NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • God heeft ons als eerste lief deel 4
 • god heeft ons als eerste lief deel 3 deel
 • god heeft ons alls lief
 • God heeft ons als eerste lief deel 2
 • God heeft ons als eerste lief! deel 10
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  GOD KENNEN DOOR JEZUS WOORDEN : RADIO SPES

  dinsdagmorgen 9u en donderdag 11U 'luister live' aanklikken op www.radiospes.be - Radio Spes 105 fm regio Brussel
  23-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 4

  Laten wij eens nadenken over een groep christenen die in de eerste eeuw leefden die ook die ervaring hadden. Zij waren op een overrompelende manier ‘gepassioneerd voor God’ geworden

  en dat maakte een grote indruk op hun omgeving, een goddeloze stad. Maar later raakten zij toch die eerste liefde kwijt.

   

  In het begin van het boek Openbaring treffen wij een opmerkelijke passage aan waarin God zich rechtstreeks richt tot zeven prominente kerken van de eerste eeuw. Het boek Openbaring van Johannes is een geschrift waarin God via visioenen aan mensen zijn geheimen onthuld.

  Iedereen ontvangt een bemoedigend woord voor wat zij goed hebben gedaan. Maar dan komt waar het op aan komt, verandering voor dingen die niet goed zijn. De eerste gemeente is gevestigd in de stad Efeze, nu gelegen in Turkije. Als we lezen krijgen we de indruk dat er in die tijd in Efeze heel wat Marta’s waren – bezige, dienstbare mensen die voortdurend in de weer waren, maar hun hart kwijt waren.

  We lezen u even voor uit Openbaring 2:2-5) [2] Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. [3] U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. [4] Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. [5] Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Tot daar de tekst.

   

  Deze woorden zijn heel belangrijk voor ieder van ons. Voor iedereen die God kent en liefheeft. De Heer zegt dat wij Hem heel goed gediend

  hebben en dat wij zelfs voor Zijn Naam hebben geleden. Hij maakt duidelijk dat het hele goede eigenschappen zijn. Maar ook dat er iets is wat Hem bijzonder dwars zit. Het gebrek aan toegewijde liefde voor Hem en voor elkaar. Hij zegt dat onze liefde niet meer is wat het geweest is.

  Maar…. het kan weer worden zoals het was!

  Kom terug – dat is de boodschap. Wij ‘verliezen’ onze liefde niet, We

  verwaarlozen het.  Als wij zeggen dat wij iets verloren hebben, dan lijkt het alsof het een ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Niemand kan er iets aan doen – net zoals het gaat met een sleutelbos die je verliest. Maar God houdt ons verantwoordelijk om de liefde, die Hij over ons uitstort, te onderhouden. Het is onze verantwoordelijkheid het vast te houden en nooit los te laten. God nodigt ons uit om terug te komen. [5] Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger zegt Jezus ons.

  23-07-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.god heeft ons als eerste lief deel 3 deel

  Vele priesters en leken kennen de verleiding erg druk te zijn met de parochie of het gezin en het werk.

  Positieve en negatieve zaken kunnen ons dan zó in beslag nemen, we worden dan zoals Martha.

  Jezus wou absoluut niet zeggen dat wij onze dagelijkse verantwoordelijkheden moeten veronachtzamen. Maar het mag ons niet afbrengen van het allerbelangrijkste.

  [33] Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden zegt Jezus ons. (Matteüs 6:33).

  Jezus benadrukte dit heel vaak. Bijvoorbeeld in het verhaal van de zaaier en het zaad in Matteüs 13. De zaaier zaaide en het zaad viel op verschillende plaatsen. Een deel van het zaad viel zelfs tussen de dorens. Nadat Hij Zijn verhaal verteld had, legde Jezus uit dat dorens een illustratie zijn van de mensen die het goede nieuws wel horen en het aanvaarden, maar dat alles toch wel heel gauw laten overwoekeren door de zorgen van alle dag en de aantrekkingskracht van de rijkdom. Er volgt dan ook geen vrucht (Matteüs 13:22).

  We rennen alle kanten op. We jagen succes na, bekendheid, waardering van anderen en ga zo maar door. Daardoor vergeten we het enige dat echt belangrijk is.

  Overwoekering door zorgen en verlangen naar geld kunnen we vermijden. Wij kunnen aan de voeten van de Meester gaan zitten en zorgvuldig naar Hem luisteren. Dan houdt onze liefde voor Hem ons vast.

  Mijn droom is de handen van Marta te hebben en het hart van Maria. Hard werken en tegelijkertijd  liederen neuriën van dankbaarheid en lofprijzing aan God.

  Maar hoe zit het met mij en u in de realiteit? Wat gebeurt er als wij het te druk krijgen met de rompslomp van het leven en onze passie onderweg kwijtraken?

  14-07-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.god heeft ons alls lief

  Er is geen grotere kracht die de mens ter beschikking staat dan de liefde

  We willen een tweede maal stilstaan bij de kwaliteit van onze liefde en ons geloven.

  Paulus verklaart in zijn brief aan de Corinthiërs 1 kor 13 hoe God ‘liefde’ intens belangrijk vindt.

   [4] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. [7] Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
  Gods oneindige liefde iselk ogenblik van de dag beschikbaar. Hoe zou onze eerste liefde voor Hem kunnen afbrokkelen terwijl Zijn liefde zo volmaakt en trouw is? Maar er is een reëel gevaar voor elke christen.

  Door allerlei oorzaken en zonder opzet doven de vlammen van ons geloven soms uit totdat wij alleen maar een beetje gloeiende kool zijn of zelfs wat rook en as.

   

  Waarom verliezen wij onze passie voor God.

  Een van de redenen is misschien dat het zoveel gemakkelijker is om een Marta te zijn dan een Maria. Het verhaal van de twee zussen (Lucas 10:38-42) heeft mij altijd gefascineerd.

  Op een dag kwam Jezus op bezoek. Hij kwam met een heel gevolg: discipelen en allerlei vrienden. Met haar hele huis vol gasten, viel Marta in de rol van gastvrouw, kokend en schoonmakend. Dit was de manier hoe een vrouw in die tijd haar toewijding toonde en niemand nam het haar kwalijk. Het was niet Marta maar zus Maria, wier gedrag vragen opriep. Maria zat aan de voeten van Jezus, waar een toegenegen discipel traditiegetrouw een plek zou hebben gevonden.

  Marta, druk bezig met de maaltijd, deed iets heel normaals. Zij ging naar Jezus toe en zei: “Heer, lijkt het u niet vreemd dat mijn zus aan uw voeten zit terwijl ik al het werk kan doen? Kunt u haar niet zeggen dat ze mij moet komen helpen?”

  Jezus reageerde toen op een manier die ons wel iets moet zeggen: “Maar beste Marta, waarom ben je daar zo boos over? Er is maar één zaak waar je je mee bezig moet houden. Maria heeft het ontdekt (het goede deel uitgekozen) en ik wil het niet van haar afnemen.”

  Tot daar het verhaal van Martha en Maria

  03-07-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 2

  In Johannes eerste brief hfdst 4 vers 10 lezen we: [10] Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

  Ik lees het u nog eens voor omdat het zo intens belangrijk is: [10] Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons eerst heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

   

  Deze informatie is voor mij de start geweest van mijn geloven. Dat God mij als eerste liefde gaf heeft mij overrompeld. Het was wel het laatste wat ik verwachtte. Ik moest zelf dus niet als eerste stappen zetten om zijn liefde te verdienen.

  Ik zocht de stoffige bijbel op uit onze kast en ben ging af en toe lezen.  

  Hoewel ik uit een gelovig gezin kwam en ik regelmatig naar de kerk was blijven gaan en de nodige preken had gehoord, leken de woorden van de evangeliën totaal nieuw voor mij. Het was alsof ik ze nog nooit had gehoord. Die woorden raakte mij en namen beslag van mijn denken. Ik bleef  lezen en werd me ervan bewust dat Jezus de meest opmerkelijke en bijzondere persoon was die ooit op deze aarde had rond gelopen.

   

  God is liefde! . Geen andere woorden kunnen zo eenvoudig

  zijn en tegelijkertijd zo indringend en krachtig: God is liefde!

   

  De diepte van die uitspraak kunnen wij niet ten volle begrijpen als wij geen goed beeld hebben van het Gods volmaakte, oneindige, onvoorwaardelijke liefde voor ons mensen, mensen, zoals u en ik met fouten en zwakheden, groot en klein.

   

  Johannes zegt dat het niet een kwestie is van een proberen van u of mij om God lief te hebben. Het is allemaal met Hem begonnen. Het kan ook niet anders, omdat wij niet in staat zijn lief te hebben zoals het zou moeten. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, omdat Hij het initiatief nam, daarom kunnen wij Hem of een naaste liefhebben: Hij

  heeft ons eerst liefgehad (1 Johannes 4:19). Hij had de mens lief vanaf de schepping. Gedreven door een liefde en een mededogen die wij niet kunnen begrijpen, kwam Hij zelf op aarde om ons door lijden en sterven eens voor altijd te redden.

   

   ‘‘God is liefde”, “en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.”

   

  Laat ons vandaag eens nadenken over de kwaliteit van onze  verbondenheid met God. Misschien moeten we iets in ons leven radicaal te veranderen. Het vraagt kracht om te beslissen dingen te veranderen. Die kracht wensen zij u toe. Ga zo nodig naar goede mensen die daarbij kunnen helpen,  weet dat God ons nooit alleen laat wanneer we Hem proberen te vinden of wanneer we proberen Hem ‘terug’ te vinden.

   

  25-06-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! deel 10

  Er is geen grotere kracht die de mens ter beschikking staat dan de liefde

  We willen een vierde maal stilstaan bij de kwaliteit van onze liefde en ons geloven.

  Paulus verklaart in zijn brief aan de Corinthiërs 1 kor 13 hoe God ‘liefde’ intens belangrijk vindt.

   [4] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. [7] Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
  Gods oneindige liefde iselk ogenblik van de dag beschikbaar. Hoe zou onze eerste liefde voor Hem kunnen afbrokkelen terwijl Zijn liefde zo volmaakt en trouw is? Maar er is een reëel gevaar voor elke christen.

  Door allerlei oorzaken en zonder opzet doven de vlammen van ons geloven soms uit totdat wij alleen maar een beetje gloeiende kool zijn of zelfs wat rook en as.

   

  Waarom verliezen wij onze passie voor God?

  17-06-2017 om 09:30 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 9

  Ik houd evenmin als u van een bezoek aan de tandarts. Maar ik heb er iets belangrijks van geleerd. De tandarts heeft mij uitgelegd dat bij kiespijn zenuwweefsel uit het wortelkanaal verwijderd moet worden. Dat geeft dan een heerlijk opgelucht gevoel.

  Maar mijn tandarts is er niet zo gelukkig mee om dat te doen. Hij weet dat de tand nu verdroogt en niet meer gevoed wordt door gezond bloed. Na verloop van tijd wordt de tand bros en kan afbreken. Er wordt dan ook vaak een kroon op de tand gezet. Een levende tand reageert en laat ons weten dat er iets aan de hand is. Een dode tand verdroogt en geeft geen signalen.

  Als we pijn voelen om een gemis aan kwaliteit in ons leven is dat een teken dat er nog gezond leven is.

  God is dichtbij. – het ongemak is dat Hij door de pijn laat merken dat onze relatie met Hem en met mensen rondom ons, bijzondere aandacht vraagt. Misschien voelen we ons geestelijk droog. Maar het is niet de droogte van de dood. Het is een signaal van verlangen naar leven. We ervaren pijn, maar de Schepper, God en onze Verlosser delen in onze pijn. Hij weent samen met ons en  verlangt ernaar dat  dichterbij te komen.  Zijn liefde is het meest bijzondere in het hele universum. Hij trekt ons terug naar onze eerste liefde voor Hem of naar nieuwe liefde voor Hem.

  Soms is het noodzakelijk dat wij door een periode van moeite gaan om de bestemming van de vreugde te bereiken. Het in herinnering terugkijken kan ons tot spijt brengen en tot erkennen van schuld.  Dat opent de deur voor vernieuwing.

   

  We moeten opnieuw met God praten. Zelfs al voelen we zijn  aanwezigheid niet. Praten net zoals met een vriend of familielid. God is dichter bij ons dan we kunnen bedenken.

  Soms is een stille plek nodig, soms een gesprek luidop.

  Soms zijn er tranen, spijt om de verloren tijd.

   

  Laat ons vandaag eens nadenken over de kwaliteit van onze  verbondenheid met God. Misschien moeten we beslissen dingen radicaal te veranderen. Die kracht wensen wij u toe. Soms is het niet goed alleen te blijven en hebben we goede mensen nodig die daarbij kunnen helpen. Weet dat God ons nooit alleen laat wanneer we hem proberen te vinden of wanneer we proberen Hem terug te vinden

  Bijbelleessuggestie:

  Deuteronomium 5:7

  Matteüs 10:37

  1 Johannes 4:19

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  1. Geef voorbeelden van zaken die op zichzelf geen zonde zijn, maar die ons van

  onze eerste liefde kunnen afhouden.

  2. Waarom moet God onze eerste liefde zijn?

  3. Hoe kunnen wij de overwinning behalen over de zaken die ons van onze eerste

  liefde afhouden?

  Bekeer u Openbaring 2:5.

  17-06-2017 om 09:29 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 5

  Als ons hart verkild is geraakt, moeten we teruggrijpen op ons denken. We kunnen misschien niets meer voelen, maar we kunnen nog wel (terug)denken. Conclusie is dat ons denkcentrum de beste plek is om de nog nagloeiende kooltjes weer aan te wakkeren zodat ons hart weer verwarmd wordt.

  Onze herinneringen maken ons wakker. Het is niet meer zoals het was. Dat terugdenken, kan ons verdrietig maken over onszelf. Daardoor kan er berouw ontstaan, spijt over de verloren tijden vragen om vergeving. Wij willen ons weer omkeren. Terug naar waar wij waren.

  Zijn we  innerlijk bereid om het brandpunt van onze aandacht weer op God te richten, dan kunnen we weer de dingen doen die wij vroeger deden. Spijt doet ons veranderen als we dat willen, we krijgen daarvoor de kracht van Gods heilige geest.

  Het plan van God is een volmaakt plan. Het maakt gebruik van ons denken, ons hart, onze ziel en onze kracht – ons hele zelf – om ons weer terug te brengen in het centrum van Zijn aanwezigheid. Hij wil ons helemaal hebben, zodat wij Hem ook helemaal kunnen ervaren. Het is niet zomaar dat Jezus gezegd dat wij God moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons denken en met al onze kracht moeten liefhebben ( Marcus 12:30).

   

  Jezus leerde ons ook dat het tweede gebod als vanzelf vanuit het eerste gebod volgt: ‘de naaste liefhebben als jezelf’ (vers 31). Het is opmerkelijk dat Jezus tegen de Efeziërs zei, dat zij, zowel Hem als elkaar niet meer zo liefhadden, [4] Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven, lezen we. (Openbaring 2:4)

  Liefde voor andere mensen is een vanzelfsprekend gevolg van de liefde voor God. Het is totaal onmogelijkheid God lief te hebben met heel ons denken, ons hart, onze ziel en onze kracht, zonder dat het zijn invloed heeft op ons contact met andere mensen, te beginnen met de mensen die ons het meest nabij zijn: ouders, grootouders, kinderen, broers en zussen. Maar het werkt in twee richtingen: wanneer je de vreugde in de Heer kwijt raakt, raak je ook de vreugde kwijt ten aanzien van andere mensen.

  Waar staan we vandaag, zijn we ook onze eerste liefde kwijt? Is mijn relatie met de mensen die voor mij van belang zijn gekenmerkt door liefde?

   

  17-06-2017 om 09:24 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief!

  Paulus schrijft aan de Galaten en aan ons: (Galaten 5:16-17).

  [16] Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. [17] Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Tot daar Paulus.

   

  Niemand is volmaakt, behalve Jezus. Elke dag hebben we weer  neigingen die tegen Gods bedoeling ingaan. Ons hart gaat heel gemakkelijk op een dwaaltocht. Wij kennen dat allemaal wel. Er is dagelijkse waakzaamheid nodig om ervoor te zorgen dat ons geestelijk leven niet afdwaalt van onze liefde tot God.

  Gods liefde geeft zoveel kracht en is zo verfrissend wanneer we niet gescheiden zijn van de volmaakte liefde van God die ons draagt en steunt.

   

  Jezus gaf ons de opdracht God lief te hebben met heel ons hart, onze ziel, ons denken en onze kracht. Ik geloof niet dat er iets anders in dit leven is dat voor u en mij van zo’n doorslaggevend belang is. Maar met heel ons hart, denken en doen is intens moeilijk, zeker wanneer  we ons lang hebben verscholen of in rebellie hebben geleefd. Maar God vergeeft en zijn hart van liefde blijft altijd voor ons openstaan.

   

  Wanneer de bron van ons geloven en toewijding opgedroogd is  door alle drukte van het leven, moeten we proberen onze eerste liefde terug te vinden.

  17-06-2017 om 09:15 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het nieuwe ONZE VADER

  Onze Vader nieuwe versie vanaf de advent november 2016

  • Vet gedrukte tekst = wat nieuw is voor Vlaanderen

   

  Onze Vader die in de hemel zijt,

  Uw naam worde geheiligd,

  Uw Rijk kome,

  Uw wil geschiede

  Op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons heden ons dagelijks brood

  En vergeef ons onze schulden,

  Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

  En breng ons niet in beproeving

  Maar verlos ons van het kwade.

   

  We willen vandaag stilstaan bij wat Jezus wil zeggen in het Onze Vader met de woorden “En breng ons niet in beproeving.”

   

  Jezus zegt ons dat we moeten bidden tot God: En leidt ons niet in beproeving.

  Vele mensen hebben het moeilijk met de bede ‘en lijdt ons niet in beproeving’ Hoe moeten wij dit begrijpen?

  Wij worden niet beproefd door God, maar door het kwade. God geeft het kwade soms de vrijheid om ons op de proef te stellen. Dat deed hij ook met Job.

  Zelfs Jezus, de zoon van God, werd ook beproefd door het kwade. Jezus moet deze bekoringen tot op het kruis doorstaan om op die manier de weg van de verlossing voor ons te openen. Jezus heeft beproevingen gehad maar nooit gezondigd.

  Omdat Jezus zelf de weg van beproevingen doorstaan heeft kan hij ons helpen wanneer wij beproefd worden, wanneer wij dus onder invloed van het kwade staan, ons laten leiden door het wereldlijk denken of wanneer wij ons geloof dreigen te verliezen.

  We kunnen ons naar Hem richten wanneer we ons zwak voelen. Jezus kan ons helpen. Jezus neemt ons bij de hand en brengt ons naar boven.

   

  Hebt u al ervaren dat je aan iemand iets verteld en deze persoon heeft precies hetzelfde meegemaakt en is bereid te luisteren? Soms voelen we ons dan beter begrepen en kunnen wij van deze persoon dikwijls moed en steun krijgen. Zo is het ook met Jezus. Hij begrijpt ons lijden, hij heeft het ook doorgemaakt.

  En door ons eigen lijden kunnen wij het lijden van Jezus ook een beetje beter begrijpen.

  Maar ons geloof in Jezus en in God wordt echter dikwijls beproefd door onze tegenslagen. We beginnen soms te twijfelen. Is het zo dat God voor ons zorgt, vragen wij ons af? Wat voor een God is het die zoveel onrechtvaardigheid toelaat zeggen zoveel mensen. We vergeten dat dit ‘aards denken’ is. Gods denken is van een ander niveau.

  Hij heeft zijn zoon gezonden en staat zo voortdurend dicht bij ons om ons met alles te helpen hier op aarde, elke minuut, elke seconde van ons bestaan.

  Door ons lijden hier op aarde hebben wij deel aan het lijden van zijn zoon Jezus. We komen door de Zoon dichter bij God, als we dat willen. Wij kunnen van de zoon, Jezus, moed en steun verkrijgen.

   

  God wil geen beproevingen geven, Hij wil niet dat we ondergaan in de pijn. Hij wil zijn liefde waar maken door ons, naar anderen.

  Ik ken mensen met een gehandicapt kind die zeggen dat dit kind het grootste geschenk is wat God hen kon geven. Na een tijd van pijn, ontgoocheling en niet begrijpen werden ze een beter mens, ze konden groeien.

  Voor niet gelovigen is dit niet te begrijpen.

  Zelfs voor ons ‘gelovigen’ is het wonderbaarlijk dit te horen. Het geeft ons moed om ons niet te laten bepalen door onze eigen moeilijkheden, zo zijn we in staat liefde en vriendelijkheid te geven. Dat is wat God wil voor de mensen. Zijn liefde, door ons, uitstralen.

   

  Als wij van God kunnen houden niettegenstaande alle moeilijkheden hebben we onszelf overwonnen en kunnen we dicht bij hem leven en rekenen op de kracht van zijn Heilige Geest, samen in verbondenheid met Jezus die ons dicht bij God brengt.

  Kunnen wij in de pijn dit geschenk nog zien?

  Bidden we dan tot God: “en leid ons niet in beproeving.“ We vragen God hiermee dat, in onze pijn het kwade niet wint .

   

  In het gebed ‘Onze Vader’ richten we onze aandacht naar God en in de angst die we in ons leven ondervinden vragen we hem, leidt ons niet in beproeving, geef geen toelating aan het kwade over mij. Laat het kwade mij niet vernietigen. Het kwade is ons ongeloof, depressie, boze woorden, klagen over ‘ alleen zijn’ en ‘niet begrepen worden’ .

  Indien we hieraan toegeven gaan we een schuldige zoeken, we worden kwaad op God, geven we hem de schuld van onze pijn. Zo geraken we vervreemd van God en is een leven in de kracht van zijn Heilige Geest onmogelijk.

  Leidt ons niet in beproeving is een vraag om onze angsten, onze boosheid, ons verdriet en onze pijn niet de bovenhand te laten nemen.

   

  Door het gebed ‘en leidt ons niet in beproeving’ vragen we aan God ons te helpen om de bereidheid te hebben de lasten van dit leven te dragen.

  Leidt ons niet in beproeving is een vraag ons te helpen dicht bij Jezus te staan, die alle lasten op zich genomen heeft en ons nu ook nog steeds bijstaat in ons lijden. Jezus die ons dicht bij God brengt.

  Jezus moet de dood op het kruis doormaken om op die manier de weg naar de verlossing voor ons te openen.

  Kunnen we en willen we begrijpen hoeveel angst Jezus had omdat te doen, hij was ook een mens!

  Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij iedereen helpen die beproefd wordt.

  De mens heeft beproeving, zuivering en verandering nodig om te rijpen, om zo van een oppervlakkige vroomheid steeds meer één te worden met God .

  Door lief te hebben krijgen we die kans. Vergeten we het niet: Liefde is altijd een proces van zuivering, afstand doen en zelfcorrectie, om zo te groeien en te rijpen. We weten dat God ons bijstaat, we weten dat we de krachten van de Heilig Geest ontvangen: de kracht om te leven in vrede, vreugde, vriendelijkheid, goedheid, geduld, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en liefde.

  05-12-2016 om 20:58 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons het eerst lief, wij moeten aan niets voldoen

  Sommige mensen hebben een fris en vitaal geloofsleven. Hun geloof is echt. Het lééft. Wat is hun geheim? Zij erkennen Jezus als Heer en onderhouden een gepassioneerde relatie met Hem, alsof ze vandaag voor het eerst ontdekt hebben hoe ze op Gods liefde mogen ingaan. Over dat geheim gaat het . Hoe kunnen we ’de eerste liefde’ ontdekken of herontdekken en hoe kunnen we die dagelijks beleven.

  We gaan dit uitdiepen en lezen in de bijbeltekst uit de 1 ste brief van Johannes hoofdstuk 4 vers 7 tot 21.

  Wie de Zoon heeft, heeft het leven
       [ 7] Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. [ 8] Wie niet liefheeft kent God niet, want God/ is liefde. [ 9] En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. [ 10] Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.  [ 11] Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. [ 12] Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. [ 13] Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. [ 14] En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. [ 15] Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. [ 16] Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.     [ 17] Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. [ 18] De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. {19} Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. {20} Als iemand zegt: "Ik heb God lief", maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. {21} We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

  Jezus zocht contact met de mensen om ons met Gód in contact te brengen. Jezus was de Zoon van God. De enige mens, die méér was dan mens alleen. Ik ben door mijn geloof in Jezus Christus, kind van God en mag God mijn vader noemen, mijn vader van wie al het goede komt. Kinderen van God zijn heeft een dynamiek in zich. We ontwikkelen ons tot kinderen van God door steeds dieper in relatie met Jezus te leven. Kind van God zijn wordt dus Christus navolgen, zegt Paus Benedictus in zijn boek over Jezus van Nazareth. God houdt van mij. Hij staat te wachten om met mij in relatie te leven, maar ik vergeet Hem dikwijls, heb het zo druk en soms voelt God zo vaag en ver weg.

  Durf en wil ik nu, in het licht van de Heilige Schrift, naar mezelf kijken?Hoe moet ik terugkeren naar de staat van de eerste liefde? Hoe moet ik zonder enige twijfel geloven in Gods overweldigende liefde voor mij persoonlijk? We kunnen het zowat vergelijken met de sterke liefde die een jong gehuwd koppel voor elkaar heeft. Er zijn geen twijfels en het geloof in elkaar is enorm. Zo willen wij ook onze verbondenheid voelen met God.

  Ik ben waardevol, ik ben uniek voor Hem.  Maar ben ik het vergeten of weet ik het nog?

  Wat is die eerste liefde? Het is de liefde van God voor mij! God zegt mij: zonder jou ben ik niet volkomen! Omdat God mij het eerst heeft liefgehad kan ik leven zonder angst en in volle overgave, ik ben tot meer in staat door Hem. Als je bang bent en angstig, laat je dan liefhebben door Mij, zegt God.

  God kiest ervoor om mij lief te hebben. Houdt God dan van iedereen? Ja, zijn liefde gaat uit naar alle mensen! Ieder mens is zijn unieke creatie, dat is Gods bedoeling. Hij houdt zoveel van zijn schepselen, dat Hij ze wil redden van de ondergang. Het is nodig om dit te weten en te geloven. Zijn liefde drijft angst uit. Als ik toch nog angst hebt, dan besef ik nog onvoldoende dat God van me houdt en wat dat betekent. Door te spreken met God wordt mijn angst draagbaar, God gaat voor me zorgen.

  We kunnen vele goede daden doen, maar, als we niet in een liefdesrelatie leven met God, worden we moe, omdat alle kracht uit onszelf moet komen. We doen het goede en toch is het soms frustrerend, we zitten met ontgoocheling. We gaan dus onze rechten opeisen, dingen afmeten, beoordelen, we worden angstig, depressief, kwaad, we twijfelen aan de zin van ons bestaan, het doel van ons leven. Indien we echter Gods liefde ontvangen, ja zeggen voor Zijn liefde, kunnen we ook anderen echt liefhebben, ten volle, zonder iets terug te verwachten. Het is God die door ons werkt, om zijn liefde te tonen, door ons naar anderen, dat is Zijn plan, Zijn wil voor ons leven. Hij heeft ons nodig.

  Een eerste voorwaarde om te leven in verbondenheid met God is ons geloof. Geloof ik dat God mij liefheeft en staat te wachten met zijn liefde voor mij elke dag opnieuw en opnieuw?

  Wanneer we nu weten dat God onze bron is, het eerste, de start, dan kunnen we door Zijn liefde ten volle leven in liefde ,vreugde, geduld, goedheid. Soms kan ik de andere niet waarderen omdat die persoon een andere mening heeft, anders reageert. In goede relatie leven is niet altijd gemakkelijk. We ervaren dat allemaal. Vanuit Gods liefde voor mij, ben ik echter tot meer instaat. Dit is liefhebben, omdat God mij eerst heeft liefgehad. Het wil zeggen tot meer in staat zijn. In verbondenheid met Hem leven en van daaruit Gods liefde weerkaatsen, uitstralen. Het is ervaren hoe ik een blije christen kan zijn zodat ook andere mensen mijn blijheid mogen ervaren.

  25-02-2016 om 21:47 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/12-11/12 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 29/03-04/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!