Waar vandaan: Blogs > Abuse melding | Report abuse

Abuse melding | Report abuse

For English version, please click here.

SeniorenNet neemt het zeer ernstig indien iemand op zijn blog tegen de algemene voorwaarden gaat handelen.
We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen alsook onze disclaimer voordat u een klacht bij ons indient.

Indien bij ons een klacht wordt ingediend zal SeniorenNet dit nauwgezet bekijken en mogelijk actie ondernemen. Volgende zaken komen in aanmerking voor klachten:

  • Auteursrechten / copyright / piraterij
  • Ik heb kinderporno gezien op blog
  • Mijn persoonsgegevens staan op een blog
  • Racisme
  • Laster, eerroof en smaad
  • Spam
  • U bent duidelijk herkenbaar op een foto en wenst dit niet

SeniorenNet is slechts provider.  Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  SeniorenNet verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd.
SeniorenNet plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door de blogger gedaan.  SeniorenNet verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.

We realiseren dat het soms frustrerend en vervelend kan zijn als bepaalde zaken worden gedaan door een bezoeker. SeniorenNet gelooft echter zeer sterk in vrije meningsuiting, zelfs als dit onaangename boodschappen bevat of onpopulaire gedachten weergeeft. SeniorenNet kan bovendien ook niet tussenkomen in conflicten tussen u en een bezoeker. We zijn slechts provider en geen rechter. We raden u aan om steeds contact op te nemen met de bezoeker zelf. Via elk blog kan u contact opnemen met de eigenaar. Ervaring leert dat in bijna alle gevallen dit een oplossing geeft voor beide partijen.

Als u onze algemene voorwaarden en disclaimer hebt gelezen, en u wenst een klacht in te dienen, klik dan hier.