NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Wijkwerking

Kermis

25 jaar Wijkcentrum 2007

Wijkcentrum 1982

Carnaval 1976

FC De Hutte

1976

WTC De Hutte.

1988-1991

Dames Hobbyclub

2008, 25 jaar.

1990

1986

DE HUTTE

Klik op de afbeelding om de link te volgen
Wijkcentrum De Hutte.
Tel. 089/ 38 50 61

Wijkwerking

FC De Hutte

WTC De Hutte


Klik op de afbeelding om de link te volgen
Stratenplan De Hutte.
01-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.25 jaar Hobbyclub
Tentoonstelling hobbyclub "De Hutte",1+2 maart 2008.


Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 1.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 2.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 3.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 4.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 5.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 6.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 7.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 8.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 9.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 10.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 11.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 12.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 13.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 14.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 15.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 16.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 17.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 18.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 19.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 20.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 21.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 22.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 23.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 24.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 25.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 26.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 27.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 28.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 29.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 30.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 31.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 32.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 33.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 34.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 35.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 36.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto 37.

François C.

18-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.25 jaar wijkcentrum
Receptie:Geachte genodigden,

Op zaterdag 18 augustus 2007 van 14 uur tot 16 uur organiseert het
Wijkbestuur van De Hutte een academische zitting naar aanleiding van
25 jaar wijkcentrum.

Programma :

13.45-14.00 uur

14.00 uur

14.10 uur

14.40 uur

15.10 uur

15.20 uur

15.35 uur
Onthaal.

Verwelkoming.

Ontstaan De Hutte + bouw wijkcentrum.

Wijkwerking en diashow.

Het belang van wijkwerking
           binnen de gemeente.
De toekomst.

Viering verdienstelijke leden.

Receptie.


Franca Donadeo

François Custermans

Frans Deweyer

Alain Yzermans Burgemeester

Franca Donadeo

Wijkbestuur

Graag tot zaterdag18 augustus.
Met vriendelijke groet,

Franca Donadeo

Voorzitster

Toespraken :

Houthalen-De Hutte, 18 augustus 2007.        Mijnheer de Burgemeester,
Mijnheer de Schepen van Sport,
Mevrouw de Voorzitster,
Geachte Bestuursleden,
Geachte genodigden.


Mij is gevraagd een toelichting te geven over het ontstaan van De Hutte-De Heide, het ontspanningsleven, de oprichting van de wijkvereniging “Bond de Heivinken” en de bouw van het wijkcentrum “De Hutte”.

Onze wijk is ontstaat in de jaren 1840-1850 door een tiental families, o.a. Vanhout , Dilien, Verslegers, Custermans, Jaenen, Hendrikx, Timmers, Ceyssens, Vandebeek, Coninx, Gorissen, Kelchtermans.
Door onderlinge huwelijken werd het uiteindelijk een grote familie.
Hun ontspanning was Kelchteren kermis op Pinksterdag en het Leonardusfeest verbonden aan de kapel van Kwalaak.
Verder zorgde de achterkeuken bij Pol Ceyssens (de boerderij hierachter) voor het vertier, met een drupke, een kaartje en een haantje in het perk.

Na de komst van de kolenmijnen had het uitgaansleven plaats in de Nieuwe Kempen, café Hendriks, bij Berta in de zestienhuizen en later in café Gasambya.

In 50-55 kregen we de eerste uitbreiding in de wijk en ook een laagje asfalt op onze kiezelwegen.
Café ” Heideroosje” bij Jef en Jeanne Hoekx bracht in 1958 opnieuw wat amusement.
En zij organiseerden in 1960 een bal bij Vandevijvre in de hangar.

Onder de buren van de omliggende straten (noten,berken) werd er gewikt en gewogen, er werd beraadslaagd en uitgekeken wie borg zou staan als het bal in de tent zou mislukken.
Met de bereidwilligen werd in 1963 een tent gezet op de nog open bouwplaats tussen Vennekens en Mondelaers. Het orkest werd gevormd door het duo Peters uit de zestienhuizen, zij drumde en hij speelde accordeon.
De opbrengsten ging naar het Sinterklaasfeest(1965), jeugdvereniging de Chiro in ‘t Park en natuurlijk ook wat in de reservepot.
Voor het eerst kwamen de foorkramers uit Diest naar De Hutte.(zij waren gepolst op de kermis in Waterschei)
Het toenmalige bestuur richtte de VZW “Bond de Heivinken”(1971) op.
Gust, Maxime, Hub, Martin, Georgs, Frits, Basiel, Jean, Jos , Jaak, Maurice en hun echtgenoten waren de vurige bezielers.
Er werd een houten chalet opgericht met daarin een toog voor de kermistent. Er was pompwater, electr. en een wc.
De toog kwam van het bruin café van het domein Hengelhoef. Er zat nog veel bier in de leidingen want toen alles om z’n plaat stond was iedereen lazarus.
De togen werkten op blokken ijs die werden aangevoerd uit Halen , de bakken werden gevuld en voor de overige dagen werden ze ingegraven.
Deze uitbundige kermis was wijd en zijd gekend, zeker door het orkest “Danny Taylor”, Claus met z’n viool en de plaatselijke muziekkant Gerhard als saxofonist .

In 1975 namen François, Jacky, Frans en Frans, Fernand, Bert, Robert en Robert, Guilliaume, Michel, Jef en Jef, Jos, Wilfried en enkele leden van het uittredend bestuur de fakkel over.
Het was het begin van de kindercarnavalstoet waar we soms met 5 wagens aan deelnamen.
De meisjes voetbalploeg “de Hutties” kwam er aan.
De klein mannen “De Huttieboys” gingen ook voetballen.
De start van FC De Hutte (1976)
De houten chalet werd kantine, erlangs werden de kleedkamers geplaatst.
We speelden in het Vlaams sportverbond met twee ploegen en een veteranenploeg.
FC De Hutte speelde kampioen en de beker werd binnengehaald. (79-80).
De kleedkamers werden naar achteren geplaatst (1978) en de kelder van Fernand werd de kantine.
Er werd gedacht aan nieuwbouw.
Het plein werd gedraaid en van omheining en ballenvangers voorzien (1978). Er werd een jaar op FC park gespeeld.
Enkele leden gingen weg, de nieuwkomers waren André, Sal, Eddy, Hervé, Jaak, Rikske, Pol, Berke, Fons.

Hier moet ik even stoppen....we hebben het alleen over de mannen. Dames is het niet zo dat jullie, vroeger en ook nu nog, dikwijls harder werkten dan de heren bestuursleden ? Heren zonder hun inzet stonden we nergens, doe uw plicht en geef ze een daverend applaus.

1981
De plannen werden op het werk getekend en met een toezegging van 500.000 fr. aan materialen door het gemeentebestuur en eigen kasgeld werd er eind 1981 gestart met de kelder.
De bouwwerken werden geleid door Roger, Fik, Hub, Jos en Sal.
Vaste maneuvers waren Jean, Peter, Fernand, André, Robert en Eddy.
Toen St. Niklaas van huis tot huis trok werd de laatste hand gelegd aan de kelder, het sneeuwde en de goede Sint (Bert) kwam ons een fles jenever brengen, die hebben we niet laten kou worden.
Het kerstfeest werd gehouden in de kantine van FC Park.
Al snel na de vorst midden februari werden de funderingen en funderingsvoeten gegoten.
Terwijl de bouw vorderde kwamen de mannen van de ijzerwerken in stelling, Fons, Alex en Frans slepen en lasten.
Frans en Pieter zorgden dat de ramen, die van de school van Hechteren kwamen, terug te gebruiken waren en onder de verf kwamen.
Jaak en zijn Schoonvader zorgden voor de nieuwe deuren.
De ijzermannen ( Burgemeester wij hadden de eerste iron man) konden beginnen aan de verwarming en Jef aan het licht.
Willy moest nivelleren zodat de vloer er in kon.
Frans zorgde aan de buitenkant voor een likje verf, de vrouwen zorgden voor groenwitte gordijntjes en poetsten alles kraaknet zodat ons wijkcentrum op 15 Aug. 1982 kon schitteren en wij allen stonden er te pronken in ons beste kostuum. Een kruisje, een lintje, een deuntje en het wijkcentrum was officieel geopend.

Het was voor de medewerkers, inwoners van onze wijk, bestuursleden en gemeentearbeiders een huzarenstukje om dit in een tijdspanne van ± 10 maanden klaar te krijgen.
Een mooi voorbeeld hoe men met vereende kracht, goede wil en de nodige motivatie tot iets groots in staat is.

Maar de inrichting en kleedkamers moesten nog worden afgewerkt en de centen waren op ?
Wij hebben toen tien vrijwilligers gevonden die borg wilden staan voor een kaskrediet van ½ miljoen fr. (1983). Op deze mannier konden we alles afwerken en onze wijkwerking, die op volle toeren ging draaien, verder uitwerken.
In de daarop volgende jaren hadden wij :
2 jeugd voetbalploegjes (20 duiveltjes en miniemen spelertjes).
3 grote voetbalploegen (54 spelers).
1 wielertoeristenclub “WTC De Hutte” (30 fietsers). (31-06-1984)
1 pingpongclub voor meisjes (18 speelsters). (1987)
1 hobbyclub voor dames (30 leden). (1983)
- De dames van de bestuursleden maakten een nieuwe outfit voor de Sint en zijn gevolg.
- De jeugdige Huttetutters hield zich bezig met carnaval en amusement.
- In de winter waren er de kaartwedstrijden afgewisseld met kienen.
- Het mosselfeest, Halfvastenbal, de Kermis, St. Maarten, St. Niklaas en Kerstfeest, waren de jaarlijkse feesttoppers. Tussendoor werd Jong Hutte kampioen(1990) en vierden we in 1986 10 jaar FC De Hutte en de eerste hobbytentoonstelling werd gehouden.
Wij noteren 1992, tien jaar later, en hadden een bonus van 366.000 fr. in kas, het nieuwe bestuur kon de fakkel overnemen.
Dank aan de wijkbewoners voor de financiële en morele steun, proficiat en dank aan de medewerkers en hun wederhelften voor de inspanningen die zij toen geleverd hebben om dat resultaat te behalen.

Uw voorzitster is mij komen uitnodigen voor deze viering en we hadden het ook even over de toekomst.

Zelf ben ik ook even mijn oor gaan te luisteren leggen en heb het volgende kunnen noteren :

        - Voor de 55 plussers kan er misschien een gemengde petanqueclub worden opgericht, die ook in competitieverband speelt, zo kunnen dezen hun winnaarsdrang op een rustiger mannier botvieren.

        - Ook de wandelaars en fietsers met de gewone dikke fiets, kijken uit naar uitgestippelde en begeleide ritten, in groep en gemengd en dit vanuit het wijkcentrum.

        - Ook vang ik op dat er heel wat mensen moeilijkheden hebben bij het computeren, gsm-en , digitale fotografie, internetten enz. Misschien is het mogelijk ook hiervoor een wekelijkse namiddag of avond te voorzien zodat men door gezamenlijke zelfstudie en soms wat professionele hulp tot goede resultaten kan komen. Met een internetaansluiting en een e-mail adres kunnen ze zo van start. Of beter, onder begeleiding van een redactieraad kunnen zij misschien een website opstarten “www.dehutte.be” en alle wetenswaardigheden van de wijkwerking publiceren, al doende leert men.

        - In deze tijd waar de mensen bewust bezig zijn met hun geestelijke en lichamelijke gezondheid is het, het overwegen waard of de wijkwerking ook hieraan niet tegemoet kan komen.
Waarom zouden wij niet de eerste wijk zijn met een eigen bescheiden fitnessruimte, waar telkens in groep door een 10 tal wijkbewoners kan gefitnest worden en dit tegen een democratische prijs. Niet professioneel maar ontspannend. Zelfs een sauna en een bubbelbad zouden hier op hun plaats zijn.
Jong en oud kan zich hier gezond sporten en ontspannen, in groep, met buren, met het gezin, de familie.
Ik hoor jullie al zeggen, dit kost geld, natuurlijk... maar... als de Gemeentelijke overheid ons het geld ter beschikking stelt, “ dat de 22 straten van onze wijk gedurende 10 jaar “niet” opvragen voor hun privé-feestjes ”, dan hebben we een mooie som van ong. 45.000 €. Toch al een mooie start ..... . Burgemeester, iemand die naar een feestje gaat heeft toch ene dikke cadeau bij ... niet ?
Trouwens het wijkcentrum is voorzien voor een bovenbouw.

Voor ik eindig wil ik nog even stil blijven staan bij de medewerkers en medewerksters die van ons heen zijn gegaan, laat we even in gedachten bij hun zijn.

Tot slot aan alle medewerkers van deze wijkvereniging, de inwoners van De Hutte, Bouwers en Sympathisanten, ene dikke proficiat bij de 25ste verjaardag van uw wijkcentrum “De Hutte”.

Beste bestuurleden dat jullie, met veel werklust, enthousiasme, lovende en opbouwende kritiek, het volgende jubileumfeest mogen voorbereiden.
25 jaar Dames-hobbyclub (2008), 25 jaar WTC “De Hutte” (2009) en 50 jaar wijkwerking (2013).

Wij allen hier aanwezig nodigen ons hierbij van harte uit.

Ik dank U.

Custermans François

Uw voorzitter.
1975 -1992

15-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kermisprogramma 2007
FEESTPROGRAMMA


Woensdag 15 augustus 2007

10 u Eucharistieviering

14 u Voetbalwedstrijd

15 u Vrij kegelen

18 u Kaartwedstrijd kwajongen

Zaterdag 18 augustus 2007

in het wijkcentrum

14 u receptie voor genodigden

buiten

16 u vliegshow modelvliegtuigjes

in de feesttent

16 u Kinderanimatie met ceedeetje
     kinderen tot 12 jaar gratis

19 u Showact met Stefan voor jong en oud

20u30 Dansavond met livemuziek

De Spikes en We two

Kassa 3,00€................................VVK 2,5€

Iedereen   Welkom

14-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opening Wijkcentrum 1982 (foto's)
Foto's opening wijkcentrum

De inhuldiging van ons wijkcentrum op 15 aug.1982.
Enkele foto's van dit feestelijk gebeuren :

Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 1.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 2.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De bouwers.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 4.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 5.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 6.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 7.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 8.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 9.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 10.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 11.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 12.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 13.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 14.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 15.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 16.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 17.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 18.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 19.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 20.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 21.


13-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kermis met feest 1986 (foto's)
Kermis 15, 16 en 17 augustus 1986.


Deze kermis stond in het teken van 15 jaar VZW, 10 jaar FC De Hutte,
huldiging voor 10 Jaar speler of bestuurslid en een Hobbytentoonstelling.
De feestelijkheden werden afgesloten met een barbecue.

Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 60.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 61.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 62.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 63.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 64.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 65.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 66.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 67.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 68.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 69.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 70.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 71.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 72.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 73.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 74.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 75.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 76.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 77.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 78.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 79.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 80.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 81.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 82.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 83.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 84.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 85.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 86.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 87.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 88.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 89.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Foto 90.


Inhoud blog
 • 25 jaar Hobbyclub
 • 25 jaar wijkcentrum
 • Kermisprogramma 2007
 • Opening Wijkcentrum 1982 (foto's)
 • Kermis met feest 1986 (foto's)
 • Voetbal foto's
 • Hobby dames 1990? (foto's)
 • Volksspelen 1983 (foto's)
 • Carnaval 1976
 • Kermis

  Archief per maand
 • 03-2008
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 07-1988


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!