Waar vandaan: Blogs > Abuse > Klacht indienen

Abuse melding > Klacht indienen

SeniorenNet is slechts provider. Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  SeniorenNet verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd. We maken geen claims over de inhoud en doen ook niet mee aan censuur.
SeniorenNet plaatst dus zelf geen informatie op een blog; dit wordt door de blogger gedaan.  SeniorenNet verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.

Indien u als melder wenst dat bepaalde inhoud van Internet verwijderd wordt. "Primair dient de melder hiervoor de inhoudsaanbieder aan te spreken." De inhoudsaanbieder is de persoon (bezoeker), instantie of organisatie die bepaalde inhoud op Internet heeft gezet. SeniorenNet is slechts doorgeefluik/tussenpersoon en niet de inhoudsaanbieder.

SeniorenNet is echter wel volledig volgens de nationale en internationale wetten. Elementen die onwettelijk zijn of ernstige overtredingen van de algemene voorwaarden zullen toch ertoe aanleiding geven dat SeniorenNet kan en mag ingrijpen.
SeniorenNet werkt ook volledig mee met het gerecht. Een bevel van een rechter tot verwijdering zal altijd uitgevoerd worden.

"De verantwoordelijkheid voor een melding ligt bij de melder."

Maak uw keuze wat u wenst te melden:

 
BELANGRIJK
We begrijpen dat het soms niet aangenaam is indien u benadeeld zou worden door een bezoeker. Een eenvoudige e-mail is echter niet genoeg om dit te melden. Klachten ingestuurd op een andere manier dan de voorgeschreven procedures worden NIET aanvaard en geven geen gevolg tot kennisgeving van onwettige praktijken. U dient de procedures zeer nauwkeurig te volgen.