NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Zoeken in blog

Inhoud blog
 • sterven is een ster worden als de lichten doven.......
 • Een wijs man
 • aardemoeder werteldmoeder
 • exodus naar nooit......misschien
 • grootmoeders en overgrootmoeders
 • rouwsteen
 • Afscheid nemen dat doe je niet in één keer.
 • blaren in de wind
 • soorten verdriet
 • Rutger Kopland
 • Rituelen kanaliseren emoties bij een afscheidsdienst
 • Begrafenisplechtigheid, rouwplechtigheid, afscheidsplechtigheid, herdenkingsplechtigheid, sterfritueel, afscheid nemen met zinvolheid, waardigheid en stijl.
 • In de oudste lagen van mijn ziel
 • verdrietdruppels gedicht bij de vooropening van het museum M te Leuven
 • Delf mijn gezicht op
 • scheiden, niet langer meer bestaande bindingen tot ontknoping brengen.
 • Grijs. Een rituele bede.
 • spreken is zilver, zwijgen is ........ een wijs ritueel
 • Marc groet 's morgens de dingen Paul Van Ostaijen
 • het woud van Pablo Neruda
 • gedicht Rainer Maria Rilke
 • verandering vieren
 • Relatieviering, huwelijksbelofte, samenlevingsritueel, trouwplechtigheid, hernieuwen van de trouwbelofte en zo meer!
 • Tim van Wim De Craene
 • Rites of passage, rites de passage, overgangsrites.
 • 7jaarsfeest, overgangsfeest, overgangsritueel, overgangsviering, lentefeest, eerste communiefeest.
 • Een cirkel van liefde uit het gelijknamige boek van Rosa Wouters
 • geboortefeest, geboorteritueel, geboorteviering,welkomstfeest, adoptiefeest, naamgevingsfeest.
 • zegenwens auteur onbekend
 • gedicht Wat het is Erich Fried
 • gedicht Klaprozen van Fakir Baykurt, te lezen op een muur in Leiden.
 • gedicht van Antonio Machado
 • een ritueel begeleiden.
 • De Cirkel als kookpot.
 • De cirkel als bundelende vorm. de cirkel als beschermende ruimte.
 • water als drager van het leven
 • vuur en bezieling, verandering.
 • Lucht en helderheid
 • aarde en aarding
 • rituelen vragen vaak om een cirkel.
 • Feesten als mijlpalen. Rituelen als wegmarkeringen.
 • feestmaaltijden besprenkelen met een sausje van gedachten, gevoel en gebaren.
 • Wat het is.
  Vroeger dansten
  op het ritme
  van de muziek
  meisjes van Kreta
  rond het altaar der liefde.

  Hun voeten vormden
  een cirkel
  in het bloeiende gras.

  Sappho van Lesbos
  Foto

  Voordat je de top van een boom kunt bereiken

  of de knoppen en de bloemen kunt begrijpen,

  moet je diep doordringen naar de wortels,

  want daar ligt het geheim.

  En hoe dieper de wortels,

  hoe hoger de boom.

  Nietzche.


  Foto
  Through ritual, change is invited. Through ceremony, change is celebrated. Through sacred ceremony, change is honored.

  “ Bloeit een boom, dan bloeit in hem de dood zowel als het leven”.

  Uit: “Brieven over God” R.M. Rilke


  Foto

  De rustige midzomerdag

  brandt aan het midden van de hemel

  waarin de plas weerspiegelt

  die zijn hart, verguld met nimfen, helder toont.

  Onze aanbeden vrouwen

  laten op dit geurende uur

  de duistere schaduwen van de tijd los.


  Jehan l’Azcuiz
  Foto

  Het ritueeltje van Alice Nahon

  Avondliedeke

  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  Nog even vóór het slapen gaan
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hert heb zeer gedaan.


  Of ik geen ogen heb doen schreien
  Geen weemoed op een wezen lei
  Of ik aan liefdeloze mensen
  Een woordeke van liefde zei.


  En vind ik in het huis mijns herten
  Dat ik één droefenis genas
  Dat ik mijn armen heb gewonden
  Rondom één hoofd, dat eenzaam was...


  Dan voel ik op mijn jonge lippen
  Die goedheid lijk een avondzoen...
  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  En zó z'n ogen toe te doen.


  Foto
  There is only one hapiness in life, to love and be loved......


  George Sand
  Foto
  Het is onze ware oorspronkelijke natuur om beschikbaar te zijn om lief te hebben en te worden liefgehad.

  Stephen en Ondrea Levine
  Foto

  "Life is not about waiting for the storms to pass... it's about
  learning how to dance in the rain."


  Foto

  Love the animals, love the plants, love everything. If you love everything, you will perceive the divine mystery in things. Once you perceive it, you will begin to comprehend it better every day. And you will come at last to love the whole world with an all-embracing love. -

  Fyodor Dostoyevsky


  Foto
  There is no greater magic in all the world

  than that of people joined together in love.


  auteur onbekend

  Foto

  Rings are an ancient symbol,

  blessed and simple. Round like the sun,

  like the eye, like arms that embrace.


  Foto

  To love is nothing.

  To be loved is something.

  To love, and be loved, is everything.  T. Tolis


  "Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim. Het is héél eenvoudig: alleen met het hart kan je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."

  uit  De Kleine Prins

  Foto
  Aanraking kan in 5 seconden meer liefde overbrengen dan woorden in 5 minuten.  

  Phyllis Davis.

  Foto
  "Je kunt alleen maar van iets houden als je ervan léért houden.
  Dat is ook in de liefde zo.
  Je moet leren liefhebben."
  Ivo Van Hove

  Foto
  Mijn handen strekken tastend zich naar liefde,
  omdat ik gaarne bidden zou in klanken,
  die mijn hete mond niet vinden kan..........

  uit Sonnet  van Frans Kappus

  Geluk ligt in tevredenheid. Als je tevreden bent met 1 dollar, dan ben je gelukkig!!! Echt geluk komt uit het hart.

  Khru Bah uit film Lost Children of Buddha


  Foto
  BIJZONDERE VIERINGEN EIGENTIJDSE RITUELEN
  zingevende vieringen bij alle belangrijke gebeurtenissen
  ritueelbegeleider, huwelijk, geboorte, adoptie, begrafenis,uitvaart, verjaardag, pensionering, communie, scheiding, ouderschap, grootouderschap, verhuis, elke verandering of mijlpaal in het leven kan je inluiden met een bijzondere viering of hedendaags ritueel
  08-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een ritueel begeleiden.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Een ritueelbegeleider of ritueelbegeleidster schept een structuur.

  Bij rituelen, die ik op verzoek begeleid, draag ik de zorg voor een dergelijke structuur.

  In een ritueel op maat schep ik samen met de deelnemers die jij er graag bij wilt,  de veilige en van kracht doordrongen sfeer die het doel waar jij naartoe wilt, volledig ondersteunt. Hierbij kunnen woorden, gebaren, teksten, opstellingen, bewegingen, liedjes, spelletjes als gangmaker  ingezet worden.

  Ik zorg voor een dynamisch en creatief proces  waarbij  de deelnemers aangesproken worden in  hart - lichaam - geest  én denken . Aangesproken worden  in  een bijzondere en tevens eenvoudige en  warme liefdevolle sfeer waarin  de verschillende aandachtspunten die belangrijk zijn voor diegene die om het ritueel verzoekt, aanwezig zijn.

  Als ritueelbegeleidster vestig en bundel ik  gedurende het hele verloop van het ritueel de aandacht  van de deelnemers op de belangrijke gebeurtenis die gevierd of herdacht wordt en zorg ik ervoor dat verdieping mogelijk is. In dergelijke sfeer wordt de geest helder, opent het hart zich en gaan alle zintuigen op scherp staan.

  Als ritueelbegeleidster leidt ik de vaak heel eenvoudige  vorm waarbij de verandering  kan verweven worden met het gewone dagelijks leven zodat elke deelnemer zich met deze verandering kan verbinden in liefde voor elkaar, in liefde voor het leven, in processen van rouwen, in heling en mededogen, in dankbaarheid, in de uitbundigheid van samen feest vieren.

  Als ritueelbegeleidster zorg ik ervoor dat er een gelegenheid geschapen wordt waarbij je je opnieuw kunt verbinden

                                                      met de betovering van de ziel,
                                                      met het plezier van je kindertijd, 
                                                      met de eenvoud van je hart.


  Wens je meer inlichtingen???   Via een mailtje op deze blog  ( in het rechter  vlak staat een rubriekje "e-mail mij")  kan  je me bereiken. Ik neem dan zeker contact met je op als je me je mailadres en telefoonnr  en adres achterlaat.

  08-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  26-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat het is.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  "Wat is een rite?" vroeg de kleine prins.


  "Het is een vergeten begrip" zei de vos."Een rite maakt dat de ene dag van de andere dagen verschilt, dat het ene uur verschilt van alle andere uren."

  uit " De kleine prins"  van Antoine de St.Exupéry.  " Een ritueel is een bekrachtiging, een bevestiging, een erkenning van een gebeuren op een bijzondere manier. Het is als een vormgeving op een materieel, energetisch en sociaal-spiritueel niveau. Het is een viering waarbij je je verbindt zowel me de wereld in jezelf als deze om je heen. Essentieel is de beleving, de ervaring, de deelname. "

   uit de folder van 'Riten'.

  Bijlagen:
  images.jpeg (3.9 KB)   

  26-03-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.feestmaaltijden besprenkelen met een sausje van gedachten, gevoel en gebaren.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In zijn boek 'Emotionele Intelligentie" vertelt Daniel Goleman dat er 'enorme capaciteiten ontstaan als gedachten en gevoel gecombineerd worden, als het gevoel gekoppeld wordt aan cognitieve vaardigheden'.

  En dàt is preciés wat er in een ritueel gebeurt: er een doorlééfd gebeuren van maken dat tegemoet komt aan een diep verlangen van vanbinnen.....


  Veel vieringen zijn doorheen de tijden in onze cultuur afgebouwd tot  een feestmaal met 4 gangen. De oude traditionele vormgevingen komen al lang niet meer tegemoet aan wat men 'diep vanbinnen' verlangt. En niet iedereen vind zichzelf creatief genoeg om aan een eigen vormgeving rond een belangrijke gebeurtenis  te gaan sleutelen.

  En zo komt het dan dat  belangrijke gebeurtenissen herleid worden tot 'feestmaaltijden'  besprenkeld met  een paar noten muziek,  een klein optreden of een of andere vermakelijkheid. Aan de diepere zingeving  gaat men echter  vaak voorbij. 

  Op een expressieve wijze tijdens  feesten en vieringen het denken, handelen en voelen verenigen,  is  nochthans een vruchtbare(nde)  uitdaging: die maakt dat je in een soort flow terechtkomt;  die maakt dat je als deelnemer even het gevoel krijgt van 'even buiten de tijd' te vertoeven.  Je wordt opeens deelnemer aan het grote geheel. En je voelt meteen  dat het verlangen 'diep vanbinnen'  voedsel ontvangen heeft....

  Rituelen kunnen hierbij helpen. Ze kunnen steeds gecombineerd worden met  een groot feestgebeuren of een smakelijke feestmaaltijd. Ze worden graag als aperitief geserveerd.

  26-03-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  29-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Feesten als mijlpalen. Rituelen als wegmarkeringen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Rituelen zijn wegmarkeringen op onze levensweg. Zij wijzen erop  dat er in ons leven een nieuw seizoen aanbreekt, dat er iets afgerond of toegevoegd wordt. Zij horen bij momenten  van verandering, van vernieuwing en evolutie, van overgang en verbondenheid. Zij horen zeker bij momenten van stilstaan en vieren, bij feestmaaltijden met 4 gangen.  Zij zijn  zinvol bij alle belangrijke gebeurtenissen, omdat zij ons  -in verbondenheid- laten ervaren dat we deelnemers zijn aan een groter geheel. Zij markeren - net zoals de seizoenen- de cycli van het leven.Vandaar dat het in een ritueel als natuurlijk  is om de krachtvelden van de vier seizoenen - liefst in  een sfeer die afgestemd is op de bijzondere gebeurtenis- op te roepen. Ook de 4 elementen (water-vuur-lucht en aarde) zijn helemaal op hun plaats bij zo een viering.

  29-03-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  31-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rituelen vragen vaak om een cirkel.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een cirkel is een oud symbool dat van oudsher verbonden is met de cyclus van het leven.
  Binnen een cirkel kan je  bij het ritueel ook de natuurlijke cycli gemakkelijk tot uitdrukking brengen, en bovendien verwijzen naar de 4 elementen: aarde, lucht, vuur en water.


  Aarde draagt bij tot het gronden van intenties, gedachten, gevoelens.
  Lucht draagt bij tot helderheid.
  Vuur draagt bij tot verandering.
  Water draagt bij tot zuivering en aanpassingsvermogen.

  Tijdens het ritueel wordt de cirkel tot een heilige en veilige ruimte waarbinnen je de opgeroepen energie kan focussen.

  De cirkel brengt ook elke deelnemer aan het ritueel op evenwaardige wijze in het belevingsveld.

  31-03-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  03-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aarde en aarding
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Van de vier elementen is aarde het zwaarste element.

  De zwaartekracht zorgt ervoor dat alles hier op aarde terug naar de aarde gaat, als vanzelf terug naar de aarde gaat.

  Aarde zorgt voor zwaarte, voor aarding en evenwicht, voor rust, veiligheid en geborgenheid. Eens iets naar de aarde teruggegaan is, kan het daar rusten en veilig geborgen worden.

  Aarde staat  ook  voor inkeer en introspectie, voor  verankering in de diepte. Van deze verankering is een steen een mooi symbool. Een steen zoekt als vanzelf een verankeringspunt in de aarde. En de aarde draagt als vanzelf wat er zich aan overgeeft.............

  Geen wonder dat  -tijdens bijzondere vieringen-    aarde als symbool bijdraagt  tot het  veilig aarden van woorden, intenties, gevoelens!

  03-04-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  05-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lucht en helderheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Onze aarde wordt door een mantel van lucht omringd.


  Deze lucht bevat de eeuwenoude  uitwasemingen van de aarde zelf, van planten, mensen en dieren, van vuurtjes en bosbranden en  uitlaatgassen...............

  De lucht verbindt al wat leeft. De lucht omgeeft al wat leeft.
  En al wat leeft beweegt zich voort in lucht. Lucht is overal om ons heen. Zonder lucht kunnen wij niet leven. Lucht is de bron van onze ademhaling.

  Lucht draagt trilling en geluid, klank, woord en communicatie. Lucht is zodoende de drager van kennis, wijsheid, heldere gedachten.

  Lucht staat als element symbool voor  helderheid, vrijheid, inspiratie, levensenergie.

  05-04-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  07-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vuur en bezieling, verandering.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Het rode vuur van de nieuwe dageraad nodigt allen uit tot een nieuw begin.............

  Vuur verbrandt, vernietigt,  lost op, zet om, reinigt, zorgt voor transformatie, bezieling  en metamorfose. Vuur is het element bij uitstek dat aanzet tot verandering en groei. Vuur beëindigt de oude kringloop en zet daaropvolgend de kringloop van nieuw leven in gang.

  Vuur zorgt voor  kleur en vlammen, warmte, straling  en gloed.
  Vuur zorgt ook voor asse, sintels, knetterende geluiden,  rook, uitstralend licht. Vuur zorgt bovendien voor  de verbinding  tussen  beneden en boven: de rookpluim  vormt een  brug naar de andere dimensie, de hemel.

  Het rode vuur van de nieuwe dageraad nodigt allen uit tot een nieuw begin. Opnieuw beginnen kan altijd zolang er maar brandstof is ........

  07-04-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  20-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.water als drager van het leven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Onze aarde bestaat voor 70 % uit water.  En ook het menselijk lichaam bestaat voor 70 % uit water.
  Een bevruchte menselijke eicel bestaat zelfs voor ongeveer 95 % uit water.
  Water is een belangrijke drager van het leven op aarde.  Water bestaat echter niet alleen op aarde, het komt voor in het hele universum.


  Water zorgt voor vruchtbaartheid, groei en vernieuwing. Water zorgt eveneens voor reiniging, zowel binnen het lichaam als erbuiten.

  Water zorgt ervoor dat dingen wegspoelen: zowel materie - waardoor het inspeelt op de vormgeving-: oude vormen worden weggevaagd en nieuwe vormen ontstaan.  Water spoelt eveneens schadelijke stoffen weg, spoelt eveneens onze  belastende en bedrukkende emoties weg.


  Water staat in grote mate in verband met onze gevoelens, zowel met onze rustige en zachte kabbelende gevoelens, als met de ons soms overspoelende gevoelens. Water staat in verband met liefde.............

  Water is het element waarin nieuw leven ontstaat. Water is zodoende verbonden met vruchtbaarheid, groei en leven.

  Water is het vormloze dat vormen schept.........
  Water zorgt ervoor dat er stroming is...........

  20-04-2008 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  07-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De cirkel als bundelende vorm. de cirkel als beschermende ruimte.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  De cirkel is een bundelende vorm. Een ideale vorm dus om te gebruiken bij rituelen.

  In de cirkel bundel je niet enkel de ruimte én  de deelnemers aan het ritueel,  je bundelt er eveneens veel makkelijker de aandacht van de deelnemers. En bovendien bundel je er eveneens de transformerende energie van het ritueel.


  De cirkel is eveneens een veilige ruimte, een magische cirkel van bescherming die we als de krijtcirkel kennen uit de sprookjes. Naar zo een veilige krijtcirkel verwijst Clarissa Pinkola Estes in haar boek "De ontembare vrouw" als de cirkel        'waarbinnen je  -in crisimomenten-enerzijds de verre stem uit de oertijd kunt horen, de oerstem die je vertelt hoe je sterk kunt blijven en hoe jij je geest simpel en puur kunt houden terwijl je anderzijds iets aangereikt zult krijgen dat van rituele aard is,  met het doel dat crisismoment te stabiliseren.'

  De helpende stem, sterk blijven, simpel en puur van geest blijven, iets aangereikt krijgen: stuk voor stuk welkome geschenken bij veranderingsmomenten en rituelen! En de cirkel is de veilige omsluiting van al deze transformerende geschenken én energieën waamee tijdens het ritueel gewerkt wordt.

  07-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  08-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Cirkel als kookpot.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Om water te koken heb je een pot nodig........... en om rituelen te koken heb je liefst een cirkel nodig.


  Door het ritueel kook je -met alle ingrediënten die je voor het ritueel verzameld hebt-  in je ronde kookpot  een omgeving vol  bruisende en voedende energie. Zo wordt je cirkel een smeltkroes voor al de liefdevolle intenties die de bestaansredenen van je ritueel zijn. 

  Koken, dat is toveren met vuur en water en lucht en ingrediënten. Door het koken wordt je kookpot een heerlijke en krachtgevende  smeltkroes voor al je liefdevolle intenties.

  Bijlagen:
  site%20circle%20kleiner.jpg (27.4 KB)   

  08-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  11-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht van Antonio Machado
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zwerver,

  jouw voetstappen
  zijn de weg
  verder niets.
  Zwerver,
  er is geen weg,
  De weg ontstaat
  door lopen.
  Door te lopen
  baant men de weg,
  en achterom kijkend
  ziet men het pad…


  11-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  12-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht Klaprozen van Fakir Baykurt, te lezen op een muur in Leiden.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Boven de onmogelijkste aarde
  heffen zij het hoofd, 
  door het daglicht gewekt,
  en wiegen zich met vreugde
  in de opkomende wind.

  Met per takje slechts drie of vier
  kleine blaadjes, vliegen om hun
  steeltjes de torren en vlinders,
  het dwaze rood van hun klaproosbestaan
  als gepaard aan het groen van de weiden.


  Heel lang kan ik zo zitten kijken,
  hoe ze daar staan, geplant op een rij,
  de hoofdjes naar elkaar toegewend.
  'Wat een geluk om zo'n bloem te zijn'
  zeg ik bij mijzelf, vol verbazing
  over hun stille ontwaken.  Ik geef dit gedicht op mijn blog een plaats als dank voor de rituele zeggingskracht van de Klaprozen
  van Anita Huybens en haar Apopo-project.

  12-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  13-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht Wat het is Erich Fried

  Het is onzin

  zegt het verstand.

  Het is wat het is

  zegt de liefde.

  Het is tegenslag

  zegt de berekening.

  Het is alleen maar pijn

  zegt de angst.

  Het is uitzichtloos

  zegt het inzicht.

  Het is wat het is

  zegt de liefde.

  Het is belachelijk

  zegt de trots.

  Het is lichtzinnig

  zegt de voorzienigheid.

  Het is onmogelijk

  zegt de ervaring.

  Het is wat het is

  zegt de liefde.


  13-03-2009 om 14:53 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  15-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zegenwens auteur onbekend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Wij wensen je twee stevige voeten
  om door het leven te gaan.
  Twee gulle handen om anderen bij te staan.
  Wij wensen je een mond
  om te lachen met vrienden die vrolijk zijn.
  Maar ook om mensen te troosten
  bij tegenspoed en pijn.
  Wij wensen je twee heldere ogen
  om te zien wat slecht is en wat goed.
  Dan zul je altijd de weg weten
  de weg die je volgen moet.
  Wij wensen je een liefdevol hart toe,
  een hart dat mensen bemint.
  Maar bovenal Gods zegen,
  wordt een heel gelukkig kind!


  15-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geboortefeest, geboorteritueel, geboorteviering,welkomstfeest, adoptiefeest, naamgevingsfeest.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Als liefde nieuw leven heeft gewekt en als uit zo een liefdesband een kind is geboren,  of als je liefde je ertoe aanzette een kind te adopteren, dan wil je bij zo een ingrijpende gebeurtenis stilstaan. Je wilt het nieuwe leven op een feestelijke én zinvolle wijze vieren.


  Je wilt vieren

            · dat je het kind dankbaar welkom heet en dat je het een naam geeft.

            · dat je het kind opneemt in een kring van mensen die vanaf nu een belangrijke

             rol zullen spelen in zijn leven : de ouders , andere gezinsleden, de familie en de vrienden.

            · dat het kind eventueel een meter en een peter krijgt

            · dat je de nieuwkomer waardevolle geschenken wil meegeven:

                                o de wensen die opborrelen in je hart

                                o de waarden die je belangrijk acht

                                o de beloften waartoe jij je wilt verbinden in de opvoeding.

  Samen zoeken we, na een eerste kennismakingsgesprek, naar een vorm die helemaal tegemoet komt aan wat jij belangrijk vindt bij zo een ingrijpend gebeuren.


  15-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  20-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een cirkel van liefde uit het gelijknamige boek van Rosa Wouters
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Volkomen onverwachts heeft hij me in een een

  magische cirkel gebracht,

  een cirkel van liefde

  die niemand kan doorbreken.

  Want alleen hij kent het toverwoord.

  Hij alleen weet het teken.


  En in ruil voor mijn bizarre heksenspel

  tekent hij cirkel,

  na cirkel,

  na cirkel om ons heen, tot een onmetelijke kring van leven en beweging.


  20-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  21-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7jaarsfeest, overgangsfeest, overgangsritueel, overgangsviering, lentefeest, eerste communiefeest.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 7 jaar heb je je eerste zevenjaarsperiode afgelegd. Je bereikt dan een scharniermoment, een overgangsmoment in je jonge leven. Je bent nu klaar om de wijdere wereld in te gaan. Je zet in die richting een hele grote stap: je gaat naar de lagere school, je leert er lezen en schrijven. Maar ook je tanden wijzen op de veranderingen die zich in je ontwikkeling voordoen: ze vallen één na één uit om plaats te maken voor definitieve bijters.

  Die veranderingen –die de groei ten goede komen- kunnen klein of geleidelijk zijn, maar voor de zevenjarige zijn ze ingrijpend.

  En als er gewichtige veranderingen plaatshebben in het leven, dan worden die vaak gemarkeerd met een feest. Niet zomaar een feest, maar een feest dat laat zien dat de zevenjarige vanaf nu niet echt een kind meer is. Een feest dat enerzijds laat zien dat de zevenjarige een stap zet in de richting van de gemeenschap van de groteren én anderzijds zichtbaar maakt dat die gemeenschap de zevenjarige opneemt. Een overgangsfeest of een overgangsrite.

  Sommigen doen dan hun eerste communie, anderen kiezen voor een lentefeest, een bosfeest, een indianenfeest enz... Een feest dat dient om het kind in die overgang en al die veranderingen te ruggesteunen, om het aan te moedigen op zijn ontdekkingstocht naar die wijdere wereld. Maar bovenal om het zichtbaar een plaats te geven binnen de nieuwe gemeenschap. En gemeenschap, dat wil zeggen: verbonden zijn met anderen en delen met elkaar. Dat vooral wil een zinvol feest het kind leren.

  Wat willen jullie als ouders duidelijk maken in de overgangsrite van jullie zevenjarige? Samen zoeken we naar een feestritueel!


  21-03-2009 om 21:14 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  22-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rites of passage, rites de passage, overgangsrites.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een overgangsrite is een ceremonie die een belangrijke verandering in het leven markeert.

  Op onze weg van wieg naar dood gaan we doorheen verschillende natuurlijke fases van ontwikkeling. De meest gekende zijn geboorte, puberteit, huwelijk, ouder worden, dood. Maar in feite is elke grote verandering in je leven een overgangsmoment. Een moment waarop je “van hier naar daar gaat”.

  De overgangen doen zich, of we er nu met een viering bij stilstaan of niet, sowieso voor. In onze hedendaagse samenleving zijn we echter de verbinding met onze overgangsrites verloren of hebben we de viering ervan herleid tot cadeaufestijnen.

  Bij een overgangrite wordt niet enkel diegene die de overgang maakt gevierd en diens groei eer gegeven door middel van een feestviering, maar bovendien wordt die overgang in een juiste context geplaatst, waardoor de energie die je meeneemt van de ene levensfase naar de volgende een flinke duw in de rug krijgt. Ook al dien je elke overgang in essentie alleen te gaan, met een zinvolle viering erbij ondersteun je de natuurlijke transitie en zorg je voor een ondersteunende omgeving waardoor het uitrijpen kan plaats hebben in een gezonde sfeer van blijdschap, hoop, harmonie en humor.

  Een overgangsrite brengt eer aan wat voorbij is, geeft erkenning aan de verandering die gaande is en verwelkomt de integratie van wat vanaf nu omarmd dient te worden. Doel ervan is om mensen de kracht te schenken om van de ene ontwikkelingsfase naar een volgende over te gaan. Ze kent 3 stadia: het oude loslaten, een tijd in niemandsland verwijlen, opgenomen worden in de nieuwe gemeenschap.


  22-03-2009 om 18:18 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  23-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tim van Wim De Craene
  Klik op de afbeelding om de link te volgen        

          Hier laat ik je los, Tim
          Van hieraf moet je gaan
          Met vallen en opstaan
          Van hieraf moet je gaan


                                             Dus ga en maak de mortel
                                             Bouw stenen tot een huis
                                             Smeed akkers voor 't gewelf, Tim
                                             Maak deuren voor je huis


                                                                               Ikzelf geef je niets mee
                                                                               Dan lofzang voor je jeugd
                                                                               De krachten in je armen
                                                                               Een ode aan de deugd


                                                                                                           De liefde voor een vrouw, Tim
                                                                                                           De oogsten van haar buik
                                                                                                           Het winnen van de dagen
                                                                                                           Het streven naar geluk


                                 Hier laat ik je los, Tim
                                 Van hieraf moet je gaan
                                 Met vallen en opstaan
                                 Van hieraf moet je gaan


                                 Van hieraf moet je gaan
                                 Van hieraf moet je gaan

  23-03-2009 om 08:02 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  24-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Relatieviering, huwelijksbelofte, samenlevingsritueel, trouwplechtigheid, hernieuwen van de trouwbelofte en zo meer!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een relatieviering kan het persoonlijke verhaal van diegenen die de verbintenis aangaan weerspiegelen, evenals hun waarden en hun zingeving. Zo wordt een verbintenisplechtigheid tot een persoonlijke en bewuste keuze.  Willen jullie jullie verbintenis maken tot een persoonlijke, authentieke en unieke viering waarin ook jullie eigen waarden en wensen en wederzijdse beloften in tot uitdrukking komen?


  Willen jullie deze persoonlijke viering integreren in een groter geheel zoals een burgerlijke trouw of kerkelijk huwelijk?


  Willen jullie enkel ten opzichte van elkaar, familie en vrienden een persoonlijke gelofte afleggen?
  In een voorbereidend gesprek is peilen naar de zingeving die jullie door een viering willen duidelijk maken rond de intenties van jullie verbintenis belangrijk.

  · Zo weerspiegelen jullie wederzijdse beloften ook jullie eigen unieke visie op jullie samenlevingsvorm.

  · Zo weerspiegelt jullie viering jullie eigen wensen en ideeën.

  · Zo wordt de viering een weerspiegeling van jullie eigen essentie, en brengt ze eer aan jullie liefde én viert ze jullie liefde.

  · Zo wordt jullie viering er een waarop je voluit ja kan zeggen.


  24-03-2009 om 11:39 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  25-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verandering vieren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  "Through ritual, change is invited.

  Through ceremony, change is celebrated.

  Through sacred ceremony, change is honored."

                                                                                                                  schrijver onbekend

  25-03-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:ritueel, ingrediënten en vorm
  >> Reageer (0)
  27-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht Rainer Maria Rilke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Ik leef mijn bestaan in uitdijende kringen

  die zich over de dingen spreiden.

  Ik zal de laatste wellicht niet voltooien,

  maar ik begin eraan.  Ik cirkel om God, om de oeroude burcht,

  en ik cirkel millenia lang;

  En nog weet ik niet: ben ik een valk, een storm,

  of een machtig gezang.

                                     

                                                                                                                                       R.M. Rilke


  27-03-2009 om 11:53 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  29-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het woud van Pablo Neruda
  Klik op de afbeelding om de link te volgen                        Toen ik het woud

                   had uitverkoren


                                   om van te leren

  hoe ik moet bestaan,

  blad na blad

  heb ik nog meer lessen genomen,

  en leerde wortel te zijn,

  diepe poel

  zwijgende aarde

  glasheldere nacht

  en langzaam

  meer en meer:

  het hele woud.


                                                                       Pablo Neruda


  29-03-2009 om 10:43 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marc groet 's morgens de dingen Paul Van Ostaijen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen                                             een kinderritueeltje

  Dag ventje met de fiets

  op de vaas met de bloem

  ploem ploem

  dag stoel naast de tafel

  dag brood op de tafel

  dag visserke-vis met de pijp

  en dag visserke-vis met de pet

  pet en pijp

  van het visserke-vis

  goeiendag


  Daa-ag vis

  dag lieve vis


  dag klein visselijn mijn.

  29-03-2009 om 19:23 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  02-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreken is zilver, zwijgen is ........ een wijs ritueel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Als je iets weet wat kwetsend en onwaar is, zeg het dan niet.

  Als je iets weet wat nuttig is en onwaar, zeg het niet.

  Als je iets weet wat kwetsend is en waar, zeg het niet.

  Als je iets weet wat nuttig is en waar, wacht dan op het juiste ogenblik om het te zeggen.

                                                                                          Boeddha.


  02-04-2009 om 09:20 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  04-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grijs. Een rituele bede.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Grijs en tergend klinken traag de dagen

  De tijd van scheiden breekt reeds aan…….

  Met bladeren, verkleurd en zwààr om dragen,

  En een boomstam, geworteld: dié blijft staan.


  Maar mist en nevels versmachten zijn pijn.

  O God, wàt heb ik toch gedààn?

  Mijn lot, gij, wind doorheen mijn zijn,

  Zeg mij, wàt heb ik niet verstaan?


  Een schaduw, een droom, een blik, een woord:

  zij waaien door mijn geest en kruin

  en ràken mij: verward, gestoord

  en droef én ouder, het hoofd schuin.


  Ik luister naar je licht en stràlen

  verstopt achter het wolkendek….

  Ik honger naar je, tracht je te vertalen

  herinneringen als kralen rond mijn nek.


  Mijn bron, licht op, wijs mij de weg.

  Gij Moéder, eeuwig, en dit voor altijd.

  Geloof je me als ik je zeg

  dat wanneer ik je pijn deed, dit mij spijt?


  O Zon, breek door tot aan mijn biddende onmacht

  en smeed mijn zwaard tot wit en wijs

  en laat mij, strijdend, zilver, en ook grijs

  je oever vinden in de nacht.

                        

                                                                      Sint Michaël 91


  04-04-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  Tags:
  >> Reageer (0)
  06-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.scheiden, niet langer meer bestaande bindingen tot ontknoping brengen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Als een relatie of een bestaande binding afgelopen is, als je een diepgaande episode in je leven afsluit, dan kan het zijn dat je als individu of als koppel behoefte hebt


  • Om de band met de andere persoon symbolisch door te snijden, om de band letterlijk te “ontbinden”.
  • Om ondersteuning voor je individueel proces te vragen.
  • Om ontheven te worden van de gedane beloften.
  • Om een balans van de goede kanten en de mislukkingen binnen de relatie formeel te maken.
  • Om dank te zeggen voor alles wat er goed was.
  • Om te vergeven.
  • Om op een positieve manier verder te gaan met je leven.
  • Om dit alles -of delen ervan- binnen een rituele vorm gestalte én bekrachtiging te geven.

  Een dergelijk ritueel kan je individueel vorm geven als één van de twee partners er klaar voor is (of er behoefte aan heeft), of als béide personen op een mooie wijze de niet langer meer bestaande binding willen afronden. Je kan het ritueel eventueel ook na een hele tijd herhalen, nadat je voldoende tijd genomen hebt om afstand te nemen en individueel te groeien.

  Een dergelijk ritueel kan je eveneens uitvoeren om een té vaste binding, of om een nefaste binding tot ontknoping of lossere knoping te brengen.


  06-04-2009 om 09:30 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  14-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Delf mijn gezicht op
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Delf mijn gezicht op
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
  Ik heb gezichten, meer dan twee,
  ogen die tasten in den blinde,
  harten aan angst voor angst ten prooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.


  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
  en zal zichzelf opnieuw verstaan
  en leven bloot en onomwonden,
  aan niets en niemand meer ten prooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.


                                                   H. Oosterhuis  uit    'Hoe ver is de nacht'


  14-04-2009 om 12:11 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  02-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verdrietdruppels gedicht bij de vooropening van het museum M te Leuven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Hoe iemand huilt?
  zoals je oma
  met haar ogen dicht
  zoals je zus
  veel en veel te luid
  zoals je mama
  bijna zonder dat je het merkt.
  zoals je pa
  het liefst niet
  zoals een wolf

  Zoals die mevrouw?
  de mevrouw op het schilderij
  in haar vreemde jurk
  met een zakdoek
  en een wikkel om haar hoofd
  of haar verdriet is ingepakt
  verstopt

  Misschien huilt ze niet. Die mevrouw
  net zoals je opa
  die snottert
  of de buurvrouw, die barst uit
  de baby van je tante, die weent
  of zoals je zelf
  jammert snift en snikt bleirt jankt grient schreit

  Er zijn veel woorden voor
  meer woorden dan voor tranen.
  verdrietdruppels
  huilspetters
  pijnglijders
  ik mis je-spatjes

  Maar er is geen enkel woord
  goed genoeg als je straks met
  je hoofd tegen een boom
  botst
  er iemand in je teen bijt.
  je je liefste mist.
  je aan jezelf niet genoeg hebt
  dan doet het zeer.
  kunnen al die woorden
  je geen barst schelen
  dan doet het pijn
  dan huil je.
  dan neem je een zakdoek
  of dan neem je de bus.
  naar het museum.
  naar M
  en dan zeg je tegen die mevrouw
  die met haar vreemde jurk
  haar ingepakte verdriet
  ik weet wat u bedoelt.


                                                                                                         schrijver onbekend

  02-05-2009 om 21:25 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  03-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de oudste lagen van mijn ziel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In de oudste lagen van mijn ziel,

  waar hij van stenen is gemaakt

  bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel

  de stenen bloem van uw gelaat-


  Ik kan mij niet van u bevrijden,

  er bloeit niets in mijn steen dan gij.

  De oude weelden zijn voorbij,

  maar niets kan mij meer van u scheiden.


                                                           Maria Vasalis


  03-05-2009 om 13:18 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  Tags:
  >> Reageer (0)
  06-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begrafenisplechtigheid, rouwplechtigheid, afscheidsplechtigheid, herdenkingsplechtigheid, sterfritueel, afscheid nemen met zinvolheid, waardigheid en stijl.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  De meerwaarde van RITEN bij een overlijden.


  met rituelen kan je  rouwenden laten ervaren

  · Dat we allemaal verbonden zijn.

  · Dat we vanuit die verbondenheid contact maken met het wezenlijke krachtveld diep in onszelf.

  · Dat daardoor onderlinge steun en vertrouwen gevoeld wordt.

  · Dat een gedeelde ervaring meer kwaliteit aan het gebeuren geeft.

  · Dat een gedeelde beleving een grote meerwaarde heeft.  Met een begrafenisritueel :

  · Plaats je  ook de mens in al zijn facetten centraal: zowel de overledene als de nabestaanden.

  · Creëren we samen een mooie, intieme en serene ceremonie.

  . Betrek je de rouwenden actief in eenvoudige symbolische handelingen en gebaren, waardoor het samen dragen voelbaar wordt .

  · Neem je afscheid in schoonheid, waardigheid, waarheid.

  · Geef je een vorm aan de intentie van de familie : de reden waarvoor deze voor een ritueel kiest.


  06-05-2009 om 08:39 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  07-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rituelen kanaliseren emoties bij een afscheidsdienst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Een liefdevol afscheid samen vorm geven.  Je kan ervoor kiezen om -naast of tijdens een kerkelijke dienst of in de plaats van een officieel afscheid- met een ritueel stil te staan bij het overlijden van een geliefd persoon omdat je op een persoonlijke en betrokken wijze eer wilt brengen aan de overledene, omdat je op een eigen wijze - met woorden, vormen, gebaren, symbolen- wilt stilstaan bij het verdriet en het verlies. Want rituelen kanaliseren emoties.

  Rituelen dragen bij tot het verwerken van het rouwproces, tot het goed afscheid nemen van een geliefd iemand. In openheid en eerlijkheid en betrokkenheid.

  Als ritueelbegeleidster zorg ik voor de nodige ondersteuning.


  07-05-2009 om 00:00 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rutger Kopland
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Weggaan

  is iets anders

  dan het huis uitsluipen

  zacht de deur dichttrekken

  achter je bestaan

  en niet terugkeren

  Je blijft iemand

  Op wie wordt gewacht.


                                             Rutger Kopland


  07-05-2009 om 08:22 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  08-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.soorten verdriet
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Zoveel soorten verdriet.

  Ik noem ze niet.

  Maar één

  het afstand doen

  en scheiden

  en niet

  het snijden

  doet zo’n pijn.

  Maar het afgesneden zijn.


  Maria Vasalis


  08-05-2009 om 13:24 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  11-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.blaren in de wind
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  We zijn maar als blaren in de wind

  ritselend langs de zoom van oude wouden

  en alles is onzeker

  en hoe zouden wij weten

  Wat alleen de wind weet.


                                                                                                  Adriaan Rolland Holst

  11-05-2009 om 19:43 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  16-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afscheid nemen dat doe je niet in één keer.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Afscheid nemen dat doe je niet in één keer.

  Een rouwverwerking is een langdurig innerlijk proces van loslaten waarbij je door verschillende fasen én emoties gaat. Ook tijdens die verschillende fasen kan je nood hebben aan ondersteuning, kan een verwerkingsritueel of een loslaatritueel of een herdenkingsritueel zinvol zijn. Want rituelen helpen om het afscheid en het loslaatproces te faseren.

  Misschien vind jij hierbij je eigen rituele vormen, misschien heb je hierbij graag een steuntje in de rug.

  En ééns komt er hopelijk een tijd dat jij kan voortgaan met je leven terwijl je die dierbare andere liefdevol meedraagt in je hart.


  16-05-2009 om 14:01 geschreven door els  


  Categorie:gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rouwsteen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Rouw is als een steen die -net gevonden- ruw en weerbarstig is. Hij doet pijn aan je handen, trekt er kloofjes in.


  Pas als die ruwe pijnlijke steen door  vele handen is gegaan wordt hij gladder en mooier.

  Uiteindelijk kan die steen een prachtig kleinood zijn, een schat die je leven verrijkt.'


  Auteur onbekend


  16-05-2009 om 14:05 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  07-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.grootmoeders en overgrootmoeders

  GRANDMA MARY

  Mijn moeders oma wist alles over de liefde,
  haar vurige eigenschappen: de oranje vlam,
  en de manier waarop die zichzelf voedt
  zodat zij eeuwig brandt.

  Zij had zes kinderen en negentien kleinkinderen
  En zij wist alles over de vurige liefde,
  wist dat negentien kandelaars helderder
  branden dan een, of zes, of achttien.

  Mijn grootmoeder had ervaring met vreugdevuren,
  de sterke, asrijke harten van liefde en de manier om ze te
  ontsteken,
  aan te wakkeren en te doen gloeien.

  Zij stierf, jaren voor mijn geboorte,
  met haar vingers broos en dun als lucifers.

  Ik flikker van de pijn, maar er bestaat een bijzondere pijn
  voor dingen die wij niet gekend hebben, een droogte...
  droge ogen, het gevaar van wilde vuren.


  Huilen is gereserveerd voor hen die ontvlammen in haar tegenwoordigheid.

        
                                                                                                                  MARIEL BOYARSKY


  07-06-2009 om 15:03 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  20-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.exodus naar nooit......misschien
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Kom geef me je hand

  Dan neem ik je mee

  Over de stalen bergen

  Over de stenen zee.


  Naar het land waar alles is begonnen.

  Waar liefde is ontstaan.

  Waar vogels ooit eens zongen

  Maar de mens is weggegaan.


  Kom, laten we samen zoeken

  De hele wereld rond.

  In alle harten, alle hoeken

  Naar wat ergens ooit bestond.


  We zullen er misschien nooit komen.

  Maar ik weet dat het bestaat.

  Ik zag het in mijn dromen.

  Het land waar vrede door de straten gaat.


                                               Barbara Goethals. 13 jaar


  20-07-2009 om 08:03 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  19-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aardemoeder werteldmoeder

  Aardemoeder Kali Bhajan


  Vele namen heeft onze aardemoeder

  vele gewaden en vele verschijningen.

  Ik wil u mijn verlangen laten kennen:

  neem mij op in uw schoot aan het einde van mijn leven.


                                                      auteur onbekend


  19-08-2009 om 13:07 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  25-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een wijs man
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Wie niet weet, en niet weet dat hij niet weet, is een dwaas – mijd hem.

  Wie niet weet, en weet dat hij niet weet, is een kind – onderricht hem.

  Wie weet, en niet weet dat hij weet, slaapt – maak hem wakker.

  Maar wie weet, en weet dat hij weet, is een wijs man – volg hem.


  25-08-2009 om 10:14 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)
  16-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sterven is een ster worden als de lichten doven.......
  Als de lichten doven,
  de beelden stil blijven staan,
  Als de verwarring verstilt

  en het  geluid verstomt
  dan lijkt het voorbij,
  dan is het nacht.

  Maar niets is minder waar.
  Want juist in het donker van de nacht
  verschijnen de Engelen.
  Is het kleinste vonkje een helder licht.

  Juist door het duister heen
  begint het nieuwe leven
  aan beide kanten van de grens.

  Hier bij ons
  en daar bij hen.
  Anders.

  Maar het is goed.  Monique Bos- Zantingh

  16-08-2010 om 11:35 geschreven door els  


  Categorie:gedichten en teksten
  >> Reageer (0)


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  BIJZONDERE FEESTEN EN VIERINGEN EN EIGENTIJDSE RITUELEN

  Startpagina !

  Een interessant adres?

  Categorieën
 • gedichten en teksten (23)
 • gelegenheden waarbij rituelen zinvol zijn (8)
 • ritueel, ingrediënten en vorm (12)

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Where the river goes,

  KNOW ONE knows ..........


  Foto

  Foto

  Foto

  As my awareness grows,
  my mind slows,


  as my mind slows,
  my love shows,


  as my love shows,
  my confidence plateaus,


  as my confidence plateaus,
  my life flows,


  as my life flows,
  the river goes.

  Where the river goes,
  KNOW ONE knows.  Foto

  Foto

  Foto

  Dont push the river. It flows by itself.

  Foto

  Loslaten is........


  Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.


  Foto

  Loslaten is..........

  Loslaten is niet ontkennen, maar aanvaarden.


  Foto

  Loslaten is.........

  Loslaten is machteloosheid toegeven, wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.


  Foto

  Loslaten is...............

  Loslaten is niet spijt hebben van het verleden.
  Maar groeien en leven voor de toekomst.


  Foto

  Loslaten........

  Laat los en laat God.

  Ken Wilber


  Foto

  Loslaten is..........

  Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.  Foto

  Loslaten is..............

  Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen.
  Loslaten is jezelf zo goed mogelijk maken.


  Foto

  Loslaten is............

  Loslaten is niet anderen bekritiseren
  of reguleren.
  Loslaten is proberen te worden
  wat ik droom te kunnen zijn.


  Foto

  Nachten en dagen komen, en dag na dag verstrijkt.

  En wat oud is blijft oud, en wat jong is blijft jong en wordt oud.


  Robert Bly

  Uit: For My Son Noah, Ten Years Old  Foto

  De genade fluistert ons

  "Je bent altijd in mijn armen.Je hoeft alleen maar je hoofd op mijn schouder te leggen."

  Ondrea Levine


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!