NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Westende: Toch een Naaktstrand met annex voor 'randactiviteiten’?
 • Op 1 juli 2018 werd de sperperiode voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 ingezet. Wat betekent dat eigenlijk?
 • Waarom komen de Gentse en Antwerpse voorstanders van de boerkini niet zwemmen in het zwembad van Middelkerke?
 • Westende – dorp: Zijn ze echt van plan om de Gemeenteschool toch af te breken
 • Middelkerke: Klimmen en Klauteren dat het een lust is: ook dat kan voortaan in X-Treme De Kegel
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (42)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (13)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (47)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • ImmobiliŽn (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (11)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (56)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (29)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  13-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: Toch een Naaktstrand met annex voor 'randactiviteiten’?

  Al dan niet de boerkini toelaten in een zwembad, stelt overal problemen.
  Er loopt een gerucht dat op een gedeelte van het strand van Westende, vanaf Sint-Laureins richting Nieuwpoort, toch een naaktstrand zoals in Bredene zou kunnen komen, zoveel jaar (12) nadat daar al eens sprake van was. Daar zal men niet moeten vrezen dat er moslima zullen opduiken met of zonder boerkini. Op zo’n strand worden namelijk alle vormen van juwelen tentoongesteld en de Koran wil daar niet van weten.
  Eigenlijk wordt een naaktstrand, volgens onderzoekers althans, vooral door mannen bezocht.
  Vrouwen, niet-moslima dan, zouden meer drempelvrees hebben en vlugger gefrustreerd zijn over wat cellulitis hier en een vetlaagje daar.
  Als je op internet surft naar ‘naaktstrand’, dan stel je vast dat het eventueel Middelkerks naaktstrand vooral toegejuicht wordt op ‘gay-websites’.

  Maar misschien blijft het wel bij die geruchten!
  Het kabinet van Vlaams minister Schauvliege wijst er wel op dat voorlopig nog helemaal geen sprake is van een officiële aanvraag voor de aanleg van zo’n naaktstrand.
  Er zijn natuurlijk enkele voorstanders die zo’n aanvraag van ganser harte … en goesting zouden steunen. Waarschijnlijk zal het wel bij 'wishful thinking' blijven!

  Bredene wil niet langer dat zijn naaktlopers zich als haringen in een ton moeten voelen en wil zich ontlasten van die overvloed aan nudisten … en van demonstraties van randactiviteiten.
  De Federatie van het Belgisch Naturisme (FBN) ijvert al langer voor een tweede naaktstrand. Ze heeft daarvoor zelf het stuk strand van Westende naar voren geschoven. De andere badplaatsen beweren dat hun strand zo al druk genoeg bezet wordt en dat er geen plaats meer over is voor een naaktstrand.

  Hoe stond ons gemeentebestuur daar in 2006 tegenover?
  De VLD wilde zich natuurlijk profileren, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006, als de partij die zogezegd, tegen alle vorige ervaringen in, de heropleving van Westende wilde bewerkstelligen. Omdat toenmalig burgemeester Michel Landuyt absoluut zijn pier uit zijn jongensdroom wilde in Middelkerke, moest Westende ook iets krijgen. Het speelde geen rol of hij daarmee moest ingaan tegen Europese richtlijnen en tegen de bestaande plannen op het gebied van natuurbescherming, waarvan hij als burgemeester perfect op de hoogte had moeten zijn.

  In “het Laatste Nieuws” van 13 mei 2006 zegt Michel: “Laat ons niet vergeten dat de bespreking in de gemeenteraad tot doel had te toetsen of er een politieke meerderheid was voor het voorstel alvorens adviezen van hogerhand te vragen. Er is gebleken dat de gemeenteraad hiervoor nog niet rijp is*. Ik betreur dit want een naaktstrand kon een extra impuls zijn voor Westende. Het kan helpen aan de naambekendheid en nieuwe mensen naar hier lokken. Voor de tegenargumenten die worden aangehaald hebben wij oplossingen voorgesteld, maar het heeft niet mogen baten. Ik hoop nu alleen maar dat ons voorstel geen andere kustgemeenten op ideeën heeft gebracht en zij nu het voorstel zullen lanceren voor een tweede naaktstrand aan de kust in hun badplaats. Ik wil ook benadrukken dat het zeker niet gaat om een verkiezingsstunt, daarvoor hebben wij al te veel nieuwe controversiële ideeën gelanceerd in deze legislatuur. Enfin, het is nu niet goedgekeurd, maar wat niet is, kan misschien nog komen. Wie weet wat de toekomst nog in petto heeft…”
  Hij mikte vooral op Fransen, daar waar in Bredene meer Duitsers en Nederlanders komen en volgens hem moest er ingespeeld worden op de vraag van de toerist. De strandzone tegenover de vroegere camping ‘Cosmos’ zag hij daarvoor als uitstekend geschikt aangezien het duinengebied, waarin de camping lag, als bufferzone kon dienst doen.
  * Voor één keer stemde een verenigde oppositie met de hulp van de CD&V tegen de Open VLD

      De CD&V of liever 1ste schepen Liliane Pylyser-Dewulf was immers ook tegen een naaktstrand.

  Het is nog te vroeg om navraag te doen naar hun huidige mening.

  Maar, waarom zou dat naaktstrand er eigenlijk niet mogen komen?
  Betreffend duinengebied is door het gewestplan bestemd als natuurgebied en zeker niet als buffer, zoals Michel bedoelt. Het is beschermd door de Europese habitatrichtlijn en is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk.
  Op 21 mei 1992 werd de Europese ‘Habitatrichtlijn*’ 92/43/EEG uitgevaardigd waarbij de lidstaten alles in het werk moesten stellen voor het instandhouden en herstellen van de biologische diversiteit, de natuurlijke habitats* en de wilde flora en fauna, op hun grondgebied. De richtlijn bevat een aantal zeer strenge regels.

  *Een ‘habitat’ is een land- of waterzone met bijzondere geografische, abiotische of biotische kenmerken, die zowel natuurlijk als half natuurlijk kan zijn, waarin een bepaalde soort planten en dieren leven.

  De duinvegetatie in Westende is van een zeldzaam type terwijl de al even zeldzame kuifleeuwerik, die enkel nog op deze plek voorkomt, er een mogelijke broedplaats vindt.

  Het eventueel op betreffende locatie inrichten van een strand voor naaktrecreatie gaat vermoedelijk gepaard met een intensivering van de betreding van het gebied, zodat er in dat geval zal dienen te worden nagegaan hoe het ‘recreatief medegebruik’ zich zal ontwikkelen.

  Men gebruikt daarvoor de omfloerste benaming ‘randactiviteiten’.
  Alhoewel de burgemeester van Bredene vindt dat er bij hem heel weinig daarover geklaagd wordt (het 'gerollebol' lijkt hem onder controle), zijn de specialisten van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een andere mening toegedaan. 
  Het gaat om zedenfeiten, soms onder invloed van alcohol: bezoekers van het naaktstrand die seks hebben in de duinen, daar afval achterlaten en “nog tal van andere vormen van openbare zedenschennis plegen”, klinkt het ietwat mysterieus bij de lokale politie.
  Zo verklaren ‘ooggetuigen’ dat sommige koppels de kick van seks op openbare plaatsen proefondervindelijk willen uitproberen.

  Het vrijwaren van constructies is essentieel voor het intact houden van de bestaande strand-duinovergang.
  Het gebied is waarschijnlijk dan ook evenmin geschikt voor de inrichting als bewaakte zone voor naaktbaders. Dat vereist immers een minimum aan constructies (veiligheids- en sanitaire voorzieningen).


  De mening van Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is dan ook: “Alleen wanneer verzekerd kan worden dat de ‘randactiviteiten’, zoals we die vandaag kennen in Bredene, zich niet zullen ontwikkelen in Middelkerke, kan een naaktstrand op deze locatie in overweging genomen worden”.


  Mijn vorige artikels
  Voor of tegen ‘naaktstrand’?

  Naaktstrand afgewezen op historische zitting van gemeenteraad.

   

   

  13-08-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Dijk en Strand
  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op 1 juli 2018 werd de sperperiode voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 ingezet. Wat betekent dat eigenlijk?

  Waarom?

  De sperperiode is een periode van enkele maanden voorafgaand aan verkiezingen waarin er striktere regels gelden voor het bedrijven van politieke propaganda. De regels zijn bedoeld om ongewenste activiteiten van kandidaten en van politieke partijen in te tomen. Ook de communicatie van overheden is tijdens die sperperiode aan bijzondere bepalingen onderhevig  om te voorkomen dat die wordt gebruikt “om het imago van een politicus of partij te beïnvloeden”. De regels zijn gebaseerd op de gedachte dat het bedrijven van propaganda buiten de sperperiode minder invloed heeft op het kiezersgedrag. Een ander beginsel is dat kandidaten zo veel mogelijk over dezelfde communicatiekracht moeten kunnen beschikken.
  Bij lokale verkiezingen, bepaalde (wat Vlaanderen betreft) art. 194 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 een periode van drie maanden voorafgaand aan de verkiezingen. Sinds de decreetwijziging van 3 juni 2016 begint de periode echter op een vaste dag, 1 juli (dus zo'n 3 en 1/2 maand) voorafgaand aan de verkiezingen.

  Regels voor politici
  Tijdens de sperperiode mogen de partijen, de lijsten of de kandidaten en ook derden die voor hen propaganda voeren:
      - geen geschenken of gadgets (aantrekkelijke hebbedingen) verkopen of verspreiden
      - geen commerciële telefooncampagnes voeren
      - geen reclamespots uitzenden op radio, televisie of in de bioscoop
      - geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches
      - geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m².
  Ook gelden er bestedingsbeperkingen. Het propagandabudget dat zij mogen inzetten is gelimiteerd.

  Opvallend vond ik dat in die regels geen sprake is van het gebruik van sociale media voor propagandadoeleinden.
  Ik stelde daarover dan ook een vraag aan het ‘Agentschap Binnenlands Bestuur – Team verkiezingen’ (zie verder)

  Vragen en antwoorden

  V: Wanneer mogen geen verkiezingsaffiches geplakt worden?
  A: Tijdens de sperperiode tussen 22 uur en 7 uur en op de dag van de verkiezingen tussen 7 uur en 15 uur.

  V: Mag een politicus internet gebruiken om campagne te voeren?
  A: Internetcampagnes op eigen websites, blogs en youtube zijn toegelaten. Kandidaten (of anderen voor hen) mogen
       tijdens de sperperiode en daarbuiten ook via sociale media zoals
  Facebook en Twitter campagne voeren. Zowel
       commerciële als niet-commerciële
  campagneboodschappen op deze websites zijn toegelaten.


  V: Zijn er beperkingen bij het uitgeven van het gemeentelijk informatieblad (De Sirene)?
  A: De informatiekanalen van de overheden hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te
       informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over
  de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het
       zijn officiële publicaties van de overheid
  en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad - of enige
   
     andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente mag dan ook niet politiek gekleurd
       zijn. In ieder geval is het niet mogelijk dat de leden van het
  college in het jaar van de verkiezingen, en zelfs daarbuiten,
       langs die informatiekanalen op
  een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op
       een
  rijtje plaatsen. Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.


  V: Mogen de foto’s van de mandatarissen van de meerderheid ook tijdens de sperperiode afgedrukt worden in het
       gemeentelijk informatieblad?
  A: Dat mag!


  V: Schept het maandelijks uitbrengen van een infogids met artikels over de dienstverlening, verwezenlijkingen
       door een dienst, activiteitenoverzicht, … een probleem?
  A: NEEN, ook al worden hierbij bepaalde politici vermeld. De publicaties mogen echter niet
  politiek gekleurd zijn, noch
       mogen de leden van het college langs die informatiekanalen op
  een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de
       afgelopen bestuursperiode op een
  rijtje plaatsen.

  V: Wat wordt verstaan onder verkiezingsuitgaven?
  A: Alle uitgaven en financiële verbintenissen door politieke partijen, lijsten of kandidaten voor mondelinge, schriftelijke,
       auditieve en visuele boodschappen die:

  o    erop gericht zijn het resultaat van een politieke partij, een lijst en hun kandidaten gunstig te beïnvloeden en,

  o    verricht zijn tijdens de sperperiode die loopt van 1 juli 2018 tot en met 14 oktober 2018.

  Alle uitgaven voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen gedaan door derden voor politieke partijen, lijsten of kandidaten.

  V: Welke maximumbedragen zijn er van toepassing voor propaganda-uitgaven
       - voor een politieke lijst?
       - voor een kandidaat?
   A: Voor Middelkerke (10.001 tot 20.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers)

           Een lijst mag niet meer uitgeven dan 1 euro per kiezer.
   
         Een individuele kandidaat mag niet meer uitgeven dan 0,080 euro per kiezer.

  V: Moet de kostprijs van internettoepassingen worden aangegeven?
  A: JA, indien de kosten — zelfs vóór de aanvang van de sperperiode — gefactureerd werden voor de aanmaak van
       verkiezingspropaganda (bijvoorbeeld de creatie tegen betaling van
  een website).

  V: Wordt het aanmaken van online propaganda via Facebook, Twitter, Youtube etc beschouwd als uitgaven?
  A: NEEN, op voorwaarde dat die aanmaak op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels gebeurt als buiten de
       sperperiode. 

  V: Moet de kostprijs voor een periodieke manifestatie, tijdens de sperperiode, als verkiezingsuitgave aangegeven
       worden?
  A: NEEN, op voorwaarde dat:

          -ze niet uitsluitend voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd;
          -het om geregelde en telkens terugkerende manifestaties gaat die altijd op dezelfde wijze worden georganiseerd.

          De periodiciteit ervan wordt beoordeeld hetzij
              - aan de hand van een referentieperiode van twee jaar voor de sperperiode, waarin de
                         manifestatie in kwestie jaarlijks eenmaal moet hebben plaatsgevonden
              - aan de hand van een referentieperiode van vier jaar voor de sperperiode, waarin de
                         manifestatie in kwestie tweejaarlijks ten minste eenmaal moet hebben
                         plaatsgevonden.
  Als de uitgaven voor reclame en uitnodigingen in vergelijking met het gewone verloop van een dergelijke manifestatie evenwel uitzonderlijk blijken te zijn, moeten ze bij wijze van uitzondering wel als verkiezingsuitgave aangerekend worden;

  De kostprijs van niet-periodieke manifestaties die voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd en waarvoor een deelnameprijs wordt aangerekend, als de uitgaven worden gedekt door de inkomsten, met uitzondering van de inkomsten uit sponsoring, en als het niet om uitgaven voor reclame en uitnodigingen gaat. Als de inkomsten de uitgaven niet dekken, moet het verschil als een verkiezingsuitgave worden aangerekend.

  V: Moeten persoonlijke diensten, inclusief gebruik van persoonlijk voertuig, aangegeven worden
  A: Uiteraard niet, tenzij ze toch vergoed werden

  V: Wie controleert dat allemaal?
  A: Partijen houden elkaar in de gaten voor wat de gebruikte propagandamiddelen betreft.

  De geschillen over de verkiezingsuitgaven omtrent de lijsten en de kandidaten zijn toevertrouwd aan een onpartijdig rechtscollege, namelijk de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.  De Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven controleert de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en gaat na of de politieke partijen geen verboden propagandamiddelen hebben gebruikt en legt desgevallend sancties op.
  Een uitspraak over dergelijk geschil komt niet toe aan de Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur of haar administratie.

  Besluit
  Het lijkt mij dat bovenstaande regels pro forma opgesteld en opgelegd worden.

  Er wordt zodanig veel toegestaan dat je nog nauwelijks kan spreken van ‘beperkingen’.
  Welk verschil is er tussen reclamespots uitzenden op radio, televisie of in de bioscoop en berichten via de sociale media?
  Alle regels kunnen zodanig geïnterpreteerd worden dat een klacht weinig zin heeft.
  Wat de uitgaven betreft: er bestaan heel zeker voldoende knepen om de regels te omzeilen.

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sperperiode_(verkiezingen) (niet aangepast aan regels Binnenlands Bestuur)

   

  06-08-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  30-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom komen de Gentse en Antwerpse voorstanders van de boerkini niet zwemmen in het zwembad van Middelkerke?

  Een Gentse rechter heeft heel wat stof doen opwaaien door te beslissen dat twee zwembaden voortaan verplicht worden om de boerkini toe laten. ‘Hygiënische’ of ‘veiligheidsredenen’ aanvoeren om vrouwen in die ‘uitrusting’ het zwemmen te verbieden, betekent volgens de rechtbank discriminatie op basis van geloof.

  Het thema vormt al twee jaar hét symbool van het spanningsveld tussen integratie en godsdienstvrijheid. In Antwerpen negeert men dat vonnis omdat men er van mening is dat het  verplicht dragen van de boerkini onterend is voor de vrouw, omdat ze onder druk zou gezet worden om zich zo te kleden.
  “Het gaat om mensen die lak hebben aan gelijkheid, die discriminatie van de vrouw zo vanzelfsprekend vinden dat ze iedere vorm van emancipatie een bedreiging vinden van hun vrijheid. De boerkini strookt niet met onze normen en waarden. Wij willen geen ‘boerkini’- zwembaden en ‘witte’ zwembaden.”


  Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) reageert vlijmscherp op de rechtspraak uit Gent, die het boerkiniverbod in openbare zwembaden torpedeert. Ze vindt het ‘een zeer ongelukkige en wereldvreemde uitspraak. Daarmee wordt druk uitgeoefend op moslima’s die helemaal geen boerkini willen dragen. Zij riskeren geviseerd te worden door een deel van de gemeenschap.’

  Maar iedereen voelt aan zijn ellebogen dat er iets beweegt … De islam in opmars, gesteund door een Vlaamse mensenrechtenspecialiste.


  Maar waarom nemen ze toch geen voorbeeld aan Middelkerke?
  In de gemeenteraad van 19.4.2010, dus meer dan acht jaar geleden, werd namelijk al beslist dat de boerkini in ons Middelkerks zwembad toegestaan wordt. De meerderheid was weliswaar van mening dat onzedige kleding niet kon geduld worden. Daaronder verstond men jeanshorts, zwemshort onder de knie, string, opgerolde jeans, onderbroek onder zwemshort. Het voorstel van de Vlaams Belang – fractie om de boerkini daaraan toe te voegen, vond geen gehoor.
  Ieder zijn mening, natuurlijk, maar na de vergadering vroegen verschillende raadsleden die zojuist tegengestemd hadden, burgemeester Michel Landuyt op kop, zich af wat een boerkini is. Onbegrijpelijk toch!
  Mochten ze dat ondertussen alweer vergeten hebben, hier even een opfrissing. Het woord ‘boerkini’ is een samenvoeging van boerka en bikini. De twee hebben eigenlijk niets met elkaar gemeen. Waarom ze dan samenvoegen? De boerkini is een badpak uit waterafstotende speedostof dat het lichaam vrijwel van top tot teen inpakt, zoals bij een duikerspak. Het laat slechts de handen, de voeten en het gezicht vrij terwijl het hoofd bedekt blijft. Om de vrouwelijke vormen te verhullen heeft het pak rondom de borsten nog een extra stuk stof of sluier.

  De koran gebiedt namelijk dat de vrouw haar schaamdelen kuis bedekt moet houden. “Zij mag haar schoonheid niet tonen. Ze moet ook haar klederdracht verlengen zodat ze herkend wordt als eerbare vrouw.” De man waakt mee over de klederdracht van zijn vrouw. Maar hoe kan hij dat in een zwembad? Volgens koranvers 24:30 dient hij zijn blik neer te slaan telkens hij naar een vrouw kijkt en er een brutale of schaamteloze gedachte in zijn hoofd opkomt. Of doet hem dat niets?

  Ik heb via verschillende websites de indruk gekregen dat vooral Westerse vrouwen, die zich tot de islam bekeerd hebben, erop staan in boerkini te gaan zwemmen. Er wordt ook soms beweerd dat ze dat doen om te provoceren.
  Terwijl de ene vindt dat de moslimvrouw nu eindelijk ook kan gaan zwemmen, vinden de andere dat het samenleven van allochtonen en autochtonen daardoor nog wat meer bemoeilijkt wordt. Volgens de bepaling van de koran krijg je nu namelijk ‘eerbare’ en ‘niet-eerbare’ vrouwen samen in één bad.

  Wat ik persoonlijk denk over de boerkini?
  In onze Westerse maatschappij vinden (vooral de bestgevormde) vrouwen dat ze fier mogen zijn op hun lichaam, dat bij voorkeur slank en mooi gebruind moet zijn, door de zon of in een solarium. Het lichaam is niet vies en niet aanstootgevend, dus waarom zouden we het bedekken, vinden ze.

  Jaren heeft de geestelijkheid het (half)bloot lopen als een zonde beschouwd. Nu dat juk van de kerk afgeworpen is, krijgen we te doen met een andere godsdienst die nog strengere normen oplegt.
  Eerlijk gezegd, ik vind dat dit een stap achteruit is.
  Mocht ik gaan zwemmen en daar naar een vrouw kijken (ssstt…) dan weet ik wel naar dewelke. Jullie toch ook, hé? Of ben ik nu ook niet eerbaar?

  Mijn vorige artikels
  25.4.2010: “Wat verkies jij? De bikini of de boerkini?”
  9.5.2010: “Dacht de burgemeester misschien dat de boerkini een tweedelig zwempak voor boerinnen is?”

   

   

   

  30-07-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  23-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende – dorp: Zijn ze echt van plan om de Gemeenteschool toch af te breken

   Middelkerke, gek van tennis en van wielrennen, gek van strips en van daarmee beschilderde gevels, gek van kunst in de open ruimte (lees beeldenpark) en kindvriendelijk! Dat zijn adjectieven die de gemeente zich toeëigent. Terecht of onterecht? Aan jullie om te oordelen. Waar ze hier zeker niet gek van zijn, dat is van ERFGOED.

  En dat is nu precies een dada van me. Enerzijds omdat een dorpsgebouw ‘zoete’ herinneringen oproept aan de tijd van toen en anderzijds omdat ik het niet zo heb voor de moderne gevels van tegenwoordig.
  Niet dat ik zo ouderwets ben … ik waardeer best het comfort van vandaag en besef wel degelijk dat een constructie die niet meer beantwoordt aan de veiligheidsnormen of aan de behoeften, niet kost wat kost in stand moet gehouden worden.

  Wij werden in de voorbije weken overstelpt met informatie over de afbraak van onze ‘knechtenschool’.
        -herhaalde vragen in de gemeenteraad van Geert Verdonck aan schepen Vandekerckhove
        -discussies op Facebook
        -Geert Verdonck betuigt op FB zijn ontgoocheling omdat de andere oppositiepartijen daarover niets van zich lieten
             horen
        -dan toch reacties van LDD en N-VA
        -open bewonersbrief van de gemeente
        -open brief van Bram Constandt, historicus en kleinzoon van oud-schoolhoofd Georges Bloes
        -artikel van Dany Van Loo “Inwoners Westende woest om afbraak gemeenteschool: “Beslissing is ons door de strot
                       geduwd”


  Op 28 mei 2018 verscheen mijn artikel “Westende: Oei, Oei, nu moet mijn oude, mooie en geliefde school er toch aan geloven”.

  Nog even de voor en tegen afwegen
  Laten we eerst even de bewonersbrief van het gemeentebestuur ontleden.

  Een renovatie, dat betekent eigenlijk het behoud van de mooie gevel aan de zijde van de Henri Jasparlaan, zou volgens ons wijs college volgende nadelen hebben:
       Om alle voorzieningen op hetzelfde perceel te kunnen voorzien, zouden grote bouwblokken van drie verdiepingen
             moeten gebouwd worden in het centrum van het dorp. 

       Een groot deel van de vrije speelruimte zou worden ingenomen door bebouwing en wat overblijft van de speelplaats
            zou altijd in de schaduw liggen.

       Het optimale (medegebruik) van de gebouwen zou sterk belemmerd worden door een problematische inplanting en
            moeilijke verbindingen.

                  Het huidige schoolgebouw ligt immers pal in het midden van het beschikbaar perceel.
       De bouwkost zou exponentieel stijgen.
       Het zou uiteindelijk een lelijk allegaartje worden van oude en nieuwe gebouwen.
       Enkel de voorgevel behouden is problematisch. Wij willen het voorbeeld niet volgen van de villa Cogels en van de
               gevelrij aan het Hazegras in Oostende.

  Een totale vernieuwing zou betekenen:
      Kwalitatief onderwijs in een modern en goed uitgerust gebouw. 
      Welzijn van de schoolkinderen stellen boven erfgoedwaarde.
      Een mooi en luchtig gebouw, een pareltje van hedendaagse architectuur, volledig conform met alle normen, ook inzake
                duurzaamheid.

      Een 100% functionele school, een aangename leer- en leefomgeving, milieuvriendelijk en energiezuinig.

  Bijkomend onderzoek
  Schepen en OCMW-voorzitter Dirk Gilliaert (CD&V) vult aan: “Wij hebben wel degelijk bijkomend onderzoek gevraagd om gedeelten van de school te bewaren, maar dat bleek onmogelijk als we er de bibliotheek en een polyvalente ruimte voor de verenigingen willen in onder brengen. De huidige bib is te klein geconcipieerd. Het architectenbureau heeft ons duidelijk gemaakt dat wat wij voor ogen hadden heel duur zou uitvallen indien wij niet voor nieuwbouw zouden kiezen”.

  Mening LDD
  Wij zijn voor een gloednieuwe moderne school met een hoge architecturale waarde. Het voorgestelde gebouw is architecturaal weerom een gemiste kans, eerder een bunker dan een mooi futuristisch project.

  Wij hebben zeker begrip voor het argument dat het dorpsgezicht zou verstoord worden, maar als we telkens uitsluitend met dat argument rekening houden, kan niets vernieuwd worden.
  Bedenk eens dat men toen in 1921 ook evengoed tegen een nieuwbouw was omdat het dorpsgezicht van toen ook zou verstoord worden.
  Daarom heeft lijst Dedecker in de gemeenteraad ook ingestemd met het nieuw project
  Wij betreuren wel dat er geen buitenschoolse kinderopvang voorzien wordt in de nieuwbouw, wegens oppositie van de CD&V die liever nog een nieuwbouw laat oprichten achter de kerk en dichter bij de Sint-Lutgardis-school. De schoolstrijd op een zakdoek op kosten van de burger. Het is ook hoogstens eigenaardig dat deze partij het nieuwbouwproject goedkeurde in de gemeenteraad en in het schepencollege en nu via Wim Desender en Ronny Devriendt bezwaren indient om het project te vertragen, terwijl ze zelf de schepen van Ruimtelijke Ordening hebben.

  Wij betreuren ook dat het project door de strot geramd werd van de gemeenteraad zonder dat de meerderheid tot vier maal toe een deftig antwoord kon of wilde geven op vragen van een raadslid over de erfgoedwaarde, kostprijs van de juridische bijstand (van de dure huisadvocaat Eubelius) of de rol van de gemeentesecretaris als mefisto* in de aanbesteding van het project.
                  *
  duivels personage die in de Faust van Goethe een grote rol speelt

  Mening Project M
  Toch spijtig dat erfgoed niet wat hoger staat op het verlanglijstje van LDD. Het argument 'dat er niks vernieuwd kan worden als men met de erfgoedwaarde moet rekening houden ' klopt niet. Er zijn alleen al in Vlaanderen vele tientallen geslaagde projecten die erfgoed met nieuwbouw combineren. Nu, ieder zijn mening natuurlijk. Voor de rest kan Project M zich wel vinden in het standpunt van LDD. Wat het huidige bestuur hier in de gekende arrogante stijl op tafel legt, is inderdaad een gemiste kans, zoals we zelf al herhaaldelijk hebben aangetoond.

  Lode Maesen (Progressief kartel): "Blijkbaar moet het hart en de ziel uit Westende verdwijnen".

  Mening N-VA
  Het gebouw heeft erfgoedwaarde, reden waarom het opgenomen is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/55100. De gemeentelijke basisschool van Westende is een representatief voorbeeld van de historiserende wederopbouw in de kuststreek en in het bijzonder van het oeuvre van Pil en Carbon Bij het nemen van de beslissing moet het schepencollege de erfgoedwaarde mee in ogenschouw nemen doordat het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris. Jammer dat er weer een zoveelste karaktermoord op onze gemeente en in het bijzonder Westende is gepleegd.

  Op een FB – vraag of er dan geen enkel architect die de uitdaging aankan om de voorgevel te verwerken in een nieuw project met alle technieken die er zijn en met de diverse materialen, antwoordt N-VA dat dit zeker het geval is.
  Op een andere FB-vraag of de NV-A de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois, hun partijgenoot, daarover niet kan aanspreken, antwoordt Anthony Goethals dat hij ermee bezig is.

  Mening van een groep buurtbewoners

  Bewoners van Westende hebben zich verenigd in hun protest tegen de beslissing en zijn niet te spreken over de manier waarop die werd genomen.
  Hun woordvoerder Bram Constandt schreef hierover een open brief, met volgende inhoud:

  De gemeenteraad werd maandenlang voorgelogen
  De bewonersbrievenwaren dus duidelijk al voor het nemen van de officiële beslissing gedrukt.
  Ze werden op de avond van de beslissing in eigen naam in de brievenbussen van Westende-dorp verspreid. Dat toont aan dat de beslissing intern al lang genomen was en dat de gemeenteraad maandenlang voorgelogen werd.

  Valse tegenstelling kinderwelzijn-erfgoed
  Dat de huidige gemeenteschool – en in het bijzonder de voorgevels – een grote historische waarde heeft, staat vast. De gebouwen aan de hand van de gekende architecten Carbon en Pil zijn als toonbeeld van wederopbouwarchitectuur opgenomen op de lijst van waardevol erfgoed. Het agentschap onroerend erfgoed liet dan ook weten dat het college “de erfgoedwaarde mee in ogenschouw [moet, nvdr.] nemen doordat het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris”. De schepenen van de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V achten die erfgoedwaarde blijkbaar van weinig belang en trekken zich niet aan van het advies van het agentschap, noch van het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar die pleitte voor het behoud van de gevels en een weigering van de bouwvergunning op de agenda van het schepencollege liet plaatsen. Om dan toch het toonbeeld van wederopbouwarchitectuur van de gemeente, net 100 jaar na het einde van WO I af te breken, lijkt in timing toch erg ongelukkig.

  Open VLD stelt dat het welzijn van de kinderen steeds voorgaat op de erfgoedwaarde. Eigenlijk gaat men hier uit van een valse tegenstelling. Kinderwelzijn en erfgoed zijn geen onverzoenbare uitersten, maar zouden steeds hand in hand moeten gaan. Kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van de waarde van historische gebouwen, door hun te laten opgroeien in een nieuwe school mét waardevolle gevels, was hiertoe een unieke kans. Vanuit de redenering van de Middelkerkse Open VLD zouden we beter historische steden als Brugge en Gent volledig afbreken, want zeg nu zelf, stadscentra met brede lanen zijn toch een stuk praktischer en veiliger?


  Men had toch minstens de waardevolle gevels kunnen behouden
  Iedereen is het erover eens dat Westende nood heeft aan een nieuwe gemeenteschool.
  Men had ook kunnen overwegen om een nieuw schoolgebouw op te trekken op een andere locatie, zoals bijvoorbeeld de site van het oude politiegebouw, gemeentehuis en bibliotheek.
  De argumenten die Open VLD in de bewonersbrief aanhaalt om zeker niet te opteren voor het behoud van de gevels houden bovendien geen steek. Stellen dat een mix van oud en nieuw een lelijk allegaartje zou zijn, doet hedendaagse architectuuroplossingen oneer aan, en gaat voorbij aan het feit dat een dergelijke combinatie wel succesvol werd uitgevoerd wat betreft de gemeenteschool in Middelkerke waar de gevel veel minder erfgoedwaarde heeft. (zie foto’s hieronder)

  Bovendien is er geen sluitend cijfermateriaal om te stellen dat de bouwkost van een renovatie exponentieel veel hoger zou zijn.
   

  Gebrek aan overleg en transparantie
  De gehele beslissingsprocedure is een perfect voorbeeld van wat goed bestuur niet inhoudt: geen transparantie, geen overleg, en al zeker geen inspraak. Het schooldossier beheerst al ruim een half jaar de agenda van verschillende gemeenteraden, maar op vragen werd door het schepencollege nooit geantwoord. Officieel om de procedure niet in het gedrang te laten komen, maar eigenlijk vooral om in alle stilte en zonder pottenkijkers de al lang genomen beslissing rond nieuwbouw juridisch te onderbouwen.

  De eigenlijke beslissing werd overgelaten aan de bouwheer, geen enkele voorwaarde werd opgelegd. Uiteraard zal de bouwheer beslissen om voor de goedkoopste optie te kiezen en de winst te maximaliseren, maar in dat geval het is de taak van een gemeentebestuur om al bij het begin van de procedure over andere dan financiële motieven te waken. Ook intern overleg vond nooit plaats.

  Er werd wel degelijk een bezwaar tegen het afleveren van de omgevingsvergunning ingediend, maar die personen werden uiteindelijk met de nodige druk op andere gedachten gebracht.

  Tot slot vond het gemeentebestuur het niet nodig om het advies te vragen van hun eigen officieel erkende adviesorgaan, de cultuurraad. Het is blijkbaar de bedoeling om de bibliotheek van Westende ook onder te brengen in de nieuw te bouwen school, maar de cultuurraad werd niet geraadpleegd, noch werd hen inzage verleend in de plannen.

  Kortom, een breed debat over de toekomst van Westende-Dorp dringt zich op. Een nieuwe school is noodzakelijk, maar alternatieven voor afbraak van het huidige gebouw werden nooit op tafel gelegd. Misschien is het nog niet helemaal te laat.

  Wij zullen in elk geval onderzoeken welke stappen wij nog kunnen ondernemen tegen die geplande blokkendoos die het uitzicht van de buurt helemaal zal verpesten.

  Wat zeg je ‘de bibliotheek afbreken’?
  De bibliotheek staat er pas sinds 1998!! Ze zal waarschijnlijk plaats moeten ruimen voor woonprojecten.

  Mijn persoonlijke mening
  In de diverse bovenstaande meningen werden zowat alle argumenten tegen de volledige afbraak en totale nieuwbouw aangehaald. Ik moet/kan daar dus nauwelijks iets aan toevoegen.
  Alleen het volgende nog…
  De gemeente beweert dat grote bouwblokken van drie verdiepingen zouden moeten gebouwd in het centrum van het dorp, om alle voorzieningen op hetzelfde perceel te kunnen voorzien.  Er zouden geen drie verdiepingen nodig zijn als men de bibliotheek laat waar ze is maar ze wat uitbreidt. Een gemeenschapszaal hoeft toch niet in de school. Hecht er één aan de huidige bibliotheek. Daar is het centrum van het dorp en niet op de plaats van de school.

  Laat de kinderopvang waar ze is en vernieuw het geheel. Dan is er geen nieuwbouw nodig omdat de vrije basisschool (CD&V) vreest dat hun kinderen besmet kunnen worden in de nieuwe gemeenteschool …

  Met wat meer verbeelding van de architect kunnen alle (nep)argumenten van de gemeente over schaduw op de speelplaats, ligging van het gebouw in het beschikbaar perceel, wegvallen. Zo te zien op de tekening beslaat het nieuw gebouw dezelfde oppervlakte als het oud gebouw, aan één zijde afgebakend door de Duinenlaan, aan de tweede door de huidige doorgang tussen speelpleintje en gebouw en aan de derde zijde door de Henri Jasparlaan.
  Het feit dat ons bestuur het voorbeeld van de villa Cogels niet wilde volgen, is nog zo’n goeie. Ziehier twee foto’s daarvan. Zij hadden die mooie gevel ook liever afgebroken gezien, zeker?

  Tenslotte moet ik nog zeggen dat ik het standpunt van LDD betreur.
  Of men in 1921 evengoed tegen een nieuwbouw was omdat het dorpsgezicht van toen ook zou verstoord worden? Ze hebben zeker uit het oog verloren dat het dorp toen met de grond gelijkgemaakt was door bombardementen!!!!

  De mening van de bloglezer
  I
  n de rechtse kolom vinden jullie een poll/enquêteformulier. Ik zou namelijk graag weten of jullie voor of tegen het volledig afbreken en vernieuwen van de school zijn. Jullie weten natuurlijk ook dat het resultaat van zo'n enquête slechts waarde heeft als het aantal antwoorden hoog genoeg is. Ik vraag jullie dus talrijk op mijn vragen te willen antwoorden.
  De poll is volledig naamloos! Bedankt bij voorbaat.

  Besluit
  Een hele boterham, dus! Alle meningen verzamelen kan niet in enkele regels. Dat bewijst enkel maar dat de Open VLD, na de ramp ' Zon en Zee' in 2001, nog maar eens een gevoelige snaar geraakt heeft bij veel Westendenaars.

  De bewonersbrief van de partij begint met ‘Besturen is vooruitzien en beslissingen durven nemen’. Wel, dat ze dan maar eens durven beslissen om te kiezen voor renovatie in plaats van nieuwbouw.

   

   

  23-07-2018, 11:30 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  16-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Klimmen en Klauteren dat het een lust is: ook dat kan voortaan in X-Treme De Kegel

  Het zou mij verwonderen dat er onder de lezers van dit blog nog iemand is die de ‘Kegel X-Treme’, het amusementspark langs de Westendelaan, niet kent? Ik schreef er op 4 februari 2013 een eerste artikel over: “Een grote aanwinst voor Middelkerke: X-Treme De Kegel. Racen, bowlen, minigolfen, biljarten en battlefield – toestanden, wat willen jullie nog meer?” (zie map ‘Sport’)

  Geschiedenis
  Het echtpaar Danny en Linda Boudaer – Mertens baatten eerst een bowling uit aan de Colruyt maar in juli 2010 verhuisden ze naar de huidige locatie, onder de naam ‘X-Treme De Kegel’.

  De bowling bleef voorlopig waar die was maar er werd al gestart met de karting, de battlefield en de minigolf.
  In december 2012 werden die attracties aangevuld met de bowling (10 banen), de laser en een speeldorp.
  Een ruime cafetaria en een ruime parking maakten het geheel nog aantrekkelijker.

  Op 27 april 2015 schreef ik een tweede artikel ‘Real Life Escape Room Game’ omdat er op 31 maart 2015 nog een merkwaardige attractie toegevoegd werd, namelijk een ontsnappingsspel uit een huis vol raadsels, puzzels of hersenbrekers, het ‘House of Riddles’ genaamd.

  En de inspiratie van het echtpaar Boudaer-Mertens (en dochter Jeffy en schoonzoon Kristof) doofde maar niet uit. Mijn derde artikel op 4 april 2016 ‘Dinosauriërs komen weer tot leven in Middelkerke’ beschrijft de volgende nieuwigheid, het ‘park Dino’, een tentoonstelling van reuzengrote voorhistorische dieren, spannend en leerrijk voor groot en klein.
  Het kwam vanaf 25 maart 2016 in de plaats van het infrarood schietspel Battlefield, op een terrein van 5.000 vierkante meter.

  Om aantrekkelijk te blijven moet een amusementspark regelmatig vernieuwen en nieuwe uitdagingen aanbieden aan zijn bezoekers. Daarom werd in december 2017 een aanvang gemaakt met de vervanging van het Dinopark door een klim- en klauterparcours. Op 5 juli 2018 ging het open voor het publiek.

  Er was ooit een voorganger in de gemeente
  Jullie zullen zich zeker herinneren dat er enkele jaren geleden ook al een survivalparcours was, ook langs de Westendelaan maar aan de andere kant, ter hoogte van de rotonde. Dat was gekoppeld aan een maïsdoolhof. Toen veelbelovend maar spijtig genoeg werd er geen vergunning voor aangevraagd maar toch gedoogd door ons gemeentebestuur. Het moest uiteindelijk toch verdwijnen omdat het in landbouwgebied lag terwijl het geen enkele binding had met landbouw.

  Het nieuw klimparcours
  Op 21 juni 2018 werd ik uitgenodigd om de officiële inhuldiging bij te wonen. Er zijn geen andere woorden voor dan ‘echt indrukwekkend’. Het park is met 56 hindernissen veel groter dan zijn voorganger. Het ligt in de groene zone die voorheen dus ‘bewoond’ werd door de dino’s.

  Het vormt een echte uitdaging voor wie wil tonen dat hij/zij van geen kleintje vervaard is.

  Naargelang van je gestalte en leeftijd kan je verschillende omlopen afleggen. De leeftijdsgrenzen werden vastgelegd op minder dan 6 jaar (laag boven de grond met een begeleider die naast het kind loopt), 6 tot 8 jaar, 8 tot 12 jaar, 12 tot 16 jaar en ouder dan 16 jaar.

  Veiligheid … en nogmaals veiligheid
  Er bestaan natuurlijk voorschriften voor het uitbaten van een dergelijk amusementspark. De klimmers worden bovendien uitgerust met een modern veiligheidssysteem om toch maar niet te vallen.

  De uitbaters stellen daarbij ook nog controleurs/instructeurs aan die nauwgezet op de veiligheid letten en die zelfs oordelen of een kandidaat-klimmer wel in staat is om een bepaald parcours af te leggen.

  Het vraagt ongeveer twee uur voor het volledig parcours.

  Prijzen

   

  Besluit
  Zoals bij vorige gelegenheden heb ik alweer niets dan lof voor dit initiatief of liever de opeenvolgende initiatieven van de familie Boudaer – Mertens. Het zijn echte ondernemers die met hun amusementspark een grote toeristische- en amusementswaarde toevoegen aan wat Middelkerke aan inwoners, bezoekers en toeristen aanbiedt. Het is een ideale vervanger van strand en dijk bij minder goed weer, maar ook ’s avonds (bowling) of waarom ook niet op elk ander tijdstip als waardevolle afwisseling. Het is ook uniek aan de Belgische kust.

  Misschien beseft ons gemeentebestuur dat nog onvoldoende. De uitbaters weten anders maar al te goed hoe ze door overvloedige reclame van verschillende aard hun waar aan de man/vrouw moeten brengen.

  16-07-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wisten jullie dat in Middelkerke …?

  de schepen van financiën een geweldige fan is van de Rode Duivels?

  Omdat hij een ‘echte’ Belg is!

  Hij wil dat heel Middelkerke vol hangt met zwart-geel-rode vlaggen met daarop reclame voor Jupiler en als die bestaan ook voor Proximus, Coca-Cola of Delhaize.
  In zijn hoedanigheid maakt hij zich sterk dat hierop geen belastingen zullen geheven worden.
  Als ‘fake news’ bestempelde hij het krantenartikel van Pieter Gordts en Hans Renier dat op 19 juni 2018 verscheen "Opgelet: Belgische vlag uit uw raam en/of hoesjes rond uw autospiegels kunnen u duur komen te staan’’. Hierin beweert professor fiscaal recht Michel Maus dat wanneer er op je vlag een sponsor staat, je in feite reclame maakt en daardoor onderhevig bent aan het betalen van 50 euro gemeentebelasting. Niet alle gemeenten beboeten het maar hij adviseert ze dat wel te doen.
  Als reden geeft hij aan dat er volgend jaar misschien een discriminatieprobleem opduikt als er een bakker een witte vlag buiten hangt met daarop de naam van zijn zaak. Als die dan wel een boete krijgt van 50 euro en hij stapt daarmee naar de rechter, dan krijgt hij zeker gelijk als hij kan bewijzen dat zijn buurman de hele zomer gratis reclame heeft gemaakt voor Jupiler.

  Natuurlijk ben ik geen voorstander van een belasting op zich, maar ik hou ook niet van discriminatie. Waar ik zeker geen voorstander van ben: een schepen mag volgens mij geen dergelijke verklaringen afleggen. Als hij geen belasting wil geheven zien, dat hij dan minstens erover zwijgt in alle talen!

  een groot feest plaatshad omdat de Lombardsijdelaan eindelijk weer in gebruik kan genomen worden.

  Een 200 – tal aanwezigen woonden het feest bij dat plaats had in de Beukenstraat. Volgens mij waren zowat alle Westendse kandidaten voor 14 oktober 2018 aanwezig. De blauwe werden nog versterkt door Janna en Michel en Franky en Mario. Oranje heeft twee Westendse leiders maar ze kregen ook, onder andere, nog steun van hun voorzitter. Bij LDD werden ze ook bijgestaan door de kopstukken JM en Tom.
  Alles was voorzien: een tachtigtal zitplaatsen en de rest aan ronde receptietafeltjes, een heus orkest, twee frietkoten, een drankenstand, een springkasteel. Een hele straat vol.

  Hoe moest de Westendenaar dat opvatten? Een vreugdevol feest omdat de werken vlot en snel verliepen met een mooi resultaat? Of een gelegenheid om samen een zucht van verlichting te slaken omdat eindelijk een einde gekomen is aan de jarenlange miserie van omrijden en van foutieve of ontbrekende signalisatie? Dat einde is wel maar voorlopig want er volgen later nog werken aan de Kustweg, aan de tramomlegging en aan de Nieuwpoortlaan die ook hun invloed zullen hebben op de Lombardsijdelaan.

  De rechtstreeks betrokken slachtoffers, de bewoners van de Lombardsijdelaan, kregen daarvoor een uitnodiging met bonnetjes voor twee drankjes en een zak frites per persoon.
  Dat lokte nogal wat reacties uit:
  1. Waarom kregen de bewoners van de Heidestraat en Rozenpad en Bassevillestraat die uitnodiging niet? Zij zijn toch ook ‘slachtoffers’ geweest van die jarenlange werken. Die van de Joseph Matthieulaan kregen er wel één. Of die van de Baronstraat, Beukenstraat, Hovenierstraat en Steenstraat er wel één kregen, dat weet ik niet. Niet de minste logika. Een echte soep!

  Die van de Hofstraat en van de markt hebben later nog wel hinder ondervonden, maar echte reden om te klagen hadden ze eigenlijk niet want hun viering had al plaats toen de Westendelaan ingehuldigd werd. Dat geldt ook voor de Langestraat en de Essex Scottishlaan, maar die kregen wel een uitnodiging? Hoe verklaar je dat?
  Iemand van de Bassevillestraat diende klacht in en de dag erop heeft iemand van de gemeente kaarten in de bussen gestoken.
  Iemand vond terecht dat men een feest had moeten organiseren voor gans Westende-dorp, want iedereen heeft op de één of andere manier onder die werken geleden. En Middelkerke heeft toch geld genoeg! Schijnt het!

  2. Waarom moest die viering in de Beukenstraat plaatsvinden? Sommige FB’ers vonden dat men van de gelegenheid had moeten gebruikmaken om de getroffen handelaars (horeca) een weinig te compenseren voor de geleden schade. Welke handelaars bedoelden ze eigenlijk? In het stuk tussen het kruispunt met de Essex Scottishlaan en het kruispunt met de Baronstraat, dat het onderwerp was van de viering, is er één café (‘De Bierpompe’), één restaurant (‘De Lochting’) en een frituur-snack (‘Het Hoeksje’). Je zou ook het restaurant ‘Hoeveke’ nog als slachtoffer in aanmerking kunnen nemen want hun klanten moesten telkens een lange omweg volgen om er te geraken.
  Waarschijnlijk ingevolge de opmerkingen op FB, werden de uitbaters van de frituur toch nog in laatste instantie uitgenodigd om een stand op te richten op het feest. Of ze konden concurreren met de ‘officiële’ frituur, dat betwijfel ik.
  Hoe had men die handelaars kunnen compenseren? Door de totale som die nu besteed werd aan het feest om de Lombardsijdelaan open te stellen, om te zetten in consumptiebonnen en ze op de één of andere manier te verdelen onder de Westendse bevolking, die ze dan bij de vier slachtoffers konden besteden. Maar ja, dan hadden de politici daarvan niet kunnen profiteren om in de belangstelling te staan.
  Sommige daarvan zien zo’n feest immers als een poging tot politieke recuperatie, te bekijken in het licht van de sperperiode die inging op 1 juli. Na deze datum mogen politici immers (bijna) niet meer op de foto.

  3. Vele FB ‘ers beweerden niet te willen deelnemen aan de viering. Hun uitnodiging met bonnetjes zouden ze direct in de vuilbak gesmeten hebben. Iemand noemde diegene die wel zouden gaan zelfs ‘g..lekkers’. Niet mooi natuurlijk maar sommige werden wel hard op de proef gesteld.

   

  dat het Sint-Laureinsstrand alweer verwaarloosd of stiefmoederlijk behandeld wordt.

  De gemeenteschool ‘Duinpieper’ verhuist vanaf 1 september 2018 voor twee schooljaren naar de Calidris.
  Daarom heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om de werken aan de Essex Scottishlaan, de Doornstraat en de Strandlaan uit te voeren in het voorjaar van 2018 in plaats van te wachten tot na het einde van de werken aan de doortocht Westende. Ze startten in de week van 5 – 9 februari en zouden afgerond moeten worden voor het bouwverlof (16.7 – 3.8.2018) en vóór het begin van het schooljaar. Ze willen een veilige schoolomgeving garanderen rond de Calidris voor de start van het nieuwe schooljaar.

  Dat had natuurlijk als noodlottig gevolg dat de toegang tot het Sint-Laurentiusstrand nog maar eens afgesloten was … en dat bij de start van het seizoen. Het strand was niet bereikbaar vanaf de Bassevillestraat - Essex Scottislaan - Strandlaan.
  Het moet dan ook niemand verwonderen dat op de parking GEEN ENKELE auto stond op 4 juli 2018.

  Waarom de werken niet starten na het seizoen? Het werd niet opportuun gevonden om werken uit te voeren gedurende de twee jaar dat de Calidris dienst doet als school.


  Om te illustreren dat de bouwfirma het ook niet altijd onder de markt had: een fietser vond er niets beter op dan in de Strandlaan over nog niet volledig opgedroogd beton te rijden met onderstaand gevolg; Herbeginnen dus maar! Ook niet leuk!

   

   

   

   

  09-07-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  02-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Overspoeld door informatie want een nieuw seizoen baant zich aan!

  Het ‘Seizoen’? Bestaat dat eigenlijk nog wel? Wij gebruiken die benaming nog steeds om een jaargetijde aan te geven, ‘zomerseizoen’, maar in de betekenis van ‘toeristisch seizoen’ geraakt dat woord toch wel in onbruik. 
  Het heeft natuurlijk in hoge mate te zien met de zomervacantie, vooral voor de kinderen.
  Door de vele meestal ouderen die hun laatste jaren komen slijten aan de kust en de vele tweedeverblijvers die zelf regelmatig hun eigendom bezetten of het verhuren, zijn onze badplaatsen buiten de zomermaanden nooit meer zo uitgestorven zoals vroeger. De bezetting van de kustplaatsen hangt ook samen met het weer. Als het weer goed is dan trekken dijk en strand massa’s toeristen aan, in welke periode dan ook.

  Waarom is een kustplaats aantrekkelijk?
  De kust is inderdaad een trekpleister zelfs al zijn de files op de autostrade voor iedereen erg vervelend.

  Je zou denken dat de toeristen naar onze kust komen om zich eens goed te ontspannen. Wat is er immers leuker dan even ontsnappen aan het dagelijks leven op het werk? Wie wil niet eens weg zijn uit het drukke stadsleven? Kan iemand zich iets gezonder voorstellen dan het inademen van de zeelucht? Waar kunnen kinderen zich beter uitleven dan op het strand of in het zeewater?
  Het weer aan de kust is natuurlijk niet altijd mooi.
  Wat gedaan als er een stormpje opsteekt of als de regen tegen de appartementsruiten klettert? Thuisblijven natuurlijk! En vooral voor de dijkbewoners kijken naar een vaak uitzonderlijk schouwspel van opbruisende golven en hardnekkige wandelaars die vechten tegen de stormwind.
  Is het iets beter maar toch geen strandweer, dan kan je genieten van een fietsuitstapje of van een wandeling langs ons prachtig kustlandschap of ons rijk achterland.  Volstaat dit dan niet?

  Hebben de toeristen dan nog wel behoefte aan speciaal georganiseerde evenementen?
  Alle kustgemeenten willen elkaar de loef afsteken om de toerist te vergasten op de uniekste attractie: een sportcompetitie, een tennis- of wielerwedstrijd, een rommel- of avondmarkt, een zang- of stripfestival, kinderspelen, een tentoonstelling, … Te veel om op te sommen!

  Elke dag kan de toerist kiezen uit een breed gamma aan ontspanningsmogelijkheden en als de eigen badplaats niets leuk te bieden heeft, dan is er wel een bezienswaardige stoet of feest in een andere gemeente.
  Kiest de toerist speciaal voor Middelkerke omdat daar zoveel evenementen georganiseerd worden? Ik vrees van niet! Worden dat er niet een beetje veel? Persoonlijk vind ik van wel en vele zullen het zeker met mij eens zijn, maar ze durven het niet zeggen zelfs al vloeken ze ook wel als het verkeer erdoor in de war gestuurd wordt.

  Ik had het hierboven dus over de occasionele activiteiten of attracties.
  Maar, er zijn er ook andere!

  De vaste attracties of amusementsmogelijkheden
  Natuurlijk moeten ook enkele vaste attracties aangeboden worden als alternatief voor strand en zee.
  Die zijn er in Middelkerke misschien te weinig: (zie verder)

  Hoe gebeurt de aankondiging van al die activiteiten?
  Wat zeker niet gezegd kan worden is dat de toerist (en ook de Middelkerkenaar) onvoldoende geïnformeerd wordt over het activiteitenprogramma. Talloos zijn de hiervoor aangewende middelen van de gemeente zelf. Naast de gemeentelijke website, de facebookpagina’s van gemeente, van mandatarissen, van partijen, van verenigingen of van individuen, zijn er nog folders en brochures.
  De gemeente verspreidt er veel maar ook de provincie (‘Westtoer’) wil aantonen dat ze nog een bestaansreden heeft door globale folders voor alle badplaatsen te verspreiden.

  Maar eerst de gemeentelijke…

  Brochure ‘Visit’, de Middelkerkse Vrijetijdsmagazine met 32 bladzijden
  Deze brochure is in zijn derde jaargang, 5 nummers in 2016, 2 in 2017 (winter, eindejaar en zomer) en zopas verscheen deze voor de zomer 2018.  Je vindt er alle voorziene activiteiten: speciale weekends, kermissen en feesten, sportmanifestaties, aperitiefconcerten (één in elke deelgemeente), muziekfestivals, cultuuractiviteiten, stripfestival, diervriendelijk vuurwerk, markten, …

  Brochure ‘start je avontuur in Middelkerke’
  Het is een uitgave van Toerisme Middelkerke, opgesteld door de informatiedienst samen met dienst Toerisme, onder verantwoordelijkheid van secretaris Pierre Ryckewaert.

  De inhoud ziet er als volgt uit
  ‘Kids in the middle’ waarin aangetoond wordt dat Middelkerke niet ten onrechte het label 'kindvriendelijke gemeente’
          toegewezen kreeg: strips en alles daarrond, speelpleinen,
  kinderboerderij, amusementspark ‘X-Treme’, …
  Ontspanning: wandelen en fietsen, casino, draai- en dansorgelmuseum, visserijmuseum, e-karting
  Natuur: Puidebroeken, IJzermonding, Normandpark, , duinen, Schuddebeurze, Schapenweide
  Sport en Beweging: sportstrand, surfclub, sportpark, sporthallen, paardrijden, zwembad, fitness op de zeedijk, petanque,
                                         padel, tennis, minigolf
  Zee en Strand: zwemmen, beachbars
  Historische gebouwen: kusthistorisch museum, villa Les Zéphyrs, Grand Hotel Bellevue, Dronkenput,
              Fleriskothoeve, Groot Tempelhof, Groenhagemolen, Groot Kalkaertsleen
  Cultuur: theater en muziek in ‘De Branding’, bibliotheek, concertcentrum ‘De Zwerver’, Beeldenpark (zie hieronder ook
                     nog eens de brochure ‘Kunst in de Open Ruimte’)
  Omgeving: (onvolledig)
          Nieuwpoort: Westfront en jacht- en vissershaven (‘Seastar’ boottochten op de IJzer werd niet waardig bevonden
                                           voor opname)
         Diksmuide: museum aan de IJzer met IJzertoren, Dodengang
         Oostende: Mercator, Amandine, Domein Raversijde
         De Panne: Plopsaland
         Blankenberge: Sea-Life  (Serpentarium wordt niet vermeld?)
         Knokke-Heist: natuurpark Zwin
         Zeebrugge: Seafront , het maritiem themapark met Russische onderzeeër wordt niet vermeld
  Praktische info: medisch, openbaar vervoer, elektrische laadpalen, afval, honden, markten, parkeren
  Logies en Immo: verhuur en verkoopagentschappen, campings en caravanparken, hotels, gastronomie en shopping – zie
                                  ook aparte brochure hieronder
  Onze evenementen: speciale weekends, festivals, wielerwedstrijden (kampioenschappen in komende vijf jaar,
                                    dernycriterium, Noordzeecross)

  De twee brochures: ‘Visit’ en ‘Start je avontuur in Middelkerke’ bevatten dus heel wat dubbele/gemeenschappelijke informatie.

  ‘Logies en Immo’ en ‘Kunst in de Open Ruimte’

  De Sirene
  De editie mei/juni 2018 bevat 29 pagina’s op 32 met wat zich in de gemeente afspeelt, geen activiteiten maar onder andere info over het leven in de gemeente. De rest handelt over enkele sport – en cultuuractiviteiten zoals Beaufort.

  LOL@middelkerke 8.5 – 31.8.2018
  Een boekje boordevol leuke kinder- en jongerenactiviteiten: kampen, buitenschoolse opvang, ééndagsactiviteiten, couleur aan zee, uitstappen, speelpleinwerking, Grabbelpas met dagelijkse activiteiten behalve op woensdag van 2 juli t.e.m. 30 augustus, jeugdhuiswerking voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, vrijetijdsaanbod voor kinderen met een mentale beperking.

  Een superaanbod!!

  Cultuur Seizoen 14.9.2018 – 24.4.20192019, uiteraard uitgegeven door de Cultuurdienst

  Losse folders

  Maar, ook de provincie doet zijn duit in het zakje …

  Kustpas

  Dat is een plooifolder uitgegeven door ‘Westtoer’ met de ‘leukste en boeiendste’ attracties, 41 in aantal, in alle badplaatsen. Op vertoon ervan krijgt de bezoeker een korting op de ingangsprijs of een cadeautje. Oostende heeft natuurlijk met 11 bezienswaardigheden het meest te bieden tegenover Blankenberge (6), Koksijde (5), De Haan (5), De Panne (4), Knokke-Heist (3), Nieuwpoort (3). Middelkerke en Zeebrugge met elk 2 attracties bengelen achteraan.
  Het is natuurlijk niet fair enkel te vergelijken op basis van aantallen, maar ik moet helaas ook besluiten dat onze twee musea, weliswaar mooi, niet opwegen tegen wat de toerist in andere badcentra vindt. Middelkerke moet dus alleszins investeren in waardevolle toeristische attracties, in plaats van in megalomane projecten. Dat betekent nu wel niet dat een toerist hier op dat gebied volledig op zijn honger moet blijven zitten. Ook hier zijn wel enkele attracties, de Minigolf, de ‘Dronkenput’ waarmee ons bestuur altijd zwaait, maar vooral ‘De Kegel x-treme met bowling, karting, laser shooting, minigolf indoor, escape room en vanaf
  5 juli 2018 een nieuw klim- en klauterparcours.

  Dit jaar staat het amusementspark nog niet in de ‘Kustpas’ maar dat komt, schijnt het …

  Brochure ‘Beaufort’, uitgegeven door ‘Westtoer’
  Een goed opgevatte brochure die info bevat over de driejaarlijkse expo van moderne kunst (30 maart – 30 september) met een kaart met alle kustplaatsen en de locatie van alle kunstwerken tentoongesteld in 2018, met een foto van en een korte uitleg over elk werk. Er staat ook een lijst in met alle werken inclusief locatie uit de 6 edities van Beaufort tot nog toe die achtergebleven zijn in elke gemeente. Voor Middelkerke zijn dat dus: de roestige ‘Caterpillar5bis’ van Wim Delvoye, de twee hoornen ‘I can hear’ van Ivars Drulle en ‘Olnetop’ van Nick Ervynck die voor het ogenblik het ‘Beeldenpark’ van Middelkerke vormen, geconcentreerd in de omgeving van ‘Hotel Belle Vue’ of ‘De Rotonde’ in Westende-bad. Straks komt daar het ‘Navigator Monument’ bij.

  Zeekrant 2018

  Vier A4 – pagina’s met info over de zee en een aantal onderwerpen die ermee samenhangen, maar geen activiteiten

  Vlaanderen Passie: netwerk opgedeeld in drie kustzones (uitgegeven door??)

  Zie http://www.bhs-promotion.com/nl/visites-passion-4&toeristische-distributie-vlaanderen-passie_42.html
  https://www.visitespassion.info/?lang=nl

  Het zijn verdeelborden die staan in hotels, campings enz... en de respons daarop zou redelijk goed zijn.
  In het toerismebureau in Westende-bad waren ze heel verwonderd toen ik naar een folder of een brochure daarover vroeg, want ze kenden het niet.

  X-Treme De Kegel werkt daar wel mee samen, zoals jullie hieronder zien. Er wordt gewerkt met bons.

  Private

  De Boarebreker
  De uitgave 2018 van onze horecaspecialist Georges Keters zou de dikste ooit zijn. Daarin zijn 51 pagina’s gewijd aan Middelkerke. Zoals de ondertitel het uitdrukt bevat de brochure artikels over gastronomie maar ook over toerisme. De voornaamste attracties/evenementen komen hier dus nogmaals aan bod, maar aangezien de gemeente niet de uitgever is …

  KW Vakantie is een uitgave van Roularta ‘Krant van West-Vlaanderen’. Vijf en twintig van de 130 pagina’s geven de zomeragenda voor West-Vlaanderen. Aan Middelkerke worden drie bladzijden besteed, hoofdzakelijk over de Middelkerkse bieren en het bierweekend.

  Losse folders (meegenomen uit toerismebureau, misschien zijn er nog veel meer)

  Besluit
  Ja, ik weet dat mijn artikel zeer lang is en gezien de aard van mijn informatie, zeker voor de Middelkerkenaar, enorm saai. Om aan te tonen hoe de informatiebladen zich opstapelden, moest ik minstens aan elk daarvan wel enkele woorden besteden.

  Diegene die nu nog durft verklaren ‘Mein Name ist Hase, ich weiss von nichts’ * neemt een loopje met de waarheid.
  Het zou interessant zijn te mogen vernemen, voor elke overheidsinstantie, hoeveel dat ‘grapje’ elk jaar kost.

  Natuurlijk ‘wat moet dat moet’, maar ik heb vastgesteld dat er veel dubbele informatie tussen zit.
  Moet iedere dienst nu per se een eigen brochure of folder hebben?
  * betekent eigenlijk ‘ik wil er niets mee te doen hebben’ maar als je het letterlijk vertaalt…

  Bronnen
  https://www.middelkerke.be/nl/de-kegel-x-treme
  http://www.bowlingdekegel.be/

  02-07-2018, 10:20 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Dijk en Strand
  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Griekse Goden afgedaald in Middelkerke

  Misschien zijn er een aantal lezers van deze blog die op school de Griekse mythologie bestudeerd hebben. Zij zullen zich natuurlijk vertrouwd voelen met de namen van de Goden en andere figuren in mijn artikel. Maar ik twijfel er niet aan dat die ook door de andere gekend zijn.

  De Goden
  De Olympus speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie. Deze berg werd door Homerus 'Huis van de goden' genoemd. Ze staat bekend als de plaats waar de twaalf Olympische goden woonden en waar de troon stond van de oppergod Zeus, heerser over hemel en aarde, vader van de goden en van de mensen. De twaalf Olympische goden zijn: Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hermes, Aphrodite, Artes, Hepphaestus en Hestia.

  De Goden daalden regelmatig af van hun berg om die van beneden hulp te bieden, te straffen en zelfs om er kinderen bij te verwekken.

  De halfgoden
  Ik heb mij laten vertellen dat de Goden ook regelmatig afdaalden in Middelkerke … en dus verwekten zij er ook nazaten.
  De kinderen die gesproten zijn uit de verbinding tussen een God en een mens worden halfgoden genoemd. Ziehier enkele namen van gekende halfgoden: Yannina (God is verzoenend), Liliana (genadige lelie), Michalis (Wie is als God?), Joannis (God is genadig), Bartholomeus (de vorentrekker), Francina (de vrije), Diderica (macht over de mensen) en Petros (de steen, de rots)

  Door hun afkomst hebben de halfgoden bijzondere (goddelijke) eigenschappen. Zij verrichten heldendaden en worden door iedereen bewonderd. De mythologie van het oude Griekenland heeft figuren voortgebracht, die al eeuwenlang worden beschouwd als ethische gedragsvoorbeelden. Het zal dus niemand verwonderen dat zij zeer machtig zijn en dat zij zich enorm veel (kunnen) veroorloven.

  Wat hebben wij aan die halfgoden te danken?
  Zij richten vooral veel sportwedstrijden in zoals hindernissen overwinnen met een tweewieler, soms in het slijk of een balletje over een net slaan, binnen afgebakende rechthoeken.
  Het kan hen niet deren dat daarmee zeer hoge uitgaven gepaard gaan.

  Om de Goden te behagen (en er dichter bij te komen) bouwen zij steeds meer ‘landmarks’ zoals uitkijktorens terwijl ze ook voorstander zijn van hoogbouw. Waarschuwingen dat ze wel eens zouden kunnen varen zoals Ikaros, slaan ze gewoon in de wind. Jullie weten toch nog wel dat dit de zoon was van meesteruitvinder Deadalus. Hij werd gevangen gehouden in het labyrint in Kreta en vloog ervan weg met door zijn vader gemaakte vleugels van veren en was om ze te bevestigen. Omdat de was zou kunnen smelten, waarschuwde Daedalus zijn zoon om niet te hoog en te dicht bij de zon te vliegen. Icarus was echter zo overmoedig en deed dat toch. De zon deed de was inderdaad smelten en zo viel Icarus in zee. Men zegt ook ‘Hoogmoed komt vóór de val!

  Zij lieten ondergrondse stallingen aanleggen, een soort onderwereld met drie verdiepingen, om hun onderdanen en bezoekers toe te laten hun koetsen te stallen. In hun gedachten zullen die stallingen ooit wel eens volgeraken.
  Soms gaven zij ook enorm veel geld uit voor stallingen die er nooit gekomen zijn.

  Zij bouwen lokalen voor geldspelen en deelden daarvoor vergunningen uit aan goeie vrienden.

  Gebouwen die geen genade meer vinden in hun ogen en waar ze hoge bedragen aan kunnen besteden, breken zij af en vernieuwen ze. Vaak gebeurt de afbraak van een oud gebouw vooraleer er een vergunning is voor het nieuw gebouw.

  Zij legden in elk dorp een pleintje aan, bedoeld als ontmoetingsplaats, naar het voorbeeld van de open ruimtes in een Griekse stad, agora’s genaamd. De stemgerechtigde mannen zullen er ooit nog wel eens bijeenkomen om de laatste nieuwtjes te aanhoren op sociaal en economisch gebied en om zich te laten onderwijzen door allerlei filosofen.
  Voorlopig zijn ze daar nog niet toe gekomen, wegens hun drukke agenda’s.

  De kunst speelde in het oude Griekenland een kapitale voorbeeldige rol, in het bijzonder op het gebied van beeldhouwwerk en architectuur.
  Het spreekt dus vanzelf dat ook de halfgoden van onze gemeente daardoor beïnvloed worden. Vooral halfgod Michalis, kunstkenner bij uitstek, is daarin zeer vooruitstrevend. Hij laat geen kans voorbijgaan om nog een beeld toe te voegen aan zijn beeldenpark of nog een gevel te laten beschilderen met één van zijn idolen. Niemand kan hem ervan weerhouden om daarvoor diep in de lokale beurzen te tasten. 
  Pallas Athene, de godin van de wijsheid, wetenschappen en kunsten, zal ooit wel eens afdalen om Michalis daarvoor een ernstig standje te geven.

  Voor al hun projecten werken zij samen met mythische wezens die dezelfde sympathieën koesteren of die zelfs uit éénzelfde stam voortsproten. Andere mythische wezens, gelijkend op gewone mensen, krijgen daarbij geen inspraak. Zij moeten zich maar tevredenstellen met ‘Brood en Spelen’.

  Het college en de raad van de wijzen
  Eén maal per week treft het college van de halfgoden zich in het ‘Huis van de Moederhalfgod’. Het aanbidden van Yannina betekent niet dat vrouwen de dienst uitmaken. Sta me toe, om dat te staven, dat ik even verwijs naar de christelijke leer (Mattheus 16: 18, 19), waar Jezus zegt ‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra (‘rots’) zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen’

  Het college wordt verondersteld bij zijn beslissingen rekening te houden met de ‘Raad van de Wijzen’ maar eigenlijk voelen zij zich daartoe niet echt gebonden. Deze raad bestaat, naast een meerderheid die de halfgoden aanbidt, ook uit drie groepen die steeds weer moeten vaststellen dat de halfgoden eigenlijk niet zo onfeilbaar zijn zoals ze zelf beweren.  
  De aanvoerders van die groepen zijn:
  Johannes Maria (enerzijds God is verzoenend en anderzijds Ster van de Zee), Anthonios (de onschatbare), Geert (sterke dappere met de speer) en Lodovico, (de roemvolle krijgsheld). Deze ‘ketters’, zo kan men ze gerust noemen omdat zij meestal afkerig staan tegenover de halfgoddelijke wil, weren zich wel heftig maar hun weerstand kan de halfgoden nauwelijks deren.
  Een eenzaat vult het geheel aan, Daniël genaamd, Hij werd door zijn groep verbannen omwille van dictatoriale trekjes maar de halfgoden houden nog steeds van hem, maar vooral omgekeerd als dat nodig blijkt.

  Groephoofdman Johannes Maria, die alles met Argusogen bekijkt, beloofde onlangs dat hij, indien hij op 14 oktober 2018 tot ‘Meesterhalfgod’ zou verkozen worden, de stal in Middelkerke zal uitmesten. Daarmee verwees hij bewust of onbewust naar de mythe over de ‘stal van Augias’ die drieduizend ossen bezat maar de stallen in geen dertig jaar uitmestte. Johannes Maria wil dus Herakles, die de Augiasstal tenslotte uitmestte, achternagaan.

  De straffen van de Goden
  Zoals hoger gezegd daalden de Goden ook af van de Olympus om straffen uit te delen. Zo dreigde de oppergod Zeus er ooit mee als straf een duizendjarige storm op ons los te laten. Daarmee gepaard gaande was er sprake van een alles verzwelgende vloed, een zondvloed. Poseidon, de heerser over de zee, kan namelijk met een stoot van zijn drietand golven laten ontstaan en de aarde laten beven.

  Om zich daartegen te wapenen willen de halfgoden nu een brede vaste dijk bouwen en ze kijken daarbij niet op een cent of … zelfs een ietsje meer.

  Tot tweemaal toe daalde Apollo, de God die de rechtspraak in handen hield, af naar het huis van de ‘Moederhalfgodin’ omdat hij vermoedde dat er onwelriekende zaken gebeurden bij de toekenning van vergunningen en van subsidies. Maar zoals steeds blijven de halfgoden hun onschuld uitschreeuwen!

  Om de goden gunstig te stemmen, richten de halfgoden luxueuze feesten in, uniek voor onze kust en enorm duur. Het feit dat de oudejaarsfeesten al zo vaak mislukten, kan men misschien ook zien als een straf van de goden.

  Kennen jullie het sprookje van ‘Vrouw Hölle’? Zij is een vrouwelijk wezen die vanuit haar oorsprong in contact staat met de onderwereld. Haar aard varieert van behulpzaam en vriendelijk tot bestraffend en hard. ‘Wie goed doet, goed ontmoet! Help je je medemens en luister je ernaar, dan zal je daar wat voor terugkrijgen. Doe je dat niet, dan zal je daarvoor gestraft worden.' 
  Wij kijken dus uit naar de reactie van Vrouw Holle op 14 oktober 2018.

  Nog een paar wijze raadgevingen
  Tenslotte wil ik nog de aandacht vestigen op het ‘Orakel van Middelkerke’.
  Raadpleging van een Orakel is een eeuwenoude welbekende manier om duidelijkheid te krijgen over een toestand of antwoord op een vraag.
  Het was bij uitstek het communicatiepunt tussen de Grieken en hun goden. Het orakel beweerde de wil van een of meer goden weer te geven, en uiteindelijk ook altijd te doen uitkomen, ook al werd het niet altijd correct begrepen.
  Misschien kunnen onze halfgoden ook af en toe eens het orakel raadplegen vooraleer beslissingen te nemen over grote projecten?  Of vóór ze van die monsterachtig hoge bedragen uitgeven.

  Je zou soms gaan denken dat alles wat ze aanraken in goud verandert. Koning Midas kreeg die eigenschap van de machtige wijngod Dionysus, als beloning. In zijn dwaasheid had hij er echter niet aan gedacht dat hij nu zelfs geen voedsel meer zou kunnen aanraken. Op zijn vraag werd dat ongedaan gemaakt, mits zijn hoofd in water onder te dompelen. Dat water veranderde echter ook in goud.
  Aan onze halfgoden, opgepast dus!

  Besluit
  Ik weet het! Hier en daar heb ik de waarheid over de Griekse mythologie wat geweld aangedaan. Ik hoop nu maar dat de Goden niet van de Olympus afdalen om mij te straffen. Maar ja, ik ben geen halfgod, hé?

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
  https://www.bing.com/search?q=griekse+namen&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=griekse+namen&sc=8-13&sk=&cvid=FD77A622CC17400597AB2D6979E7D092
  http://members.home.nl/keesdebrouwer/grieken/05_dagelijks_leven.htm
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Griekse_kunst
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Augias

   

   

  25-06-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  18-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt ‘Bruisend Middelkerke’ nu een CD&V facebookpagina of niet?

  Het is voorwaar een prestatie om op Facebook een groep te vormen die straks 7.500 leden telt. Dat is de grote verdienste van Pascal Bolle die al sinds 2012 inwoners, tweede verblijvers en toeristen informeert over wat zich in Middelkerke afspeelt. Hij vindt dat hij ze daardoor ook bij elkaar brengt.

  In het huishoudelijk reglement van de groep staat dat reclame of aankondigingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 onherroepelijk gebannen worden.

  Hoewel de gemeente zelf ook heel wat informatie verspreidt, mag ze Pascal dankbaar zijn voor zijn onbaatzuchtige en ik neem aan kosteloze inzet. Er zijn inderdaad heel wat gemeentelijke informatiebronnen: ‘De Sirene’, een nieuwsbrief, de vrijetijdsmagazine ‘Visit’, de Eindejaarskalender, de website https://www.bing.com/search?q=gemeente+middelkerke&form=EDGSPH&mkt=nl-be&httpsmsn=1&refig=d045db14119545399313f33eb7a5a0ac&sp=1&qs=AS&pq=gemeente+middelkerke&sc=8-20&cvid=d045db14119545399313f33eb7a5a0ac&cc=BE&setlang=nl-NL

  en facebookpagina’s van de gemeente en van diverse mandatarissen, Focus, brieven, krantartikels voornamelijk uit ‘Het Nieuwsblad en ‘Het Laatste Nieuws’.
  De facebookgroep ‘Bruisend Middelkerke’ brengt ons echter een algemeen overzicht wat ongeveer alles omvat wat er ook maar te berichten valt over de gemeente, tot zelfs overlijdensberichten, op vraag van de familie, wachtdiensten, kustweerbericht, evenementen, …
  In 2012 werd Pascal daar trouwens voor verkozen tot ‘Krak van Middelkerke’, een erkenning voor zijn inzet ten voordele van de gemeente.

  Ik heb sinds mijn aansluiting bij de groep steeds de onafhankelijke berichtgeving gewaardeerd en ik heb mij wel eens afgevraagd welke de politieke strekking zou kunnen zijn die Pascal aankleeft, maar ik moet toegeven dat men die niet kon afleiden uit de berichten op de pagina. Tenzij misschien een lichte sympathie voor LDD.

  Ik ben wel een paar keer niet akkoord gegaan met de beheerder die volgens mij te streng reageerde op pogingen tot het plaatsen van een bericht. De inzenders maakten daarover namelijk hun beklag in andere Facebookgroepen. Overal wordt beweerd dat de vrijheid van meningsuiting gerespecteerd wordt, maar toch worden in Bruisend Middelkerke soms berichten geweigerd voor redenen die niet altijd duidelijk zijn. Ik begrijp dat aan beledigende uitlopende discussies een einde gesteld wordt, maar dat zou volgens mij slechts in zeer extreme gevallen mogen gebeuren.
  Ik heb niet teruggevonden of het diegene is die een bericht plaatst of de beheerder van de groep die er verantwoordelijk voor blijft en die de kans loopt op een sanctie als het iets onwettelijk is.
  Nu verwacht ik dat Pascal daarop zal antwoorden ‘Je moest eens weten wat men allemaal in onze groep zou willen publiceren’.

  Maar goed, ik wil het eigenlijk hebben over de politieke ambities van Pascal
  Ik kende de politieke gezindheid van Pascal dus niet en dat hoefde natuurlijk niet. Ik was echter niet weinig verwonderd toen ik las dat hij zal voorkomen op de lijst van de CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  Of hij altijd al sympathie had voor de oranjekleur, betwijfel ik. Heeft die partij, aangetrokken door het hoog aantal leden van de FB – groep misschien gedacht dat Pascal veel kiezers zou kunnen opleveren en hebben ze hem daarom een gunstige plaats op hun lijst aangeboden? Er zullen natuurlijk wel dankbare leden zijn die nu toch iemand gevonden hebben die hun vertrouwen zou kunnen verdienen, maar die 7500 zijn niet allemaal mogelijke kiezers, aangezien daar ook veel tweedeverblijvers en toeristen bij zijn. Niet alle leden houden bovendien van de CD&V.

  Trouwens, tussen haakjes, de nieuwe leden worden telkens vermeld maar de afvalligen niet. Zitten die daar nog bij? 

  Nieuwe trend in ‘Bruisend Middelkerke’
  Sinds Pascal zich ‘ge-out’ heeft als CD&V’er is er wel een nieuwe trend waar te nemen in ‘Bruisend Middelkerke’.
  Op 27 mei 2018 verklaarde Eric Vandewalle (kandidaat bij LDD), sedert 3 mei 2018 aangesteld als moderator voor het beheer van de lidmaatschappen en berichten: ‘Eén zaak zal je Pascal echter nimmer mogen en kunnen verwijten: op geen enkel moment heeft hij politiek laten meebeslissen in zijn beoordelingen. Hij weet de zaken mbt dit forum goed gescheiden te houden van zijn eigen ambities’.
  Ik moet dat helaas tegenspreken. Er zijn namelijk klachten daarover.

  Er zijn twee methodes om ‘reclame’ te maken voor een partij.

  De eerste bestaat erin berichten te posten waarin de partij op de voorgrond geplaatst wordt of waarin activiteiten aangekondigd worden.
  Ziehier een voorbeeld daarvan, verschenen op 23 mei 2018

  Maar, je kunt op je Facebookpagina ook jouw partij voordeel proberen te verzorgen door alle berichten over de andere partijen te negeren. De Open VLD had op 12 mei 2018 zijn barbecue in Westende-dorp. Daarvan is geen spoor te vinden in Bruisend Middelkerke. Elk jaar wordt nochtans de lentehappening van LDD aangekondigd. Dat gebeurde ook nu weer op 14 mei voor de happening op 9 juni. Hoe verklaar je dat?

  Op 26 juni 2017 viel het gerecht binnen op het gemeentehuis in verband met het casinodossier. Pascal vond het toen nodig enkel de reactie van de burgemeester weer te geven. De tweede inval op 31 mei 2018, in verband met fraude bij subsidies, werd met de mantel van de liefde bedekt, doodgezwegen. Zou er misschien al een voorakkoord zijn tussen Open VLD en CD&V?

  Sedert jaar en dag nam Pascal elke maandag mijn blogartikel op in zijn groep. Welke partij ik ook bekritiseerde, dat maakte niets uit. Wel op 28.5.2018 echter. Was dit omdat ik in mijn besluit schreef: “Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht moeten de Westendse en andere minnaars van waardevol erfgoed en kunstvolle monumenten eens overwegen om andere bolletjes te kleuren dan die van de partijen van de huidige meerderheid.”?
  Ook op 4 juni 2018 kende mijn artikel over de partijkrantjes geen genade in het oog van de’ rechter’.
  Ook op 11 juni 2018 schijnt mijn artikel niet in goede aarde gevallen te zijn.
  Mij maakt het hoegenaamd niets uit hoor, de pagina levert me trouwens maar een minimaal aantal lezers op. Mijn blogartikel kan evengoed aangekondigd worden in de groepen ‘Je bent van Westende/Lombardsijde/Middelkerke als …’ maar ik vind het kinderachtig.


  Besluit

  Ik wens Bruisend Middelkerke verdere bloei in alle neutraliteit.

  18-06-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Politieke partijen
  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Open VLD Middelkerke zet voortaan een punt achter zijn RESPECT!

  Grote blauwe borden met daarop RESPECT, in koeien van letters, ontsieren tegenwoordig onze straten. Ik wil eerbiedig blijven want sommige noemen dat eerder ‘vervuilen’.

  Zijn er misschien verkiezingen op komst? Je zou het gaan denken want welk ander belang of betekenis kan men aan dergelijke borden toekennen?
  Het lijdt wel geen twijfel dat de blauwe partij ze gezet heeft.

  Wat betekent ‘Respect’ eigenlijk?
  Het woord 'respect' komt van het Latijnse woord re-spicere, dat omkijken betekent. In de vroege tijd, als een Romein in Athene verbleef, liep hij het gevaar om als vreemdeling aangevallen en beroofd te worden. Daarom keken deze vreemdelingen altijd over hun schouder achterom, uit angst en ontzag voor eventuele rovers en andere onverlaten die hen het leven zuur konden maken. Enkele van onze steden beginnen goed op Athene te gelijken!


  Respect betekent aanzien, eerbied of waardering voor iemands kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.  Het is een gevoel dat werkt in beide richtingen: geven en ontvangen.
  Je kunt bijvoorbeeld respect hebben voor ouderen of voor leraars, hoewel dat nu veel minder voorkomt dan vroeger.
  In voetbalstadions worden bijvoorbeeld acties opgezet om respect te vragen voor gekleurde spelers. Men wil daarmee discriminatie en racisme tegengaan en aan de supporters vragen oerwoudgeluiden, kwetsende spreekkoren en spandoeken achterwege te laten.

  Respect betonen aan anderen lijkt me niet het beoogde doel van de Open VLD. Het kan hier dus enkel gaan over een andere betekenis van het woord 'respect', namelijk opkijken naar iemands macht, kracht of potentieel waardoor hij angst, ontzag of gevoelens van minderwaardigheid in je creëert, en jij jezelf ten opzichte van hen wat minder belangrijk maakt. Respect creëert bescheidenheid. Zouden ze echt willen dat de Middelkerkenaar opziet naar zijn bestuurders? Voelen zij zich onvoldoende gewaardeerd en/of geëerbiedigd? Moet de oppositie zijn kritiek achterwege laten? Wil de blauwe partij misschien dat de bevolking in de stemlokalen toont hoe erkentelijk ze wel is voor wat de Open VLD in de voorbije achttien jaren gepresteerd heeft?
  Wensen zij misschien dat de waardering voor hun ‘uitzonderlijke’ kwaliteiten overgaat in ontzag?
  En waarom zetten ze er dan nog een punt achter RESPECT? Dat betekent toch 'er voor goed mee stoppen?

  Talloos zijn de uitspraken over respect. Ziehier enkele daarvan.

  Op Facebook maar ook daarbuiten wordt verontwaardigd gereageerd op de blauwe reclameborden. Vele vinden dat de Open VLD dat soort respect absoluut niet verdient. Vooral de leden van de oppositie zijn er niet over te spreken!
  Zo vindt bijvoorbeeld Diego Demarcke van LDD dat de oppositieraadsleden regelmatig buitenspel gezet worden, dat hen het woord afgenomen wordt. Hij vindt het ongepast dat de blauwen nu met de slogan RESPECT uitpakken: ‘Is dat nu niet wat te laat?’, vraagt hij zich af.

  Franky Standaert van LDD: ‘Vele mensen staan altijd voor voldongen feiten, inwoners, toeristen en toevallige passanten.
  Het gebrek aan infoverstrekking is tergend en anno 2018 niet van deze tijd te noemen.
  Wanneer mensen terechte kritiek hebben worden ze weggezet als klagers en zagen.
  Dus mensen; wanneer we de plakkaten van Respect passeren denk er eens aan…H’

  Of heeft de Open VLD ingezien dat het tijd is om uit een ander vaatje te tappen?
  De actie van de Open VLD betekent waarschijnlijk gewoon de start van hun verkiezingscampagne.

  Ze zullen toch niet tot inkeer gekomen zijn zeker? Dan hadden ze misschien beter onderstaand bord in onze straten gezet?

  Welke regels zijn er verbonden met verkiezingsborden?
  Op 1 juli 2018 start de sperperiode van meer dan 3 maanden tot de verkiezingsdag. Vanaf dan moeten partijen, lijsten en kandidaten de uitgaven die zij aan hun campagne besteden, beperken.  Daarom zal de Open VLD er nog snel gebruik van gemaakt hebben om nu borden te plaatsen vooraleer de sperperiode start.
  Het plakken van verkiezingsaffiches is aan strikte regels onderworpen.

  Vooreerst zijn er de gemeenteborden waarop elke partij een (klein) gedeelte toegewezen krijgt. Op andere goederen beheerd door openbare besturen (vb telefoonpalen, …) mogen verkiezingsaffiches niet.
  Commerciële reclameborden en affiches zijn verboden terrein.
  Niet-commerciële reclameborden en affiches zijn toegelaten zolang zij niet groter zijn dan 4m², maar enkel mits vooraf schriftelijk te zijn toegelaten door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde.

  Brengen verkiezingsborden echt wel iets op?
  Steeds meer gemeenten denken eraan om bij de volgende campagne geen verkiezingsborden meer toe te laten. In bepaalde gemeenten nemen partijen zelf het initiatief om er geen te plaatsen, maar er is bijlange geen overeenstemming.

  Groen Middelkerke zal zich tijdens de komende verkiezingscampagne houden aan de officiële plakborden voor verkiezingsaffiches. Zij reiken de andere Middelkerkse partijen de hand om hierin mee te stappen.

  Het is inderdaad een grote investering vooral voor kleine partijen en het is tevens algemeen bekend dat de impact ervan redelijk klein is. Sommige partijen beweren dat ze de borden na de verkiezingen nog gebruiken voor andere doeleinden … als ze niet kapotgewaaid zijn.
  Campagne voeren zou eigenlijk moeten kunnen met gelijkheid van financiële wapens. Een plaatselijke partij heeft enkel inkomsten door de vrijwillige bijdrage van mandatarissen en de opbrengst van activiteiten zoals eetfestijnen. De klassieke partijen beschikken over een pot van vele miljoenen, gevuld door iedere belastingbetaler. Borden in voortuinen zijn voor de kleintjes de enige betaalbare oplossing ... of enkel de officiële borden gebruiken! 

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Respect
  https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/samenleving/vraag/195648/respect/
  https://www.vlaanderenkiest.be/nieuws/verkiezingsaffiches-en-borden-wat-zijn-de-regels

  11-06-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!