NIEUW: Blog reclamevrij maken?
2de Regiment Carabiniers
Inhoud blog
 • “De Oorlog in Beeld” van 16 september 1918
 • 2 Carabiniers houd op te bestaan 26/02/2004
 • Een Cornet
 • De muziekkapel van de Karabiniers
 • Muziekkapel 2 karabiniers
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  16-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 Carabiniers houd op te bestaan 26/02/2004

  2 CARABINIERS HOUD OP VAN BESTAAN

  AFSCHEIDS. 26.02.2004

   

  Beste vrienden,ik meen dat we tot slot van onze laatste algemene vergadering even moeten terugblikken naar ons verleden.

   Notre régiment a vu le jour par arrêté royal le 29 aout 1913,un an avant la grande guerre. Son premier commandant fut le Colonel Biebuyck

  Le régiment a eu son baptême de feu à Schiplaken en aout 1914. Pendant la guerre notre unité a pris part aux opérations les plus importantes et souvent les plus dangereuses. Le côut était de 1208 hommes tombés au champ d’honneur, et les huit citations sur notre drapeau prouvent le courage hors pair des nos prédecesseurs.

   Het 2e vestingregiment karabiniers verloor in 1914 zoveel manschappen in de buurt van Mechelen dat het gefusioneerd werd met haar moedereenheid en ophield te bestaan.

   Het 2e karabiniersregiment werd op 1 februari 1926 ontbonden.

  Na de 1e wereldoorlog hadden de oud-strijders veel contact met elkaar maar het duurde tot 6 februari 1929, nu dus 75 jaren geleden, eer de Verbroedering van de Oud-strijders van het 2e Carabiniers en het 2e Vestingregiment Carabiniers gesticht werd met als erevoorzitter de Lt Gen Biebuyck en als voorzitter Lt Aloys Collin groot invalide van 1914-18 en als secretaris Maurice Jadin.

   La fraternelle a connu un succès impressionnant puisqu’il y avait même plusieures sections dans le pays.

  Le 17 janvier 1939 l’association de fait devenait une asbl avec siège à la Rue de la Meuse 86 à Bruxelles toujours sous la présidence de Collin

  Après la 2e guerre quelques frictions entre les anciens combattants de 1914- 18 et 40 furent assez vite applanies et la commémoration de Veldwezelt fut organisée à partir de 1946 avec beaucoup de succès. Le Col BEM Long ancien chef de corps était président d’honneur, Adj COR Gudrun président 1940-45 et le Maj hon Collin président 1914-18)

   In 1950 had een grandioze plechtigheid plaats voor de inhuldiging van de bronzen gedenkplaat met de namen van onze gesneuvelden,geschonken door onze verbroedering en de inhuldiging van de 2e Karabinierslaan. Een afgevaardigde van Z.M. de Koning, de burgemeesters van Veldwezelt en Maastricht,talloze prominenten en het muziekkorps van de Luchtmacht waren aanwezig.

   Pendant cette période nous avions même un périodique d’une douzaine de pages. Malheureusement nous n’avons plus que deux exemplaires dans nos archives. Les assemblées générales étaient parfois organisées par les sous-sections comme celle de 1950 à Antwerpen.

  Notre régiment, étant une unité de réserve, faisait des rappels à partir des années 1950 et régulièrement tous les deux ans à partir de 1970 .Le 2C était un des deux régiments d’infanterie blindée de réserve équipé comme les unités de l’active,avec les mêmes missions en temps de guerre. A ce moment les contacts avec les cadres se sont renoués. Quelques jeunes d’après 1945 ont rejoint la fraternelle et ont donné un appui aux anciens et repris contact avec les édiles de Veldwezelt pour donner un renouveau à la commémoration qui tout doucement perdait de l’importance. Officiellement le régiment a été parrainé par la commune en 1972.

   De V.Z.W. werd terug een feitelijke vereniging, onder de benaming Verbroedering 2C, op 1 maart 1979. In 1984 betreurden we het overlijden van de voorzitter Collin die 55 jaren de Verbroedering had geleid. Een moeilijke periode brak aan wegens het tekort aan bestuurders en de erbarmelijke financiële toestand.

   De inzet van Frans Robbroeckx, zoon van een Karabinier, die het voorzitterschap gedurende tien jaren op zich nam zette de Vereniging terug op het goede spoor. De verbroedering is hem veel dank verschuldigd. Frans die ver van Brussel en Veldwezelt woont heeft zich heel wat moeite getroost om steeds als eerste overal aanwezig te zijn en de vernieuwde organisatie van de plechtigheden te Veldwezelt mede te organiseren,samen met het lokale afdeling van het Geheim Leger. Hij verzamelde ook heel wat geschiedkundige feiten over ons regiment die keurig uitgegeven werden.

  De geslaagde viering van het 75 jaar bestaan van ons regiment in 1988 te Leopoldsburg mag ook op zijn blazoen geschreven worden samen met Emile Waroquier.

   Emile Waroquier devint trésorier en 1986 .Il a fait son service militaire en 1935 au carabiniers et a été rappelé au 2e en 1938 et en 39.A Veldwezelt il a combattu comme tireur lance grenade D.B.T. à la 7e cie, Pendant la guerre il était résistant au M.N.B.,et maintenant il s’occupe encore de plusieures sociétés patriotiques entre autre comme président F.N.C. de Villers St.Ghislain et trésorier provincial FNC

  Notre trésorier avait hérité de ses prédecesseurs une caisse vide et même une dette assez conséquante mais grâce à son énergie et son travail méticuleux et assidu,et avec l’aide de quelques généreux donateurs, il est arrivé a assainir les comptes en un an de temps.

  Il a allégé le travail de ses présidents d’une façon exemplaire et peut être cité comme un comittard modèle. Il n’a pratiquement manqué aucune manifestation à Veldwezelt. Il faut le faire à son âge,il aura 90 ans dans deux mois. Cher Emile nous te souhaitons pour ta 9e decade une bonne santé, un pélérinage annuel à Veldwezelt et un grand merçi pour tout ce que tu as fait pour le 2C.

   In 1995 nam Frans eervol ontslag en kreeg ik de eer hem op te volgen. Secretaris werd Rodolphe Vismara, die ik ook in de bloemetjes moet zetten voor zijn overdroten werk. Hij is daarenboven de rechter hand van LtKol Van Hooren, nationaal voorzitter van de Koninklijke vereniging der Officieren van de Veldtochten en steeds paraat voor zijn regiment waar hij bij een wederoproeping de functie van S1 waarnam. Hij cumuleerde het secretariaat met de tijdrovende en soms zware job van vaandrig van onze verbroedering. Hij werd hiervoor ten andere gediplomeerd door de minister van Landsverdediging. Hij blijft ter beschikking van Intercarabiniers, waarvoor onze oprechte dank. Ons vaandel wordt ook overgedragen aan de Inter maar we vragen dat het voorlopig blijft berusten bij onze vriend Rodophe opdat het nog steeds aanwezig zou zijn op de plechtigheden.

   Alle huidige en vroegere leden die samen verscheidene honderden zijn geweest moet ik danken voor hun trouw aan hun geliefd regiment en de inspanningen die ze gedaan hebben voor hun verbroedering.

  De tijd is nu gekomen om de boeken dicht te doen. Met veel spijt in het hart. Wij en onze voorgangers hebben onze plicht gedaan gedurende 75 jaren;Wij hebben het blazoen van het 2e Carabiniers hoog gehouden, onze gesneuvelde makkers geëerd en de banden tussen oudgedienden en het regiment verstevigd.

  Ons ledenaantal is echter ieder jaren geslonken. Het. reserveregiment 2C werd in 1991 ontbonden,de leden van 1940 zijn allen ver in de tachtig en op nieuw bloed moeten we niet meer rekenen.

   Nous avons discuté longtemps entre nous et avec l’Intercarabiniers. Nous avons exploré toutes les pistes mais on a été obligé de se rendre à l’évidence que continuer avec notre fraternelle n’était qu’ajourner notre disparition. Alors autant mourir en beauté et fusionner avec l’Inter et transmettre la responsabilité de la commémoration de Veldwezelt à nos Limburgse vrienden.

  J’ai averti de notre intention et remercié nos amis de l’Armée Secrète de Veldwezelt et le Collège de bourgmestre et d’échevins de Lanaken pour les années de bonne entente et de travail en commun pour la réussite des commémorations de mai 1940.

  Pour nos membres, il n’y aura pas de grand changement : La Fraternelle du 1C encaissera notre cotisation,nous restons membre de l’UFAC et le périodique Le Carabinier nous sera envoyé comme avant.

  Onze dank gaat naar Kol Peiren, die de Inter aan het reorganiseren is en in dewelke iedere oud en nieuwe Karabiniers zijn plaats zal hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat hij hierin volledig zal slagen.

  Albert Hendrickx,de bezieler van de Vriendenkringen van de Carabiniers Limburg en zijn medewerkers zetten we ook figuurlijk in de bloemen omdat ze onmiddellijk bereid waren de verantwoordelijkheid voor de herdenkingen te Veldwezelt op zich te nemen. Wij hebben het volste vertrouwen in hun onderneming en wensen hen veel succes.

  Je vous remercie tous d’avoir voté la fusion avec l‘Intercarabinier et de lui transmettre le solde de notre avoir et nos archives.Je suis convaincu qu’ils seront dans des bonnes mains.

  Avant le repas de ce midi je vous demanderai de lever le verre à notre 75e anniversaire et pour souhaiter encore une longue vie à tous nos membres, à l’Inter et au Vriendenkringen van de Karabiniers

  Note historique

  Nous avons trouvé,grâce au Col BEM Peiren ,la date exacte de la fondation de notre fraternelle.Elle fût fondée le 6 février 1929 sous le nom de « Fraternelle des Anciens Combattants du 2 Carabiniers et du 2 Régiment Carabiniers de Forteresse ».Le président d’honneur était le LtGén Biebuyck,premier chef de corps du 2C en 1913, et sous la présidence du Lt Aloys Collin

   

  La société de fait devint une A.S.B.L. le 17 janvier 1939.Le 1 mars 1979 l’ A.S.B.L. fût de nouveau transformée en société de fait sous la nomination de Fraternelle du 2C toujours avec A.Collin comme président.

  Nous féterons nos 75 ans d’existence en 2004,encore un peu de patience avant de lever le verre !

  Il y a 30 ans :

  le 2 régiment de Carabiniers d’infanterie blindée faisait un rappel au mois de septembre à Leopoldsburg avec comme chef de corps le Lt Col (R) Swinnen, le comd en second le Maj Wauters et l’ S3 le Maj BEM Verspreet. Les commandants des Cies de fuseliers étaient le Cdt Smet et les Capitaines Jacobs et Sijs.

  Le régiment était au grand complet avec plus de 700 hommes, dont 36 officiers. La plus grande partie des rappelés avaient fait leur service au 1Carabiniers ou au 1 Grenadiers . L’équipement était celui des régiments d’active c.à.d.56 blindés M75 et 150 vehicules sur roues.

  Le 2C faisait partie de la 10 Bde blindée sous le commandement du Col BEM Stevens(un ancien du 1C) .Les autres grandes unités étaient le 4 Li (Comd LtCol Waer, aussi un ancien du 1C),le 6 Lanciers et le 75 Artillerie.

  La Fraternelle était présente au défilé du régiment et à la manifestation en souvenir de nos anciens à Veldwezelt .C’était grâce au RSM du LtCol De Pauw , qui avait noué des relations avec les autorités de Veldwezelt, qu’une Cie, avec notre emblème, a pu se rendre pour la première fois, dans la commune qui prit, plus tard, le parrainage du 2C. Cette tradition a continuée pendant chaque rappel du régiment grâce au bourgmestre Dirickx et son conseil communal  et les chefs de corps Jacobs et Van Thomme..

   

  Dertig jaren geleden :

  werd het 2C wederopgeroepen in de maand september te Leopoldsburg onder het bevel van LtKol (R) Swinnen,met als 2e Comd Maj Wauters,als S3 Maj SBH Verspreet en als Fus Cie Comd de Cdt Smet en de Kapiteins.Jacobs en Sijs.

  Het regiment had een getalsterkte van meer dan 700 man, waarvan 36 officieren. De meeste wederopgeroepenen waren oudgedienden van de regimenten Carabiniers en Grenadiers. Het materieel waarover ze beschikten was praktisch hetzelfde als dat van de actieve regimenten,nl 56 gepantserde voertuigen M 75 en ongeveer 150 wielvoertuigen.

  De eenheid maakte deel uit van de 10e pantserinfanterie brigade onder bevel van Kol SBH Stevens (een oud-carabinier) samen met 4 Li (LtKol Waer ook een oud carabinier),6 Lansiers en 75 Artillerie.

  De Verbroedering 2C was aanwezig op de traditionele défilé en op de plechtigheid te Veldwezelt. Deze kon plaats hebben dank zij de contacten voorheen gelegd door de RSM van LtKol De Pauw. Met een volledige Cie en het regimentsvaandel werd hulde gebracht aan de gesneuvelden van 1940.Later werd deze traditie voortgezet, dankzij de korpsoversten Jacobs en Van Thomme, telkens 2C werd wederopgeroepen en werden vriendschapsbanden gelegd met burgemeester Dirickx en het gemeentebestuur zodat de gemeente zelfs het peterschap nam over onze eenheid.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  16-09-2014, 17:01 geschreven door 2 Regiment Karabiniers
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 20/06-26/06 2016
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  Foto
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!