NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Categorieën
 • Citaten (100)
 • Gedichten (29)
 • Oefeningen (18)
 • Reflecties (37)
 • Theorie (65)
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  STOÏCIJNEN EN CO
  Stoïcijnse en mystieke wijsheid
  13-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Ritme en rust zijn de ingrediënten om het levensbrood te kneden.


  Categorie:Citaten
  11-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Pas sinds betrekkelijk korte tijd erkent de wetenschap dat elke energie uit trillingen bestaat, dit in tegenstelling tot de mysteriescholen uit de oudheid, die hiervan reeds op de hoogte waren. Het is een feit dat de meeste wetenschappers geen enkele of althans zeer weinig aandacht besteden aan een mystieke benadering van de materiële schepping. Toch zal er een moment komen waarop zij niet anders kan dan toe te geven dat er een absolute intellegentie, een oerenergie bestaat, en die verantwoordelijk is voor de onverklaarbare oorsprong van al wat is.


  Categorie:Theorie
  09-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De wereld is een kruidvat, de mens de lont, en de begeerte de sulferstok. 


  Categorie:Citaten
  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Door de jaren heen hebben we ons vereenzelvigd met van alles en nog wat. We hebben ons geïdentificeerd met de rol van zoon of van dochter, met de rol van echtgenoot of echtgenote, met onze job, enz. Nu, met het ouder worden zien we de illusie ervan in, het is niet echt, slechts verbeelding. We waren vol van ons leven en nu is de tijd aangebroken om terug hol te worden, terug te gaan naar de oorsprong waar het allemaal begon, en dan nog een laatste stap, naar het Absolute.    


  Categorie:Reflecties
  05-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Citaat van de geleerde Nikolaus Copernicus

  'Als de aarde waarlijk het middelpunt van het universum en het middelpunt van de goddelijke schepping is, zou de mens het onderwerp van de grootste zorg van de Schepper moeten zijn. Maar als mijn theorie waar is en de aarde slechts één van de talloze planeten is die zich door de ruimte bewegen, en niet eens de grootste onder hen, en als de andere planeten ook bewoond zijn, dan zou deze aarde wel eens niet zo belangrijk kunnen zijn in Gods plan.'

  Net als Ptolemaeus in het oude Griekenland was de Poolse geleerde Copernicus in de zestiende eeuw van mening dat de aarde rond was. Eeuwenlang waren de mensen, inclusief de geleerden, in de veronderstelling dat de aarde plat was en dat deze het middelpunt van het zichtbare heelal was. Dit geloof was gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de bijbel. Verder verklaarde hij dat niet onze aarde doch de zon het middelpunt van ons planetenstelsel is. Zijn theorie, waarvan hij niet absoluut zeker was, baseerde hij op de zichtbare fenomenen van zonsopgang en -ondergang, eb en vloed, dag en nacht, de seizoenen, de schijnbare beweging van de sterren, de oorzaak van de winden, enz. Zijn enige fout was dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de planeten een cirkelvormige baan rond de zon beschrijven terwijl deze ellipsvormig is, wat een halve eeuw later door Keppler werd aangetoond. Het werk van Copernicus kreeg in 1616 (na zijn dood) een publicatieverbod en dat bijna twee euwen van kracht bleef.


  Categorie:Theorie
  04-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De discipline van handelen, het ondernemen van actie (hormé) is het in praktijk brengen van het doen en niet-doen, van onze motivatie, doelstellingen en plichten (kathêkonta), Deze discipline heeft als doel om onze vaardigheden en hoedanigheden te ontwikkelen, om juist te kunnen handelen (kathékon), op het juiste ogenblik (kairós) en om de juiste reden (orthos logos). Hormé was een Griekse Godin; zij was de belichaming van energieke activiteit, impuls of inspanning, gretigheid, de kracht om over te gaan tot de daad. Hierbij mogen we echter niet vergeten dat het resultaat van onze handelingen slechts tot bepaalde hoogte in onze macht ligt. We hebben enkel macht over onze neigingen. De stoïcijn gebruikt graag de vergelijking van een zeeman. Het is zijn doel om naar zijn vaderland terug te keren doch hij heeft geen controle over de natuurelementen die zijn reis kunnen belemmeren. Hij kan enkel controle uitoefenen over zijn vaardigheden, door bijvoorbeeld de zeilen aan te passen aan de weeromstandigheden. Het is de innerlijke strijd die dient te worden gewonnen; de uiterlijke strijd is niet aan ons.


  Categorie:Theorie
  03-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  We kunnen de dingen wel in gang zetten doch hebben geen macht over de uitkomst.


  Categorie:Citaten
  02-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Het leven is net zo zwaar of net zo licht als het denken weegt.


  Categorie:Citaten
  01-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Door de glazen luiken van mijn ogen zie ik de wereld lachen huilen.


  Categorie:Citaten
  31-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Onze waarneming en interpretatie van de dingen om ons heen verandert niets aan hun werkelijke aard, want de mening die wij er over hebben verandert niets aan hun werkelijke trillingsaard. Onze totale kennis van de materiële wereld is afhankelijk van de wijze waarop wij (persoonlijk) de trillingen waarnemen en interpreteren. Bovenop wordt onze waarneming dan nog eens beïnvloed door onze cultuur, opvoeding en overtuigingen. Een mens kan dus ernstige vergissingen begaan als hij alles voor juist aanneemt wat hij met zijn objectieve vermogen waarneemt en een gevangene blijft van zijn onjuiste overtuigingen.


  Categorie:Theorie
  30-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Verboden verlangens zijn de vruchten van onderdrukking.


  Categorie:Citaten
  29-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Onmacht overvalt je slechts wanneer je hunkert naar macht.


  Categorie:Citaten
  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Als we in diepe slaap zijn, zijn we ons niet meer bewust van de wereld om ons heen. Dat komt doordat onze vijf objectieve zintuigen dan niet actief zijn en geen enkele trillingsprikkel naar onze hersenen overbrengen. Dit betekent echter niet dat onze omgeving niet bestaat. Het is enkel onze objectieve waarneming die is weggevallen waardoor we de uit trillingen bestaande werkelijkheid niet meer kunnen interpreteren. Vanuit dit standpunt bekeken is onze stoffelijke wereld tegelijkertijd een realiteit en een illusie. Want hoewel de stoffelijke wereld zich op een concrete en tastbare manier aan ons objectief bewutzijn voordoet, kunnen we met behulp van onze zintuiglijke vermogens niet vaststellen wat ze werkelijk en in wezen voorstelt.


  Categorie:Theorie
  27-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Samen in dezelfde wereld leeft ieder in zijn eigen wereld.


  Categorie:Citaten
  26-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Een verstandige persoon probeert in harmonie te leven door zijn innerlijk Logos af te stemmen op de alles omvattende kosmische Logos, net zoals een muzikant zijn instrument afstemt op het symfonisch orkest waarin hij speelt. We zouden steeds met rustige beschouwing rekening moeten houden met de feiten en gebeurtenissen van het leven, zoals bijvoorbeeld ouderdom en dood. Is de dood niet net zo natuurlijk als te gaan slapen na een dag van harde arbeid. Het zijn onze hartstochten, die voortkomen uit teleurstelling doordat onze verlangens niet worden bevredigd, en vervolgens afkeer oproepen. Tegenslagen, verdriet, weeklagen en nijd roepen jaloersheid op en maken ons naijverig. Hierdoor wordt het zicht op onze rede verduistert.


  Categorie:Theorie
  25-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  'Niemand zijn' is daadwerkelijk 'iemand' zijn.


  Categorie:Citaten
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Een tekst voor alle tijden van Shri Shantanandi Sarasvati

  Het is je bestemming om in de wereld werkzaam te zijn, dus daar is niets mis mee. Als iemand hard werkt in de hitte van de zon, zal hij de schaduw onder een boom extra waarderen. Als je het heel erg druk hebt in je gewone leven, zullen de vreugde en vrede van de meditatie bijzonder diep zijn. Allen die deze vrede aan anderen willen geven, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten zich niet van de bedrijvige wereld terugtrekken, want men zou het als een vlucht opvatten en daar is de meditatie nu juist niet voor bedoeld. Wees werkzaam, span jezelf in, put jezelf uit als dat nodig is, maar houd de verbinding in stand die naar sattva leidt, die je terugroept naar huis om te mediteren en nieuwe energie te vergaren.


  Categorie:Reflecties
  23-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  We beleven de stoffelijke wereld via de interpretatie door ons objectief denkvermogen. Onze interpretatie verandert echter niets aan de werkelijke aard der dingen. Zo kan een blinde in de richting van een boom kijken en deze toch niet waarnemen. Hij zou het echter bij het verkeerde eind hebben door te denken, omdat hij de boom niet ziet, dat deze ook niet bestaat. Hij is gewoon niet bij machte de trillingen, die van de boom uitgaan, te interpreteren. 


  Categorie:Theorie
  22-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Wanneer het denken stil valt
  verstomt de rode zielepijn,
  rusten klagende lippen in
  een oase van vergetelheid.

  Categorie:Gedichten
  21-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De stoïcijn streeft naar gemoedsrust (apatheia). Hij richt zijn aandacht op de dingen die binnen zijn macht liggen en die dingen waarover hij geen macht heeft, en leeft hiernaar; dat is zijn hoofddoel. De mogelijkheid bestaat dat er binnen de stoïcijnse filosofie bepaalde concepten zijn die hem niet zo liggen en die hij misschien achterhaald vindt. Dat zou absoluut geen probleem mogen zijn. De vroege stoïcijnen waren in hun denkwijze ook extremer en strenger dan de latere gematigde stoïcijnen. Filosofie dient te stromen en te groeien om niet te stagneren. Ook ons denkvermogen evolueert. We denken nu helemaal anders dan toen we jong waren en hebben onze zienswijze intussen op vele punten gewijzigd. Laten we dus ook aandacht hebben voor andere filosofische scholen en niet de fout maken om parels van wijsheid in het zand te laten liggen.    


  Categorie:Theorie

  Foto


  Foto


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!