NIEUW: Blog reclamevrij maken?
gedichten van een overtuigde Vlaming ( johan1944)

Foto

i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

Foto


grafschrift op politicus
---------------------------
eindelijk een positief bericht:
hij liegt niet meer,hij ligt
(uit 'Pallieterke')

----


Foto

mannen weten pas hoe fijn het leven is als ze getrouwd zijn , en dan is het te laat !

niets staat een vrouw
beter dan niets(maurice donnay)

Hoofddoekjes? JA! Links? NEEN!

Hoofddoek Om te bewijzen dat we geen racisten zijn, wil ik JA! zeggen tegen de hoofddoek. Op straat, op het werk, zelfs bij mij thuis. Want dit soort hoofddoek lijkt me aanvaardbaar....
Met een knipoog van Hurce.

 

Elfrieda-ballade (Ward Hermans)

naar een authentiek verhaal,
door de betreffende aan mij gedaan.


Zij was een blond, Duits meisje,
Pas even twintig oud.
Hij was n Vlaamse landsknecht,
Nog jong en niet getrouwd.

Het stadje lag verlaten.
Want voor het wild gerucht,
Dat snel de Russen kwamen,
Was iedereen gevlucht.

Zij was n teer, lief meisje
Maar even twintig oud.
Hij was van honderd marsjen
Reeds met de Dood vertrouwd.

Zij lag in t Krankengasthaus
Sich hten ! T-b-cee.
Wat kon de Dood hem deren !
Ging vier jaar met ze mee !

Kwam overal haar tegen,
Tot aan de Zwarte Zee.
Hij zag haar duizend keren
Reeds tussen Don en Spree.

Men wordt aan sterven wennen,
Waar anders niets gedaan,
Van wie nog lachen, vloeken,
Voor t lampken uitgegaan.

Zij noemde zich Elfrieda.
Hij had nog nooit voordien
De Dood in t lief gezelschap
Van zulk een kind gezien.

Zij was een teer, blond meisje;
Nog een onschuldig kind.
En ziekte, oorlog, zorgen
Zij had nog nooit bemind.

Hij wist dat zij moest sterven.
Zij wist de Dood dichtbij
Ach, willst Du bei mir bleiben ?
Ich bleibe, troostte hij.

Ich bleibe selbstverstndlich.
Zij lachte stil tevree.
De koorts bloeide op haar wangen
De Roos der T-b-cee.

Zij was een teer, blond meisje,
Nog een onschuldig schaap.
Hij was een jonge landsknecht
Een blonde, Vlaamse knaap.

Toen t einde snel genaderd,
Daar heeft zij niet geklaagd.
Doch met haar bevend mondje,
Heel zachtekes gevraagd:

Ich mchte ruhig sterben
Gib mir Morphin es muss.
Und, bitte, noch zum Abschied,
Schenk mir doch einen Kuss.

Zij vroeg t nog met haar ogen
Waar reeds de Dood in loech.
Hij heeft haar dan gegeven
Wat zij hem stervend vroeg.

Hij sloot Elfriedas ogen,
En alles was gedaan.
Men riep: ,, die Russen kamen !
Dan is hij heengegaan.

Doch nooit kon hij vergeten,
Dat laatste ogenblik;
Die laatste kus van t leven,
Elfriedas laatste snik.

.

Zij was een doodgewijde
En kan een kus dan kwaad ?
Een kus om van te sterven,
Dat weigert geen soldaat.

Zij was n blond, Duits meisje.
Hij was n Vlaamse knaap.


(Een wonderschone ballade van Ward Hermans. Zoals de andere door mij geciteerde stukken van en over de dichter, schrijver en politicus, overgenomen uit het mij tijdelijk door kameraad Erik Verstraete in bruikleen gegeven Hulde-album Ward Hermans

ik  heb een prachtig leven gehad
en zwaar gesoupeerd
ik betaal nu met plezier de rekening
( miel  cools )


Foto

Foto


Jantje zag eens pruimen hangen
o! als eieren zo groot.
't scheen dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't  hem verbood.
Hier is , zei hij , noch mijn vader,
noch een tuinman die het ziet:
aan een boom zo vol geladen
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voort ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
kwam hem in een lopen tegen
vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartendief!
Nu zal ik U pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging papa aan het schudden
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen in een galop

hieronymus van alphen (18e eeuw)

Foto

 

Galgenlied

Er stonden drie galgen op't galgenveld,
de kraaien hebben het voortverteld.
En stom blauwden winterse bossen rondom,
zij kaatsten 't gekrijs van de kraaien wederom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
drie mannen moesten opgeknoopt.
Drie rechters lazen het vonnis voor:
de bossen blauwden het na in koor.

En had in eigen macht geloofd,
hij moest het bekopen met zijn hoofd.
En had gehoopt op een nieuwe tijd,
dat was voor het heden een scherp verwijt.

En had de waarheid te zeer bemind,
daarvoor ging hij bengelen in de wind.
De kraaien krijsten: kwaad is kwaad.
De bossen echoden: haat is haat.

De kring van het volk werd enger en enger.
't gelaat van de rechters werd strenger en strenger...
Maar toen die koord in de hoogte ging,
in elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt,
drie rechters werden opgeknoopt.
En had zijn eigen volk verraden.
En had zijn geldkist volgeladen.

En had de macht om haarzelf bemind.
Drie rechters bengelden in de wind,
de kraaien krijsten: kwaad is kwaad,
de bossen echoden: inderdaad.

door Karel Vertommen

Foto

er is maar een slagveld
waarop god en satan elkaar bekampen,
een waarop twee oneindigheden
elkaar in evenwicht houden:
het menselijk hart

(cyriel verschaeve)

Het Vlaams Legioen

Wij breken het bolsjewiseren
De geest van de geust houdt ons koen,
Wij willen door Rusland marcheren,
Wij, mannen van 't Vlaams Legioen
Wij volgen het vaandel der leeuwen,
Door sikkel en hamer onteerd.
Ons horen de komende eeuwen
Te wapen ! te wapen ! te wapen !
Voor outer en heerd ! 

Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad.
Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad. 

De torens van Dietsland, de grauwen, 
Zijn ons in de steppen nabij. 
Voor hen vlamt ons eeuwige trouwe, 
En vechten we Vlaanderen vrij. 
De burchten van Dietsland, de stoeren, 
Zij houden ons hart onverveerd. 
Zij schreeuwen de strijdkreet der boeren: 
Te wapen, te wapen !
Te wapen voor outer en heerd! 

Al moesten wij moeder verlaten, 
Al brandt vrouw en kind ons in t hart. 
Al moesten de schuimers ons haten, 
De leeuw werd ten aanval gesard. 
Wij zullen door Rusland marsjeren, 
Wij staan in de steppen op wacht. 
Het vendel zal eens wederkeren. 
Te wapen, te wapen ! 
Als stormram van Vlaanderens macht !

Foto

guido gezelle

de vlaamsche tale is wonderzoet
voor die heur geen geweld en doet
maar rusten laat in 't herte alwaar
ze onmondig leefde en sliep te gaar
tot dat ze, eens wakker,vrij en vrank
te monde uitgaat heur vrijen gank
wat verruwprachtig hoortoneel
wat zielsverrukkend zingestreel
o vlaamse tale,uw kunst ontplooit
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn dat
lijk wolken wierooks welt
uit uw zoet wierookvat

Foto

wir sind links und verachten das rechtse burgerblok(goebbels)

Foto

een jeugdig gemoed in een oud lichaam, er bestaat geen grotere kwelling(fritz francken)

het leven is te belangrijk
om serieus genomen te worden
(corky siegel)

er is maar een ding erger dan een alcoholist en dat is een man die nooit drinkt(dean martin) 

HET KERELSKIND

--Van waar koms du getreden
zoo laat door rein en wind,
van waar koms du getreden,
aleen, du blonde kind?

-- Du smidje van den woude,
ik kome van het veld
waar vader heeft gestreden,
waar vader ligt geveld.

-- Lo! viel hij, 't was met eere,
dijn vader welbemind.
Wat bergt dijn blauwe schabbe,
du arrem heldenkind?

-- Du smidje, 't zijn de scherven
van vaders goede zweerd;
du zals het mi hersmeden:
het is 't hersmeden weerd.

-- 'k Hersmede het di sterker
dan 't vaders hand ooit zwong.
Maar, waartoe wilt 't di dienen?
du best zoo bitter jong.

-- Du smidje van den woude,
bij Lo! du ne best nie' vroed:
mijn vader wille ik wreken
met stroomen walenbloed.


Albrecht Rodenbach
(1876)


Foto

Inhoud blog
 • GELUKKIG ZIJN
 • DE BOERENSTIEL
 • OLYMPUS
 • STOUTE KUS
 • DE BENGEL
 • DEMON
 • WOORDEN
 • Eenzaamheid
 • RUST
 • HASPENGOUW
 • Mijmeringen
 • OUDE WIJN
 • HOOP
 • OUDERDOM
 • GEWOON DOEN
 • GEVEN
 • DROOM
 • BOZE DROMEN
 • Mijmering

  Foto

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  een dichter is bezig als hij niets doet
  de burger doet niets als hij bezig is(jan greshoff)


  Foto

  dichters liegen de waarheid(bertus aafjes)


  liefdesgedict(anoniem 14e eeuw)

  ghequetst ben ic van binnen
  duerwont mijn hert soe seer
  van uwer ganscher minnen
  ghequetst soe lanc soe meer
  waer ic my wend, waer ic my keer
  ic en can gherusten dach noch nachte 
  waer ic my wend,waer ic my keer
  ghy sijt alleen in mijn ghedachte

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Also sprach... Helmut Kohl

  • "Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdogkraam te loodsen, dan een socialist voorbij een berg geld."

  Foto

     GELOOF

  Daar droomt iets in uw ogen,
  Wen gij ten hemel ziet;
  Daar zingt iets in uw zuchten,
  Hl verre, van verdriet...

  Daar sust iets in uw stemme,
  Een troost, die 'k zelden vond
  In woorden die gedijen
  Uit menselijke mond.

  Daar juicht iets in uw vreugde
  En, zo ge wel eens schreit,
  Dan lacht er door uw tranen
  Zveel gelatenheid...

  O Lieve, zeg me stille,
  Is dt soms verre schijn
  Van de eindeloze weelde,
  Hl dicht bij Hem te zijn?


  alice nahon                    EENVOUD

  Ik voel m'n ziel verwant met kleine simpele dingen,
  Die op ons wegen staan als bloemen van het veld...,
  Verdoken in het gras, door weinigen geteld...,
  Al dragen z'in hun kelk de zoetste zegeningen.

  'k Vind schoonheid overal; maar dat wat zachte perelt
  Van uit uw moe mond, die luttel woorden vindt:
  "Gonavond..., lieveke, gonacht..., m'n zielekind."
  Dat maakt me zaal'ger dan de weelde van de wereld.

  Z groeit in m'n gedacht een vrede, niet te noemen;
  M'n ziel, in schoonheidshuis, niet n mysterie vindt;
  Want l wat schoonheid is, met simpelheid begint...
  En 'k noeme Liefde, 't zaad van alle schoonheidsbloemen.


  alice nahon

  Foto

  Foto

  Ik ben van den buiten

  Ik kreeg van mijn ouders,
  Van ieder mijn part
  Van vader mijn schouders
  Van moeder mijn hart
  Ik vocht om mijn stuiten*
  Met zuster en broer.
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  Bij d'eigenste pachter,
  Eerst koeier dan knecht*
  Mijn klakke van achter,*
  Mijn hoofd immer recht
  Zoo dien 'k om duiten,
  En teer op mijn toer;*
  Ik ben van den buiten.
  Ik ben van den boer!

  Ik zout en ik zaaie
  Ik eg en ik ploeg
  Ik mest en ik maaie
  Ik zweet en ik zwoeg,
  Ik klets op de kluiten
  En glets op de moer.*
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  En hebben de zeisens
  Gezinderenzind
  De mallende meisens
  De wagens gepint
  Dan zit ik te fluiten
  Van boven op 't voer:
  Ik ben van den buiten,
  Ik ben van den boer!

  rene de clercq

  Dinska Bronska

  Uit een oud dorp
  - kameelbruin als de steppe -
  uit Plocka,
  kwam Dinska Bronska.
  Haar hoofddoek was pruisisch-blauw
  en heur haar vlas-geel;
  ook waren haar ogen blauw
  als fjord-water.
  Zij rook naar knoflook en spar,
  zij droeg laarzen
  en ging zeer zwaar en gauw.
  In het hotel 'Lapland' zat zij
  bij een tafel aan het straat-raam:
  zij schreef 'n brief.
  Een haarlok viel laag op haar rode kaak
  en zij stak haar tong uit,
  want zij schreef moeilijk die brief
  en daaronder 'Dinska Bronska', haar naam.
  Ze stak ook de penstok in haar mond
  en zocht met haar ogen langs het plafond.
  Op het papier waren 'n inktvlek
  en groot gestrompel van letters:
  zij kocht het voor vijf centiem
  in de kruidenierszaak
  over het hotel.
  Er was 'n beetje inkt aan haar kaak.

  Origineel gepost door horsewhisperer Bekijk Bericht
  Pozie is ook :
  Moeder ( willem elschot)

  Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen
  dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten,
  zoals een pop waarin een hart zou kloppen,
  door t volk bij t heengaan in een huis vergeten.

  Ik zie uw knoken door uw kaken steken
  en diep uw ogen in het hoofd gedrongen.
  En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken,
  wanneer gij zegt kom zit aan tafel jongen.

  Ik hoor u s avonds aan de muren vragen
  of gij de vensters wel hebt toegesloten.
  Gij kunt den mist niet uit uw hersens jagen.
  Uw lied is uit, gij kreunt de laatste noten.

  Daar in de verte wordt een put gegraven;
  ik hoor zo goed het ploffen van de kluiten.
  En achter het huis zie ik een schimme draven:
  hij staat waarachtig reeds op haar te fluiten.

  -Kom in, Mijnheer, ik stel u voor aan moeder.
  -Vrees niets, kindlief, al heeft hij naakte benen:
  hij is een vriend, een goede vriend, een broeder:
  hij is niet ruw, hij wandelt op tenen.

  Tot weerziens dan. Ik kom vannacht of morgen.
  Gij kunt gerust een onze-vader lezen,
  en zet uw muts wat recht. Hij zal wel zorgen
  dat gij geen kou vat en tevre zult wezen.

  LIEFDE

  Liefde imiteert de zwaan;
  Haar sierlijkheid in water
  en haar gestuntel bij het gaan.

  Liefde bloeit als een roos;
  Verrukkelijk geurend
  en dan verleppend - Hopeloos.

  Liefde kan swingen of treuren;
  Extravert zingen
  en introvert neuren.

  Liefde kent eb en vloed;
  Een getijde van wellust
  en een getijde van weemoed...

  lepus  albrecht rodenbach

   

  DE AREND

  De koninklike Vogel op
       der rotsen top gezeten
  heeft grootsch en kalm de zon bezien
       en d'hemelen gemeten.

  Maar sluikend en venijnig komt
       de onedele Slang gekropen
  en spiedt. En op den oogenblik
       dat hij de vlerk wijd open

  zijn vlucht reedt naar zijn koninkrijk
       in 't glanzend zonneschingen,
  gelijk een vere prangen hem
       verraderlike ringen.

  Almachtig stijgt hij in de lucht
       door zonneglans beschongen;
  maar pijnlik lekt hem de open borst
       't venijn van vurige tongen.

  Stijg voort, o edele Eerzuchtige,
       uw breede baan doorvaard,
  en dat hij bijte -- 't is uw lot! --
       die lage Eerzuchtigaard!


  Foto

  Hoever hoelang

  De trap van negen treden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hoog naar de diepe
  polken waar muizen sliepen
  op blote voeten liepen?

  De wagen leeggereden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hondsmoe gelopen
  hop! op de koele hopen
  gekruide klaver kropen?

  De dorsvloeren vergeten,
  hoever hoelang geleden
  dat wij, uurlang bekoorden,
  in winters zonder woorden
  de vlegelslagen hoorden?

  Uit: "En het dorp zal duren "
  anton van wilderode


  O Vlaanderen, breke uw zon de wolk uit,
  weze elk een kracht, een macht, een mens.
  Goedheil! De wereld sluit geen volk uit;
  het rijk der braven heeft geen grens.

  rene de clercq


  Foto

  o!land van roem en rouwe
  van liefde en lijdensnood
  gij wordt weer vrij en groot
  wij zweren:houe trouwe
  U Vlaandren tot ter dood

  ( Cyriel Verschaeve )

  Foto

  Foto

  een gedicht dat verklaarbaar is
  is al geen gedicht meer
  -----------
  Julien Schoenaerts


  er ligt een staat te sterven
  was nooit geheel gezond
  hij liet een volk verderven
  ging zelf daaraan ten grond

  er ligt een staat te sterven
  heel zachtjes,zonder pijn
  twee volkeren zullen erven
  ik zal op de uitvaart zijn

  Ren De Clercq


  'k Ben bang, dat ik eens zelve word
  Gelijk deez overtrokken dag;
  Een kind dat nimmer tegenmort,
  Maar nooit meer zingen mag.

  Alice Nahon

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelegenheidsvers van Andr Demedts

  Gelegenheidsvers

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

   

  'k Heb Lieze weergezien. Zij stond stil in de regen.

  Toen ik haar riep, bewogen haar oren verrast;

  zij kwam naar mij toe; vertederd ging ik haar tegen,

  zij wreef met haar kop, ruw pakte ik haar manen vast.

   

   

  Mijn paard, zei ik haar. Zijt gij nog altijd in leven ?

  Weet gij nog wel hoe jong en hoe wild gij toen waart ?

  En waar, vroeg zij mij, zijt gij tot nog toe gebleven,

  waar is het beter voor u, dan hier bij uw paard ?

   

   

  Ik ben niet thuis, gaf ik toe. Ik leef onder mensen,

  ik vermoed dat ik voor hen niet goed genoeg ben;

  ik doe wat ik kan; naar 't schijnt zal ik eerlang wensen :

  sta mij toe dat ik niets van de mensen meer ken.

   

   

  Ontdekken en leren is goed; alles verleren

  is beter; 't geeft soms de rust die 'k nimmer gewon.

  Dan zal ik waarschijnlijk tot u weer kunnen keren,

  of zou 't spreekwoord geen waar zijn: na regen komt zon ?

   

   

  Is alles leugen wat wij ons wijs lieten maken,

  is er niets dan geklets en gescharrel om baat ?

  Is er buiten geknoei en bedrogen geraken

  geen heil voor onze menselijke edele staat ?

   

   

  Waar gaat gij nog heen, druipend, alleen in de regen,

  zoekt gij nog iets dat eens een begoocheling bood?...

  Er is maar n waarheid, wij gaan lachend haar tegen,

  ach Lieze, mijn beest, er is geen thuis dan de dood.

   

   

                           Andr Demedts


  Foto

  AVONDLIEDEKE III

  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  Nog even vr het slapen gaan,
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hert heb zeer gedaan

  Of ik geen ogen heb doen schreien,
  Geen weemoed op een wezen lei;
  Of ik aan liefdeloze mensen
  Een woordeke van liefde zei.

  En vind ik in het huis mijns herten,
  Dat ik n droefenis genas,
  Dat ik mijn armen heb gewonden
  Rondom n hoofd, dat eenzaam was...;

  Dan voel ik op mijn jonge lippen,
  Die goedheid lijk een avondzoen...
  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  En z z'n ogen toe te doen.


  alice nahon

  'k Ben bijna doof, en toch is het
      alsof ik horen kon,
  dat uit der linden kruin, een en-
      kel blad, dat door de zon
  verguld, zich van zijn twijg heeft los-
      gerukt, wegzweven gaat,
  onwetend van het lot, dat hem,
      hier op de grond te wachten staat.

  Ik hoor een stap, als 'k wakker schiet,
     beneden op het grind,
  en 'k vraag wie het mag zijn, die net
     als ik, geen slaaprust vindt?
  Wie zou het zijn, die onverwacht,
     van waar is weergekeerd,
  en waakt, opdat er mij vannacht
     geen kwaad, of schijn van onrust deert?

  Als ik nog dover word, hoor ik,
     in mij, niets anders meer,
  dan wat de stem van heel mijn voor-
     geslacht, mij telkens weer
  belooft, dat het mij niet verstoot
     en ik bij hen mag gaan,
  als ik, voor deze wereld dood,
     als duts alleen,
  op straat zal gaan .
            
                Andr Demedts


  vrouwen halen het beste in de man naar boven
  vooral na de scheiding

  ( geleend van Sien )

  in deze wereld
  moet je wel een idioot zijn
  anders wordt je gek

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  een ritje door een leven van powezietjes
  soms romantisch,soms tegendraads en altijd vlaamsgezind.Wie mijn schrijfsels beu is,kan links en rechts naar beneden scrollen om naar echte dichters te hollen
  09-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sprookje

  Het sprookjesbos was goed gevuld...
  met kabouters en elfen
  maar sneeuwwitje had zich verslapen
  dat was de prins zijn schuld
  --------------
  er is ook een beer geweest
  eentje van die twee
  die broodjes smeerden
  voor een ander feest
  --------------
  roodkapje was er ook
  voor ze werd opgegeten
  door de boze wolf die
  naar haar grootje rook
  ----------------
  de geitjes durfden niet komen
  ze hadden zich tegoed gedaan
  aan een spacekoeken huisje
  en kregen rare dromen
  ---------------
  assepoester danste met wat gnomen
  en vanaf toen wist ik eigenlijk
  dat ze nooit op tijd
  het kasteel uit zou komen
  ----------------
  uit Hamelen kwam de man die ratten ving
  maar er was geen rat
  dus hij ving bot
  dat was niet zijn ding
  --------------
  het was een feest voor dwergen en reuzen
  waar de mede en de wijn
  als sloten vloeiden
  ook voor nimfen en voor geuzen
  ---------------
  het was een prachtig feest
  zonder dat er iets fout gebeurde
  en toen ik met een kater ontwaaakte
  dacht ik dat ik er ook was geweest

  Reacties

  09-04-2017, 00:00 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  07-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ouderdom

  ___________
  De horizon is grijs...
  en zwart zijn mijn gedachten
  mijn gevoelens zijn als ijs
  van het veel te lange wachten
  ---------
  de dagen worden kouder
  de nachten vol met vrees
  mijn vrienden worden ouder
  mijn vriendinnen nog het meest
  -------------
  waar is de drang gebleven
  van daden vol met vuur
  wat is er over van dit leven
  dat ik verspild heb uur na uur
  -----------
  toch zijn er herinneringen
    vooral aan jou mijn schat
  aan alle mooie dingen
  die we ooit hebben gehad

  07-04-2017, 16:32 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  04-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STOUTE KUS

  --------------------

  Stoute kus

  --------------

  Het werd wat bitter op mijn tong

  toen je van extase zong

  je knieën martelden mijn oren

  zodat ik je liedje niet kon horen

  ----------------

  dan wordt het even stil

  omdat je nagenieten wil

  eer de stilte wordt verstoord

  je bent nu in een ander oord

  -------------

  dan begin je mij te strelen

  omdat ik ook dit moment kan delen

  we worden ouder maar genieten er nog van

  nu dat niets meer moet en niet alles kan

  04-04-2017, 11:34 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  02-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ODE AAN HET BIER

  _______________

  Als je het zalige vocht

  door je keelgat giet

  ontstaat spontaan

  een vreugdelied

  een lied dat klinkt

  vol levenslust

  een lied dat zon

  en vreugde kust

  ----------

  hoe kan men dan

  dat vocht wel mijden

  dat zovele harten

  doet verblijden

  hoe kan men toch

  zo vreugdeloos zijn

  om te verzaken
  aan dat festijn

  02-04-2017, 15:07 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  01-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godot

  Toen ik er zin in had...
  was er nooit tijd mijn schat
  nu is er eindelijk tijd
  en geen zin tot mijn spijt
  -----------
  wat is het leven dan nog waard
  van werken een kromme rug gespaard
  door kinderen te kopen
  problemen met hopen
  ------------
  zal ik maar naar God terugkeren
  trouw aan het geloof weer zweren
  zal ik misschien nieuwe liefde kopen
    er is gelegenheid met hopen
  -------------
  of zal ik stil een boekje lezen
  en weer een brave jongen wezen
  en wachten op Godot
  of berusten in mijn lot

  01-04-2017, 08:37 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  28-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LENTE

  De lente tovert botjes op het groen...
  hopelijk wordt het weer zoals toen
  toen alles voor ons jeugdig en helder was
  met de intense geur van vers gemaaid gras
  ----------
  om de loomte van de herfst te ontvluchten
  hopen we op nieuwe sappige vruchten
  het wordt weer een tijd van energie
  die ik in de meeste mensen zie
  ------------
  alles zal nu gaan groeien
  de koeien willen buiten loeien
  de zon schijnt nog wat koel
  de natuur heeft weer een doel
  -------------
  adem de eerste lentelucht
  geniet met een zalige zucht
  en blijf vooral hopen
  dat gevoel nog lang te kopen

  28-03-2017, 14:21 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  25-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog even

  NOG EVEN
  _______
  Laat mijn hand strelend glijden...
  naar de plek waar je wellust smeult
  de plek waar God met de duivel heult
  ---------
  laat mijn lippen je lichaam ontdekken
  laat je ogen zich sluiten van genot
  en je mond in vervoering roepen op je God
  ----------
  laat dan je bekken ritmisch deinen
  en schreeuw het uit van zoete pijn
  laat het zo nog even zijn

  25-03-2017, 20:15 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  21-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leren

  Ik heb je leven willen kleuren...
  omgeven met honderdduizend geuren
  maar ik liet je in de waan
  en heb maar heel gewoon gedaan
  -----------
  en omdat je zelden kloeg
  was dat gewone goed genoeg
  en in het leven dat we leidden
  leerden wij obstakels te vermijden
  -----------
  jij leerde vooral hopen
  dat ik in het gareel zou lopen
  en ja , na enkele weken
  kon ik al met twee woorden spreken
  -----------
  ik leerde vooral zwijgen
  om in je achting te stijgen
  ik leerde sloten bier verwerken
  in de hoop dat je het niet zou merken
  ----------
  we leerden samen te blijven
  zonder mekkeren en kijven
  en vooral hebben we geleerd
  hoe men vele duivels bezweert

  21-03-2017, 16:29 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  18-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De oude boom

  De oude boom in mijn tuin

  kende mij nog als kind

  ik ben eigenlijk benieuwd

  wat hij nu van me vindt

  ------------

  hij zag me lopen en springen

  languit liggen aan zijn voet

  klimmen tot in zijn kruin

  dat is nu voorbij voorgoed

  --------------

  hij zal me overleven

  maar is dat een gunst ?

  zal hij ooit gelukkig zijn

  want dat is de kunst

   

  18-03-2017, 09:19 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik laaf

  Ik laaf me aan mijn pijn ...
  zoals aan een roemer wijn
  ik wil die pijn alleen maar helen
  door ze weg te kunnen strelen
  ----------
  ik verlang naar dat intens gevoel
  van je aan te kunnen raken
  en zo vele zaken weer goed te maken
  ------------
  ik laaf me aan je tranen om ze ondertussen
  liefdevol weg te kunnen kussen
  ik laaf me aan het genot
  van ons grillig levenslot
  ------------
  ik laaf me aan de wilde stroom
  waarop we roeiden
  naar waar echte liefde groeide
  ------------
  we hebben ons lot nu in onze handen
  en scheuren niet meer aan onze banden
  dat lot is eindelijk rust

  en liefde die je kust

  15-03-2017, 11:24 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  12-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Straat

  ----------
  Je bent maar een passant...
  in de straat van je leven
  je bent er toevallig aangeland
  en je blijft er toch maar even
  ----------
  en zoek ook niet naar de zin ervan
  het bevalt je of misschien niet
  maak er iets moois van als je kan
  ween een traan of zing een lied
  ------------
  denk maar niet aan wie je achterlaat
  en of ze je vlug of niet vergeten
  want er is niemand bij gebaat
  men zal toch met twee maten meten

  12-03-2017, 16:06 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.XTC

  XTC
  -----
  Ik heb je xtc gegeven...
  wel een hele beker vol
  maar nu begin je te beven
  en je tikker slaat op hol
  ----------
  je trekt nu van die rare snuiten
  vol met dat kleverige groen
  zoals die kwakende puiten
  in onze vijver ook soms doen
  ----------
  ik wou je alleen maar helpen
  en je uit je weemoed sleuren
  die vloed van tranen stelpen
  en zo vergrendelen die deuren
  ------------
  je bent nu eindelijk uitgesprongen
  en ligt daar als een natte vod
  ik heb je nog die kans bedongen
  heel even waande je je God

  10-03-2017, 11:24 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  07-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn haven

  Ik reisde door gevoelens...
  van vreugde en van pijn
  door woorden van het zoete
  leven vol roes van de wijn
  ----------
  ik strandde op de oever
  van berustende gelatenheid
  drijvend op het wrakhout
  van de resten van mijn tijd
  ----------
  ik zou me daar dan vlijen
  op het bed van onwetendheid
  gemaakt van dorre bladeren
  van wrok en onverschilligheid
  --------------
  maar toen werd mijn geest weer helder
  je blies je adem in mijn gezicht
  plots ging de havenpoort weer open
  en mijn roer werd weer naar jou gericht

  07-03-2017, 08:57 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  03-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DROMEN


   
  Ik ken je uit honderdduizend dromen...
  waarin je naar me toe bent gekomen
  gehuld in een kleed van geheimzinnigheid
  waarin de oude rafels van de tijd
  groeven trekken in mijn spijt
  om dat onvervuld verlangen
  en de tranen op mijn wangen
  --------
  ik probeer je vluchtigheid vast te krijgen
  aan je zijde neer te zijgen
  om je vaagheid te omarmen
  en je kilheid te verwarmen
  ----------
  sleep me mee naar je onwerkelijkheid
  terwijl je hoog op mijn droomwolk rijdt
  weet dat ik je altijd zoeken zal
  in je onwezelijk heelal

  03-03-2017, 00:00 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  28-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeger en nu

  Denk je nog aan die nachten en dagen...
  toen we in elkaar verstrengeld lagen
  onze lichamen vierden een heidens feest
  een rituele verzadiging van het vlees
  ------
  het was een zoektocht naar genot
  met de ultieme schreeuw als slot
  nu lig ik stil in je armen
  die mijn leeftijd verwarmen
  -------
  en je glimlach zien wordt tot slot
  mijn ultieme schreeuw van genot

  28-02-2017, 08:04 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  25-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geschreven voor mijn dochter ( 30 jaar geleden)

  Reinhilde '1150'
  ------------
  Ik zie u staan op de kantelen...
  de wind in uw zwarte haren spelen
  uw blauwe ogen waren over het land
  waar al uw dromen zijn gestrand
  ---------
  uw prins met blonde lokken
  is naar Jeruzalem vertrokken
  om te vechten voor het geloof
  hij heeft u van uw droom beroofd
  ---------
  er vaart door uw leden een siddering
  als plots een vreemde jongeling
  gehuld in staal en goudbrokaat
  op zijn ros gezeten voor de poorte staat
  ---------
  "doe open lieve dame
  ik was met uw lief tesamen
  in het land van het heidense gebroed
  daar heb ik hem ontmoet"
  -----------
  "spreek o edele heer"
  je zinkt dan op je knieen neer
  "waar is mijn prins en minnaar
  overleefde hij het gevaar"?
  -----------
  dan bekijk je zijn gezicht
  zijn ogen vullen zich met licht
  je zwijmelt en je snakt naar lucht
  je boezeroen versmacht een zucht
  --------------
  hij vangt je op en kust je teder
  je zweeft licht als een veder
  hij zegt:"Ik zal je nooit doen lijden
  noch voor God , noch Moor of heiden

  25-02-2017, 10:58 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  21-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.woorden

  Woorden lopen rondjes in mijn hoofd

  woorden die ik van niemand heb geroofd

  woorden die klinken

  en wangen doen blinken

  woorden over pijn en plezier

  woorden van elders en van hier

  woorden van ooit

  woorden van nooit

  -------

  Ik weet dat van wat ik schrijf

  later niet veel overblijft

  jullie kennen mij niet

  ik ben niet wat men ziet

  ik zet jullie op het verkeerde been

  en weet soms zelf niet waarheen

  ik verlang niet te worden geprezen

  maar ben blij dat jullie mijn onzin lezen

  21-02-2017, 08:49 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  18-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ballen

  ------------------
  Hij heeft stalen ballen zei zijn vrouw
  hij is de man die ik altijd hebben wou
  maar probeer maar eens met zo'n man te vrijen...
  als die ballen bonken op je dijen

  18-02-2017, 14:44 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  16-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn huisje

  Kom maar even binnen...
  in mijn huisje van papier
  laaf je maar aan mijn zinnen
  dan blijf je misschien hier

  dan kan ik uren met je vrijen
  je lippen kussen of wat meer
  dan zal je met je lach me verblijen
  omdat je mijn muze inspireert

  16-02-2017, 12:55 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  13-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE STILTE

  Ik verlang soms naar de stilte

  en hunker hoopvol naar de kilte

  om eens het pad af te gaan

  naar de grens van mijn bestaan

  ------------

  om van de nabijheid te genieten

  van de geesten die mij verlieten

  om hun wereld te ontdekken

  en nieuw geloof in mij te wekken

  -------------

  om te komen op het terrein

  van het oneindige Zijn,

  van de kilte en de stilte

  en de ervaring die ik wilde

  13-02-2017, 20:16 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  leven is dodelijk !

  ------------------

  REALITEIT IS EEN HALLUCINATIE DIE OPTREEDT BIJ GEBREK AAN ALCOHOL  Foto

  Foto

  Foto

  Wat zijt gijlie vandaag een laf geslacht!
  Gij die het laatste laat gebeuren!
  Nooit liet een ander voorgeslacht
  Zijn eigen toekomst zo verbeuren.
  Doch ook geen ander wordt nog ooit zo diep veracht!

  Ward Hermans

  Welkom op mijn blog!

  Mijn favorieten
 • Guvaal

 • Hoofdpunten blog vroeger
 • 100.400 euro ingezameld voor Omstreden Haatprediker
 • Onderduiken in de illegaliteit
 • Arrogante Moslimmeisjes
 • "Gij hebt iets tegen Migranten"
 • Waarom Merkel en Seehofer ons belazerd hebben waar we bij stonden

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Gij noemt mij racist, mijnheer ? (Wim De Cock)

  Gij noemt mij een racist, mijnheer
  omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
  bij eigen aard en eigen waarden zweer,
  mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
  Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.

  Noemt gij mij een racist, mijnheer,
  omdat ik vreemden zoals gasten eer,
  geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
  in eigen land de wetten zelf dicteer ?
  Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?

  Stel, dat ik later in uw land passeer.
  Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
  uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
  Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
  Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?

  Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
  indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
  van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
  Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
  gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !

  Foto

  Foto

   

  rene de clercq

  daar is maar een land,dat mijn land kan zijn
  daar rukt niet de rhone,daar stroomt niet de rijn
  daar vloeit maar de leie,en de schelde die brandt
  daar is maar een vlaanderen,'t is mijn land

  anton van wilderode

  het land dat ik liefheb,het land dat ik leer
  met bijbelse bomen, de wind van weleer
  he land als ik droef ben,het land als ik lach
  bij de lamp van de maan,in het licht van de dag
  het land wit en mauve,mijn groenland en ach
  het land dat ik zevenmaal zevenmaal zag

  vlaanderen


  Foto

  Foto

  i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

  verlangen doet vergeten wat men bezit(jacques rigaut)

  Foto

  niets staat een vrouw
  beter dan niets(maurice donnay)

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Startpagina !

  wie leeft om te genieten moet zien dat hij zuigeling blijft(antoon vloemans)

  Foto

  Foto

  door zijn toedoen
  stond haar bloes open

  Foto

  er bestaat geen 'grootste' dichter.er bestaat alleen poezie(paul fort)


  Foto

  psalm(albrecht rodenbach)

  god,onze heer,gij zijt de heer der heren
  gij draagt de wereld op uw hand
  lacht ge op een volk, het bloeit in roem en ere
  keert gij uw blikken,'t stort in't zand

  god,onze heer,gij loecht weleer op vlaanderen
  toen was het machtig,schoon en fier
  kluister en juk,het sloeg ze ruw aan spaandren
  "vrijheid en nering" klonk het hier

  god onze heer,wil het jong geslacht aanhoren
  red vlaanderen uit zijn diepe val
  zegen de eed door allen trouw gezworen
  vlaanderen,vlaanderen boven al

  Foto

  Wij houden van trukken noch tirelantijnen, Heeren van Havere, weet het goed! Wij zijn Germanen, geen Latijnen, Opene harten, zuiver bloed! Heb ik geen recht, ik heb geen land; Heb ik geen brood, ik heb geen schand; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u!

  Foto

  Foto

  Mijn Lief is als de roode Roos Mijn lief is als de roode roos den knoppe versch ontsprongen; mijn lief is als de melodie bij snarenspel gezongen. Ik min u met mijn hart, schoon lief, zoo teer als met mijne oogen ge blijft mij dier totdat de zon de zeen zal verdrogen. Totdat de rotsen smelten in den gloed der zonnestralen - beminnen zal ik u zoolang als ik zal ademhalen. Vaarwel, zoet lief, mijn eenig lief! nu moet ik henenijlen - ik keere weer, al scheiden ons tienduizend lange mijlen!

  albrecht rodenbach

   

  I.
  HET LIED DER VLAAMSCHE ZONEN

  Nu het lied der vlaamsche zonen 1,
  nu een dreunend Kerelslied,
  dat in wilde noordertonen
  uit het diepste ons herten schiet.

      Herhaal.
  Ei! het lied der vlaamsche zonen
  met zijn wilde noordertonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Priester, gij waardeert ons herten
  minnend 't oude Kerelsland;
  priester, gij waardeert ons smerten
  over 't oude Vlaanderland.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen,
  vlaamsche herten, vlaamsche tongen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Gij waardeert den zucht der zonen
  van het vrije Kerelsvolk,
  toen ze elkander Vlaandren toonen
  in der oude tijden wolk.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons woelig blaken,
  onzer herten sombren spijt,
  gij waardeert ons brandend haken
  naar het deelen in den Strijd.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons. 't Is gebleken
  als gij voor den Dichter stondt
  en ons tale wildet spreken2
  en zulke eedle woorden vondt.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Priester, wil den dank ontvangen
  van het dankbaar vlaamsche kind
  in zijn wilde en woeste zangen,
  omdat gij zijn vlaamsch-zijn mint.

      Herhaal.
  Dat is 't lied der vlaamsche zonen,
  't dankbaar lied der vlaamsche zonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  20 September, 1875.


  talkshow--lullen met een alibi
  (jan lenferink)

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  freedom
  blog.seniorennet.be/freedom

  Blog als favoriet !

  Duif

  Een duif wiegt op haar tak naar evenwicht
  en zit dan stil met enkel lucht erboven.
  Pikt in haar donzen borst. De dag is over,
  nauw merkbaar een verandering van licht.

  Vanwaar komt zij, denk ik, heeft zij een nest,
  een twijgenhuis, een veilig onderkomen
  waarin zij, als de avond valt, zal wonen?
  En is zij dan gevoederd en gelest?

  Wij weten weinig van wie met ons leven.
  Een kort bestaan, een maand lang of een jaar
  in het verborgene of openbaar,
  ons tot verheugenis of om het even.

  Uit: "Het oudste geluk "
  anton van wilderode


  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  ga
  blog.seniorennet.be/ga

   

  TROUWLIED

  op musiik van Peter Benot

      Door woelig jonglingsleven,
      door bonte jonglingsdroomen,
      gelijk eene Elve aan 't zweven
      in lichte morgendoomen
  ontwaart de Man de Liefde -- een tooverachtig beeld
  dat, troostend en belovend, gedurig rond hem speelt.

      Pas eerst in haren bloesem,
      het blosen op de wangen,
      de Vrouw voelt in den boesem
      een vreemd gedurig langen
  naar een aanbeden wezen dat, rustig in zijn macht,
  haar tederheden loonend, haar steunt en op haar lacht.

      Eens daagt voor 's Jonglings oogen
      zijn droom -- een levend wezen,
      Hij spreekt -- Zij spreekt bewogen,
      en laat hem in haar lezen --
  En Hij die schikt en zegent vereent een zalig Paar.
  Zij blijve met Hem zalig en zalig Hij met Haar!


  Albrecht Rodenbach
  (1878)  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  vanhissenhoven
  blog.seniorennet.be/vanhiss

  socialisme
  -----------
  links lullen
  rechts zakken vullen


  voor alle tsjeven en nva'ers
  dus voor velen van mijn vrienden
  een gedicht uit 1916
  van ren de clercq
  -----------------------------------
  sluit niet tegen uw geweten
  om de macht een slecht verbond
  die uit elke tuil kan eten
  is de echte hond

  die naast elke knie kan knielen
  heeft een slavenaard
  slechts een volk van hoge zielen
  is der vrijheid gaven waard
  -------------------------------------------


           Als de ziele luistert
  spreekt het al een taal dat leeft,
           't lijzigste gefluister
  ook een taal en teeken heeft:
     blren van de boomen
  kouten met malkaar gezwind,
       baren in de stroomen
  klappen luide en welgezind
       wind en wee en wolken,
  wegelen van Gods heiligen voet,
           talen en vertolken
  't diep gedoken Woord zoo zoet...
               als de ziele luistert!

  Guido Gezelle

  Moederke alleen

  Wie zal er ons kindeke douwen*
  En doet het zijn moederke niet?
  Wie zal er zijn dekentje vouwen
  Dat 't schaarsch door een holleken ziet
  Kleine, kleine, moederke alleen
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine moederke alleen
  Kan van uw wiegsken niet schen!*

  Wie zal naar ons kindeke kijken,
  Dien, bleuzenden, stouten kapoen*
  Wie zal er zijn hemdekes strijken,
  Zijn haarken in krullekes doen?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine, kleine, moedeke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet schen!

  Wie zou voor ons kindeke derven,*
  Heur laatste kruimeltje brood?
  Wie zou er, wie zou er voor sterven,
  En lachen op kind en op dood?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet schen!


  Uit 'Verzamelde Gedichten'

  *douwen: wiegen
  *kapoen: 1)vetgemeste jonge haan 2) hier betekent het bengel
  *derven: ontberen, zich onthouden van
  *schen: scheiden
  De dood van de geliefde (door Erik Verstraete)

  "Van de dood wist hij alleen wat allen weten:
  dat hij ons grijpt en in het stomme stoot.
  Toen echter zij niet zomaar plots verdween
  maar zacht en stil de ogen sloot,

  naar onbekende verten langzaam henengleed
  en toen hij voelde dat daarginds zou blijven
  zoals een maan haar meisjeslach
  en ook haar milde wezen zou beklijven:

  toen werden hem de doden zo vertrouwd
  als was hij door haar lach heel nauw
  met hen verwant. Hij liet de wanhoop

  bij de anderen en prees dat verre land,
  zo goed gelegen, zo immer groen en zoet
  en weder teder zocht hij naar haar hand.
  "

  Een mooie vertaling door Erik Verstraete van het gedicht "Der Tod der Geliebten" van Rainer-Maria Rilke:

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  witteherders
  blog.seniorennet.be/wittehe

  ik heb het moeilijk om aan de nieuwe tijd te wennen
  ik herinner mij nog dat de lucht proper en sex vies was

  het bezwaar van een woordenboek is dat je moet weten hoe een woord gespeld wordt,voor je kan opzoeken hoe een woord gespeld wordt

  iedere idioot kan kritiek geven
  en de meesten doen dat ook

  C.Garbett

  Zoeken in blog


  als u op uw tv geluid heeft
  maar geen beeld
  zit u aan de verkeerde kant


  God heeft de vrouw niet geschapen

  uit het hoofd van de man,

  hij mocht zich haar meester wanen.

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

  noch uit zijn voeten,

  zij mocht zich zijn slavin wanen.

   

  maar uit de zijde van de man

  schiep Hij haar,

  opdat zij dicht bij zijn hart zou zijn.

   

  Talmoed

  Uit: Bronnen van joodse Wijsheid.


  die zelden prijst,
  spreekt vriendentaal
  die altoos vleit,
  liegt menigmaal

  hieronijmus van alphen

  Categorieën

  Categorieën

  Categorieën


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!