NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • one-liners
 • korte tekstjes
 • relatie
 • de vier paren van tegenstellingen
 • mededogen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  wereldwijs
  voor de spirituele zoeker
  23-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.over het denken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De mens wordt niet gekweld door gebeurtenissen, maar door de betekenis die hij eraan verleent.

  (Epictetus)

  23-02-2017 om 00:00 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  28-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.one-liners

  Er is niets goed of slecht, maar het denken maakt het zo. (Shakespeare)

  &&&&&

  Ik geloof in de hemel, we zijn er allemaal al geweest. (Pater Stijlemans)

  &&&&&

  De geest is als een parachute, hij werkt het beste als hij open is. (Lord Thomas Dewar)

  &&&&&

  Het belangrijkste is om niet op te houden met vragen stellen. (Albert Einstein)

  &&&&&

  De wereld beschikt over genoeg hulpmiddelen voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. (Mahatma Gandhi)

  &&&&&

  De wereld is te gevaarlijk voor iets anders dan de waarheid en te klein voor iets anders dan liefde. (William Sloane Coffin)

  &&&&&

  In elke regendruppel leeft een storm. (Cherokee)

  &&&&&

  Telkens je een koor cirkelende kraaien ziet, begrijp dan dat je niet alleen bent in je gedachten. (Cherokee)

  &&&&&

  Woestijnmuziek kan diep en treurig zijn, als het zand schreit om zijn oude liefde, de oceaan. (Cherokee)

  &&&&&

  Er is veel meer vastberadenheid nodig om de ketenen die ons binden, te verslijten dan ze te verbreken. (Michel De Montaigne)

  &&&&&

  Vergeef jezelf, je had de ervaringen nodig. (Cherokee)

  &&&&&

  28-03-2017 om 20:10 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.korte tekstjes

  Jouw lijden is mijn lijden en jouw geluk is mijn geluk. (de Boeddha)

  &&&&&

  Of er nu wel of niet een Verhevene verschijnt in de wereld, vast staat dat het een onveranderbaar feit is, een vaststaande wetmatigheid, dat alles wat gevormd is, onderhevig is aan lijden en dat alles zonder zelf is. (Lakkhana-suttra)

  &&&&&

  In een lentelandschap is niets beter dan het ander : de bloesemende takken zijn ; sommige lang ; sommige kort. (Tôyô Eicho 1429-1504)

  &&&&&

  je hoeft slechts de dwaalweg van het denken te verlaten en de oergrond van je wezen zal zich in zijn algehele zuiverheid openbaren. Dat is de manier om een Boeddha te worden, de leer te verwezenlijken en tot verlichting te komen. (Huang Po)

  &&&&&

  Alle wezens moeten zelf hun best doen om tot verlichting te geraken. Ook een ontwaakte kan hen niet verlossen. Als hij dat zou kunnen, hadden alle wezens al verlost moeten zijn, want er zijn al talloze Boeddha's geweest. (Hui Hai)

  &&&&&

  Wat hebben wij eraan naar de maan te vliegen, als we niet in staat zijn de afgrond te overbruggen die ons van onszelf scheidt ? Dit is de allerbelangrijkste van alle ontdekkingsreizen zonder dewelke alle andere niet alleen nutteloos, maar zelfs rampzalig zijn. (Thomas Merton, 1915-1968, Amerikaans Trapist)

  &&&&&

  De dwaas die zich van zijn dwaasheid bewust wordt, noemt men terecht een wijze ; maar de dwaas die zich inbeeldt dat hij een wetende is, is pas echt een dwaas. (Dhammapada vers 63)

  &&&&&

  Alles wat is geboren blijft niet permanent in één toestand, het groeit op, wordt oud en sterft dan. Alles in de natuur, zelfs in het universum, heeft een eigen bestaansperiode, van geboorte tot dood, begin en eind. Het enige wat we waarnemen en wat we ons kunnen voorstellen, is verandering, het is tijdelijk. Het kan je daarom nooit blijvend bevrediging schenken. (Ajahn Sumedho)

  &&&&&

  Vebitterd blijven, is vergif drinken in de hoop dat iemand anders ervan sterft. (de Boeddha)

  &&&&&

  27-03-2017 om 20:17 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.relatie

  Als je op zoek bent naar blijvende voldoening in een relatie, moet die relatie rusten op een stevige fundering. Vandaar dat de Dalaï Lama ons aanspoort de onderliggende basis van een relatie te bestuderen, in het geval we in een relatie zitten die misloopt. Seksuele aantrekkingskracht, of zelfs het intense gevoel van verliefdheid, mag dan een rol spelen bij het vormen van een eerste band tussen twee mensen, hen naar mekaar toetrekken, maar net als bij een goede tweecomponentenlijm moet je dat eerste hechtmiddel mengen met andere ingrediënten voordat het hard wordt en zorgt voor een vaste verbinding. Om erachter te komen wat die andere verbindingen zijn, kijken we opnieuw naar de Dalaï Lama's methode voor het opbouwen van een vaste relatie op genegenheid, mededogen en wederzijds respect als mensen. Als we een relatie op deze eigenschappen baseren, kunnen we niet alleen een diepe betekenisvolle band met onze geliefde of partner tot stand brengen, maar ook met vrienden, kennissen of vreemden met praktisch ieder mens. Dit biedt ons onbeperkte mogelijkheden en gelegenheden om in contact te komen met anderen. (Howard Cutler)

  &&&&&

  Afgezien van hoe de eindeloze speurtocht naar romantische liefde onze diepere spirituele groei zou kunnen beïnvloeden, denk ik dat je, zelfs gezien vanuit een conventionele levenswijze, de idealisering van die romantische liefde kunt zien als extreem. Het gaat hier om iets anders dan relaties die gebaseerd zijn op zorgzame en oprechte genegenheid. Je kunt het niet beschouwen als iets positief. Het is iets dat berust op fantasie, iets onbereikbaars, en kan bijgevolg een bron van frustratie zijn. Je kunt het om die reden niet als een positief iets zien. (de Dalaï Lama)

  &&&&&

  26-03-2017 om 20:32 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de vier paren van tegenstellingen

  Iemand wordt ernstig ziek, raakt zijn geld kwijt of verliest familieleden. Daardoor komt hij tot bezinning : "Zoals het IK en het leven in deze wereld nu eenmaal zijn, draait het allemaal voornamelijk om acht dingen (vier paren van tegenstellingen) : om geluk en leed, winst en verlies, lof en blaam, erkenning en niet erkend worden". En hij klaagt en jammert niet en is niet neerslachtig of overstuur. Daarom zegt men : "De geestkracht van een mens blijkt pas bij tegenspoed". (Anguttara-Nikaya 4:192)

  &&&&&

  26-03-2017 om 20:05 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mededogen

  Mededogen is onze diepste aard. Het komt voort uit onze onderlinge verbondenheid met alle dingen.

  &&&&&

  O, edelgeborene, nu is in u geboren ongemeen mededogen voor alle levende schepselen die hun ware aard vergeten zijn. (Longchempa)

  &&&&&

  Overwin alle bitterheid om het feit dat u niet opgewassen was tegen de mate van pijn die u was toevertrouwd...Zoals de moeder van de wereld die de pijn van de wereld in haar hart draagt, hebt u deel aan het geheel van deze pijn en moet u deze met mededogen en vreugde in plaats van zelfbeklag onder ogen zien. (Pir Vilayat Khan, soefimeester)

  &&&&&

  26-03-2017 om 15:05 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onderling afhankelijk

  Zoals een stuk papier het resultaat, de combinatie is van de vele elementen die we niet-papier-elementen kunnen noemen, zo is het individu samengesteld uit niet-individu-elementen. Als je een dichter bent zie je duidelijk een wolk voorbijdrijven in een blad papier. Zonder wolk is er geen water, zonder water kunnen er geen bomen groeien, en zonder bomen kun je geen papier maken. Dus de wolk is in het blad papier. Het bestaan van dit stuk papier is afhankelijk van het bestaan van de wolk. Papier en wolk zijn nauw verbonden. Laten we eens naar andere dingen kijken, zoals de zonneschijn. Zonneschijn is belangrijk want het bos kan niet bestaan zonder zonneschijn en wij mensen kunnen ook niet bestaan zonder zonneschijn. Dus de houthakker heeft zonneschijn nodig om de boom te kunnen kappen en de boom heeft de zon nodig om een boom te kunnen zijn. Daarom kan je ook de zon zien schijnen in datzelfde stuk papier. En als je nog dieper kijkt, met de ogen van de boddhisatva, met de ogen van een ontwaakte, dan zie je niet alleen de wolk en de zonneschijn erin, maar zie je er alles in : de tarwe die brood werd als voedsel voor de houthakker, de vader van de houthakker - alles in dat vel papier. Dus zeggen we : "Een vel papier is gemaakt van niet-papier-elementen. Een wolk is een niet-papier-element. Het bos is een niet-papier-element. Zonneschijn is een niet-papier-element. Het papier is gemaakt van alle niet-papier-elementen, in zoverre dat als we de niet-papier-elementen terugvoeren naar hun oorsprong - de wolk naar de lucht, de zonneschijn naar de zon, de houthakker naar zijn vader - het papier leeg is. Leeg waarvan ? Leeg van een afgescheiden zelf. Het is gemaakt door alle niet-zelf-elementen, niet-papier-elementen en als deze niet-papier-elementen er zijn uitgehaald, is het werkelijk leeg, leeg van een onafhankelijk zelf. Leeg in deze zin betekent dat het papier vol is van alles, van de hele kosmos."

  Op dezelfde wijze is het individu gemaakt van niet-individu-elementen. Hoe kan je dus verwachten dat je alles achterlaat ?

  Het soort lijden dat je meedraagt in je hart, is de samenleving zelf. Je draagt dat mee, je draagt de samenleving mee. Je draagt iedereen mee. Als je mediteert, doe je dat niet alleen voor jezelf, je doet het voor de hele samenleving. Je zoekt niet alleen voor jezelf oplossingen voor je problemen, maar voor ieder van ons. (Thich Nhat Hanh)

  &&&&& 

  26-03-2017 om 15:05 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.edelheid (onze oorspronkelijke goedheid)

  O, Edelgeborene, o gij van glorierijke oorsprong, gedenk uw stralende aard, de essentie van de geest. Vetrouw erop. Keer er naar terug. Het is thuis. (Tibetaans Dodenboek)

  &&&&&

  Toen was het alsof ik plotseling de verborgen schoonheid van hun hart zag, het diepste van hun hart waar noch zonde noch verlangen noch zelfkennis kan doordringen, de kern van hun werkelijkheid. De persoon die ieder is in de ogen van het Goddelijke. Konden ze allemaal zichzelf maar zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Konden we elkaar aldoor zo zien. Er zou geen oorlog, geen haat, geen wreedheid, geen hebzucht meer zijn...ik veronderstel dat het grote probleem zou zijn dat we op onze knieën zouden vallen en elkaar zouden vereren. (Thomas Merton)

  &&&&&

   

  25-03-2017 om 18:28 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de orde van het inter-zijn (Tiep Hien)

  'The order of inter-being' is een Vietnamese monastieke gemeenschap en lekengroep die ondericht geeft in het trainen van aandacht en geëngageerd boeddhisme. De grote bezieler van deze groep is de Vietnamese zen-meester Thich Nhat Hanh. Hierna volgen de twee beloften en de veertien orde-regels.

  De twee beloften :

  1. Ik beloof mijn mededogen te ontwikkelen om het leven van mensen, dieren en planten lief te kunnen hebben en te beschermen.

  2. Ik beloof inzicht te ontwikkelen om in harmonie te kunnen leven met mensen, dieren en planten en hen lief te hebben.

  De veertien regels :

  1. Wij nemen ons voor geen enkele leer, theorie of ideologie - het boeddhisme inbegrepen - tot onze afgod te maken of ons eraan vast te klampen. Boeddhistische gedachtenstelsels dienen te worden beschouwd als leidraad en niet als absolute waarheid.

  2. Denk niet dat de kennis die je vandaag bezit, onveranderlijk is of de absolute waarheid zou zijn. Vermijd bekrompenheid en gehechtheid aan je huidige opvattingen. Probeer de open weg van niet-gehecht-zijn aan eigen standpunten te leren kennen en in de praktijk te brengen, om ontvankelijk te kunnen zijn voor de gezichtspunten van anderen. De waarheid kan alleen maar in het leven zelf te vinden zijn en niet in begrippen. Wees bereid je hele leven te leren en de werkelijkheid in onszelf en in de wereld op ieder moment gade te slaan.

  3. Dwing anderen , ook kinderen, niet met welk middel dan ook, jouw mening aan te nemen. Niet door bedreiging, niet door gezag, geld, propaganda of zelfs opvoeding. Probeer daarentegen de ander in een liefdevolle dialoog te helpen fanatisme en kleingeestigheid te laten varen.

  4. Ga het leed niet uit de weg en sluit er je ogen niet voor. Vergeet niet dat er lijden in het leven bestaat. Probeer mogelijkheden te vinden om hen die lijden te bereiken, zoals door persoonlijk contact of bezoek. Op die manier maak je jezelf en anderen bewust van het leed in de wereld.

  5. Verzamel geen rijkdommen, terwijl er miljoenen zijn die honger lijden. Maak roem, winst, rijkdom en zingenot niet tot je levensdoel. Leef op eenvoudige wijze en deel je tijd, energie en materiële hulpbronnen met hen die dat nodig hebben.

  6. Koester geen boosheid of haat. Zodra boosheid of haat in je opkomt, doe dan meditatie over mededogen, teneinde diegenen, die boosheid of haat bij je hebben opgewekt vriendelijk te kunnen bejegenen. Leer om naar andere wezens te kijken met de ogen van mededogen.

  7.  Verlies je niet in verstooiing of in wat er om je heen gebeurt. Leer je ademhaling te gebruiken om weer greep te krijgen, op lichaam en geest. Leer aandacht te beoefenen en concentratie en wijsheid te ontwikkelen.

  8. Gebruik geen woorden die tweedracht kunnen zaaien en die afbreuk doen aan de gemeenschap. Doe alles wat in je vermogen ligt om verzoening tot stand te brengen en om alle meningsverschillen, hoe klein ze ook mogen zijn, op te lossen.

  9. Spreek geen onwaarheid omwille van eigen belang of om indruk te maken. Spreek geen woorden die haat en verdeeldheid zaaien. Verspreid geen nieuws waar je niet zeker van bent. Veroordeel niet, of oeen geen kritiek uit op dingen waarvan je niet zeker bent. Probeer altijd de waarheid te spreken en opbouwend te zijn. Heb de moed om onrechtvaardige toestanden onder de aandacht te brengen, zelfs al zou het je eigen veiligheid in gevaar brengen.

  10. De boeddhistische gemeenschap mogen we niet gebuiken voor persoonlijk gewin of profijt noch hoort de gemeenschap te worden omgevormd tot een politieke partij. De religieuze gemeenschap dient zich echter duidelijk op te stellen tegen onderdrukking en onrecht en zou er naar moeten streven de situatie te veranderen, zonder bij conflicten partij te kiezen.

  11. Oefen geen beroep uit, dat schadelijk is voor mens en natuur. Beleg geen geld in vennootschappen, die anderen hun levenskansen ontnemen. Kies een beroep, dat je kan helpen je ideaal van mededogen te verwezenlijken.

  12. Dood niet. Probeer te voorkomen dat anderen doden en probeer alle middelen te vinden om het leven te beschermen en oorlog te voorkomen.

  13. Bezit niets dat eigenlijk aan anderen toebehoort. Respecteer andermans eigendom, maar probeer te voorkomen, dat mensen zich verrijken ten koste van andermans leed.

  14. Mishandel je lichaam niet. Leer er met respect mee om te gaan. Beschouw je lichaam niet slechts als een instrument. Gebruik je levensenergie, je adem en je geest voor realisatie van de Weg. Seksuele uitdrukking zou niet mogen gebeuren zonder liefde en relatie. Wees in seksuele relaties bewust van het leed dat in de toekomst aan anderen kan worden toegebracht. Respecteer de rechten en verbintenissen van anderen om andermans geluk te behoeden. Wees je ten volle bewust van je verantwoordelijkheid bij het verwekken van nieuw leven. Mediteer over de wereld waar je deze wezens in stuurt.

  &&&&&

  24-03-2017 om 00:00 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de geest

  Het belangrijste is om te ontdekken wat het belangrijkste is. (Suzuki Rochi)

  &&&&&

  Ik denk dat het enorm belangrijk is om in dit leven te doen wat je echt graag wilt doen, zonder dat steeds maar uit te stellen. En hoe boeiend wetenschappelijk onderzoek ook is, ik had het idee dat ik maar een enkel penseelstreekje toevoegde aan een groot, kleurrijk schilderij waarvan ik nooit zal weten hoe het er in zijn geheel uitziet. Ik vroeg me af, of het de moeite waard is om mijn unieke leven als mens dat zoveel mogelijkheden biedt, alleen aan dat werk te besteden. Op het boeddhistische pad daarentegen is elk onderdeel volkomen duidelijk - je vertrekpunt, het doel, de middelen om er te komen, de obstakels onderweg. Het gaat erom je eigen geest te analyseren en te zien dat deze meestal beheersd wordt door egoïsme, te zien dat egoïsme zijn oorsprong vindt in fundamentele onwetendheid ten aanzien van onze werkelijke aard van de geest. Deze stand van zaken kan maar op één ding uitlopen, en dat is een leven vol lijden dat we onszelf en anderen aandoen. Dus het meest urgente wat een mens te doen heeft, is verandering aanbrengen in deze situatie. En dat kun je doen door liefde en mededogen te ontwikkelen en je onwetendheid uit te roeien door het pad van het hoogste inzicht te volgen. Na verloop van maanden of jaren begin je te merken dat er een verandering is ontstaan die een zeldzame soort vreugde veroorzaakt. Een vreugde waarin geen spoortje angst of verwarring zit en die zo uitzonderlijk van kwaliteit is, dat ik daar steeds lyrisch van word.                                            (Mathieu Ricard, wetenschapper en boeddhist) 

  &&&&&

  Hoe eng zijn de grenzen van onze geest ! (Cicero)

  &&&&&

  Eén van de gebreken van onze sterfelijke staat is die geestelijke blindheid, die ons niet alleen dwingt om te dwalen, maar maakt dat wij van onze dwalingen houden. Het vergankelijke lichaam rust als een last op de ziel, de geest, die over veel dingen nadenkt, wordt door zijn aardse woning belemmerd. (Augustinus)

  &&&&&

  We zitten gevangen in de duistere en smalle kooi, die we zelf hebben gemaakt en die houden we voor het heelal. Slechts weinigen onder ons kunnen zich zelfs maar voorstellen, dat er een andere dimensie van de werkelijkheid zou kunnen bestaan. (Sogyal Rinpoche)

  &&&&&

  Om je van je geest, die zo vol uitvluchten zit en door zijn wensen gedreven rondzwerft, bewust te worden is heel moeilijk. Wie verstandig is, zal zich inspannen om zijn geest te beteugelen, want beheersing van de geest is de sleutel tot gelukzakigheid. (Dhammapada vers 36)

  &&&&&

  23-03-2017 om 00:00 geschreven door modestus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!