NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto

Ik ben Gisela Altruye, kantdocente en al meer dan 40 jaar bezeten van Kant.
In 1979 ben ik gestart met kantgroep "Terug naar 't kantkussen."

Inhoud blog
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
 • World Lace Congres 2018 Brugge
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  Florianapolis - Brazilië

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  Milanese kant

  Foto
  Foto
  Foto

  Neumarkt 2008
  Modern werk

  Foto
  Foto
  Foto
  Terug naar 't kantkussen 2

  Een hobby die een obsessie werd !!

  Niet alle afgebeelde kant is door mij gemaakt,
  dat zou trouwens onmogelijk zijn.
  Ik wil alleen
  ALLE
  facetten van
  KANT
  belichten !!

  31-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  In mei van 1974 hield de Heemkundige Kring "Het Land van Beveren", een kanttentoonstelling in kasteel Cortewalle. Het opzet was de Beverse kant terug in de belangstelling te brengen van de lokale bevolking.

  Enkele dames, die het vak nog kenden, demonstreerden er voor de bezoekers hoe kunstig en vaardig kantklossen wel is.

  31-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  30-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  Zo sprak men over éénbloemers, tweebloemers, driebloemers en ga maar verder. Zo wordt het aantal bloemen per el aangeduid. Beverse kant is een typische ellen-kant, wij zouden nu spreken van "kant aan de lopende meter".

  In vele gevallen werden de kantwerksters niet met geld betaald maar waren ze verplicht in het winkeltje van de kanthandelaar eetwaren te kopen : koffie, thee, suiker, meel.

  Een soort verplichte ruilhandel zonder enige vorm van sociale wetgeving en taksen.

  De kanthandelaar verdiende dus twee keer : op het kantwerk dat hij veel duurder verkocht én op de producten uit zijn winkeltje.

  De winkel van de kanthandelaar noemde men trouwens zeer toepasselijk een "banmolen".

  30-07-2014 om 19:37 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  29-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  Het aloude systeem van kanthandel kon niet meer gehandhaafd worden in de 20ste eeuw.

  Het was ten dode opgeschreven.

  Veel kanthandelaars, uitzonderingen bevestigen de regel, verdienden veel geld op de rug van de arme en onderbetaalde vrouwen.

  De kanthandelaar trok meestal twee keer per jaar op zakenreis. Tijdens die reis noteerde hij nieuwe orders en leverde bestellingen af die hij tijdens de vorige reis had opgetekend.

  De vrouwen die voor hem werkten werden per el, per stuk of per bloem betaald.

  29-07-2014 om 20:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  28-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  Na de oorlog werd er geen kantles meer gegeven en ging de kanthandel steeds verder achteruit.

  De traditionele klederdrachten werden niet meer gedragen en nieuwe tijden brachten ook nieuwe zeden en gewoonten met zich mee. Er waren bijna geen dames meer die kant wilden klossen om den brode.

  Kantwerk loonde niet meer, men rekende in werkuren en als men dit ging toepassen op kantwerk werd dit onbetaalbaar.

  De kantopkopers hadden geen aanvoer meer, de productie viel quasi stil en de laatste kanthandelaar uit de streek deed midden van de jaren zestig van de 20ste eeuw de boeken dicht.

  Daarmee viel het doek over de Beverse kantnijverheid en dreigde de Beverse kanttraditie verloren te gaan.

  Info : Richard Willems

  Heemkundige

  28-07-2014 om 22:26 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  27-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.  Naar aanleiding van de eerste schoolstrijd in 1879, verhuisde de kantschool van het hospitaal naar de pas gebouwde Sint-Annaschool. Alles kent zijn tijd en tegen de eeuwwisseling 19de -20ste eeuw, was de kantnijverheid over haar hoogtepunt heen.

  Alleen de kantschool van de zusters van de heilige Vincentius a Paulo zou blijven bestaan tot 1930. Maar de kantmicrobe bleef toch als een smeulend vuurtje overeind.

  In 1936 telde men in Beveren in de gesubsidieerde leerwerkplaatsen toch nog 32 meisjes, jonger dan 14 jaar, aan wie kantonderricht werd gegeven.

  Info : Richard Willems

  Heemkundige

  27-07-2014 om 21:54 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  25-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  In de 19de eeuw werd er nog steeds kantonderricht gegeven aan meisjes die, mits betaling van een kleine som geld, in de school werden aanvaard.

  Maar sommige arme kinderen, wier ouders deze som niet konden betalen, bleven verstoken van de kantlessen. In 1843 kwam hierin verandering. Pastoor Jan-Frans Cools stichtte een kantschool in zijn hospitaal.

  Meisjes kregen er gratis kantles. Het werd een enorm succes en één jaar later telde zijn kantschool reeds meer dan honderd leerlingen. In 1869 werd er een groter klaslokaal gebouwd en telde men 280 leerlingen.

  Bron : Richard Willems

  25-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  24-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  In 1802 opende Jean Joseph Collier een kantwinkel op de Meir in Antwerpen. De Meir was toen nog niet de bekende winkelstraat van vandaag maar een residentiële straat met tal van prachtige herenhuizen en stadskastelen.

  Denk aan het Oosterriethhuis, het voormalige Koninklijk Paleis en last but not least het hotel de Bergeyck. Dé uitgelezen locatie voor Collier om zijn kant te verkopen.

  Collier die wist dat er in Beveren heel wat kantwerksters waren. Hij stichtte in 1818 in Beveren een privéschool waar meisjes tegen betaling deze nieuwe "modekant" konden aanleren.

  Hij noemde zijn school :

  Kantschool van den halven slag

  ook wel eens Rijselse slag genoemd.

  24-07-2014 om 15:32 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  23-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  Welke kantsoort er toen gemaakt werd is niet geheel duidelijk. In geen geval Rijselse, maar mogelijk Valenciennes of pottenkant. Een soort kant die arbeidsintensief is en zeer traag vordert.

  In de 18de eeuw ontstond in Rijsel een kant die sneller en eenvoudiger te maken was.Waarschijnlijk bracht de familie Collier, die in 1800 een winkel had in Rijsel, deze kantsoort naar onze streken.

  Info : Richard Willems

  23-07-2014 om 14:45 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  21-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  De eerste kantschool in Beveren werd in 1699 gesticht door Anna Francisca PIERS.

   In de school van Anna werden arme weesmeisjes voor verzorging opgenomen.

  Ze kregen godsdienstles en

  leerden er kantwerken om later in hun

  levensonderhoud te kunnen voorzien. 

  In 1723 kreeg de school onderdak in Hof ter Welle,

  een statig omwalde kasteelsite,

  waar een ruimte werd ingericht als kantwerkschool.

  21-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  20-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  Op het einde van de 18de eeuw kende de kantproductie een korte inzinking.

  Omdat de Franse revolutionairen het niet zo begrepen

  hadden op de adel en de clerus,

  werd een deel van de markt lamgelegd.

  Maar korte tijd later, onder Napoleon,

  volgde een spoedig herstel en lokaliseerde de

  heropleving zich vooral in Vlaanderen.

  In Geraardsbergen was er de Chantilly kant,

  in Turnhout de Parijse kant en in Beveren zoals reeds eerder vermeld,

  de Rijselse of Beverse kant.

  Info: Richard Willems

  20-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  19-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  Kant was niet uitsluitend bestemd voor de adel of zeer rijke families.

  Kant komt ook voor in de kledij van de gewone burgerij,

  de rijke boerinnen en in de traditionele en regionale klederdrachten.

  Denk aan de mutsen en blouses van onze overgrootmoeders,

  aan de typische hoofddeksels in Nederland en

  aan de ceremoniële kledij in de kerk.

  De Beverse kant is een Rijselse kant met rechte boorden.

  19-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  18-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  De Beverse kant werd gedragen tot in het noorden van Nederland.

  Er zijn meerdere soorten kant o.a. naaldkant en kloskant.

  De soorten kant dragen meestal de naam van een stad.

  Een nieuwe techniek die in een bepaalde stad ontwikkeld werd

  kreeg gemakshalve de naam van die stad en bleef zo herkenbaar.

  Voorbeelden :

  Mechelse kant die in Mechelen gemaakt werd, Lierse kant,

  "point de Lille" of Rijselse kant die in Rijsel ontwikkeld werd enz.

  Info : Richard Willems  - kantschool Beveren

  18-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  17-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beveren : Hoe Mooi KANT zijn.

  Naar aanleiding van deze tentoonstelling

  heeft de heer Richard Willems een woordje uitleg gegeven

  over de Beverse kantschool, vroeger en nu.

  Wie vandaag kant zegt, denkt Brugge, maar niets is minder waar.

  Weinigen die in Beveren wonen en zelfs geboren zijn

  (zoals ik) weten dat het kantambacht in Beveren in

  de 19de eeuw een belangrijke bron van inkomsten was.

  Beveren was toen de armste gemeente van Oost-Vlaanderen.

  Dank zij het kantklossen konden vele gezinnen

  toch nog de eindjes aan elkaar knopen.

  Beveren was een belangrijk kantcentrum dat tot ver

  buiten de grenzen bekend was en

  dit sinds het begin van de 17de eeuw.

  17-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  16-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst-slot

  Polychrome

  16-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  15-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Cursus Polychrome

  Kantwerken geïnspireerd door Henri Van De Velde en zijn boekentoren in Gent.

  In samenwerking met de afdeling "Boekbinden" van CVO Gent, hebben de cursisten een boek gemaakt en hun kantwerk verwerkt in de kaft.  15-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  14-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Hedendaagse kant

  14-07-2014 om 19:18 geschreven door Gisela


  >> Reageer (1)
  13-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Juwelen in zilverdraad

  13-07-2014 om 14:52 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  12-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Halsjuwelen in stropkant

  12-07-2014 om 15:53 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  11-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Juwelen

  Ik vond de juwelen prachtig te meer omdat ze gemaakt zijn door het eerste jaar stropkant.

  11-07-2014 om 23:03 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  10-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kantcentrum

  Blikvanger aan het nieuwe Brugse kantcentrum !

  10-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Keith Haring

  (Pennsylvania 1958 – New-York 1990)

  was een Amerikaans kunstenaar.

  De kunst van Haring wordt soms onterecht popart genoemd, maar ook termen als graffiti-art en moderne kunst worden gebruikt.

  Aids, seks, drugs en apartheid waren de onderwerpen van zijn cartoonachtige schilderingen en tekeningen.

  Chrysantenwerk

   

   

  10-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  09-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  .

  09-07-2014 om 16:24 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  08-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Kant geïnspireerd door Raveel.

  Ridder Roger Raveel (Machelen 1921 - Deinze 2013)was een Vlaams postexpressionistisch kunstschilder. Hij was ook keramist en maker van kunstobjecten. Hoewel zijn werk niet goed valt onder te brengen in een bekende kunststroming, wordt het toch verwant geacht aan popart. 

  08-07-2014 om 16:18 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  07-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Als toemaatje dit leuke gedichtje van Maaike :  Respectabele, oude dame  Zie haar gaan!

  Zie haar staan,

  die chique 'grande dame'

  met haar kanten outfit aan.

  Traditiegetrouw,

  steelt ze al eeuwenlang de modeshow,

  die dame van stand.

  De diva heet KANT.

  De respectabele, oude dame

  in modebladen, in reclame

  en op de catwalk in haar sas,

  is cool en hip, is eersteklas.


  De frêle freule blijft bestaan

  en wil nog jaren verder gaan,

  die chique 'grande dame'

  met haar kanten outfit aan.

  (Maaike Reynders 1 juli 2014)  07-07-2014 om 00:00 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  06-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  "Madame de Pompadour"  Elke beginnende Binche-klosster kijkt uit naar de dag waarop ze dit patroon kan uitwerken.

  Het is dan ook geen sinecure !

  De groep "Binche" van de Gentse kantacademie heeft een studie gemaakt van het Pompadourke.

  Daar waar de dame in het originele patroon in horizontale richting wordt geklost (liggend), hebben zij het Pompadourke vertikaal gewerkt (staand). Opgezet aan de muts en naar onder gewerkt. 

  06-07-2014 om 21:40 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  05-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Ook stropkant is mooi !

  05-07-2014 om 18:25 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  04-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeeland zet kant in beeld

  Vandaag de kanttentoonstellingen

  "Zeeland zet kant in beeld"

  bezocht. Het was een heerlijke leerrijke dag met veel kant en kantbabbels. Een autobus vol enthousiaste klossters beladen met nieuwe ideeën.

  04-07-2014 om 21:43 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart & Francis

  OPGELET

  NIEUW !

  De voorstelling van een FENOMENALE !

  NIEUWE wintercollectie!

  MICRO-IKTJET-PRINTED SUPER ZACHTE MERINO! in tal van mooie dégradés & kleurveranderingen

  en een bijzondere PROMO-ACTIE!

  !

  op de dag van de WK-Finale, is er een verkoopdag ! en een super actie :!

  die ene dag krijgt iedereen die in voetbalkledij komt!

  EN geschilderd is in de kleuren van zijn favoriete ploeg!

  25%  EXTRA KORTING

  Zondag 13 juli 2014 van 10.00u tot 16.30u! Overleiestraat 59, 8500  Kortrijk, België   info@bart-franis.be

  en alle anderen krijgen 15%

  kom NU & Geniet van de vele acties! www.bart-francis.be

  04-07-2014 om 21:34 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  03-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Chantilly :

  Zelfde vlinder...

  03-07-2014 om 23:10 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  02-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Chantilly, Russisch en Florence

  02-07-2014 om 18:39 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse kantacademie : Kant in de ban van kunst

  Florence

  02-07-2014 om 13:30 geschreven door Gisela


  >> Reageer (0)


   

  Vervolg op :
  http://blog.seniorennet.be/kantklossen


  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

  altruyegisela@gmail.com

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Mijn favorieten
 • Kantklossen
 • Theo's Camino
 • Kantcentrum Brugge
 • Kant in Vlaanderen
 • De Martelaere Kantklosjes
 • Kantkring Hamont-Achel
 • ASOCIACION ENCAJERAS DE BOLILLOS – Spanje
 • Hilde in Turkije
 • Venetiaanse naaldkant

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Kant is in !!!!


  Foto

  Foto

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

  Nicole Nuyttens :
  keramiek en kant


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Franse postzegels


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Camino 2005

  De voettocht van mijn man, Theo,
  naar Santiago de Compostela
  wordt stap na stap beschreven op zijn blog !!
  Interesse ? Kijk dan naar :
  http://blog.seniorennet.be/camino2005


   


  Foto

  Foto

  Foto  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!