NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Zoeken in blog

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
~❀❀❀~ DEWESTHOEK 001 ~❀❀❀~

29-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}MARIA RUSTOORD

.

Halfweg 1934 werd door de congregatie "Zusters van Liefde van Heule" een rusthuis voor dames opgericht met de naam "Maria's Rustoord". In 1935 werd een gedeelte van het rusthuis gebruikt als ziekenhuis.
In 1947 werd het helemaal omgebouwd tot ziekenhuis. In het begin van de jaren zestig werd het ziekenhuis uitgebreid met de rechtervleugel. In 1977 werd de polikliniek gebouwd.

Op 1 januari 1986 werd een totaal nieuwe afdeling geriatrie voor acute zieke bejaarden opgericht.
Ook in 1986 werd de afdeling materniteit en pediatrie gesloten en omgevormd tot het huidige "Woon- en zorgcentrum Westerlinde". Op 1 januari 1987 fusioneerde Maria's Rustoord met het H.-Hartziekenhuis.

29-07-2008 om 16:52 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}MARIA RUSTOORD ROESELARE

.

29-07-2008 om 16:51 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
28-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}goede avond

.28-07-2008 om 00:40 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DOMEIN VANDEWALLE
Klik op de afbeelding om de link te volgen

.

28-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
27-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}MARKT TE ROESELARE

.Geschiedenis  Roeselare

Roeselare wordt reeds vermeld in 822 en was vanaf de 10e eeuw een belangrijke nijverheids- en handelsplaats, die in 1250 stadsrechten en privileges kreeg.

Rond 1260 werd op de markt een belfort en halle gebouwd. Omdat er geen verdedigingswerken rond de stad waren opgetrokken, was de stad een gemakkelijk doelwit voor plunderaars. Om de veiligheid te garanderen richtte men in Roeselare al snel enkele schuttersgilden op. Die konden uiteraard weinig verrichten tegen oorlogsgeweld. In 1488 en 1492 werd de stad verwoest door het leger van Maximiliaan van Oostenrijk. Zo goed als alle vroegmiddeleeuwse bouwwerken waren met de grond gelijk gemaakt. De stad werd rond 1500 opnieuw opgebouwd, in een andere bouwstijl dan voorheen.

Het centrum van Roeselare behoorde steeds tot de Heerlijkheid van Wijnendale en viel zo onder de heerschappij van het Hertogdom Kleef in de 15e en 16e eeuw en onder de Hertogen van Pfalz-Neuburg in de 17e en 18e eeuw.

Enige tijd was er vrede in Roeselare, maar dit was slechts stilte voor de storm. Op 26 augustus 1566 trok de beeldenstorm door de stad. Verschillenden beelden uit de Sint-Michielskerk en uit de halle sneuvelden. Na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog verdween de ooit bloeiende lakenindustrie volledig uit Roeselare en volgde een periode van economisch verval. Deze donkere periode kende echter een lichtpuntje: in Venetië componeerde Roeselarenaar Adriaen Willaert als eerste meerstemmige muziek.

In 1609 werd het Twaalfjarig Bestand afgeroepen. Roeselare herrees, maar niet voor lang, want vanaf 1640 begon de oorlog opnieuw. Door de vrede van Nijmegen in 1678 werd Roeselare een deel van Frankrijk en zo ook een grensstad, met alle gevolgen van dien. Roeselare werd een beruchte smokkelroute. De stadskas was leeg en er was dus geen geld om het belfort en de halle te herstellen. Dit had tot gevolg dat op 30 oktober 1704 het belfort instortte. In zijn val vernielde de toren het grootste deel van de halle zelf. Met het puin werd een nieuwe, kleinere opgetrokken, die jammer genoeg afbrandde in 1749. De kelders van het vroegere belfort bevinden zich nog steeds onder het marktplein.

Ondanks de vele verwoestingen en rampen die Roeselare tijdens haar geschiedenis gekend heeft, bleef de Sint-Michielskerk in redelijk goede staat. Toch is de toren als gevolg van een hevige storm op 19 januari 1735 ingestort. De toren werd herbouwd; enkele tientallen meters korter. (De drie grote rampen verklaren grotendeels, dat de kerk drie bouwstijlen kent.) Rond 1770 werd het stadhuis in rococostijl gebouwd.

Na de slag bij Waterloo werd Roeselare bij Nederland gevoegd, tot de onafhankelijkheid van België. De onafhankelijkheid bracht ook armoede mee. Gelukkig verbeterde de situatie aanzienlijk na de aanleg van de spoorweg Kortrijk-Brugge (1838) en na de uitvinding van de stoommachine. Van 1862 tot 1872 werd het kanaal naar de Leie gegraven. Ook dit zorgde voor een heropleving van de economie. Nadat het kanaal gegraven was werden aanlegsteigers gebouwd en groeide de industrie in Roeselare, wat tot een bevolkingstoename leidde. Roeselare stond bekend als het Manchester van België.

Op 28 juli 1875 vond de "Groote Stooringe" plaats, een studentenopstand tegen het gebruik van Frans in het onderwijs, die geleid werd door Albrecht Rodenbach. Rodenbach stichtte tal van studentenverenigingen en was tevens schrijver. (De Groote Stooringe is sinds enkele jaren een cultureel feest in Roeselare.)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de stad veel te lijden van het geallieerde artillerievuur. De stad werd heropgebouwd, maar was pas volledig klaar toen de Tweede Wereldoorlog begon. De stad heeft niet veel geleden onder de Tweede Wereldoorlog en werd door de Polen bevrijd. Getuige hiervan is de benaming van het Polenplein (voordien de Houtmarkt) en de gedenkstenen voor de gesneuvelde Poolse soldaten.

Rond de jaren zestig werd de REO groenten- en fruitveiling in gebruik genomen. Deze is vandaag nog de grootste groenten- en fruitveiling van Vlaanderen. De huidige gemeente Roeselare ontstond in 1977 door samenvoeging van Roeselare, Beveren, Oekene en Rumbeke.

Naamgeving

De naam Roeselare heeft in de loop der tijden talrijke spellingvarianten gekend. Vooral het eerste deel van de naam is veelvuldig gewijzigd. Tot het einde van de 11e eeuw vindt men haast altijd "Ros". Daarna wordt de "o" gaandeweg en tenslotte definitief vervangen door de "oe"-klank. Aanvankelijk en korte tijd nog als "u" geschreven maar daarna "oe" tot omstreeks het einde van de 15e eeuw. Onder invloed van het Frans (Roulers) wordt de oe-klank vanaf dan als "ou" geschreven. Pas sinds 1937, toen de moderne plaatsnamenspelling werd aangenomen, greep men terug naar de "oe" en werd Roeselare de officiële naam. In tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt is de schrijfwijze Roeselare (teruggevonden in documenten van de periode 1302-1520) dus veel ouder dan bijvoorbeeld Roussellaere (16e eeuw en later).

De betekenis van de naam is in de loop der eeuwen fel omstreden. De nieuwste linguïstische bevindingen geven volgende uitleg: "Roes" betekent "riet" en zou terug te leiden zijn op de Gotische wortel "raus" (=riet). Afgaande op de oudste vormen die van "laar" bekend zijn, gaat dit woord terug op het Germaanse "hlaeris", waarmee een open plaats in het bos wordt aangeduid. Deze taalkundige bevindingen worden bevestigd door de ligging van Roeselare. In de vroegste tijden lag Roeselare helemaal in het Vlaamse Woud – tientallen bostoponiemen herinneren daar nog aan. Een daarin liggend laar, dus een open plaats, was de beginkern van het huidige Roeselare. Gelet op het feit dat een tiental waterlopen in het Roeselaarse "laar" samenvloeien, vermoedt men dat dit een drassig en moerasachtig gebied geweest is. Vandaar komt het element Roes, wat dus riet betekent, een plant die op vochtige plaatsen gedijt. Samengevat kan men Roeselare dus definiëren als Roes + laar, een drassige, met riet begroeide open plaats in een bos (Bron Wikipedia)

27-07-2008 om 23:42 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
» Reageer (0)
26-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}MARKT VAN ROESELARE3

.

26-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}MARKT ROESELARE 2

.

26-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
25-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}ST JOZEFSKERK


.


ST. JOZEF KERK

De kerk werd gebouwd met Doornikse steen, in neo-romaanse stijl. Er werd grond geschonken door de familie Dewitte-Lietaer uit Lauwe en de Heer jerome Callebert-De Meester uit Roeselare. De eerste steen werd gelegd door Mgr. Lamiroy op maandag 15 mei 1950 en de werken waren voltooid tegen 21 juli 1951. de kerk werd voor het eerst in gebruik genomen op zondag 22 juli 1951. Monseigneur Desmedt wijdde de kerk plechtig in op woensdag 1 oktober 1952. Deze kerk was de eerste die door Mgr. Desmedt werd ingezegend.

(Bron st.-Jozefs Parochie 1939-1989)25-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
21-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KASTEEL VAN RUMBEKE

.

Dit kasteel werd tussen 1520 en 1535 gebouwd. Het is één van de oudste kastelen in België uit de Renaissance. Het werd grotendeels in baksteen opgetrokken, met hier en daar zandsteen. De peerspits werd later toegevoegd.

Tijdens de 18e eeuw volgende een lichte, classicistische verbouwing, en werd ook het achterliggende Sterrebos aangelegd naar model van de Prater te Wenen.

Wellicht stond hier vroeger een veel oudere burcht. Volgens een legende vluchtte Boudewijn met de Ijzeren Arm hierheen met Judith, de dochter van Karel de Kale. Na tussenkomst van de paus konden die twee huwen, wat de aanleiding was tot het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen.

De ingang werd in 1730 naar de zuidkant verhuisd. De westelijke en oostelijke poortgebouw werden in 1731 gebouwd. Boven de tudorboog oosterpoort bevindt zich het wapenschild van de familie van Thiennes, die het kasteel bouwden. Het kasteel is nog steeds eigendom van afstammelingen van deze familie (onder de naam Limburg-Stirum).

In 1961-65 werd het kasteel gerenoveerd met J. Viérin als architect.

Op het plein voor het kasteel staat een indrukwekkende boom (een plataan), die vermoedelijk uit de 18e eeuw stamt, toen het park werd aangelegd.
Rumbeke is in de eerste plaats een legende, of liever een traditie. Karel de Kale, die over het westelijk deel van het Frankische rijk regeerde had een dochter Judith. zij was zeventien, en reeds weduwe van een Angelsaksisch koning. Een mooie erg gezochte weduwe bovendien. karel de Kale hield haar achter de hand voor het geval hij een subtiele politieke combinatie moest opzetten, maar hij kon niet verhinderen dat zij Bouwdewijn met de IJzeren Arm ontmoette, die haar meteen zijn vurige liefde verklaarde, een liefde die zij bereid was met hem te delen... Beide verleifde harten wisten dat de koning nooit in hun huwelijk zou toestemmen, en besloten dus zijn woede te trotseren. En op een nacht schaakte Boudewijn met de IJzeren Arm zijn geliefde, en verborg haar in... Rumbeke. Het einde van de geschiedenis was een huwelijksfeest, officieel, plechtig en volkomen in regel, in december van het jaar 862 te Auxerre in Bourgondië. Rumbeke is ook nog het zeer mooi kleurenspel, gespeeld door de silhouet van de acht torens. de rode baksteen bloost in gezelschap van de grijze steen, terwijl de heoksteen er een blije noot aan toevoegd, dit alles onder het rustige blauw van het schaliedak. Rumbeke is tenslotte een park van 35 hectaren, met tuinen die omstreekts 1770 getekend werden door F. Simonneau. Van het sterrebos vertrekken in stervorm tien lanen, die elk 750 meter lang zijn. van dit punt af gezien, schijnt Rumbeke de zegepraal van de fantasie en het pittoreske op de regels van het classicisme.
(Bron: Burchten en Kastelen van België)

 

21-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
20-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE STERREBOS RUMBEKE-ROESELARE

.

20-07-2008 om 16:52 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE STERREBOS RUMBEKE-ROESELARE 2

.

20-07-2008 om 16:51 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}RUMBEEKE KASTEEL

.20-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}STERREBOS

.
DAT BEELD BESTAAD NIET MEER


20-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
19-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}STERREBOS RUMBEKE

.

Niet ver van het kasteel staat een herberg « De Vijfwegen » Het was een rustplaats der voertuigpaarden en een halte der oude koetsen, wanneer, de hoge bezoekers naar Rumbeke’s kasteel kwamen. Gelegen bij het bos op de weg naar Rumbeke op enkele kilometers van Roeselare, is zij een der oudste herbergen van WestVlaanderen. In een verkoopsakte van 10 oktober 1624 is er al sprake van de straat lopend naar de herberg van «ouden tijd » genaamd «Vijfwegen». Ook in de disrekening van 157273 is al melding ge­maakt van de « Vijfwegen ». Sinds deze oude tijden behoorde de herberg toe aan de kasteelheren van Rumbeke. Het gasthof was in de 17e eeuw en misschien zelfs veel vroeger het lokaal van de thans nog bestaande «Handbooggilde SintSebastiaan», waarvan de oude medailles, vlag en afbeeldingen nog in de herberg te bezichtigen zijn. Nu is deze « Vijfwegen » geheel gerestaureerd. Zij maakt eveneens deel uit van deze heerlijkheid te Rumbeke. 

19-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KASTEEL RUMBEEKE 5

.

 

 19-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}STERREBOS 3

.19-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}STERREBOS 4

.19-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}STERREBOS 3

.19-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
» Reageer (0)
18-07-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}H.HART KERK ROESELARE

.De parochiekerk van het Heilige Hart is een kerk uit 1933. Het is een relatief moderne kerk met art deco kenmerken, die werd gebouwd toen bij zuidelijke stadsuitbreiding een afzonderlijke Heilige Hartparochie werd opgericht.

18-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PATERS REDEMPTORISTEN

.Kerk en klooster der Paters Redemptoristen (Roeselare)

 

De kerk dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.  Bezienswaardig zijn de muurschilderijen van Arno Brys, typisch voor de tijd waarin ze gemaakt werden (ca. 1956).  In de kerk worden vooral O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Antonius van Padua vereerd.

 

18-07-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)


Foto


Foto

Mijn favorieten
 • DEWESTHOEK

 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Inhoud blog
 • MEDEDELING
 • 25 juni
 • Huishoudschema
 • BATJES 2018
 • Camera

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Gastenboek
 • Dag Annie en Rogier
 • Een fijne nieuwe week Annie en Rogier
 • Een fijne zondag!
 • Fijne zondag en een warme gezellige nieuwe week !!
 • Dag Annie en Rogier

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto  Foto

  Archief per maand
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 09-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 02-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 11--0001

   

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!