NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Wa 3alaykoemoe salaam warhamatoehi wabarakatoe broeders en zusters
''Eén van de manieren om het hart tot leven te brengen is, in stilte, in het geheim, onderdanig te zijn aan Allah.''
''Godvrezenheid en een goed karakter zijn de belangrijkste zaken die leiden tot het paradijs
We zijn de 12de week van 2019
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
''Als je geen schaamte hebt, doe dan wat je wilt.'' (al-Bukhaari)

Dua voor het slapen

Er zijn vele handelingen bekend die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitvoerde voordat hij ging slapen. Zo reciteerde hij  Surah Al-Iglas, Surah Al-Falaq en Surah An-Nas  in zijn handen, blies erin en ging met zijn handen over zijn lichaam, beginnend bij zijn hoofd. Deze handelingen herhaalde hij drie keer. Ook droeg hij de mensen op om Ayat Al-Koersie    te reciteren voor het slapen gaan, om zo bescherming te krijgen tegen shaytan. Tevens zijn er verschillende smeekbeden die men kan reciteren.

Betekenis van de dua

O Allah, U heeft mijn ziel geschapen en U neemt haar terug. U heeft de macht over haar dood en over haar leven. Als U haar levend houdt, bescherm haar en als U haar doodt, vergeef haar. O Allah, ik vraag U (om een goede) gezondheid.

Dua in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة

Uitspraak van de dua

Allahoemma innaka galaqta nafsie wa anta tawaffaahaa, laka mamaatoehaa wamahyaahaa, in ahyaytahaa faahfazhaa, wa in amattahaa faaghfir laha. Allaahoemma innie as-aloeka l-3aafiyah.

Extra informatie over de dua

De dua is overgeleverd door Moeslim en Ahmed. De overlevering over het reciteren van de laatste drie verzen uit de Koran, is overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim en de andere hadith over het reciteren van ayat al-koersie staat vermeld in Boekhaarie.

Het gezichtje naar de hemel gekeerd , Haar handen gevouwen , Zond ze haar gebed , Opdat Allah van haar zou houden

De aandacht van de Islam voor de moskeeën 

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een zwarte man of vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De Profeet  had naar hem gevraagd. Zij vertelden hem dat hij was overleden. Toen zei Hij: "Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie zijn graf aanwijzen?". Hij kwam bij zijn of haar graf en verrichtte een gebed. [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

 

De uitleg van de hadith: De hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskeeën. Ook toont het aan dat het is toegestaan om het overledensgebed te verrichten nadat de overledene is begraven, afgezien van het feit of het gebed al dan niet is verricht voor de begrafenis. Het wordt duidelijk naar voren gebracht dat de Profeet  veel aandacht schonk aan de uitvoering van de plechtigheden.

Het gebed garandeert innerlijke rust en verjaagt elke zorg.

Smeekbede qunut tijdens het witr-gebed

Het behoorde tot de gewoonten van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om soms dua qunut  te reciteren in het witr gebed. Eén van de dua qunut die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde, is ons overgeleverd door Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem: “O Allah, ik zoek toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid. Ik zoek toevlucht tot Uw Vergiffenis tegen Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U tegen U. Ik ben niet in staat om te voldoen aan de lofprijzing die U toekomt . U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.”

Smeekbede qunut in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِرِضـاكَ مِنْ سَخَطِـك، وَبِمُعـافاتِـكَ مِنْ عُقوبَـتِك، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْـك، لا أُحْصـي ثَنـاءً عَلَـيْك، أَنْـتَ كَمـا أَثْنَـيْتَ عَلـى نَفْسـِك

Betekenis smeekbede qunut

O Allah, ik zoek toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid. Ik zoek toevlucht tot Uw Vergiffenis tegen Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U tegen U. Ik ben niet in staat om te voldoen aan de lofprijzing die U toekomt . U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.

Uitspraak smeekbede qunut

Allahoemma innie a3oedhoe biridaaka min sagatik, wabimoe3aafaatika min 3oeqoebatik, wa-a3oedhoe bika mink, laa ahsie thanaa-an 3alayk, anta kamaa athnayta 3ala nafsik.

Extra informatie over smeekbede qunut

Deze smeekbede qunut is overgeleverd door Tirmidhi, Ahmad, Ibn Maadjah, Aboe Dawoed, An-Nasaa’i en is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn).

De gelovige spreekt weinig maar doet veel, terwijl de hypocriet veel zegt en weinig doet.

 

 

De Islam verbiedt steekpenningen 

 

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'De Profeet  vervloekte de steekpenninggever en -nemer'. [uiteindelijke overlevering door Ahmad]

 

De uitleg van de hadith: In deze overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, verteld hij dat de Profeet  Allah heeft verzocht Zijn genade te ontzeggen aan de steekpenninggever. Deze geeft geld aan een ander met een bijbedoeling, namelijk om een onrechtmatig doel te bereiken. Bovendien wordt hierdoor een derde partij onrecht aangedaan. De uitsluiting van Allah's genade geldt ook voor de steekpenningnemer omdat deze het geld op een oneerlijke wijze aanneemt en anderen onrecht doet door hun geld af te nemen. De moslim wordt opgedragen zulke verdachte situaties te vermijden zodat men niet de ontevredenheid en de straf van Allah oproept.

 

De Islam is een zee van kennis, Wie zich naar de dieptes begeeft, Zal alle pracht ervan ervaren, En wie oppervlakkig blijft, Zal nooit weten hoe mooi het daar is.

Doea bij luiheid, gierigheid, lafheid en meer

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) diende de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een lange tijd. Hij heeft het leven van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hierdoor van dicht bij meegemaakt en heeft ons veel waardevolle kennis kunnen overleveren. Zo heeft hij overgeleverd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vaak de volgende doea hoorde zeggen: “O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen.”

Doea in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنِّي أَعْوذُ بِكَ مِنَ الهَـمِّ وَ الْحُـزْنِ، والعًجْـزِ والكَسَلِ والبُخْـلِ والجُـبْنِ، وضَلْـعِ الـدَّيْنِ وغَلَبَـةِ الرِّجال

 

Betekenis van de doea (interpretatie)

O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen.

Uitspraak van de doea

Allahoemma innie a3oedhoe bika mina l-hammi wa l-huzni wa l-3adjzi wa l-kasali wa l-boegli wa l-djoebni wa dal3i d-dayni waghalabati r-ridjaal.

Extra informatie over de doea

De doea staat vermeld in Sahih Bukharie. De hadith waarin de doea overgeleverd wordt, is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn).

Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt beter.

In een hadieth qudsi - heilige hadieth - zei de Profeet salla Allahu ‘alayhi wa sallam dat Allah zei:Ikzelf, de mensheid, en de djinn, bevinden ons in een enorme serieuze staat. Ik schiep hen, dan aanbidden zij andere goden die zij voor zichzelf maken. Ik zegen hen met Mijn geschenken, dan danken zij iemand anders voor hetgeen Ik hen heb gestuurd. Mijn Genade daalt op hen neer terwijl hun slechte daden naar Mij opstijgen. Ik uit mijn Liefde voor hen met Mijn Geschenken, ookal heb Ik hen niet nodig. Terwijl zij zichzelf aan Mij onttrekken met hun zonden en zij Mijn Hulp dringend nodig hebben.

Eenieder die zich tot Mij wendt, Ik accepteer hem zonder te letten op hoe ver hij is; en eenieder die zich van Mij afkeert, ik benader hem en spreek hem aan. Eenieder die een zonde nalaat voor Mij, Ik beloon hem met vele geschenken en eenieder die tracht Mij tevreden te stellen, Ik tracht hem tevreden te stellen. Eenieder die Mijn Wil en Macht erkent in alles wat hij doet, Ik laat het ijzer voor hem buigen. Mijn dierbare mensen zijn degenen die met Mij zijn. Eenieder die Mij dankt, Ik schenk hem meer zegeningen.

 

Eenieder die Mij gehoorzaamt, Ik verhef hem en liefkoos hem meer. Eenieder die Mij ongehoorzaam is, Ik houd de deuren van Mijn Genade voor hem open; als hij zich tot Mij keert, schenk Ik hem Mijn Liefde, aangezien Ik van degenen houd die berouw tonen en zichzelf voor Mij reinigen. Als hij geen berouw toont, bejegen Ik hem nog steeds door hem in een moeilijkheid te plaatsen om hem te reinigen. Eenieder die Mij de voorkeur boven anderen geeft, Ik geef aan hem de voorkeur boven anderen.

 

Ik beloon elke goede daad tien keer of zevenhonderd keer tot ontelbare keren. Ik tel elke slechte daad als een enkele, tenzij de persoon berouw toont en Mijn Vergiffenis vraagt; in dat geval vergeef Ik zelfs die éne. Ik neem elke kleine goede daad in aanmerking en Ik vergeef zelfs de grote zonden. Mijn Genade overtreft Mijn Woede. Mijn Tolerantie overtreft Mijn Berisping. Mijn Vergiffenis overtreft Mijn Bestraffing, aangezien Ik Genadevoller met Mijn Dienaren ben dan een moeder met haar kind.

 

"Wees tevreden met wat Allah jou gegeven heeft en je zult de rijkste mens zijn."

Dua voor het slapen

Er zijn vele handelingen bekend die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitvoerde voordat hij ging slapen. Zo reciteerde hij Surah Al-IglasSurah Al-Falaq en Surah An-Nas in zijn handen, blies erin en ging met zijn handen over zijn lichaam, beginnend bij zijn hoofd. Deze handelingen herhaalde hij drie keer. Ook droeg hij de mensen op om ayat al-koersie te reciteren voor het slapen gaan, om zo bescherming te krijgen tegen shaytan. Tevens zijn er verschillende smeekbeden die men kan reciteren.

Betekenis van de dua

O Allah, U heeft mijn ziel geschapen en U neemt haar terug. U heeft de macht over haar dood en over haar leven. Als U haar levend houdt, bescherm haar en als U haar doodt, vergeef haar. O Allah, ik vraag U (om een goede) gezondheid.

Dua in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة

Uitspraak van de dua

Allahoemma innaka galaqta nafsie wa anta tawaffaahaa, laka mamaatoehaa wamahyaahaa, in ahyaytahaa faahfazhaa, wa in amattahaa faaghfir laha. Allaahoemma innie as-aloeka l-3aafiyah.

Extra informatie over de dua

De dua is overgeleverd door Moeslim en Ahmed. De overlevering over het reciteren van de laatste drie verzen uit de Koran, is overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim en de andere hadith over het reciteren van ayat al-koersie staat vermeld in Boekhaarie.

"Aanbid Allah net of je Hem ziet."

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah’s vrede zij met hem, zei, 'Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat jullie geloven en jullie geloven niet voordat jullie van elkaar houden’. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 96).

"Degene die niet misleid zijn, zijn de mensen die imaan hebben en goede daden verrichten." Surah: El 'asr

Dua om te condoleren ( versie 1 )

De dood van iemand is voor diens nabestaanden een moeilijke tijd waarbij het goed is om tot hen troostende en bemoedigende woorden te spreken. Een voorbeeld van wat je kunt zeggen bij het condoleren, is het volgende:

Condoleer Dua in het Arabisch

إِنَّ للهِ مَا أَخَذ، وَلَهُ مَا أَعْـطَـى، وَكُـلُّ شَيءٍ عِنْـدَهُ بِأَجَلٍ مُسَـمَّى.فَلْتَصْـبِر وَلْتَحْـتَسِب

Betekenis van de dua

Waarlijk, aan Allah behoort wat van Hem is en hetgeen wat Hij geeft is van Hem en Hij heeft voor alles een tijd bepaald. Wees geduldig en vetrouw op Allah.

Uitspraak van de dua

Ienna liellaahie maa agada, wa lahoe maa a’ataa wa koelloe shay’in ‘iendahoe bie adjalin moesammaa faltasbir wal-tah’tasieb.

Extra informatie

De dua is overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim.

O Allah, ik vraag U om het beste dat de dag te bieden heeft Ameen: Overwinning, steun, licht, zegeningen en leiding Insha'Allah, Ameen.
Anas ibn Malik heeft de Profeet tegen de Mojahideen horen zeggen, 'Ga voort in de Naam van Allah, vertrouw op Allah en houd je vast aan de religie van de Boodschapper van Allah. Doodt geen bejaarden, doodt geen zuigelingen, doodt geen kinderen en doodt geen vrouwen! Wees niet oneerlijk over de buit, maar wees goed (i.e. tegen mensen), want Allah houdt van de weldoeners'. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2608).

'Niemand is gelukkig, die buiten de waarheid leeft.'

Smeekbede 9 dua ) tegen verdriet

Iedereen maakt weleens mindere tijden mee, tijden waarin verdriet overheerst. En hoewel het niet verboden is om te huilen in de islam (zonder hierin te overdrijven) of om je verdrietig te voelen, is het goed in de islam om je tot Allah te keren en Hem om hulp te vragen. Dit kan op de volgende wijze…

Smeekbede in het Arabisch

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو, فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ, وَ أَصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّه, لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْت

Betekenis van de dua tegen verdriet

O Allah, ik vraag om Uw genade en stelt U me op geen enkel moment verantwoordelijk voor mijn ziel. Maak al mijn zaken oprecht. Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden, behalve U.

Uitspraak van de dua

Allaahoemma rah’mataka ardjoe falaa takielnie ielaa nafsie tharfata ‘ayn, wa aslieh’ lie sha-enie koellah, laa ielaaha iellaa ant.

Extra informatie

Deze dua staat vermeld in Aboe Dawoed, Ahmad en is door Al-Albaani sahieh verklaard.

''Wanneer Allah het goede voor iemand wil, geeft Hij hem beproevingen.'' (Bukhaari)
Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd, 'Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg, al deze daden zijn een aalmoes'. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 141).

De zon verlicht de aarde alleen voor de dag,de maan alleen de nacht een kaars maar voor heel even maar de Islam je hele leven

Smeekbede bij het bezoeken van een zieke

Het bezoeken van je zieke broeder of zuster is zeer aangeraden in de islam en het is zelfs een recht wat zieken hebben op hun gezonde medemoslims. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De rechten van een moslim over zijn broeder zijn er vijf: de vredesgroet beantwoorden (salaam), de zieken bezoeken, begrafenissen bijwonen, gehoor geven aan de uitnodiging en het zeggen van ‘moge Allah jou barmhartig zijn (yarhamoekAllah)’ wanneer hij niest.” Maar wat kun je het beste zeggen als je een zieke bezoekt?

Dua bij het bezoeken van een zieke in het Arabisch

لاَ بَأْسَ طَهُـورٌ إِنْ شَـاءَ الله

Betekenis van de dua

Maak je geen zorgen. Het zal een zuivering voor je zonden zijn, als Allah wil.

Uitspraak van de dua

Laa ba-esa tha-hoeeroen inshaaAllah.

Extra:

De bovenstaande overlevering is overgelerd voor Aboe Hoerayrah, moge Allah weltevreden met hem zijn, en is terug te vinden in Boekhaarie en Moeslim. De dua is overgeleverd door Boekhaarie.

Tenslotte is het goed om te weten dat het bezoeken van zieken een moment is waarop smeekbeden verhoord worden.

Zo mooi en wonderbaarlijk, Zo mooi en volmaakt. Zo machtig en onbuigzaam, Voor eeuwig gemaakt. Zo is alleen de islam.

Er is overgeleverd door Mustaurid dat de Profeet zei, ‘Bij Allah, als iemand zijn vinger in een Oceaan stak en het weer eruit trok, dan zou het water dat aan zijn vinger bleef kleven dit leven zijn en het Oceaan het Hiernamaals’. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6843).

"Houd contacten met degene die jou heeft verlaten."

Dua bij de eerste tros dadels

Wanneer de profeet (vrede zij met hem) de eerste tros dadels van het seizoen zag, was hij gewend om Allah om zegeningen te vragen. Hij (vrede zij met hem) gebruikte hiervoor de volgende woorden…

Dua in het Arabisch

اللّهُـمَّ بارِكْ لَنا في ثَمَـرِنا، وَبارِكْ لَنا في مَدينَتِنـا، وَبارِكْ لَنا في صاعِنـا، وَبارِكْ لَنا في مُدِّنا

Betekenis van de dua

O Allah, maak onze vruchten en onze stad gezegend, zegen onze saa en zegen onze mudd.

Uitspraak van de dua

Allaahoemma baariek lenaa fie thamariena, wa baariek lenaa fie madieenatiena wa baariek lenaa fie saa’iena wa baariek lenaa fie moeddiena.

Extra informatie

De saa en de mudd werden vroeger gebruikt als inhoudsmaten. Eén mudd staat gelijk aan twee handen vol en één saa is evenveel als vier mudd.

Deze dua is overgeleverd door Moeslim.

Qoen fa ya qoen: Wees en je wordt!

Abdullah ibn Amr, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Geef mijn boodschap door aan de mensen, al was het maar een zinnetje'. (Sahih Bukhari, Boek 55, Hadith 667).

'Elke dag dat ik iets nieuws leer, besef ik hoe onwetend ik ben!'
Doea bij luiheid, gierigheid, lafheid, en meer 

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) diende de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een lange tijd. Hij heeft het leven van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hierdoor van dicht bij meegemaakt en heeft ons veel waardevolle kennis kunnen overleveren. Zo heeft hij overgeleverd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vaak de volgende doea hoorde zeggen: “O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen.”

Doea in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنِّي أَعْوذُ بِكَ مِنَ الهَـمِّ وَ الْحُـزْنِ، والعًجْـزِ والكَسَلِ والبُخْـلِ والجُـبْنِ، وضَلْـعِ الـدَّيْنِ وغَلَبَـةِ الرِّجال

 

Betekenis van de doea (interpretatie)

O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen.

Uitspraak van de doea

Allahoemma innie a3oedhoe bika mina l-hammi wa l-huzni wa l-3adjzi wa l-kasali wa l-boegli wa l-djoebni wa dal3i d-dayni waghalabati r-ridjaal.

Extra informatie over de doea

De doea staat vermeld in Sahih Bukharie. De hadith waarin de doea overgeleverd wordt, is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn).

''Waarlijk, met de moeilijke tijden komen er gemakkelijker tijden.'' (Qs Ash-Sharh)
Abdullah ibn Masud heeft overgeleverd dat de Profeet een mieren nest zag die in brand was gestoken en hij vroeg, 'Wie heeft dit gedaan?' Wij antwoordden, 'Wij hebben dit gedaan'. Toen zei hij, 'Alleen de Schepper van het Vuur, mag met vuur straffen!' (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2669).

''Niets zal ons gebeuren, behalve wat Allah voor ons bevolen heeft.'' (Qs At-Tauba)
 Smeekbede voor iemand die jou drinken geeft of dat wilt

In de tijd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) waren er drie metgezellen die erg veel honger hadden, waaronder Miqdad (moge Allah tevreden met hem zijn). Ze hadden niks en gingen naar de metgezellen, maar zij konden hen niets bieden. Toen kwamen ze bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij bood hen onderdak, waar hij drie geiten had. Hij liet hen de geiten melken en dat deden zij. Zij dronken van de melk en lieten de rest staan voor de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over. Op een nacht beïnvloedde Shaitan Miqdad, waarop Miqdad besloot de melk van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ook te drinken, met de gedachte dat hij geen behoefte zou hebben aan melk. Toen Miqdad het gedronken had, kreeg hij heel veel spijt en hij was heel erg bang dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hem zou vervloeken. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kwam terug van de moskee wilde van zijn melk drinken, maar hij vond niks in zijn glas. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hief zijn handen op en Miqdad was bang dat hij nu vervloekt zou worden. Maar in plaats daarvan zei hij: “O Allah, voed degene die mij gevoed heeft en geef degene te drinken die mij te drinken geeft.” Zie hier de verhevenheid van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Smeekbede in het Arabisch

اللّهُـمَّ أَطْعِمْ مَن أَطْعَمَني، وَاسْقِ مَن سقاني

Betekenis van de smeekbede

O Allah, voed degene die mij gevoed heeft en geef degene te drinken die mij te drinken geeft.

Uitspraak van de smeekbede

Allahoemma at3im men at3amanie waasqi men saqaanie.

Extra informatie

De hadith waarover gesproken wordt in de inleiding staat vermeld in Moeslim en is slechts een deel van de hadith en is niet letterlijk vertaald. De smeekbede staat ook in Moeslim, in dezelfde hadith (3/126).

Voordat je begint met dromen en je wimpers elkaar raken, vraag Allah (swt) om jou een engel te sturen die over jou zal waken.
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Mijn voorbeeld is zoals dat van een man die een vuur aansteekt, en als het vuur zijn omgeving verlicht springen allemaal motten en andere insecten erin. De man deed zijn best om ze tegen te houden, maar zij glipten er doorheen en vielen in het vuur’. Hij voegde eraan toe, ‘Nu wil ik jullie vast grijpen maar jullie houden vol en willen in het vuur springen’. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 490).

Al je dromen komen tot leven, als je je hart aan Allah hebt gegeven.

Dua bij verlies

In tegenstelling tot wat we vaak denken, is het verliezen van iets of iemand niet slecht in de islam. Hoewel wij de wijsheid er niet achter kennen, kent Allah deze wel en wij zouden op Hem moeten vertrouwen, ook in moeilijke tijden. Verricht daarom de volgende smeekbede bij verlies, opdat Allah je er iets beters voor in de plaats zal geven.

Smeekbede in het Arabisch

إِنّا للهِ وَإِنَا إِلَـيْهِ راجِعُـون ، اللَّهُـمَّ اْجُـرْنِي في مُصِـيبَتِي، وَاخْلُـفْ لي خَيْـراً مِنْـهَا

Betekenis van de dua

Wij zijn gekomen van Allah en tot Hem zullen wij terugkeren. O Allah, beloon mij voor dit verlies wat mij getroffen heeft en schenk mij er iets beters voor in de plaats.

Uitspraak van deze smeekbede bij verlies

Iennaa liellaahie wa iennaa ielayhie raadji’oen, Allaahoemma e-edjoernie fie moesieebatie wa akhlief lie gayran mienha.

Extra informatie

Deze dua is terug te vinden in sahieh Moeslim.

Grote en kleine zonden achterwege laten, dat is Taqwa.
De Islam draagt op tot het ontwikkelen van kracht

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:'Een sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah, de Verhevene, dan een zwakke gelovige, maar beiden zijn rechtschapen. Zorg voor wat je voordeel geeft, vraag om Allah's hulp en wees niet zwak. Als je iets aantreft zeg dan niet: als ik maar zus en zo had gedaan, maar zeg: Allah heeft voorbeschikt wat Hij wil. Anders geef je Satan de kans bezig te zijn'.[De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat een gelovige die krachtig is in zijn daden, die gericht zijn op het hiernamaals, beter is dan een zwakke gelovige.

Degene die morele kracht bezit, heeft meer moed bij het voeren van de Jihad, het afkeuren van ondeugdzaamheid en in het volharden tegen de overlast hiervan, Hij zal het langer volhouden op Allah's pad en verrichten van wat hem is opgedragen waaronder het gebed, het vasten enzovoorts.

Een zwakke gelovige daarentegen is hiertoe niet in staat maar dat betekent niet dat deze geen goede gelovige is, omdat deze immers ook gelovig is. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft ook opgedragen Allah te gehoorzamen, zijn barmhartigheid en hulp te vragen. Men heeft geen voordeel bij elke stap die men neemt, als men ook niet op Allah steunt.

"De oprechte persoon is degene die zijn goede daden verbergt net zoals hij zijn slechte daden verbergt"

Dua tijdens neerbuiging in het gebed ( versie 1 )

Tijdens het gebed in de Islaam neemt de biddende persoon verschillende houdingen aan. Eén van deze houdingen is een buiging die gemaakt wordt, welke ook wel ar-ruku genoemd wordt. De biddende buigt voorover, plaatst zijn handen op de knieën en maakt zijn rug recht. In deze houding kunnen verschillende smeekbeden verricht worden.

Dua in het Arabisch

سُبْـحانَ رَبِّـيَ الْعَظـيم

Betekenis van de smeekbede in het gebed

Geprezen bent U, mijn Heer, de Almachtige.

Uitspraak van de smeekbede

Soebh’aana Rabbieya l-’adhziem.

Extra informatie

Deze dua is overgeleverd door Aboe Dawoed, Ibn Maajah, An-Nasaa’i, Ahmed en At-Thirmidhi. Het is een sunnah om deze smeekbede twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf of twaalf keer uit te spreken in deze houding. Maar het dient op zijn minst één keer uitgesproken te worden, dit is een verplichting binnen het gebed. Daarna kunnen er ook andere authentieke smeekbeden  uitgesproken worden.

Tel niet alle minuten, maar zorg ervoor dat elke minuut telt.
Het geloof en oprechtheid

Naar een overlevering van Sufian Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn: zei hij tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Vertel mij iets over de Islam wat ik een ander niet zou vragen.' Hij zei: 'Zeg dat je in Allah, de Verhevene, gelooft en wees oprecht.' [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat het verplicht is Allah, de Verhevene, te gehoorzamen en oprecht te handelen. Dit is de basis van het geloof. Dit is een alomvattende uitspraak, waarin met weinig woorden veel wordt gezegd. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ziet af van overdrijvingen of allerlei fraaie woorden omdat hij van nature slechts in de waarheid en de zuiverheid is geïnteresseerd. Dit blijkt uit het gemak in woordgebruik en uit het feit dat het ook tot iedereen is gericht, rekeninghoudend met de individuele situatie van degene die wordt toegesproken.

Ibn kathier zei; De schepper van deze schepselen is degene die het alleenrecht op aanbidding heeft"
Dua voor het goede en tegen de bestraffing 

Wij komen in de Koran een vers tegen waarin Allah spreekt over degenen die Allah smeken om het goede in deze wereld en in het hiernamaals en die Hem om bescherming vragen tegen de bestraffing van de hel. In het vers erna geeft Allah te kennen dat Hij een beloning voor hen klaarmaakt. Wil je tot hen behoren? Leer dan de volgende woorden en gebruik ze…

Dua in het Arabisch

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Betekenis van de smeekbede

Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de hel.

Uitspraak van de dua

Rabbanaa atinaa fie ad-doenyaa hasanatan wa fie al-agirati hasanatan wa qinaa adhaaba an-nar.

Extra informatie

De dua is terug te vinden in soerah Al-Baqarah (2), vers nummer 201. Het complete vers luidt: “En er zijn er onder hen die smeken: “Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de hel.”

"Laat een goede daad je slechte daad opvolgen om het slechte te verwijderen"
Tot de Islam behoort ook reinheid

Abdullah Ibn Mas'ud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie ook maar een druppeltje arrogantie in zijn hart heeft treedt het paradijs niet binnen'."

Een man zei tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Een man draagt toch graag goede kleding en schoenen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Allah is mooi en houdt van schoonheid, maar arrogantie leidt tot afwijzing van rechtvaardigheid en minachting voor mensen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: In deze hadith wordt men aangemoedigd mooi te zijn, verder wordt duidelijk gemaakt dat arrogantie ongeoorloofd gedrag is, wanneer men zich boven anderen verheven voelt en hen gaat minachten.

Ook wijst men de rechtvaardigheid af omdat men zichzelf beter acht dan anderen. Arrogantie kan innerlijk zijn en dan wordt het "kibr" genoemd, maar het kan uiterlijk zijn, dan handelt men ook naar de innerlijke verborgen eigenschap. Als dit in handelingen zichtbaar wordt spreekt men van "takabbor", anders van "kibr". Degene die beide eigenschappen bezit, is hevig gewaarschuwd.

Degene Die Werkelijk Opgesloten Zit, Is Diegene Wiens Hart Gesloten Blijft Voor Allaah !
 

Dua tijdens het neerknielen in het gebed ( versie 1 )


In het Islamitisch gebed worden er verschillende houdingen aangenomen en één van deze houdingen is het neerknielen, de prosternatie. Deze houding wordt ook wel as-sudjud genoemd. In deze houding dient de biddende persoon ervoor te zorgen dat zijn tenen, zijn knieën, zijn handen, zijn neus en zijn voorhoofd de grond raken. Op dat moment is de biddende persoon het dichtste bij Allah en het is sterk aanbevolen om juist dan veel smeekbeden te verrichten. In dit artikel de smeekbede die verplicht is om te zeggen in deze houding.

Smeekbede in het Arabisch

سُبْـحانَ رَبِّـيَ الأَعْلـى

Betekenis van de dua tijdens het neerknielen in het gebed

Geprezen bent U, mijn Heer, de Allerhoogste.

Uitspraak van de dua

Soebh’aana rabbieyaa l-3laa.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Aboe Dawoed, Ibn Maajah, An-Nasaa’i, Ahmed en At-Thirmidhi. Het is een sunnah om deze smeekbede twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf of twaalf keer uit te spreken in deze houding. Maar het dient op zijn minst één keer uitgesproken te worden, dit is een verplichting binnen het gebed.

Daarna kunnen er ook andere smeekbeden verricht worden in deze houding.

Verder is het aangeraden voor ons om deze houding te gebruiken voor onze smeekbeden. De sudjud is namelijk een moment waarop er een grote kans is dat onze smeekbeden verhoord worden.

Degene Die Werkelijk Opgesloten Zit, Is Diegene Wiens Hart Gesloten Blijft Voor Allaah !
De aandacht van de Islam voor de moskeeën

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een zwarte man of vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam had naar hem gevraagd. Zij vertelden hem dat hij was overleden. Toen zei Hij: "Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie zijn graf aanwijzen?". Hij kwam bij zijn of haar graf en verrichtte een gebed. [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskeeën. Ook toont het aan dat het is toegestaan om het overledensgebed te verrichten nadat de overledene is begraven, afgezien van het feit of het gebed al dan niet is verricht voor de begrafenis. Het wordt duidelijk naar voren gebracht dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam veel aandacht schonk aan de uitvoering van de plechtigheden.

Laat een vrouw nooit huilen, want Allah telt haar tranen

Dua voor het betreden van een markt

Wist je dat je in de islam zelfs rijkelijk beloond kunt worden wanneer je naar een markt gaat? De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk over de onderstaande smeekbede gezegd: “Wanneer iemand een markt binnengaat en het volgende zegt, “Er is geen god naast Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en aan Hem komt alle Lof toe. Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In Zijn handen is al het goede en Hij is over alles Almachtig,” dan zullen er één miljoen hasanat voor hem opgeschreven worden, en zullen er één miljoen sayi’at van hem weggenomen worden en dan zal er een huis in het Paradijs voor hem gebouwd worden.” Dat is pas voordelig winkelen.

Smeekbede voor de markt in het Arabisch

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لهُ المُلْـكُ ولهُ الحَمْـد، يُحْيـي وَيُميـتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمـوت، بِيَـدِهِ الْخَـيْرُ وَهوَ على كلّ شيءٍ قدير

Betekenis van de dua

Er is geen god naast Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en aan Hem komt alle Lof toe. Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In Zijn handen is al het goede en Hij is over alles Almachtig.

Uitspraak van de smeekbede

Laa ielaaha iella Allaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe walahoe al-h’amdoe yoh’yie wa yoemiet wa hoewa h’ayyoen laa yamoeet, bieyadiehie al-khayr, wa hoewa ‘ala koellie shay-ien qadier.

Extra

De bovenstaande overlevering staat vermeld in At-Thirmidhi. De smeekbede staat ook vermeld in Al-Haakim en Ibn Maajah. Er bestaan meningsverschillen tussen de geleerden over de authenciteit van deze smeekbede. At-Thirmidhi heeft heeft over deze hadith gezegd dat het vreemd is en ook andere geleerden hebben de hadith zwak verklaard, waaronder Ibn Al-Qayyim en Sheikh ibn Baz. Al-Albaanie heeft gezegd dat de smeekbede goed (hasan) is door de vele bronnen waarin het vermeld staat. En Allah weet het beste.

"....en wat u weggeeft om Allahs welbehagen te zoeken: en welke schatten u ook weggeeft, het zal u ten volle worden terugbetaald. (2:272)

Je voornemen om te vasten

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen.' (Aboe Dawoed)

Hiermee wordt dus bedoeld dat voordat je begint met vasten je de intentie moet hebben om te vasten. Je moet dus voornemen om te gaan vasten. Dit kun je doen door te zeggen: "Allahouma nayitou sayyam"

---------------------------------

De zakaat van het lichaam is het vasten

De Profeet Ah'med heeft gezegd: 'Ieder heeft een zakaat (te betalen), en de zakaat van het lichaam is het vasten.' (Ibn maadjah)

-----------------------------------

Iemand die is gestorven terwijl hij/zij nog moet vasten

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Als iemand sterft, terwijl hij nog (verplichte) vasten moet doen, moeten zijn erfgenamen voor hem vasten.' (Boekhariee & Moesliem)

-----------------------------------

Je vergissen en tijdens het vasten eten of drinken

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Wie zich vergist en tijdens het vasten eet of drinkt, dient zijn vasten niet te verbreken, Allah heeft hem gevoed.

-------------------------------------

Een vastende voeden

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn beloning is evenveel als die van degene die vast..." (Ahmed - Sahih)

---------------------------------------

De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken.' (Sah'ih')

---------------------------------------

Je zonden ongedaan

De vijf gebeden, de vrijdag tot de vrijdag, de maand Ramadan tot de nieuwe maand Ramadan, maken de zonde die je in de daartussen liggende periode pleegt ongedaan, mits er geen grote zonde is gepleegd. (Muslim)

--------------------------------------

Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)

De nacht van Laylatul Qadr is beter dan 1000 maanden. (Ahmad, Nisai)

--------------------------------------

De waarde van 1 dag vasten

Overgeleverd door Abu Sa'id welke de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hoorde zeggen: 'Voorzeker een ieder die 1 dag vast voor Allah's welbehagen, Allah zal zijn gezicht van het hellevuur weghouden voor 70 lentes. (Buchari)

-------------------------------------

Paradijspoort Ar-Raiyaan gaat alleen open voor degene die vast

Overgeleverd door Sahl ibn Sa'd: De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:' Het Paradijs heeft 8 poorten en 1 daarvan heet Ar-Raiyaan, waardoor niemand binnengaat, behalve degene die vast'.

-------------------------------------

Tijdens ramadan duivelen geketend

Wanneer Ramadan begint zijn de poorten van de Hemel geopend, de poorten van de Hel gesloten en de duivelen geketend. (Buchari, Muslim)

---------------------------------------

Een gemiste dag zonder reden is niet te compenseren

Abu Huraira heeft overgeleverd dat Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, zal het niet kunnen compenseren voor die dag'. (Buchari, ibn Masud)

----------------------------------------

Tijden waarop je mag eten en drinken

In de Koran (Surah 2 : Ayah 188) staat:

"... en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad".

Hierop vroeg Adi ibn Hatim : 'O boodschapper van Allah wat is de betekenis van de witte draad die zich onderscheid van de zwarte draad? Hij antwoordde:' Je bent niet intelligent als je kijkt naar twee draden. Nee, het is de duisternis van de nacht, en de witheid van de dag'. (Buchari)Beantwoord het kwade met hetgene dat beter is!
 Smeekbede qunut tijdens het witr-gebed (versie 2)

Het behoorde tot de gewoonten van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om soms dua qunut te reciteren in het witr gebed. Eén van de dua qunut die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde, is ons overgeleverd door Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem: “O Allah, ik zoek toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid. Ik zoek toevlucht tot Uw Vergiffenis tegen Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U tegen U. Ik ben niet in staat om te voldoen aan de lofprijzing die U toekomt . U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.”

Smeekbede qunut in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِرِضـاكَ مِنْ سَخَطِـك، وَبِمُعـافاتِـكَ مِنْ عُقوبَـتِك، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْـك، لا أُحْصـي ثَنـاءً عَلَـيْك، أَنْـتَ كَمـا أَثْنَـيْتَ عَلـى نَفْسـِك

Betekenis smeekbede qunut

O Allah, ik zoek toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid. Ik zoek toevlucht tot Uw Vergiffenis tegen Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U tegen U. Ik ben niet in staat om te voldoen aan de lofprijzing die U toekomt . U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.

Uitspraak smeekbede qunut

Allahoemma innie a3oedhoe biridaaka min sagatik, wabimoe3aafaatika min 3oeqoebatik, wa-a3oedhoe bika mink, laa ahsie thanaa-an 3alayk, anta kamaa athnayta 3ala nafsik.

Extra informatie over smeekbede qunut

Deze smeekbede qunut is overgeleverd door Tirmidhi, Ahmad, Ibn Maadjah, Aboe Dawoed, An-Nasaa’i en is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn).

'Wie aan deze zaak van ons (de Islam) iets toevoegt,wat er niet bijhoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden'.

Vergeven en verdragen

A cha, moge Allah met haar tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Elke keer dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam tussen twee zaken mocht kiezen dan koos hij het eenvoudigste, mits daarmee geen zonde werd begaan. Als dat wel het geval is dan was hij de eerste die het vermeed. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam nam nooit wraak voor zichzelf maar wel als de voorschriften van Allah, de Verhevene, werden overtreden." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith weerspiegelt de eenvoud en de tolerantie binnen de Islam. Hier wordt gewezen op het feit dat wanneer de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam moest kiezen tussen twee zaken, hij voor de eenvoudigste zaak koos mits dit geen aanleiding gaf tot een zonde. Als dat wel het geval was koos hij voor de oprechtheid.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam nam ook geen wraak als het om zichzelf ging, hij vergaf een boer toen deze met een boze stem tegen hem sprak. Ook vergaf hij een andere man die aan zijn kleren trok tot hij er last van kreeg aan zijn schouders. Het is dus van belang om te vergeven in zaken waar het niet om de rechten van Allah, de Verhevene, gaat.

Geniet van hett leven alsof je er voor altijd zult zijn. Maar bereid je voor op de dood alsof je er morgen niet meer bent.
 

Dua bij het verbreken vasten / iftar

Het vasten behoort tot de zuilen van islam en het vasten is een goede wijze om Allah te aanbidden. Vasten kan in de maand Ramadan, wat een verplichting is, maar het kan ook buiten deze maand. Zo vastte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de maandagen en de donderdagen, de dertiende, de veertiende en de vijftiende dag van de islamitische maanden of op dagen waarop het aanbevolen is om te vasten, zoals de zes dagen van Shawaal en de dag van Arafah. Indien je gaat vasten en de tijd voor iftar is aangebroken, dan is het natuurlijk ook op zijn plaats om een islamitische smeekbede te verrichten. De smeekbede die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte, was…

Dua in het Arabisch

ذَهَبَ الضَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ, وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Betekenis van de dua bij het verbreken van het vasten (iftar)

De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.

Uitspraak van de dua bij vasten verbreken

Dha-haba addhama-oe wabtallatie l-’oerooqoe, wa thabata al-adjroe inshaaAllah.

Extra informatie over het vasten verbreken

Deze dua is overgeleverd door Aboe Dawoed en anderen.

Woorden Zijn Mooi, Wanneer Er Daden Volgen

Goed gedrag

Abdullah Ibn Amr Ibn Al'aas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook niet toe. Hij zei altijd: 'De goeden onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith vertelt over het uiterst goede gedrag van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam; met andere woorden dat hij niet onfatsoenlijk was en dat ook niet toestond aan anderen. "Alfuhsh", dat wil letterlijk zeggen de gruwelijkheid, zijn alle, daden, woorden of vormen van gedrag die buiten de regels vallen en als ondeugdzaam worden aangezien.

"Alfaahish" is degene die de gruwelijkheid uitspreekt, "Almutafahhish" is degene die zich gruwelijk gedraagt om anderen te amuseren. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Allah, de Verhevene, is niet gesteld op degene die onfatsoenlijk is of gruwelijkheid te kennen heeft gegeven.'

Vul je hart met liefde van Allah swt.
 

Dua bij het niezen

Het niezen wordt in de islam als een zegening van Allah beschouwt en dus zou hij Allah moeten prijzen wanneer hij niest. En wanneer iemand niest en hij prijst Allah, dan zou zijn lofprijzing beantwoord moeten worden door zijn medemoslims. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Allah houdt van het niezen en Hij houdt niet van het gapen. Als iemand van jullie niest en Allah prijst, dan heeft hij het recht dat iedere moslim “Moge Allah genade met je hebben” zegt. Maar het gapen komt van shaytan, dus als iemand van jullie moet gapen, dient hij dit zoveel mogelijk te onderdrukken, want als iemand van jullie gaapt, lacht de shaytan hem uit.”

Dua bij het niezen in het Arabisch

Als je niest, zeg je:

الْحَمْـدُ للهِ

Als iemand niest en Allah prijst, zeg je:

يَرْحَمُـكَ الله

Je beantwoordt degene door te zeggen:

يَهْـديكُـمُ اللهُ وَيُصْـلِحُ بالَـكُم

Betekenis van de smeekbede bij het niezen

Als je niest, zeg je: Alle lof komt Allah toe.

Als iemand niest en Allah prijst, zeg je: Moge Allah genade met je hebben.

Als je niest en je hebt Allah geprezen en iemand heeft een smeekbede voor je gedaan, beantwoord je degene door te zeggen: Moge Allah je leiden en je zaken recht zetten.

Uitspraak van de smeekbede bij het niezen

Als je niest, zeg je: Alhamdoelillah.

Als iemand niest en Allah prijst, zeg je: YarhamoekAllah.

Als je niest en je hebt Allah geprezen en iemand heeft een smeekbede voor je gedaan, beantwoord je degene door te zeggen: Yahdiekoem Allaah wa yoeslieh’oe baalakoem.

Extra

De bovenstaande overlevering is overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden met hem zijn) en is terug te vinden in Boekhaarie. De smeekbeden zelf zijn ook terug te vinden in Boekhaarie.

"Ik ben verbaasd over mensen die eten uit angst voor de dood (verhongeren), maar zichzelf niet beschermen tegen zonden uit angst voor de Hel".

Een moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'Als men zich niet bemoeit met zaken die hem niet aangaan is dat een teken dat men zich goed aan de regels van de Islam houdt.' [Een betrouwbare hadith, overgeleverd door Termidhi en anderen]

De uitleg van de hadith: In deze hadith ligt een veelbetekenende uitspraak van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam opgesloten; deze is op meerdere manieren uit te leggen. Zo is er overgeleverd in de boeken van Ibrahiem, vrede zij met hem:

'Wie zijn uitlatingen als daden wil beschouwen, zegt weinig en alleen dan als het hem direct aangaat'. De hadith zegt ook dat de volgende daden hem niets baten; teveel bezig zijn met het vergroten van het eigen vermogen in het tegenwoordige leven, het streven naar hoge posities en leiderschap over anderen of het begeren dat er met lof over hem wordt gesproken. Al deze daden maken hem niet sterker in de religie en in het leven.

Allah houdt van degene die spijt betoont - En zijn hart in berouw tot Hem keert.

Dua na de laatste tashahud (versie 1)

Salaat Ibrahiem is een smeekbede die je kunt uitspreken na de laatste tashahhud in het gebed. Abdoerrahmaan ibn Abi Laila heeft over deze smeekbede gezegd: “Ik kwam Ka’b ibn ‘Oejra tegen en hij zei tegen mij: “Zal ik jou een geschenk geven?” (en hij voegde daaraan toe): “De Boodschapper van Allaah kwam ons buiten tegemoet en wij vroegen hem: “Wij hebben geleerd hoe wij salaam richting u kunnen verrichten, vertel ons hoe wij salaat richting u kunnen verrichten.” De profeet (vrede zij met hem) leerde hen toen de volgende woorden.

Dua na de laatste tashahud in het Arabisch

اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّد، كَمـا صَلَّيـتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهـيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد ، اللّهُـمَّ بارِكْ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّـد، كَمـا بارِكْتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد

Betekenis van de smeekbede na de laatste tashahud

O Allaah, stuur gebeden naar Mohammed en naar zijn volgelingen, zoals U gebeden stuurde naar Ibrahiem en naar zijn volgelingen; U bent voorzeker Prijzenswaardig, Glorierijk. En geef zegeningen aan Mohammed, en zijn volgelingen, zoals U zegeningen gaf aan Ibrahiem en zijn volgelingen. U bent voorzeker Prijzenswaardig, Glorierijk.

Uitspraak van de smeekbede

Allaahoemma sallie ‘ala Moehammadien wa ‘ala Moehammadien, kamaa sallayta ‘ala ibraahiema wa ‘ala aalie ibrahiema, iennaka hamiedoen madjied. Allaahoemma bariek ‘ala Moehammadien wa ‘ala aalie Moehammadien kamaa barakta ‘ala ibraahiema wa ‘ala aalie ibrahiem. Iennaka hamiedoen madjied.

Extra informatie

De overlevering en de smeekbede zijn overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim. Er bestaat een meningsverschil tussen de islamitische geleerden of deze smeekbede verplicht is om uit te spreken tijdens de laatste tashahud in het gebed of niet.

''Wie zich realiseert dat zijn uitspraken tot zijn daden behoren, zal zijn spreken verminderen, behalve wanneer het hem aangaat. Omar Ibn AbdelAziz (ra7imahoe Allah)

Regels van fantsoen bij het toiletbezoek

Naar een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei bij het binnengaan van het toilet: 'O Allah, ik zoek bescherming bij U tegen het kwaad en de boosdoeners'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: Deze uitspraken hebben betrekking op de plaatsen waar men zijn behoeften doet, maar ze kunnen ook gebruikt worden in andere situaties. De hadith legt echter de nadruk op het gebruik hiervan bij het toilet omdat Satan aanwezig is op deze plek. Het is ook duidelijk dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam dit luid uitsprak en men dus wordt aanbevolen om hetzelfde te doen.

De Mond Spreekt Veel Uit Dat Het Hart Niet Zegt.

Dua bij moeilijkheden

Iedereen heeft weleens moeilijkheden, momenten waarop alles te veel wordt. En zoals het op al die momenten biedt de islam een uitweg. Op al die momenten kunnen wij ons immers tot Allah te wenden en Hem vragen om hetgeen wat ons getroffen heeft te vergemakkelijk voor ons. Vraag Allah dus om hulp en vraag Hem om het probleem voor jou te vergemakkelijken met de volgende woorden.

Dua bij moeilijkheden in het Arabisch

اللّهُـمَّ لا سَـهْلَ إِلاّ ما جَعَلـتَهُ سَهـلاً، وَأَنْتَ تَجْـعَلُ الْحَـزَنَ إِذا شِـئْتَ سَهـْلاً

Betekenis van de smeekbede bij moeilijkheden

O Allah, er is niets makkelijker dan hetgeen wat U vergemakkelijkt heeft. Als de zaak U behaagt, dan maakt U zelfs verdriet makkelijk.

Uitspraak van de smeekbede bij moeilijkheden

Allahoemma laa sahla iella maa dja’altahoe sahlan wa anta tadj’aloe al-hazena iedha shie-ta sahlan.

 

Extra informatie

De smeekbede is overgeleverd door Ibn Hibban en is sahieh verklaard door Al-Haafid.

"De Quran is verbonden met onze imaan. Als je wilt weten hoe hoog je imaan is, check jezelf na hoeveel tijd je spendeert met de Quran."

Kwaadsprekerij is ongeoorloofd

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Weten jullie wat kwaadsprekerij, "alghiba", is?' Zij antwoordden: 'Allah en Zijn Gezant zullen daarvan op de hoogte zijn'. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Over je broeder praten, het noemen van alles wat hij onaangenaam vindt'. Iemand vroeg daarop: 'Hoe zit het dan als het wel klopt wat ik over mijn broeder heb gezegd?'. Hij zei: 'Als het wel klopt dan is het juist kwaadsprekerij, maar als het niet klopt dan is het lasterlijke slechtheid, "albuhtaan"." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith maakt duidelijk dat er geen sprake is van kwaadsprekerij wanneer het over een niet-broeder gaat zoals een jood, een christen of wie niet langer een moslim is, doordat hij bijvoorbeeld zaken in de religie uitdenkt waarvoor geen voorschriften bestaan. Het gebruiken van het begrip 'broeder' is juist bedoeld om de kwaadspreker te weerhouden van zijn daad, want als het om een broeder gaat dan behoort men juist te vergeven, de negatieve kant over het hoofd te zien en deze niet bekend te maken.

De uitspraak: '...wat hij onaangenaam vindt' geeft aan dat er geen sprake is van kwaadsprekerij als men het aangenaam vindt dat er over zijn negatieve kanten gesproken wordt, zoals hen die losbandig en schertsend zijn. Het staat in de religieuze voorschriften dat kwaadsprekerij een ongeoorloofde daad is en daarover zijn de moslimgeleerden het eens.

o Allah maak het begin van de dag goed, en het midden ervan voorspoedig en het einde ervan succesvol

Smeekbede bij een huwelijk en trouwen

Het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw, wat zij aangaan op de weg van Allah en is binnen de islam zeer belangrijk. De profeet (vrede zij met hem) greep deze gelegenheid, het huwelijk tussen een man en een vrouw, altijd aan om een smeekbede te verrichten voor het kersverse echtpaar en om voor hen om het goede te vragen.

Dua bij huwelijk in het Arabisch

بارَكَ اللّهُ لَك، وَبارَكَ عَلَـيْك، وَجَمَعَ بَيْـنَكُما في خَـيْر

Betekenis van de smeekbede bij het huwelijk

Moge Allah jullie huwelijk zegenen en Zijn zegeningen aan jullie schenken en jullie samenbrengen in het goede.

Uitspraak van de dua bij trouwen

Baaraka Allahoe laka, wa baaraka 3alayka wa djama3a baynakoemaa fie gayr.

Extra informatie

De smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed, Ibn Maajah en in At-Thirmidhi.

'Wie Allah huilend tevreden stelt, zal lachend het Paradijs binnen treden. Wie lachend een zonde begaat, zal huilend de Hel binnen treden!'

Goede manieren tijdens het niezen

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Als men niest dan zegt men: "alhamdulillah", d.w.z. "Dank aan Allah". Zijn broeder of vriend zegt dan tegen hem: "yarhamuka Allah", d.w.z. "Moge Allah je Zijn genade schenken". Degene die heeft geniest vraagt dan aan Allah hen het juiste pad aan te wijzen en hun verstand te zegenen." [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart hoe groot Allah's genade is voor degene die niest omdat het gezond is. Het verwijst ook naar de enorme goedgunstigheid van Allah, de Verhevene, voor Zijn dienaar. Hij beschermt hem voor bepaalde kwalen door middel van het niezen en Hij draagt ook op Hem te danken. Men wordt hiervoor beloond evenals voor het feit dat men Allah's genade vraagt voor hen die het hem ook hebben toegewenst. Door te niezen kunnen alle vastzittende luchten in de hersenen naar buiten komen die eventueel erge ziektes kunnen veroorzaken, dit is een bewijs van Allah's genade en Zijn goede daden.

Daarnaast is men opgedragen Allah te danken, ook omdat zijn organen in dezelfde vorm blijven en zich weer herstellen na een beweging, die voor het lichaam vergelijkbaar is met een aardbeving voor de aarde.

Allah , de meest Verhevene, de meest Glorieuze, zei: ''Ik heb voor Mijn vrome dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft waargenomen''

Dua om vergeving te vragen en berouw

Vergeving vragen bij Allah is in de islam een belangrijke zaak voor de moslim en hij zou dit dagelijks veelvoudig moeten doen. De profeet, vrede zij met hem, toonde zelfs meer dan zeventig keer per dag berouw (tawbah). Mooie woorden om vergeving te vragen, kunnen we vinden in de woorden van de boodschapper van Allah, vrede zij met hem…

Dua voor berouw in het Arabisch

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ۱لعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيّوُمُ وأَتُوبُ إِلَيهِ

Betekenis van de smeekbede voor vergeving

Ik zoek de vergeving van Allah de Almachtige, die geen god naast Zich heeft. De Levende, de Zelfstandige en toon berouw aan hem.

Uitspraak van de dua voor berouw

Astaghfieroe Allaaha al-adhziema alladhie laa illaha illaa hoewa al-h’ayyoe al-qayyoem wa atoeboe ilayh.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Thirmidhi en Al-Haakim.

Iedere zoon van Adam maakt fouten en de beste van degenen die fouten maken zijn zij die berouw tonen..

Haat en jaloezie zijn ongeoorloofd

Naar een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden Zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Wees niet haatdragend tegenover elkaar, jaloers of onbetrouwbaar. Verbreek de banden niet met elkaar en wees dienaars van Allah en broeders voor elkaar. Een moslim mag het contact met zijn broeder niet langer dan drie dagen verbreken.' [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:In deze hadith beveelt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ons aan om zich te gedragen zoals hij dat graag ziet; als broeders, gehecht aan elkaar en elkaar liefhebbend, met elkaar omgaand op een Islamitisch correcte wijze dat tot goed gedrag en afwijzing van slecht gedrag leidt. Onze harten moeten namelijk zuiver zijn van vijandigheid en haat, zodat wij met elkaar kunnen omgaan op een Islamitisch eervolle wijze.

Hij wijst ook op het feit dat de broederschapsband binnen de Islam sterker is dan de band met familie- en bloedverwanten omdat die eerste gebaseerd is op het geloven in Allah, de Verhevene. Een moslim mag de band met zijn broeder niet verbreken of afkeer van hem hebben voor langer dan drie dagen, behalve wanneer de aanleiding daarvoor religieus van aard is zodat degene waarmee het contact verbroken is de religie niet naast zich neerlegt.

"Houd contacten met degene die jou heeft verlaten."
 

Dua bij het naar het toilet gaan

De islam leert ons over de etiquette van het toiletbezoek. Wij volgen hierbij natuurlijk het voorbeeld van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem), want hij is natuurlijk het beste voorbeeld. De profeet (vrede zij met hem) was gewend om het toilet met zijn linkerbeen te betreden en hij verliet het toilet daarna met zijn rechterbeen. Hij hield zich tijdens het toiletbezoek niet bezig met het gedenken van Allah, want dit is niet toegestaan in de islam. Ook zorgde hij ervoor dat anderen hem (vrede zij met hem) niet zagen en hij was gewend om het volgende te zeggen bij het betreden en het verlaten van het toilet.

Dua voor naar de wc gaan in het Arabisch

Voor het binnentreden van het toilet zeggen we:

بٍسمِ اللهِ اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بكَ مِنَ الخُبْثِ وَ الْخَبَائِث

Bij het verlaten van het toilet zeggen we:

غُفرَانًك

Betekenis van de dua bij het naar het toilet gaan

Voor het binnentreden: In de Naam van Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad en de boosdoeners.

Bij het verlaten: Ik vraag U om vergiffenis.

Uitspraak van de dua

Voor het binnentreden: Bismillaah Allahoemma innie a3oedhoe bika mina al-goebthi wa al-gabaaith.

Bij het verlaten: Ghoefraanak.

Extra informatie

De overlevering over het binnentreden van het toilet is overgeleverd door Anas ibn Malik en is door verschillende overleveraars vermeld, waaronder Boekhaarie en At-Thirmidhi. De overlevering over het verlaten van het toilet is overgeleverd door Aisha en is onder andere vermeld door Boekhaarie, Moesliem, At-Thirmidhi, Aboe Dawoed, Ibn Maajah en anderen.

“Geduld is goed bij alles, behalve bij zaken voor het Hiernamaals.” Overgeleverd door Umar ibn Al-Khattaab

Bedrog is ongeoorloofd

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liep op een markt langs een hoop etenswaren die niet gewogen waren. Hij stak zijn hand erin en voelde nattigheid aan zijn vingers. Daarop heeft hij gevraagd: "Eigenaar van deze etenswaren, wat is dit?" Deze zei: "O gezant van Allah, het komt door de regen." Toen zei Hij: "Je had het bovenaan kunnen leggen zodat de mensen het konden zien." Vervolgens zei Hij: "Wie bedriegt hoort niet bij ons".[Uiteindelijke overlevering door Moesliem en Termidhi]

De uitleg van de hadith:De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam maakt in deze hadith duidelijk hoe de mensen zich behoren te gedragen in de handel en tijdens hun zakelijke activiteiten. Hij wijst oneerlijkheid en elkaar bedriegen af, want dat leidt tot haat, vijandschap en verdeeldheid in de moslimgemeenschap. Dit is wat de Islam niet wenst van zijn aanhangers. De koper wordt aangemoedigd om ook de nadelen van zijn product kenbaar te maken; de onzichtbare eigenschappen van dat product kunnen namelijk de beslissing van de koper be?nvloeden. Doet hij dit niet, is de verkoper een bedrieger en stelt zich op deze manier bloot aan de ontevredenheid van Allah, de Verhevene, en ook aan Zijn straf.

'Het leven in deze wereld is slechts de genieting door verleiding.'(QS Al-Imraan 3:185 )
 

Dua tijdens de tashahhud

De tashahhud wordt verricht na de allerlaatste sudjud van een gebed. Het uitspreken ervan gebeurt voor het uitspreken van andere smeekbeden en voor het afsluiten met de tasliem. Wanneer een gebed drie of meer gebedseenheden telt, wordt de tashahhud ook na twee gebedseenheden uitgesproken. Dit vindt plaats na twee gebedseenheden na de laatste sudjud in deze tweede gebedseenheid. We nemen voor de tashahhud een zithouding aan waarbij we onze handen op onze bovenbenen leggen. In deze houding wijzen we met onze rechterwijsvinger vooruit en richten we onze ogen op de vooruitgestrekte vinger, terwijl we tegelijkertijd de smeekbede uitspreken. De tashahhud is een belangrijk onderdeel van het gebed en dient niet achterwege gelaten te worden. Het is dus belangrijk om de smeekbede te kennen.

Dua in het Arabisch

التَّحِيّـاتُ للهِ وَالصَّلَـواتُ والطَّيِّـبات، السَّلامُ عَلَيـكَأَيُّهـا النَّبِـيُّ وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكـاتُه، السَّلامُ عَلَيْـنا وَعَلـى عِبـادِ كَ الصَّـالِحـين. أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُه

Betekenis van de dua

Alle woorden en handelingen ter verheerlijking komen toe aan Allah en de gebeden en al het goede komen toe aan Allah. Vrede zij met u, O profeet en ook de genade en de zegeningen van Allah! Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Uitspraak van de dua

At-tah’ieyyaatoe liellah wa as-salawaatoe, wa at-tayyiebaatoe, as-salaamoe 3alayka ayyoehaa an-nabieyyoe wa rah’matoellaahie wa barakaatoeh, as-salaamoe 3alayna wa 3ala 3iebadiellaahie as-saalieh’ien. Esh-hedoe an laa ielaaha iellallaah wa esh-hedoe enna Moh’ammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh.

Extra informatie

De smeekbede staat vermeld in Boekhaarie en Moeslim.

"Degene die niet misleid zijn, zijn de mensen die imaan hebben en goede daden verrichten." Surah: El 'asr

Het aanmoedigen tot liefdadigheid

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Wie tot het volgen van het goede leidraad aanmoedigt heeft er net zoveel baat bij als degenen die hem daarin volgen, zonder dat hun beloning minder wordt. Maar wie tot het volgen van een dwaling oproept heeft net zoveel zonden als degenen die hem volgen, zonder dat hun zonden minder zouden zijn.' [uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam moedigt zijn volk aan tot het verrichten van liefdadigheden en het uit te dragen. Wie een ander aanmoedigt het goede te doen heeft enorme baat bij Allah, de Verhevene, zonder dat het een afname van de beloning betekent voor degene die de goede daad verricht. 'Wie bij een ander de liefdadigheid aanprijst heeft er net zoveel baat bij als degene die haar daden verricht'. Maar wie het verrichten van kwade daden aanprijst, daaraan bijdraagt of de opdracht daarvoor geeft heeft evenveel zonden als degenen die hem daarin volgen.

Hoe zit het dan met degenen die de opdrachten van Allah opzij hebben gezet en in plaats daarvan zelf gemaakte wetten gebruiken en de slopende goddeloze gedachtegang erkennen?

Al deze mensen hebben het boek van Allah niet gevolgd en zijn dus aan het dwalen. Zij zijn verantwoordelijk voor de zonden van veel jongeren die van het rechte pad van Allah zijn geraakt, als gevolg van hun dwalingen.

Qoen fa ya qoen: Wees en je wordt!

Dua na het gebed (na de tasliem)

Het behoorde niet tot de gewoonten van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) om meteen na het afsluiten van het gebed verder te gaan met zijn alledaagse activiteiten. Hij bleef na het gebed nog zitten om smeekbeden te verrichten en om Allah te gedenken en dit zijn natuurlijk handelingen die zeer goed zijn om te doen. Eén van de smeekbeden die van hem (vrede zij met hem) overgeleverd is, is de volgende.. 

Dua in het Arabisch

Eerst zeggen we drie keer:

أَسْـتَغْفِرُ الله

En daarna zeggen we eenmaal:

اللّهُـمَّ أَنْـتَ السَّلامُ، وَمِـنْكَ السَّلام، تَبارَكْتَ يا ذا الجَـلالِ وَالإِكْـرام 

Betekenis van de dua

Eerst zeggen we driemaal: Ik zoek de Vergeving van Allah.

En daarna zeggen we eenmaal: O Allah, U bent vrede en vrede is van U afkomstig. U bent gezegend, O Eigenaar van Majesteit en Eer.

Uitspraak van de dua

Eerst zeggen we driemaal: Astaghfiroellaah.

En daarna zeggen we eenmaal: Allahoemma anta as-salaamoe wa minka as-salaamoe, tabaarakta yaa dhaa al-djalaali wa al-ikraam.

Extra informatie

De smeekbede staat vermeld in Moeslim.

Stel je vertrouwen op Allaah als je oprecht bent, en verheug je op morgen als je berouwvol bent.

Goede manieren tijdens eten en drinken in de Islam

Naar een overlevering van Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Als je eet, eet dan met de rechterhand en als je drinkt, drink dan ook met de rechterhand, want de Satan eet en drinkt met zijn linkerhand.'[uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: Het ontwikkelen en opvoeden van het individu binnen de Islam is een van de verheven doelen van religie, bestaande uit opvoeding tot goede manieren van gedrag en de ontwikkeling van veel geprezen eigenschappen. Vandaar bijvoorbeeld de nadruk op het gebruik van de rechterhand tijdens het eten en drinken. Toch zijn er mensen die in strijd handelen met de opdrachten van Allah en Zijn religie, een voorbeeld is het nabootsen van de Satan in zijn handelwijze.

Deze hadith is een duidelijke aanwijzing dat de moslim met zijn rechterhand hoort te eten en te drinken, hij mag niet met de linkerhand eten of drinken zoals de Satan eet en drinkt.

De moslim is opgedragen de handelwijze en het gedrag van de Satan te vermijden, wij hebben in dit verband een goed voorbeeld in het gedrag van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hij gebruikte namelijk zijn rechterhand om te eten, te drinken en zich om te kleden, de linkerhand gebruikte hij, zonodig, voor de overige handelingen.

Zoek vandaag nog kennis, zoek vandaag nog naar jouw Heer, wie weet ben je er morgen niet meer.
 

Dua voor de ouders

Allah de Verhevene zegt in de Koran: ‘En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom berieken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol…’ In dit vers zien we dat Allah ons gebiedt om goed te zijn voor onze ouders en dit is ontzettend belangrijk. Ouders nemen een belangrijke positie in binnen de islam, zoals vele Koranverzen en overleveringen ons laten zien. Allah gebiedt ons ook om smeekbeden voor hen te doen en aan het einde van dit vers leert Allah ons een smeekbede die we voor hen kunnen doen en deze vind je deze week terug als dua van de week met daarbij een inspirerend filmpje over wat onze ouders voor ons betekenen.

Dua in het Arabisch

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Betekenis van de dua

O mijn Heer, schenk hun genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.

Uitspraak van de dua

Rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanie saghiera.

Extra informatie

De dua en de bovenstaande twee verzen staan vermeld in de Koran, in hoofdstuk 17, soerah Al-Isra. En de verzen zijn vers 23 en vers 24. De Nederlandse vertaling is genomen uit de Edele Koran.

Verder is het goed om te weten dat wanneer een rechtschapen persoon smeekbeden verricht voor zijn ouders, dat het een moment is waarop smeekbeden verhoord worden.

'Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft, & je zal tot de rijkste der mensen behoren."

De aanmoediging zich voor te bereiden

Naar een overlevering van Mu'ath Ibn Jabal, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Op de dag van de opstanding zal er geen dienaar een stap verder zetten voordat die gevraagd wordt over vier dingen; waar hij zijn leven heeft doorgebracht, wat hij in zijn jeugd uitvoerde, hoe hij zijn geld heeft verdiend en uitgegeven en wat hij met zijn kennis heeft gedaan'.[overgeleverd door Tabarani]

De uitleg van de hadith: De dagen in ons leven zijn kort en onze levensjaren zijn beperkt, daarop volgt de dood, waarover geen twijfel bestaat. Nadat de mensen opgewekt worden vanuit hun begraafplaatsen wordt ieder mens afzonderlijk gevraagd over de dagen in zijn leven en of hij ze deugdzaam of ondeugdzaam heeft doorgebracht. Ook wordt men over zijn actieve levenslustige jeugdjaren ondervraagd en of men zich heeft bezig gehouden met het vergaren van de juiste kennis en het verrichten van deugdzame daden. Wanneer dit het geval is, wordt men beloond, waarna men over zijn geld wordt gevraagd: is het op deugdzame wijze verdiend en uitgegeven aan degene die men lief had en volgens de verplichtingen.

Men wordt ook gevraagd over zijn kennis die men heeft verzameld en of men naar die kennis heeft gehandeld en het volk daarmee heeft bevoordeeld. Er kan namelijk alleen volgens nuttige kennis gehandeld worden om anderen daarmee te bevoordelen. Onze bijdrage is slechts bedoeld om naar Allah's tevredenheid te streven, moge Hij het goedkeuren.

Iedereen zal de dood proeven, Elke ziek zal de dood ondergaan, En voorzeker zal u op de Dag der opstanding uw beloning ten volle worden uitbetaald.
 

Dua na de laatste tashahud (versie 2)

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat wanneer iemand de tashahhud verricht heeft dat hij dan daarna (binnen het gebed) toevlucht zou moeten zoeken bij Allah tegen vier zaken. Deze zaken zijn: de bestraffing van het graf, de bestraffing van het hellevuur, de beproevingen van het leven en de de dood en tegen de beproeving van dadjaal (antichrist). Dit dient gedaan te worden na de laatste tashahhud en salaat ibrahim en dit kan op de volgende manier..  

Dua in het Arabisch

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَ المَمَاتِ وَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّال

Betekenis van de dua

O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf en tegen de bestraffing van het hellevuur en tegen de beproevingen van het leven en de dood en tegen de beproeving van de dadjaal.

Uitspraak van de dua

Allahoemma innie a3oedhoe bika min a3dhaabi al-qabr wa min a3dhaabi djahannam wa min fietnati al-mah’yaa wa al-mammaati wa min sharri fitnati al-masi’ha ad-dadjaal. 

Extra informatie

De overlevering en de smeekbede zijn overgeleverd door Aboe Hoerayrah en staan vermeld in Boekhaarie en Moeslim.

"Scheid niet van elkaar (binnen de oemah), want eenheid is een rahmah en verdeeldheid een straf."

Dua voor het berijden van een voertuig

Het behoorde tot de gewoonten van de Profeet (vrede zij met hem) om een smeekbede te verrichten wanneer hij zijn rijdier bereed. Vandaag de dag wordt de rijdier niet zo vaak meer als vervoersmiddel gebruikt, maar velen van ons gebruiken de auto of andere voertuigen. Ook bij het bereiden van deze voertuigen kan de smeekbede van de Profeet (vrede zij met hem) gebruikt worden, waarbij we Allah prijzen en Hem om bedekking van onze zonden vragen.

Dua in het Arabisch

بِسْـمِ اللهِ وَالْحَمْـدُ للهِ سُـبْحَانَ الَّذِي سَخَّـرَ لَنا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْـرِنِينَ وَإِنّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنـقَلِبون الْحَمْـدُ لله الحَمْـدُ لله الحَمْـدُ لله اللهُ أكْـبَر اللهُ أكْـبَر اللهُ أكْـبَر سُـبْحَانَكَ اللّهُـمَّ إِنّي ظَلَـمْتُ نَفْسي فَاغْـفِرْ لي فَإِنَّهُ لا يَغْفِـرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْـت

Betekenis van de dua

In de naam van Allah, alle lofprijzingen komen toe aan Allah, glorieus is Degene Die dit voor ons dienstbaar heeft gemaakt, en wij hebben er geen macht over. En voorwaar, tot onze Heer zullen wij zeker terugkeren. Alle lofprijzingen komen Allah toe, alle lofprijzingen komen Allah toe, alle lofprijzingen komen Allah toe. Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste. Geprezen bent U. O Allah, ik heb mijn ziel onrecht aangedaan, vergeef me, want waarlijk niemand behalve U bedekt zonden.

Uitspraak van de dua

Biesmillah, wa l-h’amdoelillah, soebh’aana alladhie saggara lanaa haadhaa wa maa koennaa lahoe moeqrienien, wa innaa ilaa rabbina lamoenqaliboen, al-h’amdoelillah, al-h’amdoelillah, al-h’amdoelillah, Allahoe akbar, Allahoe akbar, Allahoe akbar, soebh’aanaka Allahoemma innie dhalamtoe nafsie faaghfirlie fa iennahoe laa yaghfiroe ad-dhoenoeba illaa ant.

Extra informatie

De smeekbede is terug te vinden in Aboe Dawoed en At-Thirmidhi.

"Waarom zoek jij meer kennis , als je geen aandacht geeft aan hetgeen jij al weet?"

De verdienstelijkheid van het gedenken van Allah

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie zijn Heer gedenkt en wie dat niet doet, zijn te vergelijken met een levende en een dode'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: Met het gedenken van Allah wordt bedoeld het gebruiken van uitspraken volgens de voorschriften en waartoe men wordt aangemoedigd om ze zo vaak mogelijk te uiten zoals "albaaqiaatu-ssaalihaat", dat als volgt luidt: 'Verheven is Allah, Lof aan Hem. Er is geen andere God dan Allah, Allah is de Grote'.

Met het gedenken van Allah, de Verhevene, wordt ook bedoeld het verrichten van daden die Hij heeft opgedragen of daden die aanbevelingswaardig zijn zoals het lezen van de Koran en de hadith's, het bestuderen van de religieuze kennis en het gebed.

Het gedenken van Allah, de Verhevene, gebeurt met taal en men wordt daarvoor beloond. Ook behoort het verlangen naar het goede in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals tot het gedenken van Allah.

Ibn Omar heeft de Profeet horen zeggen: "Onderdrukking zal een duisternis zijn op de Dag des Oordeels." [Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 627]
 Dua na het horen van de adhan

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat een smeekbede die tussen de adhan en de iqamah verricht wordt,
niet geweigerd wordt. Het is dus één van de momenten waarop verhoring van onze smeekbeden groot is en daarbij gebood de Profeet (vrede zij met hem) ons om voor hem (vrede zij met hem) smeekbeden te verrichten, waarin we Allah vragen om hem (vrede zij met hem) de plaats van wasilah te geven. De profeet (vrede zij met hem) heeft over de beloning hiervan gezegd dat degene die de onderstaande smeekbede uitspreekt na het horen van de adhan, de voorspraak van de profeet (vrede zij met hem) zal ontvangen op de dag des oordeels.

Dua in het Arabisch

اللَّهُـمَّ رَبَّ هَذِهِ الدّعْـوَةِ التّـامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَـائِمَة آتِ مُحَـمَّداً الوَسِيـلَةَ وَالْفَضِـيلَة وَابْعَـثْهُ مَقـَامـاً مَحْـمُوداً الَّذِي وَعَـدْتَه

(إنــَّكَ لا تُخْلِفُ المِيْعَادِ)

Betekenis van de dua

O Allah, Heer van deze perfecte oproep en van het te verrichten gebed, schenk Mohammed al-wasielah en al-fadielah en schenk hem de verheven positie die U hem heeft beloofd. (Voorwaar, U verbreekt geen belofte).

Uitspraak van de dua

Allahoemma rabba haadhihi ad-da3wati at-taamma, wa s-salaatie l-qaa-ima, aati Moh’ammeden al-wasielata wa l-fadhielata wa ab3ath-hoe maqaamen mah’moeden alladhie wa 3adtah. (Innaka laa toeglifoe l-mie3aad).

Extra informatie over de dua

De overlevering waarin vermeld staat dat de smeekbede tussen de adhan en de iqamah niet geweigerd wordt, is overgeleverd door Anas en staat vermeld in Aboe Dawoed en At-Thirmidhi. De andere overlevering en de smeekbede staan vermeld in Boekhaarie en is overgeleverd door Jabir.

Vaak worden de volgende woorden aan deze smeekbede toegevoegd:

Voorwaar, U verbreekt geen belofte. 

إنــَّكَ لا تُخْلِفُ المِيْعَادِ 

Innaka laa toeglifoe l-mie3aad.

Dua na het horen van de adhan

Deze toevoeging is overgeleverd door Al-Bayhaqie, maar over de authenciteit van deze toevoeging bestaan meningsverschillen. Enkele geleerden hebben de toevoeging wel goed verklaard. Maar andere geleerden hebben de toevoeging zwak verklaard. Eén van de redenen hiervoor is, omdat de smeekbede zeer vaak zonder toevoeging overgeleverd is. Hierdoor is de overlevering zonder deze toevoeging (zoals het overgeleverd staat in Boekhaarie) sterker dan de overlevering met de toevoeging.

Informatie over de betekenis van de dua

Met het vragen om al-wasielah vragen we Allah om een hoogstaande plaats voor de profeet (vrede zij met hem) en met al-fadhielah vragen we om een rang die verheven is boven de rest van de schepselen voor hem (vrede zij met hem).

Verder is het goed om de woorden van degene die de adhan (moe’addhin) verricht, te herhalen. We zeggen de moe’adhhin precies na, behalve na de woorden ‘haast je naar het gebed (hayya 3ala s-salaah)’:

حَـيَّ عَلَـى الصَّلاَة

En na de woorden ‘haast je naar het welslagen (hayya 3ala l-falaah)’:

 حَـيَّ عَلـى الْفَـلاَحْ

In plaats van deze woorden na te zeggen, zeg je ‘Er is geen macht noch kracht dan die van Allah (laa h’awla wa laa qoewwata illaa billah)’:

لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِاللهَ

Ya'qoob al-Makfoof (geen metgezel) rahimahullah zei: "De oprechte persoon is degene die zijn goede daden verbergt net zoals hij zijn slechte daden verbergt."

De goedgunstigheid van het planten en kweken

Anas Ibn Maalik, moge Allah met hem tevreden zijn heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Elke moslim die planten kweekt of grond verbouwt, waarvan een vogel, een dier of een mens eet, wordt beschouwd als iemand die een aalmoes heeft gegeven'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith is een verklaring voor de goedgunstigheid van het planten en kweken. Het is ook een aanmoediging tot het verbouwen en het onderhouden van grond zodat moslims daarmee hun voordeel weten te doen en bovendien daarvoor beloond worden.

In een overlevering van Moesliem wordt eraan toegevoegd: '...dan wordt dat als een aalmoes beschouwt tot de dag van de opstanding'. Dit betekent dat de beloning hiervoor net zolang zal duren als mensen voordeel hebben bij de vruchten ervan. Zelfs na het overlijden van degene die heeft geplant of nadat deze de eigendom heeft overgedragen.

'Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad,
 

Dua bij het houden omwille van Allah

Een goede omgeving is zeer belangrijk voor een moslim. De voordelen van het omgaan met goede mensen die sterk zijn in hun geloof, zijn namelijk eindeloos en dragen bij aan het behoud van iemands geloof. Dit in tegenstelling tot het omgaan met mensen die zich met verdorven zaken bezighouden, wat enkel en alleen problemen op zal leveren, zelfs al zijn deze niet altijd meteen zichtbaar. Het is en blijft een feit dat degenen die met elkaar omgaan invloed op elkaar zullen hebben. Ken je de uitspraak ‘vertel me wie jouw vrienden zijn en ik vertel je wie jij bent’ niet?  Daarom is het in de islam belangrijk dat we een goede omgeving uitkiezen, een omgeving die ons van nut kan zijn en die ons kan helpen op het pad van Allah. Zoek naar deze mensen en ga met hen om. Van deze mensen kun je houden omwille van Allah, omdat zij zich inzetten voor de zaak van Allah, omdat zij het paradijs als doel hebben, omdat zij zich overgeven aan Allah.

Dua in het Arabisch

Het zeggen dat je van iemand houdt omwille van Allah:

اُحِبُكَ فِي الله

De reactie hierop is:

أَحَبَّـكَ الّذي أَحْبَبْـتَني لَه

Betekenis van de dua

Het zeggen dat je van iemand houdt omwille van Allah: Ik hou van je omwille van Allah.

Dua bij het houden omwille van Allah

De reactie hierop is: Moge Degene omwille van Wie je van mij houdt ook van jou houden.

Uitspraak van de dua

Het zeggen dat je van iemand houdt omwille van Allah: Oehiebboeka fie Allah.

De reactie hierop is: Ahabbaka alladhie ahbabtanie lahoe.

Extra informatie

Deze smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed.

Het houden van iemand omwille van Allah is een goede zaak. Zo heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft overgeleverd dat Allah op de dag des oordeels zal zeggen: “Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.” (Moeslim).

En in een andere overlevering, die ook overgeleverd is door Aboe Hoerayrah, staat dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Een man ging op bezoek bij zijn broeder in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de weg. Toen de man langskwam, vroeg de engel hem: ‘Waar ga je naar toe?’ Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont.’ De engel vroeg: ‘Heb je hem een gunst verleend?’ (Hij bedoelde: kom je je beloning halen?) Hij zei: ‘Nee, alleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allah.’ De engel vertelde hem: ‘Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen dat Hij de Verhevene van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van Hem.’” (Moeslim).

Voor degenen die inzien dat alles van Allaah komt, is elke toestand hetzelfde. (Jalaludien Rumi).

Mededogen hebben jegens dieren

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hondheeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De "sahaba" vroegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: worden wij dan beloond voor het behandelen van dieren? Hij, Allah's zegen en vrede zij met hem, zei: je wordt voor elk levend schepsel beloond.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De barmhartigheid in de Islam is niet uitsluitend bedoeld tegenover mensen, maar ook tegenover de dieren. De Islam moedigt de moslim aan om barmhartig te zijn tegenover zijn medemens en de dieren.

De man uit het verhaal liep op een pad en kreeg een enorme dorst en dronk uit de put. Toen hij uit de put kwam zag hij een hond die de aarde likte van de dorst. De man zei tegen zichzelf: deze hond heeft evenveel dorst als ik had. Hij besloot de hond water te geven, ging voor de tweede keer de put in, vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken. Allah heeft zijn daad geprezen en heeft zijn zonden vergeven.

Als er tegenwoordig in het kader van allerlei sociale activiteiten ook instanties zoals de dierenbescherming zijn opgezet, dan is uit deze hadith te concluderen dat de Islam een uitstekende voorloper vormt op deze instanties. Dit laat geen twijfel bestaan over de hoogwaardige doeleinden van de Islam en zijn voorsprong op het gebied van elke eerbiedwaardige vorm van beschaving.

Wie geen barmhartigheid toont, zal geen barmhartigheid ondervinden"
 

Dua voor het slapen

Er zijn vele handelingen bekend die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitvoerde voordat hij ging slapen. Zo reciteerde hij Surah Al-IglasSurah Al-Falaq en Surah An-Nas in zijn handen, blies erin en ging met zijn handen over zijn lichaam, beginnend bij zijn hoofd. Deze handelingen herhaalde hij drie keer. Ook droeg hij de mensen op om ayat al-koersie te reciteren voor het slapen gaan, om zo bescherming te krijgen tegen shaytan. Tevens zijn er verschillende smeekbeden die men kan reciteren.

Betekenis van de dua

O Allah, U heeft mijn ziel geschapen en U neemt haar terug. U heeft de macht over haar dood en over haar leven. Als U haar levend houdt, bescherm haar en als U haar doodt, vergeef haar. O Allah, ik vraag U (om een goede) gezondheid.

Dua in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة

Uitspraak van de dua

Allahoemma innaka galaqta nafsie wa anta tawaffaahaa, laka mamaatoehaa wamahyaahaa, in ahyaytahaa faahfazhaa, wa in amattahaa faaghfir laha. Allaahoemma innie as-aloeka l-3aafiyah.

Extra informatie over de dua

De dua is overgeleverd door Moeslim en Ahmed. De overlevering over het reciteren van de laatste drie verzen uit de Koran, is overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim en de andere hadith over het reciteren van ayat al-koersie staat vermeld in Boekhaarie.

Hij die de eer van zijn broeder verdedigt zal op de Dag Des Oordeels zijn gezicht door Allah tegen het vuur beschermd worden. (Tirmidi)

Barmhartigheid voor de mensen

Jareer Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Wie geen barmhartigheid voor mensen heeft, zal geen barmhartigheid van Allah ontvangen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat men barmhartig moet zijn voor alle schepselen, hieronder vallen de gelovigen en alle dieren, met of zonder eigenaar. De barmhartigheid voor dieren bestaat uit het geven van voedsel, van drinkwater, niet te veel bagage laten dragen en ze zeker niet te mishandelen. Wie de opdrachten van Allah niet opvolgt en wat Hij heeft afgeraden niet vermijdt, is niet barmhartig. Daardoor toont Allah, de Verhevene, ook geen barmhartigheid voor hem. Hij mist de belofte daarvoor bij Hem, de Verhevene.

Met de eerstgenoemde barmhartigheid worden de daden tegenover anderen bedoeld en met de daarna genoemde barmhartigheid wordt de beoordeling van Allah bedoeld. Dit is een bevestiging van het feit dat slechts zij die deugdzaam hebben gehandeld de barmhartigheid van Allah, de Verhevene, ontvangen.

"De Quran is verbonden met onze imaan. Als je wilt weten hoe hoog je imaan is, check jezelf na hoeveel tijd je spendeert met de Quran."

Smeekbede voor achterblijvers door de reiziger

Wanneer we gaan reizen, laten we veel van onze dierbaren achter. Dit kan moeilijk zijn, omdat we ons zorgen over hen maken en misschien bang zijn dat hen iets overkomt. Maar deze zorgen zijn niet nodig. Immers, we laten onze dierbaren achter bij Allah, Degene Die hen en ons geschapen heeft en Die het beste weet wat goed is voor ons allen. Wat er ook gebeurt, het heeft een goede reden en met die gedachte zouden we onze dierbaren die achterblijven bij het reizen, moeten toevertrouwen aan Allah, Degene Die het vertrouwen nooit schendt.

Smeekbede in het Arabisch

اٴَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَ دَائِعُهُ

Betekenis van de smeekbede

Ik vertrouw jullie toe aan Allaah, Degene Die het vertrouwen nooit schendt. 

Uitspraak van de smeekbede

Astawdi 3oekoemoe Allaaha alladhie laa tadhie3oe wa daa-i’oeh.

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede is vermeld door Ahmed en Ibn Maajah.

"Waarlijk iedere salaat veegt de zondes weg die daarvoor zijn gericht."

Het goed behandelen van je ouders

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'Een man kwam naar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei: 'O gezant van Allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?'. Hij zei: 'Je moeder'. De man zei: 'En wie daarna?'. Hij zei: 'Je moeder'. De man zei: 'En wie daarna?'. Hij zei: 'Je moeder' De man zei: 'En daarna?'. Hij zei: 'Daarna je vader'.[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat men zijn ouders tevreden moet stellen en dat de moeder meer liefde toekomt dan de vader. Zij krijgt drie keer zoveel aandacht als de vader vanwege de zwangerschap, de moeizame bevalling voor haar en de borstvoeding. Allah, de Verhevene, heeft hierop gewezen in Zijn verklaring:

'En Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen, zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard.' (Surah 31 : Ayah 14)

Allah, de Verhevene, heeft ook gezegd:

'Zijn moeder heeft hem immers in grote zwakheid gedragen.' (Surah 46 : Ayah 15)

Alqadi Iyaadh heeft gezegd: de meeste geleerden zijn het er over eens dat de moeder voor de vader gaat, vooral als ze oud zijn geworden.

'Elke dag dat ik iets nieuws leer, besef ik hoe onwetend ik ben!' (Imam Ash-Shafi'ie)

Smeekbede bij aankomst in een stad of dorp

In meerdere overleveringen is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) altijd smeekbeden verrichtte wanneer hij een stad naderde die hij binnen wilde gaan. De smeekbede die hij dan verrichtte was: O Allah, Heer van de zeven hemelen en alles wat er in is, Heer van de zeven aarden en alles wat er op hen is, Heer van de duivels en alles wat zij misleiden, Heer van de winden en alles wat zij verspreiden. Ik vraag U om het goede van deze stad, het goede van haar inwoners en voor al het goede wat er in is en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het slechte van deze stad, het slechte van haar inwoners en het slechte wat er in is. 

Smeekbede in het Arabisch

أللّـهُمَّ رَبَّ السَّـمواتِ السّـبْعِ وَما أَظْلَلَـن وَرَبَّ الأَراضيـنَ السّـبْعِ وَما أقْلَلْـن وَرَبَّ الشَّيـاطينِ وَما أَضْلَلْـن وَرَبَّ الرِّياحِ وَما ذَرَيْـن أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَ هذهِ الْقَـرْيَةِ وَخَيْـرَ أَهْلِـها وَخَيْـرَ ما فيها وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها وَشَـرِّ أَهْلِـها وَشَـرِّ ما فيها 

Betekenis van de smeekbede

O Allah, Heer van de zeven hemelen en alles wat er in is, Heer van de zeven aarden en alles wat er op hen is, Heer van de duivels en alles wat zij misleiden, Heer van de winden en alles wat zij verspreiden. Ik vraag U om het goede van deze stad, het goede van haar inwoners en voor al het goede wat er in is en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het slechte van deze stad, het slechte van haar inwoners en het slechte wat er in is. 

Uitspraak van de smeekbede

Allahoemma rabba s-samaawaati s-sab3i wa maa atlalna wa rabba l-araadiena s-sab3i wa maa aqlalna wa rabba sh-shayaatieni wa maa adlaln wa rabba r-riyaah’i wa maa dharayna as-aloeka gayra haadhihi l-qaryahi wa gayra ahlihaa wa gayra maa fiehaa wa a3oedhoe bika min sharri haa wa sharri ahlihaa wa sharri maa fieha.

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede staat vermeld in Al-Haakim, Ibn Hibban en An-Nasaa’i.

"Al hetgeen dat omwille van Allah is zal blijven, en al hetgeen niet omwille van Allah is zal verdwijnen."

Het verbreken van relaties is ongeoorloofd in de Islam

Abu Ayyoub, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Het is ongeoorloofd voor een moslim dat hij en zijn broeder langer dan drie etmalen in onenigheid met elkaar leven, dat als zij elkaar tegenkomen een afkeer van elkaar hebben, wie met de begroeting begint is de meest deugdzame van de twee'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Volgens de hadith is het ongeoorloofd dat men het contact verbreekt met een moslim voor meer dan drie dagen. Dit betekent dat het voor drie dagen is toegestaan. De achterliggende gedachte is dat de mens van nature kwaad kan worden en verkeerd kan handelen. Het is dus toegestaan om het contact met je broeder voor drie dagen te verbreken om het hem wat gemakkelijker te maken de oorzaak van het kwaad worden weg te nemen.

Op de eerste dag herstelt men zich van de kwaadheid, op de tweede dag bedenkt men zich en op de derde dag biedt men zijn verontschuldigingen aan. Na drie dagen echter worden de wederzijdse broederschapsrechten ingetrokken.

Met geld kun je rekeningen betalen, maar niet de rekening die je bij Allah hebt openstaan.

Dua bij het betreden van het huis

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand bij het betreden van zijn huis en bij het eten Allah gedenkt, dan zal shaitan tegen zijn volgelingen zeggen: “Er is (hier) geen slaapplaats of voedsel om te eten.” Maar wanneer iemand het gedenken van Allah nalaat bij het betreden van zijn huis, zegt de shaitan tegen hen: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden om te rusten vannacht.” En wanneer iemand Allah niet gedenkt bij het eten, zegt shaitan: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden en voedsel om te eten.” Om Allah te gedenken bij het betreden van gebruikte de Profeet (vrede zij met hem) de onderstaande smeekbede. Nadat hij deze smeekbede gezegd had, was hij gewend om de aanwezigen te begroeten met de salam.

Dua in het Arabisch

بٍسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بٍسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى  رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمًّ لِيُسَلّم عَلَى أَهْل بَيْتِه

Betekenis van de dua

In de Naam van Allah gaan wij naar binnen, in de Naam van Allah gaan wij naar buiten en op onze Heer rekenen wij.

Uitspraak van de dua

Bismillahi wa ladjnaa, wa bismillahie garadjnaa, wa 3ala rabbinaa tawakkalnaa.

Extra informatie

Deze dua is opgenomen in Aboe Dawoed (4/325) en daarin staat ook vermeld dat de Profeet (vrede zij met hem) na het uitspreken ervan, de aanwezigen begroette met de salam. De bovenstaande hadith is overgeleverd door Jabir en staat vermeld in Muslim (5362).

Sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) verklaarde in eerste instantie deze dua sahih, maar kwam hier later op terug. Hij ontdekte een onderbreking in de keten van overleveraars. Zie meer informatie hierover in het boek Al-Kalim At-Tayyib, bladzijde 91.

Wees overal en altijd een Moslim, maar vooral wanneer je denkt dat niemand je ziet.

De wederzijdse rechten en plichten van buren onderling

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie in Allah gelooft en in de laatste dag benadeelt zijn buurman niet, is hartelijk voor zijn gasten en spreekt alleen maar goed of zwijgt'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Het behoeden van de rechten van je buurman vervolmaakt het geloof en hem benadelen is een grote zonde, want de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie in Allah en in de laatste dag gelooft, benadeelt zijn buurman niet'. Ook al is er een verschil tussen een deugdzame en een ondeugdzame buurman, toch worden beiden bedoeld, men moet hen al het goede wensen, hen aanmoedigen om goede daden te verrichten. Men behoort voor hen te bidden zodat zij het rechte pad volgen en men mag hen vooral niet benadelen.

Het doen van een dua is mijn geweer het beschermt me keer op keer.

Dua bij het verlaten van het huis

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd dat wanneer iemand zijn huis verlaat en de onderstaande smeekbede uitspreekt, dat er dan tegen hem wordt gezegd: “Jij bent geleid, jij bent behoed en jij bent beschermd.” De shaitan keert zich vervolgens van hem af. Laten we er dus voor zorgen dat wij geleid, behoed en beschermd worden bij het verlaten van onze huizen door de onderstaande smeekbede uit te spreken. 

Dua in het Arabisch

بٍسْمِ الله تَوَكّلْْتُ عَلَى الله وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوّةَ إلاَّ بٍالله

Betekenis van de dua

In de Naam van Allah, mijn vertrouwen stel ik in Allah, er is geen macht en geen kracht buiten Allah. 

Uitspraak van de dua

Bismiellahi, tawakkaltoe 3ala Allaahi wa laa h’awla wa laa qoewwata illaa biellaah.

Extra informatie

De hadith en de dua staan vermeld in At-Thirmidhi (5/490) en in Aboe Dawoed (4/325) en is sahih. De hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik.

"Het gedenken van Allaah is zoals water voor een vis. Wat gebeurt er als een vis uit het water wordt gehaald?" (Ibn Taymyah).

De band met famieleden

In een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn,zegt hij: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten'." [overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Een goede band met familieleden leidt uiteraard tot de tevredenheid van Allah. Hij beloont hen in het hiernamaals en in het tegenwoordige leven door te voorzien in de levensbehoeften. In deze hadith raadt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ons aan om een goede band te houden met familieleden wanneer we graag in onze levensbehoeften worden voorzien en lang wensen te leven. Tot deze familieleden worden ook naasten zoals de schoonfamilie en zwagers gerekend, men hoort deze te eerbiedigen en menslievend jegens hen te zijn, de armen onder hen te ondersteunen en de relatie met hen niet te verbreken want een gift aan de arme familieleden is niet alleen een aalmoes maar ook een versterking van de band met hen.

"De herinnering van Allah is een genezing. En de herinnering van de mensen is een ziekte."
Dua bij het verlaten van de moskee

Het is ons bekend dat de moskee een goede plek is om onze tijd door te brengen, mits we ons natuurlijk bezighouden met nuttige zaken, zoals bidden, Koran lezen, leren over ons geloof. Maar we kunnen niet al onze tijd in de moskee doorbrengen, er zijn immers ook verplichtingen buiten de moskee. Het is dus niet alleen belangrijk om te weten hoe we de moskee kunnen binnentreden, maar het is ook belangrijk om te weten op welke manier we de moskee het beste kunnen verlaten. De Profeet (vrede zij met hem), het beste voorbeeld, verliet de moskee door eerst met zijn linkervoet naar buiten te stappen terwijl hij de volgende woorden uitsprak: 

Dua in het Arabisch

بٍسْمِ الله وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

Betekenis van de dua

In de Naam van Allah en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah. O Allah, ik vraag U om Uw gunsten. O Allah, bescherm mij tegen de vervloekte shaytaan.

Uitspraak van de dua

Bismillahie wa s-salaatoe wa s-salaamoe 3ala rasoeliellah, allahoemma innie as-aloeka min fadlika, allahoemma 3simnie mina s-shaytaani r-radjiem.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Aboe Dawoed (1/126) en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

"En waarschuw hen voor de Naderende Dag, de Dag dat de harten in de kelen zullen kloppen en gevuld zullen zijn met verdriet." (Ghafir 40:18)

Het inspannen op Allah's weg tijdens de Jihad

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie strijd heeft gevoerd om het woord van Allah verheven te houden, is op Allah's weg'." [uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:De Jihad voeren in de naam van Allah is een van de welgezinde daden. Het behelst elke zware taak die men voor het algemeen belang verricht en de samenleving vooruit helpt, op voorwaarde dat het wordt verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen.

Degene die de Jihad voert om het woord van Allah verheven te houden wordt door Allah beloond. Maar wie de jihad voert omwille van de buit of om beroemd te worden door zijn dapperheid, die handelt in strijd met de opdracht van Allah, de Verhevene. Dat is ook het geval met degene die geld geeft met de bedoeling iets ervoor terug te krijgen, zoals het verschijnen van zijn naam op de lijst van de donateurs in de kranten. Men zal niet door Allah beloond worden, want Hij, de Verhevene, accepteert alleen de daden die zuiver zijn zonder daarmee eigen aanzien te beogen, maar uitsluitend bedoeld zijn voor Hem, de Verhevene.

"En wie spreekt een beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zeg": 'waarlijk, ik behoor tot de moslims'" (QS Foeshilaat 41:33)
Dua bij het wakker worden in de nacht

Aishah heeft overgeleverd dat wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wakker werd in de nacht en zich omdraaide, zei hij: “Niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, de Enige, de Overweldiger, de Heer van de Hemelen en de aarde en alles ertussen, de Almachtige, de Vergevingsgezinde.” 

Dua in het Arabisch

لا إِلـهَ إِلاّ اللهُ الـواحِدُ القَهّـار ، رَبُّ السَّـمواتِ وَالأرْضِ وَما بَيْـنَهـما ، العَزيـزُ الغَـفّار

Betekenis van de dua

Niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, de Enige, de Overweldiger, de Heer van de Hemelen en de aarde en alles ertussen, de Almachtige, de Vergevingsgezinde.

Uitspraak van de dua

Laa ilaha illaAllahoe l-waahidoe l-qahhaaroe rabboe s-samaawaati wa l-ardi wa maa baynahoemaa l-3aziezoe l-ghaffaar.

Extra informatie

Deze overlevering en smeekbede zijn overgeleverd in Al-Haakim.

Allah tabaraka wa ta'ala zegt: Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen. Qur'aan 29:64

Bedeesdheid is de sleutel tot het goede

Amraan Ibn Husa?n, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Bedeesdheid brengt alleen goede dingen voort'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith beschrijft bedeesdheid volgens de religieuze normen en dat het een vast onderdeel van het geloof is. Verlegenheid dat tot het opgeven van verplichtingen aanleiding geeft is geen bedeesdheid volgens de religie. Dat is zwakheid en kwetsbaarheid, maar het wordt echter ook bedeesdheid genoemd omdat het op de religieuze bedeesdheid lijkt.

Met andere woorden: wie religieuze bedeesdheid als karaktertrek heeft, is in zijn gedrag, in het verrichten van goede daden overduidelijk. Zo wordt het goede duidelijk zichtbaar in eigen persoon. Mocht hij dan tekort schieten, dan is dat niet in strijd met de religie.

De genezing van liefde voor deze wereld is datgene te gedenken wat de lusten doet ophouden, namelijk de DOOD.
 Dua bij blijdschap

Veel mensen roepen Allah alleen aan in tijden waarin zij het moeilijk hebben, in tijden vol leed en beproevingen. Maar we zouden ons natuurlijk altijd tot Allah moeten wenden, niet alleen in slechte tijden. Ook in goede tijden zouden we Allah moeten prijzen voor alle gunsten die Hij ons schenkt en we zouden Hem dankbaar moeten zijn.

Dua in het Arabisch

الْحَمْـدُ للهِ الَّذي بِنِـعْمَتِهِ تَتِـمُّ الصّـالِحَات

Betekenis van de dua

Alle lofprijzingen komen Allah toe Die met Zijn gunsten al het goede vervolmaakt heeft. 

Uitspraak van de dua

Al-h’amdoelillahi alladhie bi ni3matihi tatimmoe as-saalieh’aat.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Al-Haakim.

Wanneer er iets gebeurt wat ons blij maakt, kunnen we ook in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) knielen voor Allah. Het is namelijk overgeleverd dat wanneer er iets gebeurde wat de Profeet (vrede zij met hem) blij maakte of een goede gebeurtenis, dan knielde hij (vrede zij met hem) neer voor Allah om zijn dankbaarheid aan Allah te tonen. Dit is overgeleverd in Ibn Maajah, Aboe Dawoed en At-Thirmidhi.

En Al-Hasan Al-Basrie zegt: "O kind van Adam, pas op voor ?later, later' want jij leeft vandaag en niet morgen. En als je morgen sterft, dan zal je vandaag op z'n minst niet betreuren."

Het voltooien van de maat en het gewicht

Naar een overlevering van Abdullah Ibn Abbas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd tegen degenen die met meten en wegen te maken hebben: 'Jullie dragen de verantwoordelijkheid voor twee zaken die de ondergang van vroegere naties hebben veroorzaakt'. [Uiteindelijke overlevering door Termidhi]

De uitleg van de hadith:De verheven voorschriften van de Islam en haar beginselen wijzen op het belang dat men betrouwbaar moet zijn in het meten en wegen, betrouwbaar moet zijn in zijn zakelijke handelingen en dus aan een ieder zijn recht volledig moet toekennen. De Islam raadt ons ook af tekort te doen bij meten, wegen en geen bedrog te plegen bij zakelijke transacties.

Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

'En weegt met de juiste weegschaal en doet de mensen niet tekort in de zaken die van hen zijn en veroorzaakt geen ellende op de aarde door verderf te zaaien.' (Surah 26 : Ayah 181-182)

Naar een hadith die door Jaber, moge Allah met hem tevreden zijn, is overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kocht een kameel van hem en bij het wegen voor de vergoeding heeft hij meer gegeven.'

Allah, de Verhevene, heeft jou de verantwoordelijkheid gegeven om bij het meten en wegen te oordelen, wees daarom rechtvaardig en getrouw. Wees eerlijk in je zakelijke handelingen wanneer je voor een ander meet of weegt en doe een ander zijn rechten niet tekort. Alleen zo verkrijg je "baraka"; d.w.z. de zegenen in het tegen-woordige leven en je beloning in het hiernamaals. Wie te weinig weegt of te weinig meet stelt zich bloot aan de ontevredenheid van Allah, de Verhevene, en aan Zijn straf zoals dat eerder is gebeurd met vroegere volkeren. Deze namen bij ruilhandel volledige hoeveelheden in van anderen en gaven er weinig of niets voor terug.

Aboel Djalad zegt: "Uitstellen is een soldaat uit het leger van Iblies!"
Dua voor overgave aan Allah

Allah is onze Heer en wij behoren enkel en alleen op Hem te vertrouwen. Deze overtuiging
dragen we in ons hart, en wij zouden het ook moeten tonen met onze daden en uitspraken. Allah is Degene Die de hemelen en de aarde geschapen heeft met alles wat er in is. Hij is Degene Die ons geschapen heeft en ons onderhoudt en wij zullen tot Hem terugkeren. Het is niet meer dan logisch dat we Hem om leiding vragen, om vergeving, om hulp, om voorzieningen, om alles en dat we Hem vol overgave aanbidden.

Dua in het Arabisch

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Betekenis van de dua

Onze Heer, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons in berouw en tot U is de terugkeer.

Uitspraak van de dua

Rabbana 3alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilayka al-masier.

Extra informatie

Uit de tafsir van Ibn Kathir kunnen we opmaken dat deze woorden betekenen dat we vertrouwen op Allah, dat we ons aan Hem overgeven en we bevestigen dat onze terugkeer tot Hem is, tot Allah.

Deze smeekbede is terug te vinden in de Koran, in soerah Al-Moemtahanah (60:4). De smeekbede maakt deel uit van van een smeekbede die uitgesproken werd door profeet Ibrahim (vrede zij met hem) en de gelovigen die met hem waren.

"Geef aandacht aan Allah en Hij zal jou Zijn aandacht schenken."

Kennis vergaren is een verplichting

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.' [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith maakt duidelijk dat het vergaren van kennis zeker een verplichting is. Het gaat om nuttige kennis die tot het vrezen van Allah en tot bescheidenheid leidt; kennis waarbij men voordeel heeft in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

Allah wordt slechts gevreesd door de geleerden onder Zijn dienaren' [Surah 35 : Ayah 28)

De volmaaktste vorm van kennis vergaren is dat de leerling zich uitsluitend bezighoudt met de kennis, zoals door de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is overgeleverd. Men moet de betekenis van de opdrachten en waarschuwingen uit zijn uitspraken en gezegden begrijpen, ze navolgen en boven andere zaken stellen.

''Wie opschept over zijn daden tegenover anderen, Allah zal hem vernederen voor de ogen van Zijn schepping, en zijn reputatie omlaag halen."
 Smeekbede bij beproevingen van anderen

Allah zegt: “Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet op de proef gesteld worden?” Zoals dit vers laat zien en zoals het merendeel van ons zelf ondervonden heeft, onderwerpt Allah ons in ons leven aan vele beproevingen. Hoewel de beproevingen door vele mensen beschouwd worden als slecht, is het juist voor de moslim een zeer grote gunst. Immers, de moslim kan een grote beloning behalen uit het geduldig doorstaan van beproevingen. Dit betekent echter niet dat we zouden moeten vragen om beproevingen. Daarom, als we een beproeving bij anderen zien, zouden we Allah moeten prijzen, omdat Hij ons ervoor behoed heeft.

Smeekbede in het Arabisch

الْحَمْـدُ للهِ الّذي عافاني مِمّا ابْتَـلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَـني عَلى كَثيـرٍ مِمَّنْ خَلَـقَ تَفْضـيلا

Betekenis van de smeekbede

Alle lofprijzingen komen Allah toe Die mij gespaard heeft voor datgene waarmee Hij jou getroffen heeft en mij daarmee begunstigd heeft boven veel schepselen.

Uitspraak van de smeekbede

Al-h’amdoelillahi alladhie 3aafaanie mimmaa abtalaaka bihi wa faddhalanie 3ala kathierin mimman galaqa tafdhiela.

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede staat vermeld in At-Thirmidhi (5/494). Het Koranvers staat in soerah Al-Ankaboet (29:2).

Het dragen van een Hijaab is geen vorm van extremisme, maar een vorm van bewustwoording..

De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken.' (Sah'ih')

Ik ben blij dat Allah na ons toe kijkt, Anders hadden we wel meer fouten gemaakt dan 10..
 Smeekbede voor Leiding en Barmhartigheid

Allah zegt in de Edele Koran: En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: “Wij geloven er in, alles is van onze Heer.” En niemand laat zich vermanen, behalve de bezitters van verstand. (Zij zeggen): “Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die de mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is.” Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet.

Smeekbede in het Arabisch

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ

Betekenis van de smeekbede

Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker.

Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die de mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is.

Uitspraak van de smeekbede

Rabbanaa laa toezigh qoeloebanaa ba3da idh hadaytanaa wahab lanaa mil ladoenka rahmaten.

Innaka anta l-wahhaaboe.

Rabbanaa innaka djaami3oe an-nasi liyawmin laa rayba fiehi.

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede komt uit de Koran uit soerah Ali Imran (3:8-9).

De Islam Dien Je Stap Voor Stap Te Praktiseren, Net Als Een Baby Die Zijn Eerst Stapjes Moet Leren

Bid alsof het je laatste gebed is

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'wanneer je opstaat voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is.' (Sah'ih')

Je wilt iets van Allah swt, maar vergeet niet, Allah swt wil ook iets van jou!
 

Smeekbede bij het omhoog komen uit de ruku

“Het gebed, het gebed”, dit waren één van de laatste woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op zijn sterfbed. Woorden die de hoge status aanduiden van het gebed, want zou de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het gebed spreken op zijn sterfbed als het gebed er niet toe deed? Nee en dat toont ons het belang van het gebed. Het gebed bestaat uit vele handelingen, waaronder de ruku, een neerbuiging voor Allah. Tijdens de ruku verrichten we smeekbeden, maar ook wanneer we omhoog komen uit de ruku en wanneer we rechtop staan.

Dua in het Arabisch

Tijdens het omhoog komen, zeggen we:

سَمِـعَ اللهُ لِمَـنْ حَمِـدَه

Wanneer we rechtop staan, zeggen we:

رَبَّنـا وَلَكَ الحَمْـد

Betekenis van de dua

Tijdens het omhoog komen, zeggen we: Allah luistert naar degene die Hem prijst. 

Wanneer we rechtop staan, zeggen we: Onze Heer en U komt alle lof toe.  

Uitspraak van de dua

Tijdens het omhoog komen, zeggen we: Sami3a Allahoe liman hamidah.

Wanneer we rechtop staan, zeggen we: Rabbanaa wa laka l-hamd.   

Extra informatie

De smeekbede bij het omhoog komen staat vermeld in Boekhaarie en Moeslim. De smeekbede tijdens het rechtop staan, staat vermeld in Boekhaarie en Ahmed. De hadith in de inleiding is overgeleverd door Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Aboe Dawoed en Ibn Maajah.

Een lachend gezicht hoeft niet altijd een lachend hart te betekenen.

Je vergissen en tijdens het vasten eten of drinken

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Wie zich vergist en tijdens het vasten eet of drinkt, dient zijn vasten niet te verbreken, Allah heeft hem gevoed.

Aanbid Allah swt zolang je nog leeft!
Smeekbede bij het aflossen van een schuld

Wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hoorde dat er iemand overleden was, vroeg hij altijd of degene nog een schuld had bij iemand. Wanneer het antwoord bevestigend was, vroeg hij: “Heeft hij bezit om zijn schuld op te heffen?” Wanneer dit zo was, gebood hij om de schuld op te heffen en dan verrichtte hij het dodengebed voor hem. Als dit niet zo was, zei hij tegen de moslims: “Verricht het dodengebed voor jullie broeder,” en hij verrichtte het niet zelf. Dit toont ons het belang van het aflossen van schulden voor we sterven. Iedereen zou er dus naar moeten streven om geen schuld te hebben of ervoor te zorgen dat de schuld afgelost kan worden. Deze keer een smeekbede voor bij het aflossen van een schuld.

Smeekbede in het Arabisch

اللّهُـمَّ اكْفِـني بِحَلالِـكَ عَنْ حَـرامِـك، وَأَغْنِـني بِفَضْـلِكِ عَمَّـنْ سِـواك

Betekenis van de smeekbede

O Allah, maak het toegestane voldoende voor mij als bescherming tegen het verbodene en maak me met Uw genade onafhankelijk van anderen.

Uitspraak van de smeekbede

Allahoemma k-finie bihalaalika 3an haraamik, wa aghninie bifadlika 3amman siwaak.

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede staat vermeld in At-Thirmidhi. Deze overlevering staat in Boekhaarie en Moeslim.

Kies voor de wil & de liefde, van jou enige Schepper Allah.

Je voornemen om te vasten

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen.' (Aboe Dawoed)

Hiermee wordt dus bedoeld dat voordat je begint met vasten je de intentie moet hebben om te vasten. Je moet dus voornemen om te gaan vasten. Dit kun je doen door te zeggen: "Allahouma nayitou sayyam"

Het hart is zo leeg, Zonder zyn Liefde, Allah zyn liefde is de vrucht van het hart.

Dua voor vergeving en licht

Allah zegt in de Koran: O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen op de dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht straalt voor hen en rechts van hen. Zij zeggen: “Onze Heer, vervolmaak voor ons ons licht en vergeef ons: voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken.” Een prachtige smeekbede waarover onder andere Hasan Al-Basri heeft gezegd dat dit een smeekbede is die de gelovigen zullen uitspreken wanneer zij zien dat het licht van de ongelovigen gedoofd wordt.

Dua in het Arabisch

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

Betekenis van de dua

Onze Heer, vervolmaak voor ons ons licht en vergeef ons: voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken.

Uitspraak van de dua

Rabbanaa atmim lanaa noeranaa wa ighfir lanaa innaka 3alaa koelli shay-in qadieroe.

Extra informatie

Het vers en de smeekbede staan vermeld in de Koran, in soerah At-Tahrim (66), versnummer 8. De uitleg van Hasan Al-Basri is afkomstig uit de tafsier van ibn Kathir en wordt eveneens bevestigd door Mujahid en Ad-Dahhak.

Een moeder heeft 3 oren, haar derde oor is haar hart.

De heerlijkheid van het geloof

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Met drie eigenschappen vindt men de heerlijkheid van het geloof; als men Allah en Zijn Gezant meer bemint dan alle anderen, als men een ander alleen bemint om Allah en wanneer men een afkeer heeft om ongelovig te worden, nadat Allah hem al heeft bevrijd, net als zijn afkeer om in het vuur gegooid te worden'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: In de hadith wordt de wil van een gelovige om gelovig te zijn vergeleken met iets zoets en hoe dichter men bij het geloof komt hoe zoeter de smaak. Dit brengt ons bij het verhaal van de zieke en de gezonde. De zieke vindt de honing bitter smaken maar voor de gezonde smaakt het gewoonlijk zoet. Echter elke keer dat zijn gezondheid achteruit gaat, wordt ook zijn smaak minder.

Het geloof wordt vergeleken met iets zoets omdat Allah, de Verhevene, het geloof met een boom heeft vergeleken. Hij heeft gezegd:

Allah vergelijkt een goed woord met een goede boom (Surah 14 : Ayah 24)

Het woord is het woord van toewijding en de boom is de oorsprong van het geloof en haar takken zijn het opvolgen van de opdrachten en het nalaten van wat is afgeraden. De bladeren staan voor al het goede waarin de gelovige zich interesseert en de vruchten van de boom zijn het verrichten van deugdzame daden. De heerlijkheid van het geloof is namelijk het plukken van die vruchten. De volmaaktheid van het geloof wordt bereikt als de vruchten rijp zijn en dan is de heerlijkheid ook zichtbaar.

"Hou je stevig vast aan Tawba (berouw), want het zal je beschermen tegen iets waartegen jullie zwaarden je niet kunnen beschermen".
Dua om Allah te prijzen

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is naar ons gestuurd als een voorbeeld voor ons allen. Hij weet het beste hoe wij Allah kunnen behagen en hij bracht deze kennis met alle liefde over, zodat wij er vandaag de dag nog altijd gebruik van kunnen maken, alle lof zij Allah. Het was dan ook de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) die ons de beloning leerde van het honderd keer uitspreken van ‘Geprezen is Allah en alle lof komt Hem toe’. Degene die dit honderd keer per dag doet, diens zonden zullen vergeven worden, ook al zijn deze als het schuim van de zee. En zeg eens eerlijk, wie heeft deze vergeving niet nodig?

Dua in het Arabisch

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

Betekenis van de dua

Geprezen is Allah en alle lof komt Hem toe.

Uitspraak van de dua

Soebh’aana Allahi wa bih’amdieh. 

Extra informatie

De hadith en de dua staan vermeld in Boekhaarie en Moeslim.

"Wanneer een advies van het hart naar het hart gaat, dan bereikt het ook het hart." (Sheikh Othaymien, rahimahuAllah)

Degene die het gebed, "as-salaat", niet verricht is ongelovig

Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt. Er zijn talloze uitspraken van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam die het verrichten van het gebed in gezelschap en in moskee?n als een verplichting naar voren brengen.

Allah, de Verhevene, heeft namelijk toegestemd dat deze moskee?n werden opgericht en dat Zijn naam daar wordt genoemd. Het is de plicht van elke moslim hiervoor zorg te dragen en het initiatief daarvoor te nemen en dit over te dragen aan zijn kinderen, familie en broeders.

"We zijn aan het sterven door het tekort aan kennis ('ilm) en door onze onwetendheid merken we de droogte niet eens op."

Smeekbede bij het ontwaken (versie 2)

Allah is onze Schepper, Degene Die ons voorziet, Degene Die tot alles in staat is. Allah heeft ons geschapen en schenkt ons overvloedig veel gunsten. Is het dan niet logisch om de dag te beginnen met het gedenken van Allah? Daarom deze korte, maar mooie smeekbede om onze dagen mee te beginnen, om zo een goede start van de dag te hebben.

Smeekbede in het Arabisch

الحمدُ للهِ الذي عافاني في جَسَدي وَرَدّ عَليّ روحي وَأَذِنَ لي بِذِكْرِه  

Betekenis van de smeekbede

Alle lofprijzingen komen toe aan Allah Die mij gezondheid geeft en mijn ziel naar mij terug laat keren en mij toegestaan heeft om Hem te gedenken. 

Uitspraak van de smeekbede

Alh’amdoe lillahi l-ladhie 3aafaanie fie djasadie wa radda 3alayya roeeh’ie wa adhina lie bidhikrih. 

Extra informatie over de smeekbede

Deze smeekbede staat vermeld in At-Thirmidhi.

Degene die in zijn graf stapt zonder enige voorbereiding is net als iemand die een zee wil oversteken zonder boot.

Meerdere wegen die tot het verrichten van het goede leiden

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg; al deze daden zijn een aalmoes'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat het geven van een aalmoes zich niet beperkt tot het vrijwillig afstaan van een deel van het eigen geld. De aalmoes is dus niet uitsluitend opgedragen aan rijke mensen want iedereen is in feite in staat het te verrichten, vaker en zonder moeite. Alles wat men dan aan goede daden verricht of uitspreekt, wordt als een aalmoes beschouwt.

In mijn zoektoch naar de waarheid..Is de islam mijn licht,,De quran mijn onmisbare gids en het paradijs inshallah mijn doel!!
Smeekbede bij wind (versie 2)

Zomer, winter, regen, zon, wind: alles komt van Allah. Hij is Degene Die alles bepaalt en zo ook het weer. Allah is Almachtig en tot alles in staat. Hij is Degene Die de wind laat waaien en Die ons het goede van de wind kan geven. Wanneer het waait, zouden we Allah dus moeten vragen om het goede van de wind en we zouden bescherming moeten vragen tegen het slechte ervan.

Smeekbede in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها وَخَيْـرَ ما فيهـا وَخَيْـرَ ما اُرْسِلَـتْ بِه وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها وَشَـرِّ ما فيهـا وَشَـرِّ ما اُرْسِلَـتْ بِه

Betekenis van de smeekbede

O Allah, ik vraag U om de goedheid (van de wind), het goede wat het met zich meebrengt, het goede waarmee het gezonden is en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade (van de wind), het kwade wat het met zich meebrengt en het kwade waarmee het gezonden is.

Uitspraak van de smeekbede

Allahoemma innie as-aloeka gayrahaa wa gayra maa fiehaa, wa gayra maa oersilat bih, wa a3oedhoe bika min sharrihaa wa sharri maa fiehaa wa sharri maa oersilat bih. 

Deze smeekbede staat in Boekhaarie en Moeslim.

Allah houdt van degene die spijt betoont - En zijn hart in berouw tot Hem keert.

Tot de Islam behoort ook reinheid

Abdullah Ibn Mas'ud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie ook maar een druppeltje arrogantie in zijn hart heeft treedt het paradijs niet binnen'."

Een man zei tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Een man draagt toch graag goede kleding en schoenen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Allah is mooi en houdt van schoonheid, maar arrogantie leidt tot afwijzing van rechtvaardigheid en minachting voor mensen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: In deze hadith wordt men aangemoedigd mooi te zijn, verder wordt duidelijk gemaakt dat arrogantie ongeoorloofd gedrag is, wanneer men zich boven anderen verheven voelt en hen gaat minachten.

Ook wijst men de rechtvaardigheid af omdat men zichzelf beter acht dan anderen. Arrogantie kan innerlijk zijn en dan wordt het "kibr" genoemd, maar het kan uiterlijk zijn, dan handelt men ook naar de innerlijke verborgen eigenschap. Als dit in handelingen zichtbaar wordt spreekt men van "takabbor", anders van "kibr". Degene die beide eigenschappen bezit, is hevig gewaarschuwd.

Iedere ademhaling van de mens, is een voetstap naar zijn dood.

De aandacht van de Islam voor de moskeeën

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een zwarte man of vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam had naar hem gevraagd. Zij vertelden hem dat hij was overleden. Toen zei Hij: "Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie zijn graf aanwijzen?". Hij kwam bij zijn of haar graf en verrichtte een gebed. [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskee?n. Ook toont het aan dat het is toegestaan om het overledensgebed te verrichten nadat de overledene is begraven, afgezien van het feit of het gebed al dan niet is verricht voor de begrafenis. Het wordt duidelijk naar voren gebracht dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam veel aandacht schonk aan de uitvoering van de plechtigheden.

Allah die de harten doet omslaan vestig mijn hart op U geloof, Maak mij standvastig.

Smeekbede bij wind.

Smeekbede in het Arabisch

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها وَخَيْـرَ ما فيهـا وَخَيْـرَ ما اُرْسِلَـتْ بِه وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها وَشَـرِّ ما فيهـا وَشَـرِّ ما اُرْسِلَـتْ بِه

Betekenis van de smeekbede

O Allah, ik vraag U om de goedheid (van de wind), het goede wat het met zich meebrengt, het goede waarmee het gezonden is en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade (van de wind), het kwade wat het met zich meebrengt en het kwade waarmee het gezonden is.

Uitspraak van de smeekbede

Allahoemma innie as-aloeka gayrahaa wa gayra maa fiehaa, wa gayra maa oersilat bih, wa a3oedhoe bika min sharrihaa wa sharri maa fiehaa wa sharri maa oersilat bih. 

Deze smeekbede staat in Boekhaarie en Moeslim.

De shaystaan is niet sterk, de mens is zwak geschapen.
De zuilen van Islam
Naar inhoudsopgave

Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'De Islam is gebaseerd op vijf zuilen: 1] Het verklaren dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, 2] het verrichten van gebed "as-salaat", 3] het geven aan de armen "az-zakaat", 4] op bedevaart gaan naar Mekka en 5] het vasten tijdens de maand Ramadan'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De Islam is gebaseerd op vijf hoekstenen. Dat is de "shahada", d.w.z. het geloven in de boodschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het regelmatig verrichten van het gebed, "as-salaat", het geven aan de armen door een deel van het eigen geld te reserveren voor dit doel, "az-zakaat", opbedevaart naar Mekka gaan als men in staat is de kosten daarvoor op te brengen en de plechtigheden te verrichten en het vasten tijdens de maand Ramadan.

Wie het graf intreedt zonder voorbereiden met goede daden, is zoals iemand die de oceaan wil oversteken zonder een boot. (Abu Bakr).
 Er is geen God dan Allah, de Almachtige, de Zachtmoedige, er is geen God dan Allah. Heer van de omvangrijke (‘Arsh) Troon. Er is geen God dan Allah, Heer van de hemelen en de Heer van de aarde en de Heer van de Edele (‘Arsh) Troon
Een eerlijke persoon is degene die zijn goede daden verbergt, net zoals hij zijn zonden verbergt. (Ya?quub Al Makhuf).
O Allah ik vraag Uw genade en stel me tijdens geen enkel moment verantwoordelijk voor mijn ziel. Maak al mijn zaken oprecht. Er is geen God dan U
Leer van de fouten van anderen, want je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken. (Martin Vanbee).
Du³a tegen zenuwen

Allâhumma innî a3ûdhu bika minal-hammi walhuzni, wal-3adjzi wal-kasali
wal-bukhli wal-djubni, wa dal3id-dayni wa ghalabatir- ridjâl

Oh Allah! U bent mijn toevluchtsoord in tijden van ongerustheid en leed,
zwakte en luiheid, vrekkigheid en timide, bij last van schulden en bij
onderdrukking.
Zij willen het licht van Allah doven met hun monden maar Allah vervolmaakt zijn licht ook al haten de ongelovigen het !
Du³a tegen stress

Allâhumma rahmataka ardjû falâ takilnî ilâ nafsî tarfata 3aynin wa aslih-lî
sha'nî kullahu, lâ ilâha illâ anta

Oh Allah! Het is Uw genade waar ik voor hoop dus laat U mij niet in
beschuldiging van mijn kwesties zelfs niet voor een enkele knipoog en
corrigeer mij voor al mijn kwesties. Niemand heeft het recht aanbeden te
woorden behalve U.
Ik (Aboe Bakr) vroeg aan de Profeet (sallalahoe 'aleihi wassalaam) mij een doe'a te leren, waarmee ik Allah in mijn Salaah kon aanroepen. Hij zei me het volgende te zeggen:


'Allahoema inni zalamtoe nafsi zoelman kathieran, wala yaghfiroe dhoenoeba illa Anta, faghfirli maghfiratan min 'Indaka, warhamni, innaka Anta Ghafoeroer-Raheem'

O Allah, ik heb mezelf onrechtvaardig behandeld, en niemand behalve U vergeeft zonden, schenk me dus vergiffenis en heb medelijden met me, want U bent de Allesvergevende, de Barmhartigste'
een du3a voor de bedevaartgangers.

Ya Allah, ik vraag U om de pelgrims bij te staan, tijdens de bedevaart. Ya Allah, ik vraag U om de pelgrims bij te staan bij het voltooien van de bedevaart. Ya Allah ik vraag U om de Hadj van onze pelgrims te accepteren. Ya Allah, ik vraag U om de gebeden van de pelgrims te accepteren. Ya Allah, ik vraag U om hen du3a's te accepteren en te verhoren. Ya Allah, ik vraag U om de pelgrims die overlijden tijdens de Hadj, hen een plek in Jannat Al-firdaous te geven.
Ya Allah, ik vraag U, om de harten van de pelgrims te reinigen zoals een witte doek wordt gereinigd van haar vuilheid.

Ya Ra7man, ik vraag U om hen te behoeden van het hellevuur en de bestraffingen in het graf. Ya Ra7iem, ik vraag u om de pelgrims na hen Hadj weer veilig terug te laten keren naar hen familieleden.

Amien amien ya rab al3alamien.
Wat te zeggen wanneer u pijn voelt in uw lichaam.
 Leg uw hand op de plek waar u pijn voelt en zeg drie keer: "In de naam van Allah."

"بِسْمِ اللهِ."

"Bismillah"

Vervolgens dient u zeven keer het volgende te herhalen: "Ik zoek toevlucht bij Allah en bij Zijn kracht tegen het kwaad van wat ik ondervind en waar ik mezelf tegen bescherm." [1].

"أَعُوذُ بِاللهَ ِوَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَ أُحَاذِرُ."

"A'oedhoe biellaahie wa qoedratiehie mien sharrie maa adjiedoe wa oeh'aadier".
Smeekbede voor iemand die u uitgescholden hebt.

 De boodschapper van Allah heeft gezegd: "O Allah, wie ik ook van de gelovigen heb uitgescholden, laat het op de Dag des Oordeels een middel zijn voor hem om dichter tot U te komen. [1].

"اللَّهُمَّ فأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لهُ قُرْبةً إليكَ يَوْمَ القِيَامةِ."

"Allaahoemma fa-ayyoema moe-emienoen sababtahoe fadj'al dhaalieka lahoe qoerbatan ielayka yawma l-qieyaamah".
Het verspreiden van de salaam (groeten).

De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Niemand zal het Paradijs betreden, totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden (omwille van Allah). Zal ik jullie naar iets verwijzen dat als jullie dat doen, jullie van elkaar gaan houden? Verspreid begroetingen (de salaam) onder elkaar." [1].


Er zijn drie eigenschappen, wanneer iemand hierover beschikt, zal hij over het volledige geloof beschikken: geen onrecht doen tegenover uzelf, mensen begroeten met salaam en het uitgeven van liefdadigheid in staat van armoede. [2].

Overgeleverd door Abdoellah Ibn 'Oemar (moge Allah tevreden met hen zijn): "Een man vroeg de profeet : "Wat is de beste daad van een moslim?" Hij zei: "Anderen voeden en anderen begroeten met Salaam, zowel degenen die u kent als degenen die u niet kent." [3].
Smeekbede bij het waarnemen van de nieuwe maan.

Allah is de grootste. O Allah, bezorg ons de nieuwe maan in veiligheid en in geloof, in vrede en in Islaam, in succes dat U lief heeft en waar U tevreden over bent. (O nieuwe maan) onze Heer en uw Heer, is Allah. [1]

"اللهُ أَكْـبَرُ، اللّهُمَّ أَهِلَّـهُ عَلَيْـنَا بِالأمْـنِ وَالإيمـَان، والسَّلامَـةِ والإسْلام، وَالتَّـوْفِيـقِ لِمَا تُحِـبُّ وَتَـرْضَـى، رَبُّنَـا وَرَبُّكَ الله."

"Allaahoe Akbar, Allaahoemma ahiellahoe 'alayna biel-amnie wal-ieemaanie wassalaamatie wal-ieslaam wa t-tawfieqie liemaa toeh'iebboe wa tarda, rabboena wa rabboeka llaah."
Smeekbede bij het verbreken van het vasten.

De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah. [1]


"ذَهَبَ الضَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ, وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ."

"Dha-haba addhama-oe wabtallatie l-'oerooqoe, wa thabata al-adjroe ien shaa-a Allah"


O Allah, ik vraag bij Uw genade dat alles omvat, om mij te vergeven. [2]


"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي."

"Allaahoemma iennie as-aloeka bierah'matieka allatie wasi'at koella shay-ien an taghfiera lie"
Smeekbede bij het beginnen met eten.

Wanneer u begint te eten, behoort u te zeggen:

In de naam van Allah. "بِسْمِ الله." "Biesmiellah"


En als u het vergeet en u herinnert dit tijdens het eten, zeg dan:

In de naam van Allah, in het begin en aan het eind [1]

"بِسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِه." "Biesmiellaahie fie awwaliehie wa aakhierieh"


Aan wie Allah eten geeft, zou moeten zeggen:

O Allah, zegen het voor ons en voed ons met een beter voedsel. [2]

"اللَّهُمَّ بَِارِكْ لَناَ فِيهَا وَ أَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ." "Allaahoemma baariek lenaa fieehie wa at'iemna khayran mienhoe"


En aan wie Allah melk schenkt, zou moeten zeggen:
O Allah, zegen het voor ons en geef ons meer. [3]

"اللَّهُمَّ بَِارِكْ لَناَ فِيهَا وَ زِدْنَا مِنْهُ." "Allaahoemma baariek lenaa fieehie wa ziednaa mienhoe"
Smeekbede na het beëindigen van het eten.

Lof aan Allah, Hij Die mij eten heeft gegeven en Die mij deze gunst heeft verstrekt, ofschoon ik daar niet toe in staat was en ik was krachteloos. [1]


"الْحَمْـدُ للهِ الَّذي أَطْعَمَنـي هـذا وَرَزَقَنـيهِ مِنْ غَـيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّة."
"Alh'amdoe liellaahie alladhie ath'amanie haadhaa, wa razaqanieehie mien ghayrie h'awlien miennie wa qoewwatien".


Allah zij geprezen met talrijke schone en gezegende lofspraken. Wij kunnen Uw lofspraken niet compenseren, wij kunnen het niet laten, maar we kunnen ook niet zonder, onze Heer. [2]


الْحَمْـدُ للهِ حَمْـداً كَثـيراً طَيِّـباً مُبـارَكاً فيه، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْـنىً عَنْـهُ رَبُّـنا.

"Alh'amdoe liellaahie h'amdan kathieran thayyieban moebaarakan fiehie, ghayra (moekfie-ien walaa) moewadda'ien wa moestaghnan 'anhoe rabbana".
Smeekbede van een gast voor zijn gastheer die eten aangeboden heeft.

O Allah, zegen hen in wat U voor hen als voorziening heeft geschonken, vergeef hen en heb genade met hen. [1]

"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ, وَ اغْفِرْ لَهُمْ وَ ارْحَمْهُم."

 "Allaahoemma baariek lahoem fieema razaqtahoem waghfier lahoem warh'amhoem."
Smeekbede voor iemand die u drinken geeft of als hij dat wil doen.

O Allah, voed degene die mij heeft gevoed en geef drinken aan degene die mij drinken heeft gegeven.


"اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنَا, وَ اسْقِ مَنْ سَقَانَا." "Allaahoemma ath'iem men ath'amanie wasqie men saqaanie."
Smeekbede voor mensen die u uitnodigen om samen het vasten te verbreken.

Moge Allah degenen die vasten, bij u het vasten laten verbreken, moge uw eten door de oprechten gegeten worden en moge de engelen gebeden reciteren voor u.


"أَفْطَرَ عِنْدَكَ الصَّائِمُونَ, وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ, وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَة."

"Afthara 'iendaka assaa-iemoeen wa akala tha'aamakoemoe al-abraar, wa sallat 'alaykoemoe al-malaa-iekah".
Wat te zeggen wanneer een vastende uitgescholden wordt.

Ik ben aan het vasten. Ik ben aan het vasten. [1]

"إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ."
 
"Iennie saa-iem, Iennie saa-iem."
Als je goed bent, wees dan beter
Smeekbede voor wanneer u iets te moeilijk wordt.

O Allah, er is niets makkelijker dan hetgeen wat U vergemakkelijkt. Als het U behaagt, dan maakt U zelfs bezorgdheid makkelijk. [1].


"اللّهُـمَّ لا سَـهْلَ إِلاّ ما جَعَلـتَهُ سَهـلاً، وَأَنْتَ تَجْـعَلُ الْحَـزَنَ إِذا شِـئْتَ سَهـْلاً."

"Allaahoemma laa sahla iella maa dja'altahoe sahlan wa anta tadj'aloe al-h'azena iedhaa shie-ta sahlan".
Du'a

Allah de Verhevene zegt in de Qur'an: "En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept." {2:186}

De plaats van du'a is zo hoog bij Allah dat de Profeet (salla Allahu alaihi
wa salaam) zei: "Niets is eervoller bij Allah de Verhevene dan du'a." {Sahih al-Jami' 5268}

Hij zei ook: "De beste aanbidding is du'a." {Sahih Al-Jami` 1133}

En om degene te waarschuwen die arrogant zijn of nalatig zijn in het maken van du'a, zei de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam): "De meest onbekwame persoon is degene die geen du'a maakt en de meest gierige persoon is degene die geen salaam geeft." {Sahih Al-Jami` 1055}

Ook zei hij: "Iemand die Allah niet vraagt, Hij zal boos op hem zijn." {Sahih al-Jami` 2414}

"O, gij mensen, gij zijt afhankelijk van Allah, maar Allah is de Onafhankelijke, de Geprezene." {Qur'an 35:15}

Dus om onze behoeftes en wensen te vervullen, moeten we ons op Hem beroepen. Het maken van Du'a aan Allah is een erkenning van onze zwakheid en Zijn grootheid. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) zei: "Vraag alles aan Allah, zelfs de veters van je schoenen. Als Allah niet verstrekt, zal het nooit beschikbaar zijn." {Ibn al-Sunni, 349 - hasan. Ondersteund door at-Tirmidhi 4/en anderen.}

Onze geliefde Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam heeft gezegd: "Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is Hij aarzelend (met andere woorden verlegen of terughoudend) om hen leeg terug te laten keren." {Ahmad, Abu Dawud en at-Tirmidhi - Hasan.}

Overgeleverd door Abu Darda (radia Allahu anhoe) dat de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: "De du'a van een moslim voor zijn broeder/zuster (achter zijn rug om), wordt geaccepteerd (door Allah, swt). Ter wille van hem (degene die du'a doet) wordt een engel aangesteld, en zolang hij het goede blijft vragen voor zijn broeder/zuster, antwoordt de engel 'Amien! En voor jou hetzelfde!'" {Sahih Bukhari & Muslim; 602 Riadh-us-Salahin.}

De verdiensten van Du'a


Allah de Verhevene zegt in de Qur'an:
« En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben nabij. Ik
verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept." » {2:186}

De plaats van du'a is zo hoog bij Allah dat de Profeet (salla Allahu alaihi
wa salaam) zei: "Niets is eervoller bij Allah de Verhevene dan du`a."
[Sahih al-Jami` 5268]

Hij zei ook: "De beste aanbidding is du`a."
[Sahih Al-Jami` 1133]

En om degene te waarschuwen die arrogant zijn of nalatig zijn in het maken
van du'a, zei de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam):
"De meest
onbekwame persoon is degene die geen du'a maakt en de meest gierige persoon
is degene die geen salaam geeft."
[Sahih Al-Jami` 1055]

Ook zei hij: "Iemand die Allah niet vraagt, Hij zal boos op hem zijn."
[Sahih al-Jami` 2414]

« "O, gij mensen, gij zijt afhankelijk van Allah, maar Allah is de
Onafhankelijke, de Geprezene." » {Qur'an 35:15}

Dus om onze behoeftes en wensen te vervullen, moeten we ons op Hem beroepen.
Het maken van Du'a aan Allah is een erkenning van onze zwakheid en Zijn
grootheid. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) zei:
"Vraag alles aan
Allah, zelfs de veters van je schoenen. Als Allah niet verstrekt, zal het
nooit beschikbaar zijn."
[Ibn al-Sunni, 349 - hasan. Ondersteund door at-Tirmidhi 4/en anderen.]

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:
"Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en
Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is
Hij aarzelend (met andere woorden verlegen of terughoudend) om hen leeg
terug te laten keren."
[Ahmad, Abu Dawud en at-Tirmidhi - Hasan]

'Wie Allah huilend tevreden stelt, zal lachend het Paradijs binnen treden. Wie lachend een zonde begaat, zal huilend de Hel binnen treden!'
سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِه

SubhanAllahi wa biHamdihi

Geprezen zij Allah en ik Dank hem
Degene die (het bovenstaande) zegt in de ochtend en de avond, honderd keer, niemand zal met iets beters komen op de Dag der Opstanding behalve iemand die hetzelfde of meer heeft gezegd. [Muslim 4:42071]

Degene die dit honderd keer zegt gedurende de dag, zijn zonden zijn weggevaagd, zelfs wanneer ze als het schuim van de zee zijn. [Sahih al-Bukhari 7:168]

سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ

SubhanAllahil adheem wa biHamdihi
Geprezen zij Allah, de Hoogste, en ik Dank Hem

...een palmboom wordt voor hem gepland in het Paradijs. [at-Tirmidhi 5:511, al-Hakim]
''Als je veel hebt, geef van je Rijkdom. Heb je weinig, Geef van je hart.''


سُبْحَانَ اللّهِ

SubhanAllah

Geprezen zij Allah

...honderd keer, duizend goede daden worden voor hem genoteerd en duizend slechte daden worden weggevaagd. [Muslim 4:2073]
''Er is niets mooiers dan twee tranende ogen in de nacht vrezend voor Allah swt.''


لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّهِ

La Hawla wa la Quwatta illa Billah

Er is geen Kracht en Macht buiten die van Allah

In de hadith vermeld als zijnde "een schat van de schatten van het Paradijs" [Sahih al-Bukhari; al-Fath al-Bari; 11:213, Muslim; 4:2076]
''Toeval bestaat niet, Alles is Al mektab.''


سُبْحَانَ اللّهِ ، والْحَمْدُللّهِ ، وَ لا اِلهَ اِلَّا اللّهُ ، وَ اللّهُ اَكْبَرُ

SubhanAllah, walHamdulilah, wa La illaha ilAllahu, waAllahu Akbar

Geprezen zij Allah, alle Lof is aan Hem, er is geen god dan Allah, Allah is de Grootste
Mohammed (salAllahu alayhi wasalam) heeft gezegd: "(Het bovenstaande) zeggen is mij liever dan alles waar de zon over opkomt (d.w.z. de hele wereld)" [Muslim; 4:2072]
Bovenstaande worden vermeld als de 4 meest geliefde woorden van Allah, het maakt niet uit met welke je begint. [Muslim 3:1685]
''Allah swt de enige waar ik voor kniel!''

الْحَمْدُللّهِ

Alhamdulilah

Alle lof is aan Allah
Waarlijk, de beste smeekbede is (bovenstaande). [Muslim 4:2073]


لا اِلهَ اِلَّا اللّهُ

La illaha ilAllah

Er is geen god dan Allah
De beste vorm van gedenking is (bovenstaande). [Muslim 4:2073]
''Boven elke Wetende, Staat de Alwetende.''
لا اِلهَ اِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

La illaha ilAllahu, waHdahu la shareeka lahu, lahul Mulku, wa lahul Hamd, wa Huwa ala kulli shaiy'in Qadeer
Er is geen god dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten, aan Hem behoort alle heerschappij en lof en Hij is tot alles in staat

Degene die bovenstaande tien keer zegt zal de beloning krijgen voor het bevrijden van vier slaven van de Kinderen van Isma'il (alayhi salam). [Sahih al-Bukhari; 7:67, Muslim; 4:2071]

Degene die het bovenstaande honderd keer zegt, krijgt de beloning voor het bevrijden van tien slaven, honderd goeden daden worden voor hem genoteerd en honderd slechte daden worden weggevaagd en hij heeft toevlucht voor de duivel verkregen voor die dag tot de avond en niemand zal met iets beters komen dan degene die meer heeft gedaan. [Sahih al-Bukhari; 4:95, Muslim; 4:2071]
''Ya Allah, Waak over de man die volgens Al mektab mijn hartje heeft!''
لَآ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّ لاَ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّوْ كُفُوًا اَحَدٌ

La illaha ilAllahu, Wahidda(n), Ahada(n), Samada(n), lam yatakhidh sahiba(n). Wa la walada, wa la yak(n)ul-lahu kufuwan Ahad

Er is geen god dan Allah, de Ene en Enige, de Eeuwige, Die geen deelgenoot heeft en geen zoon, en er is geen gelijke aan Hem. Wie bovenstaande woorden tien keer zegt, 40.000 goede daden zullen voor hem genoteerd worden. [Ahmad]
''En vergeet niet ;; in het gedenken van Allah, vinden de harten rust.''
Smeekbede is voor het slapen gaan..

Allahuma Laka aslamtu wa bika amantu wa 3alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika gasamtu. Allahuma a3udu bi3izatika laa ilaha ila Anta antdilanie Anta Al-7ayu Al-Qayumu Ladie laa yamutu waldjinn walinsan yamutuna

Betekenis:

Allah aan U heb ik mij overgegeven en in U geloof ik en in U stel mijn vertrouwen en tot U wend ik mij en Uw Oordeel zoek ik .Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U vanwege Uw Eer en er is geen god dan U die mij Beschermt tegen dwaling U ben de Eeuwiglevende die nooit sterft terwijl de djinns en mensen zullen sterven..

Smeekbede na het Lezen van de Edele Quraan :

Allahuma ar7amnie Bilquraanie wadj 3alholi imaaman wa noeran wa hudan wa ra7mat.

Allahuma zakkirnie minhoe maa djahiltu wa rezoqnie tilaawatahu ana 3aleelie wa atraafan

Nahaarie wadj 3al-holie hidjatan yaa Rabbie Al-3alamien

Betekenis:

O Allah wees mij genadig vanwege de Heilige Quran ; Maak hem mijn gids en licht een richtsnoer en genade voor mij, O Allah Laat het mij herinneren wat ik ook ervan ben vergeten en laat mij daaruit weten wat ik nog niet weet en geef mij kracht en sterkte om hem gedurende de nacht te reciteren en in de ochtend en in de avond en maak hem een bewijs voor mij .O Heer van het universum

1001 Islamitische gedichten uit eigen werk
Moge Allah ‘azza wa djal onze kennis doen vermeerderen, Ameen. Moge Allah ons leiden naar de waarheid en ons weerhouden van het slechte, Ameen. Moge Allah ons sieren met de schoonheid van Imaan & Taqwa, Ameen.
20-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salaam Alaikoem broers en zusters

Salaam Alaikoem broeder en zusters,

Keer terug naar, naar al mijn Islamitische blogs.

Klik op onderstaande link, Inshallah.

 

http://blog.seniorennet.be/blogs/ 

20-11-2010 om 00:00 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (282 Stemmen)
>> Reageer (2)
17-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1130 - Met de hoop op beloning
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Abu Huraira (Allah's welbehagen zij met hem)
heeft verhaald:
Dat de Profeet Sallallahu alayhi
wa salam heeft gezegd: een
ieder die de maand
ramadan met oprecht geloof vast en met
de hoop
om de beloning van Allah te verkrijgen, al zijn

voorgaande zonden zullen worden vergeven.

(Sahih Al-Bukhari).

 

Met de hoop op beloning,

 

Met de hoop op beloning, laat zo o vastende, je intentie zijn,

Laat je imaan versterken, zodat je van Allah, beloning krijgt,

Er is weer 'n jaar voor bij gegaan, vele fouten zijn er begaan,

Kijk eens een jaar achterom, naar de Ramadan van vorig jaar.

 

Allah heeft u Alhamdoelillah, die tijd van leven nog gegeven,

Daar is de nieuwe maand, een maand voor nieuwe vergeving,

Een nieuwe kans, om dichter bij, jou Schepper terug te keren,

Met de hoop op beloning, dat Allah, uw zonden zal vergeven.

 

Een nieuwe kans, om heel jouw hart en ziel, gezond te maken,

Maak nou goede intenties, om meer goede daden, te vergaren,

Als u vast, met de hoop op beloning, in deze maand Ramadan,

Laat dan u voornemen oprecht zijn, betuig Allah spijt en dank.

 

Met de hoop op beloning, begeer de Heilige maand, Ramadan,

Hunker naar de vergeving van Allah, maak je Taraweeh Salaat,

In waarheid, met eerbied, dat lichaam, hart en ziel, heeft gevast,

Voor Allah, met de hoop op beloning, dat Allah vergeven mag.

 

Toon Allah deze maand, in oprechte aanbidding, jouw berouw,

Zodat 't gevoel terug komt, dat u zo heel veel, van Allah houdt,

Getuig van Allah, en getuig van Zijn Tawhied, u doel op aarde,

Dat u leeft om Allah te aanbidden,dat geeft u de meeste waarde.

 

17-07-2011 om 08:05 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (39 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1129 - De bevrijder
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah,
Die droefheid van ons
heeft weggenomen.
Onze Heer is voorzeker Vergevensgezind;

Waarderend." Qoraan 35 - 34 
De Schepper (Faatir)

 

De bevrijder,

 

Voel je de last, en de zorgen, die van jouw is weggenomen,

De droefheid, waarin jij verkeerde, al in de vroege morgen,

De bekering, de ommekeer in je leven, dat je Allah aanbidt,

Voor u, de bevrijder van je zonden, zwaarder als je gewicht.

 

Allah, onze bevrijder, heeft jou 'n nieuw leven geschonken,

Jouw het geloof heeft laten zien, jouw hart, is gaan vonken,

De Shahada, maakt voor jou, een nieuwe weg, begaanbaar,

De weg in de Islaam, nu van 't donkere, naar 't licht gegaan.

 

Je krijgt ook een nieuwe naam, waar je nu naar zal luisteren,

En dat jij met de betekenis, wijs, en intelligent, zal getuigen,

In de eerste plaats naar jezelf, dat er geen God is, dan Allah,

Allah zal bij jou zijn, je leven gemakkelijk maken, Inshallah.

 

Alle lof zij Allah, Allah is vergevings gezind, en de bevrijder,

Van al jouw zorgen, verdriet, droefheid, ziekte, en alle pijnen,

Dankbaar zul jij worden, nu jij begrijpt, Allah heeft een plan,

Ook met jou, broeder / zuster, één waar jij naar hebt verlangt.

 

Je tekortkomingen, zul je weldra, met Allah,s wil, accepteren,

Zeg Alhamdoelillah, dat Allah, jouw dit leven, heeft gegeven,

Moge Allah jou leiden, in deze wereld, dat je Zijn liefde vind,

Zijn liefde, die alles gemakkelijk maakt, Allah die jou bemind.

10-07-2011 om 06:55 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (20 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-07-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1128 - Uw getuigenis
Klik op de afbeelding om de link te volgen

"Lees het boek. Uw eigen ziel is op deze dag
als rekenaar tegen
uzelf voldoende."  
Qoraan 17 - 14  De Nachtelijke Tocht,

De Kinderen van Israël (Al-Israa, Banie Israa'iel)

 

Uw getuigenis,

 

Lees het boek, en breng 't in uw leven, op elk uur van elke dag,

Doe u nooit tekort, zeg Alhamdoelillah, wat u overkomen mag,

Pas je leven dan zo aan, zodat 't goede, in u tevoorschijn komt,

Het zal uw getuigenis zijn, vanaf de dag, dat jouw leven begon.

 

Je eigen ziel is op deze dag, als rekenaar tegen uzelf voldoende,

Uw getuigenis, over uw leven, laat Allah het gunstig benoemen,

Lees het boek, en controleer u zelf, bij alles wat u doet, en zegt,

Wees voorbereid op deze dag, dat u ziel verantwoording aflegt.

 

Uw getuigenis, komt van uw eigen ziel, niets kan 't beïnvloeden,

Je staat daar alleen, werk aan jou daden, voor 't mooie genoegen,

Uw ziel zal elke daad, voor Allah neerleggen, u zal 't dan weten,

Deze getuigenis, kunt u, van geen één enkele kant, tegenspreken.

 

Lees het boek, en laat u ziel, straks het goede, voor je berekenen,

Leef zoals Allah het tot u zegt, ziet u niet de tekenen, in dit leven,

Wees niet doof en blind, als 't woord van Allah, tot u is gekomen,

Ja je eigen ziel, zal voldoende zijn, om u te straffen of te belonen.

 

Hoe jouw getuigenis ook zal zijn, jij hebt het nou zelf, in de hand,

Laat u leiden door de Qoraan, het is helemaal in uw eigen belang,

Uw eigen ziel, zal op deze dag, als rekenaar, de waarheid spreken,

Je ziel, de balans van dit leven, je ziel zal deze dag, niets vergeten.

03-07-2011 om 12:04 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (17 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1127 Een ijdel vermaak
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het wereldse leven is niets dan een spel
en een ijdel vermaak.
Doch voor degenen
die God vrezen, is het tehuis van het
Hiernamaals beter. Wilt gij dan niet begrijpen?  

Qoraan 6 - 32 Het Vee (Al-An'aam)

 

Een ijdel vermaak,

 

Het wereldse leven is niets dan een spel, en een ijdel vermaak,

Inhoudsloos, als we Allah niet vrezen, is  't leven niets waard,

Het is nietszeggend, zonder 't besef, van 't leven, in 't Paradijs,

'N hoogmoedig bestaan, tot aan de dag, dat je tot Allah verrijst.

 

Dan pas ga je echt beseffen, in wat voor wereld u hebt geleefd,

Die wereld van glamour en de kitsch, zorgt ervoor dan je beeft,

Dan sta je daar, zo dichtbij, twee deuren, van nieuwe werelden,

'T mooie groene Paradijs, en de Hel, o ja, onze ogen die wenen.

 

Het leven nu, deze tijdelijke genieting, het is een ijdel vermaak,

Zo leuk, als het nou voor ons is, maar straks, zo bitter en zwaar,

Daar sta je dan, met 't schaamrood op je wangen, je weet 't dan,

Waar jou intentie lag, bij de duivels, in al jouw aardse belangen.

 

Het is een ijdel vermaak, kom tot dit besef, lees, lees, de Qoraan,

Luister naar Allah, hoe Allah, ons mensen, allen heeft vermaand,

Open u ogen die blind zijn, uw oren die doof zijn, door vermaak,

Willen we 't dan niet begrijpen, dat deze wereld, eens zal vergaan.

 

Maar voor ons, de gelovigen onder ons, is de overwinning nabij,

Zij beseffen, dat 'n rein hart, de weg vrij maakt, naar het paradijs,

Denken met vrees aan Allah, en hun hart, die al slechte vermijdt,

Zij begrijpen, dat deze wereld stopt, dat dit is, 'n tijdelijk verblijf.

26-06-2011 om 09:36 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
>> Reageer (0)
19-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1126 - Verdwaal niet in duisternis
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf
boven golf
waarboven wolken zijn: duisternis boven
duisternis. Wanneer
men zijn hand uitstrekt kan men
haar bijna niet zien; en hij,
wie Allah geen licht geeft,
voor hem is er geen licht.
Qoraan 24 - 40  Het Licht (A-Noer)

 

Verdwaal niet in duisternis,

 

Verdwaal niet in duisternis, zink niet weg, van het licht,

Denk aan u zelf, u Imaan, breng uw leven in evenwicht,

Het Nour van Allah, dat is je bescherming, van elke dag,

Die u beschermd, voor die duisternis, 't diepe zwarte gat.

 

Zonden zullen worden bedekt, zodat, jij ze niet meer ziet,

Zo donker als in een diepe zee, geen liefde, geen verdriet,

Duisternis, zal door duisternis, altijd weer worden bedekt,

Waarboven de donkere wolken, u van 't laatste licht, belet.

 

Verdwaal niet in duisternis, de Islaam 't kent geen dwang,

Als jij Allah niet zoekt, ga zover je wil, ga maar jou gang,

De duisternis zal tot jouw komen, zodat jij niets meer ziet,

Zelfs je uitgestrekte hand, zul jij nagenoeg, niet meer zien.

 

Laat de donkere wolken verdwijnen, kom uit de duisternis,

Als jij 't licht zoekt van Allah, Allah die jou leven verlicht,

Verdwaal niet in duisternis, de liefde van Allah, is dichtbij,

Laat 't niet in onkunde voorbijgaan, maar wees voorbereid.

 

Vraag Allah, steeds om leiding, verdwaal niet in duisternis,

Toon je dankbaarheid tot Allah, en wandel zo, in Zijn licht,

Die donkere wolken, ze zullen, uit jouw leven verdwijnen,

En voor jouw dienaar, zal Allah, ook de zon laten schijnen.

19-06-2011 om 21:34 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1125 - Vertrouw op Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen


(Voor) hen, die geduldig zijn en hun vertrouwen in
hun Heer stellen.
Qoraan 16 - 42  De Bij (A-Nahl)

 


Vertrouw op Allah,

 

Waar ben je, als je eenzaam, en alleen door het leven gaat,

Waar ben je, als je leven door haat en nijd, wordt bepaald,

Waar ben je, als u naastenliefde, uit jou hart is verdwenen,

Waar ben je, als Allah,'t huidige leven, uit jou doet nemen.

 

Vertrouw op Allah, 'n weet waar je steeds op kunt bouwen,

Waar je op terug kunt vallen, stel daarin, al uw vertrouwen,

Laat jouw hart niet door de duivel bezitten, Allah overwint,

Alleen als jij, vertrouwen hebt in Allah, en bij u zelf bezint.

 

Door geduldig te zijn, daar begint 't grote geluk in uw leven,

Er zal dan rust tot u komen, Allah zal het ons dienaars geven,

U leert 't weer, om op Allah, blindelings te kunnen rekenen,

Als 'n kompas, 'n wegwijzer, en om je Imaan, te verstevigen.

 

Vertrouw op Allah, het geluk, zal je hart, doen overstromen,

De zwaarte, waar 't ook van kwam,'t zal u lichaam verstoten,

Proef die zoetheid van ons geloof, het is meer dan woorden,

Als 't vertrouwen bij jou is, zal u erdoor worden, overgoten.

 

Wees broeder/zuster niet langer 'n dwaler van je eigen leven,

Vertrouw op Allah, zeker, Allah zal u een beter leven geven,

Het mooie Paradijs, zal op jou wachten, als jij geduldig bent,

U vertrouwen in Allah, zal Allah belonen, met dit geschenk.

13-06-2011 om 07:50 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (28 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-06-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1124 - Baaraka llaahoe Fiek - (Moge Allah u zegenen)
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wie de oogst van het Hiernamaals wenst, diens
oogst doen
Wij toenemen, doch wie naar de oogst
der wereld verlangt
ook hem geven Wij daarvan,
maar hij zal in het
Hiernamaals geen deel hebben. 

Qoraan 42 - 20  De Consultatie (A-Shoeraa)

 

Baaraka llaahoe Fiek

 (Moge Allah u zegenen)

 

Baaraka llaahoe Fiek, voor al uw daden, nou in deze wereld,

Dat ze zijn gericht, op het hiernamaals, en we daarna streven,

Want wat we hier zaaien, dat is de oogst, voor 't hiernamaals,

Baaraka llaahoe Fiek, met het goede, dat u doet, hier op aard.

 

De oogst waar je nou naar streeft, Allah zal het ons schenken,

Ook als u zaait voor Doenja, Allah zal het voor u uitschenken,

Streef jij, om jou eigen bezit, van deze wereld te vermeerderen,

Allah houd niets tegen, deze wil heb je ook van Allah gekregen.

 

Baaraka llaahoe Fiek, als jij uw oogst, aan Allah moet vertellen,

Die dag komt razend snel, denk daar aan, ga nou niets uitstellen,

Op de oogst van Doenja, zullen voor u, geen zegeningen kleven,

En die zullen uw weegschaal, niet zwaarder kunnen laten wegen.

 

De deuren van het Paradijs, die zullen voor hen, gesloten blijven,

Ja daar is geoogst, voor de Hel, waar jij je zal moeten, verblijven,

Dat is de beloning, voor het zaaien en oogsten, de winst op aarde,

Denk er aan, er is geen tweede kans, bedenk daarvan, zijn waarde.

 

Baaraka llaahoe Fiek, als u de oogst zoekt, voor 't mooie Paradijs,

Jij zal het weten, ook nou in Doenja, wat u straks van Allah krijgt,

Baaraka llaahoe Fiek, met een woonplaats, in het groene Paradijs,

Voor altijd het goede oogsten, nooit meer, in twijfel te zullen zijn.

 

06-06-2011 om 08:13 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1123 - Onderhoud het goede
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 O mijn lieve zoon, verricht het gebed en
beveel het goede aan
en verbied het
kwade en verdraag geduldig wat u
ook overkome.
Dit is een ernstige zaak.
Qoraan 31 - 17  De Wijzen (Loqmaan)

 

Onderhoud het goede,

 

Onderhoud het goede, 't hart zal voor jou rustgevend werken,

Vooral in moeilijke tijden, dan moet je 't innerlijke versterken,

Wat jou ook overkomt, Allah maakt van het kwade, het goede,

Denk aan wat Allah zegt, gedraag je overal, met 't fatsoenlijke.

 

Hoe moeilijk het ook kan zijn, en de verleiding, is soms groot,

Verricht dan 'n Soennah gebed, ja het is Allah, die je verhoord,

Maak twee Rakaat, en Allah zal jou leiden, naar de goede weg,

Als jij Allah gedenkt, enkel en alleen, door het oprechte gebed.

 

Zo is het gemakkelijk, om je zelf, het boosaardige te verbieden,

Het gebed, is het medicijn, en het zal ons alleen maar gerieven,

Al onze daden, en zo ook onze idealen, ze zijn eindeloos groot,

Vele zijn onbereikbaar, maar dank Allah, als u in Allah gelooft.

 

Om deze reden, moeten wij Allah dankbaar zijn, en niet klagen,

En de Gunsten van Allah, positief of negatief, geduldig dragen,

Denk aan je broeders, en zusters, die 't slechter hebben dan wij,

Dan pas zullen we goed beseffen, hoe dankbaar we moeten zijn.

 

En Onderhoud het goede, beveel het jezelf, in elke situatie aan,

Denk nou niet, dat Allah niets doet, Allah kent elke onderdaan,

Dus draag geduldig, wat jou ook mag overkomen, in dit leven,

Allah weet waarom, Allah iets zal weigeren, of ons doet geven.

29-05-2011 om 15:09 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
>> Reageer (0)
23-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1122 - Een onbewoond hart
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 Zeg: "Of gij dat wat in uw hart is verbergt
of onthult, Allah
weet het en Hij weet wat
in de hemelen en op aarde is.
Allah heeft
de macht over alle dingen.
Qoraan 3 - 29  
Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

 

Een onbewoond hart,

 

Wat leeft er in onze harten, waar is mijn hart mee gevuld,

Of is het onbewoond, en vraagt het van Allah geen gunst,

'T hart dat geen liefde kent, zal ook geen liefde ontvangen,

Een onbewoond hart, is een koud hart, zonder verlangens.

 

Maar Allah ziet alles, wat er in onze harten, verborgen zit,

Of je het nou verbergt of bekendmaakt, Allah is niet blind,

 Er is geen atoom in ons lichaam, of het is bij Allah bekend,

Ook 'n onbewoond hart, zonder Imaan, met satan verwend.

 

Maar ook 'n onbewoond hart, heeft soms ook 't verlangen,

Naar innerlijke liefde, op zoek, de onrust doen vervangen,

Ook de liefde van Allah, kan zijn hart, ook weer bereiken,

Een onbewoond hart, kan 't geloof, ook weer laten prijken.

 

'T geloof kan net zo gemakkelijk tot leven komen, als gaan,

Wie volledig open staat voor Allah, staat open voor Ih'saan,

Het kan 'n onbewoond hart, voor altijd bewoonbaar maken,

Wat klaar is voor Allah, om over z'n leven, te blijven waken.

 

Allah heeft macht over alle dingen, in de hemelen, op aarde,

En alles reageert, op Zijn bevelen, Zijn Liefde, Zijn Genade,

Geloof in Allah, het maakt je hart zacht, het is een genezing,

Ja voor iederéén, is er Zijn Liefde, en ook de eeuwige Vrede.

 

 

23-05-2011 om 07:25 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1121 - Wanhoop nooit
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de
gedachtenis
aan Allah. Ziet toe! in het gedenken
van Allah kunnen de
harten rust vinden.
Qoraan 13 - 28 De Donder (A-Ra'd)

 

Wanhoop nooit,

 

Wanhoop nooit, broeders en zusters, als het jouw tegenzit,

Vertrouw op Allah, het medicijn, voor iederéén als jij wil,

Vraag Allah, wat 't probleem ook mag zijn, groot of klein,

Zijn grote Barmhartigheid, gaat boven elk menselijk brein.

 

Hoe vaak u ook komt, je komt nooit te vaak, vraag 't Allah,

Wanhoop nooit, Zijn Genade is er voor jou, lees de Qoraan,

Er zijn toch vele soera's, voor jouw gebracht, opgeschreven,

Kom tot Allah,'t geeft rust, wees nooit voor Allah, bevreesd.

 

De mens die verwijt, alles onthoudt, ook als hij jou vergeeft,

Allah niet, Allah vergeeft je, als jij daarom tot Allah smeekt,

Door Zijn kennis, kent Allah je beter, dan dat jij, jezelf kent,

Er is niemand anders dan Allah, die iets beters, voor u wenst.

 

Wanhoop nooit, uw Schepper, staat elk moment voor u klaar,

Vind rust, geloof, de mens is zwak, maar Allah is ar-Rahman,

De meest Barmhartige, die jou vergeeft, in alles wat u vraagt,

En u dienaar geneest, ja van iedere ziekte, en van elke kwaal.

 

Wanhoop nooit, zoek hulp, bij Allah alleen, wees voorbereid,

Doe het, voor dat de dood tot u komt, en deze u heeft bereikt,

Alles wat je meemaakt, is een tijdelijke test, voor jou dienaar,

Gedenk Allah, en vind de rust, ja u zal zeker slagen, bij Allah.

16-05-2011 om 05:42 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1120 - Profeet Mohammad, de beste der mensheid
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade

voor de werelden gezonden.

Qoraan 21- 107  De Profeten (Al-Anbiyaae)

 

Profeet Mohammed, de beste der mensheid,

 

Profeet Mohammed, de beste der mensheid, die heeft geleefd,

Nooit heeft hij in z'n leven, iemand met zijn hand bezeerd,

Nooit heeft hij geslagen naar zijn dienaar, vrouw, of kind,

Nooit naar 'n vriend of vijand, hij was iederéén blij gezind.

 

Hij was zo verlegen, als een maagd, in haar huwelijksnacht.

En zachtmoedig, en bereidwillig, waar iederéén over sprak,

Zo vroom, gevoelig, sentimenteel, en zacht in z'n woorden,

Waar de Profeet iederéén, elke vriend, mee wist te bekoren.

 

Hij was een strijder, op 't pad van Allah, als dat nodig was,

De Profeet veranderde, in een tijger, of een leeuw, op slag,

Uit liefde voor Allah, verdedigde hij het, hij was in de strijd,

Op 't front, tussen de vijand, voerde hij 't bevel met beleid.

 

Zo furieus, als hij daar kon wezen, omwille van Allah s.w.t.

Veranderde de Profeet, na dat, hij het slagveld, had verlaten,

Hij sprak weer zachtmoedig, was warm, en was medelevend,

Zijn ogen waren eerbiedwaardig terneergeslagen, en wenend.

 

Profeet Mohammed, de beste der mensheid, die heeft geleefd,

Hij was de meest vredelievende Profeet, ondanks al z'n leed,

Hij werd bespuugt, en vernederd, ja elke dag weer opnieuw,

Maar bleef vriendelijk, en liefdevol, dat maakte hem gezien.

 

09-05-2011 om 04:40 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-05-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1119 - Mijn weegschaal
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Maar, wie goede werken verricht,
hetzij man of vrouw, en gelovig
is,
zal de Hemel binnengaan en hem zal
niet het geringste onrecht
worden aangedaan.
Qoraan 4 - 124  
 De Vrouwen (A-Nisaae)

 

Mijn weegschaal,

 

Mijn weegschaal, moge die gevuld zijn, met goede werken,

Laat mijn verrichtingen het goede zijn, en mijn ziel sterken,

Zodat ik steeds meer streef, om het goede te gaan verrichten,

Die mijn enige weg naar Allah, in mijn leven doet verlichten.

 

De mannen en vrouwen, in de Islaam, zijn voor Allah gelijk,

Allah zal naar ons leven kijken, wat we doen, in de praktijk,

Laat ik alert blijven, en bedachtzaam aan m'n daden werken,

Zodat mijn Imaan, alsmaar sterker wordt, in Allah gedenken.

 

Zoekend naar goed gezelschap, 't zal jouw weegschaal vullen,

Wie het goede bij zijn broeder / zuster ziet, zal ervan smullen,

Wat goed aan voelt, u gaat dat instinctief, en liefdevol volgen,

Het zijn goede werken, en Allah zal, voor beloningen zorgen.

 

Mijn weegschaal, mijn daden, ik heb ze nu, zelf in mijn hand,

Laat ik nadenken, en mijn Imaan, brengen naar mijn verstand,

Zodat m'n goede werken, elke dag, in aantal toe zullen nemen,

En als ik dan bij Allah kom, Allah aan mij, de vrede zal geven.

 

Niemand kan mij dan tegen houden, 't Paradijs is open gegaan,

Deze dag, waarop mijn weegschaal zegt, ik heb 't goed gedaan,

Geen onrecht, zal mij nog kunnen benaderen, Allah die waakt,

Over jou en mij, geen sjeitan, die zich in het Paradijs vermaakt.

02-05-2011 om 09:43 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1118 - Welke weg
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En de Koran te verkondigen.'' Wie daarom leiding
volgt, volgt
haar ten eigen bate. En zeg tegen hem
die dwaalt: "Ik ben
slechts een waarschuwer."
Qoraan 27- 92 De Mieren (A-Naml)

 

Welke weg,

 

Slechts twee wegen, die hebben wij gekregen, in ons leven,

Die eenvoud is zo simpel, maar deze, zal heel zwaar wegen,

Of je nou de weg, van de sjeitan, aan de duistere kant zoekt,

Of u volgt het verlichte pad, en je komt, aan Allah tegemoet.

 

Welke weg je ook neemt, het is onze eigen verantwoording,

Een weg van dwaling, ja deze kent, de grootste benauwing,

Ook in dit leven, 't is zo simpel, je bent u er niet van bewust,

Ondanks je intelligentie, voelt u niet, je onnatuurlijke onrust.

 

Ongeacht, of deze waarschuwingen, u ten gehore z'n komen,

Leeft de mens, voor veel inhaligheid, en met de ongelovigen,

Je doet het voor je zelf, volg je Allah of dwaal met de sjeitan,

Welke weg je ook neemt, ja het zal eindigen, met een verslag.

 

En wie de leiding van Allah volgt, dat is jouw grote voordeel,

Het is de weg van de barmhartigheid, en nu, veel vrede geeft,

De rust die u op deze weg vind, dat is de leiding van je Heer,

Jou beschermer, tegen alles, waar sjeitan, je hart mee bezeert.

 

Het zijn twee wegen, die wij hebben gekregen, in ons leven,

De donkere weg leidt naar de Hel, ben je daar mee tevreden,

Of volg je de verlichte weg, die Allah voor u, heeft bepaald,

De weg naar 't Paradijs, deze simpele keuze, is snel gemaakt.

25-04-2011 om 05:47 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1117 - Allah is aanwezig
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Ziet gij niet, dat Allah alles weet wat in de
hemelen en op aarde is?
Er is geen geheim
gesprek van drie ( personen ) zonder dat Hij
de
vierde is, noch van vijf, zonder dat Hij de
zesde is, noch van minder
noch van meer,
zonder dat Hij met hen is, waar zij ook mogen
zijn.
Dan zal Hij hun op de Dag der Opstanding mededelen
wat zij deden.
Voorzeker, Allah heeft kennis van alle dingen.
Qoraan 58 - 7  De Vrouw die Pleit (Al-Modjaadalah)

 

Allah is aanwezig,

 

Allah is aanwezig, waar jij je ook bevind, wat jij ook doet,

Geen moment ontsnapt Allah, wat jij ook zegt, of bedoeld,

Allah is alwetende, over ons leven, en alles wat ons betreft,

Verricht goede daden, voor je voor 't slechte, wordt berecht.

 

Allah is bij u aanwezig, als derde, of vierde, in het gesprek,

Praat daarom altijd 't goede, ook al doet, de sjeitan zijn best,

Weet dat Allah aanwezig is, Allah ontgaat hier, totaal niets,

U bent de verantwoordelijke, voor alles wat u doet, in Dien.

 

Allah is alwetend, over alles, wat in de hemelen, en aarde is,

Ziet gij niet de volmaaktheid, die zich om ons heen, bevind,

Zo is 't ook met onze daden, Allah weet 't, Allah is volmaakt,

Niets van mij is heimelijk, Allah die over mij, en alles waakt.

 

Allah is aanwezig, Allah is met ons, waar wij ook mogen zijn,

Weet wat wij doen, in het verborgene, maar ook open en vrij,

Op de dag der opstanding, worden onze daden mede gedeeld,

En alles komt op de weegschaal, geen daad, die Allah vergeet.

 

Allah heeft de kennis, over alle dingen, dus leef, heel bewust,

Doe het goede, dan word je beloond, het geeft ook nu de rust,

Voel Allah Zijn liefde, Zijn aanwezigheid, overal om je heen,

Wees u daar van bewust, 't helpt ons, om te leven, heel sereen.

 

18-04-2011 om 03:59 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1116 - Mijn Heer is Barmhartig, en liefdevol
Klik op de afbeelding om de link te volgen

"En zoek vergiffenis van uw Heer en
bekeer u tot Hem.
Voorwaar, mijn
Heer is Genadig, Liefdevol."

Qoraan 11 - 90  Hoed

 

Mijn Heer is Barmhartig, en liefdevol,

 

Islaam is voor ons allen geopenbaard, vol met Genade,

Wie berouwvol tot Allah komt, die voelt deze waarde,

Bekeer u tot Allah, en wendt u zich tot Zijn aangezicht,

Met berouw, en je ziel, zal door Allah worden verlicht.

 

Er is geen gesloten deur, wie tot Allah berouwvol komt,

Zijn Genade, geneest u zonde, die 't hart heeft verwond,

Kom met berouw, hoe 't leven voorheen ook is geweest,

Allah zal verlossen, als u zich berouwvol tot Allah keert.

 

Ja, mijn Heer is Barmhartig, en liefdevol, voor iederéén,

De Islaam, zal u leiden, als u zich, in uw geloof, inleeft,

Z'n Liefde, is ook jouw bekering waard, naar de Islaam,

Een schoon boek, vrij van zonden, staat op jouw naam.

 

Hoe je ook leeft, Allah laat jou vrij, 't is jouw beslissing,

Wil je leven met de duivel, 't is jouw verlies of winning,

Allah laat je gaan, zover als jij wil gaan, 't is jouw leven,

Tot jij tot 't besef komt, dat Allah, ook jou wil vergeven.

 

Wend je dan tot Allah, Allah staat met open armen klaar,

Mijn Heer is Barmhartig, en liefdevol, voor zijn dienaar,

Die z'n berouw toont, en bij Allah, om vergiffenis vraagt,

Allah is vergevings gezind, wacht nu niet, tot het is te laat.

11-04-2011 om 05:29 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-04-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1115 - Allah helpt mij
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Dezen zijn het, op wie de zegeningen en
de barmhartigheid
van hun Heer rusten en
dezen zijn het, die de rechte weg
volgen.
Qoraan 2 - 157  De Koe (Al-Baqarah)

 

Allah helpt mij,

 

Allah helpt mij, om goed door dit leven, te kunnen gaan,

Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar groot is 't gevaar,

Mijn egoïsme, viert hoogtij, voel me wankel op deze weg,

Waar ik mij, steeds weer op beland, als ik even niet oplet.

 

Allah helpt mij, zodat ik goed voorbereidt, bij U aankom,

En dat U, Uw zegeningen, mijn daden, in Doenja beloond,

Dat ik Allah, U tevredenheid mag winnen, in mijn bestaan,

Ik mij elke dag, tot U mag richten, in Uw, Heilige Qoraan.

 

Allah helpt mij, om m'n leven, nu zuiver en rein te houden,

Dat mijn Imaan groeit, en ik op U, mag blijven vertrouwen,

En Uw Barmhartigheid, mij leidt, ook op de donkere wegen,

Waar ik me elke dag, bewust en onbewust, op doe bewegen.

 

Allah helpt mij, ik begrijp me zelf soms niet, nu in dit leven,

Moge Uw Genade me rust geven, en 't zwaarste laten wegen,

Zodat ik vanuit m'n hart, U Allah, elke tel, U mag beminnen,

Zo dat mijn ziel, Uw Liefde vind, om het Paradijs te winnen.

 

Allah helpt mij, U kent mij, U ziet mij, wat mijn hart verlangt,

Mijn intentie Allah, is dat ik bij U mag zijn, op de laatste dag,

Leidt mij Allah, om Uw rechte weg te volgen, vrij van sjeitan,

Vol toewijding, en zo dankbaar, dat ik 't van U ontvangen kan.

04-04-2011 om 05:48 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-03-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1114 - Grote contrasten,
Klik op de afbeelding om de link te volgen

22. Op die Dag zullen sommige
gezichten verlicht zijn,

23. Opziende naar hun Heer;

24. En andere gezichten zullen
op die Dag somber zijn.

Qoraan 75 - 22 - 24  De Resurrectie (Al-Qiyyaamah)

 

Grote contrasten,

 

Grote contrasten zullen er zijn, die dag, dat je op zal staan,

 Je weet welke deur, van het Paradijs, of de Hel, open gaat,

Met vrees opzien naar je Heer, of Allah jou toch vergeeft,

Smekend val je in gebeden, die geen beloning meer geeft.

 

Grote contrasten, zullen er zijn, als wij worden opgewekt,

De dag van Qiyamah, zijner mensen, met verdriet, en pret,

Van de gelovige onder ons, hun gezichten worden verlicht,

Gezichten als volle manen, zij deden in Doenja hun plicht.

 

Grote contrasten, gezichten die somber, en zo smartelijk zijn,

De veelgoden aanbidders van nu, zij hebben de meeste spijt,

Ze wetend, dat ze de grootste zonde, Shirk hebben gepleegd,

Door aan Allah deelgenoten te geven, en deze hebben geëerd.

 

Grote contrasten, maar wij hebben 't nu nog voor het zeggen,

Welk gezicht draag jij op Qiyamah, wat z'n jou harte wensen,

Leef naar die dag toe, zodat er geen pijn, op deze dag bestaat,

Doe wat Allah voorschrijft, in Zijn Boek, in de Heilige Qoraan.

 

Dan zie je ook de grote contrasten in dit leven, in jou bestaan,

De waarheid, die jou leidt naar 't Paradijs, waarna jij wil gaan,

Deze dag, zal voor jou de beste zijn, uit je hele aardse bestaan,

De dag dat u gezicht verlicht is, als het licht van de volle maan.

28-03-2011 om 06:00 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-03-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1113 - Aan Allah is mijn leven gewijd,
Klik op de afbeelding om de link te volgen


Zeg: "Mijn gebed en mijn offer, mijn
leven en mijn
dood zijn gewijd aan
Allah, de Heer der Werelden."

Qoraan 6 - 162  Het Vee (Al-An'aam)

 

Aan Allah is mijn leven gewijd,

 

Aan Allah is mijn leven gewijd, mijn huidige strijd,

Die ik met zoveel liefde uit, al het kwade verdwijnt,

M'n leven dien ik voor Allah, de Heer der werelden,

Allah onze Schepper, tot wie, wij terug zullen keren.

 

Het hedendaagse leven, heeft u, veel leuks te bieden,

Kijkuit voor de gevaren, we kunnen Allah verliezen,

Als je niet aan Allah bent gewijd, loop je het gevaar,

Sjeitan wil je maar al te graag, laten dwalen, op aard.

 

Verwacht niet van anderen, dat ze je zullen aansporen,

Iederéén is met zich zelf bezig, met aardse beloningen,

Wend jij jezelf tot Allah, en vergeet geen enkele Salaat,

Kijk vooruit, naar je toekomst,  daar ben je mee gebaat.

 

Leef met de mening, dat je er vanavond, niet meer bent,

Smeek Allah, dat Allah u zal leiden, naar de goede weg,

Dat sjeitan, jou niet kan verleiden, met aardse begeertes,

Zeg: aan Allah is mijn leven gewijd,  mijn gehele leven.

 

Leef voor Allah, ja Allah, die het meest, van u houdt,

Tot Allah, kun jij je keren, met blijdschap, en berouw,

Zijn Eeuwige liefde, zal jou hart schenken, wat jij wil,

Als jij voor Allah leeft, is dat niet 't eind, maar 't begin.

 

21-03-2011 om 00:00 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
>> Reageer (0)
14-03-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1112 - De belofte van Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wees geduldig voorzeker, de Belofte van
Allah is waar; en
laat hen die geen zekerheid
hebben u niet doen wankelen.

Qoraan 30 - 60  De Romeinen (A-Roem)

 


De belofte van Allah,

 

De belofte van Allah is waar, of je nou geloofd, of niet,

De waarheid komt, kijk om je heen, de hele wereld ziet,

De schepping is van Allah zo gekomen, Allah zei wees,

Zo zal hij ook weer gaan, lach jij, of ben jij 't, die weent.

 

Allah, s boodschap, is met de Profeten, tot ons gekomen,

De belofte van Allah, voor de ongelovigen en de vromen,

Wil je van Zijn waarheid leren, of leg jij het, naast je neer,

Maar bedenk allemaal, Allah, die van het ongeziene weet.

 

Laat je niet in onzekerheid brengen, door de ongelovigen,

Allah is jou Leider, Allah alleen, wees aan Allah gehorig,

Wees geduldig, voorzeker, deze belofte van Allah is waar,

Zoek elke dag, Zijn Leiding, wees Allah, steeds dankbaar.

 

De belofte van Allah is waar, breng u niet aan 't wankelen,

Door hen die geen zekerheid hebben, zij zijn de zwakken,

Zij worden door de duivel geleidt, ver weg van 't Paradijs,

Zorg, dat jij niet met de lusten, van Doenja wordt verleidt.

 

De belofte van Allah is waar, en Allah is de Rechtvaardige,

Laat u gedrag door de Qoraan bepalen, 't is jou vermaning,

Leer van wat Allah ons heeft gebracht, ook via Zijn Profeet,

Geef Zijn boodschap door, aan hen, die niet van Allah weet.

 

14-03-2011 om 04:01 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-03-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1111 - Alles is in Zijn hand
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zeg: "Niets kan ons overkomen,
behalve hetgeen Allah
voor ons
heeft verordend. Hij is onze
Beschermer. En in
Allah zullen de
gelovigen hun vertrouwen leggen."

Qoraan 9 - 51  Berouw  (At-Taubah)

 

Alles is in Zijn hand,

 

Leg het vertrouwen in Allah, alles is in Zijn hand,

Niets kan ons treffen, leg dat vast, in uw verstand,

Alleen dat, wat Allah, voor ons heeft voorbestemd,

'T zal ons pad kruizen, de weg is bij Allah, bekend.

 

Heb vertrouwen, in wat Allah, u schenkt, in 't leven,

Allah is u beschermer, en zal u steeds, 't beste geven,

Alles is in Zijn hand, de hele wereld, is in Zijn regie,

Soms is 't leven goed, maar soms gaat 't met verdriet.

 

Alles is in Zijn hand, ook als wij nu worden beproeft,

Allah geeft ons tegenslag, en wie geloofd voorspoed,

Vertrouw op Allah, in welke situatie je ook verkeerd,

Allah zal u onzichtbaar leiden, door 't hele leven heen.

 

Alles is in Zijn hand, Zijn liefde, die voel je, in je hart,

Is Zijn Bescherming, die leiding geeft, aan je verstand,

Het is Zijn wil, die jou zal leiden, in jouw hele bestaan,

Als jij vasthoudt, in wat Allah, voor jou heeft beraamd.

 

Niets kan ons overkomen, alleen dat, wat Allah beslist,

Alles is in Zijn hand, heb Sabr, dat is een groot gewin,

De gelovigen vinden bij Allah rust, en het vertrouwen,

'N houvast, waar ze hun hele leven, op mogen bouwen.

 

07-03-2011 om 07:26 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-03-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1110 - Uit liefde voor Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen


Wenend vallen zij op hun aangezicht
neder en het vermeerdert
hun nederigheid.
Qoraan 17 - 109  De Nachtelijke Tocht,

De Kinderen van Israël (Al-Israa, Banie Israa'iel)

 

Uit liefde voor Allah,

 

Uit liefde voor Allah, tranen de ogen, doet mijn hart huilen,

Tijdens mijn gebeden, in Sadjah geknield, m'n liefde uitend,

Spijt betonen, tranen over m'n zonden, die ik elke dag bega,

Komen in mijn gedachten, m'n herinneringen, van vandaag.

 

Uit liefde voor Allah, komen emoties, steeds weer voorbij,

En kom ik dichter bij mijn Schepper, en ben ik voorbereid,

Om steeds het goede te doen, en Allah, gehoorzaam te zijn,

Met brandende tranen, voelt mijn gemoed, dankbaar en blij.

 

Uit liefde voor Allah, ween ik, als ik mijn Doeá heb verricht,

En ik mij goed besef, hoe kwetsbaar, mijn leven in Doenja is,

Hoe de verschrikkelijke sjeitan, me iedere keer, weer bereikt,

 Stromen mijn tranen, over mijn Sadjada, over 't gebeds tapijt.

 

Uit liefde voor Allah, komen al mijn tranen, over mijn gelaat,

Stromen ze over m'n wangen, mijn gezicht en over m'n baard,

Voel mij dankbaar, als ik mijn gevoel, dit tot Allah kan uiten,

Moge ik Allah, me elke dag, wenend, over m'n zonden buigen.

 

Uit liefde voor Allah, sluit ik niet mijn ogen, voor het kwaad,

Wat me ook treft, streef naar het goede, met heel veel beraad,

M'n nederigheid groeit, als ik denk, aan het kwaad, wat komt,

'T verdwijnt, als ik me tot Allah richt, als sneeuw voor de zon.

 

01-03-2011 om 08:05 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (23 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1109 - Allah houdt van jou
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Degenen die geloven en goede daden
doen - aan hen zal de
Barmhartige liefde
betonen. Qoraan 19 - 96  Maria (Marjam)

 

Allah houdt van jou,

 

Allah houdt van jou, en Allah zal ons nooit verlaten,

Altijd kunnen we daar dienaren, aanspraak op maken,

Zijn Liefde zal ons lichaam, en de ziel blijven strelen,

Zolang wij ons houden, aan Zijn Woord, en zo leven.

 

Maar soms gaat het anders, en zijn wij aan het dwalen,

Maar Allah houdt van jou, die vergeving komt vragen,

Zijn Barmhartigheid, is ervoor jou, als jij deze stap zet,

Allah die jouw ziet, er is niemand, die zoveel op jou let.

 

Allah ziet wel, wie geloofd, en die het goede verrichten,

Die met Zijn woord leeft, en kent, wat zijn, zijn plichten,

En omwille van je goede intenties, houdt Allah van jou,

Allah je Schepper, heeft jou lief, als jij, van Allah houdt.

 

Allah houdt van jou, wandel op Zijn pad, en in Zijn licht,

Zijn grote liefde voor jou, die is het, die jou hart verlicht,

Alle schaduw, en al je zorgen, zal uit jou hart verdwijnen,

Door Zijn liefde, zul jij jezelf, hier steeds, doen verrijken.

 

Allah houdt van jou, als jij het zoekt, ja, jij zal het vinden,

En Allah zal je naar 't goede leiden, jullie worden vrinden,

Kun jij je iets mooiers voorstellen, dat Allah van je houdt,

Accepteer het, kom tot Allah, dat voelt pas echt vertrouwt.

 

21-02-2011 om 22:35 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1108 - De waarheid
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zeg: "O, gij mensen, nu is de waarheid
van uw Heer tot u
gekomen. Wie
daarom die leiding volgt, volgt haar
ten bate
van zijn eigen ziel en wie
dwaalt, dwaalt slechts tot haar
nadeel.
En ik ben geen bewaker over u."

Qoraan 10 - 108  Jonas (Yoenoes)

 

De waarheid,

 

De waarheid, is van uw Heer, tot ons mensen gekomen,

Onderwijs je nu zelf, als je tot een gelovige, wil behoren,

Doe het ten bate, van jouw eigen ziel, als jij ervoor kiest,

Of u behoord tot de winnaars, of draag je liever 't verlies.

 

De waarheid, is tot jou gekomen, maar er is geen dwang,

Allah laat je vrij, je volgt het, dat doe je uit eigen belang,

Jij gaat in dit leven, voor Allah, of voor 't aardse bestaan,

Er is slechts één enkele kans, die jij in je leven kan gaan.

 

De waarheid, alle Profeten, hebben het voor je voorspelt,

Dat de Profeet Mohammed zal komen, en 't aan u verteld,

Hij zal de laatste Profeet zijn, die ons de waarheid brengt,

Duidelijke verzen, in de Heilige Qoraan,voor u uitgelegd.

 

De waarheid is gekomen, volg Allah, of volg de sjeitaan,

Aan u de keuze, voor welke deur, wil je na dit leven staan,

Wie Zijn leiding volgt, die doe 't, ten bate van je eigen ziel,

Verlicht jij deze weg op aarde,  dan volg jij Allah in Dien.

 

Als u ondanks de waarheid, toch dwaalt, ga zo ver gij wil,

Allah is over u geen bewaker, het is verlies, of het is winst,

Aan u is die vrijheid, maar als je twijfelt, kom dan meteen,

Leven is van korte duur, want u weet niet, hoelang je leeft.

15-02-2011 om 02:37 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1107 - Hij die zichzelf volgt
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Hebt gij hem gezien, die zijn eigen
begeerte tot zijn
God maakt, en die
Allah liet dwalen, ondanks zijn
kennis,
en wiens oren en wiens hart Hij heeft

verzegeld en op wiens ogen Hij een
sluier heeft
gelegd? Wie zal hem buiten
Allah kunnen leiden?
Wilt gij dan geen lering hieruit trekken?

Qoraan 45 - 23  Het Knielen (Al-Djaathiah)

 

Hij die zichzelf volgt,

 

Hij die zichzelf volgt, dwalende uit het heldere licht,

Naar zijn eigen begeertes, waar zijn ziel voor zwicht,

Die kennis had, en 't voor Doenja, verloren liet gaan,

Smachtend zijn hals uitreiken, voor Iblies de sjeitaan.

 

Hij die zichzelf volgt, zijn wil als God heeft gemaakt,

Zichzelf doet verafgoden, zijn hart verloren laat gaan,

En voor Allah,s Schepping, zijn ogen gesloten heeft,

Niet meer luisterend, naar wat zijn hart, hem in geeft.

 

Hij die zichzelf volgt, een donker wolk is boven hem,

Een sluier, die het Heilige Woord van Allah, verstelpt,

Dwalende, door Allah alleen gelaten, ja alleen gelaten,

Hopeloos zoeken, naar het geluk, op donkere plaatsen.

 

Hij die zichzelf volgt, denkt, beter te weten dan Allah,

Door blindheid gevangen, in aardse luxe, zijn walhalla,

Zijn ziel, zijn hart, zijn ogen, en zijn oren, zijn gesloten,

Door Allah, want Hij wilde niet, tot Zijn Oemmah horen.

 

 Hij die zichzelf volgt, is in dit leven, 'n verloren strijder,

Geen ander dan Allah, kan hem, in Doenja doen leiden,

Wie beter denkt te weten, die zal het Paradijs nooit zien,

Er is geen God dan Allah, stel je niet, boven Zijn Dien.

08-02-2011 om 04:43 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (21 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1106 - Er is geen God dan Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zo is Allah, uw Heer. Er is geen
God naast Hem,
(Hij is) de Schepper
aller dingen, aanbidt Hem
Want
Hij is de Voogd over alles.

Qoraan 6 - 102  Het Vee (Al-An'aam)

 

Er is geen God dan Allah,

 

Er is geen God dan Allah, laten wij Allah aanbidden,

Schepper, van de hemelen en de aarde, en alle dingen,

La Illaha Illah Allah, van 't prille begin, tot Qiyamah,

De dag dat wij allemaal weten, zo is uw Heer, Allah.

 

Streng en rechtvaardig, ja, tegen de algehele mensheid,

Niemand ontkomt, aan Zijn beslissing, in gerechtigheid,

 De dag van verantwoording, dat ons boek word gelezen,

Waar in staat, hoe wij leefden, wie wij hebben aanbeden.

 

Er is geen God dan Allah, doe moeite, dat je Allah kent,

Ontdek Zijn liefde, Zijn Genade, zodat u naar Allah rent,

Leer Zijn Woord, de Heilige Qoraan, als laatste gebracht,

Een leidraad voor ons, breng het in uw leven, ja deze dag.

 

Aanbid alleen Allah, niets anders, is Zijn verering waard,

Luister, naar wat de Profeten, allemaal hebben verklaart,

Er is geen God dan Allah, en niemand is aan Hem gelijk,

Bezin uw levenswijze, als u wil wonen, in Zijn Paradijs.

 

Allah zal jou vergeven, als u in uw leven, tot Allah komt,

Zo is Allah, uw Heer, Voogd over alles, wacht niet, kom,

Het is niet te laat, breng La Illaha Illah Allah, in je leven,

Dat zal voor u, in het Paradijs, eeuwige vrede, betekenen.

 

01-02-2011 om 07:47 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (21 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1105 - Vrienden
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En hij, die Allah en de boodschapper
en de gelovigen tot
vrienden neemt
(weten) dat de partij van Allah gewis
zal
zegevieren.
Qoraan 5 - 56  Het Tafel (Al-Maidah)

 

Vrienden,

 

Vele religies, kent de mensheid, door de eeuwen heen,

Slechts één van deze, die de waarheid tot ons spreekt,

Wij kunnen tegenwoordig, dit zelf gaan onderzoeken,

Allah heeft 't ons gemakkelijk gemaakt, in Zijn Boeken.

 

De Qoraan, als een volmaakt Boek, kom ga het lezen,

De waarheid, die u uw ogen opent, en u doet bekeren,

U zal merken, dat Allah, u vriendschap en liefde geeft,

Als jij gelooft in Allah, de laatste dag, en Zijn Profeet.

 

Zijn bescherming krijg je, want Allah is je beste vriend,

Die jou zal leiden, en over je zal ontfermen, hier in Dien,

Zijn liefde krijg je, de Engelen zijn met jou, de hele dag,

Het is jou ware familie, waar jij je, op vertrouwen mag.

 

En neem gelovigen als vrienden, word als één Oemmah,

Ja de liefde en steun, die jij zoekt, komt gewis van Allah,

Het zijn je vrienden, die je beschermen, tegen het kwaad,

Dat op aarde, door sjeitan, voor jou mooi wordt gemaakt.

 

Ja gewis, de Islaam zal zegevieren, het is wat Allah zegt,

Wie in Mij, en de Profeet gelooft, en mij volgt in gebed,

Uw beloning zal van Allah komen, in het groene Paradijs,

Een eeuwige vriendschap, mooier dan je gedachten reikt.

26-01-2011 om 07:30 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1104 - Verdriet wordt weggenomen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Neen, wie zich volledig aan Allah
onderwerpt en goede
daden verricht,
zal zijn beloning bij zijn Heer hebben.

Vrees noch droefheid zal over hem komen.  

Qoraan 2 - 112  De Koe (Al-Baqarah)

 

Verdriet wordt weggenomen,

 

Wie Uw liefde volgt, zal de rust vinden, in zijn leven,

Of u een hoge positie bekleed, of je bent ongeleerde,

Allah zal uw hart besturen, als jij het wil accepteren,

Zijn woord, de Qoraan, en u gelooft in alle Profeten.

 

Het leven draait door, iederéén gaat zijn eigen gang,

Verdriet en zorgen overheersen, en velen zijn bang,

Veel foute beslissingen, worden daardoor genomen,

Besef van alleen gelaten zijn, en nergens in geloven.

 

De duivel, heeft nou een vrij spel, over je gekregen,

Velen belanden, in een negatieve spiraal, en wenen,

Drugs en alcohol, brengt hen verder weg, dan ooit,

Maar Allah ziet u wel, al is 't verdriet nog zo groot.

 

Weet u de weg terug te vinden, in uw mooie geloof,

Volg uw gevoel, zoek Zijn liefde, Allah die u hoort,

Verdriet wordt weggenomen, ja Allah, houdt van u,

Als u goede daden verricht, kom uit die arglistige put.

 

Vrees noch droefheid zal over u komen, op Zijn weg,

Zijn Liefde, is van grote betekenis, voor u weggelegd,

Die uw leven op orde brengt, en u bescherming geeft,

Uw onderwerping aan Allah, is vreugde, dat in u leeft.

 

Het goede, vind u bij Allah, bescherming in de Qoraan,

De duivel heeft geen macht, zeker u kunt hem verslaan,

Ja volg het goede voorbeeld, van onze geliefde Profeet,

Uw beloning komt gewis, als u Allah vindt, en vereerd.

20-01-2011 om 09:44 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1103 - Gedenk Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En besteedt uw bezit voor de zaak
van Allah en stort
u niet met uw
eigen handen in het verderf doch
doet
goed: voorzeker, Allah heeft
hen lief, die goed doen.

Qoraan  2 - 195  De Koe (Al-Baqarah)

 

Gedenk Allah,

 

Gedenk Allah, wacht niet dat je oud geworden bent,

Onze tijd, het belangrijkste bezit, wat was ons werk,

Hebben wij zorg besteed, om beloningen, te krijgen,

Hoe was ons leven, om ons Imaan, doen te verrijken.

 

Heb jij gedacht, ik begin morgen, met mijn gebeden,

Waar u standvastig in bleef, elke dag, in je hele leven,

Nu de ouderdom nadert, en het leven is bijna voorbij,

Denk je na, over jou leven, over Doenja, het Paradijs.

 

Gedenk Allah, maar was je handen, niet in het verderf,

Denk na, voordat uw zonden, in je hart staan gekerfd,

Nu, nu je jong bent, laat jouw hart, van Allah spreken,

Geef je tijd en bezit, aan Allah, die je hoort te vereren.

 

Gedenk Allah, en doe nou het goede, in je hele leven,

Allah zal van u houden, en een grote verdienste geven,

De weg die u nu in Doenja, hebt afgelegd, is waarheid,

Het boek, zal open gaan, ja als u voor Allah verschijnt.

 

Vol schaamte, en met veel spijt, horen wij ons leven aan,

Dan denk ik, wat heb ik mezelf, in mijn leven aangedaan,

Kom nu, gedenk Allah, en verspil uw tijd niet, aan niets,

Allah houdt van u, als u´t goede, boven´t slechte, verkiest.

 

18-01-2011 om 06:48 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1102 - Vrede
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zij zullen daar geen ijdele gesprekken
of zondige
taal horen, Doch het woord
"vrede, vrede."
Qoraan 56 - 25-26  
De Onoverkomenlijke

Gebeurtenis (Al-Waaqiah)

 

Vrede,

 

Vrede, zal er klinken, overal om je heen, vrede,

Het Paradijs, de plaats, voor het eeuwige leven,

Overal liefde, in alles wat je ziet, het een zegen,

Dat je de goedkeuring, van Allah hebt gekregen.

 

Geen ijdele gesprekken, of roddel hoor je daar,

Je bent ver weg, van hoogmoed, en zondige taal,

Salaam klinkt het overal, iederéén is er heel blij,

De gelukkigen, staan bij Allah, in de rechter rij.

 

Ja iederéén die geloofd, is het doel, het Paradijs,

'T land van de vrede, waar iederéén, Allah prijst,

Waar iederéén gelijk is, geen concurrentie strijd,

Vrede in de harten, geen ziekte, geen die er lijdt.

 

Maar vergeet niet de weg, die er naar toe zal gaan,

Deze weg, in dit leven, waar je nu in staat, en gaat,

Volg Zijn Woord, en leiding, in de Heilige Qoraan,

De weg van vrede, als u met Allah, verder wil gaan.

 

Geloof in Allah, en Zijn Profeten, zonder gemaar,

Van Adam tot Mohammed, dan sta jij, straks daar,

Aan de rechterkant van Allah, richting het Paradijs,

In deze wonderlijke Schepping, voor ons gemaakt.

15-01-2011 om 11:06 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1101 - De geduldigen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En de geduldigen, de waarachtigen,
de gehoorzamen en zij
die wel doen en zij
die vergiffenis vragen in de morgenstond.

Qoraan 3 - 17  Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

 

De geduldigen,

 

Zij waren de geduldigen, de ware gelovigen van weleer,

Ja, zo moeilijk was hun weg, van bloed, tranen en zweet,

Het zijn de waarachtigen, die in Allah bleven volharden,

Standvastig, nee niets bracht hun geloof aan 't wankelen.

 

Zie hoe zij, de gelovigen werden vernederd, en gestenigd,

Hoe vaak is niet onze Profeet, door de zondaren beledigd,

Bespuugd en bespot, maar niets bracht hen, uit het balans,

Geduldig deden zij het gebed, met een gezicht, dat glanst.

 

Liefdevol waren zij, tegen iederéén, met heel veel geduld,

Met 't woord van Allah, in hun harten, en monden gevuld,

Brachten zij, de liefde van Allah, met een onbevreesd hart,

Met vol vertrouwen, Da'wah geven, op het pad van Allah.

 

Zo vermoeid als ze waren, vergaten zij nooit hun gebeden,

Stonden s'morgens op, vroegen vergiffenis, en ze weenden,

Zij waren de geduldigen, de waarachtigen, waar is die tijd,

Kijk nu, naar deze wereld, iederéén, lijkt verdwaald te zijn.

 

Wat is 't om Moslim te zijn, alleen v/d mond, zonder daad,

Waar zijn jullie gebeden, van jongeren, ze zijn vaak te laat,

Van de ouderen, die niet meer, het goede voorbeeld geven,

Ja, ik smeek Allah, dat onze harten, weer mogen, herleven.

 

10-01-2011 om 15:03 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1100 - Zuiverheid van het geloof
Klik op de afbeelding om de link te volgen

1. Zeg: "Allah is de Enige.
2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig.
3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.
4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

Qoraan 112 - 1-4  Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas)

 

Zuiverheid van het geloof,

 

Zeg dit met volledige overtuiging en kennis, Allah is één,

Deze uitleg, is de eenheid van Allah, ja Allah is compleet,

Allah beschikt over alle negen en negentig schone namen,

Die 't weergeven, Zijn Verheven Eigenschappen en Daden.

 

Ja, dat is Allah, de Alwetende, Wiens kennis alles omvat,

De Zachtaardige, Wiens Zachtaardigheid elk mens verrast,

Zo is 't ook, met al Zijn overige Eigenschappen, Compleet,

 Zeker, aan Allah is geen gelijke, wie jij aanbidding geeft.

 

Allah is as-Sammad, ja dat wij van Allah afhankelijk zijn,

En Allah, van niemand van ons, afhankelijkheid krijgt,

Allah is zichzelf genoegzaam, ja voor altijd, voor eeuwig,

Door Zijn kennis, en Liefde, kunnen wij onze ziel strelen.

 

De Perfectie van Allah, zie je in, dat Allah niet verwekt is,

En Allah verwekte niet, de Volmaaktheid in elke betekenis,

Zijn kennis, kunnen we, van geen enige kant, ook bevatten,

La ilaha ila Allah, die wij danken, voor wat wij ontvangen.

 

Niet één van ons, is ook in enig opzicht, aan Allah gelijk,

Niet in Zijn Namen, niet hier, niet in Zijn hele koninkrijk,

Noch in één Zijn Eigenschappen, noch in één Zijn daden,

Wij bezitten niet deze kennis, om dat, te kunnen bepalen.

08-01-2011 om 07:50 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1099 - Wees goed voor elkaar
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De gelovigen zijn voorzeker broeders.
Bewaart daarom
vrede onder uw
broeders en weest godvruchtig opdat u

barmhartigheid moge worden betoond.
Qoraan 49 - 10  
De Vertrekken aan de
Binnenkant (Al-Hodjoraat)

 

Wees goed voor elkaar,

 

Wees goed voor elkaar, voorzeker in ons mooie geloof,

Als één familie, één Ummah, ja help elkaar, in de nood,

Voorzeker, wij zijn gelovigen, zijn broeders wederzijds,

Laat u, uw Imaan zien, en voel liefde, en gebondenheid.

 

Wees goed voor elkaar, als één familie, dit is waarheid,

Waar wij ook vandaan komen, maak geen onderscheid,

Wij leven hier nu, in een samenleving, overal vandaan,

Uit alle hoeken, en zoeken hier, in 't westen een bestaan.

 

Verenigd uw allen, en schenk vrede, en aanvaard elkaar,

Ja, de liefde van Allah, is groter, wees goed voor elkaar,

Ook al wil de duivel, jou telkens, anders laten beslissen,

Bedenk dan, je bent gelovig, je kunt elkaar, niet missen.

 

Wees gelovig, in de Moskee, in huis, maar ook op straat,

Een goede samenleving, dat bepaal jij, en niet de sjeitaan,

Laat de Barmhartigheid, van Allah, in dit leven bewijzen,

Dat jij goed gelovig bent, en je bent van elkaar, gelijken.

 

Wij zijn één Ummah, één volk, wees goed voor elkaar,

Wij hoeven nooit verdeeld te zijn, wij geloven in Allah,

Allah is één, en wij zijn één, één mooi geloof, de Islaam,

De religie die niet stopt, die in 't Paradijs, door zal gaan.

 

07-01-2011 om 07:55 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1098 - Ih'saan
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zeg: "Of gij dat wat in uw hart is
verbergt of onthult,
Allah weet het
en Hij weet wat in de hemelen en op

aarde is. Allah heeft de macht over
alle dingen.
         
Qoraan 3 - 29  
Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

 

Ih'saan,

 

O Allah, mag ik de perfectie, van aanbidding bezitten,

En dat aan U mag uitdragen, en aan Uw wil schikken,

Het gevoel mag ontvangen, of ik U zie, in mijn gebed,

En als 't niet lukt, ik mag weten, dat U mij ziet en kent.

 

U Allah weet het, wat binnen in mijn hart, aanwezig is,

Mijn geheimen, maar ook hoe ik al mijn daden verricht,

Heel mijn ziel, onthuld ik aan U , die mij het leven gaf,

Van wie ik zoveel hou, 't is, of ik U zie Allah, elke dag.

 

U heeft de kennis, van alles, wat zich op aarde bevind,

De macht over alles, de natuur, 't land, de zee, de wind,

U bent mijn schepper, ja daarom wil ik uitmuntend zijn,

In mijn doen en laten, mijn denken en zien, op elke tijd.

 

Wil mij als een Ih'saan, zo leven, zo leven naar uw wil,

Uit vrees voor U Allah, omdat ik U lief heb, en bemin,

Uw onwrikbare liefde, die U, voor uw schepping heeft,

Waarvan ik deel uitmaak, hoe klein ik ben, in het geheel.

 

Ik streef naar 't grote verlangen, om bij U te mogen zijn,

Voor eeuwig, U te loven, in Uw mooie groene Paradijs,

Waar iederéén, over Ih'saan beschikt, en U Allah prijst,

Dat ik ook nu Allah, een goed Ih'saan, van U mag zijn.

 

 

 P.S.

Ih'saan: perfectie van aanbidding, het aanbidden van

Allaah Soebh'anahoe wa Ta'aalaa net of als je Hem ziet

en als je Hem niet ziet, weet dan dat Hij jou wel ziet,

uitmuntendheid in het geloof.

02-01-2011 om 11:27 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1097 - O Allah, hou me vast
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zij zijn ongetwijfeld degenen, die in het
Hiernamaals de
grootste verliezers
zullen zijn. Qoraan 11 - 22  Hoed

 O Allah, hou me vast,

 

O Allah, hou me vast, laat mij niet alleen, in dit leven,

Bescherm mij tegen hen, die met zonden zijn begeven,

Door hun ongeloof en afgunst, mij willen laten dwalen,

Mij tot een verliezer laten zijn, na mijn dagen op aarde.

 

O Allah, hou me vast, laat mij van U houden, elke dag,

Dat Uw Liefde, mij mag leiden, maak mijn hartje zacht,

Dat Uw Barmhartigheid, over mij zondaar, mag waken,

Dat ik 't mag ontvangen, om U, om vergeving te vragen.

 

O Allah, hou me vast, 't is niet, een vanzelfsprekendheid,

Hoe ik U moet volgen, zodat ik ook, Uw Genade begrijp,

Dat Uw Woord, in mijn leven komt, als een tastbaar feit,

Geef mij de kennis Allah, die mij van alle zonden bevrijd.

 

O Allah, hou me vast, nadat, ik tot 't geloof ben gekomen,

Laat me niet terug gaan, naar hen, in andere goden geloven,

Uw Waarheid Allah, is de weg, waarin ik niet wil dwalen,

Maar U weet Allah, ik trotseer die weg, met al die gevaren.

 

O Allah, hou me vast, zeker, U bent de meest Vergevende,

Voor niemand is 't op aard te laat, om tot U terug te keren,

 Allah, hou ons vast, dat wij mogen behoren tot de vromen,

En niet tot de verliezers, maar in 't Paradijs mogen wonen.

01-01-2011 om 11:13 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (19 Stemmen)
>> Reageer (0)
31-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1096 - De dood en het leven
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Die de dood en het leven heeft
ingesteld, opdat Hij u
moge
beproeven wie onder u zich het
beste gedraagt;
en Hij is de
Almachtige, de Vergevensgezinde.

Qoraan 67 - 2 De Dominie (Al-Molk)

 

De dood en het leven,

 

De dood en het leven, het ligt zo dicht bij elkaar,

'T is zo ingesteld, om te zien, hoe ik mij gedraag,

Mijn leven is een beproeving, elke dag opnieuw,

Vraag daarom aan Allah, om vergeving, in Dien.

 

De dood en het leven, aan beide ontkom je niet,

Denk aan wat je vreugde kan zijn, en je verdriet,

Als na ons leven, de dood, zijn intrede, zal doen,

Dan kijk ik, hoe ik heb geleefd, met mijn fatsoen.

 

De dood en het leven, denk na wat er komen gaat,

Dit leven is heel kort, waar is je volgende bestaan,

Allah heeft de Hel, en het Paradijs, toch gemaakt,

Waar woont u, als u de aarde, voor eeuwig verlaat.

 

De dood en het leven, Allah heeft het zo bepaald,

Zoek Zijn Genegenheid, als je van huis weg gaat,

Je weet niet, of je 's avonds, weer thuis zal komen,

Wees overtuigt, dat je in het Paradijs, komt wonen.

 

De dood en het leven, voor sommigen geen waarde,

Leven met duivel, en gaan met hem, 't leven verlaten,

Ze zullen zien, hoe de deuren van de Hel, open gaan,

Dat beeld, zullen ze in het graf, steeds bij hun dragen.

 

De dood en het leven, nee, het krijgt geen herkansing,

Gedraag je goed, en leer daarvan, de juiste waardering,

Dat er slechts één leven is, en slechts één keer sterven,

Leven in de Hel, of straks 't Paradijs, voor altijd erven.

31-12-2010 om 16:00 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1095 - Zeg, ik gehoorzaam
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de
boodschapper", maar als
zij zich
afwenden, dan heeft Allah de
ongelovigen niet lief.
Qoraan 3 - 32  
Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

 

Zeg, ik gehoorzaam,

 

Zeg, ik gehoorzaam, Allah, Zijn boodschapper, en Zijn Wet,

Niemand kan tegen mij zeggen, onthoud je van het gebed,

Niets in mijn bestaan is zo belangrijk, dat ik Allah vergeet,

Zoek altijd Zijn Liefde, die mij vreugde, en aandacht geeft.

 

Zeg, ik gehoorzaam, zal mijn doel, 't Paradijs niet verlaten,

Mijn verplichtingen, is de weg die ik bega, om dat te halen,

Waakzaam ben ik, als 't gaat om de geboden, die Allah zegt,

Die mij opgedragen worden, 't belangrijkste, is mijn gebed.

 

Zeg, ik gehoorzaam Allah, wat mijn vrienden ook zeggen,

Hoef niet groot te doen, de straat zal mij, niet ver brengen,

De Moskee, als ik hoor, de Azaan, voor 't verplichte gebed,

Haast ik mij, ja want het is Allah, die mij ziet, en op mij let.

 

Zeg, ik gehoorzaam, de Soennah, van onze geliefde Profeet,

Die mij vertelt, wat Haram en Halal is, wat ik nooit vergeet,

Het zal mij beschermen, als ik dat in mijn leven zal brengen,

Moge Allah mij elke dag leiden, en mij Zijn liefde, schenken.

 

Zeg, ik gehoorzaam, Allah, Zijn boodschapper, en Zijn Wet,

Ja dit is mijn doel, en mijn leven, een onophoudelijk gebed,

Zijn geboden respecteren, boven wat Doenja, mij ook zegt,

De liefde van Allah, zal mij redden, van een brandende Hel.

29-12-2010 om 15:39 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1094 - O Allah, vergeef mij
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Maar zij, die berouw hebben en
zich beteren en
(de Waarheid)
verkondigen, dezen zijn het, tot
wie
Ik Mij met vergiffenis wend -
Ik ben Berouwaanvaardend,

Genadevol.
Qoraan 2 - 160  De Koe (Al-Baqarah)

 

O Allah, vergeef mij,

 

O Allah, vergeef mij, ik wend mij met berouw tot U,

Vergeef me, voor de vele fouten, die ik maak continu,

Elke dag, en elke nacht, ik ben nooit, zonder een fout,

Doe mijn best Allah, maar sjeitan, drijft mij in 't nauw.

 

O Allah, vergeef mij, als ik de verkeerde kant weer ga,

Een weg Allah, die mij verdriet geeft, als ik U verlaat,

Steeds voel ik het berouw, maar dan is het weer te laat,

Ik ben een zondaar Allah, ja elke dag, als ik U verraad.

 

O Allah, vergeef mij, als ik bij U kom, en ik U vraag,

Voor vergeving, ik weet Allah, dat U mij nooit verlaat,

Dat ik op Uw Barmhartigheid kan rekenen, ja elke dag,

Als ik mij met berouw, tot U keer, met een tranend hart.

 

O Allah, vergeef mij, Uw liefde, zit diep in mijn hart,

Ik getuig van U, en dat maakt mij elke dag, verward,

Uw Waarheid Allah, leidt mij ook, op 't goede spoor,

Door U te volgen, weet ik, dat U mijn gebed verhoort.

 

O Allah, vergeef mij, nu in dit leven, wat ik nou leef,

En vergeef mij Allah, wanneer U de aarde, weg neemt,

Als ik voor U sta, met mijn zonden, die ik heb gedaan,

Dat door Uw Genade , mijn boek, blank wordt gemaakt.

28-12-2010 om 04:23 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1093 - Tot ons bent u gezonden
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En Wij hebben u (Mohammed)
slechts als genade
voor de
werelden gezonden.
Qoraan
21 - 107 
 De Profeten (Al-Anbiyaae)

 

Tot ons bent u gezonden,

 

Hoe liefdevol, was Mohammed, onze laatste Profeet,

Met zijn genade, en liefde, heeft hij de harten bekeerd,

Miljarden moslims, die zijn barmhartigheid ontdekten,

Met zijn liefde, deed hij zich over iederéén ontfermen.

 

Voor alle mensen, Moslim of niet, was hij een Profeet,

Van liefde, en vriendelijkheid, die aan Allah, voldeed,

Altijd een voorbeeld, voor de mensheid, ook van nou,

Vandaar, dat iederéén, ja elke Moslim, van hem houdt.

 

Als genade, voor de gehele mensheid, heeft hij geleefd,

Zoals Allah, de Profeet heeft gezegend, zo was er geen,

Zijn tolerantie, zijn hulpvaardigheid, leeft in ons voort,

Als een voorbeeld, volg dat, zoals een Moslim behoort.

 

Tot ons bent u gezonden, als genade voor de werelden,

Een Profeet, met een hart van goud, een zuiver geweten,

Die liefde bracht, vergevend was, tegenover een ieder,

 Geen plaats voor verderf, of haat, bij mensen en dieren.

 

Volg zijn voorbeeld, een wens voor iederéén, in vrede,

Denk aan onze vredesgroet, de wens van alle Profeten,

Salaam Alaikoem, 't brengt mensen bij elkaar, op aard,

De wens van onze Profeet, teken van liefde, geen haat.

 

25-12-2010 om 14:41 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (0)
23-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1092 - Ik was slechts stof
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wat er ook in de hemelen en op
aarde is, verheerlijkt
Allah; Hem is
het Koninkrijk en de Lof, want Hij

heeft macht over alle dingen. Qoraan  
64 - 1  
Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)

 

Ik was slechts stof,

 

Ik was slechts stof, U Allah, schonk mij het leven,

Dankbaar moet ik zijn, voor wat ik heb gekregen,

Alhamdoelillah, geprezen zij Allah, de Almachtige,

Schepper van alles, in de hemelen en op de aarde.

 

Alles Verheerlijkt Allah, planten en dieren op aarde,

Glorieus is Zijn Schepping, leer daarvan de waarde,

Ik was slechts stof, en zie, ja Allah gaf mij een ziel,

Dankbaar dat ik ben, dat ik alleen, voor Allah kniel.

 

Bij Allah is de macht, U zei wees, en 't was volbracht,

Van U is het Koningskrijk, die alles, tot leven bracht,

Ik was slechts stof, ja alleen aan U, komt alle Lof toe,

Geen Profeet verdiend aanbidding, aan U is 't genoeg.

 

Ik was slechts stof, ik aanbid al Uw 99 Schone Namen,

Die allemaal, 'n grote Waarheid, met zich mee dragen,

Allaahoe Akbar, niets, staat uw Grootheid, in de weg,

Mijn aanbidding, alle Doeá,s, zijn voor U weggelegd.

 

Ik was slechts stof, eens was er niets, geen ziel of leven,

Ik ben van U gekomen, en eens zal ik tot U wederkeren,

Heb nu een tijdelijk reisdoel, die ik van u heb gekregen,

Om mij nou waar te maken, om straks, eeuwig te leven.

23-12-2010 om 11:12 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1091 - Niemand anders dan Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En zij zullen zeggen: "Alle lof zij
Allah, Die droefheid
van ons heeft
weggenomen. Onze Heer is
voorzeker
Vergevensgezind; Waarderend."

Qoraan 35 - 34  De Schepper (Faatir)

 

Niemand anders dan Allah,

 

Niemand anders dan Allah, die ons leiding zal geven,

Allah er is, als het verdriet, ons leven gaat beheersen,

Wanneer je eenzaam bent, door iets bent aangeslagen,

En denkt, er is niemand die luistert, en ziet mijn tranen.

 

Niemand anders dan Allah, kent jou, en ziet je verdriet,

Allah weet wel, wat er in je leeft, in je hart, en in je ziel,

Niets is Allah vreemd, Allah is je schepper, en je leven.

Richt je tot Allah, Allah zal jou troost, en liefde geven.

 

Laat je niet leiden, door vele droefheid, bid tot je Heer,

Niemand anders dan Allah, die je weer brengt, in gareel,

Als jij je tot Allah wendt, Allah zal je hart doen luchten,

Je zult weer adem kunnen halen, na al je diepe zuchten.

 

Niemand anders dan Allah, heeft zoveel geduld met jou,

Allah is vergevingsgezind, als jij komt, en toont berouw,

Laat je hart nou niet verscheuren, wat de duivel ook zegt,

Alle lof zij Allah, die u zal redden, enkel door het gebed.

 

Niemand anders dan Allah, met Zijn wil, en Zijn genade,

Krijgt jij je uw Imaan terug, het leven krijgt weer waarde,

Al jouw verdriet, zal als sneeuw, voor de zon verdwijnen,

Door Zijn liefde, zal je hart, als helder licht, gaan schijnen.

 

21-12-2010 om 13:26 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (0)
19-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1090 - Tuinen der eeuwigheid
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Tuinen der eeuwigheid zullen zij
binnengaan,
waardoor rivieren
vloeien. Zij zullen er in ontvangen

wat zij wensen. Zo beloont Allah
de rechtvaardigen.
Qoraan 16 - 31  
De Bij (A-Nahl)


 

Tuinen der eeuwigheid,

 

In de tuinen der eeuwigheid, wie wil er niet wonen,

Welkom zegt Allah, maar is alleen voor de vromen,

Allah zal de deuren openen, als jij beweging maakt,

Tuinen waar je alles vindt, waar een hart om vraagt.

 

Tuinen der eeuwigheid, tuinen van onze verlangens,

De beloning, van onze daden, die wij er ontvangen,

Dromen doen wij, over de toekomst, na onze dood,

Over het mooie Paradijs, voor wie in Allah geloofd.

 

Tuinen der eeuwigheid, waarvan we konden horen,

Geen oog heeft 't gezien, mooier dan onze dromen,

Alles is met liefde omgeven, wat wij ook maar zien,

Zijn Rah'mah, Zijn Genade, ja dit verdien je, in Dien.

 

Tuinen der eeuwigheid, waar rivieren onder stromen,

Met dranken, van melk en honing, voor de gelovigen,

Tuinen, waar alleen, blijdschap, en vrede aanwezig is,

Allah zal het met jou delen, zoek nu, Zijn verbintenis.

 

Tuinen der eeuwigheid, is voor jou, als je Allah prijst,

Hier en nu, leef met de Qoraan, je krijgt het Paradijs,

Dat is wat Allah ons gebied, respecteer Zijn Waarden,

Tuinen der eeuwigheid, 't loon, voor de rechtvaardigen.

 

19-12-2010 om 06:53 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
14-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1089 - Heilig zijt Gij,
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zij die staande, zittende en op hun
zijden liggende
Allah gedenken, en
nadenken over de schepping
der
hemelen en der aarde, zeggende:
"Onze Heer,
Gij hebt dit niet
tevergeefs geschapen; neen, heilig
zijt Gij; red ons daarom van de straf van het Vuur.

Qoraan 3 - 191  Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

 

Heilig zijt Gij,

 

Heilig zijt Gij, o Schepper van de hemelen en aarde,

Denken wij daar wel genoeg over na, en Zijn waarde,

Waarom dit is geschapen, en het is van tijdelijke aard,

Wat gebeurd er met ons, als de wereld, ineens vergaat.

 

Sta er nu eens bij stil, wat de Qoraan hier over dit zegt,

Lang voor dat de wetenschap, het ons allemaal verteld,

Over de zeeën, de bergen en het uitdijen van het heelal,

En vele andere dingen, Zijn geschrift, voor ons belang.

 

Heilig zijt Gij Allah, de Waarschuwer over ons mensen,

Denkt u er wel eens aan, wat alle Profeten ons vertelden,

Dat wij 't geschrevene, in ons leven, behoren te brengen,

De Qoraan en de Soennah, is gebracht voor alle mensen.

 

Heilig is het Woord, wat ons tot nadenken heeft gebracht,

Over Uw Schepping, dat je daar niet achteloos over dacht,

De wereld is niet voor niets, voor ons mensen geschapen,

Met alles is een bedoeling, als wij 't maar willen vergaren.

 

Dat wij zullen zeggen, o Schepper, van de hemel en aarde,

Uw Creatie,die U heeft geschapen,heeft een grote waarde,

Want Heilig zijt Gij, ik voer uit, Uw Woord, als één bevel,

Dat dit mij mag redden, voor de straf van het vuur, de Hel.

14-12-2010 om 11:37 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1088 - Liefde en tederheid
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij
uit uw midden
echtgenoten voor u
schiep, opdat gij er rust in moogt

vinden, en Hij heeft liefde en
tederheid onder u geplaatst.
Daarin
zijn zeker tekenen voor een volk, dat
nadenkt.
Qoraan 30 - 21  De Romeinen (A-Roem)

 

Liefde en tederheid,

 

Liefde en tederheid, in een eeuwige verbintenis,

Allah Zijn zegen rust op hen, voor die gelovig is,

Zijn rust, die de harten, dichtbij elkaar zal brengen,

Zij die Allah in 't wereldse leven, blijven gedenken.

 

Allah heeft liefde en tederheid, tussen hen geplaatst,

Een vriendschap, van innige genegenheid, bewaard,

De waarde van hun Geloof, geeft hen intense kracht,

Die in hun huwelijk, standvastigheid en liefde bracht.

 

Allah heeft in je huwelijk, Barmhartigheid geschapen,

Hou dat vast, door over de Heilige Qoraan, te waken,

Het is een lichtbaken, in jullie huwelijksreis, op aarde,

Volg Zijn leer, en ontdek hiervan, Zijn enorme waarde.

 

Spoor elkaar aan, in het geloof, en Allah zal u zegenen,

Liefde en tederheid, een ware weldaad, doet toenemen,

Het is een gift van Allah, aan jullie beiden, die geloven,

Het brengt een vreugde, die uit jullie harten zal komen.

 

Zorg voor elkaar, het licht van Allah, zal over u waken,

Jullie huwelijk, een draagvlak, van ongekende waarde,

De kracht van Allah, een bron, van liefde en tederheid,

Samen de Islaam praktiseren, tot in het mooie Paradijs.

 

11-12-2010 om 11:47 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1087 - De tijd verstrijkt
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Denkt gij dat gij de Hemel zult
binnengaan, terwijl de
toestand
dergenen, die voor u gingen, nog
niet over u
is gekomen? Armoede
en tegenslagen kwamen over hen

en zij werden hevig geschokt, totdat
de boodschapper en
de gelovigen met
hem zeiden: " Wanneer komt Allah's
hulp?"
Ja, voorzeker, de hulp van Allah is nabij.

Qoraan 2 - 214  De Koe (Al-Baqarah)

 

De tijd verstrijkt,

 

De tijd is aan verstrijken, zeker, het einde komt naderbij,

Denkt na, waar uw toekomst is, in de Hel of het Paradijs,

Niets in het leven krijg je cadeau, je moet echt presteren,

Wil je beloning krijgen, in 't Paradijs, het eeuwige leven.

 

Het Paradijs, krijg je niet zomaar, zeker, de tijd verstrijkt,

Loop niet zomaar door 't leven, zonder dat je iets bereikt,

De dood is hier, overal om je heen, morgen is 't bij jouw,

Leef met Taqwa, kom tot Allah, en toon heel veel berouw.

 

De tijd verstrijkt, werk aan goede daden, op elk moment,

Volg niet de Duivel, die fluistert jou in, waar je ook bent,

Verzin een excuus, en zo verlies je, weer een goede daad,

Tel ze bij elkaar op, bedenk dan, waar jij na je dood staat.

 

De tijd verstrijkt, leef er naar toe, er is een doel in u leven,

Volg Allah, volg het Paradijs, volg nu het hoogste streven,

Allah maakt het voor u gemakkelijk, ja profiteer daar van,

Allah is dichtbij, volg Zijn wil, de Soennah, en de Qoraan.

 

Breng het is uw leven, en wees dankbaar, voor wat u krijgt,

Velen leven, onder een zware beproeving, toon jij nu spijt,

Alles is voor jou, gemakkelijk gemaakt, is dit nu jou dank,

Denk aan Malak Al-Mawt, hij komt, hij staat aan jou kant.

08-12-2010 om 10:58 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1086 - Dat belangrijke gevoel
Klik op de afbeelding om de link te volgen

"Onze Heer, laat ons hart niet afdwalen
nadat Gij ons hebt
geleid en schenk ons Uw barmhartigheid; waarlijk, Gij zijt de
Milddadige. Qoraan 3 - 8 Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

 


Dat belangrijke gevoel,

 

Voel jij het ook, dat belangrijke gevoel, dat Allah leeft,

Dat plekje in ons hart, dat zoveel liefde, en vrede geeft,

Dat ons leidt, naar het goede, waar wij troost in vinden,

Wat rust uitstraalt, Zijn liefde, wat we zo doen beminnen.

 

Het is de leiding van Allah, wees attent, laat het niet los,

Laat het licht schijnen, ja laat 't zien, met heel veel trots,

Volg Allah, waar je ook bent, het is een groot geschenk,

Doe dat, wat Allah, ons in de Heilige Geschriften, vertelt.

 

Laat het nooit los, dat belangrijke gevoel, dwaal niet af,

Vraag om leiding, van Allah, smeek Allah, tot aan 't graf,

Laat je leiden, door Zijn woord,  Zijn licht, op elke dag,

Laat 't een streling zijn, je geloof, wees in alles bedacht.

 

Zoek Zijn Barmhartigheid, 't waarborgt, dit mooie gevoel,

Sta niet stil, doe steeds die ene stap vooruit, dat is genoeg,

Verlies niet, wat je aan kennis hebt gekregen, van je Heer,

Blijf het volgen, de Soennah, van onze geliefde Profeet.

 

Wees steeds solidair, met je mooie geloof, dat in je leeft,

Ja, Allah is de Milddadige, Allah is het, die jou vergeeft,

Het licht, zal aan het einde van je leven, blijven schijnen,

O, o dienaar, dat belangrijke gevoel, dat zal jou bevrijden.

02-12-2010 om 13:45 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1085 - Kom op voor jezelf
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De dag waarop elke ziel voor zichzelf
komt pleiten,
dan zal elke ziel ten volle
worden vergoed voor hetgeen
zij deed
en haar zal geen onrecht worden aangedaan.

Qoraan 16 - 111  De Bij (A-Nahl)

 Kom op voor jezelf,

 

Kom op voor jezelf, het leven in Doenja, is kort,

Sjeitan spreekt tegen jou, leef nu, voor het genot,

De dag waar elke ziel, voor zichzelf komt pleiten,

Is dichtbij, ja, jij en ik, kunnen dat niet, verijdelen.

 

Voed je ziel, met 't goede, wat we van Allah krijgen,

Wees Allah gehoorzaam, en laten wij ons  bewijzen,

Dat wij in dit korte leven, dat wij op aarde bewegen,

De ziel, beloningen verdiend, voor het eeuwige leven.

 

Zoals wij onze lichamen, onderhouden, van voedsel,

Zo is de Qoraan, voor onze ziel, een waar genoegen,

En wij met onze verplichte gebeden, Allah gedenken,

En met de Soennah, onze tekortkomingen bewerken.

 

Kom op voor jezelf, dit leven is voorons, kortstondig,

Ga voor Allah, laat je ziel niet, door sjeitan verwonden,

Open je ogen en oren, luister wat de Profeten je zeggen,

Breng dat in je leven, Allah zal zich over u ontfermen.

 

Kom op voor jezelf, werk aan de afspraak, met je Heer,

Zodat je geen onrecht aangedaan wordt, maar profiteer,

Van uw daden, die toegang, tot het Paradijs moge geven,

Jouw beloofde beloning, van Allah, ja het eeuwige leven.

28-11-2010 om 15:07 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1084 - Vertrouw op Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

"En waarom zouden wij niet in
Allah vertrouwen
wanneer Hij
ons onze wegen heeft getoond?
En
wij zullen voorzeker al het
kwaad dat gij ons doet
met geduld
dragen. Laat daarom allen die willen
vertrouwen, in Allah hun vertrouwen stellen."
Qoraan 14 - 12  Abraham (Ibrahiem)

 

Vertrouw op Allah,

 

Vertrouw op Allah, en verricht al je daden voor je Heer,

Maak nu beweging in uw Dien, dat voorkomt veel zeer,

Zie het als een elektronische deur, waarvoor jij staat,

Als u geen beweging maak, de deur niet open zal gaan.

 

Zo is het ook met je activiteiten, hier in Doenja gesteld,

 Maak jij beweging, is de weg naar het Paradijs onbelet,

De deur zal open gaan, als u vertrouwen in Allah stelt,

En u die weg volgt, die Allah voor u, heeft weggelegd.

 

Wat weerhoudt u ervan, om de weg van Allah te volgen,

De weg van liefde, en rust, de weg van goede gevolgen,

Stel al uw vertrouwen in Allah, en houdt dat stevig vast,

Ja broeder en zuster, er verdwijnt van ons, een zware last.

 

De wijsheid, die u hebt vergaard, geef 't, aan elkaar door,

Maak beweging, het vertrouwen in Allah, wordt beloond,

Begeef u steeds, op de goede wegen, die Allah, ons toont,

Maak uw hart zacht voor Allah, en voor uw geloofsgenoot.

 

Vertrouw op Allah, de dag komt, dat u tot Allah zal keren,

Dat u weggenomen wordt, van nu, het hedendaagse leven,

Zorg er  voor, dat uw boek, na uw dood, open zal blijven,

Zodat uw beweging, ook na uw dood, beloning zal krijgen.

21-11-2010 om 07:08 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1083 - De beproeving van de Profeet Abraham,
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En toen deze de knapenleeftijd bereikte,
zeide hij: "O mijn lieve zoon,
ik heb in een
droom gezien, dat ik u heb te offeren. Zie,
wat zegt gij
daarvan?" Deze antwoordde: "
O mijn vader doe zoals u bevolen is,
gij
zult mij, indien God het wil, zeker geduldig vinden." [ 37 - 102 ]

 

 

De beproeving van de Profeet Abraham,

 

De Profeet Abraham, offerde zijn vee voor God,

Uit dankbaarheid, voor dat, Hij ons het leven schonk,

Het volk verbaasde zich, over zijn gedrag,

Hij zei: mijn zoon zou ik offeren, als ik die had.

 

Zoveel hield hij van zijn edelmoedige Heer,

Samen met zijn vrouw Hagar, bad hij steeds,

Om een zoon te hebben in zijn huwelijk in zijn leven,

En enkele jaren later, verhoorde Allah zijn gebeden.

 

Zijn zoon Ismaël, was een zeer zachtmoedig, en een wijs kind,

En de Profeet Abraham, was met hem heel bemind,

Hij nam hem overal mee naar toe, waar hij ook ging,

En dankte Allah, elke dag, voor zijn volmaakte gezin.

 

Toen zijn zoon Ismaël, zeven jaren oud was,

Kreeg de Profeet, in zijn droom, een opdracht,

Hij werd herinnerd, aan wat hij vroeger had gezegd,

Dat hij zijn zoon moest offeren, het was zijn eigen wens.

 

Maar de Profeet Abraham, hield zoveel van zijn kind,

Dat hij zei: ik offer 100 kamelen, ik ben Allah gezind,

Maar dat herhaalde zich, nog twee maal achter elkaar,

En de Profeet, gaf toe aan Allah, en besloot toen maar.

 

Hij nam Ismaël mee, naar Mina, ver buiten de stad,

Sjeitan, sprak tot de Profeet: keer terug, nu het nog kan,

Maar hij zei: Ik heb dit bevel, van de Almachtige gekregen,

Allaah Soebh'anahoe wa Ta'aalaa, zal het zeker, beter weten.

 

De Profeet besloot, de waarheid te vertellen,

En Ismaël zei: O vader, volg het bevel van Allah,

En de Profeet bond zijn zoon, met een touw,

En omhelsde hem, en zwoor toen Gods trouw.

 

Hij zette het mes, op zijn zoon zijn keel,

Maar door een wonder, er kwam geen snee,

De Profeet Abraham, deed het een tweede keer,

Maar wederom, kwam er geen snee.

 

Hij gooide het mes, tegen de rotsen,

Die in stukken vloog, en brokkelde,

Het mes, begon tegen de Profeet te spreken,

Die zei, dat Allah, geen toestemming had gegeven.

 

Maar Ismaël zei: laten we Gods naam aanroepen,

Als u snijd, zullen wij, Allahu Akbar roepen,

Toen ze dat deden, weerklonk twee maal een stem,

Allahu Akbar, Allahu Akbar, het was Aartsengel, Gabriël.

 

Hij verscheen aan Abraham, met de woorden,

Ik breng u de vredesgroet, van Allah gekomen,

Hij schenkt u deze ram, om te offeren, in plaats van uw zoon,

Ze begrepen, aan hun beproeving, was een einde gekomen.

 

 

Ik wens jullie allen een gezegende en een fijne Eid toe!


Zie ook dit filmpje met dit gedicht Inshallah.

http://www.youtube.com/watch?v=HcwDmqX2BAQ

15-11-2010 om 00:00 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1082 - Waarom
Klik op de afbeelding om de link te volgenHij zeide: "O mijn volk, waarom
wenst gij
het kwade te verhaasten
boven het goede?
Waarom vraagt
gij geen vergiffenis aan Allah,
opdat
u barmhartigheid betoond moge worden?"

Qoraan - De Mieren (A-Naml) [ 27 - 46 ]

 

Waarom,

 

Wij kennen het verschil, tussen goed en kwaad,

En kiezen altijd, voor wat ons, het beste beaamd,

Altijd denken wij na, wat ons meer voordeel biedt,

En gaat het over het hiernamaals, doen wij dat niet.

 

Waarom denken wij zo weinig na, over onze dood,

Wat er dan zal komen, waar onze toekomst behoord,

Leef je in de Hel, of het Paradijs, een groot verschil,

Waarom denk je niet na, waar je na je dood, leven wil.

 

Wij weten het wel, als je het slechte in het leven doet,

Geen Paradijs, de Hel is je toekomst, het is je erfgoed,

Van je daden, die je hier in Doenja, altijd hebt verricht,

Je koos voor wat 't leek, het goede, maar je hebt het mis.

 

Waarom ben je zo, onnadenkend, door het leven gegaan,

Het wereldse leven, is zo gevaarlijk, denk aan de sjeitaan,

Waarom wenst gij het kwade te kiezen, boven het goede,

Weet je dan niet dienaar, dat alleen Allah, je kan behoeden.

 

Waarom vraag je geen genade, aan Allah, en toon je spijt,

Allah zal mededogen schenken, doe het voor u overlijdt,

Dat is voor u, het verschil, tussen het Paradijs, en de Hel,

Wacht niet, Allah is dichtbij, als je nou, de Islaam belijdt.

10-11-2010 om 07:33 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1081 - Jij die zich bekeerd
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Hakim ibn Hizam vroeg aan de Profeet,
'Voordat ik Muslim
werd, heb ik goede
daden verricht zoals het geven van
aalmoezen, het bevrijden van slaven en
ik had goede relaties
met vrienden en
bekenden. Zal ik daarvoor beloont worden?'
De Profeet zei, 'Je werd Muslim, met de beloning van die goede daden
(i.e. Je zult ook daarvoor worden beloont)'.

(Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 517).

Jij die zich bekeerd,

 

Jij die zich bekeerd, Allah heeft jou boven een ander lief,

Jou goede daden van weleer, zullen voor je zijn verdiend,

Je neemt ze mee, in je leven, en ook als je naar Allah gaat,

Ze staan in je boek geschreven, die boven je zondes staan.

 

Al je zonden, worden je bij het Moslim worden, vergeven,

Een schoon boek, met alleen je goede daden geschreven,

Jou goede karakter, wees jou de weg, naar de Islaam toe,

De weg, van het eeuwige licht, met alleen Allah genoeg.

 

Jou goede daden, zullen je lichaam, nooit doen verlaten,

Ze blijven eeuwig groen, zoals de palmbomen, beamen,

Daar zal geen blad van vallen, zo is het met jou daden,

Die Zijn liefde, en Zijn barmhartigheid, uit zullen dragen.

 

Jij die zich heeft bekeerd, jij hebt een bevoorrechte positie,

Wees dankbaar, dat Allah jou de Islam gaf, en Zijn liefde,

Het is het hoogste geschenk, wat jij in Doenja kunt krijgen,

Dat jij met je ziel, met Allah,s toestemming, kunt bevrijden.

 

Moge Allah jou leiden, naar al het goede in deze wereld,

En jou menselijke zwakheden, steeds weer verstevigen,

Dat Allah jouw Imaan sterk mag maken, zolang je leeft,

En er vrede en liefde voor Allah, in je leven overheerst.

04-11-2010 om 07:38 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1080 - Allah schenkt ons het licht
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah,
Die droefheid
van ons heeft
weggenomen. Onze Heer is voorzeker
Vergevensgezind; Waarderend."
[ 35 - 34 ]

 

Allah schenkt ons het licht,

 

Allah schenkt ons het licht, voor wie vermoeid is,

Die leeft in angst, verdriet en volledige duisternis,

Die door vele tegenslagen, van het leven op aard,

Die door dwaling, in eenzaamheid, is aangedaan.

 

Allah schenkt ons het licht, het licht van de vrede,

Onze harten, kunnen er van nemen, in dit leven,

Ruil in, jou donkere kant, vind de rust, de zegen,

Die ons leidt, naar het licht, in het eeuwige leven.

 

Allah schenkt ons het licht, je hoeft niet te betalen,

Krijg Zijn liefde, van Allah, die je heeft geschapen,

Kom, als je vermoeid, en belast bent, van dit leven,

Kom naar het licht, van de Islaam, een ware zegen.

 

Allah schenkt ons het licht, aan wie doet geloven,

Vreugde zal komen, droefheid wordt weggenomen.

Keer je tot Allah, in een nieuwe wereld, de Islaam,

Die jou blij maakt, met Zijn woord, in de Qoraan.

 

Allah schenkt jou het licht, begin een nieuw leven,

Er zal vreugde verschijnen, en liefde, zul je delen,

 De donkere kant in het leven, heeft plaats gemaakt,

Voor de liefde, van Allah, waar je ook gaat, of staat.

 

Allah schenkt jou het licht, en zal je doen vergeven,

Met Allah, zul jij je op het rechte pad, doen begeven,

Deze zal jou leiden, in blijdschap, naar het Paradijs,

Waar droefheid behoord, voor altijd, tot verledentijd.

01-11-2010 om 07:27 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
31-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1079 - Slechts één uur
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En de Dag, waarop Hij hen zal
verzamelen, zal
het hun toeschijnen,
alsof zij slechts een uur van
een dag
(in de wereld) hadden vertoefd. Zij
zullen
elkander herkennen. Verliezers
zijn zeker degenen
die de ontmoeting
met Allah loochenen en geen
leiding willen volgen.
 [ 10 - 45 ]

 

Slechts één uur,

 

De dag, waarop Allah, ons allen zal verzamelen,

En wij terug zullen kijken, in het leven, op aarde,

In slechts één uur, zien we wat wij hebben gedaan,

Zo'n korte tijd, alsof we nauwelijks, hebben bestaan.

 

Denk nu goed na, hoe wij, onze tijd gaan besteden,

Er is altijd een excuses, om je tegen Allah te keren,

Je hebt slechts één uur, om je daden waar te maken,

Verlies nu geen tijd, door je met sjeitan te vermaken.

 

Het lijkt slechts één uur, dat jij je hier zult vertoeven,

Ga bij je zelf na, hou ik mij wel bezig, met het goede,

Slechts één uur, hebben wij, om ons te doen bewijzen,

Om doorgelaten te worden, naar één der de Paradijzen.

 

In slechts in één uur, kun je zoveel winnen, en verliezen,

In deze wereld, waar sjeitan je het verkeerde laat kiezen,

Terwijl er duidelijke tekenen, van Allah, tot ons komen,

Leven wij nu onbevreesd, en Allah doen wij loochenen.

 

Maar zij, die nu in Doenja, geen leiding willen volgen,

Zij behoren tot de verliezers, en op de dag van morgen,

Als zij neerkijken, naar hun leven, van slechts één uur,

Hebben ze spijt, ze kijken naar de Hel, brandend vuur.

 

In slechts één uur, in deze wereld, kun jij doen bepalen,

Wat is voor jou het leven, en wat heeft het voor waarde,

Leef je enkel en alleen voor nou, zonder voorbereiding,

Of bepaal je in dit ene uur, voor een eeuwige bevrijding.

31-10-2010 om 06:54 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
30-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1078 - Er zijn altijd problemen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Maar degenen die geduldig zijn en
goede werken
verrichten, zullen
vergiffenis en een grote beloning

ontvangen. [ 11 - 11 ]

 

Er zijn altijd problemen,

 

Er zijn altijd problemen, bespreek ze met de Heer,

De hele wereld is tegenwoordig dicht bij, via de tv,

Alles komt op je af, aan alles word je bloot gesteld,

Veel verdorvenheid, en verdriet, en zoveel geweld.

 

Maar wees geduldig, heb Sabr, ga er goed mee om,

Ook als het dichterbij komt, praat en vraag waarom,

Richt je tot Allah, het brengt veel liefde tussen beide,

Als er liefde onderons is, zal de boosheid verdwijnen.

 

Er zijn altijd problemen, maar heb geduld met elkaar,

Boosheid overwin je, met liefde en nooit met wraak,

Zie hoe onze Profeet, steeds op de proef werd gesteld,

Maar met zoveel geduld, en liefde, werd hij een held.

 

Er zijn altijd problemen, schenk elkaar vergiffenis,

Als jullie harten zacht worden, is er een verbintenis,

Islaam is liefde, en vergiffenis, tussen ons mensen,

Vraag Allah, om vrede, voor alle mensen te wensen.

 

Er zijn altijd problemen, maar los het met elkaar op,

Allah zal ons belonen, als wij begrijpen, Zijn gebod,

Breng dat in je leven, Allah zal ons doen vergeven,

Zo'n grote beloning, omdat wij elkaar, respecteren.

30-10-2010 om 08:11 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1077 - Waarvoor vlucht gij
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zeg: "De dood waarvoor gij vlucht
zal u zeker treffen.
Dan zult gij tot de
Kenner van het onzichtbare en
zichtbare teruggebracht worden, en
Hij zal u inlichten
over hetgeen gij
placht te doen." [ 62 - 8 ]

 

Waarvoor vlucht gij,

 

Waarvoor vlucht gij, de dood, de belofte van Allah,

Het zal tot ons komen, laat komen deze gedachten,

Hoe het zal zijn, als wij deze wereld, gaan verlaten,

Als we zijn, in een andere wereld, in het onzichtbare.

 

Waarvoor vlucht gij, je kunt er niet aan ontkomen,

Wees bezig met de dood, behoor je tot de vromen,

Hoe zal het zijn, als jij voor Allah, de Kenner staat,

Die al je daden kent, die jij in je leven hebt begaan.

 

Waarvoor vlucht gij, als je weet, de dag zal komen,

En  afscheid gaat nemen, van je dochters en zonen,

Van alles, wat je zo dierbaar was, in dit korte leven,

Doenja verruilen, voor de Hel of het Eeuwige leven.

 

Waarvoor vlucht gij, voor het moment dat u sterft,

Dat je dan weet, wat je daden, jou hebben verwerft,

Waarvoor vlucht gij, onwetend waar je zal komen,

Hoe is je leven in Doenja, hoe zal Allah je belonen.

 

Waarvoor vlucht gij, vluchten hoeft je niet te doen,

Leef met Allah, en de Profeet, en met goed fatsoen,

En als jij deze wereld, voorgoed zal gaan verlaten,

Zullen je laatste woorden, La ilaha ila Allah beamen.

 

Laat, La ilaha ila Allah, Mohammedan Rasoel Allah,

Je goede daden zijn, waar Allah, u over ondervraagd,

Als je Allah in je leven brengt, hoef je niet te vluchten,

Het Paradijs is je toekomst, en kunt u nu, je hart luchten.

29-10-2010 om 08:01 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1076 - Je bent nooit alleen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Hij (Allah) zei: "Vreest niet,
want Ik ben met u.

Ik hoor en Ik zie." [ 20 - 46 ]

 

Je bent nooit alleen,

 

Broeder en zuster, je bent nooit alleen, in dit leven,

Als je Allah als vriend, en als leidraad doet nemen,

Jou leven begint, met Zijn woorden, in de Qoraan,

Ja, Allah beschermd jou, als jij Allah gehoorzaamd.

 

Wees niet bang, Allah is met u, je bent nooit alleen,

Zijn liefde leidt naar het goede, als jij het beheerst,

Vertrouw alleen op Allah, waar je ook gaat of staat,

Allah beschermd jou, tegen hen allen, die jou haat.

 

Allah is er, en staat aan jou kant, je bent nooit alleen,

Laat hen allen zien, hoe mooi de Islaam is, en beleef,

Hoe sterk jij naar voren komt, met Allah aan je zijde,

Laat zien, je hidjaab, en baard, ervaar hoe rijk gij zijt.

 

Je bent nooit alleen, ga voor Allah, ja Allah bevrijd,

Bevrijd jou, van angsten, aangejaagd door een partij,

Geen PVV lid, kan jou iets doen, hier in Nederland,

Want Allah is met u, daar zijn zij, niet tegen bestand.

 

Allah zegt, vrees niet, want ik ben met u, voel u vrij,

Je bent nooit alleen, Allah hoort, en beschermd mij,

En beschermd jouw, schaam je niet, voor de Islaam,

Want Allah ziet jou, daar rest jou geen enkele blaam.

 

Maar zij (de PVV) die de Islaam willen onderdrukken,

Zij hebben te vrezen, en behoren tot de ongelukkigen,

Zie Geert Wilders, hoe hij leeft, en beschermd wordt,

Geen vrijheid, en hem wacht de Hel, een brandend lot.

28-10-2010 om 06:02 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1075 - Je bagage
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Anas ibn Malik heeft overgeleverd
dat de Profeet zei,
'Een dode wordt
(i.e. naar zijn graf) door drie dingen

gevolgd, namelijk zijn familie, rijkdom
en zijn daden.
Twee dingen keren terug
en een blijft bij hem. Zijn
rijkdom en
familie keren terug en zijn daden blijven
bij hem'.
(Sahih Muslim, Boek 42, 7064).

 

Je bagage,

 

O kinderen van Adam, luister naar Allah, je Heer,

Wat jou is verkondigd, via onze geliefde Profeet,

Moge zijn daden, onze daden zijn in ons leven,

Want dat is je bagage, die wij mee zullen nemen.

 

De dood treft ons allemaal, soms jong, soms oud,

Allah heeft ons het leven gegeven, als man en vrouw,

Waarin wij verplichtingen hadden, lees de Qoraan,

Want is je leven voorbij, dan komt het, er op aan.

 

Heb je genoeg, goede bagage, met je meegenomen,

Of heb je de duivel gevolgd, voor je mooie dromen,

Die onwaarheden vertelden, om rijkdom te verkrijgen,

Je neemt het niet met je mee, je hebt dan, het nakijken.

 

Heb je genoeg vergeving gevraagd, tijdens je leven,

Zodat Allah je kan vergeven, als je spijt had gekregen,

Hoe is jou bagage, als je voor Allah zal verschijnen,

Bestaat die dan meer, uit goede, of slechte praktijken.

 

Jou daden blijven bij jou, die neem je mee, naar Allah,

Je tijd in Doenja is voorbij, Moge Allah jou bewaren,

Vraag bij Allah, elke dag, om vergeving van je zonden,

Die je hebt gemaakt, die onze zielen, deden verwonden.

 

Ga niet slapen, voor je hebt gevraagd, om vergeving,

Je weet niet, of Allah, jou het leven, terug zal geven,

Waarlijk Allah is vergevingsgezind, toon echte spijt,

Zodat je met al je goede daden, het Paradijs verkrijgt.

27-10-2010 om 08:01 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1074 - O Profeet Mohammed
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En Wij hebben u (Mohammed)
slechts als genade
voor de
werelden gezonden.[ 21 - 107 ]

 

O Profeet Mohammed,

 

O Profeet Mohammed, de beste Profeet, der Profeten,

Het laatste woord van Allah, voor ons heeft gepredikt,

Zwaar werd zijn leven gemaakt, op het pad van Allah,

 Zijn liefde, en vriendelijkheid, bracht ons allen Rachma.

 

O Profeet Mohammed, je glimlach, die zei wie je was,

Zo verspreide u de waarheid, met liefde, en met gezag,

Altijd, en voor iedereen, was er een vriendelijk woord,

 O Profeet, met uw boodschap, heeft u iederéén bekoord.

 

O Profeet Mohammed, u heeft genade tot ons gebracht,

Op uw barmhartigheid, daar heeft de wereld op gewacht,

Uw welwillendheid, stond elke dag, op de eerste plaats,

Hoe u ook werd bejegend, u stond voor iederéén klaar.

 

O Profeet Mohammed, de liefde, die u voor ons bezat,

Het was er, zelfs als uw leven, in gevaar werd gebracht,

Uw naastenliefde, bracht u tot ons over, met de Qoraan,

Zijn de woorden van Allah, voor ons allen, geopenbaard.

 

Vele mensen zijn nu onwetend, en over u bevooroordeeld,

Met een beetje kennis, zien ze u ook, als een groot Profeet.

Uw leven heeft u besteed, als voorbeeld, voor de mensen,

En u leerde ze over de Islaam, de waarheid zonder grenzen.

 

O Profeet Mohammed, uw leven is van bijzondere waarde,

Het geeft leiding, voor alle mensen, en volkeren op aarde,

Allah had u enkel, als genade, voor de werelden gezonden,

O Profeet, uw levenswijze, zullen wij steeds bewonderen.

26-10-2010 om 08:34 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1073 - Onze Harten
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Allah zal u niet ter verantwoording
roepen voor
uw ijdele eden, maar Hij
zal u ter verantwoording
roepen voor
hetgeen uw hart heeft verdiend. Allah

is Vergevensgezind, Verdraagzaam.
[2 - 225]


Onze Harten,

 

Allah zal naar onze harten kijken, wat het verdiend,

Onze intense gevoelens, van liefde, haat, en verdriet,

Onze daden, die zullen, vanuit onze harten, spreken,

Laat uw intentie rein zijn, en ga uw woorden wegen.

 

Door uw goede intentie, zal uw hart worden verlicht,

Doe iets omwille van Allah, elke daad die je verricht,

Allah weet, wat er vanuit onze harten, wordt gedaan,

Daden van Imaan, zullen hoog aangeschreven staan.

 

Al onze daden, zijn de woorden, die zullen spreken,

Als wij voor Allah staan, en Allah, genade smeken,

Geen daad zal verloren gaan, het is bij Allah bekend,

Bereid je er nu op voor, dat je het goede doet en zegt.

 

Weet voor je zelf, dat u het goede in Doenja bedrijft,

Zodat uwer harten, schoon, blank, en blinkend zijn,

Een goede intentie, vraagt steeds, gehoorzaamheid,

Gehoorzaam aan Allah, dat maakt u van zonden vrij.

 

Wij mensen, zijn met zonden geboren, hier op aard,

Daarom is Allah vergevinggezind, en verdraagzaam,

Als wij Allah vragen, om onze zonden te vergeven,

En onze harten, met een goede intentie, te zegenen.

25-10-2010 om 07:28 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1072 - Allah belast geen ziel boven haar vermogen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Allah belast geen ziel boven haar
vermogen.
Voor haar is wat zij
verdient en tegen haar is
ook wat
zij verdient. "Onze Heer, straf ons
niet
als wij vergeten of een fout hebben
begaan, Heer,
en belast ons niet, zoals
Gij degenen, die voor ons
waren hebt belast; onze Heer belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig; Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk." [ 2 - 286 ]

 

Allah belast geen ziel boven haar vermogen,

 

Allah belast geen ziel boven haar vermogen,

Zo genadig is Allah, zo lieflijk, zo gedogend,

Wij schepselen, zijn niet, volmaakt gemaakt,

Allah vergeeft, als wij diep belast zijn geraakt.

 

Als wij als goede Moslims, naast elkaar leven,

En ons best doen, om alles voor Allah te geven,

Maar door de vele zorgen, die over ons heersen,

Zal Allah ons doen vergeven, als we iets vergeten.

 

Ook, als we door omstandigheden, fouten maken,

Allah weet, wat voor zorgen, wij met ons dragen,

Onze innerlijke, is dan soms, een zware belasting,

Allah vergeeft ons, voor deze gemaakte, vergissing.

 

Allah belast geen ziel, die de kracht niet hebben,

Die door een ziekte, of handicap, leed verwerken,

Of door ouderdom, het niet meer kunnen dragen,

Allah vergeeft ons, laten wij vergiffenis vragen.

 

Allah, wis onze fouten, en schenk ons vergiffenis,

Wees ons Barmhartig, hoelang ons ook leven is,

Meester, u kent het gene, wat onze ziel vermoeit,

Bescherm ons Allah, en bezorg ons Moettaqoen.

24-10-2010 om 05:37 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
23-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1071 - Een grote overwinning
Klik op de afbeelding om de link te volgen

70. O, gij die gelooft! Vreest Allah
en spreekt
de waarheid.
71. Hij zal
uw werken goed voor
u maken en
u uw zonden vergeven. En wie Allah
en Zijn boodschapper gehoorzaamt,
heeft zeker
een grote overwinning
behaald. [ 33 - 70-71 ]

 

Een grote overwinning,

 

Vrees Allah, want Allah, kent uw waarheidsgehalte,

O, gij die geloven, streef naar het goede, van Allah,

Kom en ga in vrede, en loop niet mee, in alle winden,

Spreek de waarheid, dat is pas, een grote overwinning.

 

Wees oprecht, Allah zal u er zeker, voor gaan belonen,

Uw werken hier in Doenja, zal Allah voor je bekronen,

Uw oprechte daden, is voor jou, een grote overwinning,

Allah zal je er voor belonen, jou geven, Zijn zegeningen.

 

Luister, naar de enigste waarheid, die tot u is gekomen,

Breng het in je leven, de Qoraan, Zijn Heilige woorden,

Geef door, Zijn woord, zonder er iets aan toe te voegen,

Met Zijn Waarheid, zal Allah u belonen, met genoegen.

 

Een grote overwinning heb jij behaald, volg Zijn weg,

Geloof in Zijn Grootheid, kom dagelijks, tot het gebed,

De vrede, die van daaruit ontstaat, is het licht van Allah,

Volg dat, het is een verlichting, en het is een goede daad.

 

Gehoorzaam Allah, en Mohammed, Zijn boodschapper,

Het zal voor hen die vrezen, hun harten doen verzachten,

Het is een grote overwinning, die jij zeker gaat behalen,

Het mooie Paradijs, heeft voor jou, de hoogste waarde.

23-10-2010 om 07:23 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1070 - Het Paradijs wordt dichtbij gebracht
Klik op de afbeelding om de link te volgen

31. En de Hemel zal dicht bij de
rechtvaardigen worden
gebracht en
niet ver verwijderd. 32. Dit is hetgeen
was
beloofd voor een ieder die zich
bekeerde en die waakzaam
was, 33. Die
de Barmhartige in het verborgene vreesde
en
met een berouwvol hart tot Hem kwam.
34. Gaat hier in
vrede binnen. Dit is de Dag der Eeuwigheid. [ 50 - 31-34 ]

 

 Het Paradijs wordt dichtbij gebracht,

 

Het Paradijs wordt dichtbij gebracht, voor wie vrezen,

Die alleen Allah aanbidden, en alleen Allah doen eren,

Allah is dichtbij, en zal zich niet van u doen verwijderen,

Zo dichtbij, zodat u, datgene zal zien, wat u zult krijgen.

 

Het Paradijs wordt dichtbij gebracht, die gehoorzamen,

Die zich houden, aan alle geboden, en daarover waken,

Het Paradijs is voor hen dichtbij, zij zien wat daar in is,

Aan genietingen en verrukkingen, dat altijd aanwezig is.

 

Het Paradijs wordt dichtbij gebracht, is wat Allah beloofd,

Aan diegene, die met zuivere toewijding, in Allah geloofd,

Die waakt over het gene, wat Allah, hen zegt, met Ikhlaas,

Zich perfectioneert, en over de grenzen, van Allah waakt.


Het Paradijs wordt dichtbij gebracht, die voor Allah leeft,

 Op elk tijdstip, Allah gedenkt, tot hij bij Allah terugkeert,

Door Allah te gedenken, Allah lief te hebben, en te vrezen,

Dat verlangen te hebben, om voor altijd, bij Allah te wezen.

 

Het Paradijs wordt dichtbij gebracht, die ongezien vrezen,

Wanneer hij uit het zicht is, van de mensen, en hij alleen is,

Vertrouwt op de Barmhartigheid, die alleen van Allah komt,

En gelooft in het Onwaarneembare, in wat Allah ons zond.

 

Het Paradijs wordt dichtbij gebracht, voor die berouwvol is,

En er alles aan doet, voor een hart, dat vraagt om vergiffenis,

Allah zal tegen hen zeggen, die leven, met een ziel, vol spijt,

Treed haar binnen in vrede, dit is de Dag van de eeuwigheid.

22-10-2010 om 07:23 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1069 - Naastenliefde
Klik op de afbeelding om de link te volgen

8. En zij geven voedsel, uit liefde
voor Hem, aan de armen,
de wees
en de gevangenen.
9. (Zeggende):
"Wij voeden u
slechts ter wille van
Allah. Wij verlangen geen beloning
noch dank van u. [ 76 - 8-9 ]

 

Naastenliefde,

 

Uit liefde, geeft de gelovige, en niet uit zelfbelang,

Zijn roep voor naastenliefde, komt voort uit dank,

Is bewust, van zijn overvloed, van Allah gekregen,

Uit dankbaarheid, geeft hij aan de armen, en wezen.

 

Zijn liefde voor Allah, is groter, dan zijn eigen ik,

Deelt zijn gekregen gunsten, aan hen, die het mist,

Zijn dankbaarheid is groot, voor deze goede daad,

De helpende hand, met liefde, uit zijn hart gemaakt.

 

Sterk is zijn Imaan, naar zijn broeder, en zuster toe,

Onze Profeet, heeft het ook laten zien, hoe het moet,

Zijn naastenliefde, stond centraal, in zijn hele leven,

Laten wij Moslims, de Profeet, als voorbeeld nemen.

 

Vraag geen dank, doe het uit liefde, omwille van Allah,

Noch een beloning, maar toon u nederig, en dankbaar,

Geef wat u over heeft, ja Allah, zal u er voor belonen,

Goede daden, van naastenliefde, zal u ten goede komen.

 

En heb je niets te geven, maak een Doeá voor diegenen,

Dat Allah over hen mag waken, en hen, eten mag geven,

Dat er ook voorspoed, voor hen mag wezen, in Doenja,

En in hun harten, ook de liefde mag groeien, voor Allah.

21-10-2010 om 06:42 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1068 - La ilaha ila Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En roep naast Allah geen andere
God aan. Er is geen God
naast Hem.
Alles is vergankelijk behalve Zijn
Aangezicht.
Aan Hem is de heerschappij
en tot Hem zult gij allen
worden teruggebracht. [ 28 - 88 ]

 

La ilaha ila Allah,

 

La ilaha ila Allah, geen andere God, bidden wij aan,

Als wij met onze harten, en ziel, naar de Qiblah staan,

In volledige overgave, aanbidden wij aan Allah alleen,

Allah ons zal doen vergeven, alle fouten, van voorheen.

 

La ilaha ila Allah, elke aanbidding, behoord Allah toe,

Voor Allah, stoppen wij onze slaap, s' morgens vroeg,

In woedoe, treden wij Allah, in het Fajr gebed tegemoet,

Weten, dat Allah ons zal zegenen, na deze ochtend groet.

 

La ilaha ila Allah, die altijd, voor ons zal blijven bestaan,

Alles is hier vergankelijk, plant mens en dier zal vergaan,

Alleen Zijn Aangezicht, is een helder licht, voor iederéén,

Die blijft bestaan, voor jou en mij, door aller eeuwen heen.

 

La ilaha ila Allah, aan Allah is de Macht, de Heerschappij,

Voor iederéén, die daarin vertrouwt, verdiend het Paradijs,

Wees een Moe-emin, voor je hele leven, en geef dat door,

Ja, Allah zal jou meer liefhebben, dan jij van Allah houd.

 

Ja tot Allah, zullen wij allemaal, worden teruggebracht,

Geloof in La ilaha ila Allah, dat is een ware opdracht,

La ilaha ila Allah, brengt ons voor altijd, in het Paradijs,

Waar wij eeuwig zullen leven, en niet vergankelijk zijn.

20-10-2010 om 07:34 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
19-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1067 - Een rampzalige dag
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En de ongelovigen zullen er over in
twijfel blijven
tot onverwachts het
Uur hen achterhaalt, of de straf
van
een rampzalige Dag over hen komt.
[ 22 - 55 ]

 

Een rampzalige dag,

 

Een rampzalige dag, zal spoedig tot ons komen,

Vluchten kan dan niet meer, kom uit je dromen,

De dag der opstanding, is voorons mensen nabij,

De afrekening komt, bent u dan bedroeft of blij.

 

Velen mensen onderons, verkeren in grote twijfel,

Volgen allerlei geloven, zonder verder te kijken,

Over veel, zijn ze het niet eens, met hun geloof,

Omdat het elkaar tegenspreekt, is dat Gods Woord.

 

Allah is volmaakt, nee Allah, maakt geen fouten,

De Qoraan is volmaakt, daar kun je op vertrouwen,

Er zijn, geen tegenstrijdigheden, in Gods Woord,

Het neemt je twijfel weg, het Paradijs is je oord.

 

Wacht niet, tot het uur, u onverwacht achterhaalt,

Dan weet u, dat de waarheid staat, in de Qoraan,

Een rampzalige dag, voor hen, die nu niet geloven,

In wat Allah tot ons heeft gebracht, Zijn woorden.

 

Het is Een rampzalige dag, voor hen die niet geloven,

Je weet de Hel is groot, daar wil je die dag, niet wonen,

Het Paradijs, kun je voelen, je hebt de keuze gekregen,

Wacht niet, tot Allah jou de weg van de Hel, zal geven.

 

Laat op deze dag, jou bestemming, het Paradijs zijn,

Geloof, er is geen God dan Allah, je zult bevrijd zijn,

Haal weg, die vreselijke twijfel, kom tot het Geloof,

Van de Islaam, de enigste Waarheid, is Gods Woord.

19-10-2010 om 07:18 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1066 - O ongelovigen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

69. Zeg: "Degenen, die over Allah een
leugen verzinnen,
zullen niet slagen."
70. Zij zullen in deze wereld tijdelijk

genieten, daarna zal hun terugkeer tot
Ons zijn, dan zullen
Wij hen een strenge
straf doen ondergaan, omdat zij niet
geloofden. [ 10 - 69-70 ]

 

O ongelovigen,

 

O ongelovigen, loop door deze wereld, zoals u wilt,

Allah zal u niet tegenhouden, maar het geding begint,

Uw leugens over Allah, zullen niet slagen, dat staat vast,

Ja Geert Wilders, daar wacht u een ongelooflijke straf.

 

Uw haat tegen de Islaam, en Allah, komt u duur te staan,

U en uw volgelingen, de PVV, zullen voor Allah staan,

Nu kunnen jullie genieten, van het succes in deze tijd,

Maar weet, het is maar tijdelijk, ook nu woedt er strijd.

 

Wij Moslims, zullen niet stil staan, de strijd barst los,

Het haat zaaien is begonnen, van laag tot aan de top,

Wee jullie, Godslasteraars, weet waaraan, gij begint,

Wij zullen strijden, naar rechtvaardigheid, Allah wint.

 

O ongelovigen, denk na, kies voor vrede, geen PVV,

Gelijkheid voor jou en mij, en geen beledigingen meer,

Denk na, wie is er begonnen, met haat zaaien, tegen ons,

Geef u zelf de schuld, als het geweld, over ons komt.

 

Landgenoten wij bieden u de hand, voor harmonie,

Zo als onze groet, Salaam Alaikoem, vrede zij, met u,

Maar Geert Wilders, en zijn PVV aanhang, willen haat,

Ja, Allah belooft, dat u een strenge straf, zal ondergaan.

 

 Zie, kijk, anderhalf miljard, vredelievend hier op aard,

Die in vrede leven, zoals Allah het ons allen opdraagt,

Ook bij ons in Nederland, pak de onrechtplegers aan,

En laat de gelovigen, geloven, en tot de moskeeën gaan.

 

En sluit u zich vrijwillig aan, bij de waarheid de Islaam.

Die vrede zegt, luister naar, Allah Zijn woord, de Qoraan,

Het Boek, dat niet door mensen handen, is herschreven,

Maar alleen, Allah Zijn woord bevat, en vrede betekend.

18-10-2010 om 07:26 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1065 - O Jezus, zoon van Maria
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En wanneer Allah zal zeggen: "O
Jezus, zoon van Maria,
hebt gij tot
de mensen gezegd: 'Beschouwt mij
en mijn
moeder als twee Goden naast
Allah,'? zal hij antwoorden:
"Heilig zijt
Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop
ik
geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. [ 5 - 116 ]

 

O Jezus, zoon van Maria,

 

Ik was slechts een Profeet, om alleen Allah te dienen,

Mijn verering, was bij Allah, om daden te verdienen,

Nooit heb ik tegen de mens gezegd, ik ben Gods zoon,

Het was de Satan, die sprak, zijn leugenachtige woord.

 

Nooit heeft de mensheid van mij gehoord, aanbid mij,

Maar, enkel alleen, Allah, hoe leugenachtig kunt u zijn,

Hoe hebben je handen, deze leugens, kunnen schrijven,

En je tong laten praten, om je van zonden, vrij te pleiten.

 

Wie heeft van mij gehoord, aanbid mijn lieve moeder,

Zij was een moeder en vrouw, en deed enkel het goede,

Hoe kunnen jullie zeggen, wij hebben Goddelijke gave,

Wij konden vanuit onszelf niets, en deden Allah vragen.

 

Nooit heb ik een zieke kunnen genezen, met mijn kracht,

Vroeg altijd Allah, of Allah, hem, of haar, genezing bracht,

Alleen Allah, beschikte over het leven, en over de dood,

Allah gaf mij de kracht, nadat ik bij Allah, hulp genood.

 

Ik ben enkel gezonden door Allah, zoals alle Profeten,

Om u te vertellen, Allah is één, en heeft geen meerdere,

Aanbid alleen Allah, zodat uw zonden worden vergeven,

Maar niet mij, daarover, heb ik geen kennis gekregen.

 

Het is de Satan die u doet volgen, maar u ziet het niet,

Maar op de dag der opstanding, ziet u, wie u voor liegt,

Kom tot bezinning, en volg Gods woord, in de Qoraan,

Het is de enige waarheid, voor elk mens, hier op aard.

17-10-2010 om 06:32 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1064 - Aanbid Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En aan Allah behoren de geheimen van
de hemelen en
de aarde en naar Hem zal
het geheel worden teruggebracht.
Aanbid
Hem daarom en leg uw vertrouwen in
Hem. En uw
Heer is niet onachtzaam
over hetgeen gij doet.
[ 11 - 123 ]

 

Aanbid Allah,

 

Allah, de Kenner van alles, in de hemelen, en op aarde,

De Meester, in het lezen van elk brein, van elke waarde,

Allah kent al hetgeen, wat in ons speelt, Halal of Haram,

Wat wij doen, of omwille van Allah, het hebben verbant.

 

Wat we ook doen, het wordt altijd, bij Allah teruggebracht,

Daar zijn bij ons geen handelingen, of Allah weet er van,

Zelfs onze diepste geheimen, die behoren Allah geheel toe,

Wij kunnen niets veranderen, hou je aan Allah, Zijn Boek.

 

Dat zijn dan handelingen, die gunstig, voor ons allen zijn,

Onze hele Oemmah, is daar bij gebaat, het maakt ons vrij,

Zijn liefde, brengt ons bij elkaar, waar wij ook mogen zijn,

Door onze samenhorigheid, zijn wij meer, tot Allah bereidt.

 

Het maakt ons sterk, heb vertrouwen, naar onze Schepper,

Aanbid Allah, daarmee maken wij, de goede werken sterk,

Allah, is onze aanbidding waard, voor alles wat wij krijgen,

Ook onze dankbaarheid, zal Allah, zeer nauwkeurig ijken.

 

Nee, Allah is niet onachtzaam, in het gene, wat wij doen,

Aanbid dus Allah, het is een stap, naar ons hoogste doel,

Onze verering, leidt ons, naar het mooie, groene Paradijs,

Leef met Imaan, dat is voor jou, en Allah, geen geheim.

16-10-2010 om 06:34 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1063 - Alle macht is bij Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

En indien gij de gunsten Van Allah
wilt opsommen,
kunt gij dat stellig
niet doen. Voorzeker, Allah is
Vergevensgezind, Genadevol.
[ 16 - 18 ]

 

Alle macht is bij Allah,

 

Alle macht is bij Allah, de Schepper der werelden,

Dankbaar moeten wij zijn, tegenover de Gevende,

Het een is een goede daad, en een goede verrichting,

Ja, een correcte daad, van Imaan, en van aanbidding.

 

Deze moeten wij elke dag, voor Allah, in acht nemen,

 Allah eerbiedigen, voor Zijn onuitputtelijke zegeningen,

Die wij allemaal, steeds van Allah, mogen ontvangen,

Van de geboorte, tot de dood, voor al onze verlangens.

 

Ontelbaar groot, zijn de gunsten, die Allah ons schenkt,

Grote en kleine gaven, de meesten niet eens opgemerkt,

Door Zijn bevel, is alles, aan ons dienstbaar gemaakt,

Alle macht is bij Allah, voor ons mensen, ons zondaars.

 

Grote gunsten, is Zijn Vergevingsgezindheid voor ons,

Als wij Allah daarom vragen, is Allah is zo Genadevol,

Ons geloof, schiet veel tekort, als wij het maar beseften,

Ja, alle macht is bij Allah, wij kunnen niets bedenken.

 

Daarom vragen wij, om Zijn leiding, in ons hele leven,

Dat wij op Zijn weg, elke dag, dankbaar mogen wezen,

Alleen via Zijn weg, zal Allah, onze zonden vergeven,

En ons belonen, met Zijn Paradijs, Zijn grootste zegen.

15-10-2010 om 07:39 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
14-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1062 - Omdat gij zult slagen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

O, gij die gelooft, blijft geduldig en
spoort anderen
aan volhardend te zijn
en blijft op uw hoede en
vreest Allah,
opdat gij zult slagen. [ 3 - 200 ]

 

Omdat gij zult slagen,

 

O, gij die gelooft, bewandel de goede wegen,

Allah ziet waar u gaat, daarop rust Zijn zegen,

Laat u niet dwalen, door hen die steeds dreigen,

Allah heeft de Islaam geschapen, het is Zijn eigen.

 

Blijf geduldig, vrees hen niet, Allah die hen ziet,

Ze lijken winst te behalen, maar hebben verlies,

Laat met veel geduld, uw mooie geloof kaatsen,

Want de spotters die regeren, zullen niet slagen.

 

Volhard in uw geloof, omdat gij zult slagen,

Vrees hen niet, ze kunnen je echt niets maken,

Strijd met liefde, dat zal hun haat verzwakken,

Allah weet het best, en kent hun ongemakken.

 

Spoor je Oemmah aan, om op je hoede te zijn,

Ook Geert Wilders zal strijden, het grote venijn,

Hij en zijn fractie, die strijden tegen de Islam,

Ze zullen branden in de Hel, in de heetste vlam.

 

De liefde van ons mooie geloof, zal zegevieren,

Samen zullen wij hier leven, met Islam manieren,

En hen allen respecteren, die ons doen respecteren,

En strijden tegen hen allen, die ons doen vernederen.

 

O gelovigen, wees als één lichaam, en één weg,

Laat zien, dat de Islaam, voor de waarheid vecht,

Vrees Allah, bewandel Zijn wegen, Zijn paden,

Jazeker, wij zullen ook hier in Nederland, slagen.

14-10-2010 om 07:21 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1061 - Volg Allah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

5. O mensen, de belofte van Allah
is voorzeker
waarachtig. Laat het
tegenwoordige leven u daarom
niet
misleiden, noch laat de Aarts - bedrieger
u van
Allah afleiden. 6. Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. Hij roept zijn volgelingen slechts opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen worden. [ 35 - 5-6 ]

 

Volg Allah,

 

Volg Allah, voorzeker, Zijn belofte is waarachtig,

De Heilige Qoraan, doet Zijn woord bekrachtigen,

Laat u niet misleiden, wat er om je heen gebeurd,

De Satan is degene, die met de ongelovige, heult.

 

Zijn samenzwering, is een manoeuvre, tegen jou,

Wees alert, als hij beraamd zijn list, snel en gauw,

Volg Allah, en laat je nergens, door weerhouden,

Satan is een geduchte vijand, nooit te vertrouwen.

 

Behandel hem, als een vijand, vanwaar hij ook komt,

Hij, de Satan, is de Aarts - bedrieger, voor u alom,

Hij is degene, die ongelovige mensen, doet ingeven,

Om u van Allah, te laten misleiden, en hem te eren.

 

Zijn volgelingen, zullen met hem branden, in de Hel,

Volg Allah, dan ben je ook in Doenja, beter gestemd,

De toekomst zal een betere bestemming, voor u hebben,

Dan het laaiend vuur, waar Satan, u, naartoe zal brengen.

 

Volg Allah, het Paradijs is alleen, voor hen die vrezen,

Geloof alleen in, La ilaha ila Allah, en in al Zijn Profeten,

Laat je daar niet van weerhouden, wat je ook tegenkomt,

In dit tijdelijke, aardse leven, van vele listen, en bedrog.

13-10-2010 om 07:31 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
12-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1060 - Het vragen van vergeving
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Er kwam een man bij de profeet
en zei tegen hem:
Oh profeet van
Allah, een van ons begaat een zonde. 

Toen zei de profeet: Het wordt dan
tegen hem geschreven.  
Daarna zei
de man: Daarna vraagt hij om
vergiffenis en
doet hij tawba.  Daarop
zei de profeet: Hij wordt vergeven.
 
Daarna zei de man: Hij keert dan terug en zondigt weer.  Daarop zei de profeet: Het wordt dan tegen hem geschreven.  Toen zei de man: Daarna vraagt hij weer om vergiffenis en doet hij tawba.  Daarop zei de profeet: Hij wordt weer vergeven. En Allah zal het niet zat zijn(met het vergeven) totdat jullie het (tawba doen) zat zullen zijn. [kanz al umaal 10444, Tabarani 791, al-Haakim 195, SAHIH volgens imam Dahabi]

Het vragen van vergeving,

 

Wij dienaren zijn zo zwak, elke dag, weer opnieuw,

Maken fouten, keer op keer, wij voelen het verdriet,

Spijt is er steeds, maar vallen in herhaling, te vaak,

Na iedere keer tawba, schaam jij je diep, voor Allah.

 

Maar broeder en zuster, dit is wat sjeitan van je wil,

Hij leidt je die kant op, zodat je Allah, niet bemint,

Zijn bedoeling is, dat je op de duur, Allah verlaat,

Maar Allah houdt veel van jou, als jij, tawba vraagt.

 

Allah is de meest vergevende, onderons, die er bestaat,

Vraag Allah, het is nooit te laat, dat je vergeving vraagt,

Leg het vanuit je hart, rechtstreeks, bij de Allah neer,

Allah vergeeft jou, iedere keer, als jij oprecht smeekt.

 

Allah wordt niet moe van jou, als je tot Allah komt,

Al is het een miljoen keer, de Rahma van Allah, vonkt,

Iedere keer, als jij om vergeving vraagt, is Allah nabij,

Het is Zijn grote liefde, voor de vergevende, jou en mij.

 

Het vragen van vergeving, kan nooit te vaak gebeuren,

Allah weet, hoe de sjeitan, ons iedere keer laat treuren,

Jou oprechte tawba, zal Allah belonen, door te vergeven,

Zo lief is Allah, voor jou, en voor jou, je hele, hele leven.

12-10-2010 om 07:24 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1059 - Op de dag van Qiyamah
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wanneer de zaak is beslist zal
Satan zeggen:
"Allah deed u een
ware belofte, ik echter beloofde

u en faalde, maar ik had geen
macht over u dan
dat ik u riep en
gij mij gehoorzaamde. Verwijt mij

daarom niet, maar beschuldigt uzelf.
Ik kan u niet
bijstaan noch kunt gij mij
bijstaan. Ik verwerp dat
gij mij voordien met Allah hebt vereenzelvigd. Er zal voor de onrechtvaardigen gewis een smartelijke straf zijn." [ 14 - 22 ]

 

Op de dag van Qiyamah,

 

Op de dag van Qiyamah, zal Satan jou niet kennen,

Hij zal zeggen, verwijt mij niet, maar beticht uzelf,

Allah deed u een ware belofte, maar u volgde mij,

Ik had geen macht over u, en toch liep u, in mijn rij.

 

Op de dag van Qiyamah, dan zie jij, je hebt gefaald,

Waarom geloofde je mij, Allah zei, gedenk alleen mij,

Was niet het woord van Allah, aan jou geopenbaard,

Verwijt alleen uzelf, u liep mij blindelings achterna.

 

Op de dag van Qiyamah, zal ik je niet, bij kunnen staan,

Noch zul je mij kunnen helpen, je zult tranen, spontaan,

Je ziet, dat jij je tijd in Doenja, verkeerd hebt besteed,

Verwijt alleen je zelf, dat je in moeilijkheden, verkeerd.

 

Op de dag van Qiyamah, keur ik af, wat je hebt gedaan,

Dat je mij hebt vereenzelvigd, met je schepper, Allaah,

Deze shirk, is enkel aan jezelf te wijten, en niet aan mij,

Had geluisterd naar Allah, dan was je nu zeker bevrijd.

 

Maar voor jou, heeft Allah, een pijnlijke straf, de Hel,

Waar jij met Satan, in rook, vuur, en stank, bedwelmd,

Met Qiyamah, die dag, kan Satan jou niet meer helpen,

En jij zult jezelf, op geen enkele manier, kunnen redden.

 

Het Paradijs, is net zover verwijderd, van jou, dan de Hel,

Allah laat jou gaan, de eindafrekening, die komt er wel,

Deze dag, zal rechtvaardig zijn, en Qiyamah komt er aan,

Kies nu voor Allah, dan heb jij straks, een beter bestaan.

 

Maar die dag, is nog niet tot ons gekomen, denk nu na,

Loop niet Satan achterna, want dat is verdorven kwaad,

Zeker, Allah heeft diegenen, die nu berouw tonen, lief,

Allah zal je zeker vergeven, als je nu de waarheid ziet.

11-10-2010 om 07:22 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1058 - De Heer der werelden
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zeg: "Mijn gebed en mijn offer,
mijn leven
en mijn dood zijn
gewijd aan Allah, de Heer

der Werelden." [ 6 - 162 ]

 

De Heer der werelden,

 

Zie, wat er om je heen is geschapen, voor jou,

De aarde, kostbaarder, dan al het zilver, en goud,

Dat zijn gunsten, die Allah, aan ons heeft gegeven,

Voorons, om te leiden, zodat wij beter zouden weten.

 

En zie, ook de andere wereld, kijk eens naar boven,

Een hemelpracht, zon, maan, en sterren, wat een glorie,

Wolken zijn geschapen, om ons van regen te voorzien,

Voor onze behoefte, Allah zei wees, en het was geschied.

 

Wees Allah, elk moment dankbaar, de Heer der werelden,

De schepper, die aan ons dacht, om ons het beste te geven,

Waar staan wij, die van al deze gunsten, kunnen genieten,

Stel je leven in dienst, van Allah, het zal je zeker gerieven.

 

Zeg, mijn gebed is aan Allah gewijd, zolang ik zal leven,

Dankbaar voor alles, wat Allah, aan mij heeft gegeven,

Mijn offer is veel te klein, maar Allah, zal het accepteren,

Om dat ik het uit liefde, aan mijn Schepper, heb gegeven.

 

Mijn hele leven, tot mijn dood, is alleen aan Allah gewijd,

Ik weet, als ik Allah doe volgen, dat Allah mij bevrijdt,

Mijn leven, is één groot gebed, tot de dood, ons scheidt,

Dan keer ik terug, naar mijn Schepper, naar het Paradijs.

10-10-2010 om 07:10 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1057 - Doe het goede
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Abu Musa heeft overgeleverd dat de
mensen aan
de Profeet vroegen, 'Wiens
Islam is de beste?'
Hij antwoordde, 'Van
degenen die het vermijdt
om de Muslims
kwaad te doen met zijn tong en
handen'.
(Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 10).

Doe het goede,

 

Doe het goede, over wat de Islaam, van u vraagt,

Kom niet in opspraak, want Allah, ziet het kwaad,

Laat steeds het beste zien, wat de Islam voor je is,

Geef om je Oemmah, en heb geen kwaad, in je zin.

 

Islaam is liefde, denk na, en doe daaraan niet tekort,

 Zorg ervoor, dat je tot de beste bent, en draag zorg,

Naar je broeders en zusters, wees met hen begaan,

Allah zal jou steeds belonen, voor elke goede daad.

 

Doe het goede, laat steeds zien, dat je Moslim bent,

Sta voor elkaar klaar, als broeders, dat is heel attent,

Jouw vriendelijkheid, zal bij Allah, hoog gaan scoren,

Wees je ervan bewust, dat Allah, je ervoor zal belonen.

 

Doe het goede, praat goed, en vermijdt kwaadsprekerij,

Hou je tong onder controle, sjeitan, is een slechte partij,

Praat alleen het goede, of zwijg, je woorden zijn bekent,

Allah, zal je ermee gaan confronteren, als je bij Allah bent.

 

Maak ook geen, obscene handbewegingen, of een gebaar,

Denk na, hoe onze Profeet, de mensen bracht bij elkaar,

Breng zijn voorbeeld, in je leven, elke dag weer opnieuw,

Ja gewis, het Paradijs ligt dan, in een ieder, zijn verschiet.

09-10-2010 om 07:06 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1056 - Beste daden
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Abdullah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft
de Profeet, Allah's vrede
en zegeningen zij met hem,
horen zeggen,
'De beste daden zijn het verrichten van
de
gebeden op tijd en het goed behandelen
van je
ouders'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 155).

Beste daden,

 

De Islam getuigt, wees goed voor elkaar, in Doenja,

Alles zal, Zijn vrede bevatten, als je niet verdwaald,

In deze wereld, is een verleiding, kom niet in bekoring,

Zorg ervoor, dat je goede daden, tot het beste behoren.

 

Vrede, en zegeningen, van Allah, rust op goede daden,

Laat je dus leiden, door Allah, en niet door het kwade,

Onze geliefde Profeet Mohammed, heeft het ons vertelt,

Hoe wij onze wegen moeten bewandelen, via het gebed.

 

Dat is één van de beste daden, die wij kunnen verrichten,

Knielen voor Allah, op tijd, en met zuivere gezichten,

Ook reinheid van geest, is in ons geloof, een goede daad,

Anders wordt je gebed, zonder goede reden, niet bewaard.

 

Je ouders zijn het belangrijkste, in het leven, hier in Dien,

Zij waren het, die voor je zorgden, elke dag met plezier,

Wees goed voor je ouders, nu je zelf, zelfstandig bent,

Het zijn hele beste daden, als je deze als Moslim erkent.

 

Laat het niet alleen bij woorden, maar maak ze tot daden,

Een goede relatie met je ouders, heeft een grote waarde,

Zegeningen van Allah, dalen op je neer, met beste daden,

Voor wie liefde geeft, Allah zal in veelvoud, terug betalen.

08-10-2010 om 07:33 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1055 - Rust
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Degenen die geloven, en wier hart rust
vindt in de
gedachtenis aan Allah. Ziet
toe! in het gedenken
van Allah kunnen
de harten rust vinden.[ 13 - 28 ]

 

Rust,

 

Deze wereld, is een verwarring, voor wie niet gelooft,

Zij worden geleid door sjeitan, die hun rust verstoort,

Hen dwaasheden laat zien, wat geen werkelijkheid is,

Hun rijkdommen in het heden, is een leven van gemis.

 

Rust zullen zij nergens vinden, zij leven in grote angst,

Speciaal zij, die zeggen, ik geloof, en leven met sjeitan,

Het leven hier op aarde, is voor hen, al een ware hel,

Geen rust, omdat ze Allah vergeten, en ook het gebed.

 

Maar degenen die doen geloven, in Allah en de Qoraan,

En brengen Allah, in gedachtenis, zolang zij bestaan,

Hun harten zijn zacht, daar zal rust, en liefde heersen,

De liefde van Allah, zal in hun harten, rust doen geven.

 

Door het gedenken van Allah, zal het hart  rust vinden,

Die ware liefde uitstraalt, naar hen, die Allah beminnen,

Zij vinden elkaar, nu in Doenja, en straks in het Paradijs,

Gerustgesteld, om wat Allah, voor hen heeft voorbereid.

 

Volg ook die zachte weg, die Allah ons heeft aangeboden,

Geeft je hart rust, door in de Qoraan, en Allah te geloven,

Je hart zal een rust bevatten, die je nergens kunt vinden,

Enkel door de Genade van Allah, zal je hart verlichten.

07-10-2010 om 07:05 geschreven door Said Mondria  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1054 - Leid onze kinderen naar het licht
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De Profeet (Allah's vrede en zegeningen
zijn met hem)
heeft gezegd: "Draag jullie
kinderen het gebed op vanaf
zeven jaar
en sla hen (lichtjes, een beledigend tikje)

wanneer zij niet bidden en wanneer zij
de leeftijd van
tien bereiken en laat hen
gescheiden slapen."

(Overgeleverd door Aboe Dawoed).

 

Leid onze kinderen naar het licht,

 

Leid onze kinderen, naar het licht, van de Islaam,

Als ouders, heb je die belofte, aan Allah gedaan,

Wees lief in de opvoeding, want Allah is liefde,

Geen manier is zoeter, maak ze nooit verdrietig.

 

Leid onze kinderen, naar het licht, van de Islaam,

Met zachtheid, zodat ze gaan houden, van Allah,

Vanaf het hele prille begin, laat je ze eraan wennen,

Door een voorbeeld te geven, zonder remmingen.

 

Leid onze kinderen, naar het licht, van de Islaam,

Vanaf ongeveer hun zevende jaar, leren de Salaat,

Inshallah naar Arabische les, leren van de Qoraan,

De meisjes dan al (soms) laten wennen, met Hijaab.

 

<