NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • FOTO'S PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010 DEEL 2
 • FOTO'S PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010
 • GESLAAGD PROMOTIEFEEST
 • PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010
 • NATIONALE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING OP 13 MAART 2010
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  DRAGERS VAN ERETEKENS REGIONALE KORTRIJK
  Gemedailleerden
  26-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010 DEEL 2
  26-04-2010 om 10:41 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOTO'S PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010
  26-04-2010 om 10:37 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GESLAAGD PROMOTIEFEEST

  Niet minder dan 104 leden hadden er aan gehouden tegenwoordig te zijn op de uitreiking van de eretekens.
  De plechtige eredienst werd opgeluisterd door het Gemengd Zangkoor Sint Eutropius uit Heule.
  Tijdens de consecratie werd de Last Post onberispelijk gebracht door onze trompetter van dienst Mevrouw Declercq Heidi. Deze eredienst werd bijgewoond door de Heer Volksvertegenwoordiger Philippe De Coene en Burgemeester Lieven Lybeer. Er was eveneens een delegatie tegenwoordig uit Brabant - Henegouwen - Doornik - Namen - Ieper en Brugge.
  Tijdens de bloemneerlegging aan het monument der gesneuvelden door de voorzitter de Heer Coelembier Germain en de Heer Burgemeester Lieven Lybeer werd Te Velde en de Last Post nogmaals te gehore gebracht.
  Na de plechtigheid bracht de voorzitter volgende boodschap over aan de aanwezigen rond het monument:
  Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer de Volksvertegenwoordiger van harte bedankt voor jullie aanwezigheid tijdens ons promotiefeest 2010, het helpt ons meer luister te geven aan deze bijeenkomst.
  Een onberispelijke eredienst gebracht door drie priesters, bijgestaan door 5 misdienaars, een koor met 32 uitvoerders, een talenrijke trompetter en 22 Vaandels tegenwoordig, dat verdient ge niet in enkele jaren. Ge moet daar dagelijks mee bezig zijn als ge dergelijk resultaat wilt bereiken.
  Aan de Vaandeldragers, bedankt voor jullie aanwezigheid. Vergeet nooit dat jullie het uithangbord zijn van uw vereniging. Zonder Vaandeldrager kan er geen publiciteit worden gemaakt voor jullie  Vaderlandslievende Vereniging. In deze moeilijke tijden is een Vaderlandslievende Vereniging het bewijs van de eenheid van ons Vaderland. Ik dank jullie nogmaals voor uw tegenwoordigheid en wens U allen behouden thuiskomst.
  De uitreiking van de eretekens gebeurde direct na de eredienst om daarna allen gezamenlijk aan te schuiven aan tafel, waar wij verwend werden door Philippe, Patricia en het voltallig personeel van restaurant 't Rattenkasteel..
  De voorzitter verwelkomde in de feestzaal eveneens de Heer en Mevrouw TELLINGS-MENS, speciaal overgekomen uit Nederland. De Heer TELLINGS is niemand minder dan de Kroonprins van Indonesie, die momenteel moet verzaken aan zijn mandaat wegens de toestand in zijn land.
  Volgende personen kregen een ereteken opgespeld:

  Grootkruis
  Laverge Frida
  Barbier Albert
  Guillemyn Walter
  Grootofficier
  Heldenberghe Heliana
  Caesemaeker Anselme
  Commandeur
  Vermeulen Eric
  Deschamps Willy
  Christiaens Jean-Claude
  Officier
  Delanghe Gilbert
  L'Ainez Carlos
  d'Udekem d'Acoz Henri
  Terryn Roger
  Verschelde Diana
  De Caluwe Philippe
  Verhelle Kurt
  Ridder
  Plaitin Thierry
  Vanden Broucke Ernest 
  Lapiere Luc
  Mestdagh Philippe
  Mannaert Gustaaf
  Bouckenooghe Danny
  Van Goethem Jean-Paul
  Piepers Amand
  Leliaert Geert
  Palmen van Menslievendheid Goud
  Demunster Paul
  Palmen van Menslievendheid Zilver
  Sterckx Armand
  Commeyne Maria
  Mondy Marc
  Palmen van Menslievendheid Brons
  Lernout Hubert
  Caessens Jozef
  Melsens Marie-Rose
  Richet Claude
  Gekroond België Zilver
  Declercq Lorenzo
  Gekroond België Brons
  Van Parijs Eddy
  Devos Maria
  Halsberghe Berthe
  D'Hondt Monique
  Reeuws Gaston
  Maes Juliaano
  Kint Elisabeth
  Kint Peter
  Mestdagh Nathalie
  Vandenbulcke Geert
  Vandenbulske Bjorn (+)
  Himpe Catherine
  Vandemeulebroucke Ghislain
  Samyn Patrick
  Vandewoude Alain
  Sinnesael Jurgen
  D'Hoore Carlos
  Vanslembrouck Dirk
  Braekeveld Rudy
  Vanmarcke Albrecht
  Verschaetse Luc
  26-04-2010 om 10:08 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010
  ONS JAARLIJKS PROMOTIEFEEST

   

  ZONDAG 18 APRIL 2010.

   

  Mevrouw, Mijnheer,

   

  Het bestuur van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België, Regio KORTRIJK, heeft de eer en het genoegen U en uw echtgeno(o)t(e) uit te nodigen tot deelname aan het jaarlijkse feest en de uitreiking van de eretekens PROMOTIE 2010.

   

  U wordt tevens uitgenodigd tot deelname aan het feestbanket waarvoor kan ingeschreven worden door storting van 38 Euro op rekeningnummer 750-9042617-47 van gedecoreerden KORTRIJK. De uiterste datum van inschrijving is: 12 april 2010.

  Schrijf tijdig in zodat wij geen moeilijkheden hebben voor het inrichten van de zaal. –U kunt eveneens uw voorkeur voor disgenoten opgeven – Wij proberen aan uw wensen te voldoen in de mate van het mogelijke.

  PROGRAMMA

   

  10.15u                   VERZAMELING AAN DE SINT-EUTROPIUSKERK TE HEULE

  10.30u                   H.MIS VOOR DE OVERLEDEN LEDEN EN DE GOEDE WERKING VAN DE VERENIGING, MET MEDEWERKING VAN HET GEMENGD ZANGKOOR "SINT EUTROPIUS" UIT HEULR

                                                

  11.30u                   BLOEMENNEERLEGGING AAN HET MONUMENT DER OORLOGSSLACHTOFFERS

   

  11.45u                   ONTVANGST IN DE FEESTZAAL VAN HET RESTAURANT ” ‘t RATTENKASTEEL” –

                                  WITTESTRAAT 2 TE HEULE.

  12.00u                   UITREIKING VAN DE ERETEKENS PROMOTIE 2010.

                                  GEVOLGD DOOR HET FEESTBANKET

   


   

  WEES FIER BIJ HET DRAGEN VAN ALLE ERETEKENS. ZE GETUIGEN VAN UW MOED – WILSKRACHT – DAPPERHEID EN ONWANKELBARE TROUW AAN VORST EN VADERLAND.

   

                                                                                                                MENU

   

  ROYAL PETTILANT BRUT MET KNABBELINGEN

  EENDENMOUSSE EN ZIJN GARNITUUR

  KERVELSOEP

  VLEESSPIES MET FRIETJES

  WARME APPELTAART MET IJS

  KOFFIE

  WATER OP ALLE TAFELS VOORZIEN.

  (Alle dranken aan tafel zijn ten laste van de aanvrager – onmiddellijk te betalen)

   

   

  Ons feest zal traditioneel worden opgeluisterd door organist GUY VRANKEN.

   

  Na het banket is er een gezellig samenzijn met tombola.

   

  Wij hopen U zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen op ons jaarlijks feest, en bieden U inmiddels onze oprecht Vaderlandslievende groeten aan.

                                                                                                                                                                                                                          Namens het bestuur.

  07-04-2010 om 13:08 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NATIONALE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING OP 13 MAART 2010

  VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

  VAN 13 maart 2010 IN RESTAURANT ‘LA FERME DU REPOSOIR’

  Chemin du Ruisseau 4 – 7540 – DOORNIK.

   

  Voorzitterschap: de Heer Germain COELEMBIER, Nationaal Voorzitter,

  Verslaggevers: De Heer Yves ASSELMAN Nationaal Secretaris (Nederlandse tekst).

                          De Heer Norbert SONVIL Nationaal Ondervoorzitter & Secretaris(Franse tekst).

                                                 

   

  Bij het betreden van de vergaderzaal wordt iedereen verzocht door de Heren ASSELMAN en SONVIL,  bij het vertonen van hun lidkaart 2010 de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

  Tezelfdertijd wordt nota genomen van de aanwezige stemgerechtigde leden die een omslag krijgen met daarin hun stemkaart en de officiële stembrieven. Zodoende wordt het aantal aanwezige stemgerechtigde leden (volmachten inbegrepen) geteld bij de aanvang van de statutaire vergadering. De Nationale Voorzitter wordt in kennis gesteld.

  Er zijn  26  stemgerechtigden.

  Om verkozen te worden moet men 2/3 hebben van de geldige stemmen te weten 17.

  De Nationale Voorzitter de Heer Germain COELEMBIER zal de vergadering voorzitten, hij zal zich uitdrukken in de beide landstalen. Hetzelfde zal gelden voor alle Nationale verslagen.

   

  Onder de tonen van “Signal for Parade” betreden de Vaandeldragers de vergaderzaal.

  Daarna aanhoren wij de Brabançonne.

   

  1.      Opening van de zitting door de Nationaal Voorzitter met verzoek tot één minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden leden gedurende het voorbije werkjaar.

   

  Mag ik u vriendelijk verzoeken deze Jaarlijkse Algemene Nationale Statutaire Vergadering  aan te vatten met één minuut stilte ter nagedachtenis van onze overleden leden in het voorbije jaar.

  De Last Post wordt gespeeld tijdens de minuut stilte.

  Zijn verontschuldigd voor deze Algemene Vergadering:

  De Nationale Erevoorzitter, de Heer Burgemeester van Brussel

  De Heer Angillis Raymond – Voorzitter van de regionale Brugge

  De Dokter Ebo Gilbert – Voorzitter van de provinciale Oost-Vlaanderen

   

  Ik heb het genoegen Mevrouw de directrice van het OCMW Doornik te mogen verwelkomen.

   

  De Nationale voorzitter richt zich vervolgens tot de vergadering om ze te verwelkomen.

  Hij spreekt als volgt:

   

  Dames en Heren, Nationale -, Provinciale -, Regionale Beheerders, Beste Leden.

  Met vreugde en grote voldoening heet ik u van harte welkom in onze provinciale Henegouwen en meer bepaald in onze regionale Doornik voor onze Jaarlijkse Algemene Nationale Statutaire Vergadering.

  Uw tegenwoordigheid is mij zeer aangenaam en ik dank u voor uw hulp tijdens het verlopen dienstjaar.Het is eveneens de gelegenheid om elk individu hartelijk te danken voor het gepresteerde werk verleden dienstjaar zowel op Nationaal - Provinciaal - als op Regionaal vlak.

  Ik bedank mijn Nationaal Directiecomité, de Nationale Bestuursraad, de Provinciale - en Regionale Voorzitters en hun bestuursleden.

   

  Vooraleer de vergadering te beginnen zou ik graag voorstellen om twee bijkomende - en dringende agendapunten toe  te voegen aan de agenda namelijk :

   

  8bis- Akteneming van de benoeming van de Heer ANGILLIS Raymond als voorzitter van

  de regionale Brugge in vervanging van de Heer CANNAERT die overleden is.

   

         8ter- Akteneming van de benoeming van de Heer EBO Gilbert als voorzitter van de

  Provinciale Oost-Vlaanderen in vervanging van de Heer LETELLIER Maurits die ontslag nam wegens gezondheidsreden.

   

              De Nationale Voorzitter vraagt of er bemerkingen zijn op de toevoeging van beide

  agendapunten.

  Er worden geen bezwaren geformuleerd door de aanwezigen.

   

  2.      Verslag van de Nationale Voorzitter

   

  In de loop van het voorbije jaar hielden we:

  a)      Eén Nationale Algemene Statutaire Vergadering.

  b)     Eén vergadering van de Beheerraad.

  c)      Tien vergaderingen van de Bestuursraad.

  d)     Het Vaandel en een afvaardiging van de vereniging waren aanwezig op verschillende Nationale plechtigheden.

  1.      22 februari te Laken voor de huldeplechtigheid ter nagedachtenis van de overleden leden van de Koninklijke Familie .

  2.      17 mei Nationaal Leiemonument te Kortrijk.

  3.      21 juli (nationale feestdag) in de St-Michielskathedraal voor het “Te Deum” en op het Paleizenplein voor het defilé van de Koning.

  4.      02 augustus te Nieuwpoort voor de hulde aan Koning Albert I.

  5.      10 september te Brussel op het Martelarenplein voor de Onafhankelijkheid van België.

  6.      11 november (Wapenstilstand) aan de  Congreskolom te Brussel.

  7.      15 november (Koningsdag) in de St-Michielskathedraal voor het “Te Deum”.

  e)      De jaarrekening 2009 werd in de maand februari 2010 neergelegd op de Rechtbank van Koophandel.

  Aandachtige toehoorders zullen bemerkt hebben dat wij de ledenlijsten niet meer hebben neergelegd  op de griffie van de rechtbank van koophandel. Sinds 29 mei van 2009 zijn alle vzw’s niet langer meer verplicht om de ledenlijst neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De federale overheid verlost hiermee duizenden vzw’s van een overbodige formaliteit.

   

  3.      Verslag van de Nationale Algemene Statutaire Vergadering van 14 maart 2009 te Ieper in de Regionale Westland.

   

  Dit verslag werd op tijd en stond naar alle vereiste bestemmelingen verzonden. Ik vraag U of het nodig is om het verslag voor te lezen en zoniet niet of er bemerkingen zijn.

  Gezien er geen enkele bemerking binnenkwam, mag er verondersteld worden dat dit algemeen wordt goedgekeurd.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  4-      Financieel verslag en balans van het boekjaar 2008/2009.

   

   

  De Nationale Penningmeester de Heer Germain COELMEBIER leest de cijfers voor en geeft daarna het woord aan de rekeningnazichters.

  Verslag van de rekeningnazichters de Heren LEBAILLY André en DE CEUNINCK Jacques.

  Het Nederlandstalig verslag wordt voorgelezen door de Heer DE CEUNINCK Jacques.

  Het Franstalig verslag wordt voorgelezen door de heer LEBAILLY André

   

  De ondergetekenden : Mijnheer Lebailly André en Mijnheer De Ceuninck Jacques, rekeningnazichters met de opdracht belast door de Algemene Vergadering van 2009 de rekeningen voor het boekjaar 2008- 2009 na te zien, verklaren :

   

  ©     In het bezit te zijn gesteld door de penningmeester van de kasboeken, de rekeninguittreksels en alle bewijsstukken ter staving.

   

  ©     Wij kregen voldoende antwoorden op de door ons gestelde vragen tijdens het nazicht en ondervinden dat alle verrichtingen juist werden uitgevoerd.

   

  ©     Wij stellen dan ook voor aan de Algemene Vergadering van 2010 de rekeningen 2008-2009 volledig te aanvaarden en ontlasting te geven aan de beheerders.

   

  Gedaan te Heule de 26 februari 2010, M.Lebailly en M. De Ceuninck, leden van de Vaderlandslievende Vereniging “Dragers van Eretekens en Medailles van België” en nazichters van de rekeningen voor het dienstjaar 2008-2009.

   

  De Ceuninck Jacques                                                                       Lebailly André

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  1. De jaarlijkse gift

   

  Gezien het altijd aan de Provinciale toekomt waar de Statutaire doorgaat, werd door het regionaal bestuur van Doornik beslist de jaarlijkse gift van 1000 euro over te maken aan een instelling  genaamd “La Maison d’enfants du CPAS de Tournai”. “Het kindertehuis van het OCMW van Doornik”

  Beschrijving van het Project:

  • Het huis is bewoont door kinderen in nood, dag en nacht.
  • Verzoeken van huisvesting komen van de sociale dienst van het OCMW of de sociale diensten zoals ziekenhuizen, politie, afdeling jeugdzorg, SOS kinderen. enz….
  • Kinderen die momenteel gehuisvest zijn, geplaatst door de afdeling jeugdzorg en juridische bescherming genieten.

  Verblijven zijn meestal tijdelijk, maar de accommodatie voor langere duur zijn gepland.

   

  Ik zal een symbolische cheque overhandigen voor een bedrag van 1000 euro. In de loop van

  volgende week wordt het bedrag overgeschreven op het rekeningnummer van de instelling

   

  Ik denk dat Mevrouw de Directrice een woordje uitleg zal geven in een vijftal minuten over

  de werking van haar instelling.

   

  1. Vaststelling van het lidgeld voor het boekjaar 2011/2012.

   Het Directiecomité stelt voor aan de algemene vergadering om de bijdrage te verhogen naar 11  Euro voor alle leden. De dossierkosten blijven behouden op 3 Euro.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  6-Bis-       Aanpassing van het Organiek Werkingsreglement

       

  HOOFDSTUK 2 – DE ALGEMENE VERGADERING

   

  2.2-Het bedrag van het lidgeld wordt ieder jaar, op voorstel van de Beheerraad, door de algemene vergadering vastgelegd.

  2.3-Het wordt vastgesteld: voor effectieve leden op              11,00

                                           voor steunende leden op        € 11,00

       voor ereleden op                         € 125,00 maximum

  Deze bedragen worden geldig vanaf het boekjaar 2010/2011.

  2.4-De verdeling van de bedragen wordt als ‘t volgt vastgelegd:

              -Aangesloten leden: voor de regionale:                      € 06,00

                                             voor de provinciale:            € 02,50

                                             voor  nationaal:             € 02,50

  -Steunende leden:    voor de regionale:                      € 06,00

                                             voor de provinciale                    € 02,50

                                             voor  nationaal              € 02,50

  -Weldoeners:           voor de regionale:             volledig bedrag min afdracht

  aan provincie en nationaal.

                                            voor de provincie:                      € 02,50

                                            voor  nationaal:             € 02,50

  2.5- Dossierkosten bij aansluiting.

              Bij het voorleggen van een aansluitingsformulier wordt een bedrag dat momenteel vastgelegd wordt

  op 03,00 EURO gevraagd. (Art.16 van de statuten).

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  7-      Ontslag van de Heer LETELLIER als Nationaal Verantwoordelijke “Ceremoniën en Feestelijkheden”.

   

  In een brief van 18 november 2009 gaf de Heer Maurits LETELLIER zijn ontslag als Nationaal  Verantwoordelijke “Ceremoniën en feestelijkheden” wegens ziekte.

  Het ontslag werd voorgelegd aan het Nationaal Directiecomité, dat zijn ontslag aanvaardde en Mijnheer LETELLIER bedankt voor de jarenlange inzet voor onze vereniging.

  De vergadering neemt kennis.

   

  8-      Aanstelling van een nieuwe verantwoordelijke “Ceremoniën en Feestelijkheden”

   

  Op datum van 12 januari 2010 stelde de Heer Jean-Marie HILLAERT zich kandidaat voor de functie van Nationale verantwoordelijke Ceremoniënen Feestelijkheden. Gezien er slechts een kandidatuur werd ingediend stellen wij voor de Heer HILLAERT te benoemen in zijn functie voor een proefperiode van één jaar. De Heer HILLAERT is lid van het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen en is tevens vaandeldrager. Indien onze Nationale vaandeldrager de Heer BAUWENS bezet is wegens beroepsactiviteiten, wordt zijn taak overgenomen door de Heer HILLAERT.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  8bis- Akteneming van de benoeming van de Heer ANGILLIS Raymond als voorzitter van de regionale Brugge in vervanging van de Heer CANNAERT die overleden is.

   

              Er worden geen opmerkingen geformuleerd en de Heer ANGILLIS wordt bevestigd in zijn

  functie van Voorzitter van de Regionale Brugge.

  De vergadering neemt kennis.

   

         8ter- Akteneming van de benoeming van de Heer EBO Gilbert als voorzitter van de

  Provinciale Oost-Vlaanderen in vervanging van de Heer LETELLIER Maurits die ontslag nam wegens gezondheidsreden.

   

  Er worden geen opmerkingen geformuleerd en Dokter EBO wordt bevestigd in zijn

  functie van Voorzitter van de Provinciale Oost-Vlaanderen.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  9-      Verslag van de Provinciale Voorzitters

   

  Op vraag van de Provinciale Limburg en met goedkeuring van het Nationaal Bestuur werd  dit punt opnieuw op de agenda geplaatst.

  De Nationale Voorzitter zal de Provinciale - en Regionale Voorzitters afroepen teneinde deze de kans te geven een kort verslag te geven over de werking van hun vereniging in het voorbije jaar.

  M.Sonvil, franstalig secretaris, noteert de bemerkingen van de franstalige afdelingen.

  M.Asselman, nederlandstalig secretaris, noteert de bemerkingen van de nederlandstalige afdelingen.

   

  M. Sonvil – Brabant / Dhr.Angillis - Brugge  is verontschuldigd. / M. Misson –

  Henegouwen / Mme.Bauval – Charleroi / Dhr. Coelembier – Kortrijk / M. Jamoul –

  Luik is verontschuldigd. / Dhr. Leten – Limburg / M. Gilbert -  Namen / M. De Somberg Noord- Frankrijk is verontschuldigd / M. Masy – Doornik / Dhr.Ebo – Oost-

  Vlaanderen is verontschuldigd, doch het woord wordt genomen door de Heer Yves

  Asselman / Dhr. Louagie – Westland / Dhr. Maes – West-Vlaanderen

   

  Samengevat kan het volgende gesteld worden:

  Alle afdelingen leveren een constante strijd om nieuwe leden te werven.

  Verder bestaat er het probleem met de steeds stijgende werkingskosten.

  Alle afdelingen zijn verheugd dat het Nationaal Directiecomité de lidgelden heeft opgetrokken.

  De afdeling Limburg is bijzonder verheugd dat het Nationaal Directiecomité gepast reageerde op hun verzuchtingen.

  Rekening houdend met de plaatselijke situaties kan geconcludeerd worden dat de vereniging het goed stelt.

   

  De vergadering neemt kennis.

   

  10. Vaststelling van de datum voor de Nationale Statutaire vergadering van 2011 en de

  provinciale. (12/03/2011)

  De eerstvolgende Algemene Nationale Statutaire Vergadering zal doorgaan op zaterdag 12 maart 2011.

  Om reden dat onze Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering beurtelings doorgaat in een Franstalige en een Nederlandstalige Provinciale, is het de beurt aan een Nederlandstalige Provincie teneinde haar kandidatuur aan te bieden. De verificateurs worden eveneens door deze provincie aangeduid.

  De Provinciale Limburg onder leiding van de Heer LETEN is akkoord om de Nationale Statutaire Vergadering van 2011 te organiseren en tijdig uit te zien naar een accommodatie waar men zowel de Statutaire Vergadering als het banket kan laten doorgaan. Er worden telkens een 50-tal aanwezigen verwacht.

  Voor het organiseren krijgt de Provinciale Limburg een werkingstoelage van 300 euro.

  Eveneens wordt van deze Provinciale verwacht een erkende instelling aan te duiden in hun Provincie die de jaarlijkse gift van 1.000 euro wordt aangeboden.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  11-  Aanduiding van twee rekeningnazichters voor het boekjaar 2009-2010.

  De inrichtende Provinciale staat eveneens in voor het aanduiden van twee rekeningnazichters die de boeken van de Nationale Penningmeester volgend jaar aan een controle zullen onderwerpen. De Heer LETEN stelt de rekeningnazichters aan en verwittigd de Nationale Penningmeester.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  12-  Allerlei

   

  Deze punten moesten schriftelijk overgemaakt worden aan de nationale secretaris tegen uiterlijk 28 februari 2010 en gezien we niets ontvangen hebben kan ik overgaan tot de sluiting van deze Algemene Nationale Statutaire Vergadering.

  De vergadering neemt kennis.

   

  13- Sluiting van de Algemene Nationale Statutaire Vergadering.

   

  De Nationale Voorzitter de Heer Germain COELEMBIER bedankt iedereen voor de medewerking – Tevens bedankt hij het Nationaal Directiecomité dat  dagelijks instaat voor het welslagen van onze vereniging -  Dank aan mijn twee secretarissen; de heer Yves Asselman en de Heer Norbert die alles op de voet volgen, instaan voor de verslaggevingen en de rimpelloze vertalingen.

  Dank aan de Nationaal Kanselier Heer MISSON die de brevetten uitmuntend en tijdig opmaakt.

  Dank aan de Heer Christian MASY voorzitter van de regionale Tournaisis voor het organiseren van deze vergadering.

  En zeker niet te vergeten: onze vaandeldragers die dagdagelijks instaan voor het vertegenwoordigen van onze vereniging op allerhande manifestaties zowel op Nationaal, Provinciaal als Regionaal vlak.

  De receptie met de toast aan de Koning zal zo dadelijk gebeuren.

   

  Aan de personen die deelnemen aan de maaltijd wens ik smakelijk eten – personen die niet kunnen blijven wens ik een veilige thuisreis.

   

  Bedankt voor uw aandacht

  Leve België – Leve de Koning

   

   

  Daarna volgt de Brabançonne gevolgd door onze hymne ‘Le Roi – La Loi et Moi.

   

  Opgemaakt te Doornik op 13 maart 2010.

   

   

   

  De Voorzitter                                                                                            De Secretaris

   

  Germain COELEMBIER                                                                     Yves ASSELMAN

  22-03-2010 om 16:48 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NATIONALE VAANDELDRAGER OVERLEDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 10 januari 2009 overleed zeer plotseling onze Nationale Vaandeldrager.
  De Heer JOLY René werd geboren op 5 mei 1940.
  Langs deze weg wensen wij onze oprechte deelneming aan te bieden aan allen die hem dierbaar waren.

  24-01-2009 om 14:24 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORZITTER REGIONALE BRUGGE OVERLEDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Heer Jean CANNAERT - Voorzitter van de Regionale Brugge overleed op 9 januari 2009.
  Hij was geboren te Brugge op 2 juli 1921.
  Wij bieden aan de regionale Brugge alsook aan de volledige familie onze oprechte deelneming aan.

  24-01-2009 om 12:30 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NATIONAAL DIRECTIECOMITÉ
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het Natioaal Directiecomité hield zijn eerste vergadering van het jaar 2009 in de 'Club Prins Albert" te Brussel

  10-01-2009 om 11:14 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EREVOORZITTER PROVINCIALE LIMBURG OVERLEDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De Heer Ferdinand LETEN overleed dinsdag 6 januari 2009.
  Hij was jarenlang voorzitter van deze Provinciale en overleed
  op de leeftijd van 85 jaar.
  Namens de Regionale Kortrijk bieden wij aan zijn echtgenote en
  kinderen onze oprechte deelneming aan.

  07-01-2009 om 17:51 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.prettige feestdagen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Prettige Feestdagen

  Voor U en Uw Familie

  Vanwege het Bestuur van de

  Koninklijke en Menslievende Vereniging

  Der Dragers van Eretekens en Medailles van België

  Regionale Kortrijk

  28-12-2008 om 10:11 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief
 • Alle berichten

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief
 • Alle berichten  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!