NIEUW: Blog reclamevrij maken?
astravista
Inhoud blog
 • Planeetsymboliek en werking
 • De maansknopen: ons levensdoel
 • Venus en Neptunus symboliek in de lente
 • De ware gave van Neptunus,transcendentie

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
     geïnteresseerd in astrologie?
  18-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Intro
   

  De horoscoop is een kaart om te ontdekken wie we “werkelijk” zijn en wie we werkelijk “kunnen worden”.

  Door astrologie constructief, actief,bewust en verantwoordelijk te gebruiken, kunnen we onszelf in samenwerking met universele krachten ontplooien.

  Astrologie geeft ons inzicht in ons persoonlijk ontplooiingsproces waarin ik u wil begeleiden.

  De horoscoopanalyse biedt U een leidraad door jouw leven en een aangrijpen van je ongekende en gekende mogelijkheden.Je leven krijgt een nieuwe stimulans en je begint je centrum te beleven.

   

  18-12-2006, 00:00 geschreven door astravista  

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

  Heb je vragen over jouw toekomst ,dit alles bekeken van uit astrologische hoek voor U verklaard.

  Veel mensen worstelen met vragen:

  Wat is de zin van mijn leven?

  Hoe ga ik om met mijn relaties?

  Hoe vind ik meer eenheid in mijzelf?

  Astrologie is een van de allerbeste middelen om tot zelfkennis te komen,beter dan welke psychologische techniek of test ook,en dat

  de horoscoop een van de allerbeste middelen is om te komen tot psychische groei.

   

  18-12-2006, 21:10 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  27-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De horoscoop als symbool


  De horoscooptekening is net zomin een blauwdruk van iemands leven als een foto van een bloem iets zegt over de groei van de bloem.
  beide zijn een symbolische weergave van de realiteit,maar niet de realiteit zelf.
  De horoscoop vormt een tussenschakel tussen de astroloog die weet hoe hij astrologische symbolen moet vertalen en de cliënt,die deze vertaling wil gebruiken om zin te kunnen geven aan zijn leven.
  Astrologie is een instrument.een taal,een voertuig voor de mens om zijn diepere wezen te ontplooien en zichzelf te zien als een deel van de natuurlijke wereld.
  Men gaat dus naar een innerlijk groeiproces en via dit proces komt de mens langzaam in contact met zijn spirituele zelf en de echte realiteit van het bestaan.

  27-12-2006, 18:58 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  04-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Venus symbool van de liefde
    De liefde kan oneindig veel gedaanten aannemen.We zien haar in het ontluiken van een lentebloem en in de stralende ogen van een baby.We worden door liefde overspoeld wanneer we de zon in de bergen zien opgaan of wanneer een krans van woorden of een gedicht ons hoog boven onszelf uittilt.Ze is de essentie van de zin van het leven.Ze opent de deuren naar ons bewustzijn en helpt ons zo onze ware plaats in het universum te vinden.In wezen is liefde het wonder dat de mens van zijn schaduw bevrijdt.Alles op aarde reageert op de kracht van liefde.Het is van de planeet venus als symbool dat we die vriendelijke,zachtmoedige kracht der liefde krijgen.Liefde vormt de basis van vrede.Ze is de wezenlijke essentie van ons streven naar geluk.Wie heel zijn leven wil blijven leren,doet er best aan te leren hoe hij een leven van liefde kan leiden;want alleen als de mens beseft dat liefde de zin van het bestaan is,zal hij in harmonie met zichzelf kunnen leven.
  De positie van venus in een bepaald dierenriemteken bevat bepaalde lessen die we zullen moeten leren voordat een harmonieus leven mogelijk wordt.Er zal eerst een geleidelijk besef moeten doordringen dat de liefde het enige leidend licht in het leven is.Soms moeten we eerst afstand van de liefde doen om daarna liefde te kunnen vinden.Iedere positie van venus biedt de mogelijkheden voor een individuele vorm van liefde.We maken uit haar positie op welke moeilijkheden iemand op dit gebied zal ondervinden,maar tevens zien we ook de oplossingen.In wezen ligt het zoeken naar liefde zo diep in de menselijke aard verankerd, dateen oorspronkelijk probleem ook de uiteindelijke oplossing ervan voorziet.Zo zal ieder het wonder der liefde verwerkelijken,innerlijk groeiproces.

  04-01-2007, 20:20 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  14-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neptunus-de hogere octaaf van Venus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We zien de symboliek van Venus vaak als de persoonlijke liefde,die verantwoordelijk is voor onze romantische gevoelens en de uiting van onze affectie.Neptunus een symboliek van hogere orde,die met onze meer onpersoonlijke gevoelens van goddelijke liefde samenhangt en het ons mogelijk maakt in contact te komen met ons spirituele wezen.Venus is echter de basistoon of het fundament waarop Neptunus zich kan manifesteren.Liefde is een gevoel.Indrukken berusten op gevoelens.En als dus iemand veel liefde voelt,zijn zijn indrukken heel mooi.De goddelijke liefde van Neptunus is kortom in feite een kopie van de liefde van Venus maar op een octaaf hoger,omgezet in een verfijndere,subtielere essentie.Zonder de liefde van Venus zou de liefde van Neptunus echter niet bestaan;want Neptunus' liefde werkt als een echo van de liefde van Venus.Gesymboliseerd wordt dat in het dierenriemteken Vissen datgene vervluchtigt wat in weegschaal was begonnen.Door de waardigheid van Venus in Weegschaal leren we dus hoe we een eenheid kunnen laten ontstaan uit de tegengestelde polen ying en yang die we in de wereld ervaren,en daar komt het fundament of de grondtoon van bewuste liefde uit voort.In Vissen (waar Venus door Neptunus in verhoging staat) stijgen de hogere echo's of boventonen van deze liefde in een spiraal naar onze eindeloze eenheid met de kosmos,daar we nu zelfs ons vermogen om verschillen te verenigen laten opgaan in de versmeltende stroom van goddelijke liefde,waardoor we één worden met alles wat er is.

  14-01-2007, 20:59 geschreven door astravista  

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  26-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neptunus retrograde een spiritueel symbool
   Wanneer Neptunus retrograde loopt is men zich meer bewust van zijn ziel.Er ontstaat een sterke innerlijke behoefte om alle materiele dingen in de wereld tot hun betekenis voor de ziel te beschouwen .De retrograde Neptunus kan de gelegenheid bieden om eenzeer gevorderde evolutiefase te manifesteren,omdat men gedwongen wordt in deze wereld te leven maar er niet door beheerst  te worden.De persoonlijkheid met Neptunus retrograde.wordt niet gemakkelijk  door andere begrepen.Het lijkt alsof hij een hogere muziek resoneert  die slechts hijzelf kan horen.Zijn inzichten komen niet uit de fysieke wereld maar worden geinspireerd door zijn ziel.Hij is zeer spiritueel ingesteld,maar geeft weinig om formele godsdiensten.Hij houdt van muziek en brengt gevoelens in
  verband met zijn waarneming van het kosmische universum.Hij ziet de illusie waarin andere gevangen zitten en moet daarom proberen een middenweg te vinden tussen het volgen van zijn eigen innerlijke
  waarheden en het leven met de illusies van de anderen.

  Tot besluit laat de ziel zich her-inneren met een gedicht van Felix(latijn vr. gelukkig) Timmermans

  De kern van alle dingen
  is stil en eindeloos.
  Alleen de dingen zingen.
  Ons lied is kort en broos.

  En donker zingt mijn bloed ,
  van heimwee zwaar doorwogen.
  Ik zeil langs regenbogen,
  Gods stilte tegemoet.       

  26-01-2007, 22:14 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  04-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ware gave van Neptunus,transcendentie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Alle buitenplaneten(d.w.z. de planeten voorbij Saturnus)wijzen op meeromvatende mogelijkheden.Neptunus is dat vooral op spiritueel gebied. Hij symboliseert onze Goddelijke aard en de mogelijkheden daarvan,waar we ons vaak niet bewust van zijn.Onze Goddelijke aard wordt in de ons omringend wereld weerspiegeld,een wereld vol mogelijkheden.We zijn zelf verantwoordelijk voor onze Goddelijke aard,zelfs wanneerwe niet weten dat het om de onze gaat,of wanneer we er wel een glimp van opvangen,maar het en al het erdoor geïmpliceerde niet aanvaarden.Neptunus symboliseert ons vermogen om ons over te geven aan wat we eerder hebben ontkend,dat te accepteren en vervolgens er boven uit te stijgen.Transcendentie leidt tot inzicht dat datgene wat voorheen dualistisch leek en ons ertoe noopte partij te kiezen,in feite één geheel is.Bewuste aanvaarding kan meestal pas alleen na het transcenderen komen;we kunnen pas toegeven dat we een probleem hebben gehad, nadat we het hebben opgelost en afgestoten!Het ware geschenk van Neptunus is geloof en vertrouwen.Bedoeld wordt het geloof dat het uiversum een orde kent en die orde een betekenis heeft,en dat wij in die orde een betekenis en zin zien die voor ons de meest 'juiste' is.

  04-02-2007, 20:25 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  20-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Venus en Neptunus symboliek in de lente

  Venus  en Neptunus symboliek als de onvoorwaardelijke liefde.
  Komt ook ieder jaar tot uiting in de lente, na het innerlijk beleven in de winter.
  Keren wij terug naar de natuur en beleven we het nieuwe ontluiken.
  Een bloem ontluikt wanneer het moment daar is.
  De bloemblaadjes gaan op een gepast tijdstip open en tonen het Geheim van de bloem.
  Hier aanschouwen we een kleurenpracht, de eeuwig terugkerende boodschap van een onvoorwaardelijk liefdessymbool. Het herinneren van onze innerlijke aard.
  Zo laten we in dit lentegebeuren ook de symboliek in onze harten openbloeien.
  Laat nu de roos in ons hart maar eens openbloeien en wees een stille getuige in Uzelf.
  Zo ben je dichter bij je innerlijke Bron.
  Een Bron waar je altijd kunt aan laven  en die schenkt je schoonheid,liefde en innerlijke vreugde.
  Bloemen zijn er voor iedereen overal op aarde .
  Wanneer je innerlijk openstelt voor  die uiterlijke schoonheid heb je een innerlijk één zijn met de kosmos Neptunus heft de grens in onszelf op, éénheidsbeleving nimmer alleen maar AL één.

  20-02-2007, 00:00 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  20-02-2007, 21:59 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  04-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maansknopen: ons levensdoel
  De as van de Maansknopen in de geboortehoroscoop is minstens zo belangrijk als welke planeet ook.De betekenis is vooral  op pschychische en spirituele ontwikkeling.De Zuidelijke Maansknoop verwijst naar gedragspatronen uit het verleden-voornamelijk uit onze vroege jeugd en uit vorige levens-die dwingend uitwerken en voor ons gevoel vaak met onze indentiteit en overleving samen hangen;zulke patronen kunnen verwijzen naar aangeboren talenten en sterke punten, waarop we veelvuldig een beroep doen.De Noordelijke Maansknoop staat daarentegen voor een nieuwe weg van groei en expressie, voor een nieuw levensdoel of voor houdingen en gedragspatronen die ons op een zeer diep niveau stimmuleren en ons ons open doen staan voor ervaringen van eenheid, vereniging en intregratie.De Maansknopen-as is een werkelijke as en niet zozeer een symbolische verbinding tussen twee afzonderlijke punten in de ruimte.Hoe de Maansknopen in een geboortehoroskoop ook mogen staan,gewoonlijk zal niemand er onder uit komen zijn op de Zuidelijke gebaseerde zijnswijze te herzien, zijn Noordelijke Maansknoop  te activeren en bovendien beide Maansknopen op een harmonieuze manier te uiten. De betekenis van deze drie taken hangt van de specifieke horoskoop af

  04-03-2007, 21:20 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  14-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Planeetsymboliek en werking
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De planeten symboliseren diepere achtergronden en drijfveren achter Uw persoonlijk leven.In overdrachtelijke zin gaat het ook niet om de planeten zoals die aan de hemel verschijnen, maar om symbolische krachten die zich in onszelf kenbaar maken en die zich op dezelfde manier gedragen.
  Wij zijn zelf verantwoordelijk voor die dingen die zich in ons leven afspelen.Astrologie is een levend iets, en als we vragen'Hoe werkt het?' hebben we te maken met allerlei steeds veranderende energiepatronen in de horoscoop, die zich onbewust voordoen, terwijl het leven van de persoon zich ontvouwt.
  Astrologie is een stuk gereedschap dat wordt gebruikt om iets weer te geven van de cyclische veranderingen in onszelf.Transits zijn in dat opzicht de gemakkelijkste en de meest gebruikte hulpmiddelen.Maar wat daarbuiten gebeurt is alleen maar een symbolische weergave van wat er op een onbewust niveau plaats vindt.De planeten wijzen op energieën die tegelijkertijd in onszelf tot leven komen. Het leven om ons heen is een weerspiegeling van onze innerlijke natuur, zoals die in symboolvorm staat aangegeven op de cirkel van de horoskoop.

  14-03-2007, 21:11 geschreven door astravista  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/03-18/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!