NIEUW: Blog reclamevrij maken?
gedichten van een overtuigde Vlaming ( johan1944)

Foto

i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

Foto


grafschrift op politicus
---------------------------
eindelijk een positief bericht:
hij liegt niet meer,hij ligt
(uit 'Pallieterke')

----


Foto

mannen weten pas hoe fijn het leven is als ze getrouwd zijn , en dan is het te laat !

niets staat een vrouw
beter dan niets(maurice donnay)

Hoofddoekjes? JA! Links? NEEN!

Hoofddoek Om te bewijzen dat we geen racisten zijn, wil ik JA! zeggen tegen de hoofddoek. Op straat, op het werk, zelfs bij mij thuis. Want dit soort hoofddoek lijkt me aanvaardbaar....
Met een knipoog van Hurce.

 

Elfrieda-ballade (Ward Hermans)

naar een authentiek verhaal,
door de betreffende aan mij gedaan.


Zij was een blond, Duits meisje,
Pas even ‘twintig’ oud.
Hij was ’n Vlaamse landsknecht,
Nog jong – en niet getrouwd.

Het stadje lag verlaten.
Want voor het wild gerucht,
Dat snel de Russen kwamen,
Was iedereen gevlucht.

Zij was ’n teer, lief meisje
Maar even ‘twintig’ oud.
Hij was van honderd marsjen
Reeds met de Dood vertrouwd.

Zij lag in ‘t ‘Krankengasthaus’ …
‘Sich hüten !’ – T-b-cee.
Wat kon de Dood hem deren !
Ging vier jaar met ze mee !

Kwam overal haar tegen,
Tot aan de Zwarte Zee.
Hij zag haar duizend keren
Reeds tussen Don en Spree.

Men wordt aan sterven wennen,
Waar anders niets gedaan,
Van wie nog lachen, vloeken,
Voor ’t lampken uitgegaan.

Zij noemde zich Elfrieda.
Hij had nog nooit voordien
De Dood in ’t lief gezelschap
Van zulk een kind gezien.

Zij was een teer, blond meisje;
Nog een onschuldig kind.
En ziekte, oorlog, zorgen …
Zij had nog nooit bemind.

Hij wist dat zij moest sterven.
Zij wist de Dood dichtbij …
‘Ach, willst Du bei mir bleiben ?’
‘Ich bleibe’, troostte hij.

‘Ich bleibe selbstverständlich.’
Zij lachte stil tevree.
De koorts bloeide op haar wangen
De Roos der T-b-cee.

Zij was een teer, blond meisje,
Nog een onschuldig schaap.
Hij was een jonge landsknecht
Een blonde, Vlaamse knaap.

Toen ’t einde snel genaderd,
Daar heeft zij niet geklaagd.
Doch met haar bevend mondje,
Heel zachtekes gevraagd:

‘Ich möchte ruhig sterben …
Gib mir Morphin … es muss.
Und, bitte, noch zum Abschied,
Schenk mir doch einen Kuss.’

Zij vroeg ’t nog met haar ogen
Waar reeds de Dood in loech.
Hij heeft haar dan gegeven
Wat zij hem stervend vroeg.

Hij sloot Elfrieda’s ogen,
En alles was gedaan.
Men riep: …,, die Russen kamen !’
Dan is hij heengegaan.

Doch nooit kon hij vergeten,
Dat laatste ogenblik;
Die laatste kus van ’t leven,
Elfrieda’s laatste snik.

……………………………….

Zij was een doodgewijde …
En – kan een kus dan kwaad ?
Een kus … om van te sterven,
Dat weigert geen soldaat.

Zij was ’n blond, Duits meisje.
Hij was ’n Vlaamse knaap.


(Een wonderschone ballade van Ward Hermans. Zoals de andere door mij geciteerde stukken van en over de dichter, schrijver en politicus, overgenomen uit het mij tijdelijk door kameraad Erik Verstraete in bruikleen gegeven “Hulde-album Ward Hermans

ik  heb een prachtig leven gehad
en zwaar gesoupeerd
ik betaal nu met plezier de rekening
( miel  cools )


Foto

Foto


Jantje zag eens pruimen hangen
o! als eieren zo groot.
't scheen dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't  hem verbood.
Hier is , zei hij , noch mijn vader,
noch een tuinman die het ziet:
aan een boom zo vol geladen
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voort ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
kwam hem in een lopen tegen
vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartendief!
Nu zal ik U pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging papa aan het schudden
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen in een galop

hieronymus van alphen (18e eeuw)

Foto

 

Galgenlied

Er stonden drie galgen op't galgenveld,
de kraaien hebben het voortverteld.
En stom blauwden winterse bossen rondom,
zij kaatsten 't gekrijs van de kraaien wederom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
drie mannen moesten opgeknoopt.
Drie rechters lazen het vonnis voor:
de bossen blauwden het na in koor.

Eén had in eigen macht geloofd,
hij moest het bekopen met zijn hoofd.
Eén had gehoopt op een nieuwe tijd,
dat was voor het heden een scherp verwijt.

Eén had de waarheid te zeer bemind,
daarvoor ging hij bengelen in de wind.
De kraaien krijsten: kwaad is kwaad.
De bossen echoden: haat is haat.

De kring van het volk werd enger en enger.
't gelaat van de rechters werd strenger en strenger...
Maar toen die koord in de hoogte ging,
in elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt,
drie rechters werden opgeknoopt.
Eén had zijn eigen volk verraden.
Eén had zijn geldkist volgeladen.

Eén had de macht om haarzelf bemind.
Drie rechters bengelden in de wind,
de kraaien krijsten: kwaad is kwaad,
de bossen echoden: inderdaad.

door Karel Vertommen

Foto

er is maar een slagveld
waarop god en satan elkaar bekampen,
een waarop twee oneindigheden
elkaar in evenwicht houden:
het menselijk hart

(cyriel verschaeve)

Het Vlaams Legioen

Wij breken het bolsjewiseren
De geest van de geust houdt ons koen,
Wij willen door Rusland marcheren,
Wij, mannen van 't Vlaams Legioen
Wij volgen het vaandel der leeuwen,
Door sikkel en hamer onteerd.
Ons horen de komende eeuwen
Te wapen ! te wapen ! te wapen !
Voor outer en heerd ! 

Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad.
Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad. 

De torens van Dietsland, de grauwen, 
Zijn ons in de steppen nabij. 
Voor hen vlamt ons eeuwige trouwe, 
En vechten we Vlaanderen vrij. 
De burchten van Dietsland, de stoeren, 
Zij houden ons hart onverveerd. 
Zij schreeuwen de strijdkreet der boeren: 
Te wapen, te wapen !
Te wapen voor outer en heerd! 

Al moesten wij moeder verlaten, 
Al brandt vrouw en kind ons in ’t hart. 
Al moesten de schuimers ons haten, 
De leeuw werd ten aanval gesard. 
Wij zullen door Rusland marsjeren, 
Wij staan in de steppen op wacht. 
Het vendel zal eens wederkeren. 
Te wapen, te wapen ! 
Als stormram van Vlaanderens macht !

Foto

guido gezelle

de vlaamsche tale is wonderzoet
voor die heur geen geweld en doet
maar rusten laat in 't herte alwaar
ze onmondig leefde en sliep te gaar
tot dat ze, eens wakker,vrij en vrank
te monde uitgaat heur vrijen gank
wat verruwprachtig hoortoneel
wat zielsverrukkend zingestreel
o vlaamse tale,uw kunst ontplooit
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn dat
lijk wolken wierooks welt
uit uw zoet wierookvat

Foto

wir sind links und verachten das rechtse burgerblok(goebbels)

Foto

een jeugdig gemoed in een oud lichaam, er bestaat geen grotere kwelling(fritz francken)

het leven is te belangrijk
om serieus genomen te worden
(corky siegel)

er is maar een ding erger dan een alcoholist en dat is een man die nooit drinkt(dean martin) 

HET KERELSKIND

--Van waar koms du getreden
zoo laat door rein en wind,
van waar koms du getreden,
aleen, du blonde kind?

-- Du smidje van den woude,
ik kome van het veld
waar vader heeft gestreden,
waar vader ligt geveld.

-- Lo! viel hij, 't was met eere,
dijn vader welbemind.
Wat bergt dijn blauwe schabbe,
du arrem heldenkind?

-- Du smidje, 't zijn de scherven
van vaders goede zweerd;
du zals het mi hersmeden:
het is 't hersmeden weerd.

-- 'k Hersmede het di sterker
dan 't vaders hand ooit zwong.
Maar, waartoe wilt 't di dienen?
du best zoo bitter jong.

-- Du smidje van den woude,
bij Lo! du ne best nie' vroed:
mijn vader wille ik wreken
met stroomen walenbloed.


Albrecht Rodenbach
(1876)


Foto

Inhoud blog
 • KOM
 • RIMPELROCK
 • KRIJGEN EN GEVEN
 • VREEMD
 • JE OGEN
 • VLAANDEREN
 • ALI
 • VROEGER
 • DROMEN
 • GELUK
 • MENSEN
 • HASPENGOUW
 • EEN GEZICHT
 • ERBARMEN
 • LIEVE WOORDEN
 • MIJN MIJMERINGEN
 • OPNIEUW
 • OUD WORDEN
 • TSUNAMI
 • DE REGENBOOG

  Foto

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  een dichter is bezig als hij niets doet
  de burger doet niets als hij bezig is(jan greshoff)


  Foto

  dichters liegen de waarheid(bertus aafjes)


  liefdesgedict(anoniem 14e eeuw)

  ghequetst ben ic van binnen
  duerwont mijn hert soe seer
  van uwer ganscher minnen
  ghequetst soe lanc soe meer
  waer ic my wend, waer ic my keer
  ic en can gherusten dach noch nachte 
  waer ic my wend,waer ic my keer
  ghy sijt alleen in mijn ghedachte

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Also sprach... Helmut Kohl

  • "Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdogkraam te loodsen, dan een socialist voorbij een berg geld."

  Foto

     GELOOF

  Daar droomt iets in uw ogen,
  Wen gij ten hemel ziet;
  Daar zingt iets in uw zuchten,
  Héél verre, van verdriet...

  Daar sust iets in uw stemme,
  Een troost, die 'k zelden vond
  In woorden die gedijen
  Uit menselijke mond.

  Daar juicht iets in uw vreugde
  En, zo ge wel eens schreit,
  Dan lacht er door uw tranen
  Zóveel gelatenheid...

  O Lieve, zeg me stille,
  Is dàt soms verre schijn
  Van de eindeloze weelde,
  Héél dicht bij Hem te zijn?


  alice nahon                    EENVOUD

  Ik voel m'n ziel verwant met kleine simpele dingen,
  Die op ons wegen staan als bloemen van het veld...,
  Verdoken in het gras, door weinigen geteld...,
  Al dragen z'in hun kelk de zoetste zegeningen.

  'k Vind schoonheid overal; maar dat wat zachte perelt
  Van uit uw moeë mond, die luttel woorden vindt:
  "Goênavond..., lieveke, goênacht..., m'n zielekind."
  Dat maakt me zaal'ger dan de weelde van de wereld.

  Zó groeit in m'n gedacht een vrede, niet te noemen;
  M'n ziel, in schoonheidshuis, niet één mysterie vindt;
  Want àl wat schoonheid is, met simpelheid begint...
  En 'k noeme Liefde, 't zaad van alle schoonheidsbloemen.


  alice nahon

  Foto

  Foto

  Ik ben van den buiten

  Ik kreeg van mijn ouders,
  Van ieder mijn part
  Van vader mijn schouders
  Van moeder mijn hart
  Ik vocht om mijn stuiten*
  Met zuster en broer.
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  Bij d'eigenste pachter,
  Eerst koeier dan knecht*
  Mijn klakke van achter,*
  Mijn hoofd immer recht
  Zoo dien 'k om duiten,
  En teer op mijn toer;*
  Ik ben van den buiten.
  Ik ben van den boer!

  Ik zout en ik zaaie
  Ik eg en ik ploeg
  Ik mest en ik maaie
  Ik zweet en ik zwoeg,
  Ik klets op de kluiten
  En glets op de moer.*
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  En hebben de zeisens
  Gezinderenzind
  De mallende meisens
  De wagens gepint
  Dan zit ik te fluiten
  Van boven op 't voer:
  Ik ben van den buiten,
  Ik ben van den boer!

  rene de clercq

  Dinska Bronska

  Uit een oud dorp
  - kameelbruin als de steppe -
  uit Plocka,
  kwam Dinska Bronska.
  Haar hoofddoek was pruisisch-blauw
  en heur haar vlas-geel;
  ook waren haar ogen blauw
  als fjord-water.
  Zij rook naar knoflook en spar,
  zij droeg laarzen
  en ging zeer zwaar en gauw.
  In het hotel 'Lapland' zat zij
  bij een tafel aan het straat-raam:
  zij schreef 'n brief.
  Een haarlok viel laag op haar rode kaak
  en zij stak haar tong uit,
  want zij schreef moeilijk die brief
  en daaronder 'Dinska Bronska', haar naam.
  Ze stak ook de penstok in haar mond
  en zocht met haar ogen langs het plafond.
  Op het papier waren 'n inktvlek
  en groot gestrompel van letters:
  zij kocht het voor vijf centiem
  in de kruidenierszaak
  over het hotel.
  Er was 'n beetje inkt aan haar kaak.

  Origineel gepost door horsewhisperer Bekijk Bericht
  Poëzie is ook :
  ‘Moeder’ ( willem elschot)

  Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen
  dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten,
  zoals een pop waarin een hart zou kloppen,
  door ‘t volk bij ‘t heengaan in een huis vergeten.

  Ik zie uw knoken door uw kaken steken
  en diep uw ogen in het hoofd gedrongen.
  En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken,
  wanneer gij zegt “kom zit aan tafel jongen”.

  Ik hoor u ‘s avonds aan de muren vragen
  of gij de vensters wel hebt toegesloten.
  Gij kunt den mist niet uit uw hersens jagen.
  Uw lied is uit, gij kreunt de laatste noten.

  Daar in de verte wordt een put gegraven;
  ik hoor zo goed het ploffen van de kluiten.
  En achter het huis zie ik een schimme draven:
  hij staat waarachtig reeds op haar te fluiten.

  -Kom in, Mijnheer, ik stel u voor aan moeder.
  -Vrees niets, kindlief, al heeft hij naakte benen:
  hij is een vriend, een goede vriend, een broeder:
  hij is niet ruw, hij wandelt op tenen.

  Tot weerziens dan. Ik kom vannacht of morgen.
  Gij kunt gerust een onze-vader lezen,
  en zet uw muts wat recht. Hij zal wel zorgen
  dat gij geen kou vat en tevreë zult wezen.

  LIEFDE

  Liefde imiteert de zwaan;
  Haar sierlijkheid in water
  en haar gestuntel bij het gaan.

  Liefde bloeit als een roos;
  Verrukkelijk geurend
  en dan verleppend - Hopeloos.

  Liefde kan swingen of treuren;
  Extravert zingen
  en introvert neuren.

  Liefde kent eb en vloed;
  Een getijde van wellust
  en een getijde van weemoed...

  lepus  albrecht rodenbach

   

  DE AREND

  De koninklike Vogel op
       der rotsen top gezeten
  heeft grootsch en kalm de zon bezien
       en d'hemelen gemeten.

  Maar sluikend en venijnig komt
       de onedele Slang gekropen
  en spiedt. En op den oogenblik
       dat hij de vlerk wijd open

  zijn vlucht reedt naar zijn koninkrijk
       in 't glanzend zonneschingen,
  gelijk een vere prangen hem
       verraderlike ringen.

  Almachtig stijgt hij in de lucht
       door zonneglans beschongen;
  maar pijnlik lekt hem de open borst
       't venijn van vurige tongen.

  Stijg voort, o edele Eerzuchtige,
       uw breede baan doorvaard,
  en dat hij bijte -- 't is uw lot! --
       die lage Eerzuchtigaard!


  Foto

  Hoever hoelang

  De trap van negen treden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hoog naar de diepe
  polken waar muizen sliepen
  op blote voeten liepen?

  De wagen leeggereden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hondsmoe gelopen
  hop! op de koele hopen
  gekruide klaver kropen?

  De dorsvloeren vergeten,
  hoever hoelang geleden
  dat wij, uurlang bekoorden,
  in winters zonder woorden
  de vlegelslagen hoorden?

  Uit: "En het dorp zal duren "
  anton van wilderode


  O Vlaanderen, breke uw zon de wolk uit,
  weze elk een kracht, een macht, een mens.
  Goedheil! De wereld sluit geen volk uit;
  het rijk der braven heeft geen grens.

  rene de clercq


  Foto

  o!land van roem en rouwe
  van liefde en lijdensnood
  gij wordt weer vrij en groot
  wij zweren:houe trouwe
  U Vlaandren tot ter dood

  ( Cyriel Verschaeve )

  Foto

  Foto

  een gedicht dat verklaarbaar is
  is al geen gedicht meer
  -----------
  Julien Schoenaerts


  er ligt een staat te sterven
  was nooit geheel gezond
  hij liet een volk verderven
  ging zelf daaraan ten grond

  er ligt een staat te sterven
  heel zachtjes,zonder pijn
  twee volkeren zullen erven
  ik zal op de uitvaart zijn

  René De Clercq


  'k Ben bang, dat ik eens zelve word
  Gelijk deez overtrokken dag;
  Een kind dat nimmer tegenmort,
  Maar nooit meer zingen mag.

  Alice Nahon

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelegenheidsvers van André Demedts

  Gelegenheidsvers

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

   

  'k Heb Lieze weergezien. Zij stond stil in de regen.

  Toen ik haar riep, bewogen haar oren verrast;

  zij kwam naar mij toe; vertederd ging ik haar tegen,

  zij wreef met haar kop, ruw pakte ik haar manen vast.

   

   

  Mijn paard, zei ik haar. Zijt gij nog altijd in leven ?

  Weet gij nog wel hoe jong en hoe wild gij toen waart ?

  En waar, vroeg zij mij, zijt gij tot nog toe gebleven,

  waar is het beter voor u, dan hier bij uw paard ?

   

   

  Ik ben niet thuis, gaf ik toe. Ik leef onder mensen,

  ik vermoed dat ik voor hen niet goed genoeg ben;

  ik doe wat ik kan; naar 't schijnt zal ik eerlang wensen :

  sta mij toe dat ik niets van de mensen meer ken.

   

   

  Ontdekken en leren is goed; alles verleren

  is beter; 't geeft soms de rust die 'k nimmer gewon.

  Dan zal ik waarschijnlijk tot u weer kunnen keren,

  of zou 't spreekwoord geen waar zijn: na regen komt zon ?

   

   

  Is alles leugen wat wij ons wijs lieten maken,

  is er niets dan geklets en gescharrel om baat ?

  Is er buiten geknoei en bedrogen geraken

  geen heil voor onze menselijke edele staat ?

   

   

  Waar gaat gij nog heen, druipend, alleen in de regen,

  zoekt gij nog iets dat eens een begoocheling bood?...

  Er is maar één waarheid, wij gaan lachend haar tegen,

  ach Lieze, mijn beest, er is geen thuis dan de dood.

   

   

                           André Demedts


  Foto

  AVONDLIEDEKE III

  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  Nog even vóór het slapen gaan,
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hert heb zeer gedaan

  Of ik geen ogen heb doen schreien,
  Geen weemoed op een wezen lei;
  Of ik aan liefdeloze mensen
  Een woordeke van liefde zei.

  En vind ik in het huis mijns herten,
  Dat ik één droefenis genas,
  Dat ik mijn armen heb gewonden
  Rondom één hoofd, dat eenzaam was...;

  Dan voel ik op mijn jonge lippen,
  Die goedheid lijk een avondzoen...
  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  En zó z'n ogen toe te doen.


  alice nahon

  'k Ben bijna doof, en toch is het
      alsof ik horen kon,
  dat uit der linden kruin, een en-
      kel blad, dat door de zon
  verguld, zich van zijn twijg heeft los-
      gerukt, wegzweven gaat,
  onwetend van het lot, dat hem,
      hier op de grond te wachten staat.

  Ik hoor een stap, als 'k wakker schiet,
     beneden op het grind,
  en 'k vraag wie het mag zijn, die net
     als ik, geen slaaprust vindt?
  Wie zou het zijn, die onverwacht,
     van waar is weergekeerd,
  en waakt, opdat er mij vannacht
     geen kwaad, of schijn van onrust deert?

  Als ik nog dover word, hoor ik,
     in mij, niets anders meer,
  dan wat de stem van heel mijn voor-
     geslacht, mij telkens weer
  belooft, dat het mij niet verstoot
     en ik bij hen mag gaan,
  als ik, voor deze wereld dood,
     als duts alleen,
  op straat zal gaan .
            
                André Demedts


  vrouwen halen het beste in de man naar boven
  vooral na de scheiding

  ( geleend van Sien )

  in deze wereld
  moet je wel een idioot zijn
  anders wordt je gek

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  een ritje door een leven van powezietjes
  soms romantisch,soms tegendraads en altijd vlaamsgezind.Wie mijn schrijfsels beu is,kan links en rechts naar beneden scrollen om naar echte dichters te hollen
  22-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KOM

  Kom dans nog eens met mij
  hou me vast en maak me blij
  wandel nog eens mee door die paden...
  waarlangs we ooit in ons leven traden
  --------
  waar het vuur oplaaide
  en we eens de kiemen zaaiden
  van onze grenzeloze hoop
  die nu op zijn einde loopt
  ----------
  kom reik nu naar mijn diepste ik
  niet jij maar ik heb schrik
  dat je niet meer vindt wat je hebt gedacht
  misschien anders dan je ooit hebt verwacht

  22-07-2017, 16:37 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  20-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RIMPELROCK

  Gillende geverfde madammen...
  orgasmes krijgend van
  en slipjes gooiend
  naar verlepte sterren
  terwijl hun man
  de poedel aait
  hunkerend naar wat
  hij daar niet vindt :
  zijn stamcafé
  en een frisse pint

  20-07-2017, 11:02 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KRIJGEN EN GEVEN

  De krijger heeft een lange baard...
  en een lange rok
  hij keelt zijn schaapjes in hun hok
  de gever heeft eelt op zijn handen
  maar helaas geen haar op zijn tanden
  -----------
  hopelijk is de krijgcultuur
  maar van korte duur
  want eens zal het stoppen
  en het systeem zal floppen
  -------------
  de onveiligheid zal stijgen
  als er niets meer is te krijgen
  de halve wereld blijft maar komen
  om te knagen aan onze dromen
  ---------------
  niemand kan die zondvloed stelpen
  niemand wil ons komen helpen
  zeker niet de groenen en de roden
  die de halve wereld asiel aanboden
  -------------
  laat ons dus nog maar wat genieten
  van wat onze ouders achterlieten
  want de jeugd kan en wil niet vechten
  en zal zich gewillig laten knechten

  17-07-2017, 10:47 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  15-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VREEMD

  Het is toch vreemd
  hoe jong een geest kan blijven
  terwijl de spieren alsmaar verstijven...
  hoe liefde jong kan blijven
  zonder de jaren te verdrijven
  hoe rimpels en kwaaltjes verschijnen
  zonder dat je streken verdwijnen
  ------------
  toch zal eens het einde komen
  je kunt het niet voorkomen
  wees dus beschikbaar
  je bent niet onmisbaar
  vroeger zou er nog een kleinkind naar je heten
  maar dat gebruik is nu al lang vergeten

  15-07-2017, 10:48 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  13-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JE OGEN

  _____

  Je ogen redden mij uit het moeras

  waar ik hopend van mijn angsten genas

  en ze straalden mij woorden

  die mijn doemdenken vermoordden

  ------------

  ze deden mij weer dromen

  van de bloesems aan de bomen

  en het wiegende korenveld

  waar de overvloed in zwelt

  -----------

  nu hoop ik op je schoot

  mijn hoofd weer te vlijen

  en mijn lippen te vermeien

  aan de zachtheid van je dijen

  13-07-2017, 11:38 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLAANDEREN

  mijn gedicht uit 1982 en nog actueel : PRETTIGE VLAAMSE FEESTDAG !!!!!!!!!
  ------------------
  Eens leerde ik u beminnen
  uw graven en gravinnen...
  ook leerde ik u eren
  dure eden op u zweren
  -----------
  uw naam was voor mij een kreet
  die de vijand huiveren deed
  ik dichtte en ik zong
  alsof ik naar uw liefde dong
  ----------------
  duizend offers zijn u aangeboden
  stromen bloed voor u vergoten
  of het kogel was of zwaard
  ge hebt dit allemaal aanvaard
  -----------------
  de bedriegers die zich uw ministers noemen
  en uw schoonheid roemen
  hebben ooit uw naam verzaakt
  en hun gal op u gebraakt
  ---------------
  degenen die u moesten tronen
  naar de hoogste regionen
  hebben u verraden
  zich met uw rijkdom volgeladen
  -----------
  ik ben nu het strijden moe
  waar diende alles toe
  men heeft u bedrogen
  en volledig uitgezogen
  -----------
  zal ik u nog zien zoals ik u in mijn dromen zag
  een land waarop ik fier zijn mag
  geen gouw of deelstaat en gewest
  maar een land dat mijn dorst naar vrijheid lest

  10-07-2017, 18:29 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  07-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALI

  Ali is de Sahel meer dan moe
  hij is door het noorden geboeid
  hij wil naar dat landje toe...
  waar het geld aan de bomen groeit
  ------------
  hij kan daar de schatkist bestelen
  en straffeloos ongelovigen pesten
  dat kan niemand iets schelen
  in het tollerante vrije westen
  -------------
  met werken wil hij niet beginnen
  dat doen die stomme racisten wel
  hij kan daar allah ook beminnen
  met de hulp van het ocmw nog wel
  -----------
  later laat hij dan een maagdje komen
  puur , van dertien , veertien jaar
  de vrouw van Ali's dromen
  hier maakt niemand een bezwaar

  07-07-2017, 14:47 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  03-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VROEGER

  Jonge mensen hebben soms vragen:
  "Waren er vroeger veel van die dagen
  vol van weemoed en verdriet...
  die men nu in je gedichten ziet "?
  ------------
  vroeger mochten wij niets vragen
  wel hard werken alle dagen
  de eenvoud zong zijn lied
  er werd niet gesproken van verdriet
  --------------
  voor geluk moest je zelf zorgen
  je wensen bleven verborgen
  je liep het leven tegemoet
  en alles kwam dan goed
  -----------
  er was geen tv
  we gingen niet naar zee
  we waren simpele mensen
  en hadden simpele wensen

  03-07-2017, 11:01 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  01-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DROMEN

  Dromen ontsnappen mij

  in lege tekstballonnen

  zou ik mij nu moeten laven

  aan nieuwe bronnen

  om nog wat geluk te vergaren

  en naar nieuwe schoonheid te staren?

  Maar nieuwe schoonheid is niet nodig

  en valse dromen overbodig

  laat me houden wat er is

  er is niets wat ik al mis

  01-07-2017, 11:08 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GELUK

  Vogels die fluiten
  getokkel van luiten
  ruisende bomen...
  zalige dromen
  de frisheid van groen
  de geur van een bloem
  de lach op je gelaat
  de grond waarop je staat
  de zoen die je op mijn lippen drukt
  vermengd met tranen van geluk

  30-06-2017, 12:56 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  27-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MENSEN

  De mensen die ik ken
  worden allemaal zo oud
  de mensen die ik ken...
  herken ik niet meer
  ---------------
  de mensen die ik ken
  zijn allemaal zo gelaten
  de mensen die ik ken
  herkennen zichzelf niet meer
  -----------------
  ze zijn hun oude dromen vergeten
  maar ze zouden moeten weten
  dat ze nog leven in het heden
  hun strijd is nog niet gestreden
  -----------------
  ze lijden hun pijn
  en denken dat ze onmisbaar zijn
  hun leven ging te vlug
  maar er is geen weg terug
  -------------------
  genieten is het toverwoord
  ze hebben dat al ooit gehoord
  maar ze komen er niet toe
  ze zijn nu veel te moe !

  27-06-2017, 14:49 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  24-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HASPENGOUW

  De golven van de zee
  sturen mijn dromen terug
  naar de limburgse vree...
  waarvoor ik ben gevlucht
  -------------
  dromen van heide en ven
  en van Haspengouw
  het is alsof ik nergens anders wen
  mijn streek blijf ik altijd trouw
  ------------
  hier koester ik mijn verleden
  mijn verlangens en dromen
  verweven in het heden
  waar ik niet aan kan ontkomen
  --------------
  laat me van mijn eigen streek genieten
  van de zonopkomst en -ondergang
  en dat in mijn geheugen gieten
  hopelijk nog jarenlang

  24-06-2017, 11:31 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  22-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN GEZICHT

  __________
  Ik zag je komen...
  van ver in mijn dromen
  mijn blik was op de einder gericht
  ik zocht en vond een gezicht
  dat mij deed rillen
  mijn vezels deed trillen
  maar je bent me ontkomen
  misschien wel afgenomen
  ------------
  bij het ontwaken
  als dromen staken
  denk ik nog aan dat gezicht
  en ben blij dat het naast mij ligt

  22-06-2017, 15:15 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  20-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ERBARMEN

  Monsters brengen in mijn dromen...
  werelden waar verdoemden wonen
  die uit eeuwenoude krochten komen
  waarin verbrande duivels tronen
  --------
  en als ik dan verlamd ontwaak
  door een klamme huid omhuld
  en even je warme lichaam raak
  verdwijnt mijn gevoel van schuld
  ----------
  dan wil ik stilletjes glijden
  in de warmte van je armen
  om me met overgave te wijden
  aan de zoetheid van je erbarmen

  20-06-2017, 17:45 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  18-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LIEVE WOORDEN

  _____________
  Lieve woorden doen...
  sterretjes stralen
  in je ogen
  waaruit ze tranen halen
  die ze dan doen drogen
  ---------
  lieve woorden
  verzachten de pijn
  klinken als heldere klokken
  smaken als zoete wijn
  en kunnen je een lach ontlokken

  18-06-2017, 15:21 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  16-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIJN MIJMERINGEN

  MIJN MIJMERINGEN
  _________________
  Lieve mensen
  die mij lezen
  en niet verwensen...
  weest geprezen
  -----------------------
  Stress is de situatie
  van een generatie
  die prestaties wil creëren
  die ze niet kan presteren
  ----------------------------
  Genot is even
  het accent op het leven
  en liefde is tot slot
  het accent op genot
  -----------------------------

  16-06-2017, 15:10 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  13-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPNIEUW

  Kom nog even binnen...
  beroer opnieuw mijn zinnen
  ik wil nieuwe banden smeden
  we hebben elkaar te lang gemeden
  -----------
  we weten zelfs niet meer waarom
  we waren jong en vooral dom
  maar nu ik je weer heb ontmoet
  smaken je kussen nog steeds zoet
  -------------
  kom daarom weer bij me binnen
  ik kan en wil je nog beminnen
  echte liefde is een rare plant
    stug als klei of vluchtig als zand
  -------------
  in een vroeger leven
  hebben we elkaar niet genoeg gegeven
  nu we weer bij elkaar zijn gekomen
  kunnen we opnieuw gaan dromen

  13-06-2017, 14:57 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  10-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OUD WORDEN

  Je begint elkaar te plagen...
  tot een lach de rimpels doet vervagen

  de tranen die je hebt gespaard
  hoeven nu niet meer bewaard

  geluk is een glimlach en ziet
  de mooie woorden in een lied

  geluk is  elkaar diep in de ogen kijken
  en door de schaarse haren strijken

  oud worden is niet zo erg
  je beklimt die berg
  en dan daal je af

   

  10-06-2017, 10:54 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TSUNAMI

  Het zilte van je lichaam likken...
  dan me naar je wensen schikken
  genieten van je orkaan
  en leven in de waan
  dat ik je dat zal kunnen geven
  wat je eeuwig kan doen zweven
  en je daar kan brengen
  waar ik je genot kan verlengen
  waar de aarde de hemel wordt
  en je je in de wellust stort

  07-06-2017, 15:15 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  05-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE REGENBOOG

  Eens wou ik , verslagen door verdriet,...
  onder de regenboog gaan schuilen
  maar mijn tranen zag hij niet
  ik mocht bij hem niet huilen
  ----------------
  dus stond ik maar wanhopig recht
  en zag hem stil verdwijnen
  zijn schittering was weg
  toen de zon niet meer wou schijnen
  ----------------
  als ik hem nu aan de hemel zie staan
  weet ik dat hij zal verdwijnen
  en ik zal dan verder kunnen gaan
  als de zon niet meer wil schijnen

  05-06-2017, 13:57 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  03-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TOEKOMST

  We gaan gewillig onze ondergang tegemoet...
  we hebben ons nageslacht voor niets gevoed
  we kruipen dieper in ons hol
  ook al is dat bijna vol
  ---------
  hoe kan een continent overleven
  met sidderen en vergeven
  ooit zullen wij een herinnering zijn
  aan valse schijn en nutteloze pijn
  ----------
  de wereld is aan het branden
  terwijl wij dromen van vakantiestranden
  we denken dat we alles weten
  maar zijn de geschiedenislessen vergeten
  ----------
  huisje,tuintje en kind
  alles moet worden bemind
  en we moeten kaarsjes branden
  voor de doden uit alle landen
  ----------
  maar we zijn veel te bang
  en tonen te graag onze andere wang
  omdat we niet voorzagen
  dat daar nog harder wordt op geslagen
  -------------
  leve zij die naar ons toe zullen komen
  weg me onze dochters en onze zonen
  ons glaasje cava is nog vol
  SCHOL

  03-06-2017, 15:56 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  01-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BERUSTING

  Het water klettert op mijn kale kop

  loopt in stralen over mijn dikke buik

  en neemt mijn tranen mee

  die houden nooit meer op

  ---------

  waar is de warme zon

  het slanke lijf

  de onbezonnen jeugd

  waarmee alles begon

  ---------

  dan kijk ik naar je mooi doorgroefd gelaat

  dat heeft gehuild , gelachen en gestraald

  dan ben ik blij dat ik je bij me heb

  en dat je nog met me verder gaat

  01-06-2017, 11:17 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZUSTER ANNA

  Vluchtend met wapperende haren
  door de gangen van het slot
  met ogen die angstig staren
  vluchtend voor haar God
  --------
  na jaren van gebed en tranen
  nam ze een besluit
  ze wil zich in de hemel wanen
  ze wil de hel weer uit
  ---------------
  langs overvolle straten
  en in de stille dreef
  voelt ze zich verlaten
  God,wou je dat ik bleef?
  ------------
  ze ziet de zon in het rimpelloze water
  de hemel in de hel
  dan zinkt ze langzaam in dat water
  naar de hemel of de hel
  ------------
  Een weg terug bestaat niet meer
  Vergiffenis , o ! Heer.

  29-05-2017, 10:47 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  27-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE KIKKER

  Er was eens een kikker
  zo groen als vers gras
  hij lag in zijn flikker
  in een ondiepe plas
  ----------
  maar hij wou mooier zijn
  had onkuise gedachten
  en hij vond het niet fijn
  om op een kikkerinnetje te wachten
  ------------
  hij wou zo graag paren
  met die mooie ooievaar
  die hem stond aan te staren
  met verlangende ogen zowaar
  -------------
  toen dacht die arme kikker
  ik krijg nu een zoen
  maar kreeg een hap in zijn flikker
  dat is wat ooievaars doen

  27-05-2017, 10:49 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  25-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde

  LIEFDE
  ________
  Lieve opa zei het kind...
  zeg me wat je van de liefde vindt
  liefde,zei de oude man
  en ik hoop dat je dat kan
  is je beminde alles geven
  de mooiste jaren van je leven
  liefde is zeker geen roman
  het is werken,jonge man

  25-05-2017, 09:31 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  22-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het oude paar

  HET OUDE PAAR
  _________
  De woorden branden in zijn mond...
  hij voelt zijn woede stijgen
  haar ogen blikken naar de grond
  de koorts ebt weg,zij zullen zwijgen
  -----------
  de spieren spannen om hun hart
  hun kelen zoeken droog naar lucht
  ze hebben elkaar te lang gesard
  zij draait zich om en zucht
  ---------------
  een band van liefde en van haat
  bindt hen tot een paar
  zacht kust hij haar betraand gelaat
  haar vingers woelen door zijn haar

  22-05-2017, 11:31 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WOORDEN

  Zijn er achter wolken deuren...
  waar dichterswoorden geuren
  waar poëziefantomen
  regelmatig samenkomen
  ---------------
  klimmen er ergens dwergen
  over hoge letterbergen
  strooien zij die woorden
  naar onze aardse oorden
  -----------------
  weet dat als je die strooisels leest
  misschien wel je hart geneest
  en dat ze wat licht laten schijnen
  om je verdriet te doen verdwijnen

  19-05-2017, 14:51 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACTIE

  _____

  Een woord van liefde uit je mond

  is alsof de leegte nooit bestond

   

  de leegte die je voelt

  als rust de spanning even koelt

   

  die leegte vul jij dan op

  en jaagt mijn hartslag weer ten top

   

  ik wil leven zonder rusten

  en me vergeten in je lusten

   

  ik wil krijgen,ik wil geven

  ik wil geen leegtes in dit leven

   

  ik wil klimmen tot ik val

  en jij mijn ogen sluiten zal

  15-05-2017, 14:33 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  12-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een mens

  Van dorst naar lafenis...
  en van vreugde naar pijn
  van geboorte naar begrafenis
  is het mij gegund een mens te zijn
  --------------
  het leven is een wonde
  die zich etterend ontbindt
  het leven is een zonde
  die haar draden om mij spint
  ---------------
  maar soms is het leven goed
  als een zachte kus zo zoet
  als een stormwind zo machtig
  als een kinderlach zo prachtig
  ----------
  daarom, Heer, als U bestaat
  bemin ook deze onverlaat
  mijn enige deugd is dankbaarheid
  voor deze fractie van de tijd

  12-05-2017, 19:28 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  09-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sprokkelingen

  Haiku

  --------

  Leven en sterven

  hoop erven en verliezen

  nutteloze strijd

   

  Limerick

  -------------

  Eens heeft de liefde toegeslagen

  zonder zoeken,zonder vragen

  en tot mijn grote schrik

  was het een fameuze tik

  sindsdien kan ik veel verdragen

  ------------

  Een dame uit Maaseik

  opende een praktijk

  voor dames en voor heren

  met of zonder kleren

  en ze ontving zich rijk

  -----------

  Een kater uit Sebastopol

  goot zich alle dagen vol

  het is erg zei zijn kat

  hij is alle dagen zat

  en hij doet het voor de lol

  09-05-2017, 14:22 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  leven is dodelijk !

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Wat zijt gijlie vandaag een laf geslacht!
  Gij die het laatste laat gebeuren!
  Nooit liet een ander voorgeslacht
  Zijn eigen toekomst zo verbeuren.
  Doch ook geen ander wordt nog ooit zo diep veracht!

  Ward Hermans

  Mijn favorieten
 • Guvaal

  Mijn favorieten
 • nageltjes

  Mijn favorieten
 • golfbrekers

  Mijn favorieten
 • angeltjes

  Mijn favorieten
 • 't Pallieterke

  Mijn favorieten
 • freddy Van Gaever

  Mijn favorieten
 • bierblog

  Hoofdpunten blog vroeger
 • Over Psychopaten
 • "Weg met België!"
 • Vanwaar blijven ze toch komen?
 • Vroeger, toen de Beekjes nog niet Vervuild waren
 • Import van Barbaarse Pedagogische Technieken

  Mijn favorieten
 • antoine griffon

  Mijn favorieten
 • Rechts

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Gij noemt mij racist, mijnheer ? (Wim De Cock)

  Gij noemt mij een racist, mijnheer
  omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
  bij eigen aard en eigen waarden zweer,
  mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
  Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.

  Noemt gij mij een racist, mijnheer,
  omdat ik vreemden zoals gasten eer,
  geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
  in eigen land de wetten zelf dicteer ?
  Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?

  Stel, dat ik later in uw land passeer.
  Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
  uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
  Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
  Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?

  Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
  indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
  van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
  Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
  gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !

  Foto

  Foto

   

  rene de clercq

  daar is maar een land,dat mijn land kan zijn
  daar rukt niet de rhone,daar stroomt niet de rijn
  daar vloeit maar de leie,en de schelde die brandt
  daar is maar een vlaanderen,'t is mijn land

  anton van wilderode

  het land dat ik liefheb,het land dat ik leer
  met bijbelse bomen, de wind van weleer
  he land als ik droef ben,het land als ik lach
  bij de lamp van de maan,in het licht van de dag
  het land wit en mauve,mijn groenland en ach
  het land dat ik zevenmaal zevenmaal zag

  vlaanderen


  Foto

  Foto

  i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

  verlangen doet vergeten wat men bezit(jacques rigaut)

  Foto

  niets staat een vrouw
  beter dan niets(maurice donnay)

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Startpagina !

  wie leeft om te genieten moet zien dat hij zuigeling blijft(antoon vloemans)

  Foto

  Foto

  door zijn toedoen
  stond haar bloes open

  Foto

  er bestaat geen 'grootste' dichter.er bestaat alleen poezie(paul fort)


  Foto

  psalm(albrecht rodenbach)

  god,onze heer,gij zijt de heer der heren
  gij draagt de wereld op uw hand
  lacht ge op een volk, het bloeit in roem en ere
  keert gij uw blikken,'t stort in't zand

  god,onze heer,gij loecht weleer op vlaanderen
  toen was het machtig,schoon en fier
  kluister en juk,het sloeg ze ruw aan spaandren
  "vrijheid en nering" klonk het hier

  god onze heer,wil het jong geslacht aanhoren
  red vlaanderen uit zijn diepe val
  zegen de eed door allen trouw gezworen
  vlaanderen,vlaanderen boven al

  Foto

  Wij houden van trukken noch tirelantijnen, Heeren van Havere, weet het goed! Wij zijn Germanen, geen Latijnen, Opene harten, zuiver bloed! Heb ik geen recht, ik heb geen land; Heb ik geen brood, ik heb geen schand; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u!

  Foto

  Foto

  Mijn Lief is als de roode Roos Mijn lief is als de roode roos den knoppe versch ontsprongen; mijn lief is als de melodie bij snarenspel gezongen. Ik min u met mijn hart, schoon lief, zoo teer als met mijne oogen ge blijft mij dier totdat de zon de zeeën zal verdrogen. Totdat de rotsen smelten in den gloed der zonnestralen - beminnen zal ik u zoolang als ik zal ademhalen. Vaarwel, zoet lief, mijn eenig lief! nu moet ik henenijlen - ik keere weer, al scheiden ons tienduizend lange mijlen!

  albrecht rodenbach

   

  I.
  HET LIED DER VLAAMSCHE ZONEN

  Nu het lied der vlaamsche zonen 1,
  nu een dreunend Kerelslied,
  dat in wilde noordertonen
  uit het diepste ons herten schiet.

      Herhaal.
  Ei! het lied der vlaamsche zonen
  met zijn wilde noordertonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Priester, gij waardeert ons herten
  minnend 't oude Kerelsland;
  priester, gij waardeert ons smerten
  over 't oude Vlaanderland.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen,
  vlaamsche herten, vlaamsche tongen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Gij waardeert den zucht der zonen
  van het vrije Kerelsvolk,
  toen ze elkander Vlaandren toonen
  in der oude tijden wolk.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons woelig blaken,
  onzer herten sombren spijt,
  gij waardeert ons brandend haken
  naar het deelen in den Strijd.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons. 't Is gebleken
  als gij voor den Dichter stondt
  en ons tale wildet spreken2
  en zulke eedle woorden vondt.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Priester, wil den dank ontvangen
  van het dankbaar vlaamsche kind
  in zijn wilde en woeste zangen,
  omdat gij zijn vlaamsch-zijn mint.

      Herhaal.
  Dat is 't lied der vlaamsche zonen,
  't dankbaar lied der vlaamsche zonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  20 September, 1875.


  talkshow--lullen met een alibi
  (jan lenferink)

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  polux
  blog.seniorennet.be/polux

  Blog als favoriet !

  Duif

  Een duif wiegt op haar tak naar evenwicht
  en zit dan stil met enkel lucht erboven.
  Pikt in haar donzen borst. De dag is over,
  nauw merkbaar een verandering van licht.

  Vanwaar komt zij, denk ik, heeft zij een nest,
  een twijgenhuis, een veilig onderkomen
  waarin zij, als de avond valt, zal wonen?
  En is zij dan gevoederd en gelest?

  Wij weten weinig van wie met ons leven.
  Een kort bestaan, een maand lang of een jaar
  in het verborgene of openbaar,
  ons tot verheugenis of om het even.

  Uit: "Het oudste geluk "
  anton van wilderode


  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  nina
  blog.seniorennet.be/nina

   

  TROUWLIED

  op musiik van Peter Benoît

      Door woelig jonglingsleven,
      door bonte jonglingsdroomen,
      gelijk eene Elve aan 't zweven
      in lichte morgendoomen
  ontwaart de Man de Liefde -- een tooverachtig beeld
  dat, troostend en belovend, gedurig rond hem speelt.

      Pas eerst in haren bloesem,
      het blosen op de wangen,
      de Vrouw voelt in den boesem
      een vreemd gedurig langen
  naar een aanbeden wezen dat, rustig in zijn macht,
  haar tederheden loonend, haar steunt en op haar lacht.

      Eens daagt voor 's Jonglings oogen
      zijn droom -- een levend wezen,
      Hij spreekt -- Zij spreekt bewogen,
      en laat hem in haar lezen --
  En Hij die schikt en zegent vereent een zalig Paar.
  Zij blijve met Hem zalig en zalig Hij met Haar!


  Albrecht Rodenbach
  (1878)  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  hopeloos
  blog.seniorennet.be/hopeloo

  socialisme
  -----------
  links lullen
  rechts zakken vullen


  voor alle tsjeven en nva'ers
  dus voor velen van mijn vrienden
  een gedicht uit 1916
  van rené de clercq
  -----------------------------------
  sluit niet tegen uw geweten
  om de macht een slecht verbond
  die uit elke tuil kan eten
  is de echte hond

  die naast elke knie kan knielen
  heeft een slavenaard
  slechts een volk van hoge zielen
  is der vrijheid gaven waard
  -------------------------------------------


           Als de ziele luistert
  spreekt het al een taal dat leeft,
           't lijzigste gefluister
  ook een taal en teeken heeft:
     blâren van de boomen
  kouten met malkaar gezwind,
       baren in de stroomen
  klappen luide en welgezind
       wind en wee en wolken,
  wegelen van Gods heiligen voet,
           talen en vertolken
  't diep gedoken Woord zoo zoet...
               als de ziele luistert!

  Guido Gezelle

  Moederke alleen

  Wie zal er ons kindeke douwen*
  En doet het zijn moederke niet?
  Wie zal er zijn dekentje vouwen
  Dat 't schaarsch door een holleken ziet
  Kleine, kleine, moederke alleen
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine moederke alleen
  Kan van uw wiegsken niet scheên!*

  Wie zal naar ons kindeke kijken,
  Dien, bleuzenden, stouten kapoen*
  Wie zal er zijn hemdekes strijken,
  Zijn haarken in krullekes doen?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine, kleine, moedeke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet scheên!

  Wie zou voor ons kindeke derven,*
  Heur laatste kruimeltje brood?
  Wie zou er, wie zou er voor sterven,
  En lachen op kind en op dood?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet scheên!


  Uit 'Verzamelde Gedichten'

  *douwen: wiegen
  *kapoen: 1)vetgemeste jonge haan 2) hier betekent het bengel
  *derven: ontberen, zich onthouden van
  *scheên: scheiden
  De dood van de geliefde (door Erik Verstraete)

  "Van de dood wist hij alleen wat allen weten:
  dat hij ons grijpt en in het stomme stoot.
  Toen echter zij niet zomaar plots verdween
  maar zacht en stil de ogen sloot,

  naar onbekende verten langzaam henengleed
  en toen hij voelde dat daarginds zou blijven
  zoals een maan haar meisjeslach
  en ook haar milde wezen zou beklijven:

  toen werden hem de doden zo vertrouwd
  als was hij door haar lach heel nauw
  met hen verwant. Hij liet de wanhoop

  bij de anderen en prees dat verre land,
  zo goed gelegen, zo immer groen en zoet
  en weder teder zocht hij naar haar hand.
  "

  Een mooie vertaling door Erik Verstraete van het gedicht "Der Tod der Geliebten" van Rainer-Maria Rilke:

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  remnicole
  blog.seniorennet.be/remnico

  ik heb het moeilijk om aan de nieuwe tijd te wennen
  ik herinner mij nog dat de lucht proper en sex vies was

  het bezwaar van een woordenboek is dat je moet weten hoe een woord gespeld wordt,voor je kan opzoeken hoe een woord gespeld wordt

  iedere idioot kan kritiek geven
  en de meesten doen dat ook

  C.Garbett

  Zoeken in blog


  als u op uw tv geluid heeft
  maar geen beeld
  zit u aan de verkeerde kant


  God heeft de vrouw niet geschapen

  uit het hoofd van de man,

  hij mocht zich haar meester wanen.

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

  noch uit zijn voeten,

  zij mocht zich zijn slavin wanen.

   

  maar uit de zijde van de man

  schiep Hij haar,

  opdat zij dicht bij zijn hart zou zijn.

   

  Talmoed

  Uit: Bronnen van joodse Wijsheid.


  die zelden prijst,
  spreekt vriendentaal
  die altoos vleit,
  liegt menigmaal

  hieronijmus van alphen

  Categorieën

  Categorieën

  Categorieën


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!