NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • God heeft ons als eerste lief! deel 12
 • God heeft ons als eerste lief! deel 11
 • God heeft ons als eerste lief! deel 8
 • God heeft ons als eerste lief deel 15
 • God heeft ons als eerste lief! deel 7
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  GOD KENNEN DOOR JEZUS WOORDEN : RADIO SPES

  dinsdagmorgen 9u en donderdag 11U 'luister live' aanklikken op www.radiospes.be - Radio Spes 105 fm regio Brussel
  15-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 12

  Ik denk dat vele mensen zich afvragen waarom er zo weinig onderlinge liefde is onder gelovigen, vrede zei met u wordt dikwijls gezegd zonder warmte. Wanneer praten wij met mensen na de misviering. Wie zegt er aan de kerk eens tegen vreemden goede dag. Waarom hebben wij zo weinig vreugde en blijheid, vriendelijkheid en hartelijkheid, terwijl de Geest van God in ons woont.

   

  Paulus zegt ons in zijn brief aan de Galaten 5:16,17

  Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. [17] Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Tot daar Paulus.

   

  Gods liefdevolle aanwezigheid kan vergeleken  worden met de frisse lucht die wij inademen. We kunnen niet zonder! We moeten er ook op toezien wat er in onze ‘geestelijke longen’ komt. Wij leven in een vervuilde wereld en wij ademen dagelijks heel wat ongezonde zaken in.

  Wij moeten de vuile lucht, onze fouten, uitademen en de goedheid van Gods vergeving en genade inademen.

  Als wij een bewuste houding van ongehoorzaamheid voor de waarheid hebben, dan kan het geestelijk ademhalen ons helpen om de  aanwezigheid van Gods Heilige Geest in ons leven herstellen. Het is een oefening van geloof, die ons in staat stelt om de aanwezigheid van Gods liefde en vergeving voortdurend in ons leven te ervaren.

  Geestelijk ademhalen is het onjuiste uitademen en het zuivere inademen.

   

  Uitademen: is toegeven aan God dat we fouten maakten en hem danken voor de vergeving ervan. Fouten erkennen houdt echter ook een levensverandering in.  

  Inademen: is  ons leven aan Christus geven  en in geloof toelaten dat de Heilige Geest ons leven leidt en kracht geeft

  Johannes zegt [14] Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

   

  Ik ontdekte dat ik door het kennen van het geestelijk ademhalen , beter in staat was sneller terug in vreugde en in verbondenheid met God te leven. Het uitademen, hielp mij om mijn zwakheden en fouten onmiddellijk aan God over te geven, het inademen hielp mij om me bewustzijn te zijn van het ontvangen van Gods geest elk moment opnieuw en opnieuw.

   

  15-09-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 11

  Laatst hoorde ik een echt gebeurt verhaal over een meisje van

  twee jaar. Haar naam is Erika. Op een vrieskoude  avond in februari klom zij uit bed, liep de voordeur uit, de koude nacht in en was de hele nacht buiten. Onbeschermd. Toen haar moeder haar vond, leek het of het kind helemaal bevroren was. De radeloze moeder dacht dat het kind niet meer leefde en bracht het toch direct naar een ziekenhuis. Als door een wonder werd Erika gered. Tot op heden is er niets gebleken van hersenbeschadiging of enig ander nadeel van die vriesnacht buiten. Ze lacht en speelt met andere kinderen en heeft geen herinnering meer van haar nachtelijke ervaring in de schaduw van de dood.

  Als ik aan dat verhaal van Erika denk, moet ik eraan denken dat wijzelf misschien met dezelfde kinderlijke onachtzaamheid zijn weggelopen uit Gods warme, liefhebbende armen en we zijn beetje bij beetje verder en verder verdwaald. En dan ontdekken we dat we in een ijskoude vriesnacht zijn terechtgekomen. Wij horen thuis in de armen van God: in Zijn liefde en warmte. Maar alles wat wij voelen is kou en verwarring.

  Ik denk ook aan wat Johannes schrijft: “Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt_!”

  En dan volgt : “Bekeer u_”. Kom terug! [Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger

   

  Het bijbelse begrip ‘bekeren’ betekent een totale omkering, zowel innerlijk als uiterlijk. Niet alleen maar een terugkijken naar wat er eens was. Het betekent verandering, een transformatie. Het

  betekent dat je je eigen, onafhankelijke, op jezelf gerichte weg verlaat en Gods wil voor je leven aanvaardt. Je zet een eerste voetstap op de weg terug en loopt daarna de hele weg terug naar God. Als je die weg gaat, dan verlicht Hij je pad. Jezus zegt ons: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft (Johannes 8:12).

  05-09-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 8

  Hebt u enige ervaring van vreugde door geloof in God. Denk even terug aan die herinneringen. Wanneer en  waar werd u voor het eerst in uw hart geraakt ? Wat voelde u? Wat waren de eerste dingen die u deed?

  Hoe was uw spreken, uw manier van doen en laten. Welke gewoonten had u toen? Kon u tot persoonlijk tot God spreken? Hoe was uw gebedsleven? Welke uitspraken van Jezus betekenden veel voor u? Raken deze woorden u nog?

   

  Wat is er nu veranderd?

  Misschien bent u nog trouw aan de kerk. Maar wees er niet verbaasd over als u ontdekt dat de kenmerken van de eerste toewijding langzaam aan vervaagd of verdwenen zijn.

   

  We zijn zo vrij een gedeelte te lezen uit hoofdstuk 4 en 5 van de brief van Paulus aan de Efeziërs, want mensen van vroeger waren even sterk en zwak zoals wij.

  Paulus schrijft aan hen en dus ook aan ons:

  Door Jezus wordt duidelijk [22] dat u uw oude levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, [23] dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden [24] en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

  [30] Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. [31] Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.
       [32] Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
  [1] Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, [2] en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. [3] Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. [4] Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. [5] Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is  geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. [6] Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.

   8]  eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. [9] Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. [10] Onderzoek wat de wil van de Heer is. [11] Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, [12] want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. [13] Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:14 ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen
       [15] Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. [16] Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. [17] Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. [18] Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen [19]. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer [20] en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot daar Paulus

  28-08-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 15

  Een van de belangrijkste lessen is door geloof, liefhebben.

  Als gelovigen hebben wij de opdracht gekregen God lief te hebben met heel ons hart, onze ziel, onze kracht en ons verstand en om onze naaste

  als onszelf lief te hebben (Lucas 10:27). Wij hebben de opdracht medegelovigen lief te hebben (Johannes 13:34,35) en zelfs onze vijanden (Mattheüs 5:44).

  Omdat het Gods opdracht is weten wij dat het Zijn wil is. Dus dan mogen wij in geloof Hem erom vragen ons te helpen anderen lief te hebben en wel op basis van Zijn belofte in 1 Johannes 5:14,15: [14] Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. [15] En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. Tot daar Johannes

   

  Wij mogen, het is een gunst, wij mogen anderen liefhebben op dezelfde manier als wij God liefhebben. Wij mogen Gods opdracht gehoorzamen om Hem en de naaste lief te hebben. En wij mogen in zijn belofte rotsvast geloven. Wetende dat als wij Hem iets vragen naar Zijn wil, dat Hij dan hoort en antwoordt. We moeten alleen zeer aandachtig zijn.

   

  Laat ons vandaag eens nadenken over de kwaliteit van onze  verbondenheid met God. Misschien moeten we beslissen dingen radicaal te veranderen. Die kracht wensen wij u toe. Soms is het niet goed alleen te blijven en hebben we goede mensen nodig die daarbij kunnen helpen. Weet dat God ons nooit alleen laat wanneer we hem proberen te vinden of wanneer we proberen Hem terug te vinden

  Bijbelleessuggestie: Romeinen 12:9-21

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  1. Liefhebben door geloof: wat is uw ervaring?

  2. Dat God wil voorzien in liefde blijkt ook uit Romeinen 5:5. Wat zegt dit gedeelte?

  3. Waarom is het vaak moeilijk om te bidden voor mensen waarmee wij een

  probleem hebben?

  20-08-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 7

  Als wij ons geestelijk droog en leeg voelen en wij de stem van God een langere periode niet meer hebben gehoord, dan kunnen we beslissen  om terug te gaan naar goede herinneringen. Herinneringen van Gods goedheid zijn belangrijk en onvervangbaar. In Zijn Woord roept God Zijn volk zich vast te klemmen aan hun geschiedenis en er kracht uit te putten. Johannes schrijft in de Openbaring 2:5 zegt [5] Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.

  Als wij eraan denken hoe onze eerste liefde was, dan botsen wij soms op een groot verschil tussen toen en nu, het raakt onze emoties, ons hart en kan ons doen beslissen tot inkeer te komen.

  Als we ernaar verlangen om niets te doen wat God verdriet doet, als we verlangen naar Gods liefde en vergeving dan kunnen we er zeker van zijn dat Hij ons met open armen ontvangt om Hem zo te mogen kennen op een liefdevolle en persoonlijke manier.

   

  In een huwelijk kan het goed aanvoelen terug te denken aan de eerste vonken van liefde, de zottigheden, de verdraagzaamheid, het ontdekken hoe verschillend wij de dingen zagen en beleefden en ons lachen daarover.

  We moeten proberen iets van die eerste vonken te herbeleven en het is verbazingwekkend hoe het onze liefde verfrist.

  Zo beslisten wij onlangs nog eens pitjesbak te spelen. We hadden het jaren niet meer gespeeld en hebben echt nog eens hartelijk kunnen lachen. Wij hadden er echt veel plezier in. Dat soort ervaringen hebben we te weinig. Onze relatie mag geen sleur worden. In de relatie met elkaar is er nood aan vernieuwing en verfrissing.

  Maar dat is ook nodig in onze relatie met God.

  Sleur…naar de kerk gaan zonder enige vreugde…, enkel bidden bij grote moeilijkheden… . God niet danken, want geloof in eigen werken en in het toeval is groter. … ik kan beter mezelf loven en prijzen.

  Beseffen we van welke hoogte wij gevallen zijn’?

   

  12-08-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Er is geen grotere kracht die de mens ter beschikking staat dan de liefde

  We willen een derde maal stilstaan bij de kwaliteit van onze liefde en ons geloven.  

  Paulus verklaart in zijn brief aan de Corinthiërs 1 kor 13 hoe God ‘liefde’ intens belangrijk vindt.

  [4] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. [7] Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
  Gods oneindige liefde iselk ogenblik van de dag beschikbaar. Hoe zou onze eerste liefde voor Hem kunnen afbrokkelen terwijl Zijn liefde zo volmaakt en trouw is? Maar er is een reëel gevaar voor elke christen.

  Door allerlei oorzaken en zonder opzet doven de vlammen van ons geloven soms uit totdat wij alleen maar een beetje gloeiende kool zijn of zelfs wat rook en as.

   

  Waarom verliezen wij onze passie voor God.

   Een priester kiest voor het priesterschap, een jonge vrouw kiest voor het kloosterleven, een student kiest met enthousiasme voor de faculteit theologie. Allen zijn ze geraakt door God en men antwoordt met passie. De eerste ontmoeting met God kan ons in de wolken brengen. Een dergelijke eerste periode kan erg bijzonder zijn. Ik geloof dat de liefde voor God in veel opzichten vergeleken kan worden met de dynamiek aanwezig in een jong huwelijk.

  Er is intense blijdschap met de wijding tot  priester of zuster, de theologie student droomt van een zinvolle job, het lezen van de bijbel is intens boeiend. Je leeft in verbondenheid met God.

  Maar door de jaren heen kan het allemaal routine worden. De aanvankelijke vreugde verdwijnt beetje bij beetje, tot het moment dat wij ontdekken dat wij onze eerste liefde volledig hebben verloren. En dat gebeurt in ons huwelijk, in onze keuze van het priesterschap of kloosterleven en dat gebeurt in ons geloven.

  06-08-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 6

  Als er sprake is van moeilijk relaties binnen onze familie, op het werk en in vriendschappen, dan is het allereerst van belang om na te gaan hoe het staat met onze relatie met God.

  Toen Jezus met Zijn discipelen sprak tijdens die hele bijzondere, ontmoeting in de opperzaal, zei hij : [4] Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. [5] Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. [6] Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Tot daar de tekst van Johannes 15:4.

  Dit is de diepste betekenis van het onderhouden van de eerste liefde. Als wij in Hem blijven met alles wat in ons is, dan zijn we net zo verbonden met Hem als de wijnstok en de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

  Als wij in Hem blijven, dan worden wij geestelijk steeds gezonder en dragen wij vrucht.

   

  Bijbelleessuggestie:

  Matteüs 22:37-40

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  1. Wat, of wie moet onze eerste liefde zijn?

  2. Waarom is de eerste liefde belangrijk?

   

  31-07-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 4

  Laten wij eens nadenken over een groep christenen die in de eerste eeuw leefden die ook die ervaring hadden. Zij waren op een overrompelende manier ‘gepassioneerd voor God’ geworden

  en dat maakte een grote indruk op hun omgeving, een goddeloze stad. Maar later raakten zij toch die eerste liefde kwijt.

   

  In het begin van het boek Openbaring treffen wij een opmerkelijke passage aan waarin God zich rechtstreeks richt tot zeven prominente kerken van de eerste eeuw. Het boek Openbaring van Johannes is een geschrift waarin God via visioenen aan mensen zijn geheimen onthuld.

  Iedereen ontvangt een bemoedigend woord voor wat zij goed hebben gedaan. Maar dan komt waar het op aan komt, verandering voor dingen die niet goed zijn. De eerste gemeente is gevestigd in de stad Efeze, nu gelegen in Turkije. Als we lezen krijgen we de indruk dat er in die tijd in Efeze heel wat Marta’s waren – bezige, dienstbare mensen die voortdurend in de weer waren, maar hun hart kwijt waren.

  We lezen u even voor uit Openbaring 2:2-5) [2] Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. [3] U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. [4] Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. [5] Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Tot daar de tekst.

   

  Deze woorden zijn heel belangrijk voor ieder van ons. Voor iedereen die God kent en liefheeft. De Heer zegt dat wij Hem heel goed gediend

  hebben en dat wij zelfs voor Zijn Naam hebben geleden. Hij maakt duidelijk dat het hele goede eigenschappen zijn. Maar ook dat er iets is wat Hem bijzonder dwars zit. Het gebrek aan toegewijde liefde voor Hem en voor elkaar. Hij zegt dat onze liefde niet meer is wat het geweest is.

  Maar…. het kan weer worden zoals het was!

  Kom terug – dat is de boodschap. Wij ‘verliezen’ onze liefde niet, We

  verwaarlozen het.  Als wij zeggen dat wij iets verloren hebben, dan lijkt het alsof het een ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Niemand kan er iets aan doen – net zoals het gaat met een sleutelbos die je verliest. Maar God houdt ons verantwoordelijk om de liefde, die Hij over ons uitstort, te onderhouden. Het is onze verantwoordelijkheid het vast te houden en nooit los te laten. God nodigt ons uit om terug te komen. [5] Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger zegt Jezus ons.

  23-07-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.god heeft ons als eerste lief deel 3 deel

  Vele priesters en leken kennen de verleiding erg druk te zijn met de parochie of het gezin en het werk.

  Positieve en negatieve zaken kunnen ons dan zó in beslag nemen, we worden dan zoals Martha.

  Jezus wou absoluut niet zeggen dat wij onze dagelijkse verantwoordelijkheden moeten veronachtzamen. Maar het mag ons niet afbrengen van het allerbelangrijkste.

  [33] Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden zegt Jezus ons. (Matteüs 6:33).

  Jezus benadrukte dit heel vaak. Bijvoorbeeld in het verhaal van de zaaier en het zaad in Matteüs 13. De zaaier zaaide en het zaad viel op verschillende plaatsen. Een deel van het zaad viel zelfs tussen de dorens. Nadat Hij Zijn verhaal verteld had, legde Jezus uit dat dorens een illustratie zijn van de mensen die het goede nieuws wel horen en het aanvaarden, maar dat alles toch wel heel gauw laten overwoekeren door de zorgen van alle dag en de aantrekkingskracht van de rijkdom. Er volgt dan ook geen vrucht (Matteüs 13:22).

  We rennen alle kanten op. We jagen succes na, bekendheid, waardering van anderen en ga zo maar door. Daardoor vergeten we het enige dat echt belangrijk is.

  Overwoekering door zorgen en verlangen naar geld kunnen we vermijden. Wij kunnen aan de voeten van de Meester gaan zitten en zorgvuldig naar Hem luisteren. Dan houdt onze liefde voor Hem ons vast.

  Mijn droom is de handen van Marta te hebben en het hart van Maria. Hard werken en tegelijkertijd  liederen neuriën van dankbaarheid en lofprijzing aan God.

  Maar hoe zit het met mij en u in de realiteit? Wat gebeurt er als wij het te druk krijgen met de rompslomp van het leven en onze passie onderweg kwijtraken?

  14-07-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.god heeft ons alls lief

  Er is geen grotere kracht die de mens ter beschikking staat dan de liefde

  We willen een tweede maal stilstaan bij de kwaliteit van onze liefde en ons geloven.

  Paulus verklaart in zijn brief aan de Corinthiërs 1 kor 13 hoe God ‘liefde’ intens belangrijk vindt.

   [4] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. [7] Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
  Gods oneindige liefde iselk ogenblik van de dag beschikbaar. Hoe zou onze eerste liefde voor Hem kunnen afbrokkelen terwijl Zijn liefde zo volmaakt en trouw is? Maar er is een reëel gevaar voor elke christen.

  Door allerlei oorzaken en zonder opzet doven de vlammen van ons geloven soms uit totdat wij alleen maar een beetje gloeiende kool zijn of zelfs wat rook en as.

   

  Waarom verliezen wij onze passie voor God.

  Een van de redenen is misschien dat het zoveel gemakkelijker is om een Marta te zijn dan een Maria. Het verhaal van de twee zussen (Lucas 10:38-42) heeft mij altijd gefascineerd.

  Op een dag kwam Jezus op bezoek. Hij kwam met een heel gevolg: discipelen en allerlei vrienden. Met haar hele huis vol gasten, viel Marta in de rol van gastvrouw, kokend en schoonmakend. Dit was de manier hoe een vrouw in die tijd haar toewijding toonde en niemand nam het haar kwalijk. Het was niet Marta maar zus Maria, wier gedrag vragen opriep. Maria zat aan de voeten van Jezus, waar een toegenegen discipel traditiegetrouw een plek zou hebben gevonden.

  Marta, druk bezig met de maaltijd, deed iets heel normaals. Zij ging naar Jezus toe en zei: “Heer, lijkt het u niet vreemd dat mijn zus aan uw voeten zit terwijl ik al het werk kan doen? Kunt u haar niet zeggen dat ze mij moet komen helpen?”

  Jezus reageerde toen op een manier die ons wel iets moet zeggen: “Maar beste Marta, waarom ben je daar zo boos over? Er is maar één zaak waar je je mee bezig moet houden. Maria heeft het ontdekt (het goede deel uitgekozen) en ik wil het niet van haar afnemen.”

  Tot daar het verhaal van Martha en Maria

  03-07-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/12-11/12 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 29/03-04/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!