NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  08-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vic Nees

  Creatie van het Requiem van Vic Nees

  Vic Nees (150x150)

  Vandaag vond de creatie van het Requiem van Vic Nees plaats. En dit op zijn verjaardag. Hij legde er de laatste hand aan in 2008, 50 jaar na het verschijnen van zijn eerste koorwerk.

  Het Requiem van Vic Nees  is niet te vergelijken met de vele voorbeelden gekend uit het verleden. Dit is een Requiem  voor de doden, maar ook een Requiem van de Verrijzenis en het Licht. Een positief en hoopvol Requiem waarin volgens Vic Nees een Dies Irae, een Lacrimosa en een Libera me niet thuishoren.  Het werk groeit naar een climax  toe in het  In Paradisum dat eindigt met een indrukwekkend pianissimo. Talrijke tekstuitbeeldingen zullen de aandachtige luisteraar niet ontgaan zoals het verschijnen van het eeuwige licht, het lux perpetua, boven een geïmiteerd klokkengelui.

  De creatie vond plaats op 8 maart om 11.OO uur in de O.L.V.-kapel van het Elzenveld in de Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen. Het werk wordt daarna in verschillende steden uitgevoerd door het Gents Madrigaalkoor, dir. Johan Duijck, Hilde Coppé, sopraan en Ludwig Van Gijseghem, tenor.

  Geplande uitvoeringen 


   

   

  Grimbergen, 19 maart 2009, 20.15 uur
  Abdijkerk, Kerkplein 1, 1850 Grimbergen
  Requiem van Vic Nees (première)
  Requiem van Herbert Howells

  info

  kaarten: €14 (€12,5 reductie)
  verkoop: tickets@ccstrombeek.be
  www.ccstrombeek.be, tel +32.2.2630343
  organisatie: CC Strombeek

   


  Drongen, 20 maart 2009
  , 20.00 uur
  Heilige Gerulphuskerk, Drongenplein
  Requiem van Vic Nees (première)
  Requiem van Herbert Howells


  info

  kaarten:  VVK €12, kassa €14
  verkoop:  09 227 46 49 of 09 226 52 26
  organisatie: www.oorverblindend.be

   

   

  Leuven, 9 mei 2009, 19.30 uur
  Sint Pieterskerk, Grote Markt
  Requiem van Vic Nees
  Super flumina Babylonis  Jules Van Nuffel
  Super Flumina Babylonis  Jean Marie Plum

  info
  kaarten: op uitnodiging
  organisatie: Stad Leuven  Het werk wordt uitgegeven bij www.anniebank.com


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog meer Jef Van Hoof....

  JEF VAN HOOF

   


   

  Een paar weken geleden zongen we met enkele duizenden in de Lotto-Arenahal het krachtige strijdlied ‘Groeninghe’ en de prachtige hymne ‘Daar is maar één land’. En we luisterden ingetogen naar Ann De Renais in twee kunstliederen van Jef Van Hoof.

  Daarmee herdacht het ANZ de 50ste sterfdag van deze legendarische toondichter.

  Het was een merkwaardig toeval dat tijdens hetzelfde zangfeest de 175ste geboortedag van die andere Vlaamse geniale componist Peter Benoit werd herdacht. Beide figuren zijn immers enorm volksverbonden musici geweest. Ze hadden allebei een enorme voorliefde voor het eigen volkslied. Ze dirigeerden met een bezielend enthousiasme de massa en schreven met een groot hart voor die zingende massa. Beiden engageerden zich met hun kunst in de ontvoogdingsstrijd van ons volk. Benoit streed voor de oprichting van een Vlaams Conservatorium in Antwerpen en Van Hoof was een tijdlang directeur van diezelfde muziekschool. Zowel Van Hoof als Benoit hebben strijdvaardige liederen en andere opzwepende muziekstukken geschreven. Benoit hanteerde daarvoor massakoren en grote orkesten. Van Hoof bespeelde ook de massa zangers maar dan graag begeleid door vurige kopers. Kopers waren voor van Hoof ‘de ziel’ van het orkest. Van Hoof formuleerde het soms nog plastischer….

  Naast de uitbundige en opzwepende stukken schreven beide toondichters schitterende symfonische werken (Benoit: fluitconcerto, pianoconcerto, ouvertures; Van Hoof: 6 symfonieën, symfonische suites), strijkkwartetten, kamermuziekwerken, pianomuziek, missen, motetten, koorwerken en liederen.

  Van Hoof heeft steeds met een grote bewondering en zelfs verering opgekeken naar Benoit, net zoals veel generatiegenoten en jongere componisten opkeken naar Van Hoof. Van Hoof baseerde zijn pedagogische principes op die van Benoit wat bijvoorbeeld de rol van het volkslied betrof. Beide componisten hadden hun werkterrein in Antwerpen aan de Schelde en allebei kregen ze een graf op het ereperk van het Schoonselhof.

  Benoit én Van Hoof waren en zijn figuren die tot de verbeelding spreken: het waren artiesten met de uiterlijke kenmerken van een romantische artiest: baard, lange haren, kapmantel en hoed, boude uitspraken, vurige begeesterende uitstraling….

     In deze bijlage willen we graag iets dieper ingaan op de figuur van Jef Van Hoof.

  Hij werd op 8 mei 1886 geboren in de Belegstraat 5 in Antwerpen. Als zoon van een koster speelde hij al zeer vroeg orgel en verving hij zijn vader aan het kerkorgel. In 1916 volgde hij zijn vader officieel op als koster.

  Een groot collegestudent was hij niet. Daarvoor was hij te zeer gebeten door de muziekmicrobe.

  Zo belandde hij aan het Antwerps Conservatorium bij Jozef Callaerts en Arthur De Hovre voor orgelstudie, bij Lodewijk Mortelmans voor harmonie en contrapunt en bij Paul Gilson voor compositie. Geef toe, je kan het slechter treffen!

  Jef Van Hoof begon al vroeg te componeren. Zo ontstond zijn zeer bekend, innig en ontroerend ’t Is stille (op tekst van Gezelle) al in 1903.

  In 1909 schreef het Algemeen Nederlands Verbond een wedstrijd uit voor een nieuw lied. Op tekst van (alweer) Gezelle schreef Van Hoof dan zijn immens populair geworden ‘Groeninghe’. Met deze ‘Vlaamse Marseillaise’ was zijn naam meteen gemaakt. Van Hoof werd hét symbool van de Vlaamse weerbaarheid. Geen Guldensporenviering en later geen zangfeest of IJzerbedevaart waar dit lied niet met gloed en geestdrift werd en wordt gezongen. Tijdens zijn leven vaak onder leiding van de toondichter zelf.

  In 1911 ontving hij de ‘Prijs van Rome’ voor zijn cantate ‘Tycho Brahé’ en een eerste prijs in een wedstrijd van de Koninklijke Maatschappij ‘De Grote Harmonie van Brussel’ voor zijn ‘Landelijke stemming’.

  Conservatoriumdirecteur Jan Blockx zwaaide uitbundig met lof en prees Van Hoof als waardige leerling van de muziekschool en volgeling van Benoit. Hij voorspelde hem een schitterende toekomst als nationaal componist. Profetische woorden, zoals later zou blijken.

  Als musicus vocht Van Hoof tijdens de eerste wereldoorlog mee voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit. Hij componeerde daarvoor het strijdlied ‘Oproep’. Dit leverde hem in 1918 een celstraf van 7 maanden op.
  Daarna ging hij gewoon verder met zijn muzikaal engagement. Hij richtte het koor ‘Kunst en Vermaak’ (1920) op en werd leraar harmonie aan de Mechelse beiaardschool (1925) bij Jef Denijn. In 1933 stichtte hij samen met de Vlaamse bard Willem Demeyer de Vlaams-Nationale Zangfeesten waarvan we op 15 februari j.l. de 72ste editie mochten beleven. Aanvankelijk was Jef Van Hoof de enige dirigent en componist die aan bod mocht komen. Node moest Van Hoof aanvaarden dat ook andere componisten verschenen aan het firmament van de Vlaamse volksmuziek. Andere belangrijke Vlaamse toondichters verwierven immers ook een plaats als dirigent en componist op het zangfeestpodium. En dat het niet zomaar de minsten waren blijkt uit de opsomming van enkele namen van medewerkers aan de zangfeesten: Karel Candael, Lodewijk Mortelmans, Emiel Hullebroeck, Lieven Duvosel, Arthur Meulemans, Jef Tinel, Ivo Mortelmans, Renaat Veremans, Maurits Veremans, Armand Preud’homme, Gaston Feremans, Wies Pée, Jos Mertens, Hendrik Diels, Lode Dieltiens, Léonce Gras, Michaël Scheck, Juliaan Wilmots, Ludo Claesen, ….
  Het belang van deze zangfeesten en van het daartoe opgerichte VNZ (nu ANZ) in de Vlaamse beweging en in de Vlaamse koor-, lied- en muziekgeschiedenis kan nauwelijks overschat worden. Van Hoof heeft daar dus een uiterst belangrijke mijlpaal gevestigd waarop vandaag nog steeds voortgebouwd wordt.

  In 1936 werd Van Hoof aangesteld tot leraar harmonie in het Antwerps Conservatorium.

  Hij werd in 1942 bevorderd tot directeur van het conservatorium als opvolger van Flor Alpaerts. Uit getuigenissen blijkt dat hij een echte bezorgde vader voor zijn leerlingen was en net zoals Benoit teruggreep naar het volkslied. Hij voerde weliswaar nieuwe leergangen in (slagwerk en euritmiek) en wijzigde hier en daar elementen in de leerstof maar steeds in de geest van de stichter van de ‘muziekschool’. Hij leverde in volle oorlogsperiode vaak valse getuigschriften af om jongeren te vrijwaren tegen verplichte tewerkstelling in Duitsland. Maar toch werd hij afgezet in 1944 en vloog hij weer de cel in. Na een jaar kwam hij vrij. Het conservatorium bleef dicht voor hem. De beiaardschool in Mechelen daarentegen werd zijn nieuwe thuis.
  Op 24 april 1959 overleed hij in zijn ‘Spokenhof’ met naast zich de onvoltooide zesde symfonie.

  Naast zijn drukke bezigheden als leraar, directeur en dirigent componeerde hij een  aanzienlijk aantal en zeer uiteenlopende werken.

  Laten we beginnen met zijn werken voor de menselijke stem.

  Zo zijn er eerst en vooral de kunst- en volksliederen (‘Ik wist niet’; ‘De vriezeman’; ‘Nanoen in huis’; ‘Lentestemming’; ‘Slaapliedje’; ‘Marialiedeken’; ‘Suja nu’; ‘Nachtdeun’; …..), strijdliederen en geëngageerde liederen (‘Groeninghe’; ‘Daar is maar één Vlaanderen’; ‘Goedendag’; ‘Vaandellied’; ‘Trouw aan Vlaanderen’; ‘O kruis van den IJzer of Bedevaartlied’; ….), kinderliederen (‘Mijn jeugd is als een tuil van rozen’; Van den koekoek en den ezel’; …) en godsdienstige liederen (‘Marieliedeken’; ‘Kerstlied’;…).

  Bij de liederen is het opmerkenswaard dat hij zelden de harde strijdlustige toon van Groeninghe aanslaat. Meestal spreekt er uit zijn liederen een diepe verinnerlijking en elegisch karakter. Zijn kinderliederen zijn prachtig afgestemd op de kinderen qua toon en sfeer. De muziek respecteert altijd de tekst. De muziek eerbiedigt de prosodie en metrum. Muziek en woord zijn één. Ze vormen een ‘monoliet’ zou Robert Herberigs later zeggen. Lodewijk De Vocht formuleerde het bijbels als hij zei: Eerst was er het woord en dan pas de muziek. Op dat punt zat Van Hoof dus in goed gezelschap. Zijn liedkunst werd doorheen zijn carrière steeds rijper en meer geïnspireerd. Geen wonder dat hij in 1958 als eerste de Lodewijk Mortelmansprijs ontving.

  Een merkwaardig genre dat Van Hoof ook beoefende is de lyrische voordracht. Dat zijn liederen voor spreekstem met begeleiding. Bijvoorbeeld ‘Spinnelied’; ‘Idylle’ en ‘Jacob van Artevelde’.

  Hij gebruikte teksten van o.m. G. Gezelle, P. De Mont, B. Peleman, A. Rodenbach, W. Gijssels, J. Van Nijlen; G. Ritschl, L. De Schutter R. De Clercq en E. Denhaene.
  Daarnaast componeerde Van Hoof een hele reeks koorwerken. Hij schreef missen voor mannenkoor en orgel en voor gemengd koor, koorwerken voor gemengde stemmen (bv. ‘Onder de linde’ zie Vlaams Romantisch koorboek; Drinkebroerslied; bewerkingen van 10 oude volksliederen; bewerkingen van 10 Geuzenliederen; …), motetten (‘Tota pulchra es, Maria’; ‘Klaar bloed en louter wonden’; ‘Marialiedeken’; …) werken voor gelijkstemmige koren (‘Psalm’; 6 Dietsce liederen; ‘Strijdkreet’; ‘Hangt ‘nen truisch’; …).

  Bij de koorwerken van Van Hoof is het opvallend hoe subtiel de grens is tussen eenstemmige liederen en koorliederen. Hij hanteerde vooral een verticale (homofone) schrijfwijze waardoor de verstaanbaarheid van de tekst zeer goed tot zijn recht komt. De klemtoon ligt op de melodiestem. De andere stemmen begeleiden.

  Van Hoof op zijn best treffen we wellicht aan in zijn ‘Missa De Deo’ uit 1937. Een indrukwekkende compositie voor gemengd koor en kopers die triomfen oogstte in Aken maar in eigen land pas in 1966 (7 jaren na de dood van de componist) voor het eerst werd uitgevoerd. In 1949 ontstond zijn Te Deum voor dezelfde bezetting. Een zeer expressief en afwisselende compositie.

  En zo zijn we bij de muziek voor kopers beland, hét instrument van Van Hoof. In navolging van zijn leermeester Paul Gilson wilde hij de kopermuziek in Vlaanderen veredelen. Denken we maar aan de oproepen voor kopers en de ritmische symfonietta. Tot aan zijn dood leidde hij een eigen koperensemble bestaande uit 5 trompetten, 5 bazuinen en slagwerk. Hoorns gebruikte hij niet in zijn ensemble omdat die in zijn ogen te weinig viriel waren en meer aansloten bij de houtblazers.

  Verder componeerde Van Hoof ook intieme strijkkwartetten, kamermuziek (vb. ‘Suite voor 3 fagotten’ waarin het luimige volkslied van Pierlala verwerkt wordt), toneel- en filmmuziek (‘De vertraagde film’; ‘Jonker Lichthart’;…), de opera Meivuur, orgelmuziek (‘Rist van 6 kleine stukken’ uit 1903). Over dit orgelwerk schreef Wies Pee dat het technisch zeer goed uitgewerkt is en een schoolvoorbeeld van harmonie en melodie kan zijn. Hij plaatste ze meteen op dezelfde hoogte als orgelwerkjes van Sweelinck, Frescobaldi, Pachelbel, Buxtehude en Bach.

  Verder nog pianowerken (‘3 walsen’, ‘Morgenwandeling’..) en beiaardcomposities,

  Een bijzondere vermelding verdienen zeker nog de 5 symfonieën en een onvoltooide zesde symfonie. Deze werken zijn zeer klassiek van opbouw met de 4 delen (allegro, adagio, scherzo en allegro). De orkestratie is telkens zeer verfijnd en technisch perfect. Ze klinken lyrisch, romantisch en toch ook zeer fris. De componist van Groeninghe is hier ver te zoeken. Zijn latere symfonieën tonen een gelouterde en tot rust gekomen (?) toondichter. Van dezelfde kwaliteit zijn de 2 symfonische suites en ouvertures (‘Perseus’; ‘Willem De Zwijger; ‘Herinneringsouverture’ met daarin allerlei nationale hymnen verwerkt; …)  en een massa bewerkingen en begeleidingen bij liederen voor orkest, fanfare en koperensemble.

  Musicologen prijzen Van Hoof als eminent leerling van Gilson. Hij combineerde het romantsiche volksverbonden idealisme van Benoit met de technische beheersing van Gilson. Hij kan ook als classicistisch componist gezien worden omdat hij de klassieke vormen (symfonie; strijkkwartet, ….) trouw respecteerde en in zijn orgelwerk refereerde aan de grote klassiekers. Hij was dus zeker geen vernieuwer (behalve misschien qua kopermuziek), maar hij verwerkte de traditie tot een persoonlijke klassieke stijl. Zijn werken zijn alle boeiend om te beluisteren, pittig en voornaam.

  Dirigent Daniel Sternefeld die de symfonieën van Van Hoof dirigeerde voor de BRT getuigde dat de muziek en de mens Van Hoof één zijn: stoer, oprecht, eenvoudig en gezond. Hij verwees naar de invloed van Gilson qua kleur en kracht met een gezonde voorliefde voor kopers.
  We eindigen deze bijdrage met de woorden van August Corbet: hij vulde oude vaten met nieuwe wijn; gaf blijk van eerbied voor de technische verworvenheden van het voorgeslacht en verrijkte ze volgens zijn eigen  beleving van het tijdsgebeuren met een oorspronkelijke kleur en een soms gedurfde klank welke nochtans nooit afbreuk deed aan de gevestigde en algemeen geaccepteerde vormentaal.  03-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Van Hoof (1886 - 1959)


  JEF VAN HOOF

  50 jaar geleden stierf Jef Van Hoof.
  Deze markante figuur uit het Vlaams muziekleven zal voor altijd herinnerd worden als de grote dirigent van de massa op de zangfeesten en IJzerbedevaarten. Hij was bovendien één van de oprichters van het Vlaams Nationaal Zangfeest in 1933 (samen met Willem Demeyer).
  In Vlaamse kringen blijft hij populair als de toondichter van het schitterende strijdlied 'Groeninghe', ook wel de 'Vlaamse Marseillaise' genoemd. Dit krachtige strijdlied ontstond precies 100 jaar geleden in 1909 naar aanleiding van een compositiewedstrijd van het Algemeen Nederlands Verbond.  Ook het lied 'Daar is maar één Vlaanderen' blijft een topper in het repertoire.
  Daarnaast schreef hij motetten, missen, kamermuzuek, symfonieën, opera's, koorwerken en liederen.
  Hij was een laatromanticus met een grote achting voor Benoit.
  Zijn kopermuziek is echter uniek in zijn soort. Merkwaardig is ook zijn Te Deum en de Missa de Deo voor koor en kopers.
  En vergeten we zeker zijn belang niet als beiaardcomponist.
  Behalve als musicus genoot hij van een sterke reputatie van een volleerd vloeker die geen scheldwoord uit de weg ging. Ook zijn hoed en kapmantel werden legendarisch.
  Zijn vlaamsgezindheid kostte hem zijn vrijheid zowel na de eerste als na de tweede  wereldoorlog. In 1944 verloor hij zelfs zijn functie als directeur van het Vlaams Conservatorium van Antwerpen.  Jef Van Hoof werd begraven op het Schoonselhof te Antwerpen. Het ontwerp van zijn graf is van de bekende zanger Renaat Verbruggen.

  wp6a9cc934_0f.jpg

  Jef Van Hoof werd volledig terecht herdacht en geëerd op het voorbije 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest.

  Hieronder krijgt u een ietwat uitgebreidere beschrijving van zijn leven en werk.
  Componist en dirigent Jef Van Hoof studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen, waar hij onder meer les genoot bij Jozef Huybrechts, Lodewijk Mortelmans en Paul Gilson. Als teken van rouw voor zijn, in 1903, overleden moeder bleef hij steeds zwarte kledij met witte boord dragen. Zijn strijdlied Groeninghe, op tekst van Guido Gezelle, werd in 1909 bekroond door het Algemeen Nederlands Verbond en met de cantate Tycho Brahe behaalde hij in 1911 de tweede Prijs van Rome. In 1916 volgde hij zijn vader op als organist van de Sint-Michielskerk te Antwerpen. Andere bekroningen volgden, zoals de Prijs van de Provincie Antwerpen voor zijn Eerste symfonie in A (1957) en de Compositieprijs Lodewijk Mortelmans (1958).
  In 1925 werd Van Hoof leraar harmonie aan de Beiaardschool te Mechelen en in 1936 aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen, waarvan hij van 1942 tot 1944 directeur was. In 1938 stichtte hij de Vlaamse Nationale Zangfeesten, wat hem, samen met de talrijke Vlaamsnationaal-geïnspireerde composities (veel strijdliederen) een extra-muzikale reputatie verleende die de algemene erkenning van zijn zuiver muzikale verdienste lange tijd in de weg heeft gestaan. Als componist was hij een (chronologisch late) postromanticus met een groot melodisch vermogen, een sterk chromatische neiging en een grote beheersing van de klassieke vormen - geen vernieuwer, wel een musicus met een voortreffelijk métier.
  Van Hoof componeerde naast een massa liederen, zoals het "Kerelslied" en "Daar is maar één Vlaanderen en het is Diets", zes symfonieën (de laatste onvoltooid), symfonische gedichten, religieuze muziek waaronder vier missen, koorwerk, drie opera's, toneelmuziek (o.m. voor het tweede bedrijf van "De vertraagde film van Teirlinck", kamermuziek, stukken voor beiaard en voor piano.

  (Jef Van Hoof en beiaardier Staf Nees)


  28-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verplicht te kijken !!!!

  Vlaamse muziek op Canvas: Requiem van François-Auguste Gevaert


  Het is ondertussen al weer een tijd geleden dat de Requiemmissen van François-Joseph Fétis en François-Auguste Gevaert werden uitgevoerd tijdens het Festival van Vlaanderen-Mechelen. Op 16 oktober vorig jaar stonden het Vlaams Radio Koor en De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Bo Holten garant voor een majestueuze uitvoering van beide werken.

  Op 2 november vorig jaar werd op Canvas Klassiek al het Requiem van François-Joseph Fétis uitgezonden, met heel wat enthousiaste reacties als gevolg. Hopelijk kan de uitzending op 29 maart op een even grote schare fans rekenen.
   

  Praktisch

  29 maart 2009 - 12u-13u - Canvas Klassiek op Canvas
   

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peter Benoit herdacht

  Op 30 maart 2009 om 20 uur vindt de jaarlijkse Peter Benoitherdenking plaats in de Blauwe Zaal van deSingel.
  Liesbeth Devos en Lucas Blondeel eren met hun liedrecital twee componisten: Jef Van Hoof stierf vijftig jaar geleden, Frits Celis wordt dit jaar tachtig.


  P. Benoit          J. Van Hoof    E. Durlet            F. Celis

  Programma


  o Lodewijk Mortelmans – Hoe schoon de morgendauw
  o Lodewijk Mortelmans – Als de Ziele luistert
  o Jef Van Hoof – Wals nr. 3 (piano-solo)
  o Jef Van Hoof – 't Is stille
  o Jef Van Hoof – Slaaplied
  o Jef Van Hoof – Aanroepinge
  o Jef Van Hoof – Nanoen in huis
  o Jef Van Hoof – Lentestemming
  o Emmanuel Durlet – Chrysanten (piano-solo)
  o Frits Celis – Drei Lieder op. 17 (Am Soldatenfriedhof - Zimmerblumen - Herbstklage)
  o Frits Celis – De geestelijke Bruiloft op. 4 (De geestelijke bruiloft - Van roos en vogel - De gulden zomer - De bronzen herfst)

  Liesbeth Devos, sopraan
  Lucas Blondeel, piano

   


  Praktisch

  o 30 maart 2009 - 20u00 - deSingel, Blauwe Zaal
  o info en tickets: 03/248.28.28  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over art

  Over Art

  9 mei 2009 - Lemmensinstituut
  Over Art is een interdisciplinair project dat samenwerking - op nationaal en lokaal vlak - binnen de amateurkunstensector wil stimuleren. Koor&Stem reikt inspirerende muziek en teksten aan, ondersteunt en begeleidt, in samenwerking met Creatief Schrijven, Vlamo, Muziekmozaïek en het Forum voor Amateurkunsten. Op de Over Art-happening van 9 mei stellen we drie producties voor waarmee lokale verenigingen, koren en harmonie-orkesten aan de slag kunnen. Toonmomenten worden afgewisseld met verschillende workshops. Op die manier kunnen zangers en instrumentalisten afwisselend actief en passief kennis maken met het repertoire.


  Joy to the world' is een bundel kerstliederen bewerkt voor basiskoor samen met harmonie-orkest. De creatie van deze kerstsuite wordt verzorgd door het koor en het harmonie-orkest van het Lemmensinstituut. Met het tweede luik 'Ik heb de wereld rondgerezen' wil Koor&Stem de samenwerking tussen de koorwereld en folkgroepen in Vlaanderen een impuls geven. 15 liederen rond het thema reizen worden bewerkt voor basiskoor en folkensemble en uitgegeven door Koor&Stem. Het project wordt gecoördineerd door Herman Dewit en Mik Deboes. Met het derde project 'Overbruggen' wil Koor&Stem de brug slaan tussen de koorwereld en anders-validen. De componiste Hanne Deneire en acteur-tekstschrijver Dimitri Leue kregen de opdracht om samen een koorwerk te schrijven waarin zangers en andersvaliden actief betrokken worden.

  Koordirigenten kiezen vaak voor een programma dat past binnen de bezetting van hun eigen ensemble. Een groter werk uitvoeren met een ander koor of instrumentaal ensemble kan dan een nieuwe uitdaging betekenen.

  Over Art: cross-over in koor

  Over Art: cross-over in koor

  Koor&Stem geeft elk koor de kans om zelf een interdisciplinair project op touw te zetten. Koordirigenten kiezen vaak voor een programma dat past binnen de bezetting van hun eigen ensemble.  Een groter werk uitvoeren met een ander koor of instrumentaal ensemble kan dan een nieuwe uitdaging betekenen. Over-Art is een interdisciplinair project rond samenwerking op nationaal en lokaal vlak binnen de sector van de amateurkunsten.


  Het project richt zich tot lokale verenigingen uit verschillende disciplines van de amateurkunsten. Koor&Stem wil koorbesturen, dirigenten en zangers laten samenwerken met andere kunstdisciplines zodat er een artistieke wisselwerking kan ontstaan die zowel voor de koorwereld als voor andere disciplines bevruchtend is. Naast Over-Art kerst ontwikkelt Koor&Stem projecten rond koor&volksmuziek en koor&andersvaliden. Deze drie producties zullen op zaterdag 9 mei 2009 samen voorgesteld worden aan het publiek op de happening Over-Art. Voor de drie Over-Art projecten werden uitgaven gerealiseerd zodat lokale verenigingen de producties kunnen uitvoeren en na 9 mei 2009 in alle provincies minstens 1x  kunnen verwezenlijken.

  De koorprojecten

  Joy to the world - project voor koor en harmonieorkest
  Voor dit kerstproject werden componisten gecontacteerd om bewerkingen te schrijven van kerstliederen voor basiskoor en harmonie-orkest.
   

  Ik heb de wereld rondgerezen - project voor koor en volksmuziek
  Voor het volksmuziekproject werden componisten gecontacteerd om bewerkingen te schrijven van volksliederen voor basiskoor en volksmuziekensemble. De muziek werd gekozen in functie van het thema reizen.
   

  Overbruggen - project voor koor en andersvaliden
  Met het project ‘Overbruggen’ wil de organisatie Koor&Stem de koorwereld een instrument ter beschikking stellen om een creatieve samenwerking met andersvaliden op gang te brengen en zo een brug te slaan tussen twee op het eerste zicht totaal verschillende werelden.

  Happening Over Art, zaterdag 9 mei 2009

  Op de Over Art-dag stelt Koor&Stem de drie projecten voor. Toonmomenten worden afgewisseld met workshops. Op die manier kunnen zangers en instrumentalisten afwisselend actief en passief kennis maken met het repertoire.

  Programma 

  14.30u.: Onthaal + infobeurs

  15.00u.: Concert Overbruggen i.s.m. Caljenté en Gelijkgestemd o.l.v. An Meeusen

  16.00u.: Pauze + infobeurs

  16.30u.: Workshops, met keuze uit:

  1. Joy to the world voor instrumentale ensemble

  2. Joy to the world voor koren

  3. Ik heb de wereld rondgerezen voor folkensemble

  4. Ik heb de wereld rondgerezen voor koren

  5. Reisverhalen schrijven voor schrijvers

  6. Algemene infosessie over de organisatie van de Over Art projecten
   (voor koorbesturen)

  18.00u.: Pauze + infobeurs + broodjesmaaltijd

  19.30u.: Concert Ik heb de wereld rondgerezen i.s.m. kamerkoor Terpander o.l.v. Johan Van Bouwelen

  20.30u.: Pauze

  20.45u.: Concert Joy to the world i.s.m. koor en harmonieorkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Johan Van Bouwelen


  Het einde is voorzien omstreeks 22.00u.

  Voor meer informatie over het project en de happening, neem contact op met Koor&Stem of mail naar projectcoördinator dimitry.goethals@koorenstem.be


  23-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.72ste Zangfeest  Laat ons maar zeggen dat het goed was.
  Een bomvolle Lotto-Arena. De VRT spreekt van 5000 deelnemers.
  Er werd goed en veel gezongen.
  Koor en orkest presteerden puik.
  Het Kinderzangfeest kwam spontaan en sympathiek over. Er was hard aan gewerkt.
  De groep Alkuone bewoog keurig.
  De soliste Ann De Renais zong zoals steeds op wereldniveau. De liederen van Benoit en Van Hoof verdienen dat ook.
  Er was een schitterende sfeer, zoals in de beste dagen.
  Er zat 'schwung' in.
  De spreekbeurt van de voorzitter was krachtig en duidelijk en stak goed in elkaar. De toejuichingen van het publiek bewezen dat de boodschap overkwam.
  De jeugdmuziekkapellen brachten de gepaste sfeer.

  Kortom, het was een zeer goed zangfeest.
  De media-aandacht was gering maar de voldoening bij de deelnemers was des te groter.  Nog meer van dat.

  Noteer alvast 28 februari 2010.
  Dan verzamelen we voor de 73ste keer.....

  Lotto Arena


  22-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korenproject

  Samen_Ensemble!

  7,8,14,15 maart 2009
  SAMEN_ENSEMBLE! is een taalgrensproject met als doel om Vlaamse en Waalse amateurkoren samen te brengen, georganiseerd door Koor&Stem 
in samenwerking met het Festival van Vlaanderen Brussel-Internationaal. Vier uitverkoren locaties op de Vlaams-Waalse taalgrens verwelkomen koren van beide zijden van de taalgrens.
  Met een gezamenlijk liedrepertoire komen we samen voor een totaalevenement, geleid door één dirigent, gestuwd door een goed getraind basiskoor en in het inspirerende gezelschap van Ishtar! Koren die willen meewerken zijn van harte welkom!


  
Gastensemble Ishtar brengt eigen nummers en levert daarnaast een voortdurende kleurrijke bijdrage aan het geheel.

 Liederen die alle koren tesamen zullen zingen: 
  

  • H. Waelrant, Als ick u vinde
  • P. Attaignant, Tourdion
  • T. Arbeau, Belle qui tiens ma vie

  • T. Susato, Cum Decore

  • Jos Mertens, Chanson du soir  (franse versie van het Avondliedje)

  • Anoniem, Vem kan segla förutan vind (Wie kan zeilen zonder wind)

  • Cekun Halay (éénstemmig Turks volksliedje)

  • Ishtar, nieuw geschreven Samen_Ensemble!- lied

  Samen_Ensemble!, onder impuls van cultuurminister Anciaux, wordt een spetterend evenement, open voor alle koren rond de taalgrens. een prachtig dagje uit voor elke "Belgische"(?) zangliefhebber!  Praktisch


  data & locaties: 
         
  zaterdag 7 maart, Ronse: Textielfabriek UTEXBEL, Spinsterstraat, Ronse
  zondag 8 maart, Valmeer: Sint-Stefanuskerk, Grote straat, Valmeer (Riemst)
  zaterdag 14 maart, Mouscron: Centr'Expo, rue de Menin 475, Mouscron
  zondag 15 maart, Enghien: Eglise Saint-Nicolas, Place Pierre Delannoy, Enghien

  16.30u-18.00u  (koren worden een uur vroeger verwacht voor een repetitie)  Gratis
 toegang

  
Alle koren die interesse hebben voor dit project en actief willen meewerken zijn van harte welkom! 
Informatie en inschrijving bij Koor&Stem, Erik Demarbaix.

  Projectwebsite

  www.samen-ensemble.be vanaf maandag 23/02 online!

  Contactpersoon: Erik Demarbaix
  Email: erik.demarbaix@koorenstem.be
  Telefoon: 03 237 96 43


  16-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Zangfeest en de Streekkrant


  Antwerpen -
  Het 72ste Vlaams-Nationaal Zangfeest heeft zondagmiddag voor een bijna uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen hulde gebracht aan twee bekende namen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Erik Stoffelen van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) nam ook de huidige politieke situatie nog op de korrel.

  In de speech van Erik Stoffelen, de voorzitter van ANZ, werd in eerste instantie hulde gebracht aan Peter Benoit die 175 jaar geleden geboren werd en aan Jef Van Hoof die 50 jaar geleden stierf. Voor ANZ twee iconen van de Vlaamse muziekgeschiedenis. Van Hoof was ook diegene die het allereerste zangfeest heeft georganiseerd.

   Daarnaast hadden de organisatoren ook nog kritiek op een aantal gebeurtenissen van de voorbije weken. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel werd op de korrel genomen omdat die een tweetalige promotiecampagne voerde. ANZ organiseerde zondag ook een omhaling voor een Vlaamse school in Komen die volgens ANZ niet wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. Verder kregen zowel de federale als de Vlaamse regering een hoop kritiek te verwerken. (BEL)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Standaard en het Zangfeest

  CD&V kop van Jut op Vlaams- Nationaal Zangfeest

  ANTWERPEN - Op de 72ste editie van het Vlaams-Nationaal Zangfeest kregen de CD&V-kopstukken Herman Van Rompuy en Kris Peeters er stevig van langs.

  Erik Stoffelen, voorzitter van het organiserende ANZ, haalde in de openingsspeech van het Vlaams-Nationaal Zangfeest zondag zwaar uit naar de 'nieuwe oude' CD&V. 'De Vlaamse trommels hebben even dienst gedaan om de verkiezingen te winnen, maar het Belgische staatsmanschap heeft alweer geroepen. De Vlaamse vleugel van de CD&V is vleugellam', klonk het.

  Vooral het heropstarten van de communautaire dialoog en het uitblijven van de beloofde BHV-splitsing werden de CD&V-eminenties aangewreven. 'Inzake de zogenaamde communautaire dialoog maakt de Vlaamse regering met Kris Peeters op kop zich ronduit belachelijk. En Monsieur Van Rompuy, als inwoner van Sint-Genesius zou net u moeten beseffen dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst moet worden, dat de grondwet toegepast moet worden. U bent dan wel niet de doodgraver van België, maar u wordt wel de doodgraver van CD&V. En Eric Van Rompuy, ooit in splitsings-T-shirt aanwezig op de Vlaamse Gordel, zal u uit broederliefde blijkbaar niet tegenhouden. Hij stak zijn Vlaams geweten in de diepvries.'

  Het Vlaams-Nationaal Zangfeest veranderde dit jaar van locatie - het Sportpaleis werd ingeruild voor de kleinere Lotto Arena - en tijdstip - van de drukke communieperiode eind april naar de Valentijnsweek - maar dat leverde niet meer bezoekers op. Net als vorig jaar woonden ongeveer 4.000 bezoekers het zangfestijn bij. (syd)


  07-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frits Celis 80 in 2009 !

  FRITS CELIS 80 !


   

   

  2009 wordt voor de Antwerpse componist – dirigent Frits Celis een feestjaar.

  Hij wordt immers dit jaar 80.

  Celis studeerde aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel en behaalde de diploma’s notenleer, harmonie, contrapunt, fuga, muziekgeschiedenis, harp en orkestdirectie.

  Hij begon zijn carrière als harpist van het orkest van de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen.

  De meeste muziekliefhebers kennen Frits Celis wellicht als dirigent van datzelfde operahuis. Celis vervolmaakte zich immers na zijn conservatoriumstudies aan het Mozarteum in Salzburg en aan de Staatliche Hochschule für Musik in Keulen als dirigent. In 1954 werd hij bovendien eerste laureaat van een wedstrijd voor dirigenten georganiseerd door de Brusselse Munt. Hij werd dan ook dirigent aan deze schouwburg. Van 1981 tot 1988 was hij eerste dirigent van de Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent. Daarnaast trad hij herhaaldelijk op als gastdirigent  in Nederland, Frankrijk, Tsjechië, de VS, ….

  Als dirigent besteedde hij veel aandacht aan de muziek van eigen bodem. Daarvoor verleende SABAM hem in 1992 de Fuga-trofee.

  Daarnaast was hij nog professor aan het Antwerpse conservatorium in notenleer en transpositie.

  Wij willen in dit artikeltje echter vooral nadruk leggen op de componist Celis.

  De man schreef (en schrijft) een gigantisch oeuvre bijeen. Orkestwerken, kamermuziek, liederen en koorwerken.
  Zijn werk munt uit door een schilderend en beeldend karakter. Hij schrijft niet zomaar voor eigen plezier, hij wil dat zijn werk beluisterd wordt. Daarom wil hij toegankelijke muziek schrijven. Hij stelde vast dat cerebrale muziek als chaotisch en wanklank wordt ervaren door veel luisteraars. Daarom streeft Celis naar een vorm van toegankelijke muziek, zelfs al is ze vaak atonaal, met een lyrisch karakter en mooie samenklanken. Effecten en experimenten vermijdt hij omdat dit meestal maar tijdelijke verschijnselen zijn die geen boodschap hebben voor de luisteraars. Hij wil de kloof tussen toehoorder en hedendaagse componist overbruggen. Zonder echter naar commercialiteit te streven.

  Het is dan wellicht ook niet toevallig dat Frits Celis voor zijn vocale werken kiest voor gevestigde waarden in de Vlaamse en buitenlandse literatuur. We zien in zijn opuslijst werken op teksten van zowel Shakespeare als Gezelle, Nahon, Van Ostayen, Timmermans, Van Wilderode, Durnez, Buckinkx, Thoen, A.M.G. Schmidt….

  Voor kinderkoor schreef hij o.a. Herfst (met piano- of orkestbegeleiding); Letterphantasy; Let us be happy; Three little men; Rijmelarijtje en Slaap, slaap kindje slaap (met pianobegeleiding).

  Gelijkstemmige koren vinden in Celis’ werkenlijst o.a. Ballade en Mon ami.

  Voor de dameskoren onder ons schreef hij o.a. De meneer van hiernaast en Three Shakespeare Poems I.  De Shakespeare Poems II zijn geschreven voor mannenkoor en voor gemengd koor zijn er de Shakespeare Poems III.

  Nog voor gemengd koor componeerde Frits Celis o.a. Als een bries; De averulle en de blomme; De Meinacht mint de Nachtergaal en Drie koorstudies.

  We wensen Frits Celis nog vele gezonde en vruchtbare jaren toe!

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zangfeest 2009
  Niet te missen !  Programma

  Jef Van Hoof
  Componisten Jef Van Hoof (50 jaar geleden gestorven) en Peter Benoit (175 jaar geleden geboren) vormen de muzikale draad doorheen het programma.

  Het Zangfeest begint plechtig en eindigt groots met telkens een fragment uit de Rubenscantate, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het optreden van Ann De Renais.
  Deze Vlaamse sopraan staat internationaal aan de top, maar is in eigen land quasi onbekend.
  Ann De Renais Ze begon haar carrière bij de a capella groep The Swingle Singers in London, waar ze nu nog altijd woont en deel uitmaakt van The BBC Singers en The London Voices. Als soliste zingt ze regelmatig in de grootste operahuizen en concertzalen (Milaan, Parijs, New York,…) en zong ze de soundtrack van de films van Harry Potter, Star Wars en The Lord of the Rings.
  Allemaal indrukwekkend en toch of misschien juist vanwege die internationale afstand heeft zij ook een grote voorliefde voor het Vlaamse kunstlied, getuige drie prachtige cd's met werken van Van Hoof en Benoit. Op het Zangfeest zingt ze de intimistische pareltjes ''t Is Stille' en 'Ik heb u lief' van Jef Van Hoof en het vrolijke 'Spinnelied' van Peter Benoit.


  Ook de dansers en vendeliers van Kunstgroep Alkuone uit Aalst behoren tot de wereldtop. Vroeger waren ze een vaste waarde op het Zangfeest, maar de vele buitenlandse tournees en opdrachten maakten dit niet meer mogelijk. In 2009 zullen ze nog eens van de partij zijn en dan nog in volle bezetting. Dit belooft.

  Brassband Scaldis en pianist Wim Berteloot zorgen voor de begeleiding van de samenzang en leden van tal van koren vormen samen het grote Zangfeestkoor. Dirigenten van dienst zijn Ivo Van Gils, Erwin Pallemans, Peter Leys en Iris Peters. De groep Rock & d'rover brengt enkele Brussel-liederen. De muziekkapel van de KSA van Geraardsbergen en van het VNJ verzorgen elk een optreden, alsook de Thebaanse trompetten van KSA Hanske de Krijger uit Oudenaarde. Hans Schoofs en Elke Heylen zijn de presentators van dienst. Anton Aldi zorgt zoals steeds voor enkele gevatte teksten. Regisseur is Paul Cordy.


  Kinderzangfeest

  Net als de vorige jaren, zijn kinderen van harte welkom op het Zangfeest. Speciaal voor hen is er een apart programma (doelgroep 3 tot 12 jaar) voorzien. Thema is (daags na Valentijn) 'verliefd zijn'. De kinderen worden gevraagd in een rood hemd of kleedje te komen. Er wordt verzameld in de inkomhal van de Lotto Arena. In een aparte zaal worden de kinderen in twee groepen onderverdeeld: zij die graag zingen en zij die liever springen en dansen. Onder professionele begeleiding worden de kinderen voorbereid op hun optreden: liedjes repeteren en eenvoudige danspasjes aanleren, attributen knutselen,...

  Halverwege het Zangfeest tonen de kinderen het resultaat aan het publiek. De enen zingen samen met het publiek:

  - ‘k Zag twee beren
  - Wil jij mijn vriendje zijn (Elly & Rikkert)
  - Ik ben verliefd (Gert & Samson)
  - Ik hou van u (Noordkaap)

  de anderen toveren het middenplein om tot een kleurrijk geheel. Op die manier beleven de kinderen een onvergetelijke dag.De kinderen kunnen zich nu reeds inschrijven en krijgen dan alle info toegestuurd. Wie wil, kan zelfs vooraf komen oefenen op de repetitiedag.

  Overzicht samenzangliederen

  Het publiek komt in de eerste plaats natuurlijk om te zingen en dus staan er heel wat klassieke samenzangliederen op het programma:

  - Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief (G. Antheunis/Th. Coopman)
  - Het lied der Vlamingen (P. Benoit/E. Hiel)
  - Vlaanderen (R. Veremans/W. Gijssels)
  - Lied van mijn Land (I. De Sutter/A. van Wilderode)
  - Daar is maar één Vlaanderen (J. Van Hoof/R. De Clercq)
  - Laat ons liefste samen varen (A. Preud'homme/B. Peleman)
  - Mijn zoetlief was een weverkijn (A. Preud'homme/T. van Brabant)
  - Roosmarijntje (A. Preud'homme/B. Peleman)
  - Schachtenliefde (J. Mertens/F. Geens)
  - Vlaanderen boven al (Fl. van Duyse/H. von Fallersleben)
  - Omdat ik Vlaming ben (M. Matthijssens/L. Lambrechts)
  - Wij zijn bereid (J. Tinel/R. Lammens)
  - De Blauwvoet (E. Hullebroeck/A. Rodenbach)
  - Groeninge (J. Van Hoof/G. Gezelle)
  - Beiaardlied (P. Benoit/J. De Geyter)
  - Gebed voor het Vaderland (G. Feremans - R. Pirijns)
  - Die stem van Suid-Afrika (M.L. de Villiers - C.J. Langenhoven)
  - Wilhelmus van Nassouwe (volkslied - M. van St. Aldegonde)
  - De Vlaamse Leeuw (K. Miry - H. Van Peene)

  Al deze liederen werden reeds gedigitaliseerd. U vindt de partituur op onze webstek. Waarom zou u niet van de gelegenheid gebruik maken om deze liederen reeds vooraf te oefenen in uw vereniging of familie- en vriendenkring?

  Verder staan er ook een aantal bekende kleinkunstliedjes op het programma:

  - Brussel (Liesbeth List)
  - Brussel (Johan Verminnen)
  - Brussel (De Vaganten)
  - Pieter Breughel in Brussel (Wannes Van De Velde)
  - Omdat ik Vlaming ben (Will Tura)
  - Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben (Joost Nuissl)
  - Houden van (Miel Cools)
  - Ga met me mee (Bart Van den Bossche)


  03-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Urbain Van Asch en Gaston Feremans

  5de Gaston Feremansprijs aan Urbain Van Asch

  Begijnhofkerk - Mechelen - 8 februari 2009 - 14.30 u.

  Op zondag 8 februari 2009 is het exact 5 jaar geleden dat Marnixring Mechelen Gaston Feremans op feestelijke wijze geïnstalleerd werd.  De Marnixring viert dit 1ste lustrum met de plechtige uitreiking van de 5de Gaston Feremanspriijs aan Urbain Van Asch.


  Tijdens deze feestelijke zitting reikt de Marnixring  de 5-de Gaston Feremansprijs uit aan Urbain Van Asch die als  dirigent en musicus heel veel heeft bijgedragen aan de uitstraling van de Vlaamse koormuziek en de werken van Gaston Feremans in het bijzonder.

  Het programma is als volgt:

  • Verwelkoming, door Toon Pans, voorzitter Marnixring Gaston Feremans en Frank Nobels , schepen van Cultuur van de Stad Mechelen
  • Overzichtspresentatie “5 jaar Marnixring Gaston Feremans”
  • Plechtige uitreiking 5-de Gaston Feremansprijs aan dirigent Urbain Van Asch
  • Laudatio door Michaël Scheck, directeur  van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en ere-directeur van het Vlaams Conservatorium van Antwerpen
  • Afsluiting met het Gebed voor het Vaderland en De Leeuw van Vlaanderen
  • Receptie in Brasserie Het Anker

  De academische zitting wordt opgeluisterd met  muzikale intermezzo’s door het LustrumKoor, samengesteld uit oud-leden van diverse koren die ooit geleid werden door Urbain Van Asch (het  Onze-Lieve-Vrouwkoor Mechelen, de Mechelse Liedertafel en Viermaliks). Ze brengen koorwerken van ondermeer Gaston Feremans. De begeleiding wordt verzorgd door Wannes Vanderhoeven.

  De inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht: antoon.pans@telenet.be


  02-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korenfestival

  Korenfestival Vlaanderen 2009

  Kontich - Sint Martinuskerk - 25&26 april 2009

  Op zaterdag 25 en zondag 26 april 2009 organiseert het jeugd- en kinderkoor “De Konsinjoorkes” uit Kontich voor de zevende maal het KORENFESTIVAL VLAANDEREN. 

  Het KORENFESTIVAL VLAANDEREN is uitgegroeid tot een tweejaarlijkse ontmoeting van koren uit heel Vlaanderen. Alle koren zijn welkom, maar let op: het aantal deelnemers is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap.


  Gerenommeerde juryleden zullen instaan voor een objectieve beoordeling van de deelnemende koren.
  Meedoen aan dit koortreffen is een mooie gelegenheid om uw koor te laten beoordelen door een competente jury. Naast de hoofdprijs zijn er nog andere interessante prijzen te verdienen.
  Elk koor krijgt naast een geschreven beoordeling van de jury ook een getuigschrift van deelname en een geluidsopname van het eigen optreden.
  Het KORENFEFESTIVAL VLAANDEREN gaat door in de St. Martinuskerk te Kontich, telkens van 10.00 tot 17.00 uur. Het festival wordt door het bestuur van "De Konsinjoorkes" georganiseerd in samenwerking met Koor&Stem vzw,  het gemeentebestuur van Kontich, de Cultuurraad van Kontich en het Sint-Jozefinstituut.

  Gelieve te noteren dat het inschrijvingsformulier uiterlijk op 31 december 2008 in ons bezit moet zijn.

  Dit is een podiumkans die je met je koor zeker moet grijpen. Voor je zangers wordt dit ongetwijfeld een heel bijzondere ervaring.

  Contactpersoon: Erik Demarbaix
  Email: erik.demarbaix@koorenstem.be
  Telefoon: 03/2379643


  26-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liturgische muziek

  Leuvense Zangnamiddag: Zingen in het Lemmensinstituut

  15 februari 2009 te Leuven  De Leuvense Zangnamidag is een studienamiddag waar we de deelnemers vooral laten kennismaken met eenvoudige meerstemmige koorzettingen die  onmiddellijk bruikbaar zijn in de liturgie. Iedere deelnemer ontvangt een pakket originele partituren die doorheen de namiddag verkend en ingestudeerd worden. Het is altijd een fijne ervaring om in grote groep samen meerstemmig te zingen.


  Atelier 1: Repertoire kennis.

  In dit atelier worden nieuwe zettingen van liederen uit Zingt Jubilate rond het thema Veertigdagentijd en Pasen verkend en aangeleerd onder leiding van Anja Dierickx.  Atelier 2: Omgang met de antwoordpsalm.

  Het gebruik van de antwoordpsalmen is in onze liturgie en bij onze koren nog niet goed ingeburgerd. We willen de deelnemers laten kennis maken met de nieuwe antwoordpsalmen voor de veertigdagentijd en Pasen. De psalmrefreinen uit Zingt Jubilate worden muzikaal aangevuld met de psalmteksten uit het Lectionarium. Ignace Thevelein leert je omgaan met deze materie.  dagindeling

  13.00u inschrijvingen

  13.30u sessie 1

  15.30u koffiepauze

  16.00u sessie 2

  18.00u einde cursus

  Inschrijven via Koor en Stem (www.koorenstem.be)


  24-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muzikaal erfgoed

  Muzikaal erfgoed in het AMVB

   
  JenMVl.jpg

  Resonant bezocht naar aanleiding van de bewaargeving van het archief van Jeugd en Muziek Vlaanderen het Archief voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) en beschreef er het muzikaal erfgoed.

  Het AMVB heeft heel wat muzikaal erfgoed in haar collecties. In de eerste plaats zijn een aantal grote archiefbestanden van Vlaamse of Nederlandstalige cultuurhuizen terug te vinden. Zo maakt archivaris Mariet Calsius in deze nieuwsbrief al melding van de archieven van Jeugd en Muziek Vlaanderen en Jeugd en Muziek Brussel. Verder worden in het AMVB de archieven van de Ancienne Belgique (1979-2006) en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (1877-1997) bewaard. Ook de Centrale voor het Brussels Amateurtoneel (1865-1990) heeft haar archief aan het AMVB overgedragen. Hoewel de Centrale voor het Brussels Amateurtoneel pas in 1973 werd opgericht bevat het archief zeer oude stukken van amateurtoneelverenigingen die hun erfgoed aan de organisatie toevertrouwden. Het archief van één van de aangesloten gezelschappen, de Koninklijke Toneelmaatschappij De Morgenstar (1883-1978), bevat een interessante muziekcollectie bestaande uit partituren en partijen in handschrift.

  In het archief van het AMVB worden tal van getuigenissen van het Brussels muzikaal verenigingsleven bewaard. Zo bevat het archief een beperkte collectie koorpartijen en de vlag van de Koorzangmaatschappij Peter Benoits Kring (eind 19de – begin 20ste eeuw) en muziekarchief en -documentatie van de Vlaamse Harmonie Peter Benoit (1938-1992). Een mooi geheel betreft het archiefbestand van het in de jaren 1960 tot ’80 lokaal en internationaal bekende Naussikaäkoor dat ook koorwedstrijden organiseerde. Andere verenigingen betrokken muziek in hun werking: het archief van de Brusselse Vlaams-nationalistische jeugdbeweging De Zilvermeeuwtjes (actief van 1944 tot 1976) bevat een studentenzangboek, een opdrachtcompositie van Emiel Hullebroeck en een klaroen. Daarnaast bevat het archief van de Koninklijke Folkloristische Maatschappij Sint-Martinus Ganshoren een collectie liedteksten voor het patroonsfeest van Sint-Maarten.

  Enkele interessante privécollecties of –archieven rond muziek vormen de bestanden van Jef Burm, Robrecht Van der Spurt of het persoonlijk verzamelschrift van Brusselse volkliederen dat volkskundige Laura Hiel samenstelde. Dat werd een bijzonder interessant handschrift met krantenknipsels van de periode 1936-1942 over de lokale geschiedenis van Brussel. Het archief van de familie Peerenboom bevat dan weer een collectie partituren die vermoedelijk in het begin van de twintigste eeuw door Elisabeth Peerenboom, geboren Schakevits, werd aangelegd. Ook de in zijn tijd succesvolle revue ‘De Tâfiest van Berreke Vertruust’ van Lodewijk Peerenboom (1872-1934) maakt deel uit van deze collectie.

  De muziekcollecties en –archieven van het AMVB vormen een belangrijke getuigenis van het cultureel leven van enkele generaties Vlamingen in Brussel en sommige van deze bestanden verdienen nader onderzoek. De reeds in Muziekbank ingevoerde fiches worden waar mogelijk aangevuld en samen met de nieuwe fiches in de loop van januari via de website gepubliceerd.


  21-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lodewijk De Vocht

  Te koop bij: www.anz.be

  Dubbelcd Lodewijk De Vocht   

  Recent bracht het Lodewijk De Vochtfonds een dubbelcd uit met historische opnamen van De Vochts koorwerken en -liederen.

  Anderen tot bewondering opwekken
  Lodewijk De Vochts muzikale vitalisme

  “Muziek is een stroom en moet u overweldigen. Daarom kan ik sommige moderne werken niet volgen. Zij kunnen heel sterk zijn maar zij grijpen u niet aan. Soms ontdekt ge er iets treffends, maar dadelijk wordt het afgebroken en ge zijt teleurgesteld. Zo kan ik niet zingen. Leven is een stroom en een stroom houdt ge niet tegen. Nooit kan de echte muziek u onverschillig laten. Zij voert u mede en zij betrekt u in haar eigen leven”, zo liet Lodewijk De Vocht in zijn Gedachten over eeuwige schoonheid optekenen. In de levensgevoelige Weltanschauung van deze Antwerpse koordirigent en componist was er maar weinig plaats voor intellectualistisch rationalisme. Ga maar na: zijn koorliederen worden meer dan eens bevolkt door dartele ‘haeskens’ en vrome ‘herderkens’, in zijn cantates wordt er steevast ‘gejubeld’ en ‘gejuicht’, zijn concerto voor blokfluit is uiteraard een ‘landelijk’ concerto en als we alleen op de titels afgaan lijken zijn orkestwerken wel soundtracks voor zonsopgangen en avondschemeringen.

  De Vochts anti-modernistisch emotionalisme lijkt wel haaks te staan op zijn reputatie als verdediger van de (oratorium)muziek van Arthur Honegger en Darius Milhaud. Toch kan je de componist moeilijk van charlatanisme beschuldigen. Tot op het einde van zijn leven bleef hij trouw aan eenzelfde soort ‘élan vital’: emotionele beleving is kostbaarder dan rationele kennis, het denken verwijdert het bewustzijn van de wereldse schoonheid. Een instelling die niet verward diende te worden met sentimentele neoromantiek, zoals De Vocht zelf opmerkte: “Men zegt dat ik een romantieker ben. Ik heb een afschuw van romantisme. Maar als het hart, hoe dan ook, niet zingt en niet laat meezingen, is er dan nog muziek? Sommigen menen dat alles heilig is, wat ze ondergaan of gevoelen: hun muziek is dan geïmproviseerd, ongecontroleerd, onbeheerst. Dát is romantisme. Instinctmatig volgen zij alles en zij schrijven het neer. Ge weet toch tussen hoeveel tema’s ik soms een keuze moest maken: soms wel een twintigtal. Slechts één is goed. Hoelang bleef ik soms aarzelen en zoeken. Ook later bij de uitwerking moet men streng zijn voor zichzelf en alles weren wat overbodig is, wat effektmakerij, wat kunstmatig of al te gemakkelijk is.” Kortom, in plaats van instinctmatige mooischrijverij streefde De Vocht in zijn werk naar een soort gecontroleerde natuurlijkheid, zonder daarbij te verzanden in een modernistische verstandscultus.

  Een van de werken die deze esthetiek wellicht het treffendst illustreren, is De Vochts Symfonie voor groot orkest en koren, die hij in 1932 voltooide. In deze driedelige symfonie bedient de componist zich van een woordeloos koor dat – zo vermeldde de programmabrochure van de première – “gevoelens uitdrukt die ingegeven werden door ’n zeer intens leven van vreugde en verrukking voor de schoonheid van het heelal.” De keuze voor een woordeloos koor was niet helemaal nieuw: eerder reeds had De Vocht zich in enkele kleinere ‘koorstudies’ (Lentevreugd, Waterspelen, Joelende jeugd) bediend van de vocalise als stijlmiddel. De bijzonder zwierige, vreugdevol joelende koorstijl van deze studies werd in de Koorsymfonie – De Vochts eerste (en enige) grootschalige compositie met woordloze stemmen – nog een lengte doorgetrokken. Het gebrek aan een tekstuele insteek stond een onmiddellijk begrip van De Vochts kunstzin niet in de weg. Integendeel, commentatoren van het eerste uur hadden de mond vol over de “verlossing van den rhetorischen rimram” (De Telegraaf) of de aanwezigheid van “une spontanéité, une simplicité, un mépris des artifices et de la facilité, qui est une haute leçon de musique à tous ceux dont le cerveau avide de formules et d’intelligence n’a comme Dieu que les virtuoses de l’Atonalité, de la Polytonalité, des rythmes extrêmes et de l’écriture surchargée” (Pro Musica). Hoewel een enkele criticus zich stoorde aan de tekstuele ontbering (“De uitvoerders alleen op A doen zingen, maakt hen waarlijk al te erg tot instrumenten. Trouwens voor het zicht wordt zulk een massa gapers vervelend als ’t een beetje duurt. Dat de heer De Vocht voor zijn koor in dit werk een tekst doet schrijven,” aldus August Monet in De Nieuwe Gazet), was de boodschap overduidelijk: net de woordloze opzet maakte deze (monothematische) Koorsymfonie tot, zoals de programmatoelichting vermeldde, een “roep naar groote verten”.  Het bucolische optimisme dat De Vocht met zijn Koorsymfonie bereikte, zou hij met veel smaak verder zetten in zijn religieuze koorwerken. In het Te Deum dat De Vocht in 1934 voltooide, legt de componist de jubelende atmosferiek van de Koorsymfonie op de rooster van de traditionele feestelijke lofzang. Maar, waar de Koorsymfonie zich nog wentelde in hymnische kronkelzangen, gaat De Vocht in zijn Te Deum veel plechtstatiger te werk. De Latijnse tekst dwingt de componist tot een gradueel aanzwellende koorzang, die herhaaldelijk verzinkt in homofoon gepeins. De smaakvolle manier waarop De Vocht devote introspectie koppelt aan extatische dramatiek, maakt dit Te Deum tot een uiterst boeiende, naar Francis Poulencs religieuze muziek lonkende compositie. Ook in het Alleluia – de orkestrale herwerking die De Vocht maakte van Paschen, een van de liederen uit zijn Jaarkrans van geestelijke liederen rond den haard – gaat de componist niet plat voor populistisch optimisme. Als vanzelfsprekend vangt De Vocht het heuglijk tekstmateriaal op met opgetogen melodieën, schetterende trompetten en paukenroffels, maar weet de harmonische ondertoon van deze lofzang voortdurend interessant te houden. Sereniteit is er dan weer in de Caeciliahymne, eveneens een orkestrale hercompositie van een van de liederen uit Jaarkrans, waarin een plukkende harp zorgt voor een wiegende begeleiding. Charmerend aan deze hymne is vooral de pastorale begeleiding, waarin De Vocht zich bedient van een idyllische hobo en een onaards zwevend klankentapijt.

  Het is geen toeval dat in de oeuvrecatalogus van De Vocht de menselijke stem een prominente positie inneemt. “De echte schoonheid is diegene die verheft, die blij en goed maakt. Om haar mee te delen hebt ge geen gespannenheid van doen maar het mededeelzame zingen (…).” Verheffende schoonheid als doel, en zingen als de weg daarheen. Bijgevolg is De Vochts werk grotendeels vocaal van opzet: cantates, missen, massa’s koorliederen, tal van klavierliederen en een rits orkestliederen. De natuurlijke, menselijke stem als belangrijkste klankkleur: humaner of ‘aardser’ kan het haast niet. De Vochts voorkeur voor een ‘landelijke’ stilistiek vertoont opmerkelijke gelijkenissen met het vitalisme van  zijn artistieke bloedverwant Stijn Streuvels. Net zoals zijn romanschrijvende collega uitte die belangstelling zich in een hymnische verering van moeder aarde. Primaire levensdriften, verbondenheid met de natuur, feminisering van de natuur, animistische beeldspraak, agonaliteit in de verhouding mens-natuur,…: we komen het niet alleen tegen bij Streuvels, ook De Vochts profane werken (al dan niet op teksten van Peleman, Rodenbach, Muls of Simons) dragen er de sporen van.  Een ankerwerk in De Vochts artistieke nalatenschap is dan ook Primavera, het ‘landelijk klankspel’ dat hij in 1930 componeerde op tekst van Bert Peleman. Dit driedelige oratorium voert twee solisten op, die samen met koor en orkest Pelemans pantheïstische verzen leven inzingen. Openen doet De Vocht met een meesterlijke evocatie van de lentetijd. Op een sfeervol klankentapijt voert de componist met veel gevoel voor orkestrale nuances en melodische spitsvondigheden (zoals bijvoorbeeld de Stravinskiaanse, aan de Sacre du printemps herinnerende klarinet) de luisteraar naar de openingszin. “Oijo! Oijo! Oijo! Zo brandt de lente gloeiend los! Zo wordt het hart tot bloeiend bos!”: met deze suggestieve zinnen zet de tenor een heerlijk meeslepende aria in. Dit opera-achtige ‘zegelied’ wordt uiteindelijk opgepikt door het koor, dat de melodische contouren van de tenoraria omzet in een triomfantelijke, op wisselende orkestkleuren voortmarcherende koorzang. Na deze uitbundige lentehymne opent De Vocht het tweede deel met aftastende celli, die vergezeld worden van een klagende Engelse hoorn. De zegepralende exaltatie van daarvoor kiept zo om in vertwijfelende ingetogenheid. “Waar leer ik blij Gods wegen gaan, waar vindt mijn ziel haar diepst bestaan?”, zo zingt de tenor uiteindelijk. De vreugde om de natuurlijke schoonheid krijgt hier een religieuze inslag, die De Vocht tegemoet komt met slepende strijkers, solistische interventies uit het koor en aanminnige fraseringen. Op zijn laatste vraag (“Hoe heet het vuur dat het al doorlaait, waarin de bloesem wit verwaait, waarin de aarde brandend bloeit, waarin de ziel volmaakt volgroeit?”) weet enkel de sopraan antwoord. “Liefde, reinste morgenrood, liefde sterker dan de dood!”, zo luidt de repliek op de existentialistische vertwijfeling. Masculiene radeloosheid versus feminiene lentezang: De Vocht geeft ruim baan aan een gepassioneerd liefdesduet dat allerlei (religieuze, amoureuze, bijbelse, seksuele) lezingen mogelijk maakt. Slotdeel van Primavera is – niet geheel onverwacht – een pastorale apotheose, waarin de tenor vrede vindt in de goddelijke levensbeschouwing. “Hij die niets dan liefde is, Hij die alle leven leidt, looft Hem in Zijn heerlijkheid!”, zo klinkt de onbezwaarde, vreugdevolle uitkomst van dit uitzinnige natuurepos.

  De Vochts ‘vitalistische’ muziekstijl is minstens eveneens herkenbaar in zijn orkestliederen. Net zoals in Primavera koppelt De Vocht zijn liefde voor de menselijke stem op een eigen wijze aan een specifieke, orkestrale schrijfstijl, die volledig afgestemd is op de behandelde thematiek. De Vochts orkestliederen ademen steevast een soort adamisch optimisme uit, dat ondubbelzinnig hoorbaar gemaakt wordt: orkestrale pre- en postludes worden gereduceerd tot enkele maten, instrumentale interludes of overgangspassages zijn zeldzaam en de orkestratie is meer dan uitbundig (typisch zijn de grillige houtblazersfiguren boven trillende strijkers, aanzwellende koperblazers, gebroken akkoorden, roffelende pauken,…). Werd er in de eerste orkestliederen nog gezocht naar een vorm van instrumentaal-orkestrale tekstuitbeelding, in zijn latere orkestliederen lijkt De Vocht het hele orkest rondom de stem te modeleren. Daardoor wordt de structuur van het lied volledig gedragen door de syntaxis van de zangpartij. Het gevolg daarvan is niet alleen een strofische (herhalings)structuur, maar vooral een uiterst ‘zangerige’ partituur. Lang aangehouden noten op lettergrepen of betekenisloze klinkers, geruggensteund door een energiek stuwend orkest: dit zijn echte ‘levensliederen’, die niet anders dan uit volle borst gezongen kunnen worden. “Joho! Joho! ’t Is zoo wondergoed zoo te kwinkeleeren,” zo klinkt het in Merel in de morgen. We kunnen het niet beter samenvatten. Ook al pakt De Vocht het in zijn latere orkestliederen (zoals de voor zang en orkest bewerkte Ulenspiegelsuite) wat minder onbesuisd of opgeschroefd aan, zijn handdruk blijft steeds dezelfde: de zangstem primeert, het orkest zorgt niet voor verfijnde instrumentale uitbeeldingen, maar onderstreept met veel glitters en spetters het veelal uitbundige karakter van de jubelende solostem (zoals bijvoorbeeld mooi gedemonstreerd wordt in O Lieve, ’t is de Mei!, op tekst van Jozef Muls).

  Lodewijk de Vocht (Kroniek van een leven voor de schoonheid)

  “Muziek wil een brokje schoonheid zijn zoals in de natuur. Het moet uit het hart opwellen en zo getrouw en zo sterk mogelijk weergegeven worden, zodat het anderen tot bewondering kan opwekken.” Verfijnd of ophefmakend kan je De Vochts muzikale vitalisme bepaald niet noemen: zijn orkestraties zijn vaak drukdoenerig, de sfeerschepping onderschrijft voortdurend de tekst, de geselecteerde verzen ontbreken het aan literaire diepgang en compositorisch kleurt hij voortdurend binnen de lijntjes van de functionele harmonie. Toch bezit deze muziek een unieke, uniforme ‘stijl’ die verrassend tegemoetkomt aan het bezielende, onstelpbare elan van het literaire vitalisme. De primitieve instinctmens tegenover de natuur, de vocaliserende solostem(men) tegenover veellagig orkestgewoel: in een poging om het anti-romantische zelfbeeld van De Vocht te verzoenen met zijn als ‘neoromantisch’ gebrandmerkte schrijfstijl is het van belang om deze immer innemende muziek te beoordelen naar de intrinsieke normen, waarden en strategieën.


  20-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed nieuws vanuit de VRT

  Meer Nederlandstalige muziek op VRT-zenders

  De VRT gaat meer Nederlandstalige muziek programmeren op Radio 1 en Radio 2. Daarnaast wil de openbare omroep de muziekprofielen van de radiozenders duidelijker aflijnen.

  Afgelopen zomer voerde de VRT een kwalitatief onderzoek uit bij de luisteraars met als doel het muziekaanbod op de radio's nog beter af te stemmen op hun behoeftes.

  (VRT)

  "Alle radiozenders brengen muziek voor een breed publiek, maar het netprofiel van elke zender moet permanent afgestemd worden op de respectievelijke doelgroep", legt Isabelle Baele (foto), content directeur media, uit.

  De muziekstroom van Radio 1 wordt classics, Radio 2 moet zich focussen op melodieuze muziek, Klara op jazz, Studio Brussel op alternatieve rock en MNM op hits.

  "Nederlandstalig repertoire promoten"

  Uit het onderzoek bleek niet expliciet dat de luisteraars meer Nederlandstalige muziek willen horen. "Om een duidelijk statement te maken dat de VRT absoluut het Nederlandstalig repertoire wil promoten, moet dat repertoire nog meer aandacht krijgen in de muziekprofielen van de openbare zenders", aldus Baele.

  Radio 1 moet minstens 10% van zijn muziektijd besteden aan Nederlandstalige producties, bij Radio 2 moet dat stijgen tot 25%.

  De openbare omroep pleit wel voor meer kwaliteitsvolle Vlaamse producties. In de week van 31 januari tot 6 februari organiseert de VRT de Vlaamse Muziekweek. Alle radio's besteden dan extra aandacht aan de Vlaamse muziek.


  NVDR: Hopelijk komen ook volkse componisten zoals Hullebroeck, Preud'homme, ... en de ernstigere zoals Benoit, Tinel, Veremans, De Jong Van Hoof, ...... ook extra aan bod.


  17-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NEKKA

  De Nieuwe Snaar, Flip Kowlier en Nekka genomineerd voor CultuurPrijzen Vlaanderen 2008

  De Nieuwe Snaar, Flip Kowlier en Nekka. Daarnaast zal ook de jaarlijkse Prijs voor Algemene Culturele Verdienste uitgereikt worden. De bekendmaking van de laureaten en de overhandiging van de cultuurprijzen vindt traditiegetrouw plaats tijdens een feestelijke ceremonie in aanwezigheid van de minister, de genomineerden, hun entourage en ruim 800 genodigden.

  CultuurPrijzen Award
  De cultuurprijzen stemmen overeen met een geldbedrag van telkens 12.500 euro. Met de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste gaat een som van 20.000 euro gepaard. Elke laureaat ontvangt naast het prijzengeld ook een Award die net als de vorige editie, op vraag van minister Anciaux, zal worden vervaardigd door de beeldende kunstenaar Johan Tahon.


  08-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbevolen concert

  Koorconcert: componisten rond De Pelgrim

  Datum dinsdag 13 januari 2009
  Aanvang 08u00
  Activiteit Koorconcert: componisten rond De Pelgrim
  Programma Koorconcert met werk van o.a. Renaat Veremans, Jules Van Nuffel, Arthur Meulemans en Marinus De Jong door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier.
  Lokatie Jezuïetenkerk, Gasthuisvest 50
  Gemeente Lier
  Organisatie Stedelijke Academie Lier
  Meer info samwd@lier.be - 03/480.45.79


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!