NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Mijn Levensloop
 • Mijn militaire loopbaan 1960-64 en 1974-98
 • Oproep aan vroegere kameraden.
 • Strijdmakkers 67e compagnie gevechtsgenie gezocht
 • 6e Geniebataljon foto's
  Zoeken in blog

  6e Genie eenheden 67e kompagnie gevechtsgenie - Militaire loopbaan van: ... Genie weblinks
 • Albert Verdeye
 • André Otté
 • Roland Van Holderbeke
 • 6e Genie bataljon
 • Geniak
 • Geniak weblinks
 • Verbroedering Genie eenheden
 • Militair kamp Vogelsang
 • Belgisch leger
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  mijn prentje
  Alberts blog
  ------------------------ Mijn Levensloop -----------------------
  10-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Levensloop
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                                          
                                          Beste Vrienden,

                    Hier volgt een kort overzicht van mijn levensloop.  Ik Albert Verdeye werd geboren uit een landbouwersfamilie met specialiteit witloofteelt op 30-03-1943.
  Na de geboorte van mijn zus Cecil is mijn moeder ongeneeslijk ziek geworden.
  Hierdoor werden wij geplaatst bij mijn grootmoederen mijn zus bij een vriendin. 

  mijn prentje 
                               Albert Verdeye in het derde studiejaar.

  Ik volgde te Meerbeek de lagere school tot het vijfde leerjaar en kreeg ook de verschijnselen van een ziekte en belande in een Prevantorium voor negen maand. 
                  
  mijn prentje 
                             Tijdens mijn verblijf in het Prevantorium.

  Ondertussen was mijn moeder gestorven en mijn vader hertrouwt met een buurvrouw die haar man verloren had.
  Na mijn verblijf in het prevantorium moest ik nu gaan inwonen bij mijn vader en stiefmoeder waar ook al mijn zus aanwezig was.
  Voor mij is de wereld dan ondergegaan.
  Ik volgde de lagere school verder te Erps-Kwerps tot hetachtste studiejaar en volgde één jaar beroepschool te Leuven.

  mijn prentje 
                                   Foto Plechtige Kommunie 1955.

  Aangezien ik mijn beroep als automekanieker daar niet kon leren kon ik beginnen als leerjongen met leerkontrakt in een autogarage te Leuven.
  Door familiale omstandigheden moest ik gaan inwonen bij mijn grootvader en na enige maanden moest ik mijn kontrakt opzeggen omdat ik te weinig verdiende, 75 Fr per week.
  Er werdt me werk te Brussel bezorgt door een tante in een drukkerij als leerjongen maar zonder kontrakt.
  Het duurde ook hier niet lang want er werden Natovrijwilligers gevraagt bij de Krijgsmacht en moest mijn aanvraag doen.
  Begin november 1959 moest ik mijndrie dagen doen en op 02-03-1960 moest ik me aanmelden in het OC Genie te Amay voor een opleiding van twee maanden.
                        
  mijn prentje 
                           Albert Verdeye in de Engelse Batteldress.

  De volgende twee maanden volbracht ik in de Genieschool om vervolgens mijn garnizoen in Duitsland te vervoegen.
  Op 01-03-1964 keerde ik terug naar het burgerleven en was ondertussen gehuwd met een meisje Hannelore uit Kassel.
                      
  mijn prentje 
                            Eetmaal trouwfeest met vrienden en familie.

  mijn prentje 
                              Roger Hiemelers danst met mijn schoonzus Hermine.
  mijn prentje 
       Op bezoek in het moederhuis bij mijn pasgeborene dochter 01-06-65.

  mijn prentje   
                                 Trouwfoto van mijn dochter Carin en Ronny.

  mijn prentje

    Mijn dochter voor het bedje van onze pasgeborene zoon, Rapfaël 07-06-72.
                   
  Ik vond onmiddelijk werk in de wasserij te Kortenberg en nadien te Brussel en Zaventem.
  In augustus 1974 keerde ik terug bij het leger en ben terechtgekomen in het garnizoen Spich en verbleef daar tot aan mijn leeftijdsgrens.
  Vervolgens keerde ik terug naar België en nam mijn intrek te Erps-Kwerps in mijn grootouders en oudershuis die toen alle reeds overleden waren.
  Over mijn legerdienst maak ik een afzonderlijk bericht.

  mijn prentje 
                                  Trouw van mijn ouders in mei 1942.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn militaire loopbaan 1960-64 en 1974-98
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Mijn militaire loopbaan 1960-64 en 1974-98  Op zestienjarige leeftijd moest ik me aanmelden bij de krijgsmacht om als Natovrijwilliger aangenomen te worden.
  In november 59 moest ik me aanmelden op het Klein Kasteeltje om mijn drie dagen te doen.

        mijn prentje 
                                                               Klein Kasteeltje te Brussel

  Op 02-03-1960 moest ik me aanmelden in het O.C. v.d. Genie te Amay om er mijn opleiding te volbrengen.
  Aangezien de kazerne gesloten werdt eind april 60 moest ik de laatste twee maanden opleiding verder zetten in de Genieschool te Jambes.
  Eind juni moest ik en nog drie andere makkers mijn garnizoen in Duitsland vervoegen.
  Na een urenlange treinreis kwamen we aan in het Hbf Kassel onze nieuwe garnizoenstad.
  Er stonden daar twee GMC's klaar om op te stappen, de ene reed naar het Kwartier De Gete  en de andere naar het Kwartier Noordvaart. 

                                              mijn prentje 
                                                                    6e Genie Bataljon

        mijn prentje 
                                                                        Kwartier De Gete

  Ik moest naar het kwartier De Gete met nog enkele militairen die ik niet kende.
  Mijn drie kameraden met wie ik mijn opleiding gevolgt had moesten naar het Kwartier Noordvaart. Na mijn uitrusting gekregen te hebben moest ik oefeningen doen met springstof in kleine hoeveelheid. 

                                                                mijn prentje 
                                                                         Gevechtsgenie

        mijn prentje 
                                                       Postcommandant wacht Dönche.

  Een tijdje later kwamen er nog vrijwilligers bij en we moesten allen de cursus radiooperateur volgen en de volgende oefeningen ben ik dan meegeweest als radiooperateur achteraan in de halftrack.

        mijn prentje
                                                       Op FTX te Offensen sept.1963.  
                                               

  Weer een paar maanden later moesten we scholing GMC volgen, we moesten achter het stuur kruipen en er werdt ons gezegt dat is de koppeling en dat is de rempedaal en de handrem en dat zijn de vitessen en we konden vertrekken op de Dennhauserstraat in Kassel.
  Deze straat was wel weinig bereden door de burgers.

        mijn prentje 
                                      Voorbereiding commando inspektie tijdens de breack.

  Na vijf dagen moesten wij onze test afleggen en konde dan de dagen daarop op oefening vertrekken. Ik moest met de GMC 1é Peleton rijden die met het peletonsmateriaal geladen was en ook nog een aanhangwagen had met drie M1 boten.
  Een tijdje later kreeg ik de opdracht om met de korpsoverste te rijden. 

       mijn prentje 
                                                     Als chauffeur van de korpsoverste

  Door de reorganizatie van het leger werden de twee kompanies (A en C) die in het Kwartier De Gete lagen onaffankelijk en de Kie Kommandant werdt dan Korpsoverste.
  Ik werd dan titularis van een jeep Willy's en een VW, met de jeep reed ik alleen als er maneuvers waren of oefening. 

        mijn prentje
                                           Op FTX in het Rheinardswald sept. 1962. 

        mijn prentje 
                                                         Klein onderhoud aan jeep.

        mijn prentje 
                                     In de MHK Vogelsang met Sm Leys Guy uit Mechelen 1962.  

  In 1962 leerde ik mijn huidige echtgenote kennen en trad in het huwelijk op 06-09-1963 te Kassel op het stadhuis.
  Na mijn huwelijk verloor ik dan de funktie van chauffeur korpsoverste en werd halftrackchauffeur tot op het einde van mijn kontrakt dat eindigde op 01-03-1964.

        mijn prentje 
                                                                          Halftrack

  Ik en mijn echtgenote keerden naar België terug en vond er onmiddelijk werk.
  Ik deed terug een aanvraag om bij de Krijgsmacht te gaan en op 13 aug. 74 moest ik me melden in het OC Nr 3 te Turnhout om er een versnelde kursus van chauffeur te volgen want de voertuigen waarmee ik vroeger gereden had bestonden grotendeels niet meer.
  Met sucses volbracht ik de scholing M.A.N. en moest na drie weken reeds mijn eenheid in Duitsland vervoegen.

        mijn prentje 
                                                                   Scholing M.A.N.

  Ik had het tankbataljon 2é Gidsen gekozen dat in Altenrath gekazerneert was.

        mijn prentje
                                                  Wekelijkse parade bij het 2é Gidsen.

  Het garnizoen Kassel was toen al opgegeven door de Belgen.
  In septenber 74 kwam ik daar toe en de kazerne was leeg want het waren grote maneuvers, maar er waren wel nog een paar man daar om mij op te vangen en uitrusting en slaapgerief enz. te geven. Nadien heb ik gedurende drie maanden in Leopoldsburg de cursus van de Leopardtank gevolgt met sucses. 

        mijn prentje 
                                              Scholing Leopard te Leopoldsburg maart-mei 1975.

  Ik vervoegde terug mijn eenheid te Altenrath en was dus van dan af tankchauffeur.

        mijn prentje 
                                            Atenrath tankdefilé Bon feesten 2é Gidsen  

  Achteraf kreeg ik de funktie van Hotelmeester in de Mess Off. 2é Gidsen, dit was niets voor mij en kreeg de funktie van briefdrager een tijd nadien.
  Door een onverwachte ziekte van een kolega moest ik mijn job afgeven nadat hij terug gezond was want hij mocht geen zwaar werk meer doen. 

        mijn prentje
                                       Refter Altenrath even pauzeren na de Korpsmaaltijd.

  Ik werd dan toegewezen aan de keuken troep met als funktie Chef Refter Kwartier.
  Dit heb ik niet lang uitgevoert en verkoos terug op tank te gaan wat mij gelukte.

        mijn prentje 
                                            Mijn laatste FTX op Leopard september 1984.

  Enige tijd later werd ik gevraagt of ik naar het transportbureel bataljon wilde komen om er als vervoerscoördinator te fungeren.
  Dit heb ik dan ook weer een paar jaar gedaan en dan kwam de plaats vrij in de cinemazaal als cinemaoperateur.
  Ik heb dan de cursus gevolgt en er ook in geslaagt en kon aan de slag in de zaal 27 te Altenrath. Deze funktie heb ik uitgeoefent tot de sluiting van de zaal in 1992.

                                mijn prentje
                                                    Op wacht aan het Koniklijk Paleis

  Ik kwam terug in de keuken terecht maar ditmaal als Chef Refter tot mijn groot spijt en heb dit één jaar uitgeoefent en kon dan overgaan naar de cel Mess en Clubs te Spich.

        mijn prentje 
                                    Mijn hond Blondi ging ook eens mee op FTX september 1978.

  Ik kreeg daar de funktie van Adj. Materiaalbeheer dit heb ik ook weer een paar jaar gedaan en kon dan de funktie bemachtigen van tuinman bij de grote baas van de Belgische troepen in Duitsland, OBBSD genoemt. 
  Deze functie heb ik dan uitgeoefent tot aan mijn leeftijdsgrens en ben op 01-04-1999 op pensioen gegaan.
  We keerden terug naar België en nam mijn intrek in het huis van mijn vader te Erps-Kwerps die een jaar voordien gestorven was.
  Dit was mijn loopbaan bij de Krijgsmacht.


  mijn prentje 
  Landmacht
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (30 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep aan vroegere kameraden.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al diegenen die mij gekent hebben tijdens mijn legerdienst bij de 67é Kie Genie te Kassel in de BRD.  Zou ik graag vragen om eens kontakt met mij op te nemen om een weerzien te organizeren. Tot hiertoe zijn we met drie ( Albert Verdeye - André Otté - Roland Van Holderbeke ). Ik kan enige namen citeren om te vergemakkelijken. We zoeken naar, Augustijnen Halftr. chauffeur moet uit het Waasland zijn denk ik, Bosmans was bij de transmissie woonplaats onbekend, Vervecken Halftrack chauffeur Kasterlee, Florquin Halftr. chauffeur uit het Leuvense, Blaton Albert Mess Off. 6é Genie uit het Brusselse, de Roo josée was in de Staf Kie 6é Genie chauffeur uit Rekkem, De Zutter SDS bureel woonplaats onbekend , Vansteenbergen was wapenmaker woonplaats onbekend, Van Geluwe was ook wapenmaker woonplaats onbekend, Windels was onderandere mijn getuige op mijn huwelijk te Kassel en mijn opvolger als chauffeur Comd 67é Kie Genie woonplaats onbekend, Van Lancker Halftrack chauffeur woonplaats onbekend, Joosten Halftrack chauffeur woonplaats onbekend, indien ik er enige zou vergeten sorry hoor maar je kunt je gerust melden hoor want het is toch een tijdje geleden hé.
  Mijn oproep gaat ook naar de oudgedienden van het 2é Gidsen die me daar gekent hebben als tankchauffeur, briefdrager, bed. vervoerbureel, cinemaoperateur, chef refter, Sektie mat. Club Wahnerheide en tuinman bij de OBBSD te Köln.
  Kontaktadres: Albert Verdeye
                        Lelieboomgaardenstr. Nr 33
                        3071 Erps - Kwerps
                        Tel. 02/7572585
                        E.Mail:  albert.verdeye@telenet.be


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Strijdmakkers 67e compagnie gevechtsgenie gezocht

  Wie kan helpen !


  Ken je iemand uit onderstaande persoonsnamen of iemand die in de periode van maart 1960 tot november 1962 gekazerneerd was in
  Kassel Duitsland en militair was bij de 61e en 67e kompagnie Gevechtsgenie

  (zwarte barrett) geef dan een mailtje aan albert.verdeye@telenet.be
  Het is de bedoeling hun adresgegevens te vervolledigen om hen te contacteren.
   


                                        mijn prentje
  Gevechtsgenie

  Periode 1960 - 1962
  6e Genie bataljon BPS-36 Kassel Duitsland kazerne De Gete
  xml:namespace prefix = o /> 


  * Beide onderstaande eenheden waren onafhankelijk in hun opdracht.
  Het beroepskader dat hier weergegeven word werd aangevuld met dienstplichtigen.

  mijn prentje61e compagnie Gevechtsgenie

  ¨ Beroepsvrijwilligers en Nato Vrijwilligers
  officieren en onderofficieren

  (naam en stamnummer)
  · Majoor
  De Troyer J.  43223
  · Commandant
  Pirlot J.   45827
  · Luitenanten
  > 1e Luitenant
  Chodoire Charles   83645
  · Sergeanten  
  > 1e sergeant majoor   
  De Reycke Willy    S/37082  
  Vanderdelst P.   S/41322
                    
  >
  1e sergeant
  Schoenmakers C.  S/56152
  > Sergeant  
  Adriaensens E.  S/65262
  Callebaut Pol  S/59765
  Cassier Roger  T/00268
  Gregoire Adelin  S/72595
  Inghels Roger  S/47894
  Lattrez Noël  S/45719
  Mangelschots Karel   S/47383
  Robertz H. S/56683
  Smeets Walter   T/00262
  Theunis L.   S/62890
  Valkenborgh J.   S/65824  
  Van Hemelryk  T/02874
  Van Houtte Michel   S/62911 
  Verboven    S/65844

  · Korporaal
  Aerts J.  T/06292
  Breuls G.  T/00814
  Clevers A.   S/32785
  Goovaerts J.   S/44697
  Vanhengel M.   S/61640
  Coopmans W.   T/07129
  De Herdt C.  T/04699
  Den Baes N.   T/02926
  Jacobs E. T/02934
  Mahieu L.  T/56319
  Van De Velde  T/01920
  Van Laere R.

  · Soldaten
  Nato vrijwilligers 61e compagnie Gevechtsgenie 
  De Muynck  T/04116
  Diepvens A.   T/07642
  Ghysel H.   T/02868
  Giddelo D. T/2198
  Hubrechts L.   T06018
  Jans H.   T/07134
  Maes M.  T/03614
  Matthynsens A.   T/04919
  Moreels F.   T/07135
  Peeters J.   T06473
  Raemaekers J.   T/07196
  Van Camp P.   T/06719
  Vandenberghe H.   T/06572
  Vandenbussche f.   T/03506
  Van Lancker O.   T/02101
  Van Loock R.   T/06309
  Van Staey A.   T00301
  Vissers H.   T02112


  mijn prentje 67e compagnie Gevechtsgenie

  · Beroepsvrijwilligers en Nato vrijwilligers
  officieren en onderofficieren

  (naam en stamnummer)
  · Commandanten                     
  Hubert J.    46074  
  Van Eeghem Roger   45856     * +

  · Luitenanten                            
  > 1e Luitenant
  Guyot Roger     75586
  > Luitenant
  Aussems Willy.     89428  (adres gekend)      
  Jacobs F.    87533
      
  · Sergeanten 
  > 1e sergeant majoor
  Vandenberche M.    S/24798              
  > 1e sergeant
  Cappoen Willy      S/34839
  Reynaert Julien        (QM)   S/42871 * +
  > Sergeant
                   

  Belmans Karel    S/38782  (adres gekend)
  Notredame Ivan    S/65802
  Peeters Roger   S/62862

  Roba Georges     S/67801 
  nigero@skijnet.be
  Schaeken Jozef    S/65811
  Snoekx A.      S/68302
  Steeland Jules    S/68305
  Tonniau P.   T/02960
  Verwerft Charles  S/55171
  Vandeweyer Luc    S/62904  (adres gekend)
  Vanderhaegen Karel     T/00837
  Van Holderbeke Roland     S/72665
   
  roland.van.holderbeke@telenet.be  
  Þ Persoonsgegevens Roland Van Holderbeke 
   

  Þ Foto’s Van Holderbeke Roland
  Van Lombergen Werner    S/72670  (adres gekend)
  Van Marcke Gilbert     S/62915      (adres gekend)
  Van Steenbergen Jef    S/68325    * +  
  Verlinde Edmond     S/65848
  Verwerft Charles    S/55171
  Willems Marcel    T/02883  (adres gekend)  

  · Korporaal
  Ackermans Niko    S/70753      * +
  De Schrijver Omer   S/58844
  De Veirman L.   S/54808
  Kynd M.  T/08165
  Nowaczyk Stanlislas   T/07238
  Truyen  Willy     S/72165 (kok) (adres gekend)

  Vermaelen J.   T/4507
  ·Soldaten 
  Nato vrijwilligers 67e compagnie Gevechtsgenie               
  Augusteinen Jozef   T/06293     * +
  Beenaerts V.A.   T/04906
  Bosmans Jozef   T/04906
  Boussu R.G.      T/06250
  Brossaert L.E.S.     T/07131
  De Greef F.L.    T/06713
  De Groof Fraqois   T/07130
  De Plucker Marcel    T/02927 (adres gekend)
  De Sutter André     T/08433
  Dewildeman Jan   T//02870
  Florquin Jean    T/02928  (adres gekend)
  Casteels R.J.R.    T/06658
  Clabots W.A.     T/06105
  Glassee F.A.     T/02199
  Heirman L.A.M.   T/05890
  Hiemeleers Roger    T/08434 (adres gekend)
  Joosten Leo  T/07110  (adres gekend)
  Kyndt M.    T/08165
  Laenen L.M.   T/01707
  Leten Fraqois     T/02936 (adres gekend)
  Matten G.A.    T/06452
  Nachtegael Albert    T/07112 (adres gekend)
  Nowaczyk S.    T/07238
  Otté André     T/06304  andreotte@hotmail.com   
   
  Þ  Foto’s Otté André 
    
  Þ 
  Website Otté André  
  Ruymen H.    T/06569
  Reymen M.   T/02072
  Stofferus F.H.M.   T/02942
  Tureluren Romain    T/01984
  Van Acker P.O.E.    T/02946
  Van Camp F.B.F.     T/06719
  Vanderstraeten Eric   T/02876    * +
  Van Houte E.K.      T/05060
  Van Gheluwe Lucien    T/3625
  Van Steenberge Rik    T/02872
  Verhaeven A.A.      T/05575
  Verdye Albert    T/07646 albert.verdeye@telenet.be
  Þ  Foto’s Verdeye Albert   
  Þ  Weblog Verdeye Albert  
  Vermeylen F.    T02947
  Verschuren J.    T/07117
  Vervecken Josephus      T/07041       * +
  Vyncke G.P.     T/07040


  Herken je u zelf  of  iemand anders in deze lijst geef dan een mailtje aan: 
  albertverdeye@telenet.be
   
  * + Overleden (waarvan weet)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.6e Geniebataljon foto's
  6e Geniebataljon

                           mijn prentje  
  Motto van het 6e Genie Bataljon:
  “Age Quod Agis”
   wat wil zeggen "Doe goed wat je doet"

  Þ  6e Genie historiek 
    

  Gevechtsgenie 

                                  mijn prentje
  67e compagnie Gevechtsgenie
  Motto van het 67e : "Semper Prorsum"wat wil zeggen"Altijd vooruit"

  ¨ Groepsfoto's Gevechtsgenie

  Beste bezoeker,
  Heb je groepsfoto's van de Gevechtsgenie te Kassel Duitsland stuur een kopie. 
  Laat het ons weten als je iemand op de foto's bij naam herkent:
  andreotte@hotmail.com
  Met je goedkeuring plaatsen we de foto(s) hier.


  ¨ Onderstaande foto’s zijn van Roland Van Holderbeke. Roland was in de periode 1960-64 Sergeant sectiecommandant van de 2e sectie, 2e peloton van de 67e gevechtsgenie kazerne De Gete te Kassel.
  Laat het ons weten als je iemand op de foto's bij naam herkent:
  andreotte@hotmail.com

  · 67e Cie. Gevechtsgenie Sectie 2-2 . 1960

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Van links naar rechts:
  4e en bovenste rij: Korporaal adjunct sectiecommandant Verschueren 7 – soldaat 8?
  3e rij: soldaat 5? – soldaat 6
  ?
  2e rij: soldaat 3? - soldaat Nato en sectiechauffeur Marcel De Plucker 4
  1e onderste rij: soldaat 1? - soldaat milicien Walter Rinckhout 2

  ·
  67e Cie. Gevechtsgenie Donche Kassel 1960

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Van links naar rechts: Sergeant Marcel Willems  – Sergeant sectiecommandant 1-1 Werner Van Lombergen – wellicht? soldaat Marcel De Plucker

  ·
  Gevechtsgenie einde sessie sergeant KROO 1960

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Foto naar aanleiding van de afzwaai van Sergeanten KROO.
  Van links naar rechts : Sgt Yvan Notredame, Sgt. Werner Van Lombergen, Sgt KROO 1?, Sgt. Roland Van Holderbeke , Sgt. KROO 2?, Sgt. Jef Van Steenbergen

  · 67e Cie. Gevechtsgenie 2e peloton 1961

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Van links naar rechts:
  4e en bovenste rij: soldaat 8? – Sectiechauffeur Josephus Vervecken 9 – soldaat 10?
  3e rij: Sergeant sectiecommandant Roland Van Holderbeke 6 – Soldaat 7?
  2e rij: wellicht? Sergeant Roger Peeters 3 – Sectiechauffeur Marcel De Plucker 4 – 1e Luitenant Jacobs, toen pelotonscommandant van het 2e peloton 5
  1e en onderste rij: soldaat 1? - soldaat 2?

  · 67e Cie. Gevechtsgenie omgeving Göttingen 1962

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Wie herkent deze gevechtsgenie soldaten?

  Bovenste rij: soldaat 5? - soldaat 6?
  Middelste rij: soldaat 2? - soldaat 3? - soldaat 4
  ?
  Onderaan: soldaat 1
  ?

  · 67e Cie. Gevechtsgenie Spich november 1962

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Van links naar rechts: soldaat 1? – Sectiechauffeur Jozef Augusteinen 2 – TS Korporaal Jozef Bosmans 3 – Sectiechauffeur Roger Hiemeleers 4 – Korporaal Nicolas Ackermans 5 – soldaat 6? – Sergeant sectiecommandant Roland Van Holderbeke 7 – soldaat 8? – Gehurkt tussen kinderen, soldaat radiomekenieker .....9?

  · 67e Cie. Gevechtsgenie oefening Red Fox april 1964

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Van links naar rechts: mechanieker voertuigen van de Cie Sergeant ...... Rooyackers  - Sergeant sectiecommandant sectie 2-2 Roland Van Holderbeke

  · 67e Cie. Gevechtsgenie oefening Red Fox april 1964

  mijn prentje 
  > Klik op de foto om te vergroten

  Mechanieker voertuigen van de Cie Sergeant ...... Rooyackers
  Iedereen kent toch den "Rooyackers"

  ·
  Foto Gevechtsgenie Kassel 1964-65

  Foto gevechtsgenie Kassel 1964-65 
  > Klik op de foto om te vergroten
  Soldaat met fototoestel is Willy Trappeniers, wie zijn de anderen?  ¨ Gevechtsgenie 67e compagnie  3e peloton 3e sectie - Kazerne De Gete te Kassel 1960 - 1961 

  Foto van Georges Roba. Georges was toen Sergeant sectiecommandant van de 3e sectie, 3e  peloton van het 67e compagnie Gevechtsgenie Kazerne De Gete te Kassel.
  Wie herkent één of meerdere van dit peloton (foto uit 1960).

  mijn prentje
  > Klik op de foto om te vergroten

  Van links naar rechts:
  4e en bovenste rij: Sergeant sectiecommandant Georges Roba 24 - soldaat 25? - soldaat 26? - soldaat 27? - soldaat 28? - soldaat 29? – Sergeant sectiecommandant Luc Vandeweyer 30 - soldaat 31? - soldaat 32?
  3e rij: soldaat 16? - soldaat 17? - soldaat 18? – Sergeant sectiecommandant ….Germonpre 19 - soldaat 20? - soldaat 21? - soldaat 22?
  2e rij: soldaat 8? - soldaat 9? - soldaat 10? - soldaat 11? - soldaat 12? - soldaat…. Heulemans  13 – soldaat Seryl Van Dooren 14 - soldaat 15?
  1e onderste rij: soldaat 1? - soldaat 2? - soldaat 3? - soldaat 4? - soldaat 5? - soldaat 6? - soldaat 7?


  ¨  Gevechtsgenie C compagnie 3e peleton
  Periode 1956 - 1961 te Kassel Duitsland en Kamp Vogelsang.

  Foto’s ter beschikking gesteld van sergeant Georges Roba sectiecommandant van het 3e peleton

   Gevechtsgenie foto
   
  > Klik op foto om deze te vergroten
  Sergeant Georges Roba 

   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r: ?   

   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r 1e rij: ?     v.l.n.r 2e rij: ?  

   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r 1e rij: ?   v.l.n.r 1e rij: ?   

   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r 1e rij: ?     v.l.n.r 2e rij: ?   
    
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r 1e rij: ?    v.l.n.r 2e rij: ?   
   
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r 1e rij: ?   v.l.n.r 2e rij: ?   v.l.n.r 3e rij: ?   v.l.n.r 4e rij: ?  

   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r 1e rij: ?   
  v.l.n.r 2e rij: ?   
   
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r: ?    

   
   Gevechtsgenie foto
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r: ?    
   
   Gevechtsgenie foto
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r: ?     
   
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  v.l.n.r 1e rij: ?     v.l.n.r 2e rij: ?    

   
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie
   
   
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie op de trein naar Vogelsang
   

   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie   

   Gevechtsgenie foto
   
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie 

   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie - Oefening op rivier Fulda te Kassel  
   
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie - Oefening op rivier Fulda te Kassel  
   
   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie - Kazerne De Gete Kassel  
   
   Gevechtsgenie foto
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie Gevechtsgenie
    
   Gevechtsgenie foto
  > Klik op foto om deze te vergroten
  C compagnie 3e peleton Gevechtsgenie


   Gevechtsgenie foto 
  > Klik op foto om deze te vergroten
  Parade van de Gevechtsgenie  te Kassel Duitsland


  >>> Laat het ons weten als je iemand op de foto's bij naam herkent:
  andreotte@hotmail.com

  ¨ Zie ook
  Þ  Belgisch leger  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (18 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn eerste Hobby
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik houd me me vooral bezig met het restaureren van oud rollend spoorwegmateriaal dat gestalt staat in het depot van de NMBS te Schaerbeek. Mijn club TSP/PFT met zetel te Brussel huurt in deze loods een paar sporen zo dat we bij slecht weer beschut zijn om te werken. Elk weekend en feestdagen wordt daar gewerkt door vrijwilligers van de club. Als de NMBS een Lok type uitrangeert dan verzoekt onze club een exemplaar te kopen om te restaureren. Onze club heeft een ganse loods ter beschikking in St Ghislain in de omgeving van Mons (Bergen) om het gerestaureerde materiaal een onderdak te geven en daar wordt ook nog gewerkt in de weekends zoals te Schaerbeek. Ik ben ook nog zeven jaar lid geweest in de voormalige vereniging Vennbahn met zetel te Raeren. De vereniging is opgedoekt geworden in 2001 door de hoge lasten en het schrappen van toelagen van de Duitstalige regering sinds 2000. Het is zeer spijtig want het was één van de mooiste spoorweglijnen van België dat nu gaat verdwijnen uit de Hoge Venen. Het trajekt liep van Eupen over onze thuisstation Raeren en over Monschau naar Bütgenbach en ook over Malmedy naar Trois Ponts. Ik had de funktie van Treinchef of Zugfürer op de museumstrein van de Vennbahn tot 2001. Ik wil ook nog zeggen dat ik voor de vereniging Vennbahn 42.000 Km met mijn auto gereden heb om op mijn werkplaats te komen i n die zeven jaar. Ik kan jullie zeggen dat dit me veel pijn gedaan heeft omdat het nu alles voor niets geweest is. Heel Spijtig.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (22 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn tweede hobby
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Voor mijn tweede hobby koos ik voor het vliegtuigmodellisme met verbrandingsmotor en radiobesturing. Ik bezit vier vliegtuigen, twee Pipers Cub 1500 mm spanw. een Astro Trainer 1650 mm spanw. en een italiaans model dat gelijkt op een Cesna dat hier beter bekent is ook met spanw. 1650 mm. De vliegtuigen kunnen naargelang men op hoge snelheid of matig vliegt twintig a dertig minuten in de lucht blijven. Ik ben lid in de vereniging te Wezeren met naam Model Aero Milord dat ten zuiden van St Truiden ligt. Het modelvliegplein ligt nog juist op Vl. Brabants gebied. Ik vind het een toffe bezigheid.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (24 Stemmen)
  >> Reageer (0)  Archief per week
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Juke Box

 • Foto

  Jukebox 1956-60

 • Foto

  Jukebox 1950-85top100

 • Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!