NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 28 Augustus 1942 .Een betere opleiding in het hotelwezen
 • 24 Augustus 1942.Het vlees van den boer tot Vleeshouwer.
 • 24 Augustus 1942.Het vlees van den boer tot Vleeshouwer.
 • 21Augustus 1942. De bedeling van honing
 • 19Augustus 1942. Verbetering in de bedeling van eieren.
 • Vervolg van de voeding van het Afrika korps
 • 18 augustus 1942.De voedselposite van het Afrikakorps van Maarschalk Rommel
 • 24 Augustus 1942.Het vlees van den boer tot Vleeshouwer.
 • 8Augustus 1942:Levert uw jampotten in
 • 4 augustus 1942..De distributie van vis.
 • 2 Augustus 1942.De vooruit zichten van het seizoen 1942/1943.
 • 2 Augustus 1942.De overvloedige fruitoogst en de confituurfabricatie.
 • 31 Juli 1942.Vroege aardappelen verdeeld en 56.000kg Boter in de koelhuizen ondergebracht.
 • 23Juli 1942. Zegel nr.9 geeft recht op 30 gram vleesworst
 • 20 Juli 1942. Maximumprijzen der paarden.
 • 18Juli 1942 De mobilisatie van de halflate aardappelen.
 • 16 Juli 1942 Bij de Bakkers
 • 17Juli 1942 De derde algemene vergadering van Winterhulp te Brussel
 • 14Juli 1942. Vlees,Lever-en bloedworst voor zegel nr.9
 • De Voedslpositie van het Afrikakorps van Maarschalk Rommel uitermate gunstig
 • smokkelschandaal in aardappelen rond Heist-op-de-Berg.
 • De activiteit van de mobiele brigade op het gebied van de baancontrole
 • Maximum prijzen voor brood en meel.
 • Bescherm uw leven
 • Breidt het talkschandaal zich nog verder?
 • De regeling van het verkeer.
 • Smokkel in aardappelen wordt ongenadig beteugeld
 • De Beteugeling van de sluikslachting en de onwettige handel in vlees
 • Maximum prijzen van Brood en Meel.
 • Naar een opvoeding der weggebruikers
 • verdeling van bereide vleeswaren.
 • De Aaardappel vzerdelingen van Juli 1942 af
 • 21 Juni 1942.De kwestie der aardnoten.
 • 15Juni 1942.Bij denieuwe rantsoenering van het vlees
 • 18Juni 1942.Het schandaal op de groenten - en fruitmarkt
 • 12juni 1942.Het land van Waas eet kersen tegen de officiële prijs
 • 10Juni 1942.Het Zeevissersbedrijf in de Noordzee.
 • 6 Juni 1942. 14Ton suiker in beslaggenomen door de controle diensten van Groot-Antwerpen.
 • 4 Juni 1942: De verkoop van bevroren eetbare mengsel.
 • 2Juni 1942:Stijging der melkproductie,en de gezond groeistand der vroeg aardappelen.
 • 1Juni tot 31 Juli 1942. 150kg.kolen voor deze periode.
 • 22 Mei 1942.De niet overhandigde Mei rantsoenen boter,margarine, peulvruchten en haver derivaten worden in Juni geleverd.
 • 18 Mei 1942.De Antwerpse jeugdherberg bestaat tien jaar.
 • 17mei 1942.Valse zinken stukken in omloop
 • 27 Mei 1942.De vis was verdwenen,of de praktische tussenkmst van een station chef.
 • 16 Mei 1942.Bij het drankhuis en hotelpersoneel.
 • 15 Mei 1942.Een Diëtist schreef over de Caloriewaarde van ons voedsel
 • 14 Mei 1942.De vetverzorging van Europa
 • 13Mei 1942 .Kenmerken der valse rantsoenzegels.
 • Geldig voor maandag Mei tot zondag 10 Mei1942.
 • 8Mei.Voor de Fabricage van Margarine
 • 6 Mei 1942.Zorg voor uw wintervoorraad Aardappelen.
 • 14 Mei 1942.De vetverzorging van Europa
 • 5 Mei 1942.Krijgen we een nieuwe Kommissies van Openbaren Ondersrtand?
 • Oorlogs frangipane
 • 4Mei 1942.Een overzicht der landbouwmarkten
 • 1 Mei 1942 De vooropgezette verzameling en de verdeling van dierlijke vetten.
 • 25 April 1942.Om een regelmatige visbedeling te verzekeren.
 • 24 April 1942. Bevoorrading van boter,peulvruchten,havergort en margarine
 • 22 April 1942.De visbedeling in het Brusselse.
 • 20 April 1942.Chicorei mag niet meer gemengd verkocht worden.
 • 20 April 1942. Bewaar de groentenconserven niet te lang;
 • 16 April 1942 De Productie van koemelmk.
 • 16 April 1942 De Productie van koemelmk.
 • 15 April;Bevoorrading der werken en daarmee gelijkgestelde inrichtingen
 • 14 April 1942 Bevoorrading der verbruikers ingeschreven bij een jkeinhandelaar wiens voorraad ten onrechte is geslonken.
 • 13 April, De Bevoorrading in groenten en xonserven.
 • Schoolsoepen- Vleesbevoorrading
 • 10. April 1942Steunverlening door den openbaren Onderstand Uitgesloten.April 1942
 • Hoeveel koste de boter en de melk op 4 April 1942?
 • 3April 1942 . Het Paasfeest in de folklore
 • Donderdag,2 April 1942. Het schandaal van de hoge klompenprijzen.
 • 1 April 1942. De Bevoorrading van sommige inrichtingen in groentenconserven.
 • 28 Maart 1942. Bijzonder gebak "Paasnest"
 • 27 Maart1942.De aardappelbevoorrading
 • Na Maanden starten we opnieuw met onze verhalen uit het verleden
 • Na Maanden starten we opnieuw met onze verhalen uit het verleden
 • Mag men voor de schoolqoep zegels eisen?
 • Verkoop van 26.000 kg krenten.
 • De verdeling van 12 ton bloemkolen
 • Tegen de verkwisting van voedsel en voedselafval.
 • De toestand van onze chichoreinijverheid.
 • Visaanvoer in Groot-Brussel.
 • Sardinen voor onze Ktijgsgevangenen
 • De wijzeging van de levensmiddelen-rantsoenen in Duitsland.
 • Op wandel in het Gentse Kuipken.
 • Valse rantsoeneringszegels worden te koop aangeboden.
 • Een alomverbreid volksgeloof >>De Sint-Pietersgreep>>
 • Om te vermijden dat het gebak in den oven zouverbranden.
 • Aardnoten voor de bevoorrading in Margarine
 • Spaar de vogelnesten
 • Geen broodkaarten in Belgîë
 • Grote en kleine besparingen,en de manier om van alles gebruik te maken.
 • Kleine en grote besparingen in oorlogsomstandigheden.
 • Bijkomende lichte maaltijden,voor scholieren,jonge lieden,zwangere vrouwen,en de zogende moeders.
 • De Maxiima prijzen der water vrije groenten.
 • Mariabeelden in Antwerpen
 • De rantsoenering in het zuid-oosten van Europa.
 • Wat Italië ons zal leveren.
 • Ingelegde groenten voor personen,zonder aardappelvoorraad
 • In sommige grote agglomeraties zal binnenkort een fruit en groentenkaart in voege worden gebracht;
 • De Kaas en visbedeling in Genk.(Limburg)
 • Veldkeuken gerecht in de Duitse Restaurants.
 • Leverpastei in de grote agglomeraties waar vlees te kort is.
 • De voedingswaarde van cacaofantasie repen.
 • Uit het leven van onze ijslandvaarders.
 • De wijninvoer uit Hongaeije
 • De invoer van sinaasappelen voor de kinderen.
 • De Weervoorspellingen in de volksmond.
 • Bewogen inbeslagneming van vee te Paliseul.
 • Een Veelvuldig gebruik van bier in de keuken.
 • De maximum prijzen voor rapen en koolrapen.
 • De rantsoennering der melkproducten.
 • De Haringvisserij te Nieuwpoort omstreeks 1830.
 • Winterhulp en de jeugd
 • Geen crisis in de Slachthuizen.
 • Onze Haringvisserij, Een oude traditie hersteld.
 • De eierbedeling zal voortaan in de zuivelwinkels geschieden.
 • De Verkoop van Vlees.
 • In twee maanden tijds werd in de streek van charleroi voor 25 miljoen frank<
 • De prijs van ingemaakte groenten.
 • Hoe het nieuwjaarsfeest in de vroegere eeuwen werd gevierd.
 • Groot Antwerpen zet met weidse plannen het nieuwe jaar in.
 • 2007
 • wensen
 • Groot Antwerpen verwezenlijkt.
 • Wat thans in de driemaanden wordt gerookt in 1941
 • Wat was de waarde als de Titanic in de golven verdween in 1912.
 • Het schandaal fer varkensslachting
 • Negendertig visservaartuigen vertrekken op 27 December uit Nieuwpoort.
 • De haringvangsten aan onze kust.
 • De aanvoer van vis.
 • De viskaart.... grrn vis meer voor Brussel.
 • Het rantsoen van de maand December 1941.
 • Het recht op leven van onze zeevissers.
 • Het recht op leven van onze zeevissers.
 • Met Kerstmis iets lekkers op tafel.
 • De kontroledienst aan het werk in het Antwerpse op 12 december 1941.
 • De Kaasdistributie.
 • De honden en katte roof.
 • Onze bevoorrading van appelsienen,citroenen en vijgen uit Italië.
 • Beenderen met of zonder rantsoenzegels.
 • De groentenmarkt?
 • De maximumprijzen van havervlokken,havercréme en havergort.
 • Deelzegels voor boter vanaf Januari
 • Een sluikslachters bende ingerekend te Westmalle.
 • Haring en Sprot.
 • Kerst en Nieuwjaarskoeken.
 • Wat lekkers voor de schoolkinderen.
 • Een blokje per maand vanaf december 1941
 • Een greep uit het verleden van ons vissersvolk.
 • Eet gezond in Oorlogstijd.
 • Een ongehoord schandaal.
 • Zend geen aardappelen naar onze krijgsgevangen.
 • Waar blijft het vet?
 • Slechts 150 kg.kolen in de eerste helft van December.
 • De Zeevisserij.
 • Hoe kan een crisis voorkomen worden.
 • De Keuken in Oologstijd.
 • Het distrikt Roeselaere mobiliseert de aardappelen .
 • Bevoorradingsdienst van groot Gent.
 • 500.000 Varkens spoorloos verdwenen
 • De Handel in Witloof.
 • Geen wortelen voor Dieren voeding.
 • De levering van Broodgranen.
 • Sinaasappelen,Verdeling langs de scholen
 • Vlees en Bijproducten.
 • De prijzen van zoetwatervis.
 • De nieuwe verdeling der bijrantsoenen.
 • Het bewaren van groenten
 • Vlaamse vissers naar Grevelingen.
 • Rond de voedselvoorziening.
 • Waar zitten onze aardappelen?
 • Nieuwe bedeling van afgeroomde melk en karnemelk aan jonge lieden van 14 tot 18jaar.
 • De visbedeling in ons land
 • De Prijsberekening van suikergoed en pralines.
 • De oorsprong der Aarschotse markt.
 • Sluikslachterij in het Fratinellen lokaal te Brugge.
 • Mededeling der Nationale Landbouw en voedings coöperatie.
 • Onze bevoorrading in vis en bijproducten.
 • De schaarste van ajuin.
 • Vlees en room aangeslagen te Hooglede.
 • Thuis slachten,zelfs voor eigen gebruik is Strafbaar.
 • Extra brood voor ondergrondse arbeiders;
 • DE adeltitel << Geuze Lambiek >> wordt beschermd.
 • Overzicht der voedingsmarkten
 • De visvangst te Aarschot in vroeger eeuwen.
 • Een volkskeuken: Eénschotel - eetmalen.
 • 1.000 broodzegels gestolen
 • De Boeren leverden voorbeeldig hun graanoogst.
 • Een gekende chefkok schrijft over de oorlogsrecepten.
 • De twaalf gebeden van de huisvrouwen.
 • Inleggen van tomaten geschiedt eerst in September.
 • Kastanjebladeren werden als tabak verkocht te Ardooie.
 • De Taarteneters.
 • Weinig vraag naar bereide vleeswaren.
 • De chicorei in de maand September1941.
 • Hoe werd in de oorlogsjaren aardappelmeel gemaakt.?
 • Hedendaagse soepen van de jaren 1941-1942..
 • Geen maaltijden in de spijshuizen zonder zegels
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  wapenschild van
     Antwerpen
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  botermarkt in 1912

  Foto
  Foto
  Foto
  Go to fullsize image
  Foto
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Foto
  Go to fullsize image
  Foto
  Go to fullsize image
  Image Preview
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Image Preview
  Image Preview
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  winterhulp
  Foto
  Foto
  Foto
  3 novemberGo to fullsize image
  vrijetijdshoekje
  binnen en buiten en andere hobbies
  Er zijn geen (recente) berichten meer...

  Klik op de pijl naar links voor het archief...


  Archief per week
 • 08/06-14/06 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 26/11-02/12 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 30/01-05/02 2006

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • ff kennis maken
 • Wandelgroetjes uit Borgloon
 • fijne middag
 • groetjes
 • Wandelgroetjes uit Borgloon

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2009
 • 03-2009
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006


  Gastenboek
 • ff kennis maken
 • Wandelgroetjes uit Borgloon
 • fijne middag
 • groetjes
 • Wandelgroetjes uit Borgloon

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Inhoud blog
 • 28 Augustus 1942 .Een betere opleiding in het hotelwezen
 • 24 Augustus 1942.Het vlees van den boer tot Vleeshouwer.
 • 24 Augustus 1942.Het vlees van den boer tot Vleeshouwer.
 • 21Augustus 1942. De bedeling van honing
 • 19Augustus 1942. Verbetering in de bedeling van eieren.

  Blog als favoriet !

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  stevenjaspers
  blog.seniorennet.be/stevenj
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Foto

  Foto

  Foto

       groenlandse
          walvis

  Foto

  VOLKSWEERKUNDE

  De volksweerkunde uit
  het begin van de negentiende
  eeuw was een curieus mengsel
  van gezond verstand en bijgeloof.
  Het bestond uit een samen
  raapsel van duizenden
  weerregels,spreuken en
  gezegden.Een deel van deze
  spreuken hoort men ook nu
  nog wel.

  In vele weerspreuken wordt
  een verband gelegd tussen
  de maan en de bewolking.
  Dit zijn redelijk betrouwbare
  spreuken.
  Een koude heldere nacht
  leidt dikwijls tot vorst of
  mist in de ochtend en het
  is vooral tijdens zulke nachten
  dat de maan goed te zien is.
  Vandaar komt het gezegde
  dat na een heldere nacht
  vorst komt.

  In de volksweerkunde komen
  vele gezegden voor die zouden
  moeten wijzen op het voor-
  spellende gedrag van dieren en
  planten.Zo werd wel eens beweerd
  dat koeien gaan liggen als er
  regen komt en dat bijen voor
  een storm terugkeren naar
  hun korf. De meeste van deze
  gezegden weerspiegelen echter
  slechts de gevoeligheid van
  dieren en planten voor ver-
  anderingen in atmosferische
  omstandigheden,met name
  de vochtigheid.


  Go to fullsize image
  Foto

  Image Preview
  Go to fullsize image

  Go to fullsize image


  Image Preview
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Go to fullsize image
  Image Preview
  Image Preview
  Go to fullsize image

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!