NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻5 november☻☻☻☻

biddenj

U STIERF AAN HET KRUIS☻

1 november☻

Here Jezus, dank U dat U de straf van alle mensen hun zonden en straf op U nam toen U stierf aan het kruis. Er zijn vele mensen in de wereld die aan U twijfelen. Sommigen hebben nog nooit van Jezus gehoord. Dat er gelovige mensen op hun pad worden gezet om over het Evangelie te horen. Amen

juegdbidt

TERUGKEERT NAAR GOD☻ 9 november☻ God heeft alle voeding, kleding, moderne technische middelen en meerdere materialisme gezegend. Er is nog steeds een grote goddeloosheid onder de mensen in Nederland Ik bid dat vele mensen terugkeren naar God. Dat het leven zonder God (goddeloosheid verdwijnt en er een Godsbesef mag komen. Amen

biddendehanden

DRUGSHANDEL☻

26 oktober☻

God van genade ik bid voor de politie en justitie in verband met de allerlei vormen van drugshandel. Hier gaat er miljarden in om. Ik bid dat deze vernietigende en verslavende handel in de samenleving verdwijnt. Amen.

ZIJNWOORD☻

OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻

11 oktober☻

Bij overtreding van een regel of wet ontstaat schuld. God roept dan op tot berouw en schenkt vergeving. Schaamte ontstaat wanneer je tekortgeschoten bent. God nodigt uit te komen schuilen bij Hem. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. En hij ging naar zijn vader terug.

Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. 21 De zoon zei: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.' 22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: 'Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring  aan zijn vinger en trek hem schoenen aan.

Lucas 15:20-22 (NBG) Dit is het verhaal van de vader en de twee zonen, Lucas 15:11-32. De zoon, die het zo enorm verprutst had, kwam terug, beleed zijn schuld en zijn schaamte. De reactie van de vader is verbazingwekkend.

ZIJNWOORD☻

BOOS ZIJN MAG☻

11 oktober☻

Bij boze mensen denken we misschien aan lelijke woorden, aan verbittering of soms nog erger. Daarom wordt vaak gezegd dat we niet boos mogen zijn. De Bijbel spreekt daar anders over. Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je vóór het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent. Efeziër 4:26

In dit vers staat niet dat je niet boos mag worden. Het is wel belangrijk om te zorgen dat die boosheid weer weg is voordat de dag voorbij gaat. Zo wordt boosheid geen bitterheid.

Boosheid gaat weg door er met anderen over te praten. Niet met mensen die er niets mee te maken hebben - dan zou het roddelen zijn - maar met de mensen op wie je boos bent. Laat de boosheid geen bezit van je nemen maar zorg dat je wat kunt doen met de boosheid. Breng het onder woorden. Vraag aan God naar de oorzaak, naar ruimte voor vergeving en naar openheid in gesprekken.

GEBED☻

VELE WAAROMS☻ 24 oktober☻ Er zij vele waaroms  in mijn leven,  maar U wilt op alles  geen antwoord geven. Hoe vaak heb ik deze  vragen niet aan U gesteld, U weet het Heere,  wat was ik teleurgesteld. Heere, wilt U mij leren  tevreden te zijn,  ook al doet het soms verdriet en pijn. Ik weet het Vader, ik draag het niet alleen,  U bent bij mij en helpt  mij hierdoor heen. J.Troost

GEBED☻

NOG NIET TE LAAT☻ 24 oktober☻ Waarom jij die ik vertrouwde waarom ging je weg ik dacht dat je in God geloofde maar je nam toch liever de brede weg ik zal de pijn moeten dragen te zien hoe je verder dwaalt ik bid voor jou al mijn dagen misschien is het nog niet te laat E.Brunelli


GEBED☻

DAGELIJKSE VERLANGEN☻

5 november☻

Hoor zonneschijn die in mijn woorden licht
zie nevel uit mijn brein verdwijnen
en schenk geen aandacht aan mijn pijnen
geef mijn lichaam weer ruimbaan
dat ik mijn ledematen uit kan strekken

en geef mijn wereld nieuwe glans
volle lente wind en zomerzon
met kleuren uit een herfstkrans
een hart dat elke treurnis overwon
toekomst die tot over de horizon zal rekken.E.J vd Scheer

gedichtensite.nl

GEBED☻

GEBEDEN

PRATEN MET GOD☻

5 november☻

Al heb ik veel vragen,
en vele waaroms, 
ik voel mij veilig 
als ik bij Hem kom.
Zo kan en mag ik 
met Hem praten, 
en in het gebed 
alles bij Hem laten.
God zegt:”Ik ken je en 
weet al je vragen, 
maar je hoeft het 
niet alleen te dragen.
Ik help je er 
wel doorheen 
en met Mij ben 
je nooit alleen J.Troost

GEDACHTEN

5 november☻

Accepteer zoals het is… Laat los zoals het was… En blijf geloof houden wat er zal komen.

TEKST☻

5 november☻

Wonderen van het samen leven, samen krijgen, samen geven, samen na één dag.

VISJES

26 oktober☻

LEVENSMOTTO☻

5 november☻

Gods weg met jou verloopt niet altijd zoals verwacht, maar overtreft uiteindelijk alle verwachtingen.

QUOTES** 

5 november☻

Hoop is een lichtje in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen kracht.

PSALM☻

5 november☻

"Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over Uw redding ervaren. Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven." Psalm 21:12

KORTE GEDACHTE**

5 november☻

De uitgebreide mogelijkheden van wetenschap en techniek maken het mogelijk lijden te verlichten en hongersnood te lenigen. Hoe noodzakelijk ook, dit geweldig technisch vernuft van de mens is op zich niet genoeg. Als wij op een mooie ochtend wakker zouden worden in een alleen maar functionele en sterk vertechniseerde samenleving, waarin geloofsvertrouwen, een begrijpend hart en de dorst naar verzoening uitgedoofd zijn, wat voor toekomst ligt er dan in het verschiet voor de mensheid?

KORTE OVERDENKING**

5 november☻

Bah! Ik haat belastingen. Maar ik moet toegeven, ik geniet veel van de voorrechten en zegeningen die deze belastingen tot stand brengen. Paulus herinnert ons in Romeinen 13 dat de civiele autoriteiten instrumenten van God zijn om anarchie, chaos en wetteloosheid te weerhouden.  

CITAAT☻

5 november☻

Er is altijd wel iets om dankbaar te zijn

EVANGELISCHE 

5 november☻

Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben." Efezier 2:8/9

 

 

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (152)
 • Feestdagen (4)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (14)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  5 november☻

  "Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God." Romeinen 13:6

  SPREUKEN☺☺

  6 oktober☻

  Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken. Spreuken 3:6

  CHRISTELIJKE OVERDENKINGEN☺☺

  OVERDENKING

  WAAROM ZOU U GELOVEN☻

  9 november☻

   besef dat u een Verlosser nodig hebt
  In Romeinen 3:23 stelt de bijbel dat wij om niet (gratis) worden gerechtvaardigd door de “verlossing in Christus Jezus”. Toen Jezus werd gekruisigd werden onze zonden op Hem gelegd en stierf Hij de dood die ons loon is omdat zonden ons vervreemden van God. Omdat wij door ons eigen toedoen Gods liefde buitensluiten, het is geen straf maar het gevolg van ons eigen handelen. Romeinen 6:23 zegt het zo “want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Here”.
  Dus, hoewel wij door ons eigen toedoen de dood verdienen, scheldt God ons in Jezus de zonden kwijt waardoor wij eeuwig leven krijgen door en in Jezus. Bron:overdenkingen.nl

  OVERDENKING☻

  IK DE AARDE, U MENS EN HAAR DIEPE VAL☻

  1 november☻

  De Aarde , ja is enkel maar meer goed voor haar olie en gas en uw zilver en goud
  Nee de mens heeft geen hulp meer nodig, haar ziel zoekt absoluut geen behoud
  De Aarde wordt gestuurd en begluurd vanaf telescopen ver in het heelal
  De mens heeft geen boodschap meer aan Gods levend woord, Immanuel in Bethlehems stal
  De Aarde herbergt mensen die zeggen, alles ontstond miljarden jaren geleden met knallen
  Ach mens, de Aarde zal zwaar tegen u getuigen haar heuvels en bergen zullen op u vallen 

  TIJD MET JEZUS

  VRIENDELIJK☻

  1 november☻

  En als jullie alleen je vrienden groeten, dan doen jullie toch niets bijzonders? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? (Matteus 5:47)

  Het koninkrijk is nabij! Mijn nieuwe wereld is binnen je bereik! Dat is wat Mijn Zoon Jezus zegt. Hoor naar Hem. Die nieuwe wereld bloeit open als jij vriendelijk bent voor alle mensen. Wees het niet alleen voor de mensen die dichtbij je staan, voor de mensen die van je houden, voor de mensen van wie jij houdt. Want dat kunnen heidenen ook, mensen die niet geloven in Mijn nieuwe wereld. Maar jij, kind van Mij, jij kunt ook vriendelijk zijn voor je vijanden. Heb je vijanden lief. Bid voor wie je vervolgen. Ik ben met je alle dagen. Ook op deze dag. Wees vriendelijk voor iedereen die op je weg komt.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  REDDING EN ZEGEN☻

  9 november☻

  Ik weet dat U mij zal redden.
  Heer, wees goed voor uw volk. Psalm 3:9

  Deze nieuwe dag is een dag vol redding en zegen. Er zijn moeiten in je leven. Je ervaart tegenstand en tegenslag. Je weet niet altijd welke keuzes je moet maken. Je valt jezelf tegen als je weer eens hebt gefaald. Wees niet bang en ontmoedigd. Ik ben bij je. Ik red je: Ik schep ruimte, Ik verlos je van het kwaad, Ik deel Mijn genade aan je uit. En ik zegen jou en al Mijn kinderen. Ik heb het goede met je voor en geef je vrede. Mijn licht straalt over jouw leven. Beleef zo deze dag als een dag vol redding en zegen. Ik red jou. Ik zegen jou. Ga moedig op weg. Bron:tijdmetjezus.nl

  BEMOEDIGINGSSITE

  IK ZIE JOU (deel 1)

  9 november☻

  Ik zie, Ik zie wat jij niet ziet! Ik zie jou, uniek mensenkind!

  LIEVE MENSEN,

  God ziet jou! (deel 1)Hij weet meer over jou dan jij denkt. 
  Hij hoort meer van jou dan jij spreekt. 
  Of het nu dag is of nacht, Hij ziet jou precies waar je op dit moment bent. Hij ziet ook meer dan jouw buitenkant, Hij hoort meer dan jouw woorden, hij weet meer over jou dan jouw gedachten. Hij kent je van de tijd dat God jouw leven formeerde. Nog voordat je bestond! Dat is echt iets bijzonders, dat kan geen mens nazeggen. Waarom kent God ons zo helemaal, omdat Hij jou het langste kent! Jij bent het werk van Gods handen.
  Hij kent meer van jou dan je eigen gedachten jou kunnen vertellen. De bemoediging van Esther Vorsterman bevat twee delen, volgende week volgt deel 2. Mag de Heer je rijkelijk zegenen, met deze waardevolle woorden, in Jezus Naam. Met liefs, Gerry 

  BEMOEDINGSSITE☻

  KRACHT VOOR VANDAAG☻

  5 november☻

  Lieve broers en zussen,

  Elia was een mens als wij, zegt de Bijbel.
  Op zijn gebed regende het drie jaar lang niet.
  Op zijn gebed begon het weer te regenen.
  Op zijn gebed reageerde God in de hemel.
  Elia bad vuur uit hemel en het kwam.
  Wat een geloofsheld, maar is Elia een mens zoals wij?
  Ja! Kom er even bij! Bij die Bremstruik waar Elia onder gekropen is. Oververmoeid, doodsbang, smekend dat God hem thuis haalt.
  Dit is de hoop die Elia leven doet: God is niet alleen de God van de berg Karmel, God is niet alleen een God van hoogtepunten, van overwinningen, van heldendom, Nee, God is ook de God die in het dal mensen opzoekt! Juist in dat dal, in die verschrikkelijke woestijn ontdek je dat God mensen hoort, mensen zoekt en mensen bemoedigt! God zoekt zijn knecht en hij zoekt net zo lang tot Hij Elia vindt onder die bremstruik. God is immers ook de Goede Herder. Soms bid ik met David mee: ‘Heer, vindt uw schaap, vindt mij! Dan vind ik U ook weer.’ Psalm 119: 176 NBG Ja, Elia is echt een mens zoals wij. Zijn voorbeeld kan je enorm bemoedigen, in Jezus Naam!

  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  VIND MOET IN GOD☻

  26 oktober☻

  LIEVE MENSEN,

  Als je bijna alle hoop hebt verloren. 
  Als je niet meer kunt geloven dat het ooit nog goed gaat komen. 
  Leen dan je oor aan het Woord van God! God zegt tegen jou en mij: Geef niet op! Vrees niet! Ook al hoor je de vijand steeds dichterbij komen, Ik ben er ook nog! Ik ben en Ik kom bij je. Ik zal éérder bij jou zijn, dan je vijand. Ik zal verlossing brengen aan mijn kinderen. 
  Onze Heer en Heiland is rijk aan positieve beloften en hoopvolle gedachten over ons. Wacht op de Heer, verwacht Hem! God spreekt tot ons en zeker als we moegestreden zijn, als moedeloosheid ons de baas lijkt te zijn geworden. Juist dan is zijn Woord als voedzaam warm gebakken vers brood voor je. Eet ervan, neem het tot je, want het Brood des levens. Meer van Jezus in jouw leven. Kom en eet uitgebreid dit heerlijke woord; het zal je hart versterken en goed doen. Met liefs, Gerry 

  www.bemoedigingssite.nl

  WAAROM☻

  5 november☻

  Op de vraag van 'Waarom?"
  is nooit een antwoord te geven.
  Wat recht is wordt krom,
  't brengt de vraag in ons leven.
  We zoeken het licht,
  het donker wordt nacht.
  De deuren vallen dicht,
  het antwoord wacht.
  Het blijven maar vragen
  in het duister gehuld.
  We moeten maar dragen
  tot de tocht is vervuld.
  De vraag van 'Waarom?'
  is in handen van de Heer.
  Het antwoord in Zijn heiligdom.
  Ik leg me hierbij neer.

  Beijersbergen-Groot, Diny

  GEDENKMOMENT☻

  5 november☻

  En dan komt er de dag
  dat we gedenken wie je was.
  Jouw leven trekt aan ons voorbij,
  we zien weer even: Zo was jij.
  Je houding en je stille lach,
  de lieve knuffel die je gaf,
  je meeleven met iedereen,
  je ging in stilte van ons heen.
  Vandaag leeft jouw herinnering
  als gouden rand rond onze kring. Poelman-Duisterwinkel, Coby

  1001gedichten.nl

  ALLEEN OP DE WERELD☻

  5 november☻

  Het waren geen bekenden die haar redden.
  Die mensen zorgden; maar alleen voor pijn.
  De laatste deed haar hoge muren bouwen
  en andere banden mochten er niet zijn.
  De koetjes en de kalfjes zijn haar vrienden.
  Het open en persoonlijk goed gesprek
  dat heeft ze gek genoeg nu met een vreemde,
  op veilig afstand en neutrale plek.
  Een vreemde wordt dan toch weer een bekende;
  zo dankbaar, opgelucht, 't geeft nog wat zin.
  De poes op schoot heeft haar nog jaren nodig;
  heeft nooit gekwetst en recht op nieuw begin. M.Kloks-Stam

  TOCH TOEKOMST☻

  5 november☻

  Het leven dat je kende is verwoest.
  Alles wat vertrouwd was is verdwenen.
  Gebroken ben je, meer dan ooit, gevloerd.
  Niemand kan nu troostend hulp verlenen.
  Zwijgen past hier beter dan wat woorden.
  Je denkt waarschijnlijk nog maar aan één ding:
  dit gaat mis; je wordt nooit meer de oude
  nu met jouw wereld ook je hoop verging.
  Liefde reikt veel verder dan jij zien kunt.
  Laat elk verdriet, de krassen op je ziel,
  herdenking zijn: Wie heeft jou gedragen?
  Hij keert ten goede, 't geen je nu ontviel.
  Luister naar je hart en voel het kloppen;
  sluit je ogen, adem heel diep in.
  Wandel in het licht van Gods genade;
  jouw levensreis krijgt nu een nieuw begin. M.Kloks-Stam

  ER STAAT GESCHREVEN☻

  5 november☻

  De dagen korten en de stralen
  van het late najaarslicht
  laten alles in de nevel dalen,
  langzaam gaan de dagen dicht.
  Valt de mensheid nu in 't duister
  van het donker zwarte kleed
  Zo verlaten door haar luister,
  is dit de wereld die niet weet?
  Maar hoor: Er staat geschreven
  dat ons veel blijdschap wacht,
  want zie, een kind in 't mensenleven,
  gekomen in de  bange wereldnacht.
  Een ster die in de nacht ging stralen
  als teken van Gods grote trouw,
  vertelt ons nog steeds de verhalen:
  God houdt van mij en jou.

  De jaren snellen nog steeds voort.
  Het duister doet geen deuren dicht,
  want eens is 't engelenlied gehoord:
  Gods Zoon maakt alles voor ons licht.
  Beijersbergen-Groot, Diny

  MIJN HULP☻

  5 november

  Mijn hulp
  Mijn hulp is van God de Heer 
  Die hemel en aarde gemaakt heeft
  En nog onderhoudt alles wat leeft.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij wil mij beschermen
  En blijft zich over mij ontfermen.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Hij blijft bij mij en maakt alles goed
  Hij is het die mij steeds behoedt.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij brengt al mijn heil tot stand
  En houdt mij in zijn sterke hand.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij beschermt mij altijd
  Ja, zelfs tot in eeuwigheid.
  (uit psalm 121)
  Fedde Nicolai

  1001gedichten.nl

  BEMOEDIGING

  5 november☻

  Bemoediging
  Jezus zegt: “Ik ben met jou
  Altijd, je hele leven lang
  Wees daarom niet bang”.
  Jezus zegt “Ik ben de waarheid
  Vertrouw maar op mij, mijn kind
  Want jij wordt door mij bemind”.
  Jezus zegt.: “Ik ben de weg
  Wandel maar achter mij aan
  Ik maak voor jou ruim baan”.
  Jezus zegt: “Ik ben het leven
  En zal er altijd voor jou zijn
  In vreugde, verdriet en pijn”.
  Fedde Nicolai

  OOK VOOR MIJ☻

  5 november☻

  Zondag zal de tafel klaarstaan,
  als ik op mijn gevoel zal afgaan,
  dan is er weinig geloof in mij,
  meestal loop ik de Heere voorbij.
  Ben te slecht om aan te gaan,
  ik zal zondag echt niet opstaan,
  om te nemen van het brood, de wijn
  daar kan ik als mens niet zijn.
  Mijn kind, kom maar bij Mij,
  ook voor jou is een stoel vrij,
  Ik zal je hier weer kracht geven
  om verder te kunnen in het leven.
  Alleen kun je deze weg niet gaan,
  met Mij zal je nooit alleen staan,
  ……….* kom, Ik pak je bij de hand,
  samen op weg naar het beloofde land”. J.Troost

  1001gedichten.nl

  WORTELTAART (ROSH HASJANA)

  worteltaart

  1 november☻ 400 gr geraspte of gemalen wortelen 75 gr boter 150 gr bloem 200 gr poedersuiker 3 eetl koffieroom 14 eetl water 4à5 theel citroensap snuifje zout Snijd met 2 messen de koude boter, bloem en zout door elkaar tot een kruimelig mengsel. Voeg 2 eetlepels water toe en vorm een deegbal. Laat deze (in folie) een uur rusten in de koelkast. Daarna in een platte ingevette vorm bakken in een hete oven ca 20 minuten. Intussen de rest an het water met 200 gr poedersuiker 2 minuten laten koken, de geraspte wortel erbij doen, alles zachtjes laten koken tot de wortel gaar is en het vocht ingekookt is. Er is nu een soort worteljam ontstaan. Neem de pan van het vuur, meng er de koffieroom en het citroensap door. De gebakken taartbodem met dit mengsel vullen. De taart kan zowel warm als koud gegeten worden.

  SCHUILPLAATS

  Pouting face

  STICHTING DE SCHUILPLAATS☻ HIJ WERD GEPEST☻ 11 oktober☻ Niels (29) heeft moeite met relaties. Hij heeft weinig vrienden en de paar keer dat hij verkering krijgt, is het steeds snel weer uit. Hij werkt heel hard, maar ook op zijn werk geeft zijn leidinggevende aan dat het moeilijk is met hem te communiceren. Volgens zijn leidinggevende heeft Niels te weinig inlevingsvermogen en kan hij slecht tegen kritiek. Dat leidt tot conflicten met collega’s. Het is voor Niels reden om hulp te zoeken bij Stichting Schuilplaats.Niels: “Ik wist niet goed wat ik me bij EMDR moest voorstellen. Aangezien de therapie slechts zo’n twee uur duurt, wilde ik het wel proberen. De hulpverlener vroeg mij naar een moment dat voor mij het meest schrijnend was. Ik herinnerde mij een moment in groep zeven. Mijn oma was net overleden. Ik ben dol op haar geweest. De leerkracht riep mij naar voren en ik mocht vertellen hoe mijn oma was overleden. Ik vond het moeilijk en begon te huilen. Later op de dag riepen jongens uit de klas op het schoolplein tegen mij: ‘Jouw oma is lekker dood’. Dat heb ik echt vreselijk gevonden. Ze wilden dat ik weer ging huilen en dat lukte ze nog ook.” Wat zou mijn oma zeggen als ik het haar vertelde? Ze zou zeggen ‘laat ze toch kletsen’ en ‘ik hou van jou’. Ook gedachten die ik heb bij God: Hij heeft mij gemaakt, ik ben de moeite waard, ik draag zorg voor mensen die Hij aan mij toevertrouwt, bij Hem mag ik boos worden over onrecht, Hij ziet wie ik ben en niet alleen wat ik doe.”

  Bron:stichtingdeschuilplaats

  Microphone

  SAMEN ZINGEN VOOR TIMON☻ 11 oktober☻ Amy (16) heeft een groot hart voor pleegzorg. Haar moeder werd op haar elfde uit huis geplaatst en kwam via verschillende omzwervingen terecht in een pleeggezin. De ouders van Amy vangen sinds drie jaar een pleegkind op. Amy organiseerde samen met haar Jeugdvereniging een Sing-Inn. De hele avond stond in het teken van pleegzorg en de vraag naar nieuwe pleegouders. Want zegt Amy: 'Het is belangrijk dat kinderen in een gezin opgroeien.' Er werden ervaringsverhalen gedeeld en er werd natuurlijk samen gezongen.De collecte heeft het mooie bedrag van € 446,50 opgeleverd! Amy en Nick zijn de opbrengst komen brengen en hebben deze formeel overhandigd. Amy, hartelijk dank voor je mooie initiatief! Wat fijn om te weten dat we zo gesteund worden. www.timon.nl ELEOS

  Gloomy

  HIJ VOELDE ZO VERKEERD OM ZICHZELF TE SNIJDEN MAAR HIJ KON ER NIET MEE STOPPEN☻11 oktober☻“Praten over zelfbeschadiging vond ik erg beschamend. Na de reactie van mijn vrouw was ik bang voor nog meer veroordeling. Toch luchtte het uiteindelijk op om het te bespreken met iemand die begreep dat ik dit ook niet wilde. Toen de veroordeling ervan af kon, kwam er ruimte voor verandering en heling. Ik was jonggetrouwd. Na anderhalf jaar begon onze relatie barstjes te vertonen.   Ondertussen had ik veel stress van mijn werk en zat ik steeds vaker zonder haar thuis.  Ik voelde me depressief en kwam steeds minder buitenshuis. Ik was ook boos op mezelf door mijn onvermogen om gelukkig te zijn. Hierdoor begon ik mezelf te snijden. Het werd een manier om zowel mezelf te straffen voor mijn ‘ondankbaarheid’ als een vlucht om iets anders te voelen dan de pijn van afwijzing en de angst die ik voelde als ik naar ons huwelijk keek.  Ik voelde me gevangen in mijn huwelijk en ook slecht tegenover God. Omdat de zelfbeschadiging ook van invloed was op mijn relatie met God, had ik behoefte aan pastoraat. Eleos staat daar open voor, en zo werden twee mannen uit mijn gemeente betrokken bij mijn proces. Niet alleen aan de zelfbeschadiging die ons uit elkaar dreef, maar ook aan de kracht van God Die wonden kan helen en ons weer dichter bij elkaar gebracht heeft door mensen die ons in dit proces wilden steunen. www.eleos.nl

  ABCVANHETGELOOF

  NIET STELEN☻

  11 oktober☻

  In Psalm 24 vers 1 staat: ‘De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.’ Als mensen hebben wij eigenlijk Gods schepping geplunderd en Zijn naam besmeurd. ‘Door de zonde hebben we Hem van Zijn eer beroofd’, schreef de prediker Thomas Watson. En die roof gaat nog steeds door. We maken Gods schepping kapot en doen alsof het ons eigen bezit is. Dat is diefstal van de Allerhoogste. Gierigheid is ook een vorm van diefstal. In 1 Kronieken 29:14 bidt koning David: ‘Wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.’ Alles behoort aan God toe, en als wij geld en bezit bewust voor Hem achterhouden, is dat diefstal.

  Www.abcvanhetgeloof.nl

  AFGODEN ZIJN WREED☻

  11 oktober☻

  Afgoden zijn wreed en vragen altijd offers van je. Moloch (geweld) en Mammon (geld) willen steeds meer, uiteindelijk zelfs kindoffers. Dat was in de tijd van de Bijbel zo en dat is nog steeds zo. Steeds vaker worden kinderen verhandeld op de ‘seksmarkt’ of getraind als kindsoldaat. Afgoden vragen daarnaast ook andere offers: ze willen je geld, je tijd, je aandacht en uiteindelijk je ziel.

  • De Heere Jezus heeft het gebod om geen andere goden te dienen, volmaakt nageleefd. In de woestijn verleidde satan Hem tot afgoderij (Mattheüs 4:1-11). De Heere Jezus boog niet en zei: “Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.” Alleen door het offer van Jezus kunnen we bevrijd worden van de macht van afgoden (Kolossenzen 1:13).

  MOPPEN/GELOOF

  winter-bewegende-animatie-0035

  MET EI NAAST DE SPIEGEL☻ 24 oktober☻ Waarom staat een Nederlander in de winter ‘s morgens met een ei naast de weg? Hij wacht tot de strooiwagen langskomt.

  Head Bash

  BLAUWE OGEN☻ 24 oktober☻ Meisje zegt tegen jongen: "Wat heb je mooie blauwe ogen." De jongen zegt: "Ja, maar ik heb er wel voor moeten knokken!"

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

   ☻☻zondag, 11. november 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 14. november 19:00  CAMPAGNE BONAIRE - Bonaire Christian Fellowship - Kaminda Lagun z/n Dorp Antriol; www.facebook.com/bonairechristianfellowship 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻donderdag, 15. november CAMPAGNE BONAIRE - Bonaire Christian Fellowship - Kaminda Lagun z/n Dorp Antriol; www.facebook.com/bonairech

  www.wingsofhealing.nl

  student-clip-art-student

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. Toeristenbelasting.

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  boekhandel

  ACTIEDAG BOEKHANDEL DEN HARTOG☻Elzenkade 6, 3992 AC Houten/ 24 november 2018 om 09:00 uur/Op zaterdag 24 november is het weer tijd voor de jaarlijkse actiedag van Boekhandel Den Hertog. Deze dag extra veel voordeelboeken en laatste restanten tegen bodemprijzen. U ontvangt op de actiedag 20% korting op alle tweedehands en Engelstalige boeken en cd's.  Daarnaast is er ruim de gelegenheid om koffie/thee/fris te drinken met wat lekkers erbij. Strijkkwartet Con Calore zal de dag muzikaal omlijsten. Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven!

  trouwen

  TROUWPLANNEN: KOM NAAR HET REPAIRWEEKEND/Postweg 65, 3794 MK De Glind/ 23 november 2018 om 17:00 uur/Heb je trouwplannen, of ben je net getrouwd? Heb je zin in een weekendje samen met je aanstaande je af te sluiten van de wereld om: dan is het PrePairweekend een goede keus! Altijd goed om tussen alle drukte door, te investeren in je relatie met elkaar en niet alleen in je trouwdag. Uiteindelijk gaat het tenslotte om de periode die volgt!

  JARIGEN

  jarige

  VERJAARDAG VAN HARTE☻ 24 oktober☻ ieder jaar weer dan wappert de vlag en vieren we feest met een vrolijke lach we juichen en zingen we dansen en springen Hij heeft geschonken op jou wordt geklonken: we herdenken de dag dat je licht zag op aard want dat is toch minstens een knalfeestje waard! E.Hansen

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  huwelijk

  HUWELIJK JIJ EN IK☻ 24 oktober☻ Zoveel jaren samen Geluk, verdriet gedeeld Zoveel jaren samen Gods trouw geproefd Zoveel jaren samen Gods toekomst tegemoet T.Bijzet-Pullen

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  geboorte

  GEBOORTE 24 oktober☻ Uit onze liefde voortgekomen Verwacht en gewenst We hopen je een warm nest te geven En uiteindelijk met je mee te vliegen Op je Eerste vlucht Naar zelfstandigheid/N.Beck

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  beterschap

  ZIEKE TOEKOMST 24 oktober☻ Wat gaat er gebeuren hoe zal het zijn, zal ik een weg moeten gaan met verdriet en pijn. Vader wilt U mij de kracht geven, wilt U met mij gaan in mijn leven. Ik kan deze weg niet alleen gaan, wilt U mij in alles bijstaan. J.Troost

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  sterkte

  OVERLIJDEN RUST IN VREDE☻ 24 oktober☻ Een dierbaar mens is heengegaan, heeft de strijd nu opgegeven; in m’n ogen verschijnt een traan… …hij had ’n lang…vruchtbaar leven... Hij ligt daar zo vredig en zo stil… …’n glimlach maakt m’n ogen droog; zijn laatste weg…zo God wil… …is de weg naar Hem…omhoog… Dat beeld in mijn gedachten, stemt me dankbaar en gerust… …tevens zal de pijn verzachten, wanneer hij in Gods armen rust… Hubke

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  herfst

  HERFST 24 oktober☻ De zomer glijdt het najaar in met prachtig goud getinte bomen. Bladeren dwarrelen omlaag nodigen me uit om ook naar buiten te komen. Die mooie lanen, al dat goud doen me verlangen om straks: in die Gouden Stad met enkel schitterende straten vol verrukking het leven "hier" achter me te laten. Want....... dan zullen de kleuren van de herfst verdoffen bij de kleuren van die Zomer.T.Bijzet-Pullen

  Raking Leaves

  Ook in de herfst van ons eigen leven, wil Hij ons kracht en sterkte geven. Laten wij daarom steeds maar weer, ons vertrouwen stellen op De Heer.


  HEILS DES VOLKS

  WIE ZIE JIJ? WIJ ZIEN MENSEN☻

  24 oktober☻

  Maandagavond 8 oktober 2018 gaf collega Simone Schoemaker een presentatie over het werk van THDV bij een vrouwengroep in Nijkerk. 'Het was een mooie avond en het herinnerde mij eraan met hoeveel passie ik dit werk doe. Het is zo mooi om een groep vrouwen mee te kunnen nemen in de wereld van de kwetsbare mensen waar we mee werken. De afstand Nijkerk – Amsterdam is maar 40 kilometer, maar de afstand tussen de verschillende leefwerelden is veel groter. We hebben niets te maken met prostituees, daklozen en armoede, toch? We staan er helemaal niet bij stil. Totdat deze mensen ineens een gezicht krijgen. Totdat ik de verhalen vertel van Monica, Susan, Dennis en Ricardo. Dan gaat het niet meer over cijfers en feiten maar dan gaat het over mensen. Mensen zoals jij en ik. En dan gebeurt er iets heel moois: de vrouwen in Nijkerk worden geraakt, ze gaan mee op reis door de verhalen die verteld worden. Er komt nabijheid, begrip en oprechte bewogenheid. En mensen die zwerven op straat of achter het raam staan krijgen zomaar een stem bij een vereniging die besluit betrokken te zijn bij wat er in onze maatschappij gebeurd. En dan is mijn doel bereikt: kwetsbare mensen een stem geven en luisteraars inspireren.' 

  BOOST ONDERNEMERS IN AMSTERDAM☻

  24 oktober☻

  Afgelopen week ontvingen we 26 ondernemers uit de regio Twenterand bij ons in Amsterdam. Samen namen we de tijd om na te denken over het thema ‘Betekenisvol Ondernemen’.Hoe hebben we als bedrijven impact op werknemers, collega’s en samenleving? Welk verschil kunnen we maken als christelijke ondernemers? Inspirerende gesprekken en ontmoetingen vonden daarna plaats tijdens een netwerkmoment. Later die middag vertrokken we voor een wandeling door het werkgebied van THDV en maakten we door middel van verhalen kennis met verschillende mensen; Monica, die jaren vast zat in de prostitutie en Kees die al jaren op straat leeft en daardoor op een bijzondere manier naar de wereld kijkt. Ook bezochten we de Shelter; een gastvrije plek waar reizigers elkaar en God mogen ontmoeten.

  NIEUWS

  wereld

  BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN IN DE MOSLIMWERELD☻ 9 november☻ Al vaker schreef Dirk van Genderen over de grote aantallen moslims die tot geloof in de Heere Jezus komen. Dat is zo bemoedigend. Deze week las hij nieuwe informatie hierover van Shadi Fatehi, met name over Iran. Zij is verbonden aan het ‘PARS Theological Center’ in Londen. Zij stelt dat er in deze generatie meer moslims tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen dan in de afgelopen veertien eeuwen sinds het begin van de islam. ‘Met PARS willen we een nieuwe generatie geestelijke leiders opleiden voor de kerken in de moslimwereld.’ Patrick Johnstone zegt in zijn boek ‘Operation World’ dat de snelst groeiende kerk momenteel in Iran is te vinden. Een kerk overigens, die volkomen ondergronds is en bestaat uit huiskerken, met een groot tekort aan leiders.De moeder was in shock en schreeuwde het uit: ‘Jezus Christus, help me!’ Ze bracht haar dochtertje zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Middenin de nacht, toen moeder en kind sliepen, kreeg de moeder een droom. Ze zag een mannelijk figuur in de ziekenhuiskamer, in het wit gekleed, bij het bed van haar dochter. Ze kon bijna geen woord uitbrengen, maar vroeg: ‘Wie bent U, wat komt U doen? Toen klonk het antwoord: ‘U riep Mijn Naam, Ik ben Christus, Ik ben hier omdat u Mij riep in de keuken.’ De volgende ochtend besloot ze dat ze Hem wilde leren kennen. Ze gaf haar leven aan Christus en maakt nu deel uit van een huisgemeente.

  bijbel

  HET LUKT ME NIET☻ 9 november☻ Naar aanleiding van deze serie kreeg het LCJ nog meer reacties van jongeren die ervaringen wilden delen, maar graag wel anoniem blijven. Een paar voorbeelden van ervaringen die jongeren deelden: „Het gebeurt weleens dat ik, bijvoorbeeld in de kerk, besef hoe goed en genadig God is. Tegelijk is mijn verlangen naar God soms zo klein in vergelijking met het verlangen naar de wereld en de zonden. Ik heb geen zekerheid dat ik Hem ken en Jezus voor mij gestorven is. Ik wil Zijn stem horen, maar weet niet hoe dat moet als ik steeds weer bij Hem wegloop.”En „Ik verlang er naar om bij God te leven omdat de mensen die bij Hem leven daar troost en houvast uit halen. Daar kan ik alleen maar jaloers op zijn. Maar ik zie mijzelf niet als iemand die met God leeft. Ik probeer het wel, maar het lukt me niet. Dan vergeet ik weer in mijn Bijbel te lezen of dwalen mijn gedachten af onder de preek.”

  pleegouders

  PLEEGOUDERS HOUDEN OPENHUIS☻ 9 november☻ Op zaterdag 10 november stellen 30 pleegouders van Timon hun huis open. Pleegouders geven een kijkje in hun gezinsleven en kunnen vanuit hun persoonlijke ervaringen vertellen wat het betekent om pleegouder te worden of zijn.  Ze vertellen wat pleegzorg is, welke kansen het een kind en zijn ouders biedt, hoe een pleeggezin hiermee omgaat en welke begeleiding je van Timon mag verwachten.  Aanleiding voor dit 'open huis' is de landelijke Week van de Pleegzorg die van 31 oktober t/m 7 november wordt georganiseerd. Met deze jaarlijkse actieweek vragen de brancheorganisatie Pleegzorg Nederland en de 28 pleegzorgorganisaties in Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Belangstellenden hebben op zaterdag 10 november tussen 10.00 en 12.00 uur de mogelijkheid op een laagdrempelige manier pleegouders in hun buurt te ontmoeten.Bron:eo

  jongeren

  LEVEN MET GOD HET KLINKT EENVOUDIG VEEL REFOJONGEREN ERVAREN DIT NIET ZO☻ 5 november♥ Ik ervaar vooral getob”, vertelt Kees-Jan Oskam (18). „Hoe zit het nou met het geloof? Iedereen spreekt elkaar tegen en alle mensen denken dat ze het bij het rechte eind hebben. Dat zie ik althans bij mensen zoals ambtsdragers en andere vooraanstaande figuren in de kerk. Als ik naar jongeren om mij heen kijk, zie ik vooral verwarring. Wie heeft er gelijk? Het lijkt alsof de oudere generatie maar al te goed weet hoe het zit. Maar omdat ze stuk voor stuk andere visies en overtuigingen hebben, laten ze jongeren in verwarring achter. Mijn belangrijkste vraag aan God is: Waarom laat U zo veel mensen tobben, soms jaren- en jarenlang?” Aan Gods bestaan twijfelt Kees-Jan niet. „Maar het lijkt alsof God niet wil. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo ervaar ik dat. En je kunt niks doen. Je hebt er de plicht toe, maar er is niks wat je ook maar een stap verder helpt.”Tegelijkertijd wil Kees-Jan God niet loslaten. „Er gebeuren dingen die te bijzonder zijn om toevallig te zijn.” In zijn leven ervaart hij Gods zorg, juist in de dagelijkse dingen. „Pas had ik een interview opgenomen op een apparaat van school. Dat ding had ik weer ingeleverd, zonder het interview op mijn laptop te zetten. Toen ik daar achter kwam schrok ik enorm, want ik had het geluid nodig. Gelukkig kon ik het apparaat nog even lenen en bleek het fragment er nog op te staan. Daarin zag ik Gods hand.”

  praying-children

  KOUD EN GEVOELLOOS☻ 5 november☻ Maar toch: de verwarring en de vragen overheersen bij Kees-Jan als het over geloven gaat. „Is het ook voor mij?” zo vraagt hij zich af. „Zou Hij nooit meer van ontferming weten? Hoe kan ik ooit dichter bij Hem komen? En als dat niet kan, waarom blijft Hij dan zo ver weg? Als ik bid, vind ik het zo lastig om de juiste woorden te vinden. Ik bid altijd weer hetzelfde. Het lukt bijna nooit om in woorden uit te drukken wat er in mijn hart leeft.” Kees-Jan: „Of ik weleens bang ben voor Gods oordeel? Ik probeer die angst er bij mezelf in te rammen, maar dat lukt niet. Ik ben koud en gevoelloos. Af en toe komt het naar boven, maar dan verdwijnt het weer snel. Ten diepste is ongeloof daar de bodem van.”Voor Stefan Zijnstra (19) is die worsteling herkenbaar. ”Leven met God” vindt hij geen eenvoudig thema. „Op mijn leeftijd wil ik niet bekeerd zijn. Omdat ik niet wil veranderen voor vrienden en vriendinnen om me heen. Ik wil de leuke dingen van de wereld niet inleveren.”Gelijktijdig kan het idee dat God er is, hem rust geven. „Ik kan er vrede mee hebben dat ik met alles bij God terechtkan.” Ervaart hij concreet dat God er is? „Niet vaak. Dat vind ik moeilijk. Het zou makkelijker zijn om te geloven wanneer Jezus nog op aarde zou zijn en ik Zijn wonderen met eigen ogen kon zien. Maar ik ervaar dat God aanwezig is, bijvoorbeeld wanneer het onweert.” gebeden

  VOLHOUDEN IS MOEILIJK☻ 5 november☻ „Ik vind het moeilijk om het vol te houden: om elke dag met mijn hart te vragen om bekering. Het is onmogelijk om elke dag oprecht te bidden. Ja, als ik erover nadenk hoe het zou zijn bij God, bid ik met mijn hart. Maar als ik bid voor het eten is het uit gewoonte. Ook is het moeilijk om mezelf niet goed te vinden als ik met mijn hart bid. Het is lastig om dan niet gelijk te denken: „Nu doe je het goed, ga zo door. „Er zijn mensen in mijn omgeving bij wie ik kan zien dat zij een leven met God hebben. Soms zie je iemand stralen als hij of zij over God spreekt. Dat maakt mij nieuwsgierig en jaloers. Vroeger dacht ik weleens dat het „nieuwe leven” saai zou zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat God mij nog veel gelukkiger kan en wil maken dan ik al ben.”„Of ik mezelf zie als iemand die met God leeft? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is dubbel. Het ene moment kan ik genieten van lofliederen, maar het andere moment geniet ik van wereldse muziek.”

  Jeugd

  ER SPEELT ZICH EEN DRAMA AF ONDER REFOJONGEREN☻ 1 november☻ "We ontslaan een docent vanwege een informatief toneelstuk, maar kijken weg van het drama dat zich onder onze refojongeren voltrekt," "De docent wil een toneelvoorstelling geven die inhoudelijk een goed doel dient: het tegengaan van gokverslaving.  Van Dijk kreeg onlangs een onderzoek onder refojongeren onder ogen. Daaruit blijkt dat er geen principieel onderscheid is tussen het kijkgedrag van jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten en het kijkgedrag van seculiere jongeren. "Onze jongeren klikken niet weg bij vloeken of bij erotiek. Hoe verdedigen zij dit? Heel simpel. Het kijken van speelfilms en series is hoe dan ook slecht, dus als je dan toch kijkt, kun je net zo goed alles kijken. Bekende jongerenlogica. Het dagelijks kijken van erotiek vernielt een gezonde kijk op seksualiteit en leidt tot grensoverschrijdend gedrag. Steeds meer reformatorische jongeren hebben voor hun achttiende jaar geslachtsgemeenschap, vaak met meerdere partners. Zij brengen in praktijk wat ze op hun beeldscherm voorgeschoteld krijgen. Deze verlegenheid eerlijk met elkaar delen én neerleggen voor Gods aangezicht is het eerste wat we moeten doen. Niet als vroom toneel, maar als betoning van schuld en ongeloof," aldus Van Dijk. Bron:cip

  soulsurviver

  SOUL SURVIVOR THE WEEKEND VAN 16 TOT EN MET 18 NOVEMBER☻ Eind 2018 organiseert Soul Survivor een (mini)festival. Dit jaar draait Soul Survivor The Weekend om Jezus. Een weekend waarin je uitgedaagd wordt en zal groeien, vol seminars, een outreach en toffe avondprogramma’s. Het weekend is speciaal voor 18 plussers. Het draait dit weekend om Jezus. Hoe is Zijn karakter en wat is Zijn hart voor de wereld? Welke kracht zit er eigenlijk in het evangelie en hoe dragen we die kracht uit? In Jezus’ tijd op aarde stapte Hij op mensen af, vertelde Hij het goede nieuws en deed Hij wonderen. Hij zocht God op en was met Hem samen. Die twee onderdelen, de intimiteit en de kracht van Zijn leven, staan tijdens dit weekend centraal.Soul Survivor is een beweging van jongeren die meer van God in Nederland willen zien. We richten ons op tieners, jongeren, studenten en jeugdleiders. Bij ons staat groei in relaties centraal: je relatie met Jezus, met vrienden en met de wereld om je heen. Het is ons verlangen om jongeren toe te rusten Jezus zichtbaar te maken op de plek waar ze zijn. Bron:cip

  Sound Board

  CBS GEEFT MISLEIDEND BEELD VAN RELIGIOSITEIT IN NEDERLAND☻ 1 november☻ Nederland zegt massaal adieu tegen God en religie. Tenminste, als we de cijfers van het CBS moeten geloven. Het aantal religieuzen zou voor het eerst lager zijn dan het aantal niet-religieuzen. Commentator Elma Drayer is het hier niet mee eens. Zij stelt in het Radio 1-programma Dit is de Dag: ‘Het CBS geeft een misleidend beeld van de religiositeit in Nederland'. "De vraagstelling is inmiddels achterhaald, omdat die gaat over verbondenheid met een religieuze geloofsgemeenschap. Dit veronderstelt dat je pas een religieus mens bent wanneer je met een instelling bent verbonden. Wel of niet behoren tot een religieuze stroming is nu geen goede graadmeter meer." Drayer is ervan overtuigd dat gelovigen nog steeds niet in de minderheid zijn en dat het CBS wat aan zijn wijze van onderzoek moet doen.Bron:cip

  kerlid

  RELIGIEUS ZIJN IS NIET AFHANKELIJK VAN KERKLIDMAATSCHAP☻ 1 november☻ "Meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus koppen alle kranten vanmorgen naar aanleiding van een nieuw onderzoek van het CBS. En dat is nou net een conclusie die je helemaal niet kunt trekken op basis van dit onderzoek," schrijft Marieta van Driel op het progressief-christelijke weblog Lazarus. "Iedereen die zich ook maar enigszins bezighoudt met het ‘gelovige deel’ van Nederland, weet dat je religiositeit niet alleen kunt afmeten aan kerklidmaatschap. (...) Ik ben daar zelf een voorbeeld van. Rond mijn twintigste schreef ik me uit bij mijn geboortekerk: de PKN, want ik werd baptist. Daar ben ik jaren lid geweest, tot mijn scheiding. Mijn geloof wankelde al in de jaren ervoor, ik kwam al niet meer zo vaak in de kerkdienst en na de scheiding besloot ik dat er te veel herinneringen lagen. Dus schreef ik me uit. Ik was een kerkloze dertiger geworden.""De mens blijft een ongeneeslijk religieus wezen dat zelf wel weer manieren vindt om dat te uiten." Bron:cip

  gerechtshof

  PAKISTAANS HOOGGERECHTSHOF ZET STREEP DOOR DOODSTRAF ASIA BIBI☻ 1 november☻ Het hooggerechtshof in Islamabad heeft het doodvonnis van Asia Bibi vernietigd. De christin zit al 3.421 dagen in hechtenis, na valse beschuldiging van godslastering (blasfemie). Vanmorgen publiceerden de rechters het vonnis: Asia Bibi komt vrij. Nu de christin is vrijgesproken, spannen hulporganisaties en de overheid zich in om haar zo snel mogelijk het land uit te brengen. Getuigen melden dat er veel veiligheidsmaatregelen genomen zijn om demonstraties en aanslagen door islamitische tegenstanders te voorkomen. Een getuige ter plaatse meldt dat er veel politie op straat te zien is en dat het mobiele telefoonnetwerk beperkt beschikbaar is. De man en dochter van Asia Bibi hebben vandaag het nieuws van haar vrijspraak omschreven als het 'meest geweldige moment ooit,' citeert Kerk in Nood. Bron:cip

  moskee

  SGP WIL NIET DAT LEERLINGEN VOOR EXCURSIE GAAN NAAR MOSKEE☻ 1 november☻ Ouders moeten als het aan de SGP ligt het recht krijgen om hun kind niet op excursie te laten gaan naar een moskee als de scholieren daarbij moeten bidden als een moslim. De SGP wil dat CU-minister Slob (Onderwijs) dat in de wet verankerd, schrijft De Gelderlander. Deze week meldt De Telegraaf dat schoolkinderen op diverse plekken in het land tijdens het bezoek is gevraagd om op hun knieën, met hun neus op een kleedje, te bidden tot Allah. Deze bezoeken worden in het kader van lessen over religie georganiseerd. "Een bezoek aan religieuze gebouwen kan heel mooi en nuttig zijn, maar het knielen voor Allah gaat ons een stap te ver," zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.Bron:cip

  big-uitdaging-okt

  EVANGELISCHE KRANT UITDAGING GAAT TOCH DOOR☻ 24 oktober☻ Onlangs liet de evangelische krant Uitdaging weten dat het geen andere uitweg zag dan de stekker eruit trekken. Deze week laat het medium via de eigen website weten dat het werk tóch doorgaat. Uitdaging heeft na gesprekken met Siebren Verburg van Events4Christ besloten dat Uitdaging door moet gaan. 'Dit zal onder de nieuwe leiding van Siebren Verburg (Events4Christ) en Klaas Spijker gaan gebeuren,' laat Uitdaging weten. 'Het geheel zal in een nieuwe stichting met de naam Uitdaging voortgezet worden. Deze stichting zal het bestaande netwerk en website overnemen.' De krant verkeert al jaren in moeilijkheden vanwege financiële problemen. Uitdaging concludeerde in september: "We werkten met een zeer beperkt budget en door het abrupt instorten van de inkomsten is het haast onmogelijk geworden om nog openstaande rekeningen te betalen." Vanwege de financiële malaise besloot Uitdaging in 2015 om de uitgave van het maandblad stop te zetten. Voormalig uitgever Chris Ouweneel constateerde dat "dat het steeds moeilijker werd om het hoofd boven water te houden." Bron:cip

  halloween

  GROOTNIEUWS RADIO MAAKT SPECIALE UITZENDING OVER HELLOWEEN☻ 24 oktober☻ Eind deze week is het Halloween. Op de avond en in de nacht van 31 oktober is er bij Groot Nieuws Radio een speciaal programma te horen rondom dit thema. Bij de christelijke radiozender vertellen verschillende gasten over de geestelijke wereld en ook is er volop ruimte voor gebed. Onder andere Joyce de Jongh is te gast. Zij is ex-heks en weet van binnenuit wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Ze roept christenen op hun taak op te pakken in de geestelijke strijd en bewust te zijn welke kracht daarvan uit gaat.Bron:cip

  bijbels

  VOOR HET EERST ZIJN NIET RELIGIEUZE MENSEN IN NEDERLAND IN DE MEERDERHEID☻ 24 oktober☻ Meer dan de helft van alle Nederlanders is niet bij een religieuze groep aangesloten. Dat is voor het eerst, blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ​In 2016 noemde de helft van de Nederlanders zich religieus. Vier jaar daarvoor rekende 54 procent zich tot een religieuze groepering en een minderheid dus niet. Volgens het CBS is bijna een kwart van de Nederlanders rooms-katholiek. Een op de zeven is protestant en een op de twintig is moslim. De resterende 6 procent rekent zichzelf tot de andere geloven, zoals het jodendom, boeddhisme en hindoeïsme. Meer dan drie kwart van alle Nederlanders gaat zelden of helemaal nooit naar een kerk, moskee, synagoge of tempel. Vooral katholieken keren de mis de rug toe. Gereformeerden gaan het vaakst naar een gebedshuis. Onder protestanten en moslims is het bezoek aan gebedshuizen stabiel. Uit het onderzoek blijkt verder dat ouderen geloviger zijn dan jongeren en daarnaast dat vrouwen meer bezig zijn met religie dan mannen. Bron:cip

  Place Of Worship

  KERKEN MOET KERKORDE KENNEN☻ 15 oktober☻ „Ambtsdragers en kerkenraden die hun eigen kerkelijke regels niet kennen of zich daar niet aan houden, zijn net zo’n gevaar voor het geestelijk welzijn van gelovigen én ongelovigen als mensen die de weg opgaan zonder de verkeersregels te kennen of zich daaraan te houden.” Het onderwerp kerkrecht staat volop in de belangstelling na een aantal rechterlijke uitspraken die ingrijpend zijn voor kerken. Zo heeft het hof in Arnhem dit jaar in een zaak van de Nederlands gereformeerde kerk te Hattem gesteld dat de relatie tussen de predikant en zijn kerkenraad als een arbeidsovereenkomst moet worden aangeduid. Prof. Selderhuis constateerde dat er dingen veranderen, niet alleen bij de Nederlandse overheid maar ook bij de kerken. Hij sprak van een „krampachtigheid” in de besluitvorming van kerken uit angst voor de rechter. „Hoewel volgens de Bijbel de hemelse Rechter meer te vrezen is dan de aardse, lijkt de kerk die volgorde te hebben omgekeerd.”De angst voor de rechter werkt volgens de Apeldoornse hoogleraar een juridisering in de kerk in de hand en houdt het nemen van noodzakelijke besluiten tegen. „Die angst komt voort uit gebrek aan kennis van zowel het burgerlijke als het kerkelijke recht. De kerk moet haar eigen recht weer gaan kennen en waarderen. We moeten weg van een houding waarin het advies van de advocaat gevraagd wordt voordat om de wijsheid van God gebeden wordt.”

  Laatste commentaren
 • Goeie morgen Linecia. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op
 • fijne woensdag (kinrooiwebradio)
      op
 • Goeie morgen Linecia. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op
 • fijne dinsdag (kinrooiwebradio)
      op
 • Laat bezoek. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op
 • Blijdschap
  Blijdschap
  Gebedommoed ♥♥15 oktober♥♥
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De noodzaak van bekering

  DE NOODZAAK VAN BEKERING

  Bekering of opnieuw geboren worden zijn termen uit de Bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering of wederomgeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moeten worden, omdat ze anders het Koninkrijk van God niet kunnen of binnengaan (Johannes 3:3)

  21-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (1)
  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het licht voor mensen

  Angel Praying

  HET LICHT VOOR DE MENSEN

  In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen (Johannes 1:14)

  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht zien wij onszelf zoals we werkelijk zijn, zondaars die een Redder nodig hebben. Als we Jezus-het licht- volgen, kunnen we voorkomen dat we in het donker rondlopen en zondigen. Het verlicht ons pad, zodat we kunnen zien hoe wij moeten leven. Hij verwijdert de duisternis van zonde uit ons leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  13-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (11)
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder liefde voor het goede

  ZONDER LIEFDE VOOR HET GOEDE
  Het geweld op scholen heeft al een lange tijd beangstigende vormen aangenomen. Het volgende valt daarbij op: Veel kinderen en jongeren kennen amper nog grenzen. Er is geen herkenbare reden voor de agressie. Het bewustzijn van onrecht ontbreekt.

  Gewelddadige scènes in films en op de televisie en virtueel geweld in computerspelletjes dragen eraan bij dat de grenzen vervagen. Een jongen had een ander afgeranseld. Zijn verklaring was: Ik vind het leuk; gemeen zijn is leuk. Een psychologe stelde onlangs vast: Er wordt alleen nog van iemand gehouden wanneer dat bijdraagt aan individueel geluk.

  Zelfzucht, ontbrekende naastenliefde, wreedheid – het Bijbel citaat trekt deze lijn nog verder door: men houdt ook niet van het goede en wijst het Bijbelse onderscheid tussen goed en kwaad af. Men houdt niet van God of ontkent zelfs Zijn bestaan. Wie echter God en de door Hem gestelde normen opgeeft, verliest ook de positieve waarden van het Christelijk geloof. Het ontbrekende besef van onrecht is dan niet meer verwonderlijk. Daarom moeten we omkeren naar God en Zijn maatstaven. Hij wil u vergeven en u vrede schenken. Alleen zo bent u in staat om God en je medemens oprecht lief te hebben. Bron;HetGoedeZaad

  07-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw leven

  Prayer Hands

  EEN NIEUW LEVEN
  De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Dit is wedergeboorte.

  Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om God te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus. We beginnen niet zomaar aan een nieuw hoofdstuk in ons leven; wij beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester/God.

  31-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk of te vreden

  En Hij/Jezus zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf." (Lukas 12:15)☻

  Week na week zetten miljoenen mensen van hun zuurverdiende geld een paar euro’s of meer in voor de lotto. Ze hopen dat ze geluk hebben en de jackpot winnen. Hun gevoelens gaan heen en weer tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling, omdat ze meestal weinig of niets krijgen. Ze hopen steeds weer op het toeval, maar oogsten meestal teleurstelling. Wat hen drijft, is de wens om rijk te worden.☻

  Flying Angel

  Weet u wat God van zo’n instelling zegt? In de Bijbel staat: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof.☻

  Wat moeten we dan doen? Is er iets beters dan rijk te zijn? Wat beveelt de Bijbel ons? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo kunnen we samenvattend zeggen: wie voldoende heeft, moet tevreden zijn. Wat willen we nog meer? Bron;hetgoedezaad

  22-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Problemen
  Tags:Financien/beleggen/zaken
  >> Reageer (7)
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ieder mens een schepsel van God

  We moeten onszelf vandaag drie belangrijke vragen stellen:
  1) Waar kom ik vandaan?
  2) Waar leef ik voor?
  3) Waar ga ik naartoe?

  Waar kom ik vandaan? De Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens een schepsel van God is. Niemand is vanzelf ontstaan. Waar leef ik voor? God heeft ieder van ons geschapen met een doel. Hij wilde Zich in Zijn schepselen verheugen en verwachtte dat ze tot Zijn eer wilden leven. Doet u dat? Nee, als zondaren – wat we allemaal van nature zijn – hebben wij niet aan het doel dat onze Schepper met ons had, beantwoord. We leven niet voor God maar voor onszelf.

  Waar ga ik naartoe? Een leven in tegenspraak met de verwachtingen van de Schepper zal het oordeel naar zich toetrekken. God kan onrecht niet zomaar door de vingers zien. Hij moet ons daarvoor ter verantwoording roepen en straffen.

  Maar luister nu en verbaas je: God wil niet de dood van de zondaar, maar dat u zich van uw eigenwijze weg omkeert naar God en leeft! Om u genade te kunnen geven, heeft God Zijn eigen Zoon Jezus Christus voor uw schuld gestraft. Wie zich naar God omkeert en de redding die God aanbiedt, aanneemt, mag weten: ik ga naar mij Heere God en Heiland, in Wie ik geloofd heb. Bron:HetGoedeZaad

  16-05-2018 om 12:12 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (14)
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag moeder dag

  DAG MOEDER DAG☻
  mama, jij bent nu dichtbij Hem
  en ginds, daar lijk je meer op Hem
  Hij zorgt voor jou
  dept de sporen van lijden en verdriet weg
  zo trouw
  Zoals geen kind zorgen kan
  ik jou die dag liefhebben kan
  is het alle dagen moederdag voor jou
  zie ik je zitten aan Zijn tafel
  terwijl ik me herinner
  dat ik speciaal ontbijtjes maakte
  verwenden wij je, jouw kinderen, op bed
  bloemen stonden klaar
  ieder jaar
  als gebaar
  van liefde voor al jouw moederzorgen
  nu je in Hem geborgen
  vast niet meer terug wil
  hier sta ik vanochtend met een leeg dienblad en vol gemoed
  en denk: 'moeder dag, tot ziens!'
  Koert Koster

  12-05-2018 om 13:42 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (4)
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlossing vinden

  Een Italiaanse journaliste in Irak was net vrijgekomen na een gijzeling. Met een agent van de geheime dienst die deel had genomen aan haar bevrijding, was ze op weg naar het vliegveld. Zevenhonderd meter voor hun doel werden ze plotseling heftig beschoten. Bliksemsnel wierp de agent zich op de journaliste, om haar met zijn lichaam af te schermen voor de kogels. Hij werd dodelijk getroffen, zij kwam er levend vanaf. Dat doet ons denken aan de vrijwillige offerdood van Gods Zoon. God is heilig. Daarom kan Hij niet zomaar over de zonde heen stappen. Hij moet al het verkeerde ontdekken en weer op de juiste plaats zetten, zodat het overeenkomt met Zijn wezen.

  Love Is In The Air

  God is ook liefde. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden en Hem voor u in de dood gegeven. In Zijn liefde wil Hij de goddelozen(u die zich nog niet met God hebt verzoend) redden; dat komt overeen met Zijn natuur, Gods Zoon kwam op aarde om plaatsvervangend voor schuldige mensen te lijden en te sterven. In Hem/God was geen spoortje van zonde, daarom was Hij de Enige Die Zich, voor u in de plaats kon stellen en u zo voor het verdiende oordeel kon afschermen. Juist dat heeft Hij gedaan! Aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus het diepste lijden: God wendde Zich van Hem af en heeft de ongerechtigheid van u op Hem genomen. (Lezen in Jesaja 53:6)Wie Komt dat allemaal ten goed? Iedereen die erkent dat hij Gods oordeel heeft verdiend en in Jezus Christus gelooft. In Zijn plaatsvervangende offer zal u bescherming en verlossing vinden. Bron:HetGoedeZaad

  05-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  29-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afgedwaald van God

  We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)


  Jesaja(de profeet) sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen met schapen die afdwaalden. Toch zou God de Messias/Jezus zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem/God nog verwerpen, is onze veel groter dan die van de oude Israëlieten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb u uw leven al gegeven aan Jezus Christus, die ‘goede Herder’ of bent u nog steeds een ‘verdwaalde schaap’?

  Bent u nog steeds Gods liefde aan het verwerpen? God nodigt u uit om van de verdwaalde pad af te wijken naar het pad van het licht. Van vrede, liefde en rust.

  29-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (13)
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonden

  ZONDEN
  Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. (Romeinen 3:23)
  Sommige zonden lijken erger dan andere omdat hun zichtbare gevolgen veel ernstiger zijn. Moord lijkt ons bijvoorbeeld veel erger dan haat en overspel lijkt erger dan begeerte. Maar dat betekent niet dat wij sommige zonden maar ongestraft kunnen begaan en andere niet. Elke zonde maakt ons tot zondaar en snijdt u af van de heilige God. Alle zonde, hoe groot of klein ook, leidt dus tot de dood, omdat zij ons ongeschikt maakt om met God te leven. Praat ‘kleine’ zonden niet weg en blaas ‘grote’ zonden niet op. Alle zonden scheiden van God, maar voor alle zonden is in Christus ook vergeving mogelijk.

  Als u nog in zonden leeft bent u nog veraf van God!

  25-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding

  Een jongeman uit een Christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?

  Place Of Worship


  ♣♣
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet was.
  ♣♣
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op je eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.
  ♣♣
  Een tijdje later kreeg de man tijdens een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is een goed werk in uw hart begonnen, en Hij zal het ook voleindigen. Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u reeds een evangelisatie foldertje ontvangen? Op straat of in uw brievenbus. Bent u reeds aangesproken door God tijdens het lezen van een folder. Bent u een twijfelaar?

  21-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je kwaad blijft op iemand

  ALS JE KWAAD BLIJFT OP IEMAND
  Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Matteüs 5:21-22
  ♠♠
  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook. Kwaadheid betekent in dit geval een ziedende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reaCties en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zij richt ook geestelijke schade aan. Bent u er ooit trots op geweest dat je je beheerste en niet zei wat op het puntje van je tong lag? Jezus zegt dat u zelfs voor uw motieven verantwoording zal moeten afleggen.

  14-04-2018 om 13:41 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en verzoening

  LIEFDE EN VERZOENING
  Dood niemand.(Deuteronomium 5:17)

  Maar ik vermoord toch niemand! zegt u misschien. Bent u ooit zo boos geweest op iemand, die jou slecht behandelde, dat je wenste dat die persoon dood was? Hebt u ooit met de gedachte gespeeld iemand om zeep te helpen? Wat Jezus over deze wet leert, toont aan dat we diep in ons hart allemaal tot moor in staat zijn. Ook al zijn we wettelijk onschuldig, we zijn allemaal moreel schuldig aan moord en hebben Gods vergeving nodig. We moeten ons toewijden aan het tegengestelde van haat en woede; liefde en verzoening.

  12-04-2018 om 15:06 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoeningswerk


  Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: "Alles is gedaan!" En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:30)

  In Nieuw-Guinea woont de volksstam van de Bagwido. Deze mensen hadden ooit al eens iets uit de Bijbel gehoord. Ze wisten dat het schuldprobleem hen van God scheidde en dat ze niet in staat waren om Gods geboden te houden. U ook als lezer leef nog met een schuldprobleem en de geboden van God negeert.

  Toen hoorden ze hoe Gods Zoon Mens geworden was en hoe Hij aan het kruis ging, om de zonden van verloren mensen te verzoenen. De hele scène op de heuvel Golgotha met de verzoenings dood van de Heere Jezus Christus stond hun duidelijk voor ogen. Iemand van hen zei: “Toen ik Jezus hoorde zeggen: ‘Het is volbracht’, wist men: dat is iets wat ze nooit gehoord hebben...hoort u het? Ze hebben dat nog nooit eerder gehoord! Zijn werk is volbracht. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden, het vrije geschenk ligt daar en wacht er alleen op dat u het aanneemt.

  Een vrouw zei: ‘Zoveel pijn, lijden en lasten heeft Hij voor mij gedragen. Mijn hart huilt, als ze eraan denkt wat Hij voor haar/u heeft gedaan. Hij heeft haar helemaal van haar zonden gereinigd. Hij heeft alles gewassen door Zijn bloed. In het bloed zit het leven voor de mens. Ze kan niet ophouden daarover na te denken. Ze is zo gelukkig over het vrije geschenk dat Jezus haar gegeven heeft. Jezus wilt u ook Zijn geschenk en geluk geven.

  Ja, het verzoeningswerk van Jezus Christus is volkomen en definitief. Niets hoeft of kan er nog toegevoegd worden.

  Het is volbracht! Dat komt iedereen ten goede die schuldig is geworden - alleen als u zich omkeert, in Gods Zoon gelooft en Zijn plaatsvervangende offer in het geloof aanneemt. Bron:HetGoedeZaad

  05-04-2018 om 16:16 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijkheden

  De latere jeugdpastor Wilhelm Busch had zijn eerste gemeente in een mijnwerkers gebied. Tot het vele werk behoorden ook moeilijke huisbezoeken, bijvoorbeeld bij een mijnwerker die een ernstig ongeluk had gehad. Een groot rotsblok was losgeraakt in de schacht en had zijn wervelkolom beschadigd. De mijnwerker had het er levend vanaf gebracht, maar had een dwarslaesie en was geketend aan een rolstoel. Erger dan de lichamelijke ellende was voor hem de kwellende vraag waarom juist hij deze last moest dragen. Toen Busch hem bezocht trof hij een paar oude kameraden bij hem aan; een paar flessen alcohol stonden op de tafel. Toen de patiënt de pastor zag, brak de hele bitterheid door die zich in hem had opgestapeld. Klacht op klacht smeet hij zijn bezoeker naar het hoofd: ‘Waar was uw God, toen…?’ ‘Waarom zwijgt God?’

  In zijn gesprekskring voor mannen vertelde Busch over deze ervaring. Za baden voor de ongelukkige man en vanaf toen haalden ze hem regelmatig naar hun ontmoetingen. In de loop van de tijd brak de boodschap van Gods liefde door het mijnwerker het geloof in de Zoon van God. Die ook voor hem aan het kruis is gestorven.

  Nu had hij geen alcohol meer nodig om zijn ellende te vergeten. Ondanks de moeilijk handicap was hij een blijde Christen geworden. Als iemand zich erover verwonderde dat hij ondanks zijn ellende zo rustig en vrolijk was, verklaarde hij overtuigd: ‘Het is beter om verlamd bij Jezus te horen en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde benen in de hel te springen.Bron:HetGoedeZaad

  Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen.
  U redde mij van de dood.
  Ik was ongehoorzaam aan U geweest,
  maar U wierp al mijn schuld achter uw rug.
  Daardoor kon ik blijven leven. (Jesaja 38:17)

  31-03-2018 om 14:45 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid voor het leven

  WIJSHEID VOOR HET LEVEN

  We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

  God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

  Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

  27-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  20-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de weg


  Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’.(Johannes 14:6)


  God had al door de wet van Mozes tot het volk van Israël gesproken en de mensen tot ernstige nadenken over zichzelf en Hem aangespoord; profeten hadden indringend getuigd over de levende God, maar de Zoon van God bracht pas volledig zicht op Hem. Hij is ‘de Waarheid’ - Hij heeft alles geopenbaard en in het juiste licht geplaatst. Wie God wil kennen, moet daarvoor in de Evangeliën lezen en zo de Heere Jezus Christus leren kennen, Zijn woorden en Zijn daden, Zijn dood en Zijn opstanding. God is licht en liefde, dat is de erkenning waar iedereen toe komt die de Zoon van God in de Bijbel ontmoet en in Hem gelooft. Het licht maakt de mensen duidelijk dat hij vanwege zijn zonden voor God niet kan bestaan en zonder een Redder verloren is. Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, waar men niet aan wil, maar iedereen moet zich aan haar onderwerpen. Maar dan treedt Gods liefde voor het voetlicht; Hij Zelf heeft de weg bereid waardoor verloren zondaren gered kunnen worden.
  Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. ( Efeziër 2:1); Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

  Hebt u al het eeuwig leven ontvangen, door tot besef te komen dat Jezus de Weg de Waarheid en het leven is.

  20-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God


  Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB

  Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.
  Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

  Gleaming Silver Jesus Fish

  Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

  ‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

  We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?
  Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?

  16-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (6)
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen


  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (5)
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen


  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (6)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  AFSTOTEN VAN GROTE TEEN☻

  24 oktober☻

  Het stoten van haar grote teen zou het begin zijn van negentien jaar van vreselijke pijn waardoor zij steeds slechter liep. Mathilda leed hierdoor aan posttraumatische spierdystrofie. Enige jaren daarna stootte zij ook haar andere teen waardoor opnieuw dystrofie ontstond. Haar situatie werd door de jaren heen erger. Zij liep op krukken en kreeg van de artsen te horen dat zij nooit meer goed zou kunnen lopen en uiteindelijk in een rolstoel terecht zou komen. Kennissen nodigden haar uit voor een genezingsdienst. Zij was niet gewend om naar een kerkdienst te gaan, maar opende haar hart voor Jezus. Haar leven werd veranderd en haar ernstig zieke lichaam werd die avond door Jezus Christus genezen.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WONDERBAARLIJKE GENEZING☻

  5 november☻

  In hoofdstuk 3 van het boek Handelingen lezen wij over een groot wonder bij de Tempelpoort in Jeruzalem. Een lamme man werd in de naam van Jezus genezen. Dat wonder bracht heel Jeruza - lem in opschudding. Toen men aan Petrus en Johannes vroeg: ‘Wie heeft dit alles gedaan, door welke kracht, of door welke naam is het geschied?’ antwoordde Petrus: ‘Door de naam van Jezus. Door deze naam uit te spreken, stroomde Zijn genezende kracht tot deze man.’ Die naam was de kracht van de kerk. Jezus had aan Zijn volgelingen de opdracht gegeven om op zieken de handen te leggen. En in de naam van de levende Jezus, die opgestaan was uit de dood, gebeurden er vele wonderen.

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT☻☻

  WAT IS EEN MANDALA☻

  24 oktober☻

  Het middelpunt in een mandala is het symbool voor het "hogere zelf" of de "kosmische vonk", een luikje naar de hogere, transcendente wereld, met in de kern het oerweten. Mandala's kunnen op verschillende manieren gemaakt worden (tekenen, weven, plakken, schilderen, dansen, enz.). De grondvorm van een Tibetaans klooster is gebouwd volgens de lijnen van de mandala. Binnentreden in het kosmisch bewustzijn gebeurt dan niet alleen geestelijk middels meditatie, maar ook heel fysiek door het klooster in te gaan. Naast het feit dat altijd de cirkel terug te vinden is in de mandala, bevatten ze ook vaak een viertal, of meervoud daarvan, in de vorm van een ster, kruis of vierkant. Jung spreekt over het archetype van de heelheid of totaliteit. De combinaties van de verschillende symbolen staan voor harmonie tussen het aardse en het kosmische. Naast genoemde symbolen worden ook symbolen als lotus-bloemen, slangen, poorten gebruikt, waarbij ieder symbool een eigen betekenis heeft.

  www.gelooft.com

  WAAROM LEVEN☻

  KIJK NAAR JEZUS☻ 5 november☻ Kijk daarom naar Jezus. Hij heeft alle rottigheid op Zijn schouders genomen. ook je angst. Hij is uit pure liefde voor jou gestorven. En is weer opgestaan uit de dood. Hij heeft echt alles overwonnen! Ook je angst! Daarom: leef echt! Leef vanuit Zijn grenzeloze, vurige liefde. Bid erom. Vraag erom. Blijf volhouden. En God zal het je geven. Want: God is dichtbij ieder die Hem aanroept. (Psalm 145:18) Bron:waaromleven.nl

  ALLES IS MOGELIJK VOOR WIE GELOOFT☻ 5 november☻ Denk nooit te klein van God. Hij is zoveel groter en machtiger dan je denkt. Hij is een oceaan van liefde, kracht en genezing. Voor Hem is alles mogelijk. God is Geest en Hij wil en kan oneindig veel meer doen dan wij met ons verstand kunnen bevatten. De Bijbel staat vol met teksten over de machtige grootheid van God. Het hardop uitspreken van deze teksten helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren. Spreek onderstaande woorden van God rustig en in geloof hardop uit.


  SHOUT BOX


  VRIJHEID☻

  EEN WEG NAAR VRIJHEID☻

  24 oktober☻

  Het is een belangrijke waarheid dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is zelfs niet slechts een persoon, maar Hij is ook de Heer zelf, net zozeer als God de Vader en Jezus de Zoon dat zijn. De Heilige Geest staat gelijk aan de andere twee leden van de Goddelijke Drie-eenheid. Dit betekent dat we dezelfde mate van ontzag moeten hebben voor de Heilige Geest als voor de Vader en de Zoon. In 2 Korinthe 3:17 stelt Paulus: De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

  VRIJHEID☻

  VRIJHEID

  24 oktober☺

  Vrijheid is niet het hebben van een bepaald programma in de Kerk of het eerbiedigen van bepaalde Bijbelse, godsdienstige vormen, zoals bijvoorbeeld het opheffen van handen. Dat kan vrijheid inhouden, maar het kan net zo goed gebondenheid zijn. Het hangt ervan af of de Heilige Geest je ertoe aanzet of dat je het doet vanwege een godsdienstige traditie, of nog erger, omdat je buurman naast je zit en naar je kijkt. Religieuze tradities veroorzaken gebondenheid; de Heilige Geest brengt vrijheid.


  DE SPIL☻

  Thema: TIJD VOOR JEZELF-OPEN RETRAITE WEEKEND/vr 9 Nov 2018 19:30 t/m zo 11 Nov 2018 14:30
  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, bezinning, een wandel- of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.
  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.
  Begeleiding: Roos Dieleman & Marleen Hol/www.retraitecentrum.nl

  STILTE 5 DAAGSE: STIL WORDEN EN LUISTEREN NAAR GOD☻

  zo 25 Nov 2018 17:00 t/m vr 30 Nov 2018 17:00

  Het geeft handvaten om rustmomenten te vinden in het dagelijks leven en brengt je terug naar de essentie (de liefde van God) in een jachtig bestaan.” Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. Begeleiding: Marianne Groen en Everlien van Blijderveen

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻
  16-18 november
  Thema: ‘De strijd om het beloofde land’
  Prijs: € 198,50* p.p.
  *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting.

  www.zoeklicht.nl

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITES/Week 45: 6 t/m 9 november/
  Week 47: 20 t/m 23 november /De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
  Marianne Molenaar
  Tussen herberg en klooster…
  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
  Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.

  DE SPIL

  GETIJDEN DAG IN STILTE☻vr 7 Dec 2018 18:30 t/m za 8 Dec 2018 19:30

  Stilte en structuur zijn een steun voor ons geestelijk en praktisch leven. De kloostertradities, waaronder de Benedictijnse spiritualiteit, heeft deze structuur vormgegeven in zeven getijdengebeden per 24 uur. Elk getijde heeft zijn eigen aard en boodschap, gekoppeld aan het uur van de dag. In deze stilteretraite volgen we het ritme van de getijden. De zeven getijdenmomenten – maximaal 20 minuten per getijde – vinden plaats in de kapel. We staan stil bij ons leven op dat moment. Tussen de getijdenmomenten is er ruimte voor rust, ‘monnikenwerk’, studie/overdenking, stil-zijn, creativiteit, wandelen. Je beschikt over een eigen kamer.Begeleiding: Tineke de Jong en Martien van Bergen

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL☻

  Thema: 3e AVOND OMGAAN MET VERLIES/wo 14 Nov 2018 18:00 t/m wo 14 Nov 2018 22:00
  We reizen met elkaar door het land van verlies.
  We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
  In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
  Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
  Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
  Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
  We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop.Begeleiding: Marianne Groen 

  SPILFILMAVOND THE SEPARATION☻do 15 Nov 2018 18:00 t/m do 15 Nov 2018 23:00

  Een film zegt soms meer dan woorden. Films kunnen er voor zorgen dat je aangezet wordt tot bezinning over je eigen leven. Even stilstaan bij hoe zaken in je leven lopen. Films kunnen je confronteren, inspireren en aanzetten tot nieuwe inzichten.

  Op  een Spilfilm avond eten we samen, vieren we het avondgebed, kijken we een film op groot scherm en delen we met elkaar wat de film met ons deed. Informeel, inspirerend en sfeervol. Deze avond kijken we de Iraanse film “A Separation”. De vrouw van Nader wil samen met hem en hun dochter Termeh Iran verlaten. 

  Begeleiding: Maarten Goossensen


  HIJ ZAL JE LEIDSMAN ZIJN☻

  1 november☻

  Angst om te hopen
  Angst om teleurgesteld te worden
  Angst voor het leven
  Angst om me te binden
  Angst om te worden verlaten
  Om liefde te ontvangen en te geven
  Beschadigd, verwaarloosd
  Er is nog zoveel wat moet helen
  God kan erin komen
  Hij kan je genezen
  Bij jou en zovelen
  Vestig je hoop op Hem
  Van wie je het mag verwachten
  Hij zal je weer oprichten
  En al jouw leed verzachten
  Dus wees op Hem gericht
  Hij zal jou weer nieuwe kracht geven
  Je Leidsman zijn
  Voor de rest van je leven M. Vlieland


  IK HOEF NIET BANG TE ZIJN☻

  1 november☻

  Ik hoef niet bang te zijn
  Al stormt het in mijn leven
  Al gaat het flink tekeer
  Ik hoef niet bang te zijn
  Mijn Vader, Hij is bij mij
  Telkens weer
  Ik hoef niet bang te zijn
  Al ga ik door diepe dalen
  en maak ik heel wat mee
  Ik hoef niet bang te zijn
  Al waait het nog zo hard
  Met Hem wandelend over de zee
  Ik hoef niet bang te zijn
  Voor het heden en het verleden
  En wat er komen gaat
  Ik hoef niet bang te zijn
  Want diep van binnen weet ik
  Dat Hij mij nooit verlaat M. Vlieland

  UIT U HAND GEKREGEN☻

  1 november☻

  De dank en lof U toegebracht
  de eer aan U gegeven
  Alles heb ik van U verwacht
  ik heb 't uit Uw hand gekregen.
  Genade heeft mij vrijgemaakt
  daarom wil ik U loven
  Uw liefde heeft mijn hart geraakt
  ik kreeg de kracht van boven.
  En als de zorg mij weer omringt
  bid ik, o Heer wil helpen
  Zodat mijn hart van vreugde zingt
  Uw troost mij doet overstelpen.
  Dan ga ik door met troost en moed
  hoe zwaar het ook mag wezen
  Uw liefde doet mij zoveel goed
  dat heeft U steeds bewezen. P. Groeneveld

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  VREDE HEB IK GEVONDEN☻

  1 november☻

  Ik heb het losgelaten,
  ik deed wat U mij vroeg.
  Al duurde dat ook jaren
  het duurde lang genoeg.
  Maar Heer ik mocht ervaren
  dat het ook van U kwam.
  Vrede heb ik gevonden
  nu ik het ook nakwam. P. Groeneveld

  VREDEVORST☻

  1 november☻

  Alzo lief had God de wereld
  voor het kwaad Hem aangedaan
  zond Zijn Zoon naar de aarde
  om Zijn woorden te verstaan.
  Ieder mag zich naar Hem keren
  om oprecht zich te bekeren.
  Leugens worden afgelegd
  niemand is meer satans knecht.
  Vredevorst op aard' gekomen
  in een wereld o zo slecht.
  Allen mogen tot U komen
  en het kwade wordt berecht.
  Hij wil ieder tot Hem leiden
  om de boze te bestrijden.
  Daarvoor kwam Hij naar de aard'
  Hij is onze liefde waard. P.Groeneveld

   


  LICHT IN DE DUISTERNIS☻

  1 november☻

  Jezus is de Goede Herder
  die Zijn schapen weidt en voedt
  die ook in de donk're dalen
  hen voor wankelen behoedt.
  Met Zijn liefde geeft Hij kracht
  Wie zijn hoop van Hem verwacht.
  Redt Hij uit des vijands macht
  geeft Hij vrede in het hart.
  Hij zal ons nooit beschamen
  wij zeggen dankbaar, amen
  Zijn Licht is in de duisternis
  Hij die onze vrede is. P. Groeneveld


  JEZUS HEEFT ONS LIEF☻

  1 november☻

  De Heiland is voor ons geboren
  maakt ons van zonden vrij
  Wij mogen Hem nu toebehoren
  en dat maakt ons zo blij 
  mogen nu leven van genade
  barmhartigheid en troost
  De leugen kan ons niet bekoren
  zijn door Hem geliefdkoosd.
  Hij is geboren in een kribbe
  lag in een stal terneer
  De wijzen kwamen Hem aanbidden
  knielde voor Jezus neer
  Zij gaven Hem vele geschenken
  wierook en mirre, goud 
  Laten wij ook voor Jezus knielen
  danken voor ons behoud. P. Groeneveld


  ZO LIEF HAD GOD DE WERELD☻

  1 november☻

  Een Kind is ons geboren
  een Zoon is ons gegeven
  Hij onze sterke God
  Hij gaf voor ons Zijn leven.
  Hij onze Vredevorst
  geboren in een stal.
  Gestorven aan het kruis
  als Lam voor 't gans heelal.
  Zo lief had Hij de wereld
  verloren lag in schuld.
  Er zal geen einde komen
  aan Zijn barmhartig geduld.
  Sjalom Hij is geboren
  geef nu Zijn vrede door
  Wij zingen in de nacht
  mee met het Eng'lenkoor. P. Groeneveld


  VAN GELUK SPREKEN☻

  1 november☻

  Geluk kan zijn een volle lepel eten,
  een gulle gift, als 't lot niet tegenzit.
  Geluk kan zijn een dolle onheilsrit
  met goede afloop, in de trein gezeten.
  Gelukkig het gevoel, om toch te weten,
  dat ongeluk in één klein hoekje zit,
  dus dat geluk aan hoeken meer bezit,
  drie welgeteld, in ruimte opgemeten.
  Geluksgevoel, in volle vrijheid zijn,
  serene sfeer, waarnaar wij allen streven,
  gevoel van vredigheid en vrij van pijn,
  als in een luchtbel, waar we zuiver zweven,
  gewaar zijn in Zijn licht, Zijn liefde zijn,
  gelukkig dat de Heer ons dat kan geven. P. Laneuze

  GOD HEEFT GEEN FAVORIET☻

  1 november☻

  Wij allen hebben het wel meegemaakt,
  het meisje dat zo lief en lieflijk was,
  de jongen die gevierd was in de klas,
  de leraar die hun cijfers sierend maakt,
  met vaardigheid het recht een iets vermaakt,
  die 't kind dat hij niet mocht en schuchter was,
  bewust apostrofeerde voor de klas,
  bij wie hij nooit in striktheid heeft verzaakt.
  Rechtvaardigheid en waarheid, het begint
  al bij 't begin : je bent pa's lieveling,
  die schroom'lijk wordt verwend, dat zit erin,
  omdat, zegt hij, jij bent zijn eersteling.
  God heeft geen favoriet, geen plus of min,
  voor Hem is ieder kind Zijn "lieveling". P. Laneuze


  EEN VORSTELIJKE PLAATS☻

  1 november☻

  Waar 't hart vervuld van is, komt wis eruit,
  de mond vloeit ervan over, zegt 't gezegde.
  Hetgeen men in het hart geregeld legde,
  graag aandacht gaf, wordt op een dag geuit,
  een aandrang die diep binnenin ontspruit.
  Het is of men heel stil de bodem egde,
  er zachtjes zaadjes langzaamaan in legde,
  die, naar het licht zich richtend, spruiten uit.
  Al wat men aandacht geeft, groeit mettertijd,
  gestaag gevoed geldt dit voor alle zaken,
  de goede en de slechte, nijverheid
  voor élke bezigheid zal aanwas maken.
  Laat ons het Licht bereiden plaats en tijd,
  Hem ons voornaamste punt van aandacht maken. P. Laneuze

  HART VAN GOUD☻

  1 november☻

  De mens die op de aarde wordt geboren,
  mag nimmer hij in goeden doen dan zijn,
  tegoed zich doen aan enig rijk festijn,
  met parels paraderen die bekoren?
  De mens die in de wereld wordt geboren,
  waar velen vallen voor de schone schijn,
  hij hoort niet vàn de wereld ooit te zijn,
  waar hij zich door bekoring laat bekoren.
  Genieten mag de mens te allen tijde
  van alle aardse schatten, zilver, goud,
  zich sieren met briljant en zuiv're zijde,
  als hij in 't hart het kostbaarst houdt, onthoudt
  dat dit bestaan eens ophoudt, gene zijde 
  geen goud, maar vraagt van hem een hàrt van goud. P. Laneuze


  POEZIE☻

  JEZUS ZO ZUIVER EN REIN☻

  1 november☻

  Jezus zo zuiver en rein
  U bent onze Vader
  Laat ons eeuwig de uwe zijn
  Trek ons tot U nader
  Leer ons Heer Uw weg te bewandelen
  Trouw o Heer aan U alleen
  In ons werk en heilig handelen
  Heer maak ons voor altijd één
  Vaak doen wij niet naar Uw wil
  Maar Heer wees Gij onze Herder
  Vader maak ons rein en stil
  Gaat Gij maar met ons verder Bron:seniorplaza

  POEZIE

  EEN MEISJE REIN

  1 november☻

  Een meisje rein en lief en zacht 
  Zo ga je door het leven 
  Als het altijd in je ogen lacht 
  Dan heb je veel te geven 
  Dan wil graag ieder groot en klein 
  Met jou bevriend en bij je zijn.


  JE WEET HET☻

  1 november☻

  Als jij je eenzaam voelt, verlaten
  en er is niemand om je heen,
  geen mens om mee te praten,
  je bent ellendig en alleen.
  Niemand hoort jouw noodkreet,
  of merkt jouw intens verdriet,
  dan is daar Jezus die het wél weet
  en ál jouw smarten kent en ziet!
  Kom en vlucht maar in Zijn armen,
  vertel Hem van jouw nood,
  Hij is één en al erbarmen
  en Zijn liefde bijzonder groot!
  Als jij je eenzaam voelt, verlaten,
  ren dan naar de Trooster heen,
  dat is 't enige wat zal baten
  en Hij laat je nimmer meer alleen! E.Hengstman-v Olst


  DE SCHEPPING ZUCHT☻

  1 november☻

  De schepping zucht en kreunt
  en is in barensnood,
  overal zijn rampen,
  oorlog, geweld en dood.

  Gods wereld die Hij maakte
  en waar Hij trots naar keek,
  waarvan Hij kon genieten,
  liet zijn Schepper in de steek!
  Overal zijn tornado's
  en vulkanen barsten uit,
  vuur en lavastromen,
  met donderend geluid.
  De mensen die zijn radeloos
  en roepen naar omhoog,
  als ik al die beelden zie
  houd ik het niet meer droog!
  Maar God voorspelde in Zijn woord
  dat rampen zullen komen,
  als teken van Zijn wederkomst
  waarvan ik slechts kan dromen! E.Hengstman_v Olst

  GODS GOEDHEID☻

  1 november☻

  Oh, als ik niet geloofd had
  in de goedheid van de Heer,
  dan was het slecht gelopen,
  dan was ik er niet meer!
  Steeds hebt U mij gedragen,
  steeds was Uw hand op mij,
  zelfs in mijn zwartste dagen
  week U nimmer van mijn zij!
  En toen ik vertwijfeld omkeek
  en geen hulp vond in mijn pijn,
  was daar mijn Geneesheer Jezus,
  Hij wil altijd bij mij zijn.
  Nu heb ik mogen leren,
  dat zelfs in de zwartste nacht,
  er altijd wel een Licht brandt
  die mijn lijden steeds verzacht! E.Hengstman-v Olst

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.


  AFSCHEID NEMEN☻

  1 november☻

  denkend aan de voorbije jaren
  hoe vlug die zijn heengegaan
  hoe gelukkig wij samen waren
  konden alle stormen aan
  plots ging je ongemerkt heen
  naar het tijdloze land
  liet ons met verdriet alleen
  van op ongekende afstand
  wie brengt ons ooit weer samen
  na die ijzige nacht van scheiden
  verenigt Hij nog onze namen
  om ons in Zijn koninkrijk te verblijden!! G.Casier


  HET BOEK DER EEUWIGHEID☻

  1 november☻

  Zij keren nooit ofte nimmer terug
  toch levenslang met ons verbonden
  ook dood - vliegt de tijd heel vlug
  moeizamer genezen - de open wonden
  van die te jong of plots zijn weggerukt
  een naam op een steen is gebleven
  een foto op een gedachtenis gedrukt
  zo houden wij hun afscheid ten leven
  hun ziel die naar 't hogere is gestegen
  onder Gods hemelsblauwe baldakijn
  het boek der eeuwigheid ingeschreven
  om één in glorie met d' engelen te zijn! G.Casier


  TRAP ER NIET☻

  1 november☻

  Lucifer ik moet even met je praten
  ik was op zoek na een ander vader
  je zij tegen mij dat je me alles aan me gaf 
  alleen een ding ontbrak 
  dat is de liefde dat je nooit gaf 
  maar heb het vader gevonden 
  dat is de heren god 
  die mij nu liefde geeft Lillie

  LIEFDE VAN GOD☻

  1 november☻

  liefde voor het eerst.
  is liefde voor altijd.
  maar na een tijdje.
  raak je het kwijt.
  maar het komt weer terug.
  langzaam.
  door de wind.
  want god die bepaalt.
  waar het mee begint.

  Anne&Daphne


  NAJAARSLICHT VOL KLEUREN☻

  1 november☻

  In de stilte van de herfstdag
  zingt 't gekleurde blad haar lied.
  't Vage zonlicht als een lach
  voor wie al die kleuren ziet.
  Ademtocht van het verzachten,
  groei en bloei komt in verval.
  't Is de laatste glimlach van verwachten
  dat de winter komen zal.
  In de stilte van dit weten
  strooit God nog het laatste licht.
  Het mag nog van toekomst heten.
  Hij doet nooit de deuren dicht.
  Deze hoop is met geloof verweven.
  Eens komt hier de laatste lente aan,
  waar we in Gods zonlicht mogen leven
  en kleurrijk in Zijn liefde staan.
  In het najaarslicht vol kleuren
  zie ik wat de toekomst brengen zal.
  Eens zal toch het wonder hier gebeuren:
  'Nooit raakt meer onze aarde in verval.'

  D.Bijersbergen-Groot


  IN ‘T DONKER VAN DE NACHTEN☻

  1 november☻

  Het is niet in de storm,
  het is in diepe stilte.
  Als God verschijnt
  verwarmt hier onze kilte.
  Het is niet in de wind,
  maar 't zachte suizen
  waarin God zelf
  bij ons wil huizen.
  't Is niet in het rumoer
  der alledaagse dingen, 
  maar in de stilte
  kan ik zachtjes zingen.
  Het is het stille wachten
  waarin Zijn stem soms klinkt.
  In 't donker van de nachten
  waarin Zijn liefde zingt. D.Bijersbergen-Groot

  HERFST GEDACHTEN☻

  1 november☻

  Zachtjes dwarrelen de bladeren
  van mijn hoge levensboom.
  Ontbloten zo de aderen.
  Ik voel me leeg en loom.
  De kleuren vallen om me heen,
  daar ligt nu mijn verleden.
  Ik kijk er naar, zo heel alleen,
  dat was toch eens mijn 'heden'.
  soms dor, maar ook gekleurd,
  daar ligt het neergeslagen.
  Van alles wat er is gebeurd,
  van alles wat er is gedragen.
  Eens was het groen als gras.
  Maar nu met vele kleuren.
  Dit is nu wat de zomer was,
  en wat in 't leven kon gebeuren.
  Nu draag ik in mijn armen
  de hoop van 't nieuwe groen.
  Tot hier Gods zon mij komt verwarmen
  en ik het lentefeest mag overdoen. D.Bijersbergen-Groot


  NAJAARSLICHT VOL KLEUREN☻

  1 november☻

  In de stilte van de herfstdag
  zingt 't gekleurde blad haar lied.
  't Vage zonlicht als een lach
  voor wie al die kleuren ziet.
  Ademtocht van het verzachten,
  groei en bloei komt in verval.
  't Is de laatste glimlach van verwachten
  dat de winter komen zal.
  In de stilte van dit weten
  strooit God nog het laatste licht.
  Het mag nog van toekomst heten.
  Hij doet nooit de deuren dicht.
  Deze hoop is met geloof verweven.
  Eens komt hier de laatste lente aan,
  waar we in Gods zonlicht mogen leven
  en kleurrijk in Zijn liefde staan.
  In het najaarslicht vol kleuren
  zie ik wat de toekomst brengen zal.
  Eens zal toch het wonder hier gebeuren:
  'Nooit raakt meer onze aarde in verval.'

  D.Bijersbergen-Groot


  RELATIE EN OPVOEDING

  Family Picture

  EEN KAT IS EEN HOND☻ 1 november☻ Sommige ouders laten hun kinderen liever een beetje vrij als het gaat om het geloof. Een kind moet tenslotte zelf de keuze maken en die moet niet opgedrongen worden door de ouders. Weidmann wijst deze gedachtegang radicaal van de hand. "Hoe kan een kind een keuze maken, als het niet weet wat het christelijk geloof inhoudt? Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de boodschap van het Evangelie te delen met hun kinderen. Ouders moeten hun kinderen het geloof vóórleven. En natuurlijk moet het kind zelf een keuze maken. Het geloof van zijn vader moet het geloof van het kind worden. Maar dat is een persoonlijke keuze, die het kind alleen kan maken als het weet wat het geloof inhoudt. Kijk, er is een periode in het leven van een kind, tot een jaar of zeven, waarin hij alles gelooft wat zijn ouders geloven. Simpel om het feit dat het zijn ouders zijn. Dus het kind gelooft in God, omdat zijn ouders geloven. Als zijn ouders zeggen dat een hond een kat is en een kat een hond, dan gelooft hij dat. Vanaf zijn zevende tot ongeveer zijn vijftiende gaat een kind al wat twijfelen aan wat zijn ouders zeggen, maar is het nog wel heel ontvankelijk voor wat zijn ouders zeggen. Maar van 15 tot 18 jaar is het kind niet meer ontvankelijk voor wat zijn ouders zeggen. Je moet dus de mogelijkheid benutten om de christelijke waarheid door te geven wanneer het kind nog jong is. Anders zoekt het kind zijn waarheden ergens anders."Bron:eo

  Family Portrait

  WINKELEN☻ 1 november☻ Maar wat kunnen ouders doen die een beschadigde relatie met hun kind hebben? Tegen hen zegt Weidmann: "Geef nooit op. Geef je eigen kind nooit op! We hebben een hemelse Vader, Die de Schepper is van ons leven en Die een doel heeft met ons leven en met dat van onze kinderen. Vraag Hem om Zijn hulp. Daarnaast, vraag je kind om vergeving. Niet dat dat de relatie opeens verbetert, maar het is wel een eerste stap."Verder benadrukt hij dat het belangrijk is om als ouders tijd door te brengen met je kind. "Als je dochter van winkelen houdt, ga met haar winkelen." Hij schiet in de lach: "Ik weet uit ervaring dat dat geen makkelijke opgave is. Want ze gaan voor een t-shirt, maar komen thuis met schoenen. Ik snap daar niets van. Maar je moet de verschillen tussen jou en je kind begrijpen. En je kind moet begrijpen wat het is om dingen met jou te ondernemen. Dan krijg je een relatie, gebaseerd op wederzijds respect. En respect is heel belangrijk, want als dat ontbreekt, zal je kind jouw lessen niet aannemen."Bron:eo


  WEET-MAGAZINE

  moringa

  WONDERBOOM GOED VOOR DE GEZONDHEID☻ 9 november☻ Carrie Waterman, scheikundige van de universiteit van Californië, bestudeerde de gezondheidseffecten van Moringa oleifera. Ze wilde zien of de hype rond deze ‘wonderboom’ op testbare feiten berust en werd aangenaam verrast! Elk deel van de moringaboom is eetbaar: bladeren, peulen, zaden, bloemen, zelfs de wortel. De bladeren zijn rijk aan vitamine A en C, calcium, zink, ijzer, magnesium en kalium. Moringa oleifera bevat veel antioxidanten en fytochemicaliën – stoffen die van nature in planten voorkomen – waarvan sommige onderzoeken laten zien dat ze chronische ontstekingen kunnen verminderen. Carrie Watermans onderzoek laat zien dat muizen die op een vetrijk dieet werden gezet, aangevuld met moringa, gewicht verloren, een verbeterde glucosetolerantie opbouwden en geen leververvetting ontwikkelden. Watermans collega Peter Havel, gespecialiseerd in voeding en moleculaire biowetenschappen, bedacht een model waarmee hij het effect van moringa op de gezondheid van ratten kon testen; in het bijzonder op de ontwikkeling van diabetes type 2. Zijn studies geven aan dat ratten die moringa aten vijf maanden later suikerziekte kregen dan ratten die dit niet aten. Dat zou (omgerekend) voor mensen een vertraagde diabetesontwikkeling betekenen van 10 tot 15 jaar. „Die vertraging is enorm,” aldus Havel. „Als je diabetes op de leeftijd van 60 in plaats van 45 krijgt, kan dat betekenen dat een niertransplantatie niet nodig is. Vertraagde diabetes kan ook een hartaanval of amputatie voorkomen.”

  vicks

  BESTAAT MANNENGRIEP ECHT☻ 9 november☻ Er zijn heel veel enge ziektes op deze wereld, maar misschien wel de meest voorkomende (en minst serieus genomen) is de gevreesde ‘mannengriep’. Menig vrouw beschuldigt manlief van ‘aanstelleritis’, maar onderzoek lijkt uit te wijzen dat de mannengriep écht een ding is. Er circuleren nogal wat grapjes op internet over de ‘mannengriep’. En ergens is dat ook wel logisch. Als een vrouw ziek is, doet ze het huishouden, haalt ze de kinderen van school en gaat ze gewoon door met haar leven. Maar een zieke man ligt de hele dag als verlamd op bed. Stellen mannen zich gewoon aan en zijn vrouwen sterker? Of is het echt zo dat mannen zieker worden van een griepje of verkoudheid dan vrouwen? De cijfers liegen er niet om: mannen hebben gemiddeld drie dagen nodig om te herstellen van een fikse verkoudheid, en vrouwen zijn er na anderhalve dag alweer bovenop. Mannen die zielig doen bij een verkoudheid, vrouwen die klagen over allerlei pijntjes… Doe het niet te snel af als ‘aanstellerij’, maar toon wederzijds begrip. Zo kun je overwegen je man of vader dit griepseizoen een ‘overlevingspakket’ te geven, bestaande uit een blik soep, een pakje paracetamol en een goed boek. Want de mannengriep, die is dus écht wel heel erg zwaar .Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻☻☻vrijdag, 16. november CAMPAGNE BONAIRE - Bonaire Christian Fellowship - Kaminda Lagun z/n Dorp Antriol; www.facebook.com/bonairechristianfellowship ☻☻zaterdag, 17. november CAMPAGNE BONAIRE - Bonaire Christian Fellowship - Kaminda Lagun z/n Dorp Antriol; www.facebook.com/bonairechristianfellowship 13:30  Vrouwenmiddag (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 18. november » 13:00  CAMPAGNE BONAIRE - Bonaire Christian Fellowship - Kaminda Lagun z/n Dorp Antriol; www.facebook.com/bonairechristianfellowship 19:00  CAMPAGNE CURACAO - House of Worship - Erosweg 52 Kòrsou; www.houseofworshiponline.com 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻maandag, 19. november » 23:00  CAMPAGNE CURACAO - House of Worship - Erosweg 52 Kòrsou; www.houseofworshiponline.com ☻☻woensdag, 21. november 20:00  Doopdienst door onderdompeling; van tevoren inschrijven (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zaterdag, 24. november 10:30  Partner- en Vriendendag van de Wings of Healing (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 25. november 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Rotterdam Genezingsdienst (Koningskerk; Stieltjesstraat 30; 3071 JX; Rotterdam; 010-4866348; www.koningskerk.org) ☻☻woensdag, 28. november 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻vrijdag, 30. november 19:30  Arnhem Genezingsdienst (Bethel Pinksterkerk Arnhem; Gelderse Rooslaan 20; 6841 BE; Arnhem; 06-8

  Bron.wingsofhealing.nl

  feestvgeloof

  OPNIEUW FEEST VAN GELOOF

  Succesformule van Groot Nieuws Radio ook

  dit jaar weer in De Basiliek VEENENDAAL –

  Groot Nieuws Radio organiseerde vorig j

  aar ter ere van het tienjarig jubileum een

    geweldige avond vol Nederlandse gospel

  artiesten. Deze volledig uitverkochte eerste

  editie vroeg natuurlijk om een vervolg.

  Vandaag werd bekend gemaakt dat deze er

  ook gaat komen en wel op zaterdag 24 november.

  Ook dit jaar zullen weer vele artiesten,

  waaronder Reyer en The Bowery en Lars

  Gerven en Sharon Kips  act de présence

  geven tijdens een feestelijke avond

  op het podium van De Basiliek in Veenendaal.

  Datum en tijd: zaterdag 24 november

  2018 - 19.30 uur /Locatie:

  De Basiliek - Veenendaal (Wiltonstraat 56)

  kinderenshow

  MSNK LIVESHOWS 2018

  Beleef het

  christelijke kinderevent van het jaar!

  Zijn jouw kids ook helemaal weg van Make

  Some Noise Kids? Kom dan naar de gloednieuwe

  MSNK-liveshows van 2018!In 2017

  bezochten ruim 4.000 kinderen de liveshows

  van Make Some Noise Kids. In het najaar

  van 2018 komt Make Some Noise Kids

  terug met een tour van 6 gloednieuwe

  liveshows. Het wordt een compleet spektakel

  met dans, muziek en veel hits van Make

  Some Noise Kids - deel 4. Na afloop is

  er een coole afterparty met popcorn en

  de MSNK fotowall. Natuurlijk zijn ook de

  allernieuwste Make Some Noise Kids items

  voor het eerst te koop. Kortom: dit

  kinderevent wil je niet missen.

  Bestel nu je tickets!  ( Gezinstickets 

  bestaat uit 4 personen. 2 vw

  en 2 kinderen)Datum:zaterdag 27 oktober/

  zaterdag 03 november/

  zaterdag 10 november/

  zaterdag 24 november/Plaats:

  Den Haag/Leeuwarden/

  Veenendaal/Dordrecht:

  www.events4christ.nl

  bible

  MASTERKLAS REVISIE NIEUWE BIJBEL VERTALING/Adres: Vredeskerk, ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NC Goes/Datum & Tijd: 26 november 2018 om 10:00 uur/Aanmelding: uiterlijk 20 november via bijbelgenootschap.nl/masterclass. Deelname is kosteloos en telt mee als studieresultaat voor wie meedoet aan de Permanente Educatie voor predikanten in de PKN.

  romeinen

  ONTDEK ROMEINEN☻Van 27 t/m 30 november staat de bijbelschool van Jeugd met een Opdracht - Bible For Life - stil bij de brief aan de Romeinen. Doe 4 dagen mee en ontdek de boodschap van deze beroemde brief. De brief aan de Romeinen had een hoop impact in de geschiedenis en kan tijdens deze dagen ook jouw leven aanraken. De lessen worden deze dagen verzorgd door Johannes Woudstra, leider van het Bijbelse Studies Center op Heidebeek. Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde


  LEGER DES HEILS 

  LEGER DES HEILS SCHIET TE HULP NA TSUNAMIE SULAWESI☻

  15 oktober☻

  Het dodental na de aardbeving met een magnitude van 7.7 en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is opgelopen tot rond de 2000. Gevreesd wordt dat dit aantal de komende dagen alleen maar zal stijgen. Het Leger des Heils is sterk vertegenwoordigd in deze regio en heeft ook te maken met slachtoffers en zware beschadigingen aan gebouwen en bezittingen.

  De ravage na de vloedgolf van zeker 6 meter hoog is enorm. Duizenden huizen in de regio zijn verwoest en talloze mensen zijn dakloos. De dichtbevolkte regio rond de provinciehoofdstad Palu is zwaar getroffen. Buiten Palu zijn nog geen slachtoffers geteld maar volgens ooggetuigen is er sprake van veel slachtoffers en enorme schade aan bebouwing. In de wijde omtrek zijn dorpen en steden zo goed als verwoest. De hulpverlening komt volgens lokale bronnen moeilijk op gang. De verwoestingen aan de infrastructuur maken het moeilijk om overal goederen en hulp te krijgen. 

  LEGER DES HEILS

  LEGER GETROFFEN NA HULP VRAAG☻

  15 oktober☻

  Het Leger des Heils is al meer dan 100 jaar actief in dit gebied. Er zijn op het eiland 195 korpsen, 78 buitenposten, 75 scholen, 5 klinieken, een ziekenhuis, een verpleegstersopleiding, een radiostation en jongens- en meisjeshuizen van het Leger aanwezig. Hoe het met deze faciliteiten gesteld is, is helaas nog onduidelijk. Ondanks eigen verliezen is het Leger des Heils begonnen met hulp aan de getroffenen. Het ziekenhuis is weliswaar zwaar beschadigd, maar nog wel operationeel. Via nood tenten worden momenteel zo veel mogelijk mensen geholpen. Studenten uit de verpleegopleiding van het Leger des Heils zijn onderweg naar de dorpen in de regio. Lokale hulpteams zijn bezig met voorbereidingen en het inventariseren van de noden. Naast directe praktische noodhulp, zoals het uitdelen van voedsel, biedt het Leger ook pastorale ondersteuning aan slachtoffers en hun families. Contact met het door de aardbeving en tsunami getroffen eiland is moeilijk door het wegvallen van stroom en communicatiemiddelen. Wel zijn degenen die kunnen inmiddels gestart met voedseldistributie, ondanks dat de meeste van hen niet eens weten of hun eigen familie er goed aan toe is.

   


  STRIJDKREET

  Washing the dishes

  IK WEET WAT HET IS OM EENZAAM TE ZIJN☻ 6 oktober☻ Sylvana (33) weet wat het is om eenzaam te zijn. Ze vindt het dan ook heel moeilijk om te zien hoe alleen sommige ouderen zich voelen. “We organiseren verschillende dingen om mensen wat plezier te geven en om ze de mogelijkheid te geven over hun problemen te praten. Zo hebben we spelletjesmiddagen, drinken we koffie samen en bieden we warme maaltijden aan tegen een vrijwillige bijdrage, want niet iedereen heeft veel te besteden. Dat vind ik het leukste: het koken voor mensen. Een goede, gezonde maaltijd voor ze bereiden. Ik vind het zó fijn als ik mensen met een volle maag de deur uit zie gaan. Dan weet ik dat ze in ieder geval die avond goed gegeten hebben. Dat ze er weer even tegenaan kunnen. Het is heel bijzonder dat mensen neerslachtig binnenlopen en met een lach weer naar huis gaan. Er valt echt een last van ze af hier, als ze over hun problemen kunnen praten en lol hebben. Dat is mijn doel, iedere keer als ik hier ben: mensen lachend naar huis te zien gaan.”

  Fireman

  WAAROM VRIJWILLIGERSWERK GOED VOOR JE IS☻ 6 oktober☻ Volgens een onderzoek van de Universiteit van Gent zijn mensen die vrijwilligerswerk doen écht gezonder dan mensen die zich niet vrijwillig inzetten. Het onderzoek zegt dat het vrijwilligerswerk je fysieke en psychische activiteit verhoogt.  Ook in Zweden is er onderzoek gedaan naar het effect van vrijwilligerswerk op de gezondheid. De onderzoekers volgden mensen die in 2010 met pensioen gingen gedurende vijf jaar, en zagen dat de ouderen die regelmatig vrijwilligerswerk deden, na vijf jaar opmerkelijk minder concentratieproblemen hadden, helderder konden denken en minder moeite hadden met herinneringen dan de gepensioneerde werknemers die zelden of nooit vrijwilligerswerk deden. Maar niet alleen je gezondheid gaat vooruit door het doen van vrijwilligerswerk. Je voelt je ook echt gelukkiger. Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn tevredener met hun leven en gemiddeld genomen minder depressief. Maar... Het 'werkt' alleen als je het vrijwilligerswerk voor een ander doet, dus niet voor jezelf of voor de leuke vergoeding die je er misschien voor krijgt. 


  eekhoorn-bewegende-animatie-0004

  HELP NAAR HET ONDERZOEK NAAR DODE EEKHOORNS☻ 11 oktober☻ Sinds eind augustus vallen eekhoorns uit de boom. In Twente en in het Drentse Vledder zijn dode eekhoorns aangetroffen. Wat is er aan de hand? De kans is aanwezig dat er een ziekte gaande is onder de rode eekhoorntjes. Om te onderzoeken wat er precies aan de hand is, is het belangrijk dat het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) zo snel mogelijk de dode eekhoorns onderzoekt. Natuurmonumenten maakt zich zorgen en roept iedereen op die een dode eekhoorn aantreft, contact op te nemen met het DWHC. Zij kunnen, wanneer een dier maximaal 1 dag dood is, de oorzaak van het plotselinge overlijden onderzoeken.Degene die een dode eekhoorn vindt kan terecht op de site van het DWHC. Daar vind je precies welke stappen je moet ondernemen om de eekhoorn veilig en schoon in twee plastic zakken te verpakken. Het is niet voor het eerst dat de eekhoorn wordt bedreigd. In 1950 brak er een grote epidemie uit, die bijna de gehele populatie van de rode eekhoorn raakte. Sinds 2006 zijn er in Schotland eekhoorns spontaan gestorven aan een bacterie die bij mensen lepra kan veroorzaken.

  bloei

  NATUUR MONUMENTEN EN WELEDA ZETTEN SAMEN NEDERLAND IN BLOEI☻ 11 oktober☻ Oogverblindend bloemrijk grasland. Eeuwenlang gemeengoed in Nederland, maar tegenwoordig een zeldzaamheid. Samen met Weleda zet Natuurmonumenten zich in voor de terugkeer van bloemrijke natuur. Bloemenweelde was vroeger heel gewoon. Graslanden en akkers stonden vol met allerlei soorten bloemen en kruiden waar weer veelvuldig vlinders, bijen en andere insecten op afkwamen. De bloemweides en kruidenrijke akkers boden ook weide- en akkervogels volop leefruimte. Versnippering, bebouwing en vooral intensivering van de landbouw veranderde dat beeld. Het akker- en grasland verloor zijn verscheidenheid aan planten en dieren. En unieke samenwerking tussen Weleda, producent van natuurcosmetica, en Natuurmonumenten brengt daar verandering in. Natuurmonumenten wil hiervoor gronden aankopen. Gronden waar voorheen intensieve landbouw werd bedreven of ontbrekende schakels tussen natuurgebieden.Daar scheppen we ruimte voor bloemrijke natuur. Natuurmonumenten gaat deze gebieden beheren. Weleda, die voor haar producten uitsluitend gekweekte natuurlijke ingrediënten gebruikt, biedt financiële steun. Samen zetten we Nederland weer in bloei!

  Bron:natuurmonumenten


  jongeren

  LEVEN MET GOD HET KLINKT EENVOUDIG VEEL REFOJONGEREN ERVAREN DIT NIET ZO☻ 9 november♥ Ik ervaar vooral getob”, vertelt Kees-Jan Oskam (18). „Hoe zit het nou met het geloof? Iedereen spreekt elkaar tegen en alle mensen denken dat ze het bij het rechte eind hebben. Dat zie ik althans bij mensen zoals ambtsdragers en andere vooraanstaande figuren in de kerk. Als ik naar jongeren om mij heen kijk, zie ik vooral verwarring. Wie heeft er gelijk? Het lijkt alsof de oudere generatie maar al te goed weet hoe het zit. Maar omdat ze stuk voor stuk andere visies en overtuigingen hebben, laten ze jongeren in verwarring achter. Mijn belangrijkste vraag aan God is: Waarom laat U zo veel mensen tobben, soms jaren- en jarenlang?” Aan Gods bestaan twijfelt Kees-Jan niet. „Maar het lijkt alsof God niet wil. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo ervaar ik dat. En je kunt niks doen. Je hebt er de plicht toe, maar er is niks wat je ook maar een stap verder helpt.”Tegelijkertijd wil Kees-Jan God niet loslaten. „Er gebeuren dingen die te bijzonder zijn om toevallig te zijn.” In zijn leven ervaart hij Gods zorg, juist in de dagelijkse dingen. „Pas had ik een interview opgenomen op een apparaat van school. Dat ding had ik weer ingeleverd, zonder het interview op mijn laptop te zetten. Toen ik daar achter kwam schrok ik enorm, want ik had het geluid nodig. Gelukkig kon ik het apparaat nog even lenen en bleek het fragment er nog op te staan. Daarin zag ik Gods hand.”

  praying-children

  KOUD EN GEVOELLOOS☻ 9 november☻ Maar toch: de verwarring en de vragen overheersen bij Kees-Jan als het over geloven gaat. „Is het ook voor mij?” zo vraagt hij zich af. „Zou Hij nooit meer van ontferming weten? Hoe kan ik ooit dichter bij Hem komen? En als dat niet kan, waarom blijft Hij dan zo ver weg? Als ik bid, vind ik het zo lastig om de juiste woorden te vinden. Ik bid altijd weer hetzelfde. Het lukt bijna nooit om in woorden uit te drukken wat er in mijn hart leeft.” Kees-Jan: „Of ik weleens bang ben voor Gods oordeel? Ik probeer die angst er bij mezelf in te rammen, maar dat lukt niet. Ik ben koud en gevoelloos. Af en toe komt het naar boven, maar dan verdwijnt het weer snel. Ten diepste is ongeloof daar de bodem van.”Voor Stefan Zijnstra (19) is die worsteling herkenbaar. ”Leven met God” vindt hij geen eenvoudig thema. „Op mijn leeftijd wil ik niet bekeerd zijn. Omdat ik niet wil veranderen voor vrienden en vriendinnen om me heen. Ik wil de leuke dingen van de wereld niet inleveren.”Gelijktijdig kan het idee dat God er is, hem rust geven. „Ik kan er vrede mee hebben dat ik met alles bij God terechtkan.” Ervaart hij concreet dat God er is? „Niet vaak. Dat vind ik moeilijk. Het zou makkelijker zijn om te geloven wanneer Jezus nog op aarde zou zijn en ik Zijn wonderen met eigen ogen kon zien. Maar ik ervaar dat God aanwezig is, bijvoorbeeld wanneer het onweert.” gebeden

  VOLHOUDEN IS MOEILIJK☻ 9 november☻ „Ik vind het moeilijk om het vol te houden: om elke dag met mijn hart te vragen om bekering. Het is onmogelijk om elke dag oprecht te bidden. Ja, als ik erover nadenk hoe het zou zijn bij God, bid ik met mijn hart. Maar als ik bid voor het eten is het uit gewoonte. Ook is het moeilijk om mezelf niet goed te vinden als ik met mijn hart bid. Het is lastig om dan niet gelijk te denken: „Nu doe je het goed, ga zo door. „Er zijn mensen in mijn omgeving bij wie ik kan zien dat zij een leven met God hebben. Soms zie je iemand stralen als hij of zij over God spreekt. Dat maakt mij nieuwsgierig en jaloers. Vroeger dacht ik weleens dat het „nieuwe leven” saai zou zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat God mij nog veel gelukkiger kan en wil maken dan ik al ben.”„Of ik mezelf zie als iemand die met God leeft? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is dubbel. Het ene moment kan ik genieten van lofliederen, maar het andere moment geniet ik van wereldse muziek.”

  Dove 2

  WE GAAN IN NEDERLAND ONDER DRUK TERUG NAAR HUISGEMEENTEN☻ 15 oktober☻ "Hoogmoed." Zo noemt hij de kerken die tegenwoordig worden gebouwd in plaatsen als Urk en Barneveld. Prof. dr. W. J. op ’t Hof: "Er worden prachtige gereformeerde kerken gebouwd. In mijn ogen is dat allemaal hoogmoed. Die grote kerken waar zondags 1000 of 2000 mensen komen, ik kan niet zeggen dat dat Bijbels verantwoord is." Gemeente veronderstelt gemeenschap. Voor gemeenschap moet je elkaar kennen. "Maar als je kerk zo groot is, dan kun je elkaar niet kennen. Je kunt geen gemeenschap vormen als je kerk zo groot is. Dat is voor mij ondenkbaar." Persoonlijk contact tussen gelovigen is onmisbaar als gemeenschap van gelovigen. "In een kleine gemeenschap is er gemakkelijker contact tussen mensen. In een grote gemeenschap ken je elkaar niet eens. Je kunt naar een grote kerk gaan zonder op te vallen. Je kunt er verdrinken in de massa. Ook als predikant kun je ook maar een paar honderd mensen kennen."

  duif

  VERVOLG 1

  15 oktober☻

  Ds. Op 't Hof verwacht dat de kerk zal slinken tot huisgemeenten. "We staan aan de vooravond van de vervolging. We zien nu al dat we maatschappelijk aan de kant worden gezet als christenen en over de rand worden geduwd. Nog even en we worden vervolgd - al bedoel ik daar niet lichamelijke vervolging mee." Hij verwacht dat op termijn christenen die hun kind niet aborteren terwijl ze weten dat het kind gehandicapt geboren kan worden, niet meer kunnen rekenen op zorgvergoeding. Ook denkt hij dat door druk van de overheid kerken verplicht worden om ook vrouwen op de kansel te zetten. "Dan rest er niets meer dan terug gaan naar huisgemeenten." Al zullen er ook christenen zijn die er aan toe zullen geven om hun kerk in stand te kunnen houden.

    juegdbidt

  VERVOLG 2 "

  15 oktober

  Ik denk dat we teruggaan naar huisgemeenten vanwege de druk door de maatschappij. Je ziet het nu al bij de SGP, waar vrouwen op de kieslijst moeten komen. Voor de volgende verkiezingen zal het moeten, anders mogen ze, denk ik, niet meer meedoen. De SGP zal op de een of andere manier hier aan toegeven. Denk nou niet dat de maatschappelijke krachten die dit veroorzaken dan wel zullen ophouden. Nee, ze gaan het volgende aanpakken. Dan gaan ze zeggen: er zijn nog refokerken waar vrouwen gediscrimineerd worden omdat ze niet op de kansel mogen staan of in de ouderlingenbank mogen zitten. Ik zie het gebeuren dat er dan heel veel christenen niet zullen buigen voor het afgodsbeeld van de gelijkheid. Zij zullen dan zeggen: dan kunnen we maar niet meer in een kerk samenkomen. Die gaan dan naar een vorm van samenkomen zoals de eerste gemeente."  Toch blijft ds. Op 't Hof in zekere zin positief: "God regeert." Bron:cip

  Angry argument

  WAT KAN IK DOEN NU MIJN VOLWASSEN KINDEREN RUZIE HEBBEN☻ 15 oktober☻ We hebben twee zoons die inmiddels beiden het huis uit zijn en hun eigen gezin hebben opgebouwd. Helaas wil onze oudste zoon niets meer met zijn jongere broer te maken hebben. We hebben geen idee waarom, maar hebben er veel verdriet van. Wat kunnen wij doen om te zorgen dat de twee broers het weer goed met elkaar hebben? Joke en Adriaan, beiden begin 70, hadden gehoopt op een rustige oude dag. Maar de ruzie tussen hun twee zoons houdt hen elke dag bezig. Vroeger trokken de jongens veel met elkaar op, al was de oudste wat rustiger en voorzichtiger, en de jongste juist ondernemender en een makkelijke prater. Maar toen ze het huis uit gingen, begon hun relatie te verslechteren. Volgens hun jongste zoon zonder aanleiding, maar zijn broer trok zich steeds meer terug en uiteindelijk liet hij via de app weten geen contact meer met hem te willen. Vaak kun je als ouders het beste proberen je relatie met ieder kind afzonderlijk zo goed mogelijk te houden, en de onderlinge relaties van de kinderen aan hun eigen verantwoordelijkheid overlaten. Voordat je het weet, word je immers beschuldigd van partijdigheid. En daar zijn kinderen bijzonder gevoelig voor. Bron:eovisie


  Inhoud blog
 • Echte vreugde
 • Vrijgesproken door het Woord
 • Gods zorg
 • Zijn levensadem
 • Aardse rijkdom vasthouden
 • Maar kort hier
 • Een zekere beschutting
 • Wijsheid
 • Het goede leven

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (152)
 • Feestdagen (4)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (14)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!