NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • RAAMAFFICHE
 • WAT IS BUREN VOOR BUREN?
 • voordracht in verband met reuma
 • VERSLAG 28 FEBRUARI 2007
 • OPLEIDING EN VORMING 2007
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  BUREN VOOR BUREN - HEULE
  Forum voor senioren
  06-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAAMAFFICHE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen DINSDAG 29 MEI = DE DAG VAN DE BUUR

  'Mensen spreken niet meer met elkaar, buren kennen elkaar niet meer'. Met het project Buren voor Buren willen we vereenzaming een halt toe roepen en de buurt verzoeten. Neen, geen klaagzang, daar doen we niet aan mee, maar een positief project om onze buurten warmer te maken.

  Op dinsdag 29 mei lanceren alle deelprojecten van Buren voor Buren die Kortrijk rijk zijn een grote promotiecampagne onder de vorm van RAAMAFFICHES. Door middel van die affiches willen we het Buren voor Buren logo in alle Kortrijkse straten zien verrijzen.

  Ben jij het project Buren voor Buren genegen EN wil je zo'n affiche (A4 formaat) op een raam dat uitkijkt op de straatkant van je woning uithangen, an zijn we je heel dankbaar. Zo'n affiche kan je bekomen in het dienstencentrum bij je in de buurt, en dit vanaf juni.

  Voor een  beetje meer vriendschap, voor een goede buur(t).
  Dank u wel, voor de inspanning.

  (tekst uit 'het boekske' - uitgave van het OCMW Kortrijk)

  06-05-2007 om 09:37 geschreven door germain coelembier-bvb

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS BUREN VOOR BUREN?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Buren voor Buren is een project waaraan heel wat mensen, vrijwilligers en beroepskrachten, uit verschillende organisaties, hun medewerking willen verlenen.

   

  ‘Buren voor Buren’ staat voor twee mensen, twee buren die naar mekaar toegekeerd zijn.

  Die ene mens bent u, de andere is een vrijwilliger of beroepskracht die u wil opzoeken, indien u dit wenst.

   

  U verlangt zolang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen, maar de beperkingen van de hoge leeftijd kunnen het u moeilijk maken. Wij zijn bereid u een steuntje in de rug te geven.

   

  Dit steuntje kan bestaan uit een gesprek.

  Misschien komt er geen familie of kennis meer over de vloer en heeft u behoefte om eens uw hart te luchten of eenvoudigweg een babbel te hebben bij een kopje koffie? Of hebt u een probleem met verplaatsing?

  Misschien wilt u eens een gezellige namiddag doorbrengen met leeftijdsgenoten uit uw buurt? Misschien weet u niet welke mogelijkheden er bestaan in onze stad voor mensen van uw leeftijd?

   

  Over dit alles en nog zoveel meer is één van onze vrijwilligers bereid met u te komen praten.

   

  ‘Dat is niets voor mij. Ik trek nog goed mijn plan’ zegt u. Wel dan kan ú óns helpen.

   

  Geef ons een seintje als u mensen kent uit uw  buurt die hulpbehoevend zijn en dit misschien zelf niet kunnen melden.

   

  We zijn tot veel in staat als we de handen in elkaar slaan.

  Aarzel dus niet meer en doe mee.

  U vindt de contactgegevens langs onder deze tekst.

   

  Dank u – Namens ‘Buren voor Buren’

  Marc Vandenberghe

  Voorzitter

   

  Waar kunt U terecht?

  Centraal Meldpunt Heule

  Dienstencentrum ‘De Zevenkamer’

  Peperstraat 141  -   8501 Heule

  Tel: 056-24.46.00

  Mail: zevenkamer@ocmwkortrijk.be

  10-04-2007 om 10:38 geschreven door germain coelembier-bvb

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voordracht in verband met reuma

  Reuma

  Er heerst onder de mensen nogal wat verwarring over

  de term reuma!

  Reumatische aandoeningen bij 50 plussers.

  Wat is reuma, welke vormen oorzaken, symptomen,

  Diagnose van osteoporose, behandeling…. En nog veel

  meer worden er besproken en uitgelegd, door een reumatoloog.

  Plaats: O.C. DE Vonke

  Lagaeplein 24, Heule

  Wanneer: 25 april 2007

  Uur: 14u30

  Prijs: 1 euro

  Inschrijven op voorhand is noodzakelijk

  en dit ten laatste tot 18 april.

  Deze voordracht wordt georganiseerd door de Heulse

  Seniorenverenigingen, LDC De Zevenkamer en O.C. De Vonke.

  10-04-2007 om 10:38 geschreven door germain coelembier-bvb

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERSLAG 28 FEBRUARI 2007

   

  VERSLAG van 28-02-2007 BUREN VOOR BUREN HEULE

  Aanwezig: Marc Vandenberghe – Rebecca Vanoverberghe – Germain Coelembier – Zuster Coleta Maenhout – Diane Kimpe - Joye Anna - Walter Guillemyn - Johan Stubbe - Andréa Vereecke - Jozef Vanneste

  Verontschuldigd: Windels Lucien - Walter Dupont

  1- Verslag voorgaande zitting van 18-10-2006.

  De Voorzitter overloopt het verslag van 18-10-2006 en vraagt of er bemerkingen zijn. Zuster Coleta merkt op dat “Ziekenzorg” moet worden gewijzigd in “Ziekenpastoraal” – Ziekenzorg Fatima bestaat niet, moet zijn Parochieraad Fatima.

  Gezien er verder geen op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag unaniem goedgekeurd.

  2- Koepelnieuws. (14-02-2007)

  De vergadering van de koepel ging door in het OC Aalbeke op 5 oktober 2006. De affiches werden voorgesteld die zullen worden verspreid in alle kernen. Het model wordt rondgedeeld.

  Er zijn 2 modellen. Een eerste affiche dient voor het aanwerven van vrijwilligers, de tweede dient uitsluitend om ‘Buren voor Buren’ een betere bekendheid te geven bij het grote publiek.

  Er zullen drie modellen affiches aangemaakt worden – A4 modellen, A3 modellen en een aantal buiten formaat die dienstig zullen zijn om op te hangen in de nieuwe reclamepanelen die over de stad verspreid zijn. Er zal echter vooreerst prijs gevraagd worden wat deze grote panelen zouden kosten.

  Verder werd voorgesteld opnieuw vormingsnamiddag te organiseren. Eventueel het vormen van intervisiegroepen. Dit zou gebeuren door de verantwoordelijke de Heer Antoon Anckaert. Eveneens zal men zorgen voor het opvangen van vrijwilligers die moeilijkheden ondervinden met probleemgevallen.

  Op 29 mei aanstaande gaat in het OC Aalbeke ‘De dag van de buur’ door. Wij zullen de gelegenheid aangrijpen om onze affiches te verspreiden en beter bekend te maken bij de pers. (een affichecampagne)

  Goed nieuws voor onze senioren: er zal een deeltijdse ‘coördinator’ aangeworven worden voor ‘Buren voor Buren’ door de het OCMW. (Zijn/Haar andere deeltijdse opdracht is de ‘vrijwilligers werking’ van het OCMW. De schriftelijke proeven zijn achter de rug, volgende week gebeuren de mondelinge testen. Er zijn nog 8 kandidaten in de running.

  Er zal contact opgenomen worden met het HIEPSO teneinde een multimediaproject aan te maken om buren voor buren nog beter bij het publiek bekend te maken.

  3- Huisbezoeken +80 jarigen.

  Iedereen bezocht zijn + 80 jarigen. Alles werd minutieus genoteerd teneinde Rebecca de kans te geven alles op computer te zetten en in de toekomst een beter zicht te krijgen.

  OKRA Watermolen heeft iedereen bezocht doch er werden geen notities genomen. Dit zal hersteld worden tijdens hun eerste bestuursvergadering en alles zal overgemaakt worden aan het dienstencentrum.

  Terloops wordt medegedeeld dat de nieuwe voorzitter van OKRA Watermolen de Heer Bostijn Etienne is. Hij is woonachtig in de Emiel Hullebroecklaan te Heule.

  4- Op de koffie met… Koen Crucke van 26 maart 2007 – Taakverdeling – Folderverspreiding en Kaartenverkoop.

  Alles is uitverkocht. Er werden zelfs kaarten bijgedrukt voor het OC. De folders werden aangemaakt door het OC en verspreid door de verenigingen.

  Organisatie de dag zelf:

  9u: technieker en medewerkers en Donald aanwezig. Piet wordt gevraagd om een klankkamer te voorzien. De projectie gebeurt op het podium, zodat er geen materiaal in de zaal staat en de zaal optimaal benut kan worden om 350 personen comfortabel aan tafels te laten plaatsnemen. Tafels worden in eilandjes van 8 personen gezet.

  Elke vereniging wordt geacht 2 medewerkers af te vaardigen. Enkel de opgegeven medewerkers (max. 12 personen) krijgen een schort, mogen gratis binnen en krijgen gebak. Voor de medewerkers zijn er geen voorbehouden plaatsen. De vrijwilligers zijn verzekerd via de eigen organisatie. Elke medewerker wordt om 9u verwacht en staat ook in voor de koffie- en gebakbedeling, de barbediening en de opkuis. Katia en Dunja zijn ook stand-by.

  De soundcheck (klankbalans)gebeurt voor 13u30.

  13u30: deuren open: eerste ronde koffie. Cathérine en Anna doen de teruggave van de korting via de seniorenraad (genoeg wisselgeld wordt voorzien). Kaat staat in voor de controle van de kaarten die via de cultuurwinkel werden verkocht (lijst wordt opgevraagd). Germain en Johan controleren de tickets. Donald zorgt voor 45 bloemetjes van bij Vanneste en éclairs (aantal nog te bevestigen).

  Alle betalingen en inningen gebeuren door De Vonke.

  Het publiek wordt toegesproken door huisspeecher Marc. Er wordt gemeld dat Antoon Sansen misschien ook zou speechen. Donald zorgt voor de koffie.

  Kaat zorgt voor de melkkannen uit Bissegem. Er wordt niet met driepacks (lepel, suiker en melkpoeder in 1 verpakking) gewerkt.

  Henk gaat na waar er kussens kunnen ontleend worden.

  Volgende personen worden aangeduid tegenwoordig te zijn als hulp:

  1- Vandenberghe Marc
  2- Coelembier Germain
  3- Stubbe Johan
  4- Dupont Walter
  5- Astrid (echtgenote Walter)
  6- Andréa Vereecke
  7- Diane Kimpe
  8- Daniël (echtgenoot Diane)
  9- Anna Joye
  10- Walter Guillemyn
  11- Monique Abeel
  12- Nadia Rasson
  13- Rebecca Vanoverberghe
  14- Sofie Deprez

  De mannen worden verzocht tegenwoordig te zijn om 9 uur om de tafels te plaatsen. Enkele vrouwen voor het versieren ervan. In de namiddag is iedereen tegenwoordig om 13u30.

  5- Afspraken voordracht Reuma 25 april 2007.

  Sofie Deprez vervoegd de vergadering teneinde een woordje uitleg te verstrekken over de voordracht in verband met reuma.

  Deze voordracht wordt gegeven door dokter Klaas Vandevijver (een reumatoloog)

  Er werd een folder ontworpen die zal worden verspreid onder alle seniorenverenigingen – het dienstencentrum en OC De Vonke. De folders zullen klaar zijn tegen volgende week woensdag (7 maart) en dienen afgehaald te worden. De dokter wenst geen vergoeding voor zijn voordracht en wij zullen hem bedanken met enkele goede flessen wijn. Sofie doet de verwelkoming – Germain zorgt voor de geluidsinstallatie. De Vonke staat in voor de koffie en het koekje, alsook de reservatie van de zaal.

  Het Vonke-logo wordt uit erkentelijkheid op de publiciteit vermeld.. Germain zal eveneens een beamer vragen.

  De ingangsprijs is zoals verleden jaar 1 euro, te betalen bij inschrijving. Ieder vereniging maakt zelf een nominatieve lijst op met ontvangst van 1 euro en bezorgt dat tegen uiterlijk 18 april aanstaande aan Sofie.

  6- Rondvraag:

  De voorzitter geeft uitleg over de organisatie met alle seniorenverenigingen voor het komende jaar.

  Er wordt geopteerd om jaarlijks (per seizoen) 1 op de koffie met, 1 activiteit in eigen beheer en 1 gezondheidsvoordracht te programmeren, dit in samenwerking met het dienstencentrum.
  Marc schetst de initiële doelstelling hiervan: senioren elkaar laten ontmoeten en een brede waaier aan cultuurprogrammatie bieden.
  Bij de keuze wordt ook rekening gehouden met het gegeven dat het niet altijd muziek moet zijn en er ook kan geopteerd worden voor visueel spektakel of (muziek)theater.
  Uit de voorstellen wordt volgende naam geselecteerd: Les Witloof: circustheater.
  ( voor een ‘op de Koffie met…’ in het nieuwe seizoen in November) In the Mood wordt geselecteerd om in het voorjaar in eigen beheer op te voeren.

  Germain stelt de vraag waarom wij geen ‘blog’ zouden opmaken voor “Buren voor Buren’ Heule. Hij heeft reeds enkele blogs ontworpen en zou het aandurven iets op te maken teneinde ‘Buren voor Buren’ een betere bekendheid te geven bij het brede publiek. Dit kan eveneens een bekendheid krijgen bij gewone computerfanaten die dit kunnen doorspelen aan ouders, grootouders enz…

  De vergadering geeft Germain het fiat iets op te maken. Het resultaat zal voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende periode.

  De vergadering wordt afgesloten om 11u00 met een traktaat gegeven door onze voorzitter ter gelegenheid van de eerste vergadering van het jaar 2007.

  De eerstvolgende vergadering zal doorgaan op 20 juni 2007 om 9u30 in één van de zalen van het dienstencentrum “ De Zevenkamer” Peperstraat 141 te 8501 Heule.

  De Voorzitter                                                                    De Secretaris

  Marc Vandenberghe                                                         Germain Coelembier

  06-03-2007 om 09:08 geschreven door germain coelembier-bvb

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPLEIDING EN VORMING 2007

  Voor 2007 richten wij opnieuw opleidingscursussen in.

  WAT IS HET AANBOD?

  COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

  Hoe kan ik beter mijn zintuigen gebruiken wanneer ik met iemand praat? Hoe kan ik mijn ogen, oren, handen, verstand en hart instellen op de behoeften van mijn medemens? Hoe kan ik wat rust brengen bij mensen die zich allerhande vragen stellen over hoe het nu verder moet, nu zij er alleen voor staan? Hoe moet ik reageren op iemand die boos is, of  verdrietig ... of depressief?
  -14u00.: begin
  -15u15.: koffiepauze
  -17u00.: einde voorzien
  Begeleiding: Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen, departement IPSOC

  ETHIEK

  Hoe omgaan met de vertrouwelijke dingen die mensen mij toevertrouwen. Hoe moet ik mij gedragen in het privé-domein van de mensen die ik bezoek? Wat kan en wat kan niet?Wat mag ik doen en wat mag ik niet doen? Wat zeggen, en wat zwijgen??? Hoe kan ik er bij dit alles meteen voor zorgen dat ik mezelf blijf en me niet laat overvragen?
  -14u00.: begin
  -15u15.: koffiepauze
  -17u00.: einde voorzien
  Begeleiding: Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen, departement IPSOC

  PRAKTISCH

  -maandag 16/04, maandag 23/04, maandag 30/04 en maandag 7/05/2007
  Voor de vrijwilligers van de Centrum-Oost-groep telkens in dienstencentrum De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, Kortrijk.
  -maandag 21/05 en maandag 4/06/2007
  voor de vrijwilligers van de Centrum Overleie-groep telkens in Centrum Overleie, Overleiestraat 47, Kortrijk.

  VOOR WIE:

  voor alle stuurgroepleden, straat- en buurtverantwoordelijken en antenneposten.
  Voor allen die nog de kans niet aangrepen beide cursussen te volgen.
  De organisatie ligt in handen van 'Buren voor Buren.

  INSCHRIJVINGSMODALITEIT.

  Plaats:

  - Dienstencentrum De Zonnewijzer,
  Langemeersstraat 6, Kortrijk
  - Centrum Overleie
  Overleiestraat 47, Kortrijk.

  04-03-2007 om 14:00 geschreven door germain coelembier-bvb

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SAMENSTELLING KERN BUREN VOOR BUREN HEULE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  De seniorenverenigingen van HEULE hebben de handen in elkaar geslagen en de Stuurgroep 'Buren voor Buren Heule' opgericht in samenwerking het decanaat - de ziekenzorgkernen - de lokale dienstencentra van het OCMW en de Directie burger en welzijn van stad Kortrijk.

  De Kern 'Buren voor Buren HEULE' is samengesteld als volgt:

  Voorzitter:

  Marc Vandenberghe Kransvijver 38, 8501 HEULE
  Secretaris:
  Germain Coelembier Steenstraat 103, 8501 HEULE
  Dienstencentrum "De Zevenkamer" en Centraal Meldpunt:
  Rebecca Vanoverberghe Peperstraat 141, 8501 HEULE
  Leden:
  Walter Dupont A.Rodenbachlaan 37, 8501 HEULE
  Walter Guillemyn Steenstraat 96, 8501 HEULE
  Anna Joye A.Rodenbachlaan 41/1, 8501 HEULE
  Diane Kimpe Mellestraat 56, 8501 HEULE
  Coleta Maenhout Heulsekasteelstraat 4, 8501 HEULE
  Johan Stubbe Stijn Streuvelslaan 49, 8501 HEULE
  Jozef Vanneste Iepersestraat 43, 8500 KORTRIJK
  Andréa Vereecke Kortrijksestraat 82, 8501 HEULE
  Lucien Windels Iepersestraat 34, 8500 KORTRIJK.
  Marie-José Vercruysse Kasteelstraat 82, 8520 KUURNE

  04-03-2007 om 00:00 geschreven door germain coelembier-bvb

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 30/04-06/05 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!