NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Categorieën
 • Citaten (100)
 • Gedichten (29)
 • Oefeningen (18)
 • Reflecties (37)
 • Theorie (64)
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  STOÏCIJNEN EN CO
  Stoïcijnse en mystieke wijsheid
  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Als we in diepe slaap zijn, zijn we ons niet meer bewust van de wereld om ons heen. Dat komt doordat onze vijf objectieve zintuigen dan niet actief zijn en geen enkele trillingsprikkel naar onze hersenen overbrengen. Dit betekent echter niet dat onze omgeving niet bestaat. Het is enkel onze objectieve waarneming die is weggevallen waardoor we de uit trillingen bestaande werkelijkheid niet meer kunnen interpreteren. Vanuit dit standpunt bekeken is onze stoffelijke wereld tegelijkertijd een realiteit en een illusie. Want hoewel de stoffelijke wereld zich op een concrete en tastbare manier aan ons objectief bewutzijn voordoet, kunnen we met behulp van onze zintuiglijke vermogens niet vaststellen wat ze werkelijk en in wezen voorstelt.


  Categorie:Theorie
  27-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Samen in dezelfde wereld leeft ieder in zijn eigen wereld.


  Categorie:Citaten
  26-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Een verstandige persoon probeert in harmonie te leven door zijn innerlijk Logos af te stemmen op de alles omvattende kosmische Logos, net zoals een muzikant zijn instrument afstemt op het symfonisch orkest waarin hij speelt. We zouden steeds met rustige beschouwing rekening moeten houden met de feiten en gebeurtenissen van het leven, zoals bijvoorbeeld ouderdom en dood. Is de dood niet net zo natuurlijk als te gaan slapen na een dag van harde arbeid. Het zijn onze hartstochten, die voortkomen uit teleurstelling doordat onze verlangens niet worden bevredigd, en vervolgens afkeer oproepen. Tegenslagen, verdriet, weeklagen en nijd roepen jaloersheid op en maken ons naijverig. Hierdoor wordt het zicht op onze rede verduistert.


  Categorie:Theorie
  25-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  'Niemand zijn' is daadwerkelijk 'iemand' zijn.


  Categorie:Citaten
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Een tekst voor alle tijden van Shri Shantanandi Sarasvati

  Het is je bestemming om in de wereld werkzaam te zijn, dus daar is niets mis mee. Als iemand hard werkt in de hitte van de zon, zal hij de schaduw onder een boom extra waarderen. Als je het heel erg druk hebt in je gewone leven, zullen de vreugde en vrede van de meditatie bijzonder diep zijn. Allen die deze vrede aan anderen willen geven, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten zich niet van de bedrijvige wereld terugtrekken, want men zou het als een vlucht opvatten en daar is de meditatie nu juist niet voor bedoeld. Wees werkzaam, span jezelf in, put jezelf uit als dat nodig is, maar houd de verbinding in stand die naar sattva leidt, die je terugroept naar huis om te mediteren en nieuwe energie te vergaren.


  Categorie:Reflecties
  23-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  We beleven de stoffelijke wereld via de interpretatie door ons objectief denkvermogen. Onze interpretatie verandert echter niets aan de werkelijke aard der dingen. Zo kan een blinde in de richting van een boom kijken en deze toch niet waarnemen. Hij zou het echter bij het verkeerde eind hebben door te denken, omdat hij de boom niet ziet, dat deze ook niet bestaat. Hij is gewoon niet bij machte de trillingen, die van de boom uitgaan, te interpreteren. 


  Categorie:Theorie
  22-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Wanneer het denken stil valt
  verstomt de rode zielepijn,
  rusten klagende lippen in
  een oase van vergetelheid.

  Categorie:Gedichten
  21-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De stoïcijn streeft naar gemoedsrust (apatheia). Hij richt zijn aandacht op de dingen die binnen zijn macht liggen en die dingen waarover hij geen macht heeft, en leeft hiernaar; dat is zijn hoofddoel. De mogelijkheid bestaat dat er binnen de stoïcijnse filosofie bepaalde concepten zijn die hem niet zo liggen en die hij misschien achterhaald vindt. Dat zou absoluut geen probleem mogen zijn. De vroege stoïcijnen waren in hun denkwijze ook extremer en strenger dan de latere gematigde stoïcijnen. Filosofie dient te stromen en te groeien om niet te stagneren. Ook ons denkvermogen evolueert. We denken nu helemaal anders dan toen we jong waren en hebben onze zienswijze intussen op vele punten gewijzigd. Laten we dus ook aandacht hebben voor andere filosofische scholen en niet de fout maken om parels van wijsheid in het zand te laten liggen.    


  Categorie:Theorie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Sommigen zoeken zo intens naar de zin van het bestaan dat het leven aan hen voorbij trekt.


  Categorie:Citaten
  20-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Enkel Essentie is. Op een bepaald ogenblik in tijd en ruimte worden er lichamen rond deze Essentie gevormd. Deze lichamen hebben bewustzijn, groeien, vergaan en vallen uiteen, en wat er overblijft is Essentie.    


  Categorie:Theorie
  19-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Tijdens onze vroegste kinderjaren zijn we verankerd in het zijn, in het 'ik ben'. We identificeren ons nog niet met ons lichaam en de objecten om ons heen. Met het ouder worden raken we meer en meer verstrikt in het denkpatroon dat de maatschappij ons oplegt. We worden ik ben plus dat.    


  Categorie:Theorie
  18-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Aan zijn diepste wens kent men de mens.


  Categorie:Citaten
  17-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De stoïcijnse filosoof en Romeinse keizer Marcus Aurelius verdeelt de schepping inclusief de mens in drie bestaansgebieden: het gebied van de fysieke belichaming, het gebied van de denkende geest en het gebied van het hart en het intellect. Deze drie gebieden worden door de Natuur bijeengehouden. Op haar beurt vormt de Natuur van de mens één geheel met de causale wereld, die tevens de Logos omvat. De Logos vormt de kern van ieder menselijk wezen, is de waarheid zelf en essentieel goed. De Logos wordt ook soms met Rede aangeduid. We mogen niet vergeten dat het begrip Rede bij de Griekse filosofen een diepere betekenis had dan wij er vandaag aan geven. De activiteiten van de drie genoemde gebieden omvatten de zintuiglijke wereld (aisthésis), de geestelijke activiteit of gedachtewereld (fantasiai) en de wereld van kennis (dianoia).


  Categorie:Theorie
  16-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Hij was een dromer
  maar wat hij zag
  was intens mooier
  dan nuchterheid te zien vermag.

  Categorie:Gedichten
  15-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Laat me liever vrij zijn in mijn onmacht dan een gevangene van de macht.


  Categorie:Citaten
  14-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Zeno wordt beschouwd als stichter van de stoïcijnse filosofie. Hij werd geboren omstreeks 300 voor Christus in Citium, een stad op Cyprus, die destijds onder de heerschappij van Athene viel. Hij was eerst koopman en begon te varen. Na een schipbreuk belandde hij in Athene. Hij raakte zo onder de indruk van de leer van de filosoof Socrates dat hij zelf besloot om een leraar te zoeken en zijn leven aan filosofie te wijden. Omdat hij meende dat de school van de cynici het dichtst bij de leer van Socrates stond ging hij in de leer bij de cynicus Crates. De cynici waren volledig gekant tegen bezit en luxe, en leefden uitermate sober. Crates was zeer gesteld op linzen omdat dit goedkoop en eenvoudig voedsel was. De cynici hielden er van om publiekelijk op te vallen en bijgevolg onderwierp hij Zeno aan een test. Hij liet hem met grote potten linzensoep sleuren. Omdat Zeno zich schaamde begon Crates hem uit te lachen terwijl hij de potten stuksloeg. En terwijl de linzen langs zijn kuiten stroomden maakte Zeno zich uit de voeten. De schaamteloze animale staat van de cynici was voor Zeno toch niet wat hij verstond onder 'leven naar de Natuur'. Hij zag meer in de leer van de natuurfilosoof Heraklites die zich laat leiden door de natuurwetten en aangeeft dat onze wereld continu in verandering en beweging is.


  Categorie:Theorie
  13-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Hoe meer we ons vereenzelvigen met de objecten die ons omringen, hoe meer we zullen lijden. We dienen zoveel mogelijk over onze ware Natuur te contempleren, stap per stap op weg naar de essentie van ons ware Zelf. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door ons steeds de vraag te stellen: 'Wie ben ik?' (deze techniek werd aangeraden door de Indische wijze Ramana Maharshi) of te mediteren over 'ik ben' (aangeraden door de Indische wijze Nisargadatta). 'Ik ben' vereenzelvigd zich niet met dit of dat zoals o.a 'ik ben een man of ik ben een vrouw', het betekent gewoon 'zijn'. 


  Categorie:Oefeningen
  12-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Het disciplineren van onze wensen kan ons leven waarlijk beter maken. Als we bijvoorbeeld ziek zijn en lijden bevinden we ons in het domein van fysica (natuurkunde). Om deze beproeving te overwinnen dienen we de kardinale deugden moed en matigheid te beoefenen. We hebben dus de keuze om te klagen of deze omstandigheid te gebruiken om ons te trainen en te oefenen (askesis). Deze houding biedt ons de mogelijkheid ons karakter te verbeteren en te sterken.


  Categorie:Oefeningen
  11-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Waar golvend bruist de zee
  haar zilvergrijze adem,
  daar sta ik aan de rand.
  Waar het zand zich mengt
  tot mysterieuze vormen,
  mijn voeten zich verliezen
  in sporen van een broos bestand.

  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Een tekst voor alle tijden van de Griekse filosoof Plato over Atlantis

  (Verhaal dat eens door priesters is verteld en dat Solon uit Egypte hierheen heeft gebracht; Kritias heeft het van zijn grootvader; die had het weer van Dropides, een vriend van Solon).

  Om te beginnen moeten wij ons dan in herinnering brengen dat het meer dan negenduizend jaar geleden is dat volgens de overlevering een oorlog plaatsvond tussen de volkeren die voorbij de Zuilen van Herakles (Straat van Gibraltar) woonden en alle volkeren aan deze zijde. Ik zal nu de hele geschiedenis van deze oorlog vertellen.

  Men zegt dat onze stad (Athene) de aanvoerster was van de ene partij en gedurende de gehele oorlog doorgevochten heeft. Aan het hoofd van de andere partij stonden de koningen van het eiland Atlantis dat, zoals wij zeiden, vroeger groter was dan Libye (Noord-Afrika) en Klein-Azië tezamen. Thans is het ten gevolge van aardbevingen verzonken en vormt het nog slechts een ondoordringbare moddermassa en een belemmering voor de schepen die van hieruit naar de open zee willen.

  Telkens wanneer in de dagelijkse behoefte is voorzien en men over vrije tijd beschikt, blijkt een volk belangstelling te krijgen voor verhalen en geschiedenis, en niet eerder. Op deze wijze zijn van hen die lang geleden leefden, de namen bewaard gebleven, maar niet hun werken. 

  Op de plaats die men nu de woestijn noemt, waren toen vlakten van vruchtbare aarde en veel bosrijke bergen, waarvan de sporen zelfs nu nog zichtbaar zijn.

  Gelijktijdig met de derde van de rampzalige overstromingen die voorafgingen aan de grote zondvloed ten tijde van Deukalion, hadden ook aardbevingen plaats. 

  Het geslacht van Atlas nu was talrijk en stond in hoog aanzien; het was altijd de oudste die als koning regeerde en deze gaf het koningschap steeds door aan zijn oudste zoon, zodat zij vele generaties lang de heerschappij behielden. De rijkdom die zij verwierven, was van een omvang als nooit tevoren in enig koningshuis bestond en ook later niet licht meer gevonden zal worden. 

  Op allerlei manieren is in de loop van de tijd de mensheid herhaaldelijk met totale ondergang bedreigd en zo zal het blijven, het hevigst door water en vuur en tal van andere oorzaken. 

  Als ooit ergens dingen zijn gebeurd waarvan wij weten dat zij roem of eer opleverden of iets anders dat de moeite waard was, is dat allemaal van oudsher hier opgeschreven en bewaard in de tempels. Bij u en andere volken is keer op keer het schrift uitgevonden en al het andere dat nodig is in een staat en dan barstte opnieuw, na het gebruikelijke aantal jaren, de onvermijdelijke zondvloed los die alles weer verzwolg en bij u bleven alleen de ongeletterden en onontwikkelden over, zodat ge er weer opnieuw voorstond als een kind, zonder iets te weten van wat in dit en uw land in vroeger tijden is gebeurd. Daarom zijn in feite de afstammingsmythen die ge net over uw volk vertelde, nauwelijks meer dan sprookjes, Solon. Om te beginnen herinnert ge u maar één zondvloed, terwijl er daarvoor al zovele zijn geweest. 

  Het bestaan van onze staatsinrichting wordt in de heilige geschriften vermeld sinds achtduizend jaar. Over de burgers die negenduizend jaar geleden leefden, zal ik u in het kort iets vertellen, over hun wetten en over de dapperste daden die ze hebben verricht. Het hele verhaal in de juiste volgorde vertellen we een andere keer, als we tijd hebben, en dan betrekken we er ook bij wat erover geschreven is. 

  De geschiedenis vertelt, dat uw stad op een keer een geweldige troepenmacht tot staan heeft gebracht die, komend uit de richting van de Atlantische Oceaan, met veel bravour tegen heel Europa en Klein-Azië optrok. In die tijd was de zee daar immers bevaarbaar. Er lag een eiland voor de zee-engte die ge nu de Zuilen van Herakles (Straat van Gibraltar) noemt. Dat eiland was groter dan Libye en Klein-Azië samen en reizigers van toen konden van daar naar de andere eilanden oversteken en zo naar het gehele tegenoverliggende continent dat die oceaan omsloot. Want de zee hier ligt binnen de zeestraat waar wij over spreken en is dus eigenlijk meer een haven met een nauwe toegang, maar die andere is pas echt een zee en het land dat daaromheen ligt, kan met recht een continent worden genoemd. Op dat eiland, Atlantis, bestond een machtig en indrukwekkend verbond van koningen die heersten over het hele eiland en over nog veel meer eilanden en delen van het vasteland. In het gebied aan deze kant van de zee-engte voerden zij bovendien nog de heerschappij over Libye tot aan Egypte en over Europa tot aan Tyrrhenië. 

  Later waren er ongekende aardbevingen en overstromingen en toen kwam het afgrijselijke etmaal waarin al uw strijders ineens door de aarde zijn verzwolgen. Ook het eiland Atlantis is door de zee opgeslokt en verdwenen. Daarom is de zee daar ook nu nog ontoegankelijk. Er ligt een geweldige hoop modder in de weg. Die wierp het eiland op, toen het verzonk.


  Categorie:Theorie

  Foto


  Foto


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!