NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  24-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KOORDAG in Gent

  beKOORing

  Gent, zondag 14 juni 2009

  Koorwandeling langs vier historische plaatsen in de omgeving van het Elisabethbegijnhof, waar telkens een stemmig kooroptreden te beluisteren is.  Vier koren uit Gent  zullen op enkele unieke lokaties in en rond het Elisabethbegijnhof het beste van zichzelf geven. De wandelaars kunnen de 4 koren beluisteren en tussendoor het Elisabethbegijnhof verkennen. Als afsluiter van deze wandeling vindt er een gezamenlijk slotconcert plaats in de Elisabethkerk. Nadien krijgen de luisteraars een drankje aangeboden.

   

  zondag 14 juni 2009, vanaf 14 u
   
  plaatsen: GENT, 1) Nieuw begijnhofhuis van het Sint-Elisabeth Begijnhof, 2) Rabottoren, 3) basisschool De Muze (naast begijnhof), 4) Kerk van Clarissen Rabotstraat), 5) Sint-Elisabeth Begijnhofkerk (slotconcert)

  uitvoerders: Vocaal Damesensemble Arabesk o.l.v. Marc Van den Borre, gemengd koor Dulcisona o.l.v. Marian Steyaert, gemengd koor Kalliope o.l.v. Sabine Haenebalcke, vocaal ensemble Mandriale m.m.v. Paul De Maeyer, orgel en hoornblazers.

  organisatie: Collegium Musicale Gandavense i.s.m. K&S Oost-Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen
  info: Marc Van den Borre, 0486 / 56 26 59
  kaarten (10/12 €) te verkrijgen via collegiummusicalegandavense@gmail.com


  18-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vacature

  Vacature bij Brussels Philarmonic

  Functieomschrijving
  Je rapporteert aan de intendant. Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer en de
  personeelszaken. Je voert onder andere volgende taken uit :
  - Je maakt de jaarbegroting, volgt ze op en actualiseert ze wanneer nodig.
  - Je koppelt de begroting aan de algemene financiële boekhouding en aan de analytische
  boekhouding en doet de opvolging van beide.
  - Je volgt de fiscale en sociale wetgeving op en past die toe op maat van de organisatie.
  - Je ziet toe op een correcte afhandeling van de personeelsadministratie (payroll, administratieve verplichtingen, …).
  - Je rapporteert naar overheden en subsidiënten en volgt de controles op.
  - Je volgt de juridische dossiers op.
  - Je bent verantwoordelijk voor ICT.

  Profiel
  - Je hebt een master of gelijkaardig, liefst in economie of management, of je genoot een aanvullende managementopleiding, of je hebt een sterk aantoonbaar curriculum van elders verworven competenties.
  - Je hebt minstens twee jaar relevante ervaring, al dan niet in de culturele sector.
  - Je hebt een goede geschreven en mondelinge kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
  - Je hebt een goede gebruikerskennis van de courante informaticatoepassingen (Outlook, Word, Excel, …) en bij voorkeur ook van een boekhoudprogramma en/of E-blox.
  - Je heb sterke analytische capaciteiten. Je bent discreet en administratief nauwgezet.
  - Je bent in staat om een complexe materie op een bevattelijke manier schriftelijk en mondeling weer te geven.
  - Je bezit uitstekende sociale vaardigheden die je toelaten om met uiteenlopende mensen op een gepaste manier te communiceren en om te gaan.
  - Je hebt een hart dat klopt voor cultuur.

  Wij bieden
  - een boeiende en internationale culturele omgeving.
  - een voltijds contract van onbepaalde duur met een aangepaste verloning.

  Interesse?
  Stuur je gemotiveerde kandidatuur (brief met gedetailleerde CV) vóór 8 juni 2009 naar gunther.broucke@brusselsphilharmonic.be. Meer info over onze organisatie vind je op www.brusselsphilharmonic.be en www.vlaamsradiokoor.be.


  17-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clement D'Hooge zou 110 geworden zijn...

     Clement D’Hooghe werd op 21 april 1899 geboren in Temse, het dorp aan de Schelde waar ook Arthur Wilford en Piet Nuten het levenslicht zagen..
  Muziek zat bij Clement D’Hooghe letterlijk in de genen. Zijn vader was een veelzijdige muzikant, de muzikale factotum van Temse : violist en organist, directeur van de plaatselijke muziekschool, dirigent van de harmonie, koster-organist en leraar piano en orgel. Zijn oom, pater Bernardinus D’Hooghe componeerde religieuze muziek, zoals de Missa Carmelitana en de bundel Zeventig geestelijke liederen. Een andere oom was koster-organist in Kruibeke en onderhield nauwe contacten met Peter Benoit.
  Met een dergelijke muzikale pedigree mag het niet verwonderen dat Clement D’Hooghe door zijn vader in de muziek werd geïnitieerd. In 1919 trekt hij dan naar Antwerpen waar hij privé-lessen volgt bij Alexander Papen, toen nog tweede organist van de kathedraal. Hij schrijft zich ook in aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium en haalt er, telkens met grote onderscheiding, verschillende diploma’s : harmonie bij August De Boeck (1920), orgel bij Arthur De Hovre (1921), contrapunt en fuga bij Lodewijk Mortelmans (1922 - 1924). Daarnaast studeert hij er practische harmonie bij directeur Emile Wambach en piano bij Emmanuel Durlet. In 1927 bekroont hij zijn conservatoriumstudies met de Prijs Albert De Vleeshouwer voor compositie. Daarna gaat hij zich nog vervolmaken in religieuze muziek bij Jules Van Nuffel, orkestratie en compositie bij Paul Gilson (1928-1930) en orgelspel, met bijzondere aandacht voor improvisatie, bij Marcel Dupré in Parijs (1930-1931).
  Ondertussen was hij reeds actief als organist in verschillende Antwerpse kerken : Sint-Joris (1924-1926), de Heilige Geestkerk (1926) en uiteindelijk lange jaren in de Sint-Pauluskerk (1926-1951). Deze kerk in het hart van het Schipperskwartier beschikte over een florerende muziekkapel met een rijke traditie. Zang- en orkestmeesters waren o.m. Franciscus Guillielmus Aerts (benoemd in 1838), die de muziekbibliotheek van de kerk aanvulde door orkestmateriaal over te kopen van G.G. Kennis, de kapelmeester van Sint-Pieters in Leuven; Lodewijk Kiven (benoemd in 1864); Jan Broeckx (benoemd in 1906); Renaat Veremans (benoemd in 1924); Gust. Persoons (orkestmeester van 1927 tot 1971).
  Na het Motu proprio uit 1903 waarin Pius X ondermeer de versobering in de kerkmuziek predikte, waren in de meeste kerken de orkesten van de doksalen verdwenen. Maar niet zo dus in de Sint-Pauluskerk waar de koppige én melomane pastoor Van Bostraeten zijn orkest handhaafde. In deze vruchtbare omgeving was Clement D’Hooghe in nauwe samenwerking met Persoons mee verantwoordelijk voor verschillende spraakmakende uitvoeringen met soli, koor, orgel en orkest. De muziekkapel bracht veel Vlaamse muziek van ondermeer Benoit, Wambach, Gevaert, De Boeck, Van Nuffel, Meulemans, Van Hoof, Persoons (wiens Ruusbroeckmis op 26 januari 1936 werd gecreëerd) en D’Hooghe.
  Maar de gewelven werden ook gevuld met het grote repertoire (missen van Haydn, Mozart en Bruckner, met de Belgische creatie van diens Mis in e op Pasen 1942 als een van de hoogtepunten) en met eigentijdse kerkmuziek (bijvoorbeeld van Gretchaninof en Kromolicki).
  Alleszins was Clement D’Hooghe een begenadigd organist die goddelijk kon improviseren. Een bevoorrechte getuige als dr. Guido Persoons herinnert zich : Het was een voorrecht de voorname organist Clement D’Hooghe jarenlang, zondag na zondag, te zien orgelspelen. Vanuit een voortdurend moduleren, boeide hij door weergaloze improvisatie. Onrustig ook, wijzigde hij doorlopend zijn registratie. Geen tweeëndertig maten bleven de registertrekkers ongemoeid. Er waren geen schokken in deze klankkleurwijziging. Wij beleefden een voortschrijding door variatie, ingegeven door het ogenblik. Zijn registratie was even vinnig en verscheiden als de orkestratie van August De Boeck, die (als interim voor Arthur De Hovre) mede zijn orgelleraar was. De registratie bij Bachwerken was anders, massaal en meer continu. De slot-Toccata klonk met all registers open en gekoppelde klavieren. Op Groot-Orgel alleen, kreeg nadien het Fugathema door matig tempo, ruim de tijd voor toonvorming in de ruimte. Elke zware tel detailleerde de melodieopbouw. In grote blokken groeide de registratie naar het slot toe. Dit uiterlijk crescendo rondde voor ons de feestdag af.
  D’Hooghe had natuurlijk fantastische orgelleraars getroffen : Papen, een leerling van Callaerts, technisch uitstekend en begiftigd met een groot improvisatietalent; De Hovre, een belangrijk Bach-interpreet; en bovenal Dupré, zonder twijfel een van de grootste organisten van deze eeuw, die de verworvenheden van Widor en Vierne verzoende met de Lemmenstraditie en bij wie zowat alle Europese en Amerikaanse organisten met faam gingen studeren. Bij het einde van zijn studie loofde Dupré uitvoerig D’Hooghes orgelspel : Vous possédez le don de l’instinct de l’improvisation. Votre jeu est précis, brillant, parfaitement rythmé et clair. Votre style pour l’interprétation de Bach, de César Franck et des modernes comporte toutes les qualités de pureté, de respect nécessaire, en même temps qu’une extériorisation sincère et noble (brief gedateerd 2 maart 1931).
  En De Hovre getuigde meermaals dat D’Hooghe samen met Jef Van Hoof de beste improvisator was die hij ooit in zijn klas had.
  Een minder gekende activiteit van D’Hooghe is te situeren tussen 1928 tot 1936, de periode waarin hij artistiek directeur was van de Antwerpse Empire- en het Roxy-theater. Dit waren grote bioscopen waar een orkest de stomme films begeleidde en tussen de films door muzikale intermezzo’s verzorgde. In die tijd waren de cinema’s de grootste commerciële werkgever van muzikanten in Antwerpen : begin 1926 waren er in het Antwerpse 51 zalen die samen 324 muzikanten tewerkstelden. D’Hooghe debuteerde op 30 november 1928 als bioscoopdirigent met de begeleiding van de oorlogsfilm Hemel van glorie. Hij had de beschikking over een werkelijk uitstekend orkest, samengesteld uit 6 violisten, 1 cellist, 1 contrabassist, 1 pianist, 1 organist, 1 fluitist, 1 hoboïst, 1 klarinettist, 1 fagottist, 2 trompettisten, 1 trombonist, 2 hoorns en 1 slagwerker. Concertmeester en vioolsolo was de toen nog piepjonge Franz Wigy en onder de negentien overige muzikanten waren er nog elf met eerste prijzen van koninklijke conservatoria. De meerderheid was afgestudeerd aan het koninklijk conservatorium van Luik. D’Hooghe moest zelf voor de begeleidende muziek zorgen. Soms ging dat niet verder dan het handig aaneen breien van bestaande muziekfragmenten (sjablonen en cliche’s voor een liefdesscène, een achtervolgingsscène, een natuurscène), maar daarnaast maakte hij zelf een bewerking op basis van klassieke thema’s of componeerde hij originele muziek. De bioscopen concurreerden onderling met het beste orkest en de filmrecensenten bespraken niet alleen de film, maar ook de begeleidende muziek en de prestatie van het orkest.. D’Hooghe probeerde het bioscooppubliek in contact te brengen met klassieke muziek door in plaats van de gebruikelijke amusementsmuziek als "entr’acte musical" een eigen bloemlezing met thema’s van Benoit, Blockx, Wambach en Gilson of toegankelijke composities uit het internationale repertoire (zoals Saint- Saëns’ Rondo Capricioso met de zeventienjarige Wigy als solist) te brengen.
  Een dergelijke "volksopvoedende" taak zag hij ook voor zich weggelegd toen hij in 1929 directeur werd van de Berchemse muziekacademie. Hij beschouwde de muziekschool als een oord van culturele volksverheffing in een al te materialistisch aangelegd maatschappelijk leven. In zijn functie als directeur schreef hij veel voor kinderen: jeugdcantates en tientallen kinderliederen, die tijdens leerlingen-voordrachten vaak met orkestbegeleiding gebracht werden. En blijkbaar vielen die werken in de smaak, want later werd hij ook gevraagd door het Antwerps Jeugdtheater. Voor de muziekacademie verzorgde hij ook symfonische concerten. Op 7 januari 1950 bijvoorbeeld dirigeerde hij een vroege symfonie van Haydn, een pianoconcerto van Mozart (met Yvonne Van den Berghe als soliste), twee aria’s van Mozart (met de bas Edward De Decker), Noorse dansen van Grieg, een orkestdans van De Boeck en de creatie van het eerste deel van zijn eigen Romantisch Concerto voor piano en orkest (eveneens met Van den Berghe als soliste).
  In 1942 werd D’Hooghe aan het Antwerps conservatorium benoemd wordt tot leraar practische harmonie en "toonverzetting", zoals de - inmiddels afgeschafte - cursus transpositie toen genoemd werd. Na een korte schorsing na de oorlog solliciteerde hij in 1947 aan dezelfde instelling voor de functie van orgelleraar (in opvolging van Papen). Een aanbevelingsbrief van Marcel Dupré hielp niet en de benoeming ging naar Flor Peeters.
  De repressie heeft zijn gezondheid geen goed gedaan : Clement D’Hooghe was nog net geen 52 jaar toen hij op 1 april 1951 in Wilrijk overleed. Toch liet hij een omvangrijk oeuvre van zowat 400 werken na (bewerkingen incluis). Veel dienstbare muziek, gelegenheidswerk zoals stap- en feestliederen en cantates (Moederweelde, voor de inhuldiging van een materniteit in Temse in 1936; In memoriam Minister Arthur Van der Poorten, op tekst van Karel Jonckheere, 1946). Waar hij zich in deze volkse en functionele muziek als componist ondergeschikt maakt laat D’Hooghe elders een eigen en meer bij-de-tijdse taal horen met kleurtoetsen uit het Franse impressionisme. In zijn pianomuziek bijvoorbeeld, waar hij naast een sonate en enkele sonatines een voorliefde toont voor genrestukjes (Avondstemming, Chinoiserie, Solitude) en dansen. Zijn Gavotte en Tarentella zijn te horen op Philibert Mees’ recente CD "Romantische Vlaamse Klaviermuziek" (De Rode Pomp) en vallen op door hun ongecompliceerd speel- én luisterplezier. En Marcel Poot was zeer gecharmeerd door zijn Nocturne, die door de Ring samen met met werk van Albert, Baeyens, Borremans en Van den Broeck gepubliceerd werd : Dans le second volume d’oeuvres pour piano qui vient de paraître dans cette intéressante édition, une pièce attire particulièrement notre attention. Il s’agit du ‘Nocturne’ de Clément D’Hooghe. Ecrite dans une note très debussyste, très ‘latine’ d’aspect, cette oeuvre reflète une nature musicale tendre et délicate. M. Clément D’Hooghe s’y avère un musicien solide et possédant son métier jusqu’au bout des doigts. Il est regrettable tout de même qu’un si beau talent ne consacre sa juvénile force à la défense de la musique moderne ! (Revue musicale belge van 20 november 1926)
  Vreemd genoeg componeerde de organist D’Hooghe slechts een vijftiental werken voor groot orgel, o.a. 4 Toccata’s, Kleine suite, Vrolijke optocht, Elegie. Verschillende van zijn werken staan regelmatig op het repertoire van o.m. Stanislas Deriemaeker en Kamiel D’Hooghe.
  Verschillende van zijn piano- en orgelwerken bewerkte hij later voor symfonisch orkest, maar daarnaast schreef hij ook enkele originele orkestcomposities : Symfonisch gedicht. Hulde aan drie nationale toondichters (1939), waarin hij een origineel eerbetoon brengt aan César Franck (geïnspireerd door diens orgelmuziek), August De Boeck en Peter Benoit (met citaten uit de Rubensmars en Mijn moederspraak); Kaboutersballet (1942), misschien wel zijn populairste orkestwerk, getuige alleen al de zes opnamen door het omroeporkest; de driedelige Orkestsuite, die in 1942 werd bekroond in de "Prijskamp ontspanningsmuziek" van het NIR. Daarnaast componeerde hij ook enkele concerterende werken, zoals het Romantisch Concerto (1949) dat in 1994 werd opgenomen door Jozef De Beenhouwer en het BRT-orkest o.l.v. Sylveer Van den Broeck, en de Legende voor cellosolo en orkest (1942). Na het orgel was de cello D’Hooghes geprefereerde instrument.
  Hij schreef verschillende stukken voor cello solo, voor cello solo met begeleiding van 8 cello’s, en voor cello en piano, zoals de geëlaboreerde Cellosonate (1945) waarover Piet Nuten schreef : De gedegen thematische dialectiek, de expressieve zangerigheid, de spanningsvolle dialogen, het rijkgeschakeerde harmonische beeld, de nooit falende trefkracht en dynamische beklemtoning van het instrumentale samenspel zijn eigenschappen die deze compositie plaatsen bij het beste uit de Vlaamse cello-literatuur.
  Ook de rest van zijn kamermuziek verdient beter dan de totale onverschilligheid waarmee ze nu bejegend wordt, zoals het Pianotrio (in 1939 bekroond in de nationale wedstrijd Foyer de l’art vivant), het Pianokwartet (1939); het Trio in vorm van suite (voor piano, viool en altviool) dat vele keren werd uitgevoerd door het trio van violist Jozef Pauly; het Strijkkwartet (1944) dat door het Quatuor Wigy in 1947 werd opgenomen voor het NIR; werken voor viool en piano (o.a. Canzonetta uit 1934, opgedragen aan Frans Wigy) en verschillende composities voor blaasinstrumenten.
  Naast de reeds genoemde gelegenheidswerken componeerde D’Hooghe nog heel wat vokale muziek, zoals tientallen kunstliederen op teksten van o.m. René De Clercq, Willem Gijssels, August Van Cauwelaert, Maurice Maeterlinck en de onvermijdelijke Guido Gezelle. Het grootste deel van zijn religieuze koormuziek schreef D’Hooghe voor de Sint-Pauluskerk : Missa in honorem S. Pauli voor 2 gelijke stemmen en orgel (1930); Te dicimus praeconio, een hymne op het gregoriaanse Ave Maris Stella voor bariton, mannenkoor, orgel en orkest (1940); Psalm 145 Lauda anima mea Dominum voor gemengd koor, orgel en orkest (1941); O Jesu amor mi, voor 2 gelijke stemmen en orgel; Magnificat, voor 3 gelijke stemmen, orgel en strijkers (1942); de tweede Missa in honorem S. Pauli, bijgenaamd Missa gregoriana, die voor het eerst met orkest werd uitgevoerd op Kerstdag 1943; Missa brevis, voor 2 of 3 gelijke stemmen (1944); Ave Maria, Regina Sacratissimi Rosarii, voor driestemmig gemengd koor en koperensemble. Verder componeerde hij nog enkele zettingen van Adeste fidelis, Adoro Te, Pie Jesu en Tantum Ergo.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luc Brewaeys 50 !

  Luc Brewaeys

  Luc Brewaeys werd geboren in 1959 te Mortsel (België). Hij studeerde compositie bij André LAPORTE in Brussel, bij Franco DONATONI in Siena (Italiê) en bij Brian FERNEYHOUGH in Darmstadt (Duitsland). Van 1980 tot 84 had hij regelmatige contacten met Iannis XENAKIS in Parijs.
  Hij is ook dirigent, pianist en werkt sinds 1985 als muziekregisseur bij de VRT-Radio.

  Hij kreeg verschillende prijzen en onderscheidingen :
  -3de Prijs van de Europese Wedstrijd voor Jonge Componisten voor ".., e poi c'era..." Symphony n° 1 (Amsterdam, 1985);
  -1ste Prijs in de categorie jonge componisten van de Internationale Tribune van Componisten van de UNESCO voor hetzelfde werk (Parijs, 1986);
  -de "Prix de Musique Contemporaine du Québec" voor zijn volledig werk (Montréal, 1988);
  -1ste Prijs van de Wedstrijd voor Europese Componisten van de Internationale Ontmoetingen voor Hedendaagse Muziek in Metz (F) voor "Komm! Hebe dich..." Symphony n° 2 (1988);
  -de Prijs voor Muziek van de Vlaamse Gemeenschap (1989);
  -de SABAM-Prijs (1990);
  -1ste Prijs "Premio Musicale Città di Trieste" voor symfonische compositie voor "Symphony n° 3 : Hommage" (1991).

  In 1996 gaf de Belgische Muziekpers hem twee Prijzen voor de opname van zijn (tot dan toe) volledige symfonisch werk door het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen onder leiding van Arturo Tamayo, die de meeste van zijn werken gedirigeerd heeft.
  In 1999 ontving hij de Cultuurprijs "Blanlin-Evrart" van de Katholieke Universiteit van Leuven voor zijn volledig oeuvre.

  Hij kreeg veel opdrachten in België zowel als in het buitenland, zijn oeuvre omvat o.a. 8 Symfonieën, 2 Strijkkwartetten, Kamermuziek en Solowerken, electro-akoestische (& gemengde) werken alsook een Kameropera "Antigone".
  Zijn muziek kan het best omschreven worden als "spectraal symfonisch" met (voornamelijk in recentere werken) lyrische accenten.
  Hij was "composer in residence" van het Internationaal Kunstencentrum deSingel voor the concertzeizoen '88-'89, gast- componist van de 4d Week voor Hedendaagse Muziek in het Conservatorium te Gent in februari '89, en van het ensemble "I Fiamminghi" in April 2001. In April 2001 was hij tevens in residence bij het eerste Festival "Dicht bij huis" in Tilburg (NL), waar 11 van zijn werken uitgevoerd werden (sommige daarvan met de composer als dirigent of aan de piano).

  Van 1991 tot '92 was Luc Brewaeys composer in residence in de Franse stad Saint-Nazaire voor de compositie van "Kientzyphonie" (Symphony n° 4) voor Daniel Kientzy op saxofoons en groot harmonieorkest. In February en December 1998 gaf hij Masterclasses in Compositie en Directie aan de Universiteit van Aveiro (P).

  Van 1998 tot 2000 was Luc Brewaeys professor compositie en orkestratie aan het Conservatorium te Gent.
  Voor het zeizoen 2003-04 was hij composer in residence bij BOZAR (het Paleis voor Schone Kunsten) in Brussel. Hij was tevens een van de centrale componisten van de editie 2004 van het Ars Musica Festival (Brussel).
  Momenteel werkt hij aan zijn eerste opera (op Pirandello's "L'uomo dal fiore in bocca"), een opdracht van de Koninklijke Muntschouwburg (Nationale Opera) in Brussel.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Componist wordt 30 !
  Sebastian Bradt
  Sebastian Bradt
  17.04.1979, Gent
   

  Bradt studeerde fagot bij Wim Van Volsem aan de Kunsthumaniora voor Muziek en Dans,Gent. Heeft een uitgesproken voorkeur voor het 20ste eeuwse repertoire en probeert allerhande alternatieve speelwijzen uit op dit instrument.
  Pianostudie bij Sabine Haenebalcke.
  Schrijft zich in aan het Konservatorium van Gent : kompositie/orkestratie bij L. Posman, later Luc Brewaeys.
  Woont lessen en kursussen bij van Dirk Brosse, Frank Nuyts, Claude Coppens en dr.Godfried-Willem Raes. Proefschrift Analyse 1 : Nacht - Stilte (1981), Luc Van Hove.
  2000: Maakt de overstap naar de klas Algoritmische Kompositie en Eksperimentele Muziek van dr.Godfried-Willem Raes, sedertdien vaste mentor.
  2003: Studeert met onderscheiding af aan het Konservatorium als 'Meester in de Muziek'.
  Maakt als lid van het M&M ensemble en in opdracht van Stichting LOGOS arrangementen van bestaande muziekstukken voor het Automaton Orchestra met als doel het exploreren van de sonore mogelijkheden van muzikale robots.
  2006: wordt parttime medewerker van Stichting Logos als komponist, arrangeur, recycler - perfomer, technikus, zaalverantwoordelijke, Pr - kontaktman etc.


  14-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep !

  ‘BLAAS MET JE HARMONIE, FANFARE OF BRASSBAND BRUSSEL LEVEN IN!’
  Omdat het de ambitie is heel Vlaanderen bij het feest in Brussel betrekken, lanceert AB samen met Het Nieuwsblad en Vlamo deze oproep naar alle orkesten te lande om hun provincie in Brussel te komen vertegenwoordigen:

  Ook jij kan met je harmonie, fanfare of brassband op 11 juli op het podium staan in hartje Brussel! Op het Spanjeplein organiseren AB, Het Nieuwsblad en Vlamo Het Groot Orkest. Je kan een plaatsje winnen op de kiosk op het Spanjeplein waar de beste fanfares, brassbands en harmonieën uit Vlaanderen het beste van zichzelf mogen geven. Uit elke Vlaamse provincie wordt één harmonie, fanfare of brassband geselecteerd door AB, Het Nieuwsblad en Vlamo. Elk orkest mag 45 minuten lang de kiosk inpalmen. Voor vervoer en onkosten is er een tegemoetkoming voorzien.

  Wie komt in aanmerking om een podiumplaats te winnen op Het Groot Orkest op 11 juli? Elke harmonie, fanfare of brassband die aangesloten is bij Vlamo, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie.

  Wat moet je doen? Heel eenvoudig:

  1) maak een webpagina aan op www.nieuwsblad.be/verenigingen

  2) stuur voor vrijdag 5 juni een mailtje met de link van je webpagina naar hetgrootorkest@nieuwsblad.be

  Op woensdag 10 juni worden de 5 winnaars bekend gemaakt.

  Schrijf je dus voor vrijdag 5 juni in en blaas Brussel op 11 juli leven in!


  13-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herberigs en Rosseau

  'Klara in Oudenaarde' Robert Herberigs en Norbert Rosseau

  Datum maandag 1 juni 2009
  Aanvang 15u00
  Activiteit 'Klara in Oudenaarde' Robert Herberigs en Norbert Rosseau
  Programma Liesbeth Devos, sopraan
  Lucas Blondeel, piano

  Robert Herberigs (1886-1974), zanger, componist, schilder, schrijver én fruitteler is in Oudenaarde geen onbekende. Als componist pakte hij zowat elk genre aan: pianist Lucas Blondeel en sopraan Liesbeth De Vos plaatsen zijn muziek centraal tussen Schumann en Mahler. Tickets: € 10 (€ 8 met korting, € 1,50 OK-pas)
  Lokatie Stadhuis, Lakenhalle
  Gemeente Oudenaarde
  Organisatie Klara
  Meer info 055-33 51 62 - klara@oudenaarde.be
                
  Robert Herberigs           Norbert Rosseau


  09-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paul Beelaerts 60  Paul Beelaerts (1949) studeerde aan de Koninklijke Conservatoria van Gent en Brussel waar hij eerste prijzen voor notenleer, muziekgeschiedenis en Engelse hoorn behaalde, naast hogere diploma's voor hobo en kamermuziek. Daarna volgde hij nog meestercursussen bij Heinz Holliger en Maurice Bourgue en een aanvullende studie van de barokhobo in samenwerking met Paul Dombrecht en Helmut Hucke.
  Hij werd eerste laureaat en behaalde de Europa Prijs van de Pro Civitate wedstrijd in 1971 en in 1973 werd hij laureaat van de Tenuto 73 wedstijd voor hobo.
  Als componist is hij volledig autodidact. Hij was gastcomponist op het ISCM-festival 1983 te Aarhus (DK). In 1977 behaalde hij nogmaals de Tenuto Prijs maar deze maal voor compositie, met het werk Permutaties op een thema van Martinu.
  In 1980 werd hem de Nausika-compositieprijs uitgereikt voor zijn Oppervlakkige Charleston. Dikwijls componeert hij in opdracht van ensembles en koren.
  Tegenwoordig doceert hij hobo en literatuur voor houtblazers aan het Koninklijk Conservatorium van Gent en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven.
  Daarnaast is hij ook medewerker aan het Aquarius-projekt (Conservatorium van Antwerpen).


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dirigent - componist wordt 70 ...  Janpieter Biesemans werd geboren te Vilvoorde. Hij studeerde aan het Lemmensinstituut en het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen bij onder andere Marinus De Jong, Jef Schampaert, August Verbesselt, Marcel Slootmaeckers, Lode Dieltiens, Jos Van Looy, Jacqueline Fonteyn, Jan Decadt en Flor Peeters.
  In 1964 stichtte hij het ensemble Consortium Antiquum en sindsdien wijdde hij zich gedurende 23 jaar aan de interpretatie van oude muziek.
  Sinds 1980 zette hij zich aan het schrijven van muziek. Op dit moment heeft hij reeds een negentigtal opusnummers op zijn naam staan. Veel van zijn werken, waaronder zijn Deutsche Johannes-Passion die in 1987 gecreëerd werd door het Vokaal Ensemble van De Munt, werden uitgevoerd in onder andere de Sint-Martinuskerk te Meise en in de Singel te Antwerpen. Ook op verschillende wedstrijden, waaronder de Orpheuswedstijd, werden zijn werken gespeeld. Van onder andere Sonate Concertante, Discorso a cinque per trombono solo, Vijf Slovaakse stukken voor blokfluit en Why not, Hans, zijn CD-opnames voorhanden.
  Naast componist is Biesemans ook leraar notenleer aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen en directeur van de Akademie voor Muzische Kunsten te Meise. Hij gaf tevens de impuls tot het oprichten van de Werkgroep Kunstonderwijs, een werkgroep die ijvert voor de rechten van de leerlingen van het Vlaams deeltijds kunstonderwijs.

  Ad multos annos !


  05-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse en Nederlandse liederen

  Vlaamse en Nederlandse lied centraal op Dag Oude Muziek

  De 26ste editie van de Dag van de Oude Muziek (zondag 28 juni 2009 Landcommanderij Alden Biesen) biedt dit jaar een bijzonder breed en boeiend aanbod aan Vlaamse en Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot nu. Zo geeft Psallentes Femina een concert met gregoriaanse gezangen en teksten van Hadewijch. Graindelavoix brengt liederen van Van Veldeke en tijdgenoten, terwijl Capilla Flamenca polyfone Nederlandse liederen uit de 15de eeuw uitvoert. Het ensemble Cannamella selecteert stukken uit de liedboekjes ‘Het Brusselschen Blom-Hof Van Cupido’ en ‘Het Bevel van Cupido’ en neemt u mee naar het Antwerpen en Brussel van de 17de eeuw. Yves Saelens en Inge Spinette brengen teksten van Guido Gezelle op muziek van Lodewijk Mortelmans en Joseph Ryelandt. Ook de volksmuziek komt ruim aan bod met o.a. optredens van ’t Kliekske en Jan Smed. Walter De Buck zingt arbeidersliederen van Karel Waeri en Camerata Trajectina brengt de gezongen klucht ‘Lijsje Flepkous’.

  De concerten vinden op verschillende locaties in de Commanderij (zowel binnen als buiten) plaats, sommige optredens zelfs meermaals waardoor je zelf je parcours kan uitstippelen. Ook voor de kinderen is er heel wat te beleven. Kortom, een niet te missen dag voor alle liefhebbers van het Vlaamse en Nederlandse lied. Meer informatie via het nummer +32 (0)12 23 57 19 of via info@basilica of op www.basilica.be.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stefan Prins


  Een opdracht van Klangforum Wien voor Stefan Prins

  Stefan Prins is één van de vier geselecteerde winnaars van de tweejaarlijkse Internationale Impuls Compositiewedstrijd . 

  Als geselecteerde winnaar ontvangt Stefan Prins een compositieopdracht van het Weense topensemble voor hedendaagse muziek: Klangforum Wien o.l.v. Enno Poppe.

  De jury bestond uit:  Beat furrer (dir), Pierluigi Billone, Ernesto Molinari en Ernst Kovacic.

  Het nieuwe werk zal gecreëerd worden te Graz, Oostenrijk,  in 2011.

  Ter informatie:

  Stefan Prins begint als kind met pianolessen aan de plaatselijke muziekschool. Gaandeweg groeit zijn affiniteit met twintigste-eeuwse muziek; als achttienjarige studeert hij af aan de muziekschool met een programma rond vroeg-twintigste-eeuwse muziek.
  Vervolgens studeert hij aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universitat Politecnica de Catalunya (Barcelona) en behaalt in 2002 de titel van Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur in de Fotonica. Op dat moment is hij als pianist al in de wereld van de vrije improvisatiemuziek beland. Bovendien componeert hij vanaf dan, na lange tijd geen noot meer geschreven te hebben, opnieuw muziek: in oktober 2001 wordt hij als laureaat van de “KBC-Aquarius Wedstrijd voor Compositie” bekroond voor zijn strijkkwartet “Zeven Metamorfosen”.
  In september 2002 start hij vervolgens zijn studies aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium (Antwerpen), waar hij tot op heden compositie en piano studeert.
  Voor de specialisatie (2004-2005) aan de Sonologie-afdeling van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, ontving hij een beurs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Hij was in 2002 een van de oprichters van het “collectief reFLEXible”, een groep van jonge improvisatie-muzikanten (verder nog bestaande uit Joachim Devillé en Thomas Olbrechts) waarmee hij in binnen- en buitenland regelmatig op de planken staat in uiteenlopende projecten waarin vrije improvisatie steeds centraal staat. In deze projecten speelt hij niet enkel op (prepared) piano, maar ook op “versterkte” objecten en live-electronics.
  Hij is sinds 2004 actief betrokken bij het ensemble voor experimentele en actuele muziek, Champ d’Action, als uitvoerder en componist.
  Daarnaast speelt hij op regelmatige basis in andere formaties (oa in duo met shakuhachi-speler Horacio Curti, in trio met Curti en danseres Vika Kleiman, in duo met Joachim Devillé, in trio met Peter Jacquemyn en Thomas Olbrechts, ...) of tourde hij met ad-hoc groepen (o.a. met Ferran Fages, Ruth Barberan, Alfredo Costa-Monteiro; in kwartet met Xu Feng-Xia, Cristin Wildolz en Edwin Vanderheide). Hij nam deel aan projecten met electronics (met Karlheinz Essl), dans (“piedrapaletijeras”, met Horacio Curti en Vika Kleiman; “Screenplay”, van Jolanda Luyten; “Palermo Palermo” van Pina Bausch en Tanzteater Wuppertal, “Tegen en/of Tussen” ism Dorothée De Peauw en Natascha Moschini ...), instrumentaal theater (met het ensemble “Pas de Cinq”), film (“Nosferatu” (F.Murnau), “Metropolis” (F.Lang), Steamboat Bill Jr. (B. Keaton) en beeldende kunsten (“Schling”, ism Frederik Croene en Eva-Maria Bogaert).

  Hij speelde/werd gespeeld op concerten en festivals in binnen- en buitenland (Free Music Festival, Transit Festival, Time Canvas Festival, Muziek in de Maak, Belfort FIMU Festival, reSORT off, ...). Zijn muziek werd/wordt uitgevoerd door o.m. Champ d’Action, Ensor Strijkkwartet, Tomma Wessel, Agartha.


  02-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLAAMSE KATHEDRAALMUZIEK
  Vanavond 1 mei wordt op Canvas+ om 20.35 het concert uitgezonden, dat op woensdag 29 april in de Mechelse kathedraal werd uitgevoerd. Op het programma: religieuze muziek, gecomponeerd door de vijf eerste directeurs van het Lemmensinstituut in Mechelen (rond de figuur van Jules Van Nuffel). 
  Van Tinel staan twee liederen op tekst van Gezelle op het programma (Uit Zes Geestelijke Gezangen). Peter Pieters speelt zijn Orgelsonate.
   
  Op zondag wordt het zelfde concert uitgezonden op Canvas, om 12 uur.
   
  De werken van Van Nuffel, Lemmens, Tinel Desmet en Vyverman werden op Cd uitgebracht (Eufoda 1375).
   
  Veel luistergenot!


  28-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Compositiestage

  IK BEN COMPONIST! 10 jaar compositiestage met Wim Henderickx bij Musica  Van 6 tot 9 juli 2009 organiseert Musica voor de tiende keer de intussen bekende Compositiestage. Gedurende 4 dagen begeleiden Wim Henderickx en Diederik Glorieux een groep van 15 deelnemers die hun ‘drive’ om muziek te creëren willen aanscherpen. Ze besteden tijd aan het beluisteren en analyseren van muziek, geven tips en voorbeelden uit de hedendaagse en experimentele klassiek, bespreken muzikale onderwerpen zoals stijl, harmonie, nieuwe media, …

  Met het thema klank en ruimte als rode draad, krijgen jonge creatievelingen een antwoord op vragen als: ‘Welke combinaties klinken goed?’, ‘Hoe kan ik iets noteren?’, ‘Wat moet ik doen om speciale effecten te bereiken?’, … Naast groepslessen is er tijd voor uitgebreide individuele begeleiding, want uiteraard gaat iedereen zelf aan de slag! Deelnemers leren toveren met klanken en schrijven tijdens de stage een volledig nieuw individueel of gezamenlijk werk.

  Tijdens een feestelijk slotmoment ter gelegenheid van 10 jaar Compositiestage zal het publiek meer dan ooit van het resultaat van dit aanstormende talent genieten. Applaus verzekerd!

  Docenten:
   - Wim Henderickx: componist, docent compositie en muziekanalyse aan de Conservatoria van Antwerpen en Amsterdam
  - Diederik Glorieux: componist en leraar muziektheorie in het Deeltijds Kunstonderwijs

  Leeftijd: vanaf 15 jaar
  Achtergrond: er is geen ervaring vereist, maar breng zeker een stevige portie enthousiasme voor componeren mee

  Aantal plaatsen: 15
  Datum: van maandag 6 tot donderdag 9 juli 2009

   Voor verdere info: www.musica.be/muziekvakanties


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse opera

  Tweede opera van Kris Defoort in première

  Kris Defoort

  Na het succesvolle The Woman Who Walked into Doors (2001) werken componist Kris Defoort en regisseur Guy Cassiers opnieuw samen aan een operaproject.

  Hun vertrekpunt is het boek The House of the Sleeping Beauties (1961) van de Japanse auteur en Nobelprijswinnaar Yasunari Kawabata (1899-1972). Het boek vertelt de opeenvolgende bezoeken van de oude heer Eguchi aan een vreemd en teder bordeel waar oudere mannen de nacht kunnen doorbrengen en zich in bed kunnen aanvleien tegen de warme lichamen van door slaapmiddelen verdoofde, hele jonge meisjes: een verhaal over afscheid nemen, ouderdom en dood.

  Bij het lezen van deze verstilde elegie ontstonden bij componist Kris Defoort spontaan muzikale ideeën. De stem zal als instrument centraal staan in zijn opera. Terwijl een koor van vier vrouwenstemmen vooral de lichamen van de slapende meisjes zal beschrijven, zal een sopraan de bedenkingen en handelingen van Eguchi (be)zingen en ook haar stem lenen aan de in het verhaal zo belangrijke beschrijvingen van de natuur. De rol van de oude heer Eguchi wordt gezongen door een bariton: hij geeft uiting aan Eguchi’s onmiddellijke gewaarwordingen bij het zien van de meisjes en aan de herinneringen die deze oproepen aan andere vrouwen uit zijn verleden. De slaapkamer wordt in die zin de ruimte van de stem, de ruimte van de lyriek. Vooraleer Eguchi de deur van die kamer opendoet, voert hij echter daarbuiten bij elk bezoek een gesprek met de bordeelhoudster: deze dialogen over dagelijkse en concrete onderwerpen zullen gesproken worden door een actrice en een acteur. Binnen en buiten, gezongen en gesproken: twee werelden van weemoed, maar verschillend in kleur, in intensiteit, in emotionaliteit.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kathedraalconcert

  Muziek in de Kathedraal: Van Nuffel, Tinel en Vyverman

  Datum woensdag 29 april 2009
  Aanvang 20u15
  Activiteit Muziek in de Kathedraal: Van Nuffel, Tinel en Vyverman
  programma:
  Jules Van Nuffel – Statuit ei Dominus
  Jacques-Nicolas Lemmens – Laudate Dominum de coelis
  Edgar Tinel – Sonate in sol klein, voor orgel
  Jules Van Nuffel – Cantica ad laudes vespertinas
  Edgar Tinel – ‘t Pardoent
  Edgar Tinel – Heer, mijn hert is boos
  Jules Van Nuffel – Pater noster
  Aloys Desmet – Homo quidam
  Jules Van Nuffel – Tria cantica eucharistica
  Jules Vyverman – Psalmus 130: Domine non est exaltatum
  Jules Van Nuffel – Psalm VI: Domine, ne in furore tuo arguas me
  uitvoerders:
  Koor van het Lemmensinstituut & Kathedraalkoor Mechelen o.l.v. Kurt Bikkembergs - Peter Pieters orgel
  Lokatie Sint-Romboutskathedraal
  Gemeente Mechelen
  Organisatie Festival van Vlaanderen-Mechelen
  Meer info www.festival.be/mechelen 015/26 23 41


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse zangavond

  Vlaams-nationale Zangavond

  Datum zaterdag 9 mei 2009
  Aanvang 19u00
  Activiteit Vlaams-nationale Zangavond
  Met muzikale medewerking van onder meer Jan Janssens (accordeon), Tantris en Vlier. Toegang 5,00 euro
  Lokatie Gemeentelijke Sporthal, Stationsstraat 19
  Gemeente Landegem
  Organisatie Vlaams Genootschap Groot-Nevele
  Meer info 09/371.62.68 michel.roelens@skynet.be


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O.L.Vrouw van Vlaanderen

  Viering O.L.Vrouw van Vlaanderen  Datum zondag 10 mei 2009
  Aanvang 16u00
  Activiteit Viering O.L.Vrouw van Vlaanderen
  Jaarlijkse mariale vespers ter ere van O.L.Vrouw van Vlaanderen bij het gekroonde beeld (J.B.De Cuyper) dat haar naam draagt en waarvoor het lied Liefde gaf u duizend namen (A.Cuppens - L.De Vocht) werd gecomponeerd.  Onze traditionele Vlaamse Marialiederen worden gezongen. Persoonlijke gebedsintenties en noveenkaarsen van andere Maria-oorden zijn welkom.  Lokatie  Kerk St Barbaracollege, Savaanstraat 33 Gent, te bereiken met tram1 van het St Pietersstation
  Gemeente Gent
  Organisatie Beschermcomité O.L.Vrouw van Vlaanderen
  Meer info 016/47.28.02 kris_lauwers@telenet.be 09/222.47.98 hdgi@kerknet.b


  12-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jonge ster aan het firmament....
   
  Korneel Bernolet
  Korneel Bernolet
  Geboortedatum: 14.07.1989, Brugge

   


  Korneel Bernolet begon zijn muziekstudies op zesjarige leeftijd aan de academie van Veurne. Hij studeerde er met de grootste onderscheiding af voor piano (bij Paul Clement) en slagwerk (Jean-Marc Gesquiere), naast begeleidingspraktijk en kamermuziek.
  Voor verschillende disciplines behaalde hij de zilveren en gouden stadsmedaille. Verder volgde hij er orgel en muziektheorie, en bekwaamt hij zich momenteel nog in zang (bij Karolien en Griet De Meyer).
  Vanaf september 2007 studeert hij klavecimbel (Ewald Demeyere), compositie (Wim Henderickx) en muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

  Koordirectie volgt hij er bij Geert Hendrix en Luc Anthonis, stemtechnisch wordt hij verder gecoached door Anne Cambier.
  Korneel is actief in de koorwereld als korist, repetitor en dirigent. Hij is begeleider bij verscheidene koren en zanger in het Octopus Kamerkoor (o.l.v. Bart Van Reyn).

  Als organist-titularis is hij verbonden aan de Sint-Pieterskerk te Koksijde.
  Aan de academies van Veurne en Tielt is hij respectievelijk piano- en barokbegeleider.
  Meer en meer legt Korneel zich toe op het continuospel, zowel op orgel als op klavecimbel. Zo werkte hij samen met Muziektheater Transparant, het Octopus Barokorkest... Daarnaast wordt regelmatig een beroep gedaan op zijn expertise als professioneel (muziek)typograaf.

  Ook als componist laat Korneel van zich horen. Op zijn zestiende werd hij door SABAM erkend als componist. Verschillende werken van hem werden nationaal en internationaal bekroond op compositiewedstrijden, getuige hiervan onder meer de creatie van het houtblaaskwartet FUN FOR FOUR (2002) door het Emanon Ensemble in het Brugse Concertgebouw in kader van het Aquarius Compositieproject. NOX (2004) voor klarinet, altsaxofoon en piano werd door het Gentse Thelema Trio geselecteerd voor uitvoeringen in binnen- en buitenland, waarna het werk op hun eerste full-CD verscheen in april 2007.
  In februari 2006 werd Korneel door het VerDi-genootschap genomineerd voor de titel 'Jonge componist van het jaar 2006'. Op het finaleconcert van de Nederlandse wedstrijd 'Op weg naar...' dirigeerde hij in Utrecht-Vredenburg [NL] de orkestratie van zijn werk WIJL DE WOLVEN WAKEN (2007) met het Nederlands Blazers Ensemble. In het voorjaar van 2008 behaalde hij met EN WERD HET WATER WAARIN HIJ VERDRONKEN WAS (2005/07) een eerste prijs op de wedstrijd Dexia Classics, waarbij het werk werd gecreëerd door het Ensemble ON o.l.v. Gilles Gobert in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel.
  Met het koorwerk BOEM-paukeslag (2008, op tekst Paul van Ostaijen) wint hij de compositieprijs 2009-vocale muziek van de provincie West-Vlaanderen. Dit werk is in het voorjaar van 2009 gecreëerd door het Waregemse koor Laidos. Zijn composities werden tot dusver uitgevoerd op concertpodia in de Benelux, de Verenigde Staten van Amerika, Japan en Peru.

  Hij vervolmaakte zich op cursussen, stages en masterclasses onder meer bij Frans Van Beveren (piano); Piet Swerts en Gwendolyn Sommereyns (compositie); prof. Allen Cadwallader (Schenkeriaanse muziekanalyse); en Daan Admiraal, Jos Van der Sijde en Georg Grün (koor- en orkestdirectie).


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polyfonie

  Paul Van Nevel in de kijker op Canvas

  paul van nevel for web

  Tijdens de week van 13 april zet Canvas Paul Van Nevel in de kijker. Paul Van Nevel is een internationaal gelauwerd specialist in middeleeuwse en renaissancemuziek en oprichter van het Huelgas Ensemble. Met zijn ensemble geeft hij al meer dan 35 jaar eigenzinnige concerten, wars van elke commerciële toegeving.

  Woensdag 15 april op Canvas+
  Portret: Paul Van Nevel – 20.35u
  Portret (uit de reeks 'Rubriek 700' van 2001) van één van de meest flamboyante pioniers van de oude muziek in Vlaanderen: dirigent Paul Van Nevel (°1946). Van Nevel haalt al decennialang in diverse Europese bibliotheken onbekende partituren van onder het stof vandaan. Vaak pareltjes van veelal Vlaamse polyfonisten, vastgelegd in een uitgebreide discografie (met veelbekroonde CD’s). Van Nevel probeert naar eigen zeggen zoveel mogelijk in de huid van de componist te kruipen. We volgen hem in deze uitzending naar Frans-Vlaanderen. Deze streek, aan de bron van de Leie, is de bakermat van veel componisten van polyfone muziek (de zogenaamde “franco-flamands”), en de dirigent legt uit hoe hij bijvoorbeeld de keuze van een tempo afleidt uit dit landschap, dat vrij ongerept is gebleven. Van Nevel wijdt zijn leven dan wel aan de kunst van de polyfonie, maar vergeet daarbij de kunst van het leven niet. Notoir liefhebber van een goed glas wijn annex sigaar, is deze Bourgondiër ook een groot poëziefanaat. Via Slauerhoff leerde hij als jonge man de ‘fado’ kennen, wat hem naar Lissabon bracht, naar eigen zeggen ‘de ontdekking van zijn leven’. In deze stad van de ‘saudade’ volgen we Paul Van Nevel naar een fadokroeg. Met getuigenissen van o.a. Jef Geeraerts, Geert Van Istendael en Philippe Herreweghe.

  Aansluitend:
  Documentaire: De melancholie van de polyfonisten – 21.05 u.
  Paul Van Nevel is onze grootste autoriteit in de Renaissance-muziek. Snuffelend in bibliotheken ontdekt hij steeds vergeten componisten en partituren. Maar hij wil ook de originele manuscripten zien, omdat die inspirerend werken op zijn interpretaties. In dit programma leidt Paul Van Nevel ons binnen in de muziekwereld van de 15de en de 16de eeuw door zich te verplaatsen in het concrete leven van de mens tijdens de Renaissance. Of beter gezegd tijdens de herfsttij de Middeleeuwen. Een tijd waarin de tijd trager was, en het leven korter. Toen de dood veel meer tussen de levenden was. Van Nevel neemt ons mee naar Frans-Vlaanderen voor een aanschouwelijke vergelijking van de polyfonie met het landschap: zoals de zachte heuvels en valleien elkaar eindeloos opvolgen, zo bouwen de stemmen met het imitatieve inzetten een eindeloos meerstemmig landschap op.

  Zondag 19 april in op Canvas in ‘Canvas Klassiek’
  Concert met het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul Van Nevel- 12u
  Het Huelgas Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel zingt de Lamentationes Hieremiae prophetae van Orlandus Lassus (1532-1594). Daarna voert het Huelgas Ensemble drie werken van Cipriano de Rore (1516-1565)  uit: Dissimulare etiam sperasti (een tekst uit de Aeneis van Vergilius over de dood van Dido), het madrigaal  Se ben il duol, en het motet  Ave Regina Caelorum, drie werken van Cipriano de Rore. Opgenomen in de Abdijkerk in Grimbergen in 2006, i.s.m. het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. 

  Aansluitend:
  Documentaire: De melancholie van de polyfonisten – 12.40 u.
  Paul Van Nevel is onze grootste autoriteit in de Renaissance-muziek. Snuffelend in bibliotheken ontdekt hij steeds vergeten componisten en partituren. Maar hij wil ook de originele manuscripten zien, omdat die inspirerend werken op zijn interpretaties. In dit programma leidt Paul Van Nevel ons binnen in de muziekwereld van de 15de en de 16de eeuw door zich te verplaatsen in het concrete leven van de mens tijdens de Renaissance. Of beter gezegd tijdens de herfsttij de Middeleeuwen. Een tijd waarin de tijd trager was, en het leven korter. Toen de dood veel meer tussen de levenden was. Van Nevel neemt ons mee naar Frans-Vlaanderen voor een aanschouwelijke vergelijking van de polyfonie met het landschap: zoals de zachte heuvels en valleien elkaar eindeloos opvolgen, zo bouwen de stemmen met het imitatieve inzetten een eindeloos meerstemmig landschap op.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Van Hoof in concert (2)

  Concert Jef Van Hoof & Ludwig Van Beethoven

  Datum zaterdag 27 juni 2009
  Aanvang 20u00
  programma:
  Ouverture met kopers - Jef Van Hoof
  Liederen - Jef Van Hoof
  Zesde Symfonie (Onvoltooide) - Jef Van Hoof
  Vijfde Pianoconcerto (Keizersconcert) - Ludwig Van Beethoven

  Uitvoerders:
  Orkest: La Passione o.l.v. Geert Hendrix
  Piano: Els Vrints
  Sopraan: Danny van Hoof
  Lokatie Carolus Borromeuskerk
  Gemeente Antwerpen
  Organisatie Marnixring Lieven Gevaert
  Meer info www.beethovenvanhoof.be - info@beethovenvanhoof.be  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!