NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Zoeken in blog

Dit blog wordt regelmatig bijgewerkt - this blog will be updated regulary

Beste lezer, mocht u onverwachts grammatica foutjes tegenkomen in de reportages/verhalen op dit blog, bij deze mijn verontschuldiging, Wayn, Storyteller

Dear reader, if you encounter, unexpectedly  grammar mistakes in the reports / stories on this blog,  my apology, Wayn, Storyteller

NIEUW BOEK VAN WAYN PIETERS ''SURUCUCU' IS VERSCHENEN

TE BESTELLEN BIJ FREEMUSKETEERS 
NEW BOOK OF WAYN PIETERS 'Surucucu' (dutch) IS PUBLISHED

ORDER AT Free Musketeers
 • UITGEVERIJ FREE MUSKETEERS - BESTEL/ORDER 'SURUCUCU'
 • Foto
  PLOT: Tonho gaat op zoek naar de moordenaar van zijn vader Lirio, omgebracht voor ruwe diamanten. Hij raakt verzeild in een wereld van intriges, moord en komt in bezit van een schatkaart. Het avontuur begint in Rio de Janeiro. Via de Mato Grosso en junglestad Manaus komt hij tenslotte terecht in Novo Mundo, Pará, waar 258 jaar geleden een goudschat begraven werd. Dit is ook het gebied van de Mundurucu-stam, met hun mysterieuze wereld en het woud van de Surucucu slangen, het metafysische van Amazonas. Het verhaal geeft een visie op de Braziliaanse samenleving en vraagt begrip voor het Indianen-vraagstuk. 

  BIOGRAFIE: Wayn Pieters (1948) werd geboren in Maastricht. Naast auteur is hij kunstschilder en singer-songwriter. Sinds 1990 bezoekt hij Brazilië, waar hij vele reizen ondernam en in 1995 een bezoek bracht aan de Xavante Indianen in de staat Mato Grosso. Zijn oom, pater Thomas, die 40 jaar in Brazilië werkte, omschreef hem ooit: ‘Op zijn reizen door Brazilië wordt hij geleid door een mystiek gevoel van broederlijke verbondenheid met ras, bloed en bodem.’

  Verschenen 2014 Verkoopprijs: € 15,95 (exclusief verzendkosten)

  Foto
  BOEK WAYN PIETERS: XINGU, DE INDIANEN, HUN MYTHEN mythologische verhalen der Xingu Indianen- midden-Brazilië vert. van uit Portugees/uitg. Free Musketeers - Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel 'DE TRIBUNE' aan de Kapoenstraat te Maastricht
 • VOOR BESTELLING van de boeken/ to order the novels 'SURUCUCU' EN XINGU, DE INDIANEN, HUN MYTHEN via internet en INFORMATIE: FREE MUSKETEERS - klik hier
 • Kansrijk uitgeven voor iedereen! Kunt u deze promotiemailing niet lezen? Bekijk hem in uw browser. Het nieuwe boek van Wayn Pieters Tonho gaat op zoek naar de moordenaar van zijn vader Lirio, omgebracht voor ruwe diamanten. Hij raakt verzeild
 • WAYN
 • BEZOEK TEVENS CULTUUR BLOG/ Visit also cultuur blog WAYN 'WAYNART' (Engels)
 • Foto
  STORYTELLER & beeld van LUIZ GONZAGA IN RIO
  Foto
 • IBISS -Instituto Brasileiro de Inovações em Sáude e Social (Braziliaans Instituut ter innovatie in de gezondheids & soiciale zorg) IBISS is actief in de favela's van Rio de Janeiro
 • Foto
  Foto
  'Einde van de neo-liberale bezetting in Brazilië!' - The end of the neo-liberal occupation in Brazil!
  Latuff 2002
  Foto
 • Stichting PRO-AMAZONAS, steunt het werk van (support the mission of padre) pater Jan Derickx in Bengui, Belém
 • BEHOUD AMAZONE GEBIED art. Volkskrant 10 feb. 2009
 • Foto

  Roman over Brazilië: over het volk, Xavante Indianen, aanwezigheid van de Vikingen, Umbanda-cultus, erotiek, geschiedenis, politiek en intriges.
  plot: In het Xavante reservaat in de Mato Grosso worden stenenplaten met Viking schrift ontdekt door archeologen. Bij de opgravingen worden Indianen en houtkappers gedood. Er volgt de moord op een Amerikaanse Indianen beschermer. Couto, een naïve inspecteur van Japanse komaf moet de zaak onderzoeken. Het wordt een tijding van intriges en moorden, haat en liefde. Het leven van de Xavante-stam loopt centraal door het verhaal, net als de stelling dat Noormannen al in Brazilië waren vóór Cabral, terwijl de Macumba/Umbanda cultus belangrijk is in het geheel.
  De roman schreef ik, geinspireerd door mijn reizen, en indrukken.
  UItgegeven in eigen beheer; BRAWABOOKS 2005 281blz. in a-4 druk
  stuur een e-mail met adres en het boek wordt toegestuurd, euro 17,00,- inc. verzendkosten, u betaald met giro op bijgevoegd reken.nr
  opbrengst voor kleinschalig project
  Wayn

  Hoofdpunten blog waynart
 • paintings ///// silent slideshow
 • xavante boy ////schildery
 • peace in the valley rec. live in Brazil 2017
 • Cowboy Jack Clement - A Girl I Used To Know
 • 'Vaya Con Dios' Paintings by Ramblin Wayn
 • BRAZILIË - BEGINTHIER.NL
 • WAYN ON YOUTUBE
 • ORIGINALS VAN RW
 • BRASIL / impressies / reisverhalen
  Op zoek naar de Ware Ziel van Brazilië - Het alternatief
  07-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IBISS - PROJECTEN IN DE KROTTENWIJKEN VAN RIO DE JANEIRO
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Nanko Van Buuren en medewerkers  (Foto stichting Auxilia)       IBBIS WERD IN 1989 OPGERICHT DOOR DE GRONINGER NANKO VAN BUUREN. HIJ TROK ZICH HET LOT AAN VAN DE KANSARMEN IN DE FAVELA'S. HIJ WIST HET VERTROUWEN TE VERKRIJGEN VAN DE DOELGROEPEN EN fAMILIES ZIEN WEER PERSPECTIEF VOOR HUN KINDEREN.
     OOK DE DRUGSBAZEN HEBBEN EEN GOED CONTACT MET NANKO EN IS WEDERZIJDS BEGRIP.
   MET EEN STAF VAN 300 MEDEWERKERS WERKT IBISS IN DE MEEST GEWELDADIGE KROTTENWIJKEN VAN RIO EN PROBEREN EEN ZO BREED MOGELIJKE DOELGROEP TE BEREIKEN: ER WORDT GEWERKT MET STRAATKINDEREN, PROSTITUEES, VUILNISSCHEIDERS EN ZWERVERS.
      KINDEREN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN IN DE PROBLEMEN ZIJN GEKOMEN WORDEN OPGEVANGEN EN BEGELEIDT. SAMEN MET DE FAVELABEWONERS WORDT GEWERK AAN VERBETERING VAN HUN POSITIE, ER IS PREVENTIEVE GEZONDSHEIDSZORG EN ZORG VOOR GEHANDICAPTEN.
       HET OPKOMEN VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSEN IS EEN STREVEN.

  Op de linkerbalk kunt u de SITE van IBBIS bereiken

  07-12-2008 om 22:44 geschreven door Storyteller

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MACHADO DE ASSIS kort verhaal 'Wil je stelen, steel dan goed!'

  Braziliaans schrijver geboren als Joaqim Maria Machado de Assis te Rio de Janeiro 1839-1906
  zoon van een mulat en een Portugese moeder, en kleinzoon van de bevrijde slaven  De 'rua de Ouvidor' in Rio de Janeiro, rond 1900, die De Assis de 'levende krant' noemde, waar hij zich thuisvoelde en schrijvers bijeen kwamen
    

  Volgend een van zijn korte verhalen: 'WIL JE STELEN, STEEL DAN GOED!' uit 1905
  vertaling uit Portugees door August Willemse:  Op een avond, vele jaren geleden, wandelde ik met een vriend op het terras van het Theater Sâo Pedro de Alcántara. Het was tussen het tweede en derde bedrijf van 'Het Vonnis, of de bank van Gezworenen'. Alleen de titel is me bij gebleven, en het was ook alleen de titel die ons bracht op een gesprek over juryrechtspraak en een gebeurtenis die ik nooit heb vergeten.
  'Ik ben altijd tegen het jurysteltsel geweest,' zei mijn vriend; 'niet vanwege de instelling als zodanig, die liberaal is, maar omdat het me tegen de borst stuit iemand te veroordelen, en om dat voorschrift uit het Evangelie: "Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt."
     Niettemin heb ik twee keer deel uitgemaakt van een jury. het gerechtshof was in de oude Aljuba-gevangenis, aan het eind van de Rua (straat) dos Ourives, begin van de Ladeira da Conceiçâo. Mijn scrupule was zo groot dat ik, op twee na, alle verdachten heb vrijgesproken. De misdrijven leken me bijna nooit werkelijk bewezen; een of twee processen waren onregelmatig gevoerd. De eerste verdachte die ik veroordeelde was een nette jongeman, beschuldigd van verduistering van een som gelds, niet groot, eerder onbetekenend, door middel van vervalsing van papieren. Hij ontkende niet, kon dat ook niet doen, maar bestreed dat het initiatief tot de daad van hem zou zijn uitgegaan. iemand, wiens naam hij niet noemde, had hem op het idee gebracht langs deze weg een oplossing te vinden in een benarde situatie; maar God, die in de harten der mensen zag, zou de werkelijke dader zijn verdiende straf niet onthouden. Hij zei dit zonder nadruk, triest, met doffe stem, kleurloze ogen, en een zo bleek gezicht dat het om medelijden mee te krijgen was.
     De officier van Justitie zag juist in die gelaatskleur de schuldbekentenis; de advocaat daarentegen wees erop dat die bleekheid en die verslagenheid het verdriet verrieden van de belasterde onschuld.
     Ik zal zelden een zo briljant debat hebben meegemaakt. De aanklacht van de officier van justitie was kort, maar krachtig, verontwaardigd, op een toon die bijna haat leek te suggereren. Wat de verdediging betreft: daar was, behalve het talent van de advocaat, de bijzondere omstandigheid dat dit diens debuut aan het hof was. Familie, confraters en vrienden wachtten al lang van tevoren op het eerste pleidooi van de jongeman, en ze wachtten niet voor niets. Zijn speech was overduidelijk. Die advocaat is twee jaar later gestorven, in 1865. Wie weet wat er in hem verloren is gegaan! gelooft u mij, wanneer ik een talentvol jong mens zie sterven, doet het meer dan wanneer een oude man sterft... Maar om terug te keren tot mijn verhaal: op de repliek van de advocaat, volgde een dupliek van de officier van justitie en een tripliek van de verdediging, de president van de rechtbank resumeerde de argumenten, de acte van beschuldiging werd voorgelezen en overhandigd aan de voorzitter van de jury, en dat was ik.
     Ik zal u niet zeggen wat zich afspeelde in de jurykamer: behalve dat dat geheim is, is het van geen belang voor het onderhavige geval, dat, moet ik u zeggen, ook maar het best verzwegen kan worden. Ik zal het kort maken, het derde bedrijf begint aanstonds. Een van de gezworenen, een forse, rossige man, leek meer dan wie ook overtuigd van de schuld van de beklaagde.
     Het proces werd bestudeerd, de stukken herlezen, de antwoorden gegeven (elf stemmen tegen één); alleen het rossige jurylid bleef tot het eind toe onrustig.
   Pas toen het resultaat van de stemming veroordeling verzekerde, was hij tevreden, en zei dat het een daad van zwakheid geweest zou zijn, of nog erger, als de jongen was vrijgesproken. Een van de leden (ongetwijfeld degene die tégen had gestemd) zei nog iets ter verdediging, waarop de rossige - hij heette Lopes - geërgerd antwoordde: "Hoe kunt u dat zeggen? De schuld is méér dan bewezen."
  'Heren, geen discussie meer,' zei ik, en iedereen was het daarmee eens.
    'Ik discussieer niet, ik verdedig mijn stem,' vervolgde Lopes.
  'De schuld is méér dan bewezen. Hij ontkent zijn verantwoordelijkheid, natuurlijk, dat doen ze allemaal, maar een feit is dat hij de fraude heeft gepleegd, en wat voor fraude! Alles voor een ellendige tweehonderd mil-reis! laat hij liever goed stelen! Wil je stelen? Steel dan goed!'
  'Steel dan goed!' Ik moet bekennen dat mijn mond openviel, niet omdat ik de woorden begreep, integendeel: ik begreep ze niet en vond ze ook niet helemaal fantsoenlijk, en juist daarom viel mijn mond open.
    Ten slotte ging ik naar de deur van de jurykamer, ik klopte, de deur werd opengedaan, ik ging naar de rechterstafel, overhandigde het resultaat van onze bespreking en de verdachte werd veroordeeld. De advocaat ging in beroep; of het vonnis is bevestigd of het beroep gehonoreerd, weet ik niet; ik de zaak uit het oog verloren.
   Toen ik het gerechtshof verliet, moest ik weer denken aan de woorden van Lopes, en ik meende ze toen te begrijpen. "Steel dan goed!" was alsof hij wilde zeggen dat de veroordeelde de ergste soort dief was, namelijk een minderwaardige dief, een kruimeldief. Ik vond die verklaring, nog in de Rua dos Ourives, bijna op de hoek van de Rua de Sâo Pedro.
      Ik liep een eindje terug, in de hoop Lopes nog te zien en hem de hand te drukken; geen spoor van de man. De volgende dag zag ik in de krant, bij de rechtbankverslagen, zijn volledige naam; ik vond het neit de moeite waard hem op te zoeken, en ik was de naam ook meteen weer vergeten. Zo zijn de bladzijden des levens, placht mijn zoon te zeggen toen hij verzen schreef, en hij voegde eraan toe dat die bladzijden elkaar opvolgen, "sneller vergeten dan gelezen".
   Dat was wat hij rijm noemde; de versvorm weet ik niet meer. In proza zei hij me, een hele tijd later, dat ik zitting moest nemen in een jury, waarvoor ik juist was aangewezen. Ik antwoordde dat ik dat niet zou doen, en citeerde het bijbelvers; hij drong aan, argumenterend dat het een burgerplicht was, een onbetaalde dienst die geen enkele fantsoenlijke burger zijn land mocht weigeren. Ik nam zitting, en was aanwezig bij drie processen.
      Een daarvan betrof een employé van de Bank van Eerlijke Arbeid, een kassier, beschuldigd van verduistering. Ik had gehoord van het geval, dat in de kranten niet veel aandacht kreeg, en ik las de misdaadrubriek toch al weinig. De beschuldigde nam plaats in het fameuze beklaagdenbankje. Het was een maere, rossige man. Ik keek eens goed naar hem, en voelde een schok: ik meende mijn collega te zien van die rechtszaak van een paar jaar daarvoor. Ik had hem niet zo nauw herkend omdat hij nu mager ws, maar het was dezelfde kleur van haar en baard, dezelfde houding, en ten slotte dezelfde stem en dezelfde naam: Lopes.
    ''Hoe is uw naam," vroeg de president.
  "Antonio do Carmo Ribeiro Lopez."
  De eerste drie namen wist ik niet meer, de vierde was dezelfde, en andere kenmerken kwamen mijn herinnering bevestigigen; het duurde niet lang of ik herkende met stelligheid de persoon van die lang verleden dag. Ik moet u eerlijk zeggen dat al die omstandigheden mij verhinderden de ondervraging nauwlettend te volgen; veel daarvan is me ontgaan.
    Toen ik zover tot mezelf gekomen was dat ik echt naar hem kon luisteren, was de ondervraging al bijna ten einde. Lopes ontkende alles met stelligheid, of gaf antwoorden die de procesvoering compliceerden. Hij liet zijn ogen zonder enige angst of gespannenheid rondgaan, misschien zelfs met een onmerkbaar lachtje om zijn mondhoeken.
       Volgde de acte van beschuldiging. Het betrof fraude, en de verduistering van honderd en tien contos de réis. Ik zal u niet vertellen hoe het misdrijf en de dader werden ontdekt, want de tijd dringt; ik hoor het orkest al stemmen. Wat ik u wel wil vertellen is dat ik zeer onder de indruk was van de lezing van de stukken, het onderzoek, de documenten, de vluchtpoging van de kassier, een reeks verzwarende omstandigheden en ten slotte de getuigenverklaringen. Ik luisterde, maar met geheven hoofd, kijkend naar de griffier, de president, het plafond en de mensen die hem gingen oordelen-waaronder ik.
    Toen hij mij zag, herkende hij me niet; hij keek me einige tijd aan en glimlachte, zoals hij tegen de anderen deed. Dat hele gedrag diende zowel de aanklacht als de verdediging, precies zoals, jaren daarvoor, het gedrag van die andere beschuldigde door aanklager en verdediger verschillend was uitgelegd. De officier van justitie zag er het toppunt van cynisme in, de advocaat toonde aan dat slechts onschuld en de zekerheid van vrijspraak de grond kon zijn voor een dergelijke gemoedsrust. Terwijl beide sprekers het woord voerden, dacht ik aan de lotsbeschikking dat daar, in hetzelfde bankje van de ander, nu deze man zat die gestemd had voor die ander, en als vanzelfsprekend herhaalde ik bij mezelf de bijbeltekst: "Oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt."
     Ik moet toegeven dat het me meer dan eens koud langs de rug liep. Niet dat ik me zou bezondigen aan fraude, maar ik zou, in een vlaag van verstandverbijstering, iemand kunnen vermoorden, of ik zou ten onrechte beshuldigd kunnen worden van verduistering. Hij, die toen oordeelde, werd nu zelf geoordeeld. En meteen na het bijbelwoord moest ik denken aan het woord van diezelfde Lopes: "Steel dan goed!''
  U kunt zich niet voorstellen hoe ik me daardoor geschokt voelde. Ik riep me alles te binnen wat ik u juist verteld heb: zijn korte speech in de jurykamer, en die laatste woorden: ''Steel dan goed!'' Ik begreep dat hij geen minderwaardige dief was, geen kruimeldief, maar een dief met klasse. Het bijwoord bepaalde onherroepelijk de daad: ''Steel dan goed!" Hij bedoelde dat een mens zich niet tot een dergelijke daad moest verlagen zonder dat de som in kwestie hoog was. Niemand steelt een paar stuivers. Wil je stelen? Steel dan goed!
    Gedachten en woorden tolden door mijn hoofd, en verhinderden mij aandacht te schenken aan het resumé van de debatten dat de president gaf. Toen hij klaar was, las hij de acte van beschuldiging en we trokken ons terug in de jurykamer. Ik kan u hier in vertrouwen vertellen dat ik voor veroordeling stemde, zozeer was ik overtuigd van de verduistering van die honderdtien contos. Bovendien was er, onder de diverse stukken, een brief van Lopes waaruit het misdrijf zonneklaar bleek. Maar blijkbaar las niet iedereen met dezelfde ogen als ik. Twee juryleden stemden met mij mee. Negen waren niet van zijn schuld overtuigd, de acte van vrijspraak werd opgesteld en gelezen, en Lopes was een vrij man.
    Het verschil in stemmen was zo groot dat ik aan mezelf begon te twijfelen. Misschien had ik me vergist. Nu nog voel ik soms mijn geweten knagen. gelukkig maar dat Lopes, als hij werkelijk niet schuldig was, niet gestraft is door mijn stem, en die gedachte troost me uiteindelijk voor mijn dwaling, maar het knagen van mijn geweten blijft. Het beste is niet te oordelen, om niet geoordeeld te worden. Steel goed! Steel slecht! Steel zoals je wilt! Het veiligste is niemand te oordelen... Kom, de muziek is afgelopen, laten we onze plaatsen opzoeken.'

  06-12-2008 om 00:00 geschreven door Storyteller

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MATIS STAM - DE JAGUAR MENSEN

  HET JAGUAR VOLK

  DE MATIS INDIANEN LEVEN OP DE GRENS MET PERU EN BRAZILIË IN DE YAVARI VALEI
  ZE LEEFDEN DUIZENDEN JAREN VAN JAGEN EN VERZAMELEN, VANDAAG ZIJN ER NOG EEN HANDVOL DIE DEZE MANIER VAN LEVEN... LEVEN

  GEEF ZE VRIJHEID! LAAT ZE IN VREDE!

  FOTOS & BRON & VOOR VERDERE INFO OMTRENT STAMMEN: WWW. AMAZON-INDIANS.ORG

  03-12-2008 om 22:24 geschreven door Storyteller

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (16 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 20/05-26/05 2019
 • 08/10-14/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 14/12-20/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/10-13/10 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 31/12-06/01 2008
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 14/05-20/05 1979

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


 • INSIDE BRAZIL a broader view of Brazil

 • Gastenboek/Livro da visita
 • Goedemiddag blogmaatje
 • Goedemiddag blogmaatje
 • vriendelijk blog bezoekje
 • Een aangename maandag toegewenst
 • cheap cialis 83207

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek ------ Mensagem em baixo


 • DEVROLIJKEBLOGGERS

 • Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • Kabinet van de Portugese letteren in Rio De Janeiro - dec. 2010
 • Kaiapo - painting
 • CONDOOMFABRIEK, AMAZONAS /herh. 2008
 • Inheemse Araweté, tijdens een bijeenkomst in het conferentiecentrum van Altamira in Para Amazonas
 • BOEK WAYN PIETERS - SURUCUCU (Amazonas roman)
 • Een van de vele gevechten tegen milieu vervuiling.... Amazonia
 • COLUMN: 'AVONDWANDELING IN 4 MONOLOGEN' WAYN 2000
 • Uitgelicht De groene favela - De achterkant van de mooie plaatjes van het Amazonegebied
 • ZIGEUNERS VAN BRAZILIË door Atico Vilas-Boas da Mota (vertaling/bewerking uit Engels door Wayn)
 • DE ZIGEUNERS (Kort verhaal door Wayn Pieters) 1998
 • HET LAND VAN DE ABACAXI - kort verhaal door Wayn Pieters van Rijsselt
 • Het vuile spel van verkiezingen.... en het volk? mijn dank aan BRAZIL NIEUWS©
 • Wie gaat Brazil Redden? GOD?
 • audioBook Grotten der oudheid, Lagoa Santa, MG, Brazil
 • Brand verwoest nationaal museum in Rio
 • Venezolaanse vluchtelingen aangevallen in Roirama
 • Gevaarlijke Politiek in Brazil
 • EERSTE CONTACT MET DE TXUCARRAMÃE DOOR DE BROERS VILLAS BOAS
 • kleine partij PSTU wil revolutie in verkiezing
 • Inheemse mensen rapporteren en verzetten zich tegen 'officiële' gegevens over de impact van Belo Monte dam
 • 63.880 gewelddadige moorden per jaar
 • archeologische ontdekkingen in Amazonas
 • Indiaan van het Hol /the last of a tribe
 • Enawene Nawe Indianen, Mato Grosso, Brazil / Video
 • Crimi in Rio
 • De tragedie van Araguiaia / boek Vlinders en Weerwolven
 • Het bloedbad van Eldorado do Carajás (herrinering) 1996
 • gelycht in Borba, Amazonia - Barbaarsheid
 • moord op journalist Vladimir Herzog 1975
 • In Minas Gerais, arbeiders van ''sem-terra'' bezetten fazenda van kapitalist
 • burgemeester contra quilombo and capoeira in Rio
 • JURUJUBA - Niteroi, RJ
 • Krokodillenvlees in de supermarkt in Amazonas
 • ONTBOSSING
 • Onrecht WK! - brood en spelen ! De idioterie van het ''voetbaltoneel'' heeft aanvang genomen. En het volk?
 • Klimaatcrisis SP kust
 • vandalisme in São Gonçalo, Rio de J
 • opgenomen voor Amnesty in Brasil
 • Militaire troepen op pad rond favelas in west zone van Rio
 • Op zoek naar drugs en wapens in communiteiten in west Rio
 • The number of violent deaths in Brazil corresponds to thirty times that of Europe for the same period.
 • Guanabara baai bij Niteroi - Rio
 • The aftertaste of Whiskey
 • MET DE NA-SMAAK VAN WHISKEY ========Column door Wayn
 • drughandelsuitbreiding ''rode commando'' Niteroi
 • Het volk zal (wederom) lijden
 • Rondonia
 • Oprotten Temer! Een Gevaarlijke Idioot.
 • Wie is de winnaar van dit conflict? Brasil in crisis.
 • Sâo Gonçalo, RJ
 • Zeer schadelijk voor mens en milieu – de soja-import uit Brazilië
 • Eldorado dos Carajás (onbestrafte moorden)
 • Munduruku-indianen demonstreren in Brasilia
 • LAMPIÂO PART 2
 • LAMPIÃO, BANDIET OF WELDOENER part 1
 • Rio de Janeiro -column van Wayn
 • Indian day Brazil 19 april
 • Twintig doden bij uitbraakpoging Braziliaanse gevangenis
 • Met Lula in gevangenis zakt Brazilië verder weg in een diep ravijn van zwakke democratische instituties
 • Lula de bak in... militaire leiders liggen op de loer
 • COMMUNISTISCH GETINDE GAZET VAN BRAZIL
 • verkapte samenleving
 • JHONATAN and STORYTELLER
 • No wisecrack - Rio de Janeiro/Amazonas by Latuff © music by Ramblin Wayn ©
 • Rio full moon
 • Enawene Nawe Indians Mato Grosso, Brazil
 • xingu indian dance brasil
 • langs de Avenida Brasil Rio de Janeiro video
 • Twee slangen gevangen in Rio
 • Aposentado com câncer não consegue se tratar em hospital público Nem com laudo a internação é aceita
 • violence in Rio de Janeiro
 • laffe daad in Rio, overval, man gedood 5 jarig zoontje getuige
 • Oorlog in Rio
 • Braziliaanse politicus Marielle Franco op straat vermoord
 • giftige modder
 • amazonas
 • botafogo, rio
 • OPSTAND IN bRAZIL
 • RIO BRANCO deel 15 slot
 • RIO BRANCO deel 15 'AYAHUASCA'
 • RIO BRANCO deel 14 Het zwoegen der Rubbertapper
 • RIO BRANCO deel 13
 • CHICO MENDES 5 - COLUMN VAN WAYN: HOUDING VAN DE KERK
 • CHICO MENDES deel 4
 • CHICO MENDES deel 3
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel12 - Het verhaal van CHICO MENDES deel 2
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel11 - Het verhaal van CHICO MENDES
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 9
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 10
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 8
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 7
 • ... naar RIO BRANCO, ACRE deel 6
 • ...naar RIO BRANCO, ACRE deel 5
 • ... naar RIO BRANCO, ACRE deel 4
 • ... naar RIO BRANCO, ACRE deel 3
 • ...naar RIO BRANCO, ACRE deel 2
 • VIA CUIABÁ, CÁCERES, PORTO VELHO NAAR RIO BRANCO, ACRE
 • protest tegen hervormingen sociale zekerheid
 • voorpagina krant 'Sâo Gonçalo' nabij Rio
 • Deze President, Temer, Doet Brazil Bloeden
 • militair-fascistische coup NU 53 JAAR GELEDEN: gevangenis voor de folteraars!
 • Lagoa Santa grotten (audioBook)
 • GEZONDHEIDS EXPEDITIE VOERT OPERATIES UIT IN AMAZONAS
 • Nieuwe bedreiging voor de Xingu natuur en mens
 • Doden door politiestaking in Braziliaanse grootstad Vitória
 • Bijna 3.000 kinderen verstoken van school door vuurgevecht in favela
 • straatkinderen Brazilië
 • op straat leven
 • REBELLIE GEVANGENISSEN
 • Help-Ons!
 • Guarani Kaiowá Indianen - Zonder traditionele land en kinderen sterven door honger
 • begraven in ondiepe kuilen in Manaus
 • 10 doden in gevangenis in de staat Rio Grande do Norte
 • The Truth - videos channel -youtube WAYN
 • strijdt tussen broeders
 • de naakte berg van Pará
 • diamantmijn beroofd
 • 33 gevangenen gedood door vergelding in Roirama
 • 56 personen werden vermoord tijdens opstand in gevangenis te Manaus in Amazonas
 • HERINNER CHICO MENDES (remember Chico) 1944-1988
 • De corrupte president Temer bereidt coup tegen de afbakening van inheems land
 • xavante indios
 • The Truth - Brazil videos channel -youtube
 • PROTESTEN tegen bezuiniging
 • gevecht tegen illegale houtkappers in Amazonia
 • NITEROI, RJ - POLITIE ACTIE CONTRA DEALERS
 • rochina, rj
 • beroerde toestand in ziekenhuis, Itaborai, Rj, Brasil
 • vrouw gepakt met 11 jarige jongen in bagage koffer
 • Wat Baai zuiveren in RIo?
 • Indianen bezetten Museum in Botafogo
 • no comment
 • Column - CORRUPTIE en AFKEER (eerder gepubliceerd 19 juli 2009)
 • Schetsen van Storyteller
 • waar is 'fat family'
 • Gruta de Lapinha en Milhály Bányai
 • Beelden van de Gruta de Maquiné
 • GRUTA de MAQUINé‰
 • De Grotten: GRUTA REI DO MATO
 • BELO HORIZONTE Deel 5 - SABARÁ
 • BELO HORIZONTE deel 4
 • BELO HORIZONTE deel 3 Zuster Brunilla Maessen
 • BELO HORIZONTE DEEL 2
 • BELO HORIZONTE, SABARÁ EN DE GROTTEN VAN LAGOA SANTA, REI DO MATO EN MAQUINÉ deel 1
 • no comment
 • kindermoorden in Brazil / child murder in Brazil
 • populair restaurant moet bezuinigen
 • Criminaliteit en drugs
 • veiligheidsituatie in Brazil baart zorgen
 • benefiet werk in Sâo Gonçalo, RJ
 • repentismo - muziekstijl uit brasil - zie video
 • zé de onça - forro muzikant - zie video
 • Sâo Gonçalo, RJ
 • Guarani e Kaiowá indianen - mato grosso do sul
 • strandart
 • no comment - vriendschap
 • no comment: zonder water
 • IK GELOOF NIET MEER
 • DEMISDADEN VAN DE OLYMPISCHE STAD RIO
 • TWEEDE ZON waarneembaar boven Brazil - april 2 2016
 • save amazonas - olie op doek 2014 brasil -ramblin wayn
 • Amazonia 16 slot
 • Amazonia 15
 • Amazonia - 14
 • Amazonia riviertrip 13
 • Amazonia riviertrip 12
 • Amazonia riviertrip 11
 • Amazonia rivierr trip 10
 • Amazonia riviertrip 9
 • Amazonia riviertrip 8
 • Amazonia riviertrip 7
 • Amazonia riviertrip 6
 • Amazonia 5
 • Amazonia riviertrip 4
 • Amazonia riviertrip deel 3
 • Amazonia riviertrip deel 2
 • Amazonia riviertrip deel 1
 • HOSPITAL PEDRO ERNESTO - RIO DE J
 • no comment
 • DE STRIJDT VAN DE BEWONERS VILA AUTÓDROMO IN RIO
 • storyteller strandart
 • Politieke militant César Augusto Teles overlijdt in SP
 • Bedreigde zeeschildpad wandeld strand op
 • CRONOLOGIE VAN EEN OORLOG IN SÂO GONÇALO, RIO DE JANEIRO DIE REEDS 19 DODEN EIST
 • modder bereikt paaigebied voor schildpadden en doodt 11 miljoen vissen
 • Milieu Ramp - Toxische modderstroom bereikt Atlantische Oceaan bij Espirito Santo
 • Amazônia em Chamas (Brandend Amazonas) film over leven van Chico Mendes
 • de strijd van de amazonas eco-politie in Brazil video
 • Brandweer redt teef uit de modder in Minas Gerais
 • dammen gebouwd in de Amazone staan op risico van gevaar
 • Braziliaans dorp begraven onder giftige modder na damdoorbraak
 • Politie optreden in de Favela
 • Social restaurant in Niteroi, Rj gets more expensive
 • Indians go on the attack - Peruvian Indians of the Mashco Piro tribe killed a 20-year-old man with bow and arrow
 • The Munduruku Indians: A Living History of Resistance
 • Two turtles found dead near Rio
 • no comment; corruption streets
 • bus drives against building in Rio
 • OIL CRISE IN ITABORAI, RJ left workers starving to death
 • Less Bullets, More Love - protest in the community of favela ' Complexo do Alemâo'

  Bij de inhoud zijn alleen de laatste 200 items weergegeven, mocht u zoeken naar onderwerp doe dit via 'zoeken in blog' op de linkerbalk.
  Het 14-delig verslag van mijn bezoek aan de Xavante stam  kunt u opzoeken IN DE LINKER zoek BALK
  Berichten die niet getoond worden zijn bereikbaar via het archief via de pijltjes onder aan het blog

  storyteller

  Brasil links
 • brazilie.favorietje.nl
 • reisverhalen-zuidamerika.2link.be

 • brazilie.jouwpagina.nl

 • Willekeurig SeniorenNet Blogs
  blogjevanwil
  blog.seniorennet.be/blogjev
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  toni
  blog.seniorennet.be/toni
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  hildeinselimiye
  blog.seniorennet.be/hildein

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!