NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • is de paashaas al geweest???
 • Het Kruis
 • Goede Vrijdag
 • half april
 • april in Portugal....
 • april love
 • gedicht: een vinkske
 • gedicht: Maart - dondermaand
 • Lente
 • regenbuie
 • narcis
 • 't viel water nu....
 • tranen
 • Carnaval
 • na vioolmuziek.... muziek in de keuken
 • music maestro
 • Lentekind
 • valentijn
 • schemering in 't woud
 • la nuit des elfes
 • wintertime-muziekje
 • de witte sneeuw
 • regendropje
 • winter
 • winterkiekjes
 • sneeuwbui
 • winter
 • legerdienst...een jaar in kaki
 • winternacht
 • 3 koningen
 • 2019
 • oude jaar
 • Mist....Alice Nahon
 • old toy trains
 • Kerstliederen
 • onze wensen voor Kerst en 2019
 • kerstliederen
 • xmas music
 • eerste sneeuw in de tuin
 • Kerstverlangen
 • als ik rijk was....
 • Sinte Klaas
 • citaatje
 • the last rose of summer
 • spreukje
 • november
 • oorlog...14_18
 • herfst....
 • allerzielen...
 • 't is stille
 • wat gaan we doen....
 • halloween
 • 't neemt toe, men weet nie hoe
 • lady in red
 • Najaarslied
 • herfst
 • herfst-puzzel
 • herfst....Alice Nahon
 • gedicht Rozenknop
 • rote rosen
 • witches
 • elfendans
 • gedicht: Ik ben van de buiten
 • boerenleven
 • zomerochtendlied
 • Moois uit Roemenie
 • Roemenie
 • gedicht: in de oogst
 • Lughnasadh
 • kloosters...
 • even op uitstap....Lacu Rosu en Bicaz
 • Crucea....het dorp toen
 • hulpgoederen
 • werkkamp
 • werkkamp Crucea
 • rosa Elfe
 • mezen
 • mezen
 • turfsteker
 • korenbloemenblauw
 • rosa Cinderella
 • de rozen
 • Sorry
 • rosa Schneewittchen
 • haven Antwerpen 3
 • klein moederke
 • haven aAntwerpen 2
 • Lentelach
 • haven Antwerpen
 • citaatje
 • Rhododendron
 • rhododendron
 • tulpen
 • een tip van Eddy Schoenmaekers
 • wit geitje
 • Wat is er gaande?????
 • 't is al Pasen
 • goede vrijdag.... G. Gezelle
 • Pasen
 • lentelust
  Bunic J.

  21-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.is de paashaas al geweest???
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx... is de paashaas al geweest????

  21-04-2019 om 09:54 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  20-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kruis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het kruis

  Het kruis ontliet de mens
  uit 's vijands helse banden;
  met 't kruise wijden hem,
  in 't doopsel, 's priesters handen;
  gebiecht, gevormd, berecht,
  getrouwd, gezalfd in 't kruis,
  nog wijst hem 't kruis de weg
  naar hier, zijn laatste thuis.
  o kruise, dat daar staat,
  och, of zij 't allen wisten,
  gij zijt het teken en
  de hoop van elke christen:
  zo Christus leefde en stierf,
  in kruisen en verdriet,
  zo zult gij, of ge en volgt
  in Zijn triomf hem niet!

  Guido Gezelle

  20-04-2019 om 09:58 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  19-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Vrijdag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  GOEDE VRIJDAG

  Ik zag Hem op zijn kruis, gelaten en verduldig,
  Met nagelen door zijn hand, en doornen in zijn hoofd;
  Bloed stroomde langs zijn oog gebroken en verdoofd;
  Hij stierf voor uwe schuld, en voor de mijne, onschuldig!

  Ik heb opnieuw bemind, daar 'k weder heb geloofd!
  Ik weet, mijn zonden zijn zo zwaar, zo menigvuldig;
  Doch, heeft de laatste blik van Deze, die ik huldig,
  Mij, arme kranke, niet zijn reddend hulp beloofd?

  O reiniging door Bloed, gelijk de bloedschuld erflijk;
  O wonderbare nacht, daar 't licht zijn oorsprong vindt,
  O goddelijke dood, daar 't leven herbegint.

  Komt herwaarts, gij die zegt: "Geen liefde is onbederflijk!"
  Komt herwaarts, gij die treurt, omdat gij hebt bemind:
  De liefde sterft voor u, en leeft voor u, onsterflijk

  René de Clercq

  19-04-2019 om 09:03 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  16-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.half april
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Half-april

  gij blauwgekaakte wolken daar
  halfwit omtrent uw boorden,
  die gruwzaam in de hemel moert,
  en grimt in ’t gramme noorden:
  hoe lange speelt gij, koud en kil,
  de baas nog hier? ’t Is half april!

  ’t Is onbermhertig koud; en ’t kan,
  de zonne ondanks gebeuren,
  dat ’s morgens, al dat gers is, wit
  geruwrijmd, staat te treuren!
  Waar wilt gij, boos geweld, naartoe,
  des winters? Wij zijn wintermoe!

  ’t Moet zomer zijn, geen koude lucht,
  die bijt en straalt; ’t moet open,
  dat, wachtende, in de botte zit,
  of weer in ’t gers gekropen,
  van schuchterheid, voor ’t nijpen van
  de hardgevuiste winterman!

  Staat op, gij oosters zonnelicht,
  en schiet, bij volle grepen,
  uw schichten uit; doorkwetst, doorlijdt
  het graf, daarin, genepen,
  de zomer zat: verrijzenist
  des konings kind! te late al is ’t!

  Hallelu-jah! dan zingen zal,
  dat ’t wederklinkt alomme,
  de gorgel los, de vogel en
  de luidgekeelde blomme;
  de klepel zal de klokke slaan
  en kondigen den Koning aan.

  Guido Gezelle

  16-04-2019 om 13:52 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  11-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.april in Portugal....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx... april in Portugal

  11-04-2019 om 10:22 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (10)
  03-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.april love
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....April Love

  03-04-2019 om 10:07 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  30-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht: een vinkske
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een vinkske

  Een vinkske! Een vinkske!
  Daar zit het, zwijg, -
  Een levend dingske,
  Op een dode twijg.

  Het borstje bibbert,
  Het keelke zwelt.
  Het bekske slibbert
  Van 't klankgeweld.

  't Zijn versjes, zere,
  Onvatbaar kort,
  In éne keer,
  Der-uit gestort.

  Tzit-tzit-tzit-dap-dapper,
  Dewingihee!
  Tzit-tzit-tzit-rap-rapper,
  De hele ree!

  Tzit-tzit-tzit, een ander!
  Nog één, nog één.
  Tzit-tzit-tzit, wie kan-der
  De voeten scheên?!

  Tzit-tzit-tzit, 't gesnebber
  wordt dom en dol.
  Tzit ... halt! Ik heb er
  Mijn oren vol!

  René de Clercq

  30-03-2019 om 09:42 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  25-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht: Maart - dondermaand
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Maart. –  Dondermaand

  Blaast het maartse hels gewaai
  Van de bomen ’t nest der kraai,
  Nimmer laat de kraai de moed,
  Maar herbouwt het nest met spoed.
  Wakkert de gespelen aan,
  Die elkander goed verstaan.
  Moedig zijn is liefde en troost.

  ’t Haasje schuw verkeert in nood:
  Overal, ai, loert de dood.
  Jager, strop en snuffelhond
  Drijven het zo aaklig rond...
  Doch het haasje knap en rap,
  Loopt totdat het hen ontsnapp’...
  Rap zijn is, ja, levenswinst.

  Door de sterbeglansde nacht,
  Wem de melkweg weemlend lacht,
  Vliegen wilde ganzen heen,
  Als een zwerm, gesplitst in tweên;
  Vluchtend ons moerassig land,
  Zoeken zij een ander strand.
  Waar de plicht dwingt, zoek, ge vindt.

  Zie hoe ’t elzenboomke zacht
  Ginds beschermt de groene gracht;
  ’t Spiegelt zich in ’t water...ziet
  Naar het spichtig schuiflend riet...
  Elzen-slingerkatjes  ruw
  Hangen neerwaarts droef en schuw ...
  Waar gevoel is, daar is ziel.

  Emanuel Hiel

      1834-1899

  25-03-2019 om 11:10 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  21-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lente
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....Lente

  21-03-2019 om 09:33 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  17-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.regenbuie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE  REGENBUIE

  Daar is hij weer! De deuren toe,
       de luiken, boven, neder;
  de zolder en de kelder dicht,
       en alles toegetast,
  zo dat hij maar niet in en bore,
       en buiten blijve, vast,
  de vijand, die geruchte houdt,
       en buist en boos is, weder!

  Hij rotelt aan de ruiten en
       hij doet de ramen ronken;
  de wind is zijn gebuurman, en
       zij boeren, bei te gaar,
  om in te zijn; zij vallen en
       zij vloeken op malkaar:
  men zeggen zou dat ze, alletwee,
       bij dranke zijn, en dronken!

  De deuren toe! Nu buist het weer,
       hervat en herbegint het;
  daar vallen volle beken op
       het dak, en overal;
  het krevelt langs de glazen en
       het zijpelt, en het zal
  toch binnen komen, ‘t water: al
       de onvaste voegen vindt het!

  Allengskens wordt het stille nu,
       gaan schuilen zijn de winden;
  de vlagen wijken ruggewaards,
       en ‘t regenleger snelt,
  beneden, in de geulen en
       de goten, met geweld,
  om asem, in de ondergang,
       en veiligheid, te vinden.

  Gelukkig dat, in huizen, wij,
       gewonnen en geboren,
  de voeten en de vuisten van
       de vijand wederstaan!
  hij stoten mag en stampen ons,
       en slingeren en slaan:
  al nutteloos gevochten is ‘t,
       om nieten en verloren!

       G. Gezelle

  17-03-2019 om 09:46 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  14-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx.... Narcis

  14-03-2019 om 10:21 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  09-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t viel water nu....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ‘t Viel water nu genoeg, of nooit!

  ‘t Viel water nu genoeg, of nooit!
  De wolkenschepen dragen
  hun lijnwaad al ten toppen uit,
  die hier gewinterd lagen,
  de al te lange regentijd:
  vandage gaan zij varen
  en vluchten voor de westerwind,
  die rotelt in de blâren.
  ‘t Is nat alom: de zoden zijn
  doordronken; al de paden
  zijn modder, moze en vuiligheid
  geworden; overladen
  is ‘t loof, dat op de bomen zit
  en weent; de daken leken,
  het stroomt alhier, aldaar, het schuimt,
  het schommelt in, de beken,
  die spoeiende, om ontlast te zijn,
  door dik en dunne varen,
  door weg en aweg, roekeloos,
  alsof het mensen waren,
  die dronken zijn! Toch helder wordt
  de locht, de vogels piepen,
  en groeten blij de aanschouwbaarheid
  der brede hemelstriepen,
  die... Tenden is ‘t, en moegebrield,
  ‘t is alles uitgedropen:
  laat vrij, - nu zijn de wolken weg! -
  vandage ons daglicht hopen!

  Guido Gezelle

  09-03-2019 om 10:57 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  06-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tranen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...tranen..... gedicht G. Gezelle

  06-03-2019 om 10:21 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  03-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carnaval
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Carnaval

                                         Schrijver: Rita Corita
                                                              Jaar gepubliceerd: 1962

  ‘t Is carnaval
  De hele wereld is een carnaval
  Je koopt een toeter en je drinkt
  En je zingt en je springt
  En je doet eens even lekker mal
  ‘t Is carnaval
  De hele wereld een gemaskerd bal
  En je vermomt je in majo
  Als Greco of Pierrot
  Domino of als Brigitte Bardot
  ‘t Is carnaval
  En hoe ‘t (?) masque ook worden zal
  Je gaat gezellig aan de zwier
  Maakt plezier en vertier
  Daarvoor is ‘t carnaval
  Je zingt van tralalala lalala lalala
  Lalala ladelala
  Lala lala-lalalala (enz.)
  ‘t Is carnaval, ‘t is carnaval

  03-03-2019 om 10:40 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  27-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.na vioolmuziek.... muziek in de keuken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Muziek in de keuken

  Tekst: H.G. Hoekstra

  Twee uur slaat de Westertoren,
  als je luistert kan je horen
  hoe Margreet de vaten wast
  met de wollen vatenkwast.
  Bekers en bordjes die baden gaan,
  heffen een vrolijk liedje aan.

    Potje pannetje,
  lepeltje, kannetje,
  potje, pannetje,
  breek me niet!

  Buikje de melkkan is een snoever,
  staat al schoon op de gootsteen-oever;
  proestend en druipend, met luid geklater
  komen de theekopjes boven water.
  De suikerschep die wat langzaam is,
  zwemt nog wat rond als een zilvervis.

  Potje pannetje,
  lepeltje, kannetje,
  potje, pannetje,
  breek me niet!

  De eierdopjes staan op een rij;
  ze wachten en denken: 'Waar blijft ons ei?'
  Heel behoedzaam droogt Margreet
  Oma's kopje dat Sèvres heet.
  En het laatste, glanzend-warm,
  komen twee lepeltjes, arm in arm.

  Potje pannetje,
  lepeltje, kannetje,
  potje, pannetje,
  breek me niet!

  27-02-2019 om 09:42 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  24-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.music maestro
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx.... music maestro

  24-02-2019 om 10:02 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  19-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lentekind
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lentekind

  Het is een herinnering zo als zovele,
  Maar deze ene laat mij niet los.
  Wanneer in 't voorjaar de vlinders spelen,
  Dan denk ik weer aan die dag in 't bos.

  Daar bij een huisje als van Hans en Grietje,
  Zag ik een kind zitten heel alleen.
  Haar zachte stem zong een lenteliedje,
  Voor duizend vlindertjes om haar heen.

  En duizend vogels zijn toen gekomen,
  En zongen vrolijk haar liedje voort.
  Het schalde juichend door alle bomen,
  En heel de wereld heeft dat gehoord.

  En overal bleef men even luist'ren,
  En een moment was 't rumoer verstomd.
  Want zelfs de mensheid moet even fluist'ren,
  Wanneer voor 't eerst iets van 't voorjaar komt.

  Maar ik alleen heb dat kind zien zingen
  Daar in het woud op die zonnedag.
  Ik zag haar aan en mijn ogen vingen,
  Uit blijde ogen een lichte lach.

  En dat is al wat mij is gebleven,
  Die lichte lach als een snelle groet.
  Maar ik heb nooit van mijn hele leven,
  De lente weer van dichtbij ontmoet.

  19-02-2019 om 09:24 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.valentijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...valentijn

  13-02-2019 om 12:48 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (11)
  07-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schemering in 't woud
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Schemering in 't woud

  Hier moet ik peinzend gaan en stil, -
           het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen,
           ik voel de lome schemer stijgen -
           en stijgen, stil.

  Wat glanst het bleke Westen koud!
           een matte lach uit droeve wolkenbrauwen
           doet flauw de teed're nevel blauwen
           in 't gélend woud. -

  Ik zie de bleke stervenswenk.
           Ik voel het doffe duister in mij dringen
           en verre stemmen hoor ik zingen
           al wat ik denk. -

  Waar zijt ge, Dood? - zo gij rondom
           op wieken van de schemering komt rijzen,
           nu doet uw nadering niet ijzen, -
           ik wacht u - kom!

  Frederik van Eeden

  07-02-2019 om 10:48 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  03-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.la nuit des elfes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...la nuit des elfes

  03-02-2019 om 10:52 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  01-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wintertime-muziekje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  01-02-2019 om 09:42 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  30-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de witte sneeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De witte sneeuw

  De witte sneeuw, waarmee de vlakten pronken,
  Boelt met de zonne tot haar schade en schand. 
  Ze ligt en lacht en tintelt, wonnedronken,
  Totdat ze smelt en slijk maakt op het land. 

  De witte sneeuw, waarvan de bergen vonken,
  Wanneer de hemel stooft en staat in brand, 
  Die zonnelach weerkaatst, en zonnelonken,
  Blijft eeuwig hoog en eeuwig diamant. 

  Al eveneens, vergaat of staat de Minne:
  Die niets beoogt dan 't laag genot der zinnen,
  Ziet zijn geluk verslijkt eer hij 't vermoedt;

  Veel hoger wil ik mijne liefde plaatsen,
  Waar ze ongedeerd het zonlicht kan weerkaatsen,
  En rein blijft in des hemels hoogste gloed.

  Rene de Clercq

  30-01-2019 om 11:04 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  27-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.regendropje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Regendropje

  Regendropje hoor eens wat
  Was de takjes en het blad
  Was de takjes van de bomen
  Dat er spoedig kersjes komen
  Lekkere kersjes fris en rond
  Die me smelten in de mond

  Regen dropje hoor eens wat
  Maak mijn kopje ook maar nat
  'k Wed dat moeder straks zal zeggen
  Als ze mij in bed wil leggen
  En ik spring haar op de schoot
  O wat is dat kind al groot

  27-01-2019 om 11:36 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (8)
  24-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  pps....winter

  24-01-2019 om 11:11 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterkiekjes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...winterkiekjes

  23-01-2019 om 10:51 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  22-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuwbui
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sneeuwbui

  Een zachte val
  Van duizendtal
  Dier wonderwitte vlokken.
  Eén suizeling,
  Eén duizeling,
  Van wilde wattenbrokken.

    Eén dolle dans
  De wereld thans!
  't Is dwar'ling alleerwegen!
  Omhoog, omlaag
  Het is gestaâg
  Eén vluchtige vlokkenregen.

    Op schuur en huis
  De zachte pluis
  Op velden en op wegen.
  Komt meer en meer
  Van donzen veer
  Een deken neergezegen.

   E.P de Boer

       

  22-01-2019 om 11:36 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  18-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Winter

  Prettig glijden,
  Sleetje rijden
  Op de gladde baan,
  Schaatsen onder,
  Kijk, wat wonder:
  Vliegends kom ik er aan!
  Gauw geloopen,
  Schaatsen koopen,
  Heerlijk ijs is dat!
  Komt maar allen,
  Maar niet vallen,
  Heusch, de baan is glad!
  Dank je, winter, beste vent,
  Dat je ons zooveel pretjes zendt!

  A Snellen

  18-01-2019 om 10:28 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  13-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.legerdienst...een jaar in kaki
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  pps... een jaar in kaki...foto's uit de (zeer) oude doos

  13-01-2019 om 10:45 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (8)
  10-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winternacht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  WINTERNACHT

  Hoe zwart staan al de bomen in
  de witheid, onverwacht,
  van 't overdadig sneeuwen, dat 't
  gedaan heeft, van de nacht!

  Ze staan daar, als gekoolzwart en
  met tekenen geprent,
  al zwarte en zwarte staven, op
  een eindloos pergament.

  Ze 'n roeren, noch ze 'n poeren en,
  bij 't nachtelijk gestraal,
  men zweren zou dat 't spoken zijn,
  of reuzen altemaal.

  De sterren staan en bliksemen,
  als ogen, ongeteld,
  van boven, uit de koppen van
  die reuzen vol geweld.

  Ze groeien immer groter, en
  de witheid van de snee
  verzwaart de zwarte stammen. Zich!
  van één zo wordt er twee!

  'k Versta nu hoe van drollen, gij,
  en droezen hebt gedroomd,
  wanneer ge, Noordse heidenen,
  verkeerdet in 't geboomt.

  Bij 't razen van de winter en
  bij 't nijpen van de nacht,
  is de oude, grimme reuzenzegge
  ontstaan in uw gedacht.

  Guido Gezelle

   

  10-01-2019 om 11:12 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  05-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 koningen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  pps...3 Koningen

  05-01-2019 om 09:51 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  01-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wensen voor 2019

  01-01-2019 om 10:12 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  31-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oude jaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oude jaar

  Tekst: J. Mossel - Muziek: C. van Rennes

  Oude jaar! o, laat ons rusten,
  Omzien eer wij verder gaan;
  't Nieuwe jaar word' niet begonnen
  Eer we hebben stilgestaan.
  Eer we in ernst ons zelven vroegen:
  Deed ik waarlijk, wat ik kon?
  Ben ik wijzer, beter, vromer,
  Dan toen 't jaar zijn loop begon?

  God gaf ons Zijn zon en regen,
  Gaf ons vreugde, gaf ons smart;
  Maakten wij genot en lijden
  Tot een zegen voor ons hart?
  Oude jaar! de jaren vlieden,
  En zij keerden nimmer weer:
  Ieder jaar dan vind' ons verder,
  Vind' ons beter, meer en meer!

  31-12-2018 om 13:45 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mist....Alice Nahon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mist

                      (Alice Nahon 1896-1933)

  Deez dag is lijk een moede man
  Die langs de straten grijs en stil
  Zijn droefenis niet kroppen kan
  Maar toch niet schreien wil

  Over beduimelde wegen zweeft
  Een waas van onverschilligheid
  Vrouw die zich zonder liefde geeft
  En heengaat zonder spijt

  Daar zoeft wat zonne-lichternis
  Door ‘t miezering mistgordijn
  Een ziel die niet zo triestig is
  Maar toch niet blij kan zijn

  Kan het dat ik eens zelve word
  Gelijk deez overtrokken dag
  Een kind dat nimmer tegenmort
  Maar nooit meer zingen mag

  28-12-2018 om 11:32 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  26-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.old toy trains
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...old toy trains

  26-12-2018 om 11:23 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstliederen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  pps...Kerstliederen

  24-12-2018 om 11:55 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  23-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onze wensen voor Kerst en 2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PPSX...onze wensen voor Kerst en 2019

  23-12-2018 om 11:11 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  21-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerstliederen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  pps...Kerstliederen

  21-12-2018 om 11:08 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  18-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.xmas music
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...Kerstmuziek

  18-12-2018 om 10:38 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  16-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerste sneeuw in de tuin
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Eerste sneeuw in de tuin

  Verhelderd ligt en overal omzwacht,
  En tinteljong en toch zo eindloos oud,
  Dat 't bijna angstig maakt en onvertrouwd
  Dit daaglijks plekje nu in winterdracht.
  Gedekt zijn alle sporen, kalm en zacht,
  En alle onwilligheên en stutten boud,
  Met veertjes blank als bijenvlerkjes koud,
  Belegen werden uit de hemelnacht.
  Van 't hart uit wit tot de einden als de dromen,
  Die, woord nawoord, uit dichters neergekomen,
  Zich levend schikten in het stilst der nachten;
  Zo ligt de tuin gestrekt nu in het heden;
  Wie zal er zetten komen de eerste schreden?
  Anders dan mussen die hun kruimkens wachten.

    Jacobus van Looy

  16-12-2018 om 11:27 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  10-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstverlangen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kerstverlangen

  Hoe zacht der klokken klagen,
  Uitzindrend op mijn hert!
  Het sneeuwt op donkre smert.
  En vromen hoor ik vragen,
  Terwijl de dag komt dagen,
  Wat groots geboren werd.

  Gebogen mensen rijzen
  En zien elkander aan.
  Voorbij de bloedige waan!
  De volkren zijn te prijzen
  Waar Koningen en Wijzen
  Langs witte wegen gaan.

  O gij, die recht en rede
  Begeert, genoeg gedwaald.
  De zoen des hemels daalt.
  Verheugt u telkerstede:
  Geboren is de Vrede
  Die godlijk ademhaalt.

  René de Clercq

  10-12-2018 om 09:48 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  07-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.als ik rijk was....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als ik rijk was

  O, jongens als ik rijk was, ik wist wat ik dee.
  Een scheepje zou 'k bouwen en ik voer naar de zee.
  'k Zou hijsen het vlagje, heel hoog in de mast.
  Niet zo hoog, niet zo hoog, maar zo hoog!
  Niet zo hoog, niet zo hoog, maar zo hoog!

  O, jongens als ik rijk was, ik wist wat ik dee.
  'k Nam U al mijn vrindjes, naar stad zeker mee.
  'kZou kopen voor ieder een lekkere koek.
  Niet zo lang, niet zo lang, maar zo lang!
  Niet zo lang, niet zo lang, maar zo lang!

  O, jongens als ik rijk was, ik wist wat ik dee.
  'k Gaf ieder een gulden, Uw moeder kreeg twee.
  Maar zie, och ik heb zelf geen beursje met geld.
  Niet zoveel, niet zoveel, maar zoveel!
  Niet zoveel, niet zoveel, maar zoveel!

  07-12-2018 om 11:11 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (10)
  04-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sinte Klaas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx.... Sinte Klaas ..

  04-12-2018 om 14:02 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  28-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.citaatje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Chérissez l'amour,

  vous lui devez le jour.

  Koester de liefde,

  ze heeft je verwekt.

  (Knack)

  28-11-2018 om 09:44 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  25-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the last rose of summer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx.....the last rose of summer

  25-11-2018 om 11:58 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  20-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreukje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Why is Monday so far from Friday, and Friday so close to Monday

  20-11-2018 om 08:52 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (10)
  14-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.november
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx... november

  14-11-2018 om 09:14 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oorlog...14_18
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...oorlog 14_18

              dit nooit meer...'t is jammer genoeg nog niet gestopt .... die waanzin

  11-11-2018 om 00:00 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  04-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Herfst

  Nu bloeien in 't jonge gras niet meer
  Meizoentjes wit en geel;
  Nu hoor je niet meer in het dichte groen
  Gejubel en vogelgekweel.
  Het krekeltje zwijgt en het Noorden blaast koud
  Door 't zwijgende, hijgende woud.

  Nu zie j' in 't gewelf der beukenlaan
  't Wazige blauw door 't bruin
  Nu wordt het park, dat zoo klaaglijk ruischt
  Een wondere toovertuin.
  Het zonnetje schuilt, en al vroeger verwacht
  Wordt de duistere, fluisterende nacht.

  04-11-2018 om 11:13 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.allerzielen...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Allerzielen

  'k Heb zo menigmaal gegaan
  waar de wilgen te treuren staan,
  buiten stad, naar 't dodenveld ...
  'k Heb bij woeste windgeweld
  't geel gebladert dwarren zien
  en onwetend op de knien
  neergezakt en nagedacht
  dat de dood met 't mensdom lacht
  lijk de wind met 't dorre blad ...
  Kranke mensdom, sta hier wat
  bij de graven. 't Wormgekriel
  knaagt aan 't lichaam; maar de ziel,
  waar is zij? En lijdt zij niet
  't snoerend vagevuurverdriet,
  waar zij naar verlossing smacht
  en naar uw gebeden wacht?
  Allerzielen! Bededag
  die ik niet vergeten mag ...
  Allerzielen! Vader weent,
  moeder kermt zo vereend ...
  Vrouw of man of wie het is
  roepen ons om lavenis.

           Guido Gezelle

  02-11-2018 om 00:00 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  01-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t is stille
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  't  I S  S T I L L E

  ‘t Is stille. Rustig ligt
  en slaapt het altemaal,
  dat leute en leven was,
  dat locht- en vogeltaal.
  Geen windeken en waakt:
  november houdt de staf,
  en stelpt dat wekken mocht
  het eindloos duister graf
  des aardrijks. Ongebaand
  en dood zijn weg en straat;
  de voet alleen verwekt,
  en ‘t stappen van die gaat,
  een doof gerucht in ‘t loof,
  dat, afgevallen, plekt
  de grond, die ‘t in een spree
  van doodse varwen dekt.
  ‘t Is stille. Gij alleen,
  o vlugge en vlijtig ding,
  dat, langs de natte tak
  geklaverd, uw gepink
  laat horen, fijn en snel,
  ge ontsnapt en snetst alom:
  "Ik leef nog: piep! Ik leef,
  spijts ‘s winters winterdom!"

    Guido Gezelle

  01-11-2018 om 00:00 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  28-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wat gaan we doen....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...wat gaan we doen....

  28-10-2018 om 09:57 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  23-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.halloween
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...halloween

  23-10-2018 om 09:18 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  13-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t neemt toe, men weet nie hoe
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  't Neemt toe, men weet niet hoe

  Laatst ging ik in de hof, daar schreef ik op een linde,
  Ik sneed in een pompoen de naam van mijn beminde;
     Het schrift was eerstmaal teer*, men zag daar anders niet
      Als dat het groen gewas beschreidde mijn verdriet:
  Maar als* ik naderhand hier weder kwam getreden,
  Toen stond ’t uitgepuild* al wat ik had gesneden;
      Dies*  riep ik overluid*: dus* gaat ’t met de min*,
      Daar komt een grote wond ook van een klein begin.

                        

                                    Jacob Cats

  13-10-2018 om 14:56 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  09-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lady in red
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...lady in red

  09-10-2018 om 09:53 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  04-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Najaarslied
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Najaarslied.

  Ik ken geen schoner kleuren
  Dan die van 't Hollands bos
  In bruine najaarsdos;
  Ik ken geen zoeter geuren,
  Dan die uit droge mos,
  Uit geelrode eikenbladeren
  En varenkruid dat bloeit,
  Mij op het koeltje naderen,
  Dat met mijn lokken stoeit.

  Ik ken geen schoner zangen
  Dan vink en lijster slaakt,
  Bij 't morgenlicht ontwaakt,
  Eer hen de strikken vangen,
  Door al wat zingt gewraakt:
  De wildzang uit de twijgen
  Met vochtig rag omstrikt,
  Dat, als de dampen stijgen,
  Met perels blijft bestikt.

  Ik ken geen schoner luchten
  Dan waar de herfst mee praalt,
  Als 't zonlicht nederdaalt
  En dorpen en gehuchten
  In goud en kleuren maalt.
  Dan rijzen blanke rotsen
  En donkre bergen op,
  Begroeid met ruige bossen,
  Verguld aan rand en top.

  Dan spelen alle verven
  Dooreen met stille pracht,
  Tot dat ze, schoon en zacht,
  Versmelten en versterven,
  En zeggen: ‘Het wordt nacht!
  Weer is een dag vervlogen;
  Welhaast een jaargetij:
  Een jaar gaat voor uwe ogen,
  Gelijk een damp voorbij.’

   Nicolaas Beets

  04-10-2018 om 12:49 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  30-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....Herfst

  30-09-2018 om 11:07 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  25-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst-puzzel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....herfst - puzzel

  25-09-2018 om 13:38 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  21-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst....Alice Nahon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Herfst

  Achter de oude kloosterwoning
  Hing wat rode zon
  Onder goud-getinte linde
  Bad een jonge non

  Heur gelaten ogen droomden
  Onder blanke doek
  Naar de zwart en rode letters
  Van ‘t getijdenboek

  Langs de wegskens was geprevel
  Van wat blaren bruin
  Aan heur voeten bogen schrale
  Violieren schuin

  Als ‘n dode illusie, die ze
  Lang vergeten had
  Viel er, op heur jonge handen
  Een verschrompeld blad

  Alice Nahon

  21-09-2018 om 11:10 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  19-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht Rozenknop
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Rozenknop

  'k Hoù niet van volbloeide roze,
  Die heur hart heeft uitgezeid,
  Die bij 't oop'nen
  Van heur broze weelde,
  D'éérste stervenstrane schreit.

  'k Zie ze liever wachtend dragen,
  Wat een knop niet openwoelt:
  't Stil gesluimer
  Van zó teer verlangen,
  Dat een and're roos het voelt...

  Want, door elk geluk moet schreien,
  Schemering van droefenis...
  Als een liefde,
  Die door bei geweten,
  Nog onuitgesproken is...

  Liefde, hou me lang verborgen
  't Schroeien van uw pracht'ge gloed;
  't Is de passie
  van het zonne-zoenen,
  Die een roze sterven doet...

  Alice Nahon

  19-09-2018 om 10:13 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rote rosen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx: rote rosen

            rode rozen voor m'n blogvrienden.... uit dank voor hun steun

  14-09-2018 om 09:01 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  09-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.witches
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....Witches

  09-09-2018 om 07:37 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  06-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.elfendans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...elfendans

             een mislukkeling...gemaakt om niet eenzaam te zijn....

  06-09-2018 om 19:39 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  02-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht: Ik ben van de buiten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik ben van de buiten

  Ik kreeg van mijn ouders,
  Van ieder mijn part
  Van vader mijn schouders
  Van moeder mijn hart
  Ik vocht om mijn stuiten
  Met zuster en broer.
  Ik ben van de buiten
  Ik ben van de boer!

  Bij d'eigenste pachter,
  Eerst koeier, dan knecht
  Mijn klakke van achter,
  Mijn hoofd immer recht
  Zo dien 'k om duiten,
  En teer op mijn toer;
  Ik ben van de buiten.
  Ik ben van de boer!

  Ik zout en ik zaaie
  Ik eg en ik ploeg
  Ik mest en ik maaie
  Ik zweet en ik zwoeg,
  Ik klets op de kluiten
  En glets op de moer*.
  Ik ben van de buiten
  Ik ben van de boer!

  En hebben de zeisens
  Gezinderenzind
  De mallende meisens
  De wagens gepint;
  Dan zit ik te fluiten
  Van boven op 't voer:
  Ik ben van de buiten,
  Ik ben van de boer!

  René de Clercd

  02-09-2018 om 14:13 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  25-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boerenleven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...boerenleven

  25-08-2018 om 11:46 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  20-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zomerochtendlied
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zomerochtendliedje

  Tekst: S. Abramsz

  Kind'ren, naar buiten, het zonnetje lacht!
  Ziet toch eens rond, wat de morgen u bracht:
  't Vrolijke, zonnige leven!
  't Schittert daar buiten van blauw en van goud;
  Vogeltjes schaat'ren in 't bloeiende hout,
  Vriendelijk lachen de dreven!
  Geur stijgt ten hemel van bloesem en blad,
  Mee op het pad! Mee op het pad!

    Kind'ren, naar buiten, het veld is nog nat!
  Dauw ligt te flonk'ren op bloesem en blad,
  Schittert u vriendelijk tegen.
  't Zonlicht maakt plassen tot spiegels van goud;
  Tovert een tint'lende sluier voor 't woud,
  Sprenkelt zijn goud op de wegen.
  Kind'ren naar buiten, ontvlucht nu de stad,
  Mee op het pad! Mee op het pad!

    Kind'ren, naar buiten, natuur is zo mooi!
  Ziet toch haar rijke, haar feest'lijke tooi,
  Feesttooi in 't zomergetijde!
  Paart er uw liedjen aan 't vogelgezang,
  Kort is de zomer, maar winter duurt lang,
  Zingt er uw liedeke blijde!
  Kind'ren naar buiten, ontvlucht nu de stad,
  Mee op het pad! Mee op het pad!

  20-08-2018 om 13:23 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  15-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moois uit Roemenie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  geleende ppsx...moois uit Roemenie....gezien door een Roemeense

  15-08-2018 om 00:00 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  12-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roemenie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  met toestemming van http://blog.senuiorennet.be/jamo46  deze pracht ppsx over Roemenie....een land waar ik enorm van hou....een land waar ik vrienden had.

  12-08-2018 om 10:45 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  05-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht: in de oogst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In de oogst

  Zij stonden op het akkerland
  Zij maaiden in de zonnebrand
  En zongen bij het werk
  De lastige arbeid wordt een feest
  Voor hen die jong en licht van geest
  En moedig zijn en sterk

  Daar kwam de landheer langs de beek
  De schouders hoog de wangen bleek:
  Hij zocht de schaduw daar.
  Hij groette licht en ging voorbij
  Gezang en arbeid staakten zij
  En wezen hem elkaar.

  Die man gevoelde zich zo fier
  Hij dacht „dat zijn mijn velden hier
  En ginder rijst mijn slot.
  Wis knaagt de nijd u in 't gemoed
  Gij die op aarde zwoegen moet
  Gij vloekt gewis uw lot."

  Toen zei er een met stille stem
  „Wie ruilde zegt van ons met hem?"
  En allen lachten. Geen
  Aan wie zo 'n leven zonder vreugd
  Aan wie de rijkdom zonder jeugd
  Benijdenswaardig scheen.

  Gedichten van Rosalie en Virginie Loveling (1877)

  05-08-2018 om 11:08 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  04-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lughnasadh
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....Lughnasadh

  04-08-2018 om 09:21 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kloosters...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx... kloosters - Bucovina

  28-07-2018 om 10:43 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.even op uitstap....Lacu Rosu en Bicaz
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...Lacu Rosu en Bicaz

  25-07-2018 om 10:45 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  20-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Crucea....het dorp toen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...Crucea....het dorp toen

  20-07-2018 om 11:45 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  14-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hulpgoederen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...verdeling hulpgoederen

  14-07-2018 om 09:31 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werkkamp
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...eerste werkkamp Crucea

  11-07-2018 om 08:47 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werkkamp Crucea

  Jaar 1991.....

  Met 8 vrijwilligers vertrokken wij naar ons Roemeens adoptiedorp CRUCEA...

  Doel: Sanitair blok voor school

            Nieuwe electriciteit voor school

            Houten kleuterschooltje bekleden met waterwerend materiaal en

             leggen van drainering....

  11 juli vertrek.....en werken tot 26 juli

  Tocht van 24OO km ..... 2 dagen

             2 kamions (30 ton) materiaal en hulpgoederen waren reeds onderweg

  09-07-2018 om 17:12 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  30-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rosa Elfe
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...rosa Elfe

  30-06-2018 om 14:12 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (17)
  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mezen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....mezen

  25-06-2018 om 14:00 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (8)
  18-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mezen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....mezen 1

  18-06-2018 om 09:53 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (8)
  10-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.turfsteker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....turfsteker

  10-06-2018 om 13:49 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.korenbloemenblauw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx......korenbloemenblauw

  01-06-2018 om 16:19 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (11)
  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rosa Cinderella
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....rosa Cinderella

  28-05-2018 om 11:34 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  26-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de rozen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De rozen

  Ik heb ze zien bloeien
  Bij ’t ochtendontgloeien;
  Nu hangen de bladen en storten in ’t stof
  Tot speeltuig der stormen,
  Tot aas van de wormen,
  Tot schaamte van d’op haar zo pralende Hof.

  Toen zogen haar knopjens
  De lavende dropjens,
  Tot parels geronnen uit hemelse dauw;
  Nu missen zij kleuren,
  En spreiden geen geuren,
  Eer de avond de velden nog wikkelt in ’t grauw.

  Zo zag ik geslachten,
  Zo schoonheid en krachten
  Ontluiken en bloeien, maar luttel bestaan,
  Zo lach en verblijden
  In jammer en lijden
  Voor ’t schemerend Westen des levens vergaan.

  Zo ’t zingen en springen
  Voor ’t handenverwringen
  Verwisseld in min dan een vluchtige wenk.
  ’t Zijn alles slechts bloemen
  Waarop wij hier roemen,
  t Is alles een dauwdrop, een morgengeschenk.

  De luister der ogen
  Met nevels betogen,
  Ja, zenuw- en voeding- en spierkracht verkwijnt.
  Ook oordeel en reden
  Bezwijkt met de leden,
  En ’t leven verwaassemt, vervliegt, en verdwijnt.

  Willem Bilderdijk

  26-05-2018 om 09:34 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sorry

  Sorry....heb niet veel tijd om me bezig te houden met de PC....al m'n tijd gaat nu naar de tuin...moestuin...siertuin en vijver Hopelijk af en toe nog een bezoekje van U....zou me echt plezieren. Zal proberen af en toe een gaatje te vinden om m'n blogvrienden te bezoeken Groeten Bunic J. (Jos)

  22-05-2018 om 00:00 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  20-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rosa Schneewittchen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx......schneewittchen

  20-05-2018 om 13:23 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  14-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.haven Antwerpen 3
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....haven Antwerpen 3

  14-05-2018 om 11:52 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klein moederke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Klein moederke

  Moeder zit te driegen
  Aan een mantelzoom.
  Zusje moet nu wiegen:
  Zoeteke, slaap en droom.
  Broederke, broederke mijn,
  Laat mij uw moederke zijn.

  Dekken zal u zusje,
  Ligt ge blootgewoeld;
  Kussen met een kusje
  Dat ge bijna niet voelt.
  Broederke, broederke mijn,
  Laat mij uw moederke zijn!

  Moet ge mee naar schole,
  Dwars door weer en wind,
  Kom dan stil gescholen
  Onder die mantel, kind.
  Broederke, broederke mijn,
  Laat mij uw moederke zijn.

  René de Clercq

  12-05-2018 om 10:12 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  07-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.haven aAntwerpen 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....haven Antwerpen 2

  07-05-2018 om 13:08 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  01-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lentelach
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LENTELACH

  De winter weent, de lente lacht,
  de kluizekens gaan open;
  en 't blad, dat zich te bergen placht,
  komt kraakfijn uitgekropen.

  't Is al zo klein en al zo nipt,
  zo netjes en zo nuchter;
  en 't meesje dat er tussen wipt
  het fladdert nog zo schuchter.

  Een vlinderlucht waait vleiend zacht
  om al die tere levens.
  De winter weent, de lente lacht,
  ik ween en lache tevens.

      René de Clersq

  01-05-2018 om 09:59 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  27-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.haven Antwerpen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...haven Antwerpen

  27-04-2018 om 09:42 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)


  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Gastenboek
 • dag Jos
 • Dag Jos bedankt voor de toffe woordjes
 • Een lieve groet doet altijd goed
 • Aan iedereen een gezellige donderdag en stillekes sluipt het weekend dichterbij !!!!!
 • Vriendelijke groetjes van Ingrid

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Mijn favorieten
 • Jo Delsy
 • Jos V
 • eddy 53
 • Gerda en Elza
 • Ingrid
 • Nikki
 • Roosje
 • J. Joosen
 • Bernward
 • Meintje DB Ella

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!