NIEUW: Blog reclamevrij maken?

BIJBELSE UITLEG

HET EINDE VAN ONS LEVEN☻

20 mei☻

Als het einde van ons leven nadert, erkennen we dat God in het verleden voortdurend onze hulp is geweest. Als onze lichamelijke krachten afnemen, hebben we God nog meer nodig en beseffen we dat Hij ons nog steeds voortdurend helpt. We mogen nooit wanhopen, maar steeds zijn hulp blijven verwachten, hoe ernstig onze beperkingen ook zijn. Hoop op Hem helpt ons door te gaan en Hem te blijven dienen.

duif

NOOIT TE OUD☻

20 mei☻

Een mens is nooit te oud om God te dienen, nooit te oud om te bidden. Hoewel onze leeftijd een eind kan maken aan bepaalde lichamelijke activiteiten, hoeft het geen eind te maken aan ons verlangen om anderen (in het bijzonder kinderen) te vertellen over alles wat we God hebben zien doen in de vele jaren van ons leven.

 

☻☻☻☻1 mei☻☻

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam linecia.
Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom..
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /.
Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

PERSOONLIJKE GEBEDEN

MOOI GEMAAKT☻

1 mei☻

Vader in de hemel, dat U de mens zo mooi hebt gemaakt. Dat alle lichaamsdelen zo mooi bij elkaar passen en elkaar helpen. Dank U dat ik voor U belangrijk  en dat wij allemaal bij elkaar horen. Amen

MIJ KENT☻

1 mei☻

Lieve Vader in de hemel. Dank U wel dat U mij kent, Dat U alles van alle lezers weet, ook alle verkeerde dingen, en dat U dan toch nog van hen houdt. U bent een God van liefde, genade, barmhartig en geduldig. Amen

MENSEN☻

1 mei☻

Dank U HERE Jezus, dat U zoveel van mensen houdt. Wilt U zich kenbaar maken aan alle lezers die U nog niet kennen. Zodat ze persoonlijk mogen ontdekken dat U er bent, en heel veel van hen houdt. Amen
HALF STOK, VLAG IN TOP☻

8 mei☻

Vandaag vlaggen we half stok,

omdat wij willen denken,

aan hen die voor ons vielen,

in onze keel een brok.

Morgen gaat de vlag voluit,

we willen blij herdenken,

bevrijding van ons land en volk,

met dankbaarheid geuit.

Half stok hangt soms de levensvlag,

het leven is soms zwaar,

maar dan ineens gaat zij in top,

er komt een nieuwe dag.

Wie door Gods Zoon is vrijgemaakt,

is echt bevrijd, voor eeuwig,

de vlag hangt nimmermeer half stok.

We zijn verlost. Volmaakt! A.Lingen


ZIJNWOORD☻

GELOVEN ZONDER ZIEN☻

15 mei☻

Jezus zei tegen hem: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!"De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen.Johannes 20:29-31☻Is het mogelijk te geloven zonder te zien? Tomas zag de Heer Jezus en mocht Hem aanraken. Wat hebben wij? Niet zien en toch geloven. De Heer zegent wie dat doet. Johannes legt uit hoe dat kan. Johannes heeft namelijk alles opgeschreven wat daarvoor nodig is.

ZIJNWOORD☻

NIET ZIEN☻

15 mei☻

Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34). Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God.OPWEKKINGS 629

8 mei☻

Maar als er vergeving is,

kan er genezing zijn

van de pijn en het verdriet diep van binnen

Als er vergeving is,

kan er genezing zijn

En de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig

Ik kan het zelf niet

Ik lijk haast te verstikken

In angst en in verdriet

Hoe kan ik ooit vergeven?

Zoals U mij vergeeft

Dwars door alles heen,

wat mij beschadigt heeft.

GEBED☻

KRACHT

1 mei☻

Waar komt die kracht vandaan

in dagen na het overlijden

bij ziekte, leed

of pijnbestrijding

de ander zwak

jouw hulp verwacht

mensen op je weg gebracht

als vleugels onder

over en om je

voel je hoe

door een wolk

van gebeden

Zijn scheppende kracht

rechtstreeks wordt gegeven.

1001gedichten.nl

GEBED☻

TRANEN EN GEBED☻

1 mei☻

De tranen biggelen

over haar wangen,

ze probeert ze met een

tissue op te vangen.

Maar terwijl de tranen

over haar wangen gaan,

zijn er ook vele gebeden

naar boven gegaan.

Dan roept zij: “Heere,

waar moet ik toch heen,

help mij, ik weet het niet

vertrouw op U alleen”.


VISJES

1 mei☻

OVERDENKING 

15 mei☻

Van jongs af aan! Als je een goddelijke moeder hebt die je op de wereld gebracht heeft, omgeven door geloof in Jezus, verhalen uit de bijbel vertelde en slaapliedjes van geloof zong, prijs God dan en dank haar. Als dat niet zo is, maak dan een belofte dat jouw kinderen en jouw kleinkinderen deze voorsprong in het leven zullen krijgen.  SPREUKEN

15 mei☻

"Een goddeloze doet zijn eigen zin, maar een oprecht mens leeft bewust met God."(Spreuken 21:29)PSALM 

15 mei☻

"HERE, U ziet wat zij doen. Elke slechte daad grift zich in Uw geheugen. U weet wat een ellende en verdriet zij veroorzaken. Laat hen dan ook maar boeten, HERE! De arme mensen vertrouwen zich geheel aan U toe. U bent de toevlucht voor wees en weduwe. U staat bekend als Degene die de hulpelozen tegemoet komt en helpt."Psalm 10:14
QUOTE☻ 

15 mei☻

"Er blijft voor ons alleen de hele smalle weg open, vaak zeer moeilijk te vinden, elke dag leven alsof het onze laatste zou zijn, en toch leven in geloof en verantwoording dat er een grote toekomst zal zijn."


KORTE GEDACHTE** 

15 mei☻

Christus Jezus, u bent niet op aarde gekomen om de wereld te oordelen, maar om ervoor te zorgen dat ieder mens zich één weet met u en de medemens. En als de liefde zover gaat dat ze vergeeft, dan komt het hart, ook al is het nog zo beproefd, weer tot leven.EVANGELIE

15 mei☻

"Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld."(1 Johannes 2:2)Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (191)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  15 mei☻

  "De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven."Jakobus 1:27
   

   

  VRIJ ZIJN

  Image and video hosting by TinyPic

  LIEFDE HET VOLMAAKTE STREVEN NAAR EENHEID☻ 15 mei☻ Vader, laten ze allen één zijn zoals U in Mij bent en Ik in U ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat U Mij hebt gezonden. JEZUS in Johannes 17:21, NBV/Kan God een land veranderen in één dag? Ja, dat kan Hij. Maar nee, dat doet Hij niet. Vlak voor zijn sterven heeft Jezus in zijn gebed de sleutel tot transformatie aangereikt: als wij allen één zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn, dan zal de wereld geloven dat God Jezus als Redder naar deze aarde heeft gezonden. www.vrijzijn.nl

  MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  BEVRIJDINGSDAG☻

  15 mei☻

  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven… (Galaten 5: 1)Zondag is het Bevrijdingsdag. Zaterdag staan we in Sliedrecht stil bij het monument. We gedenken ‘onze doden‘, hen die vielen voor onze vrijheid. We zijn dank verschuldigd aan ‘onze’ bevrijders. De vrijheid waarin we leven kregen we van hen. Wij Nederlanders hebben weinig voor onze vrijheid gedaan. Vrijheid is een gave.Opmerkelijk is dat veel mensen zich buitengewoon gebonden voelen. Gebonden in angst. Kinderen van NSB-ers. Joodse nabestaanden. Troostmeisjes van de Japanners. Velen zijn gebonden in aanvechtingen of gebonden aan verslavingen. Velen zijn gebonden aan haat. Wat is vrijheid? Je kunt in een vrij land wonen en je toch niet vrij voelen. Je kunt in onvrijheid leven en toch voor je gevoel staan in de vrijheid. Wat is vrijheid eigenlijk?

  MEDITATIE

  NADER TOT U☻

  8 mei☻

  Het wonder is dat God dicht bij mij komt. Nader, nog nader.

  Er is een kloof tussen God en de mens, de kloof van de schuld.

  God overbrugt die schuld met zijn liefde.

  God overbrugt de kloof tussen Hem en ons met de balk van het kruis.

  Zo komt Hij nader tot mij en daardoor kom ik nader tot God.

  Ik kom tot de Godservaring omdat Jezus de Godverlatenheid heeft gedeeld.

  Daarom kan ik Hem prijzen. Dat doe ik met woorden aan Psalm 118 ontleend. Het is het bijbelgedeelte dat door Jezus zo betekenis-vol in zijn lijden aangehaald wordt (Matteüs 21: 9, 42):


  TIJD MET JEZUS

  HOOP☻

  8 mei☻

  Ik zeg tegen mezelf:

  "Waarom ben je zo treurig?

  Waarom ben je zo onrustig?

  Vertrouw op God!

  Hem zal ik prijzen.

  Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!" Psalm 43:5

  Je leven is niet altijd gemakkelijk. Soms voel je je bedroefd en onrustig. Dat gebeurt binnenin je, in je ziel. Het is goed voor je om daar aandacht aan te besteden. Laat je verdriet en onrust er zijn. En als je ze echt ziet en van binnen ervaart, richt je dan ook op Mij. Vestig je hoop op Mij als je God. Ik ben de God die je ziet en redt. Ik ben de God die je kent en bemint. Vestig je hoop op Mij. En Ik beloof je: er zal weer een moment komen dat je Mij zult loven! Vestig in je verdriet en onrust je hoop op Mij.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  JE LEVEN☻

  15 mei☻

  We leven in Christus. Als Hij komt, zal ook te zien zijn dat jullie deel hebben aan zijn hemelse macht en majesteit. Kolossenzen 3:4/Mijn kind, als je Vader stemt het me zo dankbaar dat jij gelooft in Mijn Zoon Jezus. Want dat betekent dat je het leven hebt. Je lééft! Christus is je leven! Eens zei Hij het zelf: 'Ik ben het leven'. En daarom mag jij zeggen en ervaren dat je levend bent in Christus. Je ziet en beleeft het niet altijd zo. Want je leeft in kwetsbaarheid en gebrokenheid. Maar er komt een moment dat dat leven van Christus er in alle glorie en luister zal zijn. Hij zal verschijnen. En jij zult dan samen met Hem tevoorschijn komen. Je zult dan volop stralen. Je lééft, Mijn kind. Je lééft! Christus is jouw leven. Nu en altijd.

  BEMOEDINGSSITE☻

  ALS GOD NIET ZEGENT☻

  25 mei☻

  GOD ZELF IS DE KRACHT VAN ELKE BEMOEDIGING☻

  Geliefde mensen,

  Als de Heer ons niet zegent, hoe kwetsbaar ben je dan? Niet opgewassen tegen de stroom duistere invloeden die deze wereld beheersen. Zonder overdrijven: wat is de aarde vol van haat en onrecht. Ja, de aarde is van God, maar hij wordt onbewoonbaar, onleefbaar gemaakt door de vorst van duisternis.Daarom willen wij bemoedigen! Tegen je zeggen: Sta niet alleen in dit leven!Leef met God: minder kwetsbaar, meer geborgen! Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  JE MOET VERDER…

  Geloof dat bergen kan verzetten, begint vaak in het klein…

  20 mei☻

  LIEVE MENSEN,

  Er gebeurt soms van alles dat je uit het evenwicht brengt, maar... je moet verder!

  Hoe ga je verder? Wat doe je met je twijfel, met je vragen en onzekerheid?

  Ik heb een woord van bemoediging voor je! Van hart tot hart uitgesproken, in de naam van Jezus.

  Ontvang vooral nieuwe moed!

  Met liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  HET KRUIS☻

  8 mei☻

  God gaf op Golgotha uit liefde,

  Zijn Zoon, die stierf voor u en mij,

  het zijn de zonden die Hem griefden,

  Hij bracht verzoening, kocht ons vrij.

  Hij heeft aan 't kruis zichzelf gegeven,

  en nodigt ons met grote klem:

  'Ga toch tot Hem, kies voor het leven',

  welzalig, die gelooft in Hem.

  Door Jezus' kruis komt diepe vrede,

  voor al Gods kind'ren in het hart,

  Hij denkt aan ons in Zijn gebeden,

  draagt ons door duisternis en smart.

  Alleen door 't kruis kunnen wij zingen,

  Hem prijzen voor zoveel genâ,

  In Hem zijn alle zegeningen,

  Wij zijn verlost. Halleluja !A.Lingen  HALF STOK, VLAG IN TOP☻

  8 mei☻

  Vandaag vlaggen we half stok,

  omdat wij willen denken,

  aan hen die voor ons vielen,

  in onze keel een brok.

  Morgen gaat de vlag voluit,

  we willen blij herdenken,

  bevrijding van ons land en volk,

  met dankbaarheid geuit.

  Half stok hangt soms de levensvlag,

  het leven is soms zwaar,

  maar dan ineens gaat zij in top,

  er komt een nieuwe dag.

  Wie door Gods Zoon is vrijgemaakt,

  is echt bevrijd, voor eeuwig,

  de vlag hangt nimmermeer half stok.

  We zijn verlost. Volmaakt! A.Lingen  UW LIEFDE HEER JEZUS☻

  8 mei☻

  Uw liefde Heer Jezus

  vertrapt en zo onteerd.

  Gehoond en geslagen

  U heeft zich niet verweerd.

  Uw lijden ondraag'lijk

  werd zo deerlijk verminkt.

  Mijn God riep U klagend

  bent U Mi

  U gaf zich ten offer

  voor al onze zonden

  U heeft zoveel liefde

  hoe wij U ook griefden.

  Vergeef onze zonden

  hoe wij U verwonden

  Leer ons Heer te knielen

  Heer, redt onze zielen.P.Groeneveld  JEZUS VOL VAN LIEFDE☻

  8 mei☻

  Jezus vol van Liefde

  Uw woorden raken mij

  Mijn hart is voor U open

  ik voel mij dankbaar blij.

  U bent wie U zegt te zijn

  U kan ik echt vertrouwen

  Uw liefde is puur en rein

  daar kan ik op bouwen.

  Vol vertrouwen volg ik U

  U stierf voor mij aan 't kruis

  met U ben 'k opgestaan

  U bent mijn veilig thuis.P.Groeneveld  VASTE VRAAG☻

  8 mei☻

  Elke dag opnieuw

  schenkt God Zijn Boodschap,

  die als zaad ontkiemt,

  stille kracht in de wortels

  om door rotsgrond heen te gaan.H.Messie


  Jezusenkinderen

  VERZOENING☻

  8 mei☻

  vrijwillig Heer

  koos U

  voor mij en

  mijn arglistig hart

  bracht U

  tot stand verzoening

  tussen U en mij

  ja voor elk mensenkind

  U werd veracht door mensen

  vertrouwd met lijden

  droeg U mijn fouten

  om mijn oneerlijkheden

  werd U gegeseld

  wreed gekruisigd

  en uw bloed

  stroomde als offer van verzoening

  vanuit een verbazingwekkende

  liefde en genade

  als vergeving naar mij toe

  uitnodigend strekt U

  daar aan dat kruis

  uw liefdevolle armen

  wijd naar mij uit

  en zegt IK heb je lief

  laat je door Mij

  verzoenen met je Schepper

  de diepe band met Hem herstellend:N.Siebel  Image and video hosting by TinyPic

  VEESSALADE (YOM KIPPUR)☻ 15 mei☻ 100 gr boterhamworst 1 klein blikje erwten (1/4) 4 hardgekookte eieren 4 gekookte aardappelen 2 zure augurken 1 zure appel 1 ui 2 lepels bouillon mayonaise peterselie tomaat sla azijn peper zout paprikapoeder nog wat kleine augurkjes De fijngehakte ui en peterselie vermengen met de in blokjes gesneden aardappelen, hier de bouillon bijdoen, peper en zout. Een paar uur laten intrekken. De worst, augurken en de appel in blokjes snijden en vermengen met het eerste mengsel. Hier de doperwtjes bij doen. Op smaak brengen met de mayonaise en wat peper en zout. De vleessalade mooi opmaken op de slabladeren, garneren met de hardgekookte eieren, tomaat, augurkjes en paprikapoeder.

  CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  ZELFBESCHADIGING HOE KAN IK HELPEN☻ 15 mei☻ Drie op de tien jongeren voelen zich depressief. Depressiviteit kan leiden tot zelfbeschadiging: wanneer iemand zichzelf letsel toebrengt. Het is een uiting van psychische pijn, boosheid of verdriet. Alise Vleesenbeek van Stichting Chris en Voorkom! vertelt wat je kan doen als je erachter komt dat iemand uit je omgeving (bijvoorbeeld je zoon of dochter) aan zelfbeschadiging doet.WELKE VORMEN VAN ZELFBSCHADING ZIJN ER:“Iemand kan zichzelf snijden of krabben of iemand bonkt bijvoorbeeld met z’n hoofd tegen de muur. Ook een sigaret uitdrukken ergens op je lichaam of je haar eruit trekken is een vorm van zelfbeschadiging. Het is een erg breed begrip, maar als je jezelf op wat voor manier dan ook pijn doet, is dat zelfbeschadiging.

  Image and video hosting by TinyPic

  GROOT AANTAL JONGEREN HEEFT GEEN PLEK OM LEVEN TE DELEN☺ 15 mei☻ VERTROUWDE MENSEN☻ Juist op dit punt is de gemeente nodig. De meeste jongeren die bij Chris terecht komen, hebben een eigen kerkelijke gemeente. Dat is altijd de eerste brug die we proberen te slaan: de naaste omgeving. De gemeente is daar een groot onderdeel van. Toch stuiten we als organisatie steeds vaker op het feit dat jongeren blijvend terugkeren bij Chris, oprecht niet wetend bij wie ze met hun verhaal terecht kunnen. Binnen de kerkelijke gemeente is dit onaanvaardbaar en pleiten we ervoor dat iedere jongere binnen de gemeente een omgeving heeft van vertrouwde mensen, waar het delen van je, soms ingewikkelde, leven mogelijk is.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  AVONDMAAL☻

  20 mei☻

  Om het avondmaal te vieren, is het nodig om jezelf te ‘beproeven’ (1 Korinthe 11:28). Dat betekent dat je nagaat: Geloof ik dat het waar is wat de Bijbel zegt over mijn zonden?

  ZONDE

  20 mei☻

  Als de Bijbel spreekt over zonde, dan wordt er iets heel anders bedoeld. Zonde is verschrikkelijk en vernietigend. Zonde betekent opstand en rebellie tegen God. Je mist je doel.  MOPPEN

  bus-bewegende-animatie-0001

  BUS GEMIST☻ 15 mei☻ Een man komt van zijn werk, haast zich maar ziet net de bus die hij moest hebben, vertrekken. Hij denkt:"Ik ren de bus achterna en pak hem bij de volgende halte." Bij de volgende halte is hij weer nèt te laat maar hij probeert nog een halte. Na de vijfde halte ziet hij dat hij zijn huis voorbij holt en gaat naar huis. Moe,warm en bezweet komt hij thuis en zijn vrouw vraagt hem:"Wat is er met jou gebeurd?". Hij zegt:"Ik heb de bus gemist en ben er achter aan gehold maar ik miste hem steeds nèt." "Maar" lacht hij,"Ik heb wel mooi €3,50 uitgespaard." "Dan had je beter achter een taxi aan kunnen hollen" zegt zijn vrouw "dan had je €25 uit kunnen sparen!"

  Blowing Runny Nose

  ZAKDOEK☻ 15 mei☻ Een kleine jongen, die vreselijk verkouden is, zit in de trein naast een nette dame, die er niet van gediend is dat het jongetje voortdurend zijn neus ophaalt. 'heb jij geen zakdoek?' vraagt ze uiteindelijk. 'Jawel mevrouw ,'zegt het jongetje . 'Maar die mag ik niet uitlenen van mijn moeder.'

  IS ALLEEN VOOR CHRISTELIJKE DOELGROEPEN. BENT U GELOVIG?

  Kiss On The Hand

  IN BLOEISTAAN☻

  8 mei☻

  Sta jij nog wel eens in bloei? Seksueel in bloei voor je partner? Kijk om je heen, heesters en bloemen staan in knop, klaar om tevoorschijn te komen. En wat is het moeilijk soms om bij je partner tevoorschijn te komen. Maar het kan. Het is willen, kiezen, praten, veranderen en bloeien.https://www.depassiecoach-nederland.nl/in-bloei-staan/

  Passionate kissing

  EEN VERKENNEND GESPREK☻

  15 mei☻

  Weet je het allemaal nog niet zo? Wat kun je doen? Wat moet je zeggen? Hoe pak je een wens tot veranderen aan?

  En misschien heb je nog veel van dit soort vragen.

  Voor de prijs hoef je het niet te laten. Voor een verkennend gesprek betaal je niet €89,- per uur, maar € 59,- per anderhalf uur.

  Laat het maar weten!

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/contact/

  Hug And Kiss

  ZIN IN INTIMITEIT☻

  8 mei☻

  Leer om in bloei te staan.

  Verander je seksuologische herfst in een opwindende lente.

  Een handzaam boek met als titel Zintimiteit met uitleg, vragen en opdrachten.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/?boek=zintimiteit

  Kissing couple

  STRIPPENKAART COACHING☻

  8 mei☻

  Je hoeft voor seksuologische coaching je deur niet meer uit, je bent geen tijd kwijt aan reisafstanden, je hoeft niet meer het hele gesprek te onthouden want het staat in de mail, je hoeft geen oppas te zoeken en je betaalt ook nog eens minder.

  Seksuologische coaching via de e-mail.

  Even diepgaand en serieus als een normaal gesprek.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/coaching/


  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 22. mei/20:00/ Doopdienst door onderdompeling, van tevoren aanmelden via info@wingsofhealing.nl (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 24. mei/19:30/ Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

  ☻zondag, 26. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  10:30/ Wijk bij Duurstede Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl/

  19:00/ Doop in de Heilige Geest avond (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond)

  ☻woensdag, 29. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  ☻☻☻☻

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  cropped-logo-Camps4kids

  CAMPS4KIDS/Je leert de Here Jezus kennen! Christelijke Kindervakanties 2019 Camps4Kids is DE christelijke kinderkamp organisatie in Nederland. Camps4Kids bestaat al 10 jaar en is een groeiende speler van kindervakantiekampen in Nederland. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids helpen door nieuwe frisse programma’s kinderen in Nederland de Here Jezus kennen.www.camps4kids.nl

  ISRAELCONFERENTIE: WANT IK BEN MET U (Studies in Haggai)

  Van 21 t/m 24 juni 2019 o.l.v. Jan-Hendrik Meinema en Ton STier. Met slechts twee hoofdstukken en 38 verzen is Bijbelboek Haggai het op een na kleinste oudtestamentische Geschrift. Wees sterk, werk door, want Ik ben met u (Hag. 1:5,6) Christelijke Conferentiecentrum De Ark. www.ccc-de-ark.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  RAW 2019: HOLY GROUND☻donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019 - Vierhouten Paasheuvel, ‘t Frusselt 30, 8076 RE/ Het komt steeds dichterbij, het ruigste christelijke tienerweekend van Nederland: RAW! Vorig jaar hebben we een fantastische tijd gehad met elkaar. Van inspirerende meetings tot dansen in de Silent Disco en actie op de stormbaan. Het was te gek!

  Image and video hosting by TinyPic

  FESTIVAL ZION (VOORHEEN VOLLEY FEEST)☻vrijdag 21 juni 2019 t/m zondag 23 juni 2019 - Onstwedde De Sikkenberg, Sikkenbergweg 7 , 9591TD/Festival ZION, faith, music and sports. Een heel weekend muziek, sport, workshops en nog veel meer activiteiten. Met een weekendticket heb je toegang tot alle activiteiten en zijn de overnachtingen tijdens het festival inbegrepen. Met een dagticket heb je toegang tot alle activiteiten van die dag. www.eventsforchrist.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  JONGEREN REIZEN☻ISRAEL 22 juli t/ 31 juli 2019☻☻12 augustus t/m 21 augustus☻ Bezoek de Klaagmuur in Jeruzalem, drijf op de Dode Zee en ontdek het hippe Tel Aviv. Daarnaast doe je een paar dagen vrijwilligerswerk voor de armste inwoners van Jeruzalem. Image and video hosting by TinyPic

  OEKRAIENE BEMOEDIGINGSREIS☻ Bemoedigingsreis 2 22 t/m 29 juni Bemoedigingsreis 3**/ /Bemoedigingsreis 4 14 t/m 21 december € 850,- (all-in) Deze reizen zijn geschikt voor alle leeftijden! De Joodse gemeenschap in Oekraïne draagt nog altijd de sporen van een heftig verleden. Ook anno 2019 zijn de leefomstandigheden voor velen van hen moeilijk, mede door armoede en het weer oplaaiende antisemitisme. Tijdens de bemoedigingsreis naar Oekraïne zijn er talloze ontmoetingen met de Joodse gemeenschap(pen), helpt u bij het inpakken en uitdelen van de voedselpakketten en leert u meer over de indrukwekkende Holocaustgeschiedenis van het land. Ook maakt u kennis met alijawerker Koen Carlier en zijn team. De Joodse gemeenschap ervaart uw komst en meeleven als hartverwarmend en bemoedigend. Deze reis zal u zeker niet onberoerd laten. Informatie en aanmelding: reizen@cvi.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  EXCURSIES NAAR JOODS ZUTPHEN☻ De synagoge in Zutphen is prachtig gerenoveerd en een warme plaats om samen te komen. Wat is het verhaal achter de synagoge? En wat is de Joodse geschiedenis van Zutphen? Als afsluiting krijgt u nog een rondleiding met gids door de stad. datum: dinsdag 28 mei van 10.30 tot 15.00 uur prijs: €27,50 p.p. (inclusief koffie/thee en een koshere lunch)

  Image and video hosting by TinyPic

  TOERUSTING AVOND IN ZWOLLE OVER KINDERMISHANDELING EN MISBRUIK☻ De Fontein, Sterrenkroos 56, Zwolle Aanvang: 19.30 uur (inloop: 19.15 uur met koffie en thee) Ook in het jeugdwerk in de kerk kom je kinderen en jongeren tegen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling of seksueel misbruik. Wil je hier meer over weten, wat de signalen zijn, je verdiepen in de impact ervan en wil je handvatten over hoe adequaat om te gaan met dit thema binnen het jeugdwerk en het jeugdpastoraat? Kom dan naar de toerustingsavond, op donderdag 20 juni in Zwolle. De toegang van deze avond is gratis. www.http://volwassenen.chris.nl/toerustingsavond-over-kindermishandeling-en-misbruik/

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  VERJAARDAG VAN MIJN BESTE VRIENDIN☻ 20 mei☻ Jarigen in mei/juni Je bent mijn beste vriendin die vandaag jarig is. In mijn hart zit je binnenin. en de herinneringen die ik nooit uit mijn gedachten wis. (Datum), is een dag dat ik nooit vergeet want mijn vriendin is jarig als je dat maar weet... Die dag krijg je veel geschenken, die dag smullen we veel maar wat ik je van harte wens is een happy birthday!

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  TROUWDAG☻ 20 mei☻ Deze dag zal de geschiedenis ingaan, dat … en … samen voor God mochten staan, hier gaven jullie het ja-woord aan elkaar, nu mogen jullie verder gaan als echtpaar. Jullie vroegen de Heere om een zegen, die hebben jullie dan ook gekregen, Hij zal altijd met jullie meegaan, daar kunnen jullie van op aan. We wensen jullie een gezegend huwelijksleven, dat veel vreugde en blijdschap mag geven.

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUW LEVEN☻ 20 mei☻ Je bent er bij gekomen je hebt je plekje ingenomen je hoort er helemaal bij je maakt ons allemaal blij zo jong en pril soms luid, soms stil alles om je heen heeft je aandacht als je huilt of lacht je staat nog in het begin van je leven maar wij willen je graag geluk, gezondheid en liefde als bagage meegeven Bron:1001gedichten

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  SNEL BETER WORDEN☻ 20 mei♥ De zoemer gaat, en ja hoor je bent ziek, dat wordt een dag alleen op school, alleen met al die kinderen in de klas, wordt snel weer beter mijn schat, ik mis je nu al, de eerste minuut, ik stuur een kaart, met grote letters en gekleurde hartjes, jou beterschap wensen is mijn traditie, wordt snel beter zeg ik door de telefoon, ik wens je al mijn beterschap, dat je maar snel weer beter wordt,

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  OVERLIJDEN☻

  Image and video hosting by TinyPic

  SCHENKING☻ 20 mei☻ Liefdes schenking LOUIS heeft van mij een gevoel gekregen, en momenteel is dat nog gezwegen. Aan elke venster is een donkere schaduw te zien, alsof ik het verdien. Het is bedoeld voor ons twee, in wel en wee. Natuurlijk ook nog mijn hart, het klopt voor hem apart. Met een kaars en licht, leve zijn gezicht. Het leven zal niet stoppen, zijn hartje blijft in het mijne kloppen. Ik was de zon, die altijd naar je lachen kon. LOUIS rust nu zacht, je weet wie op je wacht.

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  LENTE

  Image and video hosting by TinyPic

  LENTE, ZONNIG EN ZACHT☻ 20 mei☻ De lente zo zonnig, zo zonnig en zacht zo vrolijk en warm De start van het nieuwe leven Een nieuwe start voor ons allemaal de bloemen bloeien zo schattig en lief de lente zo zonnig, zo zonnig en zacht zo vrolijk en warm maar dan vanuit de verte een grijze wolk dreigend en zwart de lente was zo zonnig, zo zonnig en zacht

  Image and video hosting by TinyPic

  Het winterzonnetje straalt door het raam het wekt je op zonnenstralen zijn parels vol licht geven de winterkleur een zachter zicht het winterzonnetje zo lief is mijn zonnige  hartedief Van Hees Annie Gedichtenstadnl


  THDV EN SCHARLAKEN KOORD STARTEN CAMPAGNE SEKSUELE WEERBAARHEID☻

  1 mei☻

  Jongeren hebben het rechtopom weerbaarheid te zijn op het gebied van inseksualiteit. Daarom starten THDV en Scharlaken Koord maandag 8 april 2019 de tweemaandelijkse campagne ‘Sterk in de liefde’. De achterliggende gedachte? ‘Als opvoeders hun kinderen niet vertellen hoe seksualiteit werkelijk bedoeld is, wie doet het dan?’‘Meneer, heeft u al eens seks gehad?’, ‘Juf, wat er in porno gebeurt, gebeurt dat ook echt?’, ‘Voor seks hoef je geen relatie te hebben, toch?’ en ‘Ik had seks omdat ik bang was dat mijn vriendje het anders uit zou maken’. Dit zijn een aantal uitspraken van 14- en 15-jarigen tijdens lessen van Scharlaken Koord op praktijkscholen in Amsterdam.

  GESPREK OVER SEKSUALITEIT BELANGRIJK☻‘

  1 mei☻

  Het laat zien dat het gesprek over seksualiteit en weerbaarheid op dit gebied erg belangrijk is’, aldus Marja Sijpestein, manager van Scharlaken Koord. ‘Doordat de meeste jongeren veel zien en horen, lijkt het alsof ze al veel weten. Toch hebben ze vaak niet nagedacht over het sociaal emotionele deel van seks én hun eigen waarden en normen. Dat maakt dat ze onvoldoende weerbaar zijn, hun eigen grenzen niet kennen en het gevaar lopen in vervelende situaties terecht te komen. Juist nu alles zo snel gaat via sociale media is het belangrijk voor jongeren om na te denken over seks en een standpunt te bepalen voordat er iets gebeurt. In principe leer je dit in eerste instantie thuis. We zien dat Nederlandse opvoeders daarbij vaak kiezen voor of een vrije opvoedstijl (‘doe waar je je goed bij voelt’) of ze willen hun kinderen juist beheersen met regels, al dan niet op de Bijbel gestoeld. Beide opvoedprincipes kunnen leiden tot excessen op het gebied van seksualiteit, want het open gesprek tussen ouders en jongeren ontbreekt.’  Image and video hosting by TinyPic

  GROOT AANTAL NIEUWE TESTAMENTEN VERSPREID☻ 15 mei☻ In 2018 zijn wereldwijd vijftien miljoen exemplaren van het Nieuwe Testament verspreid. Dat gebeurde de afgelopen tien jaar niet eerder. HAARLEM♥ Vooral in Azië, waar in de meeste landen christenen een minderheid zijn, vond dit bijbelgedeelte gretig aftrek, meldt United Bible Societies (UBS). Dit is het overkoepelende orgaan van honderdvijftig bijbelgenootschappen, waaronder het Nederlands Bijbelgenootschap. Bij elkaar opgeteld komt het aantal gedistribueerde bijbels, Nieuwe Testamenten en losse bijbelboeken op 355 miljoen exemplaren. Dat is net zoveel als vorig jaar. 17 procent van deze bijbels of bijbelgedeelten is digitaal verspreid. In 2017 lag dat percentage nog op 20 procent.

  Image and video hosting by TinyPic

  IN NEPAL MAG JE NAAR DE KERK, MAAR MENSEN BEKEREN IS VERBODEN☻ 15 mei☻ In Nepal groeit de kerk, maar ­tegelijk is er een sterke beweging in de richting van een hindoeïstische staat. ‘Geloven mag, maar je moet steeds voorzichtiger zijn en altijd opletten.’AMERSFOORT☻Vorige week was het weer raak in de hoofdstad Kathmandu: enkele Nepalese christenen verdwenen een dag of vier achter de tralies. Ze hadden bijbels bij zich en een enveloppe met geld – reden voor de getipte politie om hen aan te houden en te verhoren. Hun buitenlandse metgezellen moesten prompt de hooggelegen bergstaat in de Himalaya verlaten.Het voorval typeert het huidige klimaat in Nepal, waar tachtig procent van de bijna dertig miljoen inwoners hindoeïstisch is, maar waar kerken in rap tempo groeien. ‘Christenen die geen kwaad in de zin hebben, worden aangepakt door politieke …Bron:nd

  Image and video hosting by TinyPic

  DE BIJBEL WINT TERREIN OP AMERIKAANSE OPENBARE SCHOLEN☻ 15 mei☻ Op openbare scholen in de Verenigde Staten wordt steeds vaker les gegeven over de Bijbel. WASHINGTON☻Enkele jaren geleden gebeurde dit vanwege het eerste amendement, de scheiding van kerk en staat, nog niet. Maar steeds meer staten zijn bezig met wetgeving om dit toch mogelijk te maken, schrijft TheWashington Post.In 1963 oordeelde het Amerikaanse hooggerechtshof dat door een openbare school geleide bijbelstudie in strijd is met de grondwet. Maar de uitspraak liet bewegingsruimte over. De Bijbel, objectief bestudeerd, mag wel deel uitmaken van een seculier onderwijsprogramma. Daar maken sommige staten nu gebruik van.Kentucky was in 2017 de eerste staat waar wetgeving kwam da …Bron:nd Image and video hosting by TinyPic

  CHRISTENEN BINNEN NEDERLANDSE SPOORBEDRIJVEN ZOEKEN ELKAAR OP EN BIDDEN☻ 15 mei☻ Er is meer tussen hemel en aarde dan alleen bovenleiding. Dit staat op de website spoorchristenen.nl, een inititatief van Maarten Pijnacker Hordijk, adviseur bij ProRail. Het netwerk van christenen in de spoorwegbranche organiseert van 2 tot en met 9 augustus een internationale conferentie. UTRECHT☻Hoe zijn de Spoorchristenen ontstaan?‘Het begon met een klein bidgroepje. In 1985 begon ik met werken voor de NS. Uit contact met christelijke collega’s ontstond het bidgroepje en dat groeide uit tot een landelijke netwerkorganisatie van driehonderd collega’s bij verschillende spoorbedrijven. Deze christelijke werknemers lopen uiteen van treinconducteurs tot ingenieurs. We zijn overigens niet de eerste christelijke organisatie binnen de spoorwegen. De internationale netwerkorganisatie International Railway Mission (IRM) bestaat al sinds 1926.’Bron:nd

  Laatste commentaren
 • ik kan helaas niet op je nieuwe bericht reageren door die vervelende robot controle die sennet heeft ingevoerd . ik hoop dat ze daar snel verandering in brengen want die rebot contyrole is echt waardeloos (kinrooiwebradio)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Goeie morgen Linecia. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op Trouw zijn aan Hem
 • fijne donderdag (kinrooiwebradio)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Midweek groetjes (Joanne)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Goeie morgen. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (191)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • Blijdschap
  MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.

  GEBED OM MOED ☻☻1 mei☻☻ Image and video hosting by TinyPicALS DE LASTEN U DRUKKEN EN U VERMOEID BENT, KOM DAN BIJ MIJ. IK ZAL U RUST GEVEN. JEZUS ZEI TEGEN DE MENSEN: VIND JE HET MOEILIJK OM TE DOEN WAT GOD WIL? IS HET EEN TE ZWARE EIS VOOR JE? KOM DAN BIJ MIJ. MATTEUS 11:28
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlossing vinden

  Een Italiaanse journaliste in Irak was net vrijgekomen na een gijzeling. Met een agent van de geheime dienst die deel had genomen aan haar bevrijding, was ze op weg naar het vliegveld. Zevenhonderd meter voor hun doel werden ze plotseling heftig beschoten. Bliksemsnel wierp de agent zich op de journaliste, om haar met zijn lichaam af te schermen voor de kogels. Hij werd dodelijk getroffen, zij kwam er levend vanaf. Dat doet ons denken aan de vrijwillige offerdood van Gods Zoon. God is heilig. Daarom kan Hij niet zomaar over de zonde heen stappen. Hij moet al het verkeerde ontdekken en weer op de juiste plaats zetten, zodat het overeenkomt met Zijn wezen.

  Love Is In The Air

  God is ook liefde. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden en Hem voor u in de dood gegeven. In Zijn liefde wil Hij de goddelozen(u die zich nog niet met God hebt verzoend) redden; dat komt overeen met Zijn natuur, Gods Zoon kwam op aarde om plaatsvervangend voor schuldige mensen te lijden en te sterven. In Hem/God was geen spoortje van zonde, daarom was Hij de Enige Die Zich, voor u in de plaats kon stellen en u zo voor het verdiende oordeel kon afschermen. Juist dat heeft Hij gedaan! Aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus het diepste lijden: God wendde Zich van Hem af en heeft de ongerechtigheid van u op Hem genomen. (Lezen in Jesaja 53:6)Wie Komt dat allemaal ten goed? Iedereen die erkent dat hij Gods oordeel heeft verdiend en in Jezus Christus gelooft. In Zijn plaatsvervangende offer zal u bescherming en verlossing vinden. Bron:HetGoedeZaad

  05-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  29-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afgedwaald van God

  We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)


  Jesaja(de profeet) sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen met schapen die afdwaalden. Toch zou God de Messias/Jezus zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem/God nog verwerpen, is onze veel groter dan die van de oude Israëlieten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb u uw leven al gegeven aan Jezus Christus, die ‘goede Herder’ of bent u nog steeds een ‘verdwaalde schaap’?

  Bent u nog steeds Gods liefde aan het verwerpen? God nodigt u uit om van de verdwaalde pad af te wijken naar het pad van het licht. Van vrede, liefde en rust.

  29-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonden

  ZONDEN
  Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. (Romeinen 3:23)
  Sommige zonden lijken erger dan andere omdat hun zichtbare gevolgen veel ernstiger zijn. Moord lijkt ons bijvoorbeeld veel erger dan haat en overspel lijkt erger dan begeerte. Maar dat betekent niet dat wij sommige zonden maar ongestraft kunnen begaan en andere niet. Elke zonde maakt ons tot zondaar en snijdt u af van de heilige God. Alle zonde, hoe groot of klein ook, leidt dus tot de dood, omdat zij ons ongeschikt maakt om met God te leven. Praat ‘kleine’ zonden niet weg en blaas ‘grote’ zonden niet op. Alle zonden scheiden van God, maar voor alle zonden is in Christus ook vergeving mogelijk.

  Als u nog in zonden leeft bent u nog veraf van God!

  25-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding

  Een jongeman uit een Christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?

  Place Of Worship


  ♣♣
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet was.
  ♣♣
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op je eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.
  ♣♣
  Een tijdje later kreeg de man tijdens een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is een goed werk in uw hart begonnen, en Hij zal het ook voleindigen. Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u reeds een evangelisatie foldertje ontvangen? Op straat of in uw brievenbus. Bent u reeds aangesproken door God tijdens het lezen van een folder. Bent u een twijfelaar?

  21-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je kwaad blijft op iemand

  ALS JE KWAAD BLIJFT OP IEMAND
  Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Matteüs 5:21-22
  ♠♠
  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook. Kwaadheid betekent in dit geval een ziedende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reaCties en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zij richt ook geestelijke schade aan. Bent u er ooit trots op geweest dat je je beheerste en niet zei wat op het puntje van je tong lag? Jezus zegt dat u zelfs voor uw motieven verantwoording zal moeten afleggen.

  14-04-2018 om 13:41 geschreven door linecia


  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Andere
  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en verzoening

  LIEFDE EN VERZOENING
  Dood niemand.(Deuteronomium 5:17)

  Maar ik vermoord toch niemand! zegt u misschien. Bent u ooit zo boos geweest op iemand, die jou slecht behandelde, dat je wenste dat die persoon dood was? Hebt u ooit met de gedachte gespeeld iemand om zeep te helpen? Wat Jezus over deze wet leert, toont aan dat we diep in ons hart allemaal tot moor in staat zijn. Ook al zijn we wettelijk onschuldig, we zijn allemaal moreel schuldig aan moord en hebben Gods vergeving nodig. We moeten ons toewijden aan het tegengestelde van haat en woede; liefde en verzoening.

  12-04-2018 om 15:06 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoeningswerk


  Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: "Alles is gedaan!" En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:30)

  In Nieuw-Guinea woont de volksstam van de Bagwido. Deze mensen hadden ooit al eens iets uit de Bijbel gehoord. Ze wisten dat het schuldprobleem hen van God scheidde en dat ze niet in staat waren om Gods geboden te houden. U ook als lezer leef nog met een schuldprobleem en de geboden van God negeert.

  Toen hoorden ze hoe Gods Zoon Mens geworden was en hoe Hij aan het kruis ging, om de zonden van verloren mensen te verzoenen. De hele scène op de heuvel Golgotha met de verzoenings dood van de Heere Jezus Christus stond hun duidelijk voor ogen. Iemand van hen zei: “Toen ik Jezus hoorde zeggen: ‘Het is volbracht’, wist men: dat is iets wat ze nooit gehoord hebben...hoort u het? Ze hebben dat nog nooit eerder gehoord! Zijn werk is volbracht. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden, het vrije geschenk ligt daar en wacht er alleen op dat u het aanneemt.

  Een vrouw zei: ‘Zoveel pijn, lijden en lasten heeft Hij voor mij gedragen. Mijn hart huilt, als ze eraan denkt wat Hij voor haar/u heeft gedaan. Hij heeft haar helemaal van haar zonden gereinigd. Hij heeft alles gewassen door Zijn bloed. In het bloed zit het leven voor de mens. Ze kan niet ophouden daarover na te denken. Ze is zo gelukkig over het vrije geschenk dat Jezus haar gegeven heeft. Jezus wilt u ook Zijn geschenk en geluk geven.

  Ja, het verzoeningswerk van Jezus Christus is volkomen en definitief. Niets hoeft of kan er nog toegevoegd worden.

  Het is volbracht! Dat komt iedereen ten goede die schuldig is geworden - alleen als u zich omkeert, in Gods Zoon gelooft en Zijn plaatsvervangende offer in het geloof aanneemt. Bron:HetGoedeZaad

  05-04-2018 om 16:16 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijkheden

  De latere jeugdpastor Wilhelm Busch had zijn eerste gemeente in een mijnwerkers gebied. Tot het vele werk behoorden ook moeilijke huisbezoeken, bijvoorbeeld bij een mijnwerker die een ernstig ongeluk had gehad. Een groot rotsblok was losgeraakt in de schacht en had zijn wervelkolom beschadigd. De mijnwerker had het er levend vanaf gebracht, maar had een dwarslaesie en was geketend aan een rolstoel. Erger dan de lichamelijke ellende was voor hem de kwellende vraag waarom juist hij deze last moest dragen. Toen Busch hem bezocht trof hij een paar oude kameraden bij hem aan; een paar flessen alcohol stonden op de tafel. Toen de patiënt de pastor zag, brak de hele bitterheid door die zich in hem had opgestapeld. Klacht op klacht smeet hij zijn bezoeker naar het hoofd: ‘Waar was uw God, toen…?’ ‘Waarom zwijgt God?’

  In zijn gesprekskring voor mannen vertelde Busch over deze ervaring. Za baden voor de ongelukkige man en vanaf toen haalden ze hem regelmatig naar hun ontmoetingen. In de loop van de tijd brak de boodschap van Gods liefde door het mijnwerker het geloof in de Zoon van God. Die ook voor hem aan het kruis is gestorven.

  Nu had hij geen alcohol meer nodig om zijn ellende te vergeten. Ondanks de moeilijk handicap was hij een blijde Christen geworden. Als iemand zich erover verwonderde dat hij ondanks zijn ellende zo rustig en vrolijk was, verklaarde hij overtuigd: ‘Het is beter om verlamd bij Jezus te horen en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde benen in de hel te springen.Bron:HetGoedeZaad

  Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen.
  U redde mij van de dood.
  Ik was ongehoorzaam aan U geweest,
  maar U wierp al mijn schuld achter uw rug.
  Daardoor kon ik blijven leven. (Jesaja 38:17)

  31-03-2018 om 14:45 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid voor het leven

  WIJSHEID VOOR HET LEVEN

  We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

  God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

  Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

  27-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia


  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  20-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de weg


  Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’.(Johannes 14:6)


  God had al door de wet van Mozes tot het volk van Israël gesproken en de mensen tot ernstige nadenken over zichzelf en Hem aangespoord; profeten hadden indringend getuigd over de levende God, maar de Zoon van God bracht pas volledig zicht op Hem. Hij is ‘de Waarheid’ - Hij heeft alles geopenbaard en in het juiste licht geplaatst. Wie God wil kennen, moet daarvoor in de Evangeliën lezen en zo de Heere Jezus Christus leren kennen, Zijn woorden en Zijn daden, Zijn dood en Zijn opstanding. God is licht en liefde, dat is de erkenning waar iedereen toe komt die de Zoon van God in de Bijbel ontmoet en in Hem gelooft. Het licht maakt de mensen duidelijk dat hij vanwege zijn zonden voor God niet kan bestaan en zonder een Redder verloren is. Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, waar men niet aan wil, maar iedereen moet zich aan haar onderwerpen. Maar dan treedt Gods liefde voor het voetlicht; Hij Zelf heeft de weg bereid waardoor verloren zondaren gered kunnen worden.
  Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. ( Efeziër 2:1); Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

  Hebt u al het eeuwig leven ontvangen, door tot besef te komen dat Jezus de Weg de Waarheid en het leven is.

  20-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God


  Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB

  Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.
  Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

  Gleaming Silver Jesus Fish

  Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

  ‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

  We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?
  Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?

  16-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen


  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen


  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Efeze

  Heel veel mensen die in Jezus waren gaan geloven, kwamen naar Paulus en vertelden wat ze voor verkeerde dingen hadden gedaan.  Een paar mannen die vroeger aan toverij hadden gedaan, brachten hun toverboeken bij elkaar en verbranden ze. Iedereen kwam kijken. Er werd geschat dat die boeken ongeveer 50.000 zilverstukken waard waren geweest. (Handelingen 19:18-19)


  Efeze een provinci in Asia was een centrum van zwarte magie en andere occulte praktijken. De mensen zochten bezweringen die hun rijkdom, geluk en succes zouden brengen. Bijgeloof en toverij waren algemeen. God verbiedt zulke praktijken heel duidelijk. Niemand kan christen zijn en tegelijk vasthouden aan occulte, zwarte magie of tovenarij. Dit geldt ook voor mensen die God nog niet kennen en zich hiermee bezighouden. Wie zich eenmaal op dit terrein begeeft, wordt er heel makkelijk door geobsedeerd omdat Satan heel machtig is. Maar God is machtiger. Als u met het occulte te maken hebt, leer dan een les van deze Efeziërs en doe alles weg wat je tot zulke praktijken verleidt. Dit houdt nog vele mensen tegen om gehoor te geven aan de roepstem van God.

   

  God van genade en liefde dat vele mensen tot besef mogen komen, om afstand te gaan doen van alle toverij, hekserij, yoga, kaart lezen, boeddha en Reiki. U wil de mens hiervan redden en de vrede, blijdschap en rust geven. door Uw Zoon Jezus Christus. Amen

   

  04-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Andere
  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw levensdorst

   

  Bij het doorbladeren van de post blijft mijn blik hangen op een omslag. Linksboven prijkt in dikke letter: ‘Een plaats onder de zon’. De postzegel laat daarentegen een sneeuwman zien - passend bij het jaargetijde. Hoewel ik de brief al snel herken als een van de vele kansspel aanbiedingen, stel ik het weggooien van deze brief een paar minuten langer uit dan normaal. Terzijde opgemerkt: ik doe graag afstand van loterijen en dergelijke, omdat ik als Christen mijn geluk allang gevonden heb.


  De lokroep naar ‘plaats onder de Zon’ en zo niet, dan is een droomvakantie naar de zon misschien voldoende. De helft van deze loterij-inkomsten gaat naar liefdadige objecten. Het doel is mensen te helpen. Dat is lovenswaardig. Dat bereikt echter niet iedereen, maar met een beetje geluk kan iedereen een plaats onder de zon vinden. Wat echter, als geluk niet voor ons weggelegd is? Blijven dan alleen de schaduwkanten over? God zij dank, er is een aanbod van geluk en zon dat voor iedereen geldt, omdat men het alleen maar hoeft aan te nemen! Jezus Christus roept u tot Zich, omdat Hij uw levensdorst, de dorst naar vrede, vreugde en eeuwig geluk, wil stillen. Wie een levensverandering doormaakt en Christus als Redder en Heere aanneemt, is zeker van de ‘plaats bij de Zon’.

   

  Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. (Maleachi 4:2)

  Bron:hetgoedezaad

   

  28-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levenswater

  HET LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levende water dat Hij kon geven.(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt om te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  God van liefde en genade U nodigt een ieder om te komen en te drinken van het levenswater dat leven geeft. U wilt dat de mensen komen om te genieten van de vreugde om in Christus behouden te zijn. Amen.

  23-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leef voor God

  LEEF VOOR GOD
  Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft?
  Waarom zorgt U voor hem?
  De mens is maar één zucht.
  Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. (Psalm 144:3-4)

  Het leven is kort. David herinnert ons eraan dat het leven maar een ‘ademtocht’ is en ons leven voorbij vliegt. Jakobus zei dat de duur van ons leven ‘lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt’. Omdat het leven kort is, moeten we zolang we de tijd hebben, voor God leven. Verknoei je leven niet door een ondergeschikt doel te kiezen dat geen blijvende waarde heeft. Leef voor God, alleen Hij kan je leven waardevol, doelgericht en zinvol maken.

  19-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid of bezonneheid

  Prinses Eugenie van Zweden (1830-1889) had onder de invloed van een gelovige hofdame vrede met God gevonden. Ze had een zwakke gezondheid en al snel bleek dat ze niet zou trouwen. Ze gebruikte haar liefde en rijkdom voor de armen en zieken in haar land; er werden verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen gebouwd. Hiervoor verkocht ze het grootste deel van haar juwelen. Haar onzelfzuchtige handelen bracht velen verlichting en zegen, Maar in de hogere kringen noemen critici het een dwaasheid.

  De prinses gaf niet haar geld, maar ook bezocht ze de wezen en zieken zelf. Voor velen van hen bad ze bij name en met volharding, bijvoorbeeld voor een vrouw die bijzonder gesloten was. Na een tijdje mocht ze de verhoring van dit gebed ervaren. Toen ze weer eens bij het bed van de vrouw kwam, werd ze begroet met de woorden: Ik dank God dat Hij mij van mijn zonden heeft gereinigd. Daarbij liepen de tranen haar over de wangen. In deze tranen, luidde het antwoord van de prinses aan haar critici, heb ik mijn juwelen teruggezien. In haar testament, dat in 1885 werd opgesteld, sprak prinses Eugene over haar Redder en Zijn liefde en over het feit dat de gelovigen hier geen blijvende stad hebben. Deze geloofsovertuiging had haar leven gestempeld en har haar schatten in de hemel doen verzamelen. Een korte beschrijving van haar leven eindigt met de woorden: Ze heeft gedaan wat ze kon.Bron:HetGoedeZaad

  11-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dorst naar dit levenswater

  DORST NAAR DIT LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levend water dat Hij kon geven(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure GENADE! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we(gelovigen) iedereen die Jezus nog niet kennen uitnodigen te komen en te drinken.

  09-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidden is

  Bidden is.....praten met God.

  05-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere

  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • HEMELVAART

  Image and video hosting by TinyPic

  Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Op deze dag herdenken we de opneming van Jezus in de Hemel, in andere woorden gezegd, de Hemelvaart van Jezus. Jezus was met zijn volgelingen naar de Olijfberg in Bethanie (tussen Jeruzalem en Jericho) gegaan. Daar aangekomen zegent Hij zijn volgelingen en stijgt op naar de Hemel. Hij zegt hun naar Jeruzalem te gaan en te wachten op de belofte van de Heilige Geest. (Handelingen 1:1-11) Hij is gaan zitten op de troon aan de rechterhand van God de Vader.

  VADERDAG

  Image and video hosting by TinyPic

  VADERDAG OP ZONDAG 16 JUNI A.S Verwen je vader tot het uiterste Op die ene mooie vaderdag Laat zien dat je van hem houd En geniet samen met een mooie lach Hij is degene die er voor je was Toen je van het leven ging genieten Dus is het nu de mooiste dag Om nu de liefde terug te gieten Want je hebt een vader Die er altijd voor je zal zijn Ik moet helaas leven zonder hem En dat doet me nu en dan extra pijn

  GEZEGENDE VADERDAG

  bron:1001gedichten


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  VOLKOMEN GENEZEN VAN VOEDSEL INTOLERANTIE☻

  8 mei☻

  In het voorjaar van 2010 wordt er in de schouwburg van Deventer een genezingsdienst met Jan Zijlstra gehouden. Zij vertelt de kinderen dat ze naar de genezingsdienst gaan en dat God iets zal geven.  Jacqueline is nog niet vol geloof. Het hele gezin gaat, ook mee.Die avond werd het verhaal van de bloedvloeiende vrouw verteld en ik voelde me aangesproken. Mijn leven lang was mijn gebed dat ik alles zou ontvangen wat Hij me te geven had. Hoewel zij Gods onvoorwaardelijke liefde ervaart, is er telkens een staartje van angst. Tegen half 11, riep Jan Zijlstra de kinderen naar voren en we legden uit waar wij gebed voor nodig hadden. Hij legde ons de handen op en sprak het uit: ‘In de Naam van Jezus Christus de Zoon van God, Heer U ziet deze moeder met vier kinderen en de vloek die de generaties is doorgegaan. Ik snijd het bij jou door! Jacqueline voelt geborrel en gedraai in haar darmen en baarmoeder en haar opgezette buik wordt slap. Bij Jorieke, haar jongste die zij op haar arm draagt, voelt zij het ook borrelen en de ontspanning erna. God geneest Jacqueline en haar vier kinderen.God leeft nog steeds en Hij is nog steeds bij machte wonderen te doen.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  GENEZEN VAN EEN BLIND OOG EN EEN BLIND OOR☻

  8 mei☻

  Jacolien kreeg van de specialisten te horen dat de ernstige afwijkingen in haar oog en oor niet meer te verhelpen waren. Zij zou niet meer kunnen zien met haar linkeroog en niet meer kunnen horen met haar linkeroor. Jacolien moest er mee leren leven. Maar zij hoorde van de genezingsdiensten en dat God nog altijd de God van Wonderen is. Die avond vond zij diepe vrede bij God, toen zij Jezus in haar hart sloot. De diepe wrok die zij al jaren in haar leven meedroeg, verdween. Toen er voor de zieken werd gebeden werd Jacolien gevraagd om naar het podium voor gebed te komen. Die avond genas God haar oog en oor en ging zij perfect zien en horen. Dit was medisch gezien onmogelijk. Ook haar moeder Diana werd die avond wonderbaarlijk genezen van fibromyalgie en bekken instabiliteit. Beiden gingen richting Jezus en ontvingen het Wonder.

   


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • Hallo,
 • Fijne dag
 • Goeie morgen.
 • fijne zondag
 • De beste groeten Patricia

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  WEEK/BIJBELSE TEKSTEN

  8 mei☻

  WEEK 16: De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

  WEEK 17: Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten.

  Week 13:U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, Uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.☻☻

  WEEK 14: Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.☻☻

  WEEK 15: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen.  GELOOFT

  GENADE☺

  20 mei☺

  God wil niet dat je gebukt gaat onder zorgen en angst. God wil niet dat je bang bent voor iedere uitdaging of ieder probleem. God wil dat je gericht bent op Zijn genade voor jou! Als je denkt dat oplossingen voor problemen, doorbraken in je leven, oplossingen voor financieële problemen, genezingen van ziektes en alle andere zegeningen afhankelijk zijn van jouw inzet en de mate waarin je God gehoorzaamt, zal je niet rusten! De reden is dat je God nooit perfect zult gehoorzamen!

  GELOOFT☻☻

  HOE WORDT JE EEN CHRISTEN☻

  20 mei☻

  Redding is een geschenk. Jezus Christus is de redder van de mensheid!

  Jezus Christus is niet gekomen om een juk op onze schouders te leggen. Jezus wil ons vrij maken van het kwaad in ons eigen hart. Hij wil de Liefde van God als de mooiste realiteit in ons leven brengen. Ieder mens liegt wel eens en we geven niet zoveel om anderen, als we zouden moeten. Hoe kan dit veranderen? Niet door een systeem van wetten en plichten. Dat kan ons uiterlijk gedrag een beetje aanpassen, maar ons hart verandert er niet door. De ware verandering komt tot stand door Jezus Christus! De liefde van God wordt bewezen door het leven van Jezus en de Bijbel geeft daar verslag van. In de Bijbel lezen we Gods aanbod:

  www.gelooft.com


  GROEI

  WONDERLIJK OPNIEUW GEBOREN☻

  15 mei☻

  God is erop uit harten en levens te veranderen van mensen. Om hen zicht te geven op het Koninkrijk van God. Jezus maakt de bijbelgeleerde Nikodemus attent op zijn kennis over de Bijbel. Hij moet toch weten dat een mens opnieuw moet worden geboren om Gods Koninkrijk te zien. Al vanuit het Nieuwe Testament moet Nikodemus weten dat God erop uit is om harten en levens te veranderen.


  GROEI

  GELOOF☻

  15 mei☻

  Wonderen zijn altijd een soevereine daad van God. Maar wil het wonder bij de mens aankomen, dan is er bij de mens ook iets nodig: geloof! In de breedste zin is geloof de ontvankelijkheid voor een wonder van God, de verwachting dat God iets wonderbaarlijks zal doen dat in een gegeven situatie nodig is. Geloof is geen absolute voorwaarde voor het wonder om toch effectief te zijn.

  OPENHANDS

  GEEF JE ROTTIGHEID MAAR AAN MIJ!

  20 mei☻

  Ik sta aan de deur en ik klop!

  zegt Jezus tegen jou en mij.

  Durf jij open te doen?

  Of durf je niet echt?

  Vind je de rommel in je leven te groot?

  Voel je teveel weerstand?

  Misschien denk je:

  Eerst maar eens netter leven.

  Minder drinken, drugs, roken of roddelen.

  Dan mag Jezus komen.

  Denk jij ook zo?

  Denk je echt dat Jezus al die rommel niet ziet?

  Dat Hij niet weet hoe jij in elkaar steekt?

  OPENHANDS☻

  IK KLOP OP DE DEUR VAN JE HART☻

  20 mei☻

  Juist Jezus kent je van haver tot gort.

  Hij zegt: Ik wil de rommel in je leven opruimen.

  Ik wil je balans in je leven geven.

  De liefde en het geluk waar je naar verlangt.

  Aan alle mensen!

  Juist ook voor de mensen die

  verloren en vertrapt zijn.

  Juist voor mensen met gebreken,

  met problemen en met tekortkomingen.

  Daarom: open je deur!

  Ook al is het een rommel binnen.

  Want Jezus klopt op die deur!

  Juist op dit moment.

  Op de deur van jouw hart, van jouw leven.

  Doe jij open?

  www.openhands.nl  EVA

  HELP IK BEN EEN THOMAS☻

  25 mei☻

  Stralend kijkt ze me aan. Glimmende ogen, een scheef lachje. Ze weet het zeker; God heeft gesproken. 21 jaar is ze. Vol van geloof en vertrouwen. En toen God sprak, luisterde ze en twijfelde niet.

  En ik? Mijn alarmbellen rinkelen. Want oh, wat als ze zich vergist. Ik denk aan de momenten in mijn leven dat ik dacht dat God gesproken had, en dingen tóch anders verliepen. Wat als het niet waar is en ze wacht op iets dat niet komen gaat? En dus ga ik op missie. Om haar te bekeren van haar heilloze weg. Op missie om het rotsvaste geloof van een kind van mijn Vader, eigenhandig af te breken.

  EVA-GELOOF☻

  MODERNE MENS☻

  25 mei☻

  Terwijl ik mijn hoofd buig vraag ik me af wat ik ga zeggen. ‘God, die niet meer spreekt, we komen tot u om deze waanideeën uit het hoofd van mijn zusje weg te halen. Laat haar zien dat u een zwijgende God bent. Dat u geen wonderen meer doet, niet meer iemand bent die het wachten waard is. Laat haar de ironie van het leven met u zien, dat je altijd verliest wat je hoopt. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dat u veranderd bent. Niet meer de God van de Bijbel, maar de God van de moderne mens die het zelf moet regelen’

  Een uur later, na een maaltijd die stilletjes verloopt, gaat ze naar huis. Bleek snoetje, vermoeide tred. Een droom armer. Gelukkig maar.

  Bron:eva.eo.nl


  DE SPIL☻

  wo 29 Mei 2019 00:00 t/m zo 2 Jun 2019 23:59☻

  PELGRIMSTOCHT HEMELVAART☻Navolging 2019☻

  Navolging 2019 is een pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie met als thema De navolging van Christus. We lopen in drie dagen van Diepenveen naar Zwolle door het hartland van de 14e-eeuwse beweging van de Moderne Devotie. Grotendeels volgen we het Geert Grootepad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, dominees en gewone mensen. Met onze gastheren en – vrouwen vieren we het ochtend- en avondgebed. We lezen stukken uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis, één van de voormannen van de Moderne Devotie. Dat boek ontvang je aan het begin van de tocht. Ieder wandelt zoals ‘ie wil: alleen en in stilte of met anderen in een groep. Bagage wordt per auto vervoerd.

  Begeleiding: Derk Pullen, Dineke Rohaan, Johan Schutte, Anton Kiewiet

  www.retriatecentrum.nl

  DE SPIL☻

  INDIVIDUELE RETRAITES/Week 23: 4 t/m 7 juni

  Week 25: 18 t/m 21 juni/

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.

  Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

  DE SPIL ☻

  OPEN ZOMERWEEK☻ma 29 jul 2019 10:30 t/m vr 2 aug 2019 14:30♥

  Van maandagochtend 29 juli tot vrijdagmiddag 2 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te fietsen, wandelen, varen, zwemmen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en aansluitend het avondgebed.Begeleiding: Maarten & Amber Goossensen

  DE SPIL

  PINKSTERWEEKEND/De (g) Geest in mij?vr 7 jun 2019 19:30 t/m zo 9 jun 2019 14:30/

  De Geest liet zich met Pinksteren uitbundig kennen. Maar de Geest gaat ook een stille weg die ons leert ons leven meer aan God toe te wijden.In ons dagelijks leven wordt onze geest in beslag genomen door ambities en verplichtingen. Hoe worden wij open voor Gods Geest en leren we de geesten in onszelf te onderscheiden.We bezinnen ons met teksten van Anselm Grün en Thomas Merton.Begeleiding: Wil Kaljouw en Francien Kaljouw-Segers

  STILTE VIJFDAAGSE: STIL ZIJN EN LUISTEREN NAAR GOD☻zo 4 aug 2019 17:00 t/m vr 9 aug 2019 17:00☻

  Thuiskomen bij jezelf en bij God? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.

  We maken kennis met het prachtige geheim van de stilte en leren daarvan genieten. In de stilte ontstaat ruimte voor de ontmoeting met jezelf en met God, ontmoetingen die je leven zullen verrijken en je geloof verdiepen. Tijdens deze dagen heb je gelegenheid voor geestelijke oefeningen. Ook is er ruimte om te wandelen in de natuur en tijd voor creatieve uitingen.Begeleiding: Marianne Groen, Judith van der Werff en Wilma van der Hee

  MINISTRYCURSUSHOUTEN

  GROEIEN IN HEELHEID-VERDIEPING

  MINISTRYTRAINING MET ALEXANDER VENTER☻

  Datum: 16-18 mei

   2019/Locatie:/Opstandingskerk Zwolle

  Mis ‘m niet, deze meerdaagse training voor ministryteams,

  pastoraal werkers en iedereen die wil groeien in gebedsministry.

  Ben je betrokken bij gebedsministry en verlang je ernaar om verder te groeien in deze bediening? Of is deze vorm van gebed nog nieuw voor je en ontdek je graag meer? Wil je meer van God ontvangen? Mis ‘m dan niet, dit meerdaagse trainingsevent met Alexander Venter. Van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag gaan we de diepte in met stevig onderwijs en véél oefenruimte.

  Bron:new-wine.nl

  DE SPIL☻ 

  STILTEWEEKEND JONGEREN t/m30 jaar/vr 17 mei 2019 19:30 t/m zo 19 mei 2019 14:30/Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” Van je retraite begeleider krijg je tijdens begeleidingsgesprekken, oude geestelijke oefeningen die passen bij je eigen geestelijke weg: een meditatieoefening, een stilte-wandeling een creatieve gebedsvorm.Begeleiding: Ruth Verboom en Marianne Groen

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRIATE/Week 19: 7 t/m 10 mei/Week 21: 21 t/m 24 mei/Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.

  THEMA RETRAITE: TIJD VOOR JEZELF OPEN -RETRAITE WEEKEND☻vr 21 jun 2019 19:30 t/m zo 23 jun 2019 14:30☻

  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.

  Begeleiding: Everlien van Blijderveen

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  IK GELOOF

  15 mei☻

  God,

  Bestaat U wel,

  Met de problemen op aarde,

  Oorlogen en kapen van bomen.

  God,

  De rijken geloven niet,

  Waarom zou U bestaan,

  Als we geld hebben.

  God,

  De armen geloven wel,

  wat er ook gebeurt,

  AIds, vermoord of verkracht,

  Maar die geloven wel.

  God,

  Mensen denken wat,

  Ze mogen geloven wat ze willen,

  Ze mogen zeggen wat ze willen,

  Maar God,

  Ik geloof in U
  DE PIJN IN JE LEVEN☻

  15 mei☻

  Soms is het moeilijk om te geloven

  Soms is het moeilijk om te hopen

  Soms is het moeilijk om te bidden

  Soms is het moeilijk om te begrijpen

  Soms is het moeilijk om te accepteren

  De pijn in het leven…

  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer het leven,

  God zal je helpen, dag en nacht

  Hij zal veel je geven,

  Hij is het, Die de pijn verzacht!

  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer,

  Hij is de goede Heer!


  ZOEKTOCHT☻

  15 mei☻

  Ik zoek U zo hard

  Maar ik vind van alles, behalve U

  Eigenlijk wil ik het opgeven

  Dus Heere, waar bent U nu?

  Want wie zoekt zal vinden

  Maar ik ben nu zo moe

  Ik vraag niet veel

  Ik wil alleen naar U toe

  Wilt U Uw hand strekken?

  Dan pak ik het aan

  En zal ik weer met mijn eerste grote Liefde

  Verder door het leven gaan
   EENZAAM EN VERLATEN☻

  15 mei☻

  eenzaam en verlaten

  wat ben je dan alleen

  eenzaam en verlaten

  waar moet je dan toch heen?

  niemand die je op komt zoeken

  niemand kijkt naar je om

  niemand die naar je komt vragen

  waarom dan toch, waarom?

  als je dan alleen bent

  niemand die je ziet

  denk dan aan je Schepper

  Hij vergeet je niet!

  ZONDEN☻

  15 mei☻

  Heere, ik leg mijn zonden voor U neer,

  wilt U ze mij nog vergeven?

  Dit vraag ik om Jezus wil o, Heer,

  die Zijn leven voor mij heeft gegeven.

  amen
  KOM NAAR HUIS☻

  15 mei☻

  Ik had Mijn Zoon

  naar de aarde gezonden,

  om te lijden en sterven

  voor hun zonden.

  Voor alle mensen

  moest Hij aan het kruis gaan,

  en heb Hem uit de

  dood doen opstaan.

  Mijn Zoon nu is het tijd

  om Thuis te komen,

  om bij Mij in de

  hemel te wonen. Bron:1001gedichten
  POEZIE☻

  BEMIND DOOR GOD☻

  20 mei☻

  Je vraagt me te schrijven

  Een vers op dit blad

  Maar lieve Marjan

  Ik weet toch echt niet wat!

  Toch wil ik je wensen

  Een zeer gelukkig lot

  Bemind door alle mensen

  Maar bovenal door God.

  POEZIE

  ALLES WAT HET LEVEN BIEDT☻

  20 mei☻

  Bij alles wat het leven biedt

  Heb daarbij steeds het minst verdriet

  Een vrolijk hart, en blijde zin

  En dan vooruit de wereld in.  RELATIE EN OPVOEDING

  Face Slap

  BOZE VADER☻

  VERVOLG☻

  15 mei☻

  Dat mooie mannetje van die boze vader wilde haar aaien. Hij wilde spelen. Zij wilde dat ook. Maar door even uit te halen zei ze toch: "Ik kan het niet. Ik wil het wel.. maar ik kan het niet."

  Soms lukt het wel. Dat knuffelen, dat samen spelen en dat kletsen en lachen om niets. Maar alleen als zij dat zelf bepaalt. Als zij zelf het initiatief neemt. Dan gaat het goed. Even goed.

  Ik zit nog wel met die boze vader… hoe leg ik het hem uit? Misschien kan ik hem deze woorden laten lezen. Maar dat helpt dan even, voor dit moment. Hoe moet het met al die andere, onvoorziene, onveilige momenten die nog komen?

  Image and video hosting by TinyPic

  LIEF☻ 15 mei☻ Ik ga zitten op de bank, en neem haar lievelingsknuffel op schoot. Ik zie haar vanuit haar ooghoeken kijken. Zou ze komen? Ze komt. Nestelt zich tegen haar knuffel. Haar duim gaat in haar mond. Ik voel haar warmte door de knuffel heen. "Jij is lief!,"zegt ze. Of ze het tegen mij heeft, of tegen haar knuffel, dat maakt me nu even niet uit. Ik ben dankbaar… voor dit moment.

  Bron:eo


  WEET-MAGAZINE

  Reading Stories

  WAAROM ZE SUCCESVOL ZIJN☻ 20 mei☻ De Joden behoren tot de oudste volken op aarde. Geschriften tonen aan dat zij over hele oude roots beschikken. Op basis daarvan kun je een hele indrukwekkende geschiedenis reconstrueren. Elke eeuw kende wel verdrukking voor de Joden. Het leed dat zij hebben doorstaan is met geen pen te beschrijven. Soms leek het erop dat er niets meer van hen overbleef. In ballingschap geleid uit het vaderland, uitgemoord, uiteindelijk verspreid over alle landen ter wereld. Maar toen, in 1948, kort na de gruwelijke holocaust in Europa, was het toch weer datzelfde Joodse volk dat opstond en de staat Israël stichtte. Het is een wonder dat het Joodse volk nog bestaat. Door de eeuwen heen is het opmerkelijk veerkrachtig gebleken. Vergeleken met de rest van de wereldbevolking gaat het om een bijna verwaarloosbaar kleine groep. Toch doen de Joden heel vaak van zich spreken in de geschiedenisboeken. Regelmatig zijn zij het geweest die de geschiedenis van de mensheid een beslissende wending hebben gegeven. Met name op intellectueel en cultureel gebied. Wedding kiss

  WAS JEZUS GETROUWD?

  20 mei☻ Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is geen enkel geschrift uit de oudheid dat zegt of Jezus al dan niet getrouwd was. Voor- en tegenstanders van een getrouwde Jezus dragen daarentegen wel een aantal indirecte argumenten aan. Het was voor een Joodse man gebruikelijk om getrouwd te zijn. Het werd gezien als een religieuze plicht om je voort te planten, en dus kun je ook van Jezus verwachten dat Hij een vrouw had. Het klopt dat bepaalde groeperingen, met name de farizeeën, vonden dat iedere man moest trouwen en zich moest voortplanten. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Bovendien hadden de farizeeën zeker geen rechterlijke macht. Er waren ook groeperingen, zoals de Essenen, die juist volledig celibatair leefden. Verder kwam het ook onder de niet-Essenen wel degelijk voor dat individuen celibatair leefden om zich volledig te kunnen wijden aan God en de bestudering van de Schrift en.

  Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 2. juni/ 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 5. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 9. juni/Pinksterfeest, Houdt u vrij ! 10:15/Eredienst; Gods Kracht voor Gods volk (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond,in de kracht van de Heilige Geest (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 12. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 16. juni/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 19. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneer/wo, 19. juni, 20:00 – 22:00

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  love

  VAKANTIE WEEKVOOR JONG EN OUD/21 t/m 26 juli 2019/ PAGEDAL STADSKANAAL/Aanmelden vanaf 21 januari 2019☻Nu is het nog koud en guur, maar we zitten met ons hoofd al weer bij de zomer! Vanaf 21 januari kun je je aanmelden voor de Vrij Zijn Zomerweek. Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Gods onmeetbare liefde voor ons is groter dan wij kunnen bedenken! Zijn genade is altijd groter, en begint pas daar waar wij denken dat het ophoudt. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.www.vrijzijn.nl 

  OPENING STRANDSEIZOEN HOEK VAN HOLLAND/30 mei 2019 | Hoek van Holland (Rotterdam)Elk jaar op Hemelvaartsdag wordt het strandseizoen van Hoek van Holland geopend. Bij de strandpaviljoens is het één groot feest met live muziek en DJ’s. Er is een mega braderie op de Rivierkant en Zeekant, kinderattracties, foodtrucks. Alle strandtenten zijn natuurlijk geopend voor een hapje en een drankje op hun gezellige terrassen.

  Image and video hosting by TinyPic

  PURMERENDS MUSEUM☻Op feestdagen in de periode: 1 mei t/m 31 oktober: 13.00 - 17.00 uur 1 november t/m 30 april: 13.00 - 16.00 uur/ Dit museum is bekend om de mooie collectie Purmerends Jugendstil Aardewerk. Purmerend was in de periode 1895-1907 hét centrum voor de productie van sieraardewerk. In het museum maak je kennis met de geschiedenis van Purmerend. Een bezoek is leuk en interessant voor jong en oud. Naast de collectie kom je veel te weten over bekende Purmerendse architecten. Het museum is gevestigd in een pand uit 1912. Het is het voormalig stadhuis aan de Kaasmarkt.Purmerends Museum Kaasmarkt 20/1441 BG Purmerend

  Image and video hosting by TinyPic

  NEM/REVEILWEKEN☻

  Aanmelden Mini-Reveilweek (tot 13 mei):☻ 29 mei – 2 juni |

  Voorthuizen Aanmelden (Grote) Reveilweek 1:☻ 20 – 26 juli |

  Ambt Delden Aanmelden Reveilweek 2:☻ 27 juli – 2 augustus | Voorthuizen Aanmelden (verdiepings) Reveilweek 3:☻ 3 – 9 augustus | Voorthuizen/Elk jaar werken wij voor de organisatie van de Reveilweken samen met een paar honderd vrijwilligers. Zonder hun inzet zouden de Reveilweken niet mogelijk zijn en we zijn ze daarom erg dankbaar! Tijdens de komende Reveilweken hebben we ook medewerkers nodig. Kijk bij de vacatures voor een beschrijving en wat er van je wordt verwacht.

  https://nemnieuws.nl/reveilweken/vrijwilliger-worden/

  Image and video hosting by TinyPic

  VERVOLG CURSUS LEREN BIJ DE BRON/ARDENNEN☻

  vrijdag 5 t/m vrijdag 12 juli☻vrijdag 12 juli t/m vrijdag 19 juli 2019☻

  Voor wie al eens een cursusweek ‘Aan tafel bij God’ hebben gevolgd, is er een vervolgweek. Ook dit is een super leerzame, ongelofelijk gezellige week met diepe geestelijke ervaringen. De titel van de vervolgweken is ‘Leren bij de Bron’ en behandelt Bijbelse onderwerpen vanuit Joods perspectief. Lees er alles over op de achtergrondpagina Cursusweek Bijbelse Feesten.


  BOEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  BRUID VAN DE BERGEN☻ 8 mei☻ Colorado, 1870. Desi Brennan groeit op in een land dat herstellende is van de Amerikaanse Burgeroorlog. Ze verlangt naar vrede die verder voert: volledige vrijheid van slaven en indianen. Ze botst dan ook flink met de rijke nieuwkomer Remy Montgomery, die nog steeds slaven voor hem laat werken en vindt dat indianen in reservaten thuishoren. Maar als hij haar familie helpt na een overval door bandieten, kan Desi niet anders dan Remy het voordeel van de twijfel gunnen en haar liefde voor hem erkennen. Christen Heinzmann

  Image and video hosting by TinyPic

  FATAAL BEWIJS 8 mei☻ Kate Sullivan heeft als ambitie om mensen écht te helpen en is een sterke, jonge advocate. Door haar enorme inzet en resultaten wordt ze benoemd als hoofdaanklager van een nieuwe rechtszaak tegen het grote bedrijf Mason Pharmaceutical Corporation (verder genoemd MPC). Kate zet zich met hart en ziel in voor deze rechtszaak en in het begin leek het positief dat Ethan Black de advocaat van de tegenpartij was. Ethan en Kate waren vrienden sinds hun studententijd en konden het nog steeds goed vinden. Door een onverwachte gebeurtenis krijgt Kate veel informatie over MPC toegespeeld, maar deze informatie is nog niet rechtsgeldig. Om meer achtergrondinformatie te krijgen huurt Kate Landon James in als privé detector. Rachel Dylan

  Image and video hosting by TinyPic

  S’NACHTS DROOM IK VAN VREDE☻ 8 mei☻ s Nachts droom ik van vrede is het unieke dagboek van de Rotterdams-Joodse Carry Ulreich, de ‘Rotterdamse Anne Frank’. Met oog voor detail houdt Carry de dagelijkse gebeurtenissen bij, een dagboek en zes schriften vol. Haar stijl is authentiek, humoristisch, relativerend. Hoe is het om onder te duiken terwijl de wereld om je heen in brand staat? Wat doe je als je steeds meer berichten krijgt over geliefden die verdwijnen? En ook: hoe is het om de oorlog te overleven en een nieuw bestaan op te bouwen, terwijl zovelen je ontvallen zijn? Met originele foto’s, ingeleid door historicus dr. Bart Wallet.Carry Ulreich


  LEGER DES HEILS 

  LEGER DES HEILS POSITIEF OVER ACTIEPLAN DAK EN THUISLOZE JONGEREN☻

   8 mei☻

  Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft zijn actieprogramma voor Dak- en Thuisloze Jongerengepresenteerd. Met het actieprogramma wil hij alle 10.000 dak- en thuisloze jongeren de komende jaren helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het Leger des Heils vindt het een goed plan want er is aandacht voor alle leefgebieden van jongeren. “Er is zowel aandacht voor preventie en zorg, maar ook voor wonen, financiën en scholing. Het gaat om kwetsbare jongeren die met een handvol problemen bij ons aankloppen omdat ze nergens anders meer terecht kunnen. “De overgang van 18- naar 18+ blijft kwetsbaar. Veel jongeren die dak- of thuisloos zijn hebben een verleden in de jeugdzorg. “We doen een sterke oproep aan gemeentes om zich in te zetten voor deze groep. Dak- en thuisloze jongeren hebben iemand nodig die zegt: Ik ben er voor jou. Je bent niet alleen. Ik ga met je mee en blijf naast je staan”, aldus Vader. En zet daar ook zelf de schouder onder. Het gaat immers om kwetsbare jongeren.

  LEGER DES HEILS

  NEDERLANDERS HEBBEN MINDER VERTROUWEN IN TOEGANG TOT JUISTE HULP☻

  8 mei☻

  Tijdens het jaarlijkse Leger des Heils ‘Buiten de Nieuwspoort’-debat op maandag 8 april werden de resultaten besproken. Politici, bestuurders, beleidsmakers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen kwamen bijeen om met elkaar te debatteren over hoe de zorg voor de meest kwetsbaren is geregeld. “Kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving hebben ‘sleurders’ nodig, mensen die dichtbij staan, die voor jou gaan, je er doorheen helpen en niet opgeven. De samenleving is vaak te ingewikkeld als je met een handvol problemen te maken hebt” Vader vindt het dan ook verontrustend nu uit onderzoek is gebleken dat eenderde van de Nederlanders niet verwacht hulp te krijgen als het nodig is. Het is onbestaanbaar dat in een land als Nederland zoveel jongeren tussen wal en schip vallen. Ik doe hierbij een beroep op de Nederlandse overheid, maar ook de samenleving, om voor  al deze mensen in de toekomst zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving mogelijk te maken. Het gaat om kwetsbare mensen. Het Leger des Heils kan dit niet alleen. We hebben elkaar nodig."


  STRIJDKREET

  Image and video hosting by TinyPic

  VANDAAG GAAT HIJ NIET GEBRUIKEN☻ 2 mei☻ Na jaren van verslaving weet Maarten nu precies hoe hij clean en nuchter moet blijven. “Op straat gooi ik lege blikjes in de prullenbak, sigaretten ook. Zo houd ik mijn gemoedstoestand gezond.”Maarten (47): “Op mijn vijftiende raakte ik verslaafd aan het snuiven van benzine en thinner. Daar word je heel high van.Ook ben ik als jochie van twaalf gepest en in elkaar geslagen door gassies op straat. “Ik zit nu twaalf jaar in het programma van de Twaalf Stappen. De tweede stap luidt: Ik geloof dat er een Macht is, groter dan ikzelf, die mij weer gezond kan maken. Ik besloot dat twee jaar geleden te omarmen en belandde via internet bij de Alpha Cursus. Inmiddels heb ik via de Twaalf Stappen ook geleerd mijn boosheid, woede, wrok en haat met God en mijn sponsor te delen, en God nederig te vragen die weg te nemen.

  Image and video hosting by TinyPic

  HOUSING FIRST☻ 2 mei☻ Ondanks een paar terugvallen is Maarten nu ruim negen maanden schoon. Kijk maar op zijn sleutelhanger, wijst ‘ie apetrots, daar staat het zwart op wit: acht maanden nuchter. “Ik kan niet zeggen dat ik nooit meer terugval. Ik kan alleen zeggen: vandaag ga ik niet gebruiken. Ik leef vandaag, niet gisteren of morgen. Dat zorgt ervoor dat m’n hoofd leeg blijft en ik niet gek word van schuld en schaamte.” En ik ga never meer naar het café, daar gebruiken ze iets waar ik dood aan ga. Ook niet doen: oordelen. Als ik oordeel, vergiftig ik mezelf, dan gaat m’n spiritualiteit naar de knoppen. Lege blikjes gooi ik in de prullenbak, sigaretten ook. Zo houd ik mijn gemoedstoestand gezond.Ik woon in een omklapwoning van Housing First, een voorziening voor daklozen van het Leger des Heils. Menselijkheid is het belangrijkste, zeggen ze daar, elke dakloze heeft recht op een woning. Twee dames van Housing First helpen me om clean te blijven. Ze creëren gezelligheid, socializen en helpen met boodschappen doen. Je bouwt een onwijze band op met die dames, weet je wel.”

  bron:strijdkreet.nl


  NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  NATUURMONUMENTEN WIL EINDE AAN PALINGVANGST IN EIGEN NATUURGEBIEDEN☻1 mei☻ Natuurmonumenten heeft de Raad van State gevraagd om de vangst van paling in de eigen natuurgebieden te mogen beëindigen. De vissoort is ernstig bedreigd en ondanks dat de paling de laatste jaren iets in de lift zit, is van het oorspronkelijke aantal in Nederland nog maar tien procent over.Van oudsher hebben een paar beroepsvissers bij Natuurmonumenten het recht om op paling te vissen in de Nieuwkoopse Plassen, de Vechtplassen en De Wieden. Natuurmonumenten wil de paling echter een gezond en veilig leefgebied bieden en niet laten eindigen op het bord. De verouderde Visserijwet maakt ontbinden van de overeenkomsten met de beroepsvissers tot nu toe onmogelijk. Daarom heeft Natuurmonumenten beroep aangetekend bij de Raad van State. Het hoger beroep bij de Raad van State dient op 13 mei 2019.

  Image and video hosting by TinyPic

  NATUURMONUMENTEN GAAT GESPREK AAN MET LEDEN OVER KAPGEBIED☻ 1 mei☻ Natuurmonumenten gaat met de achterban in gesprek over het eigen kapbeleid en stelt daarom de komende periode het kappen van bomen uit. Bomenkap leidt tot stevige discussies en die gaan ook Natuurmonumenten niet ongezien voorbij. Als natuurvereniging beheren we meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland, waarvan een derde deel bos. Dat doen we namens ruim 700.000 leden, donateurs en vrijwilligers. Desondanks constateren we dat kapmaatregelen discussies oproepen bij de achterban en dat bij een deel van hen de steun voor bomenkap ontbreekt. De uitkomst van die gesprekken leiden mogelijk tot een heroriëntatie van het kapbeleid van Natuurmonumenten. In de tussentijd maakt Natuurmonumenten een pas op de plaats en zal alleen nog vanwege veiligheidsredenen bomen zagen.

  Bron:natuurmonumenten


  MOOI

  Image and video hosting by TinyPic

  PROTESTANTSE KERK HENGELO ORGANISEERT SPECIALE BACH DIENSTEN☻ 15 mei☻ "Veel gemeenschappen kiezen voor vieringen met liedjes uit de Top 2000. Dat mag, maar voor mij moet muziek in de kerk toch anders klinken dan muziek in de kroeg", vertelt Evan Bogerd, de organist van de bewuste kerk tegen het medium. Het gaat om de Waterstaatskerk in Hengelo. Voorlopig is het plan om zes tot acht keer per jaar een Bach-dienst te organiseren, iedere keer op de eerste zondag van de maand.Bach was Lutheraan. De verbinding van muziek en woord staan in die traditie centraal. Met deze vieringen sluiten we weer bij die traditie aan."

  Image and video hosting by TinyPic

  DEZE NEDERLAND ZINGT VERSIE VAN JEZUS OVERWINNAAR BEZORGT JE KIPPENVEL☻ 15 mei☻ We staan als christenen vaak stil bij het lijden van Jezus en van ons. Maar beseffen we ook dat Jezus is opgestaan en dat wij met Hem meer dan overwinnaars zijn? Er staat in Efeze 1 dat 'dezelfde kracht die Jezus uit de dood liet opstaan, in ons leeft.''Hij die in ons leeft is sterker dan die in de wereld is', staat in 1 Johannes 4:4. Wat een overwinning! Met Jezus zitten we in het winnende team! Denk je weleens na over wat dat betekent voor jouw leven en de manier waarop je naar de wereld om je heen mag kijken? In dit prachtige lied 'Jezus Overwinnaar' gaat het hier ook over. Zijn troon staat onwankelbaar, Jezus is overwinnaar!

  Bron:cip 


  NIEUWS

  bijbels

  AMERIKAANSE PREDIKER WORDT TOEGANG TOT NEDERLAND ONTZEGD☻ 1 mei☻ Steven Anderson is definitief niet toegelaten in Nederland. De 'haatprediker' was van plan om 23 mei naar Nederland te komen, maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Dat maakte de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zojuist bekend, naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat Anderson Nederland binnen reist. "In een democratische rechtstaat als de onze is geen plaats voor discriminatie, oproep tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond", stelt hij in een reactie. "Dit kabinet is er alles aan gelegen om krachtig op te treden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen in perken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld.Bron:cip

  Godsliefde

  ZE IS TWEE KINDEREN KWIJTGERAAKT DOOR DE TRANSGENDER CULTUS☻ 1 mei☻ Lynn Maegher, moeder van drie kinderen heeft een dochter en een zoon die van geslacht zijn veranderd. Ze ging hiervoor naar een therapeut, die raadde haar aan om zichzelf te ontwikkelen, een praatgroep te bezoeken en wanneer ze zelfmoordneigingen had om hulp te zoeken. Ze kreeg een schuldgevoel door de therapeut aangepraat over het feit dat ze hier zo'n moeite mee had. "Ik ben twee kinderen kwijtgeraakt door de transgender cultus," vertelt ze aan de Christian Post.Lynn's dochter Emilie (gefingeerde naam) veranderde haar naam in Evan en begon met het slikken van mannelijke hormonen, testosteron. Zij heeft al het contact met haar moeder verbroken. Haar zoon Daniel (gefingeerde naam) werd Danielle. Hij liet zijn Adamsappel bijschaven tot vrouwelijke proporties. Bij hem werd een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Bron:cip kerk

  KERKDIENSTEN HERVATTEN IN SRILANKA☻ 1 mei☻ Vanaf komend weekend, en twee weken na de dodelijke aanslagen tegen drie kerken en enkele hotels in Sri Lanka, worden de katholieke kerkdiensten opnieuw hervat. Volgens de kardinaal wordt plaats per plaats en in afspraak met de veiligheidsdiensten bekeken waar en wanneer er opnieuw kerkdiensten kunnen plaatsvinden. Voorlopig is er nog geen sprake van een algemene hervatting van alle katholieke erediensten. Dit weekend werd de kerkdienst live op tv uitgezonden, om gelovigen in staat te stellen om op die manier toch te kunnen deelnemen aan de zondagsvierintg. Er wordt onder meer aangeraden om auto’s en motorfietsen niet bij de kerk te parkeren, er mogen geen tassen of rugzakken mee naar binnen en het aanvangsuur van de diensten wordt veranderd.Bron:kerknet.be

  Image and video hosting by TinyPic

  REGISTER LEVENLOOS GEBOREN KIND OOK VOOR ABORTUS☺ 1 mei☻ In de uitzending van Nieuwlicht van komende maandag wordt duidelijk dat ook geaborteerde foetussen ingeschreven kunnen worden in het bevolkingsregister. Sinds een aantal maanden is het wettelijk mogelijk om levenloos geboren kinderen in te schrijven in het bevolkingsregister - de Basisregistratie Personen (BRP). In NieuwLicht ontmoet presentator Tijs van den Brink Yara*(28) die koos voor abortus maar spijt kreeg. Dankzij de aangepaste wet heeft zij haar kind onlangs kunnen inschrijven in haar woonplaats. Voor zover bekend is nog niet eerder een geaborteerde foetus opgenomen in het bevolkingsregister.Bij de aanvraagprocedure en de registratie werd Yara bijgestaan door advocaat Don Ceder. Hij is afgestudeerd op het onderwerp ‘ongeboren leven’. Ceder: “Wat mij betreft is Yara de eerste in het land, misschien ook wel van de wereld, want in heel veel landen kan dit niet dus Nederland is daarin wel echt trendsettend.”Bron:christelijknieuws


  Inhoud blog
 • Wees duidelijk en eerlijk
 • Jezus Christus kennen
 • Tevreden in Hem
 • Vrijheid
 • Vrijheid
 • Nieuw leven
 • De weg die naar de hemel leidt
 • Het woord van God
 • Wat belijd jij?
 • Laat Hij die dorst heeft komen


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!