NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Islamitische boeken
Moge Allah ‘azza wa djal onze kennis doen vermeerderen, Ameen. Moge Allah ons leiden naar de waarheid en ons weerhouden van het slechte, Ameen. Moge Allah ons sieren met de schoonheid van Imaan & Taqwa, Ameen.
Welkom op mijn blog!
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • Als de Bijbel een tong had
 • Islaam-Christendom
 • Bekijk ook de andere blogs van mij Inshallah,.
 • Tekenen van de dag des oordeels deel 1- 2 - 3
 • De manier waarop de Hâadj en de Oemrah verricht dienen te worden.
 • Remedie tegen stress
 • Al-â Aqeedah Al-Waasitiyyah
 • Gezegende Ramadan
 • Het Vasten
 • Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen
 • Islam_veroordeelt_het_terrorisme
 • De wijze van het verrichten van de kleine wassing (woedoo-e)
 • BEPLEIT NOOIT ONWETENDHEID
 • D e v r u c h t e n v a n T a q w a h
 • Al-djanaazah gebed
 • Grondbeginselen van de geloofsleer â œAqidahâ
 • De islamitische geloofsleer
 • VOORDAT JE SPIJT KRIJGT
 • De verzegelde nectar
 • Een leidraad voor het begrijpen van de Islaam
 • Verhalen voor kinderen
 • HET GEHEIM ACHTER ONZE BEPROEVINGEN
 • De wijsheden van Ibn al Qayyim
 • DE WAARHEID ACHTER HET LEVEN
 • De anti-Islamitische Nederlandse film 'fitna'
 • Remedie tegen stress
 • De Grondbeginselen van het Islamitische Geloof
 • De etiquette van het huwelijk
 • De Authentieke Dogmatiek & wat daar tegenover staat
 • Het Sufisme (mystiek)
 • Geloven in Allah's Heilige Boeken.
 • Uitleg van de pilaren van Imaan
 • Dit_is_Mohammad
 • Het Wegnemen van de Shoeboehaat
 • Jezus in de Islam
 • Het bestaan van God
 • Uitleg van de vier principes betreft Shirk
 • Trots, Achterdocht en Kwaadsprekerij
 • DE WONDERBAARLIJKE QOR'AAN
 • Het Nachtgebed
 • het_heelal_en_dag_des_oordels deel 1 en 2
 • De Profeet Mohammed in de Bijbel
 • De God Die Nooit Bestond
 • Boek De reiniging
 • De drie fundamenten en haar bewijzen en de vier basisregels voor het pure monothesme
 • Het verschil tussen de Bijbel en de Quâran
 • Dajjaal - Anti-Christ
 • Al-Qadar (De voorbeschikking)
 • De reis van de ziel na de dood
 • Lezing over Aboe Bakr As-Siddieq
 • De Kruisiging van Jezus'
 • Waarom Islam ?
 • Ayatul Koersie
 • At-Tawakoel â ala Allah - (Vertrouwen op Allah)
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  20-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekijk ook de andere blogs van mij Inshallah,.

  Salaam Alaikoem broeder en zusters,

  Keer terug naar, naar al mijn Islamitische blogs.

  Klik op onderstaande link, Inshallah.

   

  http://blog.seniorennet.be/blogs/ 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (68 Stemmen)
  20-11-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  20-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als de Bijbel een tong had  Als de Bijbel een tong had

   

   

   `In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

   

   

  Door de eeuwen heen hebben mensen misbruik gemaakt van de religie. De woorden van God werden in de geschiedenis van de mensheid al naar gelang de individuele of groepsbelangen op verkeerde wijze uitgelegd  en geïnterpreteerd. Omdat dit vaak niet genoeg was, werden ook de heilige boeken van God door mensen handen herschreven. Veel van de oorspronkelijke en heilige tekst is hierdoor voor eeuwig verdwenen.

   

  Tijdens een kritische bestudering van het Oude en het Nieuwe Testament ontdekten wij veel tegenstrijdigheden. Ons doel is niet het christendom of de christenen te ridiculiseren. Met dit werk willen wij de christenen en moslims stimuleren het Oude en het Nieuwe Testament beter te bestuderen en zelf tot de conclusie komen of dit het woord van God is of niet.


  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.


  .

  Bijlagen:
  + Als de Bijbel een tong had.doc (121 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (44 Stemmen)
  20-12-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  19-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Islaam-Christendom

  Salaam Alaikoem broeders en zusters,

  Islaam-Christendom

  Echt leerzaam, veel leesplezier

  http://www.uwkeuze.net/Islaam%20Christendom/Islaam%20&%20Christendom.html

  Walaikoem Salaam, Said.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  19-12-2010, 12:50 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  06-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekenen van de dag des oordeels deel 1- 2 - 3

  Tekenen van de dag des oordeels deel 1

   

  Allah Meester van de Dag des Oordeels (1:4) zegt in de Qor-aan: "Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur "Wanneer zal het plaatsvinden?" Zeg: "Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij.

  Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen."Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: "Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet."( 7:187) "Zij vragen jou naar het Uur: "Wanneer zal het plaatsvinden?"Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven."(79:42-46)

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  - +Tekenen van de dag des oordeels deel 1 - 2 - 3.doc (698.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  06-09-2010, 07:32 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  30-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De manier waarop de Hâadj en de Oemrah verricht dienen te worden.


  De manier waarop de H’adj en de ‘Oemrah verricht dienen te worden.


  Wanneer is iemand in staat om de bedevaart te verrichten?

   

  De bedevaart is een zuil van de islaam omdat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: “En de bedvaart naar het huis is een plicht jegens Allah voor iedereen die daartoe in staat is” (Aali-‘imraan, aayah 97), en omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De islaam is gebaseerd op vijf (elementen): De verklaring dat er geen andere godheid bestaat dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, het verrichten van het gebed, het geven van de zakaat, het vasten van de ramadan en de pelgrimstocht voor wie daartoe in staat is. (Boekharie & Moesliem). De bedevaart is voor elke moslim moslim één keer in zijn leven verplicht gesteld.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.   

  Bijlagen:
  hadj_en_oemrah.doc (1.9 MB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  30-08-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  23-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Remedie tegen stress

  Remedie tegen stress  Alle lof behoort toe aan Allah, de Heer der Werelden, de  Meest Genadevolle, de Meest Meedogende, de Heer van de Dag des Oordeels. Ik getuig dat er geen God is dan Hij, de Heer van de vroegere en de latere generaties en Onderhouder van de hemel en aarde. Moge vrede en zegeningen  neerdalen over degene die als Genade voor de werelden is gezonden. Ik getuig dat hij de boodschapper van Allah is (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem rusten). Moge vrede en zegeningen neerdalen op hem, zijn familie metgezellen en op hen die in zijn leiding geloven en zijn voetstappen volgen tot de Dag des Oordeels. 

  Het is de aard van dit leven dat mensen lijden aan zorgen en stress, omdat deze wereld de plaats is van ziekte, hardheid en leed. Want onder de dingen die het Paradijs van deze wereld onderscheiden is het feit dat daar geen sprake zal zijn van bezorgdheid of stress: “Vermoeidheid zal hen daar niet raken noch zullen zij er van worden verdreven.”

  Niets zal de bewoners van het Paradijs ooit overstuur maken, zelfs niet het geringste woordje: “Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen,  Doch het woord "vrede, vrede." 
   

  Het is eveneens de aard van dit leven dat mensen om verschillende redenen het leed en hardheid dienen te verdragen, zoals in de Qor-aan naar verwezen wordt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden (te overwinnen)”. 


  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.


  Bijlagen:
  remedie_tegen_stress.doc (303.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (23 Stemmen)
  23-08-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  16-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al-â Aqeedah Al-Waasitiyyah

                        Al-‘Aqeedah Al-Waasitiyyah


  Inleiding


  In de Naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle [1]. Alle Lof behoort tot Allaah [2], Die Zijn Boodschapper [3] heeft gezonden met de Leiding en de Religie der Waarheid [de Islaam] en het als bestuurder aanstelde over alle religies. Allaah is de Beste der Getuigen [4] en ik getuig dat er geen god is dan Allaah alleen en dat Hij geen deelgenoten heeft [5]; en ik erken en geloof in de Eenheid van Allaah. En ik getuig dat Muhammad Zijn Slaaf en Boodschapper [6] is; moge Allaah hem, zijn familie en zijn Metgezellen ten zeerste zegenen.

  Dit is het Geloof van de Geredde Groep [7], degenen die triomferen tot de Dag des Oordeels, de Mensen van de Sunnah en de Jamaa’ah [8] [het Geloof in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de wederopstanding na de dood, het Geloof in de Goddelijke Voorbeschikking [Al-Qadar], hetzij goed of slecht] [9].

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  - +Al-‘Aqeedah Al-Waasitiyyah.doc (104 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  16-08-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  10-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezegende Ramadan
  Salaam Alaikoem broeders en zusters,

  Voor jou en je naasten een gezegende Ramadan toegewenst en
  moge Allah jullie zondes vergeven, jullie vasten accepteren,
  jullie gebeden & du'aa,s verhoren en accepteren , Ameen.

  Walaikoem Salaam, Said.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  10-08-2010, 21:14 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  09-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vasten

  Het Vasten

  In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

   

  Alle lof zij Allah, Degene die de Qor’aan neergezonden heeft in de maand Ramadan. De zegeningen en gebeden zijn met de beste der schepselen, met zijn familieleden en met de eervolle metgezellen.

   

  De maand Ramadan is een maand die een hoge waarde bij Allah de Verhevene heeft, hierin is de Edele Qor’aan neergezonden in een nacht die beter is dan duizend maanden ! De Engelen en de Geest (Djbriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking ! Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering [1].

   

  Deze maand is de maand van de Qor’aan en van het vasten, in deze maand worden de satans vastgeketend, in deze maand vermeerderen de moslims hun goede daden en allerlei aanbiddingen en komen dichtbij hun Heer door giften te geven aan armen behoeftigen.

   

   

  Betekenis van Ramadan:

   

  De betekenis van Ramadan is het vasten en wel te verstaan zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap uit nederigheid en onderdanigheid voor Allah de Verhevene.


  [1] Soerat Al Qadr aya 3-5.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  - + het_vasten.doc (318.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  09-08-2010, 07:23 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  02-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen

  Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen

   De laatste momenten van het leven van de gelovigen

   

   

  De profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) heeft deze laatste momenten van het leven van de gelovigen en ongelovigen beschreven. Hij (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) zei: "Als een gelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten om over te gaan naar de volgende wereld, dan dalen engelen uit de hemelen neer met witte gezichten die stralen alsof hun gezichten de zon zijn, met een doodskleed uit het Paradijs en H'anoot [1] uit het Paradijs en zitten om hem heen in een menigte zover het oog reikt. Dan komt de Engel des Doods totdat hij zit bij zijn hoofd en zegt: "O goede ziel, kom naar buiten naar de vergeving en de tevredenheid van Allaah! En de ziel komt eruit en vloeit zoals een druppel water uit een waterzak stroomt en de Engel pakt het vast. Als hij het gepakt heeft, laten de engelen het geen moment in zijn hand. Zij nemen het en plaatsen het in het doodskleed [2] waarin H'anoot is. De geuren die daarvanzullen komen lijken op de lekkerste geur van musk [3] die op aarde gevonden kan worden.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.  Bijlagen:
  - + uitleg_drie_fundamentele_grondbeginselen.doc (622.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  02-08-2010, 01:21 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  26-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Islam_veroordeelt_het_terrorisme

   

  Islam veroordeelt het terrorisme


  ISLAMITISCHE ETHIEK:

  EEN BRON VAN VREDE

  EN VEILIGHEID

   

   

  Sommigen die beweren dat iets in naam van de religie is gedaan, kunnen in feite de religie verkeerd begrepen hebben en als gevolg daarvan het verkeerd uitoefenen. Daarom is het verkeerd om op deze grond een mening te vormen over het geloof, indien men deze mensen als voorbeeld neemt. De beste manier om een religie te begrijpen is door haar Goddelijk openbaarde bronnen te bestuderen. De Goddelijke bron van de Islam is de Koran, die op de idealen van moreel, liefde, medelijden, nederigheid, opofferingsgezindheid, tolerantie en vrede is gebaseerd. Een moslim, die in ware zin deze grondbeginselen naleeft, zal uiterst beleefd, bedachtzaam, bescheiden, rechtvaardig, betrouwbaar, vriendelijk en hulpvaardig zijn. Hij zal liefde, respect, harmonie en levensvreugde in zijn leefomgeving uitstralen.

   

  Islam is de religie van vrede

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.


  Bijlagen:
  - + islam_veroordeelt_het_terrorisme.doc (316 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (23 Stemmen)
  26-07-2010, 03:24 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  19-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wijze van het verrichten van de kleine wassing (woedoo-e)

  De wijze van het verrichten van de kleine wassing (woedoo-e)

   

  Inhoudsopgave

   

 • De handelingen van de woedoo-e
 • Vrijwillige handelingen tijdens de woedoo-e
 • Zaken die de kleine wassing ongeldig maken
 • Wat mag een ritueel onreine persoon niet?
 • Belangrijke mededeling.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

 • Bijlagen:
  -+ de_wijze_van_het_verrichten_van_woedooe.doc (239 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  19-07-2010, 02:46 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  12-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEPLEIT NOOIT ONWETENDHEID

  BEPLEIT

  NOOIT

  ONWETENDHEID

   

   

   

  HARUN YAHYA

   

  INLEIDING

   

   

  Elke dag word je wakker voor een nieuwe dag. Eenmaal opgestaan, was je je gezicht, je bereid je voor, en heel waarschijnlijk haast je je ergens naartoe. Net zoals iedereen haast je jezelf om niet te laat op school of op het werk te komen en in een mum van tijd tref je jezelf gestort in de dagelijkse bezigheden. In de snelle vaart van de dag, op school of op het werk, doe je je best om iets te leren of om een afspraak na te komen, en in een oogwenk besef je dat het al bijna avond is geworden. Thuis aangekomen doe je het dagelijkse huiswerk. Een enkele keer, even voor de verandering, nodig je je vrienden uit, je gaat naar de film en keert terug naar huis om te slapen. De volgende morgen begin je weer van voor af aan en herhaalt de vicieuze cirkel zich.

  Is het mogelijk dat je, gedurende deze dagelijkse sleur, je onverschillig opstelt over andere belangrijke zaken in het leven? Is het mogelijk dat je, in de dagelijkse stormloop van je leven bepaalde belangrijke zaken, vergeet, niet ziet of net doet alsof je ze niet begrijpt?

  Het antwoord zal overwegend bevestigend zijn. Omdat de meerderheid van de mensen het nalaat te denken of te (over)peinzen over vele bijzonderheden voor hun leven. Je kunt als volgt denken:

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.


  Bijlagen:
  - +Bepleit Nooit Onwetendheid.rtf (253.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  12-07-2010, 05:49 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  05-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.D e v r u c h t e n v a n T a q w a h

  D e v r u c h t e n v a n T a q w a h  Alle lof is aan Allaah Heer der werelden. Vrede en Zegeningen zijn op Mohammed
  , zijn familie, zijn metgezellen en diegenen die hem volgen tot aan de Laatste Dag.

  O gelovige broeders!

  Voorwaar, het advies dat Allaah gegeven heeft aan Zijn dienaren vanaf de tijd van Adam tot nu toe, is het hebben van taqwah (vrees) voor Hem, Heilig en Verheven is Hij.

  De Allermachtigste Koning zegt:

  …En voorzeker, Wij hebben degenen die de Schrift vóór jullie gegeven was opgedragen, en ook jullie, om Allaah te vrezen. En indien jullie ongelovig zijn, dan voorwaar: aan Allaah behoort wat in de hemelen en op aarde is. En Allaah is Behoefteloos, Prijzenswaardig.1 2

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  - +D e v r u c h t e n v a n T a q w a h.doc (100.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  05-07-2010, 08:01 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  28-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al-djanaazah gebed

  Al-djanaazah gebed

  Het is voor de moslim een must om zich voor te bereiden op de dood, door het verrichten van veel goede daden en het vermijden van verboden zaken, en dat de dood aanwezig is in zijn gedachten. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Houd de vernietiger van lusten (dood) veel in gedachten.” (Overgeleverd door Tiermiedie en goed gewalificeerd door Al-Albaanie in de irwaa-e (682))

  Als de moslim overlijdt dan is degene die erbij is verplicht om een aantal zaken te doen:

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  - + Aldjanaazah_gebed.doc (965.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  28-06-2010, 04:42 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  21-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grondbeginselen van de geloofsleer â œAqidahâ
  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

  Grondbeginselen van de geloofsleer “Aqidah”

   

  In de naam van Allah de Erbarmer, De Meest barmhartige

   

  Voorwoord

   

  Alle lof zij Allah, meester der werelden, Allah’s zegeningen en vrede zij met de profeet Mohammed  [1].

  De waarheidsverteller, de vertrouweling Hij is gezonden naar alle volkeren om hen de goddelijk leiding te schenken. Moge Allah’s zegen en vrede met al zijn familieleden en metgezellen zijn.

   

  Middels dit boekje willen we de Nederlands sprekende Moslims attenderen om simpelweg via een vraag en antwoord de islamitische geloofsleer “‘Aqidah” te laten bestuderen. Hopend in shaa Allah dat de broeders en zusters na het lezen van dit boekje hem door zullen geven aan anderen.

   Moge Allah de Verheven ons tot de zuivere religie leiden die de profeet  ons achtergelaten heeft.  [1] Dit Arabische tekst wordt als volgt uitgesproken Salla Allahoe ‘Alaihie Wa-Sallam, wat min of meer betekent; “De Vrede en Gebeden van Allah zijn met hem. Dit wordt gezegd na het noemen van de naam van de Profeet.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  - + grondbeginselen_van_aqidah.doc (1.7 MB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  21-06-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  14-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De islamitische geloofsleer

  De islamitische geloofsleer

   

  uit het Boek en de authentieke Soennah

   

   

  In naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

   

  Inleiding

   

  Alle lof komt toe aan Allah, we prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en smeken Hem om vergiffenis. We zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onze zielen en tegen onze slechte daden. Degene die geleid wordt door Allah, kan niet op een dwaalspoor worden gebracht en degene die op een dwaalspoor is gebracht, zal niemand en niets vinden om hem te leiden.

   

  Ik getuig dat er geen god is naast Allah, de Enige Die geen partners heeft, en ik getuig dat Mohammed e [1] Zijn dienaar en boodschapper is.

   

  Voorts, in dit boekje staan een paar belangrijke vragen over de islamitische geloofsleer (‘Aqiedah) die ik beantwoord heb met vermelding van het bewijs uit de Qor-aan en authentieke Ah’adieth[2] zodat de lezer gerust gesteld kan worden op de correctheid van de antwoorden. Want het dogma van tawh’ied, ofwel het monotheïsme, is het fundament van het geluk van de mens in deze wereld en in het hiernamaals. Het boek heeft vele goede reacties gehad van lezers en is vertaald in vele talen. In deze druk heb ik nieuwe belangrijke vragen toegevoegd die van belang zijn voor de moslims in deze tijd.

   

  Ik vraag Allah om de moslims baat te geven bij dit werk en het uitsluitend omwille van Zijn zaak te maken.

   

  Mohammed Ibn Djamiel Zienoe

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  [1] Deze Arabische tekst wordt als volgt uitgesproken: “Salla llaahoe ‘alayhie wa sallam”, wat min of meer betekent; “De vredesgroeten en zegeningen van Allah zijn met hem.” Dit wordt gezegd na het noemen van de de profeet e.

  [2] Ah’adieth: overleveringen van de boodschapper van Allah e.

  Bijlagen:
  - + de_islamitische_geloofsleer.doc (688.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  14-06-2010, 06:46 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  07-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORDAT JE SPIJT KRIJGT

  VOORDAT JE SPIJT KRIJGT

   

  INLEIDING

   

   

  Zo nu en dan wordt een persoon geconfronteerd met verschillende soorten fysiek en geestelijk leed en met problemen in the wereld. Daar horen gevoelens bij die zo intens zijn dat ze niet vergeleken kunnen worden met een andere soort pijn. Dit gevoel dat een dergelijk groot leed toebrengt aan de menselijke ziel heet het gevoel van “spijt”.

   

  Er zijn echter twee totaal verschillende vormen van spijt. De spijt die de gelovigen voelen en de spijt die de ongelovigen ervaren. Deze twee gevoelens zijn heel verschillend van elkaar.

  Gelovigen zijn de mensen die een absoluut geloof hebben in het feit dat gebeurtenissen plaatsvinden door de Wil van Allah en dat wat er ook met ze gebeurt het de Wil van Allah is. Dit verklaart hun heel belangrijke aparte eigenschap dat zij onverzettelijk in Allah vertrouwen, in goede tijden, in slechte tijden of wanneer zij een fout maken. De Profeet Mohammed (saas) wees op het sterke karakter van de gelovige met een vergelijking in de onderstaande hadith:

   

  De gelijkenis van een gelovige is dat van een staand gewas in een veld wat door de wind geschud wordt en wat dan terug komt in zijn originele positie maar het blijft staan bij zijn wortels. (Muslim)

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  - + Voordat_je_spijt_krijgt.rtf (314.8 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (19 Stemmen)
  07-06-2010, 04:27 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  31-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verzegelde nectar

  De verzegelde nectar

   

  Inleiding 

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. 

  Lof aan Allah, de Heer van de bewoners van de wereld. Moge Allah's zegeningen en vrede zijn met de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten, namelijk, Mohammed, de waarheidsverteller, de vertrouweling. Hij is gezonden naar alle mensen; ook naar de zwarten en de roden onder hen. Allah's zegeningen en vrede zij met zijn familieleden en metgezellen, zij hebben de religie in eer gehouden. Moge ook Allah's zegen en vrede zijn met iedereen die op de juiste wijze het pad heeft gevolgd zoals de imams hebben gedaan en met hen die het woord van Allah verkondigen en anderen het rechte pad aanwijzen, en met degenen die Allah vrezen en zich deugdzaam gedragen, tenslotte met iedereen die deze weg volgt, tot de dag des oordeels. 

  De levensloop van de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, "as-sirah", behoort tot de meest gezaghebbende kennis die men xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />kan vergaren. Het is een verheven leer die men kan gaan begeren, omdat een moslim hierdoor meer komt te weten over zijn religie en de Profeet. 

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  De verzegelde nectar.doc (784.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  31-05-2010, 05:44 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  24-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een leidraad voor het begrijpen van de Islaam

  Dit boek is een korte leidraad tot het begrijpen van de Islaam. Het bevat drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, Een aantal bewijzen voor de waarheid van Islaam, beantwoordt een aantal belangrijke vragen die sommige mensen stellen:

  · Is de Qur'aan werkelijk het letterlijke Woord van Allaah (God) en door Hem geopenbaard?
  · Is Muhammad  1 werkelijk een profeet gezonden door Allaah?
  · Is Islaam werkelijk een religie van Allaah?

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  Bijlagen:
  een_leidraad_tot_het_begrijpen_van_de_islam.doc (1.7 MB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  24-05-2010, 19:27 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  20-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verhalen voor kinderen

  Verhalen voor de Kinderen!

   

   

   AMAR EN DE SCHILDPAD

   

   

  Op een dag zat Amar één van zijn favoriete verhalen te lezen: “De haas en de schildpad”. Hij moest lachen om wat er gebeurde met de haas en hij leerde van de schildpad hoe belangrijk het is om je hoofd te gebruiken en dat slimheid belangrijker is dan lichamelijke kracht. Terwijl Amar over deze dingen nadacht, ontdekte hij opeens dat de schildpad op de bladzijde in zijn boek tot leven was gekomen en tegen hem begon te praten.

   

  De schildpad zei eerst: “Hallo Amar! Wat goed dat je zo jong bent en toch slim genoeg om iets te leren van het verhaal over de haas en mij.”

   

  Amar vroeg: “Hoe oud ben jij?”

   

  De schildpad antwoordde: “Ik ben niet zo jong als ik eruit zie; ik ben eigenlijk al 45 jaar. Schildpadden leven ongeveer 60 jaar; en er is zelfs een soort schildpad, genaamd de ‘Testudo’, die wel 189 jaar kan worden.”

   “Wat is jouw favoriete seizoen?” vroeg Amar.

   

  De schildpad antwoordde: “Warm weer is heel erg belangrijk voor ons om te kunnen overleven. Onze lichaamstemperatuur verandert met de temperatuur van de lucht om ons heen en is meestal tussen de 0,1 en de 0,2 graden lager dan die van de lucht. Ons spijsverteringsysteem versnelt wanneer de temperatuur omhoog gaat. Toen Allah ons schiep, gaf Hij ons dit kenmerk om het makkelijker voor ons te maken om te overleven wanneer het erg heet is. Wij hebben alles nodig wat Allah ons geeft, maar Hij heeft niets nodig.”

   

  Amar vroeg zich toen af: “Wat is jouw favoriete eten?”

   “Wij houden van gele pompoenen. Onze ogen zijn erg scherp en we zien geel het beste. Dat betekent dat we ons favoriete eten heel gemakkelijk kunnen vinden,” antwoordde de schildpad.

   

  Amar had nog een andere vraag voor de schildpad: “Houd je ook een winterslaap?”

   

  De schildpad legde uit: “Ja. Wanneer het kouder wordt, vanaf oktober, en als het steeds moeilijker wordt om voedsel te vinden, gaan onze lichamen langzamer werken en beschermen we onszelf door een paar maanden te gaan slapen. Onze hartslag en onze ademhaling gaan langzamer. Wij houden onze winterslaap tussen oktober en maart. Omdat Allah ons zo geschapen heeft, hoeven we in de winter niet wakker te blijven terwijl er geen eten is, wat fataal voor ons zou zijn. Allah heeft ons al generaties lang beschermd door ons precies op tijd te laten slapen.”

   

  Amar had nog meer te vragen: “Ik weet dat jij op het land leeft, maar ik geloof ook dat sommigen van jullie in het water leven. Kun je me over hen vertellen?”

   

  De schilpad glimlachte: “Je hebt gelijk, Amar. Er zijn landschildpadden, zoetwaterschildpadden en zeeschildpadden. Ik leef bijvoorbeeld op het droge land. Ik geef de voorkeur aan velden, zachte bodem en boomgaarden. Zoetwaterschildpadden, het soort dat jullie in aquariums houden, houden van meren en rivieroevers. Zeeschildpadden leven in de warme zeeën en komen aan land om hun eieren te leggen. Laat me je iets interessants vertellen over de Caretta zeeschildpad.

  Caretta’s gaan naar warme stranden om hun eieren te leggen. Allah heeft de jonge schildpadjes geïnspireerd om, zodra ze uit hun ei komen, direct naar de glinsterende zee toe te rennen. Met andere woorden,
  direct naar waar ze zullen gaan leven. Hoe weten deze baby schildpadjes dat de zee de beste plaats voor hen is om in te leven? Het kan niet anders dan dat onze Heer deze kennis aan hen heeft gegeven.”

   

  Amar zei: “Je hebt gelijk. Iedereen die verstand heeft gekregen om te denken, moet weten dat de wereld vol is met Allah’s wonderen. We moeten er altijd aan denken dat jij en ik, alle dieren en bomen en alle andere dingen een teken zijn van Hem. Het was leuk om met jou te praten. Bedankt dat je me zo veel hebt verteld. Tot ziens.”

  “Tot ziens, slimme jongen,” zei de schildpad.


  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage. Zo, n 20 verhalen

  .

  Bijlagen:
  Verhalen voor kinderen.doc (187.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  20-05-2010, 20:42 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  19-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GEHEIM ACHTER ONZE BEPROEVINGEN

  HET GEHEIM ACHTER ONZE BEPROEVINGEN  INTRODUCTIE

   

   Er moet iets zijn in uw leven waaraan je veel tijd en energie hebt besteed. Denk aan toen jij op school was, een tijd van frequente examens die worden genomen om je voor te bereiden op de jou gekozen universiteit of hogeschool. De meeste jonge mensen beschouwen dergelijke examens als de bepaling van hun leven, omdat deze examens de vorm van hun toekomst zullen bepalen. Zij hebben jarenlang deze gebeurtenis voorbereid, geven hun slaap en speciale activiteiten, vakanties en ander vermaak op. Totaal geconcentreerd op het ingaan van hun gekozen universiteit of hogeschool, blijven zij geduldig en vastbesloten om hun doel te bereiken.

  Overweeg de situatie van die mensen van wie het belangrijkste doel het bezitten van een mooi huis is. Om zich hun droomhuis te veroorloven, moeten zij eerst de financiële capaciteit hebben om het te kunnen kopen. Daarom zullen zij dag en nacht werken om een goede baan te krijgen en dan henzelf ontwikkelen tot hogere posities en grotere salarissen. Na jaren van zelfopoffering, zullen zij hun droomhuis kunnen kopen of bouwen.

  Zoals deze voorbeelden aantonen, moeten de mensen vaak met grote vastbeslotenheid werken om jarenlang de hindernissen of drempels te overwinnen die zich tussen hen en hun doel bevinden waaraan zij zoveel waarde hechten. Voorts als de mensen financiële macht nastreven, sociale eerbied, reputatie of een bepaalde carrière, dan zullen zij ernstige inspanningen in aanwezigheid van diverse tegenslagen moeten uitoefenen. En zoals zij zeggen: “Geef jezelf aan iets of iemand”.

  Maar hier moeten wij een belangrijk punt overwegen. De bovengenoemde voorbeelden gaan over tijdelijke genoegens of verlangens in dit wereldse leven, welk met de dood van de persoon zal verdwijnen of plotseling kan verliezen wegens één of ander onverwacht ongeluk. Bijvoorbeeld een jonge persoon die hard werkt en studeert om de examens te kunnen maken, kan in een ongeval worden gedood alvorens dat examen te nemen. Of de inspanning en de energie van een persoon die wordt besteed in de zoektocht van het kopen van een huis, kunnen rampspoedig in een moment door brand ongedaan worden gemaakt.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  het geheim achter onze_beproevingen_1e.rtf (357.8 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  19-05-2010, 20:03 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wijsheden van Ibn al Qayyim

  De wijsheden van Ibn al Qayyim
  al-Jawziyyah  De vallen van Shaytan (de duivel)

  Ibn Qayyim al-Djawziyyah
  (uit:"Genezing van de harten" (verkort))

  Iblies, de vervloekte, heeft zes manieren om je hart binnen te vallen dat zich alleen aan Allah hoort vast te klampen. Ken deze manieren, opdat je attent zult blijven en je kunt achterhalen hoever Iblies jou in zijn macht heeft.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  de_wijsheden_van_ibn_al_qayyim.doc (218 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  19-05-2010, 19:39 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE WAARHEID ACHTER HET LEVEN

  AHMED HULUSI - DE WAARHEID ACHTER HET LEVEN

   

   

  DEEL 1

   

  Weten we eigenlijk wel iets over de wereld om ons heen buiten het materiële? Waneer je in deze tijd iemand confronteerd met deze vraag zal iemand van nature antwoorden : “Maar natuurlijk, we leven op de Aarde !”. Eigenlijk is dit het antwoord op de vraag : “Waar leef je?”. Waneer je iemand verteld dat hij een ruimtewezen is zal zeggen : “Hoe kan dit? Ik woon op de planeet Aarde!” Maar beweegt deze Aarde zich dan niet door de ruimte? Waneer je dit realistisch overweegt ben je feitelijk maar een kleine stip in de ruimte. Omdat we al eeuwen lang geneigd zijn om alles in een voorbepaalde wijze te accepteren denken we dat we in een wereld leven die op een bepaald fysiek punt vast staat. Daarom denken we vervolgens dat de zon en de rest van het universum om de aarde heen draaien. Het resultaat van deze veronderstelling is dat je jezellf ziet als een levend wezen op de Aarde, en de Aarde is het middelpunt van het universum.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  DE WAARHEID ACHTER HET LEVEN.doc (114.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  19-05-2010, 19:31 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De anti-Islamitische Nederlandse film 'fitna'

  De anti-Islamitische Nederlandse film 'fitna'

   

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  .

  Bijlagen:
  De anti-Islamitische Nederlandse film 'fitna'.doc (216.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  19-05-2010, 19:21 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Remedie tegen stress

  Remedie tegen stress

  Soorten van stress en bezorgdheid 

  De zorg waaraan de dai’yah lijdt wanneer hij mensen oproept tot de Islam. De profeten hadden meer dan hun eerlijk aandeel van dit soort van stress. ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelde haar neef (de zoon van haar zus) ‘Oerwah, dat zij de profeet xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> [1] vroeg: “Heeft u ooit een dag meer geleden dan de dag van Oeh’oed?” Hij antwoordde: “Ik leed aan de kant van jouw mensen en het ergste waar ik onder leed door hen was op de dag van Al-‘Aqabah, toen ik een verzoek deed aan Ibn ‘Abd Yaalayl ibn ‘Abd Kalaal en hij niet reageerde op de manier waarop ik gehoopt had. Ik verliet hem, nauwelijks wetende waar ik naar toe ging en besefte niet waar ik was totdat ik Qarn At-Tha’aalib bereikt had. Ik hief mijn hoofd op en zag een wolk die mij beschaduwde. Ik keek erin en zag Djibraa’eel (vrede zij met hem), die mij riep en zei: “Allah heeft gehoord wat jou volk tegen jou zei en hun reactie op jou. Hij heeft de Engel der Bergen naar jou gezonden, om datgene met hen te doen wat jij hem zegt.” Vervolgens riep de Engel der Bergen mij op, begroette mij en zei: “O Mohammed, indien u wenst, zal ik hen tussen twee bergen verpletteren.” De profeet  zei: “Ik hoop veeleer dat Allah van hun afstammelingen mensen voort zal brengen die Allah alleen zullen aanbidden en niets met hem zullen associëren.   [1] Deze Arabische tekst betekent min of meer, Allah’s vrede en zegen zij met hem.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  remedie_tegen_stress.doc (303.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (17 Stemmen)
  19-05-2010, 18:59 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grondbeginselen van het Islamitische Geloof

  De Grondbeginselen van het Islamitische Geloof

   

   Al-‘Aqeedah Al-Waasitiyyah  De Namen en Eigenschappen van Allaah in de Quraan

   

  Hoofdstuk 1

   

   

  Het volgende is inbegrepen in dit idee van hoe Allaah Zichzelf omschrijft in Suurat Al-Ikhlaas (hoofdstuk 112), dat gelijk staat aan een derde van de Quraan [11], waarin Hij zegt:

   

  “Zeg: Allaah is de Enige. Allaah is Zichzelf Genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.”

   

  [Suurat Al-Ikhlaas; 1-4]

   

  En Hij beschreef Zichzelf in de grootste Aayah (vers) in Zijn Boek (Ayaat Al-Kursi):

   

  “Allaah!, Er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort aan Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn Verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, dan met Zijn Wil. Zijn Troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.”

   

  [Suurat Al-Baqarah; 255]

   

  Zodoende beschermt Allaah eenieder die deze Aayah in de nacht reciteert en geen duivel kan hem naderen tot de ochtend. En Allaah, de Verhevene, heeft ook gezegd:

   

  “En stel uw vertrouwen in de Levende, Die nooit zal sterven.”

   

  [Suurat Al-Furqaan; 58]

   

  En Hij, de Verhevene, zegt:

   

  “Hij is de Eerste (Al-Awwal) en de Laatste (Al-Aakhir), de Zich Manifesterende (Adh-Dhaahir) en de Verborgene (Al-Baatin) [12], en Hij heeft Kennis van alle dingen.”

   

  [Suurat Al-Hadeed; 3]

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  De Grondbeginselen van het Islamitische Geloof.doc (232.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  19-05-2010, 18:51 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De etiquette van het huwelijk

                   De etiquette van het huwelijk   

  Vriendelijkheid jegens je vrouw wanneer je tot haar wenst te komen.

  Het is aan te beleven dat wanneer een man zijn vrouw in de huwelijksnacht benadert, haar vriendelijkheid te tonen, zoals haar iets te drinken aanbieden, enz. In de de hadith overgeleverd door Asma bint Yazid ibn as-sakan die zei: “ Ik verfraaide Aisha voor de boodschapper (Allah’s vrede en genade zij met hem), riep hem daarna te komen om haar ongesluierd te zien. Hij kwam, zat naast haar en bracht een grote beker melk waaruit hij dronk. Daarna bood hij het aan Aisha aan. Maar zij liet haar hoofd zakken en voelde zich verlegen. Ik berispte  haar en zei tegen haar : ‘neem van de hand van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem)’ Ze nam het vervolgens en dronk wat. Toen zei de profeet  (Allah’s vrede en genade zij met hem) tegen haar: ‘geef wat aan jouw metgezellin.’ Op dat moment zei ik; ‘o boodschapper van Allah, neem het liever zelf en drink, en geef het dan uit jouw hand aan mij.’

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  de_etiquette_van_het_huwelijk.doc (113 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  19-05-2010, 18:43 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Authentieke Dogmatiek & wat daar tegenover staat

  De Authentieke Dogmatiek & wat daar tegenover staat  Introductie


  Alle lof is voor Allaah alléén, en vrede en zegeningen aan diegene na wie er geen Profeet meer zal komen, en aan zijn familie en zijn metgezellen.

  Vervolgens:

  Sinds de authentieke `Aqiedah het fundament is van de Islaam en de grondlegging van de Islaamitische religie is het bekend met de bewijzen uit de Sharie`ah, vanuit het Boek en de Soennah dat iemands handelingen en uitspraken alleen correct en acceptabel zijn (voor Allaah) wanneer zij voortvloeien vanuit een correcte `Aqiedah. Wanneer de `Aqiedah niet correct is dan is hetgene wat hieruit voortvloeit ongeldig. Zoals Allaah Ta’ala zegt,

  Diegene die het geloof ontkent [koefr], voor hem worden zijn werken vruchteloos en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren. (Soerah al-Maa`idah (5): 5)

  En Allaah Ta’ala zegt:

  “En het is voorzeker geopenbaard aan jou [O Mohammed] zoals het ook was geopenbaard aan degenen voor jou [zeggende]: ‘Als je deelgenoten toekent in de aanbidding van Allaah [dan] voorzeker zullen [al] jouw daden teniet worden gedaan en zul je voorzeker tot de verliezers behoren.’ ( Soerah az-Zoemar (39): 65)

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  de_authentieke_dogmatiek.doc (104.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  19-05-2010, 18:34 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Sufisme (mystiek)
  Het Sufisme (mystiek)

  Inleiding

   

  De lof is aan Allaahu Ta`ala . Wij prijzen Allaahu Ta`ala en vragen Zijn hulp en vergiffenis. Wij zoeken onze toevlucht bij Allaahu Ta`ala voor al het kwade die van de shaytan (satan) en onze nafs (ego) komt. Als Allaahu Ta`ala iemand op de rechte weg leidt, is niemand in staat hem te misleiden. En als Allaahu Ta`ala iemand misleidt, is niemand in staat hem op het rechte pad te krijgen. Wij getuigen dat er geen godheid is dan Allaahu Ta`ala en wij getuigen ook dat Muhammad (sas) Zijn dienaar en Zijn Gezant is. As-salaat (gebeden) en as-salaam (groetenis) zijn voor de laatste der Rasoel (Boodschapper) en de Nabie (profeet) van Allaahu Ta`ala, Muhammad Mustafa (sas). As Salaam aan hem die de mensheid uit de duisternis van ongeloof en onrecht heeft gehaald en As Salaam aan een ieder die zijn boodschap volgt.

   

  Laatste jaren neemt het sufisme in Nederland en ook in West Europa sterk toe. Zo nu en dan lees je uit de monde van sufisten uitspraken, die je haren doen overeind staan. Deze sufi's houden een Europese Islaam op na. Ze hebben zeer reformistische denkbeelden over de kernpunten van de Islaam. Hieronder zal aan de hand van een tweetal geschriften van Shaykhu'l Islaam Ahmad ibn Taymiyyah (rah) (661 (1263)/728 (1328), te weten "Al-furqaan baina 'awliya'r rahman wa 'awliya'sh shaitan" (onderscheid tussen de walies van Allaahu Ta`ala en van de duivel) en "Fatawaa" (adviezen) deel 2, een licht geworpen worden op de onjuistheden van sommige van deze sufi beweringen. Aller eerst wordt uitgelegd wat onder "walie" (geliefde van Allahu Ta`ala) wordt bedoeld, vervolgens wordt het mystieke zesde zintuig, de dauq, behandeld, en tenslotte wordt "fanaa" onder de loep genomen.

   

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  het_sufisme_mystiek.doc (52.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  19-05-2010, 18:25 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloven in Allah's Heilige Boeken.

  Geloven in Allah's Heilige Boeken.

   

  Om een moeslim te zijn is het een vereiste om te geloven dat Allah, de Verhevene, aan een aantal van Zijn profeten heilige boeken en geschriften heeft geopenbaard, en dat ze de aantal van Zijn profeten heilige boeken en geschriften heeft geopenbaard, en dat ze de waarheid waren van Allah. Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Qoeraan:

   

  {En die geloven in hetgeen tot u is nedergezonden en in hetgeen voor u is nedergezonden, en overtuigd zijn van het Hiernamaals.} Soerah al Baqarah, ayaat 4

   

  Allah, de Almachtige, heeft vier Heilige Boeken geopenbaard die erg bekend zijn. Namelijk:

   

  Tauraat (de torah): Dit is geopenbaard aan de Profeet Moesa (salallahu alaih wasalam)

   

  Zaboer (de Psalmen van David): Dit is geopenbaard aan de Profeet Daawoed (David) (Alaihi salatu wassalam)

   

  Indjiel: Dit is geopenbaard aan de Profeet 'Iesaa

  (jezus) (Alaihi salatu wassalam)

   

  Qoeraan: Dit is geopenbaard aan onze Geliefde en Nobele Profeet Moehammad (Salallahu alaih wasalam), die de grootste der Profeten is. De Heilige Qoeraan is de laatste en de meest suprieure van alle Heilige Boeken.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  Geloven in Allah's Heilige Boeken..doc (87 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  19-05-2010, 18:18 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitleg van de pilaren van Imaan

  Uitleg van de pilaren van Imaan

  De religie van de Islam

   

  Islam is de religie die Allah (Geprezen en Verheven is Hij) naar Mohammed heeft gezonden, en Hij heeft deze als slot- en meest complete religie voor Zijn dienaren gemaakt. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft in deze religie de gunsten die Hij aan zijn dienaren schenkt voltooid, en Hij zal alleen de Islam van ze accepteren. Hij heeft gezegd, wat vertaald het volgende betekent:

   

  Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen. (33:40)

   

  Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. (5:3)

   

  Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. (3:19)

   

  En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. (3:85)

   

  Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft alle mensen bevolen om de Islam te volgen.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  Uitleg van de_pilaren van imaan.doc (151 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  19-05-2010, 18:12 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit_is_Mohammad

  Dit is Mohammed

  Zijn geboorte

  Mohammed s.a.w., de Meester der profeten, is geboren op de Bani Hasjim-laan in Mekka op een maandagmorgen, de negende van Rabi' Al-Awwal, in hetzelfde jaar als de Gebeurtenis met de Olifant en in het veertigste jaar van de heerschappij van Kisra (Khosroe Noesjirwan), d.w.z. volgens de geleerde Mohammed Soelaiman Al-Mansoerpoeri en de astroloog Mahmoed Pasja de twintigste of éénentwintigste april, 571 na Christus. ( 1)

  Ibn Sa'd heeft overgeleverd, dat de moeder van Mohammed s.a.w. zei:

  “Toen hij werd geboren, was er een licht dat scheen vanuit mijn schaamstreek en de paleizen van Syrië verlichtte.”

  Ahmad heeft op gezag van ‘Arbadh ibn Sariya een verhaal overgeleverd, dat hiermee te vergelijken is. (2)

  Er is onenigheid over de overlevering of belangrijke tekenen die zijn geboorte vergezelden: veertien galerijen van het paleis van Kisra scheurden en vielen naar beneden, het heilige vuur van de Magians doofde en enkele kerken aan het Sawa-meer zonken neer en storten ineen. (3)

  Zijn moeder stuurde onmiddellijk iemand om zijn grootvader ‘Abdoel-Moettalib te informeren over de blijde gebeurtenis. Vol blijdschap kwam hij naar haar, droeg hem naar Al-Ka'bah, bad tot Allah en dankte Hem. ‘Abdoel-Moettalib noemde de baby Mohammed, een naam die toen niet gebruikelijk was onder de Arabieren. Hij besneed hem op de zevende dag zoals onder de Arabieren de gewoonte was. (4)

  De eerste vrouw die hem zoogde, na zijn moeder, was Thoejabah, de concubine van Aboe Lahab, met haar zoon, Masroeh. Zij had Hamzah ibn ‘Abdoel-Moettalib eerder gezoogd en later zoogde zij Aboe Salamah ibn ‘Abd Al-Asad Al-Makhzoemi. (5)

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  Dit_is_Mohammad_Allah_s_vrede_en_genade_zij_met_hem.doc (261 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  19-05-2010, 17:57 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Wegnemen van de Shoeboehaat

  Het Wegnemen van de Shoeboehaat

  كشف الشبهات

  In de Naam van Allaah de Barmhartige, de Genadevolle


  Weet - moge Allaah je genadig zijn - dat de Tauwhied inhoudt dat Allaah - zonder tekortkomingen is Hij - alleen wordt aanbeden, en het is de Religie van de Boodschappers waarmee Allaah ze zond naar Zijn dienaren; de eerste van hen is Noeh (Noach) vrede zij met hem, Allaah zond hem naar zijn volk nadat zij de grenzen overschreden met de vrome personen: Wedd, Soewaa', Yaghoeth, Ya'oeq en Nesr.(1)

  En de laatste der Boodschappers is Mohammed salla Allaahoe 'alaihi wa sallam, en hij was het die de beelden van deze vrome personen heeft gebroken; Allaah zond hem naar mensen die gewoon waren aanbiddingen te verrichten, de Hadj te verrichten, aalmoezen gaven en Allaah vaak deden gedenken, maar zij namen sommige schepselen als tussenpersonen tussen hen en Allaah, zeggende: “We zoeken door middel van hen toenadering tot Allaah en we zoeken hun bemiddeling bij Hem.” - zoals de engelen, 'Iesaa (Jezus), Maryam (Maria) en andere vrome personen. Toen zond Allaah Mohammed salla Allaahoe 'alaihi wa sallam die voor hen de Religie van hun voorvader Ibraahiem (Abraham) - vrede zij met hem - deed hernieuwen en hen op de hoogte deed stellen dat deze toenadering en geloofsovertuiging het volledige recht zijn van Allaah, die niet toegeschreven kunnen worden aan iemand naast Allaah, niet aan een genaderde Engel noch aan een gezonden Boodschapper, laat staan aan iemand anders.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.


  Bijlagen:
  het_wegnemen_van_de_shoeboehaat.doc (105 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  19-05-2010, 16:27 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus in de Islam

  JEZUS IN DE ISLAM

   

   

  (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem )

   

  “Christelijke Moslimantwoorden.”

                                

  Aan het eind van het debat “Christendom en Islam”, welke te zien was op het t.v.-programma “Cross questions” op de Zuid-Afrikaanse t.v. op zondag 5 juni 1983, maakte de voorzitter, meneer Bill Chalmers, de volgende opmerking:

   

  “Ik denk dat er uit deze discussie opgemaakt kan worden dat er van Islamitische zijde op dit moment wat meer inschikkelijkheid is voor de grondlegger van het Christendom dan dat er van Christelijke zijde is voor de grondlegger van de Islam. Wat de betekenis daar van is laten we aan u over, de kijker, om te bepalen, maar ik denk dat u het er mee eens zult zijn dat het een goede zaak is dat we samen in gesprek zijn.”

   

  “Bill”, zoals hij door alle mensen in zijn pannel, in al zijn programma’s in het algemeen wordt genoemd,  is een erg charmante en nederige man.  Hij is een afbeelding van wat de Heilige Koran beschrijft van een goede Christen:

   

  “…en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtstbij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: “Voorwaar, wij zijn Christenen.”

  Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet      hoogmoedig zijn.”

  (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 5:82).


  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  Jezus_in_de_Islam.doc (237.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  19-05-2010, 16:09 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het bestaan van God

  Het bestaan van God

   

   

  Introductie.

   

  Kijk eens om u heen vanuit de stoel waar u zit, u zult opmerken dat alles in de kamer ‘gemaakt’ is: de muren, de stoffering, het plafond, de stoel waar u op zit, dit boek dat u in uw handen heeft, de tafel en het glas dat er op staat en talloze andere dingen. Geen van deze voorwerpen zijn in uw kamer aanwezig uit eigen beweging. Zelfs de simpele lussen in het vloerkleed zijn gemaakt door iemand: zij zijn niet spontaan ontstaan of per toeval.
   

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  het_bestaan_van_god.rtf (4.5 MB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  19-05-2010, 13:38 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitleg van de vier principes betreft Shirk

  Uitleg van de vier principes betreft Shirk

   

  In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

  Ik vraag Allaah, de Heer van de Geweldige Troon, dat Hij jouw Beschermer zal zijn in deze wereld en het Hiernamaals, en dat Hij jou gezegend zal laten zijn waar je ook bent, en dat Hij jou laat zijn van die (mensen) dat wanneer (hen) gegeven wordt, (dat zij) dankbaar zijn; en wanneer zij beproefd worden, geduldig zijn; en wanneer zij zondigen, dan tonen zij berouw. En waarlijk, deze drie zijn de sleutels van geluk.

  Weet – moge Allaah u leiden tot Zijn gehoorzaamheid – dat de h’anafiyyah, de religie van Ibraahiem (Alayhie s-Salaam), is dat je Allaah (Azza wa Djal) alleen aanbidt, oprecht, de religie enkel voor Hem laat zijn. Zoals Allaah de Meest Verhevene zegt: “En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen (aanbidden).” [596]

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  Uitleg van de vier principes betreft Shirk.doc (142.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  19-05-2010, 13:30 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Trots, Achterdocht en Kwaadsprekerij

  Trots, Achterdocht en Kwaadsprekerij

   

  Door: S. Bouhali

   

   

  “O, gelovigen, laat een groep (van mensen) geen andere groep bespotten, het kan zijn dat de laatstgenoemden beter zijn dan de eerstgenoemden; Noch laat vrouwen andere vrouwen bespotten, het kan zijn dat de laatstgenoemden beter zijn dan de eerstgenoemden. Noch belaster elkaar, noch beledig elkaar door bijnamen.

  Hoe slecht is het om je broeder te beledigen, na aanvaarding van geloof en degenen die geen berouw (Tawbah) tonen, behoren waarlijk tot de onrechtvaardigen (Dhalimoon).” (Soerat Al-Hujuraat staat in aya 11).

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  trots_achterdocht_en_kwaadsprekerij.doc (69.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  19-05-2010, 13:21 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE WONDERBAARLIJKE QOR'AAN

  DE WONDERBAARLIJKE QOR'AAN

   

   

  De Qor’aan als wonderbaarlijk omschrijven is niet iets dat alleen Moslims doen, die overigens een grote waardering hebben voor dit Boek. Dit Boek, de Qor’aan is echter ook wonderbaarlijk genoemd door niet-moslims, vaak zelfs door grote tegenstanders en vijanden van de Islam.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  De_wonderbaarlijke_qoraan.doc (128.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  19-05-2010, 11:13 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Nachtgebed

  Het Nachtgebed

   In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

  Het gebed is de provisie van de zuivere persoon, en het plezier van de gelovige. Maar in de donkerste diepte van de nacht, waarin de oogleden half open staan en ogen sluiten, bestaat er een plezier dat alleen gevoeld kan worden door degenen die er oprecht naar streven.

  Allah beschrijft de vromen als volgt (interpretatie van de betekenis):

  “Voorwaar de Moettaqoen (de vromen) verblijven in Tuinen en bij bronnen (in het Paradijs) Zij nemen wat hun Heer hun geeft. Voorwaar, zij behoorden voorheen tot de weldoeners” [al-Dhaariyaat 51:15-16]

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  Het_nachtgebed.doc (199.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  19-05-2010, 11:06 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het_heelal_en_dag_des_oordels deel 1 en 2

  Dit artikel is in twee delen verdeeld:

  Deel 1, De natuurkundige aspecten van de Dag des Oordeel

  Deel 2, Geen vrije wil in het samentrekkende heelal

  (deel 1)

  De natuurkundige aspecten van de Dag des Oordeel

  Door Dr. Mohammed Huma Young Khan  

  “Wanneer wij gestorven zijn en stof en botten geworden, zullen wij dan opgewekt worden?” Koran 37, vers 16.   

  We hebben ons zelf niet in leven gewenst noch accepteren wij de dood vrijwillig. Het leven lijkt bijna oneindig, vooral wanneer het goed met ons gaat. Als we bezig zijn met onze dagelijkse drukke bezigheden besteden we nauwelijks aandacht aan de ironische kant van het geheel, namelijk dat alles uiteindelijk tot een einde komt. 
  Alle grote wereldreligies hechten geloof aan een vorm van leven na de dood. De Dag des Oordeels is één van de fundamentele geloofskwesties voor moslims, christenen en joden. Bij Hindoes worden hun bijna eindeloze reïncarnaties opgevolgd door een uiteindelijke reünie met het hoogste wezen. 

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  het_heelal_en_dag_des_oordels.doc (70.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  19-05-2010, 10:57 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Profeet Mohammed in de Bijbel

  In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  De profeet

  Mohammed

  (vrede zij met hem)

  in de Bijbel

  Naar aanleiding van een videoband van Ahmed Deedat, over het onderwerp 'Mohammed (saaws) in de Bijbel', heb ik dit van uit het Engels vertaald. Zijn toespraak geeft duidelijke feiten dat de profeet Mohammed (saaws) vermeld staat in de Bijbel. De komst van de profeet Mohammed (saaws) wordt voorspeld in het Oude Testament. Ahmed Deedat, die vele boeken over de Islam en het Christendom heeft geschreven (zoals 'Jezus (as) in de Islam' en 'De Opstanding van Jezus (as)'), laat heel duidelijk zien, met de desbetreffende verzen, hoe de komst van Mohammed (saaws) is voorspeld in de Bijbel, het Heilige Boek van de christenen. Dat ondanks deze duidelijke aanwijzingen nog zoveel christenen niet in de profeet Mohammed (saaws) geloven, is zeer vreemd te noemen. Na het lezen van dit boekje zult u  een heel andere kijk hebben op de Bijbel en wat de werkelijke leer van de Bijbel inhoud.

   

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  De_profeet_mohammed_in_de_bijbel.doc (66.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  19-05-2010, 10:39 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De God Die Nooit Bestond

  De God Die Nooit Bestond

   

  In de naam van Allah de Erbarmer, De Meest Barmhartige

   

   

  Islam is de enige religie die het bestaan van een perfecte God erkent. Met een perfecte God wordt bedoelt dat er niemand is die aan Zijn Aard en Eigenschappen gelijk is

   

  “Zeg: ‘Allah is de Enige. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.’” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 112:1-4)

   

  Er is een man opgestaan in Benoni. Hij heeft geen theologische opleiding gehad, maar hij koestert de illusie dat hij een boodschapper van Christus is, aangesteld door God om Muslims te bekeren naar het Christendom. Aangezien hij een advocaat is van beroep, is hij gewend om met woorden te draaien en dingen uit de Koran te citeren die totaal uit de context zijn, en dit doet zonder dat hij ook maar een woord Arabisch spreekt. Hij wil de Muslims laten geloven dat Jezus ook een God was, een idee dat verwerpelijk is voor ons is, omdat het volledig tegen de Perfectie van Allah Sobhanahoe wa ta’Aala [1] ingaat!

   

  Hij is dus van plan om het proces van de Waarheid om te keren; “En zeg: ‘Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.’” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran, 17:81). Hij zal hier dus nooit in slagen, want het proces van de Waarheid is onomkeerbaar.


  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  De_god_die_nooit_bestond.doc (251 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
  19-05-2010, 10:28 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boek De reiniging

  Boek ‘De reiniging’

   

  Men is begonnen met de reiniging omdat het de voorwaarde is voor het verrichten van het gebed.

   

  1-Deur: de wateren

   

  Men is begonnen met het water omdat men zich moet reinigen voor het gebed, en reiniging kan door middel van het verrichten van de wassing voltooid worden, en de wassing verricht men door middel van water.

   

  1.1.  De zee

  Hadieth 1

   

  Aboe Hurayrah moge Allaah met hem behaagd zijn heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem  heeft gezegd betreffende de zee: “Zijn water is een bron van reinheid (tahoer) en zijn dode is toegestaan.”[1]

   

  De voltooiing van de hadieth:

   “Een man uit de stam ‘Madlidj’ -3abdu-llaah- kwam naar de Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem  en zei: “O Boodschapper van Allaah, wij varen in de zee en nemen  weinig water mee, als wij daarmee de wassing verrichten zullen we dorst lijden. Mogen wij met zeewater de wassing verrichten?” De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem  zei: “Zijn water is een bron van reinheid en zijn dode is toegestaan.”

   

  Uitleg:

  -        De eigenschap 'bron van reinheid' bevat twee aspecten: van zichzelf rein en reinigend.

  -        Dode: de dieren die zonder slachting dood gaan, bijvoorbeeld ten gevolge van een ziekte, gevecht of een natuurlijke dood. Synoniem: kadaver.

  -        De dode zeedieren zijn de zeedieren die vóór de vangst gestorven zijn.

   

  Oordelen:

  -        De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem  heeft niet alleen het antwoord op hun vraag gegeven maar heeft ze ook de definitie gegeven van zeewater. Zo zien we dat één van de belangrijkste kenmerken van de woorden van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem  is dat ze alomvattend zijn in woorden, betekenissen en wetten.

  -        Zeewater is een bron van reinheid, dat betekent dat men d.m.v. zeewater uit de grote en/of de kleine onreine situatie kan treden (de grote of de kleine wassing ermee kan verrichten), alsook kan men ermee de onreinheden doen verwijderen.

  -        De zeedieren die zonder slachting vóór de vangst dood gaan, zijn toegestaan om te eten, ongeacht of ze zich in de zee of aan land bevinden. De Profeet Allaah' s gebeden en vrede zij met hem heeft in zijn uitspraak betreffende dit geen specificering genoemd.

  -        Deze hadieth bewijst ook dat het toegestaan is om alle zeedieren te eten, ongeacht of het zeeleeuwen of zeehonden zijn, ook al zijn ze dood gevonden. De algemeenheid in de uitspraak van de Profeet Allaah' s gebeden en vrede zij met hem is het bewijs hiervoor. En Allaah weet het het beste.  [1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door de imaams Maalik, a-Shaafi3ie, aboe Daawoed, a-Ttirmidhie, a-Nnasaa'ie, ibn Maajdah en Ahmad, en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  .


  Bijlagen:
  de_reiniging.doc (609 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  19-05-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De drie fundamenten en haar bewijzen en de vier basisregels voor het pure monothesme

  De drie fundamenten en haar bewijzen en de vier basisregels voor het pure monotheïsme

   

  De drie fundamenten en haar bewijzen

   

  Weet (moge Allah u genade schenken) dat het verplicht is voor ons om vier zaken te kennen:

   

  1. Kennis hebben over wie Allah is, wie Zijn profeet is en het kennen van de islamitische religie en ook de bewijsvoeringen.

  2. Ernaar te handelen.

  3. Ernaar uitnodigen.

  4. Volharden bij het verkondigen ervan.

   

  Het bewijs hiervan zijn Zijn Woorden (Verheven is Hij), waarbij Hij zegt: “Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” [1] As-shaafie’ie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Als Allah geen ander motief naar Zijn schepselen neer gezonden had, dan zou deze Soerah [2] voldoende voor hen zijn.” Al-Boekhaarie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Het boek der kennis gaat vóór de uitspraak en het praktiseren.” Het bewijs hiervan is Zijn bewoording (Verheven is Hij), waarbij Hij zegt: “Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden.” [3] Hij, de Verhevene, gebood om als eerste te beginnen met het vergaren van kennis en daarna het uit te spreken en het in praktijk te brengen.  [1] Soerat Al-‘Asr (103), aayaat 1-3.

  [2] Hoofdstuk uit de Qor-aan, en meervoud is Soewar.

  [3] Soerat Moh’ammed (47), aayah 19.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  .

  Bijlagen:
  De drie fundamenten en haar bewijzen en de vier basisregels voor het pure monotheïsme.doc (101.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  19-05-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verschil tussen de Bijbel en de Quâran

  Het verschil tussen de Bijbel en de Qu’ran

  Gebaseerd op een lezing van dr. Gary Miller.

  De Bijbel is een collectie van boeken geschreven door vele verschillende auteurs. De Qur’an echter is een gedicteerd schrift, de Spreker in de Quran is God die direct tegen de mens praat. In de Bijbel vindt men vele mannen die schrijven over God, op sommige plaatsen vind je uitspraken van God direct naar de mens, en sommige mannen hebben het gelaten bij een simpel stuk geschiedenis. De Bijbel bestaat uit 66 kleine boeken, waarvan er ongeveer 18 beginnen met “Dit is de Openbaring die God aan die en die gaf…” De rest zegt helemaal niks over hun afkomst. Je hebt bijvoorbeeld het boek van Jonah dat begint met “Het Woord van de Heer kwam naar Jonas, de zoon van Elmitaeh…” en zo gaat dit Woord ongeveer 2 of 3 pagina’s verder.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  het_verschil_tussen_de_bijbel_en_qoraan.doc (49.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  19-05-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dajjaal - Anti-Christ

  Dajjaal

  “Anti-Christ”

   

  Geleerden hebben 50 uitspraken gedaan over de betekenis van "Messias".  Zij hebben gezegd dat deze titel aan verspreiders van de waarheid gegeven wordt maar ook aan leugenaars en verdwaalden. De Messias, Jezus de zoon van Mariam is een waarheidsverteller, hij is een Messias die naar de goddelijke leiding roept, hij schenkt een melaatse en een stomme beterschap en doet een dode tot leven weer tot leven komen, met de toestemming van Allah.  

   

  Bewijzen en gebeurtenissen uit de Koran en Soenna.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  dajjaal_antichrist.doc (782.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (22 Stemmen)
  19-05-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  18-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al-Qadar (De voorbeschikking)

  Al-Qadar (De voorbeschikking)

   

   

  A Rabe.

   

   

  Geloven in de voorbeschikking, al-qadar, is een onbetwist geloofsartikel in de Islam. Voor sommige mensen leidt dit geloof tot tevredenheid en bevrediging, zelfs wanneer zij moeilijkheden of tegenspoed ondervinden> Maar voor anderen verschaft het rechtvaardigheid voor hun slechte daden; Hoe vaak horen we mensen niet twisten dat zij niet schuldig zijn aan hun ongehoorzaamheid, omdat het reeds door Allah bepaald is dat zij zonden zullen begaan?

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  .

  Bijlagen:
  Al-Qadar De voor beschikking.doc (58 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (21 Stemmen)
  18-05-2010, 20:20 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De reis van de ziel na de dood

  De reis van de ziel na de dood

   

   

   

  VAN DE ENE WERELD NAAR DE ANDERE!!!

   

  ‘Waarom dan, wanneer de ziel van (de stervende) zijn keel be­reikt. En gij ziet toe op dat ogenblik zijn Wij dichter bij hem dan gij, maar gij ziet dit niet’. (Al-Waqi ‘a (56): 83-85)

   

   

  Als iemand sterft, komt de Engel des Doods om zijn ziel te nemen, ongeacht

  wie hij is. De stervende persoon ziet hem, hoort hem en spreekt met hem,

  maar niet met zijn ogen, zijn oren of zijn tong. Hoe gaat dat dan? Dat weet

  ik niet precies. Alles wat ik weet is, dat als hij naar een andere wereld

  overgaat hij op een manier ziet, hoort en spreekt, die wij levenden niet

  kunnen waarnemen. Hiervan zijn vele gevallen overgeleverd:

   

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  de_reis_van_de_ziel_na_de_dood.doc (98 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (21 Stemmen)
  18-05-2010, 20:10 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezing over Aboe Bakr As-Siddieq

  Lezing over Aboe Bakr As-Siddieq

  (Moge Allah tevreden met hem zijn)

   

   

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />
  In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

   

   

  “Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan. Heer, en belast ons niet zoals Gij degene die vóór ons waren hebt  belast, Onze Heer, belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis En wees ons Barmhartig.

  Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk.”

   

   

  Assalam aleikoem wa Rahmatoellaahie wa Barakaatoeh.

   

  Hier volgt een lezing over één van de Metgezellen van Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Zijn naam is Aboe Bakr As-Siddieq (Moge Allah tevreden met hem zijn) en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de Islamitische gemeenschap en de voortzetting ervan na de dood van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) Aboe Bakr As-Siddieq (Moge Allah tevreden met hem zijn) was één van de metgezellen van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) aan wie het Paradijs was beloofd. Hij was tevens de eerste Khaliefa[1].  [1] Opvolger als Islamitische leider na de dood van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem).


   

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.

  .

  Bijlagen:
  aboe_bakr_assidieq.doc (77 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  18-05-2010, 19:57 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kruisiging van Jezus'

  IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

  ”De Kruisiging van Jezus”

  Allereerst wil ik u laten zien wat de Qor’aan hier over zegt. Er staat geschreven:

  ”En (wegens) hen uitspraak: "Wij hebben de Masîh Îsa' (Messias Jezus), zoon van Maryam (Maria), gedood."

  Maar zij doodden hem niet, en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek.


  En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over.

  Zij hebben daargeen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij Îsa' (Jezus) gedood hebben. 

   Maar Allah heeft juist tot Zich opgeheven.

  En Allah is Almachtig, Alwijs.”

   

   (Qor’aan An-Nisâ’4 aya 157 & 158)

   

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  - + De kruisiging van Jezus.doc (52.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  18-05-2010, 19:44 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom Islam ?

  Waarom Islam ?

   

   

   

  Wat of waarom religie?

   

  In het algemeen begrepen of praktizeerden mensen van alle leeftijden en uit alle windstreken hun religie op verschillende manieren.  Sommigen identificeren de religie met haar stichter zoals: Zoroast, Boeddha en Christus. Anderen identificeren het met de afkomst van de stichter zoals Juda of Hind. Deze religies worden in het algemeen uitgelegd als: het volgen van verschillende manieren van het dienen, naar het supernatuurlijke, van hun goden.

   

  Islam is de enige religie die noch de naam draagt van haar stichter zoals: Mohammed, Abraham of Adam noch identificeert het zich met de plaats van oorsprong zoals Arabië of elders. De religie (eddien) is volgens de Islam de complete levenswijze van de mens, gebaseerd op de relatie van haar Schepper en zijn schepsels zowel dingen, als wezens. Het is zowel een objectieve als een subjectieve levensmissie waarin fysieke, morele en spirituele rechten en plichten in elke fase van het mensenleven doordringt  is. Het leidt en motiveert de mens om het goede te doen en het slechte te vermijden in zijn daden en woorden of, het nu het sociale leven, persoonlijke of familie-aangelegenheden betreft. Het stemt overeen met de aard van de mens en zijn omgeving.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  Waarom Islaam.doc (69.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  18-05-2010, 19:09 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ayatul Koersie

  Ayatul Koersie

  Voorwoord
  XML:NAMESPACE PREFIX = O />

   

  Ayatul Koersie betekent het troonvers en is daarmee de hoogste vers van de Koran. De beloning voor de recitatie van dit vers is heel groot. In de traditie van de profeet (vzmh) is het gebruikelijk om dit vers na iedere verplichte gebed te reciteren. Het mag daarbuiten ook ten alle tijden worden gereciteerd.

  Hoewel men met dit vers bescherming bij Allah kan zoeken tegen de invloed van Satan, is het ook heel belangrijk dat het begrepen wordt. Hoe goed we ons best ook doen om het te begrijpen, we zullen de ware inhoud van de goddelijke verzen nooit 100% begrijpen, simpelweg omdat Allah in Ayatul Koersie zegt: "En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten dan wat Hij wil."

  We hebben een korte uitleg gegeven van Ayatul Koersie, het trachten naar de volledige uitleg zou een bibliotheek vol met boeken vullen.

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  aayatul_koersie.doc (151.5 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  18-05-2010, 18:56 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.At-Tawakoel â ala Allah - (Vertrouwen op Allah)

  At-Tawakoel ‘ala Allah  (Vertrouwen op Allah)

   

   

  At-Tawakoel is een onderdeel van Aqiedah (de basispunten van het geloof) en Imaan (sterkte van het geloof) e iedere moslim moet at-Tawakoel ‘ala Allah (vertrouwen in Allah) hebben. At-Tawakoel moet oprecht vanuit het hart.

  Ibn al Qayyim zegt dat at-Tawakoel een onderdeel is van Iman (geloof). Zonder at-Tawakoel is er geen Iman. Als de Iman sterk wordt, wordt at-Tawakoel ook sterk en als de Iman zwak is, is at-Tawakoel ook zwak. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) voegt at-Tawakoel samen met Ibeda (aanbidding), Iman, Taqwa (vrees voor en gehoorzaamheid aan Allah), Islam en hidaya (volgen van het rechte pad). Tawakoel is de basis van alle Emanen Ihsan (Allah aanbidden alsof je hem ziet en als je hem niet ziet; hij ziet jou).

  Lees het hele boekje Inshallah, op onderstaande bijlage.
  .

  Bijlagen:
  attawakoel_ala_allah.doc (72 KB)   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  18-05-2010, 00:00 geschreven door Said Mondria  
  Reacties (0)
  We zijn de 50de week van 2018
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!