NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • God heeft ons als eerste lief deel 19
 • God heeft ons als eerste lief deel 18
 • God heeft ons als eerste lief deel 17
 • God heeft ons als eerste lief deel 16
 • God heeft ons als eerste lief! del 14
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  GOD KENNEN DOOR JEZUS WOORDEN : RADIO SPES

  dinsdagmorgen 9u en donderdag 11U 'luister live' aanklikken op www.radiospes.be - Radio Spes 105 fm regio Brussel
  17-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 19

  We raden u aan het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes nog eens te lezen. Het is zeer kort.

  God liefhebben heeft tot gevolg dat wij andere mensen beter kunnen liefhebben en anderen gaan ons ook meer beminnen.

  “Als je jezelf in brand steekt komen de mensen graag kijken om je te zien branden”. Men voelt de passie, de eerste liefde voor God, de vreugde en de blijheid. Anderen worden er door gemotiveerd en geïnspireerd. Wij hebben zo enkele priesters in ons midden. Ze stralen de blijheid uit, Gods blijheid, ze zijn altijd positief, klaar voor een grapje, een bemoedigend woord.

  Als echtpaar wordt onze huwelijksrelatie ook beïnvloed worden door die

  eerste liefde voor God. Naar het voorbeeld van Christus kunnen we elkaar opofferend leren lief hebben, met meer verdraagzaamheid, ook de kinderen profiteren daarvan.

  Als wij groeien in de nabijheid en liefde van God, dan zullen ook onze relaties met mensen om ons heen veranderen.

    

  Het leven van veel mensen wordt gekenmerkt door onrust en verwarring.

  Als wij proberen onze eigen weg te vinden, dan zullen wij uiteindelijk een innerlijke oorlog ervaren. Wij worden als de verloren zoon, levend van het afval van de wereld, terwijl wij hadden kunnen aanzitten aan het diner van onze Koning. Wij voelen dat er meer moet zijn en zijn op zoek naar het echte leven. Geld en bezittingen, beroemdheid, vermaak of andere goedkope vormen van zogenaamde levensvervulling geven geen blijvend geluk. Blijvend geluk is alleen te vinden als wij omhuld worden door de liefde van God die ons Zijn bovennatuurlijke vrede geeft.

  Dan voelen we de tegenwoordigheid van God, wat er ook gebeurt en waar ik ook ben. Dan hebben we een veranderende invloed op de mensen om ons heen. De liefde van God geeft ons een intens gevoel van vrijheid en overvloedige leven zoals Jezus dat heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft, vertrouwt en gehoorzaamt.

   

  Het feest is begonnen! Laat ons tijd nemen om God te aanbidden, te loven en te prijzen. Misschien moeten we er wel een dag of meer voor vrijmaken, om in de stilte te zijn en te bidden, te zingen, te aanbidden en na te denken over de goedheid van God.

   

  Bijbelleessuggestie:

  Lucas 15:1-32

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  1. Wat is uw beeld van God?

  2. Wat betekent deze gelijkenis voor u persoonlijk?

  3. Voelt u zich ‘thuis’ en ‘welkom’ bij de Vader?

  17-11-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 18

  Misschien verlangen we diep in ons hart naar een vernieuwing van onze geest.

  Koning David bad: (psalm 51)

   [12]

  Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg, Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

   

  Wanneer wij zo zouden bidden dan groeit onze verbondenheid met God, afstand zal verdwijnen, we zullen de warmte van Zijn liefde, en genade ervaren.

  ‘Die’ ervaring zal ons leven veranderen. De omgang met God zal met ons meegaan de hele dag door. Gods nabijheid hoort dan bij ons leven

   

  We zullen daardoor kunnen weerstaan aan verleidingen en we zullen betere beslissingen kunnen nemen. God is onze leidraad, christus blijft in ons en wij in Hem.

  Zo getuige een man die ik ontmoette, hij vertelde me hoe hij dank zij zijn verbondenheid met God alle verleidingen van drank en drugs kon weerstaan.  Ik wil God niet 1 dag loslaten zei hij, want dan ben ik verloren. Hij ontmoette een vrouw en trouwde later met haar. De man stond vol tattoos, had een rot jeugd gehad en in het gevang gezeten. Slechter kon niet. Maar God nam het oude weg, de oude mens die voor zichzelf leefde en in rebellie met God was.

  In de plaats kwam een mens met een zuiver hart, standvastigheid, verbondenheid, hij ervaart redding, kreeg vreugde en de kracht van een sterke geest.

  Daardoor kon deze man veel betekenen voor andere mensen. Een voorbeeld voor velen. Hij was blij en dynamisch. Hij getuigde van een leven in de kracht van de geest en het licht van Jezus.

   

  In zijn eerste brief schrijft Johannes  [8] Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. [9] Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. (1 Johannes 1:7).

  05-11-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 17

  Vele mensen hebben een tegenovergesteld beeld van God. Wij stellen

  ons voor dat Hij schittert achter de muren van de hemel, dat Hij de wenkbrauwen fronst als wij op de hemeldeur bonzen. Wij weten dat wij hebben gezondigd en wij zijn bang voor de confrontatie met Zijn boze teleurstelling. Wij stellen ons voor dat Hij op een ontoegankelijke manier bedenkt hoe Hij ons moet straffen. Met zo’n vertekend beeld van God is het geen wonder dat mensen bang zijn om naar Hem toe te gaan of bij Hem terug te komen.

  Zo is God niet, Hij kijkt naar Zijn weggelopen kinderen met ogen van liefde en betrokkenheid. Hij tuurt naar de horizon, elke dag weer opnieuw. En dan – nog voordat wij naar Hem teruggaan – komt Hij ons al halverwege tegemoet en kan Zijn vreugde niet voor Zich houden, hij wil dat iedereen meeviert.

  Er is wel eens gezegd dat als wij één stap in de richting van God zetten, dat Hij er meer zet dan er zandkorrels zijn op de stranden van deze wereld. Eerder in hetzelfde hoofdstuk van Lucas lezen we het verhaal van de herder die zelfs de kudde achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken. Jezus zegt aan het eind van dat verhaal:

  [7] Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

  Jesaja zegt het nog anders: Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5.)

   

  25-10-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 16

  Leven op grote voet is iets anders is dan leven volgens hoge normen

  We beschouwen zovele dingen als iets vanzelfsprekends. Mooie kleren, lekker eten, volle supermarkten, fuiven, drank, drugs. Sommige uitspattingen brengen ons tot een lager niveau. Het doet ons denken aan het verhaal van de verloren zoon.  Voor het eerst zag die zoon het slechte in zichzelf. De dwaze rebellie die hem ertoe had gebracht zijn erfdeel op te eisen en te vertrekken. Hoe had hij zijn vader zoveel verdriet kunnen bezorgen en dat alles om een zak geld. Nu weende hij bitter!

  De jonge man stond op en besloot naar huis terug te gaan. Hij zou de lange weg terug gaan, hopend dat hij binnen mocht komen en weer een plek kon krijgen. Hij was bereid om het minste werk te doen dat hij zich kon voorstellen, als hij maar weer thuis was en bij zijn vader kon zijn. Maar hoe zou hij ontvangen worden? Zou zijn vader hem er niet uit smijten?

  Na een lange reis kwam hij langzamerhand dichter bij de plek waar hij vroeger woonde. Het was al avond en hij keek onzeker rond. Aan het eind van de weg zag hij iemand die op zijn vader leek. Die persoon keek speurend naar de kruising van de weg en de horizon – zijn richting. De man kwam overeind en begon te rennen. Het was het hollen van een oudere man die in jaren niet zo hard had gelopen.

  Het was de jonge man nu duidelijk! Die oudere man was zijn vader die hem meer dan halverwege tegemoet wilde komen. De heimwee van de zoon was niets vergeleken bij het verdriet dat de vader had over de afwezigheid van diens zoon. Vanavond zou er een feest zijn, zoals er nog nooit gefeest was in dat huis. (van Lucas 15:11-32)

   Het verhaal van de verloren zoon is een illustratie van een terugkeer naar de liefde van God nadat iemand er afstand van heeft genomen. De

  jonge man bedacht hij van welke hoogte hij gevallen was.Hij voelde spijt, wou vergiffenis vragen en ging naar huis terug.

  Maar het meest opvallende element in het verhaal is niet de beschrijving van de gevoelens van de zoon, maar het adembenemende van de manier waarop de Vader naar de terugkeer

  uitzag. Hij wacht geduldig op diens terugkeer en groet hem op een manier die tegengesteld is aan wat wij verwacht zouden hebben. Geen bitterheid of verwijt. En er was geen sprake van dat de zoon moest werken voor het terugwinnen van zijn positie als zoon.

  We lezen verder bij Lukas hfdst 15 vers 20 . Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem

  Dat vers ontroert.  Het vertelt alles wat ik moet weten over het karakter van God.

  Komt uw beeld van God overeen met de beschrijving van Lucas 15? Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

  Jezus wil dat wij ontdekken dat God een Vader is, die overloopt  van blijdschap en liefde om zijn kinderen . God wil ons ook omhelzen, ons in zijn armen sluiten, ook al hebben we verkeerde dingen gedaan,

  Kan dit beeld van God de Vader ons helpen om ons naar God te richten of ons terug naar God te richten?

  15-10-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! del 14

  “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19).

  De houding van ons hart moet veranderen. God vergeeft ons alles uit het verleden als wij Hem dat vragen en spijt betuigen. Dan komt er een nieuwe inspiratie om Hem te dienen. Met nieuwe blijdschap en toewijding.

  Voor een nieuwe start is het evangelie van Johannes een aanrader.

  Ik lees slechts, 1 of 2 verzen en laat het bezinken, Ik wil begrijpen wat Jezus wil zeggen. Ik wil ook meer bewust zijn van kleine dingen die aan mij gebeuren en dank God voor kleine dingen.

  De bestudering van Gods Woord is echt belangrijk, het wordt dan iets van onszelf. De woorden kunnen dan van de pagina’s afspringen en ons leven weer nieuwe energie geven.

  Frisse nieuwe vreugde bepalen dan onze daden, waarbij we God moeten vragen dat hij ons leidt. Hij zal ons nieuwe energie geven. Door Jezus weten we dat we alleen maar de juiste dingen kunnen doen door de nabijheid en kracht van Gods Geest.

  Het is ook belangrijk is om te vragen dat we iemand mogen ontmoeten die ons helpt in onze zoektocht naar Hem.

  05-10-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 13

  Iemand was eens op weg naar een belangrijk congres. Hij reed op een hoofdweg maar had geen idee waar hij moest zijn. Hij stopte zijn auto bij een bushalte en vroeg daar aan een oudere man hoe ver

  het nog was naar het congrescentrum. De oude man glimlachte en zei: “Het hangt ervan af welke kant u opgaat. In de richting die u nu rijdt is het nog duizenden kilometers. Als u de auto omkeert is het maar een paar honderd meter rijden.”

  Misschien voelt u zich duizenden kilometers van God

  verwijderd, maar Hij als we ons naar Hem keren is Hij zo dichtbij.

  Nooit laat hij Zijn oog van ons af gaan en nooit slaapt hij.  Als we Hem niet langer zien, dan kan het zijn dat we eenvoudigweg de verkeerde kant opgaat. We moeten dan rechtsomkeer maken, naar Hem toe. Maar het vraagt een ommekeer van 180 graden.

   

  Openbaring 2:5.

  We zijn druk bezig met goede dingen. We gaan naar de kerk. We helpen mensen.  Maar hebben wij ook nog vreugde en verbondenheid met Jezus Christus, zodat we blije en vreugdevolle gelovigen kunnen zijn?

   

  In huwelijken waar de warmte verdwenen is zeggen beide echtgenoten heel vaak dat zij toch nog van elkaar houden. Zij proberen het huwelijk in stand te houden en dat is mooi.

  Zij doen moeite om de juiste dingen te doen, maar de vreugde en de intimiteit zijn verdwenen. De dienst aan elkaar brengt hen geen echte vreugde.

  Jezus wil dat wij ons van dat probleem bewust zijn. Hij wil dat wij onze aandacht verschuiven van de soms levenloze dingen die wij nu doen, naar de liefdevolle dingen die wij in het begin deden.

  Jezus wil dat we vreugde beleven, hoe kan hij door ons werken als wij geen vreugdevolle mensen zijn? Bedenk dat leven voor Jezus niet afhangt van de dingen die wij voor Hem doen. Het gaat om de dingen die Hij in en door ons wil doen.

  Bijbelleessuggestie:

  Psalm 32 en 51

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  1. Wat heeft u vooral in dit hoofdstuk aangesproken en waarom?

  2. Wat betekent de omschrijving ‘geestelijk ademhalen’ voor u?

  3. Probeer het begrip ‘bekeren’ op verschillende manieren te verwoorden.

  25-09-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 12

  Ik denk dat vele mensen zich afvragen waarom er zo weinig onderlinge liefde is onder gelovigen, vrede zei met u wordt dikwijls gezegd zonder warmte. Wanneer praten wij met mensen na de misviering. Wie zegt er aan de kerk eens tegen vreemden goede dag. Waarom hebben wij zo weinig vreugde en blijheid, vriendelijkheid en hartelijkheid, terwijl de Geest van God in ons woont.

   

  Paulus zegt ons in zijn brief aan de Galaten 5:16,17

  Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. [17] Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Tot daar Paulus.

   

  Gods liefdevolle aanwezigheid kan vergeleken  worden met de frisse lucht die wij inademen. We kunnen niet zonder! We moeten er ook op toezien wat er in onze ‘geestelijke longen’ komt. Wij leven in een vervuilde wereld en wij ademen dagelijks heel wat ongezonde zaken in.

  Wij moeten de vuile lucht, onze fouten, uitademen en de goedheid van Gods vergeving en genade inademen.

  Als wij een bewuste houding van ongehoorzaamheid voor de waarheid hebben, dan kan het geestelijk ademhalen ons helpen om de  aanwezigheid van Gods Heilige Geest in ons leven herstellen. Het is een oefening van geloof, die ons in staat stelt om de aanwezigheid van Gods liefde en vergeving voortdurend in ons leven te ervaren.

  Geestelijk ademhalen is het onjuiste uitademen en het zuivere inademen.

   

  Uitademen: is toegeven aan God dat we fouten maakten en hem danken voor de vergeving ervan. Fouten erkennen houdt echter ook een levensverandering in.  

  Inademen: is  ons leven aan Christus geven  en in geloof toelaten dat de Heilige Geest ons leven leidt en kracht geeft

  Johannes zegt [14] Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

   

  Ik ontdekte dat ik door het kennen van het geestelijk ademhalen , beter in staat was sneller terug in vreugde en in verbondenheid met God te leven. Het uitademen, hielp mij om mijn zwakheden en fouten onmiddellijk aan God over te geven, het inademen hielp mij om me bewustzijn te zijn van het ontvangen van Gods geest elk moment opnieuw en opnieuw.

   

  15-09-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 11

  Laatst hoorde ik een echt gebeurt verhaal over een meisje van

  twee jaar. Haar naam is Erika. Op een vrieskoude  avond in februari klom zij uit bed, liep de voordeur uit, de koude nacht in en was de hele nacht buiten. Onbeschermd. Toen haar moeder haar vond, leek het of het kind helemaal bevroren was. De radeloze moeder dacht dat het kind niet meer leefde en bracht het toch direct naar een ziekenhuis. Als door een wonder werd Erika gered. Tot op heden is er niets gebleken van hersenbeschadiging of enig ander nadeel van die vriesnacht buiten. Ze lacht en speelt met andere kinderen en heeft geen herinnering meer van haar nachtelijke ervaring in de schaduw van de dood.

  Als ik aan dat verhaal van Erika denk, moet ik eraan denken dat wijzelf misschien met dezelfde kinderlijke onachtzaamheid zijn weggelopen uit Gods warme, liefhebbende armen en we zijn beetje bij beetje verder en verder verdwaald. En dan ontdekken we dat we in een ijskoude vriesnacht zijn terechtgekomen. Wij horen thuis in de armen van God: in Zijn liefde en warmte. Maar alles wat wij voelen is kou en verwarring.

  Ik denk ook aan wat Johannes schrijft: “Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt_!”

  En dan volgt : “Bekeer u_”. Kom terug! [Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger

   

  Het bijbelse begrip ‘bekeren’ betekent een totale omkering, zowel innerlijk als uiterlijk. Niet alleen maar een terugkijken naar wat er eens was. Het betekent verandering, een transformatie. Het

  betekent dat je je eigen, onafhankelijke, op jezelf gerichte weg verlaat en Gods wil voor je leven aanvaardt. Je zet een eerste voetstap op de weg terug en loopt daarna de hele weg terug naar God. Als je die weg gaat, dan verlicht Hij je pad. Jezus zegt ons: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft (Johannes 8:12).

  05-09-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 8

  Hebt u enige ervaring van vreugde door geloof in God. Denk even terug aan die herinneringen. Wanneer en  waar werd u voor het eerst in uw hart geraakt ? Wat voelde u? Wat waren de eerste dingen die u deed?

  Hoe was uw spreken, uw manier van doen en laten. Welke gewoonten had u toen? Kon u tot persoonlijk tot God spreken? Hoe was uw gebedsleven? Welke uitspraken van Jezus betekenden veel voor u? Raken deze woorden u nog?

   

  Wat is er nu veranderd?

  Misschien bent u nog trouw aan de kerk. Maar wees er niet verbaasd over als u ontdekt dat de kenmerken van de eerste toewijding langzaam aan vervaagd of verdwenen zijn.

   

  We zijn zo vrij een gedeelte te lezen uit hoofdstuk 4 en 5 van de brief van Paulus aan de Efeziërs, want mensen van vroeger waren even sterk en zwak zoals wij.

  Paulus schrijft aan hen en dus ook aan ons:

  Door Jezus wordt duidelijk [22] dat u uw oude levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, [23] dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden [24] en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

  [30] Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. [31] Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.
       [32] Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
  [1] Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, [2] en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. [3] Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. [4] Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. [5] Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is  geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. [6] Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.

   8]  eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. [9] Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. [10] Onderzoek wat de wil van de Heer is. [11] Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, [12] want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. [13] Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:14 ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen
       [15] Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. [16] Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. [17] Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. [18] Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen [19]. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer [20] en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot daar Paulus

  28-08-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 15

  Een van de belangrijkste lessen is door geloof, liefhebben.

  Als gelovigen hebben wij de opdracht gekregen God lief te hebben met heel ons hart, onze ziel, onze kracht en ons verstand en om onze naaste

  als onszelf lief te hebben (Lucas 10:27). Wij hebben de opdracht medegelovigen lief te hebben (Johannes 13:34,35) en zelfs onze vijanden (Mattheüs 5:44).

  Omdat het Gods opdracht is weten wij dat het Zijn wil is. Dus dan mogen wij in geloof Hem erom vragen ons te helpen anderen lief te hebben en wel op basis van Zijn belofte in 1 Johannes 5:14,15: [14] Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. [15] En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. Tot daar Johannes

   

  Wij mogen, het is een gunst, wij mogen anderen liefhebben op dezelfde manier als wij God liefhebben. Wij mogen Gods opdracht gehoorzamen om Hem en de naaste lief te hebben. En wij mogen in zijn belofte rotsvast geloven. Wetende dat als wij Hem iets vragen naar Zijn wil, dat Hij dan hoort en antwoordt. We moeten alleen zeer aandachtig zijn.

   

  Laat ons vandaag eens nadenken over de kwaliteit van onze  verbondenheid met God. Misschien moeten we beslissen dingen radicaal te veranderen. Die kracht wensen wij u toe. Soms is het niet goed alleen te blijven en hebben we goede mensen nodig die daarbij kunnen helpen. Weet dat God ons nooit alleen laat wanneer we hem proberen te vinden of wanneer we proberen Hem terug te vinden

  Bijbelleessuggestie: Romeinen 12:9-21

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  1. Liefhebben door geloof: wat is uw ervaring?

  2. Dat God wil voorzien in liefde blijkt ook uit Romeinen 5:5. Wat zegt dit gedeelte?

  3. Waarom is het vaak moeilijk om te bidden voor mensen waarmee wij een

  probleem hebben?

  20-08-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 13/11-19/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/12-11/12 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 29/03-04/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!