NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Foto
Inhoud blog
 • DE FICTIEVE AANDEELHOUDER
 • HIER EN NU
 • VOOR AYAN
 • APEN BOVEN
 • SPAARDRIFT
 • DAG NA DAG
 • RADIO JEFKEN 100
 • RADIO JEFKEN 99
 • MADREDEUS
 • RADIO JEFKEN 98 (Illustrated - Geïllustreerd)
 • RADIO JEFKEN 97 (Illustrated - Geïllustreerd)
 • RADIO JEFKEN 96
 • SWEET MUIC - ZOETE MUZIEK
 • KARL BANG (Painter - Schilder)
 • INDIAN ART - INDISCHE KUNST
 • MICHAEL CHEVAL (Painter - Schilder)
 • TINGATINGA
 • DANIELLA OVTCHAROVA
 • AVE MARIA (Music+Pictures - Muziek+Beelden)
 • CHENG CHONG PING (Chinese Painter- Chinese Schilder)
 • VOORWAAR
 • RADIO JEFKEN 95 (Music + Pictures-Muziek + Beelden)
 • SALVADOR DALI 02
 • VERLIEFDHEID
 • STROMEND WATER
 • RADIO JEFKEN 94 (Illustrated - Geïllustreerd)
 • JOHANNA PERDU
 • RADIO JEFKEN 93
 • RADIO JEFKEN 92 (Illustrated - Geïllustreerd)
 • MUSEUM
 • ATMOSPHERE - ATMOSFEER
 • MEDIEVAL - MIDDELEEUWEN
 • HISTORY - GESCHIEDENIS
 • HET KOMT EN GAAT
 • BAILA MORENA
 • VERLOREN STEM
 • 11 NOVEMBER 2014
 • SACRED SPACES (Music)-GEWIJDE RUIMTEN (Muziek)
 • RADIO JEFKEN 91 (with pictures - met beelden)
 • JULIO IGLESIAS
 • RADIO JEFKEN 90
 • GELOOF
 • KIM ROBERTI
 • VRETEN MAAR
 • PIET
 • HET HART
 • AMALIA ASSA (Iraeli Artist - Israëlische Artieste)
 • MISTERIE
 • RADIO JEFKEN 89
 • HAPPY 2014
 • 2014
 • KERTMIS
 • RADIO JEFKEN 88
 • RADIO JEFKEN 87
 • OLEG SHUPLYAK (Painter - Schilder)
 • DE EERSTE STEEN
 • DE DAGEN ZIJN GETELD
 • FENG CHANG JIANG (Painter / Schilder)
 • SPIONNEN
 • BANG
 • HET EINDE ???
 • PLEASE FORGIVE ME - VERGEEF MIJ A.U.B.
 • THE WORLD - DE WERELD
 • 3 IN 1
 • WIJ ZIJN ONNOZEL
 • RADIO JEFKEN 86
 • RADIO JEFKEN 83
 • RADIO JEFKEN 85 (Illustration & Wie Lesson / Wijze Les)
 • RADIO JEFKEN 84 (+ Ilustraties & Gedichtje / Poem)
 • DE BEGRAFENIS
 • FACES - GEZICHTEN
 • AVE MARIA
 • KIDS
 • AMARNATH
 • HAGIA SOPHIA
 • TO THE EAST - NAAR HET OOSTEN
 • VIOLIN (+ pictures) - VIOOL (+ beelden)
 • RADIO JEFKEN 82 (Vaya Con Dios)
 • THE PRAYER - HET GEBED
 • FOR MY FRIENDS 02
 • FOR MY FRIENDS
 • RADIO JEFKEN 81
 • PHILIPPE LOUBAT ( Painter - Schilder )
 • PAOLO CONTE
 • NIEMAND VERSTAAT DIT
 • OLBINSKY (Poster & Music / Muziek)
 • NOA (Music - Muziek)
 • BEE GEES
 • GELUK EN VERDRIET
 • MUSIC MACHINE - MUZIEKMACHINE
 • KOUKEI KOJIMA (Japanese Painter - Japanse Schilder )
 • YOUR BRAIN (Music ) - JE BREIN ( Muziek )
 • JUAVRINI (Juanes & I Muvrini)
 • RELAX 02 (Music for the soul- Muziek voor de ziel)
 • RELAX
 • DAG NA DAG
 • RADIO JEFKEN 80
 • MARIA ALIEVNA 5bulgarian Painter-Bulgaarse Schilderes)
 • ZO IS HET
 • ZHAO CHUN ( Painter - Schilderes)
  Zoeken in blog

  POWERPOINT & GEDICHTJES / POEMS
  Powerpoint questions ? E-mail me. - Powerpointvragen ? E-mail mij.
  If you would meet problems in opening a pps, please let me know. Als je problemen zou hebben met het openen van een pps, laat mij iets weten. Clicking on a picture in the right or left column will bring you to another site. Door op een beeld in een zijkolom te klikken, wordt je naar een andere site gebracht.
  14-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE FICTIEVE AANDEELHOUDER

  DE FICTIEVE AANDEELHOUDER

   

  De economie geraakt maar niet uit de problemen omdat er geen groei is in de consumptie. Dit komt waarschijnlijk omdat de koopkracht afneemt bij het grootste deel van de bevolking en dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in een groeiende ongelijkheid in de maatschappij. Op dit ogenblik bezit 10% van de bevolking 50 à 60 % van het nationale bezit en dit aandeel stijgt van jaar tot jaar. Deze 10%-bevolkingsgroep ziet ieder jaar zijn aandeel in het nationale bezit stijgen terwijl de leden van deze groep niet wezenlijk meer consumeren dan de andere 90% van de bevolking.

  Een ander fenomeen is dat de resultaten van de bedrijven grotendeels gerealiseerd worden op de werkvloer; het zijn dus in hoofdzaak de arbeiders en bedienden die er voor zorgen dat de bedrijven winst maken. Deze winst kan volledig uitgekeerd worden aan de aandeelhouders van het bedrijf terwijl de meeste aandeelhouders passief zijn en van hun investering rendement verwachten, maar ze kunnen natuurlijk ook hun investering kwijt spelen.

  Om tot een rechtvaardigere verdeling van winst en verlies van een bedrijf te komen en om de grote massa meer koopkracht te bezorgen en dus de bedrijven maar werk te bezorgen, kwam ik tot volgend voorstel.

  Als een bedrijf winst maakt, dan wordt van het eigen vermogen 4% dividend uitbetaald aan de aandeelhouders van het bedrijf. Van het resterend netto resultaat wordt er 20% à 40% toegevoegd aan het eigen vermogen. Na aftrek van voorgaande bedragen van de netto winst wordt het saldo toegewezen aan het personeel zijnde de “fictieve aandeelhouder”. De verdeling aan het personeel gebeurt op basis van het bruto jaarloon van elke werknemer waarbij het bruto jaarloon in rekening gebracht wordt voor maximaal vijf keer het laagste brutoloon in het bedrijf. Op de aldus toegestane bedragen wordt er 25% roerende voorheffing ingehouden en als definitieve belasting betaald (zoals op de 4% op het eigen vermogen dat uitbetaald wordt aan de effectieve aandeelhouders).

  De aldus toegekende netto bedragen aan de werknemers wordt geboekt op de persoonlijke rekening courant in de boekhouding van het bedrijf. De eerste vijf jaren worden deze bedragen niet uitbetaald. In het zesde jaar wordt het eerste jaar uitbetaald; in het zevende jaar wordt het tweede jaar uitbetaald enz. Zodoende blijft het bedrijf over voldoende cash beschikken voor investeringen of voor afbetaling van rentedragende schulden. Als een werknemer het bedrijf verlaat, dan wordt hem/haar het nettobedrag van zijn rekening courant uitbetaald en neemt hij/zij geen deel meer in de resultaten van het lopende jaar.

  Als het bedrijf verlies maakt, dan wordt dit op dezelfde manier verdeeld over de aandeelhouders en over het personeel en dus in mindering gebracht van de verworven- of nog te verwerven netto bedrijfsresultaten. Bij opstapelende verliezen, kan het saldo van de rekening courant van de “fictieve aandeelhouder” (de personeelsleden) niet negatief worden.

  Na elke tien jaar kan het bedrijf een einde stellen aan het systeem en de door het personeel verworven saldi uitbetalen.

  Graag had ik geweten wat jullie hierover denken.

  Vriendelijke groeten

  Jozef

  Chris Peeters vond dit een goed idee en gaf het door aan een werkgroep, maar ik verwacht geen reactie

  14-10-2015 om 15:04 geschreven door Powerpointjefken


  11-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HIER EN NU

  HIER EN NU

   

  Een mens leeft maar een beperkte tijd

  Dit is het gevolg van onze sterfelijkheid

  Het einde ligt al vast bij ons begin

  En dus heeft het leven geen enkele zin

   

  Als we oud worden, beginnen wij te vergeten

  Waarom studeren wij dan om iets te weten ?

  Als wij alles vergeten, dan worden wij dement

  Vrienden bekijken wij alsof wij ze nooit hebben gekend

   

  Gelukkig doet dat alles vergeten geen pijn

  Zelfs al weten wij niet meer wie we zijn

  Men zegt dat de Schepper ons het leven gaf

  En was dit dan een zegen of een straf ?

   

  Wij doen verdrietig als er iemand sterft

  Wie dood gaat heeft eeuwigheid geërfd

  Over het hiernamaals willen wij alles weten

  Misschien dat wij ook dat zullen vergeten

   

  Men moet het leven nemen zoals het komt

  Op het einde ervan wordt alles uit gegomd

  Wat wij weten, moeten wij niet onthouden

  Probeer van het hier en het nu te houden

   

  JEFKEN

  30.09.2015

  11-10-2015 om 18:54 geschreven door Powerpointjefken


  20-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOOR AYAN

  VOOR AYAN

   

  Het kindje vluchtte naar een ander land

  Het spoelde verdronken aan op het strand

  De foto ervan werd wereldwijd gepubliceerd

  Maar, wat heeft men uit dit drama geleerd ?

   

  Zestig jaar geleden vluchtte men ook uit ons land

  Duizenden werden ontvangen aan de overkant

  Velen zijn toen in die nieuwe plaatsen gebleven

  Zij waren niet in het paradijs en moesten overleven

   

  Vandaag de dag zijn velen onder ons dat vergeten

  Als men dat verteld, willen zij het niet weten

  Wie in nood is, moet men tijdelijk helpen

  Zo alleen kan men de grote toevloed stelpen

   

  Gedenk die kleine jongen die is verdronken

  Aan hem werd geen toekomst meer geschonken

  Bid dat dit   nooit gebeurt met je eigen kind

  Laat ons hopen dat kleine Ayan de vrede vindt

   

  JEFKEN

  18.09.2015

  20-09-2015 om 11:07 geschreven door Powerpointjefken


  11-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.APEN BOVEN

  APEN BOVEN

   

  De Heer heeft ons allemaal geschapen

  Niet als mensen, maar wel als apen

  Hij deed dat met kennis en heel prachtig

  Want vandaag gedragen velen zich aapachtig

   

  De meeste mensen krijgen kansen

  Velen vreten, zuipen en dansen

  En krijgen ze dan problemen

  Dan kunnen zij niets ondernemen

   

  Het menselijk ras gaat ten vooruit, maar neer

  Binnen honderd jaar zijn er geen mensen meer

  De apen krijgen dan opnieuw alle eer

  Dat zal gebeuren want zo wil het de Heer

   

  JEFKEN

  11.04.2015

  11-04-2015 om 18:22 geschreven door Powerpointjefken


  26-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SPAARDRIFT

  SPAARDRIFT

   

  Het leven blijft een vreemd geval

  Wat doen wij in dit tranendal ?

  Wij eten, werken en gaan slapen

  Ofwel zitten wij naar de TV te gapen

   

  Men leerde ons om veel te sparen

  Het doel was om veel te vergaren

  En als wij daarin dan zijn geslaagd

  Dan worden wij door de fiscus belaagd

   

  Wat men nalaat, had men niet nodig

  Voor de erflater is dan alles overbodig

  Denk hierover na; het kan misschien  baten

  Om zinloze spaardrift achterwege te laten

   

  JEFKEN

  26.03.2015

  26-03-2015 om 15:35 geschreven door Powerpointjefken


  23-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAG NA DAG

  DAG NA DAG

   

  Ik ben er mij ten volle van bewust

  Mijn vlammetje is bijna uitgeblust

  Die knagende pijn in mijn knoken

  Het einde waarvan ik heb gesproken

   

  Misschien laat ik het leven schieten

  Moeilijk om nog echt te genieten

  Dat zet op alles nu een domper

  Zelfs de zonneschijn lijkt somber

   

  Wat ik hier vertel, is niet waar

  Alles lijkt nog altijd zonneklaar

  De toekomst begon deze morgen

  Vandaag maak ik mij geen zorgen

   

  Ik wilde jullie alleen maar zeggen

  De toekomst valt niet uit te leggen

  Leef dus jullie leven dag na dag

  In de hoop dat het nog even duren mag

   

  Jefken

  23.03.2015

  23-03-2015 om 12:04 geschreven door Powerpointjefken


  21-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 100
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on the link below

  Klik op de link hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 100 BIS.ppsx (4.8 MB)   

  21-02-2015 om 17:53 geschreven door Powerpointjefken


  30-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 99
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 99.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 99.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 99.pps (4.5 MB)   

  30-12-2014 om 18:32 geschreven door Powerpointjefken


  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MADREDEUS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on MADREDEUS.pps below

  Klik op MADREDEUS.pps hieronder

  Bijlagen:
  MADREDEUS.pps (4.5 MB)   

  27-10-2014 om 09:48 geschreven door Powerpointjefken


  21-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 98 (Illustrated - Geïllustreerd)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 98.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 98.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 98.pps (3.8 MB)   

  21-10-2014 om 15:35 geschreven door Powerpointjefken


  17-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 97 (Illustrated - Geïllustreerd)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 97.pps  below

  Klik op RADIO JEFKEN 97.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 97.pps (5.4 MB)   

  17-10-2014 om 11:15 geschreven door Powerpointjefken


  18-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 96
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 96.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 96.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 96.pps (5.3 MB)   

  18-07-2014 om 09:45 geschreven door Powerpointjefken


  19-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SWEET MUIC - ZOETE MUZIEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on SWEET MUSIC.pps below

  Klik op SWEET MUSIC.pps hieronder

  Bijlagen:
  SWEET MUSIC.pps (5.8 MB)   

  19-05-2014 om 09:19 geschreven door Powerpointjefken


  29-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KARL BANG (Painter - Schilder)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on KARL BANG.pps below

  Klik op KARL BANG.pps hieronder

  Bijlagen:
  KARL BANG.pps (2.5 MB)   

  29-04-2014 om 10:11 geschreven door Powerpointjefken


  25-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INDIAN ART - INDISCHE KUNST
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on INDIAN ART.pps below

  Klik op INDIAN ART.pps hieronder

  Bijlagen:
  INDIAN ART.pps (4.2 MB)   

  25-04-2014 om 16:24 geschreven door Powerpointjefken


  04-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MICHAEL CHEVAL (Painter - Schilder)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on MICHAEL CHEVAL.pps below

  Klik op MICHAEL CHEVAL.pps hieronder

  Bijlagen:
  MICHAEL CHEVAL.pps (4.2 MB)   

  04-04-2014 om 14:56 geschreven door Powerpointjefken


  01-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TINGATINGA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on TINGATINGA.pps below

  Klik op TINGATINGA.pps hieronder

  Bijlagen:
  TINGATINGA.pps (3.6 MB)   

  01-04-2014 om 15:52 geschreven door Powerpointjefken


  31-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANIELLA OVTCHAROVA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on DANIELLA OVTCHAROVA.pps below

  Klik op DANIELLA OVTCHAROVA.pps hieronder

   

  Bijlagen:
  DANIELLA OVTCHAROVA.pps (2 MB)   

  31-03-2014 om 11:51 geschreven door Powerpointjefken


  29-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVE MARIA (Music+Pictures - Muziek+Beelden)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on AVE MARIA.pps below

  Klik op AVE MARIA.pps hieronder

  Bijlagen:
  AVE MARIA.pps (3.1 MB)   

  29-03-2014 om 09:40 geschreven door Powerpointjefken


  24-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHENG CHONG PING (Chinese Painter- Chinese Schilder)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on CHENG CHONG PING.pps below

  Klik op CHENG CHONG PING.pps hieronder

  Bijlagen:
  CHENG CHONG PING.pps (3 MB)   

  24-03-2014 om 11:45 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORWAAR

   

  VOORWAAR

   

  Voorwaar, voorwaar, ik zeg U

  Leef niet gisteren, maar in het nu

  Geloof in mij en volg mijn pad

  Dan wordt het zoals je nooit had

   

  Ja, ik ben Jozef en ik ben heilig

  Vertrouw op mijn woord en wees veilig

  Wie in mij gelooft, hoeft niets te vrezen

  Ook U heeft dit wel al eens gelezen

   

  Toch is het waar; ik zal voor U zorgen

  Daarom niet vandaag, maar zeker morgen

  Deze boodschap wordt waar tot 25 mei

  Na de verkiezingen is dit allemaal voorbij

   

  Bereidt U voor op de man met de zeis

  De politieker wil heersen tot elke prijs

  Hij beoefent maximaal de schijnheiligheid

  Hij zorgt vooral voor de eigen veiligheid

   

  Wie een politieker gelooft, is naïef

  Elke politieker is een echte dief

  Steelt hij geen geld, dan wel uw ziel

  Dat is was mij aan de politiek nooit beviel

   

  JEFKEN

  23.03.2014

  24-03-2014 om 10:26 geschreven door Powerpointjefken


  21-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 95 (Music + Pictures-Muziek + Beelden)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 95.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 95.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 95.pps (4.1 MB)   

  21-03-2014 om 18:25 geschreven door Powerpointjefken


  18-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SALVADOR DALI 02
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on SALVADOR DALI 02.pps below

  Klik op SALVADOR DALI 02.pps hieronder

  Bijlagen:
  SALVADOR DALI 02.pps (2.5 MB)   

  18-03-2014 om 16:54 geschreven door Powerpointjefken


  15-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERLIEFDHEID

   

  VERLIEFDHEID

   

  Verliefdheid is een erge kwaal

  Het overkomt ons allemaal

  Wat jij er ook van vindt

  Verliefd zijn, maakt ons blind

   

  Van verliefdheid kan men genezen

  Men moet alleen wat nuchter wezen

  Haal die roze lappen van je ogen

  Dan zie je dat je werd bedrogen

   

  “Liefde maakt blind”, zegt de spreuk

  Bij het ontwaken krijgt men een deuk

  Wat men geloofde, is plots verdwenen

  Dat gevoel zit toch in ieders genen

   

  Aan alle verliefden hier op aarde

  Als iemand in jouw ogen staarde

  Sluit dan je ogen en verdwijn

  Wat je zag, was alleen maar schijn

   

  JEFKEN

  15.03.2014

  15-03-2014 om 18:20 geschreven door Powerpointjefken


  14-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STROMEND WATER

   

  STROMEND WATER

   

  Stromend water keert nooit terug

  Zoals de tijd stroomt dat water vlug

  Stromend water is zoals het verleden

  Het is weg en wij leven in het heden

   

  Het verleden lijkt mooier dan het was

  Denk jij nog aan de kinderen in de klas?

  Toen was er nog toekomst, minder en minder

  Sommigen ervaren dit nu als een hinder

   

  De echte toekomst begon al deze morgen

  Vandaag moeten wij voor onszelven zorgen

  Gisteren was mooi, maar gisteren is voorbij

  Dat vlug stromend water, dat zijn wij

   

  Het is niet zeker dat morgen nog zal komen

  Vandaag kan je alleen van de toekomst dromen

  De meesten van ons zijn nu ouder en grijzer

  Misschien een gebogen schouder, maar wijzer

   

  JEFKEN

  13.03.2014

  14-03-2014 om 09:17 geschreven door Powerpointjefken


  12-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 94 (Illustrated - Geïllustreerd)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 94.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 94.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 94.pps (4.2 MB)   

  12-03-2014 om 10:01 geschreven door Powerpointjefken


  04-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JOHANNA PERDU
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on JOHANNA PERDU.pps below

  Klik op JOHANNA PERDU.pps hieronder

  Bijlagen:
  JOHANNA PERDU.pps (2.9 MB)   

  04-03-2014 om 15:41 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 93
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 93.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 93.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 93.pps (2.2 MB)   

  04-03-2014 om 15:30 geschreven door Powerpointjefken


  02-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 92 (Illustrated - Geïllustreerd)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 92.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 92.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADI0 JEFKEN 92.pps (4.9 MB)   

  02-03-2014 om 10:42 geschreven door Powerpointjefken


  25-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MUSEUM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on MUSEUM.pps below

  Klik op MUSEUM.pps hieronder

  Bijlagen:
  MUSEUM.pps (3.4 MB)   

  25-02-2014 om 11:53 geschreven door Powerpointjefken


  21-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ATMOSPHERE - ATMOSFEER
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on ATMOSPHERE.pps below

  Klik op ATMOSPHERE.pps hieronder

  Bijlagen:
  ATMOSPHERE.pps (2.7 MB)   

  21-02-2014 om 11:27 geschreven door Powerpointjefken


  18-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEDIEVAL - MIDDELEEUWEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on MEDIEVAL.pps below

  Klik op MEDIEVAL.pps hieronder

  Bijlagen:
  MEDIEVAL.pps (3.2 MB)   

  18-02-2014 om 14:15 geschreven door Powerpointjefken


  14-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HISTORY - GESCHIEDENIS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on HISTORY.pps below

  Klik op HISTORY.pps hieronder

  Bijlagen:
  HISTORY.pps (3.5 MB)   

  14-02-2014 om 14:12 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET KOMT EN GAAT

   

  HET KOMT EN GAAT

   

  Het komt dikwijls uit een hoekje

  Je leest er soms over in een boekje

  Bijna iedereen is er naar op zoek

  Het smaakt zo zoet als peperkoek

   

  Vast kan je er niet op rekenen

  Waarborg kan het niet verzekeren

  Het gaat en het komt uit het niets

  In de volgende strofe maak ik het diets

   

  Het is een gevoel en dat zoek je

  Het schijnt jou toe vanuit een hoekje

  Het komt en verdwijnt met een ruk

  Ja, dat is het. Wij noemen dat “geluk”

   

  JEFKEN

  14.02.2014

  14-02-2014 om 11:36 geschreven door Powerpointjefken


  10-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BAILA MORENA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on BAILA MORENA.pps below

  Klik op BAILA MORENA.pps hieronder

  Bijlagen:
  BAILA MORENA.pps (3 MB)   

  10-02-2014 om 16:30 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERLOREN STEM

   

  VERLOREN STEM

   

  Het is echt nog niet zò lang geleden

  Dat tal van mensen hebben gestreden

  Voor een maatschappij van gelijken

  Met niet alleen rechten voor de rijken

   

  Het meervoudig stemrecht werd afgevoerd

  Toen werd “één man één stem ingevoerd”

  Nadien mochten ook de vrouwen stemmen

  En dus kon men de ongelijkheid wat temmen

   

  Deze strijd mag echt niemand vergeten

  In mei mag men het niet af laten weten

  Belangrijke verkiezingen komen er aan

  Laat je eigen stem niet verloren gaan

   

  Je hebt een “recht”, maar ook een “plicht”

  Met “niet stemmen” heb je jezelf opgelicht

  Niet gaan stemmen, bewerkt op de duur

  Dat de democratie verandert in dictatuur

   

  JEFKEN

  10.02.2014

  10-02-2014 om 15:08 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 NOVEMBER 2014

   

  11.11.2014

   

  Ze liggen stil in de velden

  De hedendaagse helden

  Honderd jaren zijn er al voorbij

  Maar, ze liggen er nog, zij aan zij

   

  Voor oorlog hadden zij niet gekozen

  Een strijd van de goeden tegen de bozen

  De gewone man stuurde men in de strijd

  Velen van hen eindigden in de eeuwigheid

   

  De nobele officieren spraken de franse taal

  De soldaten begrepen de bevelen niet helemaal

  De uitrusting van het leger was catastrofaal

  Maar, dat stoorde geen enkele generaal

   

  Vele vrouwen verloren zo hun man of zoon

  Nobelen spraken hierover op minachtende toon

  Uit het buitenland sprak de koning met gloed

  “Wij verdedigen ons land tot uw laatste druppel bloed”

   

  Twintig jaren later kwamen de bozen terug

  En weer kreeg de kleine man dit op zijn rug

  En weer liep de aristocratie heel ver weg

  En van daaruit deden zij weer hun zeg

   

  Het is goed dat men de slachtoffers eert

  In de hoop dat oorlog nooit meer wederkeert

  Maar het is een magere troost voor zij die stierven

  Dat hun leven de prijs was voor de roem die zij verwierven

   

  Op 11 november van het jaar 2014

  Zal men weer al die hoog geplaatsten zien

  Wij blijven nederig en stil ,als het kan

  Want onze vrijheid danken wij aan de gewone man

   

  JEFKEN

  04.02.2014

  10-02-2014 om 14:59 geschreven door Powerpointjefken


  31-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SACRED SPACES (Music)-GEWIJDE RUIMTEN (Muziek)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on SACRED SPACES.pps below

  Klik op SACRED SPACES.pps hieronder

  Bijlagen:
  SACRED SPACES.pps (2.7 MB)   

  31-01-2014 om 10:01 geschreven door Powerpointjefken


  26-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 91 (with pictures - met beelden)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 91.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 91.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 91.pps (4.9 MB)   

  26-01-2014 om 15:21 geschreven door Powerpointjefken


  25-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JULIO IGLESIAS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on JULIO IGLESIAS.pps below

  Klik op JULIO IGLEIAS.pps hieronder

  Bijlagen:
  JULIO IGLESIAS.pps (3.6 MB)   

  25-01-2014 om 21:29 geschreven door Powerpointjefken


  24-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 90
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 90.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 90.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 90.pps (5.1 MB)   

  24-01-2014 om 11:36 geschreven door Powerpointjefken


  21-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GELOOF

   

  GELOOF

   

  Hoeveel zijn er nog die geloven

  dat iemand wacht op ons hierboven ?

  Het is niet erg als jij dat nog gelooft

  Maar dat geloof is stilaan uitgedoofd

   

  Geloof is aanvaarden zonder bewijs

  Niet geloven brengt ons van de wijs

  Het geloof verbindt een maatschappij

  Daarom kijkt een gelovige dode altijd blij

   

  Miljarden mensen zijn al dood gegaan

  En geen enkele is weer opgestaan

  Er bestaan verhalen over verrijzenis

  Niemand weet of dat de waarheid is

   

  Religies kwamen en verdwenen

  Overal zijn heiligen verschenen

  Alle religies hebben een mirakel

  Maar, dat is religieus gekakel

   

  Vooral in jezelf moet je geloven

  Misschien met wat hulp van daarboven

  Daarboven blijft alles rustig en stil

  Maar elk kan en mag geloven wat hij wil

   

  Voor het geloof zijn al velen gestorven

  Niemand weet of zij het paradijs verworven

  Voor mij is het enige met echte waarde

  Vrede en geluk voor allen hier op aarde

   

  JEFKEN

  21.01.2014

  21-01-2014 om 14:55 geschreven door Powerpointjefken


  20-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIM ROBERTI
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on KIM ROBERTI.pps below

  Klik op KIM ROBERTI.pps hieronder

  Bijlagen:
  KIM ROBERTI.pps (3.2 MB)   

  20-01-2014 om 11:01 geschreven door Powerpointjefken


  12-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRETEN MAAR

   

  VRETEN MAAR

   

  Wij zijn nu allemaal vol gevreten

  Ook de weegschaal heeft het geweten

  Hup ! Hup ! Naar het volgende festijn

  Overspoeld met bier en fijne wijn

   

  De helft van de wereld weet niet wat dit is

  Eten vinden is hun enige bekommernis

  En wij, wij doen alsof wij dat niet weten

  Wij gaan verder met zuipen en eten

   

  Wij leven hier goed op kosten van de anderen

  Gedenk dat dit ooit eens zal veranderen

  De verandering is er al, maar wij zien het niet

  Hoe lang verdragen wij de armen hun verdriet ?

   

  De paus predikt armoede, maar leeft zelf rijk

  God stuurde hem en dus heeft hij gelijk

  Er is genoeg op aarde voor ieders behoefte

  Maar te weinig voor de hebzucht van het geboefte

   

  JEFKEN

  12.01.2014

  12-01-2014 om 17:01 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PIET

   

   

  PIET

   

  Wij noemen hem Piet met de zeis

  Voornamelijk ‘s nachts is hij op reis

  Hij komt dus als een dief in de nacht

  Omdat niemand hem dan verwacht

   

  Zijn daden leest men in de necrologie

  Men leest waar hij toesloeg en bij wie

  Zij die in die lijst worden vermeld

  Die heeft hij met zijn zeis uitgeteld

   

  Zelf wacht ik niet op zijn bezoek

  Maar ik weet het, hij staat om de hoek

  Ooit heeft hij ieder van ons te graaien

  Dan zal hij met die zeis ons hoofd afmaaien

   

  JEFKEN

  12.01.2014

  12-01-2014 om 16:55 geschreven door Powerpointjefken


  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET HART

    

  HET HART

   

  Bezinning kan soms helpen

  Om de innerlijke pijn te stelpen

  Pijn en vreugde horen bij het leven

  Beide worden aan mekaar gegeven

   

  Wie zijn hart geeft, is het meestal kwijt

  Met een gegeven hart word men verrijkt

  Maar vele harten worden ooit gebroken

  Die harten blijven van vreugde verstoken

   

  Wees dus zuinig met je hartsproblemen

  Niemand die ze van jou zal overnemen

  En ja, een hart is toch maar een spier

  Als het stil valt, ben je niet meer hier

   

  Als jij nog een hart hebt dat nog klopt

  Geef het dan niet weg of je wordt gefopt

  Een hart klopt zeventig maal per minuut

  En bij de dokter zegt het:”tuut,tuut,tuut”

   

  JEFKEN

  09.01.2014

  09-01-2014 om 10:38 geschreven door Powerpointjefken


  08-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AMALIA ASSA (Iraeli Artist - Israëlische Artieste)

  Click on AMALIA ASSA.pps below

  Klik op AMALIA ASSA.pps hieronder

  Bijlagen:
  AMALIA ASSA.pps (2.6 MB)   

  08-01-2014 om 11:00 geschreven door Powerpointjefken


  06-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MISTERIE

   

  MISTERIE

   

  Soms vraagt een mens zich af

  Welke idioot ons het leven gaf

  Wij worden geboren om te sterven

  Om het eeuwig leven te verwerven ?

   

  Er moet meer zijn dan dit aardse bestaan

  Een plaats waar wij heen zullen gaan

  Het kan een plaats zijn of een dimensie

  Of is deze gedachte pure pretentie ?

   

  Het leven op aarde wordt langer en langer

  En de meeste mensen worden banger en banger

  Wij leven allemaal met grote onzekerheid

  Is dit de prijs die wij betalen voor die extra tijd ?

   

  Over dit alles moet men niet te veel denken

  Men spreekt nog steeds over “het leven schenken”

  Wees blij met wat je hebt of wat je geeft

  Geniet van het moment zolang je leeft

   

  JEFKEN

  06.01.2014

  06-01-2014 om 11:49 geschreven door Powerpointjefken


  02-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 89
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 89.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 89.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 89.pps (3.7 MB)   

  02-01-2014 om 16:34 geschreven door Powerpointjefken


  29-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAPPY 2014

  Click op HAPPY 2014.pp below

  Klik op HAPPY 2014.pp hieronder

  Bijlagen:
  HAPPY 2014.pps (1.1 MB)   

  29-12-2013 om 10:23 geschreven door Powerpointjefken


  25-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2014

   

  2014

   

  Het jaar 2013 is haast voorbij

  En 2014 komt nu heel nabij

  Een jaarwissel is heel bijzonder

  Het voorbije jaar gaat ten onder

   

  In het verleden kan men niet leven

  Wie daaraan denkt, begint te beven

  Velen mijmeren over hun jeugd

  Bij weinigen doet dit echt deugd

   

  De toekomt moet nog altijd komen

  Daarover zullen velen dromen

  Maar de toekomst blijft gesloten

  Hopelijk vallen wij op onze poten

   

  Zo zie je maar wat de tijd betekent

  Een getalletje dat men heeft berekend

  Gisteren is voorbij en morgen is er niet

  Alleen hier en nu is wat je werkelijk ziet

   

  En dus blijft nog slechts één vraag

  Bestaat het leven wel echt vandaag ?

  Ieder maakt dit voor zichzelf wel uit

  Ik zie een varkentje met een mooie snuit

  En daarmee is dit verhaaltje uit

   

  JEFKEN

  25.12.2013

  25-12-2013 om 10:59 geschreven door Powerpointjefken


  20-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KERTMIS

   

   

  KERSTMIS

   

  De echte betekenis van Kerstmis gaat verloren

  Wie weet nog waar het kindje werd geboren?

  Familiebanden vallen verder uit mekaar

  Men staat niet meer voor de anderen klaar

   

  Vroeger was Kerstmis een feestdag met stip

  Men keek er naar uit want er was dan kip

  Vandaag de dag zijn wij allemaal verwend

  Men vergeet dat wij armoede hebben gekend

   

  Kerstbomen zijn er nog en ze zijn groen

  Veelal is het om de versiersels te doen

  Men probeert de anderen te overstijgen

  Om maximaal complimentjes te krijgen

   

  Op Kerstmis wordt er overvloedig gegeten

  Een mens wordt misselijk van al dat vreten

  Vroeger dronk men dan uitzonderlijk wijn

  Nu drinkt men champagne als een zwijn

   

  Moge Kerstmis jullie allen vrede brengen

  Om middernacht mag je een traantje plengen

  Voor dat kindje dat toen werd geboren

  En waarvan de betekenis nu werd verloren

   

  JEFKEN

  20.12.2013

  20-12-2013 om 16:44 geschreven door Powerpointjefken


  29-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 88
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 88.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 88.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 88.pps (4.7 MB)   

  29-10-2013 om 15:47 geschreven door Powerpointjefken


  24-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 87
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 87.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 87.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 87.pps (3.3 MB)   

  24-10-2013 om 10:12 geschreven door Powerpointjefken


  19-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OLEG SHUPLYAK (Painter - Schilder)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on OLEG SHUPLYAK.pps below

  Klik op OLEG SHUPLYAK.pps hieronder

  Bijlagen:
  OLEG SHUPLYAK.pps (3.5 MB)   

  19-10-2013 om 16:51 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE EERSTE STEEN

  DE EERSTE STEEN

   

  Morgen zijn wij uitgenodigd op een groot feest

  Een koppel dat al vijftig jaren getrouwd is geweest

  Daarbij stel ik mij toch wel enige diepe vragen

  Hoe kan iemand dat zolang allemaal verdragen ?

   

  Het huwelijk is de steunpilaar van de maatschappij

  Een verbond tussen twee mensen, een hij en een zij

  De meesten van ons hebben dat steeds geloofd

  Maar ondertussen zijn velen van die droom beroofd

   

  Meer en meer koppels leven nu gewoon samen

  En als de passie is vergaan is het uit en amen

  Vele volwassenen kan dat helemaal niet hinderen

  Maar een probleem blijft toch wel de kinderen

   

  Een weekje bij de vader, een weekje bij de moeder

  Maar wie van beiden is er nu echt de kinderhoeder ?

  De kinderen raken op de dool en zijn verward

  Zij doden hun gevoelens en de maatschappij wordt hard

   

  Ik weet niet waar dit allemaal heen zal leiden

  Moet men nu huwen of moet men dat vermijden ?

  Maar oordelen en veroordelen mag niet één

  Hij die nooit gezondigd heeft, werpe de eerste steen

   

  JEFKEN

  19.10.2013

  19-10-2013 om 12:02 geschreven door Powerpointjefken


  13-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE DAGEN ZIJN GETELD

  DE DAGEN ZIJN GETELD

   

  Tja, mijn dagen lijken geteld

  Zo heeft de dokter mij verteld

  Hij zei dit vrolijk en hij lachte

  Iets wat ik  niet echt verwachtte

   

  Ik vroeg hem hoe hij dat wist

  En of hij zich niet had vergist

  In zijn ogen zag ik zelfs vreugde

  Iets wat eigenlijk niet deugde

   

  Ik ging naar huis en mediteerde

  Was die dokter nu een geleerde ?

  Ik ging terug naar die wijze man

  En vroeg hoe hij dat weten kan

   

  Toen gaf hij mij het juiste antwoord

  “Omdat bij elk begin een einde hoort !”

  Ik vroeg hoeveel dagen hij had geteld

  En toen heeft hij mij nog 9.125 dagen voorspeld

   

  JEFKEN

  13.10.2013

  13-10-2013 om 10:19 geschreven door Powerpointjefken


  12-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FENG CHANG JIANG (Painter / Schilder)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on FENG CHANG JIANG.pps below

  Klik op FENG CHANG JIANG.pps hieronder

  Bijlagen:
  FENG CHANG JIANG.pps (3.8 MB)   

  12-10-2013 om 16:10 geschreven door Powerpointjefken


  10-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SPIONNEN

  SPIONNEN

   

  Deze e-mail wordt nu ook op een server opgeslagen en God mag weten wie dit allemaal leest.

   

  Na de bekendmaking van de al jaren aan de gang zijnde bespieding door tal van overheden en de massa’s geld dat wordt uitgegeven aan die spionagediensten, blijven de bevolkingen eens zuchten en daar blijft het bij.  De vraag is nu welke duistere activiteiten de nationale overheden nog meer uitvoeren om hun bevolkingen te controleren.

   

  Een nieuwe wet verplicht de telecombedrijven nu om het gedrag van hun klanten gedurende één jaar te bewaren en het wordt niet bekend gemaakt wie toegang heeft tot deze bestanden. In die overheidsdiensten zitten er zeker lieden, die deze informatie zullen verkopen aan het crimineel milieu. Als zoiets aan het licht komt, dan worden de betrokken lieden overgeplaatst naar een andere dienst en daar houdt het dan op.

   

  Rechtspraak in dossiers van zware criminelen moeten herbegonnen worden omdat de rechter ziek was. Als in een bedrijf de directeur ziek wordt, dan draait het bedrijf verder onder leiding van iemand anders. In de juridische wereld kan dat blijkbaar niet en zo gebeurt het regelmatig dat de zaak verjaart en dat de boosdoeners lachend vrijuit gaan. Over het correcte gedrag van sommige rechters kan men zich ook vragen stellen. Denk jij dat er corrupte rechters bestaan ? Neen toch !! Die rechters zijn toch door de politiek benoemd zeker.

   

  Ik denk dat de politieke wereld bevreesd is voor de bevolking en dus zullen er in de toekomst nog meer afluistersystemen aan het licht komen of worden opgericht. Die praktijken beginnen meer en meer te lijken op wat de Nazi en de Stasi deden en blijkbaar zijn er nog steeds voldoende mensen die dergelijke activiteiten willen uitvoeren. De muren dienen weer beschilderd met de melding “Vorsicht ! Feind hört mit !”

   

  Ondanks al deze verwerpelijke praktijken slaagt men er niet in om de golven van inbraken en overvallen in te dijken. Ik denk dat de overheden “angst” als wapen gebruiken. De politiek zegt dat, als we hen meer geld geven, zij ons zullen beschermen, maar deze tactiek is ook al eeuwen oud. Als de overheden de bevolking niet langer kunnen beroven, dan beginnen zij een oorlog om ergens de democratie en de bevrijding van de vrouw te brengen. Het in optand gekomen volk stuurt men dan in een oorlog en daar laat men de mensen dan sneuvelen; nadien richt men dan voor de gesneuvelden een standbeeld op. Ook dat is van alle tijden.

   

  Inmiddels zijn alle bankrekeningen van alle inwoners bekend bij het centrale meldpunt. De banken werden verplicht om die gegevens door te spelen aan de nationale bank. De fiscus heeft op basis van “een vermoeden van fraude” toegang tot deze databank. Eigenlijk denk ik dat de overheden willen weten hoeveel ze bij wie kunnen wegnemen en dat zullen ze dan verkopen onder het motto “gelijkheid onder alle mensen”. Zo zal men dan verder “brood en spelen” financieren om de bevolking koest te houden. De cinema rond de “rode duivels” past in dat kraam en zelf begrijp ik die waanzin niet, maar als men aan die heisa niet meedoet, dan is men asociaal.

   

  Over de vertrekpremies voor parlementslieden die vrijwillig overstappen naar een overmatig betaalde overheidsjob, wil ik niet mekkeren. Evenmin zal ik mijn beklag doen over de overdreven lonen van overheidsmanagers. Het staat iedereen vrij om het eens te proberen, maar dikwijls moet je daarvoor de geschikte “papa” hebben. Eigenlijk keren wij meer en meer terug naar het systeem van de oude adel dat bestond uit de oppermachtige adel en de lijfeigenen. Bij de overheden stijgt de arrogantie met de dag en de “leiders” omringen zich uitsluitend met ja-knikkers. Velen lijken bereid om hun ziel te verkopen.

   

  Zelf schat ik dat tien procent van de bevolking zich daarover vragen stelt; negentig procent zijn blij als de rode duivels naar Brazilië mogen gaan. Na Brazilië komt er dan iet anders en nadien weer iets anders. Voornoemde tien procent passen dus niet in de maatschappij die de overheden hebben willen, en die tien procent zal men dan in een heropvoedingskamp stoppen. Zelf heb ik mijn valies al gepakt.

   

  Nog een fijne dag lezer(es)

  10-10-2013 om 11:47 geschreven door Powerpointjefken


  07-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BANG

  BANG

   

  De bladeren vallen van de bomen

  Koude en sneeuw zullen komen

  De natuur is zoals het echte leven

  Eerst de warmte en dan het beven

   

  Het einde van het jaar komt dichterbij

  Dag na dag glijdt onze tijd voorbij

  Of misschien glijden wij door de tijd

  Stilaan verdwijnen wij in de eeuwigheid

   

  De planten in de tuin zien al wat grauw

   Het is zo stil ‘s morgens bij dag en dauw

  En dat gaat nu nog maanden duren

  De gordijnen zijn gesloten bij de buren

   

  Zo gaat ook het leven, op en neer

  Wie verdwijnt keert nooit meer weer

  Misschien wel zij die nog geloven

  Aanvaarden dat het leven niet uit zal doven

   

  Het leven en de natuur blijven een mysterie

   Afwisselend krijgen wij geluk en miserie

  Wij reizen in de tijd, maar niet heel lang

  Die gedachte maakt vele mensen bang

   

  JEFKEN

  07.10.2013

  07-10-2013 om 11:21 geschreven door Powerpointjefken


  27-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET EINDE ???

  HET EINDE ???

   

  Onlangs las ik het boek De Val van het Westen van auteur Ian Morris. Hierin wordt beschreven hoe de geschiedenis van de mensheid verliep vanaf 15.000 jaar vòòr Christus tot heden en wat wij kunnen verwachten van de 21ste eeuw. Zelf kom ik tot het besluit dat de ganse geschiedenis van de mensheid is doorspekt met hebzucht, oorlogen en het beroven van de anderen. Ook vandaag nog beroven wij het grootste deel van de wereld omdat wij al die grondstoffen nodig hebben voor onze welvaart.

   

  In wezen is er niet veel veranderd, alleen de verpakkingen zien er anders uit. In het Romeinse rijk hield men de massa’s kalm met brood en spelen. Vandaag hebben wij de tennistornooien, de wielerwedstrijden en de Champions Leage. De meeste mensen willen nog altijd goden en die vinden ze in de sportmanifestaties.

   

  Tal van oosterse- en westerse imperia gingen ten onder ten gevolge van onbekwaam bestuur door de leiders van deze imperia. En wat zien wij vandaag ? Juist !

   

  Het betreffende boek voorspelt een verschuiving van welstand en macht van het Westen naar het Oosten, maar zelf sluit ik niet uit dat het Oosten t.g.v. sociale hebzucht ook zal ten onder gaan. Als dat gebeurt, dan levert het Westen minder goederen en diensten aan het Oosten en dan stijgt de werkloosheid in het Westen. Een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden is dan niet vol te houden en om de massa kalm te houden zal de politiek zich het spaargeld van de vooruitziende burger toeëigenen en het verdelen over het morrende volk.

   

  Het Westen is dominant geworden door de industriële revolutie en doordat het bereiken van Amerika eenvoudiger was voor het Westen dan voor het Oosten. Vandaag zijn de nieuwe technische snufjes nog steeds ontwikkeld in het Westen, maar meer een meer geproduceerd in het Oosten. Op technologisch vlak lopen wij onze eigen schaduw voorbij en probeert men ons steeds maar opnieuw nieuwe (dikwijl nutteloze) snufjes te doen kopen.

   

  De ontwikkelingen in de technologie en de daarmee verbonden electronica worden meer en meer gebruikt in de medische wereld en als het zo verder gaat, dan ontstaan er robotten die sneller en dieper kunnen denken dan de menselijke soort. Sommige wetenschappers voorzien dergelijke evolutie omstreeks het jaar 2040 en sluiten niet uit dat het menselijk ras zal verdwijnen in het jaar 2103. Zij, die dit artikel nu lezen, zullen dat einde niet meer meemaken, maar velen onder ons zullen de evolutie daar naartoe wel nog beleven.

   

  Nu zijn er ongeveer 7 miljard mensen op aarde. Tegen het jaar 2050 voorziet men 12 miljard mensen. De oppervlakte van de aarde zal niet groeien en op de oppervlakte van vandaag zal men voedsel moeten kweken voor 12 miljard mensen. Dit loopt waarschijnlijk uit op hongersnood in grote delen van de wereld. Die hongersnood zal aanleiding geven tot massale migratie en oorlogen om voedsel en water. Ook duizenden jaren geleden gebeurde dit en door de verspreiding van ziekten werden de bevolkingsgroepen uitgedund. Dus, niets nieuws onder de zon.

   

  Ons westers model is gebaseerd op het financieel kapitalisme . De omvang van de wereldwijde financiële schulden is zodanig groot dat geen enkel land nog zijn schulden kan afbetalen en dus drukt men iedere dag massa’s virtueel geld bij en vermits de productie minder stijgt dan de geldcreatie worden alle artikelen duurder. De groep ouderen groeit met de dag en men kan zich de vraag stellen hoe lang men nog pensioenen en andere vervangingsuitgaven kan betalen. Ook op dit vlak ziet het er niet rooskleurig uit.

   

  In het Westen zijn de medische sector en de pharmaceutica miljardensectoren. Eerst zoekt men met gesubsidieerde middelen naar producten die de menen ziek maken om ze nadien helende (?) geneesmiddelen aan te smeren. Ziekenhuizen en klinieken zien er meer en meer uit als onroerend-goed-vennootschappen. Met subidies leggen ze parkings aan en als men daar gaat parkeren, dan moet men nog eens betalen. Honoraria van dokters zijn soms een veelvoud van het officiële tarief als men op een éénpersoonskamer verblijft. En nog schreeuwen ze om meer personeel en meer middelen. Ook hier zal de veroudering van de bevolking de voornoemde sectoren nog  groter en rijker maken.

   

  De vakbonden, de haute finance, de politiek, de kerk en vele andere middeleeuwse gilden zijn totaal onmachtig en volgen alleen het spoor van de hebzucht. Voornoemden zitten op bergen geld, maar geen van hen heeft ooit een bedrijf in moeilijkheden financieel ondersteund.

   

  Wat er vandaag aan het gebeuren is, is slechts een voorspel van wat ons te wachten staat. Vergeet al dat gelul over de opwarming van de aarde; de laatste 10 jaren is de temperatuur niet gestegen; de woestijnen zijn aan het vergroenen; het Noordpoolijs groeit, maar de overheden beweren dat wij meer moeten betalen om ons voor die niet bestaande bedreigingen te beschermen.

   

  Ik kwam tot het besluit dat niemand weet wat op ons afkomt, maar ik denk wel dat het menselijk ras aan zijn laatste eeuw is begonnen. Wat er zal overblijven is onkruid en insecten.

   

  Nog een fijne dag lezer(es)

   

  Jozef

  27-09-2013 om 09:52 geschreven door Powerpointjefken


  25-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLEASE FORGIVE ME - VERGEEF MIJ A.U.B.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on PLEASE FORGIVE ME.pps

  Klik op  PLEASE FORGIVE ME.pps

  Bijlagen:
  PLEASE FORGIVE ME.pps (1.7 MB)   

  25-09-2013 om 10:16 geschreven door Powerpointjefken


  22-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THE WORLD - DE WERELD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on THE WORLD.pps below

  Klik op THE WORLD.pps hieronder

  Bijlagen:
  THE WORLD.pps (3.5 MB)   

  22-09-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  15-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 IN 1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on 3 IN 1.pps below

  Klik op 3 IN 1.pps hieronder

  Bijlagen:
  3 IN 1.pps (4.1 MB)   

  15-09-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  31-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WIJ ZIJN ONNOZEL

  WIJ ZIJN ONNOZEL

   

  De wereld staat in vuur en vlam

  Vooral in het rijk van de Islam

  Armoede en grote onwetendheid

  Gevaarlijke goedgelovigheid

   

  In Libië heeft men gebombardeerd

  Maar daaruit heeft men niets geleerd

  In Irak vielen ongeveer 100.000 doden

  Vrede heeft dat allemaal niet geboden

   

  Vandaag is Egypte ook verdeeld

  Moebarak weg heeft niets geheeld

  Het leger beheerst de economie

  Ook daar is er geen democratie

   

  In India zijn de Hindoe aan de macht

  Dagelijks worden daar vrouwen verkracht

  Hoe vreedzaam zou het Hindoeïsme zijn ?

  Dat religieuze schouwspel is maar schijn

   

  Rusland kent zijn wrede homowetten

  Men wil homo’s in de gevangenis zetten

  Men schrijft dat toe aan Poetin’s werk

  Ook daar zwijgt nog steeds de zedige kerk

   

  Het Westen kijkt alleen maar toe

  Wij zijn al die oorlogen meer dan moe

  Maar de Islam wil ons allemaal vermoorden

  Daarom komen ze naar ons uit die verre oorden

   

  Het is zover, er is geen weg terug

  Wij zullen gaan lopen, vlug, vlug, vlug

  Maar waar lopen wij wel naartoe ?

  Gans de wereld is onze arrogantie moe

   

  Voor immigranten is hier alles gratis

  Binnenkort spreken ook wij Arabisch

  Mohammed heeft het ooit beloofd

  Ongelovige honden moeten worden onthoofd

   

  En zit je daar nu met de daver op het lijf

  Kijk op je uurwerk, het is twaalf min vijf

  Ik pleit hier niet voor onverdraagzaamheid

  Ik strijd tegen onze westerse onnozelheid

   

  JEFKEN

  31.08.2013

  31-08-2013 om 12:04 geschreven door Powerpointjefken


  30-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 86
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on RADIO JEFKEN 86.pps below

  Klik op  RADIO JEFKEN 86.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 86.pps (8 MB)   

  30-08-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  29-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 83
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on RADIO JEFKEN 83.pps below

  Klik  op RADIO JEFKEN 83.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 83.pps (4.9 MB)   

  29-08-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  27-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 85 (Illustration & Wie Lesson / Wijze Les)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on RADIO JEFKEN 85.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 85.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 85.pps (3.9 MB)   

  27-08-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  25-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 84 (+ Ilustraties & Gedichtje / Poem)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on RADIO JEFKEN 84.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 84.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 84.pps (3.4 MB)   

  25-08-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  09-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE BEGRAFENIS

  DE BEGRAFENIS

   

  Wij eindigen allemaal in een houten kist

  Nadien worden wij al dan niet gemist

  Die kist stopt men dan diep in de grond

  En zo is de tijdelijke levenscyclus rond

   

  Vooraf brengt men de kist naar de kerk

  Zo hebben de priesters ook hun werk

  De overledene wordt met lof overgoten

  Met gewijd water wordt de kist bespoten

   

  Op het kerkhof groef men een diep graf

  Men moet tonen dat men om de dode gaf

  Iedereen werpt een bloemetje in die kuil

  Soms hoort men dan een snikkend gehuil

   

  Na het ritueel gaat de familie samen eten

  Elk vertelt wat men van de dode wil weten

  Men vertelt maar wat omdat dat moet

  En van de dode vertelt men niets dan goed

   

  Morgen lig jij misschien ook in een kist

  Denk niet dat jij dan lang wordt gemist

  Het leven gaat door, dag na dag na dag

  Ik wens dat jij nog lang leven mag

   

  JEFKEN

  09.08.2013

  09-08-2013 om 11:40 geschreven door Powerpointjefken


  30-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FACES - GEZICHTEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on FACES.pps below

  Klik  op FACES.pps hieronder

  Bijlagen:
  FACES.pps (2.7 MB)   

  30-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  28-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVE MARIA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on AVE MARIA.pps below

  Klik op AVE MARIA.pps hieronder

  Bijlagen:
  AVE MARIA.pps (2.3 MB)   

  28-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  21-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIDS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on KIDS.pps below

  Klik op KIDS.pps hieronder

  Bijlagen:
  KIDS.pps (3.2 MB)   

  21-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  16-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AMARNATH
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on AMARNATH.pps below

  Klik  op AMARNATH.pps hieronder

  Bijlagen:
  AMARNATH.pps (3.5 MB)   

  16-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  14-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAGIA SOPHIA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on HAGIA SOPHIA.pps below

  Klik op HAGIA SOPHIA.pps hieronder

  Bijlagen:
  HAGIA SOFIA.pps (1.1 MB)   

  14-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  09-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TO THE EAST - NAAR HET OOSTEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on TO THE EAST.pps below

  Klik  op TO THE EAST.pps hieronder

  Bijlagen:
  TO THE EAST.pps (6.9 MB)   

  09-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  08-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIOLIN (+ pictures) - VIOOL (+ beelden)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on VIOLIN.pps below

  Klik  op VIOLIN.pps hieronder

  Bijlagen:
  VIOLIN.pps (3.6 MB)   

  08-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  05-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 82 (Vaya Con Dios)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on RADIO JEFKEN 82.pps below

  Klik op RADIO JEFKEN 82.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 82.pps (3.5 MB)   

  05-07-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  21-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THE PRAYER - HET GEBED
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on PRAYER GEBED.pps below

  Klik  op PRAYER GEBED.pps hieronder

  Bijlagen:
  PRAYER GEBED.pps (2.5 MB)   

  21-06-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  19-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOR MY FRIENDS 02
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on FOR MY FRIENDS 02.pps below

  Klik op FOR MY FRIENDS 02.pps hieronder

  Bijlagen:
  FOR MY FRIENDS 02.pps (4.7 MB)   

  19-06-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  15-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOR MY FRIENDS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on FOR MY FRIENDS.pps below

  Klik op FOR MY FRIENDS.pps hieronder

  Bijlagen:
  FOR MY FRIENDS.pps (4.4 MB)   

  15-06-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  14-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 81
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click  on RADIO JEFKEN 81.pps below

  Klik  op RADIO JEFKEN 81.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 81.pps (4.3 MB)   

  14-06-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  13-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PHILIPPE LOUBAT ( Painter - Schilder )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on PHILIPPE LOUBET.pps below

  Klik op PHILIPPE LOUBAT.pps hieronder

  Bijlagen:
  PHILIPPE LOUBAT.pps (3.5 MB)   

  13-06-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  04-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAOLO CONTE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on PAOLO CONTE.pps below

  Klik op PAOLO CONTE.pps hieronder

  Bijlagen:
  PAOLO CONTE.pps (3.1 MB)   

  04-06-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  03-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEMAND VERSTAAT DIT

  NIEMAND VERSTAAT DIT

   

  Wij zullen allemaal sterven

  Het eeuwig leven verwerven

  Naar de hemel of naar de hel

  Ach ja, dan zien wij het wel

   

  Misschien worden wij terug geboren

  Hebben wij alleen het huidig leven verloren

  Als dat zo is, wat heeft het leven dan voor zin

  Na elk einde komt er een nieuw begin

   

  Bij elk nieuw leven, beginnen wij te sterven

  Sterfelijkheid is iets dat wij dan erven

  Dit mysterie kan niemand van ons verstaan

  Wij weten alleen dat wij komen en gaan

   

  Zelf weet ik niet wat daarvan te denken

  Als er een god is, wat zal hij mij dan schenken ?

  Als er geen god is, waar komen wij dan vandaan ?

  Zoals gezegd, dit mysterie kan niemand van ons verstaan

   

  JEFKEN

  03.06.2013

  03-06-2013 om 11:28 geschreven door Powerpointjefken


  01-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OLBINSKY (Poster & Music / Muziek)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on OLBINSKY.pps below

  Klik op OLBINSKY.pps hieronder

  Bijlagen:
  OLBINSKY.pps (3.2 MB)   

  01-06-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  25-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOA (Music - Muziek)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on NOA.pps below

  Klik op NOA.pps hieronder

  Bijlagen:
  NOA.pps (3.8 MB)   

  25-05-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  23-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEE GEES
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on BEE GEES.pps below

  Klik op BEE GEES.pps hieronder

  Bijlagen:
  BEE GEES.pps (3.7 MB)   

  23-05-2013 om 00:00 geschreven door Powerpointjefken


  18-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GELUK EN VERDRIET

  GELUK EN VERDRIET

   

  Er is geluk en er is verdriet

  Geen van beide dat men ziet

  Beide zijn slechts een gevoel

  Het ene warm, het andere koel

   

  Verdriet over verdwenen geluk

  Dat maakt een mens soms stuk

  Geluk over verdwenen verdriet

  Verdriet dat men achter zich liet

   

  Het grootste verdriet dat men vindt

  Is het verliezen van een klein kind

  Dat verlies zal het diepste raken

  Niets dat dit nog goed kan maken

   

  Het grootste geluk dat men vindt

  Is het hebben van een echte vriend

  Een echte vriend is moeilijk te vinden

  Velen die soms onze ogen verblinden

   

  Geluk en verdriet zijn beide tijdelijk

  In het leven zijn beide onvermijdelijk

  Zo zit het echte leven in mekaar

  Hopelijks hebben wij steun aan elkaar

   

  JEFKEN

  18.05.2013

  18-05-2013 om 11:27 geschreven door Powerpointjefken


  14-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MUSIC MACHINE - MUZIEKMACHINE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on MUSIC MACHINE.pps below

  Klik op beeld of op MUSIC MACHINE.pps hieronder

  Bijlagen:
  MUSIC MACHINE.pps (3.9 MB)   

  14-05-2013 om 18:29 geschreven door Powerpointjefken


  12-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KOUKEI KOJIMA (Japanese Painter - Japanse Schilder )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on KOUKEI KOJIMA.pps below

  Klik op beeld of op KOUKEI KOJIMA.pps hieronder

  Bijlagen:
  KOUKEI KOJIMA.pps (5.3 MB)   

  12-05-2013 om 11:23 geschreven door Powerpointjefken


  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.YOUR BRAIN (Music ) - JE BREIN ( Muziek )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on YOUR BRAIN.pps below

  Klik op beeld of op YOUR BRAIN.pps hieroncer

  Bijlagen:
  YOUR BRAIN.pps (5 MB)   

  10-05-2013 om 09:36 geschreven door Powerpointjefken


  27-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JUAVRINI (Juanes & I Muvrini)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on JUAVRINI.pps below

  Klik op beeld of op JUAVRINI.pp hieronder

  Bijlagen:
  JUAVRINI.pps (4.3 MB)   

  27-04-2013 om 10:51 geschreven door Powerpointjefken


  24-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RELAX 02 (Music for the soul- Muziek voor de ziel)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on the picture or on RELAX 02.pps below

  Klik op het beeld of op RELAX 02.pps hieronder

  Bijlagen:
  RELAX 02.pps (5.1 MB)   

  24-04-2013 om 16:41 geschreven door Powerpointjefken


  19-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RELAX
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on RELAX.pps below

  Klik op beeld of op RELAX.PPS hieronder

  Bijlagen:
  RELAX.pps (5.3 MB)   

  19-04-2013 om 09:14 geschreven door Powerpointjefken


  17-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAG NA DAG

  DAG NA DAG

   

  Een lange dag is weer voorbij

  Dat zijn vele dagen op een rij

  Zoals het ooit eens werd voorspeld

  Ieder zijn dagen zijn al lang geteld

   

  Zelf geloof ik niet in voorspellingen

  Dat zijn allen maar veronderstellingen

  Laat vandaag maar rustig verder lopen

  Op morgen kunnen wij alleen maar hopen

   

  Voor ieder komt ooit de laatste dag

  Dat is goed voor wie gezond blijven mag

  Oud worden, vinden wij wel heel fijn

  Maar, niemand die echt oud wil zijn

   

  Wees dus tevreden met elke dag erbij

  Voeg er nog eentje toe aan die lange rij

  Dag na dag moeten wij leren leven

  Want veel meer is er niet te geven

   

  JEFKEN

  17.04.2013

  17-04-2013 om 10:16 geschreven door Powerpointjefken


  16-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RADIO JEFKEN 80
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on RADIO JEFKEN 80.pps below

  Klik op beeld of op RADIO JEFKEN 80.pps hieronder

  Bijlagen:
  RADIO JEFKEN 80.pps (5.9 MB)   

  16-04-2013 om 15:50 geschreven door Powerpointjefken


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MARIA ALIEVNA 5bulgarian Painter-Bulgaarse Schilderes)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on MARIA ALIEVNE.pps below

  Klik op beeld of op MARIA ALIEVNA.pps hieronder

  Bijlagen:
  MARIA ILIEVNA.pps (3.8 MB)   

  16-04-2013 om 15:28 geschreven door Powerpointjefken


  10-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZO IS HET

  ZO IS HET

   

  Je dreef op een verlaten zee

  Langzaam met de getijden mee

  Na ebbe komt weer de vloed

  Je aanvaardt dat omdat je moet

   

  Zo gaat het ook met het leven

  Wat nemen en wat geven

  Wat je nam is nu voorbij

  Wat je gaf, verdween met het getij

   

  Een verlaten zee en jij alleen

  Niets of niemand om je heen

  Je hoort het geruis van het leven

  Misschien blijf je hier nog even

   

  Het leven is gewoon wat het is

  Soms wat vreugde, soms wat gemis

  Het eindigt meestal in alle stilte

  Nadien komt alleen nog de kilte

   

  JEFKEN

  10.04.2013

  10-04-2013 om 18:10 geschreven door Powerpointjefken


  07-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZHAO CHUN ( Painter - Schilderes)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Click on picture or on ZHAO CHUN.pps below

  Klik op beeld of op ZHAO CHUN.pps hieronder

  Bijlagen:
  Picture18.jpg (115.1 KB)   
  ZHAO CHUN.pps (4.2 MB)   

  07-04-2013 om 08:00 geschreven door Powerpointjefken




  Foto

  Foto

  Foto



  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  dinneken
  blog.seniorennet.be/dinneke

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!