NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Welkom in de Indianentipi
Inhoud blog
 • De kleuren van het Medicijnwiel
 • De 20 Heilige Getallen
 • Het Medicijnwiel
 • Het scheppingsverhaal van de oerreligie
 • Welkom in de Indianentipi
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Indianentipi

  08-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom in de Indianentipi
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Welkom,

  Welkom in de indianentipi. Ik ben Dave en ben een alleenstaande man. Mijn interesse is vooral de indianen van Noord- Amerika. Dit is iets wat mij al een tijdje boeit en waar ik ongeloofelijk veel over lees.Deze blog is momenteel nog onder constructie, maar ik ga proberen om er dagelijks iets op te plaatsen. Ik wens jullie veel leesplezier !!!

  Hoka Hey !!!

  08-10-2005 om 14:35 geschreven door wakonda

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (24 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het scheppingsverhaal van de oerreligie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In het begin en aan het einde, buiten ruimte en tijd, als eeuwig zijnde Niets, als al-enige oergrond, waarin alle mogelijkheden van het leven, leegte en bron zijn, is Wakan - onze oergrootmoeder, het vrouwelijke, waaruit alles geboren wordt.
  Wakan is de kring, het al, het in zich rustende, het ontvangende.

  En Wakan verandert zich onafgebroken in Skwan, onze oergrootvader, het oermannelijke. Hij is de oorsprong, de Heilige Schepping.
  Skwan is de spiraal, het actieve, het scheppende en komt in ons zonnestelsel overeen met de melkweg.

  Wakan en Skwan hebben gemeenschap. Skwan schenkt zijn zaad aan Wakan en als vrucht van hun liefde scheppen ze al het leven.
  Uit hun Heilige Huwelijk komen twee kinderen voort: zon en aarde.

  Hun eerste kind is de zon, onze Grote Vader, het Heilige Getal 1, de kracht van het oosten, de kracht van de verlichting, de kracht van het visioen, de kracht van het vuur en de bliksem.

  Hun tweede kind is de aarde, de wereld van de mineralen, onze Grote Moeder, het Heilige Getal 2, de kracht van het westen, de kracht van verandering, de kracht van intu´tie, de kracht van het innerlijke zien, de kracht van de magie, de kracht van de dood en het duister.

  Ook onze Grote Vader Zon en onze Grote Moeder Aarde hebben gemeenschap. Uit hun liefde ontstaat het leven op aarde:

  Hun eerste kind is het rijk der planten, het Heilige Getal 3, de kracht van het zuiden, de kracht van onschuld en vertrouwen, de kracht van harmonie, de kracht van gevoelens, de kracht van alle gewassen, de kracht van de maan.

  Hun tweede kind is het rijk der dieren, het Heilige Getal 4, de kracht van het noorden, de kracht van het instinctief-zekere handelen, de kracht van de logica en het verstand, de kracht van het weten, de kracht van de sterren, de lucht en de wind.

  Hun derde kind is het rijk van de mens, het Heilige Getal 5, het zuidelijke midden van de cirkel, de kracht van de aanraking, de kracht van de taal, de communicatie.
  Als gemeenschappelijke kinderen van zon en aarde zijn mineraal, plant, dier en mens aan elkaar verwant. Ze vormen de Grote Familie.

  In het middelpunt van de schepping staat de mens, de Heilige 5, op de weg naar voltooi´ng, het Heilige Getal 20. Om hem heen zijn de vier elementen: het vuur van het oosten, het water van het zuiden, de aarde van het westen, de lucht van het noorden. De kracht van de liefde maakt voor de mens als Heilige 5 het huwelijk mogelijk met deze vier verwanten in de vier krachten van de tussenrichtingen:

  In het huwelijk van de Heilige 5 met de Heilige 1, de zon, is de mens in de wereld van de Heilige 6 in het zuidoosten van het scheppingswiel. het is de wereld van zijn voorouders, de wereld van zijn vroegere incarnaties, het rijk van de geschiedenis.

  Als de Heilige 5 zich verenigt met de Heilige 2, de aarde, wordt zij ÚÚn met de wereld van de Heilige 7 in het zuidwesten van de cirkel. Het is de wereld van de droom.

  Als de mens zich als Heilige 5 verenigt met de Heilige 3, de kracht van de planten in het noordwesten van de cirkel, treedt hij binnen in de wereld van de Heilige 8, in de wereld van de oneindig eindige kringlopen, in de wereld van de Grote Wetten.

  En in de verbinding van de Heilige 5 met de Heilige 4, de kracht van de dieren in het noordoosten van de cirkel, opent zich voor hem de wereld van de Heilige 9, de kracht van alle energie-impulsen, de kracht van de beweging.

  En tot slot, in de eenheid van de Heilige 5 met zijn spiegelbeeld, de kracht van de mens, gaat hij naar het noordelijke midden van de cirkel en wordt de Heilige 10, de wereld van zijn Hogere Zelf.

  Met de kracht van zijn Hogere Zelf staat de mens weer in contact met acht andere krachten, die als verhoogde octaven de eerste terzijde staan.

  10-10-2005 om 22:31 geschreven door wakonda

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Medicijnwiel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het Medicijnwiel, de Heilige Cirkel, is de mens zelf, de mogelijkheid van het goddelijke, die hem al op aarde wordt geschonken als hij bereid is zich in dienst van dit weten te stellen. In het middelpunt staat de bewustzijnsontwikkeling van de mens van de Heilige 5 tot de Heilige 20. Het getal 20 speelde in het Oude Weten altijd al een belangrijke rol. Bij de indianen wordt het als verbinding van de twee handen met hun tien vingers en de twee voeten met hun tien tenen uitgelegd. Wat zegt dat? Late we eens kijken naar de twee hersenhelften: de rechterhelft verbeeldt de wereld van het mogelijke, de wereld van de driften en de droom; de linkerhelft is het gebied van de zintuiglijke gegevens, de wereld van het groeien.
  Als we nu als mens, als Heilige 5, de vingers van de beide handen en de tenen van de beide voeten op elkaar leggen, verbinden we in dat gebaar onze beide lichaamshelften, waarvan de linker lichaamshelft het gebied van de rechter hersenhelft weerspiegelt en de rechter lichaamshelft het gebied van de linker hersenhelft. Als we de handen tot gebed vouwen, betekent dat niets anders dan dat we in de Heilige 10 zijn, in ons Hogere Zelf, met behulp waarvan we contact met het Hoogste Wezen leggen. De 5 als getal van de mens is veelzeggend: we hebben vijf zintuigen en vijf uiteinden, een hoofd, twee handen en twee voeten. Als we deze uiteinden met elkaar verbinden, krijgen we de vijfpuntige ster als symbool van de mens. De kosmische energie, de levensstroom, vloeit in overeenstemming met de vijfpuntige ster in ons lichaam, zodat de rechter lichaamshelft positief geladen is en de linker negatief geladen en in het gebied van het hoofd andersom.

  14-10-2005 om 16:14 geschreven door wakonda

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (16 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 20 Heilige Getallen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We beginnen weer met de lege cirkel, de nul, het niets, waarin echter alle mogelijkheden van het zijnde aanwezig zijn; de oergrond, de oermoeder, waaruit alle leven geboren wordt, het Al, of Wakan, in de taal der indianen.
  De oermoeder verandert zich onafgebroken in het oermannelijke, in onze oervader, in de oorsprong, in de Heilige Schepping, weergegeven met een spiraal - in ons zonnestelsel de melkweg. In de taal der indianen heet deze kracht Skwan.
  Deze beide tegenpolige oerkrachten - ze zijn ook bekend als yin en yang - houden van elkaar, zijn als eenheid in harmonie, in rustend evenwicht, zonder tegenstrijdigheid, ÚÚn als geheel. Het zijn onze oergrootouders.
  Wat betekent dat voor ons? Deze liefhebbende kracht, waarin het tegenstrijdige en gescheidene wordt opgeheven, die altijd aanwezig is, onze oergrond, onze oerbron, waaruit ieder mens de volheid van het leven ontvangt, deze liefdeskracht is niet buiten ons bestaan, maar vormt het eigenlijke centrum in de mens zelf; het is zijn midden, de plaats die onbeweeglijk is in het veranderde leven, als evenwicht, als rust, als stilte, als oneindige ruimte, als godstempel, als eeuwig zijn, als eeuwig 'ik ben' is waar te nemen, als we in een toestand van volmaakte overgave verkeren.Het Medicijnwiel toont ons de vier poorten van het menselijk bewustzijn, die als Heilige 5, 10, 15 en 20 zijn gerangschikt rondom het midden van de cirkel, dat de eenheid van oermoeder en oervader is. Het zijn de vier bewustzijnsfasen van de mens, via welke hij toegang heeft tot de kracht van het midden, tot het geheel:
  Als Heilige 5 openen we het midden via de poort van het zuiden, in de kracht van onschuld en vertrouwen.
  Als Heilige 10 openen we het midden via de poort van het noorden, in de kracht van integrerend verstand en intu´tef weten.
  Als Heilige 15 openen we het midden via de poort van het oosten, in de kracht van inspiratie en visie.
  Als Heilige 20 openen we het midden via de poort van het westen, in de kracht van de dood, de veranderaar en bron van alle leven, in de kracht van intu´tie en innerlijk zien.  

  14-10-2005 om 22:40 geschreven door wakonda

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kleuren van het Medicijnwiel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Aan de vier richtingen van het Medicijnwiel worden ook bepaalde kleuren toegekend:
  Het oosten heeft de kleur geel of goud, de kleur van de zon.
  Het westen heeft de kleur zwart, de kleur van de aarde, de duisternis.
  Het zuiden heeft de kleur rood. het is de kleur van de gevoelens, maar de onevenwichtige, de agressieve, die de vrede op aarde belemmeren. De eigenlijke kleur van het zuiden is groen, de kleur van de planten, de harmonie, de vrede.
  Het noorden heeft de kleur blauw of wit, de kleuren van de lucht.
  De hoofdco÷rdinaten van het Medicijnwiel tonen de mens de viervoudigheid van zijn bewustzijn. Het zijn de vier wegen, de weg van het oosten als poort van de geest, de weg van het westen als poort van het lichaam, de weg van het zuiden als poort van de gevoelens, de ziel, de weg van het noorden als poort van het verstand. Alle vier wegen zijn ÚÚn, want ze komen in het midden van de cirkel bij elkaar, ze bepalen het centrum, onze goddelijkheid. 

  15-10-2005 om 15:42 geschreven door wakonda

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!