NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Nieuw screeningsprogramma voor zwangere vrouwen
 • Hechtingsstoornis
 • Gehechtheid bij kinderen
 • Reactieve hechtingsstoornis
 • Infant Mental Health sociaal-emotionele problematiek bij risicobaby's
  Foto
  Foto
  Foto
  Zoeken in blog

  Zoeken met Google


  Foto
  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum

  Mailinglijst

  Geef je e-mail adres op en klik op onderstaande knop om je in te schrijven voor de mailinglist.


  Laatste commentaren
 • Zwaarlijvigheid (Claudine)
      op Iedereen Borderline?
 • Hechtingsprobleem

  Voor ouders, hulpverleners, en leerkrachten, die zich zorgen maken over kinderen, met Hechtingsprobleem, Hechtingsproblemen, hechtingsstoornis, hechting, gehechtheid, ouders, babys, kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen,jeugd, volwassenen, hulpverleners, onderwijs, jeugdzorg
  24-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw screeningsprogramma voor zwangere vrouwen
  19 juli 2011
  Het Erasmus MC heeft in samenwerking met de GGD een screeningsprogramma ontwikkeld waarmee verloskundigen en gynaecologen psychische klachten bij zwangere vrouwen kunnen herkennen en hen gericht kunnen doorverwijzen. Verloskundigen en gynaecologen hebben vaak onvoldoende kennis over psychische klachten en mogelijkheden voor doorverwijzing. Hierdoor krijgt slechts een klein deel van de zwangeren met psychische klachten hulp.
  Meer informatie:  LKPZ: De GyPsy screen-and-treat tool;    http://www.lkpz.nl/
  Bericht ZonMw
  Bron: ZonMw http://www.zonmw.nl/nl/organisatie/nieuws/nieuws/item/screeningsprogramma-psychische-klachten-voorkomt-complicaties-bij-zwangerschap/
  Zie ook:
  06-09-2010 - Erasmus MC opent centrum psychiatrie en zwangerschap

  24-07-2011 om 15:11 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hechtingsstoornis

  Hechtingstoornissen

  Ken je iemand in je omgeving die het heeft? Ooit een relatie of vriendschap op de klippen gelopen hierdoor?

  Hier een lijstje (van internet afgeplukt), mensen met een hechtingsstoornis zouden zich in bijna ieder regeltje moeten herkennen.

  • je durft je niet te binden of je kunt het helemaal niet.
  • je durft een ander niet te vertrouwen (ook als je het wel zou willen!)
  • je hebt grote angst een ander te verliezen
  • je niet kunnen inleven in een ander
  • je probeert veel te veel onder controle te houden
  • je bent weinig selectief of juist teveel selectief
  • je zorgt altijd voor anderen en verliest daarbij jezelf
  • je bent vaak boos of prikkelbaar om kleinigheden
  • Intens gevoel van leegte en eenzaamheid en het gevoel hebben dat niemand van je houdt.
  • Constant een strijdt voeren met aantrekken en afstoten van mensen die dichtbij komen.
  • Diep gewortelde angst om relaties aan te gaan. (hierbij horen ook vriendschappelijke en werkrelaties)
  • Angst en pijn als mensen weg gaan en het gevoel hebben dat ze niet terug zullen komen en daarbij een extreme verlatingsangst.
  • Moeilijk of helemaal geen vaste relatie kunnen aangaan.
  • Overlevingsmechanismen, dat zich uit in doorzettingsvermogen om koste wat het kost voor elkaar te krijgen wat je wilt.
  • Controledwang, je leven hoe dan ook onder controle willen houden.
  • Stemmingswisselingen, zeker meerdere keren per dag (van depressief, verdrietig, naar super vrolijk en andersom).
  • Piekergedachten en nervositeit, vooral voor het slapen gaan en uren achter elkaar.
  • Perfect willen zijn en hierbij steeds het gevoel hebben erin te zullen falen
  • Afwijzend tegenover meest nabije figuren (moeder/verzorger/ouders).
  • Extreem onnatuurlijk claimend gedrag.
  • Niet aangeraakt willen worden, en worden bij knuffel pogingen benauwd, angstig en/of agressief.
  • Voortdurend ruzie zoeken.
  • Bijna nooit spijt of berouw tonen.
  • Nooit een fout bekennen
  • Geniaal zijn in het ontdekken van kwetsbare plekken in hun onderlinge relaties.
  • Survivers  (overlevings)- gedrag en schijnaanpassing daar besteedt het kind onevenredig veel energie aan, die ten koste gaan van andere dingen.
  • Door negatieve faalangst niet beginnen aan dingen, al bijvoorbaat niet aan allerlei werkzaamheden, en wendt dan een soort onverschilligheid of schijn domheid voor.
  • Goed aanvoelen van wat mensen van hen verwachten dat het daar geniaal op inspelen.
  • Iets negatiefs over zichzelf wordt niet toegegeven; altijd onschuldig.
  • Er charmant en goed verzorgd uitzien; charmeren in de buitenwereld.
  • Egoïsme
  • Liegen en manipuleren in 't algemeen.
  • Vermijdingsgedrag thuis; bv. naar boven gaan als de ouders beneden zijn en omgekeerd.
  • Niet geborgen voelen en verbonden voelen.
  • Het gevoel hebben dat mensen iets van je verwachten en daarom vaak opgejaagd voelen
  • Fysiek en emotioneel veel ruimte in een relatie nodig hebben
  • Negatief denkbeeld
  • Twijfelen aan intenties van mensen als ze iets voor je doen
  • Houden zich nooit aan afspraken
  • Erkennen geen gezag hun wil is wet.
  • Vijandig
  • Veel kritiek op anderen
  • Gevoelig voor commentaar
  • Weinig medeleven
  • Steunt veel op de partner
  • Jaloers
  • Gevoelig voor afwijzing
  • De gewetensontwikkeling is niet opgang gekomen

  03-07-2011 om 22:32 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gehechtheid bij kinderen

  Gehechtheid bij kinderen.

  Het ontwikkelen van een gehechtheidrelatie met een gehechtheidfiguur is een normatief gegeven, dat evolutionair gezien onderdeel is van het menselijk gedragspatroon. Praktisch iedereen ontwikkelt een gehechtheidrelatie en zoek troost bij de gehechtheidfiguur in stressvolle situaties.
  Bowlby  probeerde de intense verontrustende onlustgevoelens van kinderen, die gescheiden werden van hun ouders, te begrijpen. Deze kinderen gingen buitengewoon gedrag vertonen (roepen, schreeuwen, vastklampen, razend zoeken,..) om ofwel scheiding met de ouders te vertonen, of om opnieuw in hun nabijheid te komen. Hij concludeerde dat dit gehechtheidgedrag een aangepaste reactie was op scheiding van een primaire hechtingsfiguur d.w.z. iemand die ondersteuning geeft, en bescherming en zorg. In verband met gehechtheid is de volgende vraag fundamenteel: “ is de gehechtheidfiguur nabij, bereikbaar en aandachtig? Als het kind het antwoord ervaart als “ja”, dan zal het zich bemind voelen, zeker, vertrouwend, en zal gedragsmatig, de neiging hebben om zijn omgeving te verkennen, met anderen te spelen en sociaal te zijn. Als het kind het antwoord ervaart als “neen”, dan ervaart het angst, en zal gedragsmatig, gehechtheidgedragingen vertonen die gaan van eenvoudig visueel zoeken aan de ene kant tot actief volgen en vocaal signaleren aan de andere kant. Dit gedrag blijft duren tot het kind een wenselijk niveau van fysieke of psychologische nabijheid tot een gehechtheidfiguur bewerkstelligd ziet, of totdat het kind ‘uitgeput’ geraakt in de context van een verlengde scheiding of verlies. In zulke gevallen van hulpeloosheid, zegt Bowlby, ervaart het kind wanhoop en depressie.
  Gehechtheid wordt gedefinieerd als een intern werkmodel, een verzameling bewuste en onbewuste regels om informatie over gehechtheidervaringen en ideeën over gehechtheid te organiseren.

   

  Individuele verschillen in gehechtheidpatronen bij kinderen

  Mary Ainsworth ontwikkelde een methode waarmee ze de individuele verschillen in de reacties van de kinderen kon vaststellen. In de “Vreemde Situatie” procedure werden ouders en kinderen systematisch gescheiden en terug verenigd.
  De meeste kinderen (60%) reageerden volgens de normatieve theorie van Bowlby. De meeste waren ontdaan wanneer de ouder de kamer verliet, maar, wanneer hij of zij terugkeerde, zochten ze actief de nabijheid van de ouder, waren gemakkelijk te troosten en gingen vervolgens weer tot exploratie over. Dit gedragspatroon noemde ze
  veilig gehecht (secure attachment).
  Andere kinderen (20% of minder) voelden zich initieel niet op hun gemak, en na de scheiding reageerden ze extreem verontrust. Belangrijk daarbij is, dat ze als ze terug herenigd werden met hun ouders, ze moeilijk waren te kalmeren en ze vertoonden dikwijls conflicterende gedragingen (ambivalent gedrag), die suggereerden dat ze wilden getroost worden, maar dat ze ook de ouder wensten te “straffen” voor het verlaten van de kamer. Ze klampten zich vast aan de moeder, gingen boos of juist passief reageren en kwamen niet meer tot exploratie. Deze kinderen noemde men
  angstig – ambivalent gehecht (anxious – ambivalent)
  Het derde gedragspatroon werd
  vermijdend (avoidant). genoemd. De kinderen schijnen niet verontrust te zijn door de scheiding, en bij de hereniging, vermijden ze actief het contact zoeken met de ouder, waarbij ze hun aandacht richten op het speelgoed.
  Deze individuele verschillen zijn verbonden met kind – ouder interacties thuis gedurende het eerste levensjaar. Veilig gehechte kinderen hadden meestal ouders die reageerden op hun behoeften. De andere twee types hadden dikwijls ouders die ongevoelig waren voor hun behoeften, of inconsistent of afwijzend in de zorg die ze gaven.
  De overeenkomst in gehechtheidclassificatie van een moeder en die van haar kind is 75% op het niveau van de splitsing veilige - onveilige gehechtheid. De sensitieve responsiviteit van de ouder bleek een deel van de intergenerationele overdracht te bepalen … Hechtingsstijlen zitten dus ook in de familie …
  Later werd een vierde categorie toegevoegd. Gedrag van kinderen dat niet goed paste in de drie voorheen beschreven profielen. Dit gedrag wordt onveilig – gedesorganiseerd gehecht genoemd. Deze vierde categorie is predictief voor latere gedragsproblemen bij kleuters en tijdens de lagere schoolleeftijd en voor psychopathologie bij adolescenten.
  Samenvattend kunnen we ‘veilige gehechtheid’ of ‘nabijheid’ omschrijven als een duurzame verbondenheid, waarbij de ander beschikbaar is voor het kind en zo zijn veiligheid garandeert. Beschikbaarheid is een gehechtheidfactor, beschikbaarheid is ook het gericht zijn op de ander. In de ouder - kind relatie betekent het dat ouders gericht zijn op wat dit kind nodig heeft. Dat uit zich in het zien van de behoefte van het kind op velerlei terreinen op sensitiviteit in de relatie met het kind.

   

  Bron: vzw Mandala

  07-06-2011 om 23:29 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reactieve hechtingsstoornis
     PDF Afdrukken E-mail

  Reactieve hechtingsstoornis

  Bij een reactieve hechtingsstoornis betreft het steeds een ernstige stoornis in de sociale relatievorming, in het hechtingsgedrag, dat optreedt bij zuigelingen en jonge kinderen (<5 jaar), als reactie op een ernstige vorm van verwaarlozing.

  Men spreek ook wel over 'bodemloze' kinderen.

  Naargelang de ernst van de verwaarlozing en de leeftijd waarop de verwaarlozing optreedt, zijn de symptomen verschillend. Er zijn in feite 2 subtypes te onderscheiden:

   1) Het afweren van contact

  Bij ernstige vormen van verwaarlozing en zeker wanneer die zich reeds voordoet tijdens het eerste levensjaar, zullen deze kinderen niet (meer) positief reageren op een poging tot toenadering, integendeel het contact afweren. Men ziet volgende gedragskenmerken:

  - geen of een zeer arme gezichtsmimiek

  - depressieve indruk

  - veel huilen

  - zelden lachen of glimlachen

  - volkomen gedesinteresseerd in de omgeving

  - motorisch onrustig, overprikkelbaar

  - somatische en psychosociale ontwikkeling stagneert

  - slaap - waakritme is verstoord

  - gewichtsverlies

   2) Het allemansvriendje

  Wanneer de affectieve verwaarlozing niet zo extreem is of zich slechts in de loop van het tweede of derde levensjaar voordoet, of er wel voldoende affectie geboden wordt, doch door teveel steeds wisselende verzorgingsfiguren spreken we over het allemansvriendje.

  Het zijn kinderen die een zeer grote honger naar affectief contact tonen, een zeer vlot, doch oppervlakkig contact aangaan met elke volwassene die ze ontmoeten.

  Bij de verdere familie en buren komen ze over als hele lieve en aanhankelijke kinderen, maar in het gezin gedragen ze zich moeilijk.

   Gedragskenmerken

  - intieme emotionele banden worden als bedreigend ervaren

  - sociale ontwikkeling: vertoont een ander gezicht aan de buitenwereld dan thuis

  - gestoorde gewetensontwikkeling en normbesef

  - specifieke leerproblemen

   Wat kan er aan gedaan worden?

  Als we over 'bodemloze' kinderen praten en de begeleiding ervan, dan zijn we bezig met een meerjarenplan. Naast de behandeling van het kind, wordt er ook aandacht besteed aan het gezin.

   

  05-06-2011 om 12:57 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Infant Mental Health sociaal-emotionele problematiek bij risicobaby's
  Benoeming bijzonder hoogleraar Infant Mental Health
  donderdag, 14 april 2011 07:00

  De Universiteit van Tilburg benoemde onlangs Dimence medewerker dr. Hedwig van Bakel tot bijzonder hoogleraar Infant Mental Health. De leerstoel is ingesteld door Dimence voor een periode van vijf jaar. Van Bakel gaat onderzoek doen naar sociaal-emotionele problematiek bij risicobaby’s, peuters en hun ouders en wil goede diagnostische en behandelmethoden voor deze doelgroep ontwikkelen.

  Het aantal centra dat zich richt op de hulpverlening en zorg aan risicobaby’s en peuters met sociaal-emotionele problematiek groeit. Maar zowel in onderzoek als in het onderwijs gebeurt nog te weinig met deze problematiek. Daarom wil Dimence met de leerstoel meer kennis opdoen over de hulpverlening aan deze kinderen en hun ouders.

  Van Bakel: “Met deze leerstoel wordt de kennis over de optimale hulpverlening en zorg aan deze doelgroepen bevorderd en verbeterd. Mijn onderzoek richt zich onder meer op de vroege screening en preventie van problematische situaties (al tijdens de zwangerschap). In samenwerking met ziekenhuizen en ggz-instellingen ga ik nieuwe diagnostische en behandelmethoden ontwikkelen en verbeteren voor baby’s en jonge kinderen.”

  Orthopedagoge en neuropsychologe Van Bakel werd per 1 maart 2011 bij Dimence aangesteld als hoofd van het Centrum Infant Mental Health. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het bevorderen van kennis over de zorg en behandeling aan baby’s, zeer jonge kinderen en hun ouders en voor expertise en wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

  Bron: psy=me.nl
  De bijdragen op Psy=me vallen buiten de journalistieke verantwoordelijkheid van de redactie van Psy.nl

  http://www.ggznie...p;Itemid=1

  15-04-2011 om 20:30 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Regering wil in 2011 DOEN ALSOF
  De Regering wil in 2011 DOEN ALSOF Nederland de wetgeving aanpast aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

  Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zegt in 2006 dat zittingen achter gesloten deuren in
  strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, ook in zaken van familierecht en jeugdrecht. Gesloten deuren leiden vaak tot gebrek aan waarheidsvinding en blindelings volgen van de eis van de instanties. Dit schaadt de rechten van ouders en kinderen.

  Medio maart 2011 start KOG een kaartenactie om de leden van de Tweede Kamer erop te wijzen dat de aanpassing van het wetsartikel (art. 308 Rv) die de Regering van plan is i.v.m. de zittingen achter gesloten deuren, niet goed genoeg is.
  Het voorstel zoals het er nu ligt, legt de beslissing over open of dichte deuren bij de rechter.
  Ons voorstel is: hoorzittingen zijn openbaar en als uitzondering kan de rechter anders besluiten.
  Als ouderorganisaties niet reageren, is de kans groot dat de deuren in de praktijk gesloten blijven.
  Wij roepen ouders op om Kamerleden onze kaart te sturen met de oproep: Familierechtzittingen
  moeten openbaar.
  Dit initiatief van KOG wordt ondersteund door LOGA, Ouders Zonder Omgang, St Misplaatst en De Knoop.

  Vanaf nu kunt u de gratis kaarten bestellen bij het e-mailadres: kog @ upcmail.nl. Zet u a.u.b.
  duidelijk uw naam, adres, postcode en woonplaats in de mail. U krijgt meerdere kaarten, dus u kunt
  een kaart sturen naar meerdere Kamerleden. De Kamerleden in de commissie voor justitie zijn:
  http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/vj/samenstelling.jsp

  Bron: www.deknoop.org

  05-04-2011 om 19:44 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brochures en Lezingen over Hechtingsproblemen van De Knoop
  Genoemde prijzen zijn inclusief verzend kosten.
  U kunt de informatie online aanvragen door de onderstaande lijst in te vullen en via de verzendknop te verzenden.

  Let op: want u ontvangt in uw mailbox een link om deze binnen 24 uur te bevestigen daarna wordt de lijst pas verzonden naar het mailadres van de Knoop.
  U kunt de gevraagde informatie betalen door middel van een eenmalige machtiging of via een eigen overschrijving en dan op rekening 62.47.31.154 t.n.v. De Knoop te Emmeloord, o.v.v. de bestelcode(s), uw volledige naam en adres.

  Zodra wij uw betaling met uw volledige gegevens en het bestelformulier hebben ontvangen sturen wij binnen 10 werkdagen u de gevraagde informatie toe.

  LET OP!
  Bestelling vanuit het buitenland binnen Europa kunt u wel online aanvragen maar dan zonder een machtiging u dient dit dan ook zelf over te maken en houd u er rekening mee dat extra portokosten bij komen:
  Verzending standard tot 250 gram € 1,50 Verzending standard tot 500 gram € 2,00 Verzending priority tot 250 gram € 2,00 Verzending priority tot 500 gram € 2,95 de verzending gaat op deze manier nog wel eens mis vandaar dat wij dit even met u willen overleggen.
  De informatie kan ook: aangetekend extra zeker worden verzonden alleen is dit kosten plaatje hoger.
  Wilt u voordat u de betaling gaat doen via uw bank eerst even met ons overleggen (dit kan per mail) op welke manier u de informatie per post vanuit het buitenland wilt ontvangen zodat wij met u kunnen afspreken wat dan de porto kosten worden voor uw bestelling.
  Zodra wij uw betaling met uw volledige gegevens en het bestelformulier hebben ontvangen sturen wij binnen 10 werkdagen u de gevraagde informatie toe.

  Klik op de bijgevoegde Link http://www.redege...php?lng=nl

  31-03-2011 om 22:54 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hechtingsstoornissen komen onder zowel biologisch eigen-kinderen, pleeg- als adoptiekinderen voor; zowel bij NSN- als SN-adoptiekinderen.
  Hechtingsstoornissen komen onder zowel biologisch eigen-kinderen, pleeg- als adoptiekinderen voor; zowel bij NSN- als SN-adoptiekinderen.


  Kinderen met een hechtingsstoornis zijn niet in staat zich te hechten aan mensen in hun naaste omgeving. Het basisvertrouwen in anderen ontbreekt. Tot in de volwassenheid kunnen ze alleen oppervlakkige relaties aangaan. Kinderen met een hechtingsstoornis voelen zich doorgaans afgewezen en niet gewenst. Vaak stellen ze zich vernietigend en agressief op ten opzichte van hun naaste omgeving, met name naar hun moeder. Kinderen met een hechtingsstoornis kunnen in twee typen worden verdeeld: het passieve kind dat ogenschijnlijk alles accepteert maar extreem initiatiefloos blijft, en het agressieve, erg actieve kind.


  Hoe herkent u een hechtingsstoornis?

  • Het kind heeft geen vertrouwen in volwassenen, is bang om relaties aan te gaan en stoot ouders (vaak de moeder) af;
  • Het kind voelt zich anders dan de rest van het gezin; het kind voelt zich tekortschieten. Mede hierdoor wordt het kind eenzaam;
  • Sommige kinderen isoleren zich van de buitenwereld: zij hebben geen echte vrienden bij leeftijdsgenoten;
  • Het kind handelt zonder geweten, leert niet van zijn fouten en heeft een sterke vernietigingsdrang - gericht op zichzelf (automutilatie) én op anderen (vaak de moeder);
  • Veelvoorkomend gedrag bij mensen met een hechtingstoornis: fysiek geweld, wreedheid jegens dieren, (dwangmatig) vreten, stelen, vernielen, slapeloosheid, provocerend seksueel gedrag en weglopen;
  • Het kind heeft de neiging oppervlakkige, makkelijk inwisselbare contacten aan te gaan;
  • Het kind is geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van de mensen om zich heen, en het lukt het kind regelmatig om de ouders tegen elkaar uit te spelen. Hierdoor is het eigenlijke (hechtings)probleem voor mensen buiten het gezin vaak onzichtbaar;
  • Het kind heeft meestal een normaal of hoog IQ. Dit blijkt niet uit schoolresultaten: leerprestaties en creativiteit blijven vaak achter.

  25-11-2010 om 11:07 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties: inzichten uit gehechtheidsonderzoek
  Prof.dr. Femmie Juffer, hoogleraar Adoptie bij het Centrum voor Gezinsstudie en mede-oprichter van ADOC Adoptie Driehoek OnderzoeksCentrum (Universiteit Leiden), schreef een Research Memorandum over het belang van vroege gehechtheidsrelaties. Geschreven voor kinderrechters, maar ook relevant voor werkers in de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdgezondheidszorg. Titel: "Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Inzichten uit gehechtheidsonderzoek". uitgebracht voor de Raad voor de Rechtspraak. Lees meer over gehechtheid en de relevantie voor interventies en beslissingen.

  Kinderrechters nemen beslissingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor kinderen en hun ouders zoals het wel of niet uithuisplaatsen van een kind, of het toewijzen van een kind aan een van de ouders. Zij baseren hun oordeel mede op rapportages die zijn opgesteld door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of andere instanties.

  De in het onderzoek bijeengebrachte informatie ondersteunt kinderrechters bij hun inschatting van de opvoedingsproblematiek en helpt hen bij de beoordeling van de deskundigenadviezen. Het rapport laat zien hoe bepalend de kwaliteit van de interactie tussen de opvoeder en jonge kinderen, al vanaf hun geboorte, is voor de kwaliteit van de gehechtheid. Een veilige gehechtheidsrelatie geldt als een beschermende factor voor de verdere ontwikkeling van het kind.

  Misverstand
  Met nadruk waarschuwt de auteur voor het nogal wijdverbreide misverstand dat niet veilig gehechte jonge kinderen geen baat meer zouden hebben aan correctieve interventies op latere leeftijd. Het is daarom dat zij uitgebreid aandacht besteed aan populaire valkuilen en concrete aanbevelingen formuleert. Centraal daarbij staat de notie: sensitief ouderschap. Het is voor de rechters van belang daarop hun focus te richten bij hun poging om de ouder-kind relatie te verbeteren.

  Download
  Download het rapport via deze LINK (pdf, 1835 kb)

  De professionele homepage van Femmie Juffer is te vinden onder deze LINK
  16-11-2010 om 23:46 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwangerschapsbegeleiding

  Zwangerschapsbegeleiding

  Waarom zwangerschapsbegeleiding?
  Elke vrouw die een kind heeft gebaard zal zich de zwangerschap herinneren als een periode van fysieke, sociale én emotionele verandering. Zwangerschap is een natuurlijk proces en dit proces kan in principe zonder al te veel problemen doorgemaakt worden. Maar het kan ook anders verlopen: aanstaande moeders kunnen met verrassende ervaringen geconfronteerd worden.
  Zo kunnen er storende emoties de kop opsteken: onzekerheid, twijfels, verdriet, woede, verlatenheid. Een zwangerschap kan angst oproepen: om de gezondheid van het kind, om de oudertaak die te wachten staat, om de partnerrelatie. Ook onbestemde angsten kunnen naar boven komen.

  De emoties van de moeder.
  Zwanger-zijn is een emotioneel gebeuren. Zowel uit vakliteratuur als uit ervaringen in onze praktijk blijkt, dat sterke emoties in de zwangerschap een onbewuste achtergrond hebben. Het zijn oude emoties die door de zwangerschap geactiveerd worden. Ze kunnen verband houden met de eigen kindertijd, met de relatie van de zwangere vrouw met haar eigen moeder, ja zelfs met de eigen geboorte- en prenatale ervaringen. Dit kan de zwangere vrouw kwetsbaar maken.

  De band met de baby.
  Een foetus leeft niet alleen in het lichaam van zijn moeder; hij is ook sterk verbonden met haar psyché. Reeds vóór de geboorte zoekt de baby naar een hechte band met zijn moeder. Deze band is voor hem van levensbelang. Helaas kan de relatie met zijn moeder verstoord geraken, als er te veel (onbewuste) emoties of stress van zijn moeder in zijn wereld terecht komen. Een foetus is daar heel gevoelig voor. Zijn moeder kan een veilige ‘bonding' geven door zichzelf te ‘zuiveren' van haar onbewuste emoties, door stress te vermijden of te ontladen, en dicht bij haar eigen gevoelens te komen.

  Waaraan wordt gewerkt?
  De zwangerschapsbegeleiding die wij aanbieden richt zich vooral op de emotionele en relationele aspecten van de zwangerschap. Zij omvat de volgende aandachtspunten: het verhelderen van de veranderingen in het psychische leven van de vrouw, het eventueel bewust maken van haar eigen onverwerkte ervaringen, de versterking van de relatie tussen de vrouw en haar prenatale kind, én het bespreekbaar maken van de veranderingen in de partnerrelatie.

   http://www.stroeckenverdult.be/site/nl/page.asp?pageid=54

  14-11-2010 om 22:34 geschreven door Webmaster

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008

  Foto


  Foto


  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  mestach
  blog.seniorennet.be/mestach
  Een interessant adres?

  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • Hechtingsprobleem (Forum)
 • Hechting (Forum)
 • Hechtingsproblemen (Startpagina)

 • Een interessant adres?

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!