NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • het nieuwe ONZE VADER
 • God heeft ons het eerst lief, wij moeten aan niets voldoen
 • Over beledigingen Joh 8, 31-32
 • MatteŁs 6, 24-34 onbezorgdheid.
 • Joh 21,15-17 heb je mij lief?
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  GOD KENNEN DOOR JEZUS WOORDEN

  dinsdagmorgen 9u 'luister live' aanklikken op www.radiospes.be - Radio Spes 105 fm regio Brussel
  05-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het nieuwe ONZE VADER

  Onze Vader nieuwe versie vanaf de advent november 2016

  • Vet gedrukte tekst = wat nieuw is voor Vlaanderen

   

  Onze Vader die in de hemel zijt,

  Uw naam worde geheiligd,

  Uw Rijk kome,

  Uw wil geschiede

  Op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons heden ons dagelijks brood

  En vergeef ons onze schulden,

  Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

  En breng ons niet in beproeving

  Maar verlos ons van het kwade.

   

  We willen vandaag stilstaan bij wat Jezus wil zeggen in het Onze Vader met de woorden “En breng ons niet in beproeving.”

   

  Jezus zegt ons dat we moeten bidden tot God: En leidt ons niet in beproeving.

  Vele mensen hebben het moeilijk met de bede ‘en lijdt ons niet in beproeving’ Hoe moeten wij dit begrijpen?

  Wij worden niet beproefd door God, maar door het kwade. God geeft het kwade soms de vrijheid om ons op de proef te stellen. Dat deed hij ook met Job.

  Zelfs Jezus, de zoon van God, werd ook beproefd door het kwade. Jezus moet deze bekoringen tot op het kruis doorstaan om op die manier de weg van de verlossing voor ons te openen. Jezus heeft beproevingen gehad maar nooit gezondigd.

  Omdat Jezus zelf de weg van beproevingen doorstaan heeft kan hij ons helpen wanneer wij beproefd worden, wanneer wij dus onder invloed van het kwade staan, ons laten leiden door het wereldlijk denken of wanneer wij ons geloof dreigen te verliezen.

  We kunnen ons naar Hem richten wanneer we ons zwak voelen. Jezus kan ons helpen. Jezus neemt ons bij de hand en brengt ons naar boven.

   

  Hebt u al ervaren dat je aan iemand iets verteld en deze persoon heeft precies hetzelfde meegemaakt en is bereid te luisteren? Soms voelen we ons dan beter begrepen en kunnen wij van deze persoon dikwijls moed en steun krijgen. Zo is het ook met Jezus. Hij begrijpt ons lijden, hij heeft het ook doorgemaakt.

  En door ons eigen lijden kunnen wij het lijden van Jezus ook een beetje beter begrijpen.

  Maar ons geloof in Jezus en in God wordt echter dikwijls beproefd door onze tegenslagen. We beginnen soms te twijfelen. Is het zo dat God voor ons zorgt, vragen wij ons af? Wat voor een God is het die zoveel onrechtvaardigheid toelaat zeggen zoveel mensen. We vergeten dat dit ‘aards denken’ is. Gods denken is van een ander niveau.

  Hij heeft zijn zoon gezonden en staat zo voortdurend dicht bij ons om ons met alles te helpen hier op aarde, elke minuut, elke seconde van ons bestaan.

  Door ons lijden hier op aarde hebben wij deel aan het lijden van zijn zoon Jezus. We komen door de Zoon dichter bij God, als we dat willen. Wij kunnen van de zoon, Jezus, moed en steun verkrijgen.

   

  God wil geen beproevingen geven, Hij wil niet dat we ondergaan in de pijn. Hij wil zijn liefde waar maken door ons, naar anderen.

  Ik ken mensen met een gehandicapt kind die zeggen dat dit kind het grootste geschenk is wat God hen kon geven. Na een tijd van pijn, ontgoocheling en niet begrijpen werden ze een beter mens, ze konden groeien.

  Voor niet gelovigen is dit niet te begrijpen.

  Zelfs voor ons ‘gelovigen’ is het wonderbaarlijk dit te horen. Het geeft ons moed om ons niet te laten bepalen door onze eigen moeilijkheden, zo zijn we in staat liefde en vriendelijkheid te geven. Dat is wat God wil voor de mensen. Zijn liefde, door ons, uitstralen.

   

  Als wij van God kunnen houden niettegenstaande alle moeilijkheden hebben we onszelf overwonnen en kunnen we dicht bij hem leven en rekenen op de kracht van zijn Heilige Geest, samen in verbondenheid met Jezus die ons dicht bij God brengt.

  Kunnen wij in de pijn dit geschenk nog zien?

  Bidden we dan tot God: “en leid ons niet in beproeving.“ We vragen God hiermee dat, in onze pijn het kwade niet wint .

   

  In het gebed ‘Onze Vader’ richten we onze aandacht naar God en in de angst die we in ons leven ondervinden vragen we hem, leidt ons niet in beproeving, geef geen toelating aan het kwade over mij. Laat het kwade mij niet vernietigen. Het kwade is ons ongeloof, depressie, boze woorden, klagen over ‘ alleen zijn’ en ‘niet begrepen worden’ .

  Indien we hieraan toegeven gaan we een schuldige zoeken, we worden kwaad op God, geven we hem de schuld van onze pijn. Zo geraken we vervreemd van God en is een leven in de kracht van zijn Heilige Geest onmogelijk.

  Leidt ons niet in beproeving is een vraag om onze angsten, onze boosheid, ons verdriet en onze pijn niet de bovenhand te laten nemen.

   

  Door het gebed ‘en leidt ons niet in beproeving’ vragen we aan God ons te helpen om de bereidheid te hebben de lasten van dit leven te dragen.

  Leidt ons niet in beproeving is een vraag ons te helpen dicht bij Jezus te staan, die alle lasten op zich genomen heeft en ons nu ook nog steeds bijstaat in ons lijden. Jezus die ons dicht bij God brengt.

  Jezus moet de dood op het kruis doormaken om op die manier de weg naar de verlossing voor ons te openen.

  Kunnen we en willen we begrijpen hoeveel angst Jezus had omdat te doen, hij was ook een mens!

  Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij iedereen helpen die beproefd wordt.

  De mens heeft beproeving, zuivering en verandering nodig om te rijpen, om zo van een oppervlakkige vroomheid steeds meer één te worden met God .

  Door lief te hebben krijgen we die kans. Vergeten we het niet: Liefde is altijd een proces van zuivering, afstand doen en zelfcorrectie, om zo te groeien en te rijpen. We weten dat God ons bijstaat, we weten dat we de krachten van de Heilig Geest ontvangen: de kracht om te leven in vrede, vreugde, vriendelijkheid, goedheid, geduld, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en liefde.

  05-12-2016 om 20:58 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons het eerst lief, wij moeten aan niets voldoen

  Sommige mensen hebben een fris en vitaal geloofsleven. Hun geloof is echt. Het lééft. Wat is hun geheim? Zij erkennen Jezus als Heer en onderhouden een gepassioneerde relatie met Hem, alsof ze vandaag voor het eerst ontdekt hebben hoe ze op Gods liefde mogen ingaan. Over dat geheim gaat het . Hoe kunnen we ’de eerste liefde’ ontdekken of herontdekken en hoe kunnen we die dagelijks beleven.

  We gaan dit uitdiepen en lezen in de bijbeltekst uit de 1 ste brief van Johannes hoofdstuk 4 vers 7 tot 21.

  Wie de Zoon heeft, heeft het leven
       [ 7] Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. [ 8] Wie niet liefheeft kent God niet, want God/ is liefde. [ 9] En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. [ 10] Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.  [ 11] Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. [ 12] Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. [ 13] Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. [ 14] En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. [ 15] Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. [ 16] Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.     [ 17] Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. [ 18] De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. {19} Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. {20} Als iemand zegt: "Ik heb God lief", maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. {21} We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

  Jezus zocht contact met de mensen om ons met Gód in contact te brengen. Jezus was de Zoon van God. De enige mens, die méér was dan mens alleen. Ik ben door mijn geloof in Jezus Christus, kind van God en mag God mijn vader noemen, mijn vader van wie al het goede komt. Kinderen van God zijn heeft een dynamiek in zich. We ontwikkelen ons tot kinderen van God door steeds dieper in relatie met Jezus te leven. Kind van God zijn wordt dus Christus navolgen, zegt Paus Benedictus in zijn boek over Jezus van Nazareth. God houdt van mij. Hij staat te wachten om met mij in relatie te leven, maar ik vergeet Hem dikwijls, heb het zo druk en soms voelt God zo vaag en ver weg.

  Durf en wil ik nu, in het licht van de Heilige Schrift, naar mezelf kijken?Hoe moet ik terugkeren naar de staat van de eerste liefde? Hoe moet ik zonder enige twijfel geloven in Gods overweldigende liefde voor mij persoonlijk? We kunnen het zowat vergelijken met de sterke liefde die een jong gehuwd koppel voor elkaar heeft. Er zijn geen twijfels en het geloof in elkaar is enorm. Zo willen wij ook onze verbondenheid voelen met God.

  Ik ben waardevol, ik ben uniek voor Hem.  Maar ben ik het vergeten of weet ik het nog?

  Wat is die eerste liefde? Het is de liefde van God voor mij! God zegt mij: zonder jou ben ik niet volkomen! Omdat God mij het eerst heeft liefgehad kan ik leven zonder angst en in volle overgave, ik ben tot meer in staat door Hem. Als je bang bent en angstig, laat je dan liefhebben door Mij, zegt God.

  God kiest ervoor om mij lief te hebben. Houdt God dan van iedereen? Ja, zijn liefde gaat uit naar alle mensen! Ieder mens is zijn unieke creatie, dat is Gods bedoeling. Hij houdt zoveel van zijn schepselen, dat Hij ze wil redden van de ondergang. Het is nodig om dit te weten en te geloven. Zijn liefde drijft angst uit. Als ik toch nog angst hebt, dan besef ik nog onvoldoende dat God van me houdt en wat dat betekent. Door te spreken met God wordt mijn angst draagbaar, God gaat voor me zorgen.

  We kunnen vele goede daden doen, maar, als we niet in een liefdesrelatie leven met God, worden we moe, omdat alle kracht uit onszelf moet komen. We doen het goede en toch is het soms frustrerend, we zitten met ontgoocheling. We gaan dus onze rechten opeisen, dingen afmeten, beoordelen, we worden angstig, depressief, kwaad, we twijfelen aan de zin van ons bestaan, het doel van ons leven. Indien we echter Gods liefde ontvangen, ja zeggen voor Zijn liefde, kunnen we ook anderen echt liefhebben, ten volle, zonder iets terug te verwachten. Het is God die door ons werkt, om zijn liefde te tonen, door ons naar anderen, dat is Zijn plan, Zijn wil voor ons leven. Hij heeft ons nodig.

  Een eerste voorwaarde om te leven in verbondenheid met God is ons geloof. Geloof ik dat God mij liefheeft en staat te wachten met zijn liefde voor mij elke dag opnieuw en opnieuw?

  Wanneer we nu weten dat God onze bron is, het eerste, de start, dan kunnen we door Zijn liefde ten volle leven in liefde ,vreugde, geduld, goedheid. Soms kan ik de andere niet waarderen omdat die persoon een andere mening heeft, anders reageert. In goede relatie leven is niet altijd gemakkelijk. We ervaren dat allemaal. Vanuit Gods liefde voor mij, ben ik echter tot meer instaat. Dit is liefhebben, omdat God mij eerst heeft liefgehad. Het wil zeggen tot meer in staat zijn. In verbondenheid met Hem leven en van daaruit Gods liefde weerkaatsen, uitstralen. Het is ervaren hoe ik een blije christen kan zijn zodat ook andere mensen mijn blijheid mogen ervaren.

  25-02-2016 om 21:47 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over beledigingen Joh 8, 31-32

  Over beledigingen Joh 8, 31-32

  We hebben het vandaag over de waarheid maakt je vrij. Het is het toepassen van wat Jezus zegt dat ons vrij maakt.

  Er zijn overal zijn dingen waar we ons over verbazen. We verbazen ons over egoïsme, over domheid, we verbazen ons over opmerkingen niettegenstaande onze goede bedoelingen, over onbegrip voor onze zwakheden en onze onmacht. Wij worden gekwetst en kwetsen anderen.

  Jezus is een rots van confrontaties. Bij wat Hij zegt kunnen we altijd kiezen, kiezen om te begrijpen waar hij ons wil brengen, kiezen om te groeien om een beter mens te worden.

  We lezen u slechts 2 korte verzen voor, maar des te meer zeer belangrijk verzen om uit het hoofd te kennen.

  Uit het evangelie van Joh 8, 31-32 :

  Jezus zegt: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. [32] U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.

  Iedereen wil de waarheid kennen, maar ik bepaal graag zelf wat voor mij waarheid is. Heeft het te maken met de vrijheid die ik heb? Mijn vrijheid om zelf alles te bepalen. ‘Mijn’ waarheid zal me vrij maken denk ik dan. Jezus is de redder maar ik nodig hem niet uit in mijn leven.

  Wij mensen willen vrij zijn, het is ook een geschenk van onze schepper, dus Hij wil dat ook! Maar alleen God kan echte bevrijding geven, door het volgen van Zijn waarheid. Vrij zijn is niet voldoende het gaat nog verder naar bevrijding.

  Wij mensen, die in vrijheid leven maken fouten. We vernietigen soms ons eigen leven met slechte acties en gewoontes. Slechte dingen en trots winnen het dagdagelijks. Mensen die onder verschrikkelijk corrupte toestanden leven of zwaar ziek zijn ervaren eigenaardig genoeg soms meer Gods vreugde en vrijheid. Zij kennen de kracht van God om de ketting van beperking te breken. Want in gevangenschap of in ziekte ervaart men dat zovele dingen in het leven niet echt belangrijk zijn. Dan is vriendelijkheid soms opeens heel belangrijk.

  Ook in het dagdagelijks leven kan men focussen op wat echt belangrijk is. In stress aan het klantenkantoor kan men beslissen toch blijvend vriendelijk te zijn voor de volgende klant of geduldig voor de zoveelste immigrant die weer amper Nederlands spreekt. Dat is de beperking doorbreken. Hoe erg men er zelf ook last van heeft. Dat is de bevrijding waar Jezus het over heeft, onszelf overstijgen en Gods liefde doorgeven aan anderen.

  De waarheid maakt je vrij. Het is het toepassen van wat Jezus zegt dat ons vrij maakt.

  Paulus zegt ons in zijn brief aan de Efeziërs: [14] Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. [15] Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus ( Ef ,4,15)Tot daar Paulus.

  We moeten volwassen worden. Maar hoe. We willen wel, maar we doen amper iets. We hebben blinde vlekken in ons leven, zoals de blinde hoeken in onze wagen. We wensen soms dat anderen beter zouden zien, maar we zien onze eigen blindheid niet.

  We zijn hier voor een reden. God wil ons ergens brengen. Soms brengt God ons de waarheid door andere mensen, maar als anderen ons iets zeggen dat ons niet bevalt, dan denken we doe niet onnozel, weg ermee. God brengt ons iets en velen willen niet luisteren, ook wijzelf willen niet altijd luisteren. We vermijden iets nieuws, iets dat ons niet past.

  Nochtans had ik vorige week een mooie ervaring, een jonge man van 30 zei “ik geloof niet”, maar hij haalde het oude testament uit zijn bureau en wist er veel over te vertellen. Ik heb hem nu het nieuwe testament cadeau gegeven. Hij gelooft niet, maar is zeer intens op zoek naar de waarheid, waar hij zich naar wil richten. En dat verlangen vele mensen met hem.

  Nog bij Johannes maar nu hfdst 16, vers 13 lezen we :

  Jezus zegt [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Tot daar de tekst.

  Door Jezus verijzen, komt de heilige geest tot ons , de geest die altijd bij ons zal blijven en ons dus de weg naar de waarheid zal wijzen.

  Een weduwe die ziek was zei me, is het niet beter dat ik kies om mij niet te laten opereren, dan ben ik rapper bij mijn man.

  Ik vroeg haar denk je dat Jezus dat wil, het is mijn gevoel, mijn gedachte zei ze. Maar de waarheid gaat soms volledig in tegen ons voelen en denken. We moeten ons richten naar Jezus en misschien zegt die dan wel “heb maar moed voor de operatie, nadien kan je nog vruchtbaar zijn voor mensen, mijn liefde doorgeven zelfs in vriendelijkheid voor de verpleging en belangstelling voor hun werk”.

  Willen wij leren uit situaties waarin we verzeild geraken, gesprekken die we hebben, opmerkingen die we krijgen, woorden die we lezen, woorden die we horen. Jezus woorden zijn woorden van waarheid en zij verbinden ons met wat God wil voor ons. Daarom is het zo goed regelmatig de bijbel te openen op zoek naar een leidraad voor ons leven. De H geest die bij ons is zal ons de waarheid doen vinden.

  De h geest is de geest van de waarheid . Hij zal ons leiding geven voor ons leven. God wil ons binnenleiden in de gehele waarheid. Hij bereidt ons voor om het juiste te kunnen zien, als we ons volledig toewijden en open staan voor het nieuwe.

  Soms is een open gesprek moeilijk, zeer moeilijk, maar als we eerlijk zijn met ons zelf dan kunnen we er iets uit leren. Maar we moeten onze blinde vlek wegnemen. Paulus schrijft ons; 2 kor 7, 8 [8] Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, ik heb er toch geen spijt van. Aanvankelijk wel, maar nu ik weet dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed, [9] ben ik blij dat ik hem geschreven heb. Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen. U had verdriet op een manier die God wilde, ik heb u dus in geen enkel opzicht geschaad. [10] Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt, verdriet dat God geeft leidt tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood, tot daar Paulus

  De waarheid leren over onszelf, geeft verdriet, ons handelen aanpassen is aartsmoeilijk. Hoe moeten we bijvoorbeeld onze ontgoocheling, soms zelfs boosheid overstijgen en rechtvaardig zijn voor de kinderen van de partner die 1 week onder onze hoede staan. Ze brengen dikwijls een hoop werk en extra problemen mee. Kunnen we onszelf overstijgen en liefde geven waarop kinderen recht hebben. Kinderen kunnen in moeilijke situaties verschrikkelijk hard voor ons zijn. Jij bent mijn moeder niet, jij hebt niets te zeggen, jij staat in het onderwijs dus mijn mama zegt dat gij mijn was moet doen, gij hebt meer tijd. Kinderen zelf zitten dan uren bezig met de computer en chatten over de meest idiote dingen. Daar staan we dan, gekwetst en niet begrepen en Jezus vraagt ons het juiste te doen zelfs al is dit kind niet ons eigen vlees en bloed. Aartsmoeilijk, hoe geraken we eruit, door te bidden om inzichten, door gesprekken te hebben met mensen, door de bijbel te lezen. Paulus schrijft zo bijvoorbeeld[11] We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. [12] In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. [13] Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven. Tot daar Paulus.

  Dus misschien is het goed kinderen meer te betrekken in het bereiden van het eten in plaats dat we ze tijd geven nutteloos bezig te zijn met spelletjes. Haalbaar werk doen om zo samen aan tafel te mogen zitten. Eigen brood moet verdiend worden zegt Paulus.

  De H. Geest, de geest van de waarheid zal ons leiding geven voor ons leven en ons de kracht geven confrontaties te beluisteren om zo voor het juiste te kiezen naar Jezus woorden.

   

  Soms wordt ons hart zo hard dat we nog zeer moeilijk kunnen zien. Ons hart kan hard worden door al de kwetsuren in onze kinderjaren, of tegenslagen later, maar we zijn nu volwassen en we kunnen kiezen. Jezus geeft ons de waarheid, U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden zegt Hij wanneer jullie naar mijn woorden luisteren. We zullen er rustig van worden, tevreden zijn met de situatie.

  We kunnen ons hart terug open stellen hoe moeilijk dat ook is. Problemen zullen er altijd zijn en er zullen er altijd nieuw komen.

  God heeft een plaats voor ons, we kunnen tegen God zeggen, doe met mij al wat je wil veranderen, opdat ik zo kan groeien. Zo volgen we Gods droom voor ons leven. En zullen we groeien als persoon.

  Laat ons niet beledigd zijn als we ergens op gewezen worden. Soms worden we daardoor wakker geschud, het doet ons pijn, maar we kunnen er iets uit leren als we daartoe bereid zijn en God verlangt dat.

  Laat ons daarvoor samen het gebed bidden.

  God we willen gehoorzaam zijn aan U , : ‘We willen luisteren naar jezus woorden We willen zijn leerlingen genoemd worden, de waarheid en echte bevrijding kennen. Jezus is een rots van confrontaties. Bij wat Hij zegt kunnen we altijd kiezen, kiezen om te begrijpen waar hij ons wil brengen, kiezen om te groeien om een beter mens te worden

  We vragen u daarvoor de kracht van de heilige geest. Laat ons luisteren en zoeken naar de echte onveranderlijke waarheid die nooit verandert en laat ons zo in uw genade leven

  We smeken u dit alles is Jezus naam, want we weten wat we in zijn naam vragen daar zult u ons bij helpen.

  Aan iedereen wensen we een intense zoektocht om in alle omstandigheden altijd de juiste antwoorden te vinden en het juiste te doen, om zo te groeien in waarheid

   

   

  18-04-2015 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MatteŁs 6, 24-34 onbezorgdheid.

  Matteüs 6, 24-34 onbezorgdheid.

  Bezorgdheid om te kort te komen, maar ook angst om te kort te schieten. Krijg ik wel genoeg of presteer ik wel genoeg? Stel ik wel wat voor, tel ik wel mee? Wat zal er van mij terecht komen – of van mijn kinderen? Duizend grote en kleine zorgen kunnen ons kwellen en plagen en ons leven verpieteren en versomberen.
  Het woord 'zonde' is hier niet misplaatst. Het is inderdaad zonde van het ons door God toegedachte leven dat we het zo benauwd, het vaak zo weinig vrij en vrolijk kunnen leven. Gevangen als we vaak zijn in een eindeloze bezorgdheid

  We lezen uit het evangelie van Matteüs 6, 24-34

  Jezus zegt: Niemand kan twee heren dienen: hij zal de   eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de   ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. [25] Daarom zeg ik jullie:   maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch   over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan   voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? [26] Kijk naar de vogels in   de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het   is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? [27] Wie van jullie kan door   zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? [28] En wat maken jullie je   zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het   veld. Ze werken niet en weven niet. [29]   Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van   hen. [30]   Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven   gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij   jullie dan niet kleden, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet   bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee   zullen we ons kleden?” [32]   – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet   wel dat jullie dat alles nodig hebben. [33]   Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al   die andere dingen je erbij gegeven worden. [34] Maak je dus geen zorgen   voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke   dag heeft genoeg aan zijn eigen last

  Jezus spoort ons in dit stukje evangelie aan, om stil te staan en te zwijgen, om goed te zien en te horen wat zich aandient. Mindfull bezig zijn. We moeten ons niet altijd voor alles en iedereen verantwoordelijk voelen. Het wezenlijke – dat we leven, denken en zijn – is niet onze eigen verdienste maar verbijsterende gave.

  In de huidige samenleving worden we geacht vooruit te willen, te streven naar een toekomst die beter is dan het heden. En die toekomst realiseren we zelf. Jonge mensen willen eerst een huis bouwen met alles erop en eraan, dan zóveel kinderen hebben, niet meer of niet min. De babyborrel is reeds geregeld lang voor het kind geboren wordt. Hoe dikwijls horen we niet: het moet vooruit!

  Het christelijk geloof nodigt je uit om niet te vergeten tevreden te zijn met wat je toevalt.

  Spiegel je aan de natuur, zegt Jezus. Daar openbaart schoonheid zich zonder nut. God geeft er zijn gaven, zonder tegenprestatie te verlangen. Hij jaagt de angst niet op. Hij schenkt ons een vrijheid waarin niets hoeft te worden nagestreefd, maar alles mag worden ontvangen. Wat je nu al toevalt aan eten en drinken, aan kleding en huisvesting, zie dat toch niet als een tekort dat nog moet worden aangevuld, maar als een begin van overvloed die in het verschiet ligt. Hoeveel mensen klagen niet van teveel op de zolder en wie gaat dat opruimen. We hebben dus blijkbaar teveel, ik kan ervan getuigen.

   

  We maken ons wijs dat vrijheid betekent: van niemand iets nodig hebben, van niets of niemand afhankelijk zijn. Terwijl we net leven van wat ons gegund wordt en niet van wat we verdienen of weten af te dwingen. Liefde en erkenning bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke dingen .

  Je hoeft nergens te komen, zegt Jezus, het is naar je toegekomen. De gaven die je ontvangen hebt zijn even onuitputtelijk als de God die ze geeft. En hoe meer je daarvan weggeeft, hoe meer je zelf overhoudt.

  Paulus zegt ons in de brief aan de Galaten: 'gij zijt geroepen om vrij te zijn' (Gal. 5:13), om te leven als onbekommerde mensenkinderen.

  Het kan ons als mooie in de oren klinken, maar al te vaak zit ons leven in het hier en nu inderdaad gevangen in vele bezorgdheden en benauwdheden.

  Ook wij zijn maar al te dikwijls – net als de heidenen – bezorgd om vele dingen: wat we zullen eten en drinken, waarmee we ons zullen kleden of wat voor zorgen we ons al niet in het hoofd kunnen halen. En ons eruit losmaken, ons ervan bevrijden, op eigen kracht, dat lukt eenvoudig niet. Levensvreugde en onbezorgdheid laten zich niet als een gebod opleggen. Dat werkt zo niet.

  Wie ons probeert op te vrolijken, op te monteren heeft zelf meestal makkelijk praten. Ook zo'n mooi stukje bijbel is op zichzelf niet in staat om ons van onze bezorgdheid te bevrijden.
  Daarom moeten we om dit stukje bijbel goed te verstaan, zodat het ons wat doet,” iets “met ons doet, weten “wie het is” die ons hier oproept tot dit vrije en onbezorgde leven waarvoor de vogelen des hemels en de leliën des velds model staan.

   

  Het is Jezus zelf die tot ons spreekt . Hij spreekt over het onbezorgde leven niet alleen met woorden, maar met zijn hele bestaan. In dat onbezorgde, onbekommerde mensenleven gaat Jezus ons zelf ons voor; immers Hij bekommert zich niet of nauwelijks om eten of drinken of kleding, maar Hij zoekt éérst, eerst en vooral en met heel zijn bestaan, het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat zoeken vult heel zijn leven. Dat staat bij Hem op de eerste plaats. Dat is, om zo te zeggen, zijn enige zorg – en daarmee worden alle andere zorgen naar het tweede plan geschoven.

  Maar Jezus gaat niet luchthartig doen over ons moeilijk bestaan hier op aarde.

  Want hijzelf immers is afgedaald in ons bekommerde en verduisterde bestaan.

  We zijn in onze bezorgdheden en benauwdheden, in onze moedeloosheid en neerslachtigheid niet aan onszelf en ons eenzame lot overgelaten. God heeft in Christus naar ons en onze wereld omgezien. We zijn door Hem bezocht en gekend in onze noden en angsten .

  We zijn daarin niet alleen gelaten. Dat mogen we geloven. Daarop mogen we vertrouwen en daarvan zien we ook altijd weer tekenen. D.w.z. het blijkt ook altijd weer dat er naar ons wordt omgezien, dat we hulp en kracht ontvangen , misschien soms uit de meest onverwachte hoeken.

  En elke dag gaat het zonlicht weer op over ons en onze wereld en bloeien de bloemen en zingen de vogels. Zien we het nog of zijn we te druk bezig? Neen ik ben te ziek om het te zien! Maar wat zegt Jezus ons dan ? We staan er niet alleen voor. We hebben in Jezus een bondgenoot in de nood van het leven.

  Want God, ònze God, is een barmhartige en genadige God. Hij trekt zich ons lot aan. Hij daalt af en deelt in onze ellende en narigheden. Hij is onze troost, onze enige en sterke troost; in een krachteloos bestaan is Hij onze kracht en hulp.
  Krácht, want God is in zijn barmhartigheid ook sterk, ook machtig.

  Hij voert ons met een sterke hand uit het land der benauwdheid – als uit Egypteland. Als we in Hem geloven, ons aan Hem toevertrouwen en in zijn geboden wandelen, dan worden we al bevrijd uit al die bezorgdheden waarin ons leven gevangen kan zitten en die ons gemoed kunnen versomberen, onze ziel bedrukken.

  Dan begint dat mooie stuk dat we hoorden in het evangelie al waar te worden in ons eigen leven. De vraag om niet bezorgd te zijn is een opwekking die ons toeklinkt vanuit de mond van Jezus en op de weg van verbondenheid met Jezus.

   

  Jezus onze voorganger en ons voorbeeld, maar Jezus ook en allereerst onze Bevrijder! Als hij dat laatste niet was zou er geen beginnen aan zijn, want onze bezorgdheden schudden we niet zomaar van ons lijf. Die kunnen we alleen doorbreken en achterlaten in de kracht, in de overmacht van de Heilige Geest.

  Moet een mens dan maar passief afwachten tot de Geest eens lang komt?

  Dat is het de halve waarheid. Het komt in ons leven niet allemaal aan op we zelf doen, zelf presteren, maar toch schakelt de Geest onze eigen activiteit niet uit, maar juist in.

  Als actieve mensen worden we betrokken in de dienst van God en de naaste. We moeten ook ons eigen leven vorm en inhoud geven, zin geven. We zijn daarin niet volstrekt op onszelf aangewezen.

  Ons leven krijgt ook vorm en inhoud. Het ontvangt ook zin – van buiten af. Als een genade.
  We mogen er zijn, we mogen leven. Jezus vernieuwt en herschept ons leven door zijn Geest. Maar dan moeten we ons niet blindstaren op onze mislukkingen en tekortkomingen, maar hopen en vertrouwen op God. De zorg van mijn leven in zijn handen leggen. Dat doorbreekt en verjaagt de talloze bezorgdheden en bekommernissen.
   

  De zon die over ons en onze wereld is opgegaan is Christus zelf.

  En als we niet meer zien of nog niet zien, laat ons dan bidden:

  'Zolang Gij nog onzichtbaar zijt / een zon diep in de nacht / roep ik uw nadering reeds uit, / omdat ik u verwacht

   

   

  08-04-2015 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joh 21,15-17 heb je mij lief?

  Joh 21,15-17 heb je mij lief?

  [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen

  Petrus was diep terneergeslagen, nadat hij Jezus drie keer had verloochend in de nacht van zijn lijden. Als Jezus na zijn dood en verijzen Petrus weer ontmoet, ondervraagt hij hem niet over wat hij gedaan heeft, maar hij stelt een vraag over de kwaliteit van zijn liefde.  Jezus weet dat die liefde van Petrus voor Hem, ondanks alle pijn, niet verdwenen is.

  Na elke vraag vertrouwt Jezus een verantwoordelijkheid toe aan Petrus. Juist deze zwakke en zondige Petrus wordt bemind en geroepen om antwoord te geven en grote verantwoordelijkheden te dragen. Verantwoordelijkheid op je nemen betekent nooit een rol spelen, of laten zien dat je zo sterk en heilig bent. Wie verantwoordelijkheid op zich neemt, beweert niet beter te zijn dan de anderen.

  De vraag die Petrus en wij moeten beantwoorden is niet: “Ben je sterk; kun je het wel, ben je goed genoeg?” Maar Jezus vraagt ons “Heb je mij lief? Kun je liefhebben?” Want in die liefde geef ik je de kracht om verantwoordelijkheden te dragen, groot of klein.

  Drie keer antwoordt Petrus: “U weet, dat ik van u houd ...” Wat zouden wij geantwoord hebben? Petrus moet geweten hebben hoe gebrekkig hij gehandeld had. Maar toch zegt hij niet: “Ja, ik heb u een beetje lief,” of: “Ik zal proberen u meer lief te hebben.” Integendeel, Petrus laat al zijn zelfbeoordeling en analyses achter zich. Hij vertrouwt zich ten volle toe aan Jezus, als aan een echte vriend. Van nu af aan zullen Jezus ’vriendschap en liefde’ hem dragen. Petrus zegt niet: “Ik kan,” of: “Ik zal...” Maar: “U, u weet het..” Het gaat ook niet meer over, ga ik dat wel kunnen, misschien vraagt Jezus wel veel meer dan ik me kan indenken en sla ik een stom figuur. Ik zal me al maar pardonneren. Neen, zo communiceert Petrus niet, hij zegt U weet het, U weet wie ik echt ben, wat ik echt kan. Hij geeft zich totaal over aan Jezus, vertrouwt hem ten volle. Durven wij dat ook te doen?

  Een Levende Jezus wordt de bron van onze liefde. Hij komt aanvullen wat er nog onaf is aan onze liefde en aan onze daden. Onze zwakheid, zelfs onze zonde, vormt geen obstakel voor zijn liefde. Van nu af aan kan ik mijn zwakheid totaal aan Jezus geven. Hij kan deze veranderen in iets dat ik mij zelf niet kan voorstellen; hij kan van mij zelfs een getuige van zijn liefde voor anderen maken, zonder dat ik zelf weet hoe. Geloof ik dat zoals Petrus? Want zonder geloof en liefde in Jezus is er niets mogelijk.

  Jezus ondervraagt ons over de kwaliteit van onze liefde voor Hem. Wat is ons antwoord. Durven wij zeggen, Jezus , u weet dat ik u graag zie. Hoe voelen we ons bij dit antwoord? En wat betekent dat ‘graag zien’.

  Ik denk dat Jezus vooral wil dat we tot Hem praten en dat kan altijd en in elke situatie. Lieve Heer, dank dat ik kan voetballen, dat ik gezond ben, dat ik hier kan supporteren met mijn vrienden. Lieve Heer dank dat ik naar een voordracht kan gaan over mode en make up, ik wil er graag goed uitzien, Lieve Heer bescherm mijn kinderen tegen drugs en slechte vrienden, ik sta daar machteloos tegenover, Lieve Heer bescherm me voor dementie en vreselijke ziektes maar als dat toch mijn weg is , geef me dan de kracht om die weg te gaan en mensen te ontmoeten die mij graag zien.

  Waar zie ik het duidelijkst dat liefde centraal staat in mijn verantwoordelijkheden? Een heel moeilijke vraag, ik herhaal ze even , ook voor mezelf: Waar zie ik het duidelijkst dat liefde centraal staat in mijn verantwoordelijkheden? Nog anders geformuleerd, hoe zie ik me in staat om tijdens mijn doen en laten ‘liefde’ te laten primeren. Wanneer overstijg ik dus mezelf?

  Ben ik in staat liefde te laten primeren door een moment van liefdesverbondenheid met Jezus die me in staat stelt mijn ego te overstijgen.

  In mijn handelen, doen en laten, gaat het niet over mij, maar over mijn liefde voor Jezus, een antwoord zijn op Zijn liefde voor mij.

  Maar, ik denk dikwijls niet waardevol te zijn. Vertrouw ik Jezus genoeg in het feit dat hij toch mijn sterkte en zwakheden kent?

  Durf ik zeggen Jezus gij weet toch dat ik alles wil proberen om u te volgen en lief te hebben. Jezus ondervraagt ons over de kwaliteit van onze liefde voor Hem. Wat is ons antwoord? Formuleren we even nu een antwoord aan Jezus.

  Hoe kunnen we verbonden zijn met Jezus en antwoord op zijn liefde?

  Dat is teveel om op te noemen en voor iedereen verschillend, maar laten we vooral beginnen in de kleine en gewone dingen. Door bijvoorbeeld in de omgang met mensen rondom mij blij, behulpzaam en luisterend te zijn. Door te zwijgen als ik eigenlijk een scherp antwoord wil geven. Door niet altijd mijn mening te willen doorduwen ten koste van de ideeën van anderen. Door eens afstand te doen van mijn vragen voor het waarom, door zo maar iets doen voor anderen. Zou Jezus zo mijn liefde voor hem niet ervaren?

  We denken altijd dat liefde een gevoel is van warm worden, een spontaan gevoel van overweldiging. Ervaringen leren ons echter dat liefde veel meer is dan een gevoel, dat we zelfs kunnen liefhebben zonder overweldigende gevoelens. Het verwijst naar het feit dat beminnen altijd beslissen is. Liefde is een werkwoord, het vraagt om inspanningen. Beminnen gaat niet spontaan, niet vanzelf, het is een keuze voor de andere soms zelfs ten koste van mezelf.

  We willen even blijven stilstaan bij de uitspraak ‘ten koste van onszelf’. We hebben toch Jezus wat is dan ‘ten koste van mezelf’. Hij geeft me alles, tot en met eeuwig leven. Het lijkt eenvoudig hiervan voortdurend bewust te zijn. In praktijk vergeten we het dikwijls. Maar laat ons dan zoals Petrus antwoorden, Jezus ik leg al mijn kleinheid en al mijn falen in uw handen, voor U wil ik door het vuur gaan, ik kies ervoor om u te beminnen, zelfs al gaat dat boven mijn eigen comfort, te koste van mezelf. Zo had ik een vriendin die me verschrikkelijke verwijten stuurde, ik zei haar dat kan je toch niet menen, zo ken je me toch niet. Ik huilde bittere tranen van ontgoocheling, had ik maar zo weinig kunnen betekenen. Het koste me moeite haar geen verwijten te geven, mezelf te overstijgen, ten koste van mezelf mijn mond te houden en te blijven geloven in wie ik ben, waardevol, goed menend in die vriendschap. Daartoe ben ik alleen in staat dankzij Jezus. Jezus ik leg al mijn kleinheid en al mijn falen in uw handen. Onze vriendschap is er nu een geworden van geven en niet meer hopen te ontvangen. Ze belt me regelmatig als ze in de put zit en ik ben blij dat ik antwoord kan zijn.

   
  Voelen we ons zoals Petrus, Jezus je weet toch dat we u beminnen, we zijn blij en dankbaar omdat jij hier op aarde gekomen bent om te vertellen over uw Vader. Zo kunnen wij God leren kennen. We ontvangen uw kracht dankzij u verijzen voor ons, u laat ons nooit alleen.

  Dan zeggen we nooit meer, ten koste van onszelf, we kunnen beminnen dankzij Jezus, dankzij Zijn liefde voor ons.

  Laat ons blijvend kiezen voor onze verbondenheid met Jezus. Kiezen zoals Petrus, Jezus je weet toch dat we u beminnen en willen beminnen.

  Laat ons dagdagelijks spreken tot Jezus om zo in verbondenheid met hem te kunnen leven in alle verantwoordelijkheden die we moeten nemen, in al ons handelen, in al ons spreken. Enkel door onze verbondenheid met hem zijn we in staat te beslissen om te beminnen en boven onszelf uit te stijgen.

  We danken God dat we hier met u samen konden zijn. We wensen u vooral aandacht voor de jonge mensen die zoekend zijn naar de zin van hun bestaan. Jezus liefde doorgeven daar gaat het over. God heeft ons gehoord, Hij is ons nu nabij. Laat ons daarom vooral blije christenen zijn die licht uitstralen. Jezus, U weet toch dat we U beminnen.

   

   

   

   

   

   

   

  28-03-2015 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  18-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Johannes 1:35-42: Wat zoeken jullie?

  Johannes 1:35-42: Wat zoeken jullie?

  Toen Johannes Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).

  “Wat zoeken jullie?” Dit zijn de allereerste woorden die Jezus spreekt in het evangelie van Johannes. Hij stelt deze vraag aan zijn eerste twee leerlingen, die model staan voor de eerste christenen en voor allen die Christus willen volgen.

  De tekst begint met Johannes de Doper, die intens verlangt naar de komst van Christus. Zijn houding van hoopvol verwachten helpt hem om wat er gebeurt op een dieper niveau te duiden. Johannes kijkt niet slechts even om, als Jezus voorbij komt. Hij probeert door te dringen tot het diepste wezen van degene die voorbij gaat. Dat verlangt hij ook voor zijn leerlingen.

  Uit het feit dat Johannes Jezus ‘het Lam van God’ noemt, blijkt dat hij Jezus ziet als degene die Gods woorden en beloften zal vervullen, zoals de profeet Jesaja voorspelt heeft. Ikzelf vind het altijd moeilijk als ik hoor over het oude testament. Het klinkt me dikwijls zo vreemd. De profeet Jesaja is geboren rond 765 v.Chr. Jesaja schreef dus lang voor Jezus geboorte :Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam* dat naar de slacht wordt geleid. Jesaja spreekt dus over de lijdende dienstknecht , onschuldig als een lam geslacht (Jesaja 52:13 – 53:12). Jesaja wordt terecht de profeet van het geloof genoemd. Zijn prediking is gegrond op de zekerheid dat de heer groot en machtig is. Hij kondigt de geboorte aan van een vredebrengende vorst . Jezus. Zijn woorden komen voort uit bronnen waar wij geen weet van hebben. Is het niet wonderlijk dat de woorden al vijf eeuwen vóór de geboorte van Jezus klonken? Jesaja zegt verder nog: Ja, mijn dienaar zal slagen,hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien, omdat Hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op

  Zoals het paaslam, dat symbool staat voor Israëls bevrijding (zie Exodus 12:1-28), zo zal Jezus heel de mensheid bevrijden door zijn leven te geven uit liefde. Het is verrassend dat Jezus de wereld komt redden als een lam: een eenvoudig en nederig dier. Daarom dat wij dikwijls het lam Gods horen noemen in de misviering. Jezus komt voorbij. Hij loopt niet zomaar wat rond, Hij weet dat zijn leven een doel heeft. Het doel dat God met Hem voorheeft. Als je Hem wilt leren kennen, moet je Hem volgen. De twee leerlingen van Johannes reageren onmiddellijk. Ze horen, ze zien en ze volgen. Ook wij horen het goede nieuws over Jezus, en hopelijk besluiten we ook Hem te volgen.

  In de evangelietekst zegt men dat Jezus merkt dat Hij gevolgd wordt. Dat is een cruciaal moment. Hij draait zich om en vraagt: “Wat zoeken jullie?” Een fundamentele en universele vraag, die ook voor ons geldt. We leven in een wereld waar we uit heel veel mogelijkheden kunnen kiezen. Maar weten wij echt wat we willen? Zijn wij genoeg afgestemd op wat wij ten diepste en in alle oprechtheid verlangen? Dat klinkt als een eenvoudige vraag, maar als we het antwoord erop serieus nemen, kan dat ons leven veranderen.

  Bovendien stelt Jezus deze vraag aan twee mensen die al een ‘meester’ hebben: Johannes de Doper. Hij vraagt dus ook: wat heeft je ertoe gebracht om je eerste meester te verlaten? Wat zien jullie in mij? Waarin ben ik anders dan Johannes de Doper? Wat kan ik je bieden?

  Jezus neemt deze twee mensen serieus en vraagt hen naar hun verlangen. Als wij serieus genomen worden en er is iemand bereid om naar ons te luisteren, kan er wellicht iets in ons worden omgevormd.

  De leerlingen antwoorden met een vraag: “Rabbi (meester), waar verblijft U?” Die vraag gaat niet over Jezus’ woonplaats; ze vragen Hem niet naar zijn adres. De vraag begint met het woord ‘rabbi’ (meester), dat aanduidt dat de leerlingen Jezus zien als een gids; dat Jezus hen iets te zeggen heeft en dat ze bereid zijn om de stappen te zetten die nodig zijn om Hem te volgen. In bijbelse taal betekent het werkwoord ‘volgen’ veel meer dan alleen achter iemand aanlopen. Het betekent dat je met iemand samenleeft, dat je hem tot in zijn diepste wezen kent, zodat je zelfs op hem gaat lijken. We zien dat soms bij mensen die jarenlang getrouwd zijn.

  In de woordenschat van Johannes heeft het woord ‘verblijven, wonen’ een speciale betekenis. Weten waar iemand verblijft, betekent weten waarop zijn bestaan is gegrond. Jezus zegt ergens tegen zijn leerlingen: “Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf” (Johannes 15:10). Jezus blijft in de liefde van de Vader; zijn woonplaats is de liefde die Hem met zijn Vader verenigt. Dat is het geheim van zijn leven; dat is wat zijn leven betekenis geeft. Als de leerlingen vragen: “Waar verblijft U?”, vragen ze erom ook deel uit te gaan maken van die unieke relatie tussen Jezus en God.

  Willen wij ook deel hebben aan de unieke relatie tussen Jezus en God?

  Het antwoord dat Jezus de leerlingen geeft, is “Kom maar mee, dan zul je het zien”. Als zij dicht bij Jezus willen leven , moeten ze een risico nemen: het risico van vertrouwen, het risico van het geloof. In de taal van het Johannesevangelie staat ‘naar Jezus toekomen’ gelijk aan ‘in Hem geloven’. Geloof is allereerst een antwoord, een beweging in de richting van een persoon. Geloof zet ons leven in beweging; zodat wij die ander kunnen navolgen. De evangelist vertelt ons dat de leerlingen die dag bij Jezus bleven. Waar zouden ze over hebben gesproken? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat deze ontmoeting met Jezus hun leven verandert. Wie met een open houding in het leven staat, kan in de ontmoeting met de ander zijn levensloop totaal zien veranderen.

  Heb je in je leven ooit ervaren dat ‘God voorbij kwam’? Wat ben je door die ervaring te weten gekomen over God?

  De leerlingen horen over Jezus en dan volgen ze Hem. Wat zie jij in Jezus, dat jij Hem kunt en wilt volgen?

   

  Wat zou jij antwoorden als Jezus je vraagt : “Wat zoek je?”

  Laat ons samen bidden

  Lieve God, laat ons niet los, Jezus , Zoon , lam Gods, we willen hem volgen, help ons daarbij

  Het is het enige dat wij u nu vragen, wij willen ons leven op een rots bouwen en voor u getuigen zijn in woord en daad. We willen doen wat Jezus zou doen. Hij is onze rabbi, onze meester, onze Messias. Wij zijn zwak en hebben uw kracht nodig , vooral in de moeilijke momenten van ons leven.

  Wij bidden u verhoor ons Heer

   

   

   

  18-03-2015 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  08-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Johannes 16:16-24: Je verdriet zal in vreugde veranderen

  Johannes 16:16-24: Je verdriet zal in vreugde veranderen

  Jezus zei: ‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.

  Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. (Joh. 16:16-24)

  Afscheid nemen is nooit eenvoudig, zeker niet van iemand die je liefhad en die hoop en betekenis gaf aan je leven. Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij moet heengaan. Hij spreekt over zijn heengaan als ‘naar de Vader gaan’ (Joh. 16:5,17). Het is begrijpelijk dat deze aankondiging van een scheiding, de leerlingen bedroefd. Bovendien is Jezus’ uitleg ervan raadselachtig, zodat ze niet alleen verdrietig worden, maar ook verward.

  Deze tekst staat in het evangelie vlak vóór het lijden van Christus, op het moment dat Jezus zijn leerlingen voorbereidt op zijn dood. Hij werd echter pas opgetekend ná de dood van Jezus. Johannes schrijft aan dit een gemeenschap van christenen die ontmoedigd is. Zij geloven in Jezus’ boodschap; zij geloven in de opstanding, maar de boodschap die zij verkondigen, wordt door mensen niet geaccepteerd. Lijkt dit niet op de situatie waarin de christelijke gemeenschap van vandaag zich bevindt?

  Jezus belooft zijn leerlingen niet dat de uiterlijke omstandigheden zullen veranderen. Juist het feit dat zij ervoor hebben gekozen om Hem te volgen, maakt hun leven er niet gemakkelijker op. Jezus zegt zelfs Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.

  Hoe geeft Jezus zijn leerlingen en ons dan toch nieuwe hoop?

  Hij doet dat door hen en ons uit te nodigen om de situatie vanuit een andere hoek te bekijken. Verdriet vertekent de werkelijkheid en hangt een sluier voor onze ogen. Als leed en verdriet ons hart aangrijpen, kunnen we zo ver uit onszelf worden weggetrokken dat we niet langer zien wat er eigenlijk aan de hand is. Dan raken we ontmoedigd, en ontmoediging is een machtige vijand. Door zijn dood en verrijzenis openbaart Jezus ons dat pijn, lijden en dood weliswaar reëel zijn, maar dat zij niet het laatste woord hebben.

  Om dit duidelijk te maken, vertelt Jezus een gelijkenis over een universele ervaring: een vrouw die een kind baart (v.21). Bij het baren kan een vrouw niet ontkomen aan pijn. Ze moet eerst pijn ervaren, om dan vreugde te kunnen ervaren. Zo kan ook het kruis alleen worden begrepen in het licht van de verrijzenis. De verrijzenis wist het kruis niet uit, maar vormt het lijden van het kruis om tot hoop, zodat de leerlingen weer kunnen geloven dat er, ondanks de pijn van dit moment, een toekomst bestaat. Jezus nodigt de leerlingen uit om het Paasmysterie te zien als een model voor de christelijke en de menselijke ervaring.

  Echte vreugde maakt ons vrij. Valse vreugde duurt nooit lang en kan ons in gevangen houden in slavernij. Om bevrijd te worden van hun verdriet, moeten de leerlingen zich bewust worden van een vreugde die net zo diepgaand en verrassend is als hun pijn. Die vreugde is niet onnatuurlijk of gekunsteld. Net als het leven zelf, is het een gave die ons op de meest onverwachte momenten wordt geschonken. Het is een innerlijke vreugde, die de hoop ontsluiert die zo vaak verborgen blijft. Deze vreugde geeft ons de moed en de kracht om zonder voorbehoud ons leven te geven voor anderen. Het is de vreugde van de verrijzenis.

  Hoe kunnen we een pijnlijke en verdrietige situatie omvormen tot vreugde? Misschien moeten we nu eerst op onze knieën gaan en bidden om kracht en dan moeten we misschien naar buiten, of een telefoon doen of ons inschrijven in een cursus of vrijwilligerswerk gaan zoeken, of misschien brengt cultuur en of kunst die vreugde. Misschien moeten we een groot papier pakken en teksten schrijven vanuit de spreuken en ons huis vol hangen met deze papieren, op het toilet blijven we iets langer, we kunnen het dan even tot ons laten doordringen, Wat helpt om in het dagelijks leven te ‘kiezen voor vreugde’? Durf ik te kijken naar al de vreugde die ik reeds in mijn leven ontvangen heb. Durf ik daar dankbaar en blij voor zijn, nu en daar vandaag energie uit putten. Ga ik me terug optutten zodat ik me beter voel, ga ik mijn eten beter verzorgen, ga ik op zoek naar waardevolle mensen.

  Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.

  ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

  Laat ons bereid zijn het plan van God voor ons leven te aanvaarden, dan kunnen we vragen om kracht om de dingen die nu gebeuren aan te kunnen. Laat ons vragen om Zijn licht, Zijn fris water. Laat ons vragen om dat te zien wat we nodig hebben, kijk het is er al.

  Lieve God

  Dank voor uw zoon Jezus die ons leert te om voor het juiste te kiezen

  Dank voor uw zoon die onze schuld wegneemt, hij was perfect had geen fouten, hoeft dus geen schuld te dragen ,maar hij ging door lijden en stierf aan het kruis voor onze schuld te dragen . Zo kunnen we een pijnlijke en verdrietige situatie omvormen tot vreugde, alles in zijn handen leggen en opnieuw beginnen , elke dag .

  Dank voor uw zoon die ons in staat stelt als mens een beetje perfect te worden om zo dichter bij u te komen, ons af te vragen wat zou Jezus nu doen?

  Wat danken u voor zijn leven hier op aarde en daarom bidden wij het gebed dat hij ons geleerd heeft:

   

   

   

  08-03-2015 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MatteŁs 11:28-30 Zijn juk is zacht en Zijn last is licht

  Zijn juk is zacht en Zijn last is licht

  Matteüs 11:28-30

  Jezus zei: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

  In zekere zin zijn wij allemaal vermoeid en overbelast. Wij kunnen gebukt gaan onder de angsten veroorzaakt door een financiele last, de last van angsten en bezorgdheden rond de kinderen, de last van onze zwakheden die wij soms diep verborgen in ons meedragen en die ons angst inboezemen. We voelen ons niet waardevol, angstig om niet mee te tellen, belangrijk te zijn, te falen. Zovele redenen om vermoeid en overbelast te zijn.

  Uit de woorden die Jezus in deze tekst spreekt, blijkt dat Hij zich niet laat afschrikken door al onze problemen en zwakheden. Hij verwelkomt ons “Kom naar mij”, zegt Hij.

  Jezus lijkt ons aan te sporen om onze zwakheden aan God aan te bieden, omdat Hij de enige is die ze op de juiste manier kan bekleden. Door onze moeilijkheden en onmogelijkheden te aanvaarden, neemt Christus juist dat deel van onszelf op zich, waar wij het meeste moeite mee hebben.

  Jezus noemt deze last een ‘juk’: een groot stuk hout dat twee ossen met elkaar verbindt, zodat ze samen kunnen ploegen of een kar trekken.

  In plaats van alles alleen te moeten dragen, worden wij nu betrokken in een gezamenlijke inspanning. Ik een deel , jezus een deel. Samen met Christus als os in een tweespan lopen, dat is toch wel een heel bijzonder beeld! De inspanning van het samen dragen, verbindt ons met God. Hij laat zich niet afschrikken door onze zwakheden, maar Hij nodigt ons zelfs uit om met Hem mee te werken aan de verlossing van de wereld! God wil de mens bevrijden door zijn last te dragen, zeker ook als het gaat om een zware last van schuldgevoelens die wij onszelf hebben opgelegd.

  Die bevrijding kunnen we niet voor onszelf bewerken. Als we alles alleen dragen, draag je jezelf en worden we al snel zo overbezorgd over onze eigen zaken dat we anderen vergeten of, erger nog, we gaan anderen belasten met onze ellende. Als we goed luisteren naar wat Jezus hier zegt, blijkt dat het er eerder om gaat dat wij onze lasten aan christus doorgeven in plaats van moeilijk te doen en onmogelijk te worden voor onze omgeving omwille van onze tegenslagen, angsten en lasten.

  Christus heeft onze menselijkheid aangetrokken om ons te bekleden met zijn goddelijkheid. Zo maakt Hij ons tot koningen die niets anders moeten doen dan de lasten dragen van de kleinen.

  Als wij willen dat we niet langer slachtoffer zijn van onszelf, moeten wij dus onze nek uitsteken en onze schouders zetten onder de lasten van anderen. Zelfs als we ziek zijn, machteloos in ons bed, kunnen we onze last vriendelijk dragen, goed zijn voor de mensen die ons verzorgen, luisteren naar hun moeilijkheden. Dat is het juk dragen met Christus. Neem mijn juk op je en leer van mij. Jezus steunt ons in onze zorgen en lijden en wij worden opgenomen in zijn goddelijke kracht waardoor we tot meer in staat zijn en er kunnen zijn voor anderen, zelfs in onze grootste moeilijkheden. Jezus zegt ons “ik ben zachtmoedig en nederig van hart”, zo moeten wij ook worden . Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, zegt Jezus ons, Hoe meer we in staat zijn een beetje Jezus na te volgen, hoe meer we zijn goddelijk kracht krijgen en dan wordt het juk is zachter en de last is lichter. Hoe meer we gefocust zijn op anderen, anderen helpen er zijn voor anderen, luisteren naar andere, dat is een Koninklijke dienst, het begin van de grote bevrijding. Dàt is de komst van het Hemels Koninkrijk hier op aarde.

  Ik vroeg eens aan iemand waarom hij zulke dure spullen koopt op afbetaling, het antwoord was als anderen dat kunnen moet ik dat ook kunnen. Dikwijls zit hier een tekort aan eigenwaarde achter. Dit is wereldlijk denken en verlangen naar materiele rijkdom leidt dikwijls naar problemen en ontgoocheling. Onszelf vergelijken met anderen leidt altijd naar ontgoocheling en naar lasten en angsten en waarom? Jezus zegt geef uzelf in al uw zwakheden aan mij en ik geef mijzelf aan u , door samen angsten te dragen vinden we de juiste weg in de angsten. Christus zal ons sterk maken, we hebben op die manier geen dure spullen nodig, we kunnen zelfs blij zijn als anderen succes hebben.

  Waarom heb ik kanker, waarom ik, daar is geen antwoord op, het is een reactie van onze cellen in ons lichaam. Waarom heb ik een gehandicapt kind, waarom wordt mijn leven daardoor vernield? Als we ons naar Jezus richten zullen we antwoorden vinden, Jezus maakt ons sterk, we zien dikwijls dat ouders en grootouders van gehandicapte kinderen ongelooflijk sterk zijn in hun tegenslag. Ze durven dikwijls ook getuigen hoeveel ze geleerd hebben door hun tegenslag. Ik heb een vrouw ontmoet die zei, mijn huisdokter heeft me gered en duidelijk gemaakt hoe ik in mijn leven terug blijheid kon vinden. Jezus zendt ons inderdaad soms mensen die ons dingen duidelijk doen zien, het kan ook de natuur zijn of de kunst, maar soms , plots wordt er iets duidelijk dat we voordien nooit zo gezien hebben. Daar is God aanwezig, hij wil met ons samen op pad gaan, samen het juk dragen. Hij maakt ons een beetje dichter bij Hem zo zijn we tot meer in staat en kunnen wij meer leven vanuit zorg en aandacht voor anderen.

  Laat ons daarvoor samen bidden:

  Heer,

  Geef ons de moed om U beter te leren kennen en de kracht om het goede en het juiste van het oppervlakkige te onderscheiden

  Heer,

  Uw aanwezigheid maakt ons blij en dankbaar, houdt ons wakker,scherp onze blik naar Jezus die samen met ons op weg wil gaan.

  Leer ons zijn nederigheid en zachtmoedigheid te verwerven om zo meer attent te kunnen zijn voor de nood van anderen

  28-02-2015 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lukas 11 v 1 tot 4: het gebed van Jezus

  Lukas 11 v 1 tot 4: het gebed van Jezus

  [1] Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’

  Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader,* laat uw naam geheiligd worden
  en laat uw koninkrijk komen

  Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze zonden,
  want ook wijzelf vergeven iedereen
  die ons iets schuldig is.
  En breng ons niet in beproeving.”

  We staan even stil bij het gebed Onze vader. Wat betekent elke zin van dit gebed ?

  Onze Vader die in de hemelen zijt: We zeggen eigenlijk tot God: Gij die vanuit den hoge- niets anders dan puur verlangen zijt om van mij en van alle mensen te houden.

  Enkel Gods verlangen om ons graag te zien, is voor God dus belangrijk.

  Om dat te bereiken zond hij zijn Zoon. Hij wil door Jezus dicht bij ons komen. Hij wil geen God zijn hoog en verheven en ver van ons. Jezus was bereid alle schuld voor ons falen op zich te nemen om ons op die manier zuiver voor God te brengen. Zuiver zijn is belangrijk omdat God zuiver is. We kunnen niet met God in relatie leven en tot Hem spreken als een kind tot zijn vader als we geen spijt hebben over wat we fout deden.

  Zuiver worden kunnen we leren van Jezus. Jezus weigert ons nooit zijn nabijheid, want Hij is zoals zijn Vader, gericht op de pure liefde. Een liefde die geen voorwaarden en geen beperkingen kent .

  Wat wordt eigenlijk bedoeld wanneer we bidden: Geheiligde zij uw naam

  Eigenlijk zeggen we dan : Gods naam zal altijd een aparte naam blijven, uniek in vergelijking met andere namen want Zijn naam is gericht op zijn liefde voor ons.

  God antwoordt: Ik ben die is. Dat is mijn naam.

  Hij bedoelt hier dus : van de ware God kunnen er NIET meerdere zijn.

  We kunnen Gods naam gebruiken , maar ook misbruiken ,bijvoorbeeld door Hem te verzwijgen.

  Dat zou het grootste onrecht zijn wat we God kunnen aandoen. Onrecht voor zijn grenzeloze liefde waarmee Hij naar ons toekomt , voor ons klaar staat met open armen. Zijn naam zal altijd een aparte naam blijven,enig in vergelijking met andere namen want Zijn naam is gericht op liefde voor ons. Zijn aparte naam houdt heiligheid in , zoals God ons, mensen, ook apart zet om heilig te worden.

  Uw rijk kome

  Gij, God, zult uitstraling hebben op alle mensen vanuit uw onuitputtelijke goed-dadigheid

  Vanuit Gods pure liefde komt er iets van God immense goedheid tot ons, zo kunnen wij die goedheid doorgeven aan anderen. Zijn rijk komt hier een beetje op aarde , op voorwaarde dat we bereid zijn om God een plaats te geven in ons leven.

  Het rijk Gods is ‘wat God aanbelangt’, Zijn wil, Zijn dromen en verlangens voor Zijn schepping.

  Door God immense goedheid zijn we in staat om naar waarheid te handelen, maar we zijn vrij en kunnen Gods liefde en goedheid aannemen of weigeren.

  Wanneer we bidden : laat uw koninkrijk komen zeggen we dat we akkoord zijn dat God moet heersen en niet wijzelf. Met ander woorden we kiezen ervoor om God de leiding van ons leven te geven. Deze keuze is niet niks, maar eens we in ons in diep geloof tot God richten, mogen we ervaren hoe bijzonder Zijn genade is.

  Uw wil geschiedde op aarde als in de hemel

  Uw zielsverlangen, zal op ons gericht blijven zowel in denhoge als hier op aarde. Gods intens zielsverlangen zal altijd op ons gericht blijven. Hij wil ons overladen met zijn liefde .Wat een cado!

  Geef ons heden ons dagelijks brood

  Geef ons dag aan dag het brood voor morgen

  Het gebed om ons dagelijks brood heeft 2 betekenissen in zich , het brood dat iedereen nodig heeft om in leven te blijven en het brood dat Gods woord is en dat ons het materiële doet overstijgen. God vraagt ons om daarin zorg te dragen voor elkaar .

  Al onze materiele noden en zorgen kunnen we overstijgen door Jezus. Jezus is ons voedsel voor elke dag , Hij die onze zonden heeft vergeven door zijn leven te geven. Jezus , de ichtus , de vis ,als voedsel voor ieder van ons

  Geef ons heden ons dagelijks brood is een vraag om kracht om telkens opnieuw te kiezen om in verbondenheid met Jezus te leven en zo het juiste en het goede te doen, voor onszelf en voor anderen.

   

  en vergeef ons onze schulden

  vergeef ons dat wij U vergeten, zoals ook wij zullen vergeven aan anderen die ons vergeten

  God is een God die vergeeft, omdat Hij van zijn schepselen houdt, maar Zijn vergeving kan alleen werkzaam worden in diegenen die zelf vergeving schenken. Vergeef ons wil zeggen dat wij eigenlijk vergeten dat U, God, ons steeds vergeeft. Enkel door Uw vergeving kunnen wij ook aan anderen vergeven. De wereld doet ons geloven dat ‘vergiffenis vragen’ en ‘vergiffenis geven’ als een ‘zwakheid’ beschouwd wordt. En als iets fout was maar men had goede bedoelingen, dan is er helmaal geen reden voor vergiffenis. Dit is niet juist.

  Durf ik me afvragen of ik in mijn huidige situatie , in een zuivere relatie kan leven met God ?

  Wanneer we fouten maakten kunnen we niet doen alsof er niets is.Het kwade heeft zoveel vormen, de liefde heeft er maar 1, Jezus Christus die voor ons gestorven is om onze zonde te vergeven , om ons te genezen van binnen uit. Door Hem zijn wij bevrijd. Door Hem kunnen we terug vrij worden en de anderen vergeven.

  God heeft alle mensen lief. Als wij iemand niet vergeven of vergiffenis vragen maken we God ongelukkig. Onze relatie met Hem is dan niet zuiver.

  Christen zijn kan alleen maar wanneer we een zuivere relatie hebben met God. En Christus is daarvoor de weg.

   

  En leidt ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade

  Het wil zeggen dat wij willen ophouden U, God, ter verantwoording te roepen voor al wat misloopt in deze wereld, verlos ons van die kwalijke neiging.

  Ons geloof in God wordt dikwijls beproefd door onze tegenslagen. We beginnen soms te twijfelen . Is het zo dat God voor ons zorgt vragen wij ons af? Wat voor een God is het die zoveel onrechtvaardigheid toelaat zeggen zoveel mensen. We vergeten dat dit ‘aards denken’ is.

  God heeft zijn zoon gezonden en staat voortdurend dicht bij ons om ons met alles te helpen hier op aarde , elke minuut , elke seconde van ons bestaan

  Omdat Jezus zelf de weg van beproevingen doorstaan heeft kan hij ons helpen wanneer wij beproefd worden.

  We kunnen ons naar Hem richten . Jezus neemt ons bij de hand en brengt ons naar boven.

  Verlos ons is een bede tot God om ons niet los te laten , niet te vergeten.

  God vergeet ons echter niet, nooit, maar wijzelf twijfelen daaraan , we worden zwak en bang en vallen zo gemakkelijker ten prooi aan het wereldlijk denken en de wereldlijke normen.

  We vragen God in onze bede, ‘verlos ons van het kwade ‘ dat ons geloof in Hem ons niet ontnomen wordt. Want ons geloof laat ons God zien en verbindt ons met Christus. We kunnen veel goederen en geld verliezen,   maar wanneer we God verliezen zijn we pas echt verloren.

  De apostel Paulus zegt ons in zijn brief aan de Romeinen: Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Over alles zegevieren wij dankzij Hem die ons lief heeft.

   

  Aan U ben ik gehecht zeggen we met het woord Amen

  Met U ben ik verbonden aan U ben ik gehecht

  door U word ik gevonden bij U kom ik terecht.

   

  We bidden tot slot

  Mijn God naar U willen we blijven zoeken. We weten dat onze intentie om tot U te bidden reeds een antwoord is op uw liefde.

  We willen geloven en geraakt worden door U.

  We willen kracht vinden in de verbondenheid met U.

  We weten dat U ons altijd ter hulp komt als we in U geloven, als we in uw Zoon geloven, als we U een plaats geven in ons leven , de belangrijkste plaats in ons leven.

  Wij willen U trouw blijven en ons ogen richten op uw hemel , daar waar uw wil zegeviert. We willen werken aan uw hemel op aarde, U niet vergeten, uw wil doen, aan U gehecht zijn.

   

  In de naam van de vader de zoon en de Heilige Geest willen we met u verbonden zijn vandaag en alle dagen.

   

  Beste mensen we danken u dat u weer bij ons was en wensen u nog een zeer vruchtbare dag vandaag en alle andere dagen.

   

   

   

  18-02-2015 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  08-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.matheus 18,23-35 vergeven

  Vele onder ons maken van het leven een hel door het gif van hardheid,onvriendelijkheid, bitterheid en geen bereidheid tot vergeven

  Leven met haatdragende gedachten die rond tollen in je hoofd is een marteling voor jezelf.

  Daarom is vergeven zo belangrijk: daarover gaat het vandaag.

   uit matheus 18,23-35

    [21] Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ [22] Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. [23] Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. [24] Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. [25] Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. [26] Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” [27] Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. [28] Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” [29] Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” [30] Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. [31] Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. [32] Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. [33] Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” [34] En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald.

  vergeven is soms verschrikkelijk moeilijk.

  Maar als je kan vergeven help je voornamelijk jezelf het meest . Maar het lijkt zo onfair als ‘ik’ iemand moet vergeven terwijl ik zelf het meest heb afgezien.
  ‘Ik’ had de pijn en nu hebben ‘zij’ de vergiffenis gekregen zonder dat ze een prijs moeten betalen voor de pijn die zij mij hebben veroorzaakt.

  Mensen zomaar gratis vergeven lijkt onrechtvaardig. Toch kan ik daardoor zelf bevrijd leven.
  Ik wordt ook geholpen omdat ik door mijn vergeven de persoon aan God toe vertrouw, zodat God kan doen wat alleen Hij kan doen.

  Als ik dat kan , bewijs het dat ik vertrouwen heb in God en Hem wil gehoorzamen.

  God vraagt ons om te vergeven en Christus is daarvoor op de wereld gekomen. Wij worden door Hem vergeven en daarom moeten wij ook vergeven.  Jezus zegt ons Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. [15] Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

   

  Door te vergeven kan God mij helpen, Hij kan Zijn werk doen in mij. Door zijn genade en de kracht van de Heilige Geest kan ik me gelukkiger voelen.

  Als ik niet ben gevuld ben met het venijn van ‘niet kunnen vergeven’ zal ik me fysiek ook beter voelen. Ernstige ziekten kunnen ontwikkelen als gevolg van de stress, bitterheid, wrok.

  Niet kunnen vergeven belemmert ons werken. Want God de vader kan onze fouten niet vergeven als we net bereid zijn andere mensen te vergeven.

   

  Wij oogsten wat we zaaien. Zaai genade, en je zult genade plukken Dus doe jezelf een plezier en vergeef. En kan je door omstandigheden niet tegen de persoon in kwestie spreken , spreek dan tot God en zeg hem dat je wil vergeven. Maar doe dat dan ook in je hart. Doe wat je kan doen en God zal de rest wel doen. We denken hierbij aan de vele mensen die ooit seksueel misbruikt zijn of mishandeld. De pijn is daarbij zo groot dat vergeven haast onmogelijk is. Zeg dat aan God, zeg hem dat je wel wil, maar dat je het fysiek niet kan, niet met woorden , niet met handen,of voeten om erheen te gaan of een hand te geven. De pijn is te groot. Geef Jezus toelating om diegene te vergeven die jou zoveel kwaad heeft aangedaan. Bevrijdt zo jezelf van je verleden en kijk naar de toekomst, God zal je daarbij helpen.

   

  Er zijn nog meer voordelen van vergeving.

  Het is ook moeilijk om iemand te haten en tegelijk van iemand anders te houden. Het is moeilijk anderen correct te behandelen als ons hart zich niet goed voelt.

  Zelfs mensen die we willen beminnen kunnen lijden van onze bitterheid, wrok en niet willen vergeven.

  Laat ons de persoon vergeven die ons lang geleden pijn deed en ook de vreemdeling die op onze teen in de supermarkt stapte. Laat ons deze twee uitersten nemen en iedereen daartussenin vergeven.

  Hoe kunnen we meer succesvol zijn in vergeven?

  Er zijn praktische stappen die moeten worden genomen. Als we daarvoor even gaan zoeken in de bijbel dan vinden we het volgende.

  1-Wees gehoorzaam aan God

  In de bijbel vinden we meermaals dar we onze onze moeten vijanden vergeven

  Een tweede aandachtspunt is te weten dat we vergeving een beslissing vraagt. Het komt niet vanzelf.

  We kunnen niet vergeven als we ons laten drijven op emoties.

  We moeten ervoor kiezen om God te gehoorzamen en vastberaden zijn om te stoppen met bittere gedachten.

  Wanneer we kunnen beslissen te vergeven, zal God ons genezen en ons gekwetst zijn , onze wonde, zal helen, beetje bij beetje.

   

  Een derde aandachtspunt : Wees aanhankelijk aan God .

  We kunnen niet vergeven zonder de kracht van Zijn Heilige Geest. Het is zeer moeilijk, zo niet haast onmogelijk te vergeven op eigen krachten. Mensen die dat kunnen bewonder ik bijzonder, zij zijn volgens mij een beetje heilig , zelfs al zeggen ze niet gelovig te zijn.

  Als we werkelijk bereid zijn te vergeven, zal God dat mogelijk maken. Maar we moeten zelf nederig zijn en schreeuwen om Gods hulp.

  Vraag we God om de kracht van de Heilige Geest zodat we kunnen vergeven aan wie heb ons gekwetst heeft. We moeten dat niet ver gaan zoeken, dagdagelijks kunnen we dat doen naar onze partner , onze kinderen, onze ouders, onze broers en zussen.

   

  Een vierde aandachtspunt is geen kwaad te spreken over mensen die ons gekwetst hebben. We kunnen niet in Gods genade leven wanneer we roddelen.

  Bij de spreuken 9vers 9, lezen we : Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden

   

  Jezus vraagt ons ook snel te vergeven.

  Hoe sneller we vergeven hoe makkelijker het is. Jezus zegt ons: Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven

  Een volgend aandachtspunt is vergeven van schuld. Wanneer we vergeven spreken we niet meer over schuld

  Zo herinner ik me een dame die me verteld dat ze haar 18 jarige zoon verloor in een verkeersongeval, haar man had tegen hem gezegd ‘ga maar lekker uit en neem mijn wagen, je hebt het verdiend met je goede schoolresultaten. De jongen is die avond dodelijk verongelukt.

  Vergeef anderen maar vergeef ook jezelf voor mogelijke pijn die je hebt veroorzaakt. Vergeven wil zeggen, niet over schuld spreken.


  Vergeef ook God als u kwaad bent op hem omdat uw leven niet loopt zoals u gedacht hebt.

  God heeft onze vergiffenis niet nodig, maar het kan helpen in onze boosheid op God

  God is altijd juist . Er kunnen zijn zaken die we niet begrijpen, maar God houdt van ons en we maken een ernstige vergissing zijn wanneer we geen hulp willen ontvangen van de enige die ons echt kan helpen.

   

  We moeten ons bevrijden van alle gif dat afkomstig is van bitterheid, wrok en het niet willen vergeven.

   

  We lezen bij de Spreuken 4: vers 23: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

   

  Niet willen vergeven is onze geest bezoedelen. Laat ons God vragen gewassen te worden met Zijn woord om te kunnen vergeven en zuiver te leven.

  Laat ons daarvoor bidden

  God we willen gehoorzaam zijn aan U , Beslissen te vergeven ,

  aanhankelijk zijn aan u , zoals kinderen aan u God die wij onze vader noemen.

  We vragen u om de kracht van de heilige geest, want we kunnen niet vergeven op eigen krachten. Laat ons geen kwaad spreken over mensen die ons gekwetst hebben en laat ons zo in uw genade leven

  We willen snel vergeven , help ons daarbij.

  God help ons ook om anderen en onszelf de schuld vergeven die blijft hangen na een zeer zwaar lijden en verdriet.

  We smeken u dit alles is Jezus naam, want we weten wat we in zijn naam vragen daar zult u ons bij helpen. En vergeef ons ook als we soms kwaad zijn op U .

   

   

   

   

   

   

  08-02-2015 om 22:48 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 05/12-11/12 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 29/03-04/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!