NIEUW: Blog reclamevrij maken?

FEESTDAGEN

paasmorgen

PAASMORGEN☻ Zondag 1 april/Maandag 2 april☻ Nu is de morgen gerezen boven de dood en het graf, van angstig hopen en vrezen hangt Gods rijk niet meer af; allen die zijn gekomen op deze derde dag, zien 't Eeuwig Licht ontstromen waar Christus begraven lag; engelen en heiligen knielen waar de Zoon verheerlijkt staat: Zon voor Wie de duivelen vielen, Die niet meer ondergaat! Zingende en in verblijden met alle zielen tezaam, Winnaar der hel, door Uw lijden loven ook wij Uwen Naam!

☻☻23 februari☻☻

KINDERGEDICHT

OUDERLIJKE RUZIES☻

1 maart☻

Rúzie was er stevig aan tafel geweest...

Dat men nou nooit eens daarvan geneest!

De vrouw was naar haar bed gevlucht.

Kon de man's hárde woorden niet meer

hóren. Volledig overstuur heeft ze gevloekt

en gezucht, waaraan híj zich niet stoorde.

Híj liet haar maar, ze kalmeerde wel weer.

Vooralsnog ging ze vréselijk tekeer, maar

vormde geen gevaar.

De verontwaardiging bij háár kende zijn

weerga niet. Het was dan ook meer bóósheid

dan verdriet.

En het kind? Het knalde de huisdeur achter

zich dicht. Ging naar buiten met een "niets-

aan-de-hand"-gezicht. Dit was dan de

zoveelste keer. Hield het dan óp nooit meer?

Partij trekken kon en wóu het niet.

Ziek van spanning en verdriet begaf het zich

eenzaam naar school.

Dáár waren de vriendjes, vergat je dit alles

en verschool je je achter de les.

Prestéren ging redelijk goed, je deed er je bést.

JONGEREN GEDICHT

HOOGBEGAAFD☻

1 maart☻

Hoogbegaafd gaat hij door het leven.

Zou hij wat vréugde beleven aan

vriendjes en op school?

Wie is er nu dan zijn idool?

Hij pubert al en is vást eigenwijs.

Qua intellect breng je hem níet van de

wijs.

Maar vérder dan: begrijpt men hem

goed of tóch eenzaam in zijn gemoed?

Ik vraag me af of hij het wel redt.

Om hém veel bezorgdheid wel ingezet.Dakoyria   


WELKOM IN MIJN GASTENBOEK
DRUK OP DE ONDERSTAANDE LINK

https://www.tboek.nl/gastenboek

/bemoedigendewoorden

ALS IK MAAR WEET☻

1 maart☻

Als ik maar weet in dit leven

Dat ik nooit alleen zal staan

Omdat God met mij mee zal gaan

En mijn zonden heeft vergeven.

Als ik maar weet in dit leven

Dat ik vertrouwen mag op God

Die altijd bezorgd is om mijn lot

En mij met liefde blijft omgeven.

Als ik maar weet in dit leven

Dat God mij nooit verlaten zal

En mij weer opricht als ik val

Ook al heb ik veel misdreven.

Als ik maar weet in dit leven

Dat God voor mij zal zorgen

Altijd tot aan de grote morgen

Ik mag mij aan Hem overgeven.

Fedde Nicolai


IK WIL LEVEN☻

1 maart☻

Ik wil leven

Want je bent er maar even

Sta nooit stil bij een moment

Beleef het heden

En vergeet het verleden

Wat niet is en wat niet blijft

Je krijgt nooit problemen

En bent een goed mens

Als je jezelf altijd blijft


EERSTE VOORJAARSBLOEMEN☻

1 maart☻

Rustig peddelend op mijn fiets, zie ik toch

íets aan voorjaar al.

Sneeuwklokjes héus en crocussen groot

als een reus!

Ik weet, het komt dan ieder jaar, we verlángen

er zo hevig naar.

Je kunt het beredeneren met een x-hoeveelheid

aan zon en daglicht dat er garen bij spon.

Maar tóch: voor míj, een wonder steeds weer.

Zo ervaar ík het, iedere keer.

Dakoyria

BIJNA VOORJAAR?

1 maart☻

Blij verrast blijf ik dan staan; twieterdetwiet

zo klinkt bij me vandaan.

Het toontje klinkt er zo helder als glas;

ik zou willen dat ík zo getalenteerd was.....

Dán, bij het vervolg van mijn wandelronde,

is het wéér dat ik even verstomde:

Roekoe, roekoe, klinkt er nu heel erg luid.

Het geluid dat aan de tortelduif toe te

schrijven is. Werft hij al om een vrouwtje,

zo vróeg nog, dat hij dan mist?

Al deze vogels, zo nadrukkelijk op rij;

komt er de lénte al dichter voorbij? Dakoyria

 

GEDACHTEN☻

1 maart☻

verwarmen

onze zin op

liefde en innigheid

onze ik zijn

het straalt ons gedacht

je persoonlijkheid

vult ons uiterlijk aan

soms kan je gedachten

niet dwingen

het leven is één gedachten

van onze eigen machten

Van Hees Annie

Gedichtenstadnl

STIKKENDE TROEP☻

1 maart☻

je jas heb je als eerste aangetrokken

gesprongen uit bed, door schaamte gekweld

de paniek die je ontwaken heeft versneld

maakt jo

daar sta je verloren weggekropen

met een agent vlak voor je, in de gang

geen plek om je te schuilen, ben ik bang

geen ruimte om van ons weg te lopen

tegen de muur sla jij je angstige kruin

naar adem kun je nog nauwelijks snakken

door de grond zou je wel willen zakken

de vloer is bezaaid met de stinkende troep

waarin jij de wereld probeerde te ontkennen

die je nu komt dwingen om te ontwennen

 

EEN ECHTE VRIEND☻

1 maart☻

Als je door een rond groot glas kijkt

lijkt alles relatief

in een totaal ander daglicht

in een ander perspectief

alles helder, ogen dicht

als je voor de spiegel staat

dat weerkaatst alleen jezelf

hopend dat het beter gaat

niets meer helder, ogen open

een wereld wreed en koud

alleen de warmte diep van binnen

van een vriend die van je hou!

EEN VRIEND☻

1 maart☻

Vriendschap is zwijgen niets zeggen

Maar een arm om je schouders leggen

Vriendschap is in iemands leven

Vreugde en verdriet samen beleven.

Vriendschap is durven tonen

Welke gevoelens in je wonen

Vriendschap is delen in iemands geluk

En ervoor zorgen “ga nooit stuk”

Vriendschap is niets vragen

Maar gewoon helpen dragen

Vriendschap is gewoon even bellen

Om de laatste nieuwtjes te vertellen.

Vriendschap zit in kleine dingen

Die je niet tot verplichtingen dwingen

Aan echte vriendschap komt geen end

Waar in de wereld je ook bent.

Heb je echte vriendschap gevonden

Legt ze een pleister op je wonden

Daarom is het zo fijn

Om echte vrienden te zijn.

Liefs Anne.

 

LAAT ME NIET ALLEEN☻
17 maart☻
Laat me niet alleen
Maar als je beter kan
Dan moet je gaan
Kijk me in mijn ogen
Ik weet je hebt gelogen
Wil je niet kwijt
Maar er komt een moment en tijd
Dan krijg je berouw en spijt
Al kon ik jou niet alles geven
Maar ik gaf wel heel mijn hart
Laat me niet alleen
Dichter Danny van Strien

IK WIL LEVEN☻
17 maart☻
Ik wil leven
Want je bent er maar even
Sta nooit stil bij een moment
Beleef het heden
En vergeet het verleden
Wat niet is en wat niet blijft
Je krijgt nooit problemen
En bent een goed mens
Als je jezelf altijd blijft

VERKEERDE PLEK☻
17 maart☻
Een traan rolt over mijn wang
Wat is er toch met me aan de hand
Ik hoor hier niet thuis
Laat me gaan
Naar de plek waar ik hoor
En ik niemand met mijn aanwezigheid stoor
Maaike

Hulp-bij-administratie

HULP BIJ UW ADMINISTRATIE☻ 17 maart☻ Bent u de grip op uw administratie verloren? Gaat het daardoor ook mis met uw financiën? Dit stappenplan geeft u het overzicht terug. De eerste stap bestaat uit het ordenen van alle papieren en e-mails: Koop drie archiefbakken. Pak de stapel brieven en rekeningen. Orden in bak één alles wat u nog moet betalen. Orden in bak twee alle reeds betaalde rekeningen. De derde archiefbak gebruikt u voor zaken waar u nog op moet reageren. Ga terug naar bak één en markeer die items, die u binnen één maand moet betalen of waarop u binnen één maand moet reageren. Doe dit met een stift of post-its. Doe nu hetzelfde met uw e-mails: werk ze door en maak drie virtuele postvakken aan: Een voor nog te betalen rekeningen Een voor reeds betaalde rekeningen TIP: Zoek de functie ‘urgentie’ op in uw e-mailsysteem en label vervolgens alle mails, net zoals u deed met de papieren administratie. En één voor alle e-mails waarop u nog moet reageren.Bron:Evean

minderinkomen

OMGAAN MET MINDER GELD☻ 5 maart♥ Met het inzicht in uw financiële situatie, wordt duidelijk of het nodig is om in actie te komen. Kan u ook met het nieuwe, lagere inkomen nog al uw uitgaven betalen? Dan is er niks aan de hand. Zorg er wel voor dat je geld achter de hand hebt voor onverwachtse (grotere) uitgaven. Door elke maand geld opzij te zetten, bouwt u een buffer op. Tip: Met de BufferBerekenaar kunt u in 3 stappen berekenen of u voldoende geld achter de hand heeft. Komt u met het lagere inkomen niet of nauwelijks rond? Ga dan na hoe u uw inkomsten en uitgaven weer in balans kunt krijgen. Afhankelijk van of u korte tijd of structureel rond moet komen met weinig inkomen, is het nodig stappen te ondernemen om toch rond te komen: •Kijk hoe u inkomsten kunt verhogen •Kijk hoe u uw uitgaven kunt verlagen en besparen •Misschien kunt u meer gaan werken

MARGRIET

tweeling

MARCIA EN MILLIE (11) ZIJN TWEELINGZUSJES MAAR VERSCHILLEN VAN HUIDSKLEUR☻ 17 maart☻ De 11-jarige Marcia en Millie Biggs zijn een twee-eiige tweeling en stralen op de cover van National Geographic. Wat er dan zo bijzonder aan de meisjes is? Nou, ze hebben een verschillende huidskleur. Millie heeft een blanke huidskleur, net als haar Britse moeder. Maar Marcia heeft een donkere huidskleur, net als haar Jamaicaanse vader. Al van baby af aan was goed te zien dat de meisjes qua gezicht als twee druppels water op elkaar leken. Maar toen ze tien maanden oud waren, werd Millie ineens donkerder, vertelt vader Michael aan National Geographic. Marcia heeft lichtbruin haar en een blanke huid, zoals haar moeder. En Millie heeft nu zwart haar en een donkere huid, zoals haar vader. Zelf zijn de meiden bepaald niet bezig met hun huidskleur. “Als mensen ons zien, denken ze dat we beste vriendinnen zijn”, vertelt Marcia. “Als ze dan horen dat we tweeling zijn, zijn ze in shock.” Wanneer hen gevraagd worden naar hun verschillen, kaarten ze zelf iets heel anders dan hun huidskleur aan: “Millie is meer een meisjes-meisje. Ze houdt van roze en zo. Ik hou niet van roze, ik ben een tomboy.”

plastic-huishoudfolie

ZO KRIJG JE GRIP OP PLASTIC HUISFOLIE☻ 5 maart☻ Plastic huishoudfolie heeft de hinderlijke eigenschap om niet alleen aan een bord of schaal, maar ook aan elkaar te plakken. De oplossing: bewaar het in de vriezer! Door het plastic huishoudfolie in de vriezer te bewaren, plakt het namelijk veel minder aan elkaar. De plakkracht tover je weer net zo makkelijk terug door de rand van een schaaltje of bord of wat je ook maar wilt afdekken, een beetje vochtig te maken. Dát is pas superhandig!Bron:Margriet

VRIJWILLIGERS NIEUWSBRIEF

vrijwilligers

VRIJWILLIGERS ORGANISATIES☻ 17 maart☻ Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle vrijwilligersorganisaties moeten gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken over welke persoonsinformatie ze bewaren en hoe ze de persoonsinformatie beschermen. Ook dienen ze datalekken te melden. Je moet als vrijwilligersorganisatie gaan nadenken over welke informatie je nodig hebt om goed te functioneren als organisatie. Is het bijvoorbeeld nog nodig om de adresgegevens van je leden te bewaren als je uitsluitend nog per email of sociale media met ze communiceert? Kwa beveiliging is het niet alleen voldoende om een databeheerder aan te stellen en je computers te beveiligen. Er moet ook worden nagedacht over wie toegang krijgt tot welke informatie. De AVG is ook van toepassing voor niet-digitale informatie. Ook de papieren die nog in mappen op een plank staan, moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat onbevoegden daar bij kunnen. Het is niet nodig dat vrijwilligers, deelnemers en cliënten voor ieder gebruik van hun gegevens apart toestemming moeten geven. Wel moet duidelijk zijn wat er met hun gegevens gebeurt. Ook moet er een mogelijkheid zijn dat mensen bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens.

hulp

 

OVERHEID WIL EERST EIGEN NETWERK, BURGERS ZIEN DAT TOCH ANDERS☻

5 maart☻

De overheid wil dat we zoveel mogelijk ons eigen netwerk inschakelen als we hulp nodig hebben. Daar denken mensen genuanceerder over, ontdekte het Sociaal en Cultureel Planbureau: de meerderheid vindt dat informele hulp vooral aanvullend moet zijn op overheidsvoorzieningen. In 2016 vinden meer mensen dan voorheen dat familie en vrienden voor elkaar zouden moeten zorgen als iemand gezondheidsproblemen heeft (in 2016: 69%; in 2014: 63%). En het aandeel dat vindt dat de zorg voor hulpbehoevende ouders vooral een taak van de overheid is, is kleiner in 2016 (63%) dan in 2014 (69%).

Dit betekent echter niet dat mensen vaker vinden dat het netwerk een grotere rol moet spelen dan voorheen. Het aandeel dat vindt dat mensen zo veel mogelijk hulp van hun eigen netwerk moeten krijgen, is sterk gedaald in de afgelopen jaren (van 41% in 2010 naar 23% in 2016). Deze uitkomsten suggereren dat mensen vinden dat burgers elkaar moeten helpen, maar dat hier wel een grens aan zit. Het moet niet te veel zijn en vooral aanvullend op overheidsvoorzieningen.

bejaarden-bewegende-animatie-0087

OUDERDOM☻ 20 maart☻ Er komt een vrouw bij de dokter. Ze zegt: 'Dokter, ik heb heel erg last van mijn rechterbeen. Heeft u misschien enig idee wat het kan zijn?' Antwoordt de Dokter: 'Ik denk dat dat komt door Ouderdom.' Waarop de vrouw zegt: 'Maar dat kan helemaal niet! Allebei mijn benen zijn even oud!'

brood-bewegende-animatie-0007

HANDEN GEWASSEN☻ 20 maart☻ Moeder zegt: Heb je je handen al gewassen voor je aan tafel gaat?? Zoon: Waarom moet dat we eten toch al bruin brood.

NAAR DE BAKKER☻ 9 maart♥ Jantje gaat samen met zijn moeder naar de bakker. De bakker geeft Jantje een lollie. Jantje's moeder zegt tegen Jantje: "En wat zeg je dan?" Zegt Jantje: "Ik lust er nog wel één!"

kleurrijke-tv

KLEUREN TV☻ 9 maart☻ Piet vraagt aan zijn moeder: "Is wit een kleur?" Moeder: "Ja" Piet: "Is zwart een kleur?" Moeder: "Ja" "Zie je wel", zegt Piet, "Dan hebben we wel een kleuren-tv!"

meivakantie

MEI VAKANTIE 2018 Heel Nederland/28 april t/m 6 mei☻

KUIPPANTENVEILING☻ 1 januari t/m 7 mei 2018 | Abdij Marienkroon |

Nieuwkuijk (Heusden) Oranjerievereniging “De Kuipplant” houdt een grote kuipplantenveiling met voorlichting op het terrein van abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. Het blijkt dat kuipplanten de laatste jaren veel tuinen en terrassen veroveren. Dit komt mede doordat wij steeds meer verre reizen maken en daar planten zien die we dan ook graag willen aanschaffen. Juist om kuipplanten meer onder de aandacht te brengen zullen door de leden verschillende kuipplanten te koop worden aangeboden

 www.uitzinnig.nl

komindekas

KOM IN DE KAS☻ 7 apr - 8 apr Kom kijken bij de groenten, planten en fruitkwekers én leer meer over glastuinbouw. Ontdek de vooruitstrevende rol van de Nederlandse glastuinbouw en zie hoe groenten, fruit en bloemen in Nederland worden gekweekt in kassen. ‘Kom in de Kas’ is leuk en leerzaam voor het hele gezin en niet voor niets al decennia lang bijzonder populair. Wilt u ook een kas bij bezoeken, informeer bij een lokaal VVV-kantoor welke kassen er geopend zijn.

Koningsdag

KONINGSDAG IN NEDERLAND☻ 27 apr Amsterdam Vier de nationale feestdag op 27 april mee en geniet van leuke activiteiten in elke stad! Sinds 2014, het jaar dat Willem-Alexander de nieuwe koning van Nederland werd, vieren we niet langer Koninginnedag maar Koningsdag. Dat doen we in het hele land, op 27 april (in plaats van 30 april), in het oranje gekleed, en het liefst heel uitbundig.

tulpenroute

TULPENFESTIVAL+TULPENROUTE☻ 21 apr - 6 mei Ontdek de langste en kleurrijkste tulpenroute van Nederland. De langste tulpenroute van Nederland vindt u in de Noordoostpolder in Flevoland. Met meer dan 100 kilometer, langs ruim 1.000 hectare aan kleurrijke velden, is het één van de mooiste routes ter wereld. Elk jaar vindt de Tulpenroute plaats medio april tot en met mei. Informeer bij de lokale VVV-kantoren voor de exacte data en de uitgebreide routebeschrijving.

keukenhof

KEUKENHOF☻ 22 mrt - 13 mei Lisse Ontdek de Keukenhof dit voorjaar en geniet van miljoenen bollen in bloei en de prachtige paviljoens. Komt u in de lente naar Nederland? Breng dan een bezoek aan de Keukenhof. U ervaart dan de prachtige bloei van de Hollandse tulpen en andere bloemen waar Nederland om bekend staat. De Keukenhof is het meest bekende en grootste bloemenpark ter wereld en ligt niet ver van Amsterdam. De Keukenhof ligt in Lisse, tussen Amsterdam en Den Haag, in het hart van de Bollenstreek en is gemakkelijk te bereiken via de A4 (afslag Nieuw-Vennep) en de A44 (afslag 3 Lisse). U volgt vanaf hier de borden 'Keukenhof'.

Inhoud blog
 • Olivia (8) legt kinderboeken voor andere in de trein neer
 • 1 op de 3 Nederlanders heeft serieuze geldzorgen
 • Straks volledig DNA in kaart met een test
 • Verband tussen vuile lucht en ADHD
 • Er zijn hoe langer meer perfectionisten en dat is een probleem

  snacks

  SNACKEN IS EEN NIEUW RITUEEL IN FRANKRIJK☻ 19 maart☻ Anders dan wij maken Fransen van snacken een ritueel zoals ze dat van gewone maaltijden ook hebben gemaakt. Dat zou onderzoek aantonen, schrijft FoodNavigator. Uit onderzoek van de Amerikaanse koekjesbakker en snackmaker Mondelez zou blijken dat de Fransen hun traditionele maaltijden in ere houden, maar daar tussendoor snackmomenten hebben geschapen. Drie tijdstippen tijdens de dag zijn het meest populair: tijdens de middagthee (43,5%), bij het aperitief (42,2%) en tussen ontbijt en lunch (34,4%). Koekjes vallen bij Mondelez ook onder snacks. Het Observatoire du Snacking, de onderzoeksafdeling van Mondelez, ondervroeg 1.182 Fransen tussen de 18 en de 64 jaar. Andere uitkomsten: 12% van de ondervraagden, voornamelijk jongeren, snackt bij wijze van avondeten. Mondelez zegt zich daarom extreem verantwoordelijk te voelen voor de gezondheid van snackende mensen. Volgens de Franse overheid is het allemaal niet zo ingewikkeld: je moet tussen maaltijden door juist helemaal niets eten. Aan nieuwe, commercieel ondersteunde rituelen heeft de regering in Parijs geen boodschap. Bron:msn

  dieren

  DIEREN OOSTVAARDERSPLASSEN LIJDEN ONNODIG☻ 19 maart♥ DEN HAAG (ANP) - In natuurgebied de Oostvaardersplassen is sprake van een onacceptabele situatie als het gaat om het dierenwelzijn van grote grazers. Tot die conclusie komt de Dierenbescherming na een bezoek met deskundigen aan het gebied na de vorstperiode van eind februari. Verzwakte dieren zouden niet tijdig uit hun lijden zijn verlost, terwijl dat volgens het beheerprotocol van Staatsbosbeheer wel had moeten gebeuren. Volgens Staatsbosbeheer sterven verreweg de meeste paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen geen natuurlijke dood, maar worden ze voortijdig door boswachters geschoten. De boswachters gaan enkele keren per week het gebied in om de conditie van dieren te bekijken en hun overlevingskansen in te schatten. De Dierenbescherming vindt dat er te laat wordt ingegrepen. Tijdens het bezoek ,,zijn dieren aangetroffen met een lichaamsconditie die eerder ingrijpen had gerechtvaardigd". Bron:nd

  schip

  ENKHUIZEN GARANT VOOR SCOUTINGSCHIP☻ 19 maart☻ De gemeente Enkhuizen stelt zich garant voor een lening van 25.000 euro aan Scoutinggroep Mercury. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De scoutinggroep zamelde de afgelopen tijd veel geld in voor vervanging van de slechte bodem van het eigen schip, de Mercury. Deze kosten zijn geraamd op 92.000 euro, er resteerde nog een tekort van 25.000 euro. Hiervoor wil de scoutinggroep nu een lening afsluiten met een looptijd van tien jaar. De bank eist hiervoor echter een garantstelling. Mocht de Scoutinggroep niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, dan kan de bank voor dit bedrag de gemeente aanspreken. ’De kans hierop beschouwen wij als gering’, schrijven B en W. ’Uit de beoordeling van de door Mercury ingediende stukken blijkt dat de financiële positie goed is, en dat de garantstelling past binnen het gemeentelijk beleid.’ Bron:noordhollandsnieuws

  ROKEN-_ROKER-_SIGARET

  SIGARETJE OPSTEKEN LEIDT TOT DRIE MAANDEN CEL☻ 19 maart☻ De zucht naar nicotine heeft een 46-jarige Duitse man een celstraf opgeleverd. De nood was zo groot dat hij in het centraal station van Hamburg ondanks het daar geldende rookverbod een sigaret opstak. Patrouillerende politieagenten hielden hem aan. Bij de controle van zijn identiteit bleek er tegen de roker een arrestatiebevel te lopen. Volgens de politie was die uitgevaardigd voor het niet betalen van een geldboete van meer dan 2400 euro. De man gaat nu in plaats daarvan een kleine drie maanden de gevangenis in. Bron:RTL

  SUIRNAAMSE NIEUWS

  Toeristenkaart-_Suriname-

  TARIEF TOERISTENKAART SUIRNAME DEZE WEEK OMHOOG☻ 13 maart☻ Het tarief van de toeristenkaart die nodig is voor een bezoek aan Suriname, gaat weer omhoog. De kaart die nu nog 30 euro kost, is vanaf donderdag 15 maart 2018 te koop voor 35 euro of 40 US$. Dat heeft het Consulaat van Suriname in Nederland afgelopen vrijdag bekend gemaakt. De toeristenkaart, die op 15 maart 2016 al werd verhoogd van 20 naar 30 euro, kan vooraf worden aangeschaft op het Consulaat van Suriname te Amsterdam. Toeristen richting Suriname kunnen op de dag van vertrek, ook terecht bij de toeristenkaartbalie van Suriname te Schiphol. De toeristenkaart is bij aankomst op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname ook te koop. Daar kan echter alleen contant en met gepast geld betaald worden. Bron:waterkant.net

  verval

  OVERHEIDSVERVAL☻ 13 maart☻ De meeste historische panden in het bezit en beheer van de overheid, gaan zienderogen achteruit, in het bijzonder dit historische pand aan de Grote Combéweg. Dat er hier een grondige restauratie nodig is, staat buiten kijf. De IDB is bezig met een financieringsproject, bedoeld om monumentale panden te restaureren. Bron:dagbladdewest.com

  daklozen

  ONOPGELOST VRAAGSTUK☻ 13 maart☻ Het vraagstuk dat betrekking heeft op zwervers en daklozen, is ook door deze regering niet op een bevredigende wijze opgelost. Het trieste is dat er door de economische depressie waarin dit land verkeert, steeds meer zwervers en daklozen bijkomen. Deze overheid heeft overduidelijk nog maar weinig aandacht voor dit probleem. Velen ondervinden dagelijks groot ongerief van deze veelal aan drugs verslaafde elementen. Bron:dagbladdewest

  het-snurken-vrouw

  HEB JE EEN SNURKENDE PARTNER OF SNURK JEZELF?☻ 13 maart☻ Ben jij een van de circa vier miljoen snurkers die ’s nachts z’n partner de slaapkamer uitjaagt? Dan wordt het hoog tijd voor de oefeningen van de Britse neus-, keel- en oorarts Mike Dilkes. Slappe spieren maken lawaai Alleen mensen snurken van nature, dieren niet of veel minder. Dat komt door onze keel, die met het zachte gehemelte, de huig en het strottenklepje gevormd is om te praten. Ademen we normaal dan spannen de spieren in de keel zich aan om dit zachte weefsel op hun plaats te houden. In onze slaap ontspannen die spieren, en ‘flapperen’ de zachte weefsels in de luchtstroom van onze ademhaling. Dat flapperen zorgt ervoor dat lucht achter in de keel kortstondig vastzit, voordat het zich onder hoge druk vrijmaakt. Dit veroorzaakt het harde, ronkende geluid dat we snurken noemen. Wie er vanaf wil, kan de spieren in- en rondom de keel trainen.Bron:hln.be

  winkel45

  ZOVEEL DUURDER IS BELGISCHE SUPERMARKT☻ 13 maart☻ Vorig jaar betaalden Belgische consumenten voor identieke producten gemiddeld 13,4 procent meer in de supermarkt dan in Duitsland, 12,9 procent meer dan in Nederland en 9,1 procent meer dan in Frankrijk. Het gaat dan vooral om merkproducten. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van het Prijzenobservatorium. Ten opzichte van een vorige analyse in 2013 zijn de verschillen in prijsniveaus nog toegenomen. Alleen verse groenten en fruit, die niet in de analyse zijn opgenomen, zijn gemiddeld goedkoper bij ons dan in de buurlanden. De prijsverschillen met de buurlanden worden in de hand gewerkt door minder gunstige aankoopprijzen en -voorwaarden, onder meer door de relatief kleine omvang van ons land. Daarnaast zijn er hogere belastingen en hogere loonkosten, al worden die laatste gecompenseerd door een hogere productiviteit per werknemer. Ook de beperkte schaalvoordelen vormen een verklaring. Bron:vtm

  cultuur

  NATUUR EN CULTUURTOCHT LANGS MOOISTE PLEKKEN VAN DEN HELDER☻ 13 maart☻ Wie veel van de stad wil zien, zit op 27 mei goed tijdens de cultuur- en natuurtocht ’Ontdek Den Helder’, die wordt gehouden door samenwerkende culturele instellingen uit de stad. Het belevenisprogramma brengt mensen onder andere langs het Reddingmuseum en Marinemuseum. Maar ook ’t Kuitje, Fort Kijkduin, School 7, De Helderse Vallei, Triade en De Kampanje maken onderdeel uit van de tocht. Geïnteresseerden uit Hollands Kroon en Schagen kunnen via diverse plaatsen in hun gemeente per bus de trip naar Den Helder maken. Het plan voor het evenement leverde het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers vorig jaar de aanmoedigingsprijs van de gemeente Den Helder op. De deelnemende cultuurinstellingen willen de stad door de natuur- en cultuurtocht ’op de kaart zetten’. De kaartverkoop voor het belevenisprogramma start medio april. Meer informatie over natuur- en cultuurtocht Ontdek Den Helder is te vinden op www.denhelder.online Bron:Noordhollandsdagbl.

  gay

  SCHELDEN MET HOMO EN GAY IS NIET OKAY☻ 5 maart 'Jij vuile homo.' Of: 'Die jas van jou is echt gay'. Klinkt het jou onschuldig in de oren? Volgens deskundigen is dat het zeker niet. Op veel scholen - vooral in brugklassen - in Nederland wordt gescholden met 'homo' en 'gay'. Dat zegt het Jeugdjournaal. Vooral in de brugklas hoor je het vaak. Hoewel de meesten dat voor de grap doen, kan het toch veel invloed hebben, zeggen deskundigen. Want door ze als scheldwoord te gebruiken, gaan kinderen en jongeren negatiever denken over homo's en lesbi's. Ook steken kinderen elkaar aan, waardoor het erger wordt. Als je zelf homoseksueel bent, is het moeilijk om te horen dat iemand het woord homo of gay als scheldwoord gebruikt. Want je kan van die grapjes flink onzeker van worden, of je nu al uit de kast bent of niet.Bron:sevenday

  kinderen

  HULPJE VOOR KINDEREN DIE NIET KUNNEN PRATEN 5 maart☻ Als jij iets wilt, kun je daar waarschijnlijk gewoon om vragen. Maar voor kinderen die niet kunnen praten is dat niet zo makkelijk. Daarom komt er een spraakcomputer met een kinderstem. Sommige kinderen komen niet goed uit hun woorden, of kunnen helemaal niet praten. Omdat ze een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben bijvoorbeeld. Zij kunnen gebruik maken van een spraakcomputer. Heb je zin in een banaan? Dan klik je het plaatje met de banaan aan. De spraakcomputer spreekt dat dan uit. Daar zit wel een groot nadeel aan: de spraakcomputers zijn ingesproken door volwassen mensen. Dat past helemaal niet bij kinderen, bedachten mensen van het de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Daarom maakten zij een speciale spraakcomputer met een kinderstem. Een jongen en een meisje gingen twee dagen de studio in om allerlei woorden in te spreken. De computers worden vanaf deze week gebruikt. Hieronder zie je een voorbeeld van een paar plaatjes die je kunt kiezen. Bron:kidsweek

  interrail

  GRATIS INTERRAIL VOOR DUIZENDEN 18 JARIGEN☻ 1 maart☻ BRUSSEL - Twintig- tot dertigduizend 18-jarigen kunnen dit jaar Europa per trein verkennen met een door de EU betaalde interrailpas. De Europese Commissie stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de ’horizonverbreding’. Er komt een campagne om jongeren te informeren. Om te bepalen wie in aanmerking komt, wordt mogelijk een competitie opgezet. Voor bijvoorbeeld jongeren uit Cyprus is ook geld beschikbaar om het vliegtuig of de boot naar het vasteland te pakken. De eerste deelnemers kunnen komende zomer hun koffers pakken. Manfred Weber, de voorzitter van de EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, is de drijvende kracht achter het interrailplan. Hij zegt druk te blijven zetten om ervoor te zorgen dat álle Europeanen die achttien worden „ons continent kunnen ontdekken”. Maar daarvoor moet wel geld op de EU-begroting worden gevonden. Bron:Telegraaf

  waterfles

  NIEUW DOPJE OP WATERFLESJE, DAAR ZIJN KLANTEN VAN COLRUYT EN DELHAIZE ALLES BEHALVE BLIJ MEE☻ 1 maart☻ De nieuwe waterflesjes van het huismerk van Delhaize en Colruyt vallen niet in de smaak. De draaidopjes die de supermarktketens vorig jaar vervangen hebben door klikdopjes zijn moeilijk open te krijgen en zitten in de weg bij het drinken, klinkt het. Men verving ze nochtans om een goede reden. Hoe minder plastic, hoe beter. Dat denken ook steeds meer winkelketens. Het deed onder meer Colruyt en Delhaize in december vorig jaar beslissen de draaidopjes van hun waterflesjes ‘Everyday’ en ‘Romy’ - de huismerken - te vervangen door milieuvriendelijkere dopjes. De klikdopjes blijven aan het flesje hangen terwijl je drinkt waardoor de kans minder groot is dat ze in de natuur of op straat terechtkomen. Volgens Delhaize besparen ze dankzij de nieuwe dop 8 ton plastic per jaar. Wie moeite heeft met het dopje, alvast één raad: duw het helemaal naar achteren zodat het niet in de weg zit bij het drinken. “Misschien kan een tekening op het etiket veel frustratie en verwarring vermijden”, zegt persverantwoordelijke van Colruyt, Hanne Poppe, nog.Bron:hln.be

  chocolade

  NU ROZE CHOCOLADE IN DE WINKEL☻ 1 maart☻ Op twee plaatsen in België, Gent en Ukkel, is een nieuw soort chocolade voorgesteld: ‘Ruby’. De chocolade is rooskleurig en dat is de natuurlijke kleur, zonder toevoeging van kleurstoffen. Ruby is een product van de Belgisch-Zwitserse chocoladefabrikant Callebaut. Chocolade in alle geuren en kleuren, dat kennen we al langer dan vandaag, maar een nieuwe soort zuivere chocolade, met een andere kleur en smaak, dat is nieuw. “Wat je ziet en proeft komt uit de cacaoboon”, legt Frederic Janssens, brand manager bij Callebaut uit. “Er is geen toevoeging van kleurstof, ook niet van fruitsmaken. De natuurlijke smaak is fruitig, met frisse zuren, zonder de klassieke bitterheid van cacao.” De zogenaamde rubychocolade van Barry Callebaut heeft een bessensmaak. Maar er zitten geen bessen in, smaak- en kleurstoffen evenmin. Persoone gaat er in zijn zaak niet mee werken, zegt hij. “Het lijkt mij meer een variant voor mensen die houden van witte chocolade, maar toch een speciaal smaakje willen. Ik heb overigens zelf ook een soort roze chocolade in mijn gamma, maar dan met witte chocolade, poeder van rode bessen en yoghurt. Het doet me er een beetje aan denken.”

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  wayn
  blog.seniorennet.be/wayn
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  ive2
  blog.seniorennet.be/ive2
  artikelkeuze

  ☻☻23 februari☻☻ Geliefdekind ♠♠♠fijne-paasdagen-gold-spandoek Jullie zoeken Jezus uit Nazaret, die gekruisigd is. Maar Hij is opgestaan uit de dood. Hij is hier niet. Kijk, dit is de plek waar ze Hem hadden neergelegd. (Markus 16:6)
  20-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Olivia (8) legt kinderboeken voor andere in de trein neer


  “Dit is Olivia (8), echt een superheld wat mij betreft”, schrijft hoofdconducteur Tim (35) op de Facebookpagina van de NS. Waarom? Omdat de achtjarige kinderboeken voor anderen neerlegt in de trein.

  EIGEN INITIATIEF
  Tim ontmoette Olivia afgelopen oktober en zag hoe een jongetje een van haar neergelegde boeken oppakte. De hoofdconducteur kende haar initiatief toen nog niet. “Even verderop zat Olivia te glunderen, omdat ze zag hoe blij hij met het boek was. Ik ging een praatje maken en wat bleek: Olivia legt op eigen initiatief boeken neer in bijvoorbeeld treinen, omdat ze vindt dat alle kinderen moeten lezen. Ook kinderen die geen boeken kunnen betalen.”

  BIJ DE ZWEMLES
  Olivia is op het idee gekomen omdat ze zag dat andere mensen in het ziekenhuis boeken neerlegden. “En toen dacht ik: dat moeten ze op meer plekken doen. Want ik lees zelf ook elke dag en dat is heel leuk. Dus nu halen we heel veel boeken op, thuis liggen er al meer dan duizend.” De achtjarige heeft inmiddels bij de dokter, in de bibliotheek, bij zwemles en dus ook in de trein neergelegd. En als dank daarvoor krijgt Olivia een boek van Tim. Gelukkig vindt ze het boek nog leuk ook.

  ‘Dit is Olivia, echt een superheld wat mij betreft’, Hoofdconducteur Tim (35) steekt zijn bewondering voor de achtjarige Olivia niet onder treinstoelen of banken. En terecht. ‘Ik kwam Olivia afgelopen oktober tegen in de trein. Of eigenlijk: ik zag hoe een jongetje een van de Kinderzwerfboeken oppakte die zij had neergelegd. Even verderop zat Olivia te glunderen, omdat ze zag hoe blij hij met het boek was. Ik ging een praatje maken en wat bleek: Olivia legt op eigen initiatief boeken neer in bijvoorbeeld treinen, omdat ze vindt dat alle kinderen moeten mogen lezen. Ook kinderen die geen boeken kunnen betalen. Dat vond ik zo lief, dat ik haar graag wilde verrassen.’ Bron:lindanieuws

  20-03-2018 om 14:10 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Kinderen/Jongeren
  Tags:Andere
  >> Reageer (4)
  17-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 op de 3 Nederlanders heeft serieuze geldzorgen

  Een derde van alle Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over zijn of haar financiële situatie, zo blijkt uit onderzoek van de Volksbank, dat de financiële weerbaarheid van Nederlanders meer aandacht wil geven.

  Barometer
  De Volksbank onderzoekt de financiële weerbaarheid van Nederlanders met de 'Barometer Financiële Onbezorgdheid', waarvoor het samen met onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen een meting deed onder 1371 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De onderzoekers keken daarbij naar opleidingsniveau, hoogte van het inkomen, leeftijd, woonsituatie en geluksgevoel.

  Geldzorgen
  Uit de eerste meting blijkt dat 34 procent van de Nederlanders weleens bezorgd is over zijn of haar financiële situatie en dat een kwart het zelfs vervelend vindt om bankafschriften te openen. Een groter deel van de lageropgeleiden (37 procent) kampt met geldproblemen in vergelijking met mensen met een hoger opleidingsniveau (29 procent). Ook maken huurders zich vaker zorgen om hun financiën (44 procent) dan woningeigenaren (30 procent).
  Houd jij ook aan het einde van je geld altijd nog een stukje maand over?

  Pensionado's
  Leeftijd speelt eveneens een rol. Nederlanders boven de 66 jaar maken zich het minst zorgen om hun financiën (29 procent), terwijl mensen tussen 26 en 35 jaar zich verreweg het meest zorgen maken (40 procent). Volksbank-ceo Maurice Oostendorp is in gesprek met onze collega's van RTL Nieuws verbaasd over de bevindingen. "Voor een land als Nederland is het eigenlijk ongelofelijk dat financiële bezorgdheid aan de orde van de dag is voor meer dan een op de drie mensen," zegt hij. De bank ziet het als missie om klanten te helpen 'financieel onbezorgder' te worden.
  Bron:msn

  17-03-2018 om 14:32 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Zorgen/Moeilijkheden
  Tags:Financien/beleggen/geldzaken
  >> Reageer (0)
  13-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Straks volledig DNA in kaart met een test

  Binnenkort wordt het mogelijk om het volledige DNA van iemand in één keer te ontcijferen, terwijl tot nu toe bij een genetische analyse enkel bepaalde genen werden onderzocht. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) adviseert om daar met "de grootste voorzichtigheid" mee om te gaan.


  Momenteel gaan artsen met een genetische analyse meestal enkel na of klachten van een patiënt veroorzaakt worden door een genetische afwijking. Via een zogenaamde ‘Whole Genome Sequencing’ (WGS) wordt het echter mogelijk om het volledige DNA te lezen, tegen een kostprijs die al vergelijkbaar is met de prijs van sommige klassieke genetische testen.

  Dat betekent dat de geneticus niet alleen het antwoord op een bepaalde vraag zal krijgen, maar ook een hoop informatie zal ontvangen over alle genetische afwijkingen die de patiënt heeft.

  Een aantal vragen

  Die doorbraak roept ethische, logistieke en organisatorische vragen op. Het Kenniscentrum kreeg de opdracht deze kwesties te bekijken en beveelt nu aan om met de grootste voorzichtigheid te werk te gaan.

  Het adviseert om met een pilootproject te beginnen, zodat eventuele problemen één voor één kunnen worden aangepakt. "Vervolgens kunnen de mogelijke oplossingen worden uitgetest - en becijferd! - vooraleer er een definitieve beslissing wordt genomen over het gebruik van deze futuristische technologie in ons land", klinkt het. Bron:vtm.be

   

  13-03-2018 om 13:49 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Wetenschap
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verband tussen vuile lucht en ADHD


  Er is een verband tussen vuile lucht en ADHD. Dat schrijft De Morgen op basis van een internationaal onderzoek. Daaruit bleek dat kinderen al nadelen van fijnstof ondervinden nog voor ze geboren zijn.


  Ongeboren kinderen die via hun moeder worden blootgesteld aan luchtvervuiling hebben later meer kans op psychische stoornissen, zoals ADHD of verslavingsgedrag. Dat stelden onderzoekers vast.


  Tijdens het onderzoek werd bij zwangere vrouwen thuis het niveau van luchtvervuiling gemeten. Nadien werden er hersenscans afgenomen bij meer dan 700 kinderen tussen zes en tien jaar. Op de scans konden onderzoekers een verschil in dikte bij de hersenschors waarnemen, wat ze later in verband brachten met het gemeten fijnstofniveau.

  "We hebben een verband aangetoond tussen blootstelling aan kleinere fijnstofdeeltjes tijdens het leven voor de geboorte en een dunnere hersenschors. De verschillen zijn vooral zichtbaar in het gebied dat betrokken is bij impulscontrole, planning en andere complexe vaardigheden", zegt onderzoeker Hanan El Marroun.

   

  Kwetsbaar als embryo

  Volgens de onderzoekers kunnen kinderen later problemen ondervinden omdat de hersenen van een embryo veel kwetsbaarder zijn. Dat komt omdat ze nog geen mechanismen hebben ontwikkeld om schadelijke stoffen te weren.


  Naast ADHD of verslavingsgedrag kan het fijnstof ook een invloed hebben op het vermogen om zich te concentreren of de aandacht vast te houden. Dit kan de leerprestaties beïnvloeden.Bron:vtm.be

   

  09-03-2018 om 14:54 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Milieu
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  05-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn hoe langer meer perfectionisten en dat is een probleem

  De ene perfectionist is de andere niet. Wanneer de passie voor excellentie omslaat in een angst om te falen, lonkt een hele waslijst aan stoornissen zoals depressie of anorexia. Vooral bij jongeren lijkt ongezond perfectionisme aan een gevaarlijke opmars bezig.

  Sociale druk die jongeren ervaren is in bijna 30 jaar met evenveel procent toegenomen


  'Ik ben té perfectionistisch.' Wie dat belegen zinnetje als een zwak punt aanhaalt op een sollicitatiegesprek, wordt gegarandeerd scheef bekeken. Een beetje alsof je een positieve karaktertrek als een kwetsbaarheid maskeert. Toch koppelt de wetenschap perfectionisme steeds prominenter aan een resem negatieve gevolgen: stress, depressie, eetstoornissen en ook zelfmoordgedachten.


  Op zich is het perfectionistische streven geen probleem, maar dat kan veranderen wanneer de lat te hoog ligt of opgelegd aanvoelt", merkt Patrick Luyten, hoogleraar psychologie aan de KU Leuven, een belangrijk onderscheid op. Bron:demorgen.be

   

  05-03-2018 om 14:45 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Andere
  >> Reageer (4)
  01-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verander regels door gordeldracht

  In de laatste tien jaar zijn ongeveer 20.000 vrijstellingen uitgereikt om de autogordel te dragen, waarvan drie kwart definitief was. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Mobiliteit. Volgens Vias institute, het verkeersveiligheidsinstituut, moet een hervorming van het systeem bekeken worden. Een gordelvrijstelling is voor het instituut nooit gerechtvaardigd. Zestig procent van de personen die omkwamen op de autosnelweg droegen immers de autogordel niet, stipt Vias aan.

   

  In 2016 kregen bijna 75.000 mensen een boete omdat ze 'verzuimd' hadden om hun gordel te dragen. Nochtans is de gordel dragen vooraan in de auto verplicht sinds 1975 en achteraan sinds 1991, brengt Vias in herinnering.

  De laatste metingen van het instituut geven aan dat 92 procent van de inzittenden vooraan en 85 procent van de passagiers achteraan zijn gordel draagt. Dat is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van 10 jaar geleden.


  2.000 aanvragen

  Elk jaar vragen ongeveer 2.000 Belgen een vrijstelling om de gordel te dragen omwille van medische redenen. Die cijfers dalen, maar blijven zeer hoog. In Nederland zijn er nauwelijks 500 aanvragen per jaar. De vrijstelling daar is ook maximaal voor vijf jaar geldig, luidt het.

   

  “Gordel dragen is altijd beter”

  "Zowel verkeerskundigen, ergonomen, als medisch en paramedisch personeel bevestigen dat er geen of zeer weinig medische redenen zijn die een vrijstelling van het dragen van de gordel rechtvaardigen. Ondanks het feit dat het dragen van de gordel misschien in sommige gevallen nadelen heeft of oncomfortabel kan zijn, is het altijd beter de gordel wel te dragen. Een aanpassing van de gordel of van het voertuig kan in veel gevallen het ongemak grotendeels verhelpen", stelt Vias.

   

  Centrale instantie

  De vrijstelling is een uitzonderingsmaatregel. "Een vrijstelling mag alleen verleend worden indien er voldoende medische redenen zijn. Er moet nu in eerste instantie een lijst opgesteld worden met aandoeningen, gevallen of redenen waarvoor er geen vrijstelling bekomen kan worden. Het stelt de arts in staat om op louter administratieve basis een aanvraag ongegrond te verklaren”, aldus Vias.

  “In de ideale procedure neemt de behandelende arts niet zelf de beslissing om zijn patiënt een vrijstelling te geven, maar geeft hij enkel de relevante medische informatie door aan een centrale instantie. Die centrale instantie registreert de aanvraag, beoordeelt ze op een uniforme manier, neemt de beslissing op basis van de negatieve lijst en motiveert de keuze. Voor bestuurders moet elke vrijstelling sowieso gepaard gaan met een rijgeschiktheidsonderzoek, want beiden zijn aan elkaar gelinkt." Bron:vtm.be

   

  01-03-2018 om 14:25 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Reizen
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom je nooit eigenlijk een handdroger zou moeten gebruiken

  WAAROM JE NOOIT EIGENLIJK EEN HANDDROGER ZOU MOETEN GEBRUIKEN

  De grootste fout die je kunt maken wanneer je je handen wast? Een handdroger gebruiken om je handen mee te drogen. Als je nagaat hoe lang sommige handdrogers hangen in openbare toiletten, kan het niet als een verrassing komen dat sommigen misschien een beetje grimmig zijn van binnen. Verschillende onderzoeken, waaronder een studie van de University of Leedstonen dat aan. Maar het internet was geschokt toen een student uit Californië met een experiment aantoonde hoé vies het daadwerkelijk kan zijn.


  Papieren handdoekjes
  Nichole Ward Californië plaatste afgelopen week een foto op Facebook van een petrischaal gevuld met schimmels en bacteriën. Ze had deze, slechts drie minuten, in een gesloten handdroger gestopt. Kun je je voorstellen dat dat op je handen terechtkomt? Uit het onderzoek van de University of Leeds lag het aantal microben in de buurt van klassieke elektrische drogers tot 4,5 keer hoger dan op papieren handdoekjes. De moderne ‘jet-air’-toestellen, waarbij je je handen op en neer moet bewegen in de droger, deed het met 27 keer meer bacteriën nog slechter... Eek!
  Bron:msn

  23-02-2018 om 15:07 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:HygiŽne
  Tags:andere
  >> Reageer (1)
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koffiezaken verbieden laptops: Het werd gewoon te erg


  Het is voer voor discussies en levert nog dagelijks boze klanten op: het laptopverbod in koffiezaken. Toch zijn er genoeg horecaondernemers die er écht klaar mee zijn. "Het is een verademing, een plek zonder al die schermen", vertelt café-eigenaar Elianne Alblas.

  Hoe een gezellige koffiebar in hartje Utrecht in rap tempo kan veranderen in een jungle vol laptops. Minder gesprekken, meer gestaar naar schermen. Personeel dat steeds vaker aangeeft dat het 'niet leuk meer werken is' omdat werkende mensen nou eenmaal niet graag gestoord worden.
  Bij Lewis Book Cafe in Utrecht hadden ze er genoeg van. En dus besloot ondernemer Alblas twee weken geleden dat het tijd was om de laptop te verbannen uit haar zaak. "Het is een verademing, een plek zonder al die schermen. Vanaf de eerste keer dat ik binnen kwam, was het anders. Levendiger."

  Sociale plek
  Ze spreekt van een missie. "We willen een sociale plek zijn met aandacht voor elkaar, en er ook zijn voor mensen die alleen zijn. Maar het werd gewoon te erg."
  Lewis wil een plek zijn 'waar er tijd is voor elkaar en waar je even ontsnapt aan de drukte van het alledaagse leven' en houdt laptops gesloten. (foto: Lewis Book Cafe)

  Twee groepen
  Al snel na de opening een jaar geleden ontstonden er verschillende soorten laptopgebruikers in het café, zag Alblas. "Je had twee groepen: mensen die geconcentreerd aan het werk zijn - die wil je liever niet lastig vallen - en studenten. Die geven weinig tot niets uit, maar nemen wel veel ruimte in beslag. Minimaal de helft van onze gasten zat achter een scherm en maakte geen praatjes meer."
  Dirk-Jan Stip, eigenaar van Coffee Corazon in Amersfoort, kan erover meepraten. Want Alblas is zeker niet de eerste horeca-ondernemer die de toch rigoureuze stap naar een verbod nam. "Wij voeren dit beleid nu een half jaar en ik hoop dat het een trend is. Je kunt het een laptopverbod noemen, maar om het wat vriendelijk te laten ogen spreken we zelf liever van een laptop- en tabletvrije omgeving", vertelt hij met een kwinkslag.

  Begrip
  Dat vriendelijke is hard nodig, want veel gasten kunnen er maar moeilijk mee omgaan. "Ik heb al een aantal fikse gesprekken moeten voeren", zegt Stip. "Er is soms totaal geen begrip voor. Mensen voelen zich beperkt in hun persoonlijke vrijheid. Sommigen worden echt boos. Ik ga er dan even bij zitten, stel me vriendelijk voor, en leg dan rustig uit dat ik geen koffiezaak ben begonnen om flexwerkplek te worden."
  Ook Alblas moet veel gasten erop wijzen. "De meesten hebben begrip, maar een enkeling vindt het vervelend. Zij hadden een fijne plek die ze nu kwijt zijn. Maar ik merk ook dat er een groeiende behoefte is om niet alleen naar je laptop- of telefoonscherm te zitten kijken."

  'Van harte welkom'
  Bij de populaire koffieketen Coffeecompany geldt geen laptopverbod. "Nadat wifi op kwam, werkten wij eerst met timeslots van een uur. Maar drie jaar geleden hebben we het helemaal vrijgegeven", zegt Jasper Uhlenbusch van Coffeecompany.
  Hij herkent het beeld dat de sfeer soms onder druk staat door werkende mensen. Uhlenbusch: "Je hebt een sfeer voor ogen met een leuke mix van kletsende mensen, krantlezers en mensen die werken. Die mix staat in een minderheid van de winkels af en toe onder druk. Maar ik vind werken in een koffiezaak erbij horen, ik vind het zelf ook prettig. Zo'n verbod kan ik daarom moeilijk inkomen."

  Minder omzet
  De keerzijde is dat een verbod omzet kan kosten. Stip: "Ik moet nog dagelijks de discussie aangaan en zeker twee mensen wegsturen. Als zij een tientje per persoon uitgeven, heb je het over ruim 7000 euro per jaar die je misloopt."
  Toch blijft hij volledig achter zijn keuze staan. "Het is geen porem als je een zaak binnenloopt en tegen alleen maar logo's van Apple en Sony aankijkt. Al die ratelende toetsenborden. Ik kies voor sfeer. Als je het vooral moet hebben van flexwerkers heb je sowieso geen goed concept. Bron:MSN

  Ik zie een koffiezaak als een ontspannend plekje om een kopje koffie en/of iets anders te drinken en te nuttigen. Alleen of met een ander gezelschap. Heerlijk met elkaar kunnen communiceren.

  19-02-2018 om 15:42 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Nederland
  Tags:andere
  >> Reageer (3)
  16-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heftige reacties op chips voor vrouwen


  koken & etenDe chips die Pepsico speciaal voor vrouwen zou gaan maken, roepen heftige reacties op. De Doritos zou een variant zijn die minder kraakt tussen de tanden en niet zo kruimelt want 'vrouwen vinden dat niet leuk in gezelschap'.

  De reacties op sociale media zijn niet mals. ,,Zouden we niet eerst voor een vrouwvriendelijke maatschappij zorgen?!'' Sommige vermoeden dat het gaat om een extra vroege 1 aprilgrap. .
  De discussie begon door een interview van Freakonomics met Indra Nooyi, de ceo van het bedrijf achter Doritos - Pepsico. Zij vertelt daarin hoe inzichten rond het verschillend consumentengedrag van mannen en vrouwen hun kijk op de ontwikkeling van Doritos heeft veranderd. ,,Vrouwen houden er niet van om uitgebreid hun vingers af te likken en de kleine gebroken stukjes die overblijven in hun mond te stoppen. Ook maken ze niet graag crunchy geluiden in het openbaar,'' zei de ceo. Een woordvoerder stelde gisteren snel dat er al vrouwenchips zijn, namelijk de chips die overal in de winkel liggen en die door miljoenen mannen en vrouwen wordt gegeten.  Smaakexpert Bob Cramwinckel vindt vrouwenchips een 'raar verhaal'. In de decennia dat hij onderzoek deed naar smaak heeft hij nooit verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen vinden. ,,Cultuur is belangrijker dan smaak'', zegt Cramwinckel. ,,Het kan zijn dat mensen denken dat ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Maar voorkeuren zijn persoonlijk, niet gebonden aan sekse.''

  Knapperigheid is wel een belangrijk kenmerk dat meetelt bij het proeven, zegt Cramwinckel. ,,Het is een kenmerk van versheid en het is een prachtig controlemiddel om te proeven of iets vers is of niet. Ribbelchips is bijvoorbeeld knapperiger dan gewone en dat wordt vaak gewaardeerd. Of minder luid krakende chips een gat in de markt zijn, daar heb ik mijn twijfels over.''
  Bron:ad

  16-02-2018 om 16:47 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Eten/Lekkernij
  Tags:andere
  >> Reageer (2)
  12-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SGP WIL RECHT OP RUST ZONDAG

  “Vrijheid beloven en onvrijheid krijgen, dat is ongeveer de samenvatting van wat er gebeurd is met de aanpassing van de Winkeltijdenwet. Het is zaak die aanpassing terug te draaien, en wel zo snel mogelijk. Winkeliers en ondernemers die kiezen voor hun recht op een vrije zondag krijgen torenhoge boetes als ze van hun recht gebruik willen maken. Dat moet veranderen.”  Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop bij het algemeen overleg over de in 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet. Uit evaluatie blijkt dat een ruime meerderheid van het personeel het liefst op zondag gewoon vrij willen hebben. Tweederde van het personeel dat op zondag werkt wil er graag vanaf, en van degenen die tot nu toe op zondag niet hoeven te werken, vindt 90% het helemaal niks. De SGP wil dat gemeenten juist naar die geluiden luisteren als besloten wordt tot zondagsopenstelling. Bisschop: “Ik wil dat iedereen zijn recht op een vrije zondag geldend kan maken en dat de Inspectie hier ook werk van maakt.”

  Ook veel winkeliers zijn de dupe van de aangepaste winkeltijden. Verhuurders van winkelruimte, supermarkten en een paar grote winkelbedrijven maken de dienst uit. Andere lokale winkeliers komen hierdoor in grote problemen. Er zijn nu al voorbeelden van winkeliers die een boete hebben gekregen van tienduizenden euro’s omdat ze ervoor kiezen om op zondag hun deuren dicht te houden. “Dit kan dus echt niet,” reageert kamerlid Bisschop. “Wie om sociale, godsdienstige of financiële reden niet open wil of kan zijn op zondag, moet die vrijheid gewoon hebben. Geen enkel contract mag anders bepalen. Dat moet in de wet komen. Zo eenvoudig is dat.”Bron:Christelijknieuws

  12-02-2018 om 13:25 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Winkel
  Tags:Andere
  >> Reageer (6)
  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beuk in blokker is mooiste boom van Noord-Holland

  De rode beuk in de tuin van Westerblokker 125 in verkozen tot de mooiste en bijzonderste boom van Noord-Holland. Ook een knobbelplataan in Westwoud in is de Top 10 van de Bomenstichting terechtgekomen.

  De Bomenstichting introduceerde vorig jaar de ’Bomen van Ereklasse’. Daarin worden de oudste, mooiste en bijzonderste bomen van Nederland opgenomen. Dit jaar wordt elke maand de Top 10 van een provincie bekendgemaakt; in februari is dat Noord-Holland.

  De rode beuk van de Westerblokker prijkt fier op de eerste plaats. De boom is dik twee eeuwen oud en nog steeds in topconditie. Met een omtrek van 743 centimeter is het de dikste boom van Noord-Holland.

  Een bordje dat de bewoners bij de boom hebben geplaatst meldt dat de reus 226 jaar oud is en de kroon heeft een doorsnee van 29 meter

  ,,De boom heeft zich goed kunnen ontwikkelen in deze grote tuin op een oude kreekrug met voedsel en ruimte in overvloed’’, aldus de beoordeling van de Bomenstichting.

  ,,Hij is dan ook kerngezond. De bewoners hebben ook goed voor de boom gezorgd. Bij grote droogte hebben ze de beuk van extra water voorzien. Met zijn brede kroon en laaghangende takken brengt de rode beuk veel mensen grote vreugde.’’

  Nog ouder is de dikke knobbelplataan op het Heidense Kerkhof in Westwoud. Deze stamt uit 1750-1800.

  De begraafplaats op de hoek van de Noorderboekertweg en de Oudijk wordt al gekenmerkt door een paar enorme beuken bij de ingang. Maar de Bomenstichting zette de 24 meter hoge knobbelplataan op de negende plek van de Noord-Hollandse Top 10.

  De stam van de boom is voorzien van imposante knobbels, maar afgezien van enkele tonderzwammen verkeert de boom volgens de Bomenstichting nog in goede conditie. De plataan heeft een omtrek van 620 centimeter.

  Alle bomen die op de erelijst staan, zijn ook opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voorwaarde om op de erelijst te komen is onder meer dat de boom voor iedereen zichtbaar moet zijn.
   Bron:Noordhollandsdagblad

  09-02-2018 om 17:24 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Natuur/Schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  06-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop met zware pijnstillers in supermarkt

  Sterke pijnstillers, zoals iboprufen, diclofenac en naproxen zouden niet zomaar in de supermarkt verkrijgbaar moeten zijn. Dat vindt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik(IVM). Ze starten vandaag een petitie waarin ze Albert Heijn oproepen te stoppen met de verkoop.

  Volgens de directeur van het IVM is de veiligheid van patienten 'echt in gevaar'. De pijnstillers kunnen bij onjuist gebruik voor ernstige bijwerkingen zorgen, zoals hartproblemen en maagbloedingen. Dat zegt het instituut tegen EenVandaag.

  Niet genoeg voorlichting
  Volgens het IVM zijn er ieder jaar zo'n 2000 vermijdbare overlijdens als gevolg van verkeerd geneesmiddelgebruik, een deel hiervan wordt ook veroorzaakt door medicijnen als diclofenac. Ze roepen in hun petitie Albert Heijn op om per direct te stoppen met de verkoop van de pijnstillers.
  Het IVM vindt dat de supermarkt haar klanten niet genoeg voorlicht over de risico's van het gebruik van de medicijnen. "Wat in ieder geval niet de bedoeling kan zijn, is dat je een supermarkt binnenloopt, diclofenac en naproxen uit de schappen haalt en scant, om vervolgens zonder ook maar één persoon tegen te zijn gekomen de zaak weer uitloopt."

  Niet stoppen met gebruik
  Het IVM vindt niet dat mensen de middelen helemaal niet moeten gebruiken, maar waarschuwde eerder bij EditieNL wel dat het minder onschuldig is dan het kan lijken. Vooral doordat mensen de medicijnen overal kunnen kopen, kan volgens de organisatie een beeld ontstaan dat er geen gevaren aan ibuprofen zitten.
  "Er is ooit besloten om het uit de apotheeksfeer te halen zodat je ook in het weekend een pijnstiller kunt halen. Dit is de keerzijde ervan."

  Reactie Albert Heijn
  Albert Heijn zegt desgevraagd dat zij en andere supermarkten in Nederland dit soort zelfzorggeneesmiddelen al jaren aanbieden. Volgens een woordvoerder biedt Albert Heijn 'de juiste, verantwoorde zorg, zoals vastgelegd in de wet​'.
  "​In 197 winkels ligt in het schap met geneesmiddelen een tablet waarmee de klant meer informatie over de werking en het gebruik van geneesmiddelen kan vinden, of via een audio- of videoverbinding advies op maat van een gediplomeerd assistent drogist kan krijgen.​ In winkels waar de tablet niet aanwezig is, is op openingstijden altijd een (assistent) drogist aanwezig om klanten verantwoorde zorg te bieden." Bron:RTL4

  06-02-2018 om 13:12 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Winkel
  Tags:Gezondheid/ziektes
  >> Reageer (8)
  02-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winkeliers mogen straks eigen openingstijden kiezen

  Staatssecretaris Keijzer heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet wettelijk gaat regelen dat winkeliers zelf hun openingstijden mogen bepalen.

  Eenzijdig veranderen
  De NOS schrijft dat er hiermee een einde komt aan verplichte openingstijden en eventuele boetes voor winkeliers die de regels aan hun laars lappen.
  Winkeliers blijven wel gebonden aan het contract dat ze hebben afgesloten met de verhuurders. „Afspraak is afspraak”, aldus Keijzer. De nieuwe regels zijn bedoeld om de winkeliers te beschermen tegen het eenzijdig veranderen van de regels.

  Ontheffing
  In Groningen werd een fietsenmaker onlangs een boete van 22.000 euro opgelegd door de Vereniging van Eigenaren (VvE) omdat hij niet elke zondag en koopavond zijn deuren wilde openen. De winkeliers in het winkelcentrum in Groningen zijn verplicht zich te houden aan de door VvE opgelegde openingstijden.
  De winkeliers en de VvE in Groningen wisten uiteindelijk een compromis te sluiten. Kleine zelfstandigen kunnen daar nu een ontheffing krijgen van de verplichte openingstijden.
  Bron:metronieuws

  02-02-2018 om 15:21 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Winkel
  Tags:andere
  >> Reageer (2)
  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raad eist fraaier plan Hemmes

  De gemeente Zaanstad moet meer haar best doen voor een fraaie invulling van schiereiland de Hemmes aan de Zaan, vinden veel partijen.
  Er is naar hun mening te weinig overgebleven van het initiatief van de werkgroep Hemmes. Die groep enthousiaste Zaankanters heeft een plan ontwikkeld voor tachtig woningen met daarbij drie windmolens die via een dynamo stroom leveren.
  Maar de gemeente wil slechts één zo’n windmolen toestaan. Hiervoor zouden namelijk strenge ruimtelijke-ordeningsregels gelden, net zo streng als voor windturbines.

  ,,Belachelijk’’, vindt Ruud Pauw (ROSA). ,,Die vergelijking gaat compleet mank. Ik snap niet dat bureau Royal Haskoning hiermee komt. En vooral niet dat de ambtenaren dit zomaar overnemen.’’

  Zaanse Schans
  Hij pleit voor een nuchtere benadering. ,,Hoezo zouden er geen mensen naast nieuw gebouwde windmolens op de Hemmes mogen wonen? We hebben er toch ook geen probleem mee dat miljoenen toeristen rond en in de eeuwenoude molens op de Zaanse Schans lopen.’’
  Pauws kritiek wordt breed gedeeld. Jan de Vries (D66): ,,Ik weet nog goed hoe laaiend enthousiast iedereen was toen de initiatiefnemers hun plannen zeven jaar geleden presenteerden. Wat er nu ligt, lijkt bitter weinig op de plannen van toen.’’
  Patrick Zoomermeijer (SP): ,,Wat er nu ligt, is een onvolgroeid plan, dat kan zo niet.’’
  Rina Schenk (VVD): ,,Regelgeving is regelgeving, maar misschien kan de gemeente het probleem creatief benaderen. Voor mijn part gaan ze naar Den Haag. Het zou toch een plaatje zijn als er op deze plek vlakbij de Zaanse Schans drie molens komen te staan.’’

  Tiny houses
  D66’er Jan de Vries is er voor om tijdelijk tiny houses op de Hemmes neer te zetten. ,,Dan gebeurt er tenminste alvast wat. We hebben die grond nu al zeven jaar.’’
  De discussie wordt waarschijnlijk op 8 februari in het Zaanstad Beraad voortgezet. Dan houdt de werkgroep Hemmes een presentatie van haar ideeën.
  Bron:Noordhollandsnieuws

  30-01-2018 om 16:02 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Creativiteit
  Tags:andere
  >> Reageer (1)
  26-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voedingsindustrie lijkt veel tabaksindustrie

  Er wordt gelogen over de oorzaken van overgewicht en hoe we kunnen afvallen. William Cortvriendt schreef hierover het boek Lichter.

  Waarom worden we steeds dikker?
  We eten verkeerd. In de jaren 50 en 60 heeft men in de Verenigde Staten bedacht dat als je minder vet zou eten het aantal hartaanvallen achteruit zou gaan. Vervolgens kregen we in de jaren 70 een hausse aan light- en vetvrije producten. In 1977 publiceerde de zogenaamde McGovern-commissie een rapport waarin werd geadviseerd om de hoeveelheid vet in onze voeding te beperken en de hoeveelheid koolhydraten te vergroten, met name om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. In navolging van de Amerikaanse overheid werd dit voedingsadvies door nagenoeg alle overheden in de Westerse landen overgenomen, waarna in elk land de vetzucht explodeerde. Achteraf bezien een rampzalig besluit, gebaseerd op slecht onderzoek, dat nog steeds vele onnodige slachtoffers maakt.

  Meer bewegen minder eten is dus onzin?
  Wel als je af wil vallen. Laat ik met bewegen beginnen. Natuurlijk is bewegen gezond voor je, maar dat je ervan afvalt is flauwekul. Er zijn meer dan veertig studies die zeggen dat je van bewegen niet afvalt. En minder eten is gewoonweg onnatuurlijk. Ze zeggen vaak: ‘Minder eten is minder wegen.’ Dit klopt in eerste instantie, maar is niet van lange duur. Tien procent van de mensen houdt dit maar een jaar vol, de rest wordt juist dikker. Je hersenen schieten namelijk in een paniektoestand als je minder gaat eten. De hypothalamus is het gedeelte in je hersenen dat het autonome zenuwstelsel controleert en een cruciale rol speelt bij de organisatie van je gedragingen die zorgen voor je overleving. Hieronder vallen eten, vechten, vluchten en paren. Als jij vast, dicteert de hypothalamus ‘zodra we eten gaan we meer vet opslaan’. Je krijgt dan het jojo-effect. En die jojo-lijn is niet horizontaal, maar loopt schuin omhoog. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij elke tien kilo die je afvalt er op de lange termijn vijftien bijkomen. Dus elke keer dat je afvalt komen er extra kilo’s bij.

  Wat adviseer jij dan?
  Eet voeding die niet bewerkt wordt. Eet volvette, verse producten en beperk de koolhydraten. Overgewicht verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Dat bleek ook uit mijn televisiereeks Hoe word ik 100 die bij Omroep Max werd uitgezonden. De zes deelnemers - die leden aan vetzucht, diabetes en hart- en vaatziekten – verloren binnen vijf maanden hun overgewicht en medicatie zoals insuline, middelen tegen hoge bloeddruk, pijnstillers en cholesterolverlagers kon worden afgebouwd of gestopt. We moeten weer terug naar onze ouderwetse Hollandse pot met vers vlees gebakken in roomboter en met een flinke scheut jus. Dat zorgt voor een natuurlijk verzadigd gevoel waardoor de drang om tussendoor te snacken verdwijnt.
  Bron:Metronieuws

  26-01-2018 om 16:34 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Eten/Lekkernij
  Tags:Culinair/Keuken/resto
  >> Reageer (1)
  24-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meisje (9) deelt bijzondere snoepjes uit

  Een Amerikaans meisje (9) deelde snoepjes uit op haar school. Tenminste, dat dacht ze. Het bleek een soort medische drug van haar ouders te zijn, dat ze hadden gekregen van hun dokter.
  De Amerikaanse tv-zender KRQE-TV meldt dat na het uitdelen van de snoepjes de leerlingen zich wat vreemd begonnen te gedragen.Volgens het hoofd van de school klaagde het meisje ook dat ze niet kon zien. Ze zou drie 'snoepjes' gegeten hebben.

  Hulpdiensten

  Drie andere leerlingen hadden ook gegeten van de snoepjes. Maar dat bleek dus een drugssoort te zijn van de ouders. De medische marihuana is sinds kort legaal in Amerika. En de ouders kregen het op recept van hun dokter. De school heeft de hulpdiensten gebeld, die in de gaten hielden of er geen gevaarlijke reacties ontstonden.

  Verboden

  De kinderen hielden gelukkig geen blijvende klachten over. Maar de school heeft vanaf nu verboden om etenswaren vanuit huis mee te nemen en uit te delen. Daarnaast zijn de ouders gewaarschuwd om voorzichtiger met medicijnen en drugs om te gaan.
  Medische marihuana kunnen worden voorgeschreven door de dokter als een soort medicijn om pijn te verzachten. Het kan honderd keer sterker zijn dan de traditionele drug. Bron:Kidsweek.nl

  24-01-2018 om 15:28 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Kinderen/Jongeren
  Tags:Familie/(klein)kinderen
  >> Reageer (2)
  21-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Efteling gaat voor attractie in 2020


  KAATSHEUVEL - De Efteling gaat het Reizenrijk uitbreiden tussen Horst en N261. In 2020 moet het drie hectare grote parkdeel open voor het publiek. ,,Inclusief een nieuwe attractie", zo bevestigt directeur Fons Jurgens.
  Op de langgerekte strook van acht hectare tussen de twee wegen komt het nieuwe gedeelte van het park. ,,De eerste drie hectare van dat gebied gaan we ontwikkelen, zodat het in 2020 open kan voor het publiek. Dan moet ook de nieuwe attractie daar klaar zijn.”
  Wat het gaat worden, blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim. ,,Het wordt geen kleintje, maar zeker geen zestig meter hoog en ook niet schreeuwerig.”  Het toekomstige parkdeel zal direct aansluiten op het Reizenrijk en ook diezelfde naam krijgen. Dus geen Strookrijk of andere door fanatieke fans al bedachte namen. ,,We houden het gewoon op Reizenrijk en binnen die sfeer past straks ook de nieuwe attractie.” Dat kan dus van alles zijn, want in dit voormalige Noorderpark staan onder meer de Carnaval Festival, Pagode en Vogelrok.
  Maar wat krijgen de bezoekers van het park dan te zien in 2020? Dat blijft nog even geheim. "Het wordt geen kleintje, maar zeker geen zestig meter hoog en ook niet schreeuwerig."
  Om te kunnen beginnen met de uitbreiding is nog wel de goedkeuring van de gemeente nodig. Die zal zich in februari buigen over de plannen. Bron:RTL

  21-01-2018 om 17:06 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Nederland
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  18-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bloemisten bekvechten in Alkmaar

  Bekvechtende bloemisten aan de Laat in Alkmaar. Voer voor politieke vragen in de raad.

  ♠Al sinds mensenheugenis staan er bloemverkopers voor het oude V&D-pand. Maar er broeit iets tussen de boeketten de laatste weken. Wederzijds ongenoegen en broodnijd. Ook wrevel om willekeurige behandelingen door handhaving.

  ♠VVD-voorman John van der Rhee werd door een van de bekvechters benaderd en stelde vorige maand vragen in een raadscommissie. Die werden die donderdag beantwoord door burgemeester Piet Bruinooge.

  ♠Omdat de bloemisten gisteren niet op hun stekkie te vinden waren, legt Van der Rhee desgevraagd de kern van het conflict in hoofdlijnen uit.

  ♠,,Het gaat om de bloemenstallen van Actiflor en Krijgsman. Dat botert niet. En dat kan tussen ondernemers. Wij willen ons zeker niet bemoeien met hoe ze elkaar beconcurreren. Onze vragen hadden puur betrekking op de vermeende voorkeursbehandeling die een van de bloemisten volgens de andere zou krijgen van handhaving. Als bloemist 1 zijn auto te lang bij de stal laat staan treedt handhaving meteen op, en als het andersom gebeurt, zou er niet opgetreden worden. Die ongelijkheid wilden we aan de kaak stellen.’’

  ♠Burgemeester Bruinooge heeft opdracht gegeven de zaak uit te zoeken en kwam donderdagavond met de eindconclusie: ,,Er zijn diverse gesprekken geweest. Dat heeft niet tot verbetering geleid. Maar er zijn geen situaties geweest waarbij we hebben moeten handhaven.’’
  En daar had de politiek vrede mee.Bron±Noordhollandsnws

  18-01-2018 om 00:00 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/Schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (1)
  16-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijzondere bijstand den Den Helder niet voor dierkosten

  De regels voor bijzondere bijstand rondom dieren worden in Den Helder niet aangepast.

  ♠Tijdens de behandeling van de Armoedenota vorig voorjaar werd door de Fractie Vermooten gevraagd of bijzondere bijstand ook kan worden ingezet voor kosten die mensen hebben voor hun huisdieren.

  ♠De gemeente heeft dit onderzocht en het blijkt uit eerdere uitspraken van de rechter dat de kosten voor huis- en gezelschapsdieren tot de zogeheten ’algemene kosten’ behoren, die uit het bestaande inkomen moeten worden voldaan, en dus niet uit de bijzondere bijstand.

  ♠Er is alleen een uitzondering als er een medische of psychosociale indicatie is voor het hebben van een hond, bijvoorbeeld een blindengeleidehond of een hulphond.

  ♠Noodzakelijke meerkosten, bijvoorbeeld extreem hoge medische kosten, kunnen er eventueel wel voor in aanmerking komen. Deze uitzondering bestond al, en daarom worden de regels niet aangepast.

  ♥Wethouder Trees van der Paard zegt de meerwaarde van huisdieren voor mensen te erkennen: ,,Maar de mensen met een laag inkomen die een huisdier hebben proberen we op een andere manier tegemoet te komen, bijvoorbeeld met de meedoenregeling of het Jeugd Cultuur Fonds. Op die manier hopen we dat ze iets minder krap komen te zitten en geld overhouden voor bijvoorbeeld kosten voor hun huisdier.’’ Bron/Noordhollandsnws

  16-01-2018 om 00:00 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dieren
  Tags:Huisdieren
  >> Reageer (1)
  12-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jongeren met een depressie hebben twee problemen


  Jongeren met een depressie hebben niet alleen last van de ziekte. 'Ze hebben vaak ook te maken met het taboe dat er op rust. Ze schamen zich en voelen zich erg eenzaam', zegt psychiater Esther van Fenema.

  Volgens Van Fenema is het belangrijk om de ziekte bespreekbaar te maken omdat daarmee het taboe verdwijnt. Uit een peiling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat depressieve jongeren (tussen 13 en 18 jaar) het moeilijk vinden om over de ziekte te praten. Zo vindt een ruime meerderheid van deze groep het moeilijk om erover te beginnen omdat ze bijvoorbeeld niemand tot last willen zijn.

  EROVER PRATEN
  Daar komt bij dat vrienden en familie het onderwerp vaak vermijden omdat ze bang zijn de ander te kwetsen. Dit zorgt ervoor dat de depressie niet altijd of pas laat wordt besproken. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken start het ministerie vandaag de campagne: Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar. De bedoeling is om met verschillende activiteiten het gesprek over depressie op gang te brengen.

  NIET DE ENIGE
  Daar komt bij dat vrienden en familie het onderwerp vaak vermijden omdat ze bang zijn de ander te kwetsen. Dit zorgt ervoor dat de depressie niet altijd of pas laat wordt besproken. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken start het ministerie vandaag de campagne: Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar. De bedoeling is om met verschillende activiteiten het gesprek over depressie op gang te brengen.
  Bron:sevendays
  website:www.omgaanmeteendepressie.nl.

  12-01-2018 om 16:46 geschreven door tricia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Kinderen/Jongeren
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)


  VISITOR

  GEBED

  1 maart☻

  Geen gebed kan mij verhoren

  Geen God tegen wie ik bidden kan

  Mij spijt betuigen mijn zonden verbreken

  En die mij in bescherming neemt

  En het eeuwig leven zal eeuwige verdoemenis worden

  En het vuur zal mij kwellen, zoals ik eer dat bij anderen heb gedaan

  En ik leer die pijn kennen

  Die na dit leven op mij wacht

  M.Wassermann

  GEBED

  HET AMEN☻

  1 maart☻

  Amen, toch wel een vreemd woord

  Het laatste woord van een preek

  Waar je als kind naar uitkeek

  Van de preek vaak niet veel gehoord.

  “Amen “betekent dat het waar is

  Dat God altijd naar je wil luisteren

  Al is het maar een zacht fluisteren

  “Amen “betekent, zeker en gewis.

  “Amen”als slot van onze gebeden

  Geloven we dat God ons zal horen

  Ons gebed op Zijn tijd zal verhoren

  Als we onze zonden hebben beleden.

  Amen, Amen, het zal echt zo zijn

  Wat in de Bijbel staat geschreven

  Woorden gegeven om naar te leven

  Dat God ons hierin nabij mag zijn.

  F.Nicolai

   


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  STILTE☺

  5 maart☻

  Soms is stilte taal

  vertaalbaar in de stilte

  stilte een verhaal

  innerlijk uitgelegd

  vertelt dat

  stilte tussen mensen

  in stilte eigenlijk

  alles zegt

  CITAAT**

  5 maart☻

  Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.

   


  OVERDENKING**

  5 maart☻

  Het is gewoon een beetje onschuldige roddel." De wijze leraar herinnert ons eraan dat roddel noch klein noch onschuldig is. De gevolgen zijn enorm en de schade verschrikkelijk. Het is veel beter vredestichter te zijn en een hersteller van aangerichte schade.

  KORTE GEDACHTE

  5 maart☻

  Wat moeten wij oppassen om niemand een etiket op te plakken. Door anderen een etiket op te plakken, kun je hen in hun innerlijke ontwikkeling verlammen.  LEVENSMOTTO**

  5 maart☻

  Neem eens wat afstand; dat geeft meer zicht☻

  LEVENSWIJSHEID**

  5 maart☻

  Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde.

   


  SPREEKWOORDEN**

  5 maart☻

  Dat is zijn lust en zijn leven-Daar leeft hij voor.

  ZINNEN**

  5 maart♥

  Als er ergens wat te erven valt, toont de overheid zich nog ongeduldiger dan de familieleden.

   


  SHOUTBOX


  SPREUKEN**

  5 maart☻

  Er is veel geleerdheid nodig om een levenlang domheid te verhullen☻

  QUOTE

  5 maart☻

  Er komt een tijd, dat men moet gaan kiezen, tussen de bladzijde omslaan, of het boek sluiten.

  INSPIRERENDE TEKST☻

  5 maart☻

  Geluk volg je dromen pak je kansen geef liefde lach veel Wees dankbaar maak herinneringen

  GEZEGDE**

  5 maart☻

  Met twee monden praten

  • Betekenis: jezelf tegenspreken in verschillende situaties

  • Betekenis: niet eerlijk zijn

     GEZONDHEIDS TEKST

  5 maart☻

  Een kusje voor de pijn is nog steeds het beste medicijn.  LOESJE

  ☻☻1 maart☻☻


  POEZIE RIJMPJES☺☺

  DAG MAANDAG☻

  5 maart☻

  1968

  Dag maandag

  hoe gaat het met dinsdag

  doe de groeten aan woensdag

  zeg tegen donderdag

  dat ik aanstaande vrijdag

  met de trein van zaterdag

  zondag naar je toekom

  POEZIE

  BIJ ALLES WAT JE IN HET LEVEN DOET☻

  5 maart☻

  Bij alles wat je in 't leven doet.

  Doe het opgewekt en goed.

  Zet daarbij een vriendelijk gezicht.

  Dan doe je zeker goed je plicht.

   


  DAG WEETJES♠♠

  Ik had de nacht Kerstmis bezocht. Het was een krachtige Kerstboodschap. Enkele mensen zijn op deze Kerstnachtdienst tot bekering gekomen. Na de dienst werden we bediend van een hapje en een drankje. Het een zeer gezegende nacht Kerstdienst geweest.


  OUDEREN

  senioren

  HET KOPEN VAN EEN BANK☻ 1 maarti☻ Een kwalitatief goed bankstel is altijd een waardevolle investering, maar voor senioren in het bijzonder. Groot zitcomfort en een passende vormgeving maken dat u écht kunt genieten van uw nieuwe bank. Hier zijn een paar punten om op te letten bij de aanschaf van een bankstel. De bank neemt een steeds grotere plaats in ons interieur én in onze levens in. Waar vroeger de eettafel het voornaamste decor was van gezelligheid en ontspanning, is dat nu in de eerste plaats het bankstel. Banken zijn daardoor gemiddeld een stuk groter en hebben meer invloed op de woonstijl, kleur en sfeer in huis. Kortom, investeren in een comfortabele en mooie design bank is absoluut de moeite. Dat gaat nóg meer op voor senioren, omdat deze groep vaak last krijgt van stijve ledematen of rugpijn na lang zitten. Ook opstaan van een bank is moeilijker. Gelukkig houden designers steeds meer rekening met de behoeften van senioren en is er een passende bank voor elk lijf! Bron:senioren.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  SVOW
  OUDEREN VAAK SLACHTOFFER VAN FINANCIEEL MISBRUIK☻

  ER WORDT VOORLICHTING GEGEVEN☻

  9 maart☻

  Wij geven voorlichting over ouderenuitbuiting bij o.a. zorginstellingen, (semi-) overheden en commerciële instanties. Maar wij geven ook individueel preventief advies aan ouderen en zorgbehoevenden, hun naasten, slachtoffers en potentiele daders. Tijdens onze presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten maken we diverse partijen bewust van de aard en omvang van het probleem. We leggen hierbij ook uit welke oplossingen er zijn om Financiële Uitbuiting te voorkomen én welke maatregelen er genomen kunnen worden als er gebleken is dat er sprake is van diefstal.

  Voor mensen die vanuit werk en beroep betrokken zijn bij dit probleem is bewustwording van groot belang als bijdrage aan een veilig werkklimaat en een plezierige werksfeer. Voor semi-overheden geldt bovendien dat kennis en kunde met betrekking tot dit probleem, positief kan bijdrage aan de verbinding tussen de overheid en haar burgers.

  Ouderen en zorgbehoevenden, hun families, hun vrienden, kennissen, maar ook verzorgers moeten weten welke mogelijkheden en risico’s er zijn. Juist omdat zich vaak heel onopvallend manifesteert en overgaat in een stelselmatig gedrag vanuit de dader.

  www.svow.nl


  TRAAN☻
  17 maart☻
  Tranen slaan vlekken op de donkere grond
  Lopend over haar wangen, bitter smakend in haar mond
  Ze trilt en snikt, klein en gewond
  Een traan, trillend in de ooghoek, beslagen van het gemis
  Ze staat twijfelend op, droogt haar handen snel af
  Gaat dapper door, haar hoofd vol van de dingen waar ze om gaf
  De traan glijdt uit haar ooghoek, scherp en pijnlijk, dat is wat verdriet is. Pop_Corn


  GEWOND VOGELTJE☻
  17 maart☻
  Zij lijkt op een gewond vogeltje
  dat stortte ter aarde neer
  Bezeerd geraakt door het leven
  Nu wil ze geen aandacht meer.
  Koesteren zou ik haar willen gaan
  nu zij nauwelijks overeind nog
  kan staan, maar er is steeds die
  trots...
  Zij was toch die onoverwinnelijke
  rots waarop je bouwen kon?
  Ik voel wel aan dat boosheid niet past,
  weet haar nog niet te benaderen
  maar juist daarop moet ik vertrouwen
  gaan.
  Dakoyria, 2016.  ZONLICHT☻
  17 maart☻
  Lieflijk Zonlicht,
  Straal over mij.
  Want de storm is gaan liggen,
  En de nacht is voorbij.
  Zilver glanst nu het water.
  Ach denk niet aan later.
  Doordrenk met Uw Licht mij
  Want die nacht is voorbij.T.Rademaker

  HET LEVEN NIET SNAPPEN☻
  17 maart☻
  Snap het leven soms niet,
  de onnodige pijn,
  is er niemand die ziet,
  dat ik er gewoon wil zijn.
  Zonder gevaren om me heen,
  het leven bewandelen,
  lopen door het bos en over steen,
  niet meer hoeven stranden.
  Kunnen zijn wie ik nu werkelijk ben,
  met liefde omringd en geen innerlijke strijd meer,
  dat ik je aankijk en gewoon herken,
  waarom doet het leven soms zo zeer?


  LEVEN MOET JE☻
  17 maart☻
  Leven moet je
  Laat de mensen maar denken wat ze vanme willen denken
  Ik weet hoe ik was en hoe ik ben
  En hoe slecht anderen me hebben neergezet
  Het maakt me niets uit
  Want ik weet precies wat er is gebeurd
  En dat is helemaal niets
  Het is allemaal over me gelogen
  Ik ben juist degene die hard is bedrogen
  Dichter Danny van Strien


  tabletjes

  STOP ZWARE PIJNSTILLERS IN DE SUPERMARKT☻ 17 maart☻ Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) wil een verbod op de verkoop van zware pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen, in supermarkten. Deze pijnstillers vallen onder de zogenaamde UAD-categorie: uitsluitend in de apotheek of drogist verkrijgbaar. Niet voor niets, vindt het IVM, aangezien verkeerd of overmatig gebruik van deze pijnstillers ernstige gezondheidsproblemen en in extreme gevallen zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Toch liggen dit soort pijnstillers gewoon in de schappen van supermarkten als Albert Heijn. UAD-geneesmiddelen mogen alleen verkocht worden als er voorlichting beschikbaar is, en deze moet minimaal door een assistent-drogist of drogist gegeven worden. Verkoop door supermarkten kan ertoe leiden dat iemand een dodelijke hoeveelheid pillen koopt en de winkel verlaat zonder een deskundige gesproken te hebben. Om verkoop van de pijnstillers in supermarkten te stoppen, heeft het IVM een petitie gestart.Bron:gezondheidsnet

  mond

  WAT HELPT TEGEN PIJNLIJKE AFTEN IN JE MOND☻ 5 maart☻ Soms heb je er maanden geen last van, tot ineens: au! Je hebt er weer een. Of twee. Hoe komen aften in je mond, hoe kom je ervanaf en hoe kun je de pijnlijke zweertjes voorkomen? Ze verschijnen plotseling aan de binnenkant van je lippen en wangen en onder de tong. Aften. Onvoorspelbare, pijnlijke dingen zijn het. Het zijn grijswitte of gele zweertjes, meestal met een doorsnede van tussen de drie tot acht millimeter. De allerkleinste zoeken soms elkaars gezelschap op. Een enkel aftje is niet groter dan een speldenknop, maar als er sprake is van meerdere kunnen ze eten en praten een stuk ongemakkelijker maken. Aan een aft kun je weinig doen, behalve wachten tot-ie vanzelf weer weggaat. Meestal is dat na ongeveer een week, al kunnen groepjes ‘hangaften’ wel twee tot drie keer zo lang nodig hebben om te verdwijnen. Als een aft veel pijn doet, kun je bij de drogist of apotheek een aanstipvloeistof halen die de pijn verzacht. Vermijd zuur voedsel zoals citrusvruchten en tomaten (dit zijn relatief zure groenten), het zuur irriteert de aft. Blijft een zweertje langer dan twee weken zitten? Neem dan contact op met je tandarts.Bron:Margriet


  WINTER

  koudevoeten

  OORZAAK VAN KOUDE VOETEN☻ 17 maart☻ Het hart heeft een pompfunctie en daarmee wordt ervoor gezorgd dat je bloed door je hele lichaam gaat. Om ervoor te zorgen dat het bloed overal kan komen, is er een uitgebreid netwerk van bloedvaten. Slagaders stromen van het hart af naar alle organen toe. De slagaders vertakken zich en worden steeds kleiner naarmate je verder van het hart af gaat. De hoofdfunctie van het bloed is het transporten van zuurstof en voedingsstoffen naar uiteenlopende weefsels in het lichaam en tegelijkertijd zorgdragen voor de afvoer van kooldioxide en andere afvalproducten uit de weefsels. Daarnaast regelt het bloed ook de lichaamstemperatuur. Vanuit de benen is dat is nog niet zo makkelijk want het bloed moet dan tegen de zwaartekracht in terug stromen. De spieren in de benen schieten hierbij te hulp, elke beweging van de beenspieren zorgt dat er weer een kleine hoeveelheid bloed terugstroomt naar het hart. De aderen in de benen bevatten ook kleppen, zodat het bloed niet makkelijk kan terugstromen.

  voorjaarsmoeheid

  WEG MET VOORJAARS MOEHEID☻ 5 maart☻ VOORJAARSSCHOONMAAK IN JE HOOFD☻ Opstaan met het geluid van fluitende vogels. Wintertruien die eindelijk naar zolder kunnen. Toch kun je in de sluimerende lente zomaar last krijgen van een dip: voorjaarsmoeheid! Maar met deze tips ben je er zo weer bovenop. Voorjaarsmoeheid is een relatief nieuw begrip in 'psycholand', terwijl de kenmerken al veel langer bekend zijn. Met voorjaarsmoeheid (ook wel de voorjaarsdip genoemd) bedoelen we de nasleep van de winterdip, waarbij je mentaal moe bent van het afwachten op betere dagen. Vermoeidheid, prikkelbaarheid, lusteloosheid en stemmingswisselingen zijn enkele klachten die bij dit verschijnsel horen. Eigenlijk is het meer de voorbije winter dan de aankomende lente die ons parten speelt. Gebrek aan zonlicht, vitamines en lichaamsbeweging in de buitenlucht. Maar ook onvrede over omstandigheden in je leven kunnen invloed hebben op je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.


  LIBELLE

  spekjes

  ZO KRIJG JE SPEKJES PAS ECHT KROKANT☻ 17 maart☻ Het is dé maand om lekkere stamppotjes te eten. Boerenkool, andijvie of hutspot: wij zijn er gek op! En geen stamppot is compleet zonder lekkere uitgebakken spekjes, maar dan moeten ze natuurlijk wel krokant zijn. Het gebeurt alleen íets te vaak dat we een halfuur in de keuken staan en de spekjes verbranden, of dat ze nog zo slap en vet zijn. Dit is dé truc om de spekjes snel en makkelijk lekker krokant te krijgen. In de pan? Wanneer je spekjes wilt bakken, denk je al snel aan de koekenpan en gooi je er een beetje olie of boter bij. Nee! Berg die pan maar snel weer op, dé oplossing voor het krokant krijgen van de spekjes (of bacon) is… de magnetron! Magnetron Huh, de magnetron? Ja, echt. Op die manier krijg je de knapperigste spekjes ooit! En je hoeft er maar een paar dingen voor te doen: snijd de spekjes in kleine stukjes en leg ze in een magnetronbestendige schaal. Om het gespetter – wat je wél met de pan hebt – te voorkomen, dek je de schaal af met keukenpapier. Stop de punten van het keukenpapier onder de schaal zodat het papier niet kan wegwaaien. Als laatste schakel je de magnetron in op 600 watt en reken je voor 100 gram spek 4 minuten. En klaar! Nu kun je genieten van de heerlijke stamppotjes met knapperige spekjes.


  RED EEN KIND

  redeenkind

  RECORD OPBRENGST ACTIE CAMERA NU VOOR RED EEN KIND☻

  20 maart☻ Het dorpsprogramma van Red een Kind in Gwassi, Kenia kan dit jaar op een mooie bijdrage rekenen. De jaarlijkse decemberactie van CameraNU.nl leverde € 7.823,80 op: ruim duizend euro meer dan het jaar daarvoor. Klanten van het bedrijf konden in december en januari € 2,- doneren bij hun online aankoop of een bijdrage doen in de collectebus in de winkel op Urk. Bijna tweeduizend klanten gaven gehoor aan deze oproep, waarna CameraNU.nl het bedrag verdubbelde. CameraNU.nl sponsort met haar bijdrage drie kinderen in Gwassi, waarmee ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de hele dorpsgemeenschap. Red een Kind werkt in Gwassi aan een toekomst voor kinderen in armoede, door de situatie van hun ouders te verbeteren. Het dorpsprogramma is het vierde jaar ingegaan, dit jaar is het doel om 1.500 gezinnen te bereiken. Ook wordt er gewerkt aan beter onderwijs voor 3.000 kinderen en krijgen 350 jongeren een vaktraining in landbouw of een praktisch beroep. Rond 5 december dit jaar hoopt CameraNU.nl opnieuw online te zijn met de actie voor Red een Kind. Kijk voor meer informatie op www.cameranu.nl of www.redeenkind.nl/gwassi.

  ZENDINGOVERGRENZEN

  hulporganisatie

  HULPORGANISATIE KRIJGT ACHTERGEBLEVEN PRODUKTEN VAN HUISHOUDBEURS☻ 9 maart☻ ALMERE – Hulporganisatie Zending over Grenzen heeft gisteren zeven kubieke meter aan waardevolle producten ingezameld na afloop van de Negenmaandenbeurs en de Huishoudbeurs in de RAI, Amsterdam. Deze producten bestaan vooral uit luiers, babyvoeding en kinderbestek en krijgen een bestemming bij kansarme gezinnen in Oost-Europa. De ingezamelde goederen worden de komende tijd in het magazijn van de hulporganisatie in Almere gesorteerd en vervolgens naar Oost-Europa verscheept, met bestemmingen in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Hier is Zending over Grenzen werkzaam onder de allerarmste en -zwakste kinderen, gezinnen en ouderen. Naast materiële hulp, biedt de hulporganisatie ook sociaal-emotionele en geestelijke steun aan eenzame ouderen, kansarme gezinnen en kinderen in tehuizen. Via diverse hulpprogramma’s wordt ernaar toegewerkt dat deze mensen weer op eigen benen kunnen staan.

  www.zendingovergrenzen.nl.

  ORANJE FONDS

  ORANJE FONDS START PROGRAMMA VOOR

  KINDEREN IN KWETSBARE GEZINNEN☻

  1 maart☻ Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een aantal van hen op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven hebben daar, naast eventueel formele zorgverleners, een heel waardevolle rol. Het Oranje Fonds wil dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een complexe thuissituatie. De rol van vrijwilligers en verhouding tussen vrijwillige inzet en professionele zorg in gezinnen wordt steeds relevanter, zeker nu de zorg voor jeugd zo aan verandering onderhevig is. Samenwerking en een passend vrijwilligersbeleid is daarbij van wezenlijk belang. Directeur Peter Douwes: “Met de focus op kinderen en hun gezinnen wil het Oranje Fonds met dit programma bijdragen aan een kwalitatief goed en passend aanbod van vrijwillige zorg als aanvulling op professionele zorg voor de jeugd. Gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen alle hulp gebruiken. We gaan de deelnemende organisaties de komende drie jaar versterken en ervoor zorgen dat ze nog meer mensen bereiken.” Het Oranje Fonds wil dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom steunt het sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.

  http://www.oranjefonds.


  NATIONAL GEOGRAPHIC☻

  flessenpost12

  ‘ S WERELDS OUDSTE FLESSENPOST GEVONDEN☻ 17 maart☻ Op 21 januari reed het gezin Illman met wat vrienden over het strand ten noorden van het Wedge Island, voor de kust van West-Australië, zo’n 160 kilometer ten noorden van Perth. Toen de auto door het zand niet verder kon, besloten Tonya Illman en haar vriendin Grace Ricciardo uit te stappen en een strandwandeling te maken. Toen ze weer terug naar de auto liepen, zagen ze wat afval liggen. Illman raapte een bruinige fles op met daarop in verhoogde letters een Nederlandse tekst (‘Daniel Visser & Zonen Schiedam’), omdat ze vond dat hij mooi in haar boekenkast zou staan; later bleek dat de fles in Nederland was gefabriceerd. Eenmaal terug in de auto gaf Illman de oude fles aan de vriendin van haarzoon, Bree Del Borrello, zodat zij haar handen vrij had om haar man te helpen bij het uitgraven van de auto, die in het rulle zand was blijven steken. Toen Del Borrello in de fles zonder kurk keek, zag ze iets wat op een sigaret leek. Ze haalden het kwetsbare voorwerp uit de fles en zagen dat het een strak opgerold stukje papier was, dichtgebonden met een touwtje. Pas toen ze weer thuis waren, in Lanceline, konden ze het vochtige papier in de oven te drogen leggen en het daarna uitrollen. Later kregen ze te horen dat dit stukje papier van vijftien bij twintig centimeter ’s werelds oudste flessenpost bleek te zijn die tot nu toe is gevonden.

  rabbit-island-recreation-map

  WAAROM DIT EILAND RABBIT ISLAND WORDT GENOEMD☻ 1 maart☻ Ooit diende het eiland Õkunoshima als geheime gasfabrikant voor de Tweede Wereldoorlog en dienden tientallen arme konijnen als proefdieren. Nu is het 's werelds beste plek om met de lieve beestjes te knuffelen. Er bestaan verschillende theorieën over de afkomst van de dieren. Eén daarvan is dat Japanse schoolkinderen in 1971 acht konijnen in Õkunoshima hebben vrijgelaten. Eén ander luidt dat de konijnen na de oorlog zijn vrijgelaten en zich hebben voortgeplant tot het huidige aantal dat in de duizenden ligt. Onder meer door de aandacht op sociale media komen er steeds meer bezoekers naar wat 'Rabbit Island' is gaan heten. De konijnen zijn voor hun voedsel afhankelijk van toeristen. Hoe meer toeristen, hoe meer eten, hoewel dat niet altijd even voedzaam is. Buiten het seizoen moeten de konijnen met veel minder toekomen. De wilde dieren hebben geen officiële verzorgers. Het is onduidelijk hoe het verder met ze zal gaan.


  JARIGEN

  verjaardagskaart

  DEZE WONDERMOOIE DAG☻ 23 februari☻ Op deze wondermooie dag Klinkt er een lied en gelach 't Is een dag van geluk en vreugd Een etmaal van plezier en deugd Prettige Verjaardag!

  Lieve jarige, felicitaties willen wij je schenken, en een geweldige verjaardag om steeds weer aan terug te denken.

  HUWELIJK

  gefeliciteerd-huwelijk

  JULLIE MOOIE HUWELIJKSDAG☻ 23 februari☻ Deze dag is jullie mooiste dag Een dag die je nooit vergeten mag Vandaag zijn jullie de belangrijkste mensen En hopelijk voldoet alles aan jullie wensen Jullie liefde is mooi, geweldig en machtig Jullie liefde is mooi, geweldig en ook prachtig Liefde is een wonder En komt vaak met veel geflits en gedonder Samen delen, verdriet maar ook geluk Houd dit vol en jullie huwelijk kan niet meer stuk Ik wens jullie met heel mijn hart samen een gelukkig leven En hoop dat jullie elkaar altijd liefde en geluk blijven geven

  Image and video hosting by TinyPic

  De ringen van trouw op deze huwelijksdag als symboliek gegeven zijn als de jaarringen van jullie levensboom geworteld in Gods liefde met elkaar verweven.

  GEBOORTE

  geboorte

  ZO KLEIN☻ 23 februari☻ zo moedig zo dapper al ben je zo vroeg geboren eerder dan verwacht zo mooi je huidje als roze satijn zo heerlijk zacht elke dag lijk je wel anders telkens zien we dat jij bent onze grootste schat kindje zo teer vroeg geboren midden in de nacht met volle maan in sterrenpracht Van Hees Annie Belgié

  Image and video hosting by TinyPic

  In het wiegje ligt te slapen een kindje, door God geschapen een wonder, zo groots en toch zo klein waar wij heel gelukkig mee zijn

  BETERSCHAP

  beterschap

  EEN ZIEKE MAN☻ 23 februari☻ De man, ik ken hem al tientallen jaren lang. Ik voel me nog zó aan hem verplicht. Ik was destijds zo heel jong, me nooit van iets naars beticht. Het doet me pijn hem zo verzwakken te zien gaan. Die rótziekte; waarom bleef die niet bij hem vandaan? Heel moeizaam nog communiceer ik met hem. Ik wil hem niet laten zakken. Heel misschien kan hij van enig contact met mij wat ópknappen... ? Menigeen liet hem dan wél in de steek. Ik kán dat niet, naar nu dan zo bleek. Ik hoop nu op een ándere keer; dat hij me antwoordt wat béter weer. Vandaag heeft hij heel duidelijk zijn dag niet. In mijn ogen tranen, het doet me onnoemelijk veel verdriet.

  Gods diepe vrede omringt jou en je gezin Zijn nimmer aflatende zorg helpt jou om te herstellen tot zeer binnenkort


  OVERLIJDEN

  Tekst-kaart-overlijden-man

  NOG DAGEN VAN VERDRIET☻ 23 februari☻ Er zijn nog dagen van verdriet, dan gaat ít niet zo snel. En niemand die mijn tranen ziet, maar heus ze zijn er wel. Er zijn momenten van gemis, nog elke week teveel. De leegte die bij mij nog is, die ik met niemand deel. Zoín dag is dan zo ongewoon, dan voel ik me alleen. Dan zie ik beiden als persoon, hun armen om me heen. Ik weet zij voelen wat ik voel, ik luister naar muziek. Dat geeft mij troost een heleboel, ik word weer energiek.

  Jullie hadden samen nog zoveel plannen Wilden samen nog zoveel doen Onvoorspelbaar – onvoorstelbaar Wat de dood met deze plannen kan doen


  fietsen

  FIETSVERKOOP IN DE LIFT☻ 20 maart☻ Rijwielhandels deden vorig jaar goede zaken. De branche verkocht 3,2 procent meer fietsen ten opzichte van 2016. Vooral elektrische fietsen geven de branche een positieve impuls, meldt branchevereniging RAI. RAI constateert dat forenzen vaker bereid zijn hun auto te laten staan ten gunste van de e-bike. Hierdoor is de verkoop van elektrische fietsen gestegen met 8,7 procent tot een totaal van 294.000 stuks. De fietsen met trapondersteuning zijn daarmee goed voor bijna een derde van alle verkochte rijwielen. Nederlanders kochten in 2017 in totaal 957.000 fietsen, wat de sector een omzet van 976 miljoen euro opleverde. De 'gewone' stadsfiets blijft met 42 procent het populairst. Bron:msn

  lammetjes

  DIT VOORJAAR MEER DAN 20.000 LAMMETJES IN DE TEXELSE WEIDEN☻ 13 maart☻ Een groepje lammetjes aan de Vuurtorenweg geniet van het voorjaarszonnetje. Ze zijn geboren op hoeve De Duinen van Dirk en Mascha Boon. Volgens Carlo Veeger van de Texelse Schapencommissie leven er nu bijna 15.000 volwassen schapen op het eiland. Op basis van het langjarig gemiddelde is berekend dat zij dit voorjaar tussen de 20.000 en 22.000 lammetjes krijgen. Deze week beginnen veel Texelse boeren met de lammerij. ,,De eerste geluiden zijn goed’’, vertelt Veeger, die zelf komend weekend de eerste bevallingen verwacht. ,,Er is een hoog percentage tweelingen en drielingen en er zijn erg weinig schapen die niet zijn bevrucht.’’ De kou van de afgelopen tijd was ’niet ideaal’, maar de lammetjes kunnen er volgens Veeger wel tegen als ze genoeg bij de moeder kunnen drinken. Ze groeiden alleen niet hard omdat ze veel energie verbruikten om warm te blijven.Bron:Noordhollandsdagblad

  kleinescholen

  MEER GELD VOOR KLEINE SCHOLEN☻ 13 maart☻ Zit jij op een school met minder dan 145 leerlingen? Dikke kans dat de directeur komend schooljaar dan meer geld kan uitgeven! De regering geeft 2.000 kleine scholen bij elkaar 20 miljoen euro extra. Doordat kleine scholen minder leerlingen hebben dan grote scholen, komt er ook minder geld binnen. Daardoor kunnen ze vaak geen nieuwe boeken of tafels betalen. Om de scholen een handje te helpen, geeft de regering ze ieder jaar in totaal 120 miljoen euro. Nu komt daar dus 20 miljoen euro bij. Goede lessen voor iedereen De minister van Onderwijs, Arie Slob, geeft het extra geld aan deze scholen omdat hij niet wil dat leerlingen van kleine scholen minder goed les krijgen. ‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, of het nu op een kleine of grote school zit’, zegt hij tegen de NOS. Bron:kidsweek

  flessenpost

  NA ACHT JAAR ANTWOORD OP FLESSENPOST☻ 13 maart☻ Julien (15) had het nooit verwacht, maar na acht jaar kwam het. Een antwoord op zijn briefje dat jarenlang in een fles in de oceaan dobberde. Samen met zijn moeder gooide Julien (toen 7 jaar) in 2010 een glazen fles met een briefje in zee in de Nieuw-Zeelandse stad Whangarei. Ze dachten niet dat de fles erg ver weg zou drijven. Niet verder dan Nieuw-Zeeland in ieder geval. Luisa uit Duitsland vond Juliens fles helemaal aan de andere kant van de wereld. Op een Spaans strand, waar ze met haar familie op vakantie was. Ze schreef een brief naar het adres dat op het briefje in fles stond. In de brief schrijft Luisa hoe bijzonder het was om flessenpost te vinden. Afrika Luisa vertelt ook dat haar zus bij de marine werkt. Ze heeft haar zus gevraagd de fles terug in de zee te gooien. In de Noordzee, tussen Engeland en Frankrijk. 'Ik hoop dat je bericht met stroming verder gaat, misschien wel naar Afrika of misschien zelfs naar ....'Hieronder kun je haar brief lezen. Hij is wel in het Engels dus misschien moet je even je broer of zus, of een van je ouders vragen. Bron:kidsweek

  disneyland

  NIEUWE ATTRACTIES IN DISNEYLAND PARIJS☻ 1 maart☻ Disneyland Parijs gaat flink verbouwen. Het pretpark geeft twee miljard euro uit aan nieuwe attracties. Er komen drie nieuwe landen bij, maar er verdwijnen ook attracties. Disneyland parijs heeft de afgelopen jaren veel verlies geleden en er was geen geld om nieuwe dingen te bouwen. Maar het Amerikaanse deel van Disney heeft het park nu overgenomen en wil wel flink wat geld uitgeven om het park te verbeteren. In Disneyland Parijs komen drie nieuwe themagebieden. Ze gaan over de superhelden van Marvel, Star Wars en Frozen. In het Frozen-deel wordt een grote berg met een sprookjesachtig ijskasteel gebouwd.Bron:Kidsweek

  munten

  WERKLIEDEN STUITEN OP GROTE MUNTENSCHAT☻ 1 maart☻ VIANEN - Twee medewerkers van een waterbedrijf zijn onlangs op een schat gestuit in het aanbouw zijnde dorp Hoef en Haag (bij Vianen). Zij vonden een aardewerken pot vol oude zilveren en gouden munten, in totaal ongeveer vijfhonderd. De meeste munten lijken gemaakt in de vijftiende eeuw. De tot nu toe oudst gedateerde munt stamt uit 1481. De gemeente presenteerde de schat donderdag. De munten waren verborgen in een kookpot van geglazuurd roodbakkend aardewerk. De meeste munten zijn van zilver, twaalf zijn van goud. Ook werden stukjes stof gevonden, waaruit blijkt dat een deel van de munten was verpakt in stoffen zakjes of doekjes. Volgens archeoloog Peter de Boer van de Omgevingsdienst Regio Utrecht ( ODRU) waren de munten deels aan elkaar gekleefd, wat er op duidt dat een deel los op de bodem van de pot lag en dat een deel in rolletjes was verpakt. Er zitten munten bij van verschillende muntheren en muntplaatsen, bijvoorbeeld van koning Henry VI van Engeland (en een deel van Frankrijk), bisschop van Utrecht David van Bourgondië en paus Paulus II. De schat is officieel van de twee vinders, de medewerkers van drinkwaterbedrijf Oasen, en van twee grondeigenaren in wier perceel de schat lag. Wat de waarde van de schat is, is lastig te zeggen, aldus een woordvoerster van de gemeente. Die wordt nog getaxeerd. De eigenaren hebben de munten tijdelijk aan de gemeente en ODRU in bruikleen afgestaan, zodat deze verder kunnen worden bestudeerd.Bron:telegraaf


  TWITTER HET GELOOF  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!