NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • California online dispensary
 • edibles
 • mota edibles
 • mota edibles
 • pink kush

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • djdfvVeighBrtthilkhqh (lqhOried)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • dhffGeogsBrtHoincftd (gfherymn)
      op Even geduld...
 • 81195275772 (legitimate canadian mail order pharmacies)
      op Vluchten in het werk
 • buy real viagra online (ViagNuh)
      op Vluchten in het werk
 • zxcxTintyBrtthilknje (zxdLoppy)
      op Vluchten in het werk
 • zxcxWhanyBrtamardwrh (zxdExime)
      op Even geduld...
 • djctrnaclebsdmoikeng (fnvmaind)
      op Even geduld...
 • cialis et insomni buy.c.ia.l.i.so.nl.i.ne. (TyroneNek)
      op Even geduld...
 • fvvhdmettybsdabiteww (khgfademi)
      op Fibromyalgie in het kort
 • polhprilmBrtinopspvg (nukaberb)
      op Vluchten in het werk
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  fit4fun
  blog.seniorennet.be/fit4fun
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  klaproos
  blog.seniorennet.be/klaproo
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  overmezelf
  blog.seniorennet.be/overmez
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  gazetteprovencal
  blog.seniorennet.be/gazette
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  oplichting
  blog.seniorennet.be/oplicht
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  21-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinneringen versneld opgeslagen tijdens de slaap - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Herinneringen versneld opgeslagen tijdens de slaap

  Deel II  Leren tijdens de slaap

  Kennislink.nl - Andrea Hijmans
  AMC Magazine, 01-06-2004 – Bron : AMC, Universiteit van Amsterdam


  In de kleine uurtjes van de nacht worden wij door ons brein getrakteerd op een extreme vorm van herhaal-tv.
  Tijdens de slaap trekken de gebeurtenissen van de dag keer op keer aan ons voorbij; een verschijnsel dat replay wordt genoemd.
  Het telkens opnieuw afspelen van eerder verworven informatie is cruciaal voor geheugenvorming en leerprocessen, denkt neurowetenschapper Cyriel Pennartz.
  Samen met AMC-onderzoekers richt hij zich de komende jaren op leren tijdens de slaap.

  Muizen die vertrouwd raken met een nieuwe omgeving waar ze voedsel kunnen vinden.
  Ratten die ontdekken dat een druk op de knop beloond wordt met suikerwater.
  En natuurlijk de bekende hond van Pavlov, die ging kwijlen zodra de etensbel luidde.
  Klassieke voorbeelden van conditionering, het aanleren van gedrag dat een (positieve of negatieve) beloning oplevert.
  Maar hoe gaat dat leren in zijn werk ?
  Wat gebeurt er in het brein ?

  Leren over leren.
  Dat is, kort samengevat, het doel dat Cyriel Pennartz zich voor de komende jaren heeft gesteld.
  Met financiële steun van de Universiteit van Amsterdam, NWO en de overheid, die via de zogenaamde BSIK-regeling onze kennisinfrastructuur wil verbeteren, buigt de UvA-hoogleraar Dierfysiologie en Cognitieve Neurowetenschappen zich over leerprocessen in de hersenen.

  Al in de jaren zeventig werd geopperd dat slaap onontbeerlijk is om te kunnen leren.
  "Een logische gedachte", aldus Pennartz. "Tijdens ons wakende bestaan gebeurt er immers van alles. Die dagelijkse gebeurtenissen snel even vastleggen in het brein, dat lukt nog wel. Maar schiften tussen belangrijke en onbelangrijke zaken en de definitieve opslag van relevante ervaringen in het geheugen vergen meer tijd. Daarbij is het handig als er even geen nieuwe zintuiglijke input is die zich zou kunnen vermengen met reeds aanwezige informatie."

  Tijdens de slaap lijken de ideale condities voorhanden om te leren of beter gezegd, om datgene wat eerder in wakkere toestand werd aangeleerd in het geheugen te consolideren.
  Maar dat bewijst nog niet dat we inderdaad al slapend leren.
  Een verstoorde slaap leidt tot slechtere prestaties.
  Maar wat zegt dat ?
  Als je iemand midden in de nacht wakker maakt, kan dat resulteren in geheugenproblemen maar ook in verminderde aandacht of concentratie.
  Allerlei processen verlopen moeizamer.
  De specifieke relatie tussen slapen en leren is op die manier niet goed na te gaan.


  Koorzang van neuronen

  Maar hoe dan wel ?
  De techniek levert de oplossing.
  Het toverwoord : tetroden, bundeltjes van elektroden die de elektrische activiteit meten van hersencellen in proefdieren, zowel in wakende als slapende toestand.
  Totale verstoring van de slaap is daarmee dus niet meer nodig.
  Bovendien is het instrumentarium zo gevoelig dat zelfs de elektrofysiologische gedragingen van enkele tientallen hersencellen afzonderlijk vallen af te lezen.
  "Elk elektrisch pulsje van elke cel wordt tot op een duizendste van een seconde nauwkeurig geregistreerd en kan vergeleken worden met de pulspatronen van andere cellen."

  Pennartz gebruikt de methode voor onderzoek naar zogenaamde ensembles, kleine groepjes samenwerkende neuronen die gelijktijdig elektrische prikkels afgeven : 'vuren' in jargon.
  De cellen in een ensemble verheffen als het ware groepsgewijs, in koor dus, hun stem.
  Ze scanderen allemaal tegelijk dezelfde boodschap, wat zich vertaalt in synchroon lopende elektrische ritmes.
  Pennartz is vooral geïnteresseerd in de specifieke cadans tijdens de slaap.

  Opvallend genoeg vertoont die overeenkomsten met het activiteitenpatroon dat hersencellen genereren als het proefdier wakker is.
  'Replay', wordt dit fenomeen genoemd : het gedurende de slaap opnieuw 'afspelen' van informatie die in wakende toestand is vergaard.
  Van cruciaal belang, vermoedt Pennartz, voor het vastleggen van gebeurtenissen in het geheugen en dus ook voor leerprocessen.
  "Stel, een dier legt een bepaalde route af. In het brein vertaalt zich dat in een elektrofysiologisch patroon : sommige cellen vuren eerst, daarna volgt een ander groepje en weer een ander enzovoorts. Dezelfde constellatie zien we ook tijdens de slaap. Informatie uit voorafgaande wakkere perioden lijkt te worden herhaald."

  Dit proces speelt zich met name af tijdens diepe slaap, ook wel de slow wave-fase genoemd, naar de langzame elektrische golven die de hersenschors dan produceert.
  Maar in dieper gelegen hersengebieden, vertelt Pennartz, is de hersenactiviteit tijdens deze fase veel onregelmatiger.
  "In de hippocampus bijvoorbeeld, een hersencentrum dat cruciaal is voor geheugenvorming, ontstaan pieken, series hoogfrequente elektrische pulsen die we rimpelingen of ripples noemen. De meeste replay zien we juist tijdens die rimpelingen. We denken dat de hippocampus zich dan "oplaadt" om informatiepatronen die eerder binnenkwamen opnieuw te genereren. Waarschijnlijk is dat noodzakelijk om ze door te kunnen geven aan andere centra in het brein, die zorgen voor definitieve opslag in het geheugen."

  Daarbij geldt : de ene herinnering is de andere niet.
  Het lijkt erop dat nieuwe informatie leidt tot meer replay dan oude kennis en tot krachtiger en massaler vuren door cellen in bepaalde hersengebieden.
  Betrokken ensembles zijn daardoor beter in staat verbindingen tussen hersencellen (synapsen) te beïnvloeden.
  Pennartz : "Hoe krachtiger het vuren, des te sterker de verandering, vermoeden we. Door middel van replay kan het geheugen dan ook min of meer worden gemodelleerd; er ontstaan als het ware synaptische geheugensporen, waar het proefdier op terug kan vallen als het in een vergelijkbare situatie belandt. Replay effent het pad naar het juiste gedrag."


  Dutje in de scanner

  Nog voor de herfst, start Pennartz met nieuwe experimenten met ratten, waarin geheugen en replay centraal staan.
  "Het plan is om replay te blokkeren met behulp van farmacologische stoffen die prikkeloverdracht beïnvloeden en te kijken of consolidatie in het geheugen daardoor anders verloopt. De ratten in kwestie lijden er niet onder, die slapen gewoon door. Maar we verwachten wel dat hun leerprestaties afnemen of in elk geval veranderen. Uiteindelijk willen we begrijpen hoe hun brein leert een beloning te voorspellen op basis van prikkels uit de omgeving."

  Maar ook menselijke hersenen hebben Pennartz' warme belangstelling.
  Hij hoopt zijn dierstudies dan ook te combineren met klinisch onderzoek samen met radiologen en nucleair geneeskundigen uit het AMC.
  Hoewel de plannen nog niet zijn uitgekristalliseerd, is wel al duidelijk dat de focus zal liggen op moderne beeldvormende technieken als functional magnetic resonance imaging (fMRI) en positron emission tomography (PET).
  Ard den Heeten, hoogleraar Radiologie : "Functionele MRI leent zich bij uitstek om na te gaan welke hersengebieden betrokken zijn bij een bepaalde activiteit. Dat kan door het aanbieden van zintuiglijke prikkels, zoals geuren of geluiden, maar ook door bepaalde emoties op te roepen, de proefpersoon rekensommetjes te geven of een geheugentaak. In real time zien we vervolgens de effecten daarvan op de verschillende centra in het brein."

  Voor slaaponderzoek is de techniek minder geschikt.
  "Zo makkelijk is het immers niet om op commando een dutje te doen in de scanner. Zeker niet als je bedenkt hoeveel lawaai zo'n apparaat produceert. Diverse leveranciers van MRI-scanners experimenteren gelukkig met antigeluid, dat de herrie tijdens het scannen moet beperken. Dus wie weet wordt ook slaaponderzoek met fMRI in de toekomst mogelijk."

  Nu al liggen er mogelijkheden voor brain imaging tijdens de slaap met behulp van relatief stille PET-scanners, denkt Pennartz.
  En als alternatieve methode noemt Den Heeten het voor Nederland vrij nieuwe arterial spin labeling : een techniek die ook de analyse van langzamere processen in de hersenen mogelijk maakt.
  "Met behulp van elektromagnetische spoelen voorzien we de bloedvaten die naar de hersenen lopen van magnetische gelabelde protonen, die we volgen op hun tocht door het brein. Zo zien we precies waar ze terechtkomen en wat er verandert in de bloedvoorziening."
  Ook arterial spin labeling kent echter nadelen : eigenlijk mogen proefpersonen tijdens hun slaap niet of nauwelijks bewegen.
  "Daar moeten we nog iets op vinden", erkent Den Heeten. "Maar we hoeven natuurlijk ook niet per se alleen maar naar slaap te kijken. Ook slaapgerelateerde processen geven veel informatie."
  Pennartz : "Geheugenconsolidatie vindt niet alleen tijdens de slaap plaats. Ook als de proefpersoon wakker is maar ontspannen, worden leerervaringen verder verwerkt."


  Doorgeschoten leerproces

  Interessant, maar heeft de kliniek daar ook wat aan ?
  Pennartz ziet; zij het pas op de lange termijn - vele mogelijke toepassingen.
  "Het ontstaan van angst- en dwangstoornissen of chronische stress heeft alles te maken met conditionering en geheugen. Dus hoe meer we daarvan weten, hoe beter we patiënten met dergelijke stoornissen kunnen behandelen en begeleiden. Hetzelfde geldt voor mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis. Neurowetenschappers denken dat de herinnering aan een traumatische ervaring nog enige tijd na die ervaring zelf te veranderen is. Wellicht kan dat door replay te manipuleren."

  Ook de verslavingszorg zou van zijn onderzoek kunnen profiteren.
  "In het ventrale stratium, de hersenkern die belangrijk is voor verslavingsgedrag, treedt eveneens replay op. Afhankelijkheid van alcohol of drugs kunnen we misschien beschouwen als een te ver doorgeschoten leerproces."
  Dat sluit mooi aan bij recent onderzoek naar verschijnselen als craving (het verlangen naar verslavende stoffen), dat een belangrijke rol speelt bij het instandhouden van verslavingsgedrag en de terugval na een periode van onthouding.
  Craving blijkt sterk beïnvloed door drugsgerelateerde prikkels (cues), zoals plaatjes van naalden of flessen.
  De verwerking van dergelijke cues door het geheugen verloopt afwijkend bij verslaafden.
  Alcoholisten hebben bijvoorbeeld een veel sterker geheugen voor alcoholgerelateerde cues dan voor neutrale prikkels.

  Als laatste voorbeeld van mogelijke klinische spin off noemt Pennartz de behandeling van epilepsie.
  "De rimpelingen die zo belangrijk zijn voor replay lijken enigszins op een epileptische aanval, hoewel het natuurlijk om een milde, gezonde vorm gaat. Meer inzicht in de microvariant, de normale ripples bij gezonde proefpersonen, biedt op termijn misschien een ingang om ook de full blown versie beter te behandelen. Epilepsie is een vloedgolf van ongecontroleerde elektrische activiteit die door de hersenen raast. Het wachten is nu op een effectieve stormvloedkering."

  Cfr. : http://www.kennislink.nl/web/show?id=123868


  Slaap (liever) lekker
  - Emotiebrein van slag door slaapgebrek -

  Jacqueline de Vree
  Noorderlicht, 23-10-2007

  Een nachtje zonder slaap kan uw brein fors ontregelen.
  U bent daardoor een stuk minder bestand tegen onplezierige emoties.

  Een nachtje overslaan om door te leren voor dat belangrijke tentamen, een artikel af te schrijven of eindelijk dat jaarverslag eens af te maken ?
  Dikke kans dat u de volgende dag emotioneel niet zo stevig in uw schoenen staat.
  Uw amygdala, het zenuwcentrum van uw emoties, maakt overuren en tot overmaat van ramp is uw prefrontale cortex, die normaal gesproken de boel nog enigszins weet te temperen, er ook niet helemaal bij.

  Dat is allemaal te zien op de hersenscans die Matthew Walker en collega's maakten van 26 gezonde vrijwilligers.
  De helft van hen sloeg, in naam van de wetenschap, een nachtje over, de andere helft had een normale nachtrust.
  Aan het eind van de daarop volgende dag werden alle vrijwilligers aan een onderzoek in een fMRI-scan onderworpen.
  Ze kregen een serie plaatjes te zien die varieerden van 'neutraal' tot 'zeer akelig'.
  Denkt u bij dat laatste aan afgehakte ledematen, ernstig zieke kinderen en vergelijkbare narigheid.

  Hoe akeliger de plaatjes werden, hoe meer daarvan te zien was in de activiteit van de amygdala.
  Bij de door slaapgebrek geplaagde proefpersonen was dat effect echter veel groter dan bij de vrijwilligers die de nacht ervoor gewoon tussen de lakens hadden doorgebracht.
  Het signaal uit de amygdala was bij de slapelozen ruim anderhalf keer sterker en ook was er een veel groter deel van de amygdala actief.

  Daarnaast bekeken de onderzoekers de verbindingen tussen de amygdala en andere hersengebieden.
  De amygdala staat normaal gesproken onder strenge controle van de prefrontale cortex, waar besloten wordt welke signalen uit het angstcentrum wel en niet serieus genomen moeten worden.
  Uw reactie bij het zien van een tijger op het filmdoek is daardoor een andere dan wanneer u diezelfde tijger op wildsafari tegenkomt.

  Ook hier was het effect van een nachtje overslaan goed te zien.
  De verbindingen tussen de prefrontale cortex en de amygdala waren veel minder sterk bij de groep nachtbrakers en dat wijst erop dat de relativerende invloed van de frontale cortex ("Ach, het is maar een film") een stuk afgenomen was.
  In andere gebieden waren de verbindingen met de amygdala juist toegenomen, bijvoorbeeld in de locus coeruleus.
  Dat is een evolutionair stokoud hersengebiedje diep in de hersenstam.
  Bij dreigend gevaar reageren de neuronen in dit gebiedje met het afgeven van grote hoeveelheden noradrenaline.
  Het lichaam wordt daardoor in gereedheid gebracht om te vechten of te vluchten.

  Samengevat komt het erop neer dat een nachtje overslaan maakt dat u de volgende dag een stuk gevoeliger bent voor negatieve emoties.
  Ze komen harder binnen in de amygdala, uw prefrontale cortex heeft er minder grip op en uw lichaam reageert heviger, zelfs als het maar een tijger in de bioscoopzaal is.

  Het zal iedereen die wel eens een nachtje over heeft geslagen, noodgedwongen of bewust, bekend voorkomen, maar volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat het neurologische effect van slaaptekort is onderzocht.
  Andere negatieve gevolgen van slaaptekort zijn veel uitvoeriger onderzocht, zoals de invloed op het immuunsysteem, de stofwisseling en op cognitieve taken als leren en geheugen.
  Maar over het effect van nachtrust op uw emotioneel welbevinden was, los van anekdotisch bewijs, tot nog toe eigenlijk niets bekend.

  Het onderzoek van Walker en collega's kan mogelijk leiden tot nieuwe inzichten bij de behandeling van psychiatrische patiënten met stemmingsstoornissen.
  Vaak kampen dergelijke patiënten ook met slaapstoornissen, maar die worden meestal afzonderlijk behandeld.
  Walker en collega's vermoeden dat stemmingsklachten en slaapproblemen causaal met elkaar verbonden zijn.

  Referentie

  The human emotional brain without sleep - a prefrontal amygdala disconnect
  Yoo SS, Gujar N, Hu P, Jolesz FA, Walker MP, Department of Radiology, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02115, USA - Curr Biol 2007;17(20):R877-8
  Sleep deprivation is known to impair a range of functions, including immune regulation and metabolic control, as well as neurocognitive processes, such as learning and memory [1].
  But evidence for the role of sleep in regulating our emotional brain-state is surprisingly scarce and while the dysregulation of affective stability following sleep loss has received subjective documentation [2,3], any neural examination remains absent.
  Clinical evidence suggests that sleep and emotion interact; nearly all psychiatric and neurological disorders expressing sleep disruption display corresponding symptoms of affective imbalance [4].
  Independent of sleep, knowledge of the basic neural and cognitive mechanisms regulating emotion is remarkably advanced.
  The amygdala has a well-documented role in the processing of emotionally salient information, particularly aversive stimuli [5,6].
  The extent of amygdala engagement can also be influenced by a variety of connected systems, particularly the medial-prefrontal cortex (MPFC); the MPFC is proposed to exert an inhibitory, top-down control of amygdala function, resulting in contextually appropriate emotional responses [5,6].
  We have focused on this network and using functional magnetic resonance image (fMRI) have obtained evidence, reported here, that a lack of sleep inappropriately modulates the human emotional brain response to negative aversive stimuli (cfr. supplemental data available on-line with this issue).
  Cfr. :
  http://www.websciences.org/cftemplate/NAPS/archives/indiv.cfm?ID=20067675

  Cfr. : http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/37181395/  Slaapstroom verbetert geheugen
  - Extra snel leren met elektroden op je hoofd -

  Elmar Veerman
  Noorderlicht 07-11-2006


  Elektrische breinstimulatie tijdens het slapen kan zorgen dat studenten zich beter herinneren wat ze de vorige avond geleerd hebben, rapporteren onderzoekers in Nature.
  Langzame hersengolven zijn volgens hen een sturende kracht achter het vastleggen van herinneringen.

  Heb je morgen een belangrijk examen, dan moet je vooral niet de hele nacht blijven doorblokken, zeggen alle deskundigen.
  Je hebt namelijk slaap nodig om de nieuwe kennis goed te verankeren.
  De Duitse neuro-endocrinoloog Jan Born en zijn collega's bewijzen dat maar weer eens en voegen er nog een opmerkelijke observatie aan toe.
  In Nature schrijven ze dat het geheugen extra kan worden opgepept door de hersengolven tijdens de slaap te stimuleren via elektroden op het hoofd.

  Dertien geneeskundestudenten van de universiteit van Lübeck kregen een lijst van willekeurige woordparen, die ze 's avonds uit hun hoofd moesten leren.
  Konden ze bij 60 procent het juiste koppelwoord opnoemen, dan mochten ze naar bed, met twee elektroden op hun voorhoofd geplakt en één achter ieder oor.
  Elke student deed dit twee keer.
  De ene nacht werd geen stroom op de elektroden gezet.
  De andere nacht wel, in de eerste periode van diepe slaap die de student doormaakte.

  De onderzoekers lieten de stroomsterkte variëren met een frequentie van 0.75 Hertz, dus drie golven in vier seconden en dat steeds vijf minuten achter elkaar, gevolgd door een minuut pauze.
  Dit lijkt op de langzame golven die van nature voorkomen in deze slaapfase.
  Ze ontstaan in de hersenschors aan de voorkant, de prefrontale cortex.
  Dat was bij deze kunstmatige golven ook het geval, dankzij de plaats van de elektroden op het voorhoofd.

  Herinneringen worden vooral opgeslagen tijdens de diepe slaap, daarover zijn de meeste slaapwetenschappers het wel eens.
  Maar die langzame golven zijn eigenlijk heel slecht begrepen.
  Hebben ze een functie of zijn het bijeffecten van een onderliggend mechanisme ?
  Born en zijn collega's geloven het eerste, en dat wilden ze met deze proef bewijzen.

  Dat slapen inderdaad het geheugen versterkt, bleek ook uit de proeven zonder stroom op de elektroden.
  Want 's morgens konden de studenten zich net iets meer woordparen herinneren dan de avond ervoor, direct na het leren.
  De score ging van 37.42 correct herinnerde woorden naar 39.50, een verschil van ongeveer twee woorden.
  Na een nacht met elektrische breinstimulatie was het verschil echter bijna vijf woorden.

  De truc werkte, concluderen de onderzoekers.
  Ze zien dit als een aanwijzing dat het inderdaad de hersengolven zelf zijn die invloed hebben op het vermogen om herinneringen vast te leggen en dat een versterking van die hersengolven van buitenaf ook een versterking van het geheugen oplevert.

  Vanzelfsprekend is niet iedereen hierdoor overtuigd.
  Andere wetenschappers hadden namelijk al aangetoond dat elektrische breinstimulatie herinneringen versterkt, zelfs als die uit heel andere golven bestaat.
  De specifieke langzame golven lijken daarom niet de sleutel tot sneller leren.
  Maar breinstimulatie komt bij al die onderzoeken wel uit de bus als geschikt middel om het leervermogen op te peppen.

  Slapen studenten straks allemaal met elektroden op hun hoofd ?
  In New Scientist zegt Jan Born dat het zo'n vaart niet zal lopen.
  "We weten immers nog niet of er negatieve bijeffecten zijn die we op dit moment niet herkennen."
  Gewoon op tijd naar bed dus, voorlopig, zonder draden aan je hoofd.
  Dat slaapt trouwens ook lekkerder.

  Referentie :

  Boosting slow oscillations during sleep potentiates memory
  Lisa Marshall1, Halla Helgadóttir1, Matthias Mölle1 and Jan Born1 - University of Lübeck, Department of Neuroendocrinology, Haus 23a, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck, Germany - Correspondence to : Lisa Marshall1Jan Born - 1 Correspondence and requests for materials should be addressed to L.M. (Email : 
  marshall@kfg.uni-luebeck.de -) or J.B. (Email : born@kfg.uni-luebeck.de -) - Nature 444, 610-613 (30 November 2006); Received 19 July 2006; Accepted 25 September 2006; Published online 5 November 2006
  There is compelling evidence that sleep contributes to the long-term consolidation of new memories1.
  This function of sleep has been linked to slow (<1 Hz) potential oscillations, which predominantly arise from the prefrontal neocortex and characterize slow wave sleep2, 3, 4.
  However, oscillations in brain potentials are commonly considered to be mere epiphenomena that reflect synchronized activity arising from neuronal networks, which links the membrane and synaptic processes of these neurons in time5.
  Whether brain potentials and their extracellular equivalent have any physiological meaning per se is unclear, but can easily be investigated by inducing the extracellular oscillating potential fields of interest6, 7, 8.
  Here we show that inducing slow oscillation-like potential fields by transcranial application of oscillating potentials (0.75 Hz) during early nocturnal non-rapid-eye-movement sleep, that is, a period of emerging slow wave sleep, enhances the retention of hippocampus-dependent declarative memories in healthy humans.
  The slowly oscillating potential stimulation induced an immediate increase in slow wave sleep, endogenous cortical slow oscillations and slow spindle activity in the frontal cortex.
  Brain stimulation with oscillations at 5 Hz—another frequency band that normally predominates during rapid-eye-movement sleep—decreased slow oscillations and left declarative memory unchanged.
  Our findings indicate that endogenous slow potential oscillations have a causal role in the sleep-associated consolidation of memory and that this role is enhanced by field effects in cortical extracellular space.
  Cfr. :
  http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7119/abs/nature05278.html

  Cfr. : http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/31127744/  Vliegensvlug uitgeslapen
  - Wakkere fruitvliegen en de pil tegen slaap -

  Elmar Veerman
  Noorderlicht, 27-04-2005


  Sommige fruitvliegjes hebben veel minder slaap nodig dan hun soortgenoten.
  Amerikaanse onderzoekers kwamen erachter waar dat aan ligt.
  Hun ontdekking zou ooit kunnen leiden tot een middel dat ook onze slaapbehoefte kan terugdringen, denken ze.

  Het lijkt een extreem slaapverwekkende klus om van duizenden verschillende typen fruitvliegen vast te stellen hoeveel uur ze per nacht slapen.
  Gelukkig bestaat er apparatuur die automatisch meet hoeveel de vliegjes bewegen.
  Meer dan vijf minuten bewegingloosheid is een garantie dat het beestje slaapt, heeft eerder onderzoek uitgewezen.
  Het team van Giulio Tononi, aan de medische faculteit van de Universiteit van Wisconsin, controleerde de slaappatronen van niet minder dan negenduizend gemuteerde fruitvliegenstammen en vond er één, 'Shaker', die maar eenderde van de normale hoeveelheid slaap nodig heeft.
  In Nature van 26 april leggen de onderzoekers uit waar dat aan ligt.

  Dát vliegen slapen, is pas vijf jaar bekend.
  Ze doen hun ogen daarbij niet dicht, om de simpele reden dat ze geen oogleden hebben.
  Maar verder lijkt hun slaaptoestand verdacht veel op die van andere dieren, inclusief de mens.
  Zowel bij ons als bij de vliegjes gedragen zenuwcellen zich tijdens slapen anders dan tijdens waken en zijn er op die momenten andere genen actief.
  En hou je een fruitvlieg een nacht wakker, dan compenseert hij dat de volgende nacht met extra lange, extra diepe slaap.
  Het is zelfs zo dat jonge vliegen meer slaap nodig hebben dan oude, net als voor mensen geldt.

  De bijzondere fruitvliegjes van Tononi hadden per nacht genoeg aan vier à vijf uur slaap, terwijl normale soortgenoten tussen de negen en vijftien uur onder zeil zijn.
  Verder leek er weinig mis met de beestjes.
  Ze bewogen zich normaal, hadden een gewoon dag-nachtritme en deden qua reactievermogen niet onder voor hun langslapende soortgenoten.
  Na een nachtje gedwongen doorhalen presteerden de 'Shaker'-vliegjes zelfs stukken beter dan de anderen.

  Waarom konden deze vliegjes met zo weinig slaap toe ?
  Genetische analyse wees uit dat de vliegjes een minieme verandering hadden in het DNA op een plaats die het recept bevat voor een kaliumkanaaltje in zenuwcellen.
  Dit kanaaltje heeft invloed op de snelheid waarmee de zenuwcellen zich klaarmaken voor een volgende activiteit.
  Blijkbaar zorgde de veranderde vorm van het kanaaltje dat de vliegjes minder slaap nodig hadden.
  Maar er waren nog meer effecten.
  Na narcose met ether gingen de pootjes van de kortslapende 'Shaker' -vliegjes een tijdje trillen - het verschijnsel waar deze mutatie naar is genoemd.
  En belangrijker : deze vliegjes leefden gemiddeld wat korter dan gewone fruitvliegjes.

  Bij verder testen ontdekten de onderzoekers dat veel vliegjes met de 'Shaker'-mutatie toch normaal slaapgedrag vertoonden.
  Aanpassingen in andere genen maakten de veranderingen blijkbaar ongedaan.
  "We maakten daaruit op dat er een grote genetische druk is tegen dit fenomeen," aldus Tononi tegen Nature's nieuwsdienst : "Het is waarschijnlijk niet gezond om een korte slaper te zijn. We weten dat de kortslapende vliegen minder lang leven, maar waarom is nog een raadsel."

  Het nachtleven van de kleine vliegjes is natuurlijk niet alleen voor fruittelers van belang, anders zou het onderzoek niet gedaan zijn aan een medische faculteit.
  Bij mensen zit het slaapsysteem niet veel anders in elkaar, betogen Tononi en de zijnen.
  Hun onderzoeksresultaat noemen ze "om ten minste drie redenen relevant. Het laat zien dat slaap, een complex gedragssysteem, sterk beïnvloed kan worden door een enkel gen. Het opent de weg naar het vinden van specifieke mechanismen die bepalen hoe slaap zijn functies op celniveau uitoefent. En het wijst erop dat het misschien mogelijk is middelen te ontwikkelen die de waakzaamheid versterken en periodes van sterk herstellende slaap stimuleren."

  Komt er straks een pil waardoor we 's nachts genoeg hebben aan een kort dutje ?
  Het lijkt niet onmogelijk.
  Misschien heeft een stof die zich op de juiste manier met de kaliumkanaaltjes bemoeit wel dat effect.
  Dat die kanaaltjes ook bij ons invloed op slaap hebben, staat al wel vast.
  En er zijn mensen die van nature genoeg hebben aan vier of vijf uur slaap per nacht, maar of dat aan hun kaliumkanaaltjes ligt, is nog niet uitgezocht.
  De Amerikaanse onderzoekers wijzen wel op een recente bevinding bij patiënten met het syndroom van Morvan, een zeldzame auto-immuunziekte.
  Bij hen is een verband gevonden tussen slapeloosheid en antistoffen tegen de kaliumkanaaltjes in de hersenen.

  Mocht er ooit een slaapverkortingspil uitgevonden worden, dan zou het wel fijn zijn als ook is opgehelderd waarom de vliegjes van Tononi eerder overlijden dan hun slaperige soortgenoten.
  Want wat heb je aan minder slapen als de totale tijd die je wakker bent niet stijgt ?

  Referentie

  Reduced sleep in Drosophila Shaker mutants
  Chiara Cirelli1, Daniel Bushey1, Sean Hill1, Reto Huber1, Robert Kreber2, Barry Ganetzky2 and Giulio Tononi1 -Department of Psychiatry, 6001 Research Park Blvd, University of Wisconsin Madison, Madison, Wisconsin 53719, USA, Laboratory of Genetics, 445 Henry Mall, University of Wisconsin Madison, Madison, Wisconsin 53706, USA - Correspondence to : Giulio Tononi1 :
  gtononi@wisc.edu - Received 30 January 2005; Accepted 23 February 2005
  Most of us sleep 7−8 h per night and if we are deprived of sleep our performance suffers greatly; however, a few do well with just 3−4 h of sleep—a trait that seems to run in families.
  Determining which genes underlie this phenotype could shed light on the mechanisms and functions of sleep.
  To do so, we performed mutagenesis in Drosophila melanogaster, because flies also sleep for many hours and, when sleep deprived, show sleep rebound and performance impairments.
  By screening 9,000 mutant lines, we found minisleep (mns), a line that sleeps for one-third of the wild-type amount.
  We show that mns flies perform normally in a number of tasks, have preserved sleep homeostasis but are not impaired by sleep deprivation.
  We then show that mns flies carry a point mutation in a conserved domain of the Shaker gene.
  Moreover, after crossing out genetic modifiers accumulated over many generations, other Shaker alleles also become short sleepers and fail to complement the mns phenotype.
  Finally, we show that short-sleeping Shaker flies have a reduced lifespan.
  Shaker, which encodes a voltage-dependent potassium channel controlling membrane repolarization and transmitter release, may thus regulate sleep need or efficiency.
  Cfr. :
  http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7037/abs/nature03486.html

  Cfr. : http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/22153474/


  Lees verder : Deel III


  21-11-2007 om 22:31 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinneringen versneld opgeslagen tijdens de slaap - Deel III
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Herinneringen versneld opgeslagen tijdens de slaap

  Deel III


  De dynamiek van dutjes
  - Lerende fruitvlieg slaapt meer -

  Elmar Veerman
  Noorderlicht, 22-09-2006


  Een fruitvlieg heeft meer slaap nodig als hij net iets nieuws heeft geleerd, toont een intrigerende reeks proeven aan.
  De hersenstof dopamine speelt daar een sleutelrol bij.

  Waarom slapen we ?
  Het lijkt tijdverspilling en nog gevaarlijk bovendien.
  Wie slaapt, is een gemakkelijke prooi.
  Toch kan bijna niemand zonder slaap.
  Wij mensen niet, maar dieren evenmin.
  Zelfs vliegjes kunnen niet leven zonder regelmatig een dutje te doen.
  Slaaponderzoekers maken daar dankbaar gebruik van.
  Indrani Ganguly-Fitzgerald bijvoorbeeld, een medewerker van het Neurosciences Institute in San Diego (VS).
  Zij ging na of de belevenissen van een wakker fruitvliegje zijn slaapbehoefte beïnvloeden.
  Het resultaat van haar uitgebreide serie experimenten, opgeschreven met hulp van twee collega's, verschijnt vandaag in het tijdschrift Science.

  Direct na het ontpoppen zette de onderzoekster fruitvliegjes in een reageerbuisje.
  In hun eentje of juist met een hele horde soortgenoten als gezelschap.
  Vijf dagen later werd hun slaapbehoefte getest in een opstelling die de beweging van een vliegje registreerde.
  's Nachts gedroegen de beestjes uit de twee groepen zich identiek, maar overdag was er een opmerkelijk verschil.
  Vliegjes die een druk sociaal leven achter de rug hadden, deden middagdutjes van ongeveer een uur, terwijl de diertjes die hun dagen in eenzaamheid hadden moeten slijten, niet meer dan een kwartiertje achter elkaar sliepen.

  Dat verschil bleef ook na enkele dagen nog zichtbaar.
  Het lag niet aan de grootte van het buisje waarin de vliegjes hadden gezeten, noch aan het geslacht van hun metgezellen, constateerden de onderzoekers na verdere experimenten.
  Ook maakte het niet uit hoeveel beweging de diertjes kregen.
  Het zou dus wel iets met zintuiglijke informatie te maken hebben.
  Was het effect ook zichtbaar bij blinde vliegjes, en bij dove, en bij fruitvliegjes die niet konden ruiken ?
  Ganguly-Fitzgerald ging het allemaal na.

  Het gehoor had geen invloed, bleek uit haar volgende serie proeven.
  Maar vliegjes die niets konden ruiken of niets konden zien, gedroegen zich na een verblijf tussen soortgenoten net als de eenzame vliegjes: ze deden dutjes van een kwartier.
  En nu ze toch bezig was, testte Gunguly-Fitzgerald ook nog even of de groepsgrootte van belang was bij gezonde fruitvliegjes.
  Dat bleek zo te zijn : hoe meer soortgenoten ze om zich heen hadden gehad, hoe langer de middagdutjes duurden.

  Door de beestjes afwisselend in isolatie en grote drukte te huisvesten, kwam ze er bovendien achter dat de laatste ervaring bepalend was voor de slaapbehoefte van de vliegjes.
  Sociale interactie leek dus de sleutel.
  Hoe zat dat in hun zenuwstelsel ?
  Het nodige gepeuter en geprak bracht aan het licht dat de kortslapers veel minder van de stof dopamine in hun zenuwcellen hadden dan de langslapers.
  Dopamine is een stof die invloed heeft op de verbindingen tussen zenuwcellen.

  Kunstmatig verhogen of verlagen van de dopaminespiegel in de vliegenbreintjes bleek ook hun slaapbehoefte te veranderen.
  Interessant, vond Gunguly-Fitzgerald, want dopamine heeft alles te maken met het geheugen.
  In overleg met haar collega's besloot ze het verband tussen slaapbehoefte en het aanmaken van herinneringen verder te onderzoeken.

  Allereerst deed ze dat door genen een voor een te blokkeren.
  Er zijn veel genen bekend die, wanneer ze niet goed werken, leiden tot geheugenverlies bij vliegjes.
  Ongeveer veertig procent daarvan bleek essentieel voor het dutjesverlengende effect van sociale interactie.
  Waarschijnlijk zijn dit de genen die een vliegje nodig heeft voor het verwerken van de herinneringen tijdens het slapen, concluderen de auteurs van het Science-artikel.

  Betekent dat ook dat een vliegje meer slaap nodig heeft als het net iets nieuws heeft geleerd ?
  Het klinkt misschien als een absurde vraag, maar een fruitvliegje kan wel degelijk leren van ervaringen.
  Mannetjes die een hele serie mislukte versierpogingen achter de rug hebben, reageren bijvoorbeeld minder gretig op een volgend vrouwtje dan seksegenoten die niet zo'n teleurstellende ervaring te verwerken hebben gekregen.

  Zo testten deze onderzoekers het ook: ze lieten mannetjesvliegen eerst tevergeefs paarpogingen ondernemen bij vrouwtjes die al net hadden gepaard of bij mannetjes die bespoten waren met vrouwelijke lokstoffen.
  Ze hadden na die vruchteloze paarpogingen inderdaad meer slaap nodig overdag.
  Maar als ze direct na de teleurstelling vier uur wakker waren gehouden, trad dit effect niet op.
  Ze hadden dan geen gelegenheid gehad om hun frustraties in een blijvende herinnering om te zetten, en deden alsof het nooit gebeurd was.

  Slaap en het opslaan van herinneringen hebben dus alles met elkaar te maken en fruitvliegen zijn wat dat betreft net mensen.
  Dat maakt het zorgvuldig uitpluizen van dit fenomeen tot op moleculair niveau mogelijk.

  Referentie

  Waking experience affects sleep need in Drosophila
  Ganguly-Fitzgerald I, Donlea J, Shaw PJ, Neurosciences Institute, 10640 John Jay Hopkins Drive, San Diego, CA 92101, USA :
  transposase@gmail.com - Science. 2006 Sep 22;313(5794):1775-81 - PMID: 16990546
  Sleep is a vital, evolutionarily conserved phenomenon, whose function is unclear.
  Although mounting evidence supports a role for sleep in the consolidation of memories, until now, a molecular connection between sleep, plasticity and memory formation has been difficult to demonstrate.
  We establish Drosophila as a model to investigate this relation and demonstrate that the intensity and/or complexity of prior social experience stably modifies sleep need and architecture.
  Furthermore, this experience-dependent plasticity in sleep need is subserved by the dopaminergic and adenosine 3',5'-monophosphate signaling pathways and a particular subset of 17 long-term memory genes.
  Cfr. :
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=16990546&dopt=AbstractPlus

  Cfr. : http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/30310460/

  Cfr. ook :

  1. Alles over slapen
   Allesoverslapen.nl
   Cfr. :
   http://www.slaapproblemen.nl/index.php

  2. Belang van de diepe slaap en de REM-slaap
   Cfr. :
   http://www.greensleep.com/Europe/Nederland/NL/seg-belang-diepe-slaap.asp

  3. De helende krachten van licht
   Roger Coghill - 2000 Ankh-Hermes bv, Deventer – ISBN10: 9020243586 | ISBN13: 9789020243581
   Zonder licht zou er geen leven mogelijkzijn.
   Het is voedsel en energie. Licht zet onze biologische klok in werking en verhoogt ons welzijn.
   Licht zendt ook informatie uit die kan worden gebruikt om het lichaam te helen.
   Lichttherapie, in al haar krachtige vormen, staat op het punt de behandelingsmethode van de 21ste eeuw te worden.
   Cfr. :
   http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Scnd?BOL_OWNER_ID=666882977&Section=BOOK&scnd=list
   Cfr. ook op 'Het nut van (zon)licht en duisternis' :
   http://www.orbisconcern.nl/publicaties/bbo_krant/artikelen/bbo_25_zonlicht.php

  4. De slaap begrijpen
   Neurofeedback Instituut Nederland BV :
   info@neurofeedback.nl
   -
   Slaap : een dynamische activiteit
   - Hoeveel slaap hebben we nodig ?
   -
   Wat doet de slaap ?
   -
   Dromen en de REM-slaap
   -
   Slapen en de biologische klok
   -
   Slaap en ziekte
   -
   Slaapstoornissen
   -
   De toekomst
   -
   Tips voor een goede nachtrust  
   Cfr. :
   http://www.neurofeedback.nl/toepassing/slaap/neurofeedback/

  5. Een siësta of lunchwandeling is heel gezond
   Onno van Buuren - Loopbaan.nl, mei 2006

   Een bed naast je bureau zou mooi zijn, maar een lunchwandeling doet ook wonderen.
   Aldus neuroloog dr. Hans de Groen, sinds de oprichting in 1997 verbonden aan kliniek Kempenhaeghe voor slaap- en waakstoornissen in Heeze.
   Hij ziet het aantal slaapklachten toenemen en wijt die toename onder meer aan de jachtige 24-uurs economie.
   Cfr. :
   http://www.loopbaan.nl/site/Werk%20en%20Leef/Anti-stress%20fabriek/Hans%20de%20Groen%20van%20slaapkliniek%20Kempenhaeghe.aspx

  6. Geheugen groeit mee
   Kennislink.nl - Rinze Benedictus – Bionieuws - NIBI, Expertise Centrum Biologie, 12-05-2001
   Twee Amerikaanse publicaties wijzen op dynamiek in het brein.
   'Een druk op de knop' zet het geheugen van transgene muizen aan of uit. En zonder nieuwe neuronen kunnen ratten niets onthouden.
   Cfr. :
   http://www.kennislink.nl/web/show?id=75299

  7. Get smarter in a week
   Laura Menenti - 03-05-07 - Bron :
   www.ru.nl/wetenschapsagenda , 25-04-2007
   Cfr. :
   http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=747&VarIdt=678&ItmIdt=702882
   Cfr. ook 'Veel blokken en weinig slapen is niet handig' - Laura Menenti op :
   http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=747&VarIdt=678&ItmIdt=703859

  8. Het nut van (zon)licht en duisternis
   Samengevat door : A. Hekkens, stagiaire maatschappelijk werk - B.B.O. Krant Online, 25-08-04 - Uit: ‘De helende krachten van licht’ van Roger Coghill – cfr. :
   http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Scnd?BOL_OWNER_ID=666882977&Section=BOOK&scnd=list -.
   Cfr. :
   http://www.orbisconcern.nl/publicaties/bbo_krant/artikelen/bbo_25_zonlicht.php

  9. Het nut van de siesta
   Aquariusage, 25-09-2006 – Bron : Ode (cfr. :
   http://www.ode.nl/news.php?nID=911 -)
   De Spaanse siesta is zo gek nog niet, weten Britse geleerden aan de universiteit van Manchester inmiddels ook.
   Zij ontdekten dat de neuronen die ons alert houden worden uitgezet nadat we hebben gegeten.
   Het wetenschappelijk tijdschrift Neuron 1 juni 2006 bericht over dit onderzoek, dat voor het eerst aantoont hoe glucose hersencellen kan verhinderen stoffen te produceren die ons wakker houden.
   Het verklaart ook waarom een siesta na het eten zo heerlijk is en waarom het moeilijk is te slapen met een knorrende maag.
   Cfr. :
   http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=1979&read=1

  10. Het nut van rust
   Astrid Smit – Intermediair.nl, 20-03- 2007
   Af en toe wat stressen is goed, langdurige stress is slecht.
   De wetenschap heeft zich erover gebogen en een veelbelovende therapie zit al in menig ziekenfondspakket.
   Cfr. :
   -
   http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=726274
   -
   http://www.ggz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=845&Itemid=35
   -
   http://www.proxima-coaching.nl/Het%20nut%20van%20rust.pdf

  11. Het nut van slapen en dromen
   Kennislink.nl - Mary Gribbin - Natuur & Techniek, 01-05-1991 – Bron : Natuur & Techniek
   Tijdens onze slaap doorlopen we diverse stadia.
   Men weet echter nog steeds niet precies waarvoor slaap dient, hoe het ontstaan is in de evolutie en hoeveel verschillen er zijn in individuele slaappatronen.
   Cfr. :
   http://www.kennislink.nl/web/show?id=7380&vensterid=811&cat=60360

  12. Moeilijk examen ? Slaap vooral lekker uit
   Jan Kooistra – Elsevier, 12-07-2006
   Slaperige studenten opgelet.
   Een dutje doen boven de studieboeken doet wonderen.
   Met wetenschappelijk onderzoek achter de hand als excuus, kun je lekker luieren.
   Cfr. :
   http://www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/artnr/106086/index.html

  13. Nut van het slapen
   Cfr. :
   http://www.auping.nl/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Auping-BV-Auping_NL-Site/nl_NL/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse;pgid=immqQ19X._Y000DbEw8tW6bX0000E0RznfpD?CategoryName=NutVanHetSlapen&RootCategoryUUID=QU3AqAzc7EwAAAEOZ_
   _OsGCW

  14. Nut van slapen
   Cfr. :
   -
   http://www.maassenvandenbrink.nl/nutvanslapen.htm
   -
   http://www.slaapkennernieuwland.nl/index.php?id=14

  15. Slaap
   Cfr. :
   -
   http://discoveryourmind.mysites.nl/mypages/discoveryourmind/180665.html
   -
   http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003478.html

  16. Slaap is goed voor het geheugen
   Het Striekhok
   Cfr. :
   http://sassage.web-log.nl/hetstriekhok/gezondheid/index.html

  17. Slaap (rust)
   Cfr. :
   -
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Slaap
   -
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Slaap_(rust)

  18. Slaapstoornis
   Cfr. :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Slaapstoornis

  19. Slapen
   Cfr. :
   -
   http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?tree=NEW46&nummer=NEW46
   -
   http://www.teleac.nl/beterslapen/index.jsp?nr=574728

  20. Slapen - Slaapstoornissen - Als de nacht geen rust geeft
   Gezond-vitaal.nl
   Cfr. :
   http://www.gezond-vitaal.nl/Slapen.html

  21. Slapen bevordert geheugen
   Dirk Draulans – Knack.be, 14-06-2007
   De hersenen van een slapend of verdoofd lichaam blijven heel actief.
   Als we slapen, bewerken de hersenen de informatie die ze voordien binnekregen.
   Cfr. :
   http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/slapen-bevordert-geheugen/site72-
   section45-article4919.html

  22. Slapen kun je leren
   Kennislink.nl - Thijs Westerbeek van Eerten – Bron : Radio Nederland Wereldomroep (RNW), 09-12-2004
   Zelfs mensen die al meer dan tien jaar slecht slapen, verslaafd zijn aan slaappillen en als zombies door het leven gaan, kunnen door een therapie van zes weken weer genieten van een goede nachtrust.
   Dat is althans de conclusie van psycholoog en slaaptherapeut dr. Ingrid Verbeek, die kort geleden promoveerde aan de Rijks Universiteit Groningen.
   Cfr. :
   http://www.kennislink.nl/web/show?id=124828

  23. Slapen met één druk op de knop
   Derk Runhaar (-
   http://www.derkrunhaar.nl/ -) - Sync, 21-05-2007
   Slaap is essentieel voor een goede werking van het brein.
   Niemand weet echter precies waarom.
   Slaaponderzoekers aan de University of Wisconsin hebben nu een manier ontdekt om hersenen in een staat van diepe slaap te brengen – cfr. 'Brain pulses stimulate deep sleep' op :
   http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6614433.stm ).
   De universiteit denkt dat deze ontdekking op termijn kan leiden tot de ontwikkeling van een efficiënte slaapmachine.
   Hersenen slapen nooit

   Elke avond verliezen we allemaal het bewustzijn.
   Terwijl wij bewusteloos in bed liggen, is ons brein druk bezig.
   Wat er precies gebeurt tijdens die acht uur slaap weten we na 100 jaar slaaponderzoek nog steeds niet.
   Wel weten we dat ons brein vijf cycli doorloopt van ongeveer 90 minuten.
   De eerste cyclus is vooral gevuld met diepe slaap.
   Maar hoe langer de slaap duurt, hoe groter het aandeel van de remslaap wordt per cyclus.
   Remslaap niet onmisbaar
   Deze remslaap is een merkwaardige slaapfase.
   We liggen bewegingsloos in bed, maar de snelle oogbewegingen (
   rapid eye movements) verraden dat onze hersenen niet stil staan.
   In deze fase zijn we makkelijk wakker te maken.
   Sterker nog, op metingen van de elektrische hersenactiviteit lijkt het alsof we al wakker zijn, zo actief is het brein.
   Tot enkele jaren geleden dachten slaapexperts daarom dat de remslaap een belangrijke functie had.
   Recent onderzoek laat echter zien dat
   remslaap helemaal niet zo onmisbaar is.
   Zo blijken mensen zonder remslaap (bijvoorbeeld door hersenletsel of gebruik van antidepressiva) daar nauwelijks hinder van te ondervinden.
   Het orkest van de diepe slaap

   De wetenschappelijke aandacht verschuift daarom steeds meer naar de diepe slaap.
   In deze fase zijn we zeer moeilijk te wekken.
   Veel hersencellen zijn inactief terwijl enkele hersencellen regelmatig en gelijktijdig pulseren als een soort orkest.
   Dit elektrische ritme is zeer afwijkend van hoe ons brein overdag functioneert.
   Wat er tijdens deze fase gebeurt is onderwerp van vele wetenschappelijke onderzoeken.
   Professor Tononi, slaaponderzoeker aan de University of Wisconsin, denkt dat tijdens de diepe slaap de verbindingen tussen hersencellen efficiënter gemaakt worden.
   Zonder dit mechanisme raakt het brein verstopt en “
   kunnen we niks nieuws meer leren”, volgens Tononi.
   Cfr. :
   -
   http://sync.nl/slapen-met-een-druk-op-de-knop/
   -
   http://www.bright.nl/slapen-met-de-druk-van-de-knop

  24. Slapen met stroomstootjes verbetert het leren
   De Volkskrant
   Amsterdam - Slapende proefpersonen bij wie de hersenen lichtjes elektrisch worden gestimuleerd, onthouden meetbaar beter wat ze voor het slapen gaan hebben geleerd.
   Een experiment in Duitsland wijst dat uit, zo meldt Nature zondag.
   In de proeven van neuro-endocrynologe Lisa Marshall en haar team van de universiteit van Lübeck kregen medische studenten als vrijwilligers voor het slapengaan een lijstje van 46 woordparen dat ze uit het hoofd moesten leren.
   Een deel van de deelnemers werden tijdens delen van de slaap dat ze niet in de REM-fase verkeerden, met elektrodes op het hoofd gestimuleerd.
   Bij een controlegroep werden wel elektrodes aangelegd, maar werd vervolgens niet geprikkeld.
   Tijdens REM-slaap (rapid eye movement) bewegen de ogen van de slaper snel heen en weer achter de gesloten oogleden.
   In de hersenen zijn dan ook relatief snelle elektronische patronen waar te nemen.
   Buiten de REM-fase zijn die patronen veel langzamer, zeker tijdens de diepste slaapfase.
   Uit de proeven blijkt dat het stimuleren van de hersenen met eenzelfde frequentie als bij snelle REM-slaap (5 milde stroomstootjes per seconde), het leervermogen stimuleert.
   Gestimuleerde proefpersonen onthielden tot 8 procent meer woorden, dan de controlegroep.
   Dat waren gemiddeld 4.77 woorden.
   Voor het slapengaan herinnerden de proefpersonen gemiddeld 36,5 van de 46 woorden.
   Na het slapen wisten gestimuleerde proefpersonen zich 41,3 woorden te herinneren.
   Ongestimuleerde personen kwamen niet verder dan 37,4 woorden.
   Dat slaap een belangrijke rol speelt bij het verankeren van herinneringen, is al langer bekend.
   Daarbij is vooral de natuurlijke REM-slaap van belang.
   Dat met extern opgelegde hersengolven die lijken op REM aan dat proces ook te sleutelen valt, is volgens de onderzoekers een grote verrassing.
   Cfr. :
   http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article365732.ece/Slapen_met_stroomstootjes_verbet
   ert_het_leren

   Cfr. ook '
   Slaap in een slapende krant ?' - Tomaso Agricola – Volkskrantblog, 07-11-2006 10:06 – op :
   http://www.volkskrantblog.nl/bericht/85572

  25. Slapen om te leren
   Willemien Groot – 20-05-2005 - © Radio Nederland Wereldomroep 2007
   Mensen brengen eenderde van hun leven slapend door.
   Maar welke processen zich tijdens de nachtrust in de hersenen afspelen, is onbekend.
   Wetenschappers gaan ervanuit dat slapen belangrijk is voor informatieverwerking.
   Kinderen leren, meer dan volwassenen, de hele dag door.
   Voor de eerste keer is nu bij hen het verband onderzocht tussen slapen en leren.
   Dat gebeurde tijdens het Grote Slaapexperiment in het Amsterdamse wetenschapsmuseum Nemo, waar 32 kinderen uit groep 7 en 8 de nacht doorbrachten.
   Cfr. :
   http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/wetenschap/slaapexperiment050520

  26. Slapen, wat is dat ?
   Antroposana, 01-02-2005
   Lezing door Simon Schagen, antroposofisch huisarts, dinsdag 1 februari 2005 om 20.15 uur, in het Therapeuticum Artaban, Astronautenweg 260d te Hoorn-Grote Waal, georganiseerd door "Artaban", patiëntenvereniging ter bevordering van de antroposofische geneeskunde in West-Friesland, opgeluisterd en opgetekend door Annemarie Schipper.
   Cfr. :
   http://artaban.antroposana.nl/slapen%20wat%20is%20dat.html

  27. Slechte slapers moeten oppassen voor depressie
   Jan Kooistra - Elsevier, 06-02-07

   Te weinig slapen veroorzaakt veranderingen in de hersenen die een rol spelen bij depressiviteit.
   En een week weinig slaap is niet in een weekend ingehaald.
   Opletten dus.
   Cfr. :
   http://www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/artnr/137843/zoeken/ja/index.html

  28. Speciaal pak kan slaapproblemen verhelpen
   Elanie Rodermond – Elsevier, 20-11-2006
   Slaapproblemen zorgen voor een hoop ellende.
   Er is nu een methode ontdekt om een deel van de problemen uit de wereld te helpen .../...
   Cfr. :
   http://www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/artnr/126756/index.html

  29. Tweestrijd in het geheugen
   Kennislink.nl - Dr Jaap Murre - Natuur & Techniek

   Ons brein bevat miljarden herinneringen.
   ‘s Nachts, tijdens onze dromen, halen we ze opnieuw tevoorschijn.
   Doen we dat om ze niet meer te vergeten ?
   Amsterdamse wetenschappers ontwikkelen een model waarin ‘
   vergeten’ een wedloop is tussen het aanleggen van nieuwe zenuwverbindingen voor nieuwe ervaringen en het beveiligen van de oude voor hergebruik.
   Cfr. :
   http://www.kennislink.nl/web/show?id=84194

  30. Veel blokken en weinig slapen is niet handig
   Laura Menenti, onderzoekster taal en hersenen -
   Laura.menenti@fcdonders.ru.nl - Radboud Universiteit Nijmegen - info@communicatie.ru.nl - 22-05-2007
   Half mei gaan de eindexamens weer van start. BNN zendt vanaf maandag 7 mei één week lang dagelijks het tv-programma 'Get smarter in a week' - cfr. :
   http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=747&VarIdt=678&ItmIdt=702882 - uit en vroeg Laura Menenti, onderzoekster naar taalverwerkingsprocessen in de hersenen bij het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, om haar bijdrage aan het snelle ‘verslimmingsproces’.
   Haar advies : “Denk na over de informatie die je leert en ga het niet klakkeloos in je hoofd stampen.
   Cfr. :
   http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=747&VarIdt=678&ItmIdt=703859

  31. Vermoeidheid en het nut van slaap
   Brein, (bijgewerkt t/m) 30-04-2004
   Cfr. :
   http://proto.thinkquest.nl/~llb106/vermoeidheid.php

  32. Wat de hersenen leren als je slaapt
   Kennislink.nl - Rinze Benedictus – Bionieuws, 12-03-2004 – Bron : NIBI, Expertsie Centrum Biologie
   Neurobioloog Pennartz verricht vernieuwend onderzoek naar slaap en geheugen.
   De hersenen repeteren geleerde stof tijdens de slaap.
   Cfr. :
   http://www.kennislink.nl/web/show?id=121160

  33. Wat slaap inhoudt
   Mens en gezondheid :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl -, 07-12-06 Bron : http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/757-wat-slaap-inhoudt.html - Voor meer informatieve artikelen ga je naar : www.infonu.nl - © 2006 - 2007 Wicked_lady - © 2006 - 2007 Infonu.nl
   Cfr. :
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/757-wat-slaap-inhoudt.html

  21-11-2007 om 22:28 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fibroveerke steekt haar licht op !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  Fibroveerke

  Steek je licht op !
  De dag van de verenigingen


  Graag nodigt Fibroveerke U uit voor een bezoekje aan haar stand op de verenigingenbeurs die 'De Verenigde Verenigingen' organiseert

  op zaterdag 24 november 2007
  van 13u tot 19u
  in het ICC Citadel Park te Gent

  naar aanleiding van 'de dag van de verenigingen'.

  Het thema is 'Steek je licht op !' : onze fibroveerke-kaars mag op deze beurs dus zeker niet ontbreken !

  Met onze deelname willen we meer aandacht vragen voor onze ziekte en voor onze problemen.

  Bovendien ontmoeten we in het ICC vast heelwat belangrijke personen : nieuwe contacten die nieuwe deuren openen voor onze VZW, haar leden en uiteindelijk voor alle fibromyalige-patiënten !

  De inkom is gratis.
  Vanaf 18u30 is er ook een gratis optreden van Bart Peeters.

  Kom eens een goededag zeggen !

  Veerle Derammelaere,
  Voorzitter Fibroveerke VZW
  E-mail :
  info@fibroveerke.be
  Website :
  www.fibroveerke.be  Steek je licht op !
  - Dag van de verenigingen -

  Kom uit uw Kot Nieuwsbrief 25, 19 september 2007
  © 2001-2005 SoCiuS - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk vzw


  Kom uit uw Kot en … steek je licht op !

  24 november 2007
  International Convention Center Ghent
  van 13u tot 19u30
  -
  http://www.deverenigdeverenigingen.be/kuuk/index.php/1 -


  Op 24 november 2007 gaat in het ICC Gent – cfr. :
  http://www.iccghent.com/ - de 'Dag van de verenigingen' door onder de noemer : ‘Kom uit uw Kot en … steek je licht op !’.
  De organisatoren halen iedereen ‘uit hun kot’ om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en te feesten.
  Een dag waarop eens extra in de verf mag gezet worden wat verenigingen in Vlaanderen waard zijn !

  Op het programma staat een heuse verenigingenmarkt waar je in een ‘verlichte sfeer’ kan snuisteren tussen de verenigingen.
  In het 'in-licht-ingendorp' kan je terecht voor interactieve infosessies en debatten.
  Zin in kinderanimatie, een hapje en drankje in de ‘Licht beschonken’ bar of even relaxen in de Dark Room ?
  Genoeg om jouw licht op te steken !


  Maak de dag mee bekend !

  Banner - Voorbeeldartikels - Advertentie - Beeldmateriaal : ga naar : http://www.deverenigdeverenigingen.be/kuuk/index.php/70 -.
  Plaats de info op je website, in nieuwsbrieven of in je verenigingsblad.
  Maak als koepelorganisatie de boodschap bekend naar je verenigingen of afdelingen.


  Plan de dag in je kalender !

  Maak er een uitstapje van met je afdeling of vereniging (de inkom is gratis !).
  Schrijf de uitstap naar Gent in je verenigingskalender, spreek buren, vrienden of familie er over aan.
  Het is het ideale moment om een te snuisteren in wat verenigingen allemaal mee bezig zijn.
  Je krijgt er zeker ook nieuwe inspiratie voor je eigen hobby’s, werking of vereniging.

  Het ICC is rolstoelvriendelijk !


  I.C.C. - Internationaal Congres Centrum

  Citadelpark – 9000 Ghent – Belgium
  Tel. : +32 (0)9 242 89 00 – Fax : +32 (0)9 242 89 01
  E-mail :
  info@icc-gent.com
  Website :
  http://www.iccghent.com/

  Het ICC is gemakkelijk te bereiken vanuit het station van Gent

  Route plan
  (rekening houdend met de omleiding !)
  Cfr. :
  http://www.iccghent.com/omleiding.pdf -.


  Cfr. :
  http://www.socius.be/?action=nieuws_detail&nieuws=701&titel=Steek+je+licht+op!+Dag+van+de+verenigingen&thema=110

  16-11-2007 om 23:41 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klachten 'ingebeelde' ziekten wel degelijk gegrond
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     Klachten 'ingebeelde' ziekten
  wel degelijk gegrond

  Knack.be, 15-11-2007

                                                              BELGA - Recent hersenonderzoek wijst uit dat de klachten bij zogenaamde 'ingebeelde ziekten' wel degelijk gegrond zijn.
  Voorbeelden van dergelijke ziekten zijn het chronische vermoeidheidssyndroom, prikkelbaredarmsyndroom en chronische onderbuikpijn, waarvan vaak gedacht wordt dat ze in de eerste plaats 'tussen de oren van de patiënt' bestaan.
  Dat schrijft de Leuvense psychiater Boudewijn Van Houdenhove in een nieuwe studie.

  Fribromyalgie is een voorbeeld van een functionele somatische stoornis waarbij geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden voor de fysieke klachten.
  Hierbij heeft de patiënt pijn in de spieren en gewrichten en elke lichte lichamelijke aanraking geeft een hevig pijngevoel.
  Uit hersenonderzoek blijkt dat er bij aanraking wel degelijk een opflakkering te zien is in de pijnverwerkende structuren van de hersenen. (SER)


  Cfr. : http://www.knack.be/belga/algemeen/--034-klachten-ingebeelde-ziekten-wel-degelijk-gegrond--034-/site78-section5-article25715.html

   

  15-11-2007 om 20:29 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symposium : Functional somatic disorders - From neuroscience to clinical practice
  Klik op de afbeelding om de link te volgen                          Symposium

     Functional somatic disorders
  - From neuroscience to clinical practice -

           Provinciehuis Vlaams Brabant
              Vrijdag 30 November 2007

  Chronischevermoeidheidssyndroom, prikkelbaredarmsyndroom, chronische onderbuikpijn, fibromyalgie : het zijn aandoeningen waarvan vaak gedacht wordt dat ze in de eerste plaats tussen de oren van de patiënt bestaan.
  Maar modern hersenonderzoek toont aan dat veel klachten echt wel gegrond zijn.
  Een nieuwe benadering dringt zich dan ook op.

  Functionele somatische stoornissen zijn aandoeningen waarbij geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden voor fysieke klachten.
  Een voorbeeld is fibromyalgie.
  De patiënt heeft pijn in spieren en gewrichten en kan een lichte lichamelijke aanraking ervaren als hevige pijn.
  Maar in tegenstelling tot reuma zijn er voor fibromyalgie geen lichamelijke 'bewijzen' te vinden.

  Dat heeft ertoe geleid dat functionele somatische stoornissen vaak omschreven worden als subjectieve gezondheidsklachten of aandoeningen die een louter psychische oorzaak hebben.
  In de volksmond gaat het over 'ziektes tussen de oren' of zelfs 'redenen om niet te hoeven werken'.

  Maar hersenonderzoek dat steunt op de modernste beeldvormingstechnieken toont aan dat die opvatting fout is.
  Op het moment dat een fibromyalgiepatiënt aangeraakt wordt, is er op de hersenscan een opflakkering te zien in de pijnverwerkende structuren van de hersenen.
  Ze ontvangen niet zomaar een drukprikkel maar een pijnprikkel.
  De patiënt is dus echt overgevoelig voor pijn.

  De achterliggende oorzaken kunnen gedeeltelijk van psychische aard zijn, zoals stress en mentale overbelasting.
  Maar onder meer fysieke overbelasting, ongevallen, slaaptekort en infecties kunnen evengoed meespelen.
  Er is ook onderzoek naar de rol van negatieve ervaringen in de kinderjaren en genetische factoren die iemand kwetsbaar kunnen maken voor deze aandoeningen.

  De diagnose en behandeling van functionele somatische stoornissen wordt dan ook meer en meer een aangelegenheid van verschillende specialisten : somatische artsen, psychologen en psychiaters die in multidisciplinair verband samenwerken.
  In de eerstelijnszorg verwijzen huisartsen en hulpverleners de patiënten het beste door voor een multidisciplinair diagnostisch onderzoek.
  De behandeling kan dan individueel aangepast worden en bestaan uit betere pijncontrole, antidepressiva, stressverminderingstechnieken en aanpassing van de levensstijl.

  Bron : Dr. Ronald Milo

  Symposium

  Functional somatic disorders
  - From neuroscience to clinical practice -

  Organisatie
  UZ – Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven
  -
  www.uzleuven.be -

  Vrijdag 30 November 2007

  in het

  Provinciehuis Vlaams Brabant
  Leuven  Stress, het lijf en het brein - Ziekten op de grens tussen psyche en soma

  Psyche en soma...

  De geneeskunde worstelt al eeuwen met het begrijpen en behandelen van ziekten die zich in het ‘grensgebied’ tussen psyche en soma bevinden.
  Vooral aandoeningen zonder duidelijke lichamelijke verklaring, zoals prikkelbaredarmsyndroom, fibromyalgie en chronische vermoeidheidssyndroom – tegenwoordig ‘functionele somatische syndromen’ genoemd – zijn voor veel artsen en andere hulpverleners ‘een doorn in het oog’.

  De betrokken patiënten, van hun kant, voelen zich niet zelden onbegrepen.

  In dit symposium willen we een overzicht geven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en therapeutische mogelijkheden op dit domein.
  Hierbij zullen zowel de spectaculaire vooruitgang van de neurobiologie als de concrete klinische praktijk aan bod komen.
  Naast vier plenaire lezingen door internationaal gerenommeerde sprekers, zullen in drie workshops – met vertegenwoordigers van medische én psychologische disciplines – aan de deelnemers volop interactiemogelijkheden worden geboden.

  Het symposium vormt bovendien de aanloop naar de voorstelling van een boek dat geschreven werd door een groep enthousiaste Leuvense psychiaters en psychologen die allen wetenschappelijk en/of klinisch actief zijn op dit domein.

  Zowel het symposium als het boek richten zich naar artsen (huisartsen, psychiaters en andere medische specialisten), evenals psychologen en paramedici die geboeid zijn door de fascinerende grens tussen psyche en soma.


  Symposium

  Functional somatic disorders
  - From neuroscience to clinical practice -


  Organisatoren

  • Prof. B. Van Houdenhove

  • Dr. L. Van Oudenhove (dienst psychiatrie, UZ Leuven)

  • Prof. P. Luyten (fac. Psychologie, K.U.Leuven)

  Met medewerking van
  Prof. S. Claes, Dr. Ph. Persoons, Dr. J. Vandenberghe (dienst psychiatrie, UZ Leuven), Dr. F. Van Den Eede (dienst psychiatrie, UZA), Prof. B. Van den Bergh (fac. Psychologie, K.U.Leuven).

  Met dank aan de firma’s
  Lundbeck (hoofdsponsor), AstraZeneca, Sanofi Aventis, Wyeth, Janssen-Cilag, Bristol-Myers-Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Organon.


  Programma

  Voormiddagprogramma (in het Engels)

  • 09.00 u - Ontvangst

  • 09.15-09.20 u - Opening - Prof. B. Himpens, decaan van de faculteit Geneeskunde, K.U. Leuven

  • 09.20-09.30 u - Inleiding - Prof. K. Demyttenaere, diensthoofd psychiatrie, campus Gasthuisberg

  • 09.35-10.20 u - Functional somatic disorders - An update - Prof. F. Creed, Manchester (UK)

  • 10.20-11.05 u - Consultations about unexplained symptoms - Contest or collaboration ? - Prof. P. Salmon, Liverpool (UK)

  Coffee break

  • 11.25-12.10 u - Psyche, soma or both ? The case of chronic fatigue syndrome - Prof. P. White, London (UK)

  • 12.10-12.55 u - Childhood trauma and risk for functional somatic disorders - Prof. C. Heim, Atlanta (USA)

  Lunch

  Namiddag programma (in het Nederlands)

  • 14.15-15.30 u - Drie interactieve workshops :

   1/ Chronische pijn- en uitputtingssyndromen - Een vaak miskend medisch en maatschappelijk probleem - O.l.v. Prof. B. Van Houdenhove, m.m.v. Prof. D. Blockmans, Prof. P. Luyten en Dr. F. Van Den Eede

   2/ Het brein en de buik - Waarom functionele maagdarmklachten multidisciplinair behandelen ? - O.l.v. Dr. L. Van Oudenhove, m.m.v. Dr. Ph. Persoons en Prof. J. Tack

   3/ Hartziekte en depressie - Is deze dodelijke combinatie te voorkomen ? - O.l.v. Dr. J. Vandenberghe, m.m.v. Prof. F. Dobbels en Prof. J. Van Cleemput

  Coffee break

  • 15.45-16.30 u - Voorstelling boek : Stress, het lijf en het brein - Ziekten op de grens tussen psyche en soma - B. Van Houdenhove, red., met medewerking van S. Claes, S. Kempke, P. Luyten, B. Van den Bergh, J. Vandenberghe, F. VanDenEede, L. Van Oudenhove.


  Info over de buitenlandse sprekers

  • Francis Creed
   Francis Creed is psychiatrist and Professor of Psychological Medicine at the School of Psychiatry & Behavioural Sciences at the University of Manchester (UK) and editor of The Journal of Psychosomatic Research :
   francis.creed@manchester.ac.uk

  • Peter Salmon
   Peter Salmon is Professor of Clinical Psychology and Honorary Consultant Clinical Psychologist at the University of Liverpool (UK) :
   psalmon@liverpool.ac.uk

  • Peter White
   Peter White is psychiatrist and Professor of Psychological Medicine at St Bartholomew’s Hospital and the London, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry (UK) :
   p.d.white@qmul.ac.uk

  • Christine Heim
   Christine Heim is psychologist and Assistant Professor in the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at Emory University School of Medicine in Atlanta (USA) :
   cmheim@emory.edu


  Praktisch

  Symposium
  Functional somatic disorders
   - From neuroscience to clinical practice -
  Organisatie :
  UZ – Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven
   - 
  www.uzleuven.be -

  Vrijdag 30 November 2007
  in het
  Provinciehuis Vlaams Brabant, Leuven

  • Accreditering ‘Ethiek en Economie’ is toegekend.

  • Deelnameprijs : 100 euro (GSO’s, studenten en personeel UZ Leuven : 60 euro).
   Inbegrepen voor alle deelnemers : het boek ‘Stress, het lijf en het brein - Ziekten op de grens tussen psyche en soma’ (B. Van Houdenhove, red., LannooCampus).

  • Koning Boudewijn Stichting : Het symposium en de publicatie van het boek worden mede mogelijk gemaakt door de steun van de Koning Boudewijn Stichting (project : ‘Mijn Bijzondere Brein’ - cfr. : http://www.kuleuven.ac.be/onderzoek/onderzoeksdatabank/
   project/3M05/3M050378.htm
   -).

  • Routebeschrijving – cfr. : www.vlaams-brabant.be -.


  Inschrijven

  Gelieve

  • de inschrijvingskaart gefrankeerd terug te sturen aan Rita Van Calster, UZ Leuven Campus Gasthuisberg, dienst psychiatrie, Herestraat 49, 3000 Leuven)
   en

  • het bedrag te storten op rekeningnummer : 330-0005755-86 met vermelding “R94732 + naam deelnemer” (de inschrijving is slechts geldig na betaling).


  Inlichtingen :
  rita.vancalster@uzleuven.be


  Cfr. :
  http://www.uzleuven.be/uzroot/files/webeditor/GHB_uitn%20symp.pdf

  15-11-2007 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moleculair genetische analyse van het chronisch vermoeidheidssyndroom
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

   Moleculair genetische analyse
  van het chronisch vermoeidheidssyndroom

  Aan de Universiteit Antwerpen onderzoekt de faculteit Toegepaste Moleculaire Genomica of kwetsbaarheid voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) genetisch bepaald is.
  Er zijn immers aanwijzingen dat die kwetsbaarheid deels genetisch bepaald is.
  Moleculair genetisch onderzoek kan bijdragen tot inzicht in de pathogenese van CVS en kan leiden tot de identificatie van biomerkers en therapeutische targets.
  De doelstelling van het genetisch luik van dit onderzoek bestaat erin de betrokkenheid van drie functionele kandidaatgenen (TPH2, COMT en NR3C1) te onderzoeken in relatie tot CVS.
  Het onderzoek loopt van 1 januari 2007 tot 31 december 2008.

  Cfr. : http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ONDERZKDB&n=40309&id=UA019&tid=30691&pid=21438

  TPH2 (neuronal tryptophan hydroxylase)
  COMT
  (catechol-O-methyltransferase)
  NR3C1 (nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1 glucocorticoid receptor)


  Cfr. ook :

  1. Chronische pijn genetisch bepaald
   'tLichtpuntje.be - Bron : Medisch Contact, Jaargang 58 nr. 09 – 28-02-03
   Variatie in een bepaald gen is verantwoordelijk voor de verschillende manieren waarop mensen reageren op langdurig aanhoudende pijn.
   Dit melden Jon-Kar Zubieta c.s. van de universiteit van Michigan in de VS.
   De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Science van 21 februari.
   Zubieta c.s. richtten zich op het gen 'catechol-O-methyltransferase' (COMT), waarvan het product actief betrokken is bij de modulering van neuronale signalen.
   Het effect van COMT op dopamine en noradrenaline beïnvloedt de pijnrespons.
   Dopamine en noradrenaline regelen in verschillende delen van de hersenen, zoals de amygdala, het opioïde systeem, dat nauw betrokken is bij de pijnbeleving.
   Het systeem speelt geen rol bij de verwerking van acute pijnprikkels, maar wordt pas actief als de pijn geruime tijd aanhoudt.
   De wetenschappers vonden dat er in ieder geval vier typen van het COMT-gen zijn.
   Zo kan het genproduct op twee verschillende plaatsen ofwel het aminozuur valine (val) ofwel methionine (meth) bevatten.
   Er zijn dus drie typen mogelijk : mensen met twee val-aminozuren, mensen met een val- en een meth-aminozuur en mensen met twee meth-aminozuren.
   Mensen met twee val-aminozuren hebben de hoogste COMT-activiteit en zijn mede hierdoor het meest gevoelig voor langdurig aanhoudende pijn.
   Mensen met twee meth-aminozuren toonden de laagste COMT-activiteit. Mensen met beide aminozuren hadden een intermediaire COMT-activiteit.
   Na typering van de 29 vrijwilligers dienden de onderzoekers een serie kleine injecties met al dan niet pijnlijke zoutoplossingen in de kaakspier toe.
   De reactie van opioïde receptoren werd hierbij nauwkeurig in de gaten gehouden.
   Uit een vergelijking van de genotypering en de pijnbeleving van de vrijwilligers bleek een duidelijke correlatie.
   Dit legt een mogelijke basis voor genspecifieke behandeling van patiënten met chronische pijn.
   Cfr. :
   http://www.tlichtpuntje.be/info/Chronische%20pijn%20genetisch%20bepaald.htm
   Cfr. ook :
   http://ftp.castel.nl/~voss01/nieuws/medisch_nieuws_fibromyalgie.htm

  2. Combinations of single nucleotide polymorphisms in neuroendocrine effector and receptor genes predict chronic fatigue syndrome
   Goertzel BN, Pennachin C, de Souza Coelho L, Gurbaxani B, Maloney EM & Jones JF - Virginia Tech, National Capital Region, Arlington, VA, USA :
   ben@goertzel.org - Pharmacogenomics. 2006 Apr;7(3):475-83 - PMID: 16610957
   Objective -
   This paper asks whether the presence of chronic fatigue syndrome (CFS) can be more accurately predicted from single nucleotide polymorphism (SNP) profiles than would occur by chance.
   Methods - Specifically, given SNP profiles for 43 CFS patients, together with 58 controls, we used an enumerative search to identify an ensemble of conjunctive rules that predict whether a patient has CFS.
   Results - The accuracy of the rules reached 76.3%, with the highest accuracy rules yielding 49 true negatives, 15 false negatives, 28 true positives and nine false positives (odds ratio [OR] 8.94, p < 0.0001).
   Analysis of the SNPs used most frequently in the overall ensemble of rules gave rise to a list of 'most important SNPs', which was not identical to the list of 'most differentiating SNPs' that one would calculate via studying each SNP independently.
   The top three genes containing the SNPs accounting for the highest accumulated importances were neuronal tryptophan hydroxylase (TPH2), catechol-O-methyltransferase (COMT) and nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1 glucocorticoid receptor (NR3C1).
   Conclusion - The fact that only 28 out of several million possible SNPs predict whether a person has CFS with 76% accuracy indicates that CFS has a genetic component that may help to explain some aspects of the illness.
   Cfr. :
   -
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16610957&query_hl=9&itool
   =pubmed_docsum

   -
   http://www.co-cure.org/Goertzel.pdf

  3. DNA-onderzoek bevestigt rol TPH2-eiwit bij depressie
   14-03-06
   Het eiwit TPH2 speelt een rol bij depressies.
   Dat hebben wetenschappers van de onderzoeksgroep "Toegepaste Moleculaire genetica" van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), verbonden aan de Universiteit Antwerpen, aangetoond.
   Zweedse testpersonen met depressies vertoonden variaties op het TPH2-gen.
   TPH2 speelt een regelende rol in de aanmaak van het bekendere serotonine, een neurotransmitter die signalen helpt overbrengen tussen zenuwcellen.
   Serotonine speelt een grote rol bij psychiatrische aandoeningen.
   Depressie
   Meer dan een op de tien Belgen heeft tijdens zijn leven te kampen met een vorm van depressie.
   Eén op de honderd wordt manisch depressief.
   Voorts blijkt uit onderzoek dat zestig tot zeventig op de honderd pogingen tot zelfdoding het gevolg zijn van een depressie.
   Vijftien procent van de mensen met terugkerende, ernstige depressies sterven uiteindelijk door zelfmoord.
   De geneeskunde tast nog grotendeels in het duister wat de oorzaken betreft.
   Men weet bijvoorbeeld wel dat serotonine in de hersenen een doorslaggevende rol speelt.
   Medicatie die hierop inwerkt, werpt vruchten af.
   Maar wetenschappers trachten nog dieper te graven in de genetische code van de mens en te achterhalen welke genen een rol spelen in de serotonine regulatie.
   Gen
   Het TPH2-gen is er een van.
   Het dirigeert de aanmaak van het eiwit TPH2.
   Ann Van Den Bogaert en haar collega's uit de onderzoeksgroep van Jurgen Del-Favero onderzochten honderden Zweedse patiënten met een depressie of manische depressie.
   Ze vergeleken het erfelijk materiaal van deze mensen met dat van gezonde controlepersonen.
   De hypothese werd bevestigd.
   In het gen werden variaties gevonden tussen de psychiatrische patiënten en de anderen.
   "Het onderzoek is dus een stap verder in de zoektocht naar een beter begrip van psychiatrische aandoeningen", aldus Van Den Bogaert.
   Cfr. :
   http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_182579.html?wt.bron=hlnRPArtikels

  4. Gen ontdekt dat psychotische reacties op cannabis verklaart
   © 2007 Universiteit Maastricht, 21-09-06 (laatst gewijzigd : 08-03-07)
   UM onderzoekers bewijzen link tussen cannabis en psychose
   Cannabisgebruik verhoogt het risico op psychose op de lange termijn.
   Deze effecten zijn echter niet voor iedereen gelijk. Onderzoek aan de Universiteit Maastricht heeft nu aangetoond welk gen en specifiek welke variant hiervan, maakt dat mensen psychotisch worden na het roken van cannabis.
   De resultaten verklaren de individuele verschillen in reactie op cannabisgebruik in de algemene bevolking en tonen aan dat cannabis waarschijnlijk een causale rol speelt in het ontstaan van psychose.
   Het onderzoek onder cannabis gebruikers, met en zonder schizofrenie, is eerder deze maand gepubliceerd in het internationale tijdschrift Neuropsychopharmacology.
   Het onderzoek is uitgevoerd door drs. Cécile Henquet en Prof. dr. Jim van Os (Faculteit der Geneeskunde, Capaciteitsgroep Psychiatrie en Neuropsychologie), Dr. Johannes Ramaekers (Faculteit der Psychologie) in samenwerking met dr. Araceli Rosa en Prof.dr. Fananás van de Universiteit van Barcelona.
   Deze bevindingen bieden nieuw inzichten in de onderliggende oorzaken van schizofrenie en de rol van cannabis daarin.
   Uit eerder onderzoek uitgevoerd door de UM is al gebleken dat cannabis psychose kan veroorzaken en dat dit met name het geval is bij mensen met een familiaire kwetsbaarheid voor psychose.
   Welke specifieke genen hierin een rol spelen was vooralsnog onduidelijk.
   Onderzoekers uit London hebben recent gesuggereerd dat het zogenaamde COMT-gen een bepalende rol in deze genetische kwetsbaarheid voor psychose zou kunnen spelen.
   Het COMT-gen speelt een belangrijke rol bij de afbraak van dopamine in de hersenen en kent twee varianten, het Val-allel en het Met-allel.
   Mensen krijgen van iedere ouder één allel mee, zodat ze de combinaties (“genotypen”) Val/Val, Val/Met of Met/Met kunnen hebben.
   Om het COMT-gen in relatie tot cannabis en psychose te onderzoeken, hebben de onderzoekers uit Maastricht patiënten met schizofrenie en gezonde vrijwilligers cannabis laten roken en daarna de acute effecten op het geheugen en psychotische ervaringen onderzocht.
   Daarnaast werd DNA afgenomen en werd gekeken of variatie in het COMT-gen samenhing met de reactie op cannabis.
   Het onderzoek toont aan dat mensen met het Val/Val-genotype van het COMT-gen (dat ongeveer een kwart van de bevolking draagt), een grote invloed heeft op hoe mensen op cannabis reageren.
   Mensen met het Val/Val-genotype vertonen significant meer geheugenstoornissen na cannabisblootstelling én vertonen vooral meer psychotische symptomen (hallucinaties en wanen) wanneer ze onder invloed van cannabis zijn.
   Dit geldt zowel voor mensen met schizofrenie als voor mensen die nog nooit psychotisch zijn geweest.
   Cfr. :
   http://www.unimaas.nl/default.asp?id=C62214CGV2526I5N3656&template=overig/pers_detail.htm&pid=497&jaar=&red=1
   Cfr. ook :
   http://209.85.129.104/search?q=cache:z8BaDVebNpQJ:noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/20952916/+COMT+gen&hl=n
   l&ct=clnk&cd=2&gl=be&lr=lang_nl

  5. Genetische kwetsbaarheid speelt rol bij ontstaan van psychosen bij blowers
   De kwetsbaarheid voor het ontstaan van psychosen na het gebruik van cannabis is niet voor iedereen gelijk.
   In een recente studie is aangetoond dat cannabis de kans op het ontstaan van psychosen sterk vergroot bij mensen :
   - met een verhoogde genetische kwetsbaarheid
   - bij een aantoonbare aanleg voor psychosen.
   Cannabis gaat bij die mensen de genezing van een psychose ook tegen.
   Hoe werkt dit ?
   Cannabis heeft invloed op overdrachtstoffen in de hersenen.
   Cannabis heeft ook invloed op de stof dopamine.
   Blowen leidt bij genetisch kwetsbare mensen tot een verhoogde afbraak van dopamine in de voorste hersendelen.
   In de diepere hersendelen neemt het niveau van dopamine dan toe.
   Dat geeft een grotere kans op een psychose.
   Dit doet zich bij jonge gebruikers (vroege tienerjaren) voor.
   Hierbij is een gen betrokken dat COMT genoemd wordt.
   Dit COMT gen is er in 3 vormen.
   Wanneer bij het COMT gen het aminozuur Valine (Val) op twee plaatsen in het gen voorkomt, verhoogt blowen de kans op het krijgen van een psychose sterk bij die mensen die al een verhoogde kans op psychose hebben.
   Er zijn ook mensen die genetisch niet kwetsbaar zijn voor het ontstaan van een psychose na blowen.
   Bij hen komt het risico verhogende Valine - gen niet dubbel voor, maar vind je op twee plaatsen van het COMT gen een ander (en niet risicoverhogend) aminozuur : Methionine (Met).
   Kortom
   -
   Cannabis werkt in op genetische kwetsbaarheid voor het krijgen of continueren van een psychose;
   - Het psychose bevorderende effect treedt vooral op bij mensen die op jonge leeftijd gaan blowen. Hoe jonger je bent (vroege tienerjaren bijvoorbeeld), des te meer risico;
   - Je weet van jezelf niet tot of je een verhoogde kwetsbaarheid hebt, of niet. Er zijn wel bekende risicogroepen : ° - mensen met psychiatrische ziekten / psychische stoornissen in hun familie - ° - Mensen die eerder een psychose hebben gehad, zijn eveneens verhoogd kwetsbaar - ° Mensen die negatief, heftig of bizar op blowen reageren. Dus als je ernstig verward of panisch reageert na blowen, is dat een signaal dat je er niet goed tegen kunt.
   Duidelijk is dat blowen voor risicogroepen de kans op een psychose verhoogt.
   Er is nog onduidelijkheid over het aantal mensen dat door blowen verhoogd risico loopt.
   Alhoewel 25% van de bevolking de extra risicovolle VAL-VAL- variant heeft van het COMT gen, speelt de eventuele vergrote individuele aanleg voor psychose ook een rol.
   Je kunt daarom niet kort door de bocht concluderen dat blowen voor 25% van de jonge mensen extra kans op psychose geeft.
   Uitspraken over de omvang van de groep mensen die extra risico lopen na blowen, zijn op dit moment nog erg moeilijk te maken.
   3% van de bevolking heeft last van psychosen.
   Er is nog veel onderzoek nodig om te weten welke genen er nog meer betrokken zijn.
   Cfr. :
   http://www.drugsinfoteam.nl/actueel/cannabis%20en%20pychose%20Caspi.htm

  6. Glucocorticoid receptor polymorphisms and haplotypes associated with chronic fatigue syndrome
   Rajeevan MS, Smith AK, Dimulescu I, Unger ER, Vernon SD, Heim C & Reeves WC - Division of Viral and Rickettsial Diseases, National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA - Genes Brain Behav. 2007 Mar;6(2):167-76 - PMID: 16740143
   Chronic fatigue syndrome (CFS) is a significant public health problem of unknown etiology, the pathophysiology has not been elucidated and there are no characteristic physical signs or laboratory abnormalities.
   Some studies have indicated an association of CFS with deregulation of immune functions and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activity.
   In this study, we examined the association of sequence variations in the glucocorticoid receptor gene (NR3C1) with CFS because NR3C1 is a major effector of the HPA axis.
   There were 137 study participants (40 with CFS, 55 with insufficient symptoms or fatigue, termed as ISF and 42 non-fatigued controls) who were clinically evaluated and identified from the general population of Wichita, KS.
   Nine single nucleotide polymorphisms (SNPs) in NR3C1 were tested for association of polymorphisms and haplotypes with CFS.
   We observed an association of multiple SNPs with chronic fatigue compared to non-fatigued (NF) subjects (P < 0.05) and found similar associations with quantitative assessments of functional impairment (by the SF-36), with fatigue (by the Multidimensional Fatigue Inventory) and with symptoms (assessed by the Centers for Disease Control Symptom Inventory).
   Subjects homozygous for the major allele of all associated SNPs were at increased risk for CFS with odds ratios ranging from 2.61 (CI 1.05-6.45) to 3.00 (CI 1.12-8.05).
   Five SNPs, covering a region of approximately 80 kb, demonstrated high linkage disequilibrium (LD) in CFS, but LD gradually declined in ISF to NF subjects.
   Furthermore, haplotype analysis of the region in LD identified two associated haplotypes with opposite alleles : one protective and the other conferring risk of CFS.
   These results demonstrate NR3C1 as a potential mediator of chronic fatigue and implicate variations in the 5' region of NR3C1 as a possible mechanism through which the alterations in HPA axis regulation and behavioural characteristics of CFS may manifest.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16740143&query_hl=5&itool
   =pubmed_docsum

  7. Hét bewijs : Fibromyalgiepijn is écht !
   M/blog, 09-01-07
   Cfr. :
   www.jules.be

  8. Kleinzerigheid genetisch bepaald
   Bron : VLFP tijdschrift nr. 53 mei 2003 – cfr. :
   http://www.fibromyalgie.be/
   Een nieuwe studie, uitgevoerd door Amerikaanse onderzoekers, legt de link in de manier waarop mensen pijn voelen met een gen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van een stof die nodig is voor de hersenactiviteit.
   Het betreffende gen maakt "catechol-O-methyl transferase" ( kortweg COMT) een enzym dat zorgt voor de afbraak van dopamine.
   Dopamine zorgt voor de signaaloverdracht tussen onze hersencellen.
   Hoe komt het nu dat een gen dat instaat voor de aanmaak van dopamine verantwoordelijk is voor onze pijngewaarwording ?
   Wanneer de hersenen teveel dopamine bevatten, is er een verlaagde aanwezigheid van endorfines.
   Endorfines zijn lichaamseigen morfines.
   Ze werken in de eerste plaats pijnonderdrukkend, maar zorgen ook voor een gevoel van geluk en euforie.
   Ieder van ons heeft 2 kopieën van het betreffende COMT-gen geërfd, één van elke ouder.
   Het probleem zit echter in de samenstelling van die genen.
   Het COMT-gen dat het aminozuur methionine bevat is minder actief dan wanneer het aminozuur valine aanwezig is.
   Wanneer we van onze ouders 2 genen met valine hebben geërfd ligt de pijngrens bijgevolg hoger.
   Personen met 2 genen die methionine bevatten reageren het felst op pijnprikkels.
   De verklaring zit hem in het feit dat personen met 2 valine-genen sneller in staat zijn om de voorradige dopamine af te breken zodat de endorfineproductie op gang kan komen.
   Onderzoek met PET-scans heeft dit trouwens aangetoond.
   Deze ontdekking is vooral van belang bij het voorschrijven van pijnmedicatie.
   Patiënten die geen baat hebben bij gewone pijnmedicatie zijn vaak wel geholpen met de inname van antidepressiva.
   Met deze ontdekking kunnen artsen uitmaken wie gebaat is met pijnstillers en wie met antidepressiva.
   De pijnbeleving is echter afhankelijk van meer dan één enkel gen.
   Vrouwen kunnen bijvoorbeeld meer pijn verdragen tijdens hun menstruatie wanneer het oestrogeen niveau het hoogst is.
   Het is er de wetenschapper, Jon-Kar Zubieta onderzoeker aan de Universiteit van Michigan en ontdekker van deze afwijking, niet te doen om enkel de pijntolerantie te bepalen, maar om uit te zoeken waarom bepaalde mensen gevoeliger zijn voor pijnlijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld fibromyalgie.
   Cfr. :
   http://www.fibromyalgie.be/fibro-archief/fibromyalgie/kleinzerigheid-genetisch-bepaald.html

  9. Moleculair genetische analyse van het chronisch vermoeidheidssyndroom
   Zuiderzon, 10-03-2007 – Bron : Universiteit Antwerpen - Onderzoeksproject van Ann Van den Bogaert 01-01-2007 tot 31/12/2008 (Onderzoeksgroep VIB8 - Toegepaste Moleculaire Genetica)
   Er zijn aanwijzingen dat de kwetsbaarheid voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) deels genetisch bepaald is.
   Moleculair genetisch onderzoek kan bijdragen tot inzicht in de pathogenese van CVS en kan leiden tot de identificatie van biomerkers en therapeutische targets.
   De doelstelling van het genetisch luik van dit onderzoek bestaat erin de betrokkenheid van 3 functionele kandidaatgenen (TPH2, COMT en NR3C1) te onderzoeken in relatie tot CVS.
   Cfr. :
   -
   http://www.mecvs.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-230.html
   -
   http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=ann.vandenbogaert&n=13&pid=21438&more=0

  10. Onderzoekers lichten tipje op van de sluier van depressie
   Antwerpen, 14-03-06 - Meer dan 1 op 10 Belgen heeft tijdens zijn leven te kampen met een vorm van depressie.
   Hoe het komt dat mensen depressief worden, is echter nog voor een groot deel een mysterie. Wetenschappers van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) verbonden aan de Universiteit Antwerpen, lichten met hun recente onderzoek een tipje op van de sluier.
   Ze tonen aan dat het eiwit TPH2 betrokken is in de ontwikkeling van depressie en manische depressie.
   Depressie en manische depressie
   Depressie is één van de meest voorkomende aandoeningen in de Westerse wereld en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2020 zelfs de belangrijkste.
   10 tot 15% van de mensen uit alle lagen van de bevolking maken het tijdens hun leven door.
   1% van de bevolking krijgt te kampen met manische depressie.
   Ondanks de hoge socio-economische kosten en sterftecijfers is de oorzaak van deze psychiatrische aandoeningen nog steeds niet gekend.
   Wetenschappers zijn het er wel over eens dat het ontstaan ervan te wijten is aan een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren, zoals stress bijvoorbeeld.
   De rol van serotonine
   Het hormoon serotonine speelt een belangrijke rol in onze hersenchemie.
   De hoeveelheid serotonine in de hersenen heeft een grote invloed op ons denken, ons voelen en ons gedrag.
   Men vermoedt al geruime tijd dat serotonine een rol speelt bij de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen, omdat men weet dat antidepressiva het serotoninegehalte beïnvloeden.
   De hoeveelheid serotonine die je aanmaakt onder controle houden, lijkt dus heel belangrijk in de strijd tegen (manische) depressies.
   Het eiwit TPH2 is van groot belang in de regulatie van het serotoninegehalte.
   Wetenschappers hebben daarom een vermoeden dat TPH2 een rol speelt in de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen.
   Genetische studie
   Ook Ann Van Den Bogaert en haar collega's uit de onderzoeksgroep van Jurgen Del-Favero legden zich toe op de rol van TPH2 in de ontwikkeling van depressie en manische depressie.
   Dit deden ze door middel van een genetische studie waarbij ze de variatie in het TPH2-gen bij patiënten en gezonde individuen vergeleken.
   Het erfelijke materiaal van twee willekeurige individuen komt namelijk voor 99,9% overeen.
   De 0,1% die wel verschillend is, bevat de genetische variatie die bepalend kan zijn voor het ontstaan van aandoeningen.
   In samenwerking met de Zweedse onderzoeksgroep onder leiding van Rolf Adolfsson onderzochten de vorsers het erfelijke materiaal van honderden Zweedse patiënten met depressie en manische depressie en van gezonde controlepersonen.
   Door de genetische variaties tussen de patiënten en gezonde mensen te vergelijken, toonden ze aan dat in deze Zweedse populatie TPH2 betrokken is in de ontwikkeling van depressie en manische depressie.
   Het onderzoek is dus een stap verder in de zoektocht naar een beter begrip van psychiatrische aandoeningen.
   Relevante wetenschappelijke publicatie
   Het onderzoek van de groep van Jurgen Del-Favero verschijnt in het toonaangevende tijdschrift Archives of General Psychiatry ('Brain-specific tryptophan hydroxylase, TPH2, is associated with unipolar and bipolar disorder in a northern Swedish isolated population' - Van Den Bogaert et al., Archives of General Psychiatry, 2006).
   **
   Association of brain-specific tryptophan hydroxylase, TPH2, with unipolar and bipolar disorder in a Northern Swedish, isolated population
   Van Den Bogaert A, Sleegers K, De Zutter S, Heyrman L, Norrback KF, Adolfsson R, Van Broeckhoven C, Del-Favero J - Applied Molecular Genomics Group, Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology, University of Antwerp, Antwerp, Belgium - Arch Gen Psychiatry. 2006 Oct;63(10):1103-10 - PMID: 17015812
   Context - Tryptophan hydroxylase is the rate-limiting enzyme in the serotonin (5-HT) biosynthetic pathway responsible for the regulation of serotonin levels.
   Tryptophan hydroxylase 2 (TPH2) was found to be solely expressed in the brain and therefore considered an important susceptibility gene in psychiatric disorders.
   Objective - To determine the role of the brain-specific TPH2 gene in unipolar (UP) disorder and bipolar (BP) disorder in a northern Swedish, isolated population. DESIGN: HapMap-based haplotype-tagging single nucleotide polymorphism (htSNP) patient-control association study.
   Setting - A northern Swedish, isolated population.
   Participants - One hundred thirty-five unrelated patients with UP disorder, 182 unrelated patients with BP disorder and 364 unrelated control individuals.
   Results - Significant allelic association was identified in our UP disorder association sample for an htSNP located in the 5' promoter region (rs11178997; P = .001).
   Haplotype analysis supported this significant result by the presence of a protective factor on hapblock 2 (P(specific) = .002).
   In the BP disorder association sample, single-marker association identified a significant htSNP in the upstream regulatory region (rs4131348; P = .004).
   Moreover, haplotype analysis in the BP disorder sample showed that the same htSNPs from hapblock 2 associated with UP disorder were also significantly associated with BP disorder (P(specific) = .002).
   Conclusions - Haplotype-based analysis of TPH2 in patients with UP and BP disorder and controls from northern Swedish descent provides preliminary evidence for protective association in both disorders and thus supports a central role for TPH2 in the pathogenesis of affective disorders .../...
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=17015812
   **
   Financiering
   Dit onderzoek wordt gefinancierd door het IWT, FWO, VIB, IUAP en ALF Västerbottens Läns Landsting.
   Noot : het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) is een onderzoeksinstituut waar 850 wetenschappers gentechnologisch onderzoek verrichten in domeinen van de levenswetenschappen, zoals menselijke gezondheidszorg en planten systeembiologie.
   Door een joint venture met vier Vlaamse universiteiten (UGent, K.U.Leuven, UA en VUB) en een stevig financieringsprogramma voor strategisch basisonderzoek bundelt VIB de krachten van negen universitaire wetenschapsdepartementen in één instituut.
   Via zijn technologie transfer activiteiten beoogt VIB de omzetting van de onderzoeksresultaten in producten ten dienste van de consument en de patiënt.
   VIB verstrekt ook wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie aan een breed publiek.
   Aangezien dit onderzoek bij patiënten veel vragen kan oproepen, kan iedereen hier met vragen omtrent dit en ander medisch gericht onderzoek terecht :
   patienteninfo@vib.be -.
   Voor meer informatie kan u contact opnemen met de communicatiedienst van VIB of met de betrokken wetenschappers :
   - VIB-communicatie – Tel : +32 9 244 66 11
   - Ann Van Den Bogaert - Tel : +32 3 265 10 29
   - Jurgen Del-Favero - Tel : +32 3 265 10 32.
   Jurgen Del-Favero staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep voor Toegepaste Moleculaire Genomica in het Departement Moleculaire Genetica aan de Universiteit Antwerpen (voor meer info cfr. :
   http://www.vib.be/Research/EN/Research+Departments/Department+of+Molecular+Genet
   ics/Jurgen+Del-Favero
   -
   Cfr. :
   -
   http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*NEWS&n=553&ct=NIENIE&e=93132
   -
   http://www.vib.be/NR/rdonlyres/C42172C6-95DC-454F-ACD8-D6CC2449F9F6/0/09102006VanDenBogaertfinaal_website.pdf

  11. Polymorphisms in genes regulating the HPA axis associated with empirically delineated classes of unexplained chronic fatigue
   Smith AK, White PD, Aslakson E, Vollmer-Conna U & Rajeevan MS - Centers for Disease Control and Prevention, Division of Viral and Rickettsial Diseases, National Center for Infectious Diseases, 1600 Clifton Road, MSG41, Atlanta, GA 30333, USA - Pharmacogenomics. 2006 Apr;7(3):387-94 - PMID: 16610949
   Oorspronkelijk artikel

   Chronic fatigue syndrome (CFS) is characterized by persistent or relapsing fatigue that is not alleviated by rest, causes substantial reduction in activities and is accompanied by a variety of symptoms.
   Its unknown etiology may reflect that CFS is heterogeneous.
   Latent class analyses of symptoms and physiological systems were used to delineate subgroups within a population-based sample of fatigued and nonfatigued subjects [1] .
   This study examined whether genetic differences underlie the individual subgroups of the latent class solution.
   Polymorphisms in 11 candidate genes related to both hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis function and mood-related neurotransmitter systems were evaluated by comparing each of the five ill classes (Class 1, n = 33; Class 3, n = 22; Class 4, n = 22; Class 5, n = 17; Class 6, n = 11) of fatigued subjects with subjects defined as well (Class 2, n = 35).
   Of the five classes of subjects with unexplained fatigue, three classes were distinguished by gene polymorphsims involved in either HPA axis function or neurotransmitter systems, including proopiomelanocortin (POMC), nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1 (NR3C1), monoamine oxidase A (MAOA), monoamine oxidase B (MAOB) and tryptophan hydroxylase 2 (TPH2).
   These data support the hypothesis that medically unexplained chronic fatigue is heterogeneous and presents preliminary evidence of the genetic mechanisms underlying some of the putative conditions.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=16610949&dopt=Abstract
   Nederlandstalige samenvatting
   In deze studie werd met name gekeken in hoeverre de groep “chronisch vermoeide mensen” (groepen I, III, IV, V en VI, zie inhoudelijke kritiek op die indeling hieronder, **) onderscheiden konden worden op basis van 11 genen die gerelateerd zijn aan de HPA-as en/of stemmingsgerelateerde neurotransmitters (boodschapperstofjes in de hersenen/rest van het zenuwstelsel).
   Drie van de vijf groepen kunnen onderscheiden worden op basis van HPA-as en/of stemmingsgerelateerde genen.
   De “genen” die groep I van groep II onderscheiden, zijn : POMC en NR3C1.
   Genen-aktiviteit die groep III ten opzichte van groep II kenmerkt, betreft MAOA, MAOB en TPH2. Groep VI kan van groep II onderscheiden worden op basis van aktiviteit van gen MAOA.
   Belangrijke kanttekening :
   MAOA en MAOB worden in een andere C3-studie “Combinations of single nucleotide….” van Goertzel et al. i.v.m. de geslachtsafhankelijkheid weggelaten !
   Cfr. :
   -
   www.hetalternatief.org/Uitspraken%20Reeves%20vs.%20Studieresultaten.doc
   -
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?
   db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16610949&query_hl=9&itool=
   pubmed_docsum

  12. Project - Familiestudie naar interactie tussen het TPH2 gen en serotonerge genen in angst en depressie
   Erfelijke aanleg speelt een rol bij het ontstaan van angst en depressie.
   Is variatie in genen die betrokken zijn bij het serotonine systeem (dit verzorgt een deel van de communicatie binnen de hersenen) hierbij van belang ?
   Ook omgevingsfactoren zoals het meemaken van ernstige gebeurtenissen verhogen het risico op het ontstaan van deze klachten.
   Door de rol van deze verschillende factoren te onderzoeken wordt inzicht verkregen in de ontstaanswijze van angst en depressie.
   Uiteindelijk kan dit leiden tot een meer op het individu toegespitste therapie.
   Het onderzoek loopt al van januari 2005.
   Cfr. :
   http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1318109/

  13. Rhodiola - De Ginseng van de 21e eeuw
   Body-fitness.nl, 10-04-04
   .../...
   Depressiviteit en concentratie
   Depressiviteit kan een gevolg zijn van van meerdere oorzaken en een groot aantal fysiologische en psychologische processen.
   Er wordt verondersteld dat een depressie het gevolg is van een lage spiegel van serotonine en andere neurotransmitters in de hersenen.
   Neurotransmitters zijn de chemische boodschappers die de communicatie tussen zenuwcellen verzorgen.
   Serotonine heeft een eenvoudige chemische structuur, maar zeer complexe farmacologische eigenschappen.
   Het speelt een rol bij het gedrag, de stemming, de eetlust, slaap, geheugen en het leren.
   De voorloper van serotonine is 5-hydroxy tryptofaan (5-HTP, aangemaakt uit het aminozuur tryptofaan).
   Na de productie van serotonine wordt 5-HTP door monoaminze oxidase (MAO) en catechol-o-methyltransferase (COMT) afgebroken tot de inactieve stof 5-hydroxy-indoleazijnzuur.
   Een normaal serotonine gehalte is dus afhankelijk van de aanmaak van 5-HTP en de afbraak door MAO en COMT.
   Uit ruim 35 jaar onderzoek blijkt dat Rhodiola het transport van 5-HTP verbetert en de activiteit van MAO en COMT vermindert, wat resulteert in een toename van serotonine in de hersenen met 30%.
   Het toedienen vanRhodiola in combinatie met antidepressiva verkortte de duur van het verblijf in het ziekenhuis en verminderde de bijwerkingen die gepaard gaan met tricyclische antidepressiva.
   Een eenmalige dosis van Rhodiola extract laat al verbetering zien van het geheugen en het leervermogen.
   Na inname gedurende 10 dagen blijkt ook het lange termijn geheugen te verbeteren .../...
   Schizofrenie en Parkinson
   Rhodiola heeft niet alleen invloed op het gehalte serotonine in de hersenen, maar ook op het gehalte aan dopamine.
   Een laag gehalte aan dopamine wordt in verband gebracht met de ziekte van Parkinson.
   Door het verlagen van de activiteit van MAO en COMT kan het niveau van dopamine hoger blijven, wat een gunstige uitwerking bij deze ziektebeelden heeft.
   Russische onderzoeken lieten zien dat de verhoogde niveaus van serotonine en dopamine na inname van Rhodiola, gepaard gaan met een afname van COMT met 60% .../...
   Cfr. :
   http://forum.body-fitness.nl/Rhodiola-_De_Ginseng_van_de_21e_eeuw/m_85029/tm.htm

  14. Variations of the human glucocorticoid receptor gene (NR3C1) - Pathological and in vitro mutations and polymorphisms
   Bray PJ & Cotton RG - Genomic Disorders Research Centre, St. Vincent's Hospital, Fitzroy, Victoria, Australia - Hum Mutat 2003;21:557-568 - PMID: 12754700 – (c) 2003 Wiley-Liss, Inc.
   Glucocorticoid (GC) resistance can occur in a number of diseases.
   It can be either generalized (i.e., familial glucocorticoid resistance) or localized (i.e., asthma).
   In many cases, a reason for this resistance to steroids lies with mutations or polymorphisms present in the glucocorticoid receptor gene (GR/NR3C1) that belongs to a large family of nuclear receptors.
   A number of GC-resistant cell lines have been isolated in vitro, some of which arose or may have arisen in vivo.
   These and the mutations defined in them are included in this review as well as mutations engineered in plasmids and expressed in vitro.
   It also lists polymorphisms and the individual studies where association-related studies have been performed.
   NR3C1 is located on chromosome 5q31 and contains 10 exons that code for a 777 amino acid protein.
   There are two naturally occurring isoforms of the NR3C1, GRalpha (functional) and GRbeta (no hormone-binding ability).
   A total of 15 missense, three nonsense, three frameshift, one splice site and two alternative spliced mutations have been reported in the NR3C1 gene associated with glucocorticoid resistance as well as 16 polymorphisms.
   Mutation and polymorphism data for NR3C1 will soon be found on the newly created locus-specific database.
   Cfr. :
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12754700&dopt=Abstract

   

  13-11-2007 om 15:05 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezond eten - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
  Gezond eten

  Deel I

  Tien tips voor een gezond dieet


  1. Neem 3 maaltijden per dag, te beginnen met een goed ontbijt.
   Met een gevulde maag laat u zich minder snel verleiden door caloriebommen zoals snoep of snacks.
   Maaltijden overslaan resulteert meestal in de hele dag door knabbelen.

  2. Ga zoveel mogelijk voor sober bereide maaltijden op basis van verse en magere producten.
   Sober is geen synoniem van saai.

  3. De juiste kruiden kunnen gemakkelijk vette sauzen vervangen zonder dat het gerecht aan smakelijkheid inboet.

  4. Koken zonder vet kan : pocheren, stomen, grillen, in aluminiumfolie met groenten en kruiden of in de microgolfoven.

  5. Eet meer groenten en fruit, ook als tussendoortjes.
   Een uitstekende keuze, want arm aan calorieën maar boordevol gezondheid.

  6. Laat uw frisdrank staan.
   Een goed alternatief is water met een scheutje citroen.
   Kruiden- of vruchtenthee, eventueel met wat kunstmatige zoetstof, is zowal warm als koud erg lekker en dorstlessend.

  7. Rauwkost is altijd goed op voorwaarde dat u er niet te veel mayonaise of dressing onder mengt.
   Hou de dressing bij voorkeur apart naast uw bord.
   Een slank slasausje op basis van magere yoghurt en op smaak gebracht met verse kruiden is een lijnvriendelijk alternatief.

  8. Laat vette en gezouten snacks in de winkel.

  9. Gekookte aardappelen en brood in normale hoeveelheden zijn geen dikmakers.
   Integendeel, ze zorgen voor een gevuld gevoel zodat u weinig behoefte hebt aan calorierijke lekkernijen tussendoor.
   Sauzen en gefrituurde gerechten in overmaat en al te veel beleg op het brood zijn wel dikmakers.

  10. Breng meer beweging in uw leven, in totaal minimaal 30 minuten per dag (inclusief stappen, fietsen, trappen lopen enz.)  Cfr. : http://www.benevita.be/portal/nl/Dossiers/Diab_te/advice/6450  Test jezelf
  Hoe gezond eet ik ?

  Cfr. :
   -
  http://www.gezondheidsplein.nl/gp/gp.php?type=testjezelf&actie=toontest&id=12
  http://eettest.voedingscentrum.nl/www/scripts/start.php


  Cfr. ook :

  1. 10 richtlijnen om je voeding te optimaliseren
   De invloed van voeding op het lichaam wordt gigantisch ondergewaardeerd.
   Bijna alle welvaartsziekten en klachten zijn direct of indirect te wijten aan een minderwaardig voedingspatroon.
   Door dit te corrigeren versterk je je immuniteit, je energieniveau's, je gemoedstoestand, je stressbestendigheid en verleng je je levensverwachting met soms meer dan tien jaar.
   Hieronder 10 tips om je voeding te optimaliseren die als basis dienen voor een gezond en langdurig leven :
   - eet zo vers, volwaardig en gevarieerd mogelijk. Gebruik de Vitamins Direct Voedingswijzer als gids. Concentreer je voornamelijk op de gele en groene vlakjes in het schema
   - eet 6 kleine maaltijden verspreid over de dag i.p.v. 3. Hierdoor kun je makkelijker verteren, beter opnemen en je bloedsuikerspiegel in balans houden. Eén van deze maaltijden dient te bestaan uit uitsluitend verse vruchten
   - lijd nooit honger. Hiermee destabiliseer je je bloedsuikerspiegel en breek je waardevol spierweefsel af
   - drink minimaal 2 liter gezonde vloeistoffen per dag : water, kruidentheeën, (verse) vruchtensappen, bouillon, soep. Je lichaam bestaat voor 50-70% uit vloeistof
   - vermijd zoveel mogelijk alle geraffineerde koolhydraten : witte suiker, wit meel en witte rijst. Deze vind je voornamelijk in koekjes, gebak, snoep, witte pasta's, witte rijst, wit brood, kant en klare maaltijden en soepen. Ze worden zo verwerkt dat ze ontdaan zijn van hun waardevolle voedingsstoffen. Hierdoor ga je zelf tekorten vertonen, met de meest uiteenlopende gezondheidsklachten als gevolg. Complexe koolhydraten verdienen te allen tijde de voorkeur (denk aan alle volkoren producten)
   - vermijd alle producten uit blikken of potten en gebruik met mate kant en klare producten. Deze bevatten vaak suiker als conserveermiddel en zijn vaak ontdaan van voedingsstoffen
   - richt je voornamelijk op de hoogwaardige eiwitten (ook proteïnes genoemd) zoals vis, gevogelte en wei. Uit proteïnes haal je de bouwstoffen (aminozuren) om al je lichaamsweefsels op te bouwen. Je zou een huis toch nooit bouwen uit minderwaardige steen ? Vermijd daarom te allen tijde varkensvlees en alle producten die dit bevatten: ham, wors enz.
   - vermijd zoveel je kunt alle genotsmiddelen : nicotine, alcohol, zwarte thee, cafeïne en alle producten die dit bevatten (koffie, cola, energiedrankjes, frisdrank, chocola, bier enz.). Ze putten je lever, alvleesklier, longen, hart en bijnieren uit terwijl ze je geest een tijdelijke 'boost' lijken te geven. Vermoeidheid is vaak een eerste symptoom. Kijk verder onder punt vier voor gezonde alternatieven
   - vermijd alle verzadigde en verhitte vetten. Deze zitten in frituurvet, varkensvet (spek), rundervet (zoals in worst) en margarines (ook dieetmargarines). Hiermee verlaag je je immuniteit en verhoog je de kans op hart- en vaatziektes. De goede vetten zijn koudgeperst uit vis en plantaardige bronnen: olijf-, saffloer-, lijnzaad-, teunisbloem-, zalmolie. Het woord 'koudgeperst' dient op het etiket te staan. Ze werken allemaal immuunversterkend
   - gebruik dagelijks een multinutriënt die uitgekiende doseringen vitamines, mineralen en sporenelementen bevat, om je tekorten aan te vullen. Door het veelvuldig verbouwen op hetzelfde stukje grond, raakt deze uitgeput. Het gevolg is dat hoe gezond je dan ook eet, je fruit, groente en granen niet alle essentiële voedingsstoffen bevatten die je nodig hebt om je gezondheid te behouden. Daarbij wordt fruit ook niet altijd zongerijpt, wat ook gevolgen heeft op de hoeveelheid nutriënten die het bevat. Calcium, magnesium en vitamine C heb je in hogere doseringen nodig dan wat je in een multinutriënt vindt.
   Cfr. :
   http://www.xs4all.nl/~bozo/Voeding%20en%20tips/10%20richtlijnen%20voeding/10%20richtlijnen%20voeding.html

  2. 40 – punten diëet : http://users.pandora.be/seritiki/dieet/40%20punten.htm

  3. Actieve voedingsdriehoeken en -piramides
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1458.shtml

  4. Alles wat je moet weten over je gezondheid, fitness, gezond eten en beweging : http://www.mannen-gezondheid.com/

  5. Als eten vreten wordt : http://www.gayhealth.nl/e-male/toon_artikel.php?id=112

  6. Als je ouder wordt, verandert je eetpatroon : http://www.cipo.org/thema-archief/thema%20voeding.htm#vroeger%20en%20nu

  7. Als te 'gezond eten' ongezond wordt : http://www.eetstoornis.be/anorexia_survival_15.htm

  8. Bederf je zomer niet
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1074.shtml

  9. Bewegen en gezond eten beter dan afslankpillen : http://voeding.web-log.nl/voeding/2006/06/bewegen_en_gezo.html

  10. Beweging naast gezond eten erg belangrijk !
   Martine Hoek – Overblijf Magazine, 5/23/2006 – E-mail :
   redactie@ios-ensac.nl
   Naast gezond eten van zowel de drie hoofdmaaltijden als de tussendoortjes is bewegen ook belangrijk.
   Beweging is goed voor heel veel verschillende zaken.
   Voor kinderen is het natuurlijk goed voor de conditie en voor de motoriekontwikkeling.
   Daarnaast zorgt het ervoor dat kinderen zich fit voelen.
   Ook vinden kinderen het vaak leuk en gezellig met vriendjes te bewegen en sporten.
   Vaak wordt de vraag gesteld hoe vaak en fanatiek er bewogen moet worden.
   Het antwoord is dat het veel beter is ongeveer anderhalf uur per dag niet te intensief te bewegen, dan één keer per week fanatiek en de rest van de week niet te bewegen.
   Veel kinderen zijn lid van een sportclub waar ze sporten, maar ook andere vormen van bewegen zijn prima.
   Buiten kan er bijvoorbeeld een potje gevoetbald worden of een rondje gefietst.
   Ook de hond uitlaten is prima beweging.
   Binnen kan bijvoorbeeld verstoppertje gespeeld worden of een spel met beweging, zoals hints.
   Kinderen vinden het ook leuk televisie te kijken of te computeren.
   Het is goed hiervoor regels op te stellen.
   Spreek bijvoorbeeld af hoelang gecomputerd mag worden en hoelang televisie gekeken.
   Als laatste is het natuurlijk belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven wat niet alleen voor bewegen geldt, maar ook voor gezond eten en nog veel meer.
   Cfr. :
   http://www.overblijfmagazine.nl/?/doc/211.mag

  11. Bibliografie omtrent voeding : http://www.vig.be/content.asp?nav=themas_voeding&selnav=439

  12. Broodje gezond op het werk : http://pleinplus.daxis.nl/algemeen/toonbijlage.asp?id=187

  13. Chocolade, een gezonde lekkernij ? : http://www.suikerinfo.nl/nl/consumenten_magazine/genieten/subartikel.php?id=6

  14. Convenant Overgewicht wil bijdragen aan herstel energiebalans : http://www.suikerinfo.nl/nl/professionals/nieuwsbrief.php?editienieuwsbrief=1&artikel=159

  15. Dag van de Genetisch Gemanipuleerde Organismen (GGO)
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1219.shtml

  16. De actieve voedingsdriehoek - Een handig hulpmiddel : http://www.oz501.be/jsp/displaydoc.jsp?folder=%3EGezondheidspromotie%3EGezonde%20voeding&filter=sitegezondheid2

  17. De actieve voedingsdriehoek : http://www.vig.be/content.asp?nav=themas_voeding&selnav=205

  18. De gezonde voedingswijzer
   Kirsten Hartvig - Veltman Uitgevers B.V., 2004 – ISBN : 9059203070
   Overzichtelijke tabellen voor het samenstellen en kopen van gezonde maaltijden die arm zijn aan calorieën en rijk aan voedingsstoffen.
   Recensie (NBD|Biblion) : In drie hoofdstukken, deels theorie, deels tabellen bevattend, worden van een groot aantal voedingsmiddelen de energiewaarden, vitamines, mineralen en spoorelementen gegeven (elk in een andere kleur). Hierbij is vermeld de Kwaliteits Calorie Doelstelling (KCD) gebaseerd op een volgens de WHO aangegeven kwaliteitswaarde. De theoretische uitleg omvat de functie van de verschillende voedingsstoffen met hierbij gevolgen van tekorten en/of teveel, en indien van toepassing, voedingsmiddelen met een hoog percentage van de desbetreffende voedingsstof. De energiewaarden met KCD worden gekoppeld aan vermageren. Een vierde hoofdstuk beschrijft zeer kort een aantal vermageringsdieten met hierbij zeventien leef- en eetregels. Bevat een klein register. Bij de gekozen voedingsmiddelen in de tabellen is de Engelse origine duidelijk herkenbaar (geen chocoladehagelslag, wel curry's). Ook het 'lezen' van de tabellen is lastig door het op twee bladzijden te drukken en doordat voor het lezen van een kant van de tabellen het boek een kwartslag gedraaid moet worden. Theoretische informatie komt niet altijd overeen met de opgegeven waarden in de tabellen.
   Cfr. :
   http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Start?BOL_OWNER_ID=1001004002124453&Section=BOOK

  19. De kleur van gezond eten : http://www.consumentenbond.nl/acties/516810/968504/968624?ticket=nietlid

  20. De rol van voeding
   Gezondheid en Bewustwording - Klikgids, 01-08-04 -
   www.klik.nl -
   De rol van voeding in ons dagelijks leven

   Steeds vaker wordt onderkend dat juiste voeding een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van ziektes.
   Tientallen ziektes worden in verband gebracht met onvolledige voeding.
   Dat vitamine- en voedingssupplementen vandaag de dag dan ook geen overdaad zijn, wordt door steeds meer onderzoekers bevestigd.
   De oorzaak hiervan moet worden gezocht bij de zware belasting van ons afweersysteem dat door externe invloeden steeds harder moet werken.
   Anderzijds kan het niet optimaal functioneren door gebrek aan voldoende bouwstoffen in de vorm van vitaminen en andere voedingsstoffen, omdat onze voeding aantoonbaar steeds ‘armer’ wordt.
   Hierdoor zal het lichaam op den duur ten prooi vallen aan wat men wel de ‘westerse ondervoeding’ noemt.
   Groenten en fruit bevatten steeds minder voedingsstoffen
   Wetenschappelijk is aangetoond dat de steeds snellere teeltmethoden van groenten en fruit tot gevolg hebben dat een aantal essentiële voedingsstoffen nauwelijks nog in voldoende mate in de grond aanwezig zijn.
   Als gewassen al op natuurlijke grond groeien.
   Kunstmatig samengestelde voedingsvloeistoffen die zijn toegevoegd aan een viltlaag vormen namelijk steeds vaker de bodem waarop veel gewassen in bijvoorbeeld kassen groeien.
   En wat te denken van het kunstmatig laten rijpen van onrijp geoogst fruit.
   Met name in de laatste rijpingsfase ontwikkelen zich de meeste vruchtsuikers en vitaminen.
   Wanneer deze, vanwege de houdbaarheid, te vroeg geoogste en vervolgens onder kunstlicht gerijpte vruchten bij ons terecht komen, is de belangrijkste ontwikkelingsfase onderbroken.
   Ons lichaam krijgt het steeds zwaarder
   Daarnaast neemt de hoeveelheid voor ons lichaam schadelijke elektro-magnetische straling rondom ons hand over hand toe.
   Televisies, computers, magnetronovens en het mobiele telefoonnet dragen hieraan bij.
   Ook luchtvervuiling en een gestrest leven vragen meer van uw afweersysteem dan het eigenlijk aankan.
   Het gevolg is dat het aantal vrije-radicalen in uw lichaam drastisch toeneemt.
   Vrije-radicalen zijn uiterst giftige, instabiele moleculen die in ons lichaam oxidatieschade (vergelijkbaar met roest op ijzer) aanrichten.
   Het lichaam heeft van nature een goed mechanisme om de eigen productie aan vrije-radicalen te beheersen, nl. het anti-oxydantsysteem.
   Maar op de grote belasting van onze tijd is dat systeem niet ingesteld.
   Het gevolg is een snelle (aanvankelijk onopgemerkte) aantasting van cellen en weefsels, wat onder meer tot uiting komt in sneller doorbreken van sluimerende ziektes, vatbaarheid voor infecties, een snellere veroudering en een afname van energie.
   De dagelijks aanbevolen hoeveelheid (DAH)
   Alle voor het goed functioneren van het menselijk lichaam benodigde stoffen, zoals koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en mineralen kan het lichaam halen uit een goed gebalanceerde voeding.
   Maar wat is gebalanceerd en wie eet daadwerkelijk zo ?
   En is het eigenlijk nog wel te koop ?
   Door de overheid is voor de belangrijkste voedingsstoffen een 'Dagelijks Aanbevolen Hoeveelheid (DAH)' vastgesteld.
   Dit zijn de hoeveelheden die men binnen moet krijgen, willen zich geen gebreksziekten ontwikkelen.
   Deze hoeveelheden zijn echter jaren geleden vastgesteld en de vraag is of deze heden ten dage nog opgaan.
   Bovendien gaat het om het voorkomen van gebreksziekten en wordt voorbij gegaan aan de benodigde hoeveelheden om het afweersysteem op kracht te houden ter preventie van het ontstaan van andere ziekten.
   Door de eerder genoemde factoren waardoor ons afweersysteem steeds zwaarder wordt belast, zou de minimale behoefte van ons lichaam wel eens veel hoger kunnen liggen.
   Dit geldt in het bijzonder voor mensen die veel van hun lichaam vragen, zoals sporters, aanstaande moeders, mensen met een drukke baan.
   Maar ook ouderen, rokers en soms ook vegetariërs lopen een verhoogd risico onvoldoende vitamines en mineralen tot zich te nemen.
   Onderzoek heeft aangetoond dat er een verband valt aan te geven tussen voeding en het optreden van meer dan 60 verschillende ziektes van deze tijd.
   De effectiviteit van voedingssupplementen
   Het gaat er niet om wat je inneemt, maar wat je opneemt !
   Voedingssupplementen zijn dus wellicht vaker gewenst dan verondersteld.
   Wetenschappelijke onderzoeken hebben echter ook bevestigd dat optimale gezondheid niet alleen afhankelijk is van ons voedsel alleen, maar nog meer hoe goed ons lichaam in staat is deze voedingsstoffen op te nemen en te verwerken.
   Misschien is de belangrijkste voedingsvraag dan ook wel : “Hoeveel van de voedingsstoffen die ik inneem, worden ook daadwerkelijk opgenomen door het lichaam ?”.
   Wanneer men voedingssupplementen gebruikt, is het belangrijk dat deze optimaal door het lichaam worden opgenomen.
   Onderzoek toont aan dat dit het best gebeurt wanneer micro-kleine druppeltjes van een voedingsstof tegen de binnenzijde van de wang worden gesprayd.
   Via de minuscule haarvaten in dit gebied wordt de voedingsstof dan vrijwel direct in het lichaam opgenomen.
   In vergelijking met tabletten die via het spijsverteringskanaal worden opgenomen, is de opname ruim 10-maal zo hoog.
   Bij tabletten is van de werkzame stoffen na enkele uren 5-8% opgenomen, hetgeen ook nog eens afhankelijk is van een goede darmwerking, die o.a. bij ouderen nog weleens te wensen overlaat.
   Bij vitaminesprays die het spijsverteringskanaal volledig ontzien, is de opname 90-95% binnen 25 seconden.
   Geen bind-, vul- of conserveringsmiddelen
   Een bijkomend voordeel is dat de vitaminesprays zijn gewonnen uit 100% vegetarische bronnen en dat ze vrij zijn van vulstoffen, bind- en conserveringsmiddelen, waardoor het spijsverteringskanaal volledig wordt ontlast en er geen extra vervuiling van het darmkanaal plaatsvindt.
   Problemen met het slikken van vaak grote pillen of capsules behoort met de sprays ook tot het verleden.
   Ideaal voor kinderen of voor mensen die al veel pillen (bijv. medicijnen) zwaar op de maag hebben liggen.
   Vitaminesprays voor velerlei toepassingen en gebruikersgroepen
   De wetenschap had allang ontdekt dat orale- of sub-linguale (onder de tong) absorptie de voorkeur heeft bij het doseren van vele medicijnen.
   Orale absorptie wordt momenteel gebruikt voor tal van middelen, waaronder insuline, interferon, nitroglycerine voor hartpatiënten, dieetmiddelen en nu dus ook voor vitamines en mineralen.
   De vitaminesprays worden in de USA al ruim 10 jaar toegepast door artsen en therapeuten.
   Sedert enige jaren zijn ze ook in Nederland beschikbaar voor iedereen.
   In die tijd hebben de sprays reeds vele mensen verlichting gebracht bij diverse klachten, zoals PMS, stress en depressiviteit, pijn, ouderdoms-klachten, vermoeidheid, gewrichts- en spierproblemen, huidproblemen, allergieën, verminderde weerstand, stoppen met roken, afvallen etc.
   De sprays bevatten 240 afgepaste doseringen bij normaal dagelijks gebruik voldoende voor één maand.
   Er zijn bijna 40 verschillende formules samengesteld uit vitamines, mineralen en kruiden, met elk hun eigen werkingsgebied (alle combinaties van sprayvitamines zijn overzichtelijk weergegeven in een boekje dat is aan te vragen bij de Sprayfit : tel. : 0570 64 55 16 – fax ; 0570 64 53 75)
   Cfr. :
   www.klik.nl

  21. De voeding van de Belgen onder de loep
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/documenten/DWC/Voeding/

  22. Demotte lanceert actieplan voor voeding
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1073.shtml

  23. Een gezonde levensstijl : http://www.frisdrank.nl/gezond/gezondheid.htm#2

  24. Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht
   Cfr. :
   http://www.zuidwest-nederland.nl/200501/r02.shtml

  25. Eerlijk over vlees
   Het Informatiecentrum Vlees
   Op deze site vindt u nuttige informatie over de gevolgen van vleesconsumptie en over goede alternatieven.
   In Nederland wordt (te) veel vlees gegeten.
   Mannen eten gemiddeld ongeveer 125 gram per dag en vrouwen 85 gram.
   Ons advies - en dat van vele
   internationale gezondheidsorganisaties - luidt daarom : 'Indien u vlees eet, beperk dan de hoeveelheid tot maximaal 80 gram per dag' .../... : http://www.informatiecentrumvlees.nl/

  26. Eet je vitaal
   Cfr. :
   http://www.nationaalgezondheidsplan.nl/?aff=fitplein&prog=5

  27. Eten en bewegen met de Caloriechecker en de Beweegwijzer
   Cfr. :
   http://zonmw.collexis.net/projectsummary.asp?foreignid=67500006

  28. Eten is nodig : http://mediatheek.thinkquest.nl/~jra529/voeding_algemeen.htm

  29. Eten we nog wel zo gezond ? : http://www.fonteine.com/gezondeten.html

  30. Evenwichtig eten en voldoende bewegen met ‘mijn actieve voedingsdriehoek'
   Cfr :
   http://www.vig.be/content/pdf/VIG_persbericht_14feb06.pdf

  31. Evenwichtige voeding en fysieke activiteit
   Cfr. :
   http://www.bvlo.be/upload/brochure.pdf

  32. Gezond
   Cfr. :
   http://gezond.startspot.nl/

  33. Gezond = vies ?!? - Hoe je gezond en tóch lekker kunt eten : http://www.slank-en-sterk.nl/smaak.html

  34. Gezond en Weltevrede - Onderwerpen stonden in diverse landelijke dagbladen : http://www.gezond-en-weltevrede.nl/media.htm

  35. Gezond eten :
   -
   http://www.bloedlink.nl/?bwr_id=94517&94518_sub_id=94519
   -
   http://www.consumentenbond.nl/thema/gezondheid_en_voeding/555500/3290568/3290648/
   3290692/?ticket=nietlid

   -
   http://www.earthday.nl/index.php?id=325
   -
   http://www.davitamon.nl/content.do?menuUID=96cf110ffdafded2f071d9
   -
   http://www.einthoven.nl/Mission!/patient/mission_pat_gezond_eten.htm
   -
   http://www.famidoo.be/xml/doc__nl-IDC-338-IDC__THEME-349-.html
   -
   http://www.fitclub.nl/afvallen/gezond-eten.html
   -
   http://www.gezondeten.com/
   -
   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&c=61
   -
   http://video.google.nl/videoplay?docid=-2763202073565124117&q=eten (video)
   -
   http://home.hccnet.nl/p.stoelinga/leefgewoontes.htm#Gezond%20eten
   -
   http://www.johanfriso.nl/reportages/schooljaar0405/gezondeten/gezondeten1.htm
   -
   http://www.kuleuven.be/gezondheid/preventie/dossiers/gezond_eten.htm
   -
   http://www.leren.nl/rubriek/vrijetijdsbesteding/culinair/gezond_eten/
   -
   http://mediatheek.bibliotheek.nl/content/default.asp?ContextID=17260
   -
   http://www.medicinfo.nl/%7B8c74f147-d3d6-484b-9d4b-759084538b73%7D/%7B59f67b70-477d-47ff-8d83-76e42973b576%7D
   -
   http://www.moorsmagazine.com/gasten/bugel26gezond.html
   -
   http://www.opdieet.nl/gezondeten.htm
   -
   http://www.rathenau.nl/showpage.asp?steID=1&ID=486
   -
   http://www.rathenau.nl/showpageproject.asp?ID=485
   -
   http://www.schooltv.nl/weekjournaal/artikel.jsp?nws=981543
   -
   http://www.vitelma.be/NL/Levensstijl/eten.html

  36. Gezond eten ? Dat dacht je ! : http://www.planet.nl/planet/show/id=2289600/contentid=543601/sc=ccfcf1

  37. Gezond eten als verslaving ! : http://www.youramsterdam.nl/adam/uitgaan/News_CategoryView.aspx?id=%2Fadam%2FUitgaan%2F46%2F3%2F

  38. Gezond eten en voldoende bewegen : http://www.planet.nl/planet/show/id=75098/contentid=447571/sc=a94f42

  39. Gezond eten is bewust eten : http://www.vivat.be/00-00.asp?articleID=1213

  40. Gezond eten met een kleurtje : http://www.planet.nl/planet/show/id=75098/contentid=731487/sc=f6e46c

  41. Gezond eten met je kinderen : http://www.vooroma.nl/lekkerlezen/gezondetenmetjekinderen.htm

  42. Gezond eten met kinderen : http://www.kiddo.net/pdf/gezondheid/Gezond2.pdf

  43. Gezond eten om te slagen
   SOVEhB, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel – Tel : 02 527.14.99 – E-mail :
   info@sovehb.be
   De examenkoorts bij studenten loopt op.
   Om te slagen moet er natuurlijk gestudeerd worden, maar een gezonde levensstijl kan ook helpen.
   "Tijdens de blokperiode hebben we wel wat anders aan ons hoofd dan gezond eten. Bovendien hebben we dikwijls geen tijd of gewoon geen zin om te eten."
   Deze argumenten klinken bekend in de oren maar zijn ze ook terecht ?
   Neen.
   Voldoende regelmatige lichaamsbeweging om te ontspannen, voldoende nachtrust om te recupereren en voldoende gezonde voeding zijn dé basisvoorwaarden om de slaagkansen van de examens de verhogen.
   Het belang van een evenwichtige en gevarieerde voeding, ook tijdens de blok en de examens wordt vaak onderschat.
   Wie te weinig eet en drinkt, voelt zich slap en suf.
   De hersenen hebben dagelijks een gezonde portie energie nodig om optimaal te kunnen functioneren.
   Wie daarentegen schranst en de maag overlaadt, voelt zich ongemakkelijk en loom en kan zich evenmin goed concentreren.
   Daarnaast kan een tekort aan vitaminen en mineralen leiden tot vermoeidheid, concentratiestoornissen en prikkelbaarheid.
   Cfr. :
   http://www.sovehb.be/sovehb/goederaad/gezondheid/gezondetenomteslagen/index.jsp;jsessio
   nid=32B241144018C180AA9799F744B2AA80?topNav=studentenhomejette

  44. Gezond eten op school : http://www.vig.be/content.asp?nav=doelgroepen_onderwijs&selnav=607

  45. Gezond eten voor je kind : http://www.mijnkind.com/content/home.asp?page=Gezond%20eten%20voor%20je%20kind

  46. Gezond eten voor lichaam en geest : http://www.vitaminstore.nl/vitaminen/1656/The-Food-Doctor/

  47. Gezond eten zonder gluten : http://www.inmerc.nl/documenten/File/persberichten/gezondetenzondergluten.pdf
   Gezond eten, gezond bewegen met kinderen van 4 - 8 jaar :
   http://www.voedingscentrum.nl/NR/rdonlyres/77050A8B-C0E5-46A5-B990-A3A79FB20038/0/Folder_definitief8dec2004.pdf

  48. Gezond eten, dat moet je zelf weten ! : http://www.ggdeindhoven.nl/gezondheidsinfo/folders/GezondetenLR.pdf

  49. Gezond eten, vroeger en nu : http://www.cipo.org/thema-archief/thema%20voeding.htm#vroeger%20en%20nu

  50. Gezond eten, zeker weten ! : http://www.gezinsbond.be/html/actuele-standpunten/Gezond%20eten.pdf

  51. Gezond koken : http://www.fitclub.nl/afvallen/gezond-koken.html

  52. Gezond leven : http://www.gezzond.nl/%7B9446c1bf-3a9c-4c0b-ab59-aaa78eacd536%7D

  53. Gezonde eetgewoonten : http://www.becel.nl/artikelen/?objid=1449545

  54. Gezonde en evewichtige voeding : http://www.dieetlijn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37

  55. Gezonde voeding :
   -
   http://www.ggdeindhoven.nl/projecten/lekkerbek4.html
   -
   http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=36622
   -
   http://www.limburg.be/gezondevoeding/html/gezondetenlokale.html

  56. Gezonde voeding is niet saai, je moet het boeiend maken !
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1492.shtml

  57. Gezonde voeding voor kleuters : http://www.123aantafel.be/02/123aantafel_02.pdf

  58. Gids voor mensen met voedselallergieën
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/604.shtml

  59. Goede voornemens : gezond eten : http://www.planet.nl/planet/show/id=1824979/contentid=674930/sc=8aef92

  60. Hapklare gezondheid - Een praktische gids over waarheid en waanzin van gezond eten
   Rob Sijmons - Uitgeverij Contact, 2005 – ISBN : 9025441742
   Het is tijd voor een gids in de jungle van gezondheidsclaims.
   Je koopt geen eten meer omdat het lekker is, maar omdat het gezond is, goed voor hart, huid, botten en algemene weerstand.
   De visboer adverteert met gezonde visvetten.
   De groenteboer is helemaal een plaatsvervangende dokter geworden.
   En dan zijn er nog de winkels met speciale pillen, dragees en drankjes die hun voedingssupplementen verkopen als nog gezonder dan het voedsel zelf.
   Er bestaan normen voor het toelaten van dergelijke 'gezondheidsclams'.
   Principe is : wie beweert, bewijst !
   Maar beweren staat vrij en het bewijs is vaak glansrijk afwezig, of er wordt zelfs bewezen dat de producten helemaal niet zo gezond zijn.
   Wetenschapsjournalist Rob Sijmons onderzocht voor 'Hapklare gezondheid' de geldigheid van honderden gezondheidsclaims, ook van biologisch en vegetarisch voedsel.
   Veel valt door de mand.
   'Hapklare gezondheid' is een handzaam en vermakelijk, maar bovenal zeer praktisch overzicht: van aleo vera, anti-oxidanten en broccoli tot zalm en zink.
   Cfr. :
   http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Start?BOL_OWNER_ID=1001004002125980&Section=BOOK&iref=prec

  61. Het geheim van gezonde voeding
   Gezond eten en regelmatig wat bewegen zijn niet in een handomdraai in te passen in onze drukke alledaagse routine. Belgen vinden van zichzelf dat ze 'vrij gezond' leven, maar daarachter schuilt meestal een menu met te veel vetten en suikers, te weinig fruit en groenten, te weinig koolhydraten, te weinig water en melk, te weinig beweging enz. En de gezondheidsrisico's ? Die worden nogal eens vergeten.
   Van jongsaf aan een gezonde levensstijl aannemen, helpt nochtans om het risico op overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose, bepaalde kankers en soms zelfs depressies te beperken. Gezond eten en voldoende bewegen is niet evident: zich bewust zijn van het belang van voeding en beweging is één ding, goede gewoontes kweken is nog iets heel anders... De dagelijkse routine van “eten-werken-slapen” neemt vaak de overhand. Nochtans volstaan een beetje goede wil en de nodige info om die routine te herschikken, zowel voor jong als voor oud.
   Gezond eten, zeg je ?
   Het perfecte voedingsmiddel bestaat niet: om voldoende voedingsstoffen, vitamines, mineralen, vezels, oligo-elementen e.d. binnen te krijgen, is het nodig om een evenwichtig menu samen te stellen. Alleen op die manier kan het lichaam zich harmonieus ontwikkelen en functioneren.
   Een gezonde en evenwichtige voeding steunt op 3 basisprincipes :
   - evenwicht : eet elke dag de nodige voedingsstoffen uit alle essentiële voedingsgroepen
   - variatie : breng voldoende variatie in het menu
   - matigheid : respecteer de aanbevolen hoeveelheden voor elke voedingsgroep.
   Gezond eten alleen volstaat helaas niet: het lichaam heeft ook beweging nodig om de energie uit de voeding op te nemen en te verwerken. Je hoeft niet noodzakelijk intensief te gaan sporten: het integreren van beweging in het dagelijkse leven (bv. de trap nemen in plaats van de lift) zal al helpen om een gezond gewicht te behouden.
   Cfr. :
   http://www.oz501.be/jsp/displaydoc.jsp?id=1571

  62. Hoe eet ik gezond ? : http://www.voedingscentrum.nl/voedingscentrum/Public/Dynamisch/hoe+eet+ik+gezond/


  Lees verder : Deel II

  13-11-2007 om 14:51 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezond eten - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Gezond eten

  Deel II
   


  1. Hoe gaan suiker en gezond eten samen ?
   Suiker – Energie van nature
   Soms wordt beweerd dat suiker 'niet gezond' is en niet past in een verantwoorde voeding. Echter, er zijn geen slechte voedingsmiddelen, alleen slechte voedingspatronen. Elk voedingsmiddel kan dus een rol spelen in een gezonde voeding, dus ook suiker en suikerhoudende producten. Het gaat echter om de juiste keuze en hoeveelheid van de voedingsmiddelen, een kwestie van zo goed mogelijk combineren en variëren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om elke dag voldoende groenten, fruit en volkoren producten te eten en tenminste anderhalve liter vocht te drinken. Suiker en gezond eten gaan dus prima samen.
   Cfr. :
   http://www.suikerinfo.nl/nl/faq/faq.php?id=91

  2. Hoe ontwikkel je een gezond voedingspatroon ?
   Cfr. : http://www.vivera.com/gezondheid_gezvoedingsp.htm

  3. Hoe ziet een gezonde voeding eruit ?
   Cfr. : http://www.becel.nl/artikelen/?objid=1450525

  4. Homeopatisch Artsencentrum Utrecht
   Cfr. : http://www.homeopathie-utrecht.nl/

  5. Ik lust dat niet : http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail&nr=8637

  6. Kies voor evenwicht : http://www.delhaize.be/health/healthyeating/_nl/balance.asp

  7. Kleur moet gezond eten aanduiden :
   -
   http://www.kookjij.nl/kookboek/show/artikel/268/nieuws/Kleur%20moet%20gezond%20eten%20aanduiden
   -
   http://www.pesdelegatie.nl/renderer.do/menuId/19701/sf/19717/returnPage/19717/itemId/27
   1429/realItemId/271429/pageId/19717/instanceId/19893/

   -
   http://www.plein.nl/nieuws/Kleur_moet_gezond_eten_aanduiden/

  8. Kookboeken - Gezond eten : http://www.zucchini.be/kookboeken/Gezond%20eten.html

  9. Kost gezond eten te veel tijd ? : http://www.uitdaging.net/gezond/eten_tijd.html
   Lekker en gezond koken :
   http://home.wanadoo.nl/gezond-koken/gezondkoken.htm

  10. Kwaliteitstekens voor voedingsproducten
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/documenten/DWC/Voeding/

  11. Lekker eten en gezond blijven
   Cfr. :
   http://www.hartstichting.nl/go/default.asp?mID=5571

  12. Lekker eten en gezond blijven : http://www.hartstichting.nl/go/default.asp?mID=5571&rID=196

  13. Leven we langer door veel beweging en groenvoer ?
   Cfr. :
   http://www.cyberty.nl/forums/showthread.php?t=3434

  14. Lexicon van wijdverbreide misverstanden over voedsel - Vooroordelen en misverstanden van alcohol tot zoetstof
   S. Warmuth & Udo Pollmer - Uitgeverij Prometheus, 2003 – ISBN : 903512345X
   Recensie (NBD|Biblion) : Na een korte inleiding bevat dit boek een opsomming van zogenaamde misverstanden over voedsel. Op alfabetische volgorde staan de verschillende opvattingen beschreven: over onder andere afvallen, ballaststoffen, bier, fruit, kater, vanille, vitamine, zout... Elk onderwerp wordt besloten met bronvermelding. Ook staan aan het eind van een bespreking verwijzingen naar een volgend onderwerp. Deze verwijzingen zijn niet duidelijk. Door de wetenschappelijke bronvermeldingen lijkt het boek wetenschappelijk verantwoord te zijn, wat niet altijd het geval is; een onderwerp als : 'melk: bij onweer wordt de melk zuur', verwacht men dan niet. De waarde van een dergelijk boek kan men in twijfel trekken. Het boek is niet geillustreerd; wel enkele tabellen.
   Cfr. :
   http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Start?BOL_OWNER_ID=1001004000112472&Section=BOOK

  15. Maar we eten toch gezond ?
   Cfr. :
   Evenwichtig eten en voldoende bewegen. Dagelijks een must !

  16. Melk en kaas onder de loupe
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/585.shtml

  17. Misvattingen over reuma en voeding
   Cfr. :
   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1235

  18. Ondervoeding is onderschat risico bij ouderen : http://www.cipo.org/thema-archief/thema%20voeding.htm#vroeger%20en%20nu

  19. Ontbijt – Goede start : http://www.suikerinfo.nl/nl/consumenten_magazine/gezondheid/artikel.php?id=141

  20. Overzicht van de beste voedingsmiddelen
   Cfr. :
   http://www.supervoeding.com/

  21. Project 'Gezond Eten' : http://www.rathenau.nl/showpage.asp?steID=1&ID=486

  22. Recepten uit grootmoeders keuken : http://www.cipo.org/thema-archief/thema%20voeding.htm#vroeger%20en%20nu

  23. Reuma
   't Kruidenvrouwtje
   Reuma is een verzamelnaam voor een groep van symptomen waarbij sprake is van ontstekingen en weefselveranderingen in gewrichten en/of spierweefsel.
   Gewrichtsontsteking (artritis en reumatoïde artritis), jicht, de ziekte van Bechterew (een aandoening aan wervelkolom en bekken), jeugdreuma (juveniele chronische artritis of JCA), fibromyalgie (weke-delen reuma) en artrose (gewrichtsslijtage) noemen we allemaal reumatische aandoeningen, kortweg : reuma.
   Een grote gemene deler is er echter wel. Het zijn allemaal ziektebeelden waarbij de beweeglijkheid van de gewrichten afneemt en sprake is van stijfheid, zwelling en pijn in spieren en gewrichten.
   Geestelijke achtergronden
   Reuma ontstaat vaak na een nare ervaring (ontslag, dood van echtgenoot of van een lievelingskonijn), een ervaring die emotioneel vrij ingrijpend is.
   Normaal gesproken kun je je verdriet, je teleurstelling, je frustraties hierover op de een of andere manier uiten. I
   n dit geval echter is dat niet gelukt, er was geen ruimte voor, geen tijd, soms zelfs was het een kwestie van stoer doen en gewoon doorgaan, 'jongens huilen niet' of alles onder controle willen houden.
   Wat je in ieder geval zou kunnen zeggen is dat deze zure, nare ervaring niet is verwerkt, de bijbehorende emoties zijn niet afgevoerd maar zitten er nog in.
   Deze emotionele zuren gaan zich steeds meer vastzetten.
   Langzaam aan is er sprake van verharding en verstarring.
   Door deze nare ervaringen voelen mensen zich vaak in de kou gezet.
   Bedenk maar dat ook lichamelijke kou reuma doet verergeren.
   Ook als je het "emotioneel in de kou gezet voelen"  niet goed verwerkt kan dit leiden tot emotioneel afsluiten, verstarren.
   Je blijft de buitenwereld als de schuldige ervaren.
   Jij voelt je tenslotte in de kou gezet.
   Bij reuma is warmte belangrijk, lichamelijke warmte maar vooral menselijke warmte.
   Vaak merk je dat mensen met reuma moeite hebben met het toelaten van de buitenwereld, moeite met aanraken, met het ontvangen van liefde, genegenheid.
   Ze zijn het als het ware een beetje verleerd en volharden in het 'niks aan de hand, alles onder controle'.
   Het toelaten van deze menselijke warmte kan verlichting geven van klachten.
   Er is weer (een beetje) ruimte voor emoties.
   Het mag weer.
   Ook het weer teruggaan (door focussen, geleide fantasie, counseling, hypnose etc.) en het overnieuw beleven van deze nare ervaring kan de emoties weer laten stromen en de zure resten doen opruimen.
   Natuurgeneeskundige aanpak
   Als we kijken naar het Reckeweg systeem, komen we spierreuma tegen in fase 2 en chronische reuma in fase 3.
   De biologische scheidslijn is daarmee nog niet overschreden waarbij het proces, volgens natuurgeneeskundige principes nog om te keren is.
   Bij reumatische klachten zien we vaak een voedingspatroon dat veel dierlijke eiwitten (vlees, kaas, melk) bevat.
   Dit voedingspatroon werkt bijzondere verzurend waardoor neerslag tussen gewrichten bijna onoverkomelijk is.
   Om dierlijke eiwitten af te breken heeft het lichaam veel calcium nodig.
   Melk is uiteindelijk géén calciumleverancier.
   Betere calciumleveranciers vinden we in plantaardige producten als marmite, tahoe, miso, abrikozen, bramen, olijven, vijgen (+++), boerenkool, amandelen etc.
   Ook speelt vaak de geestelijke belasting een rol.
   Deze veroorzaakt stress in het lichaam.
   Stress veroorzaakt een verhoogde stofwisseling.
   Een verhoogde stofwisseling vraagt extra energie én calcium.
   - Verminder drastisch de inname van zuurvormende producten (vlees, kaas, melk, suiker). Hou ernstig rekening met het zuur-basen evenwicht;
   - Verminder zwarte thee (te vervangen door kruidenthee), koffie (te vervangen door granenkoffie), zout (te vervangen door kruidenzout);
   - Gebruik géén suiker, witmeel of kant en klaar producten;
   - Gebruik géén sinaasappels, mandarijnen of sinaasappelsap, appelsap is wel toegestaan;
   - Gebruik minder linolzuren (omega 6 vetzuur), dit vanwege de uitlokking van ontstekingsprocessen;
   - Gebruik meer sla, rauwkost, groenten, fruit (geen citrus), noten, zilvervliesrijst, volkoren producten, honing, gember, knoflook;
   - Gebruik extra vitaminen en mineralen als calcium, kalium, zink en vitamine E;
   - Drink minimaal 2-2,5 liter onbelast vocht per dag (water, appelsap, groentesap, kruidenthee, bouillon).
   Extra maatregelen :
   - Baden met bijvoorbeeld jeneverbessen en/of rozemarijn (gebruik verse of gedroogde kruiden - badoliën met deze kruiden hebben nagenoeg geen effect) of gember.
   - Leg regelmatig een kompres van geraspte rauwe aardappel op de aangedane gewrichten.
   - Aangedane gewrichten iedere dag bewegen (liefst in warm water).
   - Verminder langzaam een eventueel overgewicht.
   - Een goede gewrichtzalf is zelf te maken door aan vaseline enkele druppels jeneverbesolie (essentiële olie), rozemarijnolie (essentiële olie) en gemberolie (essentiële olie) toe te voegen. Doorroeren en goed afgesloten bewaren.
   - Ook het inwrijven van de gewrichten met een verwarmende vette olie kan verlichting geven. Denk hierbij aan St. Jansolie of Rozemarijnolie (beide op basis van olijfolie).
   - Moerasspirea en guldenroede zijn twee kruiden die erg mooi ontzurend werken bij reumatische aandoeningen. Gebruik niet meer dan één eetlepel gedroogd kruid per dag en gebruik ze niet langer dan een maand achtereen. Het mooiste is een afwisseling (de ene maand moerasspirea en de andere maand guldenroede, een afwisseling per week kan ook).
   - Ook het slaan van aangedane gewrichten met verse brandnetels (gewoon met je handen of knieën door een brandnetelveld) geeft enorm veel verlichting. Deze therapie wordt in Duitsland zelfs voorgeschreven door kuurartsen.
   - Teunisbloemolie of omega 3 olie kan en goede ondersteuning zijn in het voorkomen van ontstekingsprocessen.
   - Dagelijks een glaasje rauw aardappelsap drinken werkt ook bijzonder ontzurend. Eventueel is dit sap, vanwege de smaak, te vermengen met groentesap.
   Cfr. :
   http://www.kruidenvrouwtje.nl/ziektebeelden/reuma.htm

  24. Reuma en voeding : http://www.reuma-stichting.nl/

  25. Schijf van Vijf
   Schooltv
   Kijk hier naar een filmpje over de 'Schijf van Vijf !' -
   Schijf van Vijf -
   Cfr. :
   http://www.schooltv.nl/nudn/article.jsp?art=588959

  26. Schijf van Vijf (on)bekend
   De Nederlandse Laboratorium Site - Bron :
   www.kennislink.nl
   Een onderzoek van het Voedingscentrum naar de bekendheid van de Schijf van Vijf en de invulling die consumenten hier aan geven, toont aan dat 91% van de mensen wel het begrip ‘Schijf van Vijf’ kent. Ze weten alleen niet zo goed wat de schijf nu eigenlijk betekent.
   De Schijf van Vijf heeft 5 regels in zijn kern staan die belangrijk zijn voor gezond eten. Een groot deel van de ondervraagden kon niet aangeven wat deze regels zijn. Slechts een kwart noemt ‘gevarieerd eten’, een vijfde deel noemt ‘niet te veel eten’ en maar één zesde deel noemt ‘minder verzadigd vet’. De twee andere regels, ‘veel groente, fruit en brood’ en ‘veilig’ worden bijna helemaal niet genoemd.
   Eet jij gezond ?
   Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de televisiecampagne die net begonnen is en die de Schijf van Vijf moet herintroduceren. Het doel van de campagne is om het publiek de 5 gouden regels te laten onthouden, zodat ze in de winkel en in de keuken meer bewuste en gezonde keuzes maken. Uit het onderzoek bleek dat 45% wel gezonder wil eten, maar ook dat 44% vindt dat gezond eten te duur is. Eenderde van de respondenten vindt zelfs dat gezond eten lekkerder zou moeten zijn. Iedereen die wel gezonder wil eten, maar niet weet hoe hij dat moet doen, kan op de site van het Voedingscentrum de Eet-jij-gezond-test maken. Na het invullen van de vragen krijg je voor elk van de 5 regels van de Schijf van Vijf te horen of je je er goed aan houdt. Op deze manier weet je waar je op moet letten als je je eetpatroon wilt aanpassen.
   Schijf is uitgebreider
   Volgens Irene Volkers van het Voedingscentrum willen de mensen allemaal wel gezonder eten, alleen doen ze het niet. De Schijf van Vijf moet hen daar bij helpen, door middel van de vijf regels en de welbekende vijf vakken van de schijf. Volkers: “Vroeger had je alleen het plaatje, zonder de regels erbij. Nu is het plaatje eigenlijk de uitwerking van regel 1, eet gevarieerd. Het betekent dat je elke dag uit elk vak wat moet eten en in de juiste hoeveelheden.” Het is dus niet zo dat er geen aandacht meer besteed wordt aan de inhoud en de grootte van de vakken. De schijf is eigenlijk alleen maar uitgebreid door het toevoegen van de 5 regels en deze regels wil het voedingscentrum nu juist onder de aandacht brengen.
   Frikandellen en wortelbolletjes
   Toch ligt het feit dat we ongezond eten niet alleen aan onszelf. De meeste sport- en personeelskantines maken het ons ook niet makkelijk. Hoogleraar Eetgedrag Kees de Graaf vindt dat groenten en fruit buitenshuis beter verkrijgbaar zouden moeten zijn. “In de meeste sportkantines bijvoorbeeld is het wel mogelijk friet of frikandellen te bestellen, maar behoort een appel of broodje gezond niet tot het assortiment.” Verder stelt De Graaf dat de fabrikanten en de handel groente en fruit aantrekkelijker zouden moeten maken voor consumptie. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zakjes met appelschijfjes en wortelbolletjes die al op veel plekken verkrijgbaar zijn.
   De nieuwe campagne van het Voedingscentrum is ook bedoeld om enkele mythes over gezond eten de wereld uit te helpen. Volgens Patricia Schutte, woordvoerder van het voedingscentrum, denken sommige mensen namelijk dat ze alleen maar bakken sla mogen eten of helemaal geen vet meer mogen gebruiken bij het bereiden van voedsel. Enkele tips van Schutte om gezond te eten: “Als groenten in een bepaald seizoen duur zijn, dan koop je toch gewoon diepvries.”en “Als je minder uitgeeft aan allerlei tussendoortjes heb je weer meer ruimte om fruit te kopen”.
   En als je nog steeds moeite hebt om een gezonde maaltijd klaar te maken, kun je elke dag een nieuw, verantwoord en gezond recept vinden op de site van het voedingscentrum.
   Cfr. :
   http://www.laboratorium.nl/?nav=nieuws&sub=&deep=&cmd=detail&id=393

  27. Senioren - Gezond eten : http://www.medicinfo.nl/%7Befafa35d-4eb3-42ea-9b1d-1dc7f17a169d%7D/d_503

  28. Sociale herkomst beïnvloedt het al dan niet gezond eten : http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg26/veto2619/voeding.html

  29. Super size me : http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail&nr=10877

  30. Te veel suiker, te veel zout en te veel vet - Voedselcrisis in de maak !
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/898.shtml

  31. Tips om opname vitamines en mineralen te vergroten : http://www.runinfo.nl/tipsopname.htm

  32. Vitale zestig plussers
   Cfr. :
   http://www.wcrf-nl.org/pdfs/publicaties/brochures/Vitale_60plussers.pdf

  33. Vitaliteit - Een gezonde geest in een gezond lichaam
   Cfr. :
   http://www.outstandingresults.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32

  34. Vitaliteit, welzijn en fitter gevoel - Het Herbalife supplementen en gezond eten : http://www.fitinbalans.nl/vitaliteit.htm

  35. Vitamines zijn belangrijker dan u denkt : http://www.cipo.org/thema-archief/thema%20voeding.htm#vroeger%20en%20nu

  36. Voeding – Diverse documenten
   Cfr :
   http://www.oivo-crioc.org/documenten/DWC/Voeding/

  37. Voeding – Gezondheid : http://www.voeding-gezondheid.be/cat.php?ID=12

  38. Voeding :
   -
   http://www.anugama.info/page/voeding.html
   -
   http://www.ggdeemland.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=68&hoofdid=12&pagetitle=Voeding&target=bewegen
   -
   http://www.gezondheidsplein.nl/gp/gp.php?type=topic&id=61
   -
   http://www.seniorweb.nl/subrubriek.asp?SubRubriekID=3&RubriekID=4

  39. Voeding en beweging
   Cfr. :
   http://www.tzr.nl/?D=4

  40. Voeding en gewicht
   Cfr. :
   http://www.maguza.be/rubrieken_overzicht.asp?IdRubriek=112

  41. Voeding en stress
   Cfr. :
   http://www.vitaal.nl/content.jsp?objectid=790

  42. Voeding tegen reuma
   Cfr. :
   http://www.reuma-stichting.nl/download/NIeuwsbrief_2004_nr._1.pdf

  43. Voeding, milieu en gezondheid
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1539.shtml

  44. Voedingsmiddelen : http://www.leren.nl/rubriek/vrijetijdsbesteding/culinair/gezond_eten/voedingsmiddelen/

  45. Voedingsprobleem ?
   Cfr. :
   http://www.voedingsprobleem.nl/

  46. Voedingstips : http://www.runinfo.nl/tipsvoeding.htm

  47. Voedingsvoorschriften
   Cfr. :
   http://www-18611.152.test.webnl.com/?D=33

  48. Voedingswaarde blijkt niet uit etiket
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1289.shtml

  49. Voedingswaarde van verantwoorde voeding : http://www.uitdaging.net/artikel/art_fulltime.html

  50. Voedingswaarde-etikettering - Resultaten van de kwantitatieve enquête
   Cfr. :
   http://www.oivo-crioc.org/teksten/1337.shtml

  51. Voedselgewoontes : http://www.fonteine.com/gezondeten2.html

  52. Voordelen gezond eten - Tips : http://www.runinfo.nl/tipsgezondeten.htm

  53. Waarom is bewegen nu zo belangrijk ?
   Cfr. :
   http://www.moslima.nl/dagelijksleven/lichaamsbeweging.html

  54. Wat is een gezonde leefstijl ?
   Cfr. :
   http://www.menzis.nl/web/show/id=96653

  55. Wat is gezond eten ? : http://www.kwfkankerbestrijding.nl/content/pages/Wat_is_gezond_eten_.html

  56. Wat te eten : http://www.newpossibility.nl/article.php 


   

  13-11-2007 om 14:49 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het moet nog beter voor de chronisch zieken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Cfr. :
  http://www.chronischziek.nl/2007/pages/weekprogramma.php?select=weekprogramma


  Het moet nog beter voor de chronisch zieken

  Gezondheid.nl, 09-11-07
  Bron : Nederlands Istituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) :
  http://www.nivel.nl/


  Hoe staan de chronisch zieken er in 2007 voor ?

  Op het Openingscongres van de Week van de Chronisch Zieken op 9 november presenteren het NIVEL en AMC nieuwe cijfers.

  Chronisch zieken stuiten anno 2007 maatschappelijk en persoonlijk nog altijd op veel barrières en de gezondheidszorg is nog onvoldoende op hun behoeften afgestemd.
  Uit het onderzoek van het NIVEL en het AMC blijkt dat chronisch zieken vooral op het gebied van werk en financiën, seksualiteit en in de relatie met hun partner problemen ondervinden.
  Zij hebben over het algemeen positieve ervaringen met artsen en andere zorgverleners, maar in de organisatie van de zorg valt nog veel te verbeteren.

  Werk en seksualiteit
  Belemmeringen op het gebied van werk blijken de grootste obstakels voor maatschappelijke participatie: bijna een kwart van de chronisch zieken ervaart knelpunten op dit gebied (cfr. figuur).
  Als problemen noemen ze onder meer: concentratieproblemen, conflicten, te laag salaris, geen baan kunnen vinden, ontslag.
  Niet alleen op maatschappelijk gebied maar ook persoonlijk trekt een chronische ziekte een wissel op het dagelijkse leven.
  Seksualiteit is voor 15% van de chronisch zieken problematisch : ze hebben geen behoefte aan seks, zijn te moe, hebben teveel pijn, zijn impotent of voelen zich niet aantrekkelijk.
  Mede hierdoor komt voor 9% van de chronisch zieken de relatie met de partner onder druk te staan.
  Dit is terug te zien in bijvoorbeeld te weinig begrip, slechte communicatie, angst de partner te verliezen of scheiding.


  Knelpunten chronisch zieken (2007)
  (in % van het totaal aantal chronisch zieken) 
   


   


  Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

  De knelpunten van chronisch zieken zijn geanalyseerd over een periode van 10 jaar (1998-2007) op basis van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL.
  Met behulp van dit panel wordt continue informatie verkregen over de leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of handicap, over de gezondheidszorg en ondersteuning die zij nodig hebben en hun ervaringen daarmee.
  Het NPCG biedt representatieve gegevens over de situatie van mensen met een chronische ziekte of handicap op basis van schriftelijke enquêtes en telefonische peilingen bij meer dan 3000 panelleden.

  Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) wordt financieel ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  De CG-Raad participeert in de programmacommissie van het NPCG.
  Het hier beschreven onderzoek werd mogelijk gemaakt met financiële steun van ZonMw en Agis.

  Cfr. : http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=2419

  13-11-2007 om 00:42 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Psychotherapie helpt soms... geen psychotherapie helpt meestal niet
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  .Psychoanalyse
  .Cliëntgerichte psychotherapie
  .Creatieve therapie
  .Gedragstherapie
  .Gestalttherapie
  .IV-therapie
  .Lichaamstherapie
  .Speltherapie
  .Systeemtherapie
  .Systeemtherapeutisch denken

      
  Psychotherapie helpt soms...
                geen psychotherapie helpt meestal niet

  HulpOrganisaties.be – Bron : Jaak Remes, Gent 


  Het is niet meer vreemd dat zelfs de meest normale mensen zoals jij en ik wel eens in de knoei kunnen geraken.
  In de knoei met jezelf, je omgeving zoals je werk, je familie, je kinderen of je intiemste relatie(s).


  Waarom zou men dan kiezen voor een psychotherapeut ?

  'Met je oren zie je meer' is dit jaar niet zomaar als thema voor ‘Boodschap Zonder Naam’gekozen.
  Zoals jonge mensen zich allicht niet meer kunnen voorstellen dat er een tijd is geweest dat mensen niet permanent en persoonlijk telefonisch bereikbaar waren, zal er allicht in de toekomst een moment komen waarop men zich niet meer kan voorstellen dat er ooit een tijd moet geweest zijn waarin mensen die met elkaar een betekenisvolle en waardevolle relatie hadden, nauwelijks of niet naar elkaar luisterden.
  ” zegt de psychotherapeut Jaak Remes.

  Als je in een dieptepunt zit met jezelf verlang je in eerste instantie op zo’n moment niet direct een oplossing, maar eerder een begripvolle tochtgenoot, een steunende strijdmakker, in het beste geval een soort betrouwbare 'gids' die zelfs onder moeilijke omstandigheden een eind mee op weg kan gaan.
  De kwaliteit van een dergelijke therapeutische interventie staat of valt met de vaardigheid van het luisteren.

  Wanneer ik bereid bent naar jou te luisteren kom ik uiteraard iets over je te weten. Maar dit is slechts een neveneffect van mijn luisteractiviteit”, aldus Remes : “Wanneer je in een veilige en niet-oordelende sfeer op adem kunt komen en je verhaal kunt doen is, kun je eindelijk de dingen voor jezelf eens op een rijtje te zetten. Het gevolg van dit alles is dat je daarna iets meer te weten gekomen ben over jezelf. Met de duidelijkheid die je hiermee gaandeweg krijgt kun je ook geleidelijk met jezelf en je eigenste probleem naar eigen goeddunken aan de slag.
  Overschakelen op luisteren is een onontbeerlijk en uiterst krachtig instrument dat van nu af aan steeds aan belang zal toenemen. En zeker niet op zijn minst in het confronteren met onaanvaardbaar gedrag, het omgaan met verzet en de conflicthantering in alle denkbare tussenmenselijke relaties.


  Meer info

  Jaak Remes is psychotherapeut opgeleid in gestalt, psychosynthese en moderne hypnotherapie.
  Je kunt bij hem terecht voor persoonlijke groei, werken aan het realiseren van je eigen levensscenario, relaxatie, ontspanningsmassage, conflicthantering, opvoedingsproblemen, relaties,…
  Jaak Remes, Gent – Tel. : 09 329 09 77 – Website :
  http://users.telenet.be/jaak.remes -.

  Cfr. : http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL&Id=2647 

   

  Soorten psychotherapie

  HulpOrganisaties.be – Bron : Jaak Remes, Gent


  Wie op internet de zoekterm psychotherapie intikt, wordt overstelpt door informatie.
  Er bestaan blijkbaar tientallen vormen van therapie.
  Therapeuten.be – cfr. :
  http://www.therapeuten.be/ - zet de meest courante traditionele therapievormen voor je op een rijtje.

  De reden waarom we de site hebben gemaakt is eenvoudig”, zegt Lies Van Rompaey, “Wij willen mensen helpen een betrouwbare therapeut te vinden. In tegenstelling tot de wildgroei aan alternatieve therapieën hebben de traditionele vormen hun bruikbaarheid en efficiëntie bewezen”.


  1. - Psychoanalyse

  In de psychoanalytische therapie is het vooral de patiënt/cliënt die actief is.
  De psychotherapeut gaat samen met hem op weg en blijft bij hem, maar hij geeft geen raad of advies.
  Psychoanalytische therapie steunt op het principe van de vrije associatie.
  De patiënt/cliënt vertelt wat er spontaan in hem opkomt en reconstrueert zo zijn verhaal.
  Daarbij botst hij op gaten en tegenstrijdigheden.
  Door die verder te exploreren, komt hij tot inzicht.


  2. - Systeemtherapie en systeemtherapeutisch denken

  De systeemtheorie vertrekt van de idee dat elk individu deel uitmaakt van een systeem (gezin, relaties, vrienden, collega's, ...) en dat dat systeem het individu hoe dan ook beïnvloedt.

  Psychische klachten zijn dan ook niet uitsluitend persoonsgebonden, maar zijn een deel van (of een gevolg van) het systeem waarin de patiënt/cliënt is opgegroeid.

  Het therapeutisch proces bestaat uit gesprekken die de patiënt/cliënt inzicht moeten geven in de aard van het systeem waarin hij is opgegroeid en in de manier waarop hij de patronen van dat systeem herhaalt in het heden.

  De systeemtherapie houdt zich dus expliciet bezig met de hele context van de patiënt/cliënt en is daarom erg populair bij gezins- en relatietherapeuten.


  3. - Cliëntgerichte psychotherapie

  De cliëntgerichte psychotherapie gelooft in het zelfhelende potentieel van de patiënt/cliënt.
  Bij deze therapievorm is de ware veranderingsdeskundige niet de therapeut, maar de patiënt/cliënt zelf.

  In de therapie kan de patiënt/cliënt zijn zelfhelend vermogen verder ontwikkelen in relatie met de therapeut.
  De cliëntgerichte psychotherapie eist van de therapeut welomschreven, helpende grondhoudingen in relatie met zijn patiënt/cliënt, nl. empathie, onvoorwaardelijke positieve gezindheid en echtheid.


  4. - Gestalttherapie

  Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die rond 1940 door Fritz en Laura Perls is ontwikkeld als antwoord op de psychoanalyse.
  Bij deze therapievorm ligt de focus meer op wat er in het hier-en-nu wordt gedaan, gedacht en gevoeld in het contact tussen therapeut en patiënt/cliënt.

  De nadruk ligt op beschrijven wat men waarneemt en voelt en veel minder op interpreteren.
  Dit opent de mogelijkheid oude denkpatronen te ontwijken en vanuit een ander perspectief naar situaties te kijken.


  5. - Gedragstherapie

  In gedragstherapie staat het gedrag van de patiënt/cliënt centraal.
  Observeerbaar gedrag is het aanknopingspunt om inwendige processen, zoals denkschema's en emoties die terug te voeren zijn tot de vroegere ervaringswereld van de patiënt/cliënt, te beïnvloeden.

  Mensen leren in de loop van hun leven heel wat gedrag aan, soms verkeerd gedrag.
  De gedragstherapie gaat ervan uit dat het ook mogelijk is gedrag weer af te leren.

  In de therapie wordt gewerkt aan een concreet probleem of aan een bepaalde klacht.
  De patiënt/cliënt werkt stapsgewijs aan een van tevoren geformuleerd doel.
  In een gedragstherapie kan de patiënt/cliënt leren dingen anders aan te pakken, waardoor hij minder last heeft van het probleem dat in de therapie centraal staat.
  Een gedragstherapeut werkt vaak met oefeningen en opdrachten.


  6. - Lichaamstherapie

  De lichaamtherapie gaat ervan uit dat er geen hiërarchische relatie bestaat tussen geest en lichaam.
  Lichaam en geest horen samen en blokkades in de levensenergie kunnen tal van lichamelijke en psychische problemen veroorzaken.

  Binnen de therapeutische relatie wordt een rijke verscheidenheid aan diagnostische en therapeutische technieken gebruikt.
  Aanraking, beweging en ademhaling kunnen allemaal aan bod komen.

  Als de patiënt/cliënt dat wenst, kan de 'behandeling' van het lichaam worden aangevuld met ondersteunende gesprekken.
  Zo probeert de therapeut samen met de patiënt/cliënt blokkades in de levensenergie weg te werken.


  7. - Speltherapie

  De speltherapie is een therapievorm die gebruikt wordt voor jonge kinderen.
  Zij zijn immers nog niet in staat om in woorden uit te drukken wat er in hen omgaat.

  Het spel is het natuurlijke medium van kinderen en moet dan ook worden gezien als hun taal.

  De speltherapeut gebruikt de capaciteit van het kind om spelenderwijs uitdrukking te geven aan negatieve innerlijke processen, zoals spanning, angst, frustratie of woede.

  Middelen daarbij zijn poppen, figuren, tekeningen, foto's, zandbak, kostuums enz.
  Door het spel te observeren en te interpreteren, krijgt de speltherapeut toegang tot de belevingswereld van het kind en kan hij/zij samen met het kind op zoek gaan naar alternatieve manieren om met zijn problemen om te gaan.


  8. - IV-therapie

  Interactionele Vormgeving (IV) is een nieuwe therapievorm die verschillende therapeutische stromingen met elkaar laat interageren.
  In het nieuwe geheel dat zo ontstaat, bevruchten verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.
  Interactionele Vormgeving is niet alleen een belangrijk therapeutisch instrument voor mensen met een directe hulpvraag, maar ook voor wie behoefte heeft aan persoonlijke groei, transformatie en meer relatiebekwaamheid.

  De IV-therapeut volgt een meersporenbeleid.
  Daardoor kan hij de cliënt/patiënt en zijn hulpvraag benaderen vanuit diverse richtingen en weloverwogen de meest geschikte methode kiezen uit de verschillende stromingen.
  De cliënt/patiënt en de therapeut bepalen samen wat het doel van de therapie is en ze zoeken ook samen de meest geschikte weg om dat doel te bereiken.


  9. - Creatieve therapie

  Creatieve therapie is een heel specifieke vorm van therapie waarbij cliënten/patiënten worden geholpen via creatieve werkvormen zoals dans, muziek, beeldende kunst of toneel.

  Creatieve therapeuten behandelen cliënten/patiënten met heel diverse problemen.
  De creatieve werkvormen zijn een middel om te komen tot veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen.

  Meer info

  Jaak Remes, Gent – Tel. : 09 329 09 77 – Website : http://users.telenet.be/jaak.remes -.

  Cfr. : http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL&Id=2997

  12-11-2007 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chronisch zieken schreeuwen het uit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Carl Bekaert
  Chronisch zieken schreeuwen het uit

  Inge Van den Heuvel
  Het Nieuwsblad, 10/11/2007


  HEIST-OP-DEN-BERG - Chronisch zieken brengen op 15 november samen met professionele muzikanten in cultuurcentrum Zwaneberg nummers over hun eigen leven en swingende covers.

  'Schreeuw het uit' is een samenwerking tussen Ziekenzorg en VZW Maandacht.

  Op het podium staat ook Heistenaar Carl Bekaert;
  We brengen een show van tweemaal drie kwartier', zegt Bekaert. 'Met liedjes die we eerder opnamen op cd en met covers. Van de eigen liedjes maakten de chronisch zieken de tekst zelf. Die teksten handelen over wat hun ziekte zoal teweegbrengt bij familie, vrienden en zichzelf. Ze gaan over pijn, troost of heling. Het programma heet dan ook 'Schreeuw het uit'.”

  Persoonlijk vond ik het eerder moeilijk om een tekst te schrijven, omdat ik mijn toestand zover mogelijk van me af probeer te zetten. Om een liedje te schrijven, moest ik nadenken over mijn eigen toestand“.

  Carl Bekaert is de enige mannelijke zanger in het gezelschap.
  De muziek werd verzorgd door professionele muzikanten.
  Vorig jaar trok de show al door Vlaanderen, om nu nog Bornem (11november), Heist (15november), Scherpenheuvel (16 en 17november) en Beringen (9december) aan te doen.

  Dit kunnen we alleen maar toejuichen', zegt Bekaert : “ We krijgen heel veel enthousiaste reacties. Toeschouwers zijn ontroerd, of herkennen dingen die ze zelf meemaakten. De meesten zijn echt content dat ze gekomen zijn. Op die manier kunnen we chronisch zieken een hart onder de riem steken“.(dbp)


  ' Schreeuw het uit '

  15 november
  Cultureel Centrum Zwaneberg

  Kaarten (5 euro) : 015 25 07 10  Cfr. :
  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=AJ1JUAIC

   

  11-11-2007 om 20:20 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CFS Heart Rate Dysfunction Persists in Sleep
  Klik op de afbeelding om de link te volgen    CFS heart rate dysfunction persists in sleep

  © Copyright 2006 The CFIDS Association of America. Inc.
  Source : Boneva RS, Decker MJ, Maloney EM, Lin J, Jones J, Helgason HG, Heim C, Rye DB, Reeves WC. Higher heart rate and reduces heart rate variability persists during sleep in chronic fatigue syndrome: A population-based study. Auton Neurosci 2007 Sep 10 [epub ahead of print]


  A study published in Autonomic Neuroscience found that increased heart rate and reduced heart rate variability in CFS patients was also present during sleep, suggesting an ongoing state of sympathetic autonomic dysfunction.

  The autonomic nervous system (ANS) is the part of the nervous system that controls involuntary bodily functions such as heart rate, digestion, respiration rate, salivation, perspiration, diameter of the pupils and urinary secretion.
  Heart rate, blood pressure and breathing, among other things, are part of the sympathetic ANS.

  Disorders of the ANS share many clinical features of CFS and are present in many people with the illness.
  Several studies have found differences in heart rate and heart rate variability in CFS cases.
  All of these studies, however, were conducted while subjects were awake and usually performing some type of challenge such as treadmill activity, head-up tilt test or forced/paced breathing.
  While these studies shed light on valuable elements of CFS pathophysiology, the role of the induced stress response, anxiety and other environmental conditions cannot be completely ruled out as contributing to altered ANS function.

  Researchers Roumiana Boneva and colleagues from the CDC, the Department of Neurology at Emory University and the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at Emory University hypothesized that some of the ANS dysfunctions observed in CFS—particularly increased heart rate and decreased heart rate variability—might reflect an ongoing perturbation in autonomic function that would persist during sleep.
  They explored their hypothesis by studying 43 people with CFS, 61 people with medically-unexplained fatigue but not enough other symptoms to diagnose CFS and 60 healthy control subjects.
  All subjects were part of a massive study referred to as "Wichita Clinical."

  The heart rate of all study participants was monitored overnight and levels of the adrenal hormones norepinephrine and aldosterone were also measured.
  Compared to the control subjects, the study participants with CFS had significantly higher mean heart rate (71.4 beats per minute vs. 64.8 beats for minute in control subjects) and reduced heart rate variability.
  CFS patients also had significantly lower plasma aldosterone and tended to have higher plasma norepinephrine levels.
  Limitation in moderate physical activity was strongly associated with the increased heart rate and decreased variability in the CFS patients.
  Nevertheless, among 42 study subjects with similar physical activity limitations, the subjects with CFS still displayed higher heart rate than the respective controls, suggesting that reduced physical activity could not fully explain the CFS-associated differences in ANS function.

  The researchers conclude that the observation of heart rate and variability differences observed during sleep, coupled with higher baseline plasma norepinephrine and lower aldosterone, suggest a state of ANS dysfunction with perturbed neuroendocrine activity.


  Cfr. : http://www.cfids.org/cfidslink/2007/110704.asp?tr=y&auid=3154082


  10-11-2007 om 21:36 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Top Tips for CFS Troubles
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  


  Top Tips for CFS Troubles

  © The CFIDS Association of America, Inc.


  The CFIDS Association regularly receives tips from CFS patients and authorities on various ways to manage challenges common to the illness.
  In 2006, the CFIDS Chronicle ran a series of “Solutions for Daily Living” that shared 8 to 10 tips on a given topic that many people with CFS face.
  This sampling of tips is culled from the topics that got the most positive feedback from readers.


  Making the most of medical interactions

  With CFS, good health care can be like the Holy Grail.
  Yet in today’s fast-paced world and overloaded health care system, the process can be daunting.
  Here are three tips to help you make the most of your medical interactions.

  Medical Visits Tip 1
  Fatigue is one of the most frequent medical complaints that health care workers hear—yet the fatigue of CFS is distinct in its severity.
  Instead of just saying you feel fatigued, be specific in your description.
  Illustrate the severity of the fatigue using concrete examples and contrasting them with your pre-illness state.
  Use similar methods for describing pain and cognitive problems.

  Medical Visits Tip 2
  When trying a new supplement or medication, keep a record of your scope of symptoms before and throughout the treatment so you can accurately track any changes.
  Improvement may be subtle over time.
  In other cases, a treatment may alleviate one symptom but bring on other side effects.
  Tracking your progress can help you and your doctor more effectively decide if the treatment is worth continuing.

  Medical Visits Tip 3
  Treatment for CFS often means that you will have more than one doctor.
  Between the variety of health specialists and the quantity of information available on the Internet, you may end up getting facts from many sources.
  If you’re feeling overwhelmed with information, it may be a good idea to choose one doctor to be your main source of information—one you can turn to for clarification.
  Choose the one you most easily communicate with, and agree upon your information strategy.


  Battling brain fog

  People with CFS often experience cognitive difficulties such as memory lapses and trouble processing information.
  Here are some tips to help clear the fog.

  Cognitive Tip 1
  Distractions are the enemy of concentration. Background noise, conversation and attempts to multitask can get in the way of focus.
  Try to keep the TV off when working on something that requires attention.
  Avoid doing two things at once or having a conversation while working on a cognitive task.
  And don’t feel guilty about having to pare things down. Productivity gurus are now advising businesses that multitasking actually impairs work quality.
  If the corporate world can recognize the value of pacing tasks, so can you.

  Cognitive Tip 2
  Memory aids abound, from PDAs and elaborate planners to sticky notes and calendars of all sizes.
  But not all of these items work equally well for everyone.
  Find what works for you and use it.
  Generally speaking, the simpler the better.
  For example, many people report that color-coding their calendars for medical, household and social activities helps them keep better track of tasks and engagements.
  The key is to keep the same tool close at hand and write things down immediately—even if you later transfer your “spur of the moment” notes to another device.
  One CFIDS Association member reports coping with her worst days of brain fog by writing important tasks for the day on individual, loose-fitting rubber bands that she wears on her wrist.
  As she completes a task, she removes the corresponding band.

  Cognitive Tip 3
  Many people experience better cognitive performance during certain times of the day.
  For instance, some people with CFS have concentration problems in the early morning.
  Others experience higher capacity first thing in the morning and wear down mentally as the day progresses.
  Try to determine the times you experience mental peaks (and valleys) and plan your activities around them.


  Reducing isolation

  CFS can be very isolating.
  Lack of energy, lack of understanding, physical pain and limited mobility can significantly limit the chance to connect with others.
  Here is some practical advice that could help.

  Isolation Tip 1
  Make it as easy as possible for you to reach out to others by streamlining the social outlets that remain open to you.
  For example, keep a list of friends’ and family members’ phone numbers right by the phone so you don’t have to look them up when you have the energy to call.
  One Association member describes feeling less inhibited about reaching out when she’s easily able to choose different people to call rather than leaning heavily on one or two contacts.
  It also pays to learn what community centers, support groups and activities exist in your area.
  Knowing what’s available and how to get there can make it that much easier to take advantage of those resources when you’re able.
  Then, when you’ve got the energy or the need to venture out, you’re not wasting any of it wondering where to go or what to do.

  Isolation Tip 2
  With modern technology, you can commune with people across the globe without ever leaving your home.
  It’s no wonder that people with CFS and Internet access are using it to connect with each other.
  CFS weblogs (or blogs) are sprouting up in abundance.
  The “bloggers” use their sites to talk about CFS and exchange messages with visitors.
  CFS bloggers often describe how much more connected they feel from having the outlet to use.
  Abide and CFSsquared are just a few of the CFS-related blogs out there.
  For more on CFS blogging, see Jennie Spotila’s CFIDS Chronicle article “Welcome to the CFS Blogosphere !” - cfr. :
  http://www.cfids.org/cfidslink/2007/blogosphere.pdf -.

  Isolation Tip 3
  Certain medications can contribute to feelings of depression.
  If you’re feeling isolated or anxious, ask your doctor about the medications you’re taking and whether they could be part of the problem.
  For example, some tranquilizers, narcotic painkillers and even steroid treatments can affect your mood or intensify depression.
  Your doctor may be able to adjust your medications or advise you on ways to counter or mitigate the effects.
  On the flip side, there are also medications that help with feelings of isolation associated with disorders such as social phobia and depression.
  If you suspect your sense of isolation may be a sign of a more urgent problem, ask your doctor about treatment options.
  Together you can determine if medication may be appropriate.

  Here you have a sampling of the tips CFS patients and literature have to share on a few of the subjects many people with CFS find challenging.
  Keep your eyes open for additional practical tips in upcoming issues of the CFIDS Chronicle.
  To learn more about subscribing to the CFIDS Chronicle, go to :
  http://www.cfids.org/support/membership.asp -.


  Cfr. : http://www.cfids.org/cfidslink/2007/110706.asp?tr=y&auid=3154112

  07-11-2007 om 21:29 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Week van de Chronisch Zieken - 9 t/m 15 november 2007
  Klik op de afbeelding om de link te volgen    Week van de Chronisch Zieken
  - 2007 -

  - 9 t/m 15 november 2007 -

  Dit jaar met meer dan 700 activiteiten
  in het hele land !


  Openingscongres Week van de Chronisch ZiekenKiezen in Zorg
  Samen Beter
  -
  samenbeter@zonmw.nl -

  Regie over je eigen leven,werk en zorg : een mooi idee.
  Maar hoe werkt dat als je chronisch ziek bent ?

  Een goede afstemming met en onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en zorgaanbieders is daarvoor noodzakelijk.

  Samen kan succesvoller gewerkt worden aan verbetering van de zorg, arbeidsmogelijkheden en maatschappelijke participatie van chronisch zieken.

  U bent van harte welkom
  op het openingscongres
  van
  de Week van de Chronisch Zieken 2007
  - Samen Beter -

  Hierbij staat zelfmanagement voor chronisch zieken centraal.
  Hoe kun je je zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderen ?
  Wat kun je zelf doen en wat moeten anderen doen om je daartoe in staat te stellen ?

  Het congres is bedoeld voor patiënten en hun familie, mantelzorgers, zorgaanbieders, verzekeraars,werkgevers, maatschappelijke dienstverleners, beleidsmakers, gemeentelijke sociale diensten en onderzoekers.

  Het congres vindt plaats op 9 november 2007 in het WTC Rotterdam.

  Wilt u het volledige programmaboekje toegestuurd krijgen ?

  Bezorg dan uw adresgegevens aan :

   Samen Beter

  Tel. : 070 349 51 50

  E-mail : samenbeter@zonmw.nl  Organisatie

  Het congres wordt georganiseerd door

  ZonMw

  in samenwerking met

  de Stichting Week van de Chronisch Zieken
  het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  de Stichting Fonds PGO

  en is mede mogelijk gemaakt door

  het Reumafonds
  Nefarma
  Agis
  Zorgverzekeringen


  Cfr. :
  http://www.chronischziek.nl/2007/pages/index.html

  07-11-2007 om 20:39 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Aan- en uitknop' honger gevonden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
  'Aan- en uitknop' honger gevonden

  Gezondheidsplein.nl

            Australische onderzoekers hebben ontdekt hoe het hongergevoel aan- en uitgezet kan worden.
  De sleutel is het molecuul MIC-1.
  Dit molecuul zorgt voor prikkels in de hersenen die het hongergevoel uitschakelen.
  Met behulp van antistoffen tegen het molecuul kan het hongergevoel weer teruggebracht worden.

            Deze ontdekking kan in de toekomst tot een oplossing leiden voor het gewichtsverlies bij bijvoorbeeld kankerpatiënten.
  Verschillende vormen van kanker zorgen er namelijk voor dat het molecuul aangemaakt wordt, met gewichtsverlies door een gebrek aan eetlust bij de patiënt tot gevolg.
   
            Daarnaast biedt de uitkomst van het onderzoek mogelijkheden voor de behandeling van bepaalde eetstoornissen.


  Cfr. :
  http://www.gezondheidsplein.nl/nieuws/11182/Aan--en-uitknop-honger-gevonden.html

  07-11-2007 om 08:58 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Possible use of repeated cold stress for reducing fatigue in chronic fatigue syndrome - A hypothesis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
  - 20 degrees Celsius -
  - 3 minutes -
  - preceded by a 5-minute gradual adaptation to make the procedure more comfortable -
  - twice daily -  Possible use of
  repeated cold stress
  for
  reducing fatigue in chronic fatigue syndrome

  - A hypothesis -

  Nikolai A Shevchuk
  Molecular Radiobiology Section, the Department of Radiation Oncology, Virginia - Commonwealth University School of Medicine, 401 College St, Richmond, VA 23298, USA – Phone : +1 (202) 203-8901 – Fax : +1 (703) 842-8627 – E-mail :
  nshevchuk@comcast.net
  Behavioral and Brain Functions 2007 – ISSN : 1744-9081 - Submission date : 5 July 2007 - Acceptance date : 24 October 2007 - Publication date : 24 October 2007
  © 2007 Shevchuk, licensee BioMed Central Ltd.


  Abstract


  Background
  Physiological fatigue can be defined as a reduction in the force output and/or energygenerating capacity of skeletal muscle after exertion, which may manifest itself as an inability to continue exercise or usual activities at the same intensity.
  A typical example of a fatigue-related disorder is chronic fatigue syndrome (CFS), a disabling condition of unknown etiology and with uncertain therapeutic options.
  Recent advances in elucidating pathophysiology of this disorder revealed hypofunction of the hypothalamic-pituitaryadrenal axis and that fatigue in CFS patients appears to be associated with reduced motor neurotransmission in the central nervous system (CNS) and to a smaller extent with increased fatigability of skeletal muscle.
  There is also some limited evidence that CFS patients may have excessive serotonergic activity in the brain and low opioid tone.

  Presentation of the hypothesis
  This work hypothesizes that repeated cold stress may reduce fatigue in CFS because brief exposure to cold may transiently reverse some physiological changes associated with this illness.
  For example, exposure to cold can activate components of the reticular activating system such as raphe nuclei and locus ceruleus, which can result in activation of behavior and increased capacity of the CNS to recruit motoneurons.
  Cold stress has also been shown to reduce the level of serotonin in most regions of the brain (except brainstem), which would be consistent with reduced fatigue according to animal models of exerciserelated fatigue.
  Finally, exposure to cold increases metabolic rate and transiently activates the hypothalamic-pituitary-adrenal axis as evidenced by a temporary increase in the plasma levels of adrenocorticotropic hormone, beta-endorphin and a modest increase in cortisol.
  The increased opioid tone and high metabolic rate could diminish fatigue by reducing muscle pain and accelerating recovery of fatigued muscle, respectively.

  Testing the hypothesis
  To test the hypothesis, a treatment is proposed that consists of adapted cold showers (20 degrees Celsius, 3 minutes, preceded by a 5-minute gradual adaptation to make the procedure more comfortable) used twice daily.

  Implications of the hypothesis
  If testing supports the proposed hypothesis, this could advance our understanding of the mechanisms of fatigue in CFS.


  1. - Background

  There seems to be no universally accepted definition of biological fatigue [1], although it is often defined as a reduction in the force output and/or energy-generating capacity of skeletal muscle after exertion, which may manifest itself as an inability to continue exercise or usual activities at the same intensity [1-4].
  Fatigue is thought to be associated with a diminished contractile ability of muscles due to accumulation of lactic acid and depletion of energy stores (glycogen) [5,6] as well as with a reduction in motor neurotransmission delivered to skeletal muscle by the central nervous system (CNS), all of which can result in diminished force output [7,8].
  At the level of the CNS, precise mechanisms of fatigue are not well understood, although there is some evidence that it may be associated with diminished activity of a brainstem structure called reticular activating system [9-11] and with increased levels of serotonin in the frontal cortex and
  hippocampus [12,13].

  A typical fatigue-related disorder is chronic fatigue syndrome (CFS), a complex and disabling condition characterized by extended periods of severe fatigue unexplained by known medical causes [14].
  Currently, there are no specific diagnostic tests and etiology of CFS remains elusive, although some progress has been made in elucidating its pathophysiology [15,16].
  A number of studies have reported insufficient function of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis (e.g. lowered production of cortisol [16,17]) and a rather frequent occurrence of autonomic nervous system dysfunction in patients with CFS [16,18].
  Neither lowered production of cortisol nor dysautonomia appears to be a causative factor in most CFS patients because cortisol injections and various therapeutic approaches to autonomic nervous system abnormalities have so far shown a rather limited effect on CFS symptoms [17,19,20].
  Other findings about the pathophysiology of CFS suggest that abnormal fatigability in this disorder is associated with a reduced ability of the CNS to recruit motor neurons [21-23] and with some biochemical abnormalities in skeletal muscle [24-26].
  In addition, there is some evidence that CFS patients may have a low opioid tone ([27-30], contrary evidence : [31,32]), as well as an increased level of serotonergic activity in the brain ([33-38], contrary evidence : [39,40]).
  The latter has been shown to correlate with fatigue in animal models of exercise-related fatigue [13,41-45].

  This paper describes a physiological treatment, namely, exposure to moderate cold, which could have a beneficial effect on some of the above-mentioned pathological changes as explained in more detail below.


  2. - Presentation of the hypothesis

  It is known that small amounts of stressful or harmful agents can be beneficial for animals, a phenomenon known as hormesis [46,47].
  In particular, exposure to cold can transiently reverse several physiological changes that are often associated with CFS and therefore, the hypothesis is that repeated cold stress can reduce fatigue in CFS patients.

  The following is detailed theoretical evidence that appears to support this hypothesis :

  1/ - Insufficient function of the HPA axis has been found to correlate with fatigue [48], for example, a lowered plasma level of stress hormone cortisol (secreted by adrenal glands) is one of the few consistent endocrine changes found in CFS in numerous studies [17], although the level of cortisol in CFS patients is within the normal range and therefore cannot be used as a diagnostic tool [16].
  Cold stress is known to transiently activate the HPA axis [49,50] as evidenced by a brief increase in the plasma levels of adrenocorticotropic hormone [51,52] and beta-endorphin (the latter is a secreted by the pituitary gland) [53,54], as well as a modest elevation in the level of cortisol [55,56].
  Some studies reported no significant change in cortisol levels following cold stress [57,58], which may be due to gender and diurnal variation of this effect [55,56].
  In addition, there is some evidence of another deficiency of the HPA axis in various disorders associated with fatigue : hypofunction of corticotropinreleasing hormone-producing neurons (located in hypothalamus) [48,59,60].
  Therefore, “exercising” the HPA system by repeated exposure to cold could potentially restore its normal function in CFS or at least increase the net HPA activity (without a change in baseline activity [61]) and, possibly, reduce fatigue.
  For example, repeated cold stress has been shown to enhance HPA axis responsiveness to other stressors [62,63] and to enhance cortisol responses to cold stress [64].

  2/ - Cold hydrotherapy is known to produce a significant analgesic effect [65-67], which could be beneficial in CFS, where pain symptoms are rather common [68,69].
  The cold stress-induced analgesia is believed to be mediated by increased production of opioid peptide beta-endorphin, which is an endogenous pain-killer [53,55,70,71].

  3/ - Exposure to cold is known to increase metabolic rate : for instance, head-out immersion in cold water of 20°C almost doubles metabolic rate, while at 14°C it is more than quadrupled [72].
  Theoretically, the high metabolic rate may accelerate [73,74] the process of recovery of muscle tissues from fatigue in CFS [24,25,75,76] and some studies indeed show accelerated muscle recovery following immersion in cold water [77,78].
  In combination with cold-induced analgesia described above, the increased metabolic rate would be expected to reduce fatigue by both improving muscle recovery after exertion and by reducing muscle pain [79].
  A cold-induced increase in cerebral metabolic rate [80] may also be consistent with reduced fatigue ([7,81] contrary evidence : [82,83]).

  4/ There is evidence that exposure to cold can activate some components of the brainstem arousal system [84-86] (also known as the reticular activating system [87,88]).
  In particular, cold stress appears to stimulate activity of serotonergic neurons of raphe nuclei [84,89-91] and noradrenergic neurons of locus ceruleus [84,92], the situation that would be consistent with activation of behavior and enhanced somatomotor function of the brain [9,87,93-96].
  This could be beneficial in CFS because abnormally high fatigability of CFS patients appears to be mediated by a reduction in the ability of the CNS to generate motor neurotransmission [21-23].
  It is noteworthy that in polio survivors and patients with multiple sclerosis, the presence of minor lesions in the reticular activating system correlates with severe chronic fatigue [10,97].
  This kind of lesions can also cause lethargy in laboratory animals [9,88,98].
  Reduced electrical activity in the reticular activating system also appears to correlate with fatigue in laboratory animals [99-101].
  At present, there is no evidence that CFS patients have lesions in the reticular activating system [9,102], although there is some limited evidence of abnormalities of metabolism, blood flow and electrical activity in the brainstem [81,103-105], the anatomical site of the reticular activating system [87,88].

  5/ - While the increased level of serotonin in the brainstem [85] is thought to correlate with arousal and increased cortical activity [11,94,106], high levels of serotonin in other areas of the brain, particularly in the hippocampus and frontal cortex, are believed to be associated with fatigue, which is the basis of “the serotonin hypothesis of central fatigue” [12,13,41-45].
  Whether high levels of brain serotonin actually cause fatigue or are merely an epiphenomenon is a subject of controversy [12,13].
  With respect to cold stress, studies suggest that it reduces the level of serotonin in most regions of the brain [107,108] except the rostral brainstem [85], which would be consistent with diminished fatigue [12,13] and could be beneficial in CFS ([33-38], contrary evidence : [39,40]).

  6/ - Exposure to cold typically causes activation of the sympathetic nervous system (SNS) [49,109], which, theoretically, can be undesirable in CFS because there is evidence of hyperactivity of some components of the SNS in CFS patients [18,110].
  It should be noted that physical exercise is also known to transiently activate the SNS [111] and graded exercise appears to be beneficial in CFS [112,113].
  Therefore, brief cold stress will not necessarily have adverse effects on CFS patients (more detailed discussion can be found in Additional file 1).

  7/ - As described previously, brief cold hydrotherapy appears to be safe and does not seem to have either short-term or long-term adverse effects on health [109,114-117].
  The effect of moderately cold hydrotherapy (16-23°C) on core body temperature is expected to be very small and therefore hypothermia is hardly a concern [118-120].


  3. - Testing the hypothesis

  To test the hypothesis, a treatment is proposed that consists of adapted cold showers (20°C, 3 minutes, preceded by 5-minute gradual adaptation) twice a day.
  The detailed study protocol can be found in Additional file 2.
  Statistically insignificant preliminary evidence is described in Additional file 3.


  4. - Implications of the hypothesis

  If statistically significant studies confirm (or refute) the hypothesis, this could further our understanding of the mechanisms of physiological fatigue and possibly contribute to the development of new therapeutic approaches to CFS.


  5. - Competing interests

  The author declares that he has no competing interests.


  6. - Authors’ contributions

  The idea and writing are solely N.A.S.’s.


  7. - Acknowledgments

  The author thanks Daniel Gebreselassie, Ph.D., for providing critical comments about the manuscript.
  Funding for this work was in part derived from the Children’s National Medical Center/ George Washington University Fellowship, Washington, DC, USA.

  .../...

  Cfr. : http://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/pdf/1744-9081-3-55.pdf

  06-11-2007 om 22:02 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klein boekje Hoop - Met welke wonderen mag je rekening houden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
  Klein boekje Hoop
  - Met welke wonderen mag je rekening houden -

  Joost van der Leij
  Andromeda Uitgeverij, november 2007 – ISBN : 9789055992287


  Omdat mensen zo vaak vast lopen bij het helpen van andere mensen, heb ik een klein boekje geschreven over hoop.
  Het heet “Klein Boekje Hoop - Met welke wonderen mag je rekening houden”.
  Zodat je zeer laagdrempelig iemand iets kan geven waardoor hij of zij het idee krijgt dat het ook zo maar weer beter kan gaan.
  Op die manier kan je iemand hoop geven zonder dat het meteen als bemoeizuchtig wordt gezien.
  In het boekje komen in negen de volgende onderwerpen aan bod :

  • Inleiding over de kracht van hoop

  • Twee noodzakelijke voorwaarden voor een gelukkig leven

  • Hoe krijg je een krachtige en sterke motivatie ?

  • Hoe gebruik je de kracht van dromen ?

  • Hoe breng je de basis van je leven op orde ?

  • Het krijgen van een sterk, gezond en krachtig lichaam ?

  • Hoe krijg je een fantastische relatie ?

  • Zelf wonderen verrichten

  • Verder leren en leren toepassen in de praktijk

  Het boekje is zo geschreven dat je geen voorkennis nodig hebt.
  Ook gebruik ik geen jargon of zoiets.
  De term NLP ('Neuro-Linguïstisch Programmeren') komt bijvoorbeeld er bijvoorbeeld helemaal niet in voor hoewel het wel doorspekt is van de goede suggesties.

  Neuro-Linguïstisch Programmeren
  NLP beschrijft de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe hun interactie in ons lichaam, emoties en gedrag beïnvloedt. In de praktijk betekent het dat we onze waarneming aanpassen zoals het ons uitkomt. We zien wat we willen zien en horen wat we willen horen.
  NLP wordt vooral gebruikt voor mensen die meer willen halen uit hun werk en persoonlijk leven en meer succes en meer betrokkenheid willen creëren.
  Cfr. :
  http://www.gezondheidsplein.nl/oordeelmee/46/NLP.html

  Het boekje komt eind november, op tijd voor de feestdagen, uit en de prijs is 10,- euro.
  Zoals gebruikelijk is er ook voor dit boekje een voorinschrijving zodat je verzekerd bent dat je het boek op tijd in huis hebt nog voor dat het goed en wel in de boekhandel ligt.
  Helaas kan ik door de vaste boekenprijs in Nederland geen korting geven, maar wel kan ik de verzendkosten op mij nemen.
  Wanneer je voor jezelf en voor anderen dit boekje wilt hebben, schrijf je dan hier in op dit prachtige boekje.


  Cfr. :
  -
  http://www.tiouw.nl/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=42&osCsid=4a8960c5f3b0e0b3fc42f6c7efb198ec
  -
  http://www.andromeda-uitgeverij.nl/index.php?page=shop&action=detail&id=482&cat_id=7

  05-11-2007 om 22:40 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Endermologie en fibromyalgie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Endermologie en fibromyalgie


  Esthéligne
   - E-mail :
  info@estheligne.nl -

  Endermologie is een aangename bindweefselmassage die wordt uitgevoerd met technisch hoogwaardige apparatuur die de huid omhoog zuigt en gelijktijdig op- en afrolt.
  Hierdoor wordt het bindweefsel opnieuw gestructureerd, de bloedsomloop en het lymfevatenstelsel gestimuleerd en de afvoer van afvalstoffen bevorderd .../...
  Doordat de circulatie wordt hersteld kunnen ook andere klachten verdwijnen, zoals obstipatie, vermoeide benen en opgezette voeten.
  Bovendien heeft endermologie door de ontspannende en kalmerende behandelwijze een heel duidelijk anti-stress-effect.

  Het Fibromyalgie Syndroom (FMS) is een aan het Chronische VermoeidheidSyndroom / Myalgie Encephalomyelitis (CVS / ME) gerelateerde reuma-vorm.
  Fibromyalgie is een vorm van weke-delen reuma.
  De klacht bij Fibromyalgie is pijn in spieren en bindweefsel.

  Deze aandoening gaat gepaard met stijfheid (82%), slaapstoornissen (80%), uitputting-moeheid (91%), depressiviteit (88%), darmklachten (83%), slaapstoornissen (80%), hoofdpijn (60%).

  Daarnaast komen klachten voor als :

  • doof gevoel en/of tintelingen
  • geïrriteerde darmen en blaas
  • gevoeligheid voor weercondities
  • overgevoeligheid voor fel licht, geluid en geuren
  • allergie voor voeding en chemische stoffen.

  Fibromyalgie kan optreden na een virusinfectie of een langdurige periode van lichamelijke of geestelijke stress.


  Symptoombestrijding

  Een remedie is nog niet bekend.
  Wél kunnen de symptomen van Fibromyalgie worden behandeld met o.a. endermologische massages (endermotherapie).
  Dit werkt sterk verlichtend op de klachten van fibromyalgie.

  Een endermologische massage van 30 - 40 minuten één- of tweemaal per week verlicht o.a. :

  • stijfheid
  • doof gevoel en/of tintelingen
  • pijn in spieren en gewrichten.


  Cfr. : http://www.estheligne.nl/index.php?paginaid=25
   

  05-11-2007 om 20:56 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma - Een onderzoek naar stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

  Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma
  Een onderzoek naar stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven


  Deze scriptie vormt de afsluiting van het afstudeeronderzoek naar ervaren stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven van mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie en Reuma

  Natasha J. Verbakel
  © Rijksuniversiteit Groningen – Wetenschapswinkel - Geneeskunde en Volksgezondheid – UMCG - Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Vakgroep Sociologie, Oktober 2007
  Begeleiders : Dr J. Bouma, cordinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG & Drs. T. Jaarsma, FGM / Sociologie
  Referent : Dr H. de Vos, FGM / Sociologie
  Vraagindiener : Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  Uitgave : Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, Ant. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen – Telefoon : 050 – 363 31 09 – Email :
  j.bouma@med.umcg.nl


            Het onderwerp van dit onderzoek is stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven bij mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie en Reuma.
  De eerste twee aandoeningen worden ook wel 'Medisch Moeilijk Objectiveerbare Aandoeningen' (MMOA) genoemd en zijn binnen zowel de wetenschap, de medische wereld als de maatschappij controversieel.
  Deze afwezigheid van eenduidigheid (en erkenning) maakt het er niet gemakkelijker op om in het dagelijkse leven met één van deze aandoeningen te leven.
  Omdat Reuma wat betreft klachten (moeheid en pijn) overeenkomt met CVS en Fibromyalgie is ervoor gekozen deze groep als referentiegroep te gebruiken.
  Hierdoor konden de twee moeilijk objectiveerbare aandoeningen worden vergeleken met een wel objectiveerbare aandoening.

  De vraagstelling van het onderzoek luidde :

  Zijn er verschillen in de impact van CVS, Fibromyalgie en Reuma op de ervaren kwaliteit van leven en heeft een grotere mate van stigmatisering en ontevredenheid over het sociale netwerk een negatievere invloed op deze kwaliteit van leven ?

  Uiteindelijk zijn er drie onderzoeksvragen geformuleerd :

  1. Wat is de (directe) invloed van de aandoeningen op de ervaren kwaliteit van leven ?
   Is er een significant verschil in de ervaren kwaliteit van leven tussen de drie aandoeningen ?

  2. Wat is de invloed van de aandoeningen op de ervaren mate van stigmatisering en bestaat hierin een gradatie ?
   Is deze gradatie terug te zien in de kwaliteit van leven ?

  3. Wat is de invloed van de aandoeningen op de sociale steun ?
   En wat is de invloed van de sociale steun op de kwaliteit van leven ?


  Inhoud


  Inhoudsopgave

  Samenvatting

  Voorwoord

  Dankwoord


  Hoofdstuk 1. - Inleiding

  Inleiding

  1.1 - Achtergrond
  1.2 - Doel en vraagstelling van het onderzoek
  1.3 - Relevantie van het onderzoek
            1.3.1 - Maatschappelijke relevantie
            1.3.2 - Wetenschappelijke relevantie
  1.4 - Opbouw van het verslag


  Hoofdstuk 2. - CVS, Fibromyalgie en Reuma - Prevalentie, criteria & symptomen, oorzaken en behandeling

  Inleiding

  2.1 - Het Chronische Vermoeidheidssyndroom
            2.1.1 - Criteria en symptomen
            2.1.2 - Prevalentie
            2.1.3 - Mogelijke oorzaken
            2.1.4 – Behandeling
  2.2 – Fibromyalgie
            2.2.1 - Criteria en symptomen
            2.2.2 – Prevalentie
            2.2.3 - Mogelijke oorzaken
            2.2.4 – Behandeling
  2.3 - Reuma 
            2.3.1 - Criteria en symptomen
            2.3.2 – Prevalentie
            2.3.3 - Mogelijke oorzaken
            2.3.4 – Behandeling
  2.4 – Conclusie  Hoofdstuk 3. - Theoretisch kader - Stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven

  Inleiding

  3.1 – Stigmatisering
            3.1.1 - Indelingen van stigmata
            3.1.2 - Theorieën over negatieve attitudes
            3.1.3 – Management
            3.1.4 - Stigmatisering in relatie tot CVS en Fibromyalgie
  3.2 - Sociale steun
  3.3 – Persoonlijkheidskenmerken
  3.4 - Kwaliteit van leven
            3.4.1 - Psychisch functioneren
            3.4.2 - Sociaal functioneren
  3.5 - Onderzoeksmodel en hypothesen
  3.6 Conclusie


  Hoofdstuk 4. - Data & methoden

  Inleiding

  4.1 - Respondenten en procedure
  4.2 - Respons
  4.3 - Operationalisering en meetinstrumenten
            4.3.1 – Stigmatisering
            4.3.2 - Sociale steun
            4.3.3 - Persoonlijkheids kenmerken
            4.3.4 - Kwaliteit van leven
            4.3.5 - Overzicht van de meetinstrumenten
  4.4 – Poweranalyse
  4.5 - Data verwerking


  Hoofdstuk 5. - Resultaten

  Inleiding

  5.1 - Beschrijving van de respondenten naar demografische variabelen
            5.1.1 – Neuroticisme
  5.2 - Overzicht van de variabelen per aandoening
  5.3 - Kwaliteit van leven
            5.3.1 - Kwaliteit van leven in het algemeen
            5.3.2 - Psychisch functioneren
            5.3.3 - Sociaal functioneren
  5.4 – Stigmatisering
            5.4.1 - Ervaringen van stigmatisering
            5.4.2 - Gevoelens van stigmatisering en kwaliteit van leven
            5.4.3 - Tevredenheid over de medisch specialist
            5.4.4 - Tevredenheid over de medisch specialist en kwaliteit van leven
  5.5 - Sociale steun
            5.5.1 - Interacties & discrepanties
            5.5.2 - Sociale steun en kwaliteit van leven
  5.6 - Stigmatisering, sociale steun en kwaliteit van leven
            5.6.1 - Kwaliteit van leven in het algemeen
            5.6.2 - Psychisch functioneren
            5.6.3 - Sociaal functioneren
  5.7 – Conclusie


  Hoofdstuk 6. - Conclusie & discussie

  Inleiding

  6.1 – Conclusie
  6.2 – Discussie


  Bronvermelding

  Bijlagen

    I. - Belasting versus belastbaarheid
   II. - Vragenlijst
  III. - Correlatietabel


  Lees de volledige scriptie op :
  http://umcg.wewi.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/Rapporten/2007/stigmatisering/scriptie
  NJVerbakel_Wewi_versie.pdf


  05-11-2007 om 18:21 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ME, MS en reuma - Onderzoek naar levenskwaliteit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  ME, MS en reuma

  Onderzoek naar levenskwaliteit


  Twee vragenlijsten

  1e pakket
  - terug te sturen binnen de 5 dagen -

  2e pakket
  - krijgt u 10 dagen later toegestuurd -
  - terug te sturen binnen de 5 dagen -


  Doe mee !

  Stuur een mailtje naar Jill en Martijn

  - jillenmartijn@MT-SE.NL -

   - Vergeet uw thuisadres niet op te geven ! -


  03-11-2007 om 20:37 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eén op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  onl_boek_vrolukolow
  blog.seniorennet.be/onl_boe
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!