NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Angeltjes
03-05-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Al Capones hebben kritiek op Zean-Luc

 

Cartoon

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 mei verslag - Video

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geachte Redactie - 3 mei 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen

@ Roger van het Craeyenest over “Niet gaan stemmen”

U heeft mijn lezersbrief verkeerd begrepen: ik heb geen stemadvies gegeven.  Onze hoofdredacteur houdt er wel van de lezers te prikkelen.  En hij stelde in zijn poll de vraag – met slechts twee keuzemogelijkheden – aan wie we onze voorkeur zouden geven: BDW of PJ.  Ik heb in mijn reactie “Patrick De Wever of Bart Janssens” (de titel zegt eigenlijk genoeg) duidelijk willen maken dat die twee inwisselbaar zijn en dat ik noch voor de ene, noch voor de andere zou kunnen stemmen omdat deze beperkte keuze mij in geestelijke nood plaatst.  Het was een hypothetische vraag in een hypothetische poll, waarop ik een even hypothetische derde mogelijkheid naar voren gebracht heb, die blijkbaar niet toelaatbaar was. 
De problemen in onze samenleving zijn alles behalve denkbeeldig.  Gelukkig zal er wel degelijk een reële andere kiesmogelijkheid zijn.  Ik ben er mij heel goed van bewust op welke partij, op welke persoon we moeten stemmen.  In het belang van Antwerpen en van Vlaanderen. 

Floriaan Terbeke

*****

Een significante poll

Geachte heer Ray ,

De poll die Angeltjes uitvoerde naar de voorkeur voor Jansens , ofwel Dewever en het resultaat hiervan, nl 20pct voor Jansens en de rest voor Dewever is karakteristiek voor de verdeeldheid zelfs in de radicale Vlaamse Beweging .

Omdat men kan aannemen dat er heel wat niet-Antwerpenaars aan deelnamen kan men veronderstellen dat dit wel een sterke minderheidstendens is die voor gans Vlaanderen geldt . Waarom zou men immers als men een rechtlijnige vlaamse politiek verkiest, stemmen voor iemand die de Vlaamse Beweging voor jaren terug in de geschiedenis werpt  ?

 Het is in die zin begrijpelijk dat men liever een linkse tegenstander verkiest die veel gemakkelijker te bekampen is dan de N-vA die een hoge borst opzet , maar tenslotte zoals Sarkozy de stemmen van de oprechte vlamingen misbruikt en haar publiek een rad voor de ogen draait met valse beloften . Was het trouwens ook niet Marine Le Pen die nog eerder een linkse president verkoos boven een Sarkozy die al zijn grootspraak van 2007 vergat  ?  Ook Dewever verkiest zonder enige twijfel dit pad vermits hij reeds een domper zette op de grote verwachtingen die hij in 2010 in het leven riep.

Pieter Coutereel

*****

Waar zijn ze nu?, de klimaatgoeroe's ?

Waarde redactie en vrienden,  Is het jullie nog niet opgevallen hoe onzichtbaar en stil de "klimaatgoeroe's" de laatste tijd zijn ?

In een recentelijk verleden waren ze niet uit het dagelijks beeld te denken met hun doemscenario's en waarschuwingen dat we gestaag maar zeker gingen aanbranden door de opwarming van moeder aarde. De zeespiegel ging stijgen tot aan de bovenste verdieping van de Boerentoren. Stormen, orkanen en ander winderig nat spul zouden ons geselen als nooit voorheen. De mensheid riskeerde te halveren( hetgeen geen slechte zaak zou zijn!) De polen zouden afsmelten en dan was het gedaan met ijsgekoelde cocktails slurpen ...g een ijs meer ! De opwarming was het teken des doods.

Ik begin te denken,  dat de verwarmgsketel stuk is. Zo was februari bitter koud en was een elfstedentocht op ijs ei zo na een feit geweest. Maart was mossel nch vis,e en portie warmte en een koude douche.  April was een recordmaand qua somberheid en nattigheid en de maand mei is met een schuchtere 2O graden begonnen die ze binnen enkele dagen al met de helft terug moet inleveren net zoals de belastingen op arbeid.

Welke uitleg de leveranciers van de 'opwarmingskost' hier voor uit hun mouw zouden schudden weet ik niet.  De dames en heren in deze zijn momenteel spoorloos, of zouden ze reeds verdampt zijn door de hitte?

mvg - Senior

*****

Rovers.

Rovers horen opgesloten te worden, zodat ze niet meer in de mogelijkheid kunnen komen nog meer te roven en veroordeeld te worden tot het terugbetalen van de aangerichte schade, daar is het iedereen over eens.

Waarom worden de rovers liggend in de gewestelijke, federale en EU barakken dan ongemoeid gelaten? Waarom worden die niet voor een rechtbank gebracht ? NIEMAND IS ONSCHENDBAAR voor alle duidelijkheid, NIEMAND.

Jean

NvdR Angeltjes : JA, JEAN.

*****

Onmogelijke opdracht !

Hoe gaat onze Alain Courtois dat klaarspelen ?  Enerzijds , hij moet beseffen dat ge geen twee gemeenschappen kunt tevreden stellen . Het veiligheidsgevoel voor de criminelen is er al , dank zij onze correcte politiekers , onze begripvolle justitie en bepaalde burgemeesters zoals die van Sint-Jans- Catastrofenbeek .

Anderzijds zouden de criminelen moeten beseffen dat ramkraken , gewelddadige diefstallen , bepaalde vormen van verrijking enkel mogelijk zijn bij mensen die hard werken en daardoor iets hebben ! Als ze die bevolkingsgroep uitschakelen valt er niets meer te rapen. Zou dat de grootste zorg zijn , want dan beginnen onze crimi-boys misschien te graven aan de fundamenten van de ivoren torens.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om Bert De Graeve samen met onze olijke dikkerd Dehaene te feliciteren met de welverdiende bonussen. Het is dank zij hun legendarische werklust  totale inzet en zelfverloochening, dat deze dankbetuiging in de vorm van wat Eurootjes kunnen uitbetaald worden. Wie daar kritiek op heeft, begrijp ik niet.

René

*****

Awoe Rimram : Geef die man zijn ontslag

Die Awoe Rimram hangt me serieus de keel uit met zijn raadgevingen. Enkel de allerkleinsten met gevoel voor humor kunnen van zijn idioterie genieten. Is dat een vaste redactie medewerker van Angeltjes, om toch een vrolijke noot te plaatsen tussen al die feitelijke gedrochten die we dagelijks te slikken krijgen ? Het is onbegonnen werk mij te overtuigen dat er mensen bestaan die zijn leefregeltjes ernstig nemen , behalve dan personen die rijp zijn voor de psychiatrie. Ik denk zelfs dat de grootste Islam pilaarbijter zich afvraagt of die Awoe Rimram ze nog alle vijf heeft.

René

NvdR Angeltjes : Awoe Rimram, de zjeik van het Kiel, stelt zijn wijze raadgevingen ter beschikking van al wie een beter leven wenst, overeenkomstig de wil van allah en zijn profeet. Die man kan niet ontslagen worden, René. Zijn waardevolle fatwa's worden opgevolgd door de brave moslims en wij weten nu, dankzij Awoe Rimram, wat er omgaat in de moslimhoofden.

*****

Keukengerief

Onze collectie huishoudelijke politiekers breidt stilaan uit, na dweil Van Rompuy krijgen we nu afwasborstel Di Pupo. Proficiat Mieke, knap werk.

Wes Hardin


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkrachtingen

 

"Man opgepakt voor verkrachtingen op Linkeroever" titelt De Standaard

De kans dat het een vrouw zou zijn, is gering. In de Gazet van Janssens is men zelfs nog explicieter : de dader is een Noord-Afrikaan, maar dat is een overbodig detail vinden wij. Als de jongen die vermoedelijk lijdt aan een onweerstaanbare drang en reeds veel spijt heeft van zijn daden,  een illegaal mocht zijn met een lopende procedure, maakt hij veel kans door de een of andere verlichte rechter er van af te komen met een waarschuwing, want een straf zou zijn verblijfsvergunning in gevaar kunnen brengen.  En dat willen wij toch niet, de kans mislopenb onze maatschappij te verrijken met een echte vent.

De dader, die alleen maar lief wilde zijn, heeft de meisjes enkel wat tikken verkocht en natuurlijk de mobieltjes en wat centjes meegepakt. Voor we het vergeten, hij was ook actief op Luchtbal voor enkele weken met een dame van 45 die hij eveneens met de nodige seksuele égards bedacht.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw vriend, de politie, is niet altijd tot uw dienst

 

Vincent Bogarts, een 27-jarige student psychologie uit Leuven, werd twee weken geleden op een zaterdagnacht slachtoffer van een diefstal met geweld. Toen hij samen met zijn 52-jarige oom na een verjaardagsfeestje in het Brusselse café Merlo rond half vier de eerste trein wilde halen, werden ze in de buurt van het Centraal Station in het Frans aangesproken door twee mannen.

'Ze liepen al een tijdje achter ons', zegt Bogarts. 'Aan het Europakruispunt vroegen ze vijf euro voor de trein. Toen we weigerden, namen ze mijn bril af die ik in ruil voor vijf euro zou terugkrijgen. Ze werden agressief. Mijn oom die dronken was, kreeg een duw. Toen ik probeerde tussen te komen, vielen ze mij aan. Op de grond bleven ze me schoppen. Mijn gezicht was opgezwollen en ik had een snee boven mijn oog.'

De daders, volgens Vincent Bogarts tussen de twintig en dertig jaar en van allochtone afkomst, stalen zijn jas met gsm en portefeuille en zetten het op een lopen. Een voorbijganger belde de politie, maar die weigerde te komen. 'Omdat dit soort dingen constant gebeurt. Het was geen prioriteit', aldus Bogarts.En zo gaan we verder bergaf, recht de jungle in van de multicriminele droom van onze domme politici.

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=4S3PHU21


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Probleem overbevolking gevangenissen bijna opgelost

 

 

Binnenkort worden 6 veroordeelde Marokkanen overgebracht naar Marokko om daar hun straf uit te zitten. Dat hebben de ministers van Justitie van het land B en Marokko afgesproken tijdens het bezoek van ministerin Annemie Turtelbaum  aan het Prachtland. "Het is voor het eerst dat in België veroordeelde Marokkanen naar Marokko zullen worden overgebracht om daar hun straf uit te zitten. We treffen nu nog de praktische regelingen".  Het probleem van de overbevolkte gevangenissen zal weldra opgelost zijn, glimlacht de tevreden ministerin.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart Janssens of Patrick de Wever ? POLL

 

Het was een heuse gewetensvraag die wij u voorlegden met onze laatste poll : u moet een stemadvies uitbrengen voor de burgemeester van Antwerpen en er zijn slechts twee kandidaten.

In onze toelichting hadden we uitdrukkelijk vermeld dat we deze hypothetische vraag bewust beperkt hielden tot Janssens en De Wever.  Goed wetend dat een aantal lezers niet zouden ingaan op de poll.  Maar toch waren er nog 160 deelnemers die wij bedanken.

Stel dat we een vluchtroute hadden vermeld, zoals onthouding of Filip Dewinter, dan hadden we de uitslag bij voorbaat gekend. U moest trouwens niet stemmen maar enkel een stemadvies uitbrengen.

Patrick Janssens (sociailist en opportunist) behaalde 20% en Bart de Wever (humorist en imitator) rijfde de resterende 80% binnen.

De dagelijkse bezoekers van Angeltjes zijn beslist niet allemaal Vlaamse republikeinen of VB-aanhangers. Wellicht hebben enkelen onder hen Janssens een duwtje in de rug gegeven en uiteraard zullen er ook Vlaamsgezinden zijn die nog liever Janssens kiezen dan De Wever. Zo is het leven. Daarom vinden wij het positief dat 80% hoe dan ook pro BDW gestemd heeft.  Uiteraard N-vA-aanhangers maar ook VB-ers die onder geen beding een socialist willen steunen. En die niettegenstaande de felle anti-VB houding van de N-vA leiding aantonen, dat zij toleranter en wijzer zijn dan haatbol De Wever of Jambon. Nogmaals : het is slechts een stemadvies.

Iedereen hartelijk bedankt. Op 14 oktober a.s. is het pas echt.  En dan is de keuze open en vrij. En dan weten wij het wel. U toch ook ?

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hallokes Saoedi-ArabiŽ, het hoofdland voor de homootjes

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor de vrolijke vaat

 

 

Ook wij hebben nu een vaatborstel waar u vrolijk mee aan de slag kan :  in alle kanten, gaten en hoekjes speurt hij naar vlekjes, spatjes en restjes en met de elio-glimlach verwijdert hij ze.  Ja, met zo'n apparaat wordt u vrolijk bij de vaat.

(ontwerp Mieke)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Turken komen ! Het zal plezant worden !

 

Ook Europees Gerechtshof opent grenzen voor Turkse immigranten

Turkse immigranten hoeven definitief niet de taal van het land te leren - Oostenrijk ziet Turkse 'megacatastrofe' op EU afkomen

Op 17 april berichtten we (Xander Nieuws) dat de Europese Commissie zonder enig overleg heeft besloten om in de EU woonachtige en/of werkzame Turken dezelfde rechten als autochtone Europeanen te geven, waarmee Turkije feitelijk via een achterdeurtje lid van de EU werd gemaakt. Ook het Europese Gerechtshof maakt het Turken die naar de EU willen nog makkelijker: ze hoeven definitief niet verplicht de taal van het land te leren of een inkomen te hebben en kunnen zich daarom direct bij de sociale dienst melden voor een uitkering. Ook hoeven Turkse immigranten niet langer hun aanvraag voor een verblijfsvergunning af te wachten.

'Dit is geen goed nieuws voor Oostenrijk,' verklaarde Johanna Mikl-Leitner, minister van Binnenlandse Zaken van het Alpenland als reactie op de uitspraak van zowel het Europese Hof als de Oostenrijkse bestuursrechtbank. Nu het Europese Hof vrijwel alle barrières voor Turkse immigranten heeft opgeheven en hen op grond van een in 1963 gesloten verdrag tussen de EEG en Turkije niet langer verplicht om de taal van het land te leren, kunnen alle Turken met familie in Europa -of die dat beweren te hebben- ongehinderd naar de EU emigreren.

Niets meer aan te doen
Ook de leeftijdsgrens van 21 jaar voor het laten overkomen van een Turkse bruid is opgeheven. Met uitzondering van de linkse Groenen hebben de Oostenrijkse politieke partijen bezorgd op de uitspraak gereageerd. Er valt echter niets meer aan te doen. 'Het oordeel is éénduidig,' aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Het moet geaccepteerd en omgezet worden.' En wat voor Oostenrijk geldt, geldt in dit geval automatisch voor de hele EU.

De Unie van Europees-Turkse Democraten (UETD), een lobby organisatie van de islamistische AKP partij van de Turkse regering Erdogan, vindt het schandalig dat Europa zo lang gewacht heeft met het doorvoeren van deze maatregelen. In 2008 organiseerde de UETD het bezoek van Erdogan aan Duitsland, waar de Turkse premier de toen nog verplichte inburgering van Turken in Europa een 'misdaad tegen de menselijkheid' noemde.

'Megacatastrofe'
Ilan Knapp, lid van de Oostenrijkse Raad van Experts voor Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ziet als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof een 'megacatastrofe' op Oostenrijk -en daarmee de EU- afkomen. 'Wegens een bijbepaling (van het verdrag) uit de 60-er jaren, die men al lang had moeten aanpassen, kunnen Turken nu vrijwel onbeperkt misbruik gaan maken van de Europese sociale voorzieningen. 'Er kunnen mensen komen die niet meer hoeven aan te tonen dat ze Duits (/de taal van het land) kunnen spreken en een inkomen hebben. Ze kunnen direct naar de sociale dienst gaan.' (1)

'Wij komen!'
Dat Turken ook zonder dat het verplicht wordt uit zichzelf de taal van het land zullen leren berust vooral op wishful thinking, want 'wie enkel komt om (een uitkering) te incasseren zal niets willen leren'. Het provocerende boek 'Turken: Wij komen!', geschreven door de 25 jaar oude Inan Türkmen, begint op deze manier een in vervulling gaande profetie te worden. 'Wij zijn met meer. Wij zijn jonger. Wij zijn gretiger. Onze economie groeit sneller. Wij zijn sterker,' aldus Türkmen, zich daarmee verzettend tegen het 'vijandige beeld' dat er volgens hem in Europa over Turken bestaat.

Volgens Türkmen stijgt de welvaart in Turkije veel sneller dan in Europa - wat critici onmiddellijk de vraag kan doen stellen waarom zoveel Turken dan nog steeds naar Europa willen emigreren, en niet andersom. (2)

(1) SOS Österreich (2) Die Presse

http://xandernieuws.punt.nl/?id=658693&r=1&tbl_archief=&


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussel, gezien door de ogen van een Franstalige liberaal

 

Wij zijn vertrouwd met commentaren en kritieken op Bruxelles, de onzalige hoofdstad van het land B, de stad met enorme pretenties, voortdurend geldgebrek, grenzeloze minachting voor de geldschieters uit Vlaanderen maar ook met een hoofdstedelijke afkeer van de Waalse boertjes, Bruxelles het paradijs voor graaiende politici : er zijn een kleine duizend mandatarissen voor een gebied van ocharme 1 miljoen inwoners. We hebben bij Angeltjes ooit de berekening aan u voorgelegd. In het verleden konden we de Bruxellois nog zachtaardig spottend kiekenfretters noemen, die tijd is voorbij.  Het zijn zelfs geen unieke belgen meer, die eretitel hebben ze moeten afstaan aan de Duitstaligen uit de Oostkantons : les Manneken Pis ont été passés par les Boches de l'orient. 
 
Wat overblijft is een mengelmoes van arrogante en gefrustreerde Jacques Brels met drukke gestes, opgetrokken wenkbrauwen en lege portemonnees, een handvol zogenaamde Vlamingen die er alles aan doen om niet vereenzelvigd te worden met Vlaanderen en vele, vele vreemdelingen. De Congolezen die naïef en soms wreed het donkere Afrika niet uit zich weten te bannen, en vooral de eindeloze massa's aanhangers van de islam die zich onderscheiden door hun manifeste wil om de zeden en gebruiken uit hun Prachtlanden in Bruxelles over te planten.  Zij worden extra beschermd door salonsocialisten van mijn voeten,  die ofwel Koning Alcohol aanbidden of die via de donkere ogen van een Sheherazade bekeerd zijn tot de religie van de vrede. We zwijgen over de 160 andere nationaliteiten die het waterhoofd Bruxelles tot een smeltkroes van conflicten en apartheid vervormen. En wij maar betalen voor dat zootje.
 
 Hoe kijkt nu een echte Franstalige Brusselaar aan tegen zijn stad ?  Wij vonden in La dernière Heure, de spreekbuis van het brussels liberalisme een vraaggesprek met Alain Courtois, de lijstaanvoerder van de MR in de hoofdstad onder de titel : "Ik durf niet meer naar De Brouckère gaan".  Enkele uittreksels.
 
 
Voor senator Alain Courtois, lijstaanvoerder van de MR, moet het veiligheidsgevoel terugkeren naar het hart van Brussel.
 
- Wat veroorzaakt dat gevoel van onveiligheid volgens u, dat in opmars is in Brussel ?
 
- Het ontbreken van verlichting, de vuilheid, groepjes mensen die samenhangen op straat, het ontbreken van gegevens over de juiste plaats van een politiecommissariaat, de kankers van de maatschappij, de krotwoningen. Er zijn plaatsen waar al deze fenomenen bij mekaar komen. Daar moet in de eerste plaats opgetreden worden.
 
- Over welke locaties heeft u het ?
 
- De wijken Anneessens, Chicago (NvdR : tussen het IJzerplein en het Sint Katerinaplein), het De Brouckèreplein en het Rogierplein. Daar moet een permanente politie-aanwezigheid zijn. Het ganse stadscentrum moet onder controle komen. Er moet ook een nacht-politiecommissariaat zijn in Neder-over-Heembeek en in Haren.
 
- Vindt u dat de toestand verergert ?
 
- Ik vind dat er wijken zijn die men verwaarloost en aan zichzelf overlaat.  De wijk Bockstael nabij het Klein Kasteeltje. Ik durf niet meer naar het De Brouckèreplein gaan na halftien. Dit is onaanvaardbaar, niet normaal.
 
- Wat stelt u voor ?
 
- Voor alles een verscherpte politie-aanwezigheid. Neem de parkeerwachters : een privébedrijf bezit de mogelijkheid om aanweizg te zijn in alle wijken van de hoofdstad. Waarom kan de politie dit niet ?  Er wordt ook te weinig gedaan voor het vuilnis in de straten, het onbehouwen gedrag van veel inwoners, de leegstaande gebouwen.  Ik zou de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vermenigvuldigen met factor 15 om de sociale overtredingen te bekampen.  En een ander absoluut nodige maatregel, is een goede verlichting in de straten.
 
- En verder, meer concreet nog ?
 
- Ik vind het onbegrijpelijk dat er geen systeem bestaat voor de handelaren om direct de politie te alarmeren.  In twee gemeentes van het gewest, schijnt dit naar behoren te werken.  Verder zijn er de bewakingscamera's, maar er moeten er meer komen.  De bevoegdheden van de verkeerspolitie moeten uitgebreid worden, zodat zij ook kunnen optreden bij andere overtredingen dan deze van het verkeer.
 
- U bent er ook voorstander van dat justitie de dossiers sneller afhandelt ?
 
- Ik ben ervan overtuigd, maar dat is misschien een overblijfsel uit mijn carrière als gewezen procureur, dat als iemands fysieke intregritiet aangetast wordt, er direct moet gereageerd worden. Ik ben voorstander dat in navolging van de vredegerechten, een aantal strafrechtbanken van eerste lijn in het leven geroepen worden die onmiddellijk optreden, ofwel moeten de bevegdheden van de politierechtbanken uitgebreid worden. Maar dat vergt financiële middelen.
 
- De uitdagingen op het vlak van de veiligheid in Brussel-stad zijn groot maar het budget is beperkt. Doet de meerderheid niet wat zij kan met de middelen waarover zij beschikt ?
 
- Ik geef toe dat met de 650 manifestaties en betogingen per jaar op het grondgebied van Brussel, de zaken niet gemakkelijk liggen.  Maar men kan 50.000 politie-agenten de straat opsturen, als aan het andere eind van de ketting, er geen sancties worden uitgesproken, leidt deze politie-overmacht nergens toe. Voor mij ligt de bal vooral in het kamp van justitie.
 
- Zijn meer en strengere sancties dan de enige oplossing ?
 
- Neen, er moet ook geïnvesteerd worden in de opleiding. Er zijn te veel jongeren van 20 jaar of zo, die ontsporen.  Zij zijn een generatie zonder toekomst. Ze zijn daar, ze draaien in het ronde, en dat is het.  Het is niet uitsluitend bestraffen en beveiligen dat we moeten doen. We moeten tegen de stroom opvaren.  Daar ligt de verantwoordelijkheid van het Gewest en van de stad. Het gaat over onderwijs, het aanleren van een vreemde taal van de basisschool af, het is de verbinding tussen de school en "Kunst en Beroepen" in Brussel. Wij bieden geen toekomst, terwijl wij over een ongelooflijke rijkdom beschikken met een groot aantal internationale instellingen, lobbyisten allerlei, diplomatieke missies.  Ik ben ervan overtuigd dat met de kennis van twee of drie vreemde talen, onze jongeren een plaats kunnen verwerven in die instellingen.
 
*****
 
Tot zover Alain Courtois.  We zijn niet bepaald onder de indruk van de voorstellen van de liberale voorman, die bv de term zero-tolerantie niet in de mond durft nemen, die zwijgt over de aanvallen op politiebureaus en voor wie elke aanpak steunt op weer eens meer geld. 
 
Wij zijn vooral benieuwd naar de mening van onze Brusselse lezers. En uiteraard ook al de anderen.
 
Ray (bewerking en vertaling)
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De onverbiddelijke zoener

 

Dezer dagen bulkt het in de media over  Frank Vanhecke en zijn nieuw lief. Wij waren er al langer van op de hoogte maar wij vonden het niet nodig de VB-torpedo met zijn privé esbattementen onder uw aandacht te brengen. Zoals we ook discreet zijn omgegaan met zijn vorige turbulente relatie en de verscheurende politieke consequenties daarvan.

Het politieke leven van Vanhecke interesseert ons meer, want hoe je het draait of keert, de man zit nog steeds in een VB-zetel in het Europarlement en al wat hij uitkraamt en uitsteekt, gebeurt uit naam van de vele VB-kiezers die hem destijds aan zijn postje geholpen hebben.  Ook als hij dat nu fel en heftig ontkent en pretendeert dat zijn  161.371 kiezers stuk voor stuk zijn persoonlijke zeteldragers zijn.  Het feit dat je zoiets durft te zeggen, bewijst dat er iets los zit in het hoofdje. En als je het NIET zegt, is het nog erger, want dan beken je gewoon een zeteldief te zijn, zonder meer.  Zoals andere potentaten en carrièristen, wier namen al uit ons geheugen gewist zijn. Een overloper in de politiek is en blijft een verwerpelijk sujet.  Wij kunnen daar geen cent begrip voor opbrengen, zeker niet in het geval van Vanhecke, die bovendien zijn gewezen partij op een beschamende manier beschadigt.

We hebben vorige week een schot voor de boeg gelost, toen Vanhecke in Reyers Laat verscheen om zijn warrig geblaat te laten horen over stadsgenoot Pol Van den Driessche, diens scharrelhandjes en donkere verlangens naar de grote draai met de eerste de beste gerokte.  Vanhecke bleek plots voor de VRT een expert in buitenechtelijke affaires. Even dachten wij dat hij door Lieven Gils op de rooster zou gelegd worden met zijn persoonlijke recente amoureuze ervaringen, maar het gelul beperkte zich tot vrijblijvende bla-bla. Wellicht zag Vanhecke dit tv-optreden als een aanloop naar zijn droge droom : dankzij de opgave van PVDD, diens plaats innemen als N-vA kopman in Brugge. De burgemeester van Bruges-la-Morte.

Het zou ons verbazen mocht De Wever een tweede keer in dezelfde val lopen, maar wie weet, de N-vA-president is geen krak inzake strategie.  Anders stond hij niet aan de gevreesde zijlijn te roepen hoe goed en juist hij het allemaal weet. Enfin, hij heeft de 10 miles gelopen  en dat is geen geringe prestatie.

Waarom Roger van Gheiluwe niet vragen, dat is ook een expert in relatietjes. Maar zonder de dames op te jagen.  En anders mag de N-vA mij altijd uitnodigen : ik heb ook geen onbesproken verleden  en ik ga direct met Vlaams Belang een coalitie vormen. Brugge ten bate, Vlaanderen ter ere.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar heers chaos in Suid-Afrikaanse onderwys.

 

Angie Motshekga, minister voor onderwys

Dit is veral in die Provinsie Oos-Kaap, waar dit so sleg gaan, dat die nasionale regering eergister persoonlik moes ingryp.
Die Provinsie Limpopo (voorheen Noord-Transvaal) is reeds geruime tyd onder die bestuur van die nasionale regering in Kaapstad, nadat die departemente van Gesondheid en Onderwys meer as R4-miljard (0,4 miljard Euro) verduister het.  Nou is Oos-Kaap aan die beurt.  Ondanks die heraanstelling van sowat 1 900 tydelike onderwysers is die (swart) onderwysvakbond Sadou nog gladnie tevrede met die vordering in die Oos-Kaap nie.
By blanke skole is daar weinig probleme, en die prestasies in skooleksamens verbeter elke jaar.
Swart kinders en swart leraars (in feitlik alle provinsies) ervaar elke jaar groot probleme.  Onderswysers (leraren) rand skoolmeisies seksueel aan; hulle lê die hele dag by sjebeens (drinkplekke), in plaas daarvan om onderrig by skole te gee; hulle is halfgeskoold en weet dikwels minder as wat die kinders self oor 'n onderwerp weet; en hulle verduister van die staat se geld.
In 2011 het die Oos-Kaap 'n tekort van R15-miljoen gehad, en daar was nie geld om onderwysers (leraren) se salarisse te betaal nie.
'n Onderwysdeskundige, mnr Graeme Bloch, sê onderwys in Suid-Afrika het sodanig agteruitgegaan, dat dit die land "miljarde" sal kos om die skade te herstel en die agterstand uit te wis.
Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, sê dit sal 2 tot 3 dekades (30 jaar) neem "om die agterstand in onderwys uit te wis."
Daar is ook hopeloos te min skole in die land, en die Departement van Onderwys bou nie nuwe skole nie.  Intussen word bestaande skole deur swartes oorstroom.  By Grabouw, naby Kaapstad, het swartes 'n bruin skool oorgeneem en daarop aangedring dat hulle onderrig in Engels wil.  (Sowat 95% van die bruin gemeenskap in Suid-Afrika is Afrikaanssprekend).  Daar het toe gevegte tussen bruin kinders en swart kinders uitgebreek.  Die ANC beskuldig nou die DA-regering in die Wes-Kaap daarvan dat hulle weier om swart kinders in 'n tradisioneel bruin skool toe te laat.  Die Wes-Kaap is die tuiste van bruinmense vir die afgelope 20 000 jaar, terwyl die swartes maar eers die afgelope 50 tot 60 jaar in die Kaapse Skiereiland woon, en op 'n onordelike wyse in hul duisende per dag vanaf die Oos-Kaap na die Wes-Kaap stroom.  Daar is geen werk, geen huise, geen skole en absoluut geen infrastruktuur vir die swartes (Xhosas) in die Wes-Kaap nie, maar hulle dring aan op die beste, en dit moet onmiddellik gebeur.  (Oud-presidente Nelson Mandela en Thabo Mbeki, asook oud-aartsbiskop Desmond Tutu, behoort aan die Xhosa-stam).
Teen die tempo wat swartmense aanteel (hetsy deur natuurlike aanwas, of deur wettige immigrasie, of deur onwettige immigrasie) in Suid-Afrika, moet daar voltyds (dag-en-nag, jaar-in-jaar-uit) skole, hospitale en woonhuise gebou word, maar dit gebeur nie.  Die ANC gee die skuld van al hul probleme aan apartheid, maar in die 18 jaar wat apartheid "dood verklaar" is, het die ANC nog weinig gedoen om daardie probleme op te los.

Groot gedeeltes van die begrotings (budget) wat aan die begin van die jaar in die parlement gemaak word, word dikwels in Ministers, ander parlementslede, en amptenare, se eie sakke gesteek.
Toe die Minister van Energiesake 18 jaar gelede opdrag MOES gegee het dat nuwe kernkragsentrales gebou moes word, het sy opdrag gegee dat ou steenkool-kragsentrales gesluit word.  Intussen het Suid-Afrika se bevolking van sowat 40-miljoen tot 60-miljoen gegroei.  Daar het toe 'n reuse tekort aan elektrisiteit in Suid-Afrika ontstaan, en daardie tekort sal heel waarskynlik nooit uitgewis word solank die ANC regeer nie.
In-plaas-daarvan dat die ANC 'n meriete-stelsel volg, en slegs die beste mense aanstel, het hulle op 'n kwota-stelsel besluit, waarin 90% van alle werkslui (hetsy arbeiders, ambagslui, akademici, of wie dan ook) swart moet wees.  Selfs direkteure, en lede van 'n familie-onderneming, moet uit 90% swartmense bestaan.
Omdat vele hoogs opgeleide blankes in die proses werkloos geword het, het hulle (sowat 1-miljoen) besluit om die land te verlaat.
Vandag bestaan daar geen professionele beroep (baan) waarin daar nie 'n tekort is nie.  Van dokters, ingenieurs en elektrisiëns, tot verpleegsusters, rekenmeesters, finansbestuurders en onderwysers.  In al hierdie beroepe word blankes weggewys, omdat dit vir swartes gereserveer is, en daar nie gekwalifiseerde, en of bekwame swartes in die land is nie.

Peter


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dodenherdenking 4 mei : ophef omtrent Gedicht

 

In Nederland vindt jaarlijks op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats. Men herdenkt  burgers en militairen  die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (men gaat hierbij uit van 10 mei 1940), in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Een dag later, op 5 mei wordt de bevrijding van de Duitse bezetting (1940-1945) gevierd. Tot 1961 had de herdenking slechts betrekking op de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1961 worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere militaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands-Indië) en vredesoperaties (zoals in Libanon, Bosnië of Afghanistan) herdacht.

Tot zover deze situering van de Nederlandse Dodenherdenking uit Wikipedia.

Dit jaar is er heel wat deining ontstaan omtrent een gedicht dat zou voorgelezen worden door de 15-jarige auteur, Auke de Leeuw uit Helmond. De jongen is genoemd naar zijn oudoom Dirk Siebe en het gedicht draagt de titel "Foute Keuze".

In Nederland steigert de publiek opinie direct bij het horen van het adjectief "fout" in verband met de oorlog. Daar wordt geen enkele nuancering bij toegelaten : "fout geweest zijn" tijdens de oorlog die bijna 70 jaar achter ons ligt, is erger dan je ouders vermoorden, je dochters verkrachten, je schoonmoeder op handen dragen of de Nederlandse monarchie misprijzen. Fout zijn, kent geen genade. 

Aukes gedicht is opgedragen aan zijn oudoom, Siebe Dirk die naar het Oostfront vertrokken was met de SS en die daar gesneuveld is. Het gedicht vertelt het verhaal van de oudoom de Nederlandse strijder tegen het communisme en zijn keus om voor de Waffen-SS te dienen. Auke heeft het ook over zijn oma die verscheurd werd door de oorlog. Vier van haar elf kinderen zaten in het verzet, eentje diende aan het Oostfront voor de Waffen-SS.

Volgens Esther Voet, adjunct-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, zou het beter zijn als Auke het gedicht niet voordraagt. "Alle aandacht moet uitgaan naar de slachtoffers en niet naar de daders", aldus Voet. Directeur van het Comité 4 en 5 mei Nine Nooter zegt in NRC Handelsblad dat ze het gedicht van Auke juist moedig vindt.

Foute Keuze
Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe
Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt
Koos voor een verkeerd leger
Met verkeerde idealen
Vluchtte voor de armoede
Hoopte op een beter leven
Geen weg meer terug
Als een keuze is gemaakt
Alleen een weg vooruit
Die hij niet ontlopen kan
Vechtend tegen Russen
Angst om zelf dood te gaan
Denkend aan thuis
Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet
Zijn moeder is verscheurd door de oorlog
Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten
En een vechtend aan het oostfront
Alle elf had ze even lief
Dirk Siebe kwam nooit meer thuis
Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe
Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden.

Op 4 mei worden de slachtoffers herdacht die zijn omgekomen waar ook ter wereld. Dit geldt echter niet voor jonge Nederlanders die, net zoals in Vlaanderen, in de geest van de tijd, opgemaakt werden om het christelijke Europa te verdedigen tegen de bolsjewieken. De intolerantie, het botte onbegrip, de kille haat wordt nog steeds gevoed in het land dat altijd klaar staat met het vingertje om de wereld terecht te wijzen en te verbeteren. De Nederlandse publieke opinie en de elite partijen van vandaag zijn tenminste even collaboratiegezind tegenover de aan gang zijnde invasie  dan de Oostfronters in 1940.

Auke de Leeuw mag zijn gedicht niet voordragen. Pover Nederland.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Balsem voor uw prangend geweten door Awoe Rimram
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Fatwa over de vraag of een moslim met zijn linkerhand mag eten of drinken en of hij zijn vingers na het eten moet aflikken.

Vraag: “Mag een moslim met de linkerhand eten en drinken?  En moet hij na het eten zijn vingers aflikken?”

Antwoord: “Allahs profeet, Mohammed – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde: ‘Als iemand van jullie eet of drinkt, mag hij dit niet met de linkerhand doen, want de duivel eet en drinkt met de linkerhand.’  D.w.z. dat de persoon, die met de linkerhand eet of drinkt, de duivel volgt.  Wie onze profeet lief heeft – Allahs zegen en heil wezen met hem – eet met de rechterhand.  Sommigen zijn de mening toegedaan dat goede tafelmanieren betekenen dat men het voedsel met de rechterhand snijdt en met de linkerhand eet.  Wat een onzin!  Waarom verwissel je niet gewoon het bestek, m.a.w., waarom, mijn broeder,  snij je niet met de linkerhand en eet je met de rechterhand?...  Enkelen zullen zeggen: ‘Maar ik ben linkshandig.’  Wat betekent linkshandig?  Het betekent gewoon: ‘Ik gebruik altijd mijn linkerhand.’  Ik was zoals jij.  Ik at vroeger met de linkerhand, dronk met de linkerhand en kleedde mij ook ermee aan.  Sinds ik mij in 1969 tot de islam bekeerd heb, is alles veranderd.  Soms brengt de duivel mij in bekoring om met de linkerhand te eten.  Ik antwoord hem dan: ‘Een ogenblik!  Wat ga ik eten?  Rijst?  Goed, ik eet de rijst met de rechterhand.  Hoe eet ik het brood?  Ik snij het in stukjes… (als alles gesneden is- steek ik mijn linkerhand onder mijn linkerbovenbeen.  Op deze manier wordt mijn hand vastgehouden en nooit (tijdens het eten) gebruikt.  Nu hou ik de lepel, de vork e.d. slechts met de rechterhand vast.  (Gunaim lekt ter illustratie zijn vingers af)  Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde: ‘Als iemand gedaan heeft met eten, moet hij zijn vingers aflikken.  Want hij weet niet waar de zegen (van het eten) zich bevindt.’  (Sommigen menen) ‘Onze Heer, de profeet, heeft ons het (aflikken der vingers na het eten) opgedragen, maar het is afschuwelijk’.  Maar wanneer Michael Jackson ons zou opdragen onze tenen af te likken zouden we het doen.  Wij zijn – Allah zij dank – moslims.  Wij houden ons daarom aan de leer van de profeet Mohammed, Allahs zegen en heil wezen met hem.”

Awoe Rimram, de Zjeik-van-het-Kiel

PST Angeltjes : Beste Awoe Rimram, hartelijk dank voor dit zoveelste verhelderende antwoord op onze prangende gewetensvraag. Wij kunnen niet wachten tot uw hoogvereerd volk de leiding op zich zal nemen om onze levens in de juiste beschaafde richting te oriënteren. De Angeltjeslezers zullen dankzij uw wijze raadgevingen alleszins een flinke vooruitgang hebben op de andere ongelovige honden.


02-05-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bouw van de nieuwe WTC-Toren in New-York

 

 

Tussen 2004 en 2012 werd de bouw in zeer vertraagd stadium gefilmd en vervolgens in 90 seconden vertoond. Over de moskee die in de omgeving moet verrijzen horen we niets meer.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen Vlagt
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 Uit de Nieuwsbrief van Vlaanderen Vlagt van 24 april 2004 :

Uit de oude doos

Parijs-Roubaix 2004: Een dronken supporter verloor de controle over zijn (leeuwen)vlag en bracht wielrenner Leif Hoste serieus in de problemen. Alle media richten hun stalinorgels op Vlaanderen Vlagt. Wij werden net niet standrechterlijk geëxecuteerd en uit het Belgisch Aards Paradijs verjaagd. Het had echter ook zijn goede kanten. Het bezoekersaantal van onze webstek ging pijlsnel de hoogte in en VTM breide er nog een hilarisch staartje aan.


“'Recht van Antwoord' (vorige dinsdag op VTM)     

De Wielerclub 'De Nieuwe Hoop Tielen' had ons aangeklaagd en wij kregen Recht van Antwoord. De opname (daags voordien) mondde uit in een ongehoorde verbale agressie vanwege onze tegenstanders, precies of ze hadden "iets" genomen. Op die tientallen wielerwedstrijden waar VL² aanwezig was hadden we zoiets nog nooit meegemaakt! Goedele had moeite om die twee binnen de nadarbarrelen te houden. Het werd ook duidelijk dat het niet zozeer om 'de' vlaggen ging dan wel om 'die' vlaggen. Leif Hoste zou aanwezig zijn om ons te verdedigen maar had in laatste instantie afgebeld. Zo hoefde hij zich niet te schamen voor de 'verdedigers' van zijn wielersport. Chris Lomme, jurylid, noemde hun gedrag 'hooliganisme'. De hoofdvogel werd afgeschoten door de wijze rechter en "onbevooroordeeld sportjournalist" Guy Polspoel, de vaandeldrager van VTM, die er in zijn oordeel de nazi's (lees nationaal-SOCIALISTEN) bijsleurde en weer eens banden met het Vlaams Blok had ontdekt. Waarop Ivan Mertens een wederwoord eiste en kreeg. In de uitzending bleek dat toch een aantal voor ons positieve tussenkomsten met de knippeschaar werden bewerkt. Aan de vele reacties kunnen wij vaststellen dat de positieve en niet-agressieve aanpak van Vlaanderen Vlagt zijn nut heeft bewezen.

- Toen Guy Polspoel zich deontologisch verplicht voelde het woord "nazi's" van stal te halen om misbruik van de sport voor politieke doeleinden aan te klagen bedoelde hij NIET de vele partijvoorzitters, ministers en andere politici die in het zicht van de verkiezingen de sportmanifestaties afdweilen en nadien nog worden uitgenodigd in de vele televisieshows!

Ik herhaal: Hij bedoelde NIET de vele partijvoorzitters, ministers en andere politici ... “


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. 1 mei manifestatie in Antwerpen : VB geeft aftrap verkiezingen

 

Het De Coninckplein in Antwerpen zag wit van het volk op 1 mei tijdens het VB startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lang geleden ook dat er nog uitsluitend Vlaamse liedjes over het plein schalden.  De leeggangers en drugsaddicten die hier hun dagelijkse doelloze bijeenkomsten houden, waren afgezakt naar de belendende straten.  Als Bruno Valkeniers en het Vlaams Belang het voor het zeggen krijgen, dan worden alle illegalen, drughandelaars, criminelen en fortuinjagers vriendelijk opgepakt en elegant naar hun thuisland teruggevoerd. Laten we eerlijk zijn, wie onwettelijk en zonder redenen van bestaan ergens ronddoolt en met halve of hele criminele activiteiten de omgeving verpest, moet niet met fluwelen handschoenen aangepakt worden.  Laten we onze "och arme"-mentaliteit en goedheid opsparen voor onze eigen mensen die uit de boot dreigen te vallen.

Filip Dewinter heeft het in zijn toespraak over het misplaatste monopolie van de partijsocialisten en vakbondskapitalisten op de dag van de arbeid :

Ik vraag me af hoe figuren zoals Luc Van den Bossche die als voorzitter van de Raad Van Bestuur van Brussels Airport 700.000 euro salaris opstrijkt, Steve Stevaert die als voorzitter van Ethias 150.000 Euro binnenrijft, Chokri Mahassine die aan zichzelf en aan zijn partner via zijn Pukkelpopbedrijf een winst van 900.000 Euro laat uitkeren, maar ook figuren zoals vakbondsbaas Rudy De Leeuw, minister Vande Lanotte , gewezen minister Bruno Tuybens en zovele andere socialisten die via ingewikkelde fiscale constructies zichzelf verrijken en de belastingsbetaler bestelen, zichzelf nog socialist durven noemen. Om de corruptieschandalen te doen vergeten kiezen de socialisten voor de vlucht vooruit. Vande Lanotte trekt als een ware Don Quichot ten strijde tegen de elektriciteitsbedrijven en de telefoonmaatschappijen. Energie kost veel te duur zegt hij. Wat hij niet vertelt is dat de elektriciteit onbetaalbaar is geworden omdat de socialisten samen met de liberalen Electrabel voor een appel en een ei aan Frankrijk hebben uitverkocht.

Het Vlaams Belang is voor wat de pensioenen betreft een absolute voorstander van de 40 jarige loopbaan en de harmonisering van de verschillende pensioenstelsels. De gepresteerde loopbaan moet centraal staan en niet de pensioenleeftijd. Waarom zouden onze mensen langer moeten werken terwijl de overheid toelaat dat vreemdelingen die hier nooit hebben bijgedragen tot de sociale zekerheid werkloosheidvergoedingen, leeflonen, sociale woningen en pensioenen krijgen ?

Voor partijvoorzitter Bruno Valkeniers is 1 mei  een dag van hulde voor alle harde, stille werkers in deze samenleving, die doen wat moet gedaan worden, ook als ze er niet voor beloond worden. Een hulde aan de zogenaamde kleine man of vrouw, die dikwijls meer plichtsbesef aan de dag legt dan de groten, dan sommige bankiers, dan sommige CEO’s met hun riante bonussen. Een hulde aan de postbodes, verpleegsters, onderwijzers, politie, brandweerlui, en de 1001 krachten die onze samenleving écht recht houden.

Zijn toespraak zit vol bewuste verwijzingen naar de ramp met de Titanic die dezer dagen uitgebreid herdacht wordt.

De Christelijke vakbond met Arco en de socialistische met Ethias, zogezegd de verdedigers van de kleine man, hebben in ijltempo beslag gelegd op de brandkoffers, en zijn op de laatste reddingssloep verdwenen, om zich aan boord te hijsen van de nieuwe luxepakketboot, Belfius genaamd. En ergens… ergens in de oceaan drijft er dan nog zoiets als een “bad bank”, het oude Dexia-spookschip, waarvan experten zeggen dat diezelfde belastingbetaler elk jaar 2 miljard Euro zal mogen afdokken om dat wrak drijvend te houden. De Belgische staatsschuld zou zo tot 500 miljard Euro kunnen oplopen. En dan wenkt het Griekse scenario.

De machtspolitici voeren een welbewust project uit om elk spoor van het oude Avondland uit te wissen,- het Europa der volkeren, het Europa van onze christelijke, humanistische cultuur, tradities, waarden en normen, dat wij als volksnationalisten steeds gekoesterd hebben. De nieuwe Europese superbureaucratie stelt zich brutaal en despotisch in de plaats van het Europa der volkeren. Zogezegd om een derde wereldoorlog te vermijden, want het nationalisme zou de concentratiekampen voortbrengen. In werkelijkheid, beste vrienden, zijn we geruisloos onder een nieuwe dictatuur terecht gekomen, in de gevangenis van de politieke correctheid en eenheidsworst.  Een plek waar we uitgekleed worden, onze identiteit wordt afgenomen en waar we als volk niet meer mogen bestaan. Via een soort eenheidsdenken wordt elk onderscheid platgewalst en worden alle grenzen gesloopt, op dictaat van een nieuwe machtselite. De Verhofstadts en Van Rompuys van deze wereld gedragen zich als de nieuwe stuurlui van de Titanic.

Europa is een te mooi continent om in de handen te laten vallen van foute stuurlui en wereldvreemde ideologieën. Het Vlaams Belang zal dan ook de Eurokritische stem in Vlaanderen blijven en zich met bevriende Europese partijen blijvend inzetten tegen de negationisten van onze Europese cultuur. Ik wens bij deze dan ook Marine Le Pen proficiat met haar recente verkiezingsuitslag.

Meer dan 1 op 10 Vlamingen leeft onder de officiële armoedegrens. Zo’n 100.000 gezinnen kunnen hun elektriciteitsrekening niet meer betalen. Dat gaat dan voor een groot deel niét over OCMW-toeristen uit Oost-Europa, of over migranten die heel hun familie uit de Magreb laten overkomen. Dat gaat over onze eigen Vlaamse mensen, die niet rondkomen. Werklozen, alleenstaande moeders, mensen met een mager pensioen. 

Wij gaan voluit voor de derde weg: tussen het mislukte socialistisch collectivisme aan de ene kant, en het jungle-kapitalisme aan de andere kant. Het nationalisme zal volks én sociaal zijn, of het zal niet zijn. Solidariteit en gemeenschappelijk identiteitsgevoel zijn twee kanten van één medaille. Ook hier bezet het Vlaams Belang een unieke positie in het politieke landschap: wij zijn een sociale volkspartij én een onafhankelijkheidpartij. Voor ons geen confederale tussenstations of nieuwe compromissen. Onze Vlaamse economie is sterk genoeg om een stevige sociale zekerheid voor onze eigen mensen te financieren. Maar niet om de bodemloze putten van de nv België te vullen.

Tot zover enkele uittreksels uit de toespraken van de heren Dewinter en Valkeniers die regelmatig onderbroken werden door de applaudisserende menigte. 

Patrick Janssens laat weten dat hij voor de vierde keer vader zal worden : wij feliciteren de burgemeester en zijn echtgenote.  Bart de Wever laat niets weten maar we vernemen uit welingelichte bron dat hij het stratenplan van Antwerpen zit te bestuderen om niet verloren te lopen in eigen stad.  De eigenzinnige Filip Dewinter hoeft zich niet extra voor te bereiden : de Antwerpenaars weten dat zij aan hem de man hebben die complexloos de voorkeur geeft voor eigen volk.

Het wordt tijd dat een einde gemaakt wordt aan de verkeerde prioriteiten die onze eigen mensen in het verdomhoekje duwen.  De wereld is van iedereen, maar Antwerpen en Vlaanderen zijn van ons. En de vreemdelingen die hier een toekomst zoeken, moeten zich aanpassen en presteren, net zoals de miljoenen Europese migranten die met de  Red Star Line naar Amerika of Canada afreisden, zich enkel konden handhaven met hard werken en zich direct moesten integreren.

Neen, Vlaanderen, Antwerpen en alle gemeentes uit ons land zijn niet het OCMW voor de wereld. Migratie heeft altijd bestaan maar wat wij nu meemaken is een invasie en daar moet anders op gereageerd worden.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geachte Redactie - 2 mei 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen

1 Mei

Bedankt voor de bloemetjes, geachte Heer Ray, lief van U om aan de lezeressen te denken.

Annie D.

*****

Waarom is één mei dag van de arbeid ?

Dan is de winterslaap uit en kunnen we beginnen met de voorjaarsmoeheid ! (vooral de ambtenaren)

Joos

*****

Al Qaeda

Als de naam "Al Qaida" ofwel de bijna maoïstisch-stalinistisch-communistische professor pol-&-soc, Rikske Coolsaet uit Gent maar residerend in Brüssel de hoofdstad van Eurabië op het nieuws komt, spits ik mijn oren. Zo ben ik nu eenmaal. Vandaag keek ik op één mei toevallig naar het hoernaal op de Vodden Tel-en-vieze Maatschappij en jawel. Ik had dubbel prijs! Al Qaida plant volgens de Duitse geheime en nota bene ook gerechtelijke diensten systematische kapingen van cruise-schepen en wil vervolgens de passagiers in oranje werkpakken steken zoals de terroristen in Guantanamo en dan, een voor een, een kogel door de kop schieten of afwisselend geheel halal een halsslagader oversnijden, om de beelden vervolgens op het internet te kunnen zetten. Niks van aan, beweert Rikske Coolsaet. Al Qaida is gedesorganiseerd, bijna helemaal verdwenen en zo verzwakt dat het niet meer in staat is om zo een uiterst moeilijke operatie tot een goed einde te brengen. Zo orakelde dat socialistisch liegebeest. Hoe kan hij dat god-verdom-me weten? Ik herhaal, heeft hij camera's of zo? Intelligence? Bronnen binnen Al Qaida? Een glasbol? Een relatie met madame soleil? En connectie in Teheran? Een directe lijn met Hare Krishna? Een rode telefoon met de wahabieten in Mekka? De Vodden Tel-en-Vieze Maatschappij heeft weer eens een hoernalistieke hoofdvogel afgeschoten. Nu nog een echte en we zijn rond!

lucky9

*****

Niet gaan stemmen

Floriaan Terbeke zegt niet te gaan stemmen. Ik vind dit schandalig, daar we een plicht hebben te stemmen en in Vlaanderen is dit stemmen op het Vlaams Belang.

Roger van het Craeyenest

*****

Kiezen was onmogelijk, maar ik vond een gat in de markt 

Ik kon geen keuze maken in uw rondvraag/poll.  Welke verstandige burger kan nu een keuze maken tussen een socialist en een humorist voor het leiden van de belangrijkste stad in gans Belgie ? Volgens mij ontbrak een derde naam, hij is trouwens ook kadidaat : FDW, realist , bekwaam , rechtlijnig , strijder voor eigen identiteit cultuur en leefgewoonte.  Uwe Poll zou een heel ander resultaat gekregen hebben, wedden.

Die sponsjes in de vorm van figuren om de afwas wat op te vrolijken zijn echt geniaal. Ik stel me voor dat velen onder ons met plezier hun bord op een correcte manier zouden proper maken met de smoel van een groot Belgische politicus . Ook op dweilen en zeemvellen mag een beeltenis niet ontbreken. Succes verzekerd met de slogan : samen met U verwijder ik de vuilnis,iets wat mij niet lukt in de politiek. Gelukkig zijn allochtonen (voorlopig) nog niet populair en (voorlopig ) nog niet erg bekend in de Belgische politiek zodat Witte Jozef niet kan vervolgen voor het beledigen van een minderheidsgroep. Wie is het beste geplaatst voor een beeltenis of afdruk ? Laat uw fantasie de vrije loop.

René


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weireld volgens Senior : linkse 1 mei-viering met Al Capone & Cį

 

Het was weer zover. Naar jaarlijkse traditie is 1 mei de dag dat de linkse loeders de rol van moraalridders willen spelen. Wensen en verwensingen zijn niet uit de lucht en vele dikkenekken uit de rode stal halen de beste verhaaltjes boven uit hun leugenboek. Zoals gewoonlijk zijn het "de anderen" die de boel verzieken en de weirkmensch in de ellende storten. Het oude verhaal van "den boas is ne smeirlap" is nog steeds de leidraad in hun betoog.  Afgezaagde kost.  Zelfs onderling proberen ze elkaar de loef af te steken in het orakelen van de meeste onzin.

Al Capone van het ABVV eist 10% opslag voor de arbeiders. Het kan hem niet schelen dat daardoor de concurrentie met het buitenland in het gedrang komt, de Rudy is toch binnen, mede dankzij de notionele aftrek. Wulpse Freya had geen verhaal en trok dan maar Siegfried Bracke door de buis. Lekker meegenomen met de komende verkiezingen. Het is nota bene Siegfried die de Gentse Dancing Queen dankzij de televisie naambekendheid en schermaanwezigheid heeft bezorgd, hij was de peetvader van haar politieke carrière. Dankbaarheid moet ge niet verwachten bij de kameraden. 

Ook andere rode eikels hadden loempjes bij om de verplichte aanwezigen in slaap te sussen. Voor de sossen is het klaar en duidelijk : al de huidige ellende is de schuld van de anderen, zijzelf zijn clean. In La Wallonie was het ook pensenkermis en waren ze zeer strijdvaardig. Alle linkse eencelligen hadden hun tanden speciaal met scheercrème gepoetst opdat er veel haar zou op staan om alzo een niet mis te verstane boodschap pour les flamins te geven. De strijd tegen rechts zal onverminderd verder gaan !

Dit, beste vrienden, is m.i. dé boodschap die het meeste aandacht verdient. De Walchiërs, onze bloedzuigers, zullen alles uit de kast halen om hun (zolang het nog mogelijk is) hangmatcultuur te behouden. La lutte contre la droite is hun hoofddoel en zolang ze aan de Vlaamse uier kunnen hangen is de dagelijkse melk en boter voor hen verzekerd. Daar zal links poco Vlaanderen zeker aan meewerken. Zoiets wordt door de linkse loeders "solidariteit" genoemd. Ook Al Capone was een zeer sociaal man.

Senior
Golfbrekers

Verbonden maar niet aan banden.†

KLIK HIER OM NAAR GOLFBREKERS TE GAAN


Foto

Deze blog leeft van de†liefde,†de†wind en veel enthousiasme. U kan onze werking steunen via†

†banknr 610-5790800-88†

†IBAN BE56 6105 7908 0088†

†BIC DEUT BE BE
Archief Freddy Van Gaever : hier klikken


Opera, Belcanto - Operette en populair klassieke muziek
  • Hier klikken

  • Stuur ons uw reactie    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!