NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Vernieuwing is het werk van de Geest
 • Lukas heeft alles nauwkeurig onderzocht
 • Lukas heeft alles nauwkeurig onderzocht
 • De Jongerensynode
 • Grappig
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Categorieën
 • Bidden (12)
 • Bijbel/inleiding (4)
 • Even dieper denken (17)
 • Feestdagen (2)
 • Gescheiden (12)
 • Glasramen Karel Dupré (23)
 • Homilies (9)
 • India (31)
 • Jezus bevrijdt (15)
 • Oude Testament (24)
 • Paus Franciscus (21)
 • Schoolse belevenissen (17)
 • Skivakanties (18)
 • Tongerlo (17)
 • Verhalen (24)
 • voorschrift en bedoeling (10)
 • Zo maar (5)
 • Geloof en leven

  27-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vernieuwing is het werk van de Geest

  Franz Mali over vernieuwing.

  Franz Mali is professor aan de theologische faculteit van de universiteit van Freiburg in Zwitserland.

  Vasthouden aan de overgeleverde traditie uit schrik voor het nieuwe is een verkeerde instelling. De gewoonte, waarin een mens zich genesteld heeft, is dikwijls een rem om van het oude afscheid te nemen en zich aan het nieuwe te wagen.

  Eeuwenlang was het doorgeven van het geloof sterk verbonden met de cultuur, de gemeenschap en de gewoontes. Wij hebben het niet door dat geloofsoverdracht steeds weer opnieuw begint bij iedere mens. Wij hebben altijd gedacht dat de traditie gewoon van generatie op generatie werd doorgespeeld als een pakket zonder dat wij er zelf moesten aan meewerken. Toch is het doorgeven van het geloof telkens weer een nieuw begin.

  Moeten wij dan terug naar de ideale (?) situatie van de eerste christenen ? Dat is geen juist toekomstbeeld. Want zij leefden in de verkeerde verwachting dat de heer Jezus spoedig zou terugkeren. Zij wisten ook zeer goed dat zij de volheid van leven nog niet bezaten.

  De evangelist Lukas schrijft: 'Mensen, die omkijken, deugen niet voor het koninkrijk Gods.' (Lk.9,62) Wij hebben vooruit te kijken. Ook voor een christenmens is elke dag een nieuw begin. Wij worden niet geboren als christen maar wij groeien er naar toe. De vernieuwing van ons hart brengt vreugde zonder angst want wij vertrouwen er op dat wij door de heilige Geest gedragen worden. Het valt ons moeilijk de heilige Geest gewoon te worden, juist omdat hij alles venieuwt.

  Wij zijn geroepen om nieuwe wegen te gaan en Gods Geest in ons te laten werken. Laten wij opstaan en verder gaan. De gouden tijd ligt niet achter maar voor ons.

   

  27-01-2019 om 21:59 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lukas heeft alles nauwkeurig onderzocht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  nl.wikipedia Rhoon   de Hervormde kerk

  3de zondag van he C-jaar                                  Lk.1-4; 4,14-21

  In de tweede eeuw deden vele evangelies de ronde onder de valse naam van een apostel om de belangstelling er voor op te krikken. Naast degelijke teksten verschenen in zo'n evangelie ook fantasierijke verhalen. Zo is Jozef met Jezus en Maria naar Egypte gevlucht. In de woestijn leden zij dorst. Jozef vroeg aan een palmboom om zich neer te buigen, dan konden zij van een kokosnoot drinken. En de palmboom boog zich neer. Het evangelie volgens Thomas beweert dat een leeuw, die een mens verslindt, zelf mens wordt en als een mens eet van een leeuw wordt die leeuw ook een mens.

  De kerk vond het welletjes en bepaalde dat voor de opbouw van het christelijk geloof alleen de stevige basis van het evangelie van Matheus, van Markus, van Lukas en van Johannes in aanmerking kwam.

  Lukas schrijft in het begin van zijn evangelie hoe eerlijk hij te werk is gegaan. Het is een aansporing om elke dag in een evangelie te lezen. Natuurlijk kennen wij de evangelies helemaal van buiten maar daar gaat het niet om. Wij hebben inderdaad de gedachten en de levenshouding van Jezus eigen te maken en daar nijpt het schoentje.

  Jezus looft de weduwe omdat zij twee penningen gaf van wat zij moest leven. Wat wij geven voor Broederlijk Delen raakt onze manier van leven niet en de derde wereld is er niet op vooruitgegaan.

  Vele gelovigen willen goede mensen zijn maar als men wat nauwer toekijkt draait het vooral rond hun eigen vrienden, terwijl Jezus zegt: 'Als ge alleen liefhebt, die u liefhebben, wat voor bijzonders doet ge dan ?' Ook vraagt hij dat wij ons eerst met met onze medemens verzoenen voor wij naar de kerk gaan.  Dat is veel gevraagd. Daarom hebben wij de dagelijkse druppel van het evangelie nodig om van zijn wijsheid en zijn boodschap overtuigd te geraken.

  Het evangelie werkt zoals een sprookje. Er worden geen sprookjes meer vertelt. Wij moeten tegenwoordig met onze twee voeten op de grond blijven staan. Maar het is echt wel een groot verlies.

  Het fijne verhaal van Sneeuwwitje leert ons dat jaloersheid en haat leidt naar de dood en dat de liefde tot menselijk leven wekt en uiteindelijk wint het goede het van het kwaad. Wij kenden het verhaal goed van buiten maar wilden het vroeger graag horen en wij geloofden steeds meer dat de liefde ondanks alle onmenselijke gebeurtenissen in de wereld toch overwint.

  Als wij dagelijks het evangelie lezen geeft Jezus ons telkens een duwtje in de rug om wat meer vanuit ons geloof te leven  en wat sterker op hem te gelijken.

  19-01-2019 om 22:55 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lukas heeft alles nauwkeurig onderzocht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  nl.wikipedia Rhoon   de Hervormde kerk

  3de zondag van he C-jaar                                  Lk.1-4; 4,14-21

  In de tweede eeuw deden vele evangelies de ronde onder de valse naam van een apostel om de belangstelling er voor op te krikken. Naast degelijke teksten verschenen in zo'n evangelie ook fantasierijke verhalen. Zo zijn Jozef met Jezus en Maria naar Egypte gevlucht. In de woestijn leden zij dorst. Jozef vroeg aan een palmboom om zich neer te buigen, dan konden zij van een kokosnoot drinken. En de palmboom boog zich neer. Het evangelie volgens Thomas beweert dat een leeuw, die een mens verslindt, zelf mens wordt en als een mens eet van een leeuw wordt die leeuw ook een mens.

  De kerk vond het welletjes en bepaalde dat voor de uitbouw van het christelijk geloof alleen de stevige basis van het evangelie van Matheus, van Markus, van Lukas en van Johannes in aanmerking kwam.

  Lukas schrijft in het begin van zijn evangelie hoe eerlijk hij te werk is gegaan. Het is een aansporing om elke dag in een evangelie te lezen. Natuurlijk kennen wij de evangelies helemaal van buiten maar daar gaat het niet om. Wij hebben inderdaad de gedachten en de levenshouding van Jezus eigen te maken en daar nijpt het schoentje.

  Vele gelovigen willen goede mensen zijn maar als men wat nauwer toekijkt dr

  19-01-2019 om 22:14 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  15-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jongerensynode
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De foto van de paus is afkomstig van Xandernieuws.punt.nl

  Van 3 tot 28 oktober 2018 hielden bisschoppen, experten en jonge toehoorders zich bezig over de wereld van de jongeren. Zij zochten hoe de kerk daarop kan reageren. De paus zegde: 'Of deze synode buiten wat teweeg brengt, weet ik niet. Zij moet vooral op ons, bisschoppen en de 50 jongeren hier, inwerken. Bekijk deze synode eerder als een groeiproces dan als een eindresultaat.'

  In het begin van de tweede week scheen ondanks alle ernstige onderwerpen en berichten een aangenaam en welwillend geluid door te dringen: het feit dat 270 bisschoppen uit de hele wereld jonge mensen aanhoorden is een goed voorbeeld. 

  Jongeren onder 30 jaar zaten op de bovenste rijen en juichten en toonden duidelijk hun instemming met wat er gezegd werd. Zij zorgden in de vergaderzaal voor een ongewone stemming.

  De paus vroeg enkele minuten stilte om wat er gezegd was rustig te laten bezinken. Meepraten en ernstig genomen worden was voor de jongeren een enige ervaring.

  Een grote tekortkoming was het feit dat de bisschoppen zich in de laatste dagen moesten beraden en moesten stemmen over een lange tekst in het Italiaans. Er was wel een simultaanvertaling maar het zorgde bij omstreden teksten voor verwarring en misverstanden. Het voorontwerp over misbruik in de kerk en over de rol van vrouwen in de kerk veroorzaakte twijfel en had bij de eindstemming tamelijk veel tegenstemmen.

  Het slotdocument schildert de levenssituatie van jonge mensen over heel de wereld af: het gaat vooral over digitalisering, migratie, geweld en onrecht, waaraan jongeren blootgesteld staan. De synode stelt ook enkele plaatsen voor waar jongeren en kerk elkaar verder kunnen ontmoeten.

  De synode spreekt zich uit voor een sterker aanhoren van jongeren. Ook de deelname van vrouwen in kerkelijke beslissingen wordt beschouwd als een eerlijk recht.

  Langs de andere kant kreeg de deelname van leken aan een kerkelijke synode veel neen-stemmen. Een tekst over een duidelijk, vrij en eerlijk woord in verband met seksualiteit kreeg amper twee derde meerderheid.

  Op de ontwerptekst werden meer dan 360 aanvragen tot verandering voorgesteld. Dat toont aan hoe voorzichtig men te werk wilde gaan. Ook werd heel wat weggelaten om de slotstemming niet in het gedrang te brengen. In verband met het misbruik in de kerk werd de uitdrukking 'nul-tolerantie' vervangen door ' strenge maatregelen'.

  De uitdrukking 'de zweer van het klerikalisme in de kerk' is weggelaten. Het voorstel aan de bisschoppen om deemoedig vergiffenis te vragen voor hun  klerikalisme geraakte er niet door.

  Dat de kerk zou ophouden met veroordelende uitspraken over seksualiteit uit te vaardigen kwam er in de slottekst niet door, ook niet de wens van jongeren om daarover open en vrij te kunnen spreken.

  Op de derde laatste dag van de synode was er een bedevaart naar het graf van Petrus. Het was een goede gelegenheid om onderweg met elkaar in gesprek te komen. De Duitse raadsman Clemens Blatter zegde daarover: 'In geen enkele koffiepauze tijdens de synode zijn er zo'n degelijke gesprekken gevoerd als tijdens deze bedevaart.'

  Wat er van het enthousiasme overblijft is niet duidelijk. De paus zegde: 'De synode is geen parlement maar een beschermde ruimte, waarin de heilige Geest werken kan.' In een middagsgebed drukte de paus zich menselijker uit: 'De vruchten van de synode zijn aan het gisten zoals vers druivensap. Het was een goede oogst. Het belooft een goede wijn.' De Ierse aartsbisschop Eamon Martin voegde eraan toe dat er dan ook nieuwe wijnzakken nodig zijn. Hij kende in zijn bisdom wel jongeren zoals die in de synode maar hij gaf toe dat hij te weinig aandacht aan hen had besteed. Hij wilde hen in alles meer betrekken.

  15-01-2019 om 07:45 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paus Franciscus
  >> Reageer (0)
  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grappig

  Vandaag 7 januari stond om 11. 54 uur op  Seniorennet blog 127 'mama' en op blog 128 'mija'.

  07-01-2019 om 12:00 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Zo maar
  >> Reageer (0)
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstmis en Nieuwjaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al mijn bloggers wens ik van harte een Zalig Kerstfeest.

  Moge het licht, dat Jezus in deze wereld brengt, over u stralen elke dag van het Nieuwe Jaar. Moge zijn vriendschap neerdalen tot diep in uw hart om ze mee te delen aan de mensen rondom u.

  24-12-2018 om 18:33 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Zo maar
  >> Reageer (0)
  17-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria staat open voor de heilige Geest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Preekstoel inde Sint-Andrieskerk

  23 december 2018       vierde zondag van de advent in het C-jaar

  Lc.1,39-45

  Naast Johannes de Doper is Maria een sleutelfiguur in de adventstijd.

  Zij heeft niet gestudeerd maar ook als zij het niet begreep, stond zij open voor de heilige Geest. Er zijn Protestanten, die hun weerzin tegen Maria hebben afgelegd en ontdekken in de evangelies dat zij een diep-gelovige vrouw is. De onuitgesproken boodschap van Maria is: luister naar de heilige Geest.

  Paus Franciscus is zo iemand.

  Beslissingen neemt hij niet alleen met de kardinalen maar hij raadpleegt de bisschoppen. Dat is niet zo eenvoudig, want hun meningen verschillen nogal sterk. De paus rekent daarbij op de werking van de heilige Geest.

  Voorafgaand aan de synode over de jongeren van 3 tot 28 oktober 2018 mochten 300 jongeren uit heel de wereld hun ideeën en verwachtingen uitspreken en zij werden ernstig genomen. 50 van hen mochten de synode bijwonen. Vaak hebben zij al juichend hun instemming betoond met wat er gezegd werd. Dit is de allereerste keer in de geschiedenis dat de kerk geluisterd heeft naar jongeren. Dat is duidelijk het werk van de heilige Geest.

  Als gelovigen hebben wij de taak de tekenen van deze tijd te verstaan en daarbij ons oor te luisteren leggen bij de heilige Geest. Daarvoor kunnen wij ons afvragen wat Jezus denkt over onze daden en over alles, waarin wij tekort geschoten zijn. Dat hebben verantwoordelijken in onze kerk niet gedaan als zij heksen hebben verbrand en andersdenkenden om het leven hebben gebracht. Dat is een reden te meer om ons tot Jezus te wenden en uit het evangelie te leren hoe hij dacht en handelde.

  Als wij ons dat elke dag afvragen, wordt Jezus een levende persoon in ons bestaan en dan wordt Jezus inderdaan opnieuw geboren.

  17-12-2018 om 19:10 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  15-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloven houdt een risico in
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  nl.Wikipedia: preekstoel te Aken

  32ste zondag van het B-jaar: Mc.12, 41- 44

  In de tempel wierp de weduwe twee penningen in de offerkist: alles waarvan zij moest leven. Dat is een teken van een groot geloof.

  De profeet Elia vraagt aan een arme weduwe om brood. Zij geeft het laatste wat zij heeft. Er schiet niets meer over voor haar zoon en voor zichzelf. Zij wordt beloond voor haar groot vertrouwen want het meel en de olie verminderden niet.

  Ik had geen brood gekocht en vond thuis nog één snede. Ik heb God niet gebeden om die snede terug een heel brood te laten worden maar ik ben naar de bakker gegaan en ik ben ervan overtuigd dat gij allemaal hetzelfde zouden doen.

  Vertrouwen is heel menselijk maar het kan ook verkeerd uitdraaien. Een man uit Antwerpen had van mij geld gekregen maar zou het mij zeker terug bezorgen. Een week later telefoneerde hij. Ik vroeg of hij het geld al kwam teruggeven ? 'Nee, nee ! Ik had een wedervraag of hij dat had voortverteld. Hij antwoordde: 'Absoluut niet'. Ik had nog een vraag:'Hoe komt het dan dat er deze week vijf mannen uit Antwerpen aan mijn deur stonden ?' Ik heb van hem geen last meer gehad. Ik wil wel goed zijn maar niet gek.

  En toch is vertouwen heel belangrijk in het leven. Een universiteitsprofessor gaf uitleg over het heelal. Wij konden het niet nagaan. Wij moesten hem op zijn woord geloven. Zonder vertrouwen is er ook geen vriendschap, geen liefde, geen huwelijk mogelijk.

  Op Jezus vertrouw ik helemaal. Voor zijn boodschap heeft hij zijn leven gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat hij zieken heeft genezen. Er beginnen zich bij mij ouderdomsverschijnselen op te dringen. Ik loop een beetje mank.  Dat is op mijn ouderdom bij moeder natuur de normaalste gang van zaken. Ik vraag niet aan God om mij terug normaal te laten lopen. Ik vraag aan God om geestelijke waarden. Ik bekijk mijn ouderdomsverschijnselen als een signaal van God om mij te laten weten dat de ontmoeting met hem dichter en dichter bij komt.

  Laten wij voor elkaar bidden om een sterker geloof, een rotsvaste hoop en een diepe liefde tegenover God en de mensen. 

  15-11-2018 om 20:23 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  06-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet ver van het rijk Gods
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  31ste zondag van het B-jaar:  Mc.12,28-34

  De Joden waren overwonnen en waren in ballingschap meegevoerd naar Babylon. Dat veroorzaakte een geloofscrisis. God had hen uit de slavernij van Egypte geleid en toen liet hij zijn volk in de steek. Volgens hun opvattingen hadden zij tegenover God te kort geschoten. Daarom gingen zij zich verdiepen in geestelijke waarden en legden zich toe op de heilige schrift. Zo ontstonden de schriftgeleerden. Dat was een heel positieve reactie.

  Jammer genoeg lieten de schriftgeleerden zich in de loop der tijden meer en meer afglijden naar uiterlijke voorschriften. Zo hadden zij uitgerekend hoeveel stappen een Jood op een sabbatdag mocht zetten. Ook was het verboden op  sabbat een dier los te maken. Het was wel toegelaten indien men de knoop, waarmee het dier vast gemaakt was, met één hand kon los krijgen.

  Ook in de katholieke kerk bestaat er een sterke neiging om heel praktische voorschriften voor te houden. Als ik mijn legerdienst vervulde, mocht een gelovige drie uur voor de communie niets meer gegeten hebben. Raar maar waar: ik de kazerne moest ik maar twee uur nuchter zijn.  Natuurlijk ging men in de kazerne geen uur later eten omdat er soldaten te communie wilden gaan. Het was duidelijk dat de kerk wilde dat gelovigen met een lege maag communiceerden. Met drie uur was men zeker maar in de kazerne gaf de kerk dan maar een beetje toe. Eigenlijk hoort het met eerbied te communie te gaan maar een lege maag er bij sleuren is nogal ver gezocht. Het lijkt erg op het farizeïsme, dat Jezus sterk afkeurde.

  Al geruime tijd ga ik in een bepaalde parochie op een vaste zaterdag voor in de eucharistieviering. Een verantwoordelijke van die parochie vroeg mij eens of ik de volgende zaterdag kon komen. Ik was vrij en ben naar die parochie gereden. Achteraf bedankten de mensen mij, omdat zij een mis hadden gehad. Die man en ik hebben lelijk op onze donder gekregen, omdat het niet van hogerhand geregeld was. Regeltjes of menselijkheid ?

  Beste mensen, ik wil u een goede raad meegeven: als ge voor een keuze staat om u te houden aan een uiterlijk voorschrift of niet, vraag u dan eerst eens af wat Jezus daarvan zou denken.   

  06-11-2018 om 22:15 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijksvoorbereiding
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze afbeelding van paus Franciscus komt van Xander

  In een plechtige toespraak in Sint Pieters te Rome gaf paus Franciscus op 25 oktober kritiek op de onvoldoende voorbereiding voor een kerkelijk huwelijk:  de inzegening van een huwelijk is geen formaliteit.

  Een bezoek bij de pastoor in de pastorie volstaat niet om een belangrijke levensbeslissing te nemen. Het hele leven draait om de liefde maar de liefde is geen kinderspel. De sexualiteit is een geschenk van God naar een diep, trouw en persoonlijk samenleven.

  02-11-2018 om 10:33 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gescheiden
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 17/08-23/08 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 12/11-18/11 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • seniorennet.be

 • blogtips

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!