NIEUW: Blog reclamevrij maken?

LICHT

12 januari☻ De Heere Jezus is het Licht van de wereld. Hij laat ons zien wie God, de Vader, is. Door Hem kunnen we bij God komen. Als we in Hem geloven, worden we een kind van God. Hij is het licht in ons leven. We kunnen altijd met Hem praten (bidden) en naar Hem luisteren (door de Bijbel te lezen) Let op hebt u reeds het licht in u?

duif

CHRISTENEN☻ 12 januari☻ Veel mensen denken dat serieuze Christenen achterlopen op de tijd: ze geloven nog steeds in de Bijbel, bidden regelmatig tot God en willen leven volgens de Bijbel. Wat denkt u over Jezus Christus? erken Hem als uw persoonlijke Heiland en geloof in Hem! Het zal u nooit berouwen. Bron:hetgoedezaad

☻☻☻☻5 januari☻☻☻☻

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam linecia.
Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom..
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 61 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /.
Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

biddenj

HONGER☻

27 december☻

Ik bid in het bijzonder voor de kinderen en de volwassenen die geen voeding tot zich kunnen nemen. Dat er hulp naar toe gezonden mag worden zodat de mensen voorzien mogen worden van voeding. De mensen helpen door zelf aan landbouw te gaan uitvoeren. Het leren opzetten van een bedrijf. Zodat ze voeding en financiën hebben om hun gezinnen te kunnen onderhouden. Amen

juegdbidt

GELOVEN☻

5 januari☻

Ik bid voor mensen die niet in God geloven en nooit iets over Hem hebben. Gehoord. God van genade en liefde zet u gelovigen op hun pad zodat ze iets over het Evangelie mogen horen. Amen

biddendehanden

NOOD☻

5 januari☻

Ik bid voor de wereld in nood. Hemelse Vader dat ze de juiste hulp mogen ontvangen. Ontferm en beschermt u een ieder die nu in nood verkeert. Amen

 

ZIJNWOORD☻

BOOS ZIJN MAG☻

12 januari☻

Bij boze mensen denken we misschien aan lelijke woorden, aan verbittering of soms nog erger. Daarom wordt vaak gezegd dat we niet boos mogen zijn. De Bijbel spreekt daar anders over.Als u kwaad bent, laat dan geen

wrok in uw hart opkomen, want dan

zondigt u. Zorg ervoor dat u uw

boosheid voor het einde van de dag

weer kwijt bent (Efeziër 4:26)In deze Bijbelstudie wordt vanuit drie verschillende Bijbelgedeelten iets gezegd over onze boosheid (toorn). WORD JE BOOS DOE ER IETS MEE. In dit vers staat niet dat je niet boos mag worden. Het is wel belangrijk om te zorgen dat die boosheid weer weg is voordat de dag voorbij gaat. Zo wordt boosheid geen bitterheid.

Boosheid gaat weg door er met anderen over te praten. Niet met mensen die er niets mee te maken hebben - dan zou het roddelen zijn - maar met de mensen op wie je boos bent. Laat de boosheid geen bezit van je nemen maar zorg dat je wat kunt doen met de boosheid. Breng het onder woorden. Vraag aan God naar de oorzaak, naar ruimte voor vergeving en naar openheid in gesprekken.

ZIJNWOORD☻

MENSEN DIE GAAN LEVEN☻

12 januari☻

Wie zonder God leeft, zal zonder God sterven en voor altijd zonder God zijn. Dit juicht God echter niet toe! Hij verlangt ernaar die mens het leven te geven! Denkt u dat Ik de goddeloze

graag zie sterven?’ vraagt de HERE.

‘Juist niet! Ik wil alleen dat hij zich

bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat

en leeft.(Ezechiël 18:23) SLECHTE MENSEN:Slechte mensen zijn in dit stukje mensen die leven zonder rekening te houden met God en met Zijn regels. God is goed en Zijn regels houden ons op de goede weg. Wie zijn regels niet naleeft, kan geen goede dingen doen. Die mensen moeten sterven zonder hoop, zonder toekomst met God. De Israëlieten vonden dit een harde boodschap. "De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig," zeggen ze in Ezechiël 18:25.

Gods antwoord in datzelfde vers is duidelijk. Wie slecht doet, is zélf onrechtvaardig. Wanneer iemand naar Gods goede wetten wil leven, zal hij ook het leven ontvangen.


GEBED☻

NIEUWJAARSGEBED☻

20 januari☻

Te weten dat U bij ons bent,

de dagen van ons leven

geeft zoveel kracht,

biedt uitzicht, geeft ons moed,

wat wij op aarde ook beleven,

het raakt ook U,

U volgt ons op de voet.

Omstraal ons Heer,

Uw heerlijkheid bevrijdt,

met U aan onze zijde

beleven we Uw tijd.

Te weten dat U bij ons bent,

de dagen van ons leven,

of dat nu hier of in Uw hemel is,

te weten dat U ons

voor eeuwig blijft omgeven,

een zekerheid in onze tijd

door Uw geheimenis.

Omstraal ons Heer,

Uw heerlijkheid bevrijdt,

met U aan onze zijde

beleven we Uw tijd.C.Poelma-Duisterwinkel

GEBED☻

DE WERELD WORDT DUISTER☻

20 januari☻

Als de wereld duister wordt

en donkerheid heerst alom,

dan mogen wij als kind'ren Gods

bidden, kom Heer Jezus, kom!

Dan mogen wij gaan pleiten

en hopen op Gods woord,

vragen Hem om bijstand

zodat onze gebeden worden verhoord!

Help allen in veel moeiten,

vervolging, angst en pijn,

wij bidden U oh Vader

wil toch heel dicht bij hen zijn!

Uw kinderen in deze wereld

lijden om Uw Naam,

kom hen te hulp, bescherm hen,

dat bidden wij tesaam.

En dat allen die God haten

worden aangeraakt door U,

dat Jezus Liefde hen vervuld,

dat bidden wij U nu! E.Hengstman-v Olst
GEBED☻

DE WERELD WORDT DUISTER☻

5 januari☻

Als de wereld duister wordt

en donkerheid heerst alom,

dan mogen wij als kind'ren Gods

bidden, kom Heer Jezus, kom!

Dan mogen wij gaan pleiten

en hopen op Gods woord,

vragen Hem om bijstand

zodat onze gebeden worden verhoord!

Help allen in veel moeiten,

vervolging, angst en pijn,

wij bidden U oh Vader

wil toch heel dicht bij hen zijn!

Uw kinderen in deze wereld

lijden om Uw Naam,

kom hen te hulp, bescherm hen,

dat bidden wij tesaam.

En dat allen die God haten

worden aangeraakt door U,

dat Jezus Liefde hen vervuld,

dat bidden wij U nu! E.Hengstman-v Olst

GEBED☻

NIEUWJAARSGEBED☻

5 januari☻

Te weten dat U bij ons bent,

de dagen van ons leven

geeft zoveel kracht,

biedt uitzicht, geeft ons moed,

wat wij op aarde ook beleven,

het raakt ook U,

U volgt ons op de voet.

Omstraal ons Heer,

Uw heerlijkheid bevrijdt,

met U aan onze zijde

beleven we Uw tijd.

Te weten dat U bij ons bent,

de dagen van ons leven,

of dat nu hier of in Uw hemel is,

te weten dat U ons

voor eeuwig blijft omgeven,

een zekerheid in onze tijd

door Uw geheimenis.

Omstraal ons Heer,

Uw heerlijkheid bevrijdt,

met U aan onze zijde

beleven we Uw tijd.C.Poelma-Duisterwinkel


WIJSHEID

5 januari☻

Een relatie met God is de beste relatie die kunt hebben.


VISJES

24 december☻

TEKST

5 januari☻

Besef dus goed: alleen de Heer God, Uw God, is God en Hij houdt woord.

WIJSHEID 5 januari☻ Een relatie met God is de beste relatie die kunt hebben.

LEVENSMOTTO☻

5 januari☻ Op sommige dagen heb je wat extra liefde nodig.

QUOTES** 5 januari☻ Wanneer je niet kunt krijgen wat je wilt hebben, wordt het tijd om te waarderen wat je hebt.

OVERDENKING 5 januari☻ De woorden vrijheid en vreugde liggen qua gevoelswaarde dicht bij elkaar. Als je een gevoel van vrijheid ervaart ben je zelf ook blij. Dat kan betrekking hebben op fysieke vrijheid, maar geldt zeker ook voor onze geestelijke vrijheid, voor onze innerlijke vrijheid.

SPREUKEN

5 januari☻

Luister naar mijn woorden!

Ik wil mijn wijsheid over jullie uitstorten.

Ik wil jullie vertellen wat ik weet.Spreuken 1:23

PSALM 5 januari☻ Ik ben uitgeput, bijna dood van vermoeidheid. Ik schreeuw het uit, zó bonkt mijn hart. Psalm 38:9

KORTE GEDACHTE** 5 januari☻ Het verlichten van menselijk lijden, dààr gaat het om in het evangelie. Als wij het leed van onze medemens verzachten, dan verzacht dit ook de pijn die Christus zelf onderging. Zo treden we met hem in contact en geven we gehoor aan zijn uitspraak: “Wat jullie voor de minste der mijnen hebt gedaan, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

CITAAT☻

5 januari☻

Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk; zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk, en van andere zeer moeilijk.

EVANGELISCHE 

5 januari☻

Hij is heel erg goed voor mij geweest. Hij heeft mij al mijn schuld vergeven. En Hij heeft mij een taak gegeven: ik moet de niet-Joodse volken oproepen om in God te gaan geloven en Hem gehoorzaam te zijn.Romeinen 1:5Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (25)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (169)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  5 januari☻

  Alles is maar lucht en leegte, zegt Prediker. Niets heeft werkelijk zin! Het hele leven is maar lucht en iets onbegrijpelijks! Prediker 1:2

  CHRISTELIJKE OVERDENKINGEN☺☺

  MEDITATIE☻

  IK HEB DORST☻

  5 januari☻

  Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat Hij nu alles had gedaan wat Hij moest doen: "Ik heb dorst!" Zo gebeurde wat van tevoren in de Boeken was gezegd. 29 Er stond een kruik met zure wijn. Ze doopten daar een spons in en staken die op een stok. Zo kon Hij van de spons drinken. Johannes 19:28-29

  Geen mens kan zonder drinken. Nu is water in ons werelddeel alom voorhanden. Werkelijke dorst kennen we niet. Dat is elders wel anders. Soms zien we beelden van uitgedroogd land, van dieren die sterven van dorst en van mensen die smachten naar een druppel drinkwater! Dorst is misschien wel één van de ergste kwellingen die een mens kan overkomen!Wanneer Jezus roept dat Hij dorst heeft, toont Hij zich één met ons mensen. Hij is onze broeder geworden. Er is werkelijk geen plekje menselijk leven of menselijk lijden waar Jezus niet is geweest. Als mensen kunnen we op heel veel manieren intens lijden, lichamelijk, psychisch of emotioneel. Welk lijden je ook treft, weet dat er een Heiland is, die hetzelfde lijden heeft ondergaan!

  MEDITATIE

  ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE☻

  28 december☻

  Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden’ (1 Joh. 4 vers 10)

  Over een paar weken begint de adventstijd weer. De tijd waarin we in het bijzonder de komst van de Heere Jezus naar deze wereld gedenken om als mens geboren te worden, en te lijden en sterven voor alle zonden van de gehele mensheid. In bovenstaande tekst wordt duidelijk dat God Zijn Zoon naar deze wereld zond vanuit Zijn onmetelijke liefde voor ons. Kleine kinderen hebben hun ouders onvoorwaardelijk lief. Zij stellen hun volste vertrouwen op vader of moeder zonder daar vragen over te stellen of er gedachten bij te hebben. Zij weten zeker: papa en mama hebben mij lief, zij houden van mij. Hoe erg is dat als een (klein) kind dat niet van harte kan zeggen. Andersom houden ouders als het goed is ook onvoorwaardelijk van hun kinderen, die zij uit de handen van de Heere mochten ontvangen.

  TIJD MET JEZUS

  ANGST☻

  28 december☻

  Mijn problemen worden steeds groter.

  Red me alstublieft uit mijn moeilijkheden. Psalm 25:17☻☻

  Als je naar binnen keert en kijkt wat er leeft in je hart, kom je ook veel angst tegen. Je bent bang voor wat er komen gaat. Je bent bang voor de gevolgen van iets wat je hebt gedaan en wat niet goed was. Je bent bang voor wat de toekomst brengt. Je bent bang om kwetsbaar te zijn in je relaties met anderen. Welke angst je ook tegenkomt, Ik wil je eruit bevrijden! Wees niet bang en benauwd. Vertrouw alles toe aan Mij en ontdek dat je dan weer vrijheid ervaart. Laat je hart niet vol van angst zijn, maar vol van Mijn Geest van liefde, vrede en vrijheid. Ik bevrijd je van je angst.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  NIEUWE SCHEPPING☻

  5 januari☻

  Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. 2 korinthe 5:17

  Mijn lieve kind, zo zie Ik jou: jij bent een nieuwe schepping! Je gelooft in Christus en daarom ben je één met Hem. Hij is in jou en jij bent in Hem. Je bent een nieuwe mens geworden in Mijn ogen. Het oude leven is voorbij gegaan. Het nieuwe leven is gekomen. De dood en de zonde hebben hun greep op jou verloren. Je bevindt je nu in de omhelzing van het eeuwige leven en de onvoorwaardelijke liefde. Ik zeg het nog een keer, want Ik wil dat je het weet en dat je eruit leeft: jij bent een nieuwe schepping! Want je bent één met Christus!Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!

  BEMOEDIGINGSSITE☻

  GEROEPEN VOOR 2019☻

  28 december☻

  Dag aan dag draagt Hij ons ook jaar na jaar…

  LIEVE BROEDERS EN ZUSTERS,

  We zijn onderweg met allerlei dingen die ons bezig houden: dan is het een ziekte, of een conflict, of een renovatie... We zijn ook onderweg met Jezus, onze Heiland. Welk doel heeft Hij met dit samen oplopen met ons in dit leven. Wat zou Hij willen als Hij over de drempel kijkt naar het nieuwe jaar met jou en mij?

  Opnieuw staan we voor een eindpunt en een beginpunt: oud en nieuw, achter ons laten en voor ons zien, gemiste kansen en nieuwe kansen, gestopt en opnieuw beginnen.

  Van harte wens ik al onze website-bezoekers en onze abonnees een gezegende start van het Nieuwe jaar toe.

  Terugkijkend op het afgelopen jaar, dank ik de Heer die, op de momenten dat ik tekortschoot in dit werk, het geheel vasthield in Zijn zegen.  Vraag het je eens af, voor het 1 januari is: Ik ben onderweg met zoveel dingen, maar ik wandel ook met Jezus Christus? Waar gaat het de Heer om dat er weerspiegelt wordt door mij? Wat zou zijn verlangen zijn om samen met ons te beleven? Wat zijn Zijn plannen met jou en mij?

  Wat ben ik God dankbaar dat Hij ons nooit aan de kant schuift of diskwalificeert, maar uitnodigt om met Hem die nieuwe start te maken. Mijn hart verlangt daar naar, ik ga er zeker op in! En jij? Wat ga jij doen met Zijn uitnodiging?

  Mag de Heer samen met jou en mij het jaar instappen, zo dichtbij dat je hand in hand wandelt met Hem, maar ook zo regerend dat Hij bepaalt wat er gaat gebeuren in dat nieuwe jaar, Zijn doel, Zijn voornemen met ons, opdat het woord uit 2 Kor. 3: 18 gaat leven.

  Gods zegen, lieve mensen,

  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE

  IN DE HEMEL BRANDT NOG LICHT☻

  12 januari☻

  U RICHT MIJ OP WANNEER IK WANKEL☻

  Het is een bewogen week geworden.

  God bemoedigt ons mensen. We zien het hemellicht boven branden. We kunnen elkaar aanstoten en elkaar erop attenderen: Kijk, zolang dat licht brandt, werkt God aan zijn plan met ons mensen en met deze aarde.

  In de hemel brandt nog licht, en gelukkig maar! Want waar kunnen we terecht in een week als deze. Met zoveel onrust, zoveel publieke aanvallen op het christelijke geloof en op geloofsgenoten. Dit, in een omvang zoals ik het persoonlijk nog niet eerder heb meegemaakt.  ”Kijk omhoog, broer of zus: zie je dat licht aan die donkere hemel: Gods licht brandt nog steeds! Vader werkt nog steeds aan zijn reddende plannen voor ons leven. Vader heeft de hoop op herstel nog niet opgegeven… Vader gaat door met ons, ondanks dat wij er zo’n puinhoop van gemaakt hebben hier op aarde.”

  In de hemel is de Heer en bij Hem is licht. Kom, laten we naar Hem gaan! Mag de bemoediging je rust geven, in Jezus Naam,

  Liefs Gerry

  BEMOEDINGSSITE☻

  GROOT IS UW TROUW☻

  5 januari☻

  Hij is dezelfde Jezus, gisteren, heden, een heel jaar en tot in alle tijden!

  LIEVE MEDE GELOVIGEN☻

  Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen! (2 Korintiërs 5: 17 NBV) Velen bekeren zich gaandeweg, door veel 'jaarwisselingen' mee te maken. Steeds maar opnieuw die overstap maken, en nog wat dieper God durven vertrouwen voor je leven. 'Ja!' zeggen tegen het nieuwe dat van God is. Een nieuwe weg willen gaan bewandelen, kiezen voor het Licht van God en dat Licht zal ons heel persoonlijk gaan beschijnen. Ja, dat Licht geeft bijzondere veranderingen, in elk mensenleven. Of het nu aan de buitenkant meteen opvalt of niet, het maakt echt een groot verschil, zo groot als 'Oud en Nieuw'. Nog intenser afscheid nemen van 'oude gewoonten' die als zonden aan ons kleven. Lieve mensen, dit leven hier, het blijft een zaak van ieder persoonlijk, een keuze van het hart.

  Ontvang hartelijk Gods rijke zegen voor het nieuwe jaar en ontvang een woord van bemoediging. Dit is wat gisteren waar was, en waarin ik geloof voor de dag van morgen: Groot is Uw trouw, O Heer, mijn God en Vader! Een lied om te zingen, om te beleven, om uit te leven!

  Lieve broer of zus, in Jezus naam bid ik voor je: dat het je nooit aan bemoediging van Hem zal ontbreken,

  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  HEER VERANDER MIJ☻

  20 januari☻

  LIEVE BROERS EN ZUSSEN,

  God verandert nog steeds mensen,

  Veranderingen vragen om actieve toestemming en medewerking. God dringt ons geen veranderingen op, maar Hij gaat wel voor onze "renovatie".

  Van oud naar nieuw,

  Van beschadigd naar hersteld,

  Van vervuild naar schoongewassen.

  God verandert nog steeds mensen, Hij wil bezig zijn met jouw en mijn herstel, mag dat ook van jou?  

  Een bemoediging voor deze week, in Jezus Naam,

  Liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  U☻

  9 januari☻

  U bent meer dan een lied.

  Meer dan ik kan zingen.

  Meer dan ik kan luisteren.

  Meer dan ik kan verzamelen.

  Ik heb gezocht.

  Ik heb U gevonden.

  U spreekt mijn naam.

  Bij U is alle angst weg.

  Bij U mag ik zijn.

  Ik ben niet alleen.

  U verlaat mij nooit.

  Elk moment is kostbaar.

  In de vallei van de schaduw

  zal de zon opgaan.

  U zal mij nooit verlaten.

  U gaat voor ons aan.

  U ziet mij.

  U noemt mij als de Uwe.

  Laat onze harten wakker worden.

  Elk mens is een verhaal.

  Wij zijn allemaal kinderen op reis.

  U bent de schat in ons leven.

  Voor nu en altijd. A.vd Klaauw

  KLOPPEND HART☻

  9 januari☻

  een kloppend hart voor alle mensen

  een kloppend hart voor de natuur

  het tikt voor liefde èn voor leven

  hartstochtelijk als lichtend vuur

  één naam, gekerfd in hart en ziel

  is Liefde die het goede doet,

  deelt van zijn eigen overvloed,

  wie liefde geeft, liefde ontmoet. C.Verhije-de Peuter  NIEUWJAAR

  9 januari☻

  Een nieuw jaar is aangevangen

  Een ieder heeft wensen of verlangen

  Wees blij met de rijkdom van het leven

  Aan ons  door onze God gegeven

  Steun zal hij geven bij verdriet en pijn

  Weet dat God ook jouw rustpunt zal zijn

  Breng je zonden in berouw tot de Heer

  Aanvaard Zijn hulp en leef in Zijn beheer

  Je blijdschap is in de handen van God

  Bid voor trouw, vreugde, liefde en genot

  Heb een waarde- en liefdevol bestaan

  Door samen met God je weg te gaan.E.Vos

  HIJ IS DE HEER DIE JOU ZIET☻

  9 januari♥

  Losgelaten, alleen gelaten, in de steek gelaten

  Kom ik in afhankelijkheid van U naar Uw troon

  Ik weet het even helemaal niet meer

  En voel me net als Jezus, Uw Zoon

  Is er iemand die mij ziet

  Mijn pijn, verdriet en eenzaamheid

  Het is Jezus die mij niet verliet

  Aan Hem ben ik mijn leven toegewijd

  Hij ging die zware weg naar Golgotha

  Ook voor jou

  Gegeseld en gekruisigd

  Stond Hij naakt in de kou

  Als volgeling van de Heer

  Kun jij je soms ook zo voelen

  Zorg dan dat je tot Hem keert

  Zodat je bij Hem af kunt koelen

  Breng al je pijn bij Hem

  Je teleurstellingen, pijn en verdriet

  Hij hoort echt wel je stem

  Hij is er voor jou

  Hij is de Heer die jou zie/M.Vlieland

  DE BESTE TIJD HEBBEN WE GEHAD☻

  9 januari☻

  Twee mannen waren aan het praten,

  het was even stil en het gesprek werd hervat,

  toen de ene man de volgende woorden uitsprak:

  ”Wij hebben de beste tijd wel gehad”.

  De andere man was het er niet mee

  eens en zei toen heel spontaan:

  “De beste tijd moet nog komen als

  we eenmaal naar de hemel gaan”.J.Troost

  APPEN BOVEN☻

  9 januari☻

  Keuzes moet je maken in het leven,

  iets wat soms veel strijd kan geven,

  je weet niet hoe je verder moet,

  en is dit nu fout of toch wel goed.

  Was het maar zo met het geloven,

  dat je kon appen met boven,

  er meteen antwoord werd gegeven,

  dan was het toch een makkelijker leven.

  Jezus zocht regelmatig de stilte op,

  om in gesprek te gaan tot,

  zonder Zijn Vader kon Hij het niet aan,

  en wilde steeds met Hem in gesprek gaan.

  In ons gebed leggen we alles voor Hem neer,

  we vertrouwen in het gebed steeds weer,

  dat op het juiste moment in ons leven,

  en op Zijn tijd Hij antwoord zal geven.

  Ook al blijven er ook vragen openstaan,

  maar als ik eenmaal bij Hem binnen mag gaan,

  dan zal het voor mij duidelijk wezen

  wat de bedoeling was met mijn leven. J.Troost


  LIEFDESGEHEIM☻

  9 januari☻

  Het geheim van liefde is verborgen

  in een onopgeefbaar verlangen

  om het mysterie te zoeken

  dat niemand omschrijven kan:

  Mensen worden samengesmeed

  in een diep innerlijk weten

  dat ze voor altijd en eeuwig

  met de ander verbonden zijn.

  A.de Jong-Idzinga  VERLEIDING☻

  9 januari☻

  Heer leer mij verleidingen weerstaan

  Om zo samen met God te gaan

  De verleiding van het materiële is zwaar

  De Mammon is een groot gevaar

  Leer mij, dat U mijn redder bent

  Aan Uw waarden mijn vrienden herkent

  Dat ik niet de schulden aan U opdraag

  Maar, alleen de hulp bij U vraag

  God ik laat U mijn leven leiden

  Door U in alles te belijden.E.Vos

  JAARWISSELING☻

  31 december☻

  Suizend zacht voelt zij een tere lentebries

  Voorzichtig verwarmt een vuur van verlangen haar ziel:

  Eeuwige Bron van Adem en Licht

  Onzichtbaar aanwezig

  Tastbaar ervaarbaar

  voor elk hart dat de stem van de Stilte verstaat

  Worden als een kind

  Gedragen door de wind

  Toekomst nog verborgen

  Verwachting voor morgen

  Hoop en vertrouwen tegemoet/A. de Jong Idzinga

  HET LEVEN IS VAAK ONVOORSPELBAAR☻

  31 december☻

  Het leven is vaak onvoorspelbaar

  Er gebeuren onverwachte dingen

  Ze liggen soms dichtbij elkaar

  Mooie en verdrietige ervaringen

  We krijgen er allemaal mee te maken

  Het verdriet is er soms zomaar

  Een onverwachts overlijdensbericht

  kan ons diep van binnen raken

  Dan zoeken we troost bij elkaar

  We zoeken Gods aangezicht

  vragen om Zijn hulp en nabijheid

  Soms dan doet het leven pijn

  Op de moeilijke momenten in ons leven

  Wil God voor ons een helper zijn

  Hij wil ons een schuilplaats geven

  Hij is bij ons tot in eeuwigheidM.Mulder-Zeer  OUD EN NIEUW☻

  31 december☻

  Ik vergeet hetgeen wat is geweest

  en laat alles achter mij,

  ik strek mij uit naar voren,

  het Oude Jaar is nu voorbij!

  Ik wil niet blijven hangen

  in wat ooit eens is geweest,

  God heeft iets nieuws voor morgen

  en geeft dat door Zijn Geest!

  Het Nieuwe Jaar ligt open

  en 't is spannend wat het brengt,

  maar het is God de Hemelvader

  Die ons Zijn zegeningen schenkt.

  Elke dag van het Nieuwe Jaar

  waar ik mij ook bevind,

  ben ik geborgen in Zijn hand

  want ik ben Zijn geliefde kind!E.Hengstman-v Olst  Jezusenkinderen

  BEGIN VAN EEN NIEUW JAAR☻

  31 december☻

  Wij staan aan het begin van een nieuw jaar.

  Wat mogen wij hopen en verwachten?

  Veel heil en zegen wensen wij elkaar

  ieder met eigen gevoelens en gedachten.

  Met een hart vol hoop en verwachting

  of van angst, spanning en ongerustheid

  voor een uitslag of terreurdreiging.

  Zoek alleen bij Hem geloofszekerheid.

  Wij gaan een onbekend jaar binnen.

  Dat doen wij aan de hand van God.

  Het wordt tijd om ons te bezinnen

  hoe onze levensweg een heilsweg wordt.

  Een leven volkomen aan Hem toegewijd.

  Hij geeft ons kracht en moed

  onderweg naar Zijn stralende heerlijkheid.

  Zijn grote toekomst tegemoet. M.Mulder_Zuur

  notenkoekjes

  NOTEN KOEKJES UIT HET HOOGLIED♥ 5 januari☻ Nardus en saffraan, kalmus en kaneel' (Hooglied 4:14) Dit is een oud Egyptisch recept uit 1600 v Chr, ontdekt op een scherf. Je hebt nodig: 80 gr verse of gedroogde dadels of vijgen 1/4 - 1/2 kop water 1tl gemalen kaneel 1/4 tl gemalen kardemom 20 gram gehakte walnoten 60 gram gehakte amandelen, honing Zo maak je het: Mix de dadels met water tot een pasta in een blender of keukenmachine. Voeg de kruiden, de walnoten en 1/4 kop amandelen toe; goed mengen. Maak balletjes, smeer ze in met honing en rol ze door de rest van de amandelen.

  TERWILLE

   Builder

  SAMENWERKING ZEESTADSTAAL☻ 12 januari☻ Metaal en poedercoating, een sportschool, een restaurant, een leerwerkbedrijf: ZeestadStaal in Den Helder combineert het allemaal in één pand. Vanaf januari krijgt ook de verslavingszorg van Terwille een plek in het grote pand bij de jachthaven. Raymond Groen, de eigenaar van ZeestadStaal vertelt: “We werken hier drempelloos en vanuit vertrouwen. Daar past Terwille prima bij als partij.”LEER WERK BEDRIJF:Al twee jaar is Groen een partner van de gemeente Den Helder. ZeestadStaal is een leerwerkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Ik ben eigenaar, maar ook jobcoach”, vertelt Groen. “Daarnaast heb ik nog drie jobcoaches in dienst. Ook werk ik met twaalf vakmensen. Zij dragen kennis over aan de mensen van de leerwerktrajecten en leren hen het vak.

  TIMON

  BEGELEID WONEN TIENERMOEDERS☻

  12 januari☻

  Ben je een jonge (aanstaande) moeder van 16 jaar of ouder en heb je hulp nodig omdat:Je bent vastgelopen in je relatie, op school of thuis. Je niet thuis kunt wonen. Je nog niet klaar bent om op jezelf te wonen. Dan is Begeleid Wonen bij Timon misschien iets voor jou.Je kunt als jonge moeder - of als je zwanger bent - bij Timon terecht. Je krijgt een eigen kamer of appartement in een complex waar meerdere jonge moeders bij elkaar wonen. In of naast het complex wonen ‘omwoners’. Dat zijn goede buren op wie jij terug kunt vallen. Je kunt Begeleid Wonen op verschillende locaties in het land. Je kunt Begeleid Wonen in Amsterdam, Houten, Lelystad (Tikvah), Maassluis, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen en Zwolle.

  www.timon.nl

  CHRIS

  MOBIELTJES ZIJN TOT LAST☻ 12 januari☻ Een nieuw onderzoek geeft meer inzicht over het smartphone-gebruik van tieners en hun ouders. Uit de cijfers blijkt dat meer dan de helft van de tieners zich bewust is van zijn overmatig smartphone-gebruik en ook echt stappen neemt om het probleem te verhelpen.Eenzaamheid en angst. Pew Research Center deed onderzoek bij 743 Amerikaanse tieners tussen 13 en 17 jaar oud, en bij 1058 ouders. Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de tieners nu al stappen zegt te ondernemen om zijn smartphone-gebruik in te perken. De populairste toepassingen waar jongeren gebruik van maken zijn sociale media (57%) en spelletjes (58%).Ondanks dat bewustzijn bij jongeren, wil dat duidelijk niet zeggen dat het daarom ook gemakkelijk is om effectief afstand te nemen van de smartphone. 72 procent zegt de gewoonte te hebben aangekweekt om als eerste ’s morgens alle berichten te bekijken op zijn telefoon. Verder werd er ook gevraagd naar de emoties die het bij jongeren oproept als ze hun smartphone niet bij zich hebben. 56 procent associeert dat gevoel met de emoties: ‘eenzaamheid’, ‘van streek zijn’ of ‘angstig zijn’.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  TOTALE VERLORENHEID☻

  12 januari☻

  HEL: De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.

  Pieter ligt ’s avonds in bed, hij kan niet in slaap komen. Zijn gedachten cirkelen rond de laatste woorden van de lezing op een jongerenavond. 'Als je Jezus niet kent, ga je verloren!' Hij huivert. Zou de hel dan echt bestaan? Bestaat de hel? Hoe zou het daar zijn? Het zijn vragen die je misschien wel herkent. Veel mensen accepteren wel een hemel, maar niet een hel. De hel klinkt te erg, te definitief, te pijnlijk. Het past niet in ons optimistische wereldbeeld dat van goed naar beter gaat. Maar volgens Gods Woord bestaat de hel echt en is die plaats eeuwig. Het is opvallend dat er meer Bijbelverzen gewijd zijn aan de hel dan aan de hemel. En de Heere Jezus onderwees tijdens Zijn leven vele malen specifiek over de hel. Zei de Heere Jezus dit om bang te maken? Nee, integendeel. Hij zei dit om je ervan te redden. Hij heeft ons niet over voor de hel!Bron:abcvanhetgeloof

  HOPEN OP EEN WITTE ZAKDOEK☻

  12 januari☻

  VERGEVING:Vergeving betekent dat God, vanwege het offer van de Heere Jezus, iemands zonde wegneemt en er nooit meer aan denkt.

  De Roemeense prediker Richard Wurmbrand vertelde eens overeen jongeman die een misdaad op zijn geweten had. Daarvoor had hij lange tijd in de gevangenis gezeten. Voordat hij naar huis ging, schreef hij zijn vader een brief waarin hij vroeg of hij hem zijn misdaad vergeven wilde. Zijn vader gaf een merkwaardig antwoord.Die vader schreef: “Je komt maar met de trein. Die komt langs ons huis; en als je wilt weten, of ik het je vergeef, kijk dan maar of er een witte zakdoek in een boom in de tuin hangt.”De jongen nam de trein naar zijn ouderlijk huis. Onderweg kon hij niet stil blijven zitten. Hij liep telkens heen en weer. “Waarom ben je zo zenuwachtig?”, vroeg een medereiziger. Toen de jongeman vertelde waarom hij zo gespannen was, zei die medepassagier: “Ga maar zitten; ik zal wel voor je kijken.”

  MOPPEN

  eiland-bewegende-animatie-0009

  EEN ONBEWOOND EILAND☻ 24 december☻ Een christelijke man strandt op een eenzaam eilandje en leeft er jarenlang alleen, tot hij eindelijk wordt opgepikt. Een zeeman vraagt hem: "Waarom heb je drie hutten gebouwd?" "Dat is mijn huis." "En de tweede?" vraagt de zeeman. "Dat is mijn kerk." "O. En de derde dan?" "O, dat is de kerk waar ik eerst heen ging."

  vil-mygod

  MOEDER HEEFT EEN PROBLEEM☻ 24 december☻ Een vrouw nodigt mensen uit voor het avondeten. Aan tafel vraagt ze haar zesjarige dochtertje: "Wil jij bidden voor het eten?" Het meisje antwoordt: "Maar mama, ik weet niet wat ik moet zeggen!" "Zeg maar gewoon wat je mama hebt horen zeggen." Daarop buigt het kind haar hoofd en zegt: "O God, waarom heb ik al die mensen eigenlijk uitgenodigd?" Bron:eo/beam

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻zondag, 20. januari 2019

  10:00

  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00

  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻woensdag, 23. januari 2019

  20:00

  Doopdienst door onderdompeling; van te voren inschrijven voor de doop (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻zondag, 27. januari 2019

  10:00

  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00

  Bevrijdingsdienst: Elk juk wordt verbroken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻woensdag, 30. januari 2019

  20:00

  Deventer Onderwijsdienst over ‘geloof en genezing’ met gebed voor de zieken ( Zoë Pray / Healing Home ; Titus Brandsma Huis ; Titus Brandsmaplein 2 ; 7423 EM Deventer ; 06-22213913 ; www.facebook.com/zoeprayhealing)

  20:00

  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  Wanneerwo, 30. januari 2019, 20:00 – 22:00

  myst

  zondag, 3. februari 2019 10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 6. februari 2019 20:00Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻vrijdag, 8. februari 2019 19:30Utrecht (Zuilen) Genezingsdienst Best Life Church/Jacobuskerk | Prins Bernhardplein 39-40 | 3555 AL Utrecht | 06-44501804 | www.bestlifechurch.nl ☻zondag, 10. februari 2019 10:00Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 13. februari 2019 20:00Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zondag, 17. februari 2019 10:00Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00 Zalvingsdienst voor de zieken 'Wat betekent de zalving met olie voor de zieke' Met ziekenzalving (Veerp

  www.wingsofhealing.nl

  ☻☻☻☻

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  relatie

  HOOGEGEVOELIGE RELATIE☻ Adres: Foyer de Charite Marthe Robin, 6017 AL Thorn/Datum & Tijd: 2 februari 2019 om 10:00 uur/Veel hooggevoelige mensen voelen zich onbegrepen en dragen lasten van anderen zonder te weten hoe zij met deze bijzondere gave van God kunnen leren omgaan.  Onze persoonlijkheid wordt mede bepaald door ervaringen uit het verleden, sommige zijn waardevol, andere herinneringen achtervolgen ons en hebben littekens achtergelaten. Deze littekens kunnen in het bijzonder bij hooggevoelige mensen veel nare herinneringen oproepen en maken het hen heel moeilijk om een gezonde relatie op te bouwen:In de oude vleugel zijn douche en toilet op de gang; in de nieuwe vleugel beschikt u over eigen sanitair) Oude vleugel € 190,- per persoon. Nieuwe vleugel € 210,- per persoon Het verblijf is inclusief: begeleidingsmateriaal -persoonlijke begeleiding - vol pension  Handdoeken en beddengoed dient u zelf mee te nemen.  Beddengoed is eventueel te huur voor € 8,-

  botanisch

  Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer/2 februari 2019  t/m  12 mei 2019 Haarlem/Teylers Museum in Haarlem toont in een overzichtstentoonstelling het werk van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer.  De aquarellen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste natuurwetenschappelijke kunstwerken ooit gemaakt. Voor liefhebbers van botanische kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met deze voor velen onbekende schat aan plantkundige pracht. ‘200 soorten groen,

  firstair

  FIRST ART FAIR IN AMSTERDAM/16 januari t/m 20 januari 2019 | Passenger Terminal Amsterdam | Amsterdam In de Passenger Terminal Amsterdam vindt in januari een nieuwe kunstbeurs plaats met 30 galerieën uit heel Nederland! De First Art Fair (de eerste kunstbeurs in het jaar) is een kunstbeurs voor galerieën die zich richten op hedendaagse kunst waarin esthetiek, passie en vakmanschap een belangrijke rol spelen. Een kunstbeurs waar u de kunst kunt uitkiezen die helemaal past bij uw eigen persoonlijkheid. Zet het evenement alvast in uw agenda!

  vrouwen

  VROUWENCONFERENTIE☻DESTINED TO REIGN CONFERENTIE BREAKTHROUGH☻ Destined to Reign vrouwenconferentie/Adres: Wiltonstraat 56, 3905KW Veenendaal Datum & Tijd: 2 maart 2019 om 10:00 uur Loop je tegen dingen aan in je leven en heb je doorbraak nodig? Jezus is onze Doorbreker, Hij gaat voor jou uit. In Hem ben je meer dan overwinnaar! Wij zijn vol verwachting en kijken er naar uit wat God gaat doen in jouw leven. Wij willen je die dag inspireren en activeren zodat je vol enthousiasme en met frisse moed weer naar huis gaat. ‘De Doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat voor hen uit, de Heere gaat aan de spits.’ Micha 2: 13

  geloofsverdediging

  STUDIEDAG GELOOFSVERDEDIGING☻Adres: Postweg 18, 3941 KA Doorn Datum & Tijd: 6 april 2019 om 10:00 uur Hoe moeten we als christenen omgaan met bepaalde onderwerpen die door de wereld niet geaccepteerd worden? In samenwerking met Logos Instituut zullen diverse sprekers verschillende onderwerpen behandelen. Het hoofdthema is 'De betrouwbaarheid van de Bijbel'.

  trouwen

  TROUWBEURS ETTE LEUR☻13 januari 2019 | De Nieuwe Nobelaer | Etten-Leur/Kom gezellig naar de beurs in Etten-Leur. Je kunt deelnemen aan de workshop “Maak je eigen wedding-moodboard” en alle bezoekers ontvangen een leuke beurstas.

  sprekenovervrouwen

  CURSUS SPREKEN VOOR VROUWEN☻Datum: Zaterdagen 19 januari, 9 februari en 2 maart 2019 Tijd: 10.30u – 14.00u Locatie: NTC IJsselstein, Duitslandstraat 9 te IJsselstein Cursusdoelen: Deze cursus is opgezet om je te introduceren tot de belangrijke, en ook praktische ideeën en richtlijnen voor spreken voor groepen, prediking en onderwijs. Tijdens deze cursus zul je het volgende leren: Spreektechnieken Het verschil tussen prediking en onderwijs. Hoe prediking praktisch kan worden voorbereid. Hoe onderwijs/speech/presentatie praktisch kan worden uitgewerkt. Hoe jij succesvol kunt zijn in prediking en onderwijs.Opgaaf: info@friendsforministries.nl

  treinbeurs

  TREINBEURS JOURE☻26 januari 2019 | Party- Zalencentrum 't Haske | Joure (Skarsterlân)☻ In Party- Zalencentrum 't Haske in Joure wordt een Treinbeurs gehouden. Er is een aanbod van (gebruikte) treinmodellen, railmateriaal, toebehoren en literatuur van de meeste merken. Op de beurs kunnen (gebruikte) treinen geruild, verkocht en gekocht worden. Hobbyisten die met een probleem op modelspoorgebied zitten kunnen mogelijk een antwoord op hun vragen krijgen.Bron:uitzinnig.nl

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUW JAAR VAN LEVEN☻

  20 januari☻

  Een nieuw jaar van leven, door de Heer aan jou gegeven. Dat het mag zijn een zegen, weet, Hij leidt je op al je wegen. Ook al komen storm en regen, vertrouw op Hem, wees zeker, Hij maakt alles wel, Hij is de Meester. D.Inge

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  HUWELIJKSCRISIS☻

  20 januari☻

  Zoveel jaar geleden hebben jullie elkaar trouw beloofd ’t was zo mooi begonnen maar ’t vuur is nu gedoofd. Lege woorden, holle frasen hoe kom je nog bij elkaar na diverse levensfasen lijkt de kloof onoverbrugbaar… Stel dat je aan God zou vragen om nieuwe liefde, nieuwe kracht om in elkaar te investeren, heb je daar al aan gedacht? Het zou toch zomaar kunnen dat er een wonder op je wacht God is daar namelijk Specialist in, zelfs als jij 't niet meer verwacht… J.Holleman-Kropff

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  VAN U GEKREGEN☻

  20 januari☻

  Wat in 't verborgen kunstig werd geweven en in de stilte van de tijd begon te groeien, deed U voor onze ogen stralend openbloeien, dit is uw kind, uw maaksel Heer, uw leven. J.Mul

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  DIAGNOSE☻

  20 januari☻

  Met lege handen staat zij voor hem die oordeelt over leven en dood. Hij schudt zijn hoofd en zwijgt. Zij voelt zich kwetsbaar en bloot. Voor haar is niets meer de moeite waard: Boven haar hoofd hangt Damocles' zwaard. Zij ruikt de geur van dood en verval en bovenal verkrampen angst en verdriet haar hart. Eenzaam en verward tast zij naar een troostend Woord: Zal haar gebed door God worden gehoord? A.deJong-Idzinga

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  Image and video hosting by TinyPic

  WAAR JE NU BENT☻

  20 januari☻

  waar jij nu bent ben ik nog niet waar jij nu bent is vreugde geen verdriet waar jij nu bent is het warm en licht waar jij nu bent gaan deuren niet dicht waar jij nu bent wil ik ook komen waar jij nu bent wordt niets je ontnomen waar jij nu bent is het vredig en fijn waar jij nu bent wil ik ook zijn/A. v Welzen

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  Image and video hosting by TinyPic

  WINTERMIDDAG☻

  20 januari☻

  roerloos in zuiver wit de zon weerkaatst kristal en goud zo mooi zo stil het blauw omspant dit stille land met marmer en opaal ik zie hierin des Meesters hand dan zeg ik stil ik dank U Heer dat U mij maakte wit als sneeuw en dat Uw bloed mij leven doet roerloos in zuiver wit weerkaats de zon kristal en goud zo mooi zo stil in Jezus naam om Jezus wil amen/J. dePaauw

  Catching Snowflakes

  Het winterzonnetje straalt door het raam het wekt je op zonnenstralen zijn parels vol licht geven de winterkleur een zachter zicht het winterzonnetje zo lief is mijn zonnige  hartedief Van Hees Annie Gedichtenstadnl


   

  STOP NOOIT MET ZINGEN☻

  20 januari☻

  Wie zijn de mensen rondom THDV? Waarom steunen zij ons? Hoe staan zij in het leven? We zoeken ze op en stellen ze in deze rubriek voor. Deze keer: Henriëtte Broekman uit Lunteren. Je kent haar misschien wel van de Levensechttour of de kerstviering van THDV: dirigente Henriëtte Broekman. Enthousiast en gepassioneerd geeft ze leiding aan de Yesss tiener- en kinderkoren uit Barneveld/Lunteren en tijdens de concerten zie je dat ze zichtbaar geniet van ‘haar’ tieners en de samenwerking met de muzikanten. Sinds de muzikale samenwerking heeft Henriëtte haar hart verloren aan het werk van THDV: ‘Ik wist dat THDV bestond, maar had er verder geen binding mee, totdat ik m’n medewerking verleende aan jullie muzikale evenementen, zoals de Levensechttour en de kerstviering. Ik vind het nog steeds bijzonder hoe dat gelopen is.’De avonden ervaart Henriëtte elke keer als ‘heel indrukwekkend’: ‘De verbinding door de muziek beleef ik heel sterk. Op de avonden merk ik altijd dat jullie zichtbaar maken hoe gebroken de wereld is, maar dat jullie tegelijkertijd ook zichtbaar maken wie Jezus is en welke vrijheid Hij ons aanbiedt. Dat raakt me diep. Tegelijkertijd merk ik dat muziek heel verbindend werkt, ook al zijn die levens van de mensen die hun verhaal vertellen en van het publiek heel verschillend.’

  DAKLOOS☻

  20 januari☻

  Het enthousiasme van Henriëtte over THDV is overgeslagen op haar gezin. Haar twee jongens en haar man René zijn meerdere malen mee geweest naar een concert. Daarnaast is René zelf ook betrokken geraakt bij THDV. ‘Als ondernemer is hij sponsor geworden en is hij ook een keer gevraagd naar Amsterdam te komen voor een ontmoeting met een aantal dak- en thuisloze mensen, vaste bezoekers van AHA, voor een verhaal in de Oogst. Nou, daar hebben we het nog lang over gehad! René was erg vol van de levensverhalen die verschillende mensen met hem deelden in Amsterdam bij AHA. Die ontmoetingen hebben hem vooral bepaald bij de vraag: wie ben ik en wie wil ik zijn voor de ander? Hij benadert dat heel erg vanuit zijn ondernemerschap; ik denk vanuit de muziek na over de vraag wie ik mag zijn voor de ander, in mijn rol als dirigent naar de kinderen en tieners toe.’ Daarom vindt Henriëtte deze avonden ook zo ‘fantastisch’ voor de tieners van haar koor, omdat het zo vormend voor ze is.

  NIEUWS

  huwelijk

  JEZELF EN JE PARTNER BETER TE LEREN KENNEN☻ 12 januari☻ In het boek ‘Huwelijk: verbond voor het leven’ wil dr. Gary Chapman christenen helpen te begrijpen wat de Bijbel ons leert over het huwelijk – en wil hij ons stimuleren dit in het dagelijks leven toe te passen. In een review zegt een lezer: Erg goed boek! Dit boek biedt handreikingen om jezelf en je partner beter te leren kennen. Tevens bevat het praktische tips, en leest het erg makkelijk weg. Het is zeker niet saai en theoretisch. Wij hebben er veel aan gehad! In de hedendaagse wereld zijn er voor de kerk maar weinig dingen belangrijker om zich op te richten dan de noden die binnen de christelijke huwelijken bestaan. In het verleden vonden velen dat huwelijksverrijking slechts een nevenactiviteit voor de kerk was en dat de kerk zo af en toe iets zou moeten doen om het belang van het huwelijk meer te onderstrepen. Maar met het toenemende aantal scheidingen onder christelijke echtparen en het alarmerende aantal zendelingen en pastors die de bediening verlaten vanwege een mislukt huwelijk, realiseren we ons dat huwelijks verrijking geen nevenactiviteit is.

  huwelijk1

  VOOR HEN DIE GETROUW ZIJN WORDT DE HUWELIJK DE OP EEN NA BELANGRIJKSTE RELATIE IN HET LEVEN☻ 12 januari☻ Het is de kern van de kerkelijke bediening in de hedendaagse wereld. Wanneer een echtpaar de reddende kracht van Jezus Christus en de verandering van de innerlijke mens niet kan ervaren, waardoor ze een mate van vrijheid van zelfzucht en iets van de liefde en vreugde die Christus gaf zouden kunnen verkrijgen, en die in hun huwelijksrelatie kunnen delen, zullen ze niet de innerlijke motivatie hebben om betrokken te blijven bij evangelisatie en zending. Voor hen die getrouwd zijn, wordt het huwelijk de op een na belangrijkste relatie in het leven; de eerste en belangrijkste relatie in het leven is de relatie met God. De relatie van de mens met God is van het grootste belang omdat deze de tijd te boven gaat en alle andere relaties buitengewoon beïnvloedt. Op het menselijk vlak wordt de huwelijksrelatie gezien als de intiemste van alle relaties. Zij neemt de plaats in van de persoonlijke relatie met ouders, want de Bijbel leert ons dat we onze ouders moeten verlaten. De huwelijksrelatie is veel duurzamer dan de ouder-kindrelatie, want de kinderen zullen ten slotte weggaan. De kwaliteit van de huwelijksrelatie beïnvloedt ook de kinderen zeer positief of negatief. Bron:cip

  huwelijk2

  VOOR HEN DIE GETROUWD ZIJN WORDT DE HUWELIJK DE OP EEN NA BELANGRIJKSTE RELATIE IN HET LEVEN☻ 12 januari☻ De huwelijksrelatie is zo belangrijk dat God ervoor koos om die als een beeld van zijn relatie met zijn volk te gebruiken. Het Oude Testament vertelt ons dat God Zichzelf zag als de echtgenoot van Israël (Jes.54:5). In het Nieuwe Testament wordt Christus gezien als de man van de gemeente (2Kor.11:2). Als een christen een gezond huwelijk heeft, lijkt de hele wereld geweldig. Als de huwelijksrelatie leeg is, beïnvloedt zij alle andere aspecten van het leven negatief. Het werk van veel kerken is enorm gehinderd door mislukte huwelijken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een echtgenoot te motiveren actief bezig te zijn met evangelisatie als het met zijn huwelijk niet goed zit. Het is moeilijk voor hem om op iemands deur te kloppen en te vragen: ‘Wilt u misschien christen worden en u net zo beroerd voelen als ik?’ Hij kiest ervoor het bezoekprogramma van de kerk te vermijden omdat hij zich bij zulke pogingen hypocriet voelt. Voor echtparen met kinderen heeft de huwelijksrelatie grote invloed op hun kwaliteit. Bron:cip/HUWELIJK: VERBOND VOOR HET LEVEN dr. Gary Chapman, ISBN 90-6353-448-5, 240 pag., verkrijgbaar bij uitgeverij Royal Jongbloed

  Oordoppen-Vuurwerk

  CHRISTELIJKE HOOGLERAAR PLEIT VOOR VERBOD OP VRIJE VERKOOP VUURKOOP☻ 5 januari☻ Bij incidenten verspreid door het land zijn rond de jaarwisseling zijn zeker twee mensen door vuurwerk om het leven gekomen. "Tijd om de vrije verkoop van vuurwerk te stoppen!," vindt Cees Dekker, natuurkundige en universiteitshoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Een persoon in het Friese dorp Morra is maandagavond vermoedelijk door vuurwerk om het leven gekomen, meldt de politie. Een man in Enschede is door een explosie om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in de Gerststraat. De politie doet onderzoek naar het incident waar mogelijk vuurwerk bij was betrokken. Naast gewonden door vuurwerk, komen er ook veel meldingen over brandende auto's binnen. Met name in Den Haag zijn voertuigen in vlammen opgegaan.Bron:cip

  grootnieuwsradio

  GROOTNIEUWSRADIO NEEMT AFSCHEID VAN MIDDENGOLF☻ 5 januari☻ Het christelijke radiostation Groot Nieuws Radio neemt na ruim elf jaar afscheid van de middengolf. Na 1 januari 2019 gaat het radiostation digitaal verder via DAB+, de vernieuwde app, satelliet en interactieve televisie. In de laatste weken van 2018 voert het presentatieteam nog volop actie en worden luisteraars geholpen om de overstap te maken naar digitale radio. Groot Nieuws Radio is het laatste landelijke radiostation dat op dit moment uitzendt via de AM-band. De eigenaar van de zendmast in Zeewolde wil de zendlocatie ontmantelen.De uitzending via de middengolf stopt op 1 januari om 01:00 uur. Vlak daarvoor klinkt nog een keer het lied ‘Word Of God Speak’ van de band MercyMe op 1008 AM. “Met dit lied zijn we begonnen. Ons gebed was dat Gods woord zou spreken. We blijven doorgaan met onze missie via de verschillende digitale kanalen”, vertelt Wilfred Hardeman.Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation waar het goede nieuws van Jezus Christus centraal staat. Dagelijks zijn er programma’s te horen met actualiteiten, inspirerende gesprekken en muziek van christelijke artiesten.

  Deep Sigh

  VOORGANGER WAARSCHUWT TEGEN CHRISTENEN DIE VIA FACEBOOK VALSLEER VERSPREIDEN☻ 28 december☻ "Misschien heb jij ook al vriendschapsverzoeken gekregen van iemand met een Chinese naam en allerlei schilderachtige plaatjes op hun profiel. Wees gewaarschuwd voor hun valse leer!," maakt Sebastiaan van Wessem, voorganger van Thousand Hills in Hilversum en Huizen, duidelijk op zijn Facebookpagina. Van Wessem wijst op een religieuze beweging uit China: de Kerk van de Almachtige God. Via Facebook verspreidt deze groep de boodschap dat Jezus al in 1991 is teruggekeerd op aarde in het lichaam van een Chinese vrouw. Karin Krijnen van het Meldpunt Sektesignaal doet sinds september onderzoek naar de Kerk van de Almachtige God en noemt het een groep met sektarische elementen. Bij Groot Nieuws Radio vertelde zij dat er "bedrieglijke en misleidende wervingsmethoden" worden gebruikt. Ze proberen door middel van vrienden te worden met leiders betrouwbaar over te komen," voegt Van Wessem toe. "Wees gewaarschuwd voor hun valse leer! Bron:cip christelijke-postzegels

  AANGEPASTE POSTZEGELORDER VAN DE VROUW AFGEWEZEN OMDAT HIJ TE RELIGEUS WAS☻ 28 december☻ Een juridische organisatie eist dat de postdienst van de Verenigde Staten haar beleid inzake douanestempels wijzigt nadat het bevel van een vrouw was afgewezen omdat het haar familie liet zien staan ​​voor een historische kathedraal. First Liberty Institute vertegenwoordigt klant Tavia Hunt, die een bestelling via Zazzle.com heeft ingediend voor stempels waarop haar en haar familie voor de beroemde St. Basil's Cathedral in Moskou staan. De bestelling moest worden ingevuld via Stamps.com, een afzonderlijk openbaar bedrijf. Maar Zazzle.com wees de bestelling af en zei dat het het USPS-beleid schond dat "elke afbeelding" van religieuze inhoud op persoonlijke zegels verbood. Het beleid is in 2017 vastgesteld.Bron:Christianheadlines

  Flashing Police Badge

  HET POLITIEBUREAU IN ALABAMA ZEGT EEN PIEK IN JEUGDCRIMINALITEIT ALS GEVOLG VAN SANATISME☻ 28 december☻ De Opp Police Department in een landelijke Alabama is onder vuur komen te staan ​​van een atheïstische groep omdat ze de groeiende jeugdcriminaliteit van de stad publiekelijk de schuld hebben gegeven aan bewoners die Satan omhelzen en zich van God afwenden. De controverse brak dinsdag uit nadat het politiebureau dinsdag de claim had ingediend in een sindsdien verwijderd bericht op hun Facebook-pagina. "Afgelopen zondag werd een jonge man doodgeschoten in Kinston. Maandagavond werd een moeder doodgeschoten in Noord-Covington County. Er zijn vijf moorden gepleegd in Covington County in 2018. Deze moorden zijn gedaan door onze jonge mensen. Dit gebeurt omdat we ons van God hebben afgekeerd en Satan hebben omarmd, "verklaarde de politie. De politie-afdeling drong er toen bij het kleine stadje van 6.500 aan om Gods hulp te zoeken om de misdaadcijfers te verlagen en betere ouders te worden.Bron:christianpost

  wetenschapper-bewegende-animatie-0008

  BRITSE WETENSCHAPPERS ZIJN MEER ATHIEST DAN DE REST VAN DE BEVOLKING☻ 28 december☻ Stephen Hawking en Richard Dawkins zijn mogelijk niet de enige in hun atheïsme, omdat uit nieuw onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de Britse wetenschappers niet in God geloven. Onderzoekers van Rice University, Baruch College en West Virginia University wilden weten of er verschillen waren in het niveau van vertrouwen tussen academische wetenschappers en de rest van de bevolking. De studie onderzocht ook de verschillen in geloof tussen wetenschappers aan meer en minder prestigieuze universiteiten. Het ontdekte dat mensen van elite-bètaafdelingen meer kans hadden om niet-gelovig te zijn, twee keer zo waarschijnlijk als hun niet-elite leeftijdsgenoten nooit religieuze diensten te hebben bijgewoond. En over het algemeen bleken academische wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk meer atheïst te zijn dan de rest van de bevolking. De onderzoekers ontdekten dat hoewel slechts 18 procent van de algemene bevolking zei dat ze niet in God geloofden, dit bij de wetenschappers veel hoger was dan 45 procent. Bron:christiantoday

  kinderen23

  WAAROM IEDERE CHRISTEN DE KERSTMAN ZOU MOETEN VERMIJDEN☻ 24 december☻ Theoloog John Piper waarschuwt christelijke ouders voor het vervangen van het verhaal van Jezus' geboorte met die van de 'niet-christelijke mythe zoals de Kerstman.' Want hiermee doe je 'het geweldigste verhaal in de wereld' namelijk ernstig tekort, aldus de predikant. In de podcast AskPastorJohn, zegt de beroemde baptistenvoorganger dat het onmogelijk voor ouders om hun kinderen te vertellen dat de kerstman echt is, zonder tegen hen te liegen. "Misleiden we kinderen door te doen alsof het kerstman-verhaal een feitelijk verhaal is?", vraagt hij. "Hij leeft op de Noordpool en vliegt daar met zijn rendieren, en legt cadeautjes onder de kerstboom. Om dit als een feitelijk verhaal neer te zetten, is niet erg waarheidsgetrouw naar kinderen toe." De grootste reden waarom ouders het onderwijs over de kerstman moeten vermijden, is omdat het bewust voorbij gaat aan de 'fantastische waarheid' over kerstmis. "Waarom zou een christen die in Jezus Christus de grootste schat in de wereld heeft gevonden het verhandelen voor iets anders? Waarom zouden zij een ander verhaal vertellen?" Jouw kinderen hebben een lege ruimte in hun hart die Christus geschapen heeft. Je moet hen dat laten zien. Het gaat alleen om Jezus." Bron:cip

  abortuspil

  GROEN LINKS EN PVDA ZETTEN PLAN ABORTUSPIL DOOR☻ 24 december☻ GroenLinks en PvdA zetten hun voorstel door om de abortuspil voortaan door de huisarts te laten verstrekken. Na scherpe kritiek van de Raad van State hebben de twee oppositiepartijen hun wet wel aangepast. Het wetsvoorstel kan een splijtzwam worden voor de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat het kabinet geen werk maakt van de abortuspil bij de huisarts. PvdA en GroenLinks willen dat vrouwen met een vroege zwangerschap niet alleen in het ziekenhuis of de abortuskliniek, maar ook bij de huisarts terechtkunnen. Bron:cip homo-symbolen

  NIEUWE WEBSITE VOOR CHRISTELIJKE HOMOS☻ 24 december☻ Christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens of met genderdysforie kunnen vanaf nu terecht op een nieuwe website: www.vernieuwd.com. In de zoektocht naar een begaanbaar pad bij de navolging van Jezus Christus wil deze jonge beweging in de eerste plaats mensen terzijde staan die daar zelf mee te maken hebben.Het team achter Vernieuwd is samengesteld uit mensen van verschillende kerkelijke achtergronden. Het grote raakvlak is dat zij allen zeggen ‘te houden van God, mensen en de Bijbel’. Maar ook dat zij zelf te maken hebben met homoseksualiteit. Hetzij dat ze zelf die gevoelens hebben, hetzij dat ze daar van dichtbij mee te maken hebben. Vanuit deze ‘ervaringsdeskundigheid’ wordt op de site een groot aantal vragen beantwoord. Het laatste onderdeel van die Q&A is bedoeld voor mensen die – op welke manier dan ook – betrokken (willen) zijn bij de worsteling van bijvoorbeeld een familielid of kerkgenoot. De site ook is bedoeld voor kerkelijk leiders, pastoraal werkers, en hen die zich, los van een functie, in deze materie van homoseksualiteit en genderdysforie willen verdiepen. Bron:cip

  Laatste commentaren
 • fijne dinsdag (kinrooi webradio)
      op Hooglied
 • verlaat tegenbezoekje (ik)
      op Hooglied
 • fijne maandag en een goede start van de nieuwe week (Patty_en_freddy )
      op Hooglied
 • fijne maandag (kinrooiwebradio)
      op Hooglied
 • Dag Patricia (Roosje)
      op Hooglied
 • Blijdschap
  MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.
  kom-bij-Mij☻☻6 januari☻☻ALLEEN BIJ GOD KRIJG IK RUST, ALLEEN HIJ KAN MIJ REDDEN. (Psalm 62:2)
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder liefde voor het goede

  ZONDER LIEFDE VOOR HET GOEDE
  Het geweld op scholen heeft al een lange tijd beangstigende vormen aangenomen. Het volgende valt daarbij op: Veel kinderen en jongeren kennen amper nog grenzen. Er is geen herkenbare reden voor de agressie. Het bewustzijn van onrecht ontbreekt.

  Gewelddadige scènes in films en op de televisie en virtueel geweld in computerspelletjes dragen eraan bij dat de grenzen vervagen. Een jongen had een ander afgeranseld. Zijn verklaring was: Ik vind het leuk; gemeen zijn is leuk. Een psychologe stelde onlangs vast: Er wordt alleen nog van iemand gehouden wanneer dat bijdraagt aan individueel geluk.

  Zelfzucht, ontbrekende naastenliefde, wreedheid – het Bijbel citaat trekt deze lijn nog verder door: men houdt ook niet van het goede en wijst het Bijbelse onderscheid tussen goed en kwaad af. Men houdt niet van God of ontkent zelfs Zijn bestaan. Wie echter God en de door Hem gestelde normen opgeeft, verliest ook de positieve waarden van het Christelijk geloof. Het ontbrekende besef van onrecht is dan niet meer verwonderlijk. Daarom moeten we omkeren naar God en Zijn maatstaven. Hij wil u vergeven en u vrede schenken. Alleen zo bent u in staat om God en je medemens oprecht lief te hebben. Bron;HetGoedeZaad

  07-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw leven

  Prayer Hands

  EEN NIEUW LEVEN
  De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Dit is wedergeboorte.

  Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om God te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus. We beginnen niet zomaar aan een nieuw hoofdstuk in ons leven; wij beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester/God.

  31-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk of te vreden

  En Hij/Jezus zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf." (Lukas 12:15)☻

  Week na week zetten miljoenen mensen van hun zuurverdiende geld een paar euro’s of meer in voor de lotto. Ze hopen dat ze geluk hebben en de jackpot winnen. Hun gevoelens gaan heen en weer tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling, omdat ze meestal weinig of niets krijgen. Ze hopen steeds weer op het toeval, maar oogsten meestal teleurstelling. Wat hen drijft, is de wens om rijk te worden.☻

  Flying Angel

  Weet u wat God van zo’n instelling zegt? In de Bijbel staat: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof.☻

  Wat moeten we dan doen? Is er iets beters dan rijk te zijn? Wat beveelt de Bijbel ons? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo kunnen we samenvattend zeggen: wie voldoende heeft, moet tevreden zijn. Wat willen we nog meer? Bron;hetgoedezaad

  22-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Problemen
  Tags:Financien/beleggen/zaken
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ieder mens een schepsel van God

  We moeten onszelf vandaag drie belangrijke vragen stellen:
  1) Waar kom ik vandaan?
  2) Waar leef ik voor?
  3) Waar ga ik naartoe?

  Waar kom ik vandaan? De Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens een schepsel van God is. Niemand is vanzelf ontstaan. Waar leef ik voor? God heeft ieder van ons geschapen met een doel. Hij wilde Zich in Zijn schepselen verheugen en verwachtte dat ze tot Zijn eer wilden leven. Doet u dat? Nee, als zondaren – wat we allemaal van nature zijn – hebben wij niet aan het doel dat onze Schepper met ons had, beantwoord. We leven niet voor God maar voor onszelf.

  Waar ga ik naartoe? Een leven in tegenspraak met de verwachtingen van de Schepper zal het oordeel naar zich toetrekken. God kan onrecht niet zomaar door de vingers zien. Hij moet ons daarvoor ter verantwoording roepen en straffen.

  Maar luister nu en verbaas je: God wil niet de dood van de zondaar, maar dat u zich van uw eigenwijze weg omkeert naar God en leeft! Om u genade te kunnen geven, heeft God Zijn eigen Zoon Jezus Christus voor uw schuld gestraft. Wie zich naar God omkeert en de redding die God aanbiedt, aanneemt, mag weten: ik ga naar mij Heere God en Heiland, in Wie ik geloofd heb. Bron:HetGoedeZaad

  16-05-2018 om 12:12 geschreven door linecia


  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag moeder dag

  DAG MOEDER DAG☻
  mama, jij bent nu dichtbij Hem
  en ginds, daar lijk je meer op Hem
  Hij zorgt voor jou
  dept de sporen van lijden en verdriet weg
  zo trouw
  Zoals geen kind zorgen kan
  ik jou die dag liefhebben kan
  is het alle dagen moederdag voor jou
  zie ik je zitten aan Zijn tafel
  terwijl ik me herinner
  dat ik speciaal ontbijtjes maakte
  verwenden wij je, jouw kinderen, op bed
  bloemen stonden klaar
  ieder jaar
  als gebaar
  van liefde voor al jouw moederzorgen
  nu je in Hem geborgen
  vast niet meer terug wil
  hier sta ik vanochtend met een leeg dienblad en vol gemoed
  en denk: 'moeder dag, tot ziens!'
  Koert Koster

  12-05-2018 om 13:42 geschreven door linecia


  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlossing vinden

  Een Italiaanse journaliste in Irak was net vrijgekomen na een gijzeling. Met een agent van de geheime dienst die deel had genomen aan haar bevrijding, was ze op weg naar het vliegveld. Zevenhonderd meter voor hun doel werden ze plotseling heftig beschoten. Bliksemsnel wierp de agent zich op de journaliste, om haar met zijn lichaam af te schermen voor de kogels. Hij werd dodelijk getroffen, zij kwam er levend vanaf. Dat doet ons denken aan de vrijwillige offerdood van Gods Zoon. God is heilig. Daarom kan Hij niet zomaar over de zonde heen stappen. Hij moet al het verkeerde ontdekken en weer op de juiste plaats zetten, zodat het overeenkomt met Zijn wezen.

  Love Is In The Air

  God is ook liefde. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden en Hem voor u in de dood gegeven. In Zijn liefde wil Hij de goddelozen(u die zich nog niet met God hebt verzoend) redden; dat komt overeen met Zijn natuur, Gods Zoon kwam op aarde om plaatsvervangend voor schuldige mensen te lijden en te sterven. In Hem/God was geen spoortje van zonde, daarom was Hij de Enige Die Zich, voor u in de plaats kon stellen en u zo voor het verdiende oordeel kon afschermen. Juist dat heeft Hij gedaan! Aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus het diepste lijden: God wendde Zich van Hem af en heeft de ongerechtigheid van u op Hem genomen. (Lezen in Jesaja 53:6)Wie Komt dat allemaal ten goed? Iedereen die erkent dat hij Gods oordeel heeft verdiend en in Jezus Christus gelooft. In Zijn plaatsvervangende offer zal u bescherming en verlossing vinden. Bron:HetGoedeZaad

  05-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  29-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afgedwaald van God

  We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)


  Jesaja(de profeet) sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen met schapen die afdwaalden. Toch zou God de Messias/Jezus zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem/God nog verwerpen, is onze veel groter dan die van de oude Israëlieten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb u uw leven al gegeven aan Jezus Christus, die ‘goede Herder’ of bent u nog steeds een ‘verdwaalde schaap’?

  Bent u nog steeds Gods liefde aan het verwerpen? God nodigt u uit om van de verdwaalde pad af te wijken naar het pad van het licht. Van vrede, liefde en rust.

  29-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonden

  ZONDEN
  Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. (Romeinen 3:23)
  Sommige zonden lijken erger dan andere omdat hun zichtbare gevolgen veel ernstiger zijn. Moord lijkt ons bijvoorbeeld veel erger dan haat en overspel lijkt erger dan begeerte. Maar dat betekent niet dat wij sommige zonden maar ongestraft kunnen begaan en andere niet. Elke zonde maakt ons tot zondaar en snijdt u af van de heilige God. Alle zonde, hoe groot of klein ook, leidt dus tot de dood, omdat zij ons ongeschikt maakt om met God te leven. Praat ‘kleine’ zonden niet weg en blaas ‘grote’ zonden niet op. Alle zonden scheiden van God, maar voor alle zonden is in Christus ook vergeving mogelijk.

  Als u nog in zonden leeft bent u nog veraf van God!

  25-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding

  Een jongeman uit een Christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?

  Place Of Worship


  ♣♣
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet was.
  ♣♣
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op je eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.
  ♣♣
  Een tijdje later kreeg de man tijdens een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is een goed werk in uw hart begonnen, en Hij zal het ook voleindigen. Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u reeds een evangelisatie foldertje ontvangen? Op straat of in uw brievenbus. Bent u reeds aangesproken door God tijdens het lezen van een folder. Bent u een twijfelaar?

  21-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je kwaad blijft op iemand

  ALS JE KWAAD BLIJFT OP IEMAND
  Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Matteüs 5:21-22
  ♠♠
  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook. Kwaadheid betekent in dit geval een ziedende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reaCties en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zij richt ook geestelijke schade aan. Bent u er ooit trots op geweest dat je je beheerste en niet zei wat op het puntje van je tong lag? Jezus zegt dat u zelfs voor uw motieven verantwoording zal moeten afleggen.

  14-04-2018 om 13:41 geschreven door linecia


  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Andere
  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en verzoening

  LIEFDE EN VERZOENING
  Dood niemand.(Deuteronomium 5:17)

  Maar ik vermoord toch niemand! zegt u misschien. Bent u ooit zo boos geweest op iemand, die jou slecht behandelde, dat je wenste dat die persoon dood was? Hebt u ooit met de gedachte gespeeld iemand om zeep te helpen? Wat Jezus over deze wet leert, toont aan dat we diep in ons hart allemaal tot moor in staat zijn. Ook al zijn we wettelijk onschuldig, we zijn allemaal moreel schuldig aan moord en hebben Gods vergeving nodig. We moeten ons toewijden aan het tegengestelde van haat en woede; liefde en verzoening.

  12-04-2018 om 15:06 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoeningswerk


  Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: "Alles is gedaan!" En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:30)

  In Nieuw-Guinea woont de volksstam van de Bagwido. Deze mensen hadden ooit al eens iets uit de Bijbel gehoord. Ze wisten dat het schuldprobleem hen van God scheidde en dat ze niet in staat waren om Gods geboden te houden. U ook als lezer leef nog met een schuldprobleem en de geboden van God negeert.

  Toen hoorden ze hoe Gods Zoon Mens geworden was en hoe Hij aan het kruis ging, om de zonden van verloren mensen te verzoenen. De hele scène op de heuvel Golgotha met de verzoenings dood van de Heere Jezus Christus stond hun duidelijk voor ogen. Iemand van hen zei: “Toen ik Jezus hoorde zeggen: ‘Het is volbracht’, wist men: dat is iets wat ze nooit gehoord hebben...hoort u het? Ze hebben dat nog nooit eerder gehoord! Zijn werk is volbracht. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden, het vrije geschenk ligt daar en wacht er alleen op dat u het aanneemt.

  Een vrouw zei: ‘Zoveel pijn, lijden en lasten heeft Hij voor mij gedragen. Mijn hart huilt, als ze eraan denkt wat Hij voor haar/u heeft gedaan. Hij heeft haar helemaal van haar zonden gereinigd. Hij heeft alles gewassen door Zijn bloed. In het bloed zit het leven voor de mens. Ze kan niet ophouden daarover na te denken. Ze is zo gelukkig over het vrije geschenk dat Jezus haar gegeven heeft. Jezus wilt u ook Zijn geschenk en geluk geven.

  Ja, het verzoeningswerk van Jezus Christus is volkomen en definitief. Niets hoeft of kan er nog toegevoegd worden.

  Het is volbracht! Dat komt iedereen ten goede die schuldig is geworden - alleen als u zich omkeert, in Gods Zoon gelooft en Zijn plaatsvervangende offer in het geloof aanneemt. Bron:HetGoedeZaad

  05-04-2018 om 16:16 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijkheden

  De latere jeugdpastor Wilhelm Busch had zijn eerste gemeente in een mijnwerkers gebied. Tot het vele werk behoorden ook moeilijke huisbezoeken, bijvoorbeeld bij een mijnwerker die een ernstig ongeluk had gehad. Een groot rotsblok was losgeraakt in de schacht en had zijn wervelkolom beschadigd. De mijnwerker had het er levend vanaf gebracht, maar had een dwarslaesie en was geketend aan een rolstoel. Erger dan de lichamelijke ellende was voor hem de kwellende vraag waarom juist hij deze last moest dragen. Toen Busch hem bezocht trof hij een paar oude kameraden bij hem aan; een paar flessen alcohol stonden op de tafel. Toen de patiënt de pastor zag, brak de hele bitterheid door die zich in hem had opgestapeld. Klacht op klacht smeet hij zijn bezoeker naar het hoofd: ‘Waar was uw God, toen…?’ ‘Waarom zwijgt God?’

  In zijn gesprekskring voor mannen vertelde Busch over deze ervaring. Za baden voor de ongelukkige man en vanaf toen haalden ze hem regelmatig naar hun ontmoetingen. In de loop van de tijd brak de boodschap van Gods liefde door het mijnwerker het geloof in de Zoon van God. Die ook voor hem aan het kruis is gestorven.

  Nu had hij geen alcohol meer nodig om zijn ellende te vergeten. Ondanks de moeilijk handicap was hij een blijde Christen geworden. Als iemand zich erover verwonderde dat hij ondanks zijn ellende zo rustig en vrolijk was, verklaarde hij overtuigd: ‘Het is beter om verlamd bij Jezus te horen en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde benen in de hel te springen.Bron:HetGoedeZaad

  Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen.
  U redde mij van de dood.
  Ik was ongehoorzaam aan U geweest,
  maar U wierp al mijn schuld achter uw rug.
  Daardoor kon ik blijven leven. (Jesaja 38:17)

  31-03-2018 om 14:45 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid voor het leven

  WIJSHEID VOOR HET LEVEN

  We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

  God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

  Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

  27-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia


  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  20-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de weg


  Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’.(Johannes 14:6)


  God had al door de wet van Mozes tot het volk van Israël gesproken en de mensen tot ernstige nadenken over zichzelf en Hem aangespoord; profeten hadden indringend getuigd over de levende God, maar de Zoon van God bracht pas volledig zicht op Hem. Hij is ‘de Waarheid’ - Hij heeft alles geopenbaard en in het juiste licht geplaatst. Wie God wil kennen, moet daarvoor in de Evangeliën lezen en zo de Heere Jezus Christus leren kennen, Zijn woorden en Zijn daden, Zijn dood en Zijn opstanding. God is licht en liefde, dat is de erkenning waar iedereen toe komt die de Zoon van God in de Bijbel ontmoet en in Hem gelooft. Het licht maakt de mensen duidelijk dat hij vanwege zijn zonden voor God niet kan bestaan en zonder een Redder verloren is. Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, waar men niet aan wil, maar iedereen moet zich aan haar onderwerpen. Maar dan treedt Gods liefde voor het voetlicht; Hij Zelf heeft de weg bereid waardoor verloren zondaren gered kunnen worden.
  Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. ( Efeziër 2:1); Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

  Hebt u al het eeuwig leven ontvangen, door tot besef te komen dat Jezus de Weg de Waarheid en het leven is.

  20-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God


  Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB

  Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.
  Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

  Gleaming Silver Jesus Fish

  Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

  ‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

  We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?
  Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?

  16-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen


  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen


  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Efeze

  Heel veel mensen die in Jezus waren gaan geloven, kwamen naar Paulus en vertelden wat ze voor verkeerde dingen hadden gedaan.  Een paar mannen die vroeger aan toverij hadden gedaan, brachten hun toverboeken bij elkaar en verbranden ze. Iedereen kwam kijken. Er werd geschat dat die boeken ongeveer 50.000 zilverstukken waard waren geweest. (Handelingen 19:18-19)


  Efeze een provinci in Asia was een centrum van zwarte magie en andere occulte praktijken. De mensen zochten bezweringen die hun rijkdom, geluk en succes zouden brengen. Bijgeloof en toverij waren algemeen. God verbiedt zulke praktijken heel duidelijk. Niemand kan christen zijn en tegelijk vasthouden aan occulte, zwarte magie of tovenarij. Dit geldt ook voor mensen die God nog niet kennen en zich hiermee bezighouden. Wie zich eenmaal op dit terrein begeeft, wordt er heel makkelijk door geobsedeerd omdat Satan heel machtig is. Maar God is machtiger. Als u met het occulte te maken hebt, leer dan een les van deze Efeziërs en doe alles weg wat je tot zulke praktijken verleidt. Dit houdt nog vele mensen tegen om gehoor te geven aan de roepstem van God.

   

  God van genade en liefde dat vele mensen tot besef mogen komen, om afstand te gaan doen van alle toverij, hekserij, yoga, kaart lezen, boeddha en Reiki. U wil de mens hiervan redden en de vrede, blijdschap en rust geven. door Uw Zoon Jezus Christus. Amen

   

  04-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Andere
  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw levensdorst

   

  Bij het doorbladeren van de post blijft mijn blik hangen op een omslag. Linksboven prijkt in dikke letter: ‘Een plaats onder de zon’. De postzegel laat daarentegen een sneeuwman zien - passend bij het jaargetijde. Hoewel ik de brief al snel herken als een van de vele kansspel aanbiedingen, stel ik het weggooien van deze brief een paar minuten langer uit dan normaal. Terzijde opgemerkt: ik doe graag afstand van loterijen en dergelijke, omdat ik als Christen mijn geluk allang gevonden heb.


  De lokroep naar ‘plaats onder de Zon’ en zo niet, dan is een droomvakantie naar de zon misschien voldoende. De helft van deze loterij-inkomsten gaat naar liefdadige objecten. Het doel is mensen te helpen. Dat is lovenswaardig. Dat bereikt echter niet iedereen, maar met een beetje geluk kan iedereen een plaats onder de zon vinden. Wat echter, als geluk niet voor ons weggelegd is? Blijven dan alleen de schaduwkanten over? God zij dank, er is een aanbod van geluk en zon dat voor iedereen geldt, omdat men het alleen maar hoeft aan te nemen! Jezus Christus roept u tot Zich, omdat Hij uw levensdorst, de dorst naar vrede, vreugde en eeuwig geluk, wil stillen. Wie een levensverandering doormaakt en Christus als Redder en Heere aanneemt, is zeker van de ‘plaats bij de Zon’.

   

  Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. (Maleachi 4:2)

  Bron:hetgoedezaad

   

  28-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • OUDEJAARS GEDICHT


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  WONDERBAARLIJK GENEZEN VAN ALS☻

  28 december☻

  Ze had de afschuwelijke spierziekte ALS waarbij

  al de spieren aangetast worden en uiteindelijk

  zou deze ziekte haar tot de dood leiden. Mariet

  kreeg eerst een rollator om haar nog wat mobiel

  te houden, maar deze moest al snel vervangen

  worden voor een rolstoel. Maar Mariet ging met

  haar grote nood naar Jezus.

  Aangekomen op het podium in de Genezings-

  dienst die wij in Maastricht hadden zei ze: Ik heb

  ALS, Ik heb een wonder nodig. Toen legden wij

  haar de handen op in Jezus Naam en hoorde

  ze de evangelist zeggen: Loop, Mariet in Jezus

  Naam. Ze stapte uit haar rolstoel en liep door

  de grote hal. Genezen door de kracht van Jezus

  Christus.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  GENEZEN VAN EEN BLIND OOG EN DOOF OOR☻ 5 januari☻ Jacoline kreeg van de specialisten te horen dat de ernstige zieke afwijkingen niet meer te verhel- pen waren en ze zeiden: Je zult met je linkeroor nooit meer kunnen horen en met je linkeroog nooit meer kunnen zien. Je zult er mee moeten leren leven. Maar Jacoline hoorde van de Gene zingsdiensten en dat God nog altijd de God van Wonderen is. Die avond vond zij diepe vrede bij God toen zij Jezus in haar hart sloot. En de diepe wrok die al zolang in haar leven was verdween. Toen er voor de zieken werd gebeden werd zij gevraagd om naar het podium voor gebed te ko men. En die avond genas God haar oog en oor, en ging zij perfect zien en horen, terwijl de art sen hadden gezegd, daar zal je nooit meer mee kunnen horen. Ook haar moeder Diana werd die avond wonderbaarlijk genezen van fibromyalgie en bekkeninstabiliteit. Beiden gingen richting Je zus en ontvingen het Wonder

  DE PASSIE COACHES

  Passionate kissing

  NIEUWE SPELREGELS☻ 20 januari☻ In ons leven, in elk leven, zijn er twee fases waarbij de zin in seks vermindert. Deze fases vragen een nieuwe en andere benadering van seks en nieuwe spelregels. Het is een samenvatting uit het laatste deel (Kwesties) uit het hoofdstuk De overgang en de andropauze van de e-cursus Intimiteit - Jullie energiegevende bron. De fases geven een gemiddeld overzicht weer, de beschrijving kan per stel verschillen.

  Hug And Kiss

  De Passiecoach Nederland 9 januari☻· Je intieme relatie verdiepen is mogelijk! Ons programma Intimiteit-Jullie energiegevende bron is een e-cursus die een jaar duurt. Elke twee weken een hoofdstuk. De moeite waard als je eens tijd en energie wilt steken in het belangrijkste wat je als relatie hebt: intimiteit. Onderschat de gevaren van een sobere intieme relatie niet. Lees hier verder: Intimiteit-Jullie energiegevende bron. http://www.depassiecoach-nederland.nl/…

  Hugging

  DEPASSIECOACH☻ WERKEN AAN RELATIONEEL GELUK☻9 januari Bij vrouwen gaat het bij hun relationele leven om de totaliteit van de relatie. Als dat ontspannen is gaat de seks ook beter. Mannen kunnen gebeurtenissen scheiden. Ze kunnen bijvoorbeeld ruzie hebben gehad met hun vrouw om vervolgens 30 minuten later rustig voor te stellen om te gaan vrijen. Dat hun vrouw het meningsverschil nog bibberend aan het verwerken is voelen ze niet aan. Dus: werk aan relationeel geluk. Denk aan Hooglied. God heeft het geschapen. Lees verder... IS ALLEEN VOOR CHRISTENEN/www.depassiecoach-nederland.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • Hallo lLinecia,
 • Goeie morgen Linecia.
 • fijne zondag
 • Lieve groetjes en een warme knuffel lieverdje
 • Goedemorgen

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  GELOOFT

  WAT IS OCCULTISME EIGELIJK☻ 20 januari☻ En de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron: Als de farao tot u spreekt: Doe voor uzelf een wonderteken, dan moet u tegen Aäron zeggen: Neem je staf en werp die neer voor de farao; en de staf zal tot een slang worden. Daarop deden de tovenaars hun kunstjes: Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde. De kunstjes van de tovenaars hielden niet lang stand (de staf van Aäron verslond hun staven). Het is dus van groot belang te ontdekken wie of wat de bron is van een spirituele activiteit, een ritueel, een meditatie of een cursus. Baseert men zich op Jezus Christus, of baseert men zich op een valse god, bijvoorbeeld boeddha? Om dit te ontdekken is een een intieme relatie met Jezusnoodzakelijk, is het noodzakelijk de Bijbel te lezen en de juiste kennis tot je te nemen, door bijvoorbeeld preken te bekijken of te beluisteren. De Bijbel leert ons in Hosea 4 dat mensen ter gronde gaan door gebrek aan kennis. Mensen weten niet waarom ze niet aan yoga of reiki zouden moeten doen.

  GELOOFT☻☻

  WETENSCHAP BEWIJST DE BIJBEL☻ 20 januari☻ De historische nauwkeurigheid van de Bijbel is een klasse apart, vele malen superieur aan de geschreven verslagen van Egypte, Assyrië en andere vroegere naties. In de laatste honderd jaar is de juistheid van Bijbelse gegevens ontelbaar vaak bevestigd door archeologische vondsten. Dr. Nelson Glueck, waarschijnlijk de grootste authoriteit van onze tijd op het gebied van Israëlische archeologie, zei eens: "Nooit was enige archeologische vondst ooit tegenstrijdig met enige Bijbelreferentie. Daarentegen is er een score aan acheologische vondsten die helder bevestigen of zeer gedetailleerd overeenkomen met historische vermeldingen in de Bijbel. En ook andersom kan men stellen, dat als men een juiste evaluatie van een Bijbelse beschrijving nam, dit vaak leidde tot verbazingwekkende ontdekkingen."

  www.gelooft.com  OPENHANDS

  ER IS HOOP☻

  9 januari☻

  Echte blijvende Hoop.

  Echte innerlijke rust.

  Pure liefde.

  En vooral: echt begrip.

  God is er!

  En Hij ziet jou

  Ook nu, nu je achter je computer zit.

  Hij ziet je verdriet.

  Hij kent je angst.

  Hij kent je boosheid.

  Hij kent je door en door.

  En Hij begrijpt je.

  ZIT JE IN EEN DIP☻

  9 januari☻

  Lijkt alles tegen te zitten?

  Je vecht tegen je omstandigheden.

  Je doet je best.

  Je geeft je energie.

  Maar innerlijk voel je je leeg en mat.

  Opgebrand.

  Je zit in een dip.

  Je energie is op.

  En niemand lijkt je echt te begrijpen.

  En toch is er een uitweg!

  Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn.

  Hoe alles lijkt tegen te zitten.

  Hoe moeizaam alles lijkt te gaan.

  Toch is er hoop!


  HGJB

  WAT GELOOF IK?

  20 januari☻

  De hemel is mooi en goed en voor altijd! Dat weten we... omdat God dat zegt in de Bijbel. Maar als je erover nadenkt hoe het precies zal zijn, kunnen er allerlei vragen opkomen. Zegt de Bijbel daar óók wat over? Hieronder een paar van die vragen, met antwoorden vanuit Gods Woord! Zal je elkaar in de hemel herkennen? Zo ja: betekent dat dan dat je er ook mensen zult missen?Ja, wij mogen geloven dat er herkenning is (zie bijv. Matth. 18:10, Luk. 16:9 en Luk. 16:22-24). Er worden namen genoemd van hen die in de hemel zijn. Je zult in de hemel iedereen echt kennen. Toch is dat niet het belangrijkste. Want het belangrijkste is dat je samen de Heere God kent (ziet). Daar is alles en iedereen mee bezig. Daarom zal er geen verdriet zijn over mensen die er niet bijzijn (omdat ze niets van de Heere Jezus wilden weten). In de hemel gaat het er niet om dat we oude herinneringen ophalen, maar dat we samen de Heere God eren en loven.

  DE GOEDE DINGEN WAAR WE HIER OP AARDE GENIETEN, ZIJN DIE OOK IN DE HEMEL☻

  20 januari☻

  Dat is heel goed mogelijk. Het is belangrijk om te weten dat we niet uit de schepping worden gered, zo van: daar hebben we in de hemel niks meer mee te maken. Nee, de Bijbel zegt dat de hele schepping wordt gered (dus niet alleen mensen). Daarom wordt er niet alleen gesproken over de hemel, maar ook over de nieuwe aarde. Een heleboel dingen van de schepping zullen dus blijven bestaan. Maar die dingen zullen wel naar de wil van God zijn. Hoe dat precies is, kunnen we ons niet voorstellen. Er staat in de Bijbel dat God alle dingen nieuw zal maken (Openb. 21:5). In ieder geval zullen die dingen dan volkomen goed zijn, dus nog beter dan nu.


  DE SPIL☻

  OMGAAN MET VERLIES☻ma 4 Feb 2019 10:30 t/m wo 6 Feb 2019 14:45 /

  Verlies, het overkomt je. Je staat er niet bij stil. Het gebeurt meestal bij anderen. En dan….. plotseling komt het jouw leven binnen. Je raakt je baan kwijt. Je gezondheid gaat achteruit. Je verliest je partner en staat er nu alleen voor. Je kunt je eenzaam voelen. Hoe ga je ermee om? Begeleiding: Francien Kaljouw en Marianne Groen

  www.retraitecentrum.nl

  TIJD VOOR JEZELF/OPEN RETRAITE WEEKEND☻

  vr 1 Feb 2019 19:30 t/m zo 3 Feb 2019 14:30 ☻

  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.

  Begeleiding: Woutera Kattenberg en Marjo van der Vorm

  DE SPIL STILTEWEEKEND VOOR MANNEN☻vr 8 Feb 2019 19:30 t/m zo 10 Feb 2019 14:30 ☻ Dit Stilteweekend is bedoeld voor alleen mannen. Mannen die zoveel moeten, van sporten tot lief zijn, van hard werken tot familietijd. Hier hoef je even niets anders dan alleen aanwezig durven zijn. Niemand die aan je vraagt: wat ben je stil, waar denk je aan? Maar gewoon de stilte zijn werk laten doen. En de ontmoeting zoeken met de Heer, die ook graag jou één-op-één ontmoet. Dit Stilteweekend is daartoe een kans, jouw kans? Geef aandacht, zoek de stilte, ze zijn de meest luxe dingen van vandaag. Kijk naar het programma op het volgende tabblad en geef je op! Er is ook plek voor jou, er zijn nu eenmaal net zoveel soorten mannen als er mannen zijn. Begeleiding: Martien van Bergen & Erik Smit

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE☻Week 3: 15 t/m 18 januari**
  Week 5: 29 jan. t/m 1 februari **

  De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

  Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

  MINISTRYCURSUS HOUTEN

  De Lichtboog, Kruisboog 22, Houten

  Vanaf 21 januari 2019 wordt er weer een ministy-cursus gegeven in Houten. Deze wordt georganiseerd door een team uit NGK Houten i.s.m. New Wine Nederland. De cursus wordt gehouden op maandagavond gedurende 5 weken (21, 28 januari, 4, 11 en 18 feberuari 2019). De kosten voor de cursus zijn €25 te voldoen op de eerste avond. Aan het begin van de cursus wordt een cursusboekje uitgereikt. Meer informatie via ministry@delichtboog.nl of telefonisch bij Mariette Woudenberg.Bron:new-wine.nl

  www.retraitecentrum.nl


  MINISTRYCURSUSHOUTEN

  WINTERCONFERENTIE 2019 UW KONINKRIJK KOME☻De Lichtboog, Houten/Op 8 en 9 februari 2019 organiseert New Wine samen met [De Lichtboog] in Houten de **New Wine Winterconferentie**. Het thema is dit jaar Uw Koninkrijk kome! Jezus zendt ons uit om in onze eigen wijken en straten het Koninkrijk te verkondigen en zichtbaar te maken: verzoening, recht, vrede, genezing en bevrijding in Jezus’ naam. Dat begint niet alleen met gebed, het staat of valt met gebed! Bron:new-wine.nl

  DE SPIL☻ EEN NIEUWJAAR INGAAN MET GOD☻

  vr 11 Jan 2019 19:30 t/m zo 13 Jan 2019 14:30 /Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens: meer bewegen, gezonder eten, meer aandacht voor je medemens en ga zo maar door. Toch verdampen veel van die voornemens voordat je er erg in hebt, in beslag genomen als je bent door de hectiek van alledag. Maar misschien gaat jouw verlangen wel dieper, wil je het nieuwe jaar ingaan met God. Deze retraite wil je helpen om daarin een focus en vorm te vinden die bij jou past, onder andere via creatieve werkvormen. Begeleiding: Maarten & Marjolein Goossensen

  Jesus

  BIDDENISEENWEG☻

  WEEK VAN GEBED/Wanneer? Zondag 20 - zondag 27 januari 2019 Waar?  In uw woonplaats? Meer info zie  www.missienederland.nl of www.raadvankerken.nl (onder 'vieren)

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 7-10 maart, 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  EEUWEN OUD☻

  31 december☻

  Verhaal, vertelsel, verdichtsel.

  Een oud volk, een nieuwe tijd,

  dezelfde God.

  Gids door de woestijn,

  de woestijn van het leven.

  Heer van het Leven, waar zal ik zijn,

  waar zal ik komen?

  Verhalen doorverteld;

  De boekrol, het Boek,

  de atlas vol van Leven,.

  Wegwijzers, levens kaarten; soms

  met witte vlekken, door de eeuwen

  heen ingevuld.

  Altijd zicht op het einde, de Hemel,

  bij Hem die Leven geeft;

  bij Hem die levens neemt.

  Goed, genadig, vol liefde,

  rechtvaardig.F. Busscher  DANKBAARHEID☻

  31 december☻

  Het is stil,

  oorverdovend stil.

  En toch ……

  Zij hoort  het jubelgezang van onbevangen merels

  en ziet de diamanten op groen grastapijt.

  Het is kil,

  ijzingwekkend kil.

  En toch ……

  Zij ruikt de diepte van tintelende zomergeuren

  en voelt de zachtheid van teer rozenblad.

  Het is pril,

  ontzagwekkend pril.

  En toch ……

  Zij proeft het leven in alle facetten

  en dit stemt haar dankbaar en stil. A.de Jong-Idzinga


  GODS SCHEPPING KOMT TOT LEVEN☻

  31 december☻

  Zie die kleine witte blaadjes

  van die mooie tere bloem

  hoor dat meisje met haar praatjes

  over beestjes en gezoem.

   

  Hoor de hommels en de bijen

  kijk hoe alles voortbeweegt

  zie die oma nou toch breien

  opa die het stoepje veegt.

  Zie die jongen met die hamer

  kijk hij maakt een soort hotel

  voor de beestjes, elk een kamer

  de insecten komen wel.

  Zie het wonderlijk ontluiken

  zie de pracht van de natuur

  vele geuren zijn te ruiken

  tot het late avonduur.

  Zie Gods schepping komt tot leven

  ieder neemt zijn plekje in

  God heeft elk een taak gegeven

  't kleinste beestje heeft zelfs zin.A.Holman   


  VOL BLIJDSCHAP EN GELUK☻

  31 december☻

  Vol van innerlijke strijd,

  Doolde doelloos door de tijd,

  Hoorde het evangelielied,

  Heb nu vreugde in het verschiet.

  refr.

  Vol van blijdschap en geluk,

  Kom ik tot U, mijn God en Heer.

  U breekt de duistere banden stuk,

  Geeft nieuw leven, dagelijks weer.

  Ook breng ik mijn grootst plezier,

  Deel het met U, want U bent hier.

  Nooit meer laat U mij alleen,

  U bent God en anders geen.

  Mijzelf breng ik bij U Heer.

  Ik geef mijn alles, dagelijks weer.

  Wat ik krijg is steeds genoeg,

  Jezus die mijn zonden droeg.F.Busscher


  LICHT VAN VREDE☻

  31 december☻

  Licht, Licht, Licht,

  waar vind ik licht.

  Oorlog, rampen, hongersnood,

  ziekte.

  Waar vind ik Licht?

  Vrede, orde, delen, genezing,

  het is er wel ......... ergens,

  Dan hier, dan daar, maar nooit overal.

  Zomaar, tegelijk.

  De mens heeft het allemaal in zich,

  ook het Licht,

  het Licht van zijn Schepper.

  Doe je ogen er voor open.

  Laat je hart spreken.

  Luister naar je ziel.

  Daar vind ik Licht,

  Goddelijk Licht geeft vrede,

  Zijn vrede.F.Busscher


  NIEUWJAARS WENS☻

  31 december☻

  Met Zijn boodschap

  van liefde en vrede

  doet het nieuwe jaar

  zijn intrede...

  vriendschap

  gezondheid

  verbondenheid

  ... en een stralende zon

  boven een hoopvol zicht

  voor als het dan toch

  even tegenzit...G. Casier
  LEVENSSTORM☻

  31 december☻

  Grond onder haar voeten?

  Weggevoerd

  door de rivier van onbereikbaarheid

  Bodem onder haar bestaan?

  Weggeslagen

  door de zee van onafwendbaarheid

  Fundament onder haar vertrouwen?

  Weggevaagd

  door de oceaan van onbeschrijflijkheid

  Emoties komen

  Emoties gaan

  Ooit zal alles anders zijn

  God weet wanneer! A. de Jong_Idzinga


  ONZE REDDER☻ 31 december☻ Gedenken 't kleine Kind, in nood geboren, dat met Zijn licht de aarde schoon bescheen, waardoor een achter d' einder ons verscheen, gaat gaandeweg thans grotendeels verloren. De kerstman kwam de heil'ge nacht verstoren, toen hij met slee en rendieren verscheen, met zijn lantaarn een lijst cadeaus bescheen, zijn goedheid kleine kind'ren wou bekoren. Geschenken schenken, verre van verboden, een gift, getuige van vrijgevigheid. Het grootst' Geschenk de mens door God geboden, Hìj kreeg een kribbe, geen gewichtigheid. De Redder uit ons duister, onze noden, wil men Hém redden uit vergetelheid ? P.Laneuze


  EEUWIGE LIEFDE☻

  31 december☻

  Nooit zal zij zijn stem vergeten

  Steeds opnieuw zingt ze hun lied

  Elke dag begroet zij de vogels

  Dan verdwijnt het diepst verdriet

   

  Ze kijkt hoopvol naar de wolken

  en al voelt zij zich verward:

  Ze blijft leven met zijn liefde

  Ja, zo woont hij in haar hart!A. de Jong-Idzinga
  SAMEN EEN☻

  31 december☻

  Elkaar ontmoeten

  Hoop en vertrouwen begroeten

  Ondanks ervaring van pijn

  Onbevangen kind kunnen zijn

  Verhalen herhalen

  In vormen en kleuren vertalen

  Voorbij de leegte van gemis

  Doorgeven wat ons dierbaar is

  Heimwee naar het verleden

  Als ooit in de hof van Eden

  Het heden omarmen

  Zich aan de ander warmen:

  Wie zo naar de toekomst leeft

  reist met de Geest die Leven geeft/A de Jong-Idzinga


  EEUWIGE LIEFDE☻

  31 december☻

  Nooit zal zij zijn stem vergeten

  Steeds opnieuw zingt ze hun lied

  Elke dag begroet zij de vogels

  Dan verdwijnt het diepst verdriet

  Ze kijkt hoopvol naar de wolken

  en al voelt zij zich verward:

  Ze blijft leven met zijn liefde

  Ja, zo woont hij in haar hart! A.de jong Idzinga


  POEZIE☻

  VREES NIET☻

  5 januari☻

  In dit album vond ik prachtige versjes

  Veel geluk en heel wat wijze lesjes.

  Ook ik wens dat alles je gelukt

  En dat je niet onder zorgen gebukt

  Voor het leven behoeft te vrezen.

  POEZIE

  MOOIE WOORDEN☻

  5 januari♥

  Nee, ik zoek naar mooie woorden niet,

  ik wil geen vers verzinnen.

  Wees jij maar eenvoudig, goed en lief

  en ik zal zomaar beginnen.

  Als ik ‘t op rijm proberen wou

  dan werd het krom en krukkig

  En daarom zeg ik kort en goed:

  “Leef lang en wees gelukkig!”  HET LEVEN IS VAAK ONVOORSPELBAAR☻

  31 december☻

  Het leven is vaak onvoorspelbaar

  Er gebeuren onverwachte dingen

  Ze liggen soms dichtbij elkaar

  Mooie en verdrietige ervaringen

  We krijgen er allemaal mee te maken

  Het verdriet is er soms zomaar

  Een onverwachts overlijdensbericht

  kan ons diep van binnen raken

  Dan zoeken we troost bij elkaar

  We zoeken Gods aangezicht

  vragen om Zijn hulp en nabijheid

  Soms dan doet het leven pijn

  Op de moeilijke momenten in ons leven

  Wil God voor ons een helper zijn

  Hij wil ons een schuilplaats geven

  Hij is bij ons tot in eeuwigheidM.Mulder-Zeer  HET OUDE IS VOORBIJ GEGAAN☻

  31 december☻

  Het oude is voorbijgegaan

  de nieuwe toekomst ligt open.

  Wij willen met U verder gaan

  en blijven op Uw liefde hopen.

  Geef ons Uw zegen lieve Heer

  dat ons hart steeds meer en meer

  Uw liefde mag verspreiden

  wil ons in Uw waarheid leiden.

  Zo het nieuwe jaar beginnen

  en laten wij dan één van zinnen

  waarachtig leven met elkaar

  zo wordt Geloof Hoop Liefde waar.

  Amen laat ons niet beschamen

  Amen dat wil ik be-amen. P.Groeneveld


  OUDEJAARS GEDACHTEN☻

  31 december☻

  Het oude jaar is haast voorbij,

  vele gedachten komen vrij,

  het heden wordt verleden.

  Elk onzer kende wel verdriet,

  wat pijn en rouw ons achterliet,

  van alle treurigheden.

  Toch keken wij ook naar omhoog,

  naar wolken en de regenboog,

  en fluisterden gebeden.

  Hemelwaarts met alle vragen,

  ieder uur en alle dagen.

  De strijd is haast gestreden.

  De Heer van kribbe en van kruis,

  bereidde ons het Vaderhuis.

  Hij heeft voor ons geleden.

  Want weldra komt na onze strijd,

  een toekomst die is toebereid,

  in alle eeuwigheden.

  Psalm 121:1 - Johannes 14:2/A. Lingen
  NIEUWJAAR☻

  31 december☻

  Heb vrede met God

  al ziet het nieuwjaar

  er niet rooskleurig uit

  het lijkt wel of de boot

  gaat zinken

  maar er is hoop

  wie gelooft in Jezus

  krijgt weer nieuwe moed

  want Hij komt terug

  en maakt alles goed

  wat verscheurd is

  zal Hij helen

  tranen zullen er dan niet

  meer zijn

  oorlog zullen zij niet

  meer leren

  dan zal er altoos vrede zijn/E.Brunelli
  HET MOOISTE MOEST NOG KOMEN☻

  31 december☺

  Dit leven is een begin,

  zolang we nog op aarde zijn,

  zal het nooit volmaakt wezen,

  blijven er zorgen, verdriet en pijn.

  Maar ooit komt er een dag,

  dan komt de Redder van het heelal,

  dan zal Jezus wederkomen,

  onder begeleiding van bazuingeschal.

  Dan zullen we de Vader ontmoeten

  en alles hier voorbij wezen,

  het mooiste komt dan en

  we mogen voor eeuwig bij Hem leven.J.Troost


  STERVEN DAT IS SLECHTS EEN HALTE☻ 31 december☻ Sterven dat is slechts een halte wachtend op een nieuw begin. Verkrijgend een nieuw gestalte levende in Gods bemin. Sterven dat is overstappen naar wat God ons openbaart. Eens van d' aarde op gaan stappen naar waar God Zijn heil verklaart. Als wij eenmaal binnenkomen in 't beloofde Vaderhuis, daar voorgoed zijn opgenomen dan zijn wij voor eeuwig thuis! Tricht


  WINTERNACHT☻

  31 december☻

  Stil en zacht is de aarde

  sneeuw ligt er al vele dagen

  sneeuw zo wit als wol

  sterren aan de hemel fonkelen

  de maan geeft licht in het donker

  De aarde is met een wit

  kleed bedekt

  stil en wondermooi

  geen geluid te horen

  alleen het kloppen van mijn hart

  het kan me zo bekoren

  deze stille winternacht

  Ijskristallen fonkelen

  door de de maan verlicht

  ik kijk naar dit wonder

  en maak dan dit gedicht

  Groot is Uw majestijd

  O God van hemel,

  en aard

  ik dank U dat U dit al

  voor ons heeft gemaakt/E.Brunelli


  MISSCHIEN KOMT MORGEN NOOIT☻

  31 december☻

  Ik ben iemand die jou

  heel goed kent

  heel je leven lang

  elke zucht die je slaakt

  ook je angsten en verdriet

  elke seconde dat je leeft

  weet je wie Ik ben

  Ik ben de deur die opent

  en sluit

  Ik ben Jezus de zoon

  van God

  Ik ben die stem in je hart

  het geweten dat je tart

  kom toch tot Mij en

  kniel neer

  want misschien komt morgen

  nooit meer/E.Brunelli
  DE OPKOMENDE HAAT☻

  31 december☻

  Geloof hoop en liefde

  zijn zij verdwenen

  Christus leeft

  maar wordt nu

  doodgezwegen

  een vloek

  afgoden overal

  maar niemand wil

  daar vanaf

  zij zijn verslaafd

  de pornografie

  de moord

  het kwaad

  de opkomende haat/E.Brunelli
  RELATIE EN OPVOEDING

  Family Portrait

  OPEN COMMUNICATIE☻ 31 december☻ Van groot belang is een open communicatie over de bijzondere thuissituatie. De hoeveelheid informatie die het kind aankan, hangt sterk af van de leeftijd. Een kind dat niet begrijpt wat er met zijn broer of zus aan de hand is, heeft het veel moeilijker dan een kind dat uitleg krijgt over het wel en wee. Op internet is veel informatie te vinden over ziektes, handicaps enzovoorts. Steeds meer patiëntenverenigingen hebben een aparte pagina voor kinderen. Op www.brusjes.nl zijn informatiekaarten te downloaden over allerlei aandoeningen. Laat boekjes of brochures in de kamer ‘rondslingeren’. Kinderen die nieuwsgierig zijn, zullen die pakken en bekijken. Samen een spreekbeurt maken, geeft de gelegenheid om samen in het onderwerp te duiken. „Een buurmeisje vroeg aan mijn moeder wat mijn broer mankeerde. Ik was blij dat ik erbij zat, want nu wist ik het tenminste ook. Ik wist best hoe zijn handicap genoemd werd, maar had geen idee wat dat eigenlijk betekende. Mijn moeder zei later dat ze er niet te veel over wilde uitleggen aan mij, omdat ze bang was dat ik me zorgen ging maken. Maar ja, ik maakte me veel meer zorgen toen ik nog niet wist wat er precies gaande was.”

  Family Picture

  BUDGET BIO VOOR GEZINNEN☻ 31 december☻ Dit artikel komt uit een 'groen' themanummer van Jente. Prachtig natuurlijk, vol idealen en praktische tips. Maar … als gezin heb je toch helemaal geen geld om alles biologisch te kopen? Boodschappen zijn zo al duur genoeg. Hoe kunnen we bio en budget dus combineren? Thimo den Hartog werkt bij ontwikkelingsorganisatie TEAR en heeft de afgelopen jaren veel nagedacht over duurzaam leven. In eerste instantie met veel schuldgevoel en enthousiasme, de laatste tijd met wat meer realisme en plezier. Thimo merkte op zijn werk dat de keuzes die wij in de winkel maken, veel gevolgen hebben voor arme mensen elders op deze wereld en voor Gods schepping. De manier waarop ons eten en onze kleding worden geproduceerd en vervoerd, zorgen ervoor dat het klimaat verstoord raakt. En daar zijn juist armen de dupe van; kijk maar naar de overstromingen en droogtes in Bangladesh of Afrika. Gods schepselen en Gods schepping lijden onder ons verlangen om altijd meer te willen hebben. Hoe kunnen gezinnen met een bescheiden portemonnee daar nu iets aan doen? Op ontdekkingstocht dus!


  WEET-MAGAZINE

  Arches-National-Park-Utah

  NATUURLIJKE BRUGGEN☻ 17 januari☻ Je zult de indrukwekkende structuren vast wel kennen uit cowboyfilms: grote natuurlijke bruggen en vrijstaande rotsbogen. Hoe zijn ze gevormd?Boogachtige rotsformaties zijn er in allerlei soorten en maten. Om te beginnen zijn er natuurlijke bruggen. Kenmerkend is dat die doorgaans een waterstroom overspannen, maar die kan intussen ook al droog zijn gevallen. Drie van de grootste en meest indrukwekkende natuurlijke bruggen ter wereld vind je in Zuidoost-Utah (VS). Twee daarvan bevinden zich boven ravijnen (White Canyon en Armstrong Canyon). Die twee zijn duidelijk geërodeerd door water dat door de ravijnen stroomde. De derde – en de grootste – is Sipapu Natural Bridge (zie hierboven): 67 meter hoog en 82 meter breed.Vrijstaande rotsbogen/Naast natuurlijke bruggen zijn er ook rotsbogen. Het verschil ertussen is dat je een rotsboog niet in verband kunt brengen met een waterstroom. Ze zijn anders gevormd. Vrijstaande rotsbogen tref je aan bij bergkammen. De grootste bogen zijn hoog genoeg om de koepel van het Capitool (het gebouw in Washington waar het Amerikaanse congres zetelt) te overspannen. Landscape Arch is de op een na langste rotsboog ter wereld: 88 meter. Deze ligt in Arches National Park, ook in Utah.

  utah

  KLEINE BOGEN☻ 17 januari☻ Het is waarschijnlijk dat de meeste kleine natuurlijke bruggen en bogen na de zondvloed door erosie zijn ontstaan. Sommige daarvan liggen in gebieden waar ooit gletsjers doorheen bewogen. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat deze breekbare bogen grootschalige ijsvorming konden doorstaan, moeten ze na de ijstijd zijn gevormd, die volgde op de zondvloed.En de vrijstaande bogen dan?Het verklaren van de oorsprong van vrijstaande bogen is problematisch voor de reguliere wetenschap, die uitgaat van lange tijdsperioden. Als het ontstaan van deze bogen werkelijk tienduizenden jaren had geduurd, zou je verwachten dat ze allang waren ingestort als gevolg van verwering, voordat het materiaal eromheen was weggesleten.

  Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  10:00/Oudejaarsdienst met uitreiking van nieuwjaar-tekst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)woensdag, 2. januari 2019/20:00  Voorbede-vernieuwingsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 6. januari 2019 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 9. januari 2019 20:00  Vuur van God avond; God steekt het vuur aan! Onze verantwoording: het vuur aanhouden. (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 13. januari 2019 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerzo, 13. januari 2019, 19:00 – 22:30

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  tafeltijd

  TAFELTIJD  Ed Pelsterpark 2, 1087 GT Amsterdam/Datum & Tijd: 20 januari 2019 om 17:30 uur/ TafelTijd is samen kerk zijn van LHBT+’ers en betrokken of geïnteresseerde anderen. En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in gesprek met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen elkaar daarmee in het geloof. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en elkaar geen meningen of opvattingen opdringen. Iedereen is welkom met de eigen levens- en geloo FILMS 

  aarborgen Als deze echter steeds vaker wegloopt, huurt Levi thuiszorg in, in de persoon van de mooie maar ook ietwat mysterieuze Maggie.

  seniorenexpo

  SENIOREN EXPO IN VELDHOVEN☻15 januari t/m 20 januari 2019 | NH Koningshof | Veldhoven☻ De Senioren Expo is de grootste beurs voor 50-plussers in het zuidelijk deel van Nederland. Een complete huishoudbeurs met ruim 100 stands over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging en hobby en creativiteit. Zes dagen lang, kunt u zich laten informeren, adviseren, en amuseren. In een sfeervolle omgeving wordt u geprikkeld tot actieve deelname aan zang, dans en demonstraties.

  huwelijksweekend HUWELIJKSWEEKEIND☻ Dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen, zal geen nieuws zijn. Er worden veel stereotype grappen over gemaakt, en je zult waarschijnlijk wel het een en ander herkennen. Wat prachtig is het om te zien hoe God de verschillen tussen man en vrouw gebruikt om elkaar aan te vullen, sterker te maken en van elkaar te genieten. TripleCord nodigt je uit voor een huwelijksweekeind. Een weekeind om samen te genieten, te lachen en te herkennen. Maar ook tijd om te intensiveren, te verdiepen, te verbeteren of misschien wel te herstellen. In dit weekend geven diverse sprekers onderwijs over thema’s die betrekking hebben op alle aspecten van het huwelijk. Tussen de programmaonderdelen door is er ook tijd om te relaxen en/of een mooie wandeling te maken in de omgeving. Ontvang, leer en geniet!

  love

  VAKANTIE WEEK VOOR JONG EN OUD/21 t/m 26 juli 2019/ PAGEDAL STADSKANAAL/Aanmelden vanaf 21 januari 2019☻Nu is het nog koud en guur, maar we zitten met ons hoofd al weer bij de zomer! Vanaf 21 januari kun je je aanmelden voor de Vrij Zijn Zomerweek. Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Gods onmeetbare liefde voor ons is groter dan wij kunnen bedenken! Zijn genade is altijd groter, en begint pas daar waar wij denken dat het ophoudt. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.www.vrijzijn.nl

  Gent

  VRIENDINNENDAG NAAR GENT VRIJDAG 5 APRIL/Met boottocht in Gent, vrije tijd om zelf Gent te verkennen en te shoppen. ’s Middags bezoek aan de evangelistenechtpaar Dick en Marlyse van Luttikhuizen.ABONNEEPRIJS/ € 79,95 p.p. Niet-abonnees betalen € 84,95 p.p. Deze prijs is inclusief busvervoer, koffie met gebak, boottocht en 3-gangen diner.OPSTAPPLAATSEN/Meerkerk, Alblasserdam, Numansdorp en Hoogerheide.


  LEGER DES HEILS 

  START TIJDELIJK WINTEROPVANG BREDESTRAAT 312☻

  20 januari☻

  Vanaf woensdag 16-01-2019 openen wij een tijdelijke en extra nachtopvang voor extra winteropvang plekken aan de Bredestraat 312 te Rotterdam. Dit is een tijdelijke winteropvang die wordt geboden aan maximaal 30 mannen en zal tot 1 april 2019 open blijven. Daarna sluit de winteropvang op deze locatie. De winteropvang is dagelijks geopend van 17:00 t/m 08:00 uur. Alleen houders van een co-pas (door de gemeente verstrekt) kunnen gebruik maken van de winteropvang Bredestraat. Wanneer er een winterkouderegeling ingaat (officiële winteropvang periode, afgekondigd door de gemeente) dan zijn ook mensen zonder co-pas welkom. In de huidige winterperiode wil de gemeente Rotterdam extra winteropvang aanbieden aan dak- en thuislozen. Tijdens de winter is de gemeente namelijk verantwoorldijk voor extra opvang voor daklozen gedurende de vriesperiode. Uitgangspunt van de gemeente is dat niemand op straat hoeft te slapen. Dat geldt zeker voor de wintermaanden, als de temperatuur gaat zakken. Het gebouw aan de Bredestraat is vanaf 16 januari 2019 tot en met maart 2019 beschikbaar met maximaal 30 bedden voor deze winteropvang. De winteropvang geldt alleen als de (gevoels)temperatuur onder de nul graden zakt, de huidige opvang vol zit en er behoefte is aan extra bedden. Mocht het voor deze winterperiode nodig zijn, betekent het dat er tijdelijk sprake is van nachtopvang in de uidige nachtopvang De Steiger en de tijdleijke winteropvang in de Bredestraat 312. ’s Nachts zijn er medewerkers van het Leger des Heils aanwezig die toezicht houden en begeleiding bieden.

  LEGER DES HEILS

  TYPISCH LEGER DES HEILS☻

  20 januari☻

  Op veel punten is de hulpverlening van het Leger des Heils vergelijkbaar met die van andere organisaties. Bijzonder is de grote variatie in gebieden waarop we actief zijn: maatschappelijke opvang, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, verslavingszorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel. Bovendien hebben we ons de afgelopen jaren ingespannen om naast het bestaande aanbod nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen. Daarmee willen we nog beter aansluiten bij knelpunten die onze hulpvragers tegenkomen. 

Wat Het Leger des Heils vooral kenmerkt, is dat we ons met name richten op mensen die nergens anders terechtkunnen. Wij signaleren dat vijf tot tien procent van de mensen in ons land tussen wal en schip dreigt te vallen. Mensen zonder helper! Het zijn er zo veel dat we het niet alleen aankunnen. Daarom vragen we steeds vaker aandacht voor hen bij het publiek en de politiek. Ook zo hopen we bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  STRIJDKREET

  Goalkeeper

  PSALM 23 STAAT OP ZIJN BEEN GETATOEERD☻

  20 januari☻

  Een sporter, zeker een topsporter, wil spelen. Zo ook Kenneth Vermeer, momenteel de tweede keus-keeper bij Feyenoord. “Ik voel me sterker omdat ik weet dat Hij achter me staat.”We zijn in Rotterdam en krijgen officieel twintig minuten met Kenneth Vermeer (32), in het spelershome van De Kuip, het voetbalstadion van Feyenoord. Eenmaal in gesprek blijken dit twintig rekbare minuten. Kenneth – rode spijkerbroek met talloze gaten, opvallende sneakers, telefoontje bij de hand – heeft geen haast. Kenneth woont in zijn eentje in Rotterdam. Acht jaar lang had hij een relatie, kreeg ook een zoon, maar de relatie ging uit, inmiddels alweer een paar jaar geleden. Het zou Kenneth niet verbazen dat hij daardoor slechter speelde en bij zijn toenmalige club Ajax op de bank terechtkwam. “Gelukkig heb ik goed contact met m’n ex-vriendin. Ik ga vaak naar Eindhoven, waar mijn zoontje woont. Hij is acht en voetbalt bij PSV.”

  Goalkeeper

  STIMULEER JE HEM OM PROFVOETBALLER TE WORDEN☻

  20 januari☻

  “Mijn mening telt niet. Ik heb hem nooit aangespoord om op voetbal te gaan, hij wilde het zelf. Als jochie van 1 jaar was hij al bezig met de bal, hij is bezeten van het spelletje. Maar als hij beslist iets anders te doen, dan heeft ‘ie mijn zegen.”Welk beroep zou je hebben gekozen als je geen keeper was geworden?“Moeilijk. Ik zat in de metaaltechniek, werkte dus met mijn handen. Misschien dat ik daarom nu een balletje kan vangen. Na mijn carrière lijkt het me mooi om keeperstrainer te worden, maar dan wel vanaf de C- of B-junioren, de talenten.”Wat is er zo mooi aan keepen? Een keeper is vaker de schlemiel dan de held.“Mwah, dat valt mee. Je kunt een held zijn door een penalty tegen te houden of in de laatste minuut een belangrijke bal te stoppen. Ik geniet ervan om in het doel te staan; als ik om me heen kijk en al die mensen in het stadion zie, dat is gewoon mooi.”


  NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  VERWIJDEREN PLASTIC GROTE UITDAGING☻

  19 januari☻

  ELKE DAG SPUUGT DE ZEE NIEUWE PLASTIC KORRELS☻

  De eerste week na de containerramp zijn mede dank zij duizenden vrijwilligers de stranden van de Waddeneilanden opgeruimd, op de plastic korrels en uiteengevallen plastic na. De zee spuugt dagelijks meer plastic korrels en her en der nieuwe voorwerpen op het strand. Het verwijderen van het kleine plastic is een lastige klus. Vandaag heeft gemeente Schiermonnikoog een eerste poging gedaan met een soort stofzuiger. Op de vastelandsdijken wordt nog druk opgeruimd. ‘Op het harde strand werkt dat goed,’ licht gebiedsmanager Chris Braat van Natuurmonumenten toe. ‘Voor het verwijderen van korrels in los zand, in de duinen en op de kwelder is de methode ongeschikt. Het materieel is ook te zwaar om die delen van Schiermonnikoog te bereiken. Omdat de zee elke dag nieuwe korrels brengt, zal het zuigen elke dag opnieuw moeten gebeuren.’ Braat is blij met de voortvarende wijze waarop de gemeente de ramp te lijf gaat. Image and video hosting by TinyPic

  AL 120 VOGELSOORTEN AL GETELD OP MARKER WADDEN☻

  19 januari☻

  Afgelopen jaar zijn tientallen nieuwe vogelsoorten op Marker Wadden waargenomen. De teller staat nu in totaal al op ruim 120 soorten. “2018 was een supermooi vogeljaar voor Marker Wadden”, benadrukt boswachter Ruben Kluit. Dankzij tellingen is een goed beeld ontstaan van het vogelleven op Marker Wadden. Naast reguliere vogeltellingen zijn ook speciale tellingen gedaan van kolonies, slaapplaatsen en broedvogels. ”Daaruit blijkt dat Marker Wadden zich echt tot vogelparadijs ontwikkelt”, aldus boswachter Ruben Kluit. “Ik kijk met veel vogelvreugde terug op 2018 en met veel energie vooruit naar 2019. Ik verwacht opnieuw heel veel vogels op Marker Wadden.”In 2018 zijn 17 soorten broedvogels genoteerd op Marker Wadden die bij elkaar zo’n 2800 territoria hadden. “Kluut, visdief en kokmeeuw waren veruit het talrijkst. De kluut broedde hier met 208 paren, echt een groot succes. Toch was het aantal van 15 paar dwergstern en 41 territoria van kleine plevier voor mij het meest spectaculair. Die soorten zie je niet zo snel.”

  Bron:natuurmonumenten


  MOOI

  dieren

  KUNSTENAAR PROJECTEERT HUILENDE DIEREN OM UITSTERVING TE VOORKOMEN☻ 12 januari☻ Bedreigde diersoorten letterlijk uitlichten en zo voorkomen dat ze zullen uitsterven; dat is de ideologie achter het nieuwe project van fotograaf Julien Nonnon. Met het project 'Crying Animals' wil hij aandacht geven aan het uitsterven van iconische diersoorten zoals wolven, lynxen en beren. En dat pakt Julien groots aan. "Dit onderwerp gaat mij aan het hart", vertelt Julien aan Fubiz. Jarenlang zocht de kunstenaar naar een manier waarop hij zijn boodschap aan een grote menigte kwijt kon. "Ik wilde een project ontwikkelen die ik overal mee naartoe kon nemen, maar die tegelijk ook gigantische afbeeldingen kon projecteren op kliffen van honderden meters hoog."Julien ontwikkelde glazen platen waarop hij de verschillende dieren tekende, allemaal luid huilend. Met behulp van een bouwlamp is het hem gelukt deze tekeningen te projecteren op verschillende bergen en kliffen. Het resultaat is aangrijpend.Bron:cip

  liefde

  KAN JE LEVEN ZONDER LIEFDE☻ 12 januari☻ Ton Smit heeft een boek geschreven over de liefde, genaamd 'Liefde moet'. "Leven zonder liefde ontmenselijkt ons", zegt hij. “Als je zegt, liefde moet, dan kan dat een reactie oproepen van: niets moet! Waarom zou zoiets als liefde noodzakelijk zijn? Waarom zou ik niet zonder liefde kunnen? Dat bepaal ik zelf wel?", schrijft Ton. Bij Ton rijst dan de vraag: kan het ook zonder liefde?OP STERVEN NA DE DOOD: "Leven zonder liefde ontmenselijkt ons. Een mens die niet liefheeft is op sterven na dood. Willen we leven, echt leven, dan moeten we liefhebben. Laten we dat dan doen, niet als een zware last, maar als iets lichts dat ons hart optilt en blij maakt en… onze liefde kan de wereld veranderen."EEN NOODZAAK:"Mijn boek ‘Liefde moet’ spreekt van een noodzaak. Laten we, waar het enigszins mogelijk is, mensen zijn die liefhebben. "De liefde is binnen handbereik, maar dan moet je wel willen." Misschien een idee om als goede voornemen meer lief te hebben dit jaar. Meer over het boek 'Liefde moet' van Ton Smit hier.Bron:cip

  2019

  GA HET NIEUWE JAAR HOOPVOL TEGEMOET MET DEZE MOOIE MOMENTEN UIT 2018☻ 5 januari☻ Het is weer een roerig jaar geweest. Een jaar waarin ons klimaatprobleem enkel is verslechtert, politieke conflicten hebben gewoed en meerdere families huis en haard hebben moeten achterlaten vanwege oorlogen. Toch is het aan de andere kant ook een jaar van duurzame ontwikkelingen geweest, mooie initiatieven en liefdevolle momenten. Vooral dat laatste wil Froot bewijzen met deze prachtige fotoserie. De problemen in de wereld verdienen zeker onze aandacht. Soms mogen we echter ook ruimte maken om de goede gebeurtenissen van het afgelopen jaar te vieren. En dat lukt perfect met deze twaalf hoopvolle foto's uit 2018. Zo zal je het nieuwe jaar vol goede moed beginnen.Bron:cip

  baby029

  VANAF FEBRUARI WORDEN LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN ERKEND IN PERSOONSREGISTER☻ 5 januari☻ In maart 2016 werd de petitie om levenloos geboren baby's in de basisregistratie (BRP) op te nemen aangenomen door de Tweede Kamer. Nu, twee jaar later, heeft de Eerste Kamer de wetswijziging goedgekeurd. Vanaf 3 februari zal de wet in gaan, zo meldt Rijksoverheid.De petitie was een initiatief van moeder Natasja Geyteman en journalist Roos Schlikker. Samen haalden zij meer dan 82.000 handtekeningen binnen. Dankzij hun inzet kunnen doodgeboren kinderen aankomend jaar worden opgenomen in de BRP, hierdoor zal hen een bestaansrecht gegeven worden.Ouders zijn op het moment verplicht om aangifte te doen bij een levenloos kind, de zwangerschap moet dan meer dan 24 weken geduurd hebben. De nieuwe wet geeft ouders de mogelijkheid een verzoek tot registratie van hun in de BRP te doen.Bron:cip


  Voornemens

  DE CLICHE VOORNEMENS KOMEN TOCH NIET UIT☻ 5 januari☻ "Heb je goede voornemens?" Het is een vraag die heel veel mensen stellen begin januari. Mensen zijn gemotiveerd om het nieuwe jaar sterk te beginnen en gaan twee weken lang gemotiveerd aan de slag. Daarna zakken die goede voornemens al een beetje weg, is uit onderzoek gebleken. Maar er zijn cliché voornemens waar helemaal niets van terecht komt, schrijft Froot. Ze zijn kansloos. Wij zetten de meest voorkomende clichés voor je op een rij. Toch wel de voornemen die het vaakst wordt genoemd. Goed verhaal, lekker ontspannen aan je conditie werken terwijl je niets aan je hoofd hebt. Geloof je er nog in? Wij vinden het al een sport als je zonder kleerscheuren onder je andere voornemens uitkomt. Ook zo’n voornemen dat ieder jaar een voornemen blijft. Bovendien is minder drinken helemaal niet goed. Je moet toch minstens 1,5 liter water per dag tot je nemen? Voor zover het over alcohol gaat, is het natuurlijk wel belangrijk om hierover na te denken. Je moet alcohol met mate drinken. Succes ermee! Bron:cip geluk

  GELUK ZIT IN JE GEDACHTEN EN GEDRAG☻ 5 januari☻ Het seizoen van de romantische films, de top 2000, oliebollen, champagne, vuurpijlen en sterretjes en de glitter-outfits is echt voorbij. Een nieuw jaar ligt voor ons. Januari voelt toch vaak aan als een intense kater. Daarom heeft De Telegraaf tips geschreven om de januari-blues te verslaan. Volgens geluksprofessor Patrick van Hees bestaat er de winterdip. "Met kerst zijn mensen gelukkiger dan normaal en in januari gaapt de leegte. En zo kun je na elk hoogtepunt een dip krijgen. Na de zomervakantie, als de blaadjes vallen, tijdens de donkere dagen voor kerst." Gelukkige mensen hebben wel meer veerkracht en verwerken tegenslag en slecht nieuws sneller."Hoe wordt een mens dan gelukkig? "Geluk moet je niet zoeken in de omstandigheden, de omgeving of de datum. Geluk zit in je gedachten en je gedrag. En die kun je zelf sturen. Hersenen veranderen dan mee. Het schijnt dat wanneer je de hele dag lacht, je hersenen ook denken dat je echt vrolijk bent. Fake it and make it. Verbind jezelf met anderen." Wat ook helpt is lekker naar buiten en heel veel opruimen. Bron:cip

  student-clip-art-student

  DIT IS DE MEEST GELEZEN BIJBELTEKST VAN 2018☻ 31 december☻ Bijbellezers zoeken naar liefde, licht, genade en vertrouwen. Dat waren in 2018 digitaal de meest gebruikte zoekwoorden. De populairste bijbelteksten waren Psalm 23 en Johannes 1. In totaal werd de Bijbel 8,9 miljoen keer digitaal geopend. Dat meldt het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Stijger bij de zoekwoorden was ‘vertrouwen’. Dat eindigde op de vierde plaats. De populariteit van het zoekwoord ‘liefde’ bleek ook bij de blogs, die in totaal door 80.000 mensen geopend werden. De meest gelezen blog was namelijk: ’Wat zegt de Bijbel over Liefde’. Verder meldt het jaaroverzicht dat de achtergrond-items over ‘rust’ en ‘omgang met de natuur’ het vaakst geraadpleegd werden. Psalm 23 was ook vorig jaar de meest geraadpleegde bijbeltekst. Dit lied begint met: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’ en gaat over Gods zorg ook in zware tijden. Bij lezers van de digitale Nieuwe Bijbelvertaling stond deze psalm bovenaan. Lezers van de Bijbel in Gewone Taal openden in 2018 het vaakst het begin van het Johannes-evangelie. Daar wordt over Jezus gezegd: ‘In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God’, en: ‘Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker.’Bron:christelijkesite kerk

  TEKENEN VAN HOOP VOOR KLEINE KERK THAILAND☻ 31 december☻ Terwijl in Nederland steeds minder mensen religieus zijn, groeit elders op de wereld de kerk. In Thailand ontstonden in enkele jaren honderden huisgemeenten. „We zien dit met verwondering gebeuren.” Ruim tien jaar werkt Sijmen den Hartog (35) namens de Gereformeerde Zendingsbond en stichting OMF als zendeling in Thailand. Samen met zijn vrouw en drie kinderen woont hij in Manchakhirie. Het dorpje ligt in de provincie Isaan in het noordoosten van het Aziatische land. De Thaise kerk is klein, maar ook „heel actief”, zegt Den Hartog. „De christenen zijn erg betrokken en bereid om het Evangelie te delen.” Lange tijd was de zending in het land vooral gericht op het stichten van grote kerken. „Terwijl dat eigenlijk niet zo goed past bij Thailand. Isaan heeft al 20.000 dorpjes met elk een paar honderd inwoners. Steeds meer ontstaat het besef dat de kerk juist ook in al die kleine dorpen moet zijn.Bron:refdag

  onze-zendelingen

  BUITENLANDSE ZENDELINGEN ONTDEKKEN NEDERLAND☻ 31 december☻ In Nederland lijkt iedereen zijn eigen leventje te leiden. Er is geen relatie met elkaar, ontdekte het echtpaar Mpumi en Ginny Maweni. Namens Stichting Operatie Mobilisatie (OM) verrichten ze zending in Nederland. „We willen graag het Evangelie terugbrengen in dit zendingsland.” Mpumi Maweni (30) groeide in Zuid-Afrika op in een niet-christelijk gezin. „We praktiseerden voorouderverering”, zegt hij in zijn woning in Berkel en Rodenrijs. „Mijn moeder was een toverdokter en bekeerde zich tot het christelijk geloof. Het was een radicale keuze waardoor zij een echte volgeling van Christus werd. Het was na de zelfmoord van mijn vader dat ik de ware en enige God leerde kennen. Ik had een vader nodig en God liet mij alle kenmerken van een vader zien. Ik gaf mijn leven aan Jezus toen ik ongeveer 14 jaar was.”Nederland wordt steeds meer zendingsland. Voor Operatie Mobilisatie is dat een reden om naast een zendend veld steeds meer een ontvangend zendingsland te worden, zegt Christiaan van Dijk, afdelingshoofd Zending Nederland van OM. „In de toekomst zullen zich dus mogelijk meer buitenlandse zendelingen aansluiten.”Bron:refdag

  Bijbellezer-zoekt-naar-liefde-en-vertrouwen

  BIJBELLEZER ZOEKT NAAR LIEFDE EN VERTROUWEN☻ 28 december☻ Bijbellezers zoeken naar liefde, licht, genade en vertrouwen. Dat waren in 2018 digitaal de meest gebruikte zoekwoorden. De populairste bijbelteksten waren Psalm 23 en Johannes 1. In totaal werd de Bijbel 8,9 miljoen keer digitaal geopend. Dat meldt het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Stijger bij de zoekwoorden was ‘vertrouwen’. Dat eindigde op de vierde plaats. De populariteit van het zoekwoord ‘liefde’ bleek ook bij de blogs, die in totaal door 80.000 mensen geopend werden. De meest gelezen blog was namelijk: ’Wat zegt de Bijbel over Liefde’. Verder meldt het jaaroverzicht dat de achtergrond-items over ‘rust’ en ‘omgang met de natuur’ het vaakst geraadpleegd werden. Deze uitkomsten laten zien hoe relevant de Bijbel is’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen openen hem bij de belangrijkste thema’s in het leven, zoals liefde, licht en genade. Ook zoeken ze in tijden van wantrouwen richting politiek en zakenleven in de Bijbel op wat vertrouwen betekent. En dat items als ‘omgang met de natuur’ zoveel gelezen worden, illustreert dat de Bijbel ook voor eigentijdse vragen aanwijzingen kan geven.’Bron:christelijknieuws

  valseleer

  DEZE RELIGIEUZE BEWEGING BEWEERT DAT JEZUS RONDLOOPT IN HET LICHAAM VAN EEN CHINEES☻ 28 december☻ Het Meldpunt Sektesignaal maakt zich zorgen over een religieuze beweging uit China: de Kerk van de Almachtige God. Via Facebook verspreid deze groep de boodschap dat Jezus al in 1991 is teruggekeerd op aarde in het lichaam van een Chinese vrouw. Thijs zag dat hij veel vriendschapsverzoeken kreeg van mensen met een Aziatisch uiterlijk. Toen hij verder onderzoek deed, zag hij dat deze accounts ook veel christelijke leiders en mensen met een functie in de kerk volgden. "Voor mij voelt het als een strategie om via Facebook een voet tussen de deur te krijgen: op een subtiele manier in je leven binnenkomen." Karin Krijnen van het Meldpunt Sektesignaal doet sinds deze week onderzoek naar de Kerk van de Almachtige God en noemt het een groep met sektarische elementen. Bron:cip Ik geloof er niet in. Laat ieder mens zich bekeren tot God.Cip

  Jezus12

  STRIPBOEK JEZUS MESSIAS IN MEER TALEN DAN ASTERIX EN KUIFJE☻ 24 december☻ Dit jaar verschenen er dertig nieuwe vertalingen van het stripboek Jezus Messias. Het boek wordt inmiddels in meer landen gelezen dan Asterix en Kuifje. Het is al in honderddertig talen uitgebracht en daarmee verreweg het meest vertaalde stripboek.Welke taal precies de honderddertigste is kan auteur Willem de Vink niet zeggen. "Er werd dit jaar gewerkt aan vertalingen in meer dan twintig landen in Europa, Azië en Afrika. Van alle edities krijg ik een presentexemplaar. Ik heb in mijn atelier in Rotterdam 128 talen liggen en er zijn er weer een aantal onderweg naar me toe. Daarom weet ik dat we nu de honderddertig gepasseerd zijn."In Afrika vertellen leerkrachten die het stripboek gebruiken dat er meer vrede in de klas is. En om van deze strip echt een wereldtaal te maken heb ik in mijn taalgebruik en tekenwerk culturele ballast vermeden." "De vertalingen zijn allemaal initiatieven van mensen met liefde voor Jezus en liefde voor hun land of taalgroep. Ze herkennen de kracht van beeldtaal en willen daarom graag van mijn stripboek gebruikmaken. Sinds kort worden de platen van het stripverhaal ook als filmpjes gebruikt en verspreid via facebook en instagram. Bron:cip

  christelijke-kinderboekenmaand

  CHRISTELIJKE KINDERBOEKEN MAAND: OP REIS☻ 24 december☻ BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak organiseert in oktober 2019 voor de 25ste keer de Christelijke Kinderboekenmaand met dit jaar als thema ‘Op reis!’. Dit thema sluit aan bij het thema van de algemene Kinderboekenweek ‘Reis mee!’. Op reis gaan doe je niet een-twee-drie. Het begint met het kiezen van een bestemming. Soms best lastig. En met de voorbereiding. Wat neem ik mee? Hoe kom ik daar? Met de fiets, of met de trein of misschien wel met het vliegtuig? En ook niet onbelangrijk, wie gaat er mee? Op reis gaan is best spannend want je weet nooit precies wat je tegenkomt. Maar dat maakt het ook leuk. Want op reis gaan betekent nieuwe dingen ervaren. Ook in de Bijbel vinden we verhalen over reizen. Denk aan de reizen van Paulus of aan Mozes. Hij leidde de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Ten behoeve van de Christelijke Kinderboekenmaand 2019 wordt er een nieuw themalied gemaakt en verschijnt er een jubileumcd in de serie Oké4kids met de beste liedjes van de afgelopen 25 jaar. De cd’s uit deze serie behoren al jarenlang tot de best verkochte christelijke kindercd’s in Nederland.Voor leerkrachten van basisscholen wordt een werkboek gemaakt met lessuggesties en verwerkingen van het thema en de actieboeken. Bron:cip

  hervormd-sliedrecht

  AANTAL CHRISTENEN NEEMT AF MAAR NIEUWE GROEPEN STAAN OP☻ 24 december☻ De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland. Daar staat tegenover dat jonge kerkleden juist steeds gemotiveerder zijn. Bovendien vormen de christenmigranten een steeds belangrijkere christelijke geloofsgroep. Dit wordt duidelijk uit het SCP-rapport ‘Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’ dat vandaag is gepubliceerd.Onder de jonge kerkleden neemt de betrokkenheid bij kerk en geloof steeds meer toe. Zij typeren zichzelf vaker als uitgesproken gelovig en geloven zonder enige restrictie in God, de Bijbel en een leven na de dood. Daarnaast wonen er in Nederland ongeveer 1 miljoen christenmigranten, evenveel als het aantal moslims. Zij vormen een belangrijke christelijke geloofsgroep in ons land. Migrantenkerken spelen een belangrijke rol bij de integratie van deze groep. Onder meer met allerlei vormen van steun zoals taallessen en hulp met solliciteren. Christenmigranten zelf zijn vaak verbaasd en soms ook teleurgesteld over het seculiere karakter van de Nederlandse samenleving. Ook de breuk met de kerk wordt radicaler: driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken weinig of niet aansluiten bij zijn eigen visie op de zin van het leven. Twee derde zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in de kerken of religieuze organisaties. Bron:cip


  Inhoud blog
 • Zaaien
 • Gods vragen aan ons
 • Vergeven
 • Man en vrouw schiep Hij
 • Redder
 • Hoe hebben de mensen God ontvangen
 • Keer terug naar mij
 • De beste wensen ...
 • Er is hoop
 • Een straatlied

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (25)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (169)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!