NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • India 25
 • De toekomst van onze kerkgemeenschap 1
 • India 24
 • Jezus is verrezen
 • Pasen 2017
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Categorieën
 • Bidden (12)
 • Bijbel/inleiding (4)
 • Even dieper denken (16)
 • Gescheiden (11)
 • Glasramen Karel Dupré (23)
 • Homilies (53)
 • India (25)
 • Jezus bevrijdt (15)
 • Oude Testament (25)
 • Paus Franciscus (20)
 • Protestantisme (6)
 • Tongerlo (17)
 • Verhalen (24)
 • voorschrift en bedoeling (10)
 • Zo maar ... (2)
 • Geloof en leven

  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.India 25

  De samenleving

  In India zijn er veertien grote stammen en talen en in elke stam leven er hindoes, mohammedanen, protestanten en katholieken. Op het eerste zicht schijnt er geen vuiltje aan de lucht te zijn maar dat is slechts een heel oppervlakkige kijk.

  Moeder Teresa heeft het in het begin erg te verduren gehad vanwege hindoes en moslims. Alleen door met een oprecht hart goed te zijn voor iedereen heeft zij die afstand overbrugd en is zij door hen zeer gewaardeerd en geliefd geworden.

  In Ranchi waren jaren geleden hindoes en moslims elkaar aan het uitmoorden. Een jonge pater Jesuït, afkomstig uit Aalst, wilde bemiddelen. De zusters hebben alles geprobeerd om hem tegen te houden. Hij vond dat hij daar moest zijn. Het is zijn dood geworden.

  In Turnhout verblijft een pater Jesuït. Hij is uit India verdreven. Hij had geen misdaad begaan maar had blijkbaar te veel invloed op de mensen.

  In Ranchi heb ik in het hospitaal een inlandse priester bezocht. Na negen dagen had hij minder pijn van een schotwonde in de buik. Ik heb niet gevraagd hoe het zover gekomen was.

  Op sommige ogenblikken had ik zelf ook een raar gevoel.

  Er was een heel goede verstandhouding tussen Ina en mij. Op de laatste dag heb ik gevraagd hoe oud zij was. Daarop kreeg ik geen antwoord. Misschien mag een moslimmeisje dat niet aan een vreemde vertellen.

  In de luchthaven van Ranchi ging ik op de laatste vrije stoel zitten. Onmiddellijk is de vrouw naast mij opgestaan en weggegaan.

  In de trein naar Trichy zat ik tegenover een echtpaar met een blinde dochter. De man ging even weg. De moeder kon niet goed bij de handbagage. Ik gaf ze haar. Ze vertelde het aan haar man en die bedankte mij. Maar op het einde van de reis wou ik de sandalen  van de dochter aangeven. Ze riepen; 'Nee, nee'. Maar ik had ze al vast. Het was een minder gelukkig moment, al had ik nog zo voorzichtig wat toenadering gezocht.

  Ik heb ook een gezondheidsbulletin van de katholieke studiedienst kunnen inkijken: aids en melaatsheid was op hetzelfde peil gebleven maar diarree en tuberculose was verergerd. Dat laatste verbaast mij niets. 

  Op straat spuwt iedereen. Ge moet niet verschieten als er een halve meter voor uw neus iets voorbijvliegt. Wel kunnen ze goed mikken. Er komt nooit wat op uw broekspijp of op uw schoen terecht. In Madras was een inlandse pater Jesuït met mij gaan wandelen. Hij had onderweg niet gespuwd maar bij de thuiskomst heeft hij al zijn schade ingehaald.

  De straathonden zitten onder het schurft van hun snuit tot aan het einde van hun staart. Als ge ze tegenkomt, hebben ze wel geleerd met een mooie boog om u heen te gaan. Geiten en koeien zoeken eten tussen alle afval.

  Ik vraag me af hoe de meeste Indiërs in leven blijven en ik sta stom verbaasd hoe sterk zij bestand zijn tegen allerlei ziektes en kwalen.

  In Trichy was een medebroeder vergeten mijn terugkeer in de luchthaven te bevestigen. De dag voor mijn vertrek was het in heel India een grote feestdag. Alles was gesloten. In de stad vonden we een open moslimwinkel. Het echtpaar en het personeel bidden een kwartier lang voor ze aan het werk gaan. Het echtpaar wilde mij helpen maar eerst hebben wij afwisselend gebeden. Dat heb ik met de glimlach gedaan. Uit dankbaarheid heb ik hen later deze twee foto's laten bezorgen.

  20-05-2017 om 09:15 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:India
  >> Reageer (0)
  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De toekomst van onze kerkgemeenschap 1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Binnenzicht van de abdijkerk te Tongerlo.

  In de loop der eeuwen heeft een filosofische en al te menselijke ballast de boodschap van Jezus overspoeld.

  Het bijbelse verhaal van de zondeval werd letterlijk begrepen en men ging er verder op doorbomen: elke mens werd in doodzonde geboren. Ooit mochten daarom doodgeboren kinderen niet in gewijde grond begraven worden. Dit voorschrift heeft zijn tijd gehad maar onnoemelijk veel andere gebruiken houden hardnekkig stand.

  We moeten terug naar Jezus. Wat hij heeft gedaan en verkondigd hebben wij met meer overtuiging uit te stralen rondom ons. Dat is de hoofdzaak.

  Ook de moderne mens wordt altijd weer op diepere levensvragen teruggeworpen. Beslissend is voor de kerkgemeenschap of zij op deze vragen een antwoord onder woorden kan brengen of blijft steken in sociale inzet.

  Een man beweert een goede christen te zijn, want hij zet zich in voor anderen. Bij nader toezien blijkt dat alleen zijn beperkte vriendenkring te zijn.

  Juist een levendig contact met God maakt de mens bekwaam om zich met onvermoede krachten voor zijn medemensen in te zetten.

  Vanuit zijn geloof zette Pater Damiaan zich in voor een menselijke en geestelijk vooruitgang van de melaatsen.

  Aanvankelijk kende Moeder Teresa een zware tegenstand maar gelovig hield zij vol om mensen van gelijk welke gezindheid in hun laatste uren bij te staan.

  De Spekpater had de moed om na de oorlog te prediken dat een ware christen geen vijanden heeft en dat haat alleen overwonnen kan worden door de liefde.

  Hun christelijk geloof was de voedingsbodem voor hun buitengewone inzet. Zulke mensen heeft onze kerkgemeenshap broodnodig.

  19-05-2017 om 18:24 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Even dieper denken
  >> Reageer (0)
  26-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.India 24

  In de luchthaven van Madras zat ik te wachten op de vlucht naar Bombay. Naast mij zat een oudere dame. Aan haar handbagage hing ook een ticket voor Bombay. Ze was uit Kopenhagen en kwam iedere winter in India bij een goeroe geestelijk voedsel opdoen. Ik heb haar maar niet verteld dat ik een katholiek priester was. Ze ging nogal te keer tegen het westerse materialisme. Alleen het geld telde nog. Ik probeerde nog of ze in het westen geen persoonlijke verdieping kon vinden of in een kleinere groep. Dat was duidelijk maar olie op het vuur. Opeens zag ik bij een andere uitgang het woord 'Bombay' aan- en uitflitsen en we spoedden er ons heen.

  In Bombay zouden we samen een taxi nemen van de binnenlandse naar de internationale luchthaven. Bij de goeroe had de Kopenhaagse vrouw duidelijk veel kordaatheid en energie opgedaan. De hoge prijs van de taxivoerder deed haar stijgeren. Ze kafferde hem uit en riep me toe: 'Ik zoek vlug een andere taxi'.

  Met het bagagekarretje kon ik haar moeilijk volgen. Toen ik terug bij haar kwam, was zij voor de rit al overeengekomen tegen de prijs van 200 roepies. Nu zou ik dank zij deze vrouw eens niet bedrogen worden.

  Bij de aankomst betaalde ik met een briefje van 100 roepies. Ik begreep maar niet dat deze temperamentvolle vrouw zoveel tijd nodig had om in haar portefeuille het nodige geld te vinden. Ik gaf de man een tweede briefje van 100 roepies. Ik zou het zeker van haar terugkrijgen. Ze had het geld gevonden en voelde aan dat er iets gaande was. Ze vroeg mij hoeveel ik betaald had. Ik zei: 200 roepies'. -'Niet waar !' zei de man en liet de open portefeuille zien. Er stak maar één briefje in. Hoe kon ik bewijzen dat ik hem er twee gegeven had. Dan heeft de vrouw hem ook betaald.

  Tijdens de vlucht naar Frankfurt  zag ik op het scherm dat wij veel zuidelijker vlogen dan op de heenreis. Het was nacht. Er waren geen wolken. Vanop 10.000 meter hoogte kon ik gemakkelijk een auto op de verlichte stadswegen zien rijden. Opeens zoefde er in tegengestelde richting een ander vliegtuig voorbij. Zo hoog was er zoveel plaats en dan kwamen we nog zo dicht in elkaars buurt.

  Ik had nu tijd genoeg. Ik haalde mijn aantekeningen over de reis boven en begon alles voor een tweede keer te beleven. Enkele beschouwingen zijn in dit verhaal nog niet helemaal tot hun recht gekomen. 

  Dit zijn de medebroeders in Trichy. Ze zijn hartelijk en gedienstig. Een uitzondering maakte de medebroeder alleen op de foto. Hij ziet er uit als en stijve hark en dat geeft ook zijn karakter weer. De anderen verwittigden mij dat ik niet verbaasd moest zijn als hij niets tegen mij zou zeggen. Op een avond gingen wij naar een viering op zijn parochie.  Vanaf dat ogenblik was hij de vriendelijkste en de sympathiekste man, die ge maar kunt indenken.

  26-04-2017 om 10:30 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:India
  >> Reageer (0)
  25-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus is verrezen

  Met Pasen en de hele paastijd lang vieren wij met alle christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan.

  Wat kan dat betekenen ? Ons verstand en de wetenschap schieten te kort om daarover een uitleg te geven.

  Ook is er nog geen overleden mens uit de dood teruggekeerd. De evangelist Johannes schrijft wel dat Lazarus uit het graf levend is teruggekomen. Anders dan de andere evangelisten schrijft hij verhalen met een diepere betekenis. Als ge zijn teksten letterlijk neemt, legt hij u in de luren. Vermoedelijk geeft hij met dit verhaal zijn overtuiging weer dat niet alleen Jezus maar ook de mensen na de dood verder leven.

  De evangelisten verhalen dat Jezus na zijn kruisdood aan de leerlingen verschenen is.Theologen hebben deze teksten nooit aangehaald om het geloof te verdedigen. Dat is al een signaal om er voorzichtig mee om te springen.

  Het is interessant om alle verschijningsverhalen eens na elkaar te lezen. Dan valt het op dat zij elke mogelijke uitleg weerleggen dat Jezus niet verrezen zou zijn.

  Als ge denkt dat de leerlingen het lichaam van Jezus gestolen hebben, blijken de bewakers van het graf omgekocht te zijn.

  Als Jezus niet echt is verrezen maar als er slechts een geest te zien zou zijn geweest, verhaalt Lukas dat Jezus voor de ogen van de apostelen vis at.

  Het verhaal van Thomas maakt duidelijk waarom het gaat: zalig, die niet zien en toch geloven. Laat ons dus helemaal leven vanuit het geloof in de verrezen Christus. 

  Zuster Pia Rusnakova, een Norbertines uit Slowakije, bracht deze symbolische afbeelding aan op een paaskaars. De paarse kruisen en de paarse heuvel verwijzen naar de dood. De groene heuvels zijn een teken van hoop en de witte figuur is de verrezen Christus. Een naaister uit onze liturgische werkgroep werkte de afbeelding en de tekst uit op een groot doek. De homilie met Pasen kon beginnen met de uitleg over het doek.

  Sint-Andrieskerk.be   J.B3 Van Hool en J.F. Van Geel 1821

  25-04-2017 om 21:04 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  15-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pasen 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste Bloggers,

  van harte wens ik u allen een Zalig Paasfeest: moge de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus u veel innerlijke kracht schenken.

  Zuster Pia, een Norbertines uit Slowakije , heeft deze afbeelding aangebracht op een paaskaars.

  De paarse kruisen en de paarse heuvel verwijzen naar de dood. De groene heuvels zijn een teken van hoop en de witte figuur is de verrezen Heer jezus Christus.

  Een naaister uit onze Liturgische werkgroep heeft de tekening en de tekst uitgewerkt op een groot doek.

  Het doek werd opgehangen in de kerk en in de Paasviering kon ik de preek beginnen met het verhaal over het doek.

  15-04-2017 om 11:30 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Oude Testament
  >> Reageer (1)
  13-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.India 23

  In de namiddag heb ik tijdens een wandeling in Madras een erg gehandicapte man ontmoet. Ik heb hem geld gegeven en een zeeschelp, die men mij ongevraagd geschonken had. Ze was helemaal beschilderd en zag er niet natuurlijk uit. Ik was er van af en de man kon er waarschijnlijk nog geld voor krijgen.

  Aan een kraam zag ik sandalen. Die konden een mooie herinnering aan mijn reis naar India worden. De verkoper zei dat ze voor mij te klein waren en ging er grotere halen. Ik wilde ze aandoen maar ze waren nog te klein. Ik heb ze weg gegeven. Thuis heb ik er andere gekocht. Ze komen wel niet uit India maar ze doen mij wel telkens denken aan die heerlijke dagen daar.

  Ook kinderen met kinderverlamming dansen graag. Daarbij schijnt het vingerspel een belangrijke rol te spelen.

  13-04-2017 om 19:42 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:India
  >> Reageer (0)
  10-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De toekomst van onze kerkgemeenschap

  De huidige maatschappelijke situatie.

  Rustoorden krijgen subsidies maar zijn verplicht de naam van kapel te veranderen in 'stille ruimte'.

  Parochiezalen heten tegenwoordig ontmoetingscentra.

  Een gemeente heeft beslist een beeldhouwerk te plaatsen in een wijk. Kunstenaars kunnen hun project indienen maar het moet wel een 'pluralistisch' karakter hebben.

  De straten in Antwerpen hangen vol met Mariabeelden. Verwijzen zij naar het heden of naar een voltooid verleden tijd ?

  Kerstmis ligt nog goed in de markt maar zal vlug verdwijnen als de financiële winst naar beneden tuimelt.

  Onderzoeken naar medicamenten tegen kanker, mensenrechten, natuurbescherming en acties voor zieken of voor mensen met een handicap worden door de media hoog aangeprezen maar godsdienst en geloof beschouwt men als verouderd en achterhaald.

  Wij brengen graag alle respect op voor niet-gelovigen en voor gelovigen met een andere godsdienstbeleving. Wij vragen ook eerbied om voor onze geloofsovertuiging uit te kunnen komen. 

  10-04-2017 om 20:30 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Even dieper denken
  >> Reageer (0)
  02-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.India 22

  In Trichy hebben we in de namiddag de oude en de nieuwe parochiekerk bezocht. De vloer van de oude kerk is gewoon de grond. Er steken dikke takken in de grond met bladeren doorweven. Dat zijn de wanden. Op hogere palen rust een dak van kokosbladeren.

  Voor de nieuwe kerk bezat men alle toelatingen en het nodige geld lag op de bank. De ruwbouw van de sacristie was af en de muren van de kerk waren al even hoog opgetrokken. Drie jaar geleden heeft een hindou zich bij de autoriteiten beklaagd en de bouw lag stil. De christenen hadden het recht aan hun kant en ze hadden verder kunnen bouwen maar men verzekerde mij dat er dan ongetwijfeld een bom in de kerk zou ontploft zijn. Ondertussen heeft de hindou zijn verontschuldigingen aangeboden en in februari 1998 kon men verder aan de voltooiing beginnen.

  De paters Jesuïten in Trichy bezorgden mij de genomen foto's en de video van de school in Panjampatti.

  De volgende morgen stond zuster Rose Therese om 6 uur in het station om afscheid van mij te nemen. De paters Jesuïten drukten mij nog eens goed op het hart om in Madras gewoon uit de trein te stappen en daar ter plaatse te blijven staan. Zo kon een medebroeder mij het gemakkelijkst vinden.

  De trein kwam in Madras met één uur vertraging toe. Geduldig zat pater Jozef op mij te wachten. Dan zijn we in het klooster gaan eten. 

  In het huis voor mensen met kinderverlamming woont ook deze grote man. Van kinderverlamming is niet veel te merken. Wanneer men hem vraagt om te dansen, draait hij tweemaal rond. Wel is hij ongelooflijk hulpvaardig. Eens tuimelde die andere van zijn karretje. Tot mijn schande was hij er vlugger bij dan ik om die man terug op zijn karretje te helpen.

  02-04-2017 om 10:09 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:India
  >> Reageer (0)
  01-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duitse bisschoppen vergaderen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  xandernieuws.punt.nl

  Van 6 tot 9 maart vergaderden de Duitse bisschoppen. Juist in die periode verklaarde paus Franciscus in een intervieuw met een Duits blad dat men verder moest nadenken of ervaren gehuwde mannen wijdingen kunnen ontvangen.

  Reactie van kardinaal Marx: de paus schaft het celibaat niet af. Men mag er over nadenken maar het blijft zijn waarde behouden. Men moet nog verder onderzoeken welke taken deze mannen krijgen in gebieden met een sterk priestertekort.

  De paus roept in oktober 2018 een synode bijeen over de Jeugd. Hij wil hun meningen vernemen langs een rondvraag per computer. Daarmee jaagt hij meerdere bisschoppen de daver op het lijf.

  In Duitsland is in 20 jaar tijd het aantal priesters met een vierde verminderd. De bisschoppen noemen het nog geen noodtoestand, waarbij zij vergelijkingen maken met Mexico en de Filipijnen.

  Een heel positieve verrassing is het voorstel om na te gaan in welke situaties echtparen, van wie de ene partner protestant is en de andere katholiek, beiden te communie mogen gaan.

  01-04-2017 om 11:50 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paus Franciscus
  >> Reageer (0)
  21-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.India 21

  Het eigenlijke klooster van de Norbertijnen in Trichy lag vijf kilometer verder op een meer rustige plaats. We zouden er gaan middagmalen maar de jeep wilde niet starten. Geen nood: in de dichtstbijzijnde klas van 14-jarigen vroeg men enkele vrijwilligers. Alle 43 jongens en meisjes kwamen duwen. Iedereen kon natuurlijk niet bij de jeep. Daarom duwden zij maar in elkanders rug. Er is daarbij ook heel wat gelachen.

  De schooldirecteur parkeerde de jeep zo voor het klooster dat hij bij het vertrek weer in gang kon geduwd worden. We maakten kennis met kandidaten uit de omgeving, die voor priester wilden studeren.

  Aan het klooster lag een groenten- en fruittuin. Kleine dammetjes bakerden meerdere rijstvelden af om ze onder water te kunnen zetten. Dat is nodig. De roestbruine grond is zo hard dat men anders de rijst niet kan planten.

  Voor het eten wandelden wij nog naar een groot waterreservoir. Een eindje voor ons ging een jonge priesterkandidaat. Opeens was hij verdwenen. Ik keek rond maar hij was nergens te zien en achter zo'n laag dammetje kon hij zich ook niet verschuilen.

  Na de uitleg over het waterbekken keerden wij naar het klooster terug en halfweg stond de jonge man bij een hoop palmbomen en aan zijn voeten lagen kokosnoten. Ik heb er een leeg gedronken. De tweede was half rijp. De witte melk was zich aan de schil aan het vastzetten. De jonge man hakte een harder stuk van  de schil: dat diende om het vruchtvlees er af te schrapen. Het smaakte lekker en gaf - juist iets naar mijn zin - en ietwat bittere nasmaak. De overste bood mij nog een derde kokosnoot aan maar ik vond dat ik al aperatief genoeg naar binnen had. 

  Ik vertelde dat ik in een film al vaker had gezien hoe men in een palmboom kruipt maar in het 'echt' had ik het nog nooit gezien. Met een onbegrijpelijke snelheid kroop de jonge man op zijn blote voeten en met zijn handen naar omhoog. Hij gooide drie kokosnoten op de grond en liet zich naar beneden glijden. De overste zei dat hij langzamer moest afdalen want hij zou zijn voeten kunnen kwetsen aan de opstaande schubben van de stam.

  Het contact met de jongeren was heel levendig en hartelijk.

  De man toont aan hoe groot de waterput was. De put was ook heel diep. In de periode van de moesson tracht men zoveel mogelijk water op te vangen.

  21-03-2017 om 01:06 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:India
  >> Reageer (1)


  Archief per week
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • seniorennet.be

  blogtips

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!