NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Zoeken in blog

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
~❀❀❀~ DEWESTHOEK 001 ~❀❀❀~

31-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}ONZE LIEVE VROUWEMARKT ROESELARE

.

31-08-2008 om 15:57 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE KAZANDMOLEN ROESELARE -RUMBEKE

.

De Kazandmolen is gelegen aan de Mandellaan, even over de grensscheiding met het vroegere Roeselare. Deze molen is de enige van de vroegere 13 molens te Rumbeke (en bij uitbreiding: van de gehele fustiegemeente Roeselare). De Kazandmolen kreeg zijn naam naar zijn standplaats. De eerste herberg 't Casant was nabij en stuk land, genaamd 't Caeslant (1614). Waarschijnlijk is de naam "kazand" afgeleid van "Caeslant". Gedurende de bestaansperiode van de molen heeft de molen echter verschillende namen gekregen, meestal naar de uitbater of eigenaar: Metskens molen, Braemstampkot, Dumoulinsmolen, D'Hondts molen, Joyensmolen. Pas na het stilvallen vanaf 1936 werd de molen algemeen Kazandmolen genoemd.

 

31-08-2008 om 15:07 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE OOSTHOEVE

.

31-08-2008 om 14:24 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE OOSTHOEVE1

.DE OOSTHOEVE
De Oosthoeve is een gezellige, gerenoveerde, vrijstaande, landelijke vakantiewoning, heel rustig gelegen in Heuvelland (Kemmel).
Een van de forellenvijvers is gekend als de krater van Maedelstede Farm uit WOI
oosthoekstraat Kemmel

31-08-2008 om 14:24 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HET LABYRINT OP DE KEMMEL

.

31-08-2008 om 10:02 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HET LABYRINT OUDE GEZELSCHAPSPELEN

.

31-08-2008 om 09:47 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}labirint

.

31-08-2008 om 09:44 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HET LABYRINT OP DE KEMMEL

.

31-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
30-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}hotel

.

30-08-2008 om 16:42 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}hotel 1

.

30-08-2008 om 16:42 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}CHINA WALL ZILLEBEKE

.

PERTH CEMETERY (CHINA WALL)

De weg naar Ieper leidt in het begin recht naar het noorden, voorbij "Gordon House" naar "Hellfire Corner" waar de spoorweg Ieper-Roeselare werd gedwarst. Dicht bij Gordon House kruiste een communicatieloopgraaf de weg. Deze loopgraaf droeg de naam 'Great Wall of China' en liep in oostzuidoostelijke richting van de spoorweg naar "Halfway House".

Perth Cemetery werd door Franse troepen aangevat in november 1914 en door de 2nd Scottish Rifles overgenomen in juni 1917. Ze werd 'Perth' genoemd om ongekende redenen, ook 'China Wall' of 'Halfway House Cemetery'. Ze werd als frontlijnbegraafplaats gebruikt tot oktober 1917 en bezette toen de helft van het huidige Plot I en bevatte 130 graven. Na de oorlog kwam er een uitbreiding door concentratie van verspreide graven uit de slagvelden rond Ieper en de ontruiming van kleinere begraafplaatsen. Aanvankelijk werd ook het Franse deel uitgebreid, later werden de 158 Franse graven naar een andere begraafplaats overgebracht.

Er worden nu 2789 oorlogsslachtoffers herdacht. Hiervan zijn er 1367 niet-geïdentificeerd. 'Special memorials' werden opgericht voor 26 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada "Known/Believed to be buried in this cemetery". Andere 'special memorials' dragen de namen van 91 militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 13 uit Australië, 3 uit Canada en1 uit Nieuw-Zeeland. Deze doden werden oorspronkelijk begraven op de begraafplaatsen die naar hier werden overgebracht, maar hun graf kon niet meer gelokaliseerd worden. Vijf graven in Plot XV, rij B en Plot XVI, rij A, zijn collectieve graven en zijn aangeduid met de woorden "Buried near this spot".

De begraafplaats heeft een oppervlakte van 8073 m² en is door een lage baksteenmuur omsloten.
30-08-2008 om 16:19 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
29-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}kerkhofbloemen
.
.

K e r k h o f b l o m m e n

Zoo daar ooit een blomke groeide
    over ‘t graf waarin gij ligt,
of het nog zoo schoone bloeide:
    zuiver als het zonnelicht,
blank gelijk een lelie blank is,
    vonklende als een roozenhert,
needrig als de needre ranke is
    van de winde daar m’ op terdt,
riekend, vol van honing, ende
    geren van de bie bezocht,
nog en waar ‘t, voor die u kende,
    geen dat u gelijken mocht!

 

Traagzaam trekt de witte wagen
door de stille strate toen,
en ‘t is weenen, en ‘t is klagen
dat ze bin’ de wijte doen!
Stap voor stap, zoo gaan de peerden,
traagzaam, treurig, stille en stom,
en zij kijken, of ‘t hun deerde,
dikwijls naar hun’ Meester om;
naar hun’ Meester, die te morgen
zijn beminde peerdenpaar,
onder ‘t kammen en ‘t bezorgen
zei de droeve nieuwemaar.
"Baai," zoo sprak hij, "Baai en Blesse,
heden moeten … stille! fraai!
moeten wij naar de uitvaartmesse,
met den wagen, Blesse en Baai!"
En toen, na zijn hand te doppen
in ‘t gewijde water klaar,
zegent hij de hooge koppen
van ‘t onachtzaam peerdenpaar.
En hij kust en kruist ze beiden,
en "gij," zegt hij, "Blesse en Baai,
moet een lijk naar ‘t kerkhof leiden,
Baai en Blesse, stille! fraai!
Schuimen zoudt ge en lastig zweeten,
zoo ‘k u zonder wete liet
van de mare, en zoudt verheeten,
gave ik u den zegen niet!"
En hij zelve kruist en wijdt hem,
eer hij ze in den breidel vangt,
met het water, dat bezijd hem
aan de ruwe bedspond hangt.
Want hij slaapt bij zijn beminde
peerden en bezorgt ze trouw,
trouwer als voor eigen kinde
eigen Moeder zorgen zou.
Hij besproeit, en met gewijden
pallem speerst hij peerd en stal,
om de lijkvaart te bevrijden
van gevaar en ongeval.
Ha! wie weet hoe veel gevaren
die niet hebben uit te staan,
die met peerden, - God bewaar’ hen! -
die met hunne meesters gaan?
Traagzaam rijdt en rolt de wagen,
treurig door de strate voort,
en ‘t is krijschen en ‘t is klagen,
dat men onder ‘t dekzeil hoort.
Stap voor stap zoo gaan de peerden,
ziende naar hun’ meester om;
stap voor stap, als of ‘t hun deerde,
traagzaam, treurig, stille … en stom!
    

De profundis! klonk de bede,
De profundis! zuchtte ‘t huis,
‘t huis, en al die knielden mede,
in godvruchtig stemgedruisch.

Uit de diepten roepe ik, Heere,
hoort, ik bidde u, naar mijn’ stem!
wilt uw oor te mijwaard keeren,
die om bijstand biddend bem!

Sloegt gij al mijn zonden gade,
Heer, wie ‘n zou niet ondergaan?
Neen, bij u daar is genade,
Heere, uw spreken houdt mij staan!

Staande blijve ik op uw spreken
en ik hope in u, o Heer!
van het vroegste morgenbreken,
tot des avonds wederkeer.

Want bij u is medelijden,
is verzachten des gekwels,
grooter als het wederstrijden,
als de boosheid Israëls.

Heere, dat hij ruste in vrede,
zei de priester, ende wij:
Dat hem, in alle eeuwigheden,
‘t hemelsch licht geschonken zij!

De profundis! zong de bede,
De profundis! zuchtte ‘t huis,
zuchtten al die knielden mede,
met verstervend stem… geruisch.

Guido Gezelle

29-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
28-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}NIEUWE BEGRAAFPLAATS

.Nieuwe Stedelijke Begraafplaats (Groenestraat 417)

Wegens plaatsgebrek op de oude stedelijke begraafplaats werd in 1971 een nieuwe begraafplaats in gebruik genomen. Verderop in de Groenestraat, buiten de grote ring, kwam de ‘nieuwe stedelijke begraafplaats’.
Het stadsbestuur legde normen op qua hoogte, lengte, breedte en steensoort van de te plaatsen grafzerken. Een direct gevolg is natuurlijk de opvallende uniformiteit in vorm en grootte van de grafzerken. Dit brengt bij de bezoeker gevoel van rust teweeg.

Ook deze begraafplaats kan bezocht worden met een gids. De rondleiding leert u meer over de symboliek van de gebruikte graftekens, de funeraire kunsten, de verschillende technieken voor het bewerken van de grafstenen, …

 28-08-2008 om 17:13 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}NIEUWE BEGRAAFPLAATS 1

.

28-08-2008 om 17:05 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}NIEUWE BEGRAAFPLAATS 2

.

28-08-2008 om 17:05 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}NIEUWE BEGRAAFPLAATS03

.

28-08-2008 om 17:05 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}NIEUWE BEGRAAFPLAATS 4

.28-08-2008 om 17:05 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DIKKEBUS

.

28-08-2008 om 10:33 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}VIJVER IN BIKKEBUS1

.

28-08-2008 om 10:33 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}VIJVER DIKKEBUS2

.De 36 ha. grote vijver bestond zeker al voor 1320. Ze ontstond door het afdammen van de vallei van de Kemmelbeek. De vijver bevoorraadde Ieper van drinkwater via de bekende Ieperse grachten en eikenhouten pijpen, die het water tot bij de stadswoningen brachten. Op de dijk staat de Vaubantoren (1680), een robuust bouwwerk met valsluis, waar de watertoevoer naar Ieper kan geregeld worden. De toren maakte deel uit van de stadsvesting.
Nog altijd wint Ieper drinkwater uit de vijver, via een filtreer- en pompstation. Er kan rond de vijver gewandeld en gefietst worden; hengelaars en roeiers (roeiboten zijn te huur) komen er eveneens aan hun trekken. Te bereiken vanaf de weg Ieper-Belle (Bailleul).

28-08-2008 om 10:33 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
27-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DUITSE BEGRAAFPLAATS VLADSLO

.

Dit militair kerkhof werd pas in 1954 aangelegd, toen de verschillende Duitse militaire kerhofjes uit de buurt samengevoegd werden op deze dodenakker. Hier liggen 25.638 Duitse soldaten die de eerste wereldoorlog niet overleefden.

27-08-2008 om 10:15 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DUITSE BEGRAAFPLAATS VLADSLO 1

.

 'Voor mij is dit één van de meest indrukwekkende plekjes in West-Vlaanderen. Mooi vanwege zijn soberheid en iedere afwezigheid van helderdom of glorie. De beelden van Käthe Kollwitz en het aangrijpende verhaal dat er achter zit, maken dat ik er minstens één keer per jaar terug kom.

27-08-2008 om 10:15 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DUITSE BEGRAAFPLAATS VLADSLO 2

.Achteraan op de Duitse militaire begraafplaats in het Praetbos te Vladslo zitten twee geknielde figuren op een sokkel. Zij stellen 'Het treurende ouderpaar' van de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz voor en staan opgesteld vóór het graf van Musketier Peter Kollwitz.

Peter Kollwitz was de tweede zoon van Karl en Käthe Kollwitz. Hij sneuvelde op 18-jarige leeftijd op 23 oktober 1914.
Reeds een week na zijn dood rijpte bij moeder Käthe het plan om een gedenksteen te ontwerpen voor haar zoon. In de loop van de jaren ontwierp ze verscheidene werken die in 1932 uiteindelijk zouden leiden tot de beelden van 'Het treurende ouderpaar'.

Links knielt de vader met al zijn opgekropt mannelijk leed : met ingevallen wangen en een verbeten trek om de mond, de armen krampachtig om het lichaam geslagen en het hoofd uit de opgetrokken schouders groeiend : neerblikkend op de duizenden graven, waaronder dat van zijn zoon Peter in het onmiddellijk bereik van zijn ogen.

Rechts knielt de moeder, Käthe Kollwitz zelf : voorovergebogen, de ogen geloken, met de rechterhand de wijde mantel dicht tegen haar wang aandrukkend : één en al innigheid, verdriet en liefde.

De beelden werden in hardsteen uitgevoerd naar het ontwerp van Käthe Kollwitz :
-de vaderfiguur door August Rhades (°1886) : hout- en steenbeeldhouwer, leerling van Erwin Kurz
-de moederfiguur door Fritz Diederich (°1869) : beeldhouwer aan de Berlijnse academie van 1891 tot 1898

Käthe Schmidt werd op 8 juli 1867 geboren te Koningsbergen (voormalige hoofdstad van Oost-Pruisen). Zij huwde met Karl Kollwitz en kreeg twee kinderen : Hans en Peter.
Haar hele leven stond in teken van de (vooral grafische) kunsten.
Haar kleinzoon Peter (zoon van Hans en genoemd naar zijn gesneuvelde oom) sneuvelde in 1942 in Rusland.
Käthe stierf te Moritzburg op 22 april 1945.

(Bron : Raf Seys, "Käthe Kollwitz in Vlaanderen")

Willem Vermandere - Vladslo

In 't Praetbos buiten Vladslo,
van God en mens verlaten,
ligt de jonge Peter Kollwitz,
in een massagraf van soldaten
en ik ken geen vrediger wereld,
van roerlozer bomen,
geen schoner kathedrale,
om te bidden en om te dromen.

Je mag er ook nootjes rapen,
of stilletjes mediteren,
als z'op uw rechterkake slaan
moe'j de linker ook presenteren,
daar komen soms kinders spelen
en geliefden heel teder vrijen,
want 't mos is daar zo zacht,
om te slapen en om te schreien.

Schaam je maar niet om je tranen,
je mag daar ook nereknielen,
en prevel de dode namen
van de dertigduizend zielen,
ze kwamen uit Duitsland de moeders
en de vaders in grote getallen,
om zwijgend 't hoofd te schudden,
'ach mein Kind ist hier gefallen.'

Voor al dat nutteloos sterven,
al dat afgeknakt jong leven,
waar is die God van den hemel,
die ons hier vrede kan geven,
waar zijn nu de dwaze officieren,
al die leugens zo lelijk gelogen,
niets dan versteende vaders
en moeders diepe gebogen.

In 't Praetbos buiten Vladslo,
op dat massagraf van soldaten,
staan nu Käthe Kollwitz's beelden,
van God en mens verlaten
en ik ken geen heviger wereld,
geen menselijker bede,
dan die twee donkere stenen,
die zo diepe schreien om vrede. 27-08-2008 om 10:14 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
26-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KERMIS IN ROESELARE

.

26-08-2008 om 09:45 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KERMIS IN ROESELARE3

.

26-08-2008 om 09:44 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KERMIS IN ROESELARE1

.

26-08-2008 om 09:44 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
24-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KERK EN KERKHOF KEMMEL

.

24-08-2008 om 22:31 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}BLOEMEN OP KERKHOF

.

24-08-2008 om 22:30 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KERK EN KERKHOF KEMMEL2

.

24-08-2008 om 22:28 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}KERK EN KERKHOF KEMMEL1

.

24-08-2008 om 22:25 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE KLIJTE HEUVELLAND

.De Klijte is een dorpje in de Belgische provincie West-Vlaanderen, gelegen in de fusiegemeente Heuvelland. De Klijte is in theorie echter geen echte deelgemeente van Heuvelland, omdat de gemeente voordien niet zelfstandig was, maar onder Reningelst viel. Na de fusies van 1977 werd Reningelst bij Poperinge ondergebracht, De Klijte bij Heuvelland. Het dorpje telt ruim 500 inwoners. Ter plaatse wordt van De Kliete gesproken.

Het dorp ligt aan de voet van de Scherpenberg, één van de vele getuigenheuvels in Heuvelland. (Bron Wikipedia)

24-08-2008 om 10:22 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
23-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}LEGERAUTOS

.23-08-2008 om 14:45 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}LEGERAUTOS

.

23-08-2008 om 14:25 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}LEGERAUTOS2

.


In Flanders Fields

De grond is hier het vetst.
Zelfs na al die jaren zonder mest
zou je hier een dodenprei kunnen kweken
die alle markten tart.

De Engelse veteranen worden schaars.
Elk jaar wijzen zij aan hun schaarse vrienden
Hill Sixty, Hill Sixty One, Poelkapelle.

In Flanders Fields rijden de maaldorsers
steeds dichtere kringen rond de kronkelgangen
van verharde zandzakken, de darmen van de dood.

De boter van de streek
smaakt naar klaprozen.23-08-2008 om 14:24 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
18-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}ROMMELMARKT TE ARDOOIE

ZONDAG 17 AUGUSTUS 2008.

18-08-2008 om 08:50 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}ROMMELMARKT TE ARDOOIE

.

18-08-2008 om 08:49 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
17-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}SINT MIECHIELSKERK ROESELARE

.


.
17-08-2008 om 15:54 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}sint michielskerk roes1

.

17-08-2008 om 15:54 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}SINT MICHIELSKERK3

.


De Sint-Michielskerk is lange tijd de enige parochiekerk in Roeselare, België geweest. Pas sinds 1872 is er een tweede parochie bijgekomen. De kerk werd gebouwd in 1504 nadat ze door een brand in de as werd gelegd. Sindsdien is het de thuishaven voor allerhande kunstwerken. Daarnaast is het de kerk van het decanaat. De 65 meter hoge toren is vandaag de dag een van de kenmerkende elementen aan de skyline van Roeselare.
De vroegste sporen van de kerk zijn te dateren in de Middeleeuwen. Het was de enige kerk in Roeselare. In 1488 was er een stadsbrand, en gezien de meeste huizen uit hout waren en vlakbij de kerk stonden, was die vrij verwoestend. Ook de kerk werd niet gespaard. Het grootste deel werd herleid tot puin. De oorzaak van de brand waren trouwens Oostenrijkse troepen die de opstand tegen het centraliserende gezag van Maximiliaan wilden vergelden. Maximiliaan was gevangen genomen in Brugge en Filips van Kleef had die opstand geleid. Van Kleef, de heer van Roeselare (en Wijnendale), gaf opdracht de kerk te herbouwen. In 1497 werd de eerste steen gelegd. De laatgotische kerk werd voltooid in 1504. De spitse toren was 91 meter hoog. In 1735 echter begaf de hoge toren het onder de wind. De spits waaide eraf en werd vervangen door een klokvormige toren. De kerkfabriek besliste in 1850 de kerk uit te breiden. De gebouwen die in de volgende 4 jaar werden opgetrokken zijn echter in 1968 afgebroken. Zo verkreeg de kerk de omvang die ze nu heeft
BRON WIKIPEDIA

17-08-2008 om 15:54 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
16-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}TYNE COT

.

TYNE COT CEMETERY PASSENDALE

'Tyne Cot(tage)' was de naam die door het Britse leger werd gegeven aan een schuurtje dat stond te midden van een vijf- of zestal 'pillboxes'. Het werd door de 3rd Australian Division veroverd op 4 oktober 1917.

De middelste van deze pillboxes was ongebruikelijk groot en werd na de verovering ingericht als een Advanced Dressing Station. Van 6 oktober tot eind maart 1918 werden er 343 bijzettingen verricht langs weerszijden van de bunker door de 50th (Northumbrian) en de 33rd Divisions en door 2 Canadese eenheden. Van 13 april tot 28 september was het terrein weer in vijandelijke handen. Toen werd het door Belgische troepen heroverd.

Na de oorlog werd de begraafplaats uitgebreid door de concentratie van geïsoleerde graven van de slagvelden rond Langemark en Passendale en door de ontruiming en overbrenging van kleinere begraafplaatsen. Nu is het de grootste Commonwealthbegraafplaats ter wereld. Er worden 11952 Commonealthdoden en 4 doden van een andere nationaliteit herdacht. Meer dan 8300 daarvan zijn niet-geïdentificeerden. 'Special memorials' "Known/Believed to be buried in this cemetery" werden opgericht voor 38 militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 27 uit Canada, 15 uit Australië en 1 uit Nieuw-Zeeland. Andere 'special memorials' vermelden de namen van 16 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Nieuw-Zeeland die op andere begraafplaatsen werden begraven maar van wie de graven door artillerievuur vernield werden.

De begraafplaats heeft een oppervlakte van 34941 m² en is omgeven door een muur van silexkeien ('flintstones').

Op de centrale pillbox werd het Cross of sacrifice opgericht. Twee andere bunkers bevinden zich aan de voorzijde van de begraafplaats, twee andere bevinden zich onder de paviljoenen langs weerszijden van de vermistenmuur achteraan.

De oostelijke blokken zijn in eenhalfcirkelvorm aangelegd met paden die naar het kruis toeleiden. Het hoge silexmuur van 152 meter lang sluit de oostkant van de begraafplaats af. Op deze muur staan ook de namen van bijna 35000 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland die sneuvelden in de Ypres Salient in 1917-1918 en die vermist of niet-geïdentificeerd zijn.

Tyne Cot Cemetery is een Gemenebest militaire begraafplaats gelegen ten zuiden van het dorpje Passendale, nabij Zonnebeke in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Tyne Cot is de grootste Britse militaire begraafplaats op het Europese vasteland. De begraafplaats wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Er zijn 122 Commonwealth-begraafplaatsen in de westhoek.

De begraafplaats voor Britse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd ontworpen door Sir Herbert Baker. Er zijn 11.952 graven, waarvan 70% van onbekenden, en vier met een Duitse nationaliteit. Aan de achterzijde zijn op marmeren panelen de namen afgebeeld van 34.927 vermisten, meestal uit Nieuw-Zeeland en Australië. De begraafplaats is vrij toegankelijk.

Het kerkhof biedt een uitzicht op het westen, met onder andere Ieper en het West-Vlaams Heuvelland, en op het noorden, met het silhouet van de Sint-Bavokerk te Westrozebeke dat op de heuvelrug Passendale-Esen gelegen is. Centraal op het kerkhof bevindt zich het Cross of Sacrifice, gebouwd bovenop de centrale bunker. Hierachter bevindt zich de Stone of Rememberance.

Tyne Cot ontvangt jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers. Om dit in goede banen te leiden werd in 2006 een bezoekerscentrum opgericht. In feite komt men zo binnen langs de achterzijde van de begraafplaats. Beneden bevindt zich de eigenlijke ingang.

Aan de buitenzijde van de ingang hangen 3 gedenkplaten in Nederlands, Frans en Engels. Ze vermelden ongeveer deze tekst: “ Deze grond werd voor eeuwig door de Belgische bevolking aan de geallieerde troepen geschonken, uit dankbaarheid voor hun inzet “

In het ingangsportaaltje bevindt zich een deurtje met een kruis op. Daarin zit het register met de namen en plaats van de graven, en een visitors boek. Hier is plaats om een boodschap te schrijven. Dat is zo op elke Britse begraafplaats en ook op de Menenpoort.

Twee bunkers bevinden zich aan de voorzijde van de begraafplaats, twee andere bevinden zich onder de paviljoenen langs weerszijden van de vermistenmuur achteraan.

Op de centrale pillbox werd het Cross of sacrifice opgericht, zoals op alle andere begraafplaatsen. Het kruis heeft een zwaard in het midden, daarom is het niet echt een christelijk symbool, maar wel een symbool voor “sacrifice” of opoffering
(BRON WIKIPEDIE)

16-08-2008 om 16:16 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}TYNE COT 3

.

16-08-2008 om 16:10 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}TYNE COT2

.

16-08-2008 om 16:05 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}TYNE COT1

.

16-08-2008 om 16:01 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
15-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}BROUWERIJ RODENBACH ROESELARE

.

15-08-2008 om 11:31 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}BROUWERIJ RODENBACH 1

.Tijdens een nieuwe bouwcampagne in 1934-1967 werden de oudste delen van voor 1864 gesloopt, met uitzondering van enkele kleine kelders. In 1980 verdwenen ook de gebouwen van 1951, in 1982 een deel van de oude mouterij. De ast werd in 1986 gerestaureerd en ingericht als tentoonstellingsruimte.
Vermeldenswaard zijn de brouwzaal, het poortgebouw, de ast en de lagerkelders.
De brouwzaal en een deel van de gisting dateren uit 1864. Haar massieve buitenmuren in baksteenmetselwerk zijn verfraaid met pilasters en lijsten. De vloeren rusten op stalen profielliggers die steunen op gietijzeren kolommen.
Het bakstenen poortgebouw van de oude mouterij van 1864 vertoont rondboogpoorten, laadluiken en vensters met een radvormig bovenlicht.
De ast uit 1872 is volgens het Welsh type gebouwd op een cirkelvormig grondplan met concentrische cirkels. Het kegelvormige dak eindigt in een rondboogfries, net als de 'romp'. Binnen is een vuurhaard bewaard met nieuw smeedijzerwerk en een kelk.
De lagerkelders of de gistkelders bevinden zich in een brouwerijvleugel van 1864. Ze liggen half onder het maaiveld en bevatten ongeveer 300 eikenhouten vaten, die gemaakt en hersteld worden door eigen kuipers.
Momenteel wordt het oorspronkelijke bier hier nog artisanaal gebrouwen.
De brouwerij is zo goed als volledig te bezoeken: de moutast, foederzalen, panoramatoren en buitenkant brouwzaal staan open voor het publiek.

Rodenbach is een brouwerij en biermerk uit Roeselare. De brouwerij werd in 1821 gesticht door Alexander Rodenbach en zijn broers Constantijn en Pedro. Sinds 1998 is de brouwerij onderdeel van Palm.

Rodenbach produceert een roodkleurig bier van gemengde gisting; het aanvankelijk bovengistende bier rijpt in grote eikenhouten vaten (’foeders’) en krijgt daar door gewenste infectie met de melkzuurbacterie een licht zurige smaak. Het bier wordt tot het type Oud bruin gerekend. Bierkenner Michael Jackson noemde Rodenbach ooit het meest verfrissende bier ter wereld. Rodenbach gebruikt Belgische hop.

De gewone Rodenbach bevat 5% alcohol. Het bier heeft verder een intens, fruitig en caramelachtig aroma en een intense zoet-zure, fruitige, volmondige smaak. Het werkt verfrissend en dorstlessend. De ideale schenktemperatuur als dorstlesser bedraagt 4°C en als degustatiebier 8 à 12°C.

Kasteel Rodenbach-Mergaert met inbegrip van de afsluitmuur met hekken
Spanjestraat 112

Kasteel

Brouwer Edward Rodenbach-Mergaert liet de brouwerswoning in 1891 bouwen (cfr. jaarsteen in de westelijke gevel).  Het is een eclectische villa met een neoclassicistische inslag, die tot uiting komt in de zuilen en de pilasters alsook in de venster- en deuromlijstingen.  De bouwstijl van de brouwerswoning gelijkt op deze van een kasteel en wijkt dan ook af van het gebruikelijke brouwerswoning-type.  De brouwerswoning en het park (zie 26) zijn beeldbepalend voor de omgeving en vormen een éénheid met de brouwerij Rodenbach aan de overzijde van de straat

15-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
14-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}BROUWERIJ RODENBACH 2

.14-08-2008 om 14:53 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
12-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HEUVELAND

.

12-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
11-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}heuvelland1

.

11-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
10-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HEUVELLAND1

.

10-08-2008 om 09:26 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE KEMMEL6

.

10-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE KEMMEL4

.

10-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}de kemmel

.

10-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE BUNKERS

.

10-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}heuvelland 2

.

10-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
09-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HEUVELLAND 3

.

09-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
07-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE PALINGBEEK

.

07-08-2008 om 16:28 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PALINGBEEK 1

.


07-08-2008 om 16:28 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PALINGBEEK 2

.

07-08-2008 om 16:28 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PALING5

.07-08-2008 om 16:27 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PALING 4

.

07-08-2008 om 16:25 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PALING 3

.

07-08-2008 om 16:23 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HET DOMEIN DE PALINGBEEK

.

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE VOS
Klik op de afbeelding om de link te volgen                        DE FAUNA VAN HET DOMEIN DE PALINGBEEK.
DE VOS                         
De vos is een familielid van onze huishond. Met zijn grote ogen en lange snorharen is het de meest katachtige van de hondenfamilie. De prachtige rode tot bruingrijze vacht, plus de dikke staart met vaak witte punt, maken de vos tot één van onze mooiste zoogdieren. Al eeuwenlang staat Reintje in een kwade reuk en wordt hij uitgemaakt voor sluwe bedrieger en kippenrover. Nog steeds denken velen er zo over, hoewel we intussen beter kunnen weten. Met behulp van het onderzoek dat op veel plaatsen verricht is naar de leefwijze van de vos, valt een heel wat aardiger beeld te schetsen van ons grootste roofdier.

Een vos is niet veel groter dan een flinke kat, hoewel hij door zijn lange vacht en dikke staart vooral 's winters bedrieglijk groot kan lijken. Van neuspunt tot staartpunt is hij ongeveer een meter lang. De staart neemt daarvan veertig centimeter voor zijn rekening. Volwassen mannetjes wegen gemiddeld 6,5 kilo, vrouwtjes 5,5 kilo. Bij de geboorte is een jonge vos ongeveer honderd gram zwaar. In drie tot vier maanden tijd groeit hij op tot het gewicht van de volwassen vos.

Vossen houden er een 'territorium' op na. Dat betekent dat een gebied waar vossen leven volledig is opgedeeld in kleine stukjes. In elk daarvan zijn één mannetje en zijn vrouwtje heer en meesteres. Het afbakenen van een eigen gebied is nodig om het hele jaar door voldoende voedsel te kunnen vinden. Een vos verlaat zijn territorium enkel in heel uitzonderlijke gevallen.

Zoals eerder reeds gezegd heeft de vos de kwalijke reputatie een kippenrover te zijn. Dit is een fabel want pluimdieren zijn voor zijn bek een grote uitzondering. Wel helpt hij mee het grote aantal knaagdieren in toom te houden. Jaarlijks eet hij zo'n zesduizend muizen.

Vossen krijgen één maal per jaar jongen. De paartijd valt in januari of februari. Na een draagtijd van 53 dagen werpt het wijfje 4 tot 6 jongen.
KLIK OP DE AFBEELDING OM TE VERGROTEN

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HET KONIJN
Klik op de afbeelding om de link te volgen . HET KONIJN

Het konijn (Oryctolagus cuniculus) is een zoogdier, behorende tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha). Hoewel het oppervlakkig op een knaagdier lijkt, behoort het konijn dus niet tot de knaagdierenorde. Het is de enige soort uit het geslacht Oryctolagus. Het konijn wordt veelvuldig gehouden als huisdier.

De grootte van het konijn zit tussen die van de echte hazen en de fluithazen in. De achterpoten van het konijn zijn relatief veel korter dan die van de hazen, maar langer dan die van de fluithazen. De buik is veel lichter van kleur dan de rug, vaak wit van kleur. Ook de onderzijde van de staart en de poten is wit. Het konijn leeft enkel van plantaardig voedsel. Ook eet het konijn zijn eigen keutels op (coprofagie).

Een "voedster" of "moer" is een vrouwelijk konijn. Deze zijn naast het verschil in genitaliën van mannelijke konijnen (rammelaars) te onderscheiden doordat hun lijf langer is en de kop minder grof. Bij jonge konijnen is dit onderscheid moeilijker. De voedster is over het algemeen rustiger dan een ram, behalve wanneer ze drachtig is; dan kan zelfs het liefste konijn behoorlijk uitvallen en je een ferme beet bezorgen.

De "rammelaar" of "ram" is het mannelijk konijn. Deze zijn temperamentvoller dan de voedsters. De rammelaar is meestal dikker en zwaarder en heeft een bredere kop. De voedsters zijn meestal juist iets koppiger en kunnen, als ze net jongen (lamprei) hebben gekregen, behoorlijk agressief zijn. Daarom kun je het beste als je haar wilt oppakken eerst je geur aan haar laten ruiken, die haar dan waarschijnlijk bekend voorkomt, zodat ze rustiger wordt

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE VUURSALAMANDER
Klik op de afbeelding om de link te volgen . DE VUURSALAMANDER

Kenmerken

De vuursalamander (Salamandra salamandra) is één van onze mooiste amfibieën. Het is een glanzend dier met een zwarte grondkleur die geel gevlekt is. De larve van de vuursalamander is donker gepigmenteerd. De staart is zeer stomp en heeft een afgerond uiteinde. Aan de basis van de ledematen is er een gele of geelachtige vlek.

Levenswijze

Een typisch nachtdier dat houdt van koele en vochtige loofbossen, vooral in beukenbossen maar soms ook in open naaldbossen met een goed ontwikkelde mos- en kruidlaag. Overdag verbergt hij zich doorgaans onder stenen of houtstronken en in holten. De vuursalamander paart op het land en dat gebeurt steeds volgens een vast ritueel: het mannetje achtervolgt het vrouwtje en probeert het te immobiliseren door zijn snuit tegen haar romp te drukken. Dan schuift hij onder haar door en tilt haar van de grond. Hij omklemt met zijn voorpoten die van het vrouwtje van achteren en drukt vervolgens zijn kop tegen haar keel. Met zijdelings heen en weer bewegingen van de staart stimuleert hij de cloaca van het vrouwtje. Gaat die op zijn "avances" in dan zet het mannetje een spermatofoor af en legt zijn staart opzij zodat het vrouwtje de spermatofoor met behulp van de cloacalippen kan opnemen. De periode waarin de larven in onze streken kunnen afgezet worden, duurt van oktober tot april.
 

Verspreiding

Vlaanderen mag als 1 van de noordwestelijke limietregio's beschouwd worden van het Europees areaal. De meeste populaties komen voor in de Vlaamse Ardennen, in eikenbeukenbossen op hellingen waar diverse beekjes en bronnetjes met zuurstofrijk en koel water en stilstaande bospoelen optimale overlevingskansen bieden aan de larven. De waterhabitats zijn meestal ondiep, het water zeer helder en vrijwel vegetatieloos en met een pH van 5.5 tot 7.5. Andere bekende plaatsen waar vuursalamanders voorkomen zijn o.a. het Hallerbos, het Zoniënbos, het Meerdaalwoud en de Voerstreek. Vuursalamanders bereiken in onze streken een lengte van 20 cm en kunnen vrij oud worden. Ze zouden niet zelden een leeftijd van 20 tot 25 jaar bereiken

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE BOSMUIS
Klik op de afbeelding om de link te volgen DE BOSMUIS
.De bosmuis wordt wel eens met de huismuis verward. Het dier mist echter de muffe geur en onderscheidt zich bovendien door de grote achterpoten. De naam is wat verwarrend, want hij leeft ook buiten de bossen. Een winterslaap houdt hij niet, maar bij voedselschaarste verstart het lichaam, waardoor minder energie wordt verbruikt. Het wijfje brengt 3 tot 4 nesten van ongeveer 5 jongen groot. Kenmerkend zijn de grote ogen en oren, alsook een gele vlek op de borst. Zijn kleur is zandbruin met witte onderdelen. Door zijn lange achterpoten kan de bosmuis springen als een kangoeroe.

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE EGEL
Klik op de afbeelding om de link te volgen DE EGEL
.De egel (Erinaceus europaeus) is een algemeen, wijdverbreid zoogdier uit de familie der egels (Erinaceidae). De egel is een bekende verschijning in tuinen in West-Europa. Hij is vooral bekend om zijn stekelvacht en zijn gewoonte om zich bij gevaar op te rollen.
De lengte is ongeveer 22,5-27,5 cm. Ze hebben een staartje van 15-30 mm, en worden 12 tot 15 cm hoog. De egel wordt maximaal 8 tot 10 jaar oud. Het gewicht is tussen de 400 en 1200 gram. De rug van de egel is bedekt met ongeveer 6000 stekels van 2-3 cm en bij bedreiging rolt de egel zich op tot een bal. Deze stekelige bal vormt een goede bescherming tegen natuurlijke vijanden zoals de
vos, maar is kansloos tegen auto's. Hij wisselt zijn stekels zelden en onregelmatig, gemiddeld gaan stekels zo'n 18 maanden mee. Ook hebben egels vaak een kenmerkend patroon in hun stekels
Zijn
dieet bestaat uit (naakt)slakken, wormen en insecten als mestkevers en rupsen; egels zijn daarmee nuttige helpers in de ongediertebestrijding. Ook eten ze spinnen, en een enkele keer grijpen ze kleine gewerveld dieren als kikkers, hagedissen, jonge knaagdieren, vogeleieren en aas, of plantaardig voedsel als fruit en paddenstoelen. Verhalen dat hij ook slangen kan doden zijn tot nog toe nooit bewezen. Het zijn nachtdieren, die gemiddeld zo'n 70g voedsel per nacht eten.

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE BRUINE KIKKER
Klik op de afbeelding om de link te volgen DE BRUINE KIKKER
.De bruine kikker is de meest verbreide en ook talrijkste kikkersoort in onze streken. Hij bewoont de meest uiteenlopende milieus en wordt soms op grote afstand van water aangetroffen. De bruine kikker is weinig gevoelig voor koude en gaat vaak pas in november in winterslaap, terwijl de eerste exemplaren alweer in februari worden waargenomen. De eiafzetting vindt gewoonlijk in maart op april plaats. De larven voltooien hun metamorfose in circa 3 maanden. Hij heeft een gladde, vochtige huid en is variabel van kleur. Typerend zijn de zwarte vlekken achter het oog. Hij kan sprongen maken van soms 50 cm ver

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE GEWONE PAD
Klik op de afbeelding om de link te volgen                    
 DE GEWONE PAD

Kenmerken

De gewone pad (Bufo bufo) is een vrij groot en zwaar gebouwd dier. De mannetjes meten 5 tot 7 cm en de vrouwtjes worden nog iets groter, tot 12 cm. De rug is beige, lichtbruin, grijsbruin of roodbruin gekleurd. De buik is witachtig met een grijze marmerkleur. De ogen zijn koperrood met een horizontale pupil. Achter het oog bevindt er zich een grote oorklier (parotoïde) die schuin naar achter loopt. De larve is zwart van kleur en wordt 3 tot 3.5 cm groot.
 

Levenswijze

De gewone pad bezet een grote variatie aan biotopen: weilanden, akkers, verruigde terreinen, duinen, bos- en heidegebieden, enz. Ook sterk antropogene sites zoals volkstuinen, spoorwegbermen, kleiputten, zandgroeven, steenbakkerijen, veldwegels, oude forten, parken, tuinen en zelfs industriegebieden gebruikt ze als foerageergebied.
Als voortplantingsplaats kiest ze poelen, sloten, grachten, vijvers en kleiputten. Ze heeft wel een zekere voorkeur voor vrij diepe (0.5 tot 1 m) en grote waterplassen en vooral plaatsen met een verticale vegetatie waaraan ze haar eisnoeren kan bevestigen.
De legsels zijn zeer gemakkelijk te onderscheiden van die van de bruine kikker. Padden leggen hun eieren af in snoeren, kikkers in klompen. De eisnoeren zijn soms 3 tot 4 m lang en bevatten 3000 tot 8000 eitjes die 1.5 tot 2 mm groot zijn. De eitjes zijn in 3 tot 4 rijen geordend

Verspreiding

De gewone pad is een zeer algemene soort maar wordt in sommige streken zoals de Scheldepolders, het Heuvelland en de Vlaamse Ardennen toch minder frequent gevonden. Sommige hiaten in het verspreidingsgebied zijn mogelijk ook het gevolg van het ontbreken van gegevens

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE AARDMUIS
Klik op de afbeelding om de link te volgen


DE AARDMUIS

UITZICHT
 • Hun kop en lijf samen zijn tussen 8 en 13 cm lang, hun gewicht schommelt tussen 14 en 50 g.
 • Aardmuizen hebben een grijsbruine pels met bleekgrijze gedeelten op hun onderlijf.
 • Ze hebben kleine ogen en oren en een korte staart.

Levenscyclus

 • Ze paren van maart tot oktober.
 • De wijfjes werpen 4 tot 6 jongen na een dracht van 18 tot 20 dagen.
 • Ze kunnen tot twee jaar leven.

Gewoonten

 • Aardmuizen wonen in graslanden, hooilanden en moerassen en ze voeden zich voornamelijk met groene bladeren en grassen.
 • In de zomer leven ze voornamelijk 's nachts. Hoewel het voedsel in de winter schaars is, komen ze ook overdag buiten.

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}WINTERKONING
Klik op de afbeelding om de link te volgen .
DE WINTERKONG
De winterkoning is een klein vogel die vooral wordt gekenmerkt door de rechtopstaande houding van de staart. Het verenkleed is roodbruin en voorzien van talrijke donkere dwarsstreepjes. De zang van de winterkoning bestaat uit een reeks schetterende klanken met een triller en een hoge toon op het eind. De zang is erg luid en het gehele jaar te horen. De vogel bevindt zich meestal laag in het struikgewas of onder andere beschutting en is vrijwel voortdurend in beweging. De vlucht is opvallend snel, waarbij de vleugels een snorrend geluid veroorzaken.

Het mannetje maakt meerdere, vrijwel geheel gesloten nesten, waarvan het vrouwtje er ééntje kiest om deze aan de binnenkant te bekleden met veertjes en ander zacht materiaal. Doordat de winterkoning erg klein is, verliest de vogel in de winter veel warmte. In koude nachten kruipen groepen winterkoningen dicht tegen elkaar om warm te blijven. Toch kan in strenge winters wel 75% van de winterkoningen sterven, zodat het aantal winterkoningen per jaar sterk
kan variëren.

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE GROTE BONTE SPECHT
Klik op de afbeelding om de link te volgen .DE GROTE BONTE SPECHT
De grote bonte specht (Dendrocopos major) is een in Nederland voorkomende vogel, en behoort tot de familie
spechten (Picidae).
De grote bonte specht is met een lengte van 23 tot 26 centimeter een vrij grote vogel, die bovenop zwart is en wit van onder. Hij heeft grote, ovale witte schoudervlekken en een rode anaalstreek. De ogen zijn bruinrood, de snavel en de poten zijn grijs. Het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd, het vrouwtje heeft een geheel zwarte kruin. Juveniele vogels hebben een geheel rode kruin en een roze anaalstreek en lijken dus op de
Middelste bonte specht. Vaak hebben jonge vogels nog gebandeerde schoudervlekken
Hij voedt zich met insecten, vooral met de larven van
kevers die zich onder de bast van naaldbomen ingraven, maar hij eet ook noten, bessen en zaden van naaldbomen. Hij hakt vaak een gat in een boom om daar de dennenappel in vast te klemmen. Dit noemt men een spechtensmidse
De Grote bonte specht hakt zijn nest het liefst uit wat zachtere houtsoorten en begint een aantal verschillende gaten te hakken voor hij er een uitkiest om te nestelen. Nestkastjes hebben bij deze vogels geen nut omdat het maken van een nest een onderdeel is van het baltsgedrag. Het wijfje legt 4-6 witte eieren

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE ZWARTKOP
Klik op de afbeelding om de link te volgen .Zwartkop
Zwartkoppen zijn zeer talrijke broedvogels in Nederland. Ze broeden voornamelijk in loofbomen in het bos, maar ook wel in grote tuinen en parken. Zelfs in het duin broeden zwartkoppen als de bomen in de duinbosjes maar hoog genoeg zijn. Zwartkoppen zoeken hun voedsel vooral in de hogere loofbomen. Het zijn insecteneters. In de winter trekken ze weg naar het zuiden

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE BOSUIL
Klik op de afbeelding om de link te volgen . DE BOSUIL
Leefwijze
Gedrag: meestal nogal honkvast; normaal gesproken monogaam
Voedsel: kleine zoogdieren, vogels, amfibieen, wormen en kevers
Levensverwachting: de oudst bekende wilde vogel werd 18 jaar oud
Bosuilen paren in de herfst en een paartje blijft een leven lang samen.
Het wijfje kiest de nestplaats, meestal in een boomholte van een oude boom.
Er worden ook wel leegstaande nesten van andere roofvogels of spleten in muren en rotsen genomen.
Het mannetje laat als territoriumroep een korte 'oe' horen, gevolgd door een vibrerend 'oe-oehoe-hoehoehoe'.
Het wijfje broedt de 2-5 eieren alleen uit.
Ze begint direct na het leggen, wat betekent dat de jongen met enige afstand van elkaar uit het ei komen.
De moeder neemt de jongen onder haar vleugels, terwijl de vader voedsel komt brengen.
De jongen verlaten na ongeveer vijf weken het nest. Ze worden dan nog wel door hun ouders bijgevoerd tot ze circa 2-3 maanden oud zijn.
Tenslotte worden ze uit de nestomgeving verdreven en moeten ze een eigen territorium zoeken
KLIK OP DE FOTO OM TE VERGROTEN

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE WESPENDIEF
Klik op de afbeelding om de link te volgen .DE WESPENDIEF

De Wespendief (Pernis apivorus) komt voor in geheel Midden-Europa, maar is veel minder talrijk dan de Buizerd. Als uitgesproken trekvogel die de winter in Afrika door brengt, is de Wespendief in onze streken een zomervogel. We treffen hem hier aan van eind april/begin mei tot midden september.

 

Bovendien trekken in de tweede helft van mei en eind augustus begin september grote aantallen Zweedse Wespendieven in los verband hoog over Midden-Europa. In sommige valleien in de Alpen kan de Wespendief talrijker zijn dan de Buizerd. Ongetwijfeld speelt het veel voorkomen van wespen langs de bloemenrijke berghellingen een grote rol.

De Wespendief lijkt wat grootte en vliegbeeld betreft veel op de Buizerd, maar is er met enige oefening van te onderscheiden door de volgende kenmerken: hij is slanker van bouw, heeft wat smallere vleugels, een kleinere kop die verder naar voren uitsteekt (gelijkt een beetje op de kop van een Koekoek) en een duidelijke staart. Maar net zoals de buizerd vertonen wespendieven een grote variatie in verenkleed. Een ander verschil is dat de staart behalve de brede, donkere eindband en een paar donkere dwarsbandjes, nog twee brede donkere banden op de basis heeft. De ondervleugels vertonen dan weer een opvallende zwarte polsvlek.

De roep van de Wespendief is onmogelijk met die van de Buizerd te verwarren. Het is een luid, ietwat klagend en weemoedig klinkend hoog 'wi-jeh'. En van dichterbij zijn beide soorten te onderscheiden door de kleur van de ogen: de Wespendief heeft een opvallende gele iris, terwijl de Buizerd er een donker(bruin)e heeft. De Wespendief is iets groter dan de Buizerd: hij is 52 tot 60 cm lang, zijn vleugels hebben een spanwijdte van 135 tot 150 cm, maar omwille van zijn slanker silhouet weegt hij beduidend minder dan de Buizerd. Zijn gewicht schommelt tussen 620 en 960 gram. Mannetje en vrouwtje lijken erg goed op elkaar, maar het mannetje heeft een grijzere kop. Zoals zijn naam het al doet vermoeden, voedt de Wespendief zich voornamelijk met insecten, overwegend wespen en hun larven. Vanaf een uitkijkpost of tijdens een lage zoekvlucht ontdekt hij in de grond het vlieggat van een wespennest en graaft dit met de klauwen en snavel uit, soms tot een diepte van 40 cm. Daarbij wordt hij omzwermd door woedende wespen, die hem vanwege zijn dichte en harde bevedering -speciaal tussen snavelbasis en de ogen - en de hoornplaatjes aan de poten niet kunnen steken.

KLIK OP DE FOTO OM TE VERGROTEN

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE BOOMKLEVER
Klik op de afbeelding om de link te volgen DE BOOMKLEVER
.Het opvallende, gedrongen lichaam en de kleur van het verenkleed zijn de belangrijkste kenmerken van de boomklever. In Nederland is de vogel met geen enkele andere soort te verwarren.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten die de vogel zoekt door met de snavel in de boombast te hakken. Hierbij klimt de vogel als enige Nederlandse vogel ook met de kop naar beneden omlaag. Behalve insecten worden vooral in de winter ook noten en zaden gegeten. De vogel breekt noten soms open door ze in een spleet te klemmen en er met de snavel op te hakken. In het najaar legt de boomklever een ruime wintervoorraad van zaden en noten aan.

Het nest van de boomklever wordt bijna altijd in een boomholte gebouwd. Hierbij maakt de vogel de grootte van de ingang precies op maat, te kleine openingen worden groter gehakt, terwijl te grote openingen gedeeltelijk dichtgemetseld worden met een mengsel van modder en speeksel
KLIK OP DE FOTO OM RE VERGROTEN

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE VINK
Klik op de afbeelding om de link te volgen .DE VINK
Beschrijving
De vink is een vogel met dubbele witte vleugelband en witte buitenste staartpennen.
Door de opvallende kleuren is het mannetje van de vink makkelijk te herkennen, met name de blauwgrijze kop met de roodbruine wangen maakt de vogel onmiskenbaar.
het mannetje heeft een wijnrode onderzijde, bovenkop, achterhals en een deel van de zijhals zijn leiblauw en het voorhoofd is zwart.
In de winter is de kop minder duidelijk getekend doordat de grijze veren dan een bruin randje hebben.
In de loop van de winter en in het voorjaar slijten de bruine randjes van de veren zodat het onderliggende blauwgrijs weer goed zichtbaar wordt.
Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd dan het mannetje, maar de twee witte vleugelstrepen op beide vleugels zijn ook bij het vrouwtje aanwezig.
Het vrouwtje is bruiner en de onderzijde is licht grijsbruin, de rug is olijfbruin.
De Vink is 15 cm en heeft een gewicht van 20 g.
Biotoop
De vink treft men aan in bossen en bosrijke streken met loof-, naald- en gemengde bossen.
Men vindt de vink ook parken en tuinen, langs wegen in boomgaarden.
Men vindt de Vink zowel in het laagland als in het gebergte tot 2000 m boven zeeniveau.
De vink is een talrijk voorkomende vogel in het cultuurland.
KLIK OP DE FOTO OM TE VERGROTEN

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE GEWONE GROOTOORVLEERMUIS
Klik op de afbeelding om de link te volgen DE GEWONE GROOTOORVLEERMUIS
.De Gewone Grootoorvleermuis is een middelgrote vleermuis met opvallende, lange oren die aan de binnenkant een wimperachtige beharing hebben. Als ze niet vliegen, zijn hun oren naar achteren gebogen en tijdens de winterslaap stoppen ze zelfs mee onder hun vleugels. Enkel kort voordat ze uitvliegen en tijdens het vliegen zelf zijn hun oren opgericht. De Gewone Grootoorvleermuis heeft een lange, losse vacht, die op hun rug grijsbruin en op hun buik lichtgrijs, met soms een gelige schijn, is. Ze hebben licht vleeskleurige lippen en een licht grijsbruine vlieghuid. Je vindt Gewone Grootoorvleermuizen in vrijwel heel Europa, ook in Groot-Brittannië en Ierland. In Zuid-Italië en Griekenland werden ze echter nog niet gevonden. Bij ons, in de lage landen, zijn ze algemeen verspreid maar nooit in grote aantallen.

Biotoop: deze vleermuizen verkiezen open loof- en naaldhoutbossen in laagland en middelgebergte. Je komt ze ook wel tegen in parken en tuinen, maar ze zijn niet gebonden aan menselijke nederzettingen. 's Zomers installeren ze zich (kraamkolonies) in boomholten, vogel- en vleermuiskasten en op zolders, en soms ook wel eens in een bunker. De invliegopening kan verborgen worden door takken en bladeren en kan, ook bij boomholten, dicht bij de grond zijn. De "eenzaten" kan je vinden in rotsspleten, achter vensterluiken en in spleten in gebouwen. 's Winters trekken ze zich terug in kelders, groeven, grotten en bunkers. Je vindt ze dan zelden in dikwandige holle bomen. Hun ideale temperatuur is 2 à 5 °C Celsius, maar voor een dag of 2 kunnen ze ook temperaturen tot -3,5 °C verdragen. In hun verblijfplaats vind je ze in spleten geklemd, tussen bodempuin en ook diep in nauwe pijpen, soms hangen ze ook wel vrij aan muren en plafonds. Ze leven vaak alleen en eigenlijk zelden in kleine groepjes, die dan bestaan uit 2 tot 3 dieren. Soms mengen ze zich met andere soorten. Ze starten hun winterslaap vanaf oktober/november en ontwaken eind maart/begin april.

Vrouwtjes zijn geslachtsrijp vanaf hun 2e levensjaar. De paartijd van de Gewone Grootoorvleermuis is in de herfst en kan duren tot in het voorjaar. In april/mei betrekken ze hun kraamkamers met 10 à 50 vrouwtjes, mogelijk tot 100. De dieren zijn verwant aan mekaar en kennen elkaar. De mannetjes brengen de zomer alleen door en je vindt ze slechts heel zelden terug in de kraamkamers. Vanaf midden juni worden de jongen geboren. Gewone Grootoorvleermuizen krijgen 1 jong per keer en zelden 2. De jongen openen hun ogen op hun 6e levensdag. Op het einde van hun vierde week, beginnen ze te vliegen. Bij de geboorte zijn hun oorschelpen nog slap en deze richten zich pas rond de 11e dag op.

De Gewone Grootoorvleermuis vliegt uit in de late schemering en vaak ook pas als het al echt donker is. Ze fladderen langzaam laag tegen de grond, zijn behendig in dichte begroeiing en kunnen op één plaats in de lucht blijven hangen (zoals de Torenvalk; "bidden"). Hun jachtgebied beslaat gemiddeld zo'n 4 ha.
Ze vangen vooral vlinders, tweevleugeligen en oorwormen, maar eten ook spinnen, rupsen en overdag actieve vliegen en dagvlinders. Ze jagen in open ruimten, maar pikken ook prooien op vanaf een oppervlakte, zoals bladeren en de bodem. Omdat ze hun prooien vaak op hun vaste eethangplaatsen verorberen, zijn daar meestal ook vleugelresten te vinden.
KLIK OP DE FOTO OM TE VERGROTEN

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE KOOLMEES
Klik op de afbeelding om de link te volgen DE KOOLMEES
.
De koolmees meet 14 cm en is gemakkelijk te herkennen door zijn zwarte kop met witte wangen, zijn gele buik waar parmantig een zwarte stropdas over hangt. 

Voeding

Koolmezen zouden de fruitteler van groot nut kunnen zijn. Het zijn voortreffelijke rupsenpikkers. Tijdens de broedperiode kan één paartje ruim negenduizend rupsen aan de jongen voeren. Daarnaast eten de ouders zelf ook nog eens zo'n hoeveelheid. In principe zijn koolmezen insecteneters maar in tijden van schaarste eten ze eigenlijk van alles om in leven te blijven.

Broedgedrag

Het nest is een komvormig bouwsel van mos en wat gras, gevoerd met haar en dons. Meestal bevindt het zich in een holte in een boom of een muur of op een soortgelijk plekje, bijvoorbeeld in een nestkastje, een oude brievenbus of een ongebruikte afvoerpijp. De 5 à 12 eieren worden door het wijfje in circa 2 weken uitgebroed. Na een maand zijn de jongen zelfstandig. De koolmees begint eind april te broeden en brengt zijn jongen hoofdzakelijk met rupsen van nachtvlinders groot. Bij de jongen is het zwart van de volwassen dieren bruinachtig, het gezicht geel en de buikstreep nog niet zo sterk ontwikkeld.
KLIK OP DE FOTO OM TE VERGROTEN

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}DE PIMPLEMEES
Klik op de afbeelding om de link te volgen                    
DE PIMPELMEES
.De pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) is 's winters in de Lage Landen een geregelde verschijning in de tuin, vooral als mensen wat pinda's in een zakje opgehangen hebben. Pimpelmezen zijn ware acrobaten en hangen behendig aan zo'n zakje en weten feilloos het nootje uit de schaal te pikken. Daar heVolwassen pimpelmezen zijn circa 12 centimeter groot met een spanwijdte van 17-20 centimeter en een gewicht van ongeveer 12-15 gram, dit is een klein stuk kleiner dan de
koolmees. De pimpelmees heeft een vrij onmiskenbaar verenpak met zijn kobaltblauwe kruin, staart en vleugels die prachtig afsteken tegen het geel van zijn onderkant. Het verschil tussen mannetje en vrouwtje is vrijwel niet waar te nemen. Juveniel is op de kop groenig in plaats van blauw en op de wang gelig. De roep van de pimpelmees klinkt als tsi tsi tsit, de zang is een hoog si si sirrr en lijkt iets feller dan die van de koolmees. De vlucht van de pimpelmees is meestal gelijk aan dat van zijn soortgenoten. Als grote boogjes vliegt hij door de lucht, steeds met tussenpozen van slaan met de vleugels ePimpelmezen leven vooral in bosrijke gebieden. Tuinen met veel groen voorzieningen behoren in de ogen van een pimpelmees ook hiertoe. De meeste locaties waar zij te vinden zijn is tussen struikgewas, houtwallen en houtsingels echter overal waar bomen staan voelen zij al thuis. Pimpelmezen zijn wel schuwer dan hun soortgenoot de koolmees maar wel een stuk slimmer en kunnen slimme trucjes worden aangeleerd om aan voedsel te komen. Het geschatte aantal koppels pimpelmezen in Nederland staat op ongeveer 275.000 - 325.000 en stijgt nog steeds. De gemiddelde leeftijd van een pimpelmees in goede levensomstandigheden bedraagd ongeveer 3 jaar, met weinig roofdieren en zachte winters kan ook een leeftijd van 8 jaar worden bereikt. De oudste geregistreerde pimpelmees werd 19 jaar.n zweven.bben andere vogels die meestal heel wat onhandiger zijn het nakijken bij.
KLIK OP DE FOTO OM TE VERGROTEN (BRON WIKIPEDIA)

07-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
06-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}OLDIES OP DEKEMMEL

.

06-08-2008 om 08:25 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}OLDIES OP DE KEMMEL

.06-08-2008 om 08:25 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
05-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}HEERLIJKE AVOND

.05-08-2008 om 17:18 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}ROESELARE3

.

05-08-2008 om 16:52 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}ROESELARE 2

.

05-08-2008 om 16:48 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}ROESELARE 1

.

05-08-2008 om 16:43 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE

.

Het Geitepark
Onder impuls van de handels- en nijverheidskamer liet het Stadsbestuur in 1862 twee waterkommen (bassins) graven om de opkomende fabrieken van water te voorzien. De kleine kom of bassin werd gegraven op de
Sint-Amandsbeek, de grote kom op De Mandel.
De Grote Bassin beslaat een oppervlakte van ruim 4,5 ha en is ongeveer 3m diep.
Het stadspark langs de Grote Bassin, gedeelte tussen de Weststraat en de Zwarte Leeuwstraat en met een oppervlakte van 98a, werd aangelegd in 1936. Hierin staan ongeveer 100 bomen in 26 soorten.
Sint-Sebastiaanspark
Dit park dankt zijn naam aan de gelijknamige schuttersgilde. Het
Sint-Sebastiaanspark zoals wij dit nu kennen werd aangelegd in
1969-1970. Aanvankelijk werden heestergroepen aangelegd waarvan alle planten in een bepaald seizoen bloeiden. Sinds de heraanleg in 1970 zijn regelmatig andere boomsoorten bijgeplant om het didactisch karakter van het park te verhogen. Van de 90 bomen zijn er 30 diverse soorten en variëteiten, dit over een oppervlakte van 95a.
Behalve de gewoon bloeiende heesters zoals Ribes, Forsythia, Spiraea, komen ook de minder gekende Kolkwitzia, Euonymus alatus, Osmanthus decorus voor. Nabij de ingang Kattenstraat is de groep Azalea mollis een blikvanger. Ook de twee magnolia's die nog resteren in de heestermassieven zijn zeer mooi tijdens de bloei.
Park Grote Bassin
Op de grond waar de vroegere stedelijke werk- en stapelplaatsen stonden, werd in 1991 gestart met de aanleg van een nieuw stadspark. Het ontwerp werd opgemaakt door de Stedelijke Groendienst. Sinds 30 mei 1992 is deze groene ruimte open voor het publiek.
Het plantenassortiment en de materiaalkeuze maken het park uniek in z'n soort.
De diverse zithoeken zijn niet door een beschuttende haag afgezoomd, maar door gemetste plantenbakken. De verharding van de zithoeken is in Portugees graniet en Indisch graniet.
De reling ter hoogte van de Weststraat en ter hoogte van de centrale ontmoetingsplaats is een realisatie van de Stedelijke Werkplaatsen.
Om het didactisch karakter van het park in zijn geheel te verhogen, is bewust gekozen voor niet-courante boomsoorten en heesters
 ( Bron Stad Roeselare Parken in Roeselare)

05-08-2008 om 16:22 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE

.

05-08-2008 om 15:47 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE1

.

05-08-2008 om 15:09 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN ROESELARE 2

.

05-08-2008 om 15:08 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
04-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE9

.

04-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE

.

04-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE 4

.

04-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
03-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE11

.

03-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE8

.

03-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE7

.

03-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE6

.

03-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}PARKEN IN ROESELARE5

.

03-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
02-08-2008
 TEKST_LINK_ARTIKEL}OUD KERKHOF ROESELARE

.
De Oude Stedelijke Begraafplaats (Groenestraat/Blekerijstraat)

In 1784 vaardige de Oostenrijkse keizer Jozef II een decreet uit om het begraven in en rond de kerken te verbieden. Het stadsbestuur moest dus op zoek naar een alternatieve locatie. Ze koos uiteindelijk (1806) om een nieuwe begraafplaats aan te leggen in de Groene straat.  De ingang via de Blekerijstraat kwam er pas 100 jaar later.
Het ‘campo sancto’, zo wordt het oudste gedeelte genoemd is een verzameling van historische waardevolle grafmonumenten. Enerzijds vanwege de uitstraling van vele monumenten en grafkapellen anderzijds vanwege de historisch belangrijke figuren die er begraven liggen. Zo vonden er o.a. hun rustplaats: Alfons Blomme (Roeselaars Kunstschilder met internationale erkenning), Karel Theodoor De Brouckere-Ritter (Liberaal voorman en familie van de Brouckère, minister en burgemeester van Brussel), Karel Dubois (stichter van de KSA), Albrecht Rodenbach (Vlaamsgezinde dichter, stond aan de wieg van de Blauwvoeterie), …
Op deze begraafplaats liggen naast de burgerlijke graven ook militaire graven uit beide Wereldoorlogen. Een combinatie die zelden voorkomt.
Over de oude stedelijke begraafplaats is een boek en een kleine brochure verschenen.

Deze begraafplaats kan bezocht worden onder begeleiding van een gids.


02-08-2008 om 20:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}OUD KERKHOF ROESELARE4

.

02-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}OUD KERKHOF ROESELARE3

.

02-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)
 TEKST_LINK_ARTIKEL}OUD KERKHOF ROESELARE2

.

02-08-2008 om 00:00 geschreven door rogier

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
» Reageer (0)


Foto


Foto

Mijn favorieten
 • DEWESTHOEK

 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Inhoud blog
 • ~❀❀❀~ DEWESTHOEK 001 ~❀❀❀~
 • WELKOM IN DEWESTHOEK001 BIJ ANNIE & ROGIER
 • 18 juni
 • Het boek van mijn leven
 • IZEGEM

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Gastenboek
 • Hallo Blogmaatje
 • Goede morgen Annie en Rogier
 • Mooi gedicht Annie
 • Dag Blogmaatje
 • Hallo Blogmaatje

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto  Foto

  Archief per maand
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 05-2014
 • 02-2014
 • 09-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 02-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 11--0001

   

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!