NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Dag aan dag draagt Hij ons
 • Als alle deuren dicht zijn
 • Kerstfeest
 • Van U is de dag en de nacht
 • Gods liefde is hemelhoog
 • God hoort jou
 • Dien de Heer
 • Jubel over God
 • Gebed om vrede
 • Deze tijd
 • Zomer
 • Als het moeilijk wordt
 • Wonderlijk
 • Heer, wijs mij de weg
 • Kindergebedje
 • Kindergebedje
 • Als de bazuinen klinken
 • Ik vrees geen kwaad
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Startpagina !
  Christelijke Gedichten
  Christelijke Gedichten
  www.christelijkegedichtensite.nl
  23-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bemoediging

  BEMOEDIGING

   

  Wij gedenken hen, die ons zijn voorgegaan

  Hetzij nog heel erg  jong, of hetzij al oud

  Mensen waarom wij veel hebben gerouwd

  Ze zullen in ons hart blijven voortbestaan.

   

  Vergeten zullen we al onze geliefden niet

  Ze blijven in gedachten met ons verbonden

  God, onze gebeden, schreiend opgezonden

  Vragend om bemoediging in ons verdriet.

   

  Heer, wij mogen kracht putten uit Uw woord

  Als wij ‘t heimwee in ons voelen branden

  Dan wilt U ons vasthouden  in Uw handen

  In dit vertrouwen mogen en kunnen wij voort.

   

  Heer, blijf bij ons als wij het gemis zo voelen

  U weet van onze pijn en onze eenzaamheid

  Ook ziet  U  ons stil verdriet en onze strijd

  Heer U kent ons, U weet wat wij bedoelen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

   

  23-11-2008 om 16:06 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbvel

  DE BIJBEL

   

  De Bijbel, een boek van alle tijden

  Ook genoemd het  boek der boeken

  De moeite waard om te onderzoeken

  En er veel aandacht aan te wijden.

   

  De Bijbel, het woord van God

  Geïnspireerd door de H. Geest

  Zoals het in het begin is geweest

  De Bijbel wijst de weg tot God.

   

  De Bijbel, richtlijn voor het leven

  Uniek van begin tot het einde

  Tot en met de laatste bladzijde

  Wordt Gods boodschap gegeven..

   

  Gods woord zal blijven bestaan

  Hij verlaat niet wat Zijn hand begon

  God, de Heer, die alles overwon

  Die hemel en aarde deed ontstaan.

   

  Wij mogen in Gods woord geloven

  Hem loven en prijzen, dag aan dag

  Hem eer bewijzen met diep ontzag

  Want niets gaat zijn naam  te boven.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk

  22-11-2008 om 12:31 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijna dood-ervaring

  BIJNA-DOODERVARING

   

  Men hoort veel over “Bijna – doodervaring”

  Van mensen die dit tijdens een operatie meemaakten

  En daarna in een heel andere levensfase geraakten

  Volgens betrokkenen een ongelooflijke ervaring.

   

  Men gaat door een tunnel naar een helder licht

  Aan het einde staat Jezus reeds te wenken

  Om zijn heil en heerlijkheid te schenken

  Jezus, de Heiland met een fel stralend gezicht.

   

  Onbegrijpelijk is de blijdschap als Jezus je omarmt

  Hij heeft ieder mensenkind onvoorwaardelijk lief

  Hij die zich voor ons allen uit de dood verhief

  Jezus, die door zijn liefde onze harten verwarmt.

   

  Wie een bijna-doodervaring heeft meegemaakt

  En zelf de handelingen van de chirurg heeft gezien

  Ziet anders tegen dood en leven aan dan voordien

  Ze zijn door Jezus van nabij als redder aangeraakt.

   

  Het schijnt dat dit geen dromen zijn, maar werkelijkheid

  Laat God ons hierdoor bevestigen dat Hij bestaat?

  En dat Hij wil dat niemand van ons verloren gaat?

  Maar een ieder zou willen opnemen in Zijn heerlijkheid?

   

  Bijna-doodervaringen, je hoort en leest  het steeds meer

  Het is en blijft heel bijzonder en een wonderlijk iets

  Maar het gebeurt misschien zo maar niet voor niets

  Het stemt tot nadenken over ons leven, steeds weer.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

  19-11-2008 om 12:00 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestaat God?

  BESTAAT GOD?

   

  Velen geloven niet meer dat God bestaat

  Maar geloven  wel in een hogere macht

  Waarvan dan het goede wordt verwacht

  En waar men zich vaak op verlaat.

   

  Bewijzen kunnen we niet dat God bestaat

  Maar wel mogen we geloven dat Hij er is

  Dat Hij de schepper is van licht en duisternis

  Dat Hij boven al het wereldgebeuren staat.

   

  Wie heeft de hemel en aarde gemaakt?

  De luchten, de zon, de maan en de sterren?

  Wie houdt de wereld in stand en bewaakt?

  Is het  mensenwerk, die schitterende sterren?

   

  We mogen geloven in Gods grootheid

  Hij was en is,  en zal eenmaal verschijnen

  Dan zal alle kwaad en onrecht verdwijnen

  En zullen we getuigen van Zijn heerlijkheid.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk  

  19-11-2008 om 11:55 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Najagen van wind

  NAJAGEN VAN WIND

   

  “Al het zwoegen is najagen van wind”

  Zegt de wijze Prediker in Gods woord

  En wij mensen, wij  ploeteren maar voort

  En zijn aan ons dagelijks werk vastgepind.

   

  Elke nieuwe dag roept de plicht ons weer

  Om op te staan en aan het werk te gaan

  Om te voorzien in ons dagelijks bestaan

  Ook willen we luxe, steeds meer en meer.

   

  Prediker zegt: “Neem steeds op tijd rust”

  Voor velen is dit een hele goede raad

  En iedereen is hier zeker mee gebaat

  Zodat onze energie niet wordt uitgeblust.

   

  God rustte na zijn scheppingswerk

  Zo moeten wij ook rusten na gedane arbeid

  En God loven en prijzen om Zijn wijs beleid

  Hem danken zonder paal en perk.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk

  19-11-2008 om 00:00 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begin

  Het begin.

   

  In het begin was God er al

  Voor dat de wereld er was

  Die kwam er later aan te pas

  Er was alleen  water overal.

   

  De aarde was donker en leeg

  Er was niets te zien of te horen

  Alles was in diepe rust verloren

  Omdat God totnogtoe zweeg.

   

  Gods Geest zweefde door de duisternis

  Toen schiep God de hemel en de aarde

  Alles was zeer goed en van grote waarde

  God maakte de mens naar Zijn beeltenis.

   

  Zo schiep God alles op Zijn eigen tijd

  Wij zullen dit nooit kunnen verstaan

  Dat alles zo wonderlijk is ontstaan

  Laten we God dan prijzen, wijd en zijd.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

   

   

   

   

  12-11-2008 om 12:11 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANGST, ANGST, ANGST!!!!

  ANGST, ANGST, ANGST!!!

   

  Angst kan geen goede raadgever wezen

  Toch zijn er veel mensen die angst kennen

  Mensen, die er nooit aan kunnen wennen

  Die angsten in hun leven steeds vrezen.

   

  Angst om het verkeerd te zeggen

  Angst om er niet bij te mogen horen

  Angst om niet te worden uitverkoren

  Angst om je gedachten bloot te leggen.

   

  Toch hoeft angst ons niet te benauwen

  Want God de Heer, Hij kent onze gedachten

  En we mogen het goede van Hem verwachten

  Als we ons leven aan Hem toevertrouwen.

   

  Zonder angst mogen we tot God gaan

  Hij maakt ons vrij van ons angstig hart

  Ook al is ons denken nog zo verward

  Hij ziet ons in liefde en genade aan.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegdichten.tk

  12-11-2008 om 12:04 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijkdom

  Rijkdom.

   

  Rijkdom, veel geld aanzien en macht

  Als je veel geld hebt, ben je welgesteld

  Maar er wordt ook veel van je verwacht

  Het mag niet zo zijn dat alleen het geld telt.

   

  Rijkdom, je kunt doen en laten wat je wilt

  Heel veel  is er te koop voor het aardse slijk

  Al je lusten en zinnen kunnen worden gestild

  Maar als het geld alles is, dan ben je niet rijk.

   

  Bij het sterven baat geen geld of goed

  Iedereen is dan gelijk voor God de Heer

  Je hebt dan niets meer aan je overvloed

  Armen en rijken bestaan dan niet meer.

   

  God ziet het hart van de mensen aan

  Er is geen groter rijkdom buiten God

  Hij is met het lot van iedereen begaan

  Als wij willen leven naar Zijn gebod.

   

  Rijk mogen we zijn in God onze Vader

  Hij die ons leven leidt, hetzij arm of rijk

  God roept ons allen, kom tot Hem nader

  Vertrouw op Hem en niet op het aardse slijk

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegdichten.tk

  12-11-2008 om 12:01 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zinloos geweld

   

   

   

  Zinloos geweld.

   

  Wat betekent zinloos geweld ?

  Het komt steeds vaker voor.

  Onschuldigen worden gekweld,

  normen en waarden gaan teloor.

   

  Waar komt dit geweld vandaan ?

  Grenzen worden overschreden.

  Dit mag toch niet zo doorgaan ?

  Het moet snel worden vermeden.

   

  Men durft niemand te attenderen,

  op zijn slechte gedrag.

  Bang dat ze je zelf molesteren.

  Waar is nog het gezag  ?

   

  Stenen gooien vanaf een viaduct,

  autorijders worden hier de dupe van

  en worden plots van de weg gerukt.

  Dit is toch iets wat niet mag of kan ?

   

  Geweld is en blijft altijd zinloos.

  Waar gaat het heen met het mensdom ?

  het leven is al zo  kostbaar en broos,

  bekommert men zich nergens meer om ?

   

  Geen geweld meer op straat,

  maar streven naar recht en gerechtigheid.

  Niemand is bij geweld gebaat,

  maar veel meer bij rust en veiligheid.

   

  Terug naar normen en waarden,

  en zich houden aan Gods gebod,

  elkaar in goedheid aanvaarden,

  en niemand overlaten aan zijn lot.

   

   

  Fedde Nicolai,

  www.christelijkegedichten.tk

   

   

   

  09-11-2008 om 17:36 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vriendschap

  Vriendschap.

   

  Vriendschap, wie wil dat niet ?

  Zonder vrienden kan het zo leeg zijn

  Echte vriendschap is belangrijk en fijn

  Om te delen in vreugde en verdriet.

   

  Een vriend om je heen maakt je blij

  Je voelt je veilig en geeft vertrouwen

  Je weet dat je op elkaar kunt bouwen

  Een beste goede vriend, hoort erbij.

   

  Je mag elkaar troosten en steunen

  Bij moeilijkheden en soms bij zorgen

  Je voelt je dan goed en geborgen

  Wanneer je op elkaar kunt leunen.

   

  Ware vriendschap is niet te koop

  Maar is te krijgen bij God onze Heer

  Hij biedt u zijn liefde aan, altijd weer

  Op Hem mogen we stellen onze hoop.

   

  Een betere vriend als Jezus is er geen

  Op Zijn vriendschap mogen we bouwen

  En aan Hem ons leven toe vertrouwen

  Hij, onze Heer, laat ons nooit alleen.

   

  Fedde Nicolai

   www.christelijkegedichten.tk

  09-11-2008 om 17:34 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Vrije meningsuiting.

   

  Vrijheid van mening, een groot goed

  Maar hoe ver mogen wij hier mee gaan ?

  Wanneer neemt men hier aanstoot aan ?

  Weten we nog hoe het allemaal moet ?

   

  “Wat gij niet wilt, wat u geschiedt

  Doe dat ook aan een ander niet”

  Nog steeds actueel in deze tijd

  Van absolute meningsvrijheid.

   

  Doe uw naaste geen kwaad

  Maar wees voor elkaar een  maat

  Spottende cartoons zijn niet goed

  Zoals men het tegenwoordig doet.

   

  Ze verbeteren de wereld niet

  Maar geven geweld en verdriet

  Een ander kwetsen moest niet mogen

  Hoewel velen dit moeten gedogen.

   

  God wil dat we om elkaar geven

  En met respect met elkaar omgaan

  Onze verantwoordelijkheid verstaan

  En naar Gods gebod zullen leven.

   

  Fedde Nicolai.
  www.christelijkegedichten.tk

  09-11-2008 om 17:33 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk

  Rijkdom.

   

  Rijkdom, veel geld aanzien en macht

  Als je veel geld hebt, ben je welgesteld

  Maar er wordt ook veel van je verwacht

  Het mag niet zo zijn dat alleen het geld telt.

   

  Rijkdom, je kunt doen en laten wat je wilt

  Heel veel  is er te koop voor het aardse slijk

  Al je lusten en zinnen kunnen worden gestild

  Maar als het geld alles is, dan ben je niet rijk.

   

  Bij het sterven baat geen geld of goed

  Iedereen is dan gelijk voor God de Heer

  Je hebt dan niets meer aan je overvloed

  Armen en rijken bestaan dan niet meer.

   

  God ziet het hart van de mensen aan

  Er is geen groter rijkdom buiten God

  Hij is met het lot van iedereen begaan

  Als wij willen leven naar Zijn gebod.

   

  Rijk mogen we zijn in God onze Vader

  Hij die ons leven leidt, hetzij arm of rijk

  God roept ons allen, kom tot Hem nader

  Vertrouw op Hem en niet op het aardse slijk

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

  09-11-2008 om 17:27 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid

  Wijs

   

  Ach, waren alle mensen wijs

  Deze aarde zou zijn een paradijs

  Helaas is de mens vaak een dwaas

  Met veel ophef, geraas en gedaas.

   

  Ach, waren alle mensen wijs

  Deze aarde zou zijn een paradijs

  Maar helaas het mag niet zo wezen

  De mens heeft nog veel te vrezen.

   

  Ach, waren alle mensen wijs

  Deze aarde zou zijn een paradijs

  Nu is het vaak een hel op aard’

  Waar men haat en nijd vergaart.

   

  Ach, waren alle mensen wijs

  Deze aarde zou zijn een paradijs

  Oorlogen zouden  verdwijnen

  Vrede, liefde en geluk verschijnen.

   

  Ach, waren alle mensen wijs

  Deze aarde zou zijn een paradijs

  Geen haat en nijd meer

  Geen strijd en geen verweer.

   

  God alleen kan wijsheid geven

  Als wij met Hem willen leven

  God geeft wijsheid en kracht

  Niemand heeft wijsheid in pacht.

   

  Laten wij bidden om wijsheid

  In deze vaak zo moeilijke tijd

  God bereidt voor ons Zijn paradijs

  Wij allen zijn naar Hem op reis..

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

   

   

   

   

   

  09-11-2008 om 17:23 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees niet bezorgd

   

   

  WEES NIET BEZORGD

   

  Wees niet bezorgd, heeft God gezegd

  Want ik zal steeds  voor je zorgen

  Altijd, nu, vandaag en ook morgen

  Ik heb mijn armen om je heen gelegd.

   

  Kijk maar naar de vogels in de lucht

  Ze krijgen eten in alle overvloed

  God, de Heer is het, die ze voedt

  Er is niet één die Hem ontvlucht.

   

  Jij bent veel meer waard dan zij

  God weet wat je nodig hebt, elke dag

  Zolang je op deze aarde leven mag

  God, de Heer, Hij blijft je steeds nabij.

   

  Wij mensen maken ons vaak zorgen

  Over onze kinderen en ons bestaan

  En kunnen de problemen soms niet aan

  Heel veel dingen zijn voor ons verborgen.

   

  Toch zegt God, maak je maar geen zorgen

  Want ik ga met je mee door het leven

  God  wil ons helpen en ons het beste geven

  Wees niet bezorgd voor de dag van morgen.

   

  ( Uit het Bijbelboek Mattheüs)

    

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk  

   

  09-11-2008 om 17:21 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OOGST

  Oogst

   

  De grote oogst is weer binnen

  Het was een zeer vruchtbaar jaar

  De landbouwers zijn weer klaar

  Om straks opnieuw te beginnen.

   

  Aardappelen, graan in overvloed

  We kunnen de winter weer door

  En God loven en prijzen hiervoor

  Die de mens en al wat leeft voedt.

   

  God gaf weer de nodige wasdom

  Zorgde voor zon warmte en regen

  En gaf over het alles zijn  zegen

  Dank u Heer, voor deze rijkdom.

   

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

  31-10-2008 om 12:08 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (13 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Storm op zee

  STORM OP ZEE

   

  Wat kan het angstig zijn, storm op zee

  De golven  gaan dan steeds wild tekeer

  En slaan tegen de rotsen heen en weer

  De wind giert hevig met het water mee.

   

  Al maar wilder wordt het bruisende water

  Hoge schuimkoppen spatten tegen de rotsen

  Je hoort en ziet de meters hoge golven klotsen

  Het is een angst aanjagend geluid en geklater.

   

  Zo kan de storm ook woeden in ons leven

  Angstige gedachten slaan als golven op ons neer

  We zijn dan verzeild geraakt in zwaar onweer

  En kunnen hieraan haast geen weerstand  geven.

   

  Maar God onze rots, hij houdt ons vast

  Hij wil niet hebben dat wij verdrinken

  En in de donkere diepte zouden verzinken

  Hij is onze sterkte en geeft ons houvast.

   

  God kent de stormen in ons leven

  Hij wil ons behoeden en bewaren

  En haalt ons uit de woelige baren

  Hij wil ons rust en vrede geven.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

  26-10-2008 om 16:19 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luisteren

  LUISTEREN

   

  Echt naar iemand luisteren is een kunst

  Vaak hoor je jezelf liever praten

  Al gauw raak je dan uit de gunst

  Ook al heb je dit zelf niet in de gaten.

   

  Heb altijd een luisterend oor

  Of je het nu mooi vindt of niet

  Maar geef aan het gezegde gehoor

  Voel aan hoe de spreker het ziet.

   

  Goed luisteren naar elkaar is leven

  Daar kan een mens niet zonder

  Laten we naar goed luisteren streven

  Dan doen we voor spreken niet onder.

   

  Wanneer niemand meer luisteren wil

  Ga dan naar God je Schepper toe

  Het maakt voor Hem geen verschil

  Hij wordt van het luisteren niet moe.

   

  Bij Hem kun je alle woorden kwijt

  God , Hij wil steeds naar je luisteren

  Bij dag en in de nacht, nu en altijd

  Ook al is het een stamelend fluisteren.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

  26-10-2008 om 16:16 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen van God

  KINDEREN VAN GOD DE VADER,

   

  Wij mogen ons kinderen van God noemen

  Hij wil als een vader voor ons zorgen

  Bij Hem zijn we veilig en geborgen

  Op Hem kunnen we ons altijd beroemen.

   

  Wat een troost om dit te mogen weten

  Wat een houvast in ons dagelijks leven

  Dat er altijd één is die om ons wil geven

  God zal ons nooit verlaten en vergeten.

   

  Op God, de vader kunnen we vertrouwen

  Hij wil ons met Zijn liefde omringen

  En zal ons nabij zijn in alle dingen

  En ons als Zijn kinderen aanschouwen.

   

  Vader in de hemel, dank voor al het goede

  Dat wij iedere dag van U ontvangen

  Zelfs meer dan wij mogen verlangen

  Blijf bij ons Vader, neem ons in Uw hoede.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

  26-10-2008 om 16:15 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boot

  DE BOOT

   

  Ons leven is als een boot

  Al varende op en neer

  Soms bij bar en boos weer

  In alle angst en nood.

   

  Maar de kapitein staat aan het roer

  En bestuurt de boot met vaste hand

  En brengt ons veilig aan land

  Ook al liggen de gevaren op de loer.

   

  Zo is het ook met God, onze Heer

  De grote Kapitein van ons leven

  Hij is boven alle stormen verheven

  Hij redt en behoedt ons steeds weer.

   

  Met Hem kunnen we veilig varen

  Hij bestuurt ons leven met sterke hand

  En wil ons brengen naar een heerlijk land

  Door stormen, hoge golven en baren.

   

  God brengt ons thuis in Zijn haven

  Verlost van verdriet, angst en pijn

  Een haven met louter zonneschijn

  Waar we onze dorst mogen laven.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

  26-10-2008 om 16:10 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Toekomst

  DE TOEKOMST

   

  Niemand weet wat ons te wachten staat

  De toekomst is voor ons mensen verborgen

  En ons leven is niet altijd zonder zorgen

  We maken ons zorgen over milieu en klimaat.

   

  De toekomst, geen sterveling die het weet

  Ons leven hier op aarde duurt maar even

  We weten niet hoeveel jaren ons zijn gegeven

  Hoelang we mogen leven op deze planeet.

   

  De toekomst ligt in Gods hand

  Hij heeft een heerlijke toekomst beloofd

  Aan allen die in Hem hebben geloofd

  Een gouden toekomst, in Gods Vaderland.

   

  Die blijde toekomst mogen we verwachten

  Om voor altijd bij God in de hemel te zijn

  In het licht van een stralende zonneschijn

  Die toekomst moet al ons leed verzachten.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk

             

  26-10-2008 om 16:10 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Over mijzelf
  Ik ben Fedde Nicolai
  Ik ben een man en woon in Provincie Groningen (Nederland) en mijn beroep is Voorheen Inkoper (Nu mag ik genieten van mijn AOW.
  Ik ben geboren op 04/05/1937 en ben nu dus 81 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Fietsen, wandelen, zwemmen, muziek maken, computeren, lezen.
  Ik hoop dat alles goed is toegevoegd.
  Archief per jaar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

  Mijn favorieten
 • SeniorenNet.be
 • Fedde Nicolai
 • gedichtenhoekje

 • Laatste commentaren
 • rdbryt (seo plugin)
      op Ik ga slapen.
 • oYEz (nike free 7.0 v1 for sale)
      op Ik ga slapen.
 • SHvz (burberry scarves)
      op Ik ga slapen.
 • Top 10 Fashion Gifts for Women (BFDF)
      op Elkaar liefhebben
 • beats by dre cheap australia (dr dre beats )
      op Ik ga slapen.
 • beats by dre (congheng)
      op Ik ga slapen.
 • beats by dre (dr dre headphones )
      op Ik ga slapen.
 • Bedankt (Fedde Nicolai)
      op Wat een dag
 • meer (eswin)
      op Wat een dag
 • air jordans shoes (air jordans shoes)
      op Lofprijzing
 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Welkom op mijn blog!

  Een interessant adres?


  Blog als favoriet !

  Wilt u nog meer gedichten van mij lezen, dan kan ik u verwijzen naar mijn eigen website.
  Gedichten over geloof, hoop en liefde. Gedichten met een boodschap, eenvoudig, maar oprecht bedoeld. Ook kunt u op mijn site enkele schilderijtjes van mij zien. Tot nog toe een kleine "expositie",
  maar de bedoeling is dat er nog meer bijkomen.
  Kom gerust eens langs, op mijn website. U benst van harte welkom.
  http://www.christelijkegedichten.tk 
  Met een vriendelijke groet,
  Fedde Nicolai


  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  lucie1952
  blog.seniorennet.be/lucie19
  Zoeken met Google
  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!