NIEUW: Blog reclamevrij maken?
WELKOM OP MIJN BLOG !

Welkom! U bent bezoeker:

Inhoud blog
 • Mesdag, Mestach, Mesdagh... of... ?
 • Hendrik Willem Mesdag en zijn Panorama
 • Hendrik Willem Mesdag
 • Familienamen
 • Nuttige link
 • Even geduld...
 • Zomer... en wij ...
 • Parenteel en statistieken van Ludovicus Lenaerts
 • Parenteel en statistieken van Johannes Baptista Goris
 • Genealogische zoektocht uitgebreid.
 • Parenteel en statistieken van Nn Van Broeck
 • Met uw gewaardeerde hulp...
 • 'Onze va' Jozef Mestach...
 • Onze 'grootvava'
 • Ons 'overgrootmoemoe'
 • Jozef Mestach 'onze va'
 • Mestach waar in België?
 • Oh Antwerpen...
 • Uw naamgenoten
 • Jozef Mestach
 • Parenteel van Petrus Van Broeck
 • Uit de oude doos
 • Terug
 • Even geduld...
  Zoeken in blog

  Nieuws GVA
 • Kans op (smeltende) sneeuw
 • Luchtverkeersleiders dreigen met staking
 • Vulkaan barst uit op klein Japans eiland
 • Ekerse Theaterzaal viert dertigjarig bestaan met drie dagen feest met Circus Ronaldo
 • Vreemdelingenzaken moet uitzoeken hoeveel visa Kucam ‘regelde’
 • “Mijn boodschap? Nooit opgeven, er wacht je nog een heel mooi leven”
 • Toast Literair Over boeken en cultuur
 • “Dit kan een goed gelegen ontmoetingscentrum zijn”
 • Kramen verhuizen naar plein bij pottenfontein
 • En May, ze ploeterde voort: hoe kan het dat de Britse premier nog altijd aan het roer is?
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • Genealogie
 • Zoektocht Naar Onze Roots

  Op zoek naar gegevens over de familie Mestach en aanverwanten.
  22-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mesdag, Mestach, Mesdagh... of... ?

  Mestach, Mestdagh, Mesdagh... of.... ?

   

  A

  ls we in het telefoonboek kijken naar de naam Mestach dan worden we geconfronteerd met een aantal verschillende schrijfwijzen van deze familienaam. Volgens diverse bronnen zouden al deze schrijfwijzen terug te brengen zijn naar de “stamvorm”: Mesdag.

   

  Mesdag = Misdag, familienaam naar week- en feestdagen [F. Debrabandere, 'De familienaam
  Mes(t)dag(h)', in: De Leiegouw 25 (1983), p 375].

   

  Veel van de familienamen die we de dag van vandaag ‘gewoon’ vinden zijn afgeleid van abstracte begrippen, zoals Deugd, Troost, Profijt, Lugtigheid, Geluk, Barmhartigheid, Avontuur, Plaisier*, Paix, Vrijheid, Politiek, Moed, Ligtermoet, Aandagt, Onrust. Ook de namen die aan de kalender refereren zijn in deze categorie ingedeeld: Saterdag, Vrijdag, Zondag, Herfst*, Sprokkel, Paschedag, Mesdag* enzovoort. Bij veel van deze namen zou men op het eerste gezicht aan de naamgeving van vondelingen kunnen denken. Ook zou een aantal van deze namen een oorsprong als bijnaam op grond van bepaalde eigenschappen kunnen hebben. Of schuilt er soms eenvoudigweg een huisnaam achter De Deugd?

   

  * Voorbeelden:

  Ø       Er is de acteur Sjoerd Plaisier in Nederland.

  Ø       Eric Herfst, zo noemde de overleden echtgenoot van cabaretiëre-actrice Jasperina De Jongh.

  Ø       Hendrik Willem Mesdag was een gerenommeerd Nederlands kunstschilder, hij leefde in de 19e eeuw en overleed op 10 juli 1915.

  22-08-2007 om 11:32 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hendrik Willem Mesdag en zijn Panorama
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  http://www.panorama-mesdag.nl/index.php?page=/home_nl.php

  22-08-2007 om 11:31 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hendrik Willem Mesdag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hendrik Willem Mesdag (1831-1915)

  Hendrik Willem Mesdag werd op 23 februari 1831 geboren in Groningen. Zijn vader, van beroep handelaar en bankier, was een amateurschilder en kunstverzamelaar die ervoor zorgde dat zijn beide zoons ook tekenonderricht kregen.

  Na zijn schoolopleiding werkte Mesdag 16 jaar lang in zijn vaders bedrijf. Hij bleef echter altijd tekenen en schilderen, aangemoedigd door zijn vrouw, Sientje van Houten, met wie hij in 1856 in het huwelijk trad. Toen haar vader in 1864 overleed en een aanzienlijke erfenis naliet, kon Mesdag zich uit de firma terugtrekken en zich geheel aan de schilderkunst wijden.

  Hij verhuisde naar Brussel waar hij drie jaar lang bij de schilder Willem Roelofs in de leer was. In 1868 bracht hij met zijn broer Taco een bezoek aan het Duitse waddeneiland Norderney en raakte gefascineerd door de zee, zozeer zelfs dat hij het jaar daarop naar Den Haag verhuisde waar hij elke dag zee en strand kon gadeslaan en vastleggen.

  In 1870 stuurde hij twee schilderijen in voor de Parijse Salon en won, als volslagen onbekende, met zijn “Les Brisants de la Mer du Nord” de gouden medaille. Dit betekende Mesdag's grote doorbraak en met zijn al vroeg ontwikkelde handelsgeest wist hij in de volgende jaren in binnen- en buitenland zijn naam te vestigen, en zijn faam als zeeschilder leverde hem in 1880 de opdracht op van een Belgische firma om een Panorama te schilderen. Na het faillissement van de Belgische firma kocht hij in 1886 zijn panorama, dat hij als een van zijn belangrijkste werken beschouwde. Hij nam de financieel onaantrekkelijke exploitatie zelf ter hand en droeg tot aan zijn dood jaarlijks uit eigen zak bij om de verliezen te dekken. Hij ondernam ingrijpende verbouwingen, waarbij onder meer de huidige zalen werden aangebouwd voor het tentoonstellen van werken die zijn faam als zeeschilder recht deden.

  Mesdag was inmiddels een zeer geziene figuur in het Haagse kunstleven. Sinds zijn komst naar Den Haag was hij lid van Pulchri Studio, waarvan hij van 1889 tot 1907 voorzitter was en vervolgens erevoorzitter. Hij nam rond 1900 het initiatief tot de verhuizing van het genootschap naar het pand aan het Lange Voorhout en financierde met zijn vrouw een deel van de verbouwing. In 1876 was hij één van de oprichters van de Hollandsche Teekenmaatschappij, waarvan hij voorzitter was tot 1885.

  Met Sientje had Mesdag een huis laten bouwen aan de Laan van Meerdervoort, waarin ook hun verzameling eigentijdse Franse en Nederlandse kunst gehuisvest was. Huis en verzameling, tegenwoordig Museum Mesdag, schonk hij in 1903 aan de Nederlandse Staat.

  Om de toekomst van Panorama Mesdag veilig te stellen, richtte Mesdag in 1910, na de dood van zijn vrouw in 1909, een familievennootschap op. De 33 neven en nichten van hem en zijn vrouw kregen allen een aandeel in deze vennootschap en aanvaardden daarmee gezamenlijk de zware taak zorg te dragen voor de exploitatie en instandhouding van Panorama Mesdag. Hun nazaten doen dat nog steeds, tot op de dag van vandaag. Zo is Panorama Mesdag, dat al ruim 120 jaar de bezoeker een magische ervaring van ruimte biedt in de tijd van weleer, een uniek cultuurhistorisch erfgoed, in stand gehouden door particulier initiatief.

  Hendrik Willem Mesdag overleed op 10 juli 1915 na een langdurig ziekbed.

  22-08-2007 om 11:26 geschreven door MarkM


  >> Reageer (2)
  20-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienamen

  Familienamen                                 

  F

  amilienamen zijn archaïsch, dat wil zeggen dat zij veel oude kenmerken hebben. De spelling van de Nederlandse taal wordt gemoderniseerd, maar voor de eigennamen gelden andere regels. Omdat de familienamen onveranderlijk bij de Burgerlijke Stand zijn vastgelegd, onttrekken zij zich aan herzieningen van de spellingsregels.

  Om de variatie aan verschillende naamvormen te begrijpen moet men beseffen dat de standaardisatie van het Nederlands eeuwen in beslag heeft genomen. De Burgerlijke Stand kwam in de 19de eeuw in ontwikkeling, juist in een periode waarin belangrijke spellingsvoorschriften werden geformuleerd en de spelling werd geüniformeerd (1804, 1863). We zien dat namen nog met een g in plaats van ch (Van der Jagt), of met ae in plaats van aa en met een y zonder puntjes in plaats van ij worden geschreven, omdat de normen nog niet waren uitgekristalliseerd. Vastlegging bij de Burgerlijke Stand volgens oude schrijfwijze betekende echter dat deze vormen ongewijzigd op volgende generaties werden overgedragen.


  Spelling berust op afspraken. Doelmatigheid is echter niet de enige maatstaf. Carry van Bruggen schreef omstreeks 1925: "Tee smaakt mij niet; en een mens vind ik een onmensch". Inmiddels vinden wij tee nog steeds niet smaken en wordt het woord met een -h- geschreven, maar bij het woord mens weten we niet beter; juist een mensch komt ons nu als een oud onmensch voor en ietwat fout in de oorlog. Namen hebben echter nog steeds hun archaïsche pendant. Een gevoelsmatig gevolg is dat geconserveerde oude naamsvormen, zoals Backer met -ck- en De Bruijn/Bruyn met -ij- of -y-, meer in aanzien staan dan de varianten die wel met de moderne spelling overeenkomen (Bakker, De Bruin).

  • 1804: Matthias Siegenbeek, Verhandeling over de spelling der Nederduitsche taal en bevordering van een eenparigheid in derzelve. De eerste officiële spelling van het Nederlands.

  • 1863: M. de Vries & L.A. te Winkel, De grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling, voor het aanstaande Nederlandsch Woordenboek.


  • "Bij de vocalen is de Belgisch-Nederlandse geografische tegenstelling in de spelling nog meer uitgesproken: de lange klinker -a- in FN* als Claes, Adriaens, Dehaene wordt in Belgische FN in de regel weergegeven met -ae-, in Nederlandse FN daarentegen met -aa- (kaart 2: 'klaas': spelling -aa-/-ae-). De diftong -ui- in FN met kuiper verschijnt in België haast uitsluitend als -uy-, in Nederland als -ui- en bovendien als -uij- in het westen en zuidoosten van Nederland." [Marynissen-1995, p 145].

  ___________________________________________________________________ 

  *FN of fn = familienaam                           Tekstbron: Meertens Instituut Nederland

   

  20-08-2007 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  22-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nuttige link
  http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html

  22-08-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  17-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even geduld...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste bezoeker,
  Ik weet er is niet veel nieuw materiaal te bekijken, maar wees gerust er komt meer. Alleen vraagt het nog wat meer werk. 

  Vriendelijke groet, Mark

  17-08-2006 om 10:11 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  01-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zomer... en wij ...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen ... wij dromen van ...

  01-07-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  01-06-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parenteel en statistieken van Ludovicus Lenaerts
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Franciscus Lenaerts en echtgenote Coleta Maria Van Broeckhoven 

  Wat volgt is het parenteel van Ludovicus Lenaerts, de overgrootvader van Rita Goris (mijn echtgenote) . Indien iemand mij meer informatie kan verschaffen over de ouders en verwanten van Ludovicus Lenaerts, zo mogelijk nog verder terug in de tijd, is dat zeer welkom.

  Om dit parenteel te kunnen publiceren heb ik de meest private informatie verwijderd.

   

   

  1 Ludovicus Lenaerts is geboren op 12-05-1853 in RANST. Ludovicus is overleden op 02-02-1920 in HOBOKEN, 66 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-1920 te HOBOKEN. Ludovicus trouwde met Lucia Laeremans.

  Kind van Ludovicus en Lucia:

  Franciscus Lenaerts, Volgt 1.1.


  1.1 Franciscus Lenaerts is geboren op 14-08-1880 in BORGERHOUT, zoon van
  Ludovicus Lenaerts en Lucia Laeremans. Franciscus is overleden op 20-04-1954 in WILRIJK, 73 jaar oud. Hij is begraven op 23-04-1954 te HOBOKEN, Begraafplaats van Hoboken. Franciscus trouwde, 23 jaar oud, op 09-04-1904 in ANTWERPEN met Coleta Maria Van Broeckhoven, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-04-1904 in ANTWERPEN. Coleta Maria is geboren op 14-07-1878 in ANTWERPEN, dochter van Petrus Victor Van Broeckhoven en Maria Catharina Sels. Coleta Maria is overleden op 08-11-1960 in WILRIJK, 82 jaar oud. Zij is begraven op 11-11-1960 te HOBOKEN, Begraafplaats van Hoboken.

  Kind van Franciscus en Coleta Maria:

  Josepha Lenaerts, Volgt 1.1.1.

   

  1.1.1 Josepha Lenaerts is geboren op 13-10-1908 in ANTWERPEN, dochter van Franciscus Lenaerts en Coleta Maria Van Broeckhoven. Josepha is overleden op 05-12-1988 in ANTWERPEN, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1988 [bron: Akte 3064 Stad Antwerpen]. Zij is gecremeerd op 10-12-1988 te ANTWERPEN. Josepha trouwde, 28 jaar oud, op 29-05-1937 in WILRIJK met Philip Goris, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1937 in WILRIJK. Philip is geboren op 10-12-1902 in ANTWERPEN, zoon van Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Philip is overleden op 28-04-1954 in WILRIJK, 51 jaar oud. Hij is begraven op 03-05-1954 te WILRIJK.

  Kinderen van Josepha en Philip:

  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Walter Goris, Volgt 1.1.1.1.
  Rita Goris,
  Volgt 1.1.1.2.


  1.1.1.1 Walter Goris is geboren op 28-10-1940 in WILRIJK, zoon van Philip Goris en
  Josepha Lenaerts. Walter is overleden op 13-09-1993 in WILRIJK, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1993. Hij is begraven op 18-09-1993 te WILRIJK. Walter trouwde met Yvette Janssens. Yvette is geboren op 19-09-1945, dochter van Gustaaf Janssens en Bertha Bracke.

  Kinderen van Walter en Yvette:

  Johan Goris,
  Steven Goris,

   

  1.1.1.2 Rita Goris is geboren op 01-02-1946 in WILRIJK, dochter van Philip Goris en Josepha Lenaerts. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte 89 Gemeente Wilrijk]. Zij is gedoopt op 07-02-1946 in WILRIJK, kerk Sint Jan Evangelist.
  Rita trouwde, 20 jaar oud, op 28-05-1966 in WILRIJK met
  Marcel Mestach, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-05-1966 in WILRIJK. Marcel is geboren op 09-03-1943 in HOBOKEN, zoon van Jozef Mestach en Joanna Van Broeck. Hij is gedoopt op 09-03-1943 in HOBOKEN.

  Kinderen van Rita en Marcel:

  Nadya Mestach, Volgt 1.1.1.2.1.
  Bruno Mestach,
  Volgt 1.1.1.2.2.


  1.1.1.2.1 Nadya Mestach is geboren op 22-12-1972 in WILRIJK, AZ Sint Augustinus, dochter van Marcel Mestach en
  Rita Goris. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1972 [bron: AZ Sint Augustinus]. Zij is gedoopt op 07-01-1973 in WILRIJK, kerk Sint Jan Evangelist.
  Nadya trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-2001 in WILRIJK met
  Sven De Keuster, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-05-2001 in WILRIJK. Sven is geboren op 17-08-1976 in WILRIJK, zoon van Gerardus (Gert) De Keuster en Marie-Thérèse Vermeulen.

  Kind van Nadya en Sven:

  Hanne De Keuster, geboren op 29-03-2004 in WILRIJK. Zij is gedoopt op 03-04-2005 in WILRIJK, kerk Sint Jan Evangelist.


  1.1.1.2.2 Bruno Mestach is geboren op 22-07-1976 in WILRIJK, zoon van Marcel Mestach en
  Rita Goris. Hij is gedoopt op 08-08-1976 in WILRIJK, kerk Sint Jan Evangelist.


  Gegenereerd met Aldfaer versie 3.4.1 op 14-05-2006 12:39 door Mark Mestach

   

   

  01-06-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  26-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parenteel en statistieken van Johannes Baptista Goris

  Wat volgt is het parenteel van Johannes Baptista Goris, de overgrootvader (langs vader’s kant) van Rita Goris (mijn echtgenote) .
  Indien iemand mij meer informatie kan verschaffen over de ouders en verwanten van Johannes Baptista Goris, zo mogelijk nog verder terug in de tijd, is dat zeer welkom.

  Om dit parenteel te kunnen publiceren heb ik de meest private informatie verwijderd.

   

   

   

   

  1 Johannes Baptista Goris. Johannes Baptista is overleden. Johannes Baptista trouwde met Joanna Catharina Van Leemputten. Joanna Catharina is geboren op 27-10-1869 in ANTWERPEN. Joanna Catharina is overleden op 25-09-1940 in ANTWERPEN, 70 jaar oud. Zij is begraven op 27-09-1940 te ANTWERPEN.

  Kinderen van Johannes Baptista en Joanna Catharina:

  Charlotte Goris.
  Isabella Goris,
  Volgt 1.1
  .
  Josephina Goris,
  Volgt 1.2
  .
  Guillaume Goris,
  Volgt 1.3
  .
  Nicolas Goris,
  Volgt 1.4
  .
  Philip Goris,
  Volgt 1.5
  .
  Maria Lucia Goris,
  Volgt 1.6
  .
  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Lodewijk Goris,
  Volgt 1.7.


  1.1 Isabella Goris is geboren op 07-09-1891 in ANTWERPEN, dochter van
  Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Isabella is overleden op 03-11-1963 in ANTWERPEN, 72 jaar oud. Zij is begraven op 06-11-1963 te ANTWERPEN. Isabella trouwde met Henri Dhooghe.

  Kind van Isabella en Henri:

  1 Jan Baptist Dhooghe, geboren op 12-06-1921 in ANTWERPEN. Jan Baptist is overleden op 08-11-1938 in ANTWERPEN, 17 jaar oud. Hij is begraven op 10-11-1938 te DEURNE.


  1.2 Josephina Goris is geboren op 24-11-1892 in ANTWERPEN, dochter van
  Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Josephina is overleden op 05-10-1971 in DEURNE, 78 jaar oud. Zij is begraven op 08-10-1971 te DEURNE. Josephina trouwde met Guillaume Streickler. Guillaume is geboren op 27-01-1895 in ANTWERPEN. Guillaume is overleden op 14-01-1977 in BORGERHOUT, 81 jaar oud. Hij is begraven op 18-01-1977 te DEURNE, Begraafplaats Ruggeveld.

  Kinderen van Josephina en Guillaume:

  Willem Streickler Volgt 1.2.1.
  Nn Streickler
  Volgt 1.2.2.


  1.2.1 Willem Streickler, zoon van Guillaume Streickler en
  Josephina Goris. Willem begon een relatie met Nn Ariëns.

  Kinderen van Willem en Nn:

  Johan Streickler.
  Marleen Streickler.


  1.2.2 Nn Streickler, dochter van Guillaume Streickler en
  Josephina Goris. Nn begon een relatie met Albert Schuerwegh.

  Kinderen van Nn en Albert:

  Ronald Schuerwegh Volgt 1.2.2.1.
  Willy Schuerwegh
  Volgt 1.2.2.2
  .
  Marc Schuerwegh.


  1.2.2.1 Ronald Schuerwegh, zoon van Albert Schuerwegh en
  Nn Streickler. Ronald begon een relatie met Nn Pellens.

  Kind van Ronald en Nn:

  Sven Schuerwegh.


  1.2.2.2 Willy Schuerwegh, zoon van Albert Schuerwegh en
  Nn Streickler. Willy begon een relatie met Nn Van Egeren.

  1.3 Guillaume Goris
  is geboren op 01-08-1896 in ANTWERPEN, zoon van
  Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Guillaume is overleden op 23-12-1966 in ANTWERPEN, 70 jaar oud. Hij is begraven op 26-12-1966 te DEURNE. Guillaume trouwde met Charlotta Thomas.

  Kind van Guillaume en Charlotta:

  Maria Goris, geboren omstreeks 1930.


  1.4 Nicolas Goris is geboren op 25-12-1900 in ANTWERPEN, zoon van
  Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Nicolas is overleden op 24-03-1937 in SINT-ANTONIUS-BRECHT, Sanatorium Joostens, 36 jaar oud. Hij is begraven op 29-03-1937 te DEURNE. Nicolas trouwde met Josephina De Keizer. Zij is een dochter van Carolus De Keizer en Maria Kocken.

  1.5 Philip Goris, is geboren op 10-12-1902 in ANTWERPEN, zoon van Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Philip is overleden op 28-04-1954 in WILRIJK, 51 jaar oud. Hij is begraven op 03-05-1954 te WILRIJK. Philip trouwde, 34 jaar oud, op 29-05-1937 in WILRIJK met Josepha Lenaerts, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1937 in WILRIJK. Josepha is geboren op 13-10-1908 in ANTWERPEN, dochter van Franciscus Lenaerts en Coleta Maria Van Broeckhoven. Josepha is overleden op 05-12-1988 in ANTWERPEN, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1988 [bron: Akte 3064 Stad Antwerpen]. Zij is gecremeerd op 10-12-1988 te ANTWERPEN.

  Kinderen van Philip en Josepha:

  Walter Goris, Volgt 1.5.1.
  Rita Goris,
  Volgt 1.5.2.


  1.5.1 Walter Goris is geboren op 28-10-1940 in WILRIJK, zoon van
  Philip Goris en Josepha Lenaerts. Walter is overleden op 13-09-1993 in WILRIJK, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1993. Hij is begraven op 18-09-1993 te WILRIJK. Walter trouwde met Yvette Janssens. Yvette is geboren op 19-09-1945 in ?, dochter van Gustaaf Janssens en Bertha Bracke.

  Kinderen van Walter en Yvette:

  Johan Goris,
  Steven Goris
   

  1.5.2 Rita Goris, is geboren op 01-02-1946 in WILRIJK, dochter van Philip Goris en Josepha Lenaerts. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte 89 Gemeente Wilrijk].
  Rita trouwde, 20 jaar oud, op 28-05-1966 in WILRIJK met
  Marcel Mestach, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-05-1966 in WILRIJK. Marcel is geboren op 09-03-1943 in HOBOKEN, zoon van Jozef Mestach en Joanna Van Broeck. Kinderen van Rita en Marcel:

  Nadya Mestach, Volgt 1.5.2.1.
  Bruno Mestach,
  Volgt 1.5.2.2.


  1.5.2.1 Nadya Mestach is geboren op 22-12-1972 in WILRIJK, AZ Sint Augustinus, dochter van Marcel Mestach en
  Rita Goris. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1972 [bron: AZ Sint Augustinus].

  Nadya trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-2001 in WILRIJK met Sven De Keuster, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-05-2001 in WILRIJK. Sven is geboren op 17-08-1976 in WILRIJK, zoon van Gerardus (Gert) De Keuster en Marie-Thérèse Vermeulen.
  Kind van Nadya en Sven:

  Hanne De Keuster, geboren op 29-03-2004 in WILRIJK. Zij is gedoopt op 03-04-2005 in WILRIJK, kerk Sint Jan Evangelist.


  1.5.2.2 Bruno Mestach is geboren op 22-07-1976 in WILRIJK, zoon van Marcel Mestach en
  Rita Goris. Hij is gedoopt op 08-08-1976 in WILRIJK, kerk Sint Jan Evangelist.


  1.6 Maria Lucia Goris is geboren op 11-03-1905 in ANTWERPEN, dochter van
  Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Maria Lucia is overleden op 31-07-1974 in WILRIJK, 69 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1974 te EDEGEM. Maria Lucia trouwde met Henri Stuyts. Henri is geboren op 18-04-1902 in BORGERHOUT. Henri is overleden op 03-12-1986 in EDEGEM, 84 jaar oud.

  Kind van Maria Lucia en Henri:

  Irene Stuyts, Volgt 1.6.1.


  1.6.1 Irene Stuyts is geboren in 1932, dochter van Henri Stuyts en
  Maria Lucia Goris. Irene trouwde met Albert De Keyser.

  Kinderen van Irene en Albert:

  Guy De Keyser.
  Luc De Keyser.
  Paul De Keyser.


  1.7 Lodewijk Goris is geboren op 03-06-1909 in ANTWERPEN, zoon van
  Johannes Baptista Goris en Joanna Catharina Van Leemputten. Lodewijk is overleden op 24-12-1970 in ANTWERPEN, 61 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1970 te WILRIJK. Lodewijk trouwde met Paula De Groodt. Paula is geboren op 12-08-1918 in CLECKHEATEN (GB), dochter van Nn De Groodt. Paula is overleden op 28-05-1998 in DEURNE, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 03-06-1998 te DEURNE, Begraafplaats Ruggeveld.

  Kind van Lodewijk en Paula:

  Hugo Goris Volgt 1.7.1.


  1.7.1 Hugo Goris, zoon van
  Lodewijk Goris en Paula De Groodt. Hugo trouwde met Beatrijs Van Craenenbroeck.

  Kind van Hugo en Beatrijs:

  Brigitte Goris Volgt 1.7.1.1.


  1.7.1.1 Brigitte Goris, dochter van
  Hugo Goris en Beatrijs Van Craenenbroeck. Brigitte trouwde met Walter Rasker.

  Kinderen van Brigitte en Walter:

  Hans Rasker.
  Annelies Rasker.
  Katrien Rasker.


  Gegenereerd met Aldfaer versie 3.4.1 op 14-05-2006 19:57 door Mark Mestach

  26-05-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genealogische zoektocht uitgebreid.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hallo allemaal,

  M’n genealogische zoektocht wordt uitgebreid met volgende familienamen: Van Mieghem - Lauwers - Van Raemdonck - Matthijns en Alofs.
  Deze situeren/situeerden zich voornamelijk in Oost Vlaanderen, al wordt migratie naar andere provincies vanzelfsprekend niet uitgesloten.

  Vriendelijke groet,
  Mark Mestach

  26-05-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  20-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parenteel en statistieken van Nn Van Broeck
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Maria Van Broeck (mijn grootmoeder)

  Wat volgt is het parenteel van Nn Van Broeck, mijn betovergrootvader langs moeders kant. Indien iemand mij meer informatie kan verschaffen over de ouders en verwanten van Petrus Van Broeck, zo mogelijk nog verder terug in de tijd, is dat zeer welkom.

  Om dit parenteel te kunnen publiceren heb ik de meest private informatie verwijderd.


  1 Nn Van Broeck
  . Nn is overleden.

  Kind van Nn uit onbekende relatie:

  1 Petrus Van Broeck, Volgt 1.1.

  1.1 Petrus Van Broeck is geboren op 24-09-1860 in BEVEREN-WAAS, zoon van Nn Van Broeck. Petrus is overleden op 11-01-1936 in BEVEREN-WAAS, 75 jaar oud. Petrus trouwde met Joanna Van Raemdonck. Joanna is geboren op 12-09-1860 in BEVEREN-WAAS. Joanna is overleden op 26-07-1927 in BEVEREN-WAAS, 66 jaar oud.

  Kinderen van Petrus en Joanna:
  Henri Van Broeck
  Volgt 1.1.1.
  Cesarine Van Broeck
  Volgt 1.1.2.
  Amelia Van Broeck
  Volgt 1.1.3.
  Maria Van Broeck, geboren op 16-08-1894 in BEVEREN-WAAS
  Volgt 1.1.4.

  1.1.1 Henri Van Broeck, zoon van Petrus Van Broeck en Joanna Van Raemdonck. Henri trouwde met Philomena Ongena.

  Kinderen van Henri en Philomena:
  1
  François Van Broeck.
  2
  Iréne Van Broeck.

  1.1.2 Cesarine Van Broeck, dochter van Petrus Van Broeck en Joanna Van Raemdonck. Cesarine trouwde met Jan De Bruyne.

  Kinderen van Cesarine en Jan:
  Emile De Bruyne
  .
  Marcel De Bruyne.


  1.1.3 Amelia Van Broeck, dochter van Petrus Van Broeck en Joanna Van Raemdonck. Amelia trouwde met Leopoldus Blockx. Leopoldus is geboren op 06-01-1891 in ANTWERPEN. Leopoldus is overleden op 05-06-1945 in HOBOKEN, 54 jaar oud [bron: Begrafenissen L. De Cock en Zonen, Antwerpen-Hoboken].

  Kinderen van Amelia en Leopoldus:
  Pierre Blockx
  Volgt 1.1.3.1.
  Jeanne Blockx,
  Volgt 1.1.3.2.


  1.1.3.1 Pierre Blockx, zoon van Leopoldus Blockx en Amelia Van Broeck. Pierre trouwde met Simone Sebrechts.

  Kinderen van Pierre en Simone:
  Danny Blockx.
  Eddy Blockx.


  1.1.3.2 Jeanne Blockx is geboren in HOBOKEN, dochter van Leopoldus Blockx en Amelia Van Broeck. Jeanne trouwde met August De Staebel. August is geboren in HOBOKEN.

  Kinderen van Jeanne en August:
  René De Staebel.
  Liliane De Staebel.
  Dirk De Staebel.

  1.1.4 Maria Van Broeck is geboren op 16-08-1894 in BEVEREN-WAAS, dochter van Petrus Van Broeck en Joanna Van Raemdonck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1894. Maria is overleden op 03-11-1918 in BEVEREN-WAAS, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1918. Maria begon een relatie met NN. Hij is overleden.

  Kind van Maria en NN:
  Joanna Van Broeck,
  Volgt 1.1.4.1.

  1.1.4.1 Joanna Van Broeck, is geboren op 03-06-1916 in BERCHEM, dochter van NN en Maria Van Broeck. Joanna is overleden op 15-09-2004 in ANTWERPEN, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op 24-09-2004 te ANTWERPEN. Joanna trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1940 in ANTWERPEN met Jozef Mestach, 20 jaar oud. Jozef is geboren op 25-12-1919 in ANTWERPEN, zoon van Henricus Léo Mestach en Maria Van der Welck.

  Kinderen van Joanna en Jozef:
  Marcel Mestach,
  Volgt 1.1.4.1.1.
  Pierre Mestach,
  Volgt 1.1.4.1.2.

  1.1.4.1.1 Marcel Mestach is geboren op 09-03-1943 in HOBOKEN, zoon van Jozef Mestach en Joanna Van Broeck.

  Marcel trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1966 in WILRIJK met Rita Goris, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-05-1966 in WILRIJK. Rita is geboren op 01-02-1946 in WILRIJK, dochter van Philip Goris en Josepha Lenaerts. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte 89 Gemeente Wilrijk].


  Kinderen van Marcel en Rita:
  Nadya Mestach,
  Volgt 1.1.4.1.1.1.
  Bruno Mestach,
  Volgt 1.1.4.1.1.2.


  1.1.4.1.1.1 Nadya Mestach is geboren op 22-12-1972 in WILRIJK, AZ Sint Augustinus, dochter van Marcel Mestach en Rita Goris. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1972 [bron: AZ Sint Augustinus].

  Nadya trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-2001 in WILRIJK met Sven De Keuster, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-05-2001 in WILRIJK. Sven is geboren op 17-08-1976 in WILRIJK, zoon van Gerardus (Gert) De Keuster en Marie-Thérèse Vermeulen.

  Kind van Nadya en Sven:
  Hanne De Keuster (afb. 4), geboren op 29-03-2004 in WILRIJK. Zij is gedoopt op 03-04-2005 in WILRIJK, kerk Sint Jan Evangelist.

  1.1.4.1.1.2 Bruno Mestach
  is geboren op 22-07-1976 in WILRIJK, zoon van Marcel Mestach en Rita Goris.

  1.1.4.1.2 Pierre Mestach is geboren op 23-07-1951 in ANTWERPEN, zoon van Jozef Mestach en Joanna Van Broeck. Pierre trouwde met Anne-Marie Van Speybrouck. Anne-Marie is geboren op 05-03-1955.

  Kinderen van Pierre en Anne-Marie:
  Peter Mestach, geboren op 03-01-1973 in WILRIJK.
  Eric Mestach, geboren op 17-06-1976 in WILRIJK.

  Gegenereerd met Aldfaer versie 3.4.1 op 14-05-2006 20:03 door Mark Mestach

  20-05-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  31-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met uw gewaardeerde hulp...

  Mijn overgrootvader langs vader's kant, Adolphe MESTACH, was afkomstig van West Vlaanderen. Hij huwde Leonie Sophia DE KETELAERE. Voor zover ik weet hadden zij samen 4 kinderen waarvan hier de namen volgen:

  Henricus Léo MESTACH (1900-1939),
  mijn grootvader
  Jules MESTACH
  Celestine MESTACH

  Bertha MESTACH

  Zowel van Jules, Celestine en Bertha als van hun afstammelingen ontbreekt elke verdere informatie, en om deze te verkrijgen durf ik een beroep doen op de gewaardeerde hulp van de leden van deze 'conference'. 
  Ik wil ook graag weten wie de ouders en voorouders zijn van Adolphe en Leonie Sophia. Zelf heb ik een lijst van 96 personen met Mestach als familienaam waarvan de oudste is gedateerd in 1552. Maar vooralsnog kan ik deze verschillende takken niet direct linken aan Adolphe en Leonie Sophia. Misschien lukt dit wel met uw gewaardeerde hulp.

  Ik ben ook steeds geïnteresseerd in de namen: Mestdagh, Mestdach, Mesdag, Mesdagh, Goris, Van Broeck, Van der Welck, Van Wel(c)k, Van der Wilk, Potti(e), De Ketelaere, Lenaerts, Jordan. In het bijzonder informatie van vóór 1950 en zo verder terug in de tijd is heel welkom.

  Bij voorbaat dank.
  Mark Mestach 

  31-03-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (3)
  19-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Onze va' Jozef Mestach...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen ...Op de dag van zijn plechtige communie, zo rond 1932. Schoon bazeke hé.

  19-01-2006 om 07:51 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  18-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze 'grootvava'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Grootvader Henricus Léo Mestach, ter gelegenheid van zijn 'plechtige communie'. Foto genomen omstreeks 1912. Spijtig genoeg heb ik hem nooit gekend, hij overleed in 1939, amper 39 jaar.

  18-01-2006 om 18:07 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons 'overgrootmoemoe'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Maria Paulina POTTIE, geboren op 27-03-1855 in TURNHOUT. Zij was getrouwd met Jacobus Augustinus VAN DER WELCK, geboren op 22-11-1849 in TURNHOUT.

  18-01-2006 om 18:01 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jozef Mestach 'onze va'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op deze foto zie je 'onze va' in zijn eerste levensjaar(en), zo rond 1921. Schoon gekleed zou je zeggen, maar geloof het of niet; hij is hier wel "gekleed van de kapel" oftewel "van den aareme". Met andere woorden: zijn 'kleekes' kwamen quasi zeker van één van de voorlopers van het huidige OCMW.

  18-01-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  10-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mestach waar in België?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De geografische spreiding van de familienaam Mestach in België. Info zoals beschikbaar op 10 januari 2006, en afkomstig van de website  http://www.familienaam.be

  10-01-2006 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  16-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oh Antwerpen...
  Ook 'zot van' Antwerpen, of Antwaarepe in het ABA (Algemien Beschofd Antwaarps) Ga dan even naar onderstaand adres :

  http://users.skynet.be/fa926657/panorama.html

  16-12-2005 om 22:51 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  11-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw naamgenoten
  Ook benieuwd om te weten hoeveel van uw naamgenoten er momenteel in België leven? Klik dan op volgende adres:

  http://www.wegenerdm.be/index.php?pag=36&lang=NL

  11-12-2005 om 11:09 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  13-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jozef Mestach
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hier nog eens mijn vader Jozef Mestach (zie bericht 14.08.2005).
  Maar dan wel 84 jaar 'wijzer' dan op die eerste foto.

  13-11-2005 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  18-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parenteel van Petrus Van Broeck

  Wat volgt is het parenteel van Petrus Van Broeck, mijn overgrootvader langs moeders kant. Indien iemand mij meer informatie kan verschaffen over de ouders van Petrus, en mogelijk nog verder terug in de tijd, is dat zeer welkom. Ook meer informatie over de ouders van Joanna Van Raemdonck, de echtgenote van Petrus, is welkom.

  Om dit parenteel te kunnen publiceren heb ik de meest private informatie verwijderd.

  Parenteel van Petrus VAN BROECK

  1 Petrus VAN BROECK is geboren op 24-09-1860 in BEVEREN-WAAS. Petrus is overleden op 11-01-1936 in BEVEREN-WAAS, 75 jaar oud. Petrus trouwde met Joanna VAN RAEMDONCK. Joanna is geboren op 12-09-1860 in BEVEREN-WAAS. Joanna is overleden op 26-07-1927 in BEVEREN-WAAS, 66 jaar oud.

  Kinderen van Petrus en Joanna:

  1 Cesarine VAN BROECK Volgt 1.1.
  2 Amelia VAN BROECK Volgt 1.3.
  3 Henri VAN BROECK Volgt 1.2.
  4 Maria VAN BROECK, geboren op 16-08-1894 in BEVEREN-WAAS Volgt 1.4.


  1.1 Cesarine VAN BROECK, dochter van Petrus VAN BROECK en Joanna VAN RAEMDONCK. Cesarine trouwde met Jan DE BRUYNE.

  Kinderen van Cesarine en Jan:

  1 Emile DE BRUYNE.
  2 Marcel DE BRUYNE.


  1.2 Henri VAN BROECK, zoon van Petrus VAN BROECK en Joanna VAN RAEMDONCK. Henri trouwde met Philomena ONGENA.

  Kinderen van Henri en Philomena:

  1 François VAN BROECK.
  2 Iréne VAN BROECK.


  1.3 Amelia VAN BROECK, dochter van Petrus VAN BROECK en Joanna VAN RAEMDONCK. Amelia trouwde met Leopoldus BLOCKX. Leopoldus is geboren op 06-01-1891 in ANTWERPEN. Leopoldus is overleden op 05-06-1945 in HOBOKEN, 54 jaar oud.

  Kinderen van Amelia en Leopoldus:

  1 Jeanne BLOCKX, geboren in HOBOKEN Volgt 1.3.1.
  2 Pierre BLOCKX Volgt 1.3.2.


  1.3.1 Jeanne BLOCKX is geboren in HOBOKEN, dochter van Leopoldus BLOCKX en Amelia VAN BROECK. Jeanne trouwde met August DE STAEBEL. August is geboren in HOBOKEN.

  Kinderen van Jeanne en August:

  1 Dirk DE STAEBEL.
  2 Liliane DE STAEBEL.
  3 René DE STAEBEL.

  1.3.2 Pierre BLOCKX, zoon van Leopoldus BLOCKX en Amelia VAN BROECK. Pierre trouwde met Simone SEBRECHTS.

  Kinderen van Pierre en Simone:

  1 Eddy BLOCKX.
  2 Danny BLOCKX.


  1.4 Maria VAN BROECK is geboren op 16-08-1894 in BEVEREN-WAAS, dochter van Petrus VAN BROECK en Joanna VAN RAEMDONCK. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1894. Maria is overleden op 03-11-1918 in BEVEREN-WAAS, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1918.

  Kind van Maria:

  1 Joanna VAN BROECK, geboren op 03-06-1916 in BERCHEM Volgt 1.4.1.


  1.4.1 Joanna VAN BROECK is geboren op 03-06-1916 in BERCHEM, dochter van Maria VAN BROECK. Joanna is overleden op 15-09-2004 in ANTWERPEN, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op 24-09-2004 te ANTWERPEN. Joanna trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1940 in ANTWERPEN met Jozef MESTACH, 20 jaar oud. Jozef is geboren op 25-12-1919 in ANTWERPEN, zoon van Henricus Léo MESTACH en Maria VAN DER WELCK.

  Kinderen van Joanna en Jozef:

  1 Marcel MESTACH, geboren op 09-03-1943 om 09:00 in HOBOKEN Volgt 1.4.1.1.
  2 Pierre MESTACH, geboren op 23-07-1951 in ANTWERPEN Volgt 1.4.1.2.


  1.4.1.1 Marcel MESTACH is geboren op 09-03-1943 om 09:00 in HOBOKEN, zoon van Jozef MESTACH en Joanna VAN BROECK. Hij is gedoopt op 09-03-1943 in HOBOKEN. Marcel trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1966 in WILRIJK met Rita GORIS, 20 jaar oud. Rita is geboren op 01-02-1946 in WILRIJK, dochter van Philip GORIS en Josepha LENAERTS. Zij is gedoopt op 07-02-1946 in WILRIJK, in de parochiekerk van Sint Jan Evangelist.

  Kinderen van Marcel en Rita:

  1 Nadya MESTACH, geboren op 22-12-1972 in WILRIJK, AZ Sint Augustinus. Volgt 1.4.1.1.1.
  2 Bruno MESTACH, geboren op 22-07-1976 in WILRIJK, AZ Sint Augustinus. Volgt 1.4.1.1.2.


  1.4.1.1.1 Nadya MESTACH is geboren op 22-12-1972 in WILRIJK, AZ Sint Augustinus, dochter van Marcel MESTACH en Rita GORIS. Zij is gedoopt op 07-01-1973 in WILRIJK, in de parochiekerk van Sint Jan Evangelist. Nadya trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-2001 in WILRIJK met Sven DE KEUSTER, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in WILRIJK. Sven is geboren op 17-08-1976 in WILRIJK, zoon van Gerardus (Gert) DE KEUSTER en Marie-Thérèse VERMEULEN.

  Kind van Nadya en Sven:

  1 Hanne DE KEUSTER, geboren op 29-03-2004 in WILRIJK. Zij is gedoopt op 03-04-2005 in WILRIJK, in de parochiekerk Sint Jan Evangelist.


  1.4.1.1.2 Bruno MESTACH is geboren op 22-07-1976 in WILRIJK, AZ Sint Augustinus, zoon van Marcel MESTACH en Rita GORIS.

  1.4.1.2 Pierre MESTACH is geboren op 23-07-1951 in ANTWERPEN, zoon van Jozef MESTACH en Joanna VAN BROECK. Pierre trouwde met Anne-Marie VAN SPEYBROUCK. Anne-Marie is geboren op 05-03-1955.

  Kinderen van Pierre en Anne-Marie:

  1 Peter MESTACH, geboren op 03-01-1973 in WILRIJK.
  2 Eric MESTACH, geboren op 17-06-1976 in WILRIJK.


  Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 18-09-2005 20:44

  18-09-2005 om 00:00 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  14-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit de oude doos
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mijn grootvader Henricus Leo Mestach met echtgenote Maria Van der Welck, m'n grootmoeder, en hun eerstgeboren zoon Jozef, m'n vader. Deze foto dateert van omstreeks mei 1921.

  14-08-2005 om 08:03 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  05-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Héhé... weer thuis, maar toch mis ik nog steeds...

  05-08-2005 om 22:31 geschreven door MarkM


  >> Reageer (0)
  06-07-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even geduld...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste bezoeker,
  'k Ben er eventjes tussenuit. Binnen enkele dagen komen er nieuwe gegevens.

  06-07-2005 om 23:52 geschreven door MarkM


  >> Reageer (1)


  Archief per jaar
 • 2007
 • 2006
 • 2005

  Gastenboek

  Een berichtje plaatsen in mijn gastenboek? Druk dan op onderstaande toets.


  Blog als favoriet !

  Foto

  WIJ BLIJVEN REGELMATIG ONZE BLOG AANVULLEN !
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  de_nieuwe_armen
  blog.seniorennet.be/de_nieu
  Mijn favorieten
 • SeniorenNet.be
 • Bhakti
 • julius dreyfsandt gedichten
 • Centrum voor Bhakti-Yoga Brussel
 • Computertips
 • Geschiedenis van de familie Van Wuytswinkel
 • Nieuwtjes
 • Natuurlijk gezond
 • Bruggeblog
 • Rilatine

  Een mailtje sturen?

  Dat kan door op onderstaande toets te drukken.  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!