NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Dag aan dag draagt Hij ons
 • Als alle deuren dicht zijn
 • Kerstfeest
 • Van U is de dag en de nacht
 • Gods liefde is hemelhoog
 • God hoort jou
 • Dien de Heer
 • Jubel over God
 • Gebed om vrede
 • Deze tijd
 • Zomer
 • Als het moeilijk wordt
 • Wonderlijk
 • Heer, wijs mij de weg
 • Kindergebedje
 • Kindergebedje
 • Als de bazuinen klinken
 • Ik vrees geen kwaad
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Startpagina !
  Christelijke Gedichten
  Christelijke Gedichten
  www.christelijkegedichtensite.nl
  03-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag aan dag draagt Hij ons
  Wat een troost dat God ons draagt Steeds maar weer, dag aan dag In vreugde en ook in tegenslag Hij is het die ons altijd schraagt. Wij mogen weten: God is ons heil Hij draagt ons door alles heen Met Hem zijn wij nooit alleen Zijn liefde voor ons is zonder peil. God leidt ons met vaste schreden Daar mogen wij altijd op vertrouwen Op Zijn woord kunnen we bouwen Hij is met ons in alle omstandigheden. God, U bent de bron van alle leven U hebt hemel en aarde voortgebracht En aan al Uw schepselen gedacht Dank voor alles wat U hebt gegeven. Fedde Nicolai www.christelijkegedichtensite.nl

  03-01-2014 om 11:37 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
  Tags:dag, schreden, leven, voortgebracht,heil, peil, omstandigheden.
  >> Reageer (0)
  25-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als alle deuren dicht zijn
  Het is alsof alle deuren dicht zijn En dat niemand je binnen wil laten Je voelt je dan zo alleen en verlaten Dat geeft je dan inwendig zo veel pijn. Je weet niet waar je heen moet gaan En denkt dat niemand van je houdt De wereld lijkt dan zo kil en zo koud Je voelt je verschrikkelijk ontdaan. Maar bij God staat de deur wijd open Hij nodigt je uit om binnen te komen En wil je met Zijn liefde doorstromen Bij Hem kun je zo maar binnenlopen. Hij zegt: “Kom maar tot mij, mijn kind” “Ik ben de weg, de waarheid en het leven Ik hou van jou en zal je nooit begeven Jij blijft voor altijd door mij zeer bemind.” Fedde Nicolai www.christelijkegedichtensite.nl

  25-12-2013 om 15:10 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  Tags:kind, bemind, waarheid, leven, deuren, open, pijn, verlaten, liefde, wereld, niemand, God, alleen, verlaten.
  >> Reageer (0)
  23-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstfeest
  KERSTFEEST Kerstfeest, het wonderlijke feit Van de geboorte van Gods zoon Die neerdaalde van de troon Tot heil van heel de mensheid. In Bethlehem werd Hij geboren In een donkere, stille nacht Niemand had Hem verwacht Maar iedereen zou het horen. Een Goddelijk mensenkind Zo wonderlijk verwekt In een kribbe toegedekt Door God de Vader bemint. Een leger van engelenkoren Vol van kleuren en pracht Zong in deze heilige nacht Omdat Jezus was geboren. Laten we knielen voor Hem neer Aanbidden, danken en loven In Zijn goedheid blijven geloven Jezus, onze Heiland, onze Heer. Fedde Nicolai www.christelijkegedichtensite.nl

  23-12-2013 om 14:18 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Kerstfeest, Jezus, geboren, kribbe, nacht, Bethlehem, engelenkoren.
  >> Reageer (0)
  28-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van U is de dag en de nacht

  Van U is de dag en de nacht Van U is de dag en de nacht De zon hebt U een vaste plek gegeven Zonder deze warmtebron is niet te leven U hebt dit alles in Uw wijsheid bedacht . De maan en sterren zijn van Uw hand Het is een groot wonder in onze ogen Dat we dit alles aanschouwen mogen Wij kunnen er niet bij met ons verstand. O grote God, van U zijn alle dingen U hebt de hemel en aarde voortgebracht De ganse schepping met praal en pracht Hoe kunnen wij Uw grote naam bezingen? Dank Heer voor al het goede ons gegeven Van U zijn ook de vele zegeningen Waarmee U ons steeds wilt omringen Geef dat wij ook naar Uw wil mogen leven.

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl  

  28-11-2013 om 00:00 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Tags:dag, nacht, praal, pracht,verstand, naam, leven, zegeningen
  >> Reageer (0)
  21-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods liefde is hemelhoog
  Gods liefde is hemelhoog Gods onmetelijke liefde is hemelhoog Voorbij de wolken reikt Zijn trouw Hij houdt van al Zijn schepselen Zijn goedheid verrijst voor ons oog. God de Heer is onze levensbron Zonder Hem kan er niets bestaan Geweldig is het om zijn liefde te ervaren Hij is ons licht, helderder dan de zon. In God mogen we ons verblijden Hij wil elke dag voor ons zorgen En geeft ons volop spijs en drank Hij blijft Zijn vleugels over ons spreiden. Wij zijn altijd veilig bij de Heer Hij maakt ons van zonden vrij In ootmoed mogen we tot Hem gaan Hij luistert naar ons, steeds weer. ( Uit Psalm 36) Fedde Nicolai www.christelijkegedichtensite.nl

  21-11-2013 om 14:45 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Tags:liefde, hemelhoog, levensbron, trouw, schepselen, zon.
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God hoort jou
  God hoort jou Weet, dat er een God is die je hoort Waar je ook bent of waar je ook gaat God is aan geen tijd of plaats gebonden Vertrouw maar op Zijn onfeilbaar woord. Deel met Hem je vreugde en verdriet God hoort naar jouw oprecht gebed Vertel Hem maar wat je bezig houdt Hij wil je steeds nabij zijn op elk gebied. God, die waakt over het gans heelal Die hemel en aarde geschapen heeft En niet laat varen het werk van Zijn hand Hij die is, was en er altijd wezen zal. God is de hoorder van jouw gebed In alle omstandigheden van het leven Mag je het goede van Hem verwachten God de Heer, Hij is het die je redt. Fedde Nicolai www.christelijkegeidchtensite.nl

  21-11-2013 om 14:40 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Tags:vreugde, verdriet, gebed, verwachten, leven, oprecht, werk.
  >> Reageer (0)
  17-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dien de Heer
  Dien de HERE Het is goed om God de Heer te dienen Laat heel de aarde Hem loven en prijzen Om Hem alle eer en hulde te bewijzen. Het is goed om God de Heer te dienen Want weet dat de Here de enige God is Hij leeft mee in blijdschap en droefenis. Het is goed om God de Heer te dienen Hij heeft alles gemaakt, wij zijn van Hem Laten we maar luisteren naar Zijn stem. Het is goed om God de Heer te dienen Kom dan tot Hem en prijs Zijn naam Met al Zijn schepselen tesaam. Het is goed om God de Heer te dienen Want Hij wil altijd voor ons zorgen Vertrouw maar op Hem, elke morgen. Het is goed om God de Heer te dienen Gods goedheid reikt tot in eeuwigheid En Hij is het die ons aller leven leidt. ( uit Psalm 100) Fedde Nicolai

  17-10-2013 om 21:15 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jubel over God
  Jubel over God Jubel over God, Hij is onze kracht Zing een lied bij de trompet Dat klinkt als een dankgebed Loof en prijs Hem om Zijn macht. Loof Hem met de tamboerijn Laat de trom, harp en citer horen Dat tot vreugde aan mag sporen Omdat God ons altijd nabij wil zijn. Jubel over God die ons niet loslaat Maar naar ons omziet, elke dag Bij voorspoed en bij tegenslag Blijft Hij onze rots en toeverlaat. Laten we leven naar Gods gebod En doen wat goed is in Zijn ogen O God, blijf met ons bewogen Want in Uw handen ligt ons lot. ( Uit Psalm 81) Fedde Nicolai www.christelijkegedichtensite.ml

  17-10-2013 om 20:46 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om vrede
  Gebed om vrede O God, wil vrede in deze wereld geven Er zijn nog steeds zo veel oorlogen En volkeren die elkaar niet gedogen Vele mensen vrezen voor hun leven. Mensen moeten hun land verlaten En vluchten naar andere gebieden Om het oorlogsgeweld te ontvlieden Met achterlating van al wat zij bezaten. O Heer, ontferm U over deze mensen Die zo vreselijk veel moeten doorstaan Terwijl ze toch niets hebben misdaan We willen hen veiligheid toewensen. Dat de volkeren in vrede mogen leven Dat er geen haat en nijd meer mag zijn Geen onrecht, geen verdriet zorg en pijn En dat een ieder naar vrede zal streven. Fedde Nicolai www.christelijkegedichtensite.nl

  17-10-2013 om 20:33 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze tijd
  Deze tijd We leven in een tijd van verandering Nieuwe uitvindingen worden gedaan Die menigeen versteld doet staan En beleeft dit met veel verwondering. Ook de techniek staat maar niet stil De vraag is: Waar dient het voor Wordt iedereen er gelukkiger door Of maakt het maar weinig verschil? God heeft de mens veel kennis gegeven In deze tijd verandert er steeds meer En wat er geweest is komt nooit weer Maar zo is het nu eenmaal in het leven. Toch heeft God alle tijden in Zijn handen En in kennis gaat Hij alles ver te boven Op Zijn woord kan men Hem geloven Hij zij geprezen, hier en in alle landen. Fedde Nicolai www.christelijkegedichtensite.nl

  17-10-2013 om 00:00 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  Tags:tijd, verandering, verwondering, techniek, leven, handen, landen, geloven, geprezen.
  >> Reageer (0)
  10-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zomer

   

   

  Zomer.

   

  De zomertijd is aangebroken

  De lentedagen zijn voorbij

  De natuur is reeds ontloken,

  Het  warme weer is nu nabij.

   

  Zomer, de mooiste tijd van het jaar

  Alles bloeit en groeit weer

  De zon schijnt heerlijk, wonderbaar,

  Het geeft alles zo’n blijde sfeer.

   

  Dankbaar mogen we zijn  voor deze tijd

  Waarin de aarde z’n gewas weer geeft

  Door Gods trouwe zorg en goedheid

  Zodat mens en dier de winter overleeft

   

  Elk seizoen heeft zijn bekoorlijkheid

  Maar toch springt de zomer eruit

  Het geeft warmte en vrolijkheid

  Ook door de vogels met hun gefluit.

   

  Fedde Nicolai
  www.chrsistelijkegedichtensite.nl

  10-06-2013 om 19:29 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (5 Stemmen)
  Tags:vrolijkheid, warmte, zorg, goedheid, wonderbaar,sfeer.
  >> Reageer (0)
  29-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als het moeilijk wordt

  ALS HET MOEILIJK WORDT

   

  Bemoediging:

  Als het moeilijk wordt in jouw leven

  En je nergens uitkomst meer ziet

  Weet dan: De Heer verlaat je niet

  Hij wil je alle kracht en steun geven.

   

  Geef je moeite maar aan God door

  Wat ook je moeilijkheden mogen zijn

  Hij kent jou, weet van je zorgen en pijn

  Hij heeft altijd een luisterend oor.

   

  Gebed:

  Als het eens heel moeilijk wordt Heer

  Geef dan dat ik op U mag vertrouwen

  En op Uw trouw en liefde kan bouwen

  Lieve God, zie in gunst op mij terneer.

   

  Heer, blijf mij in alle dingen steeds nabij

  Want alleen in U is mijn tijdelijk bestaan

  Zonder U kan ik geen stap verder gaan

  Blijf heel mijn aardse leven aan mijn zij.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

   

   

  29-05-2013 om 18:45 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (8 Stemmen)
  Tags:Bemoediging, moeilijk, uitkomst, vertrouwen, bouwen, bestaan, zorgen, pijn, gunst,
  >> Reageer (0)
  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wonderlijk

  WONDERLIJK

   

  Wonderlijk zijn Gods wegen

  Onmetelijk groot is Zijn wijsheid

  Begrijpen kunnen we Hem niet altijd

  Maar weten wel dat Hij  ons is genegen.

   

  Wonderlijk zijn ook Gods daden

  Ondoorgrondelijk het werk van Zijn hand

  Wij kunnen er niet bij met ons verstand

  En dat Hij ons met liefde wil overladen.

   

  We mogen ons aan Hem toevertrouwen

  Eenmaal zullen we het duidelijk verstaan

  Als wij bij  Hem de hemel in mogen gaan

  En daar alles helder zullen aanschouwen.

   

  Dan zullen er geen problemen meer zijn

  Geen onbegrip en geen moeilijke vragen

  Geen zorgen en niets zal er zijn te klagen

  Dan zijn we verlost van verdriet en pijn.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichtensite.nl
   

   

   

   

  11-05-2013 om 11:39 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Tags:Wonderlijk, overladen, toevertrouwen, verstaan, helder,ondoorgrondelijk, daden,liefde.
  >> Reageer (0)
  14-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heer, wijs mij de weg
   

  Heer, wijs mij de weg
   
  Heer, wilt U mij de juiste weg wijzen?
  Ik ben verdwaald op mijn levenspad
  Omdat ik u steeds maar weer vergat
  Bij al mijn gewone dagelijkse reizen.
   
  Heer, ik ben  de weg kwijtgeraakt
  De weg die ik moet  bewandelen
  Om naar Uw wil te mogen handelen
  Ik heb mijn plicht voor U verzaakt.
   
  Heer, leer mij de juiste weg te vinden
  Opdat ik nooit weer af zal dwalen
  En opgelucht mag ademhalen
  Mij opnieuw aan U zal binden.
   
  Heer, ik weet de juiste weg is naar U
  Uw grote liefde kan ik niet weerstaan
  Laat mij op de goede weg weer gaan
  Voor altijd, iedere morgen, ook nu.
   
  Fedde Nicolai
   
   
   
   
   

  14-04-2013 om 21:19 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Tags:juiste, weg, bewandelen, handelen, morgen, levenspad, wijzen.
  >> Reageer (0)
  04-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kindergebedje

  Kindergebedje

   

  Heer, ik wil U zo graag zien

  Kan dat een keer, misschien?

  Ik wil U graag een handje geven

  Ook al is het maar  heel even.

   

  De mensen zeggen dat U bestaat

  Maar ik zie U nooit op straat

  Kom maar eens bij ons thuis

  Wij hebben een heel mooi huis.

   

  Heer, ze zeggen dat U alles kan

  Maar ik merk er niet zoveel van

  Dat U van alle kinderen houdt

  Ook al zijn ze wel eens stout.

   

  Heer, op school doe ik mijn best

  Toch word ik heel vaak gepest

  Kunt U daar wat aan doen Heer

  Want het gebeurt  keer op keer.

   

  Lieve Heer, nu weet ik niets meer

  Maar ik kom gauw een keer weer

  Om dan verder met U te praten

  Zullen we het hierbij maar laten?

   

  Amen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl

   

   

   

   

   

  04-04-2013 om 19:50 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Tags:school. gepest, best, praten, hierbij. laten, gauw, vaak.
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kindergebedje

  Kindergebedje

   

  Heer, ik wil U zo graag zien

  Kan dat een keer, misschien?

  Ik wil U graag een handje geven

  Ook al is het maar  heel even.

   

  De mensen zeggen dat U bestaat

  Maar ik zie U nooit op straat

  Kom maar eens bij ons thuis

  Wij hebben een heel mooi huis.

   

  Heer, ze zeggen dat U alles kan

  Maar ik merk er niet zoveel van

  Dat U van alle kinderen houdt

  Ook al zijn ze wel eens stout.

   

  Heer, op school doe ik mijn best

  Toch word ik heel vaak gepest

  Kunt U daar wat aan doen Heer

  Want het gebeurt  keer op keer.

   

  Lieve Heer, nu weet ik niets meer

  Maar ik kom gauw een keer weer

  Om dan verder met U te praten

  Zullen we het hierbij maar laten?

   

  Amen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl

  04-04-2013 om 11:08 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:school, gepest, praten, stout, kinderen, Heer,
  >> Reageer (0)
  30-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Jezus leeft

   

  Jezus, Hij is waarlijk opgestaan

  Met Pasen mogen we dit gedenken

  En alle aandacht aan Hem schenken

  Die alles voor ons heeft voldaan.

   

  Jezus heeft de dood overwonnen

  Hij die voor ons zijn leven gaf

  Verrees na drie dagen uit het graf

  Een nieuw leven is begonnen.

   

  Nu mogen we vrolijk zingen

  Want Jezus heeft alles volbracht

  En aan al zijn schepselen gedacht

  Hij blijft ons met liefde omringen.

   

  We mogen juichen tot Gods eer

  Hem danken voor het leven

  Dat door Jezus ons is gegeven

  Onze zaligmaker, onze Heer.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelikegedichtensite.nl 

   

   

  30-03-2013 om 14:10 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Juichen, danken. leven,Jezus, opgestaan, overwonnen.
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als de bazuinen klinken

  Als de bazuinen zullen klinken

  Eens als de bazuinen zullen klinken

  En  God de Heer zal verschijnen

  Op deze aarde, voor al de zijnen

  Dan zal alles in helder licht  blinken.

   

  Wat een grote dag zal dat wezen

  Als we Jezus zullen ontmoeten

  Dat Hij ons in liefde zal begroeten

  Er geen kwaad meer is te vrezen.

   

  Eenieder zal voor God zich buigen

  En Hem bovenal loven en prijzen

  Hem alle hulde en eer bewijzen

  Om van Zijn  grootheid te getuigen.

   

  De grote dag die eens zal komen

  Met veel gejuich en bazuingeschal

  Wat zal klinken over gans het heelal

  Zal een dag zijn om van te dromen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

  30-03-2013 om 11:22 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Tags:buigen, wezen, blinken, onrmoeten, begroeten
  >> Reageer (0)
  17-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Hemelhoog

   

  Gods liefde is hemelhoog

  Tot aan de wolken reikt Zijn trouw

  Het is de vaste rots waarop ik bouw

  Op Hem richt ik het oog.

   

  Hij wil mij leiden van dag tot dag

  In alle omstandigheden van mijn leven

  Zal Hij mij Zijn hulp en bijstand geven

  Ik prijs mijn God met groot ontzag.

   

  Hem wil ik mijn vertrouwen schenken

  Want Hij zorgt voor mij, steeds weer

  En ziet in Zijn  liefde op mij terneer

  Hij zal mij altijd in Zijn gunst gedenken.

   

  Daarom wil ik God loven en prijzen

  Voor Zijn grote liefde en goedheid

  Mijn leven is aan Hem toegewijd

  Ik wil aan Hem mijn dank bewijzen.

  (Uit Psalm 108 vers 5)

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.nl

   

  17-03-2013 om 16:45 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  Tags:Hemelhoog. bewijzen, loven, prijzen, gunst, gedenken.
  >> Reageer (0)
  15-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik vrees geen kwaad  IK VREES GEEN KWAAD

  Ik vrees geen kwaad
  Want U bent bij mij
  U wijkt niet van mijn zij
  U die mij nooit verlaat.

  Waarom zou ik vrezen
  Als U mij leidt door 't leven
  Mij vrede en rust wilt geven
  Uw naam zij geprezen.

  Mijn Herder is de Heer
  Hij zal mij veilig leiden
  En nooit van mij scheiden
  Hij ziet in liefde op mij neer.

  Dank voor Uw oprechte trouw
  U wijst mij de rechte wegen
  Ik wil U prijzen om Uw zegen
  Mijn Heer en rots waarop ik bouw.
  ( Uit psalm 23)
  Fedde Nicolai

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichtdensite.nl  15-03-2013 om 11:37 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Tags:vrees, kwaad, geven, leven, prijzen, veilig, leiden, herder.
  >> Reageer (0)
  07-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> Zoals ik ben

   

  Zoals ik ben Heer, neemt U mij aan

  U kent mijn zwakheden en schuld

  Maar U hebt steeds met mij geduld

  U geeft met liefde om mijn bestaan.

   

  Zoals ik ben, wil ik tot U komen Heer

  U danken voor het goede mij gegeven

  Naar Uw wil probeer ik steeds te leven

  Want U zorgt voor mij, keer op keer.

   

  Zoals ik ben, wilt U naar mij horen

  U  bent bekend met heel mijn wezen

  Zoals in Uw woord staat geschreven

  U hebt mij ondanks alles uitverkoren.

   

  Dank Heer, voor Uw liefde en trouw

  Dat ik U steeds mag loven en prijzen

  En U alle hulde en eer mag bewijzen

  U mijn Heer en rots, waarop ik bouw.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichtensite.nl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07-03-2013 om 11:25 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Tags:bewijzen, rost, bouw, prijzen, uitverkoren, trouw, horen.
  >> Reageer (0)
  04-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  “Kom tot Mij”.

   

  Jezus zegt: “ Kom tot Mij

  Allen die vermoeid en belast zijn

  En ik zal u rust geven

  Kom dan maar naderbij.”

   

  Jezus zegt: “Neem mijn juk op u

  Want mijn juk is zacht

  En mijn last is licht

  Kom maar, wacht niet, doe het nu. “

   

  Laten we deze uitnodiging aannemen

  Want Jezus noemt zich zachtmoedig

  Lankmoedig en nederig van hart

  Jezus wil ons in Zijn liefde opnemen.

   

  Werp dan al uw bekommernissen op Hem

  Want Hij kent uw zorgen en verdriet

  Bij Hem zijn wij veilig en geborgen

  Hij helpt ons als wij horen naar Zijn stem.

   

  uit: Matheus 11 vers 28-30.

   

  Fedde Nicolai

   

   

  04-03-2013 om 16:30 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeker weten?

  ZEKER WETEN?

   

  Bestaat God, is dit een zeker weten?

  Als dat zo is, is geloven niet meer nodig

  En zijn  de vele twijfels geheel overbodig

  Godsdiensttwisten kunnen we vergeten.

   

  En dan de vraag, is er leven na de dood

  Kunnen we dat zeker weten misschien?

  En zullen we elkaar dan eens wederzien

  Onze kinderen, bekenden of huisgenoot?

   

  Weten  we zeker dat God niet bestaat?

  En dat er na dit leven  niets meer is

  Geen hemel, en ook geen verrijzenis

  Wanneer wij zullen sterven vroeg of laat?

   

  Nee, heel zeker weten we het allemaal niet

  Toch  mogen we geloven dat God bestaat

  En heel de schepping daar mee is gebaat

  Eens hopen we te zien wat het oog nu niet ziet.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichtensite.nl

   

   

   

   

  24-02-2013 om 18:35 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:God, hopen, gebaat, allemaal, sterven, vroeg, laat, schepping.
  >> Reageer (0)
  22-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus leeft

  Jezus leeft

   

  Jezus, Hij is waarlijk opgestaan

  Met Pasen mogen we dit gedenken

  En alle aandacht aan Hem schenken

  Die alles voor ons heeft voldaan.

   

  Jezus heeft de dood overwonnen

  Hij die voor ons zijn leven gaf

  Verrees na drie dagen uit het graf

  Een nieuw leven is begonnen.

   

  Nu mogen we vrolijk zingen

  Want Jezus heeft alles volbracht

  En aan al zijn schepselen gedacht

  Hij blijft ons met liefde omringen.

   

  We mogen juichen tot Gods eer

  Hem danken voor het leven

  Dat door Jezus ons is gegeven

  Onze zaligmaker, onze Heer.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

   

   

   

   

   

   

  22-02-2013 om 13:46 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Tags:Jezus, leeft, volbracht, voldaan, omringen, liefde, zingen, juichen.
  >> Reageer (0)
  18-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw wil geschiede

  Uw wil geschiede….

   

  Wij bidden “Uw wil geschiede” Heer

  Zoals Jezus het ons heeft geleerd

  Maar leggen het vaak naast ons neer

  Wij willen het soms liever omgekeerd.

   

  Wij doen veel liever wat wij zelf  willen

  En wij richten daarop ons verlangen

  Onze verlangens zijn vaak niet te stillen

  We willen steeds maar meer  ontvangen.

   

  Toch horen we te vragen naar Gods wil

  Hij weet immers wat het beste voor ons is

  Laten we het maar over geven, gerust en stil

  God wil het goede voor ons, zeker en gewis.

   

  .

   

  Fedde Nicolai.

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

   

   

   

   

  18-02-2013 om 00:00 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:ontvangen, zeker, gewis, verlangen, stillen, liever, omgekeerd.
  >> Reageer (0)
  17-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom ik?

  Waarom ik?

   

  Vaak wordt er gevraagd: “Waarom ik?”

  Waarom moet mij dit erge overkomen?

  Mijn levensgeluk is mij geheel ontnomen

  Alles is veranderd in één ogenblik

   

  Waarom toch moet ik dit meemaken?

  Ik voel me nu zo alleen gelaten

  Denk dat ook God mij heeft verlaten

  Wat heeft dit kunnen veroorzaken?

   

  Toch wil ik op God blijven vertrouwen

  Wetende dat Hij mij nabij zal zijn

  Ook nu, in al mijn verdriet en pijn.

  Want op niemand anders kan ik bouwen.

   

  De vraag “Waarom ik?” blijft bestaan

  Een antwoord wordt er niet gegeven

  O God, blijf mij met liefde omgeven

  Ik weet, U bent met mijn lot begaan.

   

  Fedde Nicolai

  (fictief gedicht)

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

  17-02-2013 om 18:12 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Tags:waarom, vertrouwen, gegeven, bestaan, bouwen, liefde.
  >> Reageer (0)
  15-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vader

  Vader.

   

  Een vader houdt van zijn kind

  En wil er  ook alles voor doen

  Omdat hij het  zeer bemint

  En aan zijn verlangen wil voldoen.

   

  Vader geeft zijn kind het allerbeste

  Op geestelijk en materieel gebied

  En bouwt om hem heen een veste

  En behoedt hem voor verdriet.

   

  God, mogen we onze vader noemen

  Hij die ook van zijn kinderen houdt

  Op Hem mogen we ons beroemen

  Hij is er voor ons aller behoud.

   

  Meer dan een aardse vader kan zorgen,

  Zorgt God voor zijn kinderen,

  Bij de Hemelse Vader ben je geborgen

  Zijn liefde kunnen we niet verhinderen.

   

  Dank God, dat Hij onze vader wil zijn

  Dat wij leven mogen naar zijn gebod

  Eenvoudig, eerlijk, oprecht en rein.

  Onze Vader in de hemel, trouwe God.

   

  Vader, Zoon en Heilige Geest

  Geef  dat wij voor U mogen leven

  U, die ons van de zonden geneest

  Wil ons allen Uw zegen geven.

   
  www.christelijkegedichtensite.nl

   

  15-02-2013 om 11:26 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Geest, Vader, Zoon, God, zonden, gebod, rein, eenvoudig, eerlijk, oprecht.
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Troosten

  Troosten.

   

  Hoe kunnen wij troosten bij verdriet?

  Moeilijk om voor jouw beminden

  De juiste woorden te vinden

  Woorden vallen vaak in het niet.

   

  Een groot verdriet te moeten dragen

  Waarom moet dit mij treffen?

  Mensen kunnen dit niet beseffen

  Stellen vaak wel allerlei vragen.

   

  Troosten brengt je in verlegenheid

  Je weet niet wat de ander voelt

  En wat er precies wordt bedoeld

  Het is een moeilijke aangelegenheid.

   

  Een troostend woord kan goed zijn

  Maar wat zeggen mooie woorden

  Die we toch al zo vaak hoorden

  Een mens is daarin vaak zo klein.

   

  God kent onze  pijn en verdriet

  Hij weet wat wij voelen en denken

  Hij wil ook u zijn troost schenken

  God, de Trooster, Hij vergeet u niet.

   

  Troost hebben we nodig  bij verdriet

  Het kan ons heel veel steun geven

  Dat mensen getuigen van meeleven

  En bidden dat God zijn troost biedt.

   
  www.christelijkegedichtensite.nl

   

   

   

   

   

  15-02-2013 om 11:20 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:troosten, verdriet, beminden, woorden, denken, aangelegenheid, verlegenheid, schenken.
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel

  DE BIJBEL

   

  De Bijbel, een boek van alle tijden

  Ook genoemd het  boek der boeken

  De moeite waard om te onderzoeken

  En er veel aandacht aan te wijden.

   

  De Bijbel, het woord van God

  Geïnspireerd door de Heilige Geest

  Zoals het in het begin is geweest

  De Bijbel wijst de weg tot God.

   

  De Bijbel, richtlijn voor ons leven

  Uniek van het begin tot het einde

  Tot en met de laatste bladzijde

  Wordt Gods boodschap doorgegeven..

   

  Gods woord zal blijven bestaan

  Hij verlaat niet wat Zijn hand begon

  God, de Heer, die alles overwon

  Die hemel en aarde deed ontstaan.

   

  Wij mogen in Gods woord geloven

  Hem loven en prijzen, dag aan dag

  Hem eer bewijzen met diep ontzag

  Want niets gaat Zijn naam  te boven.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichtensite.nl

   

  15-02-2013 om 11:15 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Tags:Bijbel, bewijzen, hand, overwon, geloven, dag, ontzag.
  >> Reageer (0)
  11-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door het geloof

  DOOR HET GELOOF

   

  Door het geloof hebben we vrede met God

  Door Jezus Christus onze Heer

  Hij ziet in gunst op ons terneer

  Wanneer  we zullen leven naar Zijn gebod.

   

  Door het geloof, mogen wij leven

  En ons vertrouwen stellen op de Heer

  Want Zijn goedheid keert steeds weer

  Zoals het in de Bijbel is geschreven.

   

  Door het geloof hebben we vrede met God

  Door Jezus Christus onze Heer

  Laten we Hem prijzen tot Zijn eer

  Hij die altijd bewogen is met ons aller lot.

   

  Laten we God loven , dag aan dag

  Voor Zijn vrede aan ons gegeven

  Dat wij altijd met Hem mogen leven

  Geloofd zij God, met diep ontzag.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

  11-02-2013 om 19:32 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Tags:geloof, ontzag, leven, dag, geschreven, Bijbel, God, loven, prijzen.
  >> Reageer (0)
  10-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je het niet meer weet

  Als je het niet meer weet.

   

  Het gebeurt soms dat je niet weet

  Wat voor een dag het is vandaag

  Want je gedachten werken traag

  Je zelfs namen van mensen vergeet.

   

  Je denkt ook vaak aan het verleden

  Toen je jong was en zonder zorgen

  En blij was met elke nieuwe morgen

  Maar die mooie tijd is lang geleden.

   

  Het zal wel bij het ouder worden horen

  Als de scherpe kantjes er wat afgaan

  En je leven een beetje stil blijft staan

  Als veel dingen je niet meer zo bekoren.

   

  Toch mag je weten dat God je leidt

  En je  draagt tot het eind van je leven

  In  je ouderdom zal hij je niet begeven

  Hij blijft jou te allen tijde toegewijd.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichtensite.nl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10-02-2013 om 12:17 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:toegewijd, leven, geleden, bekoren, horen, staan, afgaan, morgen,
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Onze hulp….

   

  Onze hulp is in de naam van de Heer

  Die hemel en aarde gemaakt heeft

  Die trouw houdt, steeds maar weer

  En ons het dagelijks voedsel geeft.

   

  Onze hulp is in de naam van de Heer

  Die niet laat varen het werk zijner handen

  Hij ziet in gunst op ieder van ons terneer

  Waar we ook zijn en waar we ooit belanden.

   

  Onze hulp is van de Heer alleen

  Die niet doet naar onze ongerechtigheden

  En horen wil naar ons klagen en geween

  Hij leeft met ons mee in alle omstandigheden.

   

  Ons leven is en blijft in handen van God

  Een troost, dat Hij ons leidt van dag tot dag

  We mogen weten: Hij is begaan met ons lott
  God onze Heer zij geloofd met diep ontzag.

  ( woorden uit de Bijbel)

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegeidichtensite.nl

   

  10-02-2013 om 12:11 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een brandend kaarsje

  EEN BRANDEND KAARSJE

   

  Laten we een kaarsje aansteken

  Voor onze geliefden die zijn heengegaan

  Dat we daar  telkens bij stil mogen staan

  Een brandend kaarsje als gedenkteken.

   

  Een kaarsje ontsteken, een simpel gebaar

  Maar het kan toch zo’n diep gevoel geven

  Aan allen die in rouw zijn achtergebleven

  Heimwee en verdriet vallen nog zo zwaar.

   

  Een brandend kaarsje dat licht verspreidt

  Licht in donkere tijden van droefenis

  Troost, als wij treuren om het gemis

  In alle bewogenheid en eenzaamheid.

   

  Een brandend kaarsje om hen te gedenken

  Met wie wij lief en leed hebben gedeeld

  En al zo lang aan elkaar waren toebedeeld

  Moge God ons allen Zijn troost schenken.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichtensite.nl

  25-11-2012 om 22:53 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (15 Stemmen)
  Tags:kaarsje, brandend. verspreidt, licht, troost, schenken, gemis,
  >> Reageer (0)
  09-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed voor de nacht

  Gebed voor de nacht

   

  Nu is het tijd om te gaan slapen Heer

  Want de dag is weer voorbijgegaan

  Waarin U mij hebt willen bijstaan

  Uw trouwe zorg keert steeds weer.

   

  Wilt U mij ook in deze nacht bewaren

  Zodat ik  mag ontwaken in de morgen

  Om al mijn taken weer te verzorgen

  En Uw hulp en bijstand mag ervaren.

   

  Heer, ik bid U ook voor mensen in nood

  En anderen waar het niet goed mee gaat

  Wilt U hen nabij zijn met raad en daad

  Want soms is de nood wel heel erg groot.

   

  Wilt U ook hen bewaren in deze nacht

  En zij in alle omstandigheden mogen weten

  Dat ze door U nooit zullen worden vergeten

  Ik bid U Heer, houd ook bij hen de wacht.

   

  Amen

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

   

  09-11-2012 om 16:53 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
  Tags:nacht, bijstaan, mensen, nood, raad, daad, weten, vergeten.
  >> Reageer (0)
  07-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat een dag

  Wat een dag

   

  Wat een dag zal dat zijn

  Als God eens zal verschijnen

  En alle kwaad zal verdwijnen

   

  Wat een dag zal dat zijn

  Als die grote dag zal aanbreken

  En alle oorlogen zijn geweken

   

  Wat een dag zal dat zijn

  Om Jezus te mogen ontmoeten

  En dat Hij ons dan zal begroeten.

   

  Wat een dag zal dat zijn

  Als we vol blijdschap mogen zingen

  Over Gods wonderbare dingen

   

  Wat een dag zal dat zijn

  Als de bazuinen zullen klinken

  En alle gezichten blij zullen blinken,

   

  Van die dag kan niemand weten

  Maar we geloven dat die dag zal komen

  Waar we nu nog van mogen dromen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite,nl 

   

   

   

  07-10-2012 om 22:28 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (20 Stemmen)
  Tags:verschijnen, verdwijnen, aanbreken, ontmoeten begroeten,blinken,blijdschap.
  >> Reageer (2)
  05-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niets is hier blijvend

   

   

  NIETS IS HIER BLIJVEND

   

  Ons leven hier is van grote waarde

  We mogen genieten van mooie jaren

  Waarin God ons heeft willen bewaren

  Zolang wij verblijven op deze aarde.

   

  Maar niets is hier blijvend, alles vergaat

  Eens zal deze wereld voorzeker vergaan

  Een nieuwe hemel en aarde zal ontstaan

  Zoals in Gods woord geschreven staat.

   

  God, de eeuwige, Hij maakt alles goed

  Hij heeft voor ons een plaats bereid

  Waar we mogen zijn bij Hem voor altijd

  In de hemel, waar Hij ons dan begroet.

   

  Daar zullen we juichen voor Gods troon

  Hem loven en prijzen in eeuwigheid

  Waar geen zonde meer is en strijd

  Wat zal dat heerlijk zijn en wonderschoon.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05-10-2012 om 16:38 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  Tags:leven, waarde, aarde, wonderschoon, eeuwigheid,juichen, troon.
  >> Reageer (0)
  03-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik droomde...

  IK DROOMDE…..

   

  Ik droomde, dat alles goed zou komen

  In een wereld zonder pijn en verdriet

  En ik blijf over vrede op aarde dromen

  Maar helaas, ik zie dat voorlopig niet.

   

  Ik droomde, dat alle mensen  gelukkig waren

  Zonder angsten, pijn, ziekte en ongemak

  Dat alle mensen Gods liefde zouden ervaren

  En dat het niemand aan eten en drinken ontbrak.

   

  Ik droomde, dat er geen onheil zou ontstaan

  Geen verkeersongelukken meer zouden gebeuren

  Geen overstromingen, aardbeving of orkaan

  Waarbij veel doden zouden zijn te betreuren.

   

  Ik droomde van een nieuwe hemel en aarde

  Waar alles en iedereen volmaakt zou zijn

  En waar God al Zijn schepselen aanvaardde

  Hetzij rijk of arm, jong of oud, groot of klein.

   

  Eens zal deze droom veranderen in werkelijkheid

  Als God , de Heer wederkomen zal op de wolken

  In al Zijn glorie, in Zijn grote macht en heerlijkheid

  Hoe het dan zal gaan, kan niemand nog vertolken.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl  

   

   

   

  03-10-2012 om 14:37 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  Tags:droom, werkelijkheid, macht, heerlijkheid, niemand, wolken.
  >> Reageer (0)
  23-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hemelhoog

  Hemelhoog

   

  Gods liefde is hemelhoog

  Tot aan de wolken reikt Zijn trouw

  Het is de vaste rots waarop ik bouw

  Op Hem richt ik het oog.

   

  Hij wil mij leiden van dag tot dag

  In alle omstandigheden van mijn leven

  Zal Hij mij Zijn hulp en bijstand geven

  Ik prijs mijn God met groot ontzag.

   

  Hem wil ik mijn vertrouwen schenken

  Want Hij zorgt voor mij, steeds weer

  En ziet in Zijn  liefde op mij terneer

  Hij zal mij altijd in Zijn gunst gedenken.

   

  Daarom wil ik God loven en prijzen

  Voor Zijn grote liefde en goedheid

  Mijn leven is aan Hem toegewijd

  Ik wil aan Hem mijn dank bewijzen.

  (Uit Psalm 108 vers 5)

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

   

   

   

   

   

   

   

  23-09-2012 om 17:49 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  Tags:bewijzen, dank, loven, prijzen, rots, liefde, hulp, bjistand.
  >> Reageer (0)
  21-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben met u

  Ik ben met u

   

  Jezus zegt: “Ik ben met u.”

  Wij zijn dus nooit alleen

  Hij is altijd om ons heen

  Waar we ook zijn, ook nu.

   

  Wat een troost kan dat geven

  Als we dat zeker mogen weten

  God zal ons nooit vergeten

  Hij  blijft ons nabij in dit leven.

   

  Wat er ook gebeuren mag

  In vreugde en bange dagen

  Hij zal ons blijven dragen

  In voorspoed en tegenslag.

   

  Vertrouw maar op Zijn woord

  Zoals Hij het heeft gezegd

  Dan komt alles goed terecht

  En kunnen we rustig voort.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

   

   

   

   

   

   

  21-09-2012 om 21:28 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  Tags:Jezus, nooit. alleen, vertrouw, woord, rustig, voort.
  >> Reageer (0)
  15-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vijftig jaar getrouwd

  Vijftig jaar getrouwd. (22 augustus 1962-2012)

   

  Nu, precies vijftig jaar geleden

  Zijn we in het huwelijk getreden

  50 jaar lang lief en leed gedeeld

  En toch elkaar nimmer verveeld.

   

  Waar is die mooie tijd gebleven

  Waarin we zo veel mochten beleven

  Kinderen en kleinkinderen gekregen

  We zien dat als een grote rijke zegen.

   

  Dankbaar zijn we voor de afgelopen tijd

  Want vijftig jaar is geen kleinigheid

  Niet aan iedereen is dit gegeven

  Om zo lang met elkaar te leven.

   

  We kunnen terugzien op vele goede jaren

  Waarin God ons heeft willen bewaren

  Hem willen we dan ook loven en prijzen

  En Hem voor al het goede dank bewijzen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichtensite.nl 

  15-09-2012 om 12:37 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (21 Stemmen)
  Tags:Vijtig, jaar, getrouwd, lief, leed,dankbaar, kinderen, kleinkinderen.
  >> Reageer (0)


  Over mijzelf
  Ik ben Fedde Nicolai
  Ik ben een man en woon in Provincie Groningen (Nederland) en mijn beroep is Voorheen Inkoper (Nu mag ik genieten van mijn AOW.
  Ik ben geboren op 04/05/1937 en ben nu dus 81 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Fietsen, wandelen, zwemmen, muziek maken, computeren, lezen.
  Ik hoop dat alles goed is toegevoegd.
  Archief per jaar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

  Mijn favorieten
 • SeniorenNet.be
 • Fedde Nicolai
 • gedichtenhoekje

 • Laatste commentaren
 • rdbryt (seo plugin)
      op Ik ga slapen.
 • oYEz (nike free 7.0 v1 for sale)
      op Ik ga slapen.
 • Top 10 Fashion Gifts for Women (BFDF)
      op Elkaar liefhebben
 • beats by dre cheap australia (dr dre beats )
      op Ik ga slapen.
 • beats by dre (congheng)
      op Ik ga slapen.
 • Bedankt (Fedde Nicolai)
      op Wat een dag
 • meer (eswin)
      op Wat een dag
 • dfg (cheap mac makeup)
      op De Schepping.
 • dg (cheap mac makeup)
      op Avondgebed.
 • gfhj (ray ban outlet)
      op Ons dagelijks brood.
 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Welkom op mijn blog!

  Een interessant adres?


  Blog als favoriet !

  Wilt u nog meer gedichten van mij lezen, dan kan ik u verwijzen naar mijn eigen website.
  Gedichten over geloof, hoop en liefde. Gedichten met een boodschap, eenvoudig, maar oprecht bedoeld. Ook kunt u op mijn site enkele schilderijtjes van mij zien. Tot nog toe een kleine "expositie",
  maar de bedoeling is dat er nog meer bijkomen.
  Kom gerust eens langs, op mijn website. U benst van harte welkom.
  http://www.christelijkegedichten.tk 
  Met een vriendelijke groet,
  Fedde Nicolai


  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  wetenswaardigheden
  blog.seniorennet.be/wetensw
  Zoeken met Google
  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!