NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • how to smoke shatter
 • rockstar kush
 • online
 • shop cbd online
 • master kush

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • Preag (Feerous)
      op Even geduld...
 • hhbFlignBtjemawnudom (jjqsHirl)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • Oried (blogiep)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • mail order viagra without prescription WaG (KrfhenWaG)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • acquistare viagra 25 mg (JasonKeess)
      op Vluchten in het werk
 • topusly (wahLoomo)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • dgbfvVeighBrtthilkvuy (nyjEncal)
      op Fibromyalgie in het kort
 • Aspelay (Outfisp)
      op Even geduld...
 • http://www.birkenstocks.us.org (Arissenuesy)
      op Aromatherapie (Micha Iedema)
 • Exign (Amoulp)
      op Even geduld...
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  souveniers
  blog.seniorennet.be/souveni
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  de2zottevinten
  blog.seniorennet.be/de2zott
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  maurice1949
  blog.seniorennet.be/maurice
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  uvyn__marc
  blog.seniorennet.be/uvyn__m
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  fotospel_van_mailgroep_fotografie
  blog.seniorennet.be/fotospe
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  19-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Het probleem met verzekeringsartsen

  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !

  Deel I


  Fibromyalgie

  WAOcafé !, 06-12-2003


  De term 'fibromyalgie' wordt gebruikt voor een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door pijn en stijfheid van het bewegingsapparaat.
  De pijn wordt gevoeld in de spieren, pezen, gewrichtskapsel en of de gewrichtsbanden, de zogenaamde 'weke' delen van het bewegingsapparaat (de botten zijn de 'harde' delen).
  Fibromyalgie wordt daarom ingedeeld in de groep aandoeningen die 'weke-delen reuma' wordt genoemd.
  De pijn wordt niet veroorzaakt door een bepaalde aandoening van de gewrichten, zoals slijtage of een ontsteking.
  Mensen met fibromyalgie hebben last van verschillende klachten.
  Pijn, ochtendstijfheid, slaapstoornissen en moeheid staan meestal op de voorgrond.
  Behalve klachten van het bewegingsapparaat bestaan er vaak ook andere 'vage' klachten zoals darmproblemen, hoofdpijn, angst, somberheid en droge ogen.


  Geen zichtbare afwijkingen

  Het gaat dus om een ziektebeeld waarbij betrokkene wel veel klachten heeft en zich daardoor beperkt voelt, maar voor de klachten worden geen zichtbare of aantoonbare afwijkingen gevonden.
  Over de oorzaken van fibromyalgie bestaat overigens ook nog steeds veel onduidelijkheid.
  Fibromyalgie komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor.
  Veel mensen met klachten van fibromyalgie voelen zich niet goed begrepen door hun behandelend arts.
  Veel artsen zijn onbekend met de ziekte of weten niet goed wat ze ermee aanmoeten.
  Als de arts de diagnose 'fibromyalgie' stelt dan kan hij vervolgens therapeutisch weinig bieden.
  Een medicijn die de aandoening geneest bestaat niet.
  Het belangrijkste is dat men leert omgaan met de klachten en de beperkingen, maar dat leidt nogal eens tot frustraties en gevoelens van machteloosheid.
  Daarnaast is het advies om de algehele fitheid en de spierconditie op peil te houden door middel van regelmatige beweging en bijvoorbeeld oefentherapie.
  Maar door de pijn lukt het vaak niet om voldoende te bewegen waardoor de conditie achteruitloopt en de klachten toenemen.
  Zo kom je dan in een vicieuze cirkel terecht.
  Ondersteuning met behulp van bijvoorbeeld fysiotherapie kan dan een uitkomst zijn.


  Gevoelens

  Het probleem met moeilijk objectiveerbare ziekten als fibromyalgie is, dat er bij onderzoek geen duidelijke afwijkingen gevonden worden behalve gevoelens van betrokkene.
  Iemand geeft aan klachten te hebben, zoals pijn, maar de pijn kan niet verklaard worden door een afwijking in het lichaam zoals bijvoorbeeld een ontsteking.
  Er bestaan geen algemeen meetmethoden, bloedonderzoek, röntgenfoto of een andere test, waarmee de diagnose gesteld kan worden.
  Daarnaast lijken de klachten veel op symptomen die kunnen optreden bij andere ziektebeelden zoals het chronisch vermoeidheidsyndroom.
  Binnen de medische stand wordt er nog steeds gediscussieerd over het bestaan van het ziektebeeld fibromyalgie.


  Problemen bij de keuring

  Dit kan aanleiding zijn voor problemen bij de WAO-keuring.
  De verzekeringsarts moet dan vaststellen of er beperkingen bestaan als gevolg van een medisch objectiveerbare ziekte.
  Zolang de medische wetenschap moeite heeft met het objectiveren van de ziekte blijft het erkent krijgen van de ziekte, door de verzekeringsarts, een discutabel punt.
  De ene verzekeringsarts gaat wel mee in de ervaren klachten van betrokkene, de ander stelt zich formeler op aangaande de beoordeling.
  Anno 2003 is de diagnose fibromyalgie geen zekere basis voor het verkrijgen van een WAO; de individuele verzekeringsarts bepaalt per individu of er sprake is van dusdanige beperkingen dat iemand daardoor niet in staat is om loon uit arbeid te verdienen.

  Via de website van de Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten 'Eendrachtig Sterk' (FES) - http://www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl/ - kun je meer informatie over de aandoening en bijvoorbeeld mogelijkheden tot contact met lotgenoten vinden.
  Daar kun je via de knop 'Diversen' nationale en internationale, websites over fibromyalgie raadplegen.

  Voor nog meer informatie kun je terecht op Startkabel.nl – Fibromyalgie op : http://fibromyalgie.startkabel.nl/ -.


  Cfr. : http://www.waocafe.nl/ziek/ziektebeelden/i512.html
  Het probleem met verzekeringsartsen

  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !

  Fransap@gmail.com -, 8 jaar verzekeringsinspecteur en hoofdinspecteur van verschillende verzekeringsmaatschappijen - Verzekeringsmakelaar van de oude stempel ( met scholing) - 20 jaar praktijkervaring bank- verzekerings kantoor – CVS-patiënt

  "Given the amount of research that shows physical abnormalities in fibromyalgia, anyone who still believes this illness is 'all in your head' should have their head examined !"
  Cfr. :
  https://listserv.surfnet.nl/scripts/wa.exe?A2=ind0006C&L=me-net&P=4962

  Elke geneesheer moet het medisch beroepsgeheim eerbiedigen : hij mag aan zijn opdrachtgever (bvb. de werkgever) enkel zijn beslissing meedelen, maar hij mag hem nooit (mondeling of schriftelijk) de redenen van zijn beslissing uitleggen”.
  Cfr. :
  http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/

  De rechters zijn niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met hun overtuiging”.
  Cfr. :
  http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/


  Wie of wat verdedigen ze eigenlijk ?

  Toen ik in het begin begon te zoeken naar een expert die mij wou verdedigen, heb ik er zeker een dertigtal opgebeld (ik kwam uit de branche en bezat de lijsten van medische experten... om een bepaalde reden vindt men deze niet in de telefoonboeken).
  Ik heb er ook een tiental bezocht.
  Bij de meeste kreeg ik het antwoord dat zij geen ervaring hadden met de materie , deze niet beheersten en dan ook het dossier niet konden aannemen.

  Verwonderlijk was dan wel, dat ik deze mensen later tegenkwam in dossiers van andere patiënten : als expert van verzekerings instellingen,mutualiteiten Riziv en zelfs in een latere fase als gerechtsexperten.

  Nu het zal wel zijn dat die instellingen beter betalen en hen meer dossiers kunnen doorschuiven, waardoor ze individuele aanvragen weigeren.

  Langs de andere zijde gaven deze experten intussen toe niet op de hoogte te zijn van ME en Fibromyalgie, laat staan dat ze er iets kunnen over besluiten, gezien volgens het Riziv-akkoord enkel een referentiecentrum kan besluiten of iemand CVS heeft of niet.

  Nog meer verwonderlijk was dat deze experten niet vies zijn van een beetje cumul.
  Ze zijn gelijktijdig raadgevend expert van Fortis, ING, arbeidsrechtbank, rechtbank eerste aanleg, politierechtbank maar treden dan ook nog eens op als verzekeringsarts voor deze maatschappijen en, last but not least, geven ze les in Het Huis der Verzekeringen (opleidingscentrum Assuralia) om info te verschaffen aan juristen en dossierbeheerders om de uitleg van medische problemen beter te kunnen beoordelen.

  Niet moeilijk te begrijpen dat de beïnvloeding hier reeds begint.

  Is dit Kafkaiaans, corrupt of totaal idioot ?
  Stel u voor : u wil klacht indienen tegen een verzekeringsarts, die in opdracht van zijn opdrachtgever uw zaak jaren aan het lijntje houdt (bij minnelijke medische schikking) en u komt terecht bij dezelfde mensen, die de ene keer aan de ene kant van de barrière staan en de volgende keer aan de andere kant en liefst met de big smile op hun gezicht elkaar blijven aanspreken met waarde collega .

  Denken ze op dat ogenblik soms aan hun portefeuille ?
  Mensen die de ene keer dit standpunt innemen over een zaak en de andere keer dat standpunt verdedigen, afhangende van de opdrachtgever, zijn geen experten meer met een eigen visie,maar kameleons die hun eigen mening herzien in de richting van het meest financieel gewin.


  Er is geen bewijs dat

  Ik heb nooit iemand horen toevoegen dat afwezigheid van bewijs een bewijs van afwezigheid betekent.

  Zonder dat bewijs is dit dan ook geen waarheid !

  Verzekeringsmaatschappijen durven zich nog al eens beroepen op de clausule dat een aandoening of arbeidsongeschiktheid niet vergoed wordt als deze aandoening of arbeidsongeschiktheid niet controleerbaar is door middel van geneeskundig onderzoek of als die geen objectieve symptomen vertoont.


  Een rechtbank bekeek dit nochtans anders !

  Volgens de rechtbank zijn deze clausules nochtans bestemd om de rechtsverhouding te regelen van de verzekeraar met verzekerden die doorgaans leek zijn op het medisch gebied.
  Het staat de verzekeraar weliswaar vrij zelf te bepalen in hoeverre hij dekking wenst te bieden,maar dat neemt niet weg dat de verzekeraar zijn bedoeling in zijn polisvoorwaarden tot uitdrukking dient te brengen op een wijze die voor een kandidaat-verzekerde duidelijk en begrijpelijk is.

  De rechtbank kwam na nauwkeurige lezing van de polisvoorwaarden tot de conclusie dat verzekeringsnemer uit de tekst niet behoefde af te leiden dat geen recht op arbeidsongeschiktheiduitkering zou bestaan indien geen werkzaamheden meer verricht kunnen worden als gevolg van een aandoening, waarvan weliswaar geen medisch te objectiveren afwijkingen/symptomen konden worden vastgesteld, maar waarbij niettemin volgens gespecialiseerde medici sprake was van een herkenbaar en benoembaar klachtenbeeld.

  Volgens de rechtbank neemt dit niet weg dat de maatschappij haar bedoeling in haar polisvoorwaarden tot uitdrukking dient te brengen op een wijze die voor een kandidaat- verzekerde duidelijk en begrijpelijk is, gezien

  • enerzijds een kandidaat-verzekerde de polisvoorwaarden nu juist niet met bepaalde aandoeningen voor ogen, zal lezen, omdat immers bij het aangaan van de verzekering niet bekend is door welke aandoening de verzekerde zal worden getroffen,

  • terwijl anderzijds de verzekeraar over voldoende mogelijkheden beschikt om haar bedoeling duidelijker tot uitdrukking te brengen, namelijk door een uitdrukkelijke uitsluiting op te nemen voor gevallen van fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom en door die gevallen met name te noemen als voorbeelden van gevallen waarin geen dekking wordt geboden.

  Een dergelijke min of meer expliciete formulering was ook daarom aangewezen, omdat de polisvoorwaarden het doel van de verzekering geheel algemeen omschrijft als het verlenen van uitkering bij derving van inkomen door de verzekerde ten gevolge van diens arbeidsongeschiktheid.

  Het is bekend dat medische experten zeer dogmatisch aangelegd zijn en zich van nature uit verheven voelen boven hun patiënten.
  Patiënten zijn immers onwetend, hebben geen zelfkennis, door hun ziek zijn, worden ze van vandaag op morgen van intelligente wezens plots wereldvreemd, willen niet werken en staan steeds te faken teneinde een uitkering te krijgen.
  Dat hun inkomen door hun ziek zijn van vandaag op morgen kan verminderen van 7500€/maand naar 750€ is waarschijnlijk van ondergeschikt belang.

  Discussie gaan deze dokters steeds uit de weg door zich uit te drukken in hun eigen taal waardoor de leek automatisch de mond gesnoerd wordt.
  Vakjargon is immers een deel van de geheime code waarachter men zich verschuilt als men het zelf niet weet of niet begrijpt.
  Kenschetsend hierbij is dat ze het jargon van hun eigen collegae die een andere discipline van de geneeskunde beoefenen ook niet verstaan, wat de beoordeling en de communicatie over de diagnoses nog dat extra tintje bijgeeft.

  De arrogantie die deze mensen t.o.v. hun patiënten vertonen grenst aan het ongelooflijke : ze voelen zich almachtig.
  Wie durft zich immers tegen hun oordeel verzetten ?
  Ze weten maar al te goed hoeveel een beroepsprocedure tegen hun besluiten kost, dat vele patiënten gewoon deze procedure niet aankunnen (noch fysisch, noch financieel) en er zich dan maar bij neerleggen.

  Nochtans wanneer men ze een beetje bestudeert ziet men barsten in hun pantser.
  Men stelt zich de vraag waarom ze angstige trekjes vertonen.
  Hoeven ze ook prestatiecijfers te halen ?
  Ligt hun liquidatiepercentage per maand niet te laag ?
  Krijgen ze tegenwind van patiënten die niettegenstaande hun handicap toch nog een zekere weerstand bezitten ?

  Ergens kan men hun angst begrijpen gezien hun asociale leefomstandigheden.
  Gemiddeld 7h per dag in een kamertje van max. 40 m2 volgepropt met allerlei materiaal en kasten.


  Hun leefwereld

  Verschillenden zitten in het halfduister, soms door omstandigheden wegens constructie gebouw, soms omdat ze zich veiliger voelen in hun beslotenheid.
  De ganse dag,de ganse week worden ze geconfronteerd met steeds dezelfde patiënten met steeds dezelfde weerkerende klachten, die op voorhand weten dat zij er niet zitten om naar hun klachten te luisteren, maar wel om ze te minimaliseren en te ontkrachten met alle daartoe toegelaten en soms minder toegelaten methodes en zich hiertegen zoveel mogelijk proberen te verdedigen.
  Zouden deze mensen gezien hun leefomstandigheden om de 5 jaar niet psychiatrisch moeten geëvalueerd worden ?

  Tegenspraak wordt niet geduld.
  Een patiënt die de moed heeft zich te verdedigen,opmerkingen durft te formuleren, wordt aangezien als subversief en werkt het onderzoek tegen, wat vaak aangehaald wordt om de tegemoetkoming of medische bijstand te schrappen.


  Je ziet er nog goed uit !

  Een laconieke opmerking die de meeste van ons zeker reeds ten te horen kregen.
  Opmerkelijk hierbij is dat wanneer men durft repliceren : “een dode die opgemaakt is ziet er ook goed uit“ of je vertelt domme praat en toch zie je er niet dom uit, het onderhoud afgelopen is.
  Enige humor is deze mensen totaal onbekend.

  Beroepsethiek is ver te zoeken wanneer men een vergelijking durft te maken tussen hun houding en gedrag t.o.v. hun patiënten en hun eed van Hypocrates en hun deontologische code.

  Wanneer men echter koppig het been stijf houdt (gevaarlijk standpunt,want men is niet ziek als men zich zo agressief kan verweren) en tegen hun handelwijze ernstig ingaat ontdekt men ook hun besluitloosheid en verdagen ze hun uitspraak liever naar een volgende zitting.
  Iets op de lange baan schuiven is immers een fantastisch uitwijkmiddel, wanneer men gecontesteerd wordt.

  Hoeft het dan nog te verwonderen dat ze eveneens gebukt gaan onder de stress van onze moderne maatschappij ?
  Alleen zij hebben daar geen hinder van.
  Misschien juist daarom dat ze dit op hun patiënten overbrengen.
  Zou de patiënt die ziek is immers niet meer last hebben van stress dan zij ?
  Dus automatisch heeft elke patiënt stress.
  Een onderbouwing hiervan is nergens voor nodig !
  Zij zien dit op zicht.

  De vaststelling van de lichamelijke en psychische gevolgen van een ziekte gebeurt door een geneesheer.
  De gebruikelijke procedure is dat de patiënt de verzekeraar medische attesten bezorgt, waaruit blijkt welke gevolgen de ziekte dreigt na te laten.

  De verzekeraar zal de patiënt laten oproepen door zijn raadsdokter, die zijn onderzoeken zal herhalen tot er sprake is van consolidatie.
  De patiënt moet zelf aantonen dat hij ziek is.
  Aangezien de bewijslast op zijn schouders rust laat hij zich best bijstaan door een eigen raadsgeneesheer.
  Anders heeft hij toch niets te zeggen (schending van recht op vrije meningsuiting).  Lees verder : Deel II  19-11-2008 om 14:54 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het probleem met verzekeringsartsen
  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !


  Deel II


  Meestal gaat het om artsen die een bijkomende opleiding hebben gevolgd in evaluatie van menselijke schade.
  Het grote probleem is echter dat er quasi geen expertiseartsen zijn die een opleiding kregen in ME en fibromyalgie.

  Hoeveel verzekeringsartsen kunnen zeggen dat ze buiten hun persoonlijke specialisatie, gelijktijdig op de hoogte zijn van immunologie, inspanningsfysiologie, psychologie, pathofysiologie (studie die zich bezighoudt met biologische mechanismen waardoor ziekte veroorzaakt en in stand gehouden wordt), immuundisregulatie en cellulaire immuundisregulatie, proteomics ( het bestuderen van de eiwitten) en genomics (genenactiviteit) ?

  Deontologisch zouden deze artsen dus in feite opdrachten moeten weigeren aangezien ze niet over de nodige bevoegdheden beschikken.

  Erger is nog dat men de rapporten van wél gespecialiseerde artsen naast zich neerlegt, als het rapport van die of die persoon komt.
  Het enige wat ze hierbij kunnen is hun onwetendheid weglachen en weghonen.
  Onwetendheid is begrijpelijk.
  Onwetendheid duur laten betalen als onaantastbare deskundigheid is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

  Of baseren ze zich nog steeds op de woorden van een neuronpsychiater gerechtsexpert, dat een specialist verzekeringsarts wordt geacht over voldoende medische inzicht te beschikken om een toestand van een patiënt te beoordelen.
  Om het cru te stellen
  een psychiater kan aangesteld worden om mislukte hartoperaties te beoordelen.
  Waarom zijn er dan nog specialisaties ?
  Spijtig genoeg zijn onze rechtbanken het nog steeds eens met dit principe !?

  Het onderzoek door de raadsdokter van de verzekeraar is een vorm van éénzijdig deskundigenonderzoek.
  De vaststelling van de schade moet echter in principe op tegenspraak gebeuren.
  Als de schadelijder de besluiten van de raadsdokter van de verzekeraar aanvaardt, kunnen deze de basis van een minnelijk akkoord vormen.

  Een veel gebruikte werkwijze die aan deze vereiste van de tegenspraak tegemoetkomt, is de zogenaamde minnelijke medische expertise.

  Minnelijke medische expertise (M.M.E.)
  Minnelijke medische expertise is het onderzoek dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de raadsgeneesheer van het slachtoffer en door deze van de vergoedingsplichtige (meestal de B.A.-verzekeraar), op basis van een overeenkomst ; het is de bedoeling dat de betrokken raadsgeneesheren tot bepaalde medische besluiten komen - cfr. : 'De tegensprekelijke medische expertise' (nrs. 4 en 5 op :
  http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/ -).
  Cfr. : http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/

  Een minnelijke medische expertise is een overeenkomst, waarbij elke partij (de verzekeraar en de patiënt) een arts aanstelt, aan wie ze opdragen om de medische gevolgen van de ziekte te beschrijven en te kwantificeren.
  Het is gebruikelijk, dat de geneesheren op voorhand een derde geneesheer aanduiden, die als taak heeft een beslissing te nemen wanneer zij onderling niet tot een akkoord komen.
  Het probleem hieraan is dat de wetgever hier geen duurtijd op gekleefd heeft, zodat een minnelijk medische expertise die 10 jaar duurt geen unicum is

  of nooit een oplossing biedt als men niet over de middelen beschikt om zich tot de rechtbank te wenden, aangezien een verzekeringsarts niet kan verplicht worden tot het stellen van een diagnose of m.a.w de ideale vergeetput voor maatschappijen om hun klanten er in te dumpen.

  Wanneer door de verzekeraar een minnelijke medische expertise wordt voorgesteld, moet erop gelet worden dat geen kosten ten laste van de benadeelde worden gelegd (enkel honorarium eigen raadsdokter is ten laste) en dat aan de uitslag van de expertise geen onherroepelijk en bindend karakter wordt toegekend.
  Verzekeringsmaatschappijen die deze clausule in hun polis zetten plegen een inbreuk op de bestaande rechtszekerheid.

  De minnelijke medische schikking is zo corrupt, gezien de aangestelde verzekeringsarts de regels bepaalt, zodat advocaten nog enkel een procedure in gang zetten als patiënt een rechtsbijstandsverzekering heeft.

  De advocaat ziet zich dan verzekerd van een minimum inkomen van 12500€ tot 18500€ volgens de waarborgen van de polis rechtsbijstand.
  Zijn er geen resultaten kan hij toch zijn gedane prestaties in rekening brengen.
  Uiteindelijk is een advocaat niet resultaatgebonden zoals bv in Nederland : geen resultaat,geen betaling.

  De vaststelling van letselschade kan ook gebeuren door een gerechtelijke expertise.

  De deskundige zal dan worden aangesteld door de rechtbank.
  In de meeste verzekeringspolissen is deze clausule vervangen door de hiervoor aangehaalde minnelijke medische expertise die dus ruimte laat om de zaken doelbewust op de lange baan te schuiven en het zo de patiënt moe te maken.

  Bij een gerechtsexpertise is het gebruikelijk dat schadelijder en verzekeraar zich laten bijstaan door hun raadsdokter.

  De gerechtsdeskundige moet het principe van de tegenspraak eerbiedigen en mag geen expertiseverrichtingen verrichten buiten de aanwezigheid van de partijen.
  Hij zal dikwijls gespecialiseerde onderzoeken bevelen (b.v. medische beeldvorming) of het advies van andere deskundigen inwinnen.
  De gerechtsdeskundige zal aan de partijen voorverslag mededelen, waarop zij opmerkingen kunnen formuleren.
  Het verslag van een gerechtsdeskundige is niet bindend : het geldt enkel als advies voor de rechter.
  Het wordt wel meestal door de rechter gevolgd, toch kan de rechter het advies naast zich leggen.

  In de eerste plaats dient beklemtoond te worden dat iedere arts die belast is met een deskundigenonderzoek ( dus ook verzekeringnartsen, riziv-artsen, medische adviseurs) onpartijdig en onafhankelijk moeten zijn bij de vervulling van zijn/haar opdracht.
  Deze eigenschappen zijn immers inherent aan om het even welk deskundigen onderzoek.

  Deze begrippen betekenen in de eerste plaats dat de deskundige volledig onafhankelijk moet zijn van de partijen in het geding en geen enkele band mag hebben met het geschil waarin het deskundigenonderzoek bevolen is.

  In een ruimere zin betekenen onafhankelijkheid en onpartijdigheid bovendien dat de deskundige zijn opdracht moet vervullen in volledige objectiviteit, zonder beïnvloed te worden door enige druk, zoals druk door een overheid en publieke opinie, noch door het nastreven van een persoonlijk belang, bijvoorbeeld de wil om een rechter, een advocaat of één van de partijen te behagen in de hoop andere opdrachten te krijgen, noch door filosofische, godsdienstige, politieke, culturele, taalkundige of andere opvattingen.
  Zowel het Gerechtelijk Wetboek als de Code van geneeskundige plichtenleer bevatten voldoende precieze regels om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid te verzekeren van de gerechtelijk deskundige of van de met een deskundigenonderzoek belaste arts ten opzichte van de partijen en van het geschil waarin hij dient op te treden.

  Artikel 119 van de Code van geneeskundige plichtenleer van zijn kant bepaalt zeer algemeen : dat de arts belast met een deskundigenonderzoek “de bepalingen van deze Code moet naleven” en geen opdracht mag aanvaarden die tegen de medische ethiek indruist”.
  Hier kan men zich natuurlijk de vraag stellen in hoeverre ze de nodige kennis over ME of Fibromyalgie bezitten of niet gebonden zijn aan hun opdrachtgevers.

  Uit het voorgaande vloeit voort dat wanneer de deskundige geen persoonlijke of rechtstreekse band met een partij in het geding of met het geding zelf heeft, geval per geval dient te worden onderzocht of hij over voldoende onafhankelijkheid beschikt om de opdracht te vervullen.
  En toch heeft zelfs de Orde der Geneesheren - http://195.234.184.64/frame-totaal.htm - hierover reeds haar twijfels geuit :

  De vraag over de economische band die kan bestaan tussen een deskundige,een partij en een grote aanbrenger van deskundigenonderzoeken, is delicaat.
  Bepaalde verzekerings maatschappijen vragen regelmatig de aanwijzing van dezelfde deskundige zodat het geheel van expertises door deze maatschappij 'aangebracht' aan de deskundige een niet verwaarloosbaar percentage uitmaakt van de inkomsten van deze deskundige.
  Deze laatste zou aldus voor een
  belangenconflict kunnen komen te staan.

  In dat opzicht dient opgemerkt te worden dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de deskundige, zoals deze van de rechter, beoordeeld moeten worden door zich niet alleen af te vragen of de situatie waarin de deskundige zich bevindt, meer bepaald op economisch vlak, van dien aard is dat ze hem belet zijn opdracht onpartijdig, sereen en belangeloos te vervullen, maar ook of deze situatie van dien aard is dat ze in hoofde van de partijen en van de derden een wettige verdenking teweegbrengt met betrekking tot de onpartijdigheid van de deskundige.

  Sommige bijzondere omstandigheden daarentegen kunnen aanleiding geven tot een gewettigde verdenking ten opzichte van de expert.
  Wij citeren als voorbeeld een situatie waarin de expert in een geschrift een geëngageerd of zelfs militant standpunt zou hebben ingenomen over een vraag die ernstig wordt betwist in wetenschappelijke kringen, terwijl precies deze vraag wordt gesteld in het kader van zijn expertiseopdracht of een bepaalde invloed kan uitoefenen op de conclusies ervan.

  Het probleem is echter dat de deontologische code geen wet is, dat artsen zich daaraan dan ook weinig storen, dat patiënten niet gehoord worden bij de Orde der Geneesheren

  en dat de patiënt zich nog steeds tot de rechtbank dient te wenden met alle financiële gevolgen van dien.

  Patiënten met lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke somatische oorzaak kan worden aangetoond vormen een groot probleem in de dagelijkse praktijk van de controlearts.
  Er zijn dan ook nauwelijks verzekeringsartsen die Me of Fibro ernstig nemen.
  Bewust of niet bewust ?


  Bewust of niet bewust ?
  We gaan hier verder op in

  Gezien het voorgaande is het dus eerder normaal te noemen dat er een harde strijd en heel wat commotie ontstaat wegens harde aanwijzingen van misstanden, corruptie en fraude in deze zaken waarbij verzekeraars,verzekeringsartsen en hun relaties bij betrokken zijn.

  Om een goed inzicht te krijgen in de werkwijze van verzekeraars en hun relaties bekijken we de medische aspecten : de somatische en het psychosociale.

  De somatische aspecten zijn duidelijk ondersteund door een overvloed aan medisch-wetenschappelijke artikelen.

  Over het algemeen kan men, aan de hand van medisch-wetenschappelijk onderzoek, internationale onderzoeken en literatuur, de conclusies trekken dat er wel degelijk lichamelijke afwijkingen zijn bij mensen met cvs/fibro mits men gedegen, consistent, onafhankelijk en objectief onderzoek doet.
  Onderzoek vrij van beïnvloeding door de commercie / verzekeraars. Dit is namelijk één van de grootste problemen.

  Hieronder treft U een beknopte analyse aan, met als doel de oorzaak van deze commoties te vinden, het begrijpen van de werkwijze van verzekeraars en het ontstaan van de misstanden en de psychosociale problemen bij cvs en fibromyalgie patiënten.

  We komen tot het besluit dat d.m.v. slimme, onrechtmatige constructies (waarbij zelfs overheidsgeld (!) geld van de samenleving, onrechtmatig wordt aangewend), fraude en het uitoefenen van psychische terreur door schadeverzekeraars en hun relaties, de schade wordt afgewenteld op de patiënten zelf, de samenleving en de overheid.

  Het is een spel van frauderen, sjoemelen en het uitoefenen van psychische terreur, waardoor het slachtoffer vanzelf psychisch gaat decompenseren (het krijgen van een (nieuwe) psychose), zodat het net lijkt alsof het ontspoorde psychische component de hoofdoorzaak is van blijvende invaliditeit.
  Onder decompenseren wordt verstaan, dat iemand uit balans raakt door een opeenstapeling van psychische spanningen of door allerlei angsten, al dan niet veroorzaakt door omstandigheden van buitenaf : men heeft op zo'n moment niet genoeg draagkracht voor de aanwezige draaglast).

  De fysieke component wordt hierdoor handig naar de achtergrond verdrongen.
  Op handige wijze, dankzij hulp van zgn. hulpverleners, wordt door schadeverzekeraars hierop ingespeeld.

  Tevens komen we tot de vaststelling dat er dankzij dezelfde constructies grof geld wordt verdiend aan het leed van anderen, het uitbuiten of uitmelken van patiënten.
  Het is niet moeilijk zich voor te stellen dat patiënten te kampen hebben met lichamelijke- en psychosociale problematiek (vanwege de lichamelijke gebreken, het verlies van werk en inkomen etc.).
  Het is ook bekend dat er een interactie tussen beiden bestaat, ze kunnen zelfs elkaar versterken, waardoor het zelfs voor de meest integere en objectieve medicus moeilijk te achterhalen is of de psychosociale problematiek primair of secundair is.
  Door verzekeraars wordt hier handig en op vernuftige wijze op ingespeeld.


  Systematiek en fasen

  Bij bestudering van diverse dossiers valt ons op dat de meeste verzekeraars, in grote lijnen de volgende systematiek en fasen volgen :

  1. Inslapen

  Het merendeel van de patiënten heeft in de aanvangsfase zodanige klachten dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.
  Door middel van cognitieve gedrags- en bewegings therapie, enkel aangeraden door verzekeringsmaatschappijen en hun aanverwanten proberen velen te hardnekkig te revalideren, omdat men dreigt zijn werk te verliezen en op invaliditeit te komen, wat dus veelal gepaard gaat met een forse terugval van het inkomen.
  Een klein gedeelte slaagt er tijdelijk in om zich na enkele maanden beter te voelen.
  Helaas ziet men echter een hoge en dan ergere terugvalfrequentie, aangezien men meestal re-integreert in het arbeidsproces terwijl er nog geen sprake is van duidelijk herstel.
  Na 1 jaar valt men dan definitief terug op invaliditeit.
  De patiënt wordt gevraagd alle medische dossiers en protocollen aan de verzekeringarts te bezorgen en wordt later uitgenodigd voor een consultatie en voor een constatatie dat de behandelend geneesheer toch niet corrupt is en er wordt een eerste voorlopig schadeverslag opgesteld.
  Daarna gebeuren er regelmatig opvolgingen van de resultaten van de behandelend geneesheer.
  Dit is de aanvang om de zaken op de lange termijn te schuiven, zodat de oorzaak (ongeval, ziekte, plotse gebeurtenis, oorzakelijk verband) stilaan begint te verwateren.

  2. Corrumperen, besmetten, misleiding en bedrog

  Wanneer de ziekte echter te lang aansleept probeert de schadeverzekeraar hier onderuit te komen.
  Om dit te realiseren is in hun ogen alles geoorloofd, tot fraude en corruptie toe.

  We zullen hieronder, stap-voor-stap, het systeem ontleden.

  Cliënt wordt met zachte dwang gemanoeuvreerd naar zgn. onafhankelijke medische adviesbureaus, om de behandelend geneesheer te controleren, want die zou eens het ziekteverlof van de patiënt ongewenst durven verlengen of fraude plegen in zijn bevindingen, want verzekeringsmaatschappijen frauderen niet, het zijn volgens wetenschappelijke studies ( sic), enkel cliënten en patiënten die frauderen.
  Of zou het zijn dat consumenten- en patiënten organisaties niet over voldoende middelen beschikken om studies te laten maken over fraude door maatschappijen ?

  Hoe zou het komen dat de meeste grote advocatenkantoren voor verzekeringsinstellingen werken en zich zelf uitgeven als huisadvocaat van die of die maatschappij ?

  Deze medische adviesbureaus zijn zogenaamde superspecialisten die schadeverzekeraars o.a. adviseren bij het vaststellen van de graad van invaliditeit.
  Op straffe van het ontnemen van zijn vergoeding dient het slachtoffer hier aan mee te werken.
  Later zal blijken dat deze zgn. onafhankelijke adviesbureaus, medische kabinetten en therapeutische centra het niet zo nauw nemen met algemeen geldende wettelijke normen, ongecontroleerd sjoemelen, frauderen en tevens onderdelen zijn van schadeverzekeraars.

  Er is sprake van belangenverstrengeling : bij collusie ('collusie' is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere) misbruiken politici, hoge ambtenaren e.a normaal onkreukbare personen hun bevoegdheden.
  Hierdoor hebben ze al de schijn van partijdigheid tegen zich.
  Het zal dan ook geen toeval zijn dat de adviezen van deze
  door verzekeraars 'gefinancierde' bureaus veelal ten nadele van het patiënt uitvallen.

  De verslagen bevatten opvallend vaak dezelfde opmerkingen : "Er zijn geen lichamelijke afwijkingen gevonden, dus moet het psychisch zijn....".
  Hier zit ook geen enkele logica in.
  Echter, door het documenteren, archiveren en verspreiden van een dergelijke gemanipuleerde / gefraudeerde rapporten, die later van pas zullen komen bij eventuele procedures, wordt al vroeg verwarring gezaaid.

  Het medisch dossier wordt dus al in een vroege fase "besmet" met medische onwaarheden, voortkomend uit gesjoemel, manipulatie en het frauderen van medische feiten ( achterhouden van medische gegevens).

  Deze verzekeringsartsen - en hun opdrachtgevers - zijn o.m. verantwoordelijk voor de corrumpering en debilisering van de geneeskunst.
  Medisch oordelen, soms zonder een patiënt met die specifieke ziekte gezien te hebben of door het bewust of onbewust gebrek van de nodige medische kennis.

  De verzekeringsarts beheert en behandelt het medisch dossier voor de verzekeraar.

  In 99 van de 100 gevallen geeft de verzekeringsarts een voor de verzekeraar gunstig medisch oordeel en gaat hierbij meestal in tegen de onderzoeken en bewijsmateriaal van de behandelende geneesheren.
  Als het effen kan nemen ze hun beslissing zonder de aanwezigheid van de patiënt en zonder dat de patiënt hiertegen ook maar iets kan inbrengen.

  Verzekeringsartsen lappen de elementaire regels en bestaande wetgevingen (bv. de wet op patiëntenrechten, de wet op de privacy) en van de Geneeskunst (deontologische code) aan hun laars.
  Hun 'medisch oordeel' wordt vervolgens wel in het medisch dossier - dat later een belangrijke rol zal gaan spelen in het zgn. deskundigenonderzoek en het lot van de patiënt bepaalt, wanneer deze zich tot de rechtbank wendt - gedocumenteerd !

  Het achteroverdrukken van belangrijke medische informatie, het zaaien van verwarring, de voor verzekeraars belastende medische informatie van de reguliere behandelende sector, wordt buiten medeweten van het slachtoffer verdonkermaand (bv. bij de aanvraag van medische onderzoeken aan onafhankelijke artsen wordt er voor gezorgd dat het dossier van de patiënt niet meegegeven wordt, zodat de arts in feite onwetend is van wat hij in feite moet onderzoeken).

  Het gevolg : inconsistentie in het medisch dossier, zodat er twijfel gezaaid wordt omtrent de consistentie van de medische feiten en de invaliderings graad van de ziekte.
  Het dossier verliest hierdoor zijn samenhang, zodat zelfs de meest kritische medicus de bomen door het bos niet meer ziet en aldus op het verkeerde been wordt gezet.
  Het versturen en in de wereld brengen van bedrieglijke geruchten, neponderzoeken, maakt deel uit van een zorgvuldig georkestreerde campagne.

  Eén van de misleidende foefjes is het in de wereld sturen van bedrieglijke geruchten en zelf verzonnen medisch - wetenschappelijke onderzoeken.
  Een bekend professor orakelt (op basis van welke wetenschappelijke studies weet niemand) : “CVS patiënten zijn enkel 'ziek' om een vergoeding te krijgen”.
  Deze prof bestempelt patiënten als "profiteurs" van ons sociaal systeem.
  Hij komt vervolgens tot de conclusie dat cvs- en fibromyalgiepatiënten aan het somatiseren zijn, simuleren en uit zijn op ziektewinst of claim-gedrag vertonen, dit in tegenstelling tot de internationale bevindingen en literatuur.
  Het stigmatiseren en in diskrediet brengen van patiënten is dan ook één van de tactieken.

  Het is nl. niet de eerste keer dat schadeverzekeraars en hun relaties bedrieglijke geruchten de wereld insturen, collega’s bekladden en ridiculiseren, ten einde, vanwege commerciële motieven, een bepaalde patiëntenpopulatie te stigmatiseren en in diskrediet te brengen.
  Het principe dat hier gehandhaafd wordt is dat als men maar lang genoeg leugens herhaalt, leugens waarheden worden die hun eigen leven gaan leiden.
  Dit alles valt onder het noemer fraude en het leidt tot het misleiden van slachtoffers, bonafide hulpverleners en uiteindelijk de Rechterlijke Macht.


  Belangenverstrengeling

  Opvallend is dat deze verzekeringsartsen steeds verwijzen naar studies van medici en paramedici, waarvan bekend is dat ze commerciële banden en belangen hebben met de verzekeringsbranche : het "ons-kent-ons netwerk".
  Het merendeel van de medische adviesbureaus onderhouden nauwe persoonlijke- en zakelijke banden met de verzekeringsbranche (=> collusie).
  Het merendeel van de medische adviseurs van verzekerings maatschappijen verwijst naar dezelfde medische adviesbureaus of therapeutische centra die zo dus een soort van dochterbedrijven worden van verzekeraars.

  Dit gebeurt dankzij vernuftige manipulatie van onderzoeken en medische stukken van het reguliere circuit.
  Op deze wijze worden verzekeraars-vriendelijke rapporten geschreven, die de aanwezigheid van letsel(s) ontkennen of bagatelliseren (denk bv. maar aan de bekende dooddoener 'iedereen heeft virussen' terwijl men verzwijgt dat het effect van virussen op een gezond lichaam heel anders is dan op een lichaam waarvan de immuniteit gestoord is) en zo slachtoffers levenslang culpabiliseren en fysieke- en psychosociale schade berokkenen.
  Tevens ontneemt men op deze wijze patiënten de juiste behandeling en zorg en misleidt men andere hulpverleners en de Rechterlijke Macht.

  Het bovenstaande laat door vernuftige kunstgrepen en manipulatie een overvloed van corrumperende factoren zien, met als enig doel het wegfilteren of minimaliseren van het lichamelijk letsel.
  De verzekeraars wrijven in hun handjes.
  Vervolgens doet de "verzekeringslogica" zijn werk : als het slachtoffer klachten blijft uiten terwijl er geen lichamelijk letsel kan worden geobjectiveerd, dan moet er sprake zijn van psychische stoornissen... in medische termen : 'somatisatie' !
  De psychiatriesering van de ziekte is dan ook zwaar belastend voor de patiënt.

  Verzekeringsmaatschappijen doen er alles aan om Cvs en fibro in de psychische hoek te duwen.
  De reden is éénvoudig : ”Psychische, subjectieve of zenuwaandoeningen van de verzekerde, tenzij de diagnose ervan steunt op organische verschijnselen” worden uitgesloten in polissen van ziekte, invaliditeit en gewaarborgd inkomen.  Lees verder : Deel III  19-11-2008 om 14:46 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel III
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het probleem met verzekeringsartsen
  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !


  Deel III


  Deze ganse structuur wordt wereldwijd georganiseerd door de Amerikaanse verzekering- en herverzekeringsmaatschappij Unum die zo wereldwijd aan duizenden schadeclaims probeert te ontsnappen.


  Lees verder : Deel IV  19-11-2008 om 14:34 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem met verzekeringsartsen bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie, maar ook bij andere ziektes ! - Deel IV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het probleem met verzekeringsartsen
  bij de beoordeling van ME en Fibromyalgie,
  maar ook bij andere ziektes !


  Deel IV  Misschien ook een verklaring waarom de Amerfoortse verzekeringsmaatschappij (cfr. 'Structuur Unum' & https://listserv.surfnet.nl/scripts/WA.EXE?A2=ind0504C&L=me-net&D=0&I=1&P=5236 -) in Nederland opdracht geeft aan prof. G.Blijenbergh om tegen 2010 te bewijzen dat cvs een psychische ziekte is en dat ING de opleiding verzekeringsartsen in België financieel ondersteunt.
  Dient men zich ook geen vragen te stellen bij het feit dat banken en verzekeringsmaatschappijen nog steeds personeel afvaardigen om de ministeriele kabinetten te bevolken ?
  Met welk doel ?


  3. Psychische terreur en intimidatie

  Wanneer patiënt of zijn advocaat aandringen op regeling wordt op subtiele en opbouwende wijze en middels herhaling van zetten van verzekeraarzijde, begonnen met het uitoefenen van psychisch terreur en intimidatie van slachtoffers, ten einde een situatie te creëren waardoor slachtoffers uiteindelijk vanzelf psychisch decompenseren.
  Om vervolgens door verzekeraars en bepaalde medici de bevestiging en het verwijt te krijgen dat er inderdaad iets psychisch aan de hand is, terwijl deze situatie bewust van de kant van de verzekeraars is uitgelokt en gecreëerd : psychisch murw maken / terroriseren ==> labelen => stigmatiseren en self-fullfilling prophecy (het bewust of onbewust sturen op het uitkomen van een voorspelling of uitlokken van een reactie).
  Dezelfde medici hebben daar een mooi woord voor : inadequaat pijngedrag of een psychosomatische reactie op pijn en verwijzen vervolgens de slachtoffers, aldus onder valse voorwendsels, naar de psychiater.
  Het is niet moeilijk te bedenken dat dergelijke praktijken voor slachtoffers extra traumatiserend zijn !

  Inhoud en toonzetting van de correspondenties worden geleidelijk aan grimmiger.
  Van ontkenning en bagatellisering van het trauma en letsel, via denigrerende opmerkingen over de patiënt cliënt (éénmaal nood aan vergoeding wordt hij niet meer beschouwd als cliënt), sarcasme tot psychische intimidatie door te dreigen met slepende rechtszaken indien het slachtoffer zich niet laat afkopen of weigert mee te werken met de morbide spelletjes.

  Het tegen elkaar uitspelen van slachtoffer en zijn advocaat of belangenbehartiger.
  Een veel gehanteerde methode onder verzekeraars is het niet antwoorden op correspondentie van advocaten en eigen raadsgeneesheer.

  Psychisch terreur, labelen, stigmatiseren.
  Door bovenstaande misstanden, de herhaling van bovenstaande zetten en het gesol met slachtoffers waar velen bij betrokken en verantwoordelijk zijn en die jaren (!) kunnen voortduren, worden slachtoffers vanzelf psychisch murw of gek gemaakt of in het ernstige geval tot wanhoop gedreven.
  De verzekeraars, de malafide medici krijgen bevestigd wat ze zelf uitgelokt en gecreëerd hebben (!) ==> het systematisch uitoefenen van psychisch terreur ==> het slachtoffer psychisch laten decompenseren ==> labelen ==> stigmatiseren en self-fullfilling prophecy.
  Vicieuze cirkel gesloten !
  Waarbij vervolgens (door verzekeraars gefinancieerde) therapeutische centra via hetzelfde systeem er een schepje bovenop doen en er notabene flink voor vergoed worden .
  Een gemiddeld verzekeringsarts vraagt 300€ per zitting,sommige bureaus vragen 220€/ uur, een advocaat 100€ /uur.


  4. Uitbuiting van patiënten en misleiding van de Rechterlijke Macht

  De patiënt wordt het financieel moeilijk gemaakt.
  Steeds maar weerkomende expertise zittingen,waarop telkens weer de persoonlijke adviseur aanwezig moet aanwezig zijn.
  Door bovenstaande weerzinwekkende, mensonterende behandeling van patiënten, wordt op kunstmatige en vernuftige wijze een situatie uitgelokt en gecreëerd, waarbij het net lijkt of alles bij het slachtoffer tussen de oren zit : dus psychisch.
  Vervolgens laten de verzekeraars de zaken verder escaleren door een herhaling van zetten en door de ontstane psychische decompensatie handig in hun voordeel uit te buiten en door de slachtoffers vervolgens te verwijten dat het psychisch is : psychisch murw maken, terroriseren, labelen en stigmatiseren, daar waar bewust zo'n situatie wordt gecreëerd.

  Het verbaast ons niets dat het merendeel van de patiënten hierdoor inderdaad een jarenlange psychotrauma ontwikkelt.
  De verzekeraars wrijven hun handjes warm door er op te wijzen dat er niets lichamelijks aan de hand is, maar iets psychisch..  Besluit

  Dames en heren politici, medici, beleidsmakers,
  Het gaat hier om een morbide, weerzinwekkende, mensonterende en psychologische manipulatie en machtsspel, waarbij slachtoffers, medici en de Rechterlijke Macht worden misleid.
  Het is bedacht en onderhouden door corrupte verzekeringsmaatschappijen, om weerloze groepen cvs- en fibromyalgiepatiënten (maar ook anderen zoals bv whipplash-slachtoffers, patiënten met mindere gekende ziektes, zoals bindweefselziektes, stofwisselingsziekten e.a., verkeersslachtoffers, arbeidsongevallen enz…) te stigmatiseren en in diskrediet te brengen om commerciële belangen : geld telt in hun ogen meer dan een mensenleven (waarom zijn er zoveel zelfmoorden in België ?).

  Het zijn individuen die op grond van hun functie hun machtspositie misbruiken (gezien de afhankelijkheidspositie van het slachtoffer en het gebrek aan medische kennis).
  Ze hebben in wezen zélf dringend psychiatrische bijstand nodig om te vermijden dat ze nog meer schade aanrichten.
  Ze spelen een steeds herhaald spel van systematisch gesjoemel, van frauderen en psychische terreur (het slachtoffer wordt hierdoor ernstig getraumatiseerd), een spel waarbij slachtoffers en zelfs de meest integere medicus en de Rechterlijke Macht worden misleid, enkel en alleen maar om de kosten af te (laten) wentelen op de slachtoffers zelf, de overheid, de samenleving en de belastingbetaler.

  De overheid heeft een grote fout gemaakt door het beheer en tuchtregeling van misbruiken door artsen toe te vertrouwen aan de Orde der Geneesheren, een organisatie die niet over de nodige mechanismen beschikt om deze artsen te beteugelen en wiens prioritaire activiteit het incasseren van lidgelden is en het opleggen van zwijgplicht aan artsen zodat ze geen oordeel kunnen of mogen uitspreken over wanpraktijken die ze waarschijnlijk dagelijks in hun praktijk ervaren.

  Het is ook onduidelijk welke handelingen nu precies laakbaar zijn.

  Een strafrechter past het strafwetboek toe, dat is klaar en duidelijk, maar de medische plichtenleer, opgesteld in 1975 en talrijke keren aangepast, is juridisch niet bindend.
  De tuchtraden doen aan eigen rechtsvinding, maar het vertrouwen erin is ver zoek.
  Zo worden bv. de uitspraken van de tuchtraden niet systematisch gepubliceerd.
  Dat gebrek aan openheid voedt niet alleen het wantrouwen maar verhindert ook dat artsen en patiënten er lessen uittrekken.

  • Orde van Geneesheren – Provinciale Raad van Brabant
   Geachte Heer,
   Betreft : Uw klacht
   tegen Dr. ...
   Wij melden u ontvangst van uw schrijven dd. 1.3.2007 waarmee u een klacht indiende tegen Dr. ... i.v.m. haar optreden als verzekeringsarts.
   Uw klachtbrief werd ons door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen overgemaakt omdat Dr. ... op onze tabel ingeschreven is en derhalve onder onze rechtsmacht valt.
   Onze Raad zal deze zaak terdege onderzoeken en zal er op tuchtrechtelijk gebied het passend gevolg aan verlenen.
   Wij zien ons verplicht hier ook aan toe te voegen dat de wet (K.B. van 6.2.1970 art.24 en volgende) ons niet toelaat de klager in te lichten over het disciplinair gevolg dat aan de klacht zal verleend worden.
   Met de meeste hoogachting
   Namens de Raad,
   De Voorzitter,
   Dr. M. Deneyer
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Klacht%20orde%20van%20geneesheren.pdf

  Het bestaande tuchtrecht is niet geschikt als instrument om de deskundigheid en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken.
  Vroegere pogingen om het tuchtrecht in die zin te wijzigen, onder meer door de toenmalige minister van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene in 1987, zijn op niets uitgelopen.
  Om de toekomst van het medisch tuchtrecht en daarmee ook de orde van artsen, te vrijwaren, moet de eer en de waardigheid van het beroep als maatstaf worden ingeruild voor deskundigheid en kwaliteit van de beroepsuitoefening.

  De wetgever moet nu eindelijk maar eens uitmaken wat hij wil : de orde afschaffen of ze aanpassen (cfr. 'Orde der Geneesheren afschaffen of aanpassen' op : http://www.kuleuven.be/cbmer/page.php?LAN=N&ID=19&FILE=opinion_detail -).

  Is er trouwens geen recente uitspraak van het Europees hof, dat tuchtraden die sancties opleggen buiten de rechtbank om niet meer getolereerd worden ?
  Is dit dan geen dwingende reden om spoed te zetten achter de herstructurering van de orde en het sanctierecht terug toe te vertrouwen aan rechtbanken ?
  De top van het bedrijfsleven, de bank- en verzekeringscommissie (Assuralia, CBFA (bankcommissie), de politiek moeten van deze zaken op de hoogte zijn.

  Zoals U mogelijk al kunt afleiden is deze vorm van corruptie en systematische fraude qua ernst en omvang ernstiger dan de fiscale fraude, aangezien hier moedwillig de Volksgezondheid, de gezondheid van patiënten (o.a. door het onthouden van de juiste zorg, het aan zijn lot overlaten van patiënten en door het verwoesten van mensenlevens) op het spel wordt gezet met commerciële motieven.

  De geschiedenis leert ons dat oplichting en gesjoemel steeds aan het licht komen.
  Denk aan Lernaut en Hauspie, Dexia, Antwerpen, Charleroi, Augusta, hormonenzwendel en allerlei andere fiscale fraudezaken.

  Zelfs bij de Europese commissie duiken er fraudezaken op.
  Onlangs zijn in de Verenigde Staten grote bedrijven als Enron, Arthur Andersen, Tyco, Worldcom etc. door fraude en corruptie ten onder gegaan met alle gevolgen.

  Het is daarom van algemeen belang fraude en corruptie in welke sector dan ook, met wortel en tak aan te pakken en uit te roeien.
  Het is daarom noodzakelijk dat er een grootschalig onderzoek wordt ingesteld en dat er een eind gemaakt wordt aan deze praktijken.

  We kunnen ons voorstellen dat het voor buitenstaanders, die nog nooit een levensbedreigende ziekte of ongeval en problemen met de verzekeringsartsen of medische adviseurs hebben meegemaakt, bovenstaande praktijken moeilijk voor te stellen zijn.
  Deze analyse is nochtans mede tot stand gekomen dankzij het raadplegen van vele patiëntendossiers.

  Hopelijk worden hiermee de ogen van alle betrokkenen geopend.

  Een verzekeraar is er niet om schade te vergoeden, verzekeraars hebben uiteindelijk maar één doel voor ogen : héél veel winst maken !

  Het is dus allemaal een strijd tegen het grote geld, een strijd die men nooit kan winnen...


  Onrechtvaardig beleid

  Wij (de westerse maatschappij) hebben wel een grote mond over landen waar wantoestanden zijn maar we laten hier wel gemakkelijk wantoestanden toe.
  Wie durft er op de rem te gaan staan zodat deze praktijken niet meer mogelijk zijn.
  Het lijkt erop dat we overgeleverd zijn aan corrupte verzekeraars als je te maken krijgt met schadevergoedingen.
  En de fraude wordt nog erger als men weet dat verzekeringsmaatschappijen voor elke ongevalaangifte voorzieningen mogen aanleggen in hun reserves om de schade later uit te betalen.
  Deze voorzieningen kunnen natuurlijk fiscaal in mindering gebracht worden, wat betekent dat alle dossiers waarin de patiënt het opgeeft zuiver winst zijn voor de verzekeringsmaatschappij.
  Hoeft het dan nog betoog dat ze hun reserves kunnen beleggen in steeds maar grotere en steeds maar luxueuzere panden ?

  Misschien is het eens goed dat er uitgezocht wordt hoeveel steekpenningen er over en weer gaan om te zorgen dat er vooral geen schadebedragen aan een slachtoffer hoeft te worden betaald.

  Al met al hopen we dat er snel iets gedaan wordt aan deze corruptie.

  Ik wens niemand een ernstig ziekte of ongeval toe... ook al zou deze ervaring eens goed zijn voor diegene die nu zorgen dat mensen kapot gaan aan de nasleep van een schadeafwikkeling.


  Bibliografie

  1. Aandeelhouders Unum
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/Documentatie/AA%20%20Strijd%20classificatie%20ME/Aandeelhouders%20Unum_relatie%20met%20Fortis.htm

  2. Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde
   Katholieke Universiteit Leuven
   Cfr. :
   http://med.kuleuven.be/cpg/wems.htm

  3. Classificatie ME
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/classificatie%20ME.htm

  4. De Orde heeft een alleenrecht aangaande de medische deontologie
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/De%20Orde%20heeft%20%20alleenrecht%20inzake%20medische%20deontologie.htm

  5. Dump
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/dumb.htm

  6. Gedragsregels van de verzekeringsonderneming
   Assuralia
   Cfr. : http://www.assuralia.be/nl/publication/commande/pdf/b6089_nl.pdf

  7. Gewaarborgd inkomen Fortis
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Gewaarborgd%20Inkomen%20Fortis.htm

  8. Invaliditeitsrente - De medische evaluatie van de arbeidsongeschiktheid
   Cfr. :
   http://users.telenet.be/ZIVinfo/Mijn%20webs/invaliditeitsrente/invaliditeitsrente%204.htm

  9. Kan een verzekeringsarts onbeperkt in de tijd zijn/haar besluitvorming blijven uitstellen en zo doelbewust de rechtsgang blijven belemmeren... ?
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Antwoord%20dienst%20individuele%20hulpverlening%20Testaankoop.htm

  10. Lezen en begrijpen van medische dossiers
   CFSInfo
   Cfr. :
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Lezen%20en%20begrijpen%20medische%20dossiers.htm

  11. Malcolm Hooper
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/malcolm%20hooper.htm

  12. Medische Expertise & Bijstand
   Cfr. :
   http://www.medischeexpertise.be/accueil.htm

  13. Mondelinge vraag van de Heer Anciaux aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie over 'het ziekelijk functioneren van de Controledienst voor de Verzekeringen'
   Belgische Senaat, Parlementaire handelingen, Vergadering van donderdag 20 november 1997

   Cfr. : http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&COLL=H&LEG=1&NR=142&PUID=16780374&TID=
   16784132&LANG=fr

  14. Ombudsman van de Verzekeringen
   Cfr. :
   http://www.ombudsman.as/nl/home/index.asp

  15. Onafhankelijkheid van de expert belast met een minnelijke expertise
   Cfr. :
   -
   http://195.234.184.64/web-Ned/nl/a098/a098006n.htm
   - http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Onafhankelijkheid%20van%20de%20expert%20belast%20met%20een%20minnelijke%20expertiseopdracht.htm

  16. Onafhankelijkheid van de gerechtelijk deskundige
   Cfr. :
   -
   http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Onafhankelijkheid%20van%20de%20gerechtelijke%20deskundige.htm
   - http://195.234.184.64/frame-totaal.htm

  17. Orde der Geneesheren afschaffen of aanpassen
   KU Leuven
   Cfr. : http://www.kuleuven.be/cbmer/page.php?LAN=N&ID=19&FILE=opinion_detail

  18. TrosRadar – Forum
   Cfr. :
   http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=34939

  19. Uw klacht tegen Dr. B....
   Dr. M. Deneyer - Orde van Geneesheren – Provinciale Raad van Brabant, 08-05-2007
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Klacht%20orde%20van%20geneesheren.pdf

  20. Verkeersslachtoffers vzw
   Cfr. :
   http://www.vzw-verkeersslachtoffers.be/

  21. Verzekering gewaarborgd inkomen
   Brocom c.v.b.a.
   Cfr. :
   http://www.brocom.be/Public/?lang=N&auth=0&runtimeVersionId=V1&t=1314-Assurancerevenugaranti

  22. Verzekeringsfraude : Hoezo ?
   Stijn Viaene & Guido Dedene - Business Info, nr. 14, december 2003, p. 1&4 - D.T.E.W. K.U.Leuven
   Cfr. : http://www.econ.kuleuven.ac.be/fetew/pdf_publicaties/bi_articles/bi.nr14-1.pdf

  23. Verzekeringsfraude voorkomen - Een zaak van algemeen belang
   Assuralia
   Cfr. : http://www.assuralia.be/nl/publication/commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

  24. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerheid
   Cfr. :
   http://www.rechten.vu.nl/nl/index.asp

  25. Wessely
   CFSInfo
   Cfr. : http://www.cfsinfo.be/wesseley.htm


  Cfr. : http://www.cfsinfo.be/Documentatie/Verzekeringen/Fortis/Het%20probleem%20met%20verzekeringsartsen.htm

  19-11-2008 om 14:24 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gulf War illness is real, report finds
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


      Gulf War illness is real, report finds

  Andy Sullivan (additional reporting by Ross Colvin)
   17 Novmeber 2008 © Yahoo! - © Reuters Ltd.


  WASHINGTON (Reuters) – A report released on Monday concluded that Gulf War syndrome is a legitimate illness suffered by more than 175,000 U.S. war veterans who were exposed to chemical toxins in the 1991 Gulf War.

  The congressionally mandated report could help veterans who have battled the government for treatment of a wide range of unexplained neurological illnesses, from brain cancer to multiple sclerosis.

  The Research Advisory Committee on Gulf War Veterans' Illnesses concluded that Gulf War illness is a physical condition distinct from the mental "shell shock" suffered by veterans in other wars.
  Some earlier studies had concluded it was not a distinct illness.

  "Scientific evidence leaves no question that Gulf War illness is a real condition with real causes and serious consequences for affected veterans," said the committee, which has been looking into the problem since 2002.

  The committee, composed of independent scientists and veterans, said Congress should boost funding for research on Gulf War veterans' health to at least $60 million per year.

  "This is a national obligation, made especially urgent by the many years that Gulf War veterans have waited for answers and assistance," the committee said.

  Gulf War illness affects at least one-fourth of the 700,000 U.S. troops who served in the 1991 effort to drive Iraq out of Kuwait or between 175,000 and 210,000 veterans in all, the report found.
  Few have seen their symptoms improve over the past 17 years, the report said.

  Symptoms include persistent headaches, widespread pain, cognitive difficulties, unexplained fatigue, skin rashes, chronic diarrhea and digestive and respiratory problems.


  'Dark chapter'

  Many Gulf War veterans suffering these symptoms say they were met with skepticism when seeking treatment.

  "Today's report brings to a close one of the darkest chapters of the 1991 Gulf War and that is the legacy of Gulf War illness. For those who ever doubted that Gulf War veterans are ill, this report is definitive and exhaustive," said Anthony Hardie, a Gulf War veteran from Madison, Wisconsin.

  Hardie was a 23-year-old sergeant at the time of the conflict.
  Today he works in Wisconsin's Veterans Affairs Department and suffers a host of ailments, including respiratory problems, fatigue and chronic widespread pain.

  "The truth will prevail," said Adrian Atizado, assistant legislative director of the Disabled American Veterans, an advocacy group that represents 1.4 million veterans from the various conflicts in which the United States has fought.

  "One can argue with merit that the federal government did hold back progress in allowing Gulf War veterans to seek health care and financial benefits," he said. "We hope now there will be a greater emphasis on finding effective treatments."

  The panel found two possible causes : a drug given to troops to protect against nerve gas, known as pyridostigmine bromide and pesticides that were used heavily during the war.

  The panel said other possible causes could not be ruled out, including extensive exposure to smoke from oil-well fires and low-level exposure to sarin gas when captured Iraqi stocks were destroyed.

  The U.S. government has spent roughly $440 million on Gulf War health research since 1994, but spending has declined in recent years and often is not focused on improving veterans' health, the committee said.


  Cfr. : http://news.yahoo.com/s/nm/20081117/ts_nm/us_usa_health_gulfwar

   

  19-11-2008 om 10:53 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Teken de petitie voor een Europese erkenning van fibromyalgie !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Petitie
  voor een
  Europese erkenning
  van fibromyalgie

                          
                            Frieda Brepoels

  Frieda Brepoels nam op 7 mei 2008 deel aan een rondetafel over fibromyalgie

  Hoewel naar schatting 12 miljoen Europeanen met de ziekte geconfronteerd worden, is fybromyalgie (letterlijk : 'pijn aan spier- en bindweefsel') nog onvoldoende bekend.
  Daardoor duurt het vaak tot 7 jaar voor de juiste diagnose wordt gesteld.
  De bedoeling van de rondetafel was dan ook de bewustwording rond deze problematiek te vergroten.
  Frieda Brepoels (N-VA) sprak met vertegenwoordigers van Vlaamse en Nederlandse patiëntenverenigingen en engageerde zich samen met enkele collega's voor verdere actie op Europees vlak.

  Cfr. : http://www.friedabrepoels.be/friedabrepoels.cgi?s_id=31&id=818  Petition for a European recognition of fibromyalgia disease

  Petitie voor een Europese erkenning van fibromyalgie -


  Op 1 september 2008 werd in samenwerking met ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations (1) – cfr. : http://www.enfa-europe.eu/ -) door vijf Europarlementsleden, waaronder Frieda Brepoels, een verklaring ingediend rond de erkenning van fibromyalgie op Europees vlak.
  Het is nu mee aan ons, patiënten uit gans Europa, om voldoende handtekeningen te verzamelen - vòòr 18 november - en er aldus voor te zorgen dat de ingediende verklaring wordt goedgekeurd door het Europees Parlement.


  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -


  De petitie


  Fibromyalgie is sedert 1992 door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als een ziekte, ook al wordt dit nog steeds in vraag gesteld door een aantal medische professionelen en gezondheidsautoriteiten.

  Fibromyalgie is een onzichtbare aandoening met als typische klachten chronische pijn en vele andere symptomen, zoals ochtendspierstijfheid, slaapproblemen, algemene vermoeidheid en krachteloosheid van de spieren.

  In Europa zijn er 14 miljoen mensen getroffen !

  De realiteit van deze situatie, die alle Europese landen treft, is dat het recht op een goede levenskwaliteit voor de mensen, getroffen door deze ziekte, genegeerd wordt.
  Daarom wordt er een oproep gelanceerd naar de medische wereld, nationaal en Europees, en naar de Europese beleidsmakers :

   • om te vechten tegen het scepticisme rond deze ziekte,
   • om de levenskwaliteit van deze patiënten te verbeteren,
   • om individuele en interdisciplinaire ondersteuningsprogramma’s te organiseren, zodat de patiënt economisch en sociaal onafhankelijk kan blijven en dat eender welke vorm van isolement vermeden kan worden,
   • om een diepgaande training i.v.m. dit thema te verzekeren in de verplichte cursussen voor de medische experts en professionelen,
   • om bewustmakingsprogramma’s te ondersteunen, die een vroege diagnose en behandeling zullen vergemakkelijken, evenals een voortdurende toegang tot zorgen zullen verzekeren,
   • om voldoende hulp toe te wijzen voor wetenschappelijk onderzoek naar deze pathologie,
   • om een EU-programma te installeren voor de uitwisseling van de beste behandelingen voor fibromyalgie.

  Met deze petitie, teken je voor een Europese Unie waarin de rechten van 14 miljoen mensen getroffen door fibromyalgie erkend worden.

  'Onzichtbare' pijn blijft pijn.


  Cfr. : http://fibromyalgie.be/  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -  (1) – De European Network of Fibromyalgia Associations (ENFA)

  vertegenwoordigd de volgende landen :


  Video Conference and interviews

  - 7th of May 2008 -

  Cfr. : http://www.enfa-europe.eu/index1.php?id=21  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -

  - vòòr 18 november ! -  17-11-2008 om 14:38 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  15-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Assessment of FM & CFS - A new protocol designed to determine work capability - Chronic pain abilities determination (CPAD)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   


  Assessment of fibromyalgia & chronic fatigue syndrome
  A new protocol designed to determine work capability
  Chronic pain abilities determination (CPAD)

  M Kelly, R Gagne, JD Newman, C Olney, C Gualtieri, D Trail – Correspondence to : JD Newman, FormHealth Ltd., 51 Colney Hatch Ave, London N10 1LJ, UK (Dr Michael Kelly – with his characteristic energy and enthusiasm – played a significant part in bringing this paper to fruition; sadly, he passed away shortly before publication and we, his fellow co-authors, dedicate the paper to his memory) - ©2004 – 2005 Irish Medical Journal

  The objective was to design a protocol to assess work ability in people suffering ill-defined painful and disabling disorders, the outstanding prototype of which is fibromyalgia/chronic fatigue syndrome (FM/CSF).
  Following an extensive literature search, the most appropriate components of current methods of assessment of physical and cognitive abilities were incorporated into the protocol, occasionally with appropriate modification to suit the specific requirements of the individual.
  The initial part of the assessment consists of a standard history taking, principally focusing on the patient’s self-reported physical and cognitive abilities and disabilities, as well as the completion of established pain and fatigue scales and relevant disability questionnaires.
  Following this, physical and cognitive abilities are objectively assessed on two separate occasions, utilizing computerized hand-held dynamometers, inclinometers, algometers and force dynamometers.
  Specific work simulation tests using the industrial standards Methods-Time-Measurement testing are availed of, as is aerobic testing using the Canadian Aerobic Fitness Test (CAFT).

  Objective computerised neuro-cognitive testing are also utilised as an integral component of the assessment.
  All results are then subject to specific computerized analysis and compared to normative and standardised work-based databases.
  The designed system produces reliable, consistent and reproducible results.
  It also proves capable of detecting any inconsistencies in patient input and results, in addition to being independent of any possible assessor bias.
  A new protocol has been designed to determine the working capability of individuals who suffer from various chronic disabling conditions and represents a significant step forward in a difficult but rapidly expanding area of medical practice.


  Introduction

  Chronic painful or debilitating disorders such as Fibromyalgia (FM) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS) are a common cause of work disability1,2.
  There are no pathological, radiological or laboratory findings that establish diagnosis or degree of disability.
  This study is not structured to confirm or refute diagnosis but rather to assess ability to work as the individual variation in degree of disability between FM/CFS sufferers is so great.
  Traditional and even newer physical and psychological assessments used to detect degree of disability in other disease states, have severe limitations when applied to FM/CFS.
  Therefore improvement in quality and reliability of work assessments is a matter of great importance.
  Also necessary are more objective testings, in so far as can be achieved.
  These tests need to be reliable and reproducible.
  Furthermore they must be independent of patient variability of effort that is often not taken into account in such settings.
  At the very least, inconsistency of patient reliability must be readily detectable.
  Assessments should further be free of examiner subjectivity, a factor again which is not taken into account and could explain the reason for very large discrepancies noted between the most eminent of doctors.
  Whilst there might be little difference in medical opinion with regard to diagnosis, there is often a substantial disparity in opinion on work capacity.

  To overcome these issues, many doctors use traditional Functional Capacity Evaluations (FCE) to assist them in their assessment of work capacity.
  The traditional FCE is however more suited to assess ability/disability in the better recognized diseases such as arthritis or discogenic spinal disease.
  There are however a number of important concerns with using the FCE in more ill defined disorders such as FM and CFS or indeed other chronic pain states.
  The traditional FCE does not consider the ‘good day/bad day’ phenomenon, which this group of patients frequently complain of.
  Conclusions are drawn on the basis of a single assessment which may be on a good or bad day.
  The traditional FCE does not address sustained work capacity over an eight-hour day in spite of the fact that easy fatigability is a common symptom.
  Pain levels are not monitored pre- and post-exercise to document the effects of exertion on the patient.
  Evaluations often do not include exercise capacity testing which is often a problem for FM/CFS patients and has an important role in determining cardiovascular endurance and abnormal fatigue.
  Testing of reproducible physical activities to the limit of endurance and comfort are not performed.
  Cognitive tests are not part of the current FCE protocols.


  Method

  It is important to bear in mind that this protocol is designed for assessment of work capacity.
  The physical and cognitive components of the assessment are performed on two separate days, with an intervening rest day.
  An integral part of the system is the inclusion of a new software programme that assesses the acquired functional data.
  In addition to assessing physical capacity it can detect any inconsistency or failure of effort on the part of the patient (whether it be conscious or subconscious).
  The results of the tests are then compared to well established and peer reviewed normative3,4,5 and work referenced databases.6,7,8
  The new protocol has four sections.
  Firstly, a clinical history is taken with specific regard to describing symptoms, aggravating and alleviating factors that might affect work capacity and activities of daily living.
  Note is made of past and current treatments as well as their efficacy and side-effects.
  At review after a 24-hour rest period, any alteration in symptoms is documented.
  Secondly, as the assessment is one of work ability, specific, validated scales and questionnaires play an important role in the qualification and quantification of pain, discomfort and fatigue, which are common in such patients.

  Well established scales and questionnaires are therefore used, which include :

  All responses are collated and scored by the protocol software.
  The FIQ and VAS are repeated on day two of the assessment.

  Thirdly, a number of physical tests are carried out, which include :

  These physical tests are performed on both day one and two of the assessment.
  Finally, as cognitive impairment can be a symptom of FM/CFS and often includes poor concentration, poor memory, learning difficulties, “brain fog” and poor problem solving capabilities 17, the CNS Vital Signs assessment (CNSVS)18 which comprise a number of well researched and reliable computerized tests of neuro-cognitive function is undertaken.
  The CNSVS battery of tests is designed to take less than 30 minutes on each test day and contains five specific elements which are :


  Discussion

  The protocol is designed such that strength and range of movement are measured and compared to abilities estimated over an average eight hour work day.
  It can identify those who have cognitive and physical impairment and assess its degree and further identify those who consciously or subconsciously exaggerate their disability.
  This protocol utilises an extensive combination of valid and reliable physical and cognitive testing.
  It is performed over a two day period, with a rest day in between.
  This is just one of the features that will prove more acceptable to both patients and their doctors.
  Furthermore, it both incorporates testing over a period of time and takes into account the effect work may have on the patient’s symptoms.
  The fact that the results of testing are compared to both normative and work referenced databases should further clarify matters and be a major help to doctors who assess work capacity in such patients.
  Following testing and analysis of the computerized results for range of movement, strength, specific work activity simulation, aerobic endurance, cognitive capacity, fatigue measures and pain levels, it is possible to extrapolate and compare the patient’s performed abilities against their required job demands, providing an informed objective conclusion as to their return to work capabilities.

  Both the physical and cognitive computerized tests will also provide information on the reliability of effort demonstrated by the individual throughout the two days of testing.

  This protocol is designed only to assess work ability and does not in any way supplant the role of medical practitioners or replace medical assessment.
  FM and CSF are examples of disorders without standard medical tests to confirm or refute their presence or absence in any given individual.
  While there are diagnostic criteria laid down, they are neither sensitive nor specific, with many authorities questioning their usefulness in clinical practice.
  It is not surprising therefore, that assessment of disability in such patients is very difficult.
  This novel protocol should be of value to patients, their doctors and also to independent medical examiners.
  The protocol is the first to effectively incorporate systems which address all the main areas of concern expressed by specialists about current disability assessments in people with FM/CSF in particular and more generally concerning many ill-defined chronic pain syndromes.
  In addressing all concerns, great care was taken in the design of the protocol to eliminate as much subjectivity as possible on the part of the examiner and patient alike.
  The new methodology will provide the necessary factual evidence required to support the medical opinion.
  This protocol should represent a significant forward step in assessment of work ability in a very difficult area of medical practice.


  References

  1. (1) - The Fibromyalgia Syndrome - A Consensus Report on Fibromyalgia and Disability
   Wolfe F. - J Rheumatol 1996; 23:534-9
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8832998

  2. (2) - The problem of long term disability payments and litigation in primary FMS
   McCain GA, Cameron R, Kennedy JC - J Rheumatol 1989; 16 (suppl 19): 174-176

  3. (3) - Grip and Pinch Strength - Normative Data for Adults
   Mathiowetz, V et al. - Arch Pys Med Rehab 1985; Vol. 66: 69-72
   The primary purpose of this study was to establish clinical norms for adults aged 20 to 75+ years on four tests of hand strength.
   A
   dynamometer was used to measure grip strength and a pinch gauge to measure tip, key and palmar pinch.
   A sample of 310 male and 328 female adults, ages 20 to 94, from the seven-county Milwaukee area were tested using standardized positioning and instructions.
   Right hand and left hand data were stratified into 12 age groups for both sexes.
   This stratification provides a means of comparing the score of individual patients to that of normal subjects of the same age and sex.
   The highest grip strength scores occurred in the 25 to 39 age groups.
   For tip, key and palmar pinch the average scores were relatively stable from 20 to 59 years, with a gradual decline from 60 to 79 years.
   A high correlation was seen between grip strength and age, but a low to moderate correlation between pinch strength and age.
   The newer pinch gauge used in this study appears to read higher than that used in a previous normative study.
   Comparison of the average hand strength of right-handed and left-handed subjects showed only minimal difference.
   Cfr. :
   http://www.bleng.com/pdf/grip1.pdf

  4. (4) - Progressive Iso-inertial Lifting Evaluation - A Standardized Protocol and Normative Database
   Mayer TG et al. - Spine 1998; Vol 13: 993-997
   In this study, a new dynamic test known as Progressive Isoinertial Lifting Evaluation (PILE) is described, which draws upon prior psychophysical and isoinertial methods.
   An industrial sample of 61 male and 31 female incumbent workers were tested using the PILE and a variety of anthropometric normalizing factors were evaluated.
   Cfr. :
   http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=6581370

  5. (5)a - Guides to the Evaluation of Permanent Impairment (Fourth edition)
   American Medical Association (4th edition), June 1993 - p. 112-135 – ISBN-10 : 0899705537 – ISBN-13 : 978-0899705538
   Widely used by physicians as a standard system for evaluating and reporting on medical impairments and by non-physicians for understanding and using impairment information appropriately (illustrated)
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Guides-Evaluation-Permanent-Impairment-4th/dp/0899705537
   (5)b - Guides to the Evaluation of Permanent Impairment (Fifth edition)
   Gunnar B. J. Andersson, Linda Cocchiarella & American Medical Association - American Medical Association Press (5 Sub edition), December 15, 2000 – ISBN-10 : 1579470858 - ISBN-13: 978-1579470852
   This is a standard in quality evaluations and is the approved uniform way to evaluate, measure and report impairment.
   The material in the fifth edition is scientifically and consensus based and is prepared by society experts.
   All body systems are covered with significant improvements in major chapters including cardiology, respiratory, muscular-skeletal and skin.
   Also covers new conditions including HIV and latex allergy.
   Mandated or recommended in over 40 states of the US and in Canada and Australia.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Guides-Evaluation-Permanent-Impairment-Fifth/dp/1579470858
   (5)c - Guides to the Evaluation of Permanent Impairment (Sixth edition)
   American Medical Association Press (6 edition), January 2008 – ISBN-10 : 1579478883 – ISBN-13 : 978-1579478889
   Widely accepted as the most reliable medical reference on impairment evaluation since its inception in 1971, the new sixth edition of the "Guides" considers the latest evidence and patient function to achieve physician interrater reliability through an updated consensus approach.
   A series of uniform grids in each chapter provides a new standard for impairment evaluation.
   It provides a standardized approach to determine impairment using patient history, physical examination and clinical tests and employs an evidence-based methodologies and/or a consensus approach that serves to provide a consistent rating for conditions in each of the organ systems.
   Consideration of patient function and activities of daily living further ensure a consistent evaluation.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Guides-Evaluation-Permanent-Impairment-Fifth/dp/1579470858

  6. (6) - Industrial Engineering Techniques for Improving Operations
   Institute of Production Control (Stratford-upon-Avon), Vas Prabhu & Malcolm Baker - Mcgraw Hill Book Co Ltd., June 1986 – ISBN-10 : 0070849323 – ISBN-13 : 978-0070849327
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Industrial-Engineering-Techniques-Improving-Operations/dp/0070849323

  7. (7) - The Revised Handbook for Analyzing Jobs 1991 Washington, D.C. (Career Reference Books)
   Long - U. S. Department of Labor, United States & Employment and Training Administration - U.S. Government Printing Office, McGraw Hill, 1991 - JIST Works (Rev Sub edition), November 1991 – ISBN-10 : 1563700514 – ISBN-13 : 978-1563700514
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Revised-Handbook-Analyzing-Career-Reference/dp/1563700514

  8. (8) – Methods -Time Measurement
   Harold B. Maynard, G. J. Stegemerten & John L. Schwab - McGraw-Hill Book Company (1st edition), 1948
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Methods-Time-Measurement-Harold-B-Maynard/dp/B000KIPIEK

  9. (9) - A standardized manual Tender point survey – I. - Development and determination of a threshold point for the identification of positive tender points in fibromyalgia syndrome
   Okifuji A, Turk DC, Sinclair JD, Starz TW, Marcus DA, Department of Anesthesiology, University of Washington, Seattle, Etats-Unis, Pain Evaluation and Treatment Institute, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, Etats-Unis, Division of Rheumatology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, Etats-Unis - Journal of rheumatology, 1997, vol. 24, no2, pp. 377-383 (24 ref.) - ISSN 0315-162X - Journal of Rheumatology Publishing, Toronto, ON, Canada (revue), 1974 - © 2008 INIST-CNRS
   Objective
   - To : (a) develop a standardized tender point examination protocol [Manual Tender Point Survey (MTPS)] as a diagnostic procedure to evaluate the tender point (TP) criterion for fibromyalgia syndrome (FM) and (b) determine a threshold point for positive TP.
   Methods - A standardized MTPS consisted of standardized components including :
   (a) location of the survey sites,
   (b) patient and examiner positioning,
   (c) order of examination,
   (d) pressure application technique and
   (e) pain severity rating scores [0 (no pain) - 10 (worst pain)].
   Seventy patients with FM and 70 with chronic headache were examined using the MTPS protocol.
   Results - A pain severity score of 2 (i.e., 0-I = negative) was found to be an optimal threshold point for identifying positive TP, with sensitivity of 88.57% and specificity of 71.43%.
   These results are comparable to the sensitivity and specificity of the 1990 multicenter study.
   Conclusion - The MTPS provides a step-by-step, standardized TP examination protocol, which is sensitive and specific in discriminating patients with FM from patients with chronic headache.
   Cfr. :
   http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2578635

  10. (10) - Reliability, validity, reproducibility of algometry in diagnosis of active and latent tender spots and trigger spots
   Pekka J. Pöntinen MD, PhD, Associate Professor of Anesthesiology, Institute for Extension Studies, Tampere University, Tampere and Director, Acupuncture Research Project, Department of Physiology, Kuopio University. Kuopio, Finland : pontinen@sci.fi - Journal of Musculoskeletal Pain, Volume 6, Issue 1, page 61-71, date 04-24-1998 – ISSN : 1058-2452
   Abstract - This summarizes our group's 10 years of experience with pressure algometry in routine clinical practice and research.
   Results - Pressure pain threshold and tolerance measurements are reliable for quantitative evaluation of pain and dysfunction.
   Pressure algometry provides a semiobjective method for estimation of treatment results.
   Pressure algometry motivates patients in their home treatment and training programs.
   Pressure algometry assists in diagnosis and prognosis.
   Pressure algometry can be used for simple quality control and more sophisticated research.
   Pressure algometry showed good interrater and intrarater correlation and reliability including the range of all age groups from children to elderly and both sexes.
   Conclusions - Algometry in our extensive experience is a reliable reproducible method for quantification of local tenderness in clinical practice and research.
   Standardized methodology and equipment is crucial for reliable and valid measurement in algometry.
   Cfr. :
   -
   http://bubl.ac.uk/archive/journals/jmuspai/v06n0198.htm#5reliability,
   -
   http://www.haworthpress.com/store/ArticleAbstract.asp?sid=A1TJHUN44G548K1L8892BHX2HE5U3GL4&ID=43708

  11. (11) - Algometry in Evaluation of Trigger Points and Referred Pain
   Chang-Zern Hong MD, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, National Cheng Kung University, Tainan 704, Taiwan - Journal of Musculoskeletal Pain, Volume 6, Issue 1, p. 47-59, 04-24-1998 – ISSN : 1058-2452
   Objectives
   - The purpose of this report is to review clinical literature concerning the application of pressure algometer (PA) in the assessment of myofascial trigger points (MtrPs).
   Findings - Results are presented on diagnosis of active and latent MTrPs, their taut bands and referred pain.
   Pressure algometer has been used to document the tenderness of MTrPs.
   It was also applied to measure the referred pain threshold and pain tolerance.
   The reliability and validity of measurements with PA have been established.
   The therapeutic effectiveness of various procedures on MTrPs have been assessed by the measurement of pressure threshold with algometry.
   Conclusions - Pressure algometer is a valuable and reliable instrument in the assessment of MTrPs sensitivity.
   It has been used successfully for the evaluation of MTrPs, to confirm the diagnosis and to quantify irritability.
   Therapeutic effectiveness of various procedures on MTrPs can be quantified by algometry.
   Cfr. :
   -
   http://bubl.ac.uk/archive/journals/jmuspai/v06n0198.htm#4algometry
   -
   https://www.haworthpress.com/store/ArticleAbstract.asp?sid=Q1FCNH5N3LFV9H78D0GWRHXJ68WDAHS5&ID=43707

  12. (12) - The Reliability of Algometry in the Assessment of Patients with Fibromyalgia Syndrome, Muscle Pain Syndromes and Fibromyalgia - Pressure Algometry for Quantification of Diagnosis and Treatment Outcome
   Jon Russell MD, PhD, University of Texas Health Science Center, University Clinical Research Center, San Antonio, TX 78284-7868 - Journal of Musculoskeletal Pain, Volume 6, Issue 1, p. 139-152, 04-24-1998 - ISSN : 1058-2452
   Objectives
   - The purpose of this review is to document the utility and reliability of quantitative body tenderness examination in fibromyalgia syndrome (FMS) by two methods : digital pressure tender point index (TPI) and average pain threshold (APT) by algometry.
   Findings - Body tenderness in people with musculoskeletal pain has been recognized for over 500 years.
   Current criteria for the diagnosis of FMS are based on chronic widespread pain and pain induced by digital palpation at 11 or more of 18 anatomically defined tender point (TP) sites.
   The relative reliabilities of TPI and APT as measures of severity have been confirmed.
   Inter-rater and intra-rater, test-retest reliability assessments for paired examinations have shown that APT and TPI were highly reliable but that APT has been marginally superior.
   Some self-report measures of FMS subjects, such as visual analog scales (for pain, insomnia headache, stiffness) and several questionnaires (for disability, anxiety, depression) correlate with tenderness while others do not. Both TPI and APT have correlated with pain, stiffness and disability but TPI also correlated with anxiety and depression.
   Conclusions - Both TPI and APT are highly reliable as semi-objective measure to document tenderness severity in FMS patients.
   They exhibit slightly different conceptual constructs in that APT appears to be less influences by psychological factors than the TPI.
   These findings highlight the usefulness of combining subjective and semi-objective measures in the routine clinical (and research outcome) assessment of people with FMS.
   Cfr. :
   -
   http://bubl.ac.uk/archive/journals/jmuspai/v06n0198.htm#9the
   -
   https://www.haworthpress.com/store/ArticleAbstract.asp?sid=Q1FCNH5N3LFV9H78D0GWRHXJ68WDAHS5&ID=44517

  13. (13) - Preemployment strength testing - An updated position
   Chaffin DB, Herrin GD & Keyserling WM - J Occup Med. 1978 Jun;20(6):403-8 – PMID : 671117
   Cfr. :
   -
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/671117
   Cfr. also 'A Guide to Manual Materials Handling (second edition)' - p. 55 - Anil Mital, M.M. Ayoub, Mital Mital, Andrew S. Nicholson - London : CRC Press, June 1997 - ISBN13 : 9780748407286 – ISBN10 : 0748407286 ,
   -
   http://books.google.be/books?id=OKz76hmhE2MC&pg=PA55&vq=Preemployment+strength+testing&dq=Chaffin+-+Pre-employment+Strength+Testing:+An+Updated+Position&source=gbs_search_s&cad=0#PPR
   7,M1

  14. (14) - Work Practices Guide to Manual Lifting
   National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
   Cfr. :
   -
   http://www.hazardcontrol.com/ml-niosh81.html
   -
   http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vii/otm_vii_1.html#app_vii:1_2
   Cfr. also : 'Guidelines for Protecting the Safety and Health of Health Care Workers' - U. S. Department of Health and Human Services Public Health Service Centers for Disease Control National Institute for Occupational Safety and Health Division of Standards Development and Technology Transfer, September 1988 at :
   http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/88-119.pdf

  15. (15) - Ergonomics guide for the assessment of human static strength
   Chaffin DB - Am Ind Hyg Assoc J. 1975 Jul;36(7):505-11 - PMID: 1229896
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1229896
   Cfr. also : 'International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors' - Waldemar Karwowski - CRC Press, 2006 – p. 514 - ISBN 041530430X, 9780415304306 at :
   http://books.google.be/books?id=1QhOB2897v8C&pg=PA514&lpg=PA514&dq=Chaffin+-+Ergonomics+Guide+for+the+Assessment+of+Human+Static+Strength&source=bl&ots=kT
   W_IF6yfy&sig=zyk3qV0RS6ERw1qsPM4N6yiLoT0&hl=nl&sa=X&oi=book_result&resnu
   m=4&ct=result

  16. (16) - Reliability of the six-minute walk test in people with fibromyalgia
   Brenda A. Pankoff (1), Tom J. Overend (2), Lucy S. Deborah (2), Kevin P. White (1) -- (1) London Health Sciences Centre, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada -- (2) School of Physical Therapy, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada - Arthritis care and research, 2000, vol. 13, no5, pp. 291-295 (28 ref.) - ISSN 0893-7524 - Lippincott Williams and Wilkins, Hagerstown, MD, Etats-Inis (1988) (Revue) - © 2008 INIST-CNRS
   Objective - To determine the test-retest reliability of the 6-minute walk test in people with fibromyalgia.
   Methods - Twenty-six subjects (27-59 years of age) performed 3 walk tests over consecutive days before and after a 4-week treatment program.
   Reliability was determined using a one-way repeated measures analysis of variance and the intraclass correlation coefficient (ICC2,1).
   Results - Reliability of the 6-minute walk test was excellent both at program intake (ICC2,1 = 0.91) and program completion (ICC2,1 = 0.98).
   On program intake, significant differences (P < 0.01) were found between test 1 (478 ± 61 m) and test 2 (492 ± 57 m) and between test 1 and test 3 (495 ± 60 m).
   On program completion, there were no significant differences across the 3 replicate tests (507 m, 505 m and 509 m).
   Conclusions - The 6-minute walk test is a reliable measure in people with fibromyalgia.
   In this study, two trials were required to achieve a stable walk performance before a treatment program.
   This learning effect was not present following the intervention.
   Cfr. :
   http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=805587

  17. (17) - The concept of affective spectrum disorder - Relationship to fibromyalgia and other syndromes of chronic fatigue and chronic muscle pain
   J.I. Hudson & H.G. Pope, Harvard medical school, dep. psychiatry, Boston MA, Etats-Unis - Baillière's clinical rheumatology, 1994, vol. 8, no 4 (2 p.1/2), pp. 839-856 - ISSN 0950-3579 - Baillière Tindall, London, Royaume-Uni (Revue), 1987-1998 - © 2008 INIST-CNRS
   Cfr. :
   http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3314232

  18. (18) - Reliability and validity of a computerized neurocognitive test battery, CNS Vital Signs
   Gualtieri CT, Johnson LG, Department of Neuropsychiatry, North Carolina Neuropsychiatry Clinics, 400 Franklin Square, 1829 East Franklin Street, Chapel Hill NC 2751, USA : tg@ncneuropsych.com - - Arch Clin Neuropsychol. 2006 Oct;21(7):623-43. Epub 2006 Oct 2 - PMID: 17014981
   CNS Vital Signs (CNSVS) is a computerized neurocognitive test battery that was developed as a routine clinical screening instrument.
   It is comprised of seven tests: verbal and visual memory, finger tapping, symbol digit coding, the Stroop Test, a test of shifting attention and the continuous performance test.
   Because CNSVS is a battery of well-known neuropsychological tests, one should expect its psychometric properties to resemble those of the conventional tests upon which it is based.
   1069 subjects age 7-90 participated in the normative database for CNSVS.
   Test-retest reliability (TRT) was evaluated in 99 Ss who took the battery on two separate occasions, separated, on the average, by 62 days; the results were comparable to those achieved by equivalent conventional and computerized tests.
   Concurrent validity studies in 180 subjects, normals and neuropsychiatric patients, indicate correlations that are comparable to the concurrent validity of similar tests.
   Discriminant validity is supported by studies of patients with mild cognitive impairment and dementia, post-concussion syndrome and severe traumatic brain injury, ADHD (treated and untreated) and depression (treated and untreated).
   The tests in CNSVS are also sensitive to malingerers and patients with conversion disorders.
   The psychometric characteristics of the tests in the CNSVS battery are very similar to the characteristics of the conventional neuropsychological tests upon which they are based.
   CNSVS is suitable for use as a screening instrument or as a serial assessment measure.
   But it is not a substitute for formal neuropsychological testing, it is not diagnostic and it will have only a limited role in the medical setting, absent the active participation of consulting neuropsychologists.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17014981


  Cfr. :
  http://www.imj.ie/Issue_detail.aspx?issueid=+&pid=3654&type=Papers  15-11-2008 om 22:27 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protestactie - 1 december 2008 - Schrijf in voor onze busactie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     Protestactie
  Ronde van Vlaanderen's Referentiecentra

  1 december 2008


  Doe mee !
  Schrijf in voor onze busactie

  Tel. : 050 38 28 10
  E-mail : MEABvzw@skynet.be


  Iedereen is wild enthousiast.
  Meer dan 1000 mensen hebben de petitie al ondertekend !


  Betoging

  Maar onze busactie lijkt een beetje aan de aandacht te ontsnappen.
  Nochtans is onze betoging enorm belangrijk !

  Doe mee !
  Schrijf in voor onze busactie


  Kun je zelf niet ?
  Stuur dan iemand die je vertegenwoordigt
  en/of
  vraag familieleden/kennissen om mee te gaan :
  iedereen is van harte welkom !

  Iedereen is van harte welkom !


  Doe mee !
  Schrijf in voor onze busactie


  De referentiecentra mogen niet blijven bestaan zoals ze nu zijn.
  Wij proberen als vereniging het ongenoegen dat er leeft te ventileren naar de overheid toe,
  maar alleen kunnen we dat niet !


  Doe mee !
  Schrijf in voor onze busactie


  Zwaar is de busreis niet echt.
  De helft van de tijd zitten we in de bus
  dus wie wil kan dan slapen.
  Het is ook altijd mogelijk eens een halte over te slaan
  en dan een uurtje te slapen op de bus terwijl de rest actie voert.


  Doe mee !
  Schrijf in voor onze busactie

  Tel. : 050 38 28 10
  E-mail : MEABvzw@skynet.be


  We komen samen in
  Gent
  om 8.30 u.
  aan de hoofdingang van het
  Sint-Pietersstation
  We vertrekken in de Tennisbaanstraat
  ter hoogte van huisnummer 70


  Wij rekenen op U !
  Onze busactie moét en zál een groot succes worden !


  Steun ons door
  uw aanwezigheid
  op één van de stopplaatsen


  Stopplaatsen

  CVS-Referentiecentra

  1. Gent
   UZ Gent
   De Pintelaan 185, 9000 Gent
   Tel. : 09 240 23 45

  2. Antwerpen
   UZ Edegem
   Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
   Tel. : 03 821 45 88 - Fax : 03 821 44 13

  3. Leuven
   UZ Gasthuisberg
   Weligerveld 1, 3212 Pellenberg
   Tel. : 016 33 88 75 of 016 33 88 79 – Fax : 016 33 88 78

  4. Jette
   UZ Jette
   Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
   Tel. : 02 477 57 14

  Laurette Onkelinx

  Ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid
  Eurostation II
  Victor Hortaplein 40 bus 10,
  1060 Brussel
  Tel. : 02 524 71 11 - Call Center : 02 524 97 97
  E-mail :
  info@health.fgov.be


  Vraag zo nodig meer details

  Tel. : 050 38 28 10
  E-mail : MEABvzw@skynet.be


  Wij rekenen op U !
  Onze busactie moét en zál een groot succes worden !


   

  15-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Operatie door Prof. Dr. Johann Bauer in Zwitserland
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Op donderdag 13 november 2008 om 11:59:38 schreef Angel in mijn dagboek :

  Hallo, ik ben een vrouw van 35 jaar en ik heb anderhalf jaar fm.
  Ik heb alles gehad op medisch en alternatief gebied.
  Ik heb een artikel gevonden op internet waarin beweerd wordt dat FM wél te genezen is (*).
  Ik ben benieuwd wat u er van vindt.
  Gelieve uw menig naar mijn e-mailadres te sturen :
  liek98@hotmail.com -.
  Dank alvast voor de moeite !
  Grtz, Angel

  (*) - dan voegde ze de volgende tekst toe (die ze blijkbaar vond op : http://www.pijnstiller.hulpforum.nl/forum/viewtopic.php?p=46830 -) :  Operatie door Prof. Dr. Johann Bauer in Zwitserland


  Hallo Carolien (en alle anderen)

  Als je meer over de operatie wilt weten : je vindt alle gegevens op : http://www.fms-bauer.com/Bauer/Kontakt/info-adresse/info-adresse.html -.
  Loop alle links maar even na, er staat ook iets in het Nederlands op.
  Je kunt een uitgebreide brochure (Engels of Duits) bestellen, dat kost niets :
  office@fms-bauer.ch -.
  Als je geen Duits kent :

  “Sehr geehrter Herr,
  Schicken Sie mir bitte die Patienteninfomation (auf Englisch/Deutsch).
  Im voraus dankend...”

  en dan je naam en adres.
  Veel berichten van mij vind je op :
  www.fibromyalgie.nu - (in de 'Klaagbox', item 'Fibromyalgie is te opereren' en op : www.allesoverfibromyalgie.nl - (onder 'Therapieën - Fibromyalgie kan worden geopereerd', begin november. 18 februari toegevoegd).
  Er is nu ook een heel informatieve dvd, waarop Dr. Bauer alles uitlegt.
  Die kost 30 euro incl. Verzendkosten en kan je ook bestellen via :
  office@fms-bauer.ch -.
  Je kunt de tekst in het Duits, Engels en Frans beluisteren.
  Ik hoop dat je er wat aan hebt.
  Met vriendelijke groeten, Anneke.
  Laatst aangepast door anneke op Do 22 feb, 2007

  Hoi, Anneke,

  Ik heb even op de links zitten neuzen, maar werd er eigenlijk niet echt veel wijzer van, m.n. wat de operatie nu precies inhoud.
  Zou je daar iets meer over kunnen en willen vertellen ?
  Karin.

  Hallo, Karen,

  Voor zover ik het medisch allemaal begrijp komt het hier op neer : Dr. Johann Bauer was lector en chirurg aan de universiteitskliniek in München.
  Bij zijn werk als gespecialiseerd chirurg voor armen en handen ontdekte hij bij zijn operaties bij sommige patienten eiwitafzetingen aan de tenderpoints of accupunten.
  Op een paar belangrijke punten, net onder de elleboog en bij de enkel, lopen daar zenuwem. aders en pezen door tunneltjes.
  Door de afzettingen was de boel bekneld geraakt.
  Die afzettingen horen daar niet, dus schraapte hij de boel schoon.

  Tot zijn verbazing kwamen die mensen hem vertellen, dat ze niet alleen van het euvel af waren waaraan ze waren geopereerd, maar dat ook hun lijst van andere klachten die ze hadden, was verdwenen.
  Je kent die lijst wel : pijn in o.a. polsen, nek en schouders, depressies, slaapstoornissen, moeheid, darmproblemen, nachtelijk zweten... vul zelf de lijst maar aan, jullie zijn de deskundigen.
  De mensen waren voor een deel geheel en voor een deel in belangrijke mate, hun klachten kwijt.
  Hij is hier speciaal op gaan studeren en is in 1989 met gerichte operaties begonnen bij mensen die dat wilden.
  De resultaten waren verbluffend.
  En de tegenstand in de medische wereld enorm.
  Hij is verketterd van hier tot gunder.
  Hij heeft zich niet laten ontmoedigen, omdat hij voelde dat hij op de goede weg was.
  In 1990 heeft hij het experimentele stadium verlaten en in 2002, als ik de jaartallen nog precies weet, is verder ook niet zo belangrijk, is hij een eigen praktijk begonnen.
  Eerst heeft hij de medische wereld en vooral ook de farmaceutische industrie over zich heen gekregen, daarna is hij gewoon genegeerd.
  Kijk maar op grote Nederlandse (FES) en Duitse patientensites, op de meeste lees je niks over hem.
  Ik heb verschillende gemaild met de vraag waarom niet.
  Vorig jaar heeft de ARD een uitzending gehad, over 'agents provocateurs' van de pillenindustrie, die op patientenforums schrijven dat die of die methode helemaal niks is.
  Alleen om hun marktaandeel te verzekeren.

  Bauer is in een aantal boeken ten strijde getrokken tegen 'de verkrachters van de fibro-patienten', nadat hij een 'charlatan' en een 'geldklopper' was genoemd.
  Vorig jaar heeft hij zijn praktijk in Zwitserland gevestigd.

  Afgelopen april kreeg mijn vriend toevallig een van zijn boeken in handen.
  Hij las het en riep : “Dat gaat over mij ! Daar ga ik naartoe.
  We zijn op informatie uitgegaan, op internet en hebben gewoon met ons boerenverstand begrepen dat er toch genoeg in zat om het te proberen.

  Als je van een sportman met zwarte band taekwondo verwordt tot wat mijn vriend nu is, met alleen maar de wetenschap dat het nog erger wordt, dan durf je wel wat aan.

  Mijn vriend moest een half jaar op een eerste consult wachten.
  De dokter wil eerst met zekerheid weten dat het inderdaad om fibromyalgie gaat, voor hij het mes erin zet.
  In oktober zijn we samen naar Zwitserland geweest.
  Mijn vriend is daar een uur lang onderzocht en alles viel op zijn plaats.
  Dr. Bauer bood hem een operatie aan.
  Ik mag daar voor een deel bij zijn, om met eigen ogen te zien wat er gebeurt.
  Daar zou hij 6 tot 8 maanden op moeten wachten.
  Door omstandigheden valt er wel eens een afspraak uit.
  De dokter zei dat hij mijn vriend zo gauw mogelijk wilde opereren en in overleg met zijn secretaris is hij daarna in een opengevallen plaats geschoven, zodat hij al na 3 maanden aan de beurt is.

  De operatie
  Je wordt plaatselijk verdoofd.
  Daarna wordt er onder de elleboog een snee gemaakt, om bij de voornaamste 'schakelkast' te kunnen komen.
  Dan wordt de onderarm ca 11 cm opengelegd en opgerekt.
  Van die plaats uit maakt hij een stuk of 7 accupunten schoon.
  Mochten er toch nieuwe afzettingen komen, dan raakt de boel niet meer bekneld.
  De troep wordt weggesneden.
  Je moet na de operatie een nacht in een hotel blijven, om te kijken of er geen bloedingen ontstaan en voor nacontrole.

  Er wordt enorm afwerend gereageerd op dit verhaal en dat kan ik me voorstellen.
  Hoeveel nieuwe therapieen die nou eindelijk gaan helpen, zijn jullie al voorgeschoteld.

  Fibromyalgie moet je accepteren, het gaat nooit meer over, je moet ermee leren leven en je kunt hooguit verlichtende medicijnen slikken of therapieen doen.
  Ik heb ze wel gezien op hun kuur in Nieuweschans, als ik me zelf even liet wassen en strijken.
  Veertien dagen behandelingen en dan is het even weer een tijdje minder erg.
  Maar het gaat nooit over.

  Bauer zegt niet dat hij mensen geneest.
  Hij doet aan pijninterventie.

  Van de duizenden mensen die hij intussen heeft geopereerd en die van over de hele wereld komen, tot Canada, Japan, Nieuw-Zeeland aan toe en uit alle Europese landen, ook uit Nederland, is ongeveer tweederde na de operatie volkomen pijn- en klachtenvrij.
  Er zijn mensen uit de rolstoel gekomen en gewoon weer aan het werk.
  Bij eenderde zijn pijn en klachten aanzienlijk verminderd, waardoor hun leven weer veel meer kwaliteit heeft gekregen.

  Bij ongeveer 3 procent helpt de operatie helaas niet.
  Het kan zijn dat daar nog meer ziekten in het spel zijn, ik weet het niet.
  Medische vragen moet je me ook niet stellen, zoals, hoe komt het dan en zo.
  Dat is nog steeds een onbekende zone.

  Bauer verdeelt het lichaam in 4 parten, twee boven en twee onder.
  Mensen met alleen klachten aan het bovenlichaam worden eerst aan 1 arm geopereerd, want het grappige is, dat dan vaak de klachten aan het hele bovenlichaam verdwijnen.
  Wie het ook in zijn benen heeft, wordt eerst aan 1 been geopereerd.
  Als alle klachten dan verdwijnen, is een tweede operatie niet nodig.
  Dat wordt dus eerst afgewacht.

  Op Duitse forums vind je bv uit 2003 wel verhalen van : “Ik kreeg nog meer pijn.”
  Bauer heeft ons verteld dat dat in de eerste maand inderdaad zo kan zijn.
  Bovendien dachten die mensen dat ze meteen genezen waren.
  Dat is ook niet zo.
  Je begint na een paar maanden het effect te voelen en het volledige resultaat merk je pas na ongeveer een jaar.
  Dan pas wordt ook bepaald of een tweede operatie nodig is.

  Wij hebben in de praktijk van dr. Bauer boeken en boeken vol bedankbrieven van werkelijk uit de hele wereld gezien.
  De wachttijden zijn zo lang, omdat de mensen in massa's komen.
  Dr. Bauer is een aantal jonge artsen aan het opleiden om hem te helpen.
  Wij geloven erin.

  En nu komen dan waarschijnlijk de vragen los : “Als zo'n simpele polikilische operatie mensen van hun lijden af kan helpen, waarom wordt het dan niet overal toegepast ? Waarom hoor je er niet meer over ? Jullie zijn het melkkoetje van de farmaceutische industrie.

  Ik weet niet of een van jullie onlangs op tv de reportage heeft gezien over een Surinaamse kruidendokter die botziekten geneest.
  Hij is zó goed, dat de velden waar de kruiden groeien door de farmaceutische industrie onder water zijn gezet.
  Jullie mogen het niet weten.

  Kijk maar op patientenforums in binnen- en buitenland met rijen therapieën, die misschien wat verlichting brengen, maar die niks oplossen.
  Bauer staat er niet bij.

  Ik heb me daar godsgruwelijk pisnijdig om gemaakt.
  We zijn mondige mensen, die zelf wel uitmaken waar ze wel of niet in willen of durven geloven en die dan vervolgens ook zelf wel uitmaken of ze in elk geval eens gaan kijken en zich laten onderzoeken.
  Niemand hoeft of moet zich laten opereren als hij of zij niet wil, durft, het niet gelooft.
  Maar ik vind wél dat de mensen het recht hebben te weten dat dit bestaat.

  Ik ben al voor van alles uitgemaakt, van een forum gegooid, er regelrecht van beschuldigd dat ik reclame maak en hieraan verdien.
  Ik kan jullie met de hand op mijn hart verzekeren dat dat niet zo is.
  Alles wat ik wil is mensen informeren.
  Wat ze ermee doen is hun zaak.
  Wat ik wel vind is dit : de medische wetenschap staat niet stil.
  Deze dokter boekt goede resultaten.
  Maar wordt doodgezwegen, tegengewerkt.
  Er wordt me van 'bevoegde' kant (bv. FES) ook verweten dat ik mensen valse hoop geef met deze schrijverij.
  Als ik dan antwoord : Hebben jullie je goed op de hoogte gesteld ?, Heb je de literatuur gelezen ?, Heb je alles onderzocht ?, Ben je bij Bauer geweest ?, Heb je naar patienten gezocht die door hem zijn geholpen en heb je daarmee gepraat ?, dan krijg je antwoorden als : de medische wereld vindt het niet wetenschappelijk onderbouwd, de resultaten op lange termijn zijn niet bekend (de man is nog maar 17 jaar bezig).

  Een vooraanstaande therapeut schreef me : “Wij doen al 25 jaar onderzoek naar fibromyalgie en daar hebben we het zo druk mee, dat we geen tijd hebben om dat allemaal te lezen. - (???!!!)

  Ook wordt er gezegd : het is zo duur en het wordt niet vergoed.
  Waarom wordt het niet vergoed ?
  Fibromyalgie is niet erkend, met andere woorden, het bestaat niet.
  Jullie zijn een zoodje aanstellers dus.
  'Het zit tussen de oren', 'Het komt door het eten'.

  Ik ben de eerste om toe te geven dat dit zeker invloed kan hebben.
  Heel veel mensen voeden zich heel fout.
  Er is ook een theorie dat het door overbelasting kan komen en daar kan ik door eigen ervaring een heel eind in meegaan : ik heb in de 20 jaar dat ik met mijn vriend ben, gezien hoe hij zich constant fysiek overbelastte en hem daar vaak tegen gewaarschuwd.

  Bauer noemt zijn methode bv. niet 'genezen', maar 'pijninterventie'.
  Omdat, ook al raak je volledig pijn- en klachtenvrij, je nooit meer zwaar zult mogen dragen of tillen.
  Je zult je altijd in acht moeten nemen.
  Maar dat is toch een kleine prijs voor meer levenskwaliteit.

  Duur ?
  Wat heet duur ?
  Een consult kost nu nog 180 euro voor een uur.
  Is dat geldklopperij ?
  Hoeveel maakt een arts of tandarts in een uur ?
  Vijf minuten controle van het gebit, niks aan de hand, kost 25 euro.
  Twaalf patienten zien in een uur - nou, goed, tien - maakt 250 euro.
  De operatie kost rond de 2200 euro (3300 CHF).
  In een prive-kliniek.
  Is dat veel ?
  Pandhuur, operatiekamer, personeel, nazorg.
  Weet je wel wat een kleine operatie in een Nederlands ziekenhuis kost ?
  Wat kost een fibromyalgie-patient op jaarbasis aan behandelingen en medicijnen ?
  Maal zoveel jaar ?
  Een argument van lik-mijn-vestje.

  Wel een feit is dat er alleen al aan fibromyalgie-patienten op jaarbasis miljarden omgaan in de farmaceutische industrie.
  Die zien Dr. Bauer liever dood, echt waar.
  Duur, ja.
  Weet je waarom ?
  Er is geen tussenkomst van de ziektekostenverzekeringen : jullie moeten het zélf betalen.
  Als je geluk hebt betaal je dus voor één operatie, plus het onderzoek, plus de reis en nacht hotel 2200 euro.
  Een flinke som, die niet iedereen zo maar uit zijn achterzak trekt.
  Als je het geld niet hebt en dit echt wilt, zou je kunnen sparen of lenen of iets anders over laten gaan, op de een of andere manier aan het geld zien te komen.
  Maar mensen met fibro hebben vaak geen baan meer, moeten sowieso al zien dat ze rondkomen.

  En dat is dan mijn tweede belangrijke punt.
  Als het zover zou komen, dat er wordt erkend, dat fibro niet iets geheimzinnigs en ongeneesbaars is, niet iets wat tussen je oren zit en niet iets van aanstellers, maar een lichamelijke ziekte die kan worden verholpen, dan zouden de ziektekostenverzekeringen moéten vergoeden.
  Dan zou het voor iedereen bereikbaar worden.

  Dat is waar ik voor vecht.
  Ze mogen me voor van alles uitmaken, ik heb vaak het gevoel dat ik als een Don Quichotte tegen windmolens vecht, maar ik houd mijn mond niet.
  Ik zie het lijden aan, al 20 jaar en er is hoop.
  Valse hoop ?
  Misschien.
  Ik heb niet alle kennis en wijsheid.
  Wél vertrouwen.
  En je mag volgens mij de mensen ook hun hoop niet ontnemen.
  Ooit zal er een oplossing komen.
  Zelfs als het deze niet is.
  Er is een oud gezegde : het laatst sterft de hoop.

  Ik heb ook reacties gehad van : “Mijn ziekenfonds ziet me aankomen.”
  Dan zeg ik : “Heb je het geprobeerd ?
  Mijn vriend heeft de patienteninformatie aangevraagd op het e-mailadres wat ik jullie heb opgegeven (nl. :
  office@fms-bauer.ch -).
  Die heeft hij naar zijn ziektekostenverzekering gestuurd en zonder discussie, zonder slag of stoot, worden de medische kosten vergoed (toevoeging februari 2007 : ze zijn weer wat teruggekrabbeld helaas : er wordt 1000 euro vergoed).

  Reis en verblijf moeten we zelf betalen, maar dat dan maar in plaats van vakantie.
  Nou, dit was een heel lang verhaal.
  Ik kan me heel goed indenken, dat jullie huiverig blijven.
  Ook mijn vriend moet afwachten of het werkelijk helpt.
  Als je zo'n ziekte hebt en er wordt je verteld dat genezing niet mogelijk is, dan durf je dat op het laatst ook niet meer te geloven.
  Je wil eigenlijk liever met rust worden gelaten, als je je ziekte eenmaal hebt geaccepteerd, denk ik.
  Dat kostte al moeite genoeg.
  Je wilt niet opnieuw overhoop worden gegooid met 'valse hoop'... dan weer dit en dan weer dat : hete naalden, voedingsadviezen, nieuwe medicijnen, noem maar op.

  Maar misschien heb je nog wel de moed of de nieuwsgierigheid je te laten informeren.
  Ik kan alleen nog maar zeggen : “Vraag de informatie aan. “
  Je hebt nu niks, het kost niks en misschien vind je het niks.
  Dat maak je zelf uit
  Maar ik neem zondermeer aan, dat die duizenden genezen mensen niet zitten te liegen.
  Ik heb mails gekregen van mensen die binnenkort worden geopereerd, van mensen die het misschien willen.
  En ik ken mensen die zijn geopereerd en dolenthousiast zijn.

  Intussen zijn er in België, Frankrijk en Zwitserland artsen, die fibro-patienten wel doorsturen naar Dr. Bauer.
  Ik weet niet wat ik verder nog moet zeggen.
  Behalve : “Vraag de informatie aan, zie wat je ermee kunt en vorm je eigen oordeel.

  Ik zal jullie graag op de hoogte houden van het verloop na de operatie van mijn vriend.
  Licht en kracht.
  Liefs,
  Anneke (laatst aangepast door Anneke op Do 22 feb, 2007)

  Hoi, Anneke,

  Bedankt voor de uitgebreidde uitleg !
  Op zich lijkt de operatie redelijk 'onschuldig' te zijn en zou ik er ook zeker voor gaan als ik jullie was.
  Het probleem bij deze dokter zal in elk geval hier in Nederland toch blijven zolang Fibro in het hoekje 'geen ziekte' blijft staan.
  'Geen ziekte' kan je ook niet operatief verhelpen toch, rolling eyes...
  Hier zal iedereen jullie keus om te laten opereren zonder meer begrijpen, maar ik kan me de reacties van de 'gezonde' buitenwereld al helemaal voorstellen en je zult nog vaak tegen dat onbegrip moeten vechten, ben ik bang.
  Straks als de operatie een verbetering gaat brengen zou je even bij al deze mensen langs moeten gaan, maar ja dan nog vinden ze wel iets om het in het verdomhoekje te blijven schuiven.
  Super dat jullie verzekering het gaat betalen en dat zal in elk geval wat financiele druk van de ketel halen.

  Hallo allemaal,

  Op 8 januari is mijn vriend geopereerd door dr. Bauer.
  Ik ben bij een groot deel van de operatie geweest, die al met al 2 uur duurt en ik heb foto´s gemaakt.
  Er wordt meer gesneden dan ik meende te weten er moet een weg worden gebaand door spier- en vetlagen en bindweefsel.
  De eiwitafzetting, die in de loop der jaren is verhard, wordt daarna weggesneden.
  Volgens dr. Bauer kan dit absoluut niet leiden tot nieuwe verklevingen.
  In de praktijk en in het hotel hebben we verscheidene mensen ontmoet die voor een vervolgoperatie opgingen.
  Ze waren zonder uitzondering enorm enthousiast over de behandeling en aan het reeds geopereerde kwadrant minstens een jaar klachtenvrij.

  Er zijn 7 accupunten schoongemaakt.
  Ik heb nu voor het eerst in mijn leven een accupunt gezien.
  We moeten nu de resultaten afwachten.
  Het duurt meestal wel een tijdje voor je wat merkt.
  Ik hoop jullie over een poosje positieve berichten te kunnen geven.
  Groeten,
  Anneke (laatst aangepast door Anneke op Wo 21 feb, 2007)

  Hoi, Anneke,

  Bedankt voor de update en ik hoop dat het goed gaat met je vriend en hij weinig tot geen pijn heeft.
  Wens hem heel veel sterkte en uiteraard ben ik heel erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat !
  Karin Verborgen.

  Hoi, Anneke,

  Voorlopig heel veel sterkte toegewenst voor jou en je vriend.
  Ik hoop echt dat het hem geholpen heeft,zodat het leven weer wat draaglijker voor hem wordt.
  Ik hoop dat je ons op de hoogte houdt.
  Groetjes, liefs.
  Trudy Verborgen.

  Hallo, Vinz,

  De operatie is goed gegaan.
  Ik ben er voor een deel bij geweest.
  Huib was erg moe na de treinreis, we hadden nauwelijks geslapen.
  Hij ging na het kalmeringsspuitje onmiddellijk onder zeil en heeft anderhalf van de 2 uur geslapen.
  Van de operatie heeft hij niets gemerkt.
  Toen wij binnenkwamen moesten we even in de wachtkamer.
  Daar zat een mevrouw die net was geopereerd.
  Ze vond het helemaal niet erg.
  Je voelt er niets van,” zei ze : “Ik vind naar de tandarts gaan erger”.
  Er valt over het resultaat nog niets te zeggen.
  In mijn vorige verhaal had ik het over het oprekken van een tunneltje, voor zover ik het had begrepen. (inmiddels heb ik dat aangepast).
  Nou, dat is wel iets meer.
  De hele onderarm wordt van binnenuit flink opgerekt, om bij de andere 6 van de 7 accupunten te kunnen komen die worden schoongemaakt.
  Daardoor kunnen eventuele nieuwe afzettingen ook niet meer gaan knellen.
  Je kunt je voorstellen dat dit lang moet genezen.
  Vandaar dat je 6-8 weken moet rusten en niet mag autorijden e.d.
  Dat laat je ook wel uit je hoofd, want deze bewegingen zijn pijnlijk.
  Na de operatie heeft hij alleen 's avonds pijn gehad, maar daartegen had hij pillen meegekregen, zodat het draaglijk was.
  Tegen bedtijd was de pijn praktisch weg en die was de volgende dag helemaal verdwenen.
  Het kan maanden duren voordat je de eerste resultaten voelt, tot een jaar aan toe.
  Het lichaam moet er ook aan wennen geen pijn meer te voelen (fantoompijn), nadat je die zo lang altijd hebt gehad.
  Ik kan daar dus geen juichende verhalen over vertellen, we weten nog niks.

  Ik heb wel voor het eerst accupunten gezien, die bestaan echt.
  Een soort van kleine kegel.
  Het collageen, dat zich in de loop der jaren heeft opgehoopt en langzaam is verhard tot een soort van kraakbeen drukt daarop, wat de doorstroming in zenuwen en aderen sterk vermindert en op de pezen drukt.
  Vandaar de pijn.
  Het is een dik, hard laagje.
  Ik heb gezien hoe het werd weggesneden.
  Het collageen dringt in de jaren ook langzaam in de spier.
  Dat kun je helemaal uitgelegd zien op een DVD, die dr. Bauer onlangs heeft laten maken.
  Hierop zie je ook de statistieken die hij door de jaren heen heeft bijgehouden en berichten van laboratoriumrapporten.
  Hij legt het hele proces uit.
  De DVD (Duits, Engels en Frans) is te bestellen voor 30 euro incl. verzendkosten
  Als je echt alles wilt weten is deze informatie heel nuttig.
  Het wordt je allemaal veel duidelijker dan ik kan vertellen.
  Ik ben er in elk geval erg blij mee, het heeft ons verder gesterkt in ons vertrouwen.

  Over de resultaten kan ik je alleen vertellen dat ik in de praktijk en in het hotel diverse mensen heb gesproken die voor een vervolgoperatie kwamen.
  Ze waren zonder uitzondering laaiend enthousiast.
  Er was een meisje bij van in de 20, die zo ziek was geweest, dat ze in de rolstoel zat en in een hel van pijn leefde.
  Nu liep ze weer gewoon en was weer aan het werk.
  Ze kwam voor haar 4de en laatste operatie, omdat ze in het 4de kwadrant nog pijn had.
  Haar moeder was bij haar.
  Die vertelde dat ze voor de operaties zoveel mogelijk spullen hadden verkocht, onder andere haar sieraden, maar het was het volledig waard geweest zei ze.

  Het is zo erg dat deze methode niet wordt erkend en daardoor niet door de ziekenfondsen vergoed.
  Het ziekenfonds van mijn vriend (Nationale Nederlanden) is helaas wat teruggekrabbeld : ze hebben onder de extra plus aanvulling 1000 euro vergoed (dat kan 1 keer per jaar).
  Maar het is meer dan niks.
  Nu kostte de operatie (met nazorg) mijn vriend nog 1200 euro in plaats van 2200 en dat is toch meegenomen.

  Je kunt de kosten drukken door heen te reizen in een slaapstoel, met de City Nightline naar Zürich.
  Dat kostte in januari (kaartjes gekocht in december) nog 58 euro.
  Er was heel snel doorverbinding naar Baar, (richting Luzern), duurde ongeveer 20 minuten.
  Terug moet je wel comfortabel liggen, dan is slaapwagen wel aangewezen. dat kostte 156 euro.
  Wij hebben de steward om extra kussens en een extra dekbed gevraagd, zo kon mijn vriend goed ondersteund liggen, zonder gevaar tegen de wand te stoten met zijn arm.
  Je hoeft tegenwoordig ook geen 3-5 dagen meer te blijven.
  Nadat je de volgende ochtend voor controle bent geweest en de wond ziet er goed uit, mag je naar huis.
  Er kwam iemand 's ochtends aan met het vliegtuig uit Bali, de volgende ochtend vloog hij weer terug.
  Het Ibis hotel in Baar is niet zo vreselijk duur (cfr. Google) en is pal tegenover het station en vlak bij de kliniek.

  Wij zijn wel 5 dagen gebleven, vandaar dat ik aardig wat patienten heb gesproken.
  Geen enkel negatief geluid gehoord.
  Toevallig waren deze mensen allemaal al eerder geopereerd en in dat kwadrant hadden ze geen klachten meer.
  Wij rekenen ook op een tweede operatie.

  Je krijgt een membraan over de wond.
  Daaronder ziet het er wel vies uit, maar dat is wat bloed en verder lichaamseigen lijm.
  Na een dag of 16 mag het er af en dan blijft er een schone en genezen wond achter.
  Er zijn geen uitwendige hechtingen : die zitten meer naar binnen en lossen vanzelf op.

  Er zijn steeds meer klinieken die patienten doorsturen.
  Net op de ochtend dat wij er waren kwam er een brief binnen van een Oostenrijkse kliniek die een patiente wilde sturen.
  Ik heb de brief gezien.
  Dokter Bauer is al 62, maar zijn zoon en 2 dochters hebben medicijnen gestudeerd en worden opgeleid.
  Meer kan ik geloof ik niet vertellen.

  Jij en alle anderen moeten zelf maar zien wat je met mijn informatie doet.
  De methode, die werkelijk de enige is die helpt, wekt bij veel mensen weerstand en huivering op.
  Ik vraag me dan af, waar ze bang voor zijn.
  Wat hebben ze nog te verliezen ?
  De methode wordt niet erkend, doordat er enorm veel tegenactie is vanuit de farmaceutische industrie.
  Ik heb uit goede bron dat mensen die veel reclame maken worden bedreigd en dat mensen (niet-patienten) die bereid zijn op forums negatieve verhalen te plaatsen, worden betaald.
  De enige manier om een kentering te bereiken is dat genezen mensen getuigen en dat de patienten zelf in opstand komen tegen de betutteling.
  Ik kan dat niet voor jullie doen en ben dat ook niet van plan.
  Ik wijs op de mogelijkheid en ik hoop dat jullie er wat aan hebben.

  Als Huib resultaten voelt zal ik dat vertellen.
  Mocht over een jaar blijken dat er nog steeds niets is veranderd, dan zal ik dat ook doorgeven.
  Zo'n 3 procent heeft geen baat.
  Als hij pech heeft en daarbij hoort, zullen we toch nog voor de volle 100 procent in de methode blijven geloven.
  Ik hoop voor je dat je naar Zwitserland kunt en dat je kunt worden geopereerd.
  Je kunt ook zo'n afspraak maken, dat je de dag na het onderzoek wordt geopereerd, als blijkt dat dat kan.
  Je hoeft er dan maar één keer naartoe.
  De wachttijd is ruim een half jaar, dus mocht je onverhoopt de diagnose krijgen dat je niet te opereren bent, dan schuift er altijd wel iemand anders in je afspraak.
  Er zijn mensen standby voor opengevallen plekken.
  Je kunt daar zelf ook om vragen, zodat je eerder aan de beurt bent.
  Je woont niet dicht genoeg bij om de volgende dag dan al te komen, maar er wordt ook om andere redenen afgezegd wat meer tijd van tevoren.
  Deze plaatsen worden opgevuld door mensen van de standby lijst.
  Mijn vriend hoefde daardoor maar 3 maanden te wachten.

  Het geld.
  Een groot struikelblok.
  Maar als je het echt wilt is er aan te komen.
  Hoe dan ook, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken.
  Ik wens je heel veel sterkte bij alles.
  Hartelijke groeten,
  Anneke (laatst aangepast door anneke op Do 22 feb, 2007).

  Hallo allemaal,

  Ik moet nog even wat rechtzetten.
  Wij hebben destijds allebei de informatie aangevraagd.
  Omdat mijn vriend net even over de Duitse grens woont, kreeg hij de papieren in het Duits.
  Ik dacht dat ik ze in het Nederlands had gehad, maar die brochure is er nog niet.
  Ik kreeg ze in het Engels.
  Je kunt dus om Engels vragen als je geen Duits verstaat.
  Ik zal het in het vorige bericht even veranderen als dat lukt.
  Groeten !
  Anneke (laatst aangepast door anneke op Zo 18 feb, 2007).

  Hallo, Vinz,

  Wat goed dat je gaat !
  Ik wens je heel, heel veel succes.
  En houd contact asjeblieft.
  Doe vooral onze groeten aan dr. en mevrouw Bauer en zuster Liselotte !
  Hartelijke groeten,
  Anneke.

  Hoi , Anneke,

  Een heel verhaal en je vertelt het heel duidelijk allemaal.
  Als ik het zo als leek lees vind ik alles heel aannemelijk en ik ben heel erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat voor jouw vriend.
  Zeker als het echt helpt zijn de kosten die jullie gemaakt hebben natuurlijk helemaal niets en eenieder zou dit over hebben voor een stuk verbetering van zijn eigen lijf.
  Vaak hoor je prijzen die echt in de 10duizende euro's lopen, dus dit valt reuze mee.
  Ik ben blij dat je Vinz wat wijzer hebt kunnen maken en hoop dat je ons in elk geval nog het uiteindelijke resultaat laat weten van Huib !

  Hoi mensen,

  Misschien heeft het er niets mee te maken, maar : Huib, altijd moe, komt sinds een paar dagen om 8 uur zijn bed uit, in plaats van tot de middag te blijven liggen.
  Hij popelt om aan de slag te gaan, om dingen te doen, maar dat kan en mag nog niet.
  De depressieve man die het helemaal niet meer zag zitten maakt nu allerlei plannen.
  Zouden de wonderen de wereld toch nog niet uit zijn !
  We wachten verder af.
  Liefs,
  Anneke.

  Hoi Anneke,

  Dit zou toch fantastisch zijn !!
  Ik hoop dat het zo blijft en misschien nog beter wordt.
  Groetjes,
  Trudy.

  Jeetje, Anneke, wat een goed bericht !

  Ik hoop voor jullie dat er echt een 'wonder' is geschied !
  Jullie zullen er in elk geval nu al erg van genieten.
  Hartstikke mooi !
  Yorianne.

  Beste allemaal,

  Afgelopen week-end kwam ik via dit forum in kennis van Dr. Bauer`s operatiemethode.
  Ik heb alles tienmaal doorgelezen en bent tot de conclusie gekomen dat ik me laat opereren.
  Het is een schande dat we niets lezen op de website van de FES.
  Ik ga morgen naar de huisarts met de informatie en vraag om een machtiging.
  Dan schrijf ik mijn ziektekostenverzekeraar een verzoek om betaling van deze operatie, gesteund door zo`n breed mogelijke informatie en wacht af...
  Ik heb 40 jaar fibromyalgie.

  Dit onderwerp is gesloten...


  Op dit blog vind je al heel veel over Prof. Bauer

  • gebruik het 'ZOEKEN'-vakje.

  Lees bv. ook :

  Op eenvoudige vraag - jules.de.cuyper@telenet.be - stuur ik je
  • foto's van de operatie

  Voor alle mogelijke informatie kun je terecht bij :

  13-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijf mailtjes sturen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Beste vrienden,

  Ik word (nog steeds) bedolven onder jullie mailtjes.

  Al doe ik wat ik kan toch kan ik jullie vragen helaas niet allemaal individueel beantwoorden - (fibromyalgie) - dat zullen jullie wel begrijpen...

  Als je zeker wil zijn van een antwoord, richt je dan in eerste instantie tot je arts en/of de verschillende patiëntenorgasisaties.

  Als je vraag niet té persoonlijk is kan je natuurlijk via mijn gastenboek een hele boel mensen bereiken !


  Maar

  blijf jullie brieven sturen
  - ook al krijg je misschien geen rechtstreeks antwoord -
  want ze zijn onmisbaar :
  ze vertellen me waar de problemen zitten
  en
  bepalen zo de inhoud van dit blog !

  (dus volg dit blog want misschien vind je hier je antwoorden, nú al of misschien morgen)  Dank je !

  Jules.

  13-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijd geen pijn in stilte !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen   

   

  Lijd geen pijn in stilte !  De Europese week tegen pijn staat dit jaar in het teken van

           fibromyalgie

  (20 oktober 2008 t/m 26 oktober 2008 )


  De Europese week tegen pijn

  De Europese week tegen pijn wordt georganiseert door de European Federation of IASP chapters (EFIC)

  The European Federation of IASP chapters (EFIC) - cfr. : http://www.efic.org/default.asp - is a multidisciplinary professional organization in the field of pain science and medicine, made up of the 30 European Chapters of IASP (International Association for the Study of Pain).
  Established in 1993, by Prof. Ulf Lindblom, EFIC's 30 constituent chapters represent 33 countries and close to 18.000 scientists, physicians, nurses, physiotherapists, psychologists and other healthcare professionals across Europe, who study pain and treat patients in pain.

  Fibromyalgie

  Dit jaar staat die week in het teken van fibromyalgie, ook wel spierreuma genoemd.

  De naam 'fybromyalgie' verwijst naar pijn van spier- en bindweefsel.
  De wetenschappelijke wereld heeft de ziekte nog niet volledig kunnen doorgronden.
  Daardoor is het soms moeilijk om de juiste diagnose te stellen en blijven de patiënten zitten met hun pijn.

  Meer informatie

  European Federation of IASP Chapters (EFIC)
  Carine Jaquet, Executive Secretary
  Medialaan 24, B-1800 Vilvoorde (Belgium)
  Phone : +32 2 251 55 10
  Fax : +32 2 251 48 10
  E-mail :
  secretary@efic.org


  Cfr. : www.efic.org  Europese Week Tegen Pijn

  Gezondheid.be, 11-10-2004 (bijgewerkt : 28-05-2007)

  Eén Belg op vier wordt geconfronteerd met chronische pijn.
  Pijn brengt naast fysieke ongemakken ook psychologische, sociale, familiale en economische last met zich mee.
  Zo zijn personen met chronische pijn gemiddeld 1 maand per jaar werkonbekwaam.
  Chronische pijn wordt vaak onterecht gezien als een kwaal waar men noodgedwongen mee moet leven.
  De Europese Week tegen Pijn heeft als doel om de pijnpatiënt via een postercampagne en een informatiebrochure (verdeeld bij artsen, in ziekenhuizen en apotheken) aan te sporen om die pijn aan te pakken.


  Acute pijn is een alarm

  Acute pijn wijst er op dat er iets ongewoon gebeurt in het lichaam (kwetsuur, ziekte enz.) en vraagt om een reactie.
  Zodra de pijn behandeld is, heeft ze geen functie meer en zorgt ze alleen maar voor fysische en psychologische schade – en kan het de genezing zelfs vertragen.
  Het is dus van groot belang dat er bij acute pijn ingegrepen wordt.
  En voor die ingreep – is dialoog een eerste vereiste.

  'Alleen de patiënt weet hoe hij zich voelt. De eerste stap naar een adequate medische behandeling bestaat erin dat de arts de pijn erkent waarover de patiënt het heeft en er met hem over te praten. Te veel mensen denken nog altijd dat zij overgevoelig, emotioneel onevenwichtig of ongeloofwaardig overkomen als ze zeggen dat ze pijn hebben. Maar omdat je pijn niet kan zien, is het belangrijk om over pijn te praten om begrepen te worden,' aldus Prof. Plaghki, Voorzitter van het Belgisch Pijninstituut : 'Het is belangrijk te weten dat artsen en therapeuten vandaag erg begaan zijn met pijn. Van zodra een patiënt zegt dat hij pijn heeft, weten ze dat ze met die pijn rekening moeten houden.'


  Chronische pijn

  Chronische pijn heeft geen duidelijke alarmfunctie.
  Ze wordt vandaag door artsen beschouwd als een ziekte op zich, die om specifieke aandacht vraagt.
  Men spreekt steeds vaker over het ‘chronische pijnsyndroom’ – om de complexiteit en de reikwijdte van chronische pijn aan te geven.
  Prof. Devulder, Voorzitter van de Belgian Pain Society : 'Het succesvol behandelen van chronische pijn bestaat uit een interdisciplinaire aanpak. Die aanpak is gericht op het gezamenlijk bestrijden van zowel fysieke als psychosociale elementen, door alle betrokken partijen. De negatieve spiraal wordt hierdoor omgebogen en de patiënt wordt zo goed mogelijk geholpen - waaronder wordt verstaan : het zo goed mogelijk verlichten van de pijn en herstellen van de fysieke capaciteiten, het aanpassen van de levenswijze van de patiënt, de patiënt die zijn grenzen leert kennen en aanvaarden.'

  Osteoartrose

  Eén van de meest voorkomende oorzaken van chronische pijn is osteoartrose.
  Deze aandoening omschrijft men soms als gewrichtsslijtage : het is een typische ouderdomsziekte die vooral de wervelkolom, de heupen en de knieën treft.
  De ziekte ontstaat doordat het kraakbeen rond de gewrichten brozer en dunner wordt en gaat afbrokkelen.
  Het botweefsel rondom het gewricht gaat hierdoor aangroeien om het gewricht als het ware te repareren.
  Die botaangroei veroorzaakt een harde, benige verdikking van het gewricht.
  Bij 100 % van de mensen ouder dan 60 jaar vindt men bij een radiografisch onderzoek artrotische afwijkingen, zonder dat die daarom last hoeven te berokkenen.
  Tegen het jaar 2020 zal door de veroudering van de bevolking het huidig aantal osteoartrosepatiënten met de helft stijgen.

  'Het is niet omdat osteoartrose niet genezen kan worden, dat men er niets tegen kan doen. Kraakbeenbeschermende medicatie vertraagt de evolutie van de ziekte. Een aangepast bewegingsprogramma, in combinatie met de juiste pijnbehandeling, kunnen op hun beurt de kwaliteit van het leven aanzienlijk verbeteren,' zegt Prof. Mielants, voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie : 'Sommige patiënten besteden hieraan onvoldoende aandacht : ze ondergaan de pijn te vaak omdat ze denken dat het er nu eenmaal bij hoort. Met eenvoudige pijnstillers als paracetamol kan een eerste, doeltreffende basis voor de pijncontrole gelegd worden. Bij erge pijnen kan worden overgegaan op andere middelen, zoals niet steroïdale anti-inflamatoire middelen. Waar de behandeling ook uit bestaat, één stelling is altijd van kracht : pijn kan worden aangepakt. Erover praten en hulp zoeken is van vitaal belang.'


  Cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2436  Actie Potentiaal Simulatie (APS)
  Ondanks pijnbehandeling gedurende drie maanden lijdt één op de drie patiënten nog steeds aan ernstige chronische pijn

  ANP, 22-10-2008 - Europese Week Tegen Pijn (20 t/m 25 oktober 2008), Cambridge

  Drie op de vijf patiënten voelt zich depressief of angstig als gevolg van zijn/haar pijn.
  Ondanks behandelingsinspanningen is chronische-pijnmanagement niet voldoende voor een op de drie (n = 377) patiënten die aan ernstige chronische pijn lijden en voelt drie op de vijf (n = 336) patiënten zich matig of zeer angstig of depressief als gevolg van zijn/haar pijn.
  Hoewel acht op de tien (n = 377) patiënten met chronische pijn medicatie voorgeschreven krijgt, kampt een op de twee (n = 307) met de bijkomende last van bijwerkingen.
  Dit zijn de bevindingen die vandaag bekendgemaakt werden van de tussentijdse bevindingen van PainSTORY (Pain Study Tracking Ongoing Responses for Year), het eerste onderzoek van zijn soort, die een diepgaand beeld biedt van de gevolgen van chronische pijn voor patiënten in de loop van een jaar in 13 Europese landen.

  Voor het zien van de Multimedia News Release, cfr. 'Despite three months of pain treatment, one in three patients still suffer from severe chronic pain' op : http://www.prnewswire.com/mnr/painstory/35407/ -.

  De verschenen gegevens bieden een beeld van de levens van de patiënten gedurende de drie maanden sinds het begin van het onderzoek en tonen dat de patiënten ondanks raadpleging van een gezondheidszorgverlener en behandeling nog steeds problemen en een verminderde leefkwaliteit ondervinden als gevolg van hun pijn.

  "De tussentijdse resultaten van PainSTORY zijn belangrijk en tonen aan dat patiënten ondanks medische raadpleging aan chronische pijn blijven lijden", aldus Dr. Varrassi, Voorzitter van de Europese Federatie van
  IASP afdelingen (EFIC), een vooraanstaande pijnvereniging : "De medische gemeenschap moet toereikende behandeling verzorgen aan patiënten die aan matige tot ernstige pijn lijden, maar er schijnen nog steeds drempels te bestaan die overkomen moeten worden."

  Sinds het eerste interview drie maanden geleden is bij 77 procent (n = 377) van alle patiënten het pijnniveau dat hij/zij ervaart ofwel hetzelfde gebleven of zelfs verergerd. 33% (n=377) van de patiënten lijdt nog steeds aan ernstige chronische pijn, bij 15% (n = 377) is de pijn van matig tot ernstig verergerd en bij 1% (n = 377) van mild tot ernstig.

  PainSTORY laat zien dat de pijn van de patiënten zowel lichamelijke als psychologische aspecten van hun leven beïnvloedt.
  Zes op de tien (n = 336) patiënten heeft moeite bij het lopen en meer dan de helft (n=336) heeft moeite bij het slapen.
  De pijn heeft ook invloed op het werkleven van de patiënten en bijna de helft van de patiënten (n = 195) is op een andere manier gaan werken.
  "Ik kon niet communiceren. Ik zat opgesloten in de pijn en ik kon niet met anderen omgaan. Ik voelde me als gevangen in de pijn en er helemaal van afhankelijk", zei patiënt 14 uit het Verenigd Koninkrijk.

  Deze bevindingen tonen aan dat patiënten suboptimale behandelingen voor hun pijn voorgeschreven krijgen.
  Van de 81 procent (n = 377) van de patiënten met matige tot ernstige pijn waaraan medicatie voorgeschreven werd, kreeg slechts 13 procent sterke opioïden voorgeschreven.
  Meer dan de helft van de patiënten had last van minstens een bijwerking als gevolg van de voorgeschreven medicatie (n = 162), waaronder constipatie, duizeligheid en slaperigheid, welke veel voorkomende symptomen zijn bij zowel zwakke als sterke opioïden.

  "Deze patiënten worden door bijwerkingen getroffen. De patiënten bevinden zich in situaties waarin ze moeten kiezen tussen het innemen van pijnstillende medicatie of het afzien van de medicatie om de last van de bijwerkingen te verlichten maar daardoor hun pijnmanagement compromitteren", aldus Professor Erdine van het World Institute of Pain (WIP).
  "Wij zijn geïnteresseerd in de resultaten van de volgende fase van PainSTORY. Er zijn al enkele interessante kwesties aan het licht gekomen. Dit onderzoek brengt de dringende noodzaak voor verbeterd pijnmanagement door heel Europa naar voren."  Opmerkingen voor de redactie


  1. - Over het onderzoek

  PainSTORY - http://www.painstory.org - (Pain Study Tracking Ongoing Responses for a Year) is de eerste studie van zijn soort, die patiënten met chronische pijn een jaar lang volgt om een beeld op te bouwen van de levens van mensen die met pijn leven en van pijnmanagement in 13 Europese landen.

  De eerste resultaten van de studie toonden aan dat chronische pijn een aanzienlijke invloed heeft op het dagelijks leven van patiënten.
  Het onderzoek heeft als doel om een beter beeld te verkrijgen voor het management van chronische pijn door heel Europa.

  De PainSTORY studie wordt door een onafhankelijke organisatie, IPSOS, uitgevoerd in samenwerking met de volgende onafhankelijke partijen :

  • De Europese Federatie van IASP afdelingen (EFIC)

  • Het World Institute of Pain (WIP)

  • Artritis en Reuma Internationaal (ARI)

  • OPEN Minds.

  Het onderzoek wordt gefinancierd door een beperkte onderwijssubsidie van Mundipharma International Limited.

  Methodologie

  PainSTORY heeft patiënten geworven die aan niet-kwaadaardige (osteoartritis, rugpijn/ pijn in de onderrug, osteoporose, neuropathische pijn, gemengde pijn en andere langdurige pijn) matig tot ernstige (5-10 op een pijnschaal) chronische (d.w.z. langer dan drie maanden durende) pijn leden.
  De respondenten worden 12 maanden lang bestudeerd.
  Het onderzoek wordt uitgevoerd in 13 landen door heel Europa : Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje, Ierland, België, Zweden, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen door een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, IPSOS.

  De studie bestaat uit vier fasen van kwalitatieve interviews tussen april 2008 en maart 2009.
  Tussen de vier fasen door krijgen de patiënten communicatie-activiteiten, zoals dagboeken en levensboeken, om nog meer inzicht te verkrijgen.
  Vergelijkingen tussen de begingegevens en de uitslagen van de daaropvolgende fasen zullen aantonen hoe de gevolgen van pijn en pijnbeheer over de loop van een jaar kan veranderen.


  2. - Over de Europese Week Tegen Pijn

  De Europese Week Tegen Pijn (EWAP) – cfr. : http://www.weekvandepijn.be/ - vindt jaarlijks plaats en werd gestart als onderdeel van het initiatief Europa Tegen Pijn van de Europese Federatie van IASP afdelingen (EFIC), in oktober 2001.
  EWAP streeft ernaar om meer mensen in de algemene bevolking, in de gezondheidszorg en beleidsvormers in de gezondheidszorg bewust te maken over pijn als een ernstig gezondheidsprobleem.

  Het EWAP-thema van 2008 is fybromyalgie, een veel voorkomende musculoskeletale pijn en vermoeidheidsstoornis die voornamelijk bij vrouwen voorkomt.
  Onverklaarbare wijdverspreide pijn komt voor bij ongeveer 10% van de algemene volwassen bevolking in westelijke landen, waarvan ongeveer de helft voldoet aan de classificatiecriteria voor fibromyalgie van het American College of Rheumatology (ACR).

  Het onderzoek PainSTORY wordt gefinancierd door een beperkte subsidie van Mundipharma International Limited, Cambridge, Engeland.


  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met :


  Cfr. : http://pressrelease.perssupport.nl/publishingweb/pressrelease/detail.do?pressId=21741&type=today&searchKey=efa29a36-9fc4-11dd-b6b0-8ffed0479d87&languageId=NL&pageIndex=1  Lijd geen pijn in stilte !

  C. De Kock, gezondheidsjournaliste – Gezondheid.be, 18-10-2005

  Persbericht “Lancering van de Belgische sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de week van de pijn” (17-23 oktober), UPSA Belgisch Pijninstituut, in samenwerking met verschillende patiëntengroeperingen en verenigingen tegen pijn.


  4 op de tien Belgen (37 %) lijden aan chronische pijn

  Toch vinden de meeste van die patiënten niet snel genoeg de specifieke hulp die ze nodig hebben.
  Uit studies is gebleken dat chronische pijn zo vlug mogelijk behandeld moet worden.
  Erover praten met een arts, een therapeut of een apotheker is daarbij de eerste stap.
  De “Europese week van de pijn”, van 17 tot 23 oktober, wil patiënten aanmoedigen om die eerste cruciale stap te zetten.


  9 multidisciplinaire referentiecentra

  Om de behandeling van chronische pijnpatiënten te verbeteren, gaf het RIZIV begin dit jaar groen licht voor een proefproject in negen Belgische ziekenhuizen die over een multidisciplinair referentiecentrum beschikken voor chronische pijn.
  Deze gespecialiseerde diensten worden multidisciplinair genoemd omdat het personeel opgeleid is in diverse disciplines : artsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers enz.

  Deze referentiecentra zijn bestemd voor patiënten die gedurende minstens zes maanden chronische pijn hebben, maar tot nog toe niet geholpen konden worden, noch in eerste lijn (huisartsen) noch in tweede lijn (specialisten).
  Vandaar dat ze naar de derde lijn worden verwezen, meer bepaald naar een referentiecentrum.
  Daar wordt op basis van de interventies van de verschillende medische en paramedische actoren een multidisciplinaire diagnose gesteld.
  Op basis van de diagnose wordt voor elke patiënt een behandelingsplan op maat opgesteld.
  De behandeling gebeurt in de kliniek of ambulant, naar gelang het geval.


  Communicatie - Belangrijk om de negatieve spiraal te doorbreken

  Chronische pijnpatiënten krijgen naast hun pijn ook vaak te maken met sociale, economische en familiale problemen.
  Ze hebben het moeilijk om een normaal leven te leiden; vandaar hun neiging om zich te isoleren.
  Pijnbehandeling is dan ook een echte noodzaak.
  De hoeksteen van een doeltreffende behandeling is echter communicatie.
  De patiënt moet gestimuleerd worden om zijn gevoelens te uiten, terwijl de arts moet leren om de pijn te (h)erkennen en er met de patiënt moet over praten.


  Cfr. : http://www.e-gezondheid.be/nl/tijdschrift_gezondheid/gezondheid_ziekten/lijd_geen_pijn_in_stilte-13103-404-art.htm


   

  12-11-2008 om 16:38 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke geneesmiddelen bij een migraine-aanval ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Welke geneesmiddelen bij een migraine-aanval ?

  Gezondheid.be, 30-10-2008 – Bron : Klinische en experimentele Neurologie UZ Gasthuisberg

  Migraine – cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=79 - is een kloppende hoofdpijn – cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&c=141 - die soms is deze aan één zijde van de schedel gelegen is en die vaak gepaard gaat met overgevoeligheid aan licht en geluid en/of misselijkheid.
  Een onbehandelde aanval duurt 4 tot 72 uur en kan zo dominant aanwezig zijn dat de dagelijks activiteiten volledig lam worden gelegd.
  Ongeveer één Belg op 10 lijdt aan migraine, nl 18% van de vrouwen en 6 % van de mannen.
  Voor de puberteit komt migraine meer voor bij jongens.
  Vele patiënten lijden aan migraine zonder het te beseffen.
  Bij deze mensen volstaat het vaak om een eenvoudige pijnstiller in te nemen zodat de klachten snel verdwijnen.
  Bij hardnekkiger vormen van migraine is het aangewezen om, ongeacht of u al dan niet misselijk bent, éérst een dosis Motilium in te nemen : niet alleen vermijdt u misselijkheid t.g.v. een bepaalde behandeling, maar zal uw geneesmiddel beter werken.

  U kunt gebruik maken van :

  • 2 tabletten of 1 suppo Domperidon
   gevolgd door :

  • 1000 mg paracetamol of Aspirine

  • 550 mg Apranax of 50 mg Cataflam

  • 1 tablet Almogran / Imitrex / Maxalt / Naramig / Relert / Zomig

  • 1 inspuiting Imitrex of 1 neusspray Diergo of Imitrex

  • 1 inspuiting Dihydergot (meestal door huisarts gegeven)

  • 1 tablet of 1 suppo Cafergot (opgelet : gevaarlijk bij frequent gebruik).

  In sommige gevallen zal de arts een preventieve behandeling voorschrijven om een aanval te voorkomen.
  Dit type behandeling wordt ingeschakeld wanneer u :

  • minstens 3 aanvallen per maand hebt

  • minder dan 3 aanvallen per maand hebt, maar uw aanvallen duren lang en/of zijn moeilijk te behandelen.

  De meeste geneesmiddelen die hier gebruikt worden, zijn producten die efficiënt zijn voor andere aandoeningen :

  • bloeddrukverlagende middelen (bètablokkers)

  • middelen tegen epilepsie

  • middelen tegen depressie.

  Geneesmiddelen die enkel op migraine werken, hebben vaak veel neveneffecten en worden pas gebruikt als de andere niet helpen :

  • Deseril

  • Sibelium

  • Sandomigran

  • Minder efficiënte middelen zijn bijvoorbeeld hoge doses vitamine B2.

  Wanneer medicamenteuze behandeling tijdens de zwangerschap noodzakelijk is, wordt eenzelfde aanpak geadviseerd als normaal.
  Men kan starten met paracetamol, dat in geval van misselijkheid gecombineerd kan worden met metoclopramide.
  Bij onvoldoende effect kan een niet-steroidale ontstekingsremmer voorgeschreven worden.
  Gebruik van NSAID’s moet echter vanaf het vroege derde trimester afgeraden worden.

  Cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5903&daginfo=m1517

  1. Almogran
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/almogran

  2. Apranax
   Cfr. : http://www.e-gezondheid.be/nl/gezondheid_tijdschrift/gezondheid_geneesmiddelen/APRANAX-9132-537-art.htm

  3. Aspirine
   Cfr. :
   http://www.aspirine.nl/content/aspirine/bijsluiter.asp

  4. Bètablokkers
   Cfr. :
   http://www.bcfi.be/GGR/MPG/MPG_ADA.cfm

  5. Cafergot
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/cafergot

  6. Cataflam
   Cfr. :
   http://www.consumed.nl/medicijnen/473/Cataflam%C2%AE

  7. Deseril
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/deseril

  8. Diergo
   Cfr. :
   http://www.gaverapotheek.be/index.php?productID=20044

  9. Dihydergot
   Cfr. :
   http://www.gezondheidsnet.nl/medicijnen/830/11/dihydergot

  10. Domperidon
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/domperidon

  11. Imitrex
   Cfr. :
   http://minf.vub.ac.be/CSBM/PLI/Presentatie%20groep%201%202005_Imitrex.ppt

  12. Maxalt
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/maxalt

  13. Metoclopramide
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/metoclopramide

  14. Motilium
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/motilium

  15. Naramig
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/naramig

  16. Niet-steroidale ontstekingsremmer
   Acetylsalicylzuur (metoclopramide)

   Cfr. : http://www.fk.cvz.nl/Preparaatteksten/A/acetylsalicylzuur_metoclopramide.asp?blPrint=True
   Acular
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/acular
   Dicloabak
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/dicloabak
   Diclofenac
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/diclofenac
   Etoricoxib
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/etoricoxib
   Firocoxib
   Cfr. :
   http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NNSAIOL1AL2g.php
   Ibuprofen
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/ibuprofen
   Indocollyre
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/indocollyre
   Indometacine
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/indometacine
   Ketoprofen
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/ketoprofen
   Meloxicam
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/meloxicam
   Methotrexaat
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/methotrexaat
   Metoclopramide (acetylsalicylzuur)

   Cfr. : http://www.fk.cvz.nl/Preparaatteksten/A/acetylsalicylzuur_metoclopramide.asp?blPrint=True

   Naproxen
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/naproxen
   Piroxicam
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/piroxicam
   Pranox
   Cfr. :
   http://www.stasegem.be/shop2/index.php?productID=2947
   Propyfenazon
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/propyfenazon
   Rofecoxib
   Cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Rofecoxib
   Voltaren

   Cfr. : http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/voltaren
   Cfr. :
   -
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Niet-stero%C3%AFdale_ontstekingsremmer
   -
   http://www.bcfi.be/GGR/MPG/MPG_LBBB.cfm

  17. Sulfasalazine
   Cfr. : http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/sulfasalazine

  18. NSAID’s
   Cfr. :
   http://www.vvvs.be/spoedgevallen/JG20-2/NSAID.pdf

  19. Paracetamol
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/paracetamol

  20. Relert
   Cfr. :
   http://www.pfizer.be/NR/rdonlyres/1907730C-73A4-4644-997A-16D172D9AFC8/0/RelertBijsluiterPDF.pdf

  21. Riboflavine (vitamine B2)
   Cfr. :
   -
   http://www.fitforme.nl/voedingsstoffen/vitamines/vitamine_b2.php
   -
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Riboflavine
   -
   http://www.abcgezondheid.be/nl/news/riboflavine_tegen_migraine%3F/

  22. Sandomigran
   Cfr. :
   http://www.e-gezondheid.be/guide/article.asp?idarticle=10163&idrubrique=537

  23. Sibelium
   Cfr. :
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/sibelium

  24. Vitamine B2 (riboflavine)
   Cfr. :
   -
   http://www.fitforme.nl/voedingsstoffen/vitamines/vitamine_b2.php
   -
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Riboflavine
   -
   http://www.abcgezondheid.be/nl/news/riboflavine_tegen_migraine%3F/

  25. Zomig
   Cfr. :
   -
   http://www.artsenapotheker.nl/geneesmiddel/zomig
   -
   http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h31917.pdf


  12-11-2008 om 16:25 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Teken de petitie voor een Europese erkenning van fibromyalgie !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Petitie
  voor een
  Europese erkenning
  van fibromyalgie

                          
                            Frieda Brepoels

  Frieda Brepoels nam op 7 mei 2008 deel aan een rondetafel over fibromyalgie

  Hoewel naar schatting 12 miljoen Europeanen met de ziekte geconfronteerd worden, is fybromyalgie (letterlijk : 'pijn aan spier- en bindweefsel') nog onvoldoende bekend.
  Daardoor duurt het vaak tot 7 jaar voor de juiste diagnose wordt gesteld.
  De bedoeling van de rondetafel was dan ook de bewustwording rond deze problematiek te vergroten.
  Frieda Brepoels (N-VA) sprak met vertegenwoordigers van Vlaamse en Nederlandse patiëntenverenigingen en engageerde zich samen met enkele collega's voor verdere actie op Europees vlak.

  Cfr. : http://www.friedabrepoels.be/friedabrepoels.cgi?s_id=31&id=818  Petition for a European recognition of fibromyalgia disease

  Petitie voor een Europese erkenning van fibromyalgie -


  Op 1 september 2008 werd in samenwerking met ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations (1) – cfr. : http://www.enfa-europe.eu/ -) door vijf Europarlementsleden, waaronder Frieda Brepoels, een verklaring ingediend rond de erkenning van fibromyalgie op Europees vlak.
  Het is nu mee aan ons, patiënten uit gans Europa, om voldoende handtekeningen te verzamelen - vòòr 18 november - en er aldus voor te zorgen dat de ingediende verklaring wordt goedgekeurd door het Europees Parlement.


  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -


  De petitie


  Fibromyalgie is sedert 1992 door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als een ziekte, ook al wordt dit nog steeds in vraag gesteld door een aantal medische professionelen en gezondheidsautoriteiten.

  Fibromyalgie is een onzichtbare aandoening met als typische klachten chronische pijn en vele andere symptomen, zoals ochtendspierstijfheid, slaapproblemen, algemene vermoeidheid en krachteloosheid van de spieren.

  In Europa zijn er 14 miljoen mensen getroffen !

  De realiteit van deze situatie, die alle Europese landen treft, is dat het recht op een goede levenskwaliteit voor de mensen, getroffen door deze ziekte, genegeerd wordt.
  Daarom wordt er een oproep gelanceerd naar de medische wereld, nationaal en Europees, en naar de Europese beleidsmakers :

   • om te vechten tegen het scepticisme rond deze ziekte,
   • om de levenskwaliteit van deze patiënten te verbeteren,
   • om individuele en interdisciplinaire ondersteuningsprogramma’s te organiseren, zodat de patiënt economisch en sociaal onafhankelijk kan blijven en dat eender welke vorm van isolement vermeden kan worden,
   • om een diepgaande training i.v.m. dit thema te verzekeren in de verplichte cursussen voor de medische experts en professionelen,
   • om bewustmakingsprogramma’s te ondersteunen, die een vroege diagnose en behandeling zullen vergemakkelijken, evenals een voortdurende toegang tot zorgen zullen verzekeren,
   • om voldoende hulp toe te wijzen voor wetenschappelijk onderzoek naar deze pathologie,
   • om een EU-programma te installeren voor de uitwisseling van de beste behandelingen voor fibromyalgie.

  Met deze petitie, teken je voor een Europese Unie waarin de rechten van 14 miljoen mensen getroffen door fibromyalgie erkend worden.

  'Onzichtbare' pijn blijft pijn.


  Cfr. : http://fibromyalgie.be/  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -  (1) – De European Network of Fibromyalgia Associations (ENFA)

  vertegenwoordigd de volgende landen :


  Video Conference and interviews

  - 7th of May 2008 -

  Cfr. : http://www.enfa-europe.eu/index1.php?id=21  Teken nú !

  - http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php -

  - vòòr 18 november ! -
  09-11-2008 om 23:39 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  08-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypoglycemie - Voedingsadvies - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     Hypoglycemie – Voedingsadvies

  Deel I


  Hypoglycemie
  In 'Suikerziekte - diabetes mellitus' op :
  http://www.ugamedia.com/links/suikerziekte.html
  Bij suikerintolerantie schommelen de bloedsuikerwaarden, van te hoog tot te laag.
  De alvleesklier produceert iedere keer als er suiker in je lichaam komt, teveel insuline.
  Daardoor zakt je bloedsuiker te snel.
  De bijnieren, die bij een te laag gehalte glucose vrij moet maken, kunnen dit tempo niet (meer) bijhouden en zo blijft het tekort aan bloedsuiker ontstaan.
  Je lichaam 'schreeuwt' als het ware om suiker en geef je daaraan toe, dan begint het proces opnieuw.
  Ook stress beïnvloedt dit proces, doordat de bijnieren onder stress de hormonen adrenaline en cortisol afgeven, die weer het glucose-gehalte in je bloed verhogen en zo gaat het maar door.
  Hypoglycemie betekent letterlijk : "een te lage bloedsuikerspiegel".
  Vaak gebruikt men de term hypoglycemie om er suikerintolerantie mee aan te duiden.
  Een constant te lage bloedspiegel komt echter nauwelijks voor, mensen met suikerintolerantie hebben wel vaker een te lage, dan te hoge bloedsuikerspiegel.
  De behandeling van beide aandoeningen is echter hetzelfde.


  Dr. Hans Reijnen :

  • Eén van de eerste gevolgen van hypoglycemie op korte termijn is dat ons lichaamsgewicht geleidelijk maar gestaag zal blijven toenemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons lichaam (denk aan belasting van hart en bloedvaten (cholesterol en hoge bloeddruk) en gewrichten en o.a. een toenemend operatierisico).
   Er ontstaat meestal een vorm van chronische vermoeidheid (in meer of mindere mate)
   ”.

  • Wist u dat chronische vermoeidheidssyndromen steeds vaker optreden waarvan men officieel meestal de oorzaak niet kent ?
   Ik schat dat in minstens 75% van de gevallen hypoglycemie hierbij mede een rol speelt
   ”.  Hypoglycemie

  Margreet Chardon – Natuurgeneeskunde-praktijk
  Om te begrijpen wat er aan de hand is bij hypoglycemie, is er eerst wat theoretische uitleg nodig over voeding en hoe dat verteerd wordt.
  Ons voedsel wordt via de spijsvertering en de stofwisseling omgezet in glucose en opgenomen in het bloed.
  Het bloed vervoert dit bloedsuiker naar de cellen, waar het als brandstof kan worden gebruikt.
  Met behulp van deze brandstof kunnen we bewegen, blijven ademen, blijft onze lichaamstemperatuur op peil etc.
  De hoeveelheid glucose in het bloed noemen we 'de bloedsuikerspiegel'.
  Een aantal factoren hebben invloed op de bloedsuikerspiegel :
  • Eten
  • Inspanning
  • Stress.

  Wil je eerst weten of je er zelf mogelijk last van hebt ?

  Hypoglycemie syndroom
  Het woord "hypoglycemie" wordt ook wel gebruikt voor het verschijnsel dat de bloedsuikerspiegel te snel wisselt tussen hoog en laag, waarbij vooral de periodes dat het te laag is de klachten veroorzaken.
  Medisch gezien is hypoglycemie (een te lage bloedsuikerspiegel) dus een onjuiste benaming voor een verschijnsel van wisselende bloedsuikerniveaus, maar vooral in kringen van alternatieve geneeswijzen is dit woord ingeburgerd geraakt.
  Bij hypoglycemie is er zo vaak een snelle verhoging geweest van de bloedsuikerspiegel (door voeding en/ of stress), dat de systemen die de bloedsuikerspiegel moeten reguleren overprikkeld zijn geraakt en niet meer optimaal functioneren.
  Vooral de alvleesklier (pancreas) en de bijnieren maken de hormonen aan die reageren op stress en die de bloedsuikerspiegel reguleren.
  Uitputting van deze organen geeft een verlaagde tolerantie voor suikerrijke producten en voor stress; er wordt te heftig op gereageerd.
  Als er niets verandert aan de stress en/ of de voeding, dan raken de alvleesklier en bijnieren steeds meer uitgeput.
  De belangrijkste klachten bij het hypoglycemie syndroom zijn :
  • vermoeidheid, gevoel van zwakte in de spieren
  • honger tussen de maaltijden door
  • transpiratie
  • hartkloppingen
  • beven/ trillen van bijvoorbeeld de handen, met name vlak voor een maaltijd.
  Bij een glucosetekort in de hersenen kun je klachten krijgen als :
  • duizeligheid
  • hoofdpijn
  • concentratiestoornissen
  • angsten, fobieën en nervositeit
  • geïrriteerdheid, woede aanvallen, huilbuien
  • loomheid, geeuwen, slaperigheid en slapeloosheid.

  Als we eten, wordt de bloedsuikerspiegel hoger
  Het ene voedingsmiddel wordt sneller verteerd dan het andere en ook bevatten voedingsmiddelen verschillende hoeveelheden suikers (koolhydraten).
  Hierdoor laten sommige voedingsmiddelen de bloedsuikerspiegel snel stijgen, dit noemt men producten met een hoge glycemische index en/ of lading.
  Andere voedingsmiddelen hebben weinig verhogend effect op de bloedsuikerspiegel.
  Deze producten hebben een lage glycemische lading.
  Koolhydraatrijke en suikerhoudende producten geven een veel snellere stijging van de bloedsuikerspiegel dan andere producten.
  Vetten en eiwitten hebben de minste invloed op de bloedsuikerspiegel, maar ze kunnen wel (langzaam) worden omgezet in bloedsuikers.
  Voor een gelijkmatig energieniveau is het goed om een stabiele bloedsuikerspiegel te hebben.

  Inspanning en de bloedsuikerspiegel
  Niet alleen de hoeveelheid energie die je via voeding tot je neemt heeft invloed op de bloedsuikerspiegel, maar ook de hoeveelheid energie die je gebruikt.
  Als je rustige, regelmatige inspanning verricht, kan het lichaam meestal goed reageren door telkens een kleine hoeveelheid bloedsuiker uit de reservevoorraden vrij te maken.
  Als je daarentegen een sprint moet trekken, waarbij in korte tijd zeer veel energie nodig is, dan is het voor het lichaam moeilijker om de bloedsuikerspiegel op peil te houden.
  Regelmatig rustig sporten of anderszins bewegen is erg goed voor het lichaam om de bloedsuikerspiegel constant te houden.
  Voldoende beweging is preventief voor het krijgen van suikerziekte.

  Ook stress heeft gevolgen voor de bloedsuikerspiegel
  Allereerst een extreem voorbeeld van stress, wat echter wel duidelijkheid geeft.
  Als je een dolle stier tegenkomt ontstaat stress.
  Het lichaam is instinctief gericht op overleving.
  Je kunt overleven door heel hard weg te rennen.
  Hiervoor heeft het lichaam veel brandstof nodig in de spiercellen van je benen.
  Het lichaam zorgt daarvoor door veel glucose vrij te maken uit de reservevoorraden in het lichaam.
  Dit gebeurt met behulp van het hormoon 'adrenaline', het bekende stresshormoon.
  Het lichaam kent geen verschil tussen psychische of lichamelijke stress.
  Bij een ruzie met je partner of je baas en bij een spannend televisie programma gaat het lichaam ook adrenaline aanmaken en glucose voor de spieren vrijmaken.
  In zo'n situatie blijf je echter meestal gewoon op je stoel zitten en gebruik je dus niet de vrijgemaakte brandstof.
  Omdat het lichaam erg geprikkeld raakt door een hoge bloedsuikerspiegel, worden er anti hormonen aangemaakt, op den duur te veel, om de bloedsuikerspiegel weer omlaag te krijgen.
  De bloedsuikerspiegel zakt vaak te sterk en vlak daarna word je slap en moe.
  Veel mensen nemen dan weer een oppepper zoals een candybar of een zak chips.
  Je bloedsuiker stijgt weer, maar zulke snelle happen geven een korte heftige verhoging van de bloedsuikerspiegel.
  Bij sommigen schiet hij te ver door naar boven en het lichaam begint weer met het aanmaken van anti-hormonen.
  Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan.

  Minimale en maximale bloedsuikerspiegel
  De bloedsuikerspiegel behoort zich tussen een bepaald minimum en maximum te bevinden.
  Daaronder en daarboven ontstaan klachten.
  Bij hyperglycemie is er sprake van een te hoge bloedsuikerspiegel ('hyper' = 'teveel').
  Dit komt af en toe kort voor bij mensen die te lang naar een spannende film hebben zitten kijken.
  Hyperglycemie komt ook voor bij mensen met suikerziekte (diabetes); het hormoon insuline moet ervoor zorgen dat bloedsuiker in de lichaamscellen wordt opgenomen of in de reservevoorraden wordt opgeslagen.
  Omdat insuline bij hen niet (voldoende) wordt aangemaakt, kan er hyperglycemie ontstaan als ze niet de optimale medicatie krijgen.
  Bij hyperglycemie met insulinetekort bevat het bloed teveel glucose, maar de lichaamscellen krijgen het niet binnen.
  Je merkt dit door een gevoel van flauwte en in ernstige gevallen kan je zelfs in coma raken.
  Hypoglycemie is een te lage bloedsuikerspiegel ('hypo' = 'te laag').
  Hierbij hebben de lichaamscellen ook een tekort aan suiker doordat het bloed op dat moment te weinig glucose bevat.
  Ook dit veroorzaakt een gevoel van zwakte, vermoeidheid en flauwte.
  Dit kan voorkomen bij mensen die wel of geen diabetes hebben.
  Hier vindt u meer informatie over het meten van de bloedsuikerspiegel en de waarden die de bloedsuikerspiegel zou moeten hebben.

  Af te raden voeding bij hypoglycemie
  Suiker en suikerbevattende producten (dit negatieve advies geldt voor iedereen, maar bouw je suikergebruik niet te snel af; doe er minstens een drietal weken over als je iemand bent die van zoet houdt).
  Of honing en graanstropen worden verdragen als zoetmiddel, verschilt van persoon tot persoon.
  Het is aan te raden om er slechts beperkt gebruik van te maken.
  • Producten gemaakt van wit meel (wit brood, witte rijst, 'gewone' macaroni en spaghetti e.d., koek en gebak).

  Aan te raden voeding bij hypoglycemie
  • Allereerst is het praktisch om vaker, 5 tot 6 keer per dag, kleine maaltijden te gebruiken.
   Bij kleine maaltijden stijgt de bloedsuikerspiegel minder en kan het lichaam dus makkelijker de juiste balans hervinden.
   Drie grote maaltijden zijn meer belastend voor mensen met een instabiele bloedsuikerspiegel.
  Eet zoveel mogelijk producten met een lage glycemische lading, om het bloedsuiker regulatiesysteem tot rust te krijgen.
  De tabel bevat een lijst met voedingsmiddelen en hun effect op de bloedsuikerspiegel bij consumptie ervan.


              Lijst voedingsmiddelen


  GI per
  portie

  aantal gram
  per portie

  GL per
  portie

  zoetmiddelen
  glucose

  100

  10 gr

  10

  sucrose

  70

  10 gr

  7

  honing

  70

  10 gr

  3

  lactose

  45

  10 gr

  5

  fructose

  20

  10 gr

  2

  tussendoortjes
  Evergreen met krenten (Lu)

  66 ± 12

  38 gr

  14

  popcorn (zonder suiker)

  65

  20 gr

  8

  gebak

  60

  57 gr

  15

  chips

  55

  50 gr

  11

  chocoladereep (melk)

  45

  50 gr

  12

  chocoladereep (puur >70% cacao)

  22

  50 gr

  6,5

  pinda's

  15

  50 gr

  1

  dranken
  bier

  110

  250 gr

  14

  cola drinks

  70

  250 gr

  19

  sinaasappelsap (ongezoet)

  50 ± 10

  250 gr

  13

  grapefruitsap (ongezoet)

  48

  250 gr

  11

  appelsap (ongezoet)

  40

  250 gr

  12

  tomatensap

  40

  250 gr

  4

  graanproducten
  gierst

  70

  150 gr

  25

  couscous (5 min. gekookt)

  65

  150 gr

  23

  rijst (bruin parboiled, 20 min. gekookt)

  65

  150 gr

  23

  rijst (basmati, 10 min. gekookt)

  60

  150 gr

  23

  boekweit

  55

  150 gr

  16

  rijst (wit, parboiled, gem. gekookt)

  45

  150 gr

  17

  bulghur

  48

  150 gr

  12

  spaghetti (wit, 10-15 min. gekookt)

  45

  180 gr

  21

  spaghetti (volkoren, gem. gekookt)

  35

  180 gr

  16

  quinoa

  35

  150 gr

  9,5

  stokbrood (wit)

  95

  30 / 60 gr

  15 / 30

  tarwebrood (wit)

  70

  30 / 60 gr

  10 / 20

  tarwebrood (volkoren)

  70

  30 / 60 gr

  9 / 18

  melkbrood (wit)

  63

  30 / 60 gr

  10 / 20

  roggebrood (volkoren)

  60

  30 / 60 gr

  8 / 16

  cornflakes

  85

  30 / 60 gr

  21 / 42

  melba toast

  70

  30 gr

  16

  cream cracker

  65 ± 11

  30 gr

  13

  muesli

  55

  30 / 60 gr

  10 / 20

  bindmiddelen
  maizena

  70

  15 gr

  9,25

  arrowroot

  63

  15 gr

  8

  peulvruchten
  bruine bonen

  40

  150 gr

  6,5

  bruine linzen

  30

  150 gr

  8

  kikkererwten

  30

  150 gr

  10

  groene linzen

  22

  150 gr

  5,5

  spliterwten

  22

  150 gr

  7,5

  aardappelen en groentes
  frieten

  95

  150 gr

  22

  aardappelen (gebakken)

  85

  150 gr

  26

  aardappelpuree

  85

  150 gr

  15

  aardappelen (gekookt)

  60

  150 gr

  14

  wortel gekookt

  85

  100 gr

  6

  tuinboon

  80

  100 gr

  5,5

  pompoen

  75

  100 gr

  5

  meiknolletjes

  70

  100 gr

  2

  bieten

  65

  100 gr

  5

  bataat

  50

  100 gr

  10

  doperwt (vers)

  40

  100 gr

  4

  wortel rauw

  35

  100 gr

  2,5

  sperziebonen

  30

  100 gr

  1,5

  bladgroente, alle soorten sla, kool,
  champignons, ui, tomaten,
  aubergine, paprika, broccoli

  10 of lager

  100 gr

  1 of minder

  fruit, vers en ongekookt
  watermeloen

  75

  120 gr

  6,5

  ananas

  59 ± 8

  120 gr

  7

  abrikozen

  57

  120 gr

  5

  kiwi

  53 ± 6

  120 gr

  6

  banaan

  52 ± 4

  120 gr

  12

  mango

  51 ± 5

  120 gr

  8

  druiven

  45

  120 gr

  8

  grapefruit

  45

  120 gr

  8

  sinasappel

  42 ± 3

  120 gr

  5

  perzik

  42 ± 14

  120 gr

  5

  appel

  40

  120 gr

  6

  peer

  40

  120 gr

  4

  aardbei

  40 ± 7

  120 gr

  1

  pruimen

  39 ± 15

  120 gr

  5

  kersen

  20

  120 gr

  3

  gedroogd fruit
  dadels

  103 ± 21

  60 gr

  42

  rozijnen

  64 ± 11

  60 gr

  28

  vijgen

  61

  60 gr

  16

  abrikozen

  31

  60 gr

  9

  appeltjes

  29

  60 gr

  10

  pruimen

  29

  60 gr

  10

  jam ('klassiek')

  65

  20 gr

  9

  fruitbeleg (jam zonder toegevoegde suiker)

  30

  20 gr

  2,5

  zuivel
  volle yoghurt

  35

  200 gr

  3

  magere yoghurt

  35

  200 gr

  4

  magere melk

  30

  250 gr

  4

  volle melk

  27

  250 gr

  3


  Bronnen
  :

  Praktische tips :

  • Als je koolhydraten eet, gebruik dan volle granen zoals quinoa (heeft de laagste glycemic load van de 'granen'), zilvervliesrijst, haver, rogge en tarwe, ook in vorm van vlokken e.d.
  • Veel verse groente, eventueel diepvriesgroente zonder toevoegingen, avocado is uitstekend.
  • Als tussendoortjes kun je eten : olijven, noten en zaden, bakje yoghurt of kwark, stukje kaas, wat komkommer, wortel, tomaat e.d.
   Natuurlijk is dit ook afhankelijk van het feit of je zuivel e.d. goed verdraagt.
  • Gist- en suikervrije voedingssupplementen, die ook geen kunstmatige zoet- en smaakstoffen bevatten.

  Behandeling in de praktijk
  U kunt een afspraak maken voor een consult als u behoefte heeft aan meer praktische adviezen, gericht op uw persoonlijke mogelijkheden.
  Er kan worden gekeken of er ook sprake is van overgevoeligheid voor bepaalde voeding of het goed is om de mineraalhuishouding extra te ondersteunen en zo ja, met welke middelen.
  Mogelijk is er ook sprake van een infectierestant waardoor de bijnieren of de alvleesklier niet optimaal kunnen functioneren.
  Hypoglycemie komt ook vaak voor in combinatie met een infectie met candida.
  Op internet zijn er vele artikelen over dit onderwerp te lezen.
  Naast het kinesiologisch testen van candida, kan er ook middels ontlastingsonderzoek gecontroleerd worden of iemand deze gist/ schimmel in de darmen heeft en of er sprake is van een 'vriendelijke' gistvorm of een agressieve schimmelvorm.

  Literatuur
  • Schimmels, suiker en allergie vergis(t) je niet !
   Anna Kruyswijk-van der Heijden & Marijke de Waal Malefijt - Ankh-Hermes b.v., Ankertje 160 - ISBN : 9789020207378 – ISBN13 : 9789020207378
   Cfr. :
   http://www.selexyz.nl/pages/detail_v2/S1/10030000986546-2-10090000000010.aspx
  • Dr. Atkins' gezondheidsrevolutie - Dr. Atkins" revolutionaire kijk op gezondheid door goede voeding en natuurlijke medicijnen
   Robert C. Atkins, Anki Klootwijk & Anki Klootwijk - Bosch & Keuning, 1990 – ISBN : 9789024646487
   Dr. Robert C. Atkins, die het wereldberoemde dieetplan "Dr. Atkins' Dieetrevolutie" ontwierp, houdt in dit boek een krachtig en ondubbelzinnig pleidooi voor een ingrijpende verandering van de wijze waarop geneeskunde in Amerika en Europa wordt uitgeoefend.
   Dr. Atkins heeft een nieuwe aanpak in de gezondheidszorg ontwikkeld : de “Complementaire Geneeskunde', die buitengewoon effectief blijkt te zijn voor patiënten.
   Zijn combinatie van een koolhydraten-arm dieet, biologische medicijnen en de meest recente verworvenheden van de reguliere geneeskunde bewerkstelligt een niveau van gezondheidszorg dat de conventionele geneeskunde niet kan evenaren.
   Cfr. :
   -
   http://www.boekenmarktplaats.com/cgi-bin/advertentie.cgi?adverteerder=&nummer=3531835&type=&titel=Gezondheidsrevolutie
  Verwante onderwerpen in deze website
  Cfr. : http://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.php?pagina=hypoglycemie

  Hypoglycemie – Voedingsadvies
  Dr. Hans Reijnen, Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst (CIG), Deurne (NL)

  Hypoglycemie (of ' koolhydraatverslaving') is een lichte suikerstofwisselingsstoornis, die (nog) niets te maken heeft met suikerziekte omdat er geen gebrek is aan insuline (het hormoon dat het bloedsuikergehalte regelt), die kan optreden bij mensen die daarvoor gevoelig zijn.
  Het is een lichte stoornis omdat de bloedsuikerwaarden slechts op bepaalde momenten licht afwijken van de norm maar die in de regel wel ernstige gevolgen heeft, die geleidelijk toenemen naarmate de stoornis langer (onherkend) blijft bestaan.

  Het bloedsuikergehalte moet normaal liggen tussen 4,0 en 6,5 mmol/L.
  Door onze westerse levensstijl en voedingspatroon komt het steeds vaker voor dat het bloedsuiker regelmechanisme voortdurend licht gestoord is.
  De alvleesklier (pancreas) zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte niet te hoog wordt door na een maaltijd of snoepen (suikerbelasting) op tijd voldoende insuline aan het bloed af te geven.
  Mede doordat het gebruik van geraffineerde suiker(s) en slechte koolhydraten (witmeel producten, zijn geraffineerd en bevatten dus nagenoeg geen micronutriënten meer) in onze cultuur veel te hoog is en nog steeds stijgt, raakt de alvleesklier overbelast.
  Hierdoor reageert ze wat te laat waardoor het bloedsuikergehalte (BSG) toch licht boven de bovengrens kan uitstijgen (b.v. 6,8 mmol/L).
  Zij registreert dit wel en reageert dan (vertraagd) met het afgeven van een iets hogere dosis insuline dan normaal (hyperinsulinisme).
  Hierdoor daalt het BSG weliswaar lekker snel maar het BSG schiet wat door tot net beneden de ondergrens (b.v. 3,5 mmol/L).
  Dan zit je als patiënt dus in de hypoglycemische fase (licht verlaagd BSG) met klachten zoals :

  • een zwaar vermoeid gevoel in de benen

  • duizeligheid

  • een lichte hoofdpijn

  • trillerigheid.

  Dit alles kun je in één woord vangen onder de term “geeuwhonger”.
  Dan moet je wat eten, anders houd je het niet vol.
  Veel mensen nemen dan b.v. een Mars want dan gaat het heel snel beter.
  Maar op langere termijn is dit alleen maar kolen op het vuur.
  Als je dit probleem alleen maar zo blijft ‘oplossen’ dan zal het zich steeds vaker op een dag voordoen en kom je van kwaad tot erger.
  Veel beter is het om op zo’n moment een gezonde boterham met gezond beleg (dus geen zoet !) of een biologische mueslireep te nemen.
  De enige echte oplossing voor dit probleem is het op lange termijn (liefst de rest van je leven) zo drastisch mogelijk weren van alle geraffineerde suiker(s) en alle slechte koolhydraten (witmeel producten) uit de voeding en ernaar te streven uiteindelijk geen tussendoortjes meer te nemen.


  Verborgen suikers en witmeel

  Al pratende over de overmaat aan suikers hoor ik de patiënt al zeggen : ja, maar ik neem geen suiker in de koffie en ik ben helemaal niet zo’n snoeper.
  Groot probleem is het feit dat de Nederlander gemiddeld 50-70 kg suiker per jaar binnen krijgt, dat is meer dan 1 kg in de week.
  De helft hiervan gebruiken we in de vorm van zichtbaar zoet (suiker, snoepgoed, gebak en frisdrank) maar helaas ook nog altijd 50% in de vorm van verborgen suikers.
  Bijna alle samengestelde producten in de gewone supermarkt bevatten toegevoegde suiker !
  Soms zelfs in schrikbarende hoeveelheden.
  Van soep tot ketchup, ketjap, mayonaise, ...
  En ga zo maar door, als je erop gaat letten, overal zit suiker bij om alles voor het (kritiekloze !?) grote publiek lekker te maken.
  En het smaakt inderdaad wel goed maar het vormt in deze grote hoeveelheden een puur gif voor onze gezondheid.
  Er zijn zelfs mensen die durven te beweren dat de overmaat aan suikers meer schade aan de volksgezondheid veroorzaakt dan alcohol en nicotine.
  Daar komt bij dat nog steeds heel veel mensen witbrood eten en steeds meer witte pasta producten.
  Het probleem is ook hier dat de granen verhit zijn geweest en ontdaan van alle vezel(resten).
  Want het moet er mooi uitzien en snel en gemakkelijk te verwerken zijn.
  Hierdoor worden ze ontdaan van alle micronutriënten (vitamines, mineralen en sporenelementen).
  Bovendien wordt een teveel aan slechte koolhydraten door het lichaam te snel omgezet in glucose (= suiker).
  Dus ook op deze manier onderhoud je de negatieve spiraal van het hypoglycemie-syndroom.
  Onze eetcultuur is aan het ‘veramerikaniseren’ (meer en meer fastfood) en aan het ‘veritalianiseren’ (meer en meer pasta’s).


  De alvleesklier geef zo nodig iedere keer een hoeveelheid insuline af
  Afb. :
  http://www.menssana.nu/media/grafiekbloedsuiker.jpg

  Bovenstaande grafiek geeft het BSG weer in doorgetrokken streep bij een gezond eetpatroon en een goed werkende alvleesklier; in stippellijn bij hypoglycemie: meer dan een kilogram suiker in de week vormt een overbelasting voor de alvleesklier waardoor deze wat te laat en wat te sterk reageert en te veel insuline afgeeft in het bloed (hyperinsulinisme).


  Hypoglycemie syndroom

  Het is inderdaad beter om te spreken van het hypoglycemie syndroom omdat hypoglycemie, hoe langer het bestaat, een waaier van negatieve gevolgen voor heel veel orgaansystemen heeft.
  Het blijft echt niet alleen bij de geeuwhonger.


  Lees verder : Deel II  08-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypoglycemie - Voedingsadvies - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Hypoglycemie – Voedingsadvies

  Deel II


  Gevolgen op de korte termijn

  • Één van de eerste gevolgen is dat ons lichaamsgewicht geleidelijk maar gestaag zal blijven toenemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons lichaam.
   Denk aan belasting van hart en bloedvaten (cholesterol en hoge bloeddruk) en gewrichten en o.a. een toenemend operatierisico.

  • Er ontstaat meestal een vorm van chronische vermoeidheid (in meer of mindere mate).

  • Door het teveel aan suikers ontstaat er een vergisting in de darm met diarree of een neiging hiertoe tot gevolg.
   De spijsvertering en de stofwisseling raken verstoord en dit beïnvloedt alle lichaamsfuncties negatief (soms kan het uiteindelijk ook resulteren in obstipatie).

  • Dit alles veroorzaakt een verstoring van de gezonde darmflora.
   Wist u dat 80% van onze immunologische afweer (weerstand tegen virussen, bacteriën en/of andere ziektekiemen) zetelt in een gezonde darm(flora) !
   Dus er ontstaat een steeds grotere bevattelijkheid voor verkoudheden, griep en andere ontstekingen (waar dan ook in het lichaam).
   Met name schimmelinfecties treden nogal eens op die steeds tot terugkeren neigen.


  Gevolgen op de lange termijn

  • In een later stadium kunnen er allergieën gaan optreden.

  • Als hypoglycemie lang genoeg blijft bestaan kan het ten slotte ook leiden tot het ontstaan van ouderdomssuiker (suikerziekte type 2), hiervan is er een zogenaamd 'onverklaarbare' toename.

  • Uiteindelijk, als je maar doorgaat met de ongezonde leefgewoonten, neemt ook het risico op het krijgen van kanker toe.

  • Ten slotte en zeker niet het minst belangrijk : hypoglycemie geeft heel vaak ook stoornissen van psyche en gedrag (b.v. hyperactiviteit, onderactiviteit, prikkelbaarheid en depressiviteit).


  Hoe weet ik nou of ik hypoglycemie heb ?

  De diagnose zou eenvoudig te stellen zijn met het bepalen van een bloedsuikergehalte (BSG) ware het niet dat hier in de praktijk van alledag een paar problemen opdoemen.
  In de eerste plaats zijn er genoeg artsen niet op de hoogte van het bestaan van hypoglycemie (of ze ontkennen het bestaan ervan).
  En
  als je niet weet waar je naar zoekt, zul je het ook nooit vinden (“dat komt in mijn praktijk niet voor”).
  Ten tweede, als je slechts een éénmalige BSG-bepaling doet op een lukraak moment van de dag heb je minstens 80% kans dat je de lichte afwijkingen niet vindt.
  Het is dus beter om een GTT ('glucose tolerantie test', waarbij het verloop van het bloedsuikergehalte enkele uren gevolgd wordt na een flinke belasting met glucosedrank) te doen en/of een dagcurve te laten bepalen (hierbij is de onderzoeksduur nog langer).
  Dan kun je de kortdurende hyperglycemische fase(licht verhoogd BSG) en de kortdurende hypoglycemische fase bijna nooit missen.
  In mijn begintijd, nadat ik pas ging geloven dat HG echt bestond, heb ik op deze manier bij tientallen patiënten de diagnose onderbouwd.
  Op dit moment doe ik zelf geen bloedonderzoek meer omdat ik dat niet meer nodig vind tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.
  Met een zorgvuldige ondervraging van de patiënt kan ik de diagnose bijna altijd goed stellen.
  Bovendien is het voorgestelde beleid voor de aanpak van HG op geen enkele manier vervelend of belastend voor de patiënt en alleen maar volledig overeenkomend met de algemene voedingsadviezen die ik toch al aan bijna alle patiënten meegeef.
  Alleen heeft een HG-patiënt een extra zwaarwegende reden zich er zo strikt mogelijk aan te houden.
  Ik heb het daarom bij HG patiënten dus nooit over een dieet.
  Ik propageer alleen maar een in alle opzichten zo gezond mogelijk levenspatroon en voedingspatroon.
  En hiermee kun je voor jezelf net zo ver gaan als jij nodig vindt of voor jou haalbaar is.


  Oorzaken van hypoglycemie

  De enige oorzaak is feitelijk het overmatige gebruik van (verborgen) suiker(s) en slechte koolhydraten (vooral witmeel).
  Als mensen (dierlijke) vetten gaan beperken omdat ze gezonder willen eten zonder het gebruik van vitale vetten te verhogen drijft hen dat des te meer in het ontstaan van HG.
  Natuurlijk is er daarnaast ook duidelijk sprake van een aangeboren gevoeligheid voor het krijgen van HG.
  Er zijn wat dit betreft grote constitutionele verschillen, niet iedereen krijgt HG of niet iedereen is er even gevoelig voor.
  Bovendien zijn er nog vele andere elementen in onze levensstijl aan te wijzen die duidelijk HG-Syndroom bevorderend kunnen werken.
  Denk hierbij o.a. aan het hoge gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen die de suikerstofwisseling negatief beïnvloeden zoals prednison (cfr. :
  http://www.e-gezondheid.be/nl/gezondheid_tijdschrift/gezondheid_geneesmiddelen/PREDNISON-10069-537-art.htm -).
  Ook de toenemende stress in onze samenleving doet rechtsreeks HG eerder ontstaan.


  Behandeling van hypoglycemie

  Eigenlijk hoef ik alleen maar te zeggen : 'Ga weer écht gezond leven en eten'.
  Ik zeg 'écht' omdat de meesten denken dat ze dat al doen.
  Wij zijn dus zover verwijderd geraakt van wat natuurlijk leven is, dat we het ook echt niet meer weten.
  Buiten de wereld van de natuurgenezers is er ook bijna niemand die je erop wijst.

  Als je je tot nu toe behoorlijk te buiten ging aan zoet (en/of verborgen suikers) en slechte koolhydraten is het de eerste drie à vier weken zeker niet eenvou-dig om af te kicken.
  In het begin is de overgang erg groot, maar al gauw went het en uiteindelijk ga je zoet vies vinden net zoals wanneer je helemaal van het roken af bent.
  Dan ga je pas weer ervaren hoe vies het eigenlijk was.

  Voor geïnteresseerden is bij mij ook verkrijgbaar de brochure “In harmonie met onze natuur” een uitgebreid verhaal over het dalende gezondheidsniveau, de oorzaken hiervan en wat eraan te doen is in een veel ruimere context dan alleen voedingstechnisch (cfr. : http://www.menssana.nu/ -).

  Maar nog even concreet op een rijtje voor HG patiënten is het volgende in het bijzonder van belang :

  1. Het zo drastisch mogelijk beperken van alle (toegevoegde) suiker(s) en slechte koolhydraten.
   Gebruik zo min mogelijk kant-en-klaarproducten uit de gewone supermarkt want die staan meestal bol van de verkeerde dingen.
   Kant-en-klaarproducten uit de reformzaak bevatten meestal veel minder ongezonde toevoegingen.

  2. Streef uiteindelijk zoveel mogelijk naar : je beperken tot drie goede hoofdmaaltijden.
   Alleen in de overgangsfase echt “gezonde” tussendoortjes zoals een gezonde boterham of een biologische mueslireep.

  3. Ben zeer terughoudend met alle reguliere geneesmiddelen, dring er bij uw huisarts op aan dat hij streng is bij de indicatiestelling.
   Zelfs de pil heeft een HG bevorderend effect.

  4. In ernstige of hardnekkige gevallen kan het dagelijks gebruik van Chroom (voedingssupplement – cfr. bv. : http://overgewicht.pilliewillie.nl/obesitas/chroom1.php -) helpen om de suikerstofwisseling sneller te reguleren.

  Wat zijn gezonde suikervervangers ?

  Minder ongezond dan witte kristalsuiker is ongeraffineerde rietsuiker, nog beter is het om oerzoet of sucanat – cfr. : http://www.voedingswaar.nl/sucanat.htm - te gebruiken (die is gemaakt van ongeraffineerde bietsuiker).
  De beste suikervervanger is stevia (extracten van een tropische plant in poedervorm voor de keuken en in druppelvorm voor koffie of thee) – cfr. 'Verboden suikervervanger stevia is wondermiddel' :
  http://www.medinews.be/full_article/detail.asp?aid=3267 -.
  Heel prettig in het gebruik en ook heel verantwoord is het gebruik van (oligo)fructose poeder (cfr. :
  http://www.functionelevoeding.be/wetenschappelijk_dossier_prebiotica_1.htm -).
  Al deze zoetvervangers zijn leverbaar in de natuurvoedingswinkel.
  In de yoghurt of kwark zijn ahornsiroop en honing relatief gezond, lekker zoetmakend en vitaliserend.
  Je kunt ook gebruik maken van appel- of perenstroop (zonder toegevoegde suiker).
  Verder zijn er een aantal synthetische suikervervangers die bijna allemaal in een min of meer kwaad daglicht staan vanwege lichte tot ernstigere bijwerkingen :

  Over al deze stoffen zou je kunnen zeggen : liever niet maar, indien met mate gebruikt, geen probleem.
  In bijna alle lichtfrisdranken zit tegenwoordig aspartaam, dus oppassen.
  Er zijn aanwijzingen dat aspartaam kankerverwekkend is en vanuit Engeland kwamen er berichten over negatieve beïnvloeding van de hersenfunctie (tot hallucinaties toe).


  Wetenswaardigheden rond Hypoglycemie

  • Eigenlijk klopt de benaming 'hypoglycemie' niet helemaal want er is niet alleen een hypofase maar ook een hyperfase.
   Beter zou het kunnen zijn om te spreken van een 'koolhydraat-verslaving'.

  • Dit laatste : het verslavende aspect van suiker brengt me op de enorm belangrijke psychologische kant van de zaak.
   Suiker wordt ook wel eens beschouwd als synoniem voor surrogaat liefde.
   We leven misschien allemaal wel (in meer of mindere mate) met de angst niet genoeg (moederlijke) liefde te krijgen.
   Dit compenseren we vaak met meer eten en meer snoepen.
   Van chocolade is nog wel het meest bekend dat het onvrede en frustraties helpt verdwijnen.
   Maar als we daar geen oog voor krijgen willen we steeds meer.

  • Wist u dat chronische vermoeidheidssyndromen steeds vaker optreden waarvan men officieel meestal de oorzaak niet kent ?
   Ik schat dat in minstens 75% van de gevallen HG hierbij mede een rol speelt.

  • Veel mensen hebben een tekort aan essentiële vetzuren.
   Bijna iedereen weet dat je niet te vet moet eten want dierlijke vetten zijn heel ongezond.
   Maar meestal wijst niemand je erop dat je dan wel gezonde vetten moet nuttigen.
   Die goede vetten zitten in : vette vis, noten en zaden (b.v. zonnebloempitten, pijnboompitten enz) en lijnzaadolie.
   Als je niet genoeg vetten consumeert zul je eerder en meer honger hebben en zul je ongemerkt meer koolhydraten gaan nuttigen.
   Dus een gebrek aan vet jaagt je nog meer in de koolhydraatverslaving !
   Ik adviseer daarom in feite iedereen om het zgn. 'Budwigpapje' te nuttigen (cfr. folder algemene voedingsadviezen, deel 2 &
   http://www.fonteine.com/budwig_papje.html -).
   De informatie die in deze brochure staat is in principe voldoende om het probleem van hypoglycemie definitief aan te pakken en op te lossen.
   Maak bij deze brochure ook gebruik van de twee brochures met algemene voedingsadviezen (Voeding 1 - Theorie en voeding – Voeding 2 – Praktijk – cfr. :
   http://www.menssana.nu/pages/publicaties/voeding.php -).
   In de laatste staat uitgebreid en precies beschreven hoe je het zogenaamde 'Budwigpapje' gebruikt als ontbijt.
   Dit papje is zeer behulpzaam bij het oplossen van de hypoglycemie en supergezond omdat het tal van andere lichaams- en orgaanfuncties helpt herstellen.

  • Waar het gebruik van de drie brochures over voeding in beginsel voldoende is, is er voor enthousiastelingen en geïnteresseerden, in ons Centrum een reader verkrijgbaar waarin de 'Gluc Ω mens-lifestyle' beschreven staat.
   Deze methode is een uitgebreide eet- en leefwijzer die in principe door iedereen toegepast kan worden.
   De aanleiding om de methode te ontwerpen was het steeds groter wordende probleem van overgewicht.
   Maar het maakt niet uit of je nu overgewicht hebt of niet en of je nu HG hebt of niet, ik kan de methode aan iedereen van harte aanbevelen.
   Je moet er even ‘inkruipen’ maar dan krijg je er ook heel wat voor terug.
   Terug naar je streefgewicht, weer blaken van energie en het volledige en definitieve herstel van je afweer tegen alle infectieziekten.
   Bovendien wordt het heel belangrijke hoofdstuk van de psychologie van eetgedrag besproken.


  Lijst voedingsmiddelen

  - cfr. boven -


  3. - Uitgebreidere informatie over glycemische index
  Er blijken allerlei verschillen te zijn als er metingen worden gedaan om de glycemische index van een voedingsmiddel vast te stellen; bij de ene persoon kan op de ene dag een groter glycemisch effect gevonden worden van een bepaald product dan op een andere dag.
  Bij verschillende personen worden ook verschillen gemeten.
  Ik heb daarom de hogere getallen van de GI afgerond op vijftallen.
  Ook vermeld ik soms ± achter de GI, om aan te geven dat er bij verschillende metingen verschillende resultaten waren.
  Het ene ras (bijvoorbeeld van appels, aardappelen of rozijnen) heeft ook weer een andere glycemische index als het andere ras.
  Ook dit verklaart deels de verschillende uitslagen bij de diverse onderzoeken.
  Mendosa gebruikt in zijn gegevens veel gemiddelden van meerdere onderzoeken.
  De cijfers van Mendosa en Montignac wijken op bepaalde punten behoorlijk af, maar in grote lijnen zijn er veel meer overeenkomsten dan verschillen.
  Maar vooral het verschil tussen wit brood en volkoren brood wat in de gegevens van Montignac wordt vermeld, wordt door andere bronnen niet gevonden.
  Toch is het veel beter om volkoren producten te eten dan witte, geraffineerde voeding.
  Bij de raffinage gaan veel essentiële voedingsstoffen verloren, die ook van belang zijn bij het in stand houden van een goede bloedsuikerspiegel/ insulinehuishouding.

  4. - Uitgebreidere informatie over glycemic load
  Bij de glycemic load is gebleken dat de bloedsuikerspiegel meer verhoogd wordt naarmate er langer wordt gekookt en idem als het in vloeibare vorm geconsumeerd wordt (soep of sap).
  Als je bijvoorbeeld pompoensoep maakt van 300 gram pompoen, dan heb je een behoorlijk portie groenten.
  Soep kook je meestal even door en je eet het dus in vloeibare vorm.
  Die combinatie is kan de oorzaak zijn er een reactie optreedt die vergelijkbaar is met een koolhydraatmaaltijd van een paar boterhammen.
  Als je bijvoorbeeld eiwit combineert met producten met een hoge glycemische index, dan wordt de glycemische load verlaagd.
  Je zou daarvoor sojaroom aan de soep toe kunnen voegen (vetarm).
  Het bovenstaande maakt de glycemische index en glycemic load complex om mee te werken, maar simpeler is het waarschijnlijk gewoon niet...
  Cfr. :
  http://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.php?pagina=glycemindex


  Cfr. : http://www.menssana.nu/pages/publicaties/voeding/voedingsadvies-hypoglycemie.php

   


  Tabel van glycemische indexen

  De goede koolhydraten die vet gedrukt zijn mogen ook in een vetmaaltijd gegeten worden.
  De rest alleen in de koolhydraat maaltijden.

  GI
  110
  103
  100
  95
  95
  95
  90
  85
  85
  85
  85
  85
  85
  80
  80
  80
  80
  75
  70
  70
  70
  70
  70
  70
  70
  70
  70
  65
  65
  65
  65
  65
  65
  65
  60
  60
  60
  60
  55
  55  Slechte koolhydraten
  Maltose (Bier)
  Dadelstroop
  Glucose/dextrose/druivensuiker
  Aardappels uit de oven, frites
  Rijstebloem
  Gemodificeerd zetmeel
  Aardappelpuree, chips
  Honing
  Zeer wit brood (hamburger)
  Gekookte wortelen
  Cornflakes, popcorn
  Druivensap, gedroogde dadels
  Snelkookrijst, rijstwafel, gepofte rijst
  Tuinbonen (gekookt)
  Chips
  Tapioca meel (Cassave)
  Gedroogde dadels
  Pompoen, watermeloen
  Suiker
  Wittebrood (stokbrood)
  Ontbijtgranen (met geraffineerde suiker)
  Candybars
  Gekookte aardappel, meiknolletjes, koolraap
  Cola, frisdranken
  Koekjes
  Witte rijst
  Noedels, ravioli
  Couscous
  Jus d'orange (industrieel)
  Rozijnen
  Bruin brood
  Aardappels in de schil
  Rode biet
  Jam met suiker
  Verse dadels
  Griesmeel
  Langkorrelige geraffineerde rijst
  Banaan, meloen, lychees
  Witte pasta, zacht gekookt
  Zandgebak

  GI
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  45
  45
  45
  40
  40
  40
  40
  40
  40
  40
  40
  40
  40
  40
  35
  35
  35
  35
  35
  35
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  22
  22
  22
  22
  22
  20
  20
  15
  15
  15
  15
  10
  10
  10
  Goede koolhydraten
  Bruinbrood verrijkt met extra zemelen
  Boekweitmeel, boekweitflensjes
  Zilvervlies rijst, basmati rijst
  Erwtjes uit blik
  Bataat, mango
  Volkoren pasta
  Capucijners
  Spaghetti, al dente
  Gekookte bulgur
  Druiven
  Verse doperwtjes
  Lonton, ketan (indonesische kleefrijst)
  Chinese kleefrijst
  Vers geperst sinaasappelsap
  Biologische appelsap
  Ontbijtgranen (volkoren, zonder suiker)
  Pompernikkel (donker roggebrood)
  Volkoren roggebrood, volkoren tarwebrood
  Volkorenpasta (al dente)
  Bruine bonen
  Vijgen, gedroogde abrikozen
  Laksa (mie van mungbonen)
  Indiaase wilde mais
  Wilde rijst
  Quinoa
  Sinaasappel, peer
  Rauwe wortelen
  Melkproducten
  Witte bonen, kidney bonen
  Bruine en gele linzen
  Kikkererwten
  Perzik, appel
  Sperziebonen
  Soja vermicelli
  Vruchtenjam zonder suiker
  Groene linzen
  Bittere chocolade (min. 72% cacao)
  Gele en groene spliterwten
  Kers, pruim, grapefruit
  Fructose
  Soja bonen, gekookt
  Tofu/tahoe
  Walnoten, pinda's
  Verse abrikozen
  Knolselderij
  Ui, knoflook
  bladgroente, tomaten, aubergines, courgettes etc.
   BronDe vlam in de pan

   
   

  International table of glycemic index and glycemic load values – 2002
  Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt and Janette C Brand-Miller from the Human Nutrition Unit, School of Molecular and Microbial Biosciences, University of Sydney, Australia -Address correspondence to : JC Brand-Miller, Human Nutrition Unit, School of Molecular and Microbial Biosciences (G08), University of Sydney, NSW 2006, Australia – E-mail : j.brandmiller@biochem.usyd.edu.au - Received for publication November 20, 2001 and accepted for publication March 26, 2002 - Reprints not available - American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 76, No. 1, 5-56, 2002 - © 2002 American Society for Clinical Nutrition

  Reliable tables of glycemic index (GI) compiled from the scientific literature are instrumental in improving the quality of research examining the relation between GI, glycemic load and health.
  The GI has proven to be a more useful nutritional concept than is the chemical classification of carbohydrate (as simple or complex, as sugars or starches, or as available or unavailable), permitting new insights into the relation between the physiologic effects of carbohydrate-rich foods and health.
  Several prospective observational studies have shown that the chronic consumption of a diet with a high glycemic load (GI x dietary carbohydrate content) is independently associated with an increased risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular disease and certain cancers.
  This revised table contains almost 3 times the number of foods listed in the original table (first published in this Journal in 1995) and contains nearly 1300 data entries derived from published and unpublished verified sources, representing > 750 different types of foods tested with the use of standard methods.
  The revised table also lists the glycemic load associated with the consumption of specified serving sizes of different foods.

  References (alphabetical)
  1. Augustin L. Dietary glycemic index and glycemic load in breast cancer risk: a case control study. Ann Oncol (in press).
  2. Ayuo PO, Ettyang GA. Glycaemic responses after ingestion of some local foods by non-insulin dependent diabetic subjects. East Afr Med J 1996;73:782–5.[Medline]
  3. Batra M, Sharma S, Seth V. The glycaemic index of fermented and non-fermented legume based snack foods. Asia Pac J Clin Nutr 1994;3:151–4.
  4. Bornet FRJ, Cloarec D, Barry JL, et al. Pasta cooking time: influence on starch digestion and plasma glucose and insulin responses in healthy subjects. Am J Clin Nutr 1990;51:421–7.[Abstract/Free Full Text]
  5. Bornet FRJ, Costagliola D, Rizkalla SW, et al. Insulinemic and glycemic indexes of six starch-rich foods taken alone and in a mixed meal by type 2 diabetics. Am J Clin Nutr 1987;45:588–95.[Abstract/Free Full Text]
  6. Braaten JT, Wood PJ, Scott FW, et al. Oat gum lowers glucose and insulin after an oral glucose load. Am J Clin Nutr 1991;53:1425–30.[Abstract/Free Full Text]
  7. Brakohiapa LA, Quayo KE, Amoah AGB, et al. Blood glucose responses to mixed Ghanaian diets in healthy adult males. West Afr J Med 1997;16:170–3.[Medline]
  8. Brand JC, Foster KA, Crossman S, Truswell AS. The glycaemic and insulin indices of realistic meals and rye breads tested in healthy subjects. Diabetes Nutr Metab 1990;3:137–42.
  9. Brand JC, Nicholson PL, Thorburn AW, Truswell AS. Food processing and the glycemic index. Am J Clin Nutr 1985;42:1192–6.[Abstract/Free Full Text]
  10. Brand JC, Snow BJ, Nabhan GP, Truswell AS. Plasma glucose and insulin responses to traditional Pima Indian meals. Am J Clin Nutr 1990;51:416–20.[Abstract/Free Full Text]
  11. Brand Miller J, Pang E, Broomhead L. The glycaemic index of foods containing sugars: comparison of foods with naturally-occurring v. added sugars. Br J Nutr 1995;73:613–23.[Medline]
  12. Brand-Miller J, Barclay AW, Irwin T. A new food labeling program for the glycemic index. Proc Nutr Soc Aust 2001;25:S21 (abstr).
  13. Brand-Miller J, Bell L, Denning K, Browne D. In search of more low glycaemic index foods. Proc Nutr Soc Aust 1995;19:177 (abstr).
  14. Brand-Miller J, Pang E, Bramall L. Rice: a high or low glycemic index food? Am J Clin Nutr 1992;56:1034–6.
  15. Brand-Miller J, Wolever TMS, Colagiuri S, Foster-Powell K. The glucose revolution. New York: Marlowe & Company, 1999.
  16. Brand-Miller JC, Allwan C, Mehalski K, Brooks D. The glycaemic index of further Australian foods. Proc Nutr Soc Aust 1998;22:110 (abstr).
  17. Brand-Miller JC, Pang E, Bramal L. Rice: a high or low glycemic index food? Am J Clin Nutr 1992;56:1034–6.[Abstract/Free Full Text]
  18. Brand-Miller JC, Wang B, McNeil Y, Swan V. The glycaemic index of more breads, breakfast cereals and snack products. Proc Nutr Soc Aust 1997;21:144 (abstr).
  19. Brown D, Tomlinson D, Brand Miller J. The development of low glycaemic index breads. Proc Nutr Soc Aust 1992;17:62 (abstr).
  20. Buclossi A, Conti A, Lombardo S, et al. Glycaemic and insulinaemic responses to different carbohydrates in type II (NIDDM) diabetic patients. Diabetes Nutr Metab 1990;3:143–51.
  21. Bukar J, Mezitis NHE, Saitas V, Pi-Sunyer FX. Frozen desserts and glycaemic response in well-controlled NIDDM patients. Diabetes Care 1990;13:382–5.[Abstract]
  22. Buyken A, Toeller M, Heitkamp G, et al. Glycemic index in the diet of European outpatients with type 1 diabetes: relations to glycated hemoglobin and serum lipids. Am J Clin Nutr 2001;73:574–81.[Abstract/Free Full Text]
  23. Canadian Diabetes Association. Guidelines for the nutritional management of diabetes mellitus in the new millennium. A position statement by the Canadian Diabetes Association. Can J Diabetes Care 2000;23:56–69.
  24. Ceriello A, Bortolotti N, Motz E, et al. Meal-induced oxidative stress and low-density lipoprotein oxidation in diabetes: the possible role of hyperglycemia. Metabolism 1999;48:1503–8.[Medline]
  25. Chan HMS, Brand-Miller JC, Holt SHA, Wilson D, Rozman M, Petocz P. The glycaemic index values of Vietnamese foods. Eur J Clin Nutr 2001;55:1076–83.[Medline]
  26. Chaturvedi A, Sarojini G, Nirmala G, Nirmalamma N, Satyanarayana D. Glycemic index of grain amaranth, wheat and rice in NIDDM subjects. J Plant Foods Hum Nutr 1997;50:171–8.
  27. Chew I, Brand-Miller JC, Thorburn A, Truswell AS. Application of glycemic index to mixed meals. Am J Clin Nutr 1988;47:53–6.[Abstract/Free Full Text]
  28. Crapo PA, Insel J, Sperling M, Kolterman OG. Comparison of serum glucose, insulin and glucagon responses to different types of complex carbohydrate in non-insulin-dependent diabetic patients. Am J Clin Nutr 1981;34:184–90.[Abstract/Free Full Text]
  29. Crapo PA, Kolterman OG, Waldeck N, Reaven GM, Olefsky JM. Postprandial hormonal responses to different types of complex carbohydrate in individuals with impaired glucose tolerance. Am J Clin Nutr 1980;33:1723–8.[Abstract/Free Full Text]
  30. Crapo PA, Reaven G, Olefsky J. Postprandial plasma-glucose and insulin responses to different complex carbohydrates. Diabetes 1977; 26:1178–83.[Abstract]
  31. Crawley H. Food portion sizes. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1988.
  32. d’Emden MC, Marwich TH, Dreghorn J, Howlett VL, Cameron DP. Postprandial glucose and insulin responses to different types of spaghetti and bread. Diabetes Res Clin Pract 1987;3:221–6.[Medline]
  33. De Vegt F, Dekker J, Ruhe H, et al. Hyperglycaemia is associated with all-cause and cardiovascular mortality in the Hoorn population: the Hoorn study. Diabetologia 1999;42:926–31.[Medline]
  34. Diabetes and Nutrition Study Group of the European Association for the Study of Diabetes. Nutritional recommendations for individuals with diabetes mellitus. Metabolism 1988;1:145–9.
  35. Dilwari JB, Kamath PS, Batta RP, Mukewar S, Raghavan S. Reduction of postprandial plasma glucose by bengal gram dhal (Cicer arietnum) and rajmah (Phaseolus vulgaris). Am J Clin Nutr 1981;34:2450–3.[Abstract/Free Full Text]
  36. Donduran S, Hamulu F, Çetinkalp S, Çolak B, Horozoglu N, Tüzün M. Glycaemic index of different kinds of carbohydrates in type 2 diabetes. Eating Weight Disord 1999;4:203–6.[Medline]
  37. Edes TE, Shah JH. Glycemic index and insulin response to a liquid nutritional formula compared with a standard meal. J Am Coll Nutr 1998;17:30–5.[Abstract/Free Full Text]
  38. English R, Lewis J. Food for health. A guide to good nutrition with nutrient values for 650 Australian foods. Canberra, Australia: Australian Government Publishing Service, 1991.
  39. Englyst K, Englyst H, Hudson G, Cole T, Cummings J. Rapidly available glucose in foods: an in vitro measurement that reflects the glycemic response. Am J Clin Nutr 1999;69:448–54.[Abstract/Free Full Text]
  40. Ercan N, Nuttall FQ, Gannon MC, et al. Plasma glucose and insulin responses to bananas of varying ripeness in persons with non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Am Coll Nutr 1993;12:703–9.[Abstract]
  41. European Diabetes Epidemiology Group. Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. The DECODE study group. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis Of Diagnostic criteria in Europe. Lancet 1999;354:617–21.[Medline]
  42. FAO/WHO Expert Consultation. Carbohydrates in human nutrition: report of a joint FAO/WHO Expert Consultation, Rome, 14–18 April, 1997. Rome: Food and Agriculture Organization, 1998. (FAO Food and Nutrition paper 66.)
  43. Feldman N, Norenberg C, Voet H, et al. Enrichment of an Israeli ethnic food with fibres and their effects on the glycaemic and insulinaemic responses in subjects with non-insulin dependent diabetes mellitus. Br J Nutr 1995;74:681–8.[Medline]
  44. Fitz-Henry A. In vitro and in vivo rates of carbohydrate digestion in Aboriginal bushfoods and contemporary Western foods. BSc thesis (Honours). Human Nutrition Unit, University of Sydney, Australia, 1982.
  45. Ford E, Liu S. Glycemic index and serum high-density lipoprotein cholesterol concentration among US adults. Arch Intern Med 2001; 161:572–6.[Abstract/Free Full Text]
  46. Foster KA. Glucose and insulin responses to legumes, pastas and rye breads. BSc thesis (Honours). Human Nutrition Unit, Department of Biochemistry, University of Sydney, Australia, 1987.
  47. Foster-Powell K, Miller J. International tables of glycemic index. Am J Clin Nutr 1995;62(suppl):871S–90S.[Abstract]
  48. Franceschi S, Dal ML, Augustin L, et al. Dietary glycemic load and colorectal cancer risk. Ann Oncol 2001;12:173–8.[Abstract/Free Full Text]
  49. Frati Munari AC, Benitez Pinto W, Ariza CR, Casarrubias M. Lowering glycemic index of food by acarbose and Plantago psyllium mucilage. Arch Med Res 1998;29:137–41.[Medline]
  50. Frati-Munari AC, Roca-Vides RA, Lopez-Perez RJ, de Vivero I, Ruiz-Velazco M. The glycaemic index of some foods common in Mexico. Gac Med Mex 1991;127:163–70.[Medline]
  51. Frost G, Leeds A, Dore C, Madeiros S, Brading S, Dornhorst A. Glycaemic index as a determinant of serum HDL-cholesterol concentration. Lancet 1999;353:1045–8.[Medline]
  52. Frost G, Leeds A, Trew G, Margara R, Dornhorst A. Insulin sensitivity in women at risk of coronary heart disease and the effect of a low glycemic diet. Metabolism 1998;47:1245–51.[Medline]
  53. Gannon MC, Nuttal FQ, Krezowski PA, Billington CJ, Parker S. The serum insulin and plasma glucose response to milk and fruit products in type 2 (non-insulin-dependent) diabetic patients. Diabetologia 1986;29:784–91.[Medline]
  54. Gatti E, Testolin G, Noè D, et al. Plasma glucose and insulin responses to carbohydrate food (rice) with different thermal processing. Ann Nutr Metab 1987;331:296–303.
  55. Gavin J. Pathophysiologic mechanisms of postprandial hyperglycemia. Am J Cardiol 2001;88:4–8.
  56. Giacco R, Brighenti F, Parillo M, et al. Characteristics of some wheat-based foods of the Italian diet in relation to their influence on postprandial glucose metabolism in patients with type 2 diabetes. Br J Nutr 2001;85:33–40.[Medline]
  57. Giacco R, Parillo M, Rivellese A, et al. Long-term dietary treatment with increased amounts of fiber-rich low-glycemic index natural foods improves blood glucose control and reduces the number of hypoglycemic events in type 1 diabetic patients. Diabetes Care 2000; 23:1461–6.[Abstract]
  58. Gilbertson H, Brand-Miller J, Thorburn A, Evans S, Chondros P, Werther G. The effect of flexible low glycemic index dietary advice versus measured carbohydrate exchange diets on glycemic control in children with type 1 diabetes. Diabetes Care 2001;24:1137–43.[Abstract/Free Full Text]
  59. Golay A, Schneider H, Temler E, Felber JP. Effect of trestatin, an amylase inhibitor, incorporated into bread, on glycemic responses in normal and diabetic patients. Am J Clin Nutr 1991;53:61–5.[Abstract/Free Full Text]
  60. Goñi I, Valdivieso L, Garcia-Alonso A. Nori seaweed consumption modifies glycemic response in healthy volunteers. Nutr Res 2000; 20:1367–75.
  61. Granfeldt Y, Björck I, Drews A, Tovar J. An in vitro procedure based on chewing to predict the metabolic response to starch in cereal and legume products. Eur J Clin Nutr 1992;46:649–60.[Medline]
  62. Granfeldt Y, Björk I, Hagander B. On the importance of processing conditions, product thickness and egg addition for the glycaemic and hormonal responses to pasta: a comparison with bread made from ‘pasta ingredients’. Eur J Clin Nutr 1991;45:489–99.[Medline]
  63. Granfeldt Y, Drews A, Björck I. Arepas made from high amylose corn flour produce favorably low glucose and insulin responses in healthy humans. J Nutr 1995;125:459–65.
  64. Granfeldt Y, Eliasson A, Björck I. An examination of the possibility of lowering the glycemic index of oat and barley flakes by minimal processing. J Nutr 2000;130:2207–14.[Abstract/Free Full Text]
  65. Gregersen S, Rasmussen O, Larsen S, Hermansen K. Glycaemic and insulinaemic responses to orange and apple compared with white bread in non-insulin-dependent diabetic subjects. Eur J Clin Nutr 1992;46:301–3.[Medline]
  66. Guevarra MT, Panlasigui LN. Blood glucose responses of diabetes mellitus patients to some local fruits. Asia Pac J Clin Nutr 2000;9:303–8.
  67. Ha MA, Mann JI, Melton LD, Lewis-Barned NJ. Relationship between the glycaemic index and sugar content of fruits. Diabetes Nutr Metab 1992;5:199–203.
  68. Hermansen K, Rasmussen O, Gregersen S, Larsen S. Influence of ripeness of banana on the blood glucose and insulin response in type 2 diabetic subjects. Diabet Med 1992;9:730–43.[Medline]
  69. Hertzler S. Glycemic index of "energy" snack bars in normal volunteers. J Am Diet Assoc 2000;100:97–100.[Medline]
  70. Hoebler C, Karinthi A, Chiron H, Champ M, Barry JL. Bioavailability of starch in bread rich in amylose: metabolic responses in healthy subjects and starch structure. Eur J Clin Nutr 1999;53:360–6.[Medline]
  71. Holt S, Brand J, Soveny C, Hansky J. Relationship of satiety to post-prandial glycaemic, insulin and cholecystokinin responses. Appetite 1992;18:129–41.[Medline]
  72. Holt SHA, Brand Miller J. Increased insulin responses to ingested foods are associated with lessened satiety. Appetite 1995;24:43–54.[Medline]
  73. Indar-Brown K, Norenberg C, Madar Z. Glycemic and insulinemic responses after ingestion of ethnic foods by NIDDM and healthy subjects. Am J Clin Nutr 1992;55:89–95.[Abstract/Free Full Text]
  74. Ionescu-Tirgoviste C, Popa E, Sintu E, Mihalache N, et al. Blood glucose and plasma insulin responses to various carbohydrates in type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia 1983;24:80–4.[Medline]


  Lees verder : Deel III


  08-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypoglycemie - Voedingsadvies - Deel III
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Hypoglycemie – Voedingsadvies

  Deel III


  1. Jenkins D, Jenkins A. The glycemic index, fiber, and the dietary treatment of hypertriglyceridemia and diabetes. J Am Coll Nutr 1987;6:11–7.[Medline]
  2. Jenkins D, Wolever T, Taylor R, et al. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clin Nutr 1981; 34:362–6.[Abstract/Free Full Text]
  3. Jenkins DJA, Wesson V, Wolever TMS, et al. Wholemeal versus wholegrain breads: proportion of whole or cracked grain and the glycemic response. Br Med J (Clin Res Ed) 1988;297:958–60.
  4. Jenkins DJA, Wolever TMS, Jenkins AL, et al. Low glycemic response to traditionally processed wheat and rye products: bulgur and pumpernickel bread. Am J Clin Nutr 1986;43:516–20.[Abstract/Free Full Text]
  5. Jenkins DJA, Wolever TMS, Jenkins AL, et al. The glycaemic index of foods tested in diabetic patients: a new basis for carbohydrate exchange favouring the use of legumes. Diabetologia 1983;24:257–64.[Medline]
  6. Jenkins DJA, Wolever TMS, Jenkins AL, Lee R, Wong GS, Josse R. Glycemic response to wheat products: reduced response to pasta but no effect of fiber. Diabetes Care 1983;6:155–9.[Abstract]
  7. Jenkins DJA, Wolever TMS, Kalmusky J, et al. Low glycemic index carbohydrate foods in the management of hyperlipidemia. Am J Clin Nutr 1985;45:604–17.
  8. Jenkins DJA, Wolever TMS, Taylor RH, et al. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clin Nutr 1981;34:362–6.
  9. Jenkins DJA, Wolever TMS, Wong GS, et al. Glycemic responses to foods: possible differences between insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetics. Am J Clin Nutr 1984;40:971–81.[Abstract/Free Full Text]
  10. Kanan W, Bijlani RL, Sachdeva U, et al. Glycaemic and insulinaemic responses to natural foods, frozen foods and their laboratory equivalents. Indian J Physiol Pharmacol 1998;42:81–9.[Medline]
  11. Kavita MS, Prema L. Glycaemic response to selected cereal-based South Indian meals in non-insulin dependent diabetics. J Nutr Environ Med 1997;7:287–94.
  12. Krezowski PA, Nuttal FQ, Gannon MC, et al. Insulin and glucose responses to various starch-containing foods in type II diabetic subjects. Diabetes Care 1987;10:205–12.[Abstract]
  13. Kurup PG, Krishnamurthy S. Glycemic index of selected foodstuffs commonly used in South India. Int J Vitam Nutr Res 1992;62:266–8.[Medline]
  14. Larsen HM, Rasmussen OW, Rasmussen PH, et al. Glycaemic index of parboiled rice depends on the severity of processing: study in type 2 diabetic subjects. Eur J Clin Nutr 2000;54:380–5.[Medline]
  15. Larsen HN, Christensen C, Rasmussen OW, et al. Influence of parboiling and physicochemical characteristics of rice on the glycaemic index in non-insulin dependent diabetic subjects. Eur J Clin Nutr 1996;50:22–7.[Medline]
  16. Le Floch JP, Baudin E, Escuyer P, Wirquin E, Nillus P, Perlemuter L. Influence of non-carbohydrate foods on glucose and insulin responses to carbohydrates of different glycaemic index in type 2 diabetic patients. Diabet Med 1992;9:44–8.[Medline]
  17. Lee BM, Wolever TMS. Effect of glucose, sucrose and fructose on plasma glucose and insulin responses in normal humans: comparison with white bread. Eur J Clin Nutr 1998;52:924–8.[Medline]
  18. Liljeberg H, Björck I. Delayed gastric emptying rate may explain improved glycaemia in healthy subjects to a starchy meal with added vinegar. Eur J Clin Nutr 1998;52:368–71.[Medline]
  19. Liljeberg H, Granfeldt Y, Björck I. Metabolic responses to starch in bread containing intact kernels versus milled flour. Eur J Clin Nutr 1992;46:561–75.[Medline]
  20. Liljeberg HG, Granfeldt YE, Bjorck IM. Products based on a high fiber barley genotype, but not on common barley or oats, lower post-prandial glucose and insulin responses in healthy humans. J Nutr 1996;126:458–66.
  21. Liljeberg HGM, Lönner CH, Björck IME. Sourdough fermentation or addition of organic acids or corresponding salts to bread improves nutritional properties of starch in healthy humans. J Nutr 1995;125:1503–11.
  22. Liu S, Manson J, Stampfer M, et al. Dietary glycemic load assessed by food-frequency questionnaire in relation to plasma high-density-lipoprotein cholesterol and fasting plasma triacylglycerols in post-menopausal women. Am J Clin Nutr 2001;73:560–6.[Abstract/Free Full Text]
  23. Liu S, Manson JE. Dietary carbohydrates, physical inactivity, obesity, and the ‘metabolic syndrome’ as predictors of coronary heart disease. Curr Opin Lipidol 2001;12:395–404.[Medline]
  24. Liu S, Willett W, Stampfer M, et al. A prospective study of dietary glycemic load, carbohydrate intake, and risk of coronary heart disease in US women. Am J Clin Nutr 2000;71:1455–61.[Abstract/Free Full Text]
  25. Ludwig D, Majzoub J, Al-Zahrani A, Dallal G, Blanco I, Roberts S. High glycemic index foods, overeating, and obesity. Pediatrics [serial online] 1999;103:e26. Internet: http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/103/3/e26 (accessed 9 April 2002).
  26. Ludwig D. Dietary glycemic index and obesity. J Nutr 2000;130:280S–3S.
  27. Lunetta M, Di Mauro M, Crimi S, Mughini L. No important differences in glycaemic responses to common fruits in type 2 diabetic patients. Diabet Med 1995;12:674–8.[Medline]
  28. Mani UV, Prabhu SS, Damie SS, Mani I. Glycemic index of some commonly consumed foods in Western India. Asia Pac J Clin Nutr 1993;2:111–4.
  29. Mani UV, Pradhan SN, Mehta NC, et al. Glycaemic index of conventional carbohydrate meals. Br J Nutr 1992;68:445–50.[Medline]
  30. Matsuo T, Mizushima Y, Komuro M, Sugeta A, Suzuki M. Estimation of glycemic and insulinemic responses to short-grain rice (Japonica) and a short-grain rice-mixed meal in healthy young subjects. Asia Pac J Clin Nutr 1999;8:190–4.
  31. Mehio Z, Hwalla Baba N, Habbal Z. Glycemic and insulinemic responses of normal subjects to selected meals commonly consumed in the Middle East. J Nutr Environ Med 1997;7:275–86.
  32. Mourot J, Thouvenot P, Antoine JM, Debry G. Glycaemic and insulinaemic indices of four starchy foods. In: Leff S, ed. Advances in diet and nutrition. 2nd ed. London: John Libbey & Co, 1988.
  33. Natah SS, Hussien KR, Tuominen JA, Koivisto VA. Metabolic response to lactitol and xylitol in healthy men. Am J Clin Nutr 1997; 65:947–50.[Abstract/Free Full Text]
  34. National Health and Medical Research Council. Dietary guidelines for older Australians. Canberra, Australia: Commonwealth of Australia, 1999.
  35. Noriega E, Rivera L, Peralta E. Glycaemic and insulinaemic indices of Mexican foods high in complex carbohydrates. Diabetes Nutr Metab 2000;13:13–9.[Medline]
  36. Östman EM, Elmståhl HGM, Björck IME. Inconsistency between glycemic and insulinemic responses to regular and fermented milk products. Am J Clin Nutr 2001;74:96–100.[Abstract/Free Full Text]
  37. Otto H, Niklas L. Differences d’action sur la glycemie d’aliments contenant des hydrated de carbone: consequences pour le traitment dietetique du diabete sucre. (Differences in the action of foods containing carbohydrates on blood glucose levels: implications for the dietetic treatment of diabetes mellitus.) Cited by: Jenkins DJA, Wolever TMS, Jenkins AL. Starchy foods and glycemic index. Diabetes Care 1988;11:149–59.[Abstract]
  38. Packer SC, Dornhurst A, Frost GS. The glycaemic index of a range of gluten-free foods. Diabet Med 2000;17:657–60.[Medline]
  39. Panlasigui LN, Panlilio LM, Madrid JC. Glycaemic response in normal subjects to five different legumes commonly used in the Philippines. Int J Food Sci Nutr 1995;46:155–60.[Medline]
  40. Pathak P, Srivastava S, Grover S. Development of food products based on millets, legumes, and fenugreek seeds and their suitability in the diabetic diet. Int J Food Sci Nutr 2000;51:409–14.[Medline]
  41. Payne Y. The glycaemic index of six foods traditionally consumed by the Pima Indian tribe. Masters of nutrition and dietetics research essays. Vol 3, section 12. Human Nutrition Unit, University of Sydney, Australia, 1992.
  42. Pelletier X, Hanesse B, Bornet F, Debry G. Glycaemic and insulinaemic responses in healthy volunteers upon ingestion of maltitol and hydrogenated glucose syrups. Diabetes Metab 1994;20:291–6.
  43. Pennington JAT. Bowes and Church’s food values of portions commonly used. 17th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1998.
  44. Perlstein RWJ, Hines C, Milsavljevic M. Dietitians Association of Australia review paper: glycaemic index in diabetes management. Aust J Nutr Diet 1997;54:57–63.
  45. Perry T, Mann J, Mehalski K, Gayya C, Wilson J, Thompson C. Glycaemic index of New Zealand foods. N Z Med J 2000;113:140–2.[Medline]
  46. Potter JG, Coffman KP, Reid RL, Krall JM, Albrink MJ. Effect of test meals of varying dietary fiber content on plasma insulin and glucose response. Am J Clin Nutr 1981;34:328–34.[Abstract/Free Full Text]
  47. Rahman M, Malik MA, Mubarak SA. Glycaemic index of Pakistani staple foods in mixed meals for diabetics. J Pak Med Assoc 1992; 42:60–2.[Medline]
  48. Rasmussen O, Winther E, Arnfred J, Hermansen K. Comparison of blood glucose and insulin responses in non-insulin-dependent diabetic patients. Studies with spaghetti and potato taken alone or as part of a meal. Eur J Clin Nutr 1988;42:953–61.[Medline]
  49. Rasmussen OW, Gregersen S, Dørup J, Hermansen K. Blood glucose and insulin responses to different meals in non-insulin-dependent diabetic subjects of both sexes. Am J Clin Nutr 1992;56:712–5.[Abstract/Free Full Text]
  50. Rasmussen OW, Gregersen S. Influence of the amount of starch on the glycaemic index to rice in non-insulin-dependent diabetic subjects. Br J Nutr 1992;67:371–7.[Medline]
  51. Riestra A, Cubas G, Amado JA. Effect of the ingestion of nougat on glycemia and insulinemia in healthy volunteers. Nutr Hosp 1995; 6:354–7.
  52. Ross SW, Brand JC, Thorburn AW, Truswell AS. Glycemic index of processed wheat products. Am J Clin Nutr 1987;46:631–5.[Abstract/Free Full Text]
  53. Salmeron J, Ascherio A, Rimm E, et al. Dietary fiber, glycemic load, and risk of NIDDM in men. Diabetes Care 1997;20:545–50.[Abstract]
  54. Salmeron J, Manson J, Stampfer M, Colditz G, Wing A, Willett W. Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus in women. JAMA 1997;277:472–7.[Abstract]
  55. Schauberger G, Brinck UC, Guldner G, Spaethe R, Niklas L, Otto H. Exchange of carbohydrates according to their effect on blood glucose. Cited by: Jenkins DJA, Wolever TMS, Jenkins AL, Josse RG, Wong GS. The glycaemic response to carbohydrate foods. Lancet 1984;1:388–91.
  56. Semprún-Fereira M, Ryder E, Morales LM, Gómez ME, Raleigh X. Glycemic index and insulin response to the ingestion of precooked corn flour in the form of "arepa" in healthy individuals. Invest Clin 1994;35:131–42.[Medline]
  57. Sharma RD. Hypoglycemic effect of gum acacia in healthy human subjects. Nutr Res 1985;5:1437–41.
  58. Shukla K, Narain JP, Puri P, et al. Glycaemic response to maize, bajra and barley. Indian J Physiol Pharmacol 1991; 35:249–54.[Medline]
  59. Skrabanja V, Kova B, Golob T, et al. Effect of spelt wheat flour and kernel on bread composition and nutritional characteristics. J Agric Food Chem 2001;49:497–500.[Medline]
  60. Skrabanja V, Liljeberg-Elmståhl HGM, Kreft I, Björck IME. Nutritional properties of starch in buckwheat products: studies in vitro and in vivo. J Agric Food Chem 2001;49:490–6.[Medline]
  61. Soh NL, Brand-Miller J. The glycaemic index of potatoes: the effect of variety, cooking method and maturity. Eur J Clin Nutr 1999;53:249–54.[Medline]
  62. Spieth L, Harnish J, Lenders C, et al. A low-glycemic index diet in the treatment of pediatric obesity. Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:947–51.[Abstract/Free Full Text]
  63. Sugiyama M, Tang AC, Wakaki Y, Koyama W. Glycemic index of single and mixed meal foods among common Japanese foods. Eur J Clin Nutr (in press).
  64. Sumathi A, Vishwanatha S, Malleshi NG, Rao SV. Glycemic response to malted, popped and roller dried wheat-legume based foods in normal subjects. Int J Food Sci Nutr 1997;48:103–7.[Medline]
  65. Thomas DE, Brotherhood JR, Brand-Miller JC. Carbohydrate feeding before exercise: effect of glycemic index. Int J Sports Med 1991; 12:180–6.[Medline]
  66. Thorburn A. Digestion and absorption of carbohydrate in Australian Aboriginal, Pacific Island and Western Foods. PhD thesis. Human Nutrition Unit, University of Sydney, Australia, 1986.
  67. Toeller M, Buyken AE, Heitkamp G, et al. Nutrient intakes as predictors of body weight in European people with type 1 diabetes. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1–8.
  68. Urooj A, Puttaraj S. Glycaemic responses to cereal-based Indian food preparations in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus and normal subjects. Br J Nutr 2000;83:483–8.[Medline]
  69. US Department of Agriculture. USDA nutrient database for standard reference, release 14. Version current 1 February 2002. Inter-net: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl (accessed 24 April 2002).
  70. Vorster HH, van Tonder, Kotzé JP, Walker ARP. Effects of graded sucrose additions on taste preference, acceptability, glycemic index, and insulin response to butter beans. Am J Clin Nutr 1987;45:575–9.[Abstract/Free Full Text]
  71. Vuksan V, Sievenpiper JL, Koo VYY, et al. American ginseng (Panax quinqefolius L.) reduces postprandial glycemia in nondiabetic subjects and subjects with type 2 diabetes. Arch Intern Med 2000;160:1009–13.[Abstract/Free Full Text]
  72. Walker ARP, Walker BF. Glycaemic index of South African foods determined in rural blacks—a population at low risk of diabetes. Hum Nutr Clin Nutr 1984;38C:215–22.[Medline]
  73. Wolever TMS, Brand-Miller J, Brighenti F, et al. Determination of the glycaemic index of foods: interlaboratory study. Br J Nutr (in press).
  74. Wolever TMS, Cohen Z, Thompson LU, et al. Ileal loss of available carbohydrate in man: comparison of a breath hydrogen method with direct measurement using a human ileostomy model. Am J Gastroenterol 1986;81:115–22.[Medline]
  75. Wolever TMS, Jenkins DJA, Josse RG, Wong GS, Lee R. The glycemic index: similarity of values derived in insulin-dependent and non-insulin dependent diabetic patients. J Am Coll Nutr 1987;6:295–305.[Abstract]
  76. Wolever TMS, Jenkins DJA, Kalmusky J, et al. Comparison of regular and parboiled rices: explanation of discrepancies between reported glycemic responses to rice. Nutr Res 1986;6:349–57.
  77. Wolever TMS, Jenkins DJA, Kalmusky J, et al. Glycemic response to pasta: effect of surface area, degree of cooking and protein enrichment. Diabetes Care 1986;9:401–4.[Abstract]
  78. Wolever TMS, Jenkins DJA, Thompson LU, et al. Effect of canning on the blood glucose response to beans in patients with type 2 diabetes. Hum Nutr Clin Nutr 1987;41C:135–40.[Medline]
  79. Wolever TMS, Kalmusky J, Giudic S, et al. Effect of processing/preparation on the blood glucose response to potatoes. Can Inst Food Sci Technol J 1985;18:35–6.
  80. Wolever TMS, Katzman-Relle L, Jenkins AL, et al. Glycaemic index of 102 complex carbohydrate foods in patients with diabetes. Nutr Res 1994;14:651–69.
  81. Wolever TMS, Nuttal FQ, Lee R, et al. Prediction of the relative blood glucose response of mixed meals using the white bread glycemic index. Diabetes Care 1985;8:418–28.[Abstract]
  82. Wolever TMS, Vuksan V, Katzman Relle L, et al. Glycaemic index of fruits and fruit products in patients with diabetes. Int J Food Sci Nutr 1993;43:205–12.
  83. Wolever TMS, Wong GS, Kenshole A, et al. Lactose in the diabetic diet: a comparison with other carbohydrates. Nutr Res 1985;5:1335–45.
  84. Xyris Software. FoodWorksTM nutrition software. Australian food composition tables and manufacturers’ data, professional edition, version 2. High Gate Hill, Australia: Xyris software, 2001.
  Cfr. :
  -
  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/76/1/5
  -
  http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/76/1/5?ijkey=98c71b8619aaecf5e5757f615c9b40471c43cdd8&keytype2=tf_ipsecsha 

  Cfr. also :
  1. Glycemic load values (Letter to the Editor)
   Rick Mendosa
   Cfr. :
   http://www.ajcn.org/cgi/content/full/77/4/994
  2. Revised International Table of Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) Values – 2002
   David Mendosa
   Cfr. :
   http://www.mendosa.com/gilists.htm  Voedingsadvies
  Hypoglycemie (of '
  koolhydraatverslaving')

  Dr. Hans Reijnen, Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst (CIG), Deurne (NL)

  Hypoglycemie is een lichte suikerstofwisselingsstoornis, die (nog) niets te maken heeft met suikerziekte omdat er geen gebrek is aan insuline (het hormoon dat het bloedsuikergehalte regelt), die kan optreden bij mensen die daarvoor gevoelig zijn.
  Het is een lichte stoornis omdat de bloedsuikerwaarden slechts op bepaalde momenten licht afwijken van de norm maar die in de regel wel ernstige gevolgen heeft, die geleidelijk toenemen naarmate de stoornis langer (onherkend) blijft bestaan.
  Het bloedsuikergehalte moet normaal liggen tussen 4,0 en 6,5 mmol/L.
  Door onze westerse levensstijl en voedingspatroon komt het steeds vaker voor dat het bloedsuiker regelmechanisme voortdurend licht gestoord is.
  De alvleesklier (pancreas) zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte niet te hoog wordt door na een maaltijd of snoepen (suikerbelasting) op tijd voldoende insuline aan het bloed af te geven.
  Mede doordat het gebruik van geraffineerde suiker(s) en slechte koolhydraten (witmeel producten, zijn geraffineerd en bevatten dus nagenoeg geen micronutriënten meer) in onze cultuur veel te hoog is en nog steeds stijgt, raakt de alvleesklier overbelast.
  Hierdoor reageert ze wat te laat waardoor het bloedsuikergehalte (BSG) toch licht boven de bovengrens kan uitstijgen (b.v. 6,8 mmol/L).
  Zij registreert dit wel en reageert dan (vertraagd) met het afgeven van een iets hogere dosis insuline dan normaal (hyperinsulinisme).
  Hierdoor daalt het BSG weliswaar lekker snel maar het BSG schiet wat door tot net beneden de ondergrens (b.v. 3,5 mmol/L).
  Dan zit je als patiënt dus in de hypoglycemische fase (licht verlaagd BSG) met klachten zoals :
  • een zwaar vermoeid gevoel in de benen
  • duizeligheid
  • een lichte hoofdpijn
  • trillerigheid.
  Dit alles kun je in één woord vangen onder de term “geeuwhonger”.
  Dan moet je wat eten, anders houd je het niet vol.
  Veel mensen nemen dan b.v. een Mars want dan gaat het heel snel beter.
  Maar op langere termijn is dit alleen maar kolen op het vuur.
  Als je dit probleem alleen maar zo blijft ‘oplossen’ dan zal het zich steeds vaker op een dag voordoen en kom je van kwaad tot erger.
  Veel beter is het om op zo’n moment een gezonde boterham met gezond beleg (dus geen zoet !) of een biologische mueslireep te nemen.
  De enige echte oplossing voor dit probleem is het op lange termijn (liefst de rest van je leven) zo drastisch mogelijk weren van alle geraffineerde suiker(s) en alle slechte koolhydraten (witmeel producten) uit de voeding en ernaar te streven uiteindelijk geen tussendoortjes meer te nemen.

  Verborgen suikers en witmeel
  Al pratende over de overmaat aan suikers hoor ik de patiënt al zeggen : ja, maar ik neem geen suiker in de koffie en ik ben helemaal niet zo’n snoeper.
  Groot probleem is het feit dat de Nederlander gemiddeld 50-70 kg suiker per jaar binnen krijgt, dat is meer dan 1 kg in de week.
  De helft hiervan gebruiken we in de vorm van zichtbaar zoet (suiker, snoepgoed, gebak en frisdrank) maar helaas ook nog altijd 50% in de vorm van verborgen suikers.
  Bijna alle samengestelde producten in de gewone supermarkt bevatten toegevoegde suiker !
  Soms zelfs in schrikbarende hoeveelheden.
  Van soep tot ketchup, ketjap, mayonaise, ...
  En ga zo maar door, als je erop gaat letten, overal zit suiker bij om alles voor het (kritiekloze !?) grote publiek lekker te maken.
  En het smaakt inderdaad wel goed maar het vormt in deze grote hoeveelheden een puur gif voor onze gezondheid.
  Er zijn zelfs mensen die durven te beweren dat de overmaat aan suikers meer schade aan de volksgezondheid veroorzaakt dan alcohol en nicotine.
  Daar komt bij dat nog steeds heel veel mensen witbrood eten en steeds meer witte pasta producten.
  Het probleem is ook hier dat de granen verhit zijn geweest en ontdaan van alle vezel(resten).
  Want het moet er mooi uitzien en snel en gemakkelijk te verwerken zijn.
  Hierdoor worden ze ontdaan van alle micronutriënten (vitamines, mineralen en sporenelementen).
  Bovendien wordt een teveel aan slechte koolhydraten door het lichaam te snel omgezet in glucose (= suiker).
  Dus ook op deze manier onderhoud je de negatieve spiraal van het hypoglycemie-syndroom.
  Onze eetcultuur is aan het ‘veramerikaniseren’ (meer en meer fastfood) en aan het ‘veritalianiseren’ (meer en meer pasta’s).
  De alvleesklier geef zo nodig iedere keer een hoeveelheid insuline af
  Afb. :
  http://www.menssana.nu/media/grafiekbloedsuiker.jpg
  Bovenstaande grafiek geeft het BSG weer in doorgetrokken streep bij een gezond eetpatroon en een goed werkende alvleesklier; in stippellijn bij hypoglycemie: meer dan een kilogram suiker in de week vormt een overbelasting voor de alvleesklier waardoor deze wat te laat en wat te sterk reageert en te veel insuline afgeeft in het bloed (hyperinsulinisme).

  Hypoglycemie syndroom
  Het is inderdaad beter om te spreken van het hypoglycemie syndroom omdat hypoglycemie, hoe langer het bestaat, een waaier van negatieve gevolgen voor heel veel orgaansystemen heeft.
  Het blijft echt niet alleen bij de geeuwhonger.

  Gevolgen op de korte termijn
  • Één van de eerste gevolgen is dat ons lichaamsgewicht geleidelijk maar gestaag zal blijven toenemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons lichaam.
   Denk aan belasting van hart en bloedvaten (cholesterol en hoge bloeddruk) en gewrichten en o.a. een toenemend operatierisico.
  • Er ontstaat meestal een vorm van chronische vermoeidheid (in meer of mindere mate).
  • Door het teveel aan suikers ontstaat er een vergisting in de darm met diarree of een neiging hiertoe tot gevolg.
   De spijsvertering en de stofwisseling raken verstoord en dit beïnvloedt alle lichaamsfuncties negatief (soms kan het uiteindelijk ook resulteren in obstipatie).
  • Dit alles veroorzaakt een verstoring van de gezonde darmflora.
   Wist u dat 80% van onze immunologische afweer (weerstand tegen virussen, bacteriën en/of andere ziektekiemen) zetelt in een gezonde darm(flora) !
   Dus er ontstaat een steeds grotere bevattelijkheid voor verkoudheden, griep en andere ontstekingen (waar dan ook in het lichaam).
   Met name schimmelinfecties treden nogal eens op die steeds tot terugkeren neigen.

  Gevolgen op de lange termijn
  • In een later stadium kunnen er allergieën gaan optreden.
  • Als hypoglycemie lang genoeg blijft bestaan kan het ten slotte ook leiden tot het ontstaan van ouderdomssuiker (suikerziekte type 2), hiervan is er een zogenaamd 'onverklaarbare' toename.
  • Uiteindelijk, als je maar doorgaat met de ongezonde leefgewoonten, neemt ook het risico op het krijgen van kanker toe.
  • Ten slotte en zeker niet het minst belangrijk : hypoglycemie geeft heel vaak ook stoornissen van psyche en gedrag (b.v. hyperactiviteit, onderactiviteit, prikkelbaarheid en depressiviteit).

  Hoe weet ik nou of ik hypoglycemie heb ?
  De diagnose zou eenvoudig te stellen zijn met het bepalen van een bloedsuikergehalte (BSG) ware het niet dat hier in de praktijk van alledag een paar problemen opdoemen.
  In de eerste plaats zijn er genoeg artsen niet op de hoogte van het bestaan van hypoglycemie (of ze ontkennen het bestaan ervan).
  En als je niet weet waar je naar zoekt, zul je het ook nooit vinden (“dat komt in mijn praktijk niet voor”).
  Ten tweede, als je slechts een éénmalige BSG-bepaling doet op een lukraak moment van de dag heb je minstens 80% kans dat je de lichte afwijkingen niet vindt.
  Het is dus beter om een GTT ('glucose tolerantie test', waarbij het verloop van het bloedsuikergehalte enkele uren gevolgd wordt na een flinke belasting met glucosedrank) te doen en/of een dagcurve te laten bepalen (hierbij is de onderzoeksduur nog langer).
  Dan kun je de kortdurende hyperglycemische fase(licht verhoogd BSG) en de kortdurende hypoglycemische fase bijna nooit missen.
  In mijn begintijd, nadat ik pas ging geloven dat HG echt bestond, heb ik op deze manier bij tientallen patiënten de diagnose onderbouwd.
  Op dit moment doe ik zelf geen bloedonderzoek meer omdat ik dat niet meer nodig vind tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.
  Met een zorgvuldige ondervraging van de patiënt kan ik de diagnose bijna altijd goed stellen.
  Bovendien is het voorgestelde beleid voor de aanpak van HG op geen enkele manier vervelend of belastend voor de patiënt en alleen maar volledig overeenkomend met de algemene voedingsadviezen die ik toch al aan bijna alle patiënten meegeef.
  Alleen heeft een HG-patiënt een extra zwaarwegende reden zich er zo strikt mogelijk aan te houden.
  Ik heb het daarom bij HG patiënten dus nooit over een dieet.
  Ik propageer alleen maar een in alle opzichten zo gezond mogelijk levenspatroon en voedingspatroon.
  En hiermee kun je voor jezelf net zo ver gaan als jij nodig vindt of voor jou haalbaar is.

  Oorzaken van hypoglycemie
  De enige oorzaak is feitelijk het overmatige gebruik van (verborgen) suiker(s) en slechte koolhydraten (vooral witmeel).
  Als mensen (dierlijke) vetten gaan beperken omdat ze gezonder willen eten zonder het gebruik van vitale vetten te verhogen drijft hen dat des te meer in het ontstaan van HG.
  Natuurlijk is er daarnaast ook duidelijk sprake van een aangeboren gevoeligheid voor het krijgen van HG.
  Er zijn wat dit betreft grote constitutionele verschillen, niet iedereen krijgt HG of niet iedereen is er even gevoelig voor.
  Bovendien zijn er nog vele andere elementen in onze levensstijl aan te wijzen die duidelijk HG-Syndroom bevorderend kunnen werken.
  Denk hierbij o.a. aan het hoge gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen die de suikerstofwisseling negatief beïnvloeden zoals prednison (cfr. :
  http://www.e-gezondheid.be/nl/gezondheid_tijdschrift/gezondheid_geneesmiddelen/PREDNISON-10069-537-art.htm -).
  Ook de toenemende stress in onze samenleving doet rechtsreeks HG eerder ontstaan.

  Lees verder : Deel IV


  08-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypoglycemie - Voedingsadvies - Deel IV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Hypoglycemie – Voedingsadvies

  Deel IV


  Behandeling van hypoglycemie
  Eigenlijk hoef ik alleen maar te zeggen : 'Ga weer écht gezond leven en eten'.
  Ik zeg 'écht' omdat de meesten denken dat ze dat al doen.
  Wij zijn dus zover verwijderd geraakt van wat natuurlijk leven is, dat we het ook echt niet meer weten.
  Buiten de wereld van de natuurgenezers is er ook bijna niemand die je erop wijst.

  Als je je tot nu toe behoorlijk te buiten ging aan zoet (en/of verborgen suikers) en slechte koolhydraten is het de eerste drie à vier weken zeker niet eenvou-dig om af te kicken.
  In het begin is de overgang erg groot, maar al gauw went het en uiteindelijk ga je zoet vies vinden net zoals wanneer je helemaal van het roken af bent.
  Dan ga je pas weer ervaren hoe vies het eigenlijk was.
  Voor geïnteresseerden is bij mij ook verkrijgbaar de brochure “In harmonie met onze natuur” een uitgebreid verhaal over het dalende gezondheidsniveau, de oorzaken hiervan en wat eraan te doen is in een veel ruimere context dan alleen voedingstechnisch (cfr. : http://www.menssana.nu/ -).
  Maar nog even concreet op een rijtje voor HG patiënten is het volgende in het bijzonder van belang :
  1. Het zo drastisch mogelijk beperken van alle (toegevoegde) suiker(s) en slechte koolhydraten.
   Gebruik zo min mogelijk kant-en-klaarproducten uit de gewone supermarkt want die staan meestal bol van de verkeerde dingen.
   Kant-en-klaarproducten uit de reformzaak bevatten meestal veel minder ongezonde toevoegingen.
  2. Streef uiteindelijk zoveel mogelijk naar : je beperken tot drie goede hoofdmaaltijden.
   Alleen in de overgangsfase echt “gezonde” tussendoortjes zoals een gezonde boterham of een biologische mueslireep.
  3. Ben zeer terughoudend met alle reguliere geneesmiddelen, dring er bij uw huisarts op aan dat hij streng is bij de indicatiestelling.
   Zelfs de pil heeft een HG bevorderend effect.
  4. In ernstige of hardnekkige gevallen kan het dagelijks gebruik van Chroom (voedingssupplement – cfr. bv. : http://overgewicht.pilliewillie.nl/obesitas/chroom1.php -) helpen om de suikerstofwisseling sneller te reguleren.

  Wat zijn gezonde suikervervangers ?
  Minder ongezond dan witte kristalsuiker is ongeraffineerde rietsuiker, nog beter is het om oerzoet of sucanat – cfr. : http://www.voedingswaar.nl/sucanat.htm - te gebruiken (die is gemaakt van ongeraffineerde bietsuiker).
  De beste suikervervanger is stevia (extracten van een tropische plant in poedervorm voor de keuken en in druppelvorm voor koffie of thee) – cfr. 'Verboden suikervervanger stevia is wondermiddel' :
  http://www.medinews.be/full_article/detail.asp?aid=3267 -.
  Heel prettig in het gebruik en ook heel verantwoord is het gebruik van (oligo)fructose poeder (cfr. :
  http://www.functionelevoeding.be/wetenschappelijk_dossier_prebiotica_1.htm -).
  Al deze zoetvervangers zijn leverbaar in de natuurvoedingswinkel.
  In de yoghurt of kwark zijn ahornsiroop en honing relatief gezond, lekker zoetmakend en vitaliserend. Je kunt ook gebruik maken van appel- of perenstroop (zonder toegevoegde suiker).

  Verder zijn er een aantal synthetische suikervervangers die bijna allemaal in een min of meer kwaad daglicht staan vanwege lichte tot ernstigere bijwerkingen :
  Over al deze stoffen zou je kunnen zeggen : liever niet maar, indien met mate gebruikt, geen probleem.
  In bijna alle lichtfrisdranken zit tegenwoordig aspartaam, dus oppassen.
  Er zijn aanwijzingen dat aspartaam kankerverwekkend is en vanuit Engeland kwamen er berichten over negatieve beïnvloeding van de hersenfunctie (tot hallucinaties toe).

  Wetenswaardigheden rond Hypoglycemie
  • Eigenlijk klopt de benaming 'hypoglycemie' niet helemaal want er is niet alleen een hypofase maar ook een hyperfase.
   Beter zou het kunnen zijn om te spreken van een 'koolhydraat-verslaving'.
  • Dit laatste : het verslavende aspect van suiker brengt me op de enorm belangrijke psychologische kant van de zaak.
   Suiker wordt ook wel eens beschouwd als synoniem voor surrogaat liefde.
   We leven misschien allemaal wel (in meer of mindere mate) met de angst niet genoeg (moederlijke) liefde te krijgen.
   Dit compenseren we vaak met meer eten en meer snoepen.
   Van chocolade is nog wel het meest bekend dat het onvrede en frustraties helpt verdwijnen.
   Maar als we daar geen oog voor krijgen willen we steeds meer.
  • Wist u dat chronische vermoeidheidssyndromen steeds vaker optreden waarvan men officieel meestal de oorzaak niet kent ?
   Ik schat dat in minstens 75% van de gevallen HG hierbij mede een rol speelt.
  • Veel mensen hebben een tekort aan essentiële vetzuren.
   Bijna iedereen weet dat je niet te vet moet eten want dierlijke vetten zijn heel ongezond.
   Maar meestal wijst niemand je erop dat je dan wel gezonde vetten moet nuttigen.
   Die goede vetten zitten in : vette vis, noten en zaden (b.v. zonnebloempitten, pijnboompitten enz) en lijnzaadolie.
   Als je niet genoeg vetten consumeert zul je eerder en meer honger hebben en zul je ongemerkt meer koolhydraten gaan nuttigen.
   Dus een gebrek aan vet jaagt je nog meer in de koolhydraatverslaving !
   Ik adviseer daarom in feite iedereen om het zgn. 'Budwigpapje' te nuttigen (cfr. folder algemene voedingsadviezen, deel 2 &
   http://www.fonteine.com/budwig_papje.html -).
   De informatie die in deze brochure staat is in principe voldoende om het probleem van hypoglycemie definitief aan te pakken en op te lossen.
   Maak bij deze brochure ook gebruik van de twee brochures met algemene voedingsadviezen (Voeding 1 - Theorie en voeding – Voeding 2 – Praktijk – cfr. :
   http://www.menssana.nu/pages/publicaties/voeding.php -).
   In de laatste staat uitgebreid en precies beschreven hoe je het zogenaamde 'Budwigpapje' gebruikt als ontbijt.
   Dit papje is zeer behulpzaam bij het oplossen van de hypoglycemie en supergezond omdat het tal van andere lichaams- en orgaanfuncties helpt herstellen.
  • Waar het gebruik van de drie brochures over voeding in beginsel voldoende is, is er voor enthousiastelingen en geïnteresseerden, in ons Centrum een reader verkrijgbaar waarin de 'Gluc Ω mens-lifestyle' beschreven staat.
   Deze methode is een uitgebreide eet- en leefwijzer die in principe door iedereen toegepast kan worden.
   De aanleiding om de methode te ontwerpen was het steeds groter wordende probleem van overgewicht.
   Maar het maakt niet uit of je nu overgewicht hebt of niet en of je nu HG hebt of niet, ik kan de methode aan iedereen van harte aanbevelen.
   Je moet er even ‘inkruipen’ maar dan krijg je er ook heel wat voor terug.
   Terug naar je streefgewicht, weer blaken van energie en het volledige en definitieve herstel van je afweer tegen alle infectieziekten.
   Bovendien wordt het heel belangrijke hoofdstuk van de psychologie van eetgedrag besproken.
  Cfr. : http://www.menssana.nu/pages/publicaties/voeding/voedingsadvies-hypoglycemie.php

  Cfr. ook :
  1. Al die vage klachten van moe en zo - Hoe kom je er vanaf ?
   Viva's medisch dossier [Deel 3]
   Viva, 25-04-200
   "Veel vrouwen behandelen hun lichaam - zeg maar : hun 'voertuig' - niet goed. Ze stoppen er de verkeerde benzine in en rijden plankgas weg. Dat moet wel misgaan," zegt dietiste Marijke de Waal.
   Met deze metafoor wil ze aangeven dat veel vrouwen zichzelf ziek maken door hun levensstijl en de vaak hieraan gekoppelde verkeerde voeding.
   Wie een (te) druk leven heeft, is vatbaarder voor sluimerziektes als hypoglykemie en candida, die in je lichaam sluimeren, vage klachten veroorzaken en waardoor je je vooral heel moe voelt.
   Een druk leven houdt vaak ook in dat je door tijdgebrek onregelmatig en soms ook ongezond eet.
   En behalve stress veroorzaakt ook verkeerde voeding sluimerziektes : bij hypoglykemie raakt je suikerhuishouding ontregeld, bij candida verandert een gist in je darmen in een hardnekkige schimmel.
   Dit is niet onomkeerbaar.
   "Je kunt beter worden door naar je lichaam te luisteren. Neem rust en vooral : eet gezond", adviseert orthomoleculair therapeute Rita Eissens, die zich voornamelijk met voeding bezig houdt : "Je moet terug naar de basis, met meer ontspanning en met een dieet."
   Dat zou je eigenlijk al moeten doen als je (nog) niet ziek bent, maar wel dezelfde gejaagde levensstijl hebt die sluimerzieke vrouwen hadden voordat ze ziek werden.
   Zo kun je voorkomen dat je ziek wordt.
   Ben je al ziek, dan kunnen rust en goede voeding, een andere levensstijl dus, je beter maken.
   Cfr. :
   http://www.steungroep.nl/archief/populair/viva20000425.txt

  2. Behandeling hypoglycemie met chroom
   Pillie Willie
   Veel mensen hebben zonder dat ze dat weten een probleem met het verwerken van suiker.
   Hierdoor kan een scala aan klachten ontstaan : suikerziekte, overgewicht, te hoog cholesterol, chronische vermoeidheid, darmstoornissen en depressie.
   Extra chroom kan deze aandoeningen voorkomen maar soms ook genezen.
   Mensen met overgewicht hebben, door chroom suppletie, een kans van 75% slanker te worden.
   De klachten die horen bij ouderdoms diabetes (Insuline resistentie, type II) kunnen door chroom suppletie soms sterkt verminderd worden.
   Bovendien geeft onderzoek op dieren aan dat chroom suppletie levensverlengend werkt.
   Cfr. :
   http://overgewicht.pilliewillie.nl/obesitas/behandeling.overgewicht.5e.php

  3. Behandeling hypoglycemie met chroom
   Pillie Willie
   Veel mensen hebben zonder dat ze dat weten een probleem met het verwerken van suiker.
   Hierdoor kan een scala aan klachten ontstaan : suikerziekte, overgewicht, te hoog cholesterol, chronische vermoeidheid, darmstoornissen en depressie.
   Extra chroom kan deze aandoeningen voorkomen maar soms ook genezen.
   Mensen met overgewicht hebben, door chroom suppletie, een kans van 75% slanker te worden.
   De klachten die horen bij ouderdoms diabetes (Insuline resistentie, type II) kunnen door chroom suppletie soms sterkt verminderd worden.
   Bovendien geeft onderzoek op dieren aan dat chroom suppletie levensverlengend werkt.
   Cfr. :
   http://overgewicht.pilliewillie.nl/obesitas/behandeling.overgewicht.5e.php

  4. Candida-test
   Test ter verkrijging van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van het candida-syndroom
   Cfr. :
   http://www.lilith.demon.nl/div/candida-test.html

  5. De methode Montignac in het kort
   De vlam in de pan
   Volgens Michel Montignac heeft calorieën tellen geen zin, we worden niet dik omdat we veel eten, maar omdat we slecht eten.
   Je hoeft niet te letten op de hoeveelheid die je eet, je eet net zoveel totdat je genoeg hebt.
   De hoeveelheid die je eet heeft geen enkele invloed op het afslanken, als je je verder maar aan de 'spelregels' houd van de methode Montignac.
   De alvleesklier
   Glucose is de brandstof bij uitstek voor het lichaam en bovendien onmisbaar voor het goed functioneren van de hersenen.
   Daarom bevat bloed altijd glucose.
   Deze aanwezigheid wordt uitgedrukt met de term bloedglucosespiegel, bloedsuikerspiegel of glycemie en deze bedraagt op de nuchtere maag gewoonlijk 1 gram glucose per liter bloed.
   Wanneer je een koolhydraat eet zal de bloedglucosespiegel in overeenstemming met de geabsorbeerde glucose stijgen.
   De glycemie zal dus stijgen en een piek bereiken.
   De alvleesklier gaat vervolgens insuline afscheiden die de overtollige glucose uit het bloed opslaat in je spieren en lever, voor later gebruik.
   De hoeveelheid insuline die afgescheiden wordt is in normale omstandigheden en bij een slank iemand, net genoeg om de glycemie weer tot een normaal niveau te doen dalen.
   Bij iemand met overwicht daarentegen zal er te veel insuline afgescheiden worden.
   Dit heet 'hyperinsulinemie'.
   En juist het te veel afscheiden van insuline leid tot vetopslag !
   Hyperinsulinemie is dus de grote boosdoener van gewichttoename, het is geen ziekte, maar wel een stofwisselingsstoornis.
   Zwaarlijvige personen hebben een alvleesklier die minder goed of slecht werkt.
   De meeste mensen worden geboren met een normaal functionerende alvleesklier, maar door jarenlang een verkeerde manier van eten met als gevolg een overbelasting van de alvleesklier slaat die op een gegeven moment op hol.
   Soms word je geboren met een zwakke alvleesklier, dat is dan een erfelijke factor.
   Dan manifesteert het dik worden zich meestal al in de kindertijd, de alvleesklier heeft dan niet de gewone gezonde weerstand en functioneert al veel vroeger niet naar behoren dan bij mensen met een normaal functionerende alvleesklier.
   Glycemische index
   Cfr. 'De
   tabel van de glycemische indexen.'
   De glycemische index (GI) van een koolhydraat is een getal wat aangeeft hoe sterk de glucosespiegel in het bloed omhoog gaat.
   Hoe lager het getal hoe beter.
   Slechte koolhydraten zijn alle koolhydraten die boven de GI van 50 komen en goede koolhydraten zijn deze die daaronder zitten.
   Glucose/dextrose staat standaard op 100 gesteld en is dus een voorbeeld van een zeer slechte koolhydraat.
   Paddestoelen hebben een glycemische index van 5 en zijn weer zeer goed.
   * Slechte koolhydraten
   Slechte koolhydraten zijn de koolhydraten die een sterke stijging van de glucose veroorzaken (hyperglycemie).
   Hieronder vallen o.a. : alle geraffineerde meelsoorten, suiker, honing, melkchocola, maple sirup, sommige zoetstoffen, dextrose, mais, gekookte wortelen, rode bieten, aardappelen, koolraap (cfr. verder de GI tabel ).
   Deze produkten mag je dus, vooral in de afslank fase, niet nemen !
   * Goede koolhydraten
   Goede koolhydraten worden niet zo sterk door het lichaam geabsorbeerd en hebben daardoor een zwakke stijging van de glycemie tot gevolg.
   Goede koolhydraten zijn o.a. : volkorenbrood, roggebrood, zuivelprodukten, fructose (vruchtensuiker), appels, sinaasappels, aardbeien, noten, olijven, peulvruchten (geen tuinbonen), paddestoelen etc...
   Fase 1 - De afslankfase
   In de methode kennen we 2 verschillende fase's : fase 1 is de afslankfase.
   Deze moet tenminste 3 maanden worden volgehouden, omdat dat de tijd is die je alvleesklier nodig heeft om te stabiliseren.
   Na deze drie maanden kun je jezelf heel af en toe wel een zonde permitteren ook al moet je nog verder afslanken.
   In fase 1 hebben we twee verschillende maaltijden : de koolhydraat maaltijden en de vetmaaltijden.
   * Koolhydraat maaltijden
   De koolhydraat maaltijden heten zo, omdat je alleen maar (goede) koolhydraten mag eten, tot een GI van 50 en geen, tot een zeer weinig vetgebruik.
   Bijvoorbeeld : de plantaardige vetten uit volkorentarwe en rogge zijn toegestaan, maar de vetten uit vleeswaren en kaas niet.
   Wat mag je dan wel op brood ?
   Je mag suikerloze jam (fruitbeleg) op brood, mits deze geen bananen en/of andere 'verboden vruchten' bevat.
   Of je mag appel of perenstroop op brood, zonder suiker toegevoegd natuurlijk.
   Ook mag je tonijn uit blik (op water, niet op olie) op brood (mits deze onder de 1% vet per 100 gram bevat, dit wil nog wel eens verschillen).
   Ook kun je natuurlijk aarbeien, frambozen etc. op brood doen.
   Of verschillende (geroosterde) groenten (zonder vet bereid).
   Zo zijn er nog vele voorbeelden.
   Bij een koolhydraten maaltijd mag je melkprodukten nemen, yoghurt, kwark, melk, mits ze minder dan 1% vet bevatten.
   Tip : magere melk kun je romiger maken door er extra magere melkpoeder aan toe te voegen.
   Dan heb je de smaak van halfvolle melk maar zonder het vet.
   Er staan verschillende recepten voor koolhydraat maaltijden op de site.
   * Vet maaltijden
   Dat klinkt eng en ongezond, maar dit houd alleen in dat je hier goede koolhydraten tot een GI van 35 mag combineren met vetten.
   Aangeraden wordt om zoveel mogelijk goede vetten te gebruiken.
   Goede vetten zijn enkelvoudig- en meervoudige onverzadigde vetten.
   Deze vetten komen o.a. voor in (vette) vis en olijven.
   Slechte vetten zijn verzadigde vetten, deze komen o.a. voor in kaas, room en vlees.
   Michel Montignac raad aan om deze vetten met mate te gebruiken, onder andere omdat ze helpen het cholesterol te verhogen en dus in grotere hoeveelheden absoluut niet gezond voor ons zijn.
   Tussen een koolhydraat- en een vetmaaltijd moet altijd minstens 3 uur zitten.
   Tussen twee koolhydraatmaaltijden of twee vetmaaltijden achter elkaar moet ook 3 uur zitten.
   Tussen een vet- en een koolhydraat maaltijd moet minstens 4 uur zitten.
   Fase 2
   Ben je eenmaal op gewicht, dan kun je langzaam aan fase 2 beginnen.
   Dit houd in dan je dan vetten mag combineren met alle goede koolhydraten (dus tot een GI van 50) en ook af en toe een overtreding kan permitteren.
   Doe dit vooral in het begin rustig aan, want anders heb je kans dat je weer aankomt.
   Deze informatie is absoluut niet genoeg om mee te kunnen beginnen, het is bedoeld om een idee te geven wat de methode ongeveer allemaal inhoud.
   Als je na het lezen van dit stukje en natuurlijk na het bekijken van alle lekkere Montignac recepten die op de site staan, enthousiast bent geworden en wilt beginnen, raad ik aan om het boek 'Ik ben slank want ik eet ' te bestellen (cfr. :
   http://www.marktplaza.be/Ik-ben-slank-want-ik-eet-Michel-Montignac-5303106.php -) en alle info die daar in staat eerst eens rustig door te nemen.
   Cfr. :
   http://www.devlamindepan.nl/index.html?mm/methode.htm

  6. De nieuwe Montignac
   Michel Montignac – Oorspronkelijke titel : 'The Montignac Diet' (vertaald door H. Wassink) - The House of Books, januari 2006 – ISBN-10 : 904431405X – EAN : 9789044314052
   Snel afvallen maar wel genieten van alle goede dingen in het leven: Michel Montignac heeft al eerder bewezen dat het kan.
   Nu overgewicht een blijvend probleem lijkt te worden in onze moderne samenleving, is er een niet aflatende behoefte aan goede informatie over gezonde voeding.
   Geen nieuw trend-dieet, maar een inmiddels bewezen klassieker : 'de Montignac-methode'.
   De door Montignac populair geworden glycemische index vormt nu de basis van de nieuwste diëten.
   Hoe val je af n hoe blijf je vervolgens op gewicht ?
   Geen probleem met Montignac !
   'En suikerklontje is gelijk aan twee glazen champagne of een halve fles Bordeaux. Kies zelf maar !' : Michel Montignac
   Inmiddels klassiek dieet nu voor het eerst prachtig gellustreerd uitgegeven.
   Cfr. :
   http://www.beslist.nl/boeken/d0000354351/Montignac_Dieet.html

  7. Dieetmaatregelen ter bestrijding van hypoglykemie en suikerverslaving
   KernGezond
   Veelvuldige consumptie van zoetigheden (voedingsmiddelen en versnaperingen met fabrieksmatig geconcentreerde suikers) kan leiden tot een schommelende bloedsuikerspiegel en uiteindelijk tot allerlei klachten die hiervan het gevolg zijn.
   Men noemt dit ook wel hypoglykemie: een toestand van een regelmatig (te) laag bloedsuikergehalte.
   De behoefte aan zoetigheden en suiker wordt daardoor nog versterkt en door deze suikerverslaving kan men steeds meer last van lichamelijke en psychische klachten krijgen.
   Verandering van eetgewoontes is essentieel om deze problemen op te lossen.
   Voedingssupplementen kunnen daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
   Cfr. :
   http://www.kerngezond.nl/artikelen/dieetmaatregelen/

  8. Diet for Low Blood Sugar - Hypoglycemia Diet
   Rita Putatunda - Buzzle.com, 11-19-2007
   Cfr. :
   http://www.buzzle.com/articles/diet-for-low-blood-sugar-hypoglycemia-diet.html

  9. Do's and Don'ts of Hypoglycemia - An Everyday Guide to Low Blood Sugar
   Roberta Ruggiero - Frederick Fell Publishers, June 2003 – ISBN-10 : 088391087X – ISBN-13 : 978-0883910870
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Dos-Donts-Hypoglycemia-Everyday-Guide/dp/088391087X

  10. Dr Harpers Gezondheidstest voor hypoglykemie
   Cfr. :
   http://www.lilith.demon.nl/div/hypoglykemietest.html

  11. Dr. Bernstein's Diabetes Solution - The Complete Guide to Achieving Normal Blood Sugars
   Richard K Bernstein, M.D. - Little, Brown and Company (1 edition), March 22, 2007 – ISBN-10 : 0316167169 – ISBN-13 : 978-0316167161
   Whether you are newly diagnosed or a lifetime veteran of Type 1 or Type 2 Diabetes, Dr. Bernstein, a renowned and even revolutionary figure in diabetes treatment and diabetic himself, will show you how you could stop the roller-coaster swings in your blood sugars, steady your glucose levels, reduce your insulin intake and enjoy the same level of good health that nondiabetics have.
   Cfr. :
   http://www.diabetes-normalsugars.com/

  12. FDA Reports Nationwide Recall of Mislabeled ReliOn Insulin Syringes
   Cfr. :
   http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2008/NEW01911.html
   Cfr. also : 'Nationwide FDA Recall on ReliOn Insulin Syringes' (Debra Manzella, R.N – About.com) at :
   http://diabetes.about.com/b/2008/11/06/nationwide-fda-recall-on-relion-insulin-syringes.htm

  13. Foods Increase Insulin and Foods Decrease Blood Sugar
   Waheed Elqalatawy - Buzzle.com, 10-11-2006
   Cfr. :
   http://www.buzzle.com/articles/foods-increase-insulin-decrease-blood-sugar.html

  14. Geneeskrachtige Gezonde Kruiden A
   InfoNu
   Cfr. :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/2132-geneeskrachtige-gezonde-kruiden-a.html

  15. Gezond slank worden en blijven met de nieuwste versie van de Methode Montignac
   Strengholt's Boeken, 31-07-2008
   Cfr. :
   http://www.azur.be/nl/catalog/detail/Boeken/148388/titel/ean/9789058600325

  16. Glucose Sensing
   Joseph R.
   Lakowicz & Chris D. Geddes - ISBN10 : 0387295712 – ISBN-13 : 9780387295718
   In the last decade concepts in fluorescence sensing have emerged as powerful techniques with an increasing number of applications in the fields of biology, chemistry, physics and medicine.
   The increasing importance of these techniques is typified in one emerging area by developing non-invasive and continuous approaches for physiological glucose monitoring.
   Cfr. :
   http://www.alibris.com/booksearch.detail?invid=9377906569&browse=1&qwork=9192100&qsort=&page=1

  17. Glycemic load values (Letter to the Editor)
   Rick Mendosa, 238 Coronado Drive, Aptos, CA 95003-4011, e-mail : mendosa@mendosa.com - American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 77, No. 4, 994, April 2003 - © 2003 American Society for Clinical Nutrition
   Dear Sir,
   A recently published article in the Journal, "International table of glycemic index and glycemic load values - 2002" (cfr. :
   http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/76/1/5?ijkey=98c71b8619aaecf5e5757f615c9b40471c43cdd8&keytype2=tf_ipsecsha -), transforms the concept of glycemic load values from an interesting idea to a practical reality.
   Now that we know both the glycemic index and the glycemic load of some 750 foods, we can apply glycemic load calculations to our daily lives.
   However, like all advances in knowledge, the new answers bring new questions.
   Because the glycemic load of a food is determined by multiplying its glycemic index by its available carbohydrate content per serving, the primary question becomes which of these factors is the stronger determinant of the food’s glycemic load.
   Is the amount of carbohydrate in a food or its glycemic index the more important part of its glycemic load ?
   There is another important question about using the glycemic load values : what is a high glycemic load value, and what are intermediate and low values ?
   Cfr. :
   http://www.ajcn.org/cgi/content/full/77/4/994
   Cfr. also :
   - International table of glycemic index and glycemic load values – 2002 - Kaye Foster-Powell et al. at : http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/76/1/5?ijkey=98c71b8619aaecf5e5757f615c9b40471c43cdd8&keytype2=tf_ipsecsha 

   -
   Revised International Table of Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) Values – 2002 - David Mendosa at : http://www.mendosa.com/gilists.htm

  18. Heb ik misschien iets anders (dan fibromyalgie) ?
   Pillie Willie
   Fibromyalgie is niet de enige aandoening die vermoeidheid als klacht heeft. CVS/ME, depressie, candida infectie, schildklierdeficiëntie en hypoglycemie veroorzaken ook vermoeidheidsklachten.
   Er zijn echter een aantal eenvoudige vuistregels om vast te stellen om welke aandoening het gaat.
   Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven.
   Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de patiënt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling.
   Toch adviseer ik patiënten om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen.
   Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde.
   Als u reeds onder behandeling bent van een arts overleg dan met uw arts voordat u voedingssupplementen gaat gebruiken.
   Andere ziekten die qua klachten lijken op fibromyalgie
   -- Gonny de Vetten, orthomoleculair therapeut, geeft gratis advies over de behandeling van fibromyalgie. U kunt haar via de Fibromyalgie Forum vragen stellen over de behandeling van deze ziekte. Als u het lastig vindt om via een forum te werken stuur haar dan een email, zij helpt u graag op weg :
   info@orthonutrition.nl --
   Hypoglycemie - Hypoglycemie (een lage schommelende suikerspiegel – cfr. 'Hypoglycemia (Low Blood Sugar) in People Without Diabetes - Topic Overview' op :
   http://diabetes.webmd.com/tc/hypoglycemia-low-blood-sugar-topic-overview -) verraadt zich doordat patiënten heel vaak honger hebben.
   Als ze niets of te laat eten staan ze te trillen als een espenblad, worden ze duizelig en moe.
   Hypoglycemie wordt behandeld door een streng dieet (geen suiker, weinig koolhydraten), chroom GTF suppletie, een rustig en regelmatig leven en veel geduld (6 - 9 maanden om precies te zijn).
   Als u wilt weten of er bij u sprake kan zijn van hypoglycemie, doe dan de online hypoglycemie test (cfr. : 'Dr Harpers Gezondheidstest voor hypoglykemie' op :
   http://www.lilith.demon.nl/div/hypoglykemietest.html .
   Candida infectie - Een candida infectie (cfr. :
   http://candida.pilliewillie.nl/schimmel-infectie/candida5.php -) veroorzaakt ook vermoeidheid en kan worden vastgesteld aan de hand van een ontlastingsonderzoek.
   Als de patiënt met de behandeling begint (streng dieet zonder suiker en gist, medicijnen als nystatin) dan nemen de klachten de eerste 2 - 6 weken van de behandeling erg toe.
   Daarna verminderen de klachten langzaam.
   Als u wilt weten of er bij u misschien sprake is van een candida infectie gebruik dan de online candida test op :
   http://www.lilith.demon.nl/div/candida-test.html -.
   Bij een score van 90 of hoger kunt u overwegen om via de online therapeut knop (cfr. :
   http://www.pilliewillie.nl/cgi-bin/spreekuur-gonny.cgi -&- http://www.pilliewillie.nl/cgi-bin/spreekuur.cgi -) een ontlastingonderzoek aan te vragen.
   Een schildklierdeficiëntie - Een schildklierdeficiëntie (cfr. :
   http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/cvs-me/hypothyroidie.cvs.me.1.php -) kan ook klachten veroorzaken die overeenkomen met fibromyalgie, te weten : vermoeidheid, concentratie en geheugenstoornissen en spierpijnen.
   Maar een schildklierdeficiëntie veroorzaakt ook klachten die niet typisch zijn voor fibromyalgie : lage lichaamstemperatuur, gewichtstoename, droge huid, brosse nagels, obstipatie en menstruatieklachten.
   Dr. Barnes heeft een eenvoudige test ontwikkeld waarmee u zelf hypothyroïdie kunt diagnosticeren.
   Het gaat hier om een lichaamstemperatuurtest die moet worden uitgevoerd voordat u op staat (cfr. :
   http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/cvs-me/hypothyroidie.cvs.me.1.php -).
   Depressie en burnout - Depressie en burnout veroorzaken ook een langdurige vermoeidheid.
   Burnout is een andere naam voor 'chronische stress' als gevolg van een voor de patiënt verkeerde werksituatie.
   Burnout moet dus worden opgevat als een "bedrijfsongeval".
   Hierdoor kan er voor de behandeling van burnout een vergoeding van de werkgever worden verkregen.
   Veel "arbo-achtige" bedrijfjes zijn daarom op deze zeer lucratieve markt actief.
   Zij bieden een scala van diensten aan om burnout patiënten te helpen bij de behandeling en bij het re-integratie proces bij de werkgever.
   Bij een depressie en bij burnout type I (verhoogd cortisolniveau) verminderen de klachten door extra intensieve beweging, dat is bij fibromyalgie niet het geval.
   Bij een depressie en ook bij een burnout nemen de klachten gedurende een lange periode (maanden) langzaam toe.
   Bij fibromyalgie verloopt het ziektebeeld veel sneller.
   De klachten openbaren zich plotseling, bijvoorbeeld direct na een griepinfectie, lange periode van stress, ongeluk of operatie.
   CVS/ME en Fibromyalgie - CVS/ME (cfr. :
   http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/cvs-me/chronische.vermoeidheidssyndroom.1a.php -) en Fibromyalgie hebben een overlappend klachtenbeeld, maar er zijn ook verschillen :
   - Patiënten met fibromyalgie of een depressie voelen zich vaak beter na extra beweging. CVS/ME patiënten blijven vaak nog 24 uur lang moe na een extra inspanning;
   - Bij CVS/ME patiënten helpt rusten niet, bij fibromyalgie patiënten wel;
   - Bij zowel fibromyalgie als CVS/ME patiënten komen allergieën voor. Bij CVS/ME patiënten is het echter zo dat de moeheid minder wordt als er sprake is van een allergie aanval.
   Cfr. :
   http://fibromyalgie.pilliewillie.nl/fibromyalgie/behandeling.fibromyalgie.2a.php

  19. Heb ik misschien iets anders (dan fibromyalgie) ?
   Pillie Willie
   Fibromyalgie is niet de enige aandoening die vermoeidheid als klacht heeft. CVS/ME, depressie, candida infectie, schildklierdeficiëntie en hypoglycemie veroorzaken ook vermoeidheidsklachten.
   Er zijn echter een aantal eenvoudige vuistregels om vast te stellen om welke aandoening het gaat.
   Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven.
   Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de patiënt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling.
   Toch adviseer ik patiënten om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen.
   Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde.
   Als u reeds onder behandeling bent van een arts overleg dan met uw arts voordat u voedingssupplementen gaat gebruiken.
   Andere ziekten die qua klachten lijken op fibromyalgie
   --
   Gonny de Vetten, orthomoleculair therapeut, geeft gratis advies over de behandeling van fibromyalgie. U kunt haar via de Fibromyalgie Forum vragen stellen over de behandeling van deze ziekte. Als u het lastig vindt om via een forum te werken stuur haar dan een email, zij helpt u graag op weg : info@orthonutrition.nl --
   Hypoglycemie - Hypoglycemie (een lage schommelende suikerspiegel – cfr. 'Hypoglycemia (Low Blood Sugar) in People Without Diabetes - Topic Overview' op : http://diabetes.webmd.com/tc/hypoglycemia-low-blood-sugar-topic-overview -) verraadt zich doordat patiënten heel vaak honger hebben.
   Als ze niets of te laat eten staan ze te trillen als een espenblad, worden ze duizelig en moe.
   Hypoglycemie wordt behandeld door een streng dieet (geen suiker, weinig koolhydraten), chroom GTF suppletie, een rustig en regelmatig leven en veel geduld (6 - 9 maanden om precies te zijn).
   Als u wilt weten of er bij u sprake kan zijn van hypoglycemie, doe dan de online hypoglycemie test (cfr. : 'Dr Harpers Gezondheidstest voor hypoglykemie' op :
   http://www.lilith.demon.nl/div/hypoglykemietest.html .
   Candida infectie - Een candida infectie (cfr. :
   http://candida.pilliewillie.nl/schimmel-infectie/candida5.php -) veroorzaakt ook vermoeidheid en kan worden vastgesteld aan de hand van een ontlastingsonderzoek.
   Als de patiënt met de behandeling begint (streng dieet zonder suiker en gist, medicijnen als nystatin) dan nemen de klachten de eerste 2 - 6 weken van de behandeling erg toe.
   Daarna verminderen de klachten langzaam.
   Als u wilt weten of er bij u misschien sprake is van een candida infectie gebruik dan de online candida test op :
   http://www.lilith.demon.nl/div/candida-test.html -.
   Bij een score van 90 of hoger kunt u overwegen om via de online therapeut knop (cfr. :
   http://www.pilliewillie.nl/cgi-bin/spreekuur-gonny.cgi -&- http://www.pilliewillie.nl/cgi-bin/spreekuur.cgi -) een ontlastingonderzoek aan te vragen.
   Een schildklierdeficiëntie - Een schildklierdeficiëntie (cfr. :
   http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/cvs-me/hypothyroidie.cvs.me.1.php -) kan ook klachten veroorzaken die overeenkomen met fibromyalgie, te weten : vermoeidheid, concentratie en geheugenstoornissen en spierpijnen.
   Maar een schildklierdeficiëntie veroorzaakt ook klachten die niet typisch zijn voor fibromyalgie : lage lichaamstemperatuur, gewichtstoename, droge huid, brosse nagels, obstipatie en menstruatieklachten.
   Dr. Barnes heeft een eenvoudige test ontwikkeld waarmee u zelf hypothyroïdie kunt diagnosticeren.
   Het gaat hier om een lichaamstemperatuurtest die moet worden uitgevoerd voordat u op staat (cfr. :
   http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/cvs-me/hypothyroidie.cvs.me.1.php -).
   Depressie en burnout - Depressie en burnout veroorzaken ook een langdurige vermoeidheid.
   Burnout is een andere naam voor 'chronische stress' als gevolg van een voor de patiënt verkeerde werksituatie.
   Burnout moet dus worden opgevat als een "bedrijfsongeval".
   Hierdoor kan er voor de behandeling van burnout een vergoeding van de werkgever worden verkregen.
   Veel "arbo-achtige" bedrijfjes zijn daarom op deze zeer lucratieve markt actief.
   Zij bieden een scala van diensten aan om burnout patiënten te helpen bij de behandeling en bij het re-integratie proces bij de werkgever.
   Bij een depressie en bij burnout type I (verhoogd cortisolniveau) verminderen de klachten door extra intensieve beweging, dat is bij fibromyalgie niet het geval.
   Bij een depressie en ook bij een burnout nemen de klachten gedurende een lange periode (maanden) langzaam toe.
   Bij fibromyalgie verloopt het ziektebeeld veel sneller.
   De klachten openbaren zich plotseling, bijvoorbeeld direct na een griepinfectie, lange periode van stress, ongeluk of operatie.
   CVS/ME en Fibromyalgie - CVS/ME (cfr. : http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/cvs-me/chronische.vermoeidheidssyndroom.1a.php -) en Fibromyalgie hebben een overlappend klachtenbeeld, maar er zijn ook verschillen :
   - Patiënten met fibromyalgie of een depressie voelen zich vaak beter na extra beweging. CVS/ME patiënten blijven vaak nog 24 uur lang moe na een extra inspanning;
   - Bij CVS/ME patiënten helpt rusten niet, bij fibromyalgie patiënten wel;
   - Bij zowel fibromyalgie als CVS/ME patiënten komen allergieën voor. Bij CVS/ME patiënten is het echter zo dat de moeheid minder wordt als er sprake is van een allergie aanval.
   Cfr. :
   http://fibromyalgie.pilliewillie.nl/fibromyalgie/behandeling.fibromyalgie.2a.php

  20. Het bloedsuikerspiegeldieet - Houd je bloedsuikerspiegel op peil door op tijd te eten en val af !
   Adele Puhn (oorspronkelijke titel : '5-Day Miracle Diet', vertaling : Parma van Loon ) - de Kern, januari 1998 – ISBN10 : 9032505904 – ISBN13 : 9789032505905
   Een stabiel bloedsuikergehalte vermindert de 'lekkere trek'.
   En wat is nu eigenlijk het grote probleem bij de meeste diëten ?
   Precies, die lekker trek op de moeilijke momenten !
   Het bloedsuikerspiegeldieet is simpel - en het werkt.
   Met dit dieet eet u op de juiste momenten het juiste voedsel, waardoor schommelingen in uw bloedsuikerspiegel voorkomen worden.
   Een te sterk schommelende bloedsuikerspiegel of een te laag bloedsuikergehalte (hypoglycaemie) is niet alleen spelbreker bij de meeste vermageringskuren, maar kan ook concentratiestoornissen en gedragsproblem veroorzaken, zoals hyperactiviteit of humeurigheid.
   Wanneer u het bloedsuikerspiegeldieet volgt, blijft de lekkere trek achterwege.
   U valt af en voelt zich fitter dan ooit.
   Cfr. :
   http://www.bol.com/nl/p/boeken/het-bloedsuikerspiegeldieet/666808556/index.html
   Cfr. ook :
   - 5 Day Miracle Diet Companion
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/5-Day-Miracle-Diet-Companion/dp/0517300796
   -
   The Midlife Miracle Diet - When Your Diet Doesn't Work Anymore
   Cfr. : http://www.amazon.com/Midlife-Miracle-Diet-Doesnt-Anymore/dp/0670031682

  21. Hypoglycáémia – Hypoglykemie (Hypoglycemie) - Een te laag glucosegehalte van het bloed
   Benno Beukema
   Cfr. :
   http://www.homepages.hetnet.nl/~b1beukema/hypoglycemie.html

  22. Hypoglycemia (low blood sugar) in people without diabetes - Topic Overview
   WebMD, (last updated) April 12, 2007
   Cfr. :
   http://diabetes.webmd.com/tc/hypoglycemia-low-blood-sugar-topic-overview

  23. Hypoglycemia Diet
   Jackson Siegelbaum Gastroenterology : contact@gicare.com
   Cfr. :
   http://www.gicare.com/pated/edtot19.htm

  24. Hypoglycemia diet plan
   ChristiaNet
   A hypoglycemia diet plan promotes eating at least three healthy meals and two snacks at the same time every day to keep blood sugar levels as normal as possible throughout the day.
   Skipping or delaying meals can cause a fall in blood sugar to the point that symptoms can cause a person to feel very sick.
   Some of the symptoms are dizziness, confusion, anxiety, irritability, hunger, sweating, weakness and fainting.
   Daily diets for hypoglycemia – cfr. :
   http://www.christianet.com/health/diabetes.htm - include lots of fresh fruits and vegetables, whole grains, low-fat dairy products and low-fat poultry and fish.
   Excessive activity or alcohol can cause blood sugar levels to fall.
   Eating high sugar and processed foods can cause a spike in glucose but afterwards can drop quickly causing the symptoms of hypoglycemia.
   People who are diabetic may suffer with low blood sugar because of too much insulin.
   When this happens it is important that the person eat something that can make glucose levels rise quickly.
   Medications prescribed for diabetes can also cause problems and may have to be adjusted from time to time when low blood sugar is reoccurring.
   Symptoms for low blood sugar normally start surfacing four hours after having a meal.
   A normal blood sugar level is between 60 mg/dL and 120 mg/dL; anything under 60 mg/dL is considered low.
   Other conditions besides diabetes that can cause hypoglycemia are gastric bypass surgery, enzyme deficiencies and hormone imbalances.
   Gastric bypass surgery can affect glucose because of the fast dumping of food into the intestines.
   When this happens nutrients do not get absorbed into the bloodstream.
   A hypoglycemia diet plan can help a person to maintain normal blood sugar levels except for the dumping effect brought on by gastric bypass.
   For individuals who have this happen it may be necessary to eat simple carbohydrates to get glucose levels back up.
   Simple carbohydrates will raise glucose faster than other types of foods.
   Some of these include candy, cookies, ice cream, carbonated soda, fruit juices, table sugar and syrup, among others.
   When a person who is diabetic – cfr. :
   http://www.christianet.com/health/diabetes.htm - experiences hypoglycemia he or she will need to consume simple carbohydrates to counter affect the drop in blood glucose.
   Daily diets for hypoglycemia suggest consuming complex carbs over simple carbs except in situations where a rise in glucose is needed.
   Complex carbohydrates include brown rice, sweet potatoes, oats, whole grains, vegetables such as broccoli and spinach and legumes.
   Foods high in fiber have a positive effect on sugar levels because they take longer to digest just like proteins and fats.
   Nutritionists and dietitians can offer some insight on how to eat healthy and why it is important to do so.
   Having a meal plan will help in making dietary changes.
   A dietitian can explain the importance of sticking to a meal plan and how to order food when dining out.
   Restaurants and fast food establishments are putting healthier items on their menus to cater to people who prefer eating healthy or who need to do so.
   Those who are trying to follow a hypoglycemia diet plan have more choices today then ever before.
   Some of the foods that are readily available include salads with low calorie dressing, fruit, yogurt and sandwich wraps.
   Many fast foods establishments have nutrition information on their menu items so that a person who needs to watch calories, fat, cholesterol and sodium can make wiser choices.
   A wise decision for a person with hypoglycemia is to purchase a glucose-meter to test their blood sugar at home.
   The optimal time to test is two hours after meals and after exercise.
   Testing should also be done when symptoms of hypoglycemia occur.
   Daily diets for hypoglycemia can help to maintain normal levels avoiding the symptoms associated with the condition.
   Mood swings can occur when there are dips in glucose levels making it very difficult to lead a productive life.
   Something positive that can help is to put one's faith and trust in God : "The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in Him and I am helped : therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise Him." (Psalm 28:7)
   Other things that can contribute to low blood sugar include medications, alcohol, illness, tumors and deficiencies.
   Some medications contribute to hypoglycemia such as salicylates and sulfa drugs.
   Binge drinking with alcohol can interfere with the liver's role in raising blood glucose.
   Illnesses that affect the liver, heart or kidneys can lead to low sugar.
   Other things that have an affect include tumors, enzyme deficiencies and hormone deficiencies.
   Adrenal gland disease is a condition that can lead to a hormone deficiency and hypoglycemia.
   A hypoglycemia diet plan suggests keeping a log of all medication, foods and drinks each day.
   Take glucose readings two hours after each meal and record them in the log.
   Keeping a log will help the person see what is affecting glucose levels and will also help the physician to know if treatment is successful or needs to be adjusted.
   Important things to remember when trying to adhere to a diet is to not skip breakfast, eat meals at the same time everyday and try to keep a positive attitude.
   If medication seems to be affecting blood sugar then talk to a doctor about changing the medication or if it is possible to stop taking it.
   Getting use to a different way of eating may take some time.
   However, it is important to keep trying and to make the changes suggested by daily diets for hypoglycemia permanent.
   In the long run the person suffering with the illness will be able to lead more of a productive and fulfilling life when his or her blood sugar is under control and stays that way.
   For more information:
   http://www.christianet.com/diabetes -.
   Cfr. :
   http://www.christianet.com/diabetes/hypoglycemiadietplan.htm

  25. Hypoglycemic diet
   Safe Harbor Guide - International Guide to the World of Alternative Mental Health – Source : Pfeiffer Treatment Center
   The most common type of hypoglycemia, known as functional low blood sugar, was first recognized in diabetics in 1923 by Dr. Seale Harris.
   The two primary causes of hypoglycemia are :
   - excessive stimulation of pancreatic insulin production due to the intake of large amounts of refined carbohydrates (sugar and white flour), caffeine and other stimulants.
   - failure of the pancreas to cut back its production of insulin after responding to a raised blood sugar (glucose) level after intake of food.
   The nervous system is very sensitive to changes in blood sugar, so that the most common symptoms of hypoglycemia are nervousness, irritability, exhaustion, depression and headaches.
   Dietary treatment is designed to keep the blood sugar level as even as possible.
   Diet recommendations are :
   - divide daily intake of food into at least six small meals
   - eat a high fiber, complex carbohydrate, low-fat, protein-rich diet
   - emphasize whole grains, fresh vegetables (raw when possible) and fresh fruit.
   - minimize sugar intake : eat sweets only at special meals, in small amounts and only as part of the meal
   - avoid caffeine : caffeine is found in coffee, chocolate, tea and colas
   - reduce alcohol intake and avoid alcohol entirely on an empty stomach
   - watch portions carefully if weight gain is a concern
   - exercise is important.
   Hypoglycemia is a chronic condition which requires special treatment.
   With a good nutrition program you can expect a healthy prognosis.
   Healthy snack choices :
   - fruit with 2 whole grain crackers
   - one-half peanut butter sandwich on whole grain bread with raw carrots
   - 1 oz. low fat cheese with 2-4 whole grain crackers
   - 2 cups plain popcorn, raw nuts, seeds or trail mix
   - plain yogurt mixed with fresh fruit
   - 6-8 oz. low fat milk and ½ banana
   - 7. ½ oz. low fat cheese with ½ slice whole wheat bread and ½ apple.
   Divide meals this way : breakfast – snack – lunch – snack – dinner – snack.
   Fruit juice spritzer : ice, fresh fruit juice and carbonated water.
   Cfr. :
   http://www.alternativementalhealth.com/articles/hypodiet.htm

  26. Hypoglycemie
   In : 'Diabetes - complicaties' – Jongerenenvoeding
   Een onbehandelde of slecht behandelde diabetes geeft een verhoogde bloedsuiker waarbij de kleine en grote bloedvaten worden aangetast.
   Hierdoor kunnen er op lange termijn complicaties of chronische complicaties optreden.
   In tegenstelling tot de chronische complicaties, kan diabetes ook acute verwikkelingen veroorzaken.
   Dit gebeurt wanneer de bloedspiegel veel te laag of te hoog komt te staan.
   Wetenschappelijk werd aangetoond dat het risico op complicaties gevoelig daalt wanneer de diabetes goed is geregeld.
   Cfr. :
   http://www.jongerenenvoeding.be/diabetes-complicaties.html
   Cfr. ook :
   http://www.diadem.nl/hypoglycemie.htm 

  27. Hypoglycemie - Behandelingen en voedingsadviezen
   Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)
   Hypoglycemie betekent letterlijk : 'een te laag glucose gehalte in het bloed'.
   Glucose is de bloedsuiker.
   Het komt zelden voor dat de bloedsuiker spiegel continu te laag is.
   Met hypoglycemie wordt in het algemeen dan ook een te sterk schommelende bloedsuiker spiegel bedoeld.
   Wanneer het glucosegehalte vaak daalt onder de normale waarde, dan kunnen veel systemen niet goed functioneren en zullen er gezondheidsklachten ontstaan.
   ontstaan.
   Cfr. :
   http://www.mbog.nl/cms/Patienteninfo/Hypoglycemie/index.htm

  28. Hypoglycemie basis diëet
   Kees de Vries, 09-04-2006
   Cfr. :
   http://home.versatel.nl/jobben/hypo-basisch%20dieet.pdf
   Cfr. ook :
   http://www.ozio.nl/hypoglycemie%20basisch%20dieet.htm 

  29. Hypoglycemie diëet
   Kees de Vries, 09-04-2006
   Cfr. :
   http://members.tele2.nl/jobben/hypoglycemie%20dieet.pdf
   Cfr. ook :
   http://www.ozio.nl/hypoglycemie%20dieet.htm   Lees verder : Deel V


  08-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypoglycemie - Voedingsadvies - Deel V
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Hypoglycemie – Voedingsadvies

  Deel V


  • Hypoglykemie
   Cfr. :
   -
   http://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.php?pagina=hypoglycemie
   -
   http://www.vitaliteit-service.nl/hypoglykemie.html 

  • Hypoglykemie - Dieet & tips
   InfoNu
   Cfr. :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/2237-hypoglykemie-dieet-tips.html

  • Hypoglykemie - Symptomen, oorzaken en mogelijkheden tot genezing
   Edith van Blijdesteijn - Uitgeverij Ankh-Hermes, april 1989 - ISBN10 : 9020207113 - ISBN13 : 9789020207118
   Bent u altijd vermoeid ?
   Hebt u last van prikkelende vingertoppen, duizeligheid, woedeaanvallen en hebt u moeite met concentratie ?
   Als u regelmatig last hebt van deze verschijnselen, is de kans groot dat u hypoglykemie hebt : een te laag suikergehalte van het bloed.
   Edith van Blijdesteijn, holistisch therapeut, bespreekt wat hypoglykemie precies is, welke symptomen zich bij hypoglykemie voordoen, wat de oorzaken zijn en wat we er zelf aan kunnen doen : door toegepaste kinesiologie, oefeningen, dieet en voedingssupplementen kunnen we zelf herstellen van hypoglykemie.
   De twee belangrijkste oorzaken van hypoglykemie zijn stress en verkeerde voeding (overmatig suikergebruik).
   Beide zaken kunnen we zelf verbeteren.
   We kunnen verantwoord en gezond gaan eten en eens wat meer aandacht gaan schenken aan de positieve dingen in ons leven.
   We dragen zelf verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en bezitten allen een eigen genezingskracht.
   Cfr. :
   http://www.bol.com/nl/p/boeken/hypoglykemie/666753302/index.html

  • Hypoglykemie (hypoglycemie)
   InfoNu
   Cfr. :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/2213-hypoglykemie-hypoglycemie.html

  • Hypoglykemie test
   InfoNu
   Cfr. :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/2215-hypoglykemie-test.html

  • Hypoglykemie... als je even duizelig wordt…
   Bodypage.nl 2001
   Cfr. :
   http://www.bodypage.nl/hypoglykemie.htm

  • Ik ben slank want ik eet !
   Michel Montignac - Strengholt, 2000 - ISBN-13: 9789058600325
   Cfr. :
   http://www.beslist.nl/boeken/d0000001577/Ik_ben_slank_want_ik_eet.html

  • Ik ben slank want ik eet ! (nieuwe editie)
   Michel Montignac - Artulen Ned., 2003
   Nieuwe editie : De methode geactualiseerd - Gezond slank worden en blijven met de nieuwste versie van de Methode Montignac.
   Cfr. :
   http://www.marktplaza.be/Ik-ben-slank-want-ik-eet-Michel-Montignac-5303106.php

  • Insulineresistentie en stress
   Circadian
   Het laatste decennium is er in de alternatieve praktijk veel ervaring opgedaan met hypoglykemie.
   Vaak leidt hypoglykemie, via insulineresistentie, tot diabetes type II.
   Zowel insulineresistentie als diabetes komen op steeds jongere leeftijd voor.
   In Amerika is de gemiddelde leeftijd waarop deze vorm van diabetes wordt geconstateerd al gedaald tot 37 jaar !
   Insulineresistentie, het voorportaal van diabetes, ligt vaak al vele jaren eerder.
   .../...
   Bloedsuikerproblemen zoals insuline-resistentie, hypoglykemie, hyperinsulinemie en diabetes worden sterk geassocieerd met de westerse leefstijl en in het bijzonder met het westerse dieet dat rijk is aan suikers, geraffineerde producten, vet, dierlijke producten en een laag vezelgehalte.
   Andere belangrijke factoren voor het ontstaan van bloedsuikerproblemen zijn : stress, genetische factoren, weinig beweging en hormonale- en verouderingsprocessen.
   .../...
   Conclusie
   Het totale hormonale beeld wordt door hyperinsulinemie flink verstoord.
   Mogelijke gevolgen hiervan zijn menstruatie- en menopauzeklachten, depressie, hart- en vaatziekten en verminderde werking van het immuunsysteem.
   Cfr. :
   http://www.circadian.nl/supplementen/insulineresistentie-en-stress.html

  • International table of glycemic index and glycemic load values – 2002
   Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt and Janette C Brand-Miller from the Human Nutrition Unit, School of Molecular and Microbial Biosciences, University of Sydney, Australia -Address correspondence to : JC Brand-Miller, Human Nutrition Unit, School of Molecular and Microbial Biosciences (G08), University of Sydney, NSW 2006, Australia – E-mail : j.brandmiller@biochem.usyd.edu.au
   - Received for publication November 20, 2001 and accepted for publication March 26, 2002 - Reprints not available - American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 76, No. 1, 5-56, 2002 - © 2002 American Society for Clinical Nutrition
   Cfr. :
   -
   http://www.ajcn.org/cgi/content/full/76/1/5
   -
   http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/76/1/5?ijkey=98c71b8619aaecf5e5757f615c9b40471c43cdd8&keytype2=tf_ipsecsha 
   Cfr. also :
   - Revised International Table of Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) Values – 2002 - David Mendosa at :
   http://www.mendosa.com/gilists.htm
   - Glycemic load values (Letter to the Editor) - Rick Mendosa at :
   http://www.ajcn.org/cgi/content/full/77/4/994

  • Klachten en behandeling van hypoglycemie
   Cfr. :
   http://home.quicknet.nl/mw/prive/luyrink/documenten/Klachten%20en%20behandeling%20van%20hypoglycemie.pdf 

  • Kruiden – Kruidentoepassing
   InfoNu
   Cfr. :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/3251-kruiden-kruidentoepassing.html

  • Magic Foods for Better Blood Sugar
   Marianne Wait - Reader's Digest (1st edition), 2007
   Get off the blood sugar roller coaster today !
   Is your diet putting your health at risk ?
   If you're dining on foods that send your blood sugar up high and down low, this book can help.
   Here are 57 foods that will help you lose weight, increase your energy, slash your diabetes risk and improve your overall health.
   Includes more than 100 delicious recipes specially designed for better blood sugar, plus meal makeovers that show you how to turn any meal into a Magic one.
   Finally, handy meal plans for three different calorie goals help you put it all together.
   Nothing could be simpler or more effective !
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Magic-Foods-Better-Blood-Sugar/dp/B000R0YT5U

  • Magnesium en CVS
   Patrik Peters
   .../...
   Suiker
   Bij CVS (als gevolg van een kwikbelasting) is het energiemetabolisme (cfr. : http://www.patrikpeters.amalgaam.be
    -) dikwijls verstoord.
   Bij te veel stresshormonen wordt er van de verbranding van vetten omgeschakeld naar verbranding van suikers.

   Hierdoor ontstaat er na een tijdje een suikertekort. 
   Vervolgens wordt er voor de energievoorziening van de cel overgestapt naar de verbranding van aminozuren en eiwitten.
   Als deze situatie te lang aanhoudt, ontstaat er ook een tekort aan aminozuren.
   Door het gebrek aan bepaalde aminozuren zijn er een heleboel functies in het lichaam die mank lopen :
   - de bestrijding van parasieten zoals bacteriën, gisten (Candida), virussen of micoplasma’s kan in het gedrang komen;
   - door een tekort aan carnitine zal de verbranding van vetten te traag verlopen;
   - de ontgifting van bepaalde stoffen in de voeding kan mank lopen waardoor er een overgevoeligheid voor deze stoffen kan ontstaan;
   - er kan een tekort aan antioxidantia ontstaan en ook de methylering zal te traag verlopen;
   - door een tekort aan serotonine kan de nachtrust verstoord raken of kan men zelfs depressief worden. Een sterk verstoorde nachtrust kan dan op zijn beurt een tekort aan groeihormoon veroorzaken.
   Om al deze problemen te voorkomen is het dus voor CVS-patiënten (historisch kwikbelaste mensen) belangrijk dat ze heel regelmatig een suikerrijke voeding eten (bruin brood, aardappelen, pasta....).
   De suiker in de voeding zorgt voor een voldoende aanvoer van suiker in de cellen en voorkomt op die manier het verbranden van aminozuren.
   Op die manier zal men dus ook minder risico lopen op een heleboel kwalen (lekke darm, Candida, overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen, een tekort aan vit C en vit E...).
   De suiker die in de voeding zit, is doorgaans na een dikke twee uur opgebruikt of omgezet in vet.
   De bloedsuikerwaarde daalt dan naar een minimumwaarde.
   Normaal gezien schakelt het lichaam dan over naar de verbranding van vetten.
   Aangezien dit doorgaans te traag verloopt (de citroenzuurcyclus loopt vierkant), doet men er goed aan om heel regelmatig te eten (vb telken na 2 uur en 30 minuten).
   Op die mannier vermijdt men een cellulair suikertekort.
   Vooral voor mensen met een hypoglycemie (te lage bloedsuikerspiegel) is zeer regelmatig eten erg belangrijk.
   Het grootste probleem van een suikertekort doet zich voor tijdens de nachten.
   Indien men wenst door te slapen, zal men gedurende minstens 8 uur niet eten.
   Het lichaam zal dan wel verplicht zijn om naar vetverbranding over te schakelen.
   Indien dit onvoldoende energie oplevert, wordt er overgeschakeld naar suikerverbranding en ontstaat er een suikertekort.
   De hersenen kunnen alleen suiker als brandstof gebruiken.
   Bij een suikertekort kunnen de hersenen minder efficiënt werken en zal het concentratievermogen zeer vlug verminderen.
   Bij een ernstig suikertekort kunnen de hersenen zelfs “uitvallen” (coma).
   Door het grote suikertekort zal men beginnen te zweten en zal men angstig worden (’s nachts zweten komt regelmatig voor bij CVS).
   Bij een acuut suikertekort worden er stresshormonen geproduceerd.
   Deze zorgen ervoor dat er in de lever suiker aangemaakt wordt, waardoor de hersenen weer over suiker kunnen beschikken.
   Deze suikerproductie is energetisch erg duur (vraagt veel brandstof) waardoor er een nog groter energieprobleem kan ontstaan.
   Door de productie van stresshormonen wordt magnesium uit de cellen gepompt en gaat het verloren in de urine.
   Door het tekort aan magnesium vergroot nog eens de stressgevoeligheid.
   Door te veel stresshormonen gaat de behoefte aan suiker nog stijgen.
   Op die manier komt men in een neerwaartse spiraal van stress, suikertekort en magnesiumverlies.
   Om een suikertekort’s nachts te vermijden kan men best net voor het slapengaan een volle maaltijd nemen.
   Dit houdt de periode dat men onvoldoende suiker in het bloed heeft zo kort mogelijk.
   Hopelijk is dit voldoende om een stressopstoot te vermijden.
   Om gezond te blijven is het voor mensen met CVS en hypoglycemie (kwikbelasting) zeer belangrijk regelmatig suiker te eten.
   Dit heeft ook nog een positief effect op de intracellulaire magnesium (magnesium in de cel).
   Een suikerrijke maaltijd bevordert de productie van insuline en insuline verhoogt de hoeveelheid van magnesium in de cellen.
   Dit heeft ook een positief effect op de stressgevoeligheid.
   Zoetigheid eten helpt dus tegen stress.
   Het effect van insuline op de magnesiumhuishouding is slechts van korte duur (ongeveer vier uur).
   Het effect van stresshormonen gaat echter veel langer mee (ongeveer enkele dagen).
   Dus naast het zeer regelmatig eten van suikerrijke voeding, is stress voorkomen zeer belangrijk.
   .../...
   Besluit
   Nogal wat mensen met CVS hebben problemen met een te laag magnesium in de bloedcellen.
   Dit is een belangrijk symptoom van de ziekte en het terug op peil brengen van deze magnesium is een belangrijk onderdeel in het hertstel.
   Om dit te kunnen verwezenlijken moet men rekening houden met een aantal eet- en leefregels :
   - Gebruik regelmatig een voeding die rijk is aan opneembaar magnesium en welke niet al te veel calcium bevat (vb tonijn, pure chocolade, bananen). Eventueel kan je het tekort aan magnesium aanvullen met voedingssupplementen. Kies er dan wel welke een gepaste verhouding magnesium en calcium bezitten.
   - Gezien de hoge stressgevoeligheid bij mensen met CVS en de grote gevolgen van stress, moet men porberen zo veel mogelijk situaties die stress veroorzaken te vermijden. Dit geldt zelfs voor alledaagse situaties die maar heel beperkt stress veroorzaken. (vb autorijden).
   - Het is zeer belangrijk de bloedsuikerspiegel op peil te houden (tussen 90 en 110 mg glucose per dl bloed). Dit kan je doen door zeer regelmatig (om de 2u30) een volle maaltijd te gebruiken, welke rijk is aan koolhydraten (brood, aardappelen, pasta, bananen). Je kan best kiezen voor traag verterende suikers (bruin brood, pasta’s).Voor mensen met een hypoglycemie is het zeer belangrijk om ook net voor het slapengaan een volle maaltijd te gebruiken.
   - Regelmatig aan lichaamsbeweging doen is essentieel. Je zou er voor moeten zorgen dat je minimaal één uur per dag fysiek actief bent. Al te veel competitie in de sport verhoogt de stress en kan je dus best vermijden. Intensieve sport mag op voorwaarde dat het niet te lang duurt. In dat geval kan je best vlak voor het sporten (maximaal één uur) en ook erna een suikerrijke maaltijd gebruiken welke rijk is aan magnesium.
   Cfr. : 
   http://www.patrikpeters.amalgaam.be

  • Maken we ons zelf ziek ? 'En de dokter maar zeggen dat het puur psychisch was...'
   Viva's medisch dossier [Deel 1]
   Viva, 10-04-2000
   Cfr. :
   https://listserv.surfnet.nl/scripts/wa.exe?A2=ind0007C&L=me-platform&D=0&T=0&P=92859&X=6461733DEF8D07EB3E

  • Metabolicmakeover - A 52 week health & fitness planner to guide you in balancing blood sugars, moods, your hormones, burning body fats... faster... & igniting vitality !
   Helene Berk, M.Ed., R.D. - Health Commitment Inc., 1 Nov 2000 – ISBN-10 : 0966374800 – ISBN-13 : 978-0966374803
   Cfr. :
   http://www.amazon.co.uk/Metabolicmakeover-Fitness-Balancing-Hormones-Fats-F/dp/0966374800

  • Nationwide FDA Recall on ReliOn Insulin Syringes
   Debra Manzella, R.N - About.com, November 6, 2008
   A press release from the FDA states that a nationwide recall of ReliOn sterile, single-use, disposable, hypodermic syringes with permanently affixed hypodermic needles is in effect.
   The syringes are mislabeled and may result in patients receiving an overdose of as much as 2.5 times the intended dose of insulin.
   This could cause hypoglycemia, or possibly death.
   Wal-Mart or Sam's Club pharmacies are the sole distributers of the ReliOn syringes.
   The recall applies only to lot number 813900.
   The product was distributed from Aug. 1, 2008 until Oct. 8, 2008 and includes 471,000 individual syringes in 4,710 boxes.
   Please check syringe packaging carefully for products with this lot number.
   If you have these syringes do not use them.
   Return the product to the pharmacy for replacement syringes.
   The lot number can be found on the back panel of the 100 count syringe carton or on the white paper backing of each individual syringe “peel-pack”.
   You can read the FDA press release 'FDA Reports Nationwide Recall of Mislabeled ReliOn Insulin Syringes' at :
   http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2008/NEW01911.html -.
   Cfr. :
   http://diabetes.about.com/b/2008/11/06/nationwide-fda-recall-on-relion-insulin-syringes.htm

  • Omega vetzuren 3 6 9
   InfoNu
   Cfr. :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/2053-omega-vetzuren-3-6-9.html

  • Overcoming Runaway Blood Sugar - Practical Help For... - ° People Fighting Fatigue and Mood Swings - ° Hypoglycemics and Diabetics - ° Those Trying to Control Their Weight
   Dennis Pollock - Harvest House Publishers, January 1, 2006 – ISBN-10 : 0736917217 – ISBN-13 : 978-0736917216
   After author Dennis Pollock experienced a serious diabetic episode, his desire to understand the whys of blood sugar fluctuation, its potential damage to the body and the ways of prevention led him on a quest for answers.
   Now Pollock helps others achieve optimum health as they explore :
   - what people should know about the blood sugar delivery system
   - reasons to change our lifestyles and why faith is a great motivator
   - a diet and exercise program that works.
   Good health comes when good information is followed by action.
   This book is for everyone who is eager to trade fatigue, weight gain and illness brought on by blood sugar level changes for a life of optimum health.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Overcoming-Runaway-Blood-Sugar-Hypoglycemics/dp/0736917217

  • Potatoes Not Prozac - Solutions for Sugar Sensitivity
   Kathleen DesMaisons - Simon & Schuster (updated edition), January 1, 2008 – ISBN-10 : 141655615X – ISBN-13 : 978-1416556152
   You're not lazy, self-indulgent or undisciplined.
   Many people who suffer from sugar sensitivity don't even know it -- and they continue to consume large quantities of sweets, breads, pasta or alcohol.
   These foods can trigger exhaustion or low self-esteem, yet their biochemical impact makes those who are sugar sensitive crave them even more.
   This vicious cycle can continue for years, leaving sufferers overweight, fatigued, depressed and sometimes alcoholic.
   Dr. Kathleen DesMaisons came up with the solution and published it in her revolutionary book 'Potatoes Not Prozac'.
   It gave you the tools needed to overcome sugar dependency, including self-tests and a step-by-step, drug-free program with a customizable diet designed to change your brain chemistry.
   But now, armed with a decade of further research and patient feedback, Dr. DesMaisons has improved her groundbreaking plan to make it even more effective and easier to follow.
   Join the thousands who have successfully healed their addiction to sugar, lost weight and attained maximum health and well-being by using this updated, innovative plan.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Potatoes-Not-Prozac-Solutions-Sensitivity/dp/141655615X

  • Prevention Magazine's the Sugar Solution Planner - Track Your Progress Toward Optimal Blood Sugar Control
   Sari Harrar & Prevention Magazine - Rodale Press, January 2006 – ISBN-10 : 1594866198 – ISBN-13 : 978-1594866197
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Prevention-Magazines-Sugar-Solution-Planner/dp/1594866198

  • Recepten volgens de methode Montignac
   De vlam in de pan
   Cfr. :
   http://www.devlamindepan.nl/index.html?mm/methode.htm

  • Revised International Table of Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) Values - 2002
   David Mendosa
   Cfr. :
   http://www.mendosa.com/gilists.htm
   Cfr. also :
   - International table of glycemic index and glycemic load values – 2002 - Kaye Foster-Powell et al. at : http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/76/1/5?ijkey=98c71b8619aaecf5e5757f615c9b40471c43cdd8&keytype2=tf_ipsecsha 

   -
   Glycemic load values (Letter to the Editor) - Rick Mendosa at : http://www.ajcn.org/cgi/content/full/77/4/994

  • Sluimerziektes - Waarom hebben wij ze wel en mannen bijna niet ?
   Viva's medisch dossier [Deel 2]
   Viva, 17-04-2000
   Cfr. :
   http://www.steungroep.nl/archief/populair/viva20000417.txt

  • Suggested meal plan for a hypoglycemia diet
   Programwitch.com
   Cfr. :
   http://www.programwitch.com/diet/diet.htm

  • The Glucose Revolution Pocket Guide to Sugar and Energy
   Jennie Brand-Miller, Kaye Foster-Powell & Thomas M. S. Wolever - Avalon Publishing Group (1st edition), January 15, 2000 – ISBN-10 : 1569246416 – ISBN-13 : 978-1569246412
   'The Glucose Revolution Pocket Guide to Sugar and Energy ' shows us how the glycemic index relates to sugar and how it affects our bodies.
   It dispels the common myths about sugar and discloses scientific findings that indicate overly restricting sugar from your diet may actually be detrimental to your health.
   This pocket guide includes sample menus and the questions people most frequently ask about sugar.
   Written by the world's leading authorities on the glycemic index 'The Glucose Revolution Pocket Guide to Sugar and Energy ' tells you what you really need to know about sugar, your health and blood sugar control, weight loss, dental cavities, behavior and mental health.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Glucose-Revolution-Pocket-Guide-Energy/dp/1569246416

  • The hypoglycemic diet
   Jurriaan Plesman BA(Psych), Post Grad Dip Clin Nutr. - Hypoglycemia.asn, (last updated) April 2008
   Cfr. :
   http://www.hypoglycemia.asn.au/articles/hypoglycemic_diet.html

  • The Importance of Individualizing your Hypoglycemia Diet
   The Hypoglycemia Support Foundation, Inc.
   Cfr. :
   http://www.hypoglycemia.org/diet.asp

  • The Low Blood Sugar Cookbook - Sugarless Cooking for Everyone
   Patricia Krimmel & Edward Krimmel - Franklin Publishers, January 1, 1993 – ISBN-10 : 0916503011 – ISBN-13 : 978-0916503017
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Low-Blood-Sugar-Cookbook-Sugarless/dp/0916503011

  • The New 5 Day Miracle Diet - Conquer Food Cravings, Lose Weight and Feel Better Than You Ever Have in Your Life
   Adele Puhn – Vermilion, 25 May 2000 – ISBN-10 : 0091856531 – ISBN-13: 978-0091856533
   Based on the reasoning that we gain weight because we cannot control our food cravings, this programme sets out to alter the body's biochemistry and cut down on the unwise consumption of sugary, fatty foods.
   Cfr. :
   http://www.amazon.co.uk/New-Day-Miracle-Diet-Cravings/dp/0091856531

  • The New Glucose Revolution - The Authoritative Guide to the Glycemic Index--the Dietary Solution for Lifelong Health
   Jennie Brand-Miller, Thomas M.S. Wolever, Kaye Foster-Powell & Stephen Colagiuri - Marlowe & Company, December 10, 2002 – ISBN-10 : 1569245061 – ISBN-13 : 978-1569245064
   Review by Joan Price, Amazon.com - Forget the high-carb, low-carb debate.
   The glycemic index (GI)--a measure of carbohydrate quality based on how quickly a food raises blood-glucose (blood sugar) levels--is the dietary key to health, say the authors.
   Contrary to other diets that treat carbohydrates as all alike, 'The New Glucose Revolution' divides carbos according to their GI into two categories.
   One is high GI (less desirable) : carbohydrates that break down quickly during digestion, leading to fast and high blood-glucose response.
   Examples are : baked potatoes, sports bars, instant rice, corn flakes cereal,and baguettes.
   The other is low GI (more desirable) : carbohydrates that break down slowly during digestion, leading to a gradual glucose release.
   Examples here are pasta, whole grains, fruit, legumes and yams.
   A low-GI diet is especially recommended for people with diabetes, abdominal overweight and Syndrome X, say the authors, who have strong medical, nutritional-science and diabetes education credentials.
   They explain the importance of understanding GI values, how GI is determined, health applications and how to choose low-GI foods and balance the overall GI load.
   They give cooking tips, menu ideas and 47 recipes.
   A 68-page table gives the GI values of many foods, including brand names.
   'The New Glucose Revolution' is recommended for health-conscious readers who want to understand the glycemic index and how to incorporate it into their diet.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/New-Glucose-Revolution-Authoritative-Index/dp/1569245061

  • The Right Diet for Hypoglycemia
   Jonny Bowden – YourTotalHealth
   Question : What type of diet is good for low blood sugar ?
   Answer : First, let's define our terms.
   The medical establishment has a very specific definition for hypoglycemia and with that in mind, only about five percent of the population really qualifies as hypoglycemic.
   However, the rest of the world uses the word to mean a very pronounced reaction to food in which blood sugar drops precipitously, causing one to feel spacy and irritable.
   This is also known as "reactive hypoglycemia" and it's not a fun place to be.
   Unfortunately, conventional wisdom - which as I've said many times is neither conventional nor wise - holds that the best thing to do when this happens is eat some carbs or some sugar to "keep your blood sugar up".
   Bad advice.
   This is like telling someone who is constantly out of money to keep running to the ATM machine.
   That tactic may get you through an emergency, but a better solution would be to learn to "budget" better so that you don't keep winding up in an emergency situation to begin with.
   To avoid that hellish feeling of blood sugar depletion, you want to eat in a way that doesn't send you on a blood sugar ride in the first place.
   That means avoiding precisely the high-carb, low-fiber junk foods that send your blood sugar up only to drop faster than the Coney Island roller coaster.
   The eating style recommended on the Shape Up program is not only good for weight management but also perfect for hypoglycemia.
   You are basically constructing your eating plan from foods that could have been caught, hunted, gathered, grown or plucked and you are eating them in as close to their natural state as possible.
   That means more protein, especially from fish and organic meat, more high-quality natural fats (such as olive oil, flaxseed in all its forms, avocados, nuts and seeds) and tons of high-fiber vegetables.
   Add some low-sugar fruits such as berries, plums, apples, pears, peaches, cherries and the like and you're in business.
   Although beans were probably not caveman food, they are wonderful for regulating blood sugar and keeping it even.
   An eating plan constructed from these foods will keep blood sugar at a healthy and steady level.
   Eat small meals or snacks, every few hours and try to include some protein and good fat at every meal.
   Decrease or eliminate artificial sweeteners, as they can lead to sugar cravings, plus they deplete the body's store of chromium.
   The symptoms of hypoglycemia often overlap with those of low thyroid, stressed adrenals and yeast overgrowth and artificial sweeteners - along with sugar, coffee and other processed foods - can aggravate all of those conditions, so try to eliminate them as much as possible.
   Look for snacks that combine protein or a little fat with your carbs.
   Snacks like these convert to sugar in the system more slowly, leading to a more even blood sugar level and more sustained energy.
   Many of the "low-fat" snacks we've been conned into thinking are healthy actually are high in sugar or convert to sugar in the system very quickly, making for an insulin surge and a blood sugar roller coaster (think pretzels or rice cakes).
   The more junk foods you can eliminate, the better. I personally include in this category most commercial breads, pastas, bagels and cereals.
   More fiber in the diet goes a long way towards keeping blood sugar levels even.
   Fiber is found in beans, vegetables and fruits.
   You might also consider taking a non-sweetened fiber supplement such as psyllium husks.
   Cfr. :
   http://yourtotalhealth.ivillage.com/the-right-diet-hypoglycemia.html

  • The Sugar Solution - Balance Your Blood Sugar Naturally to Avoid Disease, Lose Weight, Gain Energy and Feel Great
   Sari Harrar - The Editors of Prevention - Rodale Press (1st edition), 2004 – ISBN-10 : 1579549128 – ISBN-13 : 978-1579549121
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Sugar-Solution-Balance-Naturally-Disease/dp/B000CKM8HG

  • The Sugar Solution - Weight Gain ? Memory Lapses ? Mood Swings ? Fatigue ? - Your Symptoms Are Real and Your Solution is Here
   Editors of Prevention Magazine, Ann Fittante - Rodale Books (1 edition), September 19, 2006 – ISBN-10 : 1579549136 – ISBN-13 : 978-1579549138
   As many as 16 million Americans are living with high-normal blood sugar.
   They aren't diabetic, but they are experiencing symptoms - including weight gain, fatigue, depression and poor concentration - that are undermining their quality of life.
   Left unchecked, these symptoms could lead to more serious medical conditions such as heart disease, cancer and diabetes.
   Drawing on the very latest medical science 'The Sugar Solution' helps readers determine whether they're at risk for blood sugar problems and shows them how to rein in their blood sugar levels without drugs or injections.
   The exclusive 30-day lifestyle makeover guides them every step of the way, with complete daily menus, exercise strategies and stress-reduction techniques.
   Pounds will melt away, energy will soar and mental sharpness will return as blood sugar stabilizes.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/dp/1579549136/ref=nosim/?tag=msnshop-books-20&creative=380333&creativeASIN=1579549136&linkCode=asn

  • Verboden suikervervanger stevia is wondermiddel
   MediNews.be, 08-09-2005
   Overdadig gebruik van suiker wordt in verband gebracht met beschavingsziekten als obesitas en diabetes van het type 2.
   De natuurlijke zoetstof stevioside uit de steviaplant is in theorie een suikervervangend wondermiddel.
   De Europese Commissie laat stevia echter niet toe als voedingsmiddel of voedingssupplement.
   Het zou mogelijk toxisch zijn en impotentie veroorzaken.
   '
   Niets van', zegt de Leuvense professor Jan Geuns : 'Stevia wordt doelbewust van de markt gehouden.'
   Professor Jan Geuns leidt het lab voor Functionele Biologie aan de KULeuven.
   Geuns is een fervent voorstander en veelgebruiker van stevioside – cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Stevioside
   -, zoveel is duidelijk.
   Hij trakteert ons op een kopje koffie met stevia als we hem in zijn lab ontmoeten.
   We aanvaarden aarzelend - stevioside is niet legaal te verkrijgen in België - en merken op dat het niet echt hetzelfde smaakt als suiker.
   Waarop Geuns gedreven van wal steekt.
   '
   Wat er nu in je koffie zit, is stevioside', zegt hij : 'Het smaakt inderdaad niet volledig als suiker. Maar in Brazilië en de Verenigde Staten is een samenstelling van stevioside en het afgeleide rebaudioside te koop. De smaak daarvan benadert die van suiker veel dichter. Tests in Duitsland tonen aan dat de meeste proefpersonen nagerechten met suiker niet kunnen onderscheiden van nagerechten met een stevioside-rebaudioside mengsel.
   '
   Verschil

   '
   Stevia zit in de blaadjes van de steviaplant', legt Geuns uit : 'Naargelang de plantensoort en de kweekomstandigheden kan het gehalte aan rebaudioside veranderen. Hoe meer rebaudioside, hoe meer het als suiker smaakt. Maar ook stevioside went : ik gebruik het al jaren en ik merk het verschil niet meer.'
   In Brazilië, Zuid-Korea, Maleisië en Japan worden de blaadjes van de steviaplant, stevioside en de geraffineerde extracten al jaren gebruikt als caloriearme zoetstof.
   In de Verenigde Staten mogen steviablaadjes in poedervorm en geraffineerde extracten van de bladeren sinds 1995 als voedingssupplement gebruikt worden.
   Maar waarom hebben we nood aan een nieuwe suikervervanger :
   aspartaam
   is al lang op de markt en zit in een hele resem light-producten.
   Vele mensen lopen met een doosje aspartaamtabletjes rond om hun koffie te zoeten en vinden dat blijkbaar voldoende als suikervervanger.
   '
   In vergelijking met suiker heeft stevia bijna geen negatieve eigenschappen', stelt Geuns : 'De voordelen van stevioside als voedingssupplement ter vervanging van suiker zijn groot. Het is stabiel, wat wil zeggen dat de chemische structuur ook bij hoge temperaturen niet verandert. Suiker doet dat wel : het karameliseert als je het bakt en dat maakt verschillende kankerverwekkende stoffen aan. Karamelisatie is een veelgebruikt proces in de voedingsindustrie, maar over de gevolgen zwijgt men als de dood.
   '
   '
   Andere grote voordelen van stevia zijn dat het geen of zeer weinig calorieën bevat en niet slecht is voor de tanden', gaat Geuns verder : 'Dat je stevia kan gebruiken voor diabetespatiënten en mensen met obesitas opent bovendien mooie perspectieven. Hoge concentraties van stevioside (tot een halve gram driemaal per dag) verlagen de bloeddruk van patiënten met hypertensie. De concentraties aan vetten en glucose in proefpersonen vertonen geen significante wijziging bij inname van stevioside. Bovendien heeft stevioside enkele veelbelovende eigenschappen die nuttig kunnen zijn in de behandeling van diabetes van het type 2. Onlangs werd aangetoond dat de orale inname van stevioside een duidelijke afname van de glycemische respons - de afscheiding van insuline - bij een testmaaltijd geeft.
   '
   '
   Van stevioside zijn geen nevenwerkingen bekend', besluit Geuns : 'Ik wil geen kwaad spreken van aspartaam, maar het smaakt niet echt als suiker. Er zijn ook veel neveneffecten beschreven bij gebruik van hoge dosissen en de consument kan dat natuurlijk moeilijk narekenen. Als je op een warme dag een aantal light-frisdranken drinkt en ook nog light-gerechten eet, overschrijdt je misschien zonder het te weten de toegelaten drempel. Van stevioside moet je al enorme hoeveelheden gebruiken voor het toxisch wordt. Ook reageren sommige types diabetici slecht op aspartaam. Met stevia doet dat probleem zich niet voor
   '.
   Als je alle toegevoegde suikers in de gemiddelde voeding optelt, komen we in België aan 131 gram toegevoegde suiker per dag per inwoner.
   Ter vergelijking : we eten bijvoorbeeld maar gemiddeld 109 gram vlees per dag.
   Overconsumptie

   '
   Die overconsumptie van suiker is waanzin', vindt Geuns : 'We tellen er dan niet eens de suikers bij die normaal in planten zitten, maar slechts de zogenaamde verborgen suikers die door de voedselindustrie als voedingssupplement gebruikt worden in verpakt voedsel. Onze voeding wordt tegenwoordig op industriële schaal gemaakt en voorverpakt verkocht. Hoe je het ook draait of keert, industrieel gemaakt voedsel heeft nauwelijks smaak. Daarom voegt men suiker, vet, zout en smaakmakers zoals glutamaat toe. Vier dingen die we in de voeding absoluut niet nodig hebben en die schadelijk zijn voor de gezondheid. Tegenwoordig stopt zelfs de slager suiker in zijn vlees. Deze zomer heb ik een brood gekocht in Frankrijk en ik las toevallig de ingrediënten op de verpakking. Er zat 10 procent suiker in. En dat was een gewoon brood, geen suikerbrood'.
   '
   Bovendien wordt suiker onder de kostprijs verkocht', zegt Geuns : 'Met een normale kostprijs zou men het veel minder gebruiken. Suikerteelt wordt enorm gesubsidieerd. Brazilië kan bijvoorbeeld een kilo suiker goedkoper produceren dan het bedrag dat hier aan subsidies naar de productie gaat. Dat is niet meer rationeel te noemen. Een grote lobby achter de suikerindustrie verdedigt enorme belangen.
   '
   Hoe komt het eigenlijk dat we zo'n hang naar suiker hebben ?
   Suiker, zo blijkt uit onderzoek, is niet alleen lekker : het werkt ook verslavend.
   '
   Men heeft ooit in een klas een test gedaan', vertelt Geuns : 'De helft van de leerlingen kreeg hun gewone dieet dat enorm veel toegevoegde suikers bevat, de andere helft kreeg gezond eten. Na een week begonnen de leerlingen met een gezond dieet onrustig en agressief gedrag te vertonen. De verklaring was niet ver te zoeken : opwinding en agressie scheiden adrenaline af in het bloed, die op hun beurt zetmelen afbreken, met als resultaat meer suiker in het bloed. De kinderen hadden dus afkickverschijnselen, typisch voor suiker. Je kan suiker gerust op een lijn plaatsen met alcohol en nicotine.
   '
   Erkenning

   Ondanks de nadelen van suiker en de duidelijke voordelen van stevia, weigerde de Europese Commissie in 2000 stevia toe te laten, met als argument het gebrek aan kritische wetenschappelijke studies over stevia en discrepanties tussen de beschikbare studies.
   Vooral een aantal studies naar de mogelijke toxiciteit van stevia hield de erkenning tegen.
   '
   Al in 1997 hebben we een dossier bij het Voedselagentschap ingediend om stevia als voedingssupplement te laten erkennen. Maar men heeft met alle mogelijke middelen getracht het onderzoek onderuit te halen', stelt Geuns.
   Hij is niet mals voor de Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu : '
   Toen het dossier in België voor de Hoge Gezondheidsraad kwam, gaf de verantwoordelijke reporter me eerst een gunstig advies. Hij vroeg slechts kleine correcties in het dossier. Toen zijn er tussenkomsten geweest van sommigen die vonden dat stevia niet veilig was en er is een tweede reporter aangesteld. Ik heb sterke aanwijzingen van belangenvermenging, omdat sommigen ook banden blijken te hebben met voedingsbedrijven. Men heeft al het mogelijke gedaan om het dossier op de lange baan te schuiven : bijkomende vragen over details, ongefundeerde geruchten als zou stevia impotentie veroorzaken, twijfels over de degelijkheid van studies van onafhankelijke wetenschappelijke instellingen. Het hield niet op
   .'
   '
   De tegenargumentatie steunde vooral op één artikel over proeven met ratten. De dieren kregen stevia-extract toegediend in enorm hoge dosissen : je zou de helft van je lichaamsgewicht aan steviablaadjes moeten eten om zo'n hoge concentratie binnen te krijgen. Bij een deel van de mannetjesratten werd een lichte vruchtbaarheidsvermindering vastgesteld, maar de conclusie luidde : 'Stevia maakt impotent'.
   '
   Het uiteindelijke resultaat was dat België een negatief rapport stuurde naar de Europese Commissie, waardoor stevia niet erkend werd.
   '
   Ik kan maar een conclusie trekken', stelt Geuns: 'Men houdt stevia doelbewust van de markt.
   '
   Cfr. :
   http://www.medinews.be/full_article/detail.asp?aid=3267

  • Verlaging bloedsuiker
   Cfr. : http://diabetes-bloedsuiker.pilliewillie.nl/

  • Voeding met lage glycemische lading
   Praktische tips voor ontbijt, lunch en diner met lage glycemische waarden

   Praktijk voor natuurgeneeskunde in Utrecht
   Cfr. :
   http://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.php?pagina=voedingsadvies

  • Voedingsmiddelen en de bloedsuikerspiegel
   Praktijk voor natuurgeneeskunde in Utrecht
   Cfr. :
   http://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.php?pagina=glycemindex

  • Voedingssupplementen - Wetenschappelijke informatie
   Pillie Willie
   Je kan Pillie Willie contaceren via :
   - e-mail : 
   w.witsel@knoware.nl of
   - het internet :
   http://www.pilliewillie.nl/main/communicatie/contact/contact.php

  • What makes my blood glucose go up... and down ? - And 101 other frequently asked questions about your blood glucose levels
   Jennie Brand-Miller, Kaye Foster-Powell & Rick Mendosa - Marlowe & Company, August 2003 – ISBN-10 : 1569245746 – ISBN-13 : 978-1569245743
   Finally, all in one place, here are answers to the questions millions of people have about the fluctuations in their blood glucose - or blood sugar – levels
   In this accessible, informative new book, Dr. Jennie Brand-Miller and Kaye Foster-Powell - authors of the New York Times bestseller 'The New Glucose Revolution' (cfr. : http://www.amazon.com/New-Glucose-Revolution-Authoritative-Index/dp/1569245061 -), the authoritative guide to the glycemic index - along with leading diabetes journalist Rick Mendosa, answer the most frequently asked questions about your blood glucose levels.
   They address a wide range of concerns, correct common misconceptions and set out to educate how best to monitor and control glucose levels to maintain optimum health.
   Among the questions they address are :
   - what is a normal blood glucose level ?
   - what can I do to bring down my blood glucose levels when they’re high ?
   - can being stressed out really have something to do with my high blood glucose ?
   - which carbohydrates will raise my blood glucose the least ?
   - what is the glycemic index ?
   There are times when I crave something sweet.
   What should I have ?
   Also included is a handy A to Z table of glycemic index values for hundreds of foods and beverages.
   This is an indispensable guide for everyone seeking clear, scientifically-based information about the links between food, exercise, weight and blood glucose levels.
   Cfr. :
   http://www.amazon.com/Makes-Glucose-Frequently-Questions-Levels/dp/1569245746

  • What reactive hypoglycemia diet is suggested ?
   Health-cares.ne
   Cfr. :
   http://endocrine-disorders.health-cares.net/reactive-hypoglycemia-diet.php

  • Zij is slank want zij eet !
   Michel Montignac - Strengholt's Boeken, 01-01-1999 (herdruk voorzien voor ± 18 Mar 2009)
   Michel Montignac is over de hele wereld bekend geworden met zijn boeken over de principes en toepassingen van zijn Methode, om slank te worden met goed en lekker eten, zonder gedoe met caloriën.
   De effectiviteit van de Methode blijkt uit de vele reacties van mensen die eindelijk van hun gewichtsproblemen zijn verlost.
   Ook heeft de Methode Montignac een zeer goede invloed op hypoglycemie, suikerziekte en een te hoog cholesterolgehalte.
   In dit boek zijn deze ervaringen verwerkt.
   Vrouwen zijn dikwijls het slachtoffer van calorie-beperkende diëten, die niet tot blijvend resultaat leiden en waarvan ze dikwijls zelfs dikker worden !
   De Methode Montignac blijkt voor hen de oplossing.
   Daarom worden in dit boek ´Speciaal voor de vrouw´ uitgebreid de goede effecten van de Methode Montignac behandeld voor de vrouw in de belangrijke fasen van haar leven : als jong meisje, in de zwangerschap, in de overgang en bij het ouder worden.
   Het blijkt dat de Methode Montignac een complete benadering is voor het verbeteren van uw gewicht, uw conditie en uw gezondheid.
   Cfr. :
   http://www.azur.be/nl/catalog/detail/Boeken/179421/titel/titel/ZIJ%2BIS%2BSLANK%2BWANT%2BZIJ%2BEET%2B%2528MONTIGNAC%2BM.%2529%252C%2BZachte%2BKaft/ean/9789080078697


  08-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Infraroodstraling bij CVS/fibromyalgie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Infraroodstraling

   bij
  CVS/fibromyalgie

  Infraroodstraling maakt de pijn draaglijker
  Opendeurdagen

  bij

  Kadee

  - http://www.kadee.eu/sauna/index.htm -


  Berlaar

  14 – 15 - 16 november

  Aarschotsebaan 306
  Tel. : 03 482 08 00  Sint-Niklaas

  21 – 22 - 23 november

  Gentse Baan 75
  Tel. : 03 777 02 72


  In een infrarood sauna transpireer je sneller en meer en dit bij lagere temperaturen dan in een traditionele sauna
  Het transpiratievocht bestaat voor 80 tot 85% uit water.
  De overige 15 tot 20% bestaat uit o.a. vet, cholesterol, lood en andere zware metalen.

  De infrarood sauna heeft een invloed op onze hormonen.
  Met name is er sprake van een verhoogde productie van noradrenaline, prolactine, ß-endorphine en groeihormoon.
  Dit leidt tot een verminderd pijngevoel, een verhoogde alertheid en een lichte euforie.

  Sporters zijn fervente gebruikers van infrarood sauna's.
  Regelmatig gebruik maakt de spieren soepeler en verhoogt de concentratie aan witte en rode bloedlichaampjes, waardoor er meer zuurstof in het bloed opgenomen wordt.
  De heilzame IR-stralen versnellen het genezingsproces bij eventuele spierblessures.

  "Sinds enkele jaren ben ik cvs en fibromyalgie patiënte.
  Ik speelde al lang met de gedachte om een infrarood cabine aan te schaffen, maar waar zet je zo’n ding.
  Mijn man kwam op het idee om het tuinhuis op te ruimen en dan plaats te voorzien voor de cabine.
  Bij Kadee mocht ik verschillende keren een cabine proberen, wat ik zeer klantvriendelijke vond.
  Al vanaf de eerste keer voelde ik mijn spieren ontspannen.
  Daardoor krijgen de kleine bloedvaten ook een betere bloeddoorstroming, want dit is vaak het probleem bij fibromyalgie-, reuma- of artrosepatriënten.
  Als je door pijn niet veel kunt bewegen is de infrarood cabine de ideale manier om de pijn te verzachten.
  Ik in elk geval kan veel meer dan enkele maanden geleden.
  Ik gebruik de cabine 3 keer per week ongeveer 30 minuten.
  "

  Gisèle

  "Onze sauna is heel goed als ontspanning na een dag intens werken.
  Mensen zoals wij (op leeftijd, mmm...) zijn na een dag poetsen, strijken of wat dan ook echt moe en stram.
  Wanneer je dan in de infrarood kruipt, voel je je een ander mens.
  De stijfheid is weg.
  Ook bij stresstoestanden is de infrarood een ware hulp.
  Na de sessie en de verplichte rust, voel je een soort kalmte en rust en dat is een toffe ervaring.
  "

  Annie & Leo

  "Omdat ik fibromyalgiepatiënte ben, kreeg ik van mijn ouders een tijdje geleden een Kadee infraroodsauna.
  Normaal gezien moet je na een sauna een koude douche nemen, maar voor fibro-patiënten is dit heel slecht, omdat dan de spieren een te groot verschil ondergaan van heel warm naar heel koud en dat zou heel slecht zijn (vraag me niet juist waarom...).
  Na een infrarood sauna moet je lauw douchen.
  Dat maakt het voor mij veel aangenamer.
  Mijn infraroodsauna is geen wondermiddel, maar ik zou hem écht niet meer kunnen missen.
  "
  Evi

  .../... ik heb al 15 jaar F.M en kan er goed mee leven (wel met morfine en fysio).
  Ik ga sinds kort ieder week naar de infrarood sauna en dat is heerlijk
  .”

  Ria 
  Cfr. : '
  FibroFacts – Leven met fibromyalgie' op http://fibromyalgie.web-log.nl/fibromyalgie/2004/05/uitslag_fibro_o.html


  Wat is infrarood ?

  Infrarood is de gezonde warmte van de zon.
  Het is onzichtbaar licht dat je ervaart als warmte.
  Denk maar aan de zalige warmte van de zon in de winter.

  Is het gezond ?

  Terwijl u zich ontspant in de infrarood warmtecabine is uw lichaam eigenlijk hard aan het werk.
  Het intensieve transpireren trekt de afvalstoffen uit de diepste lagen van het lichaam.
  De verbeterde doorbloeding helpt de natuurlijke balans in de huid te herstellen en dat resulteert in een mooie zachte huid.
  Door in het lichaam veel warmte op te wekken wordt de aanmaak van witte bloedlichaampjes gestimuleerd wat uw afweer tegen virussen en bacteriën versterkt.
  De warmtestraling verlicht ook spier- en gewrichtspijn (zoals verstuiking, reuma en artritis), spanning, zwelling en stijfheid van de spieren.
  Hartpatiënten raadplegen best eerst hun arts.

  Hoeveel gaat dit kosten ?

  3,5 euro per maand.
  Dit is de gemiddelde kost wanneer u de infrarood sauna dagelijks een half uur gebruikt.
  Eén sessie in de sauna kost niet meer dan een uurtje strijken, maar je hebt er wel veel meer plezier van.
  Infrarood stralers zijn bovendien onderhoudsvrij en hebben een levensduur tot vijfentwintigduizend uur.
  Onze sauna’s staan dan ook garant voor een levenslang gebruiksplezier.

  Hoe werkt het ?

  In de Infrarood cabine wordt de infrarood warmte opgewekt door speciaal hiervoor gemaakte infrarood elementen.
  Deze elementen geven een directe stralingswarmte die voor 80% geabsorbeerd worden door uw lichaam.
  Om de overtollige warmte kwijt te geraken, versnelt de bloedcirculatie en gaat het hart wat harder werken.
  Je begint te transpireren waardoor je niet alleen vocht verliest, maar ook calorieën verbrandt.
  Transpireren vergt immers veel energie en zorgt daardoor voor een sterke calorieverbranding en een weldoende training van hart- en bloedvaten.

  Is het veilig ?

  Je lichaam heeft infrarood energie nodig.
  Het is een lichaamseigen straling.
  Infrarood is een natuurlijke bron van energie die geschikt is voor het hele gezin.
  Ook voor kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid is infrarood volkomen veilig.

  Hoe moet ik kiezen ?

  De markt van de infrarood sauna’s is zeer uiteenlopend: diverse prijzen en kwaliteiten, in talrijke houtsoorten en keuze uit een uitgebreid gamma aan stralers en accessoires.
  Informeer u dus goed en doe een beroep op de kennis en ervaring van specialisten die op al uw vragen kunnen antwoorden.
  U wil toch ook levenslang zorgeloos genieten van uw aankoop ?

  Waar en hoe plaatsen ?

  Heeft u 1 à 2 m² ruimte in de slaapkamer, de badkamer of de zolder ?
  Geen verbouwingen of extra leidingen.
  Een stopcontact is voldoende.
  Door het eenvoudige kliksysteem, kan u de sauna snel en makkelijk plaatsen en eventueel opnieuw verhuizen.

  Is dit iets voor mij ?

  Enkele reacties van klanten :

  • Na een half uurtje in de sauna voel ik mij een ander mens

  • Sinds ik m’n sauna heb, heb ik nooit meer last van koude voeten

  • Mijn huid voelt zachter en strakker aan

  • Toen ik hoorde welke schadelijke stoffen ik op die manier kon kwijtraken, was ik verkocht

  • Als ik een verkoudheid voel aankomen, help de sauna mij ervan af

  • Als ik laat thuis kom van het werk, heb ik geen tijd meer om buitenshuis te ontspannen

  • Je voelt gewoon hoe die stralen mijn stramme spieren soepeler maken

  Wat is het verschil met een traditionele sauna ?

  In een traditionele sauna wordt het lichaam opgewarmd door de omgevingswarmte.
  De temperatuur in een dergelijke sauna loopt dan ook op tot 90°.
  Om deze temperatuur te bereiken, moet de sauna ongeveer een uurtje opwarmen.
  Een infrarood sauna is klaar voor gebruik na enkele minuten.
  In een droge, aangename warmte van 40 tot max. 70° wordt 80% van de warmte door het lichaam geabsorbeerd en slechts 20% door de omgeving.
  De omzetting van energie naar warmte gebeurt pas in de huid en is dus efficiënter en doeltreffender.
  Wanneer u gevoelig bent voor thermische belasting kan u de infrarood sauna zelfs met open deur gebruiken.
  Ondanks deze lagere temperaturen kan het transpiratievocht tot tweemaal zoveel toenemen in een infrarood sauna.
  Door de diepere warmte in de infrarood sauna worden schadelijke stoffen sneller afgebroken en afgevoerd uit het lichaam, waardoor lichaam en huid gereinigd wordt en het natuurlijk evenwicht zich herstelt.
  Terwijl een traditionele saunagang al vlug 2 à 3 uur in beslag neemt, is een half uurtje in de infrarood sauna voldoende om de heilzame effecten te ondervinden.
  Ideaal dus om lichaam en geest snel en doeltreffend te ontspannen.
  06-11-2008 om 15:30 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (11 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijf mailtjes sturen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Beste vrienden,

  Ik word (nog steeds) bedolven onder jullie mailtjes.

  Al doe ik wat ik kan toch kan ik jullie vragen helaas niet allemaal individueel beantwoorden - (fibromyalgie) - dat zullen jullie wel begrijpen...

  Als je zeker wil zijn van een antwoord, richt je dan in eerste instantie tot je arts en/of de verschillende patiëntenorgasisaties.

  Als je vraag niet té persoonlijk is kan je natuurlijk via mijn gastenboek een hele boel mensen bereiken !


  Maar

  blijf jullie brieven sturen
  - ook al krijg je misschien geen rechtstreeks antwoord -
  want ze zijn onmisbaar :
  ze vertellen me waar de problemen zitten
  en
  bepalen zo de inhoud van dit blog !

  (dus volg dit blog want misschien vind je hier je antwoorden, nú al of misschien morgen)  Dank je !

  Jules.


  06-11-2008 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eén op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  fritske
  blog.seniorennet.be/fritske
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!