NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Categorieën
 • Citaten (97)
 • Gedichten (26)
 • Oefeningen (19)
 • Reflexies (23)
 • Theorie (56)
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  STOÏCIJNEN EN CO
  Stoïcijnse en mystieke wijsheid
  28-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Doordacht doet men vaak ondoordachte dingen.


  Categorie:Citaten
  27-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Laten wij nooit het eigenlijke doel vergeten van de kleding die we dragen. 's Winters dient deze om ons warm te houden, 's zomers om ons te beschermen tegen de hitte. Laat deze soberheid en rust uitstralen wat heilzaam is voor onze geest. Evenmin is het nodig om nog dieren voor hun pels te doden; er staan ons thans andere en natuurlijke materialen ter beschikking. Kleding dient niet om op te vallen en te pronken bij onze medemensen, evenmin als kunst te worden verheven. Wanneer je modieuze kleding meent nodig te hebben om "iemand" te zijn blijft er jammer genoeg "niemand" over.       


  Categorie:Reflexies
  26-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Mijn wereld van kristal,
  'k heb haar zelf gebouwd
  met scherven van herinnering.

  Categorie:Gedichten
  25-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Een tekst voor alle tijden van de Griekse filosoof Plato over de mythe van een verloren tijdperk"

  Athener: Goed. Ten tijde van Kronos, al lang voor het bestaan van de steden, waarvan we de evolutie hebben beschreven, bestond er een zeer welvarende en goed bestuurde samenleving die model stond voor de staat die nu het best wordt bestuurd.

  Kleinias: Het is heel belangrijk daar iets over te horen.

  Athener: Dat denk ik ook. Ik breng het niet voor niets te berde.

  Megillos: Het is nu aan de orde, dus ge zoudt er goed aan doen ons het hele verhaal te vertellen.

  Athener: Dat zal ik doen. Het verhaal gaat dat de mensen in die tijd een gelukkig leven leidden, omdat alles in overvloed en als vanzelf beschikbaar was. Men zegt dat daar de volgende oorzaak voor was. Kronos wist heel goed wat wij al eerder vermeldden, namelijk dat de menselijke natuur niet sterk genoeg is om de volledige verantwoording te dragen voor alle doen en laten van de mens, omdat de mens vervuld raakt van eigendunk en oneerlijkheid. Daarom stelde hij als koningen en machthebbers in onze steden geen mensen aan maar wezens van een goddelijker en edeler ras, halfgoden. Hij ging te werk zoals wij nu doen met kudden schapen en andere tamme dieren. Wij geven runderen geen runderen als herders en geiten geen geiten, maar omdat wij van een edeler soort zijn, treden wij als hun herders op. Hetzelfde heeft de God gedaan uit liefde voor de mensheid. Hij gaf ons in die tijd het edeler ras van de halfgoden als leiders. Deze zorgden goed voor ons, tot hun eigen voldoening en de onze. Zij gaven met gulle hand vrede, eerbied, orde en rechtvaardigheid en maakten zo het menselijk geslacht eensgezind en gelukkig. Ook in deze tijd bevat dit verhaal een kern van waarheid. Als staten een sterveling aan het hoofd hebben en niet een god, dan is er geen ontkomen aan rampen en ellende. Daarom is het zaak dat wij met al ons vermogen leven naar het voorbeeld uit de tijd van Kronos en als staat en als individu onze huizen en steden bestieren in gehoorzaamheid aan wat onsterfelijk in ons is, waarbij wij aan de autoriteit van de rede de naam ‘wet’ geven. Maar als de individuele mens of een oligarchie of een democratie snakt naar genot en plezier en de vervulling daarvan nastreeft, wordt dit gebrek aan zelfbeheersing gestraft met eindeloos leed, omdat men dan niet genoeg kan krijgen van alles wat slecht is. Als zo’n mens of zo’n overheid heerst over een gemeenschap of een persoon, en als de wetten met voeten worden getreden, dan is er geen redding meer mogelijk, zoals ik al zei.


  Categorie:Reflexies
  24-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De mens heeft steeds en nu nog getracht om de Natuur te beheersen. De eerste mensen, geconfronteerd met de fenomenen der Natuur, dachten met bovennatuurlijke wezens te maken en te hebben en wilden deze gunstig stemmen door aanbidding en het beoefenen van natuurmagie. Hieruit zijn dan later de eerste, in het begin primitieve, godsdiensten ontstaan doch nog steeds met hetzelfde principe: de goden aan hun kant te krijgen. Tegenwoordig nog spreken sommige volkeren van hun god en voelen zich uitverkoren. Dit uitgangspunt kan uiteraard nooit tot vrede leiden. We mogen nooit vergeten dat het de mens is die "God" geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Tijdens onze evolutie verandert het beeld dat wij van God hebben. Als kind stelden we ons God misschien voor als een oude wijze man met grijze baard die vanop zijn hemelstroon over zijn schepping regeerde. Nu stellen we ons God misschien voor als een voor de mens niet te begrijpen intelligentie of natuurkracht. Omdat de voorstelling die we van God hebben niet vastligt spreken de mystici van "de God van mijn hart".      


  Categorie:Theorie
  23-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Het is goed om regelmatig volgend stoïcijns axioma te herhalen en te overdenken: "Niets is wat het lijkt; het zijn slechts indrukken. Heb ik macht over het gebeuren of niet?" (binnen onze macht liggen ons streven, onze mening, onze voor- en afkeuren, kortom alles wat van ons is en tot ons innerlijk hoort; buiten onze macht liggen onze gezondheid, rijkdom, het ambt dat wij bekleden, aanzien, kortom alles wat niet van ons en buiten ons ligt).   


  Categorie:Oefeningen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Nieuwe ontdekkingen, ideeën en inzichten kunnen soms best confronterend zijn. De mens is een gewoontedier en alles wat hiervan afwijkt roept bij de meesten onder ons een gevoel van onbehagen of zelfs vrees op. Kun je je voorstellen welk een inpact de ontdekking dat de aarde niet plat doch rond was op de menselijke geest van toen moet gehad hebben. Nieuwe inzichten zijn echter nodig om te groeien en te evolueren.  


  Categorie:Theorie
  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Een tekst voor alle tijden van Marcus Aurelius, Romeins keizer en stoïcijn"

  Nergens kan een mens een kalmer of vrediger verblijfplaats vinden dan in zijn eigen ziel. Al wie deze kwaliteiten in zichzelf vindt, zal, wanneer hij zijn blik daarop richt, terstond in volmaakte vrede herboren worden. En met vrede bedoel ik niets anders dan in harmonie zijn met het universum. Maak dan gebruik van deze verblijfplaats, keer er steeds toe terug en herinner u!


  Categorie:Reflexies
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Het toepassen van recht valt zo snel ten prooi aan onrecht.


  Categorie:Citaten
  21-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Citaat van William Shaeskespeare"

  Er is meer tussen hemel en aarde, Horatio, dan jouw geest kan bevatten.


  Categorie:Citaten
  20-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De discipline van instemming is de basis van wilskracht (prohairesis); de beredeneerde keuze van wel of niet instemmen met indrukken. 


  Categorie:Theorie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Van door te drammen word je echt niet beter; het kost je slechts energie.


  Categorie:Citaten
  19-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Als sterven in mijn lichaam wikt
  en elke daad zich rustig schikt
  balancerend tussen goed en kwaad
  ik al mijn zorgen achterlaat,
  het aards besef in kleur verloren,
  de tijd tot eeuwigheid herboren,
  ik kom, ik ga waarheen ik wil,
  't is vredig hier, 't is stil.

  Categorie:Gedichten
  18-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Geloof me vriend; niemand is totaal vrij van zijn innerlijke demonen. We komen als zoogdier ter wereld met dierlijke instincten en driften en moeten dan, met vallen en opstaan, ons leven lang leren wat het betekent om een mens te zijn. 


  Categorie:Reflexies
  17-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Stel je voor: je komt een bioscoopzaal binnen. Je bent de eerste bezoeker en het is er nog duister. Dan na een tijdje wordt de ruimte zacht verlicht. Intussen loopt de zaal stilaan vol. Op de vastgestelde tijd wordt de projector in gang gezet en beginnen de beelden op het doek te verschijnen. Actie en emoties spelen in wisselend tempo. Dan na exact zoveel tijd is de film geëindigd en valt de projector stil. De mensen beginnen één voor één de zaal te verlaten tot uiteindelijk ook de lichten worden gedoofd. Net zo is een voor ons onbekende Bron de schepper en vernietiger van ons universum. Een proces dat zich steeds opnieuw herhaalt zoals een reusachtige in- en uitademing.     


  Categorie:Reflexies
  14-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Dwaze trots, vaandeldrager van het ego,
  verslagen staat jij nu in in de vijver van
  het verleden naar de rimpelingen van je
  daden.

  Categorie:Gedichten
  13-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Iedereen is op zoek naar geluk. Doch wat is geluk feitelijk? Is geluk dat waar de massa naar verlangt; sportmanifestaties, feesten, drinkgelagen enz.? Of is geluk tevreden in harmonie leven met de Natuur en zich laten meevoeren met haar stroom? De keuze is aan jou. 


  Categorie:Reflexies
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Maak er de gewoonte van om bij elke ruwe impressie te zeggen: het is slechts een indruk en helemaal niet wat het lijkt te zijn. Test dit vervolgens met de regels waarover je beschikt. Eerst met de hoofdregel of het gebeuren wel of niet binnen onze macht ligt. Ligt het niet binnen onze macht dan gaat het ons verder ook niet aan.


  Categorie:Oefeningen
  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Wat is er werkelijk mijn eigendom? Niets, helemaal niets. Zelfs dit lichaam behoort me niet toe en als de tijd is aangebroken dien ik alles terug te geven, liefst op vrijwillige basis zoniet gebeurt het onder dwang.  


  Categorie:Reflexies
  06-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Zen citaat"

  Niets helpt! Wat ga jij doen?


  Categorie:Citaten

  Foto


  Foto


  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!