NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
 Rudi & Christine wonen op de buiten te West-Vlaanderen(Belgium)..(rond Brugge die scone)
 Hebben 2 kinderen en sinds kort
Bomma & Bompa van 2 kleinkinderen..
Hebben ook een hele grote gevaarlijke hond...Gizmo onze chihuahua 1,8kg nat gemaakt..
Onze hobby's zijn zowat van alles...
waaronder ook PSP.....tuinieren...koken..
muziek..fietsen..lezen & uiteraard eten
kortom..genieten van het leven..
Groeten van Pepé & Memé

Hartelijk welkom op m'n blog
Bienvenue sur mon site
Wilkommen auf meiner website
Welcome to my site

Cyberbompa & Bomma
   Chris
Foto

Zoon Jo &

 schoondochter Freya

Foto
Dochter Jannie &  schoonzoonThijs
Foto

 Onze 2 kleinkinderen

 Mauro & Brent

Foto
Foto
Inhoud blog
 • Al Stewart
 • Vispannetje met melkpatatten & salade
 • Arm met onderhuidse bloedingen(purpura)
 • Rozijnenbrood met Spaanse kruidensalami...
 • Zwanworsten met witte boterham
  Foto

  Ons lief klein Crapuleke....Lag ik daar maar...
  Foto
  BesteBloggers
  BlogSociety

  Categorieën
 • Crea's Rudietje (128)
 • Dieren (350)
 • Dranken (120)
 • Film (535)
 • Fotografie (604)
 • G+ (0)
 • Gezondheid (406)
 • Koken (1167)
 • Lessen leden (17)
 • Mails(alle) (109)
 • Mode (269)
 • Moppen (105)
 • Muziek (682)
 • Nieuws (1490)
 • Ons tuintje (611)
 • PPS Rudietje (28)
 • Sport (659)
 • Wetenschap (323)
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  alfie
  blog.seniorennet.be/alfie

  SEO-PING

  Sluffertjes_creations

   photo Arm met onderhuidse bloedingen groot_zpsquocnvb8.jpg
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Landkaartje
  .

  ...

  .


  Het landkaartje (Araschnia levana) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders.

  De onderkant van de vleugels is een netwerk van lijnen en daar dankt deze vlinder zijn naam aan.

  Het landkaartje komt in grote delen van Europa algemeen voor en heeft als leefgebied de bossen, tuinen, en bosranden. De waardplant van de rupsen is de brandnetel.


  Bijzonder aan deze vlinder is dat er twee vormen zijn. De eerste generatie in het voorjaar is oranjerood met zwarte vlekken terwijl de zomergeneratie zwart is met een witte band. De verschillende vormen had Carolus Linnaeus in 1758 als twee verschillende soorten beschreven. De voorjaarsvorm als Papilio levana en de zomervorm als Papilio prorsa. Het seizoendimorfisme wordt veroorzaakt door de diapauze die de overwinterende poppen van de voorjaarsvorm ondergaan.

  De vlinder vliegt van zeeniveau tot 1500 meter. De vliegtijd is van mei tot en met oktober.

  Zomervorm  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Icarusblauwtje


  .

  .

  ...


  Het icarusblauwtje (Polyommatus icarus) is een dagvlinder uit de familie Lycaenidae, de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. Een flink deel van de vrouwtjes zijn van boven bruingekleurd met oranje vlekjes. Daardoor worden deze vrouwtjes soms aangezien voor bruin blauwtjes.


  Het icarusblauwtje komt algemeen voor in heel Europa, op droge schrale graslanden tot matig vochtige steppe. Ook in Nederland en België is de vlinder zeer algemeen. In 2005 is de soort voor het eerst ook in Noord-Amerika gevonden, in de buurt van Mirabel in de Canadese Provincie Québec.


  De vliegtijd is van april tot en met oktober. De rups overwintert.

  Waarnemingen van feitelijke ei-afzetting zijn vrij spaarzaam. De eitjes worden tussen de bovenste bladeren op de jonge nog niet bloeiende planten van gewone rolklaver afgezet.


  De rupsen worden gevonden op diverse planten uit de Vlinderbloemenfamilie als sikkelklaver (Medicago falcata), hopklaver (Medicago lupulina), kleine klaver (Trifolium dubium), gewone rolklaver (Lotus corniculatus), moerasrolklaver (Lotus uliginosus), paardenhoefklaver (Hippocrepis comosa), Coronilla varia, kattendoorn (Ononis spinosa) en kruipend stalkruid (Ononis repens). De jonge rupsen mineren


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klein & Groot Koolwitje
  .

  ...

  .
  Klein koolwitje  Het klein koolwitje of knollenwitje (Pieris rapae) is een dagvlinder uit de familie witjes (Pieridae
  ).

  Het klein koolwitje komt in grote delen van Europa voor, maar ook in Noord-Afrika, Azië en Japan en is een exoot in Noord-Amerika en Australië. De vlinder vliegt van zeeniveau tot 3000 meter in berggebied. Het stelt geen specifieke eisen aan zijn omgeving en kan daarom overal worden aangetroffen waar de waardplanten groeien.

  Onder de waardplanten van het klein koolwitje bevinden zich verscheiden koolsoorten, vandaar ook de naam. Door kwekers van koolsoorten wordt de rups algemeen als een plaagdier gezien. Meer specifiek zijn de waardplanten: De Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae), , de Resedafamilie (Resedaceae), de kappertjesplant (Capparis spinosa), de Oostindische kers en andere (Tropaeolaceae) en enkele soorten uit de Amarantenfamilie (Chenopodiaceae) zoals vooral Meldes (Atriplex).

  De vlinder legt één tot hooguit drie eieren per plant op de onder- of bovenkant van het blad, mede hierdoor leven de rupsen vaak solitair. Er zijn 3 tot 4 generaties per jaar. De eerste generatie vliegt tot eind juni. De tweede en de derde generatie overlappen elkaar en vliegen van eind juni tot eind september. Soms is er ook nog een vierde generatie.

  De vlinder overwintert als pop, vaak relatief laag bij de grond (1-3 meter) en regelmatig aan niet-natuurlijke voorwerpen (muren, hekwerk, tuinmeubels etc). De vliegtijd is van maart tot en met oktober, maar de vlinder wordt op de Canarische Eilanden het hele jaar door waargenomen.

  De rups zit vaak langs een nerf of bladrand van kruisbloemigen, maar vanaf het derde stadium leeft deze meestal in het hart van de koolplant.

  Groot koolwitje  Het groot koolwitje (Pieris brassicae) is een dagvlinder uit de familie Pieridae, de witjes en heeft een spanwijdte 60-70 millimeter. De generaties verschillen van elkaar doordat de eerste generatie vrouwtjes twee duidelijk zwarte stippen heeft, terwijl die bij de tweede generatie zijn versmolten tot een zwarte band op de voorvleugel. De mannetjes van de eerste generatie hebben een donkere vleugeltip en twee grijze stippen en bij de tweede generatie zijn die twee stippen zwart.

  Het groot koolwitje komt in grote delen van het Palearctisch gebied voor. De vlinder stelt geen specifieke eisen aan zijn leefgebied. Het groot koolwitje vliegt van zeeniveau tot 2600 meter hoogte in berggebied.

  De vlinder overwintert als pop en heeft 2 tot 3 generaties per jaar. De vliegtijd is van maart tot en met oktober. De vlinder heeft een temperatuur van minimaal rond de vijftien graden nodig. In het zuiden van het Iberisch schiereiland gaat het groot koolwitje ook in de zomer in diapauze. Opmerkelijk genoeg is dit fenomeen nergens anders waargenomen.

  De vlinder legt haar eitjes in groepjes op de onderkant van de bladeren van onder andere kruisbloemigen zoals Boerenkool en Spruitkool.  De rupsen kunnen een ware plaag vormen bij de teelt van kool. In korte tijd kunnen ze door hun vraat veel schade toebrengen. De rups weert zich tegen vijanden door uit de koolplanten zwavel in zijn lichaam op te slaan in de vorm van glucosinolaten. Deze verbindingen zijn niet schadelijk voor de plant, maar veranderen in vervelende en/of gevaarlijke vluchtige stoffen als een rups aan de plant eet.
  De rupsen kunnen geparasiteerd worden door de sluipwesp Apanteles glomeratus, die haar eitjes in de rups afzet, waardoor het nageslacht verzekerd is van een flink lunchpakket. De larven eten de rups van binnenuit op.

  Een ander, minuscuul sluipwespje (de slechts 0,5mm kleine Trichogramma brassicae) herkent een geurstof die mannetjes van het koolwitje op zojuist bevruchte vrouwtjes achterlaten en lift dan op de vrouwtjesvlinder mee totdat deze haar eitjes legt. Vervolgens stapt het wespje af en legt haar eigen eitjes weer in die van de vlinder. Na circa tien dagen komen in plaats van kleine rupsjes dan nieuwe sluipwespjes uit de eitjes gekropen. Dit gegeven biedt ook perspectieven voor biologische bestrijding van de rupsen.
  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dagpauwoog

   

  .

  ...

  .

  De dagpauwoog (Aglais io, vroeger: Inachis io) is een middelgrote dagvlinder uit de familie Nymphalidae en de onderfamilie aurelia's (Nymphalinae).

  De dagpauwoog is een van de bontst gekleurde en bekendste soorten vlinders in Europa. De soort komt binnen Europa algemeen voor in de gematigde zones en ontbreekt in het uiterste noorden en zuiden. Ook in de gematigde gebieden van Azië vinden we de soort tot in Japan. Het grote verspreidingsgebied is onder meer te verklaren doordat de belangrijkste voedselplant, de brandnetel, zoveel voorkomt. In België en Nederland is de dagpauwoog overal algemeen.

  De dagpauwoog is hier niet te verwarren met andere vlinders vanwege de grootte, de oranjerode vleugels en de karakteristieke oogvlek op de bovenzijde van iedere vleugel. De onderzijde is juist goed gecamoufleerd door donkerbruine kleuren en donkere strepen.

  De dagpauwoog is goed onderzocht waardoor er veel bekend is over de levenswijze, de voortplanting en de ontwikkeling van de vlinder. Het is een van de soorten die als volwassen vlinder overwintert en 's winters kan worden aangetroffen in huizen.  De dagpauwoog is een palearctische soort die voorkomt in grote delen van Europa en oostwaarts in Azië voorkomt tot in Japan. In zuidelijk en zuidoostelijk Azië ontbreekt de soort.

  Binnen Europa heeft de soort zijn noordgrens in het zuiden van Scandinavië omdat het ten noorden hiervan te koud is. In het zuiden van Europa ontbreekt de soort rond het Middellandse Zeegebied. In Groot-Brittannië is de dagpauwoog met name in het zuidelijke deel te vinden en wordt deze naarmate men noordelijker komt, zeldzamer. In Ierland komt de soort wel algemeen voor.

  De vlinder heeft geen echte voorkeur voor een bepaald leefgebied, als het maar zonnig is en er bloemen zijn om nectar uit te zuigen. Daarom is de soort vooral te vinden in bloemrijke graslanden, maar ook tuinen worden veel bezocht, vooral als er planten als vlinderstruik in staan. Waar andere vlindersoorten in hun verspreiding in sterke mate beperkt worden door het voorkomen van de waardplanten waarop de rupsen leven, geldt dat veel minder voor de dagpauwoog. De brandnetels waarop de rupsen leven komen namelijk zeer algemeen voor in vochtige, beschaduwde milieus. De vlinder kan zich ontwikkelen in slecht onderhouden tuinen, slootkanten, industrieterreinen, braakliggende stukken grond, bosranden, vuilstortplaatsen, tuinen, parken, wegbermen, spoordijken en vele andere door de mens geschapen biotopen.

  De dagpauwoog is een standvlinder maar kan nieuwe gebieden snel koloniseren. De soort kan tot tientallen kilometers zwerven, waarbij de dieren vooral met de wind mee worden gevoerd en niet gericht trekken zoals bijvoorbeeld de atalanta. Soms komen grote aantallen door de wind meegevoerde exemplaren voor, zoals in het jaar 1995 het geval was in Nederland. Ook de algemene verspreiding van de voedselplanten draagt ertoe bij dat de soort in een gunstig jaar enorm in aantal kan toenemen; dan zijn er drie generaties mogelijk en leggen de vrouwtjes tot 1000 eitjes.

  In België en Nederland is de soort van de vroege lente tot in de herfst vrijwel overal te vinden, ook in hoger gelegen delen van de Ardennen en alle Waddeneilanden


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brandweer redt geit van dak

  .

  ...

  .

   @Hans Verbeke.

   De brandweer van Poperinge heeft een opmerkelijke reddingsoperatie achter de rug. Ze werden opgeroepen naar Westvleteren (Vleteren) om een geit van een dak te redden.

  Een nacht lang deden Cindy Carrein en haar kinderen in Westvleteren geen oog dicht. Oorzaak: een ontsnapte geit die op het dak was geklommen van hun woning. Dat gebeurde toen het gezin de geit wou vangen nadat het dier door een openstaand poortje hun tuin was binnengeglipt. In het nauw gedreven zag het dier geen andere uitweg dan via een houtstapel op een lager gelegen dak van het huis te springen. Uiteindelijk belandde het helemaal in de nok, zo'n zes meter hoog. Cindy en haar kinderen dachten dat de geit wel vanzelf weer naar beneden zou komen maar dat gebeurde niet. De brandweer van Poperinge bracht 's morgens redding.


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vogels op de Highlandgames

  .

  ...

  .

  De valk vloog er vrij rond,

  de andere vogels zoals de gier

  &

   uil wijselijk niet

  ...


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Teek

  .

  ...

  .


  Teken (Ixodida) vormen een orde van geleedpotige parasieten die behoren tot de klasse der spinachtigen. Samen met de mijten vormen zij de onderklasse der Acarina. Teken zijn nauw verwant aan de mijten, maar de precieze relatie is onduidelijk. Teken leven van het bloed van gewervelde dieren: ze bijten zich vast in de huid en laten zich na een bloedmaaltijd, die enige uren tot dagen duurt, weer vallen.

  Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen, ze worden daarom een vector genoemd. Na de steekmuggen zijn teken de belangrijkste verspreiders van pathogenen . Tekenbeten zijn meestal niet pijnlijk en worden vaak alleen opgemerkt doordat men de teek in de huid ziet zitten. Het dier waarop de teek leeft, wordt gastheer genoemd. Bekende gastheren van teken zijn vogels, reptielen en verschillende zoogdieren. De bekendste Europese teek, die tevens een overbrenger is van de lymeziekte en van de FSME, is de schapenteek (Ixodes ricinus).  Verspreiding

  Teken zijn kosmopoliet, ze komen wereldwijd voor. In Nederland en België kent men een tiental soorten teken, die deels zeer gespecialiseerd zijn in het bloed van bepaalde diersoorten, bijvoorbeeld vleermuizen, woelratten en oeverzwaluwen. In Nederland en België komen teken vooral voor in landelijke gebieden met bossen en struikgewas, o.a. in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Drenthe, Overijssel, Noordoost-Groningen, de Kempen en de Ardennen. Ixodes -teken zijn gevoelig voor uitdroging en komen het meest voor op plaatsen waar een wat vochtige bodem bestaat, b.v. door een dikke strooisellaag.  Hoe voorkom ik een tekenbeet?  U kunt op een aantal manieren de kans op een beet van een teek verminderen.

  1. Vermijd zo mogelijk dichte begroeiing en struikgewas, want hier bevinden zich de teken meestal voordat ze vallen en of zich hechten aan mens of dier. Blijf zoveel mogelijk op de paden.

  2. Bedek de huid goed tijdens wandelingen of werk op plaatsen waar teken kunnen voorkomen: draag een lange broek en kleren met lange mouwen en gesloten schoenen. Steek uw broek eventueel in uw sokken. Dat is geen garantie dat u geen tekenbeet oploopt, maar maakt de kans wel kleiner. Draag bij voorkeur lichtgekleurde kleren: op een lichte kleur broek ziet u de teek beter.

  3. Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen daarom een pet dragen als extra bescherming.

  4. Kampeer liever niet aan de bosrand, niet langs de omzoming van de camping.

  5. Smeer de onbedekte huid in met een anti-insectenmiddel met 30-50% DEET. Let wel, die bieden slechts enkele uren bescherming. Wees extra voorzichtig bij kinderen en gebruik bij hen enkel een product met maximaal 20% DEET. Lees aandachtig de bijsluiter.

  6. Spuit sokken, schoenen en broek eventueel in met een DEET of Permethrine-kledingsspray.

  7. Draag eventueel geïmpregneerde broeken met permitrine (verkijgbaar bij gespecialiseerde outdoorzaken).

  Controleer na een uitstapje in bos en natuur uw lichaam en uw kleding op teken. Controleer ook op de moeilijk zichtbare plekken. Treft u een teek aan, verwijder ze dan zo snel mogelijk.

  Preventie bij huisdieren
  Het is van belang ook uw huisdier regelmatig te controleren op teken. In elk geval na een verblijf in de natuur. Voorkeursplaatsen zijn vooral rond of in de oren, onder de staart, tussen de poten, buik, kop en nek en tussen de tenen. Treft u een teek aan dan dient deze op dezelfde manier als bij mensen verwijderd te worden.

  Er zijn diverse middelen in de handel om uw dier preventief te behandelen tegen tekenbeten. Informeer hiervoor bij een dierenspeciaalzaak of bij uw dierenarts.
  De controle op uw huisdier is van belang voor uzelf en uw huisgenoten. Via hond of kat kunnen teken overlopen op mensen. Bovendien kunnen ook de dieren zelf ziek worden door een tekenbeet.  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze hond was te dik om te lopen. Zo fit is hij nu na dieet

  .

  ...

  .

  Karen van Eycken...'Chips' was redelijk uitgezet © One tail at a time.

  Dit is de Beagle genaamd 'Chips' een jaar geleden. Hij was zo dik dat hij amper kon lopen. Er zat niets anders op dan hem naar de dierenkliniek te brengen voor een behandeling. Daar voltrok zich een geweldige metamorfose.

  'Chips' woog 38 kg toen er aan de alarmbel getrokken werd. Heel de dag lang was hij een echte 'couch potato'. Bewegen kon hij nog amper en hij had veel pijntjes waardoor hij vaak slecht geluimd was. Je zou voor minder natuurlijk.

  Het bejaarde baasje van de achtjarige hond leed aan dementie en nam het niet zo nauw met de voeding van de viervoeter.  Tijd voor verandering! Met een wagentje werd hij in januari de dierenkliniek van Chicago binnengerold. Daar volgde de viervoeter een streng dieet en moest hij weer beetje bij beetje meer gaan bewegen. De resultaten bleven niet uit. Nauwelijks een half jaar later weegt hij 18 kg lichter. Een fantastische realisatie, al mogen er nog steeds een paar kilo's af.

  'Chips' doet weer alles wat hij lang niet meer kon zoals rennen, zwemmen en achter de eekhoorntjes zitten. Zijn energiepeil is opnieuw als dat van een jong veulen. Nu zoekt men voor de afgeslankte en 'happy' Beagle een adoptiefamilie.

  Een gelukkige en fitte Beagle na zijn streng dieet. © Instagram.


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste zoogdier uitgestorven door klimaatverandering

  .

  ...

  .

  Navin Bhagwat...De Bramble Cay-mozaïekstaartrat.  © Ian Bell / Queensland Department of Environment and Heritage Protection.

  Australische wetenschappers hebben de eerste zoogdiersoort ontdekt die is uitgestorven als gevolg van klimaatveranderingen veroorzaakt door de mens. Dat vertelt Luke Leung, wetenschapper aan de universiteit van Queensland aan de New York Times. Van de Bramble Cay-mozaïekstaartrat is namelijk geen spoor meer te vinden.

  De rat kwam alleen voor op een eilandje in het Groot Barrièrerif ten noordoosten van Australië. De soort werd zo genoemd door het mozaïekpatroon op hun staart.

  Volgens Leung heeft de rat het onderspit moeten delven door een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Hierdoor kromp het eiland steeds meer in het afgelopen decennium, waardoor de rat uiteindelijk geen woonruimte meer over had. Ook had het zoute zeewater de planten en plantgroei en begroeiing op het eiland dusdanig beschadigd dat de mozaïekstaartrat niets meer te eten had.

  Andere diersoorten

  De vraag is nu of er na de Bramble Cay-mozaïekstaartrat nog meer zoogdieren gevaar lopen door klimaatverandering. Martijn van de Pol, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, noemt drie manieren waarop klimaatverandering invloed heeft op de grootte van bepaalde dierpopulaties.

  "Allereerst heeft het invloed op mogelijke leefgebieden van dieren. Als het ergens te warm of te koud wordt, dan moeten ze verhuizen. Als dit niet mogelijk is, staan ze voor een probleem. Ook heeft het een invloed op seizoenen, waardoor bijvoorbeeld de winterslaap van bepaalde dieren wordt verpest. Als laatste kan de lichaamsgrootte van dieren veranderen door een ander klimaat, wat ook nadelige gevolgen kan hebben."

  IJsberen en olifanten

  © WWF US / Elisabeth Kruger.

  Dylan de Gruijl, woordvoerder van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds, noemt vooral ijsberen en olifanten als voorbeelden van zoogdieren die door klimaatverandering worden bedreigd. "Door opwarming van de aarde verliest de ijsbeer snel zijn woon- en jachtgebied. Het ijs smelt onder ze weg."

  "Olifanten zijn op hun beurt sterk afhankelijk van de regen. Ze volgen de buien naar drinkbronnen en gezonde planten die ze kunnen eten. Maar door klimaatverandering blijven de buien uit, waardoor de dieren niet op de goede plek terecht komen."

  Klimaatverandering moet wel in de meeste gevallen gezien worden als een probleem dat bovenop een ander groot probleem komt. "Door het aanleggen van wegen, kappen van bomen en mijnbouw zijn de potentiële woongebieden van dieren al genoeg beperkt. Klimaatverandering maakt die gebieden alleen nog maar kleiner."

  Hoop

  Maar er is nog hoop voor de mozaïekstaartrat. Van de Pol wijst op de kans dat de rat nog leeft. "Er zijn genoeg voorbeelden aan te wijzen van diersoorten waarvan was verondersteld dat ze uitgestorven waren, maar die later alsnog terug werden gevonden. Sommige dieren zijn gewoon heel moeilijk te vinden."

  Zeven zoogdieren op het punt van uitsterven

  Zeven zoogdiersoorten zijn volgens het Wereld Natuur Fonds "critically endangered". Dit houdt in dat de kans extreem hoog is dat zij uitsterven. 

  1. Amoerpanter
  2. Zwarte neushoorn
  3. Berggorilla
  4. Manis (Pangolin)
  5. Saola (Aziatische eenhoorn)
  6. Zuid-Chinese tijger
  7. Sumatraanse olifant

  Een amoerpanter © naturepl.com Lynn M. Stone WWF.
  De manis © anp.
  Een saola © Silviculture / Wikimedia Commons.

  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met deze simpele truc blijven spinnen weg uit je huis

  .

  ...

  .

  © thinkstock...Timon Van  Mechelen...

  Bang van spinnen?

  Dan ben je niet alleen, want ongeveer 1 op 5 vrouwen en 1 op 10 mannen loopt het liefst zo snel mogelijk weg bij het zien van een harige achtpoot. Maar gelukkig is er een oplossing. Met dit simpele recept willen de spinnen geen stap meer in je huis zetten. Dat we dit niet eerder ontdekt hebben!

  Blijkbaar, kunnen spinnen de geur van pepermuntolie niet luchten. Vul dus een verstuiver met water en meng daar 20 druppels pepermuntolie doorheen. Schud het mengsel gedurende een minuut en spray er dan maar op los. Laat geen hoekje en scheurtje onbedekt.

  Voor een nog sterker effect, kun je de pepermuntolie ook puur op wattenschijfjes deppen en die op verschillende plaatsen doorheen je huis leggen. Natuurlijk blijft de geur van pepermuntolie geen maanden hangen. Herhaal dit dus één tot twee keer per week, wil je dat de spinnen wegblijven.


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pad in de tuin...

  .

  ...

  .

  Dames,

  heb van jullie gedroomd,

  oh wat waren jullie schoon,

  toen kreeg ik van mijn prinses

  een schop

  &

  kon ik verder grollen

  in alle schoonheid

  ...


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huisvlieg

  .

  ...

  .


  De huisvlieg of kamervlieg (Musca domestica) is een tweevleugelig insect dat behoort tot de familie echte vliegen (Muscidae). De huisvlieg is een van de bekendste soorten vliegen en door het kosmopolitische voorkomen wellicht ook een van de bekendste insecten.

  Iedere vlieg kan per ongeluk een huis binnenvliegen maar de naam huisvlieg is gebonden aan de soort Musca domestica, die in dit artikel beschreven wordt. De wetenschappelijke naam betekent vrij vertaald cultuurvolgende vlieg. De huisvlieg is van de meeste andere vliegen te onderscheiden door de relatief grote lichaamslengte en de drie donkere lengtestrepen op de bovenzijde van het borststuk. Een soort die gemakkelijk verward wordt met de huisvlieg is de kleine kamervlieg (Fannia canicularis), deze soort blijft echter kleiner. Andere soorten vliegen die met de huisvlieg verward kunnen worden, zijn beschreven onder het kopje onderscheid met andere soorten.

  De huisvlieg is een modelorganisme dat op grote schaal wordt gebruikt als proefdier. Hierdoor zijn de uiterlijke kenmerken en daarnaast de levenswijze en ontwikkeling uitvoerig beschreven.
  Bij laboratoriumproeven met betrekking tot bijvoorbeeld genetica is het belangrijk om de kleinste verschillen tussen de verschillende exemplaren te beschrijven. Hierdoor heeft zelfs het kleinste haartje op het lichaam een aparte naam. Ook de ontwikkelingstijd is zo nauwkeurig in kaart gebracht dat het aantreffen van een aantal bepaalde ontwikkelingsstadia van de vlieg door forensische opsporing als bewijsmateriaal kan dienen in rechtszaken.  De huisvlieg komt over vrijwel de gehele wereld voor, maar is in drogere of koudere gebieden wel afhankelijk van de mens om zich te kunnen handhaven. De vlieg is dan ook net als muizen en ratten een typische cultuurvolger. Men ziet de huisvlieg vaak in de buurt van afval of vee. Vaak treft men daar ook hun larven, de maden, in groten getale aan.

  Men vermoedt dat het oorspronkelijk leefgebied van huisvliegen het zuidelijke palearctisch gebied was, en dan met name Noordoost-Afrika en het Midden-Oosten. In de voetsporen van de mens heeft de vlieg zich over vrijwel de gehele wereld verspreid. Alleen in heel droge gebieden zoals woestijnen en heel koude gebieden zoals de polen komen geen huisvliegen voor.

  De huisvlieg is een vrij klein insect en bereikt een lichaamslengte van 6 tot 8 millimeter.  De mannetjes blijven gemiddeld wat kleiner dan de vrouwtjes. Het lichaam van de huisvlieg is net als alle insecten ingedeeld in drie hoofdsegmenten, de kop of cephalon, het borststuk of thorax en het achterlijf of abdomen. Deze segmenten zijn zelf ook weer onderverdeeld in deelsegmenten en dragen verschillende aanhangsels. De kop draagt de gespecialiseerde zintuiglijke organen en de monddelen, het borststuk draagt drie paar poten en één paar vleugels. Het achterste vleugelpaar is net als alle tweevleugeligen omgevormd tot een paar kleine stompjes die de halters worden genoemd. Ze vervullen een functie als evenwichtsorgaan. Dankzij dit tot 'gyroscoop' omgebouwde vleugelpaar is de huisvlieg een zeer behendige vlieger.

  De huisvlieg is overwegend zwart van kleur. De bovenzijde van het achterste deel van zowel de kop als het borststuk zijn zwart, terwijl het borststuk lichtere lengtestrepen aan de bovenzijde heeft. Ook uitsteeksels zoals antennes en poten zijn zwart van kleur en hetzelfde geldt voor de lichaamsbeharing. De uiteinden van de poten of tarsen zijn lichter tot geel van kleur.

  De grote ogen en het achterlijf van de vlieg zijn niet zwart en hieraan is de huisvlieg van veel andere vliegen te onderscheiden. De ogen zijn duidelijk roodbruin van kleur, het achterlijf is grotendeels geelbruin met uitzondering van een brede band aan het midden van de bovenzijde, die donkerbruin tot zwart van kleur is. Opvallend zijn de lichtere plekjes aan de vleugelbasis, kleine flapjes die calyptra worden genoemd.

  Paring van de huisvlieg, mannetje links. De ogen van mannetjes komen vrijwel samen aan de bovenzijde, bij vrouwtjes liggen ze duidelijk uit elkaar
  Paring

  Als de vlieg uit de pop kruipt duurt het ongeveer drie dagen voordat de vlieg kan paren. De paring vindt altijd op een vaste ondergrond plaats en nooit in de lucht. De paring van de vlieg verloopt altijd volgens een vast voorspel. Het mannetje immobiliseert hierbij een vrouwtje door haar met zijn poten tegen de grond te drukken. Vervolgens brengt hij zijn stempel-achtige zuigsnuit tussen haar ogen. Na dit voorspel brengt het vrouwtje haar legbuis in de geslachtsopening van het mannetje. Hierin bevindt zich het mannelijke geslachtsorgaan zodat het mannetje haar kan bevruchten.

   Ei

  Het vrouwtje legt haar eitjes in strohoudende mest, afval, dode dieren, compost of rottende voedingsmiddelen. Het ei is sterk langwerpig van vorm en heeft een lengte van ongeveer 1,2 millimeter, het ei is wit van kleur. Het vrouwtje kan in totaal meer dan 900 eitjes produceren die in kleinere groepjes worden afgezet.De eitjes komen na twaalf tot 36 uur uit waarbij de larven van de vliegen tevoorschijn komen. Omdat de vrouwtjes van verschillende exemplaren vaak eitjes afzetten op hetzelfde substraat, kunnen zich enorme aantallen maden ontwikkelen. Onder warme omstandigheden kunnen de eitjes al na acht uur uitkomen De eitjes moeten permanent vochtig blijven tijdens de embryonale ontwikkeling, anders komen ze niet uit.


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Baby panda geboren in Pairi Daiza

  .

  ...

  .

  Het beestje is ondertussen een dag oud en krijgt melk toegediend van de verzorgers. Het dierenpark laat weten dat de panda een beetje vermagerd is, maar dat komt omdat de ontlasting in werking is getreden. In afwachting van een beslissing uit China, heeft de babypanda een voorlopige naam gekregen: baby P. Kwestie van het niet te moeilijk te maken.

  Bron Pairi Daiza

  © Pairi Daiza - Benoit Bouchez.

  In dierenpark Pairi Daiza is een reuzenpanda geboren. Het welpje is een mannetje, meldt het dierenpark op Facebook. Moeder en baby stellen het goed. De geboorte is het resultaat van het lange werk van een team dat de afgelopen 48 uur de situatie nauwlettend in de gaten heeft gehouden

  ...

  Dinsdagavond merkten de verzorgers op dat de hormonen die voorafgaan aan zwangerschap sterk aanwezig waren en dat het progesteronniveau gedaald was. Afgelopen nacht was het dan zover. Hao Hao kreeg weeën om 23 uur en om 2.02 uur werd het jong geboren.

  Xing Hui en Hao Hao in Pairi Daiza.

  © belga.

   
  Hao Hao nam haar eerste welp meteen in de bek, een teken dat ze het diertje aanvaardt...Tim Bouts 

  Het diertje is een flinke welp van 171 gram. Ter vergelijking: het gemiddelde gewicht van een pandawelp is een  Het diertje is een flinke welp van 171 gram. Ter vergelijking: het gemiddelde gewicht van een pandawelp is een honderdtal gram. 

  Dubbele kunstmatige inseminatie

  Pairi Daiza diende het dossier voor de opvang van een koppel reuzenpanda's in op 15 augustus 2008. De panda's, vrouwtje Hao Hao en mannetje Xing Hui, kwamen aan op 23 februari 2014. Ze blijven vijftien jaar in het park.

  "China stelde drie koppels voor", aldus Eric Domb. "We hebben de verantwoordelijken van onze onderzoekscentra laten kiezen welk van de drie naar het park kwam. Wat we toen wel niet wisten was dat de moeder van Hao Hao negen kleintjes had gekregen."

  De babypanda werd verwekt via een dubbele kunstmatige inseminatie uitgevoerd met het sperma van Xing Hui. Het delicate proces werd begeleid door een Chinese dierenarts en de faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent. In mei doken de eerste tekenen van zwangerschap op, maar het was nog onzeker of er een baby in aantocht was. 


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Stonede' schapen richten ravage aan na eten van cannabisplanten

  .

  ...

  .

  IBT...© thinkstock.

  In een dorpje in Wales zijn enkele schapen op hol geslagen nadat ze hadden gegeten van afval van een cannabisplantage dat gesluikstort was in het dorpje Rhydypandy dichtbij Swansea.

  Het cannabisafval werd verwijderd nadat het vermoeden ontstond dat de schapen van de cannabis gegeten zouden hebben. De dieren richtten schade aan in het nabijgelegen dorpje Craig Cefn Parc waar  ze inbraken in woningen en voor rijdende auto's inliepen. Enkele schapen kwamen daarbij om het leven.

  "Ze komen in de tuinen van de mensen en één schaap ging zelfs een bungalow binnen en liet een rommeltje achter in de slaapkamer," vertelde gemeenteraadslid Ioan Richard aan de lokale South Wales Evening Post. "Ik durf er niet over na te denken wat er gebeurt als ze cannabisplanten eten - we zouden een uitbraak kunnen hebben van psychotische schapen die het dorp op stelten zetten. Ik heb de gemeenteraadsleden gezegd dat dit zeker eerst aan de politie moet gemeld worden vooraleer er enig bewijs wordt verwijderd van wat lijkt op de gedumpte resten van een cannabisplantage."

  De politie is nog op zoek naar de eigenaars van de cannabisplanten.


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lieveheersbeestjes zijn veel minder lief dan je denkt

  .

  ...

  .

  Schattig, die kleine gestippelde kevertjes die je moeiteloos over je hand kan laten kruipen. We zijn dol op lieveheersbeestjes, niet in het minst omdat ze mooi zijn om naar te kijken én massaal bladluizen verorberen. Uit een 'The Truth About Animals'-reportage van BBC blijkt echter dat ze veel minder lief zijn dan je denkt. Ooit gedacht dat piempampoentjes of pieternelletjes, zoals ze in het Vlaams ook wel worden genoemd, door ziekte geteisterde, seksverslaafde kannibalen zouden zijn?

                                   © thinkstock.

  Lieveheersbeestjes (Coccinellidae) komen voor in veel vormen en kleuren. In België en Nederland zijn een zestigtal soorten gekend, met als bekendste uiteraard de rode met zwarte stippen.

  De kevers hebben een gevarieerd dieet. Sommige soorten eten alleen planten, terwijl andere een voorliefde hebben voor schimmels. Insecten staan echter ook heel vaak op het menu, zoals bladluizen en hun larven.  Seksverslaafd
  Pieternelletjes leggen hun eieren graag strategisch in de buurt van een bladluizenkolonie die nog in een vroeg stadium zit. Uit onderzoek met tweestippelige lieverheersbeestjes blijkt dat de vrouwtjes allesbehalve monogaam zijn. Zo worden eitjes vaak bevrucht door minstens drie verschillende mannetjes.

   


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze halsband geeft je kat een mensenstem

  .

  ...

  .

  © Temptation.

  Bij die van ons is het simpel: als ze miauwt, is dat ofwel omdat ze eten wil of omdat ze buiten wil. Toch vond iemand  het nodig een halsband te maken die je kat met een menselijke stem laat spreken.

  Met een microfoon, een luidsprekertje, Bluetooth-technologie en WiFi wordt het gemiauw van je poes in spraak omgezet. Dolletjes.

  Het initiatief komt van het Londense reclamebureau, dat belooft dat je voor het eerst de diepste roerselen van je kat zal kennen.  "We zijn gefascineerd door katten en daarom hebben we ons voorgenomen ze beter te leren kennen", stelt directeur Pete Simmons van Temptations,

  het bedrijf dat de halsbanden gaat produceren.

  "Door onderzoek hebben we geleerd dat het miauwen van een volwassen kat haar manier is om te communiceren met mensen. Door dit toestel kunnen we kunnen we de verstandhouding tussen mens en kat verbeteren", stelt hij in AdWeek.

  De halsband neemt het miauwen van de kat op, analyseert dat en gebruikt dan een programma dat de boodschap omzet in een menselijke stem. Met de bijgeleverde app kan je een mensenstem kiezen.

  Vorige week werd de halsband gelanceerd in de Verenigde Staten en in Nieuw-Zeeland. Hier vind je meer informatie. Meer pratende katten vind je hier.


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slakken in de tuin

  .

  ...

  .

  Liefde kan toch mooi zijn hé!!!

  ...

  Moest gij zo vlug in de tuin werken

  als deze slakken

   neem ik een andere vent

  zei vrouwlief

  ...

  Slavendrijver was mijn antwoord

  &

  kijk waar je loopt, want ik heb iets

  horen kraken

  ...


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Oudste hond ter wereld' sterft in haar mand

  .

  ...

  .

  ANP...

  Maggie, vermoedelijk de oudste hond ter wereld, is niet meer. De Australische herder is op dertigjarige leeftijd in haar vertrouwde mand overleden.

  Baasje Brian McLaren, een melkveehouder in het Australische plekje Woolsthorpe, gaf in 'The Weekly Times' mee dat het dier overleden was. Dat blad wijdde eind vorig jaar nog een groot artikel aan de bejaarde teef. Hoewel ze blind en doof was, maakte ze tot vorige week nog dagelijks een ommetje.

  Verdrietig
  "Maggie was dertig, maar wandelde nog geregeld van de melkschuur naar het kantoor. Onderweg gromde ze naar de katten en zo. Maar de laatste dagen ging ze ineens hard achteruit. Gisteren, toen ik naar huis ging om te lunchen, zei ik het al: ze heeft niet lang meer. Ik ben verdrietig maar ook blij dat ze op deze manier heengegaan is", zei McLaren.

  Maggie, die in mensenjaren omgerekend twee eeuwen geleefd heeft, zal niet in het Guinness Book of Records komen. McLaren is de geboortepapieren kwijtgeraakt en weet alleen nog dat ze als puppy kwam toen zijn zoon net vier was geworden. Die is nu 34. Bluey, ook een Australische hond, blijft daarom officieel de oudste: 29 jaar en vijf maanden.


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salamander in the house

  .

  ...

  .

  Ben wegbewijzering aan het maken

  voor de beestjes die onze garage verkennen

  ...

  Muggen, bruine kikkers, padden

  &

  salamanders komen graag een kijkje nemen,

  deze keer was het een salamander die als

  fotomodel zijn kuren toonde

  ...


  Categorie:Dieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bruine kikkers in de tuin

  .

  ...

  .

  Wat doet die lange smalle hier

  voelde je die 2 bruine kikkers denken,

  ik ga niet wijken voor die smalle,

  ik ook niet dacht die andere

  ...

  Wrijf maar in jullie poten dat

  de smalle jullie heeft zien zitten

  in het donker zei ik

  ...

  Bwaaah bwaah riepen ze nog,

  't is toch maar een raren zulle

  die smalle met zijn flaporen,

  't is groen licht,

  geef maar gaze

  of

  zijn jullie kleurenblind misschien

  riep ik terug

  ...


  Categorie:Dieren  Tekstgrootte aanpassen?
  Klik op + of -

  BLOG ZOOM
  Al Stewart
  The year of the cat


  Foto  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


   photo G banner 200 op 70_zpsuyqs269t.jpg  Blogvrienden
 • Roland
 • Sylvia
 • Willy's moppentrommel &pps
 • Francis
 • Leen
 • Marijke
 • Jos
 • Foefelen bij Willy
 • Jan('t groene hart)
 • Petross

  Mijn favorieten 1
 • Etienne & Rosette
 • Joyce
 • Sjeke(Rogier)
 • Dini
 • Dasha
 • Anneke
 • Marouska
 • Lydie
 • Fietszwerver
 • Suz

  Blogvrienden 1a
 • Dieter
 • Khebo
 • Nardnaddy
 • Nadie
 • Czilla
 • Ann
 • Vlasta
 • Nurcahyaku10
 • Lady Ann
 • Angeles

  Blogvrienden 1b
 • Aniko
 • Tebinfea
 • nervenruh
 • Grace
 • Winspiral
 • Kang Tebe
 • Asrazali
 • Irvin
 • Diecast(Vietnam)
 • Lina

  Blogvrienden 1c
 • Danny
 • Harley Radio Bandung
 • Tips dan Trik Seo Blogger Google+
 • Sussi
 • Zsuzsanna
 • Bimba
 • Aniko
 • Abigail's Blog
 • Kzella
 • Jomsantaisekejap

  Lijst(4)
 • Lore
 • Holabda
 • Wolfgang
 • Ionhar
 • Andyrra
 • Iveta
 • Seiko Selular
 • By Photoworks
 • B'jue Corner
 • Julio

  Lijst( 3)
 • Thailand info
 • Starlavenderluna
 • DIOGO
 • Arief
 • Agus
 • Gusti
 • Misaki Pure blood
 • Petitecafe
 • Toxifier
 • Caribu

  Lijst (5)
 • Weiwan
 • ASA
 • Karga...Haektponiko
 • Agatuccia
 • Ardiand S
 • Lalique
 • Chez Tebinfea
 • Akhmad
 • Indonesia Blogger
 • Miklos

  Lijst(6)
 • Altebela
 • Istana Larangan
 • Marli
 • Dewa
 • Halimah
 • BR-olshop
 • Dila
 • Gisell
 • Costas
 • Ibaad

  lijst(7)
 • Wiwit
 • Chem
 • MAY
 • Ardiands
 • Nr....
 • Obatsakit
 • Fiona
 • Aliefnk.com(Radja)
 • SBI
 • Eddy Elly

  Blogvrienden(1)
 • Frankie
 • De Westhoek
 • Monique...Voske
 • Meeuw
 • Dushy
 • Luc(fotografie)
 • Alois
 • Els
 • Steffie
 • Jeannine's

  Blogvrienden(2)
 • Alda
 • Jetty
 • Noella
 • Nikki...
 • Maarten
 • Ria..Hondenliefhebster &crack psp
 • José
 • Ton
 • Charlotte
 • Myriam

  Blogvrienden(3)
 • Frieda
 • Alfacinha
 • Zeno
 • Guido
 • Mandy
 • Maria
 • Johan
 • Ria...Fotografie
 • Herbert
 • Eddy

  Blogvrienden (4)
 • Anny
 • Corba Jack
 • Boomer
 • Rita
 • Jos(bundeltje)
 • Tinie & Ans
 • Suzieke
 • Krikie
 • Carine(koken)
 • Geldwolven

  Blogvrienden(5)
 • Roosje
 • Nele
 • Benthe
 • Natoken
 • Wartjes blog
 • Patty & Freddy
 • De loltrappers
 • Jeske..
 • Wattson Jeffy
 • EdjeB

  Blogvrienden 6
 • Greetje
 • Lydie
 • Rachel
 • Diana
 • Martine
 • Jasmijn
 • Claire
 • Lucien
 • Dini
 • Happy

  Blogvrienden 7
 • Nicole
 • Brigitte
 • Ester & Leon
 • Patrice
 • Tonny
 • Julien
 • Anny & Gilbert
 • Anny
 • Marianne
 • Harmke

  Gastenboek
 • Nog een prettige dag
 • sunny day))))))))))))))
 • Mijn arm
 • vandaag miijn aangename donderdaggroetjes...arme arm...
 • Lekker het vispannetje Rudi

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto  Zoeken in blog


  Een interessant adres?

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!