NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Tussen twee werelden
( geboren in Nederlands-Indië, wonend in Nederland)
Hierop worden gegevens uit mijn stamboom in verhalende vorm gepresenteerd. Heeft u vragen of opmerkingen, mail me gerust. Deze weblog wordt regelmatig bijgewerkt. Breng ook eens een bezoek aan mijn andre weblog: http://blog.seniorennet.be/renepersijn2008/
Inhoud blog
 • Relatie tussen Laan de Riemer (Batavia) en de Persijn-stamboom
 • Joannes Baptista Vankeerberghen
 • OUWENS wordt OUWENS NAGELL
 • Gustaaf Joseph Maurits van Angelbeek
 • Johannes Eduard van Angelbeek, gestorven in Tandjoeng Pinang.
 • Benjamin Coenradus Persijn, geboren te Grissee
 • HOE VER BEN IK op 6 juni 2008?
 • Angenent, Jacobus Hermanus Charles Gijsbertus
 • Johan Hendrik Alexander Sleebos, geboren te Probolinggo.
 • Johanna Henriette Persijn zag het levenslicht in Japara (Jepara)
 • Fredrik Hermanus Zeijdel, geboren in Pasoeroean
 • Frederik Nicolaas Persijn / Persijn Nooy
 • De familie Kakebeeke in Goes (Zeeland)
 • Johan(nes) God(t)lieb Fredriksz, controleur der landelijke inkomsten
 • Frederik Hendrik Persijn, geboren in Djatiwangi
 • Geboren in Kedoe ( Midden Java)
 • Willem Cornelis Daniël, geboren in Bangil/ Pasoeroean
 • Mijntje Persijn
 • Henry Persijn
 • MEDEDELING
 • De familie Beer- Persijn
 • Hamar de la Brethoniere
 • Banjoemas en de Persijn-stamboom
 • DUIVEN, de PLOEN en het geslacht Van Voorst tot Voorst.
 • HOE VER BEN IK? (per 25-03-2007)
 • Anak Betawi ( 'œKind van Batavia')
 • KLOP en WERKENDAM
 • In DELFT stond zijn wieg!. in JOGJAKARTA ligt (lag?) zijn graf!!!
 • Geboren in Maastricht, overleden in Soerabaja
 • De stamboom en de Vrijmetselarij
 • 'œBerg op Zoom hout u (sich) vroom' (Johannes Henricus Jordans en familie)
 • Geboren te MEESTER CORNELIS
 • De vulkaan toornde!..
 • Lambertina Florentina van Lawick van Pabst, geboren Persijn
 • DE LAATSTE TREIN!!
 • Richard Charles Burgemeestre, geboren te Soerabaja ( nu: Surabaya).
 • Charles Henry Persijn, geboren in Wonogiri
 • Bagelen, geboorteplaats van diverse Persijns
 • De relatie tussen de stamboom en de 'œMuiderkring' (P.C. Hooft)
 • Van der Laan + Droop = Van der Laan Droop
 • Waar vele Persijns (en ex-president Soekarno) werden geboren en begraven (Blitar)
 • Hij kwam uit ISPAHAAN
 • In Holland (Lobith) staat een huis!!.
 • De Persijn-stamboom en de Indische Spoorwegen
 • Henry Louis Charles te Mechelen
 • Wilhelm Frederik Lans
 • TSINGTAU en de Persijn-stamboom
 • Meneer de Baron is niet thuis........
 • Coenradus Nicolaas Persijn
 • Carolina Wilhelmina van den Broek
 • Christiaan Coenraad Persijn, oorlogsslachtoffer
 • Coenraad Persijn
 • Carel Frederik Lans, geëxecuteerd
 • Marie Hallaux
 • What is in a name?
 • Frans Alexander Persijn, de SUIKER-oom
 • De CAS
 • Er komt een dominee voorbij!!..
 • In een contractpension
 • Nelto, de ijzervreter
  De foto's bij de artikelen kunt u vergroten door erop te klikken
  Zoeken in blog

  Mijn favorieten
 • Genealogische site van Monique Vankeerberghen (België)
 • Centraal Bureau voor Genealogie (Den Haag)
 • Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)
 • Oorlogsgravenstichting
 • Nationaal Archief (Den Haag)
 • Suara-Baru (Nieuw Geluid)
 • STAMBOOMGIDS, De meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stambomen, familienamen en archieven
 • Genealogische site van fam. Flohr-Verheijen
 • Indisch4ever : Indisch nieuws (fraaie en interessante weblog!)
 • TEMPO DOELOE (mijn weblog met herinneringen)
  15-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hamar de la Brethoniere
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  De relatie tussen de Persijn-stamboom en het (Indische) geslacht Hamar de la Brethoniere

   

  Op 14 april 1858 werd om 04.00 te Pakkies (Midden-Java) Coenraad Persijn geboren, een zoon van Johan Pieter Persijn en de Javaanse vrouw Minah. Het plaatsje Pakkies (nu: Pakis) ligt in het district Magelang.

  Eerst op 6 augustus 1875 werd Coenraad in Koedoes erkend als zoon van Johan Pieter Persijn.

  In de Almanak van Ned. Indië, jaargang 1876, staat als datum van erkenning 6 augustus 1858 vermeld, maar deze datum is onjuist gebleken.

  Coenraad, die als machinist bij de Ned. Indische Spoorwegen in o.a. Semarang heeft gewerkt, trouwde op 26 januari 1893 in Semarang met Amalia Henriette Wolff. Amalia werd geboren op 19 mei 1868 in Ambarawa [bron: BS (Naamlijst/Adresboek N.I. jrg. 1889, blz. 301) als dochter van Johannes Wilhelmus Wolff en de Inlandse vrouw Sakiena (of Sakiema).

   

  Tot de voorouders van Amalia Henriette Wolff behoorde ook Pierre  Hamar de la Brethoniere, de Franse stamvader van de Indische tak van de familie (Hamar) de la Brethoniere.

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  Opmerking:

  De gegevens over Pierre Hamar de la Brethoniere komen o.a. uit: "De Kwartierstaat", orgaan van de Nationale Vereeniging voor de Geslacht- en Wapenkunde, 3de jaargang, nr. 1

   

  Hij wordt in genealogische publicaties vaak verward met Pierre Amar(d) de la Bretonniere die in 1783 aan De Kaap deserteerde, uit het leger werd ontslagen en verplicht werd tot dienstneming bij de V.O.C. Deze  Pierre voer op 25 Maart 1783  met het VOC schip "Neptunus" van de Kaap naar Batavia, alwaar het schip ongeveer 2 maanden later arriveerde.

   

  “Onze” Pierre kwam al eerder, namelijk  in 1782,  als cadet onder het regiment van Muzon te Batavia aan

  …………………………………………………………………………………………………………………


  Pierre  Hamar de la Brethoniere werd geboren in 1752 in Cézelles in Frankrijk. Cézelles ligt in de regio  Loire-Anjou-Touraine ( Departement Indre et Loire ).

  Pierre kwam in 1782 als cadet onder het regiment van Muzon te Batavia aan.

  Uit “De Indische Navorscher”, jaargang 6, nr. 1 van januari 1940 blijkt dat Pierre van 1784 tot 1810 werkzaam was als opziener bij het Boswezen in Rembang en dat hij in 1810 en 1811 hetzelfde beroep uitoefende, maar dan in Salatiga.

  Na 1811 vinden we hem terug als logementhouder in Salatiga. Zijn eerste baan (bosopziener) was hij namelijk kwijt geraakt. Hoe dit kwam?

   

  Wel, in Europa was Holland een Frans protectoraat geworden en werd in 1806 de broer van Napoleon Bonaparte, te weten Lodewijk, koning van Holland. Deze stuurde Herman Willem Daendels (geb. 21 oktober 1762 in Hattem en overleden in Ghana op 2 mei 1818) als Gouverneur-Generaal naar Indië. Nadat Daendels in 1808 in Batavia was aangekomen nam hij zijn taak voortvarend ter hand.

  De militaire uitgaven waren zo hoog, dat hij zich gedwongen voelde alle gouvernementsgronden aan particulieren te verkopen.

  Hiertoe behoorden ook de bossen van de inmiddels opgeheven VOC, die na de opheffing in handen van de staat waren overgegaan.

   

  En als gevolg van deze bezuinigingsmaatregelen (toen ook al!)  werd Pierre Hamar de la Brethoniere ontslagen.

   

  Op 8 december 1811 verzocht Pierre het Gouvernement in Batavia om pensioen (CBG,  Oost-Indische Bronnen, archiefnummer: VIBDNI007395).

  Omdat naar alle waarschijnlijkheid reactie uitbleef herhaalde hij zijn verzoek op 14 maart 1818 (bijna 7 jaar later!) (CBG, Oost-Indische bronnen, archiefnummer VIBDNI007393).

  Het pensioen werd nu toegewezen, maar lang heeft Pierre hiervan niet kunnen genieten ( 3 jaar), want hij stierf op 4 april 1821 in Semarang in de leeftijd van 69 jaar.

   

  De familie Hamar de la Brethoniere heeft jaren behoord tot de notabelen in Salatiga. In 1837 heeft Prins Hendrik der Nederlanden, een jongere broer van Koning Willem III, enige dagen bij het gezin van Pierre Hamar de la Brethoniere gelogeerd

  [Bron: De Indische Navorscher, Jaargang 6 nr. 1, januari 1940]

                                                                                                                                                               

  Pierre trouwde omstreeks 1790 met Catharina Alexandre / Alexander. Zij was een dochter van Jacob Alexander. Wie haar moeder was, is mij (nog) niet bekend.

  Catharina overleed op 5 september 1823 in Semarang [bron: Regerings Almanak 1824, blz. 177].

  Kinderen van Pierre en Catharina:

   

  1. Johanna Helena Hamar de la Brethoniere, geboren in 1792 in Rembang. Johanna is overleden op 26-06-1834 in Salatiga, 42 jaar oud [bron: De Indische Navorsche, Jaargang 5 nr.1 (Januari 1939)]. Johanna trouwde, 25 jaar oud, in 1817 in Semarang [bron: Family Search.org] met Wilhelmus Henricus (Willem Hendrik) Wolff, 31 jaar oud. Willem Hendrik werd geboren op 14 september 1786 in Joana [bron: De Indische Navorsche, Jaargang 5 nr.1 (Januari 1939)] als zoon van Johannes Wolff en Suzanne Fredriksz. Hij werd gedoopt op 17 juni 1787 in Joana.
  Hij was een  tweelingbroer van Pieter Godlieb Wolff. Willem Hendrik is overleden op 17 april 1854 in Salatiga, 67 jaar oud.

  2. Pierre  Hamar de la Brethoniere, geboren op 25 oktober 1794 in Rembang-Stad [bron: Family Search.org] en overleed op 15 december 1872, 78 jaar oud [bron: Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, uitgave 1934]. Hij is begraven te Balatiga, een particuliere begraafplaats van de familie Hamar de la Bretoniere) [ bron: Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, uitgave 1934 ].

  Pierre was de stichter van de koffiecultuur bij Salatiga. Samen met zijn jongere broer Carolus bracht hij deze ondernemingen tot grote bloei.

  Niet voor niets werden zijn de “Koffiekoningen van Salatiga” genoemd.

  Pierre trouwde op 22 juni 1829 in Salatiga met Martina Darius (ook vermeld als: Martha Darieux) [bron: De Indische Navorscher, Jaargang 6 nr. 1, januari 1940] Martina is overleed op 11 februari 1842 in Semarang.

  Hij begon een relatie met de Javaanse vrouw Gompang  en toen hij ongveer 70 jaar oud was (omstreeks 1864) trad hij in het huwelijk met de Javaanse vrouw Ngaten Saminah (Raden).

  Hij had bij al deze drie vrouwen kinderen.

  De zonen, die hij bij Gompang had, werden door hem weliswaar geadopteerd, maar kregen (bij Gouvernements besluit van 08-02-1862 no. 56) de ‘verkorte’ naam mee: de la Brethoniere.

  Deze 2 zonen waren Henry de la Brethoniere (geb. 14-07-1837 in Assinan, Salatiga) en Arthur de la Brethoniere (geb. 30-11-1840 in Assinan, Salatiga)

   

  3. Anna Concordia Hamar de la Brethoniere, geboren op 15-11-1798 in Rembang. Anna is overleden op 10-10-1838 in Salatiga, 39 jaar oud. Zij is begraven te Salatiga (Particuliere begraafplaats van de familie Hamar de la Bretoniere) [bron: Gen en herald.gedenkwaardigheden betr. Europeanen op Java, uitgave 1934].Anna trouwde, ten hoogste 18 jaar oud, vóór 1816 met Ernst Hendrik Flohr, ten hoogste 21 jaar oud. Ernst is geboren op 07-02-1795 in Pasoeroean. Ernst is overleden op 11-07-1866 in Soerakarta (Solo), 71 jaar oud.

  4. Carolus Hamar de la Brethoniere, geboren op 18 november 1798 in Rembang. Carolus overleed op 15 mei 1868, 69 jaar oud [bron: Gen en Herald.gedenkwaardigheden betr. Europeanen op Java, uitgave 1934]. Hij is begraven te Salatiga, op de particuliere begraafplaats van de familie Hamar de la Bretoniere.

   

  Opmerking bij Anna Concordia en Carolus Hamar de la Brethioniere:

  Beiden werden geboren in november 1798 in Rembang. Dit wijst er op het eerste gezicht op, dat zij een tweeling vormden. Volgens de grafschriften op hun graven werd Anna Concordia geboren op 15 november 1798 en Carolus op 18 november 1798.

  Onduidelijk is of het hier een sprake is van een onjuiste datumvermelding op één van de graven of dat Carolus inderdaad 3 dagen later dan zijn zuster werd geboren.

  Een ander mogelijkheid is nog dat beide kinderen weliswaar dezelfde vader hadden, maar 2 verschillende moeders.

  (Wie het weet, mag het zeggen………)

   
  08-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Banjoemas en de Persijn-stamboom
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Banjoemas en de Persijn-stamboom

   

  In Banjoemas (nu: Banyumas) zijn diverse personen uit de stamboom geboren en/of gestorven.

  De plaats Banjoemas ligt in het zuiden van Midden-Java aan de Serajoe (Seraju)-rivier op de helling van de berg Slamet (Gunung Slamet), de hoogste berg op Midden-Java.

  Banjoemas ligt in het gelijknamige district, waarvan Purwokerto (vroeger: Poerwokerto) de hoofdstad is.

  Ten noorden van het district Banyumas ligt het district Brebes, ten oosten de districten Purbalingga, Banjarnegara en Kebumen  en in het zuid-westen het district Cilacap (Tjilatjap).

  De taal die men hier spreekt, het zgn. Banyumasan, is een dialect van het Javaans dat sterk verschilt van de overige Javaanse dialecten.

  ==========================================================================

  Naar de Javaanse dialecten en dus ook naar het Banyumasan is een uitvoerig onderzoek gedaan door Prof. dr.  Eugenius Marius Uhlenbeck ], die van 1949 tot 1983 hoogleraar Javaans was aan de Universiteit van Leiden.

   

  Enkele van zijn publicaties zijn:

  -          De tegenstelling Krama - Ngoko. Haar positie in het Javaanse taalsysteem (Groningen-Djakarta, 195)

  -          De structuur van het Javaanse morpheem (Bandoeng, 1949)

  -          Woordverdubbeling in het Javaans, uit: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 1953

   

  ==========================================================================

  Personen uit de stamboom, die in Banjoemas werden geboren, zijn o.a.

   

  Otto Peter Adolph Persijn, geboren op 16 mei 1856 in Banjoemas [bron: Almanak Nederlands Indië], zoon van Johannes Gerardus Persijn en Elisabeth Catharina Margaretha Roos. Otto overleed op 30 december 1856, eveneens in Banjoemas. Hij was toen 7 maanden oud.

   

  Richard Pieter Barend Folkert Persijn is geboren op 27 november 1857 in Banjoemas [bron: Regereings Almanak 1859, blz. 94], evenals Otto Peter Adolp een zoon van Johannes Gerardus Persijn en Elisabeth Catharina Margaretha Roos. Richard is overleden op 19 augustus 1892 in Batavia, 34 jaar oud [bron: Regerings Alamanak 1893, blz. 383]. Hij overleed ruim 2 weken na zijn huwelijk met Sipa (zie verderop in dit artikel).

  Volgens de Regerings Alamank 1985 was zijn alias: Reinier Pieter Batholomeus Ferdinand

   

  Volgens de Adresboeken Ned. Indië woonde Richard Pieter Barend Folkert in 1875 in Batavia, in 1878 in Meester-Cornelis (bij Batavia), van 1878 tot 1883 in Soekaboemi, van 1884 tot 1888 in Poerwakarta (in 1885 tijdelijk in Batavia) en in 1889/1890 in Magelang.

   

  In 1878 was hij fungerend griffier te Soekaboemi en een jaar later deurwaarder in dezelfde plaats.

  In 1880 / 1881 staat hij vermeld als fungerend ‘rooimeester’, eveneens in Soekaboemi.

  Vanaf 15 juli 1882 was hij substituut-griffier en van 1883 tot 1888 agent van de Wees- en Boedelkamer te Poerwakarta (Krawang) waarbij hij van 1885 tot 1888 tevens als substituut-griffier optrad.

  Vanaf 11 april 1889 tot 1890 was hij griffier te Magelang.

  Vermeld werd nog dat hij in 1882 in Soekaboemi bij de plaatselijke brandweer de functie had van ‘brandspuitmeester’.

   

  Richard trouwde in de leeftijd van 34 jaar op 3 augustus 1892 in Batavia (Stad en Voorsteden) [bron: BS (Naamlijst/Adresboek N.I. jrg. 1893, blz. 276)] met de Inlandse vrouw Sipa.

  Kinderen van Richard en Sipa (allen geboren voor het huwelijk van hun ouders):

   

  Elisabeth Catharina Margaretha Persijn. Haar geboorteplaats en -datum zijn me niet bekend. Elisabeth is overleden op 14 september 1879 in Soekaboemi [bron: Regerings Almanak 1881, nlz. 337]. Notitie bij overlijden van Elisabeth: Elisabeth Catharina Margaretha is als kind (leeftijd?) overleden.

   

  Elise Persijn, geboren op 2 september 1882 in Soekaboemi [bron: Regerings Almanak 1884, blz. 237]. Elise is overleden op 2 februari 1957 in Haarlem, 74 jaar oud.

  Elise trouwde, 25 jaar oud, op 4 april 1908 in Soemenep (Madoera) [bron: Regerings Alamank 1909, blz. 19] met Wolter van der Zwaan, 27 jaar oud. Wolter werd geboren op 2 maart  1881 in Soerabaja  en hij overleed op 17 maart 1945 in Ambarawa, 64 jaar oud als oorlogsslachtoffer [bron: Oorlogsgravenstichting].
  Notitie bij overlijden van Wolter: Volgens Oorlogsgravenstichting: Begraven op Ned. Ereveld ´Kembang Kuning´ te Surabya in vak A, grafnr. 63
  Wolter was machinist zoutverpakker. Hij vestigde zich met vrouw en 4 dochters in Den Haag op 19 augustus 1921 (vanuit Kalianget) en vertrok naar Batavia op 30 juli 1923              

   

  Nelly Persijn, geboren op 19 oktober1883 in Poerwakarta. Nelly is overleden op 15 augustus 1889 in Magelang, 5 jaar oud [bron: BS (Naamlijst/Adresboek N.I. jrg. 1890, blz. 391)].
  Notitie bij overlijden van Nelly: Uit Gen. en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel 4:

  Op het grafschrift te Magelang is vermeld: Hier rust Nelly Persijn, geb. 19 Oct 1883, overl. 15 Aug. 1889

  Charlotte Persijn, geboren op 22 september 1885 in Poerwakarta.

                                                                                                                                                                Vestigde zich op 19 augustus 1921 (vanuit Kalianget) in Den Haag bij de fam. v.d. Zwaan (zwager en zuster Elise met kinderen) op de Columbusstraat 85.
  Vertrok weer naar Ned. Indië (Batavia) op 24-07-1923

                                                                                                                                                               

  Emilia Wilhelmina Persijn, geboren op 25 maart 1891 in Magelang.
  Notitie bij de geboorte van Emilia: Uit Regerings Almanak (vermeld bij geboorte van Emilia Wilhelmina: Beschikking Raad v. Justitie Semarang 12-12-1891

   


   

   
  13-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DUIVEN, de PLOEN en het geslacht Van Voorst tot Voorst.

  DUIVEN, de PLOEN en het geslacht van Voorst tot Voorst

  De gemeente Duiven (Gelderland) bestaat uit de kernen Duiven, Groessen en Loo. Opgravingen die zijn gedaan toonden een eeuwenoude bewoning aan. Zo waren er woongebieden van landadel en heerboeren en grote hoven.

  Naar één van die grote huizen, huize “De Ploen”, werd anno 2007 een nieuwe te bouwen wijk in Duiven vernoemd (Ploen-Zuid).

  Over de kerkgebouwen van Groessen en Duiven wordt al melding gedaan in een akte van 838 en van Loo is bekend dat dit plaatsje in 1300 een kapel had.

  In de middeleeuwen (tot 1609) viel de streek onder het machtsgebied van de Hertog van Kleef.

  Kleef (Kleve) was een hertogdom in de Westfaalse Kreits, gelegen aan beide kanten van de Rijn, en omvatte ongeveer de huidige districten Kleef, Wesel en de stad Duisburg evenals in Nederland de Liemers, Huissen en 's- Heerenberg. Hoofdstad van het hertogdom was Kleef/Kleve.

  Na 1609 was het keurvorstendom Brandenburg heer en meester in dit gebied. Tot de keurvorsten van Brandenburg behoorden o.a. Frederik I en diens tweede zoon Frederik II de IJzeren.

   

  In Huize “De Ploen” in Duiven werd op 11 januari 1837 Frederik Assueer Maria Joseph Baron van Voorst tot Voorst geboren.

  Hij was een zoon van Augustus Everhardus Danielis Fredericus Baron van Voorst tot Voorst en Elisabeth Teijssen en was een afstammeling in de 15de graad van Fredericus de Hekeren, die ook de stamvader is van de graven Van Rechteren en Van Rechteren Limburg.

   

  In “Ons Nageslacht” nr. 2, april 1935, 8ste jaargang, werd vermeld dat Frederik kapitein was bij de Infanterie van het Oost-Indisch Leger.

   

  Frederik trouwde toen hij 32 jaar oud was, op 30 december 1869 in Ambarawa (Midden-Java) met Johanna Emelia Wolff, 21 jaar oud. Johanna werd geboren op 31 augustus 1848 in Salatiga [bron: BS (Naamlijst/Adresboek N.I. jrg. 1869. blz. 42) / Indische Navorscher jrg. 15 (2002)] als dochter van Johannes Hendrikus Wolff en de Javaanse vrouw  Lapiah.Johanna Emelia werd gedoopt op 25 juli 1852. De erkenning vond eerst plaats in 1868 met de vermelding: "Erkende, natuurlijke dochter van Johannes Hendrikus Wolff"
  Johanna is overleden op 7 juli 1927 in Ambarawa in de leeftijd van 78 jaar en werd begraven te Ambarawa (Willem I, Nieuwe Begraafplaats) in graf nr.79 [bron: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel III].

  Kinderen van Frederik en Johanna:

   

  1 Elisabeth Wilhelmina Antonia Barones van Voorst tot Voorst, geboren op 3 juni 1864 in Salatiga [bron: Ned. Adelsboek 1935 bl. 396 sub 1]. Elisabeth is overleden op 22 augustus 1883 in Ambarawa, 19 jaar oud en begraven te Ambarawa (Willem I, Nieuwe Begraafplaats), graf nr.91 [bron: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel III (Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins)].


  2 Een levenloos geboren kind (op 6 januari 1871 in Tjilatjap).


  3 Anna Augusta Barones van Voorst tot Voorst, geboren op 14 juni 1874 in Tjilatjap. Anna overleed op 27 maart 1875 in Ambarawa, 9 maanden oud. Ze was de tweelingzuster van Natalie Marie Louise.


  4 Natalie Marie Louise Barones van Voorst tot Voorst werd als tweelingzuster van Anna Augusta geboren op 14 juni 1874 in Tjilatjap. Natalie is overleden op 22 juni 1886 in Nijmegen, 12 jaar oud.


  5 Henri Emile August Baron van Voorst tot Voorst, geboren op 20 april 1875 in Ambarawa en overleden in 1947 in Soerabaja, 72 jaar oud.


  6 August Assueer Balthazar Frederik Baron van Voorst tot Voorst werd geboren op 11 juli 1876 in Tebing Tinggi. August is overleden op 15-06-1964 in Hellevoetsluis, 87 jaar oud. August trouwde op 31 augutus 1911 in Gemeente Ginneken en Bavel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum: Toegangnr: 550.067 / Inventarisnr: 1252 / Huwelijksakte nr. 36] met Anna Louiza Benschop, 36 jaar oud. Anna is geboren op 18 april 1875 in Leeuwarden [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum: BS Geboorten (Leeuwarden ), akte nr. A 291] als dochter van Hermanus Johannes Gijsbertus Benschop en Henriette Louise Wilhelmina Steffens. Van haar geboorte werd aangifte gedaan op 19 april 1875 [bron: Geboortakte].


  7 Maria Anna Henriette Beata Barones van Voorst tot Voorst, geboren op 4 oktober 1877 in Ubbergen (bij Nijmegen). Maria is overleden op 25 september 1925 in Brussel (Belgie), 47 jaar oud.


  8 Emile Baron van Voorst tot Voorst werd geboren op 21 mei1879 in Ambarawa en overleden op 18 april 1938 in Semarang, 58 jaar oud. Emile trouwde, 30 jaar oud, op 21 februari 1910 in Pati (Semarang)  met Josephine Eleonore Louise Emelie Waersegers, 28 jaar oud. Josephine is geboren op 24 september 1881 in Djombang, Soerabaja,  als dochter van Charles Henry Jules Waersegers en Caroline Wilhelmine Auguste Balzar. Josephine is overleden op 21 oktober 1954 in Bandoeng.

   

  9 Otto Herman Joseph Eduard Baron van Voorst tot Voorst, geboren op 31 maart 1881 in Ambarawa [bron: Nederl. Adelsboek 1935 bl. 396 sub 9] en overleden op 12 oktober 1883 in Ambarawa in de leeftijd van 2 jaar. Hij werd begraven te Ambarawa (Willem I, Nieuwe Begraafplaats), graf nr.101 [bron: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel III (Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins)].
  Grafschrift:  Hier rust Otto H. J. E. Baron van Voorst tot Voorst, overleden 12 October 1883 in den ouderdom van 2 1/2 jaar R.I. P.

  10 Herman Baron van Voorst tot Voorst, geboren op 20 februari1883 in Ambarawa en overleden op 10 december 1902 in Semarang, 19 jaar oud.

  ………………………………………..…………………………………….

   

  Frederik Assueer Maria Joseph Baron van Voorst tot Voorst geboren in huize “De Ploen” in Duiven op 11 januari 1837 overleed in Ambarawa op 6 oktober 1883 in de leeftijd van 46 jaar. Hij werd te Ambarawa begraven op de zgn. Nieuwe Begraafplaats, graf nr. 99 [bron: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel III (Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins)].

   

   
  25-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOE VER BEN IK? (per 25-03-2007)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  HOE VER BEN IK?

  (De stand van zaken v.w.b. mijn stamboomonderzoek per 25 maart 2007)

   

  In december 2003 ben ik begonnen met stamboomonderzoek. Mede dank zij informatie die ik van anderen kreeg, waarvoor ik hen hartelijk wil bedanken, ben ik nu zo ver gekomen als ik momenteel ben.

   

  De stand per 25-03-2007

  Het aantal personen in mijn stamboombestand per 25-03-2007: 6.275

   

  In de stamboom van mijn vader ( o.a. PERSIJN en DANIEL) ben ik met de PERSIJN-stamboom gekomen tot aan Jan Jacobs Persijn (gedoopt op 27-04-1642 te Amsterdam) en v.w.b. de DANIEL-tak tot Carel Louis Daniël, geboren op 07-12-1835 te Pasoeroean.

   

  T.a.v. de stamboom van mijn moeder (o.a. VAN DEN BROEK en LANS) ben ik v.w.b. de LANS-tak gekomen tot aan Jan Peter Lans, geboren in 1725 te Namen (België).

  Wat de Van den Broek-tak betreft ben ik helaas (nog) niet verder kunnen teruggaan dan tot Johan Samuel van den Broek, geboren 1824 te Ternate.

   

  Zowel aan de stamboom van mijn vader als die van mijn moeder zitten (uiteraard) ‘zijtakken’. Ook van deze zijtakken heb ik veel gegevens kunnen verzamelen.

   

  Enkele van de zijtakken betreffen de volgende namen:

   

  Angelbeek, van / Angenent / Bronkhorst / Burgemeestre / Cate, ten / Droop / Frederiksz / Gumster, van / Hagenaar / Hooft / Hoëvell, van / Israël / Jordans / Krijgsman / Lande, van de(r) / Lapré / Lawick (van Pabst), van / Loman / Mechelen, te / Meijer / Michielse(n) / Mollet / Ouwens, Ouwens Nagell / Phefferkorn / Pieplenbosch / Polanen (Petel), van / Reede, de / Reede van Oudshoorn, van / Remmert / Riemsdijk, van / Rudolph / Simon / Sleebos / Steenhard / Teutem, van / Veldman / Vogelzang / Voorst tot Voorst, van / Wolff / Zwaan, van der

   

  Op zoek:

   

  Momenteel ben ik in de eerste plaats op zoek naar:

  - de (voor)ouders en eventuele broers/zusters van Johan Samuel van den Broek,

    geboren in 1824 in Ternate

  - de (voor)ouders en eventuele broers/zusters van Jan Peter Lans,

     geboren in 1725 te Namen (België)

  - de (voor)ouders en eventuele broers/zusters van Carel Louis Daniël,

     geboren op 07-12-1835 te Pasoeroean

  - de (voor)ouders en eventuele broers/zusters van Jan Jacobs Persijn

    (gedoopt op 27-04-1642 te Amsterdam)

   

  Heeft u gegevens over personen met namen die in de zijtakken voorkomen (zie boven), dan hou ik me eveneens van harte aanbevolen.Dit geldt zowel voor genealogische gegevens als voor foto’s.

   

  Mocht u vragen hebben over gegevens op deze weblog of wilt u weten of ik over gegevens beschik van personen die in de hoofd- en/of zijtakken van de stamboom voorkomen, mail me gerust en ik zal zien of ik u kan helpen.

  Mijn e-mail adres: r.persyn@chello.nl
  20-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anak Betawi ( 'œKind van Batavia')
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Anak Betawi ( “Kind van Batavia”)

   

  Anak Betawi (“Kind van Batavia”), zo noemt menigeen zichzelf als hij of zij in het toenmalige Batavia (nu: Jakarta) werd geboren. Ook ik ben een ‘Anak Betawi’, in Batavia geboren in 1938 en daar ook opgegroeid.

  Diverse personen uit de stamboom kunnen zich een “Anak Betawi’ noemen. Dat geldt zeker ook voor Hugo Charles Gustav Baron van Lawick. 

  ………………………………………………………………………………………………………………

   

  Hugo Charles Gustav (Baron) van Lawick werd  geboren op 24 mei 1882 in Batavia als zoon van Jonkheer Mr. Hugo Gustav van Lawick en Wilhelmina Petronella Nicolasina Schuurman.

   

  Hij ging, nadat hij de HBS (Hogere Burgerschool) in Nijmegen en daarna in Breda had doorlopen, naar de Koninklijke Militaire Academie (K.M.A.) in Breda (van 1902 tot 1905) en naar de Hogere Krijgsschool in Den Haag (1912).

  Op 24 mei 1905 werd hij aangesteld bij de Cavalerie en wel bij het 1e Regiment Huzaren (later 4e Regiment) in Deventer.

  Van 1909 tot 1911 was hij gedetacheerd bij de Rijschool in Amersfoort en in 1911 bij het 1e Depot Huzaren te Haarlem . In 1914 diende hij in het 4e Eskadron, 4e Regiment Huzaren en een jaar later (1915) als toegevoegd officier bij de Staf Cavalerie-Brigade.

  Van 1916 tot 1918 was hij adjudant van de Commandant van de Cavalerie-Brigade, waarna hij in 1918 werd hij benoemd tot docent aan de KMA te Breda (tactische vakken) en in 1920 werd hij hoofd van ‘onderwijs cavalerie-vakken’.

  Van 1926 tot 1931 was hij Chef van de Staf Lichte Brigade en van 1931 tot 1934 Commandant ven het Regiment Wielrijders in ’s-Hertogenbosch.

  Van 1934 tot 1945 was Hugo Charles Gustav (Baron) van Lawick  Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie in Breda (Bron: “Gouverneurs van de KMA door de jaren heen”. [URL: http://www.kma.mindef.nl/kma/over_de_kma/historie/gouverneurs/index.html ]

  …………………………………………………………………………………………………..

  Van juli 1940 tot mei 1945 zat Hugo krijgsgevangen in Duitsland.

  …………………………………………………………………………………………………..

  In juli 1945 werd hij aangesteld tot Militair Raadsheer bij het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag en op 1 oktober 1945 werd hem eervol ontslag uit militaire dienst verleend.

  In januari 1946  werd hij Militair Raadsheer bij het Bijzonder Gerechtshof in 's-Hertogenbosch als Luitenant-Generaal titulair.

   

  Naast zijn militaire loopbaan was hij nog rechtsridder van de Johannieter Orde en lid van de Ridderschap van Gelderland.

   

  Hugo Charles Gustav van Lawick:


  (1) trouwde op 26-jarige leeftijd op 17 september 1908 in Zutphen [bron: Gelders Archief: Toegangnr: 0207 / Inventarisnr. 8881/ Huwelijksakte nr. 110] met Johanna Engelina Maria van Doorninck, 19 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 6 november 1919 in Zutphen (Echtscheiding ( vonnis Amsterdam 17-10-1919)) [bron: Gelders Archief: Toegangnr: 0207 / Inventarisnr: 9156 / Scheidingsakte nr. 137]. Johanna werd geboren op 22 oktober 1888 in Zutphen en was een  dochter van Adam Joan Wilhelm van Doorninck en Johanna Petronella Clazina Gerarda (Barones) van Reede tot Ter Aa. Johanna overleed op 8 november 1981 in Bothell, Washington (Ver. Staten v. Amerika) Ze was toen 93 jaar.


  (2) trouwde, 39 jaar oud, op 9 augustus 1921 in Breda [bron: BS-Huwelijken Breda 1811-1922 / RANB inventarisnummer: 486 / Huwelijksakte nr.179] met Johanna Amelia (Jonkvrouw) Graswinckel, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 1 juli 1892 in ´s Gravenhage als dochter van Augustinus Frederik Karel Graswinckel en Anna Elisabeth van Eeten. Johanna is overleden op 12 september 1973 in Breda in de leeftijd van 81 jaar.

  Kinderen van Hugo en Johanna:

   

  Hugo Anne Victor Raoul (Baron) van Lawick, geboren op 11 augustus 1909 in Amersfoort en overleed als oorlogsslachtoffer (aan boord van een Fokker W-13)  op 17 juni 1941 in Soerabaja. [bron: Oorlogsgravenstichting]. Hij is begraven te Soerabaja op het Ereveld "Kembang Koening", vak BBB, graf nr. 174A [bron: Oorlogsgravenstichting]. Hij was Luitenant ter zee 2de klasse bij de Koninklijke Marine.
  Hugo trouwde, 26 jaar oud, op 18 juli 1936 in Lochem met
  Isabella Sophia van Ittersum, die toen 23 jaar oud was. Isabella is geboren op 11 februari 1913 in Amersfoort als dochter van Lodewijk Arend van Ittersum en Maria Henrietta Stroeve. Isabella is overleden op 30 december 1977 in Amersfoort.


  Victor Hugo (Baron) van Lawick, geboren op 18 juli 1914 in ´s Gravenhage.

  Hij was Kapitein-luitenant-ter zee bij de Technische Dienst van de Koninklijke Marine, oud-administrateur octrooiraad en ereridder Johannieter Orde.

   

  Kind van Hugo en Johanna:

   

  Anne Elisabeth (Barones) van Lawick, geboren op 2 september 1923 in Ginniken. Anne is overleden op 29 augustus 1977 in Maartensdijk, 53 jaar oud.

  Anne trouwde, toen ze 28 was, op 3 november 1951 in Breda met Rutger Wessel (Baron) Boetzelaer, 32 jaar oud. Rutger werd geboren op 23 november 1918 in De Bilt en was een zoon van Otto Maximiliaan ( Baron Mr.) Boetzelaer en Ursula Cunera (Barones) van Asch van Wijck.  Rutger was bosbouwkundige bij de Heemraad Waterschap De Vecht en plaatsvervangend 2de lid van de pachtkamer.

   

   

  Hugo Charles Gustav van Lawick is overleden op 13-09-1965 in Breda in de leeftijd van 83 jaar.

   

  =========================================================================

  Een telg uit het geslacht Van Lawick, namelijk Pieter Herbertus (Baron) van Lawick van Pabst,

  trouwde in 1811 in Rembang [bron: Adelsboek 1915] met Lamberta Florentina Persijn. Zij werd geboren op 19 februari 1795 in Rembang [bron: De Indische Navorscher 1934-1938, 1989-1996] en was een dochter van Claas Persijn en Maria Magdalena Salomons. Lamberta overleed op 24 december 1846 in Semarang, 51 jaar oud [bron: De Indische Navorscher 1934-1938, 1989-1996].
  =========================================================================

   

  Aanvullende bronnen:

  1. Biografisch woordenboek van Nederland ('s-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse

      Geschiedenis) Dl.4 (1994)

  2. P.G.H. Maalderink. De Militaire Willems-Orde sedert 1940 ([Rijswijk] : Sijthoff Pers, 1982)

  3. Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld : Nederlanders en

      hun werk (Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1938)

  4. Wie is dat? : naamlijst van bekende personen op elk gebied in het Koninkrijk der Nederlanden

      en Nederlandsch Oost- en West-Indië met biografische aanteekeningen, opgave hunner

      voornaamste werken, adressen, enz., enz. ('s-Gravenhage : Nijhoff) 3e uitg. 1935,

      5e uitg. 1948

  5. Stephen S. Taylor & Marinus Spruytenburg (eds.). Who's who in the Netherlands 1962/1963 :

      a biographical dictionary containing about 4000 biographies of prominent personalities from

      and in the Netherlands (Montreal : Intercontinental Book and Publishing Co., 1962)

   

   
  28-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. KLOP en WERKENDAM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   KLOP en WERKENDAM

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mijn genealogisch onderzoek richt zich in het bijzonder op de namen: PERSIJN, VAN DEN BROEK, LANS, DANIEL, KLOP, KENNIPHAAS, VAN PAESSCHEN, VANKEERBERGHEN. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de stamboom zijn en worden echter ook aanverwante takken in het onderzoek betrokken.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  De naam KLOP in mijn stamboom is sterk gerelateerd aan de plaats WERKENDAM.

  Daarom eerst wat informatie over deze plaats in Noord-Brabant.

   

  De naam zegt het al: Werkendam is de afdamming van het riviertje de Werken. Als onderdeel van de grote waterbouwkundige werken in de Grote Zuid-Hollandse Waard vindt omstreeks 1230 de afdamming plaats. Voor die tijd bevond zich al een nederzetting op die plaats, met de naam Wirkenemunde, voor het eerst vermeld in 1064. De heerlijkheid Werkendam valt niet onder Altena, maar rechtstreeks onder de baljuw van Zuid-Holland in Dordrecht. Een bekende gebeurtenis is de brand in het dorp in 1641, waarin 81 huizen in Werkendam ten prooi vallen aan de branden. Naast branden heeft Werkendam in de 17e eeuw veel te lijden gehad onder pest en overstromingen. De bevolking leeft van de rivier. Schippers en vissers vinden er hun bestaan, en later zijn er veel griendwerkers in de Biesbosch. Aan hen dankt Werkendam de naam 'de Vrouwenhemel', omdat alle mannen de hele week in de Biesbosch zaten, terwijl de vrouwen achterbleven.

  Tot de komst van de Fransen in 1810 hadden de dorpen Werkendam, De Werken, Sleeuwijk, Munsterkerk en Muilkerk een eigen dorpsbestuur van schout en schepenen. Deze werd ook wel de schout en heemraden genoemd. Het dorpje Nieuwendijk viel echter onder drie schepenbanken.
  In 1810, kort na de komst van de Fransen, vallen zowel Munsterkerk als Muilkerk onder een nieuw bestuur in Dussen. De nieuwe, op Franse leest geschoeide bestuurder wordt de “maire” genoemd. Hetzelfde gebeurt met De Werken en Sleeuwijk, die samen één gemeente gaan vormen. In 1879 worden Almkerk en Emmikhoven bij elkaar gevoegd. Nieuwendijk kreeg hierdoor met het bestuur van deze nieuwe gemeente Almkerk te maken. In 1950 komen Werkendam en De Werken bijéén in de nieuwe gemeente Werkendam.
  In 1973 gaat Nieuwendijk niet met Almkerk mee naar de nieuwe gemeente Woudrichem, maar wordt zij onderdeel van Werkendam. Op 1 januari 1997 worden Dussen en Werkendam samengevoegd in de nieuwe gemeente Werkendam.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Een vooral in Nederland bekende (of beruchte?) persoon, die in Werkendam werd geboren, is Anton Adriaan Mussert (geboren in Werkendam op 11 mei 1894), Nederlands politicus, oprichter en leider van de NSB ( Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland) in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding werd hij ter door veroordeeld en geëxecuteerd.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Tijs ( of: Thijs) Klop werd geboren op 2 januari 1849 in Werkendam [bron: RANB inventarisnummer: 8886 plaats: Werkendam] als zoon van Cornelis Klop en Flora Wilhelmina Ottevanger.

  Tijs was, zoals veel Werkendammers, schipper.

  Hij trouwde, toen hij 18 jaar oud was, op 2 augustus1867 in Werkendam [bron: Burgerlijke Stand: huwelijk, aktenummer: 19, datum: 2-8-1867, RANB inventarisnummer: 8886] met Cornelia (Cornelia) Hakkers, een jonge vrouw van 19 lentes.
  Cornelia werd geboren op 13 oktober 1847 in Gemeente De Werken en Sleeuwijk en was een dochter van
  Frans Hakkers en Anna de Graaff. 

  Kinderen van Thijs en Cornelia:

   

  Cornelis Klop, geboren op 29 oktober1867 in Werkendam en op 25 augustus 1868

  (9 maanden oud) in Werkendam overleden.

  Cornelis Klop, geboren in Werkendam op 12 december 1868.

  Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30 april 1892 in Werkendam [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum / Toegangnr: 50.177 / Inventarisnr: 8888 / Huwelijksakte nr. 5] met Dirkje Baggerman, 21 jaar oud. Dirkje werd geboren op 23 december 1870 in Werkendam en was een  dochter van Bastiaan Baggerman en Teuntje Boumans.

  Cornelis was evenals zijn vader schipper.

   

  Frans Cornelis Klop, geboren op 10 april 1871 in Werkendam. Frans Cornelis overleed op 72-jarige leeftijd op 10 maart 1944 in Hardinxveld.


  Antonie Floris Klop werd geboren op 10 mei 1872 in Werkendam. Hij overleed

  (7 maanden oud)  op 23 december 1872 in Werkendam.

   

  Flora Willemina Klop, geboren op 26 juni 1874 in De Werken.

  Ze trouwde voor de eerste keer, 20 jaar oud, op 18 januari 1895 in Werkendam [bron: RANB inventarisnummer: 8888 plaats: Werkendam / aktenummer: 3] met Cornelis Maarten van Driel, 21 jaar oud. Cornelis Maarten werd  geboren op 17 september 1873 in De Werken als zoon van Jacobus Cornelis van Driel en Jannigje Doedijns.

  Flora Willemina  trouwde voor de tweede maal, 32 jaar oud, op 7 juni 1907 in De Werken en Sleeuwijk [bron: BS-H De Werken 1811-1922 / Huw.akte nr.14] met Adrianus Willem van Driel.
  Adrianus Willem werd geboren in De Werken en Sleeuwijk en was een zoon van Jacobus Cornelis van Driel en Jannigje Doedijns.


  Antonie Florus Klop, geboren op 18 september 1876 in Werkendam en overleden op 23 december 1947 in Werkendam, 71 jaar oud.

  Hij was schipper en woonde aan de Sasdijk, op nummer 36, te Werkendam.
  Hij  trouwde op 14 april 1899 in Werkendam [bron: huwelijk, aktenummer: 9, datum: 14-4-1899 / RANB inventarisnummer: 8888 plaats: Werkendam] met Margaretha Johanna Visser.  Margaretha Johanna werd geboren op 27 september 1875 in Werkendam en was een  dochter van Barend Visser en Annechien van Leeuwen. Margaretha Johanna is overleden op 16 oktober 1922 in Rotterdam, 47 jaar oud.
  Antonie Florus  trouwde voor de tweede keer, nu met Neeltje Beems, die geboren werd in Meerkerk op 20 april 1884 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland): Gemeente Meerkerk / Geboorteakte nr. 12] en een dochter was van Marinus Beems en Bartje Brouwer. Van haar geboorte werd aangifte gedaan op 21 april 1884.


  Cornelis Wouter Klop, geboren op 25 februari 1878 in Werkendam en op 2 juli 1879 aldaar overleden.

   

  Cornelis Wouter Klop, geboren omstreeks 1880 in Werkendam. Cornelis Wouter trouwde op 12 januari 1911 in ´s Gravenmoer [bron: RANB inventarisnummer: 1321 plaats: ´s Gravenmoer / huwelijk, aktenummer: 1] met Antonia Mouthaan, die geboren werd in ´s Gravenmoer als dochter van Christiaan Mouthaan en Eva de Jong.

   

  Anna Pieternella Klop, geboren op 29 juli 1882 in Werkendam en aldaar ook overleden op 26 december 1882 in Werkendam (4 maanden oud).


  Anna Pietronella Klop, geboren op 10-04-1887 in Werkendam.

  Anna Pietronella trouwde, 21 jaar oud, op 17 april 1908 in Werkendam [bron: BS: huwelijk, aktenummer: 2, datum: 17-04-1908 /Toegangnr: 550.177 /Inventarisnr: 3616] met Arie Pieter Verdoorn, 22 jaar oud. Arie Pieter werd geboren op 2 mei 1885 in Werkendam. Hij was een zoon van Pieter Vierdoorn en Maartje Gijsje Hak. Arie Pieter was timmerman.

   
  27-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In DELFT stond zijn wieg!. in JOGJAKARTA ligt (lag?) zijn graf!!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In DELFT stond zijn wieg…. in JOGJAKARTA ligt (lag?) zijn graf………

   

  Pieter Jacob Vogelzang, geboren in Delft en gestorven in Jogjakarta ( Yogyakarta ).

   

  Eerst iets over Delft, de geboorteplaats van Pieter Jacob Vogelzang.

  De stad dankt haar naam aan het woord 'delven' (graven) van de oudste gracht: de Oude Delft.
  In 1246 (op 15 april 1246) kreeg Delft stadsrechten van de Hollandse graaf Willem II. Delft groeide voorspoedig en er kwamen steeds nieuwe wijken bij.

  Handel en nijverheid (bierbrouwerijen, draperie) kwamen er tot grote bloei. In 1389 werd de Delfshavense Schie naar de Maas gegraven, aan welks monding de zeehaven Delfshaven (nu een stadsdeel van Rotterdam) werd gebouwd.

  Al in 1355 heeft de stad de omvang die het tot in de 19e eeuw zal behouden.

  Delft was tot de zeventiende eeuw een van de grote steden van Holland. In 1400 had de stad bijvoorbeeld 6500 inwoners en was zo de derde stad in grootte, na Dordrecht ((8000) en Haarlem (7000). In 1560 was Amsterdam met 28000 inwoners uitgegroeid tot de grootste stad, gevolgd door Delft, Leiden en Haarlem, die elk ongeveer 14000 inwoners telden.

  In 1536 werd een groot deel van Delft door brand verwoest.

  Prins Willem van Oranje resideerde korte tijd in Delft, in het voormalige Sint-Agathaklooster, dat sindsdien Prinsenhof wordt genoemd. Hij werd er op 10 juli 1584 vermoord door Balthasar Gerards.

   

  Nog wat informatie over Jogjakarta, de plaats waar Pieter Jacob Vogelzang is gestorven.

  Jogjakarta (Indonesisch: Yogyakarta) is een stad in Midden-Java (Indonesië). Het is ook de hoofdstad van een provincie met dezelfde naam. Deze provincie heeft de status van bijzonder district (Daerah Istimewa Yogyakarta).

  De stad was vroeger onderdeel van het centrum van het Javaanse rijk Mataram en werd toen Ngayogyakarta Hadiningrat genoemd. Deze naam wordt nog steeds gebruikt voor het complex dat de Kraton vormt. Na een geschil in 1755 werd het rijk opgesplitst in twee rijken, het Sultanaat van Jogjakarta en het rijk van Surakarta. Later werden nog twee delen afgesplitst.

  Daarnaast wordt het beschouwd als een van de culturele centra van Java.

  Het kent een levendige batikindustrie, is bekend om zijn gamelanmuziek en om zijn leerbewerking. Het beroemde zilver komt uit de nabijgelegen stad Kota Gede.

  Ook worden er op diverse plaatsen wajang voorstellingen gehouden.

   

   

  Pieter Jacob Vogelzang werd geboren op 29 juli 1841 in Delft [bron: Gemeentearchief Delft: Delft Akte Jaar 1841 Nummer 350] als zoon van Frans Vogelzang en Antonia Christina van ´t Hoff.

  Hij was landeigenaar en planter te Jogjakarta [bron: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, deel 5 (1976) ]

  Pieter Jacob trouwde, 34 jaar oud, op 17 februari 1876 in Batavia met Maria Mathilde ten Cate, 24 jaar oud. Maria Mathilde werd geboren op 4 oktober 1851 in Semarang [bron: RA 1853, 434] en was een dochter van Johannes Hendrikus Wilhelmus ten Cate en Maria Helena Persijn. Bij de aangifte van de geboorte van Maria Mathilde waren J.M. Muller en Maria Alida ten Cate (1837-1910) als getuigen aanwezig: Zij werd gedoopt op 5 september 1852 in Semarang [bron: Het Hervormde doopregister van Semarang]. Maria Mathilde is overleden op 18 oktober 1906 in Batavia, 55 jaar oud.

  [Zie ook het artikel Van Maria Helena Persijn tot Pablo Neruda” in deze weblog]

  Kinderen van Pieter Jacob en Maria Mathilde:

   

  Frans Hendrikus Anton Vogelzang, geboren op 20 februari 1877 in Semarang. Frans Hendrikus Anton is overleden op 29-03-1878 in Kendal (Semarang), 1 jaar oud.


  Antonia Helena Vogelzang, geboren op 30 januari 1879 in Semarang. Zij overleed omstreeks 1945 in Batavia.

  Antonia Helena trouwde op 15 december 1897 in Jokjakarta met Richard Pieter Fedor Hagenaar, 41 jaar oud. Richard Pieter Fedor werd geboren op 14 mei 1856 in Batavia als zoon van Richard Pieter Ferdinand Hagenaar en Maria Elisabeth Sophia Louise von Ende. Richard Pieter Fedor is, die landbouwondernemer was, overleed 5 maart 1920 in Weltevreden (bij Batavia) in de leeftijd van 63 jaar.

  Maria Mathilde Vogelzang, geboren op 14 september 1880 in Soerakarta. Maria Mathilde is overleden op 13 juni1953 in Malang, 72 jaar oud. Maria Mathilde trouwde, 20 jaar oud, op 18 juni 1901 in Jogjakarta met Karel Gustave Adolph Swaving, 26 jaar oud. Door een scheiding werd het huwelijk ontbonden. Karel Gustave Adolph is geboren op 9 mei 1875 in Tegal en was een zoon van Otto Willem Swaving en Jeanette Christina Elizabeth van Prehn. Karel Gustave Adolph overleed op 4 oktober 1943 in Batavia, 68 jaar oud.


  Petronella Jacoba Vogelzang werd geboren op 6 augustus 1882 in Soerakarta en overleed omstreeks 1935 in Bandoeng. Zij trouwde op 23 november1904 in Batavia [bron: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, deel 5 (1976)] met Jacobus Rudolph Razoux Kuhr, 22 jaar oud, geboren op 17 januari1882 in Ternate als zoon van Johan George Kuhr en Jeanne Elisabeth van Essel. Hij overleed in Utrecht op 13 juli 1958.

  Volgens het Bijblad van De Nederlandsche Leeuw, deel 5 (1976) was hij o.a.: Controleur Binnenlands Bestuur in Ned. Oost-Indië ( tot 1907) en redacteur te Batavia (vanaf 1907).

  Helena Vogelzang, geboren op 4 juni 1884 in Blitar. Zij overleed op 28 november 1953 in ´s Gravenhage, 69 jaar oud. Helena trouwde, 28 jaar oud, op 4 juni 1912 in Batavia [bron: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, deel 5 (1976)] met Cornelis Florentijn Timmer, 41 jaar oud. Cornelis Florentijn werd geboren op 1 april 1871 in Soerabaja en overleed op 21 juli 1925 in Boma (Belgisch Congo), 54 jaar oud.


  Elisabeth Hendrika (Liesje) Vogelzang werd geboren op 11 maart 1886 in Kediri.

  Liesje is overleden op 5 september 1957 in Den Haag en  begraven op de Begraafplaats "Westduin" in Loosduinen. Haar laatste adres was Koninginnegracht 71, Den Haag.
  Zij trouwde op 21 september 1905 in Salatiga met
  Cornelis Mollema, 34 jaar oud. Cornelis werd geboren op 24 april 1871 in Buitenzorg en overleed op 27 juli 1937 in Brussel (Belgie), 66 jaar oud. In Batavia (later Djakarta / Jakarta) woonden ze op het adres Menteng 18-91.

  Cornelis Mollema was employé bij de KPM (Kon. Ned. Pakketvaart Mij.) in Ned. Oost-Indie [bron: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, deel 5 (1976)]

   

  Pieter Jacob Vogelzang, geboren op 24 mei 1892 in Malang. Hij overleed op 5 april 1965 in Malang, 72 jaar oud. Hij was planter.

  Volgens het Bijblad van De Nederlansche Leeuw, deel 5 (1976) was hij 2 maal gehuwd geweest en had uit deze huwelijken kinderen, die mogelijkerwijs in 1976 nog in Indonesia woonachtig waren.


  Dorothea Vogelzang werd geboren op 21 september 1896 in Jogjakarta. Zij trouwde, 20 jaar oud, op 15 januari 1917 in Batavia [bron: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, deel 5 (1976)] met Paul Ferdinand Willem von Seydlitz Kurzbach, 27 jaar oud. Paul Ferdinand Willem is geboren op 22 mei 1889 in Makassar en was een zoon van Hans Friedrich Wilhelm Balthasar Erdmann von Seydlitz Kurzbach en Elisabeth Albertien Canter Visscher. Paul Ferdinand Willem  was volgens het Bijblad van De Nederlandsche Leeuw, deel 5 (1976) Luitenant B.D. in het Oost-Indisch leger.

  Pieter Jacob Vogelzang, de vader van bovengenoemde kinderen overleed in Jogjakarta op 24 januari 1897 in de leeftijd van 55 jaar.
  26-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboren in Maastricht, overleden in Soerabaja
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geboren in Maastricht, overleden in Soerabaja

  (Engelbertha Hendrika Albertina Stokhuijzen)

   

  Engelbertha Hendrika Albertina Stokhuijzen, geboren in Maastricht (Nederland) en overleden in Soerabaja (Nederlands-Indië).

  Ze was een kleindochter van Willem Stokuijzen en Johanna Everdina Faul.

   

  Haar grootvader, Willem Stokhuijzen, werd in 1815 in Leiden geboren. Hij trouwde op 20 maart 1839 in Gorinchem met Johanna Everdina Faul  [bron: Stadsarchief Gorinchem: Huwelijksakte nr. 12] die toen 19 jaar oud was. Ze werd in Gorinchem geboren en was een dochter van George Carel Faul en Wilhelmina Christina Goedman. Ze overleed in Nijmegen op 27 januari 1904 [bron: Gelders Archief: Toegangnr: 0207 / Inventarisnr: 8597 / Overlijdensakte nr. 074].

  Willem en Johanna Everdina hadden 5 kinderen:

   

  Abraham Stokhuijzen, geboren op 29 juni 1840 in Gorinchem.
  George Carel Stokhuijzen, geboren op 30 april 1846 in Gorinchem.
  Carolina Stokhuijzen, geboren in 1851 in Gorinchem.
  Johanna Everdina Stokhuijzen, geboren op 3 juli 1857 in Gorinchem.
  Hendrik Stokhuijzen, geboren in 1860 in Gorinchem.

   

  Hun oudste zoon, Abraham, geboren op 29 juni 1840 in Gorinchem, trouwde op 30 september 1880 in Utrecht met Froukje de Waard [bron: Het Utrechts Archief: Toegangnr 481/ Inventarisnr: 292 / Huwelijksakte nr. 364]. Froukje werd geboren op 6 juli 1854 in Groningen als dochter van Klaas de Waard en Engelberta Hinderika Albertina van Boekeren. Ze overleed in Maastricht op 1 december 1899 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg: Toegangnr 12.059 / Inventarisnr 287 / Overlijdensakte nr.730]. Van haar overlijden werd aangifte gedaan op 11 december 1899.

  Abraham was kapitein bij het Tweede Regiment Infanterie.

   

  De kinderen van Abraham en Froukje waren Engelbertha Hendrika Albertina, geboren in Maastricht op 22 juni 1884 en Willem, eveneens geboren in Maastricht op 11 oktober 1885.

   

  De geboorte van Engelbertha Hendrika Albertina staat vermeld op de geboorteakte nr. 508 [Regionaal Historisch Centrum Limburg: Toegangnr 12.059 / Inventarisnr 56]. Op 24 juni 1884 werd van haar geboorte aangifte gedaan.

  Volgens “De Indische Navorscher”, jaargang 8 (1995) trouwde Engelbertha op 12 maart 1913 (bij volmacht) in Soerabaja met Joan Hendrik Tobias, die op 11 september 1876 in Kadipaten (Madjalngka, Cheribon) werd geboren. Hij was een zoon van Herman Anthony Tobias en Catharina Dorothea ten Cate.

  Engelbertha Hendrika Albertina overleed is Soerabaja (wanneer is mij [nog] niet bekend) en haar echtgenoot in 1950, eveneens in Soerabaja.

   

  Tijdens zijn leven was Joan Hendrik Tobias ondermeer:

   

  Employé bij Brandon Mesritz & Co te Soerabaja (1903)

  Procuratiehouder bij hetzelfde bedrijf (1904, 1905)

  Makelaar bij J.A. Harten & Co, makelaars te Soerabaja (1911-1913)

  Zelfstandig makelaar te Soerabaja ( 1914-1923)

  Makelaar bij Horsman & Kan, makelaars te Soerabaja (1924-1926)

  Chef bij Horsman & Kan (1927)

  Employé bij  NV Nederlandsch-Indisch Advertentie & Reclamebureau (1938)

  Directeur van de NV Nederlandsch-Indisch Advertentie & Reclamebureau (1941)

   

  ================================================================

  Het is mij (nog) niet bekend of Engelbertha Hendrika Albertina Stokhuijzen en Joan Hendrik Tobias kinderen hadden.

  ================================================================

   
  25-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stamboom en de Vrijmetselarij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De stamboom en de Vrijmetselarij

   

  De stamboom verbindt personen van verschillende levensovertuigingen met elkaar.

  Zo komen in de stamboom protestanten en rooms-katholieken voor, maar ook  islamieten, boeddhisten, animisten, overtuigd atheïsten en vrijmetselaars.

   

  Adrianus Hermanus Ouwens was vrijmetselaar.

   

  De vrijmetselarij of maçonnerie is enerzijds een levensfilosofie, die de mens aan zichzelf laat werken, zodat deze hoe langer hoe meer kan gaan betekenen voor het geheel. Anderzijds is het de internationaal verbreide broederschap van vrijmetselaars of maçons.

  De besloten bijeenkomsten van de vrijmetselarij vinden plaats in een werkplaats, ook loge genoemd. Vrijmetselaars proberen antwoorden te vinden op de vragen wat mensen en volken verenigt en zij trachten weg te nemen wat de geesten en gemoederen verdeelt.

  De vrijmetselarij was oorspronkelijk uitsluitend toegankelijk voor mannen, maar tegenwoordig bestaan er ook gemengde en exclusief vrouwelijke loges.

   

  Ook in het toenmalige Nederlands-Indië was de maçonnerie goed vertegenwoordigd.

  Het was Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783), die als onderkoopman bij de VOC naar Indië trok en die in 1762 ( sommigen houden het op 1764) in Batavia de eerste Indische loge van de vrijmetselaars oprichtte, “La Choisie”. Hij richtte ook nog het “Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen” op (1778).

   

  Een andere (vooral in Indië) bekende vrijmetselaar was Albertus Samuel Carpentier Alting, die aanvankelijk predikant was in Colmschate, Dokkum, en medeoprichter van de Nederlandse Protestantenbond. Hij vertrok naar Indië, waar  hij actief was in de vrijmetselarij. In 1902 stichtte hij te Batavia een H.B.S. voor meisjes die later uitgroeide tot de Carpentier Alting Stichting. In 1923 was de CAS een stichting voor onderwijsinrichtingen voor LO en MO in Nederlamds-Indië (zie ook het artikel “De CAS” in deze weblog).

   

  Ook Herman Willem Daendels, die van 1808 tot 1811 Gouverneur-Generaal in Indië was, was vrijmetselaar.

   

  Adrianus Hermanus Ouwens was, nadat hij bij de loge “I’Union Royal” in ‘s-Gravenhage in 1869  meester werd, in Indië lid-meester van de loge “Mataram” in Djokjakarta.

  Hij werd geboren op 29 oktober 1832 in Amsterdam [bron: De Indische Navorscher, jaargang 8 (1995)] als zoon van Pieter Anthonis Ouwens en Geertruida Rip.

  Op 18 mei 1865 trouwde hij op 32-jarige leeftijd  in Soerakarta [bron: De Indische Navorscher, jaargang 8 (1995)] met Maria Sophia Mathilda Israël, die toen 17 was. Ze werd geboren op 4 juni 1847 in Djokjakarta en was een dochter van Joseph Didrik Abraham Israël en Maria Carolina Schoonderwald.

  ===================================================================

  Gegevens over het gezin Ouwens-Israël vindt men o.a. in het door A.A. Vorsterman van Oijen geschreven boek "Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën", (Groningen 1888) 11.

  ===================================================================
  Kinderen van Adrianus Hermanus en Maria Sophia Mathilda:

   

  Maria Petronella Geertruida Ouwens, geboren op 22 mei 1866 in Soerakarta. Ze overleed op 31 juni 1866, eveneens in Soerakarta, 2 maanden oud.


  Abraham Pieter Ouwens, geboren op 20 november 1867 in Nijkerk. Abraham Pieter is overleden in 1938 in Djember, 71 jaar oud.

  Abraham Pieter trouwde met de inheemse vrouw Ngatiem, daarna  met de eveneens inheemse vrouw Rasinah en daarna trouwde hij nogmaals. De naam van deze (derde) echtgenote is mijn (nog) niet bekend.

   

  Elisabeth Maria Ouwens, geboren op 16 december 1868 in ´s Gravenhage, trouwde, 20 jaar oud, op 29 maart 1889 in Djokjakarta met Christiaan Andreas Theodoor Beem, 22 jaar oud. Christiaan Andreas Theodoor is geboren op 25 april 1866 in Soerakarta. Hij overleed op 30 april 1934 in Buitenzorg, 68 jaar oud.

  Elisabeth Maria overleed op 1 mei 1910 in Djokjakarta.


  Herman Rutger Ouwens (Nagell) werd  geboren op 20 december 1869 in Djokjakarta. Hij trouwde met de inheemse vrouw Kawidja.

   

  Maria Carolina Ouwens, geboren op 23 september 1872 in Ambarawa (Semarang).

  Zij trouwde, 19 jaar oud, op 26 november 1891 in Salatiga met Christian Anton Victor Schemering Reelfs, 21 jaar oud. Christian Anton Victor werd geboren op 30 januari 1870 in Soerabaja.

  Maria Carolina overleed op 30 mei 1917 in Soerabaja op de leeftijd van 44 jaar.


  Petronella Mathilda Ouwens werd geboren op 31 januari 1874 in Djokjakarta en (eveneens in Djokjakarta) gedoopt op 2 februari 1874.

  Zij trouwde, toen ze 25 jaar oud was, op 1 juli 1899 in Soekaboemi (Preanger) met Henricus Johannes Petrus Bremmer.

  Petronella Mathilda overleed op 27 juni 1917 in Bussum.

   

  Francina Carolina Ouwens, geboren op 28 april 1875 in Djokjakarta. Francina trouwde op 7 april 1897 in Pamekasan (Madoera) [bron: De Indische Navorscher, Jaargang 8 (1995] met Johan Reinier Sleebos, 22 jaar oud. Johan Reinier is geboren op 3 september 1874 in Pamekasan (op Madoera) als  zoon van Johan Hendrik Alexander Sleebos en Wilhelmina Charlotte Lans. Johan Reinier, die ontvanger inkomende en uitgaande rechten en accijnzen was, overleed op 29 juni 1931 in Soerabaja, 56 jaar oud.
  Francina Carolina overleed op 26 februari 1938 in Soerabaja, 62 jaar oud.

   

  Gertruida Mathilda Ouwens, geboren op 4 augustus 1877 in Amersfoort [bron: Het Utrechts Archief: Toegangnr 481/ Inventarisnr: 543 / Geboorteakte nr. 275]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1877. Geertruida Mathilda trouwde, 18 jaar oud, op 24 december 1895 in Ambarawa met Jacobus Willem de Bruine, 24 jaar oud. Jacobus Willem werd geboren op 6 december 1871 in Padang. Hij overleed op 11 mei 1933 in ´s Gravenhage, 61 jaar oud.

  Geertruida overleed  25 mei 1954 in ´s Gravenhage.

   

  Carolina Reiniera Ouwens werd geboren op 18 juni1879 in Amersfoort [bron: Het Utrechts Archief: Toegangnr 481/ Inventarisnr: 543 / Geboorteakte nr. 219]. Van de geboorte werd een dag later aangifte gedaan (19 juni 1879).

  Zij trouwde Bezemer  (zijn voornaam is me niet bekend) en daarna is ze voor de tweede maal getrouwd, nu met een zekere L. Schroder.


  Adrianus Hermanus Ouwens, geboren op 16 december 1880 in Amersfoort [bron: Het Utrechts Archief: Toegangnr 481/ Inventarisnr: 543 / Geboorteakte nr. 435]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1880. Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 26 april 1904 in Soekaboemi met Johanna Hendrika Esther Jonckheer, 17 jaar oud. Johanna Hendrika Esther werd  geboren op 27-09-1886 in Salatiga en overleed op 15 juni1980 in Denia (Spanje), 93 jaar oud

  Adrianus Hermanus zelf overleed reeds op 11 december 1918 in Batavia, 37 jaar oud.

  ===================================================================


  Vader Adrianus Hermanus Ouwens, die kapitein was bij het KNIL, overleed op 4 januari 1888 in Klaten (Soerakarta), 55 jaar oud en zijn echtgenote, Maria Sophia Mathilda Israël is overleden op 27 juli 892 in Ambarawa (Semarang), 45 jaar oud.

  18-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'œBerg op Zoom hout u (sich) vroom' (Johannes Henricus Jordans en familie)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  “Berg op Zoom hout u (sich) vroom” (Johannes Henricus Jordans en familie)

   

  Ook in de plaats Bergen op Zoom zijn diverse personen uit de stamboom geboren en/of gestorven of hebben er gewoond en gewerkt.

  Dit geldt bijvoorbeeld voor de familie Jordans, waarover straks meer.

   

  Eerst iets over de stad Bergen op Zoom. Voor de informatie over de plaats heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de diverse publicaties over deze vestingstad, waaronder ook de door de gemeente uitgegeven brochures (o.a.: 'Beknopte historie van Bergen op Zoom’).

   

  Bergen op Zoom is waarschijnlijk in de 12e eeuw ontstaan. Er waren al vrij vroeg drie kernen te onderscheiden die later een stad vormden. Dit waren het oude hof van de heren van Bergen op Zoom, het gedeelte op en rondom de Grote Markt en het gedeelte van de Haven en de Dubbelstraat. Rond 1330 werden de eerste twee kernen ommuurd en in de 15 e eeuw werd ook het havenkwartier door een muur beschermd. Halverwege de 13e eeuw kreeg Bergen op Zoom stadsrechten. In de loop van de decennia werd de stad het bestuurscentrum van het Land van Bergen op Zoom. De stad kreeg internationale betekenis door de jaarmarkten die er werden gehouden. Kooplieden van verre kwamen met hun handelswaar naar de stad. In de 16 e eeuw nam de bloeiperiode af. Dat kwam onder meer doordat handelslieden naar Antwerpen trokken. Door overstromingen van de oevers van de Schelde stond een belangrijk deel van het achterland onder water en ook de Tachtigjarige Oorlog zorgde voor veel schade. Na de vrede in 1648 had Bergen op Zoom voornamelijk de functie van vestingstad. Het Franse leger slaagde er echter in 1747 in om de stad, na veel plunderingen in te nemen. In 1867 verloor de stad zijn vestingfunctie en werd er flink uitgebreid. De grachten werden gedempt en er werden singels aangelegd. Na 1945 vond de grootste uitbreiding plaats in de stad.

  Bijnaam van de vestingstad Bergen op Zoom was "La Pucelle" (=De Maagd), omdat zij jarenlang een onneembare vesting leek. Gelukkig zijn de eeuwenoude poorten vandaag nog te bezichtigen. Bergen op Zoom herbergt maar liefst 700 monumenten, de meest bekende daarvan is het Markiezenhof, een 15e-eeuws stadspaleis.

   

  Het geuzenlied “Merck toch hoe sterck”, dat vooral bekend is geworden door de “Nederlandtsche Gedenck-clanck”  uit 1626 van Adriaen Valerius, wordt ook wel “Het Beleg van Bergen-op-Zoom” genoemd. Dit lied is het overwinningslied over het ontzetten ( op 2 oktober 1622) van Don Louis de Velasco en zijn troepen na een drie maanden durend beleg. In dit lied komt ook de zinsnede voor: “Berg op Zoom hout u (sich) vroom”

   

  De tekst van het lied:

   

  Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld,

  Die 't allen tijd so ons vrijheit heeft bestreden.

  Sie hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld,

  Om ons goet en ons bloet en onse steden.

  Hoor de Spaensche trommels slaen!

  Hoor Maraens trompetten!

  Siet hoe komt hij trecken aen,

  Bergen te bezetten.

  Berg op Zoom hout u vroom,

  Stut de Spaensche scharen;

  Laat 's Lands boom end' sijn stroom

  Trouwlijck doen bewaren!

  't Moedige, bloedige, woedige swaerd

  Blonck en het klonck, dat de vonken daeruijt vlogen.

  Beving en leving, opgeving der aerd,

  Wonder gedonder nu onder was dan boven;

  Door al 't mijnen en 't geschut,

  Dat men daeglijcx hoorde,

  Menig Spanjaert in sijn hut

  In sijn bloed versmoorde.

  Berg op Zoom hout sich vroom,

  't Stut de Spaensche scharen;

  't Heeft 's Lands boom end' sijn stroom

  Trouwlijck doen bewaren!

  Die van Oranjen quam Spanjen aen boord,

  Om uijt het velt als een helt 't geweld te weeren;

  Maer also dra Spinola 't heeft gehoord,

  Trekt hij flux heen op de been met al sijn heeren.

  Cordua kruijd spoedig voort,

  Sach daer niets te winnen,

  Don Velasco liep gestoord:

  't Vlas was niet te spinnen

  Berg op Zoom hout sich vroom,

  't Stut de Spaensche scharen;

  't Heeft 's Lands boom end' sijn stroom

  Trouwlijck doen bewaren!

   

   

   

  In Bergen op Zoom heeft ook het gezin Jordans gewoond.

   

  Johannes Henricus (Joannis) Jordans werd geboren op 11 juni 1773 in Eschweiler bij Aken (Duitsland) als zoon van Wilhelmus Jordans en Ida Heilgers. Hij werd gedoopt op 2 juli 1773 in Eschweiler (Duitsland) [bron: Personenarchiv te Brühl bij Köln: RK Dopen Eschweiler]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Wiederhaupt en Eva Zanders.

  Johannes Henricus wedr koperslager

   

  Op 20 december 1801 trouwde hij in Den Haag [bron: Huwelijksregister Den Haag]

  met Maria Jo(h)anna van Haart (Aart / Aarts), nadat zij op 6 december 1801 in ondertrouw waren gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond ook plaats op 20 december 1801 in ´s Gravenhage. Als getuigen waren aanwezig:  Johannes Keller en Lucia Zoom.

  Zij hebben lange tijd in Bergen op Zoom gewoond, o.a. in de 2de Wijk W126 (in 1807).

  Maria Johanna stierf in Bergen op Zoom op 4 oktober 1807.

   

  Op 16 april 1809 hertrouwde Johannes Henricus Jordans in Bergen op Zoom met Elisabeth van Veen. Hij was toen 35 jaar en Elisabeth 36. Zij werd namelijk geboren op 10 maart 1773 in Den Haag.

  Zij hebben onder meer in de Kremerstraat Sr 5 no 140 in Bergen op Zoom gewoond (in 1812).

   

  Kinderen van Johannes Henricus Jordans en Maria Joanna van Haart:

   

  Wilhelmus Jordans, geboren op 21 april1803 in ´s Gravenhage en Rooms-Katholiek gedoopt in de Casuarisstraat in Den Haag.

  Evenals zijn vader wwas Wilhelmus koperslager (tevens smid)

  Willem trouwde op 23-jarige leeftijd 5 mei 1826 in Bergen op Zoom met Jacoba Anna Knoet. Jacoba Anna is overleden op 16 november 1852 in Bergen op Zoom [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum: Toegangnr: 036.03.01 /Inventarisnr: 51 / Memorienr: 2020].
  Willem overleed op 21 november1870 in Bergen op Zoom, 67 jaar oud.

  Maria Catharina (Katharina) Jordans, geboren op 24 november 1804 in ´s Gravenhage en net als haar broer Rooms-Katholiek gedoopt  in de Casuarisstraat. Bij haar doop was Maria Rassing als getuige aanwezig.

  Zij trouwde, 24 jaar oud, op 21 mei 1829 in Bergen op Zoom [bron: BS-Huwelijken Bergen op Zoom 1811-1921:RANB inventarisnummer: 540 / aktenummer: 22] met Godefridus van Agthoven, 26 jaar oud. Godefridus werd geboren in 1803 in Bergen op Zoom en was een zoon van Johannes (Joannis) van Agthoven en Adriana Commissaris. Hij werd gedoopt op 9 januari 1803 in Bergen op Zoom [bron: Bergen op Zoom dopen 1627-1810: Rooms-Katholiek / Inventaris: dtb-8], waarbij Godefridus van Agthoven en Cornelia Daverveldt als getuigen aanwezig waren.

  Godefridus is overleden in 1861 in ´s Gravenhage, 58 jaar oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum:Toegangnr: 036.03.01 / Inventarisnr: 14 / Memorienr: 34].
  Maria Catharina overleed op 4 september 1880 in ´s Gravenhage, 75 jaar oud.

   

  Jacoba Jordans. Zij is gedoopt op 24-04-1806 in Bergen op Zoom.

   

  Kinderen van Johannes Henricus Jordans en Elisabeth:

   

  Maria Elisabeth Jordans, geboren op 8 juli 1812 in Bergen op Zoom. Zij en haar broer Mathieu waren tweelingen

  Mathieu Jordans geboren op 8 juli 1812 in Bergen op Zoom als tweelingbroer van Maria Elisabeth.

  Johannes Henricus Jordans overleed in Bergen op Zoom in augustus 1839.

   

  =========================================================================

   

  Een afstammeling van Johannes Henricus Jordans, namelijk Johannes Dirk Cornelis Jordans, geboren op 16 februari 1900 te Soemenep (op het eiland Madoera) trouwde op 30 juni 1928 in Garoet met Elivire Susanna Baume, een dochter van Victor Marius Baume en Armande Louise Eugenie Emelie Persijn

   

  =========================================================================

   

   
  13-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboren te MEESTER CORNELIS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Geboren te MEESTER CORNELIS

   

  Diverse personen uit de stamboom werden geboren te Meester Cornelis. In de tijd dat ik in het toenmalige Batavia woonde (tot 1956, toen we naar Nederland repatrieerden) was het een deel van Batavia. Ik fietste er vaak doorheen en vroeg me toen wel eens af wie toch eigenlijk die Meester Cornelis was.

  Eerst later, toen ik al lang in Nederland woonde en met stamboomonderzoek begon, heb ik het uitgezocht.

  Dit gebied, dat pas in 1935 onder Batavia viel en nu als stadsdeel van Jakarta  “Jatinegara”  heet, werd vernoemd naar Cornelis Senen.

   

  Voor hen die in Batavia (Jakarta) bekend zijn wil ik even opmerken, dat de bij iedere Bataviaan (ofwel Anak Betawi)  bekende Pasar Senen niets met deze Cornelis Senen te maken heeft. Pasar Senen betekent gewoon ‘maandagmarkt’.

   

  Cornelis Senen werd op Lontar (Banda) geboren als een zoon van één van de rijkste mannen van het eiland. In 1621 kwam hij in Batavia, waar hij in 1635 een schooltje leidde (vandaar: meester). Onder de inlandse Christenen deed hij 2 maal per dag het gebed en las hij op zondag (in het Maleis!) een preek voor. In de Bandanese wijk van Batavia was hij wijkmeester en vanaf 1642 mocht hij als tijdelijk proponent (=bevoegd verklaard, maar niet geplaatst predikant) in het Portugees en Maleis preken. Hij werd echter nooit als predikant benoemd nadat hij in 1657 tijdens een examen werd afgewezen.

  In het jaar 1656 werd Cornelis de bezitter van een stuk grond van ongeveer 5 km2 aan de rivier de Tjiliwoeng. In 1661 stierf hij, maar aan dit grondgebied bleef de naam verbonden van deze calvinistische, Bandanese schoolmeester, prediker en landbezitter.

  In 1746 werd op dit gebied een legerkamp gebouwd en in 1805 kwam er een artillerieschool bij. In 1810 werd dit gebied door Daendels aangewezen als centrum van de verdediging tegen een eventuele aanval van de Engelsen die in 1811 ook inderdaad plaatsvond.

  In 1935 viel dit gebied officieel onder Batavia. Nu is het een stadsdeel van Jakarta, de hoofdstad van de Republik Indonesia.

   

  Enkele van de personen uit de stamboom, die in Meester Cornelis werden geboren, waren:

   

  Adeline Leonie van Hemert. Ze  werd in Meester Cornelis geboren op  29 mei 1894.

  Zij trouwde op 20-jarige leeftijd op 7 november 1914 op het eiland Madoera met Charles Francois Matheron die op 9 februari 1886 te Batavia werd geboren als zoon van Francois Matheron en Juliana Cornelia Persijn.

  In de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1929) stond vermeld dat de familie Ch. F. Matheron zich bevond onder de passagiers van het motorschip “Christiaan Huygens”, dat op15 mei 1929 vanuit Batavia naar Amsterdam vertrok.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Barones Agnes Eveline van Asbeck. Ook zij werd in Meester Cornelis geboren en wel op 4 september 1922. Zij was een dochter van Baron Louis van Asbeck en de Javaanse vrouw Naima Moedjena.

  Barones Agnes Eveline trouwde op 9 december 1949 in Batavia met Nicolaas Johannes Horn, die op 2 mei 1925 werd geboren.

  Het huwelijk werd op 18 februari 1982 ontbonden.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Emile Alphonse Richard Noel Boers werd geboren in het hospitaal te Meester Cornelis  op 18 januari 1894 als zoon van  Edouard Auguste Theodore Boers en Johanne Marianne Cornelie Henriette Baumgarten.

  Hij was ondermeer planter te Dawoen. Op 17 april 1916 trouwde hij met Henriette Johanna Nobelina Calamé, die op 10 februari 1897 te Soerabaja was geboren.

  Henriette Johanna Nobelina overleed op 18 mei 1964 te Leeuwarden en  Emile Alphonse Richard Noel op 10 juni 1967 te Haarlem. Hij werd in het graf van zijn vrouw bijgelegd.

  Hun graf, nummer 0823, staat op de begraafplaats te Huizum (Friesland) [ Bron: www.graftombe.nl]

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Behalve deze aan de stamboom gerelateerde personen zijn ook enkele voor u misschien meer bekende personen in Meester Cornelis geboren, zoals de schrijver Charles Edgar du Perron, meer bekend geworden als E. du Perron.

  Deze Nederlands dichter, criticus en prozaschrijver, werd op 2 november 1899 te Meester Cornelis geboren. Hij was een zoon van de landheer Charles Emile du Perron en Marie Mina Madeline Bédier de Prairie.

  Hij stierf op 14 mei 1940 in Bergen

   

  Ook Ir Frederik Frederik Bernard s’Jacob werd in Meester Cornelis geboren en wel op 14 mei 1850. Hij was ondermeer burgemeester van Rotterdam (1893-1906) en was als ingenieur betrokken bij de verbetering van het Merwedekanaal, bij de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de brug over de Waal bij Nijmegen.

  Hij stierf in Staverden (gemeente Ermelo) op 15 maart 1935.
  02-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vulkaan toornde!..
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  De vulkaan toornde…..

   

  Het landschap op het eiland Java wordt overheerst door een keten van vulkanen, waarvan enkele nog steeds actief zijn. Twaalf van die vulkanen zijn meer dan 3000 meter hoog. Enkele vulkanen staan in groepen bij elkaar, zoals het Tenggergebergte bij Malang met de Bromo en de S(e)meru.

  De S(e)meru is met een hoogte van 3676 meter de hoogste vulkaan op Java.
   

  De dichter Jan Prins schreef eens een gedicht over de vulkanen van Java:

   

  De Vulkanen

  Als donkere onverganklijkheden
  van stilte, als werelden van rouw
  tusschen het uitgestrekte blauw
  des hemels en het land beneden,
  als onweerstaanbaren, die tot
  het eeuwige zich intocht banen
  vanuit het schamele aardsche lot,
  staan boven Java de vulkanen.

  De regen ruischt
  en ritselt om hun zijden,
  de schemer huist
  om hun gestalten heen,
  boven het land,
  zijn verten en zijn tijden,
  staan zij geplant,

  ontzaglijk en alleen.

  De wolken uit
  en nevelrijke streken,
  aan elk geluid,
  aan elken drift ontvlucht,
  rijzen zij op
  in 't morgenlicht, en steken
  hun gaven top
  de stilte in van de lucht.

  Tot van zijn vuur, -
  om hun rijzige leden, -
  het middagsche uur
  de felle vlagen slaat,
  tot in den nacht
  met zijne onzienlijkheden
  de late pracht
  van 't zonlicht ondergaat.

  Dan stijgen zij,
  in eenzaamheid gesloten,
  't rijzend getij
  van stilte en donkerte in,
  en om hun hoofd,
  den hemel in gestooten,
  vloeit het gedoofd
  licht af in 't nachtbegin.

  Zoo staan zij rank
  omhoog, tot in den morgen
  de wereld blank
  en bloeiend wordt in 't rond,
  maar in den rand
  van dooden steen verborgen,
  diep in hen, brandt
  de vreeselijke wond.

  Als eeuwige ontoeganklijkheden
  van stilte, als werelden van rouw
  tusschen het onmeedoogend blauw
  des hemels en het land beneden,
  met hun omhoog gestoken vanen
  van damp, in statig evenwicht
  langzaam uitrollend in het licht,
  staan boven Java de vulkanen.

   

  Hij beschrijft op onnavolgbare wijze de majestueuze gestalten van de vulkanen, maar waarschuwt ook : “ in den rand van dooden steen verborgen, diep in hen, brandt de vreeselijke wond”

  En als zo’n wond openbreekt dan zijn de gevolgen vaak catastrofaal!

   

  Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1901. De Keloed (nu: Kelud) barstte voor de zoveelste keer uit.

  De Keloed is een van de meest actieve vulkanen op Java en staat in Oost-Java bij Kediri . De vulkaan heeft een kratermeer met een waterinhoud van ca. 38 miljoen kubieke meters. Er zijn activiteiten van de vulkaan bekend vanaf 1000 n.C.

  Alleen al in de twintigste eeuw hebben uitbarstingen van deze gevaarlijke vulkaan aan zo’n 5.400 mensen het leven gekost. Sinds het jaar 1500 is melding gemaakt van ongeveer 30 uitbarstingen met meer dan 15.000 (!)dodelijke slachtoffers en met grote schade in de wijde omgeving.

   

  En zoals al gezegd was er in 1901 weer een uitbarsting.

   

  In de nacht van 22 op 23 mei 1902 barstte de hel los. Van 00.00 tot 01.00 uur vond de eerste eruptie plaats en om 03.00 de volgende. Warme asregens en hete modderstromen zaaiden verderf in een wijde omgeving. Asregens bereikten zelfs Buitenzorg in West Java!

  Velen vonden ten gevolge van deze eruptie de dood.

   

  Tot de slachtoffers van deze uitbarsting van de Keloed behoorde ook

  Coenradus Bernardus Persijn.

   

  Coenradus Bernardus Persijn werd geboren op 16 oktober 1866 in Soerakarta [bron: Regerings Alaman 1870, blz. 57] als zoon van Coenradus Wilhelmus Persijn en Doortje Smithbos.

  In het Adressenboek Ned. -Indië komen we hem van 1884 tot 1889 tegen in Sragen, een plaats vlak bij Solo (Surakarta) op Midden-Java en van 1891 tot 1900 in Blitar in Oost-Java.

  Hij werkte als employé op de onderneming Redjosari [Op deze onderneming heeft een tijdje Helena Anthonia Ingerman gewoond, bij veel Indische (en niet-Indische) lezers beter bekend als de schrijfster Maria Dermoût].

  Coenradus Bernardus kreeg een relatie met de Javaanse vrouw Marikem.

  Uit deze relatie werden de volgende kinderen geboren:

   

  1. Hermina Regina, geboren op 2 juli 1887 te Sragen [bron: Regerings Almanak 1891, blz. 340].
  Ze werd in 1890 erkend.

  Op 27 april 1922 trouwde ze in Malang met J. van der Laan, die in 1877 in Amsterdam was geboren en in 1943 in Bojong, Semarang, overleed. De echtgenoot van Hermina Regina was onder meer kapper in Soerabaja (1916-1931) en beheerder van Hotel des Indes in Soerabaja (1933-1940).

  Hermina Regina overleed in Soerabaja in 1944 (57 jaar oud).

   

  2. Johanna Maria, geboren op 8 april 1889 in Blitar [bron: Regerings Almanak 1895, blz. 371] en in 1894, eveneens in Blitar, erkend.

  Ze werkte o.a. als employé bij de Simpangsche Bazaar te Soerabaja (Genteng).

  Op 15 februari 1919, toen ze 29 was, trouwde Johanna Maria in Soerabaja [bron: Regerings Almanak 1930, blz. 37] met Jacobus Marinus van der Laan, die op 26 september 1888 in Amsterdam werd geboren en op 12 juli 1932 te Weltevreden (Batavia) overleed.

  Tijdens zijn leven was Jacobus Marinus onder meer kapper te Soerabaja (1916-1928) en kappersbediende bij de firma Wolf & Co te Weltevreden (Batavia).

  Johanna Maria overleed op 3 december 1965 in Nederland (Rotterdam, Hoogvliet).

   

  De uitbarsting van de Keloed in de nacht van 22 op 23 mei 1910 had ook fatale gevolgen voor Coenradus Bernardus Persijn. Hij stierf op 23 mei 1901 als slachtoffer van de “toornende vulkaan”.

   

   
  01-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lambertina Florentina van Lawick van Pabst, geboren Persijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Lambertina Florentina van Lawick van Pabst, geboren Persijn

   

  Lambertina Florentina Persijn werd op 19 februari 1795 geboren te Rembang [bron: De Indische Navorscher 1934-1938, 1989-1996].

   

  Rembang, waarover ik ook al iets schreef in het artikel “Rembang” op deze weblog, is een plaats aan de noordkust van Midden-Java, ongeveer 160 km. ten noordwesten van Soerabaja / Surabaya.

  Rembang,  heeft een haven aan de Java Zee en is over de weg en per spoor verbonden met o.a.Koedoes (nu: Kudus) en Semarang, Tjepoe (nu: Cepu) en Soerabaja (nu: Surabaya).

   

  Lambertina Florentina was een dochter van Claas Persijn (de “Hollandse stamvader”, zie ook het gelijknamige artikel op deze weblog) en Maria Magdalena Salomons.

   

  Toen Lambertina Florentina 16 jaar oud was (1811) trouwde zij in Rembang met Pieter Herbertus baron van Lawick van Pabst, die toen 31 jaar was [bron: Nederlandse Adelsboek 1915]. Deze had, toen hij met Lambertina Florentia in het huwelijk trad al 2 relaties achter de rug. Een relatie met een zekere Olinda (haar nationaliteit is me niet bekend), bij wie hij 2 kinderen had (Jan Casimier en Sophia Petronella Elisabeth) en daarna nog een relatie met de Javaanse vrouw Saera, die hem 3 kinderen schonk

  (Nicolaas Carel, Johan Frederik en Jan Willem Ferdinand).

   

  De volgende (beroeps)gegevens over Pieter Herbertus baron van Lawick van Pabst werden vermeld in o.a.:

  1. De Indische Navorscher, jaargang 4 nr. 1, januari 1938

  2. De Indische Navorscher, jaargang 4 nr. 7, juli 1938

  3. Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek, deel 8, 1938

   

  Pieter Herbertus (Baron) van Lawick van Pabst werd geboren op 5 november 1780 in Geldermalsen als zoon van Nicolaas Carel  baron van Lawick van Pabst en Maria barones van Reede van Oudtshoorn.

  Hij kwam in november 1792 met het schip van oorlog "De Amazone" als volontair op Java, maar trad bij aankomst onmiddellijk in dienst van de Oost-Indische Compagnie en wel als cadet bij de Cavalerie.

  Van 1794 tot 1796 was hij cornet cavalerie. Daarna ging hij over in civiele dienst .

  Van november 1801 tot februari 1804 was hij onderkoopman bij de “gecommitteerden tot en over de zaken van den Inlander”.

  Van februari 1804 tot december 1804 adjunct gecommitteerde, van januari 1805 tot augustus 1806 gecommitteerde met een salaris van 2000 Rijksdaalders.

  Van augustus 1800 tot ultimo december 1807 was hij “commissaris tot demping van de Cheribonsche Onlusten”.

  In 1807 werd hem wegens zijn "buitengewone werkzaamheid en geschiktheid"een douceur geschonken van 7000 Rijksdaalders.

  Van januari tot oktober 1808 was hij Resident van Cheribon en daarna tot juni 1810 Landdrost van de Cheribonse en Preangerlanden, van juni 1810 tot september a811 Landdrost van Rembang en lid van de Houtadministratie, van september 1811 tot ultimo december 1815 Resident van Rembang en als zodanig tevens benoemd tot commissaris ter onderzoek van zaken op Java, agent van het Zoutdepartement en commissaris ter invoering van het Landelijk stelsel.

  Van begin januari tot augustus 1816 was hij agent van het Zoutdepartement in de Semarangse afdeeling, Collecteur der Landelijke Inkomsten, assistent resident en waarnemend resident te Semarang.

  Van augustus 1816 tot november 1817 resident van Soerabaja  en van november 1817 tot december 1818 Inspecteur-generaal van de landelijke Inkomsten.

  Van januari 1819  tot september 1820 was hij resident van Batavia, in oktober 1820 “directeur der Houtbosschen” en van 1823 tot ultimo december 1826 tevens resident van Rembang.

  Van januari tot augustus 1827 was Pieter Herbertus resident van Djokjakarta an vanaf augustus 1827 tot juni 1828 resident van Semarang.

  Van  juli tot oktober 1828 was hij ‘ambtenaar op wachtgeld’en van november 1828 tot maart 1829 gezaghebber in Bagelen.

  Van april 1829 tot juli 1829 resident van Besoeki en Banjoewangi en van juli 1829  tot mei 1830 opnieuw ‘ambtenaar op wachtgeld’.

  Van juni 1830 tot augustus werd hij toegevoegd aan den commissaris ter regeling der Vorstenlanden.

  Van augustus 1830 tot ultimo juni 1932 commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden en op 23 Augustus 1832 (resolutie no. I) benoemd tot commissaris inspecteur over de overgenomen Vorstenlanden.


  Bij GB (gouvernementsbesluit)  van 23 januari 1834 no. 3 werd Pieter Hubertus gepensioneerd met een pensioen van f 6000.-per jaar in Indië of f 3000.- in Nederland.

  Pieter Herbertus baron van Lawick van Pabst en Lambertina Florentina Persijn

  kregen de volgende kinderen:

   

  1 Carel Nicolaas Herbertus van Lawick, geboren in 1814. Carel Nicolaas Herbertus is overleden op 31 december 1878 in Djokjakarta, 64 jaar oud [bron: Almanak van Ned. Indie 1815-1942]. Hij trouwde op 23-jarige leeftijd op 1 november 1837 in Semarang [bron: De Indische Navorscher jrg. 4 nr 7, juli 1938] met Antoinette Josephine de Lange, 16 jaar oud. Antoinette Josephine is geboren in 1821 in ´s Gravenhage, dochter van George de Lange en Christina Manni.

  Antoinette Josephine is overleden op 13 januari 1850 in Haarlem, 29 jaar oud.
  Carel Nicolaas Herbertus hertrouwde, 45 jaar oud, op 23 maart 1859 in Pasoeroean [bron: De Indische Navorscher jrg. 4 nr 7, juli 1938] met
  Wilhelmina Frederika Kien, 32 jaar oud. Wilhelmina Frederika werd geboren in 1827.
  Wilhelmina Frederika was een Chinese vrouw, die eerst bij de doop de namen Wilhelmina Frederika Kien kreeg.


  2 Henry James Willem van Lawick van Pabst, geboren op 15 april 817 in Soerabaja [bron: De Indische Navorscher]. Hij werd gedoopt op 8 juni1817 in de Hervormde Kerk te Soerabaja, waarbij  Mr. Abraham Hendrik Dozy Pzn. en Dorothea Wilhelmina von Netzen als getuigen aanwezig waren. De doop werd verricht door dominee D.L. Lenting.

  Henry James Willem overleed op 26 oktober 1873 in Weltevreden (bij Batavia), 56 jaar oud.

  Henry James Willem trouwde op 13 augustus 1840 in Semarang met Jacoba Petronella Lambertina Mente, 19 jaar oud.

  Jacoba Petronella Lambertina werd geboren op 3 augustus 1821 in Rembang  als dochter van Jacobus Mente en Johanna Helena Persijn. Zij is gedoopt op 30 december 1821 in Semarang.

  3 Pieter Lambertus van Lawick van Pabst, geboren op 4 juli 1819 in Batavia [bron: De Indische Navorscher]. Pieter Lambertus is overleden op 16 december 1825 op Texel, 6 jaar oud [bron: Familiebronnen]. Hij overleed samen met enkele bedienden ten gevolge van een schipbreuk ( het schip “ Bethsy")

   

  4 Paulina Elisabeth Lamberta van Lawick van Pabst, geboren op 2 februari 1822 in Semarang [bron: De Indische Navorscher]. Paulina Elisabeth Lamberta is overleden op 7 oktober 1853 in Semarang, 31 jaar oud [bron: De Indische Navorscher].


  5 Maria Margaretha van Lawick van Pabst, geboren in 1824 in Rembang [bron: De Indische Navorscher]. Maria Margaretha is overleden op 14 september 1870 in Semarang, 46 jaar oud [bron: De Indische Navorscher].


  6 Barend Hendrik Nicolaas van Lawick van Pabst, geboren op 9 oktober 1830 in Semarang [bron: De Indische Navorscher]. Barend Hendrik Nicolaas is overleden op 5 juni 1857 in Kasomalang, 26 jaar oud [bron: De Indische Navorscher]. Hij is begraven te Soebang, Pamanoeken/Tjiassemlanden.

   

   

  Pieter Herbertus baron van Lawick van Pabst overleed in Semarang op 3 maart 1846.

  Zijn echtgenote, Lambertina Florentina Persijn, overleed in datzelfde jaar, namelijk op 24 december 1846, eveneens te Semarang.

  Zij werd bij haar man begraven op de Algemene Begraafplaats te Semarang in graf A no. 78. Op hun graf werd vermeld:

   

  Hier rust Pieter Herbertus baron van Lawick van Pabst, overleden den 3 Maart 1846 in den ouderdom van 65 jaren en 4 maanden.

  Hier rust Vrouwe Douairière Lambertina Florentina van Lawick van Pabst geboren Persijn, overleden op den 24 December 1846 in den ouderdom van 51 jaren en 10 maanden.

  [bron: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel III, De Indische Navorscher 1934-1938, 1989-1996 en ook vermeld in Nederlands Adelboek 1915, bl. 80 sub XIV, 1)
  _____________________________________________________________________

                                                                                                                                                                In de Residentiele Archieven van Jogjakarta ( in bezit van het Arsip Nasional Indonesia, Jakarta) zijn o.m. de volgende stukken, geschreven door Pieter Herbertus Baron van Lawick van Pabst, bewaard:

   

  P. H. van Lawick van Pabst, "Nota ter betoogen der gelijkmatigheid van den oorlog van den jare 1746 met dien van den tegenwoordigen tijd [Java War]," November 5, 1828.
  P. H. van Lawick van Pabst, "Nota betrekkelijk Sultan Sepoeh en de weduwe van zijne zoon Pangerang Moordaningrat," in Miss. Du Bus, December 29, 1827, no. 18.
  P. H. van Lawick van Pabst, "Consideration op de Nota van den Heer MacGillavry, Resident te Soerakarta . . . ," August 21, 1826.
  P. H. van Lawick van Pabst, "Rapport betreffende den verhuur van landen in de vorstenlanden," November 14, 1827.                                                                                                                         

  ______________________________________________________________________

   

   

   
  28-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LAATSTE TREIN!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE LAATSTE TREIN……

   

  Jan de Bruin schreef een goed gedocumenteerd boek over de Indische spoorwegen in oorlogstijd.

  Dit boek, “Het Indische spoor in oorlogstijd”, werd uitgegeven bij Uitgeverij Uquilair B.V.,

  ’s-Hertogenbosch, de eerste druk in 2003, ISBN-nr. 90-71513-46-7.

  In zijn boek heeft Jan de Bruin getracht om inzicht te verschaffen in de complexe geschiedenis van de Indische railbedrijven in perioden van oorlog.

   

  In dit boek is als bijlage (Bijlage 4: In Memoriam) ook een lijst opgenomen van Spoorweg-ambtenaren die het leven lieten als gevolg van onmenselijke martelingen, systematische ondervoeding en de naweeën van dien, tijdens de Japanse bezetting van de Indische archipel.

  Onder de vele hier genoemde namen staan ook namen van personen, die voorkomen in de stamboom, waaronder Reinier Pieter Persijn en Coenraad Persijn.

   

  Over Reinier Pieter Persijn, geboren op 18 februari 1909 te Grissee en overleden in Japan op 9 februari 1945, heb ik al het een en ander geschreven in het artikel “Reinier Pieter Persijn, oorlogsslachtoffer” op deze weblog.

  Hier wil ik alleen nog vermelden, dat hij, voordat hij werd opgeroepen om dienst te doen bij de stadswacht van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, werkzaam was als 2de commies bij de N.V. Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij.

   

  Coenraad Persijn werd geboren op 24 oktober 1897 in Ambarawa [bron: Almanak van Ned. Indië / Regerings Alamank 1899, blz.  369], als zoon van Coenraad Persijn en Amalia Henriette Wolff. Coenraad is overleden op 14-04-1943, 45 jaar oud [bron: Oorlogsgravenstichting].

  Op 9 september 1922, toen hij 24 jaar oud was, trouwde Coenraad in Djombang (bron: Regerings Almanak 1922, blz. 23) met Antoinette Louise Steffin, geboren in Semarang op 21 juli 1881. Zij was de ex-echtgenote van L.M. van Velthoven (Bron: Almanak van Ned.-Indië).

  Voor zover mij bekend is hadden Coenraad Persijn en Antoinette Louise Steffin geen kinderen. Antoinette Louise is in Maastricht gestorven.

   

  Coenraad Persijn was van 1914 tot 1918 stationsklerk bij de Staatsspoorwegen te Solo, van 1922 tot 1928 vervoerscontroleur bij de Kediri Stoomtram Maatschappij (station Djombang) en van 1929 tot 1940 bureauambtenaar te Paree (eveneens bij de Kediri Stoomtram Maatschappij).

  Hij overleed als KNIL-soldaat te Soerabaja op 14 april 1943.

  Coenraad werd begraven te Soerabaja op het Nederlands Ereveld “Kembang Koening”, in vak B, graf nr. 34 (Bron: Oorlogsgravenstichting).

   

  Gestorven en begraven

  maar niet vergeten

  zij stapten

  in de laatste trein

  en kwamen

  niet terug

  ik zwaai hen uit

  met dankbaarheid

  en respect
  24-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Richard Charles Burgemeestre, geboren te Soerabaja ( nu: Surabaya).
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Richard Charles Burgemeestre, geboren te Soerabaja ( nu: Surabaya).

   

  De stad Soerabaja in Oost-Java werd omstreeks 1293 gesticht door Raden Wijaya (‘Raden’ is een  Indonesische adellijke titel).

  Deze Raden Wijaya, ook bekend als Kertarajasa Jayawardhana, regeerde van 1293 tot 1309 en was de stichter en de eerste raja (vorst) van het Rijk van Majapahit op Java. Het verhaal over de stichting van dit rijk werd o.m. beschreven in de “Pararaton” (het boek de koningen), een manuscript dat geschreven werd in de (Javaanse) Kawi-taal.

  Hij was de zoon van Rakeyan Jayadarma, de 26ste vorst van het koninkrijk Sunda Galuh en Dyah Lembu Tal, een prinses van Singhasari.

   

  De naam Soerabaja komt van het woord ‘sura’ (haai) en ‘baya’ (krokodil). Deze twee dieren zouden in de rivier de Kalimas in een gevecht met elkaar zijn gewikkeld en op de plek waar dit gevecht zou hebben plaatsgevonden ligt nu de stad Soerabaya (voorheen Soero-ing-bojo). Deze twee dieren komen we dan ook tegen in het stadswapen van de stad.

   

  In 1525 bekeerden de heersers van Soerabaja zich tot de Islam en was dat tevens de start voor een tijdperk van macht. In 1625 werd de stad door de Mataram-dynastie uit Midden-Java veroverd en in 1743 door de VOC overgenomen.

  Soerabaja werd een belangrijke stad voor de Nederlandse kolonisten, die per VOC-schip naar Nederlands-Indië kwamen.

  In 1942 viel de stad in handen van de Japanners totdat de geallieerden Soerabaja bombardeerden (1944).

  Na de soevereiniteitsoverdracht werd de stad herbouwd. In 1995 vierde de stad haar 700-jarig bestaan.

  ………………………………………………………………………………………………….

   

  In deze stad (Soerabaja / Surabaja) werd op 6 september 1842 Richard Charles Burgemeestre als zoon van Christiaan George Burgemeestre en Maria Christina Burgemeestre geboren. Ook veel andere personen uit de stamboom werden in Soerabaja geboren.

  De meeste persoonsgegevens van Richard Charles komen uit het boek  “Het geslacht Burgemeestre”, geschreven door Roeland Gilles de Neve (1981), uitgegeven door het CBG te ’s-Gravenhage (CBG, bibl.nr. 82/406) en de gegevens over zijn beroepen uit de Regeerings Almanak Ned.-Indië (Nationaal Bibliotheek / CBG).

   

  Op 27 januari 1878 was hij 3de commies bij het Departement van Binnenlandsch Betsuur en vanaf 20 mei 1880 2de commies.

  Op 26 februari 1883 werd hij bevorderd tot 1ste commies in de functie van chef van de onderafdeling Begroting en Uitgaven van de afdeling Comptabiliteit.

  En vanaf 3 september 1895 was Richard Charles Burgemeestre  ‘Algemene Ontvanger’ te Pa(n)deglang (Bantam) in West-Java.

   

  Op 2 februari 1885 trouwde Richard Charles Burgemeestre in Batavia met Johanna Carolina Gumster [bron: "Het geslacht Burgemeestre", 1981, ´s-Gravenhage (CBG, bibl.nr. 82/406)]. Zij was geboren op 11 december 1860 in Semarang [bron: Regerings Almanak 1882, blz.33) en was een dochter van Frans George van Gumster en Johanna Henriette Persijn.

  Johanna Carolina werd gedoopt op zondag 5 mei 1861 in Semarang in de Hervormde Kerk. Bij de doop van Johanna Carolina waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Anthonie Mierop en Elisabeth Muhlenfeld.

   

  Kinderen van Richard Charles en Johanna Carolina:

  Lucy Virgenie, geboren op 28 mart 1887 in Batavia. Lucy Virgenie overleed op 9 oktober 1887, eveneens in Batavia. Ze was toen  6 maanden oud.

  Diana Irma, geboren in Batavia op 26 april 1889. Zij overleed op 20 januari 1969 in

  ’s-Gravenhage in de leeftijd van  79 jaar oud.
  In Nederlands-Indië was zij hoofdonderwijzeres bij het Gouvernements Lager Onderwijs.

   

  Theodoor George Ferdinand, geboren op 16 mei 1891 in Batavia. Toen hij 3 maanden oud was overleed hij te Batavia ( 22 augustus 1891).

  Wilhelm Burgemeestre, geboren op 18 april 1893 in Batavia. Hij stierf op 10 mei 1962 in ´s Gravenhage, 69 jaar oud.

  Tijdens zijn leven was Wilhelm onder meer:

  Commies bij de Post- en Telegraafdienst ( vanaf 20 oktober 1919)

  Controleur der 2de klasse bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst (vanaf 1 januari 1920)

  Van 1926 tot 1945 Controleur der 1ste klasse, eveneens bij de PTT.

  [Bron: Regeerings Almanak Ned. Indië]

   

  Augustine Caroline, geboren op 26 juli 1894 in Batavia. Waar en wanneer ze is overleden is mij (nog) niet bekend.


  Victor Edmund, geboren op 1 mei 1895 in Batavia. Victor Edmund is overleden op 5 november 1953 in ´s Gravenhage, 58 jaar oud.  Hij trouwde, 31 jaar oud, op 18 maart 1927 in Soerabaja met Elvira Charlotte (Elly) Frederiksz, 21 jaar oud.

  Elvira Charlotte werd geboren op 9 mei 1905 in Poerwokerto als dochter van Alexander Frederiksz en Carolina Wilhelmina van den Broek. Elly is overleden op 21 februari 1991 in Capelle a/d IJssel, 85 jaar oud. Zij is begraven te Rotterdam.

  Het huwelijk tussen Victor Emund Burgemeestre en Elvira Charlotte Frederiksz werd op 17 oktober 1947 in Soerabaja ontbonden.
  Na de scheiding hertrouwde Elvira Charlotte Frederiksz met Lubbe Bakker.


  Nancy, geboren op 6 juni 1897 in Padeglang (Bantam). Nancy overleed op 21 januari 1970 in Waddinxveen, 72 jaar oud. Zij trad op 31-jarige leeftijd ( 6 februari 1929) in Soerabaja  in het huwelijk met Adolph Heinrich Christiaan Rusche, toen 24 jaar oud. Adolph Heinrich Christiaan is geboren op 5 juni 1904 in Soerakarta (Solo) en was een zoon van Albert Rusche en Diena Jansen.

   

  ===================================================================

  Richard Charles Burgemeestre overleed in Soerabaja, de stad waar hij ook werd geboren, op 20 december 1931 [bron: "Het geslacht Burgemeestre", 1981 ´s-Gravenhage (CBG, bibl.nr. 82/406)].
  Zijn echtgenote, Johanna Carolina van Gumster, overleed al eerder, namelijk op 22 december 1923 in Djokjakarta  in de leeftijd van 63 jaar.

  ===================================================================
  16-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Charles Henry Persijn, geboren in Wonogiri
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Charles Henry Persijn, geboren in Wonogiri

   

  WONOGIRI, in het Javaans “Wanagiri” , is een plaatsje in het zuidoosten van Midden-Java, ongeveer 30 km van Surakarta (Soerakarta, Solo). De betekenis van de naam is waarschijnlijk  “Bos in de bergen”.

  Wonogiri ligt in de regio met dezelfde naam. De regio Wonogiri ligt op de hellingen van de vulkaan Lawu (Lawoe), waar ook de Solo-rivier ontspringt. De Solo-rivier is de langste rivier van het eiland Java (ongeveer 600 km.), die vanaf de berg Lawu oost- en noordwaarts stroomt en uitmondt vlak bij Surabaya (Soerabaja) in de Java-zee.

  Deze rivier is bekend door het lied, dat over deze rivier is gemaakt, het lied “Bengawan Solo”, bij veel Indische mensen heel bekend.

  Hieronder geef ik de tekst van dit lied:

  …………………………………………………………………………………….

  Bengawan Solo, riwayatmu ini

  sedari dulu jadi perhatian insani

  musim kemarau, tak seberapa airmu

  di musim hujan air meluap sampai jauh ...

  Mata airmu dari Solo

  terkurung gunung seribu

  air mengalir sampai jauh

  akhirnya ke laut ...

  Itu perahu, riwayatmu dulu

  kaum pedagang s'lalu naik itu perahu

  …………………………………………………………………………………………………….

  In de plaats Wonogiri werd op 13 februari 1879 Charles Henry Persijn geboren, een zoon van Coenradus Wilhelmus Persijn en Doortje Smithbos (Bron: Regerings Amanak 1880, blz. 275).

  In 1898 vinden we hem in het  Adresboek Nederlands-Indië terug in Semarang, waar hij in 1902 beambte was bij de Nederlands-Indische Spoorwegen.

  Daarna (tot en met 1903) was hij commies 2de klas bij het NIS Soerakarta-Belapan.

  In 1904 had hij dezelfde functie, maar dan in Tjepoe (Cepu) en van 1905 tot en met 1906 in Djokjakarta (Jokyakarta).

  In 1907 was Charles Henry commies 1ste klas (eveneens bij het NIS) te Weltevreden (Batavia)  en in 1908 vinden we hem ingeschreven als tokohouder (winkelhouder) te Pasirian. Een jaar later (1909) was hij werkzaam bij de Simpangsche Bazaar te Soerabaja, Genteng.

  Deze “flirt” met de handel was niet van lange duur, want in 1910 was hij weer werkzaam bij het NIS, nu als commies 2de klas in Djokjakarta. In 1911 werkte hij in Bondjonegoro als commies 1ste klas, in 1912 in dezelfde functie in Semarang en van 1913 tot 1914 in Djokjakarta.

  Maar in 1914 was hij  weer terug ‘in de handel’, want toen was hij (weer?) eigenaar van een toko (=winkel) in Pasirian.

  Vanaf 1915 werkte Charles Henry weer bij de spoorwegen, de NIS.

  Tot 1918 als Stationschef 3de klas te Djokjakarta, in 1919 in Poerwosari en van 1920 tot 1940 weer in Djokjakarta.

   

  Charles Henry trouwde op 21 december 1901, op 22-jarige leeftijd in Semarang [bron: BS (Naamlijst/Adresboek N.I. jrg. 1902, blz. 344)] met Marie Emma Heim, 22 jaar oud.

  Marie Emma werd geboren op 25 september 1879 in Semarang en stierf op 20 november 1957 in Breda, 78 jaar oud.

  Een broer van Marrie Emma, namelijk Anthonius Bernardus Heim, was gehuwd met een zuster van Charles Henry Persijn, Helena Wilhelmina Persijn.

   

  Kinderen van Charles Henry en Marie Emma waren:

   

  William Armand Persijn, geboren op 10 november 1901 in Semarang [bron: Almanak Ned. Indië). Hij is gedoopt op 19 december 1906 in Djokjakarta [bron: Doopboek der Prot. gemeente van Djokjakarta 1906-1926 [ P.A. Christiaans].

  William Armand is overleden op 16 april 1985 in Den Haag, 83 jaar oud.

  Van 1929 tot 1933 was William Arman monteur bij de PTT te Solo (Surakarta), in 1937 in dezelfde functie te Bandoeng en in 1940 als monteur 1ste klas.
  William Armand trouwde, 29 jaar oud, op 17 januari 1931 in Soerakarta met
  Anne Marie Reygers, 22 jaar oud. Anne Marie werd  geboren op 23 februari 1908 in Bengkalis op het eiland Sumatra. Anne Marie is overleden op 21 juli 1980 in Nijmegen in de leeftijd van 72 jaar.

   

  Jeanne Eveline Persijn, geboren op 21 december 1902 in Soerakarta [bron: Regerings Almank 1904, blz.76]. Zij is gedoopt op 19 december 1906 in Djokjakarta [bron: Doopboek der Prot. gemeente van Djokjakarta 1906-1926 [ P.A. Christiaans]].

  Jeanne Eveline is overleden op 3 september 1988 in Brea, Orange County, California, 85 jaar oud.

  Zij  trouwde, 25 jaar oud, op 29 maart 1928 in Djokjakarta met Edmond Wilhelm Edwich Bergmann, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond eveneens plaats op 29 maart 1928 in Djokjakarta [bron: De Indische Navorscher 1999 en Huwelijksregister Prot. Gemeente te Djokjakarta 1870-1959].
  Edmond Wilhelm Edwich werd geboren op 24 augustus 1899 in Djokjakarta en overleed op 27 juli 1992, evenals zijn echtgenote in Brea, Orange County, California. Hij was toen  92 jaar oud. In 1926 was hij Opzichter der 2de klasse bij het NIS te Djokjakarta en van 1928 tot 1940 werkte hij als employé bij de suikerfabriek “Redjoagoeng” te Madioen/  

  Elsa Eleonora Persijn, geboren op 7 maart 1905 in Semarang [bron: Regerings Amanak 1905, blz.  45]. Zij is gedoopt op 19 december 1906 in Djokjakarta [bron: Doopboek der Prot. Gemeente van Djokjakarta 1906-1926 [ P.A. Christiaans]].

  Zij overleed op 9 januari 1989 in Den Haag, 83 jaar oud.

  Elsa Eleonora trouwde, 43 jaar oud, op 24 december 1948 in Batavia met Jacques Gerhard Souman, 30 jaar oud.
  Voor zover bekend hadden Jacques Gerhard en Elsa Eleonora geen kinderen
  Jacques Gerhard werd geboren op 1 juni 1918 in Djokjakarta [bron: Almanak Ned. Indië) en overleed op 3 augustus 1976 in Den Haag, 58 jaar oud.

   

  Maximiliaan Emile Persijn, geboren op 15 juni 1908 in Batavia [bron: Regerings Almanak 1908,  blz. 38]. Hij overleed op 19 september 1980 in Los Angeles (U.S.A.), 72 jaar oud [bron: California Deaths, 1940 - 1997/ SSN 573511377].

  In 1929 was hij leerling-monteur bij de PTT te Bandoeng en in 1931 in Weltevereden (Batavia). In 1933 was hij, ook bij de PTT, monteur te Moearatanbesi.

  Van 1937 tot 1940 was hij employé NKP Maatschappij te Soengeigerong, 
  Maximiliaan Emile trouwde, 34 jaar oud, op 24 september 1942 in Batavia met
  Magda Antoinette Jacobs, 23 jaar oud. Magda Antoinette is geboren op 15 maart 1919 in Padalarang [bron: Almanak Nederl. Indië). Zij overleed op 7 augustus 2000 in Diemen, 81 jaar oud.


  Charlotte Henriette Persijn, geboren op 8 september 1909 in Soerabaja [bron: Regerings Almanak 1910, blz. 76].

  Charlotte Henriette trouwde, 22 jaar oud, op 21 januari 1932 in Djokjakarta [bron: De Indische Navorscher 1999 / Huwelijks register Prot. Gemeente te Djokjakarta 1870-1959]
  met
  Piet Godert Schultz, 22 jaar oud. Piet Godert werd geboren op 11 januari 1910 in Soerakarta  en overleed op 12 november 1944 in Raha, Moena (Celebes), 34 jaar oud.
  Piet Godert Schultz was in 1933 Aspirant  ambtenaar 4de klas In- en Uitvoerrechten te Weltevereden (Batavia). In 1939 was hij ambtenaar der 4de klasse te Pontianak en in 1940 werkte hij te Panaroekan, maar nu als ambtenaar der 3de klasse. 

  Charlotte Henriette Persijn hertrouwde (37 jaar oud) op 18 februari 1947 in Batavia met Ernst Adam Theodor Weise, 37 jaar oud. Ernst Adam Theodor werd geboren op 2 februari 1909 in Bandoeng en overleed op 10 juni 1976 in Den Haag, 66 jaar oud.

  Florine Anette Rudolphine Persijn, geboren op 11 november 1911 (11-11-11!) in Djokjakarta [bron: Regerings Almanak 1913, blz. 52]. Florine Anette Rudolphine is overleden op 29 januari 1998 in Oosterhout (N.B.), 86 jaar oud , maar werd begraven te California (U.S.A.).  Het  stoffelijk overschot van Florine Anette Rudolphine werd overgevlogen en begraven in Simi Valley, California (U.S.A.) bij haar echtgenoot.
  Florine Anette Rudolphine trouwde, minstens 19 jaar oud, na 1930 in Batavia [bron: Almanak Ned. Indië]  met  
  Victor Ferdinand Louis Rummens, minstens 20 jaar oud. Victor Ferdinand Louis is geboren op 6 januari 1910 in Djokjakarta [bron: Almanak Ned. Indië] en overleed op 27 januari 1990 in Simi Valley, California (U.S.A.), 80 jaar oud.

  In 1937 was hij ambtenaar der 4de klasse bij de IUA te Batavia (Centrum) en in 1940 werkte hij in dezelfde functie te Bagansiapiapi (Oost-Sumatra)

   

   

  Begraven op het ereveld “Kalibanteng”, Semarang (Midden-Java)

  Charles Henry Persijn is overleden op 3 oktober 1946 in Djokjakarta, 67 jaar oud. Hij werd  begraven op het Nederlandse Ereveld “Kalibanteng”  te Semarang in vak M-III, graf nr. 60 [bron: Oorlogsgravenstichting]. Bij zijn overlijden was hij gepensioneerd stationschef bij de Spoorwegen.

  Het ereveld “Kalibanteng” ligt ingeklemd tussen de luchthaven van Semarang en de Jalan Siliwangi ( vroeger: Grote Postweg). Hier liggen ruim 3.100 oorlogsslachtoffers begraven. Het overgrote deel van deze slachtoffers (waaronder Charles Henry Persijn) zijn burgers uit de beruchte Japanse interneringskampen van Midden-Java, zoals Ambarawa, Banju Biroe, Lampersari en Karangpanas. Zij kwamen om als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden in deze kampen, gedurende de Japanse bezetting van 1942 tot 1945. Veel vrouwen en kinderen liggen hier begraven. Voor hen werden op het ereveld het vrouwenmonument en het jongenskampenmonument opgericht (Bron: Oorlogsgravenstichting)

   
   

   

   

   
  07-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bagelen, geboorteplaats van diverse Persijns
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bagelen, geboorteplaats van diverse Persijns

   

  Bagelen, een plaatsje in Midden-Java, dat in het gebergte ligt aan de weg die recht van Yokyakarta (Djokjakarta) naar Purworejo (Poerworedjo) voert. De residentie waarvan Poerworedjo de hoofdstad was werd eveneens Bagelen genoemd.

  Het plaatsje Bagelen heette vroeger Pagelen, genoemd naar de ‘lingam’ of ‘lingga’ (Pa-geli-an), een symbolische voorstelling van de fallus . Pa-geli-an, waarbij ‘geli’ de Javaanse naam is van de fallus. Men bracht (brengt?) in deze omgeving vaak bloemenoffers aan de ‘lingam’.

  …………………………………………………………………………………………

  In 1846, op 18 mei, werd Eduard Douwes Dekker (“Multatuli”, bekend door zijn boek ‘Max Havelaar’) benoemd tot commies op het residentiekantoor van de residentie Bagelen te Poerworedjo, een toen erg geïsoleerde plaats, nadat hij in datzelfde jaar ( 8 april 1846) met zijn verloofde Everdine Huberte baronesse van Wijnbergen, in de residentie van Batavia in het register van huwelijksafkondigingen werd ingeschreven door de secretaris, de heer C.P. Brest van Kempen. Twee dagen na de inschrijving trouwden ze in Tjandjoer (Chanjur).  [Bron: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren]

  …………………………………………………………………………………………

  In de plaats Bagelen werden diverse leden van de Persijn-stamboom geboren, waaronder Jan Persijn. Hieronder vindt u wat gegevens over hem.

   

  Jan Persijn werd in Bagelen geboren op 4 februari 1877 [bron: Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java]. Hij was een zoon van Hendrik Louis Persijn en de Inheemse vrouw Miah. In 1900 werd Jan te Panaroekan (Sitoebondo) erkend.

  Van 1906 tot en met 1908 was Jan opziener bij de onderneming “Blambangan” te Rogodjampi, van 1909 tot en met 1916 employé bij de onderneming “Sekarpoetih’ te Bondowoso en van 1917 tot en met 1918 tabaksemployé bij de onderneming “Tamanan” te Bondowoso.

   

  Jan had een relatie met een Javaanse vrouw, Supiah, bij wie hij 4 kinderen had:

  Leonora Henriette, Leonard Lodwijk Willem, Jeanne Frederika en Louise Johanna.

   

  Leonora Henriette werd geboren in Bondowoso op 20 november 1905 [bron: Regerings Almanak  1912, blz. 54] en in 1911, eveneens te Bondowoso, erkend. Zij overleed op 52-jarige leeftijd op 11 december 1957 te Soerabaja.

  Leonard Lodewijk Willem  zag het levenslicht op 31 oktober 1908 te Bondowoso [bron: Regerings Almanak  1912, blz. 54] en evenals zijn oudere zuster in 1911 te Bondowoso erkend. Hij overleed in Soerabaja op 6 mei 1937 (28 jaar oud).

  Jeanne Frederika werd te Banjuwangi geboren op 12 december 1912 in Banjuwangi [bron: Regereings Almanak 1917, blz. 181] en in 1916 in Bondowoso erkend. Zij overleed in Wageningen op 1 september 1996. Ze was toen 83 jaar.

  Toen ze 28 jaar was trouwde ze op 20 februari 1941 in Soerabaja met Herman Carl Louis Gruwel, oud 25 jaar. Herman Carl Louis werd geboren op 27 november 1915 in Soerabaja en is gestorven op 23 mei 1943 als Japanse krijgsgevangene te Hakodate (Japan). Hij was toen 27 jaar.

  Herman Carl Louis komt voor als krijgsgevangene onder nr. 21 op de lijst van de POWs

  ( prisoners-of-war) [Bron: http://homepage3.nifty.com/pow-j/e/list]

  Daarin staat ook aangegeven dat hij fuselier was, identiteitsnummer 83307 had en aan een acute longontsteking is gestorven op 23 mei 1943.

  Op 8 april 1954 hertrouwde Jeanne Frederika in Soerabaja met Willem Antonius Lapré, die op 27 november 1915 in Soerabaja werd geboren als zoon van Bernard Lapré en Louisa Josephiena van Dijk. Willem Antonius, die zich vanaf 14 mei 1955 met zijn vrouw in Nederland vestigde, overleed in Arnhem op 27 december 1955

  Louise Johanna werd geboren op 8 september 1914 te Keboemen (Midden-Java) [bron: Regerings Almanak 1917, blz. 181] en in 1916 te Bondowoso erkend.

  Zij overleed op 13 mei 1999 in Zutphen, 84 jaar oud. Toen ze 31 jaar oud was trouwde zij op 16 juli 1946 in Soerabaja met Alex Gruwel. Alex was een broer van Herman Carl Louis Gruwel, die met Jeanne Frederika  (Louise Johanna’s oudere zuster) was getrouwd. Alex werd geboren te Sidoardjo op 19 september 1911 [bron: Almanak van Ned. Indie]

   

  Jan Persijn overleed op 14 november 1918 in Pakel / Bondowoso [bron: Gen. en Herald. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java], waar hij ook is begraven op de plaatselijke begraafplaats in graf nr. 189.
  02-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De relatie tussen de stamboom en de 'œMuiderkring' (P.C. Hooft)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De relatie tussen de stamboom en de “Muiderkring” (P.C. Hooft)

   

  Vrijwel iedere Nederlander heeft wel eens gehoord van P.C. Hooft en de “Muiderkring”.

  Daarom hier slechts wat summiere informatie over deze grote Hollandse schrijver. Om het geheugen wat op te frissen.

   

  Pieter Corneliszoon Hooft werd op 16 maart 1581 in Amsterdam geboren als zoon van

  Cornelis Pieterszoon Hooft en Anna Jacobsdochter Blaeu (of: Blaeuw)

  [Bron: “Het geslacht Hooft" door J.A. Alberdingk Thijm en A.A. Vorsterman van Oyen en Famillysearch].

  Zijn ouders hadden de volgende kinderen:

  Aeghje Cornelisdochter,  Jacob Corneliszoon, Hendrik Corneliszoon, Grietje Cornelisdochter, Jannetje Cornelisdochter, Annetje Cornelisdochter en  Pieter Corneliszoon.

   

  Vader en moeder, die respectievelijk in januari 1626 en april 1627 stierven, werden beiden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven. Al op 15 juli 1600 hadden ze hun testament opgemaakt ten overstaan van notaris Salmon Hendrikszoon te Amsterdam.

  Vader Cornelis Pieterszoon was tijdens zijn leven o.a. schepen, raadslid en urgemeester van Amsterdam. De laatste functie heeft hij meerdere malen waargenomen.

   

  P.C. Hooft (Pieter Corneliszoon) studeerde rechten in Leiden en was sinds 1609 drost van Muiden en baljuw van Gooiland.

  Zijn ambtswoning, het Muiderslot, werd het ontmoetingspunt van een groep geestverwanten (waaronder Maria Tesselschade), de zogenaamde “Muiderkring”.

   

  In 1639 werd hij verheven in de Franse adelstand.


  In religieus opzicht was P.C. Hooft uitgesproken anti-dogmatisch en tolerant.


  Waarschijnlijk heeft hij al op vrij jonge leeftijd het toneeldrama “Achilles en Polyxen” geschreven en in 1605 het herdersspel “Granida”.

  Maar zijn meest bekende werken zijn de historische treurspelen “Geeraerdt van Velsen” en “Baeto”.

  Verder schreef hij ook veel liefdespoëzie, waaronder sonetten.
  "Aulularia" was vrij succesvol. Hooft schreef ook veel liefdespoëzie, waaronder sonnetten.

  Hooft begon in 1628 aan de “Nederlandsche historiën”. Tot zijn dood (21 mei 1647) werkte hij er aan. Zevenentwintig delen daarvan zijn verschenen, de laatste zeven postuum.

   

  Pieter Corneliszoon Hooft trouwde op 30 november 1610, toen hij 29 jaar oud was, met Christina van Erp (bron: Family Search). Zij overleed in 1624 en werd te Amsterdam begraven.

  Op 30 december 1627 hertrouwde P.C. Hooft in Amsterdam met Helionora (Leonora) Hellemans. Hij was toen 46 jaar en zijn bruid 32. Helionora wedr in 1595 in Hamburg geboren als dochter van Arnoud Hellemans en Susanna Jaspersdochter van Surck.


  Kinderen van Pieter Corneliszoon en Leonora:

  Christina Pietersdochter Hooft. Zij is gedoopt op 20 augustus 1628 in de Nieuwe Kerk (Hervormd) te Amsterdam [bron: Gemeente Archief Amsterdam: Doopregister 40 p.465] en Aernout Hellemans Hooft

   

  De vader van P.C. Hooft, Cornelis Pieterszoon Hooft, had een broer namelijk Willem Pieterszoon (1549 - 1605). Eén van diens zonen (een neef dus van P.C. Hooft) was Jacob Willemszoon, die in februari 1589 in Amsterdam werd geboren en met Maria (Marritgen/Maritje) Jonkheyn/Joncheijns in het huwelijk trad.

  Eén van hun dochters, Claesgen (ook Nicole genoemd), trouwde in 1644 met  Cornelis de Vlaming van Oudtshoorn.

  Dit echtpaar kreeg een dochter, Maria de Vlaming van Oudtshoorn, die op 17 april 1646 in Amsterdam werd geboren en die op 12 juli 1684 in het huwelijk trad met Pieter van Reede tot Nederhorst.

  Hun zoon, Barend Cornelis van Reede van Oud(t)shoorn, geboren in Utrecht op 19 oktober 1690, trouwde op 27 oktober 1713 in Oisterwijk (Noord-Brabant) met Catharina Cornelia van Eys.

  Ze kregen op 8 juli 1714 een zoon, Pieter van Reede van Oud(t(shoorn.

  Deze Pieter was ook heer van Oudshoorn, Ridderbuurt en Gnephoek, heer van Drakenburg, secundus van de Kaapkolonie en directeur van de Kaap.

  Naar hem is ook de plaats Oudtshoorn in de provincie West-Kaap (Zuid-Afrika) genoemd. Hij overleed op 23 januari 1773 aan boord van het fregat “Asia”, toen hij op weg was om zijn benoeming tot Gouverneur van de Kaap te aanvaarden.

   

  Een dochter van hem en zijn echtgenote, Sophia Boesses, Maria van Reede van Oudshoorn, geboren op 30 mei 1753 in Kaap de Goede Hoop, trouwde met de toen 32-jarige Nicolaas Carel van Lawick van Pabst, heer van Ravestein, een zoon van Gozewijn Willem van Lawick van Pabst en Maria Geertruida Hofland.

  Een zoon van dit echtpaar, Pieter Herbertus (Baron) van Lawick van Pabst, werd geboren op 5 november 1780 in Geldermalsen.

   

  Pieter Herbertus (Baron) van Lawick van Pabst trouwde, 31 jaar oud, in 1811 in Rembang [bron: Adelsboek 1915] met Lambert(in)a Florentina Persijn, 16 jaar oud. Lambert(in)a Florentina werd geboren op 19 februari 1795 in Rembang [bron: De Indische Navorscher 1934-1938, 1989-1996] en was een dochter van Claas Persijn en Maria Magdalena Salomons  En Claas Persijn werd de “stamvader” van de Indische Persijns uit de streek Semarang - Jepara- Rembang (zie ook de artikelen  “De Hollandse stamvader”  en “Rembang” op deze weblog).

   
  23-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van der Laan + Droop = Van der Laan Droop
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van der Laan + Droop = Van der Laan Droop

  (Dit artikel is een herziene versie van een vorig artikel onder dezelfde naam. Er werden mij namelijk aanvullingen op de kinderen van Gerrit ten Cate en Maria Alida van der Laan Droop doorgespeeld door Nanny Verheijen. Waarvoor dank!

  Zij vond de gegevens in een artikel van Drs. P. Kal, getiteld “Genealogie van de Indische familie Droop en Vacquier Droop” in de Indische Navorscher, jaargang 6 (1993), nr. 1).

   

  Voor de genealogische site van de familie  Flohr-Verheijen zie de betreffende link bij “Mijn favorieten” op deze weblog

   

  Op 21 oktober 1781 werd in Amsterdam geboren Maria Alida (Folkertsdochter) van der Laan.

  In de Nieuwe Kerk (zie foto) werd zij volgens het doopbewijs (bron: Gemeente Archief Amsterdam, 58 p p 294, nr.1) op 24 oktober 1781 gedoopt door dominee Filips Serrurier.

  Zij was een dochter van Folkert van der Laan en Henrica Reeters.

  Toen zij 2 jaar oud was overleed haar vader (10 september 1784). Haar moeder hertrouwde zo’n 2 jaar daarna, namelijk op 16 juli 1786, met Jan Jobst Droop, die in Osnabrück was geboren.

  Maria Alida groeide dus eigenlijk op in het gezin Droop-Reeters. Waarschijnlijk heeft ze daarom haar naam later laten wijzigen van ‘van der Laan  in ‘van der Laan Droop’.

   

  Op 20-jarige leeftijd ( 7 maart 1802) trad Maria Alida in Zwolle in het huwelijk met Gerrit ten Cate, die op 14 december 1767 in Zwolle werd geboren als zoon van Berent Gerritsz ten Cate en Antonia Hendrika van Marle.

  Met haar echtgenoot zou ze later naar Nederlands-Indië gaan. Daar is ze op 12 januari 1842 ook gestorven (Batavia, Kedong Allang) en begraven. Ze was toen al weduwe. Haar man overleed namelijk al op 12 april 1824 (Kaap de Goede Hoop).

   

  Maria Alida van der Laan Droop en Gerrit ten Cate hadden vijf kinderen:

   

  Hendrika Antoinia, geboren op 20 december 1803 in Zwolle en overleden in Banjoemas  op 17 april 1837 op 33-jarige leeftijd. Zij huwde toen ze 22 was in Batavia op 22 juli 1827 met Guillaume de Serière, die toen 39 jaar was. Guillaume werd geboren op 3 januari 1788 in Naarden en overleed op 17 september 1869 in Den Haag.

  In 1821 was Guillaume predikant en in 1841 Gouverneur der Molukken.

   

  Folkert Jan, op 28 februari 1805 in Zwolle geboren en op 19 oktober 1839 in Nederlands-Indië (Pasoeroean) overleden.

  Volgens “Ons Nageslacht”, nr. 1, februari 1935, 8ste jaargang, was Folkert Jan eerst Griffier van het Hooggerechtshof in Nederlands-Indië en later secretaris in zijn woonplaats Pasoeroean.

  Hij trouwde op 22 juli 1827 in Batavia met de toen 20-jarige Catharina Johanna Reiniera van Riemsdijk, een dochter van Petrus Wilhelmus Helvetius van Riemsdijk en Sophia Cornelia Bangeman.

  Catharina Johanna Reiniera overleed in Batavia op 30 maart 1849.

   

  Frederik werd omstreeks 1808 geboren. Wanneer hij is overleden is me (nog) niet bekend. Hij trouwde met de inheemse vrouw Sarinem.

   

  Johannes Hendrikus Wilhelmus, eveneens in Zwolle geboren en wel op 28 maart 1813. Volgens gegevens van de Almanak / Adressenlijst van Ned.-Indië woonde Johannes Hendrikus Wilhelmus in Nederlands-Indië onder meer in Japara (1836-1838 en 1850-1854), Koedoes (1840), Pekalongan (1841-1843), Kadoe (1845-1849) en Modjokerto (1854 -1860).

  Van 1859 tot 1860 was hij met ziekteverlof in Nederland.

  In 1840 komen we hem in de analen tegen als Controleur der 2de  klasse Landelijke Inkomsten en Kulturen en van 1845 tot 1848 als Controleur der 1ste klasse Landelijke Inkomsten en Kulturen en als taxateur losse/vaste goederen te Kadoe.

  In 1851 en 1852 was hij Assistent-Resident, notaris en vendumeester te Japara en in dezelfde functies in Modjokerto van 1854 tot 1858.

  Toen hij 23 jaar oud was trouwde hij op 1 juli 1836 in Jepara (bron: Regeringsalmanak jrg.1837, blz. 206) met Maria Helena Persijn, die toen 15 jaar oud was. Ze werd namelijk geboren op 26 januari 1821 in Japara & Joanna [bron: Almanak van Ned. Indie 1815-1942 / Regeringsalmanak 1822,] als dochter van Coenraad Persijn en Catharina Dorothea van Gumster.

  Johannes Hendrikus Wilhelmus overleed in Rotterdam op 31 oktober 1860 en zijn vrouw, Maria Helena Persijn, op 8 december 1898 in ’s-Gravenhage (bron: Gemeente Archief Den Haag). Ze werd 77 jaar.

   

  Gerrit Willem werd geboren in Batavia op 26 januari 1821.

  Hij woonde van 1854 tot 1861 in Pekalongan en had onder meer de volgende functies:

  diaken, commies op het Residentiekantoor en griffier van de Landraad.

  Hij trouwde met een zuster van de echtgenote van zijn broer Johannes Hendrikus Wilhelmus, namelijk met  Catharina Wilhelmina Persijn, die op 3 juni 1832 te Japara werd geboren (bron: Regerings Almanak 1833, blz. 237). Het huwelijk werd voltrokken op 26 januari1852 in Japara/Pekalongan.

  Gerrit Willem ten Cate overleed op 16 september 1861 in Pekalongan en zijn echtgenote op 4 maart 1917 in Djokjakarta.

   

  Uit het gezin ten Cate - van der Laan Droop lopen dus 2 lijnen naar de familie Persijn - van Gumster.

   
  04-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar vele Persijns (en ex-president Soekarno) werden geboren en begraven (Blitar)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Waar vele Persijns (en ex-president Soekarno) werden geboren en begraven (Blitar)

   

  Blitar is een plaats in de provincie Oost-Java, waar vele Persijns zijn geboren en / of zijn begraven. De plaats ligt ten zuiden van de vulkanen Kelud en Kawi.

  Blitar is ook de geboorteplaats van Soekarno, de eerste president van de Republik Indonesia. Ook zijn graf, waar regelmatig (ook door toeristen!) bloemenoffers worden gebracht, ligt in het gebied van Blitar.

  ……………………………………………………………………………………………………..

  Een tempelcomplex, de Candi Panataran, ligt 10 kilometer ten noorden van Blitar op de lagere hellingen van de vulkaan Kelud. Het is het grootste tempelcomplex op Oost-Java, een Hindoe-complex, daterend uit de periode tussen 1197 en 1454. De hoofdtempel bij Panataran dateert van 1347. De reliëfs vertellen het Ramayana-verhaal.

  De Ramayana is het grote epos uit India, het verhaal over Prins Rama en zijn vrouw Sita. Het is duizenden jaren oud en een van de meest beroemde werken aller tijden. De hoofdlijn van het verhaal betreft de ontvoering van Sita door de demon Ravana, die uiteindelijk met de hulp van Hanuman, de aap-god,  door Rama wordt gedood. Daarnaast zijn er vele andere verhalen in het epos opgenomen

  De tempel is gewijd aan de god Shiva en is minstens 300 jaar in gebruik geweest, van de 12e tot de 15e eeuw. De meeste gebouwen die nu te zien zijn, zijn gebouwd in de gouden eeuw van Majapahit (12e tot de 14e eeuw) .

  Een aantal kleine gebouwen staan verspreid binnen een gewijde, ommuurde binnenplaats, met de grootste en belangrijkste tempel achter in het complex

  ………………………………………… ……………………………………………………………

  Zoals boven al aangegeven zijn in Blitar veel personen uit de Persijn-stamboom geboren en / of begraven. Daar hebben ook velen van hen gewerkt en gewoond, een gezin gesticht en gelukkige en minder gelukkige tijden beleefd.

   

  Eén van hen was Coenraad Persijn, die in Blitar is gestorven en begraven.

   

  Coenraad Persijn werd geboren op 17 januari 1858 in Pakkies (Japara) als zoon van Jan Coenraad Persijn en Sadirag Antoinette. Hij werd eerst bij het huwelijk van zijn ouders op 8 juni 1861 erkend.

   

  Hij was tijdens zijn leven onder meer administrateur bij de onderneming “Petoeng Sewoe” (Modjo Kediri) en deurwaarder te Blitar.

  Volgens de gegevens uit het Adresboek Nederlands-Indië heeft hij behalve in Blitar ook nog gewoond in Wonogiri, Ngrowo, Trengalek, Malang en Kediri.

   

  Coenraad Persijn leefde met twee (Javaanse) vrouwen (tegelijk), namelijk Tarminah en Tamiah.

  Tarminah werd in 1872 geboren. Haar geboorteplaats is mij helaas niet bekend. Ze overleed op 4 november 1959 in Ngadiluwih.

  Tamiah werd geboren in Modjoroto in april 1889 en overleed te Soerabaja op 16 december 1954.

   

  Kinderen van Coenraad en Tarminah:

   

  1 Christine Elizabeth Persijn, geboren op 14 december 1902 in Kediri en in

     1904 aldaar erkend [bron: BS (Naamlijst/Adresboek N.I. jrg. 1905/75)].
     Zij is overleden op 18 december 1934 in Malang, 32 jaar oud.
     Christine Elizabeth trouwde in Blitar met
  Jan Willemzoon van den Dungen Bille.


  2 Lambertha Christina Persijn, geboren op 23 oktober 1904 in Kediri  en erkend

     in Blitar op 7 mei 1910 [bron: RA 1911,46]. Zij overleed 14 mei 1990 in

     Maastricht,  85 jaar oud. Lambertha Christina trouwde, 21 jaar oud,

     op 3 juli 1926 in Blitar met Fritz Ferdinand

     Jann, 33 jaar oud. Fritz Ferdinand, geboren op 9 december 1892  in Fischhausen,

     overleed op 19 januari 1942 toen het schip waar hij op voer (op weg naar India)

    werd getorpedeerd. Over deze Fritz Ferdinand Jann kunt u iets meer lezen

    in het artikel “TSINGTAU en de Persijn-stamboom” op deze weblog.

   

  3 Jan Coenraad Christiaan Persijn, geboren op 17 september 1906 in Kediri

     [bron: Regereings Almanak 1911, 46]    en op 7 mei 1910 te Blitar erkend.
     Hij overleed op 7 juni 1964 in Heerenveen ten gevolge van een auto-ongeval

     en is in Bolsward op de Algemene Begraafplaats (graf nr. 1793) begraven.

     Jan Coenraad Christiaan trouwde, 28 jaar oud, op 23 januari 1935 in Medan

     met Anna Helsina Manoe, 19 jaar oud. Anna Helsina is geboren op08 april 1915

     in Koepang (Timor). Zij overleed op 18 maart 1997 in Joure, 81 jaar oud, en is

     begraven te Bolsward op de Algemene Begraafplaats (bijgezet in het graf van

     haar man, nr. 1793)

   
  4 Christiaan Coenraad Persijn, geboren op 8 september 1908 [bron: Regerings

     Almanak 1911,46] en op 7 mei 1910 in Blitar erkend.
     Christiaan Coenraad overleed op 1 april 1944. Hij is begraven op het Ereveld

     te Kanchanaburi (zie ook het artikel “Christiaan Coenraad Persijn, oorlogsslachtoffer”

     op deze weblog.

   

  5 Henriette Christina Lambertha Johanna Persijn, geboren op 10 november 1911

     [bron: Regerings Alamanak 1913, 47] en in 1912 te Blitar erkend. Daar is ze ook

     op 10-jarige leeftijd gestorven ( 16 maart 1922) en begraven.

  6 Diana Johanna Margaretha Persijn, geboren op 13 maart 1913 [bron: Regerings

     Almanak 1914, 55]. Zij overleed op 1 oktober 1974 in Maastricht. Ze bleef ongehuwd.

  7 Eduard Coenraad Christiaan Lambertus Persijn, geboren op 16 januari 1915 in Blitar

     [bron: Regerings Almanak 1916, 173 / Almanak van Ned. Indië] en in dat zelfde jaar

     erkend. Hij is overleden op 15 augustus 1943 in Soerabaja, 28 jaar oud.

     Hij bleef ongehuwd

  8 Margaretha Christina Johanna Persijn, geboren op 06 november 1916 in Blitar

    [bron: Regerings Almanak 1918, 62] en in dat zelfde jaar ook erkend.

    Zij overleed  op 21 december 1994 in Heerlen op de leeftijd van 78 jaar oud.

    Margaretha Christina Johanna trouwde, 49 jaar oud, op 17 juni 1966 in Maastricht

    met Cornelis Leeuwenburg, geboren in Rotterdam op 7 september 1898 en overleden

    in Heerlen op 26 januari 1978. Bij zijn huwelijk met Margaretha Christina Johanna

    was hij weduwnaar (van W. Vos)

  9 Pieter Willem Coenraad Persijn, geboren op 2 september 1918 in Blitar [bron:

     Regerings Almanak 1920, 64] en aldaar in het zelfde jaar erkend.
     Pieter Willem Coenraad is als 2-jarig kind overleden op 29 april 1921 in Blitar.

     [bron: Regerings Almanak 1922,/23, 160 / Almanak van Ned. Indie].

     Hij ligt begraven te Blitar.

   

  Kinderen van Coenraad en Tamiah:

   

  1 Johanna Christina Persijn, geboren op 1 maart 1905 in Tjeker/Blitar [bron:

     Regerings Almanak 1911, 46] en erkend te Blitar op 7 mei 1910 (Bron:

     Regerings Almanak 1911, 46). Johanna Christina is overleden.
     Van haar is bekend dat ze van 1922
  tot 1928 als employé
    werkzaam was

     bij de Nederlands-Indische Handelsbank.

     Haar eerste huwelijk was op 25-jarige leeftijd (op 5 april 1930 te Blitar) met

     Hein Martinus Sick, oud 41, geboren in Kediri op 19 januaria 1889 en overleden

     in Soerabaja in 1941.
    Johanna Christina Persijn en Hein Martinus Sick en Johanna Christina Persijn

    hadden geen kinderen. Van 1931 tot 1941 was Hein Martinus evangelist

    van een Pinkstergemeente.
    Ze trouwde voor de tweede maal toen ze 37 was op 1 april 1941 in Soerabaja met

    George Bernard van Kempen, 30 jaar oud, geboren op 21 augustus 1911 in Boemi Ajoe.

    George Bernard werd te Brebes erkend op 2 september 1911. Hij overleed op 7 juni

    1988 in Nijmegen, 76 jaar oud .

  2.Dorothea Lambertha Persijn, geboren op 31 mei1907 in Modjoroto [bron: Regerings

     Almanak 1911, 46]. Notitie bij de geboorte van Dorothea Lambertha: Erkend te Blitar

     op 7 mei 1910 (Bron: Regerings Almanak 1911, 46)
     Dorothea Lambertha is overleden op 29 maart1966 in Haarlem, 58 jaar oud.
     Ze vestigde zich in Den Haag op 13 mei1935 [vanuit Nice] en keerde terug naar

     Ned. O. Indie op 24 september 1935                    

     Dorothea Lambertha trouwde, 29 jaar oud, op 13 mei1937 in Soerabaja met

     Raymond Jean Bree, 26 jaar oud. Raymond Jean is geboren op 17 januari 191

     in Alkmaar. Raymond Jean is overleden op 11 februari 1945 in Motojama (Japan),

     34 jaar oud [bron: Oorlogsgravenstichting]. Hij is begraven te Jakarta.
     Notitie bij overlijden van Raymond Jean: Raymond Jean Bree is begraven in

     Jakarta op het Ned. Ereveld -Menteng Pulo-.
     Bij zijn overlijden was hij Sergeant-machinist bij de Kon. Marine.
     Hij is begraven in vak Col.0, graf nr. 13 (Bron: Oorlogsgravenstichting)

     Daarvoor was hij van 1931 tot 1940 machinist bij de JCJ-lijn te Soerabaja

   

  3 Eleonora Johanna Persijn, geboren op 16 oktober 1909 in Blitar [bron: Regerings

     Almanak 1911, 46 / Almanak van Ned. Indie].  Zij werd erkend te Blitar op 7 mei 1910

     (Bron: Regerings Almanak 1911, 46)
     Eleonora Johanna is overleden. Zij was ongehuwd.
     Volgens de gegevens van de Indische spoorwegmaatschappijen (Nationaal Archief,

     Den Haag) was Eleonora Johanna vanaf 7 juni 1927 in “losse dienst” werkzaam als

     employee bij de Zuster-Spoorwegmaatschappijen op een maandbezoldiging van

     f 120,- ter vervanging van mej. Ch.C. v.d. Sluis (Klerk II in vaste dienst) aan wie op

     eigen verzoek eervol ontslag is verleend i.v.m. huwelijk.
     Hierbij werd aangegeven dat ze eerder had gewerkt bij Tiedeman & van Kerchen

     (van 26 jini 1926 tot ultiomo januari 1927) en van ultimo januari 1927 tot 7 juni 1927

     op het Residentiekantoor.
     De aanstelling bij de Zuster-Spoorwegmaatschappijen  werd bevestigd in een schrijven

     dd 15-06-1927 (no 66P) van de hoofdvertegenwoordiger te Semarang aan de

     administrateur te Wonosobo

     (Bron: Personeelsdossiers Zuster-Spoorwegmaatschappijen)  

     Vanaf 1928 tot 1948 was zij klerke bij de Oost-Java Stoomtram Maatschappij

     te Soerabaja

     Per 1 januari 1928 was zijn klerk 2de klas (tijdelijke dienst) met een  salaris  van

     f 135,- per maand.
     Per 16 oktober 1930 werd zij als klerk 2de klas in vaste dienst aangesteld.

     Deze aanstelling werd goedgekeud door Dr. R. Hartelust. [bron: Personeelsdossier

     Zuster-Spoorwegmaatschappijen (Nationaal Archief, den Haag)].

     Van 1937 tot 1948 was zij klerk 1ste klas bij dezelfde maatschappij.       

     Op 1 maart 1948 werd zij op eigen verzoek eervol ontslagen.                

     Uit het personeelsdossier blijkt verder dat ze naast haar MULO-diploma ook een

     diploma had gehaads voor “eerste klas machineschrijven”.

   

  4 Lambertus Coenraad Christiaan Persijn, geboren op 30 december 1911

     [bron: ALMNI / RA 1913, 47]. Hij werd op 7 september 1912 in Blitar erkend.
     Lambertus Coenraad Christiaan overleed op 20 februari 1981 in Gorinchem,

    69 jaar oud.

    Hij was van 1937 tot 1958 werkzaam als werktuigkundige.

    Lambertus Coenraad Christiaan trouwde op  27-jarige leeftijd op 22 maart 1939

    in Malang met Jeannette Piette, 20 jaar oud. Jeannette is geboren op 9 april

    1918 in Paree en overleed op 20 mei 1988 in Gorinchem, 70 jaar oud.

  5 Jan Coenraad Persijn, geboren op 27 december 1916 in Blitar [bron: RA 1918,61]

     en op dezelfde dag erkend.

     In 1940 werkye hij als employé bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) te

     Balikpapan op het eiland Borneo.
     Jan Coenraad overleed als oorlogsslachtoffer op 9 februari 1942. Zie ook het artikel

     “Jan Coenraad Persijn, oorlogsslachtoffer” op deze weblog.

     Hij werd begraven op het Nederlandse Ereveld “Kembang Koening”, vak KDH, graf nr. 53.

  6 Catharina Johanna Dorothea Persijn, geboren op 28 maart 1919 in Blitar [bron:

     Almanak van Ned. Indie] en in dat zelfde jaar erkend.
    Zij overleed op 15 juli 1977 in Utrecht, 58 jaar oud.

    Catharina Johanna Dorothea trouwde toen ze 27 jaar oud was op 20 maart 1947

    in Soerabaja met Bernardus Franciscus Bregonje, 25 jaar oud. Hij was in Zwolle

    geboren op 8 februari 1922.

    Het echtpaar had geen kinderen.
  ……………………………………………………………………………………………………….

  Coenraad Persijn, de vader van al deze kinderen overleed op 30 oktober 1920 te Blitar

  waar hij ook werd begraven [bron: Almanak van Ned. Indie].

  In hetzelfde graf werden later ook zijn zoon Pieter Willem Coenraad (gestorven in1921)

  en zijn dochter Henriëtte Christina Lambertha (gestorven in 1922) bijgezet.

   

   
  Foto
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  Archief per maand
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 09-2008
 • 06-2008
 • 03-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!