NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Categorieën
 • Citaten (100)
 • Gedichten (29)
 • Oefeningen (18)
 • Reflecties (37)
 • Theorie (64)
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  STOÏCIJNEN EN CO
  Stoïcijnse en mystieke wijsheid
  17-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Ieder leeft in zijn eigen denkwereld van verbeelding en concepten.


  Categorie:Citaten
  16-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Het is beter de Natuur als vriend en bondgenoot te hebben dan als vijand.


  Categorie:Citaten
  13-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Volharding en doorzetten zijn op zichzelf prijzenswaardige eigenschappen, toch is het goed om even stil te staan bij de motieven die er achter verscholen liggen. 


  Categorie:Citaten
  11-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Zelfs de besten onder ons dragen innerlijke demonen met zich mee. En de strijd kan soms bitter zijn, vooral op ogenblikken dat onze aandacht verslapt doordat we ons lichamelijk of geestelijk zwak voelen, of de eenzaamheid ons omarmt. 


  Categorie:Reflecties
  10-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Citaat uit de hermetische filosofie"

  Hij, die de waarheid omtrent de geestelijke natuur van het universum begrijpt, is reeds ver gevorderd op het pad van meesterschap. 


  Categorie:Citaten
  09-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Citaat uit de Maharamayana (India)"

  Een wijs mens kijkt toe op de bewegingen van zijn geest terwijl hij in deze wereld leeft en alle plichten vervult die het leven hem oplegt.


  Categorie:Citaten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De stoïcijn streeft naar gemoedsrust (apatheia). Hij richt zijn aandacht op de dingen die binnen zijn macht liggen en de dingen waarover hij geen macht heeft, en leeft hiernaar; dat is zijn hoofddoel. De mogelijkheid bestaat dat er binnen de stoïcijnse filosofie bepaalde concepten zijn die hem niet zo liggen en die hij misschien achterhaald vindt. Dat zou absoluut geen probleem mogen zijn. De vroege stoïcijnen waren in hun denkwijze ook extremer en strenger dan de latere gematigde stoïcijnen. Filosofie dient te stromen en te groeien om niet te stagneren. Ook ons denkvermogen evolueert. We denken nu helemaal anders dan toen we jong waren en hebben onze zienswijze intussen op vele punten gewijzigd. Laten we dus ook aandacht hebben voor andere filosofische scholen en niet de fout maken om parels van wijsheid in het zand te laten liggen.     


  Categorie:Theorie
  08-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Eén universele oerkracht is verantwoordelijk voor alles wat er bestaat. Er bestaat niets dat buiten deze oerkracht is. De ganse schepping vond plaats binnen deze oerkracht en zal er ook weer in oplossen, en dat proces herhaalt zich steeds opnieuw. Deze oerkracht was, is en zal eeuwig zijn. Er wordt niets aan toegevoegd; er wordt niets van afgenomen. Zij doet vormen ontstaan, laat deze evolueren en involueren, en neemt ze in haar schoot terug.


  Categorie:Theorie
  07-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Een zeer oude oefening, die geïntroduceerd werd door Gautama Boeddha, is het ademen via de voetzolen. Er wordt gezegd dat door de beoefening ervan honderd en één ziekten verdwijnen. De oefening is zeer eenvoudig. In plaats van door de neusgaten in en uit te ademen stel je je gewoon voor dat je via de voetzoelen in en uitademt. Na een tijdje zul je ervaren dat je hoofd dat normaliter warm aanvoelt koel wordt, en je voetzolen die meestal koud aanvoelen nu warm worden.  


  Categorie:Oefeningen
  06-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In oorlogstijd past men de gruwelen toe die werden bedacht in vredestijd.


  Categorie:Citaten
  05-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Een tekst voor alle tijden van de filosoof Plato (De mythe van de grot)"

  - Goed, zei ik, dan moet ge nu eens gaan kijken naar de manier waarop wij zijn opgevoed. Stel u gevangenen voor die in een onderaards verblijf leven, een grot bijvoorbeeld. De toegang tot de open lucht wordt gevormd door een opening die even breed is als de grot zelf. Die mensen zijn nog nooit buiten de grot geweest. Ze kunnen benen en hals niet bewegen omdat die vastgeklemd zijn, en ze kunnen alleen voor zich uit kijken. Achter hun rug is een lichtbron: het is een vuur dat hoog boven hen brandt. Tussen dat vuur en de gevangenen loopt een weg die ook hoog is gelegen, met een borstwering die dient als het schot dat bij het poppenspel wordt gebruikt om de poppenspelers aan het gezicht te onttrekken.

  - Dat zie ik voor me, zei hij.

  - Achter die borstwering lopen mensen, die allerlei voorwerpen, zoals stenen en houten beelden van mensen en dieren, boven de borstwering uittillen. Sommigen spreken daarbij en anderen niet.

  - Een vreemde situatie, zei hij, en die gevangenen zijn ook zo vreemd.

  - O, maar die zijn niet anders dan wij, zei ik. Wat kunnen ze anders zien van zichzelf en van hun medegevangenen dan de schaduwen die door het vuur op de wand van de grot worden geprojecteerd?

  - Niets, zei hij, want ze kunnen hun hoofd niet draaien.

  - En van de dingen die achter hen langs worden gedragen zien ze ook niet meer dan de schaduw, nietwaar?

  - Dat is zo.

  - Stel nu dat ze met elkaar zouden spreken. Dan zouden ze het hebben over wat ze voor zich zien, en dat zouden ze voor de werkelijkheid houden.

  - Inderdaad.

  - En als in de gevangenis de echo weerklinkt van wat de voorbijgangers zeggen, waarbij het geluid door de wand wordt teruggekaatst, zouden ze dan niet denken dat het de schaduwen zijn die spreken?

  - Waarachtig, dat is zo, zei hij.

  - Dan houden de gevangenen deze schaduwen steeds voor de dingen zelf, zei ik.

  - Dat kan niet anders, zei hij.

  - Nu worden ze op de een of andere manier bevrijd uit de boeien die hen afhouden van de werkelijkheid, ging ik voort. Eén van hen wordt gedwongen om op te staan, het hoofd te draaien en ineens in het licht te kijken. Dat doet pijn aan zijn ogen, en verblind als hij is, kan hij nog steeds de dingen niet zien waarvan hij voor die tijd slechts de schaduwen zag. Wat zal hij zeggen, denkt ge, als men hem dan vertelt dat hij vroeger schimmen zag en nu dichter bij de werkelijkheid is komen te staan en beter kan zien wat zich in werkelijkheid afspeelt? Wat is zijn antwoord als men hem ieder ding dat voorbij wordt gedragen aanwijst en hem vraagt te zeggen wat het is? Hij zal het niet weten en meer geloof hechten aan wat hij voor die tijd zag.

  - Dat is wel zeker, zei hij.

  - Het zal pijn doen aan zijn ogen als hij gedwongen wordt naar het licht zelf te kijken, dus zal hij zich weer omdraaien en zijn toevlucht zoeken bij de dingen die hij wel kan zien en waarvan hij gelooft dat ze duidelijker te onderscheiden zijn dan de voorwerpen die hem worden aangewezen.

  - Ja zeker, zei hij.

  - Als iemand hem met geweld omhoog voert langs die weg, die steil is en moeilijk begaanbaar, en hem niet loslaat voordat hij buiten de grot staat, in het volle licht van de zon, zal hij dan dat zonlicht niet als pijnlijk ervaren? Hij zal zich geen raad weten. Als hij eenmaal in het licht is gekomen en als zijn ogen worden verblind door het zonlicht, zal hij dan ook maar iets kunnen onderscheiden van wat de werkelijkheid wordt genoemd?

  - Dat denk ik niet, zei hij, tenminste niet onmiddellijk.

  - Ik denk dat hij zal moeten wennen. In het begin zal hij eerst de schaduwen kunnen onderscheiden, dan de weerspiegelingen van de dingen in het water, en pas later de dingen zelf. Als hij dan in een later stadium de verschijnselen in de hemel en de hemel zelf wil waarnemen, kan hij dat het beste ’s nachts doen, bij het licht van de sterren en van de maan. De dingen in het licht van de zon en de zon zelf kan hij echter nog niet goed zien.

  - Natuurlijk.

  - Tenslotte kan hij, denk ik, naar de zon zelf kijken en haar ware gedaante aanschouwen. Dan kijkt hij niet naar de weerspiegelingen ervan in het water of andere oppervlakken, maar naar de zon zelf in haar eigen licht en op haar eigen plaats.

  - Zeker.

  - Dan zal hij de conclusie trekken dat het de zon is die de seizoenen en de kringloop van de jaren veroorzaakt en alle dingen in de zichtbare wereld bestuurt, en dat de zon in zekere zin ook de oorzaak is van al de dingen die hij en zijn medegevangenen daarbinnen in de grot zagen.

  - Zeker, zei hij, dat kan hij pas begrijpen als hij de zon heeft gezien.

  - En wat denkt ge? Als hij zich zijn vroegere verblijfplaats herinnert, en wat daar voor wijsheid doorgaat, en zijn medegevangenen van destijds, zal hij zich dan niet gelukkig prijzen met de verandering en medelijden hebben met zijn makkers in de grot?

  - Zeker, zei hij.

  - Stel nu eens voor dat die elkaar overladen met eerbewijzen en loftuitingen, en dat ze geschenken geven aan degene die het snelst ziet welke schaduw er nu weer voorbijtrekt, of die zich het best kan herinneren in welke volgorde en in welk verband de dingen zich herhalen, zodat hij het best kan zien wat er gaat gebeuren. Denkt ge dan dat iemand die aan de grot is ontsnapt, uit is op hun eerbetoon en dat hij degenen die bij de gevangenen in aanzien staan en op de voorgrond treden, benijdt? Zou hij niet met Homeros veel liever hier op aarde willen leven ‘als dienstknecht van een arm man’ en alles liever verdragen dan er de overtuigingen op na te houden die de gevangenen erop nahouden, en zo te moeten leven als zij?

  - Alles liever dan dat, zei hij.

  - Stelt u zich nu eens voor, zei ik, dat zo iemand weer zou afdalen en op dezelfde plaats ging zitten als voorheen. Zouden zijn ogen niet verduisterd worden als hij zo plotseling in het donker komt?

  - Reken maar, zei hij.

  - Als hij weer moest wedijveren in het herkennen van de schaduwen met degenen die steeds vastgebonden bleven, terwijl zijn zicht nog zwak is omdat zijn ogen nog moeten wennen aan de duisternis - en dat zou wel eens een hele tijd kunnen duren - zou hij dan niet worden uitgelachen door de grotbewoners, en zouden ze niet zeggen dat hij van zijn uitstapje naar boven met verknoeide ogen is teruggekomen? Daaruit zouden ze opmaken dat het niet de moeite loont om zelfs maar te proberen naar boven te gaan. Als iemand hen dan probeert los te maken en naar boven te brengen, zouden ze hem dan niet ombrengen als hij in hun handen valt?

  - Vast en zeker, antwoordde hij.

  - Deze gelijkenis, beste Glaukoon, zei ik, kan in zijn geheel worden toegepast op wat we hiervoor hebben gezegd. De zichtbare wereld is te vergelijken met een gevangenis waarin wij wonen, en het licht van het vuur dat daarbinnen schijnt met het zonlicht. En als ge de tocht naar omhoog uit de grot en het aanschouwen van alles wat daarboven is, ziet als het opstijgen van de mens naar het gebied van het zuivere weten, zult ge de kern van mijn betoog niet missen. Dat is toch wat ge hoopte te horen? Maar of het allemaal waar is, dat weet God alleen. Hoe het ook zij, in mijn voorstelling ziet het er zo uit dat het uiterste dat in het gebied van het kenbare gezien kan worden - en dan nog maar nauwelijks - het principe van het 'Goede' is. Als dat eenmaal gekend is, moet de conclusie worden getrokken dat juist dat principe de oorzaak is van al wat waar en schoon is, en dat geldt in iedere omstandigheid. In de zichtbare wereld brengt het goede het licht voort en de kracht daarvan, en in het gebied van het zuivere weten brengt de kracht van het goede waarheid en rede voort. Dan moet wel worden erkend dat iemand die wijsheid in praktijk wil brengen in het persoonlijke leven of in het leven van de gemeenschap, dat goede moet leren kennen.

  - Daar ben ik het mee eens, zei hij, tenminste voorzover ik het kan volgen.

  - Vooruit, zei ik, blijf mijn gedachtengang dan volgen en verbaast u zich er niet over dat degenen die die hoogte hebben bereikt zich niet meer willen bezighouden met het gedoe van de mensen. Nee, zij worden steeds voortgedreven door een verlangen naar het verblijf daarboven. Dat is toch te verwachten, als de vergelijking met het beeld dat we geschetst hebben tenminste opgaat.

  - Dat is zeker zo, beaamde hij.

  - En wat denkt ge, vroeg ik, zoudt ge het niet vreemd vinden als iemand die van het goddelijke schouwen terugkeert naar de menselijke beslommeringen, zich onbeholpen gedraagt en in hoge mate de lachlust opwekt? Dat moet toch wel gebeuren als hij, nog verblind door het licht en onvoldoende gewend aan het omringende duister, gedwongen wordt in de rechtszaal of ergens anders te spreken over de schaduwen van de gerechtigheid of over de beelden die die schaduwen veroorzaken, en met de mensen die de gerechtigheid zelf nog nooit hebben gezien een woordenstrijd moet voeren over wat zij onder gerechtigheid verstaan?

  - Dat zou me niet verbazen, antwoordde hij.

  - Maar wie zijn verstand gebruikt, zei ik, zal zich herinneren dat de ogen op twee manieren kunnen worden verblind: als ze uit het licht in het duister komen, en als ze van het duister in het licht komen. Omdat het voor de hand ligt dat dit voor de rede ook geldt, zal een redelijk mens niet zomaar in de lach schieten als hij een mens ziet die verward is en niet bij machte is iets te onderscheiden. Hij zal daarentegen kijken of die mens verblind is door omstandigheden waar hij niet aan gewend is omdat hij uit een helderder wereld komt, of omdat hij, gekomen uit een relatief duistere onwetendheid naar een helderder sfeer, verblind wordt door een overvloed aan schittering. Hij zal de een gelukkig prijzen om zijn ervaring en zijn levensomstandigheden, en medelijden hebben met de ander, en als hij al zou willen lachen, dan eerder om degene die van de duisternis in het licht komt, dan om wie van boven uit het licht in de duisternis komt.

  - Dat hebt ge heel goed gezegd, zei hij.

  - Daaruit kunnen we opmaken dat sommige mensen er een verkeerde opvatting over opvoeding op nahouden. Ze zeggen dat er kennis in de mens geplant moet worden die hij voordien niet bezat. Zij denken dat je blinde ogen weer ziend kunt maken.

  - Dat is een gangbare opvatting, zei hij.

  - Onze gelijkenis toont echter aan dat de mens op ieder gebied alle mogelijkheden al in zich heeft, en het instrument waarmee hij iets leert, lijkt op een oog dat alleen kan zien als de mens zich met het gehele lichaam afkeert van de duisternis en het licht tegemoet treedt. Zo moet ook de mens zelf tot inkeer komen en zich afwenden van het proces van wording, tot hij in staat is de werkelijkheid van het zijnde te aanschouwen en de allesovertreffende glans daarvan te verdragen. En dat is ook het goede, nietwaar?

  - Inderdaad.

  - Misschien is het wel een bijzondere gave om de mens tot inkeer te laten komen en om te weten hoe dat zo gemakkelijk en doeltreffend mogelijk kan geschieden. Daarbij hoeft het vermogen om dingen in te zien niet in de mens te worden ingeplant, want dat heeft hij allang. Nee, het gaat erom dat de mens de goede kant op moet kijken.

  - Dat lijkt mij ook, zei hij.

   


  Categorie:Theorie
  04-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De herfst is begonnen. In de volksmond noemt men dit 'het vallen van het blad' en een grote groep mensen voelt zich in deze periode niet op zijn best. Men raakt 's morgens moeilijk uit zijn bed, heeft last van uitputtingsverschijnselen en depressieve gevoelens. De natuur is langzaam aan het sterven en ook de mens wordt in deze periode geconfronteerd met zijn vergangkelijkheid en sterfelijkheid. Deze tijd is echter ook bijzonder geschikt voor reflexie en bezinning: 'wie of wat ben ik, waar kom ik vandaan, wat doe ik hier en waar ga ik uiteindelijk naar toe?'    


  Categorie:Reflecties
  03-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In de wetenschap onderscheidt men vier grote krachten die in de stof werkzaam zijn. Dat zijn cohesie, adhesie, aantrekking en afstoting. In tegenstelling tot de huidige wetenschap verklaren de Oosterse en Westerse mysteriescholen dat deze vier krachten deel uitmaken van één en dezelfde universele energie. Al naargelang de school geeft men aan deze universele energie een andere naam doch het principe blijft hetzelfde. Cohesie is de kracht die deeltjes van eenzelfde materie bijeenhoudt, zoals bijvoorbeeld de cellen van ons lichaam. Zonder deze kracht zou ons lichaam gewoon uiteen vallen; een proces dat bij de dood intreedt. Adhesie is de kracht die zich verzet tegen de scheiding van twee verschillende lichamen die door middel van een tussenstof met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld twee stukken hout die door middel van lijm (de tussenstof) met elkaar verbonden zijn. Aantrekking is de kracht die stoffelijke lichamen onderling tot elkaar aantrekt, bijvoorbeeld de aantrekking tussen de twee tegengestelde polen van een magneet. Afstoting daarentegen is de kracht die twee stoffelijke lichamen van elkaar afstoot, bijvoorbeeld de afstoting die optreedt bij twee tegengestelde polen van een magneet.


  Categorie:Theorie
  02-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Ware schoonheid zo ver van ideale vormen,
  blind voor de trend van heersende normen,
  groeit door de spiraal van vreugde en pijn,
  naar het licht in ons Zelf, een mens te zijn.

  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Goed, we zijn stoïcijnen maar laten we nooit vergeten dat we wezens van vlees en bloed zijn, en dus niet volmaakt. Het ideaal van de stoïcijn is de 'wijze' die vol mededogen is doch onverstoorbaar in het leven staat. En soms is het goed om er even bij stil te staan hoever de meesten onder ons hier nog van verwijderd zijn; de weg is inderdaad lang en vol obstakels. Stoïcijnen zijn dus niet beter dan anderen; in tegenstelling tot anderen proberen ze, in zowel moeilijke als gemakkelijke tijden, de stoïcijnse principes in praktijk te brengen.   


  Categorie:Reflecties
  01-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Ervaar de eeuwigheid bij alles wat je doet en je hebt tijd in overvloed.


  Categorie:Citaten
  30-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Ouder worden. We krijgen er allemaal mee te maken. Niemand blijft gespaard van het langzame verval van ons lichaam. Onze haren gaan van grijs naar wit, de spieren worden strammer. Alles gaat moeizamer en soms is er veel moed en goede wil nodig om iets gedaan te krijgen dat vroeger spelenderwijs ging. Mindere en ernstiger kwalen vragen hun tol. Toch schenkt de ouderdom ons ook juwelen: levenservaring die blijft groeien tot ons bewustzijn dooft, geestelijke kracht en moed om tegenslagen te verwerken en te begrijpen; hartstochten, die soms de gesel van de jeugd zijn, nemen steeds meer af, onrust maakt plaats voor rust. We verblijven steeds meer in het nu en vinden vrede met het bestaan. Misschien hebben we op sommige momenten heimwee naar onze jeugd. Laten we echter niet vergeten dat herinneringen mooier lijken dan de werkelijkheid. Laten we bijgevolg genieten van de voordelen van onze ouderdom zolang het kan.


  Categorie:Reflecties
  29-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  We beschikken niet over areté (deugd) als praktische wijsheid, moed, rechtvaardigheid en matigheid ontbreken. Iemand kan bijvoorbeeld moedig zijn maar gelijktijdig een wrede en onrechtvaardige natuur hebben. In dat geval telt moed niet mee als deugd maar is dit slechts een hulpmiddel om zijn wreedheid te temperen. Bijgevolg bewonderen we de moed van oorlogsmidadigers niet. 


  Categorie:Theorie
  28-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Op de momenten dat je verdrietig bent is je vreugde even toe aan rust. 


  Categorie:Citaten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Eén van de verschrikkelijkste creaties van de mens is godsdienst. Zij is fanatiek, zij onderdrukt, zij manipuleert. Hoeveel oorlogen werden er in haar naam niet gevoerd, hoeveel andersdenkenden de mond gesnoerd en niet zelden terechtgesteld. Als we de schepping aan een intelligentie of aan een opperwezen toeschrijven en deze eer willen bewijzen laten we dit dan doen door het beoefenen van religie. Want religie is universeel, vol mededogen nopens mens en dier en stoort zich niet aan de kleine verschillen in beleving. 


  Categorie:Reflecties

  Foto


  Foto


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!