NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Louis Thevenet (1874-1930)
Alle informatie over Louis Thevenet (adressen,  verblijfplaatsen, gezin, familie, ooggetuigenverslagen, schilderwerken, publicaties, anekdotes, door hem geschreven brieven, documenten, eigenaars van werken, foto's, prentkaarten, ...) is welkom via "E-mail mij", verder in deze kolom.
Over mijzelf
Ik ben Rik Wouters.
Ik ben een man en woon in Halle (Vlaanderen) en mijn beroep is dichter, prozaschrijver en literair criticus, plastisch kunstenaar en toeristische gids.
Ik ben geboren op 02/04/1956 en ben nu dus 62 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: alle aspecten van Barcelona en Catalunya, Nederlandstalige literatuur, geschiedenis in het algemeen en van mijn geboortestad Halle in het bijzonder en schilder-, bouw- en beeldhouwkunst.
Mijn adreskaartje vermeldt dat ik "anarchist", "artiest en dichter" en "catalanist en flamingant" ben.
Zoeken in blog

E-mail mij

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

Mijn favorieten
 • Halle in de literatuur door Rik Wouters
 • Recht van spreken van Rik Wouters
 • seniorennet
 • Louis Thevenet (1874-1930): onvolledige catalogus
 • Archief per maand
 • 01-2009
 • 07-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
  Zoeken met Google


  Blog als favoriet !
  Inhoud blog
 • WIJZIGINGEN
 • ACTIVITEITEN OVER THEVENET IN DE BREEDSTE BETEKENIS VAN HET WOORD
 • GEGIDST WORDEN DOOR HET WERK, HET LEVEN EN HET HALLE VAN THEVENET (+ illustratie)
 • BIBLIOGRAFIE EN AANVERWANTE ZAKEN
 • ELEKTRONISCHE LINKS
 • THEVENET IN EEN LIEDJESTEKST
 • SCHILDERDE THEVENET MET SCHOENSMEER?
 • THEVENET OP WWW.VLAAMSEKUNSTCOLLECTIE.BE
 • FRANçOIS VAN HAELEN: MAECENAS OF OPPORTUNIST?
 • THEVENET IN DE POËZIE VAN RIK WOUTERS (gedicht) (4) (+ illustratie)
 • THEVENET EN "HET HARMONIUM" (+ illustratie)
 • JOHAN VANVOLSEM EN 'BEKENDE HALLENAREN', ONDER WIE THEVENET
 • DOODSBRIEF VAN THEVENET
 • MISLEIDENDE RECLAME WAARIN LOUIS THEVENET VOORKOMT (2): HOTEL THEVENET TE OOSTENDE
 • THEVENET EN DROGENBOS (+ illustratie)
 • EEN BOEK OVER THEVENET DOOR RIK WOUTERS GESCHONKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN HALLE SPOORLOOS? (4; hopelijk de laatste aflevering)
 • THEVENET IN DE POËZIE VAN RIK WOUTERS (gedicht) (3)
 • EEN BOEK OVER THEVENET DOOR RIK WOUTERS GESCHONKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN HALLE SPOORLOOS? (3)
 • EEN BOEK OVER THEVENET DOOR RIK WOUTERS GESCHONKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN HALLE SPOORLOOS? (2)
 • THEVENET OPGENOMEN IN HET "NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK"
 • EEN BOEK OVER THEVENET DOOR RIK WOUTERS GESCHONKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN HALLE SPOORLOOS? (1)
 • MISLEIDENDE RECLAME WAARIN LOUIS THEVENET VOORKOMT? (1)
 • THEVENET-GEDENKPLAAT AAN DE CONSCIENCESTRAAT 58 TE HALLE (+ illustratie)
 • THEVENET EREBURGER VAN HALLE? (3)
 • THEVENET EREBURGER VAN HALLE? (2)
 • THEVENET EREBURGER VAN HALLE? (1)
 • THEVENET IN DE POËZIE VAN RENÉ LYR
 • ZAGEN THEVENET EN MENET ELKAAR NOG NA 1907?
 • SERGE GOYENS DE HEUSCH, CLAUDE LYR EN "RETROSPECTIEVE LOUIS THÉVENET" (+ illustratie)
 • THEVENET IN DE POËZIE VAN RIK WOUTERS (gedicht) (2)
 • COLLECTIEVE TENTOONSTELLINGEN
 • INDIVIDUELE TENTOONSTELLINGEN
 • THEVENET IN DE POËZIE VAN RIK WOUTERS (gedicht) (1)
 • THEVENET EN "DE KAPSTOK" (+ illustratie)
 • RENÉ LYR EN "CEUX QUE J'AI DEFENDUS" [+ ullustratie]
 • RENÉ LYR EN "LES MOTS ET LES COULEURS" (+ illustratie)
 • THEVENET EN DE L. THEVENETLAAN TE HALLE (+ illustratie) EN EEN GEDENKPLAAT IN DE HENDRIK CONSCIENCESTRAAT
 • THEVENET EN DE HALLENAAR VICTOR LECOSSOIS
 • LOUIS FRANçOIS MARIE JOSEPH THEVENET, GEBOREN TE BRUGGE
 • THEVENET EN DE "COMMODE MET OPEN LADE" (+ illustratie)
 • RENÉ LYR, "MON AMI LOUIS THÉVENET" EN HET 'MYSTERIE' MENET (+ illustratie)
 • RESPECTEERDE DE HALLENAAR THEVENET OF WAS "LA NATURE" SLECHTS EEN BANALE, MISSCHIEN ZELFS KLEINERENDE SPOTNAAM?
 • OVER RENÉ LYR, DÉ BIOGRAAF VAN THEVENET, EN ZIJN PUBLICATIES IN BOEKVORM
 • THEVENET EN HENDRIK CONSCIENCE
 • THEVENET AAN HET STATION VAN HALLE (+ illustratie)
 • *BIJLAGE 6: LOUIS THEVENET OP WIKIPEDIA
 • *BIJLAGE 5: OLIEVERFSCHILDERIJEN IN HET BEZIT VAN MUSEA
 • *BIJLAGE 4: BLAUWDRUK VOOR '˜DÉ' LOUIS THEVENET-WANDELING OF VISUALISERING VAN LE PEINTRE MAUDIT IN HET HALSE STADSCHAP [a]
 • *BIJLAGE 3: INKOMSTEN UIT VERKOCHTE WERKEN VOLGENS "DE REEKENING VAN EMMA" (grafiek)
 • *BIJLAGE 2: VERHOUDING TUSSEN AANTAL VERKOCHTE WERKEN EN AANTAL BETAALDE WERKEN VOLGENS "DE REEKENING VAN EMMA" (grafiek)
 • *BIJLAGE 1: "MIJNHEER GAAT UIT" [(gedicht) (0)]
 • *NAWOORD OF PAS KLAARZIEN IN HET MYSTERIE DAT THEVENET GENOEMD WORDT
 • *THEVENET IN DE SCHIJNWERPERS OF EEN POGING OM HEM IN HET HALSE COLLECTIEVE GEHEUGEN TE KRIJGEN
 • *SLEUTELWERKEN DOORGELICHT
 • *EEN POGING TOT AL DAN NIET SITUEREN
 • *OOGSTRELENDE KLEURENSCHAKERINGEN
 • *DAGDAGELIJKSE VOORWERPEN
 • *DE REEKENING VAN EMMA" OF EEN ONMOGELIJKE ZOEKTOCHT IN HET KUNSTENAARSVERLEDEN (1, tenzij anders vermeld)
 • *DE MENS THEVENET
 • *WONEN IN HALLE EN DE ZOEKTOCHT NAAR EEN GOEDE WONING
 • *HALLE AAN DE ZENNE VAN 1916 TOT 1930 [a]
 • *VAN BRUGGE OVER BRUSSEL NAAR HALLE
 • *DE NAAM KENT MEN SOMS WEL MAAR NAAR DE DADEN HEEFT MEN HET RADEN
 • *HALLE: (TE) VEEL CULTUUR EN (VEEL TE) WEINIG KUNST?
 • *[OPDRACHTEN EN CITAAT]
 • *[BLADWIJZER OF] GEHEUGENSTEUN ( + illustratie)
 • THEVENET OF THÉVENET?
 • GEBRUIKSAANWIJZING (+ illustratie)
 • COPYRIGHT
  Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  over de Halse kunstschilder die al dan niet terecht een Brabants fauvist genoemd wordt
  Gebleken is dat Thevenet in Halle waar hij 16 jaren gewoond heeft, zo goed als onbekend is. Het Stadsbestuur, noch het Zuidwestbrabants Museum bezitten ook maar één werk. Tijdens zijn verblijf in Halle heeft het Stadsbestuur zelfs geen tentoonstelling aan zijn werk gewijd. Een initiatief van de literaire en kunstvereniging "Xarnego" uit Halle, waarvan letterkundige Rik Wouters voorzitter is. De bijdragen zijn van Rik Wouters, tenzij anders vermeld. Een aanvulling op dit blog is "http://blog.seniorennet.be/louis_thevenet2" of "Louis Thevenet (1874-1930): onvolledige catalogus".
  21-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WIJZIGINGEN


  Hieronder worden nieuwe bijdragen (N) en uitbreidingen (U), toevoegingen van een illustratie (I) of andere kleine(re) wijzigingen of aanpassingen (zonder bijzondere aanduiding) (W) van of bij bestaande artikels van niet meer dan 3 maanden oud vermeld.

  Controleer ook http://blog.seniorennet.be/louis_thevenet2 voor geregelde wijzigingen.

  -12 mei 2011: "Bibliografiie en aanverwante zaken": toevoeging van "LOWIES, Jean. Avec Louis Thévenet à la Belle Epoque. In: Ucclensia, nr. 233, januari 2011, p. 11-18."


  20-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACTIVITEITEN OVER THEVENET IN DE BREEDSTE BETEKENIS VAN HET WOORD


  Hieronder worden activiteiten over Thevenet in de breedste betekenis van het woord opgenomen. Volledigheid kan niet gewaarborgd worden. De activiteiten worden na het plaatsvinden niet gewist.

  -Doorlopend: geregelde publicaties op http://blog.seniorennet.be@louis_thevenet2, een initiatief van Rik Wouters en "xarnego".

  2009: 
  -15 februari om 14.30 vanop de Grote Markt te Halle. Open wandeling van "Streekgidsen Zuidwest-Brabant" rond Thevenet onder leiding van Rik Wouters. Meer informatie: rik.wouters@pandora.be .

  2008: 
  -19 oktober om 14.30 vanop de Grote Markt te Halle. Open wandeling van "Streekgidsen Zuidwest-Brabant" rond Thevenet onder leiding van Rik Wouters. Meer informatie: jan.quinart@scarlet.be.
  -13 september 2008 om 14.30 in Café "'t Klein Stadhuis" op de Grote Markt te Halle. Rik Wouters praat over Louis Thevenet. Een organisatie van UPV-Halle (Zennevallei), een initatief van de VUB-Brussel.

  2007:
  -(vanaf) 26 december: verzending van het gedicht "De Kapstok" van Rik Wouters naar het gelijknamige schilderij van Thevenet met als illustratie de prentkaart die een fragment van het schilderij weergeeft, als nieuwjaarswensen door Rik Wouters.
  -5 november om 17.00 in het "Paleis der Academiën" te Brussel. Voorstelling van het zoveelste deel van het "Nationaal Biografisch Woordenboek" waarin Louis Thevenet opgenomen is. De tekst is geschreven door Rik Wouters.
  -5 november. Verschijning van het zoveelste deel van het "Nationaal Biografisch Woordenboek" waarin Louis Thevenet opgenomen is. De tekst is geschreven door Rik Wouters.
  -8 oktober: verzending van het gedicht "Wachtend op de processie" van Rik Wouters naar het gelijknamige schilderij van Thevenet uit 1924 in het kader van "Dichterlijke woorden van Rik Wouters" dat onregelmatig verschijnt, aflevering 2, een initiatief van xarnego, de literaire en kunstvereniging uit Halle en Rik Wouters. Het maakt deel uit van een dichtbundel in voorbereiding met als werktitel “Of hij ooit nog thuiskomen zal, ergens, en woordenloos bijven spreken”. Er is nog geen verschijningsdatum voorzien.

   


  19-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEGIDST WORDEN DOOR HET WERK, HET LEVEN EN HET HALLE VAN THEVENET (+ illustratie)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Rik Wouters, letterkundige, historicus en Louis Thevenet-deskundige, gidst geïnteresseerden gedurende een Halse stadswandeling door Halle door het werk en het leven van Louis Thevenet en probeert het Halle waar hij van 1916 tot zijn dood in 1930 woonde (op de foto de gevel van de woning op de Hendrik Consciencestraat 58 waar de schilder van 1927 tot 1930 woonde) en werkte, te reconstrueren. De wandeling wordt rijkelijk geïllustreerd  met afbeeldingen van werken van de schilder en van toendertijdse foto's en prentkaarten van de stad. Tevens wordt geciteerd uit de biografie "Mon ami Louis Thévenet" uit 1945 van René Lyr.
  Dit is geen activiteit van het VVV-Halle.
  Voor praktische informatie kunt u via "e-mail mij", links van de tekstkolom, contact opnemen.


  18-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BIBLIOGRAFIE EN AANVERWANTE ZAKEN


  N staat voor het Latijnse “nominem nescio” of “ik ken de naam niet”. Het betekent dat de naam van de schrijver niet bekend is.
  DDAA staat voor “diverse auteurs” en duidt aan dat de bijdagen in een boek door verschillende auteurs geschreven zijn. Elke bijdrage uit dat boek wordt afzonderlijk achter de naam van de schrijver vermeld met aanduiding van het boek waarin ze gepubliceerd is en voor zover ze relevant voor Thevenet is.
  "*" vóór een publicatie duidt aan dat een werk een catalogus uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling enkel en alleen gewijd aan Thevenet’s werk, bevat, al dan niet aangevuld met kritische en/of andere teksten. 
  Er is naar gestreefd om alle gegevens over de publicaties te vermelden:
  -voor publicaties in tijdschriften: jaargang, nummer, dag, maand(en) en jaar van uitgifte, pagina(‘s);
  -voor publicaties in boeken: uitgeverij, plaats en jaar van uitgifte. Indien het boek door één schrijver of door verschillende auteurs geschreven is, wordt het aantal bladzijden niet vermeld;
  -gegevens die niet vermeld zijn, maar konden achterhaald worden, zijn tussen [] vermeld;
  -gegevens waarover twijfel bestaat of slechts bij benadering juist zijn, worden tussen ‘…’ vermeld. 
  Indien een boek naar aanleiding van een tentoonstelling uitgegeven is, wordt dat na het jaartal tussen [] aangeduid. Indien de schrijver zijn naam afgekort heeft, wordt de volledige naam, voor zover die kon achterhaald worden, net achter de afkorting tussen [] vermeld.

  BOEKVORM, volledig over Thevenet

  -CALMEYN, Jean. Voorwoord. In: DDAA. Ontmoeting met Felix (De Boeck) Louis Thévenet. Gemeente Drogenbos en Stichting Felix De Boeck, Drogenbos, p. 5. 2001 [n.a.v. de tentoonstelling in het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos van 9 september tot 25 oktober 2001].
  -CASAER, Hugo. Beersel, lente 1985. In: DDAA. Louis Thevenet. 15 juni 14 juli 1985 Herman Teirlinckhuis. Gemeente Beersel, Beersel, [niet-genummerde p. 2]. 1985 [n.a.v. de tentoonstelling in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 15 juni tot 14 juli 1985].
  -*DDAA. Exposition du peintre Louis Thévenet. Galerie Louis Manteau. Brussel. [1925] [n.a.v. de tentoonstelling van 21 februari tot 4 maart 1925].
  -*DDAA. Louis Thevenet. 15 juni 14 juli 1985 Herman Teirlinckhuis. Gemeente Beersel, Beersel. 1985 [n.a.v. de tentoonstelling in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 15 juni tot 14 juli 1985].
  -*DDAA. Ontmoeting met Felix (De Boeck) Louis Thévenet. Gemeente Drogenbos en Stichting Felix De Boeck, Drogenbos. 2001 [n.a.v. de tentoonstelling in het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos van 9 september tot 25 oktober 2001].
  -*DDAA. Retrospectieve Louis Thevenet 1874-1930. [Organisatiecomité Retrospectieve, Halle,] 1975 [n.a.v. een tentoonstelling in Halle].
  -*DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle met de medewerking van het Gemeentekrediet in het Oud-Jezuïetencollege te Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -*DDAA. [Thévenet-kalender 1971]. Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Brussel. 1970.
  -DE GEEST, Joost. Louis Thévenet. In: DDAA. Ontmoeting met Felix (De Boeck) Louis Thévenet. Gemeente Drogenbos en Stichting Felix De Boeck, Drogenbos, p. 8-19. 2001 [n.a.v. de tentoonstelling in het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos van 9 september tot 25 oktober 2001].
  -DE KELVER, Jan. Lijst van de tentoongestelde werken. In: DDAA. Ontmoeting met Felix (De Boeck) Louis Thévenet. Gemeente Drogenbos en Stichting Felix De Boeck, Drogenbos, p. 35-38. 2001 [n.a.v. de tentoonstelling in het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos van 9 september tot 25 oktober 2001].
  -DE KELVER, Jan. Ontmoeting Félix De Boeck en Louis Thévenet. In: DDAA. Ontmoeting met Felix (De Boeck) Louis Thévenet. Gemeente Drogenbos en Stichting Felix De Boeck, Drogenbos, p. 26-27. 2001 [n.a.v. de tentoonstelling in het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos van 9 september tot 25 oktober 2001].
  -DESMET, Zeger. Welkom thuis Louis-la-nature. Een Thévenet-begankenis doorheen Halle. V.V.V. en Gidsenwerking, Halle. 1990.
  -GOYENS de HEUSCH, Serge. Louis Thévenet. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 11-41. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud- Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -GOYENS de HEUSCH, Serge. Louis Thévenet [Frans]. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 76-88. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud- Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -LYR, Claude. Het mysterie Thévenet. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 45-53. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud- Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990]. 45-53.
  -LYR, Claude. Le mystère Thévenet. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p.89-93. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud- Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -LYR, Claude. Louis Thévenet (1874-1930). In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet 1874-1930. [Organisatiecomité Retrospectieve, Halle,] 1975 [n.a.v. een tentoonstelling in Halle]. 
  -LYR, René. Louis Thévenet. In: DDAA. Exposition du peintre Louis Thévenet. Galerie Louis Manteau, Brussel. [1925] [n.a.v. een tentoonstelling van 21 februari tot 4 maart 1925].
  -LYR, René. Louis Thévenet. De Sikkel, Antwerpen. 1954.
  -LYR, René. Louis Thévenet. De Sikkel, Anvers. 1954.
  -LYR, René. Mon ami Louis Thévenet. Editions Nationales, Uccle. 1945.
  -LYR, René. Wanneer men opgegroeid is te midden van de schilderijen van Louis Thévenet, en … In: DDAA. Louis Thevenet. 15 juni 14 juli 1985 Herman Teirlinckhuis. Gemeente Beersel, Beersel, p. 11-12. 1985 [n.a.v. de tentoonstelling in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 15 juni tot 14 juli 1985].
  -NARMON, François. Woord vooraf. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 5. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud-Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -NN. Beknopte bibliografie en geciteerde werken. In: DDAA. Ontmoeting met Felix (De Boeck) Louis Thévenet. Gemeente Drogenbos en Stichting Felix De Boeck, Drogenbos, p. 21. 2001 [n.a.v. de tentoonstelling in het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos van 9 september tot 25 oktober 2001].
  -NN. Bibliografie. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 54. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud-Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -NN. Biografische gegevens. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 8-9. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud- Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -NN. [Catalogus]. In: DDAA. Louis Thevenet. 15 juni 14 juli 1985 Herman Teirlinckhuis, met bijgevoegde losse bladzijde. 1985 [n.a.v. de tentoonstelling in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 15 juni tot 14 juli 1985]. 
  -NN. Catalogus. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 55-75. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle m.m.v. het Gemeentekrediet in het Oud- Jezuïetencollege van Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -NN. [Catalogue]. In: DDAA. Exposition du peintre Louis Thévenet. Galerie Louis Manteau, Brussel. [1925] [n.a.v. de tentoonstelling van 21 februari tot 4 maart 1925].
  -NN. Catalogus. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thevenet 1874-1930. [Organisatiecomité Retrospectieve, Halle,] 1975 [n.a.v. een tentoonstelling in Halle].
  -NN. [Catalogus]. In: DDAA. [Thévenet-kalender 1971]. Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Brussel. 1970.
  -*NN. Exposition des oeuvres de Louis Thévenet. Cercle Artistique et Littéraire, Brussel. 1914. [n.a.v. de tentoonstelling van 12 tot 18 januari 1914].
  -*NN. Exposition L. Thévenet. Galerie Georges Giroux, Brussel. 1913 [n.a.v. de tentoonstelling van 17 tot 30 maart 1913].
  -NN. Louis Thevenetpad. Fietsen en wandelen te Halle & omgeving. VVV, Halle. 1997 [bijgewerkte tekst uit de Gazet van Halle, 1963].
  -NN. Hulde aan Louis Thévenet. In: DDAA. [Thévenet-kalender 1971]. Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Brussel, achterzijde maand januari. 1970.
  -NN. Louis Thevenetpad. Fietsen en wandelen te Halle & omgeving. VVV, Halle. 1997 [bijgewerkte tekst uit de Gazet van Halle, 1963].
  -*NN. Louis Thevenet 1874-1930. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. 1941 [n.a.v. de tentoonstelling van 20 december 1941 tot 18 januari 1942].
  -SEVERS, Tom. Ten geleide. In: DDAA. Retrospectieve Louis Thévenet. Brugge 1874 - Halle 1930. Gemeentekrediet, Brussel, p. 5. 1990 [n.a.v. de tentoonstelling "Louis Thévenet", georganiseerd door de Stad Halle met de medewerking van het Gemeentekrediet in het Oud- Jezuïetencollege te Halle van 6 oktober tot 30 november 1990].
  -VAN DER EECKT, Gabriëlla. Louis Thevenet: 1894-1930 Schilderij: "De Vierbunder". Eindwerk tot het bekomen van het diploma van antiekhandelaar. I.M.O.V. Gent, Gent. 1994 [Promotor: Lieve Compernolle].
  -WOUTERS, Rik. L. Thevenet onbegrepen schilder van een oeuvre vol dagdagelijkse voorwerpen. Over zijn vrijwillige ballingschap in Halle van 1916 tot 1930. Xarnego, Halle. 2007.

  BOEKVORM, met vermelding van Thevenet

  -CASO, Paul. Pierre Thévenet. Un héritage d'une fraîcheur intacte. Les Éditeurs d'Arts Associés, Brussel. 1982.
  -DDAA. Art @ Belgium. Dexia Bank, Brussel. 2000 [n.a.v. de tentoonstelling "Art @ Belgium" van Dexia in Passage 44 te Brussel van 21 september 2000 tot 14 januari 2001].
  -DDAA. De Brabantse fauvisten. Gemeentekrediet van België, Brussel. 1979 [n.a.v. de tentoonstelling "De Brabantse fauvisten", georganiseerd door het Gemeentekrediet van Belgïë in de Passage 44 te Brussel].
  -DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -DDAA. L’Art en Belgique I. XXième siècle de James Ensor à Constant Permeke. Culturama[, Bruxelles]. [1960?].
  -DDAA. L’Art en Belgique 1880-1950. Hommage à Luc et Paul Haesaerts. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. 1978.
  -DE BECKER, Urbaan. François Van Haelen (1872-1939). Brouwer en mecenas. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 11-57. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis te Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet te Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -DE GEEST, Joost. Biografieën. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 193-196. [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -DE GEEST, Joost. Het lot van een artiestenkolonie. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 87-91. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -D’HAESE, Jan. Schilders van het interieur. Opbouwwerk Ijzerstreek met medewerking van VVV Veurne-Ambacht, Veurne. 1991.
  -ELSLANDER, J.-F. Figures et souvenirs d’une Belle Époque. La Renaissance du Livre, Brussel. [1949].
  -FERRIER, Jean-Louis. The Fauves. Matisse, Derain, Van Dongen, Braque, Dufy, among others. Editions Pierre Terrail.
  -F.S. [= Frans Sablon]. De Halse kunstschilders. Vijf en twintig jaar beeldende kunstenaars in ons Zennestadje en 1925-1950. Eigen beheer [, Halle]. 1950.
  -F.S. [= Frans Sablon]. Louis Thévenet schilderde in deze streek. In: F.S. [= Frans Sablon]. De Halse kunstschilders. Vijf en twintig jaar beeldende kunstenaars in ons Zennestadje en 1925-1950. Eigen beheer [, Halle]. 1950.
  -GOYENS de HEUSCH, Serge. De Brabantse fauvisten. In: DDAA. De Brabantse fauvisten. Gemeentekrediet van België, Brussel, p. 11-99. 1979 [n.a.v. de tentoonstelling "De Brabantse fauvisten", georganiseerd door het Gemeentekrediet van Belgïë in de Passage 44 te Brussel].
  -GOYENS DE HEUSCH, Serge. Het impressionisme en het fauvisme in België. Mercatorfonds, Antwerpen. 1988.
  -GOYENS DE HEUSCH, Serge. L’Impressionisme en le Fauvisme en Belgique. Fonds Mercator, Anvers. 1988.
  LYR, René. Ceux qu j’ai défendus. De Brusselmans à James Ensor. Unimuse, Tournai. 1990.
  LYR, René. Les mots et les couleurs. 1924-1930. Unimuse, Tournai. 1978.
  -MERTENS, Phil. Het fauvisme. De eerste artistieke revolutie in de 20ste eeuw. In: DDAA. De Brabantse fauvisten. Gemeentekrediet van België, Brussel, p. 5-10. 1979 [n.a.v. de tentoonstelling "De Brabantse fauvisten", georganiseerd door het Gemeentekrediet van Belgïë in de Passage 44 te Brussel].
  -NARMON, Francois. Woord vooraf. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel. 1994, p. 9 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -NN. Biografie - bibliografie. In: DDAA. De Brabantse fauvisten. Gemeentekrediet van België, Brussel, p. 109-116. 1979 [n.a.v. de tentoonstelling "De Brabantse fauvisten", georganiseerd door het Gemeentekrediet van Belgïë in de Passage 44 te Brussel].
  -NN. Catalogus. In: DDAA. De Brabantse fauvisten. Gemeentekrediet van België, Brussel, p. 101-108. 1979 [n.a.v. de tentoonstelling "De Brabantse fauvisten", georganiseerd door het Gemeentekrediet van Belgïë in de Passage 44 te Brussel].
  -NN. Catalogus. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 93-168. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -NN. Documenten. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 169-192. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -NN. Labeur Cercle d’art. Cinquième Salon Annuel. Brussel. 1902 [n.a.v. een tentoonstelling in het Musée Moderne te Brussel in 1902].
  -NN. Labeur Cercle d’art. Sixième Salon Annuel. Brussel. 1903 [n.a.v. een tentoonstelling in het Musée Modene te Brussel in 1903].
  -NN. Louis Thévenet. In: L’Art en Belgique 1880-1950. Hommage à Luc et Paul Haesaerts. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. 1978, p. 102-103.
  -NN. 15ième Salon d’Ensemble. Des peintres de Rouge-Cloîitre et d’Auderghem. Auderghem. 1987 [n.a.v. de tentoonstelling van 4 december 1986 tot 15 februari 1987].
  -POIRIER, Pierre. Nieuwpoort en zijn schilders / Nieuport et ses peintres. [Stad Nieuwpoort. 1957] [n.a.v. de tentoonstelling in het stadhuis te Nieuwpoort van 13 juli tot 28 juli 1957].
  -RENOY, Georges. Halle in oude prentkaarten / Hal en cartes postales anciennes. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, Nederland. 1999 (herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1972).
  -ROBERT-JONES, Philippe. Du Réalisme au Surréalisme. Laconti, Bruxelles. 1969.
  -ROBERT-JONES, Philippe. Van realisme tot surrealisme. België, kunst der tijd. Laconti, Brussel. 1969.
  -F.S. [= Frans Sablon]. Louis Thévenet schilderde in deze streek. In: F.S. [= Frans Sablon]. De Halse kunstschilders. Vijf en twintig jaar beeldende kunstenaars in ons Zennestadje en 1925-1950. Eigen beheer [, Halle]. 1950.
  -THIJS, Valentijn. Interieur met het kooitje. Louis Thévenet 1874|1930. In: DDAA. Art @ Belgium. Dexia Bank, Brussel, p. 76-77. 2000 [n.a.v. de tentoonstelling "Art @ Belgium" van Dexia in Passage 44 te Brussel van 21 september 2000 tot 14 januari 2001].
  -VAN AUDENHOVE, M. Woord vooraf. In: DDAA. De Brabantse fauvisten. Gemeentekrediet van België, Brussel, p. 4. 1979 [n.a.v. de tentoonstelling "De Brabantse fauvisten", georganiseerd door het Gemeentekrediet van Belgïë in de Passage 44 te Brussel].
  -VANBESELAERE, Walther. Moderne Vlaamse schilderkunst. De Vlaamse schilderkunst van 1850 tot 1950 van Leys tot Permeke. Uitgeverij Arcade, Brussel.
  -VAN CUTSEM, J. Louis Thévenet. Verschenen in: DDAA. De Basiliek door de eeuwen heen. Catalogus van de Nationale Tentoonstelling. Halle. 1960 [n.a.v. een tentoonstelling te Halle van 26 mei tot 11 september 1960].
  -VANHEMERYCK, Fernand. Het beeld van een opwindende tijd. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme . De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 59-85. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].
  -VERLINDEN, Rosa. -Halle-. Haar beroemde figuren. Eigen beheer, Brussel. 1987.
  -VERLINDEN, Rosa. Louis Thévenet. In: VERLINDEN, Rosa. -Halle-. Haar beroemde figuren. Eigen beheer, Brussel. 1987.
  -WOUTERS, Rik. Thevenet, Louis Francois Joseph Marie, kunstschilder.. Nationaal Biografisch Woordenboek, deel XVIII, Brussel. 2007, kolommen 831-839.

  PERIODIEKEN

  -AVERMAETE, Roger. Louis Thévenet en het Salon van "Kunst van Heden". In: De Volksgazet, ‘ten laatste in 1954’.
  -BILCKE, Maurits. Tentoonstellingen te Brussel. Ter gelegenheid van de vijf en twintigste verjaardag van het overlijden van kunstschilder LOUIS THÉVENET …. In: Gazet van Antwerpen, 10 augustus 1955.
  -BOUNAMEAUX, Henry. "Composition à la commode et au violoncelle" par Louis Thevenet. In: Le Vif, 5 december 1993.
  -BOURGUIGNON, Paul H. Vuillard et Thévenet. Exposition à Bruxelles…. In: Le Phare / Le Phare Dimanche 1946 - 1947.
  -CASO, Paul. Le souvenir de Louis Thévenet. Il aimait répéter: "Quant je peins, le diable recule". In: Le Soir, 28 juli 1953.
  -CASO, Paul. La rétrospective Louis Thévenet à Hal illustre le genie de la candeur. In: Le Soir, ‘1955’.
  -CASO, Paul. Le souvenir de Louis Thevenet. Le 9 juillet, une rétrospective de ses oeuvres sera inaugurée à l’Orangerie de Wolvendael. In: Le Soir, 8 juli 1955.
  -CLEMENT, Rik. Beperkte retrospectieve van de meester van Hal. In de intimiteit van Louis Thévenet. In: Het Volk, 10 december 1984.
  -DE CNODDER, Remi. Louis Thevenet: schilderkunst en burgerzin. In: Spectator, 15 februari 1975.
  -DE CNODDER, Remi. Louis Thevenets wereld van de kleine zielen. In: Gazet van Antwerpen, 10 februari 1975, p. 2.
  -DE GRAEVE, R. Een groot schilder is niet meer. Al pratend met oud-stadsgenoot Albert Vanderleenen. en (16 augustus 1930). In: Gazet van Halle, jg. 72, nr. 33, 1970, p. 6.
  -DE KELVER, Jan en DE GEEST, Joost. Ontmoeting (De Boeck) Felix Louis Thévenet. In: Hallensia, jg. 12, nr. 4, oktober-december 1990, p. 13-74.
  -DE LAERE, Robert. Louis Thévenet, de meester van Halle, een Bruggeling. In: Heemkundige bijdragen [van de Heemkundige Kring "Maurits Van Coppenolle" te Brugge], april 1998.
  -DERIE DU BRUNCQUEZ, C. Hal - Drogenbos et leur peintre: Louis Thévenet. In: Brabant, nr. 19, oktober 1963, p. 25-29.
  -ds. Retrospektieve Louis Thévenet te Halle. In: Het Nieuwsblad, 29 januari 1975.
  -DEVOGHELAERE, Mon. De schilder zonder volk. Halle huldigt haar miskende inwoner Louis Thévenet. In: De Nieuwe Gazet, 30 oktober 1990.
  -DUCHÂTEAU, Marcel. Rond de "Retrospectieve Louis Thevenet …. Inleiding, gegeven door de heer Marcel Duchâteau, kunstcriticus. In: Trimestrieel Informatiebulletin van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle, jg. 2, nr. 6, februari 1955, p. 2-5.
  -E.H. Louis Thevenet tentoonstelling. Opent op 2 december om 19 u. in de raadszaal. In: Gazet van Halle, jg. 72, nr. 51, 1970. p. 1 en 11.
  -FONTIER, JAAK. Louis Thévenet (1874-1930). Kunstwerken van de twintigste eeuw in het Groeningemusuem (7). In: Brugsch Handelsblad, 13 januari 1973
  -GUISLAIN, Albert. De Montmartre à la porte dfe Namur. In: ?.
  -hm. Kunstschilder Louis Thevenet herdacht. In: ?, ‘december’ 1974.
  -HOFMANS, Willy. René Cathy schilderde Thevenets en De Saedeleers en Marcel Lagrange bracht ze aan de man. Epigonen van Han Van Meegeren? en Netto-winst: één miljoen. In: ?, ‘maart’ [1970].
  -IDH [= Ingrid Depraetere]. Sukses voor Thevenet in Halle. In: Het Nieuwsblad, Brabant, 24 oktober 1990.
  -IDH [= Ingrid Depraetere]. Thevenettentoonstelling in Halle. In: Het Nieuwsblad, Brussel-Halle-Vilvoorde, 5 oktober 1990.
  -JACQUEMIJNS, Pol. De "Mémoires" van Pol Jacquemijns. 2 - Felix De Boeck en Louis Thévenet. In: ?.
  -jdg. Louis Thévenet. In: De Standaard, 10 januari 2001.
  -J.V. Fransman en Brusselaar borstelden werken van Thévenet en De Saedeleer. Zwendel in valse schilderijen. In: Het Laatste Nieuws, 25 maart 1970.
  -J.V. Valse doeken van Thévenet en de Saedeleer ontdekt in Brussel. In: De Nieuwe Gazet, 31 maart 1970.
  -KUIJKEN, Ilse. Louis Thévenet, schilder met meer verlangen dan kapaciteit. In: De Standaard, 17/18 november 1990.
  -LERMINIAUX, André. Kunstroute over Louis Thevenet. In: Kaaskrabben, jg. 8, nr. 1 januari 2007, p. 3.
  -Lt. Tentoonstelling Louis Thévenet te Beersel. In: Het Laatste Nieuws, Brussel, 16 juni 1985.
  -LOWIES, Jean. Avec Louis Thévenet à la Belle Epoque. In: Ucclensia, nr. 233, januari 2011, p. 11-18.
  L.V. Op bezoek bij… Louis Thevenet. Kunstschilder. In: Gazet van Halle, jg. 76, nr. 7, 1974, p. 10.
  -LYR, René. Louis Thévenet (1874-1974). Een beroemde en geroemde Hallenaar. Verschenen in: Gazet van Halle, jg. 76, nr. 49, 6 december 1974, p. 1 en 5.
  -MARLIER, Georges. Deux retrospectives: Louis Thévenet en Charles Dehoy. In: ?, 24 december 1941.
  -MFH [= Felix Merckx]. Retrospektieve Thevenet. In: Het Laatste Nieuws, Brabant. 4 oktober 1990.
  -MFH [= Felix Merckx]. Thevenet in retro-expo. In: Het Laatste Nieuws, Brabant. 11 oktober 1990.
  -NN. Jeanneke Thévenet is meer niet. In: De Streekkrant [Halle], ‘oktober’ [2001].
  -NN. La ferveur de Thévenet. In: Le Drapeau Rouge, 27 juni 1985.
  -NN. Les souvenirs de Jeanne qui a servi de modèle à son père, Louis Thévenet, voici 80 ans. Drogenbos entre passé, présent et avenir. In: La Lanterne, 8 januari 1993, p. 21.
  -NN. Louis Thevenet
  U. In: Gazet van Halle, jg. 33, nr. 52, 1932, p. 2.
  -NN. Louis Thévenet aimait Drogenbos. Fille adoptive du peintre disparu en 1930, Jeanne Mommaert (80) se souvient de son enfance passée entre Drogenbos, Calevoet en Hal… In: La Lanterne, 8 januari 1993, p. 2.
  -NN. Louis Thévenet in Herman Teirlinck Galerij. In: Brabantse Post, 11 juli 1985.
  -NN. Louis 'la nature' Thevenet (° Brugge 1874 + Halle 1930) (Deel 1/2). In: Gazet van Halle, jg. 2008, nr. 11, é1 mei 2008, p. 17.
  -NN. Louis 'la nature' Thevenet (° Brugge 1874 + Halle 1930) (Deel 2/2). In: Gazet van Halle, jg. 2008, nr. 12, 28 mei 2008, p. 16.
  -NN. Louis Thevenet tentoonstelling. Groot sukses. In: Gazet van Halle, jg. 72, nr. 52, 25 december 1970.
  -NN. Louis Thevenet (1874-1930). In: Touring Club Magazine, oktober 1987.
  -NN. Louis Thévenet-retrospectieve zal twee maanden duren. In: Gazet van Antwerpen, Brabant, 30 juli 1990.
  -‘NN’. Mon ami Thévenet. In: La Métropole, 14/15 december 1986.
  -NN. Nadere kennisneming met de onbekende Thevenet. In: Gazet van Halle, jg. 62, nr. 18, 1960, p. 1 en 5.
  -NN. Pol Jacquemijns over Louis Nature. In: De Standaard, 7 maart 1975.
  -NN. Pol Jacquemijns over Louis Nature. In: Het Nieuwsblad, Brussel, 7 maart 1975.
  -NN. Retrospektieve Louis Thevenet. In: ?, ‘december 1974’.
  -NN. Retrospectieve Louis Thevenet. In: Gazet van Antwerpen, Brabant, 5 oktober 1990.
  -NN. Sukses voor Thévenet-tentoonstelling. In: Gazet van Halle, jg. 73, nr. 1, 1971, p. 1 en 5.
  -NN. Thevenets aanwezigheid voelbaar. In: Het Nieuwsblad, ‘januari 1970’.
  -R.d.G. [= R. De Graeve]. Louis Thevenet. 16 augustus 1930 en Mijn goede Louis. In: Gazet van Halle, jg. 72, nr. 33, 1970, p. 1 en 6.
  -R.d.G. [R. De Graeve]. Louis Thévenet. Op initiatief van de Middenstandsraad. In: Gazet van Halle, jg. 72, nr. 41, 9 oktober 1970, p. 5.
  -REVIERS, Kurt. Louis Thévenet. Het onbehagen van een naïeve volksschilder. In: Brabant, juni 1985, p. 34-41.
  -SABLON, Frans. Onze stad Halle en de Schoone Kunsten. Op de Wereldtentoonstelling vn 1936 te Brussel. In: Mémoires, Cercle Historique et Archéologique de Hal / Gedenkschriften Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle, nr. 11, 1936, p. 303-314.
  -sh. Kunstschilder Thevenet herdacht te Halle. Retrospektieve tentoonstelling van een betreurd kunstenaar. In: Gazet van Halle, jg. 62, nr. 23, 4 juni 1960, p. 2.
  -SGR. Retrospektieve Thévenet in Herman Teirlinckgalerij. In: Het Nieuwsblad, Brussel, 21 juni 1983.
  -S. H. [= Alain Sarteel]. Expo en catalogus van kunstenaar Louis Thevenet. In: Nieuwe Gids, 15 oktober 1990.
  -S. H. [= Alain Sarteel]. Halle herdenkt zijn fauvist. Retrospectieve Louis Thévenet. In: Het Volk, Brussel-Halle-Vilvoorde, 7 augustus 1990.
  -SMOLSKI, G. Mon ami Louis Thévenet. In: ?, 24 november 1946.
  -S.P. Retrospectieve Louis Thévenet. In het Oud-Jezuïetencollege in Halle. In: Het Volk, 9 oktober 1990.
  -TEIRLINCK, Herman. Verzameld werk, vierde deel. Zon, Het ivoren aapje, Novellen. Uitgeverij A. Manteau, Brussel, niet-genummerde p. 2. 1955.
  -VAANTJESBOER. Onder de basiliektoren. De jongste jaren en dit precies sedert 1950 …. In: Nieuws van Halle, jg. 1, nr. 1, februari 1955, p. 2.
  -VANDORMAEL, Herman. Louis Thévenet. In: Vlaanderen, jg. 39, nr. 4, september-oktober 1990, p. 340-341.
  -VANHEMERYCK, Fernand. Het beeld van een opwindende tijd. -VAN HOVE, Jan. Een geweldenaar en een dromer. In: De Standaard, 22 februari 2005, p. 23.
  -VERLINDEN, Rosa. -Halle-. Haar beroemde figuren. Eigen beheer Brussel. 1987.
  -WALSCHOT, L. De "reekening van Emma" [met een transscriptie van de "reekening" en een alfabetische en chronologische lijst van gekende werken]. In: Hallensia, jg. 12, nr. 4, oktober-december 1990, p. 13-74.
  -WOUTERS, Rik. Louis Thevenet en zijn onopgemerkte verblijf in Halle. In: Hallensia, jg. 4, oktober-december 2008, p. 21-34.
  -WOUTERS, Rik. OngheVIIIen verwoorden een oude stad doe blijft leven. Gidsen in het Halle binnen de vroegere vesten aan de hand van poëzie. In: Zuidwest-info, maart 2006, p. 11-15.

  IN DE LITERATUUR

  -LAUREYS, Ghislain. Aan Louis Thévenet [gedicht]. In: LAUREYS, Ghislain. Het hart van mijn stad. Eigen beheer, Halle, p. 63, 1972.
  -LYR, René. Ancolie. Soeur de la tristesse, ancolie, …. In: LYR, René. L’Oeuvre Poétique. Unimuse, Tournai, p. 222, 1982.
  -LYR, René. Interrogé le vide énorme de la chambre …. In: LYR, René. L’Oeuvre Poétique. Unimuse, Tournai, p. 188, 1982.
  -LYR, René. La grâce habite Soembempt …. In: LYR, René. L’Oeuvre Poétique. Unimuse, Tournai, p. 186-187, 1982.
  -LYR, René. Oleffe Auderghem – le jardin …. In: LYR, René. L’Oeuvre Poétique. Unimuse, Tournai, p. 181, 1982.
  -LYR, René. Plus d’ombre …. In: LYR, René. L’Oeuvre Poétique. Unimuse, Tournai, p. 189, 01982. 
  -LYR, René. Toutes les portes sont ouvertes …. In: LYR, René. L’Oeuvre Poétique. Unimuse, Tournai, p. 188, 1982.
  -WOUTERS, Rik. Intérieur "De Grève". [alleenspraak] (Louis Thévenet, 1920) [gedicht]. In: WOUTERS, Rik. Elke klank heeft zich tot een drein verlangzaamd. Herinneringen aan ooit en nog. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek, p. 16. 1998.
  -WOUTERS, Rik. Monsieur va sortir. (Louis Thévenet, 1916) [gedicht]. In: WOUTERS, Rik. Elke klank heeft zich tot een drein verlangzaamd. Herinneringen aan ooit en nog. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek, p. 26. 1998.

  ANDERE PUBLICATIES

  -LYR, René. Retrospectieve Louis Thévenet 1874 - 1930. [Stadsbestuur Halle. 1975.] [Tekst van een toespraak uit maart 1939, uitgesproken te Halle, oude spelling.].
  -TEIRLINCK, Herman. Verzameld werk, vierde deel. Zon, Het ivoren aapje, Novellen. Uitgeverij A. Manteau, Brussel, niet-genummerde p. 2. 1955.

  KALENDER

  -LYR, Claude. Louis Thévenet (1874-1900). In: DDAA. [Thévenet-kalender 1971]. Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Brussel, rugtekst. 1970.

  NIET GEPUBLICEERD

  -LYR, Claude. Le peintre Louis Thevenet. Niet-gepubliceerde toespraak, uitgesproken voor de Rotary Club van Halle op 5 mei 1975 te Halle.
  -STAD BRUGGE. [Geboorte-akte van Louis Thevenet]. Archief Stad Brugge.

  PRENTKAARTEN EN FOTO'S

  -"Commode met open lade": zwart-wit foto genomen door "Photo l'Épi" van R. Devolder uit Hamoir tijdens de "Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles" in 1935 van "Commode met open lade", 51 cm bij 73,5 cm, uit 1907.
  -"De kapstok", ook "De jassenboom" genoemd: kleurenreproductie van een groot deel van "De kapstok", 67 cm bij 48 cm, uit 1917, uitgegeven door "Est-Quest-Br.".
  -"Het harmonium": kleurenreproductie, 70 cm bij 60 cm. uit 1917, uitgegeven door "Editions d'art "Corten" - Bruxelles / Kunstuitgeverijen "Corten" - Brussel". Het schilderij is eigendom van het Museum van Elsene.
  -"Louis Thevenet aan het station van Halle (links het vroegere station; rechts de schilder met zomerhoed en schilderskist en links van hem 3 kinderen).

  ARCHIEVEN

  -Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Archief voor Hedendaagse Kunst in België. Museumstraat 9 te 1000 Brussel.
  -Halle - Stadsarchief. Monseigneur Senciestraat 13 te 1500 Halle.    
  -Rik Wouters - privé-archief. Merellaan 7 te 1500 Halle.
  -Ukkel - Cultuurdienst. Wolvendaellaan 6 te 1180 Ukkel.
  -Zuidwestbrabants Museum - Oud-Jezuïetencollege. Kardinaal Cardijnstraat 7 te 1500 Halle.


  17-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ELEKTRONISCHE LINKS


  Het is niet de bedoeling om met deze "Elektronische links" Google en andere zoekrobots achterna te hollen. Bedoeling  is om sites die ik de moeite vind en die verrijkend (kunnen) werken, te vermelden. Het spreekt dan ook voor zich dat van enige subjectiviteit sprake is of kan zijn.
  Op een aantal internetadressen zal op volgende manier moeten geklikt worden: klikken, teruggaan, opnieuw klikken.

  THEVENET, FAMILIE EN 'VERWANTEN':
  -Louis Thevenet: 
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Thevenet

  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=T&LEX=8560.
  -Lyr, Claude (zoon van René Lyr; 1916-1995):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=L&LEX=5953.
  -Lyr, René (de eerste biograaf van Louis Thevenet; 1887-1957):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=L&LEX=5954.
  -Thevenet, Pierre (broer; 1870-1937):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=T&LEX=8561.
  -Rik Wouters (de tweede biograaf van Louis Thevenet; °1956):
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_Wouters_%28dichter%29;
  http://blog.seniorennet.be/recht_van_spreken_van_rik_wouters;
  http://blog.seniorennet.be/halle_literatuur.
    
  KUNSTENAARS:
  -Albert, Jos (1886-1981):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=A&LEX=66.
  -Brusselmans, Jean (1884-1953):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=A&LEX=66.
  -Cockx, Philibert (1879-1949):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=C&LEX=1509.
  -Colruyt, Camille (1908-1973):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=C&LEX=1573.
  -Craps, Pol (1877-1931):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=C&LEX=1710.
  -Creten, Georges (1887-1966):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=C&LEX=1725.
  -De Boeck, Felix (1898-1995):
  http://www.mufdb.org/nl/;
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_De_Boeck;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=D&LEX=1957.
  -De Braekeleer, Henri (1840-1888):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=D&LEX=1980.
  -De Kat, Anne-Pierre, (1881-1968):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=D&LEX=2203.
  -Ensor, James (1860-1949):
  http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Ensor;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=E&LEX=3621.
  -Frison, Jehan (1882-1961):
   http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=F&LEX=3876.
  -Guillain, Marthe (1890-1974):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=G&LEX=4379.
  -Maertens, Médard (1875-1946):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=M&LEX=5997.
  -Menet, Florent (1872-1942):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=M&LEX=6316.
  -Oleffe, Auguste (1867-1931):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=O&LEX=6776.
  -Paerels, Willem (1878-1962):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=P&LEX=6860.
  -Parent, Roger (1881-1886):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=P&LEX=6891.
  -Ramah (1887-1947):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=R&LEX=7493.
  -Rigaux, Louis(1887-1954): http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=R&LEX=7647.
  -Rops, Félicien (1833-1898):
  http://nl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licien_Rops;
  http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licien_Rops;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=R&LEX=7789.
  -Schirren, Ferdinand (1872-1944):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=S&LEX=8012.
  -Scoupreman, Pierre (1873-1960):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=S&LEX=8076.
  -Strebelle, Rodolphe (1880-1959):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=S&LEX=8395.
  -Tytgat, Edgard (1879-1957):
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgard_Tytgat;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=T&LEX=8753.
  -Van Rysselberghe Théo (1862-1926):
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9o_van_Rysselberghe;
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9o_Van_Rysselberghe;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=V&LEX=9648.
  -Verburgh, Médard (1886-1957):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=V&LEX=7152.
  -Verhaegen, Fernand (1883-1975):
  http://www.fernand-verhaegen.be/;
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fernand_Verhaegen;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=V&LEX=10097.
  -Wouters, Rik (1882-1916):
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_Wouters_%28kunstschilder_en_beeldhouwer%29;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=W&LEX=10546.

  STROMINGEN:
  -Brabants Fauvisme:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_Fauvisme;
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvisme_braban%C3%A7on.
  -Fauvisme:
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Fauves;
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvisme.


  KUNSTKRINGEN EN GALERIES:
  -Art Contemporain (Antwerpen,1905-1959):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/04_VERENIGINGEN/02_VERENIGINGEN.cfm?VER=9.
  -Les XX (Brussel, 1883-1893):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/02_LEXICON/01_LEXICON_DETAIL.cfm?LETTER=T&LEX=8561.

  -Galerie Georges Giroux (Brussel, 1911-1960): 
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/04_VERENIGINGEN/02_VERENIGINGEN.cfm?VER=44.
  -La Libre Esthétique (Brussel, 1894-1914):
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_Esth%C3%A9tique;
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/04_VERENIGINGEN/02_VERENIGINGEN.cfm?VER=61
  .
  -Le Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles (Brussel, 1847-1951):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/04_VERENIGINGEN/02_VERENIGINGEN.cfm?VER=23.
  -Le Labeur (Brussel, 1898-1908): 
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/04_VERENIGINGEN/02_VERENIGINGEN.cfm?VER=59.
  -Le Sillon (Brussel, 1893-1910 ):
  http://www.arto.be/CONTENT/NL/04_VERENIGINGEN/02_VERENIGINGEN.cfm?VER=81
  .


  05-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THEVENET IN EEN LIEDJESTEKST
   
  Jen-Pierre Laus uit Halle heeft me onderstaande Franstalige liedjestekst over Thevenet overgemaakt.

  LOUIS... LA NATURE (air: Valentine)
   
  Il y a chez nous un type très sympathique
  Qui acceuille tout le monde d'un large rire comique.
  Ceux qui lui paient des demis
  Sont ses meilleurs amis.
  Quand il boit à l'oeil, c'est le paradis,
  Les Hallois le connaissent et admirent sa stature,
  Il s'appelle "Louis", pour nous c'est "la Nature"
  Parce que, admirateur
  De ce qu'a fait le Créateur
  Je trouve ça très flatteur!
   
  refrain
  Il aime bien la couleur du gazon,
  La Nature! (bis)
  Des sentiers fleuris et des buissons,
  De(s) toits de nos petites maisons,
  Ton, ton, ton, taine!
  Il aime bien de peindre à sa façon,
  La Nature! (bis)
  Outre la couleur du gazon, des maisons et de sbuissons,
  Il aime surtout, la saveur des boissons!
   
  Quand vous le voyez se promener dans la rue
  D'un pas cadencé et le nez vers les nues,
  Il veut vous accoster,
  Vite vous vous esquivez
  En pensant à se qu'il faudra délier!
  Mais si vous payez des verres à chaque rencontre,
  Vous êtes son ami, et il vous le démontre
  En proclamant partout qu'il vous aime beaucoup,
  Vous appréciez ses goûts!

  (Au refrain)

  Het werd door de "Cercle Royal Dramatique L'Emulation de Hal" uit Halle opgevoerd in de revue ""Hal... au diable". Een jaar is niet bekend. De muziek is van "'Valentine" uit 1924 van Maurice Chevalier. 

  21-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SCHILDERDE THEVENET MET SCHOENSMEER?


  In "Halle in oude prentkaarten Hal en cartes postales anciennes" [1] van Georges Renoy komt  Thevenet 2 keer aan bod. 

  Foto 20, een prentkaart met links onderaan "Hal - Chantier" als opschrift, toont een afbraakbedrijfje voor beschadigde aken aan de Scheepswerfkaai langs het kanaal Charleroi-Brussel. Renoy schreef erbij: Voorbij de kanaalbrug werden beschadigde schepen "ontvangen" op de werf Van Immen. Kunstschilder Louis Thévenet kwam hier schilderen met... schoensmeer, toen hij zonder centen zat.
  Voor de zoveelste keer valt op dat de familienaam van de schilder verkeerd geschreven wordt.
  Het is echter niet die veel te vaak voorkomende fout die voor mij getuigt van een gebrek aan respect voor de schilder en zijn werk, die me opviel. De opmerking als zou Thevenet met schoensmeer geschilderd hebben, vroeg mijn aandacht. Ik ga ervan uit dat de uitspraak aan de 'wilde' geest van Renoy ontsproot en dus op hersenspinsels, misschien zelfs op een ongezonde vraag om aandacht gebaseerd is. Ik acht het onmogelijk dat Thevenet met schoensmeer zou geschilderd hebben:
  -nergens anders, ook niet bij René Lyr, heb ik iets dergelijks gelezen;
  -in mijn onverdroten zoektocht naar alle werken van Thevenet ben ik geen enkel werk in schoensmeer tegengekomen.
  Laat me toe om Renoy te 'volgen'. Volgende vragen komen dan onvermijdelijk bij me op:
  -moest hij langs het kanaal schoensmeer gaan halen?;
  -was er thuis geen schoensmeer voorhanden?;
  -waarom vermeldt Renoy geen schoensmeerschilderij van Thevenet?;
  -waarom bestaan er geen zwart-wit schilderijen van Thevenet?
  Nee toch, Renoy heeft het verkeerd voor en geeft dan ook blijk van een gebrek aan respect voor de schilder. 

  Renoy geeft inderdaad blijk van een gebrek aan respect voor de schilder. Foto 7 is dezelfde als die door mij opgenomen in "Thevenet aan het station van Halle" op deze site. Thevenet staat erop afgebeeld. Renoy vermeldt er echter niets over. Zielig.

  Ik raad die personen die Thevenet willen leren kennen aan om op te letten voor plaatselijke personen die ook hun zegje willen doen en dan maar om het even wat op papier zetten.

  [1] RENOY, Georges. Halle in oude prentkaarten Hal en cartes postales anciennes. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, Nederland. 1999 (herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1972).


  02-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THEVENET OP WWW.VLAAMSEKUNSTCOLLECTIE.BE


  Oo www.vlaamsekunstcollectie.be, klikken op "collectie" en daarna op "zoeken", zijn 6 werken van Thevenet, die zich in Vlaamse musea vinden, weergegeven. Ik som ze in opgenomen volgorde op -klik ook eens op "meer info" voor afmetingen en klassificatie- :
  -"De keuken" uit 1907, geklasseerd als interieur en stilleven, met een foto in kleur: Museum voor Schone Kunsten te Gent;
  -"De treurmars" ui 1924, geklasseerd als stilleven, met een foto in kleur: Goreningemuseum te Brugge;
  -"Interieur" uit 1929, geklasseerd als interieur, met een zwartwitfoto: Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen;
  -"Na de rouw", geklasseerd als stilleven, met een zwartwitfoto:  Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen;
  -"Zilveren bruiloft" uit 1913, geklasseerd als interieur, met een zwartwitfoto: Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
  De tekst bij "De keuken geeft treffend weer: "Thevenet schilderde het liefst van al huiselijke interieurs, die hij in al hun eenvoud voorstelde vanuit een poëtische en intimistische visie. In België was dit soort iconografie vrij ongewoon. In die tijd bleven interieurs ver achter op zonnige landschappen en de nuchtere weergave van alledaagse dingen werd als primitief beschouwd. Wat Thévenet in deze voorwerpen vooral aantrok was het feit dat ze hem in staat stelden te spelen met geometrische vormen en gekleurde vlakken. Nooit was een werk van Thévenet louter een weergave van een welbepaald interieur. De compositie was steeds weloverwogen met aandacht voor een evenwichtige opbouw en een harmonieus kleurengamma met soms scherpe tonen. Perspectivistische en proportionele juistheid konden hem niet schelen. Indien de compositie daarom vroeg werden voorwerpen en/of delen ervan groter of kleiner gemaakt. Al deze kenmerken zijn ook aanwezig in De keuken, geschilderd in 1907."

  Vreemd is dat er in geciteerde tekst sprake is van Thevenet én Thévenet. Nog vreemder is is dat men het heeft over Louis Thévenet en niet Thevenet. Men volgt dan ook klakkeloos en dus kritiekloos Lyr die de naam bewust en dan nog vanuit Fransstalig en Fransgezind standpunt verkeerd heeft geschreven.  Het vreemdst is dat de familienaam van Pierre, de broer, als Thevenet en niet Thévenet geschreven wordt.
   Dit zorgt voor een Babylonische spraakverwarring op een eentalige website.


  01-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FRANçOIS VAN HAELEN: MAECENAS OF OPPORTUNIST?


  In “Het Brabants Fauvisme” [1] uit 1994 publiceerde Urbaan De Becker een bijdrage met als titel “François Van Haelen (1872-1939)” [2]. In de ondertitel noemde hij Van Haelen Brouwer. Terecht. Van Haelen was eigenaar van Brasserie-Malterie de la Fontaine van Van Haelen Frères. De brouwerij, gelegen te Uccle Calevoet op de hoek van de Ukkelse- en Alsembergsesteenweg, was zeker sinds het midden van de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Haelen. In 1971 werd ze gesloopt om plaats te maken voor een nog bestaand warenhuis.

  De brouwerij floreerde en Dominique, François’ broer, die jong stierf, en François Van Haelen zelf investeerden in kunst. François bouwde “De verzameling François Van Haelen”, zoals de ondertitel van  het reeds aangehaalde “Het Brabants Fauvisme” [1] luidt, uit en werd een bekend verzamelaar.

  Een deel van Van Haelens uitgebreide verzameling werd tijdens zijn leven slechts eenmaal tentoongesteld. Van 10 tot en met 23 mei 1924 vond in het kasteel van Wolvendael te Ukkel de Exposition de la collection F. Van Haelen [3] plaats. Werken van onder meer de laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuwse schilders Jos Albert, Jean Brusselmans, Philibert Cockx, Charles Dehoy, Anne-Pierre De Kat, Jehan Frison, Willem Parels, Roger Parent, Ferdinand Schirren, Pierre Scoupreman, Louis Thevenet, Edgard Tytgat en Rik Wouters, allen Brabantse fauvisten genoemd, waren te bezichtigen. Thevenet viel op met 17 werken, het tweede grootste ensemble, na de 18 werken van ook tentoongestelde Ensor [4]. Is het dan verwonderlijk dat De Becker Louis Thévenet (…) de lieveling van François Van Haelen [2] noemde?!

   

  Ik heb de ondertitel van De Beckers bijdrage onvolledig vermeld. Hij klinkt voluit: Brouwer en Mecenas [2]. De Becker laat er geen twijfel over bestaan dat Van Haelen een maecenas dat ik verkies boven mecenas omdat het ethymologisch juist is, was: achter het woord staat immers geen vraagteken.

  Wat is een maecenas? Sta me toe om zoals geregeld bij mijn ‘vriend’ van Dale die me zelden in de steek laat, te rade te gaan: mecenas (…) [genoemd naar de Romeinse kunstbeschermer Gaius Cilnius Maecenas (ca. 70 - 8 v.C.), raadsman van keizer Augustus], begunstiger van (…) kunstenaars. [a; de gewone letters staan cursief in het citaat]. Een begunstiger is iem. die begunstigt, gunst bewijst en een gunst is onder meer begunstiging, voordeel of blijk van gunstige gezindheid, m.n. welwillendheid waardoor men iemands belangen bevordert [a]. Bij begunstiging, voordeel of blijk van gunstige gezindheid kan er geen sprake van enig voordeel voor de begunstiger of hij die als teken van gunst geeft, zijn. Dit blijkt duidelijk uit de verwoording dat men iemands belangen, maar dus niet zijne, bevordert [a]. Mag ik besluiten door te verklaren dat een maecenas getypeerd wordt door 2 substantieven: onbaatzuchtigheid en idealisme?!

  In zijn ondertitel noemde De Becker Van Haelen zonder enige terughoudendheid -ik heb reeds gewezen op het belang van het niet vermelde vraagteken- een Mecenas [2]. In tegenstelling tot De Becker heb ikzelf mijn twijfels over het feit dat François Van Haelen (…) -Merk het accent op. Zouden er nog andere begunstigers geweest zijn?- maecenas van Thevenet genoemd wordt. Terecht? [5].

  Mijn uiteenzetting eindigde met de vermelding dat ik de hypothese dat Van Haelen geen maecenas was, in de toekomst zal proberen te bewijzen. [5]. Mijn aandacht gaat hierbij uit naar schilderijen door Van Haelen aangekocht volgens “de reekening van Emma” [6], andere schilderijen in het bezit van Van Haelen, door Van Haelen georgansieerde tentoonstellingen, door Van Haelen verleende financiële steun en varia.

   

  Ik ben in “de reekening van Emma” [6] op zoek gegaan naar werken die Van Haelen van 1908 tot en met 1930 van Thevenet gekocht heeft. Ik heb er 20 gevonden, in tegenstelling tot de 17 waarover ik het had in ““de reekening van Emma” of een ongemogelijke zoektocht in het kunstenaarsverleden”, elders op deze site en die op een foute telling in een wirwar van notities -vergissen en verkeerd tellen is de mens en dus ook mij niet vreemd- berustte.

  Hieronder vind je de lijst met vermelding van volgende gegevens: jaar (met vermelding van de aanduiding van de titel zoals in “de reekening van Emma”; ik vind het in het kader van deze bijdrage niet nodig om naar de juiste titel van de werken en het jaar van totstandkoming ervan op zoek te gaan), (benaderende) datum, aantal werken volgens “de reekening van Emma” verkocht in dat jaar én aantal werken waarvoor “de reekening van Emma” een prijs vermeldt, betaald bedrag of gegeven in nature door Van Haelen en  laagste én hoogste betaalde bedrag voor een schilderij in dat jaar:

  -1909 (interieur); april; 6 / 6; 250 frank; 175 frank voor 2 schilderijen en 250 frank;   

  -1910 (interieur); juli; 8 / 6; 100 frank; 100 frank en 700 frank;

  -1910 (interieur); 28 juli; 8 / 6; 100 frank; 100 frank en 700 frank;

  -1911 (interieur); juni; 9 / 9; 350 frank voor 2 schilderijen; 50 frank en 270 frank;

  -1911 (interieur); juni; 9 / 9; 350 frank voor 2 schilderijen; 50 frank en 270 frank;

  -1912 (poil de Louvijn); 18 april; 10 / 5; 400 frank; 250 frank en 400 frank;

  -1919 (table noir); 23 augustus; 15 / 12; échange de couleurs niet bijgeschreven door Emma, maar meer dan waarschijnlijk door René Lyr; 100 frank en 700 frank;

  -1919 (table rond); 23 augustus; 15 / 12; geen prijs vermeld, maar in de rand staat dat Van Haelen a eu 2 toiles pour des couleurs, niet bijgeschreven door Emma, maar meer dan waarschijnlijk door René Lyr; 100 frank en 700 frank;

  -1920 (un interieur); 5 januari; 29 / 29; 800 frank voor 2 schilderijen, samen met het andere schilderij uit 1920; 800 frank voor 4 schilderijen en 1300 frank;

  -1920 (un naturemor); 5 januari; 29 / 29; 800 frank voor 2 schilderijen, samen met het andere schilderij uit 1920; 800 frank voor 4 schilderijen en 1300 frank;

  -1921 (rue Solembemt); 12 mei; 26 / 26; 2200 frank voor 5 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1921; 230 frank en 1800 frank voor 2 schilderijen;  

  -1921 (interieur); 12 mei; 26 / 26; 2200 frank voor 5 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1921; 230 frank en 1800 frank voor 2 schilderijen;

  -1921 (la pan); 12 mei; 26 / 26; 2200 frank voor 5 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1921; 230 frank en 1800 frank voor 2 schilderijen;

  -1921 (le zardin de Mr de Bouk); 12 mei; 26 / 26; 2200 frank voor 5 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1921; 230 frank en 1800 frank voor 2 schilderijen;

  -1921 (noter zardin); 12 mei; 26 / 26; 2200 frank voor 5 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1921; 230 frank en 1800 frank voor 2 schilderijen;

  -1926 (le jambon); tussen 2 mei en 25 juli; 20 / 17; 800 frank voor 2 schilderijen, samen het andere schilderij uit 1926; 225 frank voor 2 schilderijen en 1500 frank voor 2 schilderijen;

  -1926 (naturm); tussen 2 mei en 25 juli; 20 / 17; 800 frank voor 2 schilderijen, samen het andere schilderij uit 1926; 225 frank voor 2 schilderijen en 1500 frank voor 2 schilderijen;

  -1929 (la toillet); 27 juli; 25 / 6; 1400 frank voor 3 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1929; 1400 frank voor 3 schilderijen en 1000 frank;

  -1929 (armoire); 27 juli; 25 / 6; 1400 frank voor 3 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1929; 1400 frank voor 3 schilderijen en 1000 frank;

  -1929 (la table rond met bouquett); 27 juli; 25 / 6; 1400 frank voor 3 schilderijen, samen met de andere schilderijen uit 1929; 1400 frank voor 3 schilderijen en 1000 frank.

  Gedurende 23 jaar heeft Van Haelen tijdens 9 jaren werken gekocht. Tijdens die 9 jaar heeft hij 20 schilderijen gekocht. De aankoop gebeurde tijdens 4 periodes, voor zover één enkel jaar als periode kan beschouwd worden:

  -1909 tot en met 1912: 6 schilderijen,

  -1919 tot en met 1921: 9 schilderijen,

  -1926: 2 schilderijen;

  -1929: 3 schilderijen.

  Hieruit kan afgeleid worden dat Van Haelen in slechts 39 % van de jaren opgenomen in “de reekening van Emma” werken gekocht heeft   en dat hij gemiddeld minder dan één schilderij per jaar gekocht heeft. Kan men van een maecenas geen daadwerkelijke en consequente steun door geregelde en veelvuldige aankopen verwachten? Maecenaat?!

  Slechts voor 2 werken, gekocht in 1909 en 1912, of in 10 % van de gevallen betaalde Van Haelen de hoogste prijs voor dat jaar. In 1919 kocht hij zelfs 2 werken, 10 % van de gevallen, in échange de couleurs [6]. Voor 5 werken, 2 en 3 werken respectievelijk gekocht in 1910 en 1929, of in 25 % van de gevallen betaalde hij zelfs de laagste prijs. Het lijkt er sterk op dat het er Van Haelen om te doen was om werken zo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Maecenaat?!

  De Becker nuanceerde de ondertitel van zijn reeds vermelde bijdrage door te verklaren dat Van Haelen Thevenet telkens weer uit de nood helpt, weliswaar niet geheel onbaatzuchtig. En hij verduidelijkt. Op een ogenblik dat het talent van Thévenet nog amper wordt erkend, koopt Van Haelen voor een prikje ongeveer alles -het gaat hier uiteraard om een veralgemening- wat Thévenet schildert. [2]. Van Haelen maakt duidelijk gebruik -Had ik misbruik moeten schijven?- van de situatie of het feit dat Thevenet geen naam had om werken tegen spotprijzen aan te kopen. Maecenaat?!

  Waarom heeft De Becker in zijn ondertitel achter Mecenas [2] dan geen vraagteken geplaatst? Wilde hij de lezer ten onrechte doen geloven dat Van Haelen een weldoener was? Waarom? Wilde hij de mythe creëren van Van Haelen die weldoener was terwijl hij slechts aan zijn eigen profijt dacht? Om welke reden? 

  Het lijkt er sterk op dat Van Haelen de taktiek van onbekendheid, niet alleen in het geval van Thevenet, probeerde te bestendigen. Ik ga opnieuw bij De Becker te rade: hij gedroeg zich jarenlang voorzichtig of precies bijzonder slim: hij besefte zeker de waarde van wat hij kocht en had, hij had zicht op het talent van de schilders, maar hij pakte met die namen niet uit naar buiten, met uitzondering van 1924 [3] toen hij een deel(tje) van de werken van hen in zijn bezit tentoonstelde; hij groepeerde de artiesten rondom zich, verzorgde ze optimaal -naar wat hiermee bedoeld wordt, heb ik het raden: Thevenet zat immers al te vaak krap bij kas-, maar hing de werken allemaal in zijn eigen huis [2]. Dit gaf hem de kans om bij aankoop en de onderhandelingen daarrond zijn prijs op te dringen: wie anders zou de werken van zijn ‘protégés’ kopen! Maecenaat?!   

   

  Volgens “de reekening van Emma” moet Van Haelen 20 werken van Thevenet gehad hebben. Klopt dit? Tijdens de Exposition de la collection F. Van Haelen [3] werden immers ‘slechts’ 17 werken [2] getoond. Meer dan waarschijnlijk werd niet de volledige verzameling Van Haelen, en dus ook niet alle werken eruit van Thevenet,  tentoongesteld.

  Dit wordt onrechtstreeks door René Lyr beaamd die geschreven heeft dat het deel van de catalogue van Thevenet’s werken devrait compter, en 1930, het jaar van zijn overlijden, plus de soixante Thévenet. [7]. Het exacte aantal Thevenet’s die Van Haelen ooit bezeten heeft, is volgens De Becker echter moeilijk te achterhalen omdat een volledige inventaris daarvan en van de volledige verzameling van Van Haelen nooit gepubliceerd is. het bijhouden daarvan alleen al zou een full-time bezigheid (…) zijn geweest. [2]. Mijn poging om een volledige inventaris van Thevenet’s werken op te stellen is op http://blog.seniorennet.be/louis_thevenet2 te vinden. Sta me toe om te benadrukken: een poging, slechts een poging, alleen maar een poging.

  De Becker beweert dat Van Haelen trouwens ook ettelijke werkjes gratis gekregen heeft, want hij verschaft Thévenet en diens vrouw Emma voedsel, veel drank en, als het nodig is, ook onderdak. Thévenet heeft geregeld overnacht en zelfs gewoond op de zolder boven de brouwerij Van Haelen. [2]. De Becker staaft zijn bewering niet.

  Hoewel ik niet a priori verwerp, mogen we het feit dat Van Haelen Thevenet gratis diensten heeft bewezen, niet overdrijven. Uit “de reekening van Emma” [6] blijkt immers dat hij zich voor diensten liet betalen. Hij heeft zich immers voor ‘hulp’ in natura laten betalen -ik baseer opnieuw op “de reekening van Emma” [6]:

  -in 1919, op 23 augustus, kocht hij een table noir in ruil, échange,  voor de couleurs;

  -nog in 1919, ook op 23 augustus, kocht hij een table rond, die hij a eu ‘gekregen’ dus, pour des couleurs.

  Zijn dit alleenstaande feiten? Liet Van Haelen zich geregeld met schilderijen betalen voor geleverde diensten?

  Toch wil ik niet ontkennen dat Thevenet aan Van Haelen schilderijen gegeven heeft. Ik veronderstel dat dit naar aanleiding van bijzondere gelegenheden moet geweest zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verjaardag.

   

  Lyr heeft geschreven dat Van Haelen bij Thevenet’s overlijden plus de soixante Thévenet [7] bezat. Hoe hij ze in zijn bezit gekregen heeft, is reeds voor een deel gezegd: van Thevenet gekochte werken en van hem effectief gekregen werken. Toch betwijfel dat Van Haelen een 40-tal werken gekregen heeft.

  Zou het kunnen dat hij van zijn overleden broer werken geërfd heeft? Dit is niet denkbeeldig. Onderzoek zou misschien kunnen verduidelijken.

  Meer dan waarschijnlijk heeft hij werken van anderen overgekocht. Lyr heeft het over één geval. In “Mon ami Louis Thévenet” schreef hij: Le porc couvert fut peint à l’occasion d’une “kermesse de boudin” chez Caroline, tenancière du cabaret qui forme, encore aujourd’hui, in 1945 dus, le coin de la chaussée d’Alsemberg en du chemin vers Lindebeek, en face de la Brasserie Van Haelen. (…) Caroline le paya d’un plat de tripailles et Van Haelen la reçut, après la “kermesse” pour une “tournée de gueuze.” [7].

  In “Ceux que j’ai défendus” kleurt Lyr dit feit, pleine de saveur, et d’amertume, met details in: Page de réalisme puissant d’une couleur magnifique. Il date du début de leur séjour à Calevoet. C’est le cochon, dit Emma, que tua Caroline (…). Elle demande à Louis de peintre son porc, pour la réclame. Thévenet (…) donna la toile à Caroline pour un plat de tripailles. Et quelques bonnes lampées.” [8].

  Waarom heeft Van Haelen het schilderij niet van Thevenet gekocht? Thevenet zou er zelfs na het betalen van zijn eten zelfs geld aan overgehouden hebben. Van Haelen zou toch niet zoveel betaald hebben, rekening houdende met het feit dat de drank voor de “tournée de gueuze” [7] door zijn firma geleverd was. Maecenaat?!

  Van Haelen speelde wel meer spelletjes met Thevenet. Lyr laat Van Haelen zelf aan het woord over la première visite de Louis aan Van Haelen avec son ami Dehoy. Hij zette hen 2 grote boterhammen met hesp en deux demi-gueuzes formidables voor. (…)  Les pauvres types n’osaient plus parler de la toile, mais je l’avais flairée du premier coup, et c’est moi qui ai fait le prix: cent francs – deux billets de cinquante – et “remplissez les verres.” Louis ne savait plus où se mettre. (…). Il est revenu tout rouge (…): “Je ne veux pas vous voler… (sic). Et il m’a rapporté cinquante francs. [7]. Zelfs na Thevenet’s dood kon Van Haelen het niet laten om de schilder onrecht aan te doen. Hierover zal ik het nog hebben.

   

  Heeft Van Haelen Thevenet daadwerkelijk en zonder bijbedoelingen, zoals het een maecenas past dus, geholpen? Niets wijst erop.

  Hij heeft voor hem in Halle een huis gezocht. Een huis dat niets meer dan een bicoque [7], een krot, was. Ik heb geen enkel spoor gevonden van een individuele tentoonstelling van Thevenet tijdens zijn leven waarbij Van Haelen actief betrokken was. 

  Heeft hij Thevenet financieel geholpen? Hij heeft hem geld geleend om zijn woning aan de Consciencestraat waar hij in 1927 ging wonen, te bouwen. Zoals dat bij leningen het geval is, moest het bedrag terugbetaald worden. Daarbij bleef het niet. Er moest rente betaald worden. Dat is gebeurd in de vorm van een schilderij dat lang gehangen heeft A côté de son lit, van Van Haelen dus. François nous montra la dernière chose qu’il avait recue de Louis, une “nature-morte au lapin de garenne” uit 1929. C’est celle qui a soldé les intérêts du pret sur sa maison. [7].

  Van Haelen had Thevenet 15.000 frank geleend die na 3 jaar terugbetaald waren. Hoeveel interest aangerekend werd, is niet geweten. Bestond er een geschreven overeenkomst?

  Feit is dat die interest in natura betaald werd. Hoeveel waren Thevenet’s schilderijen in de laatste periode van zijn leven toen hij eindelijk in een huis van zichzelf woonde, waard? Het is moeilijk om hierop een zinnig antwoord te geven. De enige bron is de “reekening van Emma” [6]. Die vermeldt volgende hoogste verkoopprijzen voor een schilderij: 1.000 frank voor 1927, 2.500 frank voor één of 2 schilderijen -Emma was niet duidelijk- voor 1928, 1.000 frank voor 1929 en 5.000 frank voor 1930.

  Belangrijk is en uitspraak van Romain Severants, net als Van Haelen een van dé bezitters van werken van Thevenet, die ooit disai: “Chacun de mes Thévenet, c’est une maison pour mes enfants.” [7; de gewone letters staan cursief in het citaat]. Overdrijf ik door te stellen dat Thevenet zijn huis tweemaal betaald heeft op een zeer korte periode: terugbetaling van de geleende som en vergoeding van de interest door het ‘geven’ van een schilderij dat op zich een huis waard was?! Maecenaat? Nee, het nastreven van woekerwinsten, al te vaak eigen aan zelfstandigen.

   

  Zelfs na Thevenet’s dood kon Van Haelen het niet laten om de schilder onrecht aan te doen. Toen hij met Lyr de weduwe van Thevenet bezocht, bood Emma hem een schilderij aan voor de interesten op de lening voor het Huis. Ze moet vergeten zijn dat dat al gebeurd was. Van Haelen heeft zich ‘van de domme’ en aanvaardde, met een knipoogje naar Lyr [de gegevens van het boek waaruit voorgaande komt, zullen later ingevuld worden]. Maecenaat?! Nee, lijkenpikkerij.

   

  Besluiten:

  Van Haelen heeft in slechts 39 % van de jaren opgenomen in “de reekening van Emma” werken en gemiddeld minder dan één schilderij per jaar gekocht.

  Slechts voor 2 werken of in 10 % van de gevallen betaalde Van Haelen de hoogste prijs voor die jaren. 2 werken of in 10 % van de gevallen betaalde hij in nature. Voor 2 en 3 werken of in 25 % van de gevallen betaalde hij zelfs de laagste prijs voor die jaren.

  Van Haelen zorgde ervoor dat Thevenet realtief onbekend bleef. Ik zeg opnieuw De Becker na: Van Haelen gedroeg zich jarenlang voorzichtig of precies bijzonder slim: hij besefte zeker de waarde van wat hij kocht en had, hij had zicht op het talent van de schilders, maar hij pakte met die namen niet uit naar buiten; hij groepeerde de artiesten rondom zich, verzorgde ze optimaal, maar hing de werken allemaal  zijn eigen huis [2]. Zodoende had hij steeds weer de kans om zijn prijs op te dringen: wie anders zou immers werken van Thevenet, één van zijn ‘protégés’, kopen!

  Maecenaat? Maecenaat?! Eigenbelang!

  Profitariaat!!  

   

  Wat ware maecenaat geweest?

  Laat me toe om Nel, echtgenote en weduwe van Rik Wouters, te citeren: Georges Giroux, galerijhouder, sluit (…) een contract met hem, Rik Wouters dus, af. Hij zal alle onkosten vergoeden, om Rik op die manier toe te laten om te schilderen en te beeldhouwen, en hem bovendien een maandsalaris van 200 frank geven. Als tegenprestatie moet Rik de helft van de verkoopsprijs van zijn werken afstaan, na aftrek van de onkosten. [9]. Ook Lyr heeft het daarover hoewel hij andere bedragen vermeldde, gehad: Je décidai Giroux à lui, Rik Wouters dus, assurer 11 F par mois d’abord, puis 300 bientôt, en plus de la fourniture des matériaux pour son art. Rik tint absolument à reconnaître par un “papier” (…). (…) on lui donna satisfaction. Le contrat se fit dans mon bureau. [10]. Dat deze overeenkomst door Giroux toch niet correct nageleefd werd, is een ander verhaal.

  Waarom heeft Lyr zelf geen initiatief in die zin in het voordeel van Thevenet genomen? Ik denk aan een gelijkaardige actie als die tussen Giroux en Wouters. Ik denk ook aan een actie van Lyr zelf die in de toenmalige kunst(enaars)wereld niet onbekend was en zijn werk kende. Nergens heb ik kunnen vinden dat hij een initiatief ten voordele van Thevenet genomen of zelfs maar overwogen heeft. Dit zou een ander verhaal kunnen zijn.  

   

  Toch is er een enorm verschil tussen Van Haelen en Lyr. In tegenstelling tot de eerste heeft de tweede Thevenet niet proberen dood te zwijgen.

  Hij heeft hem daarentegen in “Mon ami Louis Thévenet” [7] in een prachtige, vaak beeldrijke taal voor het nageslacht tot leven gebracht, zelfs vereeuwigd. 

   

   

   

  [a] GEERTS, G. en HEESTERMANS, H. Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Van Dale lexicografie, Utrecht, Nederland en Antwerpen. 1995.

   

  [1] DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 87-91. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].

  [2] DE BECKER, Urbaan. François Van Haelen (1872-1939). Brouwer en mecenas. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 11-57. 1994 [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis te Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet te Brussel van 9 september tot 6 november 1994].

  [3] NN. Exposition de la collection F. Van Haelen. Du 10 au 23 mai 1924. […], Ukkel. 1924 [n.a.v. de tentoonstelling in het kasteel van Wolvendael te Ukkel van 10 tot en met 23 mei 1924].

  [4] DE GEEST, Joost. Biografieën. In: DDAA. Het Brabants Fauvisme. De verzameling François Van Haelen. Gemeentekrediet, Brussel, p. 193-196. [n.a.v. de tentoonstellingen in het Herman Teirlinckhuis in Beersel van 11 juni tot 10 juli 1994 en de Galerie van het Gemeentekrediet in Brussel van 9 september tot 6 november 1994].

  [5] WOUTERS, Rik. L. Thevenet onbegrepen schilder van een oeuvre vol dagdagelijkse voorwerpen. Over zijn vrijwillige ballingschap in Halle van 1916 tot 1930. Xarnego, Halle. 2007.

  [6] WALSCHOT, L. De "reekening van Emma". In: Hallensia, jg. 24, nr. 1, januari-maart 2002, p. 26-29.].

  [7] LYR, René. Mon ami Louis Thévenet. Editions Nationales, Uccle. 1945.
  [8] LYR, René. Ceux qu j’ai défendus. De Brusselmans à James Ensor. Unimuse, Tournai. 1990.

  [9] WOUTERS, Rik, mevrouw. Het leven van Rik Wouters doorheen zijn werk, p. 13-125. In: BETRAND, Olivier [samensteller]. Rik Wouters. Visies op een Levensloop. Belgian Art Research Institute, Brussel, 2000.

  [10] LYR, René. Les mots et les couleurs. 1924-1930. Unimuse, Tournai. 1978.

   

   


  15-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THEVENET IN DE POËZIE VAN RIK WOUTERS (gedicht) (4) (+ illustratie)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Onderstaand gedicht is een vrije interpretatie van "De kapstok" uit 1917,uit 1917, 67 cm bij 48 cm, eigendom van het “Van Buuren Museum”, Léo Erraralaan 41 te 1180 Brussel, waarvan de illustratie van een prentkaart in mijn bezit een fragment afbeeldt. Het maakt deel uit van een dichtbundel in voorbereiding met als werktitel "Of hij ooit nog thuiskomen zal, ergens, en woordenloos blijven spreken". Er is nog geen verschijnigngsdatum voorzien.

  "DE KAPSTOK"

  Een meisje is een intimistisch interieur binnengeslopen,
  lijfelijk en onverwacht. Even heeft ze de andere wereld
  ingekeken en kalm geknikt naar een toeschouwer die
  toevallig, zonder reden voorbij wandelde. Wilde ze hem

  bij de hand nemen? Daarna heeft ze zich ongenaakbaar
  omgedraaid om voorgoed verf en kunst te worden. Ze
  morrelt aan een tafel tot de kast zonder sleutel die niet,
  nooit op slot was, aandacht vraag, opeist. Een kruisteken

  naar de Maria uit mei die luchtledig overleeft. Zondiger,
  zonder kraken opent ze het schrijn van wie nooit 'echt'
  vader zal zijn. Zal ze haar jas van de kapstok nemen om
  voorgoed uit het schilderij te treden en nooit nog te zijn?


  02-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. THEVENET EN "HET HARMONIUM" (+ illustratie)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  De afgebeelde illustratie in mijn bezit is een kleurenafbeelding van "Het harmonium" uit 1917, 70 cm bij 60 cm, eigendom van het Gemeentelijk Museum van Elsene.
  De prentkaart is uitgegeven door Editions d'Art " Corten " uit Bruxelles en  Kunstuitgeverij " Corten " uit Brussel, vermeld in deze volgorde. Het opschrift links onderaan luidt: N° 45 Louis THEVENET (1874-1930). / L'HARMONIUM / HET HARMONIUM / THE HARMONIUM / DAS HARMONIUM / Musée Communal des Beaux-Arts d'Ixelles. / Gemeentelijk Museum voor Schone Kunsten van Elsene.

  01-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JOHAN VANVOLSEM EN 'BEKENDE HALLENAREN', ONDER WIE THEVENET

  Met aandacht heb ik het “Lexicon" van "bekende Hallenaren” van Johan Vanvolsem doorgenomen, meer zelfs in detail gelezen. Wat ik gevreesd heb, is uitgekomen. Het is een maat voor niets geworden. Flanswerk. Redenen te over: redenen om voor vermelding in aanmerking genomen te worden, dubbele opname, het niet vermelden van het verrichten van een belangrijk feit voor de geschiedenis van Halle, de onvolledigheid van de opgenomen lijst personen en de onvolledige, zelfs verkeerde informatie die soms zelfs bewust lijkt of blijkt te zijn, en het doodzwijgen van personen.

   

  Enige tijd geleden verscheen vermeld lexicon van Vanvolsem in de nieuwe reeks “Verhandelingen” of als nummer van “Hallensia”, tijdschrift over de geschiedenis van Halle, Buizingen en Lembeek, een korte en onvolledige bijdrage die bol stond van de fouten, over Thevenet.

  Ik heb geschreven dat het om een boek in de reeks of een nummer van een tijdschrift gaat. De uitgever vermeldt immers beide op de kaft en werkt dan ook twijfel in de hand. Wanneer het verschenen is, blijkt niet. Achter Nieuwe reeks staat 2005/2006/2007 terwijl achter Tijdschrift geen periode van periodiciteit wordt vermeld. Wordt er met de lezer een spelletje gespeeld? Zelfs de uitgever wordt niet vermeld. Is het “Hallensia”, de KGOKH of “Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle”, of de schrijver van het lexicon? Het spelletje met de lezer gaat door. Deze onvolledigheid en verzwijging van gegevens maakt het dan ook onmogelijk om de bron correct en volledig te vermelden.

  Schrijver van de uitgave is Johan Vanvolsem. Hij is Lic.-Ing. MSc, Historiograaf, Ondervoorzitter K.G.O.K.H. De uitgever, of is het de schrijver die het copyright claimt, slaat de lezer met raadsels rond de oren. Wat is een Lic.-Ing. MSc? Mij zal het een zorg zijn: wat telt, zijn niet nietszeggende titels, maar de inhoud van de publicatie.

  Vanvolsem noemt zich als medewerker aan een Tijdschrift over (…) geschiedenis geen historicus of geschiedkundige. Getuigt dit van realiteitszin? Hij heeft immers geen diploma historicus. Geeft het blijk van nederigheid? Een Historiograaf is een geschiedschrijver die al eens over geschiedenis schrijft zonder historicus te zijn. Nederigheid mag men vergeten: Historiograaf wordt immers met een hoofdletter geschreven alsof het om een titel zou gaan.

   

  Als geïnteresseerde in de Halse geschiedenis in het algemeen en Thevenet in het bijzonder heb ik van de inhoud kennis genomen. Ik heb doorbladerd, gelezen, herlezen, van achter naar voor gelezen en zelfs tussen de lijnen gelezen om informatie te zoeken. Mijn conclusies heb ik niet met een bijgevoegd Meldingsformulier aan de schrijver bezorgd.

  Waarom niet? Ik kon slechts Aanvullingen, verbeteringen… over één naam in de publicatie en slechts één Niet opgenomen, maar ons inziens eveneens “bekende Hallenaren” waarachter slechts plaats voor één Familienaam was, overmaken. Kan het zijn dat deze handelswijze een weliswaar stuntelige en doorzichtige wijze was om mogelijke kritiek in de kiem te smoren?

  Bij gebrek aan plaats heb ik mijn kritiek in de vorm van een lezersbrief aan de KGOKH bezorgd. Of die lezerbrief ooit zal gepubliceerd worden in het ledenblad? Ik heb er mijn twijfels over. De KGOKH is nu eenmaal niet de meest open en zelfkritische vereniging.

  Mijn lezersbrief en deze bijdrage begonnen eigenlijk met de samenvatting van wat nog moest volgen. Ik herhaal ze: Met aandacht heb ik het “Lexicon bekende Hallenaren” van Johan Vanvolsem doorgenomen. Wat ik gevreesd heb, is uitgekomen. Het is een maat voor niets geworden. Flanswerk. Redenen te over: de redenen om in aanmerking genomen te worden, dubbele opname, het niet vermelden van het verrichten van een belangrijk feit voor de geschiedenis van Halle, de onvolledigheid van de opgenomen lijst personen en de onvolledige, zelfs verkeerde informatie die soms zelfs bewust lijkt of blijkt te zijn, en het doodzwijgen van personen.

  Het is niet mijn bedoeling om de tekortkomingen van de publicatie te vermelden. Zo’n bijdrage die veel te lang zou uitvallen, past immers niet in het opzet van dit blog.

   

  Ik zal me dan ook beperken tot het onderwerp van deze site: Louis Thevenet.

  Het spreekt voor zich dat ik tevreden was dat Thevenet vermeld wordt. Dit betekent dat hij althans in de ogen van Vanvolsem een bekend Hallenaar is.

   

  In zijn Inleiding haalt Vanvolsem de redenen aan waaraan men moet voldoen om bekende Hallenaar te zijn, aan:

  -1. Het moet gaan om overleden personen (dus geen B(ekende). H(allenaar)’s van de hedendaagse actualiteit); 

  -2. Zij of hij dient geboren of gestorven te zijn in (Groot) Halle, of er werkzaam geweest zijn, of aan de basis liggen van een belangrijk feit in de geschiedenis of de uitbouw van Halle.

  Hieruit besluit ik dat:

  -1. een bekend Hallenaar dood moet zijn. Quid? De titel van de publicatie is “Lexicon bekende Hallenaren” en niet “Lexicon bekende overleden Hallenaren”;

  -2. van de 3 onder punt 2 vermelde voorwaarden slechts één moet vervuld zijn: er staat immers of tussen de voorwaarden. Ik kan dan ook niet anders dan te besluiten:

  -2. 1. geboren of gestorven te zijn in (…) Halle, is voldoende. Dan had elke overleden ‘Hallenaar’ moeten opgenomen worden;

  -2. 2. Moet men wel in Halle geboren zijn? Men moet er, in Halle dus, slechts werkzaam geweest zijn. Het blijkt dat zelfs een niet-Hallenaar een bekende Hallenaar kan zijn. Dan had iedereen die in Halle gewerkt heeft, moeten opgenomen worden;

  -2. 3. aan de basis liggen van een belangrijk feit in de geschiedenis of de uitbouw van Halle. Zou men dan aan 378 bekende Hallenaren gekomen zijn?

  Kortom: er zijn fouten in de voorwaarden vermeld onder punt 2, geslopen. Er had niet of, maar “en” moeten gestaan hebben. Om bekende Hallenaar te zijn had men dan ook niet aan 2, maar wel aan 4 voorwaarden moeten voldoen, te weten alle voorwaarden vermeld onder de punten 1 en 2.

  Daarbij blijft het niet. Een noodzakelijke voorwaarde die zou moeten vervuld geweest zijn, is niet vermeld. Ik stel ze dan maar zelf op: iets belangrijks dat niet voortkomt uit een normale beroepsbezigheid, voor de stad gedaan hebben. Politici en geestelijken zouden automatisch uit de boot gevallen zijn.

  En onder ons: is iemand die geboren of gestorven is in (Groot) Halle wel een Hallenaar? Velen, niet alleen uit omringende gemeentes, zijn in Halle geboren. De reden: in Halle is een ziekenhuis van meer dan lokaal belang. Ze hebben er echter nooit gewoond: ze zijn er nooit gedomicilieerd geweest. Ze zijn dan ook geen Hallenaars. 

   

  Heb ik dan wel het recht om tevreden te zijn dat Thevenet opgenomen is? Ik twijfel. Ik twijfel sterk. Hij staat immers vermeld tussen mensen die niets met Halle te maken hebben en/of er niets voor gedaan hebben en/of er slechts geboren of gestorven zijn, …

  Komt Thevenet volgens Vanvolsems kaduuke voorwaarden in aanmerking om opgenomen te zijn? Ik denk van wel. Ik ben zeker van wel. Hij is overleden (…) in (…) Halle, is er werkzaam geweest en ligt aan de basis (…) van een belangrijk feit in de geschiedenis of de uitbouw van Halle. Het laatste punt vraagt verduidelijking:

  -hij heeft Halle mee op de kaart gezet als kunststad;

  -hij heeft op doek verdwenen plaatsen van en zichten op Halle vastgelegd;

  -hij zet Halle nog op de kaart als kunststad. Kunstkenners leggen zonder moeite de link tussen Thevenet en Halle;

  -een gedenkplaat aan de Consciencestraat 58 en een naar hem genoemde laan herinneren aan zijn verblijf in Halle.

   

  Wat deelt Vanvolsem over Thevenet mee? Of beter, wat deelt Vanvolsem over Thevenet mee dat verkeerd is of ten minste in vraag kan gesteld worden?

  Hij heeft het over THEVENET Louis. Door THEVENET te schrijven laat Vanvolsem in het midden of het nu om Thevenet of Thévenet gaat. Heeft hij dat bewust gedaan? Ik zou het niet weten. Ik denk echter van niet. Het heeft gewoon maar met slordigheid te maken: waar hij het op de ene plaats correct over FÜRSTENBERG heeft, schrijft hij elders PE waar het PÉ moet zijn. Het heeft echter niet alleen maar met slordigheid, maar ook met gebrek aan respect te maken. Ik schrijf toch ook niet Van Volsem, van Volsem, Vanvelsom, Vnvlsem…?! 

  Thevenet zou goed bevriend met Herman TEIRLINCK geweest zijn. Niets wijst op vriendschap. Letterkundige Teirlinck die enkele Thevenet’s had, komt tweemaal voor in de “reekening van Emma”: Tirelink en Teerlink. Er wordt geen voornaam vermeld en de familienaam wordt 2 keer verkeerd weergegeven.

  Hij zou een symbolist geweest zijn. Het is een moeilijke, zelfs gevaarlijke taak om een kunstenaar in een vakje te dringen om zo zijn werk te benoemen. Een symbolist was Thevenet zeker en vast niet. Meestal wordt hij zoals zijn generatiegenoten Albert, Brusselmans, Cockx, Creten, Dehoy, de Kat, de Troyer, Frison, Guillain, Maertens, Mathys, Paerels, Parent, Ramah, Schirren, Scoupreman, Strebelle, Tytgat, Vanden Eeckhoudt, Verburgh, Verhaegen en Wouters een Brabants fauvist genoemd. Zou het niet juister zijn om hem een post- of neo-impressionist te noemen?!

  Thevenet zou tijdens zijn jeugd(…) in oud-Brussel gewoond hebben. Naar de betekenis van oud-Brussel heb ik het raden. Heeft het iets met de oude Belgen of met het Brussel van eeuwen geleden te maken? Nee toch! Feit is dat Thevenet in gemeentes die nu deel uitmaken van het Brussels gewest gewoond heeft, niet alleen echter tijdens zijn jeugdjaren, maar ook later, in het begin van de twintigste eeuw toen van jeugd al lang geen sprake meer was.

  Hij vestigde zich na zijn jeugdjaren (…) eerst in Beersel … Na zijn jeugd heeft hij niet alleen in Beersel gewoond, maar ook zoals reeds gezegd in gemeentes die nu deel uitmaken van het Brussels gewest en zelfs in Linkebeek en Drogenbos.

  vanaf 1914 zou hij in de Halse volksbuurt ’t Sollenbeemd gewoond hebben. Thevenet is pas in 1916 vanuit Drogenbos in Halle komen wonen. Dat laatste zou door bemiddeling van zijn mecenas Sus Van Haelen geweest zijn. Niets bewijst dat Van Haelen Thevenet’s mecenas was: er zijn zelfs argumenten die aantonen dat hij er alles voor deed om zo goedkoop mogelijk, zelfs gratis werken van Thevenet te verwerven.

  Aan een huis in de Consciencestraat (…) op nr. 49 waar Thevenet van 1927 tot 1930 zou gewoond hebben, zou zich een gedenkplaat bevinden. Die plaat is op nummer 58, vroeger 41, waar Thevenet in werkelijkheid gewoond heeft.

  Thevenet is een randfiguur van het Brabantse fauvisme, waartoe ondermeer (…) Auguste Oleffe behoren. Oleffe is nooit Brabants fauvist geweest. Oleffe’s werk vertoont geen kenmerken van de Brabantse fauvisten. Oleffe is door geen kunstkenner bij de Brabantse fauvisten ondergebracht.

  Thevenet zou een intelligent loopje (…) met de regels van de schilderkunst genomen hebben. Deze onzinnige uitspraak geeft weer dat Vanvolsem geen kunstenaar is en zelfs geen affiniteiten met kunst heeft. Kunst is regelloos. Indien er regels en/of conventies vastgelegd zijn, is dat gebeurd door kunstcitici en niet zelden, zelfs meestal toen een bepaalde kunststroming voorbij was. Wel is het zo dat Thevenet een eigen stijl met eigen, nooit verwoorde regels had.  

   

  Spijtig genoeg is Vanvolsem met zijn gratuite en verkeerde verklaringen over Thevenet niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft hem in het verleden ook al onheus behandeld. Ooit heeft hij beweerd dat de schilder omstreeks de eeuwwisseling in Halle is komen wonen en dat hij gewoond heeft op onder meer de Hendrik Consciencestraat 49 [1] terwijl het toen nummer 41 was en nu nummer 58 is.

   

  Besluit en ik kom terug op de inleiding van mijn lezersbrief die de KGOKH wel niet zal publiceren: Met aandacht heb ik het “Lexicon bekende Hallenaren” van Johan Vanvolsem doorgenomen. Wat ik gevreesd heb, is uitgekomen. Het is een maat voor niets geworden. Flanswerk. Redenen te over: de redenen om in aanmerking genomen te worden, dubbele opname, het niet vermelden van het verrichten van een belangrijk feit voor de geschiedenis van Halle, de onvolledigheid van de opgenomen lijst personen en de onvolledige, zelfs verkeerde informatie die soms zelfs bewust lijkt of blijkt te zijn, en het doodzwijgen van personen.

  In een flanswerk als “Lexicon bekende Hallenaars” is Thevenet niet op zijn plaats. Vanvolsem had hem beter doodgezwegen, zoals hij met zovelen gedaan heeft, in plaats van onwaarheden en dus leugens over hem te verspreiden. Vanvolsem had vermelde uitgave beter niet laten uitgeven. Hallensia of is het de KGOKH had vermelde uitgave beter niet uitgegeven.

  Misschien had vnvlsem zich beter beperkt tot het opmeten van Thevenet's werken. Opmeten is immers in een ver verleden zijn beroep geweest.

   

   

   

  [1] VANVOLSEM, Johan. Verklarend register van 380 straat- en pleinnamen van Groot-Halle. In: Hallensia, jg. 10, nr. 3, juli-september 1988.


  27-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSBRIEF VAN THEVENET


  Hieronder vindt u de volledige tekst van de doodsbrief van Thevenet:


  “[een grote hoofdletter M met tussen de schuine benen een kruis] // Madame Louis THEVENET née TEVELS ; / Mademoiselle Jeanne MOMMAERTS sa fille adoptive ; / Monsieur Pierre THEVENET ; / Madame veuve Charles DESFONTAINES-THEVENET et ses enfants Annette et Pierre ; / Monsieur et Madame Georges GIFFAUT- THEVENET ; / Monsieur Pierre THEVENET ; / Monsieur et Madame Paul THEVENET-MERTENS ; / Monsieur Albéric THEVENET ; / Madame L. THEVENET-VOSSIUS ; / Monsieur et Madame C. PANGALOS-PICARD et leur fille Claude ; / Monsieur et Madame Jean LADURÉE et leur fille Anne-Marie ; / Les familles THEVENET et TEVELS ; / ont la profonde douleur de vous faire part de la perte cruelle qu’ils / viennent d’éprouver en la personne de leur époux, père, frère, beau-frère, oncle, / grand-oncle, cousin et parent bienaimé // Monsieur Louis THEVENET / Artiste-Peintre / Chevalier de l’ordre de Leopold // né à
  Bruges le 12 février 1874
  / et décédé à Hal, le 16 août 1930, après une courte maladie, / muni des Secours de Notre Mère la Sante Eglise / Le service funèbre, suivi de l’inhumation, sera célébré en l’église paroissiale / Saint-Martin à Hal le mardi 19 août 1930, à 10 heures du matin. // Réunion à la maison mortuaire, rue Henri Conscience 41, à 9 ½ heures. // Priez Dieu pour lui // Hal, le 16 août 1930. //
  Imprimerie F. Demesmaker, 21, rue de Ninove, Hal.”

   

  De doodsbrief werd, zoals uit de datum onderaan blijkt, nog de dag van het overlijden gedrukt en meer dan waarschijnlijk verspreid. De begrafenis had nauwelijks 3 dagen na het overlijden plaats. Dat gebeurde en l’église paroissiale -de kerk was nog niet tot basiliek verheven- Saint-Martin en niet in de Onze-Lieve-Vrouwkerk zoals Halse historici die al te vaak de waarheid geweld aandoen, schrijven.

   

  De familienaam, THEVENET is in hoofdletters geschreven. Uit de rest van de brief kunnen we afleiden dat hij als Thevenet en niet Thévenet geschreven is. In de brief staat immers de familienaam LADURÉE, waarbij het accent aigu duidelijk opvalt.

  Dat het accent op de eerste “E” van THEVENET zou vergeten en dus een fout van de drukker zou zijn, is onmogelijk. THEVENET komt maar liefst 9 keer voor, steeds zonder accent aigu.

  Merk op dat buiten Emma geen enkele Tevels wordt vermeld.

   

  Wie worden in de brief vermeld?

  Madame Louis THEVENET née TEVELS is zijn weduwe met wie hij in 1908 getrouwd is.

  Mademoiselle Jeanne MOMMAERTS is sa fille adoptive. Snel na Thevenet’s dood zou echter blijken dat de adoptie nooit wettelijk geregeld was.

  Monsieur Pierre THEVENET is Thevenet oudere broer die in 1934 zal sterven. Hij is tweemaal getrouwd: met Léonie Vossius die we nog zullen tegenkomen, en met Madeleine Renaud met wie hij op het moment van het overlijden van zijn broer getrouwd was. Het valt op dat Renaud niet vermeld wordt. Waren er problemen tussen Emma én/of Thevenet en de tweede vrouw van Pierre?

  Madame veuve Charles DESFONTAINES-THEVENET et ses enfants Annette et Pierre is het gezin van Thevenet’s zuster Marie.

  Monsieur et Madame Georges GIFFAUT- THEVENET is het gezin van Thevenet’s zuster Cécile.

  Monsieur et Madame Paul THEVENET-MERTENS en Monsieur Albéric THEVENET zijn de kinderen van Pierre, Thevenet’s broer, uit zijn eerste huwelijk.

  Madame L. THEVENET-VOSSIUS is de eerste echtgenote van Pierre, Thevenet’s broer. René Lyr heeft het over Les rapports affectueux qu’elle entretint avec Louis [1]. Haar hele leven heeft ze de naam Thevenet voor haar familienaam geschreven. Ze duikt geregeld op in de “reekening van Emma” [2]:

  -11 november 1924 toen ze voor 1.000 frank la prosessïeon de Hal [2] kocht;

  -10 oktober 1925 toen ze voor 1.000 frank “Le Chevalet” kocht;

  -27 februari 1927 toen ze voor 400 frank “Les Tomates” kocht;

  -juli 1928 toen ze voor 2.500 frank “Marche Funèbre" en "La Symphonie" kocht;

  -2 oktober 1929 toen ze voor een onbekend bedrag plat de pruimen [2] en "La Proceession de Lembeek" kocht.
  De identiteit van Monsieur et Madame C. PANGALOS-PICARD et leur fille Claude en Monsieur et Madame Jean LADURÉE et leur fille Anne-Marie heb ik niet kunnen vaststellen.

   

  [1] LYR, René. Mon ami Louis Thévenet. Editions Nationales, Uccle. 1945.

  [2] WALSCHOT, L. De "reekening van Emma". In: Hallensia, jg. 24, nr. 1, januari-maart 2002, p. 26-29.


  26-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MISLEIDENDE RECLAME WAARIN LOUIS THEVENET VOORKOMT (2): HOTEL THEVENET TE OOSTENDE

  Op 20 november 2007 heb ik onder de hoofding Uw klacht tegen Hotel Thevenet te Oostende volgende e-mail van het "FOD Economie" ontvangen: Naar aanleidiing van uw schrijven van 23-10-2007 werd een onderzoek ingesteld. Er is een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld wegens inbreuk op artikel 23 - misleidende reclame - van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument. 

  Ik heb opgezocht wat de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument in artkel 23 vermeldt. Ik meen dat het proces-verbaal betrekking heeft op van vermelde wet: Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen is elke reclame verboden (...) die beweringen, gegevens of voorstellingen bevat die kunnen misleiden omtrent de identiteit, de aard, de samenstelling, de oorsprong, de hoeveelheid, de beschikbaarheid, de wijze en de datum van vervaardiging, of de kenmerken van een product (...).
  Ik denk dat erop zal moeten toegezien worden dat Hotel Thevenet met het proces-verbaal rekening houdt en haar misleidende reclame van het internet verwijdert. Ik wil beklemtonen dat mijn klacht gericht was tegen de misleidende reclame waarin beweerd werd en nog steeds dat Hotel Thevenet ooit eigendom van de schilder was. Mijn klacht had niets te maken met de door het hotel verleende diensten.

  Ik kan nog steeds niet begrijpen dat iemand zich op ordinaire, misleidende en leugenachtige wijze wil verrijken door de naam van een integer iemand als Thevenet te misbruiken. 

  Wordt misschien nog vervolgd.


  25-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THEVENET EN DROGENBOS (+ illustratie)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Van 1915 tot 1916 woonde Thevenet op de Grote Baan 249, nu 369, te Drogenbos. Het huis dat er nog steeds staat, werd gehuurd van de ouders van de overleden schilder Felix De Boeck. Het bevindt zich overigens op wandel- en kijkafstand van de vroegere boerderij van de ouders De Boeck en Felix De Boeck zelf. In vermeldde periode woonde Pierre Thevenet, Louis Thevenet's broer, ook te Drogenbos, in het huis grenzend aan dat van Louis Thevenet, op het toenmailge nummer 247a.

  Een gedenkplaat herinnert aan Thevenet's verblijf. Het opschrift: "HIER WOONDE KUNSTSCHILDER / ICI VECUT L'ARTISTE PEINTRE / Louis THEVENET / 1915 - 1916". Het loont de moeite om op de inhoud van de korte opschrift in te gaan.
   Door "THEVENET" in hoofdletters te schrijven krijgt men de indruk dat de naam, Thevenet zonder accent aigu op de eerste e, juist geschreven is. Of was men zich bewust van de juiste schrijfwijze? Ik ben geneigd om deze vraag negatief te beantwoorden. Vast staat dat kunstkenners als Joost De Geest en Jan De Kelver, een vereniging, de "Stichting Félix De Boeck uit Drogenbos, die het zouden moeten (kunnen) weten, het in een publicatie uit 2001 [1] steeds over Thévent hadden. Zelfs Jean Calmeyn, toenmalig burgemeester van Drogenbos, die inzage had of kon hebben in bevolkingsregisters, had het in zijn voorwoord van nauwelijks 30 lijnen maar liefst tot 6 keer toe over Thévenet.
  De aandachtige voorbijganger weet zonder moeite dat Thevenet "KUNSTSCHILDER" of "ARTISTE PEINTRE" was en dat hij er in "1915 - 1916" gewoond heeft. Dit getuigt van meer eerbied en respect voor de schilder dan de Stad Halle heeft getoond en nog steeds toont met de gedenkplaat aan de Consciencestraat 58 waarop beroep, noch de periode van wonen vermeld staan.


  [1] DDAA. Ontmoeting met Felix (De Boeck) Louis Thévenet. Gemeente Drogenbos en Stichting Felix De Boeck, Drogenbos, p. 5. 2001 [n.a.v. de tentoonstelling in het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos van 9 september tot 25 oktober 2001].  24-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN BOEK OVER THEVENET DOOR RIK WOUTERS GESCHONKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN HALLE SPOORLOOS? (4; hopelijk de laatste aflevering)


  Op 12 november 2007 om 14.32 heb ik volgende e-mail van
  halle.leeszaal@bibliotheek.be ontvangen: “Jouw boekje over Thevenet is ingevoerd en verwerkt. Het is dus in de catalogus opzoekbaar en staat in het rek beschikbaar voor uitlening.”

   

  Mijn “boekje”. Wat is er mis met mijn boek?! Er wordt immers een verkleinwoord gebruikt. Bij vriend van Dale te rade gegaan: geen van de onder boekje vermelde omschrijvingen blijkt op mijn werk van toepassing. Ook onder boek gekeken: niet gevonden vanaf hoeveel bladzijden men van een boek spreekt. Mijn “boekje” heeft 92 bladzijden. Is dat dan een boek of een boekje? Of is “boekje” denigrerend bedoeld en wordt naar de inhoud verwezen?

  Mijn “boekje” is volgens de e-mail dus “in de catalogus opzoekbaar”. Ik zou moeten juichen en op tafel dansen, misschien zelfs een heerlijk glas cava, Catalaanse godendrank die veel beter dan champagne is, drinken. Ik doe het echter niet. Ben ik wantrouwig? Vele maanden was het boek immers niet in de catalogus te vinden en dus zonder spoor, spoorloos. Ik ben wantrouwig: je zou voor minder wanneer je vaststelt dat het vele maanden duurt een een boek in te brengen. De catalogus van de Halse bibliotheek geopend en als zoekterm “rik wouters” ingetypt. Groot was mijn verwondering: het “boekje” is ingebracht; Zelfs toen ik “thevenet” opzocht, vond ik het.

  Dit neemt niet weg dat het “boekje” niet tijdig ingebracht is: vele maanden geleden heb ik het immers geschonken. Zelfs de belofte uit de e-mail van 3 november 2007 om 12.54 is niet uitgekomen: het zou “volgende week” of zelfs nog vroeger nog, “eerstdaags", ingebracht worden. Resultaat: het is pas op 12 november 2007 ingebracht, 9 dagen en dus meer dan een week na de e-mail van 3 november 2007.

  Waarom is het “boekje” zo laat ingebracht? Ik citeer opnieuw uit de e-mail van 3 november 2007: “In de loop van dit jaar zijn wij overgestapt naar een heel nieuw bibliotheeksysteem: Aleph 2000. Boeken moeten nu op een heel andere manier ingevoerd worden, volgens de MARC 21-standaard, wat technisch gezien heel wat ingewikkelder is dan voorheen. Voor de meeste boeken is er al een beschrijving via de Open VLACC beschikbaar, en die kan ik dan gewoon overnemen, maar jouw publicatie is nog nergens beschreven, dus moet ik dat zelf doen.”

   

  Ik was (dan ook) nieuwsgierig naar de ‘omschrijving’ in de catalogus die ik er op nagelezen heb. Hieronder vind je de volledige tekst -hopelijk geef ik hem goed weer-:

  Auteur                        Wouters, Rik

  Titel                             L. Thevenet : onbegrepen schilder van een oeuvre vol dagdagelijkse voorwerpen : over zijn vrijwillige ballingschap in Halle van 1916 tot 1930            

  Uitgever                       Halle : Xarnego,

  Publicatiejaar              2007;

  Fysieke details            92 p.

  Annot. algemeen       Eindwerk tot het behalen van het diploma “Toeristsiche gids” (Elishout, Anderlecht, 2007)

  Doelgroep                   volwassenen

  Trefwoord - volw.        Thevenet, Louis

  Onderwerp SISO         Vlaams-Brabant Halle 938.1 WOUT

  Uit nieuwsgierigheid heb ik er de aanslagen, dus ook de blanco’s, op nageteld. Ik kwam tot 425; ik hoop maar dat ik juist geteld heb. Dat betekent 85 aanslagen per maand of nog geen 3 per dag. Wat een prestatie!

  Natuurlijk ligt het laattijdig ter beschikking stellen van het geschenk niet aan dat enorme aantal in te typen karakters. De reden stond duidelijk in de e-mail van 3 november 2007: “Boeken moeten nu op een heel andere manier ingevoerd worden, (…) wat technisch gezien heel wat ingewikkelder is dan voorheen.” Pardon? Al wat ik hierboven geciteerd heb, is buiten “volwassenen”, “Thevenet, Louis” en “Vlaams-Brabant Halle 938.1 WOUT” in het “boekje” zelf te vinden. Van ingewikkeld gesproken!

  De voor de hand -moet ik voor de ogen schrijven?- liggende gegevens zijn dan nog onjuist ingebracht. Achter titel staat: “L; Thevenet : onbegrepen schilder van een oeuvre vol dagdagelijkse voorwerpen : over zijn vrijwillige ballingschap in Halle van 1916 tot 1930”. Dit klopt niet: “over zijn vrijwillige ballingschap in Halle van 1916 tot 1930” is immers de ondertitel. En de titel, ach, de titel moet “L. Thevenet onbegrepen schilder van een oeuvre vol dagdagelijkse voorwerpen” zijn, zonder een “:” tussen Thevenet en onbegrepen.

   

  Zegt het inbrengen van dit boek iets, veel over de houding van de Stad Halle -de bibliotheek is eigendom van de Stad- tegenover kunst en kunstenaars in het algemeen en Louis Thevenet in het bijzonder?! Herinner je dat de Stad tijdens Thevenet’s leven zelfs een tentoonstelling rond zijn werk georganiseerd heeft en nu, bijna 80 jaren na zijn dood, nog steeds geen werk van hem bezit!! Of heeft die houding van de Stad Halle niets met Thevenet te maken, maar wel met … 

   

  Of ik nog een boek aan de Stad en haar bilbiotheek zou ik schenken?! Ik denk het wel. Ik ben er zeker van. Ik en de mogelijke lezers moeten immers niet boeten voor de onbekwaamheid van derden. Ik zou het wel anders spelen. Vragen of er interesse voor de schenking van een boek bestaat. Indien op die vraag een positief antwoord komt, de schenking regelen via duidelijke afspraken op papier.

   

  Een besluit? Ik wil wel een besluit trekken. Het kan niet dat de Stad een publicatie over één van haar kunstenaars 5 maanden voor de burger verzwijgt. Is aandacht voor kunst niet één van haar taken?! Het kan niet dat de Stad een publicatie over één van haar kunstenaars 5 maanden voor de burger al dan niet bewust -Inderdaad: misschien wel bewust. Hoe kan het anders dat mijn “boekje” na een vraag van mij ‘hoogdringend’, nu ja na 18 dagen, plots wel kan ingebracht worden?!- verloren legt. Gelukkig heb ik een aantal van de geïnteresseerden met mijn exemplaar en dit blog uit de nood kunnen helpen. Is het echter de taak van de ‘wakkere’ burger om onbekwaamheid van de Stad op te vangen?!

   

   


  23-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THEVENET IN DE POËZIE VAN RIK WOUTERS (gedicht) (3)


  Onderstaand gedicht is een vrije interpretatie van "Hoed met bloemen" van 60 cm bij 70 cm uit 1928. Het maakt deel uit van een dichtbundel in voorbereiding met als werktitel "Of hij ooit nog thuiskomen zal, ergens, en woordenloos blijven spreken". Er is nog geen verschijnigngsdatum voorzien.

  "HOED MET BLOEMEN"

   

  Een rode klokhoed heeft zich even maar meester

  gemaakt van een ronde tafel en potje, verzilverd,

  ovaal, naar een achtergrond verjaagd. Of wil hij er

  zich gemoedelijk tegenaan schurken? Bosbloemen

   

  in een blauwige bierpul slaan gade en laten zich

  hangen. Boeken bladeren in een ver verleden niet

  terug. Een slinger van een hangklok zoekt evenwicht

  tussen  tegengewichten. Wil hij tijd voorgoed doen

   

  stilstaan en van ogenblikken eeuwigheden maken?

  Een deur nodigt wijdopen tot iets uit. Gestommel

  op de duistere verdieping. Wil de vrouw des huizes

  uitgaan? Hangt ze haar zondagse kleed in de kast?

   


  22-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN BOEK OVER THEVENET DOOR RIK WOUTERS GESCHONKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN HALLE SPOORLOOS? (3)


  Op 3 november om 12.54 deelde een medewerker van de Halse bibliotheek me per e-mail onder meer mee dat mijn geschonken boek over Thevenet "
  eerstdaags" in de catalogus zou ingebracht worden.

  Mijn 'vriend' van Dale houdt zich op de oppervlakte voor wat eerstdaags betreft. Het zou betekenen: "dezer dagen, syn. binnenkort." Ook over binnenkort blijft hij vaag: "binnen korte tijd, syn. eerlang". Eerlang dan: "weldra, binnenkort, spoedig." Inderdaad, ver kom je er niet mee.
  Daarom heb ik het zelf maar geprobeerd. Eerlang: binnen enkele dagen. Wat betekent dat echter? Ik ga ervan uit dat binnen een paar dagen binnen 2 dagen betekent. Is het dan verkeerd om te veronderstellen dat binnen enkele dagen net iets meer is dan een paar dagen: 3 dagen dus.

  Sinds vermelde e-mail zijn er 3 dagen voorbij. Resultaat: het boek is nog steeds niet ingebracht. Vreemd is dat boeken rond Adrien François Servais, dé hype van 2007 in Halle, rond hetzelfde moment als 'mijn' Thevenet verschenen, wel al ingebracht zijn. 
  Censuur door Stad en bibliotheek ten opzichte van Thevenet? Censuur door Stad en bibliotheek ten opzichte van mij?


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN BOEK OVER THEVENET DOOR RIK WOUTERS GESCHONKEN AAN DE BIBLIOTHEEK VAN HALLE SPOORLOOS? (2)


  Op 29 oktober om 6.53 heb ik volgende e-mail met als onderwerp "geschonken boek spoorloos, stand onderzoek" en met CC naar dirk.pieters@halle.be, burgemeester, gezonden naar info@halle.be: "Ik herinner u aan mijn mail van donderdag 25 oktober 2007 , 6.53, waarop u me dezelfde dag nog om 9.34 antwoordde dat hij voor gevolg overgemaakt is aan de bibliotheek. Ik heb nog steeds geen antwoord ontvangen. Kunt u me de stand van het onderzoek meedelen?" Omdat leesbevestiging en antwword uitbleef, heb ik op 29 oktober om 15.16 een e-mail met als onderwerp "herinnering: geschonken boek spoorloos, stand onderzoek" en met CC naar dirk.pieters@halle.be, burgemeester, en dezelfde inhoud van de vorige gezonden naar info@halle.be. Kunt u het resultaat raden?! Weer geen antwoord.

  Op 31 oktober om 7.32 opnieuw geprobeerd met een e-mail met dezelfde inhoud als de vorige en als onderwerp "nog een herinnering van de burger die geen antwoord krijgt: herinnering: geschonken boek spoorloos, stand onderzoek" en met CC naar dirk.pieters@halle.be, burgemeester, gezonden naar naar info@halle.be. Weer geen antwoord. Dezelfde dag heb ik om 9.15 wel een antwoord ontvangen op mijn e-mail van 29 oktober 2007 om 15.16. Blijkbaar is de werkwijze van de administratie van de Stad Halle ondoorgrondelijk. Het antwoord dat nietszeggend was: "Ik zal uw vraag nogmaald" (sic) " doorsturen naar de bibliotheek, met verzoek" (om, sic) "u spoedig te antwoorden."

  Op het spoedig antwoord was het wachten tot 3 november om 12.54. Niet getreurd echter omdat ik een echt antwoord ontving van een medewerker van de bibliotheek, Jurgen Vandebotermet, een goede kennis die me zonder moeite mag tutoyeren: "Tenslotte is je vraag over je publicatie over Louis Thevenet bij mij terecht gekomen. Je hebt gelijk: het is nog niet in de catalogus oproepbaar, maar dat wil zeker niet zeggen dat het spoorloos is. Het staat nog op mijn plank met in te voeren boeken. In de loop van dit jaar zijn wij overgestapt naar een heel nieuw bibliotheeksysteem: Aleph 2000. Boeken moeten nu op een heel andere manier ingevoerd worden, volgens de MARC 21-standaard, wat technisch gezien heel wat ingewikkelder is dan voorheen. Voor de meeste boeken is er al een beschrijving via de Open VLACC beschikbaar, en die kan ik dan gewoon overnemen, maar jouw publicatie is nog nergens beschreven, dus moet ik dat zelf doen. Tot hiertoe heb ik altijd voorrang gegeven aan boeken die al in de VLACC stonden en heb ik slechts mondjesmaat niet-beschreven boeken (de z.g. grijze literatuur) ingevoerd. Jouw publicatie zal ik volgende week invoeren, want inderdaad, de redelijke termijn hiervoor is stilaan overschreden. // Overigens had je deze vraag ook rechtstreeks aan mij (we kennen elkaar toch, niet?) of aan de bibliothecaresse, Monique Ghyssels, kunnen stellen, i.p.v. via een dergelijke onnodige omweg, waardoor er bij een heleboel tussenpersonen de indruk gewekt wordt dat er hier iets niet in de haak is, wat geenszins het geval is. Als bibliotheekverantwoordelijke voor het lokale erfgoed zie ik er altijd op toe dat we alle publicaties over de plaatselijke geschiedenis verwerven. Jouw publicatie beschouw ik dan ook als een waardevolle aanwinst. Alleen was ik er nog niet aan toe gekomen, maar dat wordt dus eerstdaags goedgemaakt."

  Ik heb met mijn antwoord gewacht tot 5 november 2007 om 17.51 en heb een CC naar dirk.pieters@pandora.be, burgemeester, gezonden: "E
  en reactie op je mail: / -"het is nog niet in de catalogus oproepbaar, maar dat wil zeker niet zeggen dat het spoorloos is.": ik kon en kan het boek nog steeds niet in de catalgus terugvinden. Ik weet dat ik het aan de bibliotheek geschonken heb: burgemeester en bibliothecaris hebben me per e-mail bedankt. Ik kon dan ook slechts tot 1 besluit komen: mijn schenking is spoorloos. Ik kan dan ook slechts nog steeds tot 1 besluit komen: mijn schenking is en blijft spoorloos; / -met getheoretiseer over "een heel nieuw bibliotheeksysteem" zodat "Boeken" ... "nu op een heel andere manier ingevoerd worden" ben ik niets en is de bibliotheekbezoeker nog minder. Feit is dat mijn schenking spoorloos en dus niet al maanden uitleenbaar is. Tal van kennissen die het willen lezen, zijn ondertussen van een kale reis thuisgekomen. Ik stond/sta voor schut; / -"dat "jouw publicatie (...) nog nergens beschreven" is, lijkt me niets ter zake te doen. Breng het in de catalogus in en voeg die beschrijving later toe; / -ik hoop dat ik de omschrijving "grijze literatuur" niet negatief moet interpreteren; / -"Jouw publicatie zal ik volgende week invoeren": hoop doet leven; / -"inderdaad, de redelijke termijn hiervoor is stilaan overschreden.": dit klinkt erg eufemistisch. Ik zou "stilaan" zelfs weglaten; / -"Overigens had je deze vraag ook rechtstreeks aan mij (...) of aan de bibliothecaresse, Monique Ghyssels, kunnen stellen, i.p.v. via een dergelijke onnodige omweg,": ik heb mijn vraag gesteld via het geëigende e-mailadres dat ik ken, info@halle.be, wat me logisch lijkt. Mijn contacten uit het verleden met de bibliotheek zijn niet al te best. Daarom leek en lijkt het me niet opportuun om een vraag om informatie die eigenlijk als klacht moet beschouwd worden (zal de Stad ze wel onderzoeken?!), via de bibliotheek in te dienen; / ."Alleen was ik er nog niet aan toe gekomen" om het boek in te brengen", maar dat wordt dus eerstdaags goedgemaakt.": hoop ...".
  Ik heb me beperkt tot het reageren op de inhoud van de e-mail van Vandebotermet. ik heb volgende vragen:
  -waarom komt er geen antwoord van de Stad zelf waaraan mijn klacht gericht was?;
  -waarom krijg ik van de bibliotheek slechts een antwoord van Vandebotermet die ik dat niet kwalijk neem, en niet van Monique Ghyssels, verantwoordelijke voor de bibliotheek?
  Ik meen begrepen te hebben dat mijn boek is blijven liggen omdat andere boeken om eerst moesten ingebracht worden. Waarom moesten die andere boeken gedurende maanden eerst, waaruit ik niet anders kan afleiden dan 'met voorrang', ingebracht worden? Een ander, nieuw systeem belet toch niet dat mijn boek niet, al was het dan onvolledig, ingebracht kon worden? Werd mijn boek niet ingebracht omdat het slechts "grijze literatuur" -Minder belangrijk? Onbelangrijk? Quantité négligable, om het op zijn Hals te zeggen?- is?
  Of spelen een aantal vragen die ik me in het begin reeds gesteld heb, een rol? Ik herhaal ze:
  -is het toevallig niet ingebracht?;
  -is het 'toevallig' niet ingebracht?;
  -is het bewust verloren gelegd?;
  -is het 'bewust' verloren gelegd'?;
  -is het de gewoonte dat de Stad Halle onzorgvuldig met schenkingen omspringt?

  Inderdaad, is het de gewoonte dat de Stad Halle onzorgvuldig met schenkingen omspringt? Is het de moeite om aan de Stad Halle (een) boek(en) te schenken indien de bibliotheekbezoeker ze maanden later nog niet kan ontlenen, erger nog er in de catalogus geen spoor van terugvindt?

  Wordt vast en zeker vervolgd.


  20-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THEVENET OPGENOMEN IN HET "NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK"

  Thevenet wordt opgenomen in het "Nationaal Biografisch Woordenbeoek", een uitgave van "Universitaire Sichting", Egmontstraat 11 te 1000 Brussel.

  Meer gegevens:
  -een bijdrage van Rik Wouters, dé Halse Louis Thevenetkenner;
  -verschenen in het "Nationaal Biografisch Woordenboek", deel XVIII, Brussel, 2007, kolommen 831-839 en plaat XVIII bovenaan;
  -uitgeversaanduidingen: ISBN 9789065690302 en D/2007/0455/11;
  -te verkrijgen aan 65 €, verzendingskosten niet inbegrepen. Bestellen kan door  te e-mailen naar  hans.rombaut@skynet.be of te telefoneren naar 02/545.04.56. Contactpersoon:
  Hans Rombaut, redactiesecretaris van het "Nationaal Biografisch Woordenboek".

  Het boek, net als het VIGES of "Vlaams Instituut voor Geschiedenis", wordt tijdens de academische zitting van maandag 5 november 2007 om 17.00 in het Paleis der Academiën, Hertogstraat 1 te Brussel voorgesteld.


  >

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!