NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Zoeken in blog

Dit blog wordt regelmatig bijgewerkt - this blog will be updated regulary

Beste lezer, mocht u onverwachts grammatica foutjes tegenkomen in de reportages/verhalen op dit blog, bij deze mijn verontschuldiging, Wayn, Storyteller

Dear reader, if you encounter, unexpectedly  grammar mistakes in the reports / stories on this blog,  my apology, Wayn, Storyteller

NIEUW BOEK VAN WAYN PIETERS ''SURUCUCU' IS VERSCHENEN

TE BESTELLEN BIJ FREEMUSKETEERS 
NEW BOOK OF WAYN PIETERS 'Surucucu' (dutch) IS PUBLISHED

ORDER AT Free Musketeers
 • UITGEVERIJ FREE MUSKETEERS - BESTEL/ORDER 'SURUCUCU'
 • Foto
  PLOT: Tonho gaat op zoek naar de moordenaar van zijn vader Lirio, omgebracht voor ruwe diamanten. Hij raakt verzeild in een wereld van intriges, moord en komt in bezit van een schatkaart. Het avontuur begint in Rio de Janeiro. Via de Mato Grosso en junglestad Manaus komt hij tenslotte terecht in Novo Mundo, Pará, waar 258 jaar geleden een goudschat begraven werd. Dit is ook het gebied van de Mundurucu-stam, met hun mysterieuze wereld en het woud van de Surucucu slangen, het metafysische van Amazonas. Het verhaal geeft een visie op de Braziliaanse samenleving en vraagt begrip voor het Indianen-vraagstuk. 

  BIOGRAFIE: Wayn Pieters (1948) werd geboren in Maastricht. Naast auteur is hij kunstschilder en singer-songwriter. Sinds 1990 bezoekt hij Brazilië, waar hij vele reizen ondernam en in 1995 een bezoek bracht aan de Xavante Indianen in de staat Mato Grosso. Zijn oom, pater Thomas, die 40 jaar in Brazilië werkte, omschreef hem ooit: ‘Op zijn reizen door Brazilië wordt hij geleid door een mystiek gevoel van broederlijke verbondenheid met ras, bloed en bodem.’

  Verschenen 2014 Verkoopprijs: € 15,95 (exclusief verzendkosten)

  Foto
  BOEK WAYN PIETERS: XINGU, DE INDIANEN, HUN MYTHEN mythologische verhalen der Xingu Indianen- midden-Brazilië vert. van uit Portugees/uitg. Free Musketeers - Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel 'DE TRIBUNE' aan de Kapoenstraat te Maastricht
 • VOOR BESTELLING van de boeken/ to order the novels 'SURUCUCU' EN XINGU, DE INDIANEN, HUN MYTHEN via internet en INFORMATIE: FREE MUSKETEERS - klik hier
 • Kansrijk uitgeven voor iedereen! Kunt u deze promotiemailing niet lezen? Bekijk hem in uw browser. Het nieuwe boek van Wayn Pieters Tonho gaat op zoek naar de moordenaar van zijn vader Lirio, omgebracht voor ruwe diamanten. Hij raakt verzeild
 • WAYN
 • BEZOEK TEVENS CULTUUR BLOG/ Visit also cultuur blog WAYN 'WAYNART' (Engels)
 • Foto
  STORYTELLER & beeld van LUIZ GONZAGA IN RIO
  Foto
 • IBISS -Instituto Brasileiro de Inovações em Sáude e Social (Braziliaans Instituut ter innovatie in de gezondheids & soiciale zorg) IBISS is actief in de favela's van Rio de Janeiro
 • Foto
  Foto
  'Einde van de neo-liberale bezetting in Brazilië!' - The end of the neo-liberal occupation in Brazil!
  Latuff 2002
  Foto
 • Stichting PRO-AMAZONAS, steunt het werk van (support the mission of padre) pater Jan Derickx in Bengui, Belém
 • BEHOUD AMAZONE GEBIED art. Volkskrant 10 feb. 2009
 • Foto

  Roman over Brazilië: over het volk, Xavante Indianen, aanwezigheid van de Vikingen, Umbanda-cultus, erotiek, geschiedenis, politiek en intriges.
  plot: In het Xavante reservaat in de Mato Grosso worden stenenplaten met Viking schrift ontdekt door archeologen. Bij de opgravingen worden Indianen en houtkappers gedood. Er volgt de moord op een Amerikaanse Indianen beschermer. Couto, een naïve inspecteur van Japanse komaf moet de zaak onderzoeken. Het wordt een tijding van intriges en moorden, haat en liefde. Het leven van de Xavante-stam loopt centraal door het verhaal, net als de stelling dat Noormannen al in Brazilië waren vóór Cabral, terwijl de Macumba/Umbanda cultus belangrijk is in het geheel.
  De roman schreef ik, geinspireerd door mijn reizen, en indrukken.
  UItgegeven in eigen beheer; BRAWABOOKS 2005 281blz. in a-4 druk
  stuur een e-mail met adres en het boek wordt toegestuurd, euro 17,00,- inc. verzendkosten, u betaald met giro op bijgevoegd reken.nr
  opbrengst voor kleinschalig project
  Wayn

  Hoofdpunten blog waynart
 • paintings ///// silent slideshow
 • xavante boy ////schildery
 • peace in the valley rec. live in Brazil 2017
 • Cowboy Jack Clement - A Girl I Used To Know
 • 'Vaya Con Dios' Paintings by Ramblin Wayn
 • BRAZILIË - BEGINTHIER.NL
 • WAYN ON YOUTUBE
 • ORIGINALS VAN RW
 • BRASIL / impressies / reisverhalen
  Op zoek naar de Ware Ziel van Brazilië - Het alternatief
  07-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SALVADOR: SLAVERNIJ - impressie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Beeld van ZUMBI in Rio de Janeiro  "... Allen eten van de negerslaaf. Niet enkel de koffiebaronnen en suikerheren, ieder vrij Braziliaan, hoe arm hij ook is, heeft ten minste één slaaf die voor hem werkt!" Joachim Nabuco stelt de ingvreten infectie in vurige toespraken aan de kaak. Nobuco, zoon van een grootgrondbezitter en beroepspolitici, verklaart dat Brazilië de moderne wereld niet zal kunnen betreden zolang de grond en de politiek aan een handvol families toebehoren en zolang het land op de ruggen van de slaven steunt.
    De slavenhandel is al oud, en in Afrika heerste er al lange tijd de gewoonte. In Oost-Afrika waren het de Arabieren die in negerslaven marchandeerden geruime tijd vóór de Spanjaarden en Portugezen slaven naar Europa voerden. Deze hadden al slavenpraktijken voor zij in Amerika voet aan wal zetten. De Spanjaarden maakten gebruik van negerslaven op de Canarische eilanden, en de Portugezen gebruikten ze op de Azuren en op de eilanden in de boog van Biafra.

  Dus toen de bisschop Bartolomé de La Casas de mogelijkheid aanhaalde om slaven in te voeren in Latijns-Amerika, ter vervanging van de indianen, (luister beste lezer, de indianen!  noot Wayn) die niet zo volgzaam waren, was dit niets nieuws onder de zon.
      Vier eeuwen heeft de slavenhandel zich ontplooid in Latijns-Amerika. Tot laat in de 19de eeuw was het legaal, toen steeds meer landen de slavernij gingen opheffen. Holland was daarbij een van de laatste. Daarna werd de slavernij gewoon illegaal. Het begon eigenlijk allemaal op het moment dat de katholieke Koningen Ferdinand en Isabella in 1510 permissie gaven om 250 christenslaven vanuit Spanje over te brengen naar West-Indië. De blanken waren uitgekookte pappenheimers, want doordat er teveel blanke doden vielen bij het jagen op de slaven aan de Afrikaanse kust door de  Portugezen en Spanjaarden, werden er factorijen gesticht waar de slaven werden ondergebracht, die door de binnenlandse oorlogen of klopjachten waren buitgemaakt door de Afrikanen zelf. En wat kan een volk zich zelf aan doen?


  Zo liepen de blanken minder risico, en kochten zij de beste slaven gewoon op, rechtstreeks van de factorij, wat ook weer winstgevend was. Dan kwamen de Engelsen, Hollanders en Fransen die al rap de handel overnamen. Ze navigeerde altijd met volgepakte schepen in wat genoemd werd de 'slavendriehoek'.
       Ze namen dan handelswaar mee die zij verhandelde aan de Afrikanen op de factorijen, die weer de negerslaven bezorgden. Deze werden dan in schepen gepropt, om naar Amerika vervoerd te worden. De kapiteins verkochten de slaven, als zij niet op bestelling fourneerde, vaak op eigen houtje, en met het geld kocht men weer goederen in Amerika voor de Europese handel. Wat de Hollanders betreft werd de handel uitgevoerd door de West-Indische-Compagnie (WIC). Het vertrekpunt was meestal Vlissingen, en de Zeeuwen hebben hierin een gewichtig aandeel gehad. : De Hollanders hebben in de 17de en 18de eeuw, naar schatting 1 miljoen slaven getransporteerd, maar hebben in feite een veel groter aantal slaven betaald. De Calvanistische leuze was vermaard: ...als mensen zich ongestraft zo laten behandelen, dan kunnen het geen mensen zijn, en mag men hen dus zo behandelen...
      
  De negerslaven hebben echter nooit rust genomen met hun fatum, en er ontstonden verzetsstrijden. Dit ging zover dat velen zich al op de schepen het leven ontnamen, anderen poogden te vluchten. Maar er waren slaven die de strijd aangingen, en in Brazilië ontstonden de 'QUILOMBOS' (ik schrijf dit woord in hoofdletter, daar het een woord van vrijheid en verzet is,  noot Wayn).
     Dit waren goed op touw gezette rebellenbendes, die in de 17de eeuw overgongen tot het stichten van 'Palmares', een republiek in het noordoosten van Brazilië in de staat Pernambuco, met als leider ZUMBI. De strijd en de dood van Zumbi zijn tegenstrijdig, daar hij een vechter was, die de dood tegemoet zag komen als een schim: hoofd van de de dorpenfederatie in Pamares was Ganga Zumbi, een neef van Zumbi. Ganga Zumbi pleegde verraadt door over te lopen naar de gouverneur van Pernambuco Sousa de Castro, die hem in 1687 de titel hoofdofficier bezorgd. Tussen de afgevaardigden van de Koning van Portugal en vertegenwoordigers van Palmares wordt een akkoord gesloten dat een ontruiming inhoudt. Iedereen die in Palmares geboren is zal vrij zijn, maar de gebrandmerkte slaven zullen terug gestuurd worden naar hun tegennatuurlijke meester.
      Zumbi geeft zich niet over en blijft in Macaco, de hoofdstad van Palmares. Hij wil niets weten van de overeenkomst, en van de 30.000 bewoners gaat slechts de helft met Ganga Zumbi mee, voor de overigen is hij een verrader. De woorden van Zumbi zijn sprekend: "Ik geloof niet in het woord van mijn vijanden, mijn vijanden geloven elkaar niet eens."

  "... Diepten in het landschap, dalen van de ziel.
  Zumbi rookt een pijp, de blik rustend op de hoge roodgeblakerde rotsen en de holen als open wonden, en hij ziet niet dat de dag aanbreekt met vijandig licht, noch dat de vogels verschrikt in zwermen vluchten. Hij ziet niet dat de verrader nadert, hij ziet dat zijn kameraad komt, Antonio Soares, en staat op en omhelst hem. Antonio Soares laat de dolk verschillende keren in zijn rug neerkomen.
     Ze steken Zumbi's hoofd op de punt van een lans en brengen het naar Recife, zodat het op het plein kan vergaan en de slaven weten dat ZUMBI niet onsterfelijk was.
  Palmares ademt niet meer.
  Zumbi is dood... "
  wayn

  Doch, wat is er eigenlijk veranderd? De vrije slaven behoorden sinds de afschaffing van de slavernij tot de noodlijdenste laag van de bevolking. Nu, zijn de afstammelingen van de slaven er niet veel beter aan toe in Brazilië. Neen, ik ben geen pessimist, doch ik moet dit helaas stellen. De strategie die eens bedoeld was om de achterstandssituatie te minusculeren werd gewoonweg niet uitgevoerd. De zwarte bevolking is immer gekleineerd geworden door de  kleine blanke bovenlaag, en het eerste waar de rijke blanke aandacht was bij de vraag, hoe ze de vrijgekomen slaaf als goedkope arbeidskracht verder konden benutten.
      Want wat ging er gebeuren als men de zwarte medemens een goed onderricht zou geven? Dat zou er alleen maar toe leidden dat er minder goedkope arbeidskrachten waren. In de eerste jaren der afschaffing bleven dan ook veel zwarten op de -fazendas- (grote boerderijen) werken van hun voormalige slavenmeester. Er was geen alternatief. De hedendaagse neger is nog steeds de arme kleine boer, of één, van de velen die naar de grote steden trekken om daar te leven in de favela's, en werk op te knappen waar de blanke zijn neus voor ophaalde. De slavernij werd eigenlijk louter vormelijk rechtskundig afgeschaft, maar op de grote fazenda's en plantages in Brazilië wordt deze echter nog met regelmaat bedreven. De informele sector is dan ook geen keuze te noemen, maar een noodzaak!
      De schoenpoetsers, autowassers, straatverkopers, mensen met reclameborden rondlopend, zwervers en bedelaars zijn dan ook merendeels halfbloed of neger. In Brazilié bestaat geen zichtbare discriminatie op grond van huidskleur, daarvoor heeft de vermenging van blank en zwart er een te grote stempel opgedrukt. Doch verschil is er duidelijk. Waarom ziet men in de politiek bijna geen zwarte in de regering? Alleen blanken van betere afkom, en zoals mijn oom pater Tum ooit zei: 'kijk, alle kopstukken in de Braziliaanse politiek zijn blank,  velen van Arabishe en of van Joodse komaf...'
          In dit veband citeer ik hem verder: '...De Arabieren en Joden kwamen uitzonderlijk, door de vervolging te ontvluchten, in de eerste eeuwen van de kolonisatie naar Brazilië om meer geloofsvrijheid te hebben, omdat ze volgens hun geloof geloofden dat Jezus een profeet  was en niet de zoon van God. Hier in Brazil zijn ze bekend onder de naam Turcos en Judeas. Ze zijn herkenbaar aan de baarden, dichte krulharen en wenkbrauwen, dikke lippen en het gerief van praten. Vele bekende figuren zijn afstammelingen van hebreeëuw en Arabieren zoals o.a de gewezen president Kubischeck...' Aldus mij oom, maar is dit niet gerchtvaardigd? Al beleid deze stelling meer uitleg.
                Doch waarom zijn negen van de tien zwarte mensen te vinden in de sloppenwijken of op het platteland? Waarom is 90% van de kinderen die geen onderwijs volgen gekleurd?
  Waarom hebben de de meeste straatkinderen een negroïede inslag?  wordt vervolgd.....

  07-02-2009 om 00:00 geschreven door Storyteller

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SALVADOR - Wat zijn ex-voto's?
  Letterlijk vertaald is het een ex-gelofte of woord-van-eer. Men kan het eigenlijk zien als volgt: Het zijn giften van mensen om de Santos, (heiligen) er aan te herinneren wie zij zijn en wat ze willen dat de hogere macht, het kan bv ook Jesus zijn, voor hen kan doen.
     Er zijn mensen die giften achterlaten als dank en toewijdeng voor de geest van de Santo, en dan wordt het tevens 'pagando o promessa' genoemd, zoiets als 'belofte betalen'.
    Wanneer ik de ruimte binnen ga zie ik wat er bedoeld wordt; het plafond is behangen met houten en plastieken lichaamsdelen: benen, armen, borsten, hoofden, longen en hart. Deze worden daar bevestigd door mensen die in de knoei zitten en verontrust zijn betreffende een chirurgische ingreep, maar er hangen ook, zelfs, zilveren lichaamsdelen, die een gift moeten zijn als dánk voor de geslaagde ingreep. Aan de muur bevinden zich duizenden kleine foto's en briefjes van smekende mensen die tussenkomst vragen, of dienen als dank voor de bewezen hulp. Veel van de smeekbedes zijn teerhartig zoals voor het redden van een kind, of voor de goede terugvaart van  vissers en zeemensen, maar ook het meer bizarre als het succes voor een lied, het winnen van een voetbalclub. Een ander buitensissig gegeven zijn de foto's die er gehangen zijn door mensen die het geluk hadden een ramp te ontkomen. Ik zie op de foto's mensen die weglopen bij een auto-ongeluk, geweldige vuren waaraan ze ontsnappen en vele andere netelige situaties. Ze willen aantonen dat hun geluk en leven in de handen ligt van de Senhor, of hoe men hem ook mag noemen, of wie men voor ogen heeft. 

  Via en trap bereik ik het kleine museum. Dit is volgepropt met oude materie. Er zijn hier gebeden te vinden van kolderieke aard zoals het welslagen van een diploma, een millitaire ere-medaille dit moet dienen tot een hogere rang, het liefst generaal natuurlijk. Klote, denk ik, want sommige idioten zouden zelfs kunnen smeken voor het winnen van een oorlog. Neen, het géén naieve gedachte van mij, maar een studie.
       Ik zie de vele beelden van heiligen en wederom de insane objecten die ik al eerder noemde, maar ook mensen stervend in het zweet van malaria of de pleuris, zijn neergeschoten of een geslachtsziekte, doch ze hebben het gehaald, ze hebben overleefd en dank zij de hulp van de 'Senhor. Ten minste dat is hét radicale uitgangspunt van de meute.
  En doen de Christenen in de Roomse landen niet hetzelfde? Klampen die zich vast aan de beelden en kaarsen?
  In een  glazen kast zie ik het meest ridicule, daar waar de meest belangrijke ex-voto's zich bevinden in de vorm van zilver, de vitrine ligt vol met: hoofden, longen, darmen, oren, ogen, neuzen, nieren en ga zo maar door. Het is alsof de stof 'zilver' de 'heer' kan overtuigen van de gevraagde hulp letterlijk te verzilveren, al lijkt mij deze woordspeleing te essentieel aan de verwachting. Simpel gezegd: er word dus de Heer dat iemand met een hartprobleem verlost kan worden van deze kwaal, door het schenken van een kostbaar zilveren hart. Kan het zo zijn dat, hoe meer zilver of een laagje goud, de overlevings kans groter is? Bullshit! Ik blijft er in 'geloven' dat 'geloof' één van de meest verwachtingsvolle gedachten zijn die de mens koestert, en heeft voor de eene een diepere betekenis dan voor de ander, die dit als onzin beschouwen.
        Maar hoe zal het zijn als de 'Senhor' werkelijk niet helpt? Als het natuurlijk aspect te schrijnend is, als de heiligen géén hulp bieden, als een kind toch sterft, als een ziekte níet overwonnen kan worden! Dat er miljoenen mensen sterven van honger en ziektes, waar geen enkele 'Santo', een invloed op heeft, alsof er in Zuid-Amerika,, Afrika, India  geen heiligen bestaan. Als de Heer moet strijden met de duivel... Ja, daar zijn de mensen het niet over eens, en leggen dan alles in de hand van de 'God', die toch eigenlijk weer hoger staat dan, zelfs hoger als de Heer van Bonfim, ja, ook hier heeft men standen, verdomme, de kasten der heiligen! Men kan soms bidden als de waanzinnigste, kaarsen aansteken voor de super-heiligen, maar als het lot de menstreft, dan is het voorbij! En het is dan zo gemakkelijk om te zeggen: 'Het was God's wil', te gemakkelijk. Het heeft geen raakpunt. Geen enkel!
     Ik weet dan alles gerelativeerd kan worden, en geloof is een optie, maar géén zekerheid. De natuur is het sterkst en is er leven na de dood? Is er een terugkeer? Paradijs? Boetenland? Hel? zoals de zwartrokken mij vroeger als kind wijsmaakten? Neen, ik weet dat een mens die goed en rechtvaardig geleefd heeft, zal zweven tussen de sterren, of zal terugkeren als goed mens, want de geest zal nimmer vervagen.

  Buiten op het plein eet ik mijn -aracajé-broodje- en een guarandrank om de peper weg te spoelen. De kleurige huisjes rondom hebben een myhthe-achtige sfeer die zo typisch is voor Bahia, en de lichte windbries, die van de zee komt, draagt  een  odeur die zilt is, terwijl ik wacht op de bus die me terug brengt naar het centro.
      De zon staat broeierig en tegen de blauwe hemel staat het beeld van Castro Alves, die men toch mag zien als een van de grootste dichters van de Braziliaanse romantische periode, hij die de lijdensweg van de slaaf beschreef, die schreeuwde voor hun vrijheid, de emancipatie, weg naar begrip. Hij werd de actieve voorvechter van het abolitionisme, en samen met mensen als Rui Barbosa en Luis Gama ( die letterlijk door zijn vader in Bahia werd verkocht als slaaf) sloot hij zich aan bij José Bonifacio, die vanuit de universiteit van Sâo Paulo een groep abolitionisten aanvoerdde.
     Alves werd niet oud en leefde van 1874-1871. Hij werd amper vierentwintig, een te korte tijd om mee te maken dat er op papier een einde werd gemaakt aan de slavernij. Hij stierf aan tuberculose.
  Uit het boek 'Os ulimos anos da escravatura no Brasil' ( De laatste jaren der Braziliaanse slavernij) uit 1975 citeer ik de schrijver Robert Conrad, dit om een intens, doch kort beeld te scheppen van de slavernij:


  wordt vevolgd....
    
  Museum van 'ex-votos' in kerk van 'Senhor de Bonfim'


  museum relikwie

  03-02-2009 om 18:12 geschreven door Storyteller

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 08/10-14/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 14/12-20/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/10-13/10 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 31/12-06/01 2008
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


 • INSIDE BRAZIL a broader view of Brazil

 • Gastenboek/Livro da visita
 • vriendelijk blog bezoekje
 • Een aangename maandag toegewenst
 • cheap cialis 83207
 • kamagra oral jelly kaufen amazon Taf
 • Aangename Paasdagen toegewenst

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek ------ Mensagem em baixo


 • DEVROLIJKEBLOGGERS

 • Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • Het vuile spel van verkiezingen.... en het volk? mijn dank aan BRAZIL NIEUWS©
 • Wie gaat Brazil Redden? GOD?
 • audioBook Grotten der oudheid, Lagoa Santa, MG, Brazil
 • Brand verwoest nationaal museum in Rio
 • Venezolaanse vluchtelingen aangevallen in Roirama
 • Gevaarlijke Politiek in Brazil
 • EERSTE CONTACT MET DE TXUCARRAMÃE DOOR DE BROERS VILLAS BOAS
 • kleine partij PSTU wil revolutie in verkiezing
 • Inheemse mensen rapporteren en verzetten zich tegen 'officiële' gegevens over de impact van Belo Monte dam
 • 63.880 gewelddadige moorden per jaar
 • archeologische ontdekkingen in Amazonas
 • Indiaan van het Hol /the last of a tribe
 • Enawene Nawe Indianen, Mato Grosso, Brazil / Video
 • Crimi in Rio
 • De tragedie van Araguiaia / boek Vlinders en Weerwolven
 • Het bloedbad van Eldorado do Carajás (herrinering) 1996
 • gelycht in Borba, Amazonia - Barbaarsheid
 • moord op journalist Vladimir Herzog 1975
 • In Minas Gerais, arbeiders van ''sem-terra'' bezetten fazenda van kapitalist
 • burgemeester contra quilombo and capoeira in Rio
 • JURUJUBA - Niteroi, RJ
 • Krokodillenvlees in de supermarkt in Amazonas
 • ONTBOSSING
 • Uitgelicht De groene favela - De achterkant van de mooie plaatjes van het Amazonegebied
 • Onrecht WK! - brood en spelen ! De idioterie van het ''voetbaltoneel'' heeft aanvang genomen. En het volk?
 • Klimaatcrisis SP kust
 • Een van de vele gevechten tegen milieu vervuiling.... Amazonia
 • vandalisme in São Gonçalo, Rio de J
 • opgenomen voor Amnesty in Brasil
 • Militaire troepen op pad rond favelas in west zone van Rio
 • Op zoek naar drugs en wapens in communiteiten in west Rio
 • The number of violent deaths in Brazil corresponds to thirty times that of Europe for the same period.
 • Guanabara baai bij Niteroi - Rio
 • The aftertaste of Whiskey
 • MET DE NA-SMAAK VAN WHISKEY ========Column door Wayn
 • drughandelsuitbreiding ''rode commando'' Niteroi
 • Het volk zal (wederom) lijden
 • Rondonia
 • Oprotten Temer! Een Gevaarlijke Idioot.
 • Wie is de winnaar van dit conflict? Brasil in crisis.
 • Sâo Gonçalo, RJ
 • Zeer schadelijk voor mens en milieu – de soja-import uit Brazilië
 • Eldorado dos Carajás (onbestrafte moorden)
 • Munduruku-indianen demonstreren in Brasilia
 • LAMPIÂO PART 2
 • LAMPIÃO, BANDIET OF WELDOENER part 1
 • Rio de Janeiro -column van Wayn
 • Indian day Brazil 19 april
 • Twintig doden bij uitbraakpoging Braziliaanse gevangenis
 • Met Lula in gevangenis zakt Brazilië verder weg in een diep ravijn van zwakke democratische instituties
 • Lula de bak in... militaire leiders liggen op de loer
 • COMMUNISTISCH GETINDE GAZET VAN BRAZIL
 • verkapte samenleving
 • JHONATAN and STORYTELLER
 • No wisecrack - Rio de Janeiro/Amazonas by Latuff © music by Ramblin Wayn ©
 • Rio full moon
 • Enawene Nawe Indians Mato Grosso, Brazil
 • xingu indian dance brasil
 • langs de Avenida Brasil Rio de Janeiro video
 • Twee slangen gevangen in Rio
 • Aposentado com câncer não consegue se tratar em hospital público Nem com laudo a internação é aceita
 • violence in Rio de Janeiro
 • laffe daad in Rio, overval, man gedood 5 jarig zoontje getuige
 • Oorlog in Rio
 • Braziliaanse politicus Marielle Franco op straat vermoord
 • giftige modder
 • amazonas
 • botafogo, rio
 • OPSTAND IN bRAZIL
 • RIO BRANCO deel 15 slot
 • RIO BRANCO deel 15 'AYAHUASCA'
 • RIO BRANCO deel 14 Het zwoegen der Rubbertapper
 • RIO BRANCO deel 13
 • CHICO MENDES 5 - COLUMN VAN WAYN: HOUDING VAN DE KERK
 • CHICO MENDES deel 4
 • CHICO MENDES deel 3
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel12 - Het verhaal van CHICO MENDES deel 2
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel11 - Het verhaal van CHICO MENDES
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 9
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 10
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 8
 • naar RIO BRANCO, ACRE deel 7
 • ... naar RIO BRANCO, ACRE deel 6
 • ...naar RIO BRANCO, ACRE deel 5
 • ... naar RIO BRANCO, ACRE deel 4
 • ... naar RIO BRANCO, ACRE deel 3
 • ...naar RIO BRANCO, ACRE deel 2
 • VIA CUIABÁ, CÁCERES, PORTO VELHO NAAR RIO BRANCO, ACRE
 • protest tegen hervormingen sociale zekerheid
 • voorpagina krant 'Sâo Gonçalo' nabij Rio
 • Deze President, Temer, Doet Brazil Bloeden
 • militair-fascistische coup NU 53 JAAR GELEDEN: gevangenis voor de folteraars!
 • Lagoa Santa grotten (audioBook)
 • GEZONDHEIDS EXPEDITIE VOERT OPERATIES UIT IN AMAZONAS
 • Nieuwe bedreiging voor de Xingu natuur en mens
 • Doden door politiestaking in Braziliaanse grootstad Vitória
 • Inheemse Araweté, tijdens een bijeenkomst in het conferentiecentrum van Altamira in Para Amazonas
 • Bijna 3.000 kinderen verstoken van school door vuurgevecht in favela
 • straatkinderen Brazilië
 • op straat leven
 • REBELLIE GEVANGENISSEN
 • Help-Ons!
 • Guarani Kaiowá Indianen - Zonder traditionele land en kinderen sterven door honger
 • begraven in ondiepe kuilen in Manaus
 • 10 doden in gevangenis in de staat Rio Grande do Norte
 • The Truth - videos channel -youtube WAYN
 • strijdt tussen broeders
 • de naakte berg van Pará
 • diamantmijn beroofd
 • 33 gevangenen gedood door vergelding in Roirama
 • 56 personen werden vermoord tijdens opstand in gevangenis te Manaus in Amazonas
 • HET LAND VAN DE ABACAXI - kort verhaal door Wayn Pieters van Rijsselt
 • HERINNER CHICO MENDES (remember Chico) 1944-1988
 • De corrupte president Temer bereidt coup tegen de afbakening van inheems land
 • xavante indios
 • The Truth - Brazil videos channel -youtube
 • PROTESTEN tegen bezuiniging
 • gevecht tegen illegale houtkappers in Amazonia
 • NITEROI, RJ - POLITIE ACTIE CONTRA DEALERS
 • rochina, rj
 • beroerde toestand in ziekenhuis, Itaborai, Rj, Brasil
 • vrouw gepakt met 11 jarige jongen in bagage koffer
 • Wat Baai zuiveren in RIo?
 • Indianen bezetten Museum in Botafogo
 • no comment
 • Column - CORRUPTIE en AFKEER (eerder gepubliceerd 19 juli 2009)
 • Schetsen van Storyteller
 • waar is 'fat family'
 • Gruta de Lapinha en Milhály Bányai
 • Beelden van de Gruta de Maquiné
 • GRUTA de MAQUINé‰
 • De Grotten: GRUTA REI DO MATO
 • BELO HORIZONTE Deel 5 - SABARÁ
 • BELO HORIZONTE deel 4
 • BELO HORIZONTE deel 3 Zuster Brunilla Maessen
 • BELO HORIZONTE DEEL 2
 • BELO HORIZONTE, SABARÁ EN DE GROTTEN VAN LAGOA SANTA, REI DO MATO EN MAQUINÉ deel 1
 • no comment
 • kindermoorden in Brazil / child murder in Brazil
 • populair restaurant moet bezuinigen
 • Criminaliteit en drugs
 • veiligheidsituatie in Brazil baart zorgen
 • benefiet werk in Sâo Gonçalo, RJ
 • repentismo - muziekstijl uit brasil - zie video
 • zé de onça - forro muzikant - zie video
 • Sâo Gonçalo, RJ
 • Guarani e Kaiowá indianen - mato grosso do sul
 • strandart
 • no comment - vriendschap
 • no comment: zonder water
 • IK GELOOF NIET MEER
 • DEMISDADEN VAN DE OLYMPISCHE STAD RIO
 • TWEEDE ZON waarneembaar boven Brazil - april 2 2016
 • save amazonas - olie op doek 2014 brasil -ramblin wayn
 • Amazonia 16 slot
 • Amazonia 15
 • Amazonia - 14
 • Amazonia riviertrip 13
 • Amazonia riviertrip 12
 • Amazonia riviertrip 11
 • Amazonia rivierr trip 10
 • Amazonia riviertrip 9
 • Amazonia riviertrip 8
 • Amazonia riviertrip 7
 • Amazonia riviertrip 6
 • Amazonia 5
 • Amazonia riviertrip 4
 • Amazonia riviertrip deel 3
 • Amazonia riviertrip deel 2
 • Amazonia riviertrip deel 1
 • HOSPITAL PEDRO ERNESTO - RIO DE J
 • no comment
 • DE STRIJDT VAN DE BEWONERS VILA AUTÓDROMO IN RIO
 • storyteller strandart
 • Politieke militant César Augusto Teles overlijdt in SP
 • Bedreigde zeeschildpad wandeld strand op
 • CRONOLOGIE VAN EEN OORLOG IN SÂO GONÇALO, RIO DE JANEIRO DIE REEDS 19 DODEN EIST
 • modder bereikt paaigebied voor schildpadden en doodt 11 miljoen vissen
 • Milieu Ramp - Toxische modderstroom bereikt Atlantische Oceaan bij Espirito Santo
 • Amazônia em Chamas (Brandend Amazonas) film over leven van Chico Mendes
 • de strijd van de amazonas eco-politie in Brazil video
 • Brandweer redt teef uit de modder in Minas Gerais
 • dammen gebouwd in de Amazone staan op risico van gevaar
 • Braziliaans dorp begraven onder giftige modder na damdoorbraak
 • Politie optreden in de Favela
 • Social restaurant in Niteroi, Rj gets more expensive
 • Indians go on the attack - Peruvian Indians of the Mashco Piro tribe killed a 20-year-old man with bow and arrow
 • The Munduruku Indians: A Living History of Resistance
 • Two turtles found dead near Rio
 • no comment; corruption streets
 • bus drives against building in Rio
 • OIL CRISE IN ITABORAI, RJ left workers starving to death
 • Less Bullets, More Love - protest in the community of favela ' Complexo do Alemâo'
 • COUP NEVER MORE
 • Deaths in confrontation in favela
 • Rio: military police starts to occupy favelas Praia do Ramos and Roquette Pinto
 • Doctors set up hospital tents to help indians in Xavante village
 • call for protest in Brasilia to all Indian people
 • Warning - Dying Amazonas
 • no comment; Sâo Gonçalo, Rio

  Bij de inhoud zijn alleen de laatste 200 items weergegeven, mocht u zoeken naar onderwerp doe dit via 'zoeken in blog' op de linkerbalk.
  Het 14-delig verslag van mijn bezoek aan de Xavante stam  kunt u opzoeken IN DE LINKER zoek BALK
  Berichten die niet getoond worden zijn bereikbaar via het archief via de pijltjes onder aan het blog

  storyteller

  Brasil links
 • brazilie.favorietje.nl
 • reisverhalen-zuidamerika.2link.be

 • brazilie.jouwpagina.nl

 • Willekeurig SeniorenNet Blogs
  pekingezen
  blog.seniorennet.be/pekinge
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  omaatje_cross
  blog.seniorennet.be/omaatje
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  marielouise
  blog.seniorennet.be/marielo

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!