NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • Fado
 • muziek...noice-rock Fado
 • gedicht... Meeuwen
 • Mei is het thans
 • Mei regen
 • meidag
 • schoon is de lente
 • is de paashaas al geweest???
 • Het Kruis
 • Goede Vrijdag
 • half april
 • april in Portugal....
 • april love
 • gedicht: een vinkske
 • gedicht: Maart - dondermaand
 • Lente
 • regenbuie
 • narcis
 • 't viel water nu....
 • tranen
 • Carnaval
 • na vioolmuziek.... muziek in de keuken
 • music maestro
 • Lentekind
 • valentijn
 • schemering in 't woud
 • la nuit des elfes
 • wintertime-muziekje
 • de witte sneeuw
 • regendropje
 • winter
 • winterkiekjes
 • sneeuwbui
 • winter
 • legerdienst...een jaar in kaki
 • winternacht
 • 3 koningen
 • 2019
 • oude jaar
 • Mist....Alice Nahon
 • old toy trains
 • Kerstliederen
 • onze wensen voor Kerst en 2019
 • kerstliederen
 • xmas music
 • eerste sneeuw in de tuin
 • Kerstverlangen
 • als ik rijk was....
 • Sinte Klaas
 • citaatje
 • the last rose of summer
 • spreukje
 • november
 • oorlog...14_18
 • herfst....
 • allerzielen...
 • 't is stille
 • wat gaan we doen....
 • halloween
 • 't neemt toe, men weet nie hoe
 • lady in red
 • Najaarslied
 • herfst
 • herfst-puzzel
 • herfst....Alice Nahon
 • gedicht Rozenknop
 • rote rosen
 • witches
 • elfendans
 • gedicht: Ik ben van de buiten
 • boerenleven
 • zomerochtendlied
 • Moois uit Roemenie
 • Roemenie
 • gedicht: in de oogst
 • Lughnasadh
 • kloosters...
 • even op uitstap....Lacu Rosu en Bicaz
 • Crucea....het dorp toen
 • hulpgoederen
 • werkkamp
 • werkkamp Crucea
 • rosa Elfe
 • mezen
 • mezen
 • turfsteker
 • korenbloemenblauw
 • rosa Cinderella
 • de rozen
 • Sorry
 • rosa Schneewittchen
 • haven Antwerpen 3
 • klein moederke
 • haven aAntwerpen 2
 • Lentelach
 • haven Antwerpen
 • citaatje
 • Rhododendron
 • rhododendron
 • tulpen
  Bunic J.

  19-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Vrijdag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  GOEDE VRIJDAG

  Ik zag Hem op zijn kruis, gelaten en verduldig,
  Met nagelen door zijn hand, en doornen in zijn hoofd;
  Bloed stroomde langs zijn oog gebroken en verdoofd;
  Hij stierf voor uwe schuld, en voor de mijne, onschuldig!

  Ik heb opnieuw bemind, daar 'k weder heb geloofd!
  Ik weet, mijn zonden zijn zo zwaar, zo menigvuldig;
  Doch, heeft de laatste blik van Deze, die ik huldig,
  Mij, arme kranke, niet zijn reddend hulp beloofd?

  O reiniging door Bloed, gelijk de bloedschuld erflijk;
  O wonderbare nacht, daar 't licht zijn oorsprong vindt,
  O goddelijke dood, daar 't leven herbegint.

  Komt herwaarts, gij die zegt: "Geen liefde is onbederflijk!"
  Komt herwaarts, gij die treurt, omdat gij hebt bemind:
  De liefde sterft voor u, en leeft voor u, onsterflijk

  René de Clercq

  19-04-2019 om 09:03 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  16-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.half april
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Half-april

  gij blauwgekaakte wolken daar
  halfwit omtrent uw boorden,
  die gruwzaam in de hemel moert,
  en grimt in ’t gramme noorden:
  hoe lange speelt gij, koud en kil,
  de baas nog hier? ’t Is half april!

  ’t Is onbermhertig koud; en ’t kan,
  de zonne ondanks gebeuren,
  dat ’s morgens, al dat gers is, wit
  geruwrijmd, staat te treuren!
  Waar wilt gij, boos geweld, naartoe,
  des winters? Wij zijn wintermoe!

  ’t Moet zomer zijn, geen koude lucht,
  die bijt en straalt; ’t moet open,
  dat, wachtende, in de botte zit,
  of weer in ’t gers gekropen,
  van schuchterheid, voor ’t nijpen van
  de hardgevuiste winterman!

  Staat op, gij oosters zonnelicht,
  en schiet, bij volle grepen,
  uw schichten uit; doorkwetst, doorlijdt
  het graf, daarin, genepen,
  de zomer zat: verrijzenist
  des konings kind! te late al is ’t!

  Hallelu-jah! dan zingen zal,
  dat ’t wederklinkt alomme,
  de gorgel los, de vogel en
  de luidgekeelde blomme;
  de klepel zal de klokke slaan
  en kondigen den Koning aan.

  Guido Gezelle

  16-04-2019 om 13:52 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  11-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.april in Portugal....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx... april in Portugal

  11-04-2019 om 10:22 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (10)
  03-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.april love
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....April Love

  03-04-2019 om 10:07 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  30-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht: een vinkske
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een vinkske

  Een vinkske! Een vinkske!
  Daar zit het, zwijg, -
  Een levend dingske,
  Op een dode twijg.

  Het borstje bibbert,
  Het keelke zwelt.
  Het bekske slibbert
  Van 't klankgeweld.

  't Zijn versjes, zere,
  Onvatbaar kort,
  In éne keer,
  Der-uit gestort.

  Tzit-tzit-tzit-dap-dapper,
  Dewingihee!
  Tzit-tzit-tzit-rap-rapper,
  De hele ree!

  Tzit-tzit-tzit, een ander!
  Nog één, nog één.
  Tzit-tzit-tzit, wie kan-der
  De voeten scheên?!

  Tzit-tzit-tzit, 't gesnebber
  wordt dom en dol.
  Tzit ... halt! Ik heb er
  Mijn oren vol!

  René de Clercq

  30-03-2019 om 09:42 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  25-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht: Maart - dondermaand
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Maart. –  Dondermaand

  Blaast het maartse hels gewaai
  Van de bomen ’t nest der kraai,
  Nimmer laat de kraai de moed,
  Maar herbouwt het nest met spoed.
  Wakkert de gespelen aan,
  Die elkander goed verstaan.
  Moedig zijn is liefde en troost.

  ’t Haasje schuw verkeert in nood:
  Overal, ai, loert de dood.
  Jager, strop en snuffelhond
  Drijven het zo aaklig rond...
  Doch het haasje knap en rap,
  Loopt totdat het hen ontsnapp’...
  Rap zijn is, ja, levenswinst.

  Door de sterbeglansde nacht,
  Wem de melkweg weemlend lacht,
  Vliegen wilde ganzen heen,
  Als een zwerm, gesplitst in tweên;
  Vluchtend ons moerassig land,
  Zoeken zij een ander strand.
  Waar de plicht dwingt, zoek, ge vindt.

  Zie hoe ’t elzenboomke zacht
  Ginds beschermt de groene gracht;
  ’t Spiegelt zich in ’t water...ziet
  Naar het spichtig schuiflend riet...
  Elzen-slingerkatjes  ruw
  Hangen neerwaarts droef en schuw ...
  Waar gevoel is, daar is ziel.

  Emanuel Hiel

      1834-1899

  25-03-2019 om 11:10 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  21-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lente
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx....Lente

  21-03-2019 om 09:33 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  17-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.regenbuie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE  REGENBUIE

  Daar is hij weer! De deuren toe,
       de luiken, boven, neder;
  de zolder en de kelder dicht,
       en alles toegetast,
  zo dat hij maar niet in en bore,
       en buiten blijve, vast,
  de vijand, die geruchte houdt,
       en buist en boos is, weder!

  Hij rotelt aan de ruiten en
       hij doet de ramen ronken;
  de wind is zijn gebuurman, en
       zij boeren, bei te gaar,
  om in te zijn; zij vallen en
       zij vloeken op malkaar:
  men zeggen zou dat ze, alletwee,
       bij dranke zijn, en dronken!

  De deuren toe! Nu buist het weer,
       hervat en herbegint het;
  daar vallen volle beken op
       het dak, en overal;
  het krevelt langs de glazen en
       het zijpelt, en het zal
  toch binnen komen, ‘t water: al
       de onvaste voegen vindt het!

  Allengskens wordt het stille nu,
       gaan schuilen zijn de winden;
  de vlagen wijken ruggewaards,
       en ‘t regenleger snelt,
  beneden, in de geulen en
       de goten, met geweld,
  om asem, in de ondergang,
       en veiligheid, te vinden.

  Gelukkig dat, in huizen, wij,
       gewonnen en geboren,
  de voeten en de vuisten van
       de vijand wederstaan!
  hij stoten mag en stampen ons,
       en slingeren en slaan:
  al nutteloos gevochten is ‘t,
       om nieten en verloren!

       G. Gezelle

  17-03-2019 om 09:46 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  14-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx.... Narcis

  14-03-2019 om 10:21 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  09-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t viel water nu....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ‘t Viel water nu genoeg, of nooit!

  ‘t Viel water nu genoeg, of nooit!
  De wolkenschepen dragen
  hun lijnwaad al ten toppen uit,
  die hier gewinterd lagen,
  de al te lange regentijd:
  vandage gaan zij varen
  en vluchten voor de westerwind,
  die rotelt in de blâren.
  ‘t Is nat alom: de zoden zijn
  doordronken; al de paden
  zijn modder, moze en vuiligheid
  geworden; overladen
  is ‘t loof, dat op de bomen zit
  en weent; de daken leken,
  het stroomt alhier, aldaar, het schuimt,
  het schommelt in, de beken,
  die spoeiende, om ontlast te zijn,
  door dik en dunne varen,
  door weg en aweg, roekeloos,
  alsof het mensen waren,
  die dronken zijn! Toch helder wordt
  de locht, de vogels piepen,
  en groeten blij de aanschouwbaarheid
  der brede hemelstriepen,
  die... Tenden is ‘t, en moegebrield,
  ‘t is alles uitgedropen:
  laat vrij, - nu zijn de wolken weg! -
  vandage ons daglicht hopen!

  Guido Gezelle

  09-03-2019 om 10:57 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  06-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tranen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...tranen..... gedicht G. Gezelle

  06-03-2019 om 10:21 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  03-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carnaval
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Carnaval

                                         Schrijver: Rita Corita
                                                              Jaar gepubliceerd: 1962

  ‘t Is carnaval
  De hele wereld is een carnaval
  Je koopt een toeter en je drinkt
  En je zingt en je springt
  En je doet eens even lekker mal
  ‘t Is carnaval
  De hele wereld een gemaskerd bal
  En je vermomt je in majo
  Als Greco of Pierrot
  Domino of als Brigitte Bardot
  ‘t Is carnaval
  En hoe ‘t (?) masque ook worden zal
  Je gaat gezellig aan de zwier
  Maakt plezier en vertier
  Daarvoor is ‘t carnaval
  Je zingt van tralalala lalala lalala
  Lalala ladelala
  Lala lala-lalalala (enz.)
  ‘t Is carnaval, ‘t is carnaval

  03-03-2019 om 10:40 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  27-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.na vioolmuziek.... muziek in de keuken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Muziek in de keuken

  Tekst: H.G. Hoekstra

  Twee uur slaat de Westertoren,
  als je luistert kan je horen
  hoe Margreet de vaten wast
  met de wollen vatenkwast.
  Bekers en bordjes die baden gaan,
  heffen een vrolijk liedje aan.

    Potje pannetje,
  lepeltje, kannetje,
  potje, pannetje,
  breek me niet!

  Buikje de melkkan is een snoever,
  staat al schoon op de gootsteen-oever;
  proestend en druipend, met luid geklater
  komen de theekopjes boven water.
  De suikerschep die wat langzaam is,
  zwemt nog wat rond als een zilvervis.

  Potje pannetje,
  lepeltje, kannetje,
  potje, pannetje,
  breek me niet!

  De eierdopjes staan op een rij;
  ze wachten en denken: 'Waar blijft ons ei?'
  Heel behoedzaam droogt Margreet
  Oma's kopje dat Sèvres heet.
  En het laatste, glanzend-warm,
  komen twee lepeltjes, arm in arm.

  Potje pannetje,
  lepeltje, kannetje,
  potje, pannetje,
  breek me niet!

  27-02-2019 om 09:42 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  24-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.music maestro
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx.... music maestro

  24-02-2019 om 10:02 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  19-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lentekind
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lentekind

  Het is een herinnering zo als zovele,
  Maar deze ene laat mij niet los.
  Wanneer in 't voorjaar de vlinders spelen,
  Dan denk ik weer aan die dag in 't bos.

  Daar bij een huisje als van Hans en Grietje,
  Zag ik een kind zitten heel alleen.
  Haar zachte stem zong een lenteliedje,
  Voor duizend vlindertjes om haar heen.

  En duizend vogels zijn toen gekomen,
  En zongen vrolijk haar liedje voort.
  Het schalde juichend door alle bomen,
  En heel de wereld heeft dat gehoord.

  En overal bleef men even luist'ren,
  En een moment was 't rumoer verstomd.
  Want zelfs de mensheid moet even fluist'ren,
  Wanneer voor 't eerst iets van 't voorjaar komt.

  Maar ik alleen heb dat kind zien zingen
  Daar in het woud op die zonnedag.
  Ik zag haar aan en mijn ogen vingen,
  Uit blijde ogen een lichte lach.

  En dat is al wat mij is gebleven,
  Die lichte lach als een snelle groet.
  Maar ik heb nooit van mijn hele leven,
  De lente weer van dichtbij ontmoet.

  19-02-2019 om 09:24 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (7)
  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.valentijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...valentijn

  13-02-2019 om 12:48 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (11)
  07-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schemering in 't woud
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Schemering in 't woud

  Hier moet ik peinzend gaan en stil, -
           het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen,
           ik voel de lome schemer stijgen -
           en stijgen, stil.

  Wat glanst het bleke Westen koud!
           een matte lach uit droeve wolkenbrauwen
           doet flauw de teed're nevel blauwen
           in 't gélend woud. -

  Ik zie de bleke stervenswenk.
           Ik voel het doffe duister in mij dringen
           en verre stemmen hoor ik zingen
           al wat ik denk. -

  Waar zijt ge, Dood? - zo gij rondom
           op wieken van de schemering komt rijzen,
           nu doet uw nadering niet ijzen, -
           ik wacht u - kom!

  Frederik van Eeden

  07-02-2019 om 10:48 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  03-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.la nuit des elfes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ppsx...la nuit des elfes

  03-02-2019 om 10:52 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  01-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wintertime-muziekje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  01-02-2019 om 09:42 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (6)
  30-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de witte sneeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De witte sneeuw

  De witte sneeuw, waarmee de vlakten pronken,
  Boelt met de zonne tot haar schade en schand. 
  Ze ligt en lacht en tintelt, wonnedronken,
  Totdat ze smelt en slijk maakt op het land. 

  De witte sneeuw, waarvan de bergen vonken,
  Wanneer de hemel stooft en staat in brand, 
  Die zonnelach weerkaatst, en zonnelonken,
  Blijft eeuwig hoog en eeuwig diamant. 

  Al eveneens, vergaat of staat de Minne:
  Die niets beoogt dan 't laag genot der zinnen,
  Ziet zijn geluk verslijkt eer hij 't vermoedt;

  Veel hoger wil ik mijne liefde plaatsen,
  Waar ze ongedeerd het zonlicht kan weerkaatsen,
  En rein blijft in des hemels hoogste gloed.

  Rene de Clercq

  30-01-2019 om 11:04 geschreven door Bunic J.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (5)


  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Gastenboek
 • Zaterdagse groeten
 • prettig weekend
 • Dinicreatief
 • Goede morgen Jos
 • goeiemorgen !

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Zoeken in blog


  Zoeken met Google  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Mijn favorieten
 • Jo Delsy
 • Jos V
 • eddy 53
 • Gerda en Elza
 • Ingrid
 • Nikki
 • Roosje
 • J. Joosen
 • Bernward
 • Meintje DB Ella

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!