NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Zijn kruis dragen
 • Een nieuwe dokter
 • 11 juli
 • Johannes de Doper
 • Het graan schiet op
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Categorieën
 • Bidden (12)
 • Bijbel/inleiding (4)
 • Even dieper denken (17)
 • Feestdagen (2)
 • Gescheiden (11)
 • Glasramen Karel Dupré (23)
 • Homilies (4)
 • India (31)
 • Jezus bevrijdt (15)
 • Oude Testament (24)
 • Paus Franciscus (20)
 • Schoolse belevenissen (17)
 • Skivakanties (18)
 • Tongerlo (17)
 • Verhalen (24)
 • voorschrift en bedoeling (10)
 • Zo maar (3)
 • Geloof en leven

  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn kruis dragen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Preekstoel in Sint-Lenaarts

  Mc, 8,27-35

  Petrus antwoordt Jezus met volle overtuiging: 'Gij zijt de Messias !' maar denkt daarbij aan een aards koninkrijk.

  Daarop maakt Jezus de apostelen duidelijk dat hij moet lijden en sterven. Dat past helemaal niet in het beeld en de verwachting van Petrus en hij reageert. Hij krijgt van Jezus een zwaar verwijt te horen: dat is niet de wil van God. God verwacht van Jezus dat hij de boosheid van de mensen overwint door de liefde.

  Ook een christenmens wordt getroffen door pijn en verdriet. Het kruis in een mensenleven heeft vele gezichten: een kankergezwel, een auto-ongeval, een echtscheiding, eenzaamheid en elke geboorte is een reis naar de dood, vroeg of laat.

  Moeder natuur schiet vaak tekort en mensen kunnen harteloos hun eigen weg gaan. Dat wordt een kruis, waar wij niet onderuit kunnen. Het is een signaal van Jezus naar ons toe: het volkomen geluk is niet van deze wereld maar de weg naar de heerlijkheid van God heeft hij voor ons al aangelegd.

  14-09-2018 om 07:15 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  21-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe dokter

  Een dorpsdokter hield op met zijn praktijk. Een nieuwe kwam er wonen.

  Een oude boer ging naar hem toe. Zijn lever was er erg aan toe.

  De dokter zei hem dat hij alle alcohol moest laten.

  'Wablieft, zei de boer. Geen bier meer ? Als ge zo begint, zult ge dat hier niet lang volhouden !'

  21-08-2018 om 10:37 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Zo maar
  >> Reageer (0)
  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 juli
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Alle Vlamingen wens ik vandaag een fijne Vlaamse Feestdag !

  11-07-2018 om 08:25 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Johannes de Doper
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  nl.Wikimedia Aachen.

  Lk.1,57-66.80

  De evangelisten beschrijven Johannes de doper als een belangrijk persoon. Hij is geboren uit een onvruchtbare vrouw. Zijn vader kon na het zien van de engel niet spreken tot hij de naam Johannes had neergeschreven. Hij kreeg de ongebruikelijke naam Johannes. Dat betekent: God heeft genade getoond. Inderdaad kon de onvruchtbare Elisabeth het leven schenken aan een zoon en is het nieuwe koninkrijk in aantocht.  

  Profeten en gewijde schrijvers hebben over de Messias geschreven: o. a. 'zij verdeelden zijn klederen onder elkaar en dobbelden om zijn gewaad.' Maar zij vermeldden niet wie hij is of wanneer hij komt. Johannes is een grotere profeet: hij mag Jezus aanwijzen als de langverwachte Messias.

  Zelf is Johannes de Doper geen volgeling van Jezus geworden. Daarom is elke gelovige, die op Jezus vertrouwt, in de ogen van God groter dan Johannes de Doper.

  Zoals Johannes de Messias mocht aanwijzen, zo hebben christenen de opdracht voor mensen een wegwijzer naar Jezus te zijn. Dat kunnen zij best door zijn denken en doen over te nemen.

  23-06-2018 om 17:12 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  16-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het graan schiet op
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mc.4,26-34

  Zoals het mosterdzaadje een grote struik wordt, zo breidt het rijk Gods zich uit. Jezus koos twaalf apostelen uit, van wie er maar één kon lezen en schrijven. Het christendom heeft zich verspreid over heel de wereld. Dat toont de kracht aan van het christelijk geloof.

  Het zaad ontkiemt en groeit vanzelf, terwijl de boer slaapt. Uit eigen kracht brengt het zaad vruchten voort.

  Soms werkt Gods Geest op een onbegrijpelijke manier.

  Een man en een vrouw woonden al zeven jaar samen en hadden twee kinderen. Op een zekere dag besluiten zij niet alleen voor de wet maar ook voor de kerk te trouwen. Ze hebben mij gevraagd om in een eucharistieviering hun huwelijk in te zegenen.

  Een echtpaar was ronduit anti-godsdienstig. Hun zoon moest in een rijksschool zedenleer volgen. Na zijn humaniora is de zoon ingetreden in een klooster.

  Als God zo werkt, moeten gelovigen zich dan niet meer inzetten ? Natuurlijk moet de boer uit de parabel ook nog zaaien.

  In een andere parabel valt het zaad op verschillende soorten bodem. Het zaad op  de weg wordt opgepikt door de vogels. Het zaad op de rotsachtige grond schoot geen wortel en verdorde. Het zaad tussen de dorens en de distels verstikte. Alleen de goede aarde bracht rijke vruchten voort.

  Ook in deze tijd hebben gelovigen, geestelijken en leken, de taak om goede aarde te zijn. Dan kan de Geest van God de aarde vernieuwen.

  16-06-2018 om 16:07 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Drieeenheid

  Wie het geloof wil uitleggen met filosofische bewoordingen geraakt in een onontwarbare knoop.

  Eén God en drie goddelijke personen: dat wil ik wel geloven maar eerlijk gezegd heb ik er niet veel aan. Alleen kan ik de bedenking maken dat God pure liefde is.

  Ik ga liever op zoek in het evangelie.

  Jezus stelt God voor als een vader. De goede vader kijkt uit naar de verloren zoon. Op dezelfde manier kijkt God uit naar iedere mens en hoe reageert de mens op zijn liefde ?

  In dezelfde lijn gaat Jezus op zoek naar de verloren schapen. Zo is hij het spiegelbeeld van de Vader. Jezus gaat al weldoende rond maar regelmatig neemt hij tijd om in gebed de band met zijn Vader levendig te houden. Daarin vindt hij de kracht om alles te aanvaarden wat de mensen hem aandoen.

  Vooraleer Jezus terugkeert naar de Vader belooft hij ons de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet te zien maar wel zijn werking.

  De apostelen waren uit op de beste plaatsen in het koninkrijk dat Jezus voorstelde. Door de geest gedreven legden zij een sterk getuigenis af over Jezus en stierven om hun geloof in hem de marteldood.

  De eerste christenen verkochten hun eigendom om het voor de armen aan de apostelen te geven. Dat zie ik zo maar niet gebeuren. Geestdriftig beleefden zij het geloof.

  Franciscus van Assisi verkoos de armoede boven de luxe en de rijkdom. Vele mensen vonden het de moeite waard om hem daarin te volgen.

  Norbertus wilde het geestelijk leven van de priesters verdiepen. In zijn tijd wensten vele kloosterlingen daarom Norbertijn te worden.

  Moeder Teresa stond mensen bij in hun stervensuur. Zij kreeg kritiek omdat zij geen strukturen had veranderd. De kritikasters hebben ook geen strukturen veranderd maar erger nog: hebben zij geen hart getoond zoals Moeder Teresa wel had gedaan. Vele vrouwen volgen haar voorbeeld en leven naar haar geest.

  Hoe werkt de Heiige Geest in ons ? Welke kansen geven wij hem ?

  Jezus zegt: 'Vraagt en gij zult krijgen.' Als wij goede gaven geven aan elkaar, hoeveel te meer zal de hemelse vader ons de Heilige Geest schenken, als wij er om vragen. Het denken en doen van Jezus zal ons geestdriftig maken.

  28-05-2018 om 00:00 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Homilies
  >> Reageer (0)
  15-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dank u wel !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste medewerkers van Seniorennet, ik dank u allemaal voor het vele plezier dat ik met mijn blog bekomen heb.

  Beste bloggers, ik heb genoten van elke keer dat gij mijn blog hebt aangeklikt. Dank U wel.

  Met mijn belevenissen neer te schrijven op mijn blog ga ik ophouden.

  Wel wil ik af en toe nog gedachten neerschrijven over een of ander evangelieverhaal.

  Het ga u goed en nogmaals: dank u wel !

  15-05-2018 om 08:40 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Zo maar
  >> Reageer (0)
  13-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Skivakanties 15

  Tijdens een skivakantie waren er voldoende skileraars. Ik kon naar hartelust van de besneeuwde bergen naar beneden skiën.

  Een turnlerares was voor de eerste keer meegekomen. De laatste middag vroeg zij of ik haar groep niet kon overnemen. Haar man was door zijn werkgever naar  Oostenrijk gezonden en hij was naar Zauchensee gekomen. Heel de tijd had ik mijn hart kunnen ophalen. Daarom ging ik ermee akkoord.

  Ze was met haar groep alleen maar op de Unterberg geraakt, halfweg de Rosskopf. Ik vond dat de groep tenminste naar de Rosskopf kon. Ze zei:' Dan mag Els niet mee, want die kan niet skiën.' ik antwoordde:' Als Els niet mee mag, neem ik de groep niet over.' Natuurlijk mocht Els dan wel mee.

  Op de Unterberg zocht ik een zachte helling uit om te zien wat de deelnemers eigenlijk konden. De afdaling van Els was echt niet schitterend.

  We namen de lift naar de Rosskopf en stapten verder naar de top. Daar vertelde ik dat de leiding van Sporta, als ik begon te skiën, voor veel te lange ski's hadden gezorgd. Voor ik het wist lag ik in de sneeuw. Ik had altijd een gevoel van schrik tot ik de eerste keer op de Rosskopf kwam. Het was toen ook mooi weer. Ik bewonderde de besneeuwde bergen en sindsdien had ik nooit geen angst meer. De Rosskopf is een toverberg.

  Els zette ik achter mij. Walter zegde dat hij haar voorbij zou skiën. Ik reageerde: 'Dan kunt gij niet skiën, want dan zijt ge geen meester over uw bochten.' in kleine bochten skiedde ik tot aan de weg. Els volgde mij mooi na.Walter is wel achter Els gebleven. Op de weg hield ik halt om te laten zien van welke helling wij naar beneden waren gekomen. In ogen van beginnelingen is dat steil. Dat was nog eens een bevestiging te meer van het zelfvertrouwen.

  Ik wist twee ijsplekken liggen, een met een hoogteverschil van één meter en wat lager een met een hoogteverschil van vier meter. Boven de eerste ijsplek liet ik de ski's zijdelings over de ijsplek glijden. Men hoorde de ski's over het ijs raspen. Normaal brengt men beginnelingen het Abrutschen niet bij maar ik voelde mij als skileraar bijzonder in vorm. Ik stelde voor: er rond of er over skiën. Els riep:' Mannen, er over, hé !' Dan ging het recht naar de tweede ijsplek. Ik hoefde niets meer te vragen.

  Als wij aan de jeugdherberg kwamen, glunderde Els van vreugde. Haar skivakantie dreigde een groot fiasco te worden maar nu had zij er enorm veel plezier aan beleefd. 

  Een foto van de Gamskogel. De fotograaf vind ik niet meer terug.

  Spreekbeurt skiën.


  13-05-2018 om 14:11 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Skivakanties
  >> Reageer (0)
  02-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Skivakanties 14

  Aan een tiental nieuwelingen gaf ik skiles. Het ging vlot. Zij lieten een duidelijke voorkeur blijken voor de  Rosskopf. Als beloning stelde ik voor om de laatste namiddag zo dikwijls mogelijk de lift te nemen naar de top van de Rosskopf. Als het voor iemand teveel werd, kon die onderaan bij de tweede lift wachten en als wij voorbijkwamen opnieuw aanpikken.

  In die groep was er een Rik uit Herentals. Hji had eigenlijk geen uitleg nodig. Hij zag hoe ik skiedde en deed dat krek achterna. Wie minder goed kon skiën zette ik vlak achter mij in mijn spoor. Rik hing dan ook altijd achteraan.

  Om kwart voor vier wilde ik nog een laatste keer naar de top. Vier deelnemers, onder wie Rik, gingen mee. Op de top zette ik Rik juist achter mij. Ik vroeg hem om mij niet te lossen. Op het steilere gedeelte maakte ik grote, langzame bochten. Op het iets vlakkere deel maakte ik steeds meer kleinere, vlugge bochten. Na een tijdje haakten er drie af. Ik riep: 'Rik, niet lossen, hé !' Het ging vlugger en vlugger. Rik bleef aan mijn ski's plakken. Als wij stopten, bleef hij lachen van plezier. Hij zei: ' Er stonden wel geen vlaggetjes maar het was toch een echte afdaling.'

  Een andere keer was ik alleen en stond halverwege de Rosskopf. Het was heel mooi weer. Omdat het al vier uur was, was er buiten mij nog één Oostenrijker aan het skiën. Hij skiedde naar de sleeplift en ik volgde hem.

  Normaal blijven de liften na sluiting nog twintig minuten tot een half uur verder draaien. Opeens stond de lift stil en kwam niet meer op gang. Rechts van ons lag een besneeuwde rots en links ging het sterk naar beneden onder een laag diepe sneeuw. Ik had nog nooit in diepe sneeuw geskied. De Oostenrijker heeft voor mij een spoor getrokken tot aan de gewone piste. Ik nodigde hem nog uit op een traktatie maar dat vond hij niet nodig.

  02-05-2018 om 14:43 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Skivakanties
  >> Reageer (0)
  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het eeuwig leven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Predikstoel in Sint -Lenaarts

  Vroeger hoorde de eeuwigheid bij het leven. Het was een geloofspunt. Nu geloven vele mensen niet meer aan een verderleven na de dood. Het zicht op de eeuwigheid is verloren gegaan. Aan een geluk aan de andere kant van het leven denkt men niet meer.

  Dat heeft zijn prijs. Het legt een druk op het leven. Het richt een mens op materiële noden. Men streeft een zo groot mogelijk geluk na. Uit dit leven moet men er uit halen wat er uit te halen is. 

  Vroeger waren mensen er van bewust dat zij maar bedevaarders waren op aarde. God is onze diepste oorsprong en wij keren naar hem terug. Wij vinden onze voltooiing in God. Ons leven eindigt niet in een doodlopende straat. De dood is geen eindpunt maar een doorgang. Dit geloof geeft troost en hoop. Het is een verrijking voor het leven.

  Gisteren is verleden tijd. Vandaag is morgen al voorbij. Voor gelovigen is de toekomst eindeloos.

  Laat ons de dag van vandaag leven maar met het zicht op de eeuwigheid. Het geeft zin aan ons leven maar ook aanvaarding op moeilijke momenten, het schenkt kracht en blijmoedigheid.

  22-04-2018 om 21:55 geschreven door Herman Dupré

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/09-16/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 17/08-23/08 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 12/11-18/11 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • seniorennet.be

 • blogtips

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!