NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Astrogids
Inhoud blog
 • Welkom bij Astrogids
 • WESTERSE ASTROLOGIE: EEN RIJKE TRADITIE
 • Middeleeuwse astrologie
 • Moderne astrologie
 • VERSCHILLENDE TYPEN VAN ASTROLOGIE
 • De geboortehoroscoop
 • Zonnetekenastrologie
 • De relatiehoroscoop
 • Medische astrologie
 • Esoterische astrologie: de astrologie van de ziel
 • Psychologische astrologie
 • VOORSPELLENDE ASTROLOGIE
 • De solaarhorosoop
 • De uurhoekhoroscoop
 • De electiehoroscoop
 • Wat zijn transits?
 • De mundaanhoroscoop
 • ASTROLOGIE: DE BOUWSTENEN
 • Waarop zijn astrologische sterrenbeelden gebaseerd?
 • Combineer Zon, Maan en Ascendant tot een verhaal
 • De dierenriem
 • De planeten
 • De huizen
 • De 4 elementen
 • De hoeken
 • De Ascendant
 • De aspecten
 • De maansknopen
 • Andere duidingselementen
 • ONDERZOEK NAAR ASTROLOGIE
 • Astrologie en wetenschap
 • Opleiding en praktijk
 • Ben je een Saturnus-Leeuw, Jupiter-Leeuw of Mars-Leeuw?
 • Uurhoekastrologie, de klassieke vragenastrologie
 • Wat is het verschil tussen Chinese en westerse astrologie?
 • Westerse siderische astrologie
  Zoeken in blog

  Uw gids door de boeiende wereld van de astrologie
  Astrogids werd geschreven door Jules Grandgagnage, die 30 jaar ervaring heeft met westerse astrologie en haar technieken. Hij publiceert over westerse esoterie in online encyclopedie├źn en doet dit zonder enig winstbejag. Kennis moet vrij beschikbaar zijn! Sommige teksten publiceerde ik eerder al op andere online projecten zoals Wikipedia en Wikibooks.

  TIP: Bezoek ook mijn blog "De Culturalist"

  13-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom bij Astrogids

  Welkom, bezoeker! Deze astrologiegids is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar degelijke (lees: "niet-zweverige") informatie over astrologie en wat zij voor hen kan betekenen. Ik zal hierbij graag uw gids zijn.

  Misschien behoort u tot de miljoenen mensen die elke dag nieuwsgierig hun horoscoop in de krant raadplegen, omdat ze denken dat dit astrologie is. Wel, dat is het niet. Of tenminste: het heeft er heel weinig mee te maken Als u deze Astrogids goed bestudeert, zal u inzien waarom het loont om niet tevreden te zijn met wat oppervlakkige kennis. Laat ons beginnen met een heel kort overzicht, een verkenning van het veld. Daarna kunt u de verschillende hoofdstukken in het menu links beginnen lezen.

  TIP: "Astrologie: de bouwstenen" is een speciaal hoofdstuk voor beginners die meteen aan de slag willen gaan. Succes ermee!

  Jules Grandgagnage

  Persoonlijke nota:

  Voor alle duidelijkheid: ik noem mezelf geen "astroloog", dus iemand die leeft van het maken van horoscopen en voorspellingen! Mijn belangstelling is meer cultuurhistorisch, omdat astrologie deel uitmaakt van een voorwetenschappelijk wereldbeeld dat tot de 17e eeuw door geleerden ernstig werd genomen en zelfs aan universiteiten werd onderwezen. 


  Wat is astrologie?

  Astrologie is de oude, nog steeds levende esoterische wetenschap die uitgaat van een zinvol verband tussen de bewegingen van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde. Het magische principe 'Zo Boven, Zo Beneden' geeft aan dat wat er in de macrokosmos gebeurt, een invloed heeft op de microkosmos (de mens). Met andere woorden: gebeurtenissen aan het hemelgewelf hebben volgens dit principe invloed op, of gaan samen met gebeurtenissen op aarde. Wat de astroloog doet is dus: met zijn methode de mogelijke uitwerkingen achterhalen van de posities van de hemellichamen. 

  Het 'lezen van de sterren' om daaruit het lot van heersers en landen af te leiden werd overigens reeds in het oude Babylonië (2e millennium v.Chr.) beoefend in de vorm van mundaanastrologie. Individuele horoscopen (geboortehoroscopen) zoals we ze nu kennen zijn een meer 'recente' ontwikkeling uit het hellenistische Egypte (2e eeuw v. Chr.).

  De astrologie heeft dus een lange, rijke geschiedenis. Zij baseert zich in het westen op een bijzonder mooi, rationeel te doorgronden systeem waarbij een horoscoop met de precieze plaats van de hemellichamen berekend en getekend wordt. Vervolgens gaat de astroloog aan de slag met zijn of haar analyse. Daarbij worden met name in de traditionele astrologie zeer precieze regels gevolgd.

  Vooral in de 20e eeuw heeft de astrologie zich in het westen vernieuwd. Verschillende scholen hebben zich losgemaakt van het fatalistische karakter van de middeleeuwse astrologie en richtten zich voortaan op psychologische analyse. Daarnaast blijft de popastrologie een eigen publiek boeien, al heeft deze oppervlakkige vorm (de zonnetekenastrologie) eigenlijk nog bijzonder weinig te maken met de echte astrologie zoals die door figuren als Claudius Ptolemaeus en William Lilly zijn neergeschreven. Ook de Chinese astrologie kent in het westen veel succes, ook al gaat het hier om een totaal andere vorm van astrologie. 


  Waar baseert de astrologie haar uitspraken op?

  In het algemeen gaat een beoefenaar van de astrologie ervan uit dat er een zinvol verband bestaat tussen de kosmos en het leven op aarde. Dit verband zou hem of haar in staat moeten stellen uitspraken te doen over iemands karakter en het verloop van gebeurtenissen. Een westers astroloog zal typisch een horoscoop tekenen voor het ogenblik dat een bepaalde gebeurtenis zoals iemands geboorte plaatsvindt. Hierbij noteert hij - of de computersoftware- op het horoscoopwiel de precieze plaats van de planeten en andere elementen die hij van belang acht voor de interpretatie.

  De astrologie zoals zij beoefend wordt in het westen, heeft haar basis in de Tetrabiblos van Claudius Ptolemaeus uit de 2de eeuw. Dit werk steunt dan weer op voorafgaande hellenistische tradities en uiteindelijk op de Babylonische astrologie. Een typisch kenmerk van de westerse astrologie is dat ze beroep doet op de constructie van een horoscoop die voor een bepaalde plaats op een bepaald moment geldt, en waarbij hemellichamen zoals Zon, Maan en planeten worden ingetekend.

  De methoden die astrologen daarbij aanwenden zijn zeer divers en hangen af van de school waartoe ze behoren. Zo maakt de Westerse klassieke astrologie geen gebruik van de nieuw ontdekte planeten Uranus, Neptunus en Pluto, dit in tegenstelling tot de meeste hedendaagse astrologen die deze planeten wel gebruiken. Astrologen uit de Hamburger Schule van Alfred Witte en de Kosmobiologie van Reinhold Ebertin hebben een groot deel van de klassieke astrologie overboord gezet en werken voornamelijk met planeten en midpunten.

  Moderne ontwikkelingen

  Een ontwikkeling die dateert uit de jaren dertig van de 20e eeuw is de psychologische astrologie, die zich afzet tegen het fatalistische karakter van de astrologie en daarvoor een astrologie van de vrije wil in de plaats stelt. Dit type van astrologie inspireerde zich bij zijn ontstaan vooral op het werk van de Zwitserse arts en psycholoog Carl Gustav Jung in verband met de archetypen. De bekendste vertegenwoordigers van de psychologische of jungiaanse astrologie zijn Dane Rudhyar, Liz Greene en Stephen Arroyo. In Nederland is Karen Hamaker de bekendste astrologe die gepubliceerd heeft over zowel de klassieke als de moderne astrologie.

  Naast het opstellen van geboortehoroscopen zijn er ook astrologen gespecialiseerd in mundane astrologie (het wereldgebeuren, de politiek), weervoorspellingen, beroepskeuze, relatiehoroscopen, uurhoekastrologie en financiële astrologie (beursvoorspellingen).

  13-09-2017, 00:00 Geschreven door Jules Grandgagnage


  Tags:astrologie, horoscoop
  12-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WESTERSE ASTROLOGIE: EEN RIJKE TRADITIE

  Westerse astrologie kent een rijke en lange traditie. Het belangrijkste westerse astrologieboek is rond 200 na Christus geschreven door Claudius Ptolemaeus, een Grieks-Egyptische astronoom. Hij schreef vier boeken over de invloed van de 'sterren', samen bekend als de Tetrabiblos, waarin hij de grondbeginselen beschrijft van de astrologie.

  Vanaf de 4e eeuw braken donkere dagen aan voor de astrologie, want de tot christen bekeerde keizer Constantijn de Grote verklaarde de astrologie in het jaar 333 tot 'duivelse praktijk.' Pas na haar 'herontdekking' in de 12e eeuw door Arabische en Perzische geleerden en kabbalisten die de oorspronkelijke Griekse teksten bestudeerden, vertaalden naar het Latijn en in Europa introduceerden, begon zij aan een nieuwe indrukwekkende opgang.

  Tijdens de renaissance bestudeerden wetenschappers, filosofen, astronomen en medici de astrologie en brachten haar in verband met andere wetenschappen zoals de geneeskunde. De astrologie kende een ware bloeiperiode. Op alle grote universiteiten werd zij onderwezen als een soort allesoverkoepelende wetenschap en in deze periode werd zij zelfs door de kerk getolereerd.

  Met de opkomst van de natuurwetenschappen vanaf de 17e eeuw werd de astrologie opnieuw als bijgeloof, pseudowetenschap of occultisme verworpen. Tegenwoordig kent de astrologie vooral veel interesse als populaire horoscooprubriek in tijdschriften en andere media, alhoewel dit niet veel meer met echte astrologie te maken heeft.

  12-09-2017, 00:00 Geschreven door Jules Grandgagnage


  11-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middeleeuwse astrologie

  Anatomische correspondenties met de dierenriem.
  Uit 'Très Riches Heures du Duc de Berry'

  Gedurende 1300 jaar bleef het werk van Claudius Ptolemaeus toonaangevend op gebied van astronomie en astrologie. In de 13e eeuw schreef Guido Bonatti het boek 'Liber Astronomicus', dat beschouwd werd als het meest prestigieuze in Latijn verschenen werk over astrologie. In de middeleeuwen waren de meeste astrologen gerespecteerde geleerden en astrologie werd als vak onderwezen aan de universiteiten. Astrologen geloofden dat de bewegingen van de 'sterren' tal van dingen op aarde beïnvloedden, van het weer en de groei van gewassen tot de persoonlijkheden van pasgeboren baby's en de innerlijke werking van het menselijk lichaam. Zo raadpleegden artsen eerst astrologische almanakken vooraleer een diagnose te stellen. Veel van deze almanakken bevatten afbeeldingen die hielpen om gecompliceerde ideeën uit te leggen aan patiënten. Een voorbeeld hiervan is de 'zodiakman' uit een van deze almanakken. Het schema was bedoeld om uit te leggen hoe de astrologische sterrenbeelden heersten over elk deel van het lichaam. Een mooie uitvoering ervan vinden we in het 15e eeuwse getijdenboek Les Très Riches Heures du Duc de Berry.

  In de 17e eeuw bestudeerde de Engelsman William Lilly het werk van zijn middeleeuwse voorgangers en zijn boeken over 'Christian astrology' vormen een soort compendium van de middeleeuwse astrologie, aangevuld met zijn eigen uurhoektechnieken.


  Ptolemaeus en zijn Tetrabiblos

  Tetrabiblos is de naam van Claudius Ptolemaeus' verhandeling over astrologie, in het Grieks bekend als Apotelesmatika ("Astrologische invloeden"). De Latijnse benaming 'Tetrabiblos' betekent "Vier boeken". Het werk is vanaf zijn ontstaan in de 2e eeuw voortdurend gekopieerd en later herdrukt. Het was eeuwenlang het meest toonaangevende werk over astrologie.

  Het is geen boek dat als handleiding bedoeld is om astrologie te beoefenen, want het richt zich op algemene principes en veel minder op praktische uitwerking. Ptolemaeus leek vooral de astrologie te willen verdedigen door haar regels te bepalen en haar geloofwaardiger te maken door betrouwbare astronomische data te verzamelen en zich af te zetten tegen verwerpelijke praktijken als numerologie.

  Hij presenteerde de Tetrabiblos als tweede deel van een studie over astronomie, waarvan de Almagest het eerste was. In dit tweede deel behandelde hij de invloed van de hemellichamen in de ondermaanse sfeer (op aarde dus). Hij legt uit wat precies de astrologische invloed van elke planeet is, steunend op de combinatie van hun verhitting, koeling, bevochtiging en droging,

  Ptolemaeus ging ervan uit dat astrologie praktisch beoefend kon worden, net zoals geneeskunde en dat er bij de interpretatie met heel wat variabele factoren rekening moest worden gehouden. Het ras van de persoon, zijn land en zijn opvoeding wogen hier even zwaar door als de posities van de zon, de maan en de planeten op het precieze tijdstip van geboorte.


  Wiliam Lilly

  Christian Astrology uit 1647 is het bekendste werk van de Engelse astroloog William Lilly. In drie boekdelen behandelt hij achtereenvolgens de regels van de astrologie, uurhoekhoroscopen en de geboortehoroscoop. William Lilly's Christian Astrology wordt door klassieke astrologen beschouwd als een van de belangrijkste basiswerken van de westerse astrologie.

  William Lilly was zeer belezen, en ging er prat op dat hij soms tot 18 uur per dag zat te studeren. Hij schreef deze drie boeken toen hij wegens ziekte en de dreiging van de pest een jaar thuis moest blijven. De auteurs die hij in de appendix (Bibliografie) van 'Christian Astrology' opsomt en waarvan hij de boeken heeft bestudeerd om zelf de astrologische principes te leren, zijn talrijk. Het zijn meestal boeken in het Latijn, oorspronkelijk of vertaald, of in het Engels. Hij noemt onder meer de Quadripartitum (Tetrabiblos] van Claudius Ptolemaeus, De Occulta Philosophia van Agrippa, De Astronima Tractarus 10 van Guido Bonatus, 120 Aphorismi van John Dee, Medicina Catholica van Robert Fludd, Epitomes Astronomiae van Johan Kepler en De Meteoris van Paracelsus. 

  Revival van de traditionele astrologie

  De Engelse astrologe Olivia Barclay verkreeg in 1980 een oorspronkelijk exemplaar van Lilly's Christian Astrology en liet het in 1985 als facsimile herdrukken. De verspreiding van Christian Astrology was de rechtstreekse aanleiding voor een ware renaissance van de traditionele astrologie!

  11-09-2017, 00:00 Geschreven door Jules Grandgagnage


  10-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moderne astrologie

  Een handgetekende horoscoop, met de posities van planeten en huizen die berekend zijn met een speciaal programma.

  In landen zoals India, waar slechts een minderheid opgeleid werd in westerse natuurwetenschappen, staat astrologie nog op voet van gelijkheid met de wetenschap. Het is zelfs zo dat sommige Indiase universiteiten een diplomaprogramma aanbieden in astrologie. In het westen hebben de 18e-eeuwse Verlichting en de natuurwetenschappen sinds Newton de astrologie wetenschappelijk in de marginaliteit verdreven.

  Toch is astrologie in het westen verre van dood. Vanaf de 'New age' periode van de jaren zestig van de 20e eeuw maakt de astrologie een ware opgang buiten het wetenschappelijk circuit en miljoenen mensen raadplegen regelmatig hun 'horoscoop' in dagbladen en tijdschriften. Astrologische scholen zoals de Kosmobiologie van Ebertin hebben in de 20e eeuw getracht de astrologie meer aanzien te verlenen door een beroep te doen op statistische methodes. Merkwaardig nochtans is dat tegenwoordig enerzijds de psychologische astrologie terrein wint - zonder aanspraak te maken op het volgen van de wetenschappelijke methode - en anderzijds de klassieke astrologie ook weer opgang maakt. Astrologen zoals deze plaatsen zich bewust buiten de wetenschappelijke traditie, die volgens hen slechts een gereduceerd mens- en wereldbeeld oplevert. Daarbij wordt het causaal-mechanistische denken van de wetenschap geplaatst tegenover een soort 'allesomvattende' zienswijze, die astrologie als een vorm van holisme presenteert. Er is dus sprake van een marginalisering die in twee richtingen werkt: de wetenschap van haar kant wil niets met de astrologische methodes te maken hebben, en moderne astrologie plaatst nu meer nadruk op de eigen-zinnigheid van de astrologie als alomvattend systeem met haar eigen regels.


  Psychologische astrologie

  Psychologische astrologie, astropsychologie of jungiaanse astrologie is een 20e-eeuwse richting in de westerse astrologie, opgestart door psychologisch georiënteerde astrologen die voornamelijk geïnspireerd werden door de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Zij wilden breken met de middeleeuwse traditionele opvattingen over astrologie, die in hun ogen te deterministisch van karakter waren en ruimte geven aan een astrologie die zich kon verrijken met de moderne inzichten uit de dieptepsychologie. In de periode tussen 1930 en 1980 waren de belangrijkste pioniers van deze vorm van astrologie Dane Rudhyar, Liz Greene en Stephen Arroyo.

  In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat psychologisch georiënteerde astrologen zich verzetten tegen een deterministisch mensbeeld. In plaats daarvan zien ze de mens als een zich ontwikkelend wezen waarvan ze het groeipotentieel via de horoscoop zichtbaar kunnen maken. Psychologische astrologie presenteert zich als de astrologie van de vrije wil die de uniekheid en de keuzevrijheid van ieder mens vooropstelt.

  10-09-2017, 00:00 Geschreven door Jules Grandgagnage


  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERSCHILLENDE TYPEN VAN ASTROLOGIE

  De methoden die astrologen aanwenden zijn zeer divers en hangen af van de school waartoe ze behoren. Zo maakt de klassieke astrologie geen gebruik van de nieuw ontdekte planeten Uranus, Neptunus en Pluto, dit in tegenstelling tot de meeste hedendaagse astrologen die deze planeten wel gebruiken. Astrologen uit de Hamburger Schule van Alfred Witte en de Kosmobiologie van Reinhold Ebertin hebben een groot deel van de klassieke astrologie overboord gezet en werken voornamelijk met planeten en midpunten.

  Een ontwikkeling die dateert uit de jaren dertig van de 20e eeuw is de psychologische astrologie, die zich afzet tegen het fatalistische karakter van de astrologie en daarvoor een astrologie van de vrije wil in de plaats stelt. Dit type van astrologie inspireerde zich bij zijn ontstaan vooral op het werk van de Zwitserse arts en psycholoog Carl Gustav Jung in verband met de archetypen. De bekendste vertegenwoordigers van de psychologische of Jungiaanse astrologie zijn Dane Rudhyar, Liz Greene en Stephen Arroyo. In Nederland is Karen Hamaker de bekendste astrologe die gepubliceerd heeft over zowel de klassieke als de moderne astrologie.

  Naast het opstellen van geboortehoroscopen zijn er ook astrologen gespecialiseerd in mundane astrologie (het wereldgebeuren, de politiek), weervoorspellingen, beroepskeuze, relatiehoroscopen, uurhoekastrologie en financiële astrologie (beursvoorspellingen). De astrologie die je in kranten en weekbladen aantreft met vorospellingen per sterrenbeeld, noemen we de zonnetekenastrologie.

  In de hiernavolgende hoofdstukken gaan we in op deze verschillende typen van astrologie.

  09-09-2017, 00:00 Geschreven door Jules Grandgagnage


  Archief per week
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Over mijzelf
  Ik ben Jules Grandgagnage
  Ik ben een man en woon in Brasschaat (Belgi├ź) en mijn beroep is gepensioneerd.
  Ik ben geboren op 12/02/1950 en ben nu dus 68 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunst, esoterie, jazz, analytische psychologie.
  Ik heb reeds dertig jaar ervaring met allerlei astrologische technieken en het gratis analyseren en duiden van honderden horoscopen. Daarnaast schreef ik voor Wikipedia, Wikibooks en andere projecten een reeks artikelen en 'books' over westerse esoterie.

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!