NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Proficiat!
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  BESTE BEZOEKER,VAN HARTE WELKOM OP
  DIT NIEUWE BLOG EN BESTE WENSEN VOOR EEN
  GEZOND EN BELOFTEVOL 2018 TOEGEWENST.
  IK VERWIJS OOK GRAAG NAAR MIJN OVERIGE 
  BLOGS:


  blog.seniorennet.be/eureka_gl2_tony2008

  EN TEVENS AANDACHT VOOR DE NIEUWE WEBSITE
  VAN ADEM-TOCHT !

  www.kerknet.be/microsite/ademtocht/


  Mijn wens is dat je minstens één mens mag hebben
  bij wie je geborgen bent,
  in wie je vertrouwen stelt,
  bij wie je thuis mag zijn.
  Mijn wens is dat je minstens elke dag
  één fijn moment mag beleven;
  een ontmoeting, een lach,
  een aanmoediging,
  een uitgestoken hand,
  een blik vol begrip,
  iets goeds, iets moois, iets teder...
  Iets dat je boeit,
  iets waarbij je herademt, opnieuw moed krijgt,
  gaat zingen, gaat danken,
  gaat dienen;
  iets dat je stil maakt,
  iets dat je ontroert, iets dat je bidden doet.
  Mijn wens is
  dat je minstens één mens
  mag gelukkig maken
  door je verschijning, je spreken,
  je goedheid, je begrip,
  je aanmoediging,
  je troost, je luisteren,
  je schrijven, je aanwezigheid,
  je vriendschap, je medeleven.

  MIJN WENS IS DAT JE ELKE AVOND
  ZACHTJES KAN ZEGGEN:
  HET LEVEN IS GOED.
  IK BEN DANKBAAR OMDAT IK LEVEN MAG !

  Voor eventuele info : tel. 03 4576513 of GSM 0474/618404 Tony Hutsebaut en/of
  E-mailadres: antoon.hutsebaut@telenet.be.
  www.kerknet.be/microsite/ademtocht/

  blog.seniorennet.be/credo_at_tony2011

  Graag tot dan !

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  GOUDKORREL    ( Valeer Deschacht )

  MOCHT HET ZO WORDEN:
  DE KRENTERIGEN VRIJGEVIG,
  DE HOOGHARTIGEN EENVOUDIG,
  DE KOPPIGEN ZACHTMOEDIG,
  DE HUMEURIGEN BLIJMOEDIG,
  DE ZELFGENOEGZAMEN MEDELEVEND,
  DE ONVRIENDELIJKEN ATTENTIEVOL,
  DE ONGEDULDIGEN RUSTIG,
  DE ONTROUWEN LOYAAL,
  EN IKZELF DE MENS
  DIE IK ZOU MOETEN ZIJN.

  ( uit: Herfsttij, Een enig mooi seizoen - Uitg. Muurkranten vzw )
  LUISTEREN...   ( Gust Van Haegenborgh )

  is zich ledigen van zichzelf
  om zich boordevol te laten vullen
  door de anderen.

  Luisteren is aandachtig zijn
  voor het woord tot ons gesproken
  voor de stilte die meer zegt dan woorden
  voor de muziek die in de ondertoon der woorden
  warmte of verdriet
  stille hoop of zelfs ontgoocheling
  laat doorklinken.

  STIL ZIJN
  IS DICHT BIJ DE MENSEN ZIJN
  DICHT BIJ ZICHZELF
  DICHT BIJ GOD
  EN IN DE WARMTE VAN DEZE ONTMOETING
  VREDE VINDEN EN KRACHT...
  Foto
  GOUDKORREL     ( Max Wildiers )

  De wil tot vrede en verstandhouding, de eerbied voor
  de menselijke persoon, de waardering voor de natuurlijke
  omgeving, het verborgen heimwee naar orde en harmonie
  en de zin voor het mysterie van het ondoorgrondelijke universum
  rechtvaardigen de hoop dat wij de gevaren in de huidige
  technologische ontwikkeling zullen doorstaan en uiteindelijk
  ook overwinnen.
  Foto

  DE BASILIEK  (Edegem)              ( Tony Hutsebaut )

  Die groene koepel
  tussen groen,
  daar heb ik mee te doen...

  Het is het huis van
  God, de Heer,
  Hij roept op; keer op keer...

  Het orgel nodigt
  feestlijk uit,
  gouden licht, lief geluid...

  Zijn woorden worden
  weerom waar,
  raken de zielesnaar...

  Zijn Lichaam komt tot
  leven weer,
  als teken en veel meer...

  Ach mens, je weet niet
  wat je mist;
  als je dat maar eens wist...

  Breng diepgang in je
  leven, dat
  gevoel kan Jezus geven...

  De Hemel raakt de
  aarde hier;
  Zijn deur staat op een kier...

  06.09.1993

  Foto
  Foto
  Foto
  Op 14 november 2008 werd de kerk ' O.L.VR. VAN LOURDES ' officieël door Rome erkend als basiliek; de feestelijke erkenningsviering op 28 juni 2009 werd voorgegaan door bisschop Johan Bonny.
  Foto
  Foto
  Foto
  Pastoor en rector André Goossens
  Ook aandacht voor de grot, gelegen aan de westzijde
  van de basiliek, opgericht in 1884 door Peter-Jan van Aelst
  op zijn grond naar het voorbeeld van de grot van Massabielle
  in Lourdes, 26 jaar na de verschijningen daar.
  Een oord van eerbied, stilte en gebed, een oase van rust
  en bezinning in deze hectische tijd. Warm aanbevolen!

  EVEN OVERWEGEN...

  Hallo, dit is het automatisch antwoordapparaat van de school van uw kind. Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, gelieve uw keuze te maken:

  - om te liegen over de reden waarom uw kind afwezig is, druk 1.
  - om te zeggen waarom uw kind zijn huiswerk niet maakte, druk 2.
  - om te klagen over onze werkmethode, druk 3.
  - om te vragen waarom u de brieven niet hebt ontvangen die vorige week met het rapport van uw kind werden meegegeven,druk 4.
  -als u verwacht dat wij uw kind opvoeden, druk 5.
  -om te klagen over de resultaten van uw kind, druk 6.
  -om te klagen over de maaltijden, druk 7.

  Maar als u beseft dat uw kind verantwoordelijkheid moet leren dragen en dat het niet de schuld is van de leerkracht als uw kind geen enkele inspanning levert, haak dan gewoon in,geef uw kind een gepaste straf en geniet van uw dag.
  WIJ VRAGEN...      ( Dorothee Sölle )

  Wij vragen U vaak:
  waarom juist ik? waarom juist mij?
  waar bent U toch, God,
  die het goed met ons zou voorhebben,
  bent U druk bezig,
  waarom bekommert U Zich niet om ons?

  U vraagt ons steeds weer:
  Heb je Me niet gezien?
  Heb je Me niet gehoord toen ik riep?
  Was je druk bezig,
  waarom bekommer je je niet om mij?

  Op een dag houden we ons op te vragen.
  We worden bitter en cynisch.
  God heeft me niet geholpen.
  Alles komt zoals het komt.
  Wij kleine mensen,
  wij zijn zonder macht.

  U blijft ons vragen:
  Heb je Me niet gezien?
  Heb je Me niet gehoord toen ik riep?
  Neem Me toch aan zoals ik ben.
  Dat met de macht komt wel in orde.

  Op een andere dag
  zullen wij U horen,
  staren niet meer naar boven,
  wachten niet op de tovenaar,
  maar nemen U aan, Christus,
  zoals U bent,
  openen de deur,
  waaraan U zo lang hebt aangeklopt,
  en laten U binnen, buitenlander,
  U, aidspatiênt,
  U, oude, nutteloze vrouw.

  n.b. Dorothee Sölle(+) studeerde klassieke talen, filosofie, theologie en germanistiek. Van 1975 tot 1987 was ze hoogleraar in New York. Van haar hand verschenen talrijke boeken waaronder: Tegenwind/Herinneringen - De hemel aarden en Een ecofeministische benadering van de Bijbel.
  Foto
  DE LECTOR          

  Uw Woord omhelst
  mij en raakt me
  innig diep.

  Uw Woord verruimt
  mij en maakt mijn
  wil zo wijd.

  Uw Woord bezielt
  mij en ontsteekt
  mijn levensdrang.

  Uw Woord doordrenkt
  mij en laaft mijn
  dorstig hart.

  Uw Woord verwarmt
  mij en smeulend
  vuur wordt vlam.

  Uw Woord als gids
  in 't labyrint
  van mijn ego.

  Uw Woord als kern,
  als smeltkroes vol
  laaiend vuur.

  Tony Hutsebaut
  02.05.2005
  Foto
  VAN DUIZEND SEIZOENEN...     ( Kris Gelaude )

  Neen, niet de kwistige wind
  uit het zuiden
  of een verleiding
  achter de horizon,
  maar een plek
  hier in de zon
  waar men van leven
  de nectar kan proeven
  en van duizen seizoenen
  de poëzie.

  Want alles,
  het fluisterend water,
  mijn adem,
  de stroom van gedachten,
  het licht in de kerselaar,
  behoort tot een eeuwig bewegen.
  Zelf stilstand mondt uit
  in wachten
  op wat op komst is.
  En op het heilige
  trage gebaar van voltooiing

  Foto
  NIEUWJAAR      ( Kris Gelaude )

  Een jaar vol belofte.
  Van winterse bomen
  die tot bloei zullen komen.
  Van iedere morgen
  een kersvers begin.
  Van zin in het leven.
  Van mensen die adem en warmte geven.

  En van talloze soorten geluk...
  Foto
  Foto
  L I E R   

  De beiaard beiert
  welgemoed,
  zoals mijn hart het
  nu ook doet.

  Reeds zoveel jaren
  klinkt uw lied
  als blij verhaal bij
  klein verdriet.

  't Begijnhof droomt nog
  steeds van toen,
  in peis en vree op
  deze noen.

  Zag ik de Fé in 't
  plantsoen of
  was 't een schim uit
  de tijd van toen?

  en 't begijntje is
  ook reeds weg,
  is dat nu echt geen
  brute pech?

  Maar jullie geest waart
  hier nog rond,
  ik voel het echt, dit
  is je grond.

  Schoon Lier,Brugge in
  miniatuur,
  blijf zoals je bent,
  mijn beste buur.

  Tony Hutsebaut
  13.08.2003
  Foto
  Foto
  WAT MAAKT EEN GROEP KERKGANGERS
  TOT EEN LEVENDE GELOOFSGEMEENSCHAP?

  Stop met klagen. Een morrende gemeenschap straalt geen openheid en vertrouwen uit.

  Een charismatische voorganger kan helpen, maar is geen voorwaarde.

  Een gemeenschap wordt gemaakt - of onmogelijk gemaakt - door de gelovigen zelf. Haar toekomst hangt niet af van beleidsmakers.

  Een levende gemeenschap trekt naar buiten. Is er in uw gemeenschap aandacht voot pastorale zorg?

  Maak gebruik van de scharniermomenten, van rouw tot communie. De drempel naar een parochie is hoog voor buitenstaanders.

  Help mensen woorden te geven aan hun geloof, de Schrift te herontdekken, te leren bidden. Zo breng je God ter sprake in het gewone leven van de mensen.

  Organiseer laagdrempelige en kortlopende activiteiten, zoals een Taizéviering.
  Dat geeft mensen de vrijheid om zelf vorm te geven aan hun betrokkenheid. Collectieve ervaringen zoals een bedevaart smeden sterke banden.

  Geeft mensen kans om verantwoordelijkheid op te nemen, dat brengt nieuwe dynamiek en samenhang te weeg.

  Ouderen kunnen helpen een brug te slaan naar de jeugd.

  Problematiseer jongeren niet. Ze zullen vanzelf komen als er in je gemeenschap iets te beleven valt.

  ( Met dank aan Leo Fijen )  Bron: Kerk en Leven
  Foto
  Foto
  INTROSPECTIE

  In de stilte van de avond,
  aan het heldre rimplend water
  als aan de rand van Uw krater.

  In het centrum van mijn wezen,
  kom ik U al hupplend tegen,
  als een kind, toch wat verlegen.

  In Uw schoot vind ik erbarmen,
  als een zon is Uw omarmen,
  aan Uw vuur kan ik mij warmen.

  In de stormen van mijn leven,
  voel ik mij met U verweven,
  houdt mijn hand als ze moet beven.

  In het zoeken en het trachten,
  wil ik U geheel verwachten,
  stuur en sterk deez gedachten.

  Tony Hutsebaut
  02.10.2001
  VERGEVING...                   ( Jeanne Goyvaerts )

  Vergeving,
  is het kwaad niet aanrekenen,
  niet vergelden,
  maar over het kwade heen een brug bouwen,
  waarlangs men elkaar weer bereiken kan,
  is de weg openlaten
  langswaar de ander terug kan komen,
  op de uitkijk staan,
  de ander tegemoet gaan,
  luisteren
  en, zij het hortend en stiotend,
  ook de eigen fout erkennen
  en samen op zoek gaan
  naar vonken,
  om ze weer aan te blazen tot een vuur.
  Vergeven is het verleden laten rusten
  en nieuwe toekomst maken.
  Soms kun je alleen maar wachten
  tot de ander je handen grijpt.
  VERGEVEN IS OVERWEGEN
  DAT GOD ONVOORWAARDELIJK
  VAN ALLE MENSEN HOUDT
  EN PROBEREN DIT OOK TE DOEN...
  Foto
  GEBED      ( Naar Henk Jongerius )

  Gij die de hartslag van ons leven zijt,
  de adem die ons spreken doet en bron van onze liefde:
  wij danken U
  dat Gij ons tot hiertoe hebt willen dragen;
  wij danken U voor alle goede dagen
  die ons hart blij en hoopvol begroette;
  wij danken U ook voor de moeilijke
  en donkere dagen
  waarin wij moesten zoeken
  naar de sporen van uw aanwezigheid.

  Hier zijn wij met onze goede wil en onze tekorten,
  onze zelfoverschatting en kleinmoedigheid,
  ons wantrouwen en kleine geloof
  en vragen U
  OMS ONS OOK HET KOMENDE JAAR VOOR LIEF TE NEMEN.
  DAT WIJ MOGEN ERVAREN DAT GIJ MET ONS WILT ZIJN
  ZOALS GIJ BELOOFD HEBT.

  Zegen dit nieuwe jaar met de vruchten
  van de Geest:
  liefde, vreugde, vrede,
  geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
  zachtheid en ingetogenheid
  opdat onze oude aarde nieuw wordt
  en mensen er hoopvol kunnen bestaan
  in verbondenheid met elkaar,
  in gehechtheid aan U,
  die ons tijd en adem geeft
  en kracht om op te staan,
  die elke dag uw licht over ons doet opgaan
  om ons te verwaremen en gaande te houden,
  totdat wij eenmaal zelf komen in het licht
  waarin wij U zullen zien en groeten
  en leven ten volle!

  VRIENDELIJK LICHT, LEID ONS, BESCHIJN ONS,
  HEB ONS LIEF IN EEUWIGHEID.  AMEN.
  Foto
  ESSENTIE VAN DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP

  Elke mens wordt er toe opgeroepen om op zoek te gaan naar de innerlijke bron, om het leven in zichzelf te ontdekken, om innerlijk vrij te worden. Zolang we vervulling en geluk buiten onszelf blijven zoeken, zullen we ontevreden blijven. Het is maar als we de innerlijke bron van leven ontdekken in ons eigen hart, dat we het levend water overal rondom ons zullen zien en echt ontvangen. We zijn ertoe geroepen om vanuit een innerlijke vervulling in de wereld te staan.

  Christen zijn vandaag betekent erin geloven en ervaren dat het goddelijke leven diep in onszelf aanwezig is. Het is al aanwezig, we moeten het niet verdienen, we mogen het nu reeds ontvangen. Wat van ons gevraagd wordt, is ons ' open te stellen ' voor deze gave om het te ontvangen en hier komen we dan bij de belangrijkheid van de meditatie terecht.

  Meditatie is op zoek gaan naar de vitaliteit van een innerlijk leven.

  Meditatie geeft ons de kracht, de draagkracht om rechtop te blijven staan in onze samenleving.

  Meditatie leidt ons binnen in het mysterie van goddelijke inwoning: ' Jullie zijn in Mij en ik in jullie '.

  Meditatie leidt ertoe dat de geestelijke schoonheid van de mens opnieuw kan opwellen.

  Ria Weyens ( uit: Nieuw Leven - Karmel )
  LICHTMIS       ( Nik. Devynck  o.s.b. )

  Wie Lichtmis zegt, denkt aann brandende kaarsen en een lichtprocessie.
  Het is een oud gebruik,vol van symboliek. Met het aansteken van het licht spreken we ons geloof uit in de verlichtende, verwarmende aanwezigheid van Jezus, midden onder ons. Hij is Gods Licht, gegeven aan de wereld, opdat geen mens nog zou wegzinken in de duisternis van ontmoediging of zinloosheid, in de donkerte van lijden en dood.
  Foto

  HIJ HEEFT NIKS...

  geen stoel, geen tafel,
  geen schoenen aan zijn wintervoeten,
  geen tanden in zijn mond,

  maar als ik met een glimlach
  naar de wereld kijk, zegt hij,
  lacht de wereld me toe.

  HIJ BEZIT DE HELE WERELD...

  Ann Van Dessel
  ( voor Lucas Armella, Rio-Negro, Bolivia )

  Foto
  EEN LIED IN DE BOMEN     ( Kris Gelaude )

  Van alle kanten komt het licht,
  met een ontwapenende vrolijkheid.
  Het heeft de aarde aangestoken.

  Paasbloemen, ingetogen en uitbundig tegelijk,
  spreken volmondig hun vertrouwen in de lente uit.
  Zij hebben het gehoord,
  het scheppingswoord
  dat door geen grafschrift
  overstemd wordt:
  ' Sta op, zo kwetsbaar als je bent.
  En bloei, geestdriftig en met overgave. '

  Hoog en onzichtbaar in de bomen
  wordt een lied gezongen dat de ziel geneest.
  Over de hoop die onontvreemdbaar wordt.
  Over de liefde die met zachte kracht
  de dood kan overwinnen.

  Als het onooglijke zaad het nieuwe
  zo veelvoudig in zich draagt,
  waarom dan jij niet, lieve mens?
  Jij, AL GEBOREN MET DAT GRENZELOZE
  IN DE OGEN.
  Foto
  MOMENTOPNAME....


  Een vrouw
  met fiets
  en kind...

  Een kind
  dat lacht
  en wenkt...

  Een blik
  ontmoet
  een blik...

  En ik,
  verbaasd,
  ontroerd...

  Ik staar
  haar na
  en denk...

  ' Als je
  niet wordt
  als een kind... '

  Tony Hutsebaut
  16.05.1992
  Foto

  EEN GEBED VOOR SAINT AMOUR ( naar 1 Kor.13 )
  ( Ik wil u graag verdragen )

  Ik spreek hooguit drie talen
  die slechts door mensen worden verstaan
  ( of engelen zouden Engels moeten spreken )

  Ik ken niets van filosofie
  noch minder van theologie
  ik speel geen cimbaal en doe geen profetie
  De wereld voor mij is vol van geheimen
  Mijn geloof is vol gebreken
  Bergen laat ik meestal staan
  ( één van strijkgoed, ja, dat kan ik net aan)

  Ik heb niets om te verkopen
  op mijn lijf plak ik geen prijs
  Waar kan ik trots op zijn in mijn korte bestaan

  Maar ik hou van jou
  en van alle mensen
  Die belofte heb ik lang geleden gedaan.

  Dat ik lief zou zijn,
  goed en geduldig.
  Nooit jaloers, nooit ijdel, nooit vol van mezelf.
  Dat ik niet zou vergeten maar wel zou vergeven
  Zachtmoedig en waarachtig zou zijn.

  Ik wil u graag verdragen,
  ik wil u graag geloven
  ik wil hierin volharden
  ik wil blijven hopen

  opdat ik nooit zou vergaan.

  De liefde zal nooit vergaan.
  Alles zal verdwijnen, woord en daad en dag en nacht en taal en stilte en man en macht,
  ze zijn eindig, onvolmaakt.
  Maar wat volmaakt is, ligt op wacht.

  WE GROEIEN, WE LEREN
  WE LATEN ACHTER EN NEMEN AAN.
  IK WIL GELOVEN,
  IK WIL HOPEN
  (OP)DAT VOLMAAKTE LIEFDE OOIT ZAL BESTAAN.
  Foto
  JOHANNES DE DOPER

  De woestijn
  kende hij door en door,
  maar nu stond hij
  ergens anders voor...

  De Jordaan
  daar stond hij midden in,
  wat nu begon
  was slechts een pril begin...

  De Christus,
  daar kwam Hij eindelijk
  aan en ging in 't
  rimplend water staan...

  Het water
  vloeide rijkelijk neer.
  Nu wist hij ' t plots,
  dit was de Heer...

  Een stem klonk
  uit de wolken neer:
  '' Mijn Welbeminde '',
  hij sloeg zijn ogen neer...

  De weg was
  nu gebaand, het kon
  nu écht beginnen,
  ons en Zijn Verhaal...

  Tony Hutsebaut
  13.12.1994
  Foto
  PAAS-ERVARING     
  ( naar een schilderij van en opgedragen aan dhr. Jules Bovée en echtgenote )

  Door uw schilderij
  vol licht en sfeer,
  verrijst Hij nogmaals,
  de Verrezen Heer.

  Welk een perspectief,
  subliem gevoel,
  dat ultiem moment,
  het bereikte doel.

  Wellicht is het wat
  mee verrijzen,
  opgetild om Hem
  intens te prijzen.

  Meteoor van Licht,
  zin van ons bestaan,
  wees ons Heilig Vuur,
  leidt ons nu voortaan.

  Tony Hutsebaut
  23.02.2002
  Foto
  CITATEN
  ----------

  Met de afgedragen gedachten van een genie, heeft menig talent zich nog lange tijd heel netjes gekleed. ( Peter Sirius )

  Leven is een stukje tijd ons gegeven om te leren liefhebben, in afwachting van de ontmoeting met de Eeuwige Liefde.
  ( Abbé Pierre )

  Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid, het is de werkelijkheid van de weerspiegeling. ( J.L. Godard )

  De slaaf heeft slechts één meester, de eerzucht heeft er evenveel als er mensen zijn die haar kunnen helpen haar doel te bereiken.
  ( Jean de la Bruyère )

  Hoe denkt u over hemel en hel? vroeg iemand aan Jean Cocteau. Ik zal u het antwoord moeten schuldig blijven. Ik heb vrienden in beide. ( Wiet Van Broeckhoven )

  Hij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weet.

  Wanneer een man het portier van zijn auto opent voor een vrouw, heeft hij ofwel een nieuwe vrouw of een nieuwe auto.
  ( Billy Boyd )
  ZOVEEL...

  Er komt zoveel op me af,
  zoveel wat me bezig houdt
  van s' morgens tot s' avonds.
  Er worden me zoveel goden
  opgedrongen, aangepraat.

  Ik moet achter zoveel aan,
  zoveel waartoe ik me
  aanhoudend verplicht voel.
  Er zijn zoveel heilige huisjes
  te ontzien en bij te houden.

  Er is zoveel wat me bijziend,
  zoveel wat me ongemerkt
  zo goed als stekeblind maakt.
  Er is zoveel waardoor ik
  mijn hart en ziel niet meer zie.

  Er is zoveel dat spreekt
  van U, God onze Heer,
  laatste horizon van alle leven.
  Er is zoveel dat spreekt
  van U, Eeuwige in de tijd.
  Foto

  Emmaüs    ( Felix Timmermans )

  Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.
  Wij boden dan het avondbrood
  de vreemde man, die langs de baan
  met ons was meegegaan.
  En wijl Hij, 't zegenend, de ogen sloot,
  gebeurde het: Zijn aangezicht
  verklaarde in een Hemels licht,
  waarin Hij plotseling verdween...
  Dit was het wonder.
  Wij stonden weer alleen,
  doch vouwden blij onz' handen.
  Het was alsof Hij door ons heen verdween
  en 't licht in ons is blijven branden.
  Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat
  onder!

  Foto
  GOUDKORREL      ( Libert Vander Kerken )

  Stilte is niet alleen maar afwezigheid van gerucht. Ze is integendeel op zich al een sterke aanwezigheid. Ze is niet leeg, maar vol van het wezen van alles dat ze omhult. Pas in de stilte beginnen de dingen écht te bestaan: men hoort ze a.h.w. ' zijn '. De roerloze stilte - gerezen uit de grond of neergedaald uit de hoge hemelkoepel? Wie zal het zeggen - de stilte die het de dingen mogelijk maakt eens louter zichzelf te zijn en hun verborgen wezen naar buiten te laten schijnen woor wie er aandacht voor heeft.
  Foto
  VREES NIET DAT JE LEVEN OOIT EEN EINDE NEEMT, MAAR WEL DAT HET NOOIT ECHT IS BEGONNEN ! ( John Henry Newman )
  GIJ BADT OP EENEN BERG....  ( Guido Gezelle )

  Gij badt op eenen berg alleen,
  en... Jesu, ik en vind er geen
  waar 'k hoog genoeg kan klimmen
  om U alleen te vinden:
  de wereld wil mij achterna,
  alwaar ik ga
  of sta
  of ooit mijn oogen sla;
  en arm als ik en is er geen,
  geen een,
  die nood hebbe en niet klagen kan;
  die honger en niet vragen kan;
  die pijne, en niet gewagen kan
  hoe zeer het doet!
  O, leert mij,armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
  Foto
  MOEDERWEELDE

  Geen schoonheid op deez' aarde,
  geen vlam zo warmend rood,
  als moeders tere ogen,
  als moeders innigheid.

  Door tijd betreden handen,
  liefkozend op mijn hoofd,
  als zalf op de zonden
  van jong vergetelheid.

  Geef vorm aan mijn daden,
  geef licht om ter meest,
  leg wijsheid in mijn woorden
  en stil bescheidenheid.

  Vergeef me, levend wonder,
  nu weet ik wat het is;
  een moeder, groots en eeuwig,
  verrezen in mijn hart.

  Tony Hutsebaut
  19.04.1960
  Foto

  GOD VORMT DE MENS,
  ZOALS DE OCEANEN HET LAND
  DOOR ZICH TERUG TE TREKKEN.  ( Hölderlin )

  Dat God van stenen brood zal maken,
  dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp
  en tegenslagen uit de weg zal ruimen...
  Hardnekkig leeft dit godsbeeld voort
  tot in het eerste bidden van ons hart.
  Maar dit is heidendom,
  ruikt naar bezwering en magie.

  Het leven van zijn teerbeminde Jezus
  was niet vrijgesteld van leed en pijn.
  Hij heeft het onvermogen aangevuld
   van kleine mensen in verdrukking,
  de beklemmende onmacht gekruisigd te zijn
  in zijn sterkste ledematen.
  En God kwam hem niet te hulp,
  speelde niet voor dépanneur.
  God bleef zwijgend Hem nabij
  zoals een geliefde doet die mee-lijdt
  en woorden overbodig vindt.
  God bleef
  doorheen de pijn en de ontreddering,
  bleef Hem dragen tot in de dood,
  tot aan de overkant.

  Dat God van stenen brood zal maken...
  dat heeft de duivel uitgevonden.
  Maar dat wij voor elkaar
  brood zouden breken
  en pijn zouden delen...
  DAT HEEFT JEZUS ONS GELEERD.

  Manu Verhulst  pr.

  Foto
  LIEF ZIELTJE    ( Bert Roebben )

  Lief zieltje, lief lijntje met mijn Schepper,
  blijf ne nabij en beziel me
  creatief, mild, eenvoudig,
  tevreden, warm en hartelijk.

  Als ik je ergens moet thuisbrengen,
  is het in mijn middenrif,
  tussen mijn buik
  en mijn hart en longen.
  Daar hoor je te zijn,
  daar ben je in voeling met mijn levenssappen enerzijds
  en mijn verlangen om te leven
  en te ademen anderzijds.

  De ziel zit ergens in het middenrif:
  waar de buik en de longen elkaar raken
  - waar het vuur uit de schoot schiet
  en de longen lucht geven aan dat vuur.

  Lief zieltje van mij,
  ik wil je ruimte geven,
  voldoende ruimte,
  om wat zich bij mij aandient,
  te verhelderen en vruchtbaar te maken,
  tussen dampende begeerte
  en verlangen naar helderheid.
  Die ruimte in mijn buik is voor jou.
  Ik wil ze in ere houden en koesteren.
  Want als ik van jou wordt losgekoppeld,
  ga ik dood of droog ik uit.
  En dan heeft niemand nog iets aan me.

  ( uit: De speelruimte van het geloof. Davidsfonds p.35 )
  Foto
  BINNEN IN ME....   ( Etty Hillesum )

  Binnen in me zit een heel diepe put.
  En daarin zit God.
  Soms kan ik erbij.
  Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put,
  dan is God begraven.
  Dan moet Hij weer opgegraven worden,
  ik stel me voor dat er mensen zijn
  die bidden met hun ogen naar de hemel geheven.
  Die zoeken God buiten zich.
  Er zijn er ook die het hoofd buigen
  en in hun handen verbergen,
  ik denk dat die God binnen in zich zoeken.

  Soms is het me of er in me een grote werkplaats is,
  waar hard gewerkt wordt,
  gehamerd en god-weet-wat.
  En soms is het me of ik van binnen van graniet ben,
  een stuk rots en
  er beuken onophoudelijk sterke waterstromen
  tegen de rots en hollen haar uit.
  Een granieten grot, die steeds maar uitgehold wordt
  en waar contouren in gebeiteld worden en vormen.
  En misschien staan de vormen op een goede dag
  kant en klaar met scherp omlijnde omtrekken
  en hoef ik alleen maar na te tekenen, wat ik in me vind?
  Foto
  ASWOENSDAG    ( Emmy Swerts )

  MIJN ENE HELFT HOORT
  BIJ EEN PLANEET IN BLOEI,
  DE ANDERE BIJ WOLK EN WINDEN,
  MIJN ENE HELFT ZAL EENS VERGAAN,
  DE ANDERE MOET DE WIJDTE VINDEN.

  MEER GEEST DAN BRUISEND BLOED,
  VERDER ZIEND DAN VAN HIER HET BLINDE,
  ZO WIL IK NAAR PASEN GAAN,
  REIKEND NAAR MEER
  DAN HET HIER BEMINDE.
  Foto
  HIJ SPUWDE OP DE GROND,
  MAAKTE WAT SLIJK VAN ZAND EN SPEEKSEL
  EN STREEK DAT OP DE OGEN VAN DE BLINDE ( Joh.9,6 )

  Een joodse man hing vast aan het oude.
  Hij was blind voor het nieuwe.
  Hij wist niet beter, hij was zo opgevoed.
  " Eigen schuld, dikke bult " ,
  zeiden de Farizeeërs.

  Jezus zag hem echt staan.
  Hij zalfde de ogen van de blinde man.
  Die vertrouwde zich aan Hem toe.
  Er was contact.
  De ogen van de blinde gingen open:
  Jezus is een profeet,
  een man van God,
  het Licht van de wereld.

  De Farizeeërs waren stekeblind.
  Ze hingen vast aan wetten en regels:
  Jezus schendt de sabbat.

  De boodschap van Johannes
  is duidelijk: oordelen vernietigen,
  begrip en liefde doen wonderen.

  ( Mia Verbanck )
  MOEDER     ( M.Vasalis )

  Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen.
  Even blootshoofds en met een brede voet.
  Rijzend en dalend op haar vloed,
  als kleine vogels op haar schoot gezeten,
  konden wij lange tijd haarzelf vergeten,
  rustend en rondziend en behoed.
  Haar stem was donker en wat hees
  als schoven schelpjes langs elkander,
  haar hand was warm en stroef als zand.
  En altijd droeg zij om haar bruine hals
  dezelfde ketting met een ronde maansteen,
  waar in een neevlig blauw een kleine gele maan scheen.
  Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis
  waren wij steeds op reis en altijd thuis.
  Foto
  Bidden is de geest van de mens uitademen
  en de Geest van God inademen...  ( Edwin Keith )

  MIJN GEBED

  Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk.
  'k Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk.
  Niet voor de priester Heer, of 't antiek.
  Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek.

  Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit.
  Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid.
  'k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek.
  Ik kom alleen maar hier voor de muziek.

  Ik kom hier vaker Heer, haast elke week.
  Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek.
  Als je alleen bent Heer, zonder publiek.
  Nou dan geniet je meer van de muziek.

  Ik had 'n rotdag Heer, 't lukte niet best.
  'k Werd door de collega's Heer, ook nog gepest.
  'k Komt door 't orgel Heer, door uw trompet.
  Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed.

  ( tekst: Gerrit den Braber/ muziek: Joop Stokkermans )
  Foto
  DE WINTER GEEFTHET OP...   ( Tom Mestdach )

  Winterrestjes wijken,
  uit winterslaap ontwaakt mijn tuin,
  voorjaarsbloemen
  persen zich uit de grond,
  nog wat schuchter, onwenning,schuin.
  Vogels vieren nestelend het voorjaar.
  De lijster fluit een nieuw lentelied.
  Ja, 't is lente,
  ze boetseert het nieuwe groen,
  ik vergeet op slag mijn winterverdriet.
  De zon knipoogt de planten wakker,
  het voorjaar begint te kleuren
  en doordrenkt mijn tuin.
  Ik laat alles blij gebeuren.
  Mijn hart slaat een voorjaarsritme.
  De zon knabbelt aan de lenteknopjes.
  Ik kan niet blijven liggen in bed.
  Ik ben in mijn tuin en in mijn nopjes.
  Tuinkarweitjes kunnen weer,
  vol ongeduld wil ik beginnen,
  de lucht gonst en geurt.
  Kom lente, kom maar binnen.
  Foto
  WISKUNDIGE ROMANTIEK

  Slimme man + slimme vrouw = romance

  Slimme man + domme vrouw = affaire

  Domme man + slimme vrouw = huwelijk

  Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap
  HET HUWELIJK
  ( Tien bedenkeingen bij de gehuwde staat )

  Het huwelijk is een poping om een nachtuil om te toveren in een huisduif.

  Tegenwoordig is een huwelijk soms al een succes als het koppel nog gelijktijdig de kerk verlaat.

  En mama, gaan we volgend jaar met dezelfde papa naar zee?

  Symmetrie in het huwelijk. Zijn ze van dezelfde mening, dan heeft hij gelijk. Verschillen ze van mening, dan heeft zij gelijk.

  Mijn man en ik hebben tijdens ons huwelijk nog nooit ruzie gemaakt. Ik hoop dat het de tweede week ook zo blijft.

  Als de man een beetje doof is en de vrouw een beetje blind, dan is kans groot dat het huwelijk slaagt.

  Het huwelijk is een samenwerkende vennootschap en ik ben de stille vennoot.

  Je moet het zo bekijken: op je werk ben je een kleine garnaal, maar thuis ben je tweede in bevel.

  Het huwelijk is als een belegerde vesting. Zij die zich buiten bevinden, willen erin, en zij die erin zitten, willen eruit.
  ALSOF...      ( Kathleen Boedt )

  Alsof een grote steen
  is weggerold
  tussen nacht en dag,
  duisternis en licht,
  tussen wanhoop en hoop,
  angst en durf.
  Geen chaos en verleden
  meer, alleen nog toekomst
  en hemel,
  ook hier en nu.
  Zo sterk is de kracht
  van wie het hoofd opricht
  en opstaat uit zijn
  gebrokenheid.
  Zo radicaal als de dood
  vernietigt,
  zo onstuitbaar en nieuw
  breekt precies dàn het leven
  door en gaat de mens
  een weg die niet doodloopt,
  nooit meer.
  Zo is het leven: eeuwig,
  zo intens en altijd weer...


  WE ZULLEN DOORGAAN ALS NIEMAND
  MEER VERWACHT DAT WE WEER DOORGAAN
  IN EEN SPRAKELOZE NACHT...
  ( Ramses Shaffy )
  IN GODS-NAAM       ( M.Gerards-Wilders )

  Gods " Ja "  bestond
  door alle eeuwen heen
  en Maria werd zijn levend " ja "
  daar zoals zij... was er niet één.

  Al voorbedacht
  om zich te geven
  en Zijn " Ja " in zich
  op te nemen...

  En door Haar meegaand antwoord
  op Gods " vragend woord "
  kon Jezus...
  de weg door Haar heen beginnen.

  Door dit bindend " Ja ", aan
  de wil van God gedaan
  - is Jezus mens geworden -
  in Zijn Vaders naam.
  Foto

  DE HEER IS MET U, MARIA     ( M. Verhulst )

  Elke morgen, op weg naar de bron,
  keek zij omhoog naar de blauwe lucht
  en dan vroeg ze zich af:
  " Door wiens kracht mag ik nu gelukkig zijn?"
  En als de avond viel
  en de wereld weer stiller werd,
  wilde zij aan iemand " dank u " zeggen.
  Maar zij zag geen gelaat
  en hoorde ook geen wederwoord.

  Op de morgen van genade
  - toen alles anders werd -
  groeide duidelijk het besef:
  de Heer is bij mij.
  De God van alle mensen draagt mij.
  Hij draagt me immerdoor als een stukje geluk
  in het omhulsel van de tijd.
  Hij baant me wel geen weg,
  verwijdert geen obstakels op mijn levensbaan.
  Hij laat me vrij als een vlinder.
  Maar Hij draagt mij
  en zal mij altijd verder dragen
  door elke donkere nacht,
  door elke pijn.
  Hij zal me dragen over de drempel van de dood,
  zoals een bruid gedragen wordt, de eerste nacht,
  als het leven begint.

  PABLO NERUDA               ( Joanda )

  Un peu de sel
  Un peu de miel
  Dans le sang
  Dans la peau

  Pour quelle fille?
  Quelle loi?
  Peut-être un roi?

  Aujourd'hui ou demain
  Qui le dira?
  Un jour, un chant
  De terre sortira

  Comme un chemin
  Comme une vois
  De loin, de loin

  Dans son regard
  Dans chaque mot
  Souffle le vent

  Pablo Neruda
  Otéro Silva
  Aujourd'hui pour quel combat
  Vous pourriez vous lever?
  Vour pourriez vous lever?
  Et Guevara

  Dans une main, le poids, la peine
  De nuits sans terre

  C'est dans la poussière amère
  Que croît l'espoir

  Aujourd'hui ou demain
  Qui le saura?
  Un jour ou mille ans
  Un peuple chantera

  Pablo Neruda
  Otéro Silva
  Aujourd'hui pour quel combat
  Vous pourriez vous lever?
  Vous pourriez vous lever?
  Et Guevara

  Espriu Salvador
  Carlos Fuentes, Marcos
  Pour quel peuple,
  Quels hommes
  Vous pourriez dire " encore "?
  Foto
  WAT TIJD?

  Mens, heb je
  nog tijd in
  je tijd
  voor wat tijd?

  Mens, heb je
  nog tijd voor
  toch tijd
  zonder tijd?

  Mens, heb je
  zin voor tijd
  spijts je
  weinig tijd?

  Mens, begrens
  je tijdrit
  en wordt
  zelf wat tijd.


  Tony Hutsebaut
  28.03.2011
  Foto
  HEB JE OOIT GEHOORD VAN...

  Een coloratuursopraan die een toontje lager moet zingen?

  Een trompettist die gevoelige snaren aanroert?

  Een dirigent die geen maat weet te houden?

  Een organist die de juiste toon niet kan aanslaan?

  Een slagwerker die zijn slag niet kan slaan?

  Een redenaar die met zijn mond vol tanden staat?
  MOEDER, IK ROEP U NAAR HUIS.  ( A. van Wilderode )

  Moeder, ik roep u naar huis
  met de eerste van alle namen.
  Ik heb op uw lichaam gewacht.
  De hemel zegt eindeloos amen.

  Ik dank u voor Nazareth,
  voor de jaren van zuivere vrede.
  Uw huis was een huis van gebed,
  de deur was een deur op de hemel.

  Ik dank u voor uw verdriet
  in de eenzame nachten der aarde,
  het lange geduld van uw tranen.
  De hemel heeft ze verzameld.

  Ik dank u voor Golgotha,
  voor het kruis dat gij hebt zien planten,
  voor uw weerloze zachte handen
  aan mijn weerloos lichaam daarna.

  Moeder, nu zijt gij thuis.
  De tijd blijft beneden, de zorgen.
  Een stilstaand geluk zonder morgen
  in de hemel, de hemel uw huis.
  Foto
  HET BIDT IN MIJ...  ( Luc Vankrunkelsven )

  Bidden is mij niet gegeven als ik volkeren zie vertrapt.
  Het vloekt in mij. Laat dan maar vloeken bidden zijn.

  Bidden is mij niet gegeven als ik kinderen zie verkracht.
  Het huilt in mij. Laat dan maar huilen bidden zijn.

  Bidden is mij niet gegeven als ik vluchtelingen zie verjaagd.
  Het stormt in mij. Laat dan maar mijn stormen bidden zijn.

  Bidden is mij niet gegeven als ik kapitaal zie heersen.
  Het breekt in mij. Laat dan maar mijn breken bidden zijn.

  Bidden is mij gegeven als ik vloeken mag, als ik huilen kan,
  als ik stormen durf, als ik breken leer om zoveel onrecht,
  om zoveel leed.
  Foto
  ( de federatieviering Edegemse parochies van 13.03.2011 indachtig )

  VOLHOUDEN AL DAN NIET....

  Een tekstblad waaide me
  tegen en er stond
  te lezen:
  " Volhouden al dan niet ".

  Weet je nog die dag dat
  we samen vierden,
  samen de
  materie doorgrondden?

  Feestelijk waren de
  klanken, doordringend
  het woord en
  veelzeggend de respons.

  Dank U, Heer, voor de ont-
  moeting, het laaiend
  heilig vuur
  in de vele harten.

  Laat het nu bezinken,
  tot wasdom komen,
  ontluiken,
  mee wat Pasen worden.

  Tony Hutsebaut
  11.04.2011
  Foto
  STILLE ZATERDAG    ( Elke Veenbrand )

  Voor zijn leerlingen wordt alles duidelijk.
  Hoe de zinloosheid van Zijn lijden
  niet zinloos was,
  hoe Zijn gevecht op het kruis
  geen verloren strijd was,
  hoe onoverwinbaar zij zijn.
  Slechts enkelen
  hadden het gezien, doorzien.
  Onder hen Maria en Johannes,
  " Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest ", had Hij gezegd.
  Zijn laatste woorden.
  Zijn besef dat onmacht
  hier een einde nam.

  PASEN     ( Jan Coghe  pr. )

  TOT DAN DE VROUWEN AAN HET GRAF -
  DE STEEN WOEKERT OVER DE STILTE.
  GOD, NEEN, HET IS NIET WEER NAAR AF !
  GOD, NEEN, NIET WEER DE OUDE KILTE.

  HET NIEUW VERHAAL WORDT NIEUWER NOG,
  WANT DOODGAAN IS NIET MEER VOORGOED...
  DE BOOT KIEST EEN HEEL NIEUWER ZOG,
  DE LEERLING DOET TOCH WAT HIJ MOET.

  DE VROUWEN OP DE WEG TERUG
  KEREN WEER OM NAAR  NIEUWE WEGEN -
  ZE HAASTEN ZICH MISSCHIEN TE VLUG?
  MAAR DIT KAN TOCH NIET MEER VERZWEGEN.

  EN DAT IS WAT WIJ HEDEN VIEREN,
  WAAROVER WIJ NIET KUNNEN ZWIJGEN:
  WAAR DOOD EN STEEN ZO WELIG TIEREN,
  ZAL LEVEN OPEN RUIMTE KRIJGEN.

  Foto
  DAT ALLES,HEER, BENT U VOOR MIJ  ( Henricus Suso )

  Wat een man is voor zijn vrouw,
  de koning in zijn rijk,
  de torenwacht in 't kasteel,
  wat een piloot is achter 't stuur,
  dat alles, Heer, bent U voor mij.

  Wat een fontein is in de tuin,
  en de kaars in het licht,
  wat een schat is in de kist,
  en het brood in de woestijn,
  dat alles, Heer, bent U voor mij.

  Wat en robijn is in de ring,
  de honing in de raat,
  het licht in de lantaarn,
  en de moeder in het huis,
  dat alles, Heer, bent U voor mij.

  Wat de zon is in de schaduw,
  en het beeld is in de spiegel,
  wat de vijg is aan de tak,
  wat de dauw is op het gras,
  dat alles, Heer, bent U voor mij.
  Foto

  Als we de toestand van de wereld bekijken, schijnt op het eerste gezicht, de duisternis te overwegen: oorlog, geweld, onderdrukking, onrechtvaardigheid en moreel verval. toch straalt in de duisternis het licht.. De ' kunst van God ' bestaat erin dat Hij een plan met ons mensen heeft: het plan van de vrede en de liefde, de waarheid en de rechtvaardigheid. Opdat dit plan werkelijkheid wordt in de architectuur van de wereld is de mens tot ommekeer geroepen. Het gaat om een richtingsverandering, zodat de weg voor Gods plan geëffend wordt. Paulinus von Nola vat het in de diepgaande woorden: ' Mijn enige kunst is het geloof, en de muziek is Christus. ' Waar muziek klinkt, daar is er hoop. Wij christenen dragen de hoop van de mensheid. ( Joh. Paulus II )

  Foto
  PATER DAMIAAN    (Castalia )

  Een omheining, paternosters,
  bloemen en een grafsteen.
  Alleen zijn rechterhand ligt er nog.

  De hand die vaarwel wuifde,
  die zijn vrienden in ' de hel ' omarmde.

  De hand die huizen
  en een kerk bouwde,
  die begraafplaatsen groef.

  De hand die schreef
  om financiële steun,
  die toebehoort aan
  de eerste ontwikkelingshelper.

  De hand van de man,
  die begraven ligt in Leuven.
  Foto
  LEERLING VAN JEZUS...   ( Erwin Roosen )

  Leerling van Jezus
  ben je nooit voor jezelf - zegt God.
  Want als je van Mij durft getuigen
  zal je dat geen succes bezorgen
  en je zult er ook niet rijk van worden,
  wel gelukkig, omdat je ' goed nieuws ' brengt
  en een bron van tederheid ontsluit
  in het hart van velen.
  Ga dan, durft mijn profeet te zijn,
  en vertel aan iedereen die het wil horen
  dat ik een God van liefde ben.
  En op het moment
  dat de hemel de aarde raakt,
  zul je Mij ontmoeten - zegt God -
  en je vreugde zal volkomen worden.
  Foto
  CITATEN
  ------------

  Wie met zichzelf kan lachen, is nooit belachelijk. ( Seneca )

  Deugden, die nooit in verzoeking kwamen, zijn muntjes van
  slecht gewicht en gehalte, die echter gewoonlijk in koers
  blijven. ( G. Eliot )

  Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten,
  dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek
  aan originaliteit. ( Kahlil Gibran )

  Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde.
  Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben, waarschijnlijk
  zijn het dezelfde die geen humor hebben. ( R.G. Binding )

  Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen,
  vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf;
  al het overlopende zal voor u zijn. ( Ch. Caleb Colton )

  Het mag dan niet altijd zo belangrijk zijn wat men dagelijks
  denkt, maar het is wel belangrijk wat men dagelijks niet
  heeft gedacht. ( Elias Canetti )
  Foto

  GEBED OM ROEPINGEN   ( Mgr. André-Jozef Leonard )

  Heer Jezus,
  Heer van de oogst en Herder van de kudde,
  stort uw Geest in onze harten
  opdat wij de wil van de Vader volbrengen.

  Geef kracht aan de gezinnen
  opdat ze getuigen van de schoonheid van de ware liefde
  en van het geschenk van het leven.
  Vuur alle gelovigen aan
  die in het hart van de samenleving
  de goede geur van het evangelie verspreiden
  en die hun verantwoordelijkheid in de kerk opnemen.
  Kies jonge vrouwen
  die als medewerkers van het apostolaat
  zich helemaal willen geven
  om uw liefde zichtbaar te maken in deze werels.

  Trouwe Bruidegom van de kerk,
  sterk hen die als godgewijden
  een verbond met U sluiten voor altijd.
  Roep jonge mannen en vrouwen
  om zich, met de hulp van uw genade,
  geheel en al aan U toe te wijden.
  Zegen de gemeenschappen en de nieuwe bewegingen
  die jongeren opnemen in een radicale keuze voor U.

  Goede Herder van allen,
  sta de bisschoppen, priesters en diakens bij in hun trouw;
  bemoedig onze seminaristen;
  open het hart van vele jongeren
  voor de schoonheid van het priesterleven;
  en schenk ons diakens voor de dienst aan uw volk.

  Maria, Moeder van Jezus, Bruid van de Heilige Geest,
  zie de sprituele nood die onze samenleving bedreigt;
  de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
  Dankbaar voor al het mooie dat in vele jonge harten werd gezaaid,
  vragen wij op uw voorspraak aan de Vader
  om nieuwe arbeiders voor de overvloedige oogst.

  Foto
  GEBED

  Tot U bidden wij, Heer, voor ons die Kerk zijn.
  Help ons van uw Kerk te houden,
  zoals zij is, in heel haar diversiteit,
  in haar grootheid en in haar zwakheid:
  het is onze familie,
  wij zijn ervan de leden.

  Help ons om verdeeldheid te voorkomen,
  en om vooroordelen
  en bittere beschouwingen te vermijden.
  Help ons de eenheid van uw Kerk te versterken
  in de duizend gezichten van uw volk.

  Help ons om het immense netwerk te ontdekken
  van verborgen heiligheid,
  gevormd door de levende stenen van uw Kerk.
  Leer ons haar niet te bouwen
  als een voorgeprogrammeerd project
  maar haar te laten groeien onder
  de zon van uw voorzienigheid.

  Maak dat wij luisteren naar alle mensen
  zodat we in onderlinge dienstbaarheid
  meedelen in hun wanhoop en in hun hoop,
  en met hen ons zullen bevinden op dezelfde
  weg die Christus volgt.  Amen

  (uit:tijdschrift van Adem-Tocht nr. 5 -2011)
  Foto
  WOUTER     ( Frank Kloeck )

  Renner in de ratrace
  naar steeds sneller,
  steeds scherper.

  Het wiel, je leven.
  Het werd voor jou
  een noodlottig rad
  van onfortuin.

  Tussen
  reggio Emilia en Rapallo
  kansloos meegesleurd in
  een hels inferno.

  Brute pech op de weg?
  Slachtoffer van onfatsoenlijk
  aftasten van bovenmenselijke grenzen?

  Niemand die het weet.

  Het doet er even niet toe.

  In de annalen van het cyclisme
  blijf jij hoe dan ook
  voor immer
  geboekstaafd als
  schitterende

  GIRO-HERO.

  ( in memoriam Wouter Weylandt- 9 mei 2011 )
  TERWIJL MEN TAFELT  ( Gerrit Kouwenaar )

  Terwijl men tafelt worden de doden steeds doder
  zoals deze bladzij zich voedt met zijn woorden

  de een erft het mes, de ander de lepel
  de een eet zijn vlees, de ander zijn goden

  levens geleden was er een morgen
  men hoorde de vogels, men was niet geboren

  het zal niet baten, er is niet te ontkomen
  aan een avond als deze, de volledig bestaande

  de tafel de witte met lokaas beladen
  en dat men onsterfelijk is en zal doodgaan -

  ( Het bezit van een ruïne - Querido, 2005 )
  ASPERGES ME    ( Hugo Claus )

  Asperges zijn meestal heren,
  meerderjarig en gaarne samen.
  Zeker, er zijn ook dames bij,
  die dragen bessen in de late zomer
  en anderen groeien wild en vrij
  in Venetië,de eerste dagen van mei.

  Soms waan ik mij zo'n heer,
  ( weerbarstig en met een onzeker geweten.
  Men kan niet alles van mij eten,
  mijn vel moet men eerst terdege pellen,)

  een heer, neef van de hoppescheut
  en van de schorseneer,
  in de bittere aarde geteeld
  en eenmaal in het licht, gegrepen
  en graag geknepen.

  En ook als ik reïncarneer,
  dan niet Oosters in een kever
  of een jonge loopse hond
  maar als in de tijd van mijn leven
  door een prinses vastgebonden,
  oprecht klaargestoomd
  en dan glijdend in haar mond.
  Een winteravond lang
  geurt haar stil water
  naar mijn diepe grond.

  ( Gedichten 1948-2004 - De Bezige Bij, 2004 )

  Foto

  OLD IRISH BLESSING

  MOGE DE WEG ZICH OPENEN OM JOU TE ONTMOETEN,
  MOGE DE WIND JE ALTIJD IN DE RUG WAAIEN,
  DE ZON WARM OP JOUW GEZICHT SCHIJNEN,
  DE REGEN ZACHT OP JOUW VELDEN NEERVALLEN,
  EN TOTDAT WE ELKAAR TERUGZIEN,
  MOGE GOD JOU BEWAREN IN DE PALM VAN ZIJN HAND.
  MOGE HIJ JE ZEGENEN EN BEHOEDEN,
  MOGE GOD ZIJN GEZICHT OP JOU DOEN SCHIJNEN
  EN JE VREDE SCHENKEN !

  ( uit: Tijdschrift Adem-Tocht 30e jaargang nr.5 )

  Foto
  HEMELVAART VAN DE HEER    ( Nikolaas Devynck  o.s.b. )

  Vandaag verlaat Jezus Zijn leerlingen en toch blijft Hij hen nabij. Hij overstijgt tijd en ruimte om hun meester, herder en tochtgenoot te worden. Het is nu aan hen om Zijn Blijde Boodschap te verkondigen. Hij engageert hen ten volle om Zijn werk verder te zetten. Zij spreken voortaan Zijn woorden en hun handen geven Zijn gebaren van vergeving en genezing door.
  Foto

  DE DISGENOTEN     ( Ida Gerhardt )

  Het simpele gerei,
  het brood, dat is gesneden,
  de stilte, de gebeden -
  Want de avond is nabij.

  Uit tranen en uit pijn
  dit samenzijn verkregen:
  bij sober brood de zegen
  twee in uw naam te zijn.

  Waar aan de witte dis
  uw teken wordt beleden
  verschijnt Gij -: ' u zij vrede '.
  gij Brood - gij Wijn - gij Vis.

  Foto
  XXII       ( Arjen Duinker )

  Tot ziens, maan.
  Tot ziens, omdat je gaat.
  Zonder te spreken
  Als de dageraad,
  En in zulk een zwijgen
  Als de schitterende sinaasappelboom
  En zijn late schaduw.

  O, geef me een schotel amandeltjes!
  O, geef me een mes om het vlees te snijden!

  Een zachte bries.
  Een bries die schreeuwt zonder te schreeuwen,
  Een bries die riet en water verwart,
  Een bries die jagende vogels stuurt
  En zich nestelt in de buik
  Van de zon, alleen.

  Geef me een schotel amandeltjes,
  O, en geef me een vork voor de ziel!
  Foto
  TERWIJL MEN TAFELT     ( Gerrit Kouwenaar )

  Terwijl men tafelt worden de doden steeds doder
  zoals deze bladzij zich voedt met zijn woorden

  de één erft het mes, de ander de lepel
  de één eet zijn vlees, de ander zijn goden

  levens geleden was er een morgen
  men hoorde de vogels, men was niet geboren

  het zal niet baten, er is niet te ontkomen
  aan een avond als deze, de volledig bestaande

  de tafel de witte met lokaas beladen
  en dat men onsterfelijk is en zal doodgaan -
  Foto
  STILTE...

  Stoor me niet,
  er is een stem
  zo zacht, zo teer,
  een nachtegaal, misschien?

  Zwijg mijn ziel,
  er lisplen lippen,
  er is een vriend in mij,
  ik moet hem spreken.

  Maar neen, het is te laat,
  de vogel is gaan vliegen,
  het gouden kooiken uit,
  de horizonten tegemoet.

  Ik ben alleen
  in stil geween,
  ik zoek naar 't Licht,
  een kaars die brandend is.

  Enkel rook en geur,
  alles is voorbij,
  daarom, wees stil en
  luister... luister..., goed.

  Tony Hutsebaut - 27.03.1960
  Foto
  DE SCHONE OUDE DAG...

  Oud mogen worden is een zegen,
  maar 't zijn de jaren die wegen.
  Het geheugen laat het weten,
  men begint alles te vergeten.
  't Gehoor, 't gezicht is aangetast,
  en iedere beweging zorgt voor last!
  Slapen zoals voorheen,
  vergeet dat maar meteen.
  Want slapeloze nachten;
  dat staat u te wachten!

  En, medicijnen die worden voorgeschreven,
  dat is voor gans uw verder leven.
  Begin maar iedere morgen,
  met u goed te verzorgen!
  U mag ook niet vergeten, wat u niet meer mag eten.
  En voor het drinken, wat zal het zijn?
  Altijd en alleen nog vogelwijn!

  Over de vermoeidheid spreek ik niet,
  het volstaat dat u ons goed beziet!
  Trappen werden vroeger op en af gelopen,
  nu is het eerder op en af gekropen!
  Reizen, feesten, 't was een lust,
  nu zoekt met alleen nog rust!
  Winkelen of wandelen gaan,
  of lang recht blijven staan,
  is ook al uit den boze,
  't zorgt voor pijn, 't is artrose!
  Dit alles en nog meer
  zorgt voor last en dat doet zeer!
  DIT NOEMT MEN DE SCHONE OUDE DAG...
  LAAT MIJ EVEN TOE DAT IK EENS LACH....
  DE ZOMER GEURT...     ( Tom Mestdach )

  De lente geeft de fakkel door,
  ik wuif de kilte vaarwel.
  Nu proef ik de kleur terug en snuif
  de geur van de prille zomer nog zo wel.

  Het nieuwe seizoen
  kleedt mijn tuin weer aan,
  de laatste vogels verlaten hun nest.
  Een vroege fladdervlinder
  heeft reeds gretig
  alle bloemen in de tuin getest.

  De tijd heeft in overleg met de natuur
  mijn tuin weer ingekleurd
  met bloemenpracht.
  De zomer boetseert, gonst en geurt.
  Een lange winter op gewacht.

  De tuin wordt terug betreden,
  de natuur omarmt me weer.
  Ik zoek de luwte op
  en plof me in de ligstoel neer.

  Omgeven door zomertinten
  in de tuin waar ik van het werk
  intens genoot,
  lig ik nu voldaan in mijn luie stoel
  te genieten van een avondbries,
  in mijn tuin vol avondrood.
  Foto
  WAAR HET STIL MOET ZIJN.   ( Maria Barnas )

  Ik heb een huis van rode stenen en een rok
  roze van papier en klittenbandgympen. Ik had een wit
  konijn in een hok en bomen van sneeuw.

  In de zomer is het broeiende hooi zwaar
  in het veld. Ze zeggen het ontvlamt, echt waar.

  Ik heb een moeder. Ze snijdt brood.
  Ze vermenigvuldigt boterhammen. Haar vingers
  stromen onder de kraan, leggen glazen aardappels
  in modderschillen, tekenen een klein kruis
  op mijn voorhoofd want je weet maar nooit.

  Maar nooit? Stil nu zegt ze,
  later. Ik bewaar mijn vragen bij het witte konijn
  dat in het ijs is begraven.

  De grond dooit traag waar het stil moet zijn.

  VAKANTIETIJD...

  Nu de vakantietijd voor de deur staat, doorbladeren we even het evangelie om na te gaan hoe daarin tegen vakantie wordt aangekeken.

  Ik hou van vakantie,zegt Jezus.
  Toen ik twaalf was namen mijn ouders me mee naar Jeruzalem.
  Ik voelde er me echt in mijn element:
  alles sprak me over het werk van mijn Vader.
  De tijd vloog er voorbij.

  Tijdens mijn vakanties genoot ik van de natuur.
  Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
  Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daartussen.
  Ik luisterde naar de vogels. Ze zaaien, noch maaien.
  Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, dronken van zaligheid.
  In al die pracht vond ik stof voor mijn parabels over het Rijk Gods.

  Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen en de vijgeboom: hoe hij het geduld van de wijnboer op de proef stelt.
  Nog steeds staan de kudden schapen me voor ogen, grazend onder het waakzame ook van de herder.
  Alles zong in mij een goddelijke melodie.
  Later heb ik lange voettochten gemaakt met mijn apostelen.
  Heerlijke momenten van stilte, ver van het gewemel van de massa.
  Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden,
  Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
  Ik genoot er van hun kookkunst,
  maar meer nog van onze gesprekken van hart tot hart, uren aan een stuk.

  Vakantie is voor mij:
  mogen delen in de vreugde van de mensen,
  hun kleine vreugden van elke dag.
  Zo was ik eens op een trouwfeest waar ze wijn tekort hadden.
  Het feest moest doorgaan,
  dus liet ik kruiken met water vullen,
  en konden ze wijn schenken van nog betere kwaliteit.
  Water heeft Mij altijd aangesproken.
  Ooit ontmoette ik een Samaritaanse vrouw vlak bij een waterput.
  Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg.
  Levend water heb ik haar gegeven.

  SEDERT DIE PAASMORGEN, TOEN MARIA VAN MAGDALA MIJ VOOR EEN TUINIER AANZAG, KOMT ER GEEN EINDE MEER AAN MIJN VAKANTIE.
  IK WANDEL LANGS HET MEER VAN ELKE MENS,
  EN OP GLOEIENDE HOUTSKOOL BEREID IK EEN PICKNICK MET VIS UIT OVERVOLLE VETTEN IN DE HERBERG VAN EMMAUS.
  IK DEEL MET HEN HET BROOD... BROOD DAT SMAAKT NAAR EEUWIGHEID.

  Foto
  CITATEN
  ----------

  Voorzichtig is iemand die 10 procent gelooft van wat hij hoort, een kwart voor wat hij leest en de helft van wat hij ziet. ( Ambrose Bierce )

  Als je je grenzen aangeeft, hoef je geen muren te bouwen.

  Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt, niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt. ( A. Schopenhauer )

  Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten. ( Montaigne )

  Vroeger wachtte iemand geduldig tot de volgende week als hij de postkoets had gemist. Nu wordt hij woedend als hij het eerste vak van de draaideur heeft gemist.  ( B.E. Cormick )

  Poëzie is de neerslag van de grootste en gelukkige ogenblikken van de gelukkigste en grootste geesten. ( P.B. Shelley )

  Er zijn twee soorten armen, degenen die samen arm zijn en degenen die alleen arm zijn. De eersten zijn de echten, de anderen zijn rijken die geen geluk hadden. ( J.P.Sartre )

  De mens is een spiritueel wezen, dat om werkelijk spiritueel te kunnen zijn, een lichaam nodig heeft. ( Thomas van Aquino )

  Elk van ons heeft een dag, meer of minder naargeestig, meer of minder ver weg, waarop hij tenslotte moet aanvaarden mens te zijn.( J. Anouilh )

  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen.(Plato)

  Het leven is gemaakt van illusies. Enkele daaronder zijn geslaagd. Zij zijn het die de realiteit vormen. ( Audiberti )
  DE RUGZAK      ( cfr Bedevaart Kevelaer - Okra )

  Ieder mens draagt in het leven
  een onzichtbare rugzak.
  Soms is de rugzak zwaar,
  dan weer vederlicht, blijft er ruimte over,
  maar vaak kan hij haast niet meer dicht.

  Zo trek je door de jaren,
  raapt iets op en gooit iets weg,
  dit gebeurt vanzelfsprekend
  of na moeizaam overleg.

  Langzaam wordt de rugzak minder vol,
  's levens middag gaat voorbij
  en bij het naderen van de avond
  werpt men heel wat last opzij.

  Toch blijft er veel aan waarden;
  't zijn d'herinneringen, zo teer
  die je voor geen geld wil missen,
  en dan ontdek je telkens weer.

  Ieder draagt een eigen rugzak,
  niemand die hem overneemt;
  men hoeft niet te vrezen
  dat een ander hem ontvreemdt.
  Foto

  O VROUW DIE SCHONER ZIJT    ( G. Helderenberg )

  O Vrouw die schoner zijt
  dan mensen durven dromen,
  ellendigen en vromen,
  kindren van vrees en spijt,

  die schoner dan den nacht
  in schoonheid uitverkoren
  den nacht laat opengloren
  in Godsgewijde pracht,

  en schoonste Beatrijs,
  gestalte in licht gevangen,
  mijn eindelijk verlangen
  naar zon en paradijs,

  mijn hunkrend wezen vult
  met klaarheid en verpozen,
  onsterfelijke rozen,
  zuiver van zondenschuld!

  Maria, blijf niet ver
  van waar mijn aards begeren
  mij naar den tuin doet keren
  met wolken zonder ster,
  ontpluik Uw zilvren kleed,
  schoonste aller vrouwen,
  dat ik in Uw aanschouwen
  mijn zondigheid vergeet!

  Foto

  GELOVEN IN DE GEKRUISIGDE ZOON


  Geloven in de gekruisigde Zoon
  betekent ' de Vader zien ',
  betekent geloven dat de liefde
  aanwezig is in de wereld
  en dat die liefde sterker is
  dan de vele soorten kwaad
  waaronder de mens,
  het mensdom en de wereld gebukt gaan.

  Geloven in een dergelijke liefde
  betekent geloven in de barmhartigheid.
  Deze is immers
  de onontbeerlijke dimensie van de liefde;
  ze is als de andere naam van de liefde,
  en ze is tevens de geijkte manier
  waarop de liefde zich laat zien
  en in werkelijkheid omgezet wordt
  om zich op te stellen
  tegen het kwaad in de wereld.

  Johannes-Paulus II

  Foto
  ALS DE LIEFDE JE WENKT...   ( Kahlil Gibran, de Profeet )

  Wanneer de liefde je wenkt,volgt haar,
  al zijn haar wegen zwaar en steil.
  En zo haar vleugels je omhullen, laat je gaan,
  al zou het zwaard, verborgen in haar veren, je verwonden.
  En zo zij tot je spreekt, geloof haar,
  ook al verstrooit haar stem je dromen.,
  zoals de noorderwind je tuin verkeren doet in dorre woestenij.
  Want zo de liefde je kroont, ze kruist je ook.
  En al dient ze tot je groei, zij snoeit je evenzeer.
  En zo zij opstijgt tot je hoogte en je teerste takken streelt,
  die trillen in de zon,
  zij daalt ook af naar je wortelen
  en rukt hun houvast aan de aarde los.
  Als korenschoven gaart zij je bijeen.
  Zij dorst tot je naakt bent.
  Zij want je tot je vrij bent van kaf.
  Zij maalt je tot je blank bent.
  Zij kneedt je tot je buigzaam wordt;
  en geeft je over aan haar heilig vuur,
  opdat je worden zult tot heilig brood voor Gods heilig feest.
  Al deze dingen doet de liefde,
  opdat je kennen moogt 't verborgene van je hart,
  en daardoor worden zult een deel van 's levens hart.
  Foto
  DEFINITIE
  ---------

  DIPLOMAAT: een heer die tweemaal nadenkt voor hij niks zegt.

  CEMENT: een stof die niet eerder hard wordt dan wanneer een hond of een klein kind erover gelopen heeft.

  BANKGENIE: een man die zijn geld sneller verdient dan zijn gezin het kan uitgeven.
  Foto
  LEEF LANG EN SCHOON
  --------------------------------------

  Flavanoïden zijn plantaardige stoffen die de grote variatie in kleuren in groenten en fruit bepalen. Ze worden ook wel bioflavanoïden genoemd, of vitamine P. Ze zorgen ervoor dat het lichaam overtollige suikers, vetten en koolhydraten minder snel in vet omzet.
  DUIDELIJK...

  Men vroeg eens aan Gladstone hoeveel redevoeringen een man kon voorbereiden in één week. - Als het een zeer bekwaam man is, één, antwoordde Gladstone. Een middelmatig man: twee tot drie. Een stuk onbenul: een dozijn.

  VEURNE           (Johan De Coninck)

  Vaarten liggen er verlaten,
  dit is Veurnes kalm bestaan:
  vlek in 't vlakke polderland,
  'n marktplein en wat stille straten.
  In de rij der eendre dagen
  komen eens hier in het jaar
  penitenten, bruin gepijd,
  Christus' zware kruishout dragen.

  Foto
  Foto

  DAT UUR...

  Daar zaten wij,
  oog in oog,
  op zoek naar
  het juiste woord.

  Wij zeiden wat
  gezegd moest
  worden en
  dat zonder meer.

  Wij deelden de-
  zelfde zorg
  en zochten
  dezelfde troost.

  Diep in ons hart
  leefde de
  hoop, gesteund
  door ons geloof.

  Want dààr zat je
  kracht en je
  moed om fi-
  naal door te gaan.

  Weet, dat ik stil,
  trots, op je
  ben, want Zijn
  Oase wordt jouw rust...

  Tony Hutsebaut
  27.07.2006

  Foto

  EEN BEETJE AANDACHT VOOR MEKAAR...

  Het gaat soms om een blik,
  om een simpel woord,
  een lach zo zacht,
  dat je hem nauwelijks hoort.
  Het is simpel als water,
  je denkt, is het dat maar...
  Een beetje aandacht voor mekaar.

  Een beetje aandacht, een klein gebaar,
  een beetje aandacht voor mekaar.
  Het hoeft niet steeds serieus te zijn,
  een lach is geen bezwaar,
  een beetje aandacht voor mekaar.

  Een zwaai, een hand,
  een zucht, een zoen.
  Iemand die vraagt, kan ik iets doen?
  Iemand die klaar staat,
  die ene zet,
  een dribbel die een leven redt.

  Het gaat meer om de intentie
  of een beetje goede wil,
  een warme blik
  of een attentie
  en de planeet voelt minder kil...

  Foto
  VAT 69

  In mijn tuin
  een vat met water,
  jammer, maar
  geen levenswater...

  De vlag dekt
  niet écht de lading,
  was het maar
  goudgele whisky...

  Een dronkaard
  ben ik zeker niet,
  een kenner
  daarentegen wel...

  Weet men ooit;
  een klein wonder
  en dat vat
  wordt heel bijzonder...

  Tony Hutsebaut
  07.06.2011
  Foto
  SIGAREXIT      ( Frank Kloeck )

  Nog steeds smoor op je sigaret ?
  Zoek dan dekking in ' t cafétoilet.

  Of doof liever die ongezonde trek -
  voortaan taboe in elk horecavertrek.

  Laat de rook maar wegkrinkelen
  en inhalige overheidskassa's minder rinkelen.

  Bedenk tot slot na een laatste trek:
  verrek,

  ook zonder peuk
  is 't leven leuk...

  ( 1 juli 2011: algemeen rookverbod in Belg. horeca )
  Foto
  NIET PRECIES   ( Leo Vroman )

  Ik weet natuurlijk niet precies
  uit welk gat of welke gaten
  ik een beetjes schoon of vies
  mijn lichaam zal verlaten.

  Zal het lijken of mijn bek
  nog iets vets probeert te zeggen
  en het is die ziel van mij
  of alsof die andere plek
  een wat overdreven ei
  met een spook erin moet leggen ?

  Wat voor verschil zou het ook maken
  als ik dat van tevoren wist ?
  Stond ik dan bij die sniktoespraken
  dan grinnikend naast mijn kist ?
  Foto
  EEN MAN ZEI...     ( Jos van de Schoor )

  Een man zei:
  Voor mij is het evangelie heel eenvoudig.
  Jezus is mens geworden
  om de mensen moed te komen geven:
  werkelijk, uit alle ellende
  kun je omhoog komen:
  je mag er zijn
  je mag er zijn voor een ander.
  En als we dat laatste
  nu eens met zijn allen gaan doen
  nu, dan moet je eens kijken
  hoe God scheppend en bevrijdend
  in deze wereld aanwezig is.
  ZINLOZE WEETJES...

  Zowat de helft van alle drie maanden oude Amerikaanse baby's kijkt elke dag tv.

  In 1938 riep Time Magazine Hitler uit tot ' Man van het Jaar '.

  Muggen leven niet van bloed, maar van nectar.
  Ze hebben alleen bloed nodig om een proteïne te produceren, die ze nodig hebben om eitjes te leggen.

  Om als eerste een eicel te bereiken moet een zaadcel een afstand afleggen die overeenkomt met anderhalve kilometer zwemmen.

  De olifant is, naast de mens, het enige zoogdier dat op zijn hoofd kan staan.
  KWATRIJNEN    ( Filip Van Den Abeele-ex: DS Weekblad nr.2 )

  De markten zijn zuinig met slechte signalen,
  negeren de neergang, waarderen de bloei.
  Zij laven zich lustig aan zeemansverhalen,
  maskeren hun schulden. Of noemen het groei.

  De tijd van de epische sagen is over,
  de Grieken zijn groggy, de dollar gaat dood.
  De wonde is beurs en de opbrengst oogt pover,
  de oogst van de onmacht kleurt steeds dieper rood.

  En zo dreigt de liquiditeit op te drogen.
  De stortvloed aan schulden valt niet meer te hozen.
  Verhit door verwarring verdampt het vermogen,
  ons geld werd gestort in een vat lege dozen.
  Foto
  BEDRIJF EN ARBEID       ( Kahlil Gibran )

  En wat is vol liefde arbeiden ?
  Het is het kleed weven
  met draden gewikkeld van ons hart,
  alsof je geliefde
  dat kleed zou dragen.
  Het is vol aanhankelijkheid
  een huis bouwen,
  alsof je geliefde daarin wonen zou.
  Het is met tederheid het zaad zaaien
  en vol vreugde de oogst binnehalen,
  alsof je geliefde
  eten zou van de vrucht.
  Het is alle dingen die je maakt
  de adem inblazen van je eigen geest
  en weten dat alle geliefde doden
  om je heen staan en toezien.
  Foto
  CITATEN
  ----------

  Stilzwijgen plant zichzelf voort; hoe langer het gesprek onderbroken is geweest, des te moeilijker is het te hervatten.
  ( Sam Johnson )

  Het is verbazend hoeveel meer je kunt bereiken, als het niet uitmaakt wie er met de eer gaat strijken. ( H.S. Truman )

  Liederen en spreekwoorden hebben het allemaal over de vrouwelijke wispelturigheid, maar ze zijn allemaal geschreven door mannen.  ( William Austen )

  Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.
  ( Carl Jung )

  De waarheid beminnen betekent de leegte verdragen en dus de dood aanvaarden. De waarheid staat aan de kant van de dood. ( Simone Weil )

  Het leven is beperkt, maar kennis is onbeperkt. Streef naar het beperkte, niet naar het onbeperkte. Anders kom je in gevaar.
  ( Tsjwang- tse )

  De weg zelf is je bestemming. ( Confucius )

  Wie het twistvuur aanwakkert, moet zich er niet over verwonderen als hij brandwonden oploopt.

  Leven is je verbonden voelen met anderen, zonder je eigen identiteit te verliezen.

  Wij leven in een tijd waarin de dingen zo snel veranderen, dat we het heden pas werkelijk zien als het al aan het verdwijnen is.
  ( R. Laing )
  Foto
  VRIJ       ( Steph Goossens )

  Zoals een vlinder fladdert
  vlieg jij naar mij
  van mij
  ben jij bij mij.
  Zoals zon en maan samen de tijd
  verdelen
  deel jij met mij
  ben jij bij mij.
  Zoals de regen terug naar de
  aarde stroomt
  stroom jij in mij
  da's wat we samen delen
  ben jij bij mij.
  Zoals de wind de bladeren
  wegblaast
  blaas jij
  mijn gedachten vrij
  stromend in mij
  delend wat je zei
  blijf je zo
  voor altijd
  bij mij.

  ( uit: Voor wie je lief is - uitg. Manteau )
  Foto
  MIJN DOCHTER EN IK      ( Ed Hoornik )

  Terwijl ik lees voel ik mijn dochter kijken;
  ik laats niets merken en lees rustig door.
  Haar leven doet zich helder aan mij voor:
  het zal in alles op het mijne lijken.

  Niets kan ik doen, opdat zij zal bereiken
  wat ik, amper gevonden, weer verloor;
  geen vindt van het geluk méér dan een spoor,
  ook zij niet, en ook zij zal het zien wijken.

  Ik sluit het boek. Wij zitten naast elkaar;
  geen woorden tussen ons; slechts, even maar,
  de glimlach van de één tegen de ander.

  't Is of ik in mijn eigen ogen staar,
  en wat daar staat, het is als water klaar,
  wanneer ik langzaam in mijzelf verander.

  ( uit: Tweespalt, 1943 )
  Foto
  Foto
  HERFST      ( Marcel Pira )

  Als 't hart reeds wijsheid draagt van zijn beminnen,
  dagen van slagschaduwen zijn voorbij -
  smaak ik het herfstgetij in geest en zinnen,
  als vruchtenschaal voor 't land van overzij.

  Mildheid bergt er nog geur van mei,
  slechts overmoed kan niet meer herbeginnen.
  De dagen worden oud in mist en klei,
  zwak blinkt wat zon in druppelende tinnen.

  Ik zal nu tussen licht en deemstering
  bijna fataal klassieke brieven schijven
  om wat verloren werd in kort geding.
  Om wat in mij met spijt nog zal beklijven
  in 't huis vol dromen dat is blijven staan
  bij onvervulde wensen eigenwaan.
  Foto
  NINE ELEVEN     ( Frank Kloeck )

  Zovele dromen
  in twee vlammende flitsen
  schroeihard verpulverd
  in rook en roet.

  Gigantische krater
  gapend van onzegbare
  leegte.

  Onder elke toren
  bruist nu een
  nieuwe krater
  vol levenskrachtig water.

  Op de randen memoreren
  bronzen letters
  de namen die voortleven
  in eeuwige remembrance.

  Met de TOWER OF FREEDOM
  herrijst de hoop
  op helende vrede

  ooit
  misschien
  ergens... 
  Foto
  HET JAAR 1955     ( Allard Schröder )

  O de stille optocht van de verloofden,
  's avonds door oktoberstraten, sterren in de ogen,
  de weemoed van mevrouwen, hun licht bepoederd zuchten,
  de serene dans van de Sunlight-kinderen - en hun ernst,
  want oud zullen ze als kind niet worden.

  Dan voorjaar en veevreugde, uitgelaten staarten,
  mijn vader in augustus overvallen
  door een onbegrijpelijke stilte.
  De buren met vrede in hun blik
  en het Godsdiploma zuchtend aan de muur.

  't Kind ik in alle jaargetijden kijkt uit over de velden,
  heerser zou 't er worden, heerser over eiken, beuken, elzen,
  heerser met zware bruine geuren in de neus
  en een verlangen naar bloed.

  Dat deel van mij werd boekhouder,
  briljantinemens en vanger van seconden.

  Het andere heeft jaren later dit geschreven.

  ( uit: Het meisje met de afstandsbediening; De Bezige Bij )
  Foto

  ALLEGRO    ( Tomas Tranströmer ) ( Nobelprijs Literatuur 2011 )

  Ik speel Haydn na een zwarte dag
  en voel een simpele warmte in mijn handen.

  De toetsen zijn willig. Milde hamers slaan.
  De klank is groen, levendig en kalm.

  De klank zegt dat de vrijheid bestaat
  en dat iemand de keizer geen belasting betaalt.

  Ik steek mijn handen diep in mijn haydzakken
  en doe als iemand die de wereld in alle rust aanschouwt.

  Ik hijs de haydnvlag - dat betekent:
  ' Wij geven ons niet over. Maar willen vrede. '

  De muziek is een glazen huis op de helling
  waar stenen rondvliegen, stenen rollen.

  En de stenen rollen er dwars doorheen
  maar iedere ruit blijft heel.

  ( vertaald door J.Bernlef )

  Foto
  DE TUIN VAN GROOT VERDRIET   ( Louis Verbeeck )

  Ik geeft steeds rozekorrel aan mijn rozen
  en water aan de treurwilg van mijn hart.
  Vannacht echter vroor het weer lege dozen.
  Mijn rozenbed staat kaal als een biljart.

  Waarom zouden de rozen bij mij sterven ?
  Ik loop voortdurend rond met mest en pot.
  Wanneer het nodig was, zou ik ze zélf nog verven,
  maar eer het zover is, zijn ze kapot.

  Mijn treurwilg echter, die zal altijd blijven,
  die oude, droeve, schrale, grijze pruik.
  Want in zijn lommer moet ik verzen schrijven,
  soms op mijn rug, maar meestal op mijn buik.

  ( uit: Rozen, rozengeur en maneschijn - R.De Bruyn )
  Foto
  KLEIN BELGISCH WOORDENBOEK  ( G. D' urnay )

  Stand Up Comedian:
  iemand met een grote boodschap

  Les Feuilles Mortes:
  melancholisch oud journalistenliedje

  De Waarheid 1:
  is het u al opgevallen dat geen enkele krant nog zo heet ?

  De Waarheid 2:
  de naakte waarheid is de enige die in de media nog wordt aangekleed.

  Le Journal, C'est Un Monsieur:
  vaak is dat een dubbelganger.

  Boekskes:
  worden door intellectuelen alleen gelezen in de wachtkamer van dokters en ziekenhuizen. Met de bacillen, die zij daar verzamelen besmetten zij de kwaliteitskranten.

  Kwaliteitskrant:
  dunner dan een andere krant.

  Vrije Meningsuiting:
  commentaar is vrij, feiten zijn geil.

  Politiek en Media:
  een politicus kan geen journalist zijn, een politicus kan alleen vrije tribunes schrijven. ( Als hij een ghost-writer heeft )

  Seriemoordenaars 1:
  moordenaars die de media laten leven.

  Seriemoordenaars 2:
  Eén man, drie moorden? Och, dat is elke avond het minimum in Midsomer Murders, Tagart, Frost.

  Kroegen;
  de journalistiek heeft fel geleden sinds de kranten niet meer worden gedrukt in een stadswijk met kroegen, maar op een industrieterrein.

  Journalist:
  hoe weet je dat een artikel geschreven is door een progressist? Dankzij de woorden klootzak ( in de kop ), gezeik, lui, oerconservatief ( steevast gekoppeld aan een naam), uit het leven gestapt.

  Bril 1:
  elke lezer leest zoals hij gebrild is.

  Bril 2:
  een lezersbril is altijd aangeslagen door emotie.

  Algemeen Nederlands:
  goed nederlands gebruik je in een tv-programma nog alleen voor de couleur locale.

  Algemeen Nederlands:
  kan een immigrant een schadevergoeding eisen als we hem slecht Nederlands leren ?

  Beeld:
  sinds dedruktechniek zo verbeterd is, is het beste dat je in een krant kan lezen de foto.

  Bloemen Noch Kransen:
  stuur nooit bloemen naar een journalist. Hij zo wel eens een recensie kunnen schrijven over hun kleur en hun kwaliteit.

  ( uit: Tertio nr. 609 )
  DE NIEUWE TIJD   ( Clem Schouwenaars )

  We zijn niet verdroomd. De wereld huilt.

  Wie de oren sluit voor deze schreeuw, zal dwalen
  in het zelfbedrog van valse extase.

  Het leed der mensen kleeft op onze huid.

  Dit voelen, en dit pogen, alle dagen
  weer, te helen, te bevechten, bitter
  wetend hoe de vette slapers liggen
  in hun eigenwaan, door niet te raken.

  En toch dit land beminnen als een moeder,
  die milder werd na elke pijn, na ieder
  kind, na elke zoon, die stervend boeten
  zou voor de oerdrift der besterde dwazen.

  Ijzertijd. Wij dromen geen idylle,
  geen vergetelheid. De wereld huilt.

  Het leed der mensen kleeft op onze huid.

  En toch dit leven een elkaar beminnen,
  om elkaar en om de kinderen,
  en deze naakte vlakte, deze bruid.

  ( LO, januari 1978 )
  Foto
  SYNERGIA     ( Clem Schouwenaars )

  zo zal ik je noemen,
  zo zal ik je noemen met een naam,
  die ik nog kleuren moet, een naam,
  die, denk ik, nooit een bijklank
  van vergeten heeft gehad,
  begeerlijk, bedoel ik, zuiders
  en mediaevaal, lichamelijk
  maar eeuwig, eeuwig, zonder einde,
  zonder einde, zonder einde,
  zo zal ik je noemen,
  argeloos,
  zo zal ik je naamloos noemen,
  weerloos,
  zoals het laatste ooft,
  zoals het laatste loof,
  zoals het wonder van de wolken.
  Foto
  DOORN-ROOSJE

  Van rozen zijn de knoppen
  kwetsbare vingertoppen.
  Bedauwd: rozet van diamant.
  Rozen rijmen op liefkozen
  en doornen op vertoornen...
  Waarom tezamen bij éénzelfde plant ?

  Haar groene blaadjes
  beschermende maatjes.
  Gaat achter elke rozentuil
  niet een verborgen wereld schuil,
  meelevend met vreugde, succes en smart,
  emoties van een minzaam hart ?

  ( vrij vertaald naar Anonymus ca 1950 )
  ( uit: Rozen, rozengeur en maneschijn )
  Foto
  1 NOVEMBER     ( Vera Debrauwer )

  Zoals elk jaar zoeken in de lanen
  naar haar leegstaand rijtjeshuis.
  Het is al lang niet meer de verse kuil,
  de omgewerkte aarde, de bouwput
  van mijn wolkenkrabbend verdriet.
  Ik plaats het bloemstuk met chrysanten
  op de marmeren stoep.
  Dit huis is doods,
  hoewel er licht brandt in de lantaarn.
  Ze was nooit de poseleinen foto
  die ik koos.
  Ze is de handtekening
  op elke vergeeld schoolrapport.
  Ze is mijn gebreide trui,
  modieus... zo'n twintig jaar geleden.
  Ze is het reçuutje ' ijskreem 10 frank '
  uit het presmileytijdperk.
  Ik weet niet meer welk studievak,
  toen ze dat ijsje
  naar mijn kamer bracht,
  en of ik haar de dikke fooi gegeven heb
  die ze verdiende.
  Foto
  HERFSTMIJMERING...     

  Een vallend blad,
  een kale boom,
  een kille wind,
  een nare droom...

  Paddestoelen,
  herfstgeuren en
  bonte kleuren,
  nevelslierten...

  De open haard,
  een innig vuur,
  het vlammenspel,
  wat tederheid...

  Een ' Bestseller ',
  Zijn Heilzaam Woord,
  de eeuwen door,
  een meteoor...

  Als kleine mens,
  beproefd, getroost
  en opgebrand,
  tot stof herleid...

  Tony Hutsebaut
  30.10.1986
  Foto
  ETEN VAN HET BROOD...      ( Manu Verhulst   pr. )

  Leven is
  als 't kauwen van een boterham:
  heel gestaag de tijd verbijten
  en vermalen
  tot uw eigen menselijk bestaan.

  Leven is
  als samen eten
  van hetzelfde brood
  zonder spreken
  weten wat de ander proeft en voelt,
  is samen door het leven gaan.

  Leven is
  de boterham verdelen,
  is aan de ander geven
  waar ge zelf naar vraagt...
  Het is uw tijd en uw bestaan
  verkruimelen:
  het ' ik ' moet in ' gemeenschap ' ondergaan.

  Leven is
  nog niet begrijpend
  eten van het brood
  dat Hij ons heeft gegeven,
  Hij, die eeuwig leven is.
  ETEN EN OOK WETEN
  DAT HIJ ONS LEVEN BLIJFT
  OOK ALS DE LAATSTE ZON
  IN DONK'RE NACHT VERDWENEN IS.
  Foto
  ELEGIE    ( Marcel Pira )

  Er is een kind gestorven
  in dagen veel te moe.
  Het had nog niets verkorven
  en toch is het gestorven,
  de oogjes toe.

  Voor 't meisje van twee jaar
  wogen geen dagen zwaar.
  't Kende geen dood, slechts leven.
  't Liep vluchtig door de dreven,
  een bron zo klaar.

  Toen heeft de hand geschoten
  van een soldaat,
  te jong, te onverdroten:
  de hand van 't kwaad.

  Ik hielp dat kind begraven.
  De oorlog ging voorbij.
  Men hoorde paarden draven:
  het werd weer mei.

  Maar soms, als najaarswinden
  te droevig zijn,
  kan men het kindje vinden
  in angst en pijn...
  Foto

  VANDAAG MOSSELEN         ( Hester Knibbe )

  Van wie de schaal gebroken is
  doet niet meer mee, maar ook perfect
  gesloten kan niet blijven, ik schoon
  de zwart tot paarlemoeren huizen,
  verzamel ze met hun bewoners.

  Geen ' sesam open u ' is nodig
  wat vuur volstaat, breekt
  de gespierde sloten.Ik kruid het blote
  levenloze en zet het in een schaal

  op tafel. Dat zoveel
  zielen moesten gaan om één,
  denk ik wanneer het deksel
  wordt gelicht, was het niet

  beter om een os, een ezel, desnoods
  het vetgemeste kalf te nemen, was het
  niet billijker één ziel
  te offeren voor velen ?

  ( uit: De buigzaamheid van steen - De Arbeiderspers, 2005 )

  Foto
  CITATEN
  -------------

  Hartstochten lijken op dievenlantaarns; zij werpen al hun licht in één richting, terwijl heel de verdere omtrek donker blijft. ( P. Sirius )

  Knap is het, als men verbergen kan hoe knap men is.
  ( F. de la Rochefoucauld )

  Spaarzaamheid is een belangrijke bron van inkomsten. ( M.T.Cicero )

  Vrouwen vergeven ons zelden dat we jaloers zijn, nooit dat we het niet zijn.
  ( J.P. Toulet )

  Een mens moet trouw zijn aan zijn eigen deeg. ( F. Timmermans )

  Van het concert van het leven krijgt niemand de partituur.

  De werkelijkheid kun je niet opschrijven. Die is zo verbijsterend dat niemand het zou geloven. ( S. Carmiggelt )

  Weinig geloof hebben is geen geloof hebben. ( Lao-Tse )

  Wie de media controleert, controleert het verstand. ( Jim Morrison )
  Foto
  ONZE GEPENSIONEERDEN ZIJN GOUD WAARD !

  Hoezo, ouderen zijn niets meer waard ?
  We zijn een fortuin waard !
  Wij hebben zilver in onze haren,
  goud in onze tanden,
  gas in onze darmen,
  stenen in onze nieren,
  lood in onze schoenen,
  kalk aan onze nagels,
  staal in onze heupen,
  plastic in onze knieën.
  Vol met dure medicijnen
  lijken we wel op goudmijnen.
  Een mens met zoveel mineralen
  is met geen miljoen te betalen.
  Daarom ga ik fier door het leven
  en neem kritiek op als een spons,
  want door al die rijkdom
  drijft de economie op ons !
  Foto
  ST. ELOOI   ( Emmy Swerts )

  Die het oererts van deze aarde
  met vuur tot bruikbaar ijzer
  kon herwaarden,
  vlam en hamer heeft God u geschonken
  om voor Hem
  uw ziel en zijn te ontvonken.
  Riddertrouw reed gij uw levensrit.
  Gij waart aambeeld, God, de grote Smid.
  Sint Elooi, die altijd dienstbaar waart,
  smeed ons geloof tot strijdbaar zwaard.
  Leer ons koen uw werk
  en trouw evenaren,
  liefde smeden, in arbeid God ontwaren.
  Hersmelt ons, lauwen,
  met kunstige zwier,
  ets in ons de goedheid voor mens en dier.
  Zegen op uw jaarfeest huis en haard
  en waak over het vuur
  dat hart en ziel bewaart !
  Foto

  WINTER     ( Erik Lauwers )

  van sneeuw beladen
  zijn de daken wit
  takken buigen
  onder zware lasten
  het landschap glooit
  grenzeloos in elkaar
  kleuren zijn stippen
  in een dik tapijt
  de wind ritselt vlokken
  uit de kille bomen
  de lucht eentonig grijs
  de dingen rusten
  het leven kiemt
  voor morgen...

  Foto

  HET WINTERT IN MIJN TUIN    ( Tom Mestdach )

  De dagen worden niet meer wakker,
  de kleurloos geworden herfst wordt oud,
  trieste planten staan verkleumd,
  mijn tuin heeft het koud.

  De storm raast met bruut geweld
  door de kaalgeplukte bomen,
  teistert mijn tuin vol zomerherinneringen,
  een rood geborst vogeltje
  probeert te ontkomen.

  Wie helpt mijn tuin de winter door,
  hij is schijndood, zo moe.
  Ik mis de zwaluw, het vogelkoor.
  Waar zijn de kwetteraars naartoe?

  Mist brengt droefheid
  , zomerheimwee,
  alle groen is door sneeuw verdoofd.
  De wind blaast met winteradem
  alle leven uit de tuin,
  maar de lente heeft beterschap beloofd.

  Ik zal niet rouwen om de winter,
  ben mijn zomervreugde kwijt, bijna,
  maar er was herfst voor de winter,
  er zal weer lente zijn erna.

  En kijk, een moedig sneeuwklokje
  heeft zich een weg geboord.
  Dra zal nieuw tuinleven ontspringen.
  Hoopvol klop ik de sneeuw van mijn voeten.
  De kachel roept mij binnen.

  Foto

  CITATEN
  -----------

  Geen vrouw is te slecht om niet de betere helft van een man te worden. ( Coco Chanel )

  Beleefdheid kost niets en koopt alles. ( E. Montague )

  De eenzaamheid te kunnen verdragen is een kracht; slechts de eenzaamheid te kunnen verdragen, een zwakheid. ( P. Reverdy )

  Het geweten van bepaalde mensen reikt niet verder dan de angst voor bestraffing. ( G. van Acker )

  Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen. ( I. Kant )

  Het geheim om mijn doel te bereiken, bestond slechts uit één woord: doorzetten. ( L. Pasteur )

  De hoogmoed neemt precies zoveel plaats in, als de domheid voor hem inruimt. ( E. Wertheimer )

  Om het geluk in de liefde te leren kennen, moet u zonder blind te zijn, de ogen weten te sluiten. ( Marcel Achard )

  Het mooiste in de vriendschap is niet de uitgestoken hand, de vriendelijke glinlach, het menselijk kontakt, maar het warme gevoel dat iemand in je gelooft en je vertrouwen schenkt. ( R.W. Emerson )
  Foto
  NIEUWJAAR     ( Jan Huyghe )

  Een jaar is als een appelboom.
  Je plukt er één, wel elke dag.
  In elke appel schuilt een droom
  die hopelijk uitkomen mag...!

  Iedere vrucht draagt ook een pit,
  de ene hard, de and're zacht.
  Maar daar is 't, waar de kern zit.
  Dus slik maar door,
  't geeft moed en kracht...!

  Carpe diem! Eén met een keer
  in zon, door regen, een heel jaar
  en na een mand vol oogst, staat weer
  een nieuwe boomgaard dromen klaar...!
  Foto
  DOKA     (  Paul Demets )

  Het zand in je navel, een ijsje in je hand.
  Smelt het, dan zand erover. Strand vlakt uit.
  Je noemt de wind een val, blaast hem aan
  bovenhuids. Uit de zee doemt mist die jou

  inkuilt in een glazen kist. Ijsbloem in de zomer.
  Doorzichtig bijna achter een raam met leeftocht staan.
  Het licht te doorwaden met een lens. Tintelingen
  in een figuur. Slaap je uit, schrik ik

  van water, verzonken in een opgelicht donker.
  Zo kom je in beeld. Daarbinnen ga ik in jouw
  zwijgen op. Je ligt glashard in je huid.
  Wat nu aan het zicht benomen is, ruist

  achter een gordijn. Is een hand die zich opent,
  sluit in die van mij. Een hand die zich afdrukt.

  Dat het uitlekt mijn hand te zijn.
  Foto

  CITATEN
  ----------

  Fouten betekenen voor het leven wat schaduwen voor het licht zijn.  ( Ernst Jünger )

  Brokken voor dieren kosten tegenwoordig stukken van mensen.
  ( Joh. Anthierens )

  De beste manier om een slechte daad te vermijden is een goede te verrichten, want er is niets zo moeilijk als proberen niets te doen.
  (John Clare )

  Niets duurt voort behalve verandering. ( Heraclituts )

  Wie je bent, blijkt niet in goede tijden, maar in tijden van nood.
  ( M.L. King )

  Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester. ( G. Bomans )

  Het leven zelf heeft zoveel positieve kanten, dat pessimisten er moedeloos van worden. ( Tonny Eyck )

  Wat een vrouw moet doen, moet ze tweemaal zo goed doen als een man om half zo goed te worden bevonden. Dat is gelukkig niet moeilijk. ( Charlotte Whitton )

  De taal van het hart vergt geen luidsprekers, want liefde en smart wensen geen inbrekers. ( Bert Dewilde )

  Foto
  ONTMOETING MET AMOR...

  Twee ogen
  als zeeën
  zo diep...

  Twee blikken,
  zo innig,
  zo zwoel...

  Twee monden
  versmolten
  tot zoen...

  Twee armen,
  lianen
  rond mij...

  Twee harten,
  in feite,
  slechts één...

  Tony Hutsebaut
  19.11.1988
  Foto
  GEBOORTE    ( Herman De Leeuw )

  Ik zie iets heel klein
  het leven beginnen.
  Dat leven van Janne
  dringt bij mij binnen

  als een regenboog over
  een nieuwe aarde, geluk
  kijkt mij vreemd aan. Ik
  hoop dat het in die kleine
  oogjes huist en in dat
  zachte tere lijfje woont.
  Wij moeten nog wennen
  aan elkaar, haar wereld

  tekent zijn grenzen en
  zijn mogelijkheden nu
  open. de mijne verzamelt
  de brokken en hoopt

  op een late avondzon...
  HONGER    ( Leonard Nolens )

  De honger is al gaar. Het koken kan beginnen,
  althans wanneer het klokhuis tijd het niet begeeft.
  Voor wij aan tafel gaan, voor al die zatte wijzers
  zich hier straks rond middernacht verwezen voelen.

  De honger is al gaar. Wij moeten hem nu koken
  met maag en darm. Alleen, er is nog geen recept
  van jou en mij. Hoe kunnen wij het aan, zo laat,
  om ons te smoren, braden, stoven ? In welk sap ?

  Er zijn de gare honger, jij en ik, er is
  dat middernachtelijk verlangen. Koken kan.
  In welke pan ? In wat voor oven ? In welk vocht ?
  Van welk beminnen ? Maar onze honger, die is gaar.

  (Verzameld werk. Laat alle deuren op een kier. Querido)
  GIET IE OAN ? (*)      (Frank Kloeck)

  Een koudegolfje,
  11 steden in alle staten,
  heel Holland in
  ijzige staat
  van genade ...

  Gladde rayonhoofden en
  coole ijsmeesters
  maken het mooie mediaweer.

  Alleen de échte weergoden
  rijden scheve schaats.

  Stilgelegde sluisgemalen,
  heel kundig uitgevoerde ijstransplantaties,
  militaire sneeuwruimers -
  't baat alles niemendal:
  het weer speelt olijk ijsbreker.

  Het verdict luidt dan ook onderkoeld:
  ' Tocht der tochten in de koelkast '

  en dus toch voor minstens
  een jaar
  op de tocht ...

  (*) " ie giet oan "= " hij gaat door " - Friese kreet die de start van een Elfstedentocht aangeeft.
  Foto

  WINTER   ( Frank Kloeck )

  afgeknotte wilg

  ruige struik
  zonder gewas

  witberijmde tak

  maar onder een
  waas van
  witte winterse verstilling

  schuilen nu al
  - onzichtbaar aanwezig -
  tedere
  tekens
  van lenterend
  ontkiemen...

  Foto

  SONNET VOOR PATER MONTF.PHIL BOSMANS + 17.01.2012

  Je werd als kind in Limburgs' tuin geboren
  om zon te zijn in het gekwetste oorlogsland
  van mensen die de broederband verloren
  en zwervers werden, zonder hulp of onderpand.

  Je kon al jong de nobele roepstem horen
  van Wie in Nazareth als Hemelse Gezant
  de droom van God beschreef, die kon ontsporen
  wanneer Zijn Liefde zoek is en de zonde brandt.

  Je greep de pen en schreef Zijn Blijde Boodschap neer
  vervuld van uw talent: geen woorden zonder daden.
  Zij werden zon tussen veel menselijk zeer.
  Je glimlach werd ontleend aan die van God.
  Je lijden volgde 't spoor van Wie, hoog in genade,
  jouw roeping dreef naar een geheiligd lot.

  ( Marcel Pira )

  Foto
  CITATEN
  --------------

  Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind. ( Einstein )

  We kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen. ( Confucius )

  Elke kennis is pijn. ( Umberto Eco )

  Wonderen gebeuren bij diegene die erin gelooft. ( B. Berenson )

  Goede opvoeding is in staat zijn niet te laten blijken hoe goed we onszelf vinden en hoe miezerig anderen. ( Marc Twain )

  Er zijn goed geklede zotheden evenals er goed geklede zotten zijn. ( N. Chamfort )

  Voor niets krijgen we zoveel voorbereidingstijd als voor de dood. Is het dan niet vreemd dat vrijwel niemand er op voorbereid is. ( F. Hellers )

  Wees filosoof, maar te midden van al je filosofie, blijf mens. ( David Hume )
  SCHRIKKELJAAR : jaar met 366 dagen in plaats van 365; zo'n jaar is er één keer in de vier jaar zoals nu, februari heeft dan een extra dag.
  De extra dag in een schrikkeljaar is nodig omdat een jaar eigenlijk 365 dagen plus een kwartdag duurt. Dus als je vier jaar wacht, kun je van die kwartdag een hele extra dag maken.
  Je hebt mensen die op 29 februaru, de schrikkeldag van een schrikkeljaar geboren worden. Die zijn dus maar één keer jarig in de vier jaar. En dan worden ze meteen vier jaar ouder. Dat is even schrikken en slikken voor die mensen. Het woord ' schrikkel ' komt ook van schrikken, maar dan in de betekenis van ' overslaan '. Dat het februari is die de extra dag krijgt, komt doordat februari vroeger ( bij de Romeinen ) de laatste maand van het jaar was. Het nieuwe jaar begon toen in maart. Het is logisch om een extra dag toe te voegen aan de laatste maand. Elk jaar dat deelbaar is door 4 IS EEN SCHRIKKELJAAR.
  ( cfr Van Dale Junior Woordgeschiedenisboek, Van Dale Lexicografie- Utrecht-Antwerpen, 2007 )
  Foto
  WOORDSPELINGEN ( uit: ' Over drifthout en eigenwaarde ' A. De Koker )

  Waar wordt in Gent o.a. de opleiding ' snit en naad ' georganiseerd ? Op de Coupure.

  Wie komt altijd van een kale reis thuis , Een kaalkop.

  Talisman: eindverantwoordelijke van een bepaalde TGV-lijn.

  De garagehouder moest het bed houden en zat daarom in de put.

  De poes van de buurman kreeg vijf jongen. Nu zat hij pas met een kater. Wat moest hij daarmee aanvangen ?
  CITATEN
  -------------

  Als we ons voeden met de energie van alles wat goed gaat, hebben we de kracht om het hoofd te bieden aan alles wat minder goed gaat.
  ( Thomas d' Ansembourg )

  Wat ge gemeen hebt maakt een relatie aangenaam. Maar het zijn de verschillen die haar interessant maken. ( Todd Ruthmann )

  Mensen die kwaadspreken zijn erger dan slangen; die houden immers geen gif over voor een tweede beet.

  Duisternis kan je niet met duisternis bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen liefde kan dat. ( Ph. Bosmans )

  Met alle moeite waarmee wij sommige van onze fouten verbergen, konden wij ze gemakkelijk afleren. ( M. Antonini )

  Mijn leven is een zeepbel, maar hoeveel klinkende munt kost het niet om die zeepbel zwevende te houden. ( L.P. Smith )

  Wil je een moment gelukkig zijn ? Neem wraak. Wil je altijd gelukkig zijn ? Schenk vergeving. ( H. Lacordaire )
  LENTE    ( Emmy Swerts )

  Daar is weer de lente
  die tenten spant
  van tere luchten,
  serpentienen weeft
  door het lente land:
  accenten groen
  rond gehuchten
  waar het licht herleeft.

  En elke tere tint
  die spint haar kolorieten
  tot een bloemtapijt,
  maakt me weerom kind,
  een kind dat kan genieten
  maatloos zonder spijt,
  en maatloos mint
  de zon, dit land en deze lente.
  Foto
  REGELS VAN HET ONGERIJMDE
  -----------------------------------------------

  WET VAN HERBLOCK: als iets goed loopt, wordt het tenietgedaan.

  WAARNEMING VAN KIERKEGAARD: het leven kan alleen terugziend worden begrepen, maar moet vooruitziend worden geleefd.

  CITATEN
  ----------

  Benijd niemand anders geluk, dat maakt alleen het uwe stuk. ( Bert Dewilde )

  Tevredenheid is de steen der wijzen, die alles wat hij aanraakt in goud verandert. ( B. Franklin )

  De oorlog heeft eens een stervende Franse officier gezegd, is een veel te ernstige zaak, dan dat men haar aan militairen kan overlaten. ( Kurt Tucholsky )

  Momenten van geluk komen onverwacht. Het is niet zo dat wij ze grijpen, maar zij grijpen ons. ( Ashley Montagu )

  De mens wordt vaak wat hij denkt. ( M. Gandhi )

  Een pessimist is iemand die bacteriologen laat uitleggen wat een kus is. ( Paul Hubschmidt )

  De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen der mensen. ( C.K. Chesterton )

  Niet de kaars maakt de vlam, de vlam heeft de kaars gemaakt.
  ( P. Claudel )

  Foto
  WERELDLACHDAG

  We moeten met zijn allen méér proberen te lachen, want lachen is gezond. Kinderen lachen gemiddeld 350 keer per dag, volwassenen daarentegen amper 15 maal. Wie lacht, zet maar liefst 15 gezichtspieren in beweging. Tegelijkertijd worden ook de spieren in de buik aangespannen, waardoor de organen zachtjes worden gemasseerd. Tijdens het lachen ademen we dieper en worden hartritme en bloeddruk op elkaar afgestemd. Het bloed stroomt sneller en transporteert meer zuurstof en voedingsstoffen naar de hersenen, die op hun beurt meer endorfinen vrijgeven, hormonen die een prettig gevoel geven, pijnstillende eigenschappen bezitten en het teveel aan stresshormonen doen dalen. Twintig minuten lachen is even gezond als een joggingsessie van dezelfde duur.
  Foto
  CITATEN
  -------------

  Het leven is te kort om boos te blijven en te lang... ( R.Brault )

  Kinderen hebben liefde nodig, vooral wanneer ze het niet verdienen.
  ( Harold S. Hubert )

  In het leven van een man komt een moment dat hij boven zijn principes moet uitstijgen. ( B. Franklin )

  Over smaak valt niet te twisten en de wansmaak buit dat handig uit.
  ( Cor de Jonghe )

  Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben. ( T. Hesburgh )

  Je hoeft niet per se je tempo op te voeren om meer uit je leven te halen.
  ( M. Gandhi )

  Bij voorkeur zeg ik steeds wat waar is, omdat ik lui ben van verstand. Wie liegt, moet zijn verhaal onthouden, want anders... valt hij door de mand. ( Lode Vanhove )

  Er is meer geest voor nodig dan men wel denkt, om soms niet al zijn geest te laten blijken. ( A. de la Roche )

  Zich in het geluk van anderen verheugen, is er deel aan hebben.
  ( William Austen )

  Zoek de kleine dingen die aan het leven, vreugde en voldoening geven.
  ( Confusius )

  Er is veel meer geest nodig om met deugd dan met ondeugd te behagen.
  ( Marq de Lambert )

  Het is altijd het juiste moment om de juiste dingen te doen.( M.L.King )
  Foto
  PLAYERS  ( Frank Kloeck )

  Gefixeerde figuren,
  versteend in het zand.

  Majestatisch en statisch
  imponeren ze tevens
  teder
  door blote broosheid.

  Vertwijfeld steun
  zoekend op armlastige krukken.

  Of - als zeemeerman ? -
  zittend op vinnige
  staartstoel.

  De blikken afgewend van
  elkaar en van
  de eindeloze einder.

  Wonder barende golven;
  het eeuwige wiegen
  van eb en vloed:

  ogenschijnlijk baart
  het alles geen
  rimpeltje deining.

  Onverschillig huilend de
  schriel-viriele lijven zich
  in eigen
  schuwe schaduw,

  in beklemmende,
  eeuwigdurende stilte.

  ( Kunstroute ' Beaufort04 ' op diverse locaties aan de Belgische Kust / ' Players ' van de Tjechische kunstenaar Michael Gabriel )
  Foto
  ZOMER  ( Emmy Swerts )

  Wat niet vergaat:

  vlassen vleugels
  zeilen in de zon,

  wolkenpaarden
  galopperend
  over ijsblauwe zeeën,

  het bronzen lied van oevers,
  waar orgelpijpt het riet,
  zang van vedel, harp en wind,

  gouden munten:
  zon en maan,
  ogen van een kind

  en bloemen
  bloemen overal

  is wat mijn hart bemint.
  Foto
  ONTKOMEN...    ( Ida Gerhardt )

  Diep in de stilte binnengedaald -
  zoals een vis
  zoals een vis
  binnen het water ademhaalt,
  water dat adem en aanvang is.

  Diep in de stilte - en vrij geraakt,
  zoals een vis
  zoals een vis
  zwaarteloos vaart met vinnen en staart,
  voelend wat water en koelte is.

  Diep in de stilte eenkennig gewend
  - zoals  de vis
  zoals  de vis
  enkel kent zijn element -
  kennend de Ene die was en is.

  ( uit: ' Gensters in het Licht ' - Halewijn )
  Foto
  VREEDZAME HAND    ( Frank Kloeck )

  Galante, ranke hand,
  sierlijk en vloeiend,
  glinsterend
  als de meanderende Schelde.

  Maar als geroerd
  door oosterse magie
  lijkt opeens zoveel méér
  aan de hand...

  Vluchtige vingers
  plotsklaps omgetoverd
  tot krachtige veren.

  Orïëntaals gestaald
  Antwerpse reuzenhandje
  reikt - allerminst vleugellam -
  klapwiekend

  naar een
  glasheldere koepel
  zinderend
  van hemelse vrede.

  Kunstig gepolijst
  ankerpunt
  met subtiele vleugjes
  zin en zen

  zacht buffer
  in denderende
  westerse
  spoortempel.

  ( Dit beeldhouwwerk vormt de blikvanger van de expo " Sculpturen " van de Chinese kunstenares Yan Shufen. Ze woont als enkele jaren in Antwerpen en is lid van de Mortselse kunstkring " Sirkel ". De expo in het Centraal Station werd op 29 juni 2012 i.a.v. de Chinese ambassadeur, geopend dr de Antwerpse cultuurschepen Philip Heylen en loopt nog tot 30 september 2012 )
  CITAAT
  ----------

  De ongelukkigste bergbeklimmer is hij die op een schuldenberg zit.
  ( Bart Dewilde )
  Foto
  KOM IN MIJ...    ( Huub Oosterhuis )

  Kom in mij, win, ontwapen mij.
  Zie mij, doe mij aan.
  Weersta mij, wacht mij, delf in mij.
  Ontdooi mijn naam,
  ontraadsel mijn bestaan.

  Kom in mij, maak geluid in mij,
  dood is diep in mij,
  versteend mijn stem - ontsta in mij,
  leef mij, licht in mij.

  Kom uit mij, scheur mij, kind van mij,
  mens in mij, ontwaak.
  Ontvang mij, overschaduw mij.
  En ga met mij
  waar niemand met mij gaat.

  ( uit: ' GENSTERS IN HET LICHT ' 80 gedichten uit de Lage Landen, belicht dr. Paul Vanderghote s.j. / Halewijn )
  Foto
  LEVENSWEG     ( Gery Florizoone  pr. )

  God, Heer en Meester
  van mijn woorden,
  heb ik ze gesproken,
  ze zijn al verdwenen in de wind.
  Ze worden weer mijn adem
  en de boden, naar wie
  mijn eigen hart wil luisteren.

  Mijn lied, zijn ze,
  uit uw Storm gevangen,
  waarin ik uit mijzelf wil treden
  en tot aan de einders gaan.

  Mijn woorden,
  heb ik ze geschreven,
  ze zijn als vogels
  op de draden van het leven,
  hoger dan ikzelf gezeten.
  Ze vluchten in de nevel,
  waarheen, weet niemand;
  ze willen de liefde bespreken
  en de gebaren leggen
  op de horizon,
  zelfs tot diep in de nacht.

  In de morgen vind ik ze weer,
  op een anderen plaats
  in de windroos,
  want zelfs mijn nacht
  heeft niet woordeloos
  gebeden
  en is door zijn woorden
  heen vertrokken naar
  dit hooggelegen meer
  in de stilte,
  naar de hemel gekeerd:
  waar schrijven en spreken
  een spiegel is en luisteren;
  waar geen woorden
  nog breken.
  Foto
  WANNEER DOET DE PASTOOR HET DAN GOED ?  (Joris Leuridan)

  Als hij eens wat langer preekt: '' Hij wiegt ons in 't slaap. ''
  Als hij het bij een korte preek houdt: '' Hij zal zich ook niet moe maken. ''
  Als hij regelmatig op huisbezoek gaat: '' Hij is nooit thuis. ''
  Als hij eens thuis is: '' Hij verwaarloost zijn huisbezoeken. ''
  Als hij stipt met de dienst begint: '' Zijn horloge loopt voor. ''
  Als hij ook maar één minuutje te laat begint: '' Hij laat iedereen zomaar wachten. ''
  Als hij zijn kerk goed onderhoudt: '' Wat een verkwister. ''
  Als hij dat niet doet:: ''Hij laat alles maar waaien. ''
  Als hij jong is: '' Hij heeft nog geen ervaring. ''
  Als hij oud is: '' Hij had allang op pensioen moeten gaan. ''
  En als hij sterft: '' Jammer, het was toch een goede pastoor ! ''
  CITATEN
  -------------

  Overal met complimentjes zwaaien,
  van iedereen de wangen aaien,
  en honig smeren aan de baard
  maskert slechts de eigen aard. ( Bert Dewilde )

  Luister goed naar wat er wordt gezegd, Luister beter
  naar wat er niet gezegd wordt. ( Ch. C. Finn )

  Voor een goed huwelijk is het nodig heel vaak verliefd te
  worden en altijd op dezelfde persoon. ( M. Mc. Laughlin )

  Ik houd van kritiek, maar ik moet het er wel mee eens zijn. ( Marc Twain )

  Als de tuinman afwezig is, neemt de natuur snel over. ( Emily Hobhouse )

  De mens is geen rietstengel, de meest zwakke in de natuur,
  maar een denkende rietstengel ( Blaise Pascal )

  Mannen kan men overhalen, vrouwen moet men overtuigen. ( B. Streisand )

  Ieder mens die sterftt, is een museum dat brandt. ( J. Conrad )

  Er is minder karakter nodig om de fouten van anderen te erkennen
  dan om ze te verdragen. ( J. Petit-Senn )
  Foto
  KLEINE SLIMME SARA  ( Ronelda S. Kamfer )

  vandaag is het mijn huildag
  ik trek mijn witte jurk
  aan en ga blootsvoets voor

  de zee staan met
  de parels van mijn oma
  om mijn nek ga

  ik een gat in
  de grond graven ervoor
  zitten en huilen

  mijn tranen zullen opraken
  en ik gooi
  het gat dicht het tij

  komt op en het
  tij loopt af

  ze mogen mijn santenkraam hebben
  maar mijn tranen
  krijg ze niet

  ( uit: Santenkraam / Uitg. Podium, Van Oorschot )
  Foto
  OUD ZIJN... ( Anton Van Wilderode  pr. )

  Oud zijn is teren op herinneringen,
  wonen in steden die men eens bezocht,
  is gaan en keren in al kleiner kringen,
  lopen op effen wegen zonder bocht.

  Is wars van heimwee naar de einder kijken
  waarachter niets gebeurt dat ik niet ken,
  de dagen met de dagen vergelijken,
  de man zijn die ik steeds gebleven ben.

  Is wachten op beweging van bezoekers
  van wie ik van vooraf de woorden weet
  als kwamen zij uit eer gelezen boeken.
  Geluk is alles wat men niet vergeet.

  ( uit: Gensters in het licht / Halewijn )
  Foto
  HERFST   ( Emmy Swerts )

  De regen danst
  met honderd voeten op het lover,
  hij schrijft met trage vingers
  op de ruit
  namen
  die even slechts
  voorbij de vensters kwamen.
  Zijn knokkels tikken tijd:
  zo kort wat ging,
  wat blijft nog over...

  Regen sterft
  aan de ramen,
  zoals de grassen sterven
  en de namen,
  weerloos
  tussen wolk en water.
  Foto
  CITATEN
  ----------

  De gierigaard mist zowel wat hij heeft als wat hij niet heeft.
  ( Publius Syrus )

  Menigeen die niemand helpt zegt: ik kan toch niet iedereen helpen.
  ( Otto Weiss )

  Wat een ramp lijkt, blijkt vaak een kans. ( Lao Tse )

  Wil je weten wat je los moet laten? Kijk dan wat je het krampachtigst vasthoudt. ( Olaf Hoenson )

  Een auto is een vrij comfortabele zitplaats van waaruit je je medemens de huid kan volschelden. ( Bram Vermeulen )

  Het goed heeft te veel goed gedaan om er kwaad over te zeggen; het heeft te veel kwaad gedaan om er goed van te zeggen.
  ( Gavarin )

  Toen ik eten gaf aan de armen noemden ze mij een heilige...
  Toen ik vroeg waarom de armen niets te eten hadden, noemden ze mij een communist. ( Helder Camara )
  Foto
  WEES EEN WARMTESTRALER VOOR EEN VERKOUDEN HART ! ( Bert Dewilde )

  WERELDDIERENDAG

  Op 4 oktober 1226, de dag na zijn overlijden, werd het stoffelijk overschot van Sint-Franciscus van Assisi in een processie naar de kerk van San Giorgio gebracht, waar hij werd begraven. Twee jaar later werd hij heilig verklaard en werd er gestart met de bouw, boven zijn graf, van de Sint-Franciscusbasiliek. In 1929, tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren, werd 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus, uitgeroepen tot Werelddierendag, vanwege Franciscus' grote liefde voor de natuur, de planten en de dieren.

  Foto
  IL TRENO DI TOSEUR

  Hoor je't gillen van
  de trein in de
  doodse stilte
  der woestijn?

  Zie je de witte rook
  achter het wit-
  te duin tegen
  ijle lucht?

  Tracht je naar d'oase
  van Djerid en
  de dadels
  van Nefta?

  * Deglet en - nour, hun
  zoete smaak streelt
  't gehemelte
  der Berbers.

  De wijn van Lagmi
  stilt mijn dorst
  en richt mij op
  als een palm.

  Dank U, Heer voor de
  woestijn en de
  oase,
  zoet festijn.

  ( * Dochter van het licht )

  Tony Hutsebaut
  05.08.2005
  Foto
  HEENGAAN...   ( Frank Kloeck ) - bij Allerzielen -

  Wanneer mijn adem
  niet meer ademt,

  mijn denken
  niet meer denkt,

  drinken
  niet meer laaft,

  bloed
  almaar bloedt...

  Dan mag ik hopen
  dat Iemand
  me liefdevol begeleidt
  naar dat ultieme punt
  Omega

  Alfa van een
  eeuwig nieuw begin.
  Foto

  CITATEN
  ----------

  Jesus kwam niet om het lijden weg te nemen, maar om het
  met zijn tegenwoordigheid te vullen. ( Paul Claudel )

  Zwijgen is een argument dat moeilijk te weerleggen is.(H.Böll)

  Politiek is vloeibare geschiedenis. Geschiedenis is gestolde politiek.
  ( Harry Mulissh )

  Een cent kan de grootste ster van het heelal verbergen, als je die cent maar dicht genoeg bij je ogen houdt. ( Samuel Grafton )

  Hoop is als de wolken. Sommige drijven voorbij, andere brengen regen. ( A.A. Maharry )

  Filosofie is de natuurwetenschap van het immateriële.(F. Hellers)

  Het is voor ons belangrijk goede gedachten te hebben, want we worden wat wij denken. ( Boeddha )

  Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten. ( Confusius)

  Vrolijkheid is een ernstige zaak ( Seneca )

  Je kunt zo snel vallen, dat je denkt te vliegen.( Ebner-Eschenbach)

  Foto
  ALLERZIELEN  ( Bernadette Nachtegael )

  Het is november
  en bitter koud buiten.
  De tijd van stilte
  en herdenken
  breekt aan.

  Met hafbevroren handen
  streel ik het stof
  uit je naam.
  Je bent heel ver weg, liefste...
  en toch zo nabij.
  Ik zal je nooit vergeten.
  Foto
  WIE EEN ENGEL IS VOOR EEN ANDER, VERDIENT DE HEMEL OP AARDE... ( Fik Verbiest )
  INDIAN SUMMER   ( Frank Kloeck )

  De zon schittert
  na in een intens-milde
  glans.

  Straalt gedempt
  af op de natuur die zich -
  alreeds amberkleurig in herfsttooi -
  even van seizoen
  lijkt te vergissen.

  Ik koester de
  behaaglijke warmte
  zo nadrukkelijk
  omdat ik weet:

  nog even
  en het licht
  moet node wijken.

  Des te intenser
  geniet ik
  van de

  zwoele
  nazomerende
  zwanenzang...

  n.b. 22 oktober 2012, de warmste ooit...
  Foto
  DE MAAN (Gerard Bodifée,' Nocturnes ')

  We letten weinig op de maan . Haar zwijgzaamheid is haar welsprekendheid. Haar kleurloosheid is haar levensverhaal. Er is, sinds ze ontstaan is, nog niets gebeurd op de maan. Haar geschiedenis is glansloos en monotoon als die van een verlaten woestijn. De maan is asgrauw. Haar gelaat is pokdalig en altijd strak op de aarde gericht. Vanaf de maan is de aarde een witgevlekte, aquamarijnblauwe bol, langzaam wentelend als een verdwaalde luchtballon, zacht glanzend in het zonnelicht. Maar er is niemand die het ziet. In haar doodse zwijgzaamheid smeekt de maan de aarde tot leven te mogen komen...
  Foto
  LEEF LANG EN SCHOON

  Gezond leven is het beste wat je kunt doen om je immuunsysteem
  te versterken. Stop geen energie in zaken waar je toch niks kunt aan veranderen. Eet gezond en evenwichtig. Slaap voldoende. Oververmoeidheid pleegt een aanslag op je immuniteit, net zoals stress, die het afweersysteem van de mens uitput en de oorzaak is van talrijke ziektebeelden.
  Foto
  KINDEREN DROMEN ZICH...  ( Jozef Vandromme )

  KINDEREN DROMEN ZICH EEN WERELD
  MET DE MENS ALS HOOGSTE GOED.

  KINDEREN DROMEN ZICH EEN WERELD
  WAAR HET GOED IS OM TE WONEN
  EN DE LUCHT NOG ZUIVER IS.

  WIE ZAL HET GELAG BETALEN,
  WANNEER DE MENS ZICH HEEFT VERGIST ?

  KINDEREN DROMEN ZICH EEN WERELD
  WAARIN DE VREDE WORDT HERSTELD
  ZONDER HAAT OF OORLOGSGEWELD.

  WAAROM MOETEN ER ZOVEEL STERVEN ?
  WAAROM MOCHTEN ZIJ GEEN VREDE ERVEN ?

  KINDEREN DROMEN ZICH EEN WERELD
  MET DE MENS ALS HOOGSTE GOED...
  Foto
  WEEK VAN DE SENIOREN   (Leo Charita )

  De dag is om, ik sluit de luiken
  met 't donker van de nacht.
  't Is goed in 't bed te duiken,
  als iemand op je wacht.

  De dag is moe, ik gaap
  mijn ogen toe. Met moeite raap
  ik woorden saam, voor 't sluiten
  van de dag - ik ken ' t van buiten.

  '' Slaapwel, vrouw ''
  en nog eens herhaald,
  de dekens naar mij toegehaald.

  'k Hoor 't in mijn oor nog tuiten.
  'k Dek alles toe met armen loom,
  wellicht heb ik een mooie droom.
  Ver... hoor ik een adem fluiten.
  Foto

  WANNEER GIJ KOMT...    ( Gery Helderenberg  pr. )

  Wanneer Gij komt, 't kan heden zijn;
  't  kan etenstijd met allen zijn,
  't beloofde land, 't verwacht festijn,
  't kan vreugde zijn of aardse pijn.

  Wanneer Gij komt, 't kan morgen zijn,
  't kan dageraad of avond zijn,
  de goede Herder kan het zijn,
  de Man met balsem, brood en wijn.

  Wanneer Gij komt, 't kan middag zijn,
  door 't kruispunt loopt de dwarse lijn,
  met vuur gezuiverd staan wij rein,
  't kan 't heerlijk uur der liefde zijn.

  Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn,
  't kan donkerheid vol tranen zijn,
  of, vallen wij uit 't ijdel schrijn,
  't kan 't laatste woord voor 't sterven zijn.

  Wanneer Gij komt, 't kan eeuwig zijn,
  Uw Lichaam kan zo glanzend zijn,
  't kan Pasen in de bloesems zijn,
  Gij kunt voorgoed gekomen zijn...

  Foto
  CITATEN
  ----------

  Humor en tragiek zijn twee zusters die men vaak moeilijk van elkaar kan onderscheiden. ( T. Lipps )

  De praktijk is de leermeester van alle dingen. ( Julius Ceasar )

  Wanneer men onophoudelijk achteruit kijkt, dan valt men onvermijdelijk op zijn hoofd. ( H. Speliers )

  Bevrediging die ik van buiten verwachtte, kwam van binnen uit en van mezelf. ( Fr. Grillparzer )

  Verveling is een groter inspanning voor de geest dan het diepzinnigste gesprek. ( Emm. Wertheimer )

  De vlinder telt geen maanden doch momenten, en hij heeft tijd genoeg. ( R. Tagore )

  Het geweten is de meest elastische stof ter wereld; vandaag kunt ge het nog niet over een molshoop spannen, morgen bedekt het een berg. ( E. Bulwer- Lython )

  Wijze mensen kunnen veel relativeren, glimlachen schalks om zichzelf en hebben als hoogste verlangen in alles helemaal zichzelf te blijven. ( Valeer Deschacht )

  Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben verwacht. ( Michael Meurer )
  Foto
  LEEF LANG EN SCHOON

  Uit een onderzoek aan de universiteit van Utrecht is gebleken dat complimenten geven de bloeddruk en het cholesterolgehalte doet dalen. Het verschil was duidelijk aantoonbaar t.o.v. de controlegroep die het zonder schouderklopjes moest doen.
  Foto
  EINDELOOS ALS ADEM...   ( Manu Verhulst  pr. )

  Er is een vrede als bevrediging:
  de vrede van de kat die met een volle buik
  onder de stoof te slapen ligt...
  De vrede van de man die zich zelfvoldaan
  omdraait en nog ' slaapwel ' zegt
  en niet beseft dat hij geen blijf weet
  met haar honger naar zijn hart.

  Dat is de vrede die verslijt
  in altijd maar hetzelfde liedje
  van nemen en verteren
  zonder eind.

  Er is een vrede die gans anders is:
  de vrede van het hart
  dat de andere beschouwt, bewondert en
  waardeert
  en niet wil nemen en verteren.
  Dat is de vrede die mensen aan elkander geven,
  eindeloos als adem,
  warm als bloed.
  Foto

  WINTER   ( Emmy Swerts )

  De blaren vielen
  van mijn liefde af,
  de kruin is ingesneeuwd,
  de wortels staan in ijs
  bevroren.
  Ergens
  in het witte woud verloren
  fluit een vogel
  een trieste wijs,
  voor mij zo nieuw,
  maar oud als het paradijs.

  Foto
  2013      ( Frank Kloeck )

  TRAAGZAAM
  VERGLIJDT DONKER
  IN LICHT

  KOUD IN WARM
  OUD IN NIEUW

  DE TIJD
  HERBOREN IN EEN
  NIEUWE JAARRING

  DIE MAG STRALEN
  VAN AUTHENTIEKE VREUGDE
  EN VREDEVOLLE HARMONIE

  EEN WENS
  VOOR U
  VOOR MIJ
  Foto
  PSALM 25

  Laat mij toch niet achter op de weg naar U,
  laat mij niet beschaamd, niet afgewezen
  in mijn droom naar U,
  want Gij zijt grond en zin van mijn verlangen.
  Ga mij voor
  verder op die vreemde weg naar U
  en vergeet toch wat ik vroeger - onbezonnen - heb misdaan.
  Wieg mijn wonden dicht
  want voor kleinen schijnt uw Licht:
  uw mensen zullen niet verdwalen.

  Gebonden ben ik aan uw Naam,
  verbonden met uw Woord.
  Gij hebt mijn schuld vergeven.
  Aan wie U hoort en écht beluist'ren wil
  zult Gij taal en toekomst geven.
  Zo wordt het stille omgaan
  met de Grond van ons bestaan
  gezicht en vergezicht:
  geen mens han het verstaan.

  Op U blijf ik gericht
  en deze zijde van de horizon
  is mij te eng, te afgesloten.
  Opgesloten
  ben ik in de kwelling van mijn eenzaamheid,
  omringd door muren van vijandigheid.
  OP U WACHT IK, U VERWACHT IK,
  IK GA OPRECHT EN RECHT DOOR ZEE,
  MAAK GIJ ONS VRIJ EN BREEK WAT ONS BESLOTEN HOUDT.
  GIJ ZIJT DE GOD DIE DOOR TIJD EN EEUWEN VAN ONS HOUDT.

  ( Karel Staes, TGL, Wakend als een schaduw,1999. )
  Foto
  VOOR 2013      ( Louis Verbeeck )

  wens ik je een huis vol schilderijen,
  tien zonnebloemen van Van Gogh,
  een hemelbed  om in te vrijen,
  want romantiek, dat mag toch nog ?

  wens ik je een kamer vol gedichten,
  liedjes van Axel Red en Brel,
  wat zonsopgang, wat vergezichten,
  van hemel, vagevuur en hel.

  Een heerlijk nest om in te dromen,
  want dromen is de mooiste stiel,
  een huis waarin je thuis kan komen,
  zeg maar: een huisje met een ziel.

  Geluk zit vaak in kleine dingen:
  een zoen, een lach, een mus die fluit,
  wat bubbels die het jaar doen zingen,
  desnoods iets van Piet Huysentruyt.

  Daarom wil ik, mijn lieve mensen,
  in tijd van onrust, stress en angst,
  je alle heerlijkheden wensen,
  want eerlijk: heerlijk duurt het langst.
  Foto
  HEB JE OOIT GEHOORD VAN...

  Een renner met wie je geen loopje kan nemen ?

  Een koorddanseres die snel op haar teentjes getrapt is ?

  Een recordhoudster in zwemmen, die het hoofd niet boven water kan houden ?

  Een vliegenier die eeuwig en altijd in de put zit ?

  Een duiker die steeds in de wolken is ?

  Een zeiler met wie geen land te bezeilen valt ?

  Een varkenshouder die zijn schaapjes op het droge heeft ?
  MIJN VADERTJE    ( Marnix Gijsen )

  Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
  Hij had de zware last op zich geladen,
  een eerlijk mens te zijn
  in woord en aad.
  Dat is het schone, dwaze kwaad
  waar, na ons Here Jezus Christus,
  de sterkste man aan ondergaat.
  Zijn oog was rustigblauw; een verre zee.
  Zijn woord van blijheid soms plotse fusee
  in stalen nacht.
  Hij lachte rood en zoende onverwacht
  mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.

  De hoge schepen die de Schelde droeg,
  hij wist hun laden vast en schoon te sturen.
  Hij had hun namen lief,
  om mee te spelen, als een kind naïef;
  Karachi, Pantos, Calcutta,
  lijk schoon koralen.
  Hij wist de haven; heimwee en verdriet,
  bij vroegen morgenmist
  en in den avond onder luid en rauw sirenenlied.

  Hij heeft de bossen van zijn jeugd bemint.
  Hij kende bomen lijk wij mensen kennen.
  Hij wist de winden en den oogst,
  en wou mijn hand aan 't ruw bedrijf des jagers wennen.

  Mijn vadertje; hij was rechtvaardigheid.
  Hij had de goede liefde tot de still' en ware dingen.

  Onder de schaduw van een dorpse kerk
  ligt zijn sobere zerk.
  Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte wolk behoedt.
  Zijn rode, bange handen hield hij stervend Christus tegemoet.
  Foto
  MOMENTOPNAME...

  Daar stond
  hij dan,
  één brok
  verdriet...

  Daar stond
  ik dan,
  één en
  al oor...

  Toen greep
  ik daar
  zijn klam-
  me hand...

  Ik keek
  hem aan,
  héél diep
  begaan...

  Zijn leed
  vergleed
  in 't
  mijne...

  Samen
  onder
  datzelf-
  de kruis...

  Tony Hutsebaut
  30.01.2013
  Foto
  BEDENKING...     ( Pol Vanhaverbeke )

  Ik weet het , ik ben uit de tijd.
  Ik heb een afkeer van lawaai,
  van felle kleuren en reclame,
  van affiches, schmink en parfum,
  van zonnebank, pretpark en luxe,
  van topsport, spitstechnologie en
  moderne muziek.
  Ik hou van nestwarmte en stalgeur,
  van wandelen en elegische muziek,
  van wilde bloemen, herfst
  en handenarbeid, van soberheid,
  grondsmaak, aarde en lucht.
  Foto

  MUZIEK       ( Frank Kloeck )

  Muziek,
  troostrijk vibrerend
  op de golflengte van
  verdriet en pijn.

  Klanken,
  intens bruisend
  van jubelende vreugde.

  Melodieën,
  wegebbend op de nostalgische
  tonen van
  mijmerende melancholie.

  Stridente dissonanten,
  weergalmend
  van sputterende
  ontreddering.

  Noten,
  sonore ankerpunten
  bij tij
  én bij ontij.

  ( Bij het thema van Gedichtendag, 31 januari 2013 )

  Foto

  WEET JE..?

  Weet je
  dat ik
  niet weet
  wat zeggen.

  Weet je
  dat ik
  niet uit
  kan leggen,

  wat ik
  voor je
  voel en
  écht denk.

  Vergeef
  mijn mach-
  teloos
  gevoel.

  Maar weet
  ook dat
  ik bid
  en smacht,

  samen met jou,
  naar wat
  zuurstof.

  Uit de
  diepten
  roep ik
  U, Heer.

  Tony Hutsebaut
  08.02.2013

  Foto
  IS ER EEN KRACHT DIE GENEEST ?  ( Catharina Visser )

  Is er een kracht die geneest ?
  Als we op de bodem van ons kunnen zijn,
  als we pijn hebben, ziek zijn
  of eenzaam door de dagen gaan:
  is er een kracht die ons doet opstaan ?

  Kom mij niet aan met mooie woorden,
  zeg niet dat lijden een zin heeft, een doel !
  Als de afgrond zich opent en nergens houvast is
  troost mij dan niet met andermans pijn,
  kom mij niet aan met schoonheid en zon.

  Maar waak met mij in de grot van de smart,
  begrijp de volle omvang van mijn klacht,
  kleineer mij niet, laat mij mijn waardigheid.
  Wie weet - in de nacht, tussen jou en mij
  roert zich een kracht die geneest...

  ( uit: Opstaan in stilte. Gedichten,gebeden,overwegingen,
  Aalsmeer, Dabar/Luyten, 1992 )
  cfr. Tijdschrift Adem-Tocht 32e jaargang nr.4
  Foto
  CELLOSUITES   ( Frank Kloeck )

  sobere tonen
  bestrijken
  oorstrelend én strident

  een gamma
  ingehouden emoties

  raken de intieme geladenheid
  van de menselijk ziel

  sobere tonen
  snaarzuiver in
  éénklank
  met het onzegbaar mysterie

  dragen de spankracht
  tussen Alfa en Omega.

  ( Impressie bij de cellosuites van J.S. Bach )
  Foto

  DE TIJD DRINGT...  ( Alfred J. Bronswijk )

  De tijd dringt
  dat wij in beweging komen
  en onze voeten nieuwe wegen gaan.
  De tijd dringt
  dat we ons niet meer laten verdoven
  noch verblinden door de eigen welvaartsgoden;
  De tijd dringt
  dat we recht doen aan het behoud
  van deze aarde en Gods schepping.
  De tijd dringt
  dat we broeder dier niet meer behandelen
  als willoos object van onze economie.
  De tijd dringt
  dat we ophouden zuster natuur te verlagen
  tot de grillen van onze consumptiemaatschappij.
  De tijd dringt
  dat we broeder lucht en zuster water
  weer gaan respecteren als onze eigen thuis.
  De tijd dringt
  dat we niet slechts willen heersen of verdienen
  maar ook dienen in soberheid en zelfbeheersing.
  De tijd dringt
  dat we onze vrijheid niet misbruiken
  maar inzetten voor de ethiek van de nieuwe aarde
  voor een cultuur van bouwen en bewaren.

  Foto
  DE BOOM  ( Charles B. Timmer )

  Ik zal slechts spreken als 'k uw stem verneem,
  en ik zal zwijgen, als ge wenst: geheim.
  Dan, als zij knielen voor hun beeld van leem,
  dan, als zij kleven aan hun lint van lijm,
  ( de wetenschap van hun omwoelde aarde ),
  en waarheid noemen hun wank'le waarden.

  Dan zal een zuil ik aan uw tempel zijn,
  dan zal'k uw drager en behouder zijn,
  dan zal ik boom onder uw hemel zijn.

  ( Uit: Gestalten en seizoenen, 1945 )
  Foto
  GOUDKORREL
  ---------------------

  Een kleinzoon komt bij zijn grootvader. Het gaat niet goed met hem
  Zowel professioneel als privé staat hij aan de rand van afgrond.
  De grootvader zegt: " De wanhoop is een wolf. Die is enorm sterk. Hij zal je vernietigen en opeten. '' Hij houdt even stil en vervolgt even later: " Maar de hoop is ook een wolf. Hij is even sterk en hij kan voor jou met de wolf van de wanhoop vechten. " De kleinzoon is niet gekalmeerd door het verhaal van de grootvader, maar nog méér in verwarring dan daarvoor. " Welke wolf zal er dan winnen ? " vraagt hij aan de grootvader.
  De grootvader, de kalmte zelf, is niet uit zijn lood te slaan, en antwoordt:
  " DIEGENE DIE JIJ VOEDT. "

  ( Oud Aboriginalverhaal )
  Foto
  CITATEN
  ----------

  Hoe minder een man te zeggen heeft, hoe meer woorden hij gebruikt om het te zeggen. ( Sir T.R. Dewar )

  Wij zijn altijd doorgewinterde moralisten als het om anderen gaat.
  ( Orson Welles )

  Het geheim van humor is verrassing ( Aristoteles )

  Diplomatie is de kunst om een ander jouw zin te  geven. ( D.Ernst )

  Beschouw geld niet als een bezit, maar als een verantwoordelijkheid om er de juiste bestemming aan te geven.
  ( Kahlil Gibran )

  De mensen struikelen nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door, alsof er niets was gebeurd. ( W. Churchill )

  God kennen en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet, leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende.
  ( Blaise Pascal )

  Er zijn mensen, die niet weten wat ze doen, maar daar volstrekt in geloven. ( R. Lembke )
  Foto
  BEDENKING...  ( Pol Vanhaverbeke )

  Ik zie het elke dag
  voor mijn ogen gebeuren:
  het leven is een eindeloze afwisseling
  van slopen en bouwen,
  zaaien en oogsten,
  bloeien en verwelken,
  geven en nemen,
  waken en slapen,
  komen en gaan,
  verwekken en sterven...
  LEEF LANG EN SCHOON

  Groene thee is gezond. Hij past in een cholesterolverlagend dieet, houdt het gebit sterk en bevordert de vetverbranding.
  Groene thee bevat ook heel wat celbeschermende stoffen en stimuleert de stofwisseling.
  Foto
  DAG VAN DE AARDE  ( 21.04.2013 )

  Zal de dageraad
  nog zingen
  als de aarde
  niet meer is,
  er geen bloemen meer
  gaan groeien,
  geen gewassen
  die nog groeien,
  enkel stof en
  slib en vuil,
  algehele onsteltenis ?
  Zal de mens
  zich nog verheffen
  als de rampen
  ons gaan treffen
  en in ijltempo
  verbreken
  wat miljoenen jaren
  geleden zo zorgvuldig
  werd gebouwd,
  of zal zijn beeltenis
  voor immer verbleken ?

  Tine Hertmans
  Foto
  GEZEGEND ZIJT GIJ BOVEN ALLE VROUWEN  ( M. Verhulst  pr.)

  '' Ik zal U zegenen en uw naam groot maken. ''
  Deze zegen heeft Abram nooit meer losgelaten,
  dreef hem voort over steppe en woestijn,
  rusteloze zwerver, bezeten door de toekomst,
  zoeken naar het spoor van God.

  Eeuwenlang hebben kinderen geluisterd naar zijn verhaal,
  waren zij geboeid door dezelfde belofte.
  Eeuwenlang zijn mensen gestorven
  met dezelfde droom in hun ogen, tot heimwee gelouterd.
  Eeuwenlang, geslacht na geslacht,
  hebben mensen rond deze belofte gedanst en gedicht,
  gevochten en gezondigd, gebeden en geleden.
  De oude zegen werd geschiedenis,
  geschiedenis van een uitverkoren volk,
  geschiedenis tot op onze dagen.

  '' Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen. ''
  Ooit werd dit woord gesproken
  tot een vrouw uit die geschiedenis:
  een woord als een vervulling.
  Zij legde haar handen in haar schoot,
  open handen, arm en weerloos;
  één huiver om God.
  Zij is Hem op het spoor gekomen,
  heeft Hem aangesproken
  en voelde  Zijn liefde tot in haar schoot.
  Foto
  ER ZIJN VAN DIE MENSEN DIE...  

  Er zijn van die mensen die bedrevener zijn in leven.
  In en om hen heen heerst orde.
  Voor alles hebben zij een manier en het juiste antwoord.

  Zij raden onmiddellijk wie wie, wie met wie,
  met welk doel, waarheen.

  Stempelen unieke waarheden af,
  gooien overbodige feiten in de versnipperaar,
  en stoppen onbekende personen
  in op voorhand voor hen bestemde ringbanden.

  Denken zo veel als de moeite waard is,
  en geen ogenblik langer,
  want achter dat ogenblik loert de twijfel.

  En als ze uit hun bestaan worden ontslagen,
  verlaten ze hun post
  door de aangegeven deur.

  Soms benijd ik hen
  - gelukkig gaat dat ook weer over.

  Uit: Wislawa Szymborska / Zo is het genoeg / De Geus.
  Foto
  LANZAROTE    ( Frank Kloeck )

  Onder sluimerende vulkanen
  uit versteende tijden
  kolken oerkrachten van
  vuur en water.

  Gapende kraters,
  stille getuigen
  van spuwend geweld.

  Ruig en desolaat,
  oogt het roestbruine
  eiland,

  eenzaam en
  bevreemdend,

  slechts ogenschijnlijk
  onverstoorbaar
  drijvend

  tussen water en
  aarde -

  of reeds daarbuiten ?

  ( Pasen 2013 )
  Foto
  ALS DE ZIELE LUISTERT...   ( Guido Gezelle )

  Als de ziele luistert
  spreekt het al een taal dat leeft,
  't lijzigste gefluister
  ook een taal en teken heeft:
  blaren van de bomen
  kouten met malkaar gezwind,
  baren in de stromen
  klappen luide en welgezind,
  wind en wee en wolken,
  wegelen van Gods heiligen voet,
  talen en vertolken
  't diep gedoken Woord zo zoet...
  als de ziele luistert.
  Foto
  JUFFROUW MARCELLA, BEGIJNTJE   ( Frank Kloeck )

  Bidden, breien, weven:
  de leidraad in 't leven van
  't laatste begijntje.

  Een lang verankerde traditie
  nu voorgoed vervlogen.

  Begijnen: zoveel méér dan
  gebeden prevelende kwezels !

  Begijnen: pronte dames !

  Van in hun besloten hof,
  en vanuit een ver verleden,
  openden ze

  latere poorten naar
  zelfstandigheid
  en gelijkwaardigheid.

  Getuigen van het geloof,
  prominent present
  in wereld en maatschappij.

  Zichtbare band tussen hemel en aarde,
  tussen geest en materie,
  biddend én strijdbaar,
  traditioneel én tegendraads.

  Dank, begijnen,
  jullie blijven ook in deze tijden
  een stichtend voorbeeld,
  een lichtend ankerpunt.

  ( Bij het overlijden, op 14 april 2013, van juffrouw Marcella Pattyn, laatste begijn ter wereld )
  Foto

  OVERWEGING   ( Pol Vanhaverbeke )

  Midden op het bergpad
  lag een groot rotsblok
  en daarnaast een voorhamer.
  Er kwam een Duitser voorbij
  en die sloeg een stuk van de rots af.
  Er kwam een Fransman aan
  en die liep er
  met een sierlijke boog omheen.
  Een Japanner kwam naderbij
  en fotografeerde de rots
  langs alle kanten.
  Dan kwam er een Vlaming op het pad
  en die nam de voorhamer mee
  als souvenir...

  Foto
  DE RONDE HONDERD   ( Frank Kloeck )

  De ronde ronddde
  de honderd.

  Spel van kuiten en duiten.
  Ronde van de hoop -
  - zonder dope ?

  Helse ritten in verschroeiend tempo
  onder loodzware zongloed.

  Niets ontziende grinta,
  bikkelharde concurrentie.

  Schier onbereikbare cols,
  hoog verheven
  boven dalen van falen
  buiten categorie.

  Onverdroten rijdt het
  cirkuspeloton gedwee
  in het tandrad van de tijd.

  Maar deze centenaire
  blonk toch vooral
  het frame van Froome...

  Alle Fransen over hun toeren...

  ( Bij de honderste editie van de Tour de France - 2013 )
  Foto
  LEEF LANG EN SCHOON

  Wie zwaarlijvig is, krijgt sneller last van artrose, rugklachten, osteoporose, hoge bloeddruk, aderverkalking en darmkanker. Ook de kans op diabetes vergroot bij overgewicht. Eet daarom gevarieerd, niet te veel en op regelmatige tijdstippen: 3 maalrijden en 2 tussendoortjes. Drink voldoende water en zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
  Foto
  GOUDKORREL

  Wie beleefd is, voorkomend en welwillend naar anderen toe, maakt zichzelf niet ondergeschikt, integendeel. Het is een teken van beschaving. Beleefde mensen hebben genoeg eigenwaarde om de ander ruimte te geven en er op te vertrouwen dat ze zelf ook tot hun recht zullen komen. Dat creëert een gevoel van rust.
  Foto
  DUIDELIJK ?

  Luister eens goed, vriend. Als je je herinnert hoeveel gemakkelijker het is je iets te herinneren dat je liever had vergeten, dan kun je niet vergeten hoeveel gemakkelijker het is te vergeten, wat je liever niet zou vergeten dan te vergeten wat je liever zou vergeten. Begrijp je ?
  Jaja, helemaal. Alleen... mij dit herinneren zal mij zwaarder vallen dan het vergeten. Bovendien zal ik mij dit herinneren om het te vergeten of het liever vergeten om het mij te herinneren.
  GENESIS    ( Ida Gerhardt )

  Oud worden is het eindelijk vermogen
  ver af te zijn van plannen en getallen;
  een eindelijke verheldering van ogen
  voordat het donker van de nacht gaat vallen.

  Het is een opengaan van vergezichten,
  een bijna van gehavendheid genezen;
  een aan de rand van tijdeloosheid wezen.
  Of in de avond gij de zee ziet lichten.

  Het is, allengs, een onomstotelijk weten
  dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen
  wanneer men van u schrijven zal: ' ontslapen '.
  Wanneer uw naam op aarde is vergeten.

  ( uit: Tijdschrift van Adem-Tocht 33e jaargang nr.1 )
  Foto
  COCAGNE     ( Frank Kloeck )

  In oostelijke
  oogstrelende glooiingen,
  ergens tussen
  Robertville en Malmedy

  ontvouwt zich
  aan de oevers
  van de Warche
  een lieflijk oord.

  In de schaduw van
  het trotse donjon van
  slot Reinhardstein

  proef ik er
  lui en lekker
  vakantie.

  Koetjes kouten gezapig
  dagjes aan elkaar.

  Groen
  ademt stilte.

  Een beekje kabbelt
  in  de overvloeiende tijd.

  Ooit, lang geleden,
  sluimerde hier
  honingzoet en onbekommerd
  het landje van
  Cocagne...
  Foto
  CITATEN
  --------------

  Zichzelf te bedriegen, zonder het te merken, is even gemakkelijk als het moeilijk is, anderen te bedriegen, zonder dat zij het merken. ( F.De La Rochefoucauld )

  Elke muziek heeft zijn hemel. ( Verdi )

  Mensen die denken dat tijd geld is, bemerken pas op hun sterfbed dat hun tijd op is, maar hun geld nog niet. ( Alexander Pola )

  De natuur telt geen uren. Alleen de mens wil weten hoe laat het is.. ( E. Tolle )

  Vriendelijkheid is de meest economische levenshouding. Je verspilt geen energie aan wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie. ( Pierre Ferrucci )
  Foto
  GOUDKORREL (Roger Pylyser)

  Eindeloos is de rij van dagen,
  die om een afdoend antwoord vragen.
  De uren gaan voorgoed voorbij,
  gebonden zijn we en toch vrij.

  De dag start als een snelheidswagen:
  één hunkeren naar welbehagen.
  En niemand die het einde kent
  van wat je doet, van wie je bent.

  Maar hoop is als een talisman,
  die soms ook doet wat niemand kan.
  Als je het morgenlicht ziet gloren,
  dan wordt er een nieuwe dag geboren.


  Foto
  LOS DESAPARECIDOS (Esperanza Pacheco Cortez)

  ZIJ DIE VERDWENEN
  ONTVOERD IN DE NACHT,
  HET ERGSTE TE VREZEN,
  EEN WOORD TE VEEL GEZEGD,
  TE LUID GESPROKEN.
  DE VOLGENDE DAG,
  VERDWENEN IN DE MENIGTE,
  DUIZENDEN, EEN VOOR EEN GEPAKT,
  VADERS EN BROERS,
  ECHTGENOTES EN DOCHTERS.
  IN DE PIJN VAN MOEDERS,
  IN DE KWETSUREN VAN GELIEFDEN
  KLAMPT DE HOOP ZICH VAST
  AAN HET GELOOF
  DAT OOIT OP EEN DAG HIJ WORDT
  GEVONDEN,
  DAT OOIT OP EEN DAG ZIJ WORDT
  GEVONDEN.

  ( uit: Mensenrechtenwerk op de Filippijnen- cfr Ons Recht-LBC )


  Foto
  LEVENSWEG  (G.Florizoone)

  God, Heer en Meester
  van mijn woorden,
  heb ik ze gesproken,
  ze zijn al verdwenen in de wind.
  Ze worden weer mijn adem
  en de boden, naar wie
  mijn eigen hart wil luisteren.

  Mijn woorden,
  heb ik ze geschreven,
  ze zijn als vogels
  op de draden van het leven,
  hoger dan ikzelf gezeten.
  Ze vluchten in de nevel,
  waarheen, weet niemand:
  ze willen de liefde bespreken
  en de gebaren leggen
  op de horizon,
  zelfs tot diep in de nacht.

  In de morgen vind ik ze weer
  op een andere plaats
  in de windroos,
  want zelfs mijn nacht
  heeft niet woordeloos
  gebeden
  en is door zijn woorden
  heen vertrokken naar
  dit hooggelegen meer
  in de stilte,
  naar de hemel gekeerd:
  waar schrijven en spreken
  een spiegel is en luisteren:
  waar geen woorden
  nog breken.  Foto
  HUMOR

   ZONDER ENIGE SPEELSHEID EN HUMOR VERSCHRAALT HET BESTAAN TOT EEN SAAIE, VERVELENDE BEZIGHEID. MET HUMOR KRIJGT HET INTEGENDEEL IETS SAPPIGS. DE LATIJNSE TERM '' HUMOR '' BETEKENT VOCHT, SAP. DE ZIN VOOR HUMOR BESTAAT NIET ZOZEER UIT DADEN EN GEZEGDEN, ALS WEL UIT EEN BEPAALDE HOUDING EN EEN BEPAALDE SFEER. DE ERNST VAN HET LEVEN MAG ONS NIET AFSTOMPEN. WIJ MOETEN GEVOELIG BLIJVEN VOOR DE LUDIEKE, SPEELSE KANT VAN HET BESTAAN.    ( uit: ' Humor, een vorm van overleven ' Uitg. Lannoo, Tielt,1992 )
  Foto
  WERELDDIERENDAG  (04.10.2013) Jozef Vandromme

  MENSEN, WEES LIEF
  VOOR ONZE VRIENDEN DE DIEREN,
  DIE MOEDER NATUUR VERSIEREN
  EN HAAR IN 'T REINE BEWAREN;
  VOOR DE FIJNE VOGELSNAREN
  MET KLANKEN ALS UIT DE HEMEL
  FELLER DAN STERRENGEWEMEL !
  SCHENK HEN UW BLIJK VAN VERTROUWEN
  ALS ZIJ HUN NIEUW NESTJE BOUWEN,
  STEL ZE NOOIT OF NIMMER TELEUR
  NA AL HUN HEEN WEN WEER GESLEUR.
  DENK EENS NA MET HOEVEEL IJVER
  ZIJ DIT ZO, ZONDER WEDIJVER
  MET VEEL TOEWIJDING HEBBEN GEDAAN!
  HIERVOOR IN BEWONDERING STAAN
  IS MEESTAL MOEILIJK VOOR DE MENS.
  WEET DAT ZIJ DANK BAAR EN INTENS
  ONS IN LEED EN LIEF OMRINGEN
  EN HUN MOOISTE LIEDJES ZINGEN!
  DUS, LIEVE MENSEN ALLEMAAL
  VAN WELKE AFKOMST,RAS OF TAAL,
  BEHOED ONZE DIEREN VOOR PIJN.
  LAAT ONS LIEVER MENSLIEVEND ZIJN.


  Foto
  GEBED (naar Filippenzen 2, 6-11)

  HEER JEZUS, GIJ DIE BESTOND IN DE GESTALTE VAN GOD;
  GIJ HEBT U NIET WILLEN VASTKLAMPEN GELIJK AAN GOD TE ZIJN.
  GIJ HEBT UZELF ONTLEDIGD EN DE GESTALTE VAN EEN SLAAF AANGENOMEN.
  GIJ ZIJT AAN DE MENSEN GELIJK GEWORDEN.
  EN ALS MENS VERSCHENEN HEBT GIJ U VERNEDERD.
  GIJ WERD GEHOORZAAM TOT DE DOOD, DE DOOD VAN EEN KRUIS.

  DAAROM OOK HEEFT GOD U HOOG VERHEVEN
  EN U DE NAAM VERLEEND DIE BOVEN ALLE NAMEN STAAT
  OPDAT IN DE NAAM VAN JEZUS IEDERE KNIE ZICH ZOU BUIGEN,
  IN DE HEMEL, OP AARDE EN ONDER DE AARDE.
  EN IEDERE TONG ZOU BELIJDEN TOT EER VAN GOD, DE VADER:
  DE HEER IS JEZUS-CHRISTUS. AMEN.
  ( Roger Masure, o.pream. )

  Foto
  GOUDKORREL
  --------------------

  OMGEEF U MET VRIENDEN. TEL DE BLOEMEN IN UW TUIN IN PLAATS VAN DE BLADEREN OP DE GROND. DENK AAN DE DAGEN MET GOUDEN UREN. VERGEET DE DAGEN VOL REGEN EN WOLKEN.
  TEL IN JAREN VAN GELUKKIG ZIJN EN NIET VAN VERDRIET.
  Foto
  CITATEN
  -----------

  HIJ DIE DE KRACHT VAN WOORDEN NIET KENT, ZAL NIET IN STAAT ZIJN,  EEN MENS TE LEREN KENNEN.
  ( Confucius )

  LEVEN IS MAKKELIJKER DAN MEN DENKT. AL WAT JE MOET KUNNEN IS HET ONMOGELIJKE AANVAARDEN, HET ONMISBARE MISSEN EN HET ONVERDRAAGLIJKE AANVAARDEN. ( Kathleen Norris )

  ONTWIKKELD HEET DAT DEEL VAN DE WERELD, WAAR AFVAL EEN PROBLEEM WERD. ( H. NUSSE )

  HET GEHEIM VAN HET LIED IS DE VIBRATIE IN DE STEM VAN DE ZANGER EN DE TRILLING IN HET HART VAN DE LUISTERAAR.
  ( Kahlil Gibran )

  HET ONAANVAARDBARE AANVAARDEN IS EEN STERKE BRON VAN INNERLIJKE  RUST. ( Eckardt Tolle )

  WE ZIJN NIET ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR HET KWAAD DAT WE BEDRIJVEN MAAR OOK VOOR HET GOEDE DAT WE NIET DOEN. ( E. Laseur )

  Foto
  TE HOMINEM   (Paula Copray)

  DANK AAN JOU, MENS,
  DIE MIJN NAAM LEVEND HOUDT
  DIE OVER MIJ VERTELT AAN KINDEREN,
  KLEINKINDEREN,
  LEERLINGEN.

  DANK AAN JOU, MENS,
  DIE IN JE POLITIEK MIJN DROOM
  PROBEERT
  TE VERWERKELIJKEN,
  DIE IN JE THEOLOGIE MIJ HERKENBAAR
  HOUDT
  VOOR MENSEN VAN NU.

  DANK AAN JOU,MENS,
  GELEERDE, WIJZE,
  DIE IN HOOGTE EN DIEPTE, IN 'T GROTE
  EN IN 'T KLEINE
  SPEURT NAAR 'T GEHEIM VAN DE
  SCHEPPING.

  DANK AAN JOU, MENS, DICHTER,
  SCHILDER,
  BEELDHOUWER, DANSER, MUSICUS,
  DIE VERTOLKT WAT ONUITPUTTELIJK IS,
  DIE GETUIGT EN VERWIJST.

  DANK AAN JOU, MENS,
  DIE ZICH AFVRAAGT OF ALLES MAG WAT KAN,
  DIE ZORG DRAAGT VOOR EIGEN WELZIJN
  EN DAARBIJ DAT VAN ANDEREN NIET
  VERGEET.

  DANK AAN JOU, MENS,
  DIE ZIEKEN VERZORGT, BEJAARDEN
  BEZOEKT,
  DIE KLEINEN NIET MINACHT
  EN ZWAKKEN STEUNT.

  DANK AAN ALLEN
  DIE ME BLIJVEN ZOEKEN
  EN GEVONDEN, MIJ WEER LOS DURVEN LATEN
  WANT IK BEN MEER DAN JULLIE BEDENKEN
  KUNNEN.

  DANK VOOR JULLIE GELOOF IN MIJ,
  VOOR JULLIE VERTROUWEN,
  VOOR JULLIE LIEFDE.

  DANK
  VOOR DE SAMENWERKING.
  DANK.

  ( uit: Tijdschrift van Adem-Tocht 33e jaargang nr.2 )
  Foto
  NOVEMBER  (Jozef Vandromme)

  KIL EN KOUD
  GEHULD IN MIST EN NEVEL,
  VERLOREN IS
  DE TREURENDE AARDE.

  OP VERWEERDE GRAVEN
  LEZEN WE ZWIJGZAAM
  VERGETEN NAMEN.

  FLARDEN VAN ZOMERSE DAGEN
  VERWARMEN NU ONS HART.
  Foto
  BEDENKING... (Pol Vanhaverbeke)

  AL WAT MOOI IS, DOET MIJ AAN JOU DENKEN,
  WANT JE BENT ZO MOOI.
  AL WAT GOED IS,
  DOET MIJ AAN JOU DENKEN,
  WANT JE BENT ZO GOED.
  AL WAT LELIJK IS, DOET MIJ AAN JOU DENKEN
  OMWILLE VAN HET VERSCHIL.
  AL WAT SLECHTS IS,
  DOET MIJ AAN JOU DENKEN.
  IK WIL JOU ER VOOR BEHOEDEN.
  Foto
  VANMIDDAG...(Etty Hillesum)

  Vanmiddag lag ik te rusten op mijn brits en plotseling moest ik het volgende in m'n dagboek schrijven, ik stuur het aan jou: je hebt me zo rijk gemaakt, mijn God, laat me ook met volle handen uit mogen delen. Mijn leven is geworden tot één ononderbroken samenspraak met jou, mijn God, één grote samenspraak.
  Wanneer ik sta, in een hoekje van het kamp, mijn voeten geplant op jouw aarde, het gezicht verheven naar jouw hemel, dan lopen mij soms de tranen over het gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid, die zich een uitweg zoekt.
  Ook 's avonds wanneer ik in mijn bed lig en rust in jou, mijn God, lopen mij soms de dankbaarheidstranen over het hele gezicht en dat is dan mijn gebed.

  (18 aug.1943) (Vermoord op 30.11.1943 in Auschwitz)
  Foto
  JOHANNES DE DOPER

  De woestijn
  kende hij door en door,
  maar nu stond hij
  ergens anders voor.

  De Jordaan,
  daar stond hij midden in,
  wat nu begon
  was slechts een pril begin.

  De Christus,
  daar kwam Hij eindelijk
  aan en ging in 't
  rimplend water staan.

  Het water
  vloeide rijklijk neer,
  nu wist hij't plots,
  dit was de Heer.

  Een stem klonk
  uit de wolken neer:
  '' Mijn Welbeminde '',
  hij sloeg zijn ogen neer.

  De weg was
  nu gebaand, het kon
  nu écht beginnen,
  ons en Zijn Verhaal.

  Tony Hutsebaut
  13.12.1994
  MODDER...

  De modder zuigt me vast,
  ik ben de wanhoop nabij,
  alleen en uitgeput.

  De modder zuigt me vast,
  alleen de ring om mijn vinger
  en de foto in mijn zak drijven me verder.

  De modder zuigt me vast
  in dit godverlaten land
  met bloedende bloemen.

  De modder zuigt me vast,
  ik denk aan thuis,
  aan mijn kameraden
  met ogen waar je de hel in kunt aflezen.

  De modder zuigt me vast,
  mijn jas wappert,
  iets kouds verspreidt zich
  door mijn lichaam.

  De modder zuigt me vast,

  voorgoed...

  Sophie Waegebaert ( t.g.v. Wapenstilstand 1914-1918 )
  Foto
  DE ZOMER VOORBIJ...

  De laatste stralen
  op het watervlak
  als flonkerende
  diamanten.

  Vijf ganzen drijven
  statig voorbij en
  maken zich op; zij
  vormen de wacht.

  Wat weemoedig ge-
  nesteld op een bank,
  sprakeloos ontroerd
  bij zo'n schoonheid.

  Ach, Heer, leer me zien,
  leer me begrijpen,
  de kern, van dit, Uw
  scheppend wonder.

  Maak me klein, bij al
  deez' milde grootsheid,
  subliem beeld van Uw
  Waarachtigheid.

  Tony Hutsebaut
  29.10.2006
  Foto
  ONZE SENIOREN  (Valeer Deschacht)

  Nu de winter nadert lijkt ons korte leven een ademtocht in de stroom van de tijd. Toch zal droefgeestigheid niet aanslibben op de bodem van ons gemoed, als ons hart het melancholisch andante niet kent van het alleen begaan zijn met zichzelf, maar het largo van de vreugde in het leven voor elkander; als we de warme nabijheid ervaren van trouwe mensen nu en van ons reeds ontvallen geliefden, die onze afwezige aanwezigen zijn; als het naderend afscheid nemen ons niet verontrust: de kilte van een leeg bestaan is ons vreemd en we vertrouwen in het Beloofde Leven dat ons wacht.
  Foto

  GEBED VAN EEN ENGELSE KLOOSTERZUSTER UIT DE 17e EEUW:

  " Heer, Gij weet beter dan ik dat ik oud word. Bewaar mij voor de noodlottige gewoonte te denken dat ik in alle omstandigheden iets moet zeggen. Bevrijd me van de obsessie orde te willen brengen in andermans zaken. Maak mij bedachtzaam maar niet humeurig, gedienstig maar niet bazig. Laat mij zwijgen over mijn kwaaltjes, ofschoon ze alsmaar toenemen. Ik durf U niet te vragen het zover te brengen dat ik graag luister naar het verhaal van andermans leed, maar help me in alle geval het met geduld te aanhoren. Ik durf U niet te vragen om een beter geheugen, maar geef me steeds weer nederigheid en minder eigenwijsheid, wanneer mijn herinneringen niet kloppen met die van anderen. Leer mij de kostbare les dat ik in staat ben het goede te zien waar ik het niet verwachtte en talenten te erkennen bij mensen bij wie ik die niet vermoedde, en geef mij de genade, Heer, hen dat ook te zeggen."

  Foto

  ZIJN WIJ ?   (Toon Hermans)

  Zijn wij onderweg naar 'iets'

  of is het maar een reis naar 'niets',

  leven tussen vreugd en pijn

  zou dat werkelijk léven zijn ?

  Is het leven... zomaar leven

  of een deel van 't grote plan;

  soms kom je iets eeuwigs tegen

  en héél even denk Je dan:

  dat het Licht op kan stralen

  uit een diepe duisternis

  en dat leven wordt geboren

  uit al wat gestorven is.

  Foto

  CITATEN

  ----------

  Door het leven gaan met een gesloten hart, is als het maken van een zeereis opgesloten in het ruim. ( A.Lowen )

  Bij het lichten van de bliksem denk ik: zo snel is het leven.

  ( Lao-Tse )

  Niet wat je oppakt, maar wat je loslaat, maakt je rijk.

  ( H.W. Beecher )

  Een mens is een weg waarlangs anderen op zoek gaan naar het geluk.

  En toch telkens weer zullen we je tegenkomen. Zeg nooit, het is voorbij. Slechts je lichaam werd van ons weggenomen, niet wie je was en ook niet wat je zei. ( Anoniem )

  Intellectuelen zijn altijd bereid een waarheid in twijfel te trekken, maar nooit één van hun vergissingen.( A. Frossard)

  Tevreden schijnen is een grote kunst. Tevreden zijn is een groter kunst. Tevreden worden is een groot geluk. Tevreden blijven is een meesterstuk.

  Praat niet over uzelf; dat gebeurt wel als u weg bent(A. Mizner)

  Loop langzaam. Haast je niet. Elke stap brengt je naar het beste moment van je leven. Het huidige ogenblik.

  ( Tichh Nhat Hanh )

  Foto

  INVICTUS (Onoverwonnen)  (W.E.Henley)

  Vanuit de nacht die mij bedekt,

  aardedonker van pool tot pool,

  dank ik welke God dan ook,

  voor mijn onoverwinnelijke ziel.

  In de klauwen van omstandigheden

  gaf ik geen krimp, noch schreeuwde ik het uit,

  onder geknuppel van het toeval

  is mijn hoofd bloedig maar niet gebogen.

  Voorbij deze plek van toorn en tranen

  duikt slechts de verschrikking op van schaduw,

  maar de dreiging van de jaren

  vindt en zal mij vinden onbevreesd.

  Het doet er niet toe hoe smal de poort,

  hoe beladen met straf de toekomst ook is;

  ik ben meester over mijn lot,

  ik ben de gezagvoerder van mijn ziel.

  ( vrij vertaald uit het Engels - opgedragen aan Nelson Mandela )

  Foto

  IN MIJN DIEPSTE BINNENSTE... (Carlos Desoete pr.)

  In mijn diepste binnenste

  weet ik dat Iemand

  zoals niemand anders

  van mij houdt.

  En ik hoop dat je dit ziet

  aan alles wat ik doe.

  In mijn diepste binnenste

  is vrede

  die niemand mij kan afnemen.

  En ik hoop dat je dit ervaart

  in mijn strijd.

  In mijn dienste binnenste

  vind ik rust en stille vreugde.

  En ik hoop dat je dit ook voelt

  in mijn drukke bezigheden.

  In mijn dienste binnenste

  speur ik een Bron,

  een kracht die mij bezielt

  en die meer is dan mensenwerk.

  En ik hoop

  dat ik diezelfde Bron

  bij jou mag vinden.

  (uit: Tijdschrift van Adem-Tocht 33e jaargang nr.3)

  Foto

  CITATEN

  ----------

  Wie voor niets bang is, wordt door het gevaar verrast.

  ( Confucius )

  Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.

  ( Blaise Pascal )

  Geven we ons zoveel tijd om onszelf te verbeteren, zodat we geen tijd hebben om anderen te bekritiseren. Laten we te begrijpend zijn om kwaad te worden, te ruimdenkend om spijt te hebben en te sterk om pijn te hebben. ( Christine Larson )

  Macht zei tegen de wereld: Jij bent van mij. '' Liefde zei tot de wereld: '' Ik ben de jouwe. '' De liefde overwon. ( R. Tagore )

  Het vinden van geluk ligt niet in het bezitten, maar in het genieten.

  ( Michel De Montaigne )

  Foto

  IEPER 2014 (Charles Ducal)

  Tegen het sentiment van de modder,

  de romantiek van de kou,

  het nostalgische vocht in longen en botten,

  het klaroengeschal van honderd jaar oud

  wordt het oorlogsmuseum gesloten,

  het soldatenkerkhof verkaveld of omgeploegd,

  het koor van klaprozen afgebroken,

  de novemberparade verboden, voorgoed.

  Dan openen zich misschien toch de graven

  op zo'n manier dat het werkelijk voelt,

  dat door onze slaap de lijken marcheren

  als bloeiende knapen, op weg

  naar Ituri, Aleppo of Khulm.

  (cfr Gedichtendag)

  Foto

  DICTATORS  (Sylvie Marie)

  Wij zijn de enigen die aleen zijn,

  onze titel duldt geen gezelschap,

  dat oppert iedereen.

  Als compensatie verzamelen we

  vrouwen, alles gaat goed

  zolang de voorraad strekt.

  Bij belaging verschansen we ons

  in grotten, kruipruimtes, toppunten

  van eenzaamheid, laten baarden

  groeien en de vrouwen vrij.

  Als onze kop rolt

  liggen de kegels er altijd bij.

  ( cfr Gedichtendag )

  Foto

  IEPER,BELGIE 1917 - GHOUTA, SYRIE 2013

  De slang die nader sluit is niet zo laf

  de gifslang niet zo laf als gele nevel

  die slijk soldaat en rat gelijk versmacht.

  De hemel schaamt zich over blauwe pracht

  zelfs Satan weet voor deze daad geen straf.

  Dit heeft een hooggeleerde uitgevonden

  chemie verheven boven onze zonden.

  Niets heeft de hypothesen afgewezen

  nu nog een laatste proef op alle fronten.

  Wat boven zonden zweeft moeten wij vrezen.

  Geert Van Istendael - 1947

  GELUK  (Ida Gerhardt)

  Als een rozenruiker zoet

  is het zacht ontloken turen,

  schat van de ademloze ure

  dat het hart zijn liefde

  ontmoet.

  Als een rozenruiker zoet

  is het ingetogen zwijgen,

  sprakeloos tot elkander neigen

  als het hart de liefde ontmoet.

  Als een rozenruiker zoet

  is het eindeloos mild genezen,

  't zalige geborgen wezen

  als het hart, vervuld, ontmoet

  Liefde en Liefdes overvloed.

  Foto

  CITATEN

  ----------

  De mens ziet onze daden. God onze beweegredenen.

  (Thomas a Kempis)

  De anderen: dat zijn wij, helaas. ( G. Bernanos )

  Neem de mensen zoals ze zijn, anderen zijn er niet.

  (Konrad Adenauer)

  Twijfelen bevalt mij niet minder dan zeker weten.

  (Dante Alighieri)

  Elke mens is blij met iets anders. Ik ben gelukkig als mijn innerlijk kompas goed functioneert en zich niet afwendt van de mensen en hun lotgenoten, maar alles welwillend bekijkten elk ding aanvaardt en gebruikt in overeenstemming met zijn waarde.

  (Keizer Marcus Aurelius)

  Omringd worden door liefde en vertrouwen,dat is het hoogste goed dat een mens van het leven kan ontvangen.

  Dankbaarheid verandert wat we bezitten in genoeg.

  (Melody Beattie)

  Foto

  REGENBOOG  (Gery Florizoone pr.)

  Licht van licht,

  mijn God,

  de dagen geven lang

  en veel licht, wanneer

  mijn hart op zon staat.

  Vandaag is mijn weefkleed

  grijs en zonder snit

  om mij heen geslagen.

  Uw regen,

  druilend en grauw,

  tast mij aan.

  Drupsgewijze wordt

  mijn gemoed doordrenkt

  en zwaar,

  het omhulsel van mijn

  levenslust tot

  slap, verregend karton.

  God van licht, 

  diep nu in mij

  de regenboog op,

  laat een levenslied los,

  in de smalle zuivere beek;

  laat haar zilver spreken,

  was mijn gelaat, zalf,

  verfris mijn pad

  met de verkwikkende kracht

  van een emmer water.

  Hang dauwdruppels

  aan mijn woorden,

  geeft kiemkracht en sap

  aan het zaad in mij,

  voer mij naar de bron

  en les mijn verzonken dorst.

  Foto

  LAAT DIT EEN UUR ZIJN...   (S. de Vries)

  Laat dit een uur zijn

  waarin ons hoofd en ons hart

  wil vrij zijn,

  en wat wij doen

  ons overgeeft aan U,

  Gij, liefde zelf.

  Laat dit een uur zijn

  waarin wij ons op U richten

  om onszelf te hervinden,

  elkaar te zien,

  onze weg te weten.

  Laat dit een uur zijn

  dat ons hart opvrolijkt,

  ons hoofd verheldert

  en ons bevrijdt

  van de daden, de woorden, de gedachten

  waarmee wij U en elkaar bezeren.

  Als  ons bidden en ons zingen

  naar de hemel opklimt,

  wees dan aanwezig

  en laat uw erbarmen op ons dalen

  en ons hart verruimen,

  dat wij vrijuit onze lof zullen zingen,

  nu en altijd.  Amen.

  Foto

  GOUDKORREL

  ---------------

  Geen mens is een eiland, volledig op zichzelf. Ieder mens maakt deel uit van een continent en is deel van het geheel.Als een aardkloot wordt weggespoeld door de zee, neemt dat iets van Europa weg en dat geldt ook voor een kaap en voor het huis van je vrienden of van jezelf. De dood van een mens neemt iets van mij weg, want ik maak deel uit van de mensheid. Vraag dus nooit voor wie de doodsklok luidt. Hij luidt voor jou.

  John Donne (1572-1631)

  Foto

  CITATEN

  -----------

  Het afscheid verlengen is niets waard; je verlengt niet de aanwezigheid maar het vertrek. (Bibesco)

  De politiek is de kunst te beletten dat mensen zich bemoeien met hun eigen zaken. (Paul Valéry)

  Wees niet zo nederig. Zo belangrijk ben je nu ook weer niet.

  (Golda Meir)

  Geluk kan bij je komen, als je zelf een paar passen terug doet.

  (E.Kieckens)

  Eén druppel liefde is meer dan een oceaan van verstand.

  (Blaise Pascal)

  We worden niet bemind, omdat we goed zijn. We worden goed, omdat we bemind worden. (Desmond Tutu)

  Foto

  CREDO,PUGNO...

  Met wat, met wat

  ben ik bezig,

  Heer,

  met wat ?

  Als zand, als zand

  dat door vingers

  glijdt,

  als zand.

  Wat licht, wat licht

  dat door wolken

  priempt,

  wat licht.

  Mijn stem, mijn stem

  vervaagt in de

  tijd,

  mijn stem.

  Een twijg, een twijg

  geknakt in de

  wind,

  een twijg.

  Wees Gij, wees Gij

  mijn kracht in de

  strijd,

  wees Gij.

  Als ik, als ik

  gehavend maar

  vrij,

  als ik.

  Geef Gij, geeft Gij

  gul, Uw Geest aan

  mij,

  geef Gij...

  Tony Hutsebaut

  12.08.1992

  Foto

  GOUDKORREL

  ---------------

  Dat we in een stressvolle periode leven is een feit. Maar stress is niets nieuws, stress is van alle tijden. Ontspan dus en beslis nu om gelukkig te zijn en te genieten van eenvoudige dingen. Maak het beste van elke situatie, iedereen heeft immers wel een of andere zorg. Meem jezelf niet al te ernstig. Maak je geen zorgen over kritiek, want je kunt niet iedereen gelukkig maken. Wees jezelf en doe wat je graag doet, maar maak geen schulden. Stel je niet voor wat voor ergs er zou kunnen gebeuren. Dat is moeilijker te dragen dan het oplossen van een reëël probleem. Gedane zaken nemen geen keer, blijf er niet op broeden. Vermijd mensen die je ongelukkig maken. Concentreer je op iets, dan heb je geen tijd om ongelukkig te zijn.

  Foto

  CITATEN

  ----------

  Iemans bestemming is nooit een plaats, maar een nieuwe levensvisie. (Henry Miller)

  Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

  (Benjamin Franklin)

  De voornaamste vraag in het leven is: wat doe ik voor de anderen ?  (M.L. King)

  Geen wet, sekte of mening heeft ooit de goedheid zo hoog verheven als het christendom. (Francis Bacon)

  Bewustzijn is een geweldige oceaan, water zonder grenzen. Woorden zijn slechts lotuspoeder voor kleine verwondingen.

  (Huang Po)

  Het grensgebied tussen verstand en gevoel is het jachtterrein van de duivel. (C. Patmore)

  Als we uiterst zorgvuldig zijn met hoe we onze dagen gebruiken, hoeven we over de jaren niet in te zitten. (Oswald Sanders)

  Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot leven.

  (Lao-Tse)

  Wie de waarheid ontrent zichzelf onder ogen wil zien, moet wel op enkele teleurstellingen beducht zijn. (Bertrand Russell)

  Foto

  BIJ HET WATER...

  De vijver

  met de

  zachte kringen

  die mij omringen.

  Verdronken,

  verzonken

  in Uw

  Helderheid.

  Een reiger

  aast op

  zijn prooi,

  maar vergeefs.

  Maar zelfs, zon-

  der buit, lonkt

  de plas

  vol geheimen.

  Eens komt 

  Zijn en mijn

  moment van

  blij slagen.

  Nu blijf ik

  hier, dicht bij

  het water

  waar het begon...

  Tony Hutsebaut

  13.04.2014

  Foto

  GOEDE VRIJDAG   (Guido Gezelle)

  's Goevrijdags ratel, rauwgetand,

  dwers door de kerke relt,

  terwijl het volk, stilzwijgende,

  om den autaar neergeveld,

  den God aanbidt, dien Golgotha

  zag sterven, naakt en bloot,

  's Goevrijdags,

  op den schandeboom,

  de schandelijkste dood.

  Foto

  BLAUWDRUKKEN  (Max Temmerman)

  Hoe mijn moeder weken lang

  weloverwogen afscheid nam.

  Ze hield haar hoofd schuin. Ze luisterde.

  Iemand riep.

  Hoe ze er de tijd voor nam: kijk daar, zie,

  een seizoen ruimt plaats voor een volgend seizoen.

  Hoe blauwdrukken van wat komen ging

  maalden door haar hoofd en hoe ze daar 's nachts

  wakker van lag. Hoe wij ons allemaal klaarmaakten.

  We wisselden elkaar af en schikten bloemen.

  Keken door haar ogen naar de wolken

  en klopten kussens op.

  We hielden ons in stilte bezig maar

  stel mij een vraag en ik zal praten over haar.

  Foto

  TAALPITJES  (collecte-geldinzameling)

  In vele plaatselijke parochiebladen lezen we: ''Zondag aanstaande omhaling voor Broederlijk Delen.'' Omhalen betekent in de standaardtaal 'omverhalen': een boom omhalen of vellen. Het woord ' omhaling ' is zo zeldzaam dat het zelfs niet voorkomt in de Dikke van Dale. In de kerken wordt een 'collecte' gehouden. Dat is het gebruikelijke woord, al is het een leenwoord uit het Frans. Het is standaardtaal voor 'geldinzameling in kerken'. Het woord 'geldinzameling' komt vooral voor buiten de kerken en het gebeurt vaak met een 'collectebus'. Een 'collectant' zegt Van Dale, is de verzamelaar van giften gedurende een godsdienstoefening.

  Cyriel Moeyaert

  Foto

  PATER DAMIAAN  (Tine Hertmans)

  Op de lokroep van zijn hart

  dreef hij weg van

  huis en haven, spoelde

  in verre oorden  aan

  zwaar getroffen door het

  gelaat van ziekte en smart

  wou hij pijnen

  verzachten,

  verstoten zielen helpen

  die hun vingerloze

  handen strekten,

  naar wat liefde en 

  wat schamele

  aandacht smachtten

  omdat de lepra zijn

  tentakels spreidde,

  werd hij ginds voorgoed

  gevangen in dit zelf

  gekozen isolement,

  o Molokai mon amour-

  doch nu bloeien rozen

  van waardering op zijn graf,

  blijft zijn liefdeswerk

  als heilige onder de levenden

  voor altijd onaf.

  Foto

  ALS BROEDER EZEL BIDT  (E.H.Francis Grégoir)

  Hier ligt uw ezel in uw stalleke,Heer.

  Zijn grote ogen kijken dom

  naar U

  het mooiste mensenkind

  dat ooit op aarde geboren werd.

  Hij zit hier bij uw kribbe neer

  zijn lange grijze oren

  mogen 't gloria in exelsis horen.

  Och 't dier verstaat er niet veel van,

  al zingen d'engeltjes nog zo mooi

  en zijn zijn oren nog zo lang!

  Het domste dier, klein Jezukind

  zit hier nu bij U op de knieën

  wanneer Gij naar de wereld komt

  om mensen braaf te maken.

  Het vat niet erg veel van al die hoge dingen

  en 't heeft niet veel

  maar 't geeft

  want 't wil U toch beminnen

  de adem van zijn hart

  want Gij hebt kou vannacht.

  Ben ik die ezel van Uw stalleke, Heer ?

  ' T en doet, als ik U maar mag beminnen !

  n.b. Uit de afscheidsviering op 27 december 2001

  E.H. Francis Grégoir / 3 mei 1926 - 21 december 2001

  Foto

  HEMELVAARTSDAG  (Johannes Lootens o.c.s.o)

  '' Vaart wel '', zeggen wij

  tot de Heer, '' vaart hemelwaarts,

  Uw Vader wacht op U ''.

  '' Vaart wel, ende levet scone '',

  zegt Hij tot ons,

  terwijl wij Hem nastaren.

  Nee, geen les in ruimtevaart

  of kosmologie, maar

  mysterie van liefde.

  Hij gaat van ons heen

  om nooit meer van ons te wijken.

  Hij wuift met de ene

  en zegent met de andere hand..

  Zijn heengaan maakt

  de komst van de Geest mogelijk.

  Zijn Hemelvaart brengt ons

  met onze voeten op aarde.

  Eer aan God in den hoge

  en vrede op aarde!

  Foto

  PINKSTEREN  (Johannes Lootens  o.c.s.o.)

  De paastijd van 50 dagen is voorbij,

  het huis van geloof gebouwd,

  nu nog het dak erop:

  de Geest daalt neder.

  Niet dat de Geest voordien niet actief

  was;miljoenen, miljarden jaren al was

  Hij werkzaam doorheen de wonderlijke

  evolutie van de schepping

  en de kosmos.

  Hij kwam in de geschiedenis,

  sprak door profeten en zieners

  en overschaduwde Maria bij

  de menswording van Gods Zoon.

  En toen bouwde Hij zich een huis

  in de tijd: de Kerk.

  Laat het nu maar waaien !

  Foto

  GOUDKORREL

  ----------------

  De rozen onder mijn raam kijken niet naar andere of mooiere rozen. Ze zijn wat ze zijn. Ze bestaan van dag tot dag en tijd is niet belangrijk voor hen. Er is gewoon 'de roos' en die is volmaakt op elk moment van haar leven.

  (Ralph Waldo Emerson)

  Foto

  PSALM 150  (Bewerking: Dorothee Sölle)

  Looft God niet meer overal, 

  zoek Hem niet bij macht, getal,

  denk Hem niet in pracht en praal,

  geef Hem niet een koningszaal.

  Slijp Hem van de ronde gulden.

  Maak van Hem geen topfiguur,

  in de wolken, hoog en guur,-

  Hij bedankt voor al die hulde.

  Looft God als de minste mens,

  vogelvrij en zonder grens, 

  ieder ogenblik bedreigd,

  leven dat geen aandacht krijgt,

  diep miskend en grof bestreden.

  Hij hoopt dat er mensen zijn,

  die Hem zoeken in het klein,

  waar Hij roept om recht en vrede !

  Foto

  MET U ZIJN ER GEEN VERTEN MEER... (Felix Timmermans)

  Met U zijn er geen verten meer

  en alles is nabij.

  Des levens aanvang glinstert weer,

  geen gisteren en geen morgen meer,

  geen tijd meer en geen uren,

  geen grenzen en geen muren;

  en alle angst voorbij,

  verlost van schaduw en van schijn,

  wordt pijn en smart tot vreugd verheven !

  Hoe kan het zo eenvoudig zijn !

  Hoe kan het leven Hemel zijn,

  met U, o kern van alle leven !

  Foto

  WIJ VRAGEN U VAAK   (Dorothee Sölle)

  Wij vragen U vaak:

  waarom juist ik ? Waarom juist mij 

  Waar ben U toch, God,

  die het goed met ons zou voorhebben,

  bent U druk bezig,

  waarom bekommert U Zich niet om ons ?

  U vraagt ons steeds weer:

  heb je Me niet gezien ?

  Heb Je Me niet gehoord toen ik riep ?

  Was je druk bezig,

  waarom bekommer je je niet om mij ?

  Op een dag houden wij op te vragen.

  We worden bitter en cynisch.

  God heeft me niet gelolpen.

  Alles komt zoals het komt.

  Wij kleine mensen,

  wij zijn zonedr macht.

  U blijft ons vragen:

  Heb je Me niet gezien ?

  Heb je Me niet gehoord toen ik riep ?

  Neem me toch aan zoals ik ben.

  Dat met de macht komt wel in orde.

  Op een andere dag

  zullen wij U horen,

  staren niet meer naar boven,

  wachten niet op de tovenaar,

  maar nemen U aan, Christus,

  zoals U bent,

  openen de deur,

  waaraan U zo lang hebt aangeklopt,

  en laten u binnen, buitenlander,

  U, aidspatiënt,

  U, oude,nutteloze vrouw.

  Foto

  JEZUS     (Elke Veenbrand)

  Jezus, man van Nazareth,

  waar ben j Jij ingebed,

  dat ik de draad niet vind

  die mij met Jou verbindt ?

  In puin ben ik Je aan het zoeken,

  in kerken en gewijde boeken,

  maar sinds Jij ooit verrezen bent,

  heeft niemand Jou terstond herkend.

  Jij was de tuinman bij het graf,

  om wie Maria eerst niet gaf.

  Jij was die visser bij het meer,

  en zij geloofden meer en meer.

  Jij was die wonde in de zij,

  '' mijn meester en mijn God '', zei Hij.

  Zo spon ik Ariadnes draad,

  een liefde sterker dan verraad.

  Foto

  BIJ HET WATER...

  De vijver

  met de zachte kringen

  die mij omringen.

  Verdronken,

  verzonken

  in Uw

  Helderheid.

  Een reiger

  aast op

  zijn prooi

  maar vergeefs.

  Maar zelfs, zon-

  der buit, lonkt

  de plas

  vol geheimen.

  Eens komt

  Zijn en mijn

  moment van

  blij slagen.

  Nu blijf ik

  hier, dicht bij

  het water,

  waar het begon...

  Tony Hutsebaut

  12.04.2014

  Foto

  WEINIG....   (Gery Florizoone pr.)

  Heer,

  lijkt mijn bidden

  veel op praten,

  toch is dit mijn bidden niet.

  Zwijgend wil ik nader treden,

  ook op zondag in de mis,

  alsof mijn bidden, samen

  met U, een tijdje rusten is

  in Uw schoot.

  Weinig woorden zijn er

  om nabij te zijn:

  mijn handen, mijn voeten,

  een glimlach, verborgen pijn

  hebben het gemaakt, al die dagen.

  Ze zijn een garve,

  kruid en onkruid samen,

  van alle dingen, waarrond

  ik ' God ' in alle talen

  en tonen sprak:

  van ergernis to amen.

  Bidden om de ramen van het licht,

  de deur waardoor

  de vrienden kwamen,

  de nachten na de dagen.

  Weinig meer heb ik te zeggen:

  tenzij de vreugde, die mij omkleedt

  op U gericht,

  het zoet ervaren van het leven

  en dank voor de tijd

  die Gij aan mij besteedt.

  Foto

  EEN PSALM      (J.B.Charles)

  Hij is een ontploffing.

  Hij geeuwt en de werelden willen uiteen.

  Hij dacht nog en de zon vloog al in brand,

  één woord en de kristallen bouwden hun ruimtepatronen,

  uit het niet ontvouwden zich varens.

  Hij ontwierp het paarse aderwerk

  van het rodekoolblad van elke kool

  en elk blad afzonderlijk.

  Hij gaf noten hun goddelijke vorm

  in de kleur van zeventig soorten hout.

  Hij ordonneerde een netwerk op de meloen.

  Hij friseerde het haar van iedere nieuwe neger.

  Hij kalmeert de os en treitert de poema.

  Hij kommandeert de termieten,

  de bakteriën staan onder zijn bevelen,

  die van de wijngist en die van de tbc.

  Eer wij de kurketrekker hadden uitgevonden

  was er de spirogeet al.

  Hij vlocht het radarscherm van het bewustzijn

  van Antonio Vivaldi en van Sydney Bechet.

  Hij kan de mensen zegenen met het leed

  dat zij elkander aandoen

  en met hun goedheid straffen.

  Hij alleen kan met een kromme stok

  rechte slagen slaan, met onrecht

  recht doen - want Hij is God,

  en het kenteken van goddelozen is

  dat zij bluffen: dat kunnen wij ook.

  ' Suug in het stof van de straat en wrijf

  met een vingervol slijk onze ogen

  open voor Uw grootheid.

  Laat het Vlees de springlading zijn

  en het Woord dynamiet, heilige Taal

  bekruip de lont en wees,

  God, nog één keer de explosie:

  sla los wat zich vast wil zetten,

  ruk uiteen wat zich konsolideren wil,

  zodat wij in zware verdrukking,

  ja, in doodspaniek nog slechts uitbrengen:

  ' GOD, MIJN VERRUKKING ! '

  (uit: De gedichten tot 1963 - De Bezige Bij Amsterdam 1963,p.182-183)

  Foto

  EINDELOOS...  (Rabindranath Tagore)

  Eindeloos hebt Gij mij gemaakt, naaar uw behagen. Dit broze vat ledigt Gij weer en weer, en vult het telkens met vers leven. Over heuvelen en dalen hebt Gij dit rieten fluitje gedragen en er eeuwiglijk nieuwe melodieën door geblazen. Bij de onsterfelijke aanraking van Uw handen, doorbreekt dit kleine hart zijn perken en baart onzegbare uiting. Uw oneindige gaven komen tot mij, enkel op deze mijn nietige kleine handen. Eeuwen vergaan en steeds blijft Gij uitstorten en steeds is er ruimte te vullen.

  (uit: Wij-zangen (Gitanjali) Vertaald dr Frederik van Eeden)

  Foto

  CITATEN

  -----------

  Het is niet zeker dat alles onzeker is.  (Pascal)

  Als je wint, win je alles; verlies je, dan verlies je niets. Aarzel dus niet erop te gokken dat God Bestaat.  (Pascal)

  De laatste stap van de rede is de erkenning dat er een oneindig aantal zaken is die haar overstijgen. (Pascal)

  De mens is net zo min in staat de nietigheid te zien waar hij uit voortkomt, als de oneindiheid die hem omgeeft. (Pascal)

  Tegenspraak is geen teken dat iets niet klopt, evenmin als het ontbreken van tegenspraak een teken is van waarheid. (Pascal)

  Hoe oud zou je zijn als je niet wist, hoe oud je was ? (Wayne Dyer)

  Spreken met je handen en elkaar begrijpen met je ogen is liefhebben met je hart.

  Het werk wacht wel, tot jij je kind de regenboog hebt laten zien, maar de regenboog wacht niet tot jij klaar bent met je werk. (P. Cloffard)

  Ik hou van een glas sinaasappelsap, terwijl ik mijn krant lees. Allebei komen ze vers van de pers. (Bert Dewilde)

   

  Foto

  OP STAP MET GOD...   (Manu Verhulst pr.)

  God,

  als ik de trapjes afdaal

  naar dat binnenste van mij

  en wat licht zoek in de donkere ruimte

  tussen gisteren en morgen,

  tussen verleden en toekomst.

  Als ik probeer

  om een rechte koers te varen

  tussen verlangen en plicht,

  tussen begeerte en idealen,

  dan voel ik mij zo klein

  als een fruitvliegje in het donker.

  Ik weet, God, dat Gij alleen

  het licht kunt aansteken

  - als op de eerste dag -,

  dat Gij mij een weg kunt wijzen,

  maar ook niet meer dan dat.

  Gij laat mij vrij,

  wijst me zelfs de weg

  naar de totale ontvoogding

  en de volle verantwoordelijkheid.

  Gij laat mij zelf zoeken

  naar inzicht en klaarheid:

  de goudmijn van de wetenschap

  en mijn 1.330 cm3 hersenen

  moeten volstaan.

  Gij opent enkel het visioen,

  het vergezicht op wat echt menselijk is,

  keer op keer, tien keer opnieuw.

  ( uit: Op stap met God,Halewijn,Antwerpen 2004)

  Foto

  GELOVEN...

  't Is dansen op een koord,

  wandelen op het water,

  gedragen door Zijn Woord...

  't Is dwalen door woestijn,

  zich laven aan Zijn Bron,

  zo blij te mogen zijn...

  't Is 't volgen van Zijn licht,

  zich warmen aan Zijn Vuur,

  de sfeer van een gedicht...

  't Is een adelaar gelijk,

  in ijle zuivere lucht,

  steeds dichter bij Zijn Rijk...

  't Is graven naar de ader,

  't is zoeken naar de schat,

  thuiskomen bij de Vader...

  't Is stil worden en stil zijn,

  luisteren naar Zijn Roep,

  Zijn Bloed zien in de wijn...

  't Is vallen en weer opstaan;

  de 'Via Dolorosa'

  kordaat ten einde gaan...

  Tony Hutsebaut

  07.03.1994

  Foto

  MEEUWEN    (Frank Kloeck)

  Ijzig krijsend

  doorklieven zilveren meeuwen

  het grijze zwerk.

  Hun snijdend geschrei

  overstemt

  het gehuil van

  de onstuimige branding.

  In een staat van

  opperste genieting

  en peilloze pijn

  krijten ze zich

  in schrille kreten

  hemelse hoogten in.

  Gevleugelde stipjes

  vervliegend in

  de fijne ether.

  (De Panne,5 juli 2014)

  Foto

  ZONDAGOCHTENDGEBED  (Etty Hillesum)

  Het zijn bange tijden, Mijn God. Vannacht was het voor het eerst, dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs mij trekken. Ik zal je één ding beloven, God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen om de toekomst niet als evenzovele zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor instaan. Maar dat ene wordt mij steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij ons zelf. En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige, waar het op aan komt: een stukje van jou in onszelf,God, en misschien kunnen wij ook er aan meewerken Jou op te graven in de geteisterde harten van anderen.

  (uit: Een spirituele zoektocht / Paul Lebeau)

  Etty Hillesum werd vermoord in Auswitch op 12 juni 1942

  Foto

  GEBED OM BEMOEDIGING

  God, onze Vader,

  wij kunnen

  niet anders dan toegeven

  dat wij soms moedeloos zijn

  en zelfs angstig.

  Soms vragen wij ons af:

  wat kan ons toch gebeuren

  om de kerk

  en ons

  leven en kracht te geven?

  Wij openen ons hart voor U.

  Wij wachten, wij verwachten

  eensgezind in de vriendschap.

  Wij proberen te bidden, samen,

  en toch elk vanuit het eigen hart.

  Zend uw heilige Geest,

  gooi de vensters open

  in ons leven,

  in onze gemeenschap,

  in onze wereld.

  Leg uw vuur

  in onze kleine woorden.

  En laat ons échte woorden spreken

  die een vonk van liefde

  doen overslaan.

  Amen.

  (uit: Tijdschrift van Adem-Tocht 34e jaargang nr. 1)

   

  Foto

  ONTWAAK MENS... (H.Augustinus-5e eeuw)

  Ontwaak mens, voor u is God mens geworden. Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal u verlichten. Voor u, ik zeg het nogmaals, is God mens geworden. U zou het leven niet opnieuw gevonden hebben, als hij de dood niet was ingegaan. U zou bezweken zijn, als Hij u niet te hulp was gekomen. U zou vergaan zijn, als Hij niet gekomen was.

  Foto

  CITATEN

  ------------

  Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen. (Erasmus)

  Door niet te oordelen, schep je stilte in je geest. (Deepak Chopra)

  Plicht hoeft niet per se saai te zijn. (Thomas Merton)

  Pas als de snaren precies goed staan, niet te strak en niet te los, kun je muziek maken. (Jaak Kornfield)

  Uit oude bronnen borrelt het gezondste water, uit jonge monden veelal geklater en getater. (Bert Dewilde)

  Jeugd is geen leeftijd. Het is een geestestoestand. (Samuel Ullman)

  Kinderen zijn kwetsbaar spul. Volwassenen zijn gelijmde kinderen.

  (Johan Anthierens)

  Het is onmogelijk om te leven zonder falen. Tenzij je zo voorzichtig bent, dat je evengoed niet had kunnen leven. En jij dus bij voorbaat hebt gefaald. (J.K.Rowling)

   

  Foto

  HERFSTMIJMERING...

  Een vallend blad,

  een kale boom,

  een kille wind,

  een nare droom...

  Paddestoelen,

  herfstgeuren en

  bonte kleuren

  nevelslierten...

  De open haard,

  een innig vuur,

  het vlammenspel,

  wat tederheid...

  Een ' Bestseller ',

  Zijn Heilzaam Woord,

  de eeuwen door,

  een meteoor...

  Als kleine mens,

  beproefd, getroost

  en opgebrand,

  tot stof herleid...

  Tony Hutsebaut

  31.10.1986

  Foto

  SONNET AAN ANTWERPEN  (Marcel Pira)

  Stad aan de Stroom, bevaarbaar labyrint

  voor wie een anker zoekt tussen de heerlijkheden

  die de verbeelding kronen van een kind,

  verwijlend bij blazoenen uit een groots verleden.

  Uw naam, gelouterd door een kus van wind,

  voerde hier rijkom aan uit alle wereldsteden,

  van trotse Gilden tooit 't brokaten lint

  uw fraaiste gevelbord vol feestroes en gebeden.

  Fluweel van kunsten heeft uw lot verwend

  door boven tij en ontij schoonheid uit te dragen

  aan wie de boodschap van uw vrijheid kent.

  Stad aan de Schelde, wie de toekomst hoort

  mag u met vlijt bewonen in het kleed der dagen

  onder uw beiaardlied: een hemelpoort.

  Foto

  CITAAT   (Rahindranath Tagore)

  Eindeloos hebt Gij mij gemaakt, naar uw behagen. Dit broze vat ledigt Gij weer en weer, en vult het telkens met vers leven. Over heuvelen en dalen hebt Gij dit rieten fluitje gedragen en er eeuwiglijk nieuwe melodieën door geblazen. Bij de onsterfelijke aanraking van Uw handen doorbreekt dit kleine hart zijn perken en baart onzegbare uiting. Uw oneindige gaven komen tot mij enkel op deze mijn nietige-kleinen handen. Eeuwen vergaan en steeds blijft Gij uisstorten en steeds is er ruimte te vullen.

  (uit: Wij-zangen(Gitanjali)

  Foto

  ZIEKENDAG

  --------------

  Mijn arm is soms bewegingsarm.

  Daar moet ik nu mee leven.

  Mijn handdruk voelt ook minder warm,

  al is hij graag gegeven.

  Mijn schouder lijkt bewegingsloos,

  maar dat heeft zo zijn reden.

  Al maak ik mij heel even boos,

  het leed moet voort geleden.

  Wellicht komt er een bet' re tijd,

  ik kan alleen maar hopen.

  Maar 't wachten duurt een eeuwigheid;

  geduld kan men niet kopen...

  Roger Pylyser

  Foto

  GOUDKORREL  (John Baillie)

  Laat mij een teleurstelling gebruiken als een bouwsteen voor geduld. Laat mij succes gebruiken als een bouwsteen voor dankbaarheid. Laat mij last en moeite gebruiiken als een bouwsteen voor volharding. Laat mij gevaar gebruiken als een bouwsteen voor moed. Laat mij berisping gebruiken als een bouwsteen voor lankmoedigheid. Laat mij eerbewijs gebruiken als een bouwsteen voor nederigheid. Laat mij plezier gebruiken als een bouwsteen voor gematigdheid. Laat mij pijn gebruiken als een bouwsteen voor lijdzaamheid.

  Foto

  GEBED VOOR ROEPINGEN  (Mgr.Luc Van Looy-Bisschop van Gent)

  Heer, hoe moet het verder,

  met uw kerk hier bij ons?

  De kerk is uw gave, uw leven,

  uw cenakel, uw eucharistie.

  Uw menslievendheid wordt zichtbaar

  in de eucharistische gemeenschap,

  in dienst aan de armen en de kleinen

  in verkondiging door geëngageerde gelovogen.

  Uw kerk heeft herders nodig,

  door U geroepen, door U aangesteld

  om te getuigen van hun geloof

  voor de mensen die U zoeken.

  Wij hebben mensen nodig die bidden,

  onbevangen ten volle christen zijn,

  gehuwden,jongeren,

  diakens, priesters, religieuzen,

  die leven voor U, omdat U hen roept.

  Geeft uw kerk, Heer, nieuwe priesterroepingen,

  bezielde mannen die met onbezorgde moed

  U bij de mensen brengen

  en de mensen bij U.

  Amen.

  Foto

  WAT TIJD ?   

  Mens, heb je

  nog tijd in

  je tijd

  voor wat tijd?

  Mens, heb je

  nog tijd voor

  toch tijd

  zonder tijd?

  Mens, heb je

  zin voor tijd

  spijts je

  weinig tijd?

  Mens, begrens

  je tijdrit

  en wordt

  zelf wat tijd!

  Tony Hutsebaut

  28.03.2011

        

   


  Foto

  DE DAG VAN EDEN  (Anton van Wilderode)

  Ik keek door het venster maar je was er niet.

  De kamer schijnt eensklaps te groot geworden

  met weggeschoven stoelen, lege borden.

  Je bril ligt in je boek,vergeet hem niet.

  Van ergens dringt je stem tot mij door.

  Ik weet het al, je bent waarschijnlijk boven,

  ik zal het kraken van de treden horen,

  je woorden zijn je altijd even voor.

  De deur staat op een kier, je komt terug,

  je was alleen maar weg om iets te halen.

  Het duurt wel langt, mijn ogen staan vol tranen,

  een onverdacht verdriet achter je rug.

  (uit:  Tijdschrift van Adem-Tocht 34e jaargang nr.2-2014)

  .

  Foto

  HEMELADEM  (Marcel Pira)

  Waar rusten vogels in de nacht

  wanneer het stiller wordt dan maanlicht

  en de vijver rond Fort 4

  zijn rimpelspel vergeet ?

   

  De wind slaapt ademloos

  onder een wolkenvacht,

  de toe geplooide tulp

  koestert haar eigen kleur.

  Engelen waken onzichtbaar

  op zilvertakken van de berk.

  Is deze stilte in dit uur

  niet stiller dan de stilte,

  is ze de adem van de hemel ?

  (uit: 't Periodiekske 51e jaargang 21-10-2014)

  Foto

  LAAT HET LICHTJE IN JE BRANDEN  (Ivan Jacobs)

  Laat het lichtje in je branden

  en laat de koude dagen niet voelbaar zijn.

  Geheimzinnig tastend in je dromen

  en denkend aan het mooiste,

  het mooiste van alle jaargetijden.

  Kaarsvet smelt weg.

  Geniet van het moment,

  het moment dat de vlam brandt

  en als ze uitdooft

  ben je gewapend,

  gewapend voor het nieuwe,

  het nieuwe in het leven

  en draag je al de mooie

  herinneringen met je mee.

  Foto

  OM IN DIENST TE STAAN VAN HET WARE GELUK

  Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede.

  Laat mij liefde brengen waar haat heerst.

  Laat mij vergeving brengen waar beledigd wordt.

  Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.

  Laat me waarheid brengen waar getwijfeld wordt.

  Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.

  Laat me licht brengen waar het duister is.

  Laat me vreugde brengen waar droefheid is.

  En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek

  te troosten dan getroost te worden,

  te begrijpen dan begrepen te worden,

  te beminnen dan bemind te worden.

  Want het is door te geven dat men krijgt,

  door zichzelf te verliezen dat men vindt,

  door te vergeven dat men vergeven wordt

  en door te sterven dat men verrijst

  tot eeuwig leven.

  Franciscus van Assisi

  Foto

  ALLERZIELEN   (Roger Pylyser)

  WEGGAAN IS VAN

  WEDER KOMEN,

  ALTIJD WACHTEND

  BLIJVEN DROMEN,

  MET EEN

  LANGZAAM-LOME STAP

  STIJGEN OP DE STEILE TRAP

  VAN OOIT WEERZIEN NA VERLANGEN

  TOT IK EENS JE NAAM KAN VANGEN,

  EVEN TIJDLOOS ALS DE TIJD:

  ONZE KORTE EEUWIGHEID...

  Foto

  ONTMOETEN

  Ontnoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.

  Je ontmoet niet zoveel mensen.

  Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.

  Een échte ontmoeting raakt je,

  ze vraagt openheid van jou, 

  niet dat je alles moet zeggen

  tegen de ander,

  maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.

  Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,

  met het risico dat hij of zij ontdekt

  dat niets alles écht is in je huis,

  dat je je soms anders voordoet,

  dat je kwetsbaar bent en soms de anderen gewoon napraat.

  Iemand ontmoeten is iemand

  binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.

  Hij of zij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes,

  gevoelens en opvattingen.

  Pas als je de ander

  zo diep laat doordringen,

  kun je van ontmoeting spreken.

  Een échte ontmoeting

  laat sporen na.

  (Uit: Annemiek Wijnker-Hoedjes & Kees Maas.Woorden en verhalen die er toe doen,Teteringen,2013)

  Foto

  TESTAMENT    (Marcel Pira)

  De droefheid om mijn moeder die verging,

  het hekken van de nacht waarvoor ik zing

  en Chartres aan de kim verloren.

  O Brandenburgs concerto in mijn pijn,

  in welke hand zult gij vaandaag de maatstaf zijn ?

  Voor welke beet het nederige koren ?

  Het leed der mensen leeft in mijn verdriet,

  'k ontmoet Gezelle in het rijpend riet

  en hoor hoe zwaluwen hun nest begeren.

  Nu luwen stormen in mijn klein bestaan,

  ik proef wat vrede onder zon en maan

  en mijmer om wat leeft in hoger sferen.

  En dan, achter de oevers waar ik heftig liep

  mijn dorp voorbij zien varen waar ik sliep,

  nog steeds met paarden in de mist verborgen...

  Misschien voert dit verleden naar de eeuwigheid

  een blinde passagier, die zonder wrok noch spijt

  het milde Licht mag erven van Gods morgen.

  Foto

  GEDENK...

  Gedenk de dooden, kind, die vielen

  op 't gruwlijk veld van eer.

  Gedenk bij 't bidden steeds hun zielen

  al knielend voor den Heer.

  Gedenk de moeders, kind, de weezen,

  en al het wee doorstaan.

  Verminkte, blinde, kreuple wrakken,

  die droef door 't leven gaan.

  Gedenk, mijn kind, naar boven starend,

  het godlijk woord altijd:

  '' O menschen lief, bemint elkander

  omdat ge broeders zijt. ''

  GEDENK ! EN BID VOOR WERELDVREDE.

  O ! VOLG DES HEEREN LEER;

  ZOO ALLEN DIT OP AARDE DEDEN,

  ER KWAM GEEN OORLOG MEER !

  ( Jan Remy Alloing, 'Meesteremy' werd gemobiliseerd op 31 juli 1914 in Bioul, verbleef vier jaar als krijgsgevangene in de kampen van Soltau bij Hannover, kwam op 31 december 1914 met de ziekentrein aan in Luik. )

  Foto

  GOUDKORREL

  --------------------

  Door iemand anders de schuld te geven van wat we voelen of meemaken, schuiven we onze eigen verantwoordelijkheid van ons af. Als we iemand een schuldgevoel kunnen bezorgen kunnen we hem of haar er gemakkelijk toe verleiden om zich verantwoordleijk te voelen voor ons.

  Foto

  CITAAT

  ---------

  Een oude man is slechts een gescheurde jas aan een stok, meer niet, tenzij de ziel in de handen klapt en zingt en luider zingt over elke scheur in dat sterfelijke kleed. (William Butler Yeats)

  GEBED   (Anton Van Wilderode)

  Gij kent mijn dood al,God-laat mij niet weten-

  waar hij mij vinden en verrassen zal,

  laat mij nog rustig ademen en eten,

  laat mij nog slapen en de dag vergeten

  die met mijn zorg mij morgen overvalt.

  Want er ligt water meterdiep te zwijgen

  tussen de huizen waar de herfst begint,

  en ieder ogenblik, dat ik moet krijgen,

  genadig uit uw hand, kan mij bedreigen

  en iedere kiem van ziekte zaait zich blind.

  Hoe sterk mijn hart is, God, voor een lang leven,

  hoe sterk de ader die mijn bloedstroom tilt,

  of mijn verstand niet voortijds zal begeven,

  voor ik mijn laatste blad heb volgeschreven:

  Gij weet het, God, maar zwijg, om mijnentwil.

  Soms loop ik van een vreemde wind bewogen

  tussen de lichamen der mensen door

  gelijk een kind, met ingeslapen ogen:

  ik stoot mij niet, val niet, wordt niet bedrogen

  omdat ik U binnen mijzelven hoor.

  Blijf Gij daar, God, blijf Gij, terwijl mijn voeten

  geduldig en gehoorzaam op hun reis,

  terwijl mijn handen maken wat zij moeten,

  terwijl ik lachen zal, lezen en groeten -

  tot in het paradijs.

  Foto

  MIJN WOORDEN...    (Marcel Pira)

  Mijn woorden vloeien uit mij weg

  als ik gedichten schrijf.

  Ik lever hen gewillig uit

  aan een kalenderloos seizoen

  dat in mij woont

  met oeverloze dagen zonder dagboek.

  Is dit het labyrint van 't leven

  waarin mijn woord verdwaalt

  als een ontschuldig kind

  dat hunkert naar nieuw plantveld

  voor zijn dromen?

  Of vluchten mijn woorden uit mij weg

  in kille barensnood

  omdat ze aan het grillig spoor

  van naderende dood in mij

  willen ontkomen?

  Ik weet het niets...

  Neen, met veel spijt, ik weet het niet.

  Maar ik bemin hun lied

  dat fluistert in een koor

  van lentewind

  in 't jonge groen van bomen.

  (Mijn geestelijk testament als dichter. Geschreven te Mortsel op 3 mei 2009)

   

  Foto

  ALS DE ZIELE LUISTERT...

  Als de ziele luistert,

  spreekt het al een taal dat leeft,

  't lijzigste gefluister

  ook een taal en teken heeft:

  blaren van de bomen

  kouten met malkaar gezwind,

  baren in de stromen

  klappen luid en welgezind,

  wind en wee en wolken

  wegelen van Gods heilige voet,

  talen en vertolkens

  't diep gedoken Woord zo zoet...

  als de ziele luistert!

  Foto

  DE ENGEL AARZELDE    (Albe)

  De engel aarzelde

  een korte stond,

  ontroering sloot

  zijn gezegende mond

  en in zijn licht

  stond hij verblind:

  Hij zocht een vrouw

  en vond een kind,

  dat naar hem opkeek,

  argeloos rein,

  en te verbaasd

  om moeder te zijn.

  Hij sprak de boodschap

  met fluisterende mond

  toen hij van vreugde

  de woorden vond.

  Foto

  O JA ?

   

  Sporten is gezond, zegt men. Toch moet men zich daar enkele bedenkingen bij maken: als fietsen zo enorm gezond was, dan moest de postbode intussen al onsterfelijk zijn. Een walvis zwemt de hele dag, drinkt water, eet alleen maar vis en toch is hij verschrikkelijk dik! Een konijn rent en springt wat af tijdens zijn leven, maar wordt hoogstens 15 jaar! Een schildpad rent nooit en behalve eten doet ze vrijwel niets . Toch kan ze 150 jaar oud worden! Sporten is gezond zegt men... O ja?

  Foto

  ZO IS HET DAN GEWEEST... (L.Alberse)

  Zo is het dan geweest;

  een vrouw die baart,

  een man die doeken vouwt

  en het kind in een krat,

  dat was dan dat.

  De kraamkliniek was overvol;

  de vroedvrouw juist afwezig,

  de arts was vrij van dienst die nacht,

  zijn plaatsvervanger weggeroepen

  en het kind lag op stro,

  dat was dan zo.

  Toen God dan eindelijk kwam

  in Jezus-Zoon der maagd

  bleek overduidelijk:

  niemand had om Hem gevraagd,

  niemand zond naar Bethlehem

  een brief of telegram,

  een kaartje of wat bloemen

  en niemand had er tijd,

  geen enkel ogenblik,

  niemand - en dat was ik.

  Foto

  LUISTERKUNST...  (Roc Andreas)

  Gewoon luisteren

  is een

  kunst,

  aandachtig luisteren

  is een

  hele kunst,

  ontvankelijk luisteren

  is een

  échte kunst,

  liefdevol luisteren

  is een

  schone kunst,

  luisteren

  met respect

  voor en naar

  de ander

  jezelf

  is een

  levenskunst.

  Foto

  GEBED      (Mgr Johan Bonny)

  God, onze Vader,

  in de ogen van Pater Damiaan,

  die niet schrikken voor de buitenkant,

  zien wij uw liefdevolle aandacht voor de mens,

  getekend door onmacht of gebrokenheid;

  in de handen van Pater Damiaan,

  zelf verminkt door melaatsheid,

  zien wij uw zorgende nabijheid

  die trouw en solidair is, tot het einde;

  in het gebaar van Pater Damiaan,

  die de vreemde maakt tot vriend,

  zien we het beeld van Jezus, de Goede Herder,

  zie hij als missionaris wilde navolgen.

  Heilige Pater Damiaan,

  op uw voorspraak bidden wij

  om hoop en vertrouwen voor wie lijdt,

  om vriendschap voor wie eenzaam is,

  om goede herders in onze kerkgemeenschap,

  om getuigen van de Blijde Boodschap,

  om Gods zegen over onze levensweg.

  Amen.

  Foto

  WAAR TWEE OF DRIE   (Michel van der Plas)

  Waar twee of drie

  in mijn naam samen

  spreken van mij,

  daar ben ik ook.

  Ik hoor hun hart

  en ken hun namen

  en spreek ze uit

  dat ogenblik.

  Dat ogenblik

  avond of morgen

  donker of licht,

  grijp ik hun hand,

  zing ik hun lied,

  deel ik hun zorgen

  ben ik het vuur

  dat in hen brandt.

  Wat in hen brandt

  is God de Vader

  en God de Zoon

  en heilige Geest.

  Dat ogenblik

  ben ik genade,

  kracht die verblijdt,

  naam die geneest.

  Naam die geneest

  in ziel en leden:

  zo ben ik met

  die twee of drie,

  en in mijn kracht

  vinden zij vrede,

  en in mijn vuur

  de harmonie.

  Foto

  DE STILTE...    (J.GALOT)

  De stilte dauwt in mij

  en ik wordt hemel:

  Gij zijt voor mij

  absolute aanwezigheid en

  enige gedachte.

  Ik zoek geen woorden meer,

  overspoeld als ik ben

  van goddelijke

  onuitsprekelijkheid.

  Ik geeft mij gans gewonnen, Heer,

  bestendig dit tijdloze uur

  want Gij weet:

  ik ben broos als een zeepbel

  die op springen staat.

  (uit: Gebeden voor ieder ogenblik)

  Foto

  STIL WORDEN...   (Sören Kierkegaard)

  Toen zijn bidden vuriger en inniger werd, bleek hem dat hij eigenlijk steeds minder te zeggen had. Tenslotte zweeg hij maar en werd heel stil. Hij werd stil en begon - een groter tegenstelling tot spreken is er niet - te luisteren. Eerst had hij gedacht dat bidden spreken was. Maar toen ontdekte hij dat bidden zwijgen is, en niet enkel zwijgen maar luisteren. En zo is het. Bidden betekent niet jezelf horen praten, maar stil worden en zo lang stil zijn tot je God hoort...

  Foto

  JOODS VERHAAL

  Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen hoe je kunt weten wanneer precies de nacht eindigt en de dag begint.

  Misschien wanneer je van ver een hond van een schaap kunt onderscheiden? Vroeg een leerling.

  Nee, zei de rabbi.

  Wanneer je van ver een vijgeboom van een dadelpalm kunt onderscheiden? vroeg een andere leerling.

  Nee, zei de rabbi.

  Wanneer dan wel? vroegen de leerlingen.

  Wanneer je een mens,wie dan ook, in het gezicht kunt kijken en je je zuster of broeder ziet.

  Zolang je dàt niet kunt is het nog nacht om je heen.

  Foto

  IK BEN LEVEND WATER   (M.Coune o.s.b.)

  Ik ben levend water,

  kabbelend

  voor wie hunkert

  naar verfrissing

  en heilzaam

  voor ieder mens.

  Ik ben levend water,

  louterend

  voor wie opgaat

  na jarenlang verloren,

  nu teruggevonden

  onschuld.

  Ik ben levend water,

  blij murmelend

  voor wie gelooft

  in het Woord

  dat hem tot, leven

  dopen zal.

  Ik ben levend water,

  opborrelend

  voor wie dorst

  naar gerechtigheid

  en ijvert

  voor Gods Rijk.

  Ik ben levend water,

  verkwikkend

  voor wie ervan drinkt,

  om, bedronken,

  zelf voor velen

  waterbron te zijn.

  Foto

  GELOVEN   (The Lighters)

  Geloven is geen etiket,

  geloof is rekening houden met

  een wereld waar de wetenschap van zegt:

  '' Ik kan niet zien, dus is het ook niet echt''.

  Geloven doe je niet alleen in de kerk,

  maar méér nog thuis en op je werk;

  de mensen mogen weten in de praktijk,

  dat je een burger bent van Gods rijk.

  Geloven is wel even meer

  dan 't onderschrijven van een leer.

  Geloof is blij zijn omdat Jezus kwam

  en onze ziekten, zonden op zich nam.

  Geloven is geen vroom cliché

  en niet een achterhaald idee,

  het is je toevertrouwen aan de Heer;

  een honderdtachtig-graden ommekeer.

  De mensen denken nog te vaak:

  geloven is een tamme zaak,

  als christen mag je niet zo heel erg veel,

  je krijg van 't leven maar een heel klein deel.

  Maar heus het is geen nieuwe wet,

  geloven dat is '' je-van-het ''.

  Ik daag je uit: neem nu de proef op de som,

  kort saamgevat: '' Mens, keer je om ! ''

  Foto

  BIDDEN   (Alice Nahon)

  Bidden is niet enkel knielen.

  't Is in 't huis van onbeminden

  en in grauwe mensen-zielen

  veel verborgen liefde vinden.

  Bidden is de bittre dingen

  met een zacht gezeg vergoeden;

  't is doorheen zijn tranen zingen

  en in alles 't schoon vermoeden.

  Bidden is langs donkere paden

  lampen van gevoel doen branden.

  Bidden is de schoonste daden

  dragen op zijn eigen handen.

  Bidden is in stilte weten,

  weelde en weedom van elkander.

  Bidden is zichzelf vergeten

  om te peinzen aan een ander.

  Foto

  ' ZIEN '    (Hugo Dierick)

  Je vermoedt het

  in de lach van een kind.

  Je tracht het te ontcijferen

  achter de ogen van een mens.

  Het glinstert

  in het kabbelende water

  van een bergbeek.

  Het zit opgeborgen

  in de massieve bergflank.

  Maar het is even onverklaarbaar

  als de eindelooshed.

  Even onvatbaar

  als de waarheid

  van een moment

  van liefde of geluk.

  Wees stil!

  De sterren

  fluisteren

  het geheim

  zo zacht

  dat je

  je adem

  moet inhouden

  om het te horen: GOD.

  Foto

  LIED TOT GOD  (B.Rijdes)

  Bij Uw wijsheid zwijgen alle vragen,

  want alle leed is bij U klein.

  Gij regent over kwade en goede dagen

  en speelt met wolk en zonneschijn.

  U prijst het water, en de bomen

  zijn groen in Uw barmhartigheid.

  Gij ziet de kleine dieren komen

  en wordt vervuld van tederheid.

  En mij, die eenzaam dacht te wezen,

  verrast Uw niet te meten trouw -

  Wanneer de ochtend is gerezen,

  vind ik Uw sporen in de dauw.

  (uit: Orpheus, 'Gravenhage,Stols)

  Foto

  WELKOM KINDJE  (Marcel Pira)

  Kom in de rij, je werd met vreugd verwacht.

  Vergroot het scheppingswonder van de mensen.

  Herken de zon bij dag, de maan bij nacht.

  We vieren feest met boerenbrood en pensen.

  Onze harten werden met jouw naam bevlagd,

  ze willen je het allerliefste wensen:

  wolken met engelen en - onverwacht -

  hun eerste sneeuw, in dromen zonder grenzen.

  Met liefde werd je tot een kind verwekt,

  de grootste schat der hemelen op aarde.

  En toen je moeder je in jubel baarde,

  werd zij je eerste parel in je klein heelal.

  Wij loven U, nu je in ons voltrekt

  wat in je ziel blinkt als kristal.

  Foto

  VERKLARING  (Nelson Mandela-1994))

  Onze grootste vrees bestaat er niet in dat we

  ongeschikt zijn.

  Onze diepste vrees is

  dat we bovenmate sterk zijn.

  Ons licht, niet onze duisternis,

  jaagt ons het meest schrik aan.

  We vragen onszelf af '' waarom zou ik briljant zijn? ''

  Waarom zou ik het eigenlijk moeten zijn?

  Je bent een kind van God.

  Je nietig voordoen helpt de wereld niet vooruit.

  Het is helemaal niet verstandig om ineen te krimpen

  opdat de andere mensen rondom jou zich niet onveilig

  zouden voelen.

  We werden geboren om de glorie van God,

  die in onszelf steekt, kenbaar te maken.

  Ze is niet alleen aanwezig in sommigen onder ons,

  maar in iedereen.

  En als we ons eigen licht laten schijnen,

  geven we andere mensen onbewust

  de toestemming om het ook te doen.

  Als we bevrijd zijn van onze angst,

  zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.

  Foto

  HET WONDER VAN DE MENSWORDING

  Het wonder van de menswording

  is vreemd aan alle schitteringen van december.

  En nergens,

  in geen uitstalraam of lichtstad,

  ziet een mens het aangeprezen.

  Als het gebeurt, dan is het onverwacht.

  Tegen de gang van zaken in.

  Iemand die,

  God weet waar,

  in alle stilte

  omziet naar wie

  naamloos en vergeten blijft.

  Die zonder vrees

  de nacht ingaat

  omwille van een lichtend woord.

  En voor kleinen en ontheemden

  zijn eigen wereld als een huis

  herbergzaam maakt.

  Het wonder is

  dat dit geheim vanaf die eerste Kersmis

  met het grootste vertrouwen

  in onze handen werd neergelegd...

   

  Foto

  KIJKEN NAAR KERSTMIS: (Marjo Dhomen)

  In liefde ontvangen,

  met liefde gedragen,

  uit liefde gebaard

  Kom, zei hij, het is tijd,

  we moeten gaan, en hij nam haar hand

  en zij legde haar ogen in de zijne

  en samen gingen ze op weg

  Hij torste de verwondering

  Zij droeg de wereld in haar buik

  De tocht was lang en zwaar

  en toen de tijd gekomen was

  dat zij prijs moest geven

  wat haar elders was toevertrouwd

  vonden zij nergens plaats,

  en zij werd bang,

  vouwde haar handen om haar buik

  en keek naar hem

  en woordeloos zei hij:

  het zal wel goed worden

  Ik zal voor je zorgen

  En zo vonden zij een stal,

  en gedragen door de wind der tijden,

  omringd door alles was was en wat is

  brachten zij een zoon ter wereld

  En de man keek naar de vrouw

  De vrouw keek naar de man,

  en samen kekek ze naar het kind

  en wiegden het in hun liefde, en in haar pijn

  Zij had hem aan de wereld uitgeleverd

  Ze wiegden het kind in haar pijn

  en hebben het Jezus genoemd

  IN LIEFDE ONTVANGEN

  MET LIEFDE GEDRAGEN

  UIT LIEFDE GEBAARD:

  JEZUS MESSIAS

  Foto

  UIT UW HEMEL...    (Huub Oosterhuis)

  Uit is hemel zonder grenzen

  komt Gij tastend aan het licht,

  met een naam en een gezicht,

  even weerloos als wij mensen.

  Als een kind zijt Gij gekomen,

  als een schaduw die verblindt,

  onnaspeurbaar als de wind

  die voorbijgaat in de bomen.

  Als een vuur zijt Gij verschenen,

  als een ster gaat Gij ons voor,

  in den vreemde wijst uw spoor,

  uit de dood zijt Gij verdwenen.

  Als een bron zijt Gij begraven,

  als een mens in de woestijn.

  Zal er ooit een ander zijn,

  ooit nog vrede hier op aarde?

  Als een woord zijt Gij gegeven,

  als een nacht van hoop en vrees,

  als een pijn die ons geneest,

  als een nieuw begin van leven.

  Foto

  NIEUWJAAR 2015    (Guido Gezelle)

  IK WENSCHE U EEN JAAR

  DAT ZACHT ALS ZIJDE IS,

  IK WENSCHE  EEN JAAR

  DAT BLANK EN BLIJDE IS,

  IK WENSCHE U EEN JAAR

  DAT VER VAN KRANK IS,

  EEN DEUGDELIJK JAAR

  ZOO BREED ALS 't LANG IS,

  IK WENSCHE U EEN JAAR

  DAT, ALS 't VOORBIJ IS,

  EEN ZALIG JAAR VOOR U EN MIJ IS.

  Foto

  NIEUWJAARWENS 2015   (Frans Weerts)

  Ik wens dat je, net als herders,

  voor niets hoeft te vrezen,

  dat je van onrust mag genezen,

  en dat je in kinderogen

  Gods vrede mag lezen.

  Ik wens dat je, net als de wijzen,

  je moedig op weg durft te begeven,

  dat je iets van je gaven zal geven

  en dat je verbonden met velen

  hoopvol zal mogen leven.

  Ik wens dat je net als Jezus leerlingen

  met moed en met inzet mag werken,

  mensen in nood mag bemerken

  en dat je bij velen 't vertrouwen

  kan helpen versterken.

  Ik wens dat in je eigen hart in het komende jaar

  een redder mag wonen,

  om zo van binnen uit aan iedere mens

  Gods liefde te tonen..

   

  Foto

  WAT NOSTALGIE...

  ONZE RADIO  (K.H. HENDERICKX/1950-1955)

  Wij hebben thuis een kastje staan.

  Er zijn twee ronde knopjes aan.

  Een gaatje is er langs een kant,

  waardoor een heel klein lichtje brandt.

  Daarbinnen zit een wondere man

  die alle talen spreken kan.

  Ik kan hem horen, maar niet zien.

  Zou het een kabouter zijn misschien?

  Wat hij vertelt is soms plezant,

  zelfs heel geleerd voor 't groot verstand.

  Niet altijd even fraai,

  maar dan krijgt het knopje rap een draai.

  Soms speelt hij mooie muziek

  of geeft hij les in gymnastiek.

  Op donderdag zegt hij zo:

  ''Hallo! Hier is de KVRO. ''

  Dan luister ik zo goed ik kan

  naar 't kinderuurtje van nonkel Jan.

  Foto

  GOODKORREL

  -----------------

  We willen onze kinderen intellectuele vaardigheden bijbrengen en dat is belangrijk. Nog belangrijker echter is de ontwikkeling van vriendschapsvaardigheden. Deze Zuid-Afrikaanse tekst illustreert dit op een prachtige wijze: ''Wanneer jij op 'n vriend se skouers staan, is meer dinge vir jou sigbaar. Wanneer jullie rug aan rug staan, is daar minder om te vrees. Wanneer jullie skouer aan skouer staan, is die las ligter. En wanneer jullie saam opkyk, is die prag en grootsheid van die hemelruim asemrovend.''

  Foto

  PSALM 34  (Ik wil Jahwe prijzen,want Hij bevrijdt van angst allen die naar Hem opzien)  (Hans Bouma)

  Groot, steeds groter maak ik Hem,

  een God die je zo genadig weet te vinden.

  Hoe lovenswaard is Hij.

  Gebroken was ik, geen uitzicht meer,

  niemand keek naar mij om.

  Hoorde mijn roepen, richtte mij op,

  zeer waardevol was ik voor Hem.

  Stel je onder zijn hoede,

  ervaar zelf hoe goed Hij is,

  onderga Hem van ganser harte.

  Zoek je duurzaam geluk,

  laat zijn goedheid

  ook jouw goedheid zijn.

  Misschien treft je ramp na ramp,

  Hij houdt je staande,

  liefdevol rust zijn blik op je.

  De kwaadwilligen gaan te grond,

  alleen voor de rechtvaardigen

  mag leven

  ook werkelijk leven zijn.

  Foto

  BOOMBESCHRIJVING  (Hans Andreus)

  Bomen zijn werkelijk.

  Hun bladeren praten werkelijk

  met woorden veelzeggend en letterloos.

  Hun toppen zingen.

  Hun stammen zwijgen

  hoorbaar.

  Hun wortels houden

  van de aarde.

  Bij een boom

  staande moet ik wel

  ademen als een boom.

  Naar een boom

  ziende zie ik

  hemel en aarde in elkanders

  armen.

  Want een boom,

  een boom is een bruiloft.

  Foto

  GEESTELIJKE WANDELING...

  Wandelen, wandelen,

  wat is het zoet

  met moeder in gedachten;

  als in een gloed.

  Gij waart er blijkbaar bij,

  alleen was ik niet,

  de weg leek eens zo kort, en

  stil mijn verdriet.

  Het was, alsof ge zei:

  '' Ga verder, zoon,

  en blijf niet bij mij staan,

  ik heb mijn kroon ''.

  De weg blijkt eindloos lang,

  mijn tred wordt zwaar,

  ik zal het zelf moeten doen;

  ben ik wel klaar ?

  Maar Hij is ook gegaan

  met kruis en pijn

  tot op de schedelplaats en

  en kreeg zure wijn.

  Het leek een tragedie,

  een roemloos slot,

  tot op de derde dag; dan

  werd Hij écht God.

  Tony Hutsebaut

  31.03.1995

   

  Foto

  EEN BEELD VAN NEFERTITI  (Leo Vroman)

  Ook Nefertiti is een kind geweest.

  Nu nog, haar sproetige graniet,

  alsof het van de zomerzon geniet,

  alsof het van een lichte griep geneest.

  Alsof ze voor het eerst weer buiten mag.

  Ze kijkt naar de woestijn, en ik naar haar,

  een hand voorzichtig op haar tengere pilaar.

  Duizende jaren sliepen sinds de dag

  toen zij haar vogels in het zand zag dutten

  en ik zo zeer een beeld van haar moest maken,

  tussen het fluitspel op de hete daken

  en slaven die het koude water putten.

  Sinds eeuwen het herboren worden moede

  heeft zij haar beenderstelsel uit het oog verloren,

  kan mijn vertelsels nog maar ijltjes horen,

  nooit meer verzeilen in mijn levenswoede.

  Foto

  CITAAT  (Pol Vanhaverbeke)

  Wat is verleden?

  Dankbaarheid,

  maar ook heimwee en spijt.

  Wat is heden?

  Genot, maar ook pijn.

  Wat is toekomst?

  Verlangen, hoop,

  maar ook angst en onzekerheid.

  (uit:'Filosofietjes van de zevende zus', 2011)

  Foto

  LEEF LANG EN SCHOON

  ---------------------------

  Onderzoek heeft uitgewezen dat wie regelmatig gaan wandelen, een hogere levensverwachting heeft dan wie dat niet doet. Wandelen verhoogt de capaciteit van het lichaam om zuurstof op te nemen, verlaagt de bloeddruk en verbetert het suiker metabolisme. Daarnaast doet wandelen ook de 'goede' HDL-cholesterol en de botdichtheid stijgen. En als kers op de taart, versterkt wandelen de algemene weerstand.

  Foto

  CITATEN

  -------------

  Lach, en de wereld lacht met je. Ween, en je huilt alleen.(E.W. Wilcox)

  De eerste en de moeilijkste stap naar een nieuw leven is de stap uit je oude leven.

  (Karel Salmansohn)

  Geloof dat jouw leven de moeite van het leven waard is en jouw geloof zal het tot een werkelijkheid maken. (William James)

  Spreek dat waar is. Eet dat gaar is. Drink dat klaar is. Laat dat zwaar is.

  (Citaat uit 1915)

   

  Foto

  VALENTIJN (14 FEBRUARI)

  ZIJ BLOEM

  EN HIJ BLOEM

  WAAR ZO WIJD

  HET OOG KAN DRAGEN

  BLOEMEN MEREN

  IN DE ZON

  EN LENTEWIND WIEGT

  EEN VELDENZEE

  VAN RUISEND GROEN

  OVER DIT GEWIJDE LAND

  EEN ZEE VAN SMARAGD

  WAAR ALLE VERTEN ZWIJGEN

  KLINKT HUN HOOGLIED

  ONDER HEMEL VAN KRISTAL

  DAAR ONTVING

  DE EEN DE ANDER

  IN HET HUIS VAN ZIJN HART.

  Emmy Swerts

  Foto

  SONNET AAN DE LIEFDE  (Marcel Pira)

  Liefde is als een stroom,

  hartslag in maat van twee.

  Stilte en storm aan zee,

  merelen in één boom.

  Liefde bloeit uit een droom.

  Ergens schrijft er een fee

  dagboeken goud op snee:

  vrede voor eigen home.

  Dag rust uit in de nacht,

  liefde waakt in de zon

  waar ze haar reis begon.

  't Water was niet te diep

  voor wie haar roep volbracht

  en in haar ogen sliep.

  Foto

  ANTI-TERREUR IN MINEUR ...  (Frank Kloeck)

  Politie heeft nog alleen munitie

  om figuurlijk een schot te lossen

  voor de boeg

  van een schip vol jammerklachten...

  Hier en daar snuffelt nog een hond,

  maar verder geen ene blaffer.

  Hoogstens nog een kleine pistolet

  -af te halen bij de warme bakker-

  ongetwijfeld een kolfje naar de hand

  van 't kruim van de mannen der wet...

  Zelfs geen kogelpennen meer.

  Agenten zijn nu kogelvrij,

  zo niet hun vesten.

  En dus ook vogelvrij

  voor wie hen wil pesten...

  Tot zover enkele losse flodders.

  Bezuinigingen: geen kruit tegen gewassen...

  Foto

  BIDDEN   (G.Florizoone pr.)

  Heer,

  Gij die de avond

  en de bergen introk

  om alleen te zijn bij uw Vader,

  bidden doe ik zo weinig,

  zo haastig, zo zakelijk.

  Bidden kan ik slechts

  om de angst te verdrijven,

  om mijn zin te krijgen,

  om mijn geheime dromen,

  om de steken in mijn zij,

  om de vragen die mij aanklagen,

  om de onrust

  die mijn nachten verstoort,

  één enkele keer

  om Uw glimlach

  over mijn moeilijke zonden.

  Bidden kan ik slechts

  om mijzelf,

  om mezelf te paaien,

  maar laat het

  nog bidden zijn,

  al is het kruipen

  langs de wanden

  van een kooi.

  Foto

  DOCUMENT  (Keizer Marcus Aurelius)

  Wanneer ge s'morgens geen zin hebt om op te staan, houd u dan voor: ik ontwaak om mijn taak als mens te gaan vervullen. En waarom zou ik met tegenzin datgene doen waartie ik geborren ben en terwille waarvan ik op de wereld werd gezonden? Of ben ik er soms voor geschapen om mij in mijn warme bed te liggen koesteren? ' Maar dat is aangenamer. '

  Gij zijt dus voor uw plezier geboren en helemaal niet om te werken en u in te spannen? Maar ziet ge dan niet hoe planten, mussen, mieren, spinnen en bijen allen hun taak verrichten en naar hun vermogen meewerken tot de ordening van het heelal? En gij zoudt weigeren uw menselijke plicht te vervullen, in plaats van u te haasten en te doen wat in uw natuur ligt?

  (uit: Gesprekken met zichzelf)

  Foto

  LAATSTE GEDICHT  (Hans Andreus)

  Dit wordt het laatste gedicht dat ik schrijf,

  nu het met mijn leven bijna is gedaan,

  de scheppingsdrift me ook wat is vergaan

  met letterlijk de kanker in mijn lijf,

  en, Heer, (ik spreek je toch maar weer zo aan,

  ofschoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel,

  maar ik praat liever tegen iemand aan

  dan in de ruimte en zo is dit wel

  de gemakkelijkste manier om wat te zeggen),

  hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht

  van mij, van jou, wanneer het vallen, weg in

  het onverhoeds onnoemelijke begint?

  Of is het dat Jij mij er een onverdicht

  woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt?

  (uit: Tijdschrift ' Adem-Tocht 34e jaargang nr.4 /2015)

  Foto

  ARMOEDE...  ( Naar Thomas Holvoet)

  Armoede is het toonbeeld van hoe onze wereld

  er niet in slaagt om met de meest kwetsbaren

  menswaardig om te gaan.

  Verslingerd aan consumptie

  en een overdadig leven

  zijn westerse mensen dikwijls blind

  voor hen die door armoede getekend zijn.

  De kloof tussen zij die alles en zij die niks hebben

  wordt groter.

  Dit wordt een ''getolereerd onrecht ''.

  Het wordt een kwestie van tijd en strijd

  want we kijken uit naar het ogenblik

  dat de laatsten de eersten zullen zijn.

  DEZE WIJSHEID MOET TEGELIJK ONZE HOOP ZIJN.

  Foto

  ZE HERKENDEN HEM...  (Antoon Vandeputte)

  Ze herkenden Hem

  in de glinsterende ogen

  waarmee Hij hen aankeek,

  in de zachte stem waarmee

  Hij hun naam noemde,

  in de warme wijze waarmee

  Hij in hun midden kwam.

  Ze herinnerden zich Zijn woorden:

  '' In drie dagen

  zal ik de tempel weer opbouwen .''

  ''Ik laat jullie niet alleen achter. ''

  '' Ik ga jullie voor. ''

  Ja met Pasen

  voelen ze één voor één aan

  dat Hij er was, levend en wel.

  Ze beleefden één voor één

  de vreugde van het opnieuw ontmoeten.

  Ze geloofden één voor één

  dat Hij een man van zijn woord was.

  Met Pasen durfden ze

  opnieuw leven en spreken,

  dromen en handelen

  zoals Hij het hen had voorgedaan.

  ZALIG TOCH !!!

  ( overgenomen met toestemming van Uitgeverij Muurkranten)

  ( uit: Tijdschrift Adem-Tocht 34e jaargang nr.4)

  Foto

  MILIEU

  Wil je meer ecologisch eten, begin dan met kleine accentverschuivingen. Van een voeding waarin vlees centraal staat, evolueer je geleidelijk naar een vleesarme voeding waarbij verse en volwaardige producten de hoodrol spelen. Las eerst enkele vleesloze dagen per week in en verminder de hoeveelheid vlees die je eet. Na enkele maanden is het haalbaar om maximaal drie keer per week vlees te eten of, als je het dagelijks vlees eten echt niet kunt laten, je te beperken tot wat vlees bij de hoofdmaaltijd en dus niet bij de broodmaaltijd. Experimenteer eens met peulvruchten in stoofpotjes en ovenschotels of vul de maaltijd aan met een extra slaatjes of een biologische groentenburger.

  Foto

  AAN DE VIJVER...

  Aan de vijver

  met de brede kringen

  die mij gans omringen.

  Aan de vijver 

  werd ik aangezogen

  onder hemelbogen.

  Aan de vijver

  met het diepe leven

  was ik Jou gegeven.

  Aan de vijver

  met het ruisende riet

  zong ik mijn jubellied.

  Aan de vijver

  werd Uw stilte reëel,

  was dit niet Uw prieel ?

  Tony Hutsebaut

  07.07.2001

  Foto

  LEER ONS...  (Dorothee Sölle)

  Leer ons een minderheid te worden,God,

  in een land dat te rijk is,

  te veel vreemdelingenhaat kent en het leger aanbidt.

  Pas ons aan aan uw gerechtigheid,

  niet aan de meerderheid.

  Bewaar ons voor de zucht naar harmonie

  en laat ons niet buigen voor grote getallen.

  Zie toch hoe hongerig wij zijn

  naar de duidelijkheid die U ons biedt.

  Geef ons lereressen en leraren,

  niets slechts showmasters met hoge kijkcijfers.

  Zie toch hoe dorstig wij zijn

  naar de informatie die U ons verschaft,

  hoezeer wij willen weten wat telt.

  Maak ons zusters en broeders van hen die geen lobby hebben,

  die geen werk hebben en geen enkele hoop,

  die te oud zijn om nog productief te zijn

  of te onhandig of te nutteloos.

  Wijsheid van God laat ons het geluk zien van hen

  die plezier hebben aan uw wet

  en dag en nacht mijmeren over uw geboden.

  Zij zijn als een boom

  geplant aan frisse wateren,

  die vrucht geeft op zijn tijd.

  Foto

  WETENSWAARDIGHEDEN...

  De hoeveelheid water op aarde is al een paar miljard jaar constant.

  Coney Island, het beroemde eiland nabij New-York, heette in de Hollandse tijd het konijneneiland.

  Je hand voor de mond houden tijdens het hoesten of niezen is uiterst onhygiënisch, aangezien we datzelfde hand erna gebruiken om mensen te begroeten.

  Hysterie werd vroeger gekoppeld aan het hebben van een baarmoeder, ofwel 'hystera' in het Grieks.

  15 % van alle longkankerpatiënten heeft nooit gerookt.

  Alleen de mens en twee walvissoorten kennen een menopauze.

  Dagelijks sterven er ongeveer 260.000 mensen.

  Een alliumfoob is iemand die bang is voor knoflook.

  Als je een bal in de lucht gooit, doet hij langer over de daling dan over de stijging.

  Foto

  THOMAS OF DIDYMUS

  Je naam betekent

  'tweeling'

  en zo was je ook.

  Je ging niet over

  één nacht ijs;

  je zocht zekerheid.

  Daar stond Jezus dan,

  waarlijk

  'de Verrezene'.

  Hij wilde tonen,

  'Ecce Homo',

  mens onder mensen.

  Toen werd hij gewaar,

  dit is de Heer

  en boog diep neer.

  ''Mijn Heer en mijn God'',

  zo zei hij; uit 

  de grond van zijn hart.

  Tony Hutsebaut

  11.04.1999

   

  Foto

  OVER WATER   (Kris Gelaude)

  Leef maar naar het licht toe,

  verder dan ik kan reiken.

  Geen hand houdt je vast.

  Al zou ik je willen koesteren,

  je huisvesten in tedere holten

  van mijn bestaan.

  Mijn lichaamswarmte

  kan je niet behoeden.

  Kou kruipt in onze kleren.

  Vuur tast ons aan.

  Ik zalf je voorzichtig.

  Ben kwistig met balsem.

  Wil zien hoe je opstaat

  en stenen opzij rolt.

  Uit duizenden zal ik je herkennen,

  de zoen van je adem,

  de kracht van je stem.

  Leef. ik geef wat ik niet heb.

  Elk hebben wordt éénmaal verliezen.

  Liefhebben alleen zal nog duren:

  zorgvuldig je plaats in mijn huis bewaren.

  En zonder omzien je tegemoet gaan.

  Desnoods over water.

  Foto

  CITATEN

  ----------

  Als een een beetje loslaat, zul je een beetje geluk kennen.

  Als je veel loslaat, zul je veel geluk kennen.

  Als je alles loslaat, zul je vrij zijn.  (Jack Kornfield)

  Ook als iemand de straat veegt om in zijn levensonderhoud te voorzien, moet hij vegen, zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven componeerde, zoals Shakespeare schreef. (Martin Luther King,jr)

  Zelfvertrouwen krijg je niet door geforceerd positief denken, maar door alle facetten van jezelf onder ogen te durven zien en die te accepteren.

  (Alberto Del Niente)

  Foto

  PAASLIED   (Marcel Pira)

  Uw opstanding is het scharnier van ons geloof.

  Na de moord op uw lichaam door mensen,

  de verheerlijking van uw lichaam door de Vader.

  Pasen, het nieuw begin

  van een vlekkeloze eeuwigheid in uw rijk

  zonder tijd of ruimte.

  Wij bergen onze wonden in uw genezende kracht.

  Bij rinkelklank van koorbellen en lentelicht

  trilt onze vreugde om uw glorie.

  Blijf ons nabij met uw gegeven Woord

  dat ons barmhartig is,

  dat ons optilt uit onze vergankelijkheid

  naar het warme welzijn van uw liefde.

  Dat mogen wij geloven

  omdat het Pasen is,

  vandaag en alle dagen;

  ALLELUJA!

  Foto

  LEVEN ALS PAASMENSEN  (Carlos Desoete pr.)

  Midden in de dood, in de leegte

  van leven dat geen leven is,

  kan het ook vandaag gebeuren

  dat de Verrezene opstaat in ons

  en ons omvomt tot wie we tendiepste zijn:

  paasmensen die de dood en alles wat scheidt

  en leeg maakt achter zich laten en leven

  alsof de dood voorbij is en het nieuwe leven

  waar alles spreekt van Hem die heet

  'IK ZAL ER ZIJN" al begonnen is.

  Paasmensen z i e n; veel meer dan de dingen

  die ons aan het hebben binden,

  veel meer dan het uiterlijk vertoon

  dat vaak de leegte moet verbergen.

  Zij zien verder dan het dodende geweld

  en onrecht, verder dan agressie

  en het elk voor zich.

  Zij zien tekenen van verrijzenis:

  hoe midden in die dood Hij er is,

  de grote Aanwezige; hoe Hij gebeurt,

  soms overduidelijk, soms stlweg incognito:

  in een vreemdeling op het strand,

  een tuinman of iemand die per toeval

  onze wegen kruist en een ein weegs meegaat.

  Zij zien dat de dode niet dood is

  maar enkel maar uit het gezicht verdwenen,

  zij zien waar leven is en dat kruis van gisteren,

  het vechten tegen de ontmoediging,-

  zijn betekenis had, dat alles zijn zin krijgt

  in het breken van het brood

  en het delen van het leven.

  Paasmensen staan op,

  uit het graf van hun angsten,

  uit de wonden van hun verleden,

  met een veerkracht die niet alleen

  in henzelf haar oorsprong vindt.

  Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt,

  wat mensen minder mens maakt

  en leven minder levenswaard.

  Zij staan op om engel te zijn;

  een engel die de steen wegrolt

  die op het leven van medemensen drukt,

  die in de donkere chaos licht brengt,

  die waar mensen op een dood punt zitten,

  nieuw leven mogelijk maakt,

  die met een warm hart nabij is,

  zo nabij als God.

  Paasmensen gaan  op  weg.

  Mensen van de weg, zo werden zij eertijds genoemd.

  Hun weg heet: liefde, geloof en hoop,

  breken en delen,

  doen wat Jezus heeft gedaan,

  zijn woord verder spreken,

  zijn gebed verder bidden.

  Ja, Jezus' weg is niet doodgelopen,

  hij loopt door in zoveel paasmensen

  tot op vandaag.

  Door zijn Geest bezield, weten zij zich gezonden

  om blinden het zicht te geven,

  om verlamden te doen lopen,

  en monddoodgemaakte mensen

  stem te geven, om aan armen blijde boodschap

  te brengen

  Zij zijn met heel hun doen en laten,

  met hun manier van leven vandaag

  de belichaming van het evangelie.

  ZIJ ZIJN VANDAAG HET LICHAAM VAN CHRISTUS.

  Foto

  PASEN   (Dr. Stefaan Franco, pr.)

  De Paaskaars brandt.

  Een klein vlammetjes van hoop.

  " Alleluja, de Gekruisigde leeft! "

  zegt de Bijbel.

  Het klinkt ongelooflijk.

  Het is onvoorstelbaar.

  Dood is toch dood?

  En toch...

  Wat voor mensen een muur is,

  waarop alles te pletter loopt,

  wordt met Jezus van Nazareth

  een doorgang naar nieuw leven.

  Een dood-lopende weg wordt

  een pad van hoop.

  ZALIG PASEN!

  Foto

  DE BOMEN OP FORT 4   (Marcel Pira)

  De bomen op Fort 4 wortelen breed in aarde

  die op de dikke daken van de vesting ligt.

  Ze werden niet geplant, natuur richtte met wind

  hun zaad, de regen voerde wasdom aan.

  Hun groen tapijt van camouflage verbergt waan

  voor krijgsvertoon vol dode helden zonder zicht

  op leven, zonder verwachting van een kind.

  De bomen op Fort 4 dekken bomvrije holen toe

  gevuld met wapens, buskruit en granaten;

  ze zijn voor oorlog en geweld de geselroe

  en bij belegering 't verweer van angstige soldaten.

  Alleen de vrede kan het antwoord zijn

  op dit scenario vol bloed en pijn.

  Foto

  DEN GROOTEN OORLOG  (1914-1918)

  Luitenant-kolonel John McCrae was een Canadese militaire arts, dichter en kunstenaar. Hij nam vrijwillig dienst en werd in april 1915 ingedeeld bij de medische hulppost 'Essex Farm' in Boezinge, waar hij slachtoffers van de Duitse chlooraanval verzorgde. Hij stierf op 28 januaru 1918 aan een long- en hersenvliesontsteking in een veldhospitaal in Boulogne-sur-Mer, waar hij werkzaam was als chirurg. Op 3 mei 1915 schreef hij het wereldberoemd geworden gedicht 'IN FLANDERS FIELDS ':

  In Flanders Fields the poppies blow

  between the crosses, row on row,

  that mark our place;and in the sky

  the larks, still bravely singing, fly,

  scarce heard amid the guns below.

  We are the dead. Short days ago

  we lived, felt dawn, saw sunset glow,

  loved, and were loved, and now we lie

  in Flanders Fields.

  Take up our quarrel with the foe:

  to you from faling hands we throw

  the torch: be yours to hold it high.

  If you break faith with us who die.

  We shal not sleep, though poppies grow

  in Flanders Fields.

  Foto

  HEMELVAART VAN DE HEER  (Dr. Stefaan Franco  pr.)

  Hemelvaart is zoals de zon

  boven het wolkendek:

  je ziet haar niet,

  maar toch schijnt ze.

  Door de wolken heen blijft ze ons licht

  en warmte geven.

  Met Hemelvaart

  laten Jezus' leerlingen

  Zijn zichtbare aanwezigheid los

  en leren Hem anders vasthouden.

  Maar Jezus blijft hen nabij

  'door de wolken heen',

  ''Al heeft Hij ons verlaten,

  Hij laat ons nooit alleen'',

  zingt het kerklied.

  Foto

  ALS DE ZIELE LUISTERT   (Guido Gezelle)

  Als de ziele luistert

  spreekt het al een taal dat leeft.

  't Lijzigste gefluister

  ook een taal en teken heeft:

  blaren van de bomen

  kouten met malkaar gezwind,

  baren in de stromen

  klappen luide en welgezind,

  wind en wee en wolken,

  wegelen van Gods heiligen voet,

  talen en vertolken

  't diep gedoken Woord zo zoet...

  als de ziele luistert !

  Foto

  DAUWTRAPPEN

  Lang geleden dacht men dat het verschijnsel 'dauw' werd veroorzaakt door de tranen van Aurora, de godin van de dageraad, of door de zweetdruppels van de paarden waarop de Walkuren reden, de oorlogsmaagden uit de Noorse mythologie. Volgens de joden ging dauw vooraf aan de mannaregen in de woestijn. Aan dauw werd een genezende en verjongende kracht toegekend en het vermogen tot bescherming tegen hekserij, terwijl de landbouwers geloofden dat dauw het vee melkrijker maakte. Vandaar het 'dauwtrappen', het gebruik om op Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts blootsvoets op het bedauwde gras te gaan dansen.

  Foto

  PINKSTEREN  (Dr. Stefaan Franco pr.)

  Onzichtbaar en toch werkelijk,

  ongrijpbaar en toch krachtig.

  Zoals de wind alleen te zien is

  aan het ritselen van bladeren

  en het bewegen van bomen,

  zo is de Geest alleen maar

  te herkennen aan Zijn vruchten:

  liefde, vreugde, vrede, geduld,

  vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen,

  zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

  Foto

  LEEF LANG EN SCHOON

  ---------------------------

  Veel kant-en-klaar voedsel bevat geraffineerde suikers. Om suiker om te zetten in levensnoodzakelijke energie moet de alvleesklier insuline produceren. Maar het regelmatig consumeren van geconcentreerde suikers doet de pancreas als het ware op hol slaan, waardoor het bloedsuikergehalte na verhogingen te snel daalt. Zo raak je vermoeid en wordt je zenuwachtig, angstig en duizelig. De drang naar zoet is dan zeer sterk, maar door daaraan toe te geven, kom je in een vicieuze cirkel terecht. Gebruik daarom zo weinig mogelijk kant-en-klare voeding.

  Foto

  KORT EN GOED...  (genoteerd door Gerd de Ley)

  Ik heb geen sleutel tot het succes, maar ik weet hoe je het slot uit mekaar moet halen. (Jack Freeman)

  Een goed citaat is duizend woorden waard. (Jonathan King)

  Iedereen houdt van het geluid van een trein in de verte.

  (Paul Simon)

  De vroege vogel vangt de worm, maar de tweede muis krijgt de kaas. (Steven Wright)

  Etiquette is in slaap vallen in gezelschap en doen alsof je wakker bent. (H.M. Berston)

  Mijn manier van grappen maken, is de waarheid vertellen. Dat is de plezantste grap van de wereld. (Walter Besant)

  Iedere keer dat er een school gesloten wordt, moet er een extra gevangenis gebouwd worden. (Marc Twain)

  Het verschil tussen een menselijke of een computerfout is dat de computer het gewoonlijk beter weet. (A.H. Berzen)

  De toekomst is niets zonder het verleden. (Trevor McDonald)

  Foto

  DE GEEST WAAIT WAAR HIJ WIL  (Felix Timmermans)

  De Geest waait waar hij wil

  en staat nooit stil.

  Nu eens bij u, dan bij een ander.

  Waarom bezien wij zo elkander?

  Zie,wat bij u is,is bij mij.

  't Komt uit hetzelfde klaar getij,

  gelijk de waatren van de beken

  zich voeden aan denzelfden stroom

  of uit dezelfde bronne breken.

  Wij zijn de takken van één boom,

  van 't zelfde huis de gangen,

  de aders van het eendre bloed.

  En of de geest met vlam en zangen

  bij u nu, dan bij mij verwijlt,

  of weer verterend naar een ander ijlt.

  Hij is in ons! In ons! Zo is het goed!

  En laat ons zwijgen en verlangen.

  Foto

  CITAAT

  --------

  Het tegengestelde van de hoop is niet de wanhoop maar de berusting. Dat schreef de Franse historicus Marc Bloch, en dat zegt meteen ook wat de hoop is. Hoop is niet de vlucht in een droom, hoop is de kracht die mensen vooruit helpt. Hoop gaat over de toekomst, en sluit ook andere mensen in. Hoop is wat mensen overeind houdt in een verschrikkelijk heden en ze tegen alles in doet geloven dat er een betere toekomst is.

  (Mia Doornaert)

  Foto

  TEMPUS FUGIT... (in genegenheid opgedragen aan Pierre De Paepe +)

  Daar zaten

  wij dan

  in de fauteuil

  van ons leven.

  Verzonken,

  verdiept,

  in de kelder

  van onze geest.

  Dacht jij, wat

  ik dacht,

  zag jij nog licht

  in de tunnel ?

  Je drang tot

  leven

  vibreerde in

  je hese stem.

  Daar zaten

  wij met

  een 'chartreuse',

  zoete afdronk ?

  Maar weet je,

  er was

  daar nog iemand,

  Hij dronk stil mee... 

  Tony Hutsebaut

  04.02.2005

  Foto

  VOOR WIE GELOOFT IN EEN NIEUWE AANPAK (Bij Joh.21,1-7)

  Ik ga vissen!

  Wie spreekt er niet dat verlossende woord

  bij verdriet of onmacht, na ruzie, na een feest,

  dat diep alledaagse woord:

  ik ga weer aan het werk, ik blijf niet hangen

  in mijn verdriet of onrecht,

  in doelloosheid of verveling.

  Ik ga vissen!

  Wie heeft er nog niet ervaren

  dat die resolute beslissing

  een uitnodiging wordt voor anderen?

  Wie hoorde niet antwoorden: dan gaan wij mee?

  En gezamenlijk wordt het werk, de toewijding,

  het geloof, de vriendschap, de inzet hernomen.

  Maar goede wil is niet alles.

  Zelfs na lang en nachtelijk werk, na inspanning

  en herhaald proberen kon het net leeg blijven,

  de toewijding niet beloond, het geloof niet terugevonden worden,

  kon de vriendschap onvoldaan blijven.

  Zij vingen die nacht niets.

  En dan, tegen de morgen van een nieuwe aanpak,

  gebeurt het toch.

  Iemand staat aan het strand, aan de kant,

  met een onhebbelijke vraag naar méér vis, naar méér geloof,

  toewijding, vriendschap.

  Maar tevens met een pasklare oplossing:

  werp het net uit, rechts van de boot,

  zoek toewijding rechts van het egoïsme,

  hervind het geloof rechts van de zekerheid.

  En dan lachte de hemel open in netten barstensvol met vis,

  in vriendschap vol tederheid, in geloof zonder aarzeling,

  in toewijding zonder berekening.

  DAN GAAN DE OGEN OPEN VOOR EEN DIEPERE WERKELIJKHEID EN KON MEN ZEGGEN:

  HET IS DE HEER.

  EER HET ZOVER IS MOET JE EERST BESLISSEN: IK GA VISSEN !

  ( Piet Stienaers, salesiaan van Don Bosco)

  Foto
  HET GAAT ER NIET OM DAT WE ANDERE DINGEN ZIEN, MAAR DAT WE DE DINGEN ANDERS ZIEN ! ( Carl Gustav Jung )

  GEBED VOOR DE PRIESTER  (Ilse Cornu)

  Voor priesters die vertrouwen op U

  en vertrouwen geven aan groot en klein,

  danken wij U, Heer.

  Voor priesters die hartelijk luisteren

  en Uw Woord laten klinken

  danken wij U, Heer.

  Om zorgzame medegelovingen

  die vrienden zijn voor onze priesters

  bidden wij U, Heer.

  Voor priesters die Uw Brood breken

  en onze zorgen delen

  danken wij U, Heer.

  Voor priesters die bezielend leidinggeven

  en staan de blijven in het gewoel,

  danken wij U, Heer.

  Om dragende gemeenschappen

  die onze priesters koesteren en uitdagen,

  Bidden wij U, Heer.

  Foto

  MENS VOOR DE MENSEN ZIJN.  (Marcel Weemaes)

  Mens voor de mensen zijn, herder als God.

  Trooster voor groot en klein, zo lief als God.

  God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam

  opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

  Genade zaait Hij als zaad in hun hart,

  zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.

  Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,

  niet op zichzelf maar op an' dren bedacht.

  Zieken omarmen, hun tranen verstaan,

  met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

  Gods woorden spreken aanstekelijk echt,

  zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.

  Licht in het duister zijn, laaiende vlam,

  mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.

  Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij,

  teken van vrede zijn zo trouw als Hij.

  (Zingt Jubilate 509)

  Foto

  LEZEN  (Hugo Verhenne)

  Verslaving zonder verdwazing

  alleen wat lome lichtheid

  bij het dronken ritselen

  van papier.

  Dromen verslinden verpakt

  in letterkettingen.

  Mensen verzinnen die je niet kent

  maar je toch herinnert.

  Reizen in uren die verdampen

  in een tijdenloze wolk.

  Een hut bouwen

  op de zachte bodem van

  bedrukte bladen.

  Betonnen zinnen

  in jouw geest vermeubelen.

  Tot de laatste pagina

  verdwijnt in een oeverloos verbruik

  van verblekende verbeelding.

  Foto

  GEBED   (Anton Van Wilderode)

  Gij kent mijn dood al, God - laat mij niet weten,

  waar hij mij vinden en verrassen zal,

  laat mij nog rustig ademen en eten,

  laat mij nog slapen en de dag vergeten

  die met zijn zorg mij morgen overvalt.

  Want er ligt water meterdiep te zwijgen

  tussen de huizen waar de herfst begint,

  en ieder ogenblik, dat ik moet krijgen

  genadig uit uw hand, kan mij bedreigen

  en iedere kiem van ziekte zaait zich blind.

  Hoe sterk mijn hart is, God, voor een lang leven,

  hoe sterk de ader die mijn bloedstroom tilt,

  of mijn verstand niet voortijds zal begeven,

  voor ik mijn laatste blad heb volgeschreven:

  gij weet het, God, maar zwijg, om mijnentwil.

  Somsl loop ik van een vreemde wind bewogen

  tussen de lichmamen der mensen door

  gelijk een kind met ingeslapen ogen:

  ik stoot mij niet, val niet, wordt niet bedrogen

  omdat ik U binnen mijzelven hoor.

  Blijf Gij daar, God, blijf Gij, terwijl mijn voeten

  geduldig en gehoorzaam op hun reis,

  terwijl mijn handen maken wat zij moeten,

  terwijl ik lachen zal, lezen en groeten -

  tot in het paradijs.

  Foto

  ADEMTOCHT

  Uw Adem in

  mijn adem,

  Uw Geest in

  mijn geest.

  Uw Wil en

  mijn willen,

  Uw Kruis en

  mijn kruisje.

  Uw Liefde en

  mijn falen,

  Uw Waarheid en

  mijn dwalen.

  Uw Geven en

  mijn nemen,

  Uw Warmte en

  mijn kilte.

  Uw Verhaal vol

  van liefde,

  mijn gedicht, ja

  als echo...

  Tony Hutsebaut

  28.12.2009

   

  Foto

  PSALM 23

  -----------

  Jahwe is mijn herder, ik kom niets tekort,

  groen zijn de weiden, waarop Hij mij graast.

  Hij voert mij naar water,

  waar ik herleef en kan rusten.

  Recht is de weg waarlangs Hij mij leidt,

  mij leidt omwille van zijn naam.

  Moet ik een dal vol duister voorbij

  niets valt er te vrezen want Gij zijt met mij.

  Uw stok en uw staf

  zijn mijn sterkte en steun.

  Gijzelf zet voor mij de tafel gereed

  recht tegenover hen die mij benauwen.

  Over mijn hoofd stort Gij geurende olie.

  Mijn beker is vol, overvol.

  Goedheid en genade zijn mijn gezel,

  elke dag, heel mijn leven.

  In uw huis zal ik wonen

  elke dag, eindeloos lang.

  Foto

  TERUGVINDING OF... ONTDEKKING ?  (T. van Rostenberge)

  'En Jezus groeide op in welgevallen bij God en bij de mensen  '

  In de crisis om een verloren kind

  zijn Maria en Jozef verder gaan zoeken

  naar zijn ware aard.

  Wijzen in de tempel brachten hen op het spoor.

  Hun verwondering sloeg om in bewondering:

  was dit kind voor hen niet méér een gave Gods

  dan een privé bezit ?

  Zoals geen kind wordt tot man

  zonder enige strubbeling of conflict,

  zo groeit ook de vrede niet in eigen midden

  en in de omwereld

  zonder uitdagingen aan onszelf.

  Als we mekaar niet telkens

  met nieuwe ogen gaan bekijken,

  vervreemdem we van elkaar

  want de andere kan niet blijven

  zoals we hem zagen bij de eerste ontmoeting.

  De twaalfjarige Jezus kon niet blijven

  de veelgekoesterde baby van Bethlehem.

  Het mysterie van de medemens

  kunnen we nooit helemaal vatten.

  Vrede met elkaar

  groeit doorheen de schommelingen des levens

  in eerbied voor de zondaar en de heilige

  die steekt in ieder mens.

  Foto

  ER IS IETS IN DE DINGEN DAT ONTROERT  (Pieter.G.Buckinx)

  Er is iets in de dingen dat ontroert:

  het is de schoonheid niet der bloemen,

  noch het glanzen van een blad, noch 't roepen

  van de roerdomp in de nacht. Het is

  daarin, maar ook daarachter en daarboven

  en daaronder, dieper in de grond, die

  warm en geurig is als versgebakken brood.

  Het zijn de sappen die onzichtbaar blijven,

  diep in de wortels en het hart waarin het

  leven roert. Het zijn de klanken en geluiden

  die een kind kan horen als het zijn oor

  te luistren legt dicht aan de grond. Het is

  het trillen van de wingerdrank wanneer uw 

  hand haar aanraakt, en het beven van de kever

  op het blad, dat groeit en zwelt.

  Het is de dons der distelbloemen en de

  pijn der wonden die uw vlees doorsplijt.

  Het zijn tekenen van Gods aanwezigheid.

  (uit: Gensters in het licht / Paul Vanderghote s.j. / Halewijn)

   

  Foto

  SLECHTS ALS...DAN...  (Tullio Consalvatico)

  Slechts het brood

  dat wij te eten geven,

  zal ons verzadigen.

  Slechts de gevangene 

  die wij verlosten,

  zal ons bevrijden.

  Slechts het gewaad

  dat wij wegschonken,

  zal ons bekleden.

  Slechts de zieke

  die wij bezochten,

  zal ons genezen.

  Slechts het water

  dat wij te drinken gaven,

  zal ons verkwikken.

  Slechts het woord

  dat leed verzachtte,

  zal ons troosten.

   

  Foto

  DE LANDLOPER   

  Languit op de

  bank in het park,

  gesettled en

  ruim bepakt.

  Dit is zijn woonst,

  zijn habitat,

  zijn biotoop,

  doodgewoon.

  Hij vindt dat fijn,

  het anders zijn,

  geen consumptie,

  zichzelf zjn.

  Vreemde man, jij

  doet mij schrikken,

  en diep blikken

  in mezelf.

  Eigenlijk ben

  je heel speciaal,

  berooide man,

  enigma !

  Tony Hutsebaut

  27.08.2004

  Foto

  AARDS    (J.W.Schulte Nordholt)

  O lieve God, ik dank U dat ik niet

  opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels

  in de cocon van mijn ziel, of op de heuvels

  des hemels ben ontbloeid als engelenlied.

  Maar dat ik meeviel met al het zaad

  waaruit mensenkinderen worden geboren,

  dat ik bij de aarde mag behoren

  als een witte boom die op sterven staat.

  Dat ik ben gevallen maar dat ik leef

  en opga in al mijn armen en benen,

  dwaas en zalig, door liefde beschenen

  aan leven en dood mij overgeef.

  Foto

  IMPASSE   (Martinus Nijhoff)

  Wij stonden in de keuken, zij en ik.

  Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag.

  Maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag

  wachtte ik het onbewaakte ogenblik.

  Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf,

  en de kans hebbend die ik hebben wou

  dat zij onvoorbereid antwoorden zou,

  vroeg ik: waarover wil jij dat ik schrijf ?

  Juist vangt de fluitketel te fluiten aan,

  haar hullend in een wolk die opwaarts schiet

  naar de glycine door het tuimelraam.

  Dan antwoordt zij, terwijl zij langzaam

  druppelend water op de kofiie giet

  en zich de geur verbreidt: ik weet het niet.

  Martinus Nijhoff

  Foto

  STILTE    (Paula Copray)

  Zet de muziek nu eens af,

  maak het even stil;

  misschien hoor je dan

  wat ik jou zo graag vertellen wil.

  In de stilte,

  maar een half uur lang,

  vlucht het oude weg,

  komt het nieuwe op gang.

  Als jij durft zwijgen

  is dat een vruchtbare daad:

  het wordt nu mogelijk

  dat een ander spreken gaat.

  Want, wat ik jou, lieve mens, zeggen ga,

  houd ik stil;

  ik behoed de waarheid

  die je horen kunt, als je dat wil.

  Foto

  ZWERVER   ( Gerrit Achterberg)

  Dien avond kwam ik later dan gewoonlijk

  naar boven. In de huiskamer was licht

  zag ik door de gesloten deur. Een schicht

  van vreugde maakte terstond persoonlijk,

  al wat zich uit mij had ontsticht

  in stad en menigte. Ik stond koninklijk

  in het vernieuwde donker van de nacht,

  binnen mijzelve opgericht.

  ' Ik heb op je gewacht ', zei je aandoenlijk,

  en kuste mij de dood van het gezicht.

  Foto

  DE BOODSCHAP    (Maurice Gilliams)

  Toen zij werd aangeraakt door woorden,

  die waren vingren van de Heilige Geest,

  is door haar lijf een pijn geschoten

  en de engel liet haar moederziel alleen.

  Zij is haar lichaam zacht gaan strelen,

  zij was de kleine tere en hierbinnen

  droeg ze' t diamanten, harde goed

  dat haar beschrijnen en doorsnijden moest.

  ''Ach, laat mij ànders zijn ontroerd,

  toekomend kruis, geween en wonden;

  dat proeve in mij het mondeken àl zoetigheid,

  mijn minnewijn,ach,donker sap van pijn.''

  Zij heeft zich zelve vastgeklemd

  met een kracht van waanzin en verwijt:

  maar wonderbaar waren hare handen,

  bijna zonder lichamelijkheid.

  Foto

  KOM IN MIJ   (Huub Oosterhuis)

  Kom in mij, win, ontwapen mij.

  Zie mij, doe mij aan.

  Weersta mij, wacht mij, delf in mij.

  Ontdooi mijn naam,

  ontraadsel mijn bestaan.

  Kom in mij, maak geluid in mij,

  dood is diep in mij,

  versteend mijn stem - ontsta in mij

  doe pijn, doorgloei mij,

  leef mij, licht in mij.

  Kom uit mij, scheur mij, kind van mij,

  mens in mij, ontwaak.

  Ontvang mij, overschaduw mij.

  En ga met mij

  waar niemand met mij gaat.

  Foto

  ANTWERPEN    ( aan mijn geliefde Sinjorenstad)

  Flitse fraai stad

  met je ranke toren,

  een steenwerk als kant,

  jij weet mij te bekoren.

  Elke week opnieuw

  in je sfeer te baden,

  grandeur van weleer,

  flaneren op je kaden.

  Brabo met fontein,

  het imposant stadhuis,

  trotse gildenhuizen,

  meester Rubens was hier thuis.

  En dan die Groenplaats

  bruisend vol van leven;

  menig toerist kan

  hier écht zijn hart uitleven.

  Stad van mijn dromen,

  blijf me steeds verleiden,

  als een diamant,

  de band tussen ons beiden.

  Tony Hutsebaut

  10.02.2003

  Foto

  DE DAG VAN EDEN   (A. Van Wilderode  pr.)

  Als ik vanavond thuiskom ben je weg.

  Ik zal de tuin inlopen rokend en verdrietig

  om al het liefs dat ik je wilde zeggen.

  Je zwarte stoel staat in het erwtenbed.

  Je zat er vaak tussen twee beurten in

  nog met je handen aan de groene lussen

  een uur vol gras en vogels uit te rusten,

  de druppels zweet al haastig weggewist.

  Een fijne sluier zand ligt op je stoel.

  Ik zal hem in spiraalstjes openblazen

  want je bent weg, ik moet me nooit meer haasten.

  Voor hoeveel jaren is dat nu voorgoed.

  (in memoriam matris)

  Foto

  ZOEKPLAAT     (Gerrit Achterberg)

  Ik loop door uw gelaat van grond en land

  in deze grote zoekplaat van het leven.

  Op een afstand is het mij soms gegeven

  u te ontdekken: met een harde kant

  leunt dan uw voorhoofd aan de heuvelrand;

  staan beide slapen tot een wolk geheven;

  liggen uw lippen tegen de bosdreven

  en steunt uw kin als van een sfinx in 't zand.

  Ik ben te klein om naar u op te zien.

  Gij kunt me niet tussen de korrels vinden.

  Uw ogen staren hoog over mij heen.

  Al volg ik met mijn vinger lijn voor lijn,

  geen enkele die ons nog kan verbinden.

  Gij zijt te wijd. Ik ben te dicht opeen.

  Foto

  BIJ HET MEER...

  Ik spoel mijn netten

  in 't ruime sop

  omdat Gij het zegt:

  mijn buit was op.

  Ik werp mijn netten

  in 't échte diep,

  zoals Gij die vissers

  ooit eens riep.

  Ik peil de bodem

  met mijn lood

  en hijs de zeilen

  van mijn levensboot.

  In 't fluistren van

  een zachte bries,

  't rimplend watervlak;

  Jij wil dat ik kies.

  Dan zal mijn hart

  Uw Vrede vinden

  en Uw Glans mijn

  schijn verblinden.

  Mijn 'Fiat' zal

  dan weergalmen

  als een echo

  tegen ijle lucht...

  Tony Hutsebaut

  13.02.1998

  Foto

  BOOMGAARD   (Bart Moeyaert)

  Kom hier, dat ik je bijt,

  je als een appel eet,

  en - zoals dat gaat -

  van blijdschap

  niet meer weet

  waar ik mijn handen laat.

  Je bent een boomgaard,

  eigenlijk, waarvan ik graag

  de vruchten pluk,

  de bloesems ruik,

  zoals vandaag.

  Kijk maar:

  weer raak ik hier

  mijn handen kwijt,

  nu ik je in mijn armen bijt,

  je als een appel eet,

  en weet hoe liefde smaakt.

  Foto

  DE TIJDEN    (Nik.Devynck o.s.b.)

  De mensen zeggen: de tijden zijn slecht,

  wij leven in een moeilijke tijd!

  Leef goed en de tijd is goed:

  wij zijn de tijden!

  De tijden zijn wat wij ervan maken.

  Foto

  DE SAMARITAANSE EN IK...

  Ik zie Hem zitten,

  daar, aan de put,

  oog in oog

  met de vrouw...

  Ik hoor Hem vragen,

  daar, aan de put,

  woord voor woord

  aan de vrouw...

  Ik hoor Hem zeggen,

  daar, aan de put,

  ''waar is waar "

  't écht verhaal...

  Ik hoor haar  denken,

  daar, aan de put,

  nu of nooit,

  levensvraag...

  Ik zie mij zitten,

  hier, aan de put,

  uur na uur,

  dag na dag...

  Kijk ook Gij mij aan

  zoals weleer,

  door en door,

  ' LEVEND WOORD '!

  DE SAMARITAANSE EN IK...

  Ik zie Hem zitten,

  daar, aan de put,

  oog in oog

  met de vrouw...

  Ik hoor Hem vragen,

  daar, aan de put,

  woord voor woord

  aan de vrouw...

  Ik hoor Hem zeggen,

  daar, aan de put,

  ''waar is waar "

  't écht verhaal...

  Ik hoor haar  denken,

  daar, aan de put,

  nu of nooit,

  levensvraag...

  Ik zie mij zitten,

  hier, aan de put,

  uur na uur,

  dag na dag...

  Kijk ook Gij mij aan

  zoals weleer,

  door en door,

  'LEVEND WOORD'!

  Tony Hutsebaut

  01.04.1993

  Foto

  EEN DAG NAZOMERS...   (Many Schoorl)

  de vlakke zee ademloos

  een wolkeloze lucht

  verleidt de horizon

  september

  een zomerse dag

  op het strand

  een kind

  met opgestroopte pijpen

  huppelt vrolijk

  in het zand

  levendig terras

  straalt blijdschap uit

  door glimlachende mensen

  klinkende glazen

  boeken uit de tas

  enthousiaste monden vertellen

  een zilvermeeuw

  bezet stralend trots

  een grote houten visserspaal

  laatste zonnestralen van dit seizoen

  spreken voor zich

  een eigen taal.

  (Uit:Egoblosjes, Uitg. Gopher B.V.)

  Foto

  JE BENT MIJ ZO NODIG...   (Gabriël Smit)

  Je bent me zo nodig. Ik weet wel dat

  de Heer mijn herder is en dat Hij mij

  niets laat ontbreken, maar wanneer jij

  mij dat niet bent, weet ik niet wat

  mijn leven nog kan zijn. Wanneer Hij jou

  niet geeft, geeft Hij mij niets, want

  wat mij niet gereikt wordt door jouw hand

  is dood voordat ik het ooit krijgen zou.

  Dat kan niet, zeg je, want den stel je mij

  voor Hem, een verantwoordelijkheid dIe

  ik niet dragen kan. Weet je dat zeker?

  Lees de psalm. Wie dorst schenkt Hij

  in overvloed zijn wijn. Maar, liefste, wie

  anders dan jij is mij zijn beker?

  Foto

  UIT HET BOEK JEREMIA 20,7-11a

  Gij hebt mij verleid, JAHWE, en ik heb mij laten verleiden;

  Gij hebt mij overweldigd, en Gij hebt overwonnen;

  ik ben iemand geworden om uit te lachen, heel de dag,

  zij allen bespotten mij. Want zo vaak als ik spreek, schreeuw ik het uit:

  'Geweld en mishandeling!' roep ik

  want het woord van JAHWE is mij geworden

  tot een smaad en een bespotting heel de dag.

  En als ik zei:

  ik zal Hem niet meer gedenken,

  en ik spreek niet meer in zijn naam

  dan was 't in mijn hart als een brandend vuur,

  opgesloten in mijn gebeente,

  en deed ik moeite het binnen te houden,

  dan kon ik dat niet.

  Voorwaar ik heb het gefluister van velen gehoord,

  verschrikking rondom:

  Geef hem aan, laten we hem aangeven!

  Elk mens die mij goedgezind is

  wacht op een een uitglijden van mij:

  misschien zal hij verleid worden

  en zullen we hem overwinnen

  en nemen we op onze manier wraak op hem.

  Maar JAHWE is met mij als krachtige held! 

  Foto

  ALS IK ALLEEN...     (Toon Hermans)

  Als ik alleen maar was,

  een kop op een karkas,

  had mijn bestaan geen zin,

  goddank zit er iets in.

  Ik weet niet hoe het heeft,

  een ziel, een kern, een pit?

  Mijn moeder zei:

  '' Het is God... die ergens in ons zit...''

  Maar ik voel me soms zo leeg

  en onze lieve Heer,

  van wie mij werd verteld,

  vind ik dan nergens meer.

  Maar als ik op een dag,

  dan naar de bloemen kijk,

  dan denk ik telkens weer...

  mijn moeder had gelijk!

  Foto

  CITATEN

  -----------

  We kunnen ons leven alleen vooruit leven en het pas terugblikkend begrijpen. Je leven leven of het begrijpen zijn twee totaal verschillende zaken.

  (Sören Kierkegaard)

  Vooruitgang en succes leiden niet altijd tot geluk. Maar geluk leidt wel altijd tot vooruitgang en succes. (Anuj Somany)

  Wie sterk is maakt net zoveel en net zulke fouten als wie zwak is. Het verschil is dat de sterke ze toegeeft en ervan leert. Zo is hij trouwens sterk geworden.

  De grootste bedreiging voor het huwelijk is niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap. (Friedrich Nietzsche)

   

  Foto

  BEDENKING....

  Vlak bij het deurtje,

  dat wagenwijd openstaat,

  doet een kip verwoede pogingen

  om door het gaas heen

  naar buiten te komen.

  Zo dom kan de mens ook zijn, denk ik.

  (Pol Vanhaverbeke 'Filosofietjes van de zevende zus',2011)

  Foto

  GOD ZAL 'T U LONEN... (Bij de Communie)

  Zo sprak ze

  welgemeend,

  'k was even stil

  bij dit gezegend woord.

  Zo vol en-

  gagement,

  heel intense

  betrokkenheid

  bij dit stil gebeuren.

  Wat ben jij

  mooi in je

  vertrouwen; mag

  ik dit van jou leren?

  Ons Heer was

  daar present

  in dat sacraal

  geworden hostiebrood.

  Dank U, Heer, voor

  Uw aanwe-

  zigheid bij dit

  intieme samenzijn.

  Tony Hutsebaut

  08.06.2008

  (Van harte opgedragen aan Mevr. Scheppers-Stuyck)

   

  Foto

  ' Z I E N '       (Hugo Dierick)

  Je vermoedt het

  in de lach van een kind.

  Je tracht het te ontcijferen

  achter de ogen van een mens.

  Het glinstert

  in het kabbelende water

  van een bergbeek.

  Het zit opgeborgen

  in de massieve bergflank.

  Maar het is even onverklaarbaar

  als de eindeloosheid.

  Even onvatbaar

  als de waarheid

  van een moment

  van liefde of geluk.

  Wees stil!

  De sterren

  fluisteren

  het geheim

  zo zacht

  dat je

  je adem

  moet inhouden

  om het te horen:

  G O D.

  (uit: Patmos 1987)

  Foto

  WEET JE NOG BIJ CAVELL...?

  Wat oliebollen,

  een bakje troost,

  de weelde van

  dat samenzijn.

  Wij genoten in-

  tens van ieder

  woord door vriendschap

  warm omgeven.

  Het ontstaan van een

  bron, héél diep daar

  in ons wezen,

  stil aanwezig.

  't Is zo goed zich te

  laven, zich te

  verkwikken, als

  nieuw geboren.

  Dierbare vriend, tocht-

  genoot, samen

  onder weg naar

  de voltooiing.

  Tony Hutsebaut

  07.06.2007

  (Opgedragen aan Pierre De Paepe in warme genegenheid)

  Foto

  GIJ BADT.....   (Guido Gezelle)

  Gij badt op enen berg alleen

  en... Jesu, ik en vind er geen

  waar 'k hoog genoeg kan klimmen

  om U alleen te vinden;

  de wereld wil mij achterna,

  alwaar ik ga of sta

  of ooit mijn ogen sla,

  en arm als ik is er geen,

  geen een,

  die nood hebben en niet klagen kan;

  die honger, en niet vragen kan

  hoe zeer het doet!

  O, leer mij, arme dwaas

  hoe ik bidden moet!

  Foto

  ZO VRIENDELIJK EN VEILIG ALS HET LICHT

  (tekst: Huub Oosterhuis-muziek: Bernard Huijbers)

  Zo vriendelijk en veilig als het licht,

  zo als een mantel om mij heengeslagen,

  zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

  ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

  dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

  Wil mij behoeden en op handen dragen.

  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

  waakt over mij en over al mijn gangen.

  Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

  om, als ik val, mij telkens op te vangen.

  Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

  Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

  dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

  Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

  wil alle liefde aan uw mens besteden.

  Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -

  Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

  Foto

  MET U ZIJN ER GEEN VERTEN MEER...  (Felix Timmermans)

  Met U zijn er geen verten meer

  en alles is nabij.

  Des levens aanvang glinstert weer,

  geen gisteren en geen morgen meer,

  geen tijd meer en geen uren,

  geen grenzen en geen muren;

  en alle angst voorbij,

  verlost van schaduw en van schijn,

  wordt pijn en smart tot vreugd verheven!

  Hoe kan het zo eenvoudig zijn!

  Hoe kan het leven hemel zijn,

  met U,o kern van alle leven!

  Foto

  FORT EMMANUEL    (Anton van Duinkerken)

  Op fort Emmanuel

  staan wilde rozen.

  Die kennen al te wel

  het spel van minnekozen

  op fort Emmanuel.

  Waar zal de liefste pozen,

  als ik gesneuveld ben

  op fort Emmanuel?

  Er bloeien wilde rozen

  bij zerken, die ik ken

  op fort Emmanuel.

  (in gevangeniskamp van Sint-Michielsgestel 1942)

   

  Foto

  BEZINNINGSTEKST

  Zomaar een dak boven wat hoofden,

  deur die naar stilte openstaat.

  Muren van huid, ramen als ogen

  speurend naar hoop en dageraad.

  Huis dat een levend lichaam wordt

  als wij er binnengaan

  om recht voor God te staan.

  Woorden van ver, vallende sterren,

  vonken verleden hier gezaaid.

  Namen voor Hem, dromen, signalen

  diep uit de wereld aangewaaid.

  Monden van aarde horen en zien

  onthouden, spreken voort

  God's vrij en lichtend woord.

  Tafel van Eén, brood om te weten

  dat wij elkaar gegeven zijn.

  Wonder van God, mensen in vrede,

  oud en vergeten, nieuw geheim.

  BREKEN EN DELEN, ZIJN WAT NIET KAN,

  DOEN WAT ONDENKBAAR IS,

  DOOD EN VERRIJZENIS.

  Foto

  ONTMOETING...

  Daar zat ik dan,

  oog in oog

  en jij met de rug

  tegen de muur...

  Wat heb jij toch

  gevochten

  met de moed der wan-

  hoop en veel meer.

  Ik voelde me

  klein en zag

  je onverbeten

  als de grootste.

  Je wees naar het

  lichtje bij

  het Mariabeeld

  van Loreto.

  Zij heeft je mee

  begeleid

  samen met je vrouw,

  steeds aanwezig.

  Vaarwel, Paul, nu

  is je strijd

  finaal gestreden;

  rust nu maar...

  Tony Hutsebaut

  02.03.2009

  (in genegenheid opgedragen aan Paul en Helena Godon)

  Foto

  CAMILLE

  Blij dat ik je 

  heb ontmoet,

  jij, werker

  van het laatste uur.

  Wat moeizaam neer-

  gebogen,

  maar wakker

  in hetgeen je deed.

  De stoellift voer-

  de je dààr

  waar je geest

  écht tot leven kwam.

  Weet dat ons hart

  bij je leeft,

  steeds opnieuw;

  dat van Raf het meest.

  Maar ver ben je

  niet, hoor, van

  de overzijde

  blik je ons aan.

  (in genegenheid opgedragen aan het echtpaar Pira-Wouters in dankbare herinnering)

  Tony Hutsebaut

  01.04.2007

  Foto

  TERWIJL MEN TAFELT...    (Gerrit Kouwenaar)

  Terwijl men tafelt worden de doden steeds doder

  zoals deze bladzij zich voedt met zijn woorden

  de één erft het mes, de ander de lepel

  de één eet zijn vlees, de ander zijn goden

  levens geleden was er een morgen

  men hoorde de vogels, men was niet geboren

  de één zal niet baten, er is niet te ontkomen

  aan een avond als deze, de volledig bestaande

  de tafel de witte met lokaas beladen

  en dat men onsterfelijk is en zal doodgaan -

  Foto

  DE PROEF VAN DE PUDDING    (Cees Buddingh')

  in den beginne was de pudding

  en de pudding was bij Buddingh'

  en de pudding ging in tot Buddingh'

  en de pudding werd Buddingh'

  maar geen nood: nog een paar jaar

  en Buddingh' wordt weer pudding

  Foto

  ZIEKENDAG     (Roger Pylyser)

  Ik ben plots blij vandaag.

  Waarom? Dat is de vraag.

  Is 't om verdriet te verwerken

  in een betere tijd

  met uren vol respijt

  en veel wolkeloze dagen,

  die om voldoening vragen?

  Als jij bloeit als de mei

  dan voel ik me weer blij.

  Foto

  CHRISTELIJK GEBED MET DE SCHEPPING (Paus Franciscus)

  Wij loven U , Vader, met al uw schepselen,

  die uit uw machtige hand zijn voortgekomen.

  Zij zijn van u en vol van uw aanwezigheid en uw 

  tederheid.

  U zij lof!

  Zoon van God, Jezus,

  door U is alles geschapen.

  Gij hebt een menselijke gestalte aangenomen in de

  moederschoot van Maria,

  Gij zijt deel geworden van deze aarde,

  en hebt naar deze aarde gekeken met menselijke ogen.

  Vandaag zijt Gij levend in ieder schepsel

  met uw heerlijkheid als Opgestane,

  U zij lof!

  Heilige Geest, die met uw licht

  deze wereld richt op de liefde van de Vader,

  en de weeklacht van de schepping begeleidt,

  ook Gij leeft in onze harten

  om ons aan te zetten tot het goede.

  U zij lof!

  Heer God, Eén en Drievuldig,

  kostbare gemeenschap van oneindige liefde,

  leer ons U te aanschouwen

  in de schoonheid van het heelal,

  waar alles spreekt van U.

  Wek onze lofprijzing en dankbaarheid

  om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.

  Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen

  met al het bestaande.

  God van liefde, toon ons onze plaats

  in deze wereld

  als instrumenten van uw liefde

  voor alle wezens van deze aarde,

  want geen enkel van hen wordt door U vergeten.

  Verlicht hen die macht en geld bezitten,

  opdat zij worden behoed

  voor de zonde van de onverschilligheid,

  het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,

  en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.

  De armen en de aarde schreeuwen:

  Heer, doordring ons met uw macht en uw licht,

  om ieder leven te beschermen,

  om een betere toekomst te bereiden,

  opdat uw Rijk kome,

  het Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.

  U ZIJ LOF !    AMEN.

  (Gegeven te Rome bij Sint Pieter op 24 mei op het hoogfeest van Pinksteren, het derde jaar van mijn pontificaat)

  Foto

  DOORBREEK EENZAAMHEID

  (Dag van de chronisch zieke mensen 11 oktober 2015)

  Wanneer de dagen koud en kaal zijn en je maaltijden stilletjes zijn door gemis aan contact, open dan gauw weer je deuren voor nieuwe ontmoetingen.

  Geef verbondenheid en vriendschap hun kans.

  Mensen rondom je beseffen het niet altijd en de samenleving gaat er te vaak en te snel aan voorbij, er zijn dagen dat eenzaamheid loert voor jou en mij.

  Laat je horen en laat je zien. Kom, doe mee, jij mag erbij zijn.

  Zoek zelf naar verbondenheid: wees welkom op een vakantie, op een ontmoeting of voor een gesprek,geniet intens van elk bezoek.

  Jouw ervaring en levensverhalen, kunnen ons allen inspiratie schenken.

  Jouw strijd geeft ons kracht en kan de samenleving doen groeien.

  Waar eenzaamheid doorbroken wordt, groeien nieuwe, warme ontmoetingen.

  Daar bloeit samenhorigheid open tot nieuw initiatief.

  (Ziekenzorg CM)

  Foto

  DAT UUR... (opgedragen aan mevr. Yvonne Huyghebaert)

  Daar zaten wij,

  oog in oog,

  op zoek

  naar het juiste woord.

  We zeiden wat 

  gezegd moest

  worden en

  dat zonder meer.

  We deelden de-

  zelfde zorg

  en zochten

  dezelfde troost.

  Diep in ons hart

  leefde de

  hoop, gesteund

  door ons geloof.

  Want dààr zat je

  kracht en je

  moed om fi-

  naal door te gaan.

  Weet, dat ik stil,

  trots,op je

  ben, want Zijn 

  oase wordt jouw rust.

  Tony Hutsebaut

  27.07.2006

  Foto

  STEENDORP   (Anton Van Wilderode)

  De kabouters zijn weg, de kobolden

  die uit een konijnepijp rolden

  en de tortels sloopten de resten

  van hun verregende nesten.

  De fazanten zijn weg, de meneren

  in hun fraaizittende kleren,

  de braambessenstruiken, de laren

  vol fraaigefriseerde varen.

  De kastanjes zijn weg, de gewelven

  van lover dat praat bij zichzelve;

  hun vallende takken breken

  de zwarte spiegels der beken.

  Foto

  LEEF LANG EN SCHOON

  Kamillethee is niet alleen een lekkere, rustgevende drank, de blaadjes zijn ook rijk aan antioxidanten. Wetenschappers hebben bovendien ontdekt dat kamillethee niet alleen suikerziekte helpt voorkomen, maar er ook voor zorgt dat diabetes veel minder snel tot complicaties aan hart, nieren en ogen leidt.De antioxidanten in deze kruidenthee verstoren immers de werking van twee enzymen die mee verantwoordelijk zijn voor de schade aan die organen.

  Foto

  VOL VAN GENADE   (Manu Verhulst pr.)

  Het was een wonder compliment.

  Hij zegde niet: "Gij hebt een knap verstand."

  of "Gij zijt heel en al gevoel."

  Hij zegde alleen maar"Gij zijt vol van genade."

  "Genade" is een woord dat niet meer thuishoort

  in ons menselijk jargon.

  Genade is...gelijk de warmte van de zon.

  Zij komt van heel ver en is toch zo dichtbij.

  Een mens kan er in baden,

  zich in wentelen en keren,

  kan er zich aan overgeven met de ogen dicht,

  weerloos, bloot als een kind.

  Zo kan een mens zich koesteren in God,

  zo ver en zo nabij.

  Dan smijt hij alles van zich af,

  wat is bezwaard door 't stof van elke dag.

  Hij doet zijn ogen dicht

  en leeft van binnen uit.

  En heel zijn lichaam wordt een grote,open hand,

  weerloos, vragend als een kind.

  Maria is een vrouw, die 't wonder heeft beleefd.

  Haar lichaam was een open hand naar God,

  een hand die werd gevuld

  zo weelderig vol dat Gods warmte doorheen haar lichaam

  voelbaar werd, voor elk van ons.

  "VOL VAN GENADE"...

  Zolang wij vol zijn van onszelf zullen wij dit woord wel nooit verstaan.

  Maar eenmaal uit onszelf bevrijd

  en, weerloos als een kind, worden wij open hand als zij,

  door God gevuld met teer geluk om zijn aanwezigheid.

  Foto

  T I J D       (Kris Gelaude)

  Tijd heelt

  geen wonden,

  tijd leert

  je leven

  met verdriet

  en wachten

  zeer geduldig

  tot je weer

  schoonheid ziet

  en tot

  de tederste

  herinneringen

  zo diep vertakt zijn

  in je ziel

  dat ze

  die zere plekken

  kunnen overgroeien.

  (uit: Voor wie woorden zoekt, Altiora,Averbode,2011,p.156)

  Foto

  EEUWIG....    (Jozef Vandromme)

  De wind leest jouw naam

  in gouden nevels,

  voert mijn gedachten

  over alle grenzen heen:

  dankbaar in herinnering bewaren

  al het goede uit jouw leven,

  geloven in een nieuw bestaan,

  thuiskomen bij de Vader.

  Foto

  HERFSTMIJMERING...

  Blad na blad

  valt eenzaam neer

  op het natte pad

  in de stille dreef.

  Een kille

  mist omhult het

  struikgewas, omsluit

  mij, heel en gans.

  Aan 't einde

  priemt wat zonlicht

  door het bladerdak

  als zeldzaam kleinood.

  De bladren

  dempen mijn voet-

  stap geruisloos;

  dief in de nacht.

  Weerom in

  het gouden licht,

  voel ik U nabij,

  Gij, Eeuwge Kracht.

  Tony Hutsebaut

  04.11.2015

  Foto

  GELOOFSBELIJDENIS

  Ik geloof in een kerk

  die haar deuren wijd open zet,

  waar ieder welkom is

  en niemand buitengesloten wordt;

  die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,

  tussen goed en slecht,

  waar ieder heilig en zondig is,

  die geen rangen en standen kent,

  maar waar allen van hoog tot laag

  zusters en broeders van elkaar zijn;

  die haar eigen grenzen overschrijdt,

  en eenTafel bereidt voor allen

  die zich tot Jezus Christus bekennen;

  die het woord van God in dialoog belijdt

  en waar communio hand in hand gaat

  met communicatie;

  die niet heerst maar dient,

  waar recht gedaan wordt aan allen;

  die niet denkt aan eigen roem,

  maar de kleinen eert

  en hen optilt uit hun vernedering;

  die op uittocht is uit het land van slavernij

  en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen;

  die haar crisis te boven komt

  en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft.

  (Abt A.Baeten, o.praem.Heeswijk, mei 1987)

   

  Foto

  MET EEN HANDVOL....  (Carlos Desoete pr.)

  Met een handvol kleine, zwakke, machteloze mensen

  is het ooit begonnen.

  Vanuit hun onmacht,

  hun angst en ontgoocheling

  hebben zij de handen in elkaar geslagen,

  en zijn ze op weg gegaan.

  Waarheen ?

  Ze wisten het zelf niet.

  Ze zouden wel zien...

  Ze deelden wat ze hadden,

  brood en wijn,

  huis en goed.

  Uit het samen bidden putten zij hun kracht

  om te blijven doorgaan

  en hielden ze de droom wakker

  die Jezus in hen gewekt had.

  Vanuit deze verbondenheid

  zetten ze kleine dagdagelijkse stappen

  die haalbaar waren.

  En dat was heel wat.

  Zo groeide indertijd nieuw leven

  in een stervende wereld.

  WAAROM ZOU DAT NU NIET KUNNEN ?

  Foto

  ONZE SENIOREN  (J.Dequeker-Prof.em.Reumatologie KU Leuven)

  Ze zeggen dat je de oude dag

  als de 'gouden' leeftijd beschouwen mag.

  Maar af en toe twijfel ik daar

  toch wel aan, als ik 's avonds

  weer moe naar bed ben gegaan,

  met mijn oren in de la

  en mijn tanden in een glas

  en mijn ogen op de tafel,

  toe ik uitgelezen was.

  En voordat ik inslaap, denk ik dan:

  'Zit er nog iets los

  dat ik weg leggen kan ?',

  terwijl het met mij zo slecht nog niet zit,

  want ik ben voor mijn leeftijd

  nog tamelijk fit. (....)

  Foto

  ONZE SENIOREN  (Prof. Em.Reumatologie J. Dequeker/ KU-Leuven)

  Elke morgen stof ik mijn hersens

  wat af en ben blij met de dag

  die God me weer gaf.

  Dan haal ik de krant en lees na mijn bad

  de overlijdensberichten

  in het ochtendblad.

  Als mijn naam er niet bij staat,

  weet ik dat ik nog leef.

  Het was dus de bedoeling

  dat ik nog wat bleef.

  Ik geloof dat er toch wel iets heilzaams

  in zit, want ik ben voor mijn leeftijd

  nog redelijk fit.

  Wat is van dit alles tot slot de moraal

  die te leren valt

  uit dit goedmoedig verhaal ?

  Voor elk die het ouder zijn

  glimlachend draagt,

  als een ander je weer eens

  ' hoe maak je het ? ' vraagt, is het beter

  te zeggen dat het best met je gaat

  dan die lui te vertellen

  hoe het écht met je staat !

  Foto

  CITATEN

  ------------

  Wil je een uur lang gelukkig zijn? Doe een dutje.

  Wil je een dag lang gelukkig zijn? Ga vissen.

  Wil je een jaar lang gelukkig zijn? Erf een fortuin.

  Wil je een leven lang gelukkig zijn? Help iemand anders.

  (Zr. Joan Chittister)

  Elke dag heeft een magisch moment dat ons helpt om te veranderen en ons eropuit stuurt om onze dromen te verwezenlijken. (Paulo Coelho)

  Ik bezit wat ik gaf, ik verloor wat ik bezat en niet heb gegeven.

  (Grafschrift van Christophet Chapman in Westminster Abbey)

  De jeugd ziet het leven als een eindeloze toekomst, de ouderdom ziet het als een zeer kort verleden. (A. Schopenhauer)

   

   

  Foto

  OVERWEGING

  ---------------------

  Kent gij een mens

  die 't heeft naar wens ?

  Niemand kan 't voegen

  naar elks genoegen.

  Hoe dat he 't hebt,

  hoe dat ge't vat,

  ontbreken zal er altijd wat.

  Wilt gij dan wijs zijn, lieve vriend,

  klaag noch van regen,

  noch van wind.

  Foto

  EVEN FILOSOFEREN....

  - De vraag das levens is: " Gaan we door of slaan we af ? '' Maar voor de meesten is het: '' Slaan we door of gaan we af ? ''

  - Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.

  - In al onze ijver om sportief te blijven, parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal.

  Foto

  TREIN VAN DE VRIENDSCHAP  ( Annie Vanthournout )

  Ooit als eens je trein gemist ?

  of je van perron vergist ?

  Dan sta je daar... alleen !

  Moederziel alleen.

  Zoveel treinen in 't station

  en niet één die jouw richting uitrijdt !

  De richting eigenwaarde.

  Dat ene plekje op aarde,

  waar je mag zijn zoals je bent.

  Waar men je kleine kantjes kent.

  Ja, je kan natuurlijk ook kiezen

  voor een andere richting.

  Neem je nu de trein van de ontmoeting ?

  Of haast je je liever naar die

  van de passie en de goesting ?

  't Maakt eigenlijk allemaal niks uit,

  als je maar weet welke trein je opstapt,

  voor de conducteur het startsein fluit.

  Of wat had je gedacht van de TGV ?

  Hoe zeg je? De hogesnelheidstrein?

  Nee, nee ik weet het 't is wel knap,

  maar ik bedoel eigenlijk

  de trein van de grote vriendschap.

  Hij raast in volle vaart

  en scheurt de eenzaamheid

  en de armoede van de kaart !

   

  Foto

  OVERWEGING

  -----------------

  KENT GIJ EEN MENS

  DIE 'T HEEFT NAAR WENS ?

  NIEMAND KAN 'T VOEGEN

  NAAR ELKS GENOEGEN.

  HOE DAT GE 'T HEBT,

  HOE DAT GE 'T VAT,

  WILT GIJ DAN WIJS ZIJN, LIEVE VRIND,

  KLAAG NOCH VAN REGEN,

  NOCH VAN WIND...

  Foto

  CITAAT

  ----------

  Ik geloof werkelijk dat er voor een denkend wezen geen beslissender ogenblik is dan dat waarop hem de schellen van de ogen vallen en hij ontdekt dat hij geen element is dat verloren loopt in de kosmische eenzaamheid, maar dat een universele levenswil in hem samenkomt en in hem mens wordt. De mens dus niet als onbeweeglijk middelpunt van de wereld, zoals men lange tijd gemeend heeft; maar als as en spits van de evolutie, wat wél zo indrukwekkend is.

  (Pierre Teilhard de Chardin,Het verschijnsel mens,p.22 Nederl Vertaling Aulaboeken,Het Spectrum Utrecht/Antwerpen 1958)

   

  Foto

  GOUDKORREL

  ----------------

  - Zo sterk zijn dat niets de vrede van je hart kan storen.

  - Vreugde en blijdschap geven aan elke mens die je ontmoet.

  - Je vrienden laten ervaren dat zij tot grote dingen in staat zijn.

  - De zonzijde van het leven zoeken en steeds optimistisch blijven.

  - Alleen aan goede dingen denken, alleen daarvoor werken en altijd het beste hopen.

  - Je evenzeer verheugen over het succes van anderen als over de vorming van jezelf.

  - Je fouten van gisteren vergeten en je volledig richten op de dingen van morgen.

  - Een rustige zelfbeheersing bewaren en glimlachen naar alles en iedereen.

  - Zoveel aan je eigen vooruitgang besteden  dat de kans je ontbreekt om anderen te bekritiseren.

  - Te groot zijn om je zorgen te maken, te edel om wrevelig te worden, te sterk om angstig te zijn en te gelukking om onvrede toe te laten in je hart.

  (Christian D. Larson)

  Foto

  DE KERSTSTAL

  -----------------

  Een mogelijke verklaring van het ontstaan van de kerststal zoals wij die kennen ligt bij Sint-Franciscus van Assisi. Hij vond de omstandigheden waarin Jezus geboren werd zo erg, dat hij er keer op keer weer over vertelde. In 1223 vroeg hij toestemming aan de paus om een kersstal te bouwen in de bossen van Greccio(provincie Rieti). Hij plaatste een os en ezel in de stal en vroeg aan een boer en een boerin om Jozef en Maria uit te beelden. In de voerbak werd een klein kind gelegd. Tijdens de kerstnacht droeg hij de mis op. Het hele dorp was aanwezig en iedereen was erg onder de indruk. Als gevolg daarvabn begonnen de mensen zelf beeldjes in hout te snijden of in klei te boetseren om de kerststal in huis uit te beelden. Zo kreeg de huidige kerststal vorm.

  CITATEN

  ----------

  Het leven is een stroom van natuurlijke veranderingen. Bevecht ze niet. Dat veroorzaakt slechts pijn. Laat de werkelijkheid de werkelijkheid zijn. (Lao Tse)

  In het hart van elke winter schuilt een vermoeden van lente.(Kahlil Gibran)

  Niets is gevaarlijker dan een gemene gedachte in het hoofd van een dwaas.

  (Karl M. Verstraeten)

  De eerste stap naar wijsheid is de wereld onderzoeken. De laatste stap naar wijsheid is de wereld aanvaarden. (G.C. Lichtenberg)

  Een mens moet leven, niet alleen bestaan. (Plutarchus)

  In elke ervaring, positief of negatief, schuilt een verborgen schat.

  (Neal Donald Walsch)

  Foto

  OUDEJAARSAVOND 2015  (Wilfried Vervisch)

  Als 't laatste loodje is gelegd

  en 't laatste woordje is gezegd

  van 't oude jaar,

  dan staat daar het nieuwe ook klaar.

  Wat 't brengen zal, kan ik niet zeggen,

  de kaarten kan ik ook niet leggen

  en trouwens,

  maak je maar geen zorgen.

  Zolang je leeft, komt er een morgen.

  Dus stap maar fit en onverlet

  steeds elke morgen uit je bed.

  Begroet de dag met gulle lach.

  Wees blij dat je weer leven mag.

  En als het al eens tegenslaat,

  weet dan dat 't morgen zonder meer

  wel écht veel beter gaat.

  De zon, weet je, schijnt ieder uur,

  ook als je haar niet ziet,

  ze zit achter de wolkenmuur,

  vergeet dat toch maar niet.

  Foto

  JANUARI 2016     (Guido De Henau)

  ---------------------

  Een kerstboom, sfeervol in mijn woning,

  familie, vrienden, af en aan,

  men schuift met witte wensen aan

  en kinderen lopen jachtig koning.

  Of er nu sneeuw valt of wat pluizig wit,

  en of we schaatsen gaan

  of baantje glijden,

  we zullen zacht ons bedje spreiden,

  beginnen uitgegeeuwd een nieuwe rit.

  AAN ALLEN VAN HARTE EEN GEZOND EN BELOFTEVOL 2016 TOEGEWENST !!!

  Foto

  LIEDEKEN IN MINEUR  (Alice Nahon)

  Weer peins ik aan den gouden tijd

  dat gij mij "zonneke" heette

  en' k voor veel mensen was

  dat kind van zonneschijn.

  God gaf niet iedereen

  de gunst van te vergeten,

  misschien, omdat herinnering

  veel schoner gunst kan zijn.

  Nu klinkt mij ver en vreemd de stem

  van die mij " zonneke " noemen;

  kan er nog zonne zijn

  waar 't voor den avond luidt?

  God gaf niet elke plant

  de pracht van zonnebloemen;

  Hij zaait in 't gers iets liefs

  met name " sterrekruid ".

  Wees dan een ster mijn ziel, en zing

  waar gij geen zon moogt wezen,

  dat stil-kristallen lied,

  de sterren van den Heer.

  Die laat ons hert bijwijl

  in 't boek van weelde lezen,

  maar schreef in droefenis

  Zijn hoogste levensleer.

  Foto

  UIT UW HEMEL ZONDER GRENZEN  (Psalm 230)

  Uit Uw hemel zonder grenzen

  komt Gij tastend aan het licht,

  met een naam en een gezicht,

  even weerloos als wij mensen.

  Als een kind zijt Gij gekomen,

  als een schaduw die verblindt,

  onnaspeurbaar als de wind

  die voorbijgaat in de bomen.

  Als een vuur zijt Gij verschenen,

  als een ster gaat Gij ons voor,

  in de vreemde wijst een spoor,

  in de dood zijt Gij verdwenen.

  Als een bron zijt Gij begraven,

  als een mens in de woestijn.

  Zal er ooit een einde zijn,

  ooit nog vrede hier op aarde ?

  Als een woord zijt Gij gegeven,

  als een nacht van hoop en vrees,

  als een pijn die ons geneest,

  als een nieuw begin van leven.

  Foto

  GEDEELD VISIOEN   (Bart De Bakker)

  Ik geloof dat mensen langzaam

  groeien, zoals al wat leeft.

  Ik geloof dat mensen vroeg of laat

  in zich kunnen voelen dat zij

  'in wording' en op weg mogen zijn,

  zoals ook God in ons 'in wording' is.

  Ik geloof dat de Vader geen statisch

  beeld is, geen sprookje met moraal,

  maar een warme naam voor

  onze-oorsprong-ten diepste.

  Ik geloof dat de Zoon geen

  vertelseltje van toen is,

  maar iemand die je ook vandaag nog

  kan ontmoeten,

  die nu leeft in velen, als een spoor.

  Ik geloof dat de Geest

  de Aanwezigheid is,

  van het goddelijk geheim in ons.

  Dat wij die geest niet kunnen maken,

  maar dat Hij ons kan overkomen,

  dat wij ontvankelijk kunnen zijn

  voor Hem, dat Hij ons kan bezielen

  en verzoenen met elkaar, wereldwijd.

  Ik geloof dat op een dag onze wereld

  een wereld naar Gods droom zal zijn

  en dat God daar jou en mij

  en elk van ons voor nodig heeft.

  (In: Levende Kerk, juni 2006,blz.13-14)

  Foto

  EN JEZUS SCHREEF IN 'T ZAND  (Gerrit Achterberg)

  Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.

  Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten

  niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,

  verzonken in de woorden van Zijn hand.

  De schriftgeleerden, die Hem aan de tand

  hadden gevoeld over een vrouw, van hete

  hartstochten naar een andere man bezeten,

  de schriftgeleerden stonden aan de kant.

  Zondig niet meer, zei Hij, Ik oordeel niet.

  Ga heen en luister, luister naar het lied.

  En Hij stond recht. De woorden lieten los

  van hun figuur en brandden in de blos

  waarmee zij heenging, als een kind zo licht.

  Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

  (uit het boek ' Gensters in het licht ' 80 gedichten uit de Lage Landen, belicht door Paul Vanderghote s.j.)

  Foto

  GOUDKORREL

  -----------------

  Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook als zij hun verhaal vertellen. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest...

  (Tekst gevonden in de oude Sint-Pauluskerk in Baltimore,1692)

  Foto

  DIEPTE DIE ME DRAAGT   (Manu Verhulst pr.)

  God, als ik mezelf verlies

  in de snelle stroming van het leven.

  Als ik mezelf kwijtspeel

  in de draaikolk van mensen en dingen,

  vluchtig als een wervelende greep:

  duizenden flitsen en duizenden dreunen

  zonder ziel.

  Als ik verdwaal in de waanwereld

  van illusie en sensatie

  en mezelf terugvind, verslagen

  en nutteloos als een lege bobijn.

  God, als ik mezelf verlies...

  Dan zijt Gij de grote stilte,

  de adem van de stilte.

  Dan zijt Gij de diepte die me draagt.

  Dan zijt Gij, God, mijn thuishaven,

  vertrouwd en veilig.

  God, als ik mezelf verlies,

  vind Gij me dan op de drempel van Uw huis

  en laat mij bij U binnenkomen.

  Foto

  MOZES      (Carlos Desoete  pr.)

  Mozes,

  de plek waar je staat is heilige grond,

  is van God.

  Je verlangen en je bezorgdheid

  zijn ook het verlangen en de zorg van God.

  God herkent zich in jou,

  jij mag jezelf herkennen in Hem;

  Hij heeft ook het lijden van je volk gezien,

  Hij heeft het ook gehoord.

  Net als jij.

  Maar vanaf nu zal je mogen zien met zijn ogen,

  of leren horen zoals Hij het hoort.

  Of liever:

  God zal nu zien doorheen jouw ogen,

  Hij zal nu horen doorheen jouw luisteren,

  Hij zal spreken doorheen jouw mond.

  Hij zal afdalen om te bevrijden

  doorheen de weg die jij zult gaan

  naar je mensen.

  (Uit: In zijn Naam,p.75)

  Foto

  FEBRUARI   (Guido De Henau)

  Met Lichtmis door de koude rillen,

  met pannenkoek de honger stillen,

  want geen vrouwtje is zo arm

  of ze maakt haar pannetje warm.

  Als dwergmaand,

  carnavalesk en zonder zorgen,

  valentijn ik tot de vroege morgen

  en als ik al eens een dagje meer ontwikkel,

  schrikt met schik het jaar tot schrikkel.

  Foto

  HEMELVAART   (Michel T'Joen)

  U bent niet ver.

  De scheiding dood en leven

  hebt U opgeheven.

  Eén Vader blijkt er nu,

  één Geest die leven geeft

  en U die hun hart incarneert,

  die vlees en bloed

  aan de enige Liefde geeft

  waarin wij allen

  - eindeloos op zoek -

  geborgen als herboren worden.

  Foto

  ONTMOETEN....  (Jef Demolder-Broederlijk Delen)

  HET ONT-' IN ONTMOETEN IS GEEN ONTKENNING.

  ONTMOETEN IS NIET HET EINDE VAN HET MOETEN.

  INTEGENDEEL, ONTMOETEN IS HET BEGIN VAN HET MOETEN

  ZOALS ONTVLAMMEN HET BEGIN IS VAN HET VLAMMEN.

  ONTMOETEN IS BEGINNEN TE MOETEN:

  DE BLIK VAN DE ANDER VERPLICHT MIJ TOT ERKENNING

  VAN HEEL ZIJN OF HAAR MENSZIJN.

  ONTMOETING PLAATST ONS VOOR DE RADICALE KEUZE TUSSEN

  GOED EN KWAAD. DE GRENZEN VAN MIJN EIGEN KLEINE WERELD WORDEN 

  DOORBROKEN ALS DE ANDER MIJ BINNENLEIDT IN ZIJN OF HAAR WERELD.

  Foto

  EEN DAG ZONDER JOU...   (Christiane Van Meerbeeck)

  Een dag zonder jou

  is ontbijt naast een lege stoel,

  werken, nadenken en missen,

  steeds meer, steeds erger.

  Een dag zonder jou

  is de pijn die je langzaam opvreet,

  de vragen zonder antwoord,

  thuiskomen, stil,

  geen verhaal meer... alleen gemis.

  Een avond zonder jou

  is weemoed en heimwee

  naar hoe het eens was.

  Een lege kamer, alles stil,

  niets leeft, niets beweegt.

  Je knuffels staren voor zich uit,

  alleen de klok flikkert

  zoals jouw ogen toen.

  Weer een nacht dromen van jou.

  Weer een nacht dichter bij jou.

  Een hoopgevende gedachte,

  mijn reis naar jou,

  om samen met de Goede herder,

  verenigd te zijn.

  Foto

  CITATEN

  ----------

  Tranen hebben iets heiligs. Ze zijn geen teken van zwakte, maar van kracht. Ze zijn boodschappers van groot verdriet en van onuitsprekelijke liefde.

  (Wahington Irving)

  Te veel mensen overschatten wat ze niet zijn en onderschatten wat ze wel zijn. (Malcolm Forbes)

  De kern van alle dingen zit in herinneringen. Mocht je behoedzaam verder gaan de levensweg van je bestaan. (Roger Pyllyser)

  Een lepel daad is beter dan een emmer raad.

  Men kan niet zaaien met gesloten handen. (A.P. Esquivèl)

  Sinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in alles.

  (Chesterton)

  Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.(Gandhi)

  Veel mensen hebben schrik zonde te bedrijven door iets te doen. Maar men komt gemakkelijker tot zonde door niets te doen. (Mgr. Proano)

  De stress waarmee sommige mensen hun geluk nastreven, moet wel tot hun ongeluk leiden. (Kard. G. Danneels)

  Sommige christenen doen je denken aan een hobbelpaard: beweging genoeg maar geen vooruitgang. (Graham Green)

  Foto

  LUISTERKUNST    (Roc Andreas)

  Gewoon luisteren

  is een

  kunst

  aandachtig luisteren

  is een

  hele kunst

  ontvankelijk luisteren

  is een

  échte kunst

  liefdevol luisteren

  is een

  schone kunst

  luisteren

  met respect

  voor en naar

  de ander

  jezelf

  is een

  levenskunst

  Foto

  UW KINDEREN ZIJN UW KINDEREN NIET  (Kahlil Gibran)

  En een vrouw die een kindje aan haar boezem drukte, zei: "Spreek tot ons over kinderen". En de profeet sprak: "Uw kinderen zijn uw kinderen niet". Zij zijn de zonen en docherts van 's levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door u, maar ze zijn niet vanu, en hoewel ze bij u zijn, behoren ze u niet toe. Ge moogt hun geven van uw liefde, maar niet van uw gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Gij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat gij niet bezoeken kunt, zelfs niet in uw dromen. Gij moogt proberen hun gelijk te worden, maar tracht niet hen aan uzelf gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De boogschutter ziet het doel op de weg naar het oneindige en Hij buigt u met zijn kracht,opdat zijn pijlen snel en ver zouden vliegen. LAAT HET GEBOGEN WORDEN DOOR DE HAND VAN DE BOOGSCHUTTER, EEN VREUGDE VOOR U ZIJN: WANT ZOALS HIJ DE VLIEGENDE PIJL LIEFHEEFT, ZO MINT HIJ OOK DE BOOG DIE STANDVASTIG IS.

  (Uit:De Profeet)

  Foto

  GOUDKORREL

  -------------------

  Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jezelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtiheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

  (Tekst gevonden in de oude Sint-Pauluskerk, Baltimore,1692)

  Foto

  KLEINE ZALIGHEDEN   (M.Coune o.s.b.)

  Zalig zijt ge als ge een berg

  van een molshoop kunt onderscheiden:

  ge zult u heel wat kopzorgen besparen.

  Zalig zijt ge als ge u openstelt

  voor de vragen van anderen,

  zonder u daarbij onmisbaar te achten:

  ge zult gist van geloof zijn.

  Zalig zijt ge als ge kunt zwijgen,

  maar dan ook luisteren:

  ge zult er heel wat bij leren.

  Zalig zijt ge als ge met ernst

  de kleine dingen kunt belijken

  en met vrede de ernstige zaken:

  ge zult het ver brengen in het leven.

  Zalig zijt ge als ge een glimlach

  kunt bewonderen, een grimas vergeten:

  ge zult een zonovergoten weg gaan.

  Zalig zijt ge als ge kunt berusten

  wanneer men u het woord afsnijdt

  en zwijgen als men op uw tenen trapt:

  ge zult het Evangelie kansen geven.

  Zalig zijt ge als ge de Heer herkent

  in iedere man of vrouw, rijke of arme:

  ge zult de ware wijsheid proeven.

  Zalig zijt ge als ge de ander

  vooropstelt en uzelf gering acht,

  zonder dat het u iets kan deren:

  ge zult door God verheven worden.

  Foto

  DE  VASTENTIJD   (Valeer Deschacht  pr.)

  Geven met een warm hart is

  gelukkiger zijn

  wanneer we ons bezit

  met anderen delen,

  dan als we erin slagen

  ons steeds maar te verrijken.

  Geven met een war hart is

  ons indenken

  in wat velen, dag na dag,

  érg ontberen

  en ons hart nooit sluiten

  voor de mens die nood heeft.

  ASWOENSDAG 

  Het orgel speelt

  snerpend in mineur,

  mijn hart in tremolo,

  Gij houdt open deur.

  Gij zegent deze as

  met Uw Erbarmen,

  Uw Vriendlijk Licht

  komt mij omarmen.

  Dat kruisje op mijn hoofd

  tekent mij van binnen,

  als olie op graniet,

  balsem voor mijn zinnen.

  Omsluit mij nu, o Heer,

  breek mijn trotse wil,

  mijn beter weten,

  ontvlam mij, nu ik ril.

  Laat Uw Pasen ook

  mijn doortocht worden;

  tooi mij met Johannes Pij,

  laat mij Uw sandaal omgorden.

  Tony Hutsebaut

  26.02.1998

  Foto

  SCHRIKKELDAG (29.02.2016)

  Dit jaar is het weer zover en werken we met z'n allen een dagje langer dan in niet-schrikkeljaren. Schrikkeldagen zijn een noodzakelijk kwaad, want de aarde draait nu eenmaal niet in precies 365 of 366 dagen om de zon, maar in 365,2421904 dagen. Als we de schrikkeldag zouden afschaffen, zou elk jaar 6 uur opschuiven en zouden we binnen 600 jaar Kerstmis vieren bij zwoele zomerse temperaturen, terwijl juni en julie pal in hartje winter zouden vallen. Met 1 schrikkeldag om de 4 jaar duren de jaren ongeveer 365,25 dagen, maar exact is dat nog niet. Daarom voerde paus Gregorius XIII in 1582 een verfijning in die nog steeds geldt: de eeuwjaren die niet deelbaar zijn door 400, zijn géén schrikkeljaren. Zo waren 1700, 1800 en 1900 geen schrikkeljaren en dat zal ook het geval zijn voor 2100, 2200 en 2300. 2000 daarentegen was wél een schrikkeljaar en 2400 zal dat ook zijn.

  Foto

  IN DE HANDEN VAN DE ZEE   (Paul Snoek)

  In de handen van de zee

  heb ik vergeten

  alles wat ik van de wereld

  niet vergeten kon:

  de moordkleur van een oorlog,

  het werktuig van de haat.

  De zwarte zee geen zwarte wonde

  maar stil als alle water

  een volmaakt gebaar,

  dat de wereld versiert.

  En in de armen van de avond

  zong de wind een theeplukkerslied,

  dat de dag smeekt om vreugde,

  de aarde, het heilige dier,

  om een zwijgend geslacht

  en de mens, het krachtig kind,

  om zaad van vrede.

  (Uit: Ik rook een vredespijp,1957)

  Foto

  EEN BELIJDENIS VAN DOROTHEE SOLLE

  Ik geloof in de gekruisigde, die leeft,

  in de mislukte, die niet mislukt is,

  in de weerloze, die door God niet in de steek wordt gelaten,

  in de liefhebbende, wiens zaak God tot de zijne heeft gemaakt.

  God heeft de weerloze niet bewapend,

  Hij heeft hem niet te gronde doen gaan,

  maar Hij heeft hem juist als die weerloze bevestigd,

  aangenomen en liefgehad - dus opgewekt.

  In Hem geloven is niets anders

  dan ingaan op Hem, dan Zijn weg gaan.

  Foto

  G E B E D

  Eeuwige God,

  wees licht,

  zodat we zien waar het op aankomt.

  Wees vuur,

  zodat we niet uitdoven.

  Wees kracht,

  zodat we sterk staan.

  Tedere God,

  beweeg in ons,

  zodat we leven voelen.

  Wees zachte streling,

  zodat we niet verstenen.

  Wees onze bron,

  zodat we niet verdorren.

  Trouwe God,

  wees grond onder onze voeten,

  zodat we ons verbonden blijven voelen

  met de aarde.

  Wees ruimte in ons hart,

  zodat we ruimte maken voor anderen.

  Bewaar uw visioen in ons,

  zodat we blijven geloven in morgen.

  (Bron onbekend)

  Foto

  HEILIGE GEEST, WEES EEN VUUR

  Heilige Geest, wees een vuur in de donkere stad van mensen,

  een laaiende toorts onderweg,

  dat wij de duistere machten van twijfel doorkomen en niet verloren gaan.

  Wees een fontein en besproei de arme tuin van onze hoop

  met genade en met vreugde,

  dat wij niet vruchteloos van bloemen dromen als de zomer komt.

  Waai ons tegen, bemoedigend en warm, op onze trektocht naar geluk,

  naar dat vreemde land ver voor ons uit met de kleur van onbereikbaarheid,

  want eeuwen heimwee van de mensen brachten het niet naderbij.

  Heilige Geest, maak onze gedachten helder en vriendelijk als morgenlicht,

  en leer ons teergevoeligheid als wij van mensen weten

  wat hen gekruisigd heeft.

  Bewaar ons voor de treurigheid alleen maar voor onszelf te leven

  en niet ons brood, ons dak en onze overvloed aan armen weg te geven.

  Laat de avond niet vallen voor wij uw mensen

  met grote hevigheid des harten hebben liefgehad.

  Heilige stormwind, ruk ons los,

  als wij behoudsgezind uw nieuw seizoen vertragen

  en niet gehoorzaam in beweging blijven, om met U wonderen te doen.

  Kom als een weerlicht die verrast

  en splijt de harde rotsen van onwilligheid, die in de mensen wortel schoten.

  Wees zachte bries van troost voor wie geleden heeft,

  een huisportaal en open haard voor wie van thuiskomst droomt,

  want het alleen zijn maakt mensen moe.

  Smeed met uw aangeblazen vuur de mensen vast aaneen

  en laat wie voor elkaar geboren zijn niet uit elkander gaan.

  Geest van God, laat niet één mens alleen en zonder vrienden zijn,

  maar geef aan ieder mens een ander, een man, een vrouw, een kind om voor te leven.

  Leer ons de taal van PINKSTEREN spreken,

  dat ook de vreemden ons verstaan

  als wij gewijd door heilig vuur, weldoende op de aarde zijn

  en aan de wereld tekenen geven van Gods oneindigheid.

  Foto

  GOUDKORREL

  ----------------

  Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.

  (Tekst gevonden in de oude Sint-Pauluskerk, Baltimore,1692)

  Foto

  ZALIG PASEN    (Karel Staes)

  Ik leg mijn leven in Uw hand

  ook al ken ik je niet eens bij naam,

  laat staan

  dat ik de diepten peil

  van ons goddelijk bestaan.

  Onbegrensde Welbeminde,

  waai de woorden weg,

  die al te oud geworden beelden,

  waai mijn weg weer vrij,

  breek nu door de vliezen van mijn angst,

  draag, bewaar, bemoedig mij

  tot ik eindelijk tot bedaren kom

  in de bedding van die niet te noemen Schoot

  gebaard,

  ontwakend uit de dood.

  Foto

  G E B E D

  Tot U bidden wij, Heer, voor ons die Kerk zijn.

  Help ons van uw Kerk te houden,

  zoals zij is, in heel haar diversiteit,

  in haar grootheid en in haar zwakheid:

  het is onze familie,

  wij zijn ervan de leden.

  Help ons om verdeeldheid te voorkomen,

  en om vooroordelen

  en bittere beschouwingen te vermijden.

  Help ons de eenheid van uw Kerk te versterken

  in de duizend gezichten van uw volk.

  Help ons om het immense netwerk te ontdekken

  van verborgen heiligheid,

  gevormd door de levende stenen van uw Kerk.

  Leer ons haar niet te bouwen

  als een voorgeprommageerd project

  door haar te laten groeien onder

  de zon van uw voorzienigheid.

  Maak dat wij luisteren naar alle mensen

  zodat we in onderliggende diensbaarheid

  meedelen in hun wanhoop en in hun hoop,

  en met hen ons zullen bevinden

  op dezelfde weg die Christus volgt.

  Foto

  KORT EN GOED   (Genoteerd door Gerd de Ley)

  -----------------

  Vogels weten wanneer jij pas je wagen hebt gewassen. (D. Norden)

  In een bedrijf is iedereen vervangbaar, maar sommigen zijn vervangbaarder dan anderen. (Marsha J. Lopez)

  Er zullen altijd meer bloedzuigers zijn dan bloeddonors. (J.Leszcynski)

  Eén grote muil vervangt twee diploma's. (B.Seulsten)

  De waarschijnlijkheid waarmee iets gebeuren zal is omgekeerd evenredig met het verlangen dat het gebeuren zal. (J.W.Hazard)

  Als je zelf iets groot maakt, maak je iets anders kleiner. (P.Snoeck)

  Er is maar een ding erger dan ongelijk hebben en dat is gelijk hebben terwijl er niemand naar je luistert. (R.Smythe)

  Het is veel makkelijker met de eer van andermans werk te gaan strijken dan zelf te werken.(S.A.Adams)

  Zakenlui hebben alleen fantasie, als ze niet kunnen betalen.(K.Tucholsky)

  Wat je gratis krijgt, kost te veel. (J. Anouilh)

  Handelaars verkopen onder de prijs,betalen meer belasting dan zij verdienen en beleggen het saldo in onroerende goederen.(J.de Valckenaere)

  De beste investeringen zijn soms degene die je niet gedaan hebt.

  (Donald Trump)

  (Uit: Murphy voor Managers,Uitgeverij Haystack,Zaltbommel)

  Foto

  22 MAART    (Frank Kloeck)

  Boven de gekwetste stad

  werpen dreigende rookpluimen

  inktzwarte schaduwen

  op de ontluikende lente.