NIEUW: Blog reclamevrij maken?
gedichten van een overtuigde Vlaming ( johan1944)

Foto

i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

Foto


grafschrift op politicus
---------------------------
eindelijk een positief bericht:
hij liegt niet meer,hij ligt
(uit 'Pallieterke')

----


Foto

mannen weten pas hoe fijn het leven is als ze getrouwd zijn , en dan is het te laat !

niets staat een vrouw
beter dan niets(maurice donnay)

Hoofddoekjes? JA! Links? NEEN!

Hoofddoek Om te bewijzen dat we geen racisten zijn, wil ik JA! zeggen tegen de hoofddoek. Op straat, op het werk, zelfs bij mij thuis. Want dit soort hoofddoek lijkt me aanvaardbaar....
Met een knipoog van Hurce.

 

Elfrieda-ballade (Ward Hermans)

naar een authentiek verhaal,
door de betreffende aan mij gedaan.


Zij was een blond, Duits meisje,
Pas even twintig oud.
Hij was n Vlaamse landsknecht,
Nog jong en niet getrouwd.

Het stadje lag verlaten.
Want voor het wild gerucht,
Dat snel de Russen kwamen,
Was iedereen gevlucht.

Zij was n teer, lief meisje
Maar even twintig oud.
Hij was van honderd marsjen
Reeds met de Dood vertrouwd.

Zij lag in t Krankengasthaus
Sich hten ! T-b-cee.
Wat kon de Dood hem deren !
Ging vier jaar met ze mee !

Kwam overal haar tegen,
Tot aan de Zwarte Zee.
Hij zag haar duizend keren
Reeds tussen Don en Spree.

Men wordt aan sterven wennen,
Waar anders niets gedaan,
Van wie nog lachen, vloeken,
Voor t lampken uitgegaan.

Zij noemde zich Elfrieda.
Hij had nog nooit voordien
De Dood in t lief gezelschap
Van zulk een kind gezien.

Zij was een teer, blond meisje;
Nog een onschuldig kind.
En ziekte, oorlog, zorgen
Zij had nog nooit bemind.

Hij wist dat zij moest sterven.
Zij wist de Dood dichtbij
Ach, willst Du bei mir bleiben ?
Ich bleibe, troostte hij.

Ich bleibe selbstverstndlich.
Zij lachte stil tevree.
De koorts bloeide op haar wangen
De Roos der T-b-cee.

Zij was een teer, blond meisje,
Nog een onschuldig schaap.
Hij was een jonge landsknecht
Een blonde, Vlaamse knaap.

Toen t einde snel genaderd,
Daar heeft zij niet geklaagd.
Doch met haar bevend mondje,
Heel zachtekes gevraagd:

Ich mchte ruhig sterben
Gib mir Morphin es muss.
Und, bitte, noch zum Abschied,
Schenk mir doch einen Kuss.

Zij vroeg t nog met haar ogen
Waar reeds de Dood in loech.
Hij heeft haar dan gegeven
Wat zij hem stervend vroeg.

Hij sloot Elfriedas ogen,
En alles was gedaan.
Men riep: ,, die Russen kamen !
Dan is hij heengegaan.

Doch nooit kon hij vergeten,
Dat laatste ogenblik;
Die laatste kus van t leven,
Elfriedas laatste snik.

.

Zij was een doodgewijde
En kan een kus dan kwaad ?
Een kus om van te sterven,
Dat weigert geen soldaat.

Zij was n blond, Duits meisje.
Hij was n Vlaamse knaap.


(Een wonderschone ballade van Ward Hermans. Zoals de andere door mij geciteerde stukken van en over de dichter, schrijver en politicus, overgenomen uit het mij tijdelijk door kameraad Erik Verstraete in bruikleen gegeven Hulde-album Ward Hermans

ik  heb een prachtig leven gehad
en zwaar gesoupeerd
ik betaal nu met plezier de rekening
( miel  cools )


Foto

Foto


Jantje zag eens pruimen hangen
o! als eieren zo groot.
't scheen dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't  hem verbood.
Hier is , zei hij , noch mijn vader,
noch een tuinman die het ziet:
aan een boom zo vol geladen
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voort ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
kwam hem in een lopen tegen
vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartendief!
Nu zal ik U pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging papa aan het schudden
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen in een galop

hieronymus van alphen (18e eeuw)

Foto

 

Galgenlied

Er stonden drie galgen op't galgenveld,
de kraaien hebben het voortverteld.
En stom blauwden winterse bossen rondom,
zij kaatsten 't gekrijs van de kraaien wederom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
drie mannen moesten opgeknoopt.
Drie rechters lazen het vonnis voor:
de bossen blauwden het na in koor.

En had in eigen macht geloofd,
hij moest het bekopen met zijn hoofd.
En had gehoopt op een nieuwe tijd,
dat was voor het heden een scherp verwijt.

En had de waarheid te zeer bemind,
daarvoor ging hij bengelen in de wind.
De kraaien krijsten: kwaad is kwaad.
De bossen echoden: haat is haat.

De kring van het volk werd enger en enger.
't gelaat van de rechters werd strenger en strenger...
Maar toen die koord in de hoogte ging,
in elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt,
drie rechters werden opgeknoopt.
En had zijn eigen volk verraden.
En had zijn geldkist volgeladen.

En had de macht om haarzelf bemind.
Drie rechters bengelden in de wind,
de kraaien krijsten: kwaad is kwaad,
de bossen echoden: inderdaad.

door Karel Vertommen

Foto

er is maar een slagveld
waarop god en satan elkaar bekampen,
een waarop twee oneindigheden
elkaar in evenwicht houden:
het menselijk hart

(cyriel verschaeve)

Het Vlaams Legioen

Wij breken het bolsjewiseren
De geest van de geust houdt ons koen,
Wij willen door Rusland marcheren,
Wij, mannen van 't Vlaams Legioen
Wij volgen het vaandel der leeuwen,
Door sikkel en hamer onteerd.
Ons horen de komende eeuwen
Te wapen ! te wapen ! te wapen !
Voor outer en heerd ! 

Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad.
Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad. 

De torens van Dietsland, de grauwen, 
Zijn ons in de steppen nabij. 
Voor hen vlamt ons eeuwige trouwe, 
En vechten we Vlaanderen vrij. 
De burchten van Dietsland, de stoeren, 
Zij houden ons hart onverveerd. 
Zij schreeuwen de strijdkreet der boeren: 
Te wapen, te wapen !
Te wapen voor outer en heerd! 

Al moesten wij moeder verlaten, 
Al brandt vrouw en kind ons in t hart. 
Al moesten de schuimers ons haten, 
De leeuw werd ten aanval gesard. 
Wij zullen door Rusland marsjeren, 
Wij staan in de steppen op wacht. 
Het vendel zal eens wederkeren. 
Te wapen, te wapen ! 
Als stormram van Vlaanderens macht !

Foto

guido gezelle

de vlaamsche tale is wonderzoet
voor die heur geen geweld en doet
maar rusten laat in 't herte alwaar
ze onmondig leefde en sliep te gaar
tot dat ze, eens wakker,vrij en vrank
te monde uitgaat heur vrijen gank
wat verruwprachtig hoortoneel
wat zielsverrukkend zingestreel
o vlaamse tale,uw kunst ontplooit
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn dat
lijk wolken wierooks welt
uit uw zoet wierookvat

Foto

wir sind links und verachten das rechtse burgerblok(goebbels)

Foto

een jeugdig gemoed in een oud lichaam, er bestaat geen grotere kwelling(fritz francken)

het leven is te belangrijk
om serieus genomen te worden
(corky siegel)

er is maar een ding erger dan een alcoholist en dat is een man die nooit drinkt(dean martin) 

HET KERELSKIND

--Van waar koms du getreden
zoo laat door rein en wind,
van waar koms du getreden,
aleen, du blonde kind?

-- Du smidje van den woude,
ik kome van het veld
waar vader heeft gestreden,
waar vader ligt geveld.

-- Lo! viel hij, 't was met eere,
dijn vader welbemind.
Wat bergt dijn blauwe schabbe,
du arrem heldenkind?

-- Du smidje, 't zijn de scherven
van vaders goede zweerd;
du zals het mi hersmeden:
het is 't hersmeden weerd.

-- 'k Hersmede het di sterker
dan 't vaders hand ooit zwong.
Maar, waartoe wilt 't di dienen?
du best zoo bitter jong.

-- Du smidje van den woude,
bij Lo! du ne best nie' vroed:
mijn vader wille ik wreken
met stroomen walenbloed.


Albrecht Rodenbach
(1876)


Foto

Inhoud blog
 • Mijmering
 • SAMEN
 • HET LAND
 • Rechts
 • pater Anselmus
 • Prille liefde
 • Dingen
 • BALLEN-----------
 • LIEFDE
 • Mijmering
 • EEN GEZICHT
 • Vogelaar
 • DEMON
 • ONS LEVEN
 • JULLIE
 • nieuwjaarswensen
 • nieuwjaarswensen
 • DE WELD OP ZIJN KOP
 • MIJN KERSTMIS
 • KERSTMIJMERINGEN

  Foto

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  een dichter is bezig als hij niets doet
  de burger doet niets als hij bezig is(jan greshoff)


  Foto

  dichters liegen de waarheid(bertus aafjes)


  liefdesgedict(anoniem 14e eeuw)

  ghequetst ben ic van binnen
  duerwont mijn hert soe seer
  van uwer ganscher minnen
  ghequetst soe lanc soe meer
  waer ic my wend, waer ic my keer
  ic en can gherusten dach noch nachte 
  waer ic my wend,waer ic my keer
  ghy sijt alleen in mijn ghedachte

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Also sprach... Helmut Kohl

  • "Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdogkraam te loodsen, dan een socialist voorbij een berg geld."

  Foto

     GELOOF

  Daar droomt iets in uw ogen,
  Wen gij ten hemel ziet;
  Daar zingt iets in uw zuchten,
  Hl verre, van verdriet...

  Daar sust iets in uw stemme,
  Een troost, die 'k zelden vond
  In woorden die gedijen
  Uit menselijke mond.

  Daar juicht iets in uw vreugde
  En, zo ge wel eens schreit,
  Dan lacht er door uw tranen
  Zveel gelatenheid...

  O Lieve, zeg me stille,
  Is dt soms verre schijn
  Van de eindeloze weelde,
  Hl dicht bij Hem te zijn?


  alice nahon                    EENVOUD

  Ik voel m'n ziel verwant met kleine simpele dingen,
  Die op ons wegen staan als bloemen van het veld...,
  Verdoken in het gras, door weinigen geteld...,
  Al dragen z'in hun kelk de zoetste zegeningen.

  'k Vind schoonheid overal; maar dat wat zachte perelt
  Van uit uw moe mond, die luttel woorden vindt:
  "Gonavond..., lieveke, gonacht..., m'n zielekind."
  Dat maakt me zaal'ger dan de weelde van de wereld.

  Z groeit in m'n gedacht een vrede, niet te noemen;
  M'n ziel, in schoonheidshuis, niet n mysterie vindt;
  Want l wat schoonheid is, met simpelheid begint...
  En 'k noeme Liefde, 't zaad van alle schoonheidsbloemen.


  alice nahon

  Foto

  Foto

  Ik ben van den buiten

  Ik kreeg van mijn ouders,
  Van ieder mijn part
  Van vader mijn schouders
  Van moeder mijn hart
  Ik vocht om mijn stuiten*
  Met zuster en broer.
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  Bij d'eigenste pachter,
  Eerst koeier dan knecht*
  Mijn klakke van achter,*
  Mijn hoofd immer recht
  Zoo dien 'k om duiten,
  En teer op mijn toer;*
  Ik ben van den buiten.
  Ik ben van den boer!

  Ik zout en ik zaaie
  Ik eg en ik ploeg
  Ik mest en ik maaie
  Ik zweet en ik zwoeg,
  Ik klets op de kluiten
  En glets op de moer.*
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  En hebben de zeisens
  Gezinderenzind
  De mallende meisens
  De wagens gepint
  Dan zit ik te fluiten
  Van boven op 't voer:
  Ik ben van den buiten,
  Ik ben van den boer!

  rene de clercq

  Dinska Bronska

  Uit een oud dorp
  - kameelbruin als de steppe -
  uit Plocka,
  kwam Dinska Bronska.
  Haar hoofddoek was pruisisch-blauw
  en heur haar vlas-geel;
  ook waren haar ogen blauw
  als fjord-water.
  Zij rook naar knoflook en spar,
  zij droeg laarzen
  en ging zeer zwaar en gauw.
  In het hotel 'Lapland' zat zij
  bij een tafel aan het straat-raam:
  zij schreef 'n brief.
  Een haarlok viel laag op haar rode kaak
  en zij stak haar tong uit,
  want zij schreef moeilijk die brief
  en daaronder 'Dinska Bronska', haar naam.
  Ze stak ook de penstok in haar mond
  en zocht met haar ogen langs het plafond.
  Op het papier waren 'n inktvlek
  en groot gestrompel van letters:
  zij kocht het voor vijf centiem
  in de kruidenierszaak
  over het hotel.
  Er was 'n beetje inkt aan haar kaak.

  Origineel gepost door horsewhisperer Bekijk Bericht
  Pozie is ook :
  Moeder ( willem elschot)

  Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen
  dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten,
  zoals een pop waarin een hart zou kloppen,
  door t volk bij t heengaan in een huis vergeten.

  Ik zie uw knoken door uw kaken steken
  en diep uw ogen in het hoofd gedrongen.
  En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken,
  wanneer gij zegt kom zit aan tafel jongen.

  Ik hoor u s avonds aan de muren vragen
  of gij de vensters wel hebt toegesloten.
  Gij kunt den mist niet uit uw hersens jagen.
  Uw lied is uit, gij kreunt de laatste noten.

  Daar in de verte wordt een put gegraven;
  ik hoor zo goed het ploffen van de kluiten.
  En achter het huis zie ik een schimme draven:
  hij staat waarachtig reeds op haar te fluiten.

  -Kom in, Mijnheer, ik stel u voor aan moeder.
  -Vrees niets, kindlief, al heeft hij naakte benen:
  hij is een vriend, een goede vriend, een broeder:
  hij is niet ruw, hij wandelt op tenen.

  Tot weerziens dan. Ik kom vannacht of morgen.
  Gij kunt gerust een onze-vader lezen,
  en zet uw muts wat recht. Hij zal wel zorgen
  dat gij geen kou vat en tevre zult wezen.

  LIEFDE

  Liefde imiteert de zwaan;
  Haar sierlijkheid in water
  en haar gestuntel bij het gaan.

  Liefde bloeit als een roos;
  Verrukkelijk geurend
  en dan verleppend - Hopeloos.

  Liefde kan swingen of treuren;
  Extravert zingen
  en introvert neuren.

  Liefde kent eb en vloed;
  Een getijde van wellust
  en een getijde van weemoed...

  lepus  albrecht rodenbach

   

  DE AREND

  De koninklike Vogel op
       der rotsen top gezeten
  heeft grootsch en kalm de zon bezien
       en d'hemelen gemeten.

  Maar sluikend en venijnig komt
       de onedele Slang gekropen
  en spiedt. En op den oogenblik
       dat hij de vlerk wijd open

  zijn vlucht reedt naar zijn koninkrijk
       in 't glanzend zonneschingen,
  gelijk een vere prangen hem
       verraderlike ringen.

  Almachtig stijgt hij in de lucht
       door zonneglans beschongen;
  maar pijnlik lekt hem de open borst
       't venijn van vurige tongen.

  Stijg voort, o edele Eerzuchtige,
       uw breede baan doorvaard,
  en dat hij bijte -- 't is uw lot! --
       die lage Eerzuchtigaard!


  Foto

  Hoever hoelang

  De trap van negen treden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hoog naar de diepe
  polken waar muizen sliepen
  op blote voeten liepen?

  De wagen leeggereden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hondsmoe gelopen
  hop! op de koele hopen
  gekruide klaver kropen?

  De dorsvloeren vergeten,
  hoever hoelang geleden
  dat wij, uurlang bekoorden,
  in winters zonder woorden
  de vlegelslagen hoorden?

  Uit: "En het dorp zal duren "
  anton van wilderode


  O Vlaanderen, breke uw zon de wolk uit,
  weze elk een kracht, een macht, een mens.
  Goedheil! De wereld sluit geen volk uit;
  het rijk der braven heeft geen grens.

  rene de clercq


  Foto

  o!land van roem en rouwe
  van liefde en lijdensnood
  gij wordt weer vrij en groot
  wij zweren:houe trouwe
  U Vlaandren tot ter dood

  ( Cyriel Verschaeve )

  Foto

  Foto

  een gedicht dat verklaarbaar is
  is al geen gedicht meer
  -----------
  Julien Schoenaerts


  er ligt een staat te sterven
  was nooit geheel gezond
  hij liet een volk verderven
  ging zelf daaraan ten grond

  er ligt een staat te sterven
  heel zachtjes,zonder pijn
  twee volkeren zullen erven
  ik zal op de uitvaart zijn

  Ren De Clercq


  'k Ben bang, dat ik eens zelve word
  Gelijk deez overtrokken dag;
  Een kind dat nimmer tegenmort,
  Maar nooit meer zingen mag.

  Alice Nahon

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelegenheidsvers van Andr Demedts

  Gelegenheidsvers

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

   

  'k Heb Lieze weergezien. Zij stond stil in de regen.

  Toen ik haar riep, bewogen haar oren verrast;

  zij kwam naar mij toe; vertederd ging ik haar tegen,

  zij wreef met haar kop, ruw pakte ik haar manen vast.

   

   

  Mijn paard, zei ik haar. Zijt gij nog altijd in leven ?

  Weet gij nog wel hoe jong en hoe wild gij toen waart ?

  En waar, vroeg zij mij, zijt gij tot nog toe gebleven,

  waar is het beter voor u, dan hier bij uw paard ?

   

   

  Ik ben niet thuis, gaf ik toe. Ik leef onder mensen,

  ik vermoed dat ik voor hen niet goed genoeg ben;

  ik doe wat ik kan; naar 't schijnt zal ik eerlang wensen :

  sta mij toe dat ik niets van de mensen meer ken.

   

   

  Ontdekken en leren is goed; alles verleren

  is beter; 't geeft soms de rust die 'k nimmer gewon.

  Dan zal ik waarschijnlijk tot u weer kunnen keren,

  of zou 't spreekwoord geen waar zijn: na regen komt zon ?

   

   

  Is alles leugen wat wij ons wijs lieten maken,

  is er niets dan geklets en gescharrel om baat ?

  Is er buiten geknoei en bedrogen geraken

  geen heil voor onze menselijke edele staat ?

   

   

  Waar gaat gij nog heen, druipend, alleen in de regen,

  zoekt gij nog iets dat eens een begoocheling bood?...

  Er is maar n waarheid, wij gaan lachend haar tegen,

  ach Lieze, mijn beest, er is geen thuis dan de dood.

   

   

                           Andr Demedts


  Foto

  AVONDLIEDEKE III

  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  Nog even vr het slapen gaan,
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hert heb zeer gedaan

  Of ik geen ogen heb doen schreien,
  Geen weemoed op een wezen lei;
  Of ik aan liefdeloze mensen
  Een woordeke van liefde zei.

  En vind ik in het huis mijns herten,
  Dat ik n droefenis genas,
  Dat ik mijn armen heb gewonden
  Rondom n hoofd, dat eenzaam was...;

  Dan voel ik op mijn jonge lippen,
  Die goedheid lijk een avondzoen...
  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  En z z'n ogen toe te doen.


  alice nahon

  'k Ben bijna doof, en toch is het
      alsof ik horen kon,
  dat uit der linden kruin, een en-
      kel blad, dat door de zon
  verguld, zich van zijn twijg heeft los-
      gerukt, wegzweven gaat,
  onwetend van het lot, dat hem,
      hier op de grond te wachten staat.

  Ik hoor een stap, als 'k wakker schiet,
     beneden op het grind,
  en 'k vraag wie het mag zijn, die net
     als ik, geen slaaprust vindt?
  Wie zou het zijn, die onverwacht,
     van waar is weergekeerd,
  en waakt, opdat er mij vannacht
     geen kwaad, of schijn van onrust deert?

  Als ik nog dover word, hoor ik,
     in mij, niets anders meer,
  dan wat de stem van heel mijn voor-
     geslacht, mij telkens weer
  belooft, dat het mij niet verstoot
     en ik bij hen mag gaan,
  als ik, voor deze wereld dood,
     als duts alleen,
  op straat zal gaan .
            
                Andr Demedts


  vrouwen halen het beste in de man naar boven
  vooral na de scheiding

  ( geleend van Sien )

  in deze wereld
  moet je wel een idioot zijn
  anders wordt je gek

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  een ritje door een leven van powezietjes
  soms romantisch,soms tegendraads en altijd vlaamsgezind.Wie mijn schrijfsels beu is,kan links en rechts naar beneden scrollen om naar echte dichters te hollen
  17-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmering

  MIJMERING
  __________
  LAAT HET WATER ZACHTJES STROMEN
  NAAR DE WORTELS VAN DE BOMEN
  LAAT ZO MIJN LEVEN ZACHTJES DOVEN
  TOT AAN DE LANGE WEG HIERBOVEN
  OM DE BOOM NIEUWE BLOESEMS TE GEVEN
  EN ZIN TE SCHENKEN AAN DIT OUDE LEVEN

  17-03-2018, 15:27 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  13-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SAMEN

  MIJN GEDICHT
  __________
  SAMEN
  _____
  Je ogen straalden toen je me zag
  en je heupen duwden me door die dans
  die ik gevraagd had als ultieme kans
  om te weten wat ik in die ogen zag
  -----------
  en we bleven bij elkaar
  met vallen en opstaan
  en de wereld is verder gegaan
  dag na dag , jaar na jaar
  -------------
  we kijken nu rustig terug
  en ontleden het verleden
  het was niet fraaier dan het heden
  maar het heden kwam veel te vlug
  ---------------
  verlangens en plannen zijn opgeborgen
  want het leven nam ons in snelheid
  en duwt ons nu op de werkelijkheid
  op weemoed en vrees voor morgen

  13-03-2018, 15:32 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  10-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET LAND

  HET LAND
  _______
  IK LEEFDE IN HET LAND VAN HOPEN
  EN LEEF NU IN
  HET LAND VAN VERGETEN
  OM NOOIT DE WAARHEID TE WETEN
  WAAROM ILLUSIES VERVAGEN
  BIJ HET VERSTRIJKEN VAN DE DAGEN
  EN WAAROM JE WORDT MEEEGENOMEN

  NAAR HET EINDE VAN JE DROMEN

  NA__

  10-03-2018, 20:50 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (4)

  06-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rechts

  Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000002160 StartFragment:0000000586 EndFragment:0000002143

  Rechts

  Ik choqueer je met mijn rechtse gedachten

  ik verteder je met mijn romantisch smachten

  maar in mij brandt steeds die gloed

  door zoveel onrecht gevoed

  door zoveel onrecht gedwongen

  en soms door liefde verdrongen

  Je mag mij verachten

  om mijn gedachten

  en ik zal je eren

  als je wil leren

  mij niet te verdoemen

  met alleen maar

  mijn naam te noemen

  06-03-2018, 15:20 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  03-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pater Anselmus

  MIJN GEDICHT
  ___________
  PATER ANSELMUS
  _________
  Pater Anselmus bidt
  wanhopig tot zijn God
  hij perst zijn vingers wit
  van angst voor zijn lot
  --------
  zijn oude rug is stram
  hij weent zijn ogen rood
  zijn zwarte pij wordt klam
  door 't naderen van de dood
  --------------
  hij heeft veel goed gedaan
  en alles weggegeven
  maar wat heb je daaraan
  als je wegvlucht van het leven
  ---------
  hij doet zijn ogen dicht
  en hoopt dat Hij waarop hij wacht
  zijn angst en pijn verlicht
  hem wenkt en op hem lacht

  03-03-2018, 11:07 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (4)

  27-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prille liefde

  PRILLE LIEFDE (mijn gedicht)
  --------------------
  het kleffe gras omarmt je lenden
  de maan bekijkt je schaamteloos
  ik kan mijn blik niet van je wenden
  je lichaam maakt me sprakeloos
  -------------------
  je zucht en laat je heupen deinen
  dauw parelt op je huid
  nog even en je bent de mijne
  je rilt als je je ogen sluit
  ---------------------
  dan omhels ik je met kussen
  en streel het rillen weg
  terwijl ik ondertussen
  dankbaar lieve woorden zeg

  27-02-2018, 16:01 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  21-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dingen

  Dingen

  Ik wil schrijven,ik wil zingen
  niet meer denken aan die nare dingen
  die ik achter mij moet laten
  en me toch niet meer verlaten

  ik wil het kwade niet meer zien
  dat er in de mensen schuilt
  en de hoogmoed bovendien
  die hun eigen ziel vervuilt

  laat me schrijven,laat me zingen
  niet meer denken aan die dingen
  die als kwade duivels op mij springen
  en me soms tot wanhoop dwingen

  21-02-2018, 15:21 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (6)

  18-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BALLEN-----------

  ·

  Mijn gedichtje
  ------------------
  Johan1944 ·

  Mijn gedichtje
  ------------------
  Hij heeft stalen ballen zei zijn vrouw
  hij is de man die ik altijd hebben wou
  maar probeer maar eens met zo'n man te vrijen
  als die ballen bonken op je dijen

  18-02-2018, 18:53 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  13-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LIEFDE

  LIEFDE
  _____
  Liefde is een verhaal
  verteld in menige mensentaal
  liefde kan nooit overgaan
  zolang er mensen bestaan
  liefde is weten
  en kunnen vergeten
  en hoe zwaar het weegt in dit leven
  liefde is soms elkaar vergeven
  soms wordt liefde op de proef gesteld
  zodat ze langzaamaan smelt
  dan moet je ze weer omarmen
  en elkaar opnieuw verwarmen
  voor de oudjes met strelen en elkaar aan te raken
  en voor de jeugd zijn er dan andere zaken

  13-02-2018, 11:06 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmering

   

  Mijmering

  Het mooiste moment is even

  het moment in je leven

  dat je eindelijk rust

  en dat je berust

  in het gegeven

  dat alles het waard was

  wat je hebt gedaan

  voordat je heen moet gaan

  11-02-2018, 20:00 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  08-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN GEZICHT

  ik zag je komen
  van ver in mijn dromen
  mijn blik was op de einder gericht
  en vond plots een gezicht
  dat mij deed rillen
  mijn vezels deed trillen
  maar je bent me ontkomen
  misschien wel afgenomen
  -------
  bij het ontwaken
  als dromen staken
  denk ik weer aan dat gezicht
  en ben blij dat het naast mij ligt

  08-02-2018, 10:49 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  03-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vogelaar

  Vogelaar
  Ik ben een vogelaar
  ik vogel gans het jaar
  en luister naar het sijsje en de vink
  genietend van al het moois dat klinkt
  ----
  ik geniet van hun klank en van hun spel
  gezeten op hun takje lukt dat wonderwel
  en door het ritmisch bewegen van hun staart
  wordt bij het vogelen het evenwicht bewaard
  ----
  wie in deze zinnen leest wat ze niet zijn
  leest de waarheid en niet de schijn
  hoe kan ik anders over vogelen schrijven
  en ondertussen heel ernstig zijn

  ----

  ---

  ----

  03-02-2018, 10:56 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  01-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEMON

  MIJN GEDICHT
  ____________
  ER ZIT EEN DEMON IN MIJN HART
  HIJ VREET AAN MIJ EN MAAKT MIJN DAGEN ZWART
  HIJ VREET AAN MIJN GEDACHTEN
  EN ZAL NIET LANGER WACHTEN
  *___________
  HIJ VOEDT ZICH MET MIJN ONWETENDHEID
  EN DE STEEDS TERUGKERENDE ONZEKERHEID
  IK PROBEER HEM STEEDS TE VERJAGEN
  OM DIE LAST NIET MEER TE HOEVEN DRAGEN
  __________
  LAAT ME TOCH MAAR KLAGEN
  EN REGELMATIG ZAGEN
  MIJN ZIEL WIL RUST
  VOOR ZE IS UITGEBLUST
  EN ZE ZAL OPLOSSEN IN ALLE WINDEN
  ZONDER OOIT EEN ANTWOORD TE VINDEN

  01-02-2018, 11:43 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONS LEVEN

  Ik brak mijn glas toen het half leeg was

  jij brak mijn glas toen het half vol was

  maar nu blijven de glazen vol

  want we spelen een rol

  in het theater van het leven

  hier kan je geen halve glazen geven

  je kan alleen je glas nog leegdrinken

  en hoopvol op de uitkomst klinken

  en laat ons vooral niet morsen

  met de jaren die we torsen

  in elke wereld waar het kan

  blijf ik met plezier je man

  misschien stijf en versleten

  maar dat heb je allang geweten

  v

  30-01-2018, 19:01 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JULLIE

  nieuwjaars kater
  ------------------
  ALS JE DIT LEEST
  BEN IK UITGEFEEST
  VOLGEDRONKEN...
  EN UITGESCHONKEN
  MENSEN GEKUST
  DIE IK NIET LUST
  GELUKKIG WAREN DIE ERBIJ
    DIE IK GRAAG HEB AAN MIJN ZIJ
  VRIENDEN AL HEEL ONS LEVEN
  DOOR NIEMAND UIT ELKAAR GEDREVEN

  04-01-2018, 11:33 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (11)

  31-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuwjaarswensen

  MIJN GEDICHT...

  we wensen en we dromen
    van dingen die zelden komen
  want wat is er eigenlijk mis
    met te denken dat alles goed is

  wens mij maar wat onzin
    met een scheut kolder erin
    wens me nog maar een pint
    en drink maar mee als het je zint

  ik wens jullie simpel geluk
    zonder al teveel druk
    en nog veel zalige nachten
    die op rustige dagen wachten

  en als jullie aan vroeger denken
  beloof me dan ook op mij te wenken
    tot slot wens ik jullie nog mooie tijden
    om aan jezelf en je geliefden te wijden

  GELUKKIG NIEUWJAAR

  31-12-2017, 13:54 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  29-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuwjaarswensen  Gelukkig nieuwjaar
  (mijn wensen)

      

  Ik
  wens jullie veel geluk zoals het hoort

   


  deze dagen hebben jullie dit al veel gehoord

   

  geluk
  doet je zingen

   

  maar
  laat zich niet dwingen

   

  je
  moet er alleen op hopen

   

  want
  je kan het niet kopen

   

  geluk
  kan je ieder moment beleven

   

  maar
  is zo weer weggegeven

   

  koester
  wat jullie hebben gehad

   

  noem
  elkaar nog eens 'schat'

   

  laat
  de hoop niet varen

   

  misschien
  wachten er nog vele

   

  mooie
  jaren

   

  laat
  ons daarop drinken

   

  en
  op het geluk klinken

      

  Lizette
  en Johan

   

  29-12-2017, 18:36 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  26-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE WELD OP ZIJN KOP  DE WERELD OP ZIJN KOP

   

  HET KRIBBEKE IS VERDWENEN

   

  DE KLOKKEN BLIJVEN IN ROME

   

  DE KERSTMAN IS VERSCHENEN

   


  EN DE PAASHAAS IS GEKOMEN

   

  DE VASTEN IS VERLEDEN TIJD

   

  ER IS NU RAMADAN

   

  DE CLERUS STAPT UIT ZIJN HABIJT

   


  VERDREVEN DOOR DE IMAN

   

  IK BEN ALTIJD HETERO GEWEEST

   

  DAT WAS TOEN HEEL NORMAAL

   

  NU BEN JE NIET MEER RUIM VAN GEEST

   


  ALS JE HET NORMAAL DOET EN NIET ANNAAL

   

  ALS JE VLAMING BENT

   

  BEN JE EEN RACIST

   

  EN ALS JE HET GEZAG ERKENT

   


  BEN JE EEN FASCIST

   

  PERS EN POLITIEK CORRECT

   

  HEBBEN ONZE WAARDEN OMGEBOGEN

   

  EN ZO MIJN WEERZIN OPGEWEKT

   

  DE LINKS PERS HEEFT ONS BEDROGEN

   

  26-12-2017, 20:20 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  23-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIJN KERSTMIS

  MIJN KERSTMIS
  ______
  Een droom uit mijn kindertijd
  vrome wensen aan de kerkdeur
  het kribbeke in de stal...
  en warme wafelsgeur
  -------
  de kerstboom mooi getooid
  waar grote kinderogen keken
  naar de kaarsen en de bollen
  waar we met ons vingertjes over streken
  ----------
  vrome liedjes in de kerk
  kleine oortjes die mooie klanken hoorden
  die zich voor eeuwig
  in hun hartjes boorden
  ------------
  geef me nog eens Lieve Heer
  dat zalige gevoel van toen
  en nog eenmaal die sfeer
  dan is de kerstman niet vandoen

  23-12-2017, 15:11 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  21-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KERSTMIJMERINGEN

  KERSTMIJMERINGEN VAN JOHAN
  _________
  KALKOEN
  _______
  IK BEN IN DE WEIDE GEBRACHT...
  OP EEN MOOIE LENTEDAG
  EN IK HEB MAANDENLANG GEWACHT
  OP DEZE STILLE EN HEILIGE NACHT
  WAAROP IK WORD GESLACHT
  ______________
  DE BOLLETJES EN KAARSJES ZIJN MAAR SCHIJN
  VOOR WIE GELUKKIG WIL ZIJN
  EN ZE HEBBEN GEEN BETEKENIS
  VOOR WIE AL GELUKKIG IS
  ___________
  HET GROTE VREETFESTIJN GAAT NU BEGINNEN
  LEG MAAR NU MAAR VLUG HET TAFELLINNEN
  WE GAAN DE HONGER OVERWINNEN
  EN LAAT DE EENZAME MAAR BINNEN

  21-12-2017, 17:42 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  17-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HANGEND

  hangend
  ------------
  het is een hangende kwestie
  als ik hem in de spiegel bezie
  ik heb er zelf mee gepraat...
  maar dat heeft ook niet gebaat
  ik gaf hem zelf een tik op zijn kop
  maar toen gaf hij het helemaal op
  ik ging zelfs met hem naar mooie oorden
  waar zelfs sexy meiden hem niet stoorden
  zoals vroeger gaat hij zijn eigen gangen
  tot hij besluit niet meer te hangen
  eenmaal thuis heeft hij me plezier gedaan
  om nog een keertje te blijven staan
  ik wist weer waar de hemel was
  toen ik de voldoening in je ogen las
  daarna zei de jonge heer :
  "tot nog eens een keer"
  het zal nog wel een poosje duren
  want met de jaren krijg je kuren

  17-12-2017, 09:48 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  13-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn leven

  Bijna vergeten maagden
  die mijn prille jeugd belaagden
  ik heb jullie afgeweerd ...
  maar ook veel van u geleerd
  -----------
  half vergeten gezichten
  van prachtige wichten
  die smachtten naar een zoen
  of om nog wat meer te doen
  -----------------
  ik weet niet of ik iemand gelukkig heb gemaakt
  maar wel dat ik veel pijn heb veroorzaakt
  zo rolde mijn leven voort
  tot die laatste klop op de poort
  ------------------
  ik zag wat ik ooit had gehoopt
  na het openen van de poort
  iemand die naast me wou gaan
  en met mij dat hobbelige pad kon verslaan
  ------------
  we naderen nu de laatste poort
  zoals dat eenmaal hoort
  en ik ben blij dat ik jou heb gekozen
  om te kiezen voor dat pad over doorns en rozen

  13-12-2017, 09:34 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  09-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE BOER

  Het is al na achten

  het paard sloft langzaam naar de stal

  het weet het al

  zijn haver ligt te wachten

  -----------

  het is al na achten

  de boer sloft langzaam naar de deur

  na de dagelijkse sleur

  zijn eten staat te wachten

  ---------

  zijn vrouw in blauwe schort gebonden

  schept zwijgzaam zijn noen

  er zijn geen woorden vandoen

  zo zijn zij verbonden

  --------

  hun liefde is samen werken

  jaar in en jaar uit

  tot de cirkel zich sluit

  zonder dat ze het merken

  09-12-2017, 15:11 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  02-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HOND

  DE HOND
  ________
  EEN HERFSTDAG IN HET WOUD
  EEN PRACHT VAN COLORIET
  BLADEREN VAN GOUD...
  MAAR IK ZIE HET NIET
  ________
  DE HOND SPRINGT IN HET HOUT
  EN IK LEES IN ZIJN BLIK
  IK BEN JONG EN JIJ BENT OUD
  TERWIJL HIJ MIJN HANDEN  LIKT
  _________
  NU SPEELT HIJ IN DE LENTEWEI
  TERWIJL IK OP MIJN BANKJE ZIT
  HIJ IS WILD ,DARTELT VROLIJK EN BLIJ
  TERWIJL IK WACHT OP HET EINDE VAN MIJN RIT

  02-12-2017, 20:22 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (5)

  27-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IK

  MIJN GEDICHT
  ------------------
   
  Ik wou dat ik twee levens had
  ik zou werken...
  ik zou rusten
  en bidden
  te midden
  van orgies en lusten
  ik zou trouw zijn
  en iedereen beminnen
  water drinken en wijn
  vredig zijn van binnen
  blijven en vertrekken
  je naaktheid bedekken
  en je met liefde vullen
  stil zijn en zwijgen
  mijn geheimen onthullen
  zacht drijven op het water
  dromend van stormen
  en dan ontwaken
  om je aan te raken
  en mijn dromen te staken

  27-11-2017, 11:16 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  24-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WOORDEN

  Woorden
    -------------
  Zijn er achter wolken deuren...

  waar dichterswoorden geuren

  waar poëziefantomen

  regelmatig samenkomen

  -----

  klimmen er ergens dwergen

  over hoge letterbergen

  strooien zij die woorden

  naar onze aardse oorden

  -----

  weet dat als je die strooisels leest

  misschien je hart geneest

  en dat ze wat licht laten schijnen

  dat iemands pijn doet verdwijnen

  24-11-2017, 15:58 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  22-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UIT MIJN ZIEL

  UIT MIJN ZIEL
  ______
  IK KOM NIET MEER VERDER DAN WAT VERZEN
    OM MIJN ZIEL UIT TE PERSEN
  VAN WAT ER OOIT OF NOOIT IS GEBEURD...
  EN DE WAARHEID WAAR IK NAAR SPEUR
  _________
  IK BEN EEN MAN VAN DRANK EN ZINNEN
  PIEKEREND OVER LIEFDE EN BEMINNEN
  WACHTEND OP HET RESULTAAT
  HOPEND DAT HET NOG EEN¨POOSJE GAAT
  __________
  DIE VERZEN ZIJN MISSCHIEN DE WAARHEID NIET
  MAAR EEN POGING ZOALS JE ZIET
  DAT JE MOET BLIJVEN WIE JE BENT
  MAAR BLIJF VOORAL CONTENT

  22-11-2017, 11:36 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  19-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JIJ

  JIJ
  ____
  Jij hebt de weemoed in mij losgemaakt
  de bolster van mijn ziel geschraapt
  je hebt je aan mij vastgehaakt
  en mijn losgeslagen schip gekaapt
  -----------
  je hebt me doen dromen
  van dingen die ik niet wist
  en je hebt vooral voorkomen
  mijn val naar de duisternis
  --------------
  ik kon je misschien niet geven
  waarop je hebt gehoopt
  maar weet dat je in dit leven
  alleen maar illusie's koopt

  19-11-2017, 15:17 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  18-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEAARDHEID

  Geaardheid(mijn gedicht)
  ----------
  Ik ben altijd hetero geweest
  en heb daarmee diwijls gefeest
  maar nu ben ik ineens abnormaal...
  men gaat met mijn waarden aan de haal
  ------------
  de halve wereld is ineens anders geaard
  en ik heb altijd naar de vrouwen gestaard
  andere gedachten doen me verstarren
  en wiilen mijn evenwicht verwarren
  -------------------
  ik gun iedereen zijn abnormaliteit
  maar waarom moet de meerderheid
  dansen naar de pijpen van de minderheid
  die alleen gedijt in de marginaliteit
  ------------
  en die alleen maar overleeft
  omdat de linkse kerk haar kansen geeft
  geef me een echte vrouw zoals het hoort
  ik zal haar beminnen zodat het niemand stoort

  18-11-2017, 15:14 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  15-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik wou

  Ik wou dat ik een kameleon was

  in een bos met honderdduizend kleuren

  of dat ik het haantje was

  in een kippenren zonder deuren

  ----------------

  ik wou dat ik een vliegje was

  in de slaapkamer van de buren

  of de ogen van de schilder was

  om naar schoonheid te turen

  -----------------

  weet je wat ik echt wou dat ik was ?

  ik wou de rilling van je lenden zijn

  of de voering van je jas

  en de heling van je pijn

  15-11-2017, 16:18 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  leven is dodelijk !

  ------------------

  REALITEIT IS EEN HALLUCINATIE DIE OPTREEDT BIJ GEBREK AAN ALCOHOL  Foto

  Foto

  Foto

  Wat zijt gijlie vandaag een laf geslacht!
  Gij die het laatste laat gebeuren!
  Nooit liet een ander voorgeslacht
  Zijn eigen toekomst zo verbeuren.
  Doch ook geen ander wordt nog ooit zo diep veracht!

  Ward Hermans

  Welkom op mijn blog!

  Mijn favorieten
 • Guvaal

 • Hoofdpunten blog vroeger
 • Alles was Goed en Iedereen Zweeg
 • Islam, het Kwade!
 • De Luchtkwaliteit in Klaslokalen
 • Kinderbijslag
 • Voyeurisme

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Gij noemt mij racist, mijnheer ? (Wim De Cock)

  Gij noemt mij een racist, mijnheer
  omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
  bij eigen aard en eigen waarden zweer,
  mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
  Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.

  Noemt gij mij een racist, mijnheer,
  omdat ik vreemden zoals gasten eer,
  geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
  in eigen land de wetten zelf dicteer ?
  Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?

  Stel, dat ik later in uw land passeer.
  Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
  uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
  Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
  Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?

  Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
  indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
  van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
  Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
  gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !

  Foto

  Foto

   

  rene de clercq

  daar is maar een land,dat mijn land kan zijn
  daar rukt niet de rhone,daar stroomt niet de rijn
  daar vloeit maar de leie,en de schelde die brandt
  daar is maar een vlaanderen,'t is mijn land

  anton van wilderode

  het land dat ik liefheb,het land dat ik leer
  met bijbelse bomen, de wind van weleer
  he land als ik droef ben,het land als ik lach
  bij de lamp van de maan,in het licht van de dag
  het land wit en mauve,mijn groenland en ach
  het land dat ik zevenmaal zevenmaal zag

  vlaanderen


  Foto

  Foto

  i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

  verlangen doet vergeten wat men bezit(jacques rigaut)

  Foto

  niets staat een vrouw
  beter dan niets(maurice donnay)

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Startpagina !

  wie leeft om te genieten moet zien dat hij zuigeling blijft(antoon vloemans)

  Foto

  Foto

  door zijn toedoen
  stond haar bloes open

  Foto

  er bestaat geen 'grootste' dichter.er bestaat alleen poezie(paul fort)


  Foto

  psalm(albrecht rodenbach)

  god,onze heer,gij zijt de heer der heren
  gij draagt de wereld op uw hand
  lacht ge op een volk, het bloeit in roem en ere
  keert gij uw blikken,'t stort in't zand

  god,onze heer,gij loecht weleer op vlaanderen
  toen was het machtig,schoon en fier
  kluister en juk,het sloeg ze ruw aan spaandren
  "vrijheid en nering" klonk het hier

  god onze heer,wil het jong geslacht aanhoren
  red vlaanderen uit zijn diepe val
  zegen de eed door allen trouw gezworen
  vlaanderen,vlaanderen boven al

  Foto

  Wij houden van trukken noch tirelantijnen, Heeren van Havere, weet het goed! Wij zijn Germanen, geen Latijnen, Opene harten, zuiver bloed! Heb ik geen recht, ik heb geen land; Heb ik geen brood, ik heb geen schand; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u!

  Foto

  Foto

  Mijn Lief is als de roode Roos Mijn lief is als de roode roos den knoppe versch ontsprongen; mijn lief is als de melodie bij snarenspel gezongen. Ik min u met mijn hart, schoon lief, zoo teer als met mijne oogen ge blijft mij dier totdat de zon de zeen zal verdrogen. Totdat de rotsen smelten in den gloed der zonnestralen - beminnen zal ik u zoolang als ik zal ademhalen. Vaarwel, zoet lief, mijn eenig lief! nu moet ik henenijlen - ik keere weer, al scheiden ons tienduizend lange mijlen!

  albrecht rodenbach

   

  I.
  HET LIED DER VLAAMSCHE ZONEN

  Nu het lied der vlaamsche zonen 1,
  nu een dreunend Kerelslied,
  dat in wilde noordertonen
  uit het diepste ons herten schiet.

      Herhaal.
  Ei! het lied der vlaamsche zonen
  met zijn wilde noordertonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Priester, gij waardeert ons herten
  minnend 't oude Kerelsland;
  priester, gij waardeert ons smerten
  over 't oude Vlaanderland.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen,
  vlaamsche herten, vlaamsche tongen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Gij waardeert den zucht der zonen
  van het vrije Kerelsvolk,
  toen ze elkander Vlaandren toonen
  in der oude tijden wolk.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons woelig blaken,
  onzer herten sombren spijt,
  gij waardeert ons brandend haken
  naar het deelen in den Strijd.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons. 't Is gebleken
  als gij voor den Dichter stondt
  en ons tale wildet spreken2
  en zulke eedle woorden vondt.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Priester, wil den dank ontvangen
  van het dankbaar vlaamsche kind
  in zijn wilde en woeste zangen,
  omdat gij zijn vlaamsch-zijn mint.

      Herhaal.
  Dat is 't lied der vlaamsche zonen,
  't dankbaar lied der vlaamsche zonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  20 September, 1875.


  talkshow--lullen met een alibi
  (jan lenferink)

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  teckeltje
  blog.seniorennet.be/teckelt

  Blog als favoriet !

  Duif

  Een duif wiegt op haar tak naar evenwicht
  en zit dan stil met enkel lucht erboven.
  Pikt in haar donzen borst. De dag is over,
  nauw merkbaar een verandering van licht.

  Vanwaar komt zij, denk ik, heeft zij een nest,
  een twijgenhuis, een veilig onderkomen
  waarin zij, als de avond valt, zal wonen?
  En is zij dan gevoederd en gelest?

  Wij weten weinig van wie met ons leven.
  Een kort bestaan, een maand lang of een jaar
  in het verborgene of openbaar,
  ons tot verheugenis of om het even.

  Uit: "Het oudste geluk "
  anton van wilderode


  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  ake
  blog.seniorennet.be/ake

   

  TROUWLIED

  op musiik van Peter Benot

      Door woelig jonglingsleven,
      door bonte jonglingsdroomen,
      gelijk eene Elve aan 't zweven
      in lichte morgendoomen
  ontwaart de Man de Liefde -- een tooverachtig beeld
  dat, troostend en belovend, gedurig rond hem speelt.

      Pas eerst in haren bloesem,
      het blosen op de wangen,
      de Vrouw voelt in den boesem
      een vreemd gedurig langen
  naar een aanbeden wezen dat, rustig in zijn macht,
  haar tederheden loonend, haar steunt en op haar lacht.

      Eens daagt voor 's Jonglings oogen
      zijn droom -- een levend wezen,
      Hij spreekt -- Zij spreekt bewogen,
      en laat hem in haar lezen --
  En Hij die schikt en zegent vereent een zalig Paar.
  Zij blijve met Hem zalig en zalig Hij met Haar!


  Albrecht Rodenbach
  (1878)  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  egelhof
  blog.seniorennet.be/egelhof

  socialisme
  -----------
  links lullen
  rechts zakken vullen


  voor alle tsjeven en nva'ers
  dus voor velen van mijn vrienden
  een gedicht uit 1916
  van ren de clercq
  -----------------------------------
  sluit niet tegen uw geweten
  om de macht een slecht verbond
  die uit elke tuil kan eten
  is de echte hond

  die naast elke knie kan knielen
  heeft een slavenaard
  slechts een volk van hoge zielen
  is der vrijheid gaven waard
  -------------------------------------------


           Als de ziele luistert
  spreekt het al een taal dat leeft,
           't lijzigste gefluister
  ook een taal en teeken heeft:
     blren van de boomen
  kouten met malkaar gezwind,
       baren in de stroomen
  klappen luide en welgezind
       wind en wee en wolken,
  wegelen van Gods heiligen voet,
           talen en vertolken
  't diep gedoken Woord zoo zoet...
               als de ziele luistert!

  Guido Gezelle

  Moederke alleen

  Wie zal er ons kindeke douwen*
  En doet het zijn moederke niet?
  Wie zal er zijn dekentje vouwen
  Dat 't schaarsch door een holleken ziet
  Kleine, kleine, moederke alleen
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine moederke alleen
  Kan van uw wiegsken niet schen!*

  Wie zal naar ons kindeke kijken,
  Dien, bleuzenden, stouten kapoen*
  Wie zal er zijn hemdekes strijken,
  Zijn haarken in krullekes doen?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine, kleine, moedeke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet schen!

  Wie zou voor ons kindeke derven,*
  Heur laatste kruimeltje brood?
  Wie zou er, wie zou er voor sterven,
  En lachen op kind en op dood?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet schen!


  Uit 'Verzamelde Gedichten'

  *douwen: wiegen
  *kapoen: 1)vetgemeste jonge haan 2) hier betekent het bengel
  *derven: ontberen, zich onthouden van
  *schen: scheiden
  De dood van de geliefde (door Erik Verstraete)

  "Van de dood wist hij alleen wat allen weten:
  dat hij ons grijpt en in het stomme stoot.
  Toen echter zij niet zomaar plots verdween
  maar zacht en stil de ogen sloot,

  naar onbekende verten langzaam henengleed
  en toen hij voelde dat daarginds zou blijven
  zoals een maan haar meisjeslach
  en ook haar milde wezen zou beklijven:

  toen werden hem de doden zo vertrouwd
  als was hij door haar lach heel nauw
  met hen verwant. Hij liet de wanhoop

  bij de anderen en prees dat verre land,
  zo goed gelegen, zo immer groen en zoet
  en weder teder zocht hij naar haar hand.
  "

  Een mooie vertaling door Erik Verstraete van het gedicht "Der Tod der Geliebten" van Rainer-Maria Rilke:

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  sarandahs
  blog.seniorennet.be/saranda

  ik heb het moeilijk om aan de nieuwe tijd te wennen
  ik herinner mij nog dat de lucht proper en sex vies was

  het bezwaar van een woordenboek is dat je moet weten hoe een woord gespeld wordt,voor je kan opzoeken hoe een woord gespeld wordt

  iedere idioot kan kritiek geven
  en de meesten doen dat ook

  C.Garbett

  Zoeken in blog


  als u op uw tv geluid heeft
  maar geen beeld
  zit u aan de verkeerde kant


  God heeft de vrouw niet geschapen

  uit het hoofd van de man,

  hij mocht zich haar meester wanen.

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

  noch uit zijn voeten,

  zij mocht zich zijn slavin wanen.

   

  maar uit de zijde van de man

  schiep Hij haar,

  opdat zij dicht bij zijn hart zou zijn.

   

  Talmoed

  Uit: Bronnen van joodse Wijsheid.


  die zelden prijst,
  spreekt vriendentaal
  die altoos vleit,
  liegt menigmaal

  hieronijmus van alphen

  Categorieën

  Categorieën

  Categorieën


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!