NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  16-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interessante misvieringen in Brusselse kathedraal

  zondag, 30 augustus 2009
  • Brussel, Sint-Michielskathedraal, om 10:00u. Lodewijk De Vocht, Missa in honorem Sancti Josephi door Musica Nova, o.l.v. Paul Dinneweth

  zondag, 6 september 2009
  • Brussel, Sint-Michielskathedraal, om 10:00u. Filipe de Magelhaes, Missa de la Vergine Maria door Kamerkoor , o.l.v. Ludo Claesen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Benoit herdacht in Harelbeke

  Harelbeke herdenkt componist Peter Benoit

  zo 16/08/2009 

  Harelbeke heeft zondag de verjaardag van Peter Benoit herdacht. De componist werd 175 jaar geleden geboren in de West-Vlaamse gemeente.

  Peter Benoit (1834-1901) was componist en muziekpedagoog. Aanvankelijk was hij een gedurfd vernieuwer, maar later was hij vooral een verdediger van het muzieknationalisme en schreef hij voornamelijk "volksgerichte" muziek.

  in Harelbeke werden zijn volksliederen gezongen door een 200-koppig koor, begeleid door de beiaard. 400 mensen woonden het zangfeest bij.

  In het najaar volgen er nog meer activiteiten. Zo vindt er van 23 oktober tot 20 december een biënnale plaats met aandacht voor het muzikale fin de siècle in Brussel en Antwerpen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog Benoit.....

  Zing mee met Benoit

  175 jaar geleden werd Peter Benoit in Harelbeke geboren. Harelbeke is de man die zijn volk leerde zingen niet vergeten en organiseert op zondag 16 augustus tal van activiteiten. Het hoogtepunt komt er om 18.00 uur. Dan brengt Harelbeke enkele van zijn liederen ("The best of Benoit") onder begeleiding van de beiaard in de schaduw van de Sint-Salvatortoren. Wil je meezingen, alleen of in koor?  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse koren scoren internationaal  In de voorbije maand zijn 3 Vlaamse koren op internationale koorwedstrijden in de prijzen gevallen. En niet de minste prijzen!
  Makeblijde o.l.v. Filip Haentjens behaalde in het Griekse Preveza zilver met 88% en won bovendien de prijs voor de beste uitvoering van een orthodox lied.
  Het Waelrant jeugdkoor o.l.v. Marleen De Boo trad aan in de 'Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi', Italië, en mocht de prijs voor het beste jeugdkoor en de prijs voor het best uitgevoerde religieuze werk ontvangen.
  Meisjeskoor Lirica o.l.v. Jos Venken liet de concurrentie ver achter zich en won 2x goud op het festival van Takarazuka in Japan, in de categorieën ’folklore’ en ‘hedendaagse muziek’.

  Proficiat aan allen met dit schitterende resultaat!


  15-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Concert in de kijker!
  Muziek van Pieter Emmanuel Verheyen op 28 augustus in Gent

   

  Pieter Emmanuel Verheyen [Gent 1747>1819] : een late, verheugende ontdekking

  De halve eeuw die het ontstaan van de Belgische staat voorafging was voor onze muziekgeschiedenis zeker niet de meest ophefmakende periode. Politieke en economische omstandigheden stonden nu eenmaal haaks op de voorwaarden voor culturele bloei: escalerende onlusten over de hervormingen van Jozef II, Brabantse omwenteling, bezetting door revolutionair Frankrijk, moeizame inlijving bij het Koninkrijk der Nederlanden, … Toch heeft de wijze waarop men lange tijd ons patrimonium pleegde in te schatten (in de regel afgewogen tegenover grootse, invloedrijke fenomenen, genre “Vlaamse polyfonisten”, Rubens of Benoit) heel wat figuren en ontwikkelingen genegeerd, die wij op heden geneigd zijn met een ander oor te beluisteren. Dit is zeker het geval met Pieter (Pierre / Petrus) Verheyen.

  Te Gent geboren op 15 januari 1747, als zoon van een zanger aan de Sint-Baafskathedraal, bleek ook hij over een mooie stem te beschikken. Hij was kathedraaltenor te Brugge, later te Gent, en vertolkte operarollen bij het reizende gezelschap van Jacob Neyts (“De Vlaemsche Opera”) en bij dat van Ignaz Vitzthumb. Deze laatste, en ook Francesco Krafft, kapelmeester aan de Gentse St-Baafskathedraal, zouden hem raad hebben verstrekt bij het componeren, maar op dat gebied kan hij best als autodidact worden beschouwd. Hij was onder andere ook korte tijd zangmeester aan de Sint-Veerlekerk te Gent en orkestleider te Maastricht.

  Een behoorlijke permanente aanstelling is er voor Verheyen niet gekomen. Zijn composities vonden weliswaar snel waardering - van de zeventiende Gentse bisschop mocht hij zelfs de titel voeren van ‘compositeur ordinaire de S.A. Mgr. De Lobkowitz’ - maar materieel gewin verwierf hij er nauwelijks mee. Sommige van zijn werken werden in Brugge uitgevoerd (onder andere een Te Deum ter gelegenheid van de inwijding van de Sint-Salvatorkathedraal) maar buiten zijn thuisstad bleef zijn muziek grotendeels onbekend. Ongunstige omstandigheden onder het Franse regime? Te grote bescheidenheid?

  In 1808 was Verheyen een medestichter van de Gentse ‘Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature’, en van de in 1812 opgerichte afdeling voor muziek mocht hij zich adjunct-directeur noemen (directeur was Pieter Jan De Volder). Het was diezelfde vereniging die met een jaargeld uiteindelijk zijn grootste noden heeft gelenigd. Tevens zorgde ze voor een aantal waardevolle blijken van eerbetoon. Een overzicht:
  • 1809: opdracht tot het componeren van een requiemmis voor een luisterrijke dienst in de Sint-Niklaaskerk ter herdenking van de dood van Haydn, 9 april 1810.
  •1816: uitschrijven van een compositiewedstrijd op een gelauwerde cantatetekst van Philippe Lesbroussart (La Journée de Waterloo). Verheyen wint de wedstrijd en mag zich verheugen in een overweldigende hulde.
  • 1840: postuum eerbewijs. Verheyens naam wordt aangebracht op het plafond van de spektakelzaal van het nieuwe Gentse operagebouw.

  Verheyen overleed te Gent op 11 januari 1819.

  Zijn werken omvatten gelegenheidsmuziek (vóór en tijdens Frans regime), arietta’s, toneelmuziek, pantomimes en drie opera’s (waaronder De Jagtparty van Hendrik IV, op Vlaamse tekst!), meer dan 50 romances, klaviermuziek en de cantate La Journée de Waterloo. Daarnaast is er ook heel wat religieuze muziek: missen, psalmen, hymnes, Te Deums (meestal koor, soli, orkest), Elevationes (solo’s, duo’s, trio’s met orgel of klein orkest) en het oratorium La mort de Jésus Christ (onvolledig manuscript).

  Tijdens zijn leven verschenen enkel vier romances in druk. De uitgeverij Ut Orpheus (Bologna) publiceerde in 1998 zeven klavierwerken. Al de rest bleef tot voor kort manuscript.

  Opvallend is het aanzienlijke aantal religieuze werken dat Verheyen schreef vanaf 1801, het jaar van het concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII, waarin de kerkgebouwen in hun vroegere functie werden hersteld. Het is repertoire dat in Gentse kerken decennialang standhield. Van deze latere productie is - in tegenstelling tot het vroeger gecomponeerde - heel wat bewaard, onder andere in de bibliotheek van de Universiteit Gent en in kerkarchieven zoals dat van Sint-Baafs en Sint-Niklaas. Het moet gezegd dat het onderzoek naar deze manuscripten mij een heel authentiek talent openbaarde, dat van een vlot, trefzeker en vindingrijk componist.

  Twee kwaliteiten die me meteen verrasten waren zijn vertrouwdheid met de mogelijkheden van het orkest en, naarmate volledige werken in beeld kwamen (vaak met een duur van 30 minuten), de typisch dramatische dimensie die al zijn vocale werken typeert - daarmee samenhangend ook het vermogen om lange passages boeiend uit te werken. Dit dramatische instinct (dat ons het verlies van zijn opera’s doet betreuren) is meteen een prima tegenwicht voor de beperkingen van het classicistische idioom. Voeg daarbij briljante solo-aria’s en effectvol koorwerk, in een uitdrukkingspalet van sprankelende feestvreugde, over pastorale charme naar duistere en gekwelde stemmingen, waarin hij trouwens vaak van harmonische inventiviteit getuigt. Ook in de interpretatie van godsdienstige teksten is hij eerder uitzonderlijk voor zijn tijd: overal bewaart hij het perfecte evenwicht tussen dramatische benadering en religieuze beleving.

  Verschillende musicologen opperden in de 19e en de 20e eeuw al de wenselijkheid van een grondig onderzoek naar deze figuur. Misschien wordt Verheyen wel dé verrassing van dit Haydnjaar? Vrijdag 28 augustus, in de Sint-Baafskathedraal te Gent, weerklinkt voor het eerst sinds anderhalve eeuw opnieuw zijn muziek. Het voor de gelegenheid geformeerde koor en orkest De Restauratie (historische instrumenten – concertmeester: Paul Klinck), met solisten Hilde Coppé, Sophie da Costa Cabral, Inez Carsauw, Enrico Casari, Yu-Hsiang Hsieh brengt van Pieter Emmanuel Verheyen een selectie van vijf religieuze werken, opgespoord, uitgegeven en geleid door Guido De Bruyker: Te Deum, Messe à grand orchestre (Kyrie & Gloria), Laudate Pueri, Miserere en Lux Aeterna (uittreksel uit het Requiem ter nagedachtenis aan Haydn).
  Aansluitend volgt een cd-opname, waarvan de release wordt verwacht in november.


  Guido De Bruyker


  Gent, Sint-Baafskathedraal - 28/08/2009 - 20:15
  Pieter Emmanuel Verheyen : Te Deum, Messe à grand orchestre (Kyrie & Gloria), Laudate Pueri, Miserere, Lux Aeterna (uit Requiem)
  Hilde Coppé - sopraan
  Sophie da Costa Cabral - sopraan
  Inez Carsauw - alt
  Erico Casari - tenor
  Yu-Hsiang Hsieh - bas
  Koor en orkest De Restauratie
  Guido De Bruyker, dirigent

  Kaarten: € 13 (kassa: € 15) & € 10 (studenten, 60+), – 18 jaar: gratis
  www.uitbureau.be - tel. 09/233 77 88

     Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een partituur van een Vlaams Marialied voor gemengd koor

  Vandaag vieren we Maria ten hemel opgenomen.

  1

  Daarom een partituur van een Vlaams Marialied voor koor.
  Tekstdichter: Guido Gezelle (1830 - 1899).  Componist: Jef Tinel (1885 - 1972).  Titel: Wees gegroet Maria.
  Koorwerk voor 4 gemengde stemmen.

  Bijlagen:
  Jef Tinel _ Guido Gezelle _ Wees gegroet Maria.pdf (66 KB)   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zin in zingen?

  VOCAAL ENSEMBLE T’ANDERNAKEN UIT HALLE 20 JAAR JONGxml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 

   

  20 jaar geleden kwamen enkele vrienden bijeen om samen te zingen. Daaruit groeide een vocaal ensemble onder leiding van René Deneyer. Het groepje koos voor zichzelf de naam T’Andernaken naar een middeleeuws lied over een liefdesgeschiedenis in Andernach aan de Rijn.

  Geleidelijk groeide en evolueerde dit ensemble.

  10 jaar geleden nam xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Peter Leys de leiding over.


    

  Op het programma stonden in de loop van de voorbije 20 jaren heel wat bescheiden koorpareltjes gaande van Gregoriaans, Lassus, Schütz, Bach, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Schumann tot Rutter. Uiteraaard kwamen onze Vlaamse componisten uitgebreid op de repertoirelijst zoals Peter Benoit, Edgar Tinel, Jef Tinel, Marinus De Jong, Vic Nees, Willem Kersters, Juliaan Wilmots, Jos Mertens, Herman Roelstraete, Jean-Paul Byloo, Joost Termont…. Het koor bracht enkele grotere werken met instrumentale begeleiding. Zo voerde het o.a. de Markuspassie van Keiser, cantates van Buxtehude, het Requiem van Eberlin, Cantiones van Schütz, missen van De Monte, Leopold Mozart en Joseph Haydn uit.

    

  Het koor trad en treedt vooral op in en rond Halle, maar ook in Dilbeek, Groot – Bijgaarden en Gent tot zelfs over de taalgrens en buiten de landsgrenzen.

  Zowel profane als religieuze muziek komen aan bod.

  Voor het 20ste werkjaar staat al een aantal optredens vast.

  In september luistert het ensemble een mis op in Hoeilaart ter gelegenheid van de druivenfeesten. Het koor zingt er een programma van Renaissancemotetten. In december werkt T’Andernaken mee aan een korenontmoeting in Schepdaal met een kerstprogramma. In het voorjaar 2010 presenteert de groep zich voor de jury van de provinciale koorwedstrijden in Leuven en op 9 mei is het ensemble te gast in Gent op de viering met academische zitting ter ere van het eeuwfeest van het beeld én het lied van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.

  Werk genoeg dus.  Nieuwe leden zijn daarom meer dan welkom. Na 20 jaar mag er zeker vernieuwing en verjonging blijven komen.

  Heb je zin om mee te zingen?

  Kom eens een herhaling bijwonen. Die vinden elke vrijdagavond (vanaf 4 september) plaats in de Servaiszaal van het Oud-Jezuïetencollege (naast de basiliek) in Halle van 20.15 tot 22.30 uur. Een eerste contact verplicht tot niets.

  Een goede stem en teamgeest zijn natuurlijk een must. Muziekkennis is een pluspunt, maar geen vereiste.

  Ben je overtuigd of twijfel je nog? Graag een seintje vooraf via de website (www.tandernaken.be) of rechtstreeks aan de dirigent (peter@tandernaken.be).

  Hartelijk welkom!


  08-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Benoithulde


  Vlaamse vrienden,
   
  Op 17 augustus zal het 175 jaar geleden zijn dat Peter Benoit geboren werd. 
   
  Om deze geboortedag in herinnering te brengen, organiseert de Vlaamse Volksbeweging, provincie Antwerpen, op zondag 16 augustus a.s. een korte bloemenhulde aan zijn graf op het Schoonselhof.
  Vanaf 10.30 verzamelen we aan de ingang van het Schoonselhof om dan rond 11 uur de bloemen neer te leggen.
   
  Er volgt een kort woordje door Renaat Van Beeck, dé Benoit-kenner bij uitstek.


  Peter Benoit leerde zijn volk zingen. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van zijn vader, ging daarna orgel en piano studeren bij de koster van Desselgem en belandde tenslotte aan het Brusselse Muziekconservatorium.
  Benoit kwam een tijdje aan de kost als slagwerker in het orkest van de Munt.
  In 1857 behaalde hij de Prijs van Rome voor compositie, wat hem de mogelijkheid bood om een aantal Duitse steden en zelfs Praag te bezoeken.
  In 1862 werd hij dirigent bij "les Bouffes Parisiens", het beroemde theater van Jacques Offenbach in de Franse lichtstad. Een jaar later keerde hij reeds terug naar Brussel.  Peter Benoit kwam onder andere via Emmanuel Hiel onder de invloed van het Vlaamsgezinde gedachtegoed. Hij was de grondlegger van de Vlaamse Muziekschool te Antwerpen, waarvan hij in 1867 de eerste directeur werd.
  In 1890 was hij medestichter van het Nederlandsch Lyrisch Tooneel, dat in 1893 werd hervormd tot Vlaamsche Opera en in 1898 werd hij de eerste directeur van het Muziekconservatorium te Antwerpen.
  Werken van hem zijn onder meer "Mijn moederspraak" en de cantates en oratoria "De wereld in", "De Rijn", "De oorlog", "Lucifer", "De Schelde" en de "Rubenscantate". Hij liet niet na om in zijn testament te bepalen dat "zijn werken in onze hoofdstad Brussel in geen andere taal dan de Nederlandse zouden uitgevoerd worden".


  Het grafmonument van Peter Benoit op het Schoonselhof te Antwerpen, stelt de ontluikende Vlaamse muziek voor die begeleid wordt door de Genius der Kunsten die opstijgt uit de werken van Benoit. Aan de voeten van die ontluikende Vlaamse muziek treffen we een aantal figuren aan die voorkomen in werken van Benoit: de Elsenkoning, Charlotte Corday, Lucifer en Isa. Het monument is een ontwerp van beeldhouwer Arthur Pierre. Het grafmonument werd op stadskosten overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.
   
  Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen? 
   
  Daniëlle Van Neck,                                        Jef Eggermont                               David Dogge
  provinciaal voorzitster VVB                         bestuur prov.Antwerpen             initiatiefnemer
  danielle.vanneck@vvb.org                     jefeggermont@telenet.be        daviddogge@hotmail.com


  30-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezelle gezongen

  Gezelle Gezongen

  Datum zaterdag 1 augustus 2009
  Aanvang 15u00
  Activiteit Gezelle Gezongen
  Gezelle Gezongen brengt op geheel eigen(zinnige) en creatieve manier een hommage aan zijn leven en werk. De 3 pijlers van Gezelles oeuvre (religie, natuur en taalspeelsheid) staan daarbij centraal en worden verweven met spitse vondsten en leuke anekdotes uit zijn leefwereld. De muziek die dit levensverhaal invult is een kruisbestuiving tussen een klassiek timbre met gekende melodieën en lichte jazzinvloeden. In trio-bezetting, staat de gevarieerde instrumentatie garant voor een gezellige en sfeervolle avond. Kortom, genieten met de G van Gezelle….
  Lokatie Carolus Borromeuskerk
  Gemeente Antwerpen
  Organisatie Vrije inloopconcerten
  Meer info www.gezellegezongen.be; info@gezellegezongen.be


  29-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polyfonie in Vlaams-Brabant  Koren (en ensembles), schrijf je nu in!
  Het 'Leuven Fringe Festival' vindt plaats in de “fringes” of de rand van het festival 'Passie van de Stemmen', van 28 oktober tot 1 november 2009, in het kader van de prestigieuze tentoonstelling Rogier van der Weyden 1400-1464. Het wordt een open muziekfestival, wat betekent dat iedereen zich kan inschrijven om te zingen en spelen. Capilla Flamenca, initiatiefnemer van dit podium, wil hiermee Vlaams-Brabantse ensembles, koren en liefhebbers van de polyfonie van 1400-1600 een kans bieden om zelf deze prachtige muziek aan een breed publiek bekend te maken.

  Capilla Flamenca zorgt, na een selectie van het aantal inschrijvingen, voor een professionele begeleiding naar het optreden toe. Schrijf je dus snel in, treed op en zorg ervoor dat iedereen de rafelranden van de Passie van de Meester Rogier Van der Weyden, ontdekt!

  Voorwaarden: een koor of ensemble (vocaal, vocaal-instrumentaal, instrumentaal) uit Vlaams-Brabant en liefhebber van de polyfonie uit de periode 1400-1600 zijn, een curriculum vitae en geluidsopname (demo, fragment) sturen naar J.B. Van Monsstraat 103, 3000 Leuven.
  Inschrijvingen tot 11 september 2009: info@capilla.be | T 016 60 28 36
  Voor meer informatie: www.capilla.be  Organisatie: Capilla Flamenca | Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samen zingen in Gent ...  Gent - 2 mei 2010

  Op 2 mei 2010 vindt in Gent een uniek evenement plaats waarbij gemikt wordt op een deelname van maar liefst 5.000 amateurkunstenaars.
  De hele zone tussen de Minardschouwburg en de Sint-Pietersabdij zal worden ingenomen door gepassioneerde kunstenaars en hun talrijk publiek.
  Het evenement 'Goesting' behelst ondermeer een groot samenzangmoment en een taptoe van muzikanten. Je kan schrijven op de boekentoren, deelnemen aan de doedelzakfanfare, samen met een marktzanger door het evenement trekken, het theatraal jongerendorp aandoen, meedansen in de silent disco, een reusachtige fotomozaïek helpen samenstellen, dansworkshops volgen, je laten gaan in het multimedialab, een schildersbattle zien… en je kan je wagen op de podia van de 3 minutes of fame.

  De koorwereld mag dit bijzonder evenement  op 2 mei 2010 om 14.00 u. openen met een groots samenzangmoment.
  De koorfederatie 'Koor&Stem' stelde voor dit evenement een nieuwe bundel samen met enkele bekende koorwerken en een aantal nieuwe arrangementen van liederen uit de kleinkunst: vb. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, 2 meisjes, De fanfare van honger en dorst, enz.
  De bundel 'Zingen tot morgenvroeg' wordt een nieuwe uitdaging voor heel het koor.
  Voor de koren die deelnemen wordt een leuk programma uitgewerkt waardoor de deelname aan 'Goesting' een feest wordt voor iedereen: gratis vervoer naar Gent, met bootjes van het station naar het Sint-Pietersplein, een leuk samenzangmoment met Ishtar, verschillende locaties om uit eigen programma te zingen, enz.
  Koor&Stem roept alle koren, zangers en geïnteresseerden op om hieraan actief mee te werken.
  Heb je 'goesting', laat het dan even weten via info@koorenstem.be, dan houden ze je op de hoogte van al het nieuws over dit evenement.


  26-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIRA KOORSTAGE
  Beste bestuurslid/dirigent/sympathisant,

  Eerst en vooral willen wij u graag bedanken voor uw inspanningen van de voorbije weken, want we hebben hierdoor nog een aantal extra deelnemers mogen verwelkomen bij deKoorstage. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij bij deKoorstage. Mocht je dus nog mensen met zangtalent kennen, dienen deze snel te zijn!

  Ondertussen zijn de tickets voor het eigenlijke optreden 'Mira in Koor' in deSingel op 21 augustus (20u) eveneens beschikbaar. Voor meer info & tickets, surf je best naar onze website www.mirainkoor.be.

  Alle Vlaamse koren zijn uitgenodigd om te komen meegenieten van dit unieke koor-project. Stuur dus zeker een mailtje naar al je koorleden en andere vrienden zodat zij ook zij dit unieke event niet zullen missen (hiervoor kan je ook het tekstje onderaan en flyer in bijlage gebruiken)! Bij goed weer kan je achteraf nog bijpraten met de aanwezige collega-koren in de binnentuin van deSingel.

  Mocht je nog met vragen zitten of heb je extra promo-materiaal nodig, geef ons dan een seintje via lode@dekoorstage.be. Wij helpen u met graagte verder!

  Hopelijk tot dan,
  Alstublieft Dankuwel  Mira meerstemmig, kleinkunst op zijn grootst!
   
  Een nieuw geluid voor fans van Mira, een must voor liefhebbers van koormuziek. Pieter-Jan Nicolaas & Hans Primusz, oftewel het duo Alstublieft Dankuwel, zijn de bezielers van dit project. Zij maakten arrangementen op de originele muziek van Mira. Een bruisend jong koor vertolkt de nieuwe partituren, uiteraard samen met kleinkunstenares Mira.

  Info & tickets: www.mirainkoor.be


  23-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakantie

  Omwille van de vakantie gaan we er eventjes vantussenuit.
  Tot binnenkort.


  03-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderens Kunstroem - Rubenscantate

  Rubenscantate - Peter Benoit

                                  

  Datum dinsdag 14 juli 2009
  Aanvang 20u30
  Activiteit Rubenscantate - Peter Benoit
  Vlaanderens Kunstroem
  Rubenscantate
  Gedicht van Julius de Geyter
  Muziek van Peter Benoit

  uitvoerders
  Symfonieorkest De Lier o.l.v. Roald Rogiers
  De Netezonen (Lier) - Gaudeamus (Schoten) - Zangkoor Nele (Beveren) Ortolaan (Wommelgem) - Philharmonisch Zangkoor (Antwerpen) - Trivium Cantans (Brasschaat)
  Thebaanse trompetten KSA Oudenaarde

  Kaarten : 10,00 euro (genummerde plaatsen) vanaf 1 mei te koop bij Cultuurdienst Schoten - 03/680.23.40 - cultuurdienst@schoten.be

  Organisatie: 11 juli-Komitee Schoten met de medewerking van de gemeente Schoten en de cultuurdienst Schoten en in samenwerking met het Peter Benoit Fonds Antwerpen
  Lokatie Gemeentepark
  Gemeente Schoten
  Organisatie 11-juli-Komitee Schoten
  Meer info 03/680.23.40 - cultuurdienst@schoten.be  02-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw koorproject

  Ik heb de wereld rondgerezen:
   
  project voor koor en volksmuziek
  Ik heb de wereld rondgerezen: project voor koor en volksmuziek

  Voor het volksmuziekproject werden componisten gecontacteerd om bewerkingen te schrijven van volksliederen voor basiskoor en volksmuziekensemble. De muziek werd gekozen in functie van het thema "reizen". Er is een gebruiksvriendelijke uitgave (zonder cd) beschikbaar. Rond de uitgave worden eveneens workshops op touw gezet in het najaar van 2009. Koor&Stem streeft ernaar om dit project in iedere provincie minstens 1x te verwezenlijken.


   

  De componisten

   

  De uitgave

  Deze uitgave gebeurt door Koor&Stem. Alle liederen worden in fullscore in één bundel opgenomen. Creatief Schrijven schreef een wedstrijd uit voor het beste reisverhaal dat de verschillende werken aan elkaar linkt. Het winnende verhaal wordt tevens in de uitgave opgenomen. Koren kunnen kiezen of ze de teksten gebruiken of niet.

   

  Workshops

  In het najaar 2009 worden enkele koorateliers/workshops rond dit repertoire opgezet. Meer info volgt binnenkort!

   

  Aandachtspunten

  • In de bundel staat een reisverhaal als suggestie, maar er kan ook gewerkt worden zonder tekst of met eigen tekst.
  • Mogelijkheid tot avondvullend concert
  • Aantal liederen en volgorde vrij te bepalen
  • Kan aangevuld worden met eigen repertoire
  • Variabele bezetting: allerhande (folk)instrumenten in verschillende bezettingen
  • 1- tot 4-stemmig koor (gemakkelijk tot middelmatig niveau)
  • Goede verstaanbaarheid, gezien het Nederlandstalig repertoire met verschillende strofes met verhalend karakter
  • 2-delige koorbundel
  • Instrumentale partijen per lied zijn gratis verkrijgbaar, mits aankoop liedbundel in kooroplage
    

  Mogelijke ondersteuning

  • Koor&Stem stelt de koorpartituren ter beschikking met een maximum van € 300 en 5 projecten/jaar
  • Koorcoaching via Koor&Stem (minimum 2 weken op voorhand aan te vragen)
  • Instrumentale coaching via Muziekmozaïek
  • Via Koor&Stem krijg je extra communicatiekanalen aangeboden

   

  Prijzen

  • koorbundel per stuk: € 10
  • koorbundel in kooroplage: € 7,5/stuk


  27-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse muziek promoten

  Afzonderlijk katern Vlaamse muziek bij GIG - International Arts Manag

  Naar aanleiding van het muziektheaterfestival Opera XXI nam Muziekcentrum Vlaanderen het initiatief om een extra katern rond de klassieke muziekscène in Vlaanderen te laten opnemen bij het tijdschrift GIG - International Arts Manager.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slecht nieuws

  Alvaro Celso Guimarães overleden

  Alvaro Guimarães, Belgisch componist van Braziliaanse afkomst, was verbonden aan de Hogeschool Gent, departement Muziek en was medestichter en artistiek leider van het KunstArbeiders Gezelschap. Alvaro Guimarães (°1956), studeerde aan het 'Conservatorium Mozarteum' in São Paulo bij o.a. Minininha Lobo, Maria Helena do Amaral en Oswaldo Lacerda. Hij voltooide verdere studies in compositie bij Hans-Joachim Koellreutter, Coriun Aharonian en Klaus Huber (Cursos Latino-Americano).

  In België specialiseerde hij zich in muzieksociologie bij professor Herman Sabbe aan de 'Rijksuniversiteit Gent'. Alvaro was gehuwd met pianist Katrijn Friant.
  Alvaro Guimarães was medestichter van de 'Núcleo Música Nova' in São Paulo, een vereniging voor hedendaagse muziek die actief was in de jaren '70 en '80, en die samenwerkte met o.a. Julio Estrada, John Cage, Klaus Huber. Hij was artistiek leider en medestichter van het 'Spectra Ensemble' in België en van het 'Festival música Nova' in Brazilië. Als producer was hij verantwoordelijk voor verschillende wereld- en Belgische premières van werken van o.a. Nicolaus A. Huber, Isabel Mundry, Jörg Birkenkotter, Ivo Nilssen, Gilberto Mendes and Kumiko Omura.

  Yasmine overleden

  Yasmine - Vandaag (het morgen van gisteren) [CD Scan]

  Zangeres en tv-presentatrice Hilde Rens, beter bekend als Yasmine, is vandaag overleden. Sinds de jaren '90 bracht ze heel wat (nederlandstalige) singles en albums uit. Op haar recentste plaat 'Licht Ontvlambaar' werkte ze samen met o.a. Kris De Bruyne, Thé Lau en Stef Kamil Carlens. Yasmine was ook bekend als presentatrice, o.a. bij Radio Donna en één. Dit jaar presenteerde ze nog de muziekshow 'Zo is er maar één' en het showbizzprogramma De Rode Loper. Yasmine stapte zelf uit het leven, ze werd 37.

  Eén opende een rouwregister om Yasmine te gedenken.


  23-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw werk van Piet Swerts op CD


  HEILIGE SEELENLUST 

  Oratorium voor sopraan, tenor, kinderkoor, vrouwenkoor, mannenkoor,

  twee harpen, twee altblokfluiten, twee piano’s, strijkorkesten en blaasensemble van Piet Swerts.

  Uitvoerders:
  Ann De Renais, sopraan
  Jan Caals, tenor
  Koren en Orkesten van het Lemmens Instituut voorbereid door

  Erik van Nevel en Claudine Martens
  Saskia van Keer, concertmeester
  Edmond Saveniers, dirigent

   

   Het werk:

  Het oratorium Heilige Seelenlust is op velerlei vlakken een ongewoon werk. Er is de verwevenheid van Hooglied uit de Bijbel met de gedichten van Angelus Silesius en er zijn de drie koren, twee orkesten en twee solisten, die niet alleen dialogeren maar ook nauw verbonden zijn met het verloop van de poëzie die op een consequente wijze werd verdeeld over de vocale partijen.

  Deze compositie is weliswaar gestoeld op modaliteit en polyfone schrijfwijzen, maar hertaald binnen de eigentijdse muzikale context. De muzikale gelaagdheden zijn veel complexer en de toegepaste canontechnieken zijn een spin-off van de compositietechnieken uit de renaissance. Het klinkend resultaat is verrassend.

  Ten slotte draagt het geheel van het werk door de inhoud van de tekst en de verklanking ervan een uitermate positieve boodschap met zich mee. Het is geen dramatisch werk, maar veeleer een feestelijk werk met zeer veel klankkleur, rijk aan melismen, een wellust voor het oor en zeer toegankelijk voor een groot publiek.

   

  gecomponeerd op  Duitse tekst – Nederlandse en Engelse vertaling in het boekje

   

  Te bekomen bij

  - elke goede cd-handelaar of via

  - www.phaedracd.com


  21-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interessante CD!

  Ad Majorem Dei Gloriam - Geestelijke muziek uit kathedraal Mechelen

  Door de oprichting van het Lemmensinstituut in 1897 speelde Mechelen een belangrijke rol in het Cecilianisme, een reformbeweging die de kerkmuziek meer religieuze inhoud wou geven naar het voorbeeld van het gregoriaans en de polyfonie van Palestrina. Jaak Nicolaas Lemmens, Edgard Tinel, Aloys Desmet, Jules Van Nuffel en Jules Vyverman stonden achtereenvolgens aan het hoofd van de school. Elk van hen heeft zijn stempel gedrukt op de religieuze muziek in Vlaanderen en, getuige deze cd, zelf ook prachtige muziek geschreven.
  Uitvoerders:
  Koor Lemmensinstituut o.l.v. Kurt Bikkembergs, Peter Pieters (orgel)

  Uitgave: Eufoda

        

  Titel Componist
  1 Statuit ei Dominus, opus 30 (1924) - 6:00
  Jules Van Nuffel
  2 Laudate Dominum de coelis, psalm 148 (1886) - 4:36
  Jacobus Nikolaus Lemmens
  3 Ave Maria - Cantica ad laudes vespertinas (1937) - 1:33
  Jules Van Nuffel
  4 Tantum ergo - Cantica ad laudes vespertinas (1937) - 2:44
  Jules Van Nuffel
  5 Sonata in G minor for organ, opus 29 (1884-85) - 21:52
  Edgar Tinel
  6 't Pardoent - Zes geestelijke gezangen (1885) - 1:42
  Guido Gezelle/Edgar Tinel
  7 Heer, mijn hert is boos - Zes geestelijke gezangen (1885) - 1:48
  Guido Gezelle/Edgar Tinel
  8 Pater noster (1937) - 2:26
  Jules Van Nuffel
  9 Homo quidam (1897) - 5:14
  Aloys Desmet
  10 O sacrum convivium - Tria cantica eucharistica, opus 36 (1924-26) - 3:16
  Jules Van Nuffel
  11 O salutaris hostia - Tria cantica eucharistica, opus 36 (1924-26) - 4:44
  Jules Van Nuffel
  12 Panis angelicus - Tria cantica eucharistica, opus 36 (1924-26) - 3:17
  Jules Van Nuffel
  13 Psalmus 130 Domine non est exaltatum (1926) - 5:22
  Jules Vyverman
  14 Psalm VI Domine, ne in furore tuo arguas me, opus 44 (1935) - 7:06
  Jules Van Nuffel


  Te bestellen via ANZ (www.anz.be)

  Ad Majorem Dei Gloriam, sacred music from the Mechelen Cathedral.

  Eufoda 1375.

   

  Een schitterende CD.

  Prachtige kathedraalmuziek.

  In een uitvoering om ‘U’ tegen te zeggen: contrastrijk, devoot en expressief majestatisch.

  Bikkembergs leidt het jeugdige koor van het Lemmensinstituut op een zeer gedreven wijze en brengt daarmee een begeesterde, artistiek en koortechnisch uitstekende uitvoering van deze kwaliteitsvolle Vlaamse kathedraalmuziek.

  Peter Pieters begeleidt en ondersteunt op deskundige wijze het koor en schittert in de vertolking van Tinels orgelsonate.

  Een must voor alle liefhebbers van het betere religieuze koor- en orgelwerk.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mgr. Jules Vyverman 20 jaar geleden overleden.

  Vyverman zag op 6 januari 1900 het levenslicht in Mechelen.

  Muziek was meteen zijn grote passie. Als 13-jarige speelde hij reeds op het orgel van het Sint-Romboutscollege.

  Na collegestudies in zijn geboortestad ging hij naar het seminarie om priester te worden in 1923. Gedurende die seminarietijd werd hij enige tijd ziek en moest hij een tijdje het bed houden. In die periode componeerde hij een mis die hem meteen een toegangsticket tot het Lemmensinstituut opleverde. Zo werd hij leerling van o.a. Aloys Desmet, Oscar Depuydt, Jules Van Nuffel, Lodewijk Mortelmans, Flor Peeters en Marinus De Jong. In die periode componeerde hij verschillende liederen, een mis voor zes stemmen en orgel (Missa Beatae Virginis Mediatricis), motetten en de psalm ‘Domine non est exaltatum’.

  Hij gaf les aan het Berchemse Stanislascollege van 1926 tot 1935. Ook daar vond hij nog de nodige tijd om te componeren. Hij schreef er o.a. zijn oratorium ‘Pastor Bonus’ (1932) en verschillende cantates en symfonische werken. Hieruit bleek het grote symfonisch talent van de jonge priester.

  In 1935 werd hij aangesteld tot leraar gregoriaans, begeleiding en harmonie aan het Lemmensinstituut te Mechelen. Hij werd ook repetitor van het wereldbefaamde St.- Romboutskoor dat in 1916 was gesticht.

  In 1949 volgde hij Van Nuffel op als leraar muziekanalyse en koordirectie in het Lemmensinstituut en hij volgde tegelijkertijd zijn grootmeester op als dirigent van het St. – Romboutskoor. En in 1952 werd hij dan zelf directeur van het Lemmensinstituut. 10 jaren later, in 1962 werd hij benoemd tot inspecteur van het muziekonderwijs in het aartsbisdom.

  Tussendoor was hij nog geheim kamerheer van de paus, voorzitter van het verbond ‘Pueri Cantores’, hoofdredacteur van het muziektijdschrift ‘Musica Sacra’ en lid van de Vereniging voor Muziekgeschiedenis van Antwerpen. Hij zetelde in de beheerraad van de Nationale Discotheek van België en schreef samen met Felix Steylaerts het handboek ‘Muziek op school’.

  Tussendoor vond hii gelukkig nog de tijd om een Mariacantate, liederen en motetten te componeren.

  Vyverman hechtte zeer veel belang aan het doen zingen van kinderen. Dat zien we niet alleen in zijn activiteiten in het Mechelse St. – Romboutskoor en aan zijn voorzitterschap van ‘Pueri Cantores’. Hij schreef veel liederen, ook voor kinderen en hij was jurylid van de legendarische wedstrijden voor radioschoolkoren. Het was zijn ambitie om via het doen zingen van kinderen de jeugd en hun muzikaal niveau op te tillen.

  Als leerling en erfgenaam van Van Nuffel had Vyverman zeer veel interesse en waardering voor het gregoriaans. Als docent en redacteur droeg hij veel bij tot de herbronning van het gregoriaans en de begeleiding ervan. Met zijn knapenkoor wilde hij een heropstanding van het gregoriaans bewerkstelligen tegen de trends van vervlakking van die tijd in. Amateuristische kerkliederen en zogenaamde jeugdmissen waren aan hem niet besteed. Ook de polyfonie droeg hij hoog in zijn hart. Paus Paulus VI loofde zijn kamerheer voor zijn inspanningen om de schat van het gregoriaans en de polyfonie in ere te houden.

  Vyverman overleed in 1989.

  De rol van Vyverman als pedagoog en dirigent is niet te overschatten. Hij bracht het Mechels knapenkoor overal in de wereld en dwong overal ontzag en bewondering af. Hij vormde generaties musici en drukte zijn stempel op de koordirigenten en organisten. De revival van het gregoriaans en de polyfonie zijn voor een groot deel aan hem te danken.

  Als componist liet hij zeer romantische werken achter. Net zoals zijn idool Van Nuffel schreef hij psalmen en motetten voor grote bezettingen die in de kathedraal imponerend klinken. De triomferende kerk vierde hoogtij in zijn oeuvre. Op deze manier was hij kind van de Mechelse school en gaf hij voedsel aan zijn opvolgers tot vandaag. Zelfs de modernen van vandaag zoals Ludo Claesen, Kurt Bikkembergs en Peter Pieters zijn schatplichtig aan figuren als Van Nuffel en Vyverman. En ze geven dat ook graag toe. Het Lemmensinstituut ademt nog de sfeer van deze grote dagen.

  Net zoals bij Van Nuffel zijn de psalmen en motetten van Vyverman vaak gebaseerd op het gregoriaans. Zeer belangrijk is de tekstbeleving. De teksten worden uitbundig, statig en in een massieve constructie tot uitbeelding gebracht. Zijn werk wordt gekenmerkt door een expressieve lyriek. Als bewonderaar van Debussy verwerkte hij impressionistische trekjes in zijn werken en bij Grieg haalde hij zijn poëtisch lyrisme.

  Naast indrukwekkende psalmen en cantates schreef hij ook innige motetten zoals ‘O sacrum convivium’, ‘Virgo est lilium’, ‘Quasi arcus’, ‘O quam suavis’ en de ’Tria cantica ad laudes verspertinas’.

  Hij schreef ook liederen in de typisch Vlaamse volkse toon. Zeer populair werd zijn fris klinkend staplied ’Als de brem bloeit op de heide’. Samen met Armand Preud’homme nam hij deel aan een compositiewedstrijd van het Eerste Kempisch Landjuweel in Herentals in 1937 met dit lied. De versie van Preud’homme werd wellicht het bekendst, maar Vyverman won wel de eerste prijs. Terecht fier was hij dat hij de prins van het Vlaamse volkslied had verslagen. Het kon echter de verstandhouding tussen Vyverman en Preud’homme niet schaden. Enkele jaren geleden galmde het lied in de versie van Vyverman nog in het sportpaleis tijdens een Vlaams-Nationaal Zangfeest. Misschien moet het lied nog maar eens uit de kast gehaald worden. Het is een mooie illustratie van Vyvermans pogingen om de jeugd degelijke liederen te laten zingen. Andere liederen zijn o.a. ‘Lenteliedje’, ‘Zonsondergang’, Zon in ’t hart’, ‘Meisjes zijn bloemen’, ‘Hymne van trouw aan de Vlaamse haard’ en ‘Gans gereed om heen te varen’.  Precies dit jaar verscheen bij Eufoda de CD ‘Ad majorem Dei Gloriam met orgelmuziek en koorwerken van 5 directeurs van het Lemmensinstituut. Een schitterende CD vertolkt door het koor van het Lemmensinstituut o.l.v. Kurt Bikkembergs. Aan het orgel zat Peter Pieters. Naast muziek van Lemmens, Desmet, Tinel en Van Nuffel staat ook de grootse psalm 13O (Domine non est exaltatum) van Jules Vyverman, geschreven in 1926 voor 6 gemengde stemmen en orgel. Hier geeft de compopnist blijk van niet te moeten onderdoen voor zijn leermeester qua majestas en godsdienstige beleving.

  Zijn composities bewijzen het aristocratisch en toch volksgerichte karakter van Vyverman die steunend op een groot technisch kunnen muziek schreef die iedereen kan aanspreken –zonder schools of academisch te zijn- dankzij een lyrisch karakter.

  Citeren we Flor Peeters n.a.v. de creatie van Vyvermans cantate ‘Kamper Gods’ rond de figuur van Rumoldus: “Uit de muziek van Vyverman spreekt een warm-menselijke atmosfeer. Voorliefde tot rijke en gestoffeerde harmonisatie (hij houdt ongetwijfeld veel van de impressionisten), zin voor afwisseling in het uitbeelden van de tekst geven een warme toon en een voornaam karakter aan deze muziek. Er is verscheidenheid in het uitbouwen zijner muzikale plannen en, wat meer is, het is goed gecomponeerde muziek die in een goede vorm gegoten een logische ontwikkeling krijgt.” Peeters verwijst nog naar een verband met niemand minder dan Benoit qua conceptie en spontaneïteit der inventie en naar de inspiratie vanuit het gregoriaans met de oude modi. De musicoloog Paul Tinel sprak over Vyvermans werk in termen als ‘une intensité d’expression, une interiorité de sentiment, une suavité mystique…..’ Als laatste citaat verwijzen we naar  Dr. L. Goffinet: “zuiver lyrisch sentiment, impressionistisch uitgebeeld op streng klassieke grondslag en zich ontplooiend in een strikt persoonlijke atmosfeer.”


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!